Docstoc

Oplossingen deel 1-5

Document Sample
Oplossingen deel 1-5 Powered By Docstoc
					Voorbeelden op boekingsregels van balansrekeningen

 1 Auto         A+     D   7,500.00
  Bank         A-     C   7,500.00
 2 Kas         A+     D   12,500.00
  Lening        P+     C   12,500.00
 3 Bureelmeubelen    A+     D   2,000.00
  Leveranciers     P+     C   2,000.00
 4 Lening        A+     D   1,750.00
  Kas (Bank)      A-     C   1,750.00
 5 Bank         A+     D   1,075.00
  Klanten       A-     C   1,075.00
 6 Bank spaarekening  A+     D    250.00
  Bank zichtrekening  A-     C    250.00
 7 Leveranciers     P-     D    500.00
  Bank         A-     C    500.00
 8 Kapitaal       P-     D    250.00
  Kas         A-     C    250.00


Voorbeelden op boekingsregels van resultatenrekeningen

 1 Intresten      Kost    D     75.00
  Bank         A-     C     75.00
 2 Onderhoud auto    Kost    D    123.00
  Leverancier     P+     C    123.00
 3 Bank         A+     D    180.00
  Intresten      Opbrengst  C    180.00
 4 Bank         A+     D    200.00
  Commissie      Opbrengst  C    200.00
Oefening op boekingsregels

Grootboek bij het begin van de Oefening

         Kapitaal                         Handelsgoederen
           89,375.00                      94,250.00




       Te betalen wissels                       Te innen wissels
             4,200.00                      2,840.00




          Kas                         Aankopen handelsgoederen
      11,860.00 7,235.00                      11,750.00
           800,00 (2                     1) 800,00
           250,00 (3

          Bank
      3) 250,00




                  Voor verrichtingen
Rekening                 Proefbalans       Saldibalans
                    D       C      D      C
Kapitaal                      89,375.00        89,375.00
Handelsgoederen           94,250.00         94,250.00
Klanten               19,000.00   9,015.00  9,985.00
Te betalen wissels                 4,200.00        4,200.00
Te innen wissels           2,840.00         2,840.00
Leveranciers             7,625.00 11,250.00          3,625.00
Kas                 11,860.00   7,235.00  4,625.00
Aankopen handelsgoederen       11,750.00         11,750.00
Verkopen handelsgoederen              26,250.00        26,250.00
Bank
                  147,325.00 147,325.00 123,450.00 123,450.00
  Handelsgoederen                       Klanten
                              19,000.00 9,015.00
                             4) 1,000.00




  Te innen wissels                       Leveranciers
                                7,625.00 11,250.00
                               2) 800,00 800,00 (1




Aankopen handelsgoederen                Verkopen handelsgoederen
                                   26,250.00
                                   1000,00 (4




      Na verrichtingen
          Proefbalans      Saldibalans
         D      C     D      C
              89,375.00       89,375.00
       94,250.00        94,250.00
       10,985.00        10,985.00
               4,200.00       4,200.00
        2,840.00        2,840.00
         800.00   4,425.00       3,625.00
        4,625.00   1,050.00 3,575.00
       12,550.00        12,550.00
              27,250.00       27,250.00
         250.00         250.00
       126,300.00 126,300.00 124,450.00 124,450.00
Oefening op boekingsregels



 1   550000 Bank                            252,225.00
     100000               @  Kaptiaal
     173020                 Banklening met waarborg
        Oprichting

 2   241000 Rollend materieel                      25,000.00
     411059 BTW op aankopen                       5,250.00
     440000                 Leveranciers              30,250.00
        AF

 3   241010 Kantoormateriaal                       2,500.00
     411059 BTW op aankopen                        525.00
     440000                 Leveranciers              3,025.00
        AF

 4   604000 Aankopen HG                         50,000.00
     411059 BTW op aankopen                       10,500.00
     440000                 Leveranciers              60,500.00
        AF

 5   611110 Huur gebouwen
     550000                 Bank
        BU

 6   612400 Drukwerk en kantoorbeh                    500.00
     411059 BTW op aankopen                        105.00
     440000                 Leveranciers               605.00
        AF

 7   400000 Handelsdebiteuren                      54,450.00
     700000                 Verkopen Hg              45,000.00
     451054                 BTW op verkopen             9,450.00

 8   440000 Leveranciers                        30,250.00
     550000                 Bank                  30,250.00
        Betaling vrachtwagen

 9   440000 Leveranciers                         1,512.50
     550000                 Bank                   1,512.50
        Betaling 1/2 factuur kantoorinrichting

 10   440000 Leveranciers                        30,250.00
     550000                Bank                   30,250.00
        Betaling 1/2 factuur goederen

 11   550000 Bank                            27,225.00
     400000                 Handelsdebiteuren           27,225.00
        Betaling 1/2 verkoopfactuur

We stellen nu een eerste proef- en saldibalans op.

Nu regulariseren we de BTW en doen de eindejaarsverrichtingen. We stellen dan opnieuw een proef- en
saldibalans op zodat we het resultaat (hier winst) kunnen berekenen.


 12   451054 BTW op verkopen                      9,450.00
    411000 Te vorderen BTW                      6,930.00
    411059                 BTW op aankopen           16,380.00
        Regularisatie BTW

 13   340000 Voorraaden HG                       15,000.00
    609000                 Voorraadwijz HG           15,000.00
        Voorraadwijziging

 14   630200 Toev afschr MVA                      5,250.00
    210009                 Geb afschr rollend mat        5,000.00
    240019                 Geb afchrr kantoormat          250.00
        Inventaris

 15   693000 Over te dragen winst                    500.00
    140000                 Overgedragen winst           500.00
        Resultaatverwerking
Proef- en saldibalans op basis van de 11 journaalposten

NR    Rekening                Proefbalans     Saldibalans
                    D       C       D         C
 100000  Kaptiaal                    125,000.00            125,000.00
 140000  Overgedragen winst
 173020  Banklening met waarborg             100,000.00            100,000.00
 210009  Geb afschr Rm
 240010  Kantoormateriaal          2,500.00            2,500.00
 240019  Geb afchrr KM
 241000  Rollend materieel         25,000.00           25,000.00
 340000  Voorraaden HG
 400000  Handelsdebiteuren         54,450.00   27,225.00    27,225.00
 411000  Te vorderen BTW                            0.00
 411059  BTW op aankopen          16,380.00           16,380.00
 440000  Leveranciers            62,012.50   94,380.00             32,367.50
 451054  BTW op verkopen                  9,450.00             9,450.00
 550000  Bank               252,225.00   65,762.50    186,462.50
     Subtotaal             412,567.50  421,817.50    257,567.50    266,817.50

 700000  Verkopen Hg                   45,000.00             45,000.00
 604000  Aankopen HG            50,000.00           50,000.00
 609000  Voorraadwijz HG
 611110  Huur gebouwen            3,750.00            3,750.00
 612400  Drukwerken kantoorb          500.00             500.00
 630200  Toev afschr MVA
 693000  Over te dragen winst
     Subtotaal             54,250.00   45,000.00    54,250.00    45,000.00
     Algemeen totaal          466,817.50  466,817.50    311,817.50    311,817.50




NR    Rekening                Proefbalans          Saldibalans         Proefbalans
                    D       C        D       C         D
100000  Kaptiaal                  125,000.00        125,000.00
140000  Overgedragen winst
173020  Banklening met waarborg          100,000.00        100,000.00
210009  Geb afschr Rollen materieel
240010  Kantoormateriaal        2,500.00         2,500.00         2,500.00
240019  Geb afchrr Kantoormaterieel
241000  Rollend materieel       25,000.00         25,000.00         25,000.00
340000  Voorraaden HG                                   15,000.00
400000  Handelsdebiteuren       54,450.00  27,225.00  27,225.00         27,225.00
411000  Te vorderen BTW                                   6,930.00
411059  BTW op aankopen        16,380.00         16,380.00         16,380.00
440000  Leveranciers          62,012.50  94,380.00         32,367.50
451054  BTW op verkopen               9,450.00         9,450.00   9,450.00
550000  Bank             252,225.00  65,762.50  186,462.50        186,462.50
     Subtotaal           412,567.50  421,817.50  257,567.50  266,817.50  288,947.50

700000  Verkopen Hg                 45,000.00         45,000.00
604000  Aankopen HG          50,000.00         50,000.00         50,000.00
609000  Voorraadwijz HG
611110  Huur gebouwen          3,750.00         3,750.00         3,750.00
612400  Drukwerken kantoorb        500.00          500.00          500.00
630200  Toev afschr MVA                                   5,250.00
693000  Over te dragen winst
     Subtotaal           54,250.00  45,000.00  54,250.00  45,000.00  59,500.00
     Algemeen totaal        466,817.50  466,817.50  311,817.50  311,817.50  348,447.50
Proefbalans    Saldibalans    Resultaat    Balans
   C    D     C    D     C   A   P
125,000.00        125,000.00                  125,000.00
                          500           500.00
100,000.00        100,000.00                  100,000.00
 5,000.00         5,000.00           -5,000.00
        2,500.00                  2,500.00
  250.00          250.00            -250.00
       25,000.00                  25,000.00
       15,000.00                  15,000.00
       27,225.00                  27,225.00
        6,930.00                  6,930.00
 16,380.00
 32,367.50         32,367.50                   32,367.50
 9,450.00
       186,462.50                 186,462.50
288,447.50  263,117.50  262,617.50      500.00  257,867.50   257,867.50
                              Resultatenrekening
 45,000.00         45,000.00                   45,000.00
       50,000.00                  50,000.00
 15,000.00         15,000.00           -15,000.00
        3,750.00                   3,750.00
         500.00                    500.00
        5,250.00                   5,250.00
                     500         500.00
 60,000.00  59,500.00  60,000.00  500.00       45,000.00    45,000.00
348,447.50  322,617.50  322,617.50  500.00  500.00  302,867.50   302,867.50

               500.00
               500.00
Goodwill Oefening 1

1. Ter bepaling van de intrinsieke waarde van deze firma, worden alle elementen van de onderneming
in aanmerking genomen omhet netto actief te bepalen,

Bezitingen           Schulden
Gebouwen       70,000.00 Leveranciers      14,000.00
Machines       17,500.00 TBW           2,750.00
Rollend materieel   12,500.00 Hypoth, Lening o/g    7,500.00
handelsgoederen    18,750.00
Handelsdebiteuren   9,250.00
TIW          3,000.00
Bank          9,000.00
Kas          2,000.00
Aandelen        2,250.00
           144,250.00             24,250.00

144 250,00 - 24 250,00 =         120,000.00 netto-waarde

2. Goodwill bij overdracht voor:     132,500.00
  Waarde                -120,000.00
  Verschil = goodwill           12,500.00

Het is duidelijk dat bij de betalingmen de bank- en kasgelden buiten beschouwing zal laten.
Men zal dus betalen:
120 000,00 - 11 000,00 (9 000,00 + 2 000,00) =     109,000.00
 + goodwill                       12,500.00
Te betalen                       121,500.00

3. Berekening met de formule
(K + G)i = Y - G/n

(120 000,00 + G) x 0,02 = 26 625,00 - G/5
120 000,00 x 0,2 + 0,2G = 26 625 -0,2 G
G=           6,562.50

In dit geval zou men betalen:
120 000,00 - 11 000,00 =         109,000.00
 + goodwill                 6,562.50
Te betalen                115,562.50
Goodwill Oefening 2

1. Bepaling intrinsieke waarde,

                 Bezittingen     Schulden
Magazijn                  75,000.00
Machines                  15,000.00
Handelsgoederen               12,500.00   5,500.00
Verpakkingsmiddelen              2,500.00
Bankbiljetten (kas)              4,000.00
Bestelwagen                  5,000.00  2,000.00
Klanten                    6,000.00
                      120,000.00   7,500.00
Netto waarde     112,500.00

2; Berekening met de formule
(K + G)i = Y - G/n

(112 500,00 + G) x 0,02 = 25 000,00 - G/5
112 500,00 x 0,2 + 0,2G = 25 000,00 -0,2 G
G=           6,250.00

Het is duidelijk dat bij de betalingmen de bank- en kasgelden buiten beschouwing zal laten.
Men zal dus betalen:

120 000 - 7 500 - 4000 =         108,500.00
+ goodwill                 6,250.00
                     114,750.00

      630100 Toev afschr IVA                      1,250.00
      212009                 @ Geb Afschr goodwill         1,250.00
          Inventaris - 20 %
e onderneming
Gebouwen Oefening 1

                  1-Jul
 1 221000 Gebouwen AW                     157,500.00
  220010 Terreinen AW                     52,500.00
  489000               @ Diverse crediteuren         210,000.00
     AF, cijfers zie tabel
                  1-Jul
 2 489000 Diverse crediteuren                  60,000.00
  550000               @ Bank                 60,000.00
     BU
                  1-Jul
 3 489000 Diverse crediteuren                 150,000.00
  173000               @ Hypoth. Lening           150,000.00
     Akte lening
                  30-Jul
 4 201020 Hypotheekkosten                    4,500.00
  550000               @ Bank                 4,500.00
     BU
                  30-Jul
 5 221000 Gebouwen AW                      25,000.00
  411059 BTW op aankopen                    5,250.00
  440000               @ Leveranciers             25,000.00
  451056               @ BTW medecontr.            5,250.00
     AF
                  #####
 6 630020 Toev. Afschr. MVA                   30,935.50
  221009                Geb afsch gebouw           30,935.50
     Geb: (131 250,00 + 25 000,00)x 0,03 = 4 687,50
     Bijkom. kost.: 26 250,00 x 100%

 7 650120 Toev. afschr. Hyp.kost                 4,500.00
  201029               @ Geb afshcr hyph kost         4,500.00
     100 % afschrijving

 8 201029 Geb afshcr hyph kost                  4,500.00
  201020               @ Hypotheekkosten            4,500.00
     uitboeken




Gebouwen Oefening 2

                  1-Feb
 1 611110 Huur gebouwen                      750.00
 550000              @ Bank                    750.00
      BU huur februari

2 870000 Huurovereenkomsten                    81,000.00
     terreinen en gebouwen
 871000                 Credit wegens            81,000.00
                     huurgelden terr/geb
      750 x 12 x 9

3 265000 Inrichting magazijn                    6,250.00
 411059 BTW op aankopen                      1,312.50
 440000              @  Leveranciers             6,250.00
 451056              @  BTW medecontr.            1,312.50
     AF verbouwingswerken
                15-Feb
4 220000 Terreinen                        17,700.00
 221000 Gebouwen                         70,800.00
 550000              @  Bank                 88,500.00
     Aankoopakte notaris
     18 % beschrijfkosten x 75 000
                #####
5 630020 Toev. Afschr. MVA
 221009                 Geb afsch gebouw           12,000.00
                     Geb afschr inricht mag         625.00
      Inventaris

6 871000 Credit wegens                       8,250.00
     huurgelden terr/geb
 870000                 Huurovereenkomsten          8,250.00
                     terreinen en gebouwen
      Regularisatie
        Tereienen Gebouwen Totaal
Aankoopprijs  43,750.00 131,250.00 175,000.00
Beschrijfkosten 8,750.00 26,250.00 35,000.00
        52,500.00 157,500.00 210,000.00
             Afschrijving
Gebouwen    60,000.00  1,200.00
Beschrijfkosten 10,800.00 10,800.00
              12,000.00
Leasing bij de leasingnemer Oefening 1

Boekingen in boekjaar n

                  20-Apr
1 251000 Machines in leasing                      18,750.00
 172000                @ Leasingleveranciers            4,325.78
 422000                @ Leasingleveranciers           14,424.22
     Contract

2 898040 Niet vervallen leas.intr                    2,094.00
 988040                @ Door leasing verschuldigde        2,094.00
                     intresten
      Toekomstige renteschuld

3 898050 Rechten tot aankoop                       938.00
     VA in leasing                                938.00
 899050                @ Crediteuren wegens rechten
                     tot aankoop VA in leas
      Toekomstige koopoptie

4 650030 Leasingintresten                         95.61
 422000 Leasingleveranciers                       483.39
 411059 BTW op aankopen                         121.59
 440000             @ Leveranciers                   700.59
     Leasingfactuur
     Cijfers elke maand aanpassen

5 440000 Leveranciers                          700.59
 550000                @ Bank                    700.59
     BU
                  #####
6 172000 Leasingleveranciers                      6,131.81
 422000                @ Leasingleveranciers            6,131.81
     l/t naar k/t

7 490030 Niet verval.fin.rente                      56.19
 650030                @ Leasingintresten              56.19
     87,09 x 20/31

8 630200 Toev.afschr. MVA                        3,750.00
 251009                @ Geb.afschrijv. MIL            3,750.00
     18 750,00 x 0,2

9 988040 Door leasing verschuldigde                   829.03
      intresten
  898040               @ Niet vervallen leas.intr           829.03
      855,22 - 56,19


Boekingen inboekjaar n+1

                 1-Jan
1 650030 Leasingintresten                           56.19
 490030               @ Niet verval.fin.rente              56.19
     Regularisatie overlopende rekeningen
                20-Sep
2 650030 Leasingintresten                          60.63
 422000 Leasingleveranciers                        518.37
 411059 BTW op aankopen                          121.59
 440000               @ Leveranciers                  700.59
     Leasingfactuur

3 440000 Leveranciers                            700.59
 550000                @ Bank                     700.59
     BU
                  #####
4 172000 Leasingleveranciers                       6,575.50
 422000                @ Leasingleveranciers             6,575.50
     l/t naar k/t

5 490030 Niet verval.fin.rente                        33.22
 650030                @ Leasingintresten                33.22
     51,50 x 20/31

6 630200 Toev.afschr. MVA                         3,750.00
 251009                @ Geb.afschrijv. MIL              3,750.00
     18 750,00 x 0,2

7 988040 Door leasing verschuldigde                     839.15
     intresten                                   839.15
 898040              @ Niet vervallen leas.intr
     816,19 + 56,19 - 33,22


Boekingen in boekjaar n+3

 4 termijnen vervallen en worden betaald, zodat "leasingleveranciers -1j" vervalt.

                  20-Apr
1 230000 Machines                            938.00
 411059 BTW op aankopen                         196.98
 440000                @ Leveranciers               1,134.98
     Aankoopfactuur optie

2 899050 Crediteuren wegens rechten                   938.00
     tot aankoop VA in leas
 898050              @ Rechten tot aankoop              938.00
                   VA in leasing
     Uitboeken

3 988040 Door leasing verschuldigde                    28.69
     intresten
 898040              @ Niet vervallen leas.intr            28.69

4 230000 Machines                           18,750.00
 251009 Geb afschr MIL                        11,250.00
 251000                @ Machines in leasing           18,750.00
 230009                @ Geb afschf machines           11,250.00
     Overboeking
                  #####
  630200 Toev.afschr. MVA                       4,219.00
  230009                @ Geb afschf machines            4,219.00
     3750,00 + 938,00/2




Leasing bij de leasingnemer Oefening 2


Boekingen in boekjaar n

                  14-Apr
1 252000 Rollend mat in leasing                    43,726.00
 172000                @ Leasingleveranciers           33,828.46
 422000                @ Leasingleveranciers            9,897.54
     Contract

2 898040 Niet vervallen leas.intr                    6,062.00
 988040                @ Door leasing verschuldigde        6,062.00
                     intresten
      Toekomstige renteschuld

3 898050 Rechten tot aankoop                      1,875.00
     VA in leasing                               1,875.00
  899050               @ Crediteuren wegens rechten
                     tot aankoop VA in leas
      Toekomstige koopoptie
               14-Sep
4 650030 Leasingintresten                        275.55
 422000 Leasingleveranciers                      1,107.45
 411059 BTW op aankopen                         290.43
 440000             @ Leveranciers                  1,673.43
     Leasingfactuur
     Cijfers elke maand aanpassen

5 440000 Leveranciers                         1,673.43
 550000                @ Bank                   1,673.43
     BU
                  #####
6 172000 Leasingleveranciers                     14,230.16
 422000                @ Leasingleveranciers           14,230.16
     l/t naar k/t

7 490030 Niet verval.fin.rente                     113.57
 650030                @ Leasingintresten              113.57
     251,48 x 14/31

8 630200 Toev.afschr. MVA                       8,745.20
 251009                @ Geb.afschrijv. MIL            8,745.20
     18 750,00 x 0,2

9 988040 Door leasing verschuldigde                  2,411.74
     intresten
 898040              @ Niet vervallen leas.intr           2,411.74
     2 549,46 - 113,57


Boekingen inboekjaar n+1

                 1-Jan
1 650030 Leasingintresten                        113.57
 490030               @ Niet verval.fin.rente            113.57
     Regularisatie overlopende rekeningen
                #####
2 650030 Leasingintresten                        158.66
 422000 Leasingleveranciers                      1,224.34
 411059 BTW op aankopen                         290.43
 440000               @ Leveranciers                1,673.43
     Leasingfactuur
3 440000 Leveranciers                           1,673.43
 550000                 @ Bank                    1,673.43
     BU
                  #####
4 172000 Leasingleveranciers                       15,508.29
 422000                 @ Leasingleveranciers            15,508.29
     l/t naar k/t

5 490030 Niet verval.fin.rente                        67.67
 650030                 @ Leasingintresten               67.67
     149,85 x 14/31

6 630200 Toev.afschr. MVA                         8,745.20
 251009                 @ Geb.afschrijv. MIL             8,745.20
     18 750,00 x 0,2

7 988040 Door leasing verschuldigde                    2,411.74
     intresten                                   2,411.74
 898040              @ Niet vervallen leas.intr
     2 365,85 + 113,57 - 67,67


Boekingen in boekjaar n+3

 3 termijnen vervallen en worden betaald, zodat "leasingleveranciers -1j" vervalt.

                  mrt
1 241000 Rollend materieel                        1,875.00
 411059 BTW op aankopen                          393.75
 440000                 @ Leveranciers                2,268.75
     Aankoopfactuur optie

2 899050 Crediteuren wegens rechten                    1,875.00
     tot aankoop VA in leas
 898050              @ Rechten tot aankoop               1,875.00
                   VA in leasing
     Uitboeken


4 230000 Machines                            43,726.00
 251009 Geb afschr MIL                         26,235.60
 251000                 @ Machines in leasing            43,726.00
 230009                 @ Geb afschf machines            26,235.60
     Overboeking
              #####
630200 Toev.afschr. MVA                9,682.70
230009            @ Geb afschf machines       9,682.70
    8745,20 + 1 875/2
datum    termijn   rente  kapitaal    saldo periodiek
                       18,750.00
 20/04/06     1  109.47  469.53 18,280.47     579.00
 20/05/06     2  106.73  472.27 17,808.21     579.00
 20/06/06     3  103.98  475.02 17,333.18     579.00
 20/07/06     4  101.20  477.80 16,855.38     579.00  rente
 20/08/06     5   98.41  480.59 16,374.80     579.00  kapitaal
 20/09/06     6   95.61  483.39 15,891.40     579.00  overlopend
 20/10/06     7   92.78  486.22 15,405.19     579.00  rentekost bj
 20/11/06     8   89.95  489.05 14,916.13     579.00
 20/12/06     9   87.09  491.91 14,424.22     579.00
 20/01/07    10   84.22  494.78 13,929.44     579.00
 20/02/07    11   81.33  497.67 13,431.77     579.00
 20/03/07    12   78.42  500.58 12,931.19     579.00
 20/04/07    13   75.50  503.50 12,427.69     579.00
 20/05/07    14   72.56  506.44 11,921.25     579.00
 20/06/07    15   69.60  509.40 11,411.86     579.00
 20/07/07    16   66.63  512.37 10,899.49     579.00  rente
 20/08/07    17   63.64  515.36 10,384.12     579.00  kapitaal
 20/09/07    18   60.63  518.37   9,865.75   579.00  overlopend
 20/10/07    19   57.60  521.40   9,344.35   579.00  rentekost bj
 20/11/07    20   54.56  524.44   8,819.91   579.00
 20/12/07    21   51.50  527.50   8,292.41   579.00
 20/01/08    22   48.42  530.58   7,761.83   579.00
 20/02/08    23   45.32  533.68   7,228.14   579.00
 20/03/08    24   42.20  536.80   6,691.35   579.00
 20/04/08    25   39.07  539.93   6,151.41   579.00
 20/05/08    26   35.92  543.08   5,608.33   579.00
 20/06/08    27   32.74  546.26   5,062.08   579.00
 20/07/08    28   29.56  549.44   4,512.63   579.00  rente
 20/08/08    29   26.35  552.65   3,959.98   579.00  kapitaal
 20/09/08    30   23.12  555.88   3,404.10   579.00  overlopend
 20/10/08    31   19.88  559.12   2,844.97   579.00  rentekost bj
 20/11/08    32   16.61  562.39   2,282.59   579.00
 20/12/08    33   13.33  565.67   1,716.91   579.00
 20/01/09    34   10.02  568.98   1,147.94   579.00
 20/02/09    35    6.70  572.30    575.64   579.00  rente
 20/03/09    36    3.36  575.64     0.00   579.00  kapitaal
            2,094.00 18,750.00        20,844.00  rentekost bj
251000 MIL  251009 Geb afschr MIL
 18750          3750
             3750
             3750

            11250
       rente    kapitaal   saldo   periodiek
                   43726
14-Apr  1    314.54 1068.46   42657.54   1,383.00
     2    306.85 1076.15   41581.39   1,383.00
     3    299.11 1083.89   40497.5   1,383.00
     4    291.32 1091.68   39405.82   1,383.00  rente
     5    283.46  1099.54 38306.28    1,383.00  kapitaal
     6    275.55  1107.45 37198.83    1,383.00  overlopend
     7    267.59  1115.41 36083.42    1,383.00  gecorr rente
     8    259.56  1,123.44 34,959.98   1,383.00
     9    251.48  1,131.52 33,828.46   1,383.00
14-Jan  10   243.34  1,139.66 32,688.80   1,383.00
     11   235.14  1,147.86 31,540.94   1,383.00
     12   226.89  1,156.11 30,384.83   1,383.00
     13   218.57  1,164.43 29,220.40   1,383.00
     14   210.19  1,172.81 28,047.59   1,383.00
     15   201.76  1,181.24 26,866.35   1,383.00
     16   193.26  1,189.74 25,676.61   1,383.00  rente
     17   184.70  1,198.30 24,478.31   1,383.00  kapitaal
     18   176.08  1,206.92 23,271.39   1,383.00  overlopend
     19   167.40  1,215.60 22,055.79   1,383.00  gecorr rente
     20   158.66  1224.34 20831.45    1,383.00
     21   149.85  1,233.15 19,598.30   1,383.00
14-Jan  22   140.98  1,242.02 18,356.28   1,383.00
     23   132.04  1,250.96 17,105.32   1,383.00
     24   123.05  1,259.95 15,845.37   1,383.00
     25   113.98  1,269.02 14,576.35   1,383.00
     26   104.85  1,278.15 13,298.20   1,383.00
     27    95.66  1,287.34 12,010.86   1,383.00
     28    86.40  1,296.60 10,714.26   1,383.00  rente
     29    77.07  1,305.93  9,408.33  1,383.00  kapitaal
     30    67.68  1,315.32  8,093.01  1,383.00  overlopend
     31    58.22  1,324.78  6,768.23  1,383.00  gecorr rente
     32    48.69  1,334.31  5,433.92  1,383.00
     33    39.09  1,343.91  4,090.01  1,383.00
14-Jan  34    29.42  1,353.58  2,736.43  1,383.00
35   19.68  1,363.32  1,373.11  1,383.00  rente
36   9.88  1,373.12   -0.01  1,383.00  kapitaal
   6,062.00 43,726.00       49,788.00  gecorr rente
 885.22
4,325.78
 56.19
 829.03




 816.19
6,131.81
 33.22
 839.15




 372.50
6,575.50
  8.60
 397.13




 20.09
1,716.91
 28.69
 2,549.46
 9,897.54
 113.57
 2,435.89




 2,365.84
14,230.16
  67.67
 2,411.74




 1,087.71
15,508.29
  17.65
 1,137.73
 58.98
4,090.02
 76.63
Verhuurde gebouwen Oefening 1

Boekingen in verband met de verkoop

 1  416040 Diverse vorderingen                60,000.00
   221000              @ Gebouwen              47,000.00
   220000              @ Terreinen             13,000.00
      VF

 2  221009 Geb afschr gebouw                  3,900.00
   221000              @ Gebouwen              3,900.00
      Overboeking

 3  221000 Gebouwen                      18,400.00
   220000 Terreinen                      3,000.00
                   @ Meerw realisatie
                    gebouw en terrein         21,400.00
       Regularisatie




 1  263000 Verhuurde terreinen                15,000.00
   263010 Verhuurde gebouwen                 85,000.00
   221000              @ Terreinen             15,000.00
   220000              @ Gebouwen              85,000.00
      Overboeking

 2  221009 Geb afschr gebouw                  7,650.00
   263019              @ Geb afschr verhuurde        7,650.00
                    gebouwen
       Overboeking


Verdere boekingen

 1  612230 Diverse materialen                 5,000.00
   411059 BTW op aankopen                   1,050.00
   440000              @ Leveranciers            6,050.00
      AF

 2  400100 HD, interne overboeking              18,150.00
   720000               @ Geproduceerde VA            15,000.00
   451054               @ BTW op verkopen             3,150.00
       Interne VF

 3  263010 Verhuurde gebouwen                    18,150.00
   440120               @ Lev, interne overboeking        18,150.00
      Interne AF

 4  440120 Lev, interne overboeking                 18,150.00
   400100             @ HD, interne overboeking          18,150.00
      Overboeking

 5  263010 Verhuurde gebouwen                     4,537.50
   440000            @ Leveranciers                  3,750.00
   451056            @ BTW medecontractant               787.50
      AF, BTW niet aftrekbaar, verhuurd gebouw

 6  263010 Verhuurde gebouwen                     9,075.00
   440000             @ Leveranciers                7,500.00
   451056             @ BTW medecontractant             1,575.00
      AF, BTW niet aftrekbaar, verhuurd gebouw

 7  550000 Bank                            562.50
   745000                @ Opbrensten verhuurde          562.50
                       gebouwen
       Gelijkvloers: 6 - 1 = 5 autostaanplaatsen
       37,50 x 3 x 5 = 562,50

 8  550000 Bank                            750.00
   745000               @ Opbrensten verhuurde           750.00
                      gebouwen
       1ste verdieping: 250 x 3

 9  620210 Voordelen in natura                     787.50
   745000               @ Opbrensten verhuurde           787.50
                     gebouwen
       2de verdieping: 262,50 x 3

10  611350 Onderhoud en herstelling                   75.63
      verhuurde gebouwen
   440000             @ Leveranciers                 62.50
   451056             @ BTW medecontractant              13.13

11  640010 Onroerende voorheffing                   1,125.00
   452020               @ Te betalen OV              1,125.00
      Aanslagbiljet

12  630200 Toev afschr MVA                    22,594.88
   221009             @ Geb afschr gebouw            19,092.00
   263019             @ Geb afschr verhuurde           3,502.88
                   gebouwen




Verhuurde gebouwen Oefening 2




 1  263000 Verhuurde terreinen                  17,500.00
   263010 Verhuurde gebouwen                  132,500.00
   221000             @ Terreinen                17,500.00
   220000             @ Gebouwen                132,500.00
      Overboeking

 2  221009 Geb afschr gebouw                   47,700.00
   263019             @ Geb afschr verhuurde           47,700.00
                   gebouwen
      Overboeking

 3  263010 Verhuurde gebouwen                  12,100.00
   440000            @ Leveranciers                10,000.00
   451056            @ BTW medecontractant             2,100.00
      AF, BTW niet aftrekbaar, verhuurd gebouw

 4  612230 Diverse materialen                   5,000.00
   411059 BTW op aankopen                    1,050.00
   440000             @ Leveranciers               6,050.00
      AF

 5  400100 HD, interne overboeking                16,637.50
   720000             @ Geproduceerde VA             13,750.00
   451054             @ BTW op verkopen              2,887.50
      Interne VF

 6  263010 Verhuurde gebouwen                  16,637.50
   440120             @ Lev, interne overboeking         16,637.50
      Interne AF

 7  440120 Lev, interne overboeking               16,637.50
   400100             @ HD, interne overboeking         16,637.50
      Overboeking

8  620210 Voordelen in natura              175.00
  745000            @ Opbrensten verhuurde      175.00
                  gebouwen
      inkomsten verhuur
Toestand van enkele rekeningen

             221000 Gebouwen
            750,000.00


Reorganisatie gebouw A en B

Gebouw A
Aanschaffingswaarde inclusief grond = 42 500,00 EUR

Uitgesplitst      Gebouw         Terrein
             32,500.00       10,000.00
4 jaar afschrijvingen   3,900.00          0.00
Boekwaarde        28,600.00       10,000.00
Verkoop         47,000.00       13,000.00
Winst          18,400.00       3,000.00

Toestand van enkele rekeningen na verkoop gebouw A

             221000 Gebouwen
            750,000.00 47,000.00
             18,400.00

Gebouw B
Aanschaffingswaarde inclusief grond = 100 000,00 EUR

Uitgesplitst     Gebouw          Terrein
            85,000.00       15,000.00
3jaar afschrijvingen   7,650.00          0.00
Boekwaarde       77,350.00       15,000.00
Dit gebouw wordt voor verhuring bestemd: het moet overgeboekt naar de klasse 26

Toestand grootboek na overboeking

             221000 Gebouwen
            750,000.00 47,000.00 A
             18,400.00 85,000.00 B


afschrijving      636,400.00
             19,092.00
263010 Verhuurde gebouwen
  85,000.00
  18,150.00
  4,537.50
  9,075.00
 116,762.50

  3,502.88
                 220000 Terreinen
                150,000.00




                 220000 Terreinen
                150,000.00 13,000.00




overgeboekt naar de klasse 26




                 220000 Terreinen
                150,000.00 13,000.00 A
                      15,000.00 B
Afschrijvingen Oefening 1

                    n-1-09-15
 1 271000 Vooruitbet machines
  411059 BTW op aankopen
  440000                  @ Leveranciers
      1ste voorschotfactuur
                    n-1-12-10
 2 271000 Vooruitbet machines
  411059 BTW op aankopen
  440000                  @ Leveranciers
      2de voorschotfactuur
                    n-1-12-31
 3 630200 Toev afschr MVA
  271009                  @ Geb afschr vooruitbet
                        machines
      Degressieve afschrijving
                     n-03-18
 4 230000 Machines
  411059 BTW op aankopen
  440000                  @ Leveranciers
      Slotfactuur

 5 230000 Machines
  271009 Geb afschr vooruitbet
      machines
  271000                  @ Vooruitbet machines
  230009                  @ Geb afschrijv machines
                     n-12-31
 6 630200 Toev afschr MVA
  230009                  @ Geb afschrijv machines
      Degressieve afschrijving
                    n+4-09-17
 7 400000 Handelsdebiteuren
  230000                  @ Machines
  451054                  @ BTW op verkopen
      VF

 8 630200 Toev afschr MVA
  271009                  @ Geb afschr vooruitbet
                        machines
      Pro rata afschrijving

 9 230009 Geb afschrijv machines
  230000                  @ Machines
      Uitboeken

 10 230000 Machines
  763020                    @ Meerw realisatie
                          machines
      VP - BW


Afschrijvingen Oefening 2

                     n-2-03-05
 1 241000 Rollend materieel
  411059 BTW op aankopen
  440000                    @ Leveranciers
      AF DAF
                     n-2-04-09
 2 241000 Rollend materieel
  411059 BTW op aankopen
  440000                    @ Leveranciers
      AF BEDFORT
                     n-2-05-08
 3 241000 Rollend materieel
  411059 BTW op aankopen
  440000                    @ Leveranciers
      AF VOLVO
                     n-2-12-31
 4 630200 Toev afschr MVA
  214009                    @ Geb afschr Roll Mat
      Afschrijving volgens tabel
                     n-1-12-31
 5 630200 Toev afschr MVA
  214009                    @ Geb afschr Roll Mat
      Afschrijving volgens tabel
                      n-12-31
 6 630200 Toev afschr MVA
  214009                    @ Geb afschr Roll Mat
  241019                    @ Geb belaste afchr RM
      Afschrijving volgens tabel
                      n+1-12-31
 7 630200 Toev afschr MVA
  241019 Geb belaste afchr RM
  214009                     @ Geb afschr Roll Mat
      Afschrijving volgens tabel + recuparatie excedent
                      n+2-07-05
 8 400000 Handelsdebeteuren
   241000                     @ Rollend Materieel
   451054                     @ BTW op verkopen
       VF DAF

 9 630200 Toev afschr MVA
  214009                     @ Geb afschr Roll Mat
      Pro rata afschrijving 6/12

 10 214009 Geb afschr Roll Mat
  663030 Minderw realisatie RM
  241000                     @ Rollend Materieel
      Regularisatie
                      n+2-12-31
 11 630200 Toev afschr MVA
  214009                     @ Geb afschr Roll Mat
      Afschrijving volgens tabel


Afschrijving Oefening 3

  Boeking in het tweede kwartaal

                       n-04-21
 1 240010 Kantoormaterieel
  411059 BTW op aankopen
  440000                     @ Leveranciers
      AF
      Foutieve boeking


  Derde kwartaal: vermits de BTW van het 2de kwartaal reeds geregeld is, gaan we de factuur
  tegenboeken met een CN, en boeken daarna de juiste factuur in,

                       n-07-31
 2 440000 Leveranciers
  240010                     @ Kantoormaterieel
  451063                     @ BTW op ingaande CN
      Aanuleren foutieve boeking met CN

 3 240010 Kantoormaterieel
  612400 Drukw en kantoorbehoeft
  411059 BTW op aankopen
  440000                     @ Leveranciers
      AF
 4 240010 Kantoormaterieel
  411059 BTW op aankopen
  440000                    @ Leveranciers
      AF PC

 5 400000 Handelsdebeteuren
  240010                    @ Kantoormaterieel
  451054                    @ BTW op verkopen
      Terugname oude machine; er dient een VF opgesteld te
      worden door de verkoper belastingplichtige
                      n-12-31
 6 630200 Toev afschr MVA
  240019                    @ Geb afschr kantoormat
      Pro rata afschrijving7/12 van 35

 7 240019 Geb afschr kantoormat
  240010                    @ Kantoormaterieel
      Uitboeken afschrijvingen

 8 240010 Kantoormaterieel
  763040                    @ Meerw realisatie KM
      Meerwaarde


Afschrijving Oefening 4

                      n-07-07
 1 230000 Machines
  411059 BTW op aankopen
  440000                    @ Leveranciers
      AF machine
                      n-08-10
 2 230000 Machines
  411059 BTW op aankopen
  440000                    @ Leveranciers
      AF installatie
                       n-12-31
 3 630200 Toev afschr MVA
  230009                    @ Geb afschrijv machines
      Inventaris - rekening houden met residuwaarde
                     n+5-02-08
 4 400000 Handelsdebiteuren
  230000                    @ Machines
  451054                    @ BTW op verkopen
      VF
 5 630200 Toev afschr MVA
  230009                     @ Geb afschrijv machines
      Pro rata afschrijving 1/12

 4 230009 Geb afschrijv machines
  663020 Minderw realisatie machines
  230000                     @ Machines
      Regularisatie


Afschrijving Oefening 5

                       n-09-10
 1 271000 Vooruitbetaling machines
  411059 BTW op aankopen
  440000                     @ Leveranciers
      Voorschotfactuur
                       n-12-31
 2 630200 Toev afschr MVA
  271009                     @ Geb afschrijv vooruitbet mach
      Inventaris
                      n+1-03-10
 3 230000 Machines
  411059 BTW op aankopen
  440000                     @ Leveranciers
      AF slotfactuur

 4 230000 Machines
  271009 Geb afschrijv vooruitbet mach
  271000                     @ Vooruitbetaling machines
  230009                      Geb afschr machines
      Overboeking
                      n+1-31-121
 5 630200 Toev afschr MVA
  271009                     @ Geb afschr machines
      Inventaris




Afschrijving Oefening 6

                      n-4-12-31
 1 630200 Toev afschr MVA
  230009                     @ Geb afschr Machine
      Afschrijving volgens tabel
                      n-3-12-31
2 630200 Toev afschr MVA
 230009                     @ Geb afschr Machine
     Afschrijving volgens tabel
                      n-2-12-31
3 630200 Toev afschr MVA
 230009                     @ Geb afschr Machine
 230019                     @ Geb belaste afschr Mach
     Afschrijving volgens tabel
                      n-1-12-31
4 630200 Toev afschr MVA
 230019 Geb belaste afschr Mach
 760100                     @ Terugname afschrijvingen
 230009                     @ Geb afschr Machine
     Inventaris
                          n
5 400000 Handelsdebiteuren
 451054                     @ BTW op verkopen
 230000                     @ Machines
     VF
                          n
5 230009 Geb afschr Machine
 763020                     @ Meerw realisatie machines
 230000                     @ Machines
     Regularisatie
                       n-12-31
6 630200 Toev afschr MVA
 230009                     @ Geb afschr Machine
     Afschrijving volgens tabel (1/2)
                         n+1
7 230000 Machines
 411059 BTW op aankopen
 440000                     @ Leveranciers
     AF
                    n+1-12-31
8 630200 Toev afschr MVA
 230009                     @ Geb afschr Machine

                    n+2-12-31
9 230000 Machines
 630200 Toev afschr MVA
 765010                     @ Andere uitzond opbrengsten
 230009                     @ Geb afschr Machine
     Inventaris + rechtzetting
 50,000.00
 10,500.00                                n-1
       60,500.00  Jaar    Omschrijving   AW        AB
             n-1-09-15  Voorschotfactuur     50,000.00 10,000.00
             n-1-12-10  Voorschotfactuur     75,000.00 15,000.00
 75,000.00        n-03-18   Saldofactuur       75,000.00
 15,750.00              Totaal         200,000.00 25,000.00
       90,750.00
                   Totaal afschrijvingen       143,913.33

 25,000.00
       25,000.00




 75,000.00
 15,750.00
       90,750.00


125,000.00
 25,000.00

       125,000.00
       25,000.00

 35,000.00
       35,000.00


105,875.00
       87,500.00
       18,375.00


 13,333.33

       13,333.33


143,913.33
       143,913.33
31,413.33

      31,413.33




20,000.00                                 n-2
 4,200.00        Jaar    Omschrijving   AW          AB
      24,200.00  n-2-03-05  AF DAF           20,000.00   4,000.00
            n-2-04-09  AF BEDFORD         22,500.00   4,500.00
            n-2-05-08  AF VOLVO          27,500.00   5,500.00
22,500.00              Totaal           70,000.00   14,000.00
 4,725.00
      27,225.00        Totaal afschrijvingen          64,500.00

                  Totaal afschrijvinge DAF         17,000.00
27,500.00
 5,775.00
      33,275.00


14,000.00
      14,000.00


10,500.00
      10,500.00


21,000.00
      14,000.00
       7,000.00


 7,000.00
 7,000.00
      14,000.00


 1,512.50
                  1,250.00
                   262.50


            2,000.00
                  2,000.00


           17,000.00
            1,750.00
                  18,750.00


           10,000.00
                  10,000.00




            1,095.75
             230.11
                  1,325.86




regeld is, gaan we de factuur




            1,325.86
                  1,095.75
                   230.11


            1,057.50
              38.25
             230.11
                  1,325.86
 2,375.00
  498.75
       2,873.75


  90.75
        75.00
        15.75


            PC  Afschrijving
  20.42        n-3        35.00
        20.42  n-2        35.00
            n-1        35.00
            n         20.42 pro rata
 125.42                 125.42
       125.42


  25.42
        25.42




33,750.00
 7,087.50
      40,837.50


 3,750.00
  787.50
       4,537.50


 3,500.00
       3,500.00


12,100.00
      10,000.00
       2,100.00
             291.67        Machine
                   291.67  AW        33,750.00
                        afschr     -17,791.67
                        BW        15,958.33
            17,791.67        VP        10,000.00
            5,958.33        Verlies      5,958.33
                  23,750.00




            25,000.00
            5,250.00
                  30,250.00


            5,000.00
rijv vooruitbet mach        5,000.00


            25,000.00
            5,250.00
                  30,250.00

                                               n
            25,000.00        Jaar   Omschrijving   AW         AB
            5,000.00        n-09-10  Voorschotfactuur    25,000.00     5,000.00
                  25,000.00  n+1-03-10 Saldofactuur      25,000.00
                  5,000.00       Totaal         50,000.00     5,000.00


            9,000.00
                  9,000.00




                                               n-4
                        Jaar   Omschrijving    AW        AB
            2,500.00        n-4    Machines        25,000.00     2,500.00
                  2,500.00
 2,000.00
       2,000.00


 3,750.00
       2,500.00
       1,250.00
                 n-1

 2,000.00                 230000 Machines
 1,250.00                25,000.00
        750.00
       2,500.00


10,587.50                760100 Terugn afschr
       1,837.50
       8,750.00                     750.00


 4,750.00            AW           12,500.00
       1,000.00      -afschrijvingen     -4,750.00
       3,750.00      BW            7,750.00
                 VP            8,750.00
                 Winst          1,000.00
 1,250.00
       1,250.00


25,000.00
 5,250.00
      30,250.00


 6,250.00
       6,250.00  10 % L      1,250.00
            20 % D      5,000.00
                     6,250.00
  750.00
 5,370.00
        600.00  10 % L      1,250.00              230000 Machines
       5,520.00  20 % D      4,000.00             37,500.00
             20% D       120.00            * 750
5,370.00




      * had in n+1 moeten gebeuren maar mag
       n            n+1         n+2           n+3
BW      AB    BW      AB    BW     AB      BW     AB
 40,000.00   8,000.00 32,000.00   6,400.00 25,600.00 5,120.00   20,480.00   5,000.00
 60,000.00  12,000.00 48,000.00   9,600.00 38,400.00 7,680.00   30,720.00   7,500.00
       15,000.00 60,000.00   12,000.00 48,000.00 9,600.00   38,400.00   7,680.00
100,000.00  35,000.00 140,000.00  28,000.00 112,000.00 22,400.00  89,600.00  20,180.00
      n-1          n          n+1        n+2
BW     AB     BW    AB    BW    AB    BW    AB
 16,000.00   3,000.00 13,000.00 6,000.00  7,000.00 2,000.00 5,000.00 2,000.00
 18,000.00   3,375.00 14,625.00 6,750.00  7,875.00 2,250.00 5,625.00 4,500.00
 22,000.00   4,125.00 23,375.00 8,250.00 15,125.00 2,750.00 12,375.00 5,500.00
 56,000.00 10,500.00 51,000.00 21,000.00 30,000.00 7,000.00 23,000.00 12,000.00
       n+1
BW      AB        BW
 20,000.00     4,000.00  16,000.00
          5,000.00  20,000.00
 20,000.00     9,000.00  36,000.00




      n-3          n-2        n-1
BW     AB     BW    AB    BW    AB    BW
 22,500.00   2,000.00 20,500.00 3,750.00 16,750.00 2,000.00 14,750.00
    230009 Geb afschr mach        630200 Toev af MVA
            7,000.00
            2,000.00        2,000.00
             500.00


    230019 Geb bel af mach
      500.00   1,250.00
      750.00




230000 Machines          230009 Geb afschr mach      630200 Toev af MVA
                        12,250.00
                         150.00
                            5,370.00  5,370.00


                     765010 And uitz opb
                            600.00


* had in n+1 moeten gebeuren maar mag nu rechtgezet worden
      n+4
BW     AB      BW
15,480.00   3,333.33  12,146.67
23,220.00   5,000.00  18,220.00
30,720.00   5,000.00  25,720.00
69,420.00  13,333.33  56,086.67
BW
 3,000.00
 1,125.00
 6,875.00
11,000.00
Meerwaarden Oefening 1

                   n-6-03-01
 1  230000 Machines                          25,000.00
   411059 BTW op aankopen                       5,250.00
   440000                  @ Leveranciers            30,250.00
      AF
                     n-06-12
 2  400000 Handelsdebeteuren                      21,175.00
   230000                  @ Machines              17,500.00
   451054                  @ BTW op verkopen           3,675.00

 3  230009 Geb afschrijv machines                   15,000.00
   230000                  @ Machines              15,000.00
      6 x 2 500,00

 4  230000 Machines                           7,500.00
   741000                  @ Meerw op courante          7,500.00
                       @ realisatie van mach
       Meerwaarde
                     n-12-31
 5  670200 Geraamde belastingen                     2,549.25
   450000                  @ Ger Belg winstbelast         2,549.25
      7 500 x 33,99 %

Indien de onderneming opteert voor de gespreid taxatie dan blijven de JP 1 tot 4 dezelfde,
daarna verandert de situatie.
                    n-12-31
5'  689000 Overboeking naar                      2,549.25
       belastingvrije reserve
   680000 Overboeking naar                      4,950.75
       uitgestelde belastingen
   168200                 @ UB op gerealiseerde          2,549.25
                         meerwaarden
   132000                 @ Belasingvrije reserve         4,950.75
       Gespreide taxatie
                   n+1-03-15
 6 230000 Machines                           30,000.00
   411059 BTW op aankopen                       6,300.00
   440000                 @ Leveranciers             36,300.00
       AF
                    n-12-31
 7 630200 Toev afschr MVA                        3,000.00
   230009                 @ Geb afschr machines          3,000.00
       10 % afschrijving
 8  168200 UB op gerealiseerde                      254.93
      meerwaarden
   132000 Belasingvrije reserve                     495.08
   780000                  @ Ontrekking aan             254.93
                        de uitgest belasting
   789000                  @ Ontrekking aan de           495.08
                        belasingvrije reserve
       Onttrekking


Meerwaarden Oefening 2

                   n-5-03-01
 1  241000 Rollend materieel                      25,000.00
   411059 BTW op aankopen                       5,250.00
   440000                  @ Leveranciers            30,250.00
      AF
                     n-06-12
 2  400000 Handelsdebeteuren                      6,050.00
   241000                  @ Rollend materieel          5,000.00
   451054                  @ BTW op verkopen           1,050.00

 3  230009 Geb afschrijv machines                   25,000.00
   230000                  @ Machines              25,000.00
      5 x 5 000

 4  241000 Rollend materieel                      5,000.00
   741000                  @ Meerw op courante          5,000.00
                       @ realisatie van mach
       Meerwaarde
                     n-12-31
 5  670200 Geraamde belastingen                     1,699.50
   450000                  @ Ger Belg winstbelast         1,699.50
      5 000 x 33,99 %

Indien de onderneming opteert voor de gespreid taxatie dan blijven de JP 1 tot 4 dezelfde,
daarna verandert de situatie.
                    n-12-31
5'  689000 Overboeking naar                      1,699.50
       belastingvrije reserve
   680000 Overboeking naar                      3,300.50
       uitgestelde belastingen
   168200                 @ UB op gerealiseerde          1,699.50
                         meerwaarden
  132000                @ Belasingvrije reserve        3,300.50
       Gespreide taxatie
                  n+1-03-15
6  241000 Rollend materieel                    10,000.00
  411059 BTW op aankopen                      2,100.00
  440000                @ Leveranciers            12,100.00
      AF
                   n-12-31
7  630200 Toev afschr MVA                      2,000.00
  230009                @ Geb afschr machines         2,000.00
      20 % afschrijving

8  168200 UB op gerealiseerde                    339.90
      meerwaarden
  132000 Belasingvrije reserve                   660.10
  780000                @ Ontrekking aan            339.90
                      de uitgest belasting
  789000                @ Ontrekking aan de           660.10
                      belasingvrije reserve
       Onttrekking
AW    25,000.00
-afschr  15,000.00
BW    10,000.00
VP    17,500.00
Winst   7,500.00
AW    25,000.00
-afschr  25,000.00
BW       0.00
VP     5,000.00
Winst   5,000.00
Leasinggever Oefening 1

Boekjaar n


 1  852000 Leasingaanvragen       april               80,000.00
   853000                 @   Leasingakkoorden
      Leasingaanvraag wordt onderzocht
                     april
 2  852010 Leasingcontracten                        80,000.00
   852000                 @   Leasingaanvragen
      Het contract wordt toegestaan
                     april
 3  266000 MVA verstrekt in leasing                     80,000.00
   411059 BTW op aankopen                         16,800.00
   440000                 @   Leveranciers
      AF
                     april
 4  440000 Leveranciers                           96,800.00
   550000                 @   Bank
      BU
                    20-Apr
 5  290800 Vorder wegens leasing                      55,553.02
   403010 Vorder wegens leasing                      14,446.98
   266000                 @   MVA verstrekt in leasing
      Terbeschikkingstelling

 6  852030 Deb wegens verpl tot                       10,000.00
      verkoop leasingactiva
   853030                 @ Verplichting tot verkoop
                       leasingactiva
       Optie

 7  853000 Leasingakkoorden                         80,000.00
   852010                 @ Leasingcontracten
      Contract uitgevoerd
                    #####
 8  403020 Leasingnemer                           2,585.77
   705010                 @ Opbrengsten uit vorderingen
                       wegens leasing
   403010                 @ Vorder wegens leasing
   451054                 @ BTW op verkopen
       Leasingfactuur

 9  550000 Bank                               2,585.77
   403020                   @ Leasingnemer
        BU

Opmerking: de toekomstige te ontvangen intresten kunnen in orderekening opgenome worden.

10  894000 Door leasing te                           6,932.00
       ontvangen intresten
   895000                   @ Niet vervallen opbrengsten
                          wegens leasingintresten
        Toekomstige opbrengsten
                      #####
11  403010 Vorder wegens leasing                        22,825.18
   290800                   @ Vorder wegens leasing
       l/t naar k/t

12  705010 Opbrengsten uit vorderingen                      134.67
       wegens leasing
   493010                   @ Ontvangen, niet vervallen
                          intresten
        14/31 van 298,20

13  895000 Niet vervallen opbrengsten                      2,514.35
       wegens leasingintresten
   894000                   @ Door leasing te
                          ontvangen intresten
        Uitboeken vervallen opbrengsten

Boekjaar n+1
                      1-Jan
 1  493010 Ontvangen, niet vervallen                       134.67
       intresten
   705010                 @ Opbrengsten uit vorderingen
                         wegens leasing
                      #####
 2  403020 Leasingnemer                             2,585.77
   705010                   @ Opbrengsten uit vorderingen
                          wegens leasing
   403010                   @ Vorder wegens leasing
   451054                   @ BTW op verkopen
        Leasingfactuur

 3  550000 Bank                                 2,585.77
   403020                   @ Leasingnemer
       BU
                      #####
 4  403010 Vorder wegens leasing                        24,289.74
   290800                   @ Vorder wegens leasing
       l/t naar k/t

 5  705010 Opbrengsten uit vorderingen                       81.39
       wegens leasing
   493010                   @ Ontvangen, niet vervallen
                          intresten
        14/31 van 180,22

 6  895000 Niet vervallen opbrengsten                      2,872.10
       wegens leasingintresten
   894000                   @ Door leasing te
                          ontvangen intresten
        Uitboeken vervallen opbrengsten

Boekjaar n+3

We geven enkel de boekingen naar aanleiding van de optie, Alle andere rekening zijn gesaldeerd na de
laatste aflossing.
                       mei
 1 400000 Handelsdebiteruen                           12,100.00
    266000                 @ MVA verstrekt in leasing
    451054                 @ BTW op verkopen
        VF

 2  853030 Verplichting tot verkoop                      10,000.00
       leasingactiva
   852030                   @ Deb wegens verpl tot
                          verkoop leasingactiva
        Regularisatie




Leasinggever Oefening 2


Boekjaar n


 1  852000 Leasingaanvragen       april                 95,000.00
   853000                @ Leasingakkoorden
       Leasingaanvraag wordt onderzocht
                     april
 2  852010 Leasingcontracten                          95,000.00
   852000                   @ Leasingaanvragen
        Het contract wordt toegestaan
                        april
 3  266000 MVA verstrekt in leasing                       110,000.00
   411059 BTW op aankopen                            23,100.00
   440000                   @ Leveranciers
       AF
                        april
 4  440000 Leveranciers                             133,100.00
   550000                   @ Bank
       BU
                      17-Apr
 5  290800 Vorder wegens leasing                         72,889.59
   403010 Vorder wegens leasing                         22,110.41
   266000                   @ MVA verstrekt in leasing
       Terbeschikkingstelling

 6  852030 Deb wegens verpl tot                         15,000.00
       verkoop leasingactiva
   853030                   @ Verplichting tot verkoop
                          leasingactiva
        Optie

 7  853000 Leasingakkoorden                           95,000.00
   852010                   @ Leasingcontracten
       Contract uitgevoerd
                        17-Jul
 8  403020 Leasingnemer                              3,510.21
   705010                   @ Opbrengsten uit vorderingen
                          wegens leasing
   403010                   @ Vorder wegens leasing
   451054                   @ BTW op verkopen
        Leasingfactuur

 9  550000 Bank                                  3,510.21
   403020                   @ Leasingnemer
       BU

Opmerking: de toekomstige te ontvangen intresten kunnen in orderekening opgenome worden.

10  894000 Door leasing te                            9,436.00
       ontvangen intresten
   895000                   @ Niet vervallen opbrengsten
                          wegens leasingintresten
        Toekomstige opbrengsten
                     #####
11  403010 Vorder wegens leasing                        31,136.34
   290800                   @ Vorder wegens leasing
      l/t naar k/t

12  705010 Opbrengsten uit vorderingen                      215.46
      wegens leasing
   493010                   @ Ontvangen, niet vervallen
                          intresten
        17/31 van 392,90

13  895000 Niet vervallen opbrengsten                      3,783.13
      wegens leasingintresten
   894000                   @ Door leasing te
                          ontvangen intresten
        Uitboeken vervallen opbrengsten

Boekjaar n+1
                      1-Jan
 1  493010 Ontvangen, niet vervallen                       215.46
      intresten
   705010                  @ Opbrengsten uit vorderingen
                         wegens leasing
                     17-Jul
 2  403020 Leasingnemer                             3,510.21
   705010                   @ Opbrengsten uit vorderingen
                          wegens leasing
   403010                   @ Vorder wegens leasing
   451054                   @ BTW op verkopen
        Leasingfactuur

 3  550000 Bank                                 3,510.21
   403020                   @ Leasingnemer
      BU
                     #####
 4  403010 Vorder wegens leasing                        33,140.17
   290800                   @ Vorder wegens leasing
      l/t naar k/t

 5  705010 Opbrengsten uit vorderingen                      126.95
      wegens leasing
   493010                   @ Ontvangen, niet vervallen
                          intresten
        17/31 van 231,49
 6  895000 Niet vervallen opbrengsten                      3,764.18
       wegens leasingintresten
   894000                   @ Door leasing te
                          ontvangen intresten
        Uitboeken vervallen opbrengsten

Boekjaar n+3

We geven enkel de boekingen naar aanleiding van de optie, Alle andere rekening zijn gesaldeerd na de
laatste aflossing.
                       mei
 1 400000 Handelsdebiteruen                           18,150.00
    266000                 @ MVA verstrekt in leasing
    451054                 @ BTW op verkopen
        VF

 2  853030 Verplichting tot verkoop                      15,000.00
       leasingactiva
   852030                   @ Deb wegens verpl tot
                          verkoop leasingactiva
        Regularisatie
             rente    kapitaal   saldo     periodiek
                             70000
      14-May  1    363.71   1,773.29  68,226.71    2,137.00
80,000.00       2    354.50   1,782.50  66,444.21    2,137.00
           3    345.24   1,791.76  64,652.45    2,137.00
      14-Aug  4    335.93   1,801.07  62,851.38    2,137.00
           5    326.57   1,810.43  61,040.95    2,137.00
80,000.00       6    317.16   1,819.84  59,221.11    2,137.00
           7    307.71   1,829.29  57,391.82    2,137.00
           8    298.20   1,838.80  55,553.02    2,137.00
      14-Jan  9    288.65   1,848.35  53,704.67    2,137.00
           10    279.04   1,857.96  51,846.72    2,137.00
96,800.00      11    269.39   1,867.61  49,979.11    2,137.00
           12    259.69   1,877.31  48,101.79    2,137.00
           13    249.93   1,887.07  46,214.73    2,137.00
           14    240.13   1,896.87  44,317.85    2,137.00
96,800.00      15    230.27   1,906.73  42,411.13    2,137.00
      14-Aug  16    220.36   1,916.64  40,494.49    2,137.00
           17    210.41   1,926.59  38,567.90    2,137.00
           18    200.40   1,936.60  36,631.29    2,137.00
           19    190.33   1,946.67  34,684.62    2,137.00
70,000.00      20    180.22   1,956.78  32,727.84    2,137.00
           21    170.05   1,966.95  30,760.89    2,137.00
           22    159.83   1,977.17  28,783.72    2,137.00
           23    149.56   1,987.44  26,796.28    2,137.00
           24    139.23   1,997.77  24,798.51    2,137.00
10,000.00      25    128.85   2,008.15  22,790.36    2,137.00
           26    118.42   2,018.58  20,771.78    2,137.00
           27    107.93   2,029.07  18,742.71    2,137.00
      14-Aug  28    97.39   2,039.61  16,703.09    2,137.00
           29    86.79   2,050.21  14,652.88    2,137.00
80,000.00      30    76.14   2,060.86  12,592.02    2,137.00
           31    65.43   2,071.57  10,520.44    2,137.00
           32    54.66   2,082.34   8,438.11    2,137.00
           33    43.84   2,093.16   6,344.95    2,137.00
 335.93       34    32.97   2,104.03   4,240.92    2,137.00
           35    22.04   2,114.96   2,125.95    2,137.00
 1,801.07      36    11.05   2,125.95     0.00    2,137.00
  448.77          6,932.00  70,000.00          76,932.00
          2,585.77


opgenome worden.




          6,932.00




          22,825.18




           134.67




          2,514.35




           134.67




           220.36

          1,916.64
           448.77




          2,585.77
           24,289.74




              81.39




            2,872.10




kening zijn gesaldeerd na de




           10,000.00
            2,100.00




           10,000.00




           95,000.00
          95,000.00




          133,100.00




          133,100.00




          95,000.00




          15,000.00




          95,000.00




           299.97

           2,601.03        rente    kapitaal   saldo    periodiek
            609.21                      95,000.00
                17-Apr 1    495.05   2,405.95   92,594.05   2,901.00
                    2    482.52   2,418.48   90,175.57   2,901.00
                    3    469.91   2,431.09   87,744.48   2,901.00
           3,510.21      4    457.24   2,443.76   85,300.72   2,901.00
                    5    444.51   2,456.49   82,844.23   2,901.00
                    6    431.71   2,469.29   80,374.94   2,901.00
opgenome worden.            7    418.84   2,482.16   77,892.78   2,901.00
                    8    405.91   2,495.09   75,397.69   2,901.00
                    9    392.90   2,508.10   72,889.59   2,901.00
                17-Apr 10    379.83   2,521.17   70,368.42   2,901.00
             0.00     11    366.70   2,534.30   67,834.12   2,901.00
                    12    353.49   2,547.51   65,286.61   2,901.00
                    13    340.21   2,560.79   62,725.82   2,901.00
          14   326.87  2,574.13  60,151.69   2,901.00
          15   313.46  2,587.54  57,564.15   2,901.00
31,136.34     16   299.97  2,601.03  54,963.12   2,901.00
          17   286.42  2,614.58  52,348.54   2,901.00
          18   272.79  2,628.21  49,720.33   2,901.00
          19   259.10  2,641.90  47,078.43   2,901.00
          20   245.33  2,655.67  44,422.76   2,901.00
 215.46      21   231.49  2,669.51  41,753.25   2,901.00
      17-Apr 22   217.58  2,683.42  39,069.83   2,901.00
          23   203.60  2,697.40  36,372.43   2,901.00
          24   189.54  2,711.46  33,660.97   2,901.00
          25   175.41  2,725.59  30,935.38   2,901.00
          26   161.21  2,739.79  28,195.59   2,901.00
 3,783.13     27   146.93  2,754.07  25,441.52   2,901.00
          28   132.58  2,768.42  22,673.10   2,901.00
          29   118.15  2,782.85  19,890.25   2,901.00
          30   103.65  2,797.35  17,092.90   2,901.00
          31   89.07  2,811.93  14,280.97   2,901.00
          32   74.42  2,826.58  11,454.39   2,901.00
          33   59.69  2,841.31  8,613.08   2,901.00
      17-Apr 34   44.88  2,856.12  5,756.96   2,901.00
 215.46      35   30.00  2,871.00  2,885.96   2,901.00
          36   15.04  2,885.96    0.00   2,901.00
            9,436.00  95,000.00        104,436.00

 272.79

 2,628.21
  609.21




 3,510.21




33,140.17




 126.95
            3,764.18




kening zijn gesaldeerd na de




           15,000.00
            3,150.00




           15,000.00
rente     2,649.02
kapitaal   14,446.98
overlopend   134.67




rente     2,818.82
kapitaal   22,825.18
overlopend    81.39




rente     1,354.26
kapitaal   24,289.74
overlopend    24.69


rente      109.89
kapitaal   8,438.11
rente      3,998.59
kapitaal    22,110.41
overlopend    215.46
gecorr rente  3,783.13
rente      3,675.66
kapitaal    31,136.34
overlopend    126.95
gecorr rente  3,764.18




rente      1,671.83
kapitaal    33,140.17
overlopend     32.73
gecorr rente  1,766.04




rente       89.92
kapitaal    8,613.08
gecorr rente   122.65
Financiering Oefening 1

Oplossing volgens het Belgische boekhoudrecht.
Hierbij activeren we de intresten.

                   n-3-03-05
 1  241000 Rollend materieel                       45,000.00
   411059 BTW op aankopen                        9,450.00
   440000                   @ Leveranciers
       AF
                   n-3-03-30
 2  440000 Leveranciers                         54,450.00
   550000                   @ Bank
       BU
                   n-3-12-31
 3  630200 Toev afschr MVA                        11,250.00
   241009                 @   Geb afschr RM
       Bedrijfseconomische afschrijving
                   n-2-04-15
 4  241009 Geb afschr RM                         2,250.00
   241019                 @   Geb belaste afschr RM
       Excedent wegens controle
                   n-2-12-31
 5  630200 Toev afschr MVA                        11,250.00
   241009                 @   Geb afschr RM
   241019                 @   Geb belaste afschr RM
       Jaarlijkse afschrijving
                   n-1-12-31
 6  630200 Toev afschr MVA                        11,250.00
   241009                 @   Geb afschr RM
   241019                 @   Geb belaste afschr RM
       Jaarlijkse afschrijving
                    n-03-05
 7  241000 Rollend materieel                       62,500.00
   411059 BTW op aankopen                        13,125.00
   440000                 @   Leveranciers
       AF
                    n-03-05
 8  400000 Handelsdebiteruen                       3,025.00
   241000                 @   Rollend materieel
   451054                 @   BTW op verkopen
       VF

 9  630200 Toev afschr MVA                        1,875.00
   241009                   @ Geb afschr RM
   241019                 @ Geb belaste afschr RM
        Pro rata afschrijving 2/12

 10  241009 Geb afschr RM                        28,500.00
   241019 Geb belaste afschr RM                     7,125.00
   241000                 @ Rollend materieel
       Uitboeken afschrijvingen

 11  641010 Minderwaarde op courante                   6,875.00
       realisatie van RM
   241000                  @ Rollend materieel
       Dit is de bedrijfseconomische minderwaarde, rekening
       houdend met de bedrijfseconomische afschrijvingen. De
       fiscus rekent anders (zie hiernaast)
                     n-03-10
 12  440000 Leveranciers                         25,000.00
   490030 Nt verval financ rente                    3,528.56
   173030                  @ Financieringslening
   423030                  @ Financieringslening
       Contract
                     n-03-12
 13  440000 Leveranciers                         50,625.00
   550000                  @ Bank
   400000                  @ Handelsdebiteruen
       Saldobetaling
                     n-04-10
 14  423030 Financieringslening                       792.46
   550000                  @ Bank
       BU aflossing
                     n-12-31
 15  650040 Financieringsrente                      1,579.22
   490030                  @ Nt verval financ rente
       1 483,28 + 21/31 van 141,62

 16  173030 Financieringslening                      9,509.52
   423030                 @ Financieringslening
       l/t naat k/t

 17  630200 Toev afschr MVA                       12,500.00
   241009                 @ Geb afschr RM
       Jaarlijkse afschrijving


Oplossing volgens de adviezen van de Commissie voor boekhoudkundige normen
De journaalposten 1 tot 11 blijven dezelfde.

 12  440000 Leveranciers                        25,000.00
    173030                  @ Financieringslening
    423030                  @ Financieringslening
       Contract
                      n-03-12
 13  440000 Leveranciers                        50,625.00
    550000                  @ Bank
    400000                  @ Handelsdebiteruen
       Saldobetaling
                      n-04-10
 14  423030 Financieringslening                     792.46
    550000                  @ Bank
       BU aflossing
                    n-12-31
 15  650040 Financieringsrente                     1,538.10
    423030                @ Financieringslening
       1 483,28 + 21/31 van 141,62

 16  173030 Financieringslening                     8,132.25
    423030                  @ Financieringslening
       l/t naat k/t

 17  630200 Toev afschr MVA                      12,500.00
    241009                  @ Geb afschr RM
       Jaarlijkse afschrijving




Financiering Oefening 2

Oplossing volgens het Belgische boekhoudrecht.
Hierbij activeren we de intresten.

                     n-3-03-05
 1  241000 Rollend materieel                     69,375.00
    411059 BTW op aankopen                      14,568.75
    440000                  @ Leveranciers
       AF
                     n-3-03-30
 2  440000 Leveranciers                        83,943.75
    550000                  @ Bank
       BU
                     n-3-12-31
 3  630200 Toev afschr MVA                       17,343.75
   241009                 @  Geb afschr RM
      Bedrijfseconomische afschrijving
                  n-2-04-15
 4  241009 Geb afschr RM                        3,468.75
   241019                 @  Geb belaste afschr RM
      Excedent wegens controle
                  n-2-12-31
 5  630200 Toev afschr MVA                       17,343.75
   241009                 @  Geb afschr RM
   241019                 @  Geb belaste afschr RM
      Jaarlijkse afschrijving
                  n-1-12-31
 6  630200 Toev afschr MVA                       17,343.75
   241009                 @  Geb afschr RM
   241019                 @  Geb belaste afschr RM
      Jaarlijkse afschrijving
                   n-03-05
 7  241000 Rollend materieel                      25,000.00
   411059 BTW op aankopen                       5,250.00
   440000                 @  Leveranciers
      AF
                   n-03-05
 8  400000 Handelsdebiteruen                      6,050.00
   241000                 @  Rollend materieel
   451054                 @  BTW op verkopen
      VF

 9  630200 Toev afschr MVA                       2,890.63
   241009                @ Geb afschr RM
   241019                @ Geb belaste afschr RM
      Pro rata afschrijving 2/12

10  241009 Geb afschr RM                        39,062.50
   241019 Geb belaste afschr RM                    10,984.38
   241000                @ Rollend materieel
      Uitboeken afschrijvingen

11  641010 Minderwaarde op courante                  14,328.13
      realisatie van RM
   241000                  @ Rollend materieel
      Dit is de bedrijfseconomische minderwaarde, rekening
      houdend met de bedrijfseconomische afschrijvingen. De
      fiscus rekent anders (zie hiernaast)
                     n-03-10
 12  440000 Leveranciers                        20,000.00
    490030 Nt verval financ rente                    2,624.92
    173030                 @ Financieringslening
    423030                 @ Financieringslening
       Contract
                      n-03-12
 13  440000 Leveranciers                        10,250.00
    550000                 @ Bank
    400000                 @ Handelsdebiteruen
       Saldobetaling
                      n-04-10
 14  423030 Financieringslening                      628.47
    550000                 @ Bank
       BU aflossing
                      n-12-31
 15  650040 Financieringsrente                      1,176.92
    490030                 @ Nt verval financ rente
       1 105,50 + 71,42

 16  173030 Financieringslening                     7,541.64
    423030                 @ Financieringslening
       l/t naat k/t

 17  630200 Toev afschr MVA                       5,000.00
    241009                 @ Geb afschr RM
       Jaarlijkse afschrijving


Oplossing volgens de adviezen van de Commissie voor boekhoudkundige normen

De journaalposten 1 tot 11 blijven dezelfde.


 12  440000 Leveranciers                        20,000.00
    173030                 @ Financieringslening
    423030                 @ Financieringslening
       Contract
                      n-03-12
 13  440000 Leveranciers                        10,250.00
    550000                 @ Bank
    400000                 @ Handelsdebiteruen
       Saldobetaling
                      n-04-10
 14  423030 Financieringslening                      491.99
    550000                 @ Bank
       BU aflossing
                   n-12-31
15  650040 Financieringsrente                   1,176.92
   423030                @ Financieringslening
      1 483,28 + 21/31 van 141,62

16  173030 Financieringslening                  6,517.55
   423030                @ Financieringslening
      l/t naat k/t

17  630200 Toev afschr MVA                    5,000.00
   241009                @ Geb afschr RM
      Jaarlijkse afschrijving
             Rente  Kapitaal   Saldo
                         25,000.00
      10-Apr  1   182.96  609.50   24,390.50    792.46  n
           2   178.50  613.96   23,776.54    792.46  n+1
           3   174.01  618.45   23,158.08    792.46  n+2
54,450.00  n     4   169.48  622.98   22,535.10    792.46  n+3
           5   164.92  627.54   21,907.57    792.46
           6   160.33  632.13   21,275.43    792.46
           7   155.70  636.76   20,638.68    792.46
54,450.00       8   151.04  641.42   19,997.26    792.46
           9   146.35  646.11   19,351.14    792.46  uitboeken rente
           10   141.62  650.84   18,700.30    792.46
           11   136.86  655.60   18,044.70    792.46
11,250.00      12   132.06  660.40   17,384.30    792.46
           13   127.23  665.23   16,719.06    792.46
           14   122.36  670.10   16,048.96    792.46
      n+1   15   117.45  675.01   15,373.95    792.46
 2,250.00      16   112.51  679.95   14,694.00    792.46
           17   107.54  684.92   14,009.08    792.46
           18   102.52  689.94   13,319.14    792.46
           19    97.47  694.99   12,624.16    792.46
 9,000.00      20    92.39  700.07   11,924.09    792.46
 2,250.00      21    87.27  705.19   11,218.89    792.46
           22    82.10  710.36   10,508.54    792.46
           23    76.91  715.55    9,792.98   792.46
           24    71.67  720.79    9,072.19   792.46
 9,000.00      25    66.39  726.07    8,346.13   792.46
 2,250.00      26    61.08  731.38    7,614.75   792.46
           27    55.73  736.73    6,878.01   792.46
           28    50.34  742.12    6,135.89   792.46
           29    44.90  747.56    5,388.33   792.46
      n+2   30    39.43  753.03    4,635.31   792.46
75,625.00      31    33.92  758.54    3,876.77   792.46
           32    28.37  764.09    3,112.68   792.46
           33    22.78  769.68    2,343.00   792.46
           34    17.15  775.31    1,567.69   792.46
 2,500.00  n+3   35    11.47  780.99     786.70   792.46
  525.00      36    5.76  786.70      0.00   792.46
              3,528.56 25,000.00         28,528.56


 1,500.00
 375.00




35,625.00


      AW        45,000.00
      Afschrijvingen  28,500.00
 6,875.00  Boekwaarde    16,500.00
      Verkoopprijs   1,500.00
      Verlies     15,000.00




21,396.42
 7,132.14




47,600.00
 3,025.00




 792.46




 1,579.22




 9,509.52




12,500.00
19,351.14
 5,648.86




47,600.00
 3,025.00


           423030 Financieringslening
 792.46        7132.14   5,648.86




 1,538.10  Uitboeken rente     1,483.28
      + overlopend        54.82
                   1,538.10

 8,132.25




12,500.00




83,943.75




83,943.75
17,343.75




 3,468.75




13,875.00
 3,468.75




13,875.00
 3,468.75




30,250.00
             Rente    Kapitaal  Saldo
                            20000
      10apr  1   136.48   491.99   19,508.01  628.47
 5,000.00      2   133.12   495.35   19,012.66  628.47
 1,050.00      3   129.74   498.73   18,513.93  628.47
      n    4   126.34   502.13   18,011.80  628.47
           5   122.91   505.56   17,506.24  628.47
           6   119.46   509.01   16,997.23  628.47  n
 2,312.50      7   115.99   512.48   16,484.75  628.47  n+1
  578.13      8   112.49   515.98   15,968.77  628.47  n+2
           9   108.97   519.50   15,449.27  628.47  n+3
          10   105.42   523.05   14,926.23  628.47
          11   101.86   526.61   14,399.61  628.47
          12    98.26   530.21   13,869.40  628.47
50,046.88      13    94.64   533.83   13,335.58  628.47
          14    91.00   537.47   12,798.11  628.47
      n+1   15    87.33   541.14   12,256.97  628.47
          16    83.64   544.83   11,712.14  628.47
          17    79.92   548.55   11,163.60  628.47
14,328.13      18    76.18   552.29   10,611.31  628.47
          19    72.41   556.06   10,055.25  628.47
          20    68.62   559.85   9,495.39  628.47
          21    64.80   563.67   8,931.72  628.47
          22    60.95   567.52   8,364.20  628.47
         23   57.08  571.39  7,792.80   628.47
         24   53.18  575.29  7,217.51   628.47
16,968.69     25   49.25  579.22  6,638.29   628.47
 5,656.23     26   45.30  583.17  6,055.12   628.47
         27   41.32  587.15  5,467.97   628.47
         28   37.31  591.16  4,876.82   628.47
         29   33.28  595.19  4,281.63   628.47
 4,200.00  n+2  30   29.22  599.25  3,682.37   628.47
 6,050.00     31   25.13  603.34  3,079.03   628.47
         32   21.01  607.46  2,471.57   628.47
         33   16.87  611.60  1,859.97   628.47
         34   12.69  615.78  1,244.19   628.47
 628.47  n+3  35    8.49  619.98   624.21   628.47
         36    4.26  624.21    0.00   628.47
            2,624.92 20,000.00       22,624.92

 1,176.92




 7,541.64




 5,000.00




15,449.27
 4,550.73




 4,200.00
 6,050.00




 491.99
1,176.92




6,517.55




5,000.00
   Term    Rente   Kap    Totaal
      9.00  1,483.28 5,648.86 7,132.14 21,396.42
     12.00  1,377.27 8,132.25 9,509.52 11,886.90
     12.00   633.63 8,875.89 9,509.52 2,377.38
      3.00    34.38 2,343.00 2,377.38
     36.00  3,528.56 25,000.00 28,528.56




uitboeken rente  1,579.22
                          Alternatieve oplossing

                                    42
                                    17


Term    Rente   Kap    Totaal       31/12/2006 - 42
    9  1,105.50 4,550.73 5,656.23 16,968.69  verschil
    12  1,024.09 6,517.55 7,541.64 9,427.05  pro rata
    12   469.89 7,071.75 7,541.64 1,885.41
    3    25.44 1,859.97 1,885.41
    36  2,624.92 20,000.00 22,624.92
                          l/t naar k/t
pro rata

 1,105.50
  71.42
 1,176.92
 4,550.73     42 financieringsleveranciers
15,449.27     5,656.23 4,550.73
20,000.00

 5,656.23
 1,105.50 rente
  71.42
 1,176.92


 6,517.55
Handelsgoederen Oefening 1


                 4-Dec
 1  604000 Aankopen Hg                 35,000.00
   411059 BTW op aankopen                2,100.00
   440000             @ Leveranciers         37,100.00
      AF 101
                 5-Dec
 2  615010 Representatiekosten              250.00
   570000             @ Kas               250.00
      KD 23
                 7-Dec
 3  400000 Handelsdebiteuren              15,900.00
   700000             @ Verkopen HG          15,000.00
   451054             @ BTW op verkopen         900.00
      VF 205
                 8-Dec
 4  612200 Onderhoudsprod                34,000.00
   440000             @ leveranciers         34,000.00
      AF 104
                 9-Dec
 5  604000 Aankopen Hg                 47,500.00
   411059 BTW op aankopen                9,775.50
   440000             @ Leveranciers         57,275.50
      AF 103
                 9-Dec
 6  612130 Stookolie                   3,000.00
   411059 BTW op aankopen                 630.00
   440000             @ Leveranciers          3,630.00
      AF 104
                 #####
 7  604200 Kosten op goederen              1,000.00
   411059 BTW op aankopen                 210.00
   440000             @ Leveranciers          1,210.00
      AF105
                 #####
 8  611350 Onderhoud gebouwen               840.00
   411059 BTW op aankopen                176.40
   440000             @ Leveranciers          1,016.40
      AF 106
                 #####
 9  400000 Handelsdebiteuren              13,565.25
   700000             @ Verkopen HG          11,250.00
   451054             @ BTW op verkopen        2,315.25
      VF 206
                 #####
10  400000 Handelsdebiteuren                12,503.69
   700000             @ Verkopen HG           12,503.69
      VF 207
                 #####
11  440000 Leveranciers                  57,275.50
   550000             @ Bank               56,325.50
   756000             @ Bekomen bet.kort          950.00
      BU
                 #####
12  604200 Kosten op goederen                 384.00
   411059 BTW op aankopen                 7,220.64
   440000             @ Leveranciers           7,604.64
      AF 107
                 #####
13  611340 Onderhoud PW                   281.55
   411059 BTW op aankopen                  26.75
   440000             @ Leveranciers            308.31
      AF 108
                 #####
14  700160 Ingaande retouren                1,000.00
   411064 BTW uitg CN                     60.00
   400000             @ Handelsdebiteuren         1,060.00
      CN 208
                 #####
15  440000 Leveranciers                   795.00
   604100             @ Uitgaande retouren         750.00
   451063             @ BTW ing CN             45.00
      CN 109
                 #####
16  614000 Vervoer verk goed                 425.00
   411059 BTW op aankopen                  89.25
   440000             @ Leveranciers            514.25
      AF 110
                 #####
17  550000 Bank                      13,340.25
   657000 Toegestane bet kort                225.00
   400000             @ Handelsdebiteuren        13,565.25
      BU
                 #####
18  400000 Handelsdebiteuren                7,950.00
   700000             @ Verkopen HG            7,500.00
   451054             @ BTW op verkopen           450.00
      VF 209
                 #####
19  400000 Handelsdebiteuren                38,736.51
   700000             @ Verkopen HG            38,736.51
      VF 210
                 #####
20  440000 Leveranciers                    363.00
   604300             @ Verkregen kortingen         300.00
   451063             @ BTW ing CN              63.00
      CN 111
                 #####
21  400000 Handelsdebiteuren                15,072.50
   700000             @ Verkopen HG            12,500.00
   451054             @ BTW op verkopen          2,572.50
      VF 211
                 #####
23  604000 Aankopen Hg                    334.00
   604100 Uitgaande retouren                 750.00
   604300 Verkregen kort                   300.00
   604200             @ Kosten op goed           1,384.00
      overboeking

24  700000 Verkopen HG                    1,000.00
   700160             @ Ingaande retouren         1,000.00
      overboeking

25  609400 Voorraadwijzig                  14,300.00
   340000             @ Voorraden HG           14,300.00
      Inventaris

26  404010 Te ontvangen EK                  8,750.00
   604310             @ Verkregen EJ            8,750.00
      nog te ontvangen CN

27  700210 Toegestane EJ                   6,250.00
   444020             @ Op te stellen CN          6,250.00
      op te stellenCN

28  604310 Verkregen EJ                   8,750.00
   604000             @ Aankopen HG            8,750.00
      overboeking

29  700000 Verkopen HG                    6,250.00
   700210             @ Toegest EJ             6,250.00
      overboeking
Handelsgoederen Oefening 2

                     3-Oct
 1  550000  Bank                         51,500.00
   570000  Kas                          5,000.00
   288000  Waarborgen                       3,000.00
   611110  Huur gebouwen                     3,000.00
   100000                   Kapitaal            62,500.00
       BU 1                         62,500.00
                     4-Oct
 2  212000  Goodwill                        3,750.00
   230000  Machines                       10,000.00
   241000  Rollend materieel                   15,000.00
   340000  Voorraden HG                     20,000.00
   400000  Handelsdebiteuren                   3,750.00
   440000                   Leveranciers          7,500.00
   550000                   Bank              45,000.00
       BU 2 Overname handelsfonds
       actief 48 750 - passief 7 500 = netto actief 41 250
       overnameprijs: 45 000 dus 3 750 goodwill
                     5-Oct
 3  241000  Rollend materieel                   25,415.00
   411059  BTW op aankopen                    2,415.00
   440000                 @ Leveranciers           27,830.00
       AF 305
                     5-Oct
 4  604000  Aankopen Hg                      26,250.00
   411059  BTW op aankopen                    5,402.25
   440000                 @ Leveranciers           31,652.25
       AF 306
                     15-Oct
 5  604000  Aankopen Hg                      10,500.00
   411059  BTW op aankopen                    2,160.90
   440000                 @ Leveranciers           12,660.90
       AF 306
                     3-Nov
 6  615010  Representatiekosten                   216.00
   570000                   Kas                216.00
       KD 1
                     #####
 7  230000  Machines                       74,000.00
   411059  BTW op aankopen                    15,540.00
   440000                 @ Leveranciers           74,000.00
   451054                   BTW ICV             15,540.00
      AF 307
                 #####
 8  400000 Handelsdebiteuren                 28,736.51
   700000             @ Verkopen HG            28,736.51
      VF 437
                 #####
 9  604200 Kosten op goederen                  75.00
   411059 BTW op aankopen                   15.75
   440000             @ Leveranciers             90.75
      AF308
                 2-Dec
10  400000 Handelsdebiteuren                 40,988.75
   700000             @ Verkopen HG            33,750.00
   746040             @ Gerecup verkoopk           125.00
   451054             @ BTW op verkopen           7,113.75
      VF 438
                 3-Dec
11  612200 Onderhoudsproducten                2,600.00
   440000             @ Leveranciers            2,600.00
      AF 309
                 4-Dec
12  700160 Ingaande retouren                  375.00
   411064 BTW op uitgaande CN                 78.75
   400000                Handelsdebiteuren         453.75
      CN 438
                 6-Dec
13  440000 Leveranciers                    121.00
   604300             @ Verkregen kortingen         100.00
   451063              BTW uitgaande CN           21.00
      CN 310
                 7-Dec
14  612200 Onderhoudsproducten                 138.00
   411059 BTW op aankopen                   574.98
   440000             @ Leveranciers             712.98
      AF 311
                 9-Dec
15  611340 Onderhoud PW                    281.55
   411059 BTW op aankopen                   26.75
   440000             @ Leveranciers             308.31
      AF 312
                 #####
16  604000 Aankopen Hg                    7,500.00
   411059 BTW op aankopen                  1,543.50
   440000             @ Leveranciers            9,043.50
      AF 313
                  #####
17  440000 Leveranciers                     302.50
   604100              @ Uitgaande retouren          250.00
   451063               BTW intgaande CN           52.50
      CN 310
                  #####
18  611350 Onderh verh gebouw                 15,000.00
   411059 BTW op aankopen                   3,150.00
   440000              @ Leveranciers            15,000.00
   451056               BTW medecontract          3,150.00
      AF 315
                  #####
19  440000 Leveranciers                     9,043.50
   550000              @ Bank                8,893.50
   756000               Bekomen bet kort           150.00
      BU 3
                  #####
20  700200 Toegestane kortingen                  37.50
   411064 BTW op uitgaande CN                   7.88
   400000                Handelsdebiteuren          45.38
      CN 438
                  #####
21  400000 Handelsdebiteuren                  4,537.50
   241000              @ Rollend materieel          3,750.00
   451054              @ BTW op verkopen            787.50
      VF 211

22  663030 Minderw real RM                   1,250.00
   241000              @ Rollend materieel          1,250.00
      AW 5 000 - VP 3 750 = 1 250 verlies
                  #####
23  609400 Voorraadwijzig                   10,000.00
   340000              @ Voorraden HG            10,000.00
      Inventaris

24  604000 Aankopen HG                      75.00
   604200                Kosten op goederen         75.00
      Overboeking

25  604100 Uitgaande retouren                  250.00
   604300 Verkregen kortingen                  100.00
   604000                Aankopen HG            350.00
      Overboeking

26  700000 Verkopen handelsgoed                 412.50
   700200          Toegestane kortingen         37.50
   700160          Ingaande retouren          375.00
       Overboeking

27  630100 Toev afschr IVA               750.00
   630200 Toev afschr MVA             15,733.00
   212009          Geb afschr goodwill         750.00
   241009          Gev afschr RM           7,333.00
   230009          Geb afschr machines        8,400.00
      Inventaris
604000 Aankopen HG    700160 Ingaande retour
  35,000.00  750.00   1,000.00
  47,500.00 8,750.00
  1,000.00  300.00
   384.00

             Verkopen HG
 83,884.00  9,800.00   1,000.00 11,250.00
              6,250.00 12,503.69
                   7,500.00
                   38,736.51
                   12,500.00
                   15,000.00
              7,250.00 97,490.20




340000 Voor HG      609400 Voorraadwijz
  30,000.00 14,300.00   14,300.00
                700210 Toegest EJ
                  6,250.00




Aankopen      74,084.00
Voorraadwij     14,300.00
KP verkochte goed  88,384.00     100
Omzet        90,240.20    102.10
Winst        1,856.20

BW%                  2.10
Brutowinstpercentage

Beginvoorraad          20,000.00
+ aankopen           43,975.00
- eindvoorraad         -10,000.00
Kostprijs verkochte goederen  53,975.00  100.00
Verkoopprijs (omzet)      62,074.01  115.01
Winst              8,099.01  15.01
Handelsgoederen Oefening 1

                                                    Boekjaar
                                                    Code
BEDRIJFSOPBRENGSTEN                                           70/74
      Omzet                                            70
      Toename (afname) in de voorraad G.I.B. gereed product en in de B.I.U. (+)(-)        71
      Geproduceerde vaste activa                                 72
      Andere bedrijfsopbrengsten                                 74

BEDRIJFSKOSTEN                                             60/64
      Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen                           60
             Aankopen                                   600/8
             Afname (toename) voorraad (+)(-)                       609
      Diensten en diverse goederen                                61
      Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen                        62
      Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten,op immateriële en materiële  630
      vaste activa
      Waardeverminderingen op voorraden, B.I.U. en handelsvorderingen - Toevoegingen (terugnemingen) (+)(-)
                                                    631/4
      Voorzieningen voor risico's en kosten - Toevoegingen (bestedingen en terugnemingen) (+)(-) 635/7
      Andere bedrijfskosten                                   640/8
      Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfskosen (-)                 649

BEDRIJFSWINST(VERLIES)                                         9901

FINANCIËLE OPBRENGSTEN                                         75
      Opbrengsten uit financiële vaste activa                           750
      Opbrengsten uit vlottende activa                              751
      Andere financiële opbrengsten                                752/9

FINANCIËLE KOSTEN (-)                                          65
      Kosten van schulden                                     650
      Waardeverminderingen op andere vlottende activa (+)(-)                   651
      Andere financiële kosten                                  652/9

WINST (VERLIES) UIT DE GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING VOOR BELASTING                    9902

UITZONDERLIJKE OPBRENGSTEN                                       76
     Terugneming van afschrijvingen en van waardevermingderingen op IVA en MVA           760
      Terugneming van waardeverminderingen op FVA                         761
      Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten            762
      Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa                       763
      Andere uitzonderlijke opbrengsten                              764/9

UITZONDERLIJKE KOSTEN                                          66
      Uitzonderlijke afschrijvingen en waarde-                          660
      Waardeverminderingen op financiële vaste activa                       661
      Voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten Toevoegingen (bestedingen)(+)(-)    662
      Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa                      663
      Andere uitzonderlijke kosten                                664/8
      Als herstructureringskosten geactiveerde uitzonderlijke kosten (-)             669
WINST (VERLIES) BOEKJAAR VÓÓR BELASTING (+)(-)                              9903

Onttrekking aan de uitgestelde belastingen                                780
Overboeking naar d uitgestelde belastingen                                680

BELASTINGEN OP HET RESULTAAT (-) (+)                                   67/77
       Belastingen                                         670/3
       Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen      77

WINST (VERLIES) VAN HET BOEKJAAR (+)(-)                                  9904

Ontrekking aan de belastingvrije reserves                                 789
Overboeking naar de belastingvrije reserves                                689

TE BESTEMMEN WINST V.H. BOEKJAAR (+)(-)                                  9905




Handelsgoederen Oefening 2


                                                     Boekjaar
                                                     Code
BEDRIJFSOPBRENGSTEN                                            70/74
       Omzet                                            70
       Toename (afname) in de voorraad G.I.B. gereed product en in de B.I.U. (+)(-)        71
       Geproduceerde vaste activa                                 72
       Andere bedrijfsopbrengsten                                 74

BEDRIJFSKOSTEN                                              60/64
       Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen                           60
              Aankopen                                   600/8
              Afname (toename) voorraad (+)(-)                       609
       Diensten en diverse goederen                                61
       Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen                        62
       Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten,op immateriële en materiële  630
       vaste activa
       Waardeverminderingen op voorraden, B.I.U. en handelsvorderingen - Toevoegingen (terugnemingen) (+)(-)
                                                     631/4
       Voorzieningen voor risico's en kosten - Toevoegingen (bestedingen en terugnemingen) (+)(-) 635/7
       Andere bedrijfskosten                                   640/8
       Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfskosen (-)                 649

BEDRIJFSWINST(VERLIES)                                          9901

FINANCIËLE OPBRENGSTEN                                          75
       Opbrengsten uit financiële vaste activa                           750
       Opbrengsten uit vlottende activa                              751
       Andere financiële opbrengsten                                752/9

FINANCIËLE KOSTEN (-)                                           65
       Kosten van schulden                                     650
       Waardeverminderingen op andere vlottende activa (+)(-)                   651
       Andere financiële kosten                                652/9

WINST (VERLIES) UIT DE GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING VOOR BELASTING                   9902

UITZONDERLIJKE OPBRENGSTEN                                      76
     Terugneming van afschrijvingen en van waardevermingderingen op IVA en MVA          760
       Terugneming van waardeverminderingen op FVA                       761
       Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten          762
       Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa                     763
       Andere uitzonderlijke opbrengsten                            764/9

UITZONDERLIJKE KOSTEN                                         66
       Uitzonderlijke afschrijvingen en waarde-                        660
       Waardeverminderingen op financiële vaste activa                     661
       Voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten Toevoegingen (bestedingen)(+)(-)  662
       Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa                    663
       Andere uitzonderlijke kosten                              664/8
       Als herstructureringskosten geactiveerde uitzonderlijke kosten (-)           669

WINST (VERLIES) BOEKJAAR VÓÓR BELASTING (+)(-)                            9903

Onttrekking aan de uitgestelde belastingen                              780
Overboeking naar d uitgestelde belastingen                              680

BELASTINGEN OP HET RESULTAAT (-) (+)                                 67/77
       Belastingen                                       670/3
       Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen    77

WINST (VERLIES) VAN HET BOEKJAAR (+)(-)                                9904

Ontrekking aan de belastingvrije reserves                               789
Overboeking naar de belastingvrije reserves                              689

TE BESTEMMEN WINST V.H. BOEKJAAR (+)(-)                                9905
  N

 90,240.20
90,240.20

 0.00


127,180.55
 88,384.00
74,084.00
14,300.00
 38,796.55




    0.00

-36,940.35

  950.00


 950.00

  225.00

 0.00
  225.00

-36,215.35

   0.00
 0.00
 0.00
 0.00



    0.00

 0.00
 0.00


 0.00
-36,215.35


    0.00

    0.00

  0.00

-36,215.35

    0.00


-36,215.35




  N

 62,199.01
62,074.01

 0.00
 125.00

 68,955.55
 33,975.00
 43,975.00
-10,000.00
 18,497.55

 16,483.00



    0.00

 -6,756.54

  150.00


 150.00

    0.00

  0.00
-6,606.54

   0.00
 0.00
 0.00
 0.00



 1,250.00

 0.00
 0.00
1,250.00

 0.00

-7,856.54


   0.00

   0.00

 0.00

-7,856.54

   0.00


-7,856.54
Permanente inventaris Oefening 1


 1  604000 Aankopen Hg                 5,000.00
   411059 BTW op aankopen                294.00
   440000            @ Leveranciers          5,294.00
       AF 1

 2  604000 Aankopen Hg                  125.00
   411059 BTW op aankopen                26.25
   440000            @ Leveranciers           151.25
       AF 2

 3  440000 Leveranciers                 530.00
   604000            @ Aankopen Hg           500.00
   451063             BTW intgaande CN         30.00
       CN 1

 4  400000 Handelsdebiteuren              7,950.00
   700000            @ Verkopen HG           7,500.00
   451054            @ BTW op verkopen          450.00
       VF 1

 5  604600 Goederenverbruik               6,250.00
   604700            @ Verkochte aankopen       6,250.00
       KP van VF 1

 6  440000 Leveranciers                 5,294.00
   550000            @ Bank              5,194.00
   756000            @ Bekomen bet kort         100.00
       BU

 7  700000 Verkopen HG                  250.00
   411064 BTW op uitgaande CN              15.00
   400000            @ Handelsdebiteuren        265.00
       CN 1

 8  604700 Verkochte aankopen              200.00
   604600            @ Goederenverbruik         200.00
       KP van CN 1

 9  440000 Leveranciers                  53.00
   604000            @ Aankopen Hg            50.00
   451063            @ BTW intgaande CN          3.00
       CN 2
 10  700000 Verkopen HG                      37.50
   411064 BTW op uitgaande CN                  2.25
   400000               @ Handelsdebiteuren         39.75
       CN 1

 11  614000 Vervoer verkocht goed                 75.00
   411059 BTW op aankopen                    15.75
   440000               @ Leveranciers            90.75
       AF3

 12  400000 Handelsdebiteuren                   60.50
   746050               @ Gerecupereerde D&DG        50.00
   451054               @ BTW op verkopen          10.50
       VF 1

 13  609400 Voorraadwijzig                   1,500.00
   340000               @ Voorraden HG           1,500.00
       Inventaris

 14  604600 Goederenverbruik                   25.00
   604700               @ Verkochte aankopen        25.00
       BH voorraad aanpassen aan inventaris


Permanente inventaris Oefening 2

 1  604200 Kosten op goederen                  125.00
   411059 BTW op aankopen                    26.25
   440000               @ Leveranciers           151.25
       AF

 2  614000 Vervoer verk goed                   62.50
   411059 BTW op aankopen                    13.13
   440000               @ Leveranciers            75.63
       AF

 3  700220 Toegestane kortingen B                50.00
   411064 BTW op uitgaande CN                  3.00
   400000               @ Handelsdebiteuren         53.00
       CN

 4  700162 Ingaande retouren B                 375.00
   411064 BTW op uitgaande CN                  22.50
   400000               @ Handelsdebiteuren         397.50
      CN

 5  604700 Verkochte aankopen                 300.00
   604600             @ Goederenverbruik          300.00
      KP van CN

 6  400000 Handelsdebiteuren                 3,975.00
   700020             @ Verkopen B            3,750.00
   451054             @ BTW op verkopen           225.00
      VF

 7  604600 Goederenverbruik                 2,750.00
   604700             @ Verkochte aankopen        2,750.00
      KP van VF

 8  604200 Kosten op goederen                 150.00
   411059 BTW op aankopen                   31.50
   440000             @ Leveranciers            181.50
      AF

 9  440000 Leveranciers                    242.00
   604110             @ Uitgaande retouren A        200.00
   451063             @ BTW intgaande CN          42.00
      CN

10  700210 Toegestane kortingen A               50.00
   411064 BTW op uitgaande CN                 3.00
   400000             @ Handelsdebiteuren          53.00
      CN

11  604010 Aankopen A                     123.55
   604020 Aankopen B                     151.45
   604200             @ Kosten op goederen         275.00
      Overboeking

12  609410 Voorraadwijzig A                 5,875.00
   340010             @ Voorraden HG A          5,875.00
      Inventaris

13  609420 Voorraadwijzig B                 3,875.00
   340020             @ Voorraden HG B          3,875.00
      Inventaris

14  700010 Verkopen A                     50.00
   700020 Verkopen B                     425.00
   700210               @ Toegestane kortingen A        50.00
   700220               @ Toegestane kortingen B        50.00
   700162               @ Ingaande retouren B         375.00
        Overboeking

 15  604110 Uitgaande retouren A                  200.00
   604010               @ Aankopen A              200.00
       Overboeking

 16  604600 Goederenverbruik                     76.45
   604700               @ Verkochte aankopen          76.45
       BH voorraad aanpassen aan inventaris


Permanente inventaris Oefening 3

                   2-Dec
 1  400000 Handelsdebiteuren                   2,329.36
   700000               @ Verkopen HG             2,200.00
   451054               @ BTW op verkopen            129.36
       VF 815

 2  604600 Goederenverbruik                    1,692.31
   604700               @ Verkochte aankopen         1,692.31
       KP van VF 815
                   4-Dec
 3  440000 Leveranciers                      116.60
   604100               @ Uitgaande retouren          110.00
   451063               @ BTW intgaande CN            6.60
       CN 214
                   7-Dec
 4  604000 Aankopen Hg                      1,200.00
   411059 BTW op aankopen                      70.56
   440000               @ Leveranciers            1,270.56
       AF 215
                  10-Dec
 5  700160 Ingaande retouren                    60.00
   411064 BTW op uitgaande CN                    3.60
   400000               @ Handelsdebiteuren           63.60
       CN 816

 6  604700 Verkochte aankopen                    46.15
   604600               @ Goederenverbruik           46.15
       KP van CN 816
                  11-Dec
 7  440000 Leveranciers                    1,270.56
   550000               @ Bank              1,246.56
   756000               @ Bekomen bet kort          24.00
      BU
                  14-Dec
 8  614000 Vervoer verk goed                  22.50
   604200 Kosten op goederen                  7.50
   411059 BTW op aankopen                    6.30
   440000               @ Leveranciers           36.30
      AF 216 : 75 % verkoop en 25 % aankoop
                  16-Dec
 9  700210 Toegest eindejaarskort               400.00
   411064 BTW op uitgaande CN                 24.00
   400000               @ Handelsdebiteuren        424.00
      CN 817
                  17-Dec
10  550000 Bank                        2,329.36
   400000               @ Handelsdebiteuren        2,329.36
      BU - factuur 815
                  18-Dec
11  400000 Handelsdebiteuren                  529.40
   700000               @ Verkopen HG           500.00
   451054               @ BTW op verkopen          29.40
      VF 818

12  604600 Goederenverbruik                  384.62
   604700               @ Verkochte aankopen        384.62
      KP van VF 818
                  21-Dec
13  440000 Leveranciers                    318.00
   604310               @ Bekomen EJ korting        300.00
   451063               @ BTW intgaande CN         18.00
      CN 217
                  22-Dec
14  550000 Bank                        519.40
   657000 Toegest betal korting                10.00
   400000               @ Handelsdebiteuren        529.40
      BU - factuur 818
                  31-Dec
15  340000 Voorraden HG                    113.00
   609400               @ Voorraadwijzig          113.00
      Inventaris

16  604000 Aankopen Hg                     307.50
   604200               @ Kosten op goederen        307.50
 17  604100 Uitgaande retouren                510.00
   604300 Verkregen handelskort               700.00
   604310 Bekomen EJ korting                300.00
   604000             @ Aankopen Hg            1,510.00

 18  700000 Verkopen handelsg                1,850.00
   700160             @ Ingaande retouren          610.00
   700200             @ Toegest handelskort         840.00
                   @ Toegest EJ kort           400.00

 19  604600 Goederenverbruik                 1,088.58
   604700              Verkochte aankopen         1,088.58
       Regularisatie


Permanente inventaris Oefening 4


 1  604000 Aankopen Hg                   10,250.00
   411059 BTW op aankopen                 2,152.50
   440000             @ Leveranciers           12,402.50
       AF

 2  604000 Aankopen Hg                    875.00
   411059 BTW op aankopen                  183.75
   440000             @ Leveranciers            1,058.75
       AF kosten op goederen

 3  440000 Leveranciers                   605.00
   604000             @ Aankopen Hg             500.00
   451063             @ BTW intgaande CN          105.00
       CN

 4  440000 Leveranciers                   907.50
   604000             @ Aankopen Hg             750.00
   451063             @ BTW intgaande CN          157.50
       CN eindejaarskorting

 5  400000 Handelsdebiteuren                28,737.50
   700000             @ Verkopen HG            23,750.00
   451054             @ BTW op verkopen          4,987.50
       VF

 6  604600 Goederenverbruik                20,000.00
   604700               @ Verkochte aankopen         20,000.00
       KP van VF

 7  700000 Verkopen HG                       1,000.00
   411064 BTW op uitgaande CN                    210.00
   400000               @ Handelsdebiteuren          1,210.00
      CN 816

 8  604700 Verkochte aankopen                    750.00
   604600               @ Goederenverbruik           750.00
      KP van CN

 9  400000 Handelsdebiteuren                    302.50
   746040               @ Gerecup verkoopkost          250.00
   451054               @ BTW op verkopen            52.50
      VF

10  604000 Aankopen Hg                       2,000.00
   444000                @ Te ontvangen facturen        2,000.00
      Nog te ontvangen factuur - geen BTW want geen
      factuur

11  404010 Te ontvangen EJ kort                   625.00
   604000               @ Aankopen Hg              625.00
      Nog te ontvangen korting

12  609400 Voorraadwijzig                     8,500.00
   340000               @ Voorraden HG             8,500.00
      Inventaris

13  604600 Goederenverbruik                     500.00
   604700               @ Verkochte aankopen          500.00
      Regularisatie
Voor regularisatie
Voorraad               Resultaat
Beginvoorraad       3,750.00  Verkopen
Aankopen          4,575.00  Goederenverbruik
Verkochte aankopen     6,050.00  Winst
Boekhoudkundige voorraad  2,275.00
Inventaris         2,250.00
Regularisatie         25.00




Na regularisatie
Voorraad               Resultaat
Beginvoorraad       3,750.00  Verkopen
Aankopen          4,575.00  Goederenverbruik
Verkochte aankopen     6,075.00  Winst
Boekhoudkundige voorraad  2,250.00
Inventaris         2,250.00


Brutowinstpercentage     18.72
Omslag kosten op goederen

Aankopen A        7,750.00   123.55
Aankopen B        9,500.00   151.45
            17,250.00   275.00

Voor regularisatie B

Voorraad                    Resultaat
Beginvoorraad            10,250.00  Verkopen
Aankopen               9,651.45  Goederenverbruik
Verkochte aankopen         13,450.00  Winst
Boekhoudkundige voorraad       6,451.45
Inventaris              6,375.00
Regularisatie              76.45




Na regularisatie B
Voorraad                    Resultaat
Beginvoorraad            10,250.00  Verkopen
Aankopen               9,651.45  Goederenverbruik
Verkochte aankopen         13,526.45  Winst
Boekhoudkundige voorraad       6,375.00
Inventaris              6,375.00


Brutowinstpercentage          24.39




Resultaat A

Beginvoorraad            9,125.00
Aankopen               7,673.55
Eindvoorraad            -3,250.00
KP verkochte goederen        13,548.55
Omzet                17,950.00
Winst                4,401.45

Brutowinstpercentage          32.49
604000 Aankopen handelsgoederen
  22,250.00  1,510.00     700000 Verkopen handelsgoederen
   1,200.00              1,850.00
    307.50 22,247.50

                    28,950.00


  604600 Goederenvrbruik     604700 Verkochte aankopen
  21,192.31   46.15          46.15
   1,692.31
    384.62
Voorraad en resultaat voor regularisatie

Voorraad                     Resultaat
Beginvoorraad             2,500.00  Verkopen
Aankopen               22,247.50  Goederenverbruik
Verkochte aankopen          23,223.08  Winst
Boekhoudkundige voorraad       1,524.42
Inventaris              2,613.00
Regularisatie             1,088.58




Voorraad en resultaatna regularisatie
Voorraad                     Resultaat
Beginvoorraad             2,500.00  Verkopen
Aankopen               22,247.50  Goederenverbruik
Verkochte aankopen          22,134.50  Winst
Boekhoudkundige voorraad        2,613.00
Inventaris               2,613.00
Voorraad en resultaat voor regularisatie

Voorraad                       Resultaat
Beginvoorraad            11,250.00    Verkopen
Aankopen               11,250.00    Goederenverbruik
Verkochte aankopen          19,250.00    Winst
Boekhoudkundige voorraad       3,250.00
Inventaris              2,750.00
Regularisatie              500.00




Voorraad en resultaatna regularisatie
Voorraad                       Resultaat
Beginvoorraad             11,250.00   Verkopen
Aankopen               11,250.00   Goederenverbruik
Verkochte aankopen          19,750.00   Winst
Boekhoudkundige voorraad        2,750.00
Inventaris               2,750.00


Brutowinstpercentage            15.19 %
7,212.50
6,050.00
1,162.50




7,212.50
6,075.00
1,137.50
16,825.00
13,450.00
 3,375.00




16,825.00
13,526.45
 3,298.55
700000 Verkopen handelsgoederen  340000 Voorraden handelsgoederen
        28,100.00         2,500.00
         2,200.00          113.00
          500.00              2,613.00




 604700 Verkochte aankopen
        21,192.31
        1,692.31
         384.62
28,950.00
23,223.08
 5,726.92




28,950.00
22,134.50
 6,815.50
22,750.00
19,250.00
 3,500.00




22,750.00
19,750.00
 3,000.00
Handelsgoederen Oefening 1


                                                       Boekjaar
                                                        Code
BEDRIJFSOPBRENGSTEN                                              70/74
   Omzet                                                  70
   Toename (afname) in de voorraad G.I.B. gereed product en in de B.I.U. (+)(-)              71
   Geproduceerde vaste activa                                       72
   Andere bedrijfsopbrengsten                                       74

BEDRIJFSKOSTEN                                                60/64
   Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen                                 60
           Aankopen                                         600/8
           Afname (toename) voorraad (+)(-)                             609
   Diensten en diverse goederen                                      61
   Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen                               62
   Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten,op immateriële en materiële vaste activa  630
   Waardeverminderingen op voorraden, B.I.U. en handelsvorderingen - Toevoegingen (terugnemingen) (+)(-)  631/4
   Voorzieningen voor risico's en kosten - Toevoegingen (bestedingen en terugnemingen) (+)(-)       635/7
   Andere bedrijfskosten                                          640/8
   Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfskosen (-)                       649

BEDRIJFSWINST(VERLIES)                                            9901

FINANCIËLE OPBRENGSTEN                                            75
   Opbrengsten uit financiële vaste activa                                 750
   Opbrengsten uit vlottende activa                                    751
   Andere financiële opbrengsten                                      752/9

FINANCIËLE KOSTEN (-)                                             65
   Kosten van schulden                                           650
   Waardeverminderingen op andere vlottende activa (+)(-)                         651
   Andere financiële kosten                                        652/9

WINST (VERLIES) UIT DE GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING VOOR BELASTING                       9902

UITZONDERLIJKE OPBRENGSTEN                                          76
   Terugneming van afschrijvingen en van waardevermingderingen op IVA en MVA                760
   Terugneming van waardeverminderingen op FVA                               761
   Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten                  762
   Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa                             763
   Andere uitzonderlijke opbrengsten                                    764/9

UITZONDERLIJKE KOSTEN                                             66
   Uitzonderlijke afschrijvingen en waarde-                                660
   Waardeverminderingen op financiële vaste activa                             661
   Voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten Toevoegingen (bestedingen)(+)(-)          662
   Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa                            663
   Andere uitzonderlijke kosten                                      664/8
   Als herstructureringskosten geactiveerde uitzonderlijke kosten (-)                   669
WINST (VERLIES) BOEKJAAR VÓÓR BELASTING (+)(-)                                 9903

Onttrekking aan de uitgestelde belastingen                                   780
Overboeking naar d uitgestelde belastingen                                   680

BELASTINGEN OP HET RESULTAAT (-) (+)                                      67/77
    Belastingen                                               670/3
    Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen            77

WINST (VERLIES) VAN HET BOEKJAAR (+)(-)                                    9904

Ontrekking aan de belastingvrije reserves                                   789
Overboeking naar de belastingvrije reserves                                  689

TE BESTEMMEN WINST V.H. BOEKJAAR (+)(-)                                    9905


Handelsgoederen Oefening 2

                                                        Boekjaar
                                                        Code
BEDRIJFSOPBRENGSTEN                                              70/74
    Omzet                                                  70
    Toename (afname) in de voorraad G.I.B. gereed product en in de B.I.U. (+)(-)              71
    Geproduceerde vaste activa                                       72
    Andere bedrijfsopbrengsten                                       74

BEDRIJFSKOSTEN                                                 60/64
    Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen                                 60
           Aankopen                                         600/8
           Afname (toename) voorraad (+)(-)                             609
    Diensten en diverse goederen                                      61
    Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen                               62
    Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten,op immateriële en materiële vaste activa  630
    Waardeverminderingen op voorraden, B.I.U. en handelsvorderingen - Toevoegingen (terugnemingen) (+)(-)  631/4
    Voorzieningen voor risico's en kosten - Toevoegingen (bestedingen en terugnemingen) (+)(-)       635/7
    Andere bedrijfskosten                                          640/8
    Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfskosen (-)                       649

BEDRIJFSWINST(VERLIES)                                             9901

FINANCIËLE OPBRENGSTEN                                             75
    Opbrengsten uit financiële vaste activa                                 750
    Opbrengsten uit vlottende activa                                    751
    Andere financiële opbrengsten                                      752/9

FINANCIËLE KOSTEN (-)                                             65
    Kosten van schulden                                           650
    Waardeverminderingen op andere vlottende activa (+)(-)                         651
    Andere financiële kosten                                        652/9
WINST (VERLIES) UIT DE GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING VOOR BELASTING                9902

UITZONDERLIJKE OPBRENGSTEN                                   76
   Terugneming van afschrijvingen en van waardevermingderingen op IVA en MVA        760
    Terugneming van waardeverminderingen op FVA                       761
    Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten          762
    Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa                     763
    Andere uitzonderlijke opbrengsten                            764/9

UITZONDERLIJKE KOSTEN                                     66
    Uitzonderlijke afschrijvingen en waarde-                        660
    Waardeverminderingen op financiële vaste activa                     661
    Voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten Toevoegingen (bestedingen)(+)(-)  662
    Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa                    663
    Andere uitzonderlijke kosten                              664/8
    Als herstructureringskosten geactiveerde uitzonderlijke kosten (-)           669

WINST (VERLIES) BOEKJAAR VÓÓR BELASTING (+)(-)                         9903

Onttrekking aan de uitgestelde belastingen                           780
Overboeking naar d uitgestelde belastingen                           680

BELASTINGEN OP HET RESULTAAT (-) (+)                              67/77
    Belastingen                                       670/3
    Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen    77

WINST (VERLIES) VAN HET BOEKJAAR (+)(-)                            9904

Ontrekking aan de belastingvrije reserves                           789
Overboeking naar de belastingvrije reserves                          689

TE BESTEMMEN WINST V.H. BOEKJAAR (+)(-)                            9905
  N

 7,262.50
7,212.50

 0.00
 50.00

 6,900.00
 6,825.00
4,575.00
2,250.00
  75.00




  0.00

 362.50

 100.00


100.00

  0.00

 0.00


 462.50

   0.00
 0.00
 0.00
 0.00



  0.00

 0.00
 0.00


 0.00
  462.50


   0.00

   0.00

 0.00

  462.50

   0.00


  462.50




  N

34,775.00
34,775.00

 0.00


27,137.50
27,075.00
17,325.00
 9,750.00
   62.50




   0.00

 7,637.50

   0.00




   0.00

 0.00
7,637.50

  0.00
 0.00
 0.00
 0.00



  0.00

 0.00
 0.00


 0.00

7,637.50


  0.00

  0.00

 0.00

7,637.50

  0.00


7,637.50
Bestellingen in uitvoering Oefening 1

COMPLETED CONTRACT

Boekjaar n

 400000 Handelsdebiteuren                         15,730.00
 461000                 @ Voorschotten HD               13,000.00
 451054                 @ BTW op verkopen               2,730.00
    VF

6……. Kosten                                10,000.00
 411059 BTW op aankopen                          2,100.00
 440000                 @ Leveranciers                12,100.00
    AF

 370000 Bestellingen in uitvoering AW                   10,000.00
 717000               @ Wijzigingen BIU - AW              10,000.00
    Overboeking (50 % afgewerkt)


Boekjaar n+1

6……. Kosten                                10,000.00
 411059 BTW op aankopen                          2,100.00
 440000                 @ Leveranciers                12,100.00
    AF

 400000 Handelsdebiteuren                         44,770.00
 700000                 @ Verkopen HG                 37,000.00
 451054                 @ BTW op verkopen               7,770.00
    VF

 461000 Voorschotten HD                          13,000.00
 700000                 @ Verkopen handelsgoederen          13,000.00
    Overboeking

 717000 Wijzigingen BIU - AW                       10,000.00
 370000                 @ Bestellingen in uitvoering AW        10,000.00

     Overboeking


PERCENTAGE OF COMPLETION
Boekjaar n

 400000 Handelsdebiteuren                       15,730.00
 461000               @ Voorschotten HD               13,000.00
 451054               @ BTW op verkopen               2,730.00
    VF

6……. Kosten                              10,000.00
 411059 BTW op aankopen                        2,100.00
 440000               @ Leveranciers                12,100.00
    AF

 370000 Bestellingen in uitvoering AW                 10,000.00
 371000 Bestellingen in uitvoering TW                 15,000.00
 717000               @ Wijzigingen BIU - AW            10,000.00
 717100               @ Wijzigingen BIU - TW            15,000.00
    Overboeking (50 % afgewerkt)


Boekjaar n+1

6……. Kosten                              10,000.00
 411059 BTW op aankopen                        2,100.00
 440000               @ Leveranciers                12,100.00
    AF

 400000 Handelsdebiteuren                       44,770.00
 700000               @ Verkopen HG                 37,000.00
 451054               @ BTW op verkopen               7,770.00
    VF

 461000 Voorschotten HD                        13,000.00
 700000               @ Verkopen handelsgoederen          13,000.00
    Overboeking

 717000 Wijzigingen BIU - AW                     10,000.00
 717100 Wijzigingen BIU - TW                     15,000.00
 370000               @ Bestellingen in uitvoering AW        10,000.00
 371000               @ Bestellingen in uitvoering TW        15,000.00
    Overboeking


 Bestellingen in uitvoering Oefening 2

COMPLETED CONTRACT
Boekjaar n

 400000 Handelsdebiteuren                      45,980.00
 461000              @ Voorschotten HD               38,000.00
 451054              @ BTW op verkopen               7,980.00
    VF

6……. Kosten                             35,000.00
 411059 BTW op aankopen                       7,350.00
 440000              @ Leveranciers                42,350.00
    AF

 370000 Bestellingen in uitvoering AW                35,000.00
 717000               @ Wijzigingen BIU - AW           35,000.00
    Overboeking (70 % afgewerkt)


Boekjaar n+1

6……. Kosten                             15,000.00
 411059 BTW op aankopen                       3,150.00
 440000              @ Leveranciers                18,150.00
    AF

 400000 Handelsdebiteuren                      50,820.00
 700000              @ Verkopen HG                 42,000.00
 451054              @ BTW op verkopen               8,820.00
    VF

 461000 Voorschotten HD                       38,000.00
 700000              @ Verkopen HG                 38,000.00
    Overboeking

 717000 Wijzigingen BIU- AW                     35,000.00
 370000              @ Bestellingen in uitvoering AW        35,000.00

     Overboeking


PERCENTAGE OF COMPLETION

Boekjaar n

 400000 Handelsdebiteuren                      45,980.00
 461000              @ Voorschotten HD               38,000.00
 451054              @ BTW op verkopen               7,980.00
     VF

6……. Kosten                             35,000.00
 411059 BTW op aankopen                       7,350.00
 440000              @ Leveranciers                42,350.00
    AF

 370000 Bestellingen in uitvoering AW                35,000.00
 371000 Bestellingen in uitvoering TW                21,000.00
 717000               @ Wijzigingen BIU - AW           35,000.00
 717100               @ Wijzigingen BIU - TW           21,000.00
    Overboeking (70 % afgewerkt)


Boekjaar n+1

6……. Kosten                             15,000.00
 411059 BTW op aankopen                       3,150.00
 440000              @ Leveranciers                18,150.00
    AF

 400000 Handelsdebiteuren                      50,820.00
 700000              @ Verkopen HG                 42,000.00
 451054              @ BTW op verkopen               8,820.00
    VF

 461000 Voorschotten HD                       38,000.00
 700000              @ Verkopen handelsgoederen          38,000.00
    Overboeking

 717000 Wijzigingen BIU - AW                    35,000.00
 717100 Wijzigingen BIU - TW                    21,000.00
 370000              @ Bestellingen in uitvoering AW        35,000.00
 371000              @ Bestellingen in uitvoering TW        21,000.00
    Overboeking
                 Resultatenrekening
Bedrijfskosten               Bedrijfsopbrengsten
 Diensten en diverse goederen  10,000.00 Omzet
                       Wijziging in de BIU

          CS        0.00
                 10,000.00




                 Resultatenrekening
Bedrijfskosten               Bedrijfsopbrengsten
 Diensten en diverse goederen  10,000.00 Omzet
                       Wijziging in de BIU

          CS      30,000.00
                 40,000.00
                 Resultatenrekening
Bedrijfskosten               Bedrijfsopbrengsten
 Diensten en diverse goederen  10,000.00 Omzet
                       Wijziging in de BIU

          CS      15,000.00
                 25,000.00




                 Resultatenrekening
Bedrijfskosten               Bedrijfsopbrengsten
 Diensten en diverse goederen  10,000.00 Omzet
                       Wijziging in de BIU

          CS      15,000.00
                 25,000.00
                 Resultatenrekening
Bedrijfskosten               Bedrijfsopbrengsten
 Diensten en diverse goederen  35,000.00 Omzet
                       Wijziging in de BIU

          CS        0.00
                 35,000.00




                 Resultatenrekening
Bedrijfskosten               Bedrijfsopbrengsten
 Diensten en diverse goederen  15,000.00 Omzet
                       Wijziging in de BIU

          CS      30,000.00
                 40,000.00




                 Resultatenrekening
Bedrijfskosten              Bedrijfsopbrengsten
 Diensten en diverse goederen  35,000.00 Omzet
                      Wijziging in de BIU

          CS      21,000.00
                 56,000.00




                 Resultatenrekening
Bedrijfskosten               Bedrijfsopbrengsten
 Diensten en diverse goederen  15,000.00 Omzet
                       Wijziging in de BIU

          CS      9,000.00
                 24,000.00
   0.00
10,000.00




 50,000.00
-10,000.00


40,000.00
   0.00
25,000.00


25,000.00




 50,000.00
-25,000.00


25,000.00
   0.00
35,000.00


35,000.00




 80,000.00
-35,000.00


45,000.00
   0.00
56,000.00


56,000.00




 80,000.00
-56,000.00


24,000.00
Verpakking Oefening 1

                    2-Dec
 1 604010 Aankopen A                           37,500.00
  418020 Gewaarborgd leeggoed                       2,250.00
  411059 BTW op aankopen                         2,250.00
  440000                @ Leveranciers                42,000.00
      AF
                    4-Dec
 2 604010 Aankopen B                           50,000.00
  411059 BTW op aankopen                         10,500.00
  440000                @ Leveranciers                60,500.00
      AF
                    6-Dec
 3 232000 Verpakkingsmaterieel                       5,000.00
  411059 BTW op aankopen                         1,050.00
  440000                 @  Leveranciers              6,050.00
      AF - kostprijs 25,00 per vat
                    #####
 4 400000 Handelsdebiteuren                        35,950.00
  418020                 @  Gewaarborgd leeggoed          1,750.00
  700010                 @  Verkopen A               30,000.00
  451054                 @  BTW op verkopen             1,800.00
  488000                 @  Gefactureerde verpakking        2,400.00
      VF
                    #####
 5 612210 Verpakkingskosten                        1,000.00
  411059 BTW op aankopen                          210.00
  440000                 @  Leveranciers              1,210.00
      AF
                    #####
 6 418020 Gewaarborgd leeggoed                       1,500.00
  400000                 @  Handelsdibiteuren            1,500.00
      CN
                    #####
 7 440000 Leveranciers                           750.00
  418020                 @  Gewaarborgd leeggoed           750.00
      CN
                    #####
 8 400000 Handelsdebiteuren                        50,351.25
  746040                 @  Gerecup verkoopkosten           125.00
  700020                 @  Verkopen B               40,000.00
  451054                 @  BTW op verkopen             8,426.25
  488000                 @  Gefactureerde verpakking        1,800.00
      VF
                   #####
 9 488000 Gefactureerde verpakking                   1,500.00
  400000                @ Handelsdebiteuren            1,500.00
      CN
                   #####
 10 488000 Gefactureerde verpakking                   300.00
  232000                @ Verpakkingsmaterieel           250.00
  741010                @ Meerw cour realisatie van         50.00
                     @ verpakkingmatrieel
                   #####
 12 490000 Niet verbrukte kosten                     750.00
  612210                @ Verpakkingskosten             750.00
      Inventaris

 13 612210 Verpakkingskosten                       75.00
  418020                @ Gewaarborgd leeggoed            75.00
      Inventaris

 14 630200 Toev afschr MVA                        470.00
  232009                @ Geb afchr verp materieel         470.00
      10 % afschrijving

 15 340010 Handelsgoederen A                      14,423.08
  340020 Handelsgoederen B                      16,666.67
  609410                @ Voorraadwijziging A           14,423.08
  609420                @ Voorraadwijziging B           16,666.67
      Inventaris


Verpakking Oefening 2

                   20-Jan
 1 604010 Aankopen HG                         2,000.00
  418010 Leveranciersverpakking                     500.00
  411059 BTW op aankopen                        420.00
  440000                @ Leveranciers               2,920.00
      AF
                   7-Mar
 2 232100 Verpakkingsmaterieel B                    1,000.00
  411059 BTW op aankopen                        210.00
  440000                @ Leveranciers               1,210.00
      AF
                   #####
 3 400000 Handelsdebiteuren                      3,600.00
  700000                @ VerkopenHG                2,500.00
  451054                 @ BTW op verkopen              525.00
  488000                 @ Gefactureerde verpakking         575.00
      VF
                    #####
 4 612210 Verpakkingskosten                         300.00
  411059 BTW op aankopen                          63.00
  440000                 @ Leveranciers               363.00
     AF
                   10-Jun
 5 488000 Gefactureerde verpakking                     431.25
  400000                 @ Handelsdebiteuren             431.25
     CN

 6 488000 Gefactureerde verpakking                      71.88
  232100                 @ Verpakkingsmaterieel B           62.50
  741010                 @ Meerw cour realisatie van          9.37
                       verpakkingmatrieel
      Regularisatie van de verpakking die nog niet afgeschreven is

 7 488000 Gefactureerde verpakking                      71.88
  232109 Geb afschr verp mat B                       12.50
  232100                 @ Verpakkingsmaterieel B           62.50
  741010                 @ Meerw cour realisatie van         21.88
                       verpakkingmatrieel
      Regularisatie van de verpakking die reeds afgeschreven is
                    #####
 8 440000  Leveranciers                           50.00
  418020                 @ Gewaarborgd leeggoed            50.00
      CN
                   18-Sep
 9 400000  Handelsdebiteuren                       9,075.00
  700000                 @ Verkopen HG               7,500.00
  451054                 @ BTW op verkopen             1,575.00
      VF

10 232010 Uitstaande verpakking C                      375.00
  232200                    Verpakkingsmaterieel C         375.00
     Overboeking
                    6-Oct
11 400000 Handelsdebiteuren                        4,007.50
  700000                 @ VerkopenHG                3,250.00
  451054                 @ BTW op verkopen              682.50
  418020                 @ Gewaarborgd leeggoed            75.00
     VF
                    5-Nov
12 604010 Aankopen HG                   1,500.00
  418020 Gewaarborgd leeggoed                175.00
  411059 BTW op aankopen                  315.00
  440000              @ Leveranciers          1,990.00
     AF
                 #####
13 418020 Gewaarborgd leeggoed                25.00
  400000              @ Handelsdebiteuren        25.00
     CN
                 #####
14 490000 Niet verbrukte kosten               150.00
  612210              @ Verpakkingskosten        150.00
     Inventaris
Verpakkingsmaterieel
AW=BW 250.00
VP     300.00
winst    50.00




Resultaatbepaling per soort (extracomptabel)   6%A

BV                        nihil
Aankopen                      37,500.00
EV                         14,423.08
KP verkochte goederen          100 % = 23,076.92   100 % =
Verkopen                 130 % = 30,000.00   120 % =
Winst op verkopen              0.30  6,923.08    0.20
1/2 van 125 aan KP die nog niet is afgschreven
     BW      62.50
     VP      71.88
     Meerw     9.37




1/2 van 125 aan KP die afgschreven is
     AW      62.50
     afschr    12.50
     BW      50.00
     VP      71.88
     Meerw     21.88
21% B

nihil
 50,000.00
 16,666.67
 33,333.33
 40,000.00
  6,666.67
Tussenpersonen Oefening 1

MAKELAAR

                     #####
 1  614000 Vervoer verkochte goederen                    438.00
   411059 BTW op aankopen                          91.98
   440000                 @ Leveranciers
      AF
                     #####
 2  612510 Telefoon                             558.00
   411059 BTW op aankopen                         117.18
   440000                 @ Leveranciers
      AF

 3  400060 Committent                           2,814.58
   705020                 @ Commissielonen
   746050                 @ Gerecup D&DG
   451054                 @ BTW op verkopen
      Commissienota


Tussenpersonen Oefening 2


INKOOPCOMMISSIONAIR

 1  604090 Aankopen goed in opdracht                   87,505.00
   411059 BTW op aankopen                        18,376.05
   440000                 @ Leveranciers
      AF bij derde leverancier

 2  604090 Aankopen goed in opdracht                    438.00
   411059 BTW op aankopen                          91.98
   440000                 @ Leveranciers
      AF

 3  612510 Telefoon                             558.00
   411059 BTW op aankopen                         117.18
   440000                 @ Leveranciers
      AF

 4  400060 Committent                          108,695.63
   705020                 @ Commissielonen
   700150                 @ Verkopen goed in opdracht
   746050                  @ Gerecup D&DG
   451054                  @ BTW op verkopen
       Inkooprekening aan Cools

 5  700150 Verkopen goed in opdracht                      87,943.00
   604090                  @ Aankopen goed in opdracht
      Overboeking


Tussenpersonen Oefening 3

VERKOOPCOMMISSIONAIR

                       1-Jun
 1  360000 Vooruitbetalingen leverancier                     8,000.00
   411059 BTW op aankopen                            1,680.00
   440000                  @ Leveranciers (committent)
      Voorschotfactuur

 2  440000 Leveranciers (committent)                       9,680.00
   550000                  @ Bank
      BU
                      12-Jun
 3  604220 Kosten op goed in opdracht                       930.00
   411059 BTW op aankopen                            195.30
   440000                  @ Leveranciers
      AF
                      23-Jun
 4  400000 Handelsdebiteuren                          39,204.00
   451054                  @ BTW op verkopen
   700150                  @ Verkopen goed in opdracht
      VF
                      24-Jun
 5  604090 Aankopen goed in opdracht                      22,175.00
   440000                  @ Leveranciers (committent)
      Verkooprekening

 6  604090 Aankopen goed in opdracht                       8,000.00
   360000                  @ Vooruitbetalingen leverancier
      Overboeking

 7  604090 Aankopen goed in opdracht                       930.00
   604220                  @ Kosten op goed in opdracht
      Overboeking
 8  700150 Verkopen goed in opdracht                    32,400.00
   604090                  @ Aankopen goed in opdracht
   705020                  @ Commissielonen
   746050                  @ Gerecup D&DG
   758000                  @ Andere financ opbrengsten
      Regularisatie volgens wet jaarrekening


Tussenpersonen Oefening 4

MAKELAAR

                     #####
 1  614000 Vervoer verkochte goederen                     349.00
   411059 BTW op aankopen                           73.29
   440000                 @ Leveranciers
      AF
                     #####
 2  612510 Telefoon                              648.00
   411059 BTW op aankopen                          136.08
   440000                 @ Leveranciers
      AF

 3  400060 Committent                             969.43
   705020                 @ Commissielonen
   746050                 @ Gerecup D&DG
   451054                 @ BTW op verkopen
      Commissienota


Tussenpersonen Oefening 5

INKOOPCOMMISSIONAIR

                     1-Apr
 1  400060 Committent                            25,000.00
   461000                 @ Voorschotten handelsdeb
   451054                 @ BTW op verkopen
      Voorschotfactuur
                     1-Apr
 2  550000 Bank                               25,000.00
   400060                 @ Committent
      BU
                     #####
 3  604090 Aankopen goed in opdracht                    62,500.00
   411059 BTW op aankopen                            3,750.00
   440000                  @ Leveranciers
      AF
                      #####
 4  604220 Kosten op goed in opdracht                      1,612.50
   411059 BTW op aankopen                             338.63
   440000                  @ Leveranciers
      AF
                      #####
 5  604090 Aankopen goed in opdracht                       1,612.50
   604220                  @ Kosten op goed in opdracht
      Overboeking

 6  400060 Committent                              44,316.05
   700150                  @   Verkopen goed in opdracht
   705020                  @   Commissielonen
   746050                  @   Gerecup D&DG
   451054                  @   BTW op verkopen
      Inkooprekening

 7  461000 Voorschotten handelsdeb                       23,584.91
   700150                  @ Verkopen goed in opdracht

 8  700150 Verkopen goed in opdracht                      64,112.50
   604090                  @ Aankopen goed in opdracht

 9  550000 Bank                                 44,316.05
   400060                  @ Committent
      BU


Tussenpersonen Oefening 6


VERKOOPCOMMISSIONAIR
                       1-Jun
 1  360000 Vooruitbetalingen leverancier                    75,000.00
   440000                  @ Leveranciers (committent)
      Voorschotfactuur

 2  440000 Leveranciers (committent)                      75,000.00
   550000                  @ Bank
      BU
                      12-Jun
 3  604220 Kosten op goed in opdracht                      2,000.00
  440000                 @ Leveranciers
       AF
                    23-Jun
4  400000 Handelsdebiteuren                       175,000.00
  700150                 @ Verkopen goed in opdracht
      VF
                    24-Jun
5  604090 Aankopen goed in opdracht                     92,250.00
  440000                 @ Leveranciers (committent)
      Verkooprekening

6  604090 Aankopen goed in opdracht                     75,000.00
  360000                 @ Vooruitbetalingen leverancier
      Overboeking

7  604090 Aankopen goed in opdracht                     2,000.00
  604220                 @ Kosten op goed in opdracht
      Overboeking

8  700150 Verkopen goed in opdracht                   175,000.00
  604090                  @ Aankopen goed in opdracht
  705020                  @ Commissielonen
  746050                  @ Gerecup D&DG
  758000                  @ Andere financ opbrengsten
      Regularisatie volgens wet jaarrekening
       Commissienota aan Cools - opdrachtgever

  529.98  Prestaties: 87 505 x 0,02    1,750.10
       Vervoer              438.00
       Administratie           138.00
       MVH               2,326.10
       BTW                488.48
  675.18  Totaal              2,814.58




 1,750.10
  576.00
  488.48




       Inkooprekening
       Gekocht            87,505.00
       + vervoerkosten          438.00
105,881.05  + administratie          138.00
       "+ commissie          1,750.10
       MVH              89,831.10
       BTW              18,864.53
       Totaal            108,695.63
  529.98




  675.18




 1,750.10
 87,505.00
  576.00
18,864.53




87,943.00




 9,680.00




 9,680.00




 1,125.30




 6,804.00
32,400.00




22,175.00




 8,000.00

      Verkooprekening
      Goederen         32,400.00
 930.00  Opslagkosten        -930.00
      Diverse kosten       -296.00
      Commissie 3 % op 32 400   -972.00
      Rente               -27.00
31,105.00  Totaal             30,175.00
  972.00  - voorschot           -8,000.00
  296.00  Totaal verkooprekening     22,175.00
  27.00




      Commissienota aan Cools - opdrachtgever

 422.29  Prestaties: 16 809 x 0,02     336.18
      Vervoer              349.00
      Administratie           116.00
      MVH                801.18
      BTW                168.25
 784.08  Totaal              969.43




 336.18
 465.00
 168.25




23,584.91
 1,415.09




25,000.00
66,250.00

      Inkooprekening
      Gekocht           62,500.00
      + transport          1,612.50
 1,951.13  Subtotaal goederen      64,112.50
      - voorschot         -23,584.91
      Totaal goederen       40,527.59
      Recuperatie administratie    30.00
 1,612.50  Commissie 2 % op 62 500    1,250.00
      MVH             41,807.59
      BTW              2,508.46
      Totaal            44,316.05
40,527.59
 1,250.00
  30.00
 2,508.46




23,584.91


64,112.50


44,316.05




      Verkooprekening
75,000.00  Goederen          175,000.00
      Opslagkosten         -2,000.00
      Diverse kosten         -250.00
      Commissie 3 % op 175 000   -5,250.00
75,000.00  Rente             -250.00
      Totaal           167,250.00
      - voorschot         -75,000.00
      Totaal verkooprekening    92,250.00
 2,000.00




175,000.00




 92,250.00




 75,000.00




 2,000.00




169,250.00
 5,250.00
  250.00
  250.00
Dubieuze debiteuren Oefening 1

Boekjaar n-1

                   5-May
 1 400000 Handelsdebiteuren                   2,178.00
  700000                @ Verkopen HG           1,800.00
  451054                @ BTW op verkopen          378.00
     VF
                  #####
 2 407000 Dubieuze debiteuren                  2,178.00
  400000               @ Handelsdebiteuren         2,178.00
     Van Peteghem wordt dubieus

 3 634000 Toev waardeverm DD                   900.00
  409000                @ Geb waardeverm DD         900.00
     50 % waardevermindering


Boekjaar n

                   6-Mar
 4 400000 Handelsdebiteuren                   5,445.00
  700000                @ Verkopen HG           4,500.00
  451054                @ BTW op verkopen          945.00
     VF
                   5-Jun
 5 407000 Dubieuze debiteuren                  5,445.00
  400000                @ Handelsdebiteuren        5,445.00
     Claessens wordt dubieus

 6 634000 Toev waardeverm DD                  3,375.00
  409000                @ Geb waardeverm DD        3,375.00
     75 % waardevermindering


Boekjaar n+1

                   #####
 7 550000 Bank                          625.00
  407000                @ Dubieuze debiteuren        625.00
     BU Van Petehem (curator)

 8 411262 BTW dubieuze debit                   269.53
  409000 Geb waardeverm DD                   900.00
  642000 Minderw realis handelsvor                383.47
  407000                @ Dubieuze debiteuren        1,553.00
      Regularisatie
                    #####
 9 570000 Post                           3,000.00
  407000                 @ Dubieuze debiteuren        3,000.00
     BU Claessens
                    #####
10 570000 Post                           1,250.00
  407000                 @ Dubieuze debiteuren        1,250.00
     BU Claessens (curator)

11 411262 BTW dubieuze debit                     207.40
  409000 Geb waardeverm DD                    3,375.00
  634100                 @ Terugn waardeverm DD       2,387.40
  407000                 @ Dubieuze debiteuren        1,195.00
     Regularisatie




Dubieuze debiteuren Oefening 2

Boekjaar n-1

                    5-May
 1 400000 Handelsdebiteuren                    1,936.00
  700000                 @ Verkopen HG            1,600.00
  451054                 @ BTW op verkopen           336.00
     VF
                    #####
 2 407000 Dubieuze debiteuren                   1,936.00
  400000                 @ Handelsdebiteuren         1,936.00
     Van Peteghem wordt dubieus

 3 634000 Toev waardeverm DD                    800.00
  409000                 @ Geb waardeverm DD         800.00
     50 % waardevermindering


Boekjaar n

                    6-Mar
 4 400000 Handelsdebiteuren                    4,840.00
  700000                 @ Verkopen HG            4,000.00
  451054                 @ BTW op verkopen           840.00
      VF
                    5-Jun
 5 407000 Dubieuze debiteuren                   4,840.00
  400000                @ Handelsdebiteuren         4,840.00
     Claessens wordt dubieus
                   30-Jun
 6 634000 Toev waardeverm DD                   3,000.00
  409000                @ Geb waardeverm DD         3,000.00
     75 % waardevermindering


Boekjaar n+1

                   #####
 7 550000 Bank                           625.00
  407000                @ Dubieuze debiteuren        625.00
     BU Van Petehem (curator)

 8 411262 BTW dubieuze debit                    227.53
  409000 Geb waardeverm DD                    800.00
  642000 Minderw realis handelsvor                283.47
  407000                @ Dubieuze debiteuren        1,311.00
     Regularisatie
                   #####
 9 570000 Post                          2,500.00
  407000                @ Dubieuze debiteuren        2,500.00
     BU Claessens
                   #####
10 570000 Post                          1,250.00
  407000                @ Dubieuze debiteuren        1,250.00
     BU Claessens (curator)

11 411262 BTW dubieuze debit                    319.34
  409000 Geb waardeverm DD                    3,000.00
  634100                @ Terugn waardeverm DD       1,479.34
  407000                @ Dubieuze debiteuren        1,840.00
     Regularisatie
Van Peteghem DD
     2,178.00  625.00
         1,553.00 DS


Saldo       1,553.00
Vordering     1,283.47 vergelijken met aangelegde waardevermindering (900), het verlies is groter
BTW         269.53 terug te vorderen




Claessens DD
     5,445.00 4,250.00
          1,195.00 DS


Saldo       1,195.00
Vordering      987.60 vergelijken met aangelegde waardevermindering (3 375), het verlies is kleiner
BTW         207.40 terug te vorderen
Van Peteghem DD
     1,936.00   625.00
          1,311.00 DS


Saldo        1,311.00
Vordering      1,083.47 vergelijken met aangelegde waardevermindering (800), het verlies is groter
BTW          227.53 terug te vorderen




Claessens DD
     4,840.00 3,000.00
          1,840.00 DS


Saldo        1,840.00
Vordering      1,520.66 vergelijken met aangelegde waardevermindering (3 000), het verlies is kleiner
BTW          319.34 terug te vorderen
rdevermindering (900), het verlies is groter




rdevermindering (3 375), het verlies is kleiner
rdevermindering (800), het verlies is groter




rdevermindering (3 000), het verlies is kleiner
Handelsdebiteuren vreemd geld Oefening 1

                  5-Dec
1 400020 Handelsdebiteuren v/g                  1,316.00
 700000                @ Verkopen handelsgoed        1,316.00
     VF
                  8-Dec
2 700000 Verkopen handelsgoed                   65.23
 400020                @ Handelsdebiteuren v/g        65.23
     CN
                  #####
3 550000 Bank                           259.21
 658030 Bankkosten                         2.50
 411059 BTW op aankopen                      0.53
                    @ Handelsdebiteuren v/g        262.24
      BU
                  #####
4 400020 Handelsdebiteuren v/g                  663.55
 700000                @ Verkopen handelsgoed        663.55
     VF
                  #####
5 550000  Bank                          982.24
 658030  Bankkosten                        3.75
  65400  Nadelige koersverschil                  1.75
 411059  BTW op aankopen                     0.79
                    @ Handelsdebiteuren v/g        988.53
      BU
                  #####
6 655000 Nadelige resultaten uit                   3.30
     omrekening vr valuta
 400020                @ Handelsdebiteuren v/g         3.30
     Inventaris


Handelsdebiteuren vreemd geld Oefening 2


                  5-Dec
1 400020 Handelsdebiteuren v/g                  2,648.00
 700000                @ Verkopen handelsgoed        2,648.00
     VF
                  8-Dec
2 700000 Verkopen handelsgoed                   134.62
 400020                @ Handelsdebiteuren v/g        134.62
     CN
                  #####
3 550000 Bank                           643.96
 658030 Bankkosten                         3.50
 411059 BTW op aankopen                      0.74
                    @ Handelsdebiteuren v/g        648.20
      BU
                  #####
4 400020 Handelsdebiteuren v/g                  2,029.20
 700000                @ Verkopen handelsgoed        2,029.20
     VF
                  #####
5 550000  Bank                         1,802.37
 658030  Bankkosten                        4.16
  65400  Nadelige koersverschil                  57.78
 411059  BTW op aankopen                      0.87
                    @ Handelsdebiteuren v/g       1,865.18
      BU
                  #####
6 655000 Nadelige resultaten uit                  42.60
     omrekening vr valuta
 400020                @ Handelsdebiteuren v/g        42.60
     Inventaris
Datum Omschrijving  $    €   Datum   Omschrijving   $
  5-Dec VF 1111  1,000.00 1,316.00  8-Dec  CN 1117      50.00
 15-Dec VF 1124   500.00 663.55 10-Dec    Bank 1      200.00
                   20-Dec  Bank 2      750.00
                   31-Dec  DS        500.00
                   31-Dec  regularisatie
          1,500.00 1,979.55              1,500.00
Datum Omschrijving  $    €   Datum   Omschrijving   $
  5-Dec VF 101  2,000.00 2,648.00  8-Dec  CN 108     100.00
 15-Dec VF 136   1,500.00 2,029.20 10-Dec   Bank 1     500.00
                   20-Dec  Bank 2    1,400.00
                   31-Dec  DS      1,500.00
                   31-Dec  regularisatie
          3,500.00 4,677.20             3,500.00
  €
  65.23
 262.24
 988.53
 660.25
  3.30
1,979.55
  €
 134.62
 648.20
1,865.18
1,986.60
  42.60
4,677.20
Te innen wissels Oefening 1

                    4-Jan
 1  550000 Bank                           3,115.39
   658000 Incassokosten                        7.94
   411059 BTW op aankopen                       1.67
   401020               @ WTI                  3,125.00
      BU - wissel nr 84
                    4-Jan
 2  400010 Wisselverpl handelsdeb                  3,125.00
                     @ Handelsdebiteuren           3,125.00
       Uitboeken wissel nr 84
                   12-Jan
 3  401000 TIW                           10,000.00
   400010               @ Wisselverpl handelsdeb        10,000.00
      WB nr 89
                   13-Jan
 4  550000 Bank                           6,025.35
                     @ Handelsdebiteuren           6,025.35
       BU: Saldo VF 711
                   16-Jan
 5  550000 Bank                           6,179.06
   653000 Intrest en disconto                     70.94
   401010               @ WTD                  6,250.00
      BU - wissel nr 80
                   #####
 6  400010 Wisselverpl handelsdeb                  6,250.00
   400000               @ Handelsdebiteuren           6,250.00
      Uitboeken wissel nr 80
                   #####
 7  401020 WTI                           10,000.00
   401000               @ TIW                  10,000.00
      Vraag tot incassering WB 89
                  3-Apr
 8  658020 Protestkosten                       12.55
   658000 Incassokosten                        4.96
   411059 BTW op aankopen                       1.04
   550000               @ Bank                   18.55
      BU: Protest WB nr 88

 9  400010 Wisselverpl handelsdeb                  2,145.00
   401020               @ WTI                  2,145.00
      Uitboeken wissel nr 88

10  400000 Handelsdebiteuren                     21.19
   758000                @ Andere fin opbrengsten        17.51
   451054                @ BTW op verkopen            3.68
       Doorrekening kosten aan klant


Te innen wissels Oefening 2

                    3-Jan
 1  550000 Bank                           3,490.39
   658000 Incassokosten                        7.94
   411059 BTW op aankopen                       1.67
   401020                @ WTI                 3,500.00
      BU - wissel nr 80
                    13-Jan
 2  400010 Wisselverpl handelsdeb                  3,500.00
                     @ Handelsdebiteuren          3,500.00
       Uitboeken wissel nr 80
                    12-Jan
 3  401000 TIW                           1,000.00
   400010                @ Wisselverpl handelsdeb       1,000.00
      WB nr 89
                    13-Jan
 4  550000 Bank                            70.30
                     @ Handelsdebiteuren           70.30
       BU: Saldo VF 421
                    16-Jan
 5  550000 Bank                           6,179.06
   653000 Intrest en disconto                     70.94
   401010                @ WTD                 6,250.00
      BU - wissel nr 75
                    8-Mar
 6  400010 Wisselverpl handelsdeb                  6,250.00
   400000                @ Handelsdebiteuren          6,250.00
      Uitboeken wissel nr 75
                    3-Apr
 7  658020 Protestkosten                       12.55
   658000 Incassokosten                        4.96
   411059 BTW op aankopen                       1.04
   550000                @ Bank                 18.55
      BU: Protest WB nr 88

 8  400010 Wisselverpl handelsdeb                  2,618.00
   401020                @ WTI                 2,618.00
      Uitboeken wissel nr 88
9  400000 Handelsdebiteuren                   21.19
  758000               @ Andere fin opbrengsten      17.51
  451054               @ BTW op verkopen          3.68
      Doorrekening kosten aan klant
Disconto       60.74
Provisie       7.81
Invorderingskosten  1.75
Discontotaks     0.63
           70.94
Disconto       60.74
Provisie       7.81
Invorderingskosten  1.75
Discontotaks     0.63
           70.94
Verkoop op afbetaling Oefening 1

Boekjaar n

                       3-Oct
 1  240010 Kantoormaterieel                        1,413.00
    411059 BTW op aankopen                         296.73
    440000                  @ Leveranciers             1,709.73
       AF
                       8-Oct
 2  490030 Niet vervallen fin rente                     230.04
    440000 Leveranciers                          1,413.00
    173100                  @ Afbetalingsleveranciers         136.92
    423100                  @ Afbetalingsleveranciers        1,506.12
       Contract
                       8-Oct
 3  440000 Leveranciers                          296.73
    550000                  @ Bank                  296.73
       BU: voorschot
                      8-Nov
 4  423100 Afbetalingsleveranciers                     68.46
    550000                  @ Bank                  68.46
       Debetbericht eerste termijn
                      #####
 5  173100 Afbetalingsleveranciers                     821.52
    423100                  @ Afbetalingsleveranciers        821.52
       l/t naar k/t

 6  650040 Financieringsrente                        46.60
    490030                  @ Niet vervallen fin rente        46.60
       Rente ten laste van resultaat

 7  630200 Toev afschr Mva                         282.60
    240019                  @ Geb afschr kantoormat         282.60
       20 % afschrijving


Boekjaar n+1

                       8-Jan
 1  423100 Afbetalingsleveranciers                     68.46
    550000                  @ Bank                  68.46
        Debetbericht eerste termijn
                       1-Oct
 2  630200 Toev afschr Mva                        211.95
    240019                 @ Geb afschr kantoormat         211.95
       Pro rata afschrijving - 9/12

 3  440000 Leveranciers                          559.63
    451036                 @ BTW ingaande CN             97.13
    240010                 @ Kantoormaterieel            462.50
       CN

 4  240019 Geb afschr kantoormat                     494.55
    240010                 @ Kantoormaterieel            494.55
       Uitboeken afschrijvingen

 5  663040 Minderw realisatie KM                     455.95
    240010                 @ Kantoormaterieel            455.95
       Regularisatie

 6  650040 Financieringsrente                       75.81
    668000 Andere uitz kosten                       107.63
    490030                 @ Niet vervallen fin rente        183.44
       Regularisatie

 7  173100 Afbetalingsleveranciers                    684.60
    423100 Afbetalingsleveranciers                    410.76
    440000                 @ Leveranciers             1,095.36
       Overboeking

 8  440000 Leveranciers                          535.73
    550000                 @ Bank                  535.73
       BU - afrekening


Verkoop op afbetaling Oefening 2

Boekjaar n

                       4-Oct
 1  240010 Kantoormaterieel                       1,075.00
    411059 BTW op aankopen                         225.75
    440000                 @ Leveranciers             1,300.75
        AF
                       9-Oct
 2  490030 Niet vervallen fin rente                     135.08
    440000 Leveranciers                          1,075.00
    173100                  @ Afbetalingsleveranciers         100.84
    423100                  @ Afbetalingsleveranciers        1,109.24
       Contract
                       9-Oct
 3  440000 Leveranciers                          225.75
    550000                  @ Bank                  225.75
       BU: voorschot
                      9-Nov
 4  423100 Afbetalingsleveranciers                     50.42
    550000                  @ Bank                  50.42
       Debetbericht eerste termijn
                      #####
 5  173100 Afbetalingsleveranciers                     605.04
    423100                  @ Afbetalingsleveranciers        605.04
       l/t naar k/t

 6  650040 Financieringsrente                        27.60
    490030                  @ Niet vervallen fin rente        27.60
       Rente ten laste van resultaat

 7  630200 Toev afschr Mva                         215.00
    240019                  @ Geb afschr kantoormat         215.00
       20 % afschrijving


Boekjaar n+1

                       9-Jan
 1  423100 Afbetalingsleveranciers                     50.42
    550000                  @ Bank                  50.42
       Debetbericht eerste termijn
                      #####
 2  630200 Toev afschr Mva                         215.00
    240019                  @ Geb afschr kantoormat         215.00
       20 % afschrijving

 3  173100 Afbetalingsleveranciers                     504.20
    423100                  @ Afbetalingsleveranciers        504.20
        l/t naar k/t

 4  650040 Financieringsrente                        76.53
    490030                  @ Niet vervallen fin rente       76.53
       Rente ten laste van resultaat


Boekjaar n+2

                       20-Feb
 1  440000 Leveranciers                          317.63
    451036                  @ BTW ingaande CN           55.13
    240010                  @ Kantoormaterieel          262.50
       CN

 2  630200 Toev afschr Mva                         17.92
    240019                  @ Geb afschr kantoormat        17.92
       Pro rata afschrijving - 1/12

 3  240019 Geb afschr kantoormat                      447.92
    240010                  @ Kantoormaterieel          447.92
       Uitboeken afschrijvingen

 4  663040 Minderw realisatie KM                      364.58
    240010                  @ Kantoormaterieel          364.58
       Regularisatie

 5  668000 Andere uitz kosten                        30.95
    490030                  @ Niet vervallen fin rente       30.95
       Regularisatie

 6  423100 Afbetalingsleveranciers                     554.62
    440000                  @ Leveranciers            554.62
       Overboeking

 8  440000 Leveranciers                          236.99
    550000                  @ Bank                236.99
       BU - afrekening
              kapitaal         1,413.00
              aantal perioden       24.00
              aantal perioden per jaar  12.00
              periodieke betaling     68.46
              periodieke intrest   1.24359%


         Rente   Kapitaal Saldo
                   1,413.00
  8-Nov  1   17.57    50.89 1,362.11     68.46
n      2   16.94    51.52 1,310.59     68.46
       3   16.30    52.16 1,258.43     68.46
       4   15.65    52.81 1,205.62     68.46
       5   14.99    53.47 1,152.15     68.46
       6   14.33    54.13 1,098.02     68.46
       7   13.65    54.81 1,043.21     68.46
n+1     8   12.97    55.49 987.73      68.46
       9   12.28    56.18 931.55      68.46
      10   11.58    56.88 874.68      68.46
      11   10.88    57.58 817.09      68.46
      12   10.16    58.30 758.79      68.46
      13    9.44    59.02 699.77      68.46
      14    8.70    59.76 640.01      68.46
      15    7.96    60.50 579.51      68.46
      16    7.21    61.25 518.26      68.46
      17    6.45    62.01 456.24      68.46
      18    5.67    62.79 393.46      68.46
n+2     19    4.89    63.57 329.89      68.46
      20    4.10    64.36 265.53      68.46
      21    3.30    65.16 200.38      68.46
      22    2.49    65.97 134.41      68.46
      23    1.67    66.79  67.62     68.46
      24    0.84    67.62   0.00     68.46
          230.04  1,413.00        1,643.04
AW             1,413.00
afschrijvingen        -494.55
BW              918.45
VP              462.50
Verlies            455.95




                Verkoop op afbetaling
     kapitaal                 1,075.00
     aantal perioden                24.00
     aantal perioden per jaar           12.00
     periodieke betaling              50.42
     periodieke intrest            0.96943%
   Rente      Kapitaal      Saldo
                     1,075.00
 1      10.42       40.00   1,035.00    50.42       pro rata n
 2      10.03       40.39    994.61    50.42       22/31        7.15
 3      9.64       40.78    953.84    50.42
 4      9.25       41.17    912.66    50.42
 5      8.85       41.57    871.09    50.42             Term
 6      8.44       41.98    829.12    50.42       n           2
 7      8.04       42.38    786.73    50.42       n+1          12
 8      7.63       42.79    743.94    50.42       n+2          10
 9      7.21       43.21    700.73    50.42
10      6.79       43.63    657.11    50.42
11      6.37       44.05    613.06    50.42
12      5.94       44.48    568.58    50.42
13      5.51       44.91    523.67    50.42 staking betaling
14      5.08       45.34    478.33    50.42
15      4.64       45.78    432.54    50.42
16      4.19       46.23    386.32    50.42
17      3.75       46.67    339.64    50.42
18      3.29       47.13    292.52    50.42
19      2.84       47.58    244.93    50.42
20      2.37       48.05    196.89    50.42
21      1.91       48.51    148.37    50.42
22      1.44       48.98      99.39   50.42
23      0.96       49.46      49.94   50.42
24      0.48       49.94      0.00   50.42
     135.08      1,075.00           1,210.08
AW        1,075.00
afschrijvingen  -447.92
BW         627.08
VP         262.50
Verlies      364.58
    Term     Rente  Kap   Totaal
n        2    34.51 102.41 136.92
n+1      12   150.94 670.58 821.52
n+2      10    44.59 640.01 684.60
            230.04 1,413.00 1,643.04

pro rata n
23/31    12.09   46.60




terugname
normale rente     75.81
uitzonderlijke rente 107.63
           183.44
           230.04
 27.60


Rente
 20.45
 88.75
 25.87
 135.08
Gemengde belastingplichtige Oefening 1


Boekingen in 2003


                  28-Mar
 1  613330 Studiekosten                      421.00
   411059 BTW op aankopen                     63.00
   440000                 @ Leveranciers           484.00
       AF 431
                   5-Sep
 2  240010 Kantoormaterieel                   27,365.00
   411059 BTW op aankopen                    4,095.00
   440000                 @ Leveranciers          31,460.00
       AF 1284
                  31-Dec
 3  613330 Studiekosten                        9.24
   451061                 @ BTW herziening            9.24
       Herziening
                  31-Dec
 4  240010 Kantoormaterieel                    600.60
   451061                 @ BTW herziening          600.60
       Herziening
                  31-Dec
 5  630200 Toevoeging afschrijving MVA              5,593.12
   240019               @ Geboekte afschr           5,593.12
       Inventaris

Boekingen in 2004

                  31-Dec
 6  411162 BTW herzieningen                    174.72
   746060                 @ Herz n-aftrk. BTW         174.72
       Herziening

 7  630200 Toevoeging afschrijving MVA              4,474.50
   240019               @ Geboekte afschr           4,474.50
       Inventaris


Boekingen in 2005

                  31-Dec
 8  645000 Herz niet aftr BTW op inv. Wgs. Pro rata        120.12
   451061                @ BTW herziening             120.12
        Herziening

 9  630200 Toevoeging afschrijving MVA                3,579.60
   240019               @ Geboekte afschr             3,579.60
       Inventaris


Gemengde belastingplichtige Oefening 2

                  15/06/n
 1  240010 Kantoormaterieel                     20,412.43
   411059 BTW op aankopen                      2,154.08
   440000                @ Leveranciers             22,566.50
       AF 455
 2                 31/12/n
   411162 BTW herziening                       694.29
   240010                @ Kantoormaterieel            694.29
       Herziening
 2                  31/12/n
   630200  Toevoeging afschrijving MVA               3,943.63
   240019                 @ Geboekte afschr           3,943.63
        Inventaris
                   31/12/n+1
 3  645000  Herz niet aftr BTW                    126.94
        op invest weg pro rat
   451061                 @ BTW herziening            126.94
        Herziening
                   31/12/n+2
 4  411162  BTW herziening                       96.13
   746060                 @ Herz niet-aftrekb BTW         96.13
                        wegens pro rata
        Herziening
verhoudingsgetallen
        Totale omzet     Omzet BH      Verhoudingsgetal
    2002     250,000.00     187,500.00        0.75
    2003     220,000.00     140,800.00        0.64
    2004     180,000.00     144,000.00        0.80
    2005     230,000.00     121,900.00        0.53


AF431             400 +                 84       484
        voorlopig verhoudingsgetal                     0.75
                   aftr                      63
                   niet aftr                   21
AF 1284          26000 +                5460      31460
        voorlopig verhoudingsgetal                     0.75
                   aftr                     4095
                   niet aftr                  1365


herziening BTW studiekosten               def verh getal       0.64 aftrekbaar   53.76
                                              regularis   9.24



herziening BTW KM                    def verh getal       0.64 aftrekbaar  3494.4
                                              regul    600.6




afschr KM               AW=           27,965.60
                         10% L of             20% D


                             BW        afschr
                         2003    27,965.60     5,593.12
                         2004    22,372.48     4,474.50
                         2005    17,897.98     3,579.60



berekeningstabel herzieningen aftr BTW op investering


    1092                           regul


                   aftrekb      oorsprink    reg
    2004          0.80      873.60      698.88      174.72
    2,005         0.53      578.76      698.88     -120.12



berekeningstabel herzieningen aftr BTW op investering
     1092                          regul
     2003         0.64      698.88
     2004         0.80      873.60     174.72
   2,005          0.53      578.76     -120.12




verhoudingsgetallen
        Totale omzet     Omzet BH     Verhoudingsgetal
n          275,000.00 200,000.00            0.73
n+1         287,500.00 162,500.00            0.57
n+2         350,000.00 295,000.00            0.85


AF 455         18,650.00 +              3,916.50   22,566.50
        voorlopig verhoudingsgetal                   0.55
                   aftr                 2,154.08
                   niet aftr               1,762.43


31-12-n  Herziening
BTW afgetrokken               2,154.08
Aftrekbaar                  2,848.36
Herzien                    694.29

31-12-n+1 Herziening         1/5 van de oorspronkelijke BTW          783.30
BTW afgetrokken              569.67
Aftrekbaar                 442.73
Herzien                  -126.94

31-12-n+2 Herziening         1/5 van de oorspronkelijke BTW          783.30
BTW afgetrokken              569.67
Aftrekbaar                 665.81
Herzien                   96.13
te veel afg




te veel afg
Regularisatie BTW kwartaalaangifte 1


 451056  BTW medecontractant             6,300.00
 451063  BTW ingaande cn                168.00
 451055  BTW ICV                   3,360.00
 451054  BTW op verkopen              37,980.00
 411059             @ BTW op aankopen        46,531.80
 441064             @ BTW uitgaande cn         900.00
 451000             @ Te betalen BTW          376.20
     Regularisatie BTW 3de kwaraal

 411000 Te vorderen BTW                123.80
 451000 Te betalen BTW                 376.20
 411172             @ BTW voorschotten         500.00
    Overboeking




Regularisatie BTW kwartaalaangifte 2


 451056  BTW medecontractant             6,300.00
 451063  BTW ingaande cn                168.00
 451055  BTW ICV                   2,940.00
 451054  BTW op verkopen              14,190.00
 411059             @ BTW op aankopen        23,011.80
 441064             @ BTW uitgaande cn         144.00
 451000             @ Te betalen BTW          442.20
     Regularisatie BTW 3de kwaraal

 411000 Te vorderen BTW                 57.80
 451000 Te betalen BTW                 442.20
 411172             @ BTW voorschotten         500.00
    Overboeking
Invullen van de kwartaalaangifte Oefening 1


Kader II Uitgaande handelingen
A Handelingen onderworpen aan bijzondere regeling         00   6,000.00
B Handelingen waarvoor de BTW verschuldigd is door de aangever:
- aan het tarief van 6 %                     01  46,000.00
- aan het tarief van 12 %                     02  94,000.00
- aan het tarief van 21 %                     03  114,000.00
C BTW medecontractant                       45
D Vrijgestelde ICL                        46  26,000.00
E Andere vrijgestelde handelingen (uitvoer)            47  120,000.00
F Uigereikte Cn en andere verbeteringen
- met betrekking tot rooster 46                  48
- met betrekking tot de andere handelingen van kader II      49   5,800.00
Kader III Inkomende handelingen
A Bedrag van de inkomende handelingen rekening houdend
   met de ontvangen cn en verbeteringen
- handelsgoederen, grond en hulpstoffen              81  199,080.00
- diensten en diverse goederen                  82  12,500.00
- bdrijfsmiddelen                         83  50,000.00
B Bedrag van de ontvangen cn en neg verbeteringen
- met betrekking tot de handeling in 86              84
- met betrekking tot andere handelingen in kader III       85    800.00
C ICV                               86  16,000.00
D Andere inkomende handelingen waarvoor BTW versch is       87  34,000.00
Kader IV Verschuldigde belasting
A BTW op de handelingen aangegeven in:
- de roosters 01,02 en 03                     54  37,980.00
- rooster 86                           55   3,360.00
- rooster 87, met uitzondering van invoeren met verlegging    56   6,300.00
 van heffing
B BTW op invoeren met verlegging van heffing           57
C Diverse BTW-regularisaties in het voordeel van de staat     61
D Terug te storten BTW vermeld op de ontvangen cn         63   168.00
Niet in te vullen                         65
Totaal van de roosters 54, 55, 57, 61 en 63            XX  47,808.00
Kader V Aftrekbare belasting
A Aftrekbare BTW                         59  46,531.80
B Divers BTW-regularisaties in het voordeel van de aangever    62
C Te recupereren BTW vermeld op de uitgereikte cn         64   900.00
Niet in te vullen                         66
Totaal van de roosters 59, 62 en 64                YY  47,431.80
Kader VI Saldo
Aan de staat verschuldigd XX - YY                 71   376.20
Door de staat verschuldigd YY - XX                72
Kader VII Voorschot
Enkel maandaangiften                       91


Invullen van de kwartaalaangifte Oefening 2

Kader II Uitgaande handelingen
A Handelingen onderworpen aan bijzondere regeling         00   6,000.00
B Handelingen waarvoor de BTW verschuldigd is door de aangever:
- aan het tarief van 6 %                     01  23,000.00
- aan het tarief van 12 %                     02
- aan het tarief van 21 %                     03  61,000.00
C BTW medecontractant                       45
D Vrijgestelde ICL                        46  16,000.00
E Andere vrijgestelde handelingen (uitvoer)            47  20,000.00
F Uigereikte Cn en andere verbeteringen
- met betrekking tot rooster 46                  48     800
- met betrekking tot de andere handelingen van kader II      49  2,200.00
Kader III Inkomende handelingen
A Bedrag van de inkomende handelingen rekening houdend
   met de ontvangen cn en verbeteringen
- handelsgoederen, grond en hulpstoffen              81  95,880.00
- diensten en diverse goederen                  82  2,500.00
- bdrijfsmiddelen                         83  50,000.00
B Bedrag van de ontvangen cn en neg verbeteringen
- met betrekking tot de handeling in 86              84     400
- met betrekking tot andere handelingen in kader III       85   800.00
C ICV                               86  13,600.00
D Andere inkomende handelingen waarvoor BTW versch is       87  30,000.00
Kader IV Verschuldigde belasting
A BTW op de handelingen aangegeven in:
- de roosters 01,02 en 03                     54  14,190.00
- rooster 86                           55  2,940.00
- rooster 87, met uitzondering van invoeren met verlegging    56  6,300.00
 van heffing
B BTW op invoeren met verlegging van heffing           57
C Diverse BTW-regularisaties in het voordeel van de staat     61
D Terug te storten BTW vermeld op de ontvangen cn         63   168.00
Niet in te vullen                         65
Totaal van de roosters 54, 55, 57, 61 en 63            XX  23,598.00
Kader V Aftrekbare belasting
A Aftrekbare BTW                         59  23,011.80
B Divers BTW-regularisaties in het voordeel van de aangever    62
C Te recupereren BTW vermeld op de uitgereikte cn         64   144.00
Niet in te vullen                         66
Totaal van de roosters 59, 62 en 64                YY  23,155.80
Kader VI Saldo
Aan de staat verschuldigd XX - YY                 71   442.20
Door de staat verschuldigd YY - XX                72
Kader VII Voorschot
Enkel maandaangiften                       91
BTW eindafrekening
                         Aan de staat Door de staat
                         te betalen  verschuldigd
A Saldo van de aangifte periode
                       71    376.20
                       72
B Betreft maandaangiften met betrekking tot
 de handelingen van de maand december,
 in te dienen in januari
Bedrag van het voorschot met betrekking tot
de handelingen van de maand december, dat
effectief werd betaald.
C Enkel voor kwartaalaangevers
Betaalde voorschotten van de aangifteperiode             500.00
D Saldo van de vorige aangifteperiode
Nog aan de staat te betalen
of
Nog door de staat verschuldigd                   1,200.00

Totalen                        376.20   1,700.00
Links: letters A + D
Rechts: letters A + (B of C) + D
Kleinste totaal                           376.20
(Af te trekken van het grootste)
E Eindresultaat
Aan de staat te betalen
Door de staat verschuldigd                     1,323.80



Voorschotten                      125.40
BTW eindafrekening
                         Aan de staat Door de staat
                         te betalen  verschuldigd
A Saldo van de aangifte periode
                       71    442.20
                       72
B Betreft maandaangiften met betrekking tot
 de handelingen van de maand december,
 in te dienen in januari
Bedrag van het voorschot met betrekking tot
de handelingen van de maand december, dat
effectief werd betaald.
C Enkel voor kwartaalaangevers
Betaalde voorschotten van de aangifteperiode             500.00
D Saldo van de vorige aangifteperiode
Nog aan de staat te betalen
of
Nog door de staat verschuldigd

Totalen                        442.20    500.00
Links: letters A + D
Rechts: letters A + (B of C) + D
Kleinste totaal                           442.20
(Af te trekken van het grootste)
E Eindresultaat
Aan de staat te betalen
Door de staat verschuldigd                      57.80



Voorschotten                      147.40
Effecten Oefening 1

                      1-Jan
 1 492340 Toe te rekenen RV                         26.85
  751400 Inkomsten uit effecten                      179.02
  670010                   @ Roerende voorheffing
  491020                   @ Te ontvangen intresten
     Overboeking
                     14-Jun
 2 550000 Bank                                33.75
  670010 Roerende voorheffing                        11.25
  751400                   @ Inkomsten uit effecten
     BU coupons
                     20-Jul
 3 510000 Aandelen                             2,495.00
  656040 Aaan- en verkoopk eff                        34.83
  550000                   @ Bank
     BU: aankoopborderel
                     15-Sep
 4 529000  Gebwaardeverm vastr effect                    800.00
  550000  Bank                             10,162.82
  656040  Aaan- en verkoopk eff                       11.23
  670010  Roerende voorheffing                       13.08
  520010                   @ Vastrentende effecten
  751400                   @ Inkomsten uit effecten
  752000                   @ Winst verkoop effecten
      Verkoopborderel
                     #####
 5 550000 Bank                               217.81
  670010 Roerende voorheffing                        38.44
  751400                   @ Inkomsten uit effecten
     BU coupons
                     #####
 6 519000 Geb waardeverm aandelen                      22.50
  529000 Gebwaardeverm vastr effect                    200.00
  651100                   @ Terugneming waardeverm
                       @ geldbeleggingen
      Inventaris

 7 651000 Toev waardeverm geldbeleg                     11.00
  519000                   @ Geb waardeverm aandelen
     Inventaris

 8 670010 Roerende voorheffing                        5.37
  491020 Te ontvangen intresten                       35.80



                     Effecten reeks A
  492340                   @ Toe te rekenen RV
  751400                   @ Inkomsten uit effecten
       Regularisatie


Effecten Oefening 2

                      1-Jan
 1 492340 Toe te rekenen RV                         24.00
  751400 Inkomsten uit effecten                      160.02
  670010                   @ Roerende voorheffing
  491020                   @ Te ontvangen intresten
     Overboeking
                      5-Apr
 2 550000 Bank                               185.94
  670010 Roerende voorheffing                       32.81
  751400                   @ Inkomsten uit effecten
     BU coupons
                     #####
 3 550000 Bank                               107.60
  670010 Roerende voorheffing                       35.87
  751400                   @ Inkomsten uit effecten
     BU coupons
                     #####
 4 510000 Aandelen                            1,230.00
  656040 Aaan- en verkoopk eff                       19.70
  550000                   @ Bank
     BU: aankoopborderel
                     #####
 5 529000  Gebwaardeverm vastr effect                   98.75
  550000  Bank                             1,307.92
  656040  Aaan- en verkoopk eff                      12.63
  670010  Roerende voorheffing                      11.35
  520010                   @ Vastrentende effecten
  751400                   @ Inkomsten uit effecten
  752000                   @ Winst verkoop effecten
       Verkoopborderel
                     #####
 6 519000 Geb waardeverm aandelen                     125.00
  529000 Gebwaardeverm vastr effect                    98.75
  651100                   @ Terugneming waardeverm
                         geldbeleggingen
       Inventaris

 7 651000 Toev waardeverm geldbeleg                     17.50



                     Effecten reeks A
 519000                @ Geb waardeverm aandelen
      Inventaris

8 670010 Roerende voorheffing                   12.00
 491020 Te ontvangen intresten                  80.01
 492340                @ Toe te rekenen RV
 751400                @ Inkomsten uit effecten
     Regularisatie




                 Effecten reeks A
  26.85
 179.02




  45.00




 2,529.83




      Regularisatie

10,000.00  CADO
  87.13  AW          1,875.00    125.00
  900.00  Waardevermindering   41.25
      BW          1,833.75
      Beurswaarde     1,856.25
      Terugnemen       22.50

 256.25  VIP
      AW          2,495.00
      Beurswaarde     2,484.00
      Waardevermindering   11.00

 222.50  Vlaams Fonds
      AW          2,500.00
      Waardevermindering   200.00
      BW          2,300.00
      Beurswaarde     2,575.00
  11.00  Terugnemen       275.00    200.00 voorzichtigheidsprincipe




                 Effecten reeks A
  5.37
 35.80




 24.00
 160.02




 218.75




 143.47




1,249.70




1,250.00
  75.65
 105.00
      Regularisatie

      Horeca
      AW          1,537.50
 223.75  Waardevermindering   125.00
      BW          1,412.50
      Beurswaarde     1,564.40
      Terugnemen       151.90    125.00 voorzichtigheidsprincipe




                 Effecten reeks A
17.50  Cafare
    AW         1,230.00
    Beurswaarde    1,212.50
    Waardevermindering  17.50

12.00  Ont. Fonds
80.01  AW          1,250.00
    Waardevermindering   98.75
    BW          1,151.25
    Beurswaarde     1,253.75
    Terugnemen       102.50      98.75 voorzichtigheidsprincipe




               Effecten reeks A
Herwaarderingsmeerwaarden Oefening 1

Boekingen in n+5


 1  230008 Geb meerw machines                     12,500.00
   121000              @ Herwaarderingsmeerwaarden
       Meerwaarde
                  #####
 2  630200 Toev afschrijv MVA                     15,000.00
   230009              @ Geb afschr machines
   230019              @ Geb belaste afschr machines
       Inventaris

 3  121000 Herwaarderingsmeerwaarden                  2,500.00
   131100              @ Andere onbeschikb reserves
       Overboeking


Boekingen in n+7


 1  121000 Herwaarderingsmeerw                     2,500.00
   230008              @ Geb meerw machines
       Terugname meerwaarde
                  #####
 2  630200 Toev afschrijv MVA                     14,166.67
   230009              @ Geb afschr machines
   230019              @ Geb belaste afschr machines
       Inventaris

 3  121000 Herwaarderingsmeerwaarden                  1,666.67
   131100              @ Andere onbeschikb reserves
       Overboeking


Boekingen in n+8


 1  400000 Handelsdebiteuren                     54,450.00
   230000              @ Machines
   451054              @ BTW op verkopen
       VF

 2  230009 Geb afschr machines                    100,000.00
   230000                 @ Machines
        Uitboeken afschrijvingen

 3  121000 Herwaarderingsmeerw                       3,333.33
   230019 Geb belaste afschr mach                     6,666.67
   230008                 @ Geb meerw machines
       Uitboeken

 4  230000 Machines                            20,000.00
   763020                 @ Meerw real machines
       Meerwaarde

 5  689000 Overboeking naar                        13,202.00
       belastingvrije reserve
   680000 Overboeking naar                         6,798.00
       uitgestelde belastingen
   168200                 @ UB op gerealiseerde
                        meerwaarden
   132000                 @ Belasingvrije reserve
        Gespreide taxatie


Herwaarderingsmeerwaarden Oefening 2

Boekingen in n+5


 1  230008 Geb meerw machines                       45,000.00
   121000                 @ Herwaarderingsmeerwaarden
       Meerwaarde
                     #####
 2  630200 Toev afschrijv MVA                       19,000.00
   230009                 @ Geb afschr machines
   230019                 @ Geb belaste afschr machines
       Inventaris

 3  121000 Herwaarderingsmeerwaarden                    9,000.00
   131100              @ Andere onbeschikb reserves
       Overboeking


Boekingen in n+6

                     #####
 2  630200 Toev afschrijv MVA                       19,000.00
   230009                @ Geb afschr machines
   230019                @ Geb belaste afschr machines
        Inventaris

 3  121000 Herwaarderingsmeerwaarden                   9,000.00
   131100              @ Andere onbeschikb reserves
       Overboeking


Boekingen in n+7


 1  121000 Herwaarderingsmeerw                      17,000.00
   230008                @ Geb meerw machines
       Terugname meerwaarde
                    #####
 2  630200 Toev afschrijv MVA                      13,333.33
   230009                @ Geb afschr machines
   230019                @ Geb belaste afschr machines
       Inventaris

 3  121000 Herwaarderingsmeerwaarden                   3,333.33
   131100              @ Andere onbeschikb reserves
       Overboeking


Boekingen in n+8


 1  400000 Handelsdebiteuren                       50,820.00
   230000                @ Machines
   451054                @ BTW op verkopen
       VF

 2  230009 Geb afschr machines                      80,000.00
   230000                @ Machines
       Uitboeken afschrijvingen

 3  121000 Herwaarderingsmeerw                      6,666.67
   230019 Geb belaste afschr mach                    21,333.33
   230008                @ Geb meerw machines
       Uitboeken

 4  230000 Machines                           22,000.00
   763020                @ Meerw real machines
       Meerwaarde

5  689000 Overboeking naar                  14,522.20
      belastingvrije reserve
  680000 Overboeking naar                   7,477.80
      uitgestelde belastingen
  168200              @ UB op gerealiseerde
                    meerwaarden
  132000              @ Belasingvrije reserve
       Gespreide taxatie
      Machine
      AW        125,000.00
12,500.00  Afschr      -62,500.00
      BW        62,500.00
      Schatting     75,000.00
      Meerwaarde    12,500.00
12,500.00
 2,500.00
      2,500.00


 2,500.00




      Machine             230008 Geb meerw machines
 2,500.00  BW        37,500.00     12,500.00
      Schatting     42,500.00
      Meerwaarde     5,000.00
      Geb meerwaarde   7,500.00  121000 Herwaarderingsmeerwaarden
12,500.00  Terugname     2,500.00      2,500.00
 1,666.67                     2,500.00
                          2,500.00
                          1,666.67

 1,666.67




45,000.00
 9,450.00
100,000.00




 10,000.00


       BW    25,000.00
 20,000.00  VP    45,000.00
       Winst  20,000.00




 13,202.00

 6,798.00




       Machine
       AW          100,000.00
 45,000.00  Afschr        -50,000.00
       BW          50,000.00
       Schatting       95,000.00
       Meerwaarde      45,000.00
 10,000.00
 9,000.00




 9,000.00
10,000.00
 9,000.00




 9,000.00




      Machine               230008 Geb meerw machines
17,000.00  BW          30,000.00     45,000.00
      Schatting      40,000.00
      Meerwaarde      10,000.00
      Geb meerwaarde    27,000.00  121000 Herwaarderingsmeerwaarden
10,000.00  Terugname      17,000.00      17,000.00
 3,333.33                       9,000.00
                           9,000.00
                           3,333.33

 3,333.33




42,000.00
 8,820.00




80,000.00




28,000.00


      BW    20,000.00
22,000.00  VP    42,000.00
      Winst  22,000.00




14,522.20

 7,477.80
  230008 Geb meerw machines
         2,500.00


121000 Herwaarderingsmeerwaarden
         12,500.00
  230008 Geb meerw machines
         17,000.00


121000 Herwaarderingsmeerwaarden
         45,000.00
Kapitaalsubsidies Oefening 1

                       n-01-20
 1  416700 Vordering op openb besturen                     28,350.00
   150000                   @ Ontvangen kapitaalsubsidies
   168000                    UB op kapitaalsubsidies
      Toekennen subsidie, aanslagvoet 33,99 %
                      n-06-30
 2  221000 Gebouwen                              350,000.00
   411059 BTW op aankopen                           73,500.00
   440000                   @ Leveranciers
   451056                   @ BTW medecontractant
      AF
                      n-10-01
 3  550000 Bank                                28,350.00
   416700                   @ Vordering op openb besturen
      BU
                      n-10-20
 4  230000 Machines                              75,000.00
   411059 BTW op aankopen                           15,750.00
   440000                   @ Leveranciers
      AF
                      n-10-30
 5  550000 Bank                                75,000.00
   173030                   @ Financieringslening
      BU
                      n-12-31
 6  630200 Toev afschr MVA                           25,000.00
   221009                   @ Geb afschr gebouwen
   230009                   @ Geb afschr machines
      Inventaris

 7  150009 KS opgenomen in de result                       935.69
   168000 UB op kapitaalsubsidies                        481.81
   753000                    @ Kapitaalsubsidies
   780000                    @ Ontrekking a/d UB
      5 % van de respectieve bedragen

 8  173030 Financieringslening                        15,000.00
   423030                    @ Financieringslening
      l/t naar k/t

 9  650020 Intresten banklening                         625.00
   492010                    @ Niet vervallen intresten
      Pro rata
10  491030 Te ontvangen intestsubsidies                     500.00
   753010                    @ Intrestsubsidies
      Pro rata


Kapitaalsubsidies Oefening 2

                        18-Jan
 1  416700 vorderingen op OB                         10,000.00
   150000                    @ ontv. Kap.subsidie
   168000                    @ UB op kap.subsidie
      toekenning subsidie
                        28-Jan
 2  550000 Bank                                53,000.00
   173030                    @ Financieringslening
      opname lening
                        28-Jul
 3  650020 Intresten banklening                        1,722.50
   550000                    @ Bank
      BU rente: 53000 x 6,5% x 6/12
                      23-Aug
 4  550000 Bank                                 795.00
   753010                   @ Intrestsubsidie
      BU ontvangst rentesubsidie: 53000 x 3% x 6/12
                      14-Dec
 5  550000 Bank                                10,000.00
   416700                   @ vorderingen op OB
      BU ontvangst kapitaalsubsidie
                      31-Dec
 6  630200 Toev afschr MVA                          15,300.00
   231009                   @ Geb afschr installaties
      jaarlijkse afschrijving 10%

 7  150009 KS opgenomen in de result                      660.10
   168000 UB op kapitaalsubsidies                       339.90
   753000                    @ Kapitaalsubsidies
   780000                    @ Ontrekking a/d UB
      10 % van de respectieve bedragen

 8  650020 Intresten banklening                        1,481.82
   492010                    @ Niet vervallen intresten
      53000 x 6,5% x 157/365

 9  491030 te ontvangen intresten                        683.92
753010             @ intrestsubsidie
     53000 x 3% x 157/365
 18,713.84
 9,636.17




350,000.00
 73,500.00




 28,350.00




 90,750.00




 75,000.00




 17,500.00
 7,500.00




  935.69
  481.81




 15,000.00




  625.00
 500.00




 6,601.00
 3,399.00




53,000.00




 1,722.50




 795.00




10,000.00




15,300.00




 660.10
 339.90




 1,481.82
683.92
Voorzieningen Oefening 1

Boekingen in n

                     #####
 1  636000 Toev voorzien GO en hersel                   10,000.00
   162000                 @ Voorz voor GO en herstel         10,000.00
      Aanleggen voorziening


Boekingen in n+4


 1  611310 Onderhoud gebouwen                       38,500.00
   411059 BTW op aankopen                         8,085.00
   440000                 @ Leveranciers               38,500.00
   451056                 @ BTW medecontractant            8,085.00
      AF

 2  400100 HD, interne overboeking                     6,050.00
   743000                 @ Recuperatie personeelskost        5,000.00
   451054                 @ BTW op verkopen              1,050.00
      Interne VF

 3  611310 Onderhoud gebouwen                       5,000.00
   411059 BTW op aankopen                         1,050.00
   440120                 @ Lev, interne overboeking         6,050.00
      Interne AF
 4
   440120 Lev, interne overboeking                    6,050.00
   400100                 @ HD, interne overboeking          6,050.00
      Overboeking

 5  162000 Voorz voor GO en herstel                    40,000.00
   636100                 @ Besteding voorziening          40,000.00
      Aanwending voorziening
Belastingen Oefening 1

                      8-Apr
 1  670000 Voorafbetal belg winstbel                   6,000.00
   550000                  @ Bank
       BU 1498
                      30-Jun
 2  640010 Onroerende voorheffing                    2,030.00
   452020                    Te betalen OV
       Aanslagbiljet
                      10-Jul
 3  452020 Te betalen OV                         2,030.00
   550000                  @ Bank
       BU 1588
                      20-Oct
 4  670000 Voorafbetal belg winstbel                   5,750.00
   550000                  @ Bank
       BU 1845
                      #####
 5  670200 Geraamde belasting                      5,250.00
   450000                    Ger Belg winstbelast
       Raming te betalen belasting




Belastingen Oefening 2

                      8-Apr
 1  670000 Voorafbetal belg winstbel                   3,750.00
   550000                  @ Bank
       BU
                      28-Jun
 2  640010 Onroerende voorheffing                    1,485.00
   452020                    Te betalen OV
       Aanslagbiljet

 3  452020 Te betalen OV         14-Jul             1,485.00
   550000                  @ Bank
       BU
                      8-Oct
 4  670000 Voorafbetal belg winstbel                   3,250.00
   550000                  @ Bank
       BU
                      #####
 5  670200 Geraamde belasting                       200.00
   450000                      Ger Belg winstbelast
         Raming te betalen belasting


Belastingen Oefening 3

Boekingen in n


                        10-Jul
 1  670000 Voorafbetal belg winstbel                        10,000.00
   550000                   @ Bank
                  BU
                        #####
 2  452000 Te betalen Belg Winstbel                         3,630.63
   550000                   @ Bank
       BU
                        #####
 3  671000 Belg WB vorige boekjaren                          345.18
   452000                      Te betalen Belg Winstbel
       Aanslagbiljet
                        #####
 4  671200 Gevormde fisc voorziening                         2,500.00
   161000                      Voorz voor belastingen
       Aanleggen voorziening

 5  670200 Geraamde belasting                            3,546.48
   450000                      Ger Belg winstbelast
       Raming te betalen belasting


Boekingen in n+1

                        #####
 1  671000 Belg WB vorige boekjaren                          245.90
   452000                      Te betalen Belg Winstbel
       Aanslagbiljet

 2  161000 Voorz voor belastingen                          2,500.00
   771200                      Tergneming fisc voorziening
       Besteding en terugeneming
6,000.00




2,030.00




2,030.00




5,750.00




5,250.00




3,750.00




1,485.00




1,485.00




3,250.00
 200.00




10,000.00




 3,630.63




 345.18




 2,500.00




 3,546.48




 245.90




 2,500.00

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:183
posted:8/10/2011
language:Dutch
pages:259