Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

MCL RELAX FUND

VIEWS: 6 PAGES: 8

									       KWARTAALRAPPORT

         31 MAART 2007        MCL RELAX FUND
Evolutie sinds begin 2007 : +0.439 % (1.138 € NAV begin 2007 – 1.143 € Huidige NAV)

             Merit Capital N.V. - Roderveldlaan 5 - B – 2600 Berchem
       BTW/TVA 471.885.204 - HR. Ant. 340.047 - Ondernemingsnummer 0471 885 204
         Tel. + 32 3 259 26 00 - Fax. + 32 3 259 23 05 - www.meritcapital.be
                  MCL RELAX FUND
1. Naam van het fonds

MCL RELAX FUND

2. Naam van de Asset Manager

Merit Capital N.V.
Roderveldlaan 5
B – 2600 Berchem

3. Investeringsstrategie van het fonds
The Relax fund is a managed fund of bondfunds investing with a world-wide basis. The underlying funds
will be selected by using the Micropal 4 and 5 star ratings or selected by the fundmanager himself. (Cfr.
Interne richtlijnen van het intern fonds)

4. Evolutie van de unitwaarde
Zie bijgevoegde grafiek van de evolutie van het Relax fund.

5. Marktbespreking over het jaar 2007

Na een vrij sterkte start van de aandelenbeurzen tijdens de maanden januari en februari werden de
markten op 27 februari plots opgeschrikt door een forse correctie –meer dan 10%-van de Chinese
aandelenbeurzen nadat de Chinese regering maatregelen had genomen om illegale investeringen op de
aandelenmarkten aan te pakken. Paniek sloeg om zich heen en wereldwijd werden de beurzen mee naar
beneden gesleurd.
De beweging werd nog versterkt door carry traders die hun posities afwikkelden. Het gevolg was dat de
Japanse Yen en de Zwitserse Frank sterk opwaardeerden. De Japanse en Zwitserse munt zijn al een tijdje
de munten bij uitstek om te ontlenen. Carry traders ontlenen deze munten, verkopen die onmiddellijk op de
markt hetgeen de koers van die munten doet dalen, en herbelegden die enorme bedragen onmiddellijk in
hoogrentende munten of aandelenposities. Door de forse verliezen op de aandelenmarkten verkochten
investeerders hun posities en kochten massaal hun ontleende Yen en CHF terug.
Ook de recente bekendmaking van diverse economische cijfers in de VS en de malaise in de Amerikaanse
vastgoedmarkt maakten de beleggers bezorgd. Honderdduizenden Amerikaanse gezinnen kunnen de
hypotheeklening van hun huis niet meer afbetalen omwille van de fors gestegen rente in de voorbije jaren.
Ook de boodschap van Greenspan dat de VS mogelijk in een recessie zou belanden deed nog olie op het
vuur.

De volatiliteit op de financiële markten nam beduidend toe. Na de correctie kwam herstel en leidde al bij al
tot positieve returns op de beurzen tijdens het eerste kwartaal van 2007.
De obligatiemarkten volgden min of meer de bewegingen op de aandelenmarkten. Paniek doet beleggers
vluchten naar vastrentende investeringen en aldus stegen de obligatiekoersen in die periode. Vanaf het
ogenblik dat de aandelenmarkten herstelden zagen we de koersen van de obligaties terug naar beneden
gaan. Ten opzichte van het begin van het jaar is de rente met 12 basispunten gestegen.

De MSCI World steeg met 2.18 % in USD en steeg met 1.05 % in EURO.

Ondanks de correctie presteerde China uitzonderlijk : de beursindex van Shanghai (composite) won 36 %.
Niet alle zogeheten BRIC – landen presteerden even goed als China. Brazilië (+ 2 %), Rusland (+1 %) en
vooral India (- 5%) losten de verwachtingen niet in.

Bij de Westerse beurzen deed Europa het door toedoen van het fusie- en overnamegeweld beter dan de VS.
De Eurstoxx 50 steeg met amper 0.31 % maar de Duitse Beurs (DAX + 4.85 % YTD), Spaanse Beurs
(IBEX35 : + 3.5 % YTD) en de Nederlandse Beurs (AEX : + 3.06 %) presteerden behoorlijk mede door het

               Merit Capital N.V. - Roderveldlaan 5 - B – 2600 Berchem
          BTW/TVA 471.885.204 - HR. Ant. 340.047 - Ondernemingsnummer 0471 885 204
            Tel. + 32 3 259 26 00 - Fax. + 32 3 259 23 05 - www.meritcapital.be
toedoen van fusies en overnames. In Duitsland waren er overnamegeruchten van Commerzbank en
Volkswagen, in Spanje werd het bod op Endesa verhoogd en in Nederland was ABN Amro de
overnameprooi.

De S&P 500 steeg met amper 0.18 % in USD en de Dow Jones daalde zelfs met 0.87 % . Door de daling
van de USD daalde de S&P500 afgelopen kwartaal met 1.19 % in Euro en de Dow Jones met 2.22 %. De
Amerikaanse technologiebeurs, Nasdaq Composite, steeg licht met 0.26 % in USD maar verloor 1.10 % in
Euro.

De Japanse beurs (Nikkei 225) steeg met 0.36 % in Yen en 0.25 % in Euro

Ter volledigheid vermelden wij dat:
   De marktvolatiliteit, na een korte opstoot tijdens de maand februari en begin maart, consolideerde
     rond de niveaus van voordien.
   De HFRX index (referentieindex voor hedge funds) steeg met 0.98 % in Euro .

Sectoren

Sectorindexen zoals de Olie & Gas in Europa, Health Care wereldwijd en Telecom presteerden ruim onder
het beursgemiddelde.
Sectoren zoals Grondstoffen, Financiële waarden & Verzekeraars, auto’s en Chemiebedrijven waren, mede
door overnames en overnamegeruchten, de toppers.
Binnen de grondstoffensector steeg de goudprijs van 636.7 $ per ounce tot 663.95 $ per ounce (YTD +
4.26 %) en kostte een barrel Crude oil 65.05 $. (YTD + 2.97 %).

Rente

Tijdens het eerste kwartaal hield de Amerikaanse Centrale Bank de rente onveranderd op 5.25 %. De
rentemarkten hadden gehoopt op een eventuele renteverlaging maar door de gemengde economische
indicatoren hield de FED de rente ongewijzigd.
De Europese Centrale Bank voerde afgelopen kwartaal een verhoging door van de korte termijn rente van
3.5 % tot 3.75 %. Deze rentebeweging werd verwacht zowel door analisten als strategen waardoor de
impact op de markten beperkt bleef.

De 3-maands rente in Euro steeg van 3.72 % naar 3.92 % en de 10-jarige rente veerde op van 3.95 % tot
4.05 %.
De 3-maands rente in USD bleef zo goed als onveranderd en daalde amper van 5.36 % tot 5.35 %. De 10-
jarige rente daalde van 4.70 % tot 4.64 %.
De stijging van de KT-rente in Euro is het gevolg van de monetaire verstrakking door de Centrale Bank.

De referentie-indexen voor obligaties de EB Fnd Bonds Euro steeg licht met 0.14 % (d.i. de som van de
geactualiseerde couponrente en de wijziging van de obligatiekoersen), de EB Fnd Bnds Global steeg met
ruim 0.12 % en de Citigroup World Global Bonds Index all Maturities steeg met 0.17 %.

Valuta

De USD verzwakte van 1.3189 €/$ tot 1.3371 €/$. Dit is een verzwakking van 1.37 % . Ook de Yen verloor
licht in waarde ten opzichte van de Euro: 0.10%. Het Brits pond versterkte met 0.766 %.

6. Rapport van de verschillende investeringen in 2007
Afgelopen kwartaal werden bepaalde fonsen deels afgebouwd om het cash gedeelte op te drijven en voor
het uitbetalen van uittredingen. Hierdoor werden ABN Amro Fund Europe Bonds, ING L RF Euromix en MC
Dynamic Bond Selection deels afgebouwd.
O.w.v. de constante underperformance werd DWS Eurorenta volledig verkocht.

Het best presterende fonds afgelopen kwartaal was MC Dynamic Bond Selection met een stijging van
3.046 %. Het slechts presterende fonds was ING Renta Euromix met een daling van 0.521 %.


               Merit Capital N.V. - Roderveldlaan 5 - B – 2600 Berchem
         BTW/TVA 471.885.204 - HR. Ant. 340.047 - Ondernemingsnummer 0471 885 204
           Tel. + 32 3 259 26 00 - Fax. + 32 3 259 23 05 - www.meritcapital.be
Het interne fonds presteerde ligt beter dan de referentieindex nl. EB Fnd. Global. De referentieindex daalde
met 0.33 % terwijl MCL Relax fund steeg met 0.43 %.

Het gedeelte cash zal aangehouden worden om in te spelen op opportuniteiten die zich aanbieden in de
financiële markten.

Momenteel is het fonds voor 100 % belegd op basis van onderliggende allocatie :

    Monetaire spreiding :   100 % Euro
    Beleggingen :       Obligaties 82.4 % – Cash 17.6 %

7. Marktverwachtingen vanwege de Asset Manager voor 2006

Het is onze overtuiging dat het sentiment op de beurzen positief zal blijven en dat deze positieve trend zich
in 2007 blijvend kan doorzetten alhoewel we rekening zullen moeten houden met een hogere volatiliteit.
Een grotere selectiviteit in stockpicking dringt zich in dergelijke omstandigheden op.

Voor 2007 zijn er een aantal redenen om het vertrouwen in de aandelenmarkten te behouden:

  1. De economische context is behoorlijk.
    De economische groeivooruitzichten van gereputeerde instellingen zoals OESO, IMF voorspellen
    een gemiddelde groei van de wereldeconomie van een kleine 5%. Algemeen wordt verwacht dat de
    USD zich op het huidige niveau zal consolideren. Op puur fundamentele basis( analyse van vraag
    en aanbod) verwachten we dat de olieprijs zich rond een prijsvork van 55 $ tot 65 $ per barrel zal
    handhaven( politieke manoeuvres of eventuele aanslagen kunnen deze verwachtingen bijstellen).
  2. De relatief lage rentestand en overvloed aan liquiditeiten zullen de financiële markten blijven
    ondersteunen.
    De stijging van de basisrente in de VS loopt op zijn einde. Dit wil echter niet zeggen dat we
    onmiddellijk een daling van de rente moeten verwachten. In Europa verwachten we dat de korte
    termijnrente kan oplopen tot 4.0 %. Voor de VS verwachten we een 10-jarige rente die zal blijven
    schommelen tussen 4.5 % en 5 %. In Europa vermoeden we dat deze rente zou kunnen stijgen tot
    4.25 %.
  3. De schuldherschikkingen, desinvesteringen en kostenbesparingen die bedrijven begin deze eeuw
    noodgedwongen moesten doorvoeren zorgen voor beduidend soliedere bedrijfsbalansen waardoor
    de markt behoed wordt voor mogelijke schokgolven.
    Doordat veel bedrijven bulken van de cash zijn verdere consolidaties (overnames), terugkoop van
    eigen aandelen of dividendverhogingen mogelijk te verwachten.
  4. Op basis van een aantal waarderingscriteria noteren de financiële markten, zeker in vergelijking
    met obligatierendementen, nog op een redelijk prijsniveau. Selectiviteit en voorzichtigheid zijn
    echter geen overbodige luxe.

Factoren die de pret kunnen bederven :

  1. Hogere olieprijzen door terroristische aanslagen en/of andere geopolitieke spanningen. Hierdoor
    kan er nieuwe inflatiedruk ontstaan die aanleiding kan geven tot een vertraging van de
    economische groei.
  2. Een crisis in de Amerikaanse vastgoedmarkt en vooral de secundaire effecten op sectoren die rond
    de bouwsector hangen zoals huishoudapparaten en hypothecaire kredieten.
  3. De reactie van de consument op de structurele aanpassingen in Duitsland i.v.m. de BTW.
  4. Verdere daling van de USD indien China en de OPEC-landen hun muntreserves versneld
    diversifiëren of er mee dreigen dit te doen.
  5. De halsstarrigheid van de ECB inzake inflatie waardoor het economisch herstel in Europa in de
    kiem zou kunnen gesmoord worden.

Al bij al kan verwacht worden dat de aandelenmarkten na de forse stijging in de tweede jaarhelft van 2006,
nog steeds een stijgingspotentieel hebben.
               Merit Capital N.V. - Roderveldlaan 5 - B – 2600 Berchem
          BTW/TVA 471.885.204 - HR. Ant. 340.047 - Ondernemingsnummer 0471 885 204
            Tel. + 32 3 259 26 00 - Fax. + 32 3 259 23 05 - www.meritcapital.be
Japan kan een mooie diversificatie zijn in een effectenportefeuille. Na de forse verzwakking van de Japanse
Yen tijdens het afgelopen jaar (vooral t.o.v. de USD en Euro en omwille van de Carry Trade), heeft deze
munt terug stijgingspotentieel.

Ook bieden landen zoals Brazilië en heel wat Aziatische landen, interessante beleggingsopportuniteiten.
We moeten ons wel rekenschap geven dat deze markten onderhevig kunnen zijn aan een hogere volatiliteit
omwille van een beperktere likwiditeit.

In de loop van 2007 kunnen groeiwaarden en value stocks hun rol in de financiële markten terug opeisen.
US Health Care, Technologie- en Telecomaandelen en Oil Services noteren momenteel tegen een lage P/E
en bieden een vrij behoorlijk dividend.
Na de forse correctie van de grondstoffenmarkten noteren sommige mijnbouwers en toeleveranciers rond
een P/E van 5, terwijl de verwachte winstgroei ruim 15 % bedraagt.

Structured notes, inflation linked notes en zelfs cash (o.w.v. inverse rentestructuur) bieden een valabel
alternatief voor obligaties bij eventuele oplopende rentes in de VS en Europa.
In de VS biedt een cash belegging meer rente dan een obligatie op 10 jaar.

Omwille van de lage volatiliteit op de financiële markten tijdens de afgelopen jaren, hebben hedge funds
het moeilijk gehad om hun resultaten uit het verleden te evenaren. De afgelopen drie jaar presteerden deze
fondsen onder hun historisch gemiddelde. Bij een oplopende volatiliteit – die we verwachten voor 2007 -
bieden hedge funds mogelijk terug een degelijk alternatief en kunnen zij hun credo van beperkte correlatie
met de aandelenbeurzen opnieuw bevestigen.
Luc Colebunders                        Bart Lammens
Fin. Consultant                        Bestuurder
Merit Capital N.V.                      Merit Capital N.V.
Bijlage : - koersevolutie Relax fund
     - koersevolutie van het fonds t.o.v. referentieindexen
     - Portefeuille inhoud op 31/03/2007
                Merit Capital N.V. - Roderveldlaan 5 - B – 2600 Berchem
           BTW/TVA 471.885.204 - HR. Ant. 340.047 - Ondernemingsnummer 0471 885 204
             Tel. + 32 3 259 26 00 - Fax. + 32 3 259 23 05 - www.meritcapital.be
          BIJLAGE
      Merit Capital N.V. - Roderveldlaan 5 - B – 2600 Berchem
BTW/TVA 471.885.204 - HR. Ant. 340.047 - Ondernemingsnummer 0471 885 204
  Tel. + 32 3 259 26 00 - Fax. + 32 3 259 23 05 - www.meritcapital.be
Evolutie MCL Relax Fund sinds begin 2007
Evolutie MCL Relax Fund sinds begin 2006 vergeleken met de EB Fnd Bonds Euro
en EB Fund Bonds Glob.
             Merit Capital N.V. - Roderveldlaan 5 - B – 2600 Berchem
       BTW/TVA 471.885.204 - HR. Ant. 340.047 - Ondernemingsnummer 0471 885 204
         Tel. + 32 3 259 26 00 - Fax. + 32 3 259 23 05 - www.meritcapital.be
     Portefeuillesamenstelling van het MCL Relax fund op 31/03/2007

Naam               %    Aantal   Gem koop     Koers      Waarde     Rend    Datum
EUR
ABN Amro Fund Europe Bonds    16,8%    825,00   81,220 EUR   99,630 EUR    82.194,75 EUR  +21,0%  30/03/2007
CAAM Oblig Internationales    18,4%    300,00  299,580 EUR  299,440 EUR    89.832,00 EUR   +0,0%  30/03/2007
ING L RF Euromix P k       19,7%    700,00  113,140 EUR  137,480 EUR    96.236,00 EUR  +17,9%  30/03/2007
Merit Cap.DynBdSel k       27,6%    250,00  535,010 EUR  540,860 EUR   135.215,00 EUR   +1,0%  30/03/2007
                82,4%                         403.477,75 EUR  +14,8%
Portefeuille          82,4%                         403.477,75 EUR  +14,8%
                                           16.276.252,09 BEF
Liquiditeiten
Liq. €              17,6%  86.054,31                   86.054,31 EUR  +100,0%
                        EUR
                17,6%   86.054,31                   86.054,31 EUR
                        EUR
Totaal              100%                         489.532,06 EUR  +100,0%
                                           19.747.674,35 BEF
                    Merit Capital N.V. - Roderveldlaan 5 - B – 2600 Berchem
               BTW/TVA 471.885.204 - HR. Ant. 340.047 - Ondernemingsnummer 0471 885 204
                 Tel. + 32 3 259 26 00 - Fax. + 32 3 259 23 05 - www.meritcapital.be

								
To top