opgaver til appendiks 11 - Academica by wanghonghx

VIEWS: 8 PAGES: 8

									Opgave A12.1

Et nyfødt barn modtager en børneopsparingskonto, hvor der er indsat 5000 kr. ved etablering af kontoen.

A. Hvor meget står der på kontoen efter 13 år, hvis der tilskrives 2 % p.a. i rente i alle årene?
B. Hvor meget står der på kontoen efter 13 år, hvis der tilskrives 3 % p.a. i rente i alle årene?
C. Hvor meget står der på kontoen efter 18 år, hvis der tilskrives 3 % p.a. i rente i alle årene?

Slutværdien "FV" beregnes:

           A.        B.      C.
Rente         2%        3%      3%    p.a.
Nper         13        13      18    år
Ydelse         0        0      0    kr. pr. år
Nv         -5,000      -5,000    -5,000   kr.

Slutværdi =     6,468.03     7,342.67   8,512.17 kr. = indestående på kontoen i sluttidspunktet.


Opgave A12.2

Et nyfødt barn modtager en børneopsparingskonto, hvor der er indsat 1000 kr.
Efter 13 år, hvor der kun er sket rentetilskrivninger, står der 1400 kr. på kontoen.

A. Hvad har den gennemsnitlige årlige rente været i de 13 år?

Renten "Rente" beregnes:

Nper            13  år
Ydelse            0  kr. pr. år
Nv           -1,000  kr.
Fv            1,400  kr.

Rente =         2.62% p.a.


Opgave A12.3

En direktør ønsker af have 1 mio. kr. stående på en konto, når han skal pensioneres.
Der oprettes en konto og der indsættes et engangsbeløb i dag.

Hvor meget skal der indsættes, hvis han skal pensioneres
A. om 10 år og renten er 3 % p.a.?
B. om 10 år og renten er 4,5 % p.a.?
C. om 6 år og renten er 3 % p.a.?

Nutidsværdien "NV" beregnes:

           A.        B.      C.
Rente        3%       4.50%     3%    p.a.
Nper         10        10      6    år
Ydelse        0         0      0    kr. pr. år
Fv        1,000,000    1,000,000   1,000,000  kr.

Nutidsværdi =    -744,094     -643,928   -837,484 kr. = beløbet, der skal indsættes ved start.
Opgave A12.4

En familie ønsker nu at optage et forbrugslån til anskaffelse af en bil.
Hvor stort kan lånet blive, hvis familien har råd til at afdrage

A.  3000 kr. pr. kvartal i 6 år og renten er 2 % pr. kvartal?
B.  3000 kr. pr. kvartal i 6 år og renten er 3 % pr. kvartal?
C.  3000 kr. pr. kvartal i 10 år og renten er 2 % pr. kvartal?

Lånets størrelse beregnes ved hjælp af "NV"

            A.       B.       C.
Rente          2%       3%       2%     pr. kvartal
Nper          24       24       40     kvartaler
Ydelse        -3,000     -3,000     -3,000    kr. pr. kvartal
Fv            0        0        0     kr.

Nutidsværdi =     56,742     50,807     82,066    kr. = Lånets størrelse


Opgave A12.5

En fattig studerende ønsker at optage et lån for at rejse jorden rundt.
Til det formål har hun brug for at låne 20.000 kr.

Hvor store bliver de månedlige ydelser på lånet, hvis lånet skal tilbagebetales

A. over 20 måneder med renten 1 % pr. måned?
B. over 20 måneder med renten ½ % pr. måned?

Ydelserne berenges ved hjælp af "YDELSE"

            A.       B.
Rente         1%       0.50%    pr. måned
Nper          20       20    måneder
Nv          20,000     20,000   kr.
Fv            0        0    kr.

Ydelse =       -1,108     -1,053   kr. pr. måned


Opgave A12.6

Hvert år d. 31/12 indsættes 30.000 kr. på en kapitalpensionskonto.

Hvor meget står der på kontoen efter 20 år,

A.  hvis renten er 6 % p.a. i alle årene?
B.  hvis renten er 3 % p.a. i alle årene?
C.  hvis renten er 6 % p.a. i de første 10 år og 3 % i de sidste 10 år?

Slutværdien "FV" beregnes:
            A.       B.       C.
Rente         6%       3%       6%     p.a.
Nper         20       20       10     år
Ydelse       -30,000    -30,000    -30,000   kr. pr. år
Nv           0       0       0     kr.

Slutværdi =     1,103,568    806,111    395,424 kr. = indestående på kontoen i sluttidspunktet.

Rente                          3%  p.a.
Nper                           10  år
Ydelse                        -30,000  kr. pr. år
Nv                         -395,424  kr.

Slutværdi =                     875,333 kr. = indestående på kontoen i sluttidspunktet.


Opgave A12.7

D. 31/12 indsættes 30.000 kr. om året på en kapitalpensionskonto. Efter 20 år er saldoen på kontoen 1.000.000 kr.

A.  Hvad har den gennemsnitlige årlige rente været i de 20 år?

Renten "Rente" beregnes:

Nper            20  år
Ydelse        -30,000  kr. pr. år
Nv             0  kr.
Fv         1,000,000  kr.

Rente =         5.08% p.a.


Opgave A12.8

En studerende låner 15.000 kr. i banken til køb af en PC'er ved studiestart.
Lånet skal tilbagebetales 3 år senere.
Banken forlanger 14% p.a. i rente.

A. Hvor meget skylder den studerende efter 3 år?

Det viser sig, at den studerende kan låne pengene af en fjern onkel.
Han kan nøjes med 10% p.a. i rente.

B. Hvor meget vokser dette lån til i løbet af de 3 år?

Slutværdien "FV" beregnes:

           A.       B.
Rente        14%      10%    p.a.
Nper          3       3    år
Ydelse         0       0    kr. pr. år
Nv         15,000     15,000   kr.

Slutværdi =     -22,223    -19,965   kr. = Den studerendes gæld efter 3 år
Opgave A12.9

En virksomhed er i gang med at forhandle en kontrakt med en god kunde.
Kunden ønsker at betale prisen på 450.000 kr. om 1 år.
Renten er 9% p.a.

A. Hvor meget er de 450.000 kr. værd målt i nutidsværdi?

Virksomheden mener, at hvis den skal vente 1 år på betalingen, skal prisen sættes,
så den svarer til en nutidsværdi på 420.000 kr.

B. Hvor meget skal kunden under denne forudsætning betale om 1. år?

A. Kontraktens nutidsværdi beregnes ved hjælp af "NV"

Rente        9%    pr. år
Nper         1    år
Ydelse        0    kr. pr. år
Fv         450,000   kr.

Nutidsværdi =   412,844   kr.

B. Fakturabeløb, hvis nutidsværdien skal være 420.000 kr. beregnes ved hjælp af "FV"

Rente        9%    p.a.
Nper         1    år
Ydelse        0    kr. pr. år
Nv         420,000   kr.

Slutværdi =    457,800   kr.


Opgave A12.10

En familie indsætter i slutningen af hvert år 2.000 kr. på en børneopsparing.

A. Hvor meget står der på kontoen efter 15 år, hvis renten i hele perioden er 5% p.a.?

A. Slutværdien "FV" beregnes:

Rente         5%    p.a.
Nper         15    år
Ydelse       -2,000   kr. pr. år
Nv           0    kr.

Slutværdi =    43,157.13  kr. = Saldo på børneopsparingen efter 15 år


Opgave A12.11

En studerende har ved studiestart besluttet at holde op med at ryge.
Derved sparer han 600 kr. om måneden i de 24 måneder studiet varer.
Renten er 1% pr. måned.

A. Beregn nutidsværdien af besparelserne.
Rygestoppet viser sig at være vanskelligt at gennemføre. Den studerende er dog
fast besluttet på at ville realisere en besparelse på 8.000 kr. målt i nutidskroner.

B. Hvor meget skal der spares om måneden for at nå denne nutidsværdi?

A. Nutidsværdi af besparelserne beregnes ved hjælp af "NV"

Rente         1%    pr. måned
Nper         24    måneder
Ydelse        600   kr. pr. måned
Fv           0    kr.

Nutidsværdi =    12,746   kr.

B. Det månedlige beløb berenges ved hjælp af "YDELSE"

Rente         1%    pr. måned
Nper          24   måneder
Nv          8,000   kr.
Fv           0    kr.

Ydelse =       377   kr. pr. måned = det beløb, der skal apares hver måned.
etablering af kontoen.
ntoen i sluttidspunktet.
ntoen i sluttidspunktet.
ntoen i sluttidspunktet.
aldoen på kontoen 1.000.000 kr.

								
To top