Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out
Get this document free

Stanja svijesti 3

VIEWS: 42 PAGES: 21

									 “Kvalitativni” poremećaji svijesti

 Ošamućenost (“misli su stale”)
 Konfuzno stanje (halucinacije nalik snu, smušenost)
 Onirično stanje (nalik konfuznom, ali s izraženijim
 halucinacijama)
 Sumračno stanje (nakon epileptičkog napada: osoba
 naizgled normalno funkcionira, ali nije svjesna svojih
 postupaka): agresivnost i amnezija
 Disocijativna stanja (dvije ili više svijesti): u blagom obliku
 kao sanjarenje, zadubljenost u knjigu, identifikacija s
 filmom i sl.; somnambulizam; disocijativna amnezija
 (selektivna, nakon traume); fuge; podijeljena ličnost
 Delirij (dezorijentacija, halucinacije, motorno uzbuĎenje)
“Kvalitativni” poremećaji svijesti: posebni oblici


 Poremećaji kognitivnih funkcija (agnozije, apraksije, agrafija, akalkulija,
 afazije i dr.)
 Sindrom “break-off” (piloti pri prekidu radiokomunikacije): iluzije
 veličine, let u visinu
 Elpenorov sindrom: po Odisejevu mornaru koji se probudio, i,
 neprepoznavši okolinu, napao drugove kao neprijatelje
 Zombi: vrač (bokor) daje otrov koji izaziva prividnu smrt osobe i
 posljedično smanjivanje metabolizma. Nakon nekoliko dana osobu
 iskopaju (već su nastupila oštećenja mozga i prisutna je amnezija i
 gubitak emocija). Osoba postaje rob vrača: govori kroz nos,
 unezvjereno gleda lijevo-desno, nerazumljivo mrmlja i vuče noge pri
 hodu. Članak 249 Krivičnog zakonika Haitija propisuje: “Smatrat će se
 pokušajem ubojstva primjena svakog pripravka koji, ne izazivajući
 smrt, proizvodi kraće ili duže stanje letargije. Sahrana osobe kojoj je
 dana takva supstanca bit će jednako tretirana kao ubojstvo, bez obzira
 na njene posljedice (...).”
 Shizofrenija: povijesna klasifikacija


 Katatoni tip
 Paranoidni tip
 Dezorganizirani tip (“hebefrenija”; smetnje
 mišljenja kombinirane sa smetnjama afekta)
 Rezidualni tip (slabo izraženi pozitivni
 simptomi)
 Nediferencirani tip
Shizofrenija:
manirizmi,
katatonija i
“flexibilitas
cerea”
Shizofrenija: katatonija
 Shizofrenija: pozitivni simptomi


 Halucinacije (opažaji u odsustvu osjetilnog
 podražaja)
 Deluzije (neobična, lažna i kriva uvjerenja koja
 opstaju usprkos dokaza o suprotnom)
 Smetnje mišljenja, govora i ponašanja
Shizofrenija: pisma s “ključem” i “šiframa”
 Shizofrenija: negativni simptomi


 Izostanak normalnog izražavanja emocija
 (anhedonija)
 Reduciranje normalnih misli i govora (alogija: non-
 fluency)
 Reduciranje želje za društvenim i obiteljskim
 vezama (avolicija)
 Shizofrenija: ostali poremećaji


 Poremećaji organizacije govora (“salata”)
 Poremećaji motorike (katatonija)
 Kognitivni poremećaji (percepcija, pažnja,
 pamćenje, egzekutivne funkcije i dr.)
  Shizofrenija: poremećaj selfa (jastva;
        svijesti o sebi)
 Derealizacija: okolina je
 čudna, drugačija
 Depersonalizacija:
 neprepoznavanje samog
 sebe, gubljenje identiteta
 Transformacija:
 preuzimanje novog
 identiteta - životinje, druge
 osobe (cf. likantropija)
 Autizam: povlačenje u
 sebe
Shizofrenija: teorije (faktori?) uzroka

 Genetička teorija
 Neurokemijska (neurotransmitorska; neuro-
 modulacijska) teorija: prevelika aktivnost
 dopamina
 Neuroanatomijska (patofiziologijska) teorija: veće
 bočne komore
 Sociologijska teorija (“prava” shizofrenija nikada
 se ne javlja u “primitivnih” naroda koji nisu podlegli
 akulturaciji; G. Devereux)
Integrativna teorija shizofrenije
(Gray et al., 1991):


                    Neuroanatomija
               (patologija limbičkog sustava,
             osobito hipokampusa i bliskih struktura)
                        ↓
                     Neurokemija
           (povećana aktivnost dopamina u n. accumbens:
             haloperidol kao antagonist DA-receptora)
                        ↓
                    Kognitivni procesi
             (nesposobnost povezivanja pohranjenih
            informacija s onima koje se upravo obraĎuju)
                        ↓
                      Simptomi
                  (halucinacije, deluzije i dr.)
Shizofrenija: alternativna tumačenja

 Anti-psihijatrija (Szasz, Laing): nije bolest, već
 drugačije, nekonvencionalno stanje svijesti
 Jaynes: shizofrenija i slična stanja bila su
 normalna u pretpovijesno doba (bicameral mind),
 kada je uobičajeno i za rutinsko djelovanje
 praktično stanje niskog afekta u krizama prekidano
 “misterioznim glasovima” s uputama “bogova”
 Crow: shizofrenija je cijena koju plaćamo za razvoj
 jezika u lijevoj hemisferi (shizofrenija kao
 hiperaktivacija desne polutke)
 Shizofrenija kao predispozicija za šamana
Povijesne osobe koje su navodno bolovale od shizofrenije (38):

Vladari i osvajači: Tiberije, Ivana Kastiljska, Ludvig II. Bavarski, Adolf Hitler,
Slobodan Milošević

Proroci i mistici: Ivana    Orleanska,  Girolamo  Savonarola,  Emanuel
Swedenborg, William Blake

Filozofi i znanstvenici: Sokrat, Tycho Brahe, Johannes Kepler, Isaac Newton,
André Ampère, Michael Faraday, Ignaz Semmelweiss, János Bolyai
(matematičar), John Nash (matematičar, nobelovac)

Književnici: Torquato Tasso. Friedrich Hölderlin, Jakob Lenz (Goetheov
prijatelj), Gérard de Nerval (parički boem), August Strindberg, Alexandre Dumas,
Nikolaj Vasiljevič Gogolj, Ivan Sergejevič Turgenjev, Arthur Rimbaud, Franz
Kafka, Vladimir Vidrić, Ulderico Donadini, Antonin Artaud (pjesnik, glumac, filozof
kazališta)

Likovni i glazbeni umjetnici: Vincent van Gogh, Slava Raškaj, Zelda Fitzgerald
(slikarica, žena F. Scotta Fitzgeralda), Buddy Bolden (jazz), Syd Barrett (Pink
Floyd), Peter Green (Fleetwood Mac), Vaclav Nižinski (baletan i koreograf)
    Shizofrenija i umjetnost
 Navratil: figurativno → manirizam → apstrakcija
geometrizacija     geometrizacija      raspad kontura i dislokacija
Shizofrenija i umjetnost
Shizofrenija i umjetnost
Shizofrenija i umjetnost:
  evolucija psihoze
      Podijeljena ličnost Terminologija: multiple personality disorder
 (MPD) ili, od 1994., dissociative identity
 disorder (DID)
 Uzrok: potisnuta sjećanja na seksualnu
 zlostavljanost u djetinjstvu
Podijeljena ličnost: temeljni simptomi


 Najmanje jedan “alter” (druga ličnost), koji se javlja
 spontano i bez utjecaja volje (ako ih ima više, funkcioniraju
 manje-više neovisno jedan o drugom) i obično je suprotnih
 crta od “izvorne” ličnosti
 Pamćenje je, kao i drugi elementi svijesti, podijeljeno meĎu
 alterima (može ih biti na stotine)
 Alteri se mogu meĎusobno razlikovati po dobi, govoru,
 talentu, stavovima, fizičkim crtama, oštrini vida, alergijama i
 dr.
 Alteri preuzimaju nadzor nad ponašanjem osobe
 amnezija
 Podijeljena ličnost: problem dijagnoze
 Psihoterapeuti “podržavaju” MPD
 (sugerirajući altere kao dio terapije ili
 provocirajući njihovu pojavu hipnozom)
 Pacijenti “dotjeruju” i “usklaĎuju” svoje altere
 Dijagnostička “moda” u Sjevernoj Americi

								
To top