xls - VNG

Document Sample
xls - VNG Powered By Docstoc
					                                                                 index

                                            Administratieve                                                       Verwijzing naar
                          Algemeen     Termijnbepalingen   Bepalingen    Bevoegdheden Bewijsstukken        Recht       Hoogte     Duur   Discussiepunten  andere wetgeving   Hardheidsclausule

  Verordeningen
 1 * ord001.fo-model APVerord-dec2004    Overige                                               4.3.7.       6.1.
 2 * ord003.fo-verord leerlingenvervoer   1, 10, 16, 30, 32,   5.2-6 en 6      4, 5.1       2, 4, 5, 6, 11, 13, 16, 23, 24   2, 3, 6, 7, 11,  3.1, 8, 9, 11, 4, 5.2, 6.3           31 (Wet REA)      28, 29
                      33                               15, 18, 20, 21,           12, 13, 14, 15,  12, 13, 14, 15,
                                                      22, 25               17, 18, 19, 20,  17, 18, 19, 20,
                                                                        21, 22, 23, 24,  21, 22, 23, 24,
                                                                        25, 26, 27, 31   25, 26, 27

 3 * ord004.fo-verord voorziening      1, 2, 3, 10, 13, 14, 6.1, 6.5, 11, 14, 15, 5, 6, 8, 9, 11, 15, 29         6.2, 7      4, 6.3, 7.3,    4, 12, 33, 38,        36                    40
  huisvesting onderwijs          32, 34, 35, 42    16, 17, 21, 25, 27, 28 16, 19, 20, 23,                     11.4, 12, 16,   39, 41
                                            25 1-3, 26, 30,                     18, 20.2, 22,
                                            31, 33, 37.1-3, 41                   24, 25.4, 27,
                                                                        28, 37.4, 38,
                                                                        39
 4 * ord007.fo-inspraakverordening     1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,            5                                                             4 (Algemene wet
                      8                                                                                   bestuursrecht)
 5 * ord008.fo- verord kinderopvang     1           6, 7.2, 8      2, 5, 7.1, 9, 11,  3, 4, 10,              21         21
                                            12, 13, 14, 15,
                                            16, 17, 18, 19,
                                            20, 22, 23
 6 * ord009.fo-verord            1, 2, 3, 4, 5, 9, 13, 10          6, 8, 11, 14, 15,  7, 12, 16
  commssiebezwaarschriften         18, 19, 20                 17
 7 * ord010.fo-exploitatieverordening    1, 2, 3.1, 7.1, 7.2, 7.4, 7.5, 8      3.2, 3.4, 4, 6.1,  3.3, 6.2, 11.1   5.2, 7.3     3.2d, 9      5.1, 5.3                    3 (Gemeentewet),
                      10, 11.2, 12, 13,              6.3                                                            10 (Baatbelasting)
                      14
 8 * ord011.fo-modelverord-leges      1, 11         7           6          10                 2, 3, 4      5, 8, 9                     Tarieventabel
 9 * ord014.fo-verord brandveligheid-    Alle
  hulpverlening
10 * ord015.fo-verord GBA-         Alle
  persoonsgegevens
11 * ord016.fo-artikel213GW         Alle
12 * ord017.fo-brandbeveiligingsverord   1, 3                    2
13 * ord018.fo-verord voorziening-     1.1, 4.1 8.5, 8.6   7.3, 8.4       6.4         5.1, 7.1, 7.3   6.1       1.2, 2.1, 2.2,   2.7, 8.3                    5.1 (Besluit      8.1, 8.2
  gehandicapten                                                                2.3, 2.4, 2.5,                           financiële
                                                                        2.6, 2.7, 3.1,                           tegemoetkoming
                                                                        3.2, 4.2, 4.3,                           voorzieningen
                                                                        6.3, 7.2                              gehandicapten)

14 * ord019.fo-marktverordening2003     1, 2, 5, 28, 29, 30 12.3          7, 8, 9, 10, 12   3, 4, 26              6, 11, 13, 14,
                                                                        15, 16, 17,18
                                                                        19, 20, 21, 22,
                                                                        23, 24, 25
15 * ord020.fo-art213aGW          1, 4, 6, 7       2          3, 5
16 * ord022.fo-verord voorzieningen weth-  1, 30.2, 34.1-3,    32.2, 33.3, 34.5   31, 32, 33, 34.4  8.5, 8.4, 22.2,  8.3, 8.4, 23.2, 5.1, 6, 7.1, 8.1-  2, 3, 5.2, 6,  4               2
  raadslid                 34.6-7, 35, 36                         24.5, 24.4, 26.3, 24.4, 24.3, 26.2 2, 8.3, 9, 16,   7.1, 7.2, 9, 17,                (Rechtspositiebeslu
                                                      32, 33, 34.5            17, 18, 19, 21,   18, 19, 20.3-4,                 it raads- en
                                                                        22.1, 23.1,     21, 22.1, 23.1,                 commissieleden),5
                                                                        23.2, 24.1-2,    24.1-2, 24.3,                  (Reisregeling
                                                                        24.3, 25, 26.1,   25, 26.1, 26.4,                 binnenland), 6
                                                                        27, 28.1, 28.2-   28.1, 28.4, 29,                 (Reisbesluit
                                                                        3, 29, 30.1     30.3                      binnenland), 19, 28,
                                                                                                          29, 10 (Wet LB
                                                                                                          1964) , 17
                                                                                                          (Rechtspositiebeslu
                                                                                                          it wethouders); 18
                                                                                                          (Verplaatsingskoste
                                                                                                          nbesluit)

17 * ord023.fo-telecomverord        1, 8, 9        2, 3.3, 7      3.1, 4.3, 6     3.4, 4.1-2     3.2       5                        3.1        3.4
                                                               Page 1 of 142
                                                                index

                                            Administratieve                                                       Verwijzing naar
                         Algemeen     Termijnbepalingen   Bepalingen     Bevoegdheden Bewijsstukken      Recht      Hoogte       Duur  Discussiepunten  andere wetgeving   Hardheidsclausule

18 * ord024.fo-parkeerverord         A, L, M       D           E lid 2, K                      B,C,F, G lid    J        E lid1              Relatie met 067   G lid 3, I lid2
                                                                       1/2,H,I                               modelverordeninge
                                                                                                         n parkeerbelasting,
                                                                                                         011
                                                                                                         legesverordening
                                                                                                         (niet expliciet
                                                                                                         opgenomen in deze
                                                                                                         verordening)

19 * ord025.fo-wegsleepverord        Overige                                                      4
20 * ord026.fo-huisvestingsverord-totaal   1, 3.1.1, 3.2.1,   3.1, 5.4.       Overige        2.9.2     2.3.2, 2.5.1-4, 3.1.5       3.1.5              4.2        1.1         4.1
                       5.1, 5.2, 5.3                                 2.6.2A, 3.1.3-1,                                   (Huisvestingswet,
                                                              3.2.3-1, 4.6                                     Huisvestingsbesluit
                                                                                                         ), 4.6 (Woningwet)
21 * ord027.fo-monumentenverord       1, 2, 3, 5, 9, 12,  4, 11         6, 7, 8, 10, 13, 16                 15
                       14, 17, 18, 19
22 * ord028.fo-beheersverord         1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7           30                 9
  begraafplaatsen2003            8, 9, 10, 11, 12,
                       13, 14, 15, 16, 17,
                       18, 19, 20, 21, 22,
                       23, 24, 25, 26, 27,
                       28, 29, 31, 32

23 * ord029.fo-verord raadscommissies    Alle
24 * ord030.fo-procedureverord        1, 6, 10       3, 8, 9        4           5               2         7                         Wet Ruimtelijke
  planschadervergoeding                                                                                             Ordening
25 * ord031.fo-verord clientenparticipatie  1.2, 4, 6      5                                     3                                  1 (Wet voorziening
  gehandicapten                                                                                                 gehandicapten) ,3
                                                                                                         (Algemene
                                                                                                         subsidieverordenin
                                                                                                         g)

26 * ord032.fo-woonschepenverord       1, 2, 4, 11, 12, 13, 6.2, 7.3       6.4, 7.1, 8, 9    10               3, 5, 6.1, 6.3,                                      4
                       14, 17, 18                                           7.2, 15
27 * ord033.fo-verord rioolrechten      1, 11        9           7           10               2, 3        4, 5, 8     6, 8               10 (Nadere regels
                                                                                                         met betrekking tot
                                                                                                         heffing en
                                                                                                         invordering van
                                                                                                         rioolrechten)
28 * ord034.fo-verord naamgeving en     1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 6                     7                         8
  nummering                 11
29 * ord035.fo-verord reinigingsrechten   1, 2, 19       8, 9         7, 14, 17       18               3, 4, 8, 8a, 10,  5, 12      6, 13
                                                                       11, 15, 16
30 * ord036.fo-verord toeristenbelasting   1, 13, 14, 15    9, 12         10, 12                        2, 3, 4      5, 6, 7, 8, 11
31 * ord040.fo-bezoldingsverord       1, 16, 25                 6                          2, 7, 8, 9, 10,  3, 4, 5, 6.4, 7, 2, 17, 23            1, 5, 6, 10, 18, 19, 24
                                                                       11, 12, 13, 14,  8, 9, 10, 11,                   20, 21
                                                                       15, 18, 19, 20,  12, 13, 14, 15,                  (arbeidsvoorwaarde
                                                                       21, 22, 23     18, 19, 20, 21,                  nregeling
                                                                                22, 23                      gemeente)
32 * ord041.fo-verord bestuurscomm ex art  1, 2, 3, 5, 6, 7, 14, 11.1, 13.3      8, 9, 11, 12     4, 10, 13
  25 WGR                  15, 16, 17
33 * ord046.fo-organisatieverord       Alle
34 * ord047.fo-verord baatsbelasting     1, 10, 11                 7, 8, 9                       2, 3, 4, 6.5, 9  5, 6.3.     6.1, 6.2, 6.4           Bekostigingsbesluit
                                                                                                         baatbelasting
35 * ord051.fo-verord brandweerrechten    10          7           6           9               1, 2        3, 5, 8     4                 9 (Nadere regels
                                                                                                         met betrekking tot
                                                                                                         de heffing en
                                                                                                         invordering van de
                                                                                                         rechten),
                                                                                                         (tarieventabel)


                                                             Page 2 of 142
                                                                   index

                                              Administratieve                                                     Verwijzing naar
                            Algemeen     Termijnbepalingen   Bepalingen   Bevoegdheden Bewijsstukken        Recht    Hoogte      Duur  Discussiepunten    andere wetgeving  Hardheidsclausule

36 * ord053.fo-beheersregeling GBA       1, 3, 8, 10, 11, 12,            4, 5, 7      2, 6, 9, 15, 22                                         1 (wet
  persoonsreg                 13, 14, 16, 17, 19,                                                                      gemeentelijke
                        20, 21, 23, 24, 25,                                                                      basisadministratie)
                        26, 27, 28, 29, 30,
                        31, 32, 33

37 * ord056.fo-verord ambtelijke bijstand-   1, 2, 3, 4, 5.1, 6, 7 10, 13.1       5.2, 13.2                      8.1, 9     8.2, 11, 12,
  fractieondersteuning                                                                     13.3
38 * ord057.fo-verord liggelden         1, 10, 11       8          6, 8                        2, 3, 7, 8, 9  4, 7      2, 5, 7             6         10
                                                                                                        (Woonschepenvero
                                                                                                        rdening), 8
                                                                                                        (Invorderingswet)
39 * ord058.fo-verord              1, 2, 3, 4, 6, 8, 9,            5, 12                                7
  burgemeestersreferendum           10, 11, 13, 14
40 * ord059.fo-verord winkeltijden       Alle
41 * ord062.fo-gebruiksverord-staanplaatsen   1, 2, 10, 11      6.1         3, 4, 5, 6.2   8, 9               7
  woonwagens
42 * ord063.fo-afvalstoffenverord        overige artikelen 2, 3, 10         4, 6                                                        33 (Wet op de      21
                                                                                                        economische
                                                                                                        delicten), Wet
                                                                                                        Milieubeheer, 35.
                                                                                                        Modelverordening
                                                                                                        reinigingsrechten
43 * ord065.fo-speelautomatenverordening    1, 9.3, 12, 13, 14   4, 7, 9.1-2     5         8, 11        3       2, 6, 10
44 * ord066.fo-verord onroerende        9           7          6         8                 1, 2      3, 4, 5, 6A, 6B 3               8
  zaakbelasting
45 * ord067.fo-verord parkeerbelastingen    1, 13         7          5, 6, 10.4    8, 9, 12             2, 3, 4     4, 10, 11   4                4 (Tarieventabel), 12
                                                                                                        (Nadere regels met
                                                                                                        betrekking tot de
                                                                                                        heffing en
                                                                                                        invordering van de
                                                                                                        parkeerbelasting),
                                                                                                        model
                                                                                                        parkeerverordening


46 * ord072.fo-verord hondenbelasting      1, 6, 11                  7, 9       10                2, 3      4, 5, 8    8                3 (Honden- en
                                                                                                        Kattenbesluit 1999),
                                                                                                        10 (Nadere regels
                                                                                                        met betrekking tot
                                                                                                        de heffing en
                                                                                                        invordering van de
                                                                                                        hondenbelasting)


47 * ord073.fo-verord rekenkamercommissie    1, 4, 5, 7, 8, 9, 12,            9         2, 3, 10, 11           6, 11
                        13
48 * ord074.fo-verord watertoeristenbelasting  1, 11, 13       10          8, 12                        2, 3, 4     5, 6      7, 9              10 (Invorderingswet
                                                                                                        1990), 11 (Nadere
                                                                                                        regels voor het
                                                                                                        heffen en
                                                                                                        invorderen van de
                                                                                                        watertoeristenbelas
                                                                                                        ting)

49 * ord079.fo-klachtenverord          Alle
50 * ord086.fo-verord binnentreden ivm     Alle
  noodverord
                                                                Page 3 of 142
                                                                     index

                                                Administratieve                                                       Verwijzing naar
                            Algemeen    Termijnbepalingen     Bepalingen     Bevoegdheden Bewijsstukken        Recht      Hoogte       Duur  Discussiepunten  andere wetgeving    Hardheidsclausule

51 * ord088.fo-verord lijkbezorgingsrechten   1, 13                     7, 8.1, 9, 10                     2, 3, 4, 11    5, 8.2/3      6               8 (Tarieventabel), 12
                                                                                                             (Nadere regels met
                                                                                                             brtekking tot de
                                                                                                             heffing en
                                                                                                             invordering van de
                                                                                                             rechten)
52 * ord089.fo-oudere              1, 12, 14, 15.3-4,  15.2           2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,          3.5
  organisatieverordening            16                      9, 10, 11, 13,
                                                15.1
53 * ord094.fo-subsidieverord stedelijke     1, 23, 24, 25, 26,  4.2, 5.1, 5.2, 5.3, 7.1, 2.1, 4.1, 7.3, 9.2, 2.3, 10.1, 12, 14, 7.4, 11.2, 12  2.2, 5.4, 5.5,   3.1, 3.2, 8.2,                  10           3.3, 3.4, 7.6, 11,
  vernieuwing                  27          7.2, 7.5, 8.1, 8.3, 9.1, 9.3, 16, 17, 19.3, 17, 18.1, 18.2,           5.6, 6, 10.2,   8.4                                   16.1, 19, 20
                                   19.2,          22                           13, 15 16.2,
                                                                           18.3, 18.4,
54 * ord098.fo-modelbepalingen          Alle
  burgerinitiatief
55 * ord099.fo-verord externe          1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 7            23                                                             14, 15 (Algemene
  klachtenbehandeling              9, 10, 11, 12, 13,                                                                            wet bestuursrecht)
                         14, 15, 16, 17, 18,
                         19, 20, 21, 22, 24,
                         25, 26
56 * ord100.fo-verord materiele gelijkstelling  1, 21        4, 5, 6, 7, 10, 13, 14  4, 9, 12.1, 12.4,  18        6        2, 3, 5, 6, 8,   2, 12.3, 15, 16 12.2, 17                         20
  onderwijs                                          14,19                         10, 11, 12.2,
                                                                           13, 16
57 * ord101.fo-verord raadgevend correctief   1, 2, 4, 5                                                       3
  referendum
58 * ord102.fo-verord lokaal overleg       Alle
  onderwijsbeleid
59 * ord107.fo-referendumverordening       1, 19, 20                   2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 17                13, 14, 18     13, 14, 18
                                                9, 10, 11, 12,15,
                                                16,
60 * ord112.fo-huisvestingsverord met      1, 6, 12, 13, 14,               2, 3, 5, 10     7        4        9         9                                    8, 11
  beperkte invulling              15
61 * ord115.fo-verord              Alle
  finan.bijdrage.evacuatiekosten
  huishoudens
62 * ord116.fo-verord organisatie ambtelijk   Alle
  apparaat
63 * ord117.fo-verord rekenkamer         Overige                              7                           8
64 * ord118.fo-verord staangeld         1, 13                     7, 9        11, 12               2, 3, 4, 8, 10   5         6, 8.2-3
  woonwagens
65 * ord129.fo-verord eigen bijdrage       1, 10, 11, 12, 13                                          2, 3, 6      3, 4, 5, 6, 7, 8                             9
  maatschappelijke opvang
66 * ord131.fo-verord woningsgebonden      1, 2, 32, 32a, 66,  12, 14, 15, 21, 24, 25 5, 6, 7, 9, 11, 12, 8, 10        13, 22, 23    3, 4, 6, 16, 17,  5, 6, 7, 25, 27,                             31, 68
  subsidies                   67, 69, 70                 13, 20, 21, 22,                     18, 19, 25, 26,  30, 35, 36, 37,
                                               23, 28, 29, 52, 58                    33, 34, 36, 38,  42, 43, 46, 49,
                                                                           39, 40, 41, 43,  50, 51, 56, 57,
                                                                           44, 45, 47, 48,  61, 64, 65
                                                                           50, 53, 54, 55,
                                                                           57, 59, 60, 62,
                                                                           63, 65


67 * ord132.fo-leefmilieuverord         Alle
68 * ord153.fo-verord belasting op roerende   1, 11        9            8          10                 2, 3        4, 5, 6.3-5, 7,  6.1-2
  woon&bedrijfsruimte                                                                          8A-B
69 * ord154.fo-verordening clientenraad     1, 3, 4, 5, 7, 10,              6, 8        2, 11               9
  leerlingenvervoer               12, 13
70 * ord156.fo-verord forensenbelasting     1, 10                     7, 8        9                 2, 3        4, 5        6
71 * ord157.fo-verord toeslagenbeleid ABW    N.v.t.
72 * ord158.fo-oude controleverord 213GW     Alle


                                                                  Page 4 of 142
                                                                   index

                                               Administratieve                                                         Verwijzing naar
                            Algemeen    Termijnbepalingen    Bepalingen     Bevoegdheden Bewijsstukken       Recht      Hoogte        Duur   Discussiepunten  andere wetgeving   Hardheidsclausule

73 * ord180.fo-verord 212 GW          1, 29,30       4.2, 6.2,7.2,15.2-23  2, 3, 4.1, 5, 6, 7,                  14.3        2.2, 7.5-6, 9.3,          12        10, 25 (BBV), 14
                                               8, 9, 14.1, 14.2,                            10, 11, 12, 13                    (Besluit
                                               15, 16, 17, 18,                                                        financieringsstatuut
                                               19, 20, 21, 22,                                                        ), 27 (Inkoop- en
                                               23, 24, 25, 26,                                                        aanbestedingsbesl
                                               27, 28                                                             uit), 28
                                                                                                              (Subsidieverordeni
                                                                                                              ng en besluit)
74 * ord185.fo-archiefverordening        1, 2, 3, 4, 5, 23,              2, 6, 7, 8, 9, 16, 10, 11, 12, 13,          14
  gemeenten-waterschappen met archivaris    24, 25                    17, 19, 20, 21, 22 15, 18

75 * ord186.fo-archiefverordening        Alle
  gemeenten-waterschappen zonder
  archivaris
76 * ord188.fo-bouwverordening 9e wijz     1, 2.2, 2.4, 2.5,   4, 6, 8, 9       4, 6, 10                2.1, 6, 8, 9  12         12
                        2.6, 2.7, 5, 6, 7, 8,
                        9, 11
77 * ord189.fo-Toeslagen verord WWB       1, 2, 10, 11     9, 10, 11                  9                3, 4, 5, 6, 7, 8  3, 4, 5, 6, 7, 8
78                       1, 5, 16, 17                 4                           2, 3, 6, 9, 11,  8, 10, 11, 12,   7, 10, 11, 12,
  * ord190.fo-maatregelenverord WWB                                                        12, 13, 14, 15   13, 14, 15     13, 14, 15
79 * ord191.fo-verord precariobelasting     1, 13                    8, 10        12                2, 3, 4, 11    5, 6        7, 9
80 * ord199.fo-verord kinderopvang       1, 17, 18       3, 7, 14, 15      2, 4, 6, 12, 13, 16 5                 7, 8, 16      11, 14       9, 10      7, 14       (Wet kinderopvang),
                                                                                                              17 (Tijdelijke
                                                                                                              referendum wet)

81 * ord203.fo-verord kwaliteitsregels     1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 4            10,11,12,                       20         20                          20 (Verordening
  peuterspeelzaalwerk             9, 13, 16, 21, 22,              14,15,17,18                                                          Kinderopvang)
                        23
82 * ord206.fo-bouwverord 10de wijz       1, 2.2, 2.4, 2.5,   4, 6, 8, 9       4, 6, 10                2.1, 6, 8, 9  12         12
                        2.6, 2.7, 5, 6, 7, 8,
                        9, 11


  Raadsbesluiten**
 1 * ord141.fo-bekostigings(raads)besluit                                                     Alle        Alle                         (Gemeentewet)     6.1
  baatbelasting
 2 * ord044.fo-Raadsbesluit                                                                      1, 2, 3                        Gemeentewet,
  kwijtscheldingdbeleid                                                                                                  uitvoeringsregeling
                                                                                                              invorderingswet
 3 * ord055.fo-Raadsbesluit-Model instructie  Alle
  gemeentesecretaris
 4 * ord060.fo-Raadsbesluit-voorbeeld      1.1, 1.2, 2, 3.1,                         1.3, 1.4            3.6.2, 3.6.3,             3.13                           6.1
  sociaal statuut               3.2, 3.3, 3.4, 3.5,                                        3.8, 3.9, 3.10,
                        3.6, 3.7, 4.1, 4.2,                                        3.11, 3.12
                        4.3, 4.4, 5.1, 5.2,
                        5.3, 5.4, 5.5, 6.2,
                        6.3
 5 * ord064.fo-delegatie(raads)besluit proces  Alle
  bevoegdheden
 6 * ord068.fo-Raadsbesluit-model        Alle
  welstandsnota
 7 * ord076.fo-Raad-B&W-besluit-        Overige                                                        12
  privacyreglement email-internetgebruik
 8 * ord082.fo-besluit algem.subs.integrale                                                    Alle                                   (Wet collectieve
  JGZ                                                                                                           preventie
                                                                                                              volksgezondheid
                                                                                                              (Wcpv)), (incl.
                                                                                                              AMvB
                                                                                                              Jeugdgezondheidsz
                                                                                                              org)


                                                                 Page 5 of 142
                                                               index

                                            Administratieve                                                     Verwijzing naar
                           Algemeen   Termijnbepalingen   Bepalingen     Bevoegdheden Bewijsstukken     Recht     Hoogte      Duur  Discussiepunten    andere wetgeving  Hardheidsclausule

 9 * ord083.fo-delegatie(raads) besluit    2, 3                                                                            1 (Tijdelijke
  bevoegdheden Trv                                                                                            regeling
                                                                                                     vroegsignalering)
10 * ord085.fo-Raadsbesluit ordereglement   Alle
  vergaderingen enz gemeenteraad
11 * ord113.fo-aangevuld                                                         Alle                               (Gemeentewet,
  bekostigings(raads)besluit grondzaken                                                                                 Exploitatieverordeni
                                                                                                     ng)
12 * ord124.fo-raambesluit gemeenteraad    Alle
  waarborgfonds

  B&W-Besluiten**
 1 * ord038.fo-B&W-besluit financiele     1, 7                                            2         1, 3, 4, 5, 6                 Wet voorziening
  tegemoetkoming WVG                                                                                           Gehandicapten,
                                                                                                     Verordening
                                                                                                     Voorziening
                                                                                                     Gehandicapten
 2 039 best boeten gem belastingen      1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14         8, 15, 19                     11, 20, 21, 22,  7, 10, 11, 21,                 Algemene Wet
                       9, 12, 13, 15, 16,                                     23, 24, 25, 26,  22, 23, 24, 25,                Rijksbelastingen
                       17, 18, 20, 42, 46,                                    27, 28, 43, 44,  26, 27, 28, 43,
                       47                                             45        44, 45
 3 * ord048.fo-model aanwijzings en      Alle
  benoemings(B&W)besluit
 4 * ord049.fo-B&W-besluit-          1, 2, 9, 14               3, 4, 5, 7, 8, 10,  6, 12, 13
  privacyreglement vastgoedregistratie                        11, 12, 13
 5 * ord054.fo-B&W besluit beleidsregels   Alle
  aanwijzing WOZ-belanghebbende
 6 * ord069.fo-B&W-besluit          1, 2.1-3, 6               2.4-10               3       4         5                       5 (Algemene wet
  uitvoeringsregeling gemeentelijke                                                                                   inzake
  belastingen                                                                                              rijksbelastingen,
                                                                                                     Invorderingswet,
                                                                                                     Gemeentewet,
                                                                                                     AWB)
 7 * ord070.fo-B&W-besluit-beleidsregels   1, 5, 6                                          2, 3, 4
  ambtshalve vermindering
 8 * ord071.fo-B&W-besluit-reglement     Overige                                                                                      6.5
  burgerlijke stand
 9 * ord078.fo-B&W-besluit-          1, 8, 9                                          3.1, 4, 5, 6, 7  3.2, 3.3, 3.4,  2              3
  rechtspositieregeling buitengewoon                                                           3.5
  ambtenaar burgerlijke s
10 * ord095.fo-B&W-besluit beleidsregels                        Alle
  aanwijzing belastingplichtige
11 * ord096.fo-benoemingbesluit B&W      Alle
  ambtenaar burgerlijke stand                                                                                      Ambtenarenwet
12 * ord134.fo-telewerkbesluit B&W      Overige                                          8
13 * ord135.fo-B&W-besluit gemeentelijke   Geen                                            Alle
  leningen
14 * ord138.fo-B&W-besluit-regeling      Alle
  klokkeluiders 2003
15 * ord148.fo-B&W-besluit-beleidsregels   Geen
  omschakeling gulden naar euro
16 * ord149.fo-B&W-beschikking        Geen
  subsidieverlening Trv
17 * ord155.fo-instellings(B&W)besluit    Alle                                                                                        6.1.
  commissie naamgeving
18 * ord168.fo-B&W-besluit borgtocht     Geen                                            Alle
  leningen
19 * ord169.fo-B&W-besluit          Geen
  gemeentegaranties met rijksdeelneming
20 * ord170.fo-B&W-besluit garanties zonder  Geen
  rijksdeelneming


                                                            Page 6 of 142
                                                                  index

                                             Administratieve                                                   Verwijzing naar
                           Algemeen   Termijnbepalingen   Bepalingen    Bevoegdheden Bewijsstukken         Recht    Hoogte     Duur  Discussiepunten  andere wetgeving   Hardheidsclausule

21 * ord171.fo-B&W-besluit           Alle                                               Alle
  renovatieleningen
22 * ord175.fo-regeling telewerken       1, 3, 4, 5                2, 8        2                  6, 7, 8     7, 8
23 * ord183.fo-B&W-besluit informatiebeheer  Alle                                                                            1
  gemeenten-waterschappen                                                                                         (Archiefverordening
                                                                                                      , Archiefwet)
24 * ord184.fo-B&W-besluit informatiebeheer  Alle                                                                            1
  gemeenten-waterschappen zonder                                                                                     (Archiefverordening
  archivaris                                                                                               , Archiefwet)
25 * ord193.fo-B&W-besluit-regeling      1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 17       3, 8, 10, 12, 13,                    18, 21, 22, 23, 18, 21, 22, 23,              20 (Algemene wet
  bestuurlijke boeten gemeentelijke      14, 15, 16, 29, 30,           19                           24, 25, 26, 27, 24, 25, 26, 27,              rijksbelastingen
  belastingen                 31, 32, 33, 34, 35,                                       28       28, 42, 43, 44,              (AWR))
                        36, 37, 38, 39, 40,                                               45
                        41, 42, 46, 47

26 * ord200.fo-B&Wbesluit reglement orde    Alle
  vergaderingen enz B&W
27 * ord201.fo-organisatie(B&W)besluit     Overige                           5, 7, 8, 9, 10                   22.1                    10.1
  directiemodel                                                                                              (Controleverordenin
                                                                                                      g, Verordening
                                                                                                      onderzoeken
                                                                                                      doelmatigheid en
                                                                                                      doeltreffendheid),
                                                                                                      14.2 (Wet FIDO,
                                                                                                      Financiële
                                                                                                      verordening
                                                                                                      gemeente,
                                                                                                      Financieringsstatuu
                                                                                                      t), 15.4 (BBV,
                                                                                                      Gemeentewet)
28 * ord202.fo-organisatie(B&W)besluit     Overige                           5, 9, 16, 18, 26,                  31.1                    25.5 (BBV), 26.2
  dienstenmodel                                              30, 31                                             (Wet FIDO), 33.5
                                                                                                      (Controleverordenin
                                                                                                      g gemeente)
  Toelichting:
  ** Raadsbesluiten en B&W besluiten worden over het algemeen niet ingedeeld in artikelen.
                                                                Page 7 of 142
                                                                 01 APV
Bijlage beoordeling Verordeningen

Naam van de verordening:      Algemene plaatselijke Verordening
Nummer verordening ca:       001
Datum vaststelling:         1 oktober 1999
Datum wijziging:          22 december 2004
Datum aanpassing:          22 december 2004

                       (1)         (2)         (3)        (4)     (5)        (6)       (7)      (8)       (9)       (10)        (11)
                             Niet behorend tot directe financiële rechtmatigheid          Direct relevant voor financiële rechtmatigheid


                                        Administratieve                                                   Verwijzing naar
                    Algemeen     Termijnbepalingen   Bepalingen    Bevoegdheden  Bewijsstukken    Recht        Hoogte   Duur    Discussiepunten andere wetgeving  Hardheidsclausule

Artikelen              Overige                                           4.3.7.       6.1.

Toelichtingen            De APV ziet toe op                                      Art. 4.3.7.    Art. 6.1.
                  de handhaving van                                      Schadevergoed   Opleggen van
                  een behoorlijk                                        ing in het kader  een straf bij
                  aantal zaken. Er is                                     van de       overtreden van
                  sprake van allerlei                                     kapvergunninge   gestelde in de
                  verboden die in                                       n         verordening.
                  principe vallen                                                 Nagaan op
                  onder de niet-                                                 welke wijze
                  financiële                                                   handhaving is
                  rechtmatigheid. Op                                               vormgegeven.
                  het moment dat
                  sprake is van een
                  overtreding (zie
                  grondslag artikel
                  6.1.) of er is een
                  verzoekschrift tot
                  schadevergoeding
                  dan moet sprake
                  zijn van een
                  vergoeding of het
                  opleggen van een
                  dwangsom

                                                                 Slechts
                                                                 bestuursdwang
                                                                 en (straks
                                                                 bestuurlijke
                                                                 boetes) komen
                                                                 daadwerkelijk
                                                                 ten gunste van
                                                                 de gemeente.
                                                                 Boetes ed die
                                                                 door de Politie
                                                                 worden
                                                                 opgelegd
                                                                 komen niet tgv
                                                                 de gemeente
                                                               Page 8 of 142
                                                                  003 leerlingvv
Bijlage beoordeling Verordeningen

Naam van de verordening:      Leerlingen vervoer
Nummer verordening ca:       003
Datum vaststelling:         1 april 1999
Datum wijziging:          20 maart 2003
Datum aanpassing:          20 maart 2003

                       (1)         (2)         (3)        (4)        (5)        (6)       (7)      (8)       (9)       (10)         (11)
                             Niet behorend tot directe financiële rechtmatigheid             Direct relevant voor financiële rechtmatigheid


                                       Administratieve                                                      Verwijzing naar
                     Algemeen    Termijnbepalingen   Bepalingen    Bevoegdheden    Bewijsstukken     Recht      Hoogte       Duur  Discussiepunten andere wetgeving  Hardheidsclausule

Artikelen              1, 10, 16, 30, 32,  5.2-6 en 6     4, 5.1       2, 4, 5, 6, 11, 13, 16, 23, 24    2, 3, 6, 7, 11,  3.1, 8, 9, 11,  4, 5.2, 6.3         31 (Wet REA)    28, 29
                  33                             15, 18, 20, 21, 22,          12, 13, 14, 15,  12, 13, 14, 15,
                                                25                  17, 18, 19, 20,  17, 18, 19, 20,
                                                                   21, 22, 23, 24,  21, 22, 23, 24,
                                                                   25, 26, 27, 31  25, 26, 27

Toelichtingen                                Formulier     College kent    Inkomen i.v.m.   Verschillende   Per schoolsoort Het lijkt een         Samenloop met
                                                e.e.a. toe     eigen bijdrage   soorten      en afgestemd  schooljaar te         andere regelingen
                                                                   onderwijs en   op de wijze van betreffen           en de
                                                                   vervoer      vervoer                    overgangsregeling
                                                                  Page 9 of 142
                                                               004 voorz huisvest onderw
Bijlage beoordeling Verordeningen

Naam van de verordening:  Modelverordening voorzieningen huisvesting onderwijs
Nummer verordening ca:   004
Datum vaststelling:    1 januari 1997
Datum wijziging:      25 februari 2004
Datum aanpassing:     25 februari 2004

                  (1)          (2)          (3)        (4)            (5)       (6)       (7)      (8)        (9)       (10)         (11)
                         Niet behorend tot directe financiële rechtmatigheid                 Direct relevant voor financiële rechtmatigheid


                                     Administratieve                                                        Verwijzing naar
              Algemeen        Termijnbepalingen   Bepalingen       Bevoegdheden    Bewijsstukken   Recht       Hoogte      Duur     Discussiepunten andere wetgeving  Hardheidsclausule

Artikelen         1, 2, 3, 10, 13, 14,  6.1, 6.5, 11, 14, 15, 5, 6, 8, 9, 11, 15,   29         6.2, 7      4, 6.3, 7.3,   4, 12, 33, 38,         36                 40
              32, 34, 35, 42     16, 17, 21, 25, 27, 28 16, 19, 20, 23,                       11.4, 12, 16,  39, 41
                                     25 1-3, 26, 30, 31,                     18, 20.2, 22,
                                     33, 37.1-3, 41                        24, 25.4, 27,
                                                                   28, 37.4, 38, 39


Toelichtingen       1:           6.1: indienen     5:           29: het college   6.2 : indiening  4: vaststelling  4: vaststelling        36: betreft             40: In die gevallen
              begripsbepalingen   aanvraag moet voor   informatieverstrekki  kan overgaan tot  van een      vergoeding     vergoeding          huurovereenkomste          waar de verordening
                         1 februari van het   ng over de       vordering van een  aanvraag op    voorzieningen   voorzieningen         n door bevoegd           niet in voorziet beslist
                         jaar plaatsvinden op  uitvoering van de   gebouw indien    basis van een   of toekenning   of toekenning         gezag. Dit is mijn         het College
                         basis van een     voorziening. Geen   sprake is van    specifiek     bekostiging    bekostiging          inziens geen
                         aanvraagformulier   directe financiële   leegstand      formulier     bouwvoorbereid   bouwvoorbereid        financiële
                         6.5: Besluit tot    consequenties aan                      ing        ing              beheershandeling
                         intrekking wordt    verbonden                                                   van de gemeente.
                         bekend gemaakt
                         binnen 4 weken na
                         besluit niet in
                         behandeling nemen
              2: omschrijving    11: tijdstip      6: indienen                7: inhoud     6.3 Het college 12: Bepaalde
              voorzieningen     vaststelling      aanvraag                  aanvraag     kan besluiten  bedragen voor
                                                                   om de      normering
                                                                   aanvraag niet in
                                                                   behandeling te
                                                                   nemen op het
                                                                   moment dat
                                                                   een aanvraag
                                                                   ná 1 februari
                                                                   ingezonden is

              3: voorbereiding    14: bekendmaking    8: opgave                 19: indiening van 7.3 Indien    33: vergoeding
                                     ingediende                 een formulier bij stukken voor 15
                                     aanvragen                 spoedaanvraag maart niet zijn
                                                                   ingezonden dan
                                                                   wordt de
                                                                   aanvraag niet in
                                                                   behandeling
                                                                   genomen
                                                                  Page 10 of 142
                                                       004 voorz huisvest onderw
Bijlage beoordeling Verordeningen

Naam van de verordening:  Modelverordening voorzieningen huisvesting onderwijs
Nummer verordening ca:   004
Datum vaststelling:    1 januari 1997
Datum wijziging:      25 februari 2004
Datum aanpassing:     25 februari 2004

                  (1)        (2)          (3)        (4)      (5)       (6)       (7)      (8)       (9)       (10)       (11)
                       Niet behorend tot directe financiële rechtmatigheid            Direct relevant voor financiële rechtmatigheid


                                   Administratieve                                                   Verwijzing naar
              Algemeen     Termijnbepalingen    Bepalingen     Bevoegdheden  Bewijsstukken  Recht        Hoogte     Duur    Discussiepunten andere wetgeving  Hardheidsclausule
              10: overleg    15: overleg wijze van  9: toelichting                   11.4 Bij niet    38: bekostiging
              programma met de uitvoering        aanvraag en overleg                tijdige       gymnastiekruim
              onderwijsraad. Is             over de ingediende                 behandeling en    te
              een adviserende              begrotingen                    vaststelling van
              instantie                                          de begroting
                                                            (voor 31
                                                            december van
                                                            enig jaar) geldt
                                                            dat de
                                                            aanvraag in
                                                            behandeling is
                                                            genomen en
                                                            dus voor
                                                            toekenning in
                                                            aanmerking
                                                            komt
              13: niet voor   16: instemming     11: tijdstip                    12: inhoud      39: bekostiging
              vergoeding in               vaststelling                    programma:      gymnastiekruim
              aanmerking                subsidieplafond voor                wat zijn de     te
              komende                  de                         voorwaarden
              voorzieningen               gemeenterekening                  om voor
                                                            bekostiging in
                                                            aanmerking te
                                                            komen
              14: bekendmaking  17: aanvang en     15: overleg wijze                 16: instemming    41: indexering
                       tempo van        van uitvoering
                       bekostiging
              32: overleg en   21: tijdstip beslissing 16: instemming                  18: vervallen
              mededeling over                                       aanspraak
              het vorderen van                                       indien niet tijdig
              het gebouw                                          melding is
                                                            gemaakt van de
                                                            bouwopdracht

              34: aanduiding   25: aanvraag     19: spoedaanvraag                 20.2 Bij het niet
              omstandigheden   bekostiging                               tijdig
              voor vorderen van bouwvoorbereiding                             verstrekken van
              schoolgebouwen                                        gegevens wordt
              voor culturele,                                       de
              maatschappelijke of                                     spoedaanvraag
              recreatieve                                         niet in
              handelingen                                         behandeling
                                                            genomen
              35: overleg en   27: beschikking op   20: inhoud                     22: inhoud
              mededeling over  aanvraag        spoedaanvraag                   beslissing
              vorderen van het
              schoolgebouw
                                                          Page 11 of 142
                                                        004 voorz huisvest onderw
Bijlage beoordeling Verordeningen

Naam van de verordening:  Modelverordening voorzieningen huisvesting onderwijs
Nummer verordening ca:   004
Datum vaststelling:    1 januari 1997
Datum wijziging:      25 februari 2004
Datum aanpassing:     25 februari 2004

                   (1)       (2)          (3)        (4)       (5)       (6)       (7)      (8)       (9)       (10)       (11)
                       Niet behorend tot directe financiële rechtmatigheid             Direct relevant voor financiële rechtmatigheid


                                  Administratieve                                                    Verwijzing naar
              Algemeen      Termijnbepalingen   Bepalingen       Bevoegdheden  Bewijsstukken  Recht       Hoogte    Duur       Discussiepunten andere wetgeving  Hardheidsclausule
              40: beslissing   28: vervallen     23: College zal in                  24: vervallen
              college      aanspraak       overleg treden met                  aanspraak bij
                                  de aanvrager                     niet tijdig
                                                             melden van de
                                                             bouwopdracht
                                                             of bij sluiten van
                                                             een
                                                             overeenkomst
              42: citeertitel             25: aanvraag                     25.4 Kosten
                                  bekostiging                      voor
                                  bouwvoorbereiding                   bouwvoorbereid
                                                             ing worden niet
                                                             in toekenning
                                                             meegenomen
                                                             indien termijn
                                                             wordt
                                                             overschreden
                                  26: toelichting +                   27: beschikking
                                  overleg                        op aanvraag
                                                             door de Raad

                                  30: omschrijving van                 28: vervallen
                                  het begrip leegstand                 aanspraak

                                  31: het niet                     37.4 Eventueel
                                  overgaan tot                     verrekenen van
                                  vorderen van het                   een vergoeding
                                  gebouw                        bij achterstallig
                                                             onderhoud
                                  33: vergoeding voor                  38: bekostiging
                                  medegebruik vast te                  gymnastiekruim
                                  stellen door de                    te
                                  bevoegd gezag
                                  organen. Is dus
                                  tussen scholen
                                  36: toestemming                    39: bekostiging
                                  verhuur door het                   gymnastiekruim
                                  bevoegd gezag                     te
                                  moet aan het
                                  college worden
                                  gevraagd
                                  37.1-3: beëindiging
                                  van het gebruik van
                                  de gebouwen
                                  41: indexering
                                                           Page 12 of 142
                                                  007 inspraakverord
Bijlage beoordeling Verordeningen

Naam van de verordening:      Modelinspraakverordening
Nummer verordening ca:       007
Datum vaststelling:              2/1/1994
Datum wijziging:               8/28/2003
Datum aanpassing:              8/28/2003


                       (1)          (2)          (3)      (4)       (5)       (6)     (7)       (8)       (9)        (10)          (11)


                               Niet behorend tot directe financiële rechtmatigheid          Direct relevant voor financiële rechtmatigheid


                  Algemeen         Termijnbepalingen  Administratieve Bevoegdheden     Bewijsstukken Recht     Hoogte     Duur       Discussiepunten Verwijzing naar     Hardheidsclausule
                                         Bepalingen                                                     andere wetgeving


                  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8            5                                                         4 (Algemene wet
Artikelen                                                                                              bestuursrecht)

                  Inspraak is 'niet               verslag                                                      verwijzing naar
                  financieel'.                                                                           AWB. Karakter van
                                                                                                   deze verwijzing is
                                                                                                   niet financieel, maar
                                                                                                   uitsluitend
Toelichtingen                                                                                            procedureel
                                                   Page 13 of 142
                                                                     008 kinderopvang
Bijlage beoordeling Verordeningen

Naam van de verordening:         Modelverordening kinderopvang
Nummer verordening ca:          008
Datum vaststelling:            18 maart 1996
Datum wijziging:             24 augustus 2003
Datum aanpassing:             24 augustus 2003

                         (1)          (2)         (3)        (4)         (5)        (6)       (7)      (8)       (9)       (10)        (11)
                                Niet behorend tot directe financiële rechtmatigheid              Direct relevant voor financiële rechtmatigheid


                                           Administratieve                                                      Verwijzing naar
                       Algemeen     Termijnbepalingen    Bepalingen    Bevoegdheden    Bewijsstukken    Recht       Hoogte    Duur    Discussiepunten andere wetgeving  Hardheidsclausule

Artikelen                 1           6, 7.2, 8      2, 5, 7.1, 9, 11,  3, 4, 10,              21         21
                                           12, 13, 14, 15,
                                           16, 17, 18, 19,
                                           20, 22, 23

Toelichtingen
De verordening regelt de voorwaarden   1.         6.termijnen voor    2.         3. Bevoegdheid            21.strafbepaling  21.strafbe-
gesteld aan het verkrijgen van een    begripsomschrijvin- B&W voor        vergunningplicht  College tot             met        paling met
vergunning voor kinderopvang. Geen    gen         besluitvorming op   voor instellingen  weigering              openbaarmakin   openbaar-
directe financiele bepalingen. Derhalve            aanvraag                  vergunning en            g van de      making van de
niet behorend tot directe financiele                                   verlenen               rechtelijke    rechtelijke
rechtmatigheid                                              ontheffing              uitspraak     uitspraak
                     24, 26        7.termijn van    5. behandeling   4. bevoegdheid tot
                     overgangsbepaling,  besluitvorming in  aanvragen      verbinden van
                     inwerkingtreding en  geval van afwachting           voorschriften en
                     citeertitel      op bouwvergunning            beperkingen aan
                                                     vergunning of
                                                     ontheffing
                                8. duur van de     7. aanhouden   10.bevoegdheid
                                vergunning is vijf jaar beslissing in  B&W tot intrekken
                                            afwachting van  of wijzigen van
                                            bouwvergunning  vergunning of
                                                     heffing

                                           9. verplichtingen
                                           van de
                                           vergunninghoude
                                           r
                                           11-20.nadere
                                           kwaliteitsregels
                                           voor de
                                           kindercentra
                                           22, 23 toezicht,
                                           opsporing en
                                           controle
                                                                     Page 14 of 142
                                                               009 com bezwaarsch
Bijlage beoordeling Verordeningen

Naam van de verordening:  Model verordening commissie bezwaarschriften
Nummer verordening ca:   009
Datum vaststelling:    1/1/1994
Datum wijziging:      8/28/2003
Datum aanpassing:     8/28/2003

                  (1)          (2)         (3)       (4)          (5)        (6)       (7)      (8)       (9)       (10)        (11)
                          Niet behorend tot directe financiële rechtmatigheid              Direct relevant voor financiële rechtmatigheid


                                     Administratieve                                                      Verwijzing naar
                Algemeen      Termijnbepalingen    Bepalingen     Bevoegdheden    Bewijsstukken    Recht     Hoogte      Duur    Discussiepunten andere wetgeving  Hardheidsclausule

Artikelen         1, 2, 3, 4, 5, 9, 13,  10          6, 8, 11, 14, 15,  7, 12, 16
              18, 19, 20                  17

Toelichtingen       1.begripsbepaling    10.          6. indiening    7. bevoegdheden
                          Termijnbepalingen   bezwaarschrift   volgens AWB
                          tav de uitnodiging  met stukken     worden
                          voor de hoorzitting            uitgeoefend door
                                               voorzitter van de
                                               commissie
              2. inleidende                 8. inlichtingen tbv 12. geen
              bepalingen                  vooronderzoek    deelname als
Geen financiële      commissie                             onpartijdigheid in
beheershandelingen                                      geding is
              3. samenstelling               11. quorum voor 16. beslissing op
              commissie                   het houden van bezwaarschrift.
                                     de zitting     Advies wordt
                                               ondertekend door
                                               voorzitter en
                                               secretaris van de
                                               commissie
              4. aanwijziging                14. schriftelijke
              secretaris                  vastlegging van
                                     de zitting
              5. Zittingduur gelijk             15. Nader
              aan zitting raad               onderzoek op
                                     verzoek van
                                     commissie
              9. bepalingen over              17. uitbrengen
              hoorzitting                  van advies en
                                     verdaging
              13. openbaarheid
              zitting
              18. intrekken oude
              regeling
              19.
              inwerkingtreding
              20. citeertitel
                                                                Page 15 of 142
                                                              010 exploitatie
Bijlage beoordeling Verordeningen

Naam van de verordening:  Exploitatieverordening
Nummer verordening ca:   010
Datum vaststelling:    1 december 1999
Datum wijziging:      28 mei 2003
Datum aanpassing:     28 mei 2003

                  (1)         (2)         (3)       (4)         (5)       (6)       (7)      (8)       (9)       (10)        (11)
                         Niet behorend tot directe financiële rechtmatigheid             Direct relevant voor financiële rechtmatigheid


                                   Administratieve                                                     Verwijzing naar
                Algemeen     Termijnbepalingen   Bepalingen    Bevoegdheden   Bewijsstukken     Recht      Hoogte     Duur    Discussiepunten andere wetgeving  Hardheidsclausule

Artikelen         1, 2, 3.1, 7.1, 7.2, 7.4, 7.5, 8     3.2, 3.4, 4, 6.1,  3.3, 6.2, 11.1   5.2, 7.3     3.2d, 9      5.1, 5.3                   3 (Gemeentewet),
              10, 11.2, 12, 13, 14           6.3                                                           10 (Baatbelasting)


Toelichtingen       1. alg. bepalingen  7.4, 7.5.      3.2, 3.4      3.3 bevoegdheid 5.2. taxatie    3.2 creatie van  In art. 2 zijn de               3. aangevuld
                         reactietermijn   aangevuld      begroting     grond      recht tot     relevante                   bekostingsbesluit
                         aanvraag      bekostigingsbesl  bekostigingsbeslui         mogelijke     definities
                                   uit         t                  heffing      opgenomen
                                                               baatbelasting
              2. definities kosten 8. aanhouden     4.       6.2 bevoegdheid    7.3.       9.        5.1                      10. relatie
                        aanvraag       toerekeningsmet exploitatie-      documentatie   weigeringsgron  exploitatiebijdra               baatbelasting
                                   hodiek     overeenkomst      aanvraag     den aanvraag   ge, 5.3 aanleg
                                                                        in eigen beheer

              3. aangevuld               6.1 opmaken     11.1 bevoegdheid
              bekostigingsbesluit            exploitatie-    bepalen
                                   overeenkomst,    voorwaarden
                                   6.3 inhoud     aanbrengen
                                   exploitatie-    voorzieningen
                                   overeenkomst    openbaar nut
              7.1., 7.2., 7.4.
              vereisten indienen
              aanvraag
              10. relatie
              baatbelasting
              11.2
              uitzonderingsbepali
              ngen
              12.
              overgangsbepaling
              en
              13.
              inwerkingtreding
              14 citeertitel
                                                              Page 16 of 142
                                                             011 leges
Bijlage beoordeling Verordeningen

Naam van de verordening:  Modelverordening Leges
Nummer verordening :    011
Datum vaststelling:    1-Nov-99
Datum wijziging:      12-Oct-04
Datum aanpassing:     12-Oct-04

                  (1)         (2)         (3)        (4)       (5)        (6)       (7)      (8)       (9)       (10)         (11)
                        Niet behorend tot directe financiële rechtmatigheid            Direct relevant voor financiële rechtmatigheid


                                  Administratieve                                                     Verwijzing naar
                Algemeen     Termijnbepalingen   Bepalingen    Bevoegdheden    Bewijsstukken    Recht      Hoogte     Duur    Discussiepunten andere wetgeving   Hardheidsclausule

Artikelen         1, 11        7          6         10                 2, 3, 4      5, 8, 9                    Tarieventabel

Toelichtingen       1.         7. termijnen van   6. wijze van   10. nadere regels          2. belastbaar   5. tarieven;                 Invorderingswet
              begripsomschrijving betaling       heffing      college inzake           feit       verwijzing naar                1990; diverse
                                           heffing en                      tarieven-tabel                verwijzingen naar
                                           invordering                                             andere wetgeving in
                                                                                             de tarieventabel
                                                                                             (afhankelijk van het
                                                                                             artikel van de
                                                                                             wetgeving geldt een
                                                                                             bepaald tarief)
              11. citeertitel,                                        3.        8.                      Nadere regels B&W
              inwerkingtreding                                        belastingplicht  kwijtschelding                mbt heffing en
                                                                                             invordering van de
                                                                                             leges
                                                             4. vrijstellingen 9. teruggaaf
                                                                      tarieven-tabel
                                                                      regelt hoogte
                                                                      van leges; ook
                                                                      teruggaaf van
                                                                      leges
                                                                      (bouwvergunnin
                                                                      gen) inclusief
                                                                      harde termijnen
                                                           Page 17 of 142
                                                          014 brandveiligheid
Bijlage beoordeling Verordeningen

Naam van de verordening:  Modelverordening brandveiligheid en hulpverlening
Nummer verordening ca:   014
Datum vaststelling:    1-Oct-96
Datum wijziging:      28-Jul-02
Datum aanpassing:     28-Jul-02

                  (1)         (2)         (3)        (4)     (5)        (6)       (7)      (8)       (9)       (10)        (11)
                         Niet behorend tot directe financiële rechtmatigheid          Direct relevant voor financiële rechtmatigheid


                                   Administratieve                                                   Verwijzing naar
                 Algemeen    Termijnbepalingen   Bepalingen    Bevoegdheden  Bewijsstukken    Recht     Hoogte      Duur    Discussiepunten andere wetgeving  Hardheidsclausule

Artikelen         Alle

Toelichtingen: Geen    1.
financiële         begripsomschrijving
beheershandelingen
opgenomen in deze
verordening
              2. gemeentelijke
              brandweer
              3. taken
              4. beleidsplan
              5. regionale taken
              6. personeel
              7. opleiding en
              oefening
              8. instructie
              commandant
              9. materieel
              10.
              bluswatervoorzienin
              g
              11. citeertitel
                                                           Page 18 of 142
                                                            015 GBA
Bijlage beoordeling Verordeningen

Naam van de verordening:  Modelverordening gemeentelijke basisadministratie
Nummer verordening ca:   015
Datum vaststelling:    23 november 2001
Datum wijziging:      23 november 2001
Datum aanpassing:     23 november 2001

                  (1)         (2)         (3)        (4)     (5)        (6)       (7)      (8)       (9)       (10)        (11)
                         Niet behorend tot directe financiële rechtmatigheid          Direct relevant voor financiële rechtmatigheid


                                   Administratieve                                                   Verwijzing naar
                 Algemeen    Termijnbepalingen   Bepalingen    Bevoegdheden  Bewijsstukken    Recht     Hoogte      Duur    Discussiepunten andere wetgeving  Hardheidsclausule

Artikelen         Alle

Toelichtingen       Alle artikelen zijn
              algemene artikelen.
              Ziet toe op
              archivering. Niet
              relevant voor de
              financiële
              rechtmatigheid
                                                          Page 19 of 142
                                                       016 controleverord
Bijlage beoordeling Verordeningen

Naam van de verordening:  Controleverordening 213
Nummer verordening ca:   016
Datum vaststelling:    1 januari 2003
Datum wijziging:      1 januari 2003
Datum aanpassing:     1 januari 2003

                   (1)         (2)         (3)        (4)     (5)        (6)       (7)      (8)     (9)     (10)        (11)
                         Niet behorend tot directe financiële rechtmatigheid          Direct relevant voor financiële rechtmatigheid


                                    Administratieve                                          Discussie Verwijzing naar
                 Algemeen    Termijnbepalingen    Bepalingen   Bevoegdheden  Bewijsstukken    Recht      Hoogte      Duur     punten andere wetgeving  Hardheidsclausule

Artikelen         Alle

Toelichtingen       Wel belangrijk in
              het kader van de
              uitvoering van de
              rechtmatigheidscont
              role
                                                        Page 20 of 142
                                                           017 brandbeveiligingsverord
Bijlage beoordeling Verordeningen

Naam van de verordening:   Modelbrandbeveiligingsverordening
Nummer verordening ca:    017
Datum vaststelling:     1 januari 1996
Datum wijziging:
Datum aanpassing:

                   (1)          (2)          (3)         (4)      (5)        (6)       (7)      (8)       (9)       (10)        (11)
                           Niet behorend tot directe financiële rechtmatigheid              Direct relevant voor financiële rechtmatigheid


                                       Administratieve                                                    Verwijzing naar
                  Algemeen     Termijnbepalingen     Bepalingen     Bevoegdheden  Bewijsstukken    Recht     Hoogte      Duur    Discussiepunten andere wetgeving  Hardheidsclausule

Artikelen          1, 3                     2

Toelichtingen        1. algemene                 2. brandveilig gebruik,
               bepalingen                  vergunning
               3. straf-, overgangs-
               en slotbepalingen.
               Het verschuldigd
               zijn van de boete
               als gevolg van een
               strafbaar feit komt
               niet ten gunste van
               de gemeente
                                                               Page 21 of 142
                                                          018 Verordening Voorz Gehand.
Bijlage beoordeling Verordeningen

Naam van de verordening:  Modelverordening Voorziening Gehandicapten
Nummer verordening ca:   018
Datum vaststelling:    01-01-1994
Datum wijziging:      23-01-2001
Datum aanpassing:     23-03-2001

                  (1)        (2)         (3)       (4)          (5)       (6)       (7)      (8)       (9)        (10)            (11)
                        Niet behorend tot directe financiële rechtmatigheid              Direct relevant voor financiële rechtmatigheid

                                                                                               Verwijzing naar
                                    Administratieve                                                    andere
              Algemeen      Termijnbepalingen    Bepalingen   Bevoegdheden     Bewijsstukken Recht         Hoogte       Duur   Discussiepunten wetgeving        Hardheidsclausule

Artikelen         1.1, 4.1 8.5, 8.6  7.3, 8.4        6.4        5.1, 7.1, 7.3   6.1       1.2, 2.1, 2.2,   2.7, 8.3                   5.1 (Besluit       8.1, 8.2
                                                               2.3, 2.4, 2.5,                          financiële
                                                               2.6, 2.7, 3.1,                          tegemoetkoming
                                                               3.2, 4.2, 4.3,                          voorzieningen
                                                               6.3, 7.2                             gehandicapten)

Toelichtingen       1.1. definities   7.3. intrekken van de  6.4. In de     5.1. Bevoegdheid 6.1. Formulier  1.2.        2.7. Omvang                 51. Besluit financiële  Toekenningen
                        toekenning indien    beschikking moet  college vaststellen        Toekennings-    van de                    tegemoetkomingen     verstrekken door
                        niet aangewend     staan op welke   hoogte financiële         criteria voor het  verstrekking                 voor          college in die
                        binnen 6 maanden    aspecten      tegemoetkominge          verstrekken van   is afhankelijk               woonvoorzieningen,    gevallen waar de
                        na verstrekking     de toekenning   n                 een voorziening   van de soort                 vervoersvoorziening   verordening niet
                                    betrekking heeft                             van                     en en rolstoelen.    voorziet
                                                                         verstrekking en
                                                                         er is sprake van
                                                                         een aantal
                                                                         vereisten
              4.1. Omschrijving 8.4. Evaluatie van              7.3. College kan          2.1. Soorten    8.3. Indexering
              rolstoelvoorziening het gemeentelijke             toekenning             van
                        beleid en de                intrekken             vergoedingen
                        verordening                                  die in
                                                               aanmerking
                                                               kunnen komen,
                                                               2.2.
                                                               Woonvoorzieni
                                                               ng, 2.3.
                                                               Beperking niet
                                                               toekennen van
                                                               een
                                                               voorziening,
                                                               2.4. eisen aan
                                                               het
                                                               hoofdverblijf,
                                                               2.5. weigeren
                                                               woonvoorz.,
                                                               2.6. gem.
                                                               schap. Ruimte,
                                                               2.8. Hoogte van
                                                               de
                                                               tegemoetkomin
                                                               g van de woon-
                                                               voorziening

              8.5., 8.6.                                            3.1., 3.2.
              Afwijkbepaling en                                         rechtbepalingen
              citeertitel                                            van de
                                                               vervoersvoorzie
                                                               ning
                                                              Page 22 of 142
                                                    018 Verordening Voorz Gehand.
Bijlage beoordeling Verordeningen

Naam van de verordening:  Modelverordening Voorziening Gehandicapten
Nummer verordening ca:   018
Datum vaststelling:    01-01-1994
Datum wijziging:      23-01-2001
Datum aanpassing:     23-03-2001

                 (1)        (2)         (3)       (4)      (5)       (6)       (7)      (8)       (9)        (10)       (11)
                       Niet behorend tot directe financiële rechtmatigheid         Direct relevant voor financiële rechtmatigheid

                                                                                          Verwijzing naar
                                 Administratieve                                                  andere
              Algemeen     Termijnbepalingen  Bepalingen   Bevoegdheden   Bewijsstukken Recht      Hoogte     Duur       Discussiepunten wetgeving     Hardheidsclausule
                                                         4.1., 4.2. Recht
                                                         bepalingen voor
                                                         de toekenning
                                                         van de
                                                         vergoeding voor
                                                         een rolstoel.
                                                         Artikel 4.3.
                                                         Toekenning
                                                         forfaitaire of
                                                         gemaximeerde
                                                         vergoeding voor
                                                         een sportstoel


                                                         6.3.
                                                         weigeringsgron
                                                         den o.b.v.
                                                         reeds
                                                         gemaakte
                                                         kosten en bij
                                                         nog niet
                                                         verstreken zijn
                                                         van de
                                                         afschrijvingsdu
                                                         ur of verlies/
                                                         vergaan door
                                                         eigen schuld
                                                         7.2. Degene die
                                                         een voorziening
                                                         heeft gekregen
                                                         heeft een
                                                         actieve
                                                         informatieplicht
                                                         indien wijziging
                                                         van de
                                                         omstandighede
                                                         n plaatsvindt
                                                        Page 23 of 142
                                                              019 marktverord
Bijlage beoordeling Verordeningen

Naam van de verordening:  Modelmarktverordening 2003
Nummer verordening ca:   019
Datum vaststelling:    1 december 1999
Datum wijziging:      13 oktober 2003
Datum aanpassing:     13 oktober 2003

                  (1)         (2)         (3)        (4)         (5)        (6)       (7)      (8)       (9)       (10)        (11)
                         Niet behorend tot directe financiële rechtmatigheid              Direct relevant voor financiële rechtmatigheid


                                   Administratieve                                                       Verwijzing naar
                Algemeen     Termijnbepalingen   Bepalingen     Bevoegdheden    Bewijsstukken    Recht     Hoogte      Duur    Discussiepunten andere wetgeving  Hardheidsclausule

Artikelen         1, 2, 5, 28, 29, 30  12.3         7, 8, 9, 10, 12   3, 4, 26               6, 11, 13, 14,
                                                                15, 16, 17,18
                                                                19, 20, 21, 22,
                                                                23, 24, 25

Toelichtingen       1,2,        12.3 overschrijving  7 inhoud       3 Nadere invulling          6 vereisten voor
              begripsomschrijving binnen 2 maanden    vastestandplaats-  college mbt             recht op
                        na overlijden     vergunning      verordening             vergunning
              5 algemene                 8,9, 10, 12 in- en  4 Nadere               11 volgorde
              vereiste                  overschrijving    voorschriften en           toewijzing vaste
                                              beperkingen door           standplaatsen
                                              college
              28-30                              26 toezichthouder          13 intrekking
              overgangsbepaling                        marktmeerster            vaste
              en,                                                 standplaatsvero
              inwerkingtreding,                                          rde-ning
              citeertitel
                                                                14, 15
                                                                toewijzing
                                                                dagplaats,
                                                                standwerkplaats

                                                                16-22
                                                                bepalingen voor
                                                                gebruik vd
                                                                standplaats. Bij
                                                                niet nakoming
                                                                mogelijk verlies
                                                                van rechten.

                                                                23-25
                                                                intrekking,
                                                                uitsluiting en
                                                                verwijdering
                                                              Page 24 of 142
                                                          020 doelmatig
Bijlage beoordeling Verordeningen

Naam van de verordening:  Modelverordening doelmatig- en doeltreffendheid (art. 213aGW)
Nummer verordening ca:   020
Datum vaststelling:    1 januari 2003
Datum wijziging:      1 januari 2003
Datum aanpassing:     1 januari 2003

                   (1)         (2)         (3)        (4)     (5)        (6)       (7)      (8)       (9)       (10)        (11)
                         Niet behorend tot directe financiële rechtmatigheid          Direct relevant voor financiële rechtmatigheid


                                    Administratieve                                                   Verwijzing naar
                Algemeen     Termijnbepalingen   Bepalingen    Bevoegdheden  Bewijsstukken    Recht     Hoogte      Duur    Discussiepunten andere wetgeving  Hardheidsclausule

Artikelen         1, 4, 6, 7       2          3, 5

Toelichtingen       1. definitie      2.         3.
                         onderzoeksfrequenti onderzoeksplan
                         e          en inhoud
Geen financiële      4. voortgang                5. rapportage en
beheershandelingen     onderzoeken                gevolgtrekking
              6. Inwerking treding

              7. Citeertitel
                                                          Page 25 of 142
                                                            022 voorz weth raads comleden
Bijlage beoordeling Verordeningen

Naam van de verordening: Verordening voorzieningen wethouder, raads- en commissielid
Nummer verordening ca: 022
Datum vaststelling:   5 augustus 2002
Datum wijziging:     29 mei 2003
Datum aanpassing:    29 mei 2003

                    (1)         (2)         (3)        (4)          (5)        (6)       (7)      (8)       (9)       (10)         (11)
                          Niet behorend tot directe financiële rechtmatigheid               Direct relevant voor financiële rechtmatigheid


                                    Administratieve                                                        Verwijzing naar
                 Algemeen     Termijnbepalingen   Bepalingen    Bevoegdheden     Bewijsstukken     Recht       Hoogte       Duur  Discussiepunten andere wetgeving    Hardheidsclausule

Artikelen          1, 30.2, 34.1-3,   32.2, 33.3, 34.5   31, 32, 33, 34.4  8.5, 8.4, 22.2,    8.3, 8.4, 23.2, 5.1, 6, 7.1, 8.1-  2, 3, 5.2, 6, 7.1, 4             2
               34.6-7, 35, 36                        24.5, 24.4, 26.3,   24.4, 24.3, 26.2 2, 8.3, 9, 16, 17,  7.2, 9, 17, 18,               (Rechtspositiebesl
                                              32, 33, 34.5              18, 19, 21, 22.1,  19, 20.3-4, 21,               uit raads- en
                                                                 23.1, 23.2, 24.1-  22.1, 23.1, 24.1-              commissieleden),5
                                                                 2, 24.3, 25,     2, 24.3, 25,                 (Reisregeling
                                                                 26.1, 27, 28.1,   26.1, 26.4, 28.1,              binnenland), 6
                                                                 28.2-3, 29, 30.1   28.4, 29, 30.3                (Reisbesluit
                                                                                                  binnenland), 19, 28,
                                                                                                  29, 10 (Wet LB
                                                                                                  1964) , 17
                                                                                                  (Rechtspositiebesl
                                                                                                  uit wethouders); 18
                                                                                                  (Verplaatsingskost
                                                                                                  enbesluit)


Toelichtingen        1.         32.2 declareren    31. Betaling    8.5.(opt1)/8.4.             3./ 17.    2. vergoeding 4. berekening /           2
               begripsomschrijving vooruitbetaalde    kosten       (opt2)./24.5(opt1)/           onkostenvergoe werkzaamhede betaling vaste            (Rechtspositiebesluit
               en         kosten                  24.4(opt2)/26.3             ding      n       vergoedingen            raads- en
                                              vaststellen model                                            commissieleden),5
                                              bruikleenovereenk                                            (Reisregeling
                                              omst                                                   binnenland), 6
                                                                                                  (Reisbesluit
                                                                                                  binnenland), 19, 28,
                                                                                                  29, 10 (Wet LB
                                                                                                  1964) , 17
                                                                                                  (Rechtspositiebesluit
                                                                                                  wethouders); 18
                                                                                                  (Verplaatsingskoste
                                                                                                  nbesluit)
Opmerking betreffende    34.1-3, 6-7 gebruik 33.3 rechtstreekse  32.1 Model     32.2 declareren     8.4./8.3.    5.1. reiskosten   3./ 17.
artikelen: de artikelen 10  creditcard     facturering gemeente declaratieformulie vooruitbetaalde     (opt2)/24.4(opt1 buiten gebied    onkostenvergoe
tm 15 worden wel                           r         kosten         ), 24.3(opt2)             ding
genoemd in de                                                  bruikleenoveree
modelverordening, maar                                              nkomst
zijn inhoudelijk niet
uitgewerkt.
               35 citeertitel    34.5 declareren   32.2 declareren  33.3 rechtstreekse 26.2      6./21.          5.2. hoogte
                          creditcard      vooruitbetaalde  facturering    bruikleenoveree vergoeding        vergoeding
                                    kosten       gemeente      nkomst     verblijfkosten      reiskosten

               36 inwerkingtreding            33.1       34.5 declareren              7.1./23.      6./21.
                                    rechtstreekse  creditcard                vergoeding     vergoeding
                                    facturering                        kosten cursus,   verblijfkosten
                                    gemeente, 33.3                       congres,
                                    Model                           seminar,
                                    begeleidingsform                      symposium
                                    ulier                                                                Page 26 of 142
                                                      022 voorz weth raads comleden
Bijlage beoordeling Verordeningen

Naam van de verordening: Verordening voorzieningen wethouder, raads- en commissielid
Nummer verordening ca: 022
Datum vaststelling:   5 augustus 2002
Datum wijziging:     29 mei 2003
Datum aanpassing:    29 mei 2003

                 (1)         (2)         (3)        (4)      (5)        (6)       (7)      (8)       (9)       (10)        (11)
                       Niet behorend tot directe financiële rechtmatigheid           Direct relevant voor financiële rechtmatigheid


                                  Administratieve                                                   Verwijzing naar
               Algemeen    Termijnbepalingen    Bepalingen    Bevoegdheden  Bewijsstukken     Recht       Hoogte     Duur   Discussiepunten andere wetgeving  Hardheidsclausule
                                 34.4 model                     8.1-2, 8.3     7.1./23.
                                 begeleidinfsformu                  (opt1)./24.1-2,   vergoeding
                                 lier                        24.3(opt1)     kosten cursus,
                                                           Recht fax,     congres,
                                                           computer,      seminar,
                                                           laptop       symposium
                                                           9./25.       9./25.
                                                           internetaansluiti  internetaansluiti
                                                           ng         ng
                                                           16./27.
                                                           spaarloonregeli
                                                           ng
                                                           18. reiskosten   18. reiskosten
                                                           ww         ww
                                                           19. zakelijke    19. zakelijke
                                                           reiskosten     reiskosten
                                                           20.1-2.       20.3-4.
                                                           dienstauto     reiskosten bij
                                                                     dienstauto
                                                           22.         22.
                                                           buitenlandse    buitenlandse
                                                           dienstreis     dienstreis
                                                           26.1 Mobiele    26.4. telefoon
                                                           telefoon      en privé-gebruik

                                                           28.1 vergoeding   28.1 vergoeding
                                                           bijwonen      bijwonen
                                                           vergaderingen/   vergaderingen/
                                                           28.2        28.3 afwijkende
                                                           uitzonderingsbe   vergoeding
                                                           palingen

                                                           29. reis-      29. reis-
                                                           verblijfkosten   verblijfkosten
                                                           30 buitenlandse   30 buitenlandse
                                                           excursie / reis   excursie / reis
                                                         Page 27 of 142
                                                             023 telecomverod
Bijlage beoordeling Verordeningen

Naam van de verordening:  Model-telecommunicatieverordening
Nummer verordening ca:   023
Datum vaststelling:    18 december 1998
Datum wijziging:      26 mei 2003
Datum aanpassing:      26 mei 2003

                   (1)        (2)         (3)        (4)         (5)       (6)       (7)      (8)       (9)          (10)         (11)
                        Niet behorend tot directe financiële rechtmatigheid              Direct relevant voor financiële rechtmatigheid


                                   Administratieve                                                     Verwijzing naar
                Algemeen    Termijnbepalingen    Bepalingen    Bevoegdheden    Bewijsstukken    Recht     Hoogte      Duur    Discussiepunten andere wetgeving      Hardheidsclausule

Artikelen         1, 8, 9       2, 3.3, 7       3.1, 4.3, 6    3.4, 4.1-2      3.2       5                        3.1         3.4

Toelichtingen       1.         2. tijdstip melden   3.1. wijze van  3.4. college kan   3.2. verstrekken 5. zakelijk                   3.1. Melding is   3.4.
              begripsomschrijving voorgenomen      melding      nadere regels    gegevens bij de karakter                     grondslag voor    legesverordening
                        werkzaamheden     werkzaamheden   stellen inzake    melding     instemmingsbe                  heffing (o.b.v.   (verwijzing wordt in
                                            gegevens die bij           sluit; in                    legesverordening);  deze verordening
                                            de melding              combinatie met                 blijkt echter uit  niet gemaakt, maar
                                            moeten worden             art 3, lid1 (in                 deze verordening   in legesverordening
                                            verstrekt               geval van het                  niet!        wel)
                                                               heffen van
                                                               leges (zie
                                                               legesverordenin
                                                               g 17.8.1 en
                                                               17.8.2 van de
                                                               tarieventabel))
                        3.3. tijdstip melden  4.3. wijze van  4.1-2. college kan
                        uitkomsten overleg   uitvoering    aan het
                        igv andere                instemmingsbeslui
                        gedoogplichtige             t voorschriften en
                                            beperkingen
              8. citeertitel                        verbinden
              9. inwerkingtreding 7. melden      6. melden
                        aanwezigheid kabels wijziging
                                                             Page 28 of 142
                                                                                           024-1 parkeerverord
Bijlage beoordeling Verordeningen


Naam van de verordening:  Model-parkeerverordening voor fiscale handhaving
Nummer verordening ca:   024
Datum vaststelling:    1 januari 2000
Datum wijziging:      26 mei 2003
Datum aanpassing:     26 mei 2003

                   (1)         (2)         (3)        (4)      (5)        (6)       (7)      (8)             (9)         (10)         (11)
                         Niet behorend tot directe financiële rechtmatigheid           Direct relevant voor financiële rechtmatigheid


                                   Administratieve                                                         Verwijzing naar
                Algemeen     Termijnbepalingen   Bepalingen    Bevoegdheden  Bewijsstukken    Recht       Hoogte        Duur       Discussiepunten andere wetgeving     Hardheidsclausule

Artikelen         A, L, M        D          E lid 2, K                     B,C,F, G lid    J         E lid1                  Relatie met 067   G lid 3, I lid2
                                                             1/2,H,I                                     modelverordeninge
                                                                                                     n parkeerbelasting,
                                                                                                     011
                                                                                                     legesverordening
                                                                                                     (niet expliciet
                                                                                                     opgenomen in deze
                                                                                                     verordening)Toelichtingen       A. definities en  D. termijn van     E.                         B. aanwijzen    J. strafbepaling  E.1. duur van               Relatie met 067   G.3, I.2. B&W
              begripsomschrijvin- besluitvorming door  vormvoorschriften                 plaatsen voor   (hechtenis of   de vergunning               modelverordeningen  kunnen ontheffing
              gen         B&W          voor vergunning,                  vergunninghoud   geldboete) in   (in relatie tot art.           parkeerbelasting,  verlenen mbt het
                                                             ers door B&W    relatie tot art.  C)                    011         gestelde in art G lid 1
                                                                      G,H,I                            legesverordening   en art I, lid1
                                                                                                     (niet expliciet
                                                                                                     opgenomen in deze
                                                                                                     verordening)
              L. citeertitel               K. toezicht op                   C. verlenen
                                   naleving                      vergunning door
                                                             B&W, inclusief
                                                             het evt
                                                             verbinden van
                                                             voorschriften en
                                                             beperkingen
                                                             aan de
                                                             vergunning

              M. inwerkingtreding                                      F. wijzigen of
                                                             intrekken
                                                             vergunning
                                                             G-I.
                                                             verbodsbepalin
                                                             gen
                                                             artikelen
                                                             vormen
                                                             grondslag voor
                                                             het opleggen
                                                             van
                                                             parkeerbelastin
                                                             gen en
                                                             opbrengsten
                                                             vergunninghou
                                                             ders. De
                                                             daadwerkelijke
                                                             heffing
                                                             geschiedt
                                                             echter op basis
                                                             van de
                                                             verordening
                                                             parkeerbelastin
                                                             gen. Wanneer
                                                             geen heffing
                                                             plaatsvindt bij
                                                             de gemeente is
                                                             ook hier geen
                                                             spake van
                                                             financiële
                                                             beheershandeli
                                                             ng
                                                                                            Page 29 of 142
                                                                                             024-2 parkeer
Bijlage beoordeling Verordeningen


Naam van de verordening:  Model-parkeerverordening voor strafrechtelijke handhaving
Nummer verordening ca:   024
Datum vaststelling:    1 januari 2000
Datum wijziging:      26 mei 2003
Datum aanpassing:     26 mei 2003

                   (1)         (2)         (3)        (4)      (5)        (6)       (7)      (8)             (9)         (10)         (11)
                         Niet behorend tot directe financiële rechtmatigheid           Direct relevant voor financiële rechtmatigheid


                                   Administratieve                                                          Verwijzing naar
                Algemeen     Termijnbepalingen   Bepalingen    Bevoegdheden  Bewijsstukken    Recht       Hoogte        Duur       Discussiepunten andere wetgeving     Hardheidsclausule

Artikelen

                                                                                                     Relatie met 067
                                                                                                     modelverordeninge
                                                                                                     n parkeerbelasting,
                                                                                                     011
                                                                                                     legesverordening
                                                              B, C,F, G                                   (niet expliciet
                                                             lid1/2, H lid1/3,                                opgenomen in deze
                  A,L,M         D        E lid2,K                       I         J         E lid1               verordening)    G lid3, H lid4, I lid2

Toelichtingen       A. definities en  D. termijn van     E.2.                        B. aanwijzen    J. strafbepaling  E.1. duur van               Relatie met 067   G.3., H.4., I.2. B&W
              begripsomschrijvin- besluitvorming door  vormvoorschriften                 plaatsen voor    (hechtenis of   de vergunning               modelverordeningen  kan ontheffing
              gen         B&W          voor vergunning                  vergunninghoud   geldboete) in   (in realtie tot art.           parkeerbelasting,  verlenen mbt het
                                                             ers door B&W    relatie tot art.  C)                    011         gestelde in art G lid1,
                                                                       G,H,I                            legesverordening   H lid 2 en I lid 1
                                                                                                     (niet expliciet
                                                                                                     opgenomen in deze
                                                                                                     verordening)
              L. citeertitel               K. toezicht op                   C. verlenen
                                   naleving                      vergunning door
                                                             B&W, inclusief
                                                             het evt
                                                             verbinden van
                                                             voorschriften en
                                                             beperkingen
                                                             aan de
                                                             vergunning

              M. inwerkingtreding                                      F. wijzigen of
                                                             intrekken
                                                             vergunning
                                                             G-I.
                                                             verbodsbepalin
                                                             gen

                                                             artikelen
                                                             vormen
                                                             grondslag voor
                                                             het opleggen
                                                             van
                                                             parkeerbelastin
                                                             gen en
                                                             opbrengsten
                                                             vergunninghou
                                                             ders. De
                                                             daadwerkelijke
                                                             heffing
                                                             geschiedt op
                                                             basis van de
                                                             verordening
                                                             parkeerbelastin
                                                             gen. Wanneer
                                                             geen heffing
                                                             plaatsvindt bij
                                                             de gemeente is
                                                             ook hier geen
                                                             spake van
                                                             financiële
                                                             beheershandeli
                                                             ng
                                                                                             Page 30 of 142
                                                                                     024-3 parkeer
Bijlage beoordeling Verordeningen


Naam van de verordening: Model-parkeerverordening voor gecombineerde fiscale en strafrechtelijke handhaving
Nummer verordening ca: 024
Datum vaststelling:        1-Jan-00
Datum wijziging:         26-May-03
Datum aanpassing:        26-May-03

                  (1)         (2)         (3)        (4)       (5)       (6)       (7)      (8)       (9)         (10)         (11)
                        Niet behorend tot directe financiële rechtmatigheid           Direct relevant voor financiële rechtmatigheid


                                  Administratieve                                                   Verwijzing naar
               Algemeen     Termijnbepalingen   Bepalingen    Bevoegdheden  Bewijsstukken    Recht      Hoogte     Duur    Discussiepunten andere wetgeving    Hardheidsclausule

Artikelen

                                                                                              Relatie met 067
                                                                                             modelverordeninge
                                                                                             n parkeerbelasting,
                                                                                                  011
                                                                                              legesverordening
                                                                                               (niet expliciet
                                                            B,C,F,G lid 1/2,                          opgenomen in deze
                 A,L,M         D        E lid2,K                   H lid 1/4, I lid 1   J       E lid1              verordening)   G lid3,H lid5, I lid2

Toelichtingen      A. definities en  D. termijn van     E.                         B. aanwijzen  J. strafbepaling E.1. duur van           Relatie met 067   G.3., H.5., I.2. B&W
             begripsomschrijvin- besluitvorming door  vormvoorschriften                 plaatsen voor          de vergunning           modelverordeningen  kunnen ontheffing
             gen         B&W          voor vergunning                  vergunninghoud                           parkeerbelasting,  verlenen mbt het
                                                            ers door B&W                            011         gestelde in G lid1, H
                                                                                             legesverordening   lid2 en I lid1
                                                                                             (niet expliciet
                                                                                             opgenomen in deze
                                                                                             verordening)
             L. citeertitel               K. toezicht op                   C. verlenen
                                  naleving                      vergunning door
                                                            B&W, inclusief
                                                            het evt
                                                            verbinden van
                                                            voorschriften en
                                                            beperkingen
                                                            aan de
                                                            vergunning

             M. inwerkingtreding                                      F. wijzigen of
                                                            intrekken
                                                            vergunning
                                                            G-I.
                                                            verbodsbepalin
                                                            gen

                                                            artikelen
                                                            vormen
                                                            grondslag voor
                                                            het opleggen
                                                            van
                                                            parkeerbelastin
                                                            gen en
                                                            opbrengsten
                                                            vergunninghou
                                                            ders. De
                                                            daadwerkelijke
                                                            heffing
                                                            geschiedt op
                                                            basis van de
                                                            verordening
                                                            parkeerbelastin
                                                            gen. Wanneer
                                                            geen heffing
                                                            plaatsvindt bij
                                                            de gemeente is
                                                            ook hier geen
                                                            spake van
                                                            financiële
                                                            beheershandeli
                                                            ng
                                                                                     Page 31 of 142
                                                          025 Wegsleep
Bijlage beoordeling Verordeningen

Naam van de verordening:  Model wegsleepverordening
Nummer verordening ca:   025
Datum vaststelling:    21 augustus 2001
Datum wijziging:      26 mei 2003
Datum aanpassing:     26 mei 2003

                   (1)         (2)         (3)        (4)     (5)        (6)       (7)      (8)       (9)       (10)        (11)
                         Niet behorend tot directe financiële rechtmatigheid          Direct relevant voor financiële rechtmatigheid


                                   Administratieve                                                   Verwijzing naar
                Algemeen     Termijnbepalingen   Bepalingen    Bevoegdheden  Bewijsstukken    Recht      Hoogte      Duur    Discussiepunten andere wetgeving  Hardheidsclausule

Artikelen         Overige                                                   4

Toelichtingen       Deze verordening                                               4. Tarief voor
              ziet toe op het in                                              wegslepen
              rekening brengen
              van
              wegsleepkosten.
              Vermoedelijk zal
              deze regeling
              slechts bij een
              beperkt aantal
              gemeenten van
              toepassing zijn.
              Enkel daar waar er
              sprake is van een
              parkeerbeleid
              waarin ook de
              wegsleepregeling is
              opgenomen.
                                                          Page 32 of 142
                                                               026 huisvest tot
Bijlage beoordeling Verordeningen

Naam van de verordening:  huisvestingsverordening met totaal overzicht
Nummer verordening ca:   026
Datum vaststelling:    1 november 1994
Datum wijziging:      1 juni 2003
Datum aanpassing:     1 juni 2003

                  (1)         (2)         (3)        (4)         (5)          (6)       (7)      (8)        (9)        (10)         (11)
                         Niet behorend tot directe financiële rechtmatigheid                Direct relevant voor financiële rechtmatigheid


                                    Administratieve                                                          Verwijzing naar
                Algemeen      Termijnbepalingen   Bepalingen     Bevoegdheden   Bewijsstukken       Recht     Hoogte      Duur    Discussiepunten   andere wetgeving  Hardheidsclausule

Artikelen         1, 3.1.1, 3.2.1, 5.1, 3.1, 5.4.       Overige       2.9.2      2.3.2, 2.5.1-4,     3.1.5      3.1.5              4.2        1.1         4.1
              5.2, 5.3                                    2.6.2A, 3.1.3-1,                                      (Huisvestingswet,
                                                      3.2.3-1, 4.6                                        Huisvestingsbeslui
                                                                                                    t), 4.6 (Woningwet)


Toelichtingen       1, Algemene      3.1.5.4. Tijdige   Overige betreft   2.9.2. Aangaan 2.3.2. Bewijsstukken 3.1.5.    3.1.5.                Foute verwijzingen 1.1. Huisvestingswet 4.1.
              bepalingen      betaling       allemaal      overeenkomsten, aanvraag       Compensatiere Compensatiere             naar        / Huisvestingsbesluit Hardheidsclausule
                         waarborgsom      uitvoerende zaken  mandatering             geling    geling                verbodsbepalingen
                         compensatieregeling  voor B&W en     bevoegdheden en                                     , moet zijn
                                    betrokkenen     restbepaling                                       3.1.2/3.2.2
                                              onvoorziene
                                              zaken
              3.1.1., 3.2.1.                                 2.5. Bewijsstukken                                     4.6. Woningwet    4.4. Restbepaling
              Werkingsgebied                                 passendheid
              5.1.                                      2.6.2.A.
              Overgangsbepaling                                Urgentieverklaring
              en
              5.2. Citeertitel                                3.1. Bewijsstukken
                                                      onttrekkingsvergunni
                                                      ng
              5.3.                                      3.2. Bewijsstukken
              Inwerkingtreding                                splitsingsvergunning

                                                      4.6. Verslaglegging
                                                               Page 33 of 142
                                                         027 monumentenverord
Bijlage beoordeling Verordeningen

Naam van de verordening:  Modelmonumentenverordening
Nummer verordening ca:   027
Datum vaststelling:    29 januari 1996
Datum wijziging:      4 maart 2004
Datum aanpassing:     4 maart 2004

                  (1)         (2)          (3)        (4)      (5)        (6)       (7)      (8)       (9)       (10)        (11)
                         Niet behorend tot directe financiële rechtmatigheid            Direct relevant voor financiële rechtmatigheid


                                    Administratieve                                                    Verwijzing naar
                Algemeen     Termijnbepalingen   Bepalingen     Bevoegdheden  Bewijsstukken    Recht     Hoogte      Duur    Discussiepunten andere wetgeving  Hardheidsclausule

Artikelen         1, 2, 3, 5, 9, 12, 14, 4, 11        6, 7, 8, 10, 13, 16                 15
              17, 18, 19

Toelichtingen       1.          4. termijnen voor  6. registratie                    15.
              begripsbepalingen   advies                                  schadevergoedi
                                                              ng bij
                                                              onbillijkheid
                                                              vanwege
                                                              weigering van
                                                              de vergunning
                                                              of onredelijke
                                                              voorschriften
              2. gebruik     11. termijnen advies 7. wijzigen van de
                       vergunningverlening aanwijzing van een
                       van zaken in artikel monument
                       10
              3. aanwijzing van            8. intrekken van de
              een monument              aanwijzing
              5. mededeling              10. Zonder
              aanwijzingsbesluit           vergunning mag
                                  aanpassing van
                                  monument niet
                                  plaatsvinden
              9.                   13. intrekken
              verbodsbepalingen            vergunning bij
                                  onjuiste opgave
              12. kerkelijk              16. strafbepaling op
              monument                grond van wetboek
                                  van strafrecht

              14. rijksmonument
              17. toezichthouders

              18.
              inwerkingtreding
              van de verordening
              19. citeerartikel
                                                           Page 34 of 142
                                                  028 begraafplaatsen
Bijlage beoordeling Verordeningen

Naam van de verordening:      Modelbeheersverordening begraafplaatsen 2003
Nummer verordening ca:       028
Datum vaststelling:             2/1/1993
Datum wijziging:              5/27/2003
Datum aanpassing:              5/27/2003


                       (1)          (2)         (3)        (4)        (5)       (6)     (7)       (8)       (9)       (10)        (11)


                                        Niet behorend tot directe financiële rechtmatigheid        Direct relevant voor financiële rechtmatigheid


                  Algemeen        Termijnbepalingen  Administratieve Bevoegdheden      Bewijsstukken Recht     Hoogte     Duur      Discussiepunten Verwijzing naar  Hardheidsclausule
                                        Bepalingen                                                     andere wetgeving


                  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7         30                   9
                  9, 10, 11, 12, 13,
                  14, 15, 16, 17, 18,
                  19, 20, 21, 22, 23,
                  24, 25, 26, 27, 28,
Artikelen              29, 31, 32

                  1-29, 31, 32. het   7. Termijnen    30.                   9. Te
                  beheer van      kennisgeven toegang (strafrechtelijke)           overleggen
                  begraafplaatsen is graf          boetebepaling              stukken voor
                  'niet financieel' van                               begraven
Toelichtingen            karakter
                                                   Page 35 of 142
                                                        029 verord raadscom
Bijlage beoordeling Verordeningen

Naam van de verordening:  modelverordening op de raadscommissies
Nummer verordening ca:   029
Datum vaststelling:    7 maart 2002
Datum wijziging:      29 mei 2003
Datum aanpassing:     29 mei 2003

                  (1)       (2)         (3)        (4)      (5)        (6)       (7)      (8)       (9)       (10)        (11)
                       Niet behorend tot directe financiële rechtmatigheid           Direct relevant voor financiële rechtmatigheid


                                  Administratieve                                                  Verwijzing naar
                 Algemeen  Termijnbepalingen    Bepalingen   Bevoegdheden  Bewijsstukken    Recht     Hoogte      Duur    Discussiepunten andere wetgeving  Hardheidsclausule

Artikelen         Alle

Toelichtingen       geen financiele
              gevolgen
                                                         Page 36 of 142
                                                           030 planschade
Bijlage beoordeling Verordeningen

Naam van de verordening:  Procedureverordening planschadevergoeding
Nummer verordening ca:   030
Datum vaststelling:    1 december 2000
Datum wijziging:      1 juni 2003
Datum aanpassing:     1 juni 2003

                   (1)       (2)         (3)        (4)        (5)        (6)       (7)      (8)       (9)       (10)       (11)
                       Niet behorend tot directe financiële rechtmatigheid             Direct relevant voor financiële rechtmatigheid


                                   Administratieve                                                    Verwijzing naar
                Algemeen    Termijnbepalingen    Bepalingen     Bevoegdheden  Bewijsstukken    Recht      Hoogte     Duur    Discussiepunten andere wetgeving  Hardheidsclausule

Artikelen         1, 6, 10      3, 8, 9        4         5                 2        7                       Wet Ruimtelijke
                                                                                             Ordening

Toelichtingen       1.         3. indiening aanvraag 4. advies     5. aanwijzen van          2. indienen   7. schade                   Wet Ruimtelijke
              toepassingsgebied, en verlenging termijn uitbrengen door  schadebeoordelin          aanvraag tot   vaststelling en                Ordening
              begripsbepaling             commissie     gs-commissie            schadevergoedi  bepaling van de
                                            door                ng en      hoogte van de
                                            gemeenteraad            berekenen van  toe te kennen
                                                             leges      schade
              6. horen van    8. termijnen inzake
              aanvrager en    uit te brengen
              verslaglegging   schriftelijk advies,
              hieromtrent    overschrijdingen van
                       de termijn en
                       verwerken van
                       opmerkingen
              10.        9. Termijnen inzake
              Inwerkingtreding  beslissing van de
                       gemeenteraad,
                       verlenging en
                       betaling
                                                           Page 37 of 142
                                                        031 clientpart integr gehand
Bijlage beoordeling Verordeningen

Naam van de verordening:  Verordening cliëntenparticipatie integraal gehandicapte
Nummer verordening ca:   031
Datum vaststelling:    23 januari 2001
Datum wijziging:      23 januari 2001
Datum aanpassing:     23 januari 2001

                    (1)       (2)         (3)        (4)      (5)        (6)       (7)      (8)       (9)       (10)        (11)
                        Niet behorend tot directe financiële rechtmatigheid           Direct relevant voor financiële rechtmatigheid


                                    Administratieve                                                  Verwijzing naar
                Algemeen    Termijnbepalingen     Bepalingen   Bevoegdheden  Bewijsstukken    Recht      Hoogte     Duur    Discussiepunten andere wetgeving   Hardheidsclausule

Artikelen         1.2, 4, 6      5                                    3                                1 (Wet voorziening
                                                                                             gehandicapten) ,3
                                                                                             (Algemene
                                                                                             subsidieverordenin
                                                                                             g)


Toelichtingen       1. begripsbepaling  5. tijdig advies                                                             1 (Wet voorziening
                        wijziging verordening                          3. beschikbaar                         gehandicapten) ,3
                                                             gestelde                            (Algemene
                                                             faciliteiten of                         subsidieverordening
                                                             subsidie                            )
              2. instellen en in
              standhouden
              platform
              4. doel platform
              6. citeertitel
                                                           Page 38 of 142
                                                             032 woonschepenverord
Bijlage beoordeling Verordeningen

Naam van de verordening:  Woonschepenverordening
Nummer verordening ca:   032
Datum vaststelling:    1 april 1999
Datum wijziging:      16 juni 2003
Datum aanpassing:     16 juni 2003

                  (1)          (2)         (3)        (4)        (5)        (6)       (7)      (8)       (9)       (10)         (11)
                         Niet behorend tot directe financiële rechtmatigheid             Direct relevant voor financiële rechtmatigheid


                                     Administratieve                                                     Verwijzing naar
                Algemeen     Termijnbepalingen    Bepalingen    Bevoegdheden   Bewijsstukken     Recht     Hoogte      Duur    Discussiepunten andere wetgeving  Hardheidsclausule

Artikelen         1, 2, 4, 11, 12, 13,  6.2, 7.3       6.4, 7.1, 8, 9   10                 3, 5, 6.1, 6.3,                                   4
              14, 17, 18                                             7.2, 15

Toelichtingen       1,2,4,17, 18      6.2. beslistermijn  6.4.        10. bevoegdheid          3. verbod                                      4. uitzondering op
              algemene        college        tennaamstelling   tot intrekken           ligplaatsen (met                                  artikel 3 voor
              bepalingen                  vergunning                       sanctiemaatreg                                   schepen in
                                                                el)                                         aanbouw/reparatie

              11,12. aansluiting   7.3. verlopen van de                             5. aanwijzig
              aan          aanvraag       7.1. wachtlijst                     ligplaatsen
              drinkwaterleiding,             toekenning
              riolering                  ligplaats
              13. aanwijzingen              8. overdracht                      6.1., 6.3.
                                    vergunning                       voorwaarden
                                                                ligplaats
              14. toezicht                 9. wijziging lig-                   7.2. volgorde
                                    plaats vergunning                   toekenning

                                                                15.
                                                                strafbepaling
                                                              Page 39 of 142
                                                            033 rioolrecht
Bijlage beoordeling Verordeningen


Naam van de verordening:  Model-verordening rioolrechten
Nummer verordening ca:   033
Datum vaststelling:    1 november 1999
Datum wijziging:      12 oktober 2004
Datum aanpassing:     12 oktober 2004

                  (1)          (2)         (3)        (4)       (5)        (6)       (7)      (8)         (9)       (10)         (11)
                         Niet behorend tot directe financiële rechtmatigheid            Direct relevant voor financiële rechtmatigheid


                                   Administratieve                                                       Verwijzing naar
                Algemeen     Termijnbepalingen   Bepalingen    Bevoegdheden    Bewijsstukken    Recht      Hoogte        Duur    Discussiepunten andere wetgeving    Hardheidsclausule

Artikelen         1, 11         9          7         10                 2, 3, 8      4, 5, 8      6, 8               10 (Nadere regels
                                                                                                 met betrekking tot
                                                                                                 heffing en
                                                                                                 invordering van
                                                                                                 rioolrechten)

Toelichtingen       1. Definities en  9. Termijnen van    7. Wijze van   10. B&W kan             2. Belastbaar   4. Maatstaf van 6. Belastingjaar          10. College kan
              begripsomschrijvin- betaling        heffing      nadere regels            feit en      heffing                      nadere regels stellen
              gen                             geven mbt heffing          belastingplicht                           mbt heffing en
                                            en invordering                                              invordering van
                                                                                                 rioolrechten
              11.                                                                 8. Heffing naar
              Inwerkingtreding en                                       3. Zelfstandige           tijdsgelang
              citeertitel                                           gedeelte     5. Tarieven
                                                              8. Ontstaan    8. Lokale
                                                              belastingschuld  lastenverminder
                                                              / lokale     ing
                                                              lastenverminder
                                                              ing
                                                            Page 40 of 142
                                                             034 Naamgeving en No.
Bijlage beoordeling Verordeningen

Naam van de verordening:  Modelverordening naamgeving en nummering
Nummer verordening ca:   034
Datum vaststelling:    26 mei 2003
Datum wijziging:      26 mei 2003
Datum aanpassing:     26 mei 2003

                   (1)          (2)         (3)        (4)        (5)        (6)       (7)      (8)       (9)       (10)        (11)
                          Niet behorend tot directe financiële rechtmatigheid             Direct relevant voor financiële rechtmatigheid


                                    Administratieve                                                      Verwijzing naar
                Algemeen      Termijnbepalingen   Bepalingen     Bevoegdheden   Bewijsstukken    Recht       Hoogte     Duur    Discussiepunten andere wetgeving  Hardheidsclausule

Artikelen         1, 2, 3, 4, 5, 9, 10,  6                   7                            8
              11


Toelichtingen       1-5, 9-11. Belang   6. Termijn                7. Het college kan                   8. Boete indien
              van deze       aanbrengen                nadere                         niet
              verordening zal    huisnummer                uitvoeringsregels                    wordt voldaan
              gering zijn. Mogelijk                     stellen aan                       aan het tijdig
              wel na te gaan hoe                       hetgeen in deze                     aanbrengen
              het staat met het                       verordening is                     van een
              handhavingsbeleid                       opgenomen.                       huisnummer.
              van een gemeente                                                    Idem bij
                                                                         aanbrengen
                                                                         van
                                                                         naamborden die
                                                                         niet
                                                                         aangebracht
                                                                         mogen worden
                                                               Page 41 of 142
                                                            035 reinigingshef
Bijlage beoordeling Verordeningen

Naam van de verordening:  Reinigingsheffingen
Nummer verordening ca:   035
Datum vaststelling:    1 november 1999
Datum wijziging:      12 oktober 2004
Datum aanpassing:     12 oktober 2004

                   (1)        (2)         (3)        (4)        (5)        (6)       (7)      (8)          (9)       (10)        (11)
                         Niet behorend tot directe financiële rechtmatigheid             Direct relevant voor financiële rechtmatigheid


                                   Administratieve                                                         Verwijzing naar
                Algemeen     Termijnbepalingen   Bepalingen    Bevoegdheden    Bewijsstukken    Recht       Hoogte        Duur    Discussiepunten andere wetgeving  Hardheidsclausule

Artikelen         1, 2, 19       8, 9         7, 14, 17     18                 3, 4, 8, 8a, 10,  5, 12      6, 13
                                                               11, 15, 16

Toelichtingen       1.2.        8. heffing en     7., 14. wijze van  18. nadere regels          3, 4. belastbaar  5. maatstaf    6. belastingjaar
              begripsomschrijving ontstaanstermijnen heffing        door college            feit/       heffing en tarief
              en                                                belastingplicht
              19.         9. betalingstermijnen 17. wijze van                      8, 8a. ontstaan  12. maatstaf   13.
              Inwerkingtreding en            betaling                        en heffing     heffing en tarief belastingjaar
              citeertitel
                                                               10, 11.
                                                               belastbaar feit
                                                               en
                                                               belastingplicht
                                                               15,16. wijze van
                                                               heffing en
                                                               ontstaan
                                                            Page 42 of 142
                                                         036 toeristenbel
Bijlage beoordeling Verordeningen

Naam van de verordening:  Modelverordening toeristenbelasting
Nummer verordening ca:   036
Datum vaststelling:    1 november 1999
Datum wijziging:      17 juni 2003
Datum aanpassing:     17 juni 2003

                  (1)         (2)          (3)        (4)     (5)        (6)       (7)      (8)       (9)       (10)        (11)
                        Niet behorend tot directe financiële rechtmatigheid           Direct relevant voor financiële rechtmatigheid


                                   Administratieve                                                   Verwijzing naar
                Algemeen    Termijnbepalingen    Bepalingen    Bevoegdheden  Bewijsstukken    Recht       Hoogte    Duur    Discussiepunten andere wetgeving  Hardheidsclausule

Artikelen         1, 13, 14, 15    9, 12        10, 12                       2, 3, 4       5, 6, 7, 8, 11

Toelichtingen       1:         9: belastingjaar   10: wijze van                    2: belastbaar    5: maatstaf
              begripsomschrijvin           heffing                       feit
              gen
              13: nadere regels 12: termijnbetalingen 12:                         3:         6: forfataire
                                  termijnbetalingen                  belastingplichtig  berekeningswijz
                                                            e          e
              14:                                             4: vrijstellingen  7: opteren voor
              aanmeldingsplicht                                      voor heffen van   niet-forfataire
                                                            het belastbaar   maatstaf
                                                            feit. Denk
                                                            hierbij aan
                                                            ziekenhuizen,
                                                            bejaardenhuize
                                                            n en andere
                                                            overnachtingen.
                                                            Is een negatief
                                                            recht
              15:                                                       8:
              inwerkingtreding                                                belastingtarief
                                                                      voor de heffing
                                                                      11:
                                                                      aanslaggrens
                                                         Page 43 of 142
                                                        038 Fin. tegem WVG
Bijlage beoordeling Verordeningen

Naam van de verordening:  Modelbesluit Financiële tegemoetkoming WVG
Nummer verordening ca:   038
Datum vaststelling:    01-10-2000
Datum wijziging:      18-06-2003
Datum aanpassing:     18-06-2003

                  (1)       (2)         (3)        (4)     (5)        (6)       (7)      (8)       (9)       (10)        (11)
                       Niet behorend tot directe financiële rechtmatigheid          Direct relevant voor financiële rechtmatigheid


                                 Administratieve                                                   Verwijzing naar
                 Algemeen  Termijnbepalingen   Bepalingen    Bevoegdheden  Bewijsstukken    Recht      Hoogte      Duur    Discussiepunten andere wetgeving  Hardheidsclausule

Artikelen         1, 7                                           2        1, 3, 4, 5, 6                  Wet voorziening
                                                                                          Gehandicapten,
                                                                                          Verordening
                                                                                          Voorziening
                                                                                          Gehandicapten

Toelichtingen       1. begrips-                                       2. Eerste deel 1. Definities,                  Wet Voorziening
              bepalingen                                        van de kosten draagkracht                    Gehandicapten
                                                          komen niet voor
                                                          vergoeding in
                                                          aanmerking
              7. slotbepaling                                             3. niet voor                  Verordening
                                                                  vergoeding in                  Voorziening
                                                                  aanmerking                   Gehandicapten
                                                                  komende
                                                                  kosten
                                                                  4. Hoogte
                                                                  financiële
                                                                  tegemoetkomin
                                                                  g van
                                                                  woonvoorzienin
                                                                  gen
                                                                  5. Eigen
                                                                  bijdrage en
                                                                  hoogte van de
                                                                  vervoersvoorzie
                                                                  ningen
                                                                  6. Hoogte en
                                                                  recht van de
                                                                  rolstoelen
                                                         Page 44 of 142
                                                                         039 best boeten gem bel
Bijlage beoordeling Verordeningen

Naam van de verordening:           Modelregeling bestuurlijke boeten gemeentelijke belastingen
Nummer verordening ca:            039
Datum vaststelling:                 11/1/1999
Datum wijziging:                   6/18/2003
Datum aanpassing:                  6/18/2003


                           (1)          (2)           (3)       (4)       (5)       (6)        (7)        (8)     (9)        (10)       (11)


                                             Niet behorend tot directe financiële rechtmatigheid           Direct relevant voor financiële rechtmatigheid


                       Algemeen        Termijnbepalingen   Administratieve    Bevoegdheden  Bewijsstukken Recht        Hoogte       Duur     Discussiepunten Verwijzing naar   Hardheidsclausule
                                             Bepalingen                                                        andere wetgeving


Artikelen                  1, 2, 3, 4, 5, 6, 9,  14          8, 15, 19                       11, 20, 21, 22,  7, 10, 11, 21,                  Algemene Wet
                       12, 13, 16, 17, 18,                                        23, 24, 25, 26,  22, 23, 24, 25,                 Rijksbelastingen
                       42, 46, 47                                             27, 28, 43, 44,  26, 27, 28, 43,
                                                                        45         44, 45

Toelichtingen
NB. De artikelen 29 t/m 41 zijn vervallen.  1. reikwijdte     14. recht op inzage  8. dag van betaling                  11.        11.                       Algemene Wet
                                                                        vermindering    vermindering                   Rijksbelastingen
                                                                        boete redelijke  boete redelijke
                                                                        termijn      termijn
                       2. belanghebbende              15.                          20. uitsluiting  7. ambtshalve
                                             mededelingsplicht                   dubbele      vermindering
                                                                        strafvervolging
                       3. toerekening                19.                          21. hoogte     10.
                                             kennisgeving/hoorpl                  verzuimboete    straftoemeting
                                             icht                         bij
                                                                        aanslagbelastin
                                                                        g
                       4.                                                 22. idem     21. hoogte
                       verzuimboete/vergri                                        aangiftebelastin verzuimboete
                       jpboete                                              g art. 67b AWR  bij
                                                                                 aanslagbelastin
                                                                                 g
                       5. verplichte keuze                                        23. idem     22. idem
                       verzuim/vergrijp                                          aangiftebelastin aangiftebelastin
                                                                        g art. 67c AWR g art. 67b AWR

                       6. gelijktijdigheid                                        24. idem     23. idem
                                                                        aangiftebelastin aangiftebelastin
                                                                        g art. 67c AWR g art. 67c AWR

                       9. karakter boete                                         25.        24. idem
                                                                        vergrijpboeten   aangiftebelastin
                                                                        alg.        g art. 67c AWR

                       12. beperking                                           26.       25.
                       inforverplichting                                         vergrijpboeten vergrijpboeten
                                                                        aanslagbelastin alg.
                                                                        g art. 67d AWR

                       13. verhoor                                            27.        26.
                                                                        vergrijpboeten   vergrijpboeten
                                                                        aanslagbelastin  aanslagbelastin
                                                                        g art. 67e AWR   g art. 67d AWR

                       16. begrijpelijke                                         28.        27.
                       taal                                                vergrijpboeten   vergrijpboeten
                                                                        aangiftebelastin  aanslagbelastin
                                                                        g art. 67f AWR   g art. 67e AWR

                       17.                                                43.        28.
                       termijnoverschrijdin                                        strafverzwarend  vergrijpboeten
                       g                                                 e         aangiftebelastin
                                                                        omstandighede   g art. 67f AWR
                                                                        n
                       18. overlijden                                           44.        43.
                                                                        wanverhouding/   strafverzwarend
                                                                        verzachtende    e
                                                                        omstandighede   omstandighede
                                                                        n         n
                       42. algemeen                                            45. financiële   44.
                       bijzondere boeten                                         omstandighede   wanverhouding/
                                                                        n         verzachtende
                                                                                  omstandighede
                                                                                  n
                       46. overgangsrecht                                                  45. financiële
                                                                                  omstandighede
                                                                                  n
                       47. slotbepaling
                                                                            Page 45 of 142
                                                  040 bezoldiging
Bijlage beoordeling Verordeningen

Naam van de verordening:      Bezoldigingsverordening
Nummer verordening ca:       040
Datum vaststelling:              12/1/1998
Datum wijziging:                3/7/2000
Datum aanpassing:               3/7/2000


                      (1)          (2)         (3)        (4)        (5)       (6)       (7)        (8)       (9)        (10)        (11)


                             Niet behorend tot directe financiële rechtmatigheid           Direct relevant voor financiële rechtmatigheid


                  Algemeen       Termijnbepalingen  Administratieve Bevoegdheden     Bewijsstukken Recht       Hoogte       Duur       Discussiepunten Verwijzing naar   Hardheidsclausule
                                        Bepalingen                                                         andere wetgeving


                  1, 16, 25                 6                         2, 7, 8, 9, 10,  3, 4, 5, 6.4, 7, 8, 2, 17, 23            1, 5, 6, 10, 18, 19, 24
                                                                 11, 12, 13, 14,  9, 10, 11, 12,                    20, 21
                                                                 15, 18, 19, 20,  13, 14, 15, 18,                   (arbeidsvoorwaard
                                                                 21, 22, 23     19, 20, 21, 22,                   enregeling
Artikelen                                                                      23                          gemeente)

                  1.                     6. Deze                      2, 7-15, 18-23.  3-5, 6.4., 7-15, 2. Duur recht op          Verwijzingen naar 24. Clausule voor
                  Begripsbepalingen             bepalingen                     Bepalingen     18-23. Bepaald salaris                Arbeidsvoorwaarden zaken waarin deze
                                        betreffen het                   betreffen recht  de hoogte van                    regeling.     verordening niet
                                        uitvoeren van                   op salaris,    periodieke                               voorziet
                                        functiewaardering                 periodieke     verhoging,
                                        sonderzoek                     verhogingen,    gratificatie of
                                                                 gratificaties en  vergoeding
Toelichtingen                                                           vergoedingen
                  16. Nadere regels                                                          17. Geen
                  flexibele beloning                                                         afbouw flexible
                                                                                    beloning
                  25.                                                                 23. Afbouw
                  Inwerkingtreding en                                                         toelage
                  citeertitel
                                                  Page 46 of 142
                                                          041 bestuurscom ex art 25WGR
Bijlage beoordeling Verordeningen

Naam van de verordening:   Verordening bestuurscommissie ex artikel 25 WGR
Nummer verordening ca:    041
Datum vaststelling:     1 december 1997
Datum wijziging:       1 oktober 2000
Datum aanpassing:      1 oktober 2000

                    (1)          (2)         (3)        (4)       (5)        (6)       (7)      (8)       (9)       (10)        (11)
                           Niet behorend tot directe financiële rechtmatigheid            Direct relevant voor financiële rechtmatigheid


                                     Administratieve                                                     Verwijzing naar
                 Algemeen      Termijnbepalingen   Bepalingen    Bevoegdheden    Bewijsstukken    Recht     Hoogte      Duur    Discussiepunten andere wetgeving  Hardheidsclausule

Artikelen          1, 2, 3, 5, 6, 7, 14,  11.1, 13.3      8, 9, 11, 12   4, 10, 13
               15, 16, 17

Toelichtingen
De verordening regelt het 1.             11.1. indienen    8. openbaarheid  4.bevoegdheden
instellen van een      begripsbepalingen    begroting voor 1   vergaderingen   en taken
bestuurscommissie tbv de               maart aan DB              bestuurscommissi
indicatiestelling voor zorg                                 e
(art 9a AWBZ). Geen
directe financiele
bepalingen
                        13.3. termijn tot
              2 instellen indicatie          9. vergadering en    10.bevoegdheden
              orgaan       indienen advies door besluiten        en taken directie
                        bestuurscommissie
                        aan AB
               3, 5-7 Doel,              11,12. Informatie    13. bevoegdheid
               samenstelling,             en           tot wijziging van
               voorzitter en             verantwoording,     verordening door
               secretaris van             indienen        AB op verzoek
               bestuurscommissie           begroting en      van
                                  inventarisatie van   bestuurscommissi
                                  inkomstenbron-     e
                                  nen
               14,17
               Slotbepalingen
                                                              Page 47 of 142
                                                         044 kwijtschelding
Bijlage beoordeling Verordeningen

Naam van de verordening:  Modelbesluit gemeentelijk kwijtscheldingsbeleid
Nummer verordening ca:   044
Datum vaststelling:    1 november 1999
Datum wijziging:      1 augustus 2003
Datum aanpassing:     1 augustus 2003

                  (1)         (2)         (3)        (4)      (5)        (6)       (7)      (8)       (9)       (10)         (11)
                        Niet behorend tot directe financiële rechtmatigheid           Direct relevant voor financiële rechtmatigheid


                                   Administratieve                                                  Verwijzing naar
                Algemeen     Termijnbepalingen    Bepalingen   Bevoegdheden  Bewijsstukken    Recht      Hoogte      Duur    Discussiepunten andere wetgeving   Hardheidsclausule

Artikelen                                                               1, 2, 3                     Gemeentewet,
                                                                                            uitvoeringsregeling
                                                                                            invorderingswet


Toelichtingen                                                             1. uitgesloten                 artikel 255 en 255 a
                                                                    van                       gemeentewet
                                                                    kwijtschelding                 uitvoeringsregeling
                                                                                            invorderingswet
                                                                                            1990, art 26
                                                                                            invorderingswet
                                                                                            1990 vormen de
                                                                                            basis voor dit
                                                                                            raadsbesluit
                                                                    2. beperkte
                                                                    kwijtschelding
                                                                    3. verruimde
                                                                    kwijtschelding
                                                          Page 48 of 142
                                                           046 organisatie
Bijlage beoordeling Verordeningen

Naam van de verordening: Model Organisatieverordening
Nummer verordening ca: 046
Datum vaststelling:   1 januari 1994
Datum wijziging:     8 juli 2003
Datum aanpassing:    8 juli 2003

                   (1)          (2)         (3)        (4)     (5)        (6)       (7)      (8)       (9)       (10)        (11)
                          Niet behorend tot directe financiële rechtmatigheid          Direct relevant voor financiële rechtmatigheid


                                     Administratieve                                                   Verwijzing naar
                  Algemeen     Termijnbepalingen   Bepalingen    Bevoegdheden  Bewijsstukken    Recht     Hoogte      Duur    Discussiepunten andere wetgeving  Hardheidsclausule

Artikelen          Alle

Toelichtingen
Geen financiële       Betreffen algemene
beheershandelingen; wel   artikelen over de
een belangrijk document   inrichting en
voor de inrichting van de  bevoegdheden van
organisatie; alsmede    verschillende
basis voor delegatie- en  organisatieonderde-
mandaat           len zoals secreatris,
              college van B&W
              en ambtelijke
              organisatie.
                                                           Page 49 of 142
                                                           047 baatbel
Bijlage beoordeling Verordeningen

Naam van de verordening:  Verordening baatbelasting
Nummer verordening ca:   047
Datum vaststelling:    1 november 1999
Datum wijziging:      13 oktober 2004
Datum aanpassing:     13 oktober 2004

                  (1)          (2)         (3)        (4)      (5)        (6)       (7)      (8)          (9)       (10)        (11)
                         Niet behorend tot directe financiële rechtmatigheid           Direct relevant voor financiële rechtmatigheid


                                   Administratieve                                                      Verwijzing naar
                Algemeen     Termijnbepalingen   Bepalingen    Bevoegdheden  Bewijsstukken    Recht       Hoogte       Duur    Discussiepunten andere wetgeving   Hardheidsclausule

Artikelen         1, 10, 11                 7, 8, 9                      2, 3, 4, 6.5, 9  5, 6.3.      6.1, 6.2, 6.4          Bekostigingsbeslui
                                                                                                t baatbelasting

Toelichtingen       1.                                              2. belastbaar   5.        6.1. jaarlijkse         Bekostigingsbesluit
              begripsomschrijving                                      feit        belastingtarief  heffing             baatbelasting
              en                                                                 gedurende
                                                                               periode
              10. nadere regels             7. aanslag                     3.         6.3. hoogte    6.2.
                                                             belastingplicht  belasting     belastingjaar
              11.                    8. termijnen van                  4. maatstaf
              inwerkingtreding en            betaling                      heffing               6.3. duur
              citeertitel                                                            belasting
                                   9. kwijtschelding                 6.5. aanpassing           6.4
                                   niet mogelijk                   maatstaf heffing           mogelijkheden
                                                                               afkoop
                                                                               (=verkorting
                                                                               duur)
                                                             9.
                                                             kwijtschelding
                                                          Page 50 of 142
                                                       048 aanwij en benoem
Bijlage beoordeling Verordeningen

Naam van de verordening: Model aanwijzings- en benoemingsbesluiten
Nummer verordening ca: 048
Datum vaststelling:   01-10-1999
Datum wijziging:     12-10-2004
Datum aanpassing:    10/12/2004

                 (1)         (2)          (3)        (4)      (5)        (6)       (7)      (8)       (9)       (10)        (11)
                       Niet behorend tot directe financiële rechtmatigheid           Direct relevant voor financiële rechtmatigheid


                                   Administratieve                                                   Verwijzing naar
                Algemeen   Termijnbepalingen    Bepalingen    Bevoegdheden  Bewijsstukken    Recht     Hoogte      Duur    Discussiepunten andere wetgeving  Hardheidsclausule

Artikelen        Alle

Toelichtingen      Gaat hier om model
             - en
             benoemingsbesluit
             en van diverse
             ambtenaren.
                                                         Page 51 of 142
                                                             049 privacyregl gem vastgreg
Bijlage beoordeling Verordeningen

Naam van de verordening:  Model-privacyreglement gementelijke vastgoedregistratie
Nummer verordening ca:   049
Datum vaststelling:    1 januari 1995
Datum wijziging:      16 april 2000
Datum aanpassing:     16 april 2000

                  (1)          (2)          (3)         (4)         (5)        (6)       (7)      (8)       (9)       (10)        (11)
                          Niet behorend tot directe financiële rechtmatigheid                 Direct relevant voor financiële rechtmatigheid


                                      Administratieve                                                        Verwijzing naar
                Algemeen      Termijnbepalingen     Bepalingen      Bevoegdheden    Bewijsstukken    Recht     Hoogte      Duur    Discussiepunten andere wetgeving  Hardheidsclausule

Artikelen         1, 2, 9, 14                 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 6, 12, 13
                                    13

Toelichtingen        1.                     3. categorieën      6. toegang
               begripsomschrijving
               en
               2. doel                  4. soorten        12. inzagerecht
Deze wetgeving regelt de 9. organisatie en               5. beheer         13. correctierecht
toegang tot de        beveiliging
vastgoedregistratie. Er zijn
geen sancties aan
verbonden
               14. slotbepalingen             7. verbanden
                                    8. verwijdering,
                                    vernietiging
                                    10. verstrekking
                                    11. protocol
                                    12. inzagerecht
                                    13. correctierecht
                                                                 Page 52 of 142
                                                           051 brandweerrecht
Bijlage beoordeling Verordeningen

Naam van de verordening:  Modelverordening brandweerrechten
Nummer verordening ca:   051
Datum vaststelling:    1 november 1999
Datum wijziging:      1 april 2004
Datum aanpassing:     1 april 2004

                  (1)         (2)         (3)        (4)       (5)        (6)       (7)      (8)         (9)       (10)         (11)
                        Niet behorend tot directe financiële rechtmatigheid            Direct relevant voor financiële rechtmatigheid


                                  Administratieve                                                       Verwijzing naar
                Algemeen    Termijnbepalingen   Bepalingen     Bevoegdheden  Bewijsstukken     Recht     Hoogte      Duur     Discussiepunten andere wetgeving    Hardheidsclausule

Artikelen         10         7          6         9                  1, 2       3, 5, 8      4                9 (Nadere regels
                                                                                               met betrekking tot
                                                                                               de heffing en
                                                                                               invordering van de
                                                                                               rechten),
                                                                                               (tarieventabel)

Toelichtingen       10.         7. termijn van    6. wijze van   9. B&W kunnen            1. belastbaar   3. maatstaf van 4. belastingjaar         9. college kan
              inwerkingtreding en betaling       heffing      nadere regels            feit       heffing en tarief                 nadere regels stellen
              citeertitel                        geven mbt heffing                                            mbt heffing en
                                           en invordering                                             invordering
                                                                                               brandweerrechten
                                                             2.        5. ontstaan van
                                                             belastingplicht  belasting-
                                                                      schuld en
                                                                      heffing naar
                                                                      tijdsgelang
                                                                      8. geen
                                                                      kwijtschelding
                                                            Page 53 of 142
                                                           053 beheerreg gBA persgg
Bijlage beoordeling Verordeningen

Naam van de verordening:  Beheerregeling gem.basisadmin.persoonsgegevens
Nummer verordening ca:   053
Datum vaststelling:    31 december 2001
Datum wijziging:      21 augustus 2002
Datum aanpassing:     21 augustus 2002

                  (1)          (2)          (3)        (4)       (5)        (6)       (7)      (8)       (9)       (10)         (11)
                          Niet behorend tot directe financiële rechtmatigheid             Direct relevant voor financiële rechtmatigheid


                                     Administratieve                                                     Verwijzing naar
                Algemeen      Termijnbepalingen    Bepalingen    Bevoegdheden    Bewijsstukken    Recht     Hoogte      Duur    Discussiepunten andere wetgeving   Hardheidsclausule

Artikelen         1, 3, 8, 10, 11, 12,            4, 5, 7       2, 6, 9, 15, 22                                           1 (wet
              13, 14, 16, 17, 19,                                                                         gemeentelijke
              20, 21, 23, 24, 25,                                                                         basisadministratie)
              26, 27, 28, 29, 30,
              31, 32, 33

Toelichtingen       Betreft inrichting en            4. rapportage en  2. Bevoegdheden                                           1. Wet GBA
              beheersing van               controle      hfd burgerzaken
              basisadministratie
                                    5. adviesfunctie  6.
                                             applicatiebeheer
                                    7. Taak      9. wijzigingen in
                                    informatiebeheerde basisadministratie
                                    r
                                             22.
                                             vertegenwoordigin
                                             g bezwaar
                                                             Page 54 of 142
                                                      054 Modelbel. WOZ belangheb.
Bijlage beoordeling Verordeningen

Naam van de verordening:  Modelbeleidsregels voor aanwijzen van een WOZ- belanghebbende
Nummer verordening ca:   054
Datum vaststelling:    01-10-1999
Datum wijziging:      09-05-2003
Datum aanpassing:     09-05-2003

                  (1)         (2)         (3)        (4)     (5)        (6)       (7)      (8)       (9)       (10)        (11)
                         Niet behorend tot directe financiële rechtmatigheid          Direct relevant voor financiële rechtmatigheid


                                   Administratieve                                                   Verwijzing naar
                 Algemeen    Termijnbepalingen   Bepalingen    Bevoegdheden  Bewijsstukken    Recht     Hoogte      Duur    Discussiepunten andere wetgeving  Hardheidsclausule

Artikelen         Alle

Toelichtingen       Het gaat bij deze
              beleidsregels
              (collegebesluit) om
              de voorkeur voor
              het opleggen van
              een aanslag voor
              de WOZ. Deze
              beleidsregels
              hebben in eerste
              aanleg geen
              financiële
              consequenties
              omdat het opleggen
              van de (hoogte)
              van de aanslag
              plaatsvindt via de
              Wet Woz. Het gaat
              hier om het
              aanwijzen van de
              geadresseerde
              voor het opleggen
              van de aanslag
                                                          Page 55 of 142
                                                          055 instr gemeentesecr
Bijlage beoordeling Verordeningen

Naam van de verordening:  modelinstructie voor de gemeentesecretaris
Nummer verordening ca:   055
Datum vaststelling:    1 januari 1994
Datum wijziging:      22 december 2000
Datum aanpassing:     22 december 2000

                  (1)        (2)         (3)        (4)       (5)         (6)       (7)      (8)       (9)       (10)        (11)
                        Niet behorend tot directe financiële rechtmatigheid             Direct relevant voor financiële rechtmatigheid


                                    Administratieve                                                   Verwijzing naar
                 Algemeen   Termijnbepalingen     Bepalingen   Bevoegdheden  Bewijsstukken     Recht     Hoogte      Duur    Discussiepunten andere wetgeving  Hardheidsclausule

Artikelen         Alle

Toelichtingen       geen financiele
              gevolgen,
              taakbeschrijving
                                                            Page 56 of 142
                                                            056 Ambt. Bijstand
Bijlage beoordeling Verordeningen

Naam van de verordening: Modelverordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning
Nummer verordening ca: 056
Datum vaststelling:   8 november 2004
Datum wijziging:     15 november 2004
Datum aanpassing:    15 november 2004

                  (1)          (2)         (3)        (4)        (5)        (6)       (7)      (8)       (9)       (10)        (11)
                         Niet behorend tot directe financiële rechtmatigheid             Direct relevant voor financiële rechtmatigheid


                                     Administratieve                                                    Verwijzing naar
               Algemeen      Termijnbepalingen     Bepalingen     Bevoegdheden  Bewijsstukken    Recht     Hoogte      Duur    Discussiepunten andere wetgeving  Hardheidsclausule

Artikelen        1, 2, 3, 4, 5.1, 6, 7  10, 13.1        5.2, 13.2                      8.1, 9     8.2, 11, 12, 13.3


Toelichtingen      Er is voor het     10. verstrekking voor  5.2. Er moet een                  8.1.Vergoeding 8.2. Vastgesteld
             belangrijkste deel   31 jan. + specifieke  register                      per raadslid  bedrag per
             sprake van een     bepalingen bij een   aangehouden                            raadszetel en
             verordening die     verkiezing       worden van de                           per fractie
             betrekking heeft op               verzoeken die
             de niet-financiële               worden gedaan
             rechtmatigheid                 om bijstand (niet-
                                     financieel)
             1-7. regeling    13.1. Binnen 3       13.2 Afzonderlijke                 9. Niet voor  11. wijziging
             ambtelijke bijstand maanden na         controle door de                  vergoeding in  van vergoeding
                       verstrijken van jaar    accountant te                    aanmerking   bij aanpassing
                                     laten verrichten                  komende     van de fractie
                                                               kosten
                                                                       12. Er mag een
                                                                       reserve worden
                                                                       aangehouden

                                                                       13.3.
                                                                       Vaststellen van
                                                                       de hoogte ná
                                                                       externe controle
                                                             Page 57 of 142
                                                            057 liggeld
Bijlage beoordeling Verordeningen

Naam van de verordening:  Modelverordening liggeld
Nummer verordening ca:   057
Datum vaststelling:    1 april 1999
Datum wijziging:      3 januari 2002
Datum aanpassing:     3 januari 2002

                  (1)          (2)          (3)        (4)      (5)        (6)       (7)      (8)          (9)       (10)          (11)
                         Niet behorend tot directe financiële rechtmatigheid            Direct relevant voor financiële rechtmatigheid


                                    Administratieve                                                      Verwijzing naar
                Algemeen     Termijnbepalingen    Bepalingen    Bevoegdheden  Bewijsstukken    Recht        Hoogte     Duur     Discussiepunten andere wetgeving    Hardheidsclausule

Artikelen         1, 10, 11       8          6, 8                         2, 3, 7, 8, 9   4, 7      2, 5, 7              6         10
                                                                                                (Woonschepenver
                                                                                                ordening), 8
                                                                                                (Invorderingswet)

Toelichtingen       1.         8. termijnen van    6. wijze van heffing                 2. belastbaar feit 4. tarieven   2. belastbaar           6. verwijzing naar de  10. het college kan
              begripsomschrijvin betaling +                                                   feit               woonschepen       nadere regels stellen
              gen        bestuurlijke boete                                                                verordening voor de   met betrekking tot de
                                                                                                definitie van      heffing en
                                                                                                vergunninghouder    invordering van de
                                                                                                voor een ligplaats   liggelden

              10. nadere regels             8. termijnen van                   3.        7. ontstaan van  5. tijdvak van          8. termijnen van
              voor heffing en              betaling +                      belastingplicht belastingschuld  de heffing is in         betaling +
              invordering                bestuurlijke boete                  ontstaat door           de                bestuurlijke boete
                                                              het hebben van           modelverordeni
                                                              een vergunning           ng niet een
                                                              van een              kalenderjaar
                                                              ligplaats. Deze          maar een
                                                              wordt nader            gebroken
                                                              uitgewerkt in de          boekjaar
                                                              woonschepenv
                                                              erordening

              11.                                               7. ontstaan van          7. welke
              inwerkingtreding en                                       belastingschuld          tijdvakken en
              citeerartikel                                                           verschuldigde
                                                                               termijnen
                                                                               gelden
                                                              8. termijnen van
                                                              betaling +
                                                              bestuurlijke
                                                              boete
                                                              9.
                                                              kwijtschelding
                                                           Page 58 of 142
                                                          058 burgm referendum
Bijlage beoordeling Verordeningen

Naam van de verordening:  Modelverordening op het burgemeestersreferendum
Nummer verordening ca:   058
Datum vaststelling:    1 augustus 2001
Datum wijziging:      8 februari 2002
Datum aanpassing:     8 februari 2002

                   (1)         (2)          (3)        (4)      (5)        (6)       (7)      (8)       (9)       (10)        (11)
                         Niet behorend tot directe financiële rechtmatigheid            Direct relevant voor financiële rechtmatigheid


                                    Administratieve                                                    Verwijzing naar
                Algemeen     Termijnbepalingen    Bepalingen     Bevoegdheden  Bewijsstukken    Recht      Hoogte      Duur    Discussiepunten andere wetgeving  Hardheidsclausule

Artikelen         1, 2, 3, 4, 6, 8, 9,            5, 12                                7
              10, 11, 13, 14

Toelichtingen       1.                     5. datum                               7. budget voor
              begripsbepalingen                                                referendum
              2. toepassing                12. strafsanctie in
                                    het kader van het
                                    wetboek van
                                    strafrecht. Is dus
                                    geen opbrengst
                                    voor een gemeente

              3. object
              4. vraagstelling
              6. uitvoering
              8.
              referendumgerechti
              gdheid
              9. stemming
              10. uitslag
              11. besluit van de
              raad
              13.
              inwerkingtreding
              14. citeertitel
                                                            Page 59 of 142
                                                      059 Modelverord. winkeltijden
Bijlage beoordeling Verordeningen

Naam van de verordening:  Modelverordening winkeltijden
Nummer verordening ca:   059
Datum vaststelling:    28 maart 1996
Datum wijziging:      25 september 2001
Datum aanpassing:     25 september 2001

                  (1)         (2)         (3)        (4)     (5)        (6)       (7)      (8)       (9)       (10)        (11)
                        Niet behorend tot directe financiële rechtmatigheid          Direct relevant voor financiële rechtmatigheid


                                   Administratieve                                                   Verwijzing naar
                 Algemeen   Termijnbepalingen   Bepalingen    Bevoegdheden  Bewijsstukken    Recht      Hoogte     Duur    Discussiepunten andere wetgeving  Hardheidsclausule

Artikelen         Alle

Toelichtingen       Niet financieel;
              geen afzonderlijke
              consequenties met
              betrekking tot het
              financieel beheer
                                                          Page 60 of 142
                                                                 060 Sociaal Statuut
Bijlage beoordeling Verordeningen

Naam van de verordening:  Voorbeeld sociaal statuut
Nummer verordening ca:   060
Datum vaststelling:    15 september 1999
Datum wijziging:      20 juni 2003
Datum aanpassing:     20 juni 2003

                  (1)           (2)         (3)        (4)        (5)        (6)       (7)      (8)        (9)       (10)         (11)
                          Niet behorend tot directe financiële rechtmatigheid             Direct relevant voor financiële rechtmatigheid


                                     Administratieve                                                       Verwijzing naar
                Algemeen      Termijnbepalingen   Bepalingen    Bevoegdheden     Bewijsstukken    Recht      Hoogte      Duur    Discussiepunten andere wetgeving  Hardheidsclausule

Artikelen         1.1, 1.2, 2, 3.1, 3.2,                     1.3, 1.4               3.6.2, 3.6.3,          3.13                         6.1
              3.3, 3.4, 3.5, 3.6,                                          3.8, 3.9, 3.10,
              3.7, 4.1, 4.2, 4.3,                                          3.11, 3.12
              4.4, 5.1, 5.2, 5.3,
              5.4, 5.5, 6.2, 6.3


Toelichtingen       1.1. en 1.2                           1.3. De raad             3.6.2. Kosten          3.13. Vervallen                    6.1.
              Definities en                          besluit op              welke voor           terugbetalings-                    Hardheidsclausule
              werkingssfeer                          organisatiewijzigin          rekening komen         verplichtingen +
                                              gen                  van de             aanvulling van
                                                                 werkgever;           het salaris

              Overige.                            1.4. Het college           3.6.3.
              Procedurele                           besluit op              Bovenwettelijke
              bepalingen                           individuele              werkloosheidsui
                                              ambtenaren              tkering indien
                                                                 recht bestaat op
                                                                 WW

                                                                 3.8. Behoudt
                                                                 van salaris en
                                                                 salarisperspecti
                                                                 ef obv oude
                                                                 functie
                                                                 3.9. Vervallen/
                                                                 afloop van
                                                                 functiegebonde
                                                                 n toelagen
                                                                 3.10. Behouden
                                                                 van
                                                                 persoonlijke
                                                                 toelagen
                                                                 3.11.
                                                                 Studiekosten
                                                                 3.12.
                                                                 Aanvullende
                                                                 scholingskosten
                                                                  Page 61 of 142
                                                             062 gebruiksverord
Bijlage beoordeling Verordeningen

Naam van de verordening: Model-gebruiksverordening (verordening op het gebruik van standplaatsen voor woonwagens)
Nummer verordening ca: 062
Datum vaststelling:   1 september 1995
Datum wijziging:     1 juli 2003
Datum aanpassing:    1 juli 2003

                  (1)          (2)         (3)        (4)         (5)        (6)       (7)      (8)       (9)       (10)        (11)
                         Niet behorend tot directe financiële rechtmatigheid              Direct relevant voor financiële rechtmatigheid


                                   Administratieve                                                      Verwijzing naar
                Algemeen     Termijnbepalingen   Bepalingen     Bevoegdheden    Bewijsstukken    Recht     Hoogte      Duur    Discussiepunten andere wetgeving  Hardheidsclausule

Artikelen         1, 2, 10, 11      6.1         3, 4, 5, 6.2     8, 9                7

Toelichtingen
             1.2          6.1. Melden      3-5.nadere     8. Opsporing            7. overtreding
             begripsomschrijving  beëindiging     administratieve   strafbare feiten          van artikel 4 tm
Verordening regelt    en uitsluiten     standplaats door   bepalingen,     door hen die door          6 leidt tot straf
voorwaarden gesteld aan standplaatshouders    standplaatshouder  verbodsbepalin-   B&W hiertoe zijn
gebruik van        die ingevolge een   binnen 30 dagen   gen en        belast
standplaatsen. Geen    privaatrechtelijke   voor vertrekdatum  voorwaarden voor
directe verwijzingen naar overeenkomst met              standplaatshou-
recht om huur oid te   de gemeente een               der qua
innen. Niet behorend tot standplaats                 onderhoud,
directe financiele    innemen                   situering,
rechtmatigheid                            controlebezoe-
behoudens de                             ken door
strafbepaling                             gemeente
             10/11.citeertitel en            6.nadere       9. betreffende
             inwerkingtreding              voorwaarden voor   ambtenaren
                                   houder bij vertrek  hebben
                                              bevoegdheid tot
                                              toegang tot alle
                                              plaatsen
                                                              Page 62 of 142
                                                          063 afvalstoffen
Bijlage beoordeling Verordeningen

Naam van de verordening:  Model afvalstoffenverordening
Nummer verordening ca:   063
Datum vaststelling:    5 december 2003
Datum wijziging:      15 december 2003
Datum aanpassing:     15 december 2003

                  (1)          (2)         (3)       (4)      (5)        (6)       (7)      (8)       (9)        (10)          (11)
                         Niet behorend tot directe financiële rechtmatigheid          Direct relevant voor financiële rechtmatigheid


                                   Administratieve                                                   Verwijzing naar
                Algemeen     Termijnbepalingen   Bepalingen    Bevoegdheden  Bewijsstukken    Recht     Hoogte      Duur    Discussiepunten andere wetgeving    Hardheidsclausule

Artikelen         overige artikelen   2, 3, 10       4, 6                                                       33 (Wet op de   21
                                                                                            economische
                                                                                            delicten), Wet
                                                                                            Milieubeheer, 35.
                                                                                            Modelverordening
                                                                                            reinigingsrechten


Toelichtingen
              betreffen over het  2. Beslistermijnen  4. voorschriften                                                 Wet op de        21. in afwijking van
              algemeen       voor aanvraag    of ontheffingen                                                  economische       gestelde regels kan
              bepalingen die te   indienen       verbonden aan                                                   delicten, Wet      het college regels
              maken hebben met   vergunningen     vergunningen                                                   milieubeheer       stellen
              het aanwijzen van
              een vuilophaler, de
              categoriën
              huisafvalstoffen en
              de frequentie van
Geen financiële      de vuilophaling per
beheershandelingen.    categorie.
Betreffen nadere      Aanwijzen van
voorschriften inzake de  inzamelmiddelen-
(wijze van)        en voorzieningen.
afvalinzameling.
                         3. Indienen aanvraag 6. intrekking of                                                  35
                                   wijizgingen van                                                  modelverordening
                                   de vergunningen                                                  reinigingsheffingen
                                   of ontheffingen                                                  (afvalstoffenheffing).
                                                                                            In deze verordening
                                                                                            kan bij de
                                                                                            heffingsgrondslag
                                                                                            verwezen worden
                                                                                            naar een artikel uit
                                                                                            deze verordening.
                         10. Frequentie van
                         inzamelen per
                         categorie
                                                          Page 63 of 142
                                                         064 delegatie bevoegdh
Bijlage beoordeling Verordeningen

Naam van de verordening:  Model delegatiebesluit proces bevoegdheden
Nummer verordening ca:   064
Datum vaststelling:    19-11-1999
Datum wijziging:      25-06-2003
Datum aanpassing:     25-06-2003

                  (1)          (2)          (3)        (4)     (5)        (6)       (7)      (8)       (9)       (10)        (11)
                         Niet behorend tot directe financiële rechtmatigheid           Direct relevant voor financiële rechtmatigheid


                                    Administratieve                                                   Verwijzing naar
                 Algemeen    Termijnbepalingen    Bepalingen    Bevoegdheden  Bewijsstukken    Recht     Hoogte      Duur    Discussiepunten andere wetgeving  Hardheidsclausule

Artikelen         Alle

Toelichtingen       In het algemeen
              geformuleerde
              delegatiebesluit tot
              overdracht van
              procesbevoegdhed
              en heeft het
              College een ruime
              bevoegdheid
              gekregen om
              datgene te doen
              dat noodzakelijk is
              ter voorbereiding,
              voorkoming of
              beeïndiging van
              strafrechtelijke,
              civiele en
              bestuursrechtelijke
              procedures.
                                                           Page 64 of 142
                                                             065 speelautom
Bijlage beoordeling Verordeningen

Naam van de verordening:  Verordening op speelautomatenhallen
Nummer verordening ca:   065
Datum vaststelling:    2 mei 1994
Datum wijziging:      25 juni 2003
Datum aanpassing:     25 juni 2003

                  (1)         (2)         (3)        (4)        (5)       (6)       (7)      (8)       (9)       (10)        (11)
                         Niet behorend tot directe financiële rechtmatigheid             Direct relevant voor financiële rechtmatigheid


                                    Administratieve                                                     Verwijzing naar
                Algemeen     Termijnbepalingen    Bepalingen    Bevoegdheden   Bewijsstukken     Recht     Hoogte      Duur    Discussiepunten andere wetgeving  Hardheidsclausule

Artikelen         1, 9.3, 12, 13, 14  4, 7, 9.1-2      5         8, 11       3        2, 6, 10

Toelichtingen       1.          4. termijn antwoord  5 inrichting   8. mogelijkheden  3. bewijsstukken 2. Verbod tot
              begripsbepalingen   aanvraag       vergunning    intrekken     aanvraag     vestiging/exploit
                                             vergunning             atie zonder
                                                               vergunning
              9.3. voortzetting bij 7./9.1-2. termijnen           11 opsporing            6. bepalingen
              wisseling       aanvragen nieuwe            strafbare feiten          weigering
              ondernemer      vergunning                                 vergunning
              12 betreden hal                                          10.
              door ambtenaren                                          overtredingsbep
                                                               alingen
              13 citeertitel
              14 inwerkingtreding
                                                             Page 65 of 142
                                                            066 OZB
Bijlage beoordeling Verordeningen

Naam van de verordening:Modelverordening onroerende-zaakbelasting
Nummer verordening ca: 066
Datum vaststelling:   1 november 1999
Datum wijziging:    25 juni 2003
Datum aanpassing:    25 juni 2003

                (1)         (2)         (3)       (4)        (5)        (6)       (7)      (8)         (9)       (10)        (11)
                      Niet behorend tot directe financiële rechtmatigheid            Direct relevant voor financiële rechtmatigheid


                                 Administratieve                                                      Verwijzing naar
              Algemeen     Termijnbepalingen   Bepalingen     Bevoegdheden  Bewijsstukken     Recht     Hoogte      Duur    Discussiepunten andere wetgeving   Hardheidsclausule

Artikelen        9          7          6         8                  1, 2       3, 4, 5, 6A, 6B  3               8

Toelichtingen      9. inwerkingtreding 7. termijn van    6. wijze van   8. B&W kunnen            1.        3. maatstaf van 3. kalenderjaar         8. college kan
            en citeertitel   betaling       heffing      nadere regels            belastingplicht  heffing                     nadere regels
                                          geven mbt heffing                                           stellen mbt heffing
                                          en invordering                                             en invordering van
                                                                                             de OZB
                                                            2.
                                                            belastingobject 4. vrijstellingen
                                                                    5. belasting-
                                                                    tarieven
                                                                    6.A. lokale
                                                                    lastenver-
                                                                    mindering
                                                                    6.B.
                                                                    vermindering
                                                                    op belasting-
                                                                    aanslag
                                                         Page 66 of 142
                                                            067-1 parkeer bel
Bijlage beoordeling Verordeningen


Naam van de verordening:  Model-verordening parkeerbelastingen voor fiscale afhandeling
Nummer verordening ca:   067
Datum vaststelling:    1 november 1999
Datum wijziging:      12 oktober 2004
Datum aanpassing:     12 oktober 2004

                  (1)          (2)         (3)        (4)       (5)        (6)       (7)      (8)         (9)       (10)         (11)
                         Niet behorend tot directe financiële rechtmatigheid            Direct relevant voor financiële rechtmatigheid


                                   Administratieve                                                       Verwijzing naar
                Algemeen     Termijnbepalingen   Bepalingen     Bevoegdheden   Bewijsstukken    Recht      Hoogte      Duur     Discussiepunten andere wetgeving    Hardheidsclausule

Artikelen         1, 13         7          5, 6, 10.4    8, 9, 12              2, 3, 4      4, 10, 11    4                 4 (Tarieventabel),
                                                                                                12 (Nadere regels
                                                                                                met betrekking tot
                                                                                                de heffing en
                                                                                                invordering van de
                                                                                                parkeerbelasting),
                                                                                                model
                                                                                                parkeerverordenin
                                                                                                g


Toelichtingen       1. definities en  7. termijnen van    5. wijze van   8,9. bevoegdheid          2. belastbaar   4. tarief    4.                12. college kan
              begripsomschrijvin- betaling        heffing      tot aanwijzen van          feit               belastingtijdvak         nadere regels stellen
              gen                             parkeerplaatsen                            (uren/ minuten          mbt heffing en
                                            en gebruik van                            ed.)               invordering
                                            wielklem en                                               parkeerbelasting
                                            wegsleepregeling
              13.                    6. ontstaan van  12. B&W kan             3.        10. kosten                    model
              inwerkingtreding en            belastingschuld  nadere regels            belastingplicht  naheffing en                   parkeerverordeninge
              citeertitel                         geven mbt heffing                   wielklem etc                   n
                                            en invordering
                                   10.4. vorm                      4. maatstaf van 11. geen
                                   opleggen kosten                    heffing     kwijtschel-ding
                                   wielklem /
                                   overbrenging en
                                   bewaring is
                                   beschikking
                                                            Page 67 of 142
                                                            067-2 parkeer bel
Bijlage beoordeling Verordeningen


Naam van de verordening:  Model-verordening parkeerbelastingen voor strafrechtelijke afhandeling
Nummer verordening ca:   067
Datum vaststelling:     1 november 1999
Datum wijziging:      12 oktober 2004
Datum aanpassing:     12 oktober 2004

                  (1)          (2)         (3)        (4)        (5)        (6)       (7)      (8)          (9)       (10)         (11)
                         Niet behorend tot directe financiële rechtmatigheid             Direct relevant voor financiële rechtmatigheid


                                   Administratieve                                                        Verwijzing naar
                Algemeen     Termijnbepalingen   Bepalingen    Bevoegdheden    Bewijsstukken    Recht       Hoogte      Duur     Discussiepunten andere wetgeving    Hardheidsclausule

Artikelen                                                                                             4 (Tarieventabel),
                                                                                                  12 (Nadere regels
                                                                                                  met betrekking tot
                                                                                                  de heffing en
                                                                                                  invordering van de
                                                                                                  parkeerbelasting),
                                                                                                  model
                                                                                                  parkeerverordenin
                                                                                                  g
                 1.11          7         5.6       8, 10                2,3,4        4, 9       4

Toelichtingen       1. definities en  7. termijnen van    5. wijze van   8. bevoegdheid tot          2. belastbaar   4. tarief    4.                10. college kan
              begripsomschrijvin- betaling        heffing      aanwijzen van            feit                belastingtijdvak         nadere regels stellen
              gen                             parkeerplaatsen                             (uren/ minuten          mbt heffing en
                                                                                 ed.)               invordering
                                                                                                  parkeerbelasting
              11.                    6. ontstaan van  10. B&W kan              3.        9. geen                      024 model parkeer
              inwerkingtreding en            belastingschuld  nadere regels            belastingplicht  kwijtschelding                   verordeningen
              citeertitel                         geven mbt heffing
                                            en invordering
                                                               4. maatstaf van
                                                               heffing
                                                             Page 68 of 142
                                                            067-3 parkeer bel
Bijlage beoordeling Verordeningen


Naam van de verordening:  Model-verordening parkeerbelastingen voor gecombineerde fiscale en strafrechtelijke afhandeling
Nummer verordening ca:   067
Datum vaststelling:     1 november 1999
Datum wijziging:      12 oktober 2004
Datum aanpassing:     12 oktober 2004

                  (1)          (2)         (3)        (4)       (5)        (6)       (7)      (8)        (9)       (10)        (11)
                         Niet behorend tot directe financiële rechtmatigheid            Direct relevant voor financiële rechtmatigheid


                                   Administratieve                                                      Verwijzing naar
                Algemeen     Termijnbepalingen   Bepalingen    Bevoegdheden    Bewijsstukken    Recht      Hoogte     Duur     Discussiepunten andere wetgeving  Hardheidsclausule

Artikelen                                                                                           4 (Tarieventabel),
                                                                                                12 (Nadere regels
                                                                                                met betrekking tot
                                                                                                de heffing en
                                                                                                invordering van de
                                                                                                parkeerbelasting),
                                                                                                model
                                                                                                parkeerverordenin
                                                                                                g
                 1.13          7        5, 6, 10.4     8,9,12               2,3,4      4, 10,11     4

Toelichtingen       1. definities en  7. termijnen van    5. wijze van   8, 9. bevoegdheid          2. belastbaar   4. tarief   4.                college kan nadere
              begripsomschrijvin- betaling        heffing      tot aanwijzen van          feit               belastingtijdvak         regels stellen mbt
              gen                             parkeerplaatsen                                            heffing en
                                            en gebruik van                                             invordering
                                            wielklem en                                              parkeerbelasting
                                            wegsleepregeling
              13.                    6. ontstaan van  12. B&W kan             3.        10. kosten                    024 model parkeer
              inwerkingtreding en            belastingschuld  nadere regels            belastingplicht  naheffing en                   verordeningen
              citeertitel                         geven mbt heffing                   wielklem etc
                                            en invordering
                                   10. vorm                       4. maatstaf van 11. geen
                                   opleggen kosten                    heffing     kwijtschelding
                                   wielklem/
                                   overbrenging en
                                   bewaring is
                                   beschikking
                                                            Page 69 of 142
                                                            068 welstandsnota
Bijlage beoordeling Verordeningen

Naam van de verordening:  Model Welstandsnota
Nummer verordening ca:   068
Datum vaststelling:    1 november 2000
Datum wijziging:      26 juni 2003
Datum aanpassing:     26 juni 2003

                  (1)           (2)          (3)        (4)     (5)        (6)       (7)      (8)       (9)       (10)        (11)
                          Niet behorend tot directe financiële rechtmatigheid           Direct relevant voor financiële rechtmatigheid


                                     Administratieve                                                   Verwijzing naar
                 Algemeen     Termijnbepalingen    Bepalingen    Bevoegdheden  Bewijsstukken    Recht     Hoogte      Duur    Discussiepunten andere wetgeving  Hardheidsclausule

Artikelen         Alle

Toelichtingen       Het betreft hier een
              voorbeeld van een
              welstandsnota.
              Gaat om de
              beoordeling van de
              ruimtelijke kwalitiet.
              Geen bepalingen
              die betrekking
              hebben op de
              financiële
              rechtmatigheid.
              Geen
              strafbepalingen of
              overtredingsbepalin
              gen opgenomen.
                                                            Page 70 of 142
                                                           069 uitv gem bel
Bijlage beoordeling Verordeningen


Naam van de verordening:  Modeluitvoeringsregeling gemeentelijke belastingen
Nummer verordening ca:   069
Datum vaststelling:    1 november 1999
Datum wijziging:      26 juni 2003
Datum aanpassing:     26 juni 2003

                  (1)         (2)         (3)        (4)      (5)       (6)       (7)      (8)       (9)       (10)       (11)
                         Niet behorend tot directe financiële rechtmatigheid           Direct relevant voor financiële rechtmatigheid


                                   Administratieve                                                   Verwijzing naar
                Algemeen     Termijnbepalingen   Bepalingen    Bevoegdheden  Bewijsstukken     Recht      Hoogte     Duur    Discussiepunten andere wetgeving  Hardheidsclausule

Artikelen         1, 2.1-3, 6                2.4-10              3        4        5                       5 (Algemene wet
                                                                                             inzake
                                                                                             rijksbelastingen,
                                                                                             Invorderingswet,
                                                                                             Gemeentewet,
                                                                                             AWB)

Toelichtingen
              1. Algemene                2.4.10.              3.        4. Voorlopige  5. Rente
Betreft B&W-besluit voor bepalingen                  Formulieren            Nachtverblijfregi aanslag
uitvoeringsregeling mbt                        aangifte             ster
heffing en invordering van
gemeentelijke
belastingen. Bevat op zich
wel financiele
rechtmatigheidsaspecten.
              2.1-3. Aangifte
              6. Inwerkingtreding
              en citeertitel
                                                           Page 71 of 142
                                                         070 ambs vermindering
Bijlage beoordeling Verordeningen

Naam van de verordening:  Modelbeleidsregels ambtshalve verminderingen
Nummer verordening ca:   070
Datum vaststelling:    1 november 1999
Datum wijziging:      16 februari 2004
Datum aanpassing:     16 februari 2004

                   (1)        (2)         (3)        (4)     (5)        (6)       (7)      (8)       (9)       (10)         (11)
                        Niet behorend tot directe financiële rechtmatigheid           Direct relevant voor financiële rechtmatigheid


                                   Administratieve                                                   Verwijzing naar
                Algemeen    Termijnbepalingen   Bepalingen    Bevoegdheden  Bewijsstukken     Recht     Hoogte      Duur    Discussiepunten andere wetgeving   Hardheidsclausule

Artikelen         1, 5, 6                                           2, 3, 4

Toelichtingen       1. Begripsbepaling                                      2. bepaling                           art 65, 18a lid1
              en definities                                        wanneer                             Algemene Wet
                                                            ambtshalve                           inzake
                                                            vermindering                          rijksbelalstingen en
                                                            wordt verleend                         de artikelen 231,242
                                                                                            en 244 van de
                                                                                            gemeentewet
              5. mededelingen en                                      3.Uitzonderinge                         art 219
              afwijzingen                                         n op art 2 hoe                         gemeentewet;
                                                            om met                             opsomming
                                                            termijnbepaling                         gemeentelijke
                                                            en bij indiening                        belastingen waar
                                                            en indien men                          ambtshalve
                                                            deze termijn                          vermindering van
                                                            door grove                           toepassing is
                                                            schuld heeft
                                                            laten
                                                            verstrijken.
              6. Slotbepalingen                                      4.
                                                            Jurisprudentie
                                                            en bepalingen
                                                            wanneer men
                                                            ook ambtshalve
                                                            vermindering
                                                            kan toepassen
                                                           Page 72 of 142
                                                       071 Reglement Burg Stand
Bijlage beoordeling Verordeningen

Naam van de verordening:  Modelreglement Burgelijke stand
Nummer verordening ca:   071
Datum vaststelling:    1 mei 1995
Datum wijziging:      9 juli 2003
Datum aanpassing:     9 juli 2003

                   (1)         (2)         (3)        (4)     (5)        (6)       (7)      (8)       (9)       (10)         (11)
                         Niet behorend tot directe financiële rechtmatigheid          Direct relevant voor financiële rechtmatigheid


                                   Administratieve                                                   Verwijzing naar
                Algemeen     Termijnbepalingen   Bepalingen    Bevoegdheden  Bewijsstukken    Recht     Hoogte      Duur    Discussiepunten andere wetgeving  Hardheidsclausule

Artikelen         Overige                                                                                     6.5

Toelichtingen       Geen financiële                                                                                 6.5.
              bepalingen voor het                                                                               Hardheidsclausule
              reglement. Er staat
              alleen iets
              opgenomen over
              de inregeling van
              de burgelijke stand
                                                          Page 73 of 142
                                                          072 Hondenbelasting
Bijlage beoordeling Verordeningen

Naam van de verordening: Modelverordening Hondenbelasting
Nummer verordening ca: 072
Datum vaststelling:   1 november 1999
Datum wijziging:     13 oktober 2004
Datum aanpassing:    13 oktober 2004

                  (1)         (2)         (3)        (4)       (5)        (6)       (7)      (8)       (9)       (10)        (11)
                        Niet behorend tot directe financiële rechtmatigheid            Direct relevant voor financiële rechtmatigheid


                                  Administratieve                                                    Verwijzing naar
               Algemeen     Termijnbepalingen   Bepalingen    Bevoegdheden   Bewijsstukken     Recht     Hoogte      Duur    Discussiepunten andere wetgeving  Hardheidsclausule

Artikelen        1, 6, 11                  7, 9       10                 2, 3       4, 5, 8     8               3 (Honden- en
                                                                                             Kattenbesluit
                                                                                             1999), 10 (Nadere
                                                                                             regels met
                                                                                             betrekking tot de
                                                                                             heffing en
                                                                                             invordering van de
                                                                                             hondenbelasting)


Toelichtingen      1, 6.Belastbaar feit            7 Wijze van    10 Nadere regels          2 Houder van  4. Maatstaf van 8 Tijdstip van
            omschreven                 heffing      door het College          een hond    heffing op basis heffing en
                                                                     van aantal    vermindering
                                                                     honden
            11.                     9 Betaling in                    3 niet opleggen 5. Tarief van de
            inwerkingtreding              termijnen                      van heffing op heffing
                                                             basis van …
                                                                     8 Tijdstip van
                                                                     heffing en
                                                                     vermindering
                                                           Page 74 of 142
                                                                   073 rekenk com
Bijlage beoordeling Verordeningen

Naam van de verordening:  Modeverordening op de rekenkamercommissie
Nummer verordening ca:   073
Datum vaststelling:    8 december 2002
Datum wijziging:      9 juli 2003
Datum aanpassing:     9 juli 2003

                   (1)          (2)         (3)        (4)        (5)      (6)       (7)      (8)       (9)       (10)        (11)
                          Niet behorend tot directe financiële rechtmatigheid           Direct relevant voor financiële rechtmatigheid


                                    Administratieve                                                    Verwijzing naar
              Algemeen        Termijnbepalingen  Bepalingen    Bevoegdheden     Bewijsstukken Recht       Hoogte      Duur    Discussiepunten andere wetgeving  Hardheidsclausule

Artikelen         1, 4, 5, 7, 8, 9, 12,            9         2, 3, 10, 11           6, 11
              13

Toelichtingen       1.                               2. bevoegdheid          6. vergoeding
              begripsbepalingen                       van de raad om          van de leden
                                             een                van de
                                             rekenkamercommi          rekenkamercom
                                             ssie in te stellen        missie wordt
                                                              bepaald op
                                                              basis van de
                                                              gemeentewet
              4. eed                             3. benoeming van         11.
                                             de leden heeft          voorgeschreven
                                             plaats door de          welke kosten
                                             raad               ten laste van
                                                              het budget
                                                              gebracht
                                                              mogen worden.
              5. ontslag en non-                       10. werkwijze
              activiteit
              7. ambtelijk                          11. bevoegd tot
              secretaris                           doen van uitgaven
                                             binnen het
                                             beschikbare
                                             budget
              8. reglement van
              orde
              9.
              onderwerpselectie
              en
              opdrachtverlening
              zal plaatsvinden
              door de
              rekenkamer-
              commissie. De
              Raad kan echter
              gemotiveerd
              onderwerpen
              aandragen
              12.
              inwerkingtreding
              13. citeerartikel
                                                                   Page 75 of 142
                                                            074 watertoeristen
Bijlage beoordeling Verordeningen

Naam van de verordening:  Modelverordening watertoeristenbelasting
Nummer verordening ca:   074
Datum vaststelling:    1 november 1999
Datum wijziging:      9 maart 2003
Datum aanpassing:     9 juli 2003

                  (1)         (2)          (3)        (4)       (5)        (6)       (7)      (8)         (9)       (10)        (11)
                        Niet behorend tot directe financiële rechtmatigheid              Direct relevant voor financiële rechtmatigheid


                                    Administratieve                                                      Verwijzing naar
                Algemeen    Termijnbepalingen     Bepalingen     Bevoegdheden  Bewijsstukken     Recht       Hoogte      Duur    Discussiepunten andere wetgeving  Hardheidsclausule

Artikelen         1, 11, 13      10           8, 12                         2, 3, 4     5, 6       7, 9               10
                                                                                                (Invorderingswet
                                                                                                1990), 11 (Nadere
                                                                                                regels voor het
                                                                                                heffen en
                                                                                                invorderen van de
                                                                                                watertoeristenbela
                                                                                                sting)


Toelichtingen       1.         10. termijnen van   8. wijze van heffing                  2. belastbaar   5. maatstaf (en 7. tijdvak
              begripsbepalingen  betaling        van de belasting                    feit       eventuele
                                                                        forfaitaire)
                                                                        heffing
              11. nadere regels             12.                          3.        6.       9. aanslaggrens
                                   aanmeldingsplicht                   belastingplichtig belastingtarief
                                                               e voor de
                                                               belasting
              13.                                                4. vrijstellingen
              inwerkingtreding                                         voor het niet
                                                               opleggen van
                                                               een
                                                               belastingaansla
                                                               g
                                                            Page 76 of 142
                                                                076 Privacy reglement
Bijlage beoordeling Verordeningen

Naam van de verordening: Voorbeeld privacyreglement
Nummer verordening ca: 076
Datum vaststelling:   19 oktober 2001
Datum wijziging:     9 juli 2003
Datum aanpassing:    9 juli 2003

                  (1)          (2)         (3)        (4)     (5)        (6)       (7)      (8)       (9)       (10)         (11)
                         Niet behorend tot directe financiële rechtmatigheid          Direct relevant voor financiële rechtmatigheid


                                   Administratieve                                                  Verwijzing naar
               Algemeen      Termijnbepalingen   Bepalingen   Bevoegdheden  Bewijsstukken    Recht      Hoogte     Duur    Discussiepunten andere wetgeving   Hardheidsclausule

Artikelen        Overige                                                    12

Toelichtingen      Het gaat hier om de                                              12. Er kan een                 Arbeidsvoorwaarden
             wijze van toewijzing                                             mogelijke                    bij misbruik van de
             van rechten en                                                financiële of                  ter beschikking
             verplichtingen ten                                              formele                     gestelde middelenen
             aanzien van e-mail                                              consequentie                  en technieken
             en internetgebruik.                                              aan verbonden
             Mogelijk misbruik                                               worden. Dit
             kan gesanctioneerd                                              moet dan in de
             worden door het                                                arbeidsvoorwaa
             ontzeggen van de                                               rdelijke sfeer
             mogelijkheden tot                                               worden
             gebruik van de ter                                              meegenomen.
             beschikking
             gestelde middelen.
             Misbruik kan
             disciplinair gestraft
             worden in de sfeer
             van de
             arbeidsvoorwaarde
             n. Hier kan dus
             mogelijk een relatie
             mee bestaan.
                                                                  Page 77 of 142
                                                      078 rechtspos buitengw amb BS
Bijlage beoordeling Verordeningen

Naam van de verordening:  rechtspositieregeling buitengewoon ambtenaar burg.stand
Nummer verordening ca:   078
Datum vaststelling:    28 januari 2000
Datum wijziging:      10 juli 2003
Datum aanpassing:     10 juli 2003

                   (1)         (2)         (3)        (4)     (5)        (6)       (7)      (8)        (9)       (10)        (11)
                         Niet behorend tot directe financiële rechtmatigheid          Direct relevant voor financiële rechtmatigheid


                                   Administratieve                                                    Verwijzing naar
                Algemeen     Termijnbepalingen   Bepalingen    Bevoegdheden  Bewijsstukken    Recht      Hoogte       Duur    Discussiepunten andere wetgeving   Hardheidsclausule

Artikelen         1, 8, 9                                           3.1, 4, 5, 6, 7  3.2, 3.3, 3.4, 3.5 2               3


Toelichtingen       1. Algemene                                         3.1, 4-7.     3.2-3.5. bepaalt 2. aanstelling         11. regeling is een
              bepalingen                                          koppeling met   hoogte                      uitwerking van
                                                            de wet      vergoeding                    CAR/UWO
                                                            CAR/UWO      inclusief
                                                                     toeslagen
              8-9. Slotbepalingen
                                                          Page 78 of 142
                                                     079 Voorb. klachtenverordening
Bijlage beoordeling Verordeningen

Naam van de verordening: Voorbeeldklachtenverordening
Nummer verordening ca: 079
Datum vaststelling:   1 december 1997
Datum wijziging:     10 juli 2003
Datum aanpassing:    10 juli 2003

                 (1)          (2)         (3)        (4)     (5)        (6)       (7)      (8)       (9)       (10)        (11)
                        Niet behorend tot directe financiële rechtmatigheid          Direct relevant voor financiële rechtmatigheid


                                  Administratieve                                                   Verwijzing naar
                Algemeen    Termijnbepalingen   Bepalingen    Bevoegdheden  Bewijsstukken    Recht      Hoogte     Duur    Discussiepunten andere wetgeving  Hardheidsclausule

Artikelen        Alle

Toelichtingen      Het gaat hierbij om
            een
            klachtenregeling
            met betrekking tot
            werkzaamheden
            van het
            indicatieorgaan.
            Het betreft hier een
            formele wijze van in
            bezwaar gaan
            tegen beslissingen
            van het orgaan.
            Hier staan geen
            rechtstreekse
            financiële
            beheershandelinge
            n tegenover.
                                                         Page 79 of 142
                                                           082 sub integr JGZ
Bijlage beoordeling Verordeningen

Naam van de verordening:  Modelbesluit subsidieverlening integrale jeugdgezondheidszorg
Nummer verordening ca:   082
Datum vaststelling:     23 oktober 2002
Datum wijziging:      31 oktober 2002
Datum aanpassing:      31 oktober 2002

                  (1)         (2)         (3)        (4)       (5)        (6)       (7)      (8)       (9)       (10)        (11)
                        Niet behorend tot directe financiële rechtmatigheid            Direct relevant voor financiële rechtmatigheid


                                   Administratieve                                                    Verwijzing naar
                Algemeen    Termijnbepalingen    Bepalingen     Bevoegdheden  Bewijsstukken     Recht    Hoogte      Duur    Discussiepunten andere wetgeving  Hardheidsclausule

Artikelen                                                         Alle                              (Wet collectieve
                                                                                              preventie
                                                                                              volksgezondheid
                                                                                              (Wcpv)), (incl.
                                                                                              AMvB
                                                                                              Jeugdgezondheids
                                                                                              zorg)

Toelichtingen
Betreft format voor brief
inzake besluitvorming
subsidieverlening. Format
bevat financiele
rechtmatigheidsaspecten,
betreffende recht, hoogte
en duur. Geen                                                                                       (incl. AMvB
afzonderlijke                                                                                       Jeugdgezondheidsz
artikelvermelding.                                                                                     org)
                                                                                              (Wet collectieve
In het delegatiebesluit                                                                                  preventie
worden de bevoegdheden                                                                                   volksgezondheid
ihkv de Trv gedelegeerd.                                                                                  (Wcpv)
                                                            Page 80 of 142
                                                         083 delegatie TRV
Bijlage beoordeling Verordeningen

Naam van de verordening: Modeldelegatiebesluit bevoegdheden in het kader van de Trv
Nummer verordening ca: 083
Datum vaststelling:   9 mei 2001
Datum wijziging:     9 mei 2001
Datum aanpassing:    9 mei 2001

                    (1)       (2)         (3)        (4)     (5)        (6)       (7)      (8)       (9)       (10)        (11)
                        Niet behorend tot directe financiële rechtmatigheid          Direct relevant voor financiële rechtmatigheid


                                   Administratieve                                                   Verwijzing naar
                   Algemeen  Termijnbepalingen   Bepalingen    Bevoegdheden  Bewijsstukken    Recht     Hoogte      Duur    Discussiepunten andere wetgeving  Hardheidsclausule

Artikelen           2, 3                                                                           1 (Tijdelijke
                                                                                            regeling
                                                                                            vroegsignalering)

Toelichtingen         2. in werking                                                                      1. verwijzing naar
               treding                                                                         bevoegheden in de
                                                                                            Trv Tijdelijke
                                                                                            regeling
                                                                                            vroegsignalering
               3. citeertitel

Besluit regelt de delegatie
van de bevoegdheden in
het kader van de tijdelijke
regeling vroegsignalering.
Regeling is inmiddels
afgelopen en opgevolgd
door RSU. Geen
financiële
beheershandelingen.
                                                          Page 81 of 142
                                                   085 orderegl vergad
Bijlage beoordeling Verordeningen

Naam van de verordening:  Raadsbesluit ordereglement vergaderingen enz gemeenteraad
Nummer verordening ca:   085
Datum vaststelling:    1 januari 1994
Datum wijziging:      1 mei 2002
Datum aanpassing:     1 mei 2002

                  (1)        (2)         (3)        (4)      (5)       (6)       (7)      (8)       (9)       (10)        (11)
                       Niet behorend tot directe financiële rechtmatigheid           Direct relevant voor financiële rechtmatigheid


                                Administratieve                                                     Verwijzing naar
                 Algemeen  Termijnbepalingen  Bepalingen      Bevoegdheden  Bewijsstukken     Recht    Hoogte      Duur    Discussiepunten andere wetgeving  Hardheidsclausule

Artikelen         Alle

Toelichtingen
                                                    Page 82 of 142
                                                        086 binnen tuv noodverord
Bijlage beoordeling Verordeningen

Naam van de verordening:  Modelverordening binnentreden ter uitvoering noodverordeningen
Nummer verordening ca:   086
Datum vaststelling:     1 februari 1999
Datum wijziging:      15 mei 2000
Datum aanpassing:      15 mei 2000

                   (1)        (2)          (3)         (4)      (5)        (6)       (7)      (8)       (9)        (10)        (11)
                        Niet behorend tot directe financiële rechtmatigheid              Direct relevant voor financiële rechtmatigheid


                                    Administratieve                                                      Verwijzing naar
                  Algemeen   Termijnbepalingen    Bepalingen     Bevoegdheden  Bewijsstukken     Recht     Hoogte      Duur    Discussiepunten  andere wetgeving  Hardheidsclausule

Artikelen          Alle

Toelichtingen
Geen afzonderlijke
artikelen in verordening
uitgewerkt, geen
financiele
beheershandelingen, dus
niet behorend tot directe
financiele rechtmatigheid
                                                            Page 83 of 142
                                                           088 lijkbezorg
Bijlage beoordeling Verordeningen

Naam van de verordening:  Modelverordening lijkbezorgingsrechten
Nummer verordening ca:   088
Datum vaststelling:    1 november 1999
Datum wijziging:      1 april 2004
Datum aanpassing:     1 april 2004

                  (1)          (2)         (3)        (4)      (5)        (6)       (7)      (8)            (9)       (10)         (11)
                         Niet behorend tot directe financiële rechtmatigheid           Direct relevant voor financiële rechtmatigheid


                                   Administratieve                                                         Verwijzing naar
                Algemeen     Termijnbepalingen   Bepalingen     Bevoegdheden  Bewijsstukken    Recht        Hoogte       Duur     Discussiepunten andere wetgeving    Hardheidsclausule

Artikelen         1, 13                   7, 8.1, 9, 10                    2, 3, 4, 11     5, 8.2/3      6                 8 (Tarieventabel),
                                                                                                  12 (Nadere regels
                                                                                                  met betrekking tot
                                                                                                  de heffing en
                                                                                                  invordering van de
                                                                                                  rechten)

Toelichtingen       1.                     7.wijze van                     2. belastbaar    5.rechten     6.                8. Tarieventabel
              begripsomschrijving            heffing verwezen                  feit         worden       belastingtijdvak
                                   naar tarieventabel                            geheven naar    is gelijk aan
                                   ook voor                                 maatstaven en   periode die
                                   onderhoud en                               de tarieven    wordt afgekocht
                                   bekendmaking                               opgenomen in    en/of
                                   aan                                   de tarieventa-   kalenderjaar
                                   belastingplichtige                            bel


              13.                     8.1 ontstaan van                  3.          8. heffing naar                   12. het college van
              Inwerkingtreding en            belastingschuld;                  belastingplicht   tijdsgelang voor                   B&W kan nadere
              Citeertitel                                                     de jaarlijks                     regels stellen mbt de
                                                                        verschuldigde                    heffing en
                                                                        rechten                       invordering van de
                                                                                                  rechten.
                                   9. ontstaan van                   4. vrijstellingen
                                   de                         mbt belastbaar
                                   belastingschuld                   feit
                                   voor de overige
                                   rechten met
                                   verwijzing naar
                                   tarieventabel.
                                   10.termijnen                    11.Bij
                                   gesteld aan de                   invordering
                                   betaling van de                   leges wordt
                                   rechten                       geen
                                                             kwijtschelding
                                                             verleend
                                                           Page 84 of 142
                                                          089 beheer vermogenswaarden
Bijlage beoordeling Verordeningen

Naam van de verordening:  Verordening op de organisatie van de administratie en van het beheer van vermogenswaarden van de algemene dienst en van de takken van dienst
Nummer verordening ca:   089
Datum vaststelling:    1 mei 1995
Datum wijziging:      15 mei 2000
Datum aanpassing:     15 mei 2000

                  (1)          (2)         (3)        (4)        (5)        (6)       (7)      (8)       (9)       (10)        (11)
                         Niet behorend tot directe financiële rechtmatigheid             Direct relevant voor financiële rechtmatigheid


                                    Administratieve                                                     Verwijzing naar
                Algemeen     Termijnbepalingen    Bepalingen      Bevoegdheden  Bewijsstukken    Recht     Hoogte      Duur    Discussiepunten andere wetgeving  Hardheidsclausule

Artikelen         1, 12, 14, 15.3-4,   15.2         2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,         3.5
              16                      9, 10, 11, 13,
                                    15.1

Toelichtingen       1. Definities     15.2. aanbieding   2. Inrichting             3.5. Bewijsdoc
                         rekening en verslag  organisatie              opzet ao/ic en
                                    beheer en               MCS
                                    administratie
              12. Informatieplicht             3.
                                    Verantwoordelijkh
                                    eid beheer en
                                    administratie
              14. Periodieke                4. Inrichting
              bedrijfsdiagnose               administratie
              15. Verantwoording              5. Inrichting MCS
              en decharge

              16. Slotbepalingen              6. functionarissen

                                    7.
                                    gemeentecontroll
                                    er
                                    8. controller
                                    9. administrateur
                                    10. beheerder
                                    11. beheerder
                                    financiën,
                                    organisatie
                                    eenheid
                                    13. coördinatie
                                    informatievoorzie
                                    ning
                                    15.1 rekening en
                                    verslag gevoerde
                                    beheer
                                                              Page 85 of 142
                                                              094 subsverord stedelijke vern
Bijlage beoordeling Verordeningen

Naam van de verordening:  Subsidieverordening stedelijke vernieuwing
Nummer verordening ca:   094
Datum vaststelling:    13 juli 2001
Datum wijziging:      30 juni 2003
Datum aanpassing:     30 juni 2003

                  (1)         (2)         (3)        (4)            (5)       (6)       (7)      (8)       (9)       (10)          (11)
                        Niet behorend tot directe financiële rechtmatigheid                Direct relevant voor financiële rechtmatigheid


                                    Administratieve                                                       Verwijzing naar
                Algemeen     Termijnbepalingen     Bepalingen     Bevoegdheden    Bewijsstukken     Recht       Hoogte    Duur    Discussiepunten andere wetgeving   Hardheidsclausule

Artikelen         1, 23, 24, 25, 26,  4.2, 5.1, 5.2, 5.3, 7.1, 2.1, 4.1, 7.3, 9.2, 2.3, 10.1, 12, 14,  7.4, 11.2, 12  2.2, 5.4, 5.5,  3.1, 3.2, 8.2,                10          3.3, 3.4, 7.6, 11,
              27          7.2, 7.5, 8.1, 8.3, 9.1, 9.3, 16, 17, 19.3, 17, 18.1, 18.2,            5.6, 6, 10.2, 13, 8.4                                 16.1, 19, 20
                        19.2,          22                            15 16.2, 18.3,
                                                                  18.4,

Toelichtingen       1.begripsbepaling  4.2. aanvraag      2.1     2.3 College          7.4       2.2 doeleinden  3.1 een                    10 uitsluiting art 4.24 3.3, 3.4 Raad mag
                        voor…..               bepaalt of
                                    gebiedsbepaling              bewijsstukken           subsidieplafond                AWB           plan en
                                          aanvraag i.b.         gereedmelding                                              subsidieplafond
                                          wordt genomen                                                             aanpassen
              23-27.        5.1 bevestiging  4.1       10.1 College kan       11.2       5.4, 5.5    3.2 meerdere                               7.6. college kan
              slotbepalingen    aanvraag binnen….. aanvraagformulie ontw.subsidie         bewijsstukken  weigeringsgron subsidieplafond                             afwijkende procedure
                                  r        toekennen           aanvraag     den                                           van gereedmelding
                                                                                                              vaststellen

                        5.2 beslissing binnen 7.3          12 College kan             5.6 rangorde   8.2 aanpassing                            11, 19 tijdstip
                                   gereedmeldings -   weigeren.               behandeling   hoogte bij niet                           indiening opgerekt.
                                   formulier                                   naleving
                        5.3                     14 College kan             6 verplichtingen 8.4 (hoogte)                             16.1
                        verleningtermijnen             het gebied                       subsidie                               doelgroepsubsidie
                                              beperken                        vaststellen
                        7.1, 7.2,        9.2 afwijkende   17                   10.2                                         20 verordening kan
                        indieningstermijnen   procedure      weigeringsgronde            Voorwaarden                                      buiten door college
                                    uitbetaling     n                   voor plan                                       buiten beschouwing
                                                                                                             worden gelaten
                        8.3 verlening termijn 9.3 voorschotten 18.1, 18.2 College             15 voorwaarde
                                            kan subsidies voor             permanente
                                            geluidwerende vz              bewoning
                                            toestaan/
                                            weigeren.

                        9.2         22 toezicht                          16.2 definitie
                        uitbetalingstermijn naleving                           kwaliteit
                        19.2                                        18.3, 18.4
                        gereedmeldingstermij                                verplichten en
                        n                                         voorwaarden
                                                                  voor
                                                                  geluidswerende
                                                                  subsidie
                                                                 Page 86 of 142
                                                        095 aanw belplichtige
Bijlage beoordeling Verordeningen

Naam van de verordening: Modelbeleidsregels voor aanwijzen van belastingplichtige
Nummer verordening ca: 095
Datum vaststelling:   1 oktober 1999
Datum wijziging:     16 februari 2004
Datum aanpassing:    16 februari 2004

                 (1)         (2)         (3)        (4)     (5)        (6)       (7)      (8)       (9)       (10)        (11)
                       Niet behorend tot directe financiële rechtmatigheid          Direct relevant voor financiële rechtmatigheid


                                  Administratieve                                                  Verwijzing naar
               Algemeen    Termijnbepalingen    Bepalingen   Bevoegdheden  Bewijsstukken    Recht     Hoogte      Duur    Discussiepunten andere wetgeving  Hardheidsclausule

Artikelen                             Alle

Toelichtingen

Géén financiële
beheershandelingen. Het
zijn nadere beleidsregels
voor het aanwijzen van
een belastingplichtige in
een keuzesituatie. Hierbij
is het echter wel van
belang dat de aanslag
aan de juiste persoon
wordt opgelegd.
                                                          Page 87 of 142
                                                        096 Buitengewoon Ambt
Bijlage beoordeling Verordeningen

Naam van de verordening: Modelbenoemingsbesluit Buitengewoon ambtenaar van de burgelijke stand
Nummer verordening ca: 096
Datum vaststelling:   1 mei 1995
Datum wijziging:     1 juli 2003
Datum aanpassing:    1 juli 2003

                 (1)        (2)         (3)        (4)     (5)        (6)       (7)      (8)       (9)       (10)        (11)
                       Niet behorend tot directe financiële rechtmatigheid           Direct relevant voor financiële rechtmatigheid


                                 Administratieve                                                   Verwijzing naar
                Algemeen   Termijnbepalingen   Bepalingen    Bevoegdheden  Bewijsstukken    Recht     Hoogte      Duur    Discussiepunten andere wetgeving  Hardheidsclausule

Artikelen        Alle                                                                            Ambtenarenwet

Toelichtingen      Is een model voor                                                                      Ambtenarenwet
             benoeming; geen
             wettelijke
             verordening
             Wordt
             meegenomen bij de
             controle op de
             personele kosten
                                                         Page 88 of 142
                                                          098 burgerinit
Bijlage beoordeling Verordeningen

Naam van de verordening:   Modelbepalingen burgerinitiatief
Nummer verordening ca:    098
Datum vaststelling:      10 januari 2000
Datum wijziging:       10 januari 2000
Datum aanpassing:       10 januari 2000

                    (1)        (2)         (3)        (4)     (5)        (6)       (7)      (8)       (9)       (10)        (11)
                         Niet behorend tot directe financiële rechtmatigheid          Direct relevant voor financiële rechtmatigheid


                                    Administratieve                                                   Verwijzing naar
                   Algemeen   Termijnbepalingen   Bepalingen    Bevoegdheden  Bewijsstukken    Recht     Hoogte      Duur    Discussiepunten andere wetgeving  Hardheidsclausule

Artikelen           Alle

Toelichtingen
Géén financiële
beheershandelingen. Het
zijn nadere voorwaarden
voor het plaatsen van een
voorstel van
initiatiefgerechtigde op de
agenda van de
vergadering van de raad.
                                                          Page 89 of 142
                                                           099 Externe klacht
Bijlage beoordeling Verordeningen

Naam van de verordening:  Modelverordening externe klantenbehandeling
Nummer verordening ca:   099
Datum vaststelling:    1 december 2000
Datum wijziging:      1 juli 2003
Datum aanpassing:     1 juli 2003

                  (1)          (2)         (3)        (4)      (5)        (6)       (7)      (8)       (9)       (10)        (11)
                         Niet behorend tot directe financiële rechtmatigheid           Direct relevant voor financiële rechtmatigheid


                                    Administratieve                                                   Verwijzing naar
                Algemeen      Termijnbepalingen   Bepalingen    Bevoegdheden  Bewijsstukken    Recht     Hoogte      Duur    Discussiepunten andere wetgeving  Hardheidsclausule

Artikelen         1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 7          23                                                        14, 15 (Algemene
              10, 11, 12, 13, 14,                                                                      wet bestuursrecht)
              15, 16, 17, 18, 19,
              20, 21, 22, 24, 25,
              26

Toelichtingen       Er zijn geen echte   7. Zittingsduur van  23. Jaarlijks
              financiële       de ombudsman     indienen van een
              rechtmatigheids               jaarverslag
              consequenties
              verbonden aan
              deze verordening
                                                           Page 90 of 142
                                                                 100 mat fin gelijk onderw
Bijlage beoordeling Verordeningen

Naam van de verordening:   Verordening materiële financiële gelijkstelling onderwijs
Nummer verordening ca:    100
Datum vaststelling:     1 januari 1999
Datum wijziging:       22 december 1999
Datum aanpassing:      22 december 1999

                   (1)         (2)          (3)         (4)            (5)        (6)       (7)      (8)           (9)       (10)         (11)
                          Niet behorend tot directe financiële rechtmatigheid                    Direct relevant voor financiële rechtmatigheid


                                        Administratieve                                                             Verwijzing naar
                 Algemeen     Termijnbepalingen      Bepalingen      Bevoegdheden     Bewijsstukken     Recht       Hoogte        Duur     Discussiepunten andere wetgeving  Hardheidsclausule

Artikelen          1, 21         4, 5, 6, 7, 10, 13, 14  4, 9, 12.1, 12.4, 14,19  18        6          2, 3, 5, 6, 8, 10, 2, 12.3, 15, 16   12.2, 17                       20
                                                                       11, 12.2, 13, 16


Toelichtingen        1. begripsbepalingen4. jaarlijks voor 1 juli  4. verstrekken van een  18. verbod op            2
                                                            6. indiening aanvraag. de raad kan    2.         12.2. inhoud                     20. in gevallen
                         verstrekken van een    overzicht van de     vervreemding van           een         subsidieplafond   beschikking ten                    waarin de
                         overzicht van de      toegekende        de toegekende            subsidieplafond   en         aanzien van het                    verordening niet
                         toegekende         voorzieningen       voorzieningen            vaststellen en    verdelingsregel   tijdvak                        voorziet besluit het
                         voorzieningen voor                                    de hierbij      s          waarvoor de                      College van B&W
                         het schooljaar                                      behorende                subsidie geldt
                                                                      verdelingsregel
                                                                      s
Het gaat hier om de     21. citeerartikel   5. toevoegen,      9. indienen aanvraag                      3. B&W        12. inhoud     17.
spelregels voor het                wijzigen         door schoolbestuur bij                     kunnen        beschikking.    Mogelijkheid tot
aanvragen van                                B&W                              besluiten tot het  hoogte van de    terugvordering
voorzieningen. Bij de                                                           aanvullen van    subsidie      van ten
opgestelde verordening                                                           de verordening              onrechte
moet een bijlage zijn                                                           met een                 beschikte of ter
gevoegd waaruit duidelijk                                                         aanvullende               beschikking
blijkt welke voorzieningen                                                         voorziening.               gestelde
voor vergoeding in                                                             Hiervoor                 middelen
aanmerking komen. Per                                                           moeten                  binnen 5 jaar na
voorziening is vervolgens                                                         afzonderlijke              vaststelling
ook bepaald welke formele                                                         criteria worden
grondslagen gelden. Wel                                                          vastgesteld
aanvragen, termijnen, etc.
Dit is wel van belang in het
kader van vaststelllen van
de criteria op basis
waarvan toetsing
plaatsvindt.
                          6. indiening     12.1, 12.4 Wat is de                         5. toevoegen,   15.
                          aanvraag moet tijdig mogelijke inhoud van                         wijzigen      intrekken/wijzig
                          plaatsvinden. Is   een beschikking                                     en beschikking
                          afhankelijk van het                                             van
                          soort voorziening                                              subsidievaststel
                                                                                ling is mogelijk
                                                                                ten nadele van
                                                                                het
                                                                                schoolbestuur

                          7. beslissingstermijn 14. subsidievaststelling                      6. indiening    16.
                          voor het beoordelen binnen de gestelde                          aanvraag; bij   intrekken/wijzig
                          van een aanvraag   termijnen                              overschrijden   en beschikking
                                                                       van de       subsidieverlenin
                                                                       indieningstermij  g is mogelijk ten
                                                                       n beslissen    nadele van het
                                                                       B&W om de     schoolbestuur
                                                                       aanvraag niet te
                                                                       behandelen
                                                                    Page 91 of 142
                                                           100 mat fin gelijk onderw
Bijlage beoordeling Verordeningen

Naam van de verordening:  Verordening materiële financiële gelijkstelling onderwijs
Nummer verordening ca:   100
Datum vaststelling:    1 januari 1999
Datum wijziging:      22 december 1999
Datum aanpassing:     22 december 1999

                  (1)         (2)          (3)         (4)        (5)        (6)       (7)      (8)       (9)       (10)        (11)
                        Niet behorend tot directe financiële rechtmatigheid                Direct relevant voor financiële rechtmatigheid


                                      Administratieve                                                     Verwijzing naar
                Algemeen     Termijnbepalingen      Bepalingen     Bevoegdheden  Bewijsstukken     Recht     Hoogte      Duur    Discussiepunten andere wetgeving  Hardheidsclausule
                        10. beslissingstermijn  19.                           7. als
                        voor het aanvragen    informatieverstrekking                  beslissingstermi
                        van een aanvullende   door schoolbestuur op                  jn wordt
                        voorziening       verzoek van B&W                     overschreden
                                                                 dan
                                                                 automatische
                                                                 vaststelling
                        13. uitvoering                                  8.
                        beschikking. tijdig                                weigeringsgron
                        indienen van verzoek                               den voor het
                        tot vaststelling                                 afwijzen van
                                                                 een
                                                                 aangevraagde
                                                                 voorziening.
                                                                 niet in regeling,
                                                                 criteria voldoen
                                                                 niet of
                                                                 subsidieplafond
                                                                 wordt
                                                                 overschreden
                        14.                                        10.
                        subsidievaststelling                               beslissingstermi
                                                                 jn overschreden
                                                                 dan
                                                                 automatische
                                                                 vaststelling

                                                                 11.
                                                                 weigeringsgron
                                                                 den voor het
                                                                 afwijzen van
                                                                 een
                                                                 aangevraagde
                                                                 aanvullende
                                                                 voorziening.
                                                                 niet in regeling,
                                                                 criteria voldoen
                                                                 niet of
                                                                 subsidieplafond
                                                                 wordt
                                                                 overschreden
                                                                 12. inhoud
                                                                 beschikking.
                                                                 gaat om de
                                                                 wijze van
                                                                 uivoering. Wat
                                                                 zijn de
                                                                 voorwaarden
                                                              Page 92 of 142
                                                         100 mat fin gelijk onderw
Bijlage beoordeling Verordeningen

Naam van de verordening:  Verordening materiële financiële gelijkstelling onderwijs
Nummer verordening ca:   100
Datum vaststelling:    1 januari 1999
Datum wijziging:      22 december 1999
Datum aanpassing:     22 december 1999

                  (1)         (2)          (3)         (4)     (5)        (6)       (7)      (8)       (9)       (10)        (11)
                        Niet behorend tot directe financiële rechtmatigheid             Direct relevant voor financiële rechtmatigheid


                                      Administratieve                                                   Verwijzing naar
                Algemeen     Termijnbepalingen      Bepalingen   Bevoegdheden  Bewijsstukken     Recht     Hoogte      Duur    Discussiepunten andere wetgeving  Hardheidsclausule
                                                               13.
                                                               Subsidieontvan
                                                               ger moet
                                                               aantonen dat
                                                               aan
                                                               verplichtingen is
                                                               voldaan. Als dit
                                                               niet het geval is
                                                               dan kan
                                                               gemeente
                                                               besluiten tot
                                                               een lagere
                                                               vaststelling van
                                                               de subsidie
                                                            Page 93 of 142
                                                          101 raadgev referendum
Bijlage beoordeling Verordeningen

Naam van de verordening:   Modelverordening op het raadgevend referendum
Nummer verordening ca:    101
Datum vaststelling:      1 januari 2001
Datum wijziging:       1 april 2001
Datum aanpassing:       1 april 2001

                    (1)         (2)          (3)        (4)      (5)        (6)       (7)      (8)       (9)       (10)        (11)
                          Niet behorend tot directe financiële rechtmatigheid            Direct relevant voor financiële rechtmatigheid


                                      Administratieve                                                   Verwijzing naar
                  Algemeen     Termijnbepalingen    Bepalingen    Bevoegdheden  Bewijsstukken    Recht     Hoogte      Duur    Discussiepunten andere wetgeving  Hardheidsclausule

Artikelen           1, 2, 4, 5                                                   3

Toelichtingen         1.                                                       3. budget
               begripsbepalingen                                               vaststelling
                                                                       voor
                                                                       referendum
               2. uitzonderingen
               4. inwerkingtreding
Met uitzondering van het
afzonderlijk beschikbaar
stellen van een budget is
er in principe geen verdere
financiële rechtmatigheid
opgenomen.
               5. citeerartikel
                                                             Page 94 of 142
                                                       102 Voorbverord onderw.beleid
Bijlage beoordeling Verordeningen

Naam van de verordening:  Voorbeeldverordening overleg lokaal onderwijsbeleid
Nummer verordening ca:   102
Datum vaststelling:    1 december 1997
Datum wijziging:      7 februari 2000
Datum aanpassing:     7 februari 2000

                  (1)          (2)         (3)        (4)     (5)        (6)       (7)      (8)       (9)       (10)        (11)
                          Niet behorend tot directe financiële rechtmatigheid          Direct relevant voor financiële rechtmatigheid


                                    Administratieve                                                   Verwijzing naar
                 Algemeen     Termijnbepalingen   Bepalingen    Bevoegdheden  Bewijsstukken    Recht      Hoogte      Duur    Discussiepunten andere wetgeving  Hardheidsclausule

Artikelen         Alle

Toelichtingen       Het gaat bij deze
              verordening om
              een overlegsituatie -
              wijze van de
              partijen in het
              lokaal
              onderwijsveld. Het
              overlegorgaan
              geeft aan het
              College advies bij
              mogelijke vragen
              die door
              belanghebbenden
              zijn gesteld in
              bijvoorbeeld de
              verdeling van
              onderwijsmiddelen.
              Er bestaat geen
              directe financiële
              relatie
                                                           Page 95 of 142
                                                           107 referendumverord
Bijlage beoordeling Verordeningen

Naam van de verordening:  Modelreferendumverordening
Nummer verordening ca:   107
Datum vaststelling:    9 juli 1997
Datum wijziging:      14 september 2001
Datum aanpassing:     14 september 2001

                  (1)         (2)         (3)        (4)       (5)        (6)       (7)      (8)       (9)       (10)        (11)
                        Niet behorend tot directe financiële rechtmatigheid            Direct relevant voor financiële rechtmatigheid


                                   Administratieve                                                    Verwijzing naar
                Algemeen     Termijnbepalingen   Bepalingen     Bevoegdheden  Bewijsstukken    Recht       Hoogte     Duur    Discussiepunten andere wetgeving  Hardheidsclausule

Artikelen         1, 19, 20                 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 17               13, 14, 18     13, 14, 18
                                   9, 10, 11, 12,15,
                                   16,

Toelichtingen       1.begripsbepalinge            2-12, 15, 16.    17. beslissing          13-14.       13-14.
              n                     Nadere       raad in             beschikbaar    beschikbaar
                                   bepalingen     eerstvolgende          stellen van    stellen van
                                   inzake het     vergadering na          budget en     budget en
                                   houden van een   referendum            dekking voor    dekking voor
                                   referendum                      een referendum   een referendum
                                                             in de begroting  in de begroting

             19, 20.                                             18. strafsanctie  18. strafsanctie
Verordening betreft   Inwerkingtreding en                                       igv vervalsing   igv vervalsing
voorwaarden gesteld aan citeertitel                                            stembiljetten   stembiljet-ten
het houden van een                                                    etc.        etc.
referendum. Geen directe
financiele bepalingen,
behoudens art 13/14
beschikbaar stellen
budget en dekking
hiervoor in begroting
alsmede strafbepaling
                                                            Page 96 of 142
                                                                  112 huisv bep invull
Bijlage beoordeling Verordeningen

Naam van de verordening:  Huisvestingsverordening met een beperkte invulling
Nummer verordening ca:   112
Datum vaststelling:    1 november 1994
Datum wijziging:      19 december 2001
Datum aanpassing:     19 december 2001

                  (1)          (2)         (3)       (4)         (5)         (6)       (7)      (8)       (9)       (10)          (11)
                          Niet behorend tot directe financiële rechtmatigheid               Direct relevant voor financiële rechtmatigheid


                                    Administratieve                                                       Verwijzing naar
                Algemeen      Termijnbepalingen   Bepalingen      Bevoegdheden  Bewijsstukken      Recht       Hoogte    Duur    Discussiepunten andere wetgeving   Hardheidsclausule

Artikelen         1, 6, 12, 13, 14, 15            2, 3, 5, 10     7          4         9          9                                 8, 11


Toelichtingen       1.                     2.          7. B&W kunnen    4. aanvraag    9.         9. hoogte van                11. Restbepalingen .  8. B&W zijn bevoegd
              Begripsbepalingen              werkingsgebied    overeenkomsten   indienen voor   strafbepalingen   de geldboete                Indien verordening   om van de
                                    alleen van      sluiten met     huisvestingsver-  indien men     van de 3de                 niet voorziet in    verordening is
                                    toepassing op    eigenaren over   gunning en te   handelt in strijd  categorie                  bepaalde gevallen is  bijzondere gevallen
                                    woonruimten met   het in gebruik   overleggen     met art 3 dan                          B&W bevoegd om te   af te wijken
                                    bepaalde       geven van      stukken      geldboete van                          beslissen over te
                                    huurprijs, niet op  woonruimte               ten hoogste 3de                         verdeling van
                                    eigendom,                          categorie of 4                         woonruimte
                                    andersoortige                        maanden
                                    woningen,                          hechtenis
                                    standplaatsen,
                                    ligplaats of
                                    onzelfstandige
                                    woning
              6. inkomensgrens              3.verbod om     11.                                                  Bij afgifte
              (vervallen)                 zonder        Restbepalingen .                                            vergunning wordt
                                    huisvestingsverg   Indien                                                 veelal leges
                                    unning woning te   verordening niet                                            geheven (zie 011
                                    betrekken; 5.    voorziet in                                              model verordening
                                    criteria voor    bepaalde gevallen                                           leges). Het
                                    vergunningverleni  is B&W bevoegd                                             verstrekken van een
                                    ng en plaatsen    om te beslissen                                            vergunning is dan
                                    advertentie     over te verdeling                                           een financiële
                                              van woonruimte                                             beheershandeling,
                                                                                                  recht)
              12. Bij wijizging van            10. handhaving.
              verordening                 Toezicht op
              overleg met                 bepalingen door
              instanties binnen              de door B&W
              de gemeente                 aangewezen
                                    ambtenaar
              13.
              overgangsbepaling
              en
              14. Citeertitel
              15.
              Inwerkingtreding
                                                                    Page 97 of 142
                                                        113 bekostiging
Bijlage beoordeling Verordeningen

Naam van de verordening:  Aangevuld bekostigingsbesluit
Nummer verordening ca:   113
Datum vaststelling:    1 december 1999
Datum wijziging:      22 september 2000
Datum aanpassing:     22 september 2000

                  (1)        (2)         (3)        (4)     (5)        (6)       (7)      (8)       (9)       (10)         (11)
                       Niet behorend tot directe financiële rechtmatigheid          Direct relevant voor financiële rechtmatigheid


                                  Administratieve                                                   Verwijzing naar
                Algemeen    Termijnbepalingen   Bepalingen    Bevoegdheden  Bewijsstukken     Recht    Hoogte      Duur    Discussiepunten andere wetgeving   Hardheidsclausule

Artikelen                                                      Alle                              (Gemeentewet,
                                                                                           Exploitatieverorde
                                                                                           ning)

Toelichtingen                                                    doorberekening                         Exploitatieverordeni
                                                           van kosten                           ng
                                                           openbaar nut
                                                           (baatbelasting)
                                                        Page 98 of 142
                                                        115 fin bijdr evacu huish
Bijlage beoordeling Verordeningen

Naam van de verordening:  Verordening financiële bijdrage evacuatiekosten huishoudens
Nummer verordening ca:   115
Datum vaststelling:    1 februari 1999
Datum wijziging:      15 mei 2000
Datum aanpassing:     15 mei 2000

                  (1)        (2)         (3)        (4)      (5)        (6)       (7)      (8)       (9)       (10)        (11)
                        Niet behorend tot directe financiële rechtmatigheid           Direct relevant voor financiële rechtmatigheid


                                   Administratieve                                                   Verwijzing naar
                 Algemeen   Termijnbepalingen    Bepalingen    Bevoegdheden  Bewijsstukken    Recht     Hoogte      Duur    Discussiepunten andere wetgeving  Hardheidsclausule

Artikelen         Alle
Betreft tijdelijke
verordening, ingetrokken
per 31.12.1995. Derhalve
niet relevant in het kader
van huidige
rechtmatigheidsbeoordelin
g.
Toelichtingen
                                                          Page 99 of 142
                                                           116 org amb app
Bijlage beoordeling Verordeningen

Naam van de verordening:   organisatie van het ambtelijk apparaat
Nummer verordening ca:    116
Datum vaststelling:     1 mei 1995
Datum wijziging:       22 december 2000
Datum aanpassing:      22 december 2000

                   (1)          (2)         (3)        (4)     (5)        (6)       (7)      (8)       (9)       (10)        (11)
                          Niet behorend tot directe financiële rechtmatigheid          Direct relevant voor financiële rechtmatigheid


                                     Administratieve                                                   Verwijzing naar
                  Algemeen    Termijnbepalingen   Bepalingen    Bevoegdheden  Bewijsstukken    Recht     Hoogte      Duur    Discussiepunten andere wetgeving  Hardheidsclausule

Artikelen          Alle

Toelichtingen        De verordening is
               t.b.v. de inrichting
               van ambtelijk
               apparaat.

Deze verordening is
verouderd. Deze
verordening kan (volgens
slotbepalingen) worden
aangehaald als
"Organisatieverordening".
Bij de slotbepalingen van
verord.nr. 201 en 202
("Organisatiebesluit")
wordt gesteld dat "de
organisatieverordening
wordt ingetrokken met
ingang van de datum,
waarop dit besluit in
werking treedt". Dus
uitsluitend van toepassing
voor gemeenten die nog
geen (nieuw)
Organisatiebesluit hebben
vastgesteld.
                                                           Page 100 of 142
                                                           117 verord rekenkamer
Bijlage beoordeling Verordeningen

Naam van de verordening:  modelverordening op de rekenkamer
Nummer verordening ca:   117
Datum vaststelling:    8 december 2002
Datum wijziging:      8 december 2002
Datum aanpassing:     8 december 2002

                   (1)        (2)         (3)        (4)       (5)        (6)       (7)      (8)       (9)       (10)        (11)
                        Niet behorend tot directe financiële rechtmatigheid            Direct relevant voor financiële rechtmatigheid


                                   Administratieve                                                     Verwijzing naar
                Algemeen     Termijnbepalingen   Bepalingen     Bevoegdheden  Bewijsstukken    Recht       Hoogte     Duur    Discussiepunten andere wetgeving  Hardheidsclausule

Artikelen         Overige                           7                           8

Toelichtingen       De verordening is                      7. Besteding van                   8. Hoogte van
              vooral ten behoeve                     het toegekende                    de
              van de inrichting                      budget                        maandelijkse
              van de rekenkamer                                                 onkosten
                                                                       vergoeding
                                                            Page 101 of 142
                                                          118 Staangeld
Bijlage beoordeling Verordeningen

Naam van de verordening:  Modelverordening Staangeld
Nummer verordening ca:   118
Datum vaststelling:    1 november 1999
Datum wijziging:      16 februari 2004
Datum aanpassing:     16 februari 2004

                  (1)        (2)         (3)        (4)        (5)        (6)       (7)      (8)           (9)       (10)        (11)
                       Niet behorend tot directe financiële rechtmatigheid             Direct relevant voor financiële rechtmatigheid


                                 Administratieve                                                          Verwijzing naar
                Algemeen    Termijnbepalingen   Bepalingen    Bevoegdheden    Bewijsstukken     Recht        Hoogte      Duur     Discussiepunten andere wetgeving  Hardheidsclausule

Artikelen         1, 13                 7, 9        11, 12               2, 3, 4, 8, 10    5        6, 8.2-3

Toelichtingen       1. begrippen              7. Wijze van    11. College mag           2. Benoemen      5. Hoogte van  6. tijdvak van
                                 heffing is aanslag tarieven wijzigen          van belastbaar    het tarief is  de
                                                             feit         bepaald in een  verschuldigde
                                                                        afzonderlijke  belasting. Is
                                                                        tarieventabel  opmerkelijk
                                                                        die bij de    loopt van 1 juli
                                                                        verordening is  tot en met 30
                                                                        opgenomen    juni
              13. In werking             9. Betaling kan in 12. College kan           3. Wie is               8.2-3 Wanneer
              treding van de             termijnen     nadere               belastingplichtig           de schuld van
              verordening              plaatsvinden    voorschriften            e                   belasting is
                                           stellen                                  ontstaan
                                                             4. Vrijstelling bij
                                                             een huur
                                                             overeenkomst
                                                             8. Wanneer de
                                                             schuld van
                                                             belasting is
                                                             ontstaan
                                                             10. Er is geen
                                                             sprake van
                                                             kwijtschelding
                                                          Page 102 of 142
                                                         124 raambesl gemraad
Bijlage beoordeling Verordeningen

Naam van de verordening:  Voorbeeld-raambesluit van de gemeenteraad
Nummer verordening ca:   124
Datum vaststelling:    1 september 1996
Datum wijziging:      1 juli 2003
Datum aanpassing:     1 juli 2003

                  (1)        (2)         (3)        (4)     (5)        (6)       (7)      (8)       (9)      (10)        (11)
                        Niet behorend tot directe financiële rechtmatigheid           Direct relevant voor financiële rechtmatigheid


                                  Administratieve                                                   Verwijzing naar
                 Algemeen   Termijnbepalingen   Bepalingen    Bevoegdheden  Bewijsstukken    Recht     Hoogte      Duur    Discussiepunten andere wetgeving  Hardheidsclausule

Artikelen         Alle

Toelichtingen       kader voor                                                                  Nog geen
              overdracht van                                                                financiele
              risico's in                                                                 gevolgen maar
              bestaande                                                                  wel niet uit de
              geldlevingen aan                                                               balansblijkende
              het Waarborgfonds                                                              verplichtingen
                                                          Page 103 of 142
                                                                                   129 eigen bijdr maatsch opv
Bijlage beoordeling Verordeningen

Naam van de verordening:   Modelverordening eigen bijdrage maatschappelijke opvang
Nummer verordening ca:    129
Datum vaststelling:     1 juli 2000
Datum wijziging:       2 juli 2003
Datum aanpassing:      2 juli 2003

                    (1)          (2)         (3)        (4)      (5)        (6)       (7)      (8)        (9)      (10)         (11)
                          Niet behorend tot directe financiële rechtmatigheid           Direct relevant voor financiële rechtmatigheid


                                     Administratieve                                                    Verwijzing naar
                 Algemeen     Termijnbepalingen    Bepalingen    Bevoegdheden  Bewijsstukken    Recht       Hoogte      Duur   Discussiepunten andere wetgeving  Hardheidsclausule

Artikelen          1, 10, 11, 12, 13                                        2, 3, 6      3, 4, 5, 6, 7, 8                         9

Toelichtingen        1.                                               2. Bij het     3.                                9. In die gevallen
               begripsomschrijving                                       vaststellen van  verschuldiging                          waarin de
               en                                               deze        van de eigen                           verordening niet
                                                               verordening    bijdrage wordt                          voorziet beslist het
                                                               moet door het   bepaald door de                          College
                                                               College een    instelling van
                                                               besluit      maatschappelijk
                                                               genomen      e opvang
                                                               worden welke
                                                               voorzieningen
                                                               allemaal vallen
                                                               onder deze
                                                               verordening. Als
                                                               deze niet
                                                               genoemd zijn
                                                               dan worden ze
                                                               dus niet
                                                               bekostigd
Het gaat hier om het     10. intrekking oude                                      3.         4. eigen
stellen van nadere regels regeling                                              verschuldiging   bijdrage blijf van
voor de eigen bijdrage aan                                                  van de eigen    mijn lijfhuis op
diverse instellingen voor                                                  bijdrage      voorstel van de
maatschappelijke opvang.                                                            instelling
Aangezien de gemeente                                                              vastgesteld
vaak ook een                                                                  door het
(substantiële) subsidie                                                             College
verstrekt aan deze
instellingen heeft zij tevens
de bevoegdheid om de
eigen bijdragen voor de
opvang vast te stellen. Er
bestaat geen formeel
wettelijke verplichting voor
gemeenten om een eigen
bijdrage te heffen of om
een verordening op te
stellen.Overigens zijn er in
de praktijk betrekkelijk
weinig gemeenten die
deze nadere regels
gesteld hebben.


               11.                                               6. eigen      5. idem 4 maar
               overgangsbepaling                                        bijdrage van    dan voor
               en                                               cliënten met    residentiële
                                                               eigen       opvang
                                                               huishouden
               12. inwerkingtreding                                                6. eigen
                                                                        bijdrage van
                                                                        cliënten met
                                                                        eigen
                                                                        huishouden
               13. citeertitel                                                  7. berekening
                                                                        hoogte
                                                                        residentiële
                                                                        opvang. Niet bij
                                                                        kiezen voor
                                                                        variant 5a
                                                                        8. berekening
                                                                        netto-inkomsten
                                                                        idem artikel 7
                                                                                      Page 104 of 142
                                                               131 woninggeb subsidies
Bijlage beoordeling Verordeningen

Naam van de verordening:  Voorbeeldverordening woninggebonden subsidies 1995 voor gemeentelijke budgetbeheerders
Nummer verordening ca:   131
Datum vaststelling:    1 januari 1995
Datum wijziging:      16 september 2000
Datum aanpassing:     16 september 2000

                  (1)         (2)         (3)        (4)           (5)         (6)       (7)      (8)       (9)       (10)         (11)
                        Niet behorend tot directe financiële rechtmatigheid                 Direct relevant voor financiële rechtmatigheid


                                    Administratieve                                                         Verwijzing naar
              Algemeen       Termijnbepalingen   Bepalingen      Bevoegdheden    Bewijsstukken      Recht       Hoogte     Duur    Discussiepunten andere wetgeving  Hardheidsclausule

Artikelen         1, 2, 32, 32a, 66,  12, 14, 15, 21, 24, 25 5, 6, 7, 9, 11, 12, 8, 10         13, 22, 23     3, 4, 6, 16, 17,  5, 6, 7, 25, 27,                         31, 68
              67, 69, 70                 13, 20, 21, 22, 23,                      18, 19, 25, 26,  30, 35, 36, 37,
                                    28, 29, 52, 58                        33, 34, 36, 38,  42, 43, 46, 49,
                                                                   39, 40, 41, 43,  50, 51, 56, 57,
                                                                   44, 45, 47, 48,  61, 64, 65
                                                                   50, 53, 54, 55,
                                                                   57, 59, 60, 62,
                                                                   63, 65

Toelichtingen       1.          12. aanvraag termijn 5. uitgangspunten 8. wijziging       13. te       3. uitsluitingen  5.                                31. ontheffing
              begripsbepalingen                      verdeelbesluit      verstrekken     voor        uitgangspunten                          termijnbepalingen
                                                         gegevens      verstrekking
                                                                   subsidies
              2. definities    14.          6. verdeelbesluit   10. afwijken door  22.         4. grondslag    6.                                68. mogelijkheid
                        bevestigingstermijn             B&W         gereedmelding    voor subsidie   verdeelbesluit                          afwijking door B&W
                                                                            subsidieverdeli
                                                                            ng
              32. nadere regels  15. beslistermijn   7. subsidieplafond            23.         6.         7.
                                                         gereedmelding    verdeelbesluit   subsidieplafond
                                                                   subsidieverdeli
                                                                   ng
              32a. uitsluiting Awb 21. gereedmelding   9. wijziging van de                      16.       25. Vaststelling
                                    subsidiecategorie                       subsidieverleni van de hoogte
                                                                   ng       van de subsidie


              66.        24. bevestiging      11. aanvraag                         17.       27. Vaststelling
              overgangsbepaling                                             subsidieverleni op grond van
              en                                                    ng       de awb

              67. uitvoering    25.          12. aanvraag                         18.        30. toevoeging
                        vaststellingstermijn  termijn is                          subsidieverleni  aan budget
                                    facultatief; kan                       ng
              69. aanhaling                13. te verstrekken                      19.        35. max.
                                    gegevens bij de                        subsidieverleni  subsidie
                                    aanvraag                           ng         huurwoningen

              70.                     20.                              25. Vaststelling 36. max.
              inwerkingtreding              toezichthouders                        van de subsidie subsidie
                                                                           huurwoningen

                                    21.                             26. voorwaarde 37. verhoging
                                    gereedmelding                                subsidie
                                                                          huurwoningen
                                    22.                             33.       42. max.
                                    gereedmelding                        subsidieverleni subsidie
                                                                  ng       huurstandplaats
                                                                  huurwoningen en
                                    23.                             34. max.    43. verhoging
                                    gereedmelding                        huurprijs    subsidie
                                                                          huurstandplaats
                                                                          en
                                                                 Page 105 of 142
                                                         131 woninggeb subsidies
Bijlage beoordeling Verordeningen

Naam van de verordening:  Voorbeeldverordening woninggebonden subsidies 1995 voor gemeentelijke budgetbeheerders
Nummer verordening ca:   131
Datum vaststelling:    1 januari 1995
Datum wijziging:      16 september 2000
Datum aanpassing:     16 september 2000

                 (1)        (2)         (3)        (4)       (5)         (6)       (7)      (8)       (9)       (10)        (11)
                       Niet behorend tot directe financiële rechtmatigheid             Direct relevant voor financiële rechtmatigheid


                                 Administratieve                                                     Verwijzing naar
              Algemeen     Termijnbepalingen  Bepalingen      Bevoegdheden  Bewijsstukken     Recht     Hoogte      Duur    Discussiepunten andere wetgeving  Hardheidsclausule
                                 28. betaling                      36. max.    46. max.
                                 ineens                         huurprijs    subsidie
                                                                     huurwoonwage
                                                                     ns
                                 29.                          38. max.    49. max.
                                 intrekking/wijzigin                  huurprijzen   subsidie
                                 g                                   koopwoningen
                                 52. betaling                      39.       50. max. kosten
                                 subsidie aan een                    subsidieverlene koopwoningen
                                 natuurlijke                      n bij
                                 persoon                        kostenverhogen
                                                             de factoren
                                 58. betaling                      40.       51. verhoging
                                 subsidie aan een                    subsidieverleni subsidie
                                 natuurlijke                      ng       koopwoningen
                                 persoon                        huurstandplaats
                                                             en
                                                             41. max.    56. max.
                                                             huurpijzen   subsidie
                                                                     koopstandplaat
                                                                     sen
                                                             43. verhoging 57.
                                                             subsidie    subsidieverhogi
                                                                     ng
                                                                     koopstandplaat
                                                                     sen
                                                             44.       61. max.
                                                             subsidieverleni subsidie
                                                             ng       koopwoonwage
                                                             huurwoonwage ns
                                                             ns
                                                             45. max.    64. max.
                                                             huurprijs    subsidie
                                                                     ingrijpende
                                                                     voorzieningen
                                                             47.       65. verhoging
                                                             subsidieverleni subsidie
                                                             ng       ingrijpende
                                                             koopwoningen voorzieningen
                                                             48. max. kosten
                                                             verkrijging in
                                                             eigendom

                                                             50. max. kosten
                                                             bij
                                                             differentieatie in
                                                             woningvoorraad

                                                            53.
                                                            subsidieverlene
                                                            n wanneer
                                                            kosten hoger
                                                            zijn
                                                           Page 106 of 142
                                                         131 woninggeb subsidies
Bijlage beoordeling Verordeningen

Naam van de verordening:  Voorbeeldverordening woninggebonden subsidies 1995 voor gemeentelijke budgetbeheerders
Nummer verordening ca:   131
Datum vaststelling:    1 januari 1995
Datum wijziging:      16 september 2000
Datum aanpassing:     16 september 2000

                 (1)        (2)         (3)        (4)       (5)         (6)       (7)      (8)       (9)       (10)        (11)
                       Niet behorend tot directe financiële rechtmatigheid             Direct relevant voor financiële rechtmatigheid


                                 Administratieve                                                     Verwijzing naar
              Algemeen     Termijnbepalingen  Bepalingen    Bevoegdheden   Bewijsstukken      Recht     Hoogte      Duur    Discussiepunten andere wetgeving  Hardheidsclausule
                                                             54.
                                                             subsidieverlene
                                                             n
                                                             koopstandplaat
                                                             sen
                                                             55. max. kosten
                                                             verkrijging in
                                                             eigendom

                                                             57.
                                                             subsidieverhogi
                                                             ng
                                                             koopstandplaat
                                                             sen
                                                             59.
                                                             subsidieverleni
                                                             ng
                                                             koopwoonwage
                                                             ns
                                                             60. max. kosten
                                                             verkrijging in
                                                             eigendom

                                                             62.
                                                             subsidieverleni
                                                             ng ingrijpende
                                                             voorzieningen
                                                             63.
                                                             voorwaarden
                                                             subsidieverleni
                                                             ng ingrijpende
                                                             voorzieningen
                                                             65. verhoging
                                                             subsidie
                                                             ingrijpende
                                                             voorzieningen
                                                           Page 107 of 142
                                                      132 Voorbeeld leefmilieuverord.
Bijlage beoordeling Verordeningen

Naam van de verordening:  Voorbeeld leefmilieuverordening
Nummer verordening ca:   132
Datum vaststelling:    1/1/1994
Datum wijziging:      5/15/2000
Datum aanpassing:     5/15/2000

                  (1)         (2)         (3)        (4)     (5)        (6)       (7)      (8)       (9)       (10)        (11)
                         Niet behorend tot directe financiële rechtmatigheid          Direct relevant voor financiële rechtmatigheid


                                   Administratieve                                                   Verwijzing naar
                 Algemeen    Termijnbepalingen   Bepalingen    Bevoegdheden  Bewijsstukken    Recht      Hoogte     Duur    Discussiepunten andere wetgeving  Hardheidsclausule

Artikelen         Alle

Toelichtingen       Niet financieel met                                                                     Wet SDV
              uitzondering van
              een mogelijke
              strafbepaling op
              grond van de wet
              op de stads- en
              dorpsvernieuwing;
                                                          Page 108 of 142
                                                          134 telewerkbsl
Bijlage beoordeling Verordeningen

Naam van de verordening:  Voorbeeld telewerkbesluit
Nummer verordening ca:   134
Datum vaststelling:    11 oktober 2002
Datum wijziging:      11 oktober 2002
Datum aanpassing:     11 oktober 2002

                   (1)        (2)          (3)        (4)     (5)        (6)       (7)      (8)       (9)       (10)        (11)
                        Niet behorend tot directe financiële rechtmatigheid           Direct relevant voor financiële rechtmatigheid


                                   Administratieve                                                   Verwijzing naar
                Algemeen     Termijnbepalingen    Bepalingen    Bevoegdheden  Bewijsstukken    Recht     Hoogte      Duur    Discussiepunten andere wetgeving  Hardheidsclausule

Artikelen         Overige                                           8

Toelichtingen       Is een uitwerking                                      8. vergoeding
              van de regeling                                       van benodigde
              voor telewerken.                                       voorzieningen
              Dus een nadere
              uitvoering van een
              eerder gestelde
              regeling
                                                          Page 109 of 142
                                                        135 besl B&W gem leningen
Bijlage beoordeling Verordeningen

Naam van de verordening:  Voorbeeldbesluit van burgemeester en wethouders: gemeentelijke leningen
Nummer verordening ca:   135
Datum vaststelling:    1 september 1996
Datum wijziging:      22 september 2000
Datum aanpassing:     22 september 2000

                  (1)          (2)          (3)        (4)      (5)        (6)       (7)      (8)       (9)       (10)        (11)
                         Niet behorend tot directe financiële rechtmatigheid           Direct relevant voor financiële rechtmatigheid


                                    Administratieve                                                   Verwijzing naar
                Algemeen      Termijnbepalingen    Bepalingen    Bevoegdheden  Bewijsstukken     Recht    Hoogte      Duur    Discussiepunten andere wetgeving  Hardheidsclausule

Artikelen         Geen                                              Alle

Toelichtingen       Standaardovereenk                                        Betreft
              omst tot het                                          voorbeeldbeslui
              aangaan van een                                         t
              geldlenings-
              overeenkomst. Is
              een
              transactiebesluit en
              geen kaderstellend
              besluit
                                                           Page 110 of 142
                                                      138 Voorbeeldreg. klokkenluider
Bijlage beoordeling Verordeningen

Naam van de verordening:  Voorbeelden Klokkenluiderdregeling
Nummer verordening ca:   138
Datum vaststelling:    9 mei 2001
Datum wijziging:      8 juni 2004
Datum aanpassing:     8 juni 2004

                  (1)         (2)         (3)        (4)     (5)        (6)       (7)      (8)       (9)       (10)        (11)
                         Niet behorend tot directe financiële rechtmatigheid          Direct relevant voor financiële rechtmatigheid


                                   Administratieve                                                   Verwijzing naar
                 Algemeen    Termijnbepalingen   Bepalingen    Bevoegdheden  Bewijsstukken    Recht       Hoogte     Duur    Discussiepunten andere wetgeving  Hardheidsclausule

Artikelen         Alle

Toelichtingen       Er is sprake van
              een regeling zonder
              financiële
              beheershandelinge
              n
                                                          Page 111 of 142
                                                     141 Bekostigingsbesluit Baatbel
Bijlage beoordeling Verordeningen

Naam van de verordening:  Model Bekostigingsbesluit Baatbelasting
Nummer verordening ca:   141
Datum vaststelling:    1 januari 2000
Datum wijziging:      26 mei 2003
Datum aanpassing:     26 mei 2003

                  (1)         (2)         (3)        (4)     (5)        (6)       (7)      (8)       (9)       (10)        (11)
                        Niet behorend tot directe financiële rechtmatigheid          Direct relevant voor financiële rechtmatigheid


                                   Administratieve                                                  Verwijzing naar
                Algemeen    Termijnbepalingen    Bepalingen   Bevoegdheden  Bewijsstukken     Recht      Hoogte     Duur   Discussiepunten andere wetgeving  Hardheidsclausule

Artikelen                                                       Alle        Alle                    (Gemeentewet)    6.1

Toelichtingen                                                     Het gaat hierbij  Het gaat hierbij
                                                           om een besluit   om een besluit
                                                           dat per plan    dat per plan
                                                           waarover de     waarover de
                                                           baatbelasting    baatbelasting
                                                           geheven gaat    geheven gaat
                                                           worden een     worden een
                                                           bekostigingsbes   bekostigingsbes
                                                           luit genomen    luit genomen
                                                           gaat worden.    gaat worden.
                                                           Dit is namelijk   Dit is namelijk
                                                           noodzakelijk om   noodzakelijk om
                                                           de         de
                                                           baatbelasting    baatbelasting
                                                           op te leggen. In  op te leggen. In
                                                           besluit moet    besluit moet
                                                           aangegeven     aangegeven
                                                           zijn het te baten  zijn het te baten
                                                           gebied en de    gebied en de
                                                           wijze van      wijze van
                                                           verrekening. Is   verrekening. Is
                                                           een besluit dat   een besluit dat
                                                           wordt genomen    wordt genomen
                                                           door de Raad    door de Raad
                                                           Besluit moet    Besluit moet
                                                           per plan dat    per plan dat
                                                           onder de      onder de
                                                           baatbelasting    baatbelasting
                                                           valt genomen    valt genomen
                                                           worden       worden
                                                         Page 112 of 142
                                                          148 beleid oms Euro
Bijlage beoordeling Verordeningen

Naam van de verordening:  Modelbeleidsregel voor de omschakeling van gulden naar euro
Nummer verordening ca:   148
Datum vaststelling:     30 november 2001
Datum wijziging:      12 december 2001
Datum aanpassing:      12 december 2001

                  (1)        (2)         (3)        (4)       (5)        (6)       (7)      (8)       (9)       (10)        (11)
                        Niet behorend tot directe financiële rechtmatigheid            Direct relevant voor financiële rechtmatigheid


                                   Administratieve                                                    Verwijzing naar
                Algemeen    Termijnbepalingen   Bepalingen     Bevoegdheden  Bewijsstukken    Recht     Hoogte      Duur    Discussiepunten andere wetgeving  Hardheidsclausule

Artikelen          Geen

Toelichtingen
Betreft gedateerd B&W-
besluit, gelet op huidige
data niet relevant in het
kader van de
rechtmatigheidscontrole
                                                           Page 113 of 142
                                                          149 besch TRV subsidie
Bijlage beoordeling Verordeningen

Naam van de verordening:  Modelbeschikking tot subsidieverlening in het kader van de Trv
Nummer verordening ca:   149
Datum vaststelling:     9 mei 2001
Datum wijziging:      11 juni 2001
Datum aanpassing:      11 juni 2001

                  (1)         (2)         (3)        (4)        (5)        (6)       (7)      (8)       (9)       (10)        (11)
                        Niet behorend tot directe financiële rechtmatigheid             Direct relevant voor financiële rechtmatigheid


                                    Administratieve                                                    Verwijzing naar
                Algemeen     Termijnbepalingen    Bepalingen     Bevoegdheden  Bewijsstukken    Recht     Hoogte      Duur    Discussiepunten andere wetgeving  Hardheidsclausule

Artikelen          Geen

Toelichtingen

Betreft
subsidiebeschikking ten
behoeve van het uitvoeren
van activiteiten door de
consultatiebureaus in het
kader van de Tijdelijke
Regeling
Vroegsignalering.
Betreffende regeling is
inmiddels afgelopen. Nu
geldt de RSU.
Verordening niet meer van
toepassing.
                                                            Page 114 of 142
                                                        153 bel roerende Woon bedrijfsr
Bijlage beoordeling Verordeningen

Naam van de verordening:  Modelverordening belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten
Nummer verordening ca:   153
Datum vaststelling:     1 november 1999
Datum wijziging:      16 februari 2004
Datum aanpassing:      16 februari 2004

                   (1)         (2)         (3)        (4)      (5)        (6)       (7)      (8)       (9)       (10)        (11)
                         Niet behorend tot directe financiële rechtmatigheid           Direct relevant voor financiële rechtmatigheid


                                    Administratieve                                                    Verwijzing naar
                 Algemeen     Termijnbepalingen   Bepalingen    Bevoegdheden   Bewijsstukken     Recht     Hoogte       Duur  Discussiepunten andere wetgeving  Hardheidsclausule

Artikelen          1, 11         9          8         10                2, 3      4, 5, 6.3-5, 7,  6.1-2
                                                                      8A-B

Toelichtingen
Verordening bevat       1.         9.termijnen van   8. wijze van   10. college kan          2.Belastingplich 4.maatstaf van 6.tijdvak
bepalingen voor heffing    begripsomschrijvin- betaling      heffing      nadere regels           t;ge-      heffing
van gebruikers- en       gen                            geven mbt de           bruikersbelastin
eigenarenbelasting op                                  heffing en de           g en
roerende woon- en                                    invordering            eigenaarsbelast
bedrijfruimten. Heeft een                                                 ing
directe relatie tot financiele
rechtmatigheid
                11.                                             3.belastingobje 5. vrijstelling
                inwerkingtreding en                                     ct       geen waarde
                citeertitel                                                 wordt
                                                                      toegekend aan
                                                                      …
                                                                      6.waardebepali
                                                                      ng bij onder
                                                                      meer wijziging
                                                                      7. tarieven
                                                                      8A/B lokale
                                                                      lastenver-
                                                                      mindering
                                                           Page 115 of 142
                                                               154 clientenr leerlvv
Bijlage beoordeling Verordeningen

Naam van de verordening:  Modelverordening Clientenraad Leerlingenvervoer
Nummer verordening ca:   154
Datum vaststelling:    5 september 2000
Datum wijziging:      4 juli 2003
Datum aanpassing:     4 juli 2003

                  (1)           (2)         (3)        (4)         (5)        (6)       (7)      (8)       (9)       (10)        (11)
                          Niet behorend tot directe financiële rechtmatigheid              Direct relevant voor financiële rechtmatigheid


                                     Administratieve                                                      Verwijzing naar
                Algemeen      Termijnbepalingen   Bepalingen    Bevoegdheden     Bewijsstukken     Recht    Hoogte      Duur    Discussiepunten andere wetgeving  Hardheidsclausule

Artikelen         1, 3, 4, 5, 7, 10, 12,            6, 8        2, 11                 9
              13

Toelichtingen       1.                      6. vergaderingen, 2. taken en              9. vergoeding
              begripsbepalingen               vergaderorde en bevoegdheden               aan leden van
                                     besluitvorming  van de                 clientenraad
                                              clientenraad
              3. Samenstelling               8. overleg tussen 11. in alle gevallen
              van de clientenraad              clientenraad en  dat verordening
                                     gemeente     niet voorziet
                                              beslist college

              4. benoeming
              clientenraad door
              college
              5. Zittingsduur
              clientenraad gelijk
              aan raadsperiode
              7. adviezen van
              clientenraad aan
              college
              10. huishoudelijk
              regelement
              12. in werking
              treding
              13. Citeertitel
                                                               Page 116 of 142
                                                       155 Inst. besl. naamgev.
Bijlage beoordeling Verordeningen

Naam van de verordening:  Modelinstellingsbesluit naamgeving
Nummer verordening ca:   155
Datum vaststelling:    26-May-03
Datum wijziging:      26-May-03
Datum aanpassing:     26-May-03

                  (1)         (2)         (3)        (4)     (5)        (6)       (7)      (8)       (9)       (10)        (11)
                        Niet behorend tot directe financiële rechtmatigheid          Direct relevant voor financiële rechtmatigheid


                                   Administratieve                                                   Verwijzing naar
                 Algemeen   Termijnbepalingen   Bepalingen    Bevoegdheden  Bewijsstukken    Recht     Hoogte      Duur    Discussiepunten andere wetgeving  Hardheidsclausule

Artikelen         Alle                                                                                      6.1.

Toelichtingen       Gaat om de wijze
              waarop wordt
              gekomen tot
              besluitvorming
              omtrent
              naamgeving van de
              straten, etc. Gaat
              hierbij om
              bevoegdheden en
              procedure. Geen
              financiële
              consequenties aan
              verbonden.
                                                         Page 117 of 142
                                                          156 forensenbel
Bijlage beoordeling Verordeningen

Naam van de verordening:  Forensenbelasting
Nummer verordening ca:   156
Datum vaststelling:    1 november 1999
Datum wijziging:      12 oktober 2004
Datum aanpassing:     12 oktober 2004

                  (1)         (2)         (3)        (4)       (5)        (6)       (7)      (8)         (9)       (10)        (11)
                        Niet behorend tot directe financiële rechtmatigheid            Direct relevant voor financiële rechtmatigheid


                                  Administratieve                                                      Verwijzing naar
                Algemeen    Termijnbepalingen   Bepalingen     Bevoegdheden  Bewijsstukken     Recht      Hoogte     Duur     Discussiepunten andere wetgeving  Hardheidsclausule

Artikelen         1, 10                  7, 8       9                 2, 3       4, 5       6

Toelichtingen       1.                    7. Wijze van   9. Nadere regels          2. Belastbaar   4. Maatstaf van 6. Belastingjaar
              Begripsbepalingen            heffing                       feit       heffing
              10.                   8.                          3. Vrijstellingen 5.
              Inwerkingtreding             Betalingstermijne                           Belastingtarief
                                  n
                                                          Page 118 of 142
                                                      158 contr op adm vermogensw
Bijlage beoordeling Verordeningen

Naam van de verordening:  controle op adm van vermogenswaarden
Nummer verordening ca:   158
Datum vaststelling:    1 mei 1995
Datum wijziging:      6 juli 2003
Datum aanpassing:     6 juli 2003

                  (1)         (2)         (3)        (4)     (5)        (6)       (7)      (8)       (9)       (10)        (11)
                        Niet behorend tot directe financiële rechtmatigheid          Direct relevant voor financiële rechtmatigheid


                                   Administratieve                                                   Verwijzing naar
                Algemeen     Termijnbepalingen   Bepalingen    Bevoegdheden  Bewijsstukken    Recht     Hoogte      Duur    Discussiepunten andere wetgeving  Hardheidsclausule

Artikelen             Alle

Toelichtingen       Alleen
              controlemaatregele
              n
                                                         Page 119 of 142
                                                         168 borgt lening
Bijlage beoordeling Verordeningen

Naam van de verordening:   Voorbeeldbesluit van B&W: borgtocht leningen
Nummer verordening ca:    168
Datum vaststelling:     1 september 1986
Datum wijziging:       17 juli 2003
Datum aanpassing:      17 juli 2003

                   (1)        (2)         (3)        (4)     (5)        (6)       (7)      (8)       (9)       (10)        (11)
                        Niet behorend tot directe financiële rechtmatigheid          Direct relevant voor financiële rechtmatigheid


                                   Administratieve                                                  Verwijzing naar
                 Algemeen    Termijnbepalingen   Bepalingen   Bevoegdheden  Bewijsstukken     Recht    Hoogte      Duur    Discussiepunten andere wetgeving  Hardheidsclausule

Artikelen          Geen                                           Alle

Toelichtingen

Het betreft hier een
voorbeeld van een besluit.
Dergelijke
transactiebesluiten vallen
buiten het normenkader
van de financiële
rechtmatigheid.
                                                         Page 120 of 142
                                                       169 besl B&W gar met rijksdln
Bijlage beoordeling Verordeningen

Naam van de verordening:   Besluit B+W gemeentegaranties met rijksdeelneming
Nummer verordening ca:    169
Datum vaststelling:      1 september 1996
Datum wijziging:       17 juli 2003
Datum aanpassing:       17 juli 2003

                   (1)         (2)         (3)        (4)     (5)        (6)       (7)      (8)        (9)      (10)        (11)
                         Niet behorend tot directe financiële rechtmatigheid          Direct relevant voor financiële rechtmatigheid


                                    Administratieve                                                   Verwijzing naar
                 Algemeen    Termijnbepalingen   Bepalingen    Bevoegdheden  Bewijsstukken    Recht      Hoogte     Duur    Discussiepunten andere wetgeving  Hardheidsclausule

Artikelen           Geen

Toelichtingen         overdracht van
               risico's van                                                                niet uit de balans
               gemeentegaranties                                                              blijkende
                                                                                     verplichtingen
Besluit betreft de
overdracht van
garantstellingen bij
woningcorporaties aan het
Waarborgfonds Sociale
Woningbouw. Dus een
beperking van de
garantstelling. Van eerste
aanspreekpunt wordt
gemeente nu 2e
achtervang (na WSW).
Post valt onder "niet uit
balans blijkende
verplichtingen" en dient op
basis van nadere
informatie
novembercirculaire wel te
worden betrokken bij
financiele rechtmatigheid.
Vanuit dit besluit volgen
echter geen directe
financiele
rechtmatigheidsaspecten.
                                                          Page 121 of 142
                                                         170 Gem. garanties
Bijlage beoordeling Verordeningen

Naam van de verordening: Gemeentelijke garantie zonder rijksdeelneming (is een transactiebesluit)
Nummer verordening ca:         170
Datum vaststelling:   1 september 1996
Datum wijziging:     12 december 2001
Datum aanpassing:    12 december 2001

                  (1)         (2)         (3)        (4)      (5)        (6)       (7)      (8)       (9)       (10)        (11)
                        Niet behorend tot directe financiële rechtmatigheid           Direct relevant voor financiële rechtmatigheid


                                   Administratieve                                                   Verwijzing naar
                Algemeen    Termijnbepalingen    Bepalingen    Bevoegdheden  Bewijsstukken    Recht     Hoogte      Duur    Discussiepunten andere wetgeving  Hardheidsclausule

Artikelen         Geen

Toelichtingen       Wel relevant voor
             de financiële
             rechtmatigheid
             maar dan op basis
             van feitelijk
             inhoudelijke
             besluitvorming. Is
             geen verordening
                                                          Page 122 of 142
                                                         171 besl renovatielen
Bijlage beoordeling Verordeningen

Naam van de verordening:  Voorbeeldbesluit renovatieleningen
Nummer verordening ca:   171
Datum vaststelling:    1 januari 1970
Datum wijziging:      22 september 2000
Datum aanpassing:     22-09-2000

                  (1)         (2)         (3)        (4)     (5)        (6)       (7)      (8)       (9)       (10)        (11)
                         Niet behorend tot directe financiële rechtmatigheid          Direct relevant voor financiële rechtmatigheid


                                   Administratieve                                                   Verwijzing naar
                 Algemeen    Termijnbepalingen   Bepalingen   Bevoegdheden  Bewijsstukken      Recht    Hoogte      Duur    Discussiepunten andere wetgeving  Hardheidsclausule

Artikelen         Alle                                             Alle

Toelichtingen       Is een                                            Betreft
              uitvoeringsbesluit.                                     overdracht
              Behoeft dus niet                                       risico
              meegenomen te                                        renovatielening
              worden in de
              opsomming van het
              normenkader op de
              rechtmatigheid
                                                          Page 123 of 142
                                                             175 reg telewerken
Bijlage beoordeling Verordeningen

Naam van de verordening:  Voorbeeldregeling Telewerken
Nummer verordening ca:   175
Datum vaststelling:    11 oktober 2002
Datum wijziging:      17 oktober 2002
Datum aanpassing:     17 oktober 2002

                  (1)        (2)          (3)        (4)         (5)        (6)       (7)      (8)       (9)       (10)        (11)
                       Niet behorend tot directe financiële rechtmatigheid               Direct relevant voor financiële rechtmatigheid


                                  Administratieve                                                       Verwijzing naar
                Algemeen   Termijnbepalingen    Bepalingen      Bevoegdheden   Bewijsstukken    Recht        Hoogte   Duur    Discussiepunten andere wetgeving  Hardheidsclausule

Artikelen         1, 3, 4, 5               2, 8         2                   6, 7, 8      7, 8

Toelichtingen       1. definities             2.        2. verzoek, recht             6. reiskosten   7.
                                 aanvraagbepalinge tot weigering               komen niet tot  tegemoetkomin
                                 n                              uitkering op de  g bedraagt ten
                                                               dagen dat     hoogste de
                                                               vergoeding tot  fiscale
                                                               telewerken    vergoeding
                                                               bestaat
              3. aanwijzingen            Let wel. art 2 komt  Let wel. art 2 komt          7.        8. vergoeding
                                 tweemaal voor     tweemaal voor             tegemoetkomin   hoogte
                                                               g in vergoeding  maximaal
                                                               voor       fiscaal
                                                               abonnement en
                                                               telefoonvergoe
                                                               ding

              4. plichten              8. bruikleen                        8. vergoeding
              ambtenaar                                             voor de
                                                               aanschaf van
                                                               middelen die
                                                               voor telewerken
                                                               in aanmerking
                                                               komen

              5. intrekgronden
                                                             Page 124 of 142
                                                                          180 art 212 GW
Bijlage beoordeling Verordeningen

Naam van de verordening:  Modelverordening artikel 212 Gemeentewet
Nummer verordening ca:   180
Datum vaststelling:    1 juni 2003
Datum wijziging:      1 september 2003
Datum aanpassing:     1 september 2003

                   (1)        (2)          (3)        (4)          (5)        (6)       (7)      (8)         (9)           (10)         (11)
                        Niet behorend tot directe financiële rechtmatigheid                 Direct relevant voor financiële rechtmatigheid


                                      Administratieve                                                           Verwijzing naar
                Algemeen    Termijnbepalingen       Bepalingen       Bevoegdheden  Bewijsstukken     Recht      Hoogte     Duur    Discussiepunten     andere wetgeving    Hardheidsclausule

Artikelen         1, 29,30       4.2, 6.2,7.2,15.2-23   2, 3, 4.1, 5, 6, 7, 8, 9,                 14.3        2.2, 7.5-6, 9.3,       12            10, 25 (BBV), 14
                                     14.1, 14.2, 15, 16, 17,                            10, 11, 12, 13                     (Besluit
                                     18, 19, 20, 21, 22, 23,                                                        financieringsstatuu
                                     24, 25, 26, 27, 28                                                          t), 27 (Inkoop- en
                                                                                                        aanbestedingsbesl
                                                                                                        uit), 28
                                                                                                        (Subsidieverordeni
                                                                                                        ng en besluit)

Toelichtingen       1. begripsbepaling  4.2 indieningstermijn 2,3,4.1 inrichting                      14.3 Leningen/   2.2 Autorisatie       12 Jaarlijkse nota    10 en 11 BBV en
                        begroting       jaarrekening en                        garanties/     van raad van         reserves en        Raadsbesluit voor
                                   begroting                           fin.participaties  baten en lasten       voorzieningen. Is     waarderingsgrondsl
                                                                  worden       per programma        deze opgesteld, dan    agen
                                                                  uitsluitend                   vormt het een rmh-
                                                                  gedaan uit                    kader, is deze er niet,
                                                                  hoofde van de                  dan niet per definitie
                                                                  publieke                     onrechtmatig -->
                                                                  taak.Bedingen                  hogere/ bestaande
                                                                  van zekerheden                  wetgeving van
                                                                  hierbij                     toepassing (BBV,
                                                                                           "oude" nota)

              29.         6.2 Per 4 jaar een    5 , Uitvoering van                               7.5-6                         14.2 wettelijke
              Inwerkingtreding   nota: M&0 vast te    begroting door college                             Voorleggen van                     waarden voor
                        stellen binnen X     cf regels                                   verplichtingen                     kaslimiet en
                        maanden                                                 boven bepaalde                     renterisiconorm/
                                                                            bedragen                        14.4 besluit
                                                                                                        financieringsstatuut
              30. Citeertitel   7 Termijnen       6.1,6.3-6.5 Interne                              9.3 Autorisatie                    25
                        waarbinnen        controle                                    van de raad van                    informatievoorzienin
                        gerapporteerd moet                                           investeringskre                    g aan derden
                        worden                                                 dieten bij
                                                                            vaststellen van
                                                                            de financiele
                                                                            positie

                        15.2 Jaarlijks      6.2 Om de 4 jaar een                              10 Waarderings-                    27 Europese
                        controle van       nota M&0                                    grondslagen                      aanbestedingregels
                        registratie                                               vaste activa
                        bezittingen, activa en
                        vermogen
                        16 Per 4 jaar een    7 Rapportage van                                11 Voorziening                     28 Europese regels
                        nota: lokale heffingen  college aan raad                                voor oninbare                     en eigen
                        vast te stellen binnen                                         vordeningen                      subsidieverordening
                        X maanden

                        17 Per 4 jaar een    8 Afleggen van                                 13                           14.4
                        nota:          verantwoording over                              kostprijsbereke                    financieringsstatuut
                        weerstandsvermoge    kosten en doelen                                ning
                        n vast te stellen    zonder sancties
                        binnen X maanden
                        18 Per 4 jaar een    9 Afleggen van
                        nota: onderhoud     verantwoording over
                        openbare ruimte en    de financiele positie
                        rioleringsplan vast te
                        stellen binnen X
                        maanden
                        20 Per 4 jaar een    14.1 Uitvoering
                        nota: bedrijfsvoering  financieringsfunctie
                        vast te stellen binnen  zonder sanctie
                        X maanden

                                                                          Page 125 of 142
                                                                     180 art 212 GW
Bijlage beoordeling Verordeningen

Naam van de verordening:  Modelverordening artikel 212 Gemeentewet
Nummer verordening ca:   180
Datum vaststelling:    1 juni 2003
Datum wijziging:      1 september 2003
Datum aanpassing:     1 september 2003

                 (1)         (2)          (3)        (4)        (5)        (6)       (7)      (8)       (9)        (10)        (11)
                       Niet behorend tot directe financiële rechtmatigheid               Direct relevant voor financiële rechtmatigheid


                                     Administratieve                                                     Verwijzing naar
                Algemeen    Termijnbepalingen      Bepalingen     Bevoegdheden  Bewijsstukken    Recht      Hoogte      Duur    Discussiepunten  andere wetgeving  Hardheidsclausule
                       21 Per 4 jaar een    14.2 Richtlijnen voor
                       nota: verbonden     de uitvoering van
                       partijen vast te    financieringsfunctie
                       stellen binnen X
                       maanden
                       22 Per 4 jaar een    15 Registratie
                       nota grondbeleid vast  bezittingen, activa en
                       te stellen binnen X   vermogen
                       maanden
                       23 Per 4 jaar een    16 Om 4 jaar een nota
                       nota: verstrekking   lokale heffingen
                       subsidies vast te
                       stellen binnen X
                       maanden
                                   17 Om 4 jaar een nota
                                   weerstandsvermogen

                                   18 Om 4 jaar een nota
                                   onderhoud openbare
                                   ruimte en
                                   rioleringsplan
                                   19 invulling paragraaf
                                   Financiering
                                   20 Om 4 jaar een nota
                                   bedrijfsvoering en
                                   invulling paragraaf
                                   bedrijfsvoering
                                   21 Om 4 jaar een nota
                                   verbonden partijen en
                                   invulling paragraaf
                                   verbonden partijen

                                   22 Om 4 jaar een
                                   grondbeleid en
                                   invulling paragraaf
                                   verbonden partijen
                                   23 Om 4 jaar een nota
                                   verstrekking subsidie

                                   24-26 Inrichting
                                   financiele
                                   administratie en
                                   organisatie
                                   27 interne
                                   aanbestedingregels
                                   28 protocol subsidie
                                   en steunverlening
                                                                     Page 126 of 142
                                                         183 Modelbesluit inf beheer
Bijlage beoordeling Verordeningen

Naam van de verordening:  Modelbesluit informatiebeheer
Nummer verordening ca:   183
Datum vaststelling:    1 oktober 2003
Datum wijziging:      1 oktober 2003
Datum aanpassing:     1 oktober 2003

                  (1)         (2)         (3)       (4)     (5)        (6)       (7)      (8)       (9)       (10)        (11)
                        Niet behorend tot directe financiële rechtmatigheid          Direct relevant voor financiële rechtmatigheid


                                   Administratieve                                                  Verwijzing naar
                 Algemeen   Termijnbepalingen   Bepalingen   Bevoegdheden  Bewijsstukken    Recht     Hoogte      Duur     Discussiepunten andere wetgeving  Hardheidsclausule

Artikelen         Alle                                                                            1
                                                                                           (Archiefverordenin
                                                                                           g, Archiefwet)

Toelichtingen       Geen
              consequenties voor
              het financieel
              beheer. Dus niet
              relevant voor de
              toets op de
              rechtmatigheid.
              Gaat met name om
              procedurele regels
              met betrekking tot
              de archivering van
              stukken.
                                                            Page 127 of 142
                                                            184 informatiebeheer
Bijlage beoordeling Verordeningen

Naam van de verordening:  Modelbesluit informatiebeheer gemeenten/ waterschappen (zonder een archivaris)
Nummer verordening ca:   184
Datum vaststelling:    1 oktober 2003
Datum wijziging:      1 oktober 2003
Datum aanpassing:     1 oktober 2003

                  (1)        (2)         (3)        (4)         (5)        (6)       (7)      (8)       (9)       (10)        (11)
                       Niet behorend tot directe financiële rechtmatigheid              Direct relevant voor financiële rechtmatigheid


                                  Administratieve                                                      Verwijzing naar
                 Algemeen   Termijnbepalingen   Bepalingen    Bevoegdheden     Bewijsstukken     Recht     Hoogte      Duur    Discussiepunten andere wetgeving  Hardheidsclausule

Artikelen         Alle                                                                               1
                                                                                               (Archiefverordenin
                                                                                               g, Archiefwet)

Toelichtingen
Besluit betreft
archiefbeheer en bevat
geen aspecten behorend
tot de financiele
rechtmatigheid
                                                             Page 128 of 142
                                                                185 Archiefverord.
Bijlage beoordeling Verordeningen

Naam van de verordening:  Model archiefverordening gemeenten/ waterschappen met archivaris
Nummer verordening ca:   185
Datum vaststelling:    1 oktober 2003
Datum wijziging:      1 oktober 2003
Datum aanpassing:     1 oktober 2003

                  (1)           (2)         (3)        (4)          (5)        (6)       (7)      (8)       (9)       (10)        (11)
                          Niet behorend tot directe financiële rechtmatigheid               Direct relevant voor financiële rechtmatigheid


                                     Administratieve                                                       Verwijzing naar
                Algemeen      Termijnbepalingen   Bepalingen      Bevoegdheden    Bewijsstukken    Recht     Hoogte      Duur    Discussiepunten andere wetgeving  Hardheidsclausule

Artikelen         1, 2, 3, 4, 5, 23, 24,            2, 6, 7, 8, 9, 16, 10, 11, 12, 13, 15,           14
              25                      17, 19, 20, 21, 22 18


Toelichtingen       1-5, 23-25. Diverse              2, 6-9, 16, 17, 19-  10-13, 15, 18.            14. In rekening
              formele zaken die               22. Diverse      Regelt de              te brengen
              geregeld moeten                nadere        bevoegdheden             tarieven voor
              worden door het                voorschriften en   van het college en          werkzaamhede
              college of door de              regels hoe het    van de archivaris          n door de
              archivaris                  beheer en                         archivaris
                                     werking van het
                                     archief wordt
                                     geregeld.
                                                                Page 129 of 142
                                                          186 archief gem ws
Bijlage beoordeling Verordeningen

Naam van de verordening:  Model Archiefverordening gemeenten/waterschappen (zonder een archivaris)
Nummer verordening ca:   186
Datum vaststelling:    1 oktober 2003
Datum wijziging:      1 oktober 2003
Datum aanpassing:     1 oktober 2003

                  (1)         (2)          (3)        (4)     (5)        (6)       (7)      (8)       (9)       (10)        (11)
                        Niet behorend tot directe financiële rechtmatigheid           Direct relevant voor financiële rechtmatigheid


                                   Administratieve                                                   Verwijzing naar
                 Algemeen   Termijnbepalingen    Bepalingen    Bevoegdheden  Bewijsstukken    Recht     Hoogte      Duur    Discussiepunten andere wetgeving  Hardheidsclausule

Artikelen         Alle

Toelichtingen       Geen
              consequenties voor
              het financieel
              beheer. Dus niet
              relevant voor de
              toets op de
              rechtmatigheid.
              Gaat met name om
              procedurele regels
              met betrekking tot
              de archivering van
              stukken.
                                                          Page 130 of 142
                                                                               188 bouwverord 9ew
Bijlage beoordeling Verordeningen

Naam van de verordening:  Model Bouwverordening (9e serie van wijzigingen)
Nummer verordening ca:   188
Datum vaststelling:    13 april 2002
Datum wijziging:      3 november 2003
Datum aanpassing:     3 november 2003

                  (1)          (2)          (3)        (4)         (5)        (6)       (7)      (8)       (9)       (10)        (11)
                          Niet behorend tot directe financiële rechtmatigheid               Direct relevant voor financiële rechtmatigheid


                                     Administratieve                                                       Verwijzing naar
                Algemeen      Termijnbepalingen    Bepalingen     Bevoegdheden  Bewijsstukken      Recht       Hoogte      Duur   Discussiepunten andere wetgeving  Hardheidsclausule

Artikelen         1, 2.2, 2.4, 2.5, 2.6, 4, 6, 8, 9       4, 6, 10               2.1, 6, 8, 9     12        12
              2.7, 5, 6, 7, 8, 9, 11


Toelichtingen       1. inleidende      4. plichten tijdens  4. plichten tijdens         2.1. B&W       12.1.       12.1.
              bepalingen       bouw         bouw van in eerste          verlenen       strafbepalingen  strafbepalingen
                                     instantie              ontheffing tot het  e.d. Deze     e.d. Deze
                                     administratieve en          indienen van een   eventuele baten  eventuele baten
                                     formele aard             onderzoeksrappor   komen niet ten  komen niet ten
                                                       t indien alle    gunste van de   gunste van de
                                                       eerdere recente   gemeente.     gemeente
                                                       onderzoeksresulta
                                                       ten bekend zijn
              2.2. kennisgeving    6. vergunning     5, 6. Diverse            6. vergunning
                          gebruik werk     voorschriften            gebruik werk
                                     waaraan de
                                     bouwer zich tijdens
                                     de bouw aan moet
                                     houden
              2.4. verontreinigde 8. sloopvergunning.    10. overige             8.
              grond        diverse indienings-    administratieve           sloopvergunning.
                        en besluittermijnen    bepalingen              bewijs van perceel
                                                       en kadastralle
                                                       gegevens en
                                                       exacte aanduiding
                                                       en omschrijving
                                                       van hetgeen
                                                       gesloopt gaat
                                                       worden

              2.5. voorschriften in  9. jaarlijkse                       9. welstand
              het kader van      verantwoording door
              stedenbouwkundig    de welstands-
              e aard         commissie + een
                          termijn van
                          advisering
              2.6.
              brandmeldinstallati
              es
              2.7. aansluitplicht
              diverse
              nutsvoorzieningen
              5 , 6. diverse
              algemene
              voorschriften
              tijdens de
              uitvoering van de
              bouw
              7. overige
              gebruiksbepalingen

              8. slopen. diverse
              bepalingen en
              randvoorwaarden
              9. welstand
              11. handhaving
                                                                                  Page 131 of 142
                                                                 189 toeslagen
Bijlage beoordeling Verordeningen

Naam van de verordening:                    Toeslagenverordening
Nummer verordening ca:                            189
Datum vaststelling:                           12/9/2003
Datum wijziging:                            12/9/2003
Datum aanpassing:                            12/9/2003


N.B.                                  (1)         (2)         (3)        (4)        (5)       (6)        (7)        (8)     (9)       (10)        (11)
De verordening bestaat uit 4 varianten. Enerzijds
een forfaittaire benadering en anderzijds de werkelijke
kosten. Per benadering is er een soepele en een strenge                          Niet behorend tot directe financiële rechtmatigheid           Direct relevant voor financiële rechtmatigheid
variant. De artt. zijn nagenoeg gelijk, zeker qua strrekking
daarom als 1 geheel behandeld op hfdstuk.niveau.
                                Algemeen       Termijnbepalingen   Administratieve Bevoegdheden      Bewijsstukken Recht        Hoogte       Duur     Discussiepunten Verwijzing naar  Hardheidsclausule
                                                      Bepalingen                                                        andere wetgeving


Artikelen                           1, 2, 10, 11     9                   9                  3, 4, 5, 6, 7, 8  3, 4, 5, 6, 7, 8

Toelichtingen
                                1.          9.                   9.                  3-8 Betreffen   3-8 Betreffen
                                begripsbepalingen   uitvoeringsbevoegdh          uitvoeringsbevoeg          bepalingen voor  bepalingen voor
                                           eid                  dheid                het verhogen    het verhogen
                                                                                 en verlagen van  en verlagen van
                                                                                 de uitkering.   de uitkering.
                                                                                 Afhankelijk van  Afhankelijk van
                                                                                 de gekozen     de gekozen
                                                                                 variant zijn er  variant zijn er
                                                                                 per hoofdstuk   per hoofdstuk
                                                                                 meer of minder   meer of minder
                                                                                 artikelen.     artikelen.

                                2.
                                Toepassingsgebied

                                10 en 11:
                                inwerkingtreding en
                                citeertitel
                                                                Page 132 of 142
                                                            190 maatregelen
Bijlage beoordeling Verordeningen

Naam van de verordening:                 Maatregelenverordening (wet spreekt van "afstemmingsverordening")
Nummer verordening ca:                         190
Datum vaststelling                        12/9/2003
Datum wijziging:                         12/9/2003
Datum aanpassing:                         12/9/2003


N.B.:                               (1)         (2)         (3)        (4)       (5)        (6)         (7)        (8)        (9)       (10)        (11)
In de modelverordening wordt een combinatie gemaakt
met de fraudeverordening. Daarom is er voor de fraude-
verordening geen apart model voorhanden.                              Niet behorend tot directe financiële rechtmatigheid            Direct relevant voor financiële rechtmatigheid


                             Algemeen       Termijnbepalingen  Administratieve Bevoegdheden     Bewijsstukken Recht         Hoogte      Duur        Discussiepunten Verwijzing naar  Hardheidsclausule
                                                  Bepalingen                                                           andere wetgeving


                             1, 5, 16, 17               4                           2, 3, 6, 9, 11,   8, 10, 11, 12,  7, 10, 11, 12,
Artikelen                                                                        12, 13, 14, 15   13, 14, 15    13, 14, 15

                             1. algemene                4. inhoud besluit                   2. opleggen     8. samenloop   7.
                             bepalingen                                           maatregel               ingangsdatum
                                                                                                en duur
Toelichtingen                                                                                         maatregel
                             5. Horen                                            3. grondslag    10. hoogte en 10. hoogte en
                             belanghebbende                                         maatregel      duur       duur
                             16./17.                                             6. afzien      11. te laat    11. te laat
                             inwerkingtreding en                                       maatregel      verstrekken    verstrekken
                             citeertitel                                                     inlichtingen   inlichtingen
                                                                             9. categorieën   12./13. niet   12./13. niet
                                                                                       nakomen      nakomen
                                                                                       inlichtingenplich inlichtingenplich
                                                                                       t         t
                                                                             11. te laat     14.        14.
                                                                             verstrekken     tekortschietend tekortschietend
                                                                             inlichtingen    besef       besef
                                                                                       verantwoordelij verantwoordelij
                                                                                       kheid       kheid
                                                                             12./13. niet    15. ernstige   15. ernstige
                                                                             nakomen       gedraging     gedraging
                                                                             inlichtingenplich
                                                                             t
                                                                             14.
                                                                             tekortschietend
                                                                             besef
                                                                             verantwoordelij
                                                                             kheid
                                                                             15. ernstige
                                                                             gedraging
                                                            Page 133 of 142
                                                             191 precariobel
Bijlage beoordeling Verordeningen

Naam van de verordening:  Precariobelasting
Nummer verordening ca:   191
Datum vaststelling:    17 december 2003
Datum wijziging:      12 oktober 2004
Datum aanpassing:     12 oktober 2004

                  (1)          (2)         (3)        (4)        (5)        (6)       (7)      (8)          (9)       (10)        (11)
                         Niet behorend tot directe financiële rechtmatigheid             Direct relevant voor financiële rechtmatigheid


                                   Administratieve                                                         Verwijzing naar
                Algemeen     Termijnbepalingen   Bepalingen     Bevoegdheden    Bewijsstukken    Recht         Hoogte      Duur    Discussiepunten andere wetgeving  Hardheidsclausule

Artikelen         1, 13                   8, 10        12                 2, 3, 4, 11     5, 6       7, 9

Toelichtingen       1.                     8. Wijze van    12. Nadere regels          2. Belastbaar    5.        7.
              Begripsomschrijvin             heffing                         feit        Heffingsmaatst  Belastingtijdvak
              gen                                                          af en tarief
              13.                    10.                           3.         6. Berekening  9.
              Inwerkingtreding en            Betalingstermijne                    Belastingplicht   belasting    Belastingtijdvak
              citeertitel                n                                              ken
                                                               4. Vrijstellingen

                                                               11.
                                                               Kwijtschelding
                                                             Page 134 of 142
                                                                193 best boeten gem bel
Bijlage beoordeling Verordeningen

Naam van de verordening:  Modelregeling bestuurlijke boeten gemeentelijke belastingen
Nummer verordening ca:   193
Datum vaststelling:    1 augustus 2003
Datum wijziging:      5 maart 2004
Datum aanpassing:     5 maart 2004

                  (1)          (2)         (3)        (4)        (5)        (6)       (7)      (8)       (9)        (10)      (11)
                         Niet behorend tot directe financiële rechtmatigheid             Direct relevant voor financiële rechtmatigheid


                                     Administratieve                                                    Verwijzing naar
                Algemeen     Termijnbepalingen     Bepalingen     Bevoegdheden  Bewijsstukken    Recht      Hoogte     Duur    Discussiepunten andere wetgeving  Hardheidsclausule

Artikelen         1, 2, 4, 5, 6, 7, 9,  11, 17         3, 8, 10, 12, 13,                  18, 21, 22, 23,  18, 21, 22, 23,                20 (Algemene wet
              14, 15, 16, 29, 30,              19                         24, 25, 26, 27,  24, 25, 26, 27,                rijksbelastingen
              31, 32, 33, 34, 35,                                        28        28, 42, 43, 44,                (AWR))
              36, 37, 38, 39, 40,                                                 45
              41, 42, 46, 47

Toelichtingen       1,2, 4-7 algemene   11. overschrijding   3. toerekening                   18. overlijden  18. overlijden                Una via
              bepalingen zoals    van redelijke termijn
              reikwijdte ,      kan aanleiding zijn
              belanghebbende,    tot aanmatiging
              toerekening ,     boete
              definities en
              verplichte keuze,
              gelijktijdigheid en
              ambtshalve
              verminderingen
              9,14-16, algemene   17. indien     8 dag van                        21-24       21-24
              bepalingen tav     belanghebbende niet betaling                        bepalingen tav  bepalingen tav
              verzuim en       binnen bepaalde                               verzuimboeten.  verzuimboeten.
              vergijpboeten zoals  termijn tegen boete                             Inzake van de   Inzake van de
              dag vanb betaling,   bezwaar heeft                                aanslagopleggi  aanslagopleggi
              karakter boete,    gemaakt kan                                 ng.        ng.
              straftoemeting,    heffingsambtenaar
              redelijk termijn    hem ontvankelijk
              beperkingen      verklaren in zijn
              informatieverplichti  bezwaar
              ngen, verhoor

              46, 47 overgangs-               10.                         25-28.      25-28.
              en slotbepaling                straftoemeting,                   Bepalingen tav  Bepalingen tav
                                                               vergrijpboeten.  vergrijpboeten.
                                                               Inzake de     Inzake de
                                                               aanslagopleggi  aanslagopleggi
                                                               ng.        ng.
                                     12. Beperking                             42-45.
                                     informatieverplich                          Bijzondere
                                     ting                                 omstandighede
                                                                        n
                                     13. Verhoor
                                     19. Kennisgeving
                                     hoorplicht
                                                                  Page 135 of 142
                                                                 199 wet kinderopvang
Bijlage beoordeling Verordeningen

Naam van de verordening:  Modelverordening Wet Kinderopvang
Nummer verordening ca:   199
Datum vaststelling:    1 juli 2004
Datum wijziging:      1 juli 2004
Datum aanpassing:     1 juli 2004

                   (1)        (2)         (3)       (4)           (5)        (6)       (7)      (8)        (9)       (10)        (11)
                        Niet behorend tot directe financiële rechtmatigheid               Direct relevant voor financiële rechtmatigheid


                                   Administratieve                                                       Verwijzing naar
                Algemeen    Termijnbepalingen    Bepalingen      Bevoegdheden   Bewijsstukken    Recht      Hoogte      Duur   Discussiepunten andere wetgeving   Hardheidsclausule

Artikelen         1, 17, 18      3, 7, 14, 15      2, 4, 6, 12, 13, 16 5                   7, 8, 16    11, 14     9, 10       7, 14       (Wet
                                                                                                  kinderopvang), 17
                                                                                                  (Tijdelijke
                                                                                                  referendum wet)

Toelichtingen
              1.         3. beslistermijn    2. te verstrekken  5.                  7.besluit tot 11. omvang    9.        7, 14. van invloed Wet kinderopvang
              begripsbepalingen  college over      gegevens bij     weigeringsgronde           verlenen   van de kinderop- ingangsdatum   op recht en
                        aanvraag        aanvraag tot     n voor college mbt          tegemoetkomin vang       tegemoetkomin   hoogte. Echter
                                   vaststelling     vaststellen             g               g         genoemde
                                   noodzaak       noodzaak                                       termijnen kunnen
                                   kinderopvang     kinderopvang                                     uitgezonderd
Verordening regelt                                                                                worden aangezien
tegemoetkoming van de                                                                              geen sancties zijn
gemeente in de kosten                                                                              geformuleerd
van de kinderopvang
              17.         7.beslistermijn    4.                            8.       14.nacalculatie 10. periode
              inwerkingtreding  college over het    vormvoorschrifte                     weigeringsgron werkelijke   waarvoor
                        verlenen van      n beschikking soc                     d       kosten     tegemoetkomin
                        tegemoetkoming     med indicatie                       tegemoetkomin         g wordt
                                                                g               verleend
              18. citeertitel   14.termijnbepaling   6. te verstrekken
                        voor indienen een   gegevens bij
                        overzicht van     aanvraag voor
                        feitelijke kosten en  een
                        def vaststelling    tegemoetkoming
                        tegemoetkoming
                        door college
                                   12.
                                   vormvoorschrifte
                                   n inhoud van
                                   beschikking
                                   13
                                   bevoorschotting
                                   15 verrekening
                                   met voorschotten

                                   16
                                   inlichtingenplicht
                                   ouders
                                                                  Page 136 of 142
                                                       200 Regl. van orde College
Bijlage beoordeling Verordeningen

Naam van de verordening:  Modelreglement van orde
Nummer verordening ca:   200
Datum vaststelling:    14 juli 2004
Datum wijziging:      20 juli 2004
Datum aanpassing:     20 juli 2004

                  (1)          (2)         (3)       (4)     (5)        (6)       (7)      (8)       (9)       (10)        (11)
                         Niet behorend tot directe financiële rechtmatigheid          Direct relevant voor financiële rechtmatigheid


                                    Administratieve                                                  Verwijzing naar
                 Algemeen    Termijnbepalingen   Bepalingen   Bevoegdheden  Bewijsstukken    Recht     Hoogte      Duur    Discussiepunten andere wetgeving  Hardheidsclausule

Artikelen         Alle

Toelichtingen       Procedure en
              inrichtingsafsprake
              n met betrekking tot
              regelen van
              vergaderingen
                                                          Page 137 of 142
                                                         201 org besl directie model
Bijlage beoordeling Verordeningen

Naam van de verordening:  organisatiebesluit directie model
Nummer verordening ca:   201
Datum vaststelling:    22 juli 2004
Datum wijziging:      22 juli 2004
Datum aanpassing:     22 juli 2004

                   (1)         (2)         (3)        (4)       (5)        (6)       (7)      (8)       (9)       (10)         (11)
                         Niet behorend tot directe financiële rechtmatigheid            Direct relevant voor financiële rechtmatigheid


                                   Administratieve                                                     Verwijzing naar
                Algemeen     Termijnbepalingen   Bepalingen    Bevoegdheden    Bewijsstukken    Recht      Hoogte      Duur    Discussiepunten andere wetgeving   Hardheidsclausule

Artikelen         Overige                           5, 7, 8, 9, 10                   22.1                      10.1
                                                                                              (Controleverordeni
                                                                                              ng, Verordening
                                                                                              onderzoeken
                                                                                              doelmatigheid en
                                                                                              doeltreffendheid),
                                                                                              14.2 (Wet FIDO,
                                                                                              Financiële
                                                                                              verordening
                                                                                              gemeente,
                                                                                              Financieringsstatu
                                                                                              ut), 15.4 (BBV,
                                                                                              Gemeentewet)


Toelichtingen       De verordening                        5, 7-10. Hierin                   22.1.                      10.1
              dient voor het                        worden                       Bevoegdheid                   Controleverordening
              inrichten van de                       bevoegdheden                    om zonder
              organisatie en                        aan functie                     voorafgaande
              bevat geen                          toegekend echter                  toestemming
              financiele gevolgen                     zonder (directe)                  van college
                                            financiele                     budgetten en
                                            vertaling, m.u.v.                  investeringskre
                                            artikel 22.1                    dieten te
                                                                      overschrijden
                                                                      (max.5% of
                                                                      grensbedrag)
                                                                                              14.2 Wet Fido,
                                                                                              Financieringsstatuut

                                                                                              15.4 BBV
                                                            Page 138 of 142
                                                          202 org besl diensten model
Bijlage beoordeling Verordeningen

Naam van de verordening:  organisatiebesluit dienstenmodel
Nummer verordening ca:   202
Datum vaststelling:    22 juli 2004
Datum wijziging:      22 juli 2004
Datum aanpassing:     22 juli 2004

                   (1)         (2)         (3)       (4)         (5)        (6)       (7)      (8)       (9)       (10)         (11)
                         Niet behorend tot directe financiële rechtmatigheid             Direct relevant voor financiële rechtmatigheid


                                   Administratieve                                                      Verwijzing naar
                Algemeen     Termijnbepalingen   Bepalingen    Bevoegdheden     Bewijsstukken    Recht      Hoogte      Duur    Discussiepunten andere wetgeving    Hardheidsclausule

Artikelen         Overige                           5, 9, 16, 18, 26,                  31.1                       25.5 (BBV), 26.2
                                            30, 31                                                (Wet FIDO), 33.5
                                                                                               (Controleverordeni
                                                                                               ng gemeente)

Toelichtingen       De verordening                        5,9, 16,18, 26, 30-                 31.1.                      25.5 BBV
              dient voor het                        31. Hierin worden                  Bevoegdheid
              inrichten van de                       bevoegdheden                     om zonder
              organisatie en                        aan functie                     voorafgaande
              bevat geen                          toegekend echter                   toestemming
              financiele gevolgen                     zonder financiele                  van college
                                            vertaling, muv art.                 budgetten en
                                            31.1                         investeringskre
                                                                       dieten te
                                                                       overschrijden
                                                                       (max.5% of
                                                                       grensbedrag)
                                                                                               26.2 Wet
                                                                                               Fido/financieringssta
                                                                                               tuut
                                                                                               33.5
                                                                                               Controleverordening
                                                             Page 139 of 142
                                                          203 kwal reg peutersz
Bijlage beoordeling Verordeningen

Naam van de verordening:  Modelverordening kwaliteitsregels peuterspeelzaalwerk
Nummer verordening ca:   203
Datum vaststelling:    6 september 2004
Datum wijziging:      27 september 2004
Datum aanpassing:     27 september 2004

                  (1)          (2)         (3)        (4)     (5)        (6)       (7)      (8)       (9)       (10)        (11)
                         Niet behorend tot directe financiële rechtmatigheid           Direct relevant voor financiële rechtmatigheid


                                    Administratieve                                                   Verwijzing naar
                Algemeen      Termijnbepalingen   Bepalingen    Bevoegdheden  Bewijsstukken     Recht       Hoogte    Duur    Discussiepunten andere wetgeving  Hardheidsclausule

Artikelen         1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 4          10,11,12,                     20         20                      20 (Verordening
              13, 16, 21, 22, 23             14,15,17,18                                                    Kinderopvang)


Toelichtingen       1.           4. Termijn van in  10. bepalingen                   20.        20. hoogte van                verordening
              begripsbepalingen   exploitatie nemen  ten aanzien van                   strafbepaling in  de geldboete                 kinderopvang
                         van peuterspeelzaal vloeroppervlakte                  afwijking met   van de 2de                  (instelling dienen
                                   en                         artikelen dan   categorie                  een vergunning te
                                   buitenspeelruimte                  hechtenis van                          hebben conform
                                                             ten hoogste 3                          deze verordening)
                                                             maanden of
                                                             geldboeten van
                                                             2de categorie

              2. meldingsplicht in            11. Bepalingen
              exploitatie nemen              ten aanzien van
              van                     de groepen en
              peuterspeelzaal in             groepsgrootte
              register
              3. ambitieniveau              12. bepalingen
              van                     ten aanzien van
              peuterspeelszaalwe             begeleiders per
              rk                     groep
              5. verbod op het in             14. bepalingen
              exploitatienemen              tav
              van                     informatieplicht
              peuterspeeklzaal              aan ouders en
              als niet aan eisen             frequentie
              van de verordening
              wordt voldaan
              6. college houdt              15. bepaling
              register bij van              omtrent
              gemelde                   verklaring van
              peuterspeelzalen              gedrag van de
                                    begeleiders
              7. wijziging van              17. bepalingen
              gegevens wordt               tav onderzoek
              onmiddellijk aan              door
              college gemeld               toezichtshouder
              tevens schriftelijk
              mededeling aan
              houder
              8. algemene                 18. bepalingen
              kwaliteitseisen op             tav het
              het houden van een             inspectierapport
              peuterspeelzaal
                                                           Page 140 of 142
                                                         203 kwal reg peutersz
Bijlage beoordeling Verordeningen

Naam van de verordening:  Modelverordening kwaliteitsregels peuterspeelzaalwerk
Nummer verordening ca:   203
Datum vaststelling:    6 september 2004
Datum wijziging:      27 september 2004
Datum aanpassing:     27 september 2004

                  (1)         (2)         (3)        (4)     (5)        (6)       (7)      (8)       (9)       (10)        (11)
                        Niet behorend tot directe financiële rechtmatigheid           Direct relevant voor financiële rechtmatigheid


                                   Administratieve                                                   Verwijzing naar
                 Algemeen   Termijnbepalingen    Bepalingen   Bevoegdheden  Bewijsstukken     Recht     Hoogte      Duur    Discussiepunten andere wetgeving  Hardheidsclausule
              9. eisen ten               19. bepalingen
              aanzien van de              tav het niet
              veiligheid                naleven van
                                  voorwaarden
                                  gesteld in de
                                  verordening
              13. overeenkomst
              tussen houder en
              ouders
              16. aanwijziging
              toezichthouders
              21.
              overgangsbepaling
              en
              22.
              inwerkingtreding
              23. citeertitel
                                                          Page 141 of 142
                                                                              206 bouwverord 10ew
Bijlage beoordeling Verordeningen

Naam van de verordening:  Model Bouwverordening (10e serie wijzigingen)
Nummer verordening ca:   206
Datum vaststelling:     1 januari 1992
Datum wijziging:      14 januari 2005
Datum aanpassing:      14 januari 2005

                   (1)          (2)          (3)        (4)        (5)         (6)       (7)      (8)       (9)       (10)        (11)
                          Niet behorend tot directe financiële rechtmatigheid               Direct relevant voor financiële rechtmatigheid


                                   Administratieve                                                         Verwijzing naar
                 Algemeen      Termijnbepalingen Bepalingen         Bevoegdheden Bewijsstukken     Recht       Hoogte        Duur   Discussiepunten andere wetgeving  Hardheidsclausule

Artikelen          1, 2.2, 2.4, 2.5, 2.6, 4, 6, 8, 9       4, 6, 10              2.1, 6, 8, 9     12        12
              2.7, 5, 6, 7, 8, 9, 11


Toelichtingen        1. inleidende      4. plichten tijdens  4. plichten tijdens         2.1. B&W verlenen   12.1.       12.1.
              bepalingen       bouw         bouw van in eerste         ontheffing tot het  strafbepalingen  strafbepalingen
                                     instantie              indienen van een   e.d. Deze     e.d. Deze
                                     administratieve en         onderzoeksrapport   eventuele baten  eventuele baten
                                     formele aard            indien alle eerdere  komen niet ten  komen niet ten
                                                       recente        gunste van de   gunste van de
                                                       onderzoeksresultate  gemeente.     gemeente
                                                       n bekend zijn
Ten opzichte van de 9e   2.2. kennisgeving    6. vergunning     5, 6. Diverse            6. vergunning
wijziging is er enkel een              gebruik werk     voorschriften            gebruik werk
verschil ten aanzien van                         waaraan de bouwer
de termijn van werking. Zie                        zich tijdens de bouw
ook de verordening met                          aan moet houden
nummer 188
              2.4. verontreinigde   8. sloopvergunning.  10. overige             8. sloopvergunning.
              grond          diverse indienings-  administratieve           bewijs van perceel
                          en besluittermijnen  bepalingen             en kadastralle
                                                       gegevens en exacte
                                                       aanduiding en
                                                       omschrijving van
                                                       hetgeen gesloopt
                                                       gaat worden

              2.5. voorschriften in  9. jaarlijkse                       9. welstand
              het kader van      verantwoording door
              stedenbouwkundige    de welstands-
              aard          commissie + een
                          termijn van
                          advisering
              2.6.
              brandmeldinstallatie
              s
              2.7. aansluitplicht
              diverse
              nutsvoorzieningen
              5, 6. diverse
              algemene
              voorschriften
              tijdens de
              uitvoering van de
              bouw
              7. overige
              gebruiksbepalingen

              8. slopen. diverse
              bepalingen en
              randvoorwaarden
              9. welstand
              11. handhaving
                                                                                Page 142 of 142

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:87
posted:8/10/2011
language:English
pages:142