ceramah dan bengkel

Document Sample
ceramah dan bengkel Powered By Docstoc
					   1. EMOTIONAL INTELLIGENCE (EQ)              4. MOTIVASI KERJA CEMERLANG

  Berapa EQ anda?                  Guru memainkan peranan penting dalam merealisasikan
  Adakah EQ penting di tempat kerja?        Hasrat melahirkan modal insan yang cemerlang, gemilang dan
  Mengapa EQ hebat dipraktikkan di organisasi    terbilang. Semangat serta motivasi perlu dimulakan oleh guru sebelum
   yang Berjaya pada hari ini?            ini ditransfomasikan kepada pelajar.
  Bagaimana untuk mendapat kebijaksanaan      Dalam krusus ini peserta akan didedahkan dengan teknik REMBo
   emosi semasa berkerja dan berurusan ditempat   memotivasikan diri dan individu disekeliling kita.
   kerja?
  Dalam krusus EQ, peserta akan didedahkan     *Krusus ini dikendali oleh pengarang buku terlaris 30 Rahsia
   dengan teknik pengurusan emosi untuk       Kehidupan.
   diaplikasikan pada diri, tempat kerja dan
   kehidupan seharian.                    5. KEMAHIRAN BERUNDING
*Krusus ini dikendali oleh Certified Emotional
Intelligence Trainer.                 Setiap hari kita terlibat dengan urusan tawar menawar (rundingan)
                            untuk mempengaruhi individu disekitar kita. Untuk Berjaya dalam
                            perundingan memerlukan kemahiran “presentation skills” serta
  2. INTERPERSONAL INTELLIGENCE (LL)         kemahiran mengenal NILAI (value) orang lain.
                            Dalam krusus ini peserta akan didedahkan dengan teknik
 “Kejayaan anda banyak bergantung kepada orang-    persembahan, mempengaruhi dan mengenal orang lain.
   orang disekeliling anda” – (Brian Tracy)
Faktor yang banyak membantu kejayaan anda       *Krusus ini dikendali oleh pengarang buku terlaris Pasport
ditempat kerja adalah kebijaksanaan kita        Rasulullah.
berhubung dengan orang di sekelilng kita.
Dalam krusus ll peserta akan didedahkan dengan
konsep, teknik dan strategi interpersonal         6.
                            CC BUDAYA KERJA BERPASUKAN (BKB)
komunikasi yang berkesan untuk memastikan                      “
persekitaran kerja yang lebih kondusif.         “Pengurusan merupakan seni melakaukan kerja melalui orang
                                     lain” – (Mart Follet Parker)
*Krusus ini dikendali oleh pengarang buku        Kemahiran & semangat kerja berkumpulan sangat penting utk
Kehidupan Seimbang.                         menghasilkan output yg maksimum.
                            Dalam krusus ini peserta akan didedahkan dengan aktiviti team
                         ///  bulding yang mane kepentingan BKB akan meresap kepada
       3. JINAK STRESS (JS)           peserta krusus semulajadi dan bekersan.
       /         /
Kajian dari WHO menyatakan stress merupakan
ancaman baru kepada penyakit kritikal hari ini dan   M  7. KEMAHIRAN KEIBUBAPAAN (KK)
merupakan antara punca untuk produktiviti
organisasi merundum. Lebih merbahaya lagi stress    Ibubapa merupakan guru pertama kita. Alangkah ndah jika
merupakan pembunuh senyap (silence killer) yang    setiap ibubapa mempunyai kemahiran keibubapaan atau
mane tidak disedari oleh lebih 80% masyarakat.     “parenting skill” kerana kemahiran ini akan menjadikan
Stress tidak boleh dielak TETAPI boleh         mereka guru terbaik dalam melahirkan anak-anak yang
diJINAKKAN.                      berketerampilan dan berakhlak mulia.
Dalam krusus JS peserta akan dikongsi dengan      Dalam krusus ini peserta akan didedahkan dengan teknik-
teknik menjinakkan stress disamping akan        teknik mendidik anak dan mengenali psikologi anak
didedahkan didalam bengkel teknik “Self Healing”    disamping mengenali FALASI ibubapa tentang anak-anak.
*Popular Demand dan dikendali oleh Certified      *Krusus ini dikendali oleh pengarang buku Mendidik Anak Dari
Herbalis                        Jiwa Yang Tenang.                                     NO. 31A, JALAN TTJ S/B,
                                    TAMAN TUANKU JAAFAR,
                                      70400 SEREMBAN,
                                      NEGERI SEMBILAN
                                  Email: wanhassan_tpl@yahoo.com
                                  Tel: 06-6797058/59 Fax: 06-6751842

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:16
posted:8/11/2011
language:Indonesian
pages:1
Description: ceramah