Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

Hi-Tech by hedumpsitacross

VIEWS: 72 PAGES: 2

									Hi-Tech                                            PS Alpha Europe Üretim Müdürü Michal
                                                Zabusek: “İhtiyaçlarımız değiştiğinde ya da
                                                yeni bir eldiven üretildiğinde Ansell daima
IPS Alpha Technology, ürün kalitesine odaklanır                        bizim doğru tercihi yapmamızı sağlar. Örneğin
                                                Nitril eldiven çıktığında, başarılı testler yaptık
                                                ve Ansell’in de yardımıyla yeni ürünü derhal
IPS Alpha Technology için, çalışma       Zorluk: temiz bir üretim            kullanmaya başladık.”
alanlarını hem ürünler hem de insanlar     alanı oluşturmaktır
için güvenli yapmak en büyük önceliktir.                            Müşteri Profili
Çalışmaların aksamadan yürütülmesi       IPS Alpha için çalışma ortamının
için temiz bir üretim tesisinin         güvenliği, ürünlerinin güvenliği kadar
                                                IPS, düz ekran TV-setleri için birinci sınıf
kurulmuş olması esastır. Şirketin Çek      önemlidir. Tüm üretim, “temiz oda”
                                                LCD modül (“IPS Alpha panelleri”) üreticisi
Cumhuriyeti’ndeki yüksek teknoloji       ortamında gerçekleştirilir. Temiz oda,     ve tedarikçisidir. IPS Alpha, geniş bir görüntü
fabrikasında kullanılan özel Ansell       hassas ekipmanların kirlenmesini önlemek    açısı, her yerden doğal ve temiz görüntü
eldivenleri, risklerin azaltılmasında      için, hava kalitesinin, sıcaklığının ve    kalitesi, muhteşem zıtlık oranı, harika
yardımcı olur.                 nemin çok sıkı bir şekilde takip edildiği   hareketli görüntü kalitesi, en iyi renk tutarlılığı
                        ve ayarlandığı bir alandır. Bu tip ortamlar,  ve düşük güç tüketimi özelliklerini sunar.
                        düz ekran televizyonlar için yüksek      IPS Alpha, yüksek kaliteli LCD modüller
IPS Alpha Technology Europe, düz ekran
                        hassasiyetteki teknolojilerle çalışırken    üretmek amacıyla şu 3 şirketin ortaklığında
TV’ler için LCD modül üretmektedir.                              Ocak 2005’te Japonya, Mobara’da kuruldu:
Şirket, ürünleri için yüksek kaliteli kristal  hayati önem taşımaktadır. Temiz odalar,
                        0,28 metreküp havada 0,5 mikrondan       Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.,
paneller üretmek amacıyla Matsushita,                             Toshiba Corporation ve Hitachi Displays, Ltd.
Toshiba ve Hitachi’nin müşterek         daha büyük parçacık boyutuna göre
                                                Avrupa pazarının ihtiyaçlarını karşılamak için
teşebbüsü altında 2005 yılında Japonya’da    değerlendirilir.
                                                Haziran 2006’da IPS ALPHA TECHNOLOGY
kurulmuştur. Düz ekran televizyonun                              EUROPE, s.r.o.kuruldu. Yeni fabrika,
Avrupa’da büyüyen pazarına yanıt vermek     Kalite konusundaki nedenlerle aynı       mükemmel altyapısı, yüksek kalitede iş gücü ve
için IPS Alpha, Çek Cumhuriyeti’nde       olarak, temiz odalarda çalışan insanlar,    Avrupa’nın merkezinde olması dolayısıyla, Çek
yaklaşık 1.500 kişinin çalıştığı yeni bir    tiftik dökmeyen ve insan tenine ait      Cumhuriyeti’nin Zatec kasabasının yakınında
üretim tesisi açmıştır. Paneller üretildikten  partiküllerin ve saçın, oda ortamına      bulunan Sanayi Bölgesi’ne konuşlandırıldı.
sonra, üreticilerin kendileri tarafından    girmesini engelleyen özel koruyucu
                        giysiler giymek durumundadırlar.        Müşterilerin edindiği
televizyonlara monte edilir.
                        ““Üretim prosesindeki küçük bir kirlenme    kazançlar
                        bile, mükemmel durumdaki ekipmanı
                        değersiz bir hurdaya çevirebilir” diyen IPS  IPS Alpha, Ansell ile çalışmaktan birçok fayda
                        Alpha Üretim Müdürü Michal Zabusek        sağlamaktadır:
                        sözlerine şöyle devam ediyor: “Elbette     • Sahamızda ve Brüksel’de Ansell
                        zaman ve para kaybını saymıyorum bile.”     yöneticileriyle kişisel irtibat
                                                • Ansell’den personel eğitimi için destek
                                                • Mevcut üretim taleplerini karşılamak için,
                                                 süregelen eldiven testleri
                                                • Yeni ihtiyaçlar ortaya çıktığında Ansell
                                                 tarafından yapılan kapsamlı analizler
                                                • Daha iyi ve daha amaca özel eldivenlerin
                                                 geliştirilmesinde güvenilir işbirliği
                                                • Hataların azaltılmasıyla yüksek üretkenlik
                                                • Garantili ürün temini: Ansell, stoklarında her
                                                 an yeterli ürün olduğu garantisini verir.
                                                      Kullanılan Ansell ürünleri


                                                      • Hyflex® 11-618 & 11-120 (ESD): konfor
                                                       ve kesilme direncinin mükemmel dengesi
                                                      • Nitrilite® 93-401: hem ürünler hem de
                                                       çalışanlar için mükemmel koruma
                                                      • StringKnits™ 76-202: yüksek konforlu,
                                                       hafif, esnek eldivenler. Tek başına veya
                                                       astar olarak da giyilebilir.

                                                      Ansell

                                                      Ansell Limited bariyer koruyucu ürün-
Çözüm: Vizyonu olan bir             tesisinde, iş gücünün %90’ından
                        fazlası herhangi bir tür koruyucu giysi
                                                      lerde dünya lideridir. Ansell, Amerika,
iş ortağı, Ansell                                             Avrupa ve Asya çapında 11,000’den
Korumadan taviz veremeyen bir şirket için,   kullanmaktadır ve bu nedenle, herkesi
                        eldiven kullanmaya teşvik etmek çok
                                                      fazla insana hizmet verir ve doğal lateks
yalnızca sizin ihtiyaçlarınızı bilen değil,                                ve sentetik polimer eldiven ve kondom
aynı zamanda tüm gereksinimleriniz için     önemlidir. Ve çalışanların, koruyucu giysi
                        konusundaki ihtiyaçlarını tam olarak
                                                      pazarında lider konumundadır. Ansell
doğru çözümü bulmanızda sizinle yakın                                   üç ana iş dalında hizmet verir:
bir iş birliği içinde çalışan profesyonel    anlamalarını sağlamak için Ansell, çalışma
                        alanında sergilenecek film ve posterlerin
                                                      Sağlık Hizmeti, endüstriyel pazarda
bir tedarikçinin desteğine güvenebilmek                                  el koruması sunar; Profesyonel Sağlık
oldukça rahatlatıcıdır.             yanı sıra, personel eğitimi de vermektedir.
                                                      Hizmetleri, sağlık profesyonelleri için
                        Sorumluluk sahibi bir iş ortağı olan Ansell,
                                                      cerrahi eldivenler ve muayene eldiven-
Ansell, yalnızca hangi eldivenlerin                                    leri sağlar; ve Tüketici Sağlığı, cinsel
kullanılması konusunda tavsiyeler        herhangi bir soru ya da sorun olduğunda
                        da daima yardımcı olmaktadır. Bölgesel
                                                      sağlık ürünleri ile el koruma sağlar.
vererek değil, aynı zamanda IPS Alpha                                   Ansell ve ürünleriyle ilgili bilgiye
ile birlikte yeni ve zenginleştirilmiş     satış müdürü ve ürün destek elemanlarımız
                        her zaman yardıma hazırdır. “Eldiven
                                                      http://www.ansell.eu adresinden
eldiven geliştirerek de, gerçek bir iş ortağı                               ulaşabilirsiniz
gibi davranır. Kullanılan her eldiven      stoğumuzu istenen seviyeye getirmek
türü, kullanım, aşınma ve sonuçlar       için Ansell Brüksel’den acil sevkiyatları
                        alabiliyor oluşumuz bizim için çok sık           İletişim
bağlamında test edilip denetlenir. Bu
sonuçların analizleri sayesinde, IPS      rastlanılan bir durum değildir,” diyor sayın
                        Zabusek. “Ansell’in dışında başka bir eldiven       Ansell: Wouter Piepers
Alpha’nın ürettiği elektronik ürünlerin,
                        tedarikçisi ile çalışıyor olsaydık, eminim ki       Communications Director Ansell Healthcare
uygun bir şekilde korunmasını garanti
                        aynı kalite düzeyinde hizmet alamayacaktık.        Tel : + 32 2 528 75 68
etmek için gerekli olan tavsiyeler verilir.
                        Gerçekten en iyisi onlar!”                 e-mail : wpiepers@eu.ansell.com
Ürünlerin güvenliği elbette önemlidir
ancak yönetim tarafından, çalışanların
sakatlanmalarını önlemek için de sürekli
olarak yeni yöntemler aranmaktadır. Her     Yararları: kalite,
fabrikada olduğu gibi, ürün taşınması ve    tavsiye ve daha yüksek
paketlemesi, IPS Alpha’daki tüm üretim     üretkenlik
prosesinin de ayrılmaz bir parçasıdır. Şirket
personelinin güvenliğinin sağlanması ile    “Ansell, ticari faaliyetlerimizi ve buna
ürünlerin, mükemmel şartlarda üretilip     ilişkin sorunlarımız anlayan harika bir iş
bekletilmesinin garanti altına alınması     ortağı oldu,,” diyor sayın Zabusek. Ürünleri
arasındaki dengenin bulunması hususunda     ve hizmetlerinden çok aşırı memnun kaldık
yardımcı olmak Ansell’in sorumluluğudur.    ve eğer onları puanlamamız istenseydi, %
                        üzerinden 120 verirdim!”
“Her ay kullanılan 130.000’den fazla
eldiveni düşündüğünüzde, güvenebileceğiniz
bir iş ortağınızın olması çok önemlidir,”
diyor sayın Zabusek. “Diğer tedarikçileri
de inceledik ancak Ansell her zaman için
bir numaralı tercihimiz olarak ortaya
çıktı. Her iş için doğru eldivenin seçilmesi
konusunda ihtiyacımız olan katma değeri
bize sundular.” IPS Alpha Çek Cumhuriyeti
                         Ansell Healthcare Europe N.V.
                         Riverside Business Park, Block J, Boulevard International 55 B-1070 Brussels, Belgium
                         Tel. +32 (0) 2 528 74 00 Fax +32 (0) 2 528 74 01 Fax Customer Service +32 (2) 528 74 03
                         http://www.ansell.eu E-mail info@ansell.eu

								
To top