163 pracovných ponúk vychádza každý štvrtok ako príloha Avíza 19 3 2009 ročník 8 číslo 12 by fvx16981

VIEWS: 789 PAGES: 24

More Info
									163 pracovných ponúk


vychádza každý štvrtok ako príloha Avíza                          19. 3. 2009 ročník 8 číslo 12

                                                   tation and definition of rules, supervision of their


V čísle nájdete:                  Administratíva                  observance, archives external documentation,
                                                   keeps and administers archives, creates the
                                                   basis for summary of documents, takes part
                         Asistentka riaditeľa                in professional courses and trainings aimed at
                         Bratislava                     environmental management, in managing the
                         Spoločnosť: PPA CONTROLL, a.s. Náplň práce,     above-mentioned activities to take fulfillment of
Pracovné ponuky - Slovensko           informácie o pracovnom mieste: Zabezpečenie
                         asistentských prác na sekretariáte riaditeľa,
                                                   tasks arising out from environmental policy of
                                                   company, to adhere to the rules and to work
                         vybavovanie korešpondencie, komunikácia       in line with goals set up in the area of environ-
                                                   mental management. Full-time employment.
97 voľných miest /str. 1 - 11          s obchodnými partnermi aj v AJ. Vypracovanie
                         záznamov z porád a rokovaní. Hlavný pracovný    Requirements: Secondary with leaving exami-
                                                   nation, Follow-up/Higher Professional Educati-
                         pomer. Požiadavky: stredoškolské s maturitou,
                         nadstavbové/vyššie odborné vzdelanie, vy-      on, University education (Master‘s degree), B,
• Administratíva 3                sokoškolské I. stupňa (bakalárske), vysokoš-    english - advanced, typing - advanced, business
                         kolské II. stupňa, B, nemecký jazyk - aktívne    correspondence - advanced, Internet (e-mail,
                         alebo anglický jazyk - aktívne, hospodárska     www) - advanced, Lotus Notes - advanced, MS
• Cestovný ruch, gastro, hoteliérstvo 3     korešpondencia - pokročilý, MS Access - zákla-   Powerpoint - advanced, MS Excel - advanced,
                         dy, MS Outlook - pokročilý, MS Excel - pokročilý,  MS Word - advanced, Relevant work experience
• Ekonomika, financie, účtovníctvo 4       MS Word - pokročilý. Termín nástupu: 1.4.2009.
                         Iné výhody: Zázemie stabilnej spoločnosti, sa-
                                                   is an advantage, active English is a must, good
                                                   knowledge in IT, experience with database sys-
                         mostatná práca s možnosťou odborného rastu.     tems (AXAPTA, SAP, or others) is also an advan-
• Elektrotechnika a energetika 7         Zodpovedajúce platové podmienky a zamestna-     tage, open and suitable personality, reliable, loy-
                                                   al, and flexible. Start date: ASAP. Other benefits:
                         necké výhody. Informácie o výberovom konaní:
                         Predpokladaný termín ukončenia výberového      Working in a stable company with strong social
• Informatika 2                 konania: 31.3.2009, v prípade záujmu očaká-     and bonus program, wellness program, housing
                                                   support, active education within the working
                         vame štrukturovaný životopis. Prax v podobnej
                         pracovnej pozícii je výhodou. Kontaktovať bude-   time, trainings and working stays worldwide,
• Marketing, reklama, PR 6            me iba vybratých uchádzačov., pri zasielaných    and etc. Salary offered (gross): Upon ageement.
                         dokumentoch prosíme uviesť súhlas so spra-     Information about the selection process: Expec-
                         covaním osobných údajov: Súhlasím, aby PPA     ted date of completion of the selection process:
• Obchod 20                   CONTROLL a.s., Bratislava, spracovávala moje    Mar 31 2009, in case of your interest to apply
                         osobné údaje na účely sprostredkovania práce,    for this position, please, send us your curricu-
                         v súlade so Zákonom 428/2002 Z.z. Kontakt:     lum vitae both in Slovak and English language to
• Pomocné práce 7                Vajnorská 137 Bratislava 3, Klarissa Pomšáro-    our e-mail adress: hrslovakia@networks.nera.no
                         vá, 02/49 237 322, fax: 02/49 237 313        with a subject: „Head of Administration“ or via
                                                   ordinary mail with the same subject., please
• Stavebníctvo a reality 7            Email: pomsarova@ppa.sk
                                                   read carefully the text below and attach it to
                                                   your e-mail/letter., i agree that company Nera
                         Head of Administration               Networks spol. s r. o., located on Liptovská
• Strojárstvo 9                 Liptovský Mikuláš, Liptovský Hrádok         Porúbka 550, 033 01 Liptovský Hrádok, (just
                         Company: Nera Networks s.r.o. Job description,   company), to manipulate my personal data
                         information about the position: Recording and    for purposes of employment mediation (adjus-
• Školstvo, vzdelávanie, veda, výskum 6     processing of the minutes of employees` repre-   tment, searching, selection, combination, liqu-
                         sentatives and management meetings, regis-     idation, and to purvey to third persons, about
                                                   their identity is the company obligatory to inform
• Vodohospod., lesníctvo, životné prostredie 2  tering incoming and outgoing mail, performing
                         administratíve tasks, daily reception service,   me) according to law No. 428/2002Z.z. ‚About
                         stationary/purchasing&stock maintanance, pur-    protecting of personal data‘. Contact: Liptovská
• Výroba 12                   chasing of small daily supplies, assistance to
                         our General Director/administration, interpreting
                                                   Porúbka 550 Liptovský Hrádok, Slovak Repub-
                                                   lic, BSBA Jaroslav Grygar, +421445 233 323,
                         and translations, notary, etc., preparing of cof-  fax: +421445 233 349
• Zdravotníctvo, farmácia, sociálna oblasť 9   fee and snacks for our visitors, GD, marketing   Email: hrslovakia@networks.nera.no
                         activities with cooperation of HR and Operati-
                         onal Sourcing, arranging/preparing of social Odborný zástupca - garant pre
                         company activities and events, public relations
Pracovné ponuky - štátna správa         cooperated with HR, external social activities ortopedické zdravotné pomôcky/
                         cooperated with HR, recording and updating Office manager
                         employees data in Nera Names database in Lo- Žilina, Rajec
                         tus Notes, visitors‘ management, ensures visas, Spoločnosť: ADECCO, spol. s r.o. - organizačná
41 voľných miest /str. 12 - 20          air tickets, transportation, hotel reservations for
                         foreign guests as well as employees of the com-
                         pany in case they participate in a business trip
                         abroad and provides insurance and air tickets in
Pracovné ponuky - zahraničie           connection therewith, provides, maintains and
                         registers alebo legal rules, keeps collections
                         of laws, and archives periodicals, carries out
25 voľných miest /str. 21 - 23          activities connected with settlement of insured
                         events, ensures entry medical examinations for
                         employees, is responsible for system documen-
 Pracovné ponuky - Slovensko

    Na nasledujúcich stranách nájdete vybrané aktuálne pracovné ponuky z internetovej stránky
                      www.profesia.sk
   Uverejnené pracovné ponuky sú aktuálne do nasledujúceho vydania novín. V prípade, že to tak nie je, spoločnosť inzerujúca voľné pracovné
   miesto na www.profesia.sk ponuku počas uzávierky novín stiahla.
   Kompletný zoznam aktuálnych voľných pracovných miest nájdete na internetovej stránke www.profesia.sk. Ponuky môžete vyhľadávať podľa
   dátumu zverejnenia, kategórie, lokality, pri podrobnejšom vyhľadávaní aj podľa ďalších kritérií.
   Na internetovej stránke nájdete aj informácie a rady týkajúce sa pracovného pohovoru, pracovnoprávnych vzťahov, dozviete sa ako napísať
   profesijný životopis, ako začať podnikať, podmienky na prácu v zahraničí a ďalšie zaujímavosti a aktuality z trhu práce.

zložka Náplň práce, informácie o pracovnom                               s. r. o. Náplň práce, informácie o pracovnom     bookkeeping - advanced, invoicing - advanced,
mieste: Pre medzinárodnú spoločnosť zaobe-
rajúcu sa distribúciou ortopedických zdravot-     Cestovný ruch,                  mieste: Samostatnosť pri vedení účtovníctva
                                                    a administratívnej agendy, hmotná zodpoved-
                                                                               MS Excel - advanced, MS Outlook - advanced,
                                                                               MS Windows user - basic, SAP - advanced, MS
níckych pomôcok obsadzujeme v súvislosti
s jej realizáciou ambicióznych obchodných
                           gastro, hoteliérstvo               nosť. Hlavný pracovný pomer. Požiadavky:
                                                    stredoškolské s maturitou, B, slovenský jazyk
                                                                               Word - basic, Ability to work under stress, abili-
                                                                               ty to work long-working hours, ability to speak,
plánov na Slovensku kľúčovú pozíciu ODBOR-                               - materinský jazyk, pokladňa - pokročilý, faktu-   read and write English at working level. Start
NÉHO ZÁSTUPCU (Garanta), ktorého náplňou      Čašník - čašníčka, brigádnik-čka          rácia - pokročilý, strojopis - pokročilý, podvojné  date: ASAP. Other benefits: Challenging position
každodennej práce budú aj povinnosti Office     na sezónny predaj zmrzliny             účtovníctvo - pokročilý, hospodárska korešpon-    in successful international company, modern
Managera: komunikácia s klientmi a partnermi    Bratislava                     dencia - pokročilý, MS Excel - pokročilý, Internet  working environment, international exposure, lo-
(ambulancie, nemocnice, lekárne, výdajne ZP     Spoločnosť: HEMAX spol. s r.o. Náplň práce,     (e-mail, www) - pokročilý, MS Word - pokročilý,   cation in Bratislava. Salary offered (gross): To be
a pod), administratívna podpora, fakturácia,    informácie o pracovnom mieste: Práca v ka-     Samostatnosť, bezúhonnosť, flexibilita, komu-     agreed. Information about the selection process:
korešpondencia, skladové hospodárstvo, kon-     viarni v centre Bratislavy, dlhý, krátky týždeň.  nikatívnosť, dôslednosť, záujem pracovať aj     If you feel qualified, please send structured CV
trola pracovných postupov pri veľkodistribúcii   Otvorené od 7.00 do 22.00, práca v príjemnom    nadčas, príjemné vystupovanie, záujem sa učiť    and Cover letter in English language via e-mail.,
zdravotných pomôcok (ortopedicko-protetické     prostredí, strava zabezpečená. Vyžadujeme fle-    nové veci. Termín nástupu: Ihneď. Iné výhody: Po-  alebo CVs will be registered in our database.
pomôcky), spolupráca s medicínskymi reprezen-    xibilitu a seriózny prístup k hosťom. Len vážny   núkame prácu v mladom kolektíve, k dispozícii    We will only contact the candidates who have
tantmi a poskytovanie potrebných údajov a in-    záujemcovia. Hlavný pracovný pomer. Požiadav-    služobné auto, PC, mob.tel. Ponúkaný plat (brut-   met our criteria based on an initial screening.,
formácií, reportovanie priamym nadriadeným.     ky: Práca v gastronómii, stredoškolské bez ma-   to): 800 - 900 EUR/mesiac. Informácie o výbe-    deadline for submitting of CV, ?s: 30-April-09,
Hlavný pracovný pomer. Požiadavky: Vzdelanie    turity, slovenský jazyk - materinský jazyk. Ter-  rovom konaní: Bude oznámené prostredníctvom     KINDLY, INCLUDE THIS STATEMENT IN YOUR
NEVYHNUTNÉ pre výkon Odborného Zástupcu:      mín nástupu: Ihneď. Ponúkaný plat (brutto): 500   emailu, telefonátov. Kontakt: Trnavská cesta 82   APPLICATION LETTER: hereby I agree with the
VŠ II stupňa farmácia / VŠ I stupňa zdravotnícke  - 700 EUR/mesiac Plat je flexibilný od vykonanej   Bratislava, Mgr. Terézia Kudla, 0911 444 509     use and processing of my personal data for inde-
pomôcky / SZŠ s maturitou v odbore ortope-     práce(% z tržby). Informácie o výberovom konaní:  Email: kudla@odkupeniepohladavok.sk         terminate period as required by BIFROST INVES-
dický technik s praxou min 5 rokov vo výdaji    Emailom, preferujeme tel. kontakt. Kontakt: Ná-                             TMENT GROUP, spol. s r. o. (in compliance with
alebo distribúcii ortopedicko-protetických zdrav.  mestie SNP 15 Bratislava, Martina Bodnárová,    Účtovník/Bookkeeper                 the Slovak Act No. 428/2002 Coll. on Protecti-
pomôcok, stredoškolské s maturitou, nadstav-    0905 605 067                    Bratislava                      on of Personal Data). Contact: Rybné nám. 1 Bra-
bové/vyššie odborné vzdelanie, vysokoškolské    Email: patrikkeller@chello.sk            Company: Bifrost Investment Group, s.r.o. Job tislava, Slovak Republic, Ing. Zuzana Ganzová,
I. stupňa (bakalárske), vysokoškolské II. stup-                             description, information about the position: Under 02/32 661 286, fax: 02/32 661 296
ňa, vysokoškolské III. stupňa (doktorandské),                              the supervision of the CFO and the immediate Email: zg@bifrost.sk
B, slovenský jazyk - materinský jazyk, skladové   Kuchár - šéfkuchár
                                                    supervision of the Chief Accountant, the Book-
hospodárstvo - pokročilý, hospodárska koreš-    Košice                       keeper is responsible for bookkeeping functi- Účtovník
pondencia - pokročilý, fakturácia - pokročilý, MS  Spoločnosť: Ital Caffé Náplň práce, informácie   ons with the Management entity and affiliated Bratislava
PowerPoint - základy, MS Outlook - základy, MS   o pracovnom mieste: Samostatná príprava jedál,   organizations., responsibilities, performed on Spoločnosť: Letecký úrad Náplň práce, informá-
Excel - základy, MS Word - pokročilý, Zmysel    organizácia kuchyne. Hlavný pracovný pomer,     a daily and/or weekly basis, include: assisting cie o pracovnom mieste: Komplexné zabezpečo-
pre zodpovednosť a samostatnosť, systematic-    živnosť. Požiadavky: kuchár, stredoškolské bez   the CFO in maintaining the financial records of vanie účtovníckych agend., vykonáva kontrolu
ký prístup k práci, komunikatívnosť, asertivita,  maturity, stredoškolské s maturitou, slovenský   the company, and affiliated organizations, main- realizácie plánu príjmov a výdavkov, vykonáva
sociabilita, výborné organizačné schopnosti,    jazyk - materinský jazyk. Termín nástupu: Od    taining accurate journals, ledgers and books of platobný styk organizácie s tuzemskými a za-
flexibilita, vysoké pracovné nasadenie. Termín    16.03.2009. Iné výhody: Štýlová talianska re-    account, supporting documentation, including hraničnými partnermi, spracováva účtovné
nástupu: A.s.A.P. / dohodou. Iné výhody: Stabil-  štaurácia, mladý kolektív, možnosť nabrať nové   the preparation of general journal entries, cash a štatistické výkazy, zúčtuje účtovné doklady
ná Európska spoločnosť s ambicióznymi plán-     skúsenosti, možnosť profesného rastu. Kontakt:   receipts and vouchers, maintaining petty cash., a vyhotovuje príslušné výstupné počítačové zo-
mi na Slovensku, perspektívne zamestnanie      Zuzkin park 6 Košice, Vojtech Varga, 6435 090,   responsibilities, performed one to two times per stavy, realizuje platobný styk prostredníctvom
v rozvíjajúcej sa spoločnosti, sebarealizácia,   fax: 6435 090                    month, include: processing accounts receivab- ŠP, realizuje výkazníctvo účtovnej jednotky
samostatnosť, možnosť kariérneho rastu, mobil-   Email: italcaffe@italcaffe.sk            le, accounts payable and accruals, reconciling prostredníctvom ŠP, spracováva účtovný rozvrh.
ný telefón, služobné auto, zodpovedajúce pros-
triedky k úspešnému plneniu pracovných úloh.                              bank statements for alebo companies, updating Hlavný pracovný pomer, pracovný pomer na
Ponúkaný plat (brutto): Nadštandardné platové
                          Čašník                       accounts receivable, keeping records relating to menej ako 40 hodín týždenne. Požiadavky: stre-
podmienky, možnosť kariérneho rastu. Informá-    Bratislava                     receiving and distributing supplies, processing doškolské s maturitou, slovenský jazyk - mate-
cie o výberovom konaní: Predpokladaný termín    Spoločnosť: PIZZERIA LAMONT Náplň práce,      capex and fixed assets records, processing of rinský jazyk, podvojné účtovníctvo - pokročilý,
ukončenia výberového konania: 15.4.2009,      informácie o pracovnom mieste: Obsluha hosti.    equity and financing records, processing of pro- pokladňa - pokročilý, fakturácia - pokročilý, MS
kandidátov prosíme o zaslanie životopisu spolu   Hlavný pracovný pomer, dohoda o brigádnickej    visions and estimates, processing of revenue Outlook - pokročilý, MS Word - pokročilý, MS
s motivačným listom v slovenskom alebo AJ na    práci študentov, vykonaní práce, pracovnej čin-   and costs, processing month/year-end close- Excel - pokročilý. Termín nástupu: Dohodou. In-
Radovan.marko@adecco.com. V predmete sprá-     nosti. Požiadavky: základné vzdelanie, slovenský  out, and, updating interagency payables and re- formácie o výberovom konaní: Ref. č.: 1/2009.
vy uveďte názov pozície „Odborný Zástupca/     jazyk - materinský jazyk. Termín nástupu: Ihneď.  ceivables., responsibilities, performed quarterly, Kontakt: Letisko M.R Štefánika Bratislava, Bc.
Office Manager“., do e-mailovej správy priložte   Kontakt: Kastielska 30 Bratislava, Miroslava Zsi-  bi-annually or annually, include: assisting with Denisa Grúberová, 02/43 412 743
prosím tento text: Súhlasím so spracovaním     goova, 0903 755 557                 physical inventory, respond to management Email: personalne@caa.sk
všetkých mojich osobných údajov spoločnos-     Email: zmc@chello.sk                enquiries regarding information contained in
ťou Adecco, spol. s r. o., so sídlom Mlynské                              the, assisting with the procurement of goods Maklér, manažér obchodnej skupiny
nivy 45, 821 09 Bratislava, IČO: 36064076                                and services, and, performance of any other
pre účely sprostredkovania zamestnania, získa-                             task assigned., this job description is a general Galanta, Košice,
vania informácií o vhodných pracovných mies-                              description of essential job functions. It is not Nitra, Senec, Šaľa, Trnava
tach a súhlasím s ich zaradením na nosiče dát
a do informačného systému spoločnosti, s ich
                           Ekonomika, financie,                intended as an employment contract, nor is it Spoločnosť: OUR GROUP, s.r.o. - Mikuláš Bakoš
                                                    intended to describe alebo duties someone is Náplň práce, informácie o pracovnom mieste:
priebežnou aktualizáciou a s ich uschovaním až
do odvolania písomnou formou., kontaktovať bu-
                           účtovníctvo                    this position may perform. alebo employees Komunikácia s klientom, vedenie obchodných
                                                    are expected to perform tasks as assigned by stretnutí, uzatváranie zmlúv, servis klientom, bu-
deme len kandidátov, ktorý spĺňajú stanovené    Účtovníčka                     supervisory/management personnel, regardless dovanie obchodného tímu, Účasť na školeniach.
požiadavky. Ďakujeme za porozumenie. Kontakt:                              of job title or routine job duties. Full-time emplo- Hlavný pracovný pomer, pracovný pomer na me-
Apollo Bizniscentrum - Mlynské Nivy 45 Brati-    - administratívna pracovníčka            yment. Requirements: Secondary with leaving nej ako 40 hodín týždenne, živnosť. Požiadavky:
slava, Mgr. Radovan Marko, +421911 566 874     Bratislava                     examination, slovak - native speaker, english ekonomické, všeobecné, stredoškolské bez
Email: radovan.marko@adecco.com           Spoločnosť: Dražobná a vymáhacia kancelária,    - advanced, cash register - basic, double-entry maturity, stredoškolské s maturitou, nadstav-
 TIP pre vás:

 Pracovné ponuky do vašej e-mailovej schránky?
 Na stránke www.agent.profesia.sk zvoľte kritériá na hľadanú prácu a automatický program bude za vás sledovať ponuky práce
 - vyhovujúce ponuky dostanene každý deň do svojej e-mailovej schránky.

 2             TÝŽDENNÍK S NA JVÄČŠOU PONUKOU PRÁCE
 Pracovné ponuky - Slovensko                                                                     19. 3. 2009/ročník 8/číslo 12
bové/vyššie odborné vzdelanie, vysokoškolské    doba 8 hod.+ ako vyjde na dotyčného technika    Full-time employment. Requirements: Secondary     prejavený záujem. Pri väčšom počte uchádza-
I. stupňa (bakalárske), B, MS Word - pokročilý,   pohotovosť. Hlavný pracovný pomer. Požiadav-    with leaving examination, B, english - advanced,   čov budeme kontaktovať tých uchádzačov, ktorí
MS Outlook - základy, MS Excel - pokročilý,     ky: tech.vzdel.elektronické,prípadne stavebné,   MS Excel - expert, MS Outlook - advanced, MS     budú vybraní v rámci výberového konania. Kon-
Komunikatívnosť, zodpovednosť, flexibilita, Vý-   stredoškolské bez maturity, B, MS Word - zák-    Word - expert, University or secondary school     takt: Studená 35 Bratislava, Personálne Odd.
hodou obchodnícke a manažérske zručnosti.      lady, Internet (e-mail, www) - základy, MS Excel  education, ? electro-technical field is, required,   Email: personalne@rajo.sk
Termín nástupu: Dohodou. Iné výhody: Zázemie    - základy, Výhodou bude vlastník oprávnenia     fluent English, computer skills, ? MS Office on
spoločnosti, certifikované vzdelávanie, dobre    na elektriku, vlastník zváračského preukazu.    advanced level, MS Access and SAP are ad-
prepracovaný odmeňovací systém. Ponúkaný      Termín nástupu: Ihneď. Ponúkaný plat (brutto):   vantage, knowledge of technology, production
plat (brutto): Upresnenie platových podmienok    663 EUR/mesiac. Informácie o výberovom ko-     and quality processes, technical and analytic
na vstupnom pohovore. Informácie o výberovom    naní: Prvé kolo bude 21.01.2009 o 9, 00 hod.
                          treba sa kontaktovať telefonicky 02/2086 1995
                                                    thinking, determination, precision, accuracy,
                                                    independency, communication and organization
                                                                                Informatika
konaní: Predpokladaný termín ukončenia výbe-
rového konania: 27.4.2009, vstupné pohovory     alebo 0907/900431kontaktná osoba:Lehocký      skills, experience in identical or similar position  IT programátor /PHP, SQL/
sa budú konať v meste Galanta., svoje štruktúro-  Kádenová. Kontakt: Šustekova 12 Bratislava,     of min. 3 years. Start date: ASAP. Information
vané životopisy posielajte na e-mailovú adresu:   Vlastimil Lehocký, 02/2086-1995/0907-900 431    about the selection process: If you are interested  Bratislava
                          Email: sisepba@sisep.sk               in this vacancy, please send us your cover letter   Spoločnosť: R. I. Consultancy Services /Slova-
mikulas.bakos@ourgroup.sk. Kontakt: Hlavná
                                                    with your curriculum vitae and please put name    kia/, s.r.o. Náplň práce, informácie o pracovnom
929/6 Galanta, Mikuláš Bakoš, 0905 796 711
                                                                               mieste: Návrh, implementácia a testovanie
Email: mikulas.bakos@ourgroup.sk          Chief Engeneer                   of the position in subject of your mail. Contact:
                                                                               nových modulov, správa existujúcich modulov
                          Bratislava                     Priemyselná 4600/1 Dubnica nad Váhom, Slo-
                                                                               intranetového firemného systému v súlade
                          Company: Vienna International Hotelmana- vak Republic, Peter Bača, 0424 661 184              s požiadavkami a potrebami ostatných od-
                          gement Aktiengesellschaft Job description, Email: personalne@delta-es.com                 delení, spolupráca s externým klientom, zber
 Elektrotechnika                  information about the position: We continue to
                          expand in Austria and abroad due to excellent Sevisný technik
                                                                               a dokumentácia požiadaviek za účelom vývoja
                                                                               zákazníckej aplikácie., tímová aj individuálna
                          leadership. We are looking for a qualified indivi- Slovensko, Bratislava
 a energetika                   dual to join our outstanding team of result orien- Spoločnosť: Biomedica Slovakia s.r.o. Ná-
                                                                               práca pri riešení zadaných úloh od zberu po-
                                                                               žiadaviek, analýzy, funkčného a DB návrhu,
                          ted professionals as soon as possible. For our plň práce, informácie o pracovnom mieste:         programovanie až po prevádzku, optimalizácia
Servisný technik pre zariadenia VZT,        Pre-Opening Team of our new Chopin Hotel in Spoločnosť Biomedica Slovakia spol. s r. o.          kódu (code review) v spolupráci s kolegami,
chladenia a MaR                   Bratislava opening in June we are looking for a: (www.biomedica.sk), člen skupiny Biomedica        tvorba pravidelných a nepravidelných reportov
Bratislavský kraj                  (CHIEF ENGINEER (m/f), your responsibilities: Gruppe (www.biomedica.co.at) zaoberajúca sa         (SQL, DTS, SSIS), jednoduchá administrácia
Spoločnosť: AZ KLIMA SK, s.r.o. Náplň práce, in-  maintenance operations for the hotel, ?s exterior predajom a servisom zdravotníckej techniky       aplikačných serverov, riešenie užívateľských
formácie o pracovnom mieste: Práca servisného    and interior facilities and responsible for overall hľadá vhodného kandidáta na post servisného      incidentov, tvorba dokumentácie a manuálov,
technika pre zariadenia VZT, chladenia a MaR.    building services, Responsibility for security and technika., požadujeme: vysokoškolské vzdela-      pravidelný reporting a feedback (done, planned,
Hlavný pracovný pomer. Požiadavky: stredoškol-   safety (safety officer), fire safety (fire safety en- nie elektrotechnické (výhodou akreditácia bio-     issue). Hlavný pracovný pomer. Požiadavky:
ské bez maturity, stredoškolské s maturitou, B,   gineer), lift/elevator systems (lift maintenance medicínskeho inžinierstva / lekárskej elektroni-     stredoškolské s maturitou, nadstavbové/vyššie
Požadujeme, stredoškolské vzdelanie s maturi-    engineer), Handling of alebo necessary repairs in ky), dobrú znalosť angličtiny, vodičský preukaz     odborné vzdelanie, vysokoškolské I. stupňa (ba-
tou alebo výučný list (elektro, TZB), skúšky pod-  the guest areas, public areas, back of house and skupiny B, dobrú komunikáciu s ľuďmi, vysoké       kalárske), vysokoškolské II. stupňa, vysokoškol-
ľa vyhlášky 718, vodičský preukaz B. Termín ná-   exterior facilities, Ensuring proper maintenance pracovné nasadenie, ochotu cestovať, samos-       ské III. stupňa (doktorandské), anglický jazyk
stupu: Ihneď. Iné výhody: Ponúkame: príležitosť   and operation of prescribed fire safety systems tatnosť. Hlavný pracovný pomer. Požiadavky:        - mierne pokročilý, PHP - pokročilý, JavaScript
pracovať v mladom, dynamicky sa rozvíjajúcom    such as fire doors and fire alarm and guarantees vysokoškolské II. stupňa, B, anglický jazyk - ak-     - základy, SQL - pokročilý, MS SQL - základy,
kolektíve, možnosť ďalšieho vzdelávania a pro-   compliance with alebo safety regulations, Cons- tívne, slovenský jazyk - materinský jazyk, MS       HTML - pokročilý, Administrácia UNIX/Linux
fesionálneho rastu, adekvátne finančné ohodno-    tant coordination with Executive Housekeeper Word - pokročilý, Používateľ MS-DOS - pokročilý,       - základy, Skúsenosť so základnou administráci-
tenie, okamžitý nástup. Informácie o výberovom   and Front Office, Responsible for evaluating and Internet (e-mail, www) - pokročilý, MS Outlook      ou DB systému, nevyhnutná znalosť jazyka SQL,
konaní: Predpokladaný termín ukončenia výbe-    signing external maintenance agreements, ensu- - základy, MS Excel - pokročilý, Používateľ MS       preferujeme MS SQL (TSQL), znalosť ostatných
rového konania: 31.5.2009, v prípade Vášho     res regular maintenance of the facilities by the Windows - pokročilý. Termín nástupu: Nástup       vítaná, skúsenosť v programovaní. NET (C#)
záujmu o túto pozíciu pošlite svoj štruktúrova-   contract partner, Ensures proper completion of možný ihneď. Iné výhody: Ponúkame perspek-         vítaná, skúsenosť vo vývoji web aplikácií víta-
ný životopis pod značkou „servisný technik na    maintenance works, Responsible for obtaining tívne zamestnanie v solídnej spoločnosti, zaují-       ná, základne znalosti (príkazy) OS Linux, Unix,
adresu Peter.cerniansky@azklima.com. Kontakt:    alebo officially required certificates, permits, mavú prácu v mladom kolektíve, zodpovedajúce        Windows vítané, osobnostné požiadavky: analy-
Rybničná 40 Bratislava, Ing. Peter Černiansky,   authorisation etc. from the relevant authorities. finančné ohodnotenie, služobné auto, mobilný te-     tické myslenie, spoľahlivosť a dôslednosť, chuť
0233 595 393, fax: 0249 595 444           Full-time employment. Requirements: Secondary lefón, notebook., vhodné i pre absolventov, pra-      učiť sa, cit pre užívateľské rozhranie, intuitívna
Email: dana.cukanova@azklima.com          without leaving examination, Your profile: Gra- covisko v sídle firmy a home office s výjazdami       práca s IT technikou a vybavením, komunikačné
                          duate of a polytechnic institute / completion of po Slovensku. Ponúkaný plat (brutto): Zaujímavé     schopnosti. Iné výhody: Práca v medzinárodnej
                          vocational training as electrician or completion finančné ohodnotenie. Informácie o výberovom       kuriérskej spoločnosti, mladý, dynamicky sa
Elektrikár - prípravár výroby            of vocational training as electrician and/or he- konaní: Pokiaľ máte o túto prácu záujem, za-       rozvíjajúci kolektív, možnosť rastu a sebauplat-
Topoľčany, Horné Obdokovce             ating/sanitary engineer, At least 5 years profes- šlite, prosím, štruktúrovaný životopis v sloven-    nenia po profesionálnej stránke. Ponúkaný plat
Spoločnosť: MARTOŠ Steel, s.r.o. Náplň práce, in-  sional experience, Hotel experience desirable, skom aj AJ na e-mail ikoprena@biomedica.sk.        (brutto): Platove podmienky budú upresnené na
formácie o pracovnom mieste: Na prevádzku Hor-   Fluent in spoken and written German or English, Kontakt: Drobneho 27 Bratislava, Dipl. Ing. Ilija     interview. Informácie o výberovom konaní: Ak
né Obdokovce Dolina hľadáme elektrikára. Táto    Professional and guest-friendly manners, Tech- Koprena, 00421905 619 746, fax: 00421269          Vás naša ponuka zaujala a spĺňate požiadavky,
pozícia je kombinovaná s prípravárom výroby.    nical talent / skills. Contact: Dresdner Strasse 309 908                         pošlite nám prosím štruktúrovaný životopis v SJ
Vyučený v obore, prax minimálne 2 roky. Hlav-    87 Vienna, Austria, Austria, Mrs. Astrid Schne- Email: koprena@biomedica.sk                a AJ spolu s označením pozície na nižšie uve-
ný pracovný pomer. Požiadavky: SOU- strojár-    emayer, +43/1/3337 373 - 42                                        denú e-mailovú adresu., tento súhlas vložte do
ske, stredoškolské bez maturity, stredoškolské   Email: jobs@vi-hotels.com              Elektrikár - údržbár                 e-mailu (telo správy), nie do prílohy. Prosím po-
s maturitou. Termín nástupu: Dohodou. Ponúkaný
plat (brutto): Úkolová mzda. Informácie o výbe-                             Bratislava                      užite presnú formuláciu, v opačnom prípade Vás
                          Repair Center Professional             Spoločnosť: RAJO, a.s. Náplň práce, informácie    nebudeme môcť zaradiť do výberového konania.
rovom konaní: Životopisy zasielajte na e mail:
martos.marketing@stonline.sk, v prípade otázok
                          Ilava, Dubnica nad Váhom              o pracovnom mieste: Oprava a údržba strojov      Ďakujeme za pochopenie: zaslaním svojho ži-
                          Company: Delta Electronics (Slovakia), s.r.o.    a zariadení vo výrobe v potravinárskej spoloč-    votopisu a ďalších sprievodných dokumentov
kontaktujte: p. Klenková 0911254701, budeme                                                          obsahujúcich osobné údaje poskytujem svoj sú-
                          Job description, information about the position:  nosti (smenná prevádzka). Hlavný pracovný po-
kontaktovať len uchádzačov ktorí spĺňajú naše                                                         hlas spoločnosti R. I. Consultancy Services (Slo-
                          Responsibility for problem identification and    mer. Požiadavky: elektrotechnické - slaboprúd,
požiadavky. Vopred sa ospravedlňujeme kandi-                                                         vakia), spol. s r. o., sídlom: Na Vŕšku 6, 811 01
                          analysis together with, proposal of solutions    stredoškolské bez maturity, stredoškolské
dátom, ktorých neoslovíme. Kontakt: Pod kalvá-   and preparation of plans according warranty     s maturitou, Prax v oblasti údržby elektrických    Bratislava, IČO: 35787040, aby spracovávala
riou 2305 Topoľčany, Veronika Klenková, 0911    claims, preparation of technical documentation,   zariadení min. 2-3roky, spôsobilosť na nočnú     moje osobné údaje pre účely sprostredkovania
254 701, fax: 038/5319 386             operation instructions and, procedures, propo-   prácu, zdravotný preukaz pre prácu v potra-      zamestnania, získavania informácií o vhodných
Email: martos.marketing@stonline.sk         sals of improvements and process optimization,   vinárstve. Termín nástupu: Ihneď. Iné výhody:     pracovných miestach a ďalších produktoch
                          securing direct communication with customer     Zaujímavá pracovná príležitosť v stabilnej spo-    a službách pre rozšírenie kariérneho a osobného
Servisný technik                  regarding products, specific data and technical   ločnosti so zahraničným zázemím, veľmi dobré     rozvoja tj. s ukladaním na nosiče dát a do in-
Bratislava                     support according warranty claims, co-operati-   možnosti pre ďalší profesijný rast, motivujúce    formačného systému spoločnosti, upravovaním,
Spoločnosť: SISEP - PVP, s.r.o. Náplň práce, in-  on when elaborating repair plans and control    finančné ohodnotenie zodpovedajúce dosiahnu-      vyhľadávaním v nich a následným sprístupne-
formácie o pracovnom mieste: Servis, údržba,    plan, implementation of change procedures,     tým pracovným výsledkom, 13. a 14. plat, dopl-    ním a s ich priebežnou aktualizáciou v súlade so
pohot. služba(v prípade pohot.služby technik    responsibility for startup of new products, co-   nkové dôchodkové poistenie, naturálne požitky,    zákonom č. 428/2002 Zb. o ochrane osobných
bude doma na telefóne, len v prípade potreby    operating with Quality and Production Depart-    balíček zamestnaneckých výhod. Informácie       údajov, a to až do odvolania písomnou formou.
sa dostaví do priestorov nemocnice(Petržalka)-   ments when analyzing, failures, FA reporting,    o výberovom konaní: Životopis prosíme zasielať    Súhlas je možné kedykoľvek odvolať., vzhľadom
preto by bolo vhodné, aby to bol uchádzačpria-   following internal and external regulations in   na uvedené kontaktné adresy spolu so súhla-      k veľkému počtu žiadostí nie je možné odpove-
mo z BA, prípadne z bližšieho okolia, odkiaľ    the field of quality, management, environment    som k evidencii uchádzačov v zmysle zákona      dať všetkým uchádzačom. Kontaktovať budeme
sa vie v prípade potreby do 50 min.dostaviť     and BOZP, process optimization and fulfillment    428/2002 o ochrane osobných údajov., spoloč-     iba kandidátov spĺňajúcich všetky požiadavky
do nemocnice(prirodzená zručnosť)Pracovná      of set targets, quality system implementation.   nosť Rajo a. s. ďakuje všetkým uchádzačom za     nášho klienta. Za pochopenie ďakujeme. Kon-
 TIP pre vás:


 Nenašli ste vhodnú ponuku v novinách?
 Na www.ponuky.profesia.sk nájdete denne viac ako 700 nových overených pracovných ponúk.

  Zdroj: www.profesia.sk                                                                                          3
 Pracovné ponuky - Slovensko
takt: Na Vŕšku 6 Bratislava, Mgr. Jana Švarná, Ves, Bardejov, Prešov, Košice, Michalovce, Hu-      vystupovanie, aktívna angličtina podmienkou.     ločnosti. Hlavný pracovný pomer. Požiadavky:
02/59 207 925                   menné, Stropkov, Liptovský Mikuláš. Pracovný     Termín nástupu: ASAP. Iné výhody: Veľmi zaují-    stredoškolské s maturitou, nadstavbové/vyššie
Email: jsvarna@recruitment.sk           pomer na menej ako 40 hodín týždenne, dohoda     mavá, rôznorodá práca, časom možnosť väčšej     odborné vzdelanie, vysokoškolské I. stupňa
                          o brigádnickej práci študentov, vykonaní práce,   zodpovednosti, profesijného rastu, možnosť ces-   (bakalárske), vysokoškolské II. stupňa, B, as-
Vývojový inžinier - software            pracovnej činnosti, živnosť. Požiadavky: stredoš-  tovania. Informácie o výberovom konaní: Predpo-   poň jeden z uvedených jazykov: anglický jazyk
                          kolské bez maturity, stredoškolské s maturitou,   kladaný termín ukončenia výberového konania:     - základy, slovenský jazyk - materinský jazyk,
Prešovský kraj, Svit                B, slovenský jazyk - materinský jazyk, hospo-    25.3.2009, svoje CV spolu s fotkou zasielajte    nemecký jazyk - základy, MS PowerPoint - zák-
Spoločnosť: MAHE, spol. s r.o. Náplň práce, infor- dárska korešpondencia - základy, fakturácia     na mailovú adresu Petra.dychova@cvonline.sk,     lady, MS Word - pokročilý, MS Excel - pokro-
mácie o pracovnom mieste: Vývoj software pre - základy, Používateľ MS Windows - pokročilý,       do predmetu uveďte pracovnú pozíciu., bude-     čilý, Dynamická osobnosť s vystupovaním na
rôzne druhy riadiacich systémov na báze 8/16 MS Excel - pokročilý, Internet (e-mail, www)        me kontaktovať len uchádzačov spĺňajúcich      vysokej profesionálnej, úrovni, so schopnosťou
bitových mikrokontrolérov Microchip alebo DSP - pokročilý, Vlastný automobil, vlastný digitálny     naše podmienky. Vopred sa ospravedlňujeme      hľadať a presadzovať riešenia., výborné komuni-
v jazyku C a Asembler, vývoj aplikačných soft- fotoaparát, vlastný počítač, skúsený vodič, tech-    tým, ktorých nebudeme kontaktovať. Kontakt:     kačné a vyjednávacie schopnosti, prezentačné
vérov na PC v prostredí Visual Basic. Hlavný nická zručnosť pri práci s počítačom je výhodou,      Špitálska 10 Bratislava, Petra Dychová, 0252     a plánovacie schopnosti, iniciatíva a dôsledný
pracovný pomer, živnosť. Požiadavky: Elektro- požaduje sa časová flexibilita, Hľadáme uchá-       454 642                       prístup, orientácia na klienta, spoľahlivosť
technika, vysokoškolské II. stupňa, anglický dzačov, ktorí sa vedia prispôsobiť požiadavkám       Email: petra.dychova@cvonline.sk           a samostatnosť, záujem o ďalšie vzdelávanie
jazyk - aktívne, Visual Basic - pokročilý, C/C++ (časová flexibilita) spoločnosti, práca je vhodná                              sa. Termín nástupu: Dohodou. Iné výhody: Prá-
- pokročilý, Schopnosť samostatne pracovať na aj pre uchádzačov, ktorí túto prácu vedia vyko-
zadaných projektoch, základné znalosti analó- návať popri svojej činnosi (ŽL a podobne...).       Marketing researcher - qualitative          ca pre stabilnú spoločnosť, pôsobiacu v oblasti
                                                    Bratislava                      elektroinštalačných a sieťových systémov od
gových a digitálnych obvodov, znalosti z oblasti Termín nástupu: Od 15.04.2009. Iné výhody:                                 roku 1990. Finančné ohodnotenie s jasnými
DSP výhodou. Termín nástupu: 1.5.2009. Iné FINANČNÉ VÝHODY: pohonné hmoty hradné            Spoločnosť: TNS AISA Slovakia s.r.o. Náplň
                                                    práce, informácie o pracovnom mieste: Práca     podmienkami pre odmeňovanie. Výborný kolek-
výhody: Zaujímavá a tvorivá práca v mladom spoločnosťou + úhrada amortizácie, zaujímavé                                   tív, otvorený prístup, Všetky nástroje potrebné
kolektíve, možnosť odborného rastu, flexibilná a motivujúce finančné ohodnotenie, PRACOVNÉ        v agentúre pre marketingový výskum, na od-
                                                    delení kvalitatívneho výskumu: porozumenie      na vykonávanie funkcie: auto, notebook, mob.
pracovná doba. Informácie o výberovom konaní: VÝHODY: nadobudnutie skúseností s prácou pre                                  telefón, dôkladné zaškolenie, systematický
Predpokladaný termín ukončenia výberového nadnárodnú spoločnosť, prezentácia / zaškole-         zadania v rámci širších biznis súvislostí, prípra-
                                                    va projektu, moderovanie individuálnych a sku-    rozvoj. Ponúkaný plat (brutto): 660 - 1500 EUR/
konania: 1.4.2009, pošlite Váš životopis v Slo- nie pred kampaňou, zaujímavá práca v oblasti                                 mesiac. Informácie o výberovom konaní: Predpo-
venskom jazyku e-mailom alebo poštou., ozve- marketingu, možnosť budúcej spolupráce na         pinových rozhovorov, spracovanie získaných
                                                    informácií, príprava správy a prezentácie, roz-   kladaný termín ukončenia výberového konania:
me sa len vybraným uchádzačom a dohodneme iných projektoch. Ponúkaný plat (brutto): 500                                   27.3.2009, v prípade Vášho záujmu očakávame:
osobné stretnutie. Kontakt: Štefániková 1 SVIT, - 830 EUR/mesiac. Informácie o výberovom ko-      víjanie spolupráce s klientmi. Hlavný pracovný
                                                    pomer. Požiadavky: humanitné (psychológia,      motivačný list, štruktúrovaný životopis s uvede-
Ing. Jaroslav Kučera, +421527 870 416, fax: naní: Predpokladaný termín ukončenia výberové-                                  ním hesla OTZ032009, pozorne si prečítajte
+421527 870 482                                             sociológia...), ekonomické so zameraním na
                          ho konania: 7.4.2009, sme mladí, medzinárodní,    marketing, vysokoškolské I. stupňa (bakalár-     nižšie uvedený text, prosím, a priložte ho do
Email: jaroslav.kucera@mahe.sk           kreatívni tím a hľadáme medzi seba flexibilných                              svojho e-mailu/listu., Súhlasím, aby spoločnosť
                                                    ske), vysokoškolské II. stupňa, B, anglický jazyk
                          ľudí. Životopis s fotografiou zasielajte na emailo-  - aktívne, Vyspelá, aktívna znalosť angličtiny.   IES - INTERNATIONAL ELECTRONIC SYSTEMS
                          vú adresu Branislav.pribojsky@pop-slovakia.sk    Znalosti a prehľad z oblasti marketingu a rekla-   spol. s r. o., so sídlom Vajnorská 136, Bratislava,
                          VO FORME: PREDMET E-MAILU: SR, názov kraja      my. Orientácia na biznis, schopnosť vnímať jed-   (ďalej len spoločnosť), spracovala moje osobné
                          (miesto výkonu práce pridelené na základe kra-                              údaje pre účely výberového konania v súlade
 Marketing, reklama, PR              ja, v ktorom sa nachádza Vaše bydlisko), mesto,
                                                    notlivé úlohy v širších súvislostiach. Vynikajúce
                                                    komunikačné a prezentačné schopnosti. Práca     so zákonom č. 428/2002 Z.z. O ochrane osob-
                          napríklad: SR, bratislavský kraj, Bratislava, vý-  s PC (Word, PowerPoint), vodičský preukaz B.     ných údajov., emailom do 27.03.2009., email:
Trade marketing manager              mena reklamných nálepiek. Kontakt: Žerotínova    Kreativita, flexibilnosť, pozitívny vzťah k práci   Peter.kotlarik@ies.sk, poštové ani faxové zá-
Bratislava                     Bašta 10 Nové Zámky, Bc. Branislav Príbojský,    s ľuďmi, schopnosť samostatnej aj tímovej prá-    sielky žiaľ, nemôžeme akceptovať. Ďakujeme
Spoločnosť: Coty Slovenská republika, s.r.o. Ná- 00421907 953 154                    ce, zodpovednosť. Termín nástupu: Dohodou. Iné    za porozumenie., ref. č.: OTZ 032009. Kontakt:
plň práce, informácie o pracovnom mieste: Trade Email: branislav.pribojsky@pop-slovakia.sk       výhody: Práca v profesionálnom prostredí agen-    Vajnorska 136 Bratislava, +421-2-49 101 400,
marketing manager je zodpovědny za: plánova-                              túry, ktorá bola prvá svojho druhu na Slovensku,   fax: +421-2-49 101 412
nie, Exekúcia, Komunikácia, Analýzy, Vedenie Media sales manager                    patrí medzi lídrov na trhu a je členom významnej   Email: peter.kotlarik@ies.sk
ľudí, Špeciálne TMKTG projekty, Kontrola. Hlav- Bratislava                       medzinárodnej siete., Náročná, zaujímavá, krea-
ný pracovný pomer. Požiadavky: stredoškolské Spoločnosť: MEDIAS promotion s.r.o. Náplň         tívna, rôznorodá práca, ktorá na jednej strane    Key account manager
s maturitou, B, anglický jazyk - aktívne alebo práce, informácie o pracovnom mieste: Hľadáme      vyžaduje neustále vzdelávanie sa, na druhej     Bratislava
slovenský jazyk - materinský jazyk, MS Excel do obchodného tímu ďalšie posily pre predaj        strane poskytuje možnosť osobnostného a pro-     Spoločnosť: BAM - EKO a.s. Náplň práce, infor-
- pokročilý, Lotus Notes - základy, Adobe Pho- reklamného priestoru na novom reklamnom         fesionálneho rastu. Flexibilná pracovná doba,    mácie o pracovnom mieste: Predaj produktov
toshop - základy, MS PowerPoint - pokročilý, médiu. Vyhľadávanie zákazníkov, plánovanie         možnosť pracovať doma. Podpora efektívnosti     kľúčovým domácim a zahraničným subjektom
Organizačné schopnosti, kreativita a zodpoved- stratégií, predaj a management reklamných        na všetkých úrovniach. Atmosféra dôvery, ne-     pôsobiacich na Slovensku. Hlavný pracovný po-
nosť. Termín nástupu: 01.06.2009. Iné výhody: časov., vyžadujeme prax v predaji reklamných       formálne vzťahy. Príjemné pracovné prostredie    mer. Požiadavky: obchod, vysokoškolské I. stup-
Služobný automobil, mobilný telefón, zázemie plôch min 2 roky. Hlavný pracovný pomer, živ-       (vila s terasami vo veľkej záhrade, vankúše na    ňa (bakalárske), vysokoškolské II. stupňa, B, MS
nadnárodnej spoločnosti, mladý perspektívny nosť. Požiadavky: stredoškolské s maturitou,        odpočívanie či štúdium...). Informácie o výbero-   Excel - pokročilý, Používateľ MS Windows - po-
kolektív. Informácie o výberovom konaní: Predpo- B, anglický jazyk - aktívne, slovenský jazyk      vom konaní: Prosíme zaslať podrobný štruktúro-    kročilý, MS Word - pokročilý, Kreatívny, komu-
kladaný termín ukončenia výberového konania: - aktívne, MS Outlook - pokročilý, MS Excel - po-     vaný životopis a motivačný list. Motivačný list   nikatívny, prispôsobiť čas potrebám firmy, prax
30.4.2009, Výberové konanie bude prebiehať kročilý, Komunikatívny, mysliaci so všeobecným        má vystihovať osobnosť a charakter uchádzača,    so zahraničnými sieťami-v oblasti FMCG je pod-
v Bratislave, v sídle firmy. Kontakt: L.Dérera 18 prehľadom, so schopnosťou presadiť sa. Termín     jeho očakávania od ponúkanej pracovnej pozí-     mienkou prijatia. Termín nástupu: Ihneď, dohoda.
Bratislava, Ing. Henrieta Huličová         nástupu: Ihneď. Iné výhody: Služobé auto pre     cie, od kariéry, od života. Kontaktovať budeme    Informácie o výberovom konaní: Životopis poslať
Email: henrieta_hulicova@cotyinc.com        firemné účely, mobilný telefón, rôzne možnosti    LEN uchádzačov, ktorých zaradíme do výbero-     e-mailom bameko@bameko.sk. Kontakt: Hálko-
                          kultúrneho vyžita hradeného firmou. Informácie    vého konania. Kontakt: Brnianska 55 Bratislava,   va 11 Bratislava, Daniel Petruska, 02/44 250
Copywriter                     o výberovom konaní: SVOJE ZIVOTOPISY ZASIE-     Eva Taračová, 0259 215 301, fax: 0250 215      698, 02/44 451 769, fax: 02/44 451 767
Bratislava                     LAJTE NA ADRESU BOBOKOVA@MEDIAS.SK.         103                         Email: bameko@bameko.sk
Spoločnosť: Webster, spol. s r.o. Náplň práce, Vybraní uchadzači budú telefonicky kontaktova-      Email: eva.taracova@tns-aisa.sk
informácie o pracovnom mieste: Náplň práce: ní a pozývaní na pohovory. Kontakt: Učiteľská 19                                 Importný manažér pre dovoz tovaru
návrhy kreatívnych riešení komunikácie, tvor- Bratislava, Peter Matuška                                           Bratislava
                          Email: bobokova@medias.sk                                         Spoločnosť: BAM - EKO a.s. Náplň práce, informá-
ba textov podľa zadaní, tvorba článkov a PR
materiálov, vytváranie sloganov, claimov alebo
názvov, tvorba kampaní, tvorba mailingov, ko- Asistent marketingu
                                                     Obchod                       cie o pracovnom mieste: Obchod, dovoz tovaru,
                                                                               komunikácia so zahraničným partnerom tlmo-
munikácia s art directorom, typ spolupráce: Hľa- Bratislava                                                 čenie, preklad, administratíva. Hlavný pracovný
dáme externých spolupracovníkov pre konkrét- Spoločnosť: CVO Group Slovakia s.r.o. Náplň        Obchodno-technický zástupca             pomer. Požiadavky: vysokoškolské I. stupňa
ne projekty. Živnosť. Požiadavky: anglický jazyk práce, informácie o pracovnom mieste: Asis-      Banskobystrický kraj, Košický kraj          (bakalárske), vysokoškolské II. stupňa, nemec-
- aktívne. Kontakt: Bajkalská 18/A Bratislava, tentská činnosť pri všetkých marketingových       Spoločnosť: IES - INTERNATIONAL ELECTRONIC      ký jazyk - aktívne alebo anglický jazyk - aktívne,
Ján Sliacky, 0907 732 326; 02/55 422 288 aktivitách spoločnosti, starostlivosť a kontakt        SYSTEMS s.r.o. Náplň práce, informácie o pra-    hospodárska korešpondencia - pokročilý, strojo-
Email: sliacky@webster.sk             s klientami spoločnosťami, organizácia marke-    covnom mieste: Systematická starostlivosť      pis - pokročilý, Používateľ MS Windows - pokro-
                          tingových stretnutí, asistencia pri obchodných    o klientov, zodpovednosť za plnenie cieľov      čilý, MS Word - pokročilý, MS Excel - pokročilý,
Pracovník pre výmenu                marketingových stretnutiach a prezentáciách.     a realizáciu celého obchodného prípadu. Pre-     Anglicky jazyk je podmienkou. Termín nástupu:
                          Hlavný pracovný pomer. Požiadavky: stredoš-     sadzovanie stratégie spoločnosti. Poskytovanie    Ihneď. Ponúkaný plat (brutto): Dobré platové
reklamných nálepiek                kolské s maturitou, B, anglický jazyk - aktívne,   komplexnej starostlivosti a podpory súčasným     podmienky. Informácie o výberovom konaní: Ži-
Slovensko                     Internet (e-mail, www) - pokročilý, MS Word     partnerom, akvizičná činnosť, plánovanie, pred-   votopis zaslať v slovenskom jazyku e-mailom.
Spoločnosť: P.O.P. SLOVAKIA s.r.o. Náplň práce, - pokročilý, MS Outlook - pokročilý, Predchádza-    kladanie riešení, uzatváranie zmlúv, prezentácie,  bameko@bameko.sk. Kontakt: Hálkova 11 Brati-
informácie o pracovnom mieste: Náplň práce, in- júce skúsenosti v cestovnej kancelárii výhodou,     školenia u partnerov, technické poradenstvo,     slava, Daniel Petruska, 02/44 250 698, 02/44
formácie o pracovnom mieste: Výmena reklam- flexibilita, loajalita, ochota učiť sa, zameranie na     spracovávanie ponúk, vzdelávanie sa vo zve-     451 769, fax: 02/44 451 767
ných nálepiek pre nadnárodnú Spišská Nová výsledky, analytické myslenie, reprezentatívne        renej oblasti. Pravidelný reporting vedeniu spo-   Email: bameko@bameko.sk
 TIP pre vás:


 Nenašli ste doteraz firmu, v ktorej by ste chceli pracovať?
 Využite stránku www.firmy.profesia.sk, kde hľadá zamestnancov niekoľko tisíc firiem.

 4             TÝŽDENNÍK S NA JVÄČŠOU PONUKOU PRÁCE
 Pracovné ponuky - Slovensko                                                                     19. 3. 2009/ročník 8/číslo 12

Obchodný zástupca                   koškolské I. stupňa (bakalárske), B, anglický     e-mail. Kontakt: Košická 37 Bratislava, Marián pracovný pomer. Požiadavky: Príjemné a repre-
Bratislava                      jazyk - mierne pokročilý, MS Outlook - pokročilý,   Paulíček, 0902 680 845              zentatívne vystupovanie, výborné komunikačné
Spoločnosť: Covidien ECE s.r.o. Náplň práce,     MS Excel - pokročilý, MS Word - pokročilý, MS     Email: office@synergy-sk.com            a vyjednávacie schopnosti, znalosť anglického
informácie o pracovnom mieste: Navštevovanie     PowerPoint - pokročilý, Dynamická osobnosť                                jazyka min. na úrovni B1, flexibilita, samostat-
a starostlivosť o existujúcich zákazníkov na     orientovaná na výsledky, predchádzajúce        Obchodnéhý zástupca                nosť, ambicióznosť byť úspešný a presadiť sa
                           skúsenosti s obchodom v hospital segmente                                v oblasti obchodu, prax v obchodnej činnosti
oddeleniach a operačnom trakte, vyhľadávanie
                           potrebne, výborné komunikačné a prezentačné      (Kereskedelmi képviselő)             v segmente IT/ v oblasti verejnej správy, výho-
nových zákazníkov a nadväzovanie nových ob-                                 Slovensko, Szlovákia
chodných kontaktov, prezentácia, propagácia      schopnosti, kreatívne myslenie, obchodný duch                              dou, ochota cestovať a prispôsobiť sa pružnému
                           a zmysel pre tímovú prácu. Termín nástupu:       Spoločnosť: Impreglon Kft. Náplň práce, informá- pracovnému času, úplné stredoškolské vzdela-
a predaj produktov, podpora predaja, komuni-                                 cie o pracovnom mieste: Kapcsolattartás a régi nie s maturitou alebo VŠ. Termín nástupu: Asap.
kácia a spolupráca s ďalšími tímami v rámci      1.4.2009. Iné výhody: Osobný automobil, mobil-
                           ný telefón, laptop, profesionálny rast, školenia aj  ügyfelekkel, új vevők felkutatása, kereskedelmi Iné výhody: Práca v mladom a dynamickom
spoločnosti, organizácia a realizácia seminárov                               tárgyalások, szerződések előkészítése, ajánlat- kolektíve stabilnej a prosperujúcej spoločnos-
pre odborníkov, účasť na odborných seminároch     v zahraničí, atraktívne ohodnotenie. Informácie
                           o výberovom konaní: Predpokladaný termín ukon-     készítés, a szlovákiai marketingaktivitás terve- ti, možnosť osobnostného a profesného rastu,
a konferenciách. Hlavný pracovný pomer. Požia-                                zésében való részvétel, udržiavanie kontaktu so služobný notebook, mobilný telefón, služobné
davky: zdravotníctvo, stredoškolské s maturitou,   čenia výberového konania: 31.3.2009, Životo-
                           pis a motivačný list zasielajte priamo na mailovú   zákazníkmi, získavanie nových zákazníkov, ob- auto, motivačné finančné ohodnotenie a sociál-
nadstavbové/vyššie odborné vzdelanie, vyso-                                 chodné jednania, príprava zmlúv, vypracovanie ny program. Informácie o výberovom konaní: Ref.
koškolské I. stupňa (bakalárske), B, anglický     adresu uvedenú nižšie. Kontakt: Galvaniho 7/A
                           Bratislava, Mgr. Martina Ranostajova, 0903 562     cenových ponúk, Zúčastniť sa na vypracovaní č.: 1280. Kontakt: Panská 15 Bratislava, Mgr.
jazyk - mierne pokročilý, MS Word - pokročilý,                                marketingovej stratégii na Slovensku. Živnosť. Andrej Klapka, +421911 944 204
MS PowerPoint - pokročilý, MS Outlook - po-      152, fax: 02/48 214 501
                           Email: martina.ranostajova@covidien.com        Požiadavky: kereskedelmi vagy műszaki, vyso- Email: andrej.klapka@aspen-staff.com
kročilý, MS Excel - pokročilý, Dynamická osob-                                koškolské I. stupňa (bakalárske), B, maďarský
nosť orientovaná na výsledky, predchádzajúce                                 jazyk - mierne pokročilý, nemecký jazyk - mierne
skúsenosti s obchodom v hospital segmente       Predajca softvérového riešenia             pokročilý, slovenský jazyk - expert, tlmočenie, Predajca svietidiel,
potrebne, výborné komunikačné a prezentačné      Slovensko, Bratislava                 MS Excel - základy, MS Word - základy, Önál- elektroinštalačného materiálu
schopnosti, kreatívne myslenie, obchodný duch     Spoločnosť: Biz mediator, s.r.o. Náplň práce, infor-  lóság, kreativitás, saját személygépjármű, Nitra
a zmysel pre tímovú prácu. Termín nástupu:      mácie o pracovnom mieste: Budete zodpovedný      területi képviseletben szerzett tapasztalat, sa- Spoločnosť: PREKAB, s.r.o. Náplň práce, informá-
1.4.2009. Iné výhody: Osobný automobil, mobil-    za oslovenie potenciálnych klientov, realitných    mostatnosť, kreativita, vlastné auto, skúsenosti cie o pracovnom mieste: Ziskavanie zákazníkov,
ný telefón, laptop, profesionálny rast, školenia aj  kancelárii s ponukou na spoluprácu, prezento-     v oblasti obchodného jednania. Termín nástupu: vypracovanie ponúk, velko-maloobchod. Hlavný
v zahraničí, atraktívne ohodnotenie. Informácie    vanie produktov, uzavretie obchodu a následné     Azonnal. Iné výhody: Km költség elszámolása, pracovný pomer. Požiadavky: stredoškolské
o výberovom konaní: Predpokladaný termín ukon-    udržiavanie dobrých vzťahov s klientom. Pracov-    mobiltelefon. Ponúkaný plat (brutto): Fix bér s maturitou, B, aspoň jeden z uvedených jazy-
čenia výberového konania: 31.3.2009, Životo-     ná pozícia si vyžaduje výborné komunikačné       + teljesítménytől függő bér. Informácie o výbe- kov: nemecký jazyk - mierne pokročilý, anglický
pis a motivačný list zasielajte priamo na mailovú   schopnosti uchádzača, schopnosť individuálne      rovom konaní: Predpokladaný termín ukončenia jazyk - mierne pokročilý, slovenský jazyk - ma-
adresu uvedenú nižšie. Kontakt: Galvaniho 7/A     pristupovať ku klientovi a uzavrieť obchod. Ako    výberového konania: 4.4.2009, magyar nyelvű, terinský jazyk, fakturácia - pokročilý, skladové
Bratislava, Mgr. Martina Ranostajova, 0903 562    úspešný uchádzač máte príjemné vystupovanie      fényképes önéletrajzát, a fizetési igény megjelö- hospodárstvo - pokročilý, MS Word - pokročilý,
152, fax: 02/48 214 501                a obchodného ducha, pokročilé znalosti v oblas-    lésével kérjük küldje el az rgal@impreglon.hu MS Excel - pokročilý, Používateľ MS Windows
Email: martina.ranostajova@covidien.com        ti práce s internetom sú výhodou. Pracovný čas     e-mail címre. Kontakt: Búzavirág út 16. Tata- - základy, Pozadovana prax v odbore predaj-
                           je flexibilný, preto je pozícia vhodná aj pre štu-   bánya, Maďarská republika, Rita Gál, +36302 ca elektromat. a svietidiel. Termín nástupu:
Obchodno-technický zástupca/kyňa           denta atď. Dohoda o brigádnickej práci študen-     675 111                      15.04.2009. Iné výhody: Služobné vozidlo, note-
Bratislavský kraj,                  tov, vykonaní práce, pracovnej činnosti, živnosť.   Email: rgal@impreglon.hu             book. Ponúkaný plat (brutto): 650 - 1000 EUR/
                           Požiadavky: stredoškolské s maturitou, hospo-                              mesiac. Informácie o výberovom konaní: Predpo-
Nitranský kraj, Trenčínský kraj            dárska korešpondencia - pokročilý, Používateľ
Společnost: Profi am BAU CM spol. s r.o. Náplň                                Sales Manager                   kladaný termín ukončenia výberového konania:
                           MS Windows - základy, Internet (e-mail, www)      Bratislava, Košice, Prešov            26.3.2009, 2 vyb. kola, mail: svietidla@prekab.
práce, informace o pracovním místě: Zavedená     - pokročilý, Výborné komunikačné a obchodné
obchodná spoločnosť so zahraničnou majetko-                                 Spoločnosť: AspenStaff s.r.o. Náplň práce, sk, slovensky jazyk, 19.03.2009-prve kolo. Kon-
                           schopnosti. Termín nástupu: 1. apríl 2009. Iné     informácie o pracovnom mieste: Identifikácia takt: Pod hájom 1083/38 Dubnica nad Váhom,
vou účasťou pôsobiaca v oblasti stavebných      výhody: Zaujímavé finančné ohodnotenie. Ponú-
materiálov hľadá vhodných kandidátov/ky na                                  kľúčových potrieb zákazníkov, udržiavanie Ing. Milan Kohút, 042/4440 534
                           kaný plat (brutto): Do 2000 EUR/mesiac Plat je     a rozvoj vzťahov so zákazníkmi, zodpovednosť Email: milan@prekab.sk
pozíciu obchodno-technického zástupcu/kyňu      formou provízie za počet uzavretých obchodov.
pro región západného Slovenska. Hlavní pra-                                 za prípravu a prezentáciu doporučených riešení
                           Informácie o výberovom konaní: Životopis spolu     customizovaných ERP systémov/zákazkových Sprostredkovateľ poistenia
covní poměr. Požadavky: predaj stavebného ma-     s motivačným listom prosím pošlite na uvedenú
teriálu, vysokoškolské I. stupně (bakalářské),                                informačných systémov, koordinácia technické- - obchodný zástupca
                           mailovú adresu, vybraní uchádzači budú násled-     ho tímu pri implementácií navrhnutého riešenia,
vysokoškolské II. stupně, B, němčina - aktivní,
MS Excel - pokročilý, MS Word - pokročilý, MS
                           ne kontaktovaní. V motivačnom liste prosím       zodpovednosť za dosahovanie určených cieľov. Košice, Trebišov
                           uveďte dôvody, prečo je pre Vás práca obchod-     Hlavný pracovný pomer. Požiadavky: SŠ/VŠ Spoločnosť: ARCADIA, s.r.o. Náplň práce, infor-
Outlook - pokročilý, Požiadavky: VŠ vzdelanie
                           ného zástupcu vhodná a na základe čoho usu-      vzdelanie a min 3. ročné skúsenosti na obdob- mácie o pracovnom mieste: Získavanie nových
najlepšie stavebného smeru, obchodné skúse-
nosti, komunikačné a prezentačné schopnosti,     dzujete, že disponujete „obchodným duchom“.,      nej pozícií, sales/account manager/konzultant klientov za účelom uzavretia poistnej zmluvy,
samostatnosť, spoľahlivosť, vodičský preukaz,     ref. č.: 01. Kontakt: Svätovojtešská 3 Bratislava,   ERP systémov, komunikatívna znalosť anglič- uzavretie poistnej zmluvy a následná starost-
znalosť práce na PC, znalosť NJ výhodou. Jiné     Mag.oec. Marek Šubrt                  tiny, celkový prehľad trhu, dobrá orientácia livosť o klienta vrátane pomoci s likvidáciou
výhody: Ponúkame: zázemie zavedenej spo-       Email: subrt@bizmediator.com              v problematike ERP systémov/zákazkových in- poistnej udalosti. Prax v oblasti poisťovníctva
ločnosti, pracovisko v mieste bydliska, oblasť                                formačných systémov, ochota cestovať v rámci veľkou výhodou. Živnosť. Požiadavky: B, sloven-
pôsobnosti, ? západné Slovensko, motivujúce      Obchodný zástupca/                   SR, schopnosť spolupráce s technickým tímom, ský jazyk - materinský jazyk, strojopis - pokroči-
platové ohodnotenie 13. plat a prémie podľa vý-    distribútor - stavebníctvo               reprezentatívne vystupovanie, vynikajúci time- lý, MS Outlook - pokročilý, MS Excel - pokročilý,
konu, zamestnanecké výhody, možnosť vlastnej                                 management, spoľahlivosť, zodpovednosť Používateľ MS Windows - pokročilý, Internet
                           Slovensko                       a zmysel pre tímovú prácu. Termín nástupu: Do- (e-mail, www) - pokročilý, MS Word - pokročilý,
sebarealizácie, samostatnú a zodpovednú prácu,    Spoločnosť: SYNERGY SK, s.r.o. Náplň práce, in-
dlhodobú perspektívu, možnosť profesijného ras-                               hodou. Iné výhody: Dynamická práca v stabilnej Reprezentatívne vystupovanie a ambicióznosť.
                           formácie o pracovnom mieste: Aktívne vyhľadá-     spoločnosti, motivujúce platové ohodnotenie na Termín nástupu: 4/2009. Iné výhody: V Trebi-
tu. Informace o výběrovém řízení: Životopisy po-   vanie nových obchodných príležitostí vo svojom
sielajte na e-mail: Michal.strelec@profiambau.cz.                               základe dosiahnutých výsledkov, príležitosť pre šove k dispozícii plne vybavená kancelária.
                           regióne, prezentácia výrobkov pre potenciálnych    osobný rast, balík firemných benefitov. Informá- Ponúkaný plat (brutto): Neobmedzene % za nový
Kontakt: Vídeňská 113 Brno, Česká republika,     zákazníkov, vypracovanie cenových ponúk, sta-
Ing. Petr Dostál, +420543 213 303                                      cie o výberovom konaní: Ref. č.: 1235. Kontakt: obchod. Informácie o výberovom konaní: Predpo-
                           rostlivosť o existujúcich zákazníkov, konzultač-    Panská 15 Bratislava, Martin Popík, +421911 kladaný termín ukončenia výberového konania:
Email: info@profiambau.cz               ná a poradenská činnosť. Živnosť. Požiadavky:     944 234, fax: +421254 644 482           31.3.2009, Životopis s dôrazom na doteraz
                           stredoškolské s maturitou, nadstavbové/vyššie     Email: martin.popik@aspen-staff.com        vykonávanú prácu s označením predchádzajú-
Obchodný zástupca                   odborné vzdelanie, vysokoškolské I. stupňa (ba-                             ceho zamestnávateľa zasielajte do 20/3/2009
Košický kraj, Prešovský kraj             kalárske), vysokoškolské II. stupňa, B, anglický
                                                       Obchodný manažér ZIS               na adresu spoločnosti. Vybraný záujemca bude
Spoločnosť: Covidien ECE s.r.o. Náplň práce,     jazyk - základy, slovenský jazyk - materinský                              pozvaný na osobné stretnutie. Kontakt: Pri Mik-
informácie o pracovnom mieste: Navštevovanie     jazyk, Proaktívny prístup a vytrvalosť, orientá-    Banská Bystrica,                 lušovej väznici 6 Košice, JUDr. Petra Oravcová,
a starostlivosť o existujúcich zákazníkov na     cia na potreby zákazníka, základná orientácia     Bratislava, Košice, Žilina            0911 306 022
oddeleniach a operačnom trakte, vyhľadávanie     v oblasti stavebných technológií, vyjednávací     Spoločnosť: AspenStaff s.r.o. Náplň práce, infor- Email: oravcova@arcadiakosice.sk
nových zákazníkov a nadväzovanie nových ob-      a obchodný talent, mobilita v rámci svojho regi-    mácie o pracovnom mieste: Predaj zákazkových
chodných kontaktov, prezentácia, propagácia      ónu. Iné výhody: Komplexné úvodné produktové      informačných systémov, identifikácia kľúčových Sales Representative
a predaj produktov, podpora predaja, komuni-     školenie zdarma pre vybraných uchádzačov,       potrieb zákazníkov, udržiavanie a rozvoj vzťahov
kácia a spolupráca s ďalšími tímami v rámci      produkty špičkovej kvality bez priamej konku-     so zákazníkmi, zodpovednosť za prípravu a pre- Bratislavský kraj, Nitriansky kraj,
spoločnosti, organizácia a realizácia seminárov    rencie v SR, neobmedzené možnosti sebareali-      zentáciu doporučených riešení customizova- Trenčiansky kraj, Trnavský kraj
pre odborníkov, účasť na odborných seminároch     zácie a príjmu, korektný provízny systém, odbor-    ných ERP systémov/zákazkových informačných Spoločnosť: Consent Consulting Slovakia, spol.
a konferenciách. Hlavný pracovný pomer. Požia-    né zázemie spoločnosti so 75 ročnou tradíciou.     systémov, koordinácia technického tímu pri s r.o. Náplň práce, informácie o pracovnom
davky: zdravotníctvo, stredoškolské s maturitou,   Informácie o výberovom konaní: V prípade Vášho     implementácií navrhnutého riešenia, zodpoved- mieste: Akvizície nových klientov vo zvere-
nadstavbové/vyššie odborné vzdelanie, vyso-      záujmu zašlite štrukturovaný CV na uvedený       nosť za dosahovanie určených cieľov. Hlavný nom segmente produktov na území všetkých
 TIP pre vás:


 Ako zvýšiť šancu na zamestnanie?
 Pridajte svoj životopis do databázy na stránke www.zivotopis.profesia.sk a zamestnávateľ vás ľahšie nájde.

  Zdroj: www.profesia.sk                                                                                         5
 Pracovné ponuky - Slovensko
horeuvedených regiónov, samostatné vedenie       selection process: In case you meet our requ-    vanie nárastu predaja, ochotu pracovať počas
obchodných rokovaní s potenciálnymi klientmi,
príprava ponúk, prieskum trhu, práca formou
                            irements and find the above offer interesting,
                            please apply by sending us your CV in both, ?
                                                      víkendov a vo večerných hodinách, ako si Vás
                                                      Red Bull predstavuje: ste dynamický, komuni-
                                                                                 Pomocné práce
Home Office. Hlavný pracovný pomer. Požia-       English and Slovak language. Contact details,    katívny, spoločenský, vnímavý, otvorený a plný
davky: anglický jazyk - aktívne alebo nemecký     ? Tel: 02/32 66 24 24, 0911 790 142, Volvo      energie, pracujete radi samostatne a zodpoved-   Upratovačka
jazyk - aktívne, Vynikajúce predajné schopnosti,    Truck Slovak, s. r. o., Diaľničná cesta 9, 903    ne, máte minimálne stredoškolské vzdelanie,     Topoľčany, Horné Obdokovce
Výborné komunikačné schopnosti a profesionál-     01 Senec, e-mail: Iveta.tomasikova@volvo.com.    vlastníte vodičský preukaz a ovládate základy    Spoločnosť: MARTOŠ Steel, s.r.o. Náplň práce, in-
ne vystupovanie, pozitívne myslenie, dynamika,     Contact: Dialničná cesta 9 Senec, Slovak Repub-   angličtiny. Hlavný pracovný pomer. Požiadavky:   formácie o pracovnom mieste: Upratovacie práce
samostatnosť, aktívne ovládanie nemeckého       lic, Ing. Iveta Tomasikova, 02/32 662 424, fax:   stredoškolské s maturitou, B, anglický jazyk    v administratívnej budove, na firemnej ubytovni
jazyka slovom i písmom alebo aktívne ovláda-      02/32 662 425                    - základy, Ste dynamický, komunikatívny, spo-    a v jedálni, ktorá sa nachádza v ubytovni. Táto
nie anglického jazyka so základnou znalosťou      Email: iveta.tomasikova@volvo.com          ločenský, vnímavý, otvorený a plný energie,     pozícia je na zastupovanie cca 3 mesiace. Hlav-
nemeckého jazyka je podmienkou, vodičský                                  pracujete radi samostatne a zodpovedne, máte    ný pracovný pomer, pracovný pomer na menej
preukaz sk. B, aktívny vodič. Iné výhody: Moti-    Obchodný manažér                   minimálne stredoškolské vzdelanie, vlastníte    ako 40 hodín týždenne. Požiadavky: základné
vujúce finančné ohodnotenie, Zázemie stabilnej                                                          vzdelanie, stredoškolské bez maturity. Termín
a dynamickej zahraničnej spoločnosti, služobný     Slovensko, Bratislava                vodičský preukaz a ovládate základy angličtiny.
                                                                                nástupu: Ihneď. Informácie o výberovom konaní:
automobil i na súkromné účely, mobil, možnosť     Spoločnosť: Skanska CS a.s Náplň práce, informá-   Iné výhody: Veľmi zaujímavú prácu s vedúcou
                            cie o pracovnom mieste: Vyhľadávanie obchod-     značkou na trhu, ktorá prepožičia krííídla aj Va-  Potrebujeme súrne na zastupovanie upratovač-
sebarealizácie. Informácie o výberovom konaní:                                                         ku. Môžete sa zastaviť na našej prevádzke alebo
V prípade Vášho záujmu nám prosím zašlite Váš     ných kontaktov a správa obchodných partnerov,    šej kariére, uplatnenie sa pri plnení dôležitých
                            akvizičná činnosť, Tvorba a vedenie aktívneho                              nás kontaktovať na t.č. 0911 254 701 perso-
životopis v slovenskom jazyku na dole uvedenú                                obchodných, a marketingových úloh v oblasti     nálne Klenková., budeme kontaktovať len uchá-
e-mailovú adresu, pričom ako predmet uveďte      zákazníckeho portfólia na slovenskom trhu,      gastronómie, flexibilnú pracovnú dobu a atrak-
                            spracovávanie cenových ponúk, spolupráca na                               dzačky ktoré spĺňajú naše požiadavky. Vopred
názov pozície., Ďakujeme všetkým uchádzačom,                                tívne ohodnotenie, služobné vozidlo, mobilný    sa ospravedlňujeme kandidátkam, ktoré neoslo-
kontaktovať budeme iba tých, ktorí spĺňajú dané    technickom riešení projektov s nadriadeným.     telefón, notebook, digitálny fotoaparát a PDA,
                            Hlavný pracovný pomer. Požiadavky: stavebné                               víme. Ich materiály budú v súlade so zákonom
požiadavky., zaslaním Vášho životopisu zároveň                               rozvojový a tréningový program, účasť na me-    na ochranu osobných údajov skartované. Kon-
dávate súhlas našej spoločnosti na spracovanie     - geotechnika výhodou, vysokoškolské III. stup-   dzinárodných projektoch. Kontakt: Podkolibská    takt: Pod kalváriou 2305 Topoľčany, Veronika
Vašich osobných údajov pre účely sprostredko-     ňa (doktorandské), B, anglický jazyk - základy    24/a Bratislava, Kateřina Dočkalová, +420731    Klenková, 0911 254 701, fax: 038/5319 386
vania práce v súlade so zákonom č. 428/2002      alebo slovenský jazyk - materinský jazyk, SAP    531 316                       Email: martos.marketing@stonline.sk
Z.z. „O ochrane osobných údajov“. Kontakt: Ven-    - základy, MS Excel - pokročilý, MS PowerPoint    Email: katerina.dockalova@cz.redbull.com
túrska 14 Bratislava, Ing. Miriam Balzamová,      - pokročilý, MS Word - pokročilý, MS Outlook
+421263 810 532, fax: +421254 414 697         - pokročilý, Vysokoškolské vzdelanie, stavebné,                             Predajca slnečných okuliarov
                            technické, geotechnika výhodou, prax s ob-      Junior Sales Manager/                Trnava
Email: jobs@consent.sk
                            chodnou činnosťou v stavebníctve, ? akvizičná    Obchodný junior manažér               Spoločnosť: PNEUMATO s.r.o. Náplň práce, infor-
                            činnosť, prax s vedením obchodných rokovaní,     Bratislava                     mácie o pracovnom mieste: Hľadám predavačky
Sales Representative - New Trucks           znalosť AJ výhodou, počítačové znalosti (MS                               na predaj slnečných okuliarov na obdobie 15.3.
Žilina                                                   Spoločnosť: Austria Trend Hotel Bratislava****
                            Office), komunikačné a prezentačné schopnos-     Náplň práce, informácie o pracovnom mieste:     (resp. 01.04.) 2009, 31.08.2009, zaujímavá
Company: Volvo Truck Slovak, s.r.o. Job descrip-    ti, flexibilita, precíznosť, zodpovednosť, vodičský                            práca pre komunikatívny typ ľudí, jedná sa
tion, information about the position: Sales, Pros-                             Austria Trend Hotels & Resorts, najväčšia ra-
                            preukaz sk. B. Termín nástupu: 01.05.2009. Iné                              o ambulantný, externý (vonkajší) predaj slneč-
pecting, Offering, Delivery and Active Marketing                              kúska hotelová skupina s viac ako 30 business    ných okuliarov.Hlavný pracovný pomer, pra-
                            výhody: Perspektívna práca v stabilnej medzi-    a wellness hotelmi špičkovej kvality, sa vydala
of Volvo Truck products and related Business      národnej spoločnosti, možnosť sebarealizácie                               covný pomer na menej ako 40 hodín týždenne,
Solutions, according to set objectives and ac-                               na cestu expanzie. Pre nový Austria Trend Hotel   dohoda o brigádnickej práci študentov, vyko-
                            a osobného rastu, systém firemných benefitov,
cording given frames and guidelines, customer     služobný automobil, služobný telefón a notebo-    Bratislava v Bratislave, ktorého prevádzka sa    naní práce, pracovnej činnosti, živnosť. Požia-
Relationship Management. Full-time employ-       ok. Informácie o výberovom konaní: Predpokla-    zaháji v septembri 2009, hľadáme vhodného      davky: Chuť pracovať, flexibilita, zodpovednosť,
ment. Requirements: Min 3 years experience in     daný termín ukončenia výberového konania:      kandidáta pre funkciu „Obchodního junior ma-    uprednostňujem časovo flexibilných záujem-
Active Sales, truck & Automotive experience is     1.5.2009. Kontakt: Kubánské náměstí 11/1391     nažéra“:, Aktívna akvizícia a vyhľadávanie no-   cov s „obchodným duchom“!. Termín nástupu:
an advantage, english language skills (oral and    Praha 10 Vršovice, Česká republika, Tereza No-    vých zákazníkov, Príprava partnerských zmlúv    15.3.(resp.01.04.)2009. Informácie o výbero-
written), good MS Office PC skills (MS Excel, MS    votná, 267 095 434, 267 095 703           a cenových ponúk, Prezentácia a predkladanie    vom konaní: Predpokladaný termín ukončenia
Word, MS Outlook), excellent Communication,      Email: tereza.novotna@skanska.cz           ponúk, Spracovanie analýzy obchodného po-      výberového konania: 31.3.2009, v prípade Váš-
Negotiation and Sales Skills, strong Customer                                tenciálu domáceho trhu, Spracovanie analýzy     ho záujmu o ponúkanú pracovnú pozíciu, prosím
focus & Drive for results, strong Ability to work                              obchodného potenciálu medzinárodných, trhov     o zaslanie e-mailu(mkastak@ttonline.sk) s pro-
independently. Information about the selection     Business Development Manager             v oblasti Corporate & MICE turistiky, Schopnosť   fesným životopisom, popr. Vašimi osobnými
process: In case you meet our requirements and     Bratislava                      viesť obchodné rokovania, Vynikajúce komuni-    údajmi, v prípade, že ste študentom VŠ, prosím
find the above offer interesting, please apply     Company: TOP CONSULT GROUP, spol. s r.o.       kačné schopnosti, Prvé skúsenosti sú výhodou.    napíšte aj dni kedy môžete vykonávať uvedenú
by sending us your CV in both, ? English and      Job description, information about the position:   Hlavný pracovný pomer. Požiadavky: Ekonomic-    prácu(naša požiadavka na študentov je min.
Slovak language. Contact details, ? Tel: 02/32     Establish new business opportunities with tar-    ké, cestovný ruch, hotelový management, stre-    3 voľné dni v týždni)., vybraným uchádzačom
66 24 24, 0911 790 142 Volvo Truck Slovak, s.     get clients through prospecting, networking,                               sa ozveme telefonicky s pozvaním na osobné
                            qualifying and closing techniques, support      doškolské s maturitou, vysokoškolské I. stupňa
r. o., Diaľničná cesta 9, 903 01 Senec, e-mail:                               (bakalárske), Ukončené vzdelanie v odbore      stretnutie. Kontakt: M. Kopernika Trnava, Martin
Iveta.tomasikova@volvo.com. Contact: Dialničná     ongoing relationships with existing clients and                             Kastak, 0905 887 234;0915 648 588
                            identifying new potentional clients, increase le-  cestovného ruchu alebo hotelová, škola, Prax
cesta 9 Senec, Slovak Republic, Ing. Iveta Toma-                              s hotelovým rezervačným systémom, skúse-      Email: mkastak@ttonline.sk
sikova, 02/32 662 424, fax: 02/32 662 425       vel of contract with potentional clients to allow
                            long, term relationship and new opportunities,    nosti s prácou vo, front Office, Silná orientácia
Email: iveta.tomasikova@volvo.com                                                                Čistič železničných
                            prepare proposals and follow through until      na zákazníka a služby, flexibilita, Rokovacie
Workshop Manager                    contract award. Full-time employment. Require-    schopnosti, dôveryhodné vystupovanie, Vynika-    koľajových vozidiel
                            ments: business discipline, University education   júce znalosti anglického jazyka, dobré znalosti   Bratislava, Trnavský kraj
Senec                         (Bachelor‘s degree), Postgraduate (Doctorate),    jazyka, nemeckého, Veľmi dobré IT zručnosti     Spoločnosť: METON SLOVAKIA akciová spo-
Company: Volvo Truck Slovak, s.r.o. Job descrip-    B, english - advanced or slovak - native speaker,  (MS-Office), Vodičský preukaz na osobný auto-
tion, information about the position: The overall                                                        ločnosť Náplň práce, informácie o pracovnom
                            Minimum 10 years experience ideally in a sales,   mobil. Termín nástupu: Leto 2009. Iné výhody:    mieste: Čistiace a upratovacie práce železnič-
responsibility for sales, results & development    marketing and business development roles in     Ubytovacie výhody vo všetkých hoteloch a re-
of the workshop operations in Volvo Truck Cen-                                                         ných vozňov. Hlavný pracovný pomer, dohoda
                            engineering sector, knowledge of Slovak, Cen-    sortoch hotelovej, skupiny, Zvýhodnené mož-     o brigádnickej práci študentov, vykonaní práce,
ter Senec., responsible for management & deve-     tral and Eastern Europe markets, sales mad mar-   nosti cestovania v rámci Verkehrsbüro Group,
lopment of the workshop operations by ensuring                                                         pracovnej činnosti. Požiadavky: základné vzdela-
                            keting skills, with proven track records, strong   najväčšieho koncernu v cestovnom ruchu v Ra-    nie. Termín nástupu: Ihneď. Iné výhody: Stabilná
continuous process development & competence      commercial acumen with the ability to identify    kúsku, Možnosť stravovania sa zdarma v hote-
development among the personnel and a high                                                           práca a výhodné pracovné podmienky. Ponúka-
                            overall business value resulting from a new bu-   lovej kantýne, Ponúkame široké možnosti ďaľ-    ný plat (brutto): Úkolová mzda. Informácie o vý-
employee satisfaction., daily management of      siness partnership, working experience in large
alebo workshop processes & routines., to se-                                šieho sebavzdelania a osobného, rastu, venujte   berovom konaní: Uchádzači prosím hláste sa na
                            companies, an advantage. Contact: Panenská 7,    našim zákazníkom úsmev, my Vám opätovne       tel. č.: 0911/ 464 991 u p. Vanka, ktorý Vám
cure excellent customer relations, creating and    P.O.BOX 316 Bratislava 1, Slovak Republic, Mgr.
maintaining a positive working environment, cre-                              venujeme maximálnu podporu, ak sa rozhodne-     poskytne bližšie informácie o danom pracovnom
                            Marcela Korčeková, +421254 431 248          te pre osobný a profesionálny rast. Informácie   mieste. Kontakt: Šustekova 29-31 Bratislava,
ating a culture of continuous drive to improve.    Email: korcekova@tcg.sk
Full-time employment. Requirements: MS Windo-                                o výberovom konaní: Vaše žiadosti s motivač-    fax: +421267 200 010
ws user - advanced, Knowledge of Workshop                                  ným listom, profesijným životopisom v AJ, SJ,    Email: metonslovakia@metonslovakia.sk
process & Commercial vehicle market, 3-5 years     Obchodní zástupce - Promotér             prípadne NJ a fotografiou posielajte pomocou
in team leading role preferred, analytical Skills   Slovensko, Bratislavský kraj             odpovedajúceho formulára (Poslať spoločnosti    Upratovačka
& Quality driven, negotiating & Presentation      Spoločnosť: Red Bull Slovensko s.r.o. Náplň     životopis), ktorý je na konci pracovnej ponuky.   Bratislava
skills, high, ?drive, ? & result orientation, integ-  práce, informácie o pracovnom mieste: Zabez-     Odpovedať budeme len vybraným uchádzačom.      Spoločnosť: Ing. Mária Kubíčeková Náplň práce,
rity, Diplomatic, Team player, english, spoken     pečovanie distribúcie, viditeľnosti a povedomia   Kontakt: Dresdner Straße 81-85 Wien, Rakúska    informácie o pracovnom mieste: Hľadáme pre fy-
& in writing, good PC skills (MS Office), driving    o značke, v každodennom styku so zákazníkmi,     republika, Ludmila Malzer, 00431699 002 008     zicku osobu gazdine s nasledovnou pracovnou
license, ? B, preferred C. Information about the    budovanie obchodných vzťahov a zabezpečo-      Email: ludmila.malzer@austria-trend.at       naplnou: kazdodenne upratovanie domu a oko-
 TIP pre vás:

 Chcete si privyrobiť počas štúdia?
 Na stránke www.brigady.profesia.sk nájdete množstvo ponúk aj s ponúkaným hodinovým zárobkom, aj s možnosťou
 hľadať podľa dátumu a regiónu.

 6              TÝŽDENNÍK S NA JVÄČŠOU PONUKOU PRÁCE
 Pracovné ponuky - Slovensko                                                                     19. 3. 2009/ročník 8/číslo 12
lia, pranie pradla a žehlenie, starostlivosť o by-  práce, informácie o pracovnom mieste: Zabezpe-   e-mail: mazurova@bratislava.sk. Kontakt: Pri-     vzdelanie, B, C, slovenský jazyk - materinský
tove rastliny, starostlivosť o domacé zvieratá    čovanie organizácie, distribúcie a servírovania   maciálne nám. 1 Bratislava, Renáta Haulíková,     jazyk, Platný žeriavnícky preukaz, mobilné
(psy, mačky), vyžadujeme: zdravotný preukaz,     jedál na lôžkových oddeleniach ústavu a násled-   02/59 356 626, fax: 02/59 356 557           žeriavy typu Aa. Termín nástupu: Ihneď. Infor-
vypis z registra trestov, stredoškolské vzdelanie  né umývanie riadu vo funkcii servírka na Oddele-  Email: haulikova@bratislava.sk             mácie o výberovom konaní: Žiadosti o prijatie
je vítané, minimálne odborné učňovské vzdela-    ní stravovacích služieb. Hlavný pracovný pomer.                              do pracovného pomeru zasielajte poštou na
nie, znalosť obsluhy domácich elektrospotrebi-    Požiadavky: základné alebo stredné vzdelanie,    Realitný maklér                    našu adresu Doprastav, a.s., Závod Bratislava,
čov, znalosť aplikácie čistiacich prípravkov, cit  prax v potravinárstve vítaná, základné vzdela-                               Petržalka, Blagoevova 28, 852 61 Bratislava
pre estetiku, pedantnosť, rýchlosť, zmysel pre    nie, stredoškolské bez maturity, Bezúhonnosť,
                                                     Trnavský kraj, Šamorín                 alebo e-mailom Silvia.svorcova@doprastav.sk.,
poriadok, organizačné schopnosti, vyžaduje-     preukázaná čistým výpisom registra trestov, nie   Spoločnosť: EXCLUSIVE Náplň práce, informácie
                                                     o pracovnom mieste: Ponúkanie nehnuteľnosti      kontaktovaní budú iba vybratí uchádzači. Os-
me pestovaný a upravený zovňajšok, dobrú       starším ako 3 mesiace, prax v odbore vítaná.                                tatné životopisy budú po ukončení výberového
fyzickú kondíciu, ochota pracovať počas sviat-    Termín nástupu: Ihneď. Iné výhody: Poskytujeme   na kúpu a predaj v Šamoríne a okolí. Pod po-
                                                     núkaním sa rozumie naberanie nehnuteľnosti       konania skartované. Kontakt: Blagoevova 28
kov a vikendu. Pracovný pomer na menej ako      lacné ubytovanie. Kontakt: Klenova 1 Bratislava,                              Bratislava, Silvia Švorcová, 02/67 289 146,
40 hodín týždenne, dohoda o brigádnickej práci    Janka Valachová, 0904/266 407            formou fotenia a oboznámenia nehnuteľnosťou
                                                     a prezentácia nehnuteľnosti záujemcom. Táto      fax: 02/62 246 309
študentov, vykonaní práce, pracovnej činnosti,    Email: janka.valachovaj@nou.sk                                       Email: silvia.svorcova@doprastav.sk
živnosť. Požiadavky: stredoškolské bez maturi-                              práca si vyžaduje zodpovednosť, korektnosť,
ty. Termín nástupu: Ihneď. Ponúkaný plat (brut-                             časovú flexibilitu a hlavne chuť pracovať. Živ-
to): 400 - 500 EUR/mesiac plat je stanoveny     Manipulant/robotník                 nosť. Požiadavky: stredoškolské s maturitou, A,
v hodinovej sadzbe 3 EUR, trojmesačná skuš.     Trnava                       B, slovenský jazyk - aktívne, MS Word - pokro-     Vedúci zákazky - technik
Informácie o výberovom konaní: Životopis, zdra-   Spoločnosť: SLOVEO a. s. Náplň práce, informácie  čilý, MS Outlook - pokročilý, Corel PHOTO-PAINT    Bratislava
votný preukaz, výpis registra trestov, prehľad    o pracovnom mieste: Vyprázdňovanie prívesných    - pokročilý, MS Excel - pokročilý, OpenOffice - po-   Spoločnosť: KALYPSO, spol. s r.o. Náplň práce,
zamestnani, kontakt prostrednictvom e-mailu,     vozíkov s prepravkami, čistenie prepraviek (vy-   kročilý. Termín nástupu: Ihneď. Iné výhody: Dobré   informácie o pracovnom mieste: Obhliadka v te-
prilozit foto, pracovná ponuka je obsadzovaná    branie etikiet, kartónov), páskovanie zoskupe-   finančné ohodnotenie, vlastné miesto, firemný      réne spojená s zameraním stavebných otvorov
pre súkromnú osobu. Kontakt: Skorocelova 7      nia prepraviek, uloženie prepraviek na drevené   počítač a telefón. Ponúkaný plat (brutto): 10000    a návrhmi technických riešení, spracovanie
Bratislava, Ing. Mária Kubíčeková          palety, vyprázdňovanie a čistenie kontajnerov,   - 50000 Sk/mesiac. Informácie o výberovom       technickéj dokumentácie pre výrobu okien,
Email: kubicekova@skdp.sk              skladanie kontajnerov, triedenie obalov (kar-    konaní: Poprosím zaslať životopis na adresu:      konzultácie a komunikácia so zákazníkmi, ve-
                           tóny, plasty, papier). Hlavný pracovný pomer.    reality@exclusive-reality.sk, ref. č.: 1. Kontakt:   denie a riadenie montážnych skupín, riadenie
Umývač riadu pre 5*luxusný hotel           Požiadavky: základné vzdelanie, stredoškolské    Bratislavska 100/C Šamorín, Mgr. Anita Durdi-     zákaziek, administratíva spojená s riadením
                           bez maturity, stredoškolské s maturitou, Ochota   kova, 0905 790 082, fax: 0315 627 912         zákaziek. Hlavný pracovný pomer, živnosť.
Poprad, Vysoké Tatry                 pracovať na 2 zmeny, fyzicky náročnejšia prá-
Spoločnosť: KEMPINSKI HOTELS Náplň práce,                                Email: rk.exclusive@zoznam.sk             Požiadavky: stredoškolské s maturitou, B, MS
informácie o pracovnom mieste: Zodpovednosť     ca, ochota pracovať manuálne PODMIENKOU.                                  Excel - základy, Internet (e-mail, www) - zákla-
za umývanie riadu a kompletné upratovanie      Termín nástupu: Dohodou. Iné výhody: Stabilné                               dy, MS Word - základy, Hľadáme optimistických,
priestorov hotelovej kuchyne na základe sta-     zázemie nadnárodnej spoločnosti francúzskeho    Stavbyvedúci                      šikovných, pracovitých a zodpovedných ľudí,
novených štandardov spoločnosti:, práca na      pôvodu, dlhodobú spoluprácu s perspektívou                                 s jednoduchým logickým myslením a vierou
                           rastu, kvalitné zaškolenie, veľkú mieru zodpo-   Bratislava                       vo vlastné schopnosti. Prax s prácou v okná-
zmeny. Hlavný pracovný pomer. Požiadavky:                                Spoločnosť: Trenkwalder, a. s. Náplň práce,
základné vzdelanie, stredoškolské bez maturity,   vednosti a samostatnosti, odmeny, dochádzko-                                renstve resp. v stavebníctve výhodou., Čaká
                           vý bonus, preplácané nadčasy, sociálny fond a i.  informácie o pracovnom mieste:, Účasť na vý-
Skúsenosť s prácou umývača riadu výhodou,                                bere zhotoviteľa., Naštudovanie technických,      Vás tvrdá práca za slušné ohodnotenie. Termín
zmysel pre poriadok a precíznosť, čistý výpis    Ponúkaný plat (brutto): Od 16000 Sk/mesiac.                                nástupu: Apríl - máj 2009. Iné výhody: Ponúka-
                           Informácie o výberovom konaní: Kandidáti spĺňa-   architektonických a ďalších podmienok realizá-
z registra trestov, zdravotný preukaz. Termín                              cie., Zoznámenie sa so stavebným povolením       me zaujímavú prácu aj v teréne, profesijný rast,
nástupu: Marec 2009 / ihneď. Iné výhody: At-     júci vyššie uvedené kritéria môžu poslať svoj ži-                             možnosť vzdelávania sa v širokej problematike
                           votopis v slovenskom jazyku na nižšie uvedenú    aszmluvami na realizáciu stavby aďalšími pod-
raktívne multinárodné pracovné prostredie, Zís-                             mienkami na realizáciu., Zápisničné odovzda-      stavebníctva, práca v príjemnom kolektíve mla-
kanie skúsenosti s prácou v luxusnom 5, hoteli,   adresu., dokumenty neúspešných kandidátov                                 dých ľudí. Ponúkaný plat (brutto): Istota + mo-
                           obsahujúce osobné údaje budú bezprostredne     nie staveniska zhotoviteľovi., Zabezpečenie
možnosť pracovať pre sieť Kempinski Hotels                                a spoluúčasť pri vytyčovaní sietí., Účasť na      tivácia. Informácie o výberovom konaní: Svoje
v rámci celého sveta, možnosť kariérneho roz-    po skončení výberového konania zlikvidované.                                životopisy prosím zasielajte mailom na uvedenú
voja, atraktívne mzdové podmienky, zaujímavý     Kontakt: Zavarska cesta 1 Trnava, Mgr. Jana     príprave arealizácii termínových plánov postupu
                                                     výstavby., Denné prejednávanie postupov, kon-     adresu. Vybraní uchádzači budú kontaktovaní
tréningový program, stravovanie zdarma. Infor-    Koláriková                                                 najneskôr do 5.10. a pozvaní na prvé výberové
mácie o výberovom konaní: V prípade, že spĺňate   Email: jana.kolarikova@sloveo.sk          trola technického stavu realizácie, preberanie
                                                     zakrytých prác pred ich uzavretím., Zabezpečo-     kolo. Zaslaním Vášho životopisu zároveň dávate
uvedené požiadavky a máte záujem zúčastniť sa                                                          súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov
výberového konania na uvedenú pozíciu, pošlite,                             vanie úloh vyplývajúcich zplánu kvality stavby.,
                                                     Kontrolovanie po vecnej a množstevnej stránke     uvedených v životopise za účelom výberu uchá-
prosím, svoj štrukturovaný životopis na nižšie                                                         dzačov na inzerovanú pozíciu v zmysle Zákona
uvedené kontaktné údaje., Ďakujeme všetkým                                realizované práce., Spolupráca s dozorom stav-
kandidátom za prejavený záujem pracovať v na-     Stavebníctvo a reality              by (investora)., Zabezpečenie požiadaviek as-
                                                     skutočného doplňovania projektovej dokumen-
                                                                                č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov.
                                                                                Kontakt: Pecnianska 1/a Bratislava, Martin Guly-
šej spoločnosti, avšak iba vybraní kandidáti,                                                          as, +421915 747 016, fax: 02/63 453 937
ktorí spĺňajú všetky stanovené kritéria budu po-   Samostatný odborný referent             tácie podľa potrieb stavby., Kontrola a príprava
                                                     návrhov na zmenu v projektovej dokumentácii      Email: gulyas@matporiadneokno.sk
zvaní na osobný pohovor., s ohľadom na zákon     Bratislava
o ochrane osobných údajov uvádzajte prosím                                a realizácii., sledovanie a kontrolovanie dodáv-
nasledujúci súhlas so spracovaním osobných
                      Spoločnosť: Magistrát hlavného mesta SR Bra-         ky materiálov, strojov, konštrukcií., Sledovanie    Mitarbeiter(in) für Hausverwaltung/
                      tislavy Náplň práce, informácie o pracovnom
údajov: zaslaním svojho životopisu a ďalšíchmieste: Samostatná odborná činnosť v oblasti
                                                     a zabezpečovanie sumarizácia všetkých dok-       Property Management
sprievodných dokumentov obsahujúcich osob-                                ladov o konštrukciách, kvalitatívnych údajov      Bratislava
né údaje poskytujem svoj súhlas spoločnosti územného rozvoja mesta, usmerňovanie inves-         o materiáloch, atesty a certifikáty. Hlavný pra-
                      tičných akcií na území mesta. Tvorba koncepcie                                   Gesellschaft: SUXXEZZ s.r.o. Arbeitsbereich,
Kúpele Štrbské Pleso, a.s., Grand Hotel Kempin-                             covný pomer. Požiadavky: Stavebné zameranie,      Informationen über die Arbeitsstelle: Die Tätig-
                      a koordinačná činnosť v oblasti územného a re-
ski High Tatras, Štrbské Pleso 27, 059 85, aby                              B, Predchádzajúca skúsenosť na obdobnej pozí-
                      gionálneho rozvoja mesta, obstarávanie územ-                                    keit: die Arbeitbereich umfasst schwerpunkt-
spracovávala moje osobné údaje pre účely spro-                              cii v stavebníctve podmienkou., nemecký jazyk     mässig den Bereich Hausverwaltung und Mie-
                      noplánovacej dokumentácie Hlavného mesta
stredkovania zamestnania, získavania informá-                              na pokročilej úrovni, PODMIENKOU, vzdelanie
                      Slovenskej republiky Bratislavy. Hlavný pracov-                                   terabrechnung für unsere Shoppingcenter in
cií o vhodných pracovných miestach a ďalších                               stavebného zamerania. Termín nástupu: Asap.      der Slowakei., Tätigkeit: mieterkorrespondenz
                      ný pomer. Požiadavky: vysokoškolské II. stupňa,
produktoch a službách pre rozšírenie kariérneho                             Iné výhody: Plat zložený z fixnej a variabilnej zlož-
                      slovenský jazyk - materinský jazyk, MS Word                                     (DE, EN, SK), rechnungskontrolle (Lieferanten,
a osobného rozvoja tj. s ukladaním na nosiče                               ky., možnosť ďalšieho kariérneho a osobnostné-     Versorgungsunternehmen, etc), betriebskos-
dát a do informačného systému spoločnosti, - pokročilý, MS Excel - pokročilý, Dobrá znalosť       ho rastu., možnosť využívania cudzích jazykov.,
upravovaním, vyhľadávaním v nich a násled- právnych predpisov z oblasti stavebného práva                                    tenabrechnung laufend und Vorbereitung der
                                                     možnosti participácie na veľkých projektoch.      monatlichen Verrechnung an die Mieter, jahre-
ným sprístupnením alebo poskytnutím tretím a súvisiacej legislatívy., bezúhonnosť, spoľahli-      Ponúkaný plat (brutto): Motivujúce ohodnotenie.
                      vosť, samostatnosť., Vítaná je odb. spôsobilosť
osobám, a s ich priebežnou aktualizáciou v sú-                                                         sabrechnung der Center (Betriebskostenabrec-
                                                     Informácie o výberovom konaní: Prosíme uchá-      hnung), controlling im Bereich Instandhaltung,
lade so zákonom č. 428/2002 Zb. o ochrane  na obstarávanie územnoplánovacích dokumen-          dzačov, ktorí majú záujem o danú pozíciu, aby
                      tácií a podkladov podľa § 2a zákona č. 50/1976
osobných údajov, a to až do odvolania písomnou                                                         Betriebskosten etc., monatliches Reporting an
                                                     svoj životopis zaslali najlepšie e-mailom na do-    den Eigentümer, sonstige administratíve Tätig-
formou. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať.,Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku         leuvedenú adresu a do predmetu e-mailu uviedli
                      (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
tento súhlas vložte do e-mailu, nie do prílohy.                                                         keiten / Büro / Sekretariat. Langfristiges Arbe-
                                                     názov pozície „Stavbyvedúci“., Ďakujeme., ref.     itsverhältnis. Anforderungen: Hausverwaltung
                      a odborná spôsobilosť podľa zákona 25/2006
Prosím použite presnú formuláciu., Ďakujeme za                              č.: SK2009892391. Kontakt: Námestie 1. mája
                      Z.z. o verejnom obstarávaní., Vítaná je znalosť
pochopenie. Kontakt: Kupelna 6 Strba - Strbske                                                         von Immobilien, Grundausbildung, Mittelsschul-
                                                     18 Bratislava, Sonja Žemberi, +421902 942       bildung ohne Abitur, Mittelsschulbildung mit
pleso, HR department, +421910 872 109, fax: jazyka anglického, resp. nemeckého. Termín          463, fax: +421 (2) 57 108 305
+421523 262 333               nástupu: Ihneď. Informácie o výberovom konaní:                                   Abitur, B, slowakische sprache - muttersprache,
                                                     Email: s.zemberi@trenkwalder.com            englische sprache - aktive kenntnis, deutsche
Email: michal.bursik@kempinski.com     Predpokladaný termín ukončenia výberového
                      konania: 30.4.2009, Žiadosť s profesným ži-                                     sprache - aktive kenntnis, MS Excel - Fortges-
Servírky                  votopisom a kontaktnými údajmi zašlite na ad- Žeriavník                               chrittene, MS Outlook - Fortgeschrittene, MS
                      resu: magistrát hl. m. SR Bratislavy, oddelenie Slovensko                              Windows Benutzer - Anfänger, MS Word - For-
na Oddelenie stravovacích služieb ľudských zdrojov, primaciálne nám. č. 1, 814 Spoločnosť: Doprastav, a.s. Náplň práce, infor-                 tgeschrittene, Wir erwarten: vorkenntnisse im
Bratislava                 99 Bratislava 1, bližšie informácie poskytne Ing. mácie o pracovnom mieste: Práce na stavbe.            Bereich Hausverwaltung/ Centerverwaltung/
Spoločnosť: Národný onkologický ústav Náplň arch. Eva Mazúrová, č. tel.: 02 / 593 561 18, Hlavný pracovný pomer. Požiadavky: základné              Property Management oder Facility Manage-
 TIP pre vás:

 Pracovné ponuky do vašej e-mailovej schránky?
 Na stránke www.agent.profesia.sk zvoľte kritériá na hľadanú prácu a automatický program bude za vás sledovať ponuky práce
 - vyhovujúce ponuky dostanene každý deň do svojej e-mailovej schránky.

  Zdroj: www.profesia.sk                                                                                          7
 Pracovné ponuky - Slovensko
ment., schwerpunktmäßig aus dem Bereich        výrobe, predpokladaný mesačný objem výroby     ných údajov podľa zákona 428 Z.z. o ochrane     Náplň práce, informácie o pracovnom mieste:
Betriebskostenabrechnung von Einkaufszen-       cca 300t oceľovej konštrukcie, schopnosť ria-   osobných údajov. Tento súhlas platí až do jeho    Tvorba technologických postupov, spracovanie
tren, Fachmarktzentren oder vergleichbarer      diť kolektív, organizačné schopnosti, ovládanie  odvolania písomnou formou. Kontakt: Tolstého     technologických podkladov pre vypracovanie
Immobilien. Einstellungstermin: 01.04.2009.      práce s PC, čítanie výkresov, plnenie termínov,  ul. č. 9 Bratislava, Ivan Moravský, 02/54 418    cenových ponúk, plány skúšok a kontrolné
Sonstige Vorteile: Wir bieten: einen modernen     zdolávanie a riešenie stresových situácií. Ter-  082, fax: 02/54 435 471               listy, CNC programovanie. Hlavný pracovný
Arbeitsplatz mit gutem Arbeitsklima, attrakti-    mín nástupu: Ihneď. Iné výhody: Zainteresova-   Email: imoravsky@ago.sk               pomer. Požiadavky: strojárske, stredoškolské
ve Konditionen, ein junges motiviertes Team,     nosť na hospodárskom výsledku podielom zo                                s maturitou, MS Word - pokročilý, CAD - expert,
selbständiges Arbeiten, gute Entwicklungsmög-     zisku, firemné ubytovanie zdarma. Informácie    Vedúci výroby                    MS Excel - pokročilý. Termín nástupu: Ihneď. Iné
lichkeiten in einem expandierenden Unterne-      o výberovom konaní: Profesijné životopisy spo-                             výhody: Čo ponúkame?, stabilné zamestnanie,
hmen, ein hohes Maß an Eigenverantwortung,      lu so žiadosťami zasielajte na uvedenú adresu
                                                     Trenčiansky kraj, Trenčín,              pravidelne vyplácaná mzda, 13. plat, dovolenka
einen abwechslungsreichen und interessanten      alebo mailom na martos.marketing@stonline.sk,   Bánovce nad Bebravou                 vo firemnom rekreačnom zariadení, zdravot-
Arbeitsplatz mit internationalem Hintergrund.     faxom 038/5319 386. V prípade bližších in-     Spoločnosť: AspenStaff s.r.o. Náplň práce,      ná starostlivosť nad rámec zákona, športové
Angebotenes Gehalt (brutto): Wir bieten attrak-    formácii kontaktujte, na telefónnom čísle 0911   informácie o pracovnom mieste: Vlastná zod-     a kultúrne podujatia, rekondičné pobyty, dobré
tive Rahmenbedingungen!. Informationen über      254 727, p. Martoš., budeme kontaktovať len    povednosť za vedenie výrobných úsekov, za-      pracovné prostredie, poskytovanie stravy je sa-
das Auswahlverfahren: Vorausgesetzter Termin     uchádzačov, ktorí spĺňajú naše požiadavky.     bezpečenie produkcie spoločne s výrobným in-     mozrejmosťou. Kontakt: Budovateľská 67 Pre-
der Beendigung des Stellenwettbewerbes:        Vopred sa ospravedlňujeme kandidátom, kto-     ženíringom, stanovenie a dosiahnutie výrobných    šov, Mgr. Ľubica Kivaderová, 051/7462 335,
31-03-2009, wir freuen uns über Ihre Bewerbung    rých neoslovíme. Kontakt: Pod kalváriou 2305    cieľov, zodpovednosť za výrobu, koordinovanie    fax: 051/7462 317
wie folgt: nur schriftlich mit Lichtbild via Email:  Topoľčany, Štefan Martoš, 0911 254 727, fax:    pracovníkov cca. asi 100 členný tím, optimali-    Email: kivaderova.lubica@fragokov.sk
office@suxxezz.com, nur in Deutscher Sprache,     038/5319 386                    zácia produkcie, priebežné plánovanie a con-
kurzer Lebenslauf und Begleitschreiben reicht,    Email: martos.stavba@mail.t-com.sk         trolling. Hlavný pracovný pomer. Požiadavky:
ref. Nr.: SUXX0309. Kontakt: Karpatská 18 Brati-                             Prax na danej pozícii min. 2 roky (automobilový   Nastavovač CNC strojov
                                                     priemysel), riadiace zručnosti, analytické mys-   Trenčín
slava, Slowakische Republik, Alexander Layton,    Výrobný technik                  lenie, samostatnosť, flexibilita. Termín nástupu:   Spoločnosť: ELE Advanced Technologies s.r.o.
+421911 877 811                    Prešov
Email: office@suxxezz.com                                         ASAP. Iné výhody: Práca v stabilnej spoločnosti,   Náplň práce, informácie o pracovnom mieste:
                           Spoločnosť: MK ILLUMINATION PRODUCTI-       nadštandardné pracovné ohodnotenie, socíalny     Obsluha a nastavovanie CNC strojov (fréza,
                           ON, s.r.o. Náplň práce, informácie o pracovnom   program. Informácie o výberovom konaní: Ref. č.:   sústruh). Živnosť. Požiadavky: Strojárske zame-
Stavbyvedúci                     mieste: Spracovanie technickéj dokumentácie    1287. Kontakt: Panská 15 Bratislava, Mgr. Mar-    ranie, stredoškolské s maturitou, B. Termín ná-
Bratislavský kraj, Stupava              výrobkov, návrh konštrukcie nových výrobkov,    tin Mikuláš, +421911 944 202             stupu: Dohodou. Informácie o výberovom konaní:
Spoločnosť: MANDI INVEST, a.s. Náplň práce,      technické konzultácie so zahraničnými zákaz-    Email: martin.mikulas@aspen-staff.com        Predpokladaný termín ukončenia výberového
informácie o pracovnom mieste: Úlohou stavby-     níkmi, komunikácia s výrobou, spolupráca                                konania: 20.3.2009. Kontakt: K výstavisku 692
vedúceho je uskutočňovať výstavbu miestnych      s technickým tímom. Hlavný pracovný pomer.                               Trenčín, Ing. Radovan Zeliska, 0911 917 430
komunikácií v našich lokalitách., organizuje     Požiadavky: technické, vysokoškolské I. stupňa   Technical Recruiter/                 Email: radovan.zeliska@eleat.sk
materiály, výrobky, ľudí, dodávateľov a stroje    (bakalárske), B, anglický jazyk - aktívne alebo  Technický náborový pracovník
tak, aby stavba napredovala efektívne a podľa     nemecký jazyk - základy, MS Excel - pokročilý,   Banská Bystrica                   Servisný technik
projektovej dokumentácie a príslušných povole-    Adobe Illustrator - pokročilý, Internet (e-mail,  Spoločnosť: Techwork s. r. o. Náplň práce, infor-
ní v súlade so zákonmi a predpismi. Potrebné     www) - základy, AutoCAD - expert, MS Word     mácie o pracovnom mieste: Personálna agentúra
                                                                               Žilina
vedieť dokonalo čítať projektovú dokumentáciu.,    - pokročilý. Termín nástupu: Ihneď. Iné výhody:                             Spoločnosť: AQUATREND, s.r.o. Náplň práce, in-
                                                     TECHWORK hľadá recruitera s technikou praxou     formácie o pracovnom mieste: Montáže vodných
potrebné vytyčovať stavbu v teréne, pričom      Práca v nadnárodnej spoločnosti., mladý kolek-   a s prehľadom v technických profesiách do kan-
základné body vytýči geodet., vlastných pra-     tív., možnosť využitia znalosti cudzieho jazyka.                            filtračných zariadení, servisné výmeny., Výho-
                                                     celárie v Banskej Bystrici, ktorý chce pomôcť    dou technika sú vodoinštalačné skúsenosti, nie
covníkov je 10, ktorý vykonávajú zemné práce     Informácie o výberovom konaní: Dôležitá je pris-  iným technikom nájsť tú správnu prácu. Hlavný
a uloženie kanalizácie. Ostatné práce sú zabez-    pôsobivosť, zodpovednosť, schopnosť pracovať                              však podmienkou., zaškolenie vo firme., pod-
                                                     pracovný pomer. Požiadavky: B, anglický jazyk    mienkou je vodičský preukaz skupiny B, flexibili-
pečované dodávateľsky., jedná sa o výstavbu      pod stresom. Kontakt: Solivarská 1 Prešov, Mgr.  - aktívne alebo nemecký jazyk - aktívne, Technic-
v Stupave, v lokalite Dielové. Cieľom je, vystavať  Lucia Petrušková                                            ta, zodpovednosť., ponúkame prácu v prosperu-
                                                     ké skúsenosti, prehľad v technických profesiách,   júcej firme, dobré finančné ohodnotenie. Hlavný
inžinierske siete a komunikácie k novovzniknu-    Email: l.petruskova@mk-illumination.com      ochota pracovať a komunikovať s ľuďmi, schop-
tým stavebným pozemkom pre rodinné domy.                                                           pracovný pomer. Požiadavky: stredoškolské bez
                                                     nosť komunikovať v Angličtine alebo Nemčine.     maturity, B, Zodpovednosť, flexibilita, komuni-
Hlavný pracovný pomer, živnosť. Požiadavky:      Konštruktér kompresorov 3D CAD           Termín nástupu: Dohodou. Iné výhody: Zaujíma-    katívnosť. Termín nástupu: Ihneď. Informácie
stredoškolské s maturitou, vysokoškolské       Bratislava                     vú prácu, stabilné zamestnanie, prácu v silnej
I. stupňa (bakalárske), B, Vyžadujeme kvalitnú                                                        o výberovom konaní: Uchádzači o zamestnanie
                           Spoločnosť: AGO Europe s.r.o. / AGO Engine-    a dynamickej medzinárodnej organizácii, prácu    kontaktujte nás na tel. čísle: 0915 805 497,
prácu, zhodpovednosť., potrebné je vlastniť      ering, s.r.o. (AGO Group) Náplň práce, informá-  v mladom tíme, možnosť učiť sa, možnosť kari-
okrúhlu pečiatku stavbyvedúceho. Termín nástu-                                                        041 500 68 82, životopis zasielať na adresu:
                           cie o pracovnom mieste: Konštrukcie, kalkulácie  érneho rastu, Lákavý odmeňovací systém a sys-    aquatrend@aquatrend.sk. Kontakt: Hricovska
pu: Ihneď. Iné výhody: Firemný automobil aj pre    a projektovanie za pomoci počítačového kres-    tém výhod, cestovanie do zahraničia. Ponúkaný
súkromné účely, mobilný telefón, možnosť uby-                                                         221 Zilina, Iveta Protušová, 0415 006 882, fax:
                           liaceho softvéru, Vypracovanie konštrukčných    plat (brutto): Lákavý odmeňovací systém a sys-    0415 006 881
tovania, ..., individuálny prístup k požiadavkám   plánov, kresieb a dizajnov podľa špecifikácií od  tém výhod. Informácie o výberovom konaní: Pošli
zamestnanca. Informácie o výberovom konaní:                                                          Email: aquatrend@aquatrend.sk
                           klienta, Zhromažďovanie špecifikácií a informá-   svoje CV v ANGLICKOM alebo NEMECKOM ja-
Predpokladaný termín ukončenia výberového       cií od klienta pre vypracovanie komplexných    zyku emailom na adresu: stevens@techwork.nl.
konania: 25.3.2009, v prvom kole budeme kon-     inžinierskych projektov vrátane produktov,     Kontakt: Námestie SNP 11 Banská Bystrica, Ing.
taktovať vybraných uchádzačov, osobné údaje      častí a komponentov, Riešenia špecifických     Rob Stevens
spracujeme v súlade so zákonnými predpismi.
Kontakt: Hlavná 30 Stupava, Ing. Ivan Sirotka,
                           konštrukčných a dizajnérskych problémov, De-
                           tailné kreslenie podľa požiadaviek a špecifiká-
                                                     Email: stevens@techwork.nl               Školstvo, vzdelávanie,
0905 556 586
Email: ivansirotka@mandiinvest.sk
                           cií. Hlavný pracovný pomer. Požiadavky: VŠ/SŠ
                           technického smeru, Skúsenosti s prácou v prog-
                                                     Prevádzkový montér vodovodov              veda, výskum
                           rame AutoCad, Znalosť 3D CAD SW INVENTOR,
                                                     Bratislava
                           Znalosť problematiky kompresorov je výhodou,
                                                     Spoločnosť: Infra Services, a.s. Náplň práce,    Učiteľ/ka tvorby webstránok
                                                     informácie o pracovnom mieste: Opravy a mon-     Bratislava
                           Výhodou sú znalosti nemeckého ALEBO anglic-    táže hlavných vodovodných radov, montáže
 Strojárstvo                     kého jazyka, Ochota sa učiť, Komunikatívnosť,
                           Flexibilita v cestovaní, Technické cítenie. Ter-
                                                     vodovodných prípojok, likvidácie vodovodných
                                                     prípojok. Hlavný pracovný pomer. Požiadavky:
                                                                             Spoločnosť: Stredná odborná škola polygrafická
                                                                             Náplň práce, informácie o pracovnom mieste: Od-
                           mín nástupu: Dohodou. Iné výhody: Práca v re-                           borný učiteľ pre študijný maturitný odbor Grafik
Vedúci výroby oceľových konštrukcií                                   vyučený v odbore - vodoinštalatér, základné   digitálnych médií, tvorba webstránok, prezentá-
                           nomovanej medzinárodnej spoločnosti, Práca     vzdelanie, stredoškolské bez maturity, B, Flexibi-
Topoľčany, Horné Obdokovce              v mladom dynamickom kolektíve, Pracovné      lita, bezúhonnosť, spoľahlivosť, zodpovedný prí-
                                                                             cií a e-publikácií. Hlavný pracovný pomer. Po-
Spoločnosť: MARTOŠ Steel, s.r.o. Náplň práce,     úlohy s dobrými príležitosťami pre Váš rozvoj                           žiadavky: vysokoškolské I. stupňa (bakalárske),
                                                     stup k práci. Termín nástupu: Ihneď. Iné výhody:vysokoškolské II. stupňa, Adobe Dreamweaver
informácie o pracovnom mieste: Schopnosť riadiť    v technologicky zaujímavom prostredí a dob-    Stabilná spoločnosť, zamestnanecké výhody,
cca 30 pracovníkov, praktická znalosť proble-     rou pracovnou klímou, Ďalšie permanentné                              - pokročilý, Adobe Photoshop - pokročilý, PHP
                                                     práca na dve smeny, služby počas víkendov. In- - pokročilý, Adobe Flash - pokročilý, HTML
matiky strojárskej a zámočníckej výroby, výroba    vzdelávanie zamestnancov je samozrejmosťou.    formácie o výberovom konaní: Predpokladaný ter-
oceľových konštrukcií, vykazovanie dochádzky,     Informácie o výberovom konaní: Predpokla-                             - pokročilý, Komunikatívnosť, tvorivosť, záu-
                                                     mín ukončenia výberového konania: 31.3.2009,  jem o prácu s mládežou, schopnosť vyučovať,
úkolových listov, organizácia plynulého chodu     daný termín ukončenia výberového konania:
                                                     v prípade záujmu o vyššie uvedenú pracovnú   samostatnosť. Termín nástupu: 20.04.2009.
výroby cca 300 t oceľovej konštrukcie mesačne,    30.6.2009, v prípade Vášho záujmu nám zašli-
                                                     pozíciu, kontaktujte personálne oddelenie spo- Iné výhody: Výkon práce podľa rozvrhu hodín,
znalosť čítania výkresov, koordinovanie výroby    te Váš profesný životopis spolu so sprievodným
                                                     ločnosti. Kontakt: Hraničná 10 Bratislava, Mar- 22 vyučovacích hodín týždenne. 9 týždňov do-
s expedíciou výrobkov, doprava a spolupráca so    listom, kde bude uvedené o akú pozíciu máte
skladom hutného materiálu. Hlavný pracovný      záujem, a to e-mailom imoravsky@ago.sk alebo    tina Redenkovičová, 02-58 104 624        volenky. Možnosť ubytovania so zľavou priamo
pomer. Požiadavky: stredoškolské s maturitou,     na faxom na č.: 02/544 35 471., odpoveďou     Email: Martina.Redenkovicova@bvsas.sk      v školskom internáte v objekte školy v izbách
vysokoškolské I. stupňa (bakalárske), vyso-      na tento inzerát, či zaslanie Vášho životopisu                           s vlastným príslušenstvom po rekonštrukcii.
koškolské II. stupňa, B, MS Outlook - základy,    a prípadne ďalších osobných materiálov do     Technológ                    Stravovanie v organizácii. Ponúkaný plat (brut-
MS Word - základy, MS Excel - základy, Internet    spoločnosti AGO Group, spol. s r. o., dávate    Prešov                     to): 600 - 750 EUR/mesiac výkon práce vo
(e-mail, www) - pokročilý, Prax v strojárskej     súhlas k spracovaniu a uchovaniu Vašich osob-   Spoločnosť: Fragokov - export, výrobné družstvo verejnom záujme. Informácie o výberovom ko-
 TIP pre vás:

 Hľadáte informácie o práci?
 Články o práci v zahraničí, rady o rozviazaní pracovného pomeru, založení živnosti a iné nájdete na stránke
 www.profesia.sk v časti „potrebujete radu“.

 8              TÝŽDENNÍK S NA JVÄČŠOU PONUKOU PRÁCE
 Pracovné ponuky - Slovensko                                                                   19. 3. 2009/ročník 8/číslo 12
naní: Predložiť doklady o dosiahnutom vzdelaní   práci študentov, vykonaní práce, pracovnej     - pokročilý, MS Word - pokročilý, Schopnosť    koškolské II. stupňa, B, nemecký jazyk - mierne
a profesný životopis. Kontakt: Račianska 190    činnosti, živnosť. Požiadavky: preferujeme peda-  samostatnej práce, zručnosť v ovládaní IT ap-   pokročilý alebo anglický jazyk - mierne pokroči-
Bratislava, Klaudia Padáčová, 02/44 884 429,    gogiku a zdravotníctvo, alebo nevylučujeme ani   likácií, flexibilita a ochota pracovať s vysokým  lý, MS Excel - pokročilý, AutoCAD - pokročilý, MS
fax: 02/44 885 005                 iné, stredoškolské s maturitou, študent vysokej   nasadením, profesionálne a príjemné vystupo-    Word - pokročilý, Životopisy a žiadosti zasielajte
Email: skola@polygraficka.sk             školy, nadstavbové/vyššie odborné vzdelanie,    vanie, práca v programe Navision, skúsenosti    na e mailovú adresu: martossteel@stonline.sk,
                          vysokoškolské I. stupňa (bakalárske), vysokoš-   vo vodárenskom odvetví výhodou, akceptova-     v prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte
Učiteľka/učiteľ                   kolské II. stupňa, slovenský jazyk - materinský   nie administratívnych činností, zodpovednosť,   na čísle 0911 254 727, pán Martoš., budeme
Bratislava                     jazyk, Internet (e-mail, www) - pokročilý, Vzťah  dôslednosť, schopnosť orientácie v meste      kontaktovať iba uchádzačov, ktorí spĺňajú naše
                          k deťom, zodpovednosť, čistý register trestov,   a v teréne, bezúhonnosť. Termín nástupu: Do-    požiadavky. Vopred sa ospravedlňujeme kan-
Spoločnosť: Súkromné gymnázium Náplň práce,
                          psychicky a fyzicky zdravá osoba, predoš-      hodou. Iné výhody: Možnosť profesijného a od-   didátom ktorých neoslovíme. Termín nástupu:
informácie o pracovnom mieste: Učiteľka/učiteľ
                          lá skúsenosť s prácou v domácnosti vítaná.     borného rastu, istotu zamestnania v stabilnej   Dohodou. Iné výhody: Dohodou. Kontakt: Pod
na bilingválnom gymnáziu v aprobácii ANJ-BIO,                              spoločnosti, práca v dynamickom kolektíve,
ANJ, CHE, ANJ-MAT., vyučovanie prebieha v AJ.    Termín nástupu: Apríl. Iné výhody: Flexibilná                             kalváriou 2305 Topoľčany, Štefan Martoš, 0911
                          pracovná doba. Ponúkaný plat (brutto): Po po-    podpora ďalšieho odborného vzdelávania. Infor-   254 727, fax: 038/5319 386
Hlavný pracovný pomer. Požiadavky: vysokoš-                               mácie o výberovom konaní: Predpokladaný ter-
kolské II. stupňa, anglický jazyk - expert, tlmo-  hovore. Informácie o výberovom konaní: Predpo-                             Email: martos.stavba@mail.t-com.sk
                          kladaný termín ukončenia výberového konania:    mín ukončenia výberového konania: 31.3.2009,
čenie alebo slovenský jazyk - materinský jazyk.                             Žiadosti s profesijným životopisom zasielajte
Termín nástupu: 1. september 2009. Ponúkaný     15.4.2009, Všetky informácie nájdete na webe
                                                    e-mailom, faxom, resp. je možné kontaktovať
                                                                              Laminátnik
plat (brutto): Od 500 EUR/mesiac. Kontakt:     www.aupairclub.sk, kde v prípade záujmu vypí-                             Topoľčany, Ludanice
                          šete registračný dotazník. Po zvážení Vás potom   sa osobne alebo telefonicky na uvedenom te-
Česká 10 Bratislava, PaedDr. Martina Danišová,                             lefónnom čísle., v žiadosti prosím uveďte pre-   Spoločnosť: MARTOŠ Steel, s.r.o. Náplň práce,
0911 223 388                    budeme kontaktovať a prídete na osobný poho-                              informácie o pracovnom mieste: Výroba laminá-
                          vor, kde si prinesiete požadované dokumenty.    hlásenie:, ?Odoslaním a doručením životopisu
Email: riaditel@gymnaziumceska.sk                                    súhlasím, aby spoločnosť BVS, a. s., so sídlom   tových kontajnerov. Hlavný pracovný pomer.
                          Hľadáme hlavne študentov Vysokých škôl,                                Požiadavky: prax v obore laminátovanie, stre-
                          príp. učiteľky so záujmom o opatrovanie alebo    Prešovská 48, 826 46 Bratislava, spracovala
Učiteľka v súkromnej materskej           doučovanie. Kontakt: Radničné nám.4 Prievoz     moje osobné údaje pre účely sprostredkovania    doškolské bez maturity, stredoškolské s maturi-
                                                                              tou, Prax vo výrobe laminátov minimálne 1 rok.
škole s anglickým jazykom              Bratislava, Silvia Pilková             práce (úpravy, vyhľadávanie, triedenie, kom-
                                                                              Termín nástupu: Ihneď. Iné výhody: Ubytovanie
Bratislava                     Email: pilkova.silvia@aupairclub.sk         binovanie, likvidácie) v súlade so Zákonom
                                                    č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov     vo firemnej ubytovni, zdarma. Informácie o vý-
Spoločnosť: Detské centrum Atlantis Náplň                                                         berovom konaní: Profesijné životopisy spolu so
práce, informácie o pracovnom mieste: Starost-   Učiteľ španielskeho jazyka             v znení neskorších zmien a doplnkov a zaradila
                                                    ich do svojej databázy na dobu neurčitú“., Ďaku-  žiadosťami zasielajte na uvedenú adresu ale-
livosť o deti v AJ (počas celého dňa), rozvíjať   Poprad                                                 bo mailom na martos.marketing@stonline.sk,
schopnosti detí podľa programu pre MŠ + prvky                              jeme všetkým kandidátom za prejavený záujem
                          Spoločnosť: NOVIDEA, s.r.o. Náplň práce, infor-   pracovať v našej spoločnosti, avšak odpovedať   faxom 038/5319 386. V prípade bližších infor-
Montessori pedagogiky, dbať o bezpečnosť detí   mácie o pracovnom mieste: Vyučovanie španiel-                              mácii kontaktujte na telefónnom čísle 0911254
a osobnú hygienu. Hlavný pracovný pomer, živ-                              budeme len vybraným kandidátom pozvaným
                          skeho jazyka v privátnom gymnáziu, aktuálne     na osobný pohovor, ktorí spĺňajú všetky stano-   701 personálne oddelenie Klenková., budeme
nosť. Požiadavky: pedagogické vzdelanie (stred-  úroveň začiatočníci a mierne pokročilí. V zá-                              kontaktovať len uchádzačov, ktorí spĺňajú naše
né alebo VŠ) s orientáciou na materské školy                              vené kritériá. Kontakt: Prešovská 48 Bratislava,
                          vislosti od vyštudovanej kombinácie doplnenie    Ing. Vladimír Antonín, 48 253 216,, fax: 48 253  požiadavky. Vopred sa ospravedlňujeme kandi-
alebo prvý stupeň ZŠ alebo zdravotnícke vzdela-  úväzku hodinami príslušného predmetu, účasť                               dátom, ktorých neoslovíme. Kontakt: Pod kalvá-
nie s orientáciou na jasle, stredoškolské s matu-                            233
                          na klasifikačných poradách a 4 x ročne na meto-    Email: vladimir.antonin@bvsas.sk          riou 2305 Topoľčany, Veronika Klenková, 0911
ritou, vysokoškolské I. stupňa (bakalárske), vy-  dických poradách. Hlavný pracovný pomer. Po-                              254 701, fax: 038/5319 386
sokoškolské II. stupňa, anglický jazyk - aktívne, žiadavky: pedagogické, vysokoškolské II. stup-                             Email: martos.marketing@stonline.sk
Záujem o prácu s deťmi predškolského veku, tr-   ňa, VŠ vzdelanie pedagogického zamerania so
                                                    Projektový manažér
pezlivosť a láskavý prístup, schopnosť rozprávať  špecializáciou na španielsky jazyk., kombinácia   Poprad, Veľká Lomnica               Vedúci výrobnej sekcie
po anglický primerane veku dieťaťa s využitím   s ďalším jazykom alebo iným predmetom vítaná,    Spoločnosť: AWT, s.r.o. Náplň práce, informácie
pomôcok a materiálov, znalosti Montessori pe-                              o pracovnom mieste: Riadenie dodávok stroj-    Komárno, Veľké Kosihy
                          pedagogická prax výhodou., motivovaný, anga-                              Spoločnosť: PR AGENCY Náplň práce, informácie
dagogiky výhodou. Termín nástupu: Dohodou. In-   žovaný a entuziastický typ, ktorý má autentic-    no-technologického zariadenia na čistiarne
formácie o výberovom konaní: Pošlite prosím Váš                             odpadových vôd, komunikácia s dodávateľmi     o pracovnom mieste: Vedúci výrobného úseku
                          ký vzťah k pedagogickéj činnosti a k práci so                             zabezpečuje a zodpovedá za implementáciu
životopis na adresu práca@atlantis-centrum.sk   študentmi. Termín nástupu: September 2009.      a odberateľmi, časté zahraničné služobné ces-
alebo poštou na adresu: Atlantis DC, Rostovská                             ty. Hlavný pracovný pomer. Požiadavky: chemic-  a kontrolu výrobných procesov v pridelenom
                          Iné výhody: Príležitosť pre sebatrealizáciu v pod-                           úseku, zabezpečuje optimalizáciu výroby pod-
13, BA, budeme Vás telefonicky kontaktovať,    mienkach rozvíjajúceho sa privátneho gymnázia,    ko-technologické, vysokoškolské II. stupňa, B,
pohovory začneme uskutočnovať od 16.3.09.                                anglický jazyk - aktívne, MS Excel - pokročilý,  ľa stanovených noriem a technológií v súlade
                          možnosť ďalšieho vzdelávania sa a osobnostné-                             s požiadavkami zákazníkov a v zmysle stanove-
Kontakt: Rostovská 13 Bratislava - Rača, DC    ho rastu. Informácie o výberovom konaní: Prihláš-  Internet (e-mail, www) - pokročilý, MS Outlook
Atlantis                                                - pokročilý, MS Word - pokročilý, Ovládanie rus- ných cieľov, vykonáva potrebnú dokumentáciu
                          ku a profesijný životopis pošlite na adresu agen-                           výrobných procesov, dohliada, riadi a kontroluje
Email: praca@atlantis-centrum.sk          túry. V prihláške uveďte prosím, svoj súhlas so   kého jazyka je výhodou, odolnosť voči stresu,
                                                    chuť cestovať, zodpovednosť a spoľahlivosť.    pracovníkov jemu zverených, spolupracuje s ex-
                          spracovaním osobných údajov a presný názov                               ternými poradcami a ostatnými oddeleniami
Výskumný a vedecký pracovník            pozície. Kontakt: Scherfelova 1376/4 Poprad,     Termín nástupu: 1.4.2009. Iné výhody: Firemný
                                                    mobil, firemné auto, mladý kolektív. Informácie  spoločnosti. Hlavný pracovný pomer. Požiadav-
Bratislava                     Mgr. Lujza Kuceková, 052/7722 191, 0905
                                                    o výberovom konaní: Predpokladaný termín ukon-  ky: vysokoškolské I. stupňa (bakalárske), vyso-
Spoločnosť: Gnosis, s.r.o. Náplň práce, informácie 621 986, fax: 052/7722 191              čenia výberového konania: 1.4.2009, prosíme    koškolské III. stupňa (doktorandské), anglický
o pracovnom mieste: Vývoj imunodiagnostických Email: novidea@novidea.sk                 zasielať životopisy a súhlas so spracovaním    jazyk - aktívne, Internet (e-mail, www) - expert,
setov ELISA, výskum v oblasti imunochémie.                               osobných údajov na e-mail: awt@aqua-awt.sk.    SAP - pokročilý, MS Word - expert, MS Power-
Hlavný pracovný pomer. Požiadavky: prírodné                               Po výhodnotení vyhovujúcich kandidátov budú    Point - expert, MS Excel - expert, Skúsenosti
vedy, medicína, farmácia, inžinier chémie, bio-                             títo kontaktovaní a pozvaní na osobný pohovor.,  v nadnárodnej spoločnosti, prax v riadení vý-
chémie,..., vysokoškolské I. stupňa (bakalárske),
vysokoškolské II. stupňa, vysokoškolské III.     Vodohospod.,lesníctvo,              ref. č.: 130309/JM01. Kontakt: Jilemnického
                                                    402 Veľká Lomnica, Ing. Jana Marová, 0527
                                                                             roby 2-5 rokov, dobrý zdravotný stav, odolnosť
                                                                             voči stresu, dynamická osobnosť, schopnosť
stupňa (doktorandské), anglický jazyk - aktívne,
MS Word - pokročilý, MS Excel - pokročilý, Vyža-   životné prostredie                885 205-7, fax: 0527 722 005
                                                    Email: awt@aqua-awt.sk
                                                                             riešiť problémy, dobré komunikačné zručnosti,
                                                                             riadiace schopnosti, samostatnosť, flexibilita.
dujeme samostatnosť, flexibilitu, ochotu učiť sa,                                                     Termín nástupu: 01.04.2009. Iné výhody: Práca
zodpovednosť. Uprednostnení budú uchádzači Technický pracovník                                              v stabilnej výrobnej spoločnosti, možnosť ka-
s praxou v laboratóriu. Termín nástupu: Doho-
dou. Iné výhody: Zázemie medzinárodnej spo- - kontrolný odčítač stavu vodomerov
                                                                             riérneho rastu. Informácie o výberovom konaní:
                                                                             Predpokladaný termín ukončenia výberového
ločnosti, práca v mladom kolektíve. Ponúkaný Bratislava                          Výroba                     konania: 1.4.2009, v prípade záujmu prosím
plat (brutto): Nástupný plat 650 EUR/mes., po Spoločnosť: Bratislavská vodárenská spoločnosť,                               pošlite nám váš životopis v slovenskom a AJ.
skúšobnej dobe zvýšenie. Informácie o výbero- a.s. Náplň práce, informácie o pracovnom mieste:                              Vybratých uchádzačov pozývame na osobný po-
vom konaní: Štrukturovaný životopis zašlite na Vykonávanie kontrolných odpočtov vodomerov        Výrobný riaditeľ
                                                                             hovor. Kontakt: Župná 14 Komárno, Ing. Zuzana
e-mail adresu: humenanska@biovendor.com. v teréne vo, vodomerných šachtách, zavádzanie         Topoľčany, Horné Obdokovce            Borosova, 00421905 947 365
Kontakt: Hrdličkova 1/A Bratislava, Mgr. Viera a zmeny dát v informačnom systéme Navision,       Spoločnosť: MARTOŠ Steel, s.r.o. Náplň práce, Email: zuzanab@precruitment.sk
Humenanska                     týkajúce sa odpočtov vodomerov, administratív-    informácie o pracovnom mieste: Schopnosť riadiť
Email: humenanska@biovendor.com          ne spracovanie pridelenej agendy, vykonávanie    cca 50, 100 pracovníkov. Znalosť problematiky
                          činnosti súvisiacich so zabezpečovaním kontrol-   strojárskej a zámočníckej výroby. Výroba oce- Technický pracovník pre výrobu
Opatrovateľka, upratovačka,            ného, odčítania vodomerov, komunikácia so zá-    ľových konštrukcií, úkolové listy, organizácia Pezinok
                          kazníkmi, spolupráca pri spracovávaní podkla-    plynulého chodu výroby cca 300ton oceľových Spoločnosť: TINRON, s.r.o. Náplň práce, infor-
doučovateľka detí                 dov pre fakturáciu vodného a, stočného. Hlavný    konštrukcií mesačne. Koordinácia výroby s expe- mácie o pracovnom mieste: Práca v kancelárii
Bratislava                     pracovný pomer. Požiadavky: vodárenstvo, stre-    díciou. Schopnosť pracovať v strese, riešenie ne- a vo výrobnej dielni. Spracovanie dopytov
Spoločnosť: C Groupe s.r.o. Náplň práce, infor- doškolské s maturitou, vysokoškolské I. stupňa     očakávaných situácii, plnenie termínov, riadenie a objednávok, vypracovanie podkladov pre
mácie o pracovnom mieste: Opatrovanie detí, (bakalárske), vysokoškolské II. stupňa, B, MS        ľudí, komunikatívnosť. Hlavný pracovný pomer. výrobu, programovanie a obsluha plazmových
upratovanie, nákupy, venčenie psíka v Bratisla- Outlook - pokročilý, MS Excel - pokročilý, MS      Požiadavky: strojárske, stredoškolské s maturi- rezacích strojov, komunikácia so zákazníkmi
ve a okolí. Doučovanie. Dohoda o brigádnickej PowerPoint - pokročilý, Internet (e-mail, www)      tou, vysokoškolské I. stupňa (bakalárske), vyso- a výrobnými pracovníkmi, sledovanie výroby,
 TIP pre vás:

 Hľadáte prácu?
 Pridajte zadarmo svoj životopis do databázy uchádzačov o prácu na stránke www.zivotopis.profesia.sk a zamestnávateľ vás
 nájde ľahšie.

  Zdroj: www.profesia.sk                                                                                        9
 Pracovné ponuky - Slovensko
kontrola kvality, príjem a výdaj tovaru, sledova-   ted applicants and invite them to an interview.,   nom mieste: Odborné vedenie a koordinácia dis-    vybraného uchádzača: riadenie a usmerňovanie
nie skladových zásob, objednávanie materiálu,     by providing your personal data, in accordance    pozície, zaobstarávanie materiálu pre výrobu,    práce pridelenej skupiny krajčírok, organizačné
cenotvorba, spracovanie podkladov jednotli-      with the Slovak Law no. 428/2002 (Protection     výpočet potreby materiálu a sledovanie priebe-    zabezpečenie plnenia úloh skupiny, riešenie
vých zákaziek pre fakturáciu, Hlavný pracovný     of Personal Data), you give an approval for pro-   hu objednávok, kontrola a dodržanie termínov     vzniknutých prekážok v práci, motivácia pra-
pomer. Požiadavky: Stavebníctvo, Strojárstvo,     cessing and keeping your data in our personnel    a dodávok, reporting, koordinácia a riadenie     covníkov, plánovanie výrobného procesu v sku-
Výroba, stredoškolské s maturitou, B, Internet     database until the time of appealing this agree-   práce 4 zamestnancov. Hlavný pracovný po-      pine. Hlavný pracovný pomer, živnosť. Požiadav-
(e-mail, www), MS Excel, MS Word, Flexibilita,     ment in a written form., ref. No.: Senior Quality  mer. Požiadavky: SŠ/VŠ vzdelanie, ekonomické,    ky: stredoškolské bez maturity, stredoškolské
zručnosť, zodpovednosť, pracovitosť, technické     Super. Contact: Dolne Hony 2 Nitra, Slovak Re-    prax z multinacionálnej spoločnosti, pracovná    s maturitou, slovenský jazyk - materinský jazyk,
zmýšľanie, schopnosť učit sa nové veci. Termín     public, Nitra, 037/6909 209             skúsenosť v oblasti podnikového hospodár-      Skúsenosti s vedením kolektívu ľudí, flexibilita,
nástupu: Dohodou. Iné výhody: Príplatky v závis-    Email: jobsk@visteon.com               stva, výborné logické a analytické schopnosti,    samostatnosť, kreativita, orientácia na cieľ. Ter-
losti od výkonu, platový a profesný rast, mož-                               precíznosť, presnosť v práci, rýchle pracovné    mín nástupu: Ihneď. Iné výhody: Jednosmenná
nosť samostatného rozhodovania, Informácie       Production planner                  tempo, odolnosť voči stresu a záťaži, tímový     pracovná doba, práca v dynamickom pracov-
o výberovom konaní: Záujemcovia pošlú spoloč-     Senec                        hráč, spoľahlivosť, precíznosť, flexibilita, orien-  nom prostredí, príjemné, upravené pracovné
nosti životopis a telefonicky si dohodnú osobný    Company: MBM PARTNERS, s. r. o. Job descrip-     tácia na ciele, dobré komunikačné schopnosti,    prostredie, motivujúce ohodnotenie. Informácie
pohovor na čísle 0903301186. Kontakt: Nová 5      tion, information about the position: The mana-   znalosť anglického alebo nemeckého jazyka na     o výberovom konaní: Predpokladaný termín ukon-
Pezinok - Grinava, Ing. Juraj Mikus, 0903 301     gement of stock levels, mainly administratíve    komunikatívnej úrovni potrebná. Termín nástupu:   čenia výberového konania: 30.4.2009. Kontakt:
186, fax: 0336 404 456                 job, maintain continuous availability of required  Dohodou. Iné výhody: Priestor pre profesijnú se-   M.R.Štefánika 80 Nové Zámky, Bc. Monika Zale-
Email: tinron@tinron.sk                materials in the most efficient quantities through  barealizáciu, práca v medzinárodnej spoločnos-    žáková, 035/6923 711, fax: 035/6923 740
                            careful, communication with internal stakehol-    ti, sociálny program. Informácie o výberovom ko-   Email: personalne@sotex.sk
Senior Quality Supervisor               ders, manage relationships of known Suppliers,    naní: Odborné vedenie a koordinácia dispozície,
Nitra, Dražovce                    responsible for maintaining daily production     zaobstarávanie materiálu pre výrobu, výpočet     Majster dielenskej výroby
Company: Visteon Interiors Slovakia s.r.o. Job     schedule for finished products and sub-assem-     potreby materiálu a sledovanie priebehu objed-    Košický kraj
description, information about the position: To de-  bly, maintaining accurate inventory levels, en-   návok, kontrola a dodržanie termínov a dodá-     Spoločnosť: Grafton Recruitment Slovakia, s.r.o.
fine the organisation of quality team., To define    suring products are made to specification and     vok, reporting, koordinácia a riadenie práce 4    Náplň práce, informácie o pracovnom mieste: Náš
the training quality team needs in order to align   delivered on time. Full-time employment. Requ-    zamestnancov. Kontakt: Drieňová 34 Bratislava,    klient ponúka pracovné príležitosti a ocenenie pre
customers satisfactory and plant target assign-    irements: english - advanced or german - ad-     Alexandra Pilo, 0907 700 707             skúsených a talentovaných uchádzačov. Jedná
ment., To provide an efficient communication      vanced, Production planning experience in food    Email: maxima@maximapoint.sk             sa o obsadenie pozície „MAJSTRA DIELENSKEJ
between team and plant management: he sets       (FMCG), keen attention to detail, ability to work                             VÝROBY“.Pracovnou náplňou uchádzača bude:-
a strong communication flow in between diffe-      as part of a team, german or English. Start date:  Manager oddelenia                  Vedenie pracovného kolektívu-Riadenie výroby,
rent shift in order to enhance actions efficiency.,   ASAP. Other benefits: Attractive salary conditi-   technického kontrolingu               postupov a metód-Práca v kolektíve, spolupráca
To manage his team in order to reach individu-     ons, work in international and professional envi-                             s oddelením kvality a inými oddeleniami-Prak-
                            ronment, travel cost compensation, background
                                                      Nitra, Nové Zámky,                  tická zručnosť, samostatné riešenie problémov,
al and collective objectives set for the year.,
To assess his team member performance, set       of strong and growing company. Salary offered    Šaľa, Galanta, Kolárovo               flexibilita, komunikatívnosť, Vykonávanie všet-
continuous progress objectives, and assure the     (gross): Upon Agreement. Information about the    Spoločnosť: MAXIMA POINT, s.r.o. - personálne    kých potrebných prác pri ručnom opracovaní
evolution of his team performance (training, pro-   selection process: Should you be interested,     poradenstvo Náplň práce, informácie o pracov-    vo výrobe. Hlavný pracovný pomer, pracovný
motion, job rotating)., To control the compliance   please send your CV in English and contact      nom mieste: Vedenie oddelenia technického      pomer na menej ako 40 hodín týždenne. Požia-
of his team and apply alebo internal / external    information to Blazej.cernak@mbmpartners.sk,     kontrolingu, strategický manažment aktivít      davky: francúzsky jazyk - základy alebo anglický
regulations., To manage his internal budget., To    please read the text below and attach it to your   kontrolingového oddelenia (6 zamestnancov),     jazyk - základy, Stredoškolské s maturitou, tech-
report on a daily / weekly and monthly basis      e-mail., i agree that company MBM Partners,     monitorovanie vývoja nákladov v porovnaní      nického zamerania-Prax min.3 roky-Francúzsky
on quality indicators (PPM / DEMERITE / IQA      spol. s r. o., Šulekova 20, 811 30 Bratislava,    s plánom vrátane prípravy reportov o aktuálnom    jazyk, základy alebo Anglický jazyk, základy-MS
/ IQR), To lead quality action plan analysis in    (just company), to manipulate my personal      stave, interpretácia výsledkov odchýlkovej ana-   Excel, pokročilý-MS Word, pokročilý-Internet
regard to methods used and time to deliver       data for purposes of employment mediation      lýzy a komunikácia smerom na interných (vý-     (e-mail, www), pokročilý. Termín nástupu: Do-
relevant solution., To validate the robustness     (adjustment, searching, selection, combination,   robní vedúci a lokálny manažment) a externých    hodou. Iné výhody: Benefity budú kandidátovi
of collected data within the flow and manage      liquidation, and to purvey to third persons, about  zákazníkov (materská spoločnosť), identifikácia    prezentované pri osobnom pohovore. Ponúkaný
continuous improvement of those data., To work     their identity is the company obligatory to inform  slabých miest a iniciovanie zmeny v spolupráci    plat (brutto): 500 - 600 EUR/mesiac. Informácie
closely with MP&L / manufacturing team to faci-    me) according to law No. 428/2002Z.z. ‚About     s inými odbornými oddeleniami, aktívna účasť     o výberovom konaní: V prípade záujmu o túto po-
litate results in compliance with conformity and    protecting of personal data‘., ref. No.: 515. Con-  na medzinárodných design-to-cost projektoch     zíciu pošlite prosím na uvedený email Váš živo-
quality customer expectation., To be the contact    tact: Šulekova 20 Bratislava, Slovak Republic,    v rámci koncernu, výhodnocovanie návratnosti     topis v slovenskom alebo AJ. Referenčné číslo
person in communication with organisation and     Mgr. Blažej Černák, + 421908 726 665, fax:      zamýšľaných investičných projektov zverenej     pozície uveďte do predmetu správy. V prípade,
internal / external customer requirements., To     + 421259 204 205                   divízie, komplexná starostlivosť o cenotvorbu    že už máte svojho konzultanta, kontaktujte ho
support appliance of rules responsibilities fulfil-   Email: blazej.cernak@mbmpartners.sk         vrátanie spracovania výrobkových kalkulácií,     priamo (najlepšie mailom).Poštové ani faxové
ment in alebo area of the value stream: organi-                               spracovanie ročného plánu a spolupráca pri      zásielky žial, nemožeme akceptovať. Ďakujem
se and pilot internal and external audit., To lead   Technik údržby                    fixovaní štandardov pre plánovacie obdobie, ve-    za porozumenie. Pozorne si prečítajte nižšie
supplier improvement process., To contribute to                               denie a motivovanie zamestnancov, stanovenie     uvedený text, prosím, a priložte ho do svojho
                            Dunajská Streda,                   cieľov a kontrola ich plnenia, prvé mesiace kan-   e-mailu/listu. Súhlasím, aby spoločnosť Grafton
fulfilment and follow up of alebo quality TPPA     Galanta, Komárno, Nové Zámky
launch to support business understanding., To                                didát absolvuje intenzívne zaškolovanie. Hlavný   Recruitment spol. s r. o., so sídlom Nám. SNP 1,
                            Spoločnosť: Trenkwalder, a. s. Náplň práce, in-   pracovný pomer. Požiadavky: VŠ vzdelanie eko-    Bratislava, (ďalej len spoločnosť), spracovala
coordinate quality team to deliver TPM assign-     formácie o pracovnom mieste: Údržba vozidiel
ments related to quality Deployment Committee:                               nomického zamerania, výhodou, prax v oblasti     moje osobné údaje pre účely sprostredkovania
                            na presúvanie materiálov poháňaných batéri-     controllingu, reporingu a analýz na podobnej po-   práce (úpravy, vyhľadávania, triedenia, kombi-
responsible for piloting activities around scraps,   ami (VZV vozíky), údržba zdvíhacích zariadení
defaults, process robustness, improvement, To                                zícii vo výrobnej spoločnosti, spoľahlivosť, pre-  novania, likvidácie a poskytovania tretím oso-
                            (žeriavy), údržba výrobných zariadení, zariadení   cíznosť, flexibilita, zodpovednosť, tímový hráč,   bám, ktorých totožnosť je mi spoločnosť povin-
coordinate and bring his knowledge to develop     na dodávku energie. Hlavný pracovný pomer.
Methodologies in quality system, To lead and                                vysoké pracovné nasadenie, aktívna znalosť an-    ná oznámiť) v súlade so zákonom č. 428/2002
                            Požiadavky: SŠ vzdelanie strojárske, mechanic-    glického prípadne aj nemeckého jazyka potreb-    Z.z. ‚O ochrane osobných údajov‘., ref. č.:
manage alebo action linked to his department      ké, preukaz na VZV a žeriav sú podmienkou,
scope. Full-time employment. Requirements:                                 ná, skúsenosti s vedením a motiváciou ľudí. Iné   1-21-4722/PF. Kontakt: Rooseveltova 5 Košice,
                            min. 3 roky skúsenosti ako technik údržby vo     výhody: Perspektívne zamestnanie v silnej spo-    Ing. Andrea Čebiková, +421553 214 420
Postgraduate (Doctorate), B, english - advanced,    výrobnej spoločnosti, aktívna znalosť maďar-
MS Outlook - advanced, MS Word - advanced,                                 ločnosti a zodpovedajúce finančné ohodnotenie,    Email: andrea.cebikova@grafton.sk
                            ského jazyka, nemecký alebo anglický jazyk je    priestor pre profesijnú sebarealizáciu, zaujímavý
MS Excel - advanced, Technical knowledge,       výhodou, MS Office, skúsenosti so systémom
experience in quality, min 3 years, experience in                              motivačný a benefitný systém, telefón, služobné    Zoraďovač vstrekolisov
                            SAP sú výhod. Termín nástupu: Február 2009.     auto, notebook. Informácie o výberovom konaní:
supervising, min 1 year, experience in automo-     Iné výhody: Možnosť posunúť sa na pozíciu faci-   V prípade Vášho záujmu o tuto pozíciu nám
                                                                                 Nitra
tive industry, advantages, customer orientation,    lity manažéra. Ponúkaný plat (brutto): 2,74 Euro/                      Spoločnosť: Meiki Slovakia, s.r.o. Náplň práce, in-
strong personality, person strongly oriented to                               prosím zašlite:, profesný životopis v SLOVEN-
                            hod. Informácie o výberovom konaní: Vhodných                        formácie o pracovnom mieste: Núka sa Vám nová
goals, person able to work in team. Start date:                               SKOM a CUDZOM jazyku, do predmetu správy
                                                                          príležitosť! Prihláste sa do výberového konania
                            kandidátov budeme kontaktovat v prvej polovici    uvádzajte názov PRACOVNEJ POZÍCIE, na ktorú
ASAP. Other benefits: Work in the international     mesiaca január 2009., ref. č.: SK2009728665.                        v novo vzniknutej výrobnej spoločnosti so zahra-
automotive company, work in professional team,                               reagujete., OSTATNÉ AKTUÁLNE PRACOV-  ničnou účasťou na pozíciu ZORAĎOVAČ VSTRE-
                            Kontakt: Mostná 60 Nitra, Mgr. Jana Kremeňo-     NÉ POZÍCIE NÁJDETE NA NAŠEJ STRÁNKE:
interesting social policy, possibility for personal  vá, +421902 942 472                                     KOLISOV, Náplňou práce bude predovšetkým:
growth, daily communication in Engish. Salary                                www.maximapoint.sk. Kontakt: Drieňová 34
                                                                          nastavovanie parametrov vstrekolisov, zodpo-
                            Email: j.kremenova@trenkwalder.com          Bratislava, Alexandra Pilo, 0907 700 707
offered (gross): By agreement. Information about                                                  vednosť za optimálny chod stroja, odstraňova-
the selection process: If you are interested in this                            Email: maxima@maximapoint.sk      nie vzniknutých technických a kvalitatívnych
position and fulfill alebo our requirements, send    Vedúci dispozície                                      problémov vo výrobe. Hlavný pracovný pomer.
us your motivation letter and your CV in English    Komárno, Levice,               Vedúci pracovnej skupiny krajčírok Požiadavky: stredoškolské s maturitou, vyso-
and Slovak language by post or e-mail with the     Nitra, Nové Zámky, Šaľa            Nové Zámky                  koškolské I. stupňa (bakalárske), Min. 3 roky
note „Senior quality supervisor“. Thanks to ale-    Spoločnosť: MAXIMA POINT, s.r.o. - personálne Spoločnosť: SOTEX, s.r.o. Náplň práce, infor- skúseností s technológiou vstrekovania plastov,
bo applicants, but we will answer only to selec-    poradenstvo Náplň práce, informácie o pracov- mácie o pracovnom mieste: Pracovná náplň veľmi dobré znalosti optimalizácie technológie,
 TIP pre vás:


 Nenašli ste doteraz firmu, v ktorej by ste chceli pracovať?
 Využite stránku www.firmy.profesia.sk, kde hľadá zamestnancov niekoľko tisíc firiem.


10              TÝŽDENNÍK S NA JVÄČŠOU PONUKOU PRÁCE
 Pracovné ponuky - Slovensko                                                                    19. 3. 2009/ročník 8/číslo 12
precíznosť, flexibilita, samostatnnosť, aspoň zá-  a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/po-    účely, práca v dynamickom a úspešnom kolek-     nemecký jazyk - základy, anglický jazyk - aktív-
kladné znalosti anglického jazyka. Termín nástu-  skytla spoločnosti ProCare, a.s. dobrovoľne a sú  tíve. Informácie o výberovom konaní: V prípade   ne, hospodárska korešpondencia - pokročilý,
pu: 15.04.2009. Iné výhody: Stabilná pracovná    pravdivé. Zároveň súhlasím s evidenciou a spra-   Vášho záujmu o tuto pozíciu nám prosím zašlite:,  Internet (e-mail, www) - pokročilý, MS Excel
pozícia v nadnárodnej firme, práca s modernými    covaním poskytnutých údajov oprávnenými oso-    profesný životopis v SLOVENSKOM a CUDZOM      - základy, MS Word - pokročilý, SŠ s maturitou
technológiami v príjemnom pracovnom prostre-    bami ProCare, a.s. za účelom a v rozsahu, ktorý   jazyku, do predmetu správy uvádzajte názov     ekonomického alebo zdravotníckeho smeru,
dí, školenia, príspevok na stravu, 13. plat, iné  je potrebný pre realizáciu výberového konania    PRACOVNEJ POZÍCIE, na ktorú reagujete., OS-     prax v zúčtovaní zdravotných výkazov a v admi-
sociálne benefity. Ponúkaný plat (brutto): Podľa   na pracovnú pozíciu, o ktorú sa uchádzam alebo   TATNÉ AKTUÁLNE PRACOVNÉ POZÍCIE NÁJDE-       nistratíve výhodou, znalosť európskej i sloven-
kvality a skúseností uchádzača. Informácie     prípadnú budúcu možnosť zamestnania v rele-     TE NA NAŠEJ STRÁNKE: www.maximapoint.sk.      skej legislatívy v oblasti poskytovania zdravot-
o výberovom konaní: Predpokladaný termín ukon-   vantnej pracovnej oblasti. Tento súhlas udeľu-   Kontakt: Drieňová 34 Bratislava, Alexandra Pilo,  nej starostlivosti v rozsahu pracovnej činnosti,
čenia výberového konania: 15.4.2009, v prípa-    jem na dobu neurčitú, pričom si vyhradzujem     0907 700 707                    MS Office na pokročilej úrovni, anglický jazyk
de záujmu láskavo posielajte svoje žiadosti     právo tento súhlas odvolať. V prípade odvolania   Email: maxima@maximapoint.sk            na pokročilej úrovni slovom i písmom, nemecký
s pripojeným životopisom na mailovú adresu:     tohto súhlasu spoločnosť ProCare, a.s. osobné                              jazyk výhodou, výborné komunikačné zručnosti,
katarina.vesela@meiki.eu, kontaktovať budeme    údaje, ktoré o mne získala, bezodkladne zlikvi-   Farmaceutický reprezentant             vysoká odolnosť voči stresu, trpezlivosť, spoľah-
iba uchádzačov, ktorí spĺňajú všetky požiadav-   duje., ? Kontakt: Žellova 2 Bratislava, Miroslava  Banskobystrický kraj, Bratislavský         livosť, zodpovednosť. Termín nástupu: Ihneď. Iné
ky. Kontakt: Štefánikova trieda 79 Nitra, Kata-   Suballyová
rína Veselá                     Email: suballyova.miroslava@procare.sk       kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj,        výhody: Práca v ústretovom a dynamickom tíme,
Email: katarina.vesela@meiki.eu                                     Prešovský kraj, Žilinský kraj            profesionálne pracovné podmienky, priestor pre
                                                    Spoločnosť: HS Medik s.r.o. Náplň práce, infor-   realizáciu vlastných návrhov, rast a vzdeláva-
                          Farmaceut                                                nie, korektný, profesionálny a zároveň ľudský
                                                    mácie o pracovnom mieste: Propagácia a pre-
                          Čadca, Humenné, Kežmarok,              zentácia vybraných produktov v lekárňach      prístup. Informácie o výberovom konaní: Ak Vás
                          Nové Mesto nad Váhom,                a u lekárov vo zverenom regióne, uzatváranie    daná pracovná pozícia zaujala, zašlite nám pro-
 Zdravotníctvo, farmácia,             Poprad, Prešov, Stropkov              objednávok v lekárňach. Sledovanie vývoja na
                                                    trhu a konkurencie. Analýza potrieb zákazníka.
                                                                              sím Váš štrukturovaný životopis spolu s moti-
                                                                              vačným listom a so súhlasom so spracovaním
                          Spoločnosť: GIT Consult Slovakia s. r. o. Náplň
 sociálna oblasť                  práce, informácie o pracovnom mieste: Príprava,   Účasť na seminároch a kongresoch. Príprava     osobných údajov pomocou formulára „Poslať
                          uchovávanie, kontrola a vydávanie liekov, zdra-   týždenných správ., obsadzujeme 6 pracovných     spoločnosti životopis“ uvedeného pod týmto
Farmaceut, lekárnik,                votníckych pomôcok. Hlavný pracovný pomer.     miest farmaceutickych reprezentantov. Živnosť.   inzerátom., vzhľadom k veľkému počtu žiadostí
                          Požiadavky: Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa,   Požiadavky: stredoškolské s maturitou, vyso-    nie je možné odpovedať všetkým uchádzačom.
farmaceutický laborant               bezúhonnosť, podmienka ukončeného vzdelania     koškolské I. stupňa (bakalárske), B, slovenský   Kontaktovať budeme iba vybraných kandidátov.
Dunajská Streda, Senica               v odbore, prax vítaná. Termín nástupu: ASAP. Iné  jazyk - materinský jazyk, MS PowerPoint - zákla-  Kontakt: Bajkalska 29/A Bratislava, Mgr. Kata-
Spoločnosť: TRImedical s.r.o. Náplň práce, in-   výhody: Stabilná spoločnosť pôsobiaca výhrad-    dy, Internet (e-mail, www) - pokročilý, MS Word   rína Búřilová
formácie o pracovnom mieste: Prijmeme do le-    ne v oblasti farmácie, zaujímavé finančné ohod-   - pokročilý, MS Excel - pokročilý, Požadujeme    Email: kariera@union.sk
kární farmaceutov na pozície vedúci lekárnik,    notenie, sociálne benefity, možnosť odborného    miesto bydliska uchádzača z uvedeného regi-
lekárnik, farmaceutický laborant, objednávanie   rastu, podpora zvyšovania kvalifikácie. Informá-   ónu, skúsenosti s obchodovaním v lekárňach
a výdaj liekov na recepty a bez receptu, faktu-   cie o výberovom konaní: Ref. č.: 1996. Kontakt:   alebo v sektore rýchloobratkového tovaru vý-    Pracovník na spracovanie šošoviek
rácie, retaxácia receptov, práce zodpovedajúce   Royko Passage, Galéria Delta, Poštová 3 Brati-   hodou, orientácia na zákazníka, vyjednávacie    do okuliarových rámikov
pracovnej pozícii. Hlavný pracovný pomer.      slava, Jana Grešková, +421232 660 150, fax:     schopnosti a skúsenosti, schopnosť pracovať     Banská Bystrica
Požiadavky: Farmaceutická fakulta, stredoš-     +421232 660 169                   v tíme, aj samostatne, skúsenosti vo vedení     Spoločnosť: Omega Optix, s.r.o. Náplň práce,
kolské s maturitou, vysokoškolské II. stupňa,    Email: jana.greskova@gitconsult.com         motorového vozidla, vysoké pracovné nasa-      informácie o pracovnom mieste: Spracovanie
slovenský jazyk - materinský jazyk, Používateľ                             denie, vlastne auto na skúšobnú dobu. Termín
MS Windows - základy, Internet (e-mail, www)                                                        okuliarových šošoviek do rámikov a následný
                          Dermatológ                     nástupu: 01.05.2009. Iné výhody: Práca v ras-    servis, vŕtanie. Hlavný pracovný pomer. Požia-
- základy, MS Outlook - základy. Termín nástupu:                            túcej spoločnosti, vzdelávanie a osobný rozvoj,
Ihneď - dohodou. Iné výhody: Motivujúci sys-    Bratislava                     notebook, mobilný telefón. Informácie o výbero-
                                                                              davky: očný optik, stredoškolské s maturitou,
tém odmeňovania, možná úhrada cestovného,      Spoločnosť: SYDENT Náplň práce, informácie                               Používateľ MS Windows - základy, Internet (e-
                                                    vom konaní: Predpokladaný termín ukončenia
zabezpečenie ubytovania pre uchádzačov zo      o pracovnom mieste: Estetická dermatológia. Do-                             mail, www) - základy, MS Word - základy, MS
                                                    výberového konania: 3.4.2009, Štruktúrovaný
vzdialených oblastí, práca v prosperujúcej fir-   hoda o brigádnickej práci študentov, vykonaní                              Outlook - základy, MS Excel - základy, Zodpo-
                                                    životopis spolu s motivačným listom a s tele-
me. Ponúkaný plat (brutto): Motivujúci systém    práce, pracovnej činnosti. Požiadavky: vysokoš-                             vednosť, presnosť, spoľahlivosť, kladný vzťah
                                                    fonickým kontaktom zasielajte elektronicky na
odmeňovania. Informácie o výberovom konaní:     kolské II. stupňa, slovenský jazyk - materinský                             k práci. Termín nástupu: Ihneď, resp. dohodou.
                                                    kontaktnú adresu: demcak@hsmedik.sk, vzhľa-
Predpokladaný termín ukončenia výberového      jazyk. Termín nástupu: Ihneď. Kontakt: Bjornso-                             Iné výhody: Zamestnanecké benefity, školenie
                                                    dom k veľkému počtu žiadostí nie je možné
konania: 30.4.2009, termín bude dohodnutý      nova 13 Bratislava, MUDr. Juraj Deglovič, 02/52                             a odborný rast v kvalifikácii. Informácie o výbe-
                                                    odpovedať všetkým uchádzačom. Výberové
osobne. Kontakt: Antona Bernoláka 2 Michalov-    453 048                                                 rovom konaní: Predpokladaný termín ukončenia
                                                    konanie prebieha dvojkolovo, pozývať budeme
ce, Bc. Mikuláš Koščo, 0918 686 699         Email: sydent@sydent.sk                                         výberového konania: 31.3.2009, Životopisy
                                                    len uchádzačov, ktorí v najväčšej miere spĺňajú
Email: trimedical@centrum.sk                                      naše požiadavky. Vopred sa ospravedlňujeme     v slovenskom jazyku spolu so žiadosťou za-
                          Medicínsky reprezentant,              uchádzačom, ktorých neoslovíme, ich materiály    sielajte iba elektronicky na e-mailovú adresu
Lekár                        oblasť CNS                     v súlade so zákonom na ochranu osobných úda-    kontaktnej osoby. V texte prosím uveďte súhlas
                          Bratislava, Košický kraj,              jov zlikvidujeme. Kontakt: SNP 64 Rozhanovce,    so spracovaním osobných údajov. Ďakujem
- všeobecný lekár pre dospelých                                     Peter Demčak, 0910 451 789             všetkým uchádzačom. Kontaktovať budeme
Bratislava                     Nitriansky kraj, Prešovský kraj,          Email: demcak@hsmedik.sk              len vybraných záujemcov. Kontakt: Majerská
Spoločnosť: ProCare, a.s. Náplň práce, infor-    Trenčiansky kraj, Žilinský kraj                                     cesta 73 Banská Bystrica, Anna Taglieberová,
mácie o pracovnom mieste: Poskytovať špecia-    Spoločnosť: MAXIMA POINT, s.r.o. - personálne
lizovanú ambulantnú starostlivosť v rozsahu     poradenstvo Náplň práce, informácie o pracov-
                                                    Špecialist/ka odboru liečby             048/2850 068, fax: 048/2812 007
                                                    v cudzine - zástup počas MD/RD           Email: anna.taglieberova@omega-optix.sk
príslušnej špecializácie, samostatne vykonávať   nom mieste: Pravidelné návštevy lekárov zvere-
preventívnu, diagnostickú a liečebnú činnosť    ných oblastí v odborných ambulanciách, prezen-   Bratislava
v príslušnom odbore. Hlavný pracovný pomer.     tácia a propagácia prípravkov spoločnosti pre    Spoločnosť: Union zdravotná poisťovňa, a.s.     Farmaceutický laborant
Požiadavky: lekárske, MS Outlook - základy, MS   divíziu CNS, organizovanie seminárov a ďalších   Náplň práce, informácie o pracovnom mieste:     vo verejnej lekárni
Excel - základy, MS Word - základy, Flexibilita,  podujatí pre odbornú verejnosť, účasť na kon-    Zúčtovanie dokladov o poskytnutej zdravotnej    Pezinok
pro-klientský prístup, vysoká odbornosť, pracov-  gresoch a sympóziách, rozvíjanie a upevňovanie   starostlivosti o našich poistencov v zahraničí   Spoločnosť: Lekáreň Farmakon Náplň práce,
né nasadenie, záujem o odborný a osobnostný     dobrých vzťahov s lekármi, pravidelný reporting   a cudzincov na Slovensku, vybavovanie agendy    informácie o pracovnom mieste: Farmaceutický
rast. Termín nástupu: Dohodou. Ponúkaný plat    nadriadenému. Hlavný pracovný pomer. Požia-     týkajúcej sa plánovanej liečby našich poistencov  laborant, poskytovanie lekárenskej starostlivos-
(brutto): Platové podmienky budú špecifikované    davky: VŠ vzdelanie lekárske, farmácia, me-     v zahraničí, spolupráca pri revidovaní a odsúhla-
na osobnom stretnutí. Informácie o výberovom    dicína, veterinárna medicína, výhodou (nie je                              ti v rámci pracovnej náplne farmaceutického
                                                    sovaní úhrad za zdravotnú starostlivosť o našich
konaní: Ak Vás táto pozícia zaujala a spĺňate    podmienka), PRAX na rovnakej pozícii medicín-    poistencov v zahraničí a cudzincov na Sloven-    laboranta. Hlavný pracovný pomer. Požiadavky:
uvedené kvalifikačné predpoklady, zašlite nám    skeho reprezentanta min 1 rok výhodou, znalosť   sku, komplexné spracovanie refundácií a úhrad    Farmácia, stredoškolské s maturitou, Stredná
svoj štruktúrovaný životopis spolu so žiadosťou   anglického jazyku aspoň mierne pokročilý, vyni-   za zdravotnú starostlivosť o našich poistencov   zdravotná škola-odbor farmaceutický laborant.
o danú pozíciu na doleuvedenú e-mailovú ad-     kajúce prezentačné a organizačné schopnosti,    v zahraničí a cudzincov na Slovensku, spracova-   Termín nástupu: Dohodou. Iné výhody: Práca
resu. V predmete správy nezabudnite, prosím,    schopnosť samostatného rozhodovania, aktívny    nie a archivácia písomnej agendy odboru liečby   v príjemnom prostredí, možnosť profesionál-
uviesť názov pozície o ktorú sa uchádzate., v sú-  a pozitívny prístup k práci, vysoké pracovné na-  v cudzine, komunikácia s Úradom pre dohľad     neho rastu, stravné lístky, bonusy. Informácie
lade so zákonom č. 428/2002 Z.z. vo svojom     sadenie, dynamickosť, flexibilita. Termín nástu-   nad zdravotnou starostlivosťou, komunikácia     o výberovom konaní: CV v slovenskom jazyku
životopise alebo v žiadosti, prosím, uveďte svoj  pu: Dohodou. Iné výhody: Práca v perspektívnej   s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti v SR   zasielajte e mail-om, príp. poštou na uvedenú
súhlas so spracovaním Vašich osobných úda-     spoločnosti a možnosť profesného rastu ako     i v zahraničí, spolupráca s ostatnými odbormi,   adresu alebo nás kontaktujte telefonicky na uve-
jov spoločnosťou ProCare, a.s. v nasledovnom    aj možnosť ďalšieho vzdelávania, zaujímavé     ide o zastupovanie počas materskej a rodičov-    dené čísla. Kontakt: Hálova 5 Pezinok, Martin
znení:, ?Týmto prehlasujem, že všetky údaje,    finančné ohodnotenie a balík benefitov, mobilný    skej dovolenky!. Hlavný pracovný pomer. Požia-   Štefanský, +421915 775 541
ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise   telefón a služobný automobil aj na súkromné     davky: zdravotnícke, stredoškolské s maturitou,   Email: farmakon@farmakon.sk
 TIP pre vás:

 Pracovné ponuky do vašej e-mailovej schránky?
 Na stránke www.agent.profesia.sk zvoľte kritériá na hľadanú prácu a automatický program bude za vás sledovať ponuky práce
 - vyhovujúce ponuky dostanene každý deň do svojej e-mailovej schránky.

  Zdroj: www.profesia.sk                                                                                        11
 Pracovné ponuky - štátna správa
 Do štátnej služby na príslušné štátnozamestnanecké miesto v príslušnom odbore štátnej služby možno prijať občana SR alebo
       občana iného členského štátu Európskej únie, ktorý sa uchádza o štátnu službu, ak spĺňa tieto požiadavky:
                ! dosiahol vek 18 rokov ! má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu ! je bezúhonný
 ! spĺňa kvalifikačné predpoklady ! je zdravotne spôsobilý na vykonávanie štátnej služby ! má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky ! ovláda
 štátny jazyk ! ovláda cudzí jazyk, ak túto požiadavku na vykonávanie štátnej služby určí služobný predpis ! úspešne absolvoval výberové konanie na
 prípravnú štátnu službu alebo spĺňa predpoklady na dočasnú štátnu službu podľa § 25 ods. 2 písm. a) a c) zákona č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe
 a o zmene a doplnení niektorých zákonov ! je oprávnený oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami, ak sa toto oprávnenie na výkon štátnej služ-
 by požaduje ! má vedomosti a zručnosti potrebné na efektívne využívanie informačných a komunikačných technológií, ktoré štátny zamestnanec
             v stálej štátnej službe preukáže formou zloženia skúšky Európskeho vodičského preukazu na počítače


Hlavný radca - prípravná štátna služba       nom občianstve SR, čestné vyhlásenie o zdra-     Hlavný radca - prípravná štátna            a budú spĺňať požadované kritériá na uvedené
                          votnej spôsobilosti na vykonávanie štátnej                                 miesto., ref. č.: 2009/52/03. Kontakt: Hlboká
- Odbor pre kontrolu zbrojenia,           služby, 7. výpis z registra trestov nie starší ako  služba - Odbor ľudských práv,             cesta 2 Bratislava, Mgr. Katarína Bakošová,
odzbrojenie a globálne výzvy            tri mesiace (je možné doložiť najneskôr v deň    Rady Európy, OBSE a národnostných           + 421259 782 142
Bratislava                     výberového konania), na adresu: Osobný úrad,     menšín OĽPR                      Email: osur@mzv.sk
Spoločnosť: Ministerstvo zahraničných vecí SR    Ministerstvo zahraničných vecí, Hlboká cesta
                                                     Bratislava
Náplň práce, informácie o pracovnom mieste:     č. 2, 833 36 Bratislava, s označením na obálke
                                                     Spoločnosť: Ministerstvo zahraničných vecí SR     Hlavný štátny radca
Podieľa sa na príprave pozícií SR pre rokovania   a v žiadosti: výberové konanie č. 2009/53/03,
konferencií alebo zasadnutí v rámci medzinárod-   neotvárať, Ďalšie informácie: Ministerstvo zah-
                                                     Náplň práce, informácie o pracovnom mieste:      v Odbore detí a mládeže na MŠ SR
                                                     Príprava a zabezpečenie účasti zástupcov SR      Bratislava
ných zmlúv alebo dohovorov, medzinárodných     raničných vecí SR, Hlboká cesta č. 2, 833 36
                                                     na rokovaniach medzinárodných orgánov a vý-      Spoločnosť: Ministerstvo školstva SR Náplň prá-
organizácií a orgánov, ako aj zoskupení štátov   Bratislava, Osobný úrad, tel. č. 02/59 78 21 42,
                                                     borov zaoberajúcich sa agendou ľudských práv     ce, informácie o pracovnom mieste: Druh štátnej
v mnohostranných režimoch kontroly exportu,     do výberového konania budú zaradení len tí      v rámci EÚ, OSN, Rady Európy, OBSE a i., zabez-
v oblasti kontroly zbrojenia, odzbrojenia a ne-   uchádzači, ktorí predložia kompletné doklady                                služby: prípravná štátna služba, obsadzovaná
                                                     pečovanie prípravy a spracovanie implementač-     funkcia: hlavný štátny radca, počet obsadzova-
šírenia konvenčných, jadrových, chemických     a budú spĺňať požadované kritériá na uvedené     ných periodických správ SR k medzinárodným      ných miest: 1, odbor štátnej služby: 2.14 Škols-
a biologických zbraní a ďalších aktivít medziná-  miesto., ref. č.: 2009/53/03. Kontakt: Hlboká    zmluvám v oblasti ľudských práv, ktorými je SR    tvo, organizačný útvar: odbor detí a mládeže,
rodného spoločenstva v tejto oblasti. Zabezpe-   cesta 2 Bratislava, Mgr. Katarína Bakošová,     viazaná, vypracovávanie stanovísk k situácii     hlavné úlohy: koncepčná, odborno-metodická
čuje alebo koordinuje implementáciu záväzkov    + 421259 782 142                   v oblasti dodržiavania ľudských práv vo svete,    a normotvorná činnosť na úrovni ministerstva,
vyplývajúcich pre SR z medzinárodných zmlúv     Email: osur@mzv.sk
alebo dohovorov, členstva SR v medzinárod-                                agenda pracovnej skupiny Rady EÚ pre ľudské      zameraná na podporu práce s deťmi a mládežou
ných organizáciách a orgánoch. Osobitne                                 práva (COHOM). Hlavný pracovný pomer. Po-       v oblasti neformálneho vzdelávania formou po-
v rámci pôsobnosti MZV SR koordinuje politiku
                          Hlavný radca                     žiadavky: právnické, humanitné, vysokoškolské     skytovania dotácií zo štátneho rozpočtu. Hlavný
kontroly exportu s inými orgánmi štátnej sprá-   Bratislava                      II. stupňa, anglický jazyk - aktívne, Aktívna     pracovný pomer. Požiadavky: vysokoškolské
vy. Zabezpečuje spoluprácu s mnohostrannými     Spoločnosť: Ministerstvo práce, sociálnych vecí   znalosť iného svetového jazyka, u úspešného      II. stupňa, Ďalšie požadované odborné poznat-
režimami kontroly exportu a ich účastníckymi    a rodiny SR Náplň práce, informácie o pracovnom   uchádzača z výberového konania je predpok-      ky, schopnosti a osobnostné predpoklady:
štátmi. Hlavný pracovný pomer. Požiadavky:     mieste: Druh štátnej služby: prípravná štátna    lad získať oprávnenie na oboznamovanie sa       ovládanie zákona o podpore práce s mládežou,
vysokoškolské II. stupňa, anglický jazyk - aktív-  služba, počet voľných miest: 1, organizačný     s utajovanými skutočnosťami stupňa, ?Tajné,      zákona o rozpočtových pravidlách a ďalších
ne, Aktívna znalosť ďalšieho svetového jazyka,   útvar: sekcia ekonomiky, finančný odbor, odbor    ? v zmysle zákona č. 215/2004 Z.z. o ochrane     všeobecne záväzných právnych predpisov
špecifická znalosť inštrumentov medzinárod-     štátnej služby: financie, hlavné úlohy: metodická   utajovaných skutočností a o zmene a doplnení     v uvedenej oblasti. Zodpovednosť, presnosť,
ného práva a iných relevantných dokumentov     a koordinačná činnosť na úseku účtovníctva za    niektorých zákonov. Termín nástupu: Ihneď.      flexibilita, samostatnosť, komunikačné a orga-
v oblasti kontroly zbrojenia, odzbrojenia a neší-  rozpočtovú kapitolu MPSVR SR, implementácia     Ponúkaný plat (brutto): Stanovené podľa pra-     nizačné schopnosti a spoľahlivosť. Ovládanie
renia konvenčných zbraní a zbraní hromadného    novej metodiky účtovníctva založenej na uplat-    covného zaradenia. Informácie o výberovom       práce s PC (Word, Excel, Internet, Outlook a Po-
ničenia, vrátane znalosti fungovania medziná-    ňovaní aktuálneho princípu a princípu konsolidá-   konaní: Zoznam požadovaných dokladov je        wer Point). Ponúkaný plat (brutto): Podľa zákona
rodných režimov kontroly exportu, u úspešného    cie. Plnenie úloh súvisiacich so zriaďovateľskou   potrebné zaslať do 26. marca 2009 (rozhodu-      č. 312/2001 Z.z. o štátnej službe. Informácie
uchádzača z výberového konania je predpok-     funkciou voči príspevkovým organizáciám rezor-    júcim je dátum podania na poštovej pečiatke):     o výberovom konaní: Zoznam požadovaných
lad získať oprávnenie na oboznamovanie sa      tu. Hlavný pracovný pomer. Požiadavky: vyso-     1. písomná žiadosť o zaradenie do výberového     dokladov: Písomná žiadosť o zaradenie do vý-
s utajovanými skutočnosťami stupňa, ?Tajné,     koškolské II. stupňa, slovenský jazyk - materin-   konania, 2. kópia diplomu o VŠ. II. stupňa, 3.    berového konania, kópia diplomu a vysvedče-
? v zmysle zákona č. 215/2004 Z.z. o ochrane    ský jazyk, Počítačové znalosti: MS Office Word,    profesijný štruktúrovaný životopis, 4. kópia     nia o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, kópia
utajovaných skutočností a o zmene a doplnení    MS Office Excel, Outlook Express, požadované     diplomu príslušného vzdelávacieho zariadenia     diplomu príslušného vzdelávacieho zariadenia
niektorých zákonov a dlhodobé osvedčenie                                 alebo dokladu o štúdiu v zahraničí osvedčujúca    alebo dokladu o štúdiu v zahraničí osvedčujúca
                          schopnosti a osobnostné vlastnosti: schopnosť
o bezpečnostnom preverení oboznamovať sa                                 aktívne ovládanie anglického a iného svetového    ovládanie cudzieho jazyka, resp. čestné vyhlá-
                          a vôľa sa učiť a ďalej sa vzdelávať, vyrovnaná
s utajovanými skutočnosťami NATO a EÚ do                                 jazyka, prípadne čestné prehlásenie o aktívnom    senie o ovládaní cudzieho jazyka (ak je uvedený
                          a harmonická osobnosť, analytické a koncep-     ovládaní anglického jazyka a iného svetového
stupňa a vrátane, ?Secret, ?. Termín nástupu:                                                         v ďalších požadovaných schopnostiach), výpis
                          čné myslenie, schopnosť pracovať pod tlakom,     jazyka, 5. motivačný list (má obsahovať dôvod
Apríl 2009. Ponúkaný plat (brutto): Stanovené                                                         z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
                          adaptabilita a flexibilita, požadované odborné    uchádzať sa o konkrétne miesto), 6. čestné
podľa pracovného zaradenia. Informácie o výbe-                                                         profesijný štruktúrovaný životopis, čestné vyh-
                          znalosti: znalosť legislatívy z oblasti účtovníc-  vyhlásenie o pravdivosti všetkých uvádzaných     lásenie o tom, že uchádzač nebol prepustený
rovom konaní: Zoznam požadovaných dokladov     tva a rozpočtových pravidiel, znalosť legislatívy
je potrebné zaslať do 26. marca 2009 (rozhodu-                              dokladov, čestné vyhlásenie o trvalom poby-      zo štátnej služby podľa § 40 ods. 2 písm. c)
                          z oblasti pracovnoprávnych vzťahov a štátnej     te na území SR, čestné vyhlásenie o štátnom      a d) zákona č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe
júcim je dátum podania na poštovej pečiatke):
1. písomná žiadosť o zaradenie do výberového    služby, zákona 312/2001 Z.z. o štátnej služ-     občianstve SR, čestné vyhlásenie o zdravotnej     v znení neskorších predpisov, čestné vyhlásenie
konania, 2. kópia diplomu o VŠ. II. stupňa, 3.   be, Ústavy SR. Informácie o výberovom konaní:    spôsobilosti na vykonávanie štátnej služby, 7.    o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žia-
profesijný štruktúrovaný životopis, 4. kópia    Miesto a termín podania prihlášky: v termíne od   výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace  dosti, diplome a v životopise, čestné vyhlásenie
diplomu príslušného vzdelávacieho zariadenia    19.3. do 27.3.2009, na adresu: Osobný úrad,     (je možné doložiť najneskôr v deň výberového     o trvalom pobyte na území SR, čestné vyhlá-
alebo dokladu o štúdiu v zahraničí osvedčujúca   Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR,   konania), na adresu: Osobný úrad, Ministerstvo    senie o štátnom občianstve členskej krajiny EÚ
aktívne ovládanie anglického a ďalšieho sveto-   Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava, s označením    zahraničných vecí, Hlboká cesta č. 2, 833       (ak ide o štátnozamestnanecké miesto, o ktoré
vého jazyka, prípadne čestné prehlásenie o ak-   čísla výberového konania na obálke. Miesto      36 Bratislava, s označením na obálke a v žia-     sa môže uchádzať len občan SR, vtedy čestné
tívnom ovládaní anglického jazyka a ďalšieho    bude zverejnené aj na internetovej stránke MP-    dosti: výberové konanie č. , ?2009/52/03, ?,     vyhlásenie o štátnom občianstve SR v zmysle
svetového jazyka, 5. motivačný list (má obsa-    SVR SR (www.employment.gov.sk.), ref. č.: VK     neotvárať, Ďalšie informácie: Ministerstvo zah-    vyhlášky MPSVR SR č. 390/2006 Z. z.), čestné
hovať dôvod uchádzať sa o konkrétne miesto),    č. 2009/21/1. Kontakt: Špitálska 4-6 Bratisla-    raničných vecí SR, Hlboká cesta č. 2, 833 36     vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na vyko-
6. čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých uvá-  va, Ing. Ľubica Čepcová, 02/59 752 156, fax:     Bratislava, Osobný úrad, tel. č. 02/59 78 21     návanie štátnej služby, motivačný list, ďalšie
dzaných dokladov, čestné vyhlásenie o trvalom    02/52 964 312                    42, do výberového konania budú zaradení len      doklady, ak sú potrebné na preukázanie vedo-
pobyte na území SR, čestné vyhlásenie o štát-    Email: lubica.cepcova@employment.gov.sk       tí uchádzači, ktorí predložia kompletné doklady    mostí a kompetencií uvedených v inzeráte (napr.


  Zoznam požadovaných dokladov pre pracovné ponuky v štátnej správe:
  ! písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením čísla výberového konania, ! kópia vysvedčenia, diplomu alebo
  iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní ! kópia diplomu príslušného vzdelávacieho zariadenia alebo dokla-
  du o štúdiu v zahraničí, osvedčujúca ovládanie cudzieho jazyka, resp. čestné vyhlásenie o ovládaní cudzieho jazyka (ak je uvedený
  v oznámení o výberovom konaní) ! kópia výpisu z registra trestov nie staršieho ako tri mesiace ! profesijný štruktúrovaný životopis
  ! písomné čestné vyhlásenie o štátnom občianstve členskej krajiny Európskej únie; ak ide o štátnozamestnanecké miesto o ktoré
  sa môže uchádzať len občan SR, čestné vyhlásenie o štátnom občianstve SR ! písomné čestné vyhlásenie o trvalom pobyte na
  území SR ! písomné čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie štátnej služby ! písomné čestné vyhlásenie o prav-
  divosti všetkých údajov uvedených v kópii diplomu, výpisu z registra trestov a profesijnom štruktúrovanom životopise ! motivačný list
        Upresnenie požadovaných dokladov nájdete na www.profesia.sk pri konkrétnej pracovnej ponuke.

12             TÝŽDENNÍK S NA JVÄČŠOU PONUKOU PRÁCE
 Pracovné ponuky - štátna správa                                                                   19. 3. 2009/ročník 8/číslo 12
certifikáty, oprávnenia a pod)., Dátum podania    42, do výberového konania budú zaradení len + 421259 782 142                       Spoločnosť: Ministerstvo zahraničných vecí SR
žiadosti spolu s požadovanými dokladmi: do      tí uchádzači, ktorí predložia kompletné doklady Email: osur@mzv.sk                    Náplň práce, informácie o pracovnom mieste:
27. marca 2009. Rozhodujúcim je dátum poda-     a budú spĺňať požadované kritériá na uvedené                               Sleduje problematiku a aktivity medzinárodných
nia na poštovej pečiatke., na adresu: minister-   miesto., ref. č.: 2009/51/03. Kontakt: Hlboká Hlavný radca –prípravná štátna               odborných organizácií systému OSN v oblasti
stvo školstva SR, Stromová 1, 813 30 Bratisla-    cesta 2 Bratislava, Mgr. Katarína Bakošová,                                zdravia, sociálnych a pracovných otázok, atómo-
va, s označením čísla VK na obálke a v žiadosti,   + 421259 782 142                služba - Odbor bezpečnostnej               vej energie a výskumu, duševného vlastníctva,
Ďalšie informácie: na čísle tel.: 02/59374-452,   Email: osur@mzv.sk               politiky/OBEP                       dopravy, pošty, turistického ruchu, štandardizá-
Číslo výberového konania: 6/01/2009, PÍSOM-                                Bratislava                      cie a metrológie, konkrétne WHO, UNAIDS, ILO,
NÉ ŽIADOSTI SPOLU S DOKLADMI JE POTREB-       Hlavný radca –prípravná štátna            Spoločnosť: Ministerstvo zahraničných vecí SR    SÚJV, CENS, WIPO, UPOV, ICAO, ECAC, IMO,
NÉ DORUČIŤ POŠTOU NA UVEDENÚ ADRESU                                    Náplň práce, informácie o pracovnom mieste:     OTIF, ECMT, OSŽD, UPU, UNWTO, ISO, IOML,
ALEBO OSOBNE DO PODATEĽNE S VYZNAČE-         služba - Odbor bezpečnostnej             spracovanie, pripomienkovanie a komplexné      BIPM, CIP, IIR. Koordinuje a zabezpečuje príp-
NÍM ČÍSLA VK NA OBÁLKE a V ŽIADOSTI!, ref.      politiky/OBEP                    hodnotenie materiálov v oblasti zahraničnej     ravu podkladov a stanovísk SR k aktuálnym
č.: 6/01/2009. Kontakt: Stromova 1 Bratislava    Bratislava                      bezpečnostnej politiky predkladaných na ro-     otázkam multilaterálnej spolupráce v uvede-
1, Ing. Jarmila Belešová, 02/59 374 452       Spoločnosť: Ministerstvo zahraničných vecí SR    kovanie vlády SR, spracovanie analytických      ných oblastiach, koordinuje a zabezpečuje
                           Náplň práce, informácie o pracovnom mieste:     a koncepčných materiálov v pôsobnosti OBEP      prípravu návštev vysokých predstaviteľov SR
Hlavný radca – prípravná štátna           spracovanie, pripomienkovanie a komplexné      predkladaných iným ústredným orgánom a in-      na pôde OSN a prijatia zástupcov OSN a prísluš-
                           hodnotenie materiálov v oblasti zahraničnej bez-   štitúciám, vypracúvanie spravodajsko-informač-    ných medzinárodných organizácií v SR. Hlavný
služba - Odbor bezpečnostnej             pečnostnej politiky predkladaných na rokovanie    ných materiálov v oblasti bezpečnostnej politi-   pracovný pomer. Požiadavky: vysokoškolské
politiky/OBEP                    vlády SR, spracovanie analytických a koncepč-    ky, osobitne NATO, spracovanie podkladových     II. stupňa, anglický jazyk - aktívne, Znalosť fran-
Bratislava                      ných materiálov v pôsobnosti OBEP predklada-     materiálov pre rokovania predstaviteľov štátu    cúzskeho jazyka vítaná, u úspešného uchádza-
Spoločnosť: Ministerstvo zahraničných vecí SR    ných iným ústredným orgánom a inštitúciám,      a rezortu zahraničných vecí v oblasti bezpeč-    ča z výberového konania je predpoklad získať
Náplň práce, informácie o pracovnom mieste:     vypracúvanie spravodajsko-informačných mate-     nostnej politiky, osobitne NATO, koordinácia     oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými
spracovanie, pripomienkovanie a komplexné      riálov v oblasti bezpečnostnej politiky, osobitne  v rámci odborov MZV v tejto súvislosti, účasť    skutočnosťami stupňa, ?Tajné, ? v zmysle zá-
hodnotenie materiálov v oblasti zahraničnej bez-   v oblasti Európskej bezpečnostnej a obrannej     na medzinárodných rokovaniach, poradách,       kona č. 215/2004 Z.z. o ochrane utajovaných
pečnostnej politiky predkladaných na rokovanie    politiky, spracovanie podkladových materiálov    seminároch a konferenciách a medzirezortných     skutočností a o zmene a doplnení niektorých
vlády SR, spracovanie analytických a koncepč-    pre rokovania predstaviteľov štátu a rezortu zah-  poradách k problematike bezpečnosti v pôsob-     zákonov. Termín nástupu: Apríl 2009. Ponúkaný
ných materiálov v pôsobnosti OBEP predklada-     raničných vecí v oblasti bezpečnostnej politiky,   nosti OBEP. Hlavný pracovný pomer. Požiadavky:    plat (brutto): Stanovené podľa pracovného zara-
ných iným ústredným orgánom a inštitúciám,      osobitne Európskej bezpečnostnej a obrannej     vysokoškolské II. stupňa, anglický jazyk - aktív-  denia. Informácie o výberovom konaní: Zoznam
vypracúvanie spravodajsko-informačných mate-     politiky, koordinácia v rámci odborov MZV v tej-   ne, U úspešného uchádzača z výberového ko-      požadovaných dokladov je potrebné zaslať do
riálov v oblasti bezpečnostnej politiky, osobitne  to súvislosti, účasť na medzinárodných rokova-    nania je predpoklad získať oprávnenie na obo-    26. marca 2009 (rozhodujúcim je dátum poda-
v otázkach súvisiacich s politickými aspektmi    niach, poradách, seminároch a konferenciách     znamovanie sa s utajovanými skutočnosťami      nia na poštovej pečiatke): 1. písomná žiadosť
vojenských operácií a misií NATO a EÚ, Sledova-   a medzirezortných poradách k problematike Eu-    stupňa, ?Tajné, ? v zmysle zákona č. 215/2004    o zaradenie do výberového konania, 2. kópia
nie a koordinácia problematiky súvisiacej s civil-  rópskej bezpečnostnej a obrannej politiky. Hlav-   Z.z. o ochrane utajovaných skutočností        diplomu o VŠ. II. stupňa, 3. profesijný štruktú-
no-rekonštrukčnými aktivitami v rámci operácií    ný pracovný pomer. Požiadavky: vysokoškolské     a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ponú-    rovaný životopis, 4. kópia diplomu príslušného
NATO a EÚ, účasť na medzinárodných rokova-      II. stupňa, anglický jazyk - aktívne, U úspešného  kaný plat (brutto): Stanovené podľa pracovného    vzdelávacieho zariadenia alebo dokladu o štú-
niach, poradách, seminároch a konferenciách     uchádzača z výberového konania je predpok-      zaradenia. Informácie o výberovom konaní: Zo-    diu v zahraničí osvedčujúca aktívne ovládanie
a medzirezortných poradách k problematike      lad získať oprávnenie na oboznamovanie sa      znam požadovaných dokladov je potrebné za-      anglického jazyka, prípadne čestné prehláse-
bezpečnosti v pôsobnosti OBEP. Hlavný pracov-    s utajovanými skutočnosťami stupňa, ?Tajné,?     slať do 26. marca 2009 (rozhodujúcim je dátum    nie o aktívnom ovládaní anglického jazyka,
ný pomer. Požiadavky: vysokoškolské II. stupňa,   v zmysle zákona č. 215/2004 Z.z. o ochrane      podania na poštovej pečiatke): 1. písomná žia-    5. motivačný list (má obsahovať dôvod uchá-
anglický jazyk - aktívne, U úspešného uchádza-    utajovaných skutočností a o zmene a doplnení     dosť o zaradenie do výberového konania, 2. kó-    dzať sa o konkrétne miesto), 6. čestné vyh-
ča z výberového konania je predpoklad získať     niektorých zákonov. Ponúkaný plat (brutto): Sta-   pia diplomu o VŠ. II. stupňa, 3. profesijný štruk-  lásenie o pravdivosti všetkých uvádzaných
oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými     novené podľa pracovného zaradenia. Informácie    túrovaný životopis, 4. kópia diplomu príslušného   dokladov, čestné vyhlásenie o trvalom pobyte
skutočnosťami stupňa, ?Tajné, ? v zmysle zá-     o výberovom konaní: Zoznam požadovaných       vzdelávacieho zariadenia alebo dokladu o štú-    na území SR, čestné vyhlásenie o štátnom
kona č. 215/2004 Z.z. o ochrane utajovaných     dokladov je potrebné zaslať do 26. marca 2009    diu v zahraničí osvedčujúca aktívne ovládanie    občianstve SR, čestné vyhlásenie o zdravotnej
skutočností a o zmene a doplnení niektorých zá-   (rozhodujúcim je dátum podania na poštovej      anglického jazyka, prípadne čestné prehláse-     spôsobilosti na vykonávanie štátnej služby, 7.
konov. Ponúkaný plat (brutto): Stanovené podľa    pečiatke): 1. písomná žiadosť o zaradenie do     nie o aktívnom ovládaní anglického jazyka,      výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace
                                                     5. motivačný list (má obsahovať dôvod uchádzať    (je možné doložiť najneskôr v deň výberového
pracovného zaradenia. Informácie o výberovom     výberového konania, 2. kópia diplomu o VŠ.
                                                     sa o konkrétne miesto), 6. čestné vyhlásenie     konania), na adresu: Osobný úrad, Ministerstvo
konaní: Zoznam požadovaných dokladov je       II. stupňa, 3. profesijný štruktúrovaný životopis,  o pravdivosti všetkých uvádzaných dokladov,
potrebné zaslať do 26. marca 2009 (rozhodu-     4. kópia diplomu príslušného vzdelávacieho                                zahraničných vecí, Hlboká cesta č. 2, 833 36
                                                     čestné vyhlásenie o trvalom pobyte na území     Bratislava, s označením na obálke a v žiadosti:
júcim je dátum podania na poštovej pečiatke):    zariadenia alebo dokladu o štúdiu v zahraničí    SR, čestné vyhlásenie o štátnom občianstve SR,
1. písomná žiadosť o zaradenie do výberového     osvedčujúca aktívne ovládanie anglického ja-                               výberové konanie č. 2009/48/03, ?, neotvárať,
                                                     čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na
konania, 2. kópia diplomu o VŠ. II. stupňa, 3.    zyka, prípadne čestné prehlásenie o aktívnom                               Ďalšie informácie: Ministerstvo zahraničných
                                                     vykonávanie štátnej služby, 7. výpis z registra
profesijný štruktúrovaný životopis, 4. kópia     ovládaní anglického jazyka, 5. motivačný list    trestov nie starší ako tri mesiace (je možné     vecí SR, Hlboká cesta č. 2, 833 36 Bratislava,
diplomu príslušného vzdelávacieho zariadenia     (má obsahovať dôvod uchádzať sa o konkrétne     doložiť najneskôr v deň výberového konania),     Osobný úrad, tel. č. 02/59 78 21 42, do výbe-
alebo dokladu o štúdiu v zahraničí osvedčujúca    miesto), 6. čestné vyhlásenie o pravdivosti všet-  na adresu: Osobný úrad, Ministerstvo zahranič-    rového konania budú zaradení len tí uchádzači,
aktívne ovládanie anglického jazyka, prípadne    kých uvádzaných dokladov, čestné vyhlásenie     ných vecí, Hlboká cesta č. 2, 833 36 Bratislava,   ktorí predložia kompletné doklady a budú spĺ-
čestné prehlásenie o aktívnom ovládaní anglic-    o trvalom pobyte na území SR, čestné vyhláse-    s označením na obálke a v žiadosti: výberové     ňať požadované kritériá na uvedené miesto.,
kého jazyka, 5. motivačný list (má obsahovať     nie o štátnom občianstve SR, čestné vyhlásenie    konanie č. , ?2009/49/03, ?, neotvárať, Ďalšie    ref. č.: 2009/48/03. Kontakt: Hlboká cesta 2
dôvod uchádzať sa o konkrétne miesto), 6.      o zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie štátnej   informácie: Ministerstvo zahraničných vecí SR,    Bratislava, Mgr. Katarína Bakošová, + 421259
čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých uvá-    služby, 7. výpis z registra trestov nie starší ako  Hlboká cesta č. 2, 833 36 Bratislava, Osobný     782 142
dzaných dokladov, čestné vyhlásenie o trvalom    tri mesiace (je možné doložiť najneskôr v deň    úrad, tel. č. 02/59 78 21 42, do výberového     Email: osur@mzv.sk
pobyte na území SR, čestné vyhlásenie o štát-    výberového konania), na adresu: Osobný úrad,     konania budú zaradení len tí uchádzači, ktorí
nom občianstve SR, čestné vyhlásenie o zdra-     Ministerstvo zahraničných vecí, Hlboká cesta     predložia kompletné doklady a budú spĺňať      Hlavný radca - prípravná štátna
votnej spôsobilosti na vykonávanie štátnej      č. 2, 833 36 Bratislava, s označením na obálke    požadované kritériá na uvedené miesto., ref. č.:   služba - odbor pre OSN a odborné
služby, 7. výpis z registra trestov nie starší ako  a v žiadosti: výberové konanie č. , ?2009/50/03,   2009/49/03. Kontakt: Hlboká cesta 2 Bratisla-
tri mesiace (je možné doložiť najneskôr v deň    ?neotvárať, Ďalšie informácie: Ministerstvo zah-   va, Mgr. Katarína Bakošová, + 421259 782 142     organizácie systému OSN/OSNO
výberového konania), na adresu: Osobný úrad,     raničných vecí SR, Hlboká cesta č. 2, 833 36     Email: osur@mzv.sk                  Bratislava
Ministerstvo zahraničných vecí, Hlboká cesta     Bratislava, Osobný úrad, tel. č. 02/59 78 21                               Spoločnosť: Ministerstvo zahraničných vecí SR
č. 2, 833 36 Bratislava, s označením na obálke    42, do výberového konania budú zaradení len     Hlavný radca –prípravná štátna            Náplň práce, informácie o pracovnom mieste: Vo
a v žiadosti: výberové konanie č. , ?2009/51/03,   tí uchádzači, ktorí predložia kompletné doklady   služba - odbor pre OSN a odborné           vzťahu k BR OSN sleduje krízové oblasti so za-
?, neotvárať, Ďalšie informácie: Ministerstvo    a budú spĺňať požadované kritériá na uvedené                               meraním na Blízky a stredný východ a ázijský
zahraničných vecí SR, Hlboká cesta č. 2, 833     miesto., ref. č.: 2009/50/03. Kontakt: Hlboká    organizácie systému OSN/OSNO             kontinent, sleduje prierezové otázky v BR OSN
36 Bratislava, Osobný úrad, tel. č. 02/59 78 21   cesta 2 Bratislava, Mgr. Katarína Bakošová,     Bratislava                      a VZ OSN týkajúce sa mierových operácií OSN,


  Zoznam požadovaných dokladov pre pracovné ponuky v štátnej správe:
  ! písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením čísla výberového konania, ! kópia vysvedčenia, diplomu alebo
  iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní ! kópia diplomu príslušného vzdelávacieho zariadenia alebo dokla-
  du o štúdiu v zahraničí, osvedčujúca ovládanie cudzieho jazyka, resp. čestné vyhlásenie o ovládaní cudzieho jazyka (ak je uvedený
  v oznámení o výberovom konaní) ! kópia výpisu z registra trestov nie staršieho ako tri mesiace ! profesijný štruktúrovaný životopis
  ! písomné čestné vyhlásenie o štátnom občianstve členskej krajiny Európskej únie; ak ide o štátnozamestnanecké miesto o ktoré
  sa môže uchádzať len občan SR, čestné vyhlásenie o štátnom občianstve SR ! písomné čestné vyhlásenie o trvalom pobyte na
  území SR ! písomné čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie štátnej služby ! písomné čestné vyhlásenie o prav-
  divosti všetkých údajov uvedených v kópii diplomu, výpisu z registra trestov a profesijnom štruktúrovanom životopise ! motivačný list
        Upresnenie požadovaných dokladov nájdete na www.profesia.sk pri konkrétnej pracovnej ponuke.

                                                                                                       13
 Pracovné ponuky - štátna správa
budovania mieru, postkonfliktného usporiada-      Riešenie podaní fyzických a právnických osôb     hraničia v oblasti správy registratúry a spojenia  Lotus Notes a príslušných aplikácii, komuniká-
nia, sankcií, terorizmu, spolupráce OSN s regi-    v jednotlivých oblastiach konzulárnej činnos-    medzi MZV a zastupiteľskými úradmi SR, urče-    cia a riešenie problémov spojených so správou
onálnymi organizáciami, sleduje a koordinuje     ti, najmä majetkovo-právnej ochrany, právnej     nými inštitúciami EÚ, NATO a medzinárodnými     systémov, management aktualizácie webových
agendu v rámci 1. výboru VZ OSN (odzbrojenie     pomoci vo veciach občianskych, rodinných       organizáciami. Koordinácia prípravy registratúr-  stránok MZV a ZÚ SR. Hlavný pracovný pomer.
a medzinárodná bezpečnosť), 4. výboru (osobit-    a trestných, štátneho občianstva, vybavovania    neho plánu a registratúrneho poriadku podľa     Požiadavky: technického alebo humanitárneho
ný politický a dekolonizačný výbor), v spoluprá-   dedičstva a dôchodkov z cudziny, pomoci ob-     aktuálnych potrieb ministerstva. Zodpovednosť    smeru s prípadnou špecializáciou na web/IT/
ci s oddelením správy kandidátúr do medziná-     čanom v núdzi, prepravy telesných pozostatkov    za prípravu implementácie automatizovaného     PC agendu, vysokoškolské II. stupňa, anglický
rodných organizácií sleduje kandidátúry do BR     do SR atď. Koncepčná, analytická a metodická     systému správy registratúry v ústredí a za-     jazyk - aktívne, Znalosť ďalšieho európskeho
OSN, spolupodieľa sa na príprave účasti dele-     činnosť v oblasti vízovej politiky a uplatňovaní   hraničí. Hlavný pracovný pomer. Požiadavky:     jazyka, počítačové znalosti: predpoklad rozvoja
gácií SR na VZ OSN, vrátane vypracovávania      zásad Schengenského acquis. Hlavný pracovný     vysokoškolské II. stupňa, Ovládanie svetového    v oblasti programovania v, prostredí LN, certifi-
smerníc pre ich postup a prípravy podkladových    pomer. Požiadavky: vysokoškolské II. stupňa,     jazyka, u úspešného uchádzača z výberového     káty, absolvovanie školení výhodou, kreativita,
materiálov. Hlavný pracovný pomer. Požiadavky:    Znalosť svetového jazyka, práca s PC, asertivita,  konania je predpoklad získať potvrdenie NBÚ     zodpovednosť, samostatnosť, pohotovosť, ana-
vysokoškolské II. stupňa, anglický jazyk - aktív-   práca s ľuďmi, organizačné schopnosti, vystu-    o absolvovaní skúšky bezpečnostného zamest-     lytické a koncepčné myslenie, efektívna práca
ne, Znalosť francúzskeho jazyka vítaná, u úspeš-   povanie na verejnosti, u úspešného uchádzača     nanca, Odborná spôsobilosť v zmysle § 20 Vyhl.   s časom, precíznosť a dôkladnosť, odolnosť voči
ného uchádzača z výberového konania je pred-     z výberového konania je predpoklad získať      718/2002., u úspešného uchádzača z výbero-     stresu, kreativita, zodpovednosť, samostatnosť,
poklad získať oprávnenie na oboznamovanie sa     oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovaný-     vého konania je predpoklad získať oprávnenie    pohotovosť, u úspešného uchádzača z výbero-
s utajovanými skutočnosťami stupňa, ?Tajné, ?     mi skutočnosťami stupňa, ?Tajné, ? v zmysle     na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnos-    vého konania je predpoklad získať oprávnenie
v zmysle zákona č. 215/2004 Z.z. o ochrane      zákona č. 215/2004 Z.z. o ochrane utajovaných    ťami stupňa, ?Prísne Tajné, ? v zmysle zákona    na oboznamovanie sa s utajovanými skutoč-
utajovaných skutočností a o zmene a doplnení     skutočností a o zmene a doplnení niektorých zá-   č. 215/2004 Z.z. o ochrane utajovaných skutoč-   nosťami stupňa, ?Vyhradené,? v zmysle zákona
niektorých zákonov. Termín nástupu: Apríl 2009.    konov. Termín nástupu: Dve obsadzované pozí-     ností a o zmene a doplnení niektorých zákonov.,   č. 215/2004 Z.z. o ochrane utajovaných skutoč-
Ponúkaný plat (brutto): Stanovené podľa pracov-    cie ihneď.Tretia pozícia od 1.8.2009. Ponúkaný    zmysel pre zodpovednosť a koncepčnú prácu,     ností a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
ného zaradenia. Informácie o výberovom konaní:    plat (brutto): Stanovené podľa pracovného zara-   samostatnosť a flexibilita, tvorivosť a komunika-  Termín nástupu: Apríl/máj 2009. Ponúkaný plat
Zoznam požadovaných dokladov je potrebné       denia. Informácie o výberovom konaní: Zoznam     tívnosť. Ponúkaný plat (brutto): Stanovené podľa  (brutto): Stanovené podľa pracovného zarade-
zaslať do 26. marca 2009 (rozhodujúcim je dá-     požadovaných dokladov je potrebné zaslať do     pracovného zaradenia. Informácie o výberovom    nia. Informácie o výberovom konaní: Zoznam
tum podania na poštovej pečiatke): 1. písomná     26. marca 2009 (rozhodujúcim je dátum poda-     konaní: Zoznam požadovaných dokladov je       požadovaných dokladov je potrebné zaslať do
žiadosť o zaradenie do výberového konania,      nia na poštovej pečiatke): 1. písomná žiadosť    potrebné zaslať do 26. marca 2009 (rozhodu-     26. marca 2009 (rozhodujúcim je dátum poda-
2. kópia diplomu o VŠ. II. stupňa, 3. profesij-    o zaradenie do výberového konania, 2. kópia     júcim je dátum podania na poštovej pečiatke):    nia na poštovej pečiatke): 1. písomná žiadosť
ný štruktúrovaný životopis, 4. kópia diplomu     diplomu o VŠ. II. stupňa, 3. profesijný štruk-    1. písomná žiadosť o zaradenie do výberového    o zaradenie do výberového konania, 2. kópia
príslušného vzdelávacieho zariadenia alebo do-    túrovaný životopis, 4. kópia diplomu prísluš-    konania, 2. kópia diplomu o VŠ. II. stupňa, 3.   diplomu o VŠ. II. stupňa, 3. profesijný štruktú-
kladu o štúdiu v zahraničí osvedčujúca aktívne    ného vzdelávacieho zariadenia alebo dokladu     profesijný štruktúrovaný životopis, 4. kópia    rovaný životopis, 4. kópia diplomu príslušného
ovládanie anglického jazyka, prípadne čestné     o štúdiu v zahraničí osvedčujúca ovládanie      diplomu príslušného vzdelávacieho zariadenia    vzdelávacieho zariadenia alebo dokladu o štú-
prehlásenie o aktívnom ovládaní anglického      svetového jazyka, prípadne čestné prehlásenie    alebo dokladu o štúdiu v zahraničí osvedčujúca   diu v zahraničí osvedčujúca aktívne ovládanie
jazyka, 5. motivačný list (má obsahovať dôvod     o ovládaní svetového jazyka, 5. motivačný list    ovládanie svetového jazyka, prípadne čestné     anglického jazyka a znalosť ďalšieho európske-
uchádzať sa o konkrétne miesto), 6. čestné      (má obsahovať dôvod uchádzať sa o konkrétne     prehlásenie o ovládaní svetového jazyka, 5.     ho jazyka, prípadne čestné prehlásenie o ak-
vyhlásenie o pravdivosti všetkých uvádzaných     miesto), 6. čestné vyhlásenie o pravdivosti všet-  motivačný list (má obsahovať dôvod uchádzať     tívnom ovládaní anglického jazyka a znalosti
dokladov, čestné vyhlásenie o trvalom poby-      kých uvádzaných dokladov, čestné vyhlásenie     sa o konkrétne miesto), 6. čestné vyhlásenie    ďalšieho európskeho jazyka, 5. motivačný list
te na území SR, čestné vyhlásenie o štátnom      o trvalom pobyte na území SR, čestné vyhláse-    o pravdivosti všetkých uvádzaných dokladov,     (má obsahovať dôvod uchádzať sa o konkrétne
občianstve SR, čestné vyhlásenie o zdravotnej     nie o štátnom občianstve SR, čestné vyhlásenie    čestné vyhlásenie o trvalom pobyte na území     miesto), 6. čestné vyhlásenie o pravdivosti všet-
spôsobilosti na vykonávanie štátnej služby, 7.    o zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie štátnej   SR, čestné vyhlásenie o štátnom občianstve SR,   kých uvádzaných dokladov, čestné vyhlásenie
výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace  služby, 7. výpis z registra trestov nie starší ako  čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na   o trvalom pobyte na území SR, čestné vyhláse-
(je možné doložiť najneskôr v deň výberového     tri mesiace (je možné doložiť najneskôr v deň    vykonávanie štátnej služby, 7. výpis z registra   nie o štátnom občianstve SR, čestné vyhlásenie
konania), na adresu: Osobný úrad, Ministerstvo    výberového konania), na adresu: Osobný úrad,     trestov nie starší ako tri mesiace (je možné    o zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie štátnej
zahraničných vecí, Hlboká cesta č. 2, 833 36     Ministerstvo zahraničných vecí, Hlboká cesta     doložiť najneskôr v deň výberového konania),    služby, 7. výpis z registra trestov nie starší ako
Bratislava, s označením na obálke a v žiadosti:    č. 2, 833 36 Bratislava, s označením na obálke    na adresu: Osobný úrad, Ministerstvo zahranič-   tri mesiace (je možné doložiť najneskôr v deň
výberové konanie č. 2009/47/03, ?, neotvárať,     a v žiadosti: výberové konanie č. 2009/46/03,    ných vecí, Hlboká cesta č. 2, 833 36 Bratislava,  výberového konania), na adresu: Osobný úrad,
Ďalšie informácie: Ministerstvo zahraničných     ?, neotvárať, Ďalšie informácie: Ministerstvo    s označením na obálke a v žiadosti: výberové    Ministerstvo zahraničných vecí, Hlboká cesta
vecí SR, Hlboká cesta č. 2, 833 36 Bratislava,    zahraničných vecí SR, Hlboká cesta č. 2, 833     konanie č. , ?2009/45/03, ?, neotvárať, Ďalšie   č. 2, 833 36 Bratislava, s označením na obálke
Osobný úrad, tel. č. 02/59 78 21 42, do výbe-     36 Bratislava, Osobný úrad, tel. č. 02/59 78 21   informácie: Ministerstvo zahraničných vecí SR,   a v žiadosti: výberové konanie č. , ?2009/44/03,
rového konania budú zaradení len tí uchádzači,    42, do výberového konania budú zaradení len     Hlboká cesta č. 2, 833 36 Bratislava, Osobný    ?, neotvárať, Ďalšie informácie: Ministerstvo
ktorí predložia kompletné doklady a budú spĺ-     tí uchádzači, ktorí predložia kompletné doklady   úrad, tel. č. 02/59 78 21 42, do výberového     zahraničných vecí SR, Hlboká cesta č. 2, 833
ňať požadované kritériá na uvedené miesto.,      a budú spĺňať požadované kritériá na uvedené     konania budú zaradení len tí uchádzači, ktorí    36 Bratislava, Osobný úrad, tel. č. 02/59 78 21
ref. č.: 2009/47/03. Kontakt: Hlboká cesta 2     miesto., ref. č.: 2009/46/03. Kontakt: Hlboká    predložia kompletné doklady a budú spĺňať      42, do výberového konania budú zaradení len
Bratislava, Mgr. Katarína Bakošová, + 421259     cesta 2 Bratislava, Mgr. Katarína Bakošová,     požadované kritériá na uvedené miesto., ref.    tí uchádzači, ktorí predložia kompletné doklady
782 142                        + 421259 782 142                   č.: 2009/45/03. Kontakt: Hlboká cesta 2 Bra-    a budú spĺňať požadované kritériá na uvedené
Email: osur@mzv.sk                  Email: osur@mzv.sk                  tislava, Mgr. Katarína Bakošová, + 421259 782    miesto., ref. č.: 2009/44/03. Kontakt: Hlboká
                                                      142                         cesta 2 Bratislava, Mgr. Katarína Bakošová,
Hlavný radca                     Hlavný radca - prípravná štátna           Email: osur@mzv.sk                 + 421259 782 142
- prípravná štátna služba                                                                   Email: osur@mzv.sk
                           služba - odbor administrácie utajo-         Hlavný radca - prípravná štátna
- Konzulárny odbor - 3 miesta             vaných skutočností a registratúry          služba - Odbor verejnej diplomacie/ Hlavný radca - diplomatický pra-
Bratislava                      usar/sekcia bezpečnosti a spraco-
Spoločnosť: Ministerstvo zahraničných vecí SR                               Internetový úsek OVDI/SVDS          covník pre Severnú Afriku/Arabský
Náplň práce, informácie o pracovnom mieste:      vania informácií                   Bratislava                  polostrov - prípravná štátna služba
Koncepčné alebo metodické činnosti na úrovni     Bratislava                      Spoločnosť: Ministerstvo zahraničných vecí SR - odbor blízkeho a stredného
MZV SR. Koordinovanie častí zložitých systé-     Spoločnosť: Ministerstvo zahraničných vecí SR    Náplň práce, informácie o pracovnom mieste:
mov na úrovni MZV SR. Normotvorná činnosť       Náplň práce, informácie o pracovnom mieste:     Post: administrátor/manažér webstránky MZV Východu a Afriky/6TEO
vo vymedzenej oblasti v odbore zahraničné veci    Koncepčná a metodická činnosť v oblasti och-     SR a koordinátor komunikácie s getormi v rám-    Bratislava
na úrovni MZV SR. Príprava koncepcií, zámerov     rany administratívnej bezpečnosti, ochrany uta-   ci MZV a metodické usmerňovanie ZÚ SR pri      Spoločnosť: Ministerstvo zahraničných vecí SR
a podnetov týkajúcich politiky SR v oblasti vy-    jovaných skutočností a správy registratúry na    aktualizácii/správe webstránok ZÚ SR. Správca    Náplň práce, informácie o pracovnom mieste:
týčenej Viedenským dohovorom o konzulárnych      úrovni ministerstva. Sledovanie legislatívnych    Lotus Notes systému a aplikácii (WCM)., Náplň    Zabezpečovanie bilaterálnej politickej a eko-
stykoch a v oblasti vecnej pôsobnosti odboru.     zmien a posudzovanie predpisov EU a NATO       práce: tvorba web stránok v prostredí Web con-   nomickej spolupráce SR s krajinami severnej
Komplexné agenda rozvoja konzulárnej služby      v danej oblasti. Metodická činnosť a výkon ško-   tent management systému (WCM) a aplikácií      Afriky a Arabského polostrova. Hlavný pra-
v nadväznosti na celospoločenské hľadiská.      lení pre určených zamestnancov ústredia a za-    v prostredí LOTUS NOTES, správa systému       covný pomer. Požiadavky: vedného zamerania,


  Zoznam požadovaných dokladov pre pracovné ponuky v štátnej správe:
  ! písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením čísla výberového konania, ! kópia vysvedčenia, diplomu alebo
  iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní ! kópia diplomu príslušného vzdelávacieho zariadenia alebo dokla-
  du o štúdiu v zahraničí, osvedčujúca ovládanie cudzieho jazyka, resp. čestné vyhlásenie o ovládaní cudzieho jazyka (ak je uvedený
  v oznámení o výberovom konaní) ! kópia výpisu z registra trestov nie staršieho ako tri mesiace ! profesijný štruktúrovaný životopis
  ! písomné čestné vyhlásenie o štátnom občianstve členskej krajiny Európskej únie; ak ide o štátnozamestnanecké miesto o ktoré
  sa môže uchádzať len občan SR, čestné vyhlásenie o štátnom občianstve SR ! písomné čestné vyhlásenie o trvalom pobyte na
  území SR ! písomné čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie štátnej služby ! písomné čestné vyhlásenie o prav-
  divosti všetkých údajov uvedených v kópii diplomu, výpisu z registra trestov a profesijnom štruktúrovanom životopise ! motivačný list
        Upresnenie požadovaných dokladov nájdete na www.profesia.sk pri konkrétnej pracovnej ponuke.

14              TÝŽDENNÍK S NA JVÄČŠOU PONUKOU PRÁCE
 Pracovné ponuky - štátna správa                                                                   19. 3. 2009/ročník 8/číslo 12
vysokoškolské II. stupňa, arabský jazyk - ak-    nimálne na úrovni stupňa B, 5. motivačný list    zahraničných vecí SR, Hlboká cesta č. 2, 833     cesta 2 Bratislava, Mgr. Katarína Bakošová,
tívne, anglický jazyk - aktívne, Špecializácia na  (má obsahovať dôvod uchádzať sa o konkrétne     36 Bratislava, Osobný úrad, tel. č. 02/59 78 21   + 421259 782 142
medzinárodný marketing vítaná, u úspešného      miesto), 6. čestné vyhlásenie o pravdivosti všet-  42, do výberového konania budú zaradení len     Email: osur@mzv.sk
uchádzača z výberového konania je predpok-      kých uvádzaných dokladov, čestné vyhlásenie     tí uchádzači, ktorí predložia kompletné doklady
lad získať oprávnenie na oboznamovanie sa      o trvalom pobyte na území SR, čestné vyhláse-    a budú spĺňať požadované kritériá na uvedené     Hlavný radca - prípravná štátna
s utajovanými skutočnosťami stupňa, ?Tajné,     nie o štátnom občianstve SR, čestné vyhlásenie    miesto., ref. č.: 2009/41/03. Kontakt: Hlboká
? v zmysle zákona č. 215/2004 Z.z. o ochrane     o zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie štátnej   cesta 2 Bratislava, Mgr. Katarína Bakošová,     služba - Diplomatický protokol
utajovaných skutočností a o zmene a doplnení     služby, 7. výpis z registra trestov nie starší ako  + 421259 782 142                   Bratislava
niektorých zákonov. Termín nástupu: 1. mája     tri mesiace (je možné doložiť najneskôr v deň    Email: osur@mzv.sk                  Spoločnosť: Ministerstvo zahraničných vecí SR
2009. Ponúkaný plat (brutto): Stanovené podľa    výberového konania), na adresu: Osobný úrad,                               Náplň práce, informácie o pracovnom mieste:
pracovného zaradenia. Informácie o výberovom     Ministerstvo zahraničných vecí, Hlboká cesta     Hlavný radca - prípravná štátna           Koncepčná a metodická činnosť v oblasti inter-
konaní: Zoznam požadovaných dokladov je       č. 2, 833 36 Bratislava, s označením na obálke                              pretácie jednotného štátneho protokolu, koordi-
potrebné zaslať do 26. marca 2009 (rozhodu-     a v žiadosti: výberové konanie č. , ?2009/42/03,   služba - Odbor štátov východnej           nácia zabezpečovania oficiálnych súkromných
júcim je dátum podania na poštovej pečiatke):    ?, neotvárať, Ďalšie informácie: Ministerstvo    Európy, Južného Kaukazu,               a služobných návštev a protokolárneho styku
1. písomná žiadosť o zaradenie do výberového     zahraničných vecí SR, Hlboká cesta č. 2, 833                               najvyšších ústavných činiteľov s vedúcimi za-
konania, 2. kópia diplomu o VŠ. II. stupňa, 3.    36 Bratislava, Osobný úrad, tel. č. 02/59 78 21
                                                     Strednej Ázie 3TEO                  stupiteľských úradov a diplomatickým zborom
profesijný štruktúrovaný životopis, 4. kópia     42, do výberového konania budú zaradení len     Bratislava                      akreditovaným v SR. Hlavný pracovný pomer.
diplomu príslušného vzdelávacieho zariadenia     tí uchádzači, ktorí predložia kompletné doklady   Spoločnosť: Ministerstvo zahraničných vecí SR    Požiadavky: vysokoškolské II. stupňa, francúz-
alebo dokladu o štúdiu v zahraničí osvedčujú-    a budú spĺňať požadované kritériá na uvedené     Náplň práce, informácie o pracovnom mieste:     sky jazyk - aktívne, anglický jazyk - aktívne,
ca aktívne ovládanie anglického a arabského     miesto., ref. č.: 2009/42/03. Kontakt: Hlboká    Koncepčná a koordinačná činnosť pri tvorbe      Komunikatívnosť, ústretovosť, organizačné
jazyka, prípadne čestné prehlásenie o aktívnom    cesta 2 Bratislava, Mgr. Katarína Bakošová,     zahraničnej politiky a zahraničnopolitických     schopnosti, schopnosť rozhodovať a riešiť ne-
ovládaní anglického a arabského jazyka, 5.      + 421259 782 142                   koncepcií vo vzťahu k štátom Východnej Eu-      štandardné situácie, pokročilé znalosti diploma-
motivačný list (má obsahovať dôvod uchádzať     Email: osur@mzv.sk                  rópy, Južného Kaukazu a Strednej Ázie. Koor-     tického protokolu, špecializácia na diplomatický
sa o konkrétne miesto), 6. čestné vyhlásenie                               dinačná a metodická činnosť vo vecnej vyme-     protokol so zameraním na stykové aktivity.
                                                     dzenej oblasti v pôsobnosti ústredného orgánu
o pravdivosti všetkých uvádzaných dokladov,     Hlavný radca - prípravná štátna           štátnej správy. Tvorba podkladov a koncepcie
                                                                                Ponúkaný plat (brutto): Stanovené podľa pra-
čestné vyhlásenie o trvalom pobyte na území                                                          covného zaradenia. Informácie o výberovom
SR, čestné vyhlásenie o štátnom občianstve SR,    služba - Odbor ekonomickej              zahraničnej politiky v konkrétnom teritóriu,     konaní: Zoznam požadovaných dokladov je
čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na    diplomacie/OEKD                   analytická činnosť v oblasti zahraničnej politiky  potrebné zaslať do 26. marca 2009 (rozhodu-
vykonávanie štátnej služby, 7. výpis z registra   Bratislava                      práv pre potreby ústredných orgánov štátnej     júcim je dátum podania na poštovej pečiatke):
trestov nie starší ako tri mesiace (je možné     Spoločnosť: Ministerstvo zahraničných vecí SR    správy. Hlavný pracovný pomer. Požiadavky:      1. písomná žiadosť o zaradenie do výberového
doložiť najneskôr v deň výberového konania),     Náplň práce, informácie o pracovnom mieste:     vysokoškolské II. stupňa, anglický jazyk - aktív-  konania, 2. kópia diplomu o VŠ. II. stupňa, 3.
na adresu: Osobný úrad, Ministerstvo zahranič-    Koncepčné a metodické činnosti v rámci eko-     ne, Aktívna znalosť ďalšieho cudzieho jazyka     profesijný štruktúrovaný životopis, 4. kópia
ných vecí, Hlboká cesta č. 2, 833 36 Bratislava,   nomickej diplomacie, sledovanie ekonomických     (preferencia ruský jazyk), u úspešného uchádza-   diplomu príslušného vzdelávacieho zariadenia
s označením na obálke a v žiadosti: výberové     aktivít a politiky EÚ, zabezpečovanie komuniká-   ča z výberového konania je predpoklad získať     alebo dokladu o štúdiu v zahraničí osvedčujúca
konanie č. 2009/43/03, ?, neotvárať, Ďalšie     cie s MH SR a ostatnými ústrednými orgánmi      oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými     aktívne ovládanie anglického jazyka a aktívne
informácie: Ministerstvo zahraničných vecí SR,    v tejto oblasti, rozvíjanie spolupráce s vysokými  skutočnosťami stupňa, ?Tajné, ? v zmysle zá-     ovládanie francúzskeho jazyka, prípadne čest-
Hlboká cesta č. 2, 833 36 Bratislava, Osobný     školami, univerzitami a akademickou obcou,      kona č. 215/2004 Z.z. o ochrane utajovaných     né prehlásenie o aktívnom ovládaní anglického
úrad, tel. č. 02/59 78 21 42, do výberového     príprava a vyhotovenie komplexných informač-     skutočností a o zmene a doplnení niektorých zá-   jazyka a o aktívnom ovládaní francúzskeho ja-
konania budú zaradení len tí uchádzači, ktorí    ných súborov pre potreby ZÚ. Hlavný pracovný     konov. Ponúkaný plat (brutto): Stanovené podľa    zyka, 5. motivačný list (má obsahovať dôvod
predložia kompletné doklady a budú spĺňať      pomer. Požiadavky: vysokoškolské II. stupňa,     pracovného zaradenia. Informácie o výberovom     uchádzať sa o konkrétne miesto), 6. čestné
požadované kritériá na uvedené miesto., ref.     anglický jazyk - aktívne, Znalosť ďalších sve-    konaní: Zoznam požadovaných dokladov je       vyhlásenie o pravdivosti všetkých uvádzaných
č.: 2009/43/03. Kontakt: Hlboká cesta 2 Bra-     tových jazykov vítaná, u úspešného uchádza-     potrebné zaslať do 26. marca 2009 (rozhodu-     dokladov, čestné vyhlásenie o trvalom poby-
tislava, Mgr. Katarína Bakošová, + 421259 782    ča z výberového konania je predpoklad získať     júcim je dátum podania na poštovej pečiatke):    te na území SR, čestné vyhlásenie o štátnom
142                         oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými     1. písomná žiadosť o zaradenie do výberového     občianstve SR, čestné vyhlásenie o zdravotnej
Email: osur@mzv.sk                  skutočnosťami stupňa, ?Tajné, ? v zmysle zá-     konania, 2. kópia diplomu o VŠ. II. stupňa, 3.    spôsobilosti na vykonávanie štátnej služby, 7.
                           kona č. 215/2004 Z.z. o ochrane utajovaných     profesijný štruktúrovaný životopis, 4. kópia     výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace
Hlavný radca - prípravná štátna           skutočností a o zmene a doplnení niektorých zá-   diplomu príslušného vzdelávacieho zariadenia     (je možné doložiť najneskôr v deň výberového
                           konov. Ponúkaný plat (brutto): Stanovené podľa    alebo dokladu o štúdiu v zahraničí osvedčujúca    konania), na adresu: Osobný úrad, Ministerstvo
služba - oddelenie honorárnych            pracovného zaradenia. Informácie o výberovom     aktívne ovládanie anglického jazyka a aktívne    zahraničných vecí, Hlboká cesta č. 2, 833 36
konzulátov SR SVDS/OHOK               konaní: Zoznam požadovaných dokladov je       ovládanie ďalšieho cudzieho jazyka (preferencia   Bratislava, s označením na obálke a v žiadosti:
Bratislava                      potrebné zaslať do 26. marca 2009 (rozhodu-     ruský jazyk), prípadne čestné prehlásenie o ak-   výberové konanie č. 2009/39/03, ?, neotvárať,
Spoločnosť: Ministerstvo zahraničných vecí SR    júcim je dátum podania na poštovej pečiatke):    tívnom ovládaní anglického jazyka a aktívnom     Ďalšie informácie: Ministerstvo zahraničných
Náplň práce, informácie o pracovnom mieste:     1. písomná žiadosť o zaradenie do výberového     ovládaní ďalšieho cudzieho jazyka (preferencia    vecí SR, Hlboká cesta č. 2, 833 36 Bratislava,
Spracovávanie operatívnej a analyticko, kon-     konania, 2. kópia diplomu o VŠ. II. stupňa, 3.    ruský jazyk), 5. motivačný list (má obsahovať    Osobný úrad, tel. č. 02/59 78 21 42, do výbe-
cepčnej agendy honorárnych, konzulátov SR.      profesijný štruktúrovaný životopis, 4. kópia     dôvod uchádzať sa o konkrétne miesto), 6.      rového konania budú zaradení len tí uchádzači,
Hlavný pracovný pomer. Požiadavky: vysokoš-     diplomu príslušného vzdelávacieho zariadenia     čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých uvá-    ktorí predložia kompletné doklady a budú spĺ-
kolské II. stupňa, Znalosť anglického jazyka     alebo dokladu o štúdiu v zahraničí osvedčujúca    dzaných dokladov, čestné vyhlásenie o trvalom    ňať požadované kritériá na uvedené miesto.,
minimálne na úrovni stupňa B, znalosť ďalšieho    aktívne ovládanie anglického jazyka, prípadne    pobyte na území SR, čestné vyhlásenie o štát-    ref. č.: 2009/39/03. Kontakt: Hlboká cesta 2
svetového jazyka na úrovni minimálne stupňa     čestné prehlásenie o aktívnom ovládaní anglic-    nom občianstve SR, čestné vyhlásenie o zdra-     Bratislava, Mgr. Katarína Bakošová, + 421259
B vítaná, práca s PC, operatívnosť, flexibilita.   kého jazyka, 5. motivačný list (má obsahovať     votnej spôsobilosti na vykonávanie štátnej      782 142
Termín nástupu: Ihneď. Ponúkaný plat (brutto):    dôvod uchádzať sa o konkrétne miesto), 6.      služby, 7. výpis z registra trestov nie starší ako  Email: osur@mzv.sk
Stanovené podľa pracovného zaradenia. Infor-     čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých uvá-    tri mesiace (je možné doložiť najneskôr v deň
mácie o výberovom konaní: Zoznam požadova-      dzaných dokladov, čestné vyhlásenie o trvalom    výberového konania), na adresu: Osobný úrad,     Hlavný radca - prípravná štátna
ných dokladov je potrebné zaslať do 26. marca    pobyte na území SR, čestné vyhlásenie o štát-    Ministerstvo zahraničných vecí, Hlboká cesta
2009 (rozhodujúcim je dátum podania na poš-     nom občianstve SR, čestné vyhlásenie o zdra-     č. 2, 833 36 Bratislava, s označením na obálke    služba - Diplomatický protokol
tovej pečiatke): 1. písomná žiadosť o zaradenie   votnej spôsobilosti na vykonávanie štátnej      a v žiadosti: výberové konanie č. , ?2009/40/03,   Bratislava
do výberového konania, 2. kópia diplomu o VŠ.    služby, 7. výpis z registra trestov nie starší ako  ?, neotvárať, Ďalšie informácie: Ministerstvo    Spoločnosť: Ministerstvo zahraničných vecí SR
II. stupňa, 3. profesijný štruktúrovaný životopis,  tri mesiace (je možné doložiť najneskôr v deň    zahraničných vecí SR, Hlboká cesta č. 2, 833     Náplň práce, informácie o pracovnom mieste:
4. kópia diplomu príslušného vzdelávacieho      výberového konania), na adresu: Osobný úrad,     36 Bratislava, Osobný úrad, tel. č. 02/59 78 21   Koncepčná a metodická činnosť v oblasti inter-
zariadenia alebo dokladu o štúdiu v zahraničí    Ministerstvo zahraničných vecí, Hlboká cesta     42, do výberového konania budú zaradení len     pretácie jednotného štátneho protokolu, koordi-
osvedčujúca ovládanie anglického jazyka mi-     č. 2, 833 36 Bratislava, s označením na obálke    tí uchádzači, ktorí predložia kompletné doklady   nácia zabezpečovania oficiálnych súkromných
nimálne na úrovni stupňa B, prípadne čestné     a v žiadosti: výberové konanie č. , ?2009/41/03,   a budú spĺňať požadované kritériá na uvedené     a služobných návštev a protokolárneho styku
prehlásenie o ovládaní anglického jazyka mi-     ?, neotvárať, Ďalšie informácie: Ministerstvo    miesto., ref. č.: 2009/40/03. Kontakt: Hlboká    najvyšších ústavných činiteľov s vedúcimi za-


  Zoznam požadovaných dokladov pre pracovné ponuky v štátnej správe:
  ! písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením čísla výberového konania, ! kópia vysvedčenia, diplomu alebo
  iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní ! kópia diplomu príslušného vzdelávacieho zariadenia alebo dokla-
  du o štúdiu v zahraničí, osvedčujúca ovládanie cudzieho jazyka, resp. čestné vyhlásenie o ovládaní cudzieho jazyka (ak je uvedený
  v oznámení o výberovom konaní) ! kópia výpisu z registra trestov nie staršieho ako tri mesiace ! profesijný štruktúrovaný životopis
  ! písomné čestné vyhlásenie o štátnom občianstve členskej krajiny Európskej únie; ak ide o štátnozamestnanecké miesto o ktoré
  sa môže uchádzať len občan SR, čestné vyhlásenie o štátnom občianstve SR ! písomné čestné vyhlásenie o trvalom pobyte na
  území SR ! písomné čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie štátnej služby ! písomné čestné vyhlásenie o prav-
  divosti všetkých údajov uvedených v kópii diplomu, výpisu z registra trestov a profesijnom štruktúrovanom životopise ! motivačný list
        Upresnenie požadovaných dokladov nájdete na www.profesia.sk pri konkrétnej pracovnej ponuke.

                                                                                                       15
 Pracovné ponuky - štátna správa
stupiteľských úradov a diplomatickým zborom     diu v zahraničí osvedčujúca aktívne ovládanie     kých uvádzaných dokladov, čestné vyhlásenie     výberového konania), na adresu: Osobný úrad,
akreditovaným v SR. Hlavný pracovný pomer.      anglického jazyka, prípadne čestné prehláse-     o trvalom pobyte na území SR, čestné vyhláse-    Ministerstvo zahraničných vecí, Hlboká cesta
Požiadavky: vysokoškolské II. stupňa, anglický    nie o aktívnom ovládaní anglického jazyka, 5.     nie o štátnom občianstve SR, čestné vyhlásenie    č. 2, 833 36 Bratislava, s označením na obálke
jazyk - aktívne, Ďalší svetový jazyk vítaný, komu-  motivačný list (má obsahovať dôvod uchádzať      o zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie štátnej   a v žiadosti: výberové konanie č. 2009/34/03,
nikatívnosť, ústretovosť, organizačné schopnos-   sa o konkrétne miesto), 6. čestné vyhlásenie     služby, 7. výpis z registra trestov nie starší ako  ?, neotvárať, Ďalšie informácie: Ministerstvo
ti, schopnosť rozhodovať a riešiť neštandardné    o pravdivosti všetkých uvádzaných dokladov,      tri mesiace (je možné doložiť najneskôr v deň    zahraničných vecí SR, Hlboká cesta č. 2, 833
situácie, pokročilé znalosti diplomatického pro-   čestné vyhlásenie o trvalom pobyte na území      výberového konania), na adresu: Osobný úrad,     36 Bratislava, Osobný úrad, tel. č. 02/59 78 21
tokolu, špecializácia na diplomatický protokol so  SR, čestné vyhlásenie o štátnom občianstve SR,    Ministerstvo zahraničných vecí, Hlboká cesta     42, do výberového konania budú zaradení len
zameraním na stykové aktivity. Ponúkaný plat     čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na    č. 2, 833 36 Bratislava, s označením na obálke    tí uchádzači, ktorí predložia kompletné doklady
(brutto): Stanovené podľa pracovného zarade-     vykonávanie štátnej služby, 7. výpis z registra    a v žiadosti: výberové konanie č. , ?2009/35/03,   a budú spĺňať požadované kritériá na uvedené
nia. Informácie o výberovom konaní: Zoznam po-    trestov nie starší ako tri mesiace (je možné     ?, neotvárať, Ďalšie informácie: Ministerstvo    miesto., ref. č.: 2009/34/03. Kontakt: Hlboká
žadovaných dokladov je potrebné zaslať do 26.    doložiť najneskôr v deň výberového konania),     zahraničných vecí SR, Hlboká cesta č. 2, 833     cesta 2 Bratislava, Mgr. Katarína Bakošová,
marca 2009 (rozhodujúcim je dátum podania na     na adresu: Osobný úrad, Ministerstvo zahranič-    36 Bratislava, Osobný úrad, tel. č. 02/59 78 21   + 421259 782 142
poštovej pečiatke): 1. písomná žiadosť o zara-    ných vecí, Hlboká cesta č. 2, 833 36 Bratislava,   42, do výberového konania budú zaradení len     Email: osur@mzv.sk
denie do výberového konania, 2. kópia diplomu    s označením na obálke a v žiadosti: výberové     tí uchádzači, ktorí predložia kompletné doklady
o VŠ. II. stupňa, 3. profesijný štruktúrovaný ži-  konanie č. 2009/37/03, ?, neotvárať, Ďalšie      a budú spĺňať požadované kritériá na uvedené     Hlavný radca - prípravná štátna
votopis, 4. kópia diplomu príslušného vzdeláva-   informácie: Ministerstvo zahraničných vecí SR,    miesto., ref. č.: 2009/35/03. Kontakt: Hlboká
cieho zariadenia alebo dokladu o štúdiu v zahra-   Hlboká cesta č. 2, 833 36 Bratislava, Osobný     cesta 2 Bratislava, Mgr. Katarína Bakošová,     služba - odbor štátov juhovýchodnej
ničí osvedčujúca aktívne ovládanie anglického    úrad, tel. č. 02/59 78 21 42, do výberového      + 421259 782 142                   Európy - 2 miesta
jazyka, prípadne čestné prehlásenie o aktívnom    konania budú zaradení len tí uchádzači, ktorí     Email: osur@mzv.sk                  Bratislava
ovládaní anglického jazyka, 5. motivačný list    predložia kompletné doklady a budú spĺňať                                 Spoločnosť: Ministerstvo zahraničných vecí SR
(má obsahovať dôvod uchádzať sa o konkrétne     požadované kritériá na uvedené miesto., ref.     Hlavný radca - Prípravná štátna           Náplň práce, informácie o pracovnom mieste:
miesto), 6. čestné vyhlásenie o pravdivosti všet-  č.: 2009/37/03. Kontakt: Hlboká cesta 2 Bra-                                Vykonáva odbornú prácu na zverenom úseku,
kých uvádzaných dokladov, čestné vyhlásenie     tislava, Mgr. Katarína Bakošová, + 421259 782     služba - Odbor štátov strednej            priebežne vybavuje agendu krajín západného
o trvalom pobyte na území SR, čestné vyhláse-    142                          a severnej Európy (2TEO)               Balkánu, sleduje a spracováva vnútropolitickú,
nie o štátnom občianstve SR, čestné vyhlásenie    Email: osur@mzv.sk                  Bratislava                      zahraničnopolitickú, ekonomickú problematiku
o zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie štátnej                              Spoločnosť: Ministerstvo zahraničných vecí      príslušných krajín ., sleduje problematiku bila-
služby, 7. výpis z registra trestov nie starší ako  Hlavný radca - prípravná štátna            SR Náplň práce, informácie o pracovnom mies-     terálnej spolupráce v reláciách a v spolupráci
tri mesiace (je možné doložiť najneskôr v deň                               te: Koncepčné a metodické činnosti v oblasti     s príslušnými rezortmi, orgánmi a inštitúciami
výberového konania), na adresu: Osobný úrad,     služba - Odbor štátov strednej            dvojstranných vzťahov medzi členskými kraji-     sa podieľa na zabezpečovaní operatívnych úloh
Ministerstvo zahraničných vecí, Hlboká cesta     a severnej Európy (2TEO)               nami EÚ. Samostatné, odborné, špecializované     dvojstranných vzťahov, dbá o koordinovanosť
č. 2, 833 36 Bratislava, s označením na obálke    Bratislava                      analytické výstupy, výhodnocovanie výsledkov     postupu politických, hospodárskych a ďalších
a v žiadosti: výberové konanie č. 2009/38/03,    Spoločnosť: Ministerstvo zahraničných vecí SR     zahraničnopolitických aktivít, príprava pod-     orgánov voči daným krajinám., o celej teritoriál-
neotvárať, Ďalšie informácie: Ministerstvo zah-   Náplň práce, informácie o pracovnom mieste:      kladov na rozhodovanie v otázkach dvojstran-     nej problematike vedie priebežnú dokumentá-
raničných vecí SR, Hlboká cesta č. 2, 833 36     Koncepčné a metodické činnosti v oblasti dvoj-    ných slovensko, maďarských vzťahov. Hlavný      ciu, ukladá a aktualizuje informácie týkajúce sa
Bratislava, Osobný úrad, tel. č. 02/59 78 21     stranných vzťahov medzi členskými krajinami      pracovný pomer. Požiadavky: vysokoškolské      danej relácie v počítačovej databáze minister-
42, do výberového konania budú zaradení len     EÚ. Samostatné, odborné, špecializované analy-    II. stupňa, maďarský jazyk - aktívne, anglický    stva., pripravuje návrhy materiálov, podkladov
tí uchádzači, ktorí predložia kompletné doklady   tické výstupy, výhodnocovanie výsledkov zahra-    jazyk - aktívne, Primerané praktické a teoretické  a vyjadrení pre potreby vedenia ministerstva
a budú spĺňať požadované kritériá na uvedené     ničnopolitických aktivít, príprava podkladov na    ovládanie štátneho jazyka (V zmysle uznesenia    a ďalších odborov ministerstva, iných rezortov,
miesto., ref. č.: 2009/38/03. Kontakt: Hlboká    rozhodovanie v otázkach dvojstranných sloven-     vlády č. 942/2007), práca s PC v rozsahu MS     orgánov a inštitúcií, predkladá návrhy opatrení
cesta 2 Bratislava, Mgr. Katarína Bakošová,     sko, českých a slovensko, ? poľských vzťahov.     Windows, Word, Excel, PowerPoint, Internet      v konkrétnych vzťahových otázkach., spraco-
+ 421259 782 142                   Hlavný pracovný pomer. Požiadavky: vysokoš-      Explorer, Lotus Notes, certifikát ECDL je vítaný,   váva a rozosiela spravodajské materiály a in-
Email: osur@mzv.sk                  kolské II. stupňa, poľský jazyk - aktívne, anglický  organizačné schopnosti, všeobecná znalosť      formácie zainteresovaným rezortom, orgánom
                           jazyk - aktívne, Primerané praktické a teoretické   európskych záležitostí, u úspešného uchádza-     a inštitúciám., udržiava diplomatické kontakty
Hlavný radca - prípravná štátna           ovládanie štátneho jazyka (v zmysle uznesenia     ča z výberového konania je predpoklad získať     s partnermi z príslušných teritórií., realizuje, plní
služba - odbor Ázie a Latinskej           vlády č. 942/2007), práca s PC v rozsahu MS      oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými     a výhodnocuje koncepciu zahraničnej politiky SR
                           Windows, Word, Excel, PowerPoint, Internet      skutočnosťami stupňa, ?Tajné, ? v zmysle záko-    voči príslušným krajinám., vypracováva koncep-
Ameriky (7TEO)                    Explorer, Lotus Notes, certifikát ECDL je vítaný,   na č. 215/2004 Z.z. o ochrane utajovaných sku-    čné materiály predkladané najvyšším štátnym
Bratislava                      organizačné schopnosti, všeobecná znalosť eu-     točností a o zmene a doplnení niektorých záko-    predstaviteľom SR., spracováva informácie,
Spoločnosť: Ministerstvo zahraničných vecí SR    rópskych záležitostí, dobrá znalosť slovenskej    nov., dobrá znalosť slovenskej histórie, základná  ktoré sa týkajú politickej, bezpečnostnej a eko-
Náplň práce, informácie o pracovnom mieste:     histórie, základná znalosť protokolu, u úspeš-    znalosť diplomatického protokolu. Ponúkaný plat   nomickej spolupráce s konkrétnymi teritóriami.,
Bilaterálne vzťahy SR s krajinami Ázie. Hlav-    ného uchádzača z výberového konania je pred-     (brutto): Stanovené podľa pracovného zarade-     vypracováva stanoviská a pripomienky odboru
ný pracovný pomer. Požiadavky: humanitného      poklad získať oprávnenie na oboznamovanie sa     nia. Informácie o výberovom konaní: Zoznam      k materiálom, postúpeným inými organizačnými
zamerania, vysokoškolské II. stupňa, anglický    s utajovanými skutočnosťami stupňa, ?Tajné, ?     požadovaných dokladov je potrebné zaslať do     útvarmi MZV alebo inými rezortmi SR. Hlavný
jazyk - aktívne, Znalosť ázijského jazyka vítaná,  v zmysle zákona č. 215/2004 Z.z. o ochrane      26. marca 2009 (rozhodujúcim je dátum poda-     pracovný pomer. Požiadavky: vysokoškolské
znalosť histórie a reálií ázijských krajín, vzťah  utajovaných skutočností a o zmene a doplnení     nia na poštovej pečiatke): 1. písomná žiadosť    II. stupňa, anglický jazyk - aktívne, Znalosť
k regiónu, základné predpoklady pre diplomatic-   niektorých zákonov. Termín nástupu: 1.6.2009.     o zaradenie do výberového konania, 2. kópia     ďalšieho svetového jazyka alebo jazyka krajín
kú činnosť, práca s PC, u úspešného uchádza-     Ponúkaný plat (brutto): Stanovené podľa pracov-    diplomu o VŠ. II. stupňa, 3. profesijný štruktú-   západného Balkánu, znalosť práce s PC, skúse-
ča z výberového konania je predpoklad získať     ného zaradenia. Informácie o výberovom konaní:    rovaný životopis, 4. kópia diplomu príslušného    nosti z práce v oblasti medzinárodných vzťahov
oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými     Zoznam požadovaných dokladov je potrebné       vzdelávacieho zariadenia alebo dokladu o štú-    sú vítaní, flexibilita, stresová odolnosť, komuni-
skutočnosťami stupňa, ?Tajné, ? v zmysle zá-     zaslať do 26. marca 2009 (rozhodujúcim je dá-     diu v zahraničí osvedčujúca aktívne ovládanie    kačné a prezentačné schopnosti, u úspešného
kona č. 215/2004 Z.z. o ochrane utajovaných     tum podania na poštovej pečiatke): 1. písomná     maďarského jazyka a aktívne ovládanie anglic-    uchádzača z výberového konania je predpok-
skutočností a o zmene a doplnení niektorých     žiadosť o zaradenie do výberového konania,      kého jazyka, prípadne čestné prehlásenie o ak-    lad získať oprávnenie na oboznamovanie sa
zákonov. Termín nástupu: 1.5.2009. Ponúkaný     2. kópia diplomu o VŠ. II. stupňa, 3. profesij-    tívnom ovládaní maďarského jazyka a aktívnom     s utajovanými skutočnosťami stupňa, ?Tajné,
plat (brutto): Stanovené podľa pracovného zara-   ný štruktúrovaný životopis, 4. kópia diplomu     ovládaní anglického jazyka, 5. motivačný list    ? v zmysle zákona č. 215/2004 Z.z. o ochrane
denia. Informácie o výberovom konaní: Zoznam     príslušného vzdelávacieho zariadenia alebo do-    (má obsahovať dôvod uchádzať sa o konkrétne     utajovaných skutočností a o zmene a doplnení
požadovaných dokladov je potrebné zaslať do     kladu o štúdiu v zahraničí osvedčujúca aktívne    miesto), 6. čestné vyhlásenie o pravdivosti všet-  niektorých zákonov. Ponúkaný plat (brutto): Sta-
26. marca 2009 (rozhodujúcim je dátum poda-     ovládanie anglického jazyka a aktívne ovládanie    kých uvádzaných dokladov, čestné vyhlásenie     novené podľa pracovného zaradenia. Informácie
nia na poštovej pečiatke): 1. písomná žiadosť    poľského jazyka, prípadne čestné prehlásenie     o trvalom pobyte na území SR, čestné vyhláse-    o výberovom konaní: Zoznam požadovaných
o zaradenie do výberového konania, 2. kópia     o aktívnom ovládaní anglického jazyka a aktív-    nie o štátnom občianstve SR, čestné vyhlásenie    dokladov je potrebné zaslať do 26. marca 2009
diplomu o VŠ. II. stupňa, 3. profesijný štruktú-   nom ovládaní poľského jazyka, 5. motivačný list    o zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie štátnej   (rozhodujúcim je dátum podania na poštovej
rovaný životopis, 4. kópia diplomu príslušného    (má obsahovať dôvod uchádzať sa o konkrétne      služby, 7. výpis z registra trestov nie starší ako  pečiatke): 1. písomná žiadosť o zaradenie do
vzdelávacieho zariadenia alebo dokladu o štú-    miesto), 6. čestné vyhlásenie o pravdivosti všet-   tri mesiace (je možné doložiť najneskôr v deň    výberového konania, 2. kópia diplomu o VŠ.


  Zoznam požadovaných dokladov pre pracovné ponuky v štátnej správe:
  ! písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením čísla výberového konania, ! kópia vysvedčenia, diplomu alebo
  iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní ! kópia diplomu príslušného vzdelávacieho zariadenia alebo dokla-
  du o štúdiu v zahraničí, osvedčujúca ovládanie cudzieho jazyka, resp. čestné vyhlásenie o ovládaní cudzieho jazyka (ak je uvedený
  v oznámení o výberovom konaní) ! kópia výpisu z registra trestov nie staršieho ako tri mesiace ! profesijný štruktúrovaný životopis
  ! písomné čestné vyhlásenie o štátnom občianstve členskej krajiny Európskej únie; ak ide o štátnozamestnanecké miesto o ktoré
  sa môže uchádzať len občan SR, čestné vyhlásenie o štátnom občianstve SR ! písomné čestné vyhlásenie o trvalom pobyte na
  území SR ! písomné čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie štátnej služby ! písomné čestné vyhlásenie o prav-
  divosti všetkých údajov uvedených v kópii diplomu, výpisu z registra trestov a profesijnom štruktúrovanom životopise ! motivačný list
        Upresnenie požadovaných dokladov nájdete na www.profesia.sk pri konkrétnej pracovnej ponuke.

16             TÝŽDENNÍK S NA JVÄČŠOU PONUKOU PRÁCE
 Pracovné ponuky - štátna správa                                                                   19. 3. 2009/ročník 8/číslo 12
II. stupňa, 3. profesijný štruktúrovaný životopis,  a v žiadosti: výberové konanie č. , ?2009/36/03,   s PC v rozsahu minimálne Microsoft Office, kre-   skej únie, čestné vyhlásenie o trvalom pobyte na
4. kópia diplomu príslušného vzdelávacieho      ?, neotvárať, Ďalšie informácie: Ministerstvo zah-  atívnosť. Ovládanie anglického jazyka na úrovni   území SR, písomný súhlas dotknutej osoby so
zariadenia alebo dokladu o štúdiu v zahraničí    raničných vecí SR, Hlboká cesta č. 2, 833 36     samostatný používateľ jazyka.            spracovávaním svojich osobných údajov počas
osvedčujúca aktívne ovládanie anglického ja-     Bratislava, Osobný úrad, tel. č. 02/59 78 21 42,   Dátum podania žiadostí spolu s požadovanými     výberového konania, v súlade s ustanoveniami
zyka, prípadne čestné prehlásenie o aktívnom     do výberového konania budú zaradení len tí      dokladmi: Do 27. marca 2009. Rozhodujúcim je    zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných
ovládaní anglického jazyka, 5. motivačný list    uchádzači, ktorí predložia kompletné doklady     dátum podania na poštovej pečiatke.         údajov, motivačný list, predpoklady na prijatie
(má obsahovať dôvod uchádzať sa o konkrétne     a budú spĺňať požadované kritériá na uvedené     S označením na obálke a v žiadosti: VK       do štátnej služby:, vek minimálne 18 rokov, úpl-
miesto), 6. čestné vyhlásenie o pravdivosti všet-  miesto., ref. č.: 2009/36/03. Kontakt: Hlboká    2009/3/12                      ná spôsobilosť na právne úkony, bezúhonnosť,
kých uvádzaných dokladov, čestné vyhlásenie     cesta 2 Bratislava, Mgr. Katarína Bakošová,     Na adresu: Ministerstvo obrany SR, Osobný      zdravotná spôsobilosť na výkon štátnej služby,
o trvalom pobyte na území SR, čestné vyhláse-    + 421259 782 142                   úrad, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava        trvalý pobyt na území SR, štátne občianstvo SR
nie o štátnom občianstve SR, čestné vyhlásenie    Email: osur@mzv.sk                  Kontakt: Kutuzovova 8 Bratislava, Juraj Mrenica,  (krajiny EÚ), oprávnenie na oboznamovanie sa
o zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie štátnej                             0960 321 202                    s utajovanými skutočnosťami: nevyžaduje sa,
služby, 7. výpis z registra trestov nie starší ako  Referent - rozpočtár                                           osobitné kvalifikačné predpoklady: nevyžadujú
tri mesiace (je možné doložiť najneskôr v deň    Bratislava                      Štátny radca                    sa, Dátum podania žiadosti spolu s požadovaný-
výberového konania), na adresu: Osobný úrad,                                                         mi dokladmi: do 30. marca 2009. Rozhodujúcim
Ministerstvo zahraničných vecí, Hlboká cesta
                           Spoločnosť: Mestská časť Bratislava-Nové Mes-    Bratislava                     je dátum podania na poštovej pečiatke., označe-
                           to Náplň práce, informácie o pracovnom mieste:    Spoločnosť: Ministerstvo výstavby a regi-
č. 2, 833 36 Bratislava, s označením na obálke    Nahrávanie rozpočtových položiek, kontrola pl-                              nie výberového konania na obálke a v žiadosti:
a v žiadosti: výberové konanie č. , ?2009/33/03,                             onálneho rozvoja SR Náplň práce, informácie
                           nenia rozpočtu, sledovanie skutočných výsled-    o pracovnom mieste: Názov služobného úradu:     VK 2009/9/10, na adresu: Ministerstvo výstav-
?, neotvárať, Ďalšie informácie: Ministerstvo    kov a ich príprava pre zostavenie štatistických                             by a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky,
zahraničných vecí SR, Hlboká cesta č. 2, 833                               Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja
                           výkazov, spolupráca pri zostavení rozpočtu,     Slovenskej republiky, Bratislava, druh štátnej   prievozská 2/B, 825 25 Bratislava 26 a s ozna-
36 Bratislava, Osobný úrad, tel. č. 02/59 78 21   rozpis rozpočtu na položky... Hlavný pracovný                              čením, ?Výberové konanie č. 2009/9/10, ?.,
42, do výberového konania budú zaradení len                                služby a obsadzovaná funkcia: prípravná štát-
                           pomer. Požiadavky: stredoškolské s maturitou,    na služba, štátny radca, odbor štátnej služby:   Ďalšie informácie: bližšie informácie poskytne
tí uchádzači, ktorí predložia kompletné doklady   vysokoškolské I. stupňa (bakalárske), vysokoš-                              MVRR SR, sekcia stavebníctva a bytovej politiky
a budú spĺňať požadované kritériá na uvedené                               2.18 Výstavba a regionálny rozvoj, organizačný
                           kolské II. stupňa, slovenský jazyk - materinský   útvar: sekcia stavebníctva a bytovej politiky,   na č. tel. 02/59364311., ref. č.: VK 2009/9/10.
miesto., ref. č.: 2009/33/03. Kontakt: Hlboká    jazyk, Prax v samospráve vítaná, aktívne ovlá-                              Kontakt: Prievozská 2/B Bratislava, Ing.arch.
cesta 2 Bratislava, Mgr. Katarína Bakošová,                                odbor štátnej stavebnej správy a územného
                           danie PC. Termín nástupu: Dohodou. Ponúkaný     plánovania, oddelenie stavebného poriadku.,     Zuzana Kukučová, 02/59 364 311
+ 421259 782 142                   plat (brutto): Zákon č. 553/2003. Kontakt: Ju-
Email: osur@mzv.sk                                            hlavné úlohy: koncepčná a koordinačná činnosť
                           nácka 10 Bratislava, Elena Bujnová, 02/49 253    na úrovni ústredného orgánu štátnej správy za-   Štátny radca
                           226, fax: 02/44 258 840               meraná na realizáciu rozvoja na úseku štátnej    Bratislava
Hlavný radca - prípravná štátna           Email: pam@banm.sk                  stavebnej správy najmä stavebného poriadku     Spoločnosť: Ministerstvo výstavby a regionálne-
služba - Finančný odbor/Oddelenie                                     a vyvlastnenia, tvorba legislatívnych opatrení   ho rozvoja SR Náplň práce, informácie o pracov-
štátneho rozpočtu                  Generálny štátny radca                v oblasti vyvlastňovania. Koncepčná a koor-     nom mieste: Názov služobného úradu: Minister-
Bratislava                      - riaditeľ odboru [predstavený]           dinačná činnosť na úrovni ústredného orgánu     stvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej
Spoločnosť: Ministerstvo zahraničných vecí SR    Bratislava                      štátnej správy zameraná na oblasť vyvlastnenia   republiky, Bratislava, druh štátnej služby a obsa-
Náplň práce, informácie o pracovnom mieste:     Spoločnosť: Ministerstvo obrany SR          s celoštátnou pôsobnosťou, tvorba legislatív-    dzovaná funkcia: prípravná štátna služba, štát-
Kontroling, ? zabezpečenie a koordinácia plá-    Druh štátnej služby a obsadzovaná funkcia: stála   nych opatrení, zákonov a odborných podkladov    ny radca, odbor štátnej služby: 2.18 Výstavba
novacieho procesu úloh a projektov, výhodno-     štátna služba, generálny štátny radca, riaditeľ   v oblasti vyvlastňovania, odborná príprava roz-   a regionálny rozvoj, organizačný útvar: sekcia
covanie odchýlok a reporting, ? informácie pre    odboru [predstavený]                 hodnutí na úseku vyvlastnenia na úrovni ústred-   stavebníctva a bytovej politiky, odbor štátnej
jednotlivých užívateľov informačného systému.    Odbor štátnej služby: 2.09, ? Obrana         ného orgánu štátnej správy, vrátane odbornej    stavebnej správy a územného plánovania, od-
Hlavný pracovný pomer. Požiadavky: magister-     Organizačný útvar: odbor vyzbrojovania sekcie    spolupráce pri vybavovaní sťažností a petícií,   delenie technickéj politiky., hlavné úlohy: tvorba
ské, vysokoškolské II. stupňa, Ovládanie práce    obranného plánovania a manažmentu zdrojov.      kontrolná a metodicko, riadiaca činnosť ústred-   štátnej politiky vrátane koncepčnej činnosti na
s PC, znalosť anglického jazyka na úrovni B1, B2,  Náplň práce, informácie o pracovnom mieste:     ného orgánu štátnej správy vo vzťahu ku kraj-    ústrednom orgáne štátnej správy, ? minister-
u úspešného uchádzača z výberového konania      Tvorba štátnej politiky vrátane koncepčnej čin-   ským stavebným úradom a stavebným úradom      stve zameranej na územné a stavebné konanie
je predpoklad získať oprávnenie na oboznamo-     nosti a tvorba pozičných dokumentov na úrovni    osobitne pre oblasť vyvlastnenia, predbežné     a oprávnenie na výkon vybraných činností vo
vanie sa s utajovanými skutočnosťami stupňa,     ústredného orgánu štátnej správy v oblasti roz-   prerokovanie nárokov na náhradu škody spôso-    výstavbe upravených zákonom č. 50/1976 Zb.
?Vyhradené, ? v zmysle zákona č. 215/2004      voja obranných schopností, vyzbrojovania, ob-    benej nezákonným rozhodnutím alebo nespráv-     o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
Z.z. o ochrane utajovaných skutočností a o zme-   ranného výskumu a rozvoja technológií, štandar-   nym úradným postupom., počet obsadzovaných     (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov,
ne a doplnení niektorých zákonov. Termín ná-     dizácie vo výzbrojno-technickéj oblasti, vrátane   miest: 1. Hlavný pracovný pomer. Požiadavky:    zákonom č. 138/1992 Zb. o autorizovaných
stupu: Ihneď. Ponúkaný plat (brutto): Stanovené   programov NATO a EDA v týchto oblastiach.      vysokoškolské II. stupňa, Znalosť práce s PC    architektoch a autorizovaných stavebných
podľa pracovného zaradenia. Informácie o výbe-    Koordinovanie medzištátneho systému s najšir-    (Word, Excel, Internet), kreatívne myslenie, zod-  inžinieroch v znení neskorších predpisov a iný-
rovom konaní: Zoznam požadovaných dokladov      šími vonkajšími a vnútornými väzbami na ďalšie    povedný a tvorivý prístup k práci, spoľahlivosť,  mi právnymi predpismi. Tvorba legislatívnych
je potrebné zaslať do 26. marca 2009 (rozhodu-    zložité a rozsiahle systémy rôznych odborov     schopnosť pracovať v tíme, dobré komunikačné    predpisov na úseku stavebného poriadku
júcim je dátum podania na poštovej pečiatke):    a smerov s dôsledkami za rozhodnutia s medzi-    schopnosti. Ponúkaný plat (brutto): Podľa zákona  a všeobecných technických požiadaviek na
1. písomná žiadosť o zaradenie do výberového     národným dosahom na úrovni ministerstva vrá-     č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe. Informácie   výstavbu na úrovni ústredného orgánu štátnej
konania, 2. kópia diplomu o VŠ. II. stupňa, 3.    tane čerpania prostriedkov EÚ a NATO. Tvorba     o výberovom konaní: Zoznam požadovaných dok-    správy, ? ministerstva., počet obsadzovaných
profesijný štruktúrovaný životopis, 4. kópia     zásadných prierezových zákonov, dokumentov      ladov:, písomná žiadosť o zaradenie do výbero-   miest: 1. Hlavný pracovný pomer. Požiadavky:
diplomu príslušného vzdelávacieho zariadenia     a legislatívnych opatrení na úrovni ministerstva   vého konania, kópia vysvedčenia, diplomu alebo   vysokoškolské II. stupňa, Znalosť práce s PC
alebo dokladu o štúdiu v zahraničí osvedčujúca    obrany, súvisiacich s rámcovou pozíciou SR pre    iného rovnocenného dokladu o najvyššom do-     (Word, Excel, Internet), kreatívne myslenie, zod-
ovládanie anglického jazyka na úrovni B1, B2,    rozhodovací proces NATO a EÚ/EDA.          siahnutom vzdelaní podľa požiadavky uvedenej    povedný a tvorivý prístup k práci, spoľahlivosť,
prípadne čestné prehlásenie o ovládaní anglic-    Počet obsadzovaných miest: 1.            vo výberovom konaní, výpis z registra trestov    schopnosť pracovať v tíme, dobré komunikačné
kého jazyka na rovni B1, B2, 5. motivačný list    Vzdelanie: vysokoškolské vzdelanie druhého      nie starší ako tri mesiace, prípadne jeho kópia,  schopnosti. Ponúkaný plat (brutto): Podľa zákona
(má obsahovať dôvod uchádzať sa o konkrétne     stupňa                        profesijný štruktúrovaný životopis, čestné vyh-   č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe. Informácie
miesto), 6. čestné vyhlásenie o pravdivosti všet-  Osobitné kvalifikačné predpoklady: nevyžadujú     lásenie o ovládaní cudzieho jazyka (ak je uve-   o výberovom konaní: Zoznam požadovaných dok-
kých uvádzaných dokladov, čestné vyhlásenie     sa                          dený v ďalších požadovaných schopnostiach),     ladov:, písomná žiadosť o zaradenie do výbero-
o trvalom pobyte na území SR, čestné vyhláse-    Oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými     čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov   vého konania, kópia vysvedčenia, diplomu alebo
nie o štátnom občianstve SR, čestné vyhlásenie    skutočnosťami: Na štátnozamestnanecké mies-     uvádzaných v žiadosti, diplome a v životopise,   iného rovnocenného dokladu o najvyššom do-
o zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie štátnej   to sa bude vyžadovať bezpečnostná previerka     čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na   siahnutom vzdelaní podľa požiadavky uvedenej
služby, 7. výpis z registra trestov nie starší ako  v súlade so zákonom č. 215/2004 Z. z. o ochra-    vykonávanie štátnej služby, čestné vyhlásenie    vo výberovom konaní, výpis z registra trestov
tri mesiace (je možné doložiť najneskôr v deň    ne utajovaných skutočností a o zmene a dopl-     o štátnom občianstve Slovenskej republiky (ak    nie starší ako tri mesiace, prípadne jeho kópia,
výberového konania), na adresu: Osobný úrad,     není niektorých zákonov v znení neskorších      ide o štátno-zamestnanecké miesto, o ktoré sa    profesijný štruktúrovaný životopis, čestné vyh-
Ministerstvo zahraničných vecí, Hlboká cesta     predpisov (u úspešného uchádzača).          môže uchádzať len občan SR), čestné vyhláse-    lásenie o ovládaní cudzieho jazyka (ak je uve-
č. 2, 833 36 Bratislava, s označením na obálke    Ďalšie požadované schopnosti: Znalosť práce     nie o štátnom občianstve členskej krajiny Európ-  dený v ďalších požadovaných schopnostiach),


  Zoznam požadovaných dokladov pre pracovné ponuky v štátnej správe:
  ! písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením čísla výberového konania, ! kópia vysvedčenia, diplomu alebo
  iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní ! kópia diplomu príslušného vzdelávacieho zariadenia alebo dokla-
  du o štúdiu v zahraničí, osvedčujúca ovládanie cudzieho jazyka, resp. čestné vyhlásenie o ovládaní cudzieho jazyka (ak je uvedený
  v oznámení o výberovom konaní) ! kópia výpisu z registra trestov nie staršieho ako tri mesiace ! profesijný štruktúrovaný životopis
  ! písomné čestné vyhlásenie o štátnom občianstve členskej krajiny Európskej únie; ak ide o štátnozamestnanecké miesto o ktoré
  sa môže uchádzať len občan SR, čestné vyhlásenie o štátnom občianstve SR ! písomné čestné vyhlásenie o trvalom pobyte na
  území SR ! písomné čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie štátnej služby ! písomné čestné vyhlásenie o prav-
  divosti všetkých údajov uvedených v kópii diplomu, výpisu z registra trestov a profesijnom štruktúrovanom životopise ! motivačný list
        Upresnenie požadovaných dokladov nájdete na www.profesia.sk pri konkrétnej pracovnej ponuke.

                                                                                                      17
 Pracovné ponuky - štátna správa
čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov  Samostatný referent                 SR., zabezpečuje tvorbu materiálov predklada-    - pokročilý, MS Word - pokročilý, Používateľ MS
uvádzaných v žiadosti, diplome a v životopise,                             ných na porady vedenia MP SR do vlády a iných    Windows - pokročilý, Požadované schopnosti:,
čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na
                          Bratislava                      orgánov v rozsahu ním riadeného úseku štátnej    riadiace a manažérske kompetencie, komuni-
                          Názov služobného úradu: Krajské riaditeľstvo                               kačné a interpersonálne schopnosti, tímová
vykonávanie štátnej služby, čestné vyhlásenie   Policajného zboru v Bratislave            služby. Koordinuje činnosť na úrovni ústredného
o štátnom občianstve Slovenskej republiky (ak                              orgánu štátnej správy v rámci aplikácie práv-    spôsobilosť, flexibilita a schopnosť pracovať
                          Druh štátnej služby a obsadzovaná funkcia: príp-                             pod tlakom, Špec. požiadavky: oboznamovanie
ide o štátno-zamestnanecké miesto, o ktoré sa   ravná štátna služba samostatný referent       nych noriem interných smerníc a usmerňovanie
môže uchádzať len občan SR), čestné vyhláse-                              aplikácie práva v činnosti MP SR. Hlavný pra-    sa s utajovanými skutočnosťami na úrovni stup-
                          Odbor štátnej služby: 2.17 vnútro                                     ňa V , ? Vyhradené. Ponúkaný plat (brutto): Podľa
nie o štátnom občianstve členskej krajiny Európ-  Organizačný útvar: Úrad justičnej a kriminálnej   covný pomer. Požiadavky: právo, vysokoškolské
skej únie, čestné vyhlásenie o trvalom pobyte na                            II. stupňa, Internet (e-mail, www) - pokročilý, MS  zákona č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe ...
                          polície Okresné riaditeľstvo PZ v Bratislave II                              Informácie o výberovom konaní: Dátum podania
území SR, písomný súhlas dotknutej osoby so    Hlavné úlohy: Vykonávanie úkonov spojených      Excel - pokročilý, MS Word - pokročilý, Používa-
spracovávaním svojich osobných údajov počas                               teľ MS Windows - pokročilý, Požadované schop-    žiadostí spolu s požadovanými dokladmi, do
                          s vyšetrovacím procesom v rezorte Ministerstva                              23. marca 2009. Rozhodujúcim je dátum po-
výberového konania, v súlade s ustanoveniami    vnútra SR, zapisovacie práce a vedenie registra-   nosti:, riadiace a manažérske kompetencie, ko-
zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných                               munikačné a interpersonálne schopnosti, tímová    dania na poštovej pečiatke., s označením na
                          túrnych evidencií.                                            obálke a v žiadosti: VK č. 2009/5/1, na adre-
údajov, motivačný list, predpoklady na prijatie  Počet obsadzovaných miest: 2             spôsobilosť, flexibilita a schopnosť pracovať pod
do štátnej služby:, vek minimálne 18 rokov, úpl-                            tlakom, Špec. požiadavky: oboznamovanie sa      su: ministerstvo pôdohospodárstva SR, osobný
                          Ponúkaný plat: podľa zákona č. 312/2001                                  úrad, dobrovičova 12, 812 66 Bratislava, ref. č.:
ná spôsobilosť na právne úkony, bezúhonnosť,    Z.z. o štátnej službe a o zmene a doplnení nie-   s utajovanými skutočnosťami na úrovni stupňa
zdravotná spôsobilosť na výkon štátnej služby,                             V , ? Vyhradené. Ponúkaný plat (brutto): Podľa    VK č. 2009/5/1. Kontakt: Dobrovičova 12 Brati-
                          ktorých zákonov v znení neskorších predpisov                               slava, PhDr. Valeria Jánošová, 02/59 266 207
trvalý pobyt na území SR, štátne občianstvo SR   Kvalifikačné predpoklady: stredoškolské s ma-     zákona č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe ...
(krajiny EÚ), oprávnenie na oboznamovanie sa    turitou                       Informácie o výberovom konaní: Dátum podania
s utajovanými skutočnosťami: nevyžaduje sa,                               žiadostí spolu s požadovanými dokladmi, do      Radca, prípravná štátna služba
                          Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti:
osobitné kvalifikačné predpoklady: nevyžadujú    samostatnosť, chuť sa ďalej vzdelávať        23. marca 2009. Rozhodujúcim je dátum po-      Košice
sa, Dátum podania žiadosti spolu s požadovaný-                             dania na poštovej pečiatke., s označením na     Spoločnosť: Štatistický úrad SR Náplň práce,
                          Požadované odborné znalosti: základy Word,                                informácie o pracovnom mieste: Druh štátnej
mi dokladmi: do 30. marca 2009. Rozhodujúcim    Excel                        obálke a v žiadosti: VK č. 2009/6/1, na adre-
je dátum podania na poštovej pečiatke., označe-                             su: ministerstvo pôdohospodárstva SR, osobný     služby a obsadzovaná funkcia: prípravná štátna
                          Dátum podania žiadosti spolu s požadovanými                                služba, radca, odbor štátnej služby: 2.15 Štátna
nie výberového konania na obálke a v žiadosti:   dokladmi: 1.4.2009                  úrad, dobrovičova 12, 812 66 Bratislava, ref. č.:
VK 2009/8/10, na adresu: Ministerstvo výstav-                              VK č. 2009/6/1. Kontakt: Dobrovičova 12 Brati-    štatistika, organizačný útvar: pracovisko ŠÚ SR
                          S označením na obálke a žiadosti: 2009/11/54                               v Košiciach, odbor štatistiky práce a miezd a re-
by a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky,  Na adresu: Ministerstvo vnútra SR, Pribinova     slava, PhDr. Valeria Jánošová, 02/59 266 207
prievozská 2/B, 825 25 Bratislava 26 a s ozna-                                                        gionálnych štatistík, oddelenie štatistiky práce
                          č. 2, 812 72 Bratislava                                          a miezd II, hlavné úlohy: príprava rozhodnutí na
čením, ?Výberové konanie č. 2009/8/10, ?.,     Ďalšie informácie: Osvetova 4 Bratislava II, Hele-  Hlavný štátny radca - predstavený          koordinovanie a usmerňovanie aktivít súvisia-
Ďalšie informácie: bližšie informácie poskytne
MVRR SR, sekcia stavebníctva a bytovej politiky
                          na Tomášová, 0961 032 115              - riaditeľ odboru - Odbor živočíšnej         cich s vykonávaním úvodnej i realizačnej fázy
                          Email: tomasov@minv.sk                                          spracovateľského procesu v zmysle platnej
na č. tel. 02/59364310, 59364280., ref. č.: VK                             výroby - Ministerstvo pôdohospodár-
                                                                               metodiky, usmerňovaním vybraných spravo-
2009/8/10. Kontakt: Prievozská 2/B Bratislava,
                          Hlavný štátny radca - predstavený          stva SR                       dajských jednotiek pri vypĺňaní a predkladaní
Ing. Václav Kadlec, 02/59 364 310                           Bratislava                               štatistických výkazov, príprava rozhodnutí na
                          - riaditeľ odboru - Odbor právny  Spoločnosť: Ministerstvo pôdohospodárstva SR              zabezpečenie včasnej návratnosti výkazov od
Hlavný referent                  - Ministerstvo pôdohospodárstva SR Náplň práce, informácie o pracovnom mieste:              spravodajských jednotiek. Hlavný pracovný po-
Bratislava                     Bratislava                      Služobný úrad, ministerstvo pôdohospodárstva     mer. Požiadavky: stredoškolské s maturitou, vy-
Názov služobného úradu: Krajské riaditeľstvo    Spoločnosť: Ministerstvo pôdohospodárstva SR     SR, dobrovičova 12, 812 66 Bratislava, druh     sokoškolské I. stupňa (bakalárske), Požadované
Policajného zboru v Bratislave           Náplň práce, informácie o pracovnom mieste:     štátnej služby: stála štátna služba, obsadzovaná   odborné znalosti a schopnosti: komunikatívnosť
Druh štátnej služby a obsadzovaná funkcia: príp-  Služobný úrad, ministerstvo pôdohospodárstva     funkcia: hlavný štátny radca, ? predstavený, ?    v kontakte so spravodajskými jednotkami, zna-
ravná štátna služba hlavný referent        SR, dobrovičova 12, 812 66 Bratislava, druh     riaditeľ odboru, odbor štátnej služby: 2.10 Pôdo-  losť práce s PC (Word, Excel, internet), flexibilita,
Odbor štátnej služby: 2.17 vnútro         štátnej služby: stála štátna služba, obsadzovaná   hospodárstvo, miesto mimoriadnej významnosti:    spoľahlivosť, schopnosť pracovať v tíme, zvláda-
Organizačný útvar: oddelenie dokladov Bratisla-  funkcia: hlavný štátny radca, ? predstavený, ?    áno, organizačný útvar: Odbor živočíšnej výroby,   nie nárazového pracovného zaťaženia. Ponúkaný
                          riaditeľ odboru, odbor štátnej služby: 1.04 Legis-  počet obsadzovaných štátnozamestnaneckých      plat (brutto): V súlade so zákonom č. 312/2001
va III, Okresné riaditeľstvo Policajného zboru
                          latíva, organizačný útvar: Odbor právny, počet    miest: 1, hlavné úlohy: tvorba štátnej politiky   Z. z. o štátnej službe. Informácie o výberovom ko-
v Bratislave III                                                                       naní: Zoznam požadovaných dokladov: písomná
Hlavné úlohy: Vykonáva činnosti na úseku ob-    obsadzovaných štátnozamestnaneckých miest:      a strategických zámerov na úrovni ústredné-
                          1, hlavné úlohy: koncepčná činnosť a tvorba     ho orgánu štátnej správy v oblasti živočíšnej    žiadosť o zaradenie do VK, fotokópia vysvedče-
čianskych preukazov, pasovej agendy vrátane                                                         nia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu
prvostupňového rozhodnutia, odborné činnosti    legislatívnych opatrení na úrovni ústredného     výroby., koordinuje celoštátny a medzištátny
                          orgánu štátnej správy a tvorba zákonov na mi-    systém s najširšími vonkajšími a vnútornými     o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, profesijný
na úseku evidovania vodičov a osôb, ktoré nie                                                        životopis, motivačný list, čestné vyhlásenie
sú držiteľmi vodičského preukazu.         nisterstve. Podieľa sa na plnení úloh súvisiacich  väzbami v odbore živočíšnej výroby. Zodpovedá
                          s implementáciou programov EÚ., riadi a kon-     za prípravu, hodnotenie, vypracovávanie doku-    o bezúhonnosti, čestné vyhlásenie o štátnom
Počet obsadzovaných miest: 1                                                                 občianstve Slovenskej republiky alebo inej člen-
                          cepčne usmerňuje práce odboru právneho, kon-     mentov v rozsahu pôsobnosti odboru. Podieľa
Ponúkaný plat: podľa zákona č. 312/2001                                                           skej krajiny Európskej únie, čestné vyhlásenie
                          cepčná činnosť a tvorba legislatívnych opatrení,   sa na zabezpečení rozpočtového procesu podľa
Z.z. o štátnej službe a o zmene a doplnení nie-                             Interného pokynu na zabezpečenie rozpočtové-     o spôsobilosti uchádzača na právne úkony
                          zákonov a interných predpisov a riadiacich ak-
ktorých zákonov v znení neskorších predpisov                              ho procesu na MP SR z 27.5.2005 za príslušné     v plnom rozsahu, čestné vyhlásenie o zdravot-
                          tov v rozsahu činností zabezpečovaných riade-
Kvalifikačné predpoklady: stredoškolské s ma-                                                         nej spôsobilosti na vykonávanie štátnej služby,
                          ným odborom, koordinuje a riadi zastupovanie     organizácie. Zodpovedá za Centrálnu evidenciu
turitou                                                                           čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých uvá-
                          MP SR a SR v konaniach pred súdmi, orgánmi      hospodárskych zvierat a za organizácie v pô-     dzaných údajov, čestné vyhlásenie o trvalom
Požadované schopnosti a osobnostné vlastnos-    činnými v trestnom konaní vrátane postupu MP     sobnosti odboru., zabezpečuje a zodpovedá za
ti: vyrovnaný postoj k pracovnému zaťaženiu,                                                         pobyte na území Slovenskej republiky, písom-
                          SR v prípade náhrad škôd spôsobených nezá-      prípravu podkladov na zasadnutia Rady, Komi-     ný súhlas so spracúvaním osobných údajov
prístupnosť, spoľahlivosť, schopnosť pracovať   konným rozhodnutím a nesprávnym úradným       sie EÚ a ďalších medzinárodných organizácií.
v tíme                                                                            v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane
                          postupom, zabezpečuje správu a vymáhanie       Koncepčná a metodická činnosť na úrovni or-     osobných údajov., Dátum podania žiadostí spo-
Požadované odborné znalosti: ovládanie prác    pohľadávok štátu vrátane pohľadávok po zruše-    gánu štátnej správy v oblasti živočíšnej výroby.
s počítačom, Microsoft Word - užívateľ                                                            lu s požadovanými dokladmi: do 30.03.2009,
                          ných štátnych fondoch a zrušenej príspevkovej    Zabezpečuje a zodpovedá za prípravu národnej     rozhodujúci je dátum podania na poštovej
Dátum podania žiadosti spolu s požadovanými    organizácii, usmerňuje činnosť týkajúcu sa roz-   legislatívy v rozsahu pôsobnosti odboru. Spolu-   pečiatke, s označením na obálke a v žiadosti:
dokladmi: 1.4.2009                 hodovania v správnom konaní o riadnych a mi-     pracuje v oblasti spoločnej pôdohospodárskej     VK 12/2009. Kontakt: Miletičova 3 Bratislava,
S označením na obálke a žiadosti: 2009/11/53    moriadnych opravných prostriedkoch podaných     politiky, štrukturálnych fondov a efektívneho    Valéria Lászlóová, 055/6410 234
Na adresu: Ministerstvo vnútra SR, Pribinova    proti rozhodnutiam MP SR a podriadených orga-    čerpania finančných prostriedkov. Zabezpečuje     Email: valeria.laszloova@statistics.sk
č. 2, 812 72 Bratislava              nizácií v rozsahu pôsobnosti podľa správneho     implementáciu SOP, PRV a Programu rozvoja
Ďalšie informácie: Vajnorská č. 25 Bratislava   poriadku, za tým účelom zabezpečuje činnosť     vidieka 2007, 2013. Hlavný pracovný pomer.      Samostatný radca, 1 miesto,
III, Michaela Žilková, 0961 033 115, fax: 0961   osobitnej rozkladovej komisie ministra, zodpo-    Požiadavky: poľnohospodárstvo, veterinárstvo,
033 109                      vedá za vykonávanie predbežnej a priebežnej     vysokoškolské II. stupňa, anglický jazyk - aktív-  prípravná štátna služba, Úsek SVaR,
Email: Zilkova@minv.sk               kontroly na ním riadenom úseku činnosti MP      ne, Internet (e-mail, www) - pokročilý, MS Excel   DP Košice IV, referát peňažných prí-

  Zoznam požadovaných dokladov pre pracovné ponuky v štátnej správe:
  ! písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením čísla výberového konania, ! kópia vysvedčenia, diplomu alebo
  iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní ! kópia diplomu príslušného vzdelávacieho zariadenia alebo dokla-
  du o štúdiu v zahraničí, osvedčujúca ovládanie cudzieho jazyka, resp. čestné vyhlásenie o ovládaní cudzieho jazyka (ak je uvedený
  v oznámení o výberovom konaní) ! kópia výpisu z registra trestov nie staršieho ako tri mesiace ! profesijný štruktúrovaný životopis
  ! písomné čestné vyhlásenie o štátnom občianstve členskej krajiny Európskej únie; ak ide o štátnozamestnanecké miesto o ktoré
  sa môže uchádzať len občan SR, čestné vyhlásenie o štátnom občianstve SR ! písomné čestné vyhlásenie o trvalom pobyte na
  území SR ! písomné čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie štátnej služby ! písomné čestné vyhlásenie o prav-
  divosti všetkých údajov uvedených v kópii diplomu, výpisu z registra trestov a profesijnom štruktúrovanom životopise ! motivačný list
        Upresnenie požadovaných dokladov nájdete na www.profesia.sk pri konkrétnej pracovnej ponuke.

18             TÝŽDENNÍK S NA JVÄČŠOU PONUKOU PRÁCE
 Pracovné ponuky - štátna správa                                                                  19. 3. 2009/ročník 8/číslo 12

spevkov na kompenzáciu sociálnych         pokladnici z pozície pracoviska. Hlavný pracov-   nia alebo iného rovnocenného dokladu o najvyš-    § 40 ods. 2 písm. c) a d) zákona č. 312/2001
                          ný pomer. Požiadavky: vysokoškolské II. stupňa,   šom dosiahnutom vzdelaní, profesijný životopis,    Z. z. o štátnej službe v znení neskorších predpi-
dôsledkov ŤZP                   Požadované odborné znalosti a schopnosti: zna-   motivačný list, čestné vyhlásenie o bezúhon-     sov, čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých
Košice                       losť príslušnej legislatívy, zodpovedný prístup   nosti, čestné vyhlásenie o štátnom občianstve     údajov uvádzaných v žiadosti, diplome a v živo-
Spoločnosť: Úrad práce, sociálnych vecí a rodi-  k plneniu zverených úloh, komunikatívnosť,     Slovenskej republiky alebo inej členskej krajiny   topise, čestné vyhlásenie o trvalom pobyte na
ny Košice Náplň práce, informácie o pracovnom   vyrovnaný postoj k pracovnému zaťaženiu, spo-    Európskej únie, čestné vyhlásenie o spôsobilos-    území SR, čestné vyhlásenie o štátnom občian-
mieste: Rozhodovanie o peňažných príspevkoch    ľahlivosť, dobré znalosti ovládania práce s PC   ti uchádzača na právne úkony v plnom rozsahu,     stve členskej krajiny EÚ (ak ide o štátnozamest-
na kompenzáciu. Vykonávanie kontroly. Spo-     (Word, Excel). Ponúkaný plat (brutto): V zmysle   čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na    nanecké miesto, o ktoré sa môže uchádzať len
lupráca s obcami, daňovými úradmi a ďalšími    zákona č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe. In-   vykonávanie štátnej služby, čestné vyhlásenie     občan SR, vtedy čestné vyhlásenie o štátnom
právnickými a fyzickými osobami. Terénna      formácie o výberovom konaní: Zoznam požado-     o pravdivosti všetkých uvádzaných údajov, čest-    občianstve SR v zmysle vyhlášky MPSVR SR
práca. Sociálne poradenstvo. Hlavný pracovný    vaných dokladov: písomná žiadosť o zaradenie    né vyhlásenie o trvalom pobyte na území Sloven-    č. 390/2006 Z. z.), čestné vyhlásenie o zdravot-
pomer. Požiadavky: vysokoškolské I. stupňa     do VK, fotokópia diplomu alebo iného rovno-     skej republiky, písomný súhlas so spracúvaním     nej spôsobilosti na vykonávanie štátnej služby,
(bakalárske), vysokoškolské II. stupňa, Internet  cenného dokladu o najvyššom dosiahnutom       osobných údajov v zmysle zákona č. 428/2002      motivačný list, ďalšie doklady, ak sú potrebné
(e-mail, www) - základy, MS Excel - základy,    vzdelaní, profesijný životopis, motivačný list,   Z. z. o ochrane osobných údajov., Dátum poda-     na preukázanie vedomostí a kompetencií uve-
MS Word - základy. Termín nástupu: 1.6.2009.    čestné vyhlásenie o bezúhonnosti, čestné vyh-    nia žiadostí spolu s požadovanými dokladmi: do    dených v inzeráte (napr. certifikáty, oprávnenia
Ponúkaný plat (brutto): Podľa platného zákona   lásenie o štátnom občianstve Slovenskej repub-   30. 3. 2009, rozhodujúci je dátum podania na     a pod)., Dátum podania žiadosti spolu s požado-
č. 312/2001 Z.z. o štátnej službe. Informácie   liky alebo inej členskej krajiny Európskej únie,  poštovej pečiatke, s označením na obálke a v     vanými dokladmi: do 31. marca 2009. Rozhodu-
o výberovom konaní: Predpokladaný termín      čestné vyhlásenie o spôsobilosti uchádzača na    žiadosti: VK 13/2009. Kontakt: Mileticova 3 Bra-   júci je dátum podania na poštovej pečiatke., na
ukončenia výberového konania: 31.5.2009, Dá-    právne úkony v plnom rozsahu, čestné vyhlá-     tislava, Ing. Dagmar Bábinová, 037/7752 223      adresu: ministerstvo školstva SR, Stromová 1,
tum a miesto podania žiadosti o zaradenie do vý-  senie o zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie   Email: dagmar.babinova@statistics.sk         813 30 Bratislava, s označením čísla VK na obál-
berového konania a požadovaných dokladov: do    štátnej služby, čestné vyhlásenie o pravdivosti                              ke a v žiadosti, Ďalšie informácie: Štátna škol-
26.3.2009 na Úrad práce, sociálnych vecí a ro-   všetkých uvádzaných údajov, čestné vyhlásenie    Štátny radca - predstavený - vedúci          ská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava na
diny v Košiciach, Staničné námestie 9, 042 11   o trvalom pobyte na území Slovenskej republiky,                              čísle tel., 02/ 6541-1891, 02/6541-1887, Číslo
Košice., požadované doklady pre výberové      písomný súhlas so spracúvaním osobných úda-
                                                    oddelenia výkonu inšpekčnej činnos-          výberového konania: 3/10/2009, ŽIADOSTI
konanie:, písomná žiadosť o zaradenie do vý-    jov v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochra-   ti - zástupca riaditeľa ŠIC              SPOLU S DOKLADMI JE POTREBNÉ DORUČIŤ
berového konania s uvedením čísla výberové-    ne osobných údajov., Dátum podania žiadostí     Nitra                         POŠTOU NA UVEDENÚ ADRESU ALEBO OSOB-
ho konania, kópia vysvedčenia, diplomu alebo    spolu s požadovanými dokladmi: do 30. 3. 2009,   Spoločnosť: Ministerstvo školstva SR Náplň prá-    NE DO PODATEĽNE S VYZNAČENÍM ČÍSLA VK
iného rovnocenného dokladu o najvyššom do-     rozhodujúci je dátum podania na poštovej pe-    ce, informácie o pracovnom mieste: Druh štátnej    NA OBÁLKE a V ŽIADOSTI!, ref. č.: 3/10/2009.
siahnutom vzdelaní podľa osobitného predpisu,   čiatke, s označením na obálke a v žiadosti: VK   služby: stála štátna služba, obsadzovaná fun-     Kontakt: Stromova 1 Bratislava 1, Ing. Jarmila
kópia výpisu z registra trestov nie staršieho   14/2009. Kontakt: Mileticova 3 Bratislava, Valé-  kcia: štátny radca, ? predstavený, ? vedúci od-    Belešová, 02/59 374 452
ako tri mesiace, profesijný štruktúrovaný živo-  ria Mercelová, 037/7752 247             delenia výkonu inšpekčnej činnosti, ? zástupca
topis, písomné čestné vyhlásenie o štátnom     Email: valeria.mercelova@statistics.sk       riaditeľa ŠIC Nitra, počet obsadzovaných miest:    Hlavný radca - Regionálne
občianstve členskej krajiny Európskej únie, ak                             1, odbor štátnej služby: 2.14 Školstvo, organi-
ide o štátnozamestnanecké miesto o ktoré sa                                                         pracovisko Pôdohospodárskej
môže uchádzať len občan SR, písomné čestné
                          Hlavný referent,                  začný útvar: Školské inšpekčné centrum Nitra,
                                                                               platobnej agentúry
                                                    hlavné úlohy: koordinovanie výkonu inšpekčnej
vyhlásenie o štátnom občianstve SR, písomné    prípravná štátna služba               činnosti zameranej na kontrolu úrovne výchovy     Trebišov
čestné vyhlásenie o trvalom pobyte na území    Nitra                        a vzdelávania, pedagogického riadenia a mate-     Spoločnosť: Ministerstvo pôdohospodárstva
SR, písomné čestné vyhlásenie o zdravotnej     Spoločnosť: Štatistický úrad SR Náplň práce, in-  riálno-technických podmienok v školách a škol-    SR Náplň práce, informácie o pracovnom mies-
spôsobilosti na vykonávanie štátnej služby,    formácie o pracovnom mieste: Druh štátnej služby  ských zariadeniach v pôsobnosti kraja, vrátane    te: Služobný úrad, Pôdohospodárska platobná
písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všet-   a obsadzovaná funkcia: prípravná štátna služba,   vybavovania sťažností. Hlavný pracovný pomer.     agentúra, dobrovičova 12, 815 26 Bratislava,
kých údajov uvedených v kópii diplomu, výpisu   hlavný referent, odbor štátnej služby: 2.15 Štát-  Požiadavky: vysokoškolské II. stupňa, Osobitné    druh štátnej služby: prípravná štátna služba, ob-
z registra trestov a v profesijnom štruktúro-   na štatistika, organizačný útvar: pracovisko ŠÚ   kvalifikačné predpoklady: 8 rokov pedagogickéj     sadzovaná funkcia: hlavný radca, odbor štátnej
vanom životopise, písomný súhlas dotknutej     SR v Nitre, odbor súborných štatistických infor-  praxe, absolvovanie 1. kvalifikačnej skúšky ale-    služby: 1.03 Medzinárodná spolupráca, finančné
osoby so spracovávaním svojich osobných      mácií, sociálnych štatistík a regionálnej štatis-  bo získanie jej náhrady, minimálne 3 roky praxe    prostriedky ES, organizačný útvar: regionálne
údajov za účelom výberového konania., ref. č.:   tiky, oddelenie štatistiky spotrebiteľských cien,  v riadiacej funkcii v školstve alebo v zaradení    pracovisko Pôdohospodárskej platobnej agen-
VK 2009/5/43. Kontakt: Staničné námestie 9     VZPS a štatistiky rodinných účtov, hlavné úlo-   metodika alebo školského inšpektora alebo       túry Trebišov, počet obsadzovaných štátnoza-
Košice, 055/2440 121                hy: samostatné odborné činnosti súvisiace so    absolvovanie 2. kvalifikačnej skúšky alebo zís-    mestnaneckých miest: 1, hlavné úlohy: prijatie
Email: Zlatusa.Lachvacova@upsvar.sk        zberom štatistických údajov v teréne v oblasti   kanie jej náhrady., Ďalšie požadované odborné     a registrácia žiadostí a Identifikačných listov (IL)
                          štatistiky rodinných účtov. Vykonávanie, orga-   poznatky, schopnosti a osobnostné predpokla-     na priame platby a vyrovnávacie príspevky na
Hlavný radca, predstavený             nizovanie a realizovanie prác na zverenom úse-   dy: ovládanie práce s PC (Word, Excel, Internet),   znevýhodnené oblasti v zmysle PRV a domáce
- vedúci odboru vnútornej správy,         ku, uplatňovanie jednotnej metodiky vo vzťahu    zodpovedný a tvorivý prístup k práci, schopnosť    podpory hradené zo ŠR od žiadateľov, zabezpe-
                          k domácnostiam, vykonanie vizuálnej kontroly    pracovať v tíme, riadiace, organizačné schop-     čenie evidencie žiadostí, vystavenie potvrdenia
stála štátna služba                úplnosti, správnosti a vierohodnosti údajov vo   nosti, samostatnosť v práci, ochota zvládať      o prijatí žiadosti a IL. Založenie zložky žiadosti.
Nitra                       formulároch štatistiky rodinných účtov v sieti   vyššie pracovné zaťaženie, znalosť všeobecne     Vykonávanie administratívnej kontroly a vy-
Spoločnosť: Štatistický úrad SR Náplň práce,    spravodajských domácností. Záznam získaných     záväzných právnych predpisov platných pre       pracovanie protokolu o kontrole. Vyhotovenie,
informácie o pracovnom mieste: Druh štátnej    dát, spracovanie údajov, kontroly prvotných     oblasť kontrolnej a inšpekčnej činnosti v rezorte   ?výzvy na odstránenie nedostatkov podania,
služby a obsadzovaná funkcia: stála štátna     vstupov a výstupov v príslušnom aplikačnom     školstva a pre oblasť regionálneho školstva. Po-   ? resp., ?výzvy na doplnenie žiadosti, ?. Hlav-
služba, hlavný radca, predstavený, vedúci od-   programovom vybavení na PC. Zabezpečenie      núkaný plat (brutto): Podľa zákona č. 312/ 2001    ný pracovný pomer. Požiadavky: ekonomické,
boru vnútornej správy, odbor štátnej služby:    siete spravodajských jednotiek/domácností pre    Z. z. o štátnej službe. Informácie o výberovom ko-  poľnohospodárske, vysokoškolské II. stupňa,
2.02 Financie, organizačný útvar: pracovisko    účely štatistiky rodinných účtov. Hlavný pracov-  naní: Zoznam požadovaných dokladov: Písom-      Internet (e-mail, www) - pokročilý, MS Excel - po-
ŠÚ SR v Nitre, odbor vnútornej správy, hlavné   ný pomer. Požiadavky: úplné stredné alebo vyš-   ná žiadosť o zaradenie do výberového konania,     kročilý, MS Word - pokročilý, Ochota vzdelávať
úlohy: systémové činnosti vykonávané v oblasti   šie odborné vzdelanie, stredoškolské s maturi-   kópia diplomu a vysvedčenia o najvyššom do-      sa, flexibilita, schopnosť pracovať v tíme, zod-
uplatňovania štátneho rozpočtu v podmienkach    tou, Požadované odborné znalosti: zodpovedný    siahnutom vzdelaní (pri začatí vysokoškolského    povednosť a precíznosť v práci. Ponúkaný plat
pracoviska ŠÚ SR spočívajúce najmä v tvorbe    prístup k plneniu zverených úloh, veľmi dobré    štúdia od akademického roku 2005/2006 aj       (brutto): Podľa zákona č. 312/2001 Z. z. o štát-
východísk pre zostavovanie štátneho rozpoč-    komunikačné schopnosti, asertívny prístup      dodatok k diplomu), kópia diplomu príslušného     nej službe ... Informácie o výberovom konaní:
tu, zapracovaní schváleného rozpisu podľa     k spravodajským jednotkám/ domácnostiam, vy-    vzdelávacieho zariadenia alebo dokladu o štú-     Dátum podania žiadostí spolu s požadovanými
funkčnej ekonomickej klasifikácie účelových     rovnaný postoj k pracovnému zaťaženiu, základ-   diu v zahraničí osvedčujúca ovládanie cudzieho    dokladmi, do 23. marca 2009. Rozhodujúcim je
prostriedkov, tvorbe a vykonávaní interných roz-  né znalosti ovládania práce s PC (Word, Excel),   jazyka, resp. čestné vyhlásenie o ovládaní cu-    dátum podania na poštovej pečiatke., s označe-
počtových opatrení, posudzovania efektívnosti   vodičské oprávnenie skupina, ?B, ?. Ponúkaný    dzieho jazyka (ak je uvedený v ďalších požado-    ním na obálke a v žiadosti: VK č. 2009/7/2, na
vynakladaných finančných prostriedkov a s tým    plat (brutto): V zmysle zákona č. 312/2001 Z.    vaných schopnostiach), výpis z registra trestov    adresu: Pôdohospodárska platobná agentúra,
spojené navrhovanie úsporných opatrení, spra-   z. o štátnej službe. Informácie o výberovom ko-   nie starší ako tri mesiace, profesijný štruktúrova-  dobrovičova 12, 815 26 Bratislava, ref. č.: VK
covanie podkladov o čerpaní prostriedkov, kom-   naní: Zoznam požadovaných dokladov: písomná     ný životopis, čestné vyhlásenie o tom, že uchá-    č. 2009/7/2. Kontakt: Dobrovičova 12 Bratisla-
plexné činnosti vykonávané vo vzťahu k Štátnej   žiadosť o zaradenie do VK, fotokópia vysvedče-   dzač nebol prepustený zo štátnej služby podľa     va, Ing. Miroslav Ivan, 0918 612 307


  Zoznam požadovaných dokladov pre pracovné ponuky v štátnej správe:
  ! písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením čísla výberového konania, ! kópia vysvedčenia, diplomu alebo
  iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní ! kópia diplomu príslušného vzdelávacieho zariadenia alebo dokla-
  du o štúdiu v zahraničí, osvedčujúca ovládanie cudzieho jazyka, resp. čestné vyhlásenie o ovládaní cudzieho jazyka (ak je uvedený
  v oznámení o výberovom konaní) ! kópia výpisu z registra trestov nie staršieho ako tri mesiace ! profesijný štruktúrovaný životopis
  ! písomné čestné vyhlásenie o štátnom občianstve členskej krajiny Európskej únie; ak ide o štátnozamestnanecké miesto o ktoré
  sa môže uchádzať len občan SR, čestné vyhlásenie o štátnom občianstve SR ! písomné čestné vyhlásenie o trvalom pobyte na
  území SR ! písomné čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie štátnej služby ! písomné čestné vyhlásenie o prav-
  divosti všetkých údajov uvedených v kópii diplomu, výpisu z registra trestov a profesijnom štruktúrovanom životopise ! motivačný list
        Upresnenie požadovaných dokladov nájdete na www.profesia.sk pri konkrétnej pracovnej ponuke.

                                                                                                      19
 Pracovné ponuky - štátna správa
Štátny radca - predstavený - vedúci         žiadosti, Ďalšie informácie: Štátna školská in-    411, fax: 057/4422 892               Žilina, počet obsadzovaných miest: 1, odbor
                          špekcia, Staré grunty 52, Bratislava na čísle tel.,  Email: beresova@vt.vs.sk              štátnej služby: 2.14 Školstvo, organizačný útvar:
oddelenia výkonu inšpekčnej činnosti        02/ 6541-1891, 02/6541-1887, Číslo výbero-                                Školské inšpekčné centrum Žilina, hlavné úlo-
- zástupca riaditeľa ŠIC              vého konania: 2/10/2009, ŽIADOSTI SPOLU        Samostatný radca                  hy: tvorba koncepcií a koordinovanie výkonu in-
Trnava                       S DOKLADMI JE POTREBNÉ DORUČIŤ POŠTOU         Vranov nad Topľou                  špekčnej činnosti zameranej na kontrolu úrovne
Spoločnosť: Ministerstvo školstva SR Náplň prá-   NA UVEDENÚ ADRESU ALEBO OSOBNE DO PO-         Spoločnosť: Obvodný úrad vo Vranove nad Top-    výchovy a vzdelávania, pedagogického riadenia
ce, informácie o pracovnom mieste: Druh štát-    DATEĽNE S VYZNAČENÍM ČÍSLA VK NA OBÁL-        ľou Náplň práce, informácie o pracovnom mieste:   a materiálno-technických podmienok v školách
nej služby: stála štátna služba, obsadzovaná    KE a V ŽIADOSTI!, ref. č.: 2/10/2009. Kontakt:    Názov služobného úradu: Obvodný úrad Vranov     a školských zariadeniach v pôsobnosti kraja,
funkcia: štátny radca, ? predstavený, ? vedúci   Stromova 1 Bratislava 1, Ing. Jarmila Belešová,    nad Topľou, druh štátnej služby: prípravná štátna  vrátane vybavovania sťažností. Hlavný pracov-
oddelenia výkonu inšpekčnej činnosti, ? zástup-   02/59 374 452                     služba, Názov pozície: samostatný radca, odbor   ný pomer. Požiadavky: vysokoškolské II. stupňa,
ca riaditeľa ŠIC Trnava, počet obsadzovaných                               štátnej služby: 2.17 Vnútro, organizačný útvar:   Osobitné kvalifikačné predpoklady: 8 rokov pe-
miest: 1, odbor štátnej služby: 2.14 Školstvo,   Hlavný radca - predstavený              Odbor živnostenského podnikania Obvodného      dagogickéj praxe, absolvovanie 1. kvalifikačnej
organizačný útvar: Školské inšpekčné centrum                                                         skúšky alebo získanie jej náhrady, minimálne 3
                          Vranov nad Topľou                   úradu Vranov nad Topľou, hlavné úlohy: samos-
                                                                               roky praxe v riadiacej funkcii v školstve alebo
Trnava, hlavné úlohy: koordinovanie výkonu in-   Spoločnosť: Obvodný úrad vo Vranove nad        tatné odborné spracúvanie rozhodnutí a vykoná-
špekčnej činnosti zameranej na kontrolu úrovne                              vanie kontroly. Rozhodovanie na druhom stupni    v zaradení metodika alebo školského inšpekto-
                          Topľou Náplň práce, informácie o pracovnom                                ra alebo absolvovanie 2. kvalifikačnej skúšky
výchovy a vzdelávania, pedagogického riadenia    mieste: Názov služobného úradu: Obvodný úrad     správneho konania. Samostatné ucelené odbor-
a materiálno-technických podmienok v školách                               né činnosti zamerané na zabezpečenie agendy     alebo získanie jej náhrady., Ďalšie požadované
                          Vranov nad Topľou, druh štátnej služby: stála                               odborné poznatky, schopnosti a osobnostné
a školských zariadeniach v pôsobnosti kraja,                               živnostenského podnikania, vykonávanie úko-
vrátane vybavovania sťažností. Hlavný pracov-    štátna služba, Názov pozície: hlavný radca,                                predpoklady: ovládanie práce s PC (Word, Excel,
                          predstavený, odbor štátnej služby: 1.02 Kan-     nov s tým spojených. Riadenie, koordinovanie
ný pomer. Požiadavky: vysokoškolské II. stupňa,                              a usmerňovanie aktivít v otázkach spadajúcich    Internet), zodpovedný a tvorivý prístup k práci,
Osobitné kvalifikačné predpoklady: 8 rokov pe-    celária predstaviteľa štátnej moci, organizačný                              schopnosť pracovať v tíme, riadiace, organizač-
                          útvar: Organizačný odbor Obvodného úradu       do rozsahu kompetencie Obvodného úradu na
dagogickéj praxe, absolvovanie 1. kvalifikačnej                              úseku odboru živnostenského podnikania.,      né schopnosti, samostatnosť v práci, ochota
skúšky alebo získanie jej náhrady, minimálne    Vranov nad Topľou, hlavné úlohy: koncepčná,                                zvládať vyššie pracovné zaťaženie, znalosť
                          systémová alebo metodická činnosť vo vyme-      počet obsadzovaných miest: 1, miesto práce:
3 roky praxe v riadiacej funkcii v školstve alebo                             (štát, kraj, okres, mesto): Slovenská republika,  všeobecne záväzných právnych predpisov plat-
v zaradení metodika alebo školského inšpekto-    dzenom úseku štátnej správy a vykonávanie                                 ných pre oblasť kontrolnej a inšpekčnej činnosti
                          štátnych záležitostí. Kontrolná, riadiaca a ko-    Prešovský kraj, okres Vranov nad Topľou, mesto
ra alebo absolvovanie 2. kvalifikačnej skúšky                               Vranov nad Topľou, ponúkaný plat: Podľa záko-    v rezorte školstva a pre oblasť regionálneho
alebo získanie jej náhrady., Ďalšie požadované   ordinačná činnosť zameraná na zabezpečenie                                školstva. Ponúkaný plat (brutto): Podľa zákona
                                                     na č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene
odborné poznatky, schopnosti a osobnostné      agendy spojenej s vybavovaním sťažností, plne-    a doplnení niektorých zákonov v znení neskor-    č. 312/ 2001 Z. z. o štátnej službe. Informácie
predpoklady: ovládanie práce s PC (Word, Excel,   ním plánov kontrolnej činnosti. Realizácia úloh    ších predpisov. Hlavný pracovný pomer. Požia-    o výberovom konaní: Zoznam požadovaných
Internet), zodpovedný a tvorivý prístup k práci,  na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej      davky: vysokoškolské I. stupňa (bakalárske), vy-  dokladov: Písomná žiadosť o zaradenie do vý-
schopnosť pracovať v tíme, riadiace, organizač-   správy a rozhodovanie v otázkach spadajúcich     sokoškolské II. stupňa. Informácie o výberovom   berového konania, kópia diplomu a vysvedčenia
né schopnosti, samostatnosť v práci, ochota     do rozsahu kompetencií organizačného odboru.,     konaní: Požadované schopnosti a osobnostné     o najvyššom dosiahnutom vzdelaní (pri začatí
zvládať vyššie pracovné zaťaženie, znalosť     počet obsadzovaných miest: 1, miesto práce:      vlastnosti: analytické myslenie systematičnosť,   vysokoškolského štúdia od akademického
všeobecne záväzných právnych predpisov plat-    (štát, kraj, okres, mesto): Slovenská republi-    samostatnosť v práci, zodpovednosť, vytrvalosť,   roku 2005/2006 aj dodatok k diplomu), kópia
ných pre oblasť kontrolnej a inšpekčnej činnosti  ka, Prešovský kraj, okres Vranov nad Topľou,     spoľahlivosť, organizačné schopnosti, požado-    diplomu príslušného vzdelávacieho zariadenia
v rezorte školstva a pre oblasť regionálneho    mesto Vranov nad Topľou, ponúkaný plat: Pod-     vané odborné znalosti: windows, Word, Excel,    alebo dokladu o štúdiu v zahraničí osvedčujúca
školstva. Ponúkaný plat (brutto): Podľa zákona   ľa zákona č. 312/2001 Z.z. o štátnej službe      Internet Explorer, Outlook, zoznam požadova-    ovládanie cudzieho jazyka, resp. čestné vyhlá-
č. 312/ 2001 Z. z. o štátnej službe. Informácie   a o zmene a doplnení niektorých zákonov        ných dokladov: písomná žiadosť o zaradenie     senie o ovládaní cudzieho jazyka (ak je uvedený
o výberovom konaní: Zoznam požadovaných       v znení neskorších predpisov. Hlavný pracovný     do výberového konania s uvedením čísla vý-     v ďalších požadovaných schopnostiach), výpis
dokladov: Písomná žiadosť o zaradenie do vý-    pomer. Požiadavky: vysokoškolské II. stupňa.     berového konania, kópia vysvedčenia, diplomu    z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
berového konania, kópia diplomu a vysvedčenia    Informácie o výberovom konaní: Požadované       alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom    profesijný štruktúrovaný životopis, čestné vyh-
o najvyššom dosiahnutom vzdelaní (pri začatí    schopnosti a osobnostné vlastnosti: analytic-     dosiahnutom vzdelaní, kópia výpisu z registra    lásenie o tom, že uchádzač nebol prepustený
vysokoškolského štúdia od akademického       ké myslenie, systematičnosť, samostatnosť       trestov nie staršieho ako tri mesiace, profesijný  zo štátnej služby podľa § 40 ods. 2 písm. c)
roku 2005/2006 aj dodatok k diplomu), kópia     v práci, zodpovednosť, vytrvalosť, spoľahlivosť,   štrukturovaný životopis, písomné čestné vyh-    a d) zákona č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe
diplomu príslušného vzdelávacieho zariadenia    organizačné schopnosti, požadované odborné      lásenie o štátnom občianstve členskej krajiny    v znení neskorších predpisov, čestné vyhláse-
alebo dokladu o štúdiu v zahraničí osvedčujúca   znalosti: windows, Word, Excel, Internet Explo-    Európskej únie, ak ide o štátnozamestnanecké    nie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných
ovládanie cudzieho jazyka, resp. čestné vyhlá-   rer, Outlook, zoznam požadovaných dokladov:      miesto o ktoré sa môže uchádzať len občan      v žiadosti, diplome a v životopise, čestné vyh-
senie o ovládaní cudzieho jazyka (ak je uvedený   písomná žiadosť o zaradenie do výberového       SR, čestné vyhlásenie o štátnom občianstve,     lásenie o trvalom pobyte na území SR, čestné
v ďalších požadovaných schopnostiach), výpis    konania s uvedením čísla výberového konania,     písomné čestné vyhlásenie o trvalom pobyte na    vyhlásenie o štátnom občianstve členskej kra-
z registra trestov nie starší ako tri mesiace,   kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rov-      území SR, písomné čestné vyhlásenie o zdravot-   jiny EÚ (ak ide o štátnozamestnanecké miesto,
profesijný štruktúrovaný životopis, čestné vyh-   nocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom       nej spôsobilosti na vykonávanie štátnej služby,   o ktoré sa môže uchádzať len občan SR, vtedy
lásenie o tom, že uchádzač nebol prepustený                                písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všet-    čestné vyhlásenie o štátnom občianstve SR
                          vzdelaní, kópia výpisu z registra trestov nie star-
zo štátnej služby podľa § 40 ods. 2 písm. c)                               kých údajov uvedených v kópii diplomu, výpisu    v zmysle vyhlášky MPSVR SR č. 390/2006
                          šieho ako tri mesiace, profesijný štruktúrovaný
a d) zákona č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe                              z registra trestov a profesijnom štrukturovanom   Z. z.), čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobi-
                          životopis, písomné čestné vyhlásenie o štátnom                              losti na vykonávanie štátnej služby, motivačný
v znení neskorších predpisov, čestné vyhláse-                               životopise, motivačný list, Dátum podania žia-
nie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných    občianstve členskej krajiny Európskej únie, ak                              list, ďalšie doklady, ak sú potrebné na preuká-
                          ide o štátnozamestnanecké miesto o ktoré sa      dosti o zaradenie do výberového konania spolu
v žiadosti, diplome a v životopise, čestné vyh-                              s požadovanými dokladmi: 27.3.2008, s ozna-     zanie vedomostí a kompetencií uvedených
lásenie o trvalom pobyte na území SR, čestné    môže uchádzať len občan SR, čestné vyhláse-                                v inzeráte (napr. certifikáty, oprávnenia a pod).,
                          nie o štátnom občianstve, písomné čestné vyh-     čením na obálke a žiadosti: VK č. 2009/3/2, na
vyhlásenie o štátnom občianstve členskej kra-                               adresu: Obvodný úrad vo Vranove nad Topľou,     Dátum podania žiadosti spolu s požadovanými
jiny EÚ (ak ide o štátnozamestnanecké miesto,    lásenie o trvalom pobyte na území SR, písomné                               dokladmi: do 31. marca 2009. Rozhodujúci je
                          čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na    Námestie slobody 5, 093 28 Vranov nad Top-
o ktoré sa môže uchádzať len občan SR, vtedy                               ľou, ref. č.: 2009/3/2. Kontakt: Námestie slobo-  dátum podania na poštovej pečiatke., na adre-
čestné vyhlásenie o štátnom občianstve SR      vykonávanie štátnej služby, písomné čestné                                su: ministerstvo školstva SR, Stromová 1, 813
                                                     dy č. 5 Vranov nad Topľou, Ing. Lucie Bérešová,
v zmysle vyhlášky MPSVR SR č. 390/2006 Z.      vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uve-                               30 Bratislava, s označením čísla VK na obálke
                                                     057/4476 411, fax: 057/4422 892
z.), čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti  dených v kópii diplomu, výpisu z registra trestov   Email: beresova@vt.vs.sk              a v žiadosti, Ďalšie informácie: Štátna školská in-
na vykonávanie štátnej služby, motivačný list,   a profesijnom štruktúrovanom životopise, moti-                              špekcia, Staré grunty 52, Bratislava na čísle tel.,
ďalšie doklady, ak sú potrebné na preukázanie    vačný list, Dátum podania žiadosti o zaradenie                              02/ 6541-1891, 02/6541-1887, Číslo výbero-
vedomostí a kompetencií uvedených v inzeráte    do výberového konania spolu s požadovanými      Štátny radca - predstavený             vého konania: 1/10/2009, ŽIADOSTI SPOLU
(napr. certifikáty, oprávnenia a pod)., Dátum    dokladmi: do 27.03.2009, s označením na        - riaditeľ ŠIC                   S DOKLADMI JE POTREBNÉ DORUČIŤ POŠTOU
podania žiadosti spolu s požadovanými doklad-    obálke a žiadosti: VK č.: 2009/3/1, na adresu:    Žilina                       NA UVEDENÚ ADRESU ALEBO OSOBNE DO PO-
mi: do 31. marca 2009. Rozhodujúci je dátum     Obvodný úrad Vranov nad Topľou, Námestie       Spoločnosť: Ministerstvo školstva SR Náplň prá-   DATEĽNE S VYZNAČENÍM ČÍSLA VK NA OBÁL-
podania na poštovej pečiatke., na adresu: mi-    slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou, ref. č.:     ce, informácie o pracovnom mieste: Druh štátnej   KE a V ŽIADOSTI!, ref. č.: 1/10/2009. Kontakt:
nisterstvo školstva SR, Stromová 1, 813 30     2009/3/1. Kontakt: Námestie slobody č. 5 Vra-     služby: stála štátna služba, obsadzovaná fun-    Stromova 1 Bratislava 1, Ing. Jarmila Belešová,
Bratislava, s označením čísla VK na obálke a v   nov nad Topľou, Ing. Lucie Bérešová, 057/4476     kcia: štátny radca, ? predstavený, ? riaditeľ ŠIC  02/59 374 452


  Zoznam požadovaných dokladov pre pracovné ponuky v štátnej správe:
  ! písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením čísla výberového konania, ! kópia vysvedčenia, diplomu alebo
  iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní ! kópia diplomu príslušného vzdelávacieho zariadenia alebo dokla-
  du o štúdiu v zahraničí, osvedčujúca ovládanie cudzieho jazyka, resp. čestné vyhlásenie o ovládaní cudzieho jazyka (ak je uvedený
  v oznámení o výberovom konaní) ! kópia výpisu z registra trestov nie staršieho ako tri mesiace ! profesijný štruktúrovaný životopis
  ! písomné čestné vyhlásenie o štátnom občianstve členskej krajiny Európskej únie; ak ide o štátnozamestnanecké miesto o ktoré
  sa môže uchádzať len občan SR, čestné vyhlásenie o štátnom občianstve SR ! písomné čestné vyhlásenie o trvalom pobyte na
  území SR ! písomné čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie štátnej služby ! písomné čestné vyhlásenie o prav-
  divosti všetkých údajov uvedených v kópii diplomu, výpisu z registra trestov a profesijnom štruktúrovanom životopise ! motivačný list
        Upresnenie požadovaných dokladov nájdete na www.profesia.sk pri konkrétnej pracovnej ponuke.

20             TÝŽDENNÍK S NA JVÄČŠOU PONUKOU PRÁCE
 Pracovné ponuky - zahraničie                                                                     19. 3. 2009/ročník 8/číslo 12
                           II. stupně, angličtina - mírně pokročilý, Zákla- National Instruments                  kolektívu, výborné platové podmínky s dobrým
 Chemický priemysel                 dy statistických Metod výhodou, uživatelská
                           znalosť PC (MS Office). Termín nástupu: Ihneď. - Internal Sales Representative
                                                                                fixním základem, auto, mobil, notebook, zaučení
                                                                                v oboru, práci na HPP, pracoviště v Brně, cesto-
                           Kontakt: Na Šafránce 22 Praha 10 - Vinohrady, Czech Republic, Slovensko, Budapest            vání v rámci ČR, zaujala Vás tato pozice? Pokud
Technician Chemical                  Česká republika, Jana Kopáčiková, +420271 Company: National Instruments Hungary Kft.           ano, zašlete prosím Váš strukturovaný životopis
or Petrochemical Industry               742 196, fax: +420271 740 203            Job description, information about the position:  na emailovou adresu vojnova@praceabrigady.cz.
                           Email: j.kopacikova@solutions-hrs.com        Internal Sales‘ responsibilities include, con-   Nebudeme, ? li Vás kontaktovat do dvou týdnů
Netherlands, Rotterdam                                           sulting customers in purchasing software and    od obdržení Vašeho životopisu, byla v prvním
Company: HolandJob Job description, infor-                                 hardware products for test, measurement, and
mation about the position: You will be wor-      Technolog                                                kole výběrového řízení Diana přednost jinému
                                                      industrial automation solutions, developing qu-   kandidátovi. Věříme však, že právě Vy budete
king as a Technician in the (Petro-) Chemi-      - obor anorganická technologie            otations for individual products and systems,    tím vhodným kandidátem a setkáme se s Vá-
cal Industry for the company SPIE Benelux       Břeclav                       following up with customers interested in Na-
(www.spie.com, www.spie-nl.com,                                                                mi v brzké době na osobní schůzce., odpovědí
                           Společnost: Fosfa akciová společnost Náplň prá- tional Instruments products to qualify prospec-     na tento inzerát či zasláním Vašeho životopisu
www.youtube.com/watch?v=zDpyarr1LRU),         ce, informace o pracovním místě: Tvoří pracovní ts, for further sales activities, and cooperating
you will be responsible for the execution of tests,                                                      a případných dalších osobních materiálů do spo-
                           a technologické postupy, stanovuje výkonné closely with our field sales force to assist in        lečnosti JOBS.EU, spol. s r. o. dáváte souhlas ke
calibrations, startup and maintenance of elect-
                           a spotřební normy, tyto navrhuje, měří a zadává identifying and closing sales, opportunities., our    zpracování a uchování Vašich osobních údajů
rical equipment, instrumentation, measuring
                           do SAP, optimalizuje existující procesy, spolu- Internal Sales Representatives may also parti-      dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osob-
& control and automation systems., the work
consists of: startup of systems and installati-    pracuje při tvorbě projektové dokumentace pro cipate and collaborate in marketing and sales,       ních údajů. Tento souhlas platí až do jeho odvo-
ons (PLC, ?s, sensors, motors, pumps, valves,     nové investice, navrhuje a optimalizuje průtok. events and activities such as seminars, trades-     lání písemnou formou. Hlavní pracovní poměr.
measuring equipment etc.), maintenance of       Hlavní pracovní poměr. Požadavky: vysokoškol- hows and user meetings. Full-time employment.       Kontakt: Veselá 5 Brno, Česká republika, Mgr.
these systems and installations, the possible     ské II. stupně, B, angličtina - aktivní, MS Word, Requirements: Secondary with leaving exami-      Lucie Vojnová, 00420774 703 774
industries for your position are: chemical and    MS Excel, Lotus Notes, 3 roky praxe na obdobné nation, Follow-up/Higher Professional Educati-      Email: vojnova@praceabrigady.cz
petrochemical industry, energy power plants,     pozici, dobré komunikační, organizačné schop- on, University education (Bachelor‘s degree),
food Industry, offshore Installations, pharmace-   nosti, schopnosť týmové práce, zodpovědnost, University education (Master‘s degree), aspoň        Key account manager
utical industry, steel industry, waste water tre-   ochota učit se novým věcem. Termín nástupu: jeden z uvedených jazykov: english - advanced,        Zlínský kraj
atment, if you have the right education but not    Ihneď nebo dohodou. Jiné výhody: Práci v pří- czech - native speaker, slovak - native speaker.      Společnost: Trenkwalder a.s. Náplň práce, infor-
yet enough experience, you can also be trained    jemném pracovním prostředí, ve stabilní a per- Other benefits: National Instruments offers:        mace o pracovním místě: Požadujeme: SŠ, VŠ
and educated to become a Technician at SPIE.,     spektívní společnosti, 1 týden dovolené navíc, initial and continuous professional, technical      vzdělání, AJ základní, PC (MS Office) na pokro-
first you will get lessons in the Dutch language.   možnost podnikového vzdělávání a platový růst, training, integration in a young, very dynamic,      čilé úrovni, praxe v obl. obchodu s firemními/kor-
This will be a group-course in Slovakia for one    sociální a personální rozvoj a jiné zaměstnanec- multinational work team, ability to develop an     porátními zákazníky 3, 5 let, vynikající prodejní,
month. During this period of Dutch lessons you    ké výhody. Nabízený plat (hrubého): Platové attractive professional career, competitive com-       komunikační a negociační dovednosti, samos-
will earn a normal salary. In the second month    podmínky - upřesněny na základě zkušeností pensation and benefits. Information about the         tatnosť, spolehlivost, iniciativa, vize, orientace
you will move to the Netherlands to start wor-    a praxe. Informace o výběrovém řízení: Prosím selection process: If you are interested in the      na výkon a cíl, reprezentativní a profesionální
king. Your starting gross salary will be beween    zašlete svůj motivační dopis a životopis v čes- position, please send your resume in English to:     vystupování, Náplň práce: zajišťování nových
1.900 and 2.300 euro per month. During your      kém (slovenském) a anglickém jazyce emailem NISlovakia.jobs@ni.com, www.ni.com. Contact:         obchodních příležitostí, řízení, realizace a rozvoj
work you will be further educated in the techni-   na kontaktní emailovou adresu. Kontakt: Hra- Távíró köz Budaörs, Slovak Republic             obchodních aktivit na svěřeném zákazníkovi,
cal discipline and you will start building a long   niční 268 Břeclav-Poštorná, Česká republika, Email: NISlovakia.jobs@ni.com                vedení výběrových řízení, navrhování řešení
term career., after approximately 5 years you     Ing. Olga Rajnochová, +420519 306 111, fax:                               požadavků zákazníka, koordinace obchodních
will become a Technical Specialist or a Techni-    +420519 326 128                   Regional Sales Manager CEE             projektů, udržování obchodních styků se stáva-
cal Manager. Both functions with a high degree    Email: HR@fosfa.cz                  Czech Republic, Slovensko              jícími klienty, analýzy spokojenosti zákazníků,
of independence and responsibility. Of course                               Company: Solutions HR Specialists, s.r.o. Job    pravidelné reporty, sledování vývoje trhu a čin-
your salary will be equal to Dutch labour market                              description, information about the position:    nosti konkurence, tvorba vhodných taktik, na-
standards (3.500 euro per month and more).,                                Tasks and main responsibilities: manages and    bízíme: stabilní pracovní prostředí, PC, služební
you will live in the Netherlands and you will work                             supports a network of agents and distributors,   automobil, mob. telefón, veľmi zajímavé finanční
for a strong international company. Full-time                               analyzes the results and provides the defined    ohodnocení, vzdělávací kurzy, Nástup: ihneď.
employment. Requirements: Secondary with        Obchod                       reporting, negotiates regularly contracts alone   Hlavní pracovní poměr. Nabízený plat (hrubého):
leaving examination, University student, Follow-                              or with agents, handling the complaints of custo-  Odpovídající finanční ohodnocení. Informace
up/Higher Professional Education, University     Obchodný zástupca pre Lekárne            mers, organizes the participation of company to   o výběrovém řízení: Pokud Vás tato pozice zau-
education (Bachelor‘s degree), University edu-    - Bioobchody                     local events, assists the R&D department in their  jala, zašlete nám prosím Váš motivační dopis
cation (Master‘s degree), german - intermediate                              initiatives. Full-time employment. Requirements:  a životopis v elektronické verzi pod příslušným
or english - intermediate, Flexible, independent,   Česká republika, Banskobystrický           University education (Bachelor‘s degree), B, en-  referenčním číslem., do textu průvodního emailu
ambitious, team worker. Start date: May 2009.     kraj, Bratislavský kraj, Nitriansky kraj, glish - advanced. Information about the selection       prosím vložte i níže uvedený text, abychom moh-
Other benefits: The company will take care of     Trenčiansky kraj, Trnavský kraj           process: Candidate profile: strong relationship to  li pracovať s Vašimi údaji: Souhlasím s tím, aby
you from day one. You will get, facilities and help  Spoločnosť: SONIX s.r.o. Náplň práce, informá- wine/winemakers in the CEE market or personal       společnost Trenkwalder a.s. sídlem Heřmanická
like: arranged transportation, arranged housing,   cie o pracovnom mieste: Zabezpečenie predaja interest in wine, professional sales background       1648/5, Ostrava, spravovala, zpracovávala,
support in administration, travel allowance,     prostredníctvom objednávok, vyhľadávanie no- in B2B or FMCG, ability to work with a lot of        uchovávala a po ústní či písemné dohodě dále
and more. Salary offered (gross): 1900 - 2300     vej klientely, starostlivosť o existujúcu klientelu, autonomy and to motivate him/herself, readi-    zpřístupňovala svým klientům mé osobní údaje
EUR/month This is a starting salary. Housing     tvorba cenových ponúk, vedenie obchodných ness to travel extensively (CZ, SK, HG, RO, BUL,        za účelem zprostředkování zaměstnání, v sou-
free for first six months. Information about the    rokovaní, prezentácie. Živnosť. Požiadavky: min. SLO, BOS/HER), wine tasting basics is big plus.     ladu se zákonem č. 101/2000 Sb., ?O ochraně
selection process: CVs are required in English or   SŠ, stredoškolské s maturitou, B, slovenský ja- Contact: Na Šafránce 22 Praha 10 - Vinohrady,      osobních údajů, ?, a to až do odvolání písemnou
German. Possible certificates., interviews will be   zyk - materinský jazyk, MS Word - pokročilý, MS Czech Republic, Martina Gregová, +420271 742       či ústní formou. Správa a zpracování osobních
held in Zilina or by invitation in the Netherlands.  Excel - pokročilý, Internet (e-mail, www) - pokro- 196, fax: +420271 740 203               údajů budou probíhat v rozsahu nezbytném pro
Contact: Rotterdamse Rijweg 89 Rotterdam, Ne-     čilý, min. SŠ vzdelanie, prax na pozícií obchod- Email: m.gregova@solutions-hrs.com           naplnění účelu stanoveného v tomto odstavci.,
therlands, Mr. Miro Pobuda, +31651 135 456,      ného zástupcu, znalosť regiónu, samostatnosť,                              ref. č.: TRK 2473. Kontakt: Kvítková 4703 Zlín,
fax: +31102 450 842                  zodpovednosť, dynamický a komunikatívny typ, Obchodník (reklama)                     Česká republika, Dominika Žárská, 577 596
Email: info@oostwerf.nl                obchodnícke a prezentačné zručnosti, osobnosť                              119
                           s orientáciou na výsledky, silná zákaznícka Brno                             Email: d.zarska@trenkwalder.com
                           orientácia, drive, ťah na bránku, odolnosť voči Společnost: JOBS.EU, s. r. o. Náplň práce, infor-
Procesní inženýr - junior               stresu, časová flexibilita, zodpovednosť, samos- mace o pracovním místě: Komunikujete rádi s lid-
Středočeský kraj, Horní Počáply            tatnosť, kreativita, znalosť práce na PC, vodičs- mi? Hledáte zajímavou práci v obchodní sféře      Obchodní manažer
Společnost: Solutions HR Specialists, s.r.o. Náplň  ký preukaz sk. B. Termín nástupu: Dohodou. a chcete uplatnit své vyjednávací schopnosti?         Kraj Vysočina
práce, informace o pracovním místě: Provádění     Iné výhody: Motivujúce finančné ohodnotenie Chcete se zapojit do nově vznikajícího projektu        Společnost: Trenkwalder a.s. Náplň práce, infor-
provozních zkoušek a výhodnocování výsledků,     (provízia), po pol roku s dobrými výsledkami, v oblasti zábavy?, společnost, nabízející své       mace o pracovním místě: Vaše úkoly: vyhledává-
hlášení a reporty o provedených zkouškách,      odmeny, samostatná a zodpovedná práca, auto služby v oblasti virtuální zábavy, hledá do svého      ní a akvizice potencioálních nových zákazníků,
dokumentace kvalitativních neshod vzniklých      aj na súkromné účely po skúšobnej dobe, mobil- týmu zapálené kandidáty na pozici: OBCHODNÍK       systematická spolupráce se současnými zákaz-
při zkouškách, práce s databázemi procesních     ný telefón. Ponúkaný plat (brutto): Fix + percentá (reklama), vaším úkolem bude: aktivní oslovová-    níky, Přijímání poptávek a vypracování nabídek
a kvalitativních parametrů, sledování trendů     + odmeny. Informácie o výberovom konaní: Pred- ní inzerentů pro internetový portál, zpracování      zákazníkům, spolupráce při přípravě obchodích
technického a technologického rozvoje v oblas-    pokladaný termín ukončenia výberového kona- reklamních kampaní, péče o klientelu, požaduje-       smluv se zákazníky, příprava podkladů pro rá-
ti optimálního složení vstupních surovin, jejich   nia: 15.4.2009, životopis s motivačným listom me: SŠ vzdělání, příjemné vystupování a komu-       mocvé kupní smlouvy, zodpovědnost za plnění
dávkování, kontrola a analýza technologických     zašlite na adresu: info@sonix.sk, kontaktovať nikační dovednosti, obchodního ducha a tah na       sjednaných obchodních případů, spolupráce
dat, samostatné řízení projektů týkajících se     budeme len vybraných uchádzačov. Kontakt: branku, schopnosť zaujmout a přesvědčit, dyna-         v rámci celé společnosti i se zahraničními ko-
procesu nebo kvality finálního produktu. Hlavní    Píniová 21 Bratislava, Bedřich Veselý, 0918 mickou, aktivní osobnost, ochotu učit se, ochotu       legy, kontrola sjednaných obchodních případů,
pracovní poměr. Požadavky: chemické, vysokoš-     368 133                       cestovať po celé ČR, nabízíme: zázemí dynamic-   vaše kvalifikace: ukončené středoškolské vz-
kolské I. stupně (bakalářské), vysokoškolské     Email: info@sonix.sk                 ky se rozvíjející společnosti, práci v mladém    dělání, nejlépe technického směru, zkušenosti
 TIP pre vás:

 Pracovné ponuky do vašej e-mailovej schránky?
 Na stránke www.agent.profesia.sk zvoľte kritériá na hľadanú prácu a automatický program bude za vás sledovať ponuky práce
 - vyhovujúce ponuky dostanene každý deň do svojej e-mailovej schránky.

  Zdroj: www.profesia.sk                                                                                          21
 Pracovné ponuky - zahraničie
s obchodní činností, znalosť marketingových     dobné pozici podmínkou, zanlost technické do-     ternehmen., kaufmännische Ausbildung bzw.      B, Požadujeme: komunikační dovednosti, ŘP.
a prodejních technik, aktivní znalosť anglického   kumentace a technických standardů, vyjednáva-     Erfahrungen sind von Vorteil, aber nicht Bedin-   Sk B, osobní automobil podmínkou, obchodní
jazyka slovem i písmem podmínkou, Řidičský      cí schopnosti, samostatnosť, NAŠE NABÍDKA:      gung. Wichtiger ist eigenständiges Denken und    zkušenosti výhodou, flexibilita, zodpovědnost.
průkaz skupiny B, pokročilá znalosť MS Office,    adekvátní finanční ohodnocení, zázemí stabilní     Handeln. Technisches Verständnis setzen wir     Termín nástupu: Ihneď/dle dohody. Jiné výhody:
Čistý trestní rejstřík, naše nabídka: Zázemí sta-  rychle se rozvíjející firmy, týden dovolené navíc,   ebenfalls voraus, da Sie auch einfache Planung-   Nabízíme: kariérní postup, vysoké finanční ohod-
bilní mezinárodní společnosti, perspektívní a od-  příspěvky na životní a penzijní připojištění, doto-  sarbeiten durchführen werden., wie erwarten     nocení, samostatné organizování a plánování
povědná práce v dynamickém kolektívu, Řada      vané závodní stravování, pokud životopis nelze    von Ihnen überdurchschnittliche Leistungs-bere-   času pro ženy i muže, vzdělávání v psychologii
zaměstnaneckých výhod (příspěvek na stravová-    doručit, zadejte do předmětu mailu tento text:    itschaft und Motivation., wenn Sie sich dieser    obchodu, podpora marketingového oddělení
ní, příspěvek na životní pojištění, týden dovolené  trkcz07., referenční číslo inzerátu:TRK 2490,     Herausforderung gewachsen fühlen, ergreifen     (klientela zajištěna). Informace o výběrovém ří-
navíc, pokrývání nákladů na vzdělávání, stabili-   lokalita pracoviště: Dobřany, pracovní poměr:     Sie jetzt die Chance und rufen Sie noch heute bei  zení: V případě zájmu pošlete Váš životopis na
zační odměna), možnost vzdělávání a odobního     hlavní pracovní poměr, počet míst: 1, požadova-    uns an. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!, dem   uvedenou emailovou adresu nebo kontaktujete
růstu. Hlavní pracovní poměr. Nabízený plat (hru-  né vzdělání: VŠ, pracovní doba: 8 hodin, Nástup    Einsatz für den slowakischen Markt, ergeht eine   telefonicky. Nezapomeňte uvést región působe-
bého): Odpovídající finanční ohodnocení. Infor-    možný: ihneď nebo po dohodě, plat: dohodou.      intensive Einschulungszeit voraus, wo Sie alle    ní a Vaše kontaktní údaje. Kontakt: Na Třebešíně
mace o výběrovém řízení: Pokud Vás tato pozice    Hlavní pracovní poměr. Nabízený plat (hrubého):    notwendigen Kenntnisse für den Verkauf von Le-    3158/11 Praha 3 - Strašnice, Česká republika,
zaujala, zašlete nám prosím Váš motivační dopis   Odpovídající finanční ohodnocení. Informace      itern, Treppen und Gerüsten erlangen werden!,    Mgr. Jana Míčková, 725 222 220
a životopis v elektronické verzi pod příslušným   o výběrovém řízení: Pokud Vás tato pozice zau-    werden Sie Teammitglied in einem österreichis-    Email: mickova@rspol.cz
referenčním číslem., do textu průvodního emailu   jala, zašlete nám prosím Váš motivační dopis     chen Traditionsbetrieb und Teil unseres langjäh-
prosím vložte i níže uvedený text, abychom moh-   a životopis v elektronické verzi pod příslušným    rigen Erfolges!. Langfristiges Arbeitsverhältnis.
li pracovať s Vašimi údaji: Souhlasím s tím, aby   referenčním číslem., do textu průvodního emailu    Anforderungen: Grundausbildung, B, deutsche     Telesales munkatárs
společnost Trenkwalder a.s. sídlem Heřmanická    prosím vložte i níže uvedený text, abychom moh-    sprache - aktive kenntnis, slowakische sprache    Budapest
1648/5, Ostrava, spravovala, zpracovávala,      li pracovať s Vašimi údaji: Souhlasím s tím, aby   - muttersprache, tschechische sprache - mäs-     Cég: Salesgroup Kereskedelmi és Szolgáltató
uchovávala a po ústní či písemné dohodě dále     společnost Trenkwalder a.s. sídlem Heřmanická     siger fortgeschrittene, Internet (E-Mail, www)    Kft. Feladatkör, információk a munkahelyről: Te-
zpřístupňovala svým klientům mé osobní údaje     1648/5, Ostrava, spravovala, zpracovávala,      - Fortgeschrittene, MS Excel - Fortgeschrittene,   lemarketingeseket keresünk 4 órás munkavis-
za účelem zprostředkování zaměstnání, v sou-     uchovávala a po ústní či písemné dohodě dále     MS Word - Fortgeschrittene, Sauberes und fre-    zonyban internet alapú szolgáltatásunk cégek
ladu se zákonem č. 101/2000 Sb., ?O ochraně     zpřístupňovala svým klientům mé osobní údaje     undliches Erscheinungsbild sowie verkäuferis-    részére történő értékesítéséhez., telejeskörű be-
osobních údajů, ?, a to až do odvolání písemnou   za účelem zprostředkování zaměstnání, v sou-     ches Talent., im besten Fall verfügen Sie über    tanítással, 3.kerületi irodánkba. Részmunkaidő.
či ústní formou. Správa a zpracování osobních    ladu se zákonem č. 101/2000 Sb., ?O ochraně      eine österreichische Arbeiterlaubnis, aber keine   Elvárások: középfokú végzettség érettségivel,
údajů budou probíhat v rozsahu nezbytném pro                                Bedingung für diese Stelle!. Einstellungstermin:   MS Windows felhasználó - alapok, Jó kommu-
                           osobních údajů, ?, a to až do odvolání písemnou    Per sofort!. Sonstige Vorteile: Rückhalt und Kon-
naplnění účelu stanoveného v tomto odstavci.,    či ústní formou. Správa a zpracování osobních                               nikációs képességel rendelkező, lendületes,
ref. č.: TRK 2495. Kontakt: Úvoz 84 Brno, Česká                              zernbedingungen eines österreichischen Traditi-   kreatív, személyek jelentkezését várjuk, akik
                           údajů budou probíhat v rozsahu nezbytném pro     onsbetriebes!. Angebotenes Gehalt (brutto): Bis
republika, Pavla Chmelová, +420724 051 018,     naplnění účelu stanoveného v tomto odstavci.,                               konfliktustűrőek és tudnak önnállóan, precízen
                                                      2500 EUR/Monat Fixum und sehr hohe Provi-      dolgozni., elvárás: cégek körében végzett érté-
+420541 422 011                   ref. č.: TRK 2490. Kontakt: Pražská 84/15 Pl-     sion. Informationen über das Auswahlverfahren:
Email: p.chmelova@trenkwalder.com          zeň, Česká republika, Hana Nečinová, 377225                                kesítési gyakorlat. A munkába lépés időpontja:
                                                      Bewerbungsschreiben und Lebenlauf per e-Mail     Azonnal. További juttatások: Jutattatások: beje-
                           408 724                        an: binderlehner@josefsteiner.com. Kontakt: Boj-
Obchodník                      Email: h.necinova@trenkwalder.com                                     lentett munkaviszony, Átlag feletti jövedelem,
                                                      nická 18 Bratislava, Slowakische Republik, MBA    teljes körű díjmentes betanítás, Címlista, script,
Zlínský kraj                                                Rudolf F. Binderlehner, +436763 700 054       kellemes irodai környezet, jó munkahelyi légkör.
Společnost: Trenkwalder a.s. Náplň práce, infor-   Manager nákupu                    Email: binderlehner@josefsteiner.com
                                                                                A felkínált havi jövedelem (bruttó): Alsó határ:
mace o pracovním místě: Požadujeme: SŠ elek-     Ostrava                                                  93100 Ft/hónap Alkalmazotti jogviszony- telje-
trotechnická, VŠ výhodou, praxe min. 3 roky,     Společnost: OPTIMA RECRUITMENT EUROPE,        Hlavní pokladní                   sítményarányos bérezéssel. Információk a kivá-
PC, především Excel, IS Hélios výhodou, AJ      s.r.o. Náplň práce, informace o pracovním místě:   Praha
                           MANAGER NÁKUPU, ? Ostrava, CZ / Varšava,                                  lasztási folyamatról: Amennyiben szívesen lenne
slovem i písmem, samostatnosť, zodpovědnost,                                Spoločnosť: OPTIMA RECRUITMENT EUROPE,
                           PL, Náplň práce: manažer řídí nákupní proces                                egy dinamikusan növekvő csapat tagja, küldje el
organizačné schopnosti, týmová, spolupráce,                                s.r.o. Náplň práce, informácie o pracovnom mies-
                           v určených oblastech v souladu se stanovenou                                pályázatát a cv@s-m-c.hu e-mail címre, magyar
komunikatívnosť, ochota cestovať, Náplň práce:                               te: Pro síť moderních supermarketů v PRAZE
akvizice nových zákazníků, péče o stávající zá-   globální /regionální nákupní strategií, odpovídá                              nyelven. Kapcsolat: Erzsébet királyné útja 1/C.
                           za dodržování a rozvoj nákupní politiky firmy,     hledáme pracovníky na pozice: HLAVNÍ PO-       Budapest, Magyarország, Ildikó Andor, 20/434-
kazníky v ČR i EU, účast na výstavách a veletr-                              KLADNÍ, plat od 14000 Kč + příplatky a odmě-
zích, vedení záznamů v databázích, dodržování    odpovídá za strategické zajištění materiálů, su-                              6466
                           rovin a služeb pro společnosti ve skupině (na     ny, práce na prodejně, obsluha trezoru, výkaz    Email: cv@s-m-c.hu
stanovených procesních parametrů, příprava                                 denní uzávěrky apod.. Hlavný pracovný pomer.
nabídek pro zákazníky, nabízíme: PC, služeb-     nadnárodní úrovni), určuje povolené dodavate-
                           le a odpovídá za uzavřené obchodní a dodací      Požiadavky: stredoškolské bez maturity, Nutná    Hlavní pokladní v supermarketu
ní automobil, jazykové kurzy, mobilní telefón,                               praxe na pokladnách v supermarketu, spoleh-
kulturní akce, Nástup: ihneď. Hlavní pracovní    podmínky. Hlavní pracovní poměr. Požadavky:                                Praha
                           vysokoškolské I. stupně (bakalářské), B, anglič-   livost a samostatnosť, flexibilita a komunikační
poměr. Nabízený plat (hrubého): Odpovídající                                                          Spoločnosť: OPTIMA RECRUITMENT EUROPE,
                           tina - aktivní, polština - aktivní, Požadujeme: VŠ  schopnosti, ochotu pracovať v supermarketu,
finanční ohodnocení. Informace o výběrovém                                                            s.r.o. Náplň práce, informácie o pracovnom mies-
řízení: Pokud Vás tato pozice zaujala, zašlete    vzdělání nejlépe ekonomického směru, aktivní     příjemné vystupování k zákazníkům, ochota učit
                                                      se nové věci, minimálně odborné vyučení bez     te: Pro síť moderních supermarketů v PRAZE
nám prosím Váš motivační dopis a životopis      znalosť AJ (slovem, písmem), PJ podmínkou,                                 hledáme pracovníky na pozice: HLAVNÍ PO-
v elektronické verzi pod příslušným referenčním   min. 3, letou manažerskou zkušenost z oblas-     maturity, čistý trestní rejstřík, ochota k fyzické
                                                      práci, průkaz v potravinářství. Termín nástupu:   KLADNÍ, plat od 14000 Kč + příplatky a odmě-
číslem., do textu průvodního emailu prosím vlož-   ti nákupu, zkušenosti s projektovým řízením,
                           zkušenost s vedením týmu, zkušenost z práce      Ihneď. Iné výhody: Mzda od 14000 + příplatky     ny, práce na prodejně, obsluha trezoru, výkaz
te i níže uvedený text, abychom mohli pracovať                                                         denní uzávěrky apod.. Hlavný pracovný pomer.
s Vašimi údaji: Souhlasím s tím, aby společnost   v oblasti rychlo obrátkového zboží výhodou.      a odměny, možnost ovlivnit si výši výplaty dle
                           Jiné výhody: Nabízíme: zázemí české nadnárod-     odpracovaných hodin (lze přesčasy), motivo-     Požiadavky: stredoškolské bez maturity, stredoš-
Trenkwalder a.s. sídlem Heřmanická 1648/5,                                                           kolské s maturitou, Nutná praxe na pokladnách
Ostrava, spravovala, zpracovávala, uchovávala    ně působící a dynamicky rostoucí společnosti,     vaný tým a příjemné prostředí, týden dovolené
                           zajímavé finanční ohodnocení, možnost profes-     navíc, jisté zaměstnání v rychle se rozvíjející   v supermarketu, spolehlivost a samostatnosť,
a po ústní či písemné dohodě dále zpřístupňo-    ního růstu, příjemné pracovní prostředí, profe-                              flexibilita a komunikační schopnosti, ochotu
vala svým klientům mé osobní údaje za účelem                                firmě, získáni zkušeností v oblasti supermar-
                           sionální, dynamický kolektív, zaměstnanecké      ketu, péče a podpora stabilní firmy, stravenky,    pracovať v supermarketu, příjemné vystupo-
zprostředkování zaměstnání, v souladu se zá-     výhody, nástup možný dohodou, místo výkonu                                 vání k zákazníkům, ochota učit se nové věci,
konem č. 101/2000 Sb., ?O ochraně osobních                                 možnost postupu na vyšší pozici. Ponúkaný plat
                           práce, ? Ostrava (částečně Varšava). Informace    (brutto): 14000 - 20000 Kč/mesiac. Informácie    minimálně odborné vyučení bez maturity, čistý
údajů, ?, a to až do odvolání písemnou či ústní   o výběrovém řízení: V případě, že Vás tato nabíd-                             trestní rejstřík, ochota k fyzické práci, průkaz
formou. Správa a zpracování osobních údajů bu-                               o výberovom konaní: Zájemci a zájemkyně, za-
                           ka zaujala, zasílejte své životopisy na e-mailo-   sílejte své žádosti o práci s kontaktními ůdaji   v potravinářství. Termín nástupu: Ihneď. Iné
dou probíhat v rozsahu nezbytném pro naplnění    vou adresu: eujobs@optima-recruit.eu. Kontakt:                               výhody: Mzda od 14000 + příplatky a odměny,
účelu stanoveného v tomto odstavci., ref. č.:                               na E-mailovou adresu: temp@optima-recruit.cz,
                           V jámě 1/699 Praha 1, Česká republika, Eva      budete obratem kontaktování, nebo volejte      možnost ovlivnit si výši výplaty dle odpraco-
TRK 2466. Kontakt: Kvítková 4703 Zlín, Česká     Skřebská, +420224 162 700                                         vaných hodin (lze přesčasy), motivovaný tým
republika, Dominika Žárská, 577 596 119                                  737248478 od 8 -17hod ve všední dny. Kontakt:
                           Email: eujobs@optima-recruit.eu            V Jámě 1 Praha 1, Česká republika, René Riedl,    a příjemné prostředí, týden dovolené navíc, jisté
Email: d.zarska@trenkwalder.com                                                                 zaměstnání v rychle se rozvíjející firmě, získáni
                                                      +420224 162 708
                           Verkäufer/Berater im Innendienst           Email: temp@optima-recruit.cz            zkušeností v oblasti supermarketu, péče a pod-
Strategický nákupčí                 Österreich, Kittsee, Bratislava                                      pora stabilní firmy, stravenky, možnost postupu
Plzeňský kraj                    Gesellschaft: Josef Steiner s.r.o. Arbeitsbereich,  Obchodní zástupce                  na vyšší pozici. Ponúkaný plat (brutto): 14000
Společnost: Trenkwalder a.s. Náplň práce, infor-   Informationen über die Arbeitsstelle: Josef Stei-                             - 20000 Kč/mesiac. Informácie o výberovom
mace o pracovním místě: VAŠE NÁPLŇ PRÁCE:      ner kommt...! 2009 erfolgte unser Markteintritt    Jihomoravský kraj, Pardubický kraj,         konaní: Zájemci, zasílejte své žádosti o přijetí
nákup dílů, komponent a spotřebního materiálu,    in die Slowakei. alebo Verstärkung für unser     Praha, Středočeský kraj               do pracovního poměru s kontaktním tel číslem
vyhledávání dodavatelů a komunikace s nimi,     Team suchen wir engagierte Verkäufer für den     Společnost: R SPOL s.r.o. Náplň práce, infor-    na e-mailovou adresu: temp@optima-recruit.cz,
analýzy nákladů, kontrola faktur, řešení neshod,   Innendienstverkauf von Leitern, Gerüsten und     mace o pracovním místě: Náplň práce: prezen-     budete obratem kontaktováni., nebo volejte
řešení technických problémů a navrhování změn    Treppen., wir bieten Ihnen eine langfristige,     tace výrobků (klientela zajištěna z velké části   na 737248478, budete kontaktováni. Kontakt:
technických specifikací, zajištění dopravy dílů,   krisensichere Anstellung mit weit überdurch-     marketingovým oddělením), Účast na školení      V Jámě 1 Praha 1, Česká republika, René Riedl,
VÁŠ PROFIL: VŠ technického směru (ideálně      schnittlichen Verdienstmöglichkeiten (Fixum      obchodních dovedností, komunikace s klienty.     +420224 162 708
strojní), komunikativní znalosť AJ, praxe na ob-   & Provision!), in einem 33 jährigen Traditionsun-   Živnost. Požadavky: středoškolské s maturitou,    Email: temp@optima-recruit.cz
 TIP pre vás:

 Hľadáte informácie o práci?
 Články o práci v zahraničí, rady o rozviazaní pracovného pomeru, založení živnosti a iné nájdete na stránke
 www.profesia.sk v časti „potrebujete radu“.

22             TÝŽDENNÍK S NA JVÄČŠOU PONUKOU PRÁCE
 Pracovné ponuky - zahraničie                                                                      19. 3. 2009/ročník 8/číslo 12
                           kahelyről: A The Complete Group Nagy-Britannia     paid vacation, professional liability insurance   uchovávala a po ústní či písemné dohodě dále
 Zdravotníctvo, farmácia,              vezető házigondozással foglalkozó cége., foly-
                           amatosan bővülő kliens körük részére keresünk
                                                       and workers compensation insurance., + Client
                                                       will also provide for the accommodation free of
                                                                                 zpřístupňovala svým klientům mé osobní údaje
                                                                                 za účelem zprostředkování zaměstnání, v sou-
 sociálna oblasť                   házi betegápolókat, a komplett személyi asszisz-
                           tencia mellett támogatást nyújtanak mind felnőt-
                                                       charge until the nurse will get the permit and
                                                       can start working., + After the nurse needs to
                                                                                 ladu se zákonem č. 101/2000 Sb., ?O ochraně
                                                                                 osobních údajů, ?, a to až do odvolání písemnou
                           tek, mind gyermekek részére, akik különböző      rent an apartment on her own, but in order to    či ústní formou. Správa a zpracování osobních
Opatrovateľ/ka - pomoc seniorom            betegségek, fejlődési rendellenességek, vagy      reduce the price can have shared apartment     údajů budou probíhat v rozsahu nezbytném pro
Nemecko, Rakúsko, Švajčiarsko             balesetek következtében gondoskodásra szorul-     with other nurses., +Work is for two year period,  naplnění účelu stanoveného v tomto odstavci.,
Spoločnosť: EU-Netz s.r.o. Náplň práce, infor-    nak., feladatok: segítségnyújtás a mindennapi     however the nurses will be able to reside in the  ref. č.: TRK 2368. Kontakt: Úvoz 84 Brno, Česká
mácie o pracovnom mieste: Pomoc seniorom       teendőkben, ápolási feladatok teljes körű ellátá-   USA for up to 6 years under this visa sponsors-   republika, Pavla Chmelová, +420724 051 018,
v nemecky hovoriacich krajinách v domácnos-      sa, állandó felügyelet ellátása, otthoni segítség-   hip. Salary offered (gross): 26 USD/hr.+bonus    +420541 422 011
ti a pri opatrovaní. O konkrétnej náplni práce    nyújtás, elvárások: középfokú angol nyelvtudás,    for overtimes+night shifts (cca 97.000 SKK).    Email: p.chmelova@trenkwalder.com
budete informovaná pri ponuke, nakoľko je       egészségügyi tapasztalat előny, de nem szük-      Information about the selection process: The
individuálna, podľa potrieb danej rodiny., jedna   séges, mivel a tréning biztosított, feladatkörnek   Client would like to interview candidates in    Doctors
sa hlavne o udržiavanie domácnosti, varenie,     megfelelő kiegyensúlyozott, empatikus szemé-      February 2009 and, after the chosen ones need
                           lyiség, elérhetőségeink: budapest: 06 70 254      to pass the international exam NCLEX that,     Netherlands, Germany, Great Britain
nákupy, pranie, ako aj pomoc pri základných                                                           Company: OPTIMA RECRUITMENT EUROPE,
úkonoch ako osobná hygiena, obliekanie, po-      1121 center@euwork.hu, szeged: 06 20 403        means at least 2-3 months active preparation
                           8804, szeged@euwork.hu, Pécs: 06 20 310        needed before., for the preparation for NCLEX    s.r.o. Job description, information about the
moc pri vstavaní. Živnosť. Požiadavky: základné                                                         position: We are recruiting doctors at various
vzdelanie, nemecký jazyk - základy, Vodičský     2310, pecs@euwork.hu, nyíregyhaza:: 06 20       exam will client provide alebo the necessary
                           486 01 86 nyiregyhaza@euwork.hu, zalaegers-      books and materials. Contact: Mierové nám. 42    specializations and levels: UK/Northern Ireland,
preukaz, zdravotne vzdelanie či prax ako opat-                                                          anaestesiology, Internal Medicine, General Me-
rovateľka, ako aj znalosti iného jazyka sú výho-   zeg: 06 30/6023870, zalaegerszeg@euwork.hu,      Trenčín, Slovak Republic, Ing. Silvia Molnárová,
                           Érdeklődni Hétfőtől péntekig:9től 18óráig!, Hív-    +421327 440 174, fax: +421327 432 460        dicine, Cardiology, General Surgery, Obs/Gynae,
dou. Termín nástupu: Ihneď. Iné výhody: Výhodne                                                         Trauma/Orthopaedics, Radiology, Paediatrics,
podmienky finančného ohodnotenia, cestovne       ja kollégáinkat bizalommal!. Teljes munkaidő.     Email: silvia@universalconsulting.sk
                           Elvárások: angol nyelv - középfok. További                                 Emergency Medicine, Renal Medicine, Geriat-
náklady preberá klient v plnej výške, strava                                                           rics, RMO, (SHO, Specialist Registrar, Staff Gra-
a ubytovanie zdarma. Možnosť prepravy našou      juttatások: Amit kínálunk: kimagasló kereseti     Odborně zdravotnický personál            de), germany, gastroenterology, Pneumology,
prepravnou službou. V prípade nedostatočnej      lehetőség, 1500-2000 GBP/hó, hosszú távú        Jihomoravský kraj
                           munkalehetőség, ingyenes tréning és kiutazás,                               Neurology, Psychiatry, Radiology, Gynaecology,
znalosti nemeckého jazyka možnosť zúčastniť                                 Společnost: Trenkwalder a.s. Náplň práce, in-    Anaesthesiology, Internal Medicine, Surgery,
sa na našom jazykovom tréningu, pod vedením      személyes találkozó a munkaadóval Budapes-       formace o pracovním místě: Vaše úkoly: odpo-
                           ten, a következő interjú 2009.február. A felkínált                             (Specialists, Assistant doctors), netherlands,
nemeckého občana., vylepšite svoje finančne                                  vídající dané odborné pozici (možnost i práce    ophthalmology, Intensivists, Paediatrics, Psy-
podmienky, jazykov znalosti a rozšírte si obzor    havi jövedelem (bruttó): Felső határ: 480000 Ft/    na kratší pracovní úvazek): Praktický lékař,
                           hónap utalás. Információk a kiválasztási foly-                               chiatry, Gastroenterology. Full-time employment.
spoznaním iných krajín a ich zvyklosti. Ponúka-                               internista, kardiolog, revmatolog, ortoped, gy-   Requirements: healthcare, Postgraduate (Docto-
me Vám serióznu spoluprácu počas celej doby      amatról: Egészségügyi tapasztalat előnyt jelent    nekolog, radiolog, psychiatr a zdravotní sestry,
                           de tapaszatalat nélkül is lehet jelentkezni, mivel                             rate), aspoň jeden z uvedených jazykov: dutch
sprostredkovania. Ponúkaný plat (brutto): 1300                                vaše kvalifikace: odbornou způsobilost k výko-    - basic, german - advanced, english - advanced,
- 2100 EUR/mesiac. Informácie o výberovom ko-     tréningeket biztosít a cég. Kapcsolat: Trombitás    nu povolání, schopnosť samostatného rozhodo-
                           út 2 2. emelet 7 ajtó Budapest, Magyarország,                               UK, valid GMC or being eligible for registration,
naní: Informujte sa u nás o možnosti spolupráce.                               vání, morální a občanská bezúhonnost, vstřícný   germany, certificate of language B2. Salary of-
Sme Vám radi k dispozícii každý pracovný deň     Csilla Gergely, 20-957-8457              přístup k pacientům, profesionální přístup k pl-
                           Email: center@euwork.hu                                          fered (gross): Upon experience, agreement. Con-
od 08:00 do 16:00 hod. Tešíme sa na dobru spo-                                nění úkolů, naše nabídka: nadstandardní ohod-    tact: V Jámě 1/699 Praha 1, Czech Republic,
luprácu!. Kontakt: Veľké Chlievany 151 Banovce                                nocení, možnost ubytování v případě potřeby,    Monika Zubeková, 00420224 162 700, fax:
nad Bebravou, Monika Valkova, 0918 536 965,      Proffesional nurse                   Týden dovolené navíc, možnost školení, pod-     00420224 162 709
0911 051 974, fax: 038/7600 138            for American company                  pora dalšího vzdělávání, plný pracovní úvazek.   Email: medical@optima-recruit.cz
Email: kontakt@eu-netz.com              USA, Florida                      Hlavní pracovní poměr. Nabízený plat (hrubého):
                           Company: Universal Consulting s.r.o. Job desc-     Odpovídající finanční ohodnocení. Informace
Fachärztin/Facharzt für Neurologie                                      o výběrovém řízení: Pokud Vás tato pozice zau-   Opatrovateľky v Rakúsku
                           ription, information about the position: Our client,
Österreich                      American company is looking for proffesional      jala, zašlete nám prosím Váš motivační dopis    Rakúsko, Viedeň
                           nurses. Full-time employment. Requirements:      a životopis v elektronické verzi pod příslušným   Spoločnosť: BM WORK AGENCY Náplň práce,
Gesellschaft: GRPconsult MMAG. PETER GRILL                                  referenčním číslem., do textu průvodního emailu   informácie o pracovnom mieste: Skvelé zárob-
Arbeitsbereich, Informationen über die Arbeitsstel-  University education (Bachelor‘s degree),
                           english - advanced, Requirements for ideal       prosím vložte i níže uvedený text, abychom moh-   ky!, každý týždeň nové rodiny!, ubytovanie
le: Wir suchen für ein öffentliches Schwerpunk-                               li pracovať s Vašimi údaji: Souhlasím s tím, aby  a strava ZDARMA!, prax NIE je potrebná (je
tkrankenhaus mit der einzigen Neurologie eines    candidate: + Bachelor Degree of Nursing from
                           Accredited and Recognized School of Nursing      společnost Trenkwalder a.s. sídlem Heřmanická    však výhodou), príspevok na cestovné od 50-
Bundeslandes und dementsprechender Geräte-/                                 1648/5, Ostrava, spravovala, zpracovávala,     70 eur!, 2 týždňové turnusy!, Výplata vždy na
Behandlungsvielfalt, eine/n. Langfristiges Arbe-   and Governmental approved University/College
                           Degree, + Must have extensive experience in      uchovávala a po ústní či písemné dohodě dále    konci turnusu!, pracovná náplň: starostlivosť
itsverhältnis. Anforderungen: deutsche sprache.                               zpřístupňovala svým klientům mé osobní údaje    o starších, chorých alebo imobilných ľudí v ich
Einstellungstermin: Nach Vereinbarung. Sonstige    critical care (CCU), intensive care unit (ICU), pe-
                           diatrics (PICU), neonatal intensive care (NICU),    za účelem zprostředkování zaměstnání, v sou-    rodinných domoch, pomoc s osobnou hygienou,
Vorteile: Auf Basis Vollzeit, mit abgeschlossener                              ladu se zákonem č. 101/2000 Sb., ?O ochraně     podávanie stravy, podávanie liekov, pomoc
Facharztausbildung und Erfahrung im Bereich      operating room (OR)or emergency department
                           (ER) ONLY., + Must have 3 years+ hospital       osobních údajů, ?, a to až do odvolání písemnou   s prezliekaním, robenie spoločnosti, pomoc pri
STROKE-UNIT., das Krankenhaus mit etwa                                    či ústní formou. Správa a zpracování osobních    nakupovaní a pod. Živnosť. Požiadavky: stre-
400 Betten ist ausgewiesenes MS-Zentrum. Der     experience (presently working in acute hospi-
                           tal), + Fluent in English, verbal and written (be   údajů budou probíhat v rozsahu nezbytném pro    doškolské s maturitou, nemecký jazyk - mierne
Bereich Neurologie besteht aus Bettenstation,                                naplnění účelu stanoveného v tomto odstavci.,    pokročilý, Znalosť NJ na komunikatívnej úrovni,
Akutklinik, elektrophysiologischem Labor (EEG     able to pass the IELTS), + Be able to pass the
                           NCLEX-RN examination later / you will have       ref. č.: TRK 2415. Kontakt: Úvoz 84 Brno, Česká   potrebný opatrovateľský kurz ALEBO zdravot-
/ EMG / Videometrie / Duplex, und Doppler-                                  republika, Pavla Chmelová, +420724 051 018,     nícke vzdelanie (stačí stredoškolské). Termín
Sonographie / Magnetstimulator, etc.), sowie     2-3 months for preparation/, + It would be a gre-
                           at advantage if the nurse would have experience    +420541 422 011                   nástupu: Ihneď/ priebežne. Iné výhody: Legálna
Stroke-Unit., erwartet wird neben Durchset-                                 Email: p.chmelova@trenkwalder.com          práca v Rakúsku, vybavenie všetkých potreb-
zungsvermögen und Belastbarkeit die nachwe-      in working at a private clinic., + The Client needs
                           well-trained nurses who are familiar with the hig-                             ných dokumentov, odmena za vykonanú prácu
isliche Tätigkeit an einer Stroke-Unit (Erfahrung                              Lékař (gynekolog)                  vyplácaná rodinou po ukončení turnusu, pomoc
in der Thrombolyse), Praxis in der Duplex, und    hest technology, if possible., nurse must have:
                           + Excellent nursing skills, be able to adapt to    Jihomoravský kraj                  s vybavením živnostenského listu, poistenia,
Doppler-Sonographie, Kenntnisse in der Stan-                                                           pomoc s vybavením rodinných prídavkov, prís-
dard-Elektro¬physiologie (EEG, ENG, evozierte     new environment and technology immediately.,      Společnost: Trenkwalder a.s. Náplň práce, in-
                           + Excellent English speaking, writing and gene-    formace o pracovním místě: Lokalita pracoviš-    pevok na cestovné od 50-70 EUR, príspevky na
Potentiale)., geboten wird die Spezialisierung                                                          poistenie vo výške 140 EUR/mesiac, ubytovanie
innerhalb des Faches, die Weiterbildung und      ral communication skills. + Must be computer      tě: brno, vaše úkoly: Léčba neplodnosti, vaše
                           literate, exam testing and computer charting is    kvalifikace: i. Atestace v oboru Gynekologie     a strava zdarma, skvelá možnosť zdokonaliť sa
persönliche Entwicklung (beispielsweise zum                                                           v jazyku. Ponúkaný plat (brutto): 50 - 55 Eur/
stationsführenden Facharzt, Oberarzt), sowie     a plus., + Must have PRESENT acute hospital      a porodnictví, komunikativní znalosť německé-
                           experience. Start date: April, May 2009. Other     ho jazyka, podmínkou, znalosť angličtiny nebo    denne. Informácie o výberovom konaní: Ak máte
gute Bezahlung und Möglichkeit für Nebenein-                                                           záujem o prácu, kontaktujte nás čo najskôr
künfte. Mietwohnung und Kindergarten können      benefits: The Client will help the nurses: + in the   jiného jazyka výhodou, Zájem o problematiku
                           preparation for NCLEX exam and will also provi-    neplodnosti nutný, naše nabídka: práce v mo-    a my Vám radi pomôžeme zabezpečiť toto
angeboten werden., das moderne Krankenhaus                                                            alebo iné zamestnanie z našej ponuky., využiť
in einer kleineren Stadt in Westösterreich bietet   de for alebo the neccesary books and materials.,    derním a veľmi dobře vybaveném prostřední,
                           +The flight ticket‘s cost covered by the Client     nadstandardní platové ohodnocení. Hlavní pra-    môžete pohodlnú a rýchlu on-line registráciu
Natur / Kultur / Sport-Ambiente. Informationen                                                          cez našu web stránku www.bmagency.sk alebo
über das Auswahlverfahren: Ref. Nr.: 01509093.    similarly to alebo the, exams‘ fee., + alebo the    covní poměr. Nabízený plat (hrubého): Odpovída-
                           necesarry paper work for getting work permit,     jící finanční ohodnocení. Informace o výběrovém   sa môžete registrovať priamo v našej agentú-
Kontakt: Lehárstrasse 15 Traun - Austria, Öster-                                                         re., BM WORK AGENCY, palackého 11, Trenčín,
reich, Ing. MMag. Peter Grill, 004369910 752     Visa, will be done by the Client, + The Client will  řízení: Pokud Vás tato pozice zaujala, zašlete
                           arrange the nurses‘ transition and provide all, as-  nám prosím Váš motivační dopis a životopis     www.bmagency.sk, www.pracujvzahranici.sk,
909, fax: 0043722 961 471                                                                    www.práca-eu.sk, info@bmagency.sk, 0915
Email: peter.grill@grpconsult.at           sistance on their arrival in the U.S., + The Client  v elektronické verzi pod příslušným referenč-
                           will arrange for and assist in their housing and    ním číslem., do textu průvodního emailu pro-    863 666, 0910 385238, 0949 152 774, tešíme
                           furnishing, health screening, social security, cer-  sím vložte i níže uvedený text, abychom mohli    sa na ďalšiu spoluprácu!. Kontakt: Palackého 11
Idősgondozó                      tifications, cultural and community orientations,    pracovať s Vašimi údaji: Souhlasím s tím, aby    Trenčín, Mgr. Silvia Mikolajová, 0915 863 666,
Nagy-Britannia                    bank accounts, etc., + They provide with free     společnost Trenkwalder a.s. sídlem Heřmanická    0910 385 238, 0949 152 774
Cég: Euwork Kft. Feladatkör, információk a mun-    health insurance and other benefits including      1648/5, Ostrava, spravovala, zpracovávala,     Email: info@bmagency.sk
 TIP pre vás:


 Láka vás práca v zahraničí?
 Vyberte si zo širokej ponuky voľných pracovných miest v zahraničí na stránke www.zahranicie.profesia.sk.

  Zdroj: www.profesia.sk                                                                                          23
 Aký plat
 si pýta! na
 pohovore?
 Navštívte profesionálny
 prieskum platov Merces
 na www.merces.sk.
    aktuálne platy pre rôzne pozície z celého Slovenska
    porovnanie platov pod!a vzdelania, regiónu a pohlavia
    najvä"ší zdroj údajov pre porovnanie platov
    všetko anonymne a bezplatne


                                                     powered by

Vydavateľ: Profesia, spol. s r.o. Internet: www.profesia.sk • Šéfredaktor: Marek Bukovič • Grafická úprava: Juraj Heinfarth • Reklama: tel. 02/6720 9120, inzercia@profesia.sk
• Adresa redakcie: Pribinova 25, 811 09 Bratislava • Rozširuje: Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. • Registračné číslo: 2833/2002 • ISSN: 1336-1228,
1336-3166 (on-line) • Profesia neprešla jazykovou úpravou. • Vydavateľ podľa zákona nie je zodpovedný za obsah a pravdivosť inzerátu. Nie je zodpovedný za
prípadne spôsobené škody.

								
To top