ANSELL PROFOOD HANDSCHOENEN by hedumpsitacross

VIEWS: 0 PAGES: 1

									         EN  ES   IT   NL  DA    NO  AR              GEBRUIKSAANWIJZING
                                      CATEGORIE III / COMPLEX ONTWERP
                                                                                           NL
         FR  DE   PT   EL  FI    SV  RU
      CS  HU  LV   PL   BG  SL    KO  TH
                                  A N SEL L PRO FO O D H A NDSCH O ENEN
      ET  LT  MT  RO   SK  TR    MS  ZH


      Europe
                             PF  A. Gebruik
                               Deze handschoenen zijn ontworpen om in de voedingsindustrie gebruikt te worden. Ze beschermen niet alleen
                               de handen, maar vermijden ook het risico op besmetting bij de manipulatie van voedingsmiddelen.
                               Ze voldoen aan de Europese Richtlijnen 89/109/EEC, 89/686/EEC en de bijbehorende amendementen en zijn in
      Ansell Healthcare Europe NV            overeenstemming daarmee gemerkt. Ze voldoen ook aan de van kracht zijnde Europese normen en/of nationale
                               normen voor materialen die in contact komen met voedsel.
      Blvd International, 55               Zorg ervoor dat de handschoenen alleen gebruikt worden voor de toepassingen waarvoor ze bestemd zijn.
      1070 Brussels, Belgium               Verklaring van de pictogrammen:

      ☎	+32 2 528 74 00 +32 2 528 74 01                   A: Schuurweerstand
                                         B: Snijweerstand
                                                                C: acetonitril
                                                                D: dichloormethaan
      www.anselleurope.com                         C: Scheurweerstand              E: koolstofdisulfide
                                         D: Perforatieweerstand            F: tolueen
      United States                                                    G: diethylamine
                                                                H: tetrahydrofuraan
      Ansell Healthcare Products Inc.             ABCD                  A B C D E FGHIJKL  I: ethylacetaat
      200 Schulz Drive, Red Bank NJ 07701          EN 388: 2003               EN 374/3: 2003   J: n-heptaan
                                                                K: natriumhydroxide,
                                                                            EN 374/3: 2003
                                                     A: methanol
      ☎	+1 732 345 54 00 +1 732 345 15 75                              B: aceton        40%
                                                                L: zwavelzuur, 96 %
      www.ansellpro.com
                                                                A: Ontvlambaarheid            A: Convectiekoude
      Japan                                                        B: Contacthitte             B: Contactkoude
                                                                C: Convectiehitte            C: Waterdichtheid
      Tokyo                                                        D: Stralingshitte
                                                                E: Kleine druppels
      ☎	+81 3 5805 3741                                                   gesmolten metaal
                                                                F: Grote hoeveelheden
      Malaysia                       EN 374/2: 2003
                                 (= AQL 1.5 )
                                                       ABCDEF
                                                      EN 407: 1994     gesmolten metaal
                                                                              ABC
                                                                            EN 511: 1994
      Ansell Shah Alam Sdn Bhd
                               Waarschuwing! De informatie in de pictogrammen of de gegevens over de chemische doorbraaktijden
      ☎	+60 3 5541 9797                 zijn gebaseerd op laboratoriumtests en hebben dus alleen adviserende waarde omdat ze niet per definitie
                               overeenstemmen met de feitelijke duur op de werkplaats.
      Canada                       Onderzoekscertificaat van het EC-Type van Centexbel Belgium (I.D. 0493), Technologiepark 7, B-9052
                               Zwijnaarde.
      105 Lauder Street, Cowansville J2K 2K8       Neem contact op met Ansell voor meer gedetailleerde informatie over de prestaties van de handschoen of voor
      ☎	+800 363 8340                  een kopie van de Conformiteitsverklaring.
                               B. Voorzorgsmaatregelen bij het gebruik
      Australia                     1. Controleer vóór gebruik de handschoenen op eventuele fouten of onvolkomenheden. Indien de handschoenen
                               tijdens het gebruik scheuren of doorboord worden, werp ze onmiddellijk weg.
      Ansell Limited                   Bij twijfel, gebruik de handschoenen niet, maar neem een nieuw paar.
      Level 3, 678 Victoria Street,           2. Niet alle Ansell proFood handschoenen kunnen met alle voedingsmiddelen gebruikt worden. Sommige
                               handschoenen kunnen een excessieve migratie vertonen naar bepaalde voedingsmiddelen. Om te weten met
      Richmond, Vic, 3121                welke specifieke voedingsmiddelen de handschoenen mogen gebruikt worden, raadpleeg het voedselpictogram
                               van Ansell of win advies in bij de Technische dienst van Ansell.
      ☎	+61 3 9270 7270 +61 3 9270 7300         3. Draag geen handschoenen die binnenin vuil zijn - ze kunnen de huid irriteren en dermatitis of erger
                               veroorzaken.
      www.ansellasiapacific.com             4. Besmette handschoenen moeten gereinigd of gewassen worden voor het uittrekken.
                               5. De handschoenen mogen niet gebruikt worden als bescherming tegen getande lemmeten of wanneer de kans
                               bestaat dat ze in bewegende machineonderdelen verstrikt kunnen raken.
                               6. Handschoenen voor eenmalig gebruik met een lengte van minder dan 260 mm zijn ʻhandschoenen voor
                               speciaal gebruikʼ omdat ze ALLEEN gebruikt mogen worden om bij de manipulatie van chemicaliën de hand van
                               de gebruiker tegen druppels ervan te beschermen.
                               7. De handschoenen mogen niet in contact komen met naakte vlammen.
                               C. Bestanddelen / gevaarlijke bestanddelen
                               Sommige handschoenen kunnen bestanddelen bevatten waarvan bekend is dat ze bij gevoelige personen
                               allergieën kunnen veroorzaken, waardoor irritatie en/of allergische contactreacties kunnen ontstaan. Raadpleeg
                               onmiddellijk een arts wanneer dergelijke allergische reacties voorkomen.
                               Voor meer informatie contacteer de Technische dienst van Ansell.
                               D. Onderhoud
                               Opslag:  Stel de handschoenen niet bloot aan direct zonlicht; bewaar ze op een koele en droge plaats.
                                    Hou de handschoenen uit de buurt van ozonbronnen of naakte vlammen.
                               Reinigen: proFood handschoenen, op de modellen voor eenmalig gebruik na, kunnen bij temperaturen van
                                    maximum 40 tot 60 °C gewassen worden. De klant of de wasserij is echter verantwoordelijk voor
                                    de prestaties van de handschoenen na het wassen. Ansell kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld
                                    worden.
                               E. Afvalverwerking
                               Gebruikte handschoenen kunnen vervuild zijn met besmettelijke of andere gevaarlijke stoffen.
                               Respecteer bij de verwerking ervan de plaatselijke voorschriften. Storten of verbranden mag alleen onder
                               gecontroleerde omstandigheden.


005/2004

								
To top