Veldnamen Vught en Cromvoirt - Henk Beijers Archiefcollectie by wanghonghx

VIEWS: 678 PAGES: 1956

									                          export


     OmschrijvingInDeBron KadSectie KadNr
Standaardnaam    Jaar               Locatie  Toegang  InvNr   FolioOfAktenr
           1888   B     0155          5117    147


           1724                    5123    109    70
           1834                    5117    27     140
           1834                    5117    27     81
           1736                    5123    87     163
           1669                    5123    49

             1873                     5117   66    77
             1734                     5123   87
             1720                     5123   84
             1739                     5123   88    141
             1738                     5123   88    72v
             1735                     5123   87    60v
             1717                     5123   84    1
             1710                     5123   82    156v
             1707                     5123   82
             1707                     5123   82    73
             1705                     5123   82    19v
             1689                     5123   80
             1779                     5123   140
             1803                     5123   106    17
             1775                     5123   115    107
             1718                     5123   84    45v
             1705                     5123   82    19
             1706                     5123   82    48v
             1779               aan het   5123
Aalsbroek perceeltje land onder Vught genaamt het Aalsbroek water de Leij genaamt66    212
Aalsloot         1803
       van den Aalsloot af tot aan de Hoogevonder        5059   44    141
       voor    1803
Aardwijkerakker den Aardwijkeracker de straat op te hoogen       te Cromvoirt
                             Peperstraat5059    44    136
       Aert Ariensstede               Cromvoirt
Aart Adriaans stede 1718 voor een vierde part groot 1 lop. 20 r. 5062      73    21
       weduwe Aert Banckmansstede 6 lop. 38 r.
Aart Bankmansstede 1718                  Cromvoirt 5062     73    9
       eenen acker teullants in de Molenackers gemeenlijk genaemt Aert de Wijsonderstal
Aart de Wijsonderstal 1717                Molenakkers 5123   51    103
       twee stucken ackerlants ontrent acht loopense Aerdt de Wijsonderstal
Aart de Wijsonderstal 1683                       5123
                             in de Molenakkers   49    483
       een stuck 1717                in de Molenakkers
Aart de Wijsonderstal ackerlants genaemt Aert de Wijsonderstall 8 lop. 5123   84    20v
       een perceel1799
Aart Geenenland                      bij den dijk 5123Sluiske het
                                    bij 't       4v
             teulland van ouds genaamt Aart Geenenlandnu genaamt177aHagelkruijs - Vughtse Akkers
       een lot   1620
Aart Geritskamp dijk tegen Aert Gerrytscamp        Cromvoirt 7519     113    332
       Aert Hendrickxstede 7 lop. 40 r.
Aart Hendriksstede    1718               Cromvoirt 5062     73    18v
       teulland genaamt agter de Kerk aan de Maasstraat 4 `1/2 5123
Achter de Kerk      1806               Cromvoirt lop.     144    263v
       ses     1715
Achterheiveld lopense heijvelt genaemt het Achterheijvelt Bergenshuizen5123   109    2
             1835
Achterhof verkoop van schaarhout op den Achterhof           5117   28    3
             1835
Achterhof verkoop van schaarhout op stam op den Achterhof       5117
                             de hoeve van Maria de28     4
                                         Meele wed.v.Th.Gast
             1838
Achterkant verkoop van aardappelen aan den Achterkant         5117   31    90
             1841    E     0517   Heikant
Achterland perceel wei- en groesland genaamd het Achterland      5117   34    82
Achtertuin een perceel1846                buitenplaats Zionsburg 39
                                    5117
             hooiland genaamd den Voortuin met den Achtertuin         55
       Adam van Schijndelstede 5 lop. 5 r.
Adam van Schijndelstede 1718               Cromvoirt 5062     73    5v
       = kasteel Maurick
             1761
Adellijk huiseene adellijke huijsinge en hof 1.40.0          5059   70    1
       genaamd of 1791
Adriaan Damenkamp de Geuren of Adriaan Damenkamp Cromvoirt 5123         67    181v
       Ariaen Janse van Cleefstede 13 roede
             1718
Adriaan Jansen van Cleefstede               Cromvoirt 5062     73    15v
       Adriaen Lambershoffstadt
Adriaan Lambershofstad  1761                     5059   70    22
       Adriaan Lambertshofstad groot 46 roeden
Adriaan Lambertshofstad 1808                     5123   182    17


                         Page 1
                          export


      item Adriaan Lambertshofstad 1 lop. 46 r.
Adriaan Lambertshofstad 1808               Bergenshuizen5123   118    z.f.
      Ariaen Schuermansstede groot 3 lop. 23 1/2 r.Cromvoirt 5062
Adriaan Schuurmansstede 1718                          73    22
      eenen ecker teelants genoemt Adriaensecker
Adriaansakker      1567                     5123   45    205
      2 ha 54   1887
Adrianekensakker a Adrianekensakker                  5117   146    111
      d      1479
Akersekampen Akerschencamp neven Herman van AkenSt.Peter BP           1248   78v
Akker          hooi-              Deuteren 5123
      een parceel1808 of weiland genaamt den Akker 2 morgen        182
Akker          1880               Cromvoirt 5117
      bouwland onder Groot Deuteren genaamd den Akker           73    52
Akker          1884
      drie hectaren den Akker           Dueteren 5117     143    64
Akker          1839               Deuteren 5117
      verkoop van hooigras op een perceel genaamd den Akker 3.0.0     32    53
Akker          1836
      hooiland genaamd den Akker groot 1.0.0    Deuteren 5117     29    55
Akker          1875               Cromvoirt 5117
      teelland te Groot Deuteren genaamd den Akker ca. 3 hectaren     68    78
       Kerksteeg teulland genaamd den Akker in de Kerksteeg5123
Akker in de een parceel1797                           58    195
      terre    1812
Akker, achterste à labour Agtersten Akker        Eentje    406    12
      een stuck ackerlants genoemt den AchterstenSint Lambert - bij de hei
Akker, achterste    1632               Acker    5123   48    91v
      n      1656
Akker, bredeoch een stuck genoemt den Breeacker     Cromvoirt 5123     72a    z.f.
Akker, droge      1812
      terre à labour Drogenakker                406
                             Bleek - Kerksteeg   12
      e      teulland op den Drogenacker 2 lop.
Akker, drogeen parceel1808                Cromvoirt 5123     182    2
Akker, droge      1812
      terre à labour Drogeakker          Vliert    406    12
Akker, droge      1812
      terre labourable den Drogenakker       Eentje    406    12
Akker, droge      1812
      terre labourable den Drogenakker       Vliert    406    12
      1      1789
Akker, droge 1/2 lop. teulland genaamt den Drogen AckerHeikant    5123   177a   5v
Akker, droge      1812
      terre à labour den Drogenakker        Heikant   406    12
      e      teulant
Akker, drogeen parceel1746 genaampt den Drogen Akker 6 lop. 5123        112    49
      1      1789               Heikant
Akker, droge 1/2 lopense teulland genaamt den Droogenacker      5123   57    246v
Akker, grote       een               Vughtse Akkers
                                   5117
      verhuur van1884 perceel bouwland genaamd de Grote Akker ca. 1 1/2 ha143    11
Akker, grote      1812
      terre à labour Grotenakker          Bergenshuizen406    12
      de      zekeren akker geheeten den Grotenacker 200
Akker, grote helft van1398                           865    z.f.
Akker, grote      1812
      terre à labour den Grotenakker        Hoeven    406    12
      op     1383
Akker, grote den Groten Acker                     BP    325
                             Sint Peter - 360 1177-37v
      De     1891    C     1140    0.51.02 ha 5067    10
Akker, grote Groote Akker en de Korte Veldjes C 1140 Vugtse Akkers langs de grindweg
Akker, grote      1761
      desselfs Groot Acker 15.40.0               5059   70    1
Akker, grote      1761
      desselfs helft in de Grooten Acker 2.0.0         5059   70    33
      op     1383                     BP
Akker, grote den Groten Acker tussen Willem van der Bruggen en Jan Vuchtman   1177   37v
Akker, grote      1561               Sint Pieter 221    571
Akker, grote      1761
      desselfs in den Grooten Acker               5059   70    25v
Akker, grote      1761                     5059   70
      houtbusselen agter den groten Acker gekomen van d'heer Jacob Chatvelt 1.0.0  1
      zie
Akker, grote onder: Bus 1809               Bergenshuizen5123   69    86 e.v.
Akker, grote      1641               Sint Peter 5123
      seecker stuck ackerlants genoempt den Grootacker          48    366v
Akker, grote       teulland genaamt den Grooten Akker 2 lop. 5123
      een parceel1781               Vughtse Hoeven     67    23v
Akker, grote      1790               Schorvoort lop.
      huijs schuur stal schop etc. met eenen Grooten Acker 11 5123    67    150v
Akker, hoge       1812
      terre à labour den Hogenakker        Vlasmeer 406      12
Akker, hoge       1812
      terre à labour Hogenakker          Vlasmeer 406      12
Akker, hoge       1812
      terre à labour Hogenakker          Heikant   406    12
Akker, hoge       1812
      terre labourable den Hogenakker       Vlasmeer 406      12
Akker, hoge       1812
      terre à labour den Hoogakker         Heikant   406    12
Akker, hoge       1891    C
      bouwland den Hoogakker C 551 0551      Cromvoirt 5067     10
Akker, hoge       den               Sint Pieter 221
      een perceel1554 Hooghen Acker in Wargartshuijsen          550
Akker, hoge       1824
      Hogenacker - teelland 9 lop.         Vlasmeer 17      5052
Akker, hoge       1843               Cromvoirt 5117
      pacht van een perceel teulland genaamd den Hogenakker        36
Akker, hoge       1835               hoeve Slangenwortel 28
      verkoop van schaarhout in de Vlasmeer op den Hogenakker  5117        5
Akker, hoge       1761
      deszelfs Hoogen Akker groot 6.0.0             5059   70    104
      uyt     1629
Akker, hoge den Hoogenacker gelegen op Doteren            9     228    28v


                         Page 2
                          export


Akker, hoge        een     C     0203    Hoogakker5117
      verhuur van1858 perceel teelland genaamd dewijk Lage Vlasmeer 51        39
      zie     1835
Akker, hoge bij Slangenwortel                     5117   28     4
Akker, hoge        teelland aan de Kerksteeg genaamd den Hoogenakker 48
      een perceel1855                Heikant   5117        32
      het     1676
Akker, hoge derde part in den Hoogenacker 6 lop. 27 r.         5123   70     z.f.
Akker, hoge       1678               Vlasmeer - 5123
                                    hoort
      den Hoogenacker tussen de Slampenacker en de Leegstraet bij het73.2      huis
                                         verkochte z.f. de Slampenacker
Akker, hoge       van erve genoempt den Hoogenacker tot op de Hoochstraet
      oostwaerts 1676                      5123   49     377
Akker, hoge       1791               Cromvoirt - 8
      teulland genaamt den Hogen Acker [14 r. heikant]          [zwaar beschadigd archief maar wel gerestaur
                                    maatboek 182
      desselfs Cleijnen Acker 1.12 1/2. 0
Akker, kleine      1761                     5059   70     64
      een     1790               Schorvoirt 5123
Akker, koude houtbosje omtrent 2 1/2 lopensen in den Kouwen Akker        116    167v
      terre à labour Kouwenakker - ook|: Kauwenakker
             1812
Akker, koude of Kauwenakker                Schorvoort 406    12
      bois Kauwenakker
             1812
Akker, koude of tailli Kouwenakker            Schorvoort 406    12
      terre    1812
Akker, kromme à labour den Krommenakker          Heikant   406   12
      een
Akker, kromme perceel1840       het    0959   Schoonveld5117
             teelland in B Schoonveld genaamd den Krommenakker   33     66
      den     1849     B
Akker, kromme Krommenakker in 't Schoonveld   1422   Schoonveld5117    42     29
      desselfs Cromacker 6.22.0
Akker, kromme      1761                     5059   70     25v
      groeslant in1761 parceelen aen den Crommen en Droogenacker 3.0.0
Akker, kromme       twee                     5059   70     51
      desselfs Krommenacker mt den hoek 6.12.0
Akker, kromme      1761                     5059   70     36
      Krommenacker - teelland 16 lop.
Akker, kromme      1824               Heikant   17    5052
      verkoop van schaarhout op den Krommenakker Vliert 5117
Akker, kromme      1847               wijk         40     24
      verkoop van schaarhoput op den krommenakker
Akker, kromme      1837                     5117   30     19
      een     1697               int 3 lop. 6 5123
Akker, kromme stuck teullant genoempt den CrommenackerSchoonvelt    roeden  50     74v
      een     1690                     5123
Akker, kromme stuck lants genoempt den Crommenacker aen den Heijcant gelegen  50     17v
      een
Akker, kwade parceel1715                 Bergenshuizen
             teullant gemeenlijk genaemt de Quade Acker5123    109    2
      terre    1812
Akker, kwade labourable Quaden Akker           Bergenshuizen406   12
      in      1761
Akker, kwade den Quaaden Acker 2.0.0. gekomen van Corn. Jan Corsten  5059   70     19
      aen     1775
Akker, kwade den hoek van den Quaade Acker        Vliert    5059   44     28
      in      1754
Akker, kwade 't Schoonvelt genaampt den Quaaden Akker 6 1/2 lop. 5123      65     137v
      vier     1745               Bergenshuizen
Akker, kwade loopense op de heijde genaampt den Quaadenakker 5123        65     3
             1884
Akker, lageden gehelen Lagen Akker 2 ha          Deuteren 5117     143    64
             1835
Akker, lagezie bij Slangenwortel                    5117   28     4
             1634               Sint Lambert 5123
Akker, lageeen stcuk ackerlants genoemt den Leegen Acker ter pl. het Molenvenne 48     271v
             1836               den Lagen Akker
Akker, lagehooiland onder Deuteren groot 1.0.0 genaamdDeuteren 5117       29     55
Akker, lageeen perceel1842                Deuteren 5117
             hooiland genaamd den Lagen Akker groot 1 bunder    35     78
             1671
Akker, lageitem den Leegen Acker             Cromvoirt 5123    70     z.f.
             1680               aan sijde 5123
Akker, lageden erffve geneompt den Leeghacker aen dander de Puisenheide 49         422v
             1704               Cromvoirt 5123
Akker, lageeen stuck teullandt gemeenlick genaemt den Leeghen Acker       51     4
Akker, lange       1812
      terre à labouw Langenakker          Vliert    406   12
Akker, lange       1812
      terre à labour Langenakker          Eentje    406   12
Akker, lange       1812
      terre à labour Langenakker          Schorvoort 406    12
      e      1713                      5 lop.
Akker, lange en stuck teullant gemeenlijk genaemt den Langen Acker5123 42 1/2 r.108    85v
      d      1761
Akker, lange esselfs helft in den Langenacker 5.42.0          5059   70     8v
      L      1824
Akker, lange angenacker - teelland 12 lop.        Eentje    17    5052
      v      1841
Akker, langeerkoop van schaarhout op de Lange Akker          5117   34     7
      v      1646                      de
Akker, langeuyt een stuck ackerlants genoempt den Langenecker op9 Scorvoirt   230    4
      h      1761
Akker, lange elft in de Langenacker 5.42.0               5059   70     9
      d      1761
Akker, lange esselfs Langenacker van de erfg. P.Janse van de Ven 7.18.05059   70     4
      d      1761
Akker, lange eszelfs Langen Akker 6.10.0                5059   70     91
      e      1686               Cromvoirt 5123
Akker, lange en stuck ackerlants over de leije genoempt den Langen Acker    49     23 bis
      z      1773
Akker, langeie onder: Leeuwenburg                   5123   9     z.f.
      d      1783
Akker, lange en Langenacker op den Dijsterberg      Cromvoirt 5123    56     196
      d       Acker
Akker, lange en Langen1648 [bij het huis Leeuwenborch]         5123   48     523
      e      1652
Akker, lange en stuck ackerlants genaemt den Langen Acker Cromvoirt 5123    49     2


                          Page 3
                           export


      n       1667
Akker, lange och een stuck lants den Langen Acker      Sint Peter 5123    49    259
      de      1839
Akker, nieuwe Nieuwe Akker op de hoeve de Bus        Bergenshuizen5117   32    29
      den      1779
Akker, nieuwe Nieuwenakker in de Vlasmeer          Vught    5123   56    62v
Akker, oude        in den
      d'selfs helft 1718 Ouden Acker 3 lop. 7 1/2 r. Cromvoirt 5062     73    7
Akker, oude        Acker
      den Ouden 1808 6 lop. 43 r.           Cromvoirt 5123     182    41
Akker, oude        1812
      terre labourable Ouden Akker          Eentje    406    12
Akker, oude        ecker               Sint
      vuijt eenen 1568 lants genoemt den Ouden Ecker Peter 5123       45    209
Akker, oude        1761
      desselfs Ouwen Acker 5.38.0                 5059   70    1
Akker, oude        1562               Sint Peter 5123
      een stuck eckerlants ter plaetssen genoemt den Ouwen Ecker       45    105
Akker, oude        1824
      den Oudenakker teulland 9 lop. 38 r.      Eentje    PB    5052
Akker, oude        1761
      desselfs Ouwe Acker gekomen van sr. Ranse Cremers 1.40.0   5059   70    1
Akker, oude        1675                Ouwenacker
      een stuck ackerlants 3 lop. 7 r. genoempt den Cromvoirt 5123      49    347v
Akker, oude        erve               Sint Peter 5123
      tegens den 1639 des heere Hendrick Heijm genaempt den Ouden Acker   48    328
      zie
Akker, oude bij: Peperstrat 1776                     5123   66    168v
Akker, oude        1791               Cromvoirt - 8
      teullant genaamt den Ouden Acker in de Hoogstraat           [zwaar beschadigd archief maar wel gerestaur
                                     maatboek 182
Akker, oude        teulant
      een parceel1742 genaampt den Ouden Akker    Cromvoirt 5123     88    272
Akker, ronde       1812
      terre à labour Rondakker                   406
                              Vughtse Akkers     12
Akker, ronde       1812
      terre à labour Rondakker            Vlasmeer 406      12
      R       1824                laan
Akker, ronde ondenacker - teelland 2 lop. 12 r. + weide enVlasmeer 17       5052
      R       1824
Akker, ronde ondenacker - teelland 4 lop .38 r.             17
                              Vughtse Akkers     5052
      perceel    1839
Akker, tweede lage hooigras genaamd den Tweede Lagen Akker Deuteren 5117     32    53
      een akker teulland genaamt de Versteende Akker den dijk in de Halderse Akkers
Akker, versteende     1815               aan     5123   183    20
      een akker teulland genaamt den Versteenden onder den dijk in de Halderse Akkers
Akker, versteende     1802                Akker 5 lop.5123   68    118v
Akker,lange        1646
      zijn eigen Langenecker                    9     230    8
      ackerlant 1761
Akkerland bij het huisbijt huijs 26.38.0                 5059   70    4v
      't Cloetken in de Gemeyn Akkeren
Akkers, gemene      1421               St.Peter BP      1192   60
      de Groene Akkers op Voorburg
Akkers, groene      1842                      5117   35    10
Akkers, hogeidem     1832               kaartblad Cromvoirt C.2
      den      1824
Akkers, hoge Hogenackers - teelland 5 lop. 38 r.      Vlasmeer PB      5052
      1       1671
Akkers, hoge lopense op de Hoogackers            Cromvoirt 5123     70    z.f.
      een      1574
Akkers, hoge lopensaet lants op die Hoghe Ecker       Cromvoirt 5123     79    z.f.
             1812
Akkertje terre labourable het Akkerke                  406    12
                              Bergenshuizen - Schorvoort
      een Dijk
Akkertje aan de parceel1800                 Cromvoirt 5123
              teulland genaamt 't Ackertje aan den Dijk        104    190
       de lopense achter het Ackerke op de Schorvoirt
Akkertje op drieSchorvoort1723                      5123   109    65v
      een perceel1843teulland genaamd het Akkertje voor de Konijnsberg
Akkertje voor de Konijnsberg                       5117   36    73
      een half   1718               Cromvoirt
Akkertje, achterste lopense teullant genaemt het Achterste Ackerke 5123      109    25
      een parceel1798
Akkertje, achterste    weijland 1 lop. genaamt het Agterste Ackerke5123    177a   3v
      teulland genaamt het Leeg Ackerke [nu klaver]
Akkertje, laag      1791               Cromvoirt - 8     [zwaar beschadigd archief maar wel gerestaur
                                     maatboek 182
      terre     1812
Akkertje, rond à labour Rond Akkerke                   406
                              Vughtse Akkers     12
      aan      1807
Akkertje, rond het Eentje in de Vughtse Akkers het Rond Akkertje 5123       60    123
      2/3      1760               ter plaatse genaamd 54
                                     lop.        294
Akkertje, rond in een parceel ackerlant genaamt het Rond Ackerke 35123 35 r.het Sluiske op het Eentje
      een derdepart in seeckeren acker achter Albert Seegershoff
Albert Seegershof     1646                      5123   48    447
      een
Allemansveld parceel1808                  Deuteren 5123
              hooijland genaamt Allemansveld groot 2 morgen      182    6
      drie     1763
Allemansveld mergen hooijlant genaemt Allemansvelt Cromvoirt 5123         138    143v
      een      1754                Allemansvelt
Allemansveld halve mergen land tot Deuteren genaamt Cromvoirt 5123         54    163v
Allemansveld        van
      verpachting1760het Allemansvelt ca. 5 mergen         5123   90    65
      een      1793               Cromvoirt 5123
Allemansveld morgen hooij of weijland genaamt 't Allemansveld           68    9v
Allemansvelt       1707               Deuteren 5123
      sekere merge weijlant op Deuteren gemeenlick genaemt het Allemansvelt 51    19v
             1559               Sint Peter
Allendonck eenen camp hoijlants ter plaetssen genoemt Allendonck 5123       45    41v
             1385
Allendonk vier stukken land bij Allendonk                BP    325
                              Sint Peter - 360 1177-198v
             1460
Allendonk land in de Allendonk               Sint Pieter 221    245
             1385
Allendonk 4 stukken land o.a. een bij Allendonc             BP    1177   198v


                           Page 4
                          export


            1484
Allendonk ter plaatse die Dallendonck           St.Peter BP       1253    247v
      een streep 1420                 BP 1192-60
Allendonkse Strepen land d'Allendonxstrepe in de gemeyn ackeren 360        325
      bij die Allendoncsche Strepen
Allendonkse Strepen 1385                        BP     325
                             Sint Peter - 360 1177-198v
      op Allendonc die Allendonkschestrepe
Allendonksestreep    1390                      BP     1178    146
      bij die Allendoncsche strepen
Allendonksestrepen 1385                        BP     1177    198
      een streep 1421
Allendonksestrepen land d'Allendonxstrepe         St.Peter BP       1192    60
            1562
Amersvoorteenen ecker genoempt Amersffoort        Vlasmeer 5123      45     131
            1594               Sint Peter 5123
Amersvoortter plaetssen geheten de Hoolstraet opt Damersffoort          46     18
            1564
Amersvoorteen stuck eckerlants genoemt tot Amersvoort Sint Peter 5123       45     147v
      tonderhouden voer een dordendeel het Amersvoorthecken
Amersvoorthek      1567               Sint Peter 5123     45     195v
Amervoort een beemd 1480                        BP
            ter plaatse genaamd Amervoort Sint Peter - 360 1249-283  325
Amervoort een beemd 1480ter plaatse genaamd Amervoert St.Peter BP         1249    283
      Hendrik Thijssenhofstad
            1718               Cromvoirt 5062
Annemarie Anna Marij Hend. Thijsehofstadt groot 3 lop. 14 r.           73     29
      de weduwe Anthonij Freijsestede voor d ehelftCromvoirt 5062
Anthonie Freijsestede 1718                 3 lop. 8 1/4 roeij   73     7
      de weduwe 1718cornelis van Antonie Dirckxstede 4 lop. 19 r.
Antonie Dirksstede   Jan                Cromvoirt 5062     73     10v
      een stukdijk gelegen tegen Ariaen van Cruperscamp
Ariaan van Crupelskamp 1620               Cromvoirt 7519     113    345
      Ariaentie Driesestede 2 lop. 49 r.
Ariaantje Driesenstede 1718                Cromvoirt 5062     73     9
      verhuur van1736
Armen- of H.Geesthoeve  seekere Arme ofte H.GeesthoeveCromvoirt 5123       87     158
      v      1835                      5117
Armenakker erkoop van schaarhout op den Armenakker hoeve de Slangenwortel     28     5
      i      1855
Armenakkern de Braaken genaamd den Armenakker       Heikant   5117    48     134
      z      1835
Armenakker ie bij Slangenwortel                    5117    28     4
      e
Armenakker en perceel1780hofland oost de Steenweg west den Armenakker 5123    99     5
      verkoop van 1843               Vught en Cromvoirt
Armenakkers, algemeneschaarhout op stam op de Algemene Armenakkers   5117    36     84
      een
Armenakkertje perceel1886teulland genaamd het Armenakkertje in loten5117     145    4
      het     1880
Armenakkertje Armenakkertje in de Vlierd                5117    73     16
      het     1891
Armenakkertje Armenakkertje een C       1140    Vliert - verpacht
                  perceel bouwland C 1219 0.46 ha 5067in drie 10percelen
            1770
Armenhek den hekkenpaal van het Armenhekken        Markt    5059    44     8v
            1783
Armenhoeve of H.Geesthoeve                Cromvoirt 5123     141    90
            1824
Armenhof langs den Armenhof twee dito palen te stellen         5059    45     66
      een
Armenkampke perceel1847                  wijk
             teelland genaamd het Armenkampke de Vliert  5117    40     98
Armenkampke       van
      verpachting1834teellland genaamd het Armenkampke 5117         27     52
      een
Armenkampke perceel1849 teelland genaamd het Armenkampke 40 roeden  5117    42     13
            1839               Vliert
Armenland verkoop van bomen op stam staande op het Armenland 5117         32     22
Armkampke        teulland genaamd het Armkampke
      een perceel1843                       5117    36     85
            1789
Armstede inde Leegstraat agter de Armstede        Cromvoirt 5123     57     256
      in Enode vóór Arnts guet van Houweningen tot de palen van de Heer 1202
Arnt van Houweningengoed1431                      BP     v Bucstel 168v
      bois tailli 1812
Assenkamp, grote den Groten Assenkamp           Bergenshuizen406    12
      bois tailli 1812
Assenkamp, kleine den Kleijnen Assekamp          Bergenshuizen406    12
      het     1866                      5117
Baaiwatersbrugtalud van de straatweg vanaf de Baaiwatersbrug tot de lange brug  59     80
Baak          1804
      zie: Kleine Coljard                     5123
                             behorende tot de Baak 69      15v
                                         aldaar gelegen
            1840
Baamkamphooigras van 1 bunder genaamd den Baamkamp    Deuteren 5117      33     62
Baan          1672                aen de Baen 5123    49     304
      in de parochie Sint Petri ter plaetse genoempt Sint Peter ter plaetse genoempt aen de Baen
Baan          1685
      een hooijvelt neffens de Baen                5123    49     14 bis
      idem
Baan, nieuwe      1832               kaartblad Vught E.3
      idem
Baan, nieuwe      1832               kaartblad Vught E.2
      aan     1801
Baan, nieuwe den herlaarsenweg of Nieuwe Baan             5059    44     81
Baan, oudeeen parceel1808teulland den Boonacker 3 lop. in de Oude Baan 5123    182    37
            Heijacker en de Oude Baen
Baan, oudetussen den 1650                       360    325
Baan, oudeOude Baan1832                  kaartblad Vught C.1
            1844               Vught-Sint Michielsgestel
Baan, oudetussen het land van den Bulk en de sluijs in de Oude Baan  5117    37     20
            1778               Vught
Baan, oudede Streep in de Vughtse Akkers - belending: de Oude Baan   5123    56     39v
            1782
Baan, oudeopmaken en vernieuwen van de sluijs in de Oude Baan 5123        99     136v


                          Page 5
                           export


            1770
Baan, oudehethekken aan de Oude Baen                   5059    44     8
            1812
Baanakker terre à labour den Baanakker            Hoeven    406     12
Baanakker een perceel1885       E      0634
             bouwland genaamd Baanakker 2.65.50 ha 319          454
Baanakker een parceel1733 teulland genaemt den Baanakker 19 lopensen   5123    111    48v
            1791                 [1 lop. bos 8
                                     maatboek [zwaar beschadigd archief maar wel gerestaur
Baanakker teulland genaamt den Baanacker 10 lop. 28 r. Cromvoirt - en heikant] 182
      v      1846                  de Eentje 5117
Baarsakkerserkoop van schaarhout en bomen op stam inwijkBaarsakkers          39     2
Baartskamp        weiland genaamd de Baertskampin de Vlasmeer
      een perceel1771                        5123    55     119v
            de Baarzen
Baarzen bois tailli in 1812                 Schorvoort 406      12
            1809
Baarzen op Bergenshuijzen in de Baarsen                  5123    183a    82
            1838
Baarzen verkoop van schaarhout op de landerijen de Baarse         5117    31     122
            1835
Baarzen verkoop van eikenbomen op stam in de Baarsen op Beukenhorst    5117    28     52
            1838
Baarzen perceel hooiland genaamd de Baarsen wijk Schorvoirt 5117           31     118
Baarzen idem      1832                 kaartblad Vught D.2
Baarzen zie onder: Bus 1809                 Bergenshuizen5123    69     86 e.v.
Baarzenakker      1840
      verkoop van schaarhout op stam in de Baarsenakker       5117    33
      een     1582
Baat Crarisland stuck lants voer Baet Crarislant             5123    72     z.f.
Baatsbeemdje      1717
      d ehelft in het Baetsbeemdeke                 5123
                               Cromvoirtse Beemden 63       184
      in     1561
Baatsesteeg den Hoigen Ham op de Baetschesteeghe Cromvoirt 7519            1     53
      o      1561
Baatsesteeg p de Baetschesteghe 2 mergen           Cromvoirt 7519      1     53
             der hoeve genaemt de BackhoeveVughtse Hoeven
Backhoeve gebruijkers 1761                        5123    150    18v
            1764
Backhoeve de Backhoeve aan de Vughtse Hoeven               RRG     37     12v
      a.z.    1775
Baekersveldjes de Baekersveldekens              Deuteren 5123      115    97
Bak, nieuwe       1750                 Cromvoirt Nieuwen Bak
      een perceeltje hooijland of weijland int Bossevelt aan den 5123      54     46
            1745                 polder van den Ham 112
Bak, oude in een meerderen camp van 2 1/2 mergen aan den Ouden Bak    5123          21
      3      1763
Bakersveldje 1/2 mergen weijlandt genaemt 't Baekersveldeken Cromvoirt 5123      138    144
Bakhuis         1835
      verkoop van schaarhout op stam bij het Bakhuis        5117    28     163
      twee    1803
Bakkersveldje morgen in vier morgen genaamt Bakkersveldje         5123    68
                               Deuteren bij het bruggetje     172v
      int     1717
Bamisheuvel Boschvelt onder Cromvoirt genaemt Bamisheuvel  Cromvoirt 5123      63     122
Banhek         1769                 Waterkant 5059
      ons begeeven nae het zoogenaemde Baenshekken onder de Waeterkant     44     4v
Banhek         1770
      het Baenshekke omtrent de kerk van St. Pieter         5059    44     8
      aan     1802
Banhek, oude het Oude Baanshekken bij de Strooije Kerk          5059    44     104
Bankenweiden      1838
      verkoop van 3 bunder hooigras genaamd Bankenweiden 5117          31     59
Bankenweike       1841
      hooigras van twee bunders genaamd het Bankenweike 5117          34     60
            1798                       5123
Barakken den Hannickenakker met daar op getimmerte huijsinge genaamt de Barakken 4v  177a
            1888     B      2853
Barakken onroerend egoederen genaamd de Barakken Schoonveld5117            147    121
                                      - B 2853 tot en met 2859 en 986
            1873                 Schoonveld5117
Barakken een huis bevattende zes woningen en aangelegen land genaamd de 66      Barakken 23
            1798                 Schonveld 5123
Barakken den Hannikenacke rmet opgetimmerde wooningen de Barakken           58     276v
            1838
Barakker perceel wei- en teelland achter de Barakker Vlasmeer 5117          31     118
      seecker   1648                 Sint Lambert e.e. van den
                                     5123    48     526
Barbara of Barbaar hoffstat genoempt de Barbaar groot omtrent thien loopen lants gemeijnen heerbane tot aende gemeijne h
Barber         1639                 Sint Lambert
      seeckere hoffstadt genoempt de Barber acht loopense lants   5123    48     321
Barmweideeen perceel1780 weiland genaamd de Barmweijde Vught       5123
                               inde Vughtse Ackers 56       96
Barrière        1841
      verkoop van roerend goed in een huis aan de Barrière 5117         34     17
Barrière        1848                       FDV
Barrière         twee    B
      afbraak van1866 huizen aan d estraatweg nabij 1659 en 1660
                         1659    B de Barrière5117    59     22
Barrière        1758                 Taalstraat 5123     54
      vier mergen hooij- off weijland gelegen ter plaatse de Taalstraat aan de Barrière 257
      een de    teelland achter de Barrière
Barrière, achter perceel1850                       5117    43     12
      's morgens 1767
Barrière, eerste                       bij     5059
             ons begeven naar de Eerste Barrière de scheiding tussen 44  'sBosch en1vVught
      agter    1794
Barrière, eerste den hof van de Eerste Barrière       Taalstraat 5123     58     96v
      herberg de 1796 Barrier [afgebroken]
Barrière, grote     Groote                      5123    151    4v
      beleidinge of vizitatie wonende in de Grote Brriere alhier 5123
Barrière, grote     1780                             140    196v
      belijdinge off visitatie aan sijne hoff hoorende tot de voorsz. barrierehuijzinge
Barrière, grote     1783                       5123    141    96
      woonende alhier in de Groote Barrière huijs stallinge schuur bakhuijs 57
Barrière, grote     1789                 Heikant   5123          245


                           Page 6
                           export


       eene     1775                    5123
Barrière, grote groote parij aardappelen te velde staande aan de Groote Barrièrre 97    101
       ons      1782
Barrière, grote begeven naar de Groote Barrière            5059    44    34v
       in de     1791
Barrière, grote Molenackers bij de Groote Barrière           5123    102   132v
       een      1808
Barrière, kleine steegsken tegenover de Klijne Barrière        5123    182   37
       bij 't    1824
Barrière, kleine Klein Barriere - hofland         Eentje   PB     5052
       het      1860
Barrière, kleineKleine Barriertje genaamd de Keet           5117    53    63
       den      Klijne
Barrière, kleine hof der1771 Barrièrehuijsinge             5059    44    18v
                              steenweg lopende naar Sint Michielsgestel
       een
Barrière, kleine perceel1772weiland aan de Klijne Barrière       5123    55    179
       drie     1775
Barrière, kleine stukken teulland achter de Kleine Barrière      5123    55    240
       den      1794
Barrière, kleine Grooten Reeakker tegenover de Klijne Barrière     5123    58    93
       aan      1806
Barrièrebaan de Barrierbaan bij het hekken               5123    183a
                              belending noord de Barriersteeg 15
       het      1797
Barrièreboom weijke doorden Barrierboom                5059
                              Vughtse Akkers     44    57
              1837
Barrièrehekpacht van een perceel hooi- of weiland genaamd aan het 5117       30
                                    Barrièrehekken   77
              1836                    5117
Barrièrehekgras van een perceeltje land aan het Barriershekken groot 2.0.0     29    49
              1841
Barrièrehekhooifras van twe ebunders hooiland genaamd het Barrièrehek 5117    34    60
              1838
Barrièrehekverkoop van hooigras van 2 bunders genaamd Bariershek    5117    31    59
              1774
Barrièrehekhet bruggetje aan 't Barrièrehecke             5059    44
                              de weg voor de Barrière op Helvoirt
              1798
Barrièrehof langs de oude baan aan den Barriershof           5059    44    63
Barrièrehuis        1842                    5117    35    55
Barrièrehuis        stal,   B
       huis, groote1841 schuur, waschhuis, karschoppen etc. genaamd het Barrierenhuis
                         1119   Heikant   5117    34    82
       aan de geweese Barrièrehuijsinge van de Stad
Barrièrehuis van de stad  1795              Taalstraat 5059     44    36v
       het      van
Barrièrehuisje bouwen1752een Barrièrehuijsje              5123    112   204v
Barrièrelaan        1797
       verhakte eijkeboomen aan de Barrièrelaan         5123    143   54v
       de      langs
Barrièrelaan slooden 1801 de Barrièrelaan               5059    44    103
Barrièresteeg       1840
       verkoop van aardappelen op den akker den Mojolel bij de5117      33
                                    Barriersteeg    82
Barrièresteeg       1866                    5117
       verkoop van schaarhout ter plaatse genaamd de Barriersteeg op het 59 Kruis  24
       't      1795
Barrièresteeghekken van de Barrièresteeg          Molenven 5059      44    36
              1812
Barrièreweiterre à labour Barierweij            Taalstraat 406     12
       voorbij 't Klijn Barrierke langs den Steenweg
Barrierke, klein      1798                    5123    104   136
              1
Barriertje het Barriertje832                kaartblad Vught C.1
       een      1860    C
Barriertje, klein huis etc. vanouds genaamd het Klein Barriertje Vliert - C 132 en 133
                         0132   wijk de   5117    53    49
       in 't     1791
Barriertje, klein Klein Barriertje                   VHR     dl.5
                              Boxtelseweg - later 'Buitenlust' 42
       den      1742              Cromvoirt 5123
Barrrierehuis nieuwen dijck van ´t Barierehuijs naar Helvoirt           89    12v
       verkoop van schaarhout op Bastiaansakker Voorburg 5117
Bastiaansakker       1838                          31    4
       e       ca.1635
Batenbeemdenen beemt genoemt den Batenbeemt        Cromvoirt 5123     79    z.f.
       het      1660
Batenbrugske Batenbrugske over de Leije          Cromvoirt 5123     49    148
              1702
Batenveldjeter plaetse genaemt het Bateveltje       Cromvoirt 5123     81    16v
               van              Sint op de -5123
                                     Vlasmeer
Batenveldjedeen eijnde1681 d'erve genoempt Batenveltien tot Peter gemeijntte 49       435v
       de      1777
Batterij, grote Groote Batterij met de weij              5123    98    4v
              1848
Batterijen Batterijen der Fransen in 1794               FDV
       een
Baudewijnsveld perceel1843 genaamd Baudewijnsveld           5117    36    73
       terre     1812
Bauwensakker à labour Bauwensakker             Eentje   406     12
       terre     1812
Bedelaarshoek à labouw den Bedelaarshoek          Heikant   406     12
Bedelaarshoek       1824              Heikant   17
       Bedelaarshoek - teelland en heiveld 8, 15, 3 en 3 lop. 25 r.     5052
              nieuw
Bedelhek een parceel1775 erve aan het Beedelhecken     Cromvoirt 5123     115   108
Beek     een parceel1804gemeente genaamt den Beek         5123    177a   1v
Beek            1836
       verkoop van een perceel hooigras genaamd de Beek     5117    29    49
              1761
Beekakker desselfs Beekenacker 5.20.0                 5059    70    6v
       en gebouw 1874 tot beeldhouwerswerkplaats C 850 en 852
Beeldhouwerswerkplaats   ingerigt  C     0851   ook     5117    67    9
Beemd    1/2 mergen1754 hooijland genaamt de Beemd   Cromvoirt 5123     54    163
       de
Beemd, grote Grote Beemd  1812              Eentje   406     12
       de      1520
Beemd, hoge prato dicto Hooghebempt                  9      226   47v


                          Page 7
                            export


     de      1520
Beemd, hoge prato dicto Hoogenbempt                   9     226    53
     een
Beemd, hoge parceel1697                  Cromvoirt 5123
            hooijlants gemeijnlijck genoempt den Hoogen Beemt 12 76  lop.   z.f.
     seecker parceel hooijlants genoempt den Hoogenbemt 12 lop.
Beemd, hoge      1667                Cromvoirt 5123     49    249
     e       hooijlants 9 lop. gemeijnlijck genoempt den Leegen Beemt
Beemd, lageen parceel1697                 Cromvoirt 5123     76
     s      1667                Cromvoirt 5123
Beemd, lageeeckere parceel weijlants gemeijnlich genoempt den Legen Bemt 49         248v
     een     bij 't
Beemd, nieuwe eeusel 1411bakhuijs bij den Nuwenbeempt          360    325
                              Vught Sint Peter - BP 1187-273v
     aende Vlasmeer een stuck weylants genoempt den Ouden Beempt op Wargershuysen
Beemd, oude      1646                       9     230    19v
     een     1629                       9
Beemd, oude stuck weijlants genaemt den Ouden Beempt op Wargartshuijsen228          4
     item     1753                Vughtse Hoeven
                                    5123    65
Beemd. krommeses loopense tweeentwintig roeden ter plaatse genaamt den Crommen Beemt     110v
     6 lop.
Beemd. kromme en 221781 r. genaamt den Crommenbeemd Vughtse Hoeven   5123    67    23
Beemden de Beemden861 1      B     0164    Cromvoirt PB      5843   kaart
Beemden de Beemden861 1      B     0231    Cromvoirt PB      5843   kaart
            1743                Cromvoirt 7519
Beemden landerijen in het gedeelte genoemd de Beemden groot circa 60 mergen    2     19v
     de de Oude1861 aan
Beemden aan BeemdenLeij de Oude LeijB     0206    Cromvoirt PB      5843   kaart
     twee     1564
Beemden, korte mergen lants in de Cortte Beemden            5123
                              Sint Lambert - Cromvoirt45    152
     een     1723
Beemden, lage halve mergen hooijlant in de Leege Beemde  Cromvoirt 5123     109    54
     beemd    1444
Beemden, nieuwe in die Nuwe Beemde                   BP     325
                              Sint Peter / 360 1214/211v
     een half   1386
Beemden, nieuwe dagmaat beemd in die Nuwe Beemde            BP     325
                              Sint Peter - 360 1177-219v
     strekkende 1423 straat tot de Nuwe Beemde van Jan- Broet
Beemden, nieuwe    van de                      BP
                              St.Peter Enode     1193   419v
     een half   1386
Beemden, nieuwe dagmaat beemd indie Nuwe Beemden            BP     1177   219v
     bij die   1416
Beemden, nieuweVuchtsche Beemde en die Nuwe Beemde           BP     1189   509
                              St.Peter - Enode [parochie St.Peter en in 't gericht van Boxtel]
     een beemd 1444 Nuwe Beemde
Beemden, nieuwe    in die               St.Peter BP       1214   211v
     beemd    1444
Beemden, oude in d´Aubeemden                      360
                              Vught / BP 1214/209v 325
     een
Beemden, oudebeemd 1444in d'Aubeemden           St.Peter BP       1214   209v
            1718                Cromvoirt 8 r.
Beentjes d'selfs drie weije en Beentjens daer gelegen groot 14 lop. 5062      73    24
     desselfs Beerenstreepken 1.38.0
Beerenstreepke     1761                       5059    70    25v
Beesemswei       1642                Wargarshuizen
     metten eenen eijnde van Bessemsweije tot aen den erve 5123 387Arikens  48
     streckende 1662
Beesensakker                        tot Jan Sebert Geldens
            van erffve genoempt BessenackerCromvoirt 5123        49    201v
Beestenpad       1802                       5123
     ces parceelen na de oorszijde van de Nieuwe Dreef of Beestenpad 144        73
Beestenpad       1835     B
     perceel weiland genaamd het Molenven 2.97.92
                        0556           5117    28    den
                              achter tegen den Beestenpad aan 111 Heikant
Beestenpad       1802
     tusschen de Hooge en de Laage Braak door den Beestenpad    5059    44    116v
     rot     1802                       5059
Beestenpad den Heijkant de baan aan den Beestenpad te laag, tonrond op te hooge  44    109
     schouw in 1804
Beestenpad, bovensteden Boovenste Beestenpad        Heikant   5059    44    151v
     tussen    Hoogen en Laage Beestenpad
Beestenpad, hoge den 1808                        5123    182    3
     in den    1803
Beestenpad, hogeHooge Beestenpad                    5059    44    143
     in den    1802
Beestenpad, hogeHoogen Beestenpad agter de Braak Heikant        5059    44    117
     tussen    1808
Beestenpad, lage de Hoogen en Laage Beestenpad             5123    182    3
     verkoop van Zeeuwse aardappelen in den Vughtschen Midden Beestenpad
Beestenpad, middelste1835                        5117    28    118
     de Middelste Beestepad
Beestenpad, middelste1832                 kaartblad Vught B.2
Beestenpad, middelste1848                        FDV
     verkoop van een      B     0649     Beestepad5117
Beestenpad, middelste1838 perceel land inden MiddelsteHeikant      0.20.70 31     52
     in de Middelste Beestenpad
Beestenpad, middelste1802                        5059    44    116v
Beestenweg       1796
     den Beestenweg op den Moolen           Taalstraat 5059     44    54
     Bagijnenmorgen
Begijnenmorgen     1861     B     0082    Cromvoirt PB      5843   kaart
     t      1799                       5123
Begijnenweieul- en weijland van ouds genaamt de Hofstad of Bageijneweij 1 lop.117 r.20    53
     w      1799
Begijnenwei eijland genaamt den Dries of Bageijneweij 4 lop.      5123    117    53
     s       als weijlant gemeenlijk genaemt de Bagijneweij
Begijnenwei oo teullant1723                       5123    109    68v
     t      1732
Begijnenweieulant en weijlant genaamt de Bagijneweij 7 lop.       5123    177    z.f.
     b      1812
Begijnenwei ruyere Begijneweij               Taalstraat 406     12
     h      1841
Begijnenwei ooigras van twee bunders land genaamd de Bagijnenweiden   5117    34    60
     p      1837                       5117
Begijnenwei acht van een perceel hooi- of weiland genaamd de Bagijnenweide 30        77
     d      1718
Begijnenwei en Kippenacker noortwaarts de Bagijneweij          5123    84    49


                           Page 8
                           export


      e      hooij                      5123
Begijnenwei en parceel1788 of weiland 5 lop. 24 r. van ouds genaamt de Bagijneweij 67     116v
      verkoop van een perceel bouw- en0542
Begijnenweide      1867     B           bewesten de Taalstraat B
                                     5117
                         weiland genaamd Bagijnenweide 60 542 en 543 67
      een
Begijnenweide perceel1844                  wijk 1/2 bunder
             weiland genaamd de Bagijnenweide 1Taalstraat  5117   37     35
      verkoop van 4 bunder hooigras genaamd de Bagijnenweiden
Begijnenweiden     1838                       5117   31     59
      begraafplaats van de Israëlitische Gemeente te 's-Hertogenbosch 583
Begraafplaats      1819                Heikant   5059
      een     hooi-               Deuteren 3 morgen 182
Bekkerskamp parceel1808 en weiland genaamt den Bekkerskamp 5123                39
      een parceel1770
Belaardsakker, achterste akkerland genaamt den Agtersten |Bellaerdsakker 5123   115    31v
Bellaar         1520
      de hereditate dicta Belair                  9     226    51
            1491
Bellaard land ter plaatse geheten de Blaert op Vuchterecker       BP    325
                              Sint Peter - 360 1260-498
            1812
Bellaard terre à labour de Blaart              Vlasmeer 406      12
Bellaard verhuur van1834 teelland in de Blaard              5117   27     52
Bellaard        1685
       een stuck ackerlants genoempt den Blaert          5123   49     14 bis
      akker    1421
Bellaard of Blaarddie Bladart 21 lop.                   BP    325
                               Sint Peter -360 1192-60
      terre    1812
Bellaard, oude à labour de Oude Blaart           Hoeven    406    12
      terre    1812
Bellaard/Blaart à labour de Blaart             Vliert    406    12
      desselfs Bellaertsacker 2.10.0
Bellaardakker      1761                       5059   70     9v
      desselfs groese van den Bellaertsacker 1.25.0
Bellaardsakker     1761                       5059   70     9v
      een     1761
Bellaarsakker stuk ackerlant genaemt den bellaerrsakker groot 2.12.0   5059   70     59
      een     moerlants aen den Vlasmeer bij den Bellaertsacker
Bellaartsakker 1/2 lop.1668                 Vlasmeer 5123     49     284
      een     1562                Sint
Bellartsbeemd stuck hoijlants geheyten den bellartsbeemd Peter 5123        45     109
      een     1562                Sint
Bellensakker stuck ackerlants genoemt den bellensecker Peter 5123         45     102
Bellert         1835
      verkoop van schaarhout en klompbomen e.d. op de Bellert   5117   28
            visitatie in het bosch bij den Berg of zogenaamde Belvidaire
Belvedère belijding en 1797                       5123   143    46v
      een     1677
Bemmelsakker parcel genoempt Bemmelsacker                5123
                              int Schoonvelt     73.1    z.f.
      een stuck 1714
Bemmelschoonveld ackerlant gemeenlijk genaemt Bemmelschoonvelt 12 lop. 515123         92v
      seker stuck ackerlant genaemt het Bemmelschoonveld 5123
Bemmelschoonveld 1703                               81     50v
      teullant genaamt
Bemmelsschoonveld 1760 Bemmelsschooneveld                5123   150    12v
      item eenen anderen acker genoempt Bemmelsschoonvelt
Bemmelsschoonveld 1685                   Vlasmeer 5123     49     8 bis
Benedenste        hooiland de Benedenste
      een perceel1847                       5117
                              Honderd Morgen     40     57
Berenstreep       teulant              de Hoeven
      een parceel1745 genaampt Beerenstreept 1 lop . 38 r. 5123       112    29v
Berenstreep       teulland genaamt den Beerenstreep 1 lop. Hoeven
      een parceel1753                 Vughtse 385123r.    65     110v
Berenstreep       teulland genaamt den Beerenstreep 1 lop. Hoeven
      een parceel1781                 Vughtse 385123r.    67     23
Berg          1466                Sint Peter Bercg
      die hoeve te Vucht in Sunte Peters parochy - land aenden360      325
Berg          1812
      bouwland en bos den Berg            Vlasmeer 406      12
Berg          1812
      terre à labour den Berg             Bergenshuizen406    12
Berg          1566                Sint Peter - 5123
                                     vlasmeer 45
      huijs end ehoff metten lande etc. ter plaetsen genoemt after den Berch      184
Berg          1562
      vuyt een stuck lants genoemt den Berch     Sint Peter 5123    45     131v
Berg          1466
      land aenden Berch                St.Peter GsB      710
Berg    die Berch 1424                 Sint Peter BP     1194    216
Berg           van                Vlasmeer 5123
      eene hoeve1803 ouds genaamd den Bergh of het huijs in den Duijn 68        157
Berg          1791                Cromvoirt - lop.
                                     maatboek 182
                                          [zwaar beschadigd archief maar wel gerestaur
      teulland genaamt den Berg [agter het huijs] 3 lop. 10 r. [1 8 22 r. bos]
      op de    1797                 den Berg of zoogenaamde Belvedaire
Berg of Belvedèrebuijtenplaats van den hoogschout alhierSchoonveld5123       151    20v
            1568
Bergakker een stuck ackerlant genoemt den Berchecker Sint Peter 5123        45     206v
            1761
Bergakker akker bij den Bergakker 1.39.0                 5059   70     43
            1761
Bergakker desselfs Bergacker 3.0.0                    5059   70     1
            1565
Bergakker een stuck lants genoemt den Berchecker             staende opten Herlaerssendijck
                              Sint Peter - 5123   45     164
            1842
Bergakker verkoop van schaarhout op stam inde Bergakker   Vlasmeer 5117     35     16
            1734
Bergakker teulland den Bergakker                     5123
                              zie onder Maurik    64     107
Bergelen Beirghelen 1424                  Sint Lambert BP    1194    76v
Bergen         1824                 lop. 38 r.
      bosch de Berge - 1/2 teulland en 1/2 weide 21Vlasmeer 17        5052
Bergen         1832
      de Bergen [of: Bengen ?]            kaartblad Vught C.1
Bergen         1877
      verkoop van drooghout op buitenplaats Bergen         5117   70     4


                           Page 9
                         export


Bergen          houtbosch genaamt de Bergen
      een parceel1805                      5123    60     21
      op      1754
Bergenshuizende gehugten van Bergenshuijse off de Schorvoirt     5123    137    39v
      't Haverlant 1761
Bergenshuizen      op Bargenshuijsen              5059    70     23
      tot     1629
BergenshuizenBergenshuijse                      9     228    20v
      verkoop van een huis bevattende drie woningen
Bergenshuizen      1838    D      0048          5117    31
                             Bergenshuizen - D 41 tot en met 53 64
      eene     1838    D      0513   Schorvoort 515,     31
Bergenshuizen aangename hoeve op Bergenshuizen of D 513, 514,5117 168, 551, 215, 219    37
      idem
Bergenshuizen      1832               kaartblad Vught D.3
Bergenshuizen      1848                     FDV
      Bergenshuijsen
Bergenshuizen      1761                     5059    70     17
      verkoop van een hoeve onder wijk Bergenshuizen
Bergenshuizen      1835                     PRD    nr.13
      idem
Bergenshuizen      1832               kaartblad Vught D.2
      idem
Bergenshuizen      1832               kaartblad Vught D.1
      de      een
Bergenshuizenhelft van1421 huis en hof op Werkenshuijsen St.Peter BP       1192    296
      verkoop van 4 buwhoeven en 3 arbeiderswoningen
Bergenshuizen      1857               Bergenshuizen5117    50     62
      een     1750
Bergenshuizen hoeve lands huijsinge met sijn steene camer, schuur,5123      54     29
                                    backhuijs Bergenshuijse
      in den    1649
Bergenshuizen hof van Arien Jansse die Jonge borgemr. wonende5123        5
                                    op Bergershuisen   z.f.
      het     1687
Bergenshuizen voorhuijs metten hoff op Bergenshuijse         5123    49     30 bis
      eene     1713               Bergenshuizen
Bergenshuizen schoone en wel gelegen hoeve lants op Bergenshuijse   305    1971
      seeckere clamp thienden over Bergenshuijsen
Bergenshuizen      1760                     5123    90     56v
      huis en hof 1421
            in Werkenshuijsen
Bergenshuizen of Wargarshuizen                    BP     325
                             Sint Peter - 360 1192-296
      openbare verkooping van vier bouwhoeven ende Bergenshuizensche454
Bergenshuizense Hoeven 1857                     319
                             drie arbeiderswoningen Hoeven
      een loopen 1655                Bergenshuizen
Bergenshuizensehoeveackerlants in de Bergenshuijsensche hoeve 5123        49     72
      de Tweede 1847
            of Bergenshuizensche 0606
Bergenshuizensehoeve, tweede D         Hoeve   Bergenshuizen5117    40     84
      verkoop van tweede D
            1857          0606   Bergenshuizen5117
Bergenshuizensehoeve, eene bouwhoeve genaamd de Tweede Bergenshuizense Hoeve etc.50     101
      4e koop de 1847 of D
            Vierde         0038
Bergenshuizensehoeve, vierde Bergenshuizensche Hoeve   bergenshuizen5117    40     84
      seker beneficie in              Bergenshuijzen
                                   Esch    325
Bergenshuizensekapel 1668 de Capelle gestaan ontrent Vught - RA 360 inv.nr.13 fol. 123v
      verkoop van 1842               Bergenshuizen
Bergenshuizensenakker schaarhout op stam op de Bergenshuizenakkers  5117    35     19
      verkoop van 1838
Bergenshuizensenakker te velde staande rogge haver boekweit etc. 5117      31     72
      't gehught genaamt de Schorvert en door de Bergenshuijsensestraat 325fol.23v
Bergenshuizensestraat1710                       Esch
                             Vught - RA 360 inv.nr.31
Berghof         1791
      teullant genaamt den Berghof 2 lop. 21 r.   Cromvoirt - 8maatboek 182
      Berghuizenscheweg
Berghuizenseweg     1832               kaartblad Vught D.3
            hooi-              Bergske 5123      62     nr.98
Bergske eenperceel 1810 of weiland drie lopensen het aan de gewezen barrière bij de rivier de Dommel
            aen
Bergstukkelland aldaer 1384Berchstuckel                1177-167 325
                             Vught - BP 360
            aan
Bergstukkelland aldaar 1384Berchstuckel                BP     1177    167
            1812
Berkenbos bois Berkenbosch                Eentje    406    12
            1728
Berkenbos land den Berkenbosch              Cromvoirt 5123     64     41
Berkendonk        hooiland genaamd den Berkendonk 4 bunders
      een perceel1846                      5117
                             Vught - Bosschebroek 39      66
Berkendreef       1776               Schorvoirt
      den dam van de Berkedreev lopende tegen het Craijvelt 5123      140    82
      zie bij   1835
BerkenhoogakkerSlangenwortel                     5117    28     4
      verkoop   1835
Berkenhoogakker van schaarhout op de Berkenhoogakker         5117
                             hoeve de Slangenwortel 28     5
      dencerve genoemt der Berckenveldeken
Berkenveldje      1566                     5123
                             Sint Lambert - Cromvoirt45     189v
Berkhof         1564
      een stuck lants genoemt den Berckhoff           Vlasmeer 45
                             Sint Peter - 5123         150v
Berkhof         1559
      dander sijde neven den Berckhoff       Sint Peter 5123     45     29
      de
Berwoutskampselve van Berwoutscamp                  200    1427    4v
      zie onder Hoevense Tienden
Bessemertienden     1873                     5117    66     4
Bessemerwei       1717
      eene weijde genoemt de Bessemerweijde           5123    63     108v
Bessemswei       1667               Cromvoirt 5123
      seecker parceel ackerlant gemeynlick genoempt Besomsweij       72     z.f.
      streckend evan erve genoemt Bessemsweide Sint Peter 5123
Bessemsweide      1632                           48     75v
Bessemtiend       namens het kapittel van Eindhoven o.a. de Bessemtiend 1269
      verpachting1501                      BP          301
      vuyt     1646                     9
Bessenshoefke een hoffstadt ende aengelegen erffenis genoempt Bessenshoeffken  230    55
            1490
Beukelaar ter plaatse Buekelair                    BP     325
                             Sint Peter - 360 1259-201v
            1486
Beukelaar land ter plaatse geheten Boekelaer       St.Peter BP       1255    320


                         Page 10
                           export


Beukenhorst       1835
      eikenbom op stam in de Baarsen op Beukenhorst        5117    28     52
Beukenhorst       1834
      verkoop van schaarhout in de Baarsen achter Beukenhorst   5117    27     189
Beukenhorst       1836
      verkoop van schaarhout op stam op de buitenplaats Beukenhorst5117    29
Beukenhorst Bukenhorst1832                  kaartblad Vught D.2
Beukenhorst       1840
      verkoop van lariksbomen aan de vijver op Beukenhorst 5117        33     3
      verkoop   1845                 Schoorvoort 117
Beukenhorstakkers van schaarhout op stam op de Beukenhorstakkers     5     38     8
      beneven de1582 hoeve tot Boekentopserve Cromvoirt 5123
Beukentopserf      voors.               op die Cuyle      72     z.f.
      een     1717                 Heikant
Beulingbraak stuck teullant 2 lop. 6 r. genoemt Beulinghbraeck      5123    63     31v
Beunisakkers      1842                 Beunisakkers
      verkoop van te velde staande aardappelen op Vlasmeer 5117        35     105
            1719
Beurdemande selve van de Beurdeman 3/4 lopense        Cromvoirt 5062     73     2v
            1780
Beurdemanteulland genaamt den Beurtman 1 lop.        Cromvoirt 5123     147     166v
Beurdemaneen parceel1792 teulland genaamt den Beurdeman         5123    177a
                               Cromvoirt aan de Hoogstraat    11
Beurdemanzie: Hopland  1783                       5123    116     37
Beurdemaneen perceel1769 teulland genaamd den Beurdeman   Cromvoirt 5123     55     98
            1784
Beurdemanakkerland genaamt den Beurdeman 35 r.              a.e.    57     23
                               Cromvoirt - 5123't Vrouwehuijs te Gemonde
            1661
Beurdemanen stuck roggen op de Buerdeman           Cromvoirt 5123     72a     z.f.
Beurdemaneen perceel1770                   aan     5123    55
             teulland genaamd den Beurdeman de Hoogstraat te Cromvoirt 113
      een stuck ackerlants gemeijnlick genoempt het Beurdemanneke
Beurdemanneke      1664                 Cromvoirt 5123     49     208v
      13 roeije 1718
Beurdemannekes teullant in de Beurdemannekens        Cromvoirt 5123     109     25
      twee ackerkens genoempt de Beurdemannekens drije loopensaet 48
Beurdemannekes     1641                       5123
                               Sint Lambert - Cromvoirt      378
      dander   ca.1635
Beurdemannekes sijde meer anderen genaemt de Burdemannekens Cromvoirt 5123     79     z.f.
      omtrent   1647
Beurdemannekes den dijck gemeijnlijcken genoempt de Beurdemannekes    5123    72a     z.f.
      1/2 hoeve 1421
Beurdemanshoeven Buerdmanshoeven               Cromvoirt 379     17
            1791                 Cromvoirt maatboek 182
Beurman teullant genaamt den Beurman 2 lop. 8 r. [25 r. klaver] - 8         [zwaar beschadigd archief maar wel gerestaur
      een     1661                 het Beursmanneke 49
Beursmanneke stuck ackerlants een loopensaet genoemtCromvoirt 5123               163v
      een
Beursmanneke parceel1633                   Cromvoirt 5123
             ackerlant gemeijnlick genoempt het Beursmanneke      73.2    z.f.
      een [dubieus]
            1661                 Cromvoirt 5123
Beursmanneke stuck ackerlant 1 lop. gemeijnlick genoempt Beursmanneken [dubieus]  72a     z.f.
      een
Biermanneke perceel1780                   Cromvoirt [Ham Mergen + Wolfert
                                     Zeven   56
             weiland genaamd het Biermanneke naast de 5123& Rijskampen] 102
      de Biermannekens
Biermannekens      1861     B     0266     Cromvoirt PB      5843    kaart
            1759                 Cromvoirt 5123
Biersveldje een parceeltje weijlands genaamt het Biersveldeken           113     39
            1761
Biersveldje deszelfs Biersveltje gekoomen van d'Heer Heijm groot 1.18.0 5059    70     84v
            1761
Biersveldje desselfs Biersveldeke 2.0.0                 5059    70     63
      prairie   1812
Biesbos, achtersteMiddelste en Achterste Biesbos       Schorvoort 406     12
      prairie Middelsteen Agterste Biesbos
Biesbos, middelste   1812                 Schorvoort 406     12
            1809
Biesbossenweijlandf genaamt de Biesbossen 6 lop. 25 r. Schorvoirt 5123       118     z.f.
            1657                 Sint Lambert Busschersslooti
Bieschaar ter plaetse genoemt op de Bieschaer aent water geheten 305   de     1971 -
            1666                 Cromvoirt 40 r.
Biesveld een stuck weijlants genoempt het Biesveldt ontrent 1 lop. 5123       49     238v
            1812
Biesveldje terre à labour Biesveltie                   406
                               Vughtse Akkers     12
             teulland genaemt het BiesveldekeVughtse Akkers
Biesveldje een parceel1790                  2 lop.   5123    177a    6
            1792
Biesveldje teullant Biesveldje 1 lop. 45 r.               5068    5
                               Eentje - oud 98 nieuw 89 waarvan 20 roede hegkant
             teulland genaamt het BiesveldekeVughtse Akkers
Biesveldje een parceel1808                        5123    183a    64v
             teelland in 2 percelen 2 lop. en 5 lop.
Biesveldje Biesveldje -1824                 Eentje   17     5052
             weiland genaamd het Biesveldeke
Biesveldje een perceel1767                  Cromvoirt 5123     55     66
            1675
Biesveldje een stuck weijlants genoempt het Biesveltje          5123    49     336v
            1679                 Cromvoirt 5123
Biesveldje item een stuck weijlants genoempt het Biesveldeken 40 roeden       49     399
Bieswei         1715
      een stuck landt genaemt de Biesweij 1 1/2 lopenseVught    5123    109     11v
Biewei         1812
      prairie de Bieweij                      406
                               Bergenshuizen     12
Biewei         1809
      zie onder: Bus                        5123
                               Bergenshuizen     69     86 e.v.
      prairie de Kleine Bieweij
Biewei, kleine     1812                       406
                               Bergenshuizen     12
      b      1920     B     0127     B 1465,   5068    3
Biezenweideouwland aan van Lanschot genaamd de Biezenweide127 en 1444 groot 1.12.60 ha
            1885
Biggelkamp1 ha 65 a den Biggelkamp                    5117
                               Groot Deuteren     144     74
Biggenhoeve Byggenhoeve 1424                 Sint Peter BP     1194    290


                          Page 11
                            export


       een huis
Bij Huiben van Eijck ter1495plaatse geheten bij Huyben van EyckSt.Lambert BP      1265    9
       een huis
bij Huiben van Eijk ter1495                  Sint     360
              plaatse geheten bij Huyben van Eijck Lmabert - BP 1265-9  325
              van
Bijenheuvelverpachting1863de Bijenheuvel                   Deuteren 56
                                Cromvoirt - 5117          66
Bijl            1729
       een stuck teullands 2 1/2 lop. genaamt de Bijl Hoogstraat 5123      110     69
Bijl            1791
       teullant genaamt de Bijl - Hoogstraat       Cromvoirt - 8      [zwaar beschadigd archief maar wel gerestaur
                                       maatboek 182
Bijl            1761
       een halff lopens land genaamt het Bijl             5123    66     41
Bijl            1682
       seker huijssinge ende hoof gemeijnelijck genompt het Beijl   5123    79     z.f.
Bijl            1682                bij het Sint Lambertuskerkhof
                                      5123
       eene seer schoone welgelegen huijsinge genoempt de herreberrghe 74.1   het Beijl  z.f.
              1702
Bijl, brede ter plaetse genaemt 't Breede Bijl         Cromvoirt 5123     81     13v
Bijltje          1798
       ten huize en herberge van Marcelis Gloudemans in 't Bijltje  5123    104     119
Bijltje          1748                Waterkant 5123
       huijs hof stallinge en aangelag genaampt het Beijltie 12 roeden      112
Bijltje           wel                Taalstraat de herberg het Bijltje 11
                                      5123
       schoone en1806te rneering staande huizinge tegensover aande steenweg   183a
Bijltje          1805
       ten huize gebragt bij Machiel Gielisse in het Bijltje te Vught 5123    144
Bijltje          1761
       verkoop van een huijsinge van outs genaemt het Beijltje 5123       92     147v
Bijltje          1800
       ten huize en herberge van Machiel Gielissen in 't Bijltje 5123      104     210
Bijltje           huijs                      5123
       verhuur van1796 stallinge kolfbaan en hof van ouds genaamt het Bijltje  143     9v
Bijltje          1792                aan den Waterkant aan den Steenweg tegenove rherberg genaamt h
                                      5123
       de helvt in een acker teulland met een huijs en schuur daar op staande  177a    6
Bijltje          1794                onder de Waterkant
                                      5123
       belijding of visitatie aan hare huijzinge stallinge en kolfbaan van ouds142      283
                                            genaamd het Bijltje
Bijltje          1796                       5123
       bijeenkomst der Lieve Vrouwe Broederschap in de herberg 't Bijltje 151        5v
Bijltje          1749
       huijsinge stallinge en hoff genaampt het Beijltie       5123    136     97v
Bijltje          1750                Bijltje
       huijs hoff stallinge en aangelag genaampt het Waterkant 5123       112     128
Bijltje          1808                 in twee wooningen
                                      5123    183a    56
       van ouds gerenommeerde bakkerij bestaandein de Taalstraat parochie St.Lambert tegens over de herberg het Bijltj
Bijltje   in 't Bijltje 1791                       VHR    dl.5
                                hoek Taalstraat-Helvoirtseweg    41
Bijltje          1755
       een huis zetten tegenover het Beijltie             BP     1742    162
Bijltje          1713
       huijsinge genaamt 't Bijltje                  9     231     43v
Bijltje          1835    B
       de van ouds bekende en beklantte0447       wijk Waterkant naast het raadhuis 77
                                      Bijltje
                           herberg genaamd het 5117     28
Bijltje          1761
       een huijs genaemt het Bijltje met 12 roijen hofs        5059    70     77
Bijltje          1855    B
       transport van het koffyhuis genaamd het Bijltje
                          1150    Dorp     5117    48     18
Bijltje          1664
       Peeter Janssen weerdt in het Beijltie             5123    5      z.f.
Bijltje          1753                       5123    54
       een akker teulant met een daar op staande schuur tegenover herberg het Beijltie143
Bijltje          1779
       Arnoldus Mahie in 't Bijltje                  305    1976
Bijltje          1717                       5123    63     53v
Bijltje          1875
       hooiland genaamd het B         0162
                    Bijltje 1 ha 34 ca          polder  den
                                Cromvoirt - 5117 van 68 Ham 57
Bijltje   een schoon1717                  Sint Lambert 5123    63
              en welgelegen huijs huijs mette hofstadt genaemt het Bijltje      53
Bijltje          1772                onder de Waterkant tegenover de herberg 't Bijltje
       eenen acker teullands met een nieuw getimmert huijsinge5123   en schuur 66
Bijltje          1683
       int Bijltien alhier                      5123    79     z.f.
Bijltje          1774
       ten huijse en herberge van Arnoldus Mahie in het Bijtlje 5123       96     203v
Bijltje          1693                Taalstraat 5123     50
       een halff huijs met sijn aengelegen erve genoempt 't Beijltie in de Taetelstraet 43v
Bijltje          1755
       huijsinge genaamt het Bijltien langs den straatweg       5123    65
Bijltje          1768
       een huis met toebehoren genaamd het Bijltje aan de Steenweg  5123    55     69v
Bijltje           en wel               Waterkant 5123
       een schoon1774 ter neering staende huysinge tegen over het Bijtlje    97     8v
Bijltje          1683                bij St. Lambertskerckhoff
       in seker huijs hofstat end ehoff genoempt het Bijtltien    5123    49     460v
Bijltje          1795
       een huijsinge etc. van ouds genaamd het Bijltje90 Waterkant 5123     103     90
Bijltje          1792                Waterkant -5123 en schuur het14
                                       huijs
       een akker teulland ses loopense met een nieuw getimmerttegenover 58    herberg   Bijltje
Bijltje          1761                bij Beijltje 5123
       huijsinge stallinge en hoff van oudts genaemt hethet Lambertuskerkhof   54     322v
Bijltje          1767
       den weg loopende nevens het Bijltje              5059    44     2
Bijltje          1795                Waterkant 5123     58
       een huijsinge stallinge kolfbaan en hoff omtrent 12 r. van ouds het Bijltje      139
Bijltje          1793                Steenweg Bijltje
                                       Waterkant 58
                                            - achter tegen
                                                  82
       huijsinge stallinge kolfbaan en hof van ouds genaamt het- 5123 omtrent 12 roeden het Lambertuskerkhof
Bijltje          1705
       Peter van Stratum herbergier alhier in het Bijltje       5123    82     13v
              1879
Bijltje, oudein het koffijhuis genaamd het Oude Bijltje           5117    72     16
              1873
Bijltje, oudein het koffyhuijs het Oude Bijltje               5117    66     96
Bijtje           1793                       5123    177a
       huijs stal kolfbaan en hoff genaemt 't Bijltje aan de steenweg onder de Waterkant   3


                           Page 12
                           export


Bijtltje          1805
       tegenover herberg het Bijltje          Taalstraat 5123    60    52v
              1775
Bikkelkampbij het Deuters huijske e.z. den Bickelkamp          5123    115    97
              1734                     5123
Bikkelkamptwee margen lands genaamt den Bickelcamp Sint Lambert - Deuteren     64    103v
Bildersakker Bildersakker 1812               Vlasmeer 406      12
Biljouw          1791
       teullant genaamt den Biljouw                maatboek 182
                               Cromvoirt - 8     [zwaar beschadigd archief maar wel gerestaur
Binkenserf van Binckenserve (?) aen den Hovel              200    1427   5v
       met      1806
Binnenakker 6 lopensen teulland bij 't hiuijs den Binnenackerde Hoeven 5123     117    193v
Binnenakker        1812
       terre à labour Binnenakker           Hoeven   406    12
BinnenlandBinnenland1880                         5117    73    45
Binnenpad de Binnenpad   1832               kaartblad Vught B.1
              1840     de    0427    Waterkant -5117 428 en
                                     B 427
Binnenpad een huis met belendingB straatweg achter tegen den Binnenpad 33 429
              1880
Binnenpad ten oosten het Binnenpad                    5117    73    65
              1672
Binnenpleinaen het binnenplein van de huijsinge van den weled. heer5123       49
                                     Hendrick Heijm   299
       een
Bisdomsweike parceel1806  weijland genaamt Bisdomsweijke        5123    117    158v
Bisdomsweike        1807                     5123    183a
       weijland aan de Oude Baan - noord: de Heer van Onsenoorde met Bisdomsweijke   40
Blaak    een perceel1715                       5123
              verdroncken weijlant genaemt de Blaeck int Halbroeck 109     2
Blaard           1812
       terre labourable de Blaard           Eentje   406    12
Blaard           best    C     0107    0.96.85  5117    33
       een perceel1840 teelland genaamd de Blaard Vughtse Akkers - C 107 en 108 102
Blaard           1824
       de Blaard in de Vughseackers teelland 6 lop. Vughtse Akkers 17     5052
Blaard           1824
       Blaard - teelland 8 lop.            Eentje   17     5052
       perceel    1837
Blaard vgl. Bellaardteelland genaamd de Blaard              5117    30    98
       een
Blaardenstreep parceel1798                  Vughtse Akkers
              teulland genaamt den Blaardenstreep     5123    104    152v
Blaart    een parceel1791teulland genaamt de Blaard          5123
                               Vughtse Akkers     177a   3v
Blaart           1421
       akker die Bladart 21 lopensen          St.Peter BP      1192   60
Blaart           1559               Sint sesse loopensaet 45
       een stuck ackerlants die Blaert in de Vuchterecker Peter 5123          34v
Blaart           1593
       vijf lopensaet ackerlants opte Blaert      Sint Peter 5123    46    15
Blaart           1824
       de Blaart teelland 6 lop. 38 r.         Eentje   PB     5052
Blaart           1677
       het schaerhout staende op de Blaert             5123    73.2   z.f.
Blaart           1676               Vughtse 5123
       een stuck ackerlants genoempt den Blaert 5 lop. 45 r. Akkers      70    z.f.
Blaart           teulant              22 r.
       een parceel1749 genaamt den Blourt 4 lop. Schoonveld5123        65    28v
       land ter   1491
Blaart of Bellaard plaatse geheten die Blaart op VuchtereckerSt.Peter BP      1260   498
Blaart, grote        teulant
       een parceel1761 genaemt den Groote Blaart          5123    54    329
Blaart, groteeen parceel1761teullandt genaemt den Groote Blaart     5123    91    170v
       twee parceele teullant genaemt de Kleijne Blaart
Blaart, kleine       1761                     5123    91    170
       zie
Blaart, kleine Berg 1803                   Vlasmeer 5123     68    157v
       zie
Blaart, nieuwe Berg 1803                   Vlasmeer 5123     68    157v
       de      1824
Blaart, oude Oude Blaard - teulland 14 lop.               17
                               Vughtse Akkers     5052
Blaasbalk een perceel1739                        5123
              hooijlant genaamt den Moerman oostwaarts den Blaasbalk 111    186v
              1839
Blaasbalk hooiland genaamd den Blaasbalk           Deuteren 5117     32    66
Bleek           1812
       bois tailli den Bleek                    406
                               Vughtse Akkers     12
Bleek           1812
       prairie in den Bleek              Heikant   406    12
Bleek           1802                     5123
       belijding of visitatie van parceelen gemeentensgrond genaamt de Bleek 144    72v
Bleek           1812
       terre à labour den Bleek            Eentje   406    12
Bleek    een perceel1801gemeente genaamt de Bleek 3 lop .12 r.    5123    177a   7v
Bleek           1801
       verkoop van parcelen Bleek                 5123    105    60
Bleek    een parceel1818                 wijk Taalstraat
              gemeentegrond ter plaatse genaamd de Bleek  5059    583
Bleek           1812
       prairie in den Bleek              Heikant   406    12
Bleek            den
       nieuw erf in1812Bleek              Heikant   406    12
Bleek           1824
       de Bleek - teelland               Eentje   17     5052
Bleek    een perceel1848                 Heikant
              weiland gelegen in de Bleek - 68 roeden   5117    41    17
Bleek           1560               Sint
       een stuck lants ter plaetssen genoemt den Bleeck Peter 5123      45    83v
Bleek           1761
       weij en houtbussele aen de Raeijen Bleek ca. 6.0.0     5059    70    5


                          Page 13
                          export


Bleek           1824
      de Bleek - hakhout 25 r.                   17
                               Vughtse Akkers     5052
Bleek           vant
      proprietaris 1761 lant genaemt de Bleek groot 1.34.0     5059   70    96v
Bleek           1687
      een stuck ackerlants genoempt den Bleeck 5 lop.        5123
                               Vughtse Akkers     75.2   z.f.
Bleek           1802
      ter plaatse genaampt de Bleek - de nieuwe erve in de Bleek  5059   44    116v
Bleek           1687                Vughtse Akkers
      een stuck ackerlants genoempt den Bleeck vijff loopense 5123      49    28 bis
Bleek           1589                Bleeck
      een stuck lants in de Cortte Strepen gen. den Eentje van 5123      van   z.f.
                                     de H.Geest72 'sBosch
Bleek    een parceel1810                 en opgaande boomen den Bleek nr.118
              ackerand bepoot met schaarhout Heikant     5123   62
      verkoop van aardappelen op een perceel op de Bleeke 5117
Bleek - Bleken      1843                Heikant        36    75
             1384
Bleekakkerin Boerdemanshoeve in den Bleecacker              BP    325
                               Sint Peter - 360 1177-167v
             1761
Bleekakkerdesselfs Bleekacker 5.30.0                   5059   70    7
Bleekakkereen parceel1782                   5 lop.
              teulland genaamt den BleekackerEentje 30 r. 5123     67    38v
Bleeken een perceel1869  weiland in de Bleeken             5117   62    57
Bleeken een perceel1836        B      0654    belending: het Beestenpad
              weiland aan den Heijkant in de Bleeken     5117   29    71
Bleekheuvel        1812
      prairie den Bleijkheuvel             Schorvoort 406     12
Bleekvelden hooiland en1848                  2 bunder 64 roeden tegnover de 57
                                     5117   41
              rietgras genaamd de Bleekveldengehucht Boschbroek en 40 ellen Grote Hekel
             1812
Bleekveldjeterre à labour Blijkseveltie           Heikant   406    12
              de de
Bleiendijk verhuur van1876 huizinge Blijendijk        Eentje    5117   69    60
      verkoop    1841
Bleijdendijkseveldenvan schaarhout op de Blijendijkschevelden       5117   34    9
             1756                Sint Peter 5123
Bleijenberghuijs neerhuijs schuure hoff en boomgaart genaampt Bleijenbergh 65        161
             1780
Bleijenberghuis met opstallen genaamd Bleijenberg             Peter
                               Vught - Sint5123    56    88
             1773                      5123
Bleijenburgbeleijdinge of visitatie aan seekere huijsinge genaamt Bleijenburg    139   194v
             1801
Bleijenburghuijsinge genaamt Bleijenburg                 5123   177a   6
             1780
Bleijenburgbelijdinge of visitatie aan sijne buijtenplaats Bleijenburg 5123     140   202v
             1801                op 't Marktveld
Bleijenburgbelijding of visitatie aan zijne woonhuijze genaamt Bleijenburg5123   144   42v
             1796
Bleijenburghet huijs Bleijenburg [ledig]5                 5123   151   5
             1787
Bleijenburgeen heerehuijsinge genaamd Bleijenburgh            5123   67    99
             1775
Bleijenburghuijsinge en neerhuijsinge genaemt Bleijenburg an 't Martvelt 5123   97    63
             1773
Bleijenburgeen huis met toebehoren genaamd Bleijenborg          5123   55    208
             1780
Bleijenburghuijs neerhuijs schuur etc. genaamt Blijenburg         5123   67    9v
             1789                Sint Peter
Bleijenburghuijsinge genaamt Blijenbrgh [met verdere omschrijving] 5123       67    131
Bleijenburghuijs hof en1765aangelag genaamt Blijenburgh          5123   66    89v
             1787                Sint neerhuijsinge
Bleijenburgeen heerehuijsinge genaamd Bleijenburgh met de Peter 5123 stal en hof  57    155v
             1776
Bleijenburghuis met toebehoren genaamd Bleijenburg            5123   55    258v
             1771
Bleijenburgeen huis met toebehoren genaamd Blijenburg           5123   55    146v
             1804                      5123
Bleijenburgeene huijzinge genaamt Bleijenburg de neerhuizinge en stal en hof 1 59  morgen 245v
             1801                      5123
Bleijenburgeene huizinge genaamt Blijenburgh de neerhuijzinge en hof stal etc. 59
             1763
Bleijendijk beleijdinge van o.a. op e de huijsinge Bleijendijk      5123   138   167
              een                Eentje
Bleijendijk verhuur van1806 buijtenplaats etc. genaamt Blijendijk - C.4  5123   117   180
Bleijendijk        1806                      5123   117   180
             183523   C      0032          5117
Bleijendijk transport van het reglement der jacht in d ebossen om kasteel Blijendijk28    23
Bleijendijk Blijendijk 1832                 kaartblad Vught C.2
             1835
Bleijendijk verkoop van schaarhout op buitenplaats Bleijensteijn wijk 5117Eentje  28    13
             1838                Bleijendijk 5117
Bleijendijk verkoop van schaarhout aan den Dijk bij Blijendijk           31    15
             1771
Bleijendijk deheren Lornier wonend op huize Blijendijk          5123   55    144
             1776
Bleijendijk buijtenplaaats genaamt Blijendijk        Eentje    5123   66    170v
             1763                Eentje
Bleijendijk eene buijtenplaats genaamd Blijendijk met drie annexe hoeven 5123   66    63
      verkoop    1843
Bleijendijkse Akkersvan schaarhout op stam op de Bleijendijksakkers5117       36    7
Blok           Halsbroeck genaemt den Block
      hooijlant int 1761                      5059   70    17
             1629
Blokhuis uyt het Blockhuys van Out Herlair                9     228   34
Blokjes   de Blokjes 1861      B      0216    Cromvoirt PB      5843   kaart
             1734
Blokkamp d'een sijde den Blokcamp                     5123
                               zie onder Maurik    64    107
             1881
Bloksakker in het Schoonveld ten noorden van Bloksakker          5059   923   z.f.


                         Page 14
                           export


             ten
Bloksakker een perceel1880noorden van Bloksakker aan het kerkhof 5117       73    16
            1868
Bloksakker ten noorden van Bloksakker aan het kerkhof Schoonveld5117        61    4
            1871
Bloksakker verkoop van schaarhout op Bloksakker             5117
                              wijk de Vliert     64    60
Blokshoeveop Blocxhoeve 1520                Cromvoirt 9       226    31
Blokskens de Blokskens 1861    B      0159   Cromvoirt PB      5843   kaart
            1808                Cromvoirt - 5123 Bloksteeg,
                                    oost:   182    22
Bloksteeg in een meerdere kamp van 8 morgen 2 hond 38 r. genaamt Hanislkamp west Poldersdijkske
            1809                polder Ham5123en Rijskampen
Bloksteeg 8 1/2 morgen van ouds genaamd den Hanislamp - oostwaarts: de Bloksteeg  61    nr.35
             hooijland genaamt 't Blokveldje en de Drie Gezwaaij 4 1/2 morgen 27
Bloksveldjeeen parceel1808                 Cromvoirt 5123     182
            1806                Deuteren 5123
Bloksveldjehooijlant genaamt 't Blokxveltje en de Drie Geswaaij          117    227
            1773
Bloksveldjeschietend eover 't Bloksveldeken               5123    66    148
Blooike         1824
      Blooijke - teelland 2 lop.           Eentje    17     5052
Bocht          1741
      teulant genaamt de Bogt             Hoog Eentje 5123    111    197
Bocht          Bogt
      land in een 1761 25.40.0                   5059    70    5
Bochtje         1812
      prairie het Bugtie                      406
                              Honderd Morgen     12
Bochtje         1824
      't Bogtje - weide nu teelland 8 lop. 12 r.   Heikant   17     5052
      twee     1694
Boecopskampencampen genoempt de Boecopscampen polder van den Ham 80   5123         z.f.
Boei          1718
      d'seve aen de Boeij 1 lop. 15 r.        Cromvoirt 5062     73    21
Boei          1791
      teullant genaamt de Boeij            Cromvoirt - 8      [zwaar beschadigd archief maar wel gerestaur
                                    maatboek 182
Boei           teulland genaamd de Boeij in de Hoogstraat 5123
      een perceel1780                 Cromvoirt        56    73v
Boekel         1824
      het Boekel - teelland 4 lop.          Eentje    PB     5052
Boekel         1824
      het Boekele- heivels 22 lop.          Eentje    17     5052
Boekel         1824
      Boekele - hijde en weide 24 lop.        Eentje    17     5052
            1812
Boekelaar terre labourable het Boekelaar          Eentje    406    12
            1520
Boekelaar de prato dicto Buckelair                   9     226    50v
            1520
Boekelaar de hereditate dicta Bockelair                 9     226    29
            1629
Boekelaar uyt een stuck heijcamp genaemt het Bockelaer opt Eentjen   9     228    20v
Boekele een parceel1808                  Cromvoirt 5123
             teulland genaamt het Boekele 3 lop 47 r.         182    23
            1534
Boerdemanakke rhet Venne in Boertmannen                 BP
                              Cromvoirt - 360 1804-134325
             land
Boerdemanuit 1 bunder1395 in Crumvoert neven den Boertman        360    325
                              Sint Lambert - BP 1180-389
      seie loopense lants genoemt den Breey Buertman Lambert - Cromvoirt
Boerdeman, brede    1560                Sint     5123    45    57v
      ter plaatse geheten Boerdemanshoeve bij de heirbaen - 360 1242-148
Boerdemanshoeve     1473                Sint Peter BP      325
      cijns uit  1396                Vught - BP 360
                                    1180-653 325
Boerdemanshoeve 7 lopense land op Bordemanshoeve en 1/2 bunder hei daarnaast
      twee stukken land in Boerdemanshoeve
Boerdemanshoeve     1384                      BP     325
                              Sint Peter - 360 1177-167v
      in Bordmanshoeven
Boerdemanshoeve     1424                Sint Peter BP      1194   303v
      op Boerdemanshoeve
Boerdemanshoeve     1418                      BP     1191   288
      Boerdmanshoeve
Boerdemanshoeve     1421                      BP     1192   241
      Boertmanshoeve
Boerdemanshoeve     1421                      BP     1192   197v
      Buerdmanshoven
Boerdemanshoeve     1420                      BP     1192   119v
      20 schillingen uit 7 lopense land op Bordemanshoeve
Boerdmanshoeve     1396                      BP     1180   589
      uit land   1396
Boerdmanshove op Buertmanshoeve                     1180-653 325
                              Vught - BP 360
      een      ackerland genaamt het Boere[n]akketje 2 lop.aan r. Leij57 Cromvoirt
Boerenakkertje parceel1786                        10
                              binnendijks 5123de    te    126
            1687                Cromvoirt 5123
Boerenbunteen stuck teullants een loopense genoempt den Boerenbeunt        49    z.f.
Boerendries       1702                Cromvoirt 5123
      een stuck weijvelt genaemt den Boerendries ontrent 47 roeijen      50    125v
            1718                Cromvoirt 5062
BoerenlandDirck Lamberts Verheijde vant Boerenlant 2 lop. 10 r.          73    11
            1685                Cromvoirt 5123
Boerenlandeen stuck ackerlants genoempt Boerenlant groot een sestersaet      49    8 bis
      de helft   een
Boermanshoeve van1717 hoeve lants te rplaetse genaemt Boermanshoeve 63 5123         96
            1718
Boersbunt d'selfs Boersbunt 2 1/2 lop.           Cromvoirt 5062     73    13v
            1662                Cromvoirt 5123
Boersland een stuck ackerlants genoempt Boerslant 2 lop. 10 r.           49    202
             r. genaamt de Boerstreep
Boerstreep 1 lop. en 341790                Cromvoirt 5123     177a   2v
            1769
Boerstreep teulland 1 lop. 34 r. genaemt de Boerstreep Cromvoirt 5123       139    93
            1789
Boerstreep teulland genaamt den Boerstreep 1 lop. 34 r. Cromvoirt 5123       142    122
             teulland 1 lop. 34 r. genaamt de Boerstreep aan de Hoogstraat
Boerstreep een parceel1790                 Cromvoirt 5123     57    276


                          Page 15
                         export


            1662                37 roeden
Boersveldjeeen stuck groeslant genoempt BoersveldekenCromvoirt 5123       49   210v
            1395
Boertman 1 bunder land neven den Boertman         Cromvoirt BP      1180  389
      eenen    1559               Sint     5123
Boertman, brede acker lants genoemt den Breey Boirdeman Lambert - Cromvoirt   45   46
      eenen    1559               Sint dordalff - Cromvoirt
                                    5123
Boertman, brede acker lants genoemt den Breey Boerdtman Lambertloopensaet    45   46
Boertmannen       1534
      akker het Venne in Boertmannen         Cromvoirt BP      1804  134
      een hoeve van wijlen Ghijb Bellaert in Boertmanshoeve 360
Boertmanshoeve     1384               Vught - BP 1177-167v 325
      de gemeynte tusschen Wolfscamer, Boertmans hoeve etc.
Boertmanshoeve     1328                      5059   31   z.f.
      de paal
Boertmanshoeve van1314  Boertmanshoeve                RRG    37   13
      twee     1384
Boertmanshoevestukken land in Boerdmanshoeve       St.Peters BP      1177  1384
      een hoeve ter plaatse geheten Boerdemanshoeve
Boertmanshoeve     1487               St.Peter BP      1257  186
      in Boertmanshoeve [zie bak 590]
Boertmanshoeve     1368                      BP    1175  12
      1 mud    1384                      BP
Boertmanshoeve rog uit een hoeve van wijlen Ghyb Bellaert in Boertmanshoeve1177     167v
      Bordemanshoeve
Boertmanshoeve     1382                      BP    1177  88v
      Boertmanshof
Boertmanshoeve     1424                      BP    1194  144
      in Boertmanshoeve
Boertmanshoeve     1368                      BP    1175  12
      een     1386               Sint     360
Boetshofstad cijns van 20 sch. uit Boetshofstat bij 't Roet Lmabert - BP 1177-217325
      20      1386
Boetshofstad schillingen uit Boetshostat bij 't Roet   St.Lambert BP     1177  217
      Armenakker  1781
Boeven- of den weg langs den Boeven of Armenakker Dorp33v 5059          44
      vuyt
Boevenakker een stcu ackerlants genoempt den Boevenacker Sint Lambert 9     230  35
Boevenakker       rlants
      eenen ecke1562 den Boevenecker               5123   45   111
      huis     e.e.               St.Lambert BP
Boevenakker en hof 1501en a.e. strekkende van de straat tot den Boevenacker   1269  58v
Boevenakker       in den
      proprietaris 1761 Boevenacker daer een huijs op staat 1.31.05059   70   87
      de      1761
Boevenakker helft in 2.31.0 lant in den Boevenacker          5059   70   79v
      het     1798
Boevenakker hekkentje van den Bovenakker [!] tegenover 't schoolhuijs 5059   44   59v
Boevenakker       1778               Vught
      voetpad lopend van den Boevenacker tot de steenweg 5123        56   36
Boevenakker       1707               Dorp     5123   51   23v
      seker stuckje teullant in een meerder stuck van 2 lop. genaemt den Boevenacker
Boevenakker       1667
      seeckere helft van eenen acker genaempt den Boevenacker   5123   72   z.f.
      een     1653               Sint Lambrecht
                                    5123
Boevenakker stuck ackerlants 3 lop. in den Boevenacker [een kerkweg oostwaarts] 49   13
      voor     1769
Boevenakker den Boevenakker                      5059   44   6
      een
Boevenakker parceel1672                  Sint Lambert
             ackerlants drie loopensaets in Boevenacker 5123     49   302
      de
Boevenakker wal aan 1774den Boevenakker          Waterkant 5059     44   27
      de kerkpad 1809 den Bovenakker
Boevenakker/Bovenakker langs               Marktveld 5059     45   3v
            1812
Bogaard terre à labour Bogaart              Bergenshuizen406    12
            1812
Bogaard terre labourable den Bogaard                  406
                             Vughtse Hoeven     12
      Bogaard langs de
Bogaard langs de dijk 1824 dijk - weiland 6 lop.     Eentje    PB    5052
      verpachting1867een perceel hooiland genaamd den Grooten Boogaard
Bogaard, grote      van               op Sionsburg 5117   60   51
      verpachting1867een perceel hooiland genaamd den Kleinen Boogaard
Bogaard, kleine     van               op Sionsburg 5117   60   51
      terre    1812
Bogaardakker à labour Bogerdakker             Schorvoort 406     12
      een     1713
Bogaardakker stuck teullant 1 lop. in den Bogaertacker         5123   108  82v
      bouwland Bogerdakker
Bogaardakker      1812               Schorvoort 406     12
      in      1696
Bogaardakkerden Bogaertacker                      5123   80   z.f.
      1/12
Bogaardakker in den 1677Bogartacker op Schorvert     Schorvoort 5123    73.1  z.f.
      het     1676
Bogaardakker 5e part van allen den rogge in den Boogartacker      5123   73.2  z.f.
      teullandeden Grooten Bogaardacker 5 lop. 23 Schorvoirt 5123
Bogaardakker, grote 1809                 r.           118  z.f.
      teulland genaamt                Schorvoirt 5123
Bogaardakker, kleine 1809 den Klijnen Bogartacker 1 lop. 38 r.          118  z.f.
      het     1676
Bogaartakker seste part in den Boogartacker        Vught    5123   49   352
      Bogerd voor het
Bogerd voor het huis 1824 huijs - weijde 6 lop.      Vliert    17    5052
      verkoop   1839
Bogerd/Boomgaard van bomen in de Mlenstraat bij den Boogaard 5117        32   90
Boland         1444
      6 lopense land den Bolant                  BP    325
                             Sint Peter - 360 1214-146
Boland          van
      verpachting1447zes lopensen land den BolantSt.Peter BP        1214  146
Bolant   die Bolant 1390                       BP    1179  494
Bolant   die Bolant 1390                       BP    1179  474


                         Page 16
                          export


      Boldersacker - teelland 4 lop. 38 r.
Boldersakker      1824               Vlasmeer 17       5052
Bolkshoeveop Bolcxhoeve 1520               Cromvoirt 9       226   42v
            1646
Bolkshoeveingenoemen van de gemeynt op Bolcshoeve Cromvoirt 9           230   42
            1465
Bollenbroekbeemd in dat Lyelaer bij erf Bollenbroek          BP     325
                             Sint Peter - 360 1234-298v
Bollik         1639               Sint Peter 5123     48
      een stuck ackerlants genoempt den Bollick omtrent den Conijnsberch 13 lop.   327v
Bommelweide       1843               Nieuwe Erven
      hooigras van een perceel genaamd Bommelweide 2 bunder    5117    36    55
            1421
Bonaard akker die Bonart 3 1/2 lopensen          St.Peter BP       1192   60
Bonikhuizen       1875
      Bonikhuijsen onder Groot Deuteren              polder   den
                             Cromvoirt - 5117 van 68 Ham 96
Boom          1479
      de windmolen buijten den Boem                BP     325
                             Sint Peter - 360 1248-fol.183v
Boom          1479
      den windmolen buiten den Boem         St.Lambert BP      1248   183v
Boom          1646                      5123    48
      een vierde part in dordalven mergen hoijlants genoempt den Boom int Boschvelt 443
      een gedeelte in de Boomgaertacker aen het Groene Steegje
Boomgaardakker     1717                      5123    63    43v
      1/6 part   1761
Boomgaardsakker in den Boomgaertsacker 1.31.0             5059    70    12
      de helft   1761
Boomgaardsakker in den Boomgaertsacker int geheel 3.8.0        5059    70    11v
      lancx    1582               Cromvoirt 5123
Boomgaardshek neven de Geertruydenhoeff en den Boemgarthecken toe na den duijn  72    z.f.
             van
Boomkampverpahcting1849hooiland genaamd den Boomkamp   Deuetren 5117      42    67
      den Boom int Boschvelt gemeijnlich genoempt den Cleijnen Boomcamp
Boomkamp, kleine    1646                      5123    48
Boomweiden       1835
      verkoop van schaarhout op de Boomweiden wijk Hoeven     5117    28    1
            1421
Boonaard aller die Bonart 3 1/2 lop.                  BP
                              Sint Peter -360 1192-60325
            1812
Boonakker terre à labouw Boonakker                   406
                             Vughtse Akkers     12
            1789
Boonakker teulland 3 lop. 18 r. genaamt den Boonacker         5123    177a   6
            1812
Boonakker terre à labour Boonakker                   406
                             Vughtse Akkers     12
            1718                      5123
Boonakker tee lop. 24 r. teullant aen de Bocxelsebaen genaemt den Boonacker 109      25v
            1420
Boonakker die Boenacker aldaar                     3
                              BP 1192-60 60     325
            1812
Boonakker terre labourable Boonakker           Bergenshuizen406    12
Boonakker terre à labour1812                      406
                             Vughtse Akkers     12
Boonakker Boonakker 1824bouwland 3 lop. 25 r.       Eentje in dePB     5052
                                    Vughytse Akkers
            1824               Vughtse Akkers
                                    17
Boonakker Boonacker - teelland in twee percelen 3 lop. 12 r. en 3 lop. 25 r.   5052
Boonakker een perceel1839                       5117
             teelland in de Vughtsche Akkers genaamd den Boonakker  32    82
            1761
Boonakker desselfs Boonakker 2 1/2.0.0                 5059    70    43
Boonakker die Boenacker 1421               St.Peter BP       1192   60
            1761
Boonakker de helft in den Boonacker 2.23.0               5059    70    6
            1761
Boonakker de helft in den Boonakker 2.20.0               5059    70    91v
Boonakker een perceel1847                 Vughtse Akkers
             teelland in de Vughtse Akkers genaamd den 5117      50
                                    Boonakker 40 roeden 99
            1835
Boonakker verkoop van schaarhout op den Boonakker           PRD    nr.4
            1721                lop. 44 Akkers
Boonakker een stuck ackerlant genaemt den Boonacker2Vughtser. 5123        52    15
            1679
Boonakker item een stuck ackerlants genoempt den BoonackerSint Peter 5123     49    400
            1665               Sint Lambert 5123
Boonakker een stuck ackerlants genoempt den Boonacker in de Vuchtse ackeren    49    235v
Boonheuvelde kinderen1718                 Boonheuvel 4 lop.
             Willem van Hulst d ehelft van denCromvoirt 5062 32 r.  73    12
            1741
Boonheuvel4 lop. 3 r. teulant genaampt den Boonheuvel Cromvoirt 5123       111
            1707               Cromvoirt 5123
Boonheuvelhet Sanslant met het eene eijnde op den Boonheuvel           108   29v
             den
Boonheuveleen parceel1743 Boonheuvel           Cromvoirt 5123     64    221
Boonheuveleen parceel1787akkerland genaamt den Boonheuvel Cromvoirt 5123     57    210v
      verkoop   1834
Boonheuvelsakkers van schaarhout op den Boomheuvelsakkers       5117    27    186
                             een hoeve te Cromvoirt bewoond door Peter van de Ven
      17e coop 1726
Boons Nieuwe Erven t'eijnde Boons Nieuwe Erven             5123    85    165v
Boonsheuvel       1758               Cromvoirt 5123
      hooij off weijlant genaampt den Boonsheuvel int Bossevelt       137   164
      in de    1726               behorend bij een huis in
                                    5123    64
Boontjesakker Molenacker den Hogencamp of Boontjensakker [er staat: bakker]de Sadelstraat
      vijf     1562
Boordemans roijen dijcx inde Boordemans                5123
                             Sint Lambert - Cromvoirt45    112
            1466
Borchakkerden Borchecker aenden Oesterstenberch            GsB    710
            1557
Borchgraaf aen erffenissen gemeynlick geheyten Borchgraeff       5123    45    10
      een perceel1722
Borchgraafakker     teullant genaemt BorghgraeveackerSchorvoort 5123     109   45
Borchstuk beemptken aent Borchstuck                  200    1427   4


                         Page 17
                           export


             1443
Borchstuk dat Borchstuck in parochia de Vucht Sancti Petri         200    1426
             1445
Borchstuk een stuk land op die Borchstucken          St.Peter BP      1214    131v
      in
Borchstukkel Borchstuckel1385                       BP    1177    189v
      Bordemanshoeve
Bordemanshoeve      1382                       BP    1177    88v
             1466
Borgakker den Borchecker aenden Oestersten Berch              360    325
      een stuck ackerlants drie loopensaet genoemthorend bij een hoeve onder Schorvoirt
Borggravenakker     1717                       5123
                                Borghgravenacker   63     156
Borgstukkelin Borgstockel1390                       1178-146 325
                               Vught - BP 360
             1385
Borgstukkelin Borchstuckel                         BP    325
                               Sint Peter - 360 1177-198v
      e       1444
Borgstukken en stuk land op die Borchstucken                BP    325
                               Sint Peter - 360 1214-131v
Borre          1646
      seker erffenis genoemt de Borre                 9     230    54
Borre          1629
      aen erve der wed. Jkr. Aernt Heijm genaemt de Borre       9     228    3v
Bors           1761
      weijlant genaemt den Borsch                   5059   70     24v
Borsel          1709
      een stuck weijlant gemeenlijk genaemt de Borsel 18 lop. 5123       108    64v
Bos           1801
      weijland genaamt den Bosch 18 lopensen       Bergenshuizen5123   117    73v
Bos           1718
      d'selve het Bosch                 Cromvoirt 5062     73     8v
Bos            vier
      verhuur van1868 akkertjes genaamd het Bosch    Heikant   5117   61     24
Bos           't kasteel en over de straat 69 lop. Eentje
      Bosch over 1824                         PB    5052
Bos    een perceel1847                  Heikant
             teelland 1 bunder 50 roeden genaamd het Bosch  5117   40     99
Bos           1646                 Sint Lambert - Cromvoirt
      een stuck ackerlants genoempt het Bosch te rplaetsen de5123        48
                                      Molscampen     440
      Stoep    1824
Bos aan debosch aan de Stoep eene spie - bosch 12 lop.Eentje  25 r.    17    5052
      om te     1803
Bos van Kraanen sprokkelen in het bosch van Kraanen            5123   151    125v
      den binnenpat langs het bosch van Ouwerkerk
Bos van Ouwerkerk 1803                           5123   151    125v
      tegenover 1803
Bos van van Munster het Bosch van Van Munster               5059   44     141
      schaerhout 1649
Bos, achterste      in 't Achterste Bos         Cromvoirt 5123     72     z.f.
             1812
Bos, groot bois dessu 30 Groot Bos              Vlasmeer 406      12
             1812
Bos, groot prairie het Groot Bos               Eentje    406    12
             1824
Bos, groot Groot Bosch - bosch 106 lop.            Eentje    17    5052
             1812
Bos, nieuw bois tailli het Oud en Nieuw Bosch         Eentje    406    12
Bos, nieuwe       1835
      verkoop van schaarhout en klompbomen e.d. in het Nieuw Bosch  5117   28     2
             1812
Bos, oud bois tailli het Oud en Nieuw Bosch          Eentje    406    12
             1834                       5117
Bos, oud verkoop van mastbomen op stam in het Oud Bosch onder Vught groot 15 bunders 27     177
Bos, oud een perceel1850                   bijhet huis 5117    43     75
             teelland genaamd het Oud Bosch1 bunder van de hoeve het Eendje in de Baasen
Bos, oude een perceel1844                   bij hoeve het Eendje 37
             teelland genaamd Oud Bosch groot ruim 1 bunder  5117         95
             1718
Bos, rond d'selfs Calverdries int Rontbosch          Cromvoirt 5062     73     11v
      c       1649
Bos, voorsteoopen schaerhout in het Vorst Bosch        Cromvoirt 5123     72     z.f.
             1841    E      0519     Heikant
Bosakker bouwland met het boschje en schaarhout genaamd den Boschakker 34 5117         82
      Bosantsacker
Bosantsakker                                200    1427    3v
             1812
Bosbraak prairie Boschbraak                        406    12
Bosbraak prairie Bosbraak1812                 Vlasmeer 406      12
      h       1834
Boschstraat uis in de Boschstraat               Cromvoirt 5117     27     26
             1646
Boschveld vuyt een stuck hoijlants int Boschvelt in de Maeij        9     230    5
Boschveld het Bosscheveld1832                 kaartblad Cromvoirt A.2
             1840
Boschveld 3 bunder Kronenburgerdammen gelegen in het BoschveldDeuteren 5117     33     62
             1640                 Boschvelt 5123
Boschveld twee mergen hoijlant ter plaetse genoempt int Sint Lambert         48     341v
      twee morgen hooijland in het Boschveld genaamt het Klein Boschveldeke
Boschveldje, klein    1806                 Deuteren 5123     183a    22v
      oude      belent
Boschweg, een parceel1797 oost den Ouden Boschweg of de Heun        5123   143    78
      oude     1782
Boschweg, den Vugtsenakker - west den Ouden Boschweg     Eentje    5123   67     34
Boske          1791                 Cromvoirt maatboek 182
      teullant genaamt het Boske 2 lop. 36 r. op de Loovert - 8         [zwaar beschadigd archief maar wel gerestaur
      de stuck weij en bosveltie gemeijnlick genoempt het Bosken over de Leij
Boske over eenLei    1693                 Cromvoirt 5123     50     38
             1809                 Cromvoirt 5123
                                      poldergebied
Bosmeer hooijland van vier morgen int Boschveld onderCromvoirt - genaamt Bosmeer   61     nr.37
Bospad          1711                 Cromvoirt 5062
      heijveld nu weeij groot vier loop: nevens het Bospad           76     2
Bospad          1739
      een stuk heijveld neevens het Bospat        Cromvoirt 5123     65


                           Page 18
                          export


Bospad   een parceel1728 heijveld nevens den Bospad    Cromvoirt 5123    86     17
      een
Bosschebaan parceel1806                        5123
              gemeente op de Vughtse Hoeven aan de Bosschebaan 183a       18
      land den 1807
Bosschebaan, oude Verscheurden Haas - oost: de Oude Boschbaan5123         183a    42
      teulland
Bosschebaan, oudede 1807                  Talastraat 5123
             Verscheurde Haas - oost: de Oude Boschbaan        60     132
      hooiland in 1845
Bosschebroek       het Boschbroek                5117    38     67
      de      1764
BosschehoeveBusschehoeve op Bergenshuizen               RRG    37     12v
      zich     1777
Bosschesloot te begeven naar den Bosschesloot        Deuteren 5123     150    67v
      idem
Bosschesloot       1832                kaartblad Cromvoirt B.1
      idem
Bosschesloot       1832                kaartblad Cromvoirt B.2
      de       sloot
Bosschesloot Bossche1861 - uitwatering                 PB     5843    kaart
                              Cromvoirt met de grens van Vlijmen
      de
Bosschesloot Bussersloot 1544                     221    522
      de      1807
Bosschesloot visscherije genaamt den Bosschensloot           5123    60     124
      de
Bosschesloot Busseler1808 of Bosschesloot         Cromvoirt 7519    7     503
      bij      1423
Bosschesteeg die Buschestege                      BP
                              Sint Lambert     1193    207
      die      1561
Bosschesteeg Bosschestege achter die Oeteren        Cromvoirt 7519    1     46v
      achter de Uteren byde Bosschesteege of Carthuysercampen
Bosschesteeg       1561                Cromvoirt 7519    1     46v
      in       bij die
Bosschesteegdie Maeij 1424 Busschersteghe               BP
                              Sint Lambert     1194    297v
      h       't Bosschevelt
Bosscheveldooiland in 1778                 Cromvoirt 5123    56     26
      de Bosschevonder neffens de gemeinnte van Esch
Bosschevonder      1761                     5123    150    17
      hoeve     1764
Bosschevonder de Oude Hofstad aen de Bossche Vonder          RRG    37     12v
      een      1717
Bosscheweide stuck lants omtrent het Eentje genaemt de Bosscheweijde  5123    63     131
Bossen          de Bossen over de Leij groot 4 lop. 26 r.
      't Heijvelt in1718                Cromvoirt 5062    73     24
              polder
Bosseveld prairie in de1812 van het Bosseveld             4
                              Bosscheveld06     12
Bosveld          van
      verpachting1761het veltje in het Bosvelt over de Diesv 5123      90     71
             1790                Honderd 5123     67
Bosveldje twee mergen hooijland genaamt het Boschveldeken Morgen - westelijk: de Ketsheuvel 139v
      twee     1806                Deuteren 5123
Bosveldje, klein mergen hooijland in het Boschveld genaamt het Klijn Boschveldeke 60     100
      Bosscheveltschesluis
Bosveldsesluis      1801                Cromvoirt 7519    2     124v
Bosweg          1812
      prairie Boschweg                 Eentje   406    12
      op       een
Bosweg, oude 't Eentje 1781teulland - west: den Ouden Bosweg      5123    116    11
Boswijk         1835     C
      de buitenplaats Boschwijk t.p.g. het Hoog Eendje Eendje
                         e.v.    Hoog    5117    28     137
      bouwland in vier velden genaamd Boudewijnsveld
Boudewijnsveld      1837                     5117    30     74
             1743
Bouheuvel een stuk teullant genaamt den Bouheuvel      Cromvoirt 5123    64     221
             1761
Bouwhuis desselfs van een bouwhuijs hofstadt hof en aengelagh 5059        70
             1761
Bouwhuis een bouwhuijsinge hofstad en aengelagh en land bijt huijs5059 28.22.0 70      5
Bovenakker        1797                Waterkant
      een voetpad van den Bovenacker tot aan de steenweg 5123        104    9
Bovenakker        en 6               Sint    360
      huis erf hof 1455 lopensen land in den Bovenacker Lambert - BP 1226-5v 325
Bovenakker een perceel1834 teelland genaamd den Bovenakker       5117    27     169
Bovenakker        1699
      drie stucken teulandt genoempt den Bovenacker        5123    76     z.f.
      het      1696
Bovenakker H.Geestlandt genoempt den Bovenacker            5123    76     z.f.
             1888     B
Bovenhof een huis met erf op den Bovenhof 2704             5117    147    80
Bovenhof een perceel1879       B     2558    Dorp
              tuingrond 1 are 20 ca genaamd den Bovenhof 5117    72     46
Bovenhof een perceel1877       B     1138
              tuingrond genaamd den Bovenhof 52 a 80 ca5117     70     19
             1812
Bovenhof bouwland den Bovenhof               Heikant  406    12
              van
Bovenhof verpachting1837eenperceel aan den Bovenhof          5117    30     98
             1847
Bovenhof de Bovenhof in diverse percelen                5117    40     98
             1843
Bovenhof den Bovenhof onder Vught                   5117    36     85
Bovenhof een perceel1883       B     2706         5117
              bouwterrein ter plaatse genaamd den Bovenhof 1 a 50 ca 76     14
Bovenhof een perceel1882       B     2579
              bouwterrein op den Bovenhof         van de   75
                              strekkende 5117 Schoolstraat tot12achter tegen de muur van Marggr
Bovenste een perceel1847                   bunder
              hooiland genaamd de Bovenste 5Hnderd Morgen 5117    40     57
      d'selfs Bocxmeerslant 4 lop. 5 1/2 r.
Boxmeersland       1718                Cromvoirt 5062    73     10
      aen      1713
Boxtelsebaan de Bocxelsebaen onder Vucht                5123    108    85
      een
Boxtelsebaan stuckje1709 teullant aen de Boxtelsebaen         5123    51     40v


                          Page 19
                           export


      het     1710
Boxtelsebaan Biesveldeke aen de Boxselse Baan              5123   82    152v
      binnen de dingbank van Vucht in de Bocxtelsebaen
Boxtelsebaan      1717                       5123   63    180
      een perceel bouwland 2.35.70 in de Vughtsche Akkers aan de Oude 32
Boxtelsebaan, oude 1839       C      0113           5117        35
                                          Boxtelse Baan
      in     1556
Boxtelsekampde Boxtelsekamp                 Cromvoirt 7519     1     7v
      in     1561
Boxtelsekampden Boxtelsschencamp 3 mergen          Cromvoirt 7519     1     53
      d      1451
Boxtelsewegat Royer aan den Bucstelschenwech               BP    325
                              Sint Peter - 360 1221-285
Braak         1466
      die Brake aen die heyde                    360    325
Braak         1812
      terre à labour Braak               Vliert    406    12
Braak         1385
      huis erf en hof en een stuk land die Brake          1177-180v 325
                              Vught - BP 360
Braak         1466
      die Brake aen die heijde                   GsB    710
Braak         1385                       BP
      cijns van 10 schillingen uit huis erf en hof en uit land die Brake   1177   180v
Braak         1837
      pacht van een perceel hooi- of weiland genaamd de Braak    5117   30    77
Braak         1845
      verkoop van roerende goederen op de buitenplaats de Braak   5117   38    38
Braak          de Braecke
      ter plaetsen1610                       9     227    17
Braak          land
      een perceel1834 bij de Braak                 5117   27    120
Braak          de Braak
      de weikesin1835                        5117   28    76
Braak         1629
      seven lopensen nieulant in de Braeck             9     228    30v
Braak          groesland achter de Braak
      een perceel1772                        5123   55    169v
Braak         1784
      groesland achter de Braak            Vught    5123   56    245v
Braak          en landerijen ter plaatse genaamt in de Braak
      eene hoeve1763                        5123   66    74
Braak         1801                       5123   68
      een hoeve en anderijen met zijn plantagien houtgewassen etc. genaamt de Braak   89
Braak         1626
      een parcheel heijde aen de Braeck               5123   72    z.d.
Braak, hoge      1840
      verkoop van schaarhout op stam op de Hoge Braak Heikant   5117   33    5
Braak, hoge      1849
      perceel teelland genaamd de Hooge Braak Nieuwe Erven     5117   42    13
Braak, hoge      1802
      tusschen de Hooge en de Laage Braak              5059   44    116v
             teelland genaamd de Lage Braak 1.16.0
Braak, lageeen perceel1850                        5117   43    12
            - teelland 6 lop.
Braak, lageLaag Braak1824                  Eentje    PB    5052
            1845
Braak, lageperceel teelland genaamd de Laage Braak 8 roeden       5
                              wijk Heikant 117    38    100
            1801                 behorend r.5123    68
Braak, lageeenen akker bij 't huis genaamd de Leegebraak 5 lop. 5 ebij de hoeve de Braak 89v
            1802
Braak, lagetusschen de Hooge en de Laage braak              5059   44    116v
Braakakkeridem     1561                 Sint Pieter 221    571
            1824
BraakakkerBraakseacker - teelland 11 lop. 12 r.       Vlasmeer 17      5052
      verkoop van schaarhout om de Braakdriesjes de Braaken5117 de Heikant
Braakdriesjes     1838                        aan   31    10
            1840
Braaklaan verkoop van masten op stam op de BraaklaanHeikant       5117   33    5
      een overweg over
Braakse Beestenpad 1877 de spoorbaan bij het Braaksche Beestenpad    5117   70    28
      een parceel zijnde
Braaksebeestenpad 1829 voorpoting in den Braakschen Beestenpad      5059   583    nr.37
      de Braaksche Beestepad
Braaksebeestenpad 1832                   kaartblad Vught B.2
      perceel in 1838
Braaksebeestenpad wijk HeijkantB        0655
                  inden Braakschen Beestenpad 0.7.35  5117   31    29
      verkoop   1846
Braaksebeestenpadvan schaarhout in de Braaksenbeestepad   Heikant   5117   39    35
      in de    1775
Braaksehoeve hijde bij de Braeksehoeve                  5123   97    54
      teulland genaamt den Braaksenakker 5 lop. 8 Vlasmeer 5123
Braaksenakker     1796                 r.           143    18
      en parceel teulland met houtwasch genaamt den Braakschenakker 868
Braaksenakker     1803                 Vlasmeer 5123      lop.   142v
      nieuw erve 1741
Braaksendijk      genaampt den Bleek naast den Braaksendijk 5123       111    217
      het braakvenschepad
Braakvensepad     1848                       FDV
Braakweikes      1843
      verkoop van schaarhout op de Braakweikes           5117   36    8
Braakweikes      1841
      hooigras van een bunde rgenaamd Braakweikes          5117   34    60
      de Brabantsche Kampem
Brabantsekampen    1861     B      0013    Cromvoirt PB      5843   kaart
Braken   van den Braken                        200    1427   5v
Braken         1886
      verfkoop schaarhout op landgoed de Braacken          5117   145    118
Braken         1718
      de selfs helft van den Braacken 1 lop. 10 1/2 r. Cromvoirt 5062     73    22v
Braken         1847
      huize de Braacken                       5117   40    26
Braken         1846
      verkoop van schaarhout op buitenplaats de BraakenHeikant   5117   39    9


                          Page 20
                          export


      nieuwe    1891     B
Braken, achterste erven Achterste Braaken 0718             5067
                              Heikant B 718 en B 719 10
Braken, hoge       1845
      landerijen de Hooge Braken           Heikant   5117    38    69
      landgoed de Kleine Braacken
Braken, kleine      1888                      5117    147    86
      e
Braken, lageen perceel1884teelland genaamd de Lage Braaken       5117    143    102
      v       voor
Braken, lageerpachting1886 drie jaren de Lage Braacken         5117    145    11
Braken, lage       1845
      landerijen de Laage Braken           Heikant   5117    38    59
Brakken de Brakke -1824  teelland 3 lop. 12 r.       Heikant   17     5052
Brand           moerveld geleegen inden Brand in de Oirbroeken opde 177a
      een parceel1791                       5123         7v
                                          Vughtse Hoeven
Brand          1707
      2 lop. heijvelt in den Brant aen de Esscherheij       5123    108    24
Brand          1781                      5123
      een uijtgetorft moer en heijvelt 4 lop. aan de Esserheijde in den Brand116    6v
Brand           moerputten en houtwasch ter plaatse genaamd den Brand 12 l. 6 r. 3v
      een parceel1806                       5123    183a
Brand          1703
      een uijtgeturft moervelt in den Brandt           5123    108    2
Brand          weij
      uijtgemoert 1790en turfveldje genaamt den Brant Oorbroek 5123     116    167v
Brand          1718
      de selve den Brant 5 lop. 1/2 r.        Cromvoirt 5062     73    35
Brand          1535
      huis aen den Brant bij den Helvoirtschendijcke       360    325
Brand          1781                      5123    116
      teulland 1 1/4 lopense genaamt den Brand aan d enoordsijde d egemeijnt van5    Helvoirt
Brand           houtbosschen uijtgetorft moervelt zowel te VughtBrant 1 1/2 lop.
      een parceel1766                       5123
                               genaamt den als Esch 177    1
Brand          1717
      in den Brant bij de Esscherheijde              5123    109    21
Brand          1789
      een uitgeturfd moerveld Oostbroek in den Brand       221    1353
Brand           plaatse aen de Brandt 9.0.0
      een weij ter1761                      5059    70    32
Brand          1535                St. Peter RAE
      een huijs aen den Brant bij den Helvoirtschendijcke          21    1v
Brand          1835
      heiveld gelegen op Bergenshuizen in den Brand 0.49.65 PRD       nr.13
Brand          1653                Sint Peter
      de jurisdictie van Vucht inden Brant aen d'Esscherheijde 5123     49    16v
Brand           bos
      een perceel1765 genaamd den Brand              5123    55    45v
Brand          1640                Sint Peter 5123
      ter plaetse genoempt inden Brant aen d'Esgerheijde           48    350v
Brand           moerland genaamd de Oortbroek Oorbroekenden Brand 55
      een perceel1772                 gelegen in 5123         167
Brand           weiland genaamd den Brand
      een perceel1767                 Cromvoirt 5123     55    53v
Brand          1691
      de Paddenstegh ter plaetse genoempt den Braendt Sint Peter 5123    80    z.f.
      den     1861
Brandenburger Brandenburger      a     0097    Deuteren PB      5843   kaart
Branderij schaarhout 1886staande achter de Branderij          5117    145    128
             1875
Branderij teelland van ouds genaamd de Branderij 1 hectare Taalstraat 5117    68    83
      bouwland 1891       B     3257    Dorp
Branderij, achter de achter de Branderij B 3257 groot 0.73.80 ha 5067       10
      teelland van ouds genaamd de
             1869                Taalstraat 1 bunder 62
Branderis [misschien Brandaris bedoeld] Branderis groot ongeveer 5117            60
             1658                de heide van Esch
                                    Esch    325
Brantsveld weij en heijveld het Brantsvelt aen de Leije en Vught - RA 360 inv.nr.25 fol.147
             1750
Brasbroek een stuk broekvelt genaampt het Brasbroek           5123    112    137v
      land     den
Bredase Wagenachter 1882Bredaschen Wagen                5059    923    z.f.
      verkoop van 14 wilgenbomen te rplaatse genaamd achter5117 Bredasche Wagen
Bredase Wagen      1886                       den   145    128
      een     1870     B
Bredase Wagenhuis van ouds genaamd den Bredaschen bewesten de Taalstraat hoek Selderijstraatje
                         1140          5117
                              Wagen letter A 14   63    52
      het logement en uitspanning genaamd den Bredaschen Wagen
Bredase Wagen      1872     B     1566          5117    65    104
                              bewesten de Taalstraat - B 1566, 1978 en 2038
      een
Bredase Wagenperceel1868                  wijk Taalstraat
                                    5117
             teelland achter den Bredaschen Wagen [ in 11 percelen]61      56
      een
Bredase Wagenperceel1881 teelland genaamd achter den Bredaschen Wagen 5117    74    41
             dat
Bredelaar een weiveld1440Brelaer              St.Peter BP      1210   67v
Bredelaar de helft van1440de kamp Bredelaer in d'AllendoncSt.Peter BP       1210   67v
             1520
Bredelaar de hereditate dicta dat Bredelair               9     226    50
             1520
Bredelaar de hereditate dicta dat Bredelair               9     226    50
             1630
Bredeweg gelegen aen den Breijen Wech                  5123    48
                              Sint Lambert - Cromvoirt     114v
             1606
Bredeweg gelegen aen den gemeijnen Breden Wech             5123    47
                              Sint Lambert - Cromvoirt     6v
             1802                ten over de ligt de
                                     Dieze
Breenkamp2 1/2 mergen hooijland genaamt den Breenkamp westen 5123 Verkenskamp 150v 59
             1812
Bremakker terre à labour den Bremakker           Hoeven   406    12
             1761
Bremakker lant en groese in den bremacker omtrent 5.0.0         5059    70    27
             1718
Bremakker seker lant en groes in de Breemacker             5123    63    244v
Bremakker een parceel1781 teulland genaamd den Bremakker        5123    67    32v
                              behorend bij een hoeve in de Vughtse Hoeven a.z. de Bosschebaan


                          Page 21
                           export


Bremerij een parceel1756                         5123
             weijlands tot Vugt aan de Gestelseweg genaampt de Bremerij 137    103v
      g      1769                 Deuteren - Cromvoirt 139
Bremheuvel roesland genaemt den Capelakke rop Deuteren aan den5123    Bremheuvel     77v
      e
Bremheuvel en perceel1848hooiland genaamd den Bremheuvel   Deuteren 5117     41    39
      d      1875
Bremheuvel rie hectaren den Brenheuvel            Cromvoirt 5117     68    48
Bremwei prairie Bremweij1812                       406
                               Vughtse Akkers     12
Bremwei prairie Bremweij1812                 Eentje   406    12
            1812
Bremwei de Bremweij staat in de 1 classe versoekt in de 2 classe 406        12
            1761
Bremwei 1.3 van de Bremweij 6 .0.0                    5059    70    1v
            1761
Bremwei desselfs Bremweij 6.0.0                     5059    70    44
      Bremweij 1824
Bremwei over de wegover de weg - weiland 7 lop. 25 r. Eentje       PB     5052
            1865
Bremweidescheidingssloot tussen de Scherpenakker en de Bremweide     5117    58    88
            1846                 de Vughtse Akkers 39
Bremweideverkoop van te velde staande aardappelen op wijkBremweide    5117         83
            1838
Bremweideverkoop van te velde staande gewassen op de Bremweide      5117    31    90
            1752
Bremweidezie onder Vliert                        5123    54    102
            1719
Broakker 1/3 part in den Brooacker              Cromvoirt 5123     109    30v
Broakker een perceel1712                   Cromvoirt 5123
             teullant gemeenlijk genaemt den Broacker 3 lop.      108    74
            1719
Broakker den Brooacker 1 lop. 10 1/2 r.           Cromvoirt 5062     73    1v
      Brocken Udemancamp
Brocken Udemankamp1418                          BP     1191   172
      e      1396
Brockenland en stuk land bij Brockenland           Cromvoirt BP      1180   505
      1/3     1703
Broe[k]akker in een stuck ackerlandt genaemt den Broeacker  Cromvoirt 5123     108    1
Broeakker een parceel1674                  Sint Lambert - cromvoirt
                                     den
             ackerlants 1 lop. 12 r. gemeijnlijck genoempt 5123Broeacker49    325
Broek          1861
      Het Broek vroeger en nu B      0255    Cromvoirt PB      5843   kaart
Broek          wei-                sectie E 785-795 behorend bij bouwmanswoning E 611 en 694
      11 percelen1870 en teelland ter plaatse genaamd het Broek   5117    63    70
      int     1430
Broek, nieuw Nubroeck aen die Plasman bij die Plasmansgrave       360    325
                               Sint Lambert - BP 1200-fol.87v
      e      1563                       5123
Broek, nieuwenen halven buender hoijlants int Nijbroeck Sint Lambert - Cromvoirt  45    141
      int     1430
Broek, nieuwe Nubroeck aen die Plasman bij die Plasmansgrave       - Cromvoirt1200
                               St.Lambert BP          87v
      een     1560                 Sint Lambert - Cromvoirt
Broek, nieuwe sestersaett lants in die Rijscampen geheiten dat Nijbroeck 5123    45    67
      verkoop van schaarhout en bomen op het Nieuwbroek op5117
Broek, nieuwe      1841                 Piacenza Piacenza 34       8
      int     1
Broek, nieuwe Nubroeck423                        BP     1193   179
            1870    E      0780    sectie
Broekakkerteel- en weiland genaamd den Broekakker 1.54.70 E 780-782   5117    63    70
            1791
Broekakkerteullant genaamt den Broekacker                maatboek 182
                               Cromvoirt - 8     [zwaar beschadigd archief maar wel gerestaur
      v      1848
Broekakkerserkoop van schaarhout op de Broekakkers wijk Hoeven      5117    41    11
            1854
Broekdijk de visserij neven den Broekdijk                in de   47    122
                               Cromvoirt - 5117 polder van den Ham
             van                 den Broekdijk
Broekdijk verpachting1842drie en een halve bunder aanCromvoirt 5117         35    80
Broekdijk idem     1832                 kaartblad Cromvoirt B.1
            1654                 Cromvoirt in den Ham
Broekdijk den Negenman in den Ham west- en noortwaarts den Brouckdijck 495123         41v
            1731                 laag water
Broekdijk reparatie van de Broekdijk in verband met het Cromvoirt 7519       1     2
      van Broekhovenwaeij groot 2 1/2 lop.
Broekhovenswaai     1761                       5059    70    13v
      de Broeksche KampenB
Broeksekampen      1861           0016    Cromvoirt PB      5843   kaart
            1560                 Sint Peter
Broekskes en stuck lants ter plaetssen genoemt die Brueckskens 5123         45    87
            Lavoor
Broekstraatteulland de 1781 aan de Broekstraat        Cromvoirt 5123     116    5
            1717
Broekstraateen stuck teul- en weijlant aen de Broeckstraet  Cromvoirt 5123     109    18
            1832
Broekstraatde Broekschestraat                kaartblad Vught D.2
            1646
Broekstraatin den hoeck beneden die Broeckstraet       Cromvoirt 9      230    1
            1808
Broekstraataen 't eijnd van de Broekstraat tegenover 't Sluijske     5059    44    219
            1791
Broekstraatde Broekstraat over de Leij                  maatboek 182
                               Cromvoirt - 8     [zwaar beschadigd archief maar wel gerestaur
      agter in de Broekwijtjes
Broekweidjes      1808                 Cromvoirt 5123     146    1
Broksakkereen perceel1844teulland genaamd denBbroksakker   Vlasmeer 5117     37    104
      20      1388                       360
Brokshoeve roeden land bij Broxhoeve in Cromvoert Sint Lambert - BP 1178-18     325
Brokshoeve       aanliggend erf in Brocschehoeve te Crumvoert - ts. de gemeynt en Floris jan Oghensoen
      huis hof en 1391                 St.LambrechtBP     1178   198v
      20      1388
Brokshoeve roeden land by Broxhoeve in Cromvoert Cromvoirt BP            1178   18
Brokshoeve Broxhoeve 1387                        BP     1178   18


                          Page 22
                           export


            1396                      360    325
Broksland een stuk land in Crumvoert bij Brockenlant Sint Lambert - Cromvoirt - BP 1180-505
            1641                Sint Lambert -
                                    5123
Brooakkerstwee loopensaet inde Hoogackers genoempt de Brooackers Cromvoirt     48     378
            1746
Broodakkereen stuk teulant genaampt den Brootakker 1 lop. 10 r.     5123    112    61
            1834
Broodakkerteelland genaamd den Broodakker         Cromvoirt 5117     27     20
            1679                den Broodacker
Broodakkereen stuck ackerlants een loopense genoempt Cromvoirt 5123 op de 49    Hoogackers 405
      e
Broodakkersen parceel1786                 Cromvoirt
             ackerland genaamt de Broodakkers 16 lop. 5123       57     105v
Broodren een parceel1783                        5123    177a
             teulland genaamt de Broodren ca. 3 lop. ter plaatse 't Hagelkruijs 11v
            1805                Heikant   5123
Broodren teulland genaamt de Broodrent te rplaatse genaamt het Hagelkruijs 144        227v
                                    5117
Broodren een perceel hooiland achter de Barrière genaamd de Broodren 1 bunder   43     12
            1761
Broodren lant genaemt de Brootren 3.5.0                 5059    70     65
            1842
Broodren verkoop van schaarhout op den Broodren             5117    35     6
            1835
Broodren verkoop van schaarhout en klompbomen e.d. op de Broodren    5117    28     2
            1732                het sluiske in
                                    5123
Broodren teulland aan het sluijske gemeenlijk genaemt de Broodren het Schoonveld  86     244
            1783
Broodren teulland genaamd de Broodren gelegen in het Vught Hagelkruijs5123    56     241v
            1781
Broodren akkerland genaamd de Broodren aan het Kruijs   Vught    5123    56     130v
Broodren teullant aan1730                 Cromvoirt 5123     86
             't sluijske in hget Schoonvelt gemeenlijk genaamt de Brootren 3 lop. 103
            1783                      5123
Broodren teulland genaamd de Broodren gelegen te rplaatse genaamt het Hagelkruijs 100    124
Brouakker een parceel1760                 Cromvoirt 5123
             bouwland 1 lop. 10 1/2 r. genaamd den Brouakker      92     48v
Brouwakker        ackerlandt genaamt den Brouacker 1 lop.
      een parceel1760                Cromvoirt 5123     54     301
Broxhoeve Broxhoeve 1387                        BP     1178    18
      van
Brudekijnserf Bruedekijnserve                      200    1427    4v
Brug          1812
      terre à labouw de Brug             Eentje    406    12
             en die              Sint Peter - 360 1248-fol.229
                                     BP
Brugakker dat Vlaslant1479 Brugacker aan elkaar liggend aan Senter Claesstock   325
Brugakker        1561                Sint Pieter 221     571
             en die
Brugakker dat Vlaslant1479 Brugacker aen Senter Claesstock St.Peter BP       1248    229
Brugakker Brugacker 1824- teelland 15 lop.         Eentje    17     5052
            1761
Brugakker desselfs brugacker 13.18.0                  5059    70     7
Brugakker een schoon1782                  Eentje    lop. 8
             parceel teulland genaamd den Brugacker 13 5123 r.     67     37v
            1679
Brugakker in den Brugacker aen de Vuchtsche sijde            5123    73.2    z.f.
            1791                Cromvoirt - maatboek 182
Brugakker teullant genaamt den Brugacker 9 lop. 16 r. [16 r. heikant]8       [zwaar beschadigd archief maar wel gerestaur
Brugjes         1560                Sint
      een stuck lants te rplaetse geheiten die Brugkens Lambert  5123    45     82v
            1704                Cromvoirt 5123
Brugstraat een bosje en weijnich heij daer aen gelegen aen de Brughstraet     108    9
            1718
Brugwei d'selfs Brugweij 6 lop. 12 r.           Cromvoirt 5062     73     23v
            1791                Cromvoirt - 8
Brugwei dries genaamt de Brugweij 8 lop. 39 r. [5 lop. 20 r. houtwas]       [zwaar beschadigd archief maar wel gerestaur
                                     maatboek 182
      van
Brukelijnserf Bruekelijnserve                      200    1427    6v
Brutus         Smit
      Godefridus 1796 hospes in de herberg genaamt den Brutus   5123    151    9
      gecocht een parcheel van der gemeijnt aen Buekentopshoef 14 lop. 22 r.
Buekentopshoef     1582                      5123    72a    z.f.
      een parceel1689 genoempt BeurdemennekesCromvoirt 5123
Buerdemannekes      lants                           80     z.f.
      een     1713                Cromvoirt 5123     51
Buitenbeemdje hooijveldeke groot twee loopense buijten den dijck genaemt Buijtenbeemdeke   92
            1679                Cromvoirt 5123     49
Buitendijks item een houtbusselken tot Cromvoirt Buijtendijcx 't Kerckebos aen d'andere sijde 399
BuitensingelBuitencingel1777                      5123    98     4v
Bulk          1812
      terre à1a labouw den Bulk                  406
                              Vughtse Akkers     12
Bulk          1838
      verkoop van aardappelen op den Bulk             5117    31     90
Bulk           van
      een perceel1865 het perceel genaamd den Bulk        5117
                              Vugytse Akkers     58     88
Bulk          1761
      groes en houtwas in den Bulk 1.0.0             5059    70     2v
Bulk          1824
      aan den Bulk perceel teulland en bos      Eentje    PB     5052
Bulk           teelland onder Vught de Bulk
      een perceel1837                       5117    30     74
Bulk          1799
      aan den Bulk voor het brugske         Eentje    5059    44     67
Bulk          1701
      ter plaetse genaemt den Bulck                5123    50     114v
Bulk          1647                in de Vughtse Akkers [aen het gemeijn driesken]
      een stuck ackerlants genoempt den Bullick een sesteraet 5123      48     474v
Bulk          1786
      zijn aandeel onder Vughtse goederen onder de benaming5123  Bulk   57     115v
            1743
Bulkbraak een stuk teullant genaampt den Bullikbraak          5123    111    251


                          Page 23
                         export


             1761
Bulkbraak lant genaemt de Bullickbraek 2.6.0               5059    70  59v
             1589
Bulkbraak mitte Bullichbraeck                Eentje    5123    72  z.f.
Bulken   de Bulken 1832                  kaartblad Vught C.1
Bulken          1838
      verkoop van schaarhout op de Bulken              5117    31  13
             1466
Bullenbraakland in die Bullinxbrake int Schuenvelt      St.Peter GsB      710
             1421
Bullenbraak3 1/2 lopensen land Bullenbraec          St.Peter BP       1192 60
             1421
Bullenbroek3 1/2 lopense land Bullenbroec                 BP
                               Sint Peter -360 1192-60325
      land
Bullensbraak aldaer 1384  in Bullensbrake                1177-167 325
                               Vught - BP 360
      land
Bullensbraak aldaar 1384  in Bullenbrake                 BP     1177 167
      e
Bullingbraak en parceel1775                 Schoonveld5123
              ackerland genaamt de Bullingbraek 2 lop 6 r.       97  50
      e
Bullingbraak en perceel1775                 Schoonveld5123
              akkerland genaamd den Bullingbraek            55  239
      heytvelt en een venneken groot 1 lopense in die Bullynxbrake 1213-125v
Bullingsbraken      1443                      BP
                               Sint Peter - 360    325
Bullinxbraak       1466
      land in die Bullinxbrake int Schuenvelt     Sint Peter 360     325
Bullk           van
      proprietaris 1761den Bulk 6.11.0               5059    70  2v
Bulskampen        1561                Sint Lambert
      onderhalven mergen hoijlants geheiten de Bulscampen 5123         45  91v
             1560                Sint     5123    45
Bult, hoge eenen camp hoijlants geneoemt den Hoogenbult Lambert - inde Cromvoortsebeemden 89v
Bundel          1717                Vughtse Hoeve
      nch eene weijde genaemt den Bundel groot omtrent 8 lop.    5123    63  47
Bunder   op den Buenre 1383                      BP     325
                               Sint Peter - 360 1177 - 37v
Bunder          1812
      boir tailli den Buynder             Eentje    406    12
Bunder   een perceel1704 genaemt de Bunder        Cromvoirt 5123     108 9
Bunder          1812
      prairie de Buijnder               Bergenshuizen406    12
Bunder          1384
      in een beemd genaamd Buenre in Enode             1177-167v 325
                               Vught - BP 360
Bunder          1646
      vuyt een stuck ackerlants genoempt den Buender  Cromvoirt 9       230 42
Bunder          1596                Sint Lambert 5123
      een sesteraet houtwass yer plaetssen genoempt int Bunder- Cromvoirt   46  39
Bunder          1761
      lant genaemt den Bunder 1.8.0                 5059    70  17v
Bunder   op den Buenre 1383                      BP     1177 37v
Bunder          1761
      heij weij genaemt de Bunder 8.0.0               5059    70  35
Bunder           land
      een perceel1771 genaamd den Bunder        Hoog Eendje 5123    55  133
Bunder   een perceel1773                        5123
              teulland genaamd den Boender Cromvoirt aan de Laagstraat 55  189
      land     1387
Bunder, grote inden Groten Buenre                     BP
                               in Wargartshusen    1177
             1610
Bunder[s] ter plaetse genoempt het Bunder                 9     227 7v
             1500
Bunderke land den Nyenhoff neven dat Buenreke               BP
                               Sint Peter -360 1268-23 325
             1500
Bunderke land den Nyenhoff neven dat Buenreken        St.Peter BP       1268 23
             land
Bunders 1 zestzaad 1444op die Buenre                   BP     325
                               Sint Peter / 360 1214/194v
             1447
Bunders eenzesterzaad land op die Buenre           St.Peter BP       1214 194
             1761
Bunders lant agter de Buenders 12.0.0                   5059    70  20v
              vant
Bunders proprieatris 1761 land genaemt Bunders 5.3.0           5059    70  9v
             1562
Bunders een stuck weijlants gelegen inde Buenders Sint Peter 5123          45  127v
      een weijvelt1629 seven lopensaet in de Bunderseweijdenop Wargarshuizen
Bunderseweiden       groot              Sint Peter - 5123    48  106
Bunt    een parceel1800 weijland genaamt den Bunt 3 lop. Crommvoirt5123     104 193v
Bunt    een perceel1793 weijland genaemt de Bunte    Cromvoirt 5123     177a 2
Bunt           1719
      de sleve van de Bunt groot 1 lop. 26 1/2 r.   Cromvoirt 5062     73  1
Bunt           1559                Sint Lambert 5123
      eenen hoeijbeemt genoemt den Buent groot vier hont lants - Cromvoirt   45  46v
Bunt           1560
      vuyt een stuck hoijlants geheiten den Bunt    Sint Lambert 5123    45  67
Bunt           1390
      een eusel dat Bunt                Cromvoirt BP      1178 286v
Bunt    een parceel1675                 Cromvoirt 5123
              hoijlants genoempt den Beunt in de Cromvoirtsche Beemden 49  344v
Bunt           1639
      een stuck ackerlants in den Bunt         Sint Lambert 5123    79  z.f.
Bunt           1693
      40 roeden teullant genoempt den Bundt      Cromvoirt 5123     80  z.f.
             1563                      5123
Bunt, grote een stuck lants genoemt den Grooten Bunt Sint Lambert - Cromvoirt    45  133v
      eecker stuck hoijlants geneoempt den Vorsten Bunt
Bunt, voorste       1627                      5123    48
                               Sint Laqmbert - Cromvoirt  32v
Bunten          1706                Cromvoirt
      een halve mergen weijlant gemeenlijk genaemt de Bunte 5123        108 13v
Bunten          1560                genoemt die Buenten 45
                                     5123
      twee dorddegedeelten van een stuck hoijlants Sint Lambert - Cromvoirt     84v


                         Page 24
                           export


Bunten   idem     1832               kaartblad Cromvoirt C.1
Bunten   de Bunten 1861      B     0116    Cromvoirt PB      5843    kaart
Bunten         1691
      een loopense en 33 roeden genoempt de Bunten  Cromvoirt 5123     75.2    z.f.
Bunten         1675
      een stuck hooijlants enen mergen in de BeunttenCromvoirt 5123     49     335v
Bunten         1725               Cromvoirt belending: Stikkersteeg
      item een loopense 33 r. genaamt de Bintens buijtendijx - 5123     64     6
Buntje         1799               Cromvoirt
      7 hond in de Cromvoirtse Beemden genaamt het Beuntje 5123       104     166
Buntje         1687
      een loopensaets weijlant genoemt het BeuntieCromvoirt 5123       49     z.f.
Buntje         1680
      de helft in een hooijvelt genoempt het BeuntienCromvoirt 5123     49     411
Buntjes         1807               Cromvoirt 5123
      een halve morgen hooij- of weijland gelegen op de Buntjes       183a    39
Buntjes         1771               Cromvoirt 7519
      de polders tege de gemeente van Vught genoemd de Buntjes        2      38
      v      1842               Bergenshuizen
Burchtstraat erkoop van berkenbomen op stam langs de Burghtstraat5117       35     19
Burchtstuk campoken aent Burchstuck [vgl. Borchstuk]          200    1427    12v
            1767    B     1030    Vlasmeer B5117 en 1031
Burgakker verkoop van een perceel bouwland genaamd den Burgakker    1030   60     67
            1850               wijk Vlasmeer5117
Burgakker verkoop van schaarhout op stam op een perceel genaamd de Burgakker   43     81
      een     1387
Buringshoeve pacht van 3 1/2 mud op Buerinshoeve            BP     325
                             Sint Peter - 360 1177-285
      pacht van 3 1/2 mud rog te beuren op Buerincshoeve
Buringshoeve                       St.Peters BP      1177    285
Bus           1877
      verkoop van knuisten op hoeve de Bus            5117    70     5
Bus           1849
      verkoop van schaarhout in de Bus        Hoeven    5117    42     8
Bus    hoeve de Bus 1856               Bergenshuizen5117    49
Bus           1867
      verkoop van bomen hoeve de Bus         Bergenshuizen5117    60     99
Bus           1839               Bergenshuizen5117
      verkoop van hout op stam op de Nieuwe Akker van hoeve de Bus 32          29
Bus           van               Bergenshuizen
      eene hoeve1809 ouds genaamt de Bus en nu de Eendragt    5123    69     86v
Bus           1797               Bergenshuizen
      1/4 in een hoeve lands genaamt de Busch thans de Eendragt  5123    68     42
            1764
Bushoeve de Busschehoeve Bergenshuijsen                360    325
                             Vught - RRG inv.nr.37 fol. 9
Buske          teulland en weijland genaamt het Cromvoirt5 lop. 33 r. aan 't Pepereind
      een parceel1808                Buschke 5123      182     41
      genruijker sder hoeve genaemt de Busschehoeve
Busschehoeve      1761               Bergenshuizen5123    150     17v
            1747               noordwaarts de Groote112
Busselen een stuk lant genaampt het Bussele - oostwaarts de Kerksteeg 5123    Wiel    62
            1662               Sint Peter 5123     49
Busselen seeckere parceel houwtwasch geneynlick genoempt het Busselken [Vlasmeer] 184v
      d'selfs
Busselen, ronde Ront1718 Bussele groot 2 lop. 6 r.    Cromvoirt 5062     73     23v
Busseler de Busseler1808 of Bosschesloot         Cromvoirt 7519     7      503
Busseltje een parceel1791                       5123    102
             teulland in de Vugtse Ackers aan den steenweg naast het Busseltje 157v
      aent water geheten de Busscherssloot
Busserssloot      1657               Sint Lambert 305    1971 - i
            1703
Busveldje een stuck teullant genaemt het Busveldeken Cromvoirt 5123        81     71v
Buswei         Koolakker
      Busweij en 1812                Eentje    406    12
Buswei         1824               4, 3, en   17
      Buswei groes en teelland in 4 percelen 5 lop., Eentje 2 lop. 25 r.   5052
Buswei         1761
      landt in de Busweij 2.33.0                 5059    70     4
Buswei         1761
      weij in de Busweij 4.0.0                  5059    70     6v
Buswei         1761
      lkant in de Busweij 2.16.0                 5059    70     4
Buswei         1649
      akker de Buswaaije in de Dryborcht       Sint Pieter 221     1007
Buswei          land               Eentje
      een parceel1782 genaamd de Buschweij 4 lop. 25 r.      5123    67     39v
Buswei         1782
      laatstelijk de Busweij 4 lop. 25 r.      Eentje    5123    67     34
            1807               Cromvoirt 5123
Buurman en parceel ackerland genaamt den Buurman groot 1 lopense         183a    39v
            dijcx
Buurman vijff roeden 1559 in den Buerman                5123
                             Sint Lambert - Cromvoirt45     37
Buurman een parceel1807                  1 lop.
             ackerland genaamt den BuurmanCromvoirt 5123       60     133v
      een     1637               Sint Lambert - Cromvoirt
Buurmanneke stuck ackerlants 1 1/2 lop. genaempt Buermanneken5123         48     156v
Caluwenberg       1485               Sint Lambert - BP 1254-247
                                    360    325
      windmolen die Runnenmnoelen ter plaatse geheten Caluwenberch bij den Rietcamp
      o
Calvenberchp Calvenberch1418                      BP     1191    171
      hooiland genaamd Casmajorenveld 1 ha 25 a Eentje
Casmajorenveld     1885    C     0060    14 ca    5117    144     75
      hooiland onder Vught genaamd Casmajorenveld ca. 50 roeden
Casmajorenveld     1843                      5117    36     60
      een perceel1846
Casmajorenveld                      Vught - Bosschebroek 39
             hooiland genaamd Casmajorenveld 1 1/2 bunder 5117          66
      langs    1840               langs
Casmajorenveld de Dommel tot de sloot langs Casmajorenveldde Dommel  5117    33     64
            1812
Casparlandbouwland Caspereland              Schorvoort 406     12


                           Page 25
                          export


       eenen    1562
Catelijnenakker ecker geheiten Catelynenecker       Sint Peter 5123     45     127v
       Leestede Leesteede groot 1 lop. 38 r.
Cathalijn deCathalijn de1718               Cromvoirt 5062     73     6
       s      1546                     5059
Cauwenbergekere erffenisse bij Cauwenberch over d'water genoempt die Diese 31        1
       g      1529
Cauwenbergrondrenten op Cauwenberg            Sint Lambert 221    1408
       e
Cauwenbergen casteel1761 off heerehuijs genaemt Cauwenberg      5123    66     38
             1560                     5123
Celenakkerdrie loopensaets lants genoemt Celenacker Sint Lambert - Cromvoirt   45     57
       een     1656               Sint     RA     325
Cetelaarshoevegoed op de Hoeven naast de Cetelaershoeve Peter - 360 Esch inv.nr.25 fol.66
       d'selfs   1718
Claes Jacobsland Claes Jacobslant 46 r.          Cromvoirt 5062     73     12
Claisbaan        1848                     FDV
       e      1717
Cocxhoeven en hoeve lants genaemt Cocxhoeven              Vughtse Hoeven
                             Sint Peter - 5123    63     98v
       uyt     1629
Coebakshoeveeen houve lants genaemt de Coebacxhouve in de Houven    9     228    14
Coebax          op het
       schaarhout 1889 landgoed Coebax              5117    148    124
Coebax          1871
       verkoop van brandhout en gewassen op de hoeve Coebax   5117    64     71
Coebax          1881
       op de hoeve Coebax                    5117    74     45
       Coelborshoeve
Coelbornshoeve      1404                     BP     1184    275v
Coelborshoeve      1404
       Coelborshoeve                       BP     1184    275v
       h      1738
Colajrt, groteoutverkoping in den Groote Coljart            5123    78     z.f.
       een     teulland genaamt de Kleine Coljard
Coljard, kleine parceel1804                      5123
                             behorende tot de Baak 69      15v
                                         aldaar gelegen
       een     1805                     5123
Coljards, lange akke rteulland genaamt de Lange Coljards rondom met schaarhout  69     17
       een schaarbosch vijf lopensen in Coljardsbusselen
Coljardsbusselen     1804                     5123    69     13
       een     teulland genaamt de Groote Colliard 3 lopensen op de Schorvoirt 99v
Colliard, grote parceel1784                Groense Hoeve5123    116
       teulland genaamt de Kleine Colliard
Colliard, kleine     1784                     5123    116
                             Groensehoeve op Schorvoirt     100v
Commanderij       1725
       vercoght houdt op het lant in de Commanderije       5123    153a    z.f.
       van     1780
Commanderij ouds genaamt de Commanderij nu Sionsburgt         5123    115    207
Commanderij       goederen vd landcommanderie van Aldenbiesen
       taxatie van 1760                     5123
                             Vught en Cromvoirt   113    64
Commanderij       ca. 1676                   5123    73.2
       eenige parceelen hout staende iegenwoordich op de Commanderie van Vucht z.f.
Commanderij       1642
       oock sal genieten den hoff op de Commanderije gelegen 5123      72a    z.f.
       de     1717
Commanderij Commanderije van de Duitsche Ordere nu Sionsburgh5123         63     196
Commanderij       1717
       sekere huijsinge gelegen tot Vucht genaemt de Commanderije5123    63     93
Commanderij       1776                     5123
       buijtenplaats van ouds genaamt de Commanderije van de Duijtsche Ordre66     166v
       huis    1776               aan de Steenweg
Commanderij met toebehoren vroeger genaamd Commanderije der Duitse Orde5123    55     263
Commanderij       1716                Commanderije
       eene schoone vierkante huijsinge genoemt deSint Lambert  5123    63     4
       tussen erve1716Commanderije
             der
Commanderij van de Sint Lambertskerk van St. Lambertskerk Sint Lambert 5123    63     16v
       een perceel hofland genaamd het Commanderijakkertje 5117
Commanderijakkertje 1843                 Dorp          36     85
       verpachting van                      5117
Commanderijakkertje 1837een perceel teelland genaamt het Commanderijakkertje   30     98
       teulland  1815                langs den 5123
                                    Commanderijdijk
                                         183
Commanderijdijk genaamt het Akkerke mert voorpotingonder de Taalstraat aan het Molenven   18
       perceel   1835
Commanderijdijk teelland aan den Heijkant tegen den Kommanderijdijk  5117    28     164
       vanaf    1846               Dorp
Commanderijdijk den Tooren tot aan den Commanderijdijk langs den5117  steenweg 39     12
       schouw   1751
Commanderijhek bij het Commanderijehekke van mevrouw van den Bergh   5123    136
       verpagting der
             1730
Commanderijsmaltienden commanderije Smaltienden te Vught en Cromvoirt 5123    86     109
       Commandeursveldje
Commandeursveldje 1777                         5123    98     4v
       een
Cooljaarakker parceel1804                 achter de buitenplaats Zionsburg aan
                                    25 r.   59
             akkerland genaamt Cooljaarsacker 5 lop. en 5123 met den houtwasch een heiweg
       een
Cooljaarsakker parceel1796                       5123
             akkelrand genaamt Cooljaarsakker als voor over de straat177a    2v
             1717               Sint Peter - 5123
Cooljaart een stuck ackerlant met enen houtwas genoemt den Cooljaart  Schorvoort 63     75v
       Cornelis Gorpstede
             1718
Cornelis Ariaens vanAriens van Gorpstede 3 lop. 30 r.   Cromvoirt 5062     73     5v
       Cornelis Frankestede 5 lop. 21 r.
Cornelis Frankenstede 1718                Cromvoirt 5062     73     13v
       die     1541
Cornelishoeve hoeve genaemt Cornelishoeve               5123    79     z.f.
             1761
Cortenhof in den Cortenhof 5 1/2 roede                 5059    70     18
             1867
Couback verkoop van schaarhout op hoeve de Couback    wijk Hoeven 5117    60     4
       o      1761                     5123
Couwenbergff sij deponenten alle niet woonen op de neerhuijsinge van het huijs 150Couwenberg 23v
       z      1788
Couwenbergie bij Spreeuwenburg anno 1788                5123    67
       e      1717               genaemt Couwenbergh
Couwenbergen plaisante steene en omwaterde huijsinge Sint Lambert   5123    63     109


                         Page 26
                          export


      Caluwenberch
Couwenberg [dubieus] 1424                      BP     1194    113v
      een     1754               Sint huijsinge langs den gemene 159v
                                   5123    54
Couwenbergh geregte onbedeijlde helfft van een omwaterde Lambert - gen. Couwenbergh stroom
      h      1783
Couwenburget casteeltje Couwenburg            Waterkant 5123     150    121
      een      lant
Crabbersakker parceel1753 en driesken genaampt Crabbersakker 5123        89
Cranink         land
      een parceel1808 genaamt den Cranink            5123    183a
                             aan de oostzijde van de straatweg 61
            1646                     9
Crokenlandvuyt een stuck ackerlants genoempt Crookenlant opden Schoirvoirt 230       31v
      aan de    1767
Cromvoiirtsestraat Cromvortschestraat          Cromvoirt 5123     139    23
            1383                     1177-85v 325
Cromvoirt een cijns van 16 sch. uit een hof in CrumvoertVught - BP 360
            1754
Cromvoirt kaart figuratief van de heerlijkheid Vucht en Cromvoort VHR           dl.1.9
Cromvoirt Krommert 1382                       BP     1177    86
            1400
Cromvoirt Jan Zelen van Crumvoert                  BP     1182    79v
            1644
Cromvoirt ter plaetse genoempt Cromvoirdt        Sint Lambert5123    48     424
            1540
Cromvoirt twee lopensen lkants ter plaetsen genoemt Cromvoert 5123       79     z.f.
            tot Cromvoirt
Cromvoirt de Thiende 1760                      5123    90     55
Cromvoirt Krommert 1382                       BP     1177    86
      een parceel1808
Cromvoirteseheide    gemente gelegen in de Cromvoirtse Heijde 5123     183a    50
      Akkertje   teulland genaamt het Cromvoirts Ackertje 1 lop. 46 r.
Cromvoirts een perceel1800                Cromvoirt 5123     177a    3v
      Akkertje   teulland genaamt Cromvoirts Ackertje
Cromvoirts een parceel1782                      5123    99     270v
      teulland   1783
Cromvoirtsakkertje genaamd Cromvoirtsackertje      Cromvoirt 5123     56     198v
      een parceel1800
Cromvoirtsakkertje                    Cromvoirt 5123
             teulland genaamt het Cromvoirtsackertje 46 roeden   59     3v
      1/6 in een perceel
Cromvoirtse Beemden 1402 op de Cromvoertse Beemden          379    15
                             parochie Sint Lambert - Cromvoirt
      omtrent 4 hont hooijlants in Cromvoortse Beemden
Cromvoirtse Beemden 1671                 Cromvoirt 5123     70     z.f.
      laagland in de Cromvoirtsebeemden
Cromvoirtse Beemden 1556                 Cromvoirt 7519     1     7v
      vii hont hooijlant
Cromvoirtse Beemden 1676 gelegen ter plaetse in de Cromvoortsche5123 Beemden 73.2     z.f.
      land genaamt den Cromvoirse Berge
Cromvoirtse Berg    1711               Cromvoirt 5062     76     11
      van de Cromvoirtsche bossen tot aan den Broekdijk
Cromvoirtse Bossen 1798                 Cromvoirt 7519     2     92
      ter plaetsen geheeten de Cromvoirtse Bunten Cromvoirt 5123
Cromvoirtse Bunten 1656                             49     78v
      de Capelle aldaer wesende een combinatiekercke van Vucht
Cromvoirtse Kapel    1663               Cromvoirt 5062     79
      een halve 1730
Cromvoirtse Streep mergen hoijlant gelegen in de Cromvoirtse Stre[e]p5123    111    10v
      de Cromvoortsche
Cromvoirtse Tiende 1690 Thiende                   5123    75.2    z.f.
      een perceel hooiland inB Cromvoirtse Beemden gehucht polder van den Ham 92
Cromvoirtsebeemden 1846       de    0237   Cromvoirt 5117     39
      item noch 1559                Cromvoirtsche Cromvoirt
                                   5123
Cromvoirtsebeemden dorddalff loopensaet hoijlants in de Sint Lambert - Beempden 45     37
      hooiland van 7 lopensen in de Cromvoirtse Beemden
Cromvoirtsebeemden 1593                 Cromvoirt 339     369
      Cromvoirtsche Beemden
Cromvoirtsebeemden 1861       B     0132   Cromvoirt PB      5843    kaart
      uyt vier lopensen
Cromvoirtsebeemden 1629 lants in de Cromvoirtsche Beemden      9     228    14v
      een stuck hoylants
Cromvoirtsebeemden] 1629 in de Cromvoirtsche Beempt   Cromvoirt 9      228    18
      uyt een                    Cromvoirt
Cromvoirtseberg stuck heij genaemt den Cromverse Bergh1713 9          231    40v
      Cromvoirtsche Bossen
Cromvoirtsebossen    1832               kaartblad Cromvoirt C.1
      eenen mergen hoijlants ter paletse genoemt inde Cromvorse Bunten 48
Cromvoirtsebunten    1639               Sint Lambert5123         329v
      neffens den1639
Cromvoirtsedijk     Cromvoirtschen Dijck      Sint Lambert5123    48     324v
      de Cromvoirtsche Dijk B
Cromvoirtsedijk     1861               Cromvoirt PB      5843    kaart
      verkoop van schaarhout op stam aan den Cromvoirtschen Dijk
Cromvoirtsedijk     1835               Cromvoirt 5117     28     9
      Cromvoirtschendijk
Cromvoirtsedijk     1832               kaartblad Cromvoirt C.2
      Cromvoirtschendijk
Cromvoirtsedijk     1832               kaartblad Cromvoirt C.1
      ende     1664               Cromvoirt 5123
Cromvoirtsedijk te onderhouden drije roeden Cromvoortsedijk           49     229v
      een     1661               Cromvoirt 5123
Cromvoirtsedijk stuck roggen oostwaerts neffens den Cromvoirtsendijck      72a    z.f.
      te onderhouden de hellicht van seven roijen dijcx opten Cromvoortsen Dijck
Cromvoirtsedijk     1646               Sint Lambert5123    48     464
      den     1798
Cromvoirtsedijk ouden sloot van den Cromvoirtsendijk   Cromvoirt 7519     2     92
      Cromvoirtscheheide
Cromvoirtseheide    1848                     FDV
      een sester roggen de Cromvoirtse Capelle
Cromvoirtsekapel    1606                     5123    47
                             Sint Lambert - Cromvoirt     7v
      verkoop   1834
Cromvoirtsenakker van schaarhout op den Cromvoirtschen Akker 5117        27     183
      de Cromvoirtse Putten
Cromvoirtseputten                          VHR
                             Cromvoirtsedijk    dl.5    43


                          Page 27
                           export


      een parceel1792
Cromvoirtsestraat                     Cromvoirt 5123
             teullant en hoff aan de Cromvoirtsestraat        177a     10v
      aan de    1768
Cromvoirtsestraat Cromvoirtsestraat                  5123   94      165
      het ene   ca.1635
Cromvoirtsestraat eijnde aen die Cromvoortschestraet Cromvoirt 5123       79      z.f.
      een perceel1768
Cromvoirtsestraat                     Cromvoirt
             teulland gelegen aan de Cromvoortsestraat 5123     55
      gelegen   1792
Cromvoirtsestraat aan de Cromvoirtsestraat               5123   58      42
      Cromvoirtscheweg
Cromvoirtseweg     1832                kaartblad Vught A.1
      op de Nieuwe 1774
Cromvoirtseweg, nieuwe Cromvoirtseweg aan den nieuwen beer       5059   44      25v
      d'selfs   1718
Cromvoirtsland Cromvoirtslant 1 lop. 11 1/2 r.       Cromvoirt 5062    73      10v
      soo     hooge                     5123
Cuijkse Verlaat ras het 1751 water de passagie door 't Cuijkse Verlaat belet   136
      voor- en 1788
Dalemanskampke nagras van 2 mergen Dalemanskampke           5123   101     302v
Dam           1734
      d'ander sijde bij den Dam                  5123
                              zie onder Maurik   64      107
Dam, hoge den Hogen 1884Dam                      5117
                              Ham en Rijskampen 143       64
Dam, hoge den Hoogen Dam1887                      5117   146     93
            1846                      polder
Dam, hoge perceel hooiland genaamd den Hoogendam Cromvoirt - 5117 van 39 Ham 69 den
Dam. hoge den Hoogendam 1878                Cromvoirt 5117    71      45
            1835
Damakker zie onder Piacenza                      5117   28      15
Dammekeseen parceel1808                  Cromvoirt
             genaamt de Damkens bij het Sluijsakkerke 5123      182     33
             van
Dammen verpachting1884de Dammen naast het Heuveltje    Deuteren 5117     143     64
            1812
Dammen bois taillis de Dammen               Vliert   406    12
Dammen een parceel1793  hoijland genaemt de Damme           5123   177a     2v
                              onder Vught int Boschveld bij 't Deutershuijsje
            1884
Dammen de Dammen aan de Broekdijk                   5117
                              Ham en Rijskampen 143       64
Dammen bruyaire de 1812 Dammen               Hoeven   406    12
Dammen prairie de Dammen1812                Taalstraat 406    12
            1835
Dammen verkoop van schaarhout op de Dammen               5117   28      4
                              hoeve van maria de Meele wed. Th.Gast
            1846                Cromvoirt 5117
Dammen perceel hooiland in de polder van den Ham genaamd de -Dammen 39 Deuteren        69
Dammen de Damme 1824  - schaarhout en weiland      Vliert   PB    5052
            1835
Dammen verkoop van schaarhout op de Damme         wijk Hoeven 5117   28      1
            1835
Dammen verkoop van schaarhout op de Dammen               5117   28      3
            1843                wijk Taalstraat
Dammen hooigras van een perceel genaamd de Dammen 0-66-20 5117          36
                                    genaamd de Las     58
            1842
Dammen de Van Liempsvelden onder Vught bij de Dammen          5117   35      72
            een
Dammen 7/16 part in 1778Vogelkooij in de Dammen            5123   98      73v
Dammen de Dammen    1792                Bosschebroek5123   102     209
            1793                      bij 't
Dammen zeven mergen hoijland genaamt de Dammen int Bosveld 5123Deutershuiijsje  58      74v
      verkoop van schaarhout op de Daarissenvelden Bleijendijk
Darissenvelden     1841                bij     5117   34      9
Daviot         1742                den Daviot
      vier hont hooijlants int Bosschevelt genaampt Cromvoirt 5123     88      271v
Daviot          hoijland 2 hond in een meedere kamp van 4 hond den Daviot
      een parceel1792                       5
                              Bosscheveld123    102     180
De ene Zwaan      1723
      Mathijs Prinse herbergier woonende in de Eene Swaen 5123       85      77
      Deenkenshoeveken
Deenkenshoeve      1390                Sint Peters BP    1179     329
Dekkenakker       1812
      terre labourable Dekkenakker          Vliert   406    12
      int     1718
Dekkersbos vierde part van Deckersbosch groot 36 roeden  Cromvoirt 5062    73      33v
      1
Dekkersbos lopense 61723                  Cromvoirt 5123
             roeden houtbosch over de Leij - suijt Deckersbosch   109     53v
Del           1731
      item van een parceel genaamt de Dell            5123   86      171v
Delft          1786                Deuteren 5123
      een huijs hoff en aangelag agter den Delft 3 morgens         116     132
Delft          1774
      huijs hov en aangelag agter den Delvt            5123   147
                              Deuteren onder Cromvoirt      112v
Delft          1771
      een huis met toebehoren genaamd den Delft Deuteren 5123        55      121
            1621
Delftskampals koper van den delftscamp           Cromvoirt 7519    113     394
      Deliaen de 1718
Deliaan de Bijelavoor Bije Lavoor 2 lop. 14 1/2 r.     Cromvoirt 5062    73      35
Dellen         1576                Deuteren 5123
      item enen camp van 2 1/2 mergen genoemt de Dellen [Cromvoirt] 5
Dellen         1576
      eenen camp van 2 1/2 mergen genoempt de Dellen       5123   72
                              Sint Lambert - Deuteren      z.f.
            1812
Dellendriesterre Dellendries                      406
                              Bergenshuizen     12
            1837
Derde Geerpacht van een perceel teelland genaamd de Derde Geer 5117       30      55
      3e koop de 1847 of Bergenhuizensche Hoeve
            Derde
Derde of Bergenshuizense Hoeve D        0055          5117
                              Bergenshuizen     40      84


                           Page 28
                          export


      een perceel1844
Derde Wittenberg                     Bergenshuizen
            teelland genaamd den Derden Wittenberg 5117       37   87
      het twelffde1634 inde hoeve p[ de Vuchtse hoeve genoempt de Derlaer
Derlaar [dubieus]    aprt                      Vughtse Hoeven
                             Sint Peter -5123   48   262v
Deurke         1795
      teulland genaamt 't Deurke 3 lop. 4 r.           5123   117   11
Deurke         1812
      terre labourable Deurke            Hoeven   406    12
Deurke         genaemt het deurken 1 lop. 36 r. Vughtse hoeven
      een perceel1809                      305    1979
            1705                      5123
Deurkens een stuck teullant gemeenlijk genaemt de Deurkens 1 lop. 36 r.     108   10v
            1812
Deurkens terre à labour de Deurkens            Hoeven   406    12
            1812
Deurkens terre à labour die Deurkens                 406    12
            1812
Deurkens terre à labour de Deurkens            Hoeven   406    12
            1761
Deurkens ackerlant genaemt de Deurkens 1.47.0             5059   70   32v
            1870     en    0299    sectie E 299-302
                                   5117
Deurkens drie percelen bouwlandE houtbosch genaamd de Deurkens 1.24.2063        70
            1761
Deurkens dehelft in de Deurkens                    5059   70   41v
            mastbosch op de Hoeven genaamd de Deurkes
Deurkens teelland en 1834                 Hoeven   5117   27   127
            1761
Deurkens lant genaemt de Deurkens 1.40.0               5059   70   25v
            1761
Deurkens desselfs helft in de Deurkens                5059   70   109
            1835
Deurkens verkoop van veldgewassen ter plaatse             5117   28   92
            1863     en    0299    sectie E 299-302
                                   5117
Deurkens vier percelen bouwlandE houtboscheje genaamd de Deurkes 1.24.20    56   8
            loopense 35 r. genoempt de Deurkens Hoeven
Deurkens 1/12 in een 1686                 op de    5123   49   24 bis
            1680
Deurkens eenen trijn rogge staend op het landt genoempt de Deurckens 5123   73.2  z.f.
Deurkens een parceel1781                 Vughtse 5123
            teulland genaamt de Deurkens 1 lop. 40 r. Hoeven    67
Deurkens een parceel1793                  lop 35 r. 5123
            teulland genaamd de Deurkens 1 Vughtse Hoeven      68   5
            1655                Vughtse Hoeven
                                   5123
Deurkens ter plaetse in de Vuchtse Hoeven gemeijnlick genoempt de Deurkens49      64
      uijt de   1703
Deurkenshoeven goederen genaemt de Deurkenshoeven           5123   81   77v
      terre    1812
Deurkensveldje à labour de Deurkensveltie         Hoeven   406    12
            1510                Sint
Deuteren een stuk landd van tien morgens by die Oeteren Lambert    339    493
Deuteren        1848                      FDV
            1629
Deuteren vuyt den Hoogenacker gelegen op Doteren           9     228   28v
Deuteren Deuteren 1387                        BP    1178  168v
            1637                Sint Lambert - Deuteren
                                   5123   48
Deuteren huijs schuere schop duijfhuijs boomgart hoff etc. ter pl. genoemt Deuteren   302v
Deuteren aent Vuchts1646 Broeck op d'Oeteren genoempt de Vylder 9        230   17v
            halven                     5123
Deuteren item eenen 1632 mergen lants op Dotheren byder hooge vonder aldaer   48   75v
            ende               Sint Lambert
Deuteren huijse gront1560 hoff ter plaetsen genoemt op te Oteren 5123      45   75
Deuteren idem     1832                kaartblad Cromvoirt A.2
Deuteren Rodecamp 1413 in Vuchterbroek tussen Oetheren en tghericht BP     1188  243v
            1629
Deuteren aentt Vuchts Broeck op d'Otheren               9     228   34v
            1646
Deuteren Doernenshoeffken gelegen opt Oeteren             9     230   51v
            1561                Cromvoirt 7519
Deuteren achter de Uteren byde Bosschersteege of Carthuysercampen        1    46v
            1760
Deuteren de tienden op Deuteren                    5123   90   55
Deuteren Opt Doetheren 1422                      BP    1192  337v
            1648                Sint Lambert - Deuteren
Deuteren woonende op d'Euteren + lant ter plaetsen genoempt de Oeteren5123   48   525
Deuteren op Doetteren 1619                Cromvoirt 7519    113   299
            1
Deuteren opt Oetteren 619                 Cromvoirt 7519    109   46
            1710                dingbank van Vught 51
Deuteren een groot huijs met den afhanck op den geheuchte Deuteren  5123       75v
            1690
Deuteren de thiende van Deuteren                   5123   75.2  z.f.
      een     hooiland zijnde nieuw erf groot 1 hont Deuteren
Deuteren, groot parceel1808                Groot    5123   182   40
      idem
Deuteren, groot    1861    B           Cromvoirt PB     5843  kaart
Deuteren, groot    1848                      FDV
      idem
Deuteren, groot    1832                kaartblad Cromvoirt A.2
      huijs    land
Deuteren, groot hof en1787 gelegen op Groot Deuteren Cromvoirt 5123       57   186v
      een     hooijland op Hoog Oeteren anders genaamt de Helft
Deuteren, hoog parceel1765                Deuteren 5123     66   90
      huijs    1808                Klein Deuteren
Deuteren, klein schuur erf van ouds genaamt het Deutershuijsje    5123   182   38
      idem
Deuteren, klein    1832                kaartblad Cromvoirt A.2


                          Page 29
                          export


      woonende op Klijn Deueteren
Deuteren, klein     1781               Cromvoirt 5123     7     z.f.
      ons vervoegt op het geweze Deuterensch huijsje op Klijn Deuteren 143
Deuterens huisje     1798                     5123         159
      seven    1720
Deuterens Huiske mergen hooijlant achter het Deuterens Hiuijske    5123    109    38v
      een perceel1777 Heuvel bij het Deuters huisken
Deuterens huiske     den               Cromvoirt 5123     56    5
      de vliet
Deuterensebrug aan1777                  Deuteren 5123
             de Deuterschebrug en tegen den Doorenkamp        150    71v
      zie onder: Maatsesteeg
Deuterensebrug      1777                     5123    7     z.f.
                             polder tussen 's-Hertogenbosch en Vught t.h.v. Deuteren
      Deuterenschestraat
Deuterensestraat     1832               kaartblad Cromvoirt A.2
      idem
Deuterensestraat     1861    B          Cromvoirt PB      5843   kaart
      Deuterenscheweg
Deuterenseweg      1832               kaartblad Cromvoirt C.3
      weijland groot omtrent vijf morgen genaamt de Deuterse Weij
Deuterensewei      1799                     5123    117    43v
      agter    1782                     5123    99
Deuterenshuisje 't Deuters Huijsje in 't Bosscheveld omtrent het bakje dat in de steeg legt 241v
      achter
Deuterenshuiske erve 1709het Deutershuijske        Cromvoirt 5123     108    52v
      het     1796               Deuteren 5123
Deutershuisje zogenaamde Deutershuijsje zijnde een der voornaamste herberge    151    7v
      een
Deutershuisje perceel1771 hooiland bij het Deuters Huisje Deuteren 5123      55    127v
Diepen          1838
      verkoop van schaarhout achter Diepen     Bleijendijk 5117    31    15
             1828               over de Dommel
Dies, grote verkoop van gronden gelegen over de Dommel genaamd 5059        583
                                    de Groote Dies    nr.28
             1800
Dies, kleinevan 't kerkhofsveld tot aan de Klijne Dies         5059    44    77v
             1754
Dies, kleineter plaatse genaamt de Kleijne Dies            5123    54    167
Diese, grote       1619
      eenen camp weijlants opte Groote Diese    Sint Lambert 5123    4     z.f.
             1631               Sint Lambert met eenen
                                    5123
Dieskant huijs hoff ende boomgaert met een eendenpoelken aenden -Diescant 48 gracht omgraven204
      het     1726
Diest, kleine gemeijntje de Cleijne Diest genaamt           5123    85    163
Diesvoort een perceel1764 akkerland genaamd Diesvoort of Toorentjes 5123     55    28v
Diesvoort een perceel1776                       5123
             akkerland aan de Hladersendijk ter plaatse de Diesevoort55    272
                                    5123
Diesvoort een placksken teullant aen den Herlaerschedijck genoempt de Diesvoort  1     z.f.
      een parceel1761
Diesvoort of de Torentjes                       5123
             ackerlant met den houtwa sgenaamt de Diesvoort off de 54Torentjes 352v
Dieze          1839               samen met 5117
                                    Otterstok en Kattenheuvel onder Vught
      perceel hooiland met riet lissen en biezen genaamd de Diezen     32    57
Dieze          1610
      opten gemeynen stroom die Diese genoempt          9     227    11
Dieze          1848                     FDV
Dieze          1646
      aen die gemeynte oft Diese                 9     230    14
Dieze          1696
      de Dommele off Diese                    9     231    1v
Dieze          1646
      de reviere de Dommele oft Diese              9     230    5
Dieze          1836
      perceel hooigras genaamd de Diese             5117    29    49
Dieze          1761
      hooijlandt over den Dies 12.0.0              5059    70    1v
Dieze           hooiland over de Dieze te Vught
      een perceel1768                      5123    55    87
Dieze, grote       of streep lands genaamd de Grote Dies
      een parceel1819                      5059    583    nr.16
Dieze, grote       Rond
      hooiland de1841 1e perceel van de Groote Dieze       5117    34    54
Dieze, grote       1646               Sint Lambert 9
      vuyt drye buenderen groessen oft weylants opte Grootte Diese     230    59v
Dieze, grote       1843                     5117
      hooiland zijnde een gedeelte van de Grooten Diezen genaamd de Steeg  36    60
Dieze, grote       1629
      drie buender lants op de Groote Diese     Sint Lambert 9     228    31v
      in      1610               Sint
Dieze, grote de parochie van St.Lamberts opte Groote Diese Lambert   9     227    11
Dieze, grote       1800
      langs den Groote Dies                   5059    44    74v
      d      1829
Dieze, kleinee gemeentens lage groeslanden genaamd de Kleine Dieze   5059    583    nr.46
      e       hooiland genaamd de 0125 Dieze Waterkant - Kouwenberg B 125-130 en 135-137
Dieze, kleineen perceel1848     B      Kleine  wijk     5117    41    19
      e      Cleijne
Dieze, kleinerf over die 1610 Diese                  9     227    10v
      V      1646
Dieze, kleine uyt drye buenderen weylants over de Cleijn Diese     9     230    59v
      p      1856    B     0125          5117    49    19
Dieze, kleineerceel hooiland genaamd de Kleine Dieze wijk Waterkant - Kouwenberg sectie B 125-130 en 135-137
      e      1662
Dieze, kleineen stuck hoijlants over de Clijne Diesse   Sint Lambert 5123    49    178
Diezedijk        1848                     FDV
             1812
Diezevoort terre à labour Diesvoort                  406
                             Vughtse Akkers     12
             1387
Diezevoort een stuk land bij de Diesenvoert              BP     325
                             Sint Peter - 360 1177-270v
             1431
Diezevoort land die Dyesevoirt                     BP     325
                             Sint Peter - 360 1201-fol.226
             1411
Diezevoort op die Dyesenvoert                     360    325
                             Vught Sint Peter - BP 1187-258v


                         Page 30
                           export


Diezevoort Diesvoort - 1824                   Eentje   17
              teelland in 2 percelen 7 lop. 25 r. en 1 lop. 25 r.      5052
              1411
Diezevoort op die Dyesenvoert                  St.Peter BP       1187   258v
              1387
Diezevoort een stuk land by die Diesenvoert                 BP      Enode  342v
                                St.Peters - ts. Arnt van 1177 en de commandeur van Vught
              1599                 Sint
Diezevoort een stcuk seijlants vier lopensaet opte Diesevoort Peter 5123         46    65
              1446
Diezevoort bouwland die Diesenvoert aan den Molenwech      St.Peter BP       1216   67v
              1717
Diezevoort vier lopense landts op de Diesevoort aen den Herlaerschendijck  5123     63    127v
       een parceel ackerlant 1 1/2 lop. genaempt den Diesvoort 5123 Torentjes
Diezevoort of Torentjes1762                         of de    93    44v
Dijk            1629
       een sestersaet lants gelegen aen den Dijck Cromvoirt 9           228   26v
Dijk            1562                 Sint Lambert - Cromvoirt
                                      5123     45
       te rplaetssen genoemt Cromvoort aen den Dijck e.z. de capelle van Cromvoort 124v
Dijk     een perceel1846                         het
              hooiland genaamd den Dijk met een deel van5117Kerkhofsveld  39    64
Dijk            1824
       aan den Dijk - 4 percelen teulland         Eentje   PB      5052
Dijk            1487
       een beemdje en akker den Dijck naast die Meer   St.Peter BP       1257   186
Dijk            1
       aen den Dijk 424                  Sint LambertBP      1195   32
Dijk            1726
       bij de Vlasmeer aan den Dijck                 5123     85    165
       een houtbosje groot omtrent twee loopense bijVughtDijk [tegen]over Haanwijk
Dijk over Haanwijk     1757                 den    5123     66    11
Dijk, nieuwe        1707
       aen den Nieuwendijk                Cromvoirt 5123      51    22
       de      1791
Dijk, nieuwe Oude Nieuwe Erven bij den Nieuwendijk Cromvoirt 5123            67    191v
              1636                 Sint tot Vucht
Dijk, zware te onderhouden een roij dijcks in den Swaren DijckLambert    5123     48    138
Dijkakker den Dijksenacker 1728                 Cromvoirt 5123      64    41
              1913    C
Dijkhoefje een bouwhoeve huis stal erf bouw-0006         gnaamd - 319C 838 en
                                       en
                          en weilandCromvoirthet Dijkhoefje 839454
       strekkende 1435
Dijkske, gemeen                         Sint     BP
              van een straat tot tGemeyn Dycxken Peter - 360 1205-fol.150  325
              1762
Dijksloot 12 dammen strekkende tot de Dijksloot               5123     90    89v
       [vgl. Distelberg]
              1862                 Cromvoirt
Dijsselberg de notaris heeft zich begeven op de Dijsselberg [dubieus]5117        55    78
       Vlijmenskamp 1621
Dirk Dirk te Dirick Diricks tot Vlijmenscamp          Cromvoirt 7519      113   370
       van Dirck Timmermanshoeve
Dirk Timmermanshoeve                            200     1427   5
              1797                 Cromvoirt 5123
Distelberg 4 lop 6 r. geleegen te Cromvoirt ter plaatse genaamt den Dijsterberg 177a       4
              1783
Distelberg onder Cromvoirt op den Dijsterberg          Cromvoirt 5123      177a   2v
              1665
Distelberg Hendrick Jaqenacker te rplaetse op Deijstelberch   Cromvoirt 5123      72    z.f.
              1797
Distelberg ter plaatse genaamt den Dijstelberg         Cromvoirt 5123      58    209v
              1717                       5123     63    133
Distelberg een hoeve lants genaamd den Distelbergh Sint Lambert - Cromvoirt en een deel onder Helvoirt
              1783
Distelberg den Langenacker op den Dijsterberg          Cromvoirt 5123      56    196
              1717                 Cromvoirt en Helvoirt
Distelberg eene schoone pachthoeve ter plaetse genaemt op den Dystelbergh 635123         49
       vuyt     1646                       9
Doerneshoefke een hoffstadt ende aengelegen erffenis genoempt Doernenshoeffken      230   51v
       houtverkoping op de buitenplaats Does Lust en Roest
Does Lust en Rust     1764                       5123     119   23
              1498
Dommel visch te houden in de Dommel geheeten de Diese en in de Vlaschmere  5059     31    14
Dommel over de Dommel   1832                 kaartblad Vught B.1
Dommel           1848                       FDV
Dommel de Dommele off Diese1696                       9      231   1v
              1646
Dommel de reviere genoempt die Dommele oft Diese              9      230   4v
              1638                 Sint Lambert de Dommele
                                      5123     48
Dommel eenen mergen hoijlants rijdende in drije campen genoempt - yderen camp van twee mergen   306
Dommel, hoge        1799
       doorgaande van de Laage tot de Hooge Dommel          5123     104   175
       een      1610
Dommel, kleine stuk van de gemeynt noordwaerts de Cleijn Dommele      9      227   1610
Dommel, lage        van de
       strekkende 1799 Laage Dommel tot aan de middlelsloot5123          104   175
Dommelakkers        1840
       verkoop van schaarhout op de DommelakkersKraaienbroek     5117     33    27
Dommelkant         van
       verpachting1856de Dommelkant            Maurick   5117     49    68
       een
Dommelvoort hecken1567                     Sint
              te onderhouden aent Dom[m]elvoort Peter 5123         45    195
       op      1424
Dondervoort Dondervoert en op Lyelaer              Sint Peter BP      1194   251
Donk     de Donk 1792                    Bosschebroek5123     102   209
              1471
Donk, hogetwee scharen weide in die Hogedonc          St.Peter BP       1240   225v
       item     1589
Donkenbeemd noch den Donckenbeempt tobehoorendeEentje            5123
                                 den H.Geest van 'sBosch 72    z.f.
       terre     1812
Donkerbeemd labourable Donkerbeemt               Eentje   406     12
       in      1541
Donkerbeemdprato dicto den Donckerbeempt                  200     1433


                           Page 31
                           export


Donkerbeemd      1761
      teulant genaemt den Donckerbeemt 1 lop. 27 r.        5123    177     19
      op     1383                Sint Peter en de Waterlaet
                                    BP
Donkerbeemd die Donckerbeemt tussen Elyas Gielisz. Scoerwegge - 360 1177-75    325
Donkerbeemd      1761
      desselfs Kivitsacker gen.t in de Donkerbeemt 1.2.0      5059    70     1
      die     1476                St.Peter
Donkerbeemd Hogeweijden vij de Donckerbeempt bij de Dommel BP           1245    230
      den     1562
Donkerbeemd Donckerenbeemt aenden HerlaersendijckSint Peter 5123          45     109v
Donkerbeemd      1824
      Donkerbeemd - teelland 2 lop. 38 r.       Eentje    PB     5052
      een     1391                       BP     1178
Donkerbeemd pacht van 1 mud rog uit de Donkerbeemt St.Peter - tegenoverh et kasteel van Herlaer198v
      lant    1761
Donkerbeemd aen den dijck tans genaemt den Donckerbeempt 1.27.0     5059    70     1v
      lant    1761
Donkerbeemd in den Donkerbeemt                     5059    70     62v
      een stuck ackerlants genoemt den Donckerenbeemt 1 lop. 10 roeden
Donkerenbeemd     1653                       5123
                              in de Vughtse Akkers 49       12
      een     1383
Donkersbeemd stuk land in Vucht St.Peters op die Donckersbeemt - BP        1177
                                    belending: de waterlaet75
            1743
Dooibraak het onderhoud van de dijk genaamd den DoijenbraakCromvoirt 7519     2      24v
            1708                Cromvoirt het Doorbroeck
Doorbroek een uijtgeturft moervelt op de Lovert gemeenlijk genaemt 5123      108     46v
      een     1786                Oorbroeken  5123
Doorenbroek moer en broekveldje gelegen in het Doorenbroek 3 1/2 mergen 57           139
      de
Doorenkamp vliet aan1777de Deuterschebrug tegen den Doorenkamp 5123        150     71v
      zie     1777
Doorenkamp onder: Maatsesteeg                      5123    7
                              polder tussen 's-Hertogenbosch en Vught t.h.v. Deuteren
            1641                Sint Peter - 5123
                                    vgl.
Doorkens een stuck ackerlants genoempt de Doorkens een sestersaet de Deurkens   48     366v
            1839                wijk Hoeven Molen
Doornakkerverkoop van hout op stam op den Doorenakker naast den5117        32     3
            1791
Doornakkerteullant genaamt den Doornacker         Cromvoirt - 8      [zwaar beschadigd archief maar wel gerestaur
                                    maatboek 182
Doornbos de Doornbos  1861     A      0113    Deuteren PB       5843    kaart
            1792
Doornbroekeen houtbosch en moer- of broekveld int Doornbroek aan5123        67
                                    de Lovertsebrug    244
      een     1781
Doornebroek moer of broekveldje gelegen int Doorneborek         5123
                              Vughtse Hoeven     115     211
            1638                onder heerschap
                                    5123
Doornhof een stuck erffenisse ende boomgaert genoempt den'tDoorenhoff van79          z.f.
                                          Cromvoirt omtrent de Capelle aldaer
            1792
Doornwei groes Doornweij 2 lop. 5 r. G                  oud    5
                              Waterkant -5068 1137 nieuw 1056
Doornwei een parceel1808                  lop.     oost   182     31
            weijland genaamt de Dorenweij 5 Waterkant -5123 een straatje, west de Gent
            1803
Doornwei 5 lop. weijland genaamt de Dorenweij       Waterkant 5123     177a    3
            van                       5123
Doornwei verpachting1733een stuck hooij en weijlant genaemt de Dooreweij 153a         z.f.
            1838     B
Doornwei verkoop van een perceel weiland 0.44.300123          5117    31     48
            1761
Doornwei in den Dooreweij gekomen van dhr. Ceuchenius 1.0.0       5059    70     1
            van
Doornwei proprietaris 1761het restant in de voors. Dooreweij      5059    70     84v
            1761
Doornwei 2 lop. en 1 1/2 roede in de Dooreweij             5059    70     80v
            de Dorenweijde
Doornwei de helft van1633                        5123    48     253
Doornwei een parceel1680genoempt de Dorenweij              5123    79     z.f.
Doornwei een parceel1759weijlandt genaemt de Dooreweij Waterkant 5123       54     271v
            1733                       5123    de
Doornwei een stuk hooij of weijland genaamt de Dooreweij ter plaetse genaemt86 Gent 306
            1680
Doornwei een stuck ackerlants een loopense in de Dorenweij Sint Lambert 5123    49     415
      4      1717                       5123
Dopperenhek1/2 lopensen lant soo acker als groes genaemt Dopperenhecken 63           116
      op Otheren 1717                 Deuteren 5123      63
Doriotsesteeg [dubieus]bij eene steegh genaemt de Doriotschesteegh bij Deutershuijske     221v
Dorp          1891                Dorp B 2909, 2910, 3160
      een huis bevattende 2 woningen met tuinen groot 0.07.555067  ha    10
Dorp          erf 0.2.17 met moestuin
      huis schuur1838     B      0417    wijk Dorp 5117     31     99
Dorp    Vught - dorp1832                kaartblad Vught B.1
Dorp          1834
      inventaris van een huis in de wijk Dorp           5117    27     103
Dorp          1839                       5117    32
      huis stal erve en tuin in wijk Dorp naast de kinderen Lathouwers en het Armenland  79
Dorp          1761
      huijs en hoff in het Dorp 2.15.0               5059    70     8
Dorpsschuur      1858
      verkoop van hiut liggende aan de Dorpschuur Dorp       5117    51     97
Dorpsschuur      1849                 de Dorp 5117
      verkoop van een partij brandhout staande aanwijk Dorpschuur       42     83
Dorpsschuur      1841                       5117    34
      publieke verkoop van spaanders en planken in de Taalstraat en aan de Dorpschuur   26
Draai          Pijnenburg bij den Draij
      den hof van1774                 Vliert    5059    44     26v
            Dreijboom
Draaiboom huis bij den1485                       360    325
                              Sint Lambert - BP 1254-259
            Dreyboom en een waterlaat
Draaiboom huis by den1485                 St.Lambert BP      1254    259
            1476
Draaiboom huis erf en hof aen den Dreyboem         St.Lambert BP      1245    104
Dreef         1812
      prairie de Dreef                Eentje    406    12


                          Page 32
                         export


Dreef          1812
      bois dessu 30 de Dreef             Vlasmeer 406      12
Dreef          1812
      terre à labour de Dreef             Eentje   406    12
Dreef          1824                Eentje
      bosch de dreef - teelland in 2 percelen 3 lop en 9 lop.   17     5052
            1839
Dreef, hogeverkoop van hout op stam op den Hoogen Dreef        5117
                              Bergenshuizen     32    7
      na      1802
Dreef, nieuwe de oostazijd evan de Nieuwe Dreef of Beestenpad     5123    144    73
      aan     1801
Dreef, nieuwe de Nieuwe Dreef of Beestenpad        Heikant   5123    59    68
            1845
Dreefakker op den Dreefakker                wijk Hoeven 5117    38
Dreefke         1812
      prairie het Dreefke               Eentje   406    12
Dreefke  het Dreefke1832                 kaartblad Vught D.2
Dreven          bos
      de Dreven -1824 3 lop.             Eentje   17     5052
Dreven         1838
      verkoop van schaarhout op de Dreeven      Voorburg 5117     31    4
      de      1808                Cromvoirt 5123
Drie Akkertjes groesweijde 5 lop. 43 r. thans de drie Akkerkes          182    41
      terre à labour de Drie Borgten
Drie Burgten      1812                Eentje   406    12
      hooijlant genaamt 't Blokxveltje en de Drie Geswaaij 4 1/25123
Drie Gezwaai      1806                Deuteren mergen 117       227
      een
Drie Gezwaai parceel1808                  Cromvoirt 5123     182
             hoijland genaamt 't Bloksveldje en de Drie Gezwaaij 4 1/2 lopense 27
      twee     1631                Sint Lambert
Drie Gezwaaien hont hoijlants inde Maije de Drye Gesweijen genoemt   5123    48    208
      een     1567
Drie Gezwaaienstuck hoijlants genoemt de Drie Geswaijen        5123    45    204v
      verkoop van te velde staande granen op de Drie Huisakkers
Drie Huisakkers     1844                wijk Eentje 5117    37    78
      Gijsbert Jan Janss. inde Drye Keysers
Drie Keizers      1609                Sint Peter 5123    47    27
      Lutken    1621
Drie Keizerskamp inden Drije Keijserscamp         Cromvoirt 7519     113    370
      een     1629                Sint Lopensaet
Drie Lopensen stuck ackerlants gemeynlick genoemt de DryePeter - 5123       48
                                    op Wargarshuizen   105
      2      1885
Drie Morgen ha genaamd de Drie Morgen                 5117
                              polder van Maurick   144    69
Drie Morgen       1560
      vuyt een stuck lants geheiten Drie Mergen    Sint Lambert5123    45    75
Drie Morgen       1846                Vught -   5117
      perceel hooiland 2 bunders genaamd de Drie Morgen Bosschebroek 39        66
      die
Drie Morgen Drie Merghen1424                Sint LambertBP     1194   106
      de Drij Wooninge                      9
Drie Moriaanshoofden 1610 ende nu tegenwoordich de Drij Moriaenshoofden 227         17v
      aent huys 1629
Drie Moriaanshoofdenals nu genaemt de Drije Moriaenshooftden aen9         228
                                    St.Peterskerck    35
      seeckere huijsinghe brouwhuijs ende hoff genaempt de Drije Moriaenshooffden 322v
Drie Moriaanshoofden 1639                 Sint Peter 5123    48
Drie Moriaanshoofden 1696                       9     231    30
      Jan Janssen inde
Drie Moriaanshoofden 1620 Drije Moriaenshoofden      Vught    7519    109    71 e.v.
      seecker doorenhegge achter den huijse genoempt de Drije Moriaenshooffden 358
Drie Moriaanshoofden 1640                       5123    48
                              belending erf van het Heer Heijms Mannengasthuis -
      oculaire inspectie aen de huijsinge genoempt de Drije Morianen
Drie Morianen      1637                      5123    48    297
      de geweesene huijsinge genaemt de Drie Stockvisse
Drie Stokvissen     1704                      5123    81    98
      verpachting1761de Drie Veltjes agter het casteel
Drie Veldjes       van                      5123    90    70v
      d      1870
Drie Weiden e Drie Weiden                       5117
                              kasteel Maurick    63    65
Drie Weikes       weijland in de Drie Weijkes
      een parceel1798                       5123    177a   3v
      seeckere huijsinge genoempt de Drije Woningen metten-hoff 25 roijen erf van het Jonker Hendrik Heijmsgasthuis
Drie Woningen      1637                      belending het
                              Sint Peter 5123    48    289
      huijsinge eertijts genoempt de Drij Wooninge ontrent Sinte Pieterskecke
Drie Woningen      1610                      9     227    17v
      verhuur van1750
Drie Zwaanen       huijsinge etc. genaampt de Drie Swaane    5123    136    140
      bij den hospes in de Drie Zwaantjes
Drie Zwaantjes     1798                      5123    151    46
      het     1801
Drie Zwaantjes lijk van een vrouwspersoon in de Drie Zwaantjes     5123    151    92
      kapitaale huizinge en herberge van ouds genaamt de Drie Zwaantjes106
Drie Zwaantjes     1804                Taalstraat 5123         52v
      huijs     met                Taalstraat gen.
                                    gequoteerd Zwaantjes
                                         183a
Drie Zwaantjes en hof1809 open plaats en uijtweg na den steenweg-5123 de Drie A no.28 103
      Corstiaan van Nunen in de Drie Zwaantjes
Drie Zwaantjes     1803                      5123    151    116
      huur     1806                Taalstraat 5123    117
Drie Zwaantjes van een huijs in de Taalstraat genaamt de Drie Zwaantjes a 28 3 lop.     163
      een     de Taalstraat - belending: erve de Taalstraat 5123
Drie Zwaantjes huis in 1806                Drie Zwaantjes     183a   9v
      Corstiaan van Nunen hospes in de Drie Zwaantjes
Drie Zwaantjes     1804                      5123    151
      ten     1808                      5123
Drie Zwaantjes huijze van Reinier Latour in de herberg de Drie Zwaantjes     151    171
      huijs     de 3
Drie Zwaantjes en hof1803 Zwaantjes                  5123    177a   4
      huijzinge met zijn toebehooren en hoff genaamd de Drie Zwaantjes 148
Drie Zwaantjes     1795                      5123         130
      in de    1791
Drie Zwaantjes Drie Swaantjes naast de strooien kerk Dorp       VHR    dl.5   41
      een     1865    B     ouds    bewesten de Taalstraat - B 1406, 1407 en 1408
Drie Zwaantjes heerenhuis gemerkt A 32 van 1406 genaamd de Drie5117   Zwaantjes 58    108


                         Page 33
                         export


      een     1785
Drie Zwaantjes herbergh genaamt de Drie Zwaantjes      Taalstraat 5123    57    53
      de      1720                 Jan - naast een
                                     5123   52    5
Drie Zwaantjeshuijsinge de Drie Swaentjes toebehorende DorpHaabraake streepje land 'sijnde maer een path breet ses voeten
      huijs     zijnde               Sint Lambert 5123
Drie Zwaantjes en hof1803 een herberg genaamt de Drie Zwaantjes - Taalstraat    59    189v
      een     1772                aan de Steenweg
Drie Zwaantjes huis met toebehoren genaamd de Drie Swaantjes 5123 in de55          149v
                                          Boerenakker/Boevenakker
      herberg de 1809Zwaantjes
Drie Zwaantjes     Drie                       5123   61
                              Taalstraat aan de Steenweg    nr.89
      in de    1781                Vught
Drie Zwaantjes Taalstraat aan de steenweg herberg de Drie Swaantjens   5123   56
            1873
Drie Zwaantjes - zie: de Kroon                      5117   66    31
      h      1746                       5123
Drie Zwanenuijsinge end ehoff genaampt de Drie Swaanen gebruikt bij Rogier Broeren 135    258v
      e      1814                C no.5 met achterwaarts aan
                                     tuin        17
Drie Zwanenen huijs van ouds genaamd de Drie Zwanen Marktveld - 5123en erf 183 een voetpad van de steenweg
      h      1768                Marktveld 5123
Drie Zwanenuijsinge stallinge en hof aan het Marktveld genaemt de Drie Swaenen   139    58
      e      1755                aan de Steenweg
                                     5123   137
Drie Zwanenen nieuw getimmert huijs en hoff op den Boevenakker gen. de Drie Swaanen 77
      h      1802                 Zwanen
Drie Zwanenuijs tuijn en erven van ouds genaamt de DrieMarktveld 5123       177a   2
      e      1805                Marktveld 5123de Kerkehuijsjes e.e. de Gasthuijshoff
                                     a.z.
Drie Zwanenene huizinge van ouds genaamd de Drie Zwaanen met -25 roeden hoff    106    99v
      e      1781                 Swaanen
Drie Zwanenn huijs stal en hof van ouds genaamt de DrieMarktveld 5123       147    184v
      e      1761
Drie Zwanenen huijs genaemt de Drie Swaenen en 25 roeden hofs 5059         70    84v
      d      1696
Drie Zwanenit huijs is van oude tijden genaamt de Drie Zwaanen      9     231    30
      h      1758                Marktveld Swaanen 54
Drie Zwanenuijzinge stal en erve aan het Marktveld genaamt de Drie 5123           265v
      v
Drie Zwanenerhuur van1741                        5123
             huijsinge hoff stallinge genaampt de Drie Swaanen    88    202v
      1      1789                aan het Marktveld
Drie Zwanen/4 part in een huijs met 30 roeden hofs genaamt de Drie 5123 Zwaanen 67     123v
      h      1802                bij een   5123
Drie Zwanenuis tuin erve van ouds genaamt de Drie Zwaanen voetpad van de 59     steenweg 83
      h      1739
Drie Zwanenuijsinge genaamt de Drie Swanen                5123   88    147v
      v       een                      5123
Drie Zwanenerhuur van1731 huizinge en hofken tegens over de Drie Zwaanen 86         154v
      h      1776                Marktveld belending een voetpad181 aan den Boevenakker
Drie Zwanenuijs stal hof etc. van ouds genaemt de Drie Swaanen - 5123       66     tot
      h      1686
Drie Zwanenuijs hofstat hoff etc. genoempt de Drie Swaenen int Dorp   5123   49    18 bis
      e      1805                Marktveld 5123
Drie Zwanenene huijzinge van ouds genaamt de Drie Zwaanen met 25 roeden hof    60    53v
      d      1717
Drie Zwanene helft in eene huijsinge genaemt de Drie Swanen       5123   63    106
      h      1732
Drie Zwanenuijs ende hoff int dorp genaemt de Drie Zwaanen 1/2 lop.   5123   86    268v
      koop van 1783                         5123
Drie Zwanen, oude een halv huijs en een halve hoff gen. de Oude Drie Swaanen    177a   7v
      een huijs 1746                  a.e.     5123
Drie Zwanen, oude en hoff genaampt de Oude Drie Zwanen het mannengeatshuis     112    50
      een half   1783
Drie Zwanen, oude huis genaamd de Oude drie Swaanen     Vught    5123   56    217
      een half   1732                       5123
Drie Zwanen, oude huijs en hoff gemeenlijk genaemt de Ouwe Drie Zwaanen 86          276v
      huijzinge stallinge schuur hof en aangelag genaamt de Drie Zwwantjes
Drie Zwwantjes     1805                       5123   144    193
      verkoop van zeekere huijzinge en erve genaamt de Drie Zwaantjes 146
Drie Zwwantjes     1809                       5123
                              Taalstraat aan de steenwge    46
      verhuur seekere huijsinge genaamt de Drie Swaanties 5123
Drie Zwwantjes     1737                            87    161
            1741
Drieborcht 1 lop. 38 r. genaampt de Drieborgt              5123   111    199v
             lopense teullant gemeenlijk genaemt de Drieborght
Drieborcht d ehelft i n21722                       5123
                              aan de Halderseweg 109      48v
            1444
Driebroek 3 lopense land bij Dryebruckt                 BP    325
                              Sint Peter - 360 1214-113bis
            1421                 Sint Peter BP
Driebroek 3 lop. land dat Driebruect en broekland op dat Driebruect -360 1192-60  325
            1395
Driebroek en stuk land bij dat Driebroect                BP    325
                              Sint Peter - 360 1180-391
            1466
Driebroek Driebroect tot Enode                      360    325
            1486
Driebroek land die Driebruect                St.Peter BP      1255   320
            1444
Driebroek 3 lopense land bij Dryebruckt           St.Peter BP      1214   113v
            1421                St.Peter BP
Driebroek drie lopensen land dat Driebruect en land op dat Driebruect       1192   60
            1520
Driebroek de hereditate dicta Driebroick                 9     226    15
            1466
Driebroek Driebroect tot Enode               St.Peter GsB      710
            1395
Driebroek 1/3 in een stuk land bij dat Driebroect      St.Peter BP      1180   391
            1540                       5123   79
Driebrug in der prochie Sunte Peters geheyten in die Driebrucht genoemt Geestbusselen z.f.
            1582
Driebrug een stuck lants naest den Driebruch               tot de  72    z.f.
                              strekkende 5123 hoeve van Symon Janssen van den Water
            1649
Drieburcht akker de Buswaaije in de Dryborcht        Sint Pieter 221    1007
            1761
Drieburcht landt in de Drieborgt 1.5.0                  5059   70    4
            1761
Drieburcht vant lant genaemt den Drieborght 4.30.0            5059   70    4v
Drieburg boven Drieburg 1812                Eentje    406    12


                         Page 34
                           export


             1824                7 lop.
Drieburg Drieburg - teelllan in 2 percelen 2 lop. 38 r. en Eentje 25 r. 17     5052
             1761
Drieburgt land gelegen in de Drieborght 2.38.0             5059    70     5v
             1812
Driehoek prairie Regenbemt en Dryhoek            Vliert   406    12
Driehoek prairie Driehoek 1812               Vliert   406    12
Driehoek prsairie den1812 Driehoek             Vlasmeer 406      12
Driehoek bruyaire Driehoek1812               Herikant 406      12
             1812
Driehoek nieuw erf de 3 Hoek                Molenven 406      12
             1824               Vlasmeer 17
Driehoek Driehoek - weiland in 4 percelen 6, 9.12, 16 en 6 lop. 12 -r.Laagstraat 5052
             1824
Driehoek Driehoek - teelland 38 r.             Vliert   17     5052
Dries           1761
       lant genaemt den Dries                   5059    70     36
Dries           1680               Sint Lambert - aen
                                    5123    49
       de helft in seker parceel lants gemeijnlick genoempt den Dries de Waetercant 414
       Dries aan de 1791
Dries aan de PeperstraatPeperstraat 3 lop. 18 r.            maatboek 182
                              Cromvoirt - 8     [zwaar beschadigd archief maar wel gerestaur
       een     1688               Dries
Dries, Achterstestuck weijlants genoempt den Achtersten Schorvoort 5123      49     z.f.
             1812
Dries, groteterre à labour den Groten Dries         Vlasmeer 406      12
             1812
Dries, groteprairie den Groten Dries            Vlasmeer 406      12
             1729
Dries, grote18 loopensaat genaemt den Grooten Dries           5123    110    96
             1812
Dries, hogeprairie Hogendries                Schorvoort 406     12
             1745
Dries, hogeteulant genampt den Hoogen Dries         Schorvoirt 5123    112    24v
             1812
Dries, hogeterre à labour Lagen Hof en Hogen Dries     Vlasmeer 406      12
             1724               Schorvert 5123
Dries, hogeeen loopense teullant genaamt den Hoogen Dries op de Schurvoort 109        90
Dries, hogeeen perceel1869 teelland genaamd den Hoogen DriesHeikant   5117    62     57
             1802               Vlasmeer 5123
Dries, hogede helft in een parceel teulland agter den hof genaamt den Hoogen Dries 59     91v
             gedeelte van den Hoogen Dries
Dries, hogehet voorste 1882      B     2443          5117    75     53
Dries, kleine       1812
       prairie den Kleinen Dries           Vlasmeer 406      12
       een     1688               Dries
Dries, middelstestuck weijlant sgenoempt den Middelsten Schorvoort 5123      49     z.f.
       den     1776
Dries, nieuwe Nieuwen Dries                       5123    97     126v
       een
Dries, nieuwe parceel1801 weiland genaamt den Nieuwen DriesLaagstraat 5123    68     106v
       een
Dries, nieuwe parceel1762 genaamt den Nieuwen Dries          5123    54     313v
Dries, nieuwe       1781               Vught
       weiland genaamd den Niieuwe Dries in de Leegstraat     5123    56     142v
             1791
Dries, oudeteulland genaamt den Ouden Dries               maatboek 182
                              Cromvoirt - 8     [zwaar beschadigd archief maar wel gerestaur
Dries, platte       teulland genaamd den Platten Dries
       een perceel1764                Schorvoirt 5123    55     27v
Dries, ronde       1812
       prairie Rondendries              Herikant 406      12
Dries, ronde       1789
       teulland genaamt den Ronden Dries       Cromvoirt 5123     142    161v
Dries, ronde       1725
       een stuk lant genaemt den Ronden Dries 1 lop. Cromvoirt 5123     110    6
Dries, ronde       1812
       terre à labour den Ronde Dries         Vlasmeer 406      12
Dries, ronde       1824
       Ronde Dries - teulland 3 lop .38 r.      Heikant   17     5052
       een     1688
Dries, Voorste stuck weijlants genoempt den Voorsten Dries Schorvoort 5123    49     z.f.
       w      1809                     5123
Dries, wijdse eij- en heijveld genaamd den Wijdsendries in de Achterste Weijen 106      309
       e
Dries, wijdseen parceel1783                 Bergenshuizen
              weijland genaamt den Wijdsen Dries      5123    177a    9v
       p      1809               Bergenshuizen
                                    achterste weijen
Dries, wijdsearceel weij- en heijveld genaamt den Wijdsendries in de 5123     61     nr.52
       e
Dries, wijdseen parceel1783                 Bergenshuizen
              weijland genaamt den Wijdsen Dries      5123    100    98v
Driesen          1812
       terre labourable de Driessen                406    12
                              Bergenshuizen - Schorvoort
Driesen          1799
       weijlant in de Driessen 1 lop.         Cromvoirt 5123     117    51v
Driesen          1783
       gelegen inde Driessen             Cromvoirt 5123     56     224v
Drieske          weijvelt genaemt het Drieske
       een parceel1761                Waterkant 5123     92     158
Drieske          1824
       't Drieske - weide 3 lop.           Eentje   17     5052
       de Blaert aent Gemeijn Driesken
Drieske, gemene      1678                     hoort    verkochte z.f. de Slampenacker
                              Vlasmeer - 5123 bij het73.2    huis
       het     1812
Drieske, klein Kleijn Drieske                Eentje   406    12
       Klein Drieske en huiswerf
Drieske, klein      1812               Waterkant 406     12
       1      1719                Rond Drieske
Drieske, rond1/2 lopense teullant gemeenlijk genaemt hetCromvoirt 5123       109    30
Drieske, rond       1791
       bosch en houtwas het Rond Drieske             maatboek 182
                              Cromvoirt - 8     [zwaar beschadigd archief maar wel gerestaur
             1809
Drieskens weijland genaamt de Drieskens 20 lop. 38 r. Schorvoirt 5123       118    z.f.


                          Page 35
                           export


      de Voorste 1775
Drieskens, voorste                      de Lindelaan
             Drieskens bij 't Koolakkertje naest Eentje    5123   140    32v
             1834
Drieskes verkoop van schaarhout op de Drieskes        Hoeven    5117   27    191
      twee klijne drieskens in de Agterste DrieskensVlasmeer - 5123 Wolfskamer
Drieskes, agterste    1802                 2 lop.   in de   59    92
Driessen een parceel1783                   Cromvoirt 5123
             weijland buijtendijks in de Driessen           177a   8v
Drogenakker        twee                      5059
      groeslant in1761 parceelen aen den Crommen en Droogen Acker 3.0.0    70    51
Drogenakker       1824
      Drogenacker- teelland 10 lop. 38 r.       Heikant   17    5052
Drogenakker       1824
      Drogenacker - teelland 2 lop. 12 r.       Heikant   17    5052
Drogenakker       1838                de      aan
      verkoop van schaarhout om den Droogenakker Braaken5117 de Heikant    31    10
Drogenakker       1824
      Drogenacker - teelland 2 lop.          Heikant   17    5052
Droogplaats       1760                       5123
      loopende van den Hamsebak agter de Droogplaats van de heer Jan Schouw  90    51
             1761
Droogveld agter het Droogvelt van den heer Jan Schouw           5123   90    80
      Regenbeemd en                  Vliert
Drooienhoek [dubieus] 1824 droijenhoek - teelland 6 lop. 25 r.      17    5052
             1629                Sint Peiter 9
Duifhuis eenen 1/2 bunder aen het Duijffhuijs aen den Heijcant           228    21v
             1557                Sint Peter Duyffhuys 45
Duifhuis eenen acker landts geheyten den Heybunder gelegen opt5123              7v
             van
Duifhuis proprietaris 1761een huiske en 5 lop. akkerlant aent Duijfhuijs 5059   70    47v
             1863
Duifhuis de hoeve genaamd hetB    Duifhuis 0801            5117   56    59
             1864    B      0801    Heikant
Duifhuis scheiding en deling van goederen o.a. de bouwhoeve het 5117   Duifhuis 57     27
             1646
Duifhuis een hoeve lants genoempt de hoeve aent Duijffhuys        9     230    15
Duifhuis het Duyfhuis 8481                        FDV
             1629
Duifhuis uyt een houve lants aent Duijffhuijs               9     228    16v
             1775
Duifhuis een hoeve van outs genaemt het Duijvhuijs            5123   97    112v
Duifhuis eene hoeve1763                   omtrent de Molen
                                     5123   66
             en landerijen met sijne plantagie etc. genaamt het Duijfhuijs    66
             1620                Sint Peter Duijfhuijs 72
Duifhuis een parcheeltken gemeynt ter plaetssen geheten aen het 5123             z.f.
             1561
Duifhuis Claes van den Broeck aent Duyfhuys         Cromvoirt 7519     1     53
             1642                Sint Peter 5123
Duifhuis zeeckere zijne hoeve lants ter plaetsen genoemt aent Duijfhuijs      6     z.f.
             1689
Duifhuis het sesde part in een huis genoempt het Duijfhiuijs Heikant   5123   80    z.f.
Duifkensveld       1761
      desselfs Duijfkensvelt 16.0.0                 5059   70    1
      het     1761
Duifkensveld Duijfkensvelt naest het Vaentje               5123   90    70
      1 derde 1885
Duifkensveld,ha 17 a het Derde Duifkensveld                5117
                               polder van Maurick   144    69
      1 eerste 1885
Duifkensveld,ha 25 a het Eerste Duifkensveld               5117
                               polder van Maurick   144    69
      82 a het Tweede
Duifkensveld, tweede 1885 Duifkensveld                  5117
                               polder van Maurick   144    69
      1 vierde 1885
Duifkensveld,ha 40 a het Vierde Duifkensveld               5117
                               polder van Maurick   144    69
      1 vijfde   1885
Duifkensveld,ha 30 a het Vijfde Duifkensveld               5117
                               polder van Maurick   144    69
      bij de    1734
Duifkensvelden Duijffkensvelden                      5123
                               zie onder Maurik    64    107
             landts
Duiifhuis eene stede 1717 genoemt het Duijfhuijs             5123   63    198
      hooijland het Duijffkensveldt 16 lop.
Duijfkensveld      1734                       5123
                               zie onder Maurik    64    107
      prairie de 1812
Duikersvelden, aarde Aarde Dujikersvelde           Eentje    406    12
Duin           in den
      1/4 hecken 1480 Duijn                     BP    325
                               Sint Peter - 360 1249-246v
Duin           1761
      lant genaemt den Duijn 8.0.0                 5059   70    62
Duin           1520
      50 virgatis sitis in den Duyne                9     226    26
Duin           1761                       5059
      een huijs met 4.10.0 slegt akkerlant inden Duijn aen de Vlasmeer    70    101v
Duin           1560                Sint Peter den
      huijs backhuijs ende eenen boogaert ter plaetse genoemt5123 Duijn 45       65v
Duin    een hecken1474                  aent Sant BP
             hangende bij de Vuchterackeren by den Duyn        1243   217v
Duin           1761
      slegte weijde naast den Duijn omtrent 12.0.0         5059   70    27
Duin           weijlant aen den Duijn
      seker stuck1721                 Cromvoirt 5123     52    13
Duin           1685
      bouwhuijs bewoont door Aert Jansen 14 1/2 lop. in den Duijn  5123   49    13 bis
Duin           1728                Cromvoirt
      een stuck heijveld buijten de nieuwe erven aan den Duijn 5123      86    16v
Duin           1657
      item een stuck ackerlants genoemt den Duijn Sint Peter 5123       49    100
Duin           den
      teullant aan1791 duijn genaamt [Hoogstraat] Cromvoirt - 8        [zwaar beschadigd archief maar wel gerestaur
                                      maatboek 182
             1559
Duin, kleineden Cleijnen Duijn metten bergen en hoeijbeemdeken      5123   45    29v
             1559                Sint
Duin, lage huijs etc. int viercantgelegen aenden Legen Duijn Peter 5123       45    30
Duinen          straet
      die gemeyn1559 geheiten die Duijnen              5123   45    29v


                          Page 36
                          export


            1646
Duinhek vuyt een stuck erffenis seven loopensaets aen het Duynshecken 9     230     29
            1610
Duinhek gelegen aen het Duynhecken                  9     227     13v
            1562                     5123
Duinhek negen roijen dijcx inden herlaerschendijck ende aent Duijnshecken 45        131
            1678                     hoort
Duinshek 32e part te onderhouden in het Duijnshecken Vlasmeer - 5123 bij het73.2      huis
                                         verkochte z.f. de Slampenacker
      gepacht des illustrissime Duijtsche Ordens thienden
Duitse Ordentienden 1701                 Cromvoirt 5123     7      z.f.
Duiventoren       1824
      teulland agter Duyventoorn 12 lop.      Eentje    17    5052
            1810               Markt
Dwarspad voor van het Marktveld tot achterwaarts aan den Dwarspad   5123   69     103
             hooiland genaamd de Dwarssloot 1 bunder 5117
Dwarssloot een perceel1846                           39     66
      h      de Grooten Diezen tegen de Dwarsstraat
Dwarsstraat ooiland bij 1843                     5117   36     60
      verpachting17633 damme off Dwersstreeppe
Dwarsstrepen       van                     5123   90     110v
            1753
Een Zwaanrhuur van vhuijsinge stallinge en hoff genaampt de Eene Swaan5123   137     7v
            1741               Dorp herberge gen. 135
                                   5123
Een Zwaaneen extra schoone wel ter nering staande huijsinge - Waterkant den Eenen Swaan
Een Zwaanpublieke verkoop van den Eenen Zwaan             5123   151
            1745
Een Zwaanhuysinge en herberg genaampt de Eene Swaen          5123   4      1
            1742
Een Zwaanhuijsinge en herberge genaampt den Eenen Swaan        5123   89     44
            1753               Dorp - parochie Sint Swaen
                                   5123
Een Zwaaneen schoone wel ter neering staande huijsinge en herberge d'EeneLambert54     141
            1733
Een Zwaanhet huijs van d'Een Swaen                  5123   86     299
            1753               Waterkant d'Eene
Een Zwaaneen schoone wel ter neering staande herberge genamapt5123 Swaan    89     249
      i      1766
Eendenkooin den polder van den Ham omtrent de Eijndekooij       5123   113     150v
      d      1818
Eendenkooi e Eendenkooi van de heer Schoneus       Cromvoirt 7519     3      95v
      u      hoijland omtrent de Eendekooij Cromvoirt 5123
Eendenkooi itgemoerd 1781                            99     98v
      1      1725
Eendenpoel lop. 13 r. genaemt den Eijndepoel             Hoogstraat110
                             Cromvoirt - 5123          5v
      1       1/2
Eendenpoel /8 part in 11708lop. genaemt den Endepoel Cromvoirt 5123       108     47v
      e      1595               Sint Lambert - Cromvoirt
                                   5123
Eendenpoel en stuck seijlants in de Hoochstraet genoempt den Eendenpoel     46     28
      e      1563
Eendenpoel en stuck lants genoemt den Endenpoel            5123   45
                             Sint Lambert - Cromvoirt      133v
      e      1661
Eendenpoel n stuck roggen gelegen in den Endepoel    Cromvoirt 5123     72a     z.f.
      e      1668               Cromvoirt 5123
Eendenpoel en stuck ackerlants een sestersaet genoempt den Endepoel       49     281
      d
Eendenpoel ie Eendepoel 1422               Sint Lambert BP    1193    252v
      e
Eendenpoel en parceel1647                Sint loopensaet
                                   5123
             teulantsgenoempt den Endepoel sess Lambert - Cromvoirt 48     492v
      e
Eendenpoel en parceel1633                Cromvoirt 5123
             ackerlant twee loopensen genoempt den Endepoell    73.2    z.f.
      de selfs   1718
Eendenpoel, halve Halve Endepoel 1 lop. 7 r.       Cromvoirt 5062     73     22v
Eendje          de hoeve genaamd het Eendje wijk Eendje5117
      verhuur van1850                           43     75
Eendje   het Eendje 1832                kaartblad Vught C.2
Eendje   het Eendje 1832                kaartblad Vught C.1
Eendje         1844
      verkoop van een hoeve genaamd het Eendje Eentje - Baarzen 5117   37     95
Eendje         1685                     5123
      arrest van huijsinge hoven boomgaert landerijen etc. op het Eentien 49      16 bis
      op de    1646
Eendje of Eentje hoeve op het Eentken                 NvdH   277     90
      idem
Eendje, hoog      1832               kaartblad Vught D.2
      een     1749                      op 't
Eendje, hoog welgelegene hoeve lands huijs schuer en hoff 43 lop.5123 Hoog 54  Eentje   4v
      Gommert Jan Jonkers wonend eop het Hoogeentje
Eendje, hoog      1767                     5123   55     65
            1806               Bergenshuizen
Eendracht een boerebouhuijs hofstat schuur schop varkenskooij etc.5123     117
                                    genaamt de Eendragt 185
             een               genaamd de Eendragt864 met Berghuizen]
                                   200    litt.
Eendracht verhuur van1808 een hoeve onder BerghuizenBergenshuizen [aangeduid H no.26
            1844
Eendracht de hoeve genaamd de Eendracht         Bergenshuizen5117   37     8
            1846               Bergenshuizen5117
Eendracht verkoop van bomen en schaarhout staande om de landerijen de Eendragt 39     14
            1797               Bergenshuizen
Eendracht 1/4 in een hoeve lands genaamt de Busch thans d'Eendrgt   5123   68     42
Eendracht zie onder: Bus1809               Bergenshuizen5123   69     86 e.v.
      derdehalve 1619 lants genoempt den Entvogelscamp
Eendvogelkamp      camp               Cromvoirt 7519     109     61v
Eentje         1797               Eentje    5123   103
      aanbesteding van een nieuw vak dijks in het gat of doorbraak in den Vughtsedijk215
Eentje         1593
      op de hoeve op het Eentken          Vught    360    325
Eentje   voor Enode1383                       BP    325
                             Sint Peter - 360 1177-76
Eentje         1593
      hoeve op Eengyen                      360
                             Sint Peter- BP 1851-76325
Eentje          een
      de helft van1411 hoeve tot Enen              360    325
                             Vught Sint Peter - BP 1187-194v


                          Page 37
                           export


Eentje         1445
      ter plaatse genaamd Tenen                 BP    325
                             Sint Peter - 360 1215-300
Eentje         1496
      een hoeve te rplaatse genoemd t'Enyen           BP    325
                             Sint Peter - 360 1265-398
Eentje          ende               tot Peter BP
      eyckenhout1473 opgaende hout op hun goedSintEninge- 360 1242-161   325
Eentje         1394               BP
      Arnt van Enode van zijn twee hoeven in Enode 1180-234   360    325
Eentje          drie
      verhuur van1742 hoeven op 't Eentien            360    325
Eentje         1761                      5059   70    1 e.v.
Eentje         1782               Eentje omtrent lop. 67
                                    5123
      een hoeve lands huijsing schuur schop stalling bakhuijs etc. 5de Straatweg   37v
Eentje         1745                Eentie
      een schoone welgelegen hoeve genaampt hetEentje aan5123        Steenweg 5v
                                    de Nieuwe65
Eentje   Enode    1418                      BP    1191   162v
Eentje         1422
      tot Eny by Sinterclaesstok          Sint Peter BP     1192   z.f.
Eentje          tot Enoy op Enoy
      't guedeken1423                Sint Peter BP     1193   484v
Eentje         1410
      tot Eenen onder Boxtel en Vught              BP    1187   194v
Eentje         1717               Eentje    Willems 63
      sekere sijne hoeve genaemt het Eentje in huur bij Volkert 5123         131
Eentje         1777
      een hoeve lands aan den steenweg       Eentje    5123   66    188
Eentje         1424
      tguet Enode bij die Halschebrugge             BP    1194   162
Eentje         1657
      een hoijbeemdeken op het Eentien       Sint Peter 5123    49    92
Eentje         1671                      5123   79
      seeckere hoeve toebehoort hebbende Juffr. Helena van den Waeter opt Eentien z.f.
Eentje   Enode    1382                      BP    1177   167v
Eentje   Enoden   1390                      BP    1179   396
      een     1639               Enode of Eentje
                                    5123
Eentje of Enodehuijs met synen gronde etc. 25 lop. ter plaetse genoemt Enode 79      z.f.
      h      1786               Eentje
Eentje, hoogoeve met haare landerijen gelegen op het Hoog Eentje 5123      142    24
Eentje, hoog      1741
      teulhuijs hofstad en hoff op het Hoog Eentje        5123   111    197
      H      1824               Vlasmeer 17
Eentje, hoog oog Eentje binnen tegendijks - teelland 1 lop. 25 r.        5052
      e      1731               aan de Vlasmeer
                                    5123
Eentje, hoogen huijsinge stallinge apparte kamers omwaterden hoff op het Hoog64  Eentje  86v
      verkoop van te velde staande rogge, haver etc. op de Eentjesakkers 30
Eentjesakkers      1837                      5117        69
      verkoop van schaarhoutop de Eendtjesakkerswijk Eentje 5117
Eentjesakkers      1848                           41    6
      verkoop van schaarhout op stam op Eentjesakkers
Eentjesakkers      1842               Bleijendijk 5117    35    17
      verkoop van schaarhout in de Eentjesdammen
Eentjesdammen      1840               Bleijendijk 5117    33    16
            1384               Vught - BP 360
                                    1177-167v
Eentjesdijk in Enode tussen Godeken van Hedichuijsen en die Enoedschendike 325
      ter     1470
Eentjeskruis plaatse genaamd Enyscruys                 BP    325
                             Sint Peter - 360 1239-432
      verkoop van een partij aardappelen in de Vughtsche Akkers op de Eentjesvelden
Eentjesvelden      1836                      5117   29    68
      het     1768                      Barriere 150
Eerste Barrièreland leggende tusschen het fort Isabelle en de Eerste 5123         44
      prairie de 1812
Eerste DuikersveldenEerste Duijkersvelde         Eentje    406    12
      p      1837
Eerste Geer acht van een perceel teelland genaamd de Eerste Geer 5117      30    55
      een Bergenhuizense Hoeve
            1847    D
Eerste Grote of welgelegen bouwhoeve genaamd de Eerste Groote of Bergenshuizensche Hoeve
                        0687    Bergenshuizen5117   40    84
      perceel   1839
Eerste Lage Akker hooigras genaamd den Eerste Lagen Akker Deuteren 5117     32    53
      een perceel1844
Eerste Wittenberg    teelland genaamd den Eersten Wittenberg 5117      37    87
Eeuwenskamp       1805               Heikant
      teulland met zijn houtgewassen genaamt Eeuwenskamp 5123       144
Eigen          1389
      een stuk land dat Eyghen                  360    325
                             Sint Lambrecht - BP 1178-102v
Eigen          1409
      land dat Eyghen                      360    325
                             Vught Sint Lambert - BP 1192-370v
Eigen          1389
      een stuk land dat Eyghen           St.Lambert BP     1178   102v
Eigen          1421
      haar vruchtgebruik in land dat Eygen     St.Lambert BP     1192   370v
Eigen          en Turnoyvelt
      dat Eyghen 1421                      BP    1192   370v
            1812
Eikakker terre à labour den Eijkakker           Herikant 406      12
Eikakker den Eycecker  1466                      360    325
            1420
Eikakker een akker die Eijcacker aldaar 12 lopensen          360    325
            1466
Eikakker den Eycecker in die Vuchterackeren              360    325
            1812
Eikakker terre à labour Eijkakker                   406
                             Vughtse Akkers     12
            1466
Eikakker land den Eycecker                       GsB    710
Eikakker        1561               Sint Pieter 221    550
            1824
Eikakker Eijkakker - teulland 11 lop. 12 r.        Heikant   17    5052
            1421               St.Peter BP
Eikakker een akker die Eycacker aldaar 12 lop. [bij de Koningshoeve]       1192   59v


                          Page 38
                           export


Eikakker een perceel1773                   in      5123
             akkerlan dgenaamd den Eijkakker de Vughtse Akkers 55         203v
      een     1421
Eikakker, kleinekleine akker genaamd 't Cleijneyceckerken'         de     1192
                               St.Peter bij BP Koningshoeve   59v
      klein    1420                       BP
Eikakketje, een kleine akker 't Cleyneyceckerken aldaar Sint Peter - 360 1192-59v   325
             1812
Eikenakkerterre à labour Eikenakker              Eentje    406    12
Eikendonk die Eykendonc 1316                 Sint Lmabert 360    325
Eikendonk die Eykendonc 1316                       GsB    737    188
             1520
Eikendonk de hereditate dicta Eykendonck                  9     226    57v
      uit land die 1316
Eikendonk [vermoedelijk] Seykendonc                    360    325
                               Vughtse Akkers - BP 1803-264v
Eikenheuvel       1842                       5117
      verkoop van schaarhout en mastbomen op stam op den Eikenheuvel35          2
Eikenheuvel       1848                       FDV
Eikenheuvel       1844
      verkoop van een partij takkenbossen op Eikenheuvel       5117    37    9
Eikenheuvel       1847                 wijk buitenplaats Eikenheuvel
      verkoop van een partij mastbomen staande op de Hoeven     5117    40    102
             1808
Eikenhof den Eijkenhof 26 roeden               Bergenshuizen5123    118    z.f.
             1812
Eikenhof terre labourable Eijkerhof              Bergenshuizen406    12
             1761
Eikenhof desselfs Eijkenhof 0.26.0                     5059    70    21v
             1670
Eikenhofke lant groot een loopensaet genaemt het Eijckenhoffken 305          1971 - e
             1633
Eikhofke een vierde part int Eyckhoffken                  5123    48    80
             1672
Eikhofke een stuck lants een lopense genoempt het Eijckhoffken 5123          79    z.f.
Eilandje         1812
      prairie Eijlandje                 Eentje    406    12
Eilandje         van
      verpachting1856het Eilandje            Maurick   5117    49    68
Eilandje         van
      verpachting1761het Eijlantje agter het casteel         5123    90    70v
      de      1812
Eilandjeswei Eijlandjeswijde staat in de 1 classe te dechargeren 2 classe 406    12
Einde           op gheen Eijnde
      huis erf hof 1457                       BP     325
                               Sint Peter - 360 1227-430v
Einde          1389
      een stuk land voor die IJnde           St.Lambrecht BP     1178   102v
Einde          1418
      bij het hek de Ynde                      BP     1191   124v
Eindje          1629
      het Bockelair opt Eentjen             Sint Pieter 9      228    20v
      u      1713                       9
Eindje, hoog yt 1 loopensaet 34 roeden uytgegraven heij op het Hoogh Eentje 231         35v
      e      1696                        't
Eindje, hoog en hoeve dat is geheeten het Hoog Eentje of de hoef op 9 Hoog Eentje   231    30v
Els           1800
      hoeve en landerijen genaamt den Els        Cromvoirt 5123     177a   1
Els            met                 Hoogstraat 5123
                                      in Cromvoirt
      eene hoeve1799 aangelegen landerijen off hofplaats genaamt den Els    58    349
             1839
Elzenakker verkoop van hout op stam op den Elsenakker wijk Hoeven     5117    32    3
Elzenakkers       1841
      verkoop van rogge te velde staande op de Elsenakkers 5117         34    67
      verkoop van schaarhout op den Elsenboschakker
Elzenbosakker      1837                       5117    30    3
             1846                 Hoeven
Elzenburg verkoop van schaarhout en bomen op de landerijen den Elzenburg 395117         15
             1837
Elzenburg verkoop van schaarhout op den Elsenburg             5117    30    3
             1841
Elzenburg verkoop van schaarhout en mastbomen op den Elzenburg       5117    34    19
      verkoop   1840
Elzenburgakkers van schaarhout op de Elzenburgakkers            5117    33    1
      land     1781
Emer of Hamer in 't Bosseveld genaamd den Emer of Hamer          5123    99    98
      hooijland genaamt den Eemert off Hamert in 'taan de Peerdskerkhoffsteeg
Emert of Hamert     1783                 Bosscheveld 5123    100    44
             1791                 Cromvoirt - maatboek 182
Endenpoel teullant genaamt den Endenpoel 2 lop. 41 r. - Hoogstraat 8         [zwaar beschadigd archief maar wel gerestaur
             1791                 Cromvoirt maatboek 182
Endenpoel teullant genaamt den Endenpoel 2 lop. 47 r. - Laagstraat- 8         [zwaar beschadigd archief maar wel gerestaur
             1718
Endepoel de selve in de Endepoel 1 lop. 17 1/2 r.       Cromvoirt 5062     73    5v
Engel          1803
      huijs en herberg alhier genaamt den Engel           5123    151    104v
Engel          1789                 van ouds genaamt den Engel
                                      5123    142
      belijdinge of visitatie van huijsinge en stallingeaan de steenweg onder de Waterkant118
Engel          1789                 aan
      een hiuijsinge hoff en tsallinge genaamt den Engelden steenweg 5123    177a   1
Engel          1768
      huijsje en hoff aan de Waterkant genaemt den Engel        west:  139    55
                               Waterkant -5123 St. Lambertskerkhof zuid: het Kerkpad
Engel          1849     B
      verkoop van een wel ter nering staande huis genaamd den Engel
                         0437           5117    42    85
                               wijk Dorp aan de straatweg met vier annexe woningen
Engel          1788
      verkoop der huijsinge cum annexis den Engel genaamt 5123         57    230v
Engel          1788                 Steenweg en Sint
                                       genaamt den Engel 231v
                                           57
      een zeer wel geleegen huijsinge hof en stallinge van ouds5123 Lambertuskerkhof als belendingen
Engel          1774
      huis met toebehoren aan het Hellestraetje     Waterkant 5123     55    217
Engel          1705                 ter plaetse 5123    81
      sijne huijsinge ende hoff gemeenlijck genaemt den Engelgenaemt het Straetje 159
Engel          1784                 belendingen: een voetpad,
                                      5123     Engel  31v
      een welgelegen huijsinge hoff end estallinge ter plaatse genaamt den57 het Lambertuskerkhof


                           Page 39
                           export


Engel          1717                      ap en   63
      de helft ineen huijs en hof genaemt den Engel met sijnen 5123 dependentien 123
Engel          1783                      5123
      een welgelege huijsinge hoff en stallingen genaamt den Engel     100    151
Engel          1800               Steenweg 5123
      een zeer welgeleegen huisinge van ouds genaamt den Engel       59    12v
Engel          1709
      huijs ende hoff genaemt den Engel             5123
                             in het Straetje     82    145v
      vier    1735
Engelenakker loopense teullant genaamt den Engelenakker  Cromvoirt 5123     111    87
      vant    1718
Engelenakker lant genaemt den Engeleacker 3 lop. 47 r.  Cromvoirt 5062     73    21v
      uyt     1629
Engelenakker den Engelenacker               Cromvoirt 9       228    3v
      op     1713
Engelenakker het Heijke a.z. den Engele[n]acker      Cromvoirt 9       231    40
      een     1562
Engelenakker stuck lants genoemt Engelenecker             1523
                             Sint Lambert - Cromvoirt45    125v
      een     1662               Cromvoirt 5123
Engelenakker stuck ackerlants groot 3 lop. 47 r. genoempt den Engelenacker 49        203
Engelenakker      1791               Cromvoirt - 8r. in de Hoogstraat
      teullant genaamt den Engelenacker bij het huijske 6 lop .7maatboek 182[zwaar beschadigd archief maar wel gerestaur
Engelenakker      1679               Cromvoirt belending de Verckensstraet
      seecker stuck ackerlants genoempt Engelenacker 2 lop. - 5123     73.2   z.f.
      een      lants
Engelenakker parceel1689 genaemt den Engelenacker Cromvoirt 5123         80    z.f.
      den     1679
Engelenakker Engelenacker op de Loovert 2 1/2 lop. Cromvoirt 5123         49    406v
            1728                      5123    85
Engelsveld een 1/2 mergen hooijlands int Engelsveld op het hoeffslag in een meerdere camp  202v
Enode          1471
      tgoet te Eyningen op die Eeningen       St.Peter BP       1240   225v
Enode          1646                           230
      vuyt huys schuer hoff ende aengelegen erffenis op Enode9aent Puyseneynde    12
Enode          1629
      ter plaetse geheeten Enode                 9     228    2v
Enode    Enode    1382                      BP     1177   167v
Enode    Enoden   1390                      BP     1179   396
Enode           tot Enen bij die Hoijbrugge
      in de hoeve1429                St.Peter BP       1199   123
Enode           met               St.Peter BP       1193
      een hofstad1423 gebouwen in de parochie St.Peter en 't gericht van Bucstel   419v
Enode          1475               St.Peter BP
      de hoeve van Jan Sampson [apotheker] op Eeninghe           1245   68
Enode          1496               St.Peter BP
      een hoeve te rplaatse genoemd Tenien = te Eniën = Enode        1265   398
Enode          1646
      vuyt huys schuer schop backhuys hoff etc. op Enode     9     230    45
Enode          1520
      de vuytfangh tot Enode                   9     226    39v
Enode          1423
      't hoefje genaamd 't guedeken tot Enoy    St. Peter BP      1193   485v
Enode          1646
      op Enode aen de gemeyne reviere genoempt de Vollmeer    9     230    19
Enode          1520
      de manso sito in Enode                   9     226    16
Enode          1466
      die gemeynt van Enode                   GsB    710
Enode           een
      de helft van1411 hoeve tot Enen        St.Peter BP       1187   194v
Enode          1520
      de manso sito tot Enode prope die Hooybrugge        9     226    50
Enode    op Enode 1397                       BP     1181   42
Enode          1383
      land voor Enode                      BP     1177   76
Enode          1394
      vee op twee hoeven in Enode                BP     1180   234
Enode          1639               Sint Peter 5123
      seeckere coijwaije 36 loopensaet ter plaetse genoempt Enoden     48    330
Enode          1654               Enode    5123    49
      henne nieuw aengebouden halve huijsinge etc. ter plaetse genoemt Enoden     40
      in
Enodesedijk Enode ts.1384 Godeken van Hedichuysen en die EnoedschendikeBP     1177   167v
      1 morgen land aan die Enoschestraet
Enodesestraat      1451                      BP     325
                             Sint Peter - 360 1221-285
      strekkende 1468 Enoedschestraet
Enodesestraat      tot die                    BP
                             Sint Peter - 360 1237-34325
      een     1451
Enodesestraat morgen land aan die Enodeschestraet St.Peter BP           1221   285
      bij     1468
Enodesestraat't Kruis aen die Enoedschestraet             BP     1237   34
      t      1470
Enodeskruiser plaatse genaamd Enyscruys          St.Peter BP       1239   432
            1812
Erf, nieuw terre à labour Neiuw Erf            Vlasmeer 406      12
            1824
Erf, nieuw Nieuw Erf voor het huis - weide 1 lop.     Vliert    PB     5052
      terre    1812
Erf, oud nieuw à labour Oud Nieuw Erf           Bergenshuizen406    12
      Oud     Erf -
Erf, oud nieuw Nieuw 1824 teelland 3 lop. 25 r.      Vlasmeer 17       5052
      bouwland in 1888
Erven, achterste nieuwede Achterste Nieuwe Erven            5117    147    106
      een perceel1882
Erven, achterste nieuweteelland genaamd Achterste Nieuwe Erven 5059        923    z.f.
      verkoop   1838
Erven, grote nieuwe van schaarhout in de Groote Nieuw Erve       5117    31    8
      verkoop   1843
Erven, grote nieuwe van schaarhout op stam in de Groote Nieuw Erven  5117    36    5
      verkoop schaarhout ter plaatse de Kleine Nieuwe Erven 5117
Erven, kleine nieuwe 1885                             144    117


                          Page 40
                         export


      verpachting van                 Heikant   5117
Erven, kleine nieuwe 1866een teelland genaamd de Klijne Nieuwe Erven in 6 loten   59   13
      verkoop van schaarhout op de Klein Nieuw Erven
Erven, kleine nieuwe 1835                        5117
                               Heikant en Dijk    28   10
      een perceel1882
Erven, middelste nieuwe  teelland genaamd de Middelste Nieuwe Erven  5059    923   z.f.
      idem
Erven, nieuwe       1832                kaartblad Cromvoirt C.1
      Nieuwe Erve761
Erven, nieuwe       1                       5059    70   111v
      verkoop van schaarhout en bomen in de Vlasmeer in de Nieuwe Erven
Erven, nieuwe       1835                      5117    28   2
      pacht     1837
Erven, nieuwe van een perceel hooi- of weiland genaamd de Nieuwe Erfen 305117        77
      Nieuwe Erve761
Erven, nieuwe       1                       5059    70   111v e.v.
      uyt      1713
Erven, nieuwe vier lopense Nieuwe Erven ofte heij            9     231   39v
Erven, nieuwe       1848                      FDV
      de
Erven, nieuwe Nieuwe Erven1832                kaartblad Vught B.2
      teelland   1834
Erven, oude nieuwe genaamd de Oude Nieuwe Erve        Cromvoirt 5117     27   20
      de Oude 1791
Erven, oude nieuwe Nieuwe Erven bijde Nieuwendijk      Cromvoirt 5123     67   191v
      verkoop van schaarhout op stam inde Tweede Kleineen Nieuw Erven36
             1843
Erven, tweede kleine nieuwe                       5117        5
      bouwland i 1888
Erven, voorste nieuwe nde Voorste Nieuwe Erven              5117    147   106
      een perceel teelland genaamd de Voorste Nieuwe Erven 5117
Erven, voorste nieuwe 1870                             63
                               langs de Oude Helvoirtsebaan  80
              aan
Eschedijk een perceel1865 den Esschendijk nabij de Varrevonder 5117         58   56
             1796                Cromvoirt - 5123 van 68 Ham 30
                                     polder   den
Eskampke twee morgen twe ehond en 58 r. zo land als visserij van uitgemoerd land 't Eskampke
      in      1786
Esschebaan de Vugtse Hoeve - e.e. de Esserbaan a.e. het Oirbroeck    5123    116   131
Esschebaan        1835                      5117
      een houtbosch met schaarhout onder Vught bij Helvoirt aan de Esschebaan 28   113
Esschebrug        1717                      5123    63   204v
Esschedijk den Esschendijk1832                kaartblad Vught D.2
Esschedijk idem      1832                kaartblad Vught E.1
Esschedijk den Esschendijk1832                kaartblad Vught D.1
Esschedijk den Esschendijk1832                kaartblad Vught B.2
Esschedijk        1848                      FDV
Esschedijk de Esschendijk 1832                kaartblad Vught D.3
      land     1775                Eentje   5123
Esschelaantje tusschen den Huijsacker en het Esschelaantje dat na[ar] den dijk loopt140   35
Esschendijk                               VHR    5    48
      op      1791
Esscherbaan de Vughtse Hoeven op de Esserbaan              5123
                               Vughtse Hoeven     57   342v
Esscherhei een stuckje1707 uijtgturft moervelt aen de Esscherheij    5123    108   21v
      Esschevoortscheweg
Esschevoortseweg     1832                kaartblad Vught D.3
      de Esschenvoortscheweg
Esschevoortseweg     1832                kaartblad Vught E.2
      verdedigingswerken op den Esscher Voortweg en o pde Esscheheide
Esschevoortweg      1849                      5059    584b
Esschewater        1684
      d'Esscherwater aen d'ander sijde         Eendje   5123    49   485v
             1590
Esselaar een stuck ackerlants den Esselair                360    325
                               bij de gemeijnt van Esch
             1590                St.Peter RAE
Esselaar een stcu kackerlandts den Esselair e.z. de gemeynt van Essche       23   109
      int      1635
Essenbrand Oorbroeck aen den Essenbrant           Sint Peter 5123    48   279
             1725                Cromvoirt - 5123 Essencamp
                                     den    64   4v
Essenkampeen 1/2 hont hooijland in vijf mergen in den Ham genaamtbelendingen: de Carthuyserscamp en de Vogelkooij
             1835
Esserheidearbeiderswoning nr. 10D         0773   Bergenshuizen in de Esserheide 773,
                                     5117    28
                    met enige percelen bouwland en heide en voorpoting B96 776, 787, 790, 791
              hond                     5123    103
Estkampke2 mergen 21796 in den Ham uitgemoerd land met de visserij gen. Estkampke 148
      d       1761
Eutersakker esselfs Eutersenacker 4.2.0                 5059    70   8v
Ewenskamp  een parceel1802                 Heikant
              teulland en houtwasch genaamt Ewenscamp 5123 4 lop.   105   151v
Flierkensbos       1835
      verkoop van schaarhout en mastboomen in Flierkensbosch    PRD    nr.2
             1812
Flierkesbosbois tailli Flierkesbos              Hoeven   406    12
Fort Anthonie       1848                      FDV
             1772
Fort Isabel Johannis Peter Siedler officier wonend op het Fort Isabel 5123     55   178
      in      1684
Fort Isabella de Stockvis aen de Galgstraet bij 't fort Isabella     5123    74.2  z.f.
      het      van
Fort Isabelle gebruik 1822de heide agter het fort Ysabel         5059    584a
Fort Isabelle       1848                      FDV
      de      1866
Fort Isabelle straatweg tussen fort Isabel en het huisje Ten Halve 5117       59   80
      een parceel1805
Fort Isabelle       gemeente om het Fort Isabelle         5123    60   15v


                        Page 41
                          export


Fortuin         1842
      verkoop van schaarhout op stam bij het Fortuin  Vlasmeer 5117      35    16
             1771
Fortuintje de huijzinge onder de Vlierd genaamt het Fortuijntje     5123    150    49v
             1808
Fortuintje een huijs van ouds genaamt 't Fortuijntje           5123    183a
             1790                Vlasmeer - 5123
Fortuintje een huijs twee lopensen land genaamt het Fortuintje           116
                                     e.e. een kerkweg   169v
             visitatie aan zekere huijzinge genaamt het Fortuijntje
Fortuintje belidinge of1777                 Vlasmeer 5123      140    98v
             1791
Fortuintje in 't Fortuintje                 Dorp - hoekVHR     dl.5   42
                                     Vlasmeersestraat-Hoogstraat
             1824
Fortuintje agter het Fortuintje - teelland 2 lop.      Vliert    17     5052
             1778                Vught
Fortuintje huis en land in de Vlasmeer genaamd het Fortuijntje      5123    56    24
             1793                Vlasmeer - e.e. de
Fortuintje huijsinge met twee loopense land genaamt het Fortuijntje 5123 kerkweg  67    255
             omtrent het Fortuijntje en verder na de Schutsboom op 44
Fortuintje in de straat 1774                Vlasmeer 5059           26
             1808                Vliert    5123    61
Fortuintje een huijs van ouds genaamt het Fortuijntje schuur en aangelegen hof 2 1/2 lop. nr.14
      huis     1499
Frankenhofstad erf en hof genaamd Franckenhostat      St.Lambert BP      1267   214
      verkoop    1838                Bleijendijk 5117
Franse Boomgaard van schaarhout op stam om den Fransen Bogaard           31    15
      idem     1812
Fransenakker den Fransenakker                Eentje    406    12
      Fransenacker - teelland 9 lop. 25 r.
Fransenakker       1824                Eentje    17     5052
      Freijs Hendrickxstede voor de helft 3 lop. 8 1/4 roeij
Freijs Hendriksstede 1718                  Cromvoirt 5062     73    7
      een      1715                5 1/2
Frensenakker stuck teullant genaemt den FrensenackerVught lop. 5123         109    11
      een      1685                Eendje    5123
Frensenakker stuck ackerlants ses loopensen gemeijnlick genoempt Frenssenacker   49    528v
      het      1718
Fundatieveldje Fundatieveldeke groot 1 lop. 34 r.      Cromvoirt 5062     73    27
      een parceel1787
Gagelwei, kwade                             5123
             genaamt de Kwaede Gagelweij Vlasmeer in de Wolfskamer   148    70v
Galg           1629
      uyt tien lopensen teulant aen den Heijcant omtrent de Galge  9     228    12
      e       1725                Cromvoirt
Galg, houtenen acker teullandt genaamt de Houte Galge 1 lop. 43 r. 5123       64    7v
             1801                Galgenberg 5123    105    111
Galgenbergeene morgen afzonderlijk mede genaamt den aan de zijde van de Vliet naar de kant van Klein Deuteren
             1781
Galgenbergvoor- en nagras in 't Bosseveld genaamd de Galgeberg 5123         99    84v
             1798
Galgenwei in 't Bossche Broek de Heun off Galgeweij           5123    104    159v
             1780                      5123
Galgenwei het voor- en nagras avn de Galgenweiide gelegen agter de Barrière 99        6v
      lage     1775                      5123
Galgenwei, het voor- en nagras van de Heun of Laege Galgenweij agter de Barrière  97    52
             1802
Galgesteeggeen tuijn gevonden langs de Galgesteeg            5059    44    105
             1756
Galgestraat12 lop. teullant onder Vugt aan de Galgestraat genamapt 5123       137
                                     de Molenakkers    106v
             1684
Galgstraat in de Stockvis aen de Galgstraet bij 't fort Isabella     5123    74.2
             1717                Galghstraat5123     int
Galgstraat belending bij de Stokvis: de Taterstraat en de buiten de Vughterpoort7 vrijdom - belending: de Taterstraet en de G
      h       1699                aen den 5123
Gansenpoel uijs en hoffstadt daer eertijts een huijs stond Heikant Gansenpoel 76       z.f.
             1443
Ganskamp land die Ganscamp int Vuchtbroeck         St.Lambrecht BP     1214   216v
             1807                aan de Dommel tegen het Paardesteegje - noord: het Kloosterke
                                     5123
Gansoijen parceel grient de Dommen genaamt het gemeijntje bij Gansoijen 1 1/2 lop. 183a   41v
             1812
Gansoijen terre à labour Ganzoie              Taalstraat 406     12
             1859
Gansoijen zie bij: Paardensteegje                    5117
                              beoosten de Taalstraat52     3
Gansoijen een perceel1852 hooiland de Gansooijen 2 bunders        5117
                              wijk Taalstraat     45
             1840     B     0048    Taalstraat 5117
Gansoijen hooiland beoosten de Taalstraat aan de Los op Gansoijen          33    99
Gansoijen        1717                      5123    63
             1726
Gansoijen hetgemeentje bij Gansoijen                   5123    85    163
             1807                aan de Dommel tegens het Paardesteegje - noord: het Kloosterke
Gansoijen parceel grient, de dammen genaamt het Gemeijntje bij Gansoijen 5123    60    136
             1697                gemeijnlick 5123
                                     genoempt Gansoijen 78
Gansoijen een stuck hoff ende huijsplaets een loopense Taalstraat [Taetelstraet]  50
Gansoijen seker stuck1708                  Taalstraat Gansoijen 51
                                     5123         28
             teullant 11 loopensaate gemeenlijk genaemt [Tatelstraet]- Sint Lambert
             1792                      5123
Gansoijen een houte schoeiing voor het lossen van schuijtvragten agter Gansoijen  102    193
Ganspoel                                 9     230
             1421
Ganspoel land die Ganspoel                        BP     1192   80v
             1646
Ganspoel vuyt een hoffstadt ende aengelegen erffenis inden Gansepoell  9     230    2v
             1520
Ganspoel de bonis dictis Ganspoel                    9     226    3
      vuyt een hoffstadt met eenen acker aen den Gansenpoel 9
Ganspoel of Ganzenpoel  1646                            230    26v
      land     1443
Ganzenkamp die Ganscamp in ´t Vuchtbroeck                360    325
                              Sint Lmabert - BP 1214-216v
      t       1769
Ganzenkooieulland genaemt de Gansekooij 40 roeden Cromvoirt 5123          139    92
      l       1421
Ganzenpoeland die Ganspoel                        BP    325
                               Sint Peter -360 1192-80v


                          Page 42
                           export


      a      1597
Ganzenpoel enden Heijcant den Gansenpoel               5123
                              Sint Lambert     46      47
      e      1717                Sint aen den
                                   5123    63
Ganzenpoel en cijns van 6 1/2 gl. uit 1/3 van huijs en hof t.p.g.Lambert Gansenpoel      110v
      h      aen
Ganzenpoel uijs en hof1717 den Gansenpoel         Heikant  5123    63      144v
      d
Ganzenpoel ie Ganspoel 1424                      BP     1194     59v
      int Oortbroeck aen Helvoirdyck genoempt denSint Peter 5123
Garshof [dubieus]   1594                 Garsvelt      46      25
            1837
Gastbos verkoop van schaarhout in het Gastebosch           5117    30      2
            1798
Gastelswei de weduw evan de Leur niet hetuijnt aan de Gastelsweij 5059      44      59v
            1797
Gastelswei de Gastelweij behoordende aan de Schans of de stad     5059    44      56
      v      1837
Gastenbosjeerkoop van schaarhout in het Gastenbosje          5117    30      3
Gasthoek een perceel1843groesland genaamd den Gasthoek        5117    36      73
            1792
Gasthuis het Gasthuijs te Vught 42 roeden               5068    38
                              Eentje - oud 36 nieuw 5
            1809                Maktveld 5123
Gasthuis loopende naar de heining van het Gasthuijs oostwaart          183a     70
            1799
Gasthuis langs een vonder in een sloot bij genoemde Gasthuijs     5123    151     55v
            genaamd het Gasthuis groot 2255 meter
Gasthuis boerderijtje 1917                      5068    3
            1835                Bergenshuizen
Gasthuis het Gasthuis van Vught naast het perceel bouwland D 752   5117    28      145
Gasthuis groes agter1824het Gasthuijs - groes 25 r.    Dorp    17     5052
            1840    B      0098    wijk Waterkant
Gasthuis verkoop van een huis bevattende vier woningen met werkhuis  5117    33      28
            1824
Gasthuis langs het Gasthuis de boomen van de pat ruijmen       5059    45      66
            1741
Gasthuis den hoek van den hoff agter 't Gasthuijs           5123    88      214
      groes agter 't Gasthuijs 35 roeden S
Gasthuis, achter het 1792                       5068
                              Dorp - oud 1239 nieuw 51154
      land    1830
Gasthuisakker tegenover de Gasthuisakker 12 roeden 13 ellen      5059    583     z.f.
      een parceeltje gemeente langs het land van ouds genaamt het Gasthuijsbusseltje
Gasthuisbusseltje   1808                Vlasmeer 5123     183a     49v
      d      1805
Gasthuishof e Drie Zwaanen aan het Marktveld e.e. de Gasthuijshoff 5123     106     99v
      de     1411                St.Peter BP
Gasthuiskamphoeve Veern tussen den Gasthuyscamp en de gemeynt          1187     121
      5 morgen en en 1/2 hont hooijland genaamt den Gasthuijscamp
Gasthuiskamp      1809                      5123    69
                              Cromvoirt bij de Bosschesloot   83
      voor het 2e lot tegen den Groot Gasthuiscamp
Gasthuiskamp, grote 1620                  Cromvoirt 7519    113     326
      het     1658                      5123    72
Gasthuisland huijs opt Gasthuijslant in die Molenacker in die Taterstraet vgl. Taalstraat z.f.
      de     1796
Gasthuiswei Gasthuijsweij                 Molenakkers5059    44      52v
      perceel bouwland B 124 groot 41.10.0 aren genaamd het Gasthuisweide
Gasthuisweide     1917    B      0124    Kleine Gent5068    3
      verhuur van1855 perceel weiland genaamd Gasthuisweide
Gasthuisweide      een                      5117    48      13
                              wijk de Gemeente nabij het fort Isabella
            1837
Gastveldenverkoop van schaarhout in de Gastvelden           5117    30      2
            1812
Gat, laag terre à labour 't Leeg Gat            Hoeven   406    12
            1812
Gat, laag terre vlabourable het Leeg Gat          Hoeven   406    12
            1812
Gat, laag prairie het Leegad                Eentje   406    12
            1812                      3 classe 12
Gat, laag weijd ehet Leeggat staat in de 2 classe te dechargeren in 406
            van                agter de Hooge
                                    Gat
Gat, lage verpachting1761een parceel hooijlant genaemt het Laage5123Weij 90          70v
            1885
Geeldonk 3 ha de Geeldonk                       5117
                              polder van Maurick  144     69
Geeldonk een perceel1846                  Vught - bosschebroek 39
            hooiland 3 bunders genaamd de Geeldonk 5117              66
Geer          1812
      terre à labour de Geer en Nieuwland       Hoeven   406    12
Geer          1812
      de Vendries en de Geer             Vlasmeer 406     12
Geer          1812
      idem de Geer en het Stapke           Hoeven   406    12
Geer          1886
      verkoop van canadabomen staan de op de Geer        5117    145     128
Geer          1812
      terre à labour Heijakker en de Geer       Hoeven   406    12
Geer    de Geer 1812                  Taalstraat 406    12
Geer          teulland genaamt de Geer 1 lop. Vlasmeer 5123
      een perceel1801                            177a     1
Geer          hooijland genaempt de Geer
      een parceel1761                      5123
                              over de Dieze     92      164
Geer          1834
      perceel land genaamd de Geer aan den Heikant        5117    27      120
Geer          1824
      de Geer - teulland 25 r.                  17
                              Vughtse Akkers    5052
Geer          teelland genaamd de Geer ca. 50Heikant
      een perceel1846                 roeden  5117    39      44
Geer          land
      2 lopensen 1487den Gheer            St.Peter BP      1257     186
Geer          1839                Voorburg
      verkoop van schaarhout op stam op het weiland de Geer 5117      32      31
Geer          1761
      lant genaemt de Geer 1.0.0                 5059    70      103


                           Page 43
                           export


Geer           1838
      verkoop van 2 1/2 bunder hooigras genaamd de Geer      5117    31    59
Geer           1835
      verkoop van gras op de Geer                 5117    28    76
Geer           1841
      hooiland van een halve bunder genaamd de Geer        5117    34    60
Geer           1843               wijk Taalstraat
                                    5117
      afslag of voorgras van een perceel land genaamd de Geer groot 1 bunder 36    58
Geer           1696
      een stuck ackerlant genoempt de Geer      Schoonveld5123     76    z.f.
Geer    een parceel1800                in r.    5123    68
              teulland genaamt de Geer 2 lop. 44 de Molenakkers bij de gewezen 76barrière
Geer    een parceel1803teulland genaamt de Geer    Heikant   5123    59    179
Geer    een parceel1761                over     5123
              hooijlant genaamt den Geer 1 mergen de Dieze onder Vught54    339v
             1812
Geer, groteterre à labour de Groote Geer          Schoonveld406      12
Geer, groteGrote Geer 1824- teelland 12 lop.        Heikant   17     5052
             1775
Geer, grotezie: Spreeuwenburg                      5123    97    53v
Geer, grotede Groote Geer 1792               Bosschebroek 5123    102    209
             Groote
Geer, groteteulland de 1791 Geer [1 lop. bos en heikant]  Cromvoirt - 8      [zwaar beschadigd archief maar wel gerestaur
                                    maatboek 182
      de
Geer, kleine Kleine Geer 1885                     5117
                              polder van Maurick   144    69
Geer, kleineeen perceel1846                Vught - Bosschebroek 39
              hooiland 3 bunders genaamd de Kleine Geer5117           66
Geer, kleineeen bunder1840de Kleine Geer                5117    33    64
Geer, kleine       1791
      teulland genaamd de Kleine Geer [10 r. heikant]Cromvoirt - 8      [zwaar beschadigd archief maar wel gerestaur
                                    maatboek 182
      de      1792
Geer, kleine Klijne Geer met de dammen           Bosschebroek 5123    102    209
Geer, tweede       1837
      pacht van een perceel teelland genaamd de Tweede Geer    5117    30    55
             1639
Geerakker seecker stuck ackerlants genoempt den Geeracker        belending: den gemeijnen Meulenwech
                              Sint Peter - 5123    48    321
Geerakker een parceel1742                        5123    88
              teuland genaamt den Geerakker ter plaatse in ´t Schhoonveld    263v
Geerakker een perceel1767 teulland den Geerakker            5123
                              int Schoonveld     55    56v
             1685               Sint Lambert
Geerakker een stuck ackerlants genoempt den Geeracker 2 1/2 lop. 5123       49    20 bis
Geeren          1842
      verkoop van schaarhout op stam opde Geeren   Vlasmeer 5117      35    16
Geerhoek de weij met1762 de Geerhoek                  5123    90    89
             1646               Sint Peter 5123
Geerhoek een stcuk ackerlants genoempt den Geerhoeck met een beemptien daeraen   48    467
Geerke          1812
      bouwland het Geerke              Vlasmeer 406      12
Geerke          tegen
      het Geerke 1885 de Donk met de Dammen polder van Maurick  5117    144    69
      d       1735               bij het huis den Vlasakker
Geerstukskerie diversche stukken lants het derde genaamt het Geerstukske5123    134    z.f.
      lancx     1582
Geetruidenhoeve neven de Geertruydenhoeff         Cromvoirt 5123     72    z.f.
Gelendonk uit het goed1396                 BP 1180-558
              die Ghelendonc tussen Den Bosch en Vucht 360      325
             1396               op het einde van uit de1180
                                    BP     windmolen
Gelendonk een cijns van 25 oude schilden uit het goed die Ghelendonc en de Vuchterdijk 558
Geluk           1795
      teulland genaamt 't Geluk                  5123    117    14
Geluk           1467
      land 't Geloect                       1236-195 325
                              Vught - BP 360
Geluk           1812
      terre à labourhet Geluk            Hoeven    406    12
Geluk, groot       1812
      prairie Groot Geluk              Vliert    406    12
Geluk, groot       1824
      Groot Geluk - weijde 5 lop. 12 r.       Vliert    17     5052
             Geluk
Geluk, kleinprairie Klijn 1812               Vliert    406    12
             1824
Geluk, klein't Klein Geluk - weijde 1 lop. 25 r.      Vliert    17     5052
Gelut           1761
      lant genaemt het Gelut                   5059    70    25v
      Gemeenschapsweg tussen lunet I en het fort Isabelle
Gemeenschapsweg 1848                          FDV
      groesgrond met      A     0098
Gemeente = Gement 1844houtgewassen te rplaatse genaamd de Gemeente 37  5117         57
      idem
Gemeente of Gement 1832                  kaartblad Cromvoirt C.3
Gemeentensdries      1794                     5123    en    93v
                              zuijd het Molensteegje 58 noord de Gemeentensdries
Gemeenteweg idem     1861    B          Cromvoirt PB      5843   kaart
      idem
Gemeentewetering     1832               kaartblad Cromvoirt B.1
      Gemeentens- of Polderwetering
Gemeentewetering     1832               kaartblad Cromvoirt A.2
Gemeentje een perceel1909                  groot - B 3062 en
                                    5067
              weiland genaamd het Gemeentje Vught 1.24.20 ha B 3063  10
             1842
Gement verkoop van heide in het gehucht Molenven en Gemeente      5117    35    67
             1482                     BP     1252
Gemeynt 8 kampen van d egemeynt int Vuchterbroeck ts. die Oetheren en de galg [10morgen]   387
             1520
Gemeynt tribus virgatis vuytfangh de comitate de Vucht Sint Lambert   9     226    42v
Genk    te Gheynt 1390                       BP     1179   313


                          Page 44
                          export


Gent          1793                Vught    5123   177a
      huijsinge stallinge met ap en dependentien onder de Waaterkant genaemt de Gent  2
Gent          1444
      een stuk land in die Ghent                  360    325
                              Sint Lambert - BP 1214-57v
Gent          1808                Waterkant66 5123
      ter plaatse genaamt de Waterkant - oost: de Gent of gemeene straat 183a     66
Gent          1609                Sint Peter 5123
      een ledich hoffstadt ter plaetssen gemeynlicken gehten aenden Gent47       27
Gent           te Gheynt
      een beemd 1474                 St.Lambert BP     1253   295
Gent    in den Ghent1406                       BP    1185   424
Gent          1444
      een stuk land in die Ghent           St.Lambrecht BP    1214   57v
Gent          1636                Sint
      tot de gemeijne Groenstraet geneompt de Gent Lambert     5123   48    134v
Gent    te Gheynt 1390                        BP    1179   313
Gent          1406
      in den Gheynt                        BP    1185   432v
Gent           ter plaatse die Ghent
      een beemd 1479                 St.Lambert BP     1248   198v
Gent          1634                Sint Lambert 5123
      seeckere halffve huijsinge en hoff een loopensaet ter plaetse aen de 48Gent   270
Gent          1425
      uit een beemd die Ghent             Sint Lambert BP    1195   43
Gent          1732                       5123   86    268v
      een half huijs ende hoff aen den Waterkant ter plaatse genaemt de Gent ca. 10 roeden
Gent    in den Ghent1410                       BP    1187   431
Gent          1772
      huis met toebehoren genaamd de Gent       Waterkant 5123     55    168
Gent          1412
      in die Gheynt                        BP    1188   246v
Gent    op Gheent 1416                        BP    1190   130
Gent    op Ghent 1418                        BP    1191   48
Gent    in den Ghent1406                       BP    1185   424
Gent          1424
      aen den Gheijnt                 Sint Lambert BP    1194   135v
Gent          1656                       in de
      heeft getimmert seeckere nieuwe huijsinge op haren hoff 5123 Gent 49       87v
Gent          1406
      in den Gheynt                        BP    1185   432v
Gent          1793                Waterkant 5123
      een huijsinge twee tuijnen en stallinge genaamt de Gent groot 13 r. 58      69v
Gent          1638
      seeckere huijs ende hoffstadt ter plaetse genoempt in de 5123Gent   72a    z.f.
Gent          1761                Dorp
      huijsinge ende hoff ter plaetsche genaemt de Gent      5123   54    335
Gent          1731                tussen de twee kerken 64 de Gent 83v
      een plaisante welgelegen sterke hegte huijsinge met sijne5123 kaameren in
Gent          1423
      twee huizen met erf en tuinen - die Ghent          BP    1194   4
Gent, hoge de Hooge Gend1835                Waterkant 5117     28    122
Gent, kleineKleine Gent1832                 kaartblad Vught B.1
Gent, kleineGroote Gent 1832                kaartblad Vught B.1
Gent, lage de Lage Gend 1835                Waterkant 5117     28    122
Gentdijk schaarhout 1886 te rplaatse langs den Gentdijk         5117   145    128
Gentsestraat      1395                Sint Lambert -     325
      cijns van 10 schillingen uit een hof in die Gentschestraet 360BP 1180-380
      in     1393
Gentsestraat die Ghentschestraet                     BP    1180   380
      een     1395
Gentsestraat hof in die Gentschestraet           St.Lambrecht BP    1180   380
Gentsestraat      Grotren Hoff ts. de weg die Helle tot die Ghentstraet
      land in den 1491                St.Lambert BP     1260   235
      on     1390
Gentsestraat die Gheyntschestraet              St.Lambert BP     1179   374
      in     1393
Gentsestraat die Ghentsestraet                      BP    1180   380
      in     1390
Gentsestraat die Gheyntschestraet                    BP    1179   374
            Groten               Sint Peter - 360
                                     BP
Gentstraat land in den 1491 Hoff tussen die Helle tot die Ghentstraet 1260-235   325
      alhier   1702
Gerechtkamer tot Vucht bij de Gerechtkamer                5123   81    10v
      Gerrit Willemsstede 2 lop. 19 r.
Gerrit Willemsstede 1718                  Cromvoirt 5062     73    17
Gerstakkers       1849                Heikant
      verkoop van schaarhout en willigenboomen op de Garstakkers  5117   42
      prairie   1812
Gescheurde Haas de Gescheurde Haas en het Heuveltje Taalstraat 406         12
      in de Ham en Rijskampne genaamd de Geuren of Adriaan Damenkamp
            1791
Geuren of Adriaan Damenkamp                 Cromvoirt 5123     67    181v
Geuzendijk       1848                       FDV
      van Giel Woutershaverlant groot 2 lop. 22 1/2 Cromvoirt 5062
Giel Woutershaverland1718                  r. 28v         73
      den Giersbergschebeemt aen d'ander sijde Cromvoirt 5123
Giersbergsebeemd    1675                            49    335v
            1460
Glasman 1/4 deel van d ebeemd die Glasman                BP    1230   338v
      huis    1501
Go[e]dsakker erf en hof geheyten Goedsacker         St.Lambert BP     1269   159
      h      1501
Goedsakker uis erf en hof geheyten Goedsacker              360    325
                              Sint Lambert - BP 1269-159


                          Page 45
                          export


Goetsakkervan Goetsacker                       200    1427   14
      groesland en houtgewas genaamt Goosendriesje 3 lop. 29 r.
Goosendriesje      1795                    5123    117    12v
      terre     1812
Goossensdries à labour de Goossensdries         Hoeven    406    12
      terre     1812
Goossensdries à labour Gosensdries           Hoeven    406    12
      tegen Goyaert Franckencamp
Goyaart Frankenkamp 1620                Cromvoirt 7519     113    302
      uit 't erf  Nuwe
Graanwei, nieuwe die 1413 Graenweij                 360    325
                            Vught Sint Peter - BP 1188-264
             1428
Graanwijk vruchtgebruik in 't bouwland tGraenwijc          Vughtse Akkers - bP 1199-fol.45
                            Sint Peter - 360    325
             1428              St.Peter BP
Graanwijk haar vruchtgebruik in 't bouwland tGraenwijc inde gemeyn akkers    1199   45
Graanwijk 't Graenwyc1423                Sint Peter BP      1193   443
Graanwijk, nieuwe                          BP     1188
      een cijns 1413                St.Peter BP
Graanwijk, nieuwe van 18 penn. uit 't erf die Nuwe Graenwijc          1188   264
             1383
Gravewijk die Vlierdersbeemt by den Gravewyc             BP     1177   85v
      de Nieuwe Grindweg naar Sint Michielsgestel
Grindweg, nieuwe     1848                    FDV
      de kooiman1628 van
Grobbendonkse vogelkooi Grobbendonks vogelkooi     Cromvoirt 7519     25    765
Groen   bois het Groen1812              Bergenshuzien406    12
Groen   een perceel1857     E     0446    81 Oorbroeken
                                   en 50
             schaarbosch genaamd het Groenwijk roeden 319 ellen 454
Groen          1812
      bois tailli het Groen            Schorvoort 406     12
Groen   een perceel1847     D     0446    81 Oorbroeken
                                   50 ellen
             schaarbosch genaamd het Groenwijk roeden 5117     40
      v       1844              Bergenshuizen
Groenenbos erkoop van schaarhout op stam in het Groenenbosch 5117        37    110
             1437                    BP
Groenewegtussen Ywan Stierken en den Gruenenwech Sint Peter - 360 1207-117   325
             1424
Groenewegland ten Rode aen die Gruenenwech       St.Peter BP       1195   61
      een beemd 1389
Groeningsbeemd      op Gruenincsbeemt             BP
                            Sint Peter - 360 1178-71325
      een steeg aldaar in Gruenincshoeve
Groeningshoeve      1395              BP 1180-375 360    325
      vijf stukken 1383 op Gruenincxhoeve
Groeningshoeve      land                    BP     325
                            Sint Peter - 360 1177 - 37v
      vier loopense lants opte Groeninxehoeve
Groeningshoeve      1560              Sint Peter 5123     45    73
      deling    1410
Groeningshoeve van een steeg bij Grueningshoeve           BP     1188   300
      bouwland die Groense Akkers
Groense Akkers      1812              Schorvoort 406     12
      3 1/2     1699
Groense Akkers lopensen in de Groense Ackers             5123    76    z.f.
Groensehoef       1738
      houtverkoping in de Groensehoeff             5123    78    z.f.
      een parceel1809
Groensehoef, middelstein de Middelste Groensehoef    Schorvoirt 5123     118    z.f.
      onder     in de
Groensehoeve Vugt 1763 Gruensehoeve                 5123    138    146
      vijf     land
Groensehoevestukken 1383 op Gruenincshoeve              BP     1177   37v
      in de
Groensehoeve Groensehoeff1761                    5059    70    12
      vier     1565
Groensehoeve loopense lants opte Gruenenschehoeve Sint Peter 5123        45    167v
      een      1636              Sint Peter 5123     48
Groensehoeve stuck ackerlants metten houtwasche ende haijvelt omtrent de Groensehoeve   149
      twee     1761
Groensehoeve stucke lants onder de Gruentsehoeve 3.12.0       5059    70    11v
      een      1646              Sint
Groensehoeve hoeve lants genoempt de Groenschehoeve Pieter 9          230    54
      idem
Groensehoeve       1832              kaartblad Vught D.2
      bij
GroensehoeveGrueningshove1412              Sint Peter BP      1188   300
      een      1655              Sint Peter 5123
Groensehoeve stuck ackerlants 2 lop. 40 r. in de Gruensehoeve          49    72
      een
Groensehoeve perceel1775 akkerland op de Groensehoeve        5123    55    248
      bij      1423              Sint
Groensehoevede hoeve Grueninxhove en het slaghek aldaar Peter BP        1193   398
      op      1717
Groensehoevede Griensehoeve ofte Schorvoirt             5123    63    76v
      een      1743
Groensesteeg teulhuijs hofstad etc.                 5123    112
      ter      1708
Groensesteeg plaetse genaemt de Schorvoirt aen de Groensesteegh5123       108    42v
      wei      1491              Sint     BP
Groensesteeg in die Gruenincxstege met dat Moertsteegske Peter - 360 1260-280  325
      ackerlant de Kivit aen de Groensesteghe
Groensesteeg       1658                    Esch    325
                            Vught - RA 360 inv.nr.25 fol.138
      de      1832
Groensesteeg Groenschesteeg               kaartblad Vught C.2
      de      1832
Groensesteeg Groenschesteeg               kaartblad Vught D.2
      streckende 1676 de Groenschesteegh
Groensesteeg       tot op             Vught    5123    49    352v
             1646                    9     230
Groensteegeen stuck ackerlants den Heyecker aen de Gruensteghe aen die Pusenheyde 56
             1717                    5123
Groensteegeen gedeelte van den Boomgaertacker omtrent het Groene Steegje 63        44v


                          Page 46
                          export


      item de dammen
             1790                Schorvoort Groensesteeg
Groensteeg/Groensesteeg met schaarhout aan weerszijden van de5123          67    151
      d      1646
Groenstraat e Groenstraate streckende naer Esch              9     230    54
      v      1636                Sint Lambert 5123
Groenstraat an d egemeijne Kerckstraet tot de gemeijn Groenstraet genoempt de Gent 48    134v
      n      1717
Groenstraat iet verre van de Groenestraet                 5123   63    134v
      g      1643                Sint naer - 5123
Groenstraat enoempt de vs. straete Groenstraete streckende PeterEsch   Puisenhei 48    415
             1764
Groenwoudlangs de Bosschweg tot bij 't Groenewoud             360    325
                               Vught - RRG inv.nr.37 fol. 13
             1812
Groesakkerterre à labour de Groesakker            Schorvoort 406     12
             1761
Groesveld bij het kasteel [4 morgens]                   5059   70    1
      het Groot Gasthuijserf noortwarts
Groot Gasthuiserf                             200    1427   11v
      4 lopensen 1443Groet Janslant
Groot Jansland      land                       BP    325
                               Sint Peter - 360 1213-125v
      4 lopensen 1443 Groetjansland
Grootjanslans      lant in                     BP    1213   125v
      lant in   1761
Grootvadersakkerden Duijn genaemt Grootvadersacker int geheel 6.31.0   5059   70    102
      een parceel1657
Grootvadersakker                       Sint Peter 5123    49
             ackerlants gemeijnlick genoemt Grootvadersacker aen de Vlaschmeer  100v
      een parceel1801
Grootvadersakker                       Vlasmeer 5123
             akkerland met schaarhout genaamd Grootvadersakker 668   lop.   112v
      het     voor
Grote Armen hekken 1769 het land van den Grooten Armen    Vliert    5059   44    4v
      den     1770                Markt
Grote Armen hoff behoorende aan den huijsinge van den Grooten Armen    5059   44    8v
      een beemd 1389
Grueningsbeemd      op Gruenincsbeemt         St.Peters BP      1178   71
      een     1491                St.Peter BP
Grueningssteegwei in die Grueninxstege met dat Moertsteegske daarbij gelegen1260       280
       der Schootstede
             1718                Cromvoirt 5062
Guliam vanGuliam [vgl. Guillaume] van der Schootstede groot 3 lop. 21 r.      73    23
      d      1679                H. Geestbos
H. Geestbos en Boonacker in de Vuchtse Ackers a.z. den Sint Peter 5123       49    400
      verpachting1778de H.
             van
H. Geesthoeve of Armemhoeve Geesthoeve of Armenhoeve     Cromvoirt 5123     98    104v
      van     1842
H.Geestkamp den H.Geestkamp tot aan Schatdbergen Cromvoirt 5117           35    118
Haag           1466
      acker bij die Haige               Sint Peter 360     325
Haag           1389
      een stuk land die Haghe bij die Haghe             BP    325
                               Sint Peter - 360 1178-102v
Haag           1466
      land in die Haige                St.Peter GsB      710
Haag           1389
      een stuk land die Haghe by die Haghe       St.Peter BP      1178   102v
Haagakker een parceel1751                  Cromvoirt 5123
             teuland 1 lop 42 r. ter plaatse genaampt het Haagakker 54      61v
             1387
Haagbos twee stukken land op den Hagebussche               BP    325
                               Sint Peter - 360 1177-371
Haagbossen        1387
      twee stukken land op den Hagebussche       St.Peters BP      1177   371
Haak           1668                Cromvoirt 5123
      gelegen tussen erve genoempt den Haeck aen beijde sijden        49    278v
             1812
Haanakker prairie den Haanakker                      406
                               Vughtse Akkers     12
             1824
Haanakker den Haanacker - weide 4 lop.                  17
                               Vughtse Akkers     5052
             bij den
Haanwijk onder Vugt 1758 dijk over Haanwijk                5123   113    33
             1759
Haanwijk een houtbosje bij den dijk van Haanwoijk onder Vught       200    1452
             1780                       5123
Haanwijk belijdinge of visitatie op den huijse Haanwijk Sint Michielsgestel/Vught  140    169
Haanwijk         1848                       FDV
             1759                onder    5123    Sint   15
Haanwijk de heerhuijsinge en hoffsteede genaamd Haanwijk de heerlijkheden66 Michielsgestel, Gemonde en Vught
      verpachting1849een hooiveld in den Ham genaamd Haarkensmorgen
Haarkensmorgen      van                Deuteren 5117     42    67
      een perceel1842
Haarkensmorgen                        Cromvoirt 5117
             hooiland in den Ham genaamd Haarkensmorgen        35    79
      idem
Haarkensmorgen      1861    B      0134    Cromvoirt PB      5843   kaart
Haasje          1761
      een stuk lant genaemt het Haeske 1.38.0            5059   70    50
Haasstad een perceel1776 teulland genaamd de Haasstad Cromvoirt 5123        55    266v
      zie     1835
Haesers stal onder Piacenza                        5117   28    15
             1780
Hagelkriuis zie onder Haanwijk 1780                    5123   140    169
Hagelkruis een parceel1783                        5123   177a
             teulland ca 3 lop. genaamt de Broodren ter plaatse 't Hagelkruijs  11v
             1779
Hagelkruis ackerland genaamt het Hagelkruijs               5123
                               Vughtse Akkers     115    178
             1799
Hagelkruis Aart Geenenland bij 't Sluijske                5123    het   4v
                               bij den dijk nu genaamt177aHagelkruijs - Vughtse Akkers
             1812
Hagelkruis terre labourable Hagelkruijs           Eentje    406    12
             1466
Hagelkruis bij Hagelcruijs                        360    325
             1466
Hagelkruis land bijt Hagelcruijs                     GsB    710
             1761
Hagelkruis vant lant genaemt het Hagelkruijs               5059   70    78
             teelland 1 lop 38 r.
Hagelkruis Hagelkruys 1824                  Eentje    PB    5052


                         Page 47
                           export


             1598               Sint Peter 5123     46
Hagelkruis een sestersaet lants te rplaetssen gemeynlycken geheijten aen 't Hagelcruijs   59
             1646
Hagelkruis vuyt een stuck ackerlants aent Hagelcruys          9      230    2
             1589               Eentje   5123    72
Hagelkruis item een stuck lants aent Haegelcruijs roebehoorende den H.Geest van sBosch z.f.
Hagelkruis een perceel1771teulland genaamd het HagelkruijsEendje    5123    55    116v
Hagelkruis een parceel1669                 het Peter -5123 lop. 49
                                    in de
             ackerlants gemeijnlick genoempt SintHaegelcruijs 5Vuchtse Ackers 289v
             Broodren gelegen in het Hagelkruijs
Hagelkruis teulland de 1783                Vught    5123    56    241v
             1646                     5123
Hagelkruis een stuck ackerlants genoempt het Hagelcruijs vijff loopensaet     48    449
             1779               Vught
Hagelkruis akkerland het Hagelkruijs in de Vughtse Akkers aan den dijk 5123    56    47
      lant neffens1761Steegske vant Hagelkruijs 1.10.0
Hagelkruissteegje     het                     5059    70    78v
      de helft   1802               in  Wolfskamer
                                    5123
Hagelwei, kwade in een parceel met houtwasch genaamt de Kwade Hagelweij 177a    2 lop.  3v
      een parceel1802
Hagelwei, kwade      genaamt de Kwade Hagelweij 3 lop.      in de    59
                              Vlasmeer - 5123 Wolfskamer    92
      v       1840
Hagenakker erkoop van schaarhout op den Hagenakker Vlasmeer - 5117         33    13
                                    de landerijen van Slangenwortel
Hagenakkers       1846
      verkoop van schaarhout staande om de HagenakkersHeikant   5117    39    36
Hal           1406
      Halle een hoeve op Enode                  BP     1185   178
Hal           1406
      Halle een hoeve op Enode                  BP     1185   178
Hal           1763
      een akker genaamt de Hal groot 2 lop.      Laagstraat 5123     66    77
             1676
Halbroek een koeijweijd egelegen int Halbroeck             5123    49    369
      een      slegt
Haldersebrug merge 1761 weijlant op het stroomke aen de Haldersebrug  5059    70
      w       1761
Haldersedijk eijlant buijten den Haldersen Dijk 3.0.0         5059    70    2
      p       vant
Haldersedijk roprietaris 1761 lant aen den Haldersen Dijk 1.25.0    5059    70    3v
      p       vant
Haldersedijk roprietaris 1761 lant aen den Haldersen Dijk 1.25.0    5059    70    3v
      t       1783
Haldersedijkeulland gelegen aan de haldersedijk      Vught    5123    56    202v
      de      1796
Haldersestoepgespoelde gaaten aan den Halderschestoep         5059    44    54v
Halderseweg       1838
      verkoop van bomen langs den Halderschenweg         5117    31    13
      een parceel weijland aan de Nieuwe Halderseweg agter de Klijne Barrière
Halderseweg, nieuwe 1780                        5123    115    197
      een perceel akkerland aan de Nieuwe Halderseweg
Halderseweg, nieuwe 1776                        5123    55    289v
      van den    1803
Haldersewiel, oude oud Haldersewiel tot aan 't Karperwiel       5059    44    140
             1686               op de Hoevengenoempt den Halfgalch bis
Halfgalg 1 mergen slecht hooijlant bij 't fort Isabelle neffens d'erve 5123    49    25
             rhnt
Halsbroek omtrent vie 1794hoijland in 't Halsbroek           305     1974
             1694
Halsbroek ter plaetse geneoempt 't Halsbroeck             5123    80    z.f.
      de      Barrier
Halse Barrière Halsche 1874                onder Boxtel5117    67    77
             1832
Halsebroekhet Halsche Broek                kaartblad Vught C.2
             1761                     5059
Halsebroek5/6 parten uit weijlant aent Halsbroek groot int geheel 12.0.0      70    11v
Halsebroekeen perccel1838       het
             hooiland inC Halsbroek0685          5117    31    37
Halsebroekeen perceel1844                 Bergenshuizen
                                    bunder
             weiland in het Halschbroek groot ongeveer 2 5117     37    87
             Halsbroek genaemt den Block 4.0.0.
Halsebroekhooijlant int 1761                      5059    70    17
Halsebroektussen de straat en 't Halbroeck               BP     1248   229
             1761
Halsebroeksesde part int weijlant gelegen int Halbroek         5059    70    109
             1717
Halsebroeken stuck hooijlants ses lopense int Halbroeck        5123    63    137
             1639                Halbrouck
Halsebroekhet Moerbeemdeken ter plaetsen geheten het Sint Peter 5123        48    329
             1761
Halsebrug twee stukke lants naer de Halsebrugge 12.38.0        5059    70    6v
             1629
Halsebrug een houve lants omtrnet de Halschebrugge           9      228    31
             1424               St.Lambert BP
Halsebrug hoeve 'tguet tot Enode] ts. die Halsche Brugge en Sinterklaasstok 1194       162
             1424
Halsebrug de hoeve tot Enode bij die Halschebrugge           BP     1194   100
             1410
Halsebrug op Enode by de brug van Halle                BP     1187   84
             1414
Halsebrug op Enode by die Halsschebrugge                BP     1189   242
             1832
Halsewaterhet Halschewater                 kaartblad Vught C.2
             1849
Halswater proces verbaal mbt verdedigingswerk achter het Halswater   5059    584b
Halve Maan        1838               Piacenza 5117
      verkoop van mastbomen op stam in het bosch de Halve Maan        31    23
      de
Halve Maan Halve Maan  1861    B     0058    Cromvoirt PB      5843   kaart
Halve Maan        1778
      een halve morgen lands genaamt de Halve Maan  Cromvoirt 5123     66    204
Halve Manen       1861
      moeras de Halve Manen   B     0061    Cromvoirt PB      5843   kaart


                          Page 48
                         export


Ham          1629
      uyt eenen hoijbeemt gelegen in den Ham     Sint Lambert9     228    32v
Ham          1696
      de penningmr. van den polder van den Ham en Rijscampen   9     231    9
Ham          1861
      sectie B genaamd den Ham            Cromvoirt PB     5843    kaart
Ham    40 mergen hoylant onder 't Vuchterbroeck in de polder BP       1240
Ham          1544                Bussersloot
      weiland in den Ham zich uitstrekkende tot aanSint Lambert 221    522
Ham          1659                      BP
      40 mergen hoylant onder 't Vuchterbroeck in de polder van den Ham 1590     76v
Ham          1619
      twe emergen lants in den Ham                305    1971-f
            1556
Ham, hoge den Hoogen Ham                 Cromvoirt 7519    1     7v
            1560                Sint Lambert
Ham, oude een camp hoijlants omtrent vier mergen in den Ouwen Ham   5123   45     89v
            Ham
Ham, oude den Auden 1424 en de Oetheren                BP    1194    216v
            1633
Ham, oude een stuck lants gelegen in den Ouwen Ham Cromvoirt 5123        79     z.f.
            1556
Ham, oude in den auwen ham                Cromvoirt 7519    1     7v
            1803
Hambak tusschen den Hambak en Hoge Vonder               5123   177a    7
      desselfs Hameekensakker 2.28.0
Hamekensakker     1761                      5059   70     44
Hamer         1718                Dorp    5123
      een huijsinge en hof etc. groot 2 lop. aen de Lind genoemt den Hamer 63     260v
            1884
Hamsebak drie hectaren tot aan den Hamschen Bak      Dueteren 5117     143    64
Hamsebak den Hamsen Bak1800                Cromvoirt 7519    2     121v
            1620
Hamsedijk arbeiders die hebben gewerkt aan de HamschendijkCromvoirt 7519    113    307
      de     1861
Hamsepolder Hamsche Polder                Cromvoirt PB     5843    kaart
      de     1832
Hamsepolder Hamschepolder                 kaartblad Cromvoirt B.1
      de      lage
Hamsepolder, hoge en 1556 Hamsepolder           Cromvoirt 7519    1     7v
      de hoge 1624
Hamsepolder, geërfden van de Hoge en LageHamsepolder   Cromvoirt 7519    7     287
      de lage   lage
Hamsepolder, hoge en 1556 Hamsepolder           Cromvoirt 7519    1     7v
      de lage   1624
Hamsepolder, geërfden van de Hoge en Lage Hamsepolder   Cromvoirt 7519    7     287
      e      1638                Sint Lambert
Hamsesteegen stuck hoijlants aen de Hamsche Stege vijff mergen 5123       48     304
Hamsesteeg       1617
      tusschen Oteren de Hamschestege ende Vlymen  Cromvoirt 7519    25     740
            1757                Cromvoirt - 5123 van 66 Ham 16v
Hamsevliet ter plaatse genaamt de Kinderham zuid: de Hamsche Vliert  polder  den
      de Hamsewetering
Hamsewetering     1801                Cromvoirt 7519    7     475
            1737                Cromvoirt 5123
Hamskamphooij oft weijlant op den Hoogen Vondel genaemt den Hamscamp 111          102v
      t
Hamskooikeegenover 't1800Hamskooijke           Cromvoirt 7519    7     472
            1861
Hamsloot Hamsloot of Doode Wetering B           Cromvoirt PB     5843    kaart
            1807
Handwijzer boerebouwhuizinge de Oude Hut bij den Handwijzer      5123   183a    28v
            1806
Handwijzer teullant op de hoeve aan den Handwijzer          5123   117    230
            1819
Handwijzer voor 't Huisje ten Halve tegenover den Handwijzer     5059   45     33v
            1797
Handwijzer de baan van den Handwijzer op de Lovertsebrug Cromvoirt 5059    44     56v
      de
Hanenbraak Hanenbraeck 1520                      9     226    4v
      teulland genaamd den Hannickenacker inhet Schoonvelt 5123
Hannekenakker     1780                Vught         56     94
      teulland genaamt den Hannikenacker met opgetimmerde wooningen 58 Barakken
Hannekenakker     1798                Schoonveld5123     de    276v
      item een parceel genaampt de Hannekensakker
Hannekensakker     1752                      5123   89     203v
      zie Vliert 1752
Hannekensakker                            5123   54     101
      terre    1812
Hannenakker à labour Hannenakker             Eentje   406    12
Hannenerf van sHannenerve                       200    1427    5v
      den     1798                huijsinge genaamt   177a
Hannikenakker Hannickenacker met daarop getimmerde Schoonveld5123 de Barakken 3 lop.    4v
             weij                mergen gen. den Hanskamp
                                   5123   115    161
Hanskamp een parceel1778 of hoijland in een kamp van 9polder van den Ham - nieuwe Vlijmensedij ken de Rijnsert
            1757
Hanskamp drie mergen genaampt den Hanscamp              5123    Cromvoirt 177
                             in het Boschvelt omder65
      een perceel1870
Hanswijkenakker           D     0119    D 1.31.0 en 121
             teelland genaamd Hanswijkenakker119, 120 5117     63     41
      van     1861
HanswijkenveldHanswijkenveld A         0112    Deuteren PB      5843    kaart
      2 1/2    1874
Hanswijkenveld hectaren Hanswijkenveld          Cromvoirt 5117    67     34
      verkoop van kanadasbomen op stam op Hanswijksakker 5117
Hanswijksakker     1842                Heikant        35     11
      een
Hanswijksveld perceel1846                 Cromvoirt 5117     de
             hooiland onder Deuteren genaamd Hanswijksveld naast 39 Oude Hoef 69
Hardste        1761
      twee ackeren genaemt de Hartste groot 2.45.0        5059   70     35
      het 1e   1859
Harense Velden lot van een perceel de Harense VeldenVught       5117   52     49


                         Page 49
                          export


            1761
Haringpoel desselfs Heringspoel 1.25.0                 5059    70     5
      e      teulland genaamt Haringspoelt 2 lop. Vughtse Akkers - 183a de Oude Baan
Haringspoel en parceel1807                 in de    5123    oost:   31
      t      1805
Haringspoeleulland genaamt Haringspoelt                5123    oost   95
                              in de Vughtse Akkers - 106 de Oude Baan
      e      1839    C
Haringspoel en bouwland 0.75.60 in de Vlierd 0143
                        genaamd de Haringspoel
                              Vliert   5117    32     78
      d      1761
Haringspoel e helft in de Heringxpoel                 5059    70     79
      i      1761
Haringspoeln het lant genaemt den Heeringsx Spoel 1.44.0        5059    70     58
      een weij
Haspeldekkerswei en 1799                  Bergenshuizen
            heijveld genaamt Haspeldeckersweijde      5123    58     339v
            1794
Haspeldijk de calverweij aan den haspeldijk              305    1974
            1812
Haveland terre labourable het Haverland                406
                              Bergenshuizen     12
            1735                      5123
Haverakkeritem een stuk lands genaamt den Haverakker naast het huis den Vlasakker 134    z.f.
      1 ha    1885
Haverdammen 40 a de Haverdammen                    5117
                              polder van Maurick   144    69
      een     1760                Cromvoirt - 5123
                                    Deuteren 66
Haverdijk, hoge halve morgen hoij off weijlandt genaamt de Hooge Haverdijk          35v
Haverdonk een perceel1771hooiland genaamd de Haverdonk Deuteren 5123       55     129
       hoge   1885
Haverdonk,2 ha 83 a den Hooge Haverdonk                5117
                              Groot Deuteren     144    74
       hoge   1763                Cromvoirt
Haverdonk,3 1/2 mergen hooijlandt genaemt de Hooge Haverdonk 5123         138    144
       hoge    hooi-               Dueteren 5123
Haverdonk,een parceel1808 en weiland genaamt den Hooge Haverdonk 4 1/2 morgen   182    39
       lage    mergens lands genaamt de Lage tot Deuteren gehugte van Cromvoirt
Haverdonk,1/3 part in 61784                 Haverdonk 5123    116    84
       lage    lands
Haverdonk,ses morgen1775 genaamt de Lage Haverdonk     Deuteren 5123     66     160
      1/2 mergen hoijland genaamt de Hooge Haverdonken Hoekcamp a.e. Baekersveldekens onder Deuteren
Haverdonken, hoge 1775                   e.e. den 5123     115    97
             groesland genaamd den Haverdries
Haverdries een parceel1738                 Schoonveld5123     88     98v
            1752
Haverdries ter plaatse genaampt het Schoonvelt genaampt den Haverdrieds5123    89     239
      land de   1769
Haverkamp, hoge Hooge Havercamp                    5059    44     7
            1812
Haverland terre à labourHaverland             Schorvoort 406     12
            1718
Haverland Ariaen Freijse vant Haverlant 2 lop. 26 r.    Cromvoirt 5062     73     7v
            1715                genaemt het Haverlant
                                    5123
Haverland 4/5 in een parceel teullant 2 l. 35 r. gemeenlijkBergenshuizen     109    1v
            1387
Haverland land dat Haverlant                      1177-270v 325
                              Vught - BP 360
            1761
Haverland het Haverlant 3.0.0                     5059    70     22v
            1560                Sint Lambert - Cromvoirt
Haverland drie loopense lants te rplaetsen genoemt int Haverlant 1523       45     57
Haverland een perceel1844                 Bergenshuizen
             hofland genaamd Haverland 83 roeden      5117    37     87
            1387
Haverland land dat Haverlant                      BP     1177    270v
                              in Wargartshusen - ts. jonkvr.Margriet Moedels en Ghysbrecht Janss
            1500
Haverland land int Haverlant                St.Peter BP      1268    23
            1567
Haverland een stuck lants genomt tHaeverlant              5123    45     205
            1783
Haverland het Haverland gelegen in Bergenshuisen      Vught    5123    56     229v
            1676                het Haeverlant
Haverland een stuck ackerlants een loopense genoempt Cromvoirt 5123        49     357v
      oud     1812
Haverland, terre à labour Oud Haverland                406
                              Bergenshuizen     12
      oud     1809
Haverland, zie onder: Bus                       5123
                              Bergenshuizen     69     86 e.v.
Haverstreep       1812
      idem de Haverstreep              Eentje   406    12
Haverstreep       1761
      desselfs Haverstreep of Kalverweij 3.14.0         5059    70     4
Haverstreep       1824
      Haverstreep - teelland 6 lop.         Eentje   17     5052
Haverstreep       1824
      Haverstreep - teelland 3 lop. 38 r.      Eentje   17     5052
      terre    1812
Haverstreepje à1a labour het Haverstreepje         Eentje   406    12
      bij     1775
Haverstrepen het heerenhuijs twee prceelen genaamt de Eentje      5123
                              Haverstreepen     140    32v
      dijk    1856
Haverstrepen langs de Dommel Haverstrpeen         Maurick   5117    49     68
      een     hooijland genaamt de Leege Haaverdonk - Bosscheveld en Maij 149
Haverveld, lage parceel1778                Deuteren 5123     147
      bouwhuijs 1761                       5059
Haverveld, voorste hoffstad en aengelagh met het Voorste Haeverlandt 0.37.0    70     17
            1411
Hazeldonk erf die Hazeldonc                      360    325
                              Vught Sint Peter - BP 1187-273v
      H      1824
Hazenakker azenakker bouwland 5 lop.                  Vughtse Akkers
                              Eentje in dePB     5052
      H      1824
Hazenakker azenacker - teelland en weiland 8 lop. en 1 lop.Vliert   PB     5052
      een
Hazenakkertje parceel1805                 Vughtse Akkers
             teulland genaamt het Haazenackertje      5123    60     13v
            1560                Sint Peter
Hazenberg een stuck lants in den Duijn geheiten den Hasenberch 5123        45     74
            1473
Hazenberg bouwland den Hazenberch             St.Peter BP      1243    121
            1841
Hazenbos verkoop van schaarhout en bomen op stam inHeikant       5117
                              het Hazenbosch    34     15


                          Page 50
                          export


            1589
Hazewind dat goet Joncker Ghysbert Heijm genoempt den Hasewint      5123   72     z.f.
Hee           1781                       2 lop.
      eenen akker aan den Konijnsberg genaamt de Hee groot 5123 26 r. 67         28v
Heen          1736                       5123
      seekere huijsinge en hoff staande in de Tatelstraat omtrent de Heen 87       152
      de Heer van IJserencamp genoempt den Wollfart
Heer van IJserenkamp 1621                  Cromvoirt 7519    113    373
      eene     tot op
Heerbaan, oude eijnde1748 de Oude Heerbaan                5123   89     130
Heerenbeek       1841     erf
      bouwmanshuis stal en E genaamd Heerenbeek
                         0030    Heikant   5117   34     82
            1805
Heerensweiteul- en groesland genaamt Heerensweij             5123   106    gewezen Grote Barrière
                               langs den Steenweg tegenover de 259
            1806                 langs den 5123    183a    2v
Heerensweiverkoop van teulland genaamt Heerensweij 22 lopensen steenweg tegensover de geweese Groote Barrière
            1806                 tegenover de gewezen 60
Heerensweiteulland genaamt Heerensweij langs den steenweg 22 lopensen  5123         69v
                                          Groote Barrière
            1805
Heerenwei teulland genaamt Heerensweij                  5123   144    219
                               langs de steenweg tegenover de Grote Barrière
      een     1717                 lop. 14 r. 5123
Heerkensakker stuck teullants genaemt Heerkensacker 1Sint Lambert - Cromvoirt   63     119
      de      1756
Heers, hoge Hooge en Laage Heers thans tot een reguliere bosgagie    5123   137    112
            1756
Heers, lagede Hooge en Lage Heers                    5123   137    112
      twee campen genoempt Heerschopscampen 7 mergen 7519
Heerschopskampen 1619                    Cromvoirt       109    7
            1569                 Bosch aende Heerstraet
                                     5123
Heerstraat streckend evan den erve des heijlichgeest tenbelending bij de Huisakker 45     213
Hees          1466
      acker die Heese                  Sint Peter 360    325
Hees    land die Heze1384                       1177-167 325
                               Vught - BP 360
Hees          1466
      acker die Heese                        GsB    710
Hees    land die Heze1384                       BP    1177    167
            1812
Hees, hogeterre labourable de Hooge Heest          Eentje   406    12
            1751                 Vughtse Akkers
Hees, hogeteulland genaamt de Hooge en Leege Heeze 11 lop. 2 r. 200        1450
            1824
Hees, hogeHooge Heesch - teulland 3 lop.           Eentje   PB    5052
            1751                 Vughtse r. 5123
Hees, hogeteulland genaamt de Hooge en Laage Heese 11 lop. 2 Akkers        65     71
            1751                 lop. 2 r. 200
Hees, lage teulland genaamtde Hooge en Leege Hees 11Vughtse Akkers         1450
            1812
Hees, lage terre labourable de Lage Heest          Eentje   406    12
            1824
Hees, lage Laage Heesch - teulland 3 lop.          Eentje   PB    5052
            Hooge                 2 r.
Hees, lage teulland de 1751 en de Laage Heese 11 lop.Vughtse Akkers   5123   65     71
            1834
Heesakker klompboomen staande op den Heesakker groot 80 roeden      5117   27     177
      hoge    1761
Heesakker,hoogen en leegen Heesacker 11.2.0               5059   70     1
      lage    1761
Heesakker,hoogen en leegen Heesacker 11.2.0               5059   70     1
Heesakkers       1769
      teulland genaemt de Heesakkers 2 1/2 lop. Cromvoirt 5123        139    91v
Heeschedijk       1718
      eenen acker teulland a.e. den Heeschedijk Sint Peter 5123        63     237
            1804
Heesehof de voetpat aan Heesehof               Cromvoirt 5059    44     161
Heesenhof een parceel1767teulland genaemt den Heesenhof Cromvoirt 5123       66     95v
      een stuck lants geheyten in die Driebrucht genoemt Heesterbusselen79
Heesterbusselen     1540                 Sint Peter 5123         z.f.
            1838
Hegakker verkoop van haver op den Hegakker          Sparrendaal 5117   31     72
Hei           1812
      terre à labour Heij                Schorvoort 406    12
            1808
Hei en Daalgrond en land van zijne buijtenplaats Heij en DaalVlasmeer 5123     183a    46
            1802                 Vlasmeer 5123
Hei en Daalbelijding of visitatie van de buijtenplaats Heij en Daal        144    91v
            1702
Hei, kwade een stuck heijvelt genaemt de Quaetse Heij Cromvoirt 5123        50     125
            1812
Heiakker prairie Heijakker                  Eentje   406    12
Heiakker tussen den 1650Heijacker en de Oude Baen            360    325
                               met recht op de gemeijnt van Esch
            1812
Heiakker terre à labour, bois tailli Heijakker        Hoeven   406    12
Heiakker bois 30 ans1812 Heijkamp                    406
                               Bergenshuizen     12
            1812
Heiakker terre à labour Heijakker en de Geer         Hoeven   406    12
            1812
Heiakker terre à labour Heijakker              Hoeven   406    12
            1812
Heiakker terre à labour den Heijakker                  406
                               Vughtse Akkers    12
            1812
Heiakker bois tailli Heijakker                Hoeven   406    12
            1566                       5123
Heiakker een stuck ackerlants genoemt den Heijecker Sint Lambert - Cromvoirt    45     190
            1559
Heiakker een stuck lants geheiten den Heijecker       Sint Peter 5123    45     49v
            van                       5059   70
Heiakker proprietaris 1761de helft vant lant in den Heijacker in 't geheel groot 4.12 1/2.0 7v
            1824
Heiakker den Hijacker - weide 1 lop. 25 r.          Eentje   PB    5052


                          Page 51
                           export


            1479
Heiakker tussen de straat en den Hayecker                BP    1248    229
            1761
Heiakker desselfs Heijacker 10.2.0                    5059   70     9v
            1646
Heiakker vuyt een stuck ackerlants genoempt den Heyecker         9     230    33
            1761
Heiakker lant in den Heijacker 3.22.0                  5059   70     34
Heiakker een perceel1780                  Cromvoirt
             teulland deel uitmakend van den Heijacker 5123      56     86
            1670
Heiakker een stuck ackerlants geneoempt den Heijacker 12 lop. 405123   r.    72     z.f.
Heiakker een parceel1793                  Vughtse Hoeven
             teulland genaamd den Heijakker 13 lop. 36 r.5123     68     5
            1670                Sint Peter - omtrent den wintmolen295v
Heiakker een stuck ackerlants gemeijnlick genoempt den Heijacker5123        49
            1791                Cromvoirt - 8
Heiakker teulland genaamt den heijacker [1 lop. 41 r. heikant]           [zwaar beschadigd archief maar wel gerestaur
                                     maatboek 182
      teul-, groes- en heijland genaamt den Agterste Heijacker 5123
Heiakker, achterste 1804                  Vughtse Hoeven     177a    3
      een lopensaet inden Achtersten Heijecker
Heiakker, achterste 1599                  Sint Peter 5123    46     79
      teulland  1804
Heiakker, achterste genaamt Voorste en Agterste Heijacker        5123
                              Vughtse Hoeven     59     218v
      een      teulland den Kleijne Heijacker groot 2 lop. 5123
Heiakker, kleineparceel1808                 op den Schorvoirt   182    19
      teulland  1804
Heiakker, voorste genaamt de Voorste en Agterste Heijacker        5123
                              Vughtse Hoeven     59     218v
            1834
Heiakkers verkoop van schaarhout op de Heiakkers      Cromvoirt 5117     27     187
            1846                wijk Hoeven [Kruishoef]39
Heiakkers verkoop van schaarhout op de Heideakkers nabij het huis5117             11
      een parceel1808
Heiakkers, grote                      op den    5123   182
             teulland de Groote Heijackers groot 3 lopSchorvoirt in het groen  19
Heibos         1835
      verkoop van schaarhout in het Heibosch            5117
                              d ehoeve avn Maria de28      4
                                          Meel wed.v.Th.Gast
Heibos         1835
      verkoop van schaarhout in het Heibosch            5117   28     3
            1481
Heibunder ter plaatse genaamd den Heybuender               BP    325
                              Sint Peter - 360 1250-153v
             sester              Sint     BP
Heibunder pacht van 61478 rogge uit land den Heyboenre Peter - 360 1248-fol.133  325
            1482
Heibunder ter plaatse den Heybuenre             St.Peter BP      1251    319
            1557
Heibunder eenen acker landts geheyten den HeybuenderSint Peter 5123        45     7v
            1478
Heibunder 6 zesteren rog Bossche maat uit land den HeyboenreSt.Peter BP      1248    133
Heidammen        1838
      verkoop van schaarhout staande op de Heidammen Ouwerkerk 5117     31     7
Heide          1520
      aen de Heijde                  Cromvoirt 9      226    35v
Heide    idem    1832                kaartblad Cromvoirt C.2
Heide          1424
      aen die Heijde                        BP    1195    27
Heide, grote      1784
      aan de Groote Heijde buijtendijks        Cromvoirt 5123     116    71v
Heide, grote      1711
      onder Cromvoirt aan de Groote Heijde      Cromvoirt 5062     76     9
Heide, grote       teelland genaamd de Groote Heide 3 bunder 5117
      een perceel1847                 Cromvoirt - Deuteren 40      97
      vier    1711
Heide, kleine loop: geleegen op de Kleijne Heijde      Cromvoirt 5062     76     4
      verkoop van gemeentegrond aan de Kleijne Heijde
Heide, kleine      1742                Cromvoirt 5123     89     21v
      verkoop van schaarhout op en om de Nieuwe Heijde
Heide, nieuwe      1840                       5117   33     5
            1840
Heidebos verkoop van schaarhout op stam in het Heidebosch  wijk Hoeven 5117   33     9
Heidehoeve       1520
      penes Heijdehoeve                Cromvoirt 9      226    10v
Heidepark de percelen1883      D     1067
             dennenbosch genaamd Heidepark   Schorvoort 5117    76     25
Heidijk         1838                Hendrik   Gruijter
      verkoop van klompboomen op stam aan den Heidijk de 5117 koopman    31     1
Heidijk         1883
      verkoop van takkebosschen liggende op den Heidijk      5117   76     23
            1812
Heidreefje prairie Heijdreefje               Eentje    406    12
Heidries idem Heijdries 1812                Eentje    406    12
            18224                en 4 lop.
Heidriesje Hijdriesje - 3 x groes 1x teelland 2.12, 4.38, 5 Eentje 3817  r.    5052
            1803
Heiendaal de buijtenplaats Heijendaal                  5123   151    109
            1803
Heiendaal de buijtenplaats genaamt Heij en Daal             5123   151    105v
            1737                Sint Peter - 5123de Heijendaal
                                     aan
Heiendaal eene schoone sterke nieuw betimmerde heerenhuijsine genaamt Heikant   64
            1802
Heiendaal een buitenplaats genaamt Heij en Daal             5123   68     116v
Heihoef         1562
      een stuck lants geheiten die Heijhoeff            5123   45
                              Sint Lambert - Cromvoirt     121v
            1498
Heihoeve land die Heyhoeve half bouwland half hei      St.Peter BP      1266    19
Heihurk         1718                 r.
      de selve van den Heijhurck groot 1 lop. 23 1/2Cromvoirt 5062      73     4v
Heihurk         1709
      een stuck teullant genaemt den Heijhurck    Cromvoirt 5123     108    57
Heihurk         stuck
      het achtste 1717 lants genoemt den HeijhorckCromvoirt 5123       63     80v
Heihurk         1652                Cromvoirt 5123
      een stuck ackerlants genaemt den Heijhorck groot een 1/2 loopense 49       1


                          Page 52
                           export


Heihurk          1701
       ter plaetse genaemt den Heijhurck       Cromvoirt 5123     80     z.f.
Heihurk          1702
       ter plaetse genaemt den Heijhurck       Cromvoirt 5123     50     127
             1762
Heijendaal eene huijsinge tot Vught gen: Heij en Daal          5123
                              parochie St. Pieter  113    97
             1837
Heijendaal verkoop van schaarhout op Heijendaal             5117    30
             1807
Heijendaal grond en land van zijnen buijtenplaats Heijendaal      met de   60     148
                              Vlasmeer - 5123 gracht waarmee die is omringd
       Heijltie Ariaens Boerestede 2 lop. 12 1/2 r.
             1718
Heijltie Ariaens Boerenstede                Cromvoirt 5062     73     5
Heijmenkampen       1694               polder van den
                                    5123
       de hellicht van veijff mergen genoempt de Heijmencampen Ham 80          z.f.
             Herlaerschen oft Heijmsdijck
Heijmsdijk buijten den 1593                       360    325
                              Vught - naast St.Michielsgestel aen die Stoeppe
Heijmsdijk        1734                     5123    87     26v
Heijmsdijk ter plaetsen1639genoempt Heijmsdijck       Sint Peter 5123    48     326v
Heijmsdijk streckende 1639                 Sint Peter 5123
             van den Heijmsdijck of Herlaerschendijck         48     326v
Heijmsgasthuis      1812                     5068    1
       een
Heijmsgasthuis parceel1805                 belending zuid:
                                    5123    69
              weijland genaamt de Doreweij aan de Waterkant het Heijmsgasthuijs 18
       d      tot Vucht gemeenlijck genoemt Heijmsmeer 5123
Heijmsmeer e visserije 1717                            63     204v
       d      1734
Heijmsweide'een sijde de Heijmsweijde                  5123
                              zie onder Maurik    64     107
             1812
Heikamp bois tailli Heijkamp                      406
                              Bergenshuizen     12
             1761
Heikamp teulant genaemt de Heijkamp                   5059    70     12v
       desselfs Grooten Heijcamp 8.0.0 waer in wort geteult omtrent 4.0.0 70
Heikamp, grote      1761                     5059         25v
Heikamp, hoge       1742
       ter plaetse genaemt den Hoogen Heijkamp ¨vermoedelijk 5123      88
                                    Heikant bedoeld*   263
             1812
Heikampenprairie Heijkampen                 Hoeven   406    12
Heikampen                                5117
                              zie onder Jagersbos 42      79
Heikampende Heikampen   1832               kaartblad Vught E.1
       v      1839
Heikampkeserkoop van hout op stam in de Heikam[p]kesKraaienstein 117  5     32     1
Heikant          1848                     FDV
Heikant          1629
       uyt vier lopensen ackerlant aen den Heijcant        9     228    9v
Heikant          1520
       aen den Heycant                      9
                              Sint Lambertus     226    15
Heikant   Heijkant 1761                       5059    70     43
Heikant          1565
       dordalff loopensaet zeijlants aenden Heijkant Sint Peter 5123     45     179v
Heikant          1629                     9     228
       uyt een hoffstadt aen den Heijcant naast een erf van de Commanderije van Vucht  31v
Heikant          1634               Heikant   5123    48
       wwn stuck seijlants met seeckere elsehegge aen den Haijcant aen het Molenven257
Heikant          1684                     5123
       een stuck ackerlant groot 1 lop. 37 r. gelegen aen den Haijkant    49     500
Heikant          1738
       houtverkopijng in den Heijkant               5123    78     z.f.
Heikant          1651               Heikant   5123
       een huijs hoff en landerijen omtrent 12 1/2 lop. aen den Heijcant   5     z.f.
Heikant, hoge       1769                30 lop. aan5123Hoogen Heijkant 83
                                     den
       huijsinge agterhuijsinge schuur schop etc. ca. Deuteren - Cromvoirt 139
       huijs    1658
Heikant, hoge en landerijen aen den Hogen Heijcant           5123    5     z.f.
       den     1767
Heikant, hoge windkorenmolen en heide aan den Hoogen Heijkant 5123         55     56v
       huijs    1641               Sint den 5123
Heikant, hoge hoff ende ackerlant te rplaetse genoempt aenPeterHoogen Haijcant   48     368v
       1/28
Heikant, hoge part in 1750                       5123    54
             de Coorewindmoolen ter plaatse genaampt den Hoogen Heijkant     43
       een     1648               Sint Peter 5123
Heikant, hoge mauwersaet lants ter plaetsen aen den Hoogen Heijcant        48     524
       de      1771               aaen den Hogen
                                    5123
Heikant, hoge hoeve van Daniel Jannette bewoond door Hendrik Kroon Heijkant    9     z.f.
Heikant, hoge       1658
       ackerlant aen den Hogen Heijkant              5123    79     z.f.
Heikant, lage       1625               Sint Lambert - Heikant 48
                                    5123
       twee stucken ackerlants vijff lopensaet groot aen den Leegen Heijcant      13v
Heikant, lage       1655               Sint Lambert5123
       huijsinge ende hoff metten houtwas etc. ter plaetse genoemt aenden 49      76v
                                          Leegen Hiejcant
Heikantsakker       1841
       verkoop van schaarhout in de Molenakkers en Heijkantsakker 5117    34     23
       v      1842
Heikantsbos erkoop van schaarhout op stam in het Heijkantsbosch 5117        35     9
       v      1838
Heikantsbos erkoop van schaarhout in het Heikantsbosch Heikant     5117    31     9
       agter    1803               aan de Heijkantze
Heikantse Kerk de huizinge van ouds genaamt de Roode Leeuw 5123 Kerk105            216v
       teulland aan de Heijkantze Kerk
Heikantse Kerk      1798                     5123    143    99
       de Marquis 1796
Heikantse Kerk      zijn hekken aan de Heijkantsekerk       5059    44     56
       een     1800                     5059    44
Heikantsedijk ban van den Heijkantsedijk af tot aan 't einde van de wal langs Zionsburg 72
       verkoop   1840
Heikantsenakker van rogge op den Hijkandschen Akker           5117    33     68
       verkoop   1846
Heikantsenakkers van schaarhout op de Heikantsche Akkers  Heikant   5117    39     27


                          Page 53
                           export


      verkoop van kanadasche boomen bij de Heikantschestraat en de Kerksteeg
Heikantsestraat     1849                Heikant   5117   42     94
      de Heikantschestraat
Heikantsestraat     1832                kaartblad Vught B.2
      verkoop   1834
Heikantseweiden van schaarhout staande langs de Heikantsche Weiden    5117   27     180
      belijding 1804                  Heikant   5123   144
Heikantssteegske of visitatie van een huis te rplasatse genaamt aan 't Heijkantssteegske 163v
      verkoop van schaarhout en bomen aan de Heikantsweide5117
Heikantsweide      1835                            28     2
Heike          1711
      nieuw erf op 't Heike aan den Hoek        Cromvoirt 5062     76     10
Heike          1808                Cromvoirt
      teulland genaamt 't Heijke 3 lop. gelegen aan 't Pepereind5123     182    41
Heike          1713                Cromvoirt 9
      Nieuwe Erven gelegen bij het Heijke a.z. den Engele[n]acker       231    40
      e      1479                St.Peter BP
Heilig Bergjeen stuk bouwland tScoenvelt naast dat Heilich Berchsken en bij de hei 1249    124v
      ter     1469
Heilig Bergje plaatse geheten dat Heijlich Berchsken     St.Peter BP      1238    44v
      bouwland tScoenvelt naast dat Heilich Berchsken en bij de hei
Heilig Bergske      1479                       BP    325
                               Sint Peter - 360 1249-124v
      de H.Geestkamp aan de Broeksteeg
Heilige Geestkamp    1861     B     0011    Cromvoirt PB      5843    kaart
      het 5e lot 1620
Heilige Geestkamp tegen den Heiligen Geestcamp        Cromvoirt 7519     113    326
      de H.Geestkampen aan den Plusman
Heilige Geestkampen 1861       B     0120    Cromvoirt PB      5843    kaart
Heiloop   Heiloop   1832                kaartblad Vught C.2
      een parceel1778
Heiltje Ariensstede                            5123   98     109v
              ackerland agter den Tooren genaamt Hijltje Arienssteede 1 lop. 27 1/2 r.
      een huijs 1646                  de Lambert - Cromvoirt
Hein de Weertsstedehoff boomgaart etc. genoempt Heijn SintWeertsstede   5123   48     439v
      een stuck 1662                  Cromvoirt 5123
Hein de Weertstede ackerlants gemeijnlick genoempt Heyn de Weertstede        49     176
      sekere    1680                Cromvoirt 5123
Hein Jacquesakkerstuck ackerlants genoempt Heyn Jacquesacker over de Leije49          431v
      Joost    1718                Cromvoirt 5062
Hein Jakenakker Willem Pijnenburgh van den Heijn Jaekenacker 5 lop. 16 1/2 r. 73        10v
      akkerland groot vijf lopense genaamt Hijn Jockenacker 5123
Hein Jockenakker     1805                Cromvoirt       144    220v
      een parceel1739
Hein Jokkenakker                       Cromvoirt 5123
              teullant een 1/2 loopense genaamt Heijn Jokkenakker 111       152
             1805
Heisehof akkerland genaamt den Heijsenhoff          Cromvoirt 5123     144    223
             van de
Heisteeg streckende 1569 rgemeijnte aende Heijstege            Vlasmeer 45
                               Sint Peter - 5123         225v
Heiveld   idem Heijveld1812                Eentje    406    12
Heiveld         1812
      bois tailli Heijveld               Eentje    406    12
Heiveld         1812
      terre labourelle Heijveld                   406
                               Vughtse Hoeven     12
Heiveld         1719
      d'selve het Heijvelt 2 lop. 331/2 r.       Cromvoirt 5062     73     2v
Heiveld         1696                Cromvoirt 9
      omtrent drie lopense ter plaatse genaamt het Heyvelt          231    3
Heiveld         1566                Sint
      een stuck lants inde Vuchter Eckeren opt Heyvelt Peter 5123       45     188v
Heiveld         1761
      desselfs helft int Heijvelt 2.20.0              5059   70     8v
Heiveld         1761
      desselfs Heijvelt 1.0.0                    5059   70     9v
Heiveld         1761
      int Heijvelt 1.20.0                      5059   70     9
Heiveld   een perceel1836      C     0150
              bouwland 0.25.60 genaamd Heiveld Cromvoirt 5117     29     83
Heiveld         1679
      drie loopense ackerlant ter plaetse int Heijvelt Cromvoirt 5123     49     397v
Heiveld         1791                 Hoogstraat maatboek 182
      teullant genaamt het Heijveld 2 lop. 25 r. in deCromvoirt - 8      [zwaar beschadigd archief maar wel gerestaur
Heiveld         1662
      een stuck groeslants genoempt het Heijvelt Cromvoirt 5123        49     201v
      bois     1812
Heiveld, klein tailli Klijn Heijveld             Hoeven    406    12
Heiwei          1761
      deszelfs vierde part in de Heijweij              5059   70     110v
Hek           1646
      den acker aent Hecken by Monincxsteeghde           9     230    11v
      de      1840
Hekel, grote twee dammen bij den Grooten Hekel              5117   33     64
Hekkenakker       1806
      teulland 3 lop. 19 r. genaamt Hekkenacker Steenwijk 5123        117    220
Hekkenakker       1812
      terre à labour Hekkenakker            Eentje    406    12
      den     1824                 12 r.
Hekkenakker Hekkenacker teelland in 2 percelen 4 lop.Vliert en 7 lop.   PB    5052
Hekkenakker       1761
      desselfs Heckenacker 3.30.0                  5059   70     44
      zie
Hekkenakker onder Vliert 1752                       5123   54     101
      in
Hekkenakker de vlierd 1803aan den heckenacker               5123   59     206
Hekkenakker       1780
      teulland den Heckenacker in het Schoonvelt Vught       5123   56     95
      3      1798
Hekkenkamp1/2 morgen hooij en moerland genaamt den Hekkenkamp in den Ham 5123   143
Hekkenkamp idem     1861     B     0050    Cromvoirt PB      5843    kaart
Hekkenkamp        1849                Deuteren 5117
      hooiland genaamd overschot en dammen de Hekkenkamp           42     67
      den     1677
Hekkenkamp Heckencamp aen de Ruijgesteegde                5123   79     Ham
                               Sint Lambert in de polder van den z.f.


                          Page 54
                          export


Hekkenkamp       1763
      perceel in den polder van den Ham              5123    55     9
      den     1800
Hekkenkamp hekkenkamp van de heer Wijgaars         Cromvoirt 7519      7     472
Hekkenland       1812
      terre à labourHekkeland             Kerksteeg 406      12
Hekkenland Hekkeland - teelland 7 lop. 25 r.              17
                              Heikant in de Kerksteeg 5052
Hel           1383
      cijns van 12 sch. uit erfenis die Helle           1177-85v 325
                              Vught - BP 360
Hel            teulland met zijn houtwasch genaamt de Hel 2 1/2 lop. 177a
      een perceel1802                       5123          1v
Hel           tussen               straat genoemd BP 1178-147
                                     360
      huis en hof 1390 Jan Heijnkenssoen en een Sint Lambrecht - die Helle   325
Hel           1761
      lant genaemt de Hel 2.0.0                  5059    70     70v
Hel           1383
      een cijns van 12 schillingen uyt erfenis die Helle      BP     1177    85v
Hel           1390
      een straat die Helle genoemd          St.Lambert BP      1178    147
Hel           1824
      de Hel - weide 6 lop. 25 r.           Vlasmeer 17       5052
Hel           1434                       BP
      huis etc. tussen het St.Lambertskerkhof en de straat die Helle      1205    7v
Hel           1840
      verkoop van schaarhout in de Hel        Vlasmeer -5117      33     13
                                     landerijen van de Slangenwortel
Hel           1494                Helle
      tussen St.Lambrechtskerkhof en de straat die St.Lambert BP        1264    13v
Hel           Groten               St.Lambert BP
      land in den 1491 Hoff ts. de weg die Helle tot die Ghentstraet      1260    235
Hel           1717
      de gemeijne stege de Helle genaemt [bij het kerkhof]     5123    63     109v
Hel           1716                Sint Lambert met verwijzing naar 13 schepnbrief van 1662
                                     5123
      huijs erve hof tussen de gemene straat genaamt de Hell en -het kerkhof  63     een
Hel            ackerlants genoempt de Hel
      een parceel1680                       5123
                              aan de Puisenheide 49        422v
Hel           1802                 de kinderen van     44
      land genaamd de Hel tegenover het hiuiis vanLaagstraat 5059 Dirk van Beek 109v
Hel            genoempt de Hel aen d'een sijde Vlasmeer 5123
      tussen erve1679                             49     392
Hel            rvan               Vlasmeer 5123
      eenen acke1707 2 loopense gemeenlyck genaemt de Hell           51     20
Hel            akkerland genaamt de Hel 2 lop. Laagstraat 5123
      een parceel1785                             57     90v
Hel           1679                gelegen naast het    73.2    z.f.
      soo ackerlant als groese omtrent 2 lop. genoempt de Hel 5123 perceel genoemd het Hemelrijck
Hel[le]         1565                Sint
      den Boevenecker e.z. den erve genoemt de Helle Lambert    5123    45     170
helaas naamloos     1716                       5123    63     7v
      een heerehuijsinge of buijtenplaats
helaas naamloos     1772                       5123    66     144v
      eene    1716                       5123
helaas naamloosschoone ende welgelegen huijsinge etc. Sint Peter en St. Lambert   63     19v
      eene    1728
helaas naamloosschoone hoeve lands             Cromvoirt 5123      64     41
      huijsinge ende hoff
helaas onbekend     1692                       5123    75.1
            1806
Helakker teulland genaamt den Helacker 2 lop. 32 r.           5123    117    179
      Helena de Gasthofsteede sr. Jasper de Gast bij coop
Helena de Gasthofstad1718                  Cromvoirt 5062      73     18
Helft    zie onder: Hoog Deuteren 1765                5123    66
Helften                           Vught - RA aen inv.nr.25 fol.130
                                     Esch    325
      een hoexken weijlants de Helfften aen de Leije en verder 360 de gemeijnt van Esch
Helle          1484                St.Peter BP
      ad quandam bassam plateam dictam die Helle [een lage straat]       1253    280v
Helle          1569                 stege geheyten die Helle
      neven erffenis den kerckhoff a.z. een gemeijn Sint Lambert  5123    45     219
      h      1773
Hellestraatje uis den Engel aan het Hellestraetje      Waterkant 5123      55     217
      uit      land
Hellinghoeve een stuk1384 die Hellinchoeve St.Peters by 't Scoenvelt   BP     1177    121
      een     1384                       BP
Hellingshoeve stuk land die Hellinchoeve bij 't Scoenvelt Sint Peter - 360 1177-121 325
      t      1701
Helvoirtsboser plaetse genoempt aent Helleversbos      Cromvoirt 5123      80     z.f.
      een stuck 1709                  [= gemeynt]
Helvoirtse Gemeente heijlant aen de Helverse Gemeente Cromvoirt 5123         51     41
      de selfs  1718
Helvoirtse Gement weij aen de Helverse Gemeente 3 lop. 44 r.Cromvoirt 5062      73     24
      ten woonhuize van
Helvoirtse Steenweg 1878 de Vrouwe Rikkers aan de Helvoirtse Steenweg 71 5117          26
      15 lop. nabij de Vugtse Hoeve teegen de zoogenaamde Helvoirtse Winterbaan
Helvoirtse Winterbaan 1710                        Esch    325
                              Vught - RA 360 inv.nr.35 fol.138v
      aan     1792                       5123
Helvoirtsebaan denm Heijkant aan de Helvoirtsebaan buijten de Moolenackers 116         199v
      bouwland aan de Helvoirtschenbaan
Helvoirtsebaan     1838     E     0228           5117    31     58
      he     1792
Helvoirtsebaantopmaaken en verhogen van de Helvoirtsebaan        5123    102    188
      Voorste en Achterste Nieuwe Ervan langs de Oude Helvoirtschebaan75
Helvoirtsebaan, oude 1882                        5117          42
      1/8     1396
Helvoirtsedijk roede op de Helvoortsedijk                BP
                              Sint Peter - 360 1180-442325
      aen     1629
Helvoirtsedijk de Helverdijck aen de Coijcampen             9      228    35
      nieuw ackerlant aen den Helvoirtsedijck 8.10.0 en 4.0.0 van de Essche gemeente
Helvoirtsedijk     1761                       5059    70     29
      sen     1535
Helvoirtsedijk den Brant bij den Helvoirtschendijcke    St.Peter RAE       21     1v
      den     1646
Helvoirtsedijk Heerlsendijck                       9      230    1v


                          Page 55
                         export


      die     1610
Helvoirtsedijk Coijcampen teijnde Helverdijck              9      227     17
      teijnden den Helvoirtdijck
Helvoirtsedijk     1640                Sint Peter 5123     48     356
      een     1656                Sint Peter
Helvoirtsedijk stuck groeslants een loopensaet aen Helvoirtdijck 5123        49     88v
      een      teulland nabij de Helvoirtse Dijk Vughtse Hoeven
Helvoirtsedijk perceel1771                       5123    55     140
      ter      genoempt aen Helvoirtdijck
Helvoirtsedijk plaetsen1648                Sint Peter 5123     48     528v
      een     1700                      5123
Helvoirtsedijk uijtgeturft moerlandt ter plaetse genoempt den Helvoirtsdijck    80     z.f.
      eene bouwhoeve                 Vughtse Straatweg 454
Helvoirtsestraatweg 1885 onder Vught langs den HelvoirtschenHoeven   319
      een     1795                Heikant - aan de Helvoirtsebaan
                                    5123    148
Helvoortsebaan huijsje stalleke en nieuw erv getimmert op gemeentensgrond van anno1789 133
             bosch
Hemelrijk een parceel1808 genaamt het Hemelrijk 9 lop.         5123    182
                              Vlasmeer achter de Leegstraat    19
            1765
Hemelrijk houtverkoping op 't land genaamt 't Heemelrijk        5123    119     80v
            1812
Hemelrijk terre à labout tHemelrijk            Vlasmeer 406       12
            1807                Vlasmeer 5123      183a
Hemelrijk huijs stal en schuur E 13 met aangelag teul- en weijlanden genaamt 't Hemelrijk 31v
            1812
Hemelrijk prairie het Hemlerijk                     406
                              Honderd Morgen      12
            1812
Hemelrijk terre labourable Hemelrijk                  aan     12
                              Vlasmeer - 406 de kerken (?)
            1812
Hemelrijk bois taillis het Hemelrijk            Eentje    406     12
            1761                Heemelrijk
Hemelrijk een houtbusselen omtrent 6 lop. genaamt het Vlasmeer 5123         92     161
            1636
Hemelrijk een stuck lants genaempt het Hemelrijck 2 1/2 lop.      5123    48     140
            1838
Hemelrijk verkoop van schaarhout in het bosch het HemelrijkLaagstraat 5117     31     8
            vant
Hemelrijk proprietaris 1761 Hemelrijk 2.11.0              5059    70     104v
            1840
Hemelrijk verkoop van schaarhout in het Hemelrijk     Vlasmeer -5117      33     13
                                     landerijen van de Slangenwortel
            1761
Hemelrijk slegte weij int Hemelrijk 3.0.0                5059    70     2v
            1824                Vliert    PB
Hemelrijk Hemelrijk schaarbosch 6 lop. en teelland 5 lop. 25 r.en Vlasmeer     5052
            1559                Sint Peter 5123
Hemelrijk een stuck ackerlants ende weijlant geheijten dat Hemelrijck        45     34
            Heemelrijk 0.47.0
Hemelrijk deszelfs int 1761                       5059    70     106
            3 percelen teulland en 1 perceel weiland samen 11 lop. 5052
Hemelrijk Hemelrijk - 1824                 Vlasmeer PB
            bosch8
Hemelrijk Hemelrijk - 1824 lop. 25 r.           Vlasmeer 17       5052
            1679                gelegen naast5123    73.2    z.f.
Hemelrijk soo ackerlant als weije 6 lop. 10 r. genoempt het Hemelrijck het perceel genoemd de Hel
Hemelrijk een perceel1794                 Vlasmeer - 5123
             weijland nu houtwasch genaamt het Hemelrijk  Laagstraat 58      96
            1636                Laagstraat een      49
Hemelrijk een stuck ackerlants genaemt het Hemelrijck 2 1/2 lop. + 5123wei van 3 lop.      280v
            1645                Sint Peter
Hemelrijk vijf lopensaet ende thien roijen genoempt het Hemelrijck 5123       79     z.f.
            1716                Sint Peter - 5123
Hemelrijk drije lopense heijde bosch en groes genoemt het Hemelrijck  Vlasmeer 63       3
Hemelrijk een perceel1772                        5123    55     154v
             weiland genaamd het Hemelrijk onder de Vlasmeer in de omgeving van de Laagstraat
            1807                in de genaamt 't Hemelrijk
                                    5123
Hemelrijk huijs stal schuur met aangelag van teul- en weijlandVlasmeer - in het 60       115
                                           quohier no.1212
Hemelrjk van sekere 1650                        genoempt het Hemelrijck
            questieuse roede dijcx op 5 loopense en 10 r. 5123     1      z.f.
      Marij van Berkel                Cromvoirt 5062
Hendrik Frankenstede 1718 van Hendrik Frankesteede groot 47 1/2 r/         73     4
      Hendrick Goosensstede aen de Leeghstraet 1Cromvoirt 5062
Hendrik Goossensstede  1718                lop. 25 r.       73     16
      een stuck ackerlants int geheel 12 lop. genaempt Hendrick Jacquesacker
Hendrik Jacquesakker 1665                        5123    72
                              Cromvoirt op Deijstelberch      z.f.
      Hendrick Jan Goijaertshofstede groot 2 lop. 12 1/2 r.
            1718
Hendrik Jan Goijaertshofstede               Cromvoirt 5062      73     4v
      gelegen over de                 Cromvoirt 5123      49
Hendrik Perquenakker 1665 reviere de Leije gemeijnlick genoempt Hendrik Perquenacker 227v
      d'selfs Hendrick
Hendrik Segersland 1718 Segerslant 2 lop. 8 1/2 r.     Cromvoirt 5062      73     12
      Hendrick van 1718
Hendrik van SantenstedeSantenstede 2 lop. 19 r.      Cromvoirt 5062      73     6
      7 buunder land in Henricsbroec
Hendriksbroek      1383                      BP
                              Sint Peter - 360 1177-39v325
      bemd     1420
Hendriksbroek tHenrixbroec                       3
                              BP 1192-60 60      325
      7 buender land te Vucht St.Peters in Henricxbroec
Hendriksbroek      1383                      BP     1177    39v
      Henricsbroec
Hendriksbroek      1406                St.Peters BP       1185    75
      huis     dat Heynricsbroec
Hendriksbroek etc. bij 1461                St.Peter BP       1231    188v
      de      1520
Hendriksbroekhereditate sita in Henricsbroeck              9      226     10
      beemd tHenricxbroec
Hendriksbroek      1421                St.Peter BP       1192    60
      Henricsbroec
Hendriksbroek      1406                Sint Peter BP      1185    75
      bij     1390                St.Peter BP
Hendriksvoort Slangwortel ts. Henricsvoert en Wouter van Goerle           1178    364
      bouwland Hengskensveltie
Hengskensveldje     1812                Hoeven    406     12
             der                Cromvoirt 5123
Hengstven item alnoch1679condividenten gerechticheijt bij 't Hengstven       49     407


                         Page 56
                          export


      een parceel1772
Henjokkenakker                       Cromvoirt 5123
             akkerland 5 lop. genaamt Henjokkeakker          139    183v
      een parceel1774
Henjokkenakker                       Cromvoirt
             akkerland genaamt Henjocke[n]acker 5 lop. 5123      115    75
      een
Henkensveld parceel1803                  Vughtse Hoeven
             teulland genaamt Henkensveld 1/2 lopense 5123      59
      land    1440
Henringspoel den Heryncspoel                St.Peter BP      1210    67v
      terre    1812
Henskensakker à lanbour Henskensakker           Hoeven    406    12
      op     1680
Henskensveld het lant genoempt Henskensveldt              5123   73.2    z.f.
      terre    1812
Henskensveldje à labouw Henskensveltie           Hoeven    406    12
      t      1812
Heringspoelerre labourable de Heringspoel         Eentje    406    12
      b      1812
Heringspoel ouwland Heringspoel              Eentje    406    12
      e      1741                lop. 25 r. 5123
Heringspoel en stuk teulant genaampt de Heeringspoel 1 Hoog Eentje        111    198v
      H      1825
Heringspoel eringspoel - teelland 25 r.          Vliert    17    5052
      a      1635                Sint Peter 5123    48
Heringspoel ckerlant inde Vuchtse Ackers omtrent het Sluijsken genoempt Heringhspoel     277
      H      1824                Eentje
Heringspoel eringspoel - teelland in twee percelen 1 lop. en 6 lop. 2517 r.    5052
      d      1824
Heringspoel e Heringspoel teelland 1 lop. 38 r.      Eentje    PB    5052
      e      1703
Heringspoel en stuck teullandt genaemt den Herincxpoel 1 lop. 44 r. 5123     81     71v
      e      1654                Sint Peter 5123
Heringspoel en stuck ackerlants 2 lop gemeijnlich genoemt den Herincxpoel     49     40v
      e      1704
Heringspoel en ackerke teullandt in de Baen gemeenlijk genaemt de 5123      51
                                    Herincxpoel     10
      t      1805
Heringspoeleulland genaamt Haringspoelt 2 lop.             5123
                              Vughtse Akkers     60     45
      een weijcamp1646                      NvdH   277
Herlaarse- of Heijmsdijk buijten den Herlaerschen- oft Heijmsdijck naest St.M.Gestel     90
      op
Herlaarsebrug den weg1765omtrnet de Herlaarsebrugge           5123   150    39v
      de     1832
Herlaarsebrug Herlaarschebrug               kaartblad Vught C.1
      zie     1752
Herlaarsebrug onder Vliert                       5123   54     102v
      hooiland in 1780
Herlaarsebrug      het Stroomke aan de Herlairsebrug Vught    5123   56     96v
      naast de Herlaersedijk in Conttenbossche
Herlaarsedijk      1386                      BP    325
                              Sint Peter - 360 1177-219v
      eenen halven roije dijks in den Herlenschendijck
Herlaarsedijk                              200    1434
      seekeren weijcamp buijten den Herlaerschen oft Heijmsdijck
Herlaarsedijk      1593                      360    325
                              Vught - naast St.Michielsgestel aen die Stoeppe
      twee roijen 1568 inden Herlaersendijck; twee heckeposten metten ijserwerck
Herlaarsedijk      dijcx               Sint Peter 5123    45     208
      den     1560                Sint Peter 5123
Herlaarsedijk last van te onderhouden twee roijen dijcx inden Herlaerschendijck  45     88
      een     1386
Herlaarsedijk half dagmaat beemd aldaar naast de Herlaersedijk inBP        1177
                                     Conttenbossche   1386
      metten gelaste van te onderhouden den Harlarschendijck 5123
Herlaarsedijk      1665                           49     237
      drie    1679                Sint Peter 5123    49
Herlaarsedijk loopensaets ackerlants ter plaetse genoempt aen den Herlaerschendijck     391
      bij den   1451                Sint     BP
Herlaarsevoetpad Moelenwech en den Herlaerschen VoetpadPeter - 360 1221-285    325
      de
Herlaarseweg Herlaarsche Weg                      VHR    dl.5    50
Herlaarseweg      1832
      Herlaarscheweg                 kaartblad Vught B.1
      de     1832
Herlaarseweg Herlaarscheweg                kaartblad Vught C.1
      die     die Vuchterackeren aan den Heerlaerschewech
Herlaarseweg Meer in 1420                        BP    1191    442
      aan     1801
Herlaarseweg den Herlaarsenweg of Nieuwe Baan              5059   44     81
      een     1639                Sint
Herlaarsweike stuck weijlants genoempt het Herlaersweijken Peter - 5123      48     326
                                    toekomende de Heer Johan van Tulden -belending: Heijm
Herlaer, nieuw     1848                      FDV
Herlaer, oud      1696
      vuyt den huijse off castele omwatert genoempt Out Herlair  9     231    9v
Herlaer, oud      1848                      FDV
Herlaer, oud      1646                      9
      visscherije + huyse oft sloote omwaetert genoempt Out Herlair     230    16v
Herlair         te Herlair gearresteerd door de vorster van Vught
      Jan Gielens1751                       5123   136    175v
Hermansakker      1807                Vliert    5123
      teulland met zijn houtwas en voorpoting genaamt Hermansacker 6 lop.  183a    35v
      terre    1812
Hermansakker à labourHermansakker             Hoeven    406    12
      een
Hermansakker parceel1807 teulland uit Hermansacker     Vliert    5123   60     127
      een
Hermansakker parceel1803                  Vliert    5123   68
             teulland met houtwas en voorpoting 6 lop. genaamt Hermansakker 139
Hermansbos       1848                wijk stam staande
                                    5117   41
      verkoop van schaarhout berken en mastbomen opBergenshuizenin Hermansbosch    69
Hermansbos       1836                Bergenshuizen
      verkoop van schaarhout in het Kraaijnen- en Hermansbosch  5117   29     103
Hermanshoeve      1636                Enode    5123
      de goederen te weten de hoeve genaempt Hermanshoeve of Hermahoeve ?  48     130
Hermansveld       berken
      schaarhout 1848 en mastbomen op Hermansveld         5117
                              wijk Bergenshuizen   41     69
      zie
Hermansveld onder: Bus 1809                Bergenshuizen5123   69     86 e.v.


                          Page 57
                           export


      een
Hermenakker parceel1762  genaampt Hermenacker             5123    54
                              belending: a.e. de Kleine Vliet  313v
Hermensakker       1824
      Hermensacker bij splitsing - teelland 5 lop.  Vliert    17     5052
Hermensakker       1824                      17
      Hermensacker bij splitising - teelland 3 lop. Vliert - Schoonveld   5052
Hermensakker       1761
      deszelfs Hermensakker 7.25.0                5059    70    97
Hermensakker       1781
      teulland den Hermensacker in de Vlierd     Vught    5123    56    144
Hertenkamp        1840                      5117
      verkoop van balsemsparren aan Hartenkamp buitenplaats Ouwerkerk    33    15
             1777
Hertgang een huisje genaamd de Hoeven in den Haartgang te Vught     5123    55    294v
      huis aan 1863      B      J.L.vd  Dorp - sectie der Herv. en 393
                                    5117    56
Hervomde Pastorij Marktveld bewoond door 0404 Dungen tot de hegB 404, 402Pastorij 116
             1640               Sint Lambert - Cromvoirt
                                    5123
Hesenhof te onderhouden het hecken aen de gemeijne straete genoempt Hesenhoff   48    340v
Heske          1734
      een stuk teulland genaamt het Heske 2 lop. 44 r.      5123    64    99v
Heufke          1809
      teulland genaamt het Huefke 12 lop. 39 r.   Schorvoirt 5123     118    z.f.
Heufke          Heufken 3 lop. 42 r.
      teulland het1789                Cromvoirt 5123     67    135
Heufke          1791
      teullant genaamt het Heufke 3lop. 5 r.     Cromvoirt - 8      [zwaar beschadigd archief maar wel gerestaur
                                    maatboek 182
Heufke          1804
      teulland genaamt het Heufke                 5123
                              Vughtse Hoeven     59    218
Heufke          1683               Vughtse Hoeven
      een stuck ackerlants het Heufken in de Vuchtsche Hoeven   5123    49    468
Heun           belent
      een parceel1797 oost den Ouden Boschweg of Heun 5123          143    78
Heun           1431
      land en beemden bij die Hoen                360    325
                              Sint Lambert - BP 1201-fol.129v
Heun           1441
      huis erf hofland en beemden bij die Hoen    St.Lambert BP      1200   129v
Heun    de Heun 1832                  kaartblad Vught B.1
Heun           hooiland ter plaatse de Heun 0.91.90
      een perceel1863     B      0027          5117    56    59
Heun           1848                      FDV
Heun           1749
      bi j de Groote Schans nevens de Heun            5123    89
                              onder het vrijdom der stad 'sBosch149
Heun           1775
      het voor- en nagras van de Heun of Laege Galgenweij 5123        97    52
Heuvel          1809               Schorvoirt 5123
      teul- en wiejland genaamt den Heuvel 3 lop. 38 r.           118    z.f.
Heuvel          den
      de gemeijnt1428 Hoevel                   BP     325
                              Sint Peter - 360 1199-fol.164
Heuvel          1812
      terre labourable den Heuvel          Eentje    406    12
Heuvel          1812
      prairie den Heuvel               Schorvoort 406     12
Heuvel          1796               Vlasmeer 5123
      teulland genaamd den Heuvell ofden Ooijevaarsnest           143    17v
Heuvel   Binckenserve aen den Hovel                 200    1427   5v
Heuvel          1812
      terre à labour den Heuvel           Vlasmeer 406      12
Heuvel          1812
      terre à labour den Heuvel           Heikant   406    12
Heuvel   aan die Hovel1406                      BP     1185   409v
Heuvel          1421               St.Peter BP
      een huis hofstad en hoef strekkende van die Hoevel tot Jan Giben soen 1192   246v
Heuvel          straat              St.Lambert
      huis aan de1492 lopende van den Hoevel naar de kerk BP         1261   170v
Heuvel          1492               Vliedert
      land aen den Hoevel e.z. aen de gemeynt die St.Peter BP        1261   152
Heuvel          en aangelag tussen 't erf die Brake en de gemeynt den Hoevel
      huis erf hof 1428               St.Peter BP       1199   164
Heuvel   die Hoevel 1390                       BP     1179   465
Heuvel          - teelland 7 lop.
      den Heuvel 1824                Vlasmeer PB       5052
Heuvel   die Hoevel 1390                       BP     1179   465
Heuvel          weiland genaamd den Heuvel in de Vlasmeer
      een perceel1780                Vught    5123    56    87
Heuvel          1807               Vlasmeer 5123
      anderhalv loopense nieuw erf genaamt den Heuvel quohier nr. 1414 60       119
Heuvel          genaamd den Heuvel bij het Deuters huisken5123
      een perceel1777                Cromvoirt        56    5v
Heuvel          een
      verhuur van1763 huijs gelegen genaamt [aen] den Heuvel5123       90    136
Heuvel          1791
      teullant genaamt den Heuvel 1 lop. 10 r.    Cromvoirt - 8      [zwaar beschadigd archief maar wel gerestaur
                                    maatboek 182
Heuvel   aen die Hovel1406                      BP     1185   409v
      een
Heuvel, grote perccel1841 hooiland met den Grooten Heuvel        5117    34    54
      prairie den Kleinen Heuvel
Heuvel, kleine      1812               Vlasmeer 406      12
Heuveltje herberg het1796 Heuveltje [afgestookt]            5123    151    4v
             1787               Deuteren op de
                                    voeten   148    87v
Heuveltje parceel gemeente genaamt het Heuveltje 3 lop. 12 r. 216 5123Hoogsteeg onder Cromvoirt
             1785
Heuveltje zeker huijsje en hoff genaamt 't Heuveltje          5123
                              aan de steenweg     141    211
             het
Heuveltje verpachting1884Heuveltje met de Dammen Deuteren 5117           143    64
             1812
Heuveltje prairie de Gescheurde Haas en het Heuveltje Taalstraat 406        12


                          Page 58
                          export


Heuveltje zes bunder 1842                  Cromvoirt 5117
             genaamd de Moerputten of Heuveltje met de dammen 35         79
             1841
Heuveltje hooiland van een halve bunder genaamd het Heuveltje 5117         34    60
Heuveltje het Heuveltje 1861    A     0101    Deuteren PB      5843   kaart
Heuveltje het Heuveltje 1861    B     0089    Cromvoirt PB      5843   kaart
             1803
Heuveltje te rplaatse genaamt het Heuveltje         Taalstraat 5059    44    128
             1874
Heuveltje de dammen naast het Heuveltje bij het brugje Cromvoirt 5117       67    34
             1785
Heuveltje een huijsje en hoff genaamt het Heuveltje           5123
                              aan de Steenweg    101    26
             1788                Cronvoirt 5123
Heuveltje een perseeltje ongecultiveerde grond genaamt het Heuveltje        67    121v
             1874
Heuveltje het Heuveltje met de dammen            Cromvoirt 5117     67    34
Heuvetlje een parceel1807                  Taalstraat aan de Oude Baan - zuid de Verscheurde Haas noord de g
             teulland genaamt 't Heuveltje 1 1/2 lop.    5123   183a   41
Hioekkampin de Hoekkamp 1556                Cromvoirt 7519     1     7v
Hoeck          1687
      huijs hofstat ende hoff in den Hoeck      Cromvoirt 5123     49
Hoef           1812
      terre à la bois de Hoef             Eentje    406    12
Hoef           1812
      tewrre à labour de Hoef             Eentje    406    12
Hoef           teulland genaamt de Hoef
      een parceel1792                       5123   177a
                              Cromvoirt in de Laagstraat    2v
Hoef    idem de Hoef 1812                Heikant   406    12
Hoef           1559                Sint Lambert 5123
      een stuck lants omtrent vier loopense geneoempt die Hoeff - Cromvoirt 45    37
Hoef    idem     1832                kaartblad Cromvoirt C.1
Hoef           1824
      de Hoeff - teelland 39 lop.           Eentje    17    5052
Hoef           1791
      teulland genaamd de Hoef in de Leegstraat Cromvoirt 5123        102    163v
Hoef           van
      verpachting1761de veltjes binnendijkx agter de Hoeff     5123   90    70v
Hoef           1676                Vught    5123
      een stuck ackerlants genoempt de Hoeff - bijde Groenschesteegh 49        352v
             1713
Hoef, korte acht lopense teullant gemeenlijk genaemt de Korte Hoeff 5123      108    85
      de      1863
Hoef, nieuwe hoeve genaamd de E   Nieuwe Hoef1106           5117   56    59
             1803
Hoef, oude 3 3/4 morgen hooijland genaamt de Oude Hoev          Deuteren 177a
                              Cromvoirt - 5123         5v
Hoef, oude een perceel1846                 Cromvoirt 5117
             hooiland onder Deuteren genaamd de Oude Hoef 2 1/2 39   bunder  69
             1843
Hoef, oude perceel teulland 1/2 bunder genaamd de Oude Hoef       5117
                              Deuteren - Cromvoirt 36     80
             bouwland onder Groot Deuteren genaamd de5117 Hoef33
Hoef, oude vijf bunders1840                 Deuteren Oude          49
             e.e.
Hoef, oude in den Ham1760 de Oude Hoeff           Cromvoirt 5123     54    296
             1835                      5117
Hoefakker verkoop van schaarhout op stam in den Hoefakker door Antony Schellekens 28    17
             1717                belending: de Groensesteeg
                                     5123
Hoefakker 1/6 in den Hoefacker volgens de caerte figuratief 230 roeden Bossche maat63    134
Hoefje          1393                      BP
      een stuk land dat Hoeveken te Vucht St.Lamberts op 't eind van die Roet1177   70v
Hoefke          1812
      terre à labour het Hoefke            Vlasmeer 406      12
Hoefke          1634
      eenen acker genaemt het Hoeffken               5123   48
                              Sint Lambert - Cromvoirt     295
Hoefke          1646
      vuyt een stuck ackerlants genoempt het Hueffken Cromvoirt 9      230    30
Hoefke          1629
      uyt een halve hoeve genoemt het Hoeffken Cromvoirt 9          228    27
Hoefke          1710                       het
      huijsinge schop schaapskooij 36 lop. gemeenlijk genoemt5123Hoefke51       49
      land     1469
Hoefke, rond dat Ronthoefken                       BP    325
                              Sint Peter - 360 1238-50
      land     1469
Hoefke, rond dat Ronthoefken                St.Peter BP      1238   56
             1692                genoempt 't Hoefken 75.2
Hoefken weijlant ende seijlant op Deuyteren gemeenlijkDeuteren 5123             z.f.
Hoefkenakker       1761
      desselfs Hoefkenacker 10.45.0                5059   70    27
             1646                      9
Hoefkens vuyt vyff buenderen ackerlants ende heylants genoempt de Hoeffkens    230    36
      een
Hoefkensakker parceel1783                  Vughtse Hoeven
             teulland genaamt den Hoeflkensakker      5123   116    64v
      een
Hoefkensakker parceel1781                  behorend 5123     67    32v
             teulland den Hoefkensakker 10 lop. 45 r. bij een hoeve in de Vughtse Hoeven a.z. de Bosschebaan
             1766
Hoefsteeg in den polder van den Ham aan de Hoefsteeg           5123   113    150v
             1835
Hoefweikesverkoop van schaarhout op stam op de Hoefweikes op de5117        28
                                     Piekenhoeve    22
Hoei           teulland genaamd de Hoeij 5 lop. Vughtse Hoeven
      een parceel1793                 47 r.    5123   68    5
Hoek           1800
      teulland gelegen aen den Hoek          Cromvoirt 5123     177a   1v
Hoek           1838                Sparrendaal
      verkoop van boekweit bijde straatweg genaamd den Hoek    5117   31    72
Hoek    idem     1832                kaartblad Cromvoirt C.2
Hoek           1629
      vuyt 3 lopensen lants gelegen in den Hoeck Cromvoirt 9         228    22v
Hoek           1835
      verkoop van schaarhout op stam in den Hoek Cromvoirt 5117       28    9


                          Page 59
                          export


Hoek          1626                Sint    5123
      een stuck ackerlants een sestersaet in den Hoeck Lambert - Cromvoirt 48    16
Hoek          1559                Sint Lambert
      huijs end ehoff ende thien loopense lants in den Hoeck 5123      45    51v
Hoek          1559                      5123
      huys hoff ende schuer in den Hoeck 10 lop. Sint Lambert - Cromvoirt  45    37v
Hoek          1666                Cromvoirt
      een stuck ackerlants genoempt den Hoeck 3 lop. 46 r. 5123       49    243v
Hoek          1675                Cromvoirt
      een stuck ackerlants genoempt den Hoeck 3 lop. 37 r. 5123       49    345v
Hoek          1801
      een hoeve lands ter plaatze genaamt in den Hoek Cromvoirt 5123    68    92
            1834
Hoek, korteverkoop van schaarhout                   5117   27    191
            1880                Cromvoirt 5117
Hoek, lage maaien op Steenbakkersweide uitgezonderd den Lagen Hoek        73    42
            1703                Cromvoirt 5123
Hoekakker 1/3 in een stuck ackerlandt genaemt den Hoeckacker 2 lop.       108   1
Hoekakker seker stuck1710                 Schoonveld5123
             teullant drie lopense gemeenlijck genaemt den Hoeckacker51    34v
Hoeken         1752
      teullant genaampt de Hoekken 2 lop. 28 r.    Vliert   5123   89    203
Hoeken         1752
      zie onder Vliert                      5123   54    100v
Hoeken          teulant
      een parceel1751 genaamt de Hoeken 2 lop.Vliert - 28 r.   5123   65
      2      1806
Hoeken, lagemergen hooijlant genaamt de Lage Hoeke - helft te Deuteren 5123   117   227
      een
Hoeken, lage parceel1808 hooijland genaamt de Laage Hoeken      Deuteren 182
                              Cromvoirt - 5123        27
            1808                Cromvoirt 5123
Hoekkamp twee morgen hoijland in de Maij onder Cromvoirt genaamt den Hoekkamp  182   2
Hoekkamp een perceel1842                  Cromvoirt
             hooiland in den Ham genaamd Hoekkamp 5117       35    79
             van                Deuteren 5117
Hoekkamp verpachting1849hooiland in den Ham genaamd den Hoekkamp         42    67
Hoekkamp de Hoekkamp  1861     B     0122    Cromvoirt PB     5843   kaart
Hoekkamp een perceel1842                  Cromvoirt
             hooiland genaamd den Hoekkamp 1-7-90 5117       35    97
            1678
Hoekkamp ter plaetse genoempt den Hoeckcamp              5123   73.2   z.f.
Hoekkamp in den Hoeckamp1561                Cromvoirt 7519    1    53
            1619
Hoekkamp een camp genoempt den Hoeckcamp 3 mergen     Cromvoirt 7519    109   17
      grote    1861
Hoekkamp,de Groote Hoekkamp B          0273    Cromvoirt PB     5843   kaart
      kleine   1861
Hoekkamp,de Kleine Hoekkamp B          0273    Cromvoirt PB     5843   kaart
      lage    1775                Deuteren 5123
Hoekkamp,de Lage Haverdonk strekkende voor van den Lagen Hoekcamp tot Bijnen   66    160
            1780
Hoekland en stuk teulland 5 lop. 2 r. genaamd het Hoekland Heikant   5123   67    7
Hoekskes een parceel1789                  Cromvoirt
             teulland genaamt de Hoekskens 3 3/4 lop. 5123     177a   7v
            1589
Hoekstuk een stuck genoempt het Hoeckstuck         Eentje   5123   72    z.f.
Hoendernest       1838                Beukenhorst 5117   31
      verkoop van schaarhout op het Hoedernest [mogelijk Hoendernest bedoeld]    122
            hoijland genaamt de Oude Hoer polder van den Ham onder Cromvoirt
Hoer, oude vijf mergen 1788                      5123   57    219
      1/3 deel in 't erf Hoesdemanshof bij die Regenbeempt - 360 1194 fol.53
Hoesdemanshof      1424                Sint Peter BP     325
      een zesterzaad land Hoesdemanshoff bij den Sint Peter - 360 1229-254
Hoesdemanshof      1459                Regenbeemt BP    325
      een zesterzaad land Hoesdemanshoff bij den Regenbeempt
Hoesdemanshof      1459                      BP    1229   254
      1/3 deel in 't erf Hoesdenmanshof bij die Regenbeempt BP
Hoesdemanshof      1424                St.Peter       1194   53
Hoeve          teelland in 2 percelen 15 lop. en 18 lop.
      de Hoeve - 1824                 Eentje   17    5052
Hoeve   de Hoeve -1824teelland 9 lop.          Heikant   17    5052
Hoeve          1761
      acker genaemt de Hoeve 13.0.0                5059   70    4
      stuk     1761
Hoeve of Hoef ackerlants genaemt de Hoeff 35.5.0            5059   70    23v
      een hoeve in de
            1629                      9
Hoeve van Gerard Vogels Vuchtsche Houven gen. de houve van Gerart Vogels     228   33vSint Pi
      verkoop van schaarhout op de hoeve van Hesemans
Hoeve van Hesemans 1834                        5117   27
                              op Beukenhorst wijk Schorvoirt 189
      acker    1761
Hoeve, achterste genaemt de Agterste Hoeff 5.6.0            5059   70    23v
      3      land
Hoeve, oude lopensen 1487in Dauwe Hoeve          St.Peter BP      1257   186
      h      1474
Hoeve, oudeoeve op Boerdmanshoeve in die Audehoeve St.Peter BP          1253   292
      ter     1702
Hoeve, oude plaetse genaemt de Oude Hoeve               5123
                              Deuteren onder Vught 81    14
            1393
Hoeveke dat Hoeveke op 't eind van die Roet              360    325
                              Sint Lambert - BP 1177-70v
Hoeven         1481
      een percel op de Hoeven                   379
                              parochie Sint Pieter 33
Hoeven         1834     op
      een uitgestrekte hoeve B de Hoeven bij de straatweg
                        0004          B 4 tot  27    2e hoeve B 760 tot en met 779
                              de Hoeven 5117 en met 29 + de 154
Hoeven         1629
      uyt een erf groot 23 lopensen in de Hoeve          9     228   18
Hoeven   Hoeve    1761                      5059   70    24v e.v.
Hoeven   idem     1832                kaartblad Vught E.1
Hoeven         1838     E
      verkoop van een hoeve in wijk Hoeven 0257          en 260
                              E 257, 258 5117    31    58


                         Page 60
                         export


Hoeven         1838    E teelland wijk Hoeven
      huis stal schop erf hof en115                115
                              Hoeven - E 5117en 11631       74
Hoeven         1646
      vuyt huys schuer hoff etc. op de Hoeven           9      230     52
Hoeven         1777
      een huisje genaamd de Hoeven in den Haartgang te Vught   5123    55     294v
Hoeven   die Hoeven1422                       BP     1192    517
      de      1520
Hoeven, oude hereditate sita in die Oude Hoeven            9      226     44
      de
Hoeven, oude Oude Hoeven1861    A     0118    Deuteren PB       5843    kaart
      verkoop   1840
Hoevense Akkers van schaarhout op de Hoevensche Akkers         5117    33     2
      de Hoevensche en Bessemertienden
Hoevense Tienden    1873                      5117    66     4
      een
Hoevensebaan parceel1830 gelegen aan de Hoevenschebaan         5059    583     nr.21
      idem
Hoevensestraat     1832                kaartblad Vught E.1
      schouw in de Hoevensestraat
Hoevensestraat     1799                      5059    44     66v
Hoevensewei       van erve gemeijnlick genoempt deaan de Puisenheide 49
      streckende 1680                       5123
                              Hoevenscheweij           422
Hoevensewei       van erve genoempt de Hoevencheweije
      streckende 1675                 Cromvoirt 5123     49     336
Hoeventiend       1501                      BP
      tiendverpachting namens het kapittel van Eindhoven o.a. de Hoevertiend 1269    301
Hof    idem den Hof 1812                Hoeven   406     12
Hof           1800                Cromvoirt 5123
      twee perceelen teulland genaamt den Hof groot 2 lop.          177a    2
Hof           teelland met houtgewassen genaamd het Hof
      een perceel1844     B     0994    Vlasmeer 5117      37     94
Hof           teulland genaamd het Hof ruim 58 roeden 5117
      een perceel1844                 Vlasmeer        37     104
Hof           1761
      lant genaemt den Hoff 0.25.0                5059    70     43
Hof           1824
      den Hoff - teelland 4 lop.           Vliert   17     5052
Hof           1824
      den Hoff - teelland 1 lop. 25 r.        Waterkant 17      5052
Hof           1799
      twee parceelen teulland genaamt den Hof     Cromvoirt 5123     58     353v
Hof           1680                      5123
      een stuck rogge ongemaeijt staende opt lant genoempt den Hoff      73.2    z.f.
      een     1791                Brussel 5123
Hof van Brusselhuijsinge stal en hoff genaamt het Hoff vnin de Taalstraat aan de177aSteenweg 6v
      in arrest genomen een huijsinge genaempt het Hoff van Brussel
Hof van Brussel     1743                      5123    135     109v
      huijs    1806                      5123
Hof van Brussel en erven en hof genaamt het Hof van Brussel A.29 in het quohier  117     192v
      seekere huijsinge genaampt het Hof van Brussel
Hof van Brussel     1750                Dorp    5123    136     144v
      eene     1804                      5123
Hof van Brussel huijzinge stallinge en hof groot 40 r. genaamt het Hof van Brussel 177a    5
      1/4 in    1736                Taalstraat
Hof van Brussel een huijsinge en hoff genaamt het Hoff van Brussel5123       134     z.f.
      een     1761
Hof van Brusselhuijs genaemt den Hoff van Brussel met 40 roeden hoffs 5059    70     73
      huijsinge gemeenlijk genaamt het Hof van Brussel
Hof van Brussel     1726                      5123
                              Tatelstraet = Taalstraat85     176v
      schoone en1720ter nering staende huijsinge gemeenlijk gen. het Hof84 Brussel
Hof van Brussel     wel                      5123     van    171v
      zie bij:   uit 1696
Hof van Brussel Valk 1696                       5123
                              Taalstraat [Taterstraet]76
      verhuur van1733
Hof van Brussel                            5123     van
             'n schoone en wel ter neeringh staande huijsinge het Hof86 Brussel  291v
      huijzinge stallinge en hoff omtrent 40 r. van ouds genaamt het Hof van Brussel 136v tot aan Zionsburg
Hof van Brussel     1795                      5123    58
                              Taalstraat aan de steenweg achterwaarts
      een     1791                Taalstraat -5123
                                    agterwaarts tot 40 r. hoffs
                                          57     335
Hof van Brusselhuijzinge en stal van ouds genaamt het Hoff van Brussel met omtrentde erven van Zionsburg
      eene     1804                Taalstraat aan de steenweg
                                    5123    59
Hof van Brussel huijzinge stallinge en hoff van ouds genaamt het Hoff van Brussel 40 r.    233
      in de    1727
Hof van Brussel Taelstraet genaemt het Hof van Brussel Taalstraat 5123       52
      een     1743                      5123
Hof van Brusselschoone wel ter nering staande huijsinge genaampt het Hoff van64  Brussel 239
      seckere huijsinge en hoff genoempt 't Hoff van Brussel [er staat Bussel]
Hof van Brussel     1691                      = Taalstraat
                              Taterstraet 5123    75.2    z.f.
            1391                Sint Lambert - BP 1178-188
                                    360
Hof, grote 1/9 deel in land den Groten Hof neven de plaats genoemd die Helle 325
            1421
Hof, grote hof den Notenboemhof bij den Groten Hof           360     325
                              Sint Lambert - BP 1192-51v
            Groten               St.Lambert BP
Hof, grote land in den 1491 Hoff ts. de weg die Helle tot die Ghentstraet     1260    235
            1391                St.Lambert BP
Hof, grote 1/9 deel in land den Groten Hof neven de plaats genoemd die Helle 1178       188v
            1479
Hof, grote ter plaatse den Groten Hoff           St.Lambert BP      1248    114
            1717                      5123
Hof, hoge drie mergen hoooijlants achter de Groote Schans genaemt den Hooge Hoff  63     173v
            1700                Honderd Morgen
Hof, hoge een stuck landt hooij ofte weijvelt genoempt den Hoogen Hoff 5123    76     z.f.
Hof, hoge Ho[o]genhof[f]1717                      5123    63
            1734                Honderd Morgen
Hof, hoge twee mergen in de Hondert Mergen genaamt den Hoogenhof    5123    87     28v
            1761
Hof, korte teulhuijs hofstad hoff en aengelagh en Korten Hoff 8.0.0 5059      70     9
             acckerlant genaamt in den Corten Hoff 5 1/2 5123
Hof, korte een parceel1759                       roede
                              Bergenshuizen      54     282v
            1674                Wergenshuizen
                                    5123    49     323
Hof, korte een stuck ackerlants gemeijnlijck genoempt den Cortten Hoff - bedoeld: Bergenshuizen of Wargarshuizen


                         Page 61
                           export


            1812
Hof, lage terre à labour de Lagen Hof           Vlasmeer 406      12
            1486
Hof, lange land den Langenhoff in die Gent               360     325
                              Sint Lambert - BP 1255-406v
            1761
Hof, lange lant bij het huijs genaemt den Langenhoff 0.30.0      5059    70    20v
            1486
Hof, lange land den Langenhoff in die Gent         St.Lambert BP      1255   406v
            1482
Hof, lange land den Langhenhoff in die Ghent        St.Lambert BP      1251   303
             ackerlants genoemt den Langen Hoff op Wargenshuijsen49
Hof, lange vier loopen 1655                Sint Peter 5123          74v
            1500
Hof, nieuweland den Nyenhoff neven dat Buenreke             BP
                              Sint Peter -360 1268-23 325
            1567
Hof, nieuweeenen ecker genoemt den Nieuwenhoff met den houtwas5123         45
                                    geheijten tBosselken 205
            1500
Hof, nieuweland den Nyenhoff neven dat Buenreken      St.Peter BP       1268   23
            1735                bij het het den Vlasakker
                                    5123
Hofakkerkedrie diversche stukken lands agter den hoff genaamthuis Hofakkerken   134    z.f.
            1520
Hofgoed zynen gewere sito beneden tHofgoet van Herlair         9      226    22v
            1646                      9
Hofgoed vuytten vischgewere in die Dommele beneden tHofgat van Herlair 230          23
Hofke          1812
      terre à labour het Hufke            Hoeven   406     12
Hofke          1796
      teulland genaamt het Hofke 1 lop.       Vlasmeer 5123      143    18
Hofke          1812
      terre à labour het Huefke           Heikant   406     12
Hofke          1682                Sint Peter 5123
      eenstuck ackerlants genoempt het Hoofken ontrent deetich roeden 49        447
Hofkesakkers      1834                      5117    27    186
      verkoop van schaarhout op de Hofkesakkers een hoeve te Cromvoirt bewoond door Peter van de Ven
Hofland         1824
      Hofland - teulland 2 lop.           Dorp    17     5052
Hofstad          teulland genaamt de Hofstad
      een parceel1792                      5123    177a
                              Cromvoirt in de Laagstraat    2v
Hofstad         1764
      hoeve de Hofstede onder Bergenshuijsen           360     325
                              Vught - RRG inv.nr.37 fol. 12v
Hofstad         roeden              Cromvoirt 5123
      teulland 26 1769 aan de Peeperstraat genaemt de Hofstad        139    93v
Hofstad         1784                Cromvoirt
      item een parceel teulland genaamt de Hovstad 1 lop. 2 r. 5123     148    27
Hofstad         der hoeve competerende Gommert Jonkers genaemt de 150
      gebruijkers 1761                      5123
                              Bergenshuizen      Hofstede 22v
Hofstad         1715                Cromvoirt 5123
      en perceel teullant gemeenlijk genaemt d'Hofstadt 9 lopense      109    10
Hofstad         1812
      terre à labouw Hofstad                   406
                              Bergenshuizen      12
Hofstad         1812
      idem de Hofstad                Eentje   406     12
Hofstad         1812
      bois de Hofstad                Eentje   406     12
Hofstad         1761
      ackerlant genaemt in de Hoffstadt 0.33.0          5059    70    34
Hofstad         1761
      in de Hofstad gekomen van Peter Janse van de Ven 1.48.0  5059    70    4
Hofstad         1824
      Hofstad - wilgenbos 3 lop.           Eentje   17     5052
Hofstad         1824
      Hofstad - teelland 9 lop.           Eentje   17     5052
Hofstad         1642                Enode    5123    48
      een stuck ackerlants genoempt de Hoffstadt met een waijken daeraen - 5 lop. 391v
Hofstad         1791
      teullant genaamt de Hofstad 4 lop. 2 r.          maatboek 182
                              Cromvoirt - 8      [zwaar beschadigd archief maar wel gerestaur
Hofstad         1676                Cromvoirt 5123
      een stuck ackerlants op de Hoogackers gemeijnlijck genoempt de Hoffstat73.2   z.f.
Hofstad         1664                Eentje   5123    72
      een stuck ackerlants genoemt de Hoffstadt met een waeijken daer aen gelegen z.f.
Hofstad         1639                Enode Hoffstadt
                                    5123    79
      een stuck lants soo ackerlant als weijlant genoemt deof Eentje en Hoogeweijde z.f.
Hofstad         1809
      zie onder: Bus                       5123
                              Bergenshuizen      69    86 e.v.
Hofstad         1791                aan den 5123
      teulland genaamd de Hofstad in de LeegstraatCromvoirtSchutsboom 102       161v
Hofstad         1799                Bergenshuizen
      een hoeve rn landerijen genaamt de Hofstad 39 lopensen5123       58    338v
Hofstad         1719                Schorvoort 5123
      een stuck teullandt genaemt de Hofstadt onrent seven lopense      51    121
Hofstad         1682                Bergenshuizen
                                    5123
      een stuck ackerlants genoempt de Hofstat ontrent veertich roeden 49       448v
Hofstad         1774                Cromvoirt - 5123de Predikheren 154
                                    e.z.    66
      huijsinge schuur schop schaapskooij hooij weij en teulland + acker gen. de Hofstad
      een     1633
Hofstad, nieuwestuck lants de Nieuwe Hooffstadt      Cromvoirt 5123     79    z.f.
      een     1761                      5123    150    17
Hofstad, oude hoeve lants genaamt de Oude Hofstadt parochie St.Peter aan de Bosschevonder neffens de gemeijnte van E
      't convent van den Eijkendonk van de Oude Hofstad 13 lop. 24 r.
Hofstad, oude      1718                Cromvoirt 5062     73    9v
      Joh.v.Bethmeer eigenaar van de hoeve d' Oude Hofstadt 360 inv.nr.62 fol. 123v
Hofstad, oude      1660                      onder
                              Vught - RA Esch Vucht  325
      hoeve de Oude Hofstadt aen de Bossche Vonder
Hofstad, oude      1764                      RRG     37    12v
      lant    1761
Hofstad, oude genaemt de Oude Hofstad 1.40.0              5059    70    22v
      vuyter Ouder Hofstadt
Hofstad, oude      1520                      9      226    66
      het     1664                Eentje
Hofstad, oude achterhuijs van het voirhuijs met het esthuijs de Oude5123Hoffstadt 72     z.f.
      het     1664                Eendje   Hofstadt 49
Hofstad, oude achterhuijs van het voorhuijs mettet esthuijs de Oude 5123           219
      met     1642                Enode
Hofstad, oude het erffhuijs d'Oude Hoffstadt ende cleijn hoijveldeken 5123    48    390v


                          Page 62
                           export


      een     1717                 Sint Lambert - Cromvoirt
                                      5123
Hofstad, oude stuck teullant genaemt den Hofstadt ofte den Ouden Acker 7 lop.63         100
      een     1686                 Sint Peter 5123
Hofstad, oude stuck ackerlants ontrent veertich roeden genoempt de Oude Hofstad    49     23 bis
      een
Hofstad, oude perceel1784                   Vught     5123
             teulland genaamd de Oude Hofstad op Bergenshuijsen 56         249
      een     ca.1635
Hofstad, oude stuck lants weesende die Aude Hofsteij Cromvoirt - 5123         79
                                      Loventsestraet    z.f.
      een     1633
Hofstad, oude stuck lants genoempt die Oude Hoffstadt Cromvoirt 5123         79     z.fg.
      een
Hofstad, oude perceel1764 genaamd de Oude Hofstat       Bergenshuizen 5123   55     31
             1783
Hofstede akkerlandt genaamt de Hofstede 35 roeden Cromvoirt 5123           141    90
             1812
Hofstede terre à labour de Hofstede              Eentje    406    12
             1764
Hofstede hoeve de Hofstede onder Bergenshuizen               RRG    37     12v
             1794                  25 r.
Hofstede akkerland genaamd de Hofsteede groot 1 lop.Cromvoirt - 5123         103    49
                                      behorend bij de Armen- of H. Geesthoeve
Hofwei          1812
      prairie Hofweij                  Vliert    406    12
Hoge Kan verhuur van1747                          5123   Hogen Kan 30v
             huijsinge, hoff ,schuur, stallinge, berg, nieuwe erve, den 136
      een stuckije ackerlandt 36 roeden genaemt de Hoogevondersackers 108
Hoge Vondersakkers 1705                    Cromvoirt 5123           11v
      de windmolen op Holkartsvenneken
Holkartsvenneke     1402                 Sint Lambert BP    1183    119
      uit des   1479
Hollandersakker Hollandersacker                       360    325
                               Sint Lambert - BP 1248-fol.190v
      des Hollandersacker ts. die Moelenstraet tot die Hoelstraet
Hollandersakker     1479                 St.Lambert BP      1248    190v
      des Hollandersacker [behorende bij d ehoeve 't Veern op BP Veern 1200
Hollandersakker     1441                        die         129
      de      1805
Hollandsedijk Hollandsedijk is verzand            Cromvoirt 7519     3     2
             1791                 Cromvoirt groes]
Hondbos bosch genaamt het Hondbosche 2 lop. 49 r. [1 lop. 24 r. - 8          [zwaar beschadigd archief maar wel gerestaur
                                      maatboek 182
      een perceel1891
Honderd Morgen      hooiland A 45 groot 2.25.60 ha Honderd Morgen   5067   10
      in de    1761
Honderd Morgen100 mergen tegens 6 stuyvers per mergen            5059   70     112v e.v.
Honderd Morgen      1848                        FDV
      zij die   1491                 't Vuylbroek
Honderd Morgen gegoed zijnin die Hondert Margen en in St.Lambert BP          1261    114v
      vuyt een stuck hoylants in de Hondert Mergen
Honderd Morgen      1646                        9     230    2v
      hooijlant inde 100 Mergen 90.0.0
Honderd Morgen      1761                        5059   70     46v
      uyt mergen 1696 gelegen in de Hondert Mergen
Honderd Morgen      lands                       9     231    21
      uyt eenen camp hoy ofte weylant in de Hondert mergen 9
Honderd Morgen      1629                             228    8v
      deszelfs in de 100 Mergen groot 2 1/2 mergen
Honderd Morgen      1761                        5059   70     97v
      vuyt 2    1629
Honderd Morgen 1/2 mergen lants in de Hondert Mergen            9     228    33v
      de 100
Honderd Morgen morgens  1761                        5059   70     112v e.v.
      twee     1650
Honderd Morgenmorgen land in de Honderd Morgen        Sint Lambert 221    1013
      die Hondert1418
Honderd Morgen      Merghen                      BP    1191    156v
      idem
Honderd Morgensesteeg  1832                 kaartblad Cromvoirt A.2
      de Hondertmorgensche Steeg
Honderd Morgensesteeg                            VHR    dl.5    50
Honderd Morgensesteeg  1848                        FDV
      enige percelen
             1879
Honderdmorgensesloot hooiland grenzend etegen den Honderdmorgenschesloot  5117   72     30
             1755
Hondschalkeen lopense aan den Hondschalk gelegen       Cromvoirt 5123     65     157
             1805
Hondsgalg akkerland genaamt den Hondsgalg 2 lop.       Cromvoirt 5123     144    222
             1717                 Cromvoirt Hondtsgalge
Hondsgalg eenen acker teullants omtrent een lopensaet genaemt de 5123         63     68
             1795
Hondsgalg aan den Hondsgalg de stoep te laag bevonden     Cromvoirt 5059     44     47v
Hondsgalg een perceel1774 teulland aan de Hondsgalg      Cromvoirt 5123     55     226v
             1783
Hondsgalg teulland genaamd den Hondsgalg op de Hoogackers   Cromvoirt 5123     56     223v
             teulant               Cromvoirt 5123
Hondsgalg een parceel1752 1 lop. ter plaatse genaampt de Hondsgalgh          54     127v
             1791                 Cromvoirt - 8
Hondsgalg teullant genaamt de Hondsgalg 6 lop. 14 r. [1 lop. 14 r. houtwas]      [zwaar beschadigd archief maar wel gerestaur
                                      maatboek 182
             1791                 lop. 22 r. - 8
Hondshoekbosch genaamt den Hondshoek 2 lop. 44 r. [1 Cromvoirtdries]         [zwaar beschadigd archief maar wel gerestaur
                                      maatboek 182
             1718                 nu Gerrit 5062
Honsgalg Peter Aert Gerits van de Honsgalgh 1 lop. 3 r. Cromvoirtde Raaf       73     5v
             1683                 Cromvoirt 5123
Honsgalg achter de Capelle met het parceel genoempt de Honsgalg daer teijnden     74.2    z.f.
             1683
Honsgalg een stuck ackerlants genoempt de HonsgalchCromvoirt 5123           49     471
      moeras de Veertien Hond
Hont, veertien      1861    B      0061     Cromvoirt PB      5843    kaart
Hont, vijf een perceel1865                   roeden
             teelland de Vijf Hont ongeveer 82 Cromvoirt - 5117Deuteren 58     65
             lants                Cromvoirt 5123
Hontsgalg een parceel1696 op de Hooghacker genoempt den Hontsgalgh          80     z.f.
             1889
Hoofdstraathuisne erf aan de Hoofdstraat                  5117   148    5


                           Page 63
                          export


             van               tot het casteel van
                                   5123    90
Hoofkens verpachting1760de tienden o.a. de Hoofkens en Tabaxtienden Mevrouw Beresteijn   55
      de Hoofkensthiende
Hoofkenstiende     1690                     5123    75.2   z.f.
Hoog          1835
      nieuwe erve of heiveld aan de kamp genaamd het Hoog1.65.51 PRD    nr.13
             van               Cromvoirt
Hoogakker verpachting1837een perceel genaamd den Hoogakker 5117         30    98
Hoogakkers       1559
      een sestersaet lants inde Hoochecker            5123    45
                             Sint Lambert - Cromvoirt     52
Hoogakkers       1834
      teelland in de Hoogakkers op de Lovert    Cromvoirt 5117     27    20
      van     1718
Hoogakkersbos't Hoogackersbosch groot 6 lop. 36 r.    Cromvoirt 5062     73    24v
      houtbos genaamt Hoogackersbos 3 1/2 lop. Cromvoirt 5123
Hoogakkersbos      1806                           144    264
      Hoogakkersbosch
Hoogakkersbos      1832               kaartblad Cromvoirt C.2
      een
Hoogakkersbos perssel1725                Cromvoirt 5123
             houtwas genaemt het Hooghackersbosch          64    0
      het Hoogackersbos
Hoogakkersbos      1791               Cromvoirt - 8      [zwaar beschadigd archief maar wel gerestaur
                                   maatboek 182
            1845               Heikant
Hoogbraak verkoop van te velde staande granen op de Hoogbraak 5117        38    69
      de straat zijdeweg genaamt Hoog Entjensestraat
Hoogeentjesstraat of 1772                       392    150    322v
            1798
Hooghuis het geweesen Hooghuijs of zoogenaamd oud koijhuijs 5123         143
            1719
Hoogstraat in de Hoogstraet 6 lop. 24 r.         Cromvoirt 5062     73    2v
             1416
Hoogstraat bouwland D1891 grootD        in de  Vlasmeer 5067
                   0.58.20 ha1416 Hoogstraat          10
            1792
Hoogstraat de Hoogackers aan de Hoogstraat        Cromvoirt 5123     177a   6v
            1646               Cromvoirt 9
Hoogstraat aen de gemeynte ter plaetsen genoemt teynden die Hoochstraete 230        58v
            1836    C
Hoogstraat verkoop van een huis inde Hoogstraat0458          5117
                             Cromvoirt C 458 en 459 29    41
            van der             Sint straten5123
                                   genoempt die
                                         46
Hoogstraat streckende 1596 Leechstraet totter gemeijnden Lambert - Cromvoirt Hochstraet  41
             Hoochstraet
Hoogstraat teynden die1610                      9     227    9v
Hoogstraat       1848                     FDV
             teelland in de Hoogstraat
Hoogstraat verhuur van1834                      5117    27    52
Hoogstraat idem     1832               kaartblad Cromvoirt C.2
            1835    C     0530   Cromvoirt 5117
Hoogstraat teelland onder Cromvoirt wijk Hoogstraat 33.30.0           28    138
Hoogstraat de Hoogstraat1832               kaartblad Vught D.1
            met     C     0.63.60  Cromvoirt C 508,509 en 510
Hoogstraat huis erf hof 1835perceel bouwland 0508 in de Hoogstraat  5117    28    79
            1520
Hoogstraat ad locum dictum de Hoogestraet        Cromvoirt 9       226    42v
            die Loervoertschestraet en die Hogestraet BP
Hoogstraat huis tussen1481                Cromvoirt        1250   305
            1610
Hoogstraat ter plaetssen de Hoochstraete               9     227    10
            1486               St.Lambert BP
Hoogstraat ter plaatse geheten Coninxbrake aen die Hogestrate          1255   374
Hoogstraat de Hoogstraat1832               kaartblad Vught B.2
Hoogstraat idem     1832               kaartblad Cromvoirt C.1
            1780               Cromvoirt 5123
Hoogstraat huis met opstallen aan de Hoogstraat onder de Hoogackers       56    86
            1683               Cromvoirt 5123
Hoogstraat een huijs schuere hofstat hoff in de Hoochstraet           74.2   z.f.
            1761
Hoogwiel desselfs Hoogwiel 2.38.0                   5059    70    4
            1429
Hooibrug de hoeve tot Enen bij die Hoijbrugge             BP     325
                             Sint Peter - 360 1199-folo.123
            1520
Hooibrug aen die Hooybrugge                      9     226    16
      een stuc Heihurk]
            1661               Cromvoirt 5123
Hooihurk [misschien boecweijt op de Hoeijhorick of Haeijhorick          72a
            en anagelag aen die Hoelstraet Sint Lambert - BP 1269-159
Hoolstraat huis erf hof 1501                     360    325
            en aangelag aen die Hoolstraet St.Lambercht
Hoolstraat huis erf hof 1501                     BP     1269   152v
            1594               Sint Peter 5123
Hoolstraat ter plaetssen geheten de hoolstraet opt Damersffoort         46    18
            1479
Hoolstraat des Hollandersacker - belending: die Hoelstraet      BP     1248   190v
            1718
Hopakker d'selfs Hopacker 3 lop.             Cromvoirt 5062     73    9
Hopakker een parceel1785                 Cromvoirt - 5123 Hoogstraat
             akkerland genaamt den Hopacker 3 lop.    in de   141    220v
            1812
Hopakker prairie Hopakker                Hoeven    406    12
            1761
Hopakker desselfs Hopacker aent huijs 2.40.0             5059    70    6v
            1835
Hopakker verkoop van veldgewassen in wijk de Vughtse Hoeven 5117         28    92
            1838               Cromvoirt 5117
Hopakker verkoop van schaarhout op een gedeelte van den Hopakker         31    3
            1791               Cromvoirt - 8maatboek 182
Hopakker teullant genaamt den Hopacker 5 lop. 21 r. [1 lop. 7 r. heikant]    [zwaar beschadigd archief maar wel gerestaur
            1739
Hopakker den Maesakker met een parceel den Hopakker   Cromvoirt 5123     65    39v
             land              Vughtse hoeven
Hopakker een perceel1809 3 lop. 3 r. nu groes en bos genaemt Hopakker 305    1979


                          Page 64
                         export


              1640
Hopakker eenen acker teulants genoempt den Hopacker 3 lop.        5123   79
                              Sint Lambert - Cromvoirt    z.f.
Hopeik           1812
      terre à labourHopeijk              Heikant   406    12
Hopeik           1824
      in 't Schoonveld Hopeijck - teelland 7 lop.   Heikant   17    5052
              1633
Hophofke een vierde part int Hophoffken                 5123   48    bij
                              op Wargarshuizen achter de akker80 het huis
              1718
Hopland d'selfs Hoplant 1 lop. 2 r.             Cromvoirt 5062     73    8v
              1783               Cromvoirt r.
Hopland een teulland genaamt het Hopland of Beurdeman 1 lop. 25123         116   37
              1769               Cromvoirt 5123
Hopland teulland groot 1 lop. 2 roeden genaemt het Hopland of Beurdeman 139         94v
Hopland een parceel1808                   Cromvoirt 5123
              teulland genaam het Hopland 1 lop.           182   2
      de       1717               Vughtse 5123
Hoppenakker streep Hoppenacker, Oude Hof, Oude Boomgaert Hoeven - bij de Cocxhoeve 63    99
              1761
Hopveld desselfs Hopvelt gekomen van P.J. van de Ven 2.2.0        5059   70    4
              1642               Sint 't Hopvelt
                                     achter   hof   z.f.
Hopveld seecker stuck ackerlants omtrent 2 lop. genoempt Peter - 5123 den 79 van Juffrouw Geertruijt van Maeren
      zie      1773
Hopveldeke onder: Leeuwenburg                      5123   9    z.f.
              1839
Hopvelden verkoop van hout op stam op de Hopvelden wijk Hoeven      5117   32    16
Hopveldje een parceel1808  teulland genaamt het Hopveldje Eentje    5123   183a   62v
              1812
Hopveldje terre à labour Hopveltie                    406
                              Vughtse Akkers     12
              1761
Hopveldje desselfs Hopveldeke 0.34.0                   5059   70    8v
Hopveldje Hopveldje -1824 teelland 2 lop.                17
                              Vughtse Akkers     5052
Hopveldje een parceel1808                  1/2 lop. 5123
              teulland genaamt het Hopveldje 1Eendje         61    nr.17
              1645               Sint Lambert loopensaet
                                     5123
Hopveldje een stuck ackerlants genoempt 't Hopveldeken ontrent een - Cromvoirt   48    436
              1642
Hopveldjes twee ackerkens rteulants genoempt de Hoipveldekens 5123         79    z.f.
Horst           1492
      op die Hoeven op die Horst                  BP    325
                              Sint Peter - 360 1261-289
Horst           1492
      op die Hoeven op die Horst           St.Peter BP      1261   289
Horst           1471
      bouwland die Horst bij dat Creijenvenne     St.Peter BP      1240   202v
Horsten          1812
      prairie de Horsten               Hoeven    406    12
Horsten          1812
      bois tailli, terre à labourde Horste      Hoeven    406    12
Horsten          1761
      lant in de Horste 1.17.0                   5059   70    39
Horsten          stuck              op de
      1/12 in een 1686 ackerlants genoempt de Horsten Hoeven    5123   49    24 bis
Horsten          1702
      twee ackerkens genaemt de Horsten              5123   81    26
Horsten          heijveld genaamt de Horsten
      weijland en 1804                       5123
                              Vughtse Hoeven     59    219
              1396               Vught
Houtgalg 2 lopense rogland in Crumvoert bij die Houtgalghe - BP 360   1180-493 325
              1396
Houtgalg 2 lopense rogland in Crumvoert by die Houtgalghe  Cromvoirt BP      1180   493
              1388               St.Lambrecht
Houtgalg een stuk land genaamd die goet Houtgalghe by Crumvoert     BP    1178   51
              1685
Houtgalg het stuck achter de kerck ende de Houtgalch Cromvoirt 5123        74.2   z.f.
Houtgalg vier loopen 1648 ackerlants genoempt de HoutsgalghCromvoirt 5123     48    514
      een      1388               bij Crumvoert360
Houtgalg, grote stuk land genaamd die Groet Houtgalghe Sint Lambrecht - BP 1178-51 325
      een      1388               in Crumvoert 360
Houtgalg, kleinestuk land genaamd die Cleyn Houtgalghe Sint Lambrecht - BP 1178-51 325
      een      1388               in Crumvoert
Houtgalg, kleinestuk land genaamd die Cleyn Hautgalghe St.Lambrecht   BP    1178   51
              1674               Sint Lambert - cromvoirt
                                     5123
Houtsgalg een stuck ackerlants 1 lop. 37 r. gemeijnlijck genoempt de Houtsgalg49      324v
              1638
Houtsgalg een sestersaet lants genoempt de HoutsgalghCromvoirt 5123        79    z.f.
              metten              Sint     5123
Houtveld streckende 1606 eenen eijnde aen den Houtvelt Lambert - Cromvoirt     47    8
              1812
Houtveldje prairie Houtveltie                Hoeven    406    12
HouwsestraatHouwschestraat 1848                     FDV
      deszelfs Hubbersakkerke 0.20.0
Hubbersakkertje      1761                     5059   70    97v
Huibenakker        1570               Sint Peter 5123    45
      huijs gront hoff metten lande ende een hoijbeemdeken geheijten Huijbenecker 229
      een perceel1843
Huijgevoortsakker      genaamd Huijgevoortsakker          5117   36    73
      teelland    1837
Huijgevoortsakker genaamd Huijgevoortsakker               5117   30    74
      een       de kerk waarin die Swesteren verblijven
Huis bij de kerk Huis bij1416                      BP    1190   146v
      een Heren pad
Huis der Duitse weg of 1422aan 't huis der Duytsche Heren        BP    1193   9
              1683
Huis, groot het voorhuijs vant Groothuijs                5123   49
                              Deuteren onder de dingbank van Vught
              1683               Deuteren onder
                                     5123   49
Huis, groot seker backhuijs ende hoven met de gront bij het Groothuijs de dingbank van Vught476
              1717                     5123
Huis, groot het Groothuijs staende alhier int dorp als mede aent Kleijnhuijs    84    14
              1717
Huis, klein het Groothuijs als mede het Kleijnhuijs           5123   84    14


                        Page 65
                          export


            1812
Huis, oude terre labourable het Oude Huijs        Bergenshuizen406    12
      teullant genaamt het Verbrande Huijs 1 lop. 42 r. - Laagstraat
Huis, verbrande    1791               Cromvoirt - 8     [zwaar beschadigd archief maar wel gerestaur
                                   maatboek 182
      aan     1803
Huis, verbrandeden hoek bij 't Verbrande Huijs            5059   44    129
      een     teulland het Verbrande Huijs ontrent twee lopensen
Huis, verbrandeperceel1790                Laagstraat 5123    57    297v
            1838               landerijen van de heer Theodorus 18
                                   5117   31
Huisaakkerverkoop van schaarhout op de Huisakker op Kaayenbroek [vgl. Kraayenbroek] Sopers op Kraaijenbroek
            1808                4 lop.
Huisakker aan 't Pepereind rontsom den Huisacker grootCromvoirt 5123      182    41
            1812
Huisakker terre à labour den Huijsakker         Vliert    406    12
            1812
Huisakker idem Huijsakker                Eentje    406    12
            1812
Huisakker terre à labour den Huijsakker         Hoeven    406    12
            1812
Huisakker terre labourablede Huijsakker         Vliert    406    12
            1824
Huisakker den Huijsacker - teelland 13 lop. 38 r.    Eentje    PB    5052
            teelland genaamd den Huisakker Heikant - hoeve Notenlust
Huisakker een perceel1846                 82 roeden 5117    39    22
            1824
Huisakker Huijsacker - teelland 18 lop.         Eentje    17    5052
            1838               Cromvoirt 5117
Huisakker verkoop van schaarhout [tegen]over den Huisakker           31    3
            1839               Laagstraat 5117
Huisakker verkoop van hout op stam op den Huisakker in de Leegstraat      32    12
            1835
Huisakker zie onder Piacenza                     5117   28    15
            1838
Huisakker verkoop van schaarhout op de Huisakker     Bleijendijk 5117    31    15
            1835               Laagstraat 5117
Huisakker verkoop van schaarhout op stam op den Huisakker in de Leegstraat 28       7
            1835
Huisakker verkoop van veldgewassen ter plaatse            5117   28    92
            1824
Huisakker Huisacker - teelland 10 lop. 25 r.       Vliert    17    5052
            1761
Huisakker desselfs Huijsacker 17.40.0                 5059   70    27
            1835
Huisakker verkoop van schaarhout op den Huisakker    wijk Hoeven 5117   28    1
            1761
Huisakker in 10.15.0 genaemt den Huijsakker              5059   70    93
            teulland den Huisakker groot 80 roeden op buitenplaats Notenlust 26
Huisakker een perceel1845                       5
                             wijk Heikant 117    38
            1569
Huisakker den erve genoemt den Huijsecker        Sint Peter 5123    45    213
            1642               Enode    5123   48
Huisakker item een stuck ackerlants genoempt den Huijsacke rmetten dries ende schop 389v
Huisakker den Huysacker1421               Sint Peter BP     1192   294
            1675               Sint Lambert - Cromvoirt
Huisakker een stuck ackerlants gemeijnlijck genoempt Huijsacker 5123      49    344
            teullant gemeenlijck genaemt denHuijsacker 1 1/2 lop. 51
Huisakker een stuckje1710                Cromvoirt 5123          36v
            1675               aen de Vuchtschebaen49
                                   5123
Huisakker ee stuck ackerlants gemeijnlijck genoempt den Huijsacker bij het Sluijsken   339v
            1840
Huisakkersverkoop van schaarhout op stam op de HuisakkersKraaienbroek 5117   33    27
            1436
Huisbeemdden Huijsbeempt anderzijds                  BP    325
                             Sint Peter - 360 1206-158v
            1451               St.Peter - Enode
Huisbeemdin een halve morgen land den Huijsbeempt aan de Dommel    BP    1221   285
            1480
Huisbeemdden Huijsbeempt aen de Dommel          St.Peter BP      1249   246v
      ten huize van Jacobus van den Akker aan het huisje Ten 5117
Huisje ten Halve    1836                      Halve   29    49
      verkoop   1838
Huisje Ten Halve van 4 bunder hooigras bij het Huisje Ten Halve 5117      31    59
Huisje ten Halve    1848                      FDV
      het Huisje ten Halve
Huisje ten Halve    1832               kaartblad Vught B.1
      huur van een huis en schuur genaamd huisje Ten Halve de Taalstraat
Huisje Ten Halve    1843    B     1248    bewesten 5117     36    32
      verkoop   1862    B     1248    straatweg en schuur 55
Huisje Ten Halve van de opstand van het Huisje ten Halve met stal5117           16
      de Groote Stadsbarrière later Huisje Ten Halve
Huisje Ten Halve    1791               Taalstraat VHR     dl.5   41
      de banschouw begonnen bij 't Huisje ten Halve
Huisje ten Halve    1819                      5059   45    33v
      van
Huismanserf Huijsmanserve                       200    1427   13
            1727               Cromvoirt - 5123
Huisplaats een stuck teullant genaamt de Huijsplaats 1 1/2 lop.    Hoogstraat110    55v
            1728
Huisplaats een stuck teullands genaamt de Huijsplaats Cromvoirt 5123      86    6
            1727               Cromvoirt 5123
Huisplaats een stuck teullands genaamt de Huijsplaats 1/2 lop.         52    69v
            genaemt den Huijswaent
Huiswaant een perceel1703                       5123   81    37
Huiswei        1642               Enode - naast de Huisakker
                                   groot   48
      seecker stuck lants genoempt de Huijsweije buijtendijcx - 5123 eenen mergen 390
      zie onder 1801
Huiswei of Koewei Koewei                 Cromvoirt 5123     144    44
            van
Huiswerf proprietaris 1761het lant genaemt den Huijswerff 1.12.0 5059      70    103
            1838
HULPREGISTERS HYPOTHEEKBEWAARDER 'S-HERTOGENBOSCH           537    3
Hurk          1812
      bouwland den Hurk               Schorvoort 406     12


                          Page 66
                           export


Hurk           1809
       teul- en weijland genaamt den Hurk 3 lop. 24 r. Schorvoirt 5123     118    z.f.
Hut            1741                in genaampt gemeenelijk de
                                      5123
       een huijs met circum circa tien loopense teulant de Vughtse Heide 135 Hut 65
Hut            1737                Cromvoirt 5123
       slegt teulant in de heijde gemeenlijk genaamt de Hut           111    108v
Hut     de Hut    1832                kaartblad Vught E.1
Hut     de Hut - later Elderade en nu Vughtse Heide Loonsebaan    VHR    dl.5   43
Hut            een                 Hut
       verkoop vn 1848partij afbraak staande aan de Heikant     5117    41    56
Hut     de Hut    1848                       FDV
Hut            heijdengrond nabij de 0946
       een perceel1842      E      Hut           5117
                               Vughtse Hoeven     35    33
Hut            1791
       land bij de Hut aan de Helvoirtse Baan            5123    102    110
Hut, grote een perceel1794                         5123    58
              gemeente van Vught thans nieuw erf 10 lop. omtrent de Groote Hut 109
             1790                en Kleine Hut5123
Hut, grote een perceeltje gemeente tusschen de Groote aan de Helvoirtsebaan 67         143v
       in de Vugterheide                aan de Helvoirtsebaan 57
Hut, grote en kleine 1790 tusschen de Groote en de Kleine Hut 5123               294
             1790
Hut, kleine tusschen de Groote en Kleine Hut                5123
                               aan de Helvoirtsebaan 67     143v
             1808
Hut, oude tusschen de Vugtse Ackers en de Oude Hut             5123    151    172
             1807                 genaamt de Oude
                                      5123
Hut, oude eene boerebouwhuijzinge schuur en aangelagbij den Handwijzer Hut183a         28v
             1809
Hut, oude de Helvoirtsebaan voorbij de Oude Hut              5059    45    8v
Hut, oude een perceel1792 gemeente omtrent de Oude Hut 10 lop.      5123    67    224v
Hutakker een perceel1846                   Heikant - hoeve Notenlust
              teelland genaamd den Hutakker ca. 80 roeden   5117    39    22
       een     1731
Iewensakkertje stuk akkerlant aan den Heijkant genaamt Iewensakkertie   5123    86    153v
       F.      1910     E
IJzeren Man van Rijswijk schoenmaker wonende nabij den IJzereman
                         0298           200
                               Vughtse Hoeven     434    z.f.
IJzeren Man        1910
       schetstekening van de IJzeren Man               200    434    z.f.
              weijland genaamt de helft in den IJzere Peijl 76 lop. 30 r.182
IJzeren Pijl een parceel1808                 Cromvoirt 5123          26
             1806
IJzeren Pijl de helft in den IJsere Peijl 76 lop. 36 r.    Deuteren 5123      117    227
             1780                Cromvoirt - den de weg Pijl
                                      aan    140    211v
IJzeren Pijl belijdinge of visitatie aan zeker parceel weijland genaamt 5123IJseren naar Deuteren
             1778                Cromvoirt
IJzeren Pijl bij de vogelkooite Deuteren - belending: den IJseren pijl 5123      56    25
              hooij-
IJzeren Pijl een parceel1765 of weijland 7 mergen genaamt den IJseren Pijl 5123    66    90
             1751                Pijll
IJzeren Pijl agter de Falbrughstraat genaampt den IJsere Cromvoirt - 5123       65    94
                                      Deuteren onder de dingbank Vught
In de Linden       1809                omtrent 20 Marktveld in de Lindennr.30
       eene huijzinge en hof genaamt den Speelwagen 1 lop.het5123   r.    61
       verkoop   1834                wijk Israëlitisch
                                      5
Israëlitisch Kerkhof van schaarhout en kanadasbomen op hetHeikant 117Kerkhof     27    10
       in het boschje
             1886
Israëlitische Begraafplaatsnabij de Israëlitische Begraafplaats      5117    145    3
JACHTGEBIEDEN       van
       verpachting1802de jacht                    5123    105    163v
             1808                       5123    146
Jachtpalen inspectie van zoogenaamde jagtpaalen langs de baan van Helvoirt en Cromvoirt 14
              land    E     0843
Jagersbos een perceel1849 genaamd het Jagersbosch aan de straatweg naar 42 5117    Breda   79
Jagershagen        1865
       verkoop van schaarhout op Jagershagen             5117    58    136
Jagershagen        1873
       verkoop van hout op stam op de hoeve Jagershagen       5117    66    5
             1718
JakenakkerJaekenacker groot acht lop. 36 1/2 r.        Cromvoirt 5062     73    30
       het hoefke de Craeijven met als belending Jans Ariaensacker
Jan Adriaansakker     1717                       5123    63    175v
       Jan Ariens de1718                1/2 r.
Jan Ariens de Grootstede Grootstede voor de helft 1 lop. Cromvoirt 5062        73    6
       de hoeve 1416
Jan Bueringshoefke van Jan Buerincshuefken          Sint Peter BP      1190   237
       weduwe 1718
Jan Cornelisstede Jan Cornelisstede 4 lop. 8 r.        Cromvoirt 5062     73    10
       vijff loopensaets                Cromvoirt 5123
Jan de Weijersbeemd 1666 weijlants gemeijnlick genoempt Jan de Weijersbemt49          245
Jan Dirkskamp       ca.1635
       in eenen meerderen camp genaemt Jan Dirckscamp        aan    79
                               Cromvoirt - 5123het Vughtsebroek z.f.
       een parcheel gemeynt voor Jan Driessenacker
Jan Driessenakker     1624                       5123    72    z.f.
       Jan Gerrits 1718
             van Weerthuijsenhofstadt 1 lop. 11 1/2 r.
Jan Gerits van Weerthuijsenhofstad              Cromvoirt 5062     73    30v
       van Jan Goijaertshofstadt voor de helft groot 2 lop. 36 1/25062
Jan Goijaartshofstad 1718                   Cromvoirt r.      73    29v
Jan HanenkampJan Hanencamp1620                       7519    109    71 e.v.
       Jan Janse Deckerstede voor d ehelft 3 lop. 10Cromvoirt 5062
Jan Janse Deckersstede  1718                 r.           73    20
       Jan Jaspersstede 1 lop. 11 r.
Jan Jaspersstede     1718                Cromvoirt 5062     73    20
       van     1719
Jan Paulisland Jan Paulislant 1 lop. 42 r.          Cromvoirt 5062     73    3
       een sestersaet lants genoempt Jan Pauwelsbundt
Jan Pauwelsbunt      1698                Cromvoirt 5123     50    88v
       Peter Janse 1718                Cromvoirt 5062
Jan Tonis Joostenstede van Gemert gecomen van Jan Tonis Joostenstede 1 lop. 29 r.   73    17
       Janneken Marceliscampen
Janneken Marceliskampen  1620                       7519    109    71 e.v.


                           Page 67
                         export


      Janneken Merchentkenscamp [mogelijk: Marceliscamp bedoeld]
            1620
Janneken Merchentkenskamp                 Cromvoirt 7519    113    332
      een
Jennebeemd perceel1835        C     0677
             hooiland genaamd Jennenbeemd 1.49.10 5117        28     94
      u      1629
Jeusenheideyt nieu lants aen de Jeusenheyde              9     228    19v
      Jodenkerkhof
Jodenkerkhof      1832                kaartblad Vught B.2
      een     1794
Jodenkerkhof weg lopende naar het Jodekerkhoff            5123    67     269
Jodenweg een parceel1803                  Heikant
             teulland zijnde nieuw erf noord: den Jodenweg5123    68     165v
      lant neffens1761 Baustblaart 1.45.0
Jonker Baustblaart    Jonker                    5059    70     86
      aan het   1668                     200    866
Jonker Heijmsdijk hekken aan de kerk aan Jkr. Heijmsdijk te beginnen achter de kluizenares z.f.
      het oude mannen
Jonker Heimsgasthuis 1805 St. Cornelis of Jonker Heimsgasthuijs alhier5123    144    202v
      een stukje dijk
            1620
Jonker Honselaarskamp tegen Joncker Hontzelaerscamp    Cromvoirt 7519    113    332
      Joncker Honselaerscamp
Jonker Honselaarskamp  1621                Cromvoirt 7519    113    370
      verkoop van hout op stam op den Jonkersakker
Jonkersakker      1839                Vlasmeer 5117     32     14
      verkoop van schaarhout en bomen op de Jonkersakkers 5117
Jonkersakkers      1841                           34     8
      1/6      lopensen - noortwaarts het Joods Kerkhof 5123
Joods Kerkhof part in 51748                           112    109
      d'selfs Joost Ariaenstreepke 1 lop. 14 r.
Joost Adriaanstreepke 1718                 Cromvoirt 5062    73     13v
      een
Joostenmaai parceel1808 hooijland genaamt Joostemaaij 5 morgen    5123    182    27
      5      1806
Joostenmaai mergen hooijlant genaamt Joostemaaij           5123    117    227v
      lant genaemt Juffr. Gerwepapenven 2.0.0
Juffrouw Gerwenpapenven 1761                     5059    70     60
      een halve 1739                 Cromvoirt polder   Ham
Jutten Oomskamp mergen landts genaemt Jutten Oomscamp - 5123 van 111 en Rijscampen     165v
      eenen    1760
Jutten Oomskampcamp genaamt Jutten Oomscamp              en Rijscampen
                              polder Ham5123    66     30
            1685
Juttenackereen stuck ackerlants over de Leije       Cromvoirt 5123    49     8 [bis]
            1718
Juttenakkerd'selfs Juttenacker 4 lop. 32 r.        Cromvoirt 5062    73     10
            1718                Cromvoirt 5123
Juttenakkereen acker teullant gemeenlijk genaemt den Juttenacker buijtendijcx 51      112
Kaak          1727
      huijs het Wit Leeuwke gelegen tot Vucht over de Kaack 5123      110    29v
Kaak          1696
      den Rooden Leeuw aan de Linde of Kaak           9     231    23
Kaak           een
      een hout tot1680 Kaeck                   5123    70     z.f.
Kaak          1780
      het opverwen van de Kaak alhier opt Martvelt        5123    98     257
Kaak          1717
      aen de Linde ofte Kaeck                  5123    63     27v
Kadijkje        1848                     FDV
            1780                over    5123    Klijne  208
Kalenberg zeeve mergen hoijland genaamt den Calenberg de Dies tussen de115 en Pettelaerschans
            1703                     5123
Kalenberg een stiuck hooijlandt over de Dies genaemt den Calenbergh 1 1/2 mergen 81     72
            1718                Cromvoirt 5062
Kalverdiresd'sels Calverdries int Rontbosch met de heijvelde daeraen gelegen 73       11v
            van Calversteege tot de gemeenteSint Peter 5123
Kalversteegstreckende 1657                            49
                              van Vucht genoemt den Otterstock101
            1761
Kalverwei neffens de Kalvereij 0.44.0                 5059    70     4
            1761
Kalverwei desselfs Haverstreep of Kalverweij             5059    70     4
             wijde
Kalverwei een parceel1751 genaamt de Kalverwijde 3 lop.        5123
                              Vughtse Akkers    65     71v
      een parceel1751 genaamt de Kalverwijde Vughtse Akkers
Kalverweide 3 lop.    weijde                    200    1449
            1761
Kalverweij Calverweij 3.0.0.                     5059    70     1
Kamp          1812
      terre à labour de Camp             Schorvoort 406    12
      hooiland 1843
Kamp, afgegraven genaamd den Afgegraven Kamp             5117    36     60
      2      1885
Kamp, brede ha de Breedekamp                     5117
                              polder van Maurick  144    69
      een
Kamp, brede parceel1761                  over den Breen
                                   5123
             hooijland omtrent 2 mergen genaempt de Dieze Kamp 92        163
      een
Kamp, brede parceel1761                  over    5123
             hooijlant genaamt den Breen Kamp de Dieze onder Vught  54     339
      in      1726                Boontjensakker huis in de Sadelstraat
                                   5123    64
Kamp, hoge de Molenackers genaamt en Hogencamp ofbehorend bij een [er staat: bakker] 23
Kamp, korte       hoijland genaemt de Korte Kamp over de Dieze
      een parceel1790                 2 mergen 5123     177a    5
      in      1763                Cromvoirt 5123
Kamp, korte den polder van den Ham de Cortekamp oost de Loonsekamp        113    115
      de
Kamp, korte Korte Kamp 1861     B     0140    Cromvoirt PB     5843    kaart
Kamp, korte       genaamt de Korte Kamp
      een parceel1762                      5123    54     313v
            1761
Kamp, lagehelft in twee stucken genaemt den Leegencamp 2.15.0 5059        70     9
      vier     1884
Kamp, nieuwe hectaren de Nieuwkamp                  5117
                              Ham en Rijskampen 143      64
      de
Kamp, nieuwe Nieuwe Kamp1861     B     0114    Cromvoirt PB     5843    kaart
      den Ongeheerde Camp
Kamp, ongeheerde    1620                     7519    109    71 e.v.


                        Page 68
                           export


      zie     1421
Kamp, vijfde onder Koningshoeve                    BP      1192    59v
            1886
Kampdijk de nieuwe erven nabij de Kampdijk              5117     145    124
            1884
Kampdijk vijf hectaren bij den Kampdijk                5117     143    64
            1882
Kampdijk in de Nieuwe Erven nabij de Kampdijk             5117     75     30
Kampen prairie de Kampen1812               Eentje   406     12
      tegen de Campen
            1724
Kampen aan de Hoge Steeg aan den Hoogsteegh              5123     109    90v
      de de Nollesteeg
             naast   B
Kampen naastKampen1861 de Nollesteeg 0135         Cromvoirt PB       5843    kaart
      een parceel1776
             in
Kampen, achterste lange de Achterste Lange Kampen           5123     97     126v
      de Koude Kampen aanB Ruidigersteeg
Kampen, koude      1861     de    0118    Cromvoirt PB       5843    kaart
      twee     1713
Kampen, lage stucken teullant gemeenlijk genaemt de Leege Campen   5123     108    85v
      Lage     1824               Eentje
Kampen, lage Kampe - teelland in 2 percelen 15 lop. en 22 lop. 25 17  r.     5052
      terre    1812
Kampen, lange à labour de Lange Kampen          Eentje   406     12
      onder    1557
Kampen, lange de Langcampen                Sint Lambert5123     45     4v
      een
Kampen, lange perceel1782hooiland in de Lange Campe    Vught    5123     56     187v
      een
Kampen, lange parceel1785                 over de Dommel
             hooijland over den Dies in de Lange Kampen5123      57     87
      twe     1641               Sint Lambert5123
Kampen, lange emergen hoijlants over de Groote Diese genoempt de Lange Campen   48     363
      in de Mideelste
            1776
Kampen, middelste lange Lange Kampen                 5123     97     126v
      een parceel in de
Kampen, voorste lange1776 Voordste Lange Kampen            5123     97     126v
      terre    1812
Kampenakker à labour Kampenakker             Schorvoort 406      12
Kampenswei       1761
      helft in Campensweij groot 15.0.0             5059     70     8v
      de      1761
Kampenswei helft Campensweij 15.0.0                  5059     70     9
            1839
Kampjes verkoop van hout op stam op de Kempjes            5117     32     5
            1812
Kampke bouwland het Kampke                Schorvoort 406      12
      idem
Kampke aan de los    1861    B     0080    Cromvoirt PB       5843    kaart
            1812
Kampkes terre labourable de Kemkens                  406     12
                             Bergenshuizen - Schorvoort
Kampkes prairie Kemkrens1812               Schorvoort 406      12
            1790                193
Kampkes hooijland de Kampkens - in het polderboek nr.Ham & Rijscampen 5123     67     140v
      verkoop van schaarhout op de Kanijnsheuvel
Kanijnsheuvel      1837                     5117     30     9
             erve               Taalstraat 5123
Kant, hoge huijs hof en1782 met nog eenen hof neevens den Hoogen Kant       147    201v
             teullant genaamt den Hooge KantTaalstraat 5123
Kant, hoge een parceel1788                             142    82v
            1812
Kant, hoge terre à labour den Hogenkand          Molenakkers 406     12
            genaamt den Hoogenkant 4 lop. 12 r. alhier in5123
Kant, hoge eene acker 1782                             141
                                    't Moolenven     55
            1809               Taalstraat 5123
Kant, hoge een huijs schuur hof en erve A no.7 nevens den Hogen Kant        183a    76
             akkerland genaamt den Hoogenkant 4 lop. 5123
Kant, hoge een parceel1786                in het Molenven123v 57
Kapel   zie Kerkeind 1791               Cromvoirt 5123      142    212
Kapel          1799                12 lop. teul- en weijland
                                   5123
      eene huijzinge en erve genaamt de Kapel metDeuteren - de Zegelaar117        50
Kapel          zoogenaamden Capel
      het huijs of 1798                     5123
                             Groot Deuteren      143    160
Kapel          1561
      erve der capellen te Cormvoort         Sint Lambert5123     45     91
Kapel          1633
      suytwarts de Cappelle van Cromvoirt      Cromvoirt 5123      79     z.f.
Kapel          1540
      tot Cromvoert bij die Capelle               5123     79     z.f.
Kapel          1675                boogaert jde Cappel72a
      seeckere deronmondigenr erffenisse met den Cromvoirt bi5123            z.f.
Kapel          1719
      twee stuckjes teullant aan de Kapel      Cromvoirt 5123      51     118
Kapel          1680
      sekere schuere bij de Capelle tot Cromvoirt Cromvoirt 5123       49     410v
      Peter Loeff cappelmr. van der capelle van Cromvoirt
Kapel van Cromvoirt 1619                 Cromvoirt 7519      109    31
      een malder rogge                Cromvoirt
Kapel van Cromvoirt 1644 reducibel aen de Capelle tot Cromvoirt 305        1971 - e
      die capelle 1556
Kapel van Cromvoirt van Cromvoirt             Cromvoirt 7519      1     7v
      de      1789               Cromvoirt 5123
Kapel, oude Bremweijde tot Groot Deuteren agter de huijsinge de Oude Capel 57         257v
             hooij-              Deuteren onder
                                    morgen
Kapelakkereen parceel1789 of weijland genaamt den Kapelakker 2 5123Cromvoirt    177a    3v
            1769               Deuteren - Cromvoirt
                                   5123
Kapelakkergroesland genaemt de Capelakker op Deuteren aan den Bremheuvel139          77v
Kapelakkereen parceel1750                 1/2 mergen Deuteren 112
             hooijland genaampt Capelakker 1Cromvoirt - 5123           157
            1576               Sint    5123
Kapelakkereenen camp genoempt den Capelacker 2 mergenLambert - Deuteren      72     z.f.
             hooij-              Cromvoirt
Kapelakkereen parceel1789 en weijland genaamt de Kappelacker 5123         57     242


                           Page 69
                           export


             acke                twee mergen 5123
Kapelakkeritem eenen 1576 rgenoempt den CappelackerDeuteren [Cromvoirt] 5           z.f.
             1885
Kapelbos verkoop van schaarhout in het Kapelbosch te Vught       5117    144    128
             1840
Kapelbos takkebosschen in Kapelsbosch           Ouwerkerk 5117      33     15
             1880
Kapelbos ter plaatse genaamd het Kapelbosch               5117    73     84
             1717
Kapelleke tot Deuteren bij 't Capelleke                 5123    63     154
             1846               wijk Hoeven
Kapelsebosverkoop van mastbomen op stam in het Kapelschebosch 5117         39     93
             1718
Kapelsteegd'Capellesteegh groot 16 roede          Cromvoirt 5062      73     15
      de KarthuijserskampenB
Kartuizerkampen     1861          0094    Cromvoirt PB       5843    kaart
      de Hoogsteeg van de Carthuizercampen
Kartuizerkampen     1818               Cromvoirt 7519      3     95v
      landerijen onder Vught het Cathuijsersklooster
Kartuizerklooster    1791                      5123    176    z.f.
      huijzinge etc. onder den naame van het Cathuijsersclooster
Kartuizerklooster    1806               Taalstraat 5123     117    157
      het Carthuizerklooster
Kartuizerklooster    1832               kaartblad Vught B.1
      huijsinge genaamt het Carthuijsersclooster
Kartuizerklooster    1713                      9      231    43
      verkoop   1840                      5117
Kartuizerklooster van kanadasbomen op stam op de buitenplaats Kartuizerklooster   33     86
Kartuizerklooster    1848                      FDV
      een huys etc. tegens het clooster vanden Cathusers over 5123
Kartuizerklooster    1562               Sint Lambert       45     111v
      verkoop   1835                      PRD
Kartuizerklooster van schaarhout op de buitenplaats het karthuisersklooster nr.4
      een perceel184142genaamd het kartuizerklooster
Kartuizerklooster     grond                     5117    34
      van den   1605
Kartuizerklooster Vuchterpoorte totten Cathuysersclooster tot Vucht   5123    4     z.f.
      finale - thans van de buitenplaats van ouds genaamd Karthuizerklooster
             1850
Kartuizerklooster verkoop Sophia'sburg           Taalstraat 5117     43     72
             1481
Kartuizers procurator des huys vanden Cathuseren            360     325
                              Sint Lambert - BP 1250-373
             1490
Kartuizers tvoors. goidtshuijs van den Cathuseren            5059    31     7v
             1629
Kartuizers een stuck ackerlants neffens de Carthuysers         9      228    19
      verkoop   1842
Kartuizersakkers van aardappelen staande op Kartuizerakkers       5117    35     96
      veertig   1726
Kartuizerskampen mergen lants genaamt de Catrijserscampen        in den
                              Cromvoirt - 5123 Ham110       33
      aan de    1755
Kartuizerskampen Cathuijserscampen                   5123    137    67
      d ehelft
Kartuizerskampen van1764                  Cromvoirt - 5123
                                     Deuteren - 66
                                          tussen de vogelkooien
             8 distincte campen hooijlands 48 mergen vanouds de Carthuijserscampen84
      1/4 in 40 1796                 Cromvoirt - 5123 van den
                                     polder
Kartuizerskampen morgen hoijland van oud sgenaamt de Carthuizrscampen 68 Ham 50v
      1/4 in 40 1796                 Cromvoirt 5123 Carthuizerscampen
                                     polder   den
Kartuizerskampen morgen bij Deuteren ts. beide vogelkooijen van-outs de van 68 Ham bij Deuteren51v
      een groote heerenhuijsinge etc. van ouds genaamd het Cathuijsersklooster
Kartuizersklooster    1791               Taalstraat 5123     116    177
      proprietaris 1761 Cathuijsersklooster met de hoeve en landerijen
Kartuizersklooster    vant                      5059    70     74
Kas[t]je         van
      verpachting1834teelland genaamd het Kasje          5117    27     52
Kasje          1837
      teelland genaamd het Kasje                 5117    30     98
       Kastje]   1751
Kaske [vgl. item het Kaske ingeset bij Thomas van Boxtel        5123    89     190
      een parceel1755
Kaske vgl. Kastje     teulland int Schoonveld genaampt het Caske 5123      90     27
Kasseistraat       voor                      5123
      strekkende 1778 van de Casseijstraat agterwaarts tegen erve van .....66      202
       Mevrouw Bergel
             1760                      Bergel
Kasteel vanCornelus van Son gewerkt aan het kasteel van Mevrouw 5123 tot Vught   8a     z.f.
             1752
Kasteeltje een casteeltie met sijn neerhuijsinge stallinge en hoff   5123    112    205v
             1739                stalline en hof
                                    5123
Kasteeltje de 1/2 in een casteeltie met sijn neerhuijsinge parochie Sint Lambert 111      176
Kastje          1880
      teellland genaamd het Kastje gelegen in de Vlierd      5117    73     16
Kastje          bouwland B 972 het Kastje 0.48.70 ha
      een perceel1891      B     0972          5067
                              in 't Schoonveld     10
Kastje          1812
      bouwland Kastie                Heikant   406     12
Kastje          teulland genaamd het Kasje
      een perceel1843                       5117    36     85
      Klijnen Trog en 't               Eentje Vlasmeer
                                    17
Kastje [zie ook: Keske]1824 Kastje - teelland in 2 percelen 2 lop.- 25 r. en 25 r. 5052
             in die
Katerstraat huis en hof 1501 Katherstraet         St.Lambrecht BP     1269    152v
             weide                     5117
Kattenbos een perceel1884 genaamd het Kattenbosch gelegen achter Sionsburg     143    55
             1886
Kattenbos verkoop van schaarhout in het Kattenbosch           5117    145    3
Kattenbos een perceel1872       B     0593    bewesten de Taalstraat - B 593-599
             weiland met houtgewassen genaamd Kattenbosch 5117    65     51
             1865     A     0593    achter Sionsburg - sectie A
                                    5117
Kattenbos weiland met schaarbosch en opgaande boomen genaamd het Kattenbosch    58     108
             1835                      5117
Kattenbos verkoop van schaarhout en bomen op den Kommanderijakker op Kattebos    28     2
             weide
Kattenbos een perceel1881 genaamd het Kattenbosch            5117    74     24
Kattenbosje       1835
      perceel wei- en teulland genaamt het Kattebosje       5117    28     164


                           Page 70
                           export


      hooiland Groote en Kleine Otterstok en Kattenheuvel
Kattenheuvel      1839                       5117    32     57
      den
Kattenheuvel Kleinen1840 Otterstok met den Kattenheuvel         5117    33     64
      den
Kattenheuvel Kleinen1841 Otterskak met den Kattenheuvel         5117    34     54
      hooiland genaamd den Kattenheuvel of Afgegraven Kamp
Kattenheuvel      1843                       5117    36     60
      terre    1812                Brand
Kauwenakker à labour, voorpoting, prairie, bois tailli Kauwenakker 406       12
Keeseveldje      1799
      weijland genaamt het Keeseveldje 2 lop.           5123    58     350
                              hoort bij hoeve de Els in de Hoogstraat te Cromvoirt
Keet          1860
      het Kleine Barriertje genaamd de Keet            5117    53     63
            1800                Cromvoirt 5123
Keeteveldjeeen stukje weijland genaamt het Keeteveldje groot omtrend 2 lopense   177a    1v
Kei          1750
      wederom begonnen aan de Keij op de Oude Baan         5123    136    134v
Keizer         1566                       360    325
      tussen de Molenstraat en 't huis in den KeijserSint Lambert - BP 1389-189v
Keizer         1566                St.Lambert BP      1389
      huis etc. genaamd in de Muelen ts. de Molenstraat en 't huis in den Keijser    189v
Keizer         1634                Sint Lambert Taalstraat
                                    5123    48
      een stuck ackerlants genoempt den Keijser vier loopensaet -in de Taterstraet    262
            1760                polder Ham5123
Keizersgat een halve mergen hooijland genaamt het Keijsersgad           66
                                     en Rijscampen    30
      terre    1812
Kelder, achterstelabourable den Agtersten Kelder      Bergenshuizen406    12
      terre    1812                Bergenshuizen
Kelder, voorste labourable den Voorsten Kelder en Verloren Kost 406        12
KempenweiKempeweij 1824 - weiland 36 lop.         Eentje    17     5052
            1812
Kempke terre à labour het Kempke              Schorvoort 406     12
Kempke een halven 1733 mergen op de Beemt genaamt het Kem[p]ken5123        111    57v
Kempkes een perceel1767 weiland gelegen op de KempkensCromvoirt 5123       55     53v
Kerk          1708
      een stuck ackerlant gelegen aen de Kerk     Cromvoirt 5123     108    46
Kerk          1718
      d'selve achter de Kerck 1 lop 3 r.       Cromvoirt 5062     73     6
Kerk          1390
      achter de kerk van St.Peters                 BP     1179    372
            1736
Kerk, oude om te vercoopen d'Oude Kerk staande aan den Heijkant 5123        87     135v
      e       bouwland genaamd het Kerkakkertje
Kerkakkertjeen perceel1879                       5117    72     42
      een      houtbosch het Kerkestuk genaemt 't Klein Kerkebosch 177a
Kerkbos, klein parceel1793                 Cromvoirt 5123           1v
Kerkbossen       1718
      d'selfs Kerkebossen 8 lop. 23 r.        Cromvoirt 5062     73     15
Kerkbossen       1784                23 r.
      een houtbaos genaamtde Kerkebossen 8 lop. Cromvoirt 5123        116    71v
            1388
Kerkbraak land bij 't Scoenvelt aan de Kercbrake            BP
                              Sint Peter - 360 1178-23325
            1388
Kerkbraak land bij 't Scoenvelt aan de Kercbrake            BP     1178    23
                              St.Peters - ts. Henrick van Arkel en Henrick Willem de Bakker
      verhuur van1759 parceelen ackerlandt genaamt het Kerkebusselen en den Weetuijn
Kerkbusselen       twee                      5123    138    13
      een
Kerkbusselen parceel1789                  Vughtse 4 5123
             teulland genaamd de Kerkebusselen 1 lop.Akkers r.     177a    2v
      een     1783                aan loopense 5123
Kerkbusselen stuk lands genaamt de Kerkebusseleneen 1/2de Gestelseweg 100           143
      een
Kerkbusselen parceel1789                  Vughtse Akkers
             teulland een lopense genaamt Kerkebusselen   5123    57     236v
      de     1805
Kerkehuisjes Drie Zwaanen aan het Marktveld a.z. de Kerkehuijsjes 5123       106    99v
            1791                Cromvoirt het Kerkeijnd bij de Kappel
Kerkeind belijding of visitatie aan de schoolmeesterswooninge aan 5123       142    212
            1781
Kerkeind prceel teulland groot 6 lop. aan het Kerkeijnd Cromvoirt 5123       147    198v
            1769
Kerkeind huisje met land gelegen aan het Kerkeind     Cromvoirt 5123     55     98
Kerkeind eenperceel 1779teulland aan het Kerkeijnd     Cromvoirt 5123     56     46v
Kerken         1566
      huijs erve hoff tussen de beijde Kercken    Sint Lambert 5123    45     189
Kerkenakker      1838
      verkoop van schaarhout op den Kerkenakker Cromvoirt 5117        31     3
            1835
Kerkenbos verkoop van schaarhout aan het KerkenboschCromvoirt 5117         28     9
            1679                Cromvoirt
Kerkenbos tot Cromvoirt Buitendijcx 't Kerckenbos aen d'ander sijde 5123      49     399
            1803                het Kerkebos
Kerkenbos een houtbosch e.z. de Cromvoirtsedijk en a.z. Cromvoirt 5123       68     162v
Kerkenbos een parceel1786                 aan de Leij
             weijland alhier in het Kerkebosch Cromvoirt 5123     101    246
            ca.1635               Cromvoirt 5123
Kerkenbos erfenisse genaemt het Kerckenbos ofte Capelle van Cromvoirt       79     z.f.
            1666                Cromvoirt
Kerkenbos ter plaetse genoempt Cromvoort a.z. den Kerkenbosch 5123         49     238v
            1649                Cromvoirt
Kerkenbos diverse coopen van schaerhout in de Kerckenbossche 5123         72     z.f.
            1649
Kerkendijk opten Kerckendijck               Cromvoirt 5123     72     z.f.
            tot op
Kerkenels streckende 1675 erve genoempt den Kerkenelsch  Cromvoirt 5123     49
            1790
Kerkengeertwee mergen hoijland genaemd de Kerkegeer polder Ham5123         177a
                                     en Rijskampen    3v
            1884
Kerkengeer2 ha 50 a de Kerkengeer                    5117
                              Ham en Rijskampen 143       64
            1842
Kerkengeerden Kerkengeer                  Cromvoirt 5117     35     118


                          Page 71
                           export


            1790
Kerkengeerhoijland genaamt de Kerkegeer                polder   den
                             Cromvoirt - 5123 van 57 Ham 282
            1763
Kerkenhamperceel in den polder van den Ham              5123    55    9
            1802               polder van 5123     68
Kerkenhamtwee morgen hooi en moerland genaamt den Kerkenhamden Ham nr. 75 in het polderboek 125
             van
Kerkenhamverpachting176110 mergens genaamt den Kerkenham 5123           90    81v
            Kerckenhuijsinghe ende hoff
Kerkenhuiseen van de 1700                       5123    76    z.f.
            1681               in Boevenacker
                                   5123
Kerkenhuisverhuert te hebben den Kerckenhuijsinge in den de Boevenakker      74.2   z.f.
      verhuurd van de helft van het Kerkenhuijsje en hoff bewoont bij Jan van der Aa 24v
Kerkenhuisje      1738                     5123    135
      verhuur van1733
Kerkenhuiske       de helft vant Kerkenhuijske         5123    86    351v
      het     1651
Kerkenhuiske huijsken te weesen een Kerckenhuijsken          5123    1     z.f.
      betaling van huijshuer van het Kerckenhuijsken
Kerkenhuiske      1651                     5123    1     z.f.
      d
Kerkenkampe Kerkenkamp 1861    B     0051    Cromvoirt PB      5843   kaart
      1/4      een               Cromvoirt 5123
Kerkenkasmp part van1715 perceel verdroncken hoijlandt genaemt de Kerkekamp    109    4
            1869
Kerkenlandtelland genaamd het Kerkeland 0.63.0            5117
                             wijk de Vliert     62    61
            1627               Kerckelant van
                                   5123
Kerkenlandhuys ende hoff aen de Lynde - belending: der Sint Lambert St.Lambrechts 48    40v
            1678                     5123
Kerkenlandnoch het groenwerck ende wortelen opt Kerckelant genoempt de Weetuijn  73.2   z.f.
Kerkenstukeen parceel1787akkerland genaamt het Kerkenstuk Cromvoirt 5123     57    211
             Kerkeveld
Kerkeveld tegenover 't1800                      5059    44    74v
Kerkhof         erf met              Sint Peter BP
      huis schuut1421 een hof en een akker bij 't Kerkhof -360 1192-60    325
Kerkhof         1848                     FDV
Kerkhof         1761
      groesland bij 't Kerkhof gekomen van melser Molegraeff 5059      70    1
Kerkhof         1402
      een huis belenden het Kerkhof en de Cluyse         BP     1183   357
Kerkhof         1834
      kanadasboomen staande in het Schoonveld bij het Kerkhof  5117    27    180
Kerkhof         1867
      verkoop van eenige lindenboomen op stam op het Kerkhof   5117    60    21
Kerkhof         1855               Vught    5117    48
      bestek en voorwaarden voor het bouwen van een bewaarmanshuis op het Kerkhof   78
Kerkhof         en aangelag tussen 't Kerkhof en de straat BP
      huis erf hof 1424               St.Lambert       1194   101
Kerkhof         1661                     5123
      seecker huijs met omtrent seven roeden hooffs aen de Kerckhoff     72    z.f.
Kerkhof         1791
      teullant agter het Kerkhof           Cromvoirt - 8      [zwaar beschadigd archief maar wel gerestaur
                                    maatboek 182
      om het kerkhof of bgraafplaats voor de Israëlitische Gemeented
            1825
Kerkhof [Israëlitische gemeente]                   5059    583    z.f.
      een huijsken en                langs    5067    12
Kerkhof Sancti Petri 1678hoff aen den Kerkhoff Sancti Petri de gemeijne bane van Boxtel
      ten     1830
Kerkhof, oude zuiden langs het Ouden Kerkhof             5059    583    nr.22
      eenen kamp lands van ouds genaamt den Kerkhofskamp5123
Kerkhofskamp      1776                      2 morgen min 1 1/2 roede
                                         66    176
                             Sint Lambert oostwaarts de Dommel en zuidwaarts een stroomke
      een     1750               over de Dieze
Kerkhofsveld stuk hooij off weijlant genaamt het Kerkhofsvelt 12 lop. 5123    112
      het
Kerkhofsveld Kerkhofsvelt over de Diese 12.0.0            5059    70    76
      in      1869
Kerkhofsveld het Kerkhofsveld                     5117
                             ksteel Maurick     62    33
      een
Kerkhofsveld perceel1846                       5117
             hooiland den Dijk met een deel van het Kerkhofsveld   39    64
      verpachting1761de 1/2 van het Kerkhofsvelt na de Dommelkant
Kerkhofsveld       van                     5123    90    71
      van     1800
Kerkhofsveld 't Kerkhofsveld tot aan de Klijne Dies          5059    44    77v
      701     1717               Sint Lambert
Kerkhofsveld roede lants gemeenlijck genoempt het Kerkhofsvelt 5123        63    30v
      een     1709               Cromvoirt - achter
                                    Kerckhoffsveltje
                                         82
Kerkhofsveldje lopense drie roeijen teullant gemeenlijck genaemt het5123 het kerkhof gelegen148
      91      1885
Kerkhofveld a het eerste van het Kerkhofveld             5117
                             polder van Maurick   144    69
Kerkhofveld       1812
      prairie Kerkhofsveld              Eentje   406     12
Kerkhofveld       hoijlants bestaende 5 kampkens genaamt Kerkhovenveldt de Diesse
      een parceel1651                      200
                             parochie Sint Lambert op1460
Kerkhofveld       1856               Maurick   5117
      pacht van een veld achter het kasteel een gedeelte van het Kerkhofveld 49    68
Kerkhofveld       1837
      zes velden hooiland van gemeld Kerkhofveld         5117    30    68
Kerkhofveld       1839
      perceel hooiland genaamd het Kerkhofveld 0.50.0      5117    32    55
      verkoop van hooigras op de landerijen genaamd de Kerkhofvelden 40
Kerkhofvelden      1847               wijk Eendje5117          57
      weij     1812                     406
Kerklhofsveld Kerkhofsveld staat in de eerste classe te dechargeren in de 3 classe12
Kerkmorgen       1727               Cromvoirt 5123     110
      een rijdende mergen hoijland in de Cromvoiirtse beemden e.z. de Kerckmergen 31v
            1766                     5123
Kerkpad een erfrente uijt onderpanden t'eijnde de Kerkpat teegenover de Braak   113    155
            1824               Vliert
Kerkpad de acker aan de Kerkpad/ driehoek - teelland 3 lop.      17     5052
            1685
Kerkstede aen de Kerckstede genoempt het Cruijs            5123    49    14 bis
            1806
Kerksteeg teulland genaamd de Kerksteeg                5123    117    183v


                          Page 72
                            export


Kerksteeg Kerksteeg -1824 teelland 3 lop. 12 r.        Heikant   17    5052
Kerksteeg lant aan de 1761Kerksteeg 1.35.0                 5059   70     60
Kerksteeg Kerksteeg -1824 teelland 2 lop. 25 r.        Vliert    17    5052
             1836
Kerksteeg teelland in de Kerksteeg   B      0838           een   29      de
                                belend door5117 perceel genaamd71 Start
             1834
Kerksteeg teelland in de Kerksteeg   B      0871    + B 872   5117   27     133
Kerksteeg een perceel1842 weiland groot 0-80-0 in de kerksteeg       5117   35     84
             1627
Kerksteeg den Molscamp neffens de Kerckestege                5123   48     33v
                                Sint Laqmbert - Cromvoirt - belending: de Kerckestege
             1824
Kerksteeg Kersteeg - teelland 6 lop.              Vliert    17    5052
             1835
Kerksteeg verkoop van schaarhout en klompbomen e.d. in de Kerksteeg     5117   28     2
             1824
Kerksteeg de Kerksteeg Lagestaart - teelland 4 lop. 38 r. Heikant      PB    5052
             tot op
Kerksteeg streckende 1676 de Kercksteegh aen den Heijcant   Sint Lambert 5123   49     360v
             1671
Kerksteeg aen de Kercksteeghde                 Heikant   5123   79     z.f.
Kerksteeg een perceel1688                   Heikant
              ackerlants gelegen ter plaetse aen de Kerckstege 5123   75.3    z.f.
Kerksteeg een perceel1768 teulland aan deKerksteeg             5123   55     82
             1565
Kerkstraat huijs erff hoff in de Kerckstraet          Sint Lambert 5123   45     161v
             1627                 Sint Lambert 5123
Kerkstraat een half huys hoff boomgart een lopensaet ants inne de Kerckstraet 48         40
             1702                 Heikant   5123   50
Kerkstraat seven loopense teullant ter plaetse aen den Heijcant belending: de Kerckstraet 123
      in      1733
Kerkstraatje het straatje genaamt het Kerkstraatje             5123   86     299
             1793                  Kerkebosch
Kerkstuk een houtbosch het Kerkestuk genaemt 't KleinCromvoirt 5123          177a    1v
             1784
Kerkstuk een parceeltje akkerland aan 't Kerkestuk       Cromvoirt 5123     116     70v
             1718
Kerkstuk d'selfs Kerkestuck aen de Hoogstraet 49 roeije    Cromvoirt 5062     73     14v
             1791
Kerkstuk teullant genaamt het Kerkestuk 41 r. - Hoogstraat   Cromvoirt - 8     [zwaar beschadigd archief maar wel gerestaur
                                      maatboek 182
Kerkwal         1647
      vier roijen lants neffens den Kerckwal             5123   48     479
                                Sint Lambert - Cromvoirt [e.e. de straet soo verre den kerckhoff aldae
Kerkweg tussen den 1435                    BP 1205-fol.43v
                                      360
             gemeijnen Keirckwech en de kn. Laureijns van Wetten 325
              den
Kerkweg huis tussen1435den gemeynen Kerckwech enSt.Lambert BP  de kn. van Wetten   1205    43v
             1657                 Lambertuskerk richting1
Kerkweg geschil over de Krkweg tussen de beide Vughtse kerken 5123           Petruskerkz.f.
Kerkweg streckende 1646                    Sint Lambert 5123
             van den gemijnen Kerckwech tot aan erve Joost Ariens 48         456
Kerkwegje omtrent St. 1769Lambertskerkhof oost het Kerkwegje        5123   115     14
             1753                 noordwaarts het
Kerkwegje ontrent de St. Lambertskerk - oostwaart het Kerkwegje 5123 kerkhof     89     252v
Kerris   een parceel1801                  Cromvoirt 5123
              hooijland 8 lop. 25 r. in den blok genaamt Kerris     59     35
      te Cromvoirt in de Kerris
Kerris [dubieus]     1801                        5123   177a    2v
Kerus          1726
      ses loopensaet van eenen camp genaamt den Kerus         in den
                                Cromvoirt - 5123 Ham110      26
Keske          1761
      lant genaemt het Keske 2.32.0                  5059   70     86
      't al of - teelland 3 lop. 12
             met
Keske [kastjeKestjeniet 1824offerblokje] r.          Heikant   17    5052
Kesselsveld       1812
      terre à labour Kesselsveld             Bergenshuizen406    12
      bouw- en zaailand en voorpoting bij Keeselsvelden 1.15.86
Kesselsvelden      1835                        PRD    nr.13
Kesten          1727
      en stuxke teulants 1 lop. 36 r. genaemt het Kesten Heikant   5123   110     47v
Kestheuvel daar onder 1751                   Cromvoirt - Deuteren onder
                                       den   65     94
             begrepen het stuk hooij off weijland genaampt5123 Kestheuvel de dingbank van Vught
      drie mergen weijland genaamt het Ketelaarskampken
Ketelaarskampke     1796                        5123
                                in 't Boschveld    143     19
Kettingweg de Kettingweg 1832                 kaartblad Vught C.2
      hooiland ter1652
Keulekenskamp                         Cromvoirt 5123
              plaetse genoemt in den Ham neffens Cuellekenscamp 49          10
             1806
Keulse Kar een huijs naast de huijsinge de Keulse Kar Taalstraat 5123         117     168v
Kievit          1658
      ackerlant den Kivit aen de Groensesteghe            Esch   325
                                Vught - RA 360 inv.nr.25 fol.138
Kievit          1717
      stuck teullant genaemt d'Kivit                 5123   63     94
      d      1383
Kievitsakker ie Kyevitsacker                        BP    325
                                Sint Peter - 360 1177-37v
      d      1383                        BP
Kievitsakker ie Kyevitsacker tussen Rutger Buerinc en Willem van der Bruggen 1177         37v
      d      1761
Kievitsakker esselfs Kivitsacker 4.5.0                   5059   70     1
      d      1761
Kievitsakker esselfs Kivitsacker gent.t in de Donkerbeemt 1.2.0       5059   70     1
      t      1734
Kievitsakkereulland den Kievitsakker 7 lop. 5 r.              5123
                                zie onder Maurik    64     107
      d      1685
Kievitsakker e helft in den Kievitsacker                  5123   49     14 bis
      verkoop van schaarhout op stam op de Kivitsakkers
Kievitsakkers      1841                        5117   34     19
             1812
Kievitsbos terre à labour Kievietsbos             Schorvoort 406     12


                           Page 73
                             export


             Kyevitsham
Kievitsham uit land den1385                         360     325
                               Vughtse Akkers - BP 1803-224v
Kievitsham eenen acker lants geheijten den Kyevitsham in de Vuchteracker   200     1434
             Kyevitsham in de Vuchterecker Vughtse Akkers
Kievitsham uit land den1385                         BP     1803    224v
             petie
Kievitshout tercia parte 1549 terre dicte Kievitshaut    Vughtse Akkers 200     1434
             1721                Oorbroeken
Kijfkamp seke rgedeelte vaneen uijtgeturft moervelt genaemt de Kijfkamp   5123    52     27v
             1724                        5123
Kijfkampje 3 lop. uijtgeturft moervelt in den Brant gemeenlijk genaemt het Kijfkampke  109
             1722
Kijfkampjesin de Oirbroecke een 1/2 lopense genaemt de Kijkkemkes      5123    109    51v
Kikvors         1812
      terre à labout bij 't huijs de Kikvors      Bergenshuizen  406     12
Kikvors         1806                Bergenshuizen
      boerebouwhuijs schuur stal etc. genaamt de Kikvorsch 5123          117    186
Kikvors          een                 litt. H no.....[niet ingevuld]
                                       200
      verhuur van1809 hoeve genaamd den Kikvors parochie Sint Pieter 865
Kikvors         1797                 Kikvors 5123
      1/4 in een hoeve lands van ouds genaamt denBergenshuizen           68     42
Kikvors         1804
      een houtbosch agter de Kikvorsen         Bergenshuizen  5123    68     181
Kikvors         1772
      een nieuw steene huis genaamt de Kikvosch Bergensnhuizen     5123    66     136v
             een
Kikvorsen verhuur van1802 houtbosch agter de Kikvorsen    Bergenshuizen  200     772
      1/4     1715                polder van de Ham
                                       5123
Kinderenham in 3 lopense 25 roede hoijlandt genaemt den Kinderenham onder Cromvoirt   109    4
      m      1861
Kinderenhamoeras de Kinderenham    B      0068   Cromvoirt PB        5843    kaart
Kinderenham       ca.1645
      eenen halven mergen inden Kinderen ham Sint Peter 5123            79     z.f.
Kinderenham       1660                Cromvoirt e.e.
      eenen camp van ses mergen genoemt den Kinderenham 5123Hamschestege 147v   49
             1761
Kinderham 2 mergen gelegen in den Kinderham                 5123    90     80
             1757
Kinderham ter plaatse genaamt den Kinderham                 polder   den
                               Cromvoirt - 5123 van 66 Ham 16v
      een
Kippenakker parceel1878        B
             bouwland den Kippenakker 0539           5117
                               bewesten de Taalstraat   71     50
Kippenakker       1812
      terre à labour Kippenakker            Taalstraat 406       12
Kippenakker       1806                        5123    183a
      teulland genaamt den Kippenacker ter plaatse genaamt in de Molenackers 3 lop.5v
      een     1834
Kippenakker gedeelte land van den Kippenakker                5117    27     120
      een     1746
Kippenakker derde part in den Kippenakker van 4.42.0             5059    70     55v
      een      groes
Kippenakker parceel1835 open Kippenakker                   5117    28     76
      een
Kippenakker perceel1856  teelland genaamd Kippenakker bewesten de Taalstraat5117    49     95
      een
Kippenakker derde part in den Kippenacker int geheel 9.42.0         5059    70     68
Kippenakker       1682                Taterstraet 5123
      tussen erfgenamen van de heer Lus genoempt den Cippenacker          74.2    z.f.
                                       = Taalstraat bij de Speelwagen
Kippenakker       1779                Vught      5123
      teulland genaamd den Kippenakker aan de steenweg naast den Speelwagen    56     49
      een
Kippenakker parceel1762                   e.z. den den Kippenacker
                                       5123
             ackerlandt met het dijkske 3 lop. genaemt Speelwagen - 54   Taalstraat 359
Kippenakker       lants
      enen acker 1717 genoemt den kippenacker neffens d'Speelwagen 63 5123          43v
      de      1682
Kippenakker Speelwagen met belending den Cippenacker             5123
                               Taalstraat [Taterstraat]49       458
      den     1726
Kippenakker Kippenacker drie lopense in de Molenackers            5123    64
                               behorend bij een huis in de Sadelstraat23
      den     1750
Kippenakker Kippenakker gelegen in de Moleackers               5123    89     156
      een
Kippenakker parceel1801                   ter plaatse 5123
             teulland genaamd den Kippenacker 3 lop. genaamd de Molenakkers 68     99
Kippenhof Kippenhoff 1717                          5123    63
Kistje          1812
      idem het Kistje                 Heikant     406     12
      Claes Martenssteede voor d ehelft 2 lop. 36 1/2 r.
Klaas Martensstede 1718                   Cromvoirt 5062       73     30
      idem
Klaassenmorgen      1861     B      0220   Cromvoirt PB        5843    kaart
      verkoop van schaarhout omde Klaverbunders Bergenshuizen
Klaverbunders      1838                        5117    31     12
             1812
Klaverwei prairie Klaverweij                 Eentje     406     12
             1824
Klaverwei de Klaverweij - groes 3 lop. 38 r.         Eentje     17     5052
      teul-    1806
Klein Barrierke en wijlant en uijtgebaggert moerput tegenover 't Klijn5123        117
                                       Barrierke den Reacker218
      zie     1752
Klein Deuterenonder Vliert                          5123    54     101v
      e      1646                Sint Peter - 5123
                                       Vlasmeer 48
Klein Duintje en stucxken ackerlants genoempt het Cleijn Duijntien met een houtbusselken 467
      zie     1752
Kleine Schans onder Vliert                          5123    54     101v
Klesakker een parceel1777 ckerlant genaamt den Klesacker 8 lop.       5123    115    146
             teulland en weide 9 lop. 25 r. en 2 Heikant r. 17
Klesakker Klesakker - 1824                  lop. 25          5052
Kling          1729
      twee loopense de Clingh             Cromvoirt 5123       86     44
Kling          1729
      twee loopense genaamt de Clingh         Cromvoirt 5123       52     88
Klink          1724
      een stuck teulant 2 lop. 24 r. genaemt de Klinck Cromvoirt 5123       109    73v


                            Page 74
                           export


Klink          1718
      d'selfs Klinck 2 lop. 24 r.            Cromvoirt 5062     73     28
Klink          1769                 Cromvoirt 5123
      teulland groot 2 lop. 12 r. aan de Hoogstrat genaemt de Klink       139    95
Klink          1695
      een sesterse ackerlant genoempt de Klinck Cromvoirt50v     5123   50
Klink          1791
      teullant genaamt de Klink - Hoogstraat       Cromvoirt - 8     [zwaar beschadigd archief maar wel gerestaur
                                      maatboek 182
Klink          1640                 Sint Lambert - Cromvoirt
      den langenacke rmet een stucxken daeraen genoempt de Clinck   5123   48
             1562
Klinkske een sestersaet lants dat Clincxken                 5123   45
                                Sint Lambert - Cromvoirt     122v
Klok           1877                        5117
      in het koffijhuis genaamd de Klok bewoond door Lambertus de Veer 70         19
Klok           1840
      een halve bunder de Klok              Boschveld 5117     33     62
             1796
Klooster hert huijs genaamt het Klooster [ledig]              5123   151    5
             1795
Klooster de weij het Klooster van den Burger van Onsenoort         5059   44     36v
       het     1659
Klooster Sophiaclooster Sancte Sophia v Constantinopel           BP    1590    79
             1732
Kloosterke weijlant genaamt het Cloosterke 5 lop.              5123   177    z.f.
             1710                 Dorp
Kloosterke een stuck teullant gemeenlijk genaemt het Cloosterke 21 5123   lopense  108    67v
             1807
Kloosterke zie bij Gansoijen de belending het Kloosterke          5123   183a    41v
             1812
Kloosterke terre à labour het Cloosterke            Taalstraat 406     12
             1871
Kloosterke eerste perceel van het Kloosterke achter de Los         5117   64     45
Kloosterke Gemeijntje 1807bij Gansoijen                   5123   60     136
                                aan de Dommel tegens het Paardesteegje - noord: het Kloosterke
             1788
Kloosterke weij en teulland 8 lop. van ouds genaamt het Kloosterke 5123        67     117v
             1841
Kloostertje hooigras van een bunder land genaamd het Kloostertje 5117         34     60
             1840
Kloostertje hooigras van 1 bunder                      5117   33     61
             1789
Kloostertje het Kloostertje agter de Groote Barriere            5123   102    90
             1791
Kloostertje land genaamt het Kloostertje agter de Grootte Barriere 5123        102    134v
      verkoop van schaarhout op stam op de Kloosterweide
Kloosterweide      1841                        5117   34     40
Kloot          1773
      op 't land genaamt de Kloot            Cromvoirt 5123     139    190v
Klootje         1812
      terre labourable het Kloijke            Eentje    406    12
Klootje         1710                        5123
      een stuck ackerlants genoempt het Klootie aan de Halderschendijck     153a    z.f.
Klootje         1420
      1 zesterzaad land tCloetken in de gemeyn ackeren        3
                                BP 1192-60 60     325
Klootje         1792
      teulland genaamt het Klooijke 2 lop. 22 r.     het Eentje 5123    116    207
Klootje         1812
      terre `1a labour Kloijke              Vliert    406    12
Klootje         1421                  ackeren
      een zesterzaad land 't Cloetken in de gemeyn St.Peter BP         1192    60
Klootje         1761
      ackerlant aen den dijck genaemt het Clootje 2.6.0        5059   70     8
Klootje         1761
      deselfs Clootje 1.18.0                     5059   70     43
Klootje          - teelland - drie percelen: 2 lop. 12 r., 3.25 enPB
      het Klooijke1824                  Vliert    2.38   5052
Klootje         1824
      het Kloijke teelland 2 lop. 38 r.         Eentje    PB    5052
Klootje   een parceel1778ackerland genaamt het Clootje Vughtse Akkers   5123   98     112
Klootje         1655                  Clootien lop.
      een stuck ackerlants gemeijnlich genoemt hetSint Peter3 -5123       49
                                       Vughtse Hoeven   66v
Klootje         1719                  Clootie 2 lop. 6 r.
                                      5123
      een stuck ackerlants gemeenlijk genaemt het aan de Herlaarsedijk 51
Klootje         1589                 Eentje    5123
      een stuck lants genoempt het Cluetgen van de H.Gest van 'sBosch 72          z.f.
Klootkamp land Clootscamp1431                        360    325
                                Sint Lambert - BP 1201-fol.129v
Klootskampland Clootscamp1441                        BP    1200    129v
      uyt huys ende erve genaemt het Cloveniersgoet
Kloveniersgoed      1629                        9     228    15v
      huijs    1701                  en Lambert 5123   50
Kloveniersgoed erve hoff boomgaert met henne houtwasSintvoorpootinge 't Cloveniersgoet 116v
Kluis    huur van de1782armehuijsinge alhier genaamt de Kluijs      5123   141    60v
Kluis          1431                  St.PeterskerkBP
      twee arme vrouwen wonende in die Cluyse bij Sint Peter - 360 1201-fol.245 325
Kluis          1742                        5123
      seekre geleege huijsinge genaamt den Cluijs den armen toebehoorende    135    84
Kluis          1546                 St.Peterskerkhof
                                       Vucht  325
      arme vrouwen wonende in de Kluis bij St.Peterskerkhof in360 - BP 1345-fol.197
Kluis          1716                  naest
      een stuck hofs 30 roeden in de Bocxelsebaan Vught de Cluijs   5123   109    14
Kluis          1499
      kluizenaressen van de Kluis                   BP    325
                                Sint Peter - 360 1267-140v en 259
Kluis    Mechtelt en1498                  St.Lambert der
              Geetruijt wonende in de Kluis achter het koorBP kerk 1267       259
Kluis          1546                 St.Peter
      arme vrouwen wonende in de Kluis bij St.Peterskerkhof BP         1345    197
Kluis          1402
      een huis belendende het Kerkhof en de Cluyse          BP    1183    357
Kluis          1678
      in de plaetse genoempt de Cluijse                VHR    dl.5
                                kerkhof Sint Pieterskerk     13


                           Page 75
                          export


Kluis         1431                St.Peter
      arme vrouwen wonende in die Cluyse bi jde St.PeterskerkBP        1201  143v
Kluis         1761
      aghter de Cluijs groot 0.30.0                5059    70   82
Kluis         1634                de Peter 5123
      seecker weijveldeken neffens de Cluijse ende Sintpastorije Sancti Petri 48   274
Kluis         1500
      de kluizenaressen van de Kluis         St.Peter BP       1267  140v
Kluis         1719                Dorp     5123
      30 roeden hof gelegen achter de Cluijs in de Baan alhier tot Vucht 84      88v
Kluis         1820                Waterkant 5059
      schouw aan de dijk bij de huizinge genaamd de Kluis           45   40v
Kluis         1717                       5123
                              zie: Sint Pieterskerkhof84   22
Kluis         1691
      sekere huijsinge ende hoff genoempt de Cluijse Dorp     5123    76   z.f.
Kluis         1717                de Cluijse de pastorie63 Sint Peter
      seker weijveldeke omtrent 1 lop. neffens erve Sint Peter - 5123     van  45
Kluis         1402
      belnding het kerkhof en de Cluyse              BP     1183  357
Kluis         1719                Sint Peter
      een lopense hof neffens erve de Cluijs ende de pastorije 5123      51   124
Kluis          eene                      5123
      verhuur van1760 huijsinge genaampt de Cluijs aen de Stroije Kerk 90       60
Kluis          een                       5123    103   een
      verhuur van1796 huijzinge genaamt de Cluijs bestaande in twee wooninge onder 134vdak
Kluis         1686                       5123    49   18 bis
      een rente van de helft van 1 gl. 1 st. aen de arme Cluijsen nu de H. Geest van Vucht
            1741
Kniiphoek huijs en hoff terplaatse genaampt den Cniphoek [dubieus]5123       111   240
            1742                       5123
Kniphoek een huijs en hoff soo als het gelegen is ter plaatse genaampt den Kniphoek135
            1765
Kniphoek het Wit Leeuwke ter plaatse genaamd den Kniphoek Kniphoek 5123      55   37
      een
Knokenkamp parceel1778                   polder van den Ham - 115
                                    5123    3 hont
            uijtgemoerd land genaamt den Knookenkamp 2 mergenin het polderboek nr. 77
      een     1769
Knokenkamp camp vijff mergen genaemt den Knookencamp          polder   den   109v
                              Cromvoirt - 5123 van 66 Ham - polderboek nr.77
      een
Knookenkamp perceel1765                  polder    5123    55
            weiland genaamd den Knookenkamp van den Ham aan de Hamsesteeg   45
            lants
Koebalk eene hoeve1717 genaempt de Koeijbalck              5123    63   96
      terre    1812
Koeiaard, kleine à labour Kleijne Koeiaert         Schorvoort 406     12
            1806                oost de gemene 45 lop. west
                                    5123    117   221
Koekamp een mastbosch beplant met eijkebomen genaamt de Koekampbaan en37 r. de rivier de Leij
            1812
Koekamp prairie de Koeijkamp                Hoeven    406    12
Koekamp den Koecamp  1479                St.Peter BP       1248  229
Koekamp        1561                Sint Pieter 221     571
Koekamp een parceel1757                  polder van 5123
                                    hont
            hooijlant genaamt den Koekamp 1 mergen 4den Ham 65         173
Koekampen        hoij                onder Vught bij de
                                    5123    177a
      een perceel1798 off weijland genaamt de Koeijkampen 6 à 7 lop. Helvoirtsebaan 4v
Koekampen       1629
      aen de Helverdijck aen de Coijcampen             9     228   35
      ter     1610
Koekampen plaetse genoempt aen die Coijcampen teijnde Helverdijck    9     227   17
Koekampen        stuk                onder Vught bij Helvoirt
                                    5123
      een schoon1783 hooij en weijland genaamd de Koeijkampen 6 à 7 lopensen 67   63
      t      1448
Koekbakker er plaatse geheten in die Koeckbecker            360    325
                              Sint Lambert - BP 1228-235v
      t      1448
Koekbakker er plaatse geheten in die Koeckbecker      St.Lambert BP      1218  235v
      een     plaatse genaamd Coecbecker St.Lambert BP
Koekenbakker huis ter1469                             1238  208
      te Vucht St.Lambert ter plaatse genaamd Coecbecker
Koekenbakker      1432                       BP     1202  240
      verpachting1849een perceel hooiland aan de Koendelsteeg
Koendelsteeg      van                Deuteren 5117      42   67
Koepelakker      1841
      bouwland omplant met E        en eikenboomen genaamd den Koepelakker 82
                  schaarhout0522     Heikant   5117    34
      belijdinge 1801                 Cromvoirt
Koewei of Huiswei van d ehuijs of andersints genaamde Koeijweij 5123        144   44
      prairie de Hooge Kooijweij
Koewei, hoge      1812                Eentje    406    12
      p      1812
Koewei, lagerairie de Leege Koijeweij           Eentje    406    12
            1734
Koeweide de Koeijweijde voor het huijs 10 lop.             5123
                              zie onder Maurik    64   107
            1728
Koeweide de Koeijweijde oft Busselen            Cromvoirt 5123     64   41
      de Beste Koeijweij
Koeweide, beste    1776                       5123    97   128
      76 a    1885
Koeweide, hoge de Hooge Koeweide                    5117
                              polder van Maurick   144   69
      verpachting1856de Hooge Koeweide
Koeweide, hoge     van                Maurick   5117    49   68
      het Klein Moergat met de Hoge en Lage Koeweide
Koeweide, hoge     1876                       5117    69   50
      1 ha    1885
Koeweide, lage 27 a de Lage Koewei                   5117
                              polder van Maurick   144   69
      de Lage Koeijwijde staat in de 1 classe te dechargeren in 4062 classe12
Koeweide, lage     1812                       de
      verpachting1856de Lage Koeweide
Koeweide, lage     van                Maurick   5117    49   68
      het     1876
Koeweide, lageKlein Moergat met de Hoge en Lage Koeweide        5117    69   50
      een stuck 1564
Koeweide, voorste lants genoemt de Vorste KoeweijdeSint Peter - 5123  Vlasmeer 45    150v
       hoge   1870
Koeweiden,de Hooge Koeweiden                      5117
                              kasteel Maurick     63   65


                         Page 76
                           export


       hoge
Koeweiden,een perceel1846  hooiland genaamd de Hooge Koeweijden    5117   39     64
       lage
Koeweiden,een perceel1846  hooiland genaamd de Lage Koewiden 1 bunder 5117   39     64
       lage
Koeweiden,de Lage Koeweiden1870                    5117
                             kasteel Maurick    63     65
       Busselen 1716                Cromvoirt Koweijde ofte Busselen
Koewide of een stuck weijlants 8 loopense ten deele bepoot genaemt5123      63     10v
Kokskamp idem       1861    B    0023   Cromvoirt PB      5843    kaart
       b       1812
Koliart, groteois tailli Grote Koliart          Schorvoort 406     12
Kolken           1411
       de erven die Kolken aan die Dommel            360    325
                             Vught Sint Peter - BP 1187-273v
              land
Kolommen perceeltjes 1867aan den weg bij de Kolommen          5117   60     51
       verkoop    1835                    5117
Kommanderijakker van schaarhout en bomen op den Kommanderijakker in Kattebos   28     2
       teelland   1834
Kommanderijdijk gelegen aan den Commanderijdijk            5117   27     169
       huisplaats van ouds genaamt den Speelhoff Taalstraat 5123
Kommanderijdijk      1809                         61     nr.47
       land
Konijnenberg aan de1761   Conijnsberg 1.30.0             5059   70     1v
Konijnenberg        1761
       busselen en slegt weijlant aen de Coneijnsberg 1.25.0 5059     70     44
Konijnenberg        0.45.0
       Conijnberg 1761 gekomen van Peter Jonkers         5059   70     1v
Konijnenberg        1761
       busselen en slegte weij aan de Conijnsberg 1.25.0     5059   70     1v
       een      1734
Konijnenberg gedeelte van den Conijnsberg               5123
                             zie onder Maurik    64     107
Konijnsberg        1812
       terre labourable den Konijnsberg       Eentje    406    12
Konijnsberg        1792
       bosch Konijnsberg 7 lop. S                1184
                             Vliert - oud 5068 nieuw51103
       het      1837
Konijnsberg eerste lot van de konijnsberg               5117   30     74
Konijnsberg        1824
       Konijnsberg achter het bosch 8 lop.     Eentje    PB    5052
Konijnsberg        1824
       Konijnsberg - teelland 8 lop.        Vlasmeer 17      5052
Konijnsberg        1835
       verkoop van schaarhout op stam op den Konijnsberg     5117   28     11
Konijnsberg        1609              Sint geheten Conijnsberch
       twee lopensaets seijlant ter plaetsen gemeynliken Peter 5123    47     23v
Konijnsberg een perceel1764               Eendje
              teulland genaamd den Coneijnsberg     5123   55     34
Konijnsberg        1873    C    0118          5117
       perseel teelland genaamd de Konijnsberg 1 bunder 97 roeden en 40 66 ellen   25
       zie
Konijnsberg onder Vliert  1752                    5123   54     102
Konijnsberg        1686              Vughtse Akkers
                                    5123
       een stuck ackerlants in de Vuchtsche Ackers aen den Conijnsberch 49      13 bis
       de Kleine 1883
Konijnsberg, kleine Konijnsberg gepacht voor 12 gulden         5117   76     26
Koningsbraak        1406
       akkerland de Conincxbrake                 381    8
       een      1383              Vught - BP 360
Koningsbraak cijns van 17 penn. uit een stuk land des Conincsbrake   1177-85v 325
       een      1383
Koningsbraak cijns van 33 penn. uit land in die Conincsbrake      BP    1177    85v
       een      1422              Run
Koningsbraak erf tussen die Coninxbraec ende 't erf die St.Lambert BP      1192    509
       die      1390
Koningsbraak Tarterstraet die Conincsbrake               BP    1179    503
       3       1394              aan die Tarterstraet 1180
Koningsbraakmud rog uit een stuk land die Conincsbrake St.Lambrecht  BP          147
       een      1383
Koningsbraak cijns van 17 penn. uit een stuk land des Conincsbrake   BP    1177    85v
       ter      1486              St.Lambert BP
Koningsbraak plaatse geheten Coninxbrake aen die Hogestrate           1255    374
       die
Koningsbraak Coninxbraec  1422                    BP    1192    509
Koningsbraak sKoninxbrake 1416                    BP    1190    78v
       die      1390
Koningsbraak Conincsbrake in de Tarterstraet              BP    1179    503
       van
Koningsbraken der Conincxbraken                    200    1427    3v
       Jan      krijgt            Sint Peter BP
Koningshoeve Coninc 1421 bij een deling de hoeve Conincshoeve - 360 1192-59v   325
       een      1420              Sint Peter - 360 1192-59v
                                    BP
Koningshoeve hoeve genaamd Conincshoeve bij de heide [schuur bij 't kerkhof]325
       de      1421
Koningshoeve hoeve Conincshoeve              St.Peter BP      1192    59v
       een      1421
Koningshoeve hoeve genaamd Conincshoeve bij de heide   St.Peter BP      1192    59v
       die      1423
Koningshoeve hoeve Coninxhove                     BP    1193    416
       twee     1420
Koningshoeven hoeven van Jan Coninc - Coninxhoeven Sint Peter BP         1192    59v
Kontenbos land bij den1466 Contenbosch                360    325
              1386
Kontenbos naast de Herlaersedijk in Conttenbossche           1177-219v 325
                             Vught - BP 360
Kontenbos land bij den1466 Comntenbosch                GsB    710
              1436
Kontenbos land die Contenbosch aan die Dommel             BP    1206    158b
              1386
Kontenbos naast de Herlaersedijk in Conttenbossche           BP    1177    219v
                             ts. de Duitse Orde en Arnt van Enode
Kooi            1884
       twee hectaren aldaar over de Kooi             5117
                             Honderd Morgen     143    64


                          Page 77
                          export


Kooi           hooiland over de Kooi [= tegenover] 2 bunder5117
      een perceel1842                Hionderd Morgen     35    78
Kooi           1667                      5123
      tussen de Koijen van den heer van Warmond en de heer van Berlicum   49    264v
       Klein Deuteren
             1752
Kooi achter zie onder Vliert                      5123    54    101v
      rundvee 1762
Kooi vgl. schutskooi geschut en alhier in de Kooij gestelt       5123    90    86
Kooi, nieuweidem     1832               kaartblad Cromvoirt B.1
      d
Kooi, nieuwee Nieuwe Kooi1861    B     105a    Cromvoirt PB      5843   kaart
             1849
Kooi, oude de Moerputten bijde Oude Kooij         Deuteren 5117      42    67
Kooi, oude idem     1832               kaartblad Cromvoirt A.2
             1735
Koolakker een stuk lands genaamt den Coolakker             5123    134
                              gelegen naast de Haverakker    z.f.
Koolakker Busweij en 1812Koolakker             Eentje    406    12
             1838               Cromvoirt 5117
Koolakker verkoop van schaarhout op een gedeelte van den Koolakker         31    3
      een
Koolakkertje parceel1775 genaamt het Koolakkertje     Eentje    5123    140    32v
Koolenkampen       1861    de
      de Koolenkampen aan B Broeksteeg  0008    Cromvoirt PB      5843   kaart
      akkerland genaamd Cooljaarsakker aan den Heijkant
Kooljaarsakker      1782               Vught    5123    56    159v
      proprietaris 1761den Cooljaartsakker met den houtwas 5.25.0
Kooljaartsakker     van                      5059    70    72
      verkoop van een perceel teelland genaamd Kooljansakker 0.89.80 61
Kooljansakker      1868    B     1565           5117
                              bewesten de Taalstraat      46
Kooljart         1652               Vught - Sint5123
      een stuck ackerlants genoemt de Cooljart op de Scorrevoirt  Peter   49    3
             1718
Koopman de selve achter de Coopman             Cromvoirt 5062     73    5v
      van Coopmansstede 3 lop. 5 r.
Koopmansstede      1718               Cromvoirt 5062     73    19v
      d      1718
Koppelenels 'selfs Coppelenels 5 lop. 49 r.        Cromvoirt 5062     73    13v
Korenbranderijsdijk   1848                      FDV
             1812
Korenkampbois tailli nommé Korekamp            Schorvoort 406     12
             1812
Korenkampterre à labour Korekamp              Schorvoort 406     12
             1837    D     0856    Bergenshuizen5117
Korenkampperceel teelland en hakhout met voorpoting genaamd Koorenkamp 30          52
      drie     1838    en     met    D 856, 857,5117 859 en 920
                                     858
Korenkampen perceelen teelland D hakhout0856 voorpoting genaamd de Koorenkampen 37 31
      idem
Korenkampsedijk     1832               kaartblad Vught D.3
      een     1695
Korenstukjes stuck teullandt genoempt de Corenstucxkens         5123    gespeld] 68
                              Taalstraat [Taetelstraet50
             1836                      5117    29
Korenwei gras van een perceel land groot 1 1/2 bunder genaamd de Coornweide aan de Gent   49
      1/7 in    1801
Korenwindmolen de Koornwindmolen              Heikant   5123    117    70v
      een koorenwindmoolen en toebehooren naastHeikant
Korenwindmolen      1806                de Molenberg5123    144    202v
      deling    1795               Heikant
Korenwindmolen van goederen o.a. van de korenwindmolen aan de 5123   Heikant  142    346
      verhuur
Korenwindmolen van1744  de Coornwindmolen               5123    135    179
      1/9 gedeelte van 1/4 part van den Korenwindmolen
Korenwindmolen      1800               Heikant   5123    177a   6
      1/28     den
Korenwindmolenpart in 1747Coorenwindmoolen               5123    112    70
      dezelve   1761
Korenwindmolen van den Coorenwintmoolen doende in de verponding f 32-0-45059    70    109v
      den wintcorenmolen en in de huijsinge landerijen molenwerven etc. 49
Korenwindmolen      1687               Sint Peter 5123          25 bis
      1/6 in
Korenwindmolen eene 1717                  Sint Peter - 5123
                                    met    63    102v
             Coorenwintmolen met molenwerf aen de Heijde aangelegen land op de Heun
      den koorenwindmoolen gestaan ende gelegen binnen den dorpe van 86
Korenwindmolen      1730                      5123    Vught   110v
      verpachting1734de korenwindmolen
Korenwindmolen      van                      5123    87    33v
      1/7 in    1801
Korenwindmolen de Koornwindmolen                    5123    59    77
      in den    1683                      5123    49
Korenwindmolen wintcorenmolen tot Vucht ende molenwerven met gerechticheijt van wint 479
      verpachting1752de Coorenwindmoolen
Korenwindmolen      van                      5123    89    240v
      verpagten den Corenwintmolen met het molenhuijs
Korenwindmolen      1728                      5123    86    25v
      aanbesteding van het cruijswerk van haaren Coorenwintmoolen
Korenwindmolen      1732                      5123    86    230
      1/7 part   1751
Korenwindmolen in den Corenwindmolen huijs en landerijen        5123    54    84
Korste[n] een parceel1793                 Vughtse 5123
             teulland genaamd de Korste 1 lop. 17 r. Hoeven      68    4v
      terre    1812
Kortenhof, kleinelabourable de Klijne Kortenhof             406    12
                              Bergenshuizen - Schorvoort
      een
Kost, verloren perceel1767                 Bergenshuizen
             weiland genaamd den verlooren Kost      5123    55    56v
Kouter          1413               Vught Sint Peter - Dicbier
                                    360    325
      land in dat Couter strekkende van de hei tot een erf van Henrick BP 1189-279
Kouter          1413                      BP     1188
      land in dat Couter strekkende van de hei tot een erf van Henrick Dicbier     229
             1473               Sint Peter - 360
Kouterbos het hout staande daarachter op den Cautenbosch [Eentje]BP 1242-161    325
             1410               Vught - BP 360
Kouteren heiveld int Cauteren bij een erf van Henrick Goyarts Dicbier  1187-39 325


                         Page 78
                          export


             1416                St.Peter - grenzend
                                    BP     1189    412v
Kouteren twee stukken hei ter plaatse genaamd [ad locum dictum] Couterenaan de gemeynt van Esch
             1410
Kouteren heiveld int Cauteren                St.Peter BP      1187    39
      b      1786                Waterkant 5123
Kouwenberg elijdinge of visitatie op kasteel en hoff genaamt Kouwenberg      142    20
      b      1499
Kouwenberg ij de windmolen ter plaatse genoemd Caluwenberch St.Lambert BP     1267    236v
      K
Kouwenberg ouwenberg 832 1                 kaartblad Vught B.1
      ter     1485
Kouwenberg plaatse geheten Caluwenberch bij den Ryetcamp  St.Lambert BP     1254    247
      e      1786                Sint Lambert - aan
                                    5123
Kouwenberg en kasteeltjen met hoff off boomgaard genaamt Kouwenburg de stroom   67     96
      ten     1799                      5123    151
Kouwenburg sterfhuijse van wijlen Johan Abr. van der Voort op kasteel genaamt Kouwenburg   56v
Kouwenburg        1848                      FDV
      e      1761
Kouwenburg en huijsinge en hoff genaemt Couwenburg groot 1.25.0 5059        70     80
             1801
Kraaiberg item den Nieuwen Kraijberg 3 lop. 4 r.            5123    117    65v
Kraaienakker       1812
      terre à labouw het Half Lopense en craijenakker       406
                              Bergenshuizen     12
      een
Kraaienakker perceel1790                  Bergenshuizen
             ackerland genaamt den Kraijenacker 5 lop. 5123      116    164v
Kraaienakker       1844
      verkoop van schaarhout op stam op Kraaijenakker Hoeven   5117    37     3
Kraaienakker       1835                      PRD
      bouw- en zaailand in den Kraaijenakker op Bergenshuizen 0.99.31 nr.13
Kraaienakker       1838
      verkoop van schaarhout op de Kraaienakker Kraaienbroek   5117    31     18
Kraaienakker       1794
      teulland genaamt Kraijenakker 4 lop. 15 r.         5123
                              Bergenshuizen     102    354
      een
Kraaienakker parceel1794                  lop. 15 r. 5123
             teulland genaamd Kraijenakker 4 Bergenshuizen      58
      verkoop van hout op stam op den Kraayenakkers
Kraaienakkers      1839                      5
                              Kraaienstein 117    32     1
Kraaienberg        het                Bergenshuizen
                                    360    325
      verhuur van1621'strasel' op een voorhoofd opten Creijenberch 100 voeten breed
Kraaienberg       1646
      vuyt een stuck ackerlants genoempt den Creyenberch op 9        230
                                     Wargershuysen    15
Kraaienberg       1761
      desselfs lant in de Craijenberg 4.12.0           5059    70     22
Kraaienberg       1631                Sint Peter Wargenshuizen - bij huis hof bakhuis boomgaard varkens
      een stuck ackerlants genoempt den Creijenberch 7 lop. - 5123      48     208
Kraaienberg        doen               Sint Peter 5123
      een hecken1564 hangen op sijns Willems eijgen erve aenden Creijenberch 45     153v
Kraaienberg       1621                      breed   22
      'strasel' op een voorhoofd opten Creyenberch 100 voeten RAE bij Bergenshuizen   53
Kraaienberg       1672
      een stuck lants genoempt Craeijenberch           5123    79     z.f.
      item den 1808
Kraaienberg, nieuwe Nieuwen Kraijberg 3 lop. 4 r.            5123
                              Bergenshuizen     118    z.f.
      desselfs 1761
Kraaienberg, nieuweNieuwe Creijberg 3.4.0                5059    70     22
      eenen acke rgenoempt den Nieuwen Creijenberch 11 lop.5123
Kraaienberg, nieuwe 1660                  Bergenshuizen     79     z.f.
      item den 1808
Kraaienberg, oude Oude Kraijberg 4 lop. 12 r.              5123
                              Bergenshuizen     118    z.f.
      eenen    1660                Bergenshuizen
Kraaienberg, oudeacker teullants genoempt den Ouwen Creijenberch5123        79
             1838
Kraaienbosverkoop van schaarhout in het Kraaijenbosch          5117    31     109
             1836                      5117    29
Kraaienbosverkoop van schaarhout in het Kraaijen- en Hermansbosch op Bergenshuizen 103
      tot     1713
Kraaienbroek Vucht aent Craeijenbroeck                 5123    108    82
Kraaienbroek       1670
      verkoop van stukken gemeijnt opt Craijenbroeck       Esch    325
                              Vught - RA 360 inv.nr.26 fol.5
      den
Kraaienbroek dam in 1776                  Schorvoirt 5123
             de Groote Weij langs het Craijenbroek           140    81v
Kraaienbroek       1835                      5117
      verkoop van eikenbomen op stam en schaarhout op Kraaijenbroek 28         27
Kraaienbroek       1761
      desselfs Craeijenbroek 5.30.0                5059    70     21
Kraaienbroek       1835
      verkoop van eikenbomen op de voorpoting op Kraaijenbroek  5117    28     52
      een
Kraaienbroek perceel1688 akkerland van 4 lop. het Craijenbroek     339    322
      het     1832
Kraaienbroek Kraaijenbroek                 kaartblad Vught D.2
Kraaienbroek       1795                      5123
      rogge boekweit en haver op het land van de wed. Soopers op Kraijenbroek103    76
      een     1683
Kraaienbroek stucken ackerlants op den Schorvoirt bij 't Creijenbroeck 5123    49     481
      een     1668                op den gehuchte lop. 49
                                    5123
Kraaienbroek stuck ackerlants gemeijnlick genoempt het Creijenbroeck 3van Schortvoort 280v
      van     1676                Vught
Kraaienbroek de Groenschesteeghe tot opt Craeijenbroeck 354v 5123         49     354v
      een     1713
Kraaienbroek gagelweijke aent Craeijenbroeck              5123    51     77
Kraaienbroek       ende                      5123
      seker huijs 1703 aengelach ter plaetse genaemt het Kraijebroeck    81     51
      verkoop van schaarhout op stam op Kraaijenbroeksakkers
Kraaienbroeksakkers 1843                        5117    36     2
      weijland 1809
Kraaienbroeksewei genaamt de Kraijenbroekseweij 6 lop. 25 r.Schorvoirt 5123    118    z.f.
             1444                Sint Peter tussen 't Kreijenvenne en een straat - BP 1214-33v
Kraaiendijk een stuk beemd aen Creyendijck in d'Essche gemeijnt - 360       325
Kraaiendijk een beemd 1429                        BP    325
             bij Creijendijk bij Spikersbeemt Sint Peter - 360 1200-fol.15v
             1562                Sint Peter 5123
Kraaiendijk eenen ecker geheitn Catelynenecker aen Creijendijck          45     127


                          Page 79
                            export


             1563
Kraaiendijk een stuck weijlants aen Creijendijck      Sint Peter 5123    45     134
             1429                St.Peter
Kraaiendijk de helft in een beemd bij Creijendijck bij Spikersbeemt BP       1200    15v
             1444
Kraaiendijk aen Creyendijck in d' Essche gemeynt      St.Peter BP      1214    33v
      e      1558                Sint Peter 5123
Kraaiendonk en stuck weijlandts gelegen ter plaetsen geheyten Creijendonck     45     22
             1842
Kraaiengat verkoop van schaarhout op stam op Kraayengat         5117   35     14
Kraaiengat zie onder: Bus1809                Bergenshuizen5123   69     86 e.v.
Kraaiensteeg       de Molenheij en west de Creijesteegt
      belent oost 1806                       5123   117     194v
Kraaiensteeg       1720                      5123
      sekere hoeve lants 26 lop. aen den wintmolen naest de Craeijesteegh  52     6v
      den     1675
Kraaiensteeg Heijacker gelegen aen de CraeijensteeghSint Peter 5123        79     z.f.
      s      en landerijen te rplaatse genaampt den Heijkant gen. Craajesteijn 106v
Kraaienstein ijne hoeve1749                       5123   136
      v      1839
Kraaiensteinerkoop van bomen en schaarhout bij Kraayenstein       5117   31     1
      K
Kraaienstein raaijenstein1832                kaartblad Vught B.2
      verkoop   1846                Heikant
Kraaiensteinakkers van schaarhout en bomen op Kraaijensteinakkers    5117   39     5
      verkoop   1848                wijk Heikant 117
                                     5
Kraaiensteinakkers van schaarhout op de Kraaijensteinakkers in de Nieuwe Erven   41     4
      verkoop   1841
Kraaiensteinlaan van kanadasbomen in de Kraayensteinlaan  Heikant   5117   34     104
             1776
Kraaienveldde Berkedreev lopend etegen het Craijvelt    Schorvoirt 5123    140     82
             1391                Sint Peter - BP 1178-164v
                                     en
Kraaienven10 bunder land bij Boerdmanshoeve tussen Creyenvenne360 de straat    325
             1487
Kraaienvendat Kreijenvenne                        BP    325
                              Sint Peter - 360 1257-186
             1710
Kraaienveneen stuck weijlant gemeenlijk genaemt het Craeijeven      5123   108     65
             1486
Kraaienveneen hoeve ter plaatse geheten Creyevenne St.Peter BP           1255    391
             1629
Kraaienveneen stuck heijvelt opt Craijven                9     228     12v
             1609                roye int Creijeven
Kraaienveneen stuck erff dartich lopensaet ende een half Sint Peter 5123      47     21
             1610
Kraaienventer plaetse geheeten in Crayenven               9     227     1v
             1391                St.Peter BP
Kraaienven10 bunder land bij Boerdmanshoeve tussen dat Creyenvenne en de straat  1178    176
             1629
Kraaienvenuyt een heijvelt int Creijven                 9     228     31v
             1646
Kraaienveneen hoeve lants genoempt aent Craeyenven            9     230     53
             1487                St.Peter
Kraaienventussen dat Kreijenvenne van Goyart die Ridder en Goyart BP   Willemss. 1257    186
             ts. 't
KraaienvenCreyendijck1444 Kreyenvenne en een straat St.Peter BP          1214    33v
             het
Kraaienvengroeslant in1742Kreijeven                   de gemene88
                              westwaarts 5123          Esch
                                          heijde van 256
             1619                Sint Peter
Kraaienveneen parcheel van de gemeijnte van Vucht int Creijeven 5123        72     z.f.
             lants                     5123   63
Kraaienveneene hoeve1717 huijsinge schop schaepskooije etc. 36 lop. de Craeijevenne 177
Kraaienveneen weijvelt1657genoemt het Creijenven      Sint Peter 5123    49     100
             1589
Kraaienveneen hoeve lants int Creijenven          Eentje    5123   72     z.f.
             1582
Kraaienveneen stuck lants int Creijenven                 5123   72
             1582
Kraaienveneen parcheel int Creijeven groot 41 lop. 20 r.         5123   72a     z.f.
             1717                bijde Vughtse molen 63
                                     5123
Kraaienven1/4 in huijs schuer hof 28 lop. teullant genaemt het hoefke de Craeijven       175v
      de Craijevenseweijde
Kraaienvensewei     1794                      305    1974
             1560                      5123
Kraanakkereen dorddegedeelte vn eenen stuck lants genoemt den Cranenacker 45          71
             1479
Kraanbraakhuis die Cranenbraeck               St.Peter BP      1249    239
Kraanbraakdie Cranenbrake1423                      BP    1193    171
             1733
Kraanbroekeen stuk teulland genaamt de Kraanbroek groot 5 lop. 35 5123  r.    64     99v
             gelegen is aende herstraet naest Craenwijck 5123
Kraanwijk de helft die 1562                 Sint Peter       45     109v
Krabbenakker       1825
      Laurens Olyslagers aan deszelfs land genaamt Krabbenakker  5059   583     z.f.
      terre    1812
Krabbenakker à labour Krabbenakker             Vlasmeer 406      12
Krabbenakker       1796
      teulland genaamt Krabbenacker 5 lop. 16 r. Vlasmeer 5123        143     17v
Krabbenakker       1862    D
      weiland de Krabbenakker 1.4.80 0324             D 324
                              Vlasmeer - 5117 en 325 55     30
      aan     1822
Krabbenakker den Krabbenakker op den punt te beginnen          5059   45     54v
KrabbenakkerKrabbenakker 1795                      5123   103     74v
             1801
Kraiaberg item den Oude Kraijberg groot vier lopense twaalv roeden5123       117     65
      een     1667
Krakeelakker darde paert inden Krackeelacker        Sint Peter 5123    49     259
             1790
Krakeelheg1/3 in een Krakeelheg               Schorvoort 5123    177a    1v
             1789
Krakeelheg1/4 in een Krakeelheg in de Groensehoeve Schorvoort 5123         57     265v


                           Page 80
                           export


            1732
Krakeelveldhet Krakkeelvelt aen d'ander eijnde              5123
                              polder van den Ham 86       255
Kranenakker       1824
      Kranenacker - teelland 6 lop. 12 r.       Heikant   17    5052
      huis     1479
Kranenbraak die Cranenbraeck                        BP   325
                              Sint Peter - 360 1249-239
      een     1565                Sint
Kranenbraak stuck zeijlants genoemt den Craenenbraeck Peter 5123          45     180
Kranenbraak       1839
      verkoop van hout op stam op de Kraanenbraak          5117   32
                              Kraaienstein/Krayenstein     1
Kranenbraak       van seecker erve genoemt de Cranenbraeck 5123
      streckende 1653                 Vught - Heikant    49     19v
      vuyt     1646                       9     230
Kranenbroek huys schuer hoff aen den Heijcant e.e. aen erve genoempt Craenenbroeck 23
Kranenbroek       1646
      huys aen den Heijcant e.e. aen den Cranenbroeck        9     230    39v
      lant     1761
Kranenbroek aen den Heijkant genaemt den craenenbroek 5.20.0 5059         70     50
      een      lants
Kranenbroek malder 1717 gemeenlijck genaemt de CraenenbroeckSint Peter 5123    63     70v
      prairie   1812
Kranenbroekwei de Kranenbroekweijde             Schorvoort 406     12
            1812
Kranenwei prairie Kraneweij                 Bergenshuizen406    12
      uit die Vliedersbemt bij den Cranewijc of Granewijc [dubieus bij Smulders]
Kranewijk vk. Kranik 1383                        1177-85v 325
                              Vught - BP 360
Kranik         1812                       i nde
      wijde de Cranik aangeslagen de 1 classe te dechargeren 406 3 classe   12
Kranik         1812
      prairie Cranik                  Eentje    406    12
Kranik         1806                langs    5123
      parfceel seer slegt land genaamt de Cranik 9 lop. de straatweg van117       221v
                                          'sBosch naar Eindhoven
Kranik         1812
      prairie et bois Kranik              Eentje    406    12
Kranik         1633                Sint Peter waterloep 48
                                      huiijs       240v
      aen de kercke....a.e. aen 't Cranick ende den gemeijnen - 5123 hoff weijveldeken + gerechtigheijt van t Leppersdijcx
Kranik         1824
      Kranik - bosch 9 lop. 25 r.           Eentje    PB    5052
Kranik         1824
      Kranik weiland 3 lop. 12 r.           Eentje    PB    5052
Kranink         1885
      1 ha 50 a het Craenink                    5117
                              polder van Maurick   144    69
Kranink  het Kranink1880                        5117   73     45
Kranink         1761
      desselfs lant bij 't Craninck 0.30.0             5059   70     83
Kranink         1837
      perceel hooiland genaamd de Kranink              5117   30     68
Kranink         1761                       5059
      nog van 't Craninck omtrent 9.0.0 gekoomen van de H.Geest tot 'sBosch  70     94
Kranink          lands                     5123
      een parceel1808 genaamt het Cranink met aan de oostzijde straatweg   61     nr.11
            1842
Kransakkerverkoop van shcaaarhout op stam op Kransakker   Eikenheuvel 5117   35     2
            1796
Kreitbroek 't buijtenhuijs Kreijtbroek [ledig]              5123   151    5
      op      1631
Kreitehoeve de Creijtehoeve aen de Hoochstraet              5123   48
                              Sint Lambert - Cromvoirt     189
            1759
Kreitenhoefteullandt genaemt de Creijtehoeff               5123   177    10
            1676                Vught    5123
Kreitenhoefeen stuck ackerlants ter plaetse genoempt Cromvoirt op de Creijthoeff  49     357v
            1665                Cromvoirt 5123
Kreitenhoefen stuck ackerlants ter plaetse genoempt op Creijtenhoeff        72a    z.f.
      een     1665                Cromvoirt 5123
Kreitenhoeve stuck ackerlants ontrent 25 roeden genoempt op Creijtenhoefve 49         229
      item     1632                op Wargarshuizen
Kreitenkampke het Creijtencampken nu genoemt het Ossencoampken 1 lop. 48 5123         76v
      verkoop van hout op stam onder Jagershagen en op de Kreiterheide 64
Kreiterheide      1871                       5117   onder Vught18
Kreithoef een parceel1791 teulland genaamt de Krijthoev         5123   177a    2v
                              Cromvoirt aan de Laagstraat [Leegstraat]
            1728                 lop.
Kreithoef en stuck teulland genaamt de Crijdhoeff 1 1/4 Cromvoirt 5123       86     6v
            1688                Cromvoirt 5123     75.3
Kreithoef seker p[arceel eensdeels boomgaert eensdeels acker genoempt de Creijthoeff z.f.
            1791                Cromvoirt - 8
Kreithoef teullant genaamt de Kreijtehoef - Laagstraat en Hoogstraat        [zwaar beschadigd archief maar wel gerestaur
                                     maatboek 182
            1772                 Krijthoev 5123
Kreithoef huis met toebehoren aan de Leegstraat op de Laagstraat te Cromvoirt   55     177
            1692
Kreithoek een stuck teullants 1 1/2 lop. op den Kreijthoeck Cromvoirt 5123     50     28v
Kreithoek ter plaetsen1646genoempt den Creijthoeck            5123   48
                              Sint Lambert - Cromvoirt     470
            en aangelag genaamt de KrijthoevCromvoirtr. 5123 Hoogstraat
Kreithoeve huijske hof 1774                  1 lop. 45 - in de  140    11
            1716
Kreithoeve sekere roeije lants op de Creijthoeven      Cromvoirt 5123     63     11v
Kreithof        1648                Cromvoirt 5123
      46 roeden ackerlants gemeijnlijck genoempt den Creijthoff        48     515
Krib          1783                Cromvoirt
      parceel ackerland genaamt de Krib op de Hoogakkers 5123         177a    7v
Krib          1719                Cromvoirt 5062
      Huijbert van den Udenhout van de Krib en Beurdeman 1 lop. 13 1/2 r.   73     1
Krib    een parceel1808                 Cromvoirt 5123
             teulland genaamt de Krib 1 3/4 lop.           182    6
Krib          1725
      item een loopens 39 r.genaamt de Krib             a.z.   64     6
                              Cromvoirt - 5123de Bredenweg a.e. de Stikkersteeg
Krib          1791
      teullant genaamt de Krib 1 op. 29 r.       Cromvoirt - 8     [zwaar beschadigd archief maar wel gerestaur
                                     maatboek 182
Krib          1779
      akkerland de Krib op de Hoogakkers        Cromvoirt 5123     56     53
Kribakker een parceel1768                  Cromvoirt 5123
             teulland 2 lop. en 49 1/2 r. genaamt den Kribakker    139    45


                          Page 81
                           export


              1751                Cromvoirt
Kribakker een stuck teulant genaampt de Kribakker 2 lop. 49 1/2 r. 5123        54     74v
Kribbe           1631
       een stuck ackerlants genampt de Cribbe            5123
                               Sint Lambert - Cromvoirt48     187
Kribbe           1657                Cromvoirt 5123
       een sestersaet lants op de Hooge Ackeren genoempt de Kribbe       49     96v
              1718
Krijgweike drie lopense genaemt het Krijghweijke              5123    63
              1880
Krijterbroekverkoop van hout op Jagershagen en Krijterbroek        5117    73     8
       een loopensaet seijlants genoempt opte Creijthoeff
Krijthoef - Kreithoef   1595                      5123
                               Sint Lambert - Cromvoirt46     29
Krokskampke Krokskampke  1861    B     0253    Cromvoirt PB      5843    kaart
Kronenakker        1837
       teelland in een veld genaamd Kronenveld            5117    30     74
       3 bunder Kronenburgerdammen gelegen in Bankveld
Kronenburgerdammen 1840                    Deuteren 5117      33     62
       hooiland inde Honderd Morgen genaamd Kronenburgerdammen 2.0.0
Kronenburgerdammen 1839                          5117    32     66
       verpachting van                 Deuteren 5117
Kronenburgsedammen1849een perceel hooiland genaamd de Kronenburgsedammen       42     67
              groes               westelijk de5123
                                      Esserheijde
Kronenwei een parceel1802 genaamt Croneweij agter den Vaarvonder 11 lop. 44 r.    68     116
Kroon            genaamt de Kroon
       huijs en hof1775                       oost    147    steenweg bedoeld
                               Taalstraat -5123 de Kaseijstraat = 127v
Kroon           1796                Taalstraat aan de
                                      5123
       huijs en erve met 29 roeden hoff van ouds genaamt de Kroon steenweg   142    366v
Kroon           1870    B
       een gedeelte van het huis de Kroon  1838           5117    63     33
                               bewesten de Taalstraat - B 1838 en 1839
Kroon           1700                      5123
       seecker huijs gemeijnlijck genoempt de CroonTaalstraat [Tatelstraet] 76       z.f.
Kroon           1742
       verkoop van een huijsinge genaapt de Croon          5123    89     44
Kroon           1802                Taalstraat aan
                                      5123
       huijs en erve met 29 roeden hof van ouds genaamt de Kroon de steenweg  59     177
Kroon           1727
       de huijsinge van Hendrik Bruhees genaamt de CroonTaalstraat 5123     52     63
Kroon           1699                Taalstraat Croon
                                      5123
       seecker huijs hoff ende schuer gemeijnlick genoempt de [Taterstraet]76       z.f.
Kroon           1745
       een schoone hyusinge stallinge hoff etc. genaampt de Kroon  5123    4     1
Kroon           1873     de
       het logement genaamdB Kroon eertijds genaamd de Drie Taalstraat B 1838 en31
                         1839           5117
                               bewesten de Zwaantjes  66     1839
Kroon    een his met1763toebehoren genaamd de Kroon Taalstraat 5123        55     19
              1803
Kroon de een huijs en 29 roeden hof genaamt de KroonTaalstraat 5123          177a    3
       v       1840
Kroonakkerserkoop van schaarhoout op de Kroonakkers            5117    33     4
              1812
Kroonwei bois tailli Kroonweij                Vlasmeer 406      12
Kroonwei Kroonweij - 1824                   2 lop., 5.25 en
              schaarbos en teelland 11 lop.25 r,Vlasmeer 17 1.25 5052
Kruidhof de Kruidhof1861        B     0274    Cromvoirt PB      5843    kaart
Kruis           1812
       terre à labour het Kruijs            Heikant   406    12
Kruis    een parceel1733teuland genaemt het Cruijs 1 lop. 42 r.    5123    111    43v
Kruis           1410
       1/4 i ndie hoeve te Enode bij 't Kruis            1187-64v 325
                               Vught - BP 360
Kruis           1891    B     2654
       perceel land aan 't Kruis groot 1.22.30            5067    10
                               Heikant B 2654 en B 2655 samen 0.98 ha
Kruis           1866                      5117
       verkoop van schaarhout ter plaatse de Barriersteeg op het Kruis     59     24
Kruis           1824
       't Kruijs - teelland 3 lop.           Heikant   17     5052
Kruis           1761
       deszelfs Cruijs 1.42.0                    5059    70     64
Kruis           1631                Sint
       seecker stucxken ackerlants genaempt het Cruijs Peter 5123        48     206
Kruis           1824
       in Schoonveld aan 't Kruijs - teelland 6 lop. Vliert     17     5052
Kruis            1 loopense 40 roeden lants aen de Kerckstede genoempt het Cruijs 14 bis
       de helft van1685                       5123    49
Kruis           1702
       ter plaetse genaemt den Cruijs                5123    81     13v
Kruis           1780                Vught    5123
       akkerland genaamd de Kruijs aan den Heijkant - belending de Kerksteeg  56     67
Kruis    een perceel1772teulland genaamd het Kruis           5123    55     161
Kruis           1717                Cruijs
       een stuck lants aen de Kercksteeg ende aent Heikant      5123    63     39
              1761
Kruisakker desselfs Kruijsacker 1.32.0                   5059    70     46v
              1801
Kruisakker eenen akker genaamd den Kruijsakker 1 lop. 32 r.        5123    68
                               behorende bi jde hoeve de Braak 89
              1844
Kruisakkersverkoop van schaarhout op stam op de kruisakkers  wijk Hoeven 5117    37     19
Kruisbeemd         1812
       prairie Kruijsbeemt               Hoeven    406    12
              1846
Kruisbos verkoop van mastbomen op stam in het Kruisbosch   wijk Hoeven 5117    39     93
              1844
Kruishoeveeen hoeve genaamd de Kruishoeve me tlanderijenHoeven       5117
                               wijk 25 bunder     37
              1840    E
Kruishoeveeen kapitale en welgelegen hoeve 0633        wijk Hoeven -5117    33     en
                         genaamd de Kruijshoeve sectie E 633 660 tot60 met 691
              1841
Kruishoeveverkoop van schaarhout op de Kruishoeve             5117    34     22
              1846
Kruishoeveverkoop van schaarhout en bomen op de Kruiishoef  wijk Hoeven 5117    39     11
       v       1840
Kruishoevenerkoop van schaarhout op de Kruishoeven wijk Hoeven       5117    33     17


                           Page 82
                           export


      verkoop van schaarhout op de Kruishoevensche Akkers 5117
Kruishoevense Akkers 1841                             34     22
Kruiskamp verdronken 1710                        5123   108
             hooijlant int Bosschevelt onder Cromvoirt genaemt Kruijskampe    71
             van               Deuteren 5117
Kruiskamp verpachting1849een perceel hooiland genaamd den Kruiskamp        42     67
            1646                      5123
Kruiskamp thien mergen genaempt den Cruijscampen onder de parochie van 48           450v
                                         Vught - Deuteren
            1741                Cromvoirt 5123
Kruiskamp vijf hont verdronken hooijlant in een meerderen camp genaamt Cruijscamp 88     208v
      in     1739
Kruiskampen de Cruijscampen op Deuteren onder Cromvoirt  Cromvoirt 5123     111     156v
      vijff    1786                      5123   116
Kruiskampen hond hooijlant genaamt de Kruijskampen in 't soogenaamde onder Deuteren120     gehugte van Cromvoirt
      deel    1778                Cromvoirt 5123
Kruiskampen van een vogelkooi onder Deuteren - belending de Kruijskampen 56          25
Kruiskampjes      1796                Deuteren 5123
      teullant genaamt de Cruijskampkens in het Bosscheveldonder Cromvoirt 117     15
      tot     1717
Kruiskampke op het Cruijskempke                     5123   63     210
                              belending bij het Meurkensveer over de Dieze
Kruissteeg idem     1832                kaartblad Cromvoirt B.1
Kruissteeg idem     1832                kaartblad Cromvoirt B.2
            1800
Kruissteeg juffrouw Potters aan de Kruissteeg       Cromvoirt 7519     7      472
             land
Kruisstraat een perceel1728 in 't Tijssencamp over de Cruijsstraet 339      485
            1422
Kruisstraat die Cruystraet                 Sint Lambert BP    1193    233
            1665
Kruisstraat een sestersaet ackerlants aen de Cruijsstraet Cromvoirt 5123     72a     z.f.
            1718                3 lop. 27
Kruithoef 't convent van den Uijlenburgh Kruijthoef grootCromvoirt r.5062     73     29v
            1803
Kruithoef huijs genaamt de Kruithoev                  5123   177a
                              Cromvoirt in de Leegstraat [vgl. Laagstraat]
Kruithof        1801                polder van Ham Kruifhof
                                    5123   104
      verkoop van een parceel sterile gemeentensgrond genaamt deen Rijskampen langs de Broekdijk
Kruithof         gemente genaamt de Kruijthof 2 mergen 3155123
      een perceel1801                Cromvoirt roeden    177a    3v
Kruithof         verdronken hooijlandt aen de Cruijthoeff
      een perceel1704                Cromvoirt 5123     108     9
Kruithof        1802                Cromvoirt Kruijthof 44
      van 't eerste geweer aan deze zijde 't hekken tot aan den 5059          113
Kruithof        1621
      den Passecamp naast den Kruijthoff       Cromvoirt 7519     113     370
Kruithof        1641
      eenen mergen gelegen inden Cruijthof tot Vucht       5123   48     378
Kruithof        1615                Cromvoirt 7519
      aen den cruijthoff bij Cromvoirt naar Vlijmen genoemd Passecamp 113        377
Kruithof        1798
      aan den Broekdijk nevens den Kruijthof     Cromvoirt 7519     2      92
            1717
Kruiveld bosch genaemt het Kruijvelt                  5123   63
                              Vughtse Hoeven - bij de Cocxhoeve
      teelland in de Vugtsche Akkers genaamd Kuijpersakker 5117
Kuijpersakker      1837                           30     74
      een
Kuijpersakker perceel1843 genaamd Kuijpersakker             5117   36     73
      i
Kuiksverlaatdem     1832                kaartblad Cromvoirt C.1
Kuil          1488
      ter plaatse genaamd den Cuijl                BP    325
                              Sint Peter - 360 1258-325v
Kuil          1488
      ter plaatse geheten den Cuyl          St.Peter BP      1258    325v
Kuil          1835
      bouw- en zaailand inden kuijl bij den Kraaijenakker 1.32.41 PRD    nr.13
Kuilen         1582
      Boekentopserve op die Cuijle          Cromvoirt 5123     72     z.f.
Kuilveld        1792                horend    5123   116     204
      een percel heijde genaamt het Kuijlveld 12 lopensen bij een hoeve in de Vughtse Hoeven
Kuilwei         1812
      prairie de Kuylweij              Eentje    406    12
      een     1689
Kuiperskampke kampken hooijlants genoempt het Kuijperskampken 5123        80     z.f.
      beemd Allendonck                Sint Peter - 360 1804-101
Kuiperskinderenbeemd1533 by Pusenhout neven Cuijperskyndersbeempt    BP    325
      bij Pusenhout neven Cuijperskyndersbeempt St.Peter- bijBP beemd 1804
Kuiperskinderenbeemd1533                         de    Allendonk
             van den erve genoempt Cuijpersvelt
Kuipersveldstreckende 1675                       5123   49     336
      teel-    1868     B
Kuipersweide of weiland genaamd Kuipersweide en een stukje Erven - B 1904, 1912, 55746 558
                        1904          5117
                              Nieuwe over de spoorweg61      en
      een perceel1856                Nieuwe Erven
Kuipersweide, achterstehooiland genaamd de Achterste Kuipersweide    5117   49     94
      verpachting1856een perceel hooiland genaamd de Middelste Kuipersweide
Kuipersweide, middelste  van                      5117   49     94
Kuitveld        1761
      desselfs Kuijtvelt 12.0.0                  5059   70     38
            1761
Kusterste lant genaemt het Kusterste 2.12.0               5059   70     21
            1746
Kwebben een moerveltje ter plaatse genaamt de Quebbe          5123   112     35v
            1790                1/2 hont 5123
Kwebben een weij- en moerveld genaemd de Kwebbe 2Vughtse Hoeven          177a    3v
Kwebben een weij en 1789                        5123   57     284v
             moerveld genaamt de Kwebbe Vughtse Hoeven te rplaatse genaamt de Lovert
      de gemeynt1428
Kwiteinen [dubieus]    die Quiteyden                 BP    1199    91
      een huis 1425                  de gemeynt die
Kwiteinen [dubieus] tussen wijlen Ghysbrecht Lysscop enSt.Peter BP Quiteynen   1195    88
            1783                      5123
La Heuveldverpagten van den affslag off voorgras van La Heuveldt over de Dies 100       39v
Laag           het Laag en Moergat
      de dijk met 1876                      5117   69     50


                          Page 83
                           export


             van                Dommel    het
Laaggat verpachting1856een veld bij de dijk tussen de Maurick en5117Laaggat   49    68
            1869
Laaggat den dijk tusschen de Dommel en het Laaggat kasteel maurick   5117   62    33
             bouwland in de Laagstraat D 152 Vlasmeer 5067
Laagstraat een perceel1891                 groot 0.55.70 ha   10
Laagstraat Laagstraat 1832                 kaartblad Vught C.2
Laagstraat idem     1832                kaartblad Cromvoirt C.2
            1761
Laagstraat weijlant in de Leegstraet 6.0.0               5059   70    6
            1562
Laagstraat een eusel oft koeweijde inde Legestraet     Vlasmeer 5123     45    131
            1646                Cromvoirt
Laagstraat erffenis metten huyse daerop staende in de Leegestraete 9       230    58
            1629
Laagstraat aen de Legestraet aen den Vlasmeer             9     228    31
Laagstraat idem     1832                kaartblad Vught D.1
            1610
Laagstraat ter plaetssen geheeten de Leegstraete            9     227    8v
Laagstraat idem     1832                kaartblad Cromvoirt C.1
Laagstraat       1848                      FDV
            1784
Laagstraat een heove 14 lop. in de Leegstraat       Cromvoirt 5123    67    72
            de Leechstraet
Laagstraat een huijs in1683                Cromvoirt 5123    49    465
      verkoop van schaarhout op stam in het Laagstraatbosch 5117
Laagstraatbos      1846                Vlasmeer       39    32
      een mergen weijland genaampt de Leegstraatseweijde 5123
Laagstraatseweide    1752                Vlasmeer       136    260v
      perceel hooigras
Laagstraatseweikes 1837 genaamd de Leegstraatsche Weikes 5117          30    60
Laan          1812
      terre à la bois de Laan             Eentje   406    12
            1840
Laanakkersverkoop van schaarhout en bomen op de Laanakkers Voorburg 5117     33    14
Laantje         1885
      2 ha 15 a 40 ca langs het Laantje              5117
                              polder van Maurick  144    69
Laantje         1840
      verkoop van schaarhout in het Laantje      Voorburg 5117     33    14
            1838
Laantjes verkoop van schaarhout op stam op de Laantjes   Bleijendijk 5117   31    15
            1806                genaamt Laanzigt
Laanzicht een arbeijdershuijs schuur stal onder een dak Bergenshuizen 5123   117    186v
            1797
Laanzicht 1/4 in een huijs en hof genaamt Laanzigt           5123   68    42
Laar          1835                wijk
      verkoop van schaarhout op de Laar ter linkerzijde de Hoeven 5117   28    1
Laarse         1556
      in de Laersche                 Cromvoirt 7519    1     7v
      een     1750
Laarse Akkers stuk akkerlant 7 lop. in de Laarse Akkers        5123   112    137
Laarsehoeve       de Laarsche Hoeve, westwaarts den Putter den Ham 65
      oostwaarts 1757                 polder van 5123         167
      in      1561
Laarsekamp den Laerschencamp 3 mergen           Cromvoirt 7519    1     53
            1755                      200
Labbersdijkgroes- off weijland agter de Strooijje Kerk westwaarts: Labbersdijck 1451
      Lambert Aerts Venrooijstede groot 3 lop. 23 1/2 r.
            1718
Lambert Aarts Venrooistede                 Cromvoirt 5062    73    22v
      mijnheer Lambert Remmenscamp
Lambert Remmenskamp   1621                Cromvoirt 7519    113    370
Lambertsbos       1718
      d'selfs Lambertsbosch              Cromvoirt 5062    73    10
      de      1733
Lambertsbos bovenste helft van Lambertsbosch        Cromvoirt 5123    111    57v
      pastoor Nijste laat o.a. het gewelf schilderen door van Heselaer mr. schilder
Lambertuskerk      1745                      5123   7     z.f.
      sekere huijsinge ende hoff tegen over St. Lambertskercke
Lambertuskerk      1660                      5123   72    z.f.
      sekere    1717                      5123   84
Lambertuskerkhof opstal van een huijske opt voorhooft vant Kerckhof van St. Lambert    18
      een
Lammersbos parceel1781  houtbos genaamt Lammersbos Cromvoirt 5123        147    182
      een     1764
Lammersbos houtbusselen genaemt Lammersbos 3 lop.     Cromvoirt 5123    138    173v
      aan
Lammersbos Lammersbosch 1805                Cromvoirt 5059    44    163v
      de selfs   1718
Land bij Coopmans lant bij Coopmans groot 2 lop. 2 1/2 r.Cromvoirt 5062     73    30
      een parceel ackerlant 3 lop. genamat het Land in de Kerksteeg
Land in de Kerksteeg 1761                       5123   92    160
            1609                Sint Peter 5123
Land, grootint Schoonvelt genoemt int Groot Lant met sijnen houtwassen      47    18
Land, kwaad       1812
      terre à labour Kwaadland            Herikant 406     12
      b      1812
Land, kwaadouwland Kwaadland                Heikant   406    12
      h      1719
Land, kwaadet Quaet Lant 2 lop. 11 r.           Cromvoirt 5062    73    1v
Land, kwaad       1812
      terre labourable Qaui Land                 406
                              Bergenshuizen     12
Land, kwaad       1812
      terre à labour Kwaadland            Schorvoort 406    12
Land, kwaad       1420
      land tQuadelant' in loco dicto Scuenvelt    St.Peter BP      1191   362
      a      1761
Land, kwaadckerlant genaemt het Quaat Lant 10.25.0           5059   70    43
      e
Land, kwaaden parceel1775                 Schoonveld5123
             ackerland genaamt het Quaetlandt 1 lop. 16 r.      97    51v


                          Page 84
                           export


      e
Land, kwaaden perceel1775 akkerland genaamd het Quaetlant  Schoonveld5123     55    239
      e
Land, kwaaden stuuck 1684                        5123
             ackerlants genoempt het Quaet Lant int Schoonvelt     49    500
Land, kwaad       1791
      teullant genaamt het Kwaad Land               maatboek 182
                              Cromvoirt - 8     [zwaar beschadigd archief maar wel gerestaur
Land, kwade       1714
      twee lopense gemeenlijk genaemt het Quaet Lant Cromvoirt 5123     108    91
      K
Land, kwade waadland 1824- teelland 13 lop.         Heikant   17     5052
      int
Land, kwade Quadelant  1478                      BP
                              int Quadelant     1247   478v
Land, nieuw       1812
      terre de labour Nieuw Land                 406    12
                              Bergenshuizen - Schorvoort
Land, nieuw       1812
      terre à labour het Nieuwland          Hoeven   406    12
Land, nieuw       1812
      terre à labour de Steeg Nieuwland en Roversweij Vlasmeer 406      12
      uit
Land, nieuw een stuk1384 dat Nuwelant neven die Molenwech       1177-121 325
                              Vught - BP 360
      uit
Land, nieuw een stuk1384 dat Nuwelant aldaar neven die Molenwech BP        1177   121
Land, nieuw       1761
      lant genaamt op het Nieuwlant 3.2.0             5059    70    39
Land, nieuw       1567
      eenen ecker lants genoemt tNulant              5123    45    205
Land, nieuw       1629
      een stuck lants geheeten Nieulant              9     228    1v
Land, nieuw       1560
      een stuck lants geheiten dat Nulant       Sint Lambert5123    45    82v
Land, nieuw        teulland genaamd het Nieuwland 10 lop. 47 r.305
      een perceel1806                 Bergenshuizen     1971
Land, nieuw       1679                Cromvoirt 5123     49
      seecker huijs hoff etc. met aengelegen erffenisse genoempt het Nieuwlant     406
Land, nieuw        teulland genaamd het Nieuwland 3 lop. 2 r. 5123
      een parceel1793                 Vughtse Hoeven     68    4v
Land, nieuw        teulland genaamt het Nauland drie loopense 5123
      een perceel1793                 Bergenshuizen     58    88v
             1812
Land, rouw terre labourable Rouland             Eentje   406    12
      Voorschreven Land B
Land, voorschreven 1861              0250   Cromvoirt PB      5843   kaart
             1812
Landlaagte terre labourable de Landleegte                406
                              Bergenshuizen     12
Landshoeve        1717                Cromvoirt 5123
      sekere 'sLantshoeve gekomen vant convent der Predikheren        63    88
             1467
Landweer op 't eind van Vuchterdijk bij die Lantweer          360    325
                              Sint Lambert - BP 1236-240
             1467
Landweer op 't eind van Vuchterendijck bij die Lantweer         BP     1236   240
Landweg, oude      1848                      FDV
       grote    1812
Langenhof, terre labourable de Grote Langenhof             406    12
                              Bergenshuizen - Schorvoort
      huijs
Lappersdijkske hof en1717 beemdken omtrent de kerck           5123    63    217
                              belending: de gemeene wegh genoemt Lappersdijcksken
      tusschen de pastorije St. Petri e.z. en den gemeijnen pat genoempt het Lappersdijcxken
Lappersdijkske      1679                Sint Peter 5123    49    399
      tussen erve1666
Lappersdijkske                       Sint Peter
             Pastorijje St. Petri ende het Lappersdijcxken 5123    49    237v
             1812
Larenakkerterre labourable Larenakker                  406
                              Bergenshuizen     12
Las           1843
      hooigras gelegen als voor de Dammen genaamd de Las 5117        36    58
Lausenakker       1718
      d'selfs Lausenacker 6 lop. 14 r.        Cromvoirt 5062     73    10v
Lavoir          1781
      teulland genaamt de Lavoor aan de Broekstraat  Cromvoirt 5123     116    5
Lavoir          teullant genaemt het Lavoir2 lop. Cromvoirt - 5123de Brughstraet 9
      een stuckje1704                       aen    108
Lavoir          teulland genaamd den Lavoir
      een perceel1767                 Cromvoirt 5123     55    53v
Lavoor          groot
      den Lavoor 1718 2 lop. 14 1/2 r.        Cromvoirt 5062     73    35
Lazarie   weiland ter plaatse genaamd de Lazarie           5004    1884
                              Vught - parochie Sint Lambert
Lazarij         1429
      een cijns uit een beemd bi jde Lazarie     Sint Lmabert360    325
Lazarij         1429
      een cijns uit een beemd bij die Lazarie     St.LambrechtGAE    106
Lazarij         1487                      BP     1257
      brooduitdeling aan de melaten personen ofte lazaren die er veel in Vucht zijn  409
      hoylant in ie May after die Laessers
             1466
Lazarij [dubieuze interpretatie]                    360    325
      a      1499
Lazarij, oudechter die Alde Lazarie                   360    325
                              Sint Lambert - BP 1267-436
      in      1499                St.Lambert
Lazarij, oude de parochie Vught St.Lambert achter die Alde Lazarie BP       1267   436v
Lazers          1466
      hoylant in die May after die Laessers            GsB    710
Lazersehoeve       1431                Sint Peter BP
      tussen Vrouw Elsbenenacker en die Lazerschehoeve - 360 1201-351    325
Lazersehoeve       1429
      tussen Vrouw Elsbenenacker en de Lazersche HoeveSt.Peter BP      1201   351
      b       Leemskuijlen
Leemskuilenois tailli de1812                Hoeven   406    12
             1806
Leemwei weijland genaamt de Leemweij                  5123
                              Vughtse Hoeven     144    273
             1718
Leemweikedrie lopense weijlant genaemt 't Leemweijke          5123    63    244v
Leeuw          1646
      huys ende erve genoempt den Leuwe              9     230    31v
Leeuw          1565                den Leeuwen
      den Boevenecker a.z. den erve eens genoemtSint Lambert   5123    45    170


                          Page 85
                           export


Leeuw           1629
      uyt eenen acker saylant achter de Leeu            9     228    22v
Leeuw           1646                Sint Peter -5123    48     458v
      huijs erve steenen camere hoff ende ackerlant aen de Leu1 sestersaet en 40 roeden groot
Leeuweburg afbraak van1883                       5117
              de gebouwen staand eop buitenplaats Leeuwenburg     76     24
      ut      1680                      5123    79
Leeuwenberg een huijsinge omwatert neerhof hoff schuer bogaert genoempt Leeuwenberchz.f.
Leeuwenborch       1646
      erffenis genoempt Leeuwenberch                9     230    7v
      het      1636                Sint Peter 5123
Leeuwenborch huijs genaempt Leeuwenborgh schuere ende huijsinge daerop staende   48     122
      iten     1629
Leeuwenborch vuyt hoffstadt ende erve genaemt Leeuwenborch        9     228    25
      een      1684                      5123    49
Leeuwenborch huijsinge omwatert neerhoff hoo schuer bogart etc. genoempt Leeuwenborch     501
      seker     1679
Leeuwenborch omwaetert huijs genoempt Leeuwenborch Peter 5123Sint          49     391v
      eene     1667                Sint Peter 5123
Leeuwenborch huijsinge slootien ende aengelegen erffenisse genaemt Leeuwenburch   49     259
      haere     1665                      5123
Leeuwenborch huijsingen ende landerijen genoempt Leeuwenborch Muijserick off Maurick49     231v
      de      1676                      5123
Leeuwenborg goederen van wijlen Thomas Riddel luitenant genoempt Leuwenborgh    79     z.f.
Leeuwenborgh       1848                      FDV
      uijt     1648                      5123    48
Leeuwenborgh sijnen huijsinge geneoempt Leuwenborch hoff cingel aengeleegen neerhuijsinge   523
Leeuwenburg        1790                parochie Sint Pieter omtrent de Roomsche Kerk
                                     Leeuwenburg
      belijdinge of visitatie van kasteel of heerenhuising genaad5123     142    174v
      een
Leeuwenburg kasteel1790  of heerehuijsinge genaamt Leeuwenburg     5123    177a    4v
Leeuwenburg        1801                      5123
      belijding of visitatie op de hoeve bij het casteel Leeuwenburg     144    51v
      het
Leeuwenburg casteel 1808                   parochie St. Peter
             Leeuwenburg met d egragten cingels en tuijn 5123     183a    58v
Leeuwenburg Leeuwenburg  1832                kaartblad Vught B.2
      land     1773
Leeuwenburg gelegen tot Vugt behoorende aan het casteel Leeuwenburg   5123    9     z.f.
      het
Leeuwenburg casteel 1803                   Sint Peter
             Leeuwenburg met de gragten, cingels en tuin 5123     68     163v
      een      1646                      5123    48
Leeuwenburg chijns vuyt zijne huijsinge geneomept Leuwenborch hoff ende aengelegen ackerlant  447v
Leeuwenburg        1791
      buijtenplaats Leuwenburg                   5123    102    138
Leeuwenburg        1645
      chijns vuyt sekere slote ofte huijsinge geneompt Leuwenburch 5123    48     433
      een
Leeuwenburg kasteel1801                   Sint Peter 5123
              of heerhuijzinge genaamt Leeuwenburg           68     96v