Дневник за отслабване

Document Sample
Дневник за отслабване Powered By Docstoc
					          Моят дневник при диети за отслабване

Моето хранене

      Час           Храна         Калории
Моите тренировки

      Час          Упражнения     Продължителност
Моите мисли

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Stats:
views:32
posted:8/11/2011
language:Bulgarian
pages:1