NBI by wanghonghx

VIEWS: 84 PAGES: 32

									Berekening netto besteedbaar inkomen 2011            Bedrag  De geel gemarkeerde cellen invul
   Netto omzet (excl. BTW)                      Via de hyperlinks springt u naar het
   Kosten (excl. BTW)                         het spreadsheet. Hier vult u de wede
   Winst volgens boekhouding                   0  cellen in. De berekeningen volgen d
   Niet-aftrekbaar deel beperkt aftrekbare kosten         0
   Winst voor toevoeging oudedagsreserve             0
   Toevoeging oudedagsreserve 12%                 0
A   Winst voor ondernemersaftrek                  0  Deze excel sheet stel ik gratis ter be
    Zelfstandigenaftrek                     0  INDICATIE van het netto besteedbaa
                                     van maakt aanvaard je dat de sheet
    Startersaftrek                        0
                                     service ter beschikking is gesteld en
    Aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk           0
                                     alle aansprakelijkheid in welke vorm
    Meewerkaftrek                        0
    Investeringsaftrek
     Kleinschaligheids-investeringsaftrek            0
     Energie-investeringsaftrek                 0
     Milieu-investeringsaftrek                 0
    Stakingsaftrek                        0
   Belastbare winst voor winstvrijstelling            0
   Winstvrijstelling 12%                     0
B   Belastbare fiscale winst uit onderneming            0
    Huurwaarde forfait
    Aftrekbare rente en financieringskosten eigen woning
    Bijtelling auto van de zaak
   Fiscaal inkomen uit werk en woning               0
    Belasting schijf 1 33,00%               #VALUE!
    Belasting schijf 2 41,95%                  0
    Belasting schijf 3 42,00%                  0
    Belasting schijf 4 52,00%                  0
   Belasting voor heffingskorting              #VALUE!
    Algemene heffingskorting                   0
    Inkomensafhankelijke combinatiekorting            0
    Arbeidskorting                        0
C   Belasting                        #VALUE!
D   Bijdrage Zorgverzekeringswet 4,95%            #VALUE!

B-C-D Winst uit onderneming na belastingen en bijdragen    #VALUE!

A-C-D Inkomen na belastingen en bijdragen           #VALUE!
    Investeringen excl. BTW                   0
    Afschrijvingen
E   Cashflow investeringen                     0

    Vrij besteedbaar inkomen                #VALUE!
De geel gemarkeerde cellen invullen.
Via de hyperlinks springt u naar het betreffende onderwerp elders in
het spreadsheet. Hier vult u de wederom de geel gemarkeerde
cellen in. De berekeningen volgen dan automatisch.



Deze excel sheet stel ik gratis ter beschikking en geeft een
INDICATIE van het netto besteedbaar inkomen. Als je er gebruik
van maakt aanvaard je dat de sheet zonder enige garantie en
service ter beschikking is gesteld en dat je de auteur vrijwaart van
alle aansprakelijkheid in welke vorm dan ook.
                        Terug naar NBI

Geboortedatum (dd-mm-jj)
Leeftijd
Oprichtingsjaar onderneming

Voorwaarden urencriterium

U voldoet meestal aan het urencriterium als u aan de volgende 2 voorwaarden voldoet:




Voorwaarden verlaagd-urencriterium




Uren die niet meetellen
Bedrag milieu-investeringen
Categorie I
Categorie II
Categorie III
Aftrek
                          Terug naar NBI

Geboortedatum (dd-mm-jj)
Leeftijd
Oprichtingsjaar onderneming

Voorwaarden urencriterium

U voldoet meestal aan het urencriterium als u aan de volgende 2 voorwaarden voldoet:
 U besteedde als ondernemer in 2011 minimaal 1.225 uren aan het feitelijk drijven van uw onderneming(en). Hebt
 u uw werk als ondernemer door uw zwangerschap onderbroken? Dan tellen de niet-gewerkte uren over totaal 16
 weken toch mee als gewerkte uren.
 U besteedde meer dan 50% van de tijd die u werkte aan uw onderneming(en). Deze voorwaarde geldt niet als u
 in 1 van de jaren 2006 tot en met 2010 geen ondernemer was.

Voorwaarden verlaagd-urencriterium
Verlaagd urencriterium voor wie start uit arbeidsongeschiktheid

Als je start vanuit een arbeidsongeschiktheidsuitkering, dan heb je recht op een startersaftrek bij
arbeidsongeschiktheid. Je moet dan voldoen aan het verlaagde urencriterium van 800 uur. De aftrek bedraagt €
12.000, € 8.000 en € 4.000 voor respectievelijk het 1e, 2e en 3e jaar. De aftrek kan niet hoger zijn dan de winst. Is
uw werk als ondernemer door uw zwangerschap onderbroken? Dan tellen de niet-gewerkte uren over totaal
16 weken toch mee als gewerkte uren.

Uren die niet meetellen
Maakte u als ondernemer deel uit van een samenwerkingsverband (maatschap of vennootschap onder firma) met
huisgenoten of met bloed- of aanverwanten in de rechte lijn of hun huisgenoten (de zogeheten verbonden
personen)? Dan tellen de uren niet mee voor het urencriterium als:
 uw werkzaamheden voor het samenwerkingsverband hoofdzakelijk van ondersteunende aard zijn en het
 ongebruikelijk is dat daarvoor een samenwerkingsverband wordt aangegaan of als
 het samenwerkingsverband verband houdt met een onderneming waaruit de verbonden personen winst uit
 onderneming genieten, maar u zelf niet (de zogenaamde ondermaatschap).


Zelfstandigenaftrek

U kunt gebruikmaken van de zelfstandigenaftrek als u in 2011 aan alle volgende voorwaarden voldeed:
 U was ondernemer.
 U voldeed aan het urencriterium.
 U voldeed aan het verlaagde urencriterium
 U bent op 1 januari 2011 65 jaar of ouder
U krijgt geen zelfstandigenaftrek over de winst die u hebt behaald als medegerechtigde.



Winst voor ondernemersaftrek
Zelfstandigenaftrek


Startersaftrek

U kunt gebruikmaken van de startersaftrek (verhoging van de zelfstandigenaftrek) als u voldeed aan de volgende
voorwaarden:
 U hebt in 2011 recht op zelfstandigenaftrek.
 In de jaren 2006, 2007, 2008, 2009 en 2010 hebt u niet meer dan 2 keer de zelfstandigenaftrek toegepast.
 In de jaren 2006, 2007, 2008, 2009 en 2010 hebt u minimaal 1 jaar geen onderneming gehad.

De startersaftrek is € 0. U moet het bedrag van de startersaftrek tellen bij het bedrag van de zelfstandigenaftrek.


Aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk

U kunt gebruikmaken van de aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk als u in 2011 aan alle volgende voorwaarden
voldeed:
 U was ondernemer.

 U voldeed aan het urencriterium.
 U hebt een S&O-verklaring van Senter waarin staat dat uw werkzaamheden onder speur- en ontwikkelingswerk
 U besteedde zelf minimaal 500 uren aan erkend speur- en ontwikkelingswerk.
U krijgt geen aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk over de winst die u hebt behaald als medegerechtigde.
De aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk is € 12.104

U kunt de aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk nog verhogen, als u voldeed aan alle volgende voorwaarden:
 U was in 2011 ondernemer.
 U hebt in de periode 2006 tot en met 2010 minimaal 1 jaar niet een eigen onderneming gedreven.
 U hebt in de jaren 2006 tot en met 2010 niet meer dan 2 keer gebruikgemaakt van de aftrek voor speur- en
 ontwikkelingswerk.
Verhoging aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk


Meewerkaftrek

U kunt gebruikmaken van de meewerkaftrek als u in 2011 aan alle volgende voorwaarden voldeed:
 U was ondernemer.
 U voldeed aan het urencriterium.
 Uw fiscale partner werkte 525 uren of meer in uw onderneming zonder vergoeding, of de vergoeding die u
 hiervoor betaalde was minder dan € 5.000.
U krijgt geen meewerkaftrek over de winst die u hebt behaald als medegerechtigde.
Gebruik de 'Tabel meewerkaftrek' om het bedrag te bepalen dat u mag aftrekken als meewerkaftrek. Hierbij telt niet
mee de behaalde winst:
 bij onteigening
 bij het (gedeeltelijk) staken van de onderneming
 bij het overbrengen van vermogensbestanddelen naar het buitenland

Aantal uren partner
Winst voor ondernemersaftrek
Meewerkaftrek


Kleinschaligheids-investeringsaftrek

Als u in 2011 een bedrag tussen € 2.200 en € 300.000 investeert in bedrijfsmiddelen voor uw onderneming, dan
kunt u in aanmerking komen voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. De bedrijfsmiddelen waarin u investeert,
moeten dan wel in aanmerking komen voor investeringsaftrek.
Met ingang van 2010 komen zeer zuinige personenauto's (waaronder elektrische auto's) in aanmerking voor de
 De CO2-uitstoot is niet meer dan 95 gram per kilometer bij personenauto's die op diesel rijden.
 De CO2-uitstoot is niet meer dan 110 gram per kilometer bij personenauto's die niet op diesel rijden.
 Elektrische auto's met een CO2-uitstoot van 0 gram per kilometer.
Als u uw onderneming uitoefent in een samenwerkingsverband, moet u voor de bepaling van het percentage van
de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek uitgaan van het hele samenwerkingsverband. Dit houdt in dat alle individuele
investeringen worden samengeteld. Op het gezamenlijke bedrag wordt het percentage van de aftrek gebaseerd.

Investeringen excl. BTW
Investeringsaftrek


Stakingsaftrek

Als u uw hele onderneming in 2011 hebt gestaakt, bijvoorbeeld als u de onderneming hebt verkocht, moet u
belasting betalen over de stakingswinst. U mag dan de stakingsaftrek van de stakingswinst aftrekken. De
stakingsaftrek is gelijk aan de stakingswinst, maar is maximaal € 3.630.
U krijgt geen stakingsaftrek over de winst die u hebt behaald als medegerechtigde.
Als u eerder gebruik hebt gemaakt van de stakingsaftrek (vóór 2001 stakingsvrijstelling), bijvoorbeeld doordat u
een deel van de onderneming staakte, dan geldt een afwijkende regeling. De stakingsaftrek in 2011 wordt dan
misschien beperkt.

Is of wordt uw onderneming in 2010 gestaakt?
Stakingsaftrek


MKB-Winstvrijstelling

Het urencriterium is niet van toepassing voor de mkb-winstvrijstelling. De vrijstelling is 12% van de winst, nadat u
deze hebt verminderd met de ondernemersaftrek.
Belastbare winst voor winstvrijstelling
Winstvrijstelling


Energie-investeringsaftrek

 Als u investeert in energiezuinige bedrijfsmiddelen, dan kunt u in aanmerking komen voor de energie -
 investeringsaftrek. De aftrek is 41,5% als u in 2011 voor meer dan € 2 200 aan energie-investeringen doet. Het
 maximuminvesteringsbedrag is € 116.000.000.
 Investeringen kunnen tegelijkertijd in aanmerking komen voor energie-investeringsaftrek en
 kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Een combinatie van energie-investeringsaftrek en milieu-investeringsaftrek


Bedrag energie-investeringen
Aftrek


Milieu-investeringsaftrek

 Milieu-investeringen dienen meer dan € 2.200 in een kalenderjaar te zijn.



Bedrag milieu-investeringen
Categorie I
Categorie II
Categorie III
Aftrek
Nee


Ja




Nee




     Tabel zelfstandigenaftrek       Startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid

          Bij een winst    Aftrek   Jaar   Aftrek
 Ja       >=        <         1    12,000
Nee       0      14,045  9,484    2    8,000
Nee      14,045     16,295  8,817    3    4,000
 Ja      16,295     18,540  8,154
       18,540     53,070  7,266
       53,070     55,315  6,633
       55,315     57,565  5,931
       57,565     59,810  5,236
   0    59,810          4,602
   0




Nee
 Ja
Ja
 0




 Ja
Nee
Nee

 0


Ja
Ja
Nee
 0


   Tabel meewerkaftrek

   Aantal meegewerkte uren      Aftrek
      van      tot
Ja     525      875       1.25%
Nee     875      1,225      2%
      1,225      1,750      3%
      1,750       -       4%
   U moet het aantal meegewerkte uren
   aannemelijk kunnen maken. Het bedrag van
   de meewerkaftrek is voor uw fiscale partner
   geen inkomen. Uw fiscale partner hoeft
   daarover geen belasting te betalen.
 0
 0


   Tabel investeringsaftrek

    Totaalbedrag investeringen   Percentage


      >        <=
       0       2,200      0%
     2,201      54,324     28%
     54,325     100,600    € 15,211
                         15211 -/-
                        7,56% van
       100,601     301,800     investerings
                         bedrag -
                         100.600


 0




 Nee
 0




12.00%
 0
 0




 0


     Tabel milieu-investreingsaftrek

     Categorie I       36.00%
     Categorie II      27.00%
     Categorie III      13.50%

     Aftrek
     Categorie I            0
     Categorie II           0
     Categorie III           0
0
Startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid
               Terug naar NBI

Belastingtarieven 2011

  Van   T/m Percentage    0 Inkomen uit werk en woning
   0 18,628   33,00% #VALUE! Belasting schijf 1
 18,629 33,436   41,95%    0 Belasting schijf 2
 33,437 55,694   42,00%    0 Belasting schijf 3
 55,695      52,00%    0 Belasting schijf 4
             #VALUE! Belasting voor heffingskorting
                               Terug naar NBI

  Oudedagsreserve

 U bouwt uw oudedagsreserve op door jaarlijks een bedrag aan uw oudedagsreserve toe te voegen. U bent hiertoe niet verplich
 voorwaarde is dat u voldoet aan het urencriterium (zie onderdeelOndernemersaftrek). Er is een maximumbedrag dat u jaarlijks
 toevoegen. Deze toevoeging aan de reserve vermindert de belastbare winst. Als u in een bepaald jaar verlies maakt, kunt u ge
 bedrag aan uw oudedagsreserve toevoegen.

  De oudedagsreserve wordt altijd voor u persoonlijk opgebouwd. Dit betekent dat u en uw partner ieder afzonderlijk een
  oudedagsreserve kunnen opbouwen. U moet dan wel beiden door ons als ondernemer worden beschouwd en aan het urencrit
  voldoen. De stand van de opgebouwde oudedagsreserve moet u vermelden op de balans in de jaarstukken van uw ondernem
  Bent u ondernemer van meerdere ondernemingen? Dan kunt u de opgebouwde oudedagsreserve verdelen over de balansen
  uw ondernemingen.

  Voor 2011 is de toevoeging aan de oudedagsreserve 12% van de winst die u als ondernemer in Nederland hebt behaald. De m
  toevoeging is € 11.882, tenzij de oudedagsreserve door de toevoeging boven het ondernemingsvermogen uitkomt. In dat geva
  maximaal toevoegen tot uw oudedagsreserve even groot is als uw ondernemingsvermogen.

  Elk jaar dat u een bedrag aan de oudedagsreserve toevoegt, krijgt u over dat bedrag uitstel van belastingbetaling. Dit beteke
  minder inkomstenbelasting hoeft te betalen. U beschikt daardoor over een bedrag dat u anders direct als belasting had moeten
  betalen. Toch is het niet altijd verstandig de oudedagsreserve tot het maximaal mogelijke op te voeren, want de oudedagsrese
  eigenlijk uitstel van betaling van belasting. Het kan zijn dat u ooit moet afrekenen op een moment dat het u slecht uitkomt.


  Wilt u een bedrag aan uw oudedagsreserve toevoegen?
  Wat is uw ondernemingsvermogen?
  Winst voor toevoeging oudedagsreserve
  Toevoeging oudedagsreserve (max)

 Ter ondersteuning
 Ondernemingsvermogen
 Eigen vermogen begin boekjaar
+ Oudedagsreserve
+ Winstsaldo V&W
+ Prive stortingen
- Priveonttrekkingen
 Eigen vermogen eind boekjaar

  Artikel 3.71. Ondernemingsvermogen                  (Wet Inkomstenbelasting 2001)

  Onder ondernemingsvermogen wordt verstaan de boekwaarde van vermogen van onderneming verminderd met bedrag van re
  bedoeld in art. 3.53, met uitzondering van oudedagsreserve, verminderd met bedrag van positieve terugkeerreserve als bedoe
  3.54a en vermeerderd met bedrag van negatieve terugkeerreserve als bedoeld in art. 3.54a. Daarbij blijven buiten aanmerking
  vermogensbestanddelen en reserves waarvan de waardeveranderingen respectievelijk de wijzigingen behoren tot de winst ter
  waarvan een regeling ter voorkoming van dubbele belasting van toepassing is.



  Algemene heffingskorting

  Iedere werknemer (en uitkeringsgerechtigde) heeft recht op de algemene heffingskorting. De algemene
  heffingskorting is € 1.987 als de werknemer of uitkeringsgerechtigde jonger is dan 65 jaar. Als de
  werknemer of uitkeringsgerechtigde 65 jaar of ouder is, is de algemene heffingskorting € 925.

  Algemene heffingskorting
Inkomensafhankelijke combinatiekorting

In 2011 woont er tenminste 6 maanden een kind bij u dat geboren is na 31 december 1997
Dit kind is in die periode ingeschreven op uw woonadres.
Uw inkomsten uit werk zijn hoger dan € 4.706 of u komt in aanmerking voor de zelfstandigenaftrek
U heeft in 2011 geen fiscale partner of u heeft wel een fiscale partner en uw inkomsten uit werk zijn lager
dan die van uw partner

Inkomensafhankelijke combinatiekorting


Arbeidskorting

Geboortejaar van Geboortejaar t/m     Korting    Inkomsten tot    Korting
   1900       1945        0.807%      9041      8.779%
   1946       1948        1.737%      9041      18.884%
   1949       1950        1.737%      9041      16.555%
   1951       1953        1.737%      9041      14.235%
   1954                 1.737%      9041      11.888%

 Geboortejaar     Korting    Inkomsten tot    Korting   Inkomsten vanaf
            0.000%       0       0.000%       0


Bijdrage ZVW

De bijdrage Zvw wordt berekend over uw zogenoemde 'bijdrage-inkomen'.
Uw bijdrage-inkomen is het totaal van wat u ontvangt aan:
- loon Zorgverzekeringswet
 U werkt in loondienst of u ontvangt een uitkering, pensioen of lijfrente-uitkering.
 Uw loon Zorgverzekeringswet staat op de jaaropgaaf die u van uw werkgever of
 uitkeringsinstantie ontvangt. Het wordt ook wel ‘loon Zvw' of 'bijdrageloon' genoemd.
- belastbare winst uit onderneming
 U hebt een onderneming.
- belastbaar resultaat uit overige werkzaamheden
 U werkt bijvoorbeeld als freelancer.
- belastbare periodieke uitkeringen en verstrekkingen
 U ontvangt belastbare periodieke uitkeringen en verstrekkingen - zoals alimentatie
 van uw ex-partner of een lijfrente-uitkering - waarop geen loonbelasting/premie
 volksverzekeringen wordt ingehouden.

 Let op!
 Het gaat bij het bijdrage-inkomen alleen om uw eigen inkomsten. U mag bijvoorbeeld de
 inkomsten van uw (fiscale) partner niet optellen bij die van uzelf.

 Let op!
 Uw bijdrage-inkomen kan nooit negatief zijn. Als uw inkomen negatief is, is uw bijdrage-inkomen € 0.
 U kunt uw bijdrage-inkomen in een bepaald jaar dus niet verrekenen met uw bijdrage-inkomen
 in een ander jaar.

De bijdrage Zvw is een percentage van uw bijdrage-inkomen. De bijdrage Zvw kent een hoog en een
laag percentage. Het hangt af van het soort inkomen dat u ontvangt, welk percentage u betaalt.
Voor de bijdrage Zvw gelden ook maximumbedragen en aanslaggrenzen.
Percentages bijdrage Zvw

Tabel ZVW

Percentage voor ondernemers
Belastbare fiscale winst uit onderneming
Maximumbijdrage-inkomen
Maximum bijdrage
 aar NBI




oudedagsreserve toe te voegen. U bent hiertoe niet verplicht. Een
 dernemersaftrek). Er is een maximumbedrag dat u jaarlijks m ag
are winst. Als u in een bepaald jaar verlies maakt, kunt u geen


 betekent dat u en uw partner ieder afzonderlijk een
ons als ondernemer worden beschouwd en aan het urencriterium
 rmelden op de balans in de jaarstukken van uw onderneming.
opgebouwde oudedagsreserve verdelen over de balansen van al


winst die u als ondernemer in Nederland hebt behaald. De maximal e
 ing boven het ondernemingsvermogen uitkomt. In dat geval mag u
ondernemingsvermogen.

u over dat bedrag uitstel van belastingbetaling. Dit beteke nt dat u
 er een bedrag dat u anders direct als belasting had moeten
 t maximaal mogelijke op te voeren, want de oudedagsreser ve is
oet afrekenen op een moment dat het u slecht uitkomt.


                               Nee
                                0
                                0
                       12.00%      0



                                    0
                                      ondernemingsvermogen
                                    0
                                    0
                                    0
                                    0
                                    0

  (Wet Inkomstenbelasting 2001)

 vermogen van onderneming verminderd met bedrag van reserves
nderd met bedrag van positieve terugkeerreserve als bedoeld in art.
       art. 3.54a. Daarbij blijven buiten aanmerking de
ngen respectievelijk de wijzigingen behoren tot de winst ter zake




mene heffingskorting. De algemene
e jonger is dan 65 jaar. Als de
ene heffingskorting € 925.

                                0
s na 31 december 1997                   Ja
                              Ja
ing voor de zelfstandigenaftrek              Ja
er en uw inkomsten uit werk zijn lager
                             Nee

                              0




            Inkomsten vanaf  Maximum
              9041      1081
              9041      2362
              9041      2100
              9041      1838
              9041      1574

              Maximum    Fiscale winst  Bedrag
               0        0      0




U mag bijvoorbeeld de



atief is, is uw bijdrage-inkomen € 0.
nen met uw bijdrage-inkomen


 drage Zvw kent een hoog en een
 , welk percentage u betaalt.
 4,95%
  0
 33,189
#VALUE!

								
To top