Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

Marker - VUC by wanghonghx

VIEWS: 546 PAGES: 162

									Marker de 3 områder og udfyld med en gul farve
Brug CTRL-tasten
Mandag  Tirsdag Onsdag  Torsdag Fredag  Lørdag  Søndag
 1/31/2011 2/1/2011 2/2/2011 2/3/2011 2/4/2011 2/5/2011 2/6/2011
Flyt cellerne så farverne passer
Marker området og bevæg markøren til en kant.
Klik og hold nede mens du flytter
Marker kolonnerne A til N og sæt bredden til 4
Marker rækkerne 1 til 25 og sæt rækkehøjden til 20
N og sæt bredden til 4
og sæt rækkehøjden til 20
           Mandag  Tirsdag Onsdag  Torsdag
            1/31/2011 2/1/2011 2/2/2011 2/3/2011
Mandag  1/31/2011
Tirsdag  2/1/2011
Onsdag   2/2/2011
Torsdag  2/3/2011
Fredag   2/4/2011
Lørdag   2/5/2011
Søndag   2/6/2011
                Indsæt speciel
Fredag   Lørdag  Søndag   Kopier området, højreklik på en celle og vælg Indsæt speciel
  2/4/2011 2/5/2011 2/6/2011  Vælg Transponer og afslut med OK
Navn   Alder    Marker tabellen
Jens       64  Brug fanen Data og Sorter tabellen efter hver af
Marie      63  kolonneoverskrifterne
Hans       34
Ulrik      38
Betina      36
Lars       25
tabellen efter hver af
Kvartalsvise opfølgninger for 3. kvartal 2008     Frys ruder: Frys rækker eller kolonner
                            Vælg rækken under den række som skal fastlåses. Skift til fanen Vis. Vælg Frys ruder og dernæst Frys ryder igen.


           Driftsherre                 Målgruppe jf. Rammeaftale 2008                 Leverandør                        Ydelse      Dag/Døgn  Pladsnormering


Lemvig kommune                 Forsorgshjem                         Borgerskolen                 Borgerskolen                   Døgn        14.00
Lemvig kommune                 Personer med psykisk handicap inkl. autister         Dag- og døgncenter Lemvig          Beskyttet beskæftigelse             Dag         10.00
Lemvig kommune                 Personer med psykisk handicap inkl. autister         Dag- og døgncenter Lemvig          Dagcenter                    Dag         19.00
Lemvig kommune                 Personer med psykisk handicap inkl. autister         Dag- og døgncenter Lemvig          Daghjem                     Dag         27.00
Lemvig kommune                 Voksne fysisk handicappede inkl. senhjerneskadede       Labyrinten                  Labyrinten                    Døgn        32.00
Lemvig kommune                 Voksne fysisk handicappede inkl. senhjerneskadede       Det kreative kunstneriske grønne dagtilbud  Rom gl. Skole                  Dag         15.00
Lemvig kommune                 Voksne fysisk handicappede inkl. senhjerneskadede       Det kreative kunstneriske grønne dagtilbud  Projekt Livsmod                 Dag         10.00
Lemvig kommune                 Voksne med sindslidelse                    Kær-Huset                  Kær-huset SEL                  Døgn        11.00
Lemvig kommune                 Voksne med sindslidelse                    Kær-Huset                  Kær-huset ALB                  Døgn        10.00
Lemvig kommune                 Voksne med sindslidelse                    Søvejen 8                  Botilbud                     Døgn         5.00
Skive kommune                  Dagtilbud på revalideringscentre               BOMI                     Beskyttet beskæftigelse             Dag         40.00
Skive kommune                  Personer med psykisk handicap inkl. autister         Bofællesskabet Mejsevej           Bofællesskabet Mejsevej             Døgn         7.00
Skive kommune                  Personer med psykisk handicap inkl. autister         Bofællesskaberne Gefionsvej/Frejasvej    Bofællesskaberne Gefionsvej/Frejasvej      Døgn        16.00
Skive kommune                  Personer med psykisk handicap inkl. autister         Boenheden Mejsevej              Boenheden Mejsevej                Døgn        11.00
Skive kommune                  Personer med psykisk handicap inkl. autister         Boenheden Nattergalevej           Boenheden Natergalevej              Døgn        15.00
Skive kommune                  Personer med psykisk handicap inkl. autister         Boenheden Jyllandsgade            Boenheden Jyllandsgade              Døgn        11.00
Skive kommune                  Personer med psykisk handicap inkl. autister         Boenheden Hjaltesvej             Boenheden Hjaltesvej               Døgn         7.00
Skive kommune                  Personer med psykisk handicap inkl. autister         Magneten                   Magneten                     Dag         42.00
Skive kommune                  Personer med psykisk handicap inkl. autister         Skovly                    Fælles                      Dag
Skive kommune                  Personer med psykisk handicap inkl. autister         Skovly                    Dagcenter                    Dag         38.00
Skive kommune                  Personer med psykisk handicap inkl. autister         Skovly                    Daghjem                     Dag         20.00
Skive kommune                  Personer med psykisk handicap inkl. autister         Skovly                    Værksted                     Dag         25.00
Skive kommune                  Personer med psykisk handicap inkl. autister         BOMI                     Beskyttet beskæftigelse, BOMIDA         Dag         14.00
Skive kommune                  Voksne fysisk handicappede inkl. senhjerneskadede       Botilbudet Thinggade             Botilbudet Thinggade               Døgn         8.00
Skive kommune                  Voksne med sindslidelse                    Botilbudet Resenvej             Botilbudet Resenvej               Døgn        11.00
Skive kommune                  Voksne med sindslidelse                    Solbakken                  Solbakken                    Døgn         5.00
Skive kommune                  Voksne med sindslidelse                    Huset                    Huset                      Dag         23.00
Struer kommune                 Børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.  Nordstjernen                 Døgninstitution for børn og unge         Døgn        15.00
Struer kommune                 Børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.  Nordstjernen                 Aflastning børn og unge, weekend og helligdage  Døgn         3.12
Struer kommune                 Børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.  Nordstjernen                 Aflastning børn og unge, hverdage        Døgn         6.88
Struer kommune                 Personer med psykisk handicap inkl. autister         Fønixgården                 Døgninstitution, psykisk handicappede voksne   Døgn        24.00
Struer kommune                 Personer med psykisk handicap inkl. autister         Fjordbo                   Døgninstitution, psykisk handicappede voksne   Døgn         5.00
Struer kommune                 Personer med psykisk handicap inkl. autister         Fjordbo                   Dagcenter, psykisk handicappede voksne      Dag         5.00
Struer kommune                 Personer med psykisk handicap inkl. autister         Struerværkstedet               Dagcenter, psykisk handicappede voksne      Dag         14.00
Struer kommune                 Personer med psykisk handicap inkl. autister         Struerværkstedet               Værksted, psykisk handicappede voksne      Dag         26.00
Struer kommune                 Personer med psykisk handicap inkl. autister         Struerværkstedet               Daghjem, psykisk handicappede voksne       Dag         10.00
Silkeborg kommune                Børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.  Sol og Skov - Solbo             Ophold                      Døgn        15.45
Silkeborg kommune                Børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.  Sol og Skov - Solsikken           Ophold                      Dag         10.00
Silkeborg kommune                Forsorgshjem                         Forsorgshjemmet Godrum            Godrum - Huset                  Døgn         2.00
Silkeborg kommune                Forsorgshjem                         Forsorgshjemmet Godrum            Godrum - Landlyst                Døgn         7.00
Silkeborg kommune                Forsorgshjem                         Forsorgshjemmet Godrum            Lysbro                      Døgn        11.00
Silkeborg kommune                Forsorgshjem                         Forsorgshjemmet Godrum            Lysbro - udslusning               Dag         6.00
Silkeborg kommune                Forsorgshjem                         Forsorgshjemmet Godrum            Godrum - forsorgshjem              Dag         21.00
Silkeborg kommune                Kvindekrisecentre                       Silkeborg Krisecenter            Ophold                      Døgn         5.00
Silkeborg kommune                Personer med psykisk handicap inkl. autister         Klosterhaven                 Ophold                      Døgn        12.00
Silkeborg kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister         Kernen - takstgruppe 1        Værksted                             Dag       32.00
Silkeborg kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister         Kernen - takstgruppe 2        Værksted                             Dag       16.00
Silkeborg kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister         Brobygn. v/Lysbroskolen:       Dagcenter                             Dag       10.00
Silkeborg kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister         Brobygn. v/Lysbroskolen:       Produktion                            Dag       14.00
Silkeborg kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister         Brobygn. v/Lysbroskolen:       Aktivitetscenter                         Dag       22.00
Silkeborg kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister         Lysbroskolen:            Ophold                              Døgn       8.00
Silkeborg kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister         Lysbroskolen:            - Kompenserende specialundervisning                Dag       41.00
Silkeborg kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister         Nørreskov Bo- og Aktivitetscenter:  Ophold                              Dag       22.00
Silkeborg kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister         Nørreskov Bo- og Aktivitetscenter:                                   Døgn      20.00
Silkeborg kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister         Nørreskov Bo- og Aktivitetscenter:  Værkstedsaktivitet                        Dag       63.00
Silkeborg kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister         Nørreskov Bo- og Aktivitetscenter:  Værkstedaktivitet                         Dag       12.00
Silkeborg kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister         Nørreskov Bo- og Aktivitetscenter:  Café på vejen                           Dag      108.00
Silkeborg kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister         Solbakkevej:             Ophold                              Døgn       7.00
Silkeborg kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister         Solbakkevej:             samværsaktivitet                         Dag       15.00
Silkeborg kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister         Tulipanvej:             Ophold                              Døgn      36.00
Silkeborg kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister         Viborgvej:              Dagcenter                             Dag       16.00
Silkeborg kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister         Viborgvej:              Daghjem                              Dag       18.00
Silkeborg kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister         Viborgvej:              Produktion                            Dag       5.00
Silkeborg kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister         Viborgvej:              Aktivitetscenter                         Dag       34.00
Silkeborg kommune  Stofmisbrugsområdet                      Misbrugscenter Silkeborg       Marienlundsvej                          Døgn       4.00
Silkeborg kommune  Stofmisbrugsområdet                      Misbrugscenter Silkeborg       Misbrugscentret - ambulant                    Ambulant    154.00
Silkeborg kommune  Voksne fysisk handicappede inkl. senhjerneskadede       Pilen:                Ophold                              Døgn       9.00
Silkeborg kommune  Voksne fysisk handicappede inkl. senhjerneskadede       Pilen:                samværsaktivitet                         Dag       10.00
Silkeborg kommune  Voksne med sindslidelse                    Botilbuddene i Hinge         Ophold - fysio- og ergoterapi                   Døgn      15.00
Silkeborg kommune  Voksne med sindslidelse                    Daghus Kjellerup/Hinge        Værksted                             Dag       26.00
Silkeborg kommune  Voksne med sindslidelse                    AUC Kastaniehuset          Værkstedsaktivitet                        Dag       25.00
Silkeborg kommune  Voksne med sindslidelse                    Birkeparken (boformer)        Socialpædagogisk behandling                    Døgn      12.00
Holstebro kommune  Børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.  Frejashus              specialbørnehave                         Dag       16.00
Holstebro kommune  Kvindekrisecentre                       Holstebro Krisecenter        Botilbud midlertidigt ophold i Krisecenter            Døgn       5.00
Holstebro kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister         Hyldgården              Botilbud - minibo                         Døgn       6.00
Holstebro kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister         Hyldgården              Botilbud - pensionat                       Døgn      20.00
Holstebro kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister         Multihuset              Aktivitets- og samværstilbud - dagcenter             Dag       18.00
Holstebro kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister         Multihuset              Aktivitets- og samværstilbud - daghjem              Dag       18.00
Holstebro kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister         Holstebro Montageværksted      Aktivitets- og samværstilbud                   Dag       20.00
Holstebro kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister         Holstebro Montageværksted      Beskyttet beskæftigelse - dagtilbud                Dag       24.00
Holstebro kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister         Voksenskolen Mariebjerg       Aktivitets- og samværstilbud                   Dag       12.00
Holstebro kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister         Voksenskolen Mariebjerg       Skoledel                             Dag       28.00
Holstebro kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister         Voksenskolen Mariebjerg       Botilbud                             Døgn      17.00
Holstebro kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister         Voksenskolen Mariebjerg       Bodel - særlig struktur                      Døgn       6.00
Holstebro kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister         Voksenskolen Mariebjerg       Bodel - fys. Handicap                       Døgn       2.00
Holstebro kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister         Voksenskolen Mariebjerg       Skole del - særlig struktur                    Dag       12.00
Holstebro kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister         Voksenskolen Mariebjerg       Skoledel - fys. Handicap                     Dag       2.00
Holstebro kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister         Naturværkstedet Lillelund      Aktivitets- og samværstilbud                   Dag       18.00
Holstebro kommune  Voksne med sindslidelse                    Kafferisteriet            Botilbud midlertidigt ophold                   Døgn       5.00
Holstebro kommune  Voksne med sindslidelse                    Kafferisteriet            Botilbud midlertidigt ophold - almene boliger           Døgn       5.00
Holstebro kommune  Voksne med sindslidelse                    Kafferisteriet            Dagcenter,                            Dag       25.00
Holstebro kommune  Voksne med sindslidelse                    Kafferisteriet            Botilbud længerevarende - almene boliger             Døgn      10.00
Holstebro kommune  Voksne med sindslidelse                    Økologiproducent Økolise       takst                               Dag       16.00
Syddjurs kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister         ROBA                 1. Dagaktiviteter på Skovly aktivitetscenter - Produktion     Dag    -
Syddjurs kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister         ROBA                 2. Dagaktiviteter på Skovly aktivitetscenter - Aktivitetscenter  Dag       10.00
Syddjurs kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister         ROBA                 3. Dagaktiviteter på Skovly aktivitetscenter - Dagcenter     Dag       6.00
Syddjurs kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister         ROBA              4. Dagaktiviteter på Skovly aktivitetscenter - Daghjem     Dag       14.00
Syddjurs kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister         ROBA              5. Dagsktiviteter på Skovly aktivitetscenter - Særligt tilbud  Dag        -
Syddjurs kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister         ROBA              6. Døgnophold i Vestergård                   Døgn       4.00
Syddjurs kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister         ROBA              7. Døgnophold i Lille Eje                    Døgn       6.00
Syddjurs kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister         ROBA              8. Døgnophold i Rød og Grøn                   Døgn      15.00
Syddjurs kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister         ROBA              9. Døgnophold i Blå                       Døgn       6.00
Syddjurs kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister         Maria Magdalene         1. Dagaktiviteter på Aktivitetscenteret - Produktion      Dag       3.00
Syddjurs kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister         Maria Magdalene         2. Dagaktiviteter på Aktivitetscenteret - Aktivitetscenter   Dag       32.00
Syddjurs kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister         Maria Magdalene         3. Dagaktiviteter på Aktivitetscenteret - Dagcenter       Dag    -
Syddjurs kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister         Maria Magdalene         4. Dagaktiviteter på Aktivitetscenteret - Daghjem        Dag       16.00
Syddjurs kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister         Maria Magdalene         5. Dagaktiviteter på Aktivitetscenteret - Særligt tilbud    Dag        -
Syddjurs kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister         Maria Magdalene         7 Døgnophold i Lanternen/ABL § 185 b              Døgn       7.00
Syddjurs kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister         Maria Magdalene         8. Døgnophold i Broen/ABL § 185 b                Døgn       8.00
Syddjurs kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister         Maria Magdalene         9. Døgnophold i Kahytten/ABL § 185 b              Døgn       8.00
Syddjurs kommune  Stofmisbrugsområdet                      Misbrugscenteret        1. Misbrugsbehandling - korterevarende forløb          Ambulant    30.00
Syddjurs kommune  Stofmisbrugsområdet                      Misbrugscenteret        2. Misbrugsbehandling - længerevarende forløb          Ambulant    30.00
Syddjurs kommune  (Tom)                             Margrethebørnehaven       § 32 specialbørnehave                      Dag       6.00
Århus kommune   Børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.  Heimdal             Heimdal                             Døgn      20.00
Århus kommune   Børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.  Skovbrynet           specialbørnehave                        Dag       34.00
Århus kommune   Børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.  Skovbrynet - behandlingsplads  specialbørnehave                        Dag       2.00
Århus kommune   Børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.  Regnbuen - junior        Fritidstilbud                          Dag       35.00
Århus kommune   Børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.  Regnbuen - senior        Fritidstilbud                          Dag       45.00
Århus kommune   Børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.  Thorshavnsgade         specialbørnehave                        Dag       9.00
Århus kommune   Børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.  Lystruplund           specialbørnehave                        Dag       9.00
Århus kommune   Forsorgshjem                         Aros              Botilbud                            Døgn      13.00
Århus kommune   Forsorgshjem                         Aros              Cafe                              Dag       90.00
Århus kommune   Forsorgshjem                         Basen              Fælles                             Døgn
Århus kommune   Forsorgshjem                         Basen              5.38 Dagtilbud                         Dag       20.00

Århus kommune   Forsorgshjem                         Basen              5.42 Forsorgstilbud                       Døgn      30.00
Århus kommune   Forsorgshjem                         Basen              5.50 Boform                           Døgn       1.00
Århus kommune   Forsorgshjem                         Tre Ege             Fælles                             Døgn       -
Århus kommune   Forsorgshjem                         Tre Ege             5.38 Dagtilbud                         Dag       10.00
Århus kommune   Forsorgshjem                         Tre Ege             5.42 Forsorgstilbud                       Døgn      50.00
Århus kommune   Forsorgshjem                         Tre Ege             5.50 Boform                           Døgn       1.00
Århus kommune   Forsorgshjem                         Tre Ege             5.32 Bostøtte (individuel takst)                Døgn       1.00
Århus kommune   Forsorgshjem                         Østervang            Fælles                             Døgn       -
Århus kommune   Forsorgshjem                         Østervang            5.50 Boform (individuel takst)                 Døgn       1.00
Århus kommune   Forsorgshjem                         Østervang            5.42 Forsorgstilbud inkl. sygeafd.               Døgn      112.00
Århus kommune   Forsorgshjem                         Østervang            5.32 Bostøtte, Kilden                      Døgn      13.00
Århus kommune   Kvindekrisecentre                       Ellengården           ELLENGÅRDEN                           Døgn      16.00
Århus kommune   Kvindekrisecentre                       Århus Krisecenter        ÅRHUS KRISECENTER                        Døgn      16.00
Århus kommune   Personer med psykisk handicap inkl. autister         Bocenter Tranbjerg       Fælles                             Døgn       -
Århus kommune   Personer med psykisk handicap inkl. autister         Bocenter Tranbjerg       - Bocenter Tranbjerg                      Døgn      15.00
Århus kommune   Personer med psykisk handicap inkl. autister         Bocenter Tranbjerg       Bofællesskab Tranbjerg                     Døgn      13.00
Århus kommune   Personer med psykisk handicap inkl. autister         Bocenter Tranbjerg       Bofællesskab Majvænget 91 - 93                 Døgn      18.00
Århus kommune   Personer med psykisk handicap inkl. autister         Bocenter Tranbjerg       Bofællesskab Majvænget 43                    Døgn       6.00
Århus kommune   Personer med psykisk handicap inkl. autister         Bøgeskovgård          Fælles                             Dag        -
Århus kommune   Personer med psykisk handicap inkl. autister         Bøgeskovgård          Dagcenter                            Dag       14.00
Århus kommune   Personer med psykisk handicap inkl. autister         Bøgeskovgård          Daghjem                             Dag       12.00
Århus kommune   Personer med psykisk handicap inkl. autister         Bøgeskovgård          Produktion                           Dag       8.00
Århus kommune   Personer med psykisk handicap inkl. autister         Bøgeskovgård          Aktivitetscenter                        Dag       34.00
Århus kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister  Café Frederik           Samværstilbud             Dag   -
Århus kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister  Elmetoften            Fælles                Dag   -
Århus kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister  Elmetoften            Dagcenter               Dag   3.00
Århus kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister  Elmetoften            Daghjem                Dag   1.00
Århus kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister  Elmetoften            Produktion              Dag  41.00
Århus kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister  Elmetoften            Aktivitetscenter           Dag  25.00
Århus kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister  Frederiksbjerg Aktivitetscenter  Fælles                Dag   -
Århus kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister  Frederiksbjerg Aktivitetscenter  Dagcenter               Dag  13.00
Århus kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister  Frederiksbjerg Aktivitetscenter  Daghjem                Dag  28.00
Århus kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister  Frederiksbjerg Aktivitetscenter  Produktion              Dag  14.00
Århus kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister  Frederiksbjerg Aktivitetscenter  Aktivitetscenter           Dag  20.00
Århus kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister  Havkærparken           Fælles                Døgn   -
Århus kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister  Havkærparken           Dagcenter               Dag   9.00
Århus kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister  Havkærparken           Daghjem                Dag  27.00
Århus kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister  Havkærparken           Produktion              Dag  46.00
Århus kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister  Havkærparken           Aktivitetscenter           Dag  54.00
Århus kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister  Havkærparken           Bo fællesskab- Snåstrup Vestergård  Døgn  4.00
Århus kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister  Karavana             Fælles                Dag   1.00
Århus kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister  Karavana             Dagcenter               Dag   2.00
Århus kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister  Karavana             Produktion              Dag  13.00
Århus kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister  Karavana             Aktivitetscenter           Dag  12.00
Århus kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister  Lyngåkollegiet          Fælles                Døgn   -
Århus kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister  Lyngåkollegiet          - Lyngåkollegiet           Døgn  34.00
Århus kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister  Lyngåskolen            Fælles                Dag   -
Århus kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister  Lyngåskolen            - Kompenserende specialundervisning  Dag  26.50
Århus kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister  Lyngåskolen            Produktion (brobygning)        Dag   0.50
Århus kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister  Lyngåskolen            Aktivitetscenter (brobygning)     Dag  17.50
Århus kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister  Lyngåskolen            Dagcenter (brobygning)        Dag   8.50
Århus kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister  Lyngåskolen            Daghjem (brobygning)         Dag   1.00
Århus kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister  Lyngåskolen            - Neuroundervisning          Dag   8.00
Århus kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister  Nygårdsvej            Fælles                Døgn   -
Århus kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister  Nygårdsvej            Daghjem                Dag  13.00
Århus kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister  Nygårdsvej            - Nygårdsvej Boform          Døgn  21.00
Århus kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister  Skovlund             Fælles                Døgn   -
Århus kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister  Skovlund             Daghjem                Dag  14.00
Århus kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister  Skovlund             Skovlund (Boform)           Døgn  15.00
Århus kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister  Skovlund             Skejbygårdsvej (Bofællesskab)     Døgn  13.00
Århus kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister  Soras               Samværstilbud             Dag  26.00
Århus kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister  Soras               Bostøtte, Højtakst          Døgn  26.00
Århus kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister  Soras               Bostøtte, Lavtakst          Døgn  2.00
Århus kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister  Tingagergården          Fælles                Døgn   -
Århus kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister  Tingagergården          Boformer Autister           Døgn  14.00
Århus kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister  Tingagergården          Boformer Øvrige            Døgn  10.00
Århus kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister  Tingagergården - Beskæftigelse  Fælles                Dag   -
Århus kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister  Tingagergården - Beskæftigelse  Dagcenter               Dag   5.00
Århus kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister  Tingagergården - Beskæftigelse  Daghjem                Dag   6.00
Århus kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister  Tingagergården - Beskæftigelse  Aktivitetscenter           Dag   1.00
Århus kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister  Værkstedet Århus Nord       Fælles                Dag   -
Århus kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister  Værkstedet Århus Nord       Dagcenter               Dag   9.00
Århus kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister  Værkstedet Århus Nord       Daghjem                Dag   3.00
Århus kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister  Værkstedet Århus Nord       Produktion              Dag  51.00
Århus kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister  Værkstedet Århus Nord       Aktivitetscenter           Dag  60.00
Århus kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister    Produktion             Rygsæk                  Dag     0.00
Århus kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister    Aktivitetscenter          Rygsæk                  Dag     0.00
Århus kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister    Dagcenter              Rygsæk                  Dag     0.00
Århus kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister    Daghjem               Rygsæk                  Dag     0.00
Århus kommune  Stofmisbrugsområdet                 Værested for misbrugere       5.38.45                 Dag
Århus kommune  Stofmisbrugsområdet                 Værested for unge misbrugstruede  5.38.45                 Dag
Århus kommune  Stofmisbrugsområdet                 Værested for ældre stofmisbrugere  5.38.45                 Dag
Århus kommune  Stofmisbrugsområdet                 Center for misbrugsbehandling    Fælles                  Dag
Århus kommune  Stofmisbrugsområdet                 Center for misbrugsbehandling    Det kortvarende behandlingsafsnit    Dag    172.00
Århus kommune  Stofmisbrugsområdet                 Center for misbrugsbehandling    Det længerevarende behandlingsafsnit   Dag    241.00
Århus kommune  Stofmisbrugsområdet                 Center for misbrugsbehandling    Kontakthuset               Dag     40.00
Århus kommune  Stofmisbrugsområdet                 Center for misbrugsbehandling    Familiehuset               Dag     37.00
Århus kommune  Stofmisbrugsområdet                 Center for misbrugsbehandling    Mindegade                Dag     10.00
Århus kommune  Stofmisbrugsområdet                 Center for misbrugsbehandling    Halvvejshuset              Dag     12.00
Århus kommune  Stofmisbrugsområdet                 Center for misbrugsbehandling    Behandling private institutioner     Dag
Århus kommune  Stofmisbrugsområdet                 Center for misbrugsbehandling    Gadeteam                 Dag
Århus kommune  Stofmisbrugsområdet                 Center for misbrugsbehandling    Madam Grøn                Dag     70.00
Århus kommune  Stofmisbrugsområdet                 Århusklinikken i Valdemarsgade   Misbrugsbehandling            Ambulant  306.00
Århus kommune  Voksne fysisk handicappede inkl. senhjerneskadede  Solbakken              Dagcenter                Dag     1.00
Århus kommune  Voksne fysisk handicappede inkl. senhjerneskadede  Solbakken              Daghjem                 Dag     9.00
Århus kommune  Voksne fysisk handicappede inkl. senhjerneskadede  Solbakken              Aktivitetscenter             Dag     0.00
Århus kommune  Voksne fysisk handicappede inkl. senhjerneskadede  Solbakken              5.50 Boform               Døgn     7.00
Århus kommune  Voksne fysisk handicappede inkl. senhjerneskadede  Solbakken              Absalonsgade               Døgn     5.00
Århus kommune  Voksne fysisk handicappede inkl. senhjerneskadede  Solbakken              Potte- og Karetmagertoften        Døgn    11.00
Århus kommune  Voksne fysisk handicappede inkl. senhjerneskadede  Birkebakken             Bofællesskaber Birkebo og Skovbakkevej  Døgn    16.00
Århus kommune  Voksne fysisk handicappede inkl. senhjerneskadede  Karavana              Daghjem                 Dag     0.00
Århus kommune  Voksne fysisk handicappede inkl. senhjerneskadede  Nygårdsvej             Dagcenter                Dag     0.00
Århus kommune  Voksne fysisk handicappede inkl. senhjerneskadede  Nygårdsvej             Produktion                Dag     0.00
Århus kommune  Voksne fysisk handicappede inkl. senhjerneskadede  Nygårdsvej             Aktivitetscenter             Dag     0.00
Århus kommune  Voksne fysisk handicappede inkl. senhjerneskadede  Skovlund              Dagcenter                Dag     0.00
Århus kommune  Voksne fysisk handicappede inkl. senhjerneskadede  Skovlund              Produktion                Dag     0.00
Århus kommune  Voksne fysisk handicappede inkl. senhjerneskadede  Skovlund              Aktivitetscenter             Dag     0.00
Århus kommune  Voksne fysisk handicappede inkl. senhjerneskadede  Stefanshjemmet           Fælles                  Dag
Århus kommune  Voksne fysisk handicappede inkl. senhjerneskadede  Stefanshjemmet           Dagcenter                Dag     11.50
Århus kommune  Voksne fysisk handicappede inkl. senhjerneskadede  Stefanshjemmet           Daghjem                 Dag     49.50
Århus kommune  Voksne fysisk handicappede inkl. senhjerneskadede  Stefanshjemmet           Produktion                Dag     0.00
Århus kommune  Voksne fysisk handicappede inkl. senhjerneskadede  Stefanshjemmet           Aktivitetscenter             Dag     0.50
Århus kommune  Voksne fysisk handicappede inkl. senhjerneskadede  Stefanshjemmet           5.32 Bostøtte              Døgn    45.00
Århus kommune  Voksne med sindslidelse               - Driftsområdet for psykiatri    Fælles                  Døgn

Århus kommune  Voksne med sindslidelse               AUC Katrinebjerg Centret      Dagtilbud                Dag     47.00
Århus kommune  Voksne med sindslidelse               AUC Kragelund            Dagtilbud                Dag     26.00

Århus kommune  Voksne med sindslidelse               Biffen               Dagtilbud                Dag     52.00
Århus kommune  Voksne med sindslidelse               Flexbo dagtilbud          Dagtilbud                Dag     14.00
Århus kommune  Voksne med sindslidelse               Fontænehuset            Dagtilbud                Dag     30.00
Århus kommune  Voksne med sindslidelse               Hasle-Kollegiet           Botilbud                 Døgn    14.00

Århus kommune  Voksne med sindslidelse               Højvang               Dagtilbud                Dag     22.00
Århus kommune  Voksne med sindslidelse               Industriværkstedet Skovkanten    Dagtilbud                Dag     35.00
Århus kommune  Voksne med sindslidelse               Katrinebjerg Centret        Botilbud                 Døgn    22.00
Århus kommune  Voksne med sindslidelse               Korsagergården           Botilbud                 Døgn    14.00
Århus kommune  Voksne med sindslidelse               Kragelund              Botilbud                 Døgn    14.00
Århus kommune    Voksne med sindslidelse                    Kragelund                  Botilbud -sats                       Døgn   4.00
Århus kommune    Voksne med sindslidelse                    Midtbyen                   Forsorgstilbud                       Døgn  10.00
Århus kommune    Voksne med sindslidelse                    Midtbyen                   Strandhuset                         Døgn   4.00
Århus kommune    Voksne med sindslidelse                    Sletten                   Forsorgstilbud                       Døgn  10.00
Århus kommune    Voksne med sindslidelse                    Windsor                   Botilbud                          Døgn  15.00
Norddjurs kommune  Børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.  Djurshøj alm. Døgnpladser          Børn og Unge, socialt truede (adfærdsvanskelige) Botilbud  Døgn  18.00
Norddjurs kommune  Børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.  Djurshøj, Ungeafdeling døgn         Børn og Unge, socialt truede (adfærdsvanskelige) Botilbud  Døgn   3.00
Norddjurs kommune  Børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.  Djurslandsskolen               SFO                             Dag   93.00
Norddjurs kommune  Børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.  Djurslandsskolen               Skoledel                          Dag  127.00
Norddjurs kommune  Børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.  Amtslige specialklasser           Skoledel                          Dag   21.00
Norddjurs kommune  Voksne fysisk handicappede inkl. senhjerneskadede       Boform - Grenaa Bo- aktivitetscenter     Trekanten - Multihandicappede                Døgn   4.00
Norddjurs kommune  Voksne fysisk handicappede inkl. senhjerneskadede       Boform - Grenaa Bo- aktivitetscenter     Trekanten Rød/gul og Lang gang               Døgn  25.00
Norddjurs kommune  Voksne fysisk handicappede inkl. senhjerneskadede       Bofællesskab Grenaa Bo- aktivitetscenter   Mellemgården og Ålunden                   Døgn  15.00
Norddjurs kommune  Voksne fysisk handicappede inkl. senhjerneskadede       Dagtilbud - Grenaa Bo- og aktivitetstilbud  Nærheden - Aktivitetscenter                 Dag   41.00
Norddjurs kommune  Voksne fysisk handicappede inkl. senhjerneskadede       Dagtilbud - Grenaa Bo- og aktivitetstilbud  Nærheden - Dagcenter                    Dag   13.00
Norddjurs kommune  Voksne fysisk handicappede inkl. senhjerneskadede       Dagtilbud - Grenaa Bo- og aktivitetstilbud  Nærheden - Daghjem                     Dag   13.00
Norddjurs kommune  Voksne fysisk handicappede inkl. senhjerneskadede       Dagtilbud - Grenaa Bo- og aktivitetstilbud  Nærheden - Produktion                    Dag   18.00
Norddjurs kommune  Voksne fysisk handicappede inkl. senhjerneskadede       Dagtilbud - Rougsøcentret          Dagcenter                          Dag   10.00
Norddjurs kommune  Voksne fysisk handicappede inkl. senhjerneskadede       Dagtilbud - Rougsøcentret          Daghjem                           Dag   10.00
Norddjurs kommune  Voksne fysisk handicappede inkl. senhjerneskadede       Dagtilbud - Rougsøcentret          Produktion                         Dag   2.00
Norddjurs kommune  Voksne fysisk handicappede inkl. senhjerneskadede       Dagtilbud - Rougsøcentret          Aktivitetscenter                      Dag   54.00
Norddjurs kommune  Voksne med sindslidelse                    Dolmerhave (Boformer)            Dolmerhave (Boformer)                    Døgn  10.00
Viborg kommune   Børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.  Egeskovhus                  Egeskovhus                         Døgn   8.00
Viborg kommune   Børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.  Fritidshjemmet Nørrehus           Fritidshjemmet Nørrehus                   Dag   75.00
Viborg kommune   Børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.  Daginstitutionen Nørrehus          Daginstitutionen Nørrehus                  Dag   14.00
Viborg kommune   Dagtilbud på revalideringscentre               Laboremus BV                 Laboremus BV                        Dag   57.00
Viborg kommune   Forsorgshjem                         Vibohøj, Døgnophold             Vibohøj, Døgnophold 1) 1a)                 Døgn  54.00
Viborg kommune   Forsorgshjem                         Vibohøj, Jegstrupvej             Vibohøj, Jegstrupvej                    Døgn   4.30
Viborg kommune   Forsorgshjem                         Vibohøj, Dagtilbud              Vibohøj, Dagtilbud                     Dag   65.80
Viborg kommune   Kvindekrisecentre                       Viborg Krisecenter              Viborg Krisecenter                     Døgn   9.00
Viborg kommune   Personer med psykisk handicap inkl. autister         Trepas                    Trepas                           Dag   85.00
Viborg kommune   Personer med psykisk handicap inkl. autister         Gimle                    Gimle                            Dag   40.00
Viborg kommune   Personer med psykisk handicap inkl. autister                                Ekkohøj                           Dag   45.00
Viborg kommune   Personer med psykisk handicap inkl. autister         Dagtilbud Viborg               Skriversvej                         Dag   46.00
Viborg kommune   Personer med psykisk handicap inkl. autister         Aflastning Syd                Aflastning Syd                       Døgn   4.00
Viborg kommune   Personer med psykisk handicap inkl. autister         Ungdomskollegiet               Ungdomskollegiet                      Døgn   7.00
Viborg kommune   Personer med psykisk handicap inkl. autister         Safranvej                  Safranvej                          Døgn   9.00
Viborg kommune   Personer med psykisk handicap inkl. autister         Merkurvej                  Merkurvej                          Døgn   7.00
Viborg kommune   Personer med psykisk handicap inkl. autister         Hedevænget                  Hedevænget                         Døgn  11.00
Viborg kommune   Personer med psykisk handicap inkl. autister         Kildevænget                 Kildevænget                         Døgn  11.00
Viborg kommune   Personer med psykisk handicap inkl. autister         Kærsangervej                 Kærsangervej                        Døgn  12.00
Viborg kommune   Personer med psykisk handicap inkl. autister         Egehøj                    Egehøj                           Døgn  11.00
Viborg kommune   Personer med psykisk handicap inkl. autister         Gudenåvej                  Gudenåvej                          Døgn  11.00
Viborg kommune   Personer med psykisk handicap inkl. autister         Bof. Grønneparken              Bof. Grønneparken                      Døgn   8.00
Viborg kommune   Personer med psykisk handicap inkl. autister         Bof. Kærsangervej              Bof. Kærsangervej                      Døgn   5.00
Viborg kommune   Personer med psykisk handicap inkl. autister         Bof. Neptunvej                Bof. Neptunvej                       Døgn   7.00
Viborg kommune   Personer med psykisk handicap inkl. autister         Bof. Merkurvej                Bof. Merkurvej                       Døgn   5.00
Viborg kommune   Personer med psykisk handicap inkl. autister         Bof. Skaglen                 Bof. Skaglen                        Døgn  14.00
Viborg kommune   Personer med psykisk handicap inkl. autister         Bof. Skaglen 63               Bof. Skaglen 63                       Døgn   3.00
Viborg kommune   Personer med psykisk handicap inkl. autister         Bof. Solvænget                Bof. Solvænget                       Døgn   6.00
Viborg kommune   Stofmisbrugsområdet                      Viborg Rusmiddelcenter            Viborg Rusmiddelcenter - Døgnbehandling Viborg       Døgn   3.00
Viborg kommune   Stofmisbrugsområdet                      Viborg Rusmiddelcenter            Viborg Rusmiddelcenter - Dagbehandling Viborg        Dag   9.00
Viborg kommune       Stofmisbrugsområdet                      Viborg Rusmiddelcenter          Viborg Rusmiddelcenter - Alkoholambulatorium Skive  Dag  35.00
Viborg kommune       Stofmisbrugsområdet                      Viborg Rusmiddelcenter          Viborg Rusmiddelcenter - Misbrygsafd. Skive 2) 3)  Dag  64.00
Viborg kommune       Stofmisbrugsområdet                      Viborg Rusmiddelcenter          Viborg Rusmiddelcenter - Dagbehandling Skive     Dag   5.00
Viborg kommune       Voksne med sindslidelse                    Nørremarken BV              Nørremarken BV                    Dag  54.00
Viborg kommune       Voksne med sindslidelse                    Søndermarkens Værksted          Søndermarkens Værksted                Dag  20.00
Viborg kommune       Voksne med sindslidelse                    Daghus Viborg              Daghus Viborg                    Døgn  95.00
Viborg kommune       Voksne med sindslidelse                    Stokrosevej               Stokrosevej                     Døgn  16.00
Viborg kommune       Voksne med sindslidelse                    Lavendelvej               Lavendelvej                     Døgn  10.00
Viborg kommune       Voksne med sindslidelse                    Sct. Jørgensvej             Sct. Jørgensvej                   Døgn  13.00
Viborg kommune       Voksne med sindslidelse                    Søndermarken               Søndermarken                     Døgn  40.00
Hedensted kommune      Børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.  Åkanden                 (Tom)                        Dag  14.00
Ringkøbing-Skjern kommune  Børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.  Specialbørnehaven            specialbørnehave                   Dag  14.00
Ringkøbing-Skjern kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister         Center Bakkehuset            Bakkehuset, Specialgruppe 1             Døgn  21.00
Ringkøbing-Skjern kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister         Center Bakkehuset            Bakkehuset, Specialgruppe 2             Døgn  7.00
Ringkøbing-Skjern kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister         Center Bakkehuset            Bakkehuset, Døvblindegruppe             Døgn  5.00
Ringkøbing-Skjern kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister         Center Bakkehuset            Bakkehuset, Enkeltmandsprojekter           Døgn  4.00
Ringkøbing-Skjern kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister         Center Bakkehuset            Bakkehuset, Specialgruppe 1, daghjem         Dag  21.00
Ringkøbing-Skjern kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister         Center Bakkehuset            Bakkehuset, Specialgruppe 2, daghjem         Dag   7.00
Ringkøbing-Skjern kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister         Center Bakkehuset            Bakkehuset, Døvblindegruppe, daghjem         Dag   5.00
Ringkøbing-Skjern kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister         Center Bakkehuset            Bakkehuset, Enkeltmandsprojekter, daghjem      Dag   4.00
Ringkøbing-Skjern kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister         Skelbækcentret: Holmelunden       Holmelunden                     Døgn  32.00
Ringkøbing-Skjern kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister         Skelbækcentret: MSM           MSM, beskyttet beskæftigelse             Dag  15.00
Ringkøbing-Skjern kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister         Skelbækcentret: MSM           MSM, dagcenter                    Dag  32.50
Ringkøbing-Skjern kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister         Skelbækcentret: MSM           MSM, daghjem                     Dag   7.00
Ringkøbing-Skjern kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister         Å-Centret: Skjern Industri-Service    Skjern Industri-Service, beskyttet beskæftigelse   Dag  31.00
Ringkøbing-Skjern kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister         Å-centret                Å-Centret, beskyttet beskæftigelse          Dag  50.00
Ringkøbing-Skjern kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister         Å-centret                Å-Centret, dagcenter                 Dag  32.00
Ringkøbing-Skjern kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister         Å-centret                Å-Centret, daghjem                  Dag   6.50
Ringkøbing-Skjern kommune  Voksne med sindslidelse                    Socialpsykiatrisk Center (Rosengården)  Dagcenter                      Dag  27.00
Ringkøbing-Skjern kommune  Voksne med sindslidelse                    Socialpsykiatrisk Center (Rosengården)  Botilbud ABL                     Døgn  10.00
Ringkøbing-Skjern kommune  Voksne med sindslidelse                    Socialpsykiatrisk Center (Rosengården)  Botilbud midlertidig                 Døgn  10.00
Ringkøbing-Skjern kommune  Voksne med sindslidelse                    Socialpsykiatrisk Center (Rosengården)  Hotelplads                      Døgn  2.49
Favrskov kommune      Personer med psykisk handicap inkl. autister         Hadsten Bo- og aktivitetscenter     § 85 - Ellemosevej 26 A - afd. 291 F         Døgn  8.00
Favrskov kommune      Personer med psykisk handicap inkl. autister         Hadsten Bo- og aktivitetscenter     § 85 - Ellemosevej 28A - døve - Afd. 291 A      Døgn  8.00
Favrskov kommune      Personer med psykisk handicap inkl. autister         Hadsten Bo- og aktivitetscenter     § 85 - Ellemosevej 28 A - stuen afd. 291 B      Døgn  8.00
Favrskov kommune      Personer med psykisk handicap inkl. autister         Hadsten Bo- og aktivitetscenter     § 85 - Ellemosevej 28 A - 1. sal afd. 291 C     Døgn  8.00
Favrskov kommune      Personer med psykisk handicap inkl. autister         Hadsten Bo- og aktivitetscenter     § 108 - Ellemosevej 26 B               Døgn  9.00
Favrskov kommune      Personer med psykisk handicap inkl. autister         Hadsten Bo- og aktivitetscenter     § 103 - Produktion                  Dag  10.00
Favrskov kommune      Personer med psykisk handicap inkl. autister         Hadsten Bo- og aktivitetscenter     § 103 - Aktivitetscenter               Dag  32.00
Favrskov kommune      Personer med psykisk handicap inkl. autister         Hadsten Bo- og aktivitetscenter     § 103 - Dagcenter                  Dag  10.00
Favrskov kommune      Personer med psykisk handicap inkl. autister         Hadsten Bo- og aktivitetscenter     § 103 - Daghjem                   Dag  15.00
Favrskov kommune      Personer med psykisk handicap inkl. autister         Hammel Bo- og aktivitetscenter      § 103 - Produktion                  Dag   6.00
Favrskov kommune      Personer med psykisk handicap inkl. autister         Hammel Bo- og aktivitetscenter      § 103 - Dagcenter                  Dag   8.00
Favrskov kommune      Personer med psykisk handicap inkl. autister         Hammel Bo- og aktivitetscenter      § 85 - Eriksminde - hus 6              Døgn  6.00
Favrskov kommune      Personer med psykisk handicap inkl. autister         Hammel Bo- og aktivitetscenter      § 85 - Jægervej                   Døgn  7.00
Favrskov kommune      Personer med psykisk handicap inkl. autister         Hammel Bo- og aktivitetscenter      § 85 - Voldbyvej                   Døgn  8.00
Favrskov kommune      Personer med psykisk handicap inkl. autister         Hammel Bo- og aktivitetscenter      § 108 - Kernen                    Døgn  7.00
Favrskov kommune      Personer med psykisk handicap inkl. autister         Hammel Bo- og aktivitetscenter      § 103- daghjem                    Dag  16.00
Favrskov kommune      Personer med psykisk handicap inkl. autister         Hammel Bo- og aktvitetscenter      § 85 - Eriksminde - hus 7              Døgn  7.00
Favrskov kommune      Personer med psykisk handicap inkl. autister         Hammel Bo- og aktivitetscenter      § 103 - Aktivitetscenter               Dag  20.00
Favrskov kommune      Personer med psykisk handicap inkl. autister         Hindhøjen                § 85                         Døgn  24.00
Favrskov kommune      Personer med psykisk handicap inkl. autister         Jagtvej                 § 85                         Døgn  12.00
Skanderborg kommune  Børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.  Skovbo                Blæksprutten                       Døgn  12.00
Skanderborg kommune  Børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.  Skovbo                Lærken/Sommerfuglen                   Døgn  12.00
Skanderborg kommune  Børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.  Æsken                Æsken                          Dag   8.00
Skanderborg kommune  Voksne fysisk handicappede inkl. senhjerneskadede       Bavnebjerg Bo- og aktivitetscenter  Dagcenter                        Dag   19.00
Skanderborg kommune  Voksne fysisk handicappede inkl. senhjerneskadede       Bavnebjerg Bo- og aktivitetscenter  Daghjem                         Dag   12.00
Skanderborg kommune  Voksne fysisk handicappede inkl. senhjerneskadede       Bavnebjerg Bo- og aktivitetscenter  Produktion                        Dag   24.00
Skanderborg kommune  Voksne fysisk handicappede inkl. senhjerneskadede       Bavnebjerg Bo- og aktivitetscenter  Aktivitetscenter                     Dag   44.00
Skanderborg kommune  Voksne fysisk handicappede inkl. senhjerneskadede       Bavnebjerg Bo- og aktivitetscenter  Fysisk handicappede                   Døgn   9.00
Skanderborg kommune  Voksne fysisk handicappede inkl. senhjerneskadede       Bavnebjerg Bo- og aktivitetscenter  Øvrige (bofællesskab)                  Døgn   7.00
Skanderborg kommune  Voksne fysisk handicappede inkl. senhjerneskadede       Bavnebjerg Bo- og aktivitetscenter  Socialt handicappede                   Døgn   8.00
Skanderborg kommune  Voksne fysisk handicappede inkl. senhjerneskadede       Hertha                Hertha-dagtilbud                     Dag   19.00
Skanderborg kommune  Voksne fysisk handicappede inkl. senhjerneskadede       Solsikken              Bofællesskab                       Døgn   5.00
Skanderborg kommune  Voksne fysisk handicappede inkl. senhjerneskadede       Solsikken              Botilbud Almen                      Døgn  12.90
Skanderborg kommune  Voksne fysisk handicappede inkl. senhjerneskadede       Solsikken              Botilbud Boform                     Døgn   2.60
Skanderborg kommune  Voksne fysisk handicappede inkl. senhjerneskadede       Bostederne i Skanderborg       Det grønne hjørne, midtergruppen/trekanten (PØ) Almen  Døgn  12.00
Skanderborg kommune  Voksne fysisk handicappede inkl. senhjerneskadede       Bostederne i Skanderborg       Det grønne hjørne, midtergruppen/trekanten (PØ) Boform  Døgn  12.00
Skanderborg kommune  Voksne fysisk handicappede inkl. senhjerneskadede       Bostederne i Skanderborg       Skrænten                         Døgn  16.00
Skanderborg kommune  Voksne fysisk handicappede inkl. senhjerneskadede       Bostederne i Skanderborg       Daghjem klub Møllegade                  Dag   4.00
Skanderborg kommune  Voksne fysisk handicappede inkl. senhjerneskadede       Bostederne i Skanderborg       Poul la Coursvej                     Døgn  14.00
Skanderborg kommune  Voksne fysisk handicappede inkl. senhjerneskadede       Bostederne i Skanderborg       Kilden, Kildevej                     Døgn   8.00
Skanderborg kommune  Voksne fysisk handicappede inkl. senhjerneskadede       Bostederne i Skanderborg       Tanderupvej Samsø                    Dag   7.00
Skanderborg kommune  Voksne fysisk handicappede inkl. senhjerneskadede       Bostederne i Skanderborg       Dagcenter Samsø Onsbjerg gl. skole            Dag   6.00
Skanderborg kommune  Voksne fysisk handicappede inkl. senhjerneskadede       Sølund                Dagcenter                        Dag   42.00
Skanderborg kommune  Voksne fysisk handicappede inkl. senhjerneskadede       Sølund                Daghjem                         Dag  108.00
Skanderborg kommune  Voksne fysisk handicappede inkl. senhjerneskadede       Sølund                Aktivitetscenter                     Dag   35.00
Skanderborg kommune  Voksne fysisk handicappede inkl. senhjerneskadede       Sølund                Takst 1                         Døgn  30.00
Skanderborg kommune  Voksne fysisk handicappede inkl. senhjerneskadede       Sølund                Takst 2                         Døgn  23.00
Skanderborg kommune  Voksne fysisk handicappede inkl. senhjerneskadede       Sølund                Takst 3                         Døgn  20.00
Skanderborg kommune  Voksne fysisk handicappede inkl. senhjerneskadede       Sølund                Takst 4                         Døgn  16.00
Skanderborg kommune  Voksne fysisk handicappede inkl. senhjerneskadede       Sølund                Takst 4 almen                      Døgn  24.00
Skanderborg kommune  Voksne fysisk handicappede inkl. senhjerneskadede       Sølund                Takst 5 almen                      Døgn   8.00
Skanderborg kommune  Voksne fysisk handicappede inkl. senhjerneskadede       Sølund                Takst 6                         Døgn  18.00
Skanderborg kommune  Voksne fysisk handicappede inkl. senhjerneskadede       Sølund                Takst 7                         Døgn   6.00
Skanderborg kommune  Voksne fysisk handicappede inkl. senhjerneskadede       Sølund                Takst 8                         Døgn   5.00
Skanderborg kommune  Voksne fysisk handicappede inkl. senhjerneskadede       Sølund                Takst 8 almen                      Døgn  27.00
Skanderborg kommune  Voksne fysisk handicappede inkl. senhjerneskadede       Sølund                Takst 9                         Døgn  31.00
Skanderborg kommune  Voksne fysisk handicappede inkl. senhjerneskadede       Sølund                Takst 9 almen                      Døgn   8.00
Skanderborg kommune  Voksne fysisk handicappede inkl. senhjerneskadede       Sølund                Bofællesskabet Sygehusvej                Døgn   9.00
Horsens kommune    Børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.  Spiren                Dagpasning                        Dag   22.00

Horsens kommune    Børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.  Lundagerskolen            Klub tilbud 2 dage om ugen i 40 uger           Dag   10.50
Horsens kommune    Forsorgshjem                         Sølyst                §110 botilbud                      Døgn  30.00
Horsens kommune    Personer med psykisk handicap inkl. autister         Skovbrynet              Aktivitet og Samværstilbud                Dag   15.00
Horsens kommune    Personer med psykisk handicap inkl. autister         Horshøj               Beskyttet beskæftigelse                 Dag  110.00
Horsens kommune    Personer med psykisk handicap inkl. autister         Horshøj               Aktivitet og Samværstilbud                Dag   47.00
Horsens kommune    Personer med psykisk handicap inkl. autister         Horshøj               Ekstern Beskyttet Beskæftigelse             Dag   60.00
Horsens kommune    Personer med psykisk handicap inkl. autister         Bofællesskabet Vestergade      Bofællesskab § 107                    Døgn   6.00
Horsens kommune    Personer med psykisk handicap inkl. autister         Houmannshus, Houmannsgade 46n    Bofællesskab § 107                    Døgn   5.00
Horsens kommune    Personer med psykisk handicap inkl. autister         Bofællesskabet Østergade 120     Bofællesskab § 107                    Døgn   8.00
Horsens kommune    Personer med psykisk handicap inkl. autister         Opgangen Smedegade 22        Bofællesskab § 107                    Døgn   8.00
Horsens kommune    Personer med psykisk handicap inkl. autister         Vimmelskaftet            Bofællesskab § 107                    Døgn   3.00
Horsens kommune    Personer med psykisk handicap inkl. autister         Houmannsgade 56           Bofællesskab § 107                    Døgn   6.00
Horsens kommune    Personer med psykisk handicap inkl. autister         Smedegade 9-11            Bofællesskab § 107                    Døgn   8.00
Horsens kommune    Personer med psykisk handicap inkl. autister         Botræning Hasselvej 40         Bofællesskab § 107                        Døgn  3.00
Horsens kommune    Stofmisbrugsområdet                      Half-Way Vejlevej 147          Døgnbehandlig Stofmisbrugere                   Døgn  4.00
Horsens kommune    Stofmisbrugsområdet                      Kråsiglund               Døgnbehandlig Stofmisbrugere                   Døgn  20.00
Horsens kommune    Voksne med sindslidelse                    Butik Stalden              Beskyttet beskæftigelse                      Dag   7.00
Horsens kommune    Voksne med sindslidelse                    Pagevej/ Ternevej            Bofællesskab § 107                        Døgn  7.00
Horsens kommune    Voksne med sindslidelse                    Bofællesskabet Nørretorv 1-3      Bofællesskab § 107                        Døgn  8.00
Horsens kommune    Voksne med sindslidelse                    Baghuset, Houmannsgade 46l       Bofællesskab § 107                        Døgn  8.00
Ikast-Brande kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister         Skovbjergparken             Værksted                             Døgn  30.00
Ikast-Brande kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister         Skovbjergparken             Egely                               Døgn  6.00
Ikast-Brande kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister         Skovbjergparken             Birkebo                              Døgn  6.00
Ikast-Brande kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister         Skovbjergparken             Fyretoppen                            Døgn  6.00
Ikast-Brande kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister         Skovbjergparken             Pilegården                            Døgn  6.00
Ikast-Brande kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister         Marienlund               Botilbud                             Døgn  29.00
Ikast-Brande kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister         Bøgehusene               Bøgebo og Åbo døgn                        Døgn  8.00
Ikast-Brande kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister         Bøgehusene               Bøgebo og Åbo, dag                        Døgn  7.00
Ikast-Brande kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister         Bøgehusene               Bøgehusene, Skovbo, specialhjemspladser              Døgn  6.00
Ikast-Brande kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister         Brande Åcenter             Botilbud                             Døgn  32.00
Ikast-Brande kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister         Brande Åcenter             Aktivitets- og samværstilbud, dag                 Døgn  32.00
Ikast-Brande kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister         Bellisbo                Botilbud                             Døgn  11.00
Ikast-Brande kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister         Bellisparken              Botilbud                             Døgn  8.00
Ikast-Brande kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister         Regnbuen                Dagcenter                             Døgn  8.00
Ikast-Brande kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister         Regnbuen                Daghjem                              Døgn  12.00
Ikast-Brande kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister         Lundgården               Dagcenter                             Døgn  14.00
Ikast-Brande kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister         Lundgården               Daghjem                              Døgn  5.00
Ikast-Brande kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister         Lundgården               Værksted                             Døgn  20.00
Ikast-Brande kommune  Voksne med sindslidelse                    Ørbæklund                Dagtilbud                             Døgn  14.00
Ikast-Brande kommune  Voksne med sindslidelse                    Ørbæklund                Døgntilbud, grundpakke 1                     Døgn  9.00
Ikast-Brande kommune  Voksne med sindslidelse                    Ørbæklund                Døgntilbud, grundpakke 2 (almen)                 Døgn  14.00
Ikast-Brande kommune  Voksne med sindslidelse                    Gartneriet Garland           Dagtilbud                             Døgn  20.00
Herning kommuen    Børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.  Hobbitten                Specialbørneh. for børn m/varig fys.og/el. psyk. Funktionsneds.  Dag  11.00
Herning kommuen    Børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.  Hedebocentret              Døgntilbud, Børn og Unge, socialt truede (adværdsvanskelige)   Døgn  25.00
Herning kommuen    Børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.  Elevhjemmet for hørehæmmede       Børn og unge, handicappede, aflastningstilbud           Døgn  1.82
Herning kommuen    Børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.  Tjørringhus               Børn og unge, handicappede, døgn- og aflastningstilbud      Døgn  22.00
Herning kommuen    Børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.  Agerbo                 Døgn- og aflastningstilbud til børn og unge med autisme mv.    Døgn  28.70
Herning kommuen    Børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.  Agerbo                 Dagaflastningstilbud til unge med autisme mv.           Dag   3.00
Herning kommuen    Børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.  Agerbo                 Dagaflastningstilbud inkl. weekender til unge med autisme mv.   Dag   4.00
Herning kommuen    Børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.  CEB                   Ung Verden SEL §107                        Døgn  7.00
Herning kommuen    Dagtilbud på revalideringscentre               CEB                   Granvænget - værksted - SEL §103                 Dag  26.00
Herning kommuen    Dagtilbud på revalideringscentre               Reva Herning              Reva Herning §103                         Dag  40.50
Herning kommuen    Forsorgshjem                         Blå Kors Varmestue - Varmestue     Varmestue                             Dag  80.00
Herning kommuen    Forsorgshjem                         Blå Kors Varmestue - Herberg      Herberg                              Døgn  10.00
Herning kommuen    Forsorgshjem                         Blå Kors Varmestue - Trivselsværksted  Trivselsværksted                         Dag  20.00
Herning kommuen    Forsorgshjem                         Blå Kors Beskyttet Pensionat      Døgntilbud                            Døgn  14.00
Herning kommuen    Kvindekrisecentre                       Herning Krisecenter           Kvindekrisecenter                         Døgn  5.00
Herning kommuen    Personer med psykisk handicap inkl. autister         Solsikken                Værested (Søndergade 16)                     Dag  51.00
Herning kommuen    Personer med psykisk handicap inkl. autister         Bofællesskabet Lyngen          Bofællesskabet Lyngen                       Døgn  4.00
Herning kommuen    Personer med psykisk handicap inkl. autister         Mosaikken Bohuset            Mosaikken Bohuset                         Døgn  18.00
Herning kommuen    Personer med psykisk handicap inkl. autister         Rosenholm, Herning           Rosenholm                             Døgn  26.00
Herning kommuen    Personer med psykisk handicap inkl. autister         Virkelyst Kollegiet           Virkelyst Kollegiet                        Døgn  6.00
Herning kommuen    Personer med psykisk handicap inkl. autister         Bof. Museumsgade            Bofællesskab Museumsgade                     Døgn  6.00
Herning kommuen    Personer med psykisk handicap inkl. autister         Bof. Tietgensgade            Bofællesskab Tietgensgade                     Døgn  12.00
Herning kommuen    Personer med psykisk handicap inkl. autister         Bof. Thrigesvej - Ældre         Bofællesskab Thrigesvej - Ældre                  Døgn  6.00
Herning kommuen  Personer med psykisk handicap inkl. autister         Bof. Knuthenborgvej          Bofællesskab Knuthenborgvej      Døgn  21.00
Herning kommuen  Personer med psykisk handicap inkl. autister         Bof. Lindegårdsvej           Bofællesskab Lindegårdsvej       Døgn   6.00
Herning kommuen  Personer med psykisk handicap inkl. autister         Bof. Thrigesvej - Autister       Bofællesskab Thrigesvej - Autister   Døgn   6.00
Herning kommuen  Personer med psykisk handicap inkl. autister         Bof. Solglimt             Bofællesskab Solglimt         Døgn  15.00
Herning kommuen  Personer med psykisk handicap inkl. autister         Bof. Park Alle 5            Bofællesskab Park Alle 5        Døgn   2.00
Herning kommuen  Personer med psykisk handicap inkl. autister         Bof. Røddingvej 3, Gården       Bofællesskab Røddingvej 3, Gården   Døgn   4.00
Herning kommuen  Personer med psykisk handicap inkl. autister         Bof. Boenheden i Sørvad        Bofællesskab Boenheden i Sørvad    Døgn   4.00
Herning kommuen  Personer med psykisk handicap inkl. autister         Bof. Østertoft 49, Aulum        Bofællesskab Østertoft 49, Aulum    Døgn   4.00
Herning kommuen  Personer med psykisk handicap inkl. autister         Aktivitetshuset Vildbjerg       Aktivitetshuset Vildbjerg       Døgn  27.00
Herning kommuen  Personer med psykisk handicap inkl. autister         Virkelyst               Virkelyst - daghjem          Dag   25.00
Herning kommuen  Personer med psykisk handicap inkl. autister         Virkelyst               Virkelyst aflastning          Døgn   7.85
Herning kommuen  Personer med psykisk handicap inkl. autister         Birkelund               Aktivitets- og samværstilbud      Dag   22.00
Herning kommuen  Personer med psykisk handicap inkl. autister         Tre Birke, Herning           Tre Birke, værkstedet         Dag   15.00
Herning kommuen  Personer med psykisk handicap inkl. autister         Tre Birke, Herning           Tre Birke, Herning (Dagcenter)     Dag   60.00
Herning kommuen  Personer med psykisk handicap inkl. autister         Tre Birke, Herning           Tre Birke, Herning (daghjem)      Dag   6.50
Herning kommuen  Voksne fysisk handicappede inkl. senhjerneskadede       Rehabiliteringscenter         Rehabiliteringscenter         Døgn  30.00
Herning kommuen  Voksne fysisk handicappede inkl. senhjerneskadede       Bof. Sundhed - Lindely         Bofællesskab Lindely          Døgn  10.00
Herning kommuen  Voksne fysisk handicappede inkl. senhjerneskadede       Kollektivcenter Bytoften        Kollektivcenter Bytoften - dag     Dag   45.00
Herning kommuen  Voksne fysisk handicappede inkl. senhjerneskadede       Kollektivcenter Bytoften        Bytoften - hjerneskadeafdeling     Døgn   5.00
Herning kommuen  Voksne fysisk handicappede inkl. senhjerneskadede       Kollektivcenter Bytoften        Kollektivcenter Bytoften        Døgn  22.00
Herning kommuen  Voksne fysisk handicappede inkl. senhjerneskadede       Kollektivcentret Bytoften SATELITTEN  Kollektivcentret Bytoften SATELITTEN  Døgn   8.00
Herning kommuen  Voksne med sindslidelse                    Socialpsykiatrisk Center Herning    Bostøtte                Dag  197.00
Herning kommuen  Voksne med sindslidelse                    Socialpsykiatrisk Center Herning    Udvidet bostøtte            Døgn  35.00
Herning kommuen  Voksne med sindslidelse                    Socialpsykiatrisk Center Herning    Støtte- og kontaktpersonordning    Dag   1.00
Herning kommuen  Voksne med sindslidelse                    Sandfeldgården             Døgntilbud               Døgn  10.00
Herning kommuen  Voksne med sindslidelse                    Skiftesporet              Dagcenter               Dag   29.00
Herning kommuen  Voksne med sindslidelse                    Skiftesporet              Døgntilbud               Døgn  14.00
Herning kommuen  Voksne med sindslidelse                    Skiftesporet              Døgntilbud - tillægsydelse børn    Døgn   1.00
Herning kommuen  Voksne med sindslidelse                    Skovlyset               Døgntilbud               Døgn  20.00
Randers kommune  Børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.  Børnecenter Randers Takst 1      §32                  Dag   10.00
Randers kommune  Børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.  Børnecenter Randers Takst 2      §32                  Dag   10.00
Randers kommune  Børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.  Holberghus Takst 1           §67, stk 2               Døgn  12.00
Randers kommune  Børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.  Holberghus Takst 2           §67, stk 2               Døgn  12.00
Randers kommune  Forsorgshjem                         Hjørnestenen              §110                  Døgn  26.00
Randers kommune  Kvindekrisecentre                       Randers Krisecenter          (Tom)                 Døgn   9.00
Randers kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister         Bocenter Harriedslev BFO        §108                  Døgn   9.00
Randers kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister         Bocenter Harriedslev BFÆ        §185b Al. Bo. Lov støtte efter §108  Døgn  16.00
Randers kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister         Høvejen Boform             §108                  Døgn  24.00
Randers kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister         Marienborgvej Bofællesskab       §185b Al. Bo. Lov støtte efter §108  Døgn  12.00
Randers kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister         Marienborgvej Boform          §108                  Døgn   9.00
Randers kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister         Marienborgvej Dagtilbud        §103                  Dag   17.00
Randers kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister         DAC Takst 1              §103                  Dag   16.00
Randers kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister         DAC Takst 2              §103                  Dag   16.00
Randers kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister         DAC Takst 3              §103                  Dag   17.00
Randers kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister         Nyholm Takst 1             §103                  Dag   31.00
Randers kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister         Nyholm Takst 2             §103                  Dag   31.00
Randers kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister         Nyholm Takst 3             §103                  Dag   32.00
Randers kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister         Ladegården Boform           §108                  Døgn  14.00
Randers kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister         Ladegården Bofællesskab        §185b Al. Bo. Lov støtte efter §108  Døgn   5.00
Randers kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister         Ladegården Dagtilbud          §103                  Dag   19.00
Randers kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister         DAC Takst 4              §103                  Dag   17.00
Randers kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister         Nyholm Takst 4             §103                  Dag   32.00
Randers kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister  Høvejen Bofællesskab  §185b Al. Bo. Lov støtte efter §108   Døgn    16.00
Randers kommune  Stofmisbrugsområdet              Misbrugscentret    §101                  Ambulant  220.00
Randers kommune  Voksne med sindslidelse            Åbo          §110 Forsorgstilbud for sindslidende  Døgn    10.00
Odder kommune   Personer med psykisk handicap inkl. autister  Fabos bofællesskab   Fælles                 Døgn
Odder kommune   Personer med psykisk handicap inkl. autister  Fabos bofællesskab   Bofællesskabet Pensionatet, gruppe 3  Døgn     8.00
Odder kommune   Personer med psykisk handicap inkl. autister  Fabos bofællesskab   Bofællesskabet Hjørnet, gruppe 1 og 2  Døgn    13.00
Odder kommune   Personer med psykisk handicap inkl. autister  Fabos bofællesskab   Bofællesskabet Krogen, Lundevej     Døgn     9.00
Odder kommune   Personer med psykisk handicap inkl. autister  Fabos dagtilbud    Aktivitetscenter            Dag     35.00
Odder kommune   Personer med psykisk handicap inkl. autister  Fabos dagtilbud    Produktion               Dag     15.00
Odder kommune   Personer med psykisk handicap inkl. autister  Fabos dagtilbud    Dagcenter                Dag     9.00
Odder kommune   Personer med psykisk handicap inkl. autister  Fabos dagtilbud    Daghjem                 Dag     12.00
Gennemsnitlige   Blægning i 3. kvartal
belægning for 3.    som % af      Bemærkninger til det enkelte tilbud #)
 kvartal 2008     normeringen
      14.6         104.29
        6         60.00
      19.3         101.58
      30.5         112.96
       32         100.00
      19.5         130.00
       12         120.00
      10.3         93.64
       10         100.00
       3.5         70.00
      34.6          86.5
        7         100.00
       16         100.00
       10         90.91
       15         100.00
      10.8         98.18
        7         100.00
       46         109.52


      41.5         109.21
      18.8         94.00
      26.7         106.80
      12.9         92.14
        8         100.00
      10.7         97.27
        5         100.00
      21.6         93.91
      17.00         113.3%
      2.98         95.4%
      5.68         82.6%
      21.67         90.3%
      5.00         100.0%
      5.00         100.0%
      10.17         72.6%
      22.00         84.6%
      14.00         140.0%
      16.32           106
      10.35           104
        1           50
        6           86
        7           64
        3           50
       20           95
       3.4           68
       12           100
38.17  119
15.85   99
19.01  190
 4.67   33
18.51   84
 8.34  104
33.36   79
 18   82
20.53  103
 56   89
 12   100
 80   74
  7   100
14.17   94
 35   97
 10   63
14.16   79
  4   80
 28.5   84
  4   100
 162   105
  9   100
  3   30
 15   100
27.14  104
 26   104
12.66  106
17.41  109%
 2.35  47% kun medtalt kvinder - ikke børn
  6  100%
 20  100%
 18  100%
 17  94%
 17  85%
 19  79%
 18  150%
 22  79%
 18  106%
 17  283%
  2  100%
 23  192%
  4  200%
 21.5  119%
  5  100%
  4  80%
 27.5  110%
 10  100%
11.17  70%
  0
 10.5  105%
  6  100%
18.31  131%
  3
 3.66  92%
 6.25  104%
14.15  94%
  6  100%
  4  133%
  32  100%
  1
  21  131%
  1
  8  114%
  8  100%
  7  88%
  54  180%
  40  133%
  6  100%
23.08  100% De har en normering på 23
 34.6  102%
 2.0  100%
 33.7  96%
 32.7  73%
 9.7  107%
 9.7  107%
 11.2  86%
 90.1  100%


 15.6  78%

 25.3  84% Kun 30 pladser, da Brendstrupgård iflg HSN med 5 pladser udgår   *
  1  100%


 6.3  63%
 48.2  96%
 4.8  480%
     0% Her er ingen belægningsstatistik at trække i Informationsportalen


  1  100%
 88.8  79%
 13.7  105% Normering rettet til 13 fra 8
16.90  105%
13.03  81%
254.3  148%
264.3  110%
  43  108%
 50.5  136%
 14.3  143%
 7.7  64%     0%
 428  140%
16.00  100%
 50.8     Omlagt i forbindelse med besparelser på dagområdet. Pr. 1.1.2008 er der 47 pladser
  0     Omlagt til kontaktsted i 2008

 49.9     Omlagt i forbindelse med besparelser på dagområdet. Pr. 1.1.2008 er der 52 pladser
  10
  32
 13.1

  18     Omlagt i forbindelse med besparelser på dagområdet. Pr. 1.1.2008 er der 22 pladser
 25.2
 18.2     Tilbuddet er under omlægning, jfr. Udmøntning af budgetforlig 2007-2010
 15.5
 13.1
  4
 5.2
  3
 10
 13.5
  4  100%
 23   92%
 15  100%
 44  107%
 11.5  88%
 13.5  104%
 20  111%
  9   90%
 14  140%
  2  100%
 40.9  76%
 10  100%
 6.5  81%
 73   97% Belægning pr. 30/9 Nørrehus Fritidshjem hedder pr. 1. august 2008 Rosenvængets Skole SFO
14.33  102%
 49.4  87%
 54.6  101%
 3.55  83%
 9.56  96% Dagtilbuddet på Vibohøj er normeret til 10 og ikke 65,8 pladser
 4.98  55% Tallet er med børn
 85  100% Belægning pr. 30/9
 36.5  91%
44.25  98% Dagtilbud Viborg er splittet op i to dagtilbud, Ekkohøj og Skriversvej, med hver sin normering. Belægning pr. 30/9
47.65  104% Dagtilbud Viborg er splittet op i to dagtilbud, Ekkohøj og Skriversvej, med hver sin normering. Belægning pr. 30/9
 4.6  115%
 8.75  109% Ungdomskollegiet er normeret til 8 pladser - ikke 7
  9  100%
  7  100%
 11  100%
 11  100%
 11  100% Kærsangervej er normeret til 11 pladser - ikke 12
 11  100%
 11  100%
  8  100%
  5  100%
  7  100%
  5  100%
 14  100%
  3  100%
  6  100%
  4  133% Belægning pr. 30/9
 16  178% Belægning pr. 30/9
  47   134% Belægning pr. 30/9
  70   109% Belægning pr. 30/9
  16   320% Belægning pr. 30/9
45.25   84% Belægning pr. 30/9
14.82   74%
113.5   108%
15.25   95%
  10   100%
 12.8   99%
  40   100%
  14  100.00%
13.66  97.59
20.00  95.24
 6.99  99.84
 5.00  100.00
 4.00  100.00
21.00  100.00
 7.00  100.00
 5.00  100.00
 4.00  100.00
32.00  100.00
15.67  104.49
32.00  98.46
 9.33  133.23
37.01  119.39
52.00  104.00
25.00  78.13
 5.34  82.11
29.00  107.41
10.00  100.00
10.00  100.00 9 midl + 1 længevarende
         afventer
 8.00  100.00%
 8.00  100.00%
 8.00  100.00%
 8.00  100.00%
 8.33  92.56%
 7.01  70.10%
30.41  95.03%
12.00  120.00%
16.98  113.20%
 8.00  133.33%
 7.00  87.50%
 6.53  108.83%
 7.00  100.00%
 1.82  22.75%
 7.00  100.00%
13.20  82.50%
 7.00  100.00%
17.00  85.00%
24.00  100.00%
11.00  91.67%
 14.00  116.67%
 12.00  100.00%
 9.00  112.50%
 14.00  73.68%
 20.45  170.42%
 26.53  110.54%
 45.78  104.05%
 12.00  133.33%
 5.40  77.14%
 7.00  87.50%
 21.00  110.53%
 5.00  100.00%
 16.00  124.03%
 0.00  0.00%
 11.00  91.67%
 10.00  83.33%
 19.00  118.75%
 3.00  75.00%
 15.00  107.14%
 8.00  100.00%
 6.00  85.71%
 7.00  116.67%
 33.00  78.57%
111.92  103.63%
 34.00  97.14%
 30.16  100.53%
 16.84  73.22%
 26.95  134.75%
 17.00  106.25%
 23.33  97.21%
 8.00  100.00%
 20.71  115.06%
 6.00  100.00%
 0.00  0.00%
 32.00  118.52%
 31.95  103.06%
 7.00  87.50%
 7.00  77.78%
 23.00  104.00
          Tilbuddet burde være taget af efter aftale med Jacob pr. 16/4 08 da det ikke er et §36
          tilbud.
 29.75   99.17
 18.00  120.00
 99.49   90.45
 45.50   96.81
 69.30  115.50
 6.00  100.00
 2.00   40.00
 7.00   87.50
 6.66   83.25
 3.00  100.00
 6.00  100.00
 8.00  100.00
   3.00    100.00
   1.96     49.00
  13.24     66.20
   5.50     78.57
   5.00     71.43
   6.00     75.00
   4.00     50.00
   26    86.67%
    6    100.00%
    6    100.00%
    6    100.00%
    6    100.00%
   28    96.55%
    8    100.00%
    7    100.00%
    6    100.00%
   27    84.38%
  26.66    83.31%
   11    100.00%
    8    100.00%
   10    125.00%
    9    75.00%
   13    92.86%
   3.66    73.20%
   26    130.00%
   30.5    217.86%
  13.33    148.11%
   14    100.00%
  27.66    138.30%
  13.85    125.91
   30.8    123.20
   1.36    74.73
   26.9    122.27
  32.58    113.52
    0      -
   4.23    105.75
   6.68    95.43
  23.36    89.85
  32.49    80.22
-      -       Vi kan ikke beregne en belægningsprocent på dette tilbud
   7.11    71.08
  15.05    75.25
  14.82    105.90
   3.07    61.40
  49.07    96.22
   4.00    100.00
  18.00    100.00
  26.00    100.00
   7.00    116.67
   6.00    100.00
  12.00    100.00
   6.00    100.00
 18.85  89.76
 9.00  150.00
 5.82  97.00
 14.00  93.33
 3.00  150.00
 4.00  100.00
 4.00  100.00
 3.00  75.00
 29.00  107.41
 22.00  88.00
 7.55  96.18
 20.46  93.00
 16.50  110.00
 58.07  96.78
 5.50  84.62
 25.86  86.05
  10  100.00
 41.95  93.22
 5.33  106.60
 21.67  98.50
 8.00  100.00
181.59  92.18
 35.26  100.75
  0    -
 11.39  113.91
 34.02  117.32
 13.7  97.83
 2.805  280.43
 21.55  107.77
  3  30.00%
 11.4  114.00%
  6  50.00%
  15  125.00%
  32  123.08%
 5.58  62.00%
  9  100.00%
  16  100.00%
  25  104.17%
 12.2  101.67%
  9.1  101.11%
  18  105.88%
 15.9  99.38%
 15.9  99.38%
 16.8  98.82%
  34  109.68%
  34  109.68%
  34  106.25%
  16  114.29%
  5  100.00%
  20  105.26%
 16.9  99.41%
 34.5  107.81%
 16.7  104.38%
 237  107.73%
 9.51  95.10%


 8.00  100.00
11.33   87.17
10.00  111.10
34.48   98.50
 9.00   60.00
 9.00  100.00
12.96  108.00
Kvartalsvise opfølgninger for 3. kvartal 2008  Filtrer
                         Marker overskrifterne som skal filtreres og skift til fanen Data. Undersøg filtreringsmulighederne.


           Driftsherre                 Målgruppe jf. Rammeaftale 2008                 Leverandør                        Ydelse      Dag/Døgn  Pladsnormering


Lemvig kommune                 Forsorgshjem                         Borgerskolen                 Borgerskolen                   Døgn        14.00
Lemvig kommune                 Personer med psykisk handicap inkl. autister         Dag- og døgncenter Lemvig          Beskyttet beskæftigelse             Dag         10.00
Lemvig kommune                 Personer med psykisk handicap inkl. autister         Dag- og døgncenter Lemvig          Dagcenter                    Dag         19.00
Lemvig kommune                 Personer med psykisk handicap inkl. autister         Dag- og døgncenter Lemvig          Daghjem                     Dag         27.00
Lemvig kommune                 Voksne fysisk handicappede inkl. senhjerneskadede       Labyrinten                  Labyrinten                    Døgn        32.00
Lemvig kommune                 Voksne fysisk handicappede inkl. senhjerneskadede       Det kreative kunstneriske grønne dagtilbud  Rom gl. Skole                  Dag         15.00
Lemvig kommune                 Voksne fysisk handicappede inkl. senhjerneskadede       Det kreative kunstneriske grønne dagtilbud  Projekt Livsmod                 Dag         10.00
Lemvig kommune                 Voksne med sindslidelse                    Kær-Huset                  Kær-huset SEL                  Døgn        11.00
Lemvig kommune                 Voksne med sindslidelse                    Kær-Huset                  Kær-huset ALB                  Døgn        10.00
Lemvig kommune                 Voksne med sindslidelse                    Søvejen 8                  Botilbud                     Døgn         5.00
Skive kommune                  Dagtilbud på revalideringscentre               BOMI                     Beskyttet beskæftigelse             Dag         40.00
Skive kommune                  Personer med psykisk handicap inkl. autister         Bofællesskabet Mejsevej           Bofællesskabet Mejsevej             Døgn         7.00
Skive kommune                  Personer med psykisk handicap inkl. autister         Bofællesskaberne Gefionsvej/Frejasvej    Bofællesskaberne Gefionsvej/Frejasvej      Døgn        16.00
Skive kommune                  Personer med psykisk handicap inkl. autister         Boenheden Mejsevej              Boenheden Mejsevej                Døgn        11.00
Skive kommune                  Personer med psykisk handicap inkl. autister         Boenheden Nattergalevej           Boenheden Natergalevej              Døgn        15.00
Skive kommune                  Personer med psykisk handicap inkl. autister         Boenheden Jyllandsgade            Boenheden Jyllandsgade              Døgn        11.00
Skive kommune                  Personer med psykisk handicap inkl. autister         Boenheden Hjaltesvej             Boenheden Hjaltesvej               Døgn         7.00
Skive kommune                  Personer med psykisk handicap inkl. autister         Magneten                   Magneten                     Dag         42.00
Skive kommune                  Personer med psykisk handicap inkl. autister         Skovly                    Fælles                      Dag
Skive kommune                  Personer med psykisk handicap inkl. autister         Skovly                    Dagcenter                    Dag         38.00
Skive kommune                  Personer med psykisk handicap inkl. autister         Skovly                    Daghjem                     Dag         20.00
Skive kommune                  Personer med psykisk handicap inkl. autister         Skovly                    Værksted                     Dag         25.00
Skive kommune                  Personer med psykisk handicap inkl. autister         BOMI                     Beskyttet beskæftigelse, BOMIDA         Dag         14.00
Skive kommune                  Voksne fysisk handicappede inkl. senhjerneskadede       Botilbudet Thinggade             Botilbudet Thinggade               Døgn         8.00
Skive kommune                  Voksne med sindslidelse                    Botilbudet Resenvej             Botilbudet Resenvej               Døgn        11.00
Skive kommune                  Voksne med sindslidelse                    Solbakken                  Solbakken                    Døgn         5.00
Skive kommune                  Voksne med sindslidelse                    Huset                    Huset                      Dag         23.00
Struer kommune                 Børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.  Nordstjernen                 Døgninstitution for børn og unge         Døgn        15.00
Struer kommune                 Børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.  Nordstjernen                 Aflastning børn og unge, weekend og helligdage  Døgn         3.12
Struer kommune                 Børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.  Nordstjernen                 Aflastning børn og unge, hverdage        Døgn         6.88
Struer kommune                 Personer med psykisk handicap inkl. autister         Fønixgården                 Døgninstitution, psykisk handicappede voksne   Døgn        24.00
Struer kommune                 Personer med psykisk handicap inkl. autister         Fjordbo                   Døgninstitution, psykisk handicappede voksne   Døgn         5.00
Struer kommune                 Personer med psykisk handicap inkl. autister         Fjordbo                   Dagcenter, psykisk handicappede voksne      Dag         5.00
Struer kommune                 Personer med psykisk handicap inkl. autister         Struerværkstedet               Dagcenter, psykisk handicappede voksne      Dag         14.00
Struer kommune                 Personer med psykisk handicap inkl. autister         Struerværkstedet               Værksted, psykisk handicappede voksne      Dag         26.00
Struer kommune                 Personer med psykisk handicap inkl. autister         Struerværkstedet               Daghjem, psykisk handicappede voksne       Dag         10.00
Silkeborg kommune                Børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.  Sol og Skov - Solbo             Ophold                      Døgn        15.45
Silkeborg kommune                Børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.  Sol og Skov - Solsikken           Ophold                      Dag         10.00
Silkeborg kommune                Forsorgshjem                         Forsorgshjemmet Godrum            Godrum - Huset                  Døgn         2.00
Silkeborg kommune                Forsorgshjem                         Forsorgshjemmet Godrum            Godrum - Landlyst                Døgn         7.00
Silkeborg kommune                Forsorgshjem                         Forsorgshjemmet Godrum            Lysbro                      Døgn        11.00
Silkeborg kommune                Forsorgshjem                         Forsorgshjemmet Godrum            Lysbro - udslusning               Dag         6.00
Silkeborg kommune                Forsorgshjem                         Forsorgshjemmet Godrum            Godrum - forsorgshjem              Dag         21.00
Silkeborg kommune                Kvindekrisecentre                       Silkeborg Krisecenter            Ophold                      Døgn         5.00
Silkeborg kommune                Personer med psykisk handicap inkl. autister         Klosterhaven                 Ophold                      Døgn        12.00
Silkeborg kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister         Kernen - takstgruppe 1        Værksted                             Dag       32.00
Silkeborg kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister         Kernen - takstgruppe 2        Værksted                             Dag       16.00
Silkeborg kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister         Brobygn. v/Lysbroskolen:       Dagcenter                             Dag       10.00
Silkeborg kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister         Brobygn. v/Lysbroskolen:       Produktion                            Dag       14.00
Silkeborg kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister         Brobygn. v/Lysbroskolen:       Aktivitetscenter                         Dag       22.00
Silkeborg kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister         Lysbroskolen:            Ophold                              Døgn       8.00
Silkeborg kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister         Lysbroskolen:            - Kompenserende specialundervisning                Dag       41.00
Silkeborg kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister         Nørreskov Bo- og Aktivitetscenter:  Ophold                              Dag       22.00
Silkeborg kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister         Nørreskov Bo- og Aktivitetscenter:                                   Døgn      20.00
Silkeborg kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister         Nørreskov Bo- og Aktivitetscenter:  Værkstedsaktivitet                        Dag       63.00
Silkeborg kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister         Nørreskov Bo- og Aktivitetscenter:  Værkstedaktivitet                         Dag       12.00
Silkeborg kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister         Nørreskov Bo- og Aktivitetscenter:  Café på vejen                           Dag      108.00
Silkeborg kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister         Solbakkevej:             Ophold                              Døgn       7.00
Silkeborg kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister         Solbakkevej:             samværsaktivitet                         Dag       15.00
Silkeborg kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister         Tulipanvej:             Ophold                              Døgn      36.00
Silkeborg kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister         Viborgvej:              Dagcenter                             Dag       16.00
Silkeborg kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister         Viborgvej:              Daghjem                              Dag       18.00
Silkeborg kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister         Viborgvej:              Produktion                            Dag       5.00
Silkeborg kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister         Viborgvej:              Aktivitetscenter                         Dag       34.00
Silkeborg kommune  Stofmisbrugsområdet                      Misbrugscenter Silkeborg       Marienlundsvej                          Døgn       4.00
Silkeborg kommune  Stofmisbrugsområdet                      Misbrugscenter Silkeborg       Misbrugscentret - ambulant                    Ambulant    154.00
Silkeborg kommune  Voksne fysisk handicappede inkl. senhjerneskadede       Pilen:                Ophold                              Døgn       9.00
Silkeborg kommune  Voksne fysisk handicappede inkl. senhjerneskadede       Pilen:                samværsaktivitet                         Dag       10.00
Silkeborg kommune  Voksne med sindslidelse                    Botilbuddene i Hinge         Ophold - fysio- og ergoterapi                   Døgn      15.00
Silkeborg kommune  Voksne med sindslidelse                    Daghus Kjellerup/Hinge        Værksted                             Dag       26.00
Silkeborg kommune  Voksne med sindslidelse                    AUC Kastaniehuset          Værkstedsaktivitet                        Dag       25.00
Silkeborg kommune  Voksne med sindslidelse                    Birkeparken (boformer)        Socialpædagogisk behandling                    Døgn      12.00
Holstebro kommune  Børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.  Frejashus              specialbørnehave                         Dag       16.00
Holstebro kommune  Kvindekrisecentre                       Holstebro Krisecenter        Botilbud midlertidigt ophold i Krisecenter            Døgn       5.00
Holstebro kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister         Hyldgården              Botilbud - minibo                         Døgn       6.00
Holstebro kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister         Hyldgården              Botilbud - pensionat                       Døgn      20.00
Holstebro kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister         Multihuset              Aktivitets- og samværstilbud - dagcenter             Dag       18.00
Holstebro kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister         Multihuset              Aktivitets- og samværstilbud - daghjem              Dag       18.00
Holstebro kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister         Holstebro Montageværksted      Aktivitets- og samværstilbud                   Dag       20.00
Holstebro kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister         Holstebro Montageværksted      Beskyttet beskæftigelse - dagtilbud                Dag       24.00
Holstebro kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister         Voksenskolen Mariebjerg       Aktivitets- og samværstilbud                   Dag       12.00
Holstebro kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister         Voksenskolen Mariebjerg       Skoledel                             Dag       28.00
Holstebro kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister         Voksenskolen Mariebjerg       Botilbud                             Døgn      17.00
Holstebro kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister         Voksenskolen Mariebjerg       Bodel - særlig struktur                      Døgn       6.00
Holstebro kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister         Voksenskolen Mariebjerg       Bodel - fys. Handicap                       Døgn       2.00
Holstebro kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister         Voksenskolen Mariebjerg       Skole del - særlig struktur                    Dag       12.00
Holstebro kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister         Voksenskolen Mariebjerg       Skoledel - fys. Handicap                     Dag       2.00
Holstebro kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister         Naturværkstedet Lillelund      Aktivitets- og samværstilbud                   Dag       18.00
Holstebro kommune  Voksne med sindslidelse                    Kafferisteriet            Botilbud midlertidigt ophold                   Døgn       5.00
Holstebro kommune  Voksne med sindslidelse                    Kafferisteriet            Botilbud midlertidigt ophold - almene boliger           Døgn       5.00
Holstebro kommune  Voksne med sindslidelse                    Kafferisteriet            Dagcenter,                            Dag       25.00
Holstebro kommune  Voksne med sindslidelse                    Kafferisteriet            Botilbud længerevarende - almene boliger             Døgn      10.00
Holstebro kommune  Voksne med sindslidelse                    Økologiproducent Økolise       takst                               Dag       16.00
Syddjurs kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister         ROBA                 1. Dagaktiviteter på Skovly aktivitetscenter - Produktion     Dag    -
Syddjurs kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister         ROBA                 2. Dagaktiviteter på Skovly aktivitetscenter - Aktivitetscenter  Dag       10.00
Syddjurs kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister         ROBA                 3. Dagaktiviteter på Skovly aktivitetscenter - Dagcenter     Dag       6.00
Syddjurs kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister         ROBA              4. Dagaktiviteter på Skovly aktivitetscenter - Daghjem     Dag       14.00
Syddjurs kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister         ROBA              5. Dagsktiviteter på Skovly aktivitetscenter - Særligt tilbud  Dag        -
Syddjurs kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister         ROBA              6. Døgnophold i Vestergård                   Døgn       4.00
Syddjurs kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister         ROBA              7. Døgnophold i Lille Eje                    Døgn       6.00
Syddjurs kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister         ROBA              8. Døgnophold i Rød og Grøn                   Døgn      15.00
Syddjurs kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister         ROBA              9. Døgnophold i Blå                       Døgn       6.00
Syddjurs kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister         Maria Magdalene         1. Dagaktiviteter på Aktivitetscenteret - Produktion      Dag       3.00
Syddjurs kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister         Maria Magdalene         2. Dagaktiviteter på Aktivitetscenteret - Aktivitetscenter   Dag       32.00
Syddjurs kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister         Maria Magdalene         3. Dagaktiviteter på Aktivitetscenteret - Dagcenter       Dag    -
Syddjurs kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister         Maria Magdalene         4. Dagaktiviteter på Aktivitetscenteret - Daghjem        Dag       16.00
Syddjurs kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister         Maria Magdalene         5. Dagaktiviteter på Aktivitetscenteret - Særligt tilbud    Dag        -
Syddjurs kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister         Maria Magdalene         7 Døgnophold i Lanternen/ABL § 185 b              Døgn       7.00
Syddjurs kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister         Maria Magdalene         8. Døgnophold i Broen/ABL § 185 b                Døgn       8.00
Syddjurs kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister         Maria Magdalene         9. Døgnophold i Kahytten/ABL § 185 b              Døgn       8.00
Syddjurs kommune  Stofmisbrugsområdet                      Misbrugscenteret        1. Misbrugsbehandling - korterevarende forløb          Ambulant    30.00
Syddjurs kommune  Stofmisbrugsområdet                      Misbrugscenteret        2. Misbrugsbehandling - længerevarende forløb          Ambulant    30.00
Syddjurs kommune  (Tom)                             Margrethebørnehaven       § 32 specialbørnehave                      Dag       6.00
Århus kommune   Børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.  Heimdal             Heimdal                             Døgn      20.00
Århus kommune   Børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.  Skovbrynet           specialbørnehave                        Dag       34.00
Århus kommune   Børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.  Skovbrynet - behandlingsplads  specialbørnehave                        Dag       2.00
Århus kommune   Børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.  Regnbuen - junior        Fritidstilbud                          Dag       35.00
Århus kommune   Børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.  Regnbuen - senior        Fritidstilbud                          Dag       45.00
Århus kommune   Børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.  Thorshavnsgade         specialbørnehave                        Dag       9.00
Århus kommune   Børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.  Lystruplund           specialbørnehave                        Dag       9.00
Århus kommune   Forsorgshjem                         Aros              Botilbud                            Døgn      13.00
Århus kommune   Forsorgshjem                         Aros              Cafe                              Dag       90.00
Århus kommune   Forsorgshjem                         Basen              Fælles                             Døgn
Århus kommune   Forsorgshjem                         Basen              5.38 Dagtilbud                         Dag       20.00

Århus kommune   Forsorgshjem                         Basen              5.42 Forsorgstilbud                       Døgn      30.00
Århus kommune   Forsorgshjem                         Basen              5.50 Boform                           Døgn       1.00
Århus kommune   Forsorgshjem                         Tre Ege             Fælles                             Døgn       -
Århus kommune   Forsorgshjem                         Tre Ege             5.38 Dagtilbud                         Dag       10.00
Århus kommune   Forsorgshjem                         Tre Ege             5.42 Forsorgstilbud                       Døgn      50.00
Århus kommune   Forsorgshjem                         Tre Ege             5.50 Boform                           Døgn       1.00
Århus kommune   Forsorgshjem                         Tre Ege             5.32 Bostøtte (individuel takst)                Døgn       1.00
Århus kommune   Forsorgshjem                         Østervang            Fælles                             Døgn       -
Århus kommune   Forsorgshjem                         Østervang            5.50 Boform (individuel takst)                 Døgn       1.00
Århus kommune   Forsorgshjem                         Østervang            5.42 Forsorgstilbud inkl. sygeafd.               Døgn      112.00
Århus kommune   Forsorgshjem                         Østervang            5.32 Bostøtte, Kilden                      Døgn      13.00
Århus kommune   Kvindekrisecentre                       Ellengården           ELLENGÅRDEN                           Døgn      16.00
Århus kommune   Kvindekrisecentre                       Århus Krisecenter        ÅRHUS KRISECENTER                        Døgn      16.00
Århus kommune   Personer med psykisk handicap inkl. autister         Bocenter Tranbjerg       Fælles                             Døgn       -
Århus kommune   Personer med psykisk handicap inkl. autister         Bocenter Tranbjerg       - Bocenter Tranbjerg                      Døgn      15.00
Århus kommune   Personer med psykisk handicap inkl. autister         Bocenter Tranbjerg       Bofællesskab Tranbjerg                     Døgn      13.00
Århus kommune   Personer med psykisk handicap inkl. autister         Bocenter Tranbjerg       Bofællesskab Majvænget 91 - 93                 Døgn      18.00
Århus kommune   Personer med psykisk handicap inkl. autister         Bocenter Tranbjerg       Bofællesskab Majvænget 43                    Døgn       6.00
Århus kommune   Personer med psykisk handicap inkl. autister         Bøgeskovgård          Fælles                             Dag        -
Århus kommune   Personer med psykisk handicap inkl. autister         Bøgeskovgård          Dagcenter                            Dag       14.00
Århus kommune   Personer med psykisk handicap inkl. autister         Bøgeskovgård          Daghjem                             Dag       12.00
Århus kommune   Personer med psykisk handicap inkl. autister         Bøgeskovgård          Produktion                           Dag       8.00
Århus kommune   Personer med psykisk handicap inkl. autister         Bøgeskovgård          Aktivitetscenter                        Dag       34.00
Århus kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister  Café Frederik           Samværstilbud             Dag   -
Århus kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister  Elmetoften            Fælles                Dag   -
Århus kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister  Elmetoften            Dagcenter               Dag   3.00
Århus kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister  Elmetoften            Daghjem                Dag   1.00
Århus kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister  Elmetoften            Produktion              Dag  41.00
Århus kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister  Elmetoften            Aktivitetscenter           Dag  25.00
Århus kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister  Frederiksbjerg Aktivitetscenter  Fælles                Dag   -
Århus kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister  Frederiksbjerg Aktivitetscenter  Dagcenter               Dag  13.00
Århus kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister  Frederiksbjerg Aktivitetscenter  Daghjem                Dag  28.00
Århus kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister  Frederiksbjerg Aktivitetscenter  Produktion              Dag  14.00
Århus kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister  Frederiksbjerg Aktivitetscenter  Aktivitetscenter           Dag  20.00
Århus kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister  Havkærparken           Fælles                Døgn   -
Århus kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister  Havkærparken           Dagcenter               Dag   9.00
Århus kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister  Havkærparken           Daghjem                Dag  27.00
Århus kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister  Havkærparken           Produktion              Dag  46.00
Århus kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister  Havkærparken           Aktivitetscenter           Dag  54.00
Århus kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister  Havkærparken           Bo fællesskab- Snåstrup Vestergård  Døgn  4.00
Århus kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister  Karavana             Fælles                Dag   1.00
Århus kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister  Karavana             Dagcenter               Dag   2.00
Århus kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister  Karavana             Produktion              Dag  13.00
Århus kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister  Karavana             Aktivitetscenter           Dag  12.00
Århus kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister  Lyngåkollegiet          Fælles                Døgn   -
Århus kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister  Lyngåkollegiet          - Lyngåkollegiet           Døgn  34.00
Århus kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister  Lyngåskolen            Fælles                Dag   -
Århus kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister  Lyngåskolen            - Kompenserende specialundervisning  Dag  26.50
Århus kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister  Lyngåskolen            Produktion (brobygning)        Dag   0.50
Århus kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister  Lyngåskolen            Aktivitetscenter (brobygning)     Dag  17.50
Århus kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister  Lyngåskolen            Dagcenter (brobygning)        Dag   8.50
Århus kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister  Lyngåskolen            Daghjem (brobygning)         Dag   1.00
Århus kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister  Lyngåskolen            - Neuroundervisning          Dag   8.00
Århus kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister  Nygårdsvej            Fælles                Døgn   -
Århus kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister  Nygårdsvej            Daghjem                Dag  13.00
Århus kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister  Nygårdsvej            - Nygårdsvej Boform          Døgn  21.00
Århus kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister  Skovlund             Fælles                Døgn   -
Århus kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister  Skovlund             Daghjem                Dag  14.00
Århus kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister  Skovlund             Skovlund (Boform)           Døgn  15.00
Århus kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister  Skovlund             Skejbygårdsvej (Bofællesskab)     Døgn  13.00
Århus kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister  Soras               Samværstilbud             Dag  26.00
Århus kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister  Soras               Bostøtte, Højtakst          Døgn  26.00
Århus kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister  Soras               Bostøtte, Lavtakst          Døgn  2.00
Århus kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister  Tingagergården          Fælles                Døgn   -
Århus kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister  Tingagergården          Boformer Autister           Døgn  14.00
Århus kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister  Tingagergården          Boformer Øvrige            Døgn  10.00
Århus kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister  Tingagergården - Beskæftigelse  Fælles                Dag   -
Århus kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister  Tingagergården - Beskæftigelse  Dagcenter               Dag   5.00
Århus kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister  Tingagergården - Beskæftigelse  Daghjem                Dag   6.00
Århus kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister  Tingagergården - Beskæftigelse  Aktivitetscenter           Dag   1.00
Århus kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister  Værkstedet Århus Nord       Fælles                Dag   -
Århus kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister  Værkstedet Århus Nord       Dagcenter               Dag   9.00
Århus kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister  Værkstedet Århus Nord       Daghjem                Dag   3.00
Århus kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister  Værkstedet Århus Nord       Produktion              Dag  51.00
Århus kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister  Værkstedet Århus Nord       Aktivitetscenter           Dag  60.00
Århus kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister    Produktion             Rygsæk                  Dag     0.00
Århus kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister    Aktivitetscenter          Rygsæk                  Dag     0.00
Århus kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister    Dagcenter              Rygsæk                  Dag     0.00
Århus kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister    Daghjem               Rygsæk                  Dag     0.00
Århus kommune  Stofmisbrugsområdet                 Værested for misbrugere       5.38.45                 Dag
Århus kommune  Stofmisbrugsområdet                 Værested for unge misbrugstruede  5.38.45                 Dag
Århus kommune  Stofmisbrugsområdet                 Værested for ældre stofmisbrugere  5.38.45                 Dag
Århus kommune  Stofmisbrugsområdet                 Center for misbrugsbehandling    Fælles                  Dag
Århus kommune  Stofmisbrugsområdet                 Center for misbrugsbehandling    Det kortvarende behandlingsafsnit    Dag    172.00
Århus kommune  Stofmisbrugsområdet                 Center for misbrugsbehandling    Det længerevarende behandlingsafsnit   Dag    241.00
Århus kommune  Stofmisbrugsområdet                 Center for misbrugsbehandling    Kontakthuset               Dag     40.00
Århus kommune  Stofmisbrugsområdet                 Center for misbrugsbehandling    Familiehuset               Dag     37.00
Århus kommune  Stofmisbrugsområdet                 Center for misbrugsbehandling    Mindegade                Dag     10.00
Århus kommune  Stofmisbrugsområdet                 Center for misbrugsbehandling    Halvvejshuset              Dag     12.00
Århus kommune  Stofmisbrugsområdet                 Center for misbrugsbehandling    Behandling private institutioner     Dag
Århus kommune  Stofmisbrugsområdet                 Center for misbrugsbehandling    Gadeteam                 Dag
Århus kommune  Stofmisbrugsområdet                 Center for misbrugsbehandling    Madam Grøn                Dag     70.00
Århus kommune  Stofmisbrugsområdet                 Århusklinikken i Valdemarsgade   Misbrugsbehandling            Ambulant  306.00
Århus kommune  Voksne fysisk handicappede inkl. senhjerneskadede  Solbakken              Dagcenter                Dag     1.00
Århus kommune  Voksne fysisk handicappede inkl. senhjerneskadede  Solbakken              Daghjem                 Dag     9.00
Århus kommune  Voksne fysisk handicappede inkl. senhjerneskadede  Solbakken              Aktivitetscenter             Dag     0.00
Århus kommune  Voksne fysisk handicappede inkl. senhjerneskadede  Solbakken              5.50 Boform               Døgn     7.00
Århus kommune  Voksne fysisk handicappede inkl. senhjerneskadede  Solbakken              Absalonsgade               Døgn     5.00
Århus kommune  Voksne fysisk handicappede inkl. senhjerneskadede  Solbakken              Potte- og Karetmagertoften        Døgn    11.00
Århus kommune  Voksne fysisk handicappede inkl. senhjerneskadede  Birkebakken             Bofællesskaber Birkebo og Skovbakkevej  Døgn    16.00
Århus kommune  Voksne fysisk handicappede inkl. senhjerneskadede  Karavana              Daghjem                 Dag     0.00
Århus kommune  Voksne fysisk handicappede inkl. senhjerneskadede  Nygårdsvej             Dagcenter                Dag     0.00
Århus kommune  Voksne fysisk handicappede inkl. senhjerneskadede  Nygårdsvej             Produktion                Dag     0.00
Århus kommune  Voksne fysisk handicappede inkl. senhjerneskadede  Nygårdsvej             Aktivitetscenter             Dag     0.00
Århus kommune  Voksne fysisk handicappede inkl. senhjerneskadede  Skovlund              Dagcenter                Dag     0.00
Århus kommune  Voksne fysisk handicappede inkl. senhjerneskadede  Skovlund              Produktion                Dag     0.00
Århus kommune  Voksne fysisk handicappede inkl. senhjerneskadede  Skovlund              Aktivitetscenter             Dag     0.00
Århus kommune  Voksne fysisk handicappede inkl. senhjerneskadede  Stefanshjemmet           Fælles                  Dag
Århus kommune  Voksne fysisk handicappede inkl. senhjerneskadede  Stefanshjemmet           Dagcenter                Dag     11.50
Århus kommune  Voksne fysisk handicappede inkl. senhjerneskadede  Stefanshjemmet           Daghjem                 Dag     49.50
Århus kommune  Voksne fysisk handicappede inkl. senhjerneskadede  Stefanshjemmet           Produktion                Dag     0.00
Århus kommune  Voksne fysisk handicappede inkl. senhjerneskadede  Stefanshjemmet           Aktivitetscenter             Dag     0.50
Århus kommune  Voksne fysisk handicappede inkl. senhjerneskadede  Stefanshjemmet           5.32 Bostøtte              Døgn    45.00
Århus kommune  Voksne med sindslidelse               - Driftsområdet for psykiatri    Fælles                  Døgn

Århus kommune  Voksne med sindslidelse               AUC Katrinebjerg Centret      Dagtilbud                Dag     47.00
Århus kommune  Voksne med sindslidelse               AUC Kragelund            Dagtilbud                Dag     26.00

Århus kommune  Voksne med sindslidelse               Biffen               Dagtilbud                Dag     52.00
Århus kommune  Voksne med sindslidelse               Flexbo dagtilbud          Dagtilbud                Dag     14.00
Århus kommune  Voksne med sindslidelse               Fontænehuset            Dagtilbud                Dag     30.00
Århus kommune  Voksne med sindslidelse               Hasle-Kollegiet           Botilbud                 Døgn    14.00

Århus kommune  Voksne med sindslidelse               Højvang               Dagtilbud                Dag     22.00
Århus kommune  Voksne med sindslidelse               Industriværkstedet Skovkanten    Dagtilbud                Dag     35.00
Århus kommune  Voksne med sindslidelse               Katrinebjerg Centret        Botilbud                 Døgn    22.00
Århus kommune  Voksne med sindslidelse               Korsagergården           Botilbud                 Døgn    14.00
Århus kommune  Voksne med sindslidelse               Kragelund              Botilbud                 Døgn    14.00
Århus kommune    Voksne med sindslidelse                    Kragelund                  Botilbud -sats                       Døgn   4.00
Århus kommune    Voksne med sindslidelse                    Midtbyen                   Forsorgstilbud                       Døgn  10.00
Århus kommune    Voksne med sindslidelse                    Midtbyen                   Strandhuset                         Døgn   4.00
Århus kommune    Voksne med sindslidelse                    Sletten                   Forsorgstilbud                       Døgn  10.00
Århus kommune    Voksne med sindslidelse                    Windsor                   Botilbud                          Døgn  15.00
Norddjurs kommune  Børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.  Djurshøj alm. Døgnpladser          Børn og Unge, socialt truede (adfærdsvanskelige) Botilbud  Døgn  18.00
Norddjurs kommune  Børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.  Djurshøj, Ungeafdeling døgn         Børn og Unge, socialt truede (adfærdsvanskelige) Botilbud  Døgn   3.00
Norddjurs kommune  Børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.  Djurslandsskolen               SFO                             Dag   93.00
Norddjurs kommune  Børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.  Djurslandsskolen               Skoledel                          Dag  127.00
Norddjurs kommune  Børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.  Amtslige specialklasser           Skoledel                          Dag   21.00
Norddjurs kommune  Voksne fysisk handicappede inkl. senhjerneskadede       Boform - Grenaa Bo- aktivitetscenter     Trekanten - Multihandicappede                Døgn   4.00
Norddjurs kommune  Voksne fysisk handicappede inkl. senhjerneskadede       Boform - Grenaa Bo- aktivitetscenter     Trekanten Rød/gul og Lang gang               Døgn  25.00
Norddjurs kommune  Voksne fysisk handicappede inkl. senhjerneskadede       Bofællesskab Grenaa Bo- aktivitetscenter   Mellemgården og Ålunden                   Døgn  15.00
Norddjurs kommune  Voksne fysisk handicappede inkl. senhjerneskadede       Dagtilbud - Grenaa Bo- og aktivitetstilbud  Nærheden - Aktivitetscenter                 Dag   41.00
Norddjurs kommune  Voksne fysisk handicappede inkl. senhjerneskadede       Dagtilbud - Grenaa Bo- og aktivitetstilbud  Nærheden - Dagcenter                    Dag   13.00
Norddjurs kommune  Voksne fysisk handicappede inkl. senhjerneskadede       Dagtilbud - Grenaa Bo- og aktivitetstilbud  Nærheden - Daghjem                     Dag   13.00
Norddjurs kommune  Voksne fysisk handicappede inkl. senhjerneskadede       Dagtilbud - Grenaa Bo- og aktivitetstilbud  Nærheden - Produktion                    Dag   18.00
Norddjurs kommune  Voksne fysisk handicappede inkl. senhjerneskadede       Dagtilbud - Rougsøcentret          Dagcenter                          Dag   10.00
Norddjurs kommune  Voksne fysisk handicappede inkl. senhjerneskadede       Dagtilbud - Rougsøcentret          Daghjem                           Dag   10.00
Norddjurs kommune  Voksne fysisk handicappede inkl. senhjerneskadede       Dagtilbud - Rougsøcentret          Produktion                         Dag   2.00
Norddjurs kommune  Voksne fysisk handicappede inkl. senhjerneskadede       Dagtilbud - Rougsøcentret          Aktivitetscenter                      Dag   54.00
Norddjurs kommune  Voksne med sindslidelse                    Dolmerhave (Boformer)            Dolmerhave (Boformer)                    Døgn  10.00
Viborg kommune   Børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.  Egeskovhus                  Egeskovhus                         Døgn   8.00
Viborg kommune   Børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.  Fritidshjemmet Nørrehus           Fritidshjemmet Nørrehus                   Dag   75.00
Viborg kommune   Børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.  Daginstitutionen Nørrehus          Daginstitutionen Nørrehus                  Dag   14.00
Viborg kommune   Dagtilbud på revalideringscentre               Laboremus BV                 Laboremus BV                        Dag   57.00
Viborg kommune   Forsorgshjem                         Vibohøj, Døgnophold             Vibohøj, Døgnophold 1) 1a)                 Døgn  54.00
Viborg kommune   Forsorgshjem                         Vibohøj, Jegstrupvej             Vibohøj, Jegstrupvej                    Døgn   4.30
Viborg kommune   Forsorgshjem                         Vibohøj, Dagtilbud              Vibohøj, Dagtilbud                     Dag   65.80
Viborg kommune   Kvindekrisecentre                       Viborg Krisecenter              Viborg Krisecenter                     Døgn   9.00
Viborg kommune   Personer med psykisk handicap inkl. autister         Trepas                    Trepas                           Dag   85.00
Viborg kommune   Personer med psykisk handicap inkl. autister         Gimle                    Gimle                            Dag   40.00
Viborg kommune   Personer med psykisk handicap inkl. autister                                Ekkohøj                           Dag   45.00
Viborg kommune   Personer med psykisk handicap inkl. autister         Dagtilbud Viborg               Skriversvej                         Dag   46.00
Viborg kommune   Personer med psykisk handicap inkl. autister         Aflastning Syd                Aflastning Syd                       Døgn   4.00
Viborg kommune   Personer med psykisk handicap inkl. autister         Ungdomskollegiet               Ungdomskollegiet                      Døgn   7.00
Viborg kommune   Personer med psykisk handicap inkl. autister         Safranvej                  Safranvej                          Døgn   9.00
Viborg kommune   Personer med psykisk handicap inkl. autister         Merkurvej                  Merkurvej                          Døgn   7.00
Viborg kommune   Personer med psykisk handicap inkl. autister         Hedevænget                  Hedevænget                         Døgn  11.00
Viborg kommune   Personer med psykisk handicap inkl. autister         Kildevænget                 Kildevænget                         Døgn  11.00
Viborg kommune   Personer med psykisk handicap inkl. autister         Kærsangervej                 Kærsangervej                        Døgn  12.00
Viborg kommune   Personer med psykisk handicap inkl. autister         Egehøj                    Egehøj                           Døgn  11.00
Viborg kommune   Personer med psykisk handicap inkl. autister         Gudenåvej                  Gudenåvej                          Døgn  11.00
Viborg kommune   Personer med psykisk handicap inkl. autister         Bof. Grønneparken              Bof. Grønneparken                      Døgn   8.00
Viborg kommune   Personer med psykisk handicap inkl. autister         Bof. Kærsangervej              Bof. Kærsangervej                      Døgn   5.00
Viborg kommune   Personer med psykisk handicap inkl. autister         Bof. Neptunvej                Bof. Neptunvej                       Døgn   7.00
Viborg kommune   Personer med psykisk handicap inkl. autister         Bof. Merkurvej                Bof. Merkurvej                       Døgn   5.00
Viborg kommune   Personer med psykisk handicap inkl. autister         Bof. Skaglen                 Bof. Skaglen                        Døgn  14.00
Viborg kommune   Personer med psykisk handicap inkl. autister         Bof. Skaglen 63               Bof. Skaglen 63                       Døgn   3.00
Viborg kommune   Personer med psykisk handicap inkl. autister         Bof. Solvænget                Bof. Solvænget                       Døgn   6.00
Viborg kommune   Stofmisbrugsområdet                      Viborg Rusmiddelcenter            Viborg Rusmiddelcenter - Døgnbehandling Viborg       Døgn   3.00
Viborg kommune   Stofmisbrugsområdet                      Viborg Rusmiddelcenter            Viborg Rusmiddelcenter - Dagbehandling Viborg        Dag   9.00
Viborg kommune       Stofmisbrugsområdet                      Viborg Rusmiddelcenter          Viborg Rusmiddelcenter - Alkoholambulatorium Skive  Dag  35.00
Viborg kommune       Stofmisbrugsområdet                      Viborg Rusmiddelcenter          Viborg Rusmiddelcenter - Misbrygsafd. Skive 2) 3)  Dag  64.00
Viborg kommune       Stofmisbrugsområdet                      Viborg Rusmiddelcenter          Viborg Rusmiddelcenter - Dagbehandling Skive     Dag   5.00
Viborg kommune       Voksne med sindslidelse                    Nørremarken BV              Nørremarken BV                    Dag  54.00
Viborg kommune       Voksne med sindslidelse                    Søndermarkens Værksted          Søndermarkens Værksted                Dag  20.00
Viborg kommune       Voksne med sindslidelse                    Daghus Viborg              Daghus Viborg                    Døgn  95.00
Viborg kommune       Voksne med sindslidelse                    Stokrosevej               Stokrosevej                     Døgn  16.00
Viborg kommune       Voksne med sindslidelse                    Lavendelvej               Lavendelvej                     Døgn  10.00
Viborg kommune       Voksne med sindslidelse                    Sct. Jørgensvej             Sct. Jørgensvej                   Døgn  13.00
Viborg kommune       Voksne med sindslidelse                    Søndermarken               Søndermarken                     Døgn  40.00
Hedensted kommune      Børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.  Åkanden                 (Tom)                        Dag  14.00
Ringkøbing-Skjern kommune  Børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.  Specialbørnehaven            specialbørnehave                   Dag  14.00
Ringkøbing-Skjern kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister         Center Bakkehuset            Bakkehuset, Specialgruppe 1             Døgn  21.00
Ringkøbing-Skjern kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister         Center Bakkehuset            Bakkehuset, Specialgruppe 2             Døgn  7.00
Ringkøbing-Skjern kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister         Center Bakkehuset            Bakkehuset, Døvblindegruppe             Døgn  5.00
Ringkøbing-Skjern kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister         Center Bakkehuset            Bakkehuset, Enkeltmandsprojekter           Døgn  4.00
Ringkøbing-Skjern kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister         Center Bakkehuset            Bakkehuset, Specialgruppe 1, daghjem         Dag  21.00
Ringkøbing-Skjern kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister         Center Bakkehuset            Bakkehuset, Specialgruppe 2, daghjem         Dag   7.00
Ringkøbing-Skjern kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister         Center Bakkehuset            Bakkehuset, Døvblindegruppe, daghjem         Dag   5.00
Ringkøbing-Skjern kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister         Center Bakkehuset            Bakkehuset, Enkeltmandsprojekter, daghjem      Dag   4.00
Ringkøbing-Skjern kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister         Skelbækcentret: Holmelunden       Holmelunden                     Døgn  32.00
Ringkøbing-Skjern kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister         Skelbækcentret: MSM           MSM, beskyttet beskæftigelse             Dag  15.00
Ringkøbing-Skjern kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister         Skelbækcentret: MSM           MSM, dagcenter                    Dag  32.50
Ringkøbing-Skjern kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister         Skelbækcentret: MSM           MSM, daghjem                     Dag   7.00
Ringkøbing-Skjern kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister         Å-Centret: Skjern Industri-Service    Skjern Industri-Service, beskyttet beskæftigelse   Dag  31.00
Ringkøbing-Skjern kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister         Å-centret                Å-Centret, beskyttet beskæftigelse          Dag  50.00
Ringkøbing-Skjern kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister         Å-centret                Å-Centret, dagcenter                 Dag  32.00
Ringkøbing-Skjern kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister         Å-centret                Å-Centret, daghjem                  Dag   6.50
Ringkøbing-Skjern kommune  Voksne med sindslidelse                    Socialpsykiatrisk Center (Rosengården)  Dagcenter                      Dag  27.00
Ringkøbing-Skjern kommune  Voksne med sindslidelse                    Socialpsykiatrisk Center (Rosengården)  Botilbud ABL                     Døgn  10.00
Ringkøbing-Skjern kommune  Voksne med sindslidelse                    Socialpsykiatrisk Center (Rosengården)  Botilbud midlertidig                 Døgn  10.00
Ringkøbing-Skjern kommune  Voksne med sindslidelse                    Socialpsykiatrisk Center (Rosengården)  Hotelplads                      Døgn  2.49
Favrskov kommune      Personer med psykisk handicap inkl. autister         Hadsten Bo- og aktivitetscenter     § 85 - Ellemosevej 26 A - afd. 291 F         Døgn  8.00
Favrskov kommune      Personer med psykisk handicap inkl. autister         Hadsten Bo- og aktivitetscenter     § 85 - Ellemosevej 28A - døve - Afd. 291 A      Døgn  8.00
Favrskov kommune      Personer med psykisk handicap inkl. autister         Hadsten Bo- og aktivitetscenter     § 85 - Ellemosevej 28 A - stuen afd. 291 B      Døgn  8.00
Favrskov kommune      Personer med psykisk handicap inkl. autister         Hadsten Bo- og aktivitetscenter     § 85 - Ellemosevej 28 A - 1. sal afd. 291 C     Døgn  8.00
Favrskov kommune      Personer med psykisk handicap inkl. autister         Hadsten Bo- og aktivitetscenter     § 108 - Ellemosevej 26 B               Døgn  9.00
Favrskov kommune      Personer med psykisk handicap inkl. autister         Hadsten Bo- og aktivitetscenter     § 103 - Produktion                  Dag  10.00
Favrskov kommune      Personer med psykisk handicap inkl. autister         Hadsten Bo- og aktivitetscenter     § 103 - Aktivitetscenter               Dag  32.00
Favrskov kommune      Personer med psykisk handicap inkl. autister         Hadsten Bo- og aktivitetscenter     § 103 - Dagcenter                  Dag  10.00
Favrskov kommune      Personer med psykisk handicap inkl. autister         Hadsten Bo- og aktivitetscenter     § 103 - Daghjem                   Dag  15.00
Favrskov kommune      Personer med psykisk handicap inkl. autister         Hammel Bo- og aktivitetscenter      § 103 - Produktion                  Dag   6.00
Favrskov kommune      Personer med psykisk handicap inkl. autister         Hammel Bo- og aktivitetscenter      § 103 - Dagcenter                  Dag   8.00
Favrskov kommune      Personer med psykisk handicap inkl. autister         Hammel Bo- og aktivitetscenter      § 85 - Eriksminde - hus 6              Døgn  6.00
Favrskov kommune      Personer med psykisk handicap inkl. autister         Hammel Bo- og aktivitetscenter      § 85 - Jægervej                   Døgn  7.00
Favrskov kommune      Personer med psykisk handicap inkl. autister         Hammel Bo- og aktivitetscenter      § 85 - Voldbyvej                   Døgn  8.00
Favrskov kommune      Personer med psykisk handicap inkl. autister         Hammel Bo- og aktivitetscenter      § 108 - Kernen                    Døgn  7.00
Favrskov kommune      Personer med psykisk handicap inkl. autister         Hammel Bo- og aktivitetscenter      § 103- daghjem                    Dag  16.00
Favrskov kommune      Personer med psykisk handicap inkl. autister         Hammel Bo- og aktvitetscenter      § 85 - Eriksminde - hus 7              Døgn  7.00
Favrskov kommune      Personer med psykisk handicap inkl. autister         Hammel Bo- og aktivitetscenter      § 103 - Aktivitetscenter               Dag  20.00
Favrskov kommune      Personer med psykisk handicap inkl. autister         Hindhøjen                § 85                         Døgn  24.00
Favrskov kommune      Personer med psykisk handicap inkl. autister         Jagtvej                 § 85                         Døgn  12.00
Skanderborg kommune  Børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.  Skovbo                Blæksprutten                       Døgn  12.00
Skanderborg kommune  Børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.  Skovbo                Lærken/Sommerfuglen                   Døgn  12.00
Skanderborg kommune  Børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.  Æsken                Æsken                          Dag   8.00
Skanderborg kommune  Voksne fysisk handicappede inkl. senhjerneskadede       Bavnebjerg Bo- og aktivitetscenter  Dagcenter                        Dag   19.00
Skanderborg kommune  Voksne fysisk handicappede inkl. senhjerneskadede       Bavnebjerg Bo- og aktivitetscenter  Daghjem                         Dag   12.00
Skanderborg kommune  Voksne fysisk handicappede inkl. senhjerneskadede       Bavnebjerg Bo- og aktivitetscenter  Produktion                        Dag   24.00
Skanderborg kommune  Voksne fysisk handicappede inkl. senhjerneskadede       Bavnebjerg Bo- og aktivitetscenter  Aktivitetscenter                     Dag   44.00
Skanderborg kommune  Voksne fysisk handicappede inkl. senhjerneskadede       Bavnebjerg Bo- og aktivitetscenter  Fysisk handicappede                   Døgn   9.00
Skanderborg kommune  Voksne fysisk handicappede inkl. senhjerneskadede       Bavnebjerg Bo- og aktivitetscenter  Øvrige (bofællesskab)                  Døgn   7.00
Skanderborg kommune  Voksne fysisk handicappede inkl. senhjerneskadede       Bavnebjerg Bo- og aktivitetscenter  Socialt handicappede                   Døgn   8.00
Skanderborg kommune  Voksne fysisk handicappede inkl. senhjerneskadede       Hertha                Hertha-dagtilbud                     Dag   19.00
Skanderborg kommune  Voksne fysisk handicappede inkl. senhjerneskadede       Solsikken              Bofællesskab                       Døgn   5.00
Skanderborg kommune  Voksne fysisk handicappede inkl. senhjerneskadede       Solsikken              Botilbud Almen                      Døgn  12.90
Skanderborg kommune  Voksne fysisk handicappede inkl. senhjerneskadede       Solsikken              Botilbud Boform                     Døgn   2.60
Skanderborg kommune  Voksne fysisk handicappede inkl. senhjerneskadede       Bostederne i Skanderborg       Det grønne hjørne, midtergruppen/trekanten (PØ) Almen  Døgn  12.00
Skanderborg kommune  Voksne fysisk handicappede inkl. senhjerneskadede       Bostederne i Skanderborg       Det grønne hjørne, midtergruppen/trekanten (PØ) Boform  Døgn  12.00
Skanderborg kommune  Voksne fysisk handicappede inkl. senhjerneskadede       Bostederne i Skanderborg       Skrænten                         Døgn  16.00
Skanderborg kommune  Voksne fysisk handicappede inkl. senhjerneskadede       Bostederne i Skanderborg       Daghjem klub Møllegade                  Dag   4.00
Skanderborg kommune  Voksne fysisk handicappede inkl. senhjerneskadede       Bostederne i Skanderborg       Poul la Coursvej                     Døgn  14.00
Skanderborg kommune  Voksne fysisk handicappede inkl. senhjerneskadede       Bostederne i Skanderborg       Kilden, Kildevej                     Døgn   8.00
Skanderborg kommune  Voksne fysisk handicappede inkl. senhjerneskadede       Bostederne i Skanderborg       Tanderupvej Samsø                    Dag   7.00
Skanderborg kommune  Voksne fysisk handicappede inkl. senhjerneskadede       Bostederne i Skanderborg       Dagcenter Samsø Onsbjerg gl. skole            Dag   6.00
Skanderborg kommune  Voksne fysisk handicappede inkl. senhjerneskadede       Sølund                Dagcenter                        Dag   42.00
Skanderborg kommune  Voksne fysisk handicappede inkl. senhjerneskadede       Sølund                Daghjem                         Dag  108.00
Skanderborg kommune  Voksne fysisk handicappede inkl. senhjerneskadede       Sølund                Aktivitetscenter                     Dag   35.00
Skanderborg kommune  Voksne fysisk handicappede inkl. senhjerneskadede       Sølund                Takst 1                         Døgn  30.00
Skanderborg kommune  Voksne fysisk handicappede inkl. senhjerneskadede       Sølund                Takst 2                         Døgn  23.00
Skanderborg kommune  Voksne fysisk handicappede inkl. senhjerneskadede       Sølund                Takst 3                         Døgn  20.00
Skanderborg kommune  Voksne fysisk handicappede inkl. senhjerneskadede       Sølund                Takst 4                         Døgn  16.00
Skanderborg kommune  Voksne fysisk handicappede inkl. senhjerneskadede       Sølund                Takst 4 almen                      Døgn  24.00
Skanderborg kommune  Voksne fysisk handicappede inkl. senhjerneskadede       Sølund                Takst 5 almen                      Døgn   8.00
Skanderborg kommune  Voksne fysisk handicappede inkl. senhjerneskadede       Sølund                Takst 6                         Døgn  18.00
Skanderborg kommune  Voksne fysisk handicappede inkl. senhjerneskadede       Sølund                Takst 7                         Døgn   6.00
Skanderborg kommune  Voksne fysisk handicappede inkl. senhjerneskadede       Sølund                Takst 8                         Døgn   5.00
Skanderborg kommune  Voksne fysisk handicappede inkl. senhjerneskadede       Sølund                Takst 8 almen                      Døgn  27.00
Skanderborg kommune  Voksne fysisk handicappede inkl. senhjerneskadede       Sølund                Takst 9                         Døgn  31.00
Skanderborg kommune  Voksne fysisk handicappede inkl. senhjerneskadede       Sølund                Takst 9 almen                      Døgn   8.00
Skanderborg kommune  Voksne fysisk handicappede inkl. senhjerneskadede       Sølund                Bofællesskabet Sygehusvej                Døgn   9.00
Horsens kommune    Børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.  Spiren                Dagpasning                        Dag   22.00

Horsens kommune    Børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.  Lundagerskolen            Klub tilbud 2 dage om ugen i 40 uger           Dag   10.50
Horsens kommune    Forsorgshjem                         Sølyst                §110 botilbud                      Døgn  30.00
Horsens kommune    Personer med psykisk handicap inkl. autister         Skovbrynet              Aktivitet og Samværstilbud                Dag   15.00
Horsens kommune    Personer med psykisk handicap inkl. autister         Horshøj               Beskyttet beskæftigelse                 Dag  110.00
Horsens kommune    Personer med psykisk handicap inkl. autister         Horshøj               Aktivitet og Samværstilbud                Dag   47.00
Horsens kommune    Personer med psykisk handicap inkl. autister         Horshøj               Ekstern Beskyttet Beskæftigelse             Dag   60.00
Horsens kommune    Personer med psykisk handicap inkl. autister         Bofællesskabet Vestergade      Bofællesskab § 107                    Døgn   6.00
Horsens kommune    Personer med psykisk handicap inkl. autister         Houmannshus, Houmannsgade 46n    Bofællesskab § 107                    Døgn   5.00
Horsens kommune    Personer med psykisk handicap inkl. autister         Bofællesskabet Østergade 120     Bofællesskab § 107                    Døgn   8.00
Horsens kommune    Personer med psykisk handicap inkl. autister         Opgangen Smedegade 22        Bofællesskab § 107                    Døgn   8.00
Horsens kommune    Personer med psykisk handicap inkl. autister         Vimmelskaftet            Bofællesskab § 107                    Døgn   3.00
Horsens kommune    Personer med psykisk handicap inkl. autister         Houmannsgade 56           Bofællesskab § 107                    Døgn   6.00
Horsens kommune    Personer med psykisk handicap inkl. autister         Smedegade 9-11            Bofællesskab § 107                    Døgn   8.00
Horsens kommune    Personer med psykisk handicap inkl. autister         Botræning Hasselvej 40         Bofællesskab § 107                        Døgn  3.00
Horsens kommune    Stofmisbrugsområdet                      Half-Way Vejlevej 147          Døgnbehandlig Stofmisbrugere                   Døgn  4.00
Horsens kommune    Stofmisbrugsområdet                      Kråsiglund               Døgnbehandlig Stofmisbrugere                   Døgn  20.00
Horsens kommune    Voksne med sindslidelse                    Butik Stalden              Beskyttet beskæftigelse                      Dag   7.00
Horsens kommune    Voksne med sindslidelse                    Pagevej/ Ternevej            Bofællesskab § 107                        Døgn  7.00
Horsens kommune    Voksne med sindslidelse                    Bofællesskabet Nørretorv 1-3      Bofællesskab § 107                        Døgn  8.00
Horsens kommune    Voksne med sindslidelse                    Baghuset, Houmannsgade 46l       Bofællesskab § 107                        Døgn  8.00
Ikast-Brande kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister         Skovbjergparken             Værksted                             Døgn  30.00
Ikast-Brande kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister         Skovbjergparken             Egely                               Døgn  6.00
Ikast-Brande kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister         Skovbjergparken             Birkebo                              Døgn  6.00
Ikast-Brande kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister         Skovbjergparken             Fyretoppen                            Døgn  6.00
Ikast-Brande kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister         Skovbjergparken             Pilegården                            Døgn  6.00
Ikast-Brande kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister         Marienlund               Botilbud                             Døgn  29.00
Ikast-Brande kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister         Bøgehusene               Bøgebo og Åbo døgn                        Døgn  8.00
Ikast-Brande kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister         Bøgehusene               Bøgebo og Åbo, dag                        Døgn  7.00
Ikast-Brande kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister         Bøgehusene               Bøgehusene, Skovbo, specialhjemspladser              Døgn  6.00
Ikast-Brande kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister         Brande Åcenter             Botilbud                             Døgn  32.00
Ikast-Brande kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister         Brande Åcenter             Aktivitets- og samværstilbud, dag                 Døgn  32.00
Ikast-Brande kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister         Bellisbo                Botilbud                             Døgn  11.00
Ikast-Brande kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister         Bellisparken              Botilbud                             Døgn  8.00
Ikast-Brande kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister         Regnbuen                Dagcenter                             Døgn  8.00
Ikast-Brande kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister         Regnbuen                Daghjem                              Døgn  12.00
Ikast-Brande kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister         Lundgården               Dagcenter                             Døgn  14.00
Ikast-Brande kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister         Lundgården               Daghjem                              Døgn  5.00
Ikast-Brande kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister         Lundgården               Værksted                             Døgn  20.00
Ikast-Brande kommune  Voksne med sindslidelse                    Ørbæklund                Dagtilbud                             Døgn  14.00
Ikast-Brande kommune  Voksne med sindslidelse                    Ørbæklund                Døgntilbud, grundpakke 1                     Døgn  9.00
Ikast-Brande kommune  Voksne med sindslidelse                    Ørbæklund                Døgntilbud, grundpakke 2 (almen)                 Døgn  14.00
Ikast-Brande kommune  Voksne med sindslidelse                    Gartneriet Garland           Dagtilbud                             Døgn  20.00
Herning kommuen    Børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.  Hobbitten                Specialbørneh. for børn m/varig fys.og/el. psyk. Funktionsneds.  Dag  11.00
Herning kommuen    Børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.  Hedebocentret              Døgntilbud, Børn og Unge, socialt truede (adværdsvanskelige)   Døgn  25.00
Herning kommuen    Børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.  Elevhjemmet for hørehæmmede       Børn og unge, handicappede, aflastningstilbud           Døgn  1.82
Herning kommuen    Børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.  Tjørringhus               Børn og unge, handicappede, døgn- og aflastningstilbud      Døgn  22.00
Herning kommuen    Børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.  Agerbo                 Døgn- og aflastningstilbud til børn og unge med autisme mv.    Døgn  28.70
Herning kommuen    Børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.  Agerbo                 Dagaflastningstilbud til unge med autisme mv.           Dag   3.00
Herning kommuen    Børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.  Agerbo                 Dagaflastningstilbud inkl. weekender til unge med autisme mv.   Dag   4.00
Herning kommuen    Børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.  CEB                   Ung Verden SEL §107                        Døgn  7.00
Herning kommuen    Dagtilbud på revalideringscentre               CEB                   Granvænget - værksted - SEL §103                 Dag  26.00
Herning kommuen    Dagtilbud på revalideringscentre               Reva Herning              Reva Herning §103                         Dag  40.50
Herning kommuen    Forsorgshjem                         Blå Kors Varmestue - Varmestue     Varmestue                             Dag  80.00
Herning kommuen    Forsorgshjem                         Blå Kors Varmestue - Herberg      Herberg                              Døgn  10.00
Herning kommuen    Forsorgshjem                         Blå Kors Varmestue - Trivselsværksted  Trivselsværksted                         Dag  20.00
Herning kommuen    Forsorgshjem                         Blå Kors Beskyttet Pensionat      Døgntilbud                            Døgn  14.00
Herning kommuen    Kvindekrisecentre                       Herning Krisecenter           Kvindekrisecenter                         Døgn  5.00
Herning kommuen    Personer med psykisk handicap inkl. autister         Solsikken                Værested (Søndergade 16)                     Dag  51.00
Herning kommuen    Personer med psykisk handicap inkl. autister         Bofællesskabet Lyngen          Bofællesskabet Lyngen                       Døgn  4.00
Herning kommuen    Personer med psykisk handicap inkl. autister         Mosaikken Bohuset            Mosaikken Bohuset                         Døgn  18.00
Herning kommuen    Personer med psykisk handicap inkl. autister         Rosenholm, Herning           Rosenholm                             Døgn  26.00
Herning kommuen    Personer med psykisk handicap inkl. autister         Virkelyst Kollegiet           Virkelyst Kollegiet                        Døgn  6.00
Herning kommuen    Personer med psykisk handicap inkl. autister         Bof. Museumsgade            Bofællesskab Museumsgade                     Døgn  6.00
Herning kommuen    Personer med psykisk handicap inkl. autister         Bof. Tietgensgade            Bofællesskab Tietgensgade                     Døgn  12.00
Herning kommuen    Personer med psykisk handicap inkl. autister         Bof. Thrigesvej - Ældre         Bofællesskab Thrigesvej - Ældre                  Døgn  6.00
Herning kommuen  Personer med psykisk handicap inkl. autister         Bof. Knuthenborgvej          Bofællesskab Knuthenborgvej      Døgn  21.00
Herning kommuen  Personer med psykisk handicap inkl. autister         Bof. Lindegårdsvej           Bofællesskab Lindegårdsvej       Døgn   6.00
Herning kommuen  Personer med psykisk handicap inkl. autister         Bof. Thrigesvej - Autister       Bofællesskab Thrigesvej - Autister   Døgn   6.00
Herning kommuen  Personer med psykisk handicap inkl. autister         Bof. Solglimt             Bofællesskab Solglimt         Døgn  15.00
Herning kommuen  Personer med psykisk handicap inkl. autister         Bof. Park Alle 5            Bofællesskab Park Alle 5        Døgn   2.00
Herning kommuen  Personer med psykisk handicap inkl. autister         Bof. Røddingvej 3, Gården       Bofællesskab Røddingvej 3, Gården   Døgn   4.00
Herning kommuen  Personer med psykisk handicap inkl. autister         Bof. Boenheden i Sørvad        Bofællesskab Boenheden i Sørvad    Døgn   4.00
Herning kommuen  Personer med psykisk handicap inkl. autister         Bof. Østertoft 49, Aulum        Bofællesskab Østertoft 49, Aulum    Døgn   4.00
Herning kommuen  Personer med psykisk handicap inkl. autister         Aktivitetshuset Vildbjerg       Aktivitetshuset Vildbjerg       Døgn  27.00
Herning kommuen  Personer med psykisk handicap inkl. autister         Virkelyst               Virkelyst - daghjem          Dag   25.00
Herning kommuen  Personer med psykisk handicap inkl. autister         Virkelyst               Virkelyst aflastning          Døgn   7.85
Herning kommuen  Personer med psykisk handicap inkl. autister         Birkelund               Aktivitets- og samværstilbud      Dag   22.00
Herning kommuen  Personer med psykisk handicap inkl. autister         Tre Birke, Herning           Tre Birke, værkstedet         Dag   15.00
Herning kommuen  Personer med psykisk handicap inkl. autister         Tre Birke, Herning           Tre Birke, Herning (Dagcenter)     Dag   60.00
Herning kommuen  Personer med psykisk handicap inkl. autister         Tre Birke, Herning           Tre Birke, Herning (daghjem)      Dag   6.50
Herning kommuen  Voksne fysisk handicappede inkl. senhjerneskadede       Rehabiliteringscenter         Rehabiliteringscenter         Døgn  30.00
Herning kommuen  Voksne fysisk handicappede inkl. senhjerneskadede       Bof. Sundhed - Lindely         Bofællesskab Lindely          Døgn  10.00
Herning kommuen  Voksne fysisk handicappede inkl. senhjerneskadede       Kollektivcenter Bytoften        Kollektivcenter Bytoften - dag     Dag   45.00
Herning kommuen  Voksne fysisk handicappede inkl. senhjerneskadede       Kollektivcenter Bytoften        Bytoften - hjerneskadeafdeling     Døgn   5.00
Herning kommuen  Voksne fysisk handicappede inkl. senhjerneskadede       Kollektivcenter Bytoften        Kollektivcenter Bytoften        Døgn  22.00
Herning kommuen  Voksne fysisk handicappede inkl. senhjerneskadede       Kollektivcentret Bytoften SATELITTEN  Kollektivcentret Bytoften SATELITTEN  Døgn   8.00
Herning kommuen  Voksne med sindslidelse                    Socialpsykiatrisk Center Herning    Bostøtte                Dag  197.00
Herning kommuen  Voksne med sindslidelse                    Socialpsykiatrisk Center Herning    Udvidet bostøtte            Døgn  35.00
Herning kommuen  Voksne med sindslidelse                    Socialpsykiatrisk Center Herning    Støtte- og kontaktpersonordning    Dag   1.00
Herning kommuen  Voksne med sindslidelse                    Sandfeldgården             Døgntilbud               Døgn  10.00
Herning kommuen  Voksne med sindslidelse                    Skiftesporet              Dagcenter               Dag   29.00
Herning kommuen  Voksne med sindslidelse                    Skiftesporet              Døgntilbud               Døgn  14.00
Herning kommuen  Voksne med sindslidelse                    Skiftesporet              Døgntilbud - tillægsydelse børn    Døgn   1.00
Herning kommuen  Voksne med sindslidelse                    Skovlyset               Døgntilbud               Døgn  20.00
Randers kommune  Børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.  Børnecenter Randers Takst 1      §32                  Dag   10.00
Randers kommune  Børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.  Børnecenter Randers Takst 2      §32                  Dag   10.00
Randers kommune  Børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.  Holberghus Takst 1           §67, stk 2               Døgn  12.00
Randers kommune  Børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.  Holberghus Takst 2           §67, stk 2               Døgn  12.00
Randers kommune  Forsorgshjem                         Hjørnestenen              §110                  Døgn  26.00
Randers kommune  Kvindekrisecentre                       Randers Krisecenter          (Tom)                 Døgn   9.00
Randers kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister         Bocenter Harriedslev BFO        §108                  Døgn   9.00
Randers kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister         Bocenter Harriedslev BFÆ        §185b Al. Bo. Lov støtte efter §108  Døgn  16.00
Randers kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister         Høvejen Boform             §108                  Døgn  24.00
Randers kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister         Marienborgvej Bofællesskab       §185b Al. Bo. Lov støtte efter §108  Døgn  12.00
Randers kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister         Marienborgvej Boform          §108                  Døgn   9.00
Randers kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister         Marienborgvej Dagtilbud        §103                  Dag   17.00
Randers kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister         DAC Takst 1              §103                  Dag   16.00
Randers kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister         DAC Takst 2              §103                  Dag   16.00
Randers kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister         DAC Takst 3              §103                  Dag   17.00
Randers kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister         Nyholm Takst 1             §103                  Dag   31.00
Randers kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister         Nyholm Takst 2             §103                  Dag   31.00
Randers kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister         Nyholm Takst 3             §103                  Dag   32.00
Randers kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister         Ladegården Boform           §108                  Døgn  14.00
Randers kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister         Ladegården Bofællesskab        §185b Al. Bo. Lov støtte efter §108  Døgn   5.00
Randers kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister         Ladegården Dagtilbud          §103                  Dag   19.00
Randers kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister         DAC Takst 4              §103                  Dag   17.00
Randers kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister         Nyholm Takst 4             §103                  Dag   32.00
Randers kommune  Personer med psykisk handicap inkl. autister  Høvejen Bofællesskab  §185b Al. Bo. Lov støtte efter §108   Døgn    16.00
Randers kommune  Stofmisbrugsområdet              Misbrugscentret    §101                  Ambulant  220.00
Randers kommune  Voksne med sindslidelse            Åbo          §110 Forsorgstilbud for sindslidende  Døgn    10.00
Odder kommune   Personer med psykisk handicap inkl. autister  Fabos bofællesskab   Fælles                 Døgn
Odder kommune   Personer med psykisk handicap inkl. autister  Fabos bofællesskab   Bofællesskabet Pensionatet, gruppe 3  Døgn     8.00
Odder kommune   Personer med psykisk handicap inkl. autister  Fabos bofællesskab   Bofællesskabet Hjørnet, gruppe 1 og 2  Døgn    13.00
Odder kommune   Personer med psykisk handicap inkl. autister  Fabos bofællesskab   Bofællesskabet Krogen, Lundevej     Døgn     9.00
Odder kommune   Personer med psykisk handicap inkl. autister  Fabos dagtilbud    Aktivitetscenter            Dag     35.00
Odder kommune   Personer med psykisk handicap inkl. autister  Fabos dagtilbud    Produktion               Dag     15.00
Odder kommune   Personer med psykisk handicap inkl. autister  Fabos dagtilbud    Dagcenter                Dag     9.00
Odder kommune   Personer med psykisk handicap inkl. autister  Fabos dagtilbud    Daghjem                 Dag     12.00
Gennemsnitlige   Blægning i 3. kvartal
belægning for 3.    som % af      Bemærkninger til det enkelte tilbud #)
 kvartal 2008     normeringen
      14.6         104.29
        6         60.00
      19.3         101.58
      30.5         112.96
       32         100.00
      19.5         130.00
       12         120.00
      10.3         93.64
       10         100.00
       3.5         70.00
      34.6          86.5
        7         100.00
       16         100.00
       10         90.91
       15         100.00
      10.8         98.18
        7         100.00
       46         109.52


      41.5         109.21
      18.8         94.00
      26.7         106.80
      12.9         92.14
        8         100.00
      10.7         97.27
        5         100.00
      21.6         93.91
      17.00         113.3%
      2.98         95.4%
      5.68         82.6%
      21.67         90.3%
      5.00         100.0%
      5.00         100.0%
      10.17         72.6%
      22.00         84.6%
      14.00         140.0%
      16.32           106
      10.35           104
        1           50
        6           86
        7           64
        3           50
       20           95
       3.4           68
       12           100
38.17  119
15.85   99
19.01  190
 4.67   33
18.51   84
 8.34  104
33.36   79
 18   82
20.53  103
 56   89
 12   100
 80   74
  7   100
14.17   94
 35   97
 10   63
14.16   79
  4   80
 28.5   84
  4   100
 162   105
  9   100
  3   30
 15   100
27.14  104
 26   104
12.66  106
17.41  109%
 2.35  47% kun medtalt kvinder - ikke børn
  6  100%
 20  100%
 18  100%
 17  94%
 17  85%
 19  79%
 18  150%
 22  79%
 18  106%
 17  283%
  2  100%
 23  192%
  4  200%
 21.5  119%
  5  100%
  4  80%
 27.5  110%
 10  100%
11.17  70%
  0
 10.5  105%
  6  100%
18.31  131%
  3
 3.66  92%
 6.25  104%
14.15  94%
  6  100%
  4  133%
  32  100%
  1
  21  131%
  1
  8  114%
  8  100%
  7  88%
  54  180%
  40  133%
  6  100%
23.08  100% De har en normering på 23
 34.6  102%
 2.0  100%
 33.7  96%
 32.7  73%
 9.7  107%
 9.7  107%
 11.2  86%
 90.1  100%


 15.6  78%

 25.3  84% Kun 30 pladser, da Brendstrupgård iflg HSN med 5 pladser udgår   *
  1  100%


 6.3  63%
 48.2  96%
 4.8  480%
     0% Her er ingen belægningsstatistik at trække i Informationsportalen


  1  100%
 88.8  79%
 13.7  105% Normering rettet til 13 fra 8
16.90  105%
13.03  81%
254.3  148%
264.3  110%
  43  108%
 50.5  136%
 14.3  143%
 7.7  64%     0%
 428  140%
16.00  100%
 50.8     Omlagt i forbindelse med besparelser på dagområdet. Pr. 1.1.2008 er der 47 pladser
  0     Omlagt til kontaktsted i 2008

 49.9     Omlagt i forbindelse med besparelser på dagområdet. Pr. 1.1.2008 er der 52 pladser
  10
  32
 13.1

  18     Omlagt i forbindelse med besparelser på dagområdet. Pr. 1.1.2008 er der 22 pladser
 25.2
 18.2     Tilbuddet er under omlægning, jfr. Udmøntning af budgetforlig 2007-2010
 15.5
 13.1
  4
 5.2
  3
 10
 13.5
  4  100%
 23   92%
 15  100%
 44  107%
 11.5  88%
 13.5  104%
 20  111%
  9   90%
 14  140%
  2  100%
 40.9  76%
 10  100%
 6.5  81%
 73   97% Belægning pr. 30/9 Nørrehus Fritidshjem hedder pr. 1. august 2008 Rosenvængets Skole SFO
14.33  102%
 49.4  87%
 54.6  101%
 3.55  83%
 9.56  96% Dagtilbuddet på Vibohøj er normeret til 10 og ikke 65,8 pladser
 4.98  55% Tallet er med børn
 85  100% Belægning pr. 30/9
 36.5  91%
44.25  98% Dagtilbud Viborg er splittet op i to dagtilbud, Ekkohøj og Skriversvej, med hver sin normering. Belægning pr. 30/9
47.65  104% Dagtilbud Viborg er splittet op i to dagtilbud, Ekkohøj og Skriversvej, med hver sin normering. Belægning pr. 30/9
 4.6  115%
 8.75  109% Ungdomskollegiet er normeret til 8 pladser - ikke 7
  9  100%
  7  100%
 11  100%
 11  100%
 11  100% Kærsangervej er normeret til 11 pladser - ikke 12
 11  100%
 11  100%
  8  100%
  5  100%
  7  100%
  5  100%
 14  100%
  3  100%
  6  100%
  4  133% Belægning pr. 30/9
 16  178% Belægning pr. 30/9
  47   134% Belægning pr. 30/9
  70   109% Belægning pr. 30/9
  16   320% Belægning pr. 30/9
45.25   84% Belægning pr. 30/9
14.82   74%
113.5   108%
15.25   95%
  10   100%
 12.8   99%
  40   100%
  14  100.00%
13.66  97.59
20.00  95.24
 6.99  99.84
 5.00  100.00
 4.00  100.00
21.00  100.00
 7.00  100.00
 5.00  100.00
 4.00  100.00
32.00  100.00
15.67  104.49
32.00  98.46
 9.33  133.23
37.01  119.39
52.00  104.00
25.00  78.13
 5.34  82.11
29.00  107.41
10.00  100.00
10.00  100.00 9 midl + 1 længevarende
         afventer
 8.00  100.00%
 8.00  100.00%
 8.00  100.00%
 8.00  100.00%
 8.33  92.56%
 7.01  70.10%
30.41  95.03%
12.00  120.00%
16.98  113.20%
 8.00  133.33%
 7.00  87.50%
 6.53  108.83%
 7.00  100.00%
 1.82  22.75%
 7.00  100.00%
13.20  82.50%
 7.00  100.00%
17.00  85.00%
24.00  100.00%
11.00  91.67%
 14.00  116.67%
 12.00  100.00%
 9.00  112.50%
 14.00  73.68%
 20.45  170.42%
 26.53  110.54%
 45.78  104.05%
 12.00  133.33%
 5.40  77.14%
 7.00  87.50%
 21.00  110.53%
 5.00  100.00%
 16.00  124.03%
 0.00  0.00%
 11.00  91.67%
 10.00  83.33%
 19.00  118.75%
 3.00  75.00%
 15.00  107.14%
 8.00  100.00%
 6.00  85.71%
 7.00  116.67%
 33.00  78.57%
111.92  103.63%
 34.00  97.14%
 30.16  100.53%
 16.84  73.22%
 26.95  134.75%
 17.00  106.25%
 23.33  97.21%
 8.00  100.00%
 20.71  115.06%
 6.00  100.00%
 0.00  0.00%
 32.00  118.52%
 31.95  103.06%
 7.00  87.50%
 7.00  77.78%
 23.00  104.00
          Tilbuddet burde være taget af efter aftale med Jacob pr. 16/4 08 da det ikke er et §36
          tilbud.
 29.75   99.17
 18.00  120.00
 99.49   90.45
 45.50   96.81
 69.30  115.50
 6.00  100.00
 2.00   40.00
 7.00   87.50
 6.66   83.25
 3.00  100.00
 6.00  100.00
 8.00  100.00
   3.00    100.00
   1.96     49.00
  13.24     66.20
   5.50     78.57
   5.00     71.43
   6.00     75.00
   4.00     50.00
   26    86.67%
    6    100.00%
    6    100.00%
    6    100.00%
    6    100.00%
   28    96.55%
    8    100.00%
    7    100.00%
    6    100.00%
   27    84.38%
  26.66    83.31%
   11    100.00%
    8    100.00%
   10    125.00%
    9    75.00%
   13    92.86%
   3.66    73.20%
   26    130.00%
   30.5    217.86%
  13.33    148.11%
   14    100.00%
  27.66    138.30%
  13.85    125.91
   30.8    123.20
   1.36    74.73
   26.9    122.27
  32.58    113.52
    0      -
   4.23    105.75
   6.68    95.43
  23.36    89.85
  32.49    80.22
-      -       Vi kan ikke beregne en belægningsprocent på dette tilbud
   7.11    71.08
  15.05    75.25
  14.82    105.90
   3.07    61.40
  49.07    96.22
   4.00    100.00
  18.00    100.00
  26.00    100.00
   7.00    116.67
   6.00    100.00
  12.00    100.00
   6.00    100.00
 18.85  89.76
 9.00  150.00
 5.82  97.00
 14.00  93.33
 3.00  150.00
 4.00  100.00
 4.00  100.00
 3.00  75.00
 29.00  107.41
 22.00  88.00
 7.55  96.18
 20.46  93.00
 16.50  110.00
 58.07  96.78
 5.50  84.62
 25.86  86.05
  10  100.00
 41.95  93.22
 5.33  106.60
 21.67  98.50
 8.00  100.00
181.59  92.18
 35.26  100.75
  0    -
 11.39  113.91
 34.02  117.32
 13.7  97.83
 2.805  280.43
 21.55  107.77
  3  30.00%
 11.4  114.00%
  6  50.00%
  15  125.00%
  32  123.08%
 5.58  62.00%
  9  100.00%
  16  100.00%
  25  104.17%
 12.2  101.67%
  9.1  101.11%
  18  105.88%
 15.9  99.38%
 15.9  99.38%
 16.8  98.82%
  34  109.68%
  34  109.68%
  34  106.25%
  16  114.29%
  5  100.00%
  20  105.26%
 16.9  99.41%
 34.5  107.81%
 16.7  104.38%
 237  107.73%
 9.51  95.10%


 8.00  100.00
11.33   87.17
10.00  111.10
34.48   98.50
 9.00   60.00
 9.00  100.00
12.96  108.00
Virksomhedsoversigt

Virksomhedsoversigt - offentlige og private virksomheder hvor der er ansat magistre, og
hvor der derfor er mulighed for at få erhvervs-ph.d.vejledning.

Kilde: Dansk Magisterforening

Ansættelsessted             Adresse             By        Ansatte
                                              org. i DM
***AntibodyShop A/S           Grusbakken 6-8          Gentofte            2
***Antibodyshop A/S           Grusbakken 6-8          Gentofte            1
***DTU Mikroelektronik Center      Ørsteds Plads          Kgs. Lyngby          1
***DPU - København           Institut for Pædagogisk Psykol  København NV          2
***DPU - København           Titangade 11           København NV         13
***K.U. Det Humanistiske Fakul                      København S          4
***K.U. Det Juridiske Fakultet     St. Kannikestræde 11       København K          1
***K.U. Det Samfundsvid. Fakul     St. Kannikestræde 13       København K          4
***K.U. Det Teologiske Fakulte     Købmagergade 44-46, 3.      København K          1
***K.U. Geografisk Inst.        Øster Voldgade 10        København K.          8
***K.U. Geologisk Inst.         Øster Voldgade 10        København K.          3
***K.U. Inst. For Hum Informat     Njalsgade 80, Trappe 6/2     København S.          1
***K.U. Inst. for Antropologi      Frederiksholms Kanal 4      København K.         11
***K.U. Inst. for Bibl. Eksege     Købmagergade 44-46        København K.          1
***K.U. Inst. for Engelsk, Ger     Njalsgade 80           København S.          9
***K.U. Inst. for Folkesundhed     Panum Instituttet        København N.          4
***K.U. Inst. for Kunst- og Ku     Njalsgade 80           København S.         10
***K.U. Inst. for Matematiske      Universitetsparken 5       København Ø.          3
***K.U. Inst. for Med.Mikrobio     Panum Instituttet        København N.          1
***K.U. Inst. for Medicinsk Bi     Panum Instituttet        København N.          2
***K.U. Inst. for Medier, Erke     Njalsgade 80           København S.         11
***K.U. Inst. for Musikvidensk     Njalsgade 80           København S          4
***K.U. Inst. for Nordiske Stu     Njalsgade 80           København S.         19
***K.U. Inst. for System. Teol     Købmagergade 44-46        København K.          3
***K.U. Inst. for Tværkulturel     Njalsgade 80           København S.          7
***K.U. Institut for Eskimolog     Strandgade 100 H         København K          4
***K.U. Institut for Farmakolo     Farmakologisk Inst.       København Ø          1
***K.U. Kemisk Institut         Universitetsparken 5       København Ø          10
***K.U. Medicinsk Fysiologisk      Panum Instituttet        København N.          3
***K.U. Medicinsk-Anatomisk In     Blegdamsvej 3          København N.          2
***K.U. Medicinsk-Fysiologisk      Panum Instituttet        København N.          3
***K.U. Medicinsk-Hist. Museum     Bredgade 62           København K.          1
***K.U. Molekylærbiologisk Ins     Øster Farimagsgade 2 A      København K.         10
***K.U. Niels Bohr Inst. for A     Blegdamsvej 17          København Ø.          9
***K.U. Nordisk Forskningsinst     Njalsgade 80           København S.          4
***K.U. Odontologisk Institut      Panum Inst. Blegdamsvej 3    København N.          1
***K.U. Panum Instituttet        Blegdamsvej 3          København N          1
***K.U. Saxo-Instituttet        Njalsgade 80           København S.         14
***K.U. Sociologisk Inst.        Linnesgade 22          København K.          4
***K.U. Statens Naturhistorisk     Universitetsparken 15      København Ø          4
***K.U. Zoofysiologisk Lab.       Universitetsparken 13      København Ø.          1
***K.U. Økonomisk Inst.         Studiestræde 6          København K          1
***K.U. Medicinsk-Fysiologisk      Panum Instituttet        København N.          1
***KVL                 Rolighedsvej 23         Frederiksberg C        3
***KVL                 Grønnegårdsvej 7         Frederiksberg C        2
***KVL                 Rolighedsvej 30         Frederiksberg C        4
***KVL                 Thorvaldsensvej 40        Frederiksberg C        4
***KVL              Rolighedsvej 30         Frederiksberg C  1
***KVL              Højbakkegård Allé        Frederiksberg C  1
***KVL              Rolighedsvej 26         Frederiksberg C  3
***KVL              Grønnegårsvej 2         Frederiksberg C  5
***KVL              Ridebanevej 9          Frederiksberg C  9
***KVL              Thorvaldsensvej 40       Frederiksberg C  2
***R.U.C. Inst.For Miljø, Tekn  Box 260             Roskilde      5
***RUC Inst. for Biologi og Ke  Postboks 260          Roskilde      3
***RUC Inst. For Geografi og I  Postboks 260          Roskilde      2
***RUC Inst. For Historie og S  Box 260             Roskilde      3
***RUC Inst. for Kommunikation  Box 260             Roskilde      6
***RUC Inst. for Matematik og  Postbox 260           Roskilde      4
***RUC Inst. for Samfundsviden  Postbox 260           Roskilde      1
***RUC Inst. for Sprog og Kul  Postboks 260          Roskilde      7
***RUC Inst. for Uddannelsesfo  Universitetsvej 1        Roskilde      4
***WM-Data Danmark A/S      Silkeborgvej 84         Herning      3
***Å.U. Inst. for Statskundska  Bartholins Alle, Bygn. 331   Århus C      1
***Å.U. Inst. for Æstetiske Fa  Langelandsgade 139       Århus C      7
***Å.U. Kemisk Inst.       Langelandsgade 140, Bygn. 510  Århus C      6
***Å.U. Nordisk Inst.      Niels Juels Gade 84       Århus N.      1
***Ålborg Universitet      Sohngaardsholmsvej 57      Aalborg      1
***Ålborg Universitet                      Ålborg       1
***Ålborg Universitet      Kroghstræde 3          Aalborg Øst    10
***Ålborg Universitet      Fibigerstræde 1         Ålborg Ø      1
***Ålborg Universitet      Fredrik Bayersvej 7       Aalborg Øst    1
***Ålborg Universitet      Fredrik Bayersvej 7 E      Aalborg Øst    3
***Ålborg Universitet      Fibigerstræde 16        Ålborg Ø      1
***Ålborg Universitet      Kroghstræde 3          Aalborg Øst    3
***Ålborg Universitet, Int. ko  Fibigerstræde 2         Aalborg Øst    2
***Ålborg Universitet      Frederik Bajers Vej 7 F     Aalborg Postbox  4
***Ålborg Universitet      Kroghsstræde 6         Aalborg Øst    3
***Ålborg Universitet      Kroghstræde 7          Aalborg Øst    1
02 Danmark ApS          Store Strandstræde 21, 3.th.  København K.    1
1508 A/S             Klosterstræde 23, 4.      København K    1
21 ST. DK A/S          Haydensvej 2          København SV    1
3 M Danmark           Fabriksparken 15        Glostrup      1
3. Dimension ApS         Hellerupgaardsvej 18      Hellerup      1
3D Connection          Strandlodsvej 9 A, 2.      København S    1
3Dfacto ApS           Fruebjergvej 3         København Ø    1
7TM Pharma A/S          Rønnegade 2           København Ø    1
A-Pressen A/S          Guldbergsgade 29 E, 1.     København N    1
A-dale Communications A/S    Carl Blochs Gade 32       Århus C      1
A.H. Dianogstics         Runetoften 18          Århus V      1
A.U.C. Administrationen     Langagervej 2, Postbox 159   Aalborg Postbox  1
A/S Einar Willumsen       Abildager 23-35         Brøndby      1
A/S GEA Farmaceutisk Fabrik   Kanalholmen 8-12        Hvidovre      2
A/S Roulunds Fabriker      Hestehaven 51          Odense S.     1
A/S Vestfrost          Spangsbjerg Møllevej 100    Esbjerg Ø     1
A/s Boligselskabet Ini      Box 1020            Holsteinsborg   1
AB Handic Help          Hovedgaden 55 B, 1.       Hørsholm      1
ABB A/S             Meterbuen 33          Skovlunde     1
ABC Public Relations A/S     Bredgade 73           København K    1
AC International Børnehjælp   Eckersbergsgade 17       Århus C      2
AC International Børnehjælp   Eckersberggade 17        Århus C.      1
AC Nielsen Aim A/S        Strandboulevarden 89      København Ø    8
ACE Biosciences A/S       Unsbjergvej 2 a         Odense SØ     1
ACURE A/S            Bytoften 1        Risskov     7
ADP Dealer Services       Hældalervej 165      Vejle      1
AFS Interkultur         Nordre Fasanvej 111    Frederiksberg  3
AH Diagnostics          Runetoften 18       Århus V     3
AH Dianogstics          Runetoften 18       Århus V     1
AH Værktøj- og Metalvare     Solvang 21        Allerød     1
ALM. BRAND            Midtermolen 7       København Ø   1
AMU-Center Århus         Hasselager Alle 2     Viby J      1
AN Group ApS           Slotsgade 31       Hillerød     1
AOF Cityinformation       Lyngbyvej 32       København Ø.   1
AOF Gentofte, Gladsaxe      Rådhus Alle 11      Søborg      1
AOF Glostrup           Solkrogen 1        Glostrup     1
AOF Greve            Hundige Center 88a    Greve Strand   1
AOF Horsens                        Horsens     1
AOF Hovedstaden         Nørre Søgade 27 A     København K   2
AOF Hovedstaden         Lyngbyvej 32       København Ø.   1
AOF Hovedstaden         Lyongade 21        København S.   2
AOF Hovedstadens Sprogcenter   Lyngbyvej 32       København Ø.   8
AOF Næstved Sprogcenter     Troensvej 17       Næstved     1
AOF Randers           Storevoldgade 10     Randers     1
AOF Skive            Hjalmar Kjems Alle 4   Skive      1
AOF Slagelse           Skovsøgade 10       Slagelse     1
AOF Sprogcenter Odense      Kongensgade 74-76     Odense C     2
AOF Sprogskole I Silkeborg    Nygade 25         Silkeborg    1
AOF Sprogskole I Silkeborg    Nygade 25         Struer      1
AOF Åbenrå            Haderslevvej 7      Aabenraa     2
AOF Ålborg            Kayerødsgade 37      Ålborg      2
AS/3 Human Resources A/S     Toldbodgade 19 B     København K   1
AS/3 Human Resources A/S     Hasselager Centervej 35  Viby J.     3
ASIAQ              Postboks 1003       Godthåb     2
ATP Huset            Kongens Vænge 8      Hillerød    10
ATP Huset            Kongens Vænge 8      Hillerød     1
AaB A/S             Hornevej 2        Aalborg Øst   1
Aalborg BST-center        Jernbanegade 14      Ålborg      1
Aalborg Energie Technik A/S   Alfred Nobels Vej 21 B  Ålborg Øst    1
Aalborg Kristne TV        Karnesvej 21, kld.    Ålborg      1
Aarhus United A/S        M.P.Bruuns Gade 27    Århus C     1
Aarstiderne A/S         Barritskovvej 34     Barrit      1
Aasiaat Kommuneat                              1
Abbott Laboratories A/S     Smakkedalen 6       Gentofte     2
Acadia Pharmaceuticals A/S    Fabriksparken 85     Glostrup     1
Accenture            Laustrupsgade 7      København Ø   5
Acronordic A/S          Kogle Allé 5       Dundas      3
Adaptive Computer Systems    Rahbeks Alle 11      København V   1
Adecco A/S            Falkoner Allé 1      Frederiksberg  1
Adgangskursus v/Ålborg Univeri  Strandvej 12-14      Ålborg      1
Adjuventum            Vesterbrogade 95 E, 4.  København V   1
Adventure World         Trekronergade 147     Valby      1
Advice Goup           Gammeltorv 6       København K   1
Advice, Ledelses- & Kommunikat  Havnegade 39, 2.     København K   5
Advokatfirmaet Skov Knudsen   Toldbodgade 51      København K   1
Advokatfirmaet de la Cour    Hammerensgade 1, 2.    København K   1
Affaldsregion Nord        Tingvejen 1        Vojens      1
Affaldsselskab Afav I/S     Strandvangen 15      Frederikssund  1
Affaldsselskabet Bobøl I/S    Bobølmarkvej 8      Føvling     1
Affaldsselskabet Vendsyssel V.  Mandøvej 4        Hjørring     1
Affaldsteknisk Samarbejde    Overgaden Oven Vandet 48 E  København K.    1
Aids Info            Klaregade 35         Odense C      1
Aids-Linien           Skindergade 27        København K.    2
Air Liquide A/S         Industriparken 31       Ballerup      1
Akademiet for De Tekniske    Lundtoftevej 266       Kgs. Lyngby     1
AAK               Nørre Voldgade 29       København K.    3
Akademikernes Centralorganisat  Nørre Voldgade 29,3      København K.    1
Akademikernes Jobservice     Nørre Voldgade 29       København K.    4
Akademisk Forlag         Pilestræde 52, 3.       København K.    4
Akzo Nobel Inks A/S       Abildager 16         Brøndby       1
Al Hikma Skolen         Ellebjergvej 50 C       København SV    1
Al Huda Skolen          Griffenfeldsgade 4      København N     1
Albertslund Boligselskab     Kanalens Kvater 66      Albertslund     2
Albertslund Kommune       Rådhuset, Nordmarks Alle   Albertslund     8
Albertslund Kommune       Rådhuset, Nordmarks Alle   Albertslund     1
Albertslund Sprogcenter     Liljens Kvarter 2       Albertslund     5
Albertslund Svømmehaller     Nyvej 9 A           Albertslund     1
Albihns A/S           H.C. Andersens Boulevard 49  København V     1
Aldershvile Planteskole     Bagsværdvej 194        Bagsværd      1
Alexandra Institutet A/S     Åbogade 34          Århus N       1
Alfred Jørgensens Laboratorium  Frydendalsvej 30       Frederiksberg C.  1
Alight Technologies A/S     SCION-DTU           Kgs. Lyngby     1
Alinea A/S            Ewaldsgade 9         København N     6
Alk Abello A/S          Bøge Alle 6-8         Hørsholm      19
Aller International A/S     Marielundvej 46 E       Herlev       1
Aller Mølle           Allervej 130         Christiansfeld   2
Aller Press A/S         Vigerslev Allé 18       Valby        1
Allerød Kommune         Rådhuset, Rådhusvej 1     Allerød       3
Alliance Sprogservice      Oddervej 91          Højbjerg      1
Alltel Denmark          Borupvang 2 B         Ballerup      1
ALM. BRAND            Lyngby Hovedgade 4      Kgs. Lyngby     2
Almen Voksen Pædagogisk Grundk  Artillerivej 126, 4.     København S     1
Aloc Bonnier A/S         Buchwaldsgade 35       Odense C      2
Alpha Research Consultants Ap  Christianshusvej 193, 1.tv.  Hørsholm      1
Alpharma Aps           Dalslandsgade 11       København S.    1
Alsted Research A/S       Sortedams Dossering 83/2   København Ø.    1
Amager Hospital         Italiensvej 1         København S.    4
Amager Kulturbutik        Amagerbrogade 133       København S.    1
Amager Museet          Hovedgaden 4 & 12       Dragør       2
Amagerforbrænding I/S      Kraftværksvej 31       København S.    3
Amalienborg Hofmarskallatet   Amaliegade 18         København K.    1
Amatørernes Kunst og Kultur   Bredgade 36, 2.        København K.    1
Ambassaden i Dar es Salaam                             1
Ambu International A/S      Baltorbakken 13        Ballerup      1
Amdex A/S            Møllehaven 12         Jyllinge      1
Amerada Hess A/S         Østergade 26b         København K.    2
Amersham Biosciences       Slotsmarken 14        Hørsholm      3
Amersham Biosciences       Huginsvej 8          Hillerød      1
Ammekomiteen           Østbanegade 55,5       København Ø     1
Amnesty International      Gammeltorv 8, 5.       København K     4
Amphi              Jens Urtsvej 8        Åbybro       1
Amphi Consult          Forskerparken 10       Odense M      1
Amrop Hever A/S         Christians Brygge 24     København V.    1
Amsterdam Universitet                               1
Amternes og Kommunernes     Nyropsgade 37         København V.    3
Amtscentret for Undervisning   Damhaven 13 A         Vejle        3
Amtscentret for Undervisning   Vesterskovvej 4       Skanderborg     4
Amtshospitalet Nykøbing Sj.   Egebjergvej 106       Nykøbing Sj     2
Amtshospitalet Vordingborg                  Vordingborg     1
Amtsrådsforeningen        Dampfærgevej 22       København Ø.     7
Amtsrådsforeningen        Dampfærgevej 22       København Ø.     2
Amtssygehuset i Gentofte     Niels Andersensvej 65    Hellerup       5
Amtssygehuset i Herlev      Herlev Ringvej 75      Herlev       18
Amtssygehuset i Herlev      Herlev Ringvej 75      Herlev        8
Amtssygehuset i Herlev      Herlev Ringvej 75      Herlev        2
Amu-Center Nordvest-Sjælland   Audebo, Postbox 289     Holbæk        1
Amu-Center Sønderjylland     Kallemosen 20        Aabenraa       1
Amu-Center Østjylland      Hasselager Allé 2      Viby J        1
Amu-Center Ålborg        Sofievej 61         Ålborg        1
AnalyCen A/S           Vesterballevej 4      Fredericia      1
Analytics Instruments Aps    Lejrvej 39         Værløse       2
Andebølle Ungdomshøjskole    Andebøllevej 138      Vissenbjerg     4
Andelslandsbyen Nyvang      Oldevejen 25        Holbæk        1
Andreas Jennow A/S        Abildgårdsparken 8 B    Birkerød       1
Angel Films Distribution ApS   Stockholmsgade 43      København Ø     1
Animationshuset         Tagensvej 85f        København N.     1
Ankerhus Seminarium       Slagelsevej 70-74      Sorø         9
Ankerhus Seminarium       Slagelsevej 70-74      Sorø         1
Antibodyshop A/S         Grusbakken 8        Gentofte       2
Antropologerne I/S        c/o Idé&co         København N     1
Aof Sprogcenter         Gadelandet 18        Brønshøj       1
Aof Svendborg          Vestergade 23        Svendborg      1
Api Consult           Brünnichesvej 5       Hornbæk       1
Api Maintenance System A/S    Herstedøstervej 27-29    Albertslund     1
Apmis              Bartholin Instituttet    København K.     1
Aqua - Ferskvandsakvarium    Vejlesøvej 55        Silkeborg      1
AquaSim             Dyrehavevej 67       Nyborg        1
Araneum A/S           Fabrikmestervej 10     København K     1
Arbejderbevægelsens Bibliotek  Nørrebrogade 66d      København N.     5
Arbejdermuseet          Rømersgade 22        København K.     5
Arbejdermuseet          Rømersgade 22        København K     1
Arbejdernes Andelsboligforenin  Havnegade 29        København K.     2
Arbejdernes Andelsboligforenin  Langelandsgade 50      Århus C       2
Arbejdernes Kooperative     Pottemagerporten 43     Hvidovre       1
Arbejdsdirektoratet       Stormgade 10        København K     1
Arbejdsformidlingen Birkerød   Datavej 36         Birkerød       1
Arbejdsformidlingen       Datavej 36-40        Birkerød       2
Arbejdsformidlingen       Tøndergade 14        København V.     1
Arbejdsformidlingen       Vestre Havnepromenade 15  Aalborg Postbox   4
Arbejdsformidlingen       Exnersgade 33        Esbjerg       1
Arbejdsformidlingen       Jernbanegade 12       Roskilde       1
Arbejdsformidlingen Rønne    Torvegade 5         Rønne        1
Arbejdsformidlingen Storestrøm  Vestensborg Allé 8     Nykøbing F      1
Arbejdsformidlingen       Vesterbrogade 123      København V.     5
Arbejdsformidlingen       Vestenborgs Alle 8     Nykøbing Fl.     2
Arbejdsformidlingen       Bjerggade 4k        Aabenraa       1
Arbejdsformidlingen       Fiskergade 1        Vejle        1
Arbejdsformidlingen       Søren Frichsvej 38 K, st.  Åbyhøj        4
Arbejdsgiverforeningen for Han  Sundkrogskaj 20       København Ø     1
Arbejdsløse Vest                                1620
Arbejdsløse Øst                                2676
Arbejdsløshedskasse for selvs.  Ryparken 81         København Ø.     1
Arbejdsmarkedsstyrelsen     Blegdamsvej 56         København Ø.    23
Arbejdsmiljøinstituttet     Lersø Parkalle 105       København Ø.    44
Arbejdsmiljøinstituttet     Lersø Parkalle 105       København Ø.    10
Arbejdsmiljørådets Servicec.  Ramsingsvej 7          Valby        2
Arbejdsskadestyrelsen      Æbeløgade 1           København Ø.     1
Arbejdstilsynet         Viborgvej 4           Nykøbing F      1
Arbejdstilsynet København    Landskronagade 33        København Ø.    19
Arbejdstilsynet København    Landskronagade 33-35      København Ø.     1
Arbejdstilsynet Nordjylland   Hobrovej 461          Ålborg Sv      1
Arbejdstilsynet Odense     Dannebrogsgade 1        Odense C       1
Arbejdstilsynet Slagelse    Kastanievej 10         Slagelse       1
Arbejdstilsynet Århus Amt    P. Hjort Lorenzensvej 2 A    Århus C. Postboks  2
Arbejdstilsynet, Vejle Amt   Hjulmagervej 8         Vejle        1
Argo              Klosterbanken 44        Slagelse       1
Arken              Skovvej 100           Ishøj        5
Arken              Skovvej 100           Ishøj        1
Arkitektens Forlag       Strandgade 27 A         København K.     1
Arkitektskolen i Århus     Nørreport 20          Århus C       5
Arla Foods AMBA         Danmark Protein         Videbæk       1
Arla Foods AMBA         Rørdrumvej 2          Brabrand       1
Arla Foods AMBA         Skanderborgvej 277       Viby J.       10
Arla Foods           Skanderborgvej 277       Viby J.       1
Arnold Busck International   Købmagergade 49         København K.     1
Aros-Aarhus Kunstmuseum     Aros Allé 2           Århus C       6
Ars Nova            Kronprinsensgade 7       København K.     3
ArtPeople Nordic A/S      Vester Farimagsgade 41     København V     1
Artic Information        Møntergade 16          København K.     1
Artshare A/S          Amaliegade 4          København K     1
Arvid Nilson A/S        Lysbjergvej 10         Vojens        1
Aschehoug Dansk Forlag A/S   Vognmagergade 11        København K     7
Asian Institute of Technology  10501 Bangkok                    1
Ask Højskole          Østergårdsvej 202        Malling       3
Askov Højskole         Maltvej 1            Vejen        4
Askov Højskole         Maltvej 1            Vejen        1
Askovgården, Settlementet    Korsgade 60           København N.     2
Assens Kommune         Willemoesgade 15        Assens        1
Assistens Kirkegård       Kapelvej 2           København N     1
Associated Danish Ports A/S   Vesterhavnsvej 33        Fredericia      1
Astion A/S           Fruebjergvej 3         København Ø     1
Astma-Allergiforbundet     Universitetsparken 4      Roskilde       3
Aston Axapteam         Sydkajen 16           Vejle        1
Aston Business Solutions    Hjulmagervej 4B         Vejle        1
AstraZeneca Danmark A/S     Roskildevej 22         Albertslund     3
Athelas Sinfonietta       Kronprinsensgade 7       København K.     1
Athene International ApS    Rosenborgade 2         København K.     1
Atkins Danmark A/S       Arne Jacobsens Alle 17     København S     7
Atlantis Motionscenter     Skive Badeland         Skive        1
Atlantsammenslutningen     Ryvangs Alle 1         København Ø.     1
Atofina A/S           Herlev Hovedgade 195      Herlev        1
Atomistix ApS          Universitetsparken 5, Bygning  København Ø     1
Atonomics            Rådhusstræde 3         København K     1
Atraxis Cargo Solutions A/S   Bizan Vej 12          Galten        1
AuditData A/S          Bispevej 4           København NV     1
Auktionshuset Lauritz.com    Egå Havvej 2 A         Egå         1
Aulum-Haderup Kommune      Østergade 5           Avlum        1
Autograph International A/S   Gammel Lundtoftevej 1 C     Kgs. Lyngby     1
Avedøre Kirke          Trædrejerporten 6     Hvidovre     1
Aventis A/S           Slotsmarken 13       Hørsholm     1
Avid Danmark           Galdsaxevej 382      Søborg      1
B & K Medical A/S        Mileparken 34       Herlev      1
B og E Data           Hyldegårds Tværvej 13   Charlottenlund  1
BDO ScanRevision         Provstegade 10       Randers     1
BEA Systems           Datavej 62         Birkerød     1
BEC - Bankernes EDB Central   Havsteensvej 4       Roskilde     1
BG Bank A/S           Girostrøget 1                1
BG Bank             Silkegade 8        København K.   1
BOOMTOWN A/S           Axeltorv 1-3        København V   1
BST Danmark A/S         C. F. Richsvej 109     Frederiksberg  2
BST Job og Miljø A/S       Esbjergvej 24       Kolding     1
BST Jylland A/S         Messingvej 54 A      Randers     1
BST Nord             Vandtårnsvej 77/2     Søborg      1
BST Sjælland           Dr. Kaarsbergsvej 7    Sorø       2
BST Storkøbenhavn        C.F. Richsvej 109     Frederiksberg  1
BST Århus            Kongsvangs Alle 25     Århus C     1
BVQI Denmark A/S         Oldenborggade 1 B     Fredericia    1
BØRNEfonden           Jagtvej 157, 1.      København N   1
Baan Nordic A/S         Hørkær 12 A        Herlev      1
Babcock & Wilcox Vølund ApS   Falkevej 2         Esbjerg Ø    1
Babel Sprogtræning        Hyldegårdsvej 2      Charlottenlund  1
Baggårdteatret          Caroline Amalievej 26   Svendborg    1
Baker Atlas Geoscience      Jorcks Passage, Opg. A   København K.   2
Ballerup Bibliotekerne      Banegårdspladsen 1     Ballerup     1
Ballerup Egnsmuseum       Pederstrupvej 51-53    Ballerup     1
Ballerup Kommune         Rådhuset          Ballerup     6
Ballerup Kommune         Rådhuset          Ballerup     1
Ballerup Sprogcenter       Malmparken 10       Ballerup     5
Ballerup Stadsarkiv       Rådhuset          Ballerup     1
Ballerup/Herlev Produktionshøj  Lautrupvej 6 A       Ballerup     1
Balslevs Bureau         Vendersgade 22, kld.    København K   1
Baltic Development Forum, BDF  Valkendorfsgade 13     København K   2
Banedanmark           Amerika Plads 15      København Ø   8
Banedanmark           Amerika Plads 15      København Ø   2
Banedanmark Servicedivisionen  Vanløse Allé 89      Vanløse     2
Banff Outdoor Group ApS     Nørrebrogade 106, 3.    København N   1
Bang & Bang           Masnedøgade 20       København Ø   1
Bang & Olufsen A/S        Peter Bangsvej 15     Struer      4
Bang & Olufsen Center      Østergade 3        København K   1
Bangsbo Museum og Arkiv     Dronning Margrethesvej 6  Frederikshavn  3
Bank Invest           Sundkrogsgade 7      København Ø   1
Bankdata Fredericia       Erritsøbygade 101     Fredericia    1
BarcoNet A/S           Tobaksvejen 23 A      Søborg      1
Bavirian Nordic A/S       Bøgeskovvej 9       Kvistgård    3
Bayer A/S            Nørgaardsvej 32      Kgs. Lyngby   2
Bb Electronics A/S        Ane Stauningsvej 21    Horsens     1
Bear Fox Film          Sølvgade 89, 2.      København K   1
Becton Dickinson-Danmark     Sdr. Ringvej 39      Glostrup     1
Behandlingscenter Hammer Bakke  Bodil Hjortsvej 9     Vodskov     1
Behandlingshjemmet Donekrogen  Ivar Lykkesvej 1-3     Jægerspris    1
Behandlingshjemmet Hostruphøj  Wilh. Jensensvej 26    Hobro      1
Behandlingshjemmet Ringgården  Strandvejen 1       Middelfart    1
Behandlingshjemmet Sølager    Sølagervejen 40      Hundested    1
Beklædningsfagskolen i Odense  Ørstedsgade 28       Odense C     6
Beklædningsfagskolen i Odense  Ørstedsgade 28    Odense C    1
Belle System A/S        Ahlgade 3      Holbæk     1
Benns Rejser          Nørregade 51     Holstebro    1
Beredskabsstyrelsen       Datavej 16      Birkerød    2
Beredskabsstyrelsens Center   Jægersborg Alle 93  Gentofte    1
Beredsskabsstyrelsen      Datavej 16      Birkerød    5
Beredsskabsstyrelsen      Datavej 16      Birkerød    1
Bergen Universitet                          3
Berlingske Bladsalg       Gl. Mønt 2, 2.    København K.  1
Berlingske Lokalaviser A/S   Store Regnegade 12  København K.  2
Berlitz GlobalNET Denmark A/S  Jydeholmen 15, 1.  Vanløse     2
Berlitz Language Services    Vimmelstaftet 42 A  København K   1
Beskæftiget I Ethiopien     Ethiopien              2
Beskæftigelsesministeriet    Ved Stranden 8    København K   6
Beskæftiget I Nicaragua                       2
Beskæftiget I Polen                         1
Beskæftiget I Sydafrika                       1
Beskæftiget I Thailand                        1
Beskæftiget i Afghanistan                      1
Beskæftiget i Australien                       1
Beskæftiget i Bangladesh                       1
Beskæftiget i Belgien                        7
Beskæftiget i Burkina Faso                      1
Beskæftiget i Cambodia                        1
Beskæftiget i Canada                         5
Beskæftiget i EU                          14
Beskæftiget i England                        12
Beskæftiget i Finland                        1
Beskæftiget i Frankrig                        8
Beskæftiget i Ghana                         1
Beskæftiget i Holland                        2
Beskæftiget i Indonesien                       1
Beskæftiget i Irland                         3
Beskæftiget i Island                         1
Beskæftiget i Italien                        3
Beskæftiget i Kenya                         1
Beskæftiget i Liberia                        1
Beskæftiget i Luxembourg                       2
Beskæftiget i Malawi                         1
Beskæftiget i Malysia                        1
Beskæftiget i Mexico                         2
Beskæftiget i Mozambique                       1
Beskæftiget i New Zealand                      5
Beskæftiget i Nicaragua                       2
Beskæftiget i Norge                         10
Beskæftiget i Pakistan                        1
Beskæftiget i Peru                          1
Beskæftiget i Rusland                        4
Beskæftiget i Schweiz                        6
Beskæftiget i Serbien                        1
Beskæftiget i Singapore                       1
Beskæftiget i Slovenien                       1
Beskæftiget i Spanien                        2
Beskæftiget i Sri Lanka                       1
Beskæftiget I Sverige                        6
Beskæftiget I Tanzania                        1
Beskæftiget i Tjekkiet                                1
Beskæftiget I Tyskland                                9
Beskæftiget i USA                                  19
Beskæftiget i Vietnam                                 1
Beskæftiget i Østrig                                 1
Best Buy Products A/S      Baunevej 50           Vamdrup       1
Bestseller A/S          Carl Bertelsensgade 10, st. tv  Århus C       1
Betty Nansen Teatret       Asgårdsvej 2           Frederiksberg C.  1
Bibliotekarforbundet       Lindevangs Alle 2        Frederiksberg    1
Biblioteksstyrelsen       Nyhavn 31 E           København K     3
Biblioteksstyrelsen       Nyhavn 31 E           København K.    1
Bie Og Berntsen A/s       Sandbækvej 7           Rødovre       1
Bikubenfonden          Pilestræde 35          København K     1
Billund Kommune         Rådhuset             Billund       1
Bilmarkedet           Søren Frichsvej 42 F       Åbyhøj       1
Bilwinco A/S           Sverigsvej 9           Skanderborg     1
Bio/consult A/S         Johs. Ewaldsvej 42-44      Åbyhøj       7
Bioanalytikeruddannelsen     Kongsvang Allé 39        Århus C       5
Bioanalytikeruddannelsen     Kongsvang Alle 39        Århus C      14
Bioanalytikeruddannelsen     Kongsvang Alle 39        Århus C       1
Biobalance A/S          Vallensbækvej          Brøndby       1
Biofac A/S            Ejbyvej 44            Lille-Skensved   1
Biofiber-Damino A/S       Staushedevej 10         Gesten       1
Bioimage             Mørkhøj Bygade 28        Søborg       1
Biomar A/S            Myl. Erichsensvej 35       Brande       4
Bioneer A/S           DTU               Hørsholm      7
Biotech Line A/S         Industrivej 3          Slangerup      2
Bioteknisk Jordrens A/S     Maglehøjvej 10          Kalundborg     1
Birch & Krogboe A/S       Teknikerbyen 34         Virum        5
Birkerød Kommune         Rådhuset, Stationsvej 36     Birkerød      3
Bispebjerg Hospital       Bispebjerg Bakke 23       København Nv    18
Bispebjerg Hospital       Bispebjerg Bakke 23       København NV    8
Bispebjerg Miljøcenter      Stefansgade 3          København N     1
Biss A/S             Carl Gustavsgade 3        Taastrup      1
Bjerget Efterskole        Kærupvej 9            Frøstrup      1
Bjerringbro Avis         Banegårdspladsen 3        Bjerringbro     1
Bjerringbro Kommune       Rådhuset             Bjerringbro     2
Bjerringbro Kommune       Realskolevej           Bjerringbro     1
Blaagaard Seminarium       Mørkhøj Parkalle 5        Søborg       71
Blaagaard Seminarium       Mørkhøj Parkalle 5        Søborg       1
Blackwell Munksgaard       Rosenørns Alle 1         København V     3
Blicheregnens Museum       Blichersvej 30          Kjellerup      2
Blominfo A/S           Vejlegade 6           København Ø.    1
Blu Productions         Strandlodsvej 44         København S     2
Blåvandshuk Kommune       Kirkegade 5           Oksbøl       1
Bo Andersens Kommunikation    Klosterstræde 23         København K     1
Boehringer Ingelheim Danmark   Strødamvej 52          København Ø.    1
Boformen             Beltoften 18           Gistrup       1
Bogense Kommune         Rådhuset             Bogense       2
Boligforeningen Ringgården    Dybedalen 1 A          Århus V       1
Boligkontoret Danmark      Frisensgårdsvej 99        Nyborg       1
Boligkontoret Danmark      Lundsgade 9           København Ø.    1
Boligministeriet         Langeline Allé 17        København Ø     2
Boligrådgivning for Ældre i Kø  Vendersgade 29, st.       København K     1
Boligselskabernes Landsforenin  Studiestræde 50         København V.    5
Boligselskabet AKB        Tomsgårdsvej 28         København NV    2
Boligselskabet Lejerbo      Kristianiagade 9     København Ø    2
Boligselskabet Præstehaven    Hasle Centervej 215    Århus V.     1
Boligselskabet Slotsparken    Kronprinsessegade 46 D  København K.   1
Boligselskabet Viborg      H.C.Andersensvej 8    Viborg      1
Boman ApS            Baldersgade 12      København N    1
Bomi               Norgesvej 2        Horsens      1
Bonus Energy A/S         Borupvej 16        Brande      1
Borean Pharma A/S        Forskerparken       Århus C      2
Borgens Forlag A/S        Valbygårdsvej 33     Valby       4
Bornholms Erhvervsskole     Merkurvej 10       Rønne       1
Bornholms Kunstmuseum      Helligdommen, Rø     Gudhjem      2
Bornholms Middelaldercenter   Staugevej 1        Gudhjem      1
Bornholms Museum         Skt. Mortensgade 29    Rønne       3
Bornholms Regionskommune     Ullasvej 23        Rønne      12
Borups Højskole         Frederiksholms Kanal 24  København K.   3
Bosch & Fjord I/S        Sølvgade 5, st.      København K    1
Bov Kommune           Rådhuset, Kirkestien 1  Padborg      1
Bowne Global Solutions Denmark  Jydeholmen 15, 1.     Vanløse      3
Brabrand Boligforening      Gudrunsvej 10 A      Brabrand     1
Bramming Kommune         Sct. Knuds Alle 7     Bramming     2
Bramnæs Kommune         Rådhuset         Kirke Hyllinge  2
Bramsnæs Kommune         Lyndby Gade 19      Kirke-Hyllinge  2
Brandbjerg Højskole       Brandbjergvej 12     Jelling      6
Brandbjerg Højskole       Brandbjergvej 12     Jelling      1
Brande Højskole         Herningvej 14       Brande      1
Breakoutimage A/S        Lyngsø Alle 3       Hørsholm     2
Brenderup Folkehøjskole     Stationsvej 54      Brenderup Fyn   1
Brenntag Nordic A/S       Gammel Strandvej 16    Nivå       1
Brf-Kredit            Klampenborgvej 205    Kgs. Lyngby    1
Bristol-Myers Squibb       Jægersborgvej 64-66    Kgs. Lyngby    2
British Council         Gammel Mønt 12      København K    1
Bro Kommunikation        Møllestræde 3, 1.     Hillerød     2
Broadcast Service Danmark A/S  Banestrøget 21      Tåstrup      1
Broadcast Text Danmark A/S    Vermundsgade 38 D, 1.   København Ø    1
Broby Kommune          Østerågade 40       Broby       1
Brookes Consult         Bøgevej 6         Hellerup     1
Bruel & Kjær A/S         Skodsborgvej 307     Nærum       1
Bruger-Hjælpe Formidlingen    Hvidovrevej 438, 3    Hvidovre     1
Brunata A/S           Vibevej 26        København NV   1
Bruun Rasmussen - Havnen     Pakhusvej 12       København Ø    4
Brædstrup Kommune        Rådhuset         Brædstrup     1
Brædstrup Sygehus        Sygehusvej        Brædstrup     1
Brødrene A & O Johansen A/S   Rørvang 3         Albertslund    1
Brøndby Kommune         Park Alle 160       Brøndby      5
Brøndby Kommune         Park Alle 160       Brøndby      1
Brøndby Social- og Sundheds   Brøndby Møllevej 4    Brøndby      1
Brøndby Sprogcenter       Park Alle 292       Brøndby      1
Brøndums Forlag         Nansensgade 43      København K    1
Brønshøj Judo Club        Hvidkildevej 64      København NV   1
Brøste A/S            Lundtoftegårdsvej 95   Kgs. Lyngby    1
Budstikken            Nørreport 5        Åbenrå      1
Bureau Veritas          Østerfælled Torv 3    København Ø.   1
Burson-Marsteller A/S      Østergade 26a       København K.   1
Butikskompagniet ApS       Sankt Annæ Plads 11    København K    1
Butterflies pr. and more ApS   Bjeragervej 19      Odder       1
Buying Experience        Meinungsgade 8 C     København N    3
Byarkivet i Horsens       Søndergade 26         Horsens      1
Byens Online           Borgergade 2, 5.       København K    1
Byfornyelse Danmark       H.C. Andersens Boulevard 40  København V.    2
Bygge- og Anlægsskolen i                    Nuuk/gosthåb    5
Byggeriets Arbejdsmiljøcenter  Hørkær 14, 1.th.       Herlev       2
Byggeriets Arbejdsmiljøcenter  Oldenborggade 1 A       Fredericia     1
Byggeriets Uddannelser      Bygmestervej 5,        København NV    1
Byhistorisk Samling       Lyngby Hovedgade 2      Kgs. Lyngby    2
Byhøjskolen           Mejlgade 53          Århus C      1
Bysted Hovedkvarteret A/S    Strandvejen 58        Hellerup      2
Byøkologisk Center        Mørkhøj Parkalle 1      Søborg       1
Bøgeskov Flytning og Transport  Meterbuen 6          Skovlunde     1
Børkop Højskole         Ågade 3            Børkop       1
Børkop Kommune          Ågade 6            Børkop       1
Børne og Ungdoms TV       Lyrskovgade 4         København V.    1
Børne- og Ungdomspædagogernes  Blegdamsvej 124        København Ø.    5
Børnehjælpsdagen         Griffenfeldsgade 37      København N    2
Børneinstitutionen Kastaniebak  Biskop Svanes Vej 63     Værløse      1
Børnekulissen          Silkeborgvej 342, kld.    Åbyhøj       1
Børneteatret Filuren       Thomas Jensens Alle      Århus C      1
Børns Vilkår           Trekronergade 126 A      Valby       1
Bådmagasinet ApS         Generatorvej 8 F       Herlev       1
Båring Højskole         Højskolevej 2         Asperup      3
CASA, Center for Alternativ   Linnesgade 25         København K.    2
CAT, Center for Avanceret    Frederiksborgvej 399     Roskilde      1
CBS Learning Lab         Grundtvigsvej 37       Frederiksberg C  1
CCI Europe A/S          Aksel Kiers Vej 11      Højbjerg     35
CDM A/S             Strandvejen 863        Klampenborg    1
CES               Rue Ravenstein 2                 1
CETT, Center for Traume og Tot  Banegårdspladsen 1      Vejle       1
CEUS, Center for Erhverv og Ud  Kringelborg Alle 7      Nykøbing Fl.    1
CIBER Danmark          Lautruphøj 1-3        Ballerup      2
COK - Den Kommunale Højskole   Postbox 160, Kystvej     Grenå       1
COOP Danmark           Roskildevej 65        Albertslund    3
CP Kelco             Ved Banen 16         Lille-Skensved   3
CPS Chemical Products & Servic  Hejreskovvej 22        Kvistgård     1
CSC Consulting Group A/S     Herlev Hovedgade 199     Herlev      11
CSC Consulting Group A/S     Vesterlundvej 14       Herlev       2
CSC Danmark A/S         Datavej 30          Birkerød      7
CSC Danmark A/S         Oldenburg Alle 1       Tåstrup      8
CSC Danmark A/S         Oldenburg Alle 1       Taastrup      2
CSC Danmark A/S         Retortvej 6-8         Valby       55
CSC Danmark A/S         Datavej 30          Birkerød      1
CSC Scandihealth A/S       Oldenburg Allé 1       Tåstrup      1
CSC Scandihealth A/S       P.O. Pedersensvej 2      Århus N.     22
CSF Dynamics ApS         Naverland 2          Glostrup      1
CTS-Nordic A/S          Herstedøstervej 9       Glostrup      1
CVSU, Ergo- og Fysioterapeutsk  Munkebjergvænget 34      Odense M.     2
CVSU,Svendborg Sygeplejeskole  Baagøes Allé 8 B       Svendborg     1
CVSU, Sygepleje- og Radiografs  Kløvervænget 28        Odense C      1
CVU Esbjerg, Ribe Amts Sygeple  Gjesinglund Alle 4      Esbjerg N     2
CVU Fyn             Asylgade 7-9         Odense       2
CVU Fyn             Asylgade 7-9         Odense C      7
CVU Fyn, Odense Seminarium    Middelfartvej 180       Odense V     69
CVU Fyn,Fyns Pædagogseminarium  Lucernemarken 1        Odense S     36
CVU Ingeniørhøjskolen i Københ  Lautrupvang 15        Ballerup     23
CVU Ingeniørhøjskolen i Odense  Niels Bohrs Alle 1        Odense M.    8
CVU Ingeniørhøjskolen i Århus  Dalgas Avenue 2         Århus C    16
CVU Jelling           Vejlevej 2            Jelling     3
CVU Jelling           Vejlevej 2            Jelling    45
CVU Jelling           Vejlevej 2            Jelling    29
CVU København og Nordsjælland  Titangade 11           København N   6
CVU København og Nordsjælland  Titangade 11           København N   1
CVU København og Nordsjælland  Titangade 11           København N   6
CVU København og Nordsjælland  Titangade 11           København N   3
CVU Midt-Vest          Rødevej 3            Viborg     8
CVU Midt-Vest          Rødevej 3            Viborg     1
CVU Nordjylland         Langagervej 6          Ålborg Ø    1
CVU Nordjylland         Langagervej 6          Ålborg Ø    7
CVU Rektorforsamlingens sekret  Fiolstræde 44, 1.        København K   1
CVU Seminariet i Åbenrå     Dronning Margrethesvej 11-13   Aabenraa    22
CVU Sjælland           Seminarieparken 2        Holbæk     5
CVU Sjælland           Seminarieparken 2        Holbæk     1
CVU Storkøbenhavn        Ejbyvej 35            Skovlunde   10
CVU Syd             Næstvedvej 2           Vordingborg  12
CVU Syd             Parkvej 190           Næstved     1
CVU Syd             Kuskevej 1            Vordingborg   1
CVU Syd, Ergoterapeut- og Fysi  Troensevej 13          Næstved     2
CVU Syd, Sygeplejeskolen i Næs  Parkvej 190           Næstved     1
CVU Syd, Sygeplejeskolen     Parkvej 190           Næstved     1
CVU Syd, Sem. for Formgivning  Bispegade 5           Nykøbing Fl.  10
CVU Syd, Storstrømsseminariet  Bispegade 5           Nykøbing Fl.  21
CVU Syd, Storstrømsseminariet  Bispegade 5           Nykøbing F   1
CVU Syd,Vordingborg Seminarium  Kuskevej 1a           Vordingborg  31
CVU Syd,Vordingborg Seminarium  Kuskevej 1a           Vordingborg   2
CVU Sønderjylland        Lembecksvej 3-7         Haderslev   19
CVU Sønderjylland        Agervang 2            Sønderborg   1
CVU Sønderjylland, Design Sem  Søndergade 21          Højer      2
CVU Sønderjylland        Haderslev Seminarium       Haderslev   51
CVU Sønderjylland        Haderslev Seminarium       Haderslev    1
CVU VITA             Lægårdsvej 12          Holstebro    5
CVU VITA, Sygeplejeskolen    Lægårdvej 12 G          Holstebro    2
CVU Vest             Skolebakken 171         Esbjerg Ø    5
CVU Vest             Skolebakken 171         Esbjerg Ø    1
CVU Vest             Efter- og Videreuddannelsesafd  Esbjerg Ø   17
CVU Vest             Skolebakken 171         Esbjerg Ø    1
CVU Vest, Ribe Statsseminarium  Simon Hansens Vej 1       Ribe      49
CVU Vest, Ribe Statsseminarium  Simon Hansens Vej 1       Ribe      1
CVU Vest, Seminariet i Esbjerg  Skolebakken 171         Esbjerg Ø   37
CVU-Vita, Holstebro Pædagogsem  Struervej 91           Holstebro   22
CVU-Vita, Holstebro Pædagogsem  Struervej 91           Holstebro    2
CVU Vita             Lægårdsvej 12          Holstebro    2
CVU Øresund           Fælledvej 2           København N   1
CVU Øresund           Ergoterapeutuddannelsen     København Ø.  4
CVU Øresund, Bioanalytikerudd.  Nørre Alle 20          København N.  11
CVU Øresund, HS Sygeplejerskeu  Blegdamsvej 9, afsn. 75-6    København Ø   9
CVU Øst             Universitetsparken 7       Roskilde    1
CVU Øst, Bispebjerg Hospital   Bispebjerg Bakke 23       København Nv  1
CVU Øst, Kbh. Soc.pæd.Sem PGU  Sydhavns Plads 4         København SV  8
CVU Øst, Ballerup-Seminariet   Linde Alle 18          Ballerup    28
CVU Øst, Ballerup-Seminariet   Linde Alle 18          Ballerup    2
CVU Øst, Haslev Seminarium    Søndergade 12          Haslev     39
CVU Øst, Haslev Seminarium    Søndergade 12         Haslev     2
CVU Øst, Højvangseminariet    Skolevej 6          Glostrup    42
CVU Øst, Højvangseminariet    Skolevej 6          Glostrup    2
CVU Øst, Kbh.Soc.pæd.Sem.    Kursusafdelingen       København SV  5
CVU Øst,Kbh.Soc.pæd.Seminarium  Sydhavns Plads 4       København Sv  28
CVU Øst,Kbh.Soc.pæd.Seminarium  Sydhavns Plads 4       København SV  2
CVU Øst, Roskilde Pædagogsem.  Ibsgården 222         Roskilde    28
CVU Øst, Roskilde Pædagogsem.  Ibsgården 222         Roskilde    1
Cafe Danner           Slotsgården 11, st.      Jægerspris   1
Cambridge Institute       Vimmelskaftet 48       København K   1
Campingrådet           Mosedalvej 15         Valby      1
Canal +             Rødovrevej 395        Rødovre     1
Canon Danmark A/S        Knud Højgaards Vej 1     Søborg     1
Cap Gemini Danmark A/S      Ørnegårdsvej 16        Gentofte    9
Capio Diagnostik         Adelgade 5, 4.        København K   1
Capitellum A/S          Esplanaden 7         København K   1
Capres A/S            DTU              Kgs. Lyngby   1
Caput A/S            Nygade 6           København K.  1
Care Danmark           Nørrebrogade 68b       København N.  1
Carefarm A/S           Enerigivej 15         Odense S    3
Caritas, Plejehjem og Vidensc.  Graham Bells Vej 2      Århus N.    1
Carl Bro A/S           Granskoven 8         Glostrup    28
Carl Bro A/S           Nordlandsvej 60        Risskov     2
Carl Bro A/S           Granskoven 8         Glostrup    1
Carl Bro A/S           Kokbjerg 5          Kolding     2
Carl Bro Management A/S     Granskoven 8         Glostrup    2
Carl Henning Pedersen & Else A  Birk Centerpark 1       Herning     1
Carl M Pedersen og Søn      Indreringvej 15        Aarup      1
Carli Gry International     Danstruplund         Fredensborg   1
Carlsberg A/S          Valby Langgade 1       Valby      1
Carlsberg Bryggerierne A/S    Ny Carlsberg Vej 100     København V.  8
Carlsberg Danmark A/S      Vestre Ringvej 111      Fredericia   1
Carlsberg Forskningscenter    Gl. Carlsbergvej 10      Valby      4
Carlsbergfonden         H.C. Andersens Boulevard 35  København V.  1
Carlsbergfonden         H.C. Andersens Boulevard 35  København V.  2
Carlsbergfondens Fys. Afd.    H.C. Andersens Boulevard 35  København V.  1
Carlsen Forlag A/S        Krogshøjvej 32        Bagsværd    4
Carnegie Bank A/S        Ovengaden Neden Vandet 9 B  København K.  1
Cason IT A/S           Michael Drewsens Vej 7    Højbjerg    1
CemeCon Scandianvia A/S     Lokesvej 5          Åbyhøj     1
Center for Administration og   Holmens Kanal 22       København K   4
Center for Aktiv Beskæftigelse  Åboulevarden 70, 3.      Århus C     1
Center for Almene Uddannelser  Langvangen 8, Bygn. 112    Randers     1
Center for Børnelitteratur    DPU              København NV  1
Center for Dansk Billedkunst   Kongens Nytorv 3-5      København K.  2
Center for Dansk Billedkunst   Kongens Nytorv 3-5      København K   1
Center for Entrepreneurship   Finlandsgade 25        Århus N     1
Center for Forskning og Udvikl  Niels Bohrsvej 9       Esbjerg     1
Center for Frivilligt Socialt  Pantheonsgade 5, 3.      Odense C.    2
Center for Hjerneskade      Njalsgade 88         København S.  1
Center for IT-Forskning     Åbogade 34 C         Århus N.    1
Center for Koncernforvaltning  Rentemestervej 8       København NV  4
Center for Konfliktløsning    Nørrebrogade 32, 3.      København N.  3
Center for Kultursamarbejde   Nytorv 17           København K   2
Center for Ledelse        Olof Palmes Allé 25 B     Århus N     1
Center for Ledelse        Folke Bernadottes Allé 45   København Ø   1
Center for Ligebeh. af Hand.   Bredgade 25, Opgang F.    København K    2
Center for Ludomani       Studiestræde 7 A       København K    1
Center for Regional- og Turis  Stenbrudsvej 55       Neksø       3
Center for Registerforskning   Sejrøgade 11         København Ø.   3
Center for Selvmordsforskning  Søndergade 17        Odense C     4
Center for Små Handicapgrupper  Bredgade 25         København K.   4
Center for Specialuddannelser  Svanemøllens Kaserne     København Ø    1
Center for Tegnsprog       Kastelsvej 60        København Ø.   6
Center for Uddannelse, Tekn.   Engstien 1          Kolding      2
SDU Odense            CAST             Odense M     1
Center for forskning i Socialt  Strandboulevarden 49, 4.   København Ø.   1
CVSU - Fyn            Blangstedgårdsvej 4     Odense SØ     1
Central Forskningsenhed for al  Blegdamsvej 3        København N    1
Centralforeningen for Stampers  Trommesalen 3        København V    1
Centralkommunernes Trans-    Stæhr Johansensvej 38    Frederiksberg   1
Centralsygehuset i Esbjerg    Østergade 80         Esbjerg      1
Centralsygehuset i Slagelse                  Slagelse     2
Charlottenborg - Udstillingsby  Kongens Nytorv 1       København K.   1
Chas.Hude A/S          H.C.Andersens Boulevard 33  København V.   1
Cheminova A/S          Thyborønvej 78        Lemvig      7
Cheminova Agro A/S        Thyborønvej 78        Lemvig      2
Chempaq A/S           Fruebjergvej 3        København Ø    2
Chemtox             Pakhustorvet 4        Kolding      2
Chew Tech I/S          Dandyvej 19         Vejle       1
Chr. Fabers Fabriker A/S     Hestehavevej 22       Ryslinge     1
Chr. Hansen A/s         Jernholmen 1-27       Hvidovre     1
Chr. Hansens A/S         Bøge Alle 10 - 12      Hørsholm     9
Chr. Hansens A/S         Sdr. Ringvej 22       Roskilde     1
Chrisland Chemicals ApS     Sneppevang 5         Allerød      1
Christian Hansen Frugt og    Ryderne 7          Ørsted      1
Christiansfeld Kommune      Lindegade 58         Christiansfeld  3
Cicero              Vester Voldgade 83      København V    1
Ciconia             Ildervej 9          Højbjerg     1
Ciphergen Biosystems A/S     Furebjergvej 3        København Ø    1
Ciphergen Biosystems A/S     Furebjergvej 3        København Ø    1
Cirius              Fiolstræde 44        København K.   15
Cirkusbyen i Hvidovre/Cirkus-  Hovedporten 6        Hvidovre     2
Citibank             Kastruplundgade 22      Kastrup      1
Civiløkonomerne         Søtorvet 5          København K.   2
Clifford Thames         Tølløsevej 47        Brønshøj     1
Club 8 Company A/S        Mørupvej 16         Herning      1
Co-Ro Food A/S          Ellekær 1          Frederikssund   2
Cobento Biotech A/S       Gustav Wieds Vej 10     Århus C      1
Codan Forsikring         Gammel Kongevej 60      København V    1
Cogita              Vestergade 48, 1.      Odense C     2
Cognosco A/S           Frederiksborgvej 23     Farum       1
Coloplast A/S          Holtedam 1          Humlebæk     9
Color Mail A/S          Hjulmagervej 11       Pandrup      1
Columbus IT Partner Danmark A/  Nydamsvej 17         Hørning      1
Columbus It Partner       Julsøvej 1          Risskov      1
Com-It ApS            Gl. Strandvej 18       Nivå       1
Combio A/S            Gamle Carlsbergvej 10    Valby       1
Comers A/S            Langebrogade 6 J       København K.   1
Communique A/S          Christians Brygge 28     København V.   1
Compaq Care Telefonsupport    Ådalsvej 99         Hørsholm     1
Compaq Computer         Kongevejen 2         Birkerød     1
Compas Group           Kasernebygnignen         Viborg       1
Compass Advokaterne       Kystevej 22           Åbenrå       1
Competencehouse A/S       Fruebjergvej 3          København Ø    1
ComputerCamp A/S         Færgeparken 21          Frederikssund   1
Computerstore A/S        Michael Drewsensvej 23      Højbjerg      1
Comwell A/S           Kongevejen 195          Holte       1
Congress Consultants I/S     Martensens Alle 8        Frederiksberg C  1
Contura International A/S    Sydmarken 23           Søborg       1
Convergens ApS          Hvidsværmervej 161        Rødovre      1
Copenhagen Capacity       Kongens Nytorv 6         København K    1
Copenhagen Development Consult  Studiestræde 3, 3.        København K    4
Copenhagen Fur Center      Lanagervej 60          Glostrup      1
Copenhagen International Film  Kronprinsensgade 6, 1.      København K    1
Copenhagen Malmø Port AB     Nordre Toldbod 7         København K    1
Copenhagen X           Strandgade 27          København K    1
Copsø A/S            Stormgade 55           Esbjerg      1
Copygene ApS           Fruebjergvej 3          København Ø    2
Courage Euro RSCG        Dag Hammerskjölds Alle 13    København Ø    1
Courseware Scandinavia A/S    Oslo Plads 14          København Ø.    2
Cowi A/S             Parallelvej 2          Kgs. Lyngby    44
Cowi A/S             Jens Chr. Skous Vej 9      Århus C      1
Cowi Rådgivende Ingeniører A/S  Stamholmen 112          Hvidovre      2
Cowi Rådgivende Ingeniører A/S  Oluf Palmes Alle 19       Århus N.      1
Cowi Rådgivende Ingeniører A/S  Havneparken 1          Vejle       3
Cowi Rådgivende Ingeniører A/S  Parallelvej 2          Kgs. Lyngby    1
Credo Forlag           Ryesgade 105, st.        København Ø    1
Creuna Danmark A/S        Snaregade 10           København K    1
Crisplant            P.O. Pedersensvej 10       Århus N      1
Crm Integrations A/S       Arnold Nielsens Boulevard 68 A  Hvidovre      1
Cross-Culture Consultancy    Norgesmindevej 23        Hellerup      1
Cryptomathic A/S         Kannikegade 14, 3.        Århus C      5
Cureon              Fruebjergvej 3          København Ø.    1
Cybercity A/S          Esplanaden 6           København K    1
D.F.D.S A/S           Skt. Annæ Plads 30        København K.    1
DANA - A-kassen for den nye   Vibevej 11            København NV    1
DDH Contractors A/S       Agro Business Park        Tjele       1
DFU-Udviklingscentret      Søndergade 19          Vejle       1
DGI Vestjylland         Skovgårdsvej 1          Ulfborg      1
DGI-Odense            Hjallesevej 142         Odense M      1
DHI               Agern Alle 5           Hørsholm     23
DHI               Agern Alle 5           Hørsholm      2
DHL Worldwide Express A/S    Jydekrogen 14          Vallensbæk     1
DIS Bygge- og Ejendomsadm.    Skindergade 36          København K.    1
DIS Denmark's International S  Vestergade 7           København K    2
DIS Denmark's International   Vestergade 7           København K.    1
DK-Teknik            Gladsaxe Møllevej 15       Søborg       3
DK4               Rådmandsgade 55         København N    1
DKUUG, Dansk Unix System     Fruebjergvej 3          København Ø.    1
DLF-Trifolium A/S        Højerrupvej 31          Store-Heddinge   1
DM Data A/S           Prøvensvej 1           Brøndby      2
DM Data A/S           Bytoften             Risskov      3
DM Software           Slotsmarken 11          Hørsholm      1
DNA Technology A/S        Forskerparken          Århus C      2
DONG A/S             Agern Alle 24-26         Hørsholm     13
DPC Skadedyrsbekæmpelse A/S   Mandalsvej 23          Århus C      1
DPU - København         Titangade 11           København NV   11
DPU - København         Institut for Pædagogisk Antrop  København NV  20
DSB               Sølvgade 40           København K.  14
DSB Detail A/S          Ny Banegårdsgade 48       Århus C     1
DSB Generaldirektoratet     Sølvgade 40           København K.   2
DSB Informatik          Kalvebod Brygge 32, 4.      København V.  16
DSB Kommunikation        Sølvgade 40           København K.   1
DSB Materiel           Otto Bussesvej 5         København Sv   1
DSB Materiel/drift        Otto Bussesvej 5         København Sv   3
DSB Passagertog         Sølvgade 40, opg. E, 3.     København K   2
DSB S-Tog A/S          Sølvgade 40           København K   5
DSB S-Tog A/S          Depotvej 4            Taastrup     1
DSB Trafikplanlægning      Sølvgade 40           København K.   1
DSI Data A/S           Kokkedal Industripark 2     Kokkedal     1
DSI Inst. for Sundhedsvæsen   Dampfærgevej 22         København Ø.   1
DTECH Translation A/S      Brendstrupgårdsvej 7       Århus N.     1
DTF Travel A/S          Markedsgade 13          Hjørring     2
DTU               Anker Engelundsvej 1       Kgs. Lyngby   9
DTU               Bygning 101 A          Kgs. Lyngby   5
DTU               DTU, Adgangskursus        Kgs. Lyngby   1
DTU BYG             Brovej              Kgs. Lyngby   1
DTU               Søltofts Plads          Kgs. Lyngby   24
DTU               Søltofts Plads          Kgs. Lyngby   6
DTU Center for Communications  Bygning 349           Kgs. Lyngby   5
DTU Informatik og Matematisk   Richard Petersens Plads     Lyngby     14
DTU               Bygning 207           Kgs. Lyngby   4
DTU Inst. for Matematik     Bygning 303           Kgs. Lyngby   14
DTU               Inst. for Matematik       Kgs. Lyngby   7
DTU Inst. for Matematik     Bygning 3093           Kgs. Lyngby   1
DTU Inst. for Miljøteknologi   Lundtoftevej 100         Kgs. Lyngby   1
DTU Inst. for Produktion og   Produktionstorvet        Kgs. Lyngby   7
DTU Institut for Fysik      Fysikvej             Kgs. Lyngby   12
DTU Kemisk Inst.         Kemitorvet            Kgs. Lyngby   1
DTU Kemisk Inst.         Kemitorvet            Kgs. Lyngby   7
DTU               Bygningstorvet          Kgs. Lyngby   1
DTU Mikroelektronik Centret   Ørsteds Plads          Kgs. Lyngby   9
DTU               Kemitorvet            Kgs. Lyngby   7
DTU Studieforvaltningen     Bygning 101 A, st.        Kgs. Lyngby   1
DTU               Ørsted Plads           Kgs. Lyngby   7
DTU/COM - Centret        Ørsted Plads Bygn. 349      Kgs. Lyngby   10
Dafolo A/S            Suderbovej 22-24         Frederikshavn  1
Dafolo A/S            Suderbovej 22-24         Frederikshavn  1
Dagbladet Børsen         Møntergade 19          København K   1
Dagbladet Information A/S    Store Kongensgade 40       København K.   2
Daghøjskolen           Industrivej 21 , 2.       Roskilde     1
Daghøjskolen LOF Sønderborg   Ringgade 168           Sønderborg    1
Daghøjskolen for         Mylius Erichsens Vej 1      Aalborg Sø    1
Daginstitutionernes Landsorgan  Blågårdsgade 17         København N.   3
Daka Amba            Dakavej 10            Løsning     1
DakoCytomation A/S        Produktionsvej 42        Glostrup     1
DakoCytomation Denmark A/S    Produktionsvej 42        Glostrup    24
Dakocytomation A/S        Produktionsvej 42        Glostrup     1
Dalhoff Larsen & Horneman A/S  Skagensgade 66          Tåstrup     1
Dalum Papir A/S         Dalumvej 116           Odense SV    1
Dalum Ungdomsskole        Bergendals Alle 25        Odense Sv.    1
Damp-Foreningen         Kongensgade 68          Odense C     1
Dan Handel ApS          Ruresensgade 6, 4.th.      København K   1
Dan Net A/S           Blokken 9           Birkerød      2
Dana Feed A/S          Havnen 13           Horsens       1
Danak              Dyregårdsvej 5 B        Skovlunde      1
Danaq Consult Ltd.        Asnæsvej 40          Kalundborg     1
Danchip             DTU              Kgs. Lyngby     1
Danes Worldwide         Købmagergade 67,4       København K.    1
Danexport A/S          Ulnæs 33            Gråsten       1
Danfoss A/S           Nordborgvej 81         Nordborg      7
Danfoss A/S           Nordborgvej 81         Nordborg      1
Danfoss Analytical A/S      Ellegaardsvej 36        Sønderborg     1
Dangaard Telecom A/S       Industrivej 1         Padborg       3
Danica Invest A/S        Store Strandstræde 21, 2.tv.  København K     1
Danica Køkkenet A/S       Heimdalsvej 8         Bjerringbro     1
Danida Center for kompetanceud  Strandgade 12 A, 1.      København K     1
Danida Fellowship Centre     Hostrupsvej 22         Frederiksberg C.  1
Danida Kursuscenter Hornbækhus  Skovvej 7           Hornbæk       2
Danida Kursuscenter Hornbækhus  Skovvej 7           Hornbæk       1
Danida Missionen         Nairobi                      2
Danida Mocambique                                  1
Danida Nepal                                    2
Danida Rådet for U-landsforsk.  Asiatisk Plads 2        København K     1
Danida Thailand                                   1
Danida, Laos                                    1
Danida, Ægypten                                   1
Danidas Sekretariat       Asiatisk Plads 2        København K.    2
Danionics A/S          Sivlandvænget 3        Odense S.      1
Danisco             Edwin Rahrsvej 38       Brabrand      10
Danisco A/S           Langebrogade 1         København K.    8
Danisco A/S           Langebrogade 1         København K.    1
Danisco Seed A/S         Højbygårdsvej 31        Holeby       1
Danish Board of District Heati  Gregersensvej         Tåstrup       1
Danish Crown           Marsvej 43           Randers       3
Danish Wireless Design A/S    Niels Jernes Vej 10      Ålborg Ø      1
Danmark Amerika Fondet      Fiolstræde 24, 3        København K.    3
Danmarks Akvarium        Kavalergården 1        Charlottenlund   1
Danmarks Akvarium        Kavalergården 1        Charlottenlund   1
Danmarks Apotekerforening    Bredgade 54          København K.    2
Danmarks Basketball-Forbund   Idrættens Hus         Brøndby       1
Danmarks Biavlerforening     Møllevej 15          Borup        1
Danmarks Biblioteksforening   Vesterbrogade 20        København V.    1
Danmarks Biblioteksskole     Sohngårdsholmsvej 2      Ålborg       9
Danmarks Biblioteksskole     Sohngårdsholmsvej 2      Ålborg       1
Danmarks Biblioteksskole     Birketinget 6         København S.    26
Danmarks Biblioteksskole     Birketinget 6         København S     3
Danmarks Biblioteksskole     Birketinget 6         København S     1
Danmarks Blindebibliotek     Teglværksgade 37        København Ø     1
Danmarks Blindebibliotek     Teglværksgade 37        København Ø.    2
Danmarks Bløderforening     Frederiksholms Kanal 2/3    København K.    1
Danmarks Center for Vildlaks   Brusgårdsvej 15        Randers       1
Danmarks Design Skole      Strandboulevarden 47      København Ø.    11
DEL               Rosenørns Alle 31       Frederiksberg C.  14
DEL               Kongsvangs Allé 35       Århus C       2
DEL               Kongsvangs Alle 35       Århus C      12
DEL               Forskerparken 10 A       Odense M      7
DEL               Forskerparken 10 A       Odense M      2
Danmarks Evalueringsinstitut   Østbanegade 55         København Ø.    14
Danmarks Farmaceutiske Uni    Universitetsparken 2       København Ø.    31
Danmarks Farmaceutiske Uni    Universitetsparken 2       København Ø.    3
Danmarks Farmaceutiske Uni    Universitetsparken 2       København Ø     1
Danmarks Fiskemel og Fiskeolie  H.C. Andersens Boulevard 37,2  København V.    1
Danmarks Fiskeriundersøgelser  Charlottenlund Slot       Charlottenlund   9
Danmarks Fiskeriundersøgelser  Charlottenlund Slot       Charlottenlund   1
Danmarks Fiskeriundersøgelser  Jægersborgvej 64-66       Kgs. Lyngby     5
Danmarks Fiskeriundersøgelser  Vejlsøvej 39           Silkeborg     13
Danmarks Fiskeriundersøgelser  P.O.Box 101           Hirtshals      6
Danmarks Fiskeriundersøgelser  Bygning 221, Dtu         Kgs. Lyngby     6
Danmarks Fiskeriundersøgelser  Charlottenlund Slot       Charlottenlund   24
Danmarks Fiskeriundersøgelser  Kavalergården 6         Charlottenlund   10
Danmarks Fiskeriundersøgelser  Jægersborgvej 64-66       Kgs. Lyngby     1
Danmarks Fiskeriundersøgelser  Charlottenlund Slot       Charlottenlund   2
Danmarks Fiskeriundersøgelser  Kavalergården 6         Charlottenlund   1
Danmarks Forvaltningshøjskole  Lindevangs Alle 6-12       Frederiksberg    5
Danmarks Fødevareforskning    Lindholm             Kalvehave      8
Danmarks Fødevareforskning    Bülowsvej 27           København V    18
Danmarks Fødevareforskning    Mørkhøj Bygade 19        Søborg       27
Danmarks Fødevareforskning    Hangøvej 2            Århus N.      7
Danmarks Fødevareforsning    Bülowsvej 27           Frederiksberg C.  3
Danmarks Grafiske Museum     Brandts Passage 37        Odense C      2
Danmarks Grundforskningsfond   Holbergsgade 14         København K     3
Danmarks Gymnastik Forbund    Brøndby Stadion 20        Brøndby       1
Danmarks Humanistiske Forskn.  Vimmelskaftet 41 A, 2.      København K.    4
Danmarks Idrætsforbund      Stadionsvej 50, Opgang C     Odense V.      1
Danmarks Idrætsforbund      Brøndby Stadion 20        Brøndby       5
Danmarks Jernbanemuseum     Dannebrogsgade 24        Odense C      2
Danmarks Jernbanemuseum     Dannebrogsgade 24        Odense C      1
Danmarks Jordbrugsforskning                    Tjele        1
Danmarks Jordbrugsforskning   Forskningscenter Foulum     Tjele        5
Danmarks Jordbrugsforskning   Forskningscenter Foulum     Tjele        7
Danmarks Jordbrugsforskning   Kirstinebjergvej 10       Årslev       5
Danmarks Jordbrugsforskning   Forskningscenter Foulum     Tjele        7
Danmarks Jordbrugsforskning   Forskningscenter Foulum     Tjele        5
Danmarks Jordbrugsforskning   Postbox 50            Tjele       11
Danmarks Jordbrugsforskning   Postbox 50            Tjele       13
Danmarks Jordbrugsforskning   Forskningscenter Foulum     Tjele        8
Danmarks Jordbrugsforskning   Forskningscenter Foulum     Tjele        1
Danmarks Jordbrugsforskning   Forskningscenter Flakkebjerg   Slagelse      14
Danmarks Jordbrugsforskning   Thorvaldsensvej 40, opg. 8., 2  Frederiksberg C.  3
Danmarks Jordbrugsforskning   Forsøgsvej 1           Slagelse      2
Danmarks Jordbrugsforskning   Kirstinebergvej 10        Årslev       2
Danmarks Jordbrugsforskning   Forskningscenter Bygholm     Horsens       3
Danmarks Jordbrugsforskning   Forskningscenter Foulum     Tjele        3
Danmarks Journalisthøjskole   Olof Palmes Alle 11       Århus N.      5
Danmarks Journalisthøjskole   Olof Palmes Alle 11       Århus N       2
Danmarks Jurist- og Økonomforb  Gothersgade 133         København K.    1
Danmarks Jurist- og Økonomforb  Lyngbyvej 17           København Ø     1
Danmarks Jægerforbund      Højnæsvej 56           Rødovre       1
Danmarks Lærerforening      Vandkunsten 12          København K.    2
Danmarks Lærerforening's A-kas  Kompagnistræde 32        København K.    1
DMI               Lyngbyvej 100          København Ø.    76
DMI               Lyngbyvej 100          København Ø     2
Danmarks Miljøundersøgelser   Vejlsøvej 25           Silkeborg      2
Danmarks Miljøundersøgelser   Frederiksborgvej 399       Roskilde      16
Danmarks Miljøundersøgelser   Frederiksborgvej 399       Roskilde      20
Danmarks Miljøundersøgelser   Frederiksborgvej 399       Roskilde      24
Danmarks Miljøundersøgelser   Frederiksborgvej 399       Roskilde      2
Danmarks Miljøundersøgelser   Frederiksborgvej 399       Roskilde      5
Danmarks Miljøundersøgelser   Vejlsøvej 25           Silkeborg      9
Danmarks Miljøundersøgelser   Vejlsøvej 25           Silkeborg     12
Danmarks Miljøundersøgelser   Vejlsøvej 25           Silkeborg     13
Danmarks Miljøundersøgelser   Grenåvej 12           Rønde       27
Danmarks Miljøundersøgelser   Vejlsøvej 25           Silkeborg      2
Danmarks Miljøundersøgelser   Frederiksborgvej 399       Roskilde      3
Danmarks Miljøundersøgelser   Vejlsøvej 25           Silkeborg      3
Danmarks Miljøundersøgelser   Frederiksborgvej 399       Roskilde      15
Danmarks Miljøundersøgelser   Frederiksborgvej 399       Roskilde      3
Danmarks Miljøundersøgelser   Frederiksborgvej 399       Roskilde      1
Danmarks Nationalbank      Havnegade 5           København K     3
Danmarks Natur- og Lægevidensk  Nørre Alle 49          København N.    6
Danmarks Naturfredningsforen.  Masnedøgade 20          København Ø     1
Danmarks Naturfredningsforen.  Masnedøgade 20          København Ø.    7
Danmarks Pædagogiske Bibliotek  Titangade 11           København Nv    2
Danmarks Pædagogiske Bibliotek  Titangade 11           København NV    2
DEL               Rosenørns Allé 31        Frederiksberg C   1
DPU - København         Sekretariatet for Børnekulturn  København NV    1
DPU               Titangade 11           København N    29
DPU               Titangade 11           København N     2
DPU København          Titangade 11           København NV    11
DPU København          Titangade 11           København Nv    11
DPU - København         Institut for Curriculumforskni  København NV    34
DPU - København         Institut for Pædagogisk Psykol  København NV    4
Danmarks Radio          Olof Palmes Allé 10-12      Århus N.      2
Danmarks Radio Radioarkivet   Islands Brygge 81        København S     1
Danmarks Radio Radiohuset    Rosenørns Allé 22        Frederiksberg C  38
Danmarks Radio TV-Byen      Mørkhøjvej 170          Søborg      102
Danmarks Radio          Olof Palmes Alle 10-12      Århus N.      3
Danmarks Radios Forlag      Mørkhøjvej 170          Søborg       1
Danmarks Statistik        Sejrøgade 11           København Ø.    22
Danmarks Statistik        Sejrøgade 11           København Ø     1
Danmarks Tekniske Videncenter  Anker Engelunds Vej 1      Kgs. Lyngby     6
Danmarks Transportforskning   Knuth-Winterfeldts Allé     Kgs. Lyngby     2
Danmarks Trænerskole Ålborg   Nykastetvej 1-3         Ålborg       1
Danmarks Uddelerforening     Markvangen 3           Viby J.       1
Danmarks Unge Katolikker     Bredgade 69a           København K.    1
GEUS               Øster Voldgade 10        København K     2
GEUS               Øster Voldgade 10        København K    122
Danmission            Strandagervej 24         Hellerup      4
Dannerhuset, Kvindecenterfond.  Nansensgade 1          København K     1
Dannerseminariet         Hovedgaden 29          Jægerspris     16
Danpo A/s            Ågade 2             Give        1
Dans i Uddannelse        Vester Allé 3 C         Århus C       2
Dansk Akvariekultur       Vejlsøvej 51           Silkeborg      1
Dansk Almennyttigt Boligselsk.  Finsensvej 33          Frederiksberg    1
Dansk Almennyttigt Boligselsk.  Finsensvej 35          Frederiksberg    2
Dansk Arbejder Idrætsforbund   Idrættens Hus          Brøndby       2
Dansk Arbejdsgiverforening    Vester Voldgade 113       København V     3
Dansk Atletik Forbund      Brøndby Stadion 20        Brøndby       1
Dansk Beton Teknik A/S      Helleruplund Alle 21       Hellerup      1
Dansk Bibel Institut       Frederiksborggade 1b.1      København K.    1
Dansk Bibliotekscenter      Tempovej 7-11         Ballerup      3
Dansk Bilharziose Laboratorium  Jægersborg Alle 1d      Charlottenlund   12
Dansk Bilharziose Laboratorium  Jægersborg Alle 1d      Charlottenlund   1
Dansk Blindesamfund       Thoravej 35          København NV    2
Dansk BordTennis Union      Idrættens Hus         Brøndby       1
Dansk Botanisk Forening     Sølvgade 83          København K.    1
Dansk Byggeri          Nørre Voldgade 106      København K.    3
Dansk Bygningsanalyse A/S    Pakhustorvet 4        Kolding       1
Dansk Byplanlaboratorium     Nørregade 36         København K.    1
Dansk Byplanlaboratorium     Nørregade 36         København K.    1
Dansk Center for Int. Studier  Strandgade 56         København K    17
Dansk Center for Int. Studier  Strandgade 56         København K     7
Dansk Center for Int. Studier  Strandgade 56         København K     2
Dansk Center for Tilgængelighe  P.P. Ørums Gade 11      Århus C       1
Dansk Center for Undervisnings  Blommevej 40         Randers       2
Dansk Centralbibliotek                     Padborg       3
Dansk Cyklist Forbund      Rømersgade 7         København K.    1
Dansk Data Arkiv         Islandsgade          Odense C.      1
Dansk Data Elektronik A/S    Herlev Hovedgade 199     Herlev       1
Dansk Design Center       H.C.Andersens Blvd. 27    København V.    1
Dansk El-Forbund         Vodroffsvej 26        Frederiksberg C.  1
Dansk Erhvervsgartnerforening  Hvidkærvej 29         Odense Sv.     1
Dansk Eternit Holding A/S    Hasserisvej 139        Ålborg       1
Dansk Farmaceutforening     Rygårds Alle 1        Hellerup      1
Dansk Firmaidrætsforbund     Storebæltsvej 11       Nyborg       3
Dansk Flygtningehjælp      Messingvej 52A        Randers       1
Dansk Flygtningehjælp      Jernbanegade 23 B       Roskilde      1
Dansk Flygtningehjælp      Buddingevej 39        Kgs. Lyngby     1
Dansk Flygtningehjælp      Borgergade 10         København K.    3
Dansk Flygtningehjælp Kolding  Rendebanen6          Kolding       1
Dansk Flygtningehjælp      Borgergade 10, 3.       København K.    17
Dansk Flygtningehjælp      Borgergade 10         København K.    1
Dansk Flygtningehjælp      Allegade 2          Helsingør      1
Dansk Flygtningehjælp      Østergade 16         Roskilde      1
Dansk Flygtningehjælps      Hundige Storcenter 2a     Greve Strand    1
Dansk Flytningehjælps Sprogc.  Enggade 15          Odense C      3
Dansk Folkemindesamling     Chr. Brygge 3         København K.    5
Dansk Folkemindesamling     Chr. Brygge 3         København K     1
Dansk Folkeoplysnings Samråd   Gl. Kongevej 39 E, 2.tv.   København V     3
Dansk Folkeparti         Folketinget          København K     2
Dansk Forening for Rosport    Skovalleen 38 A        Bagsværd      1
Dansk Friskoleforening      Prices Havevej 11       Fåborg       1
Dansk Frisør- og Kosmetiker Fo  Lersø Parkallé 21       København Ø     1
Dansk Geo-Servex A/S       Jelshøjvænget 11       Højbjerg      2
DGE A/S             Jelshøjvænget 11       Højbjerg      1
DGE A/S             Grønhøjgade 45        Vejen        1
Dansk Handel og Service     Vester Farimagsgade 19    København V     1
Dansk Handicap Forbund      Hans Knudsens Plads,1 A 1   København Ø.    4
Dansk Handicap Idræts-Forbund  Idrættens Hus         Brøndby       5
Dansk Håndbold Forbund      Idrættens Hus         Brøndby       1
Dansk IT             St. Kongensgade 59 1     København K.    3
Dansk Industri          H.C. Andersens Boulevard 18  København V.    3
Dansk Inst. f. Elektroauk.    Musikhuset          Århus C       1
Dansk Institut for Fundamental  Matematiktorvet        Kgs. Lyngby     2
Dansk Institut for Internation  Strandgade 56         København K     6
Dansk Institut for Medicinsk S  Amtssygehuset i Herlev    Herlev       1
Dansk Internet Rådgivning    Frederiksgade 76         Århus C       1
Dansk Internet Selskab      Søtorve 5. 3.          København K.    4
Dansk Jagt- og Skovbrugsmusem  Folehavevej 15-17        Hørsholm      2
Dansk Japansk Folkehøjskole   Fælledvej 11           Bogense       1
Dansk Jødisk Museum       Købmagergade 5, 3.        København K     3
Dansk Kirke i Udlandet      Nørrevænget 43 B         Odense C      1
Dansk Kiropraktor Forening    H.C. Andersens Boulevard 7, 1.  København V     1
Dansk Komponist Forening     Gråbrødre Torv 16, 1.      København K     1
Dansk Kvindesamfund       Niels Hemmingsens G 10      København K.    2
Dansk Landbrug          Axelborg             København V.    1
Dansk Landbrugs Medier      Landbrugsavisen         København V     1
Dansk Landbrugsmuseum      Randersvej 4           Auning       2
Dansk Landbrugsmuseum      Randersvej 4           Auning       1
Dansk Landbrugsrådgivning    Landscentret           Århus N.      12
Dansk Leca A/S          Randersvej 75          Randers       1
Dansk Lithosfærecenter      Øster Voldgade 10        København K     4
Dansk Litteraturinformations   Christians Brygge 1       København K.    1
Dansk Magisterforening      Peter Bangsvej 32        Frederiksberg   26
Dansk Magisterforening      Peter Bangs Vej 32        Frederiksberg    2
Dansk Miljørådgivning      Låsbyvej 103           Skanderborg     3
Dansk Missionsråd        Peter Bangsvej 1 D        Frederiksberg    1
Dansk Musiker Forbund      Sankt Hans Torv 26        København N.    1
Dansk Musikerforbund       Sankt Hans Torv 26        København N.    3
Dansk Naturvidenskabsformidlin  Tuborg Havnevej 7        Hellerup      2
Dansk Naturvidenskabsformidlin  Tuborg Havnevej 7        Hellerup      1
Dansk Oplysnings Forbund     Århusgade            København Ø.    1
Dansk Ornitologisk Forening   Vesterbrogade 138-140      København V.    8
Dansk Palæstinensisk Venskabsf  c/o Elsebeth Holm        Gentofte      1
Dansk Pelsdyravlerforenings Fo  Langagervej 60          Glostrup      1
Dansk Polarcenter        Strandgade 100 H         København K.    1
Dansk Polarcenter        Strandgade 100          København K.    6
Dansk Psykologforening      Stockholmsgade 27        København Ø.    2
Dansk Retursystem A/S      Baldersbuen 1          Hedehusene     1
Dansk Ride Forbund        Brøndby Stadion 20        Brøndby       1
Dansk Rumforskningsinstitut   Juliane Maries Vej 30      København Ø.    12
Dansk Rumforskningsinstitut   Juliane Maries Vej 30      København Ø     1
Dansk Røde Kors         J.L. Varmingsvej 4        Børkop       1
Dansk Røde Kors         Blegdamsvej 27          København Ø.    15
Dansk Røde Kors - Randers    Sjællandsgade 2         Randers       1
Dansk Røde Kors         Dag Hammarskjolds Alle 28    København Ø     4
Dansk Røde Kors         Emdrupvej 115a          København NV    1
Dansk Sejlunion         Brøndby Stadion 20        Brøndby       1
Dansk Selskab for Patientssikk  Hvidovre Hospital        Hvidovre      1
Dansk Shell A/S         Kampmannsgade 2         København V.    1
Dansk Show Booking ApS      Toldbodgade 51 C         København K     2
Dansk Skoleidræt         Lindholm Havnevej 31       Nyborg       1
Dansk Skolemuseum        Rådhusstræde 6          København K.    3
Dansk Skovforening        Amalievej 20           Frederiksberg C.  2
Dansk Socialrådgiverforening   Toldbodgade 19a         København K.    2
Dansk Software A/S        Brydehusvej 23          Ballerup      2
Dansk Sprognævn         Njalsgade 136          København S.    9
Dansk Standard          Kollegievej 6          Charlottenlund   5
Dansk Supermarked Adm. A/S    Bjødstrupvej 18         Højbjerg      2
Dansk Sygeplejeråd        Vimmelskaftet 38         København K.    4
Dansk System Industri A/S    Kokkedal Industripark 2     Kokkedal      1
Dansk Tandlægeforening      Amaliegade 17 Postboks 143    København K     1
Dansk Tandlægeforening      Amaliegade 17        København K     1
Dansk Teknisk Lærerforbund    Rosenvængets Hovedvej 14   København Ø.    1
Dansk Tipstjeneste A/S      Korsdalsvej 135       Brøndby       4
Dansk Toksikologi Center     Kogle Alle 2         Hørsholm      5
Dansk Triathlon Forbund     Brøndby Station 20      Brøndby       1
Dansk Unicef Komite       Unicef Plads         København Ø     1
Dansk Vand- og Spildevandsor.  Danmarksvej 26        Skanderborg     2
Dansk Varefakta Nævn       Alhambravej 10        Frederiksberg C.  1
Dansk Videotekst ApS       Amerikavej 19        København V.    2
Dansk Åleproducentforening    Agertoften 16        Ribe        1
Danske Bank A/S         Holmens Kanal 2-12      København K.    12
Danske Bank A/S         Edwin Rahrs Vej 40      Brabrand      7
Danske Bank           Ejby Industrivej 41     Glostrup      2
Danske Bioanalytikere      Nørre Voldgade 90      København K     1
Danske Bioanalytikere      Nørre Voldgade 90      København K.    1
Danske Capital          Strødamsvej 46        København Ø     1
Danske Dagblades Forening    Skindergade 7        København K.    1
Danske Dramatikeres Forbund   Klosterstræde 24, 3.     København K     1
Danske Forsikringsfunktionær.  Vester Voldgade 100     København V.    1
Danske Fragtmænd         Søren Frichs Vej 51     Åbyhøj       1
Danske Fysioterapeuter      Nørre Voldgade 90      København K.    1
Danske Pels Auktioner      Langagervej 60 - 70     Glostrup      1
Danske Slagterier        Axeltorv 3, 6.        København V     1
Danske Sælgere          Nørre Farimagsgade 49    København K.    1
Danske Trælast A/S        Gladsaxe Møllevej      Søborg       1
Dansommer A/S          Voldbjergvej 12       Risskov       2
Dantec Dynamics A/S       Tonsbakken 16-18       Skovlunde      2
Dantek Bibliotekssystemer    Vestergade 41        Silkeborg      1
Danwaste             Kløvermarksvej 70      København S.    1
Darudec             Parallelvej 2        Kgs. Lyngby     1
Datagraf Auning A/s       Energivej 75         Auning       1
Datatilsynet           Borgergade 28, 5.      København K     1
Datea A/S            Gl. Lundtoftevej 7      Kgs. Lyngby     1
Davids Fond og Samling      Kronprinsessegade 30     København K     1
Davids Samling          Kronprinsessegade 30     København K.    2
Ddb Needham & Co.        Kampmannsgade 2       København V     1
DGI               Værkmestergade 17      Århus C       1
DGI               Vingstedskovvej 1      Vejle        1
De Danske Slagterier       Axeltorv 3          København V.    3
De Grønlandske Kommuners                   Nuusvaq       1
De Konservative         Nyhavn 4           København K     2
De Kvindelige Arbejderes A-Ka.  Applebys Plads 5       København K.    1
De Sammensluttede Vognmænd    Egevej 7           Skibby       1
De Samvirkende Invalideorg.   Kløverprisvej 10 B      Hvidovre      1
De grønne pigespejdere      Rosenborggade 3       København K     1
Deloitte & Touche        Søndre Ringvej 39      Brøndby       1
Deloitte & Touche Statsautoris  H.C.Andersens Boulevard 2  København V.    3
Deloitte & Touche Statsautoris  H.C. Andersens Boulevard 2  København V     1
Delta              Venlighedsvej 4       Hørsholm      6
Den Almindelige Danske Lægefor  Trondhjemsgade 9       København Ø.    3
Den Almindelige Danske      Trondhjemsgade 9       København Ø.    1
Den Amerikanske Ambassade    Dag Hammerskiolds Alle 24  København Ø.    1
Den Anden Opera         Kronprinsensgade 7      København K.    1
Den Antikvariske Samling, Ribe  Overdammen 12        Ribe        4
Den Belgiske Ambassade      Øster Allé 17        København Ø     1
Den Danske Ambassade Paris    77, Avenue Marceau                1
Den Danske Ambassade i Ghana   67 Dr. Isert Road                 1
Den Danske Ambassade i Kina   Beijing                      1
Den Dansk Ambassade i Slovakie  Bastova 7                     1
Den Danske Bank         Rådhusstræde 7         Randers       1
Den Danske Filmskole       Theodor Christensens Plads 1  København K.    1
Den Danske Forskningsfond    Ballerup Byvej 222       Ballerup      2
***Den Danske Forskningsfond   Ballerup Byvej 222       Ballerup      1
Den Danske Husflidshøjskole   Hyrdevej 11          Kerteminde     2
Den Danske Israelindsamling   Ny Kongensgade 6        København K.    1
Den Europæiske Filmhøjskole   Carl Th. Dreyersvej 1     Ebeltoft      1
Den Franske Ambassade      Hammerensgade 6        København K     2
Den Frie Lærerskole       Svendborgvej 15        Vester-Skerninge  14
Den Gamle By, Danmarks Købstad  Viborgvej 2          Århus C       7
Den Gamle By           Viborgvej 2          Århus C       1
Den Grafiske Højskole      Emdrupvej 72          København Nv    1
Den Hirschsprungske Samling   Stockholmsgade 20       København Ø     1
Den Hirschsprungske Samling   Stockholmsgade 20       København Ø     1
Den Historiske Mini By      Prangervej           Fredericia     1
Den Internationale Sprogskole  Rådhustorvet 5         Farum        1
Den Israelske Ambassade     Lundevangsvej 4        Hellerup      2
Den Italienske Ambassade     Gl. Vartorvvej 7        Hellerup      1
Den Jyske Opera, Musikhuset   Thomas Jensens Alle      Århus C       2
Den Kommunale Højskole i DK   Postbox 160, Kystvej      Grenå        2
Den Koreanske Ambassade     Svanemøllevej 104       Hellerup      1
Den Kristelige Fagbevægelse   Engboulevarden 30       Randers       2
Den Midtvestjyske Idrætshøjsk.  Hagelskærvej 40        Ikast        6
Den Rytmiske Daghøjskole     Øster Farimagsgade 16 B    København Ø.    1
Den Rytmiske Højskole      Jyderupvej 18         Vig St.       1
Den Selvejende Institution    Hald Hovedgård         Viborg       1
Den Selvejende Institution    Kisumparken 2         Brøndby Strand   2
Den Skandinaviske Designhøjsko  Brusgårdsvej 25        Randers       1
Den Skægge Friskole       Lemming Bygade 2 A       Lemming       1
Den Sociale Højskole       Kronprinsesse Sofies Vej 35  Frederiksberg    1
Den Sociale Højskole       Kronprinsese Sofies Vej 35   Frederiksberg    8
Den Sociale Højskole       Tolderlundsvej 5        Odense C      4
Den Sociale Højskole       Steenvej 4           Højbjerg      4
Den Sydafrikanske Ambassade   Gammel Vartovej 8       Hellerup      1
Den Sønderjyske Højskole for   Herrestedgade 6-8       Toftlund      1
Den Sønderjyske Højskole for   Herrestedgade 6-8       Toftlund      1
Den Økologiske Have i Odder   Rørthvej 132          Odder        1
Den Økologiske Landbrugsskole  Hjørringvej 191        Frederikshavn    1
Den Internationale Højskole   Montebello Alle 1       Helsingør      3
Denerco Oil A/S         Kongevejen 100 C        Holte        1
Denerco Oil A/S         Kongevejen 100 C        Hørsholm      2
Designskolen Kolding       Ågade 10            Kolding       1
Designskolen Kolding       Ågade 10            Kolding       1
Destination Bornholm ApS     Ndr. Kystvej 3         Rønne        1
Destination Djursland      Strandvejen 7         Ebeltoft      1
Det Berlingske Hus A/S      Pilestræde 34         København K.    1
Det Danske Bibelselskab     Frederiksborggade 50      København K     1
Det Danske Center for Menn.ret  Wilders Plads 8 H       København K     7
Det Danske Filminstitut     Gothersgade 55         København K    30
Det Danske Fjerkræraad      Trommesalen 5, 4.       København V     1
Det Danske Forfatter- og     Ravnsbjergvej 76        Viborg       1
Det Danske Haveselskab      Clausholmvej 316        Hadsten       1
Det Danske Institut I Athen                             1
Det Danske Kulturinstitut    Kultorvet 2, 5.       København K.   1
Det Danske Kunstindustrimuseum  Bredgade 68         København K.   4
Det Danske Kunstindustrimuseum  Bredgade 68         København K   1
Det Danske Revymuseum      Frederiksberg Runddel 1   Frederiksberg  1
Det Danske Spejderkorps     Arsenalvej 10        København K.   3
Det Danske Sprog &        Christians Brygge 1, 1.   København K.  20
Det Danske Sprog &        Christians Brygge 1, 1.   København K   1
Det Etiske Råd          Ravnsborggade 2-4      København N.   4
Det Europæiske Miljøagentur   Kongens Nytorv 6       København K.   1
Det Europæiske Temacenter for  Overgaden oven Vandet 48 E  København K   1
Det Europæiske Universitet    San Domenico Di Fiesde            1
Det Fynske Musikkonservatorium  Islandsgade 2        Odense C    10
Det Fynske Musikkonservatorium  Islandsgade 2        Odense C     1
Det Grønlandske Hus i Odense   Hunderupvej 61        Odense C     1
Det Grønlandske Hus i Århus   Dalgas Avenue 52       Århus C     1
Det Grønne Hus          Vestergade 3 C        Køge       1
Det Italienske Kulturinstitut  Gjørlingsvej 11       Hellerup     1
Det Jyske Kunstakademi      Mejlgade 32-34        Århus C.     1
Det Jyske Musikkonservatorium  Fuglsangs Alle 26      Århus V     1
Det Jyske Musikkonservatorium  Fuglesangs Alle 26      Århus V.    28
Det Jyske Musikkonservatorium  Fuglsang Alle 26       Århus V     1
Det Kgl. Danske Kunstakademi   Kgs. Nytorv 1        København K.   4
Det Kgl. Danske Musikkons.    Niels Broks Gade 1      København V   2
Det Kgl. Danske Musikkons.    Niels Brocksgade 1      København V.  40
Det Kommunale Kartel       Staunings Plads 1      København V   1
Det Kongelige Bibliotek     Søren Kierkegaards Plads 1  København K.  58
Det Kongelige Bibliotek     Søren Kierkegaards Plads 1  København K.   2
Det Kongelige Danske Selskab   Rigsdagsgården 9       København K   1
Det Kongelige Teater       Kongens Nytorv        København K.   5
Det Kongelige Teaters Arkiv og  Tordenskjoldsgade 3     København K.   1
Det Kriminalpræventive Råd    Odinsvej 19, 2.       Glostrup     3
Det Mellemkirkelig Råd      Vestergade 8, 1.       København K.   1
Det Nationalhistoriske Museum  På Frederiksborg Slot    Hillerød     3
Det Norske Veritas        Vandmanden 36        Ålborg Sv    1
Det Økologiske Råd        Landgreven 7, 4.       København K.   1
Det Økumeniske Center      Kløvermarksvej 4       Århus N     1
Det adelige jomfrukloster    Albani torv 6        Odense C     1
Det Danske Institut - Rom                           1
Devoteam Fischer & Lorenz A/S  Tuborg Parkvej 10      Hellerup     2
Diabetesforeningen        Rytterkasernen 1       Odense C     2
Diagnostisk Center, Sygehus V  Nørre Alle          Kalundborg    1
Diakonhøjskolen         Lyseng Alle 15        Højbjerg     2
Diakonisestiftelsen       Peter Bangsvej 1       Frederiksberg  2
Dialogue / 1           Kastelsvej 6         København Ø   1
Diget Sundhedshøjskolen     Hvideklitvej 15       Ålbæk      2
Dim A/S             Lergravsvej 59, 3.      København S   1
Direktoratet for FødevarerErhv  Nyropsgade 30        København V   9
Direktoratet for Kriminalfors.  Strandgade 100        København K   2
Direktoratet for Udlændinge   Ryesgade 53         København Ø.   2
Discus A/S            Sønderhøj 5         Viby J.     2
Dispuk              Snekkersten Stationsvej 13  Snekkersten   1
Diver Groupe Scandinavia ApS   Pilestræde 41, 2.      København K   1
Djursland Erhvervsråd      Stabrandvej 26        Kolind      1
Djursland Folkehøjskole     Drammelstrupvej 15      Ebeltoft     1
Djurslands Museum/Dansk Fisker  Søndergade 1         Grenå      2
Djurslandsskolen         Skolebakken 35        Ørum Djurs    1
Dommerkontoret i Lyngby     Humletoftvej 10         Virum        1
Domstolsstyrelsen        St. Kongensgade 1-3       København K.    1
Dreyer og Kventy Public     Værnemamsvej 12         København V.    1
Dronninglund Kommune      Rådhusgade 5           Dronninglund    3
Dupont Danmark ApS       Skøjtevej 26           Kastrup       1
Durascan Medical Products A/S  Svendborgvej 243         Odense S.      1
Duxiana Aalborg         Danmarksgade 1          Frederikshavn    1
Dænische Handelsdeligation   Brandstwiete 4                    1
Døgninstitutionen Bækkebo    Vestbygade 27          Nørager       1
E. Pihl & Søn          Nybrovej 116           Kgs. Lyngby     1
E. Reklame           Suomivej 2            Frederiksberg C   1
E2E Factory A/S         Hauserplads 18          København K     1
EDB Gruppen A/S         Dusager 4            Århus N       1
EDS Danmark A/S         Støberigade 14          København SV    2
EM Consult           Hølkenvej 84           Odder        1
EM Fiberglas A/S        Bakkevej 4            Hornsyld      1
EMP               Frederiksborgvej 86, 2      København N.    1
EPOS              Ny Vestergade 17, 3.       København K     1
EPOS              Ny Vestergade 17, 3.       København K     1
ES Sprog            Stenvej 19            Højbjerg      1
ETI A/S             Bout Møllevej 3-5        Nørresundby     1
EU Den Danske EU-Repræsentat.  Bruxelles                      1
EU Europaparlamentet      Bruxelles - Luxembourg - Stras            2
EU Net i Vejle         Havnegade 20           Vejle        1
EU Regionsudvalgets Sekr.    Bruxelles                      1
EUC Nord            M. P. Koefoedsvej 10       Hjørring      1
EUC Sjælland          Jagtvej 2            Næstved       1
EUC Syd             Grundtvigs Alle 88        Sønderborg     1
Ebeltoft Kommune        Rådhuset             Ebeltoft      3
Ebeltoft Kommune        Rådhuset             Ebeltoft      1
Ebeltoft Museum         Juulsbakke 1           Ebeltoft      2
Ebeltoft-Rosenholm-Rønde    Glismosevej 30          Mørke        1
Eccolet Sko A/S         Industrivej 5          Bredebro      1
EDB Højskolen          Egholmvej 20           Hjørring      1
Edition Wilhelm Hansen     Bornholmsgade 1         København K.    2
Edlund A/S           Bjerregårds Sidevej 4      Valby        8
Efterlønsmodtager                        København K.   132
Efterskolernes Sekretariat   Farvergade 27          København K     1
Egalet A/S           Lejrvej 39-41          Værløse       1
Egmont Creation A/S       Vognmagergade 11         København K.    3
Egmont Data A/s         Vognmagergade 11         København K.    1
Egmont Entertainment      Halmtorvet 29          København V.    1
Egmont Højskolen        Villavej 25, Hov         Odder       17
Egmont Højskolen        Villavej 25, Hov         Odder        1
Egmont Lademann A/S       Gerdasgade 37          Valby        3
Egmont Litas A/S        Snedkervej 5           Køge        1
Egnsmuseet i Egtved       Grindstedvej 30         Vandel       1
Egnsmuseet på Sønderskov    Sønderskovgaardsvej 2      Brørup       4
Egtved Kommune         Tobyvej 2            Egtved       1
Egvad Kommune          Toften 6             Tarm        1
Egå Ungdoms-Højskole      Eghøjvej 31           Egå         3
Ejendomsforvaltningen      Rådhuset             Århus C       1
Ejlskov Consult ApS       Rolighedsvej 30         Århus C.      1
Elbek & Vejrup A/S       Olof Palmes Alle 25 B      Århus N       1
Eldon Biologicals A/S      Sandtoften 10          Gentofte      1
Elektricitetsrådet       Gothersgade 160         København K.    2
Eli Lilly Danmark A/S      Thorasvej 4        København S.     1
Elinstallatørernes Landsf. Elf  Poul Bergsøesvej 6     Glostrup       1
Elkraft System a.m.b.a.     Lautruphøj 7        Ballerup       4
Elmuseet             Bjerringbrovej 44     Bjerringbro     2
Elmuseet             Bjerringbrovej 44     Bjerringbro     1
Elsam A/S            Postbox 101        Vodskov       1
Elsam Engineering A/S      Kraftværksvej 53      Fredericia      1
Eltra a.m.b.a.          Fjordvejen 1-11      Fredericia      1
Embedit A/S           Generatorvej 8A      Herlev        1
Embedslægeinstitutionen     Østergade 48        Ringkøbing      1
Emborg Foods A/S         Lansen 19         Svenstrup J     2
Ementor Denmark A/S       Lautrupvang 6       Ballerup       2
Enalyzer A/S           Havnegade 39        København K     1
Energi E2            Teglholmsgade 8      København SV     4
Energi Fyn Holding A/S      Sanderumvej 16       Odense M       1
Energi Randers Holdning A/S   Agerskellet 7       Randers       2
Energi og Miljødata       Niels Jernesvej 10     Ålborg Øst      1
Energistyrelsen         Amaliegade 44       København K.    15
Energistyrelsen         Amaliegade 44       København K.     3
Enghave Aktivitetscenter     Søvangen 1         Horsens       1
Enhedslistens Folketingsgruppe  Christiansborg       København K.     4
Enhedslistens Landsorg.     Studiestræde 24, 1.    København K.     3
Eniro Danmark A/S        Amager Boulevard 115    København S.     3
Enkam Pharmaceuticals      Blegdamsvej 3       København N     1
Enkotec A/S           Sverigesvej 26       Skanderborg     1
Entre Scenen           Grønnegade 93 D      Århus C.       1
Enviroplan            Gladsaxevej 363      Søborg        1
Envision - Grafisk Tegnestue A  Kystvejen 65        Århus C. Postboks  1
Envision A/S           Christiansgade 30     Århus C       1
Envision Reklamebureau A/S    Christiansgade 30     Århus C       1
Epilepsihospitalet i Dianalund  Kolonivej 1        Dianalund      2
Epilepsihospitalet i Dianalund  Kolonivej 1        Dianalund      1
Eppendorf Nordic ApS       Slotsmarken 15       Hørsholm       1
Erfakonsulenterne        Solrød Strandvej 22    Solrød Strand    1
Erfakursuscenter A/S       Titangade 13 A       København N.     1
Ergoterapeut- og Fysioterapeut  Munkebjergvænget 34    Odense M       1
Ergoterapeut- og Fysioterapeut  Skejbyvej 15        Risskov       2
Ergoterapeutforeningen      Nørre Voldgade 90     København K     3
Erhvervs- og Boligstyrelsen   Dahlerups Parkhus     København Ø     9
Erhvervs- og Selskabsstyrelsen  Kampmannsgade 1      København V     2
Erhvervsfremmestyrelsen     Tagensvej 137       København N.     1
Erhvervsfremmestyrelsen     Langelinie Alle 17     København Ø.     1
Erhvervsministeriet, Depart.   Slotsholmsgade 10-12    København K.     1
Erhvervsrådet Herning-Ikast-Br  Birk Centerpark 40     Herning       1
Erhvervsskolernes Forlag og   Munkehatten 28       Odense SØ      4
Erhvervstræningen Århus Amt   Vejlbjergvej 5-15     Risskov       1
Ericsson Danmark A/S       Sluseholmen 8       København V     1
Ericsson Telebit A/S       Skanderborgvej 232     Viby J.       18
Erik Hvelplund ApS        Scandic Copenhagen Hotel  København V     1
Erik Jørgensen Møbelfabrik A/S  Industrivænget 1      Svendborg      1
Erik K. Jørgensen A/S      Kronprinsessegade 20    København K.     2
Erik K. Jørgensen A/S      Kronprinsessegade 20    København K.     1
Ernst & Young          Tagensvej 86        København N     1
Esbjerg Byhistorisk Arkiv    Torvegade 47        Esbjerg       4
Esbjerg Byhistoriske Arkiv    Torvegade 47        Esbjerg       1
Esbjerg Højskole         Stormgade 200       Esbjerg       1
Esbjerg Kommune         Esbjerg Rådhus        Esbjerg       9
Esbjerg Kommune         Esbjerg Rådhus        Esbjerg V      1
Esbjerg Kunstmuseum       Havnegade 20         Esbjerg       1
Esbjerg Kunstmuseum       Havnegade 20         Esbjerg       1
Esbjerg Museum          Torvegade 45         Esbjerg       3
Esbjerg fB A/S, Elite      Gl. Vardevej 88       Esbjerg       1
Esko Production A/S       Lægårdsvej 9         Lystrup       3
Esrum Møllegård         Klostergade 12        Græsted       2
Ethelberg Bogtrykkeri      Tingvej 3          Randers       1
Euro Trust            Poppelgårdvej 11-13     Søborg        1
Euro-Alarm A/S          Frederiksberg Alle 3     Frederiksberg C.   2
Euro-Mediterranean Human Right  Wilders Plads 8H       København K     1
Eurocom Industries        Porsvej 2          Aalborg Sv.     1
Eurofins Danmark A/S       Smedeskovvej 38       Galten       10
Eurofins Danmark A/S       Lille Tornbjerg Vej 24 A   Odense Sø.      3
Eurofins Danmark A/S       Holsbjergvej 42       Albertslund     1
Eurofins Danmark A/S       Klostermarken 10       Viborg        1
Eurofins Danmark A/S       Klostermarken 10-12     Viborg        1
Eurogiro Network A/S       Carl Gustavs Gade 3. 1.tv.  Tåstrup       1
European Agency         Teglgårdsparken 100     Middelfart      1
European Centre, Weather                              2
European Education Centre ApS  Lyngbyvej 72         København Ø.     1
Europæiske Rejseforsikring A/S  Frederiksberg Alle 3     København V     2
Europæiske Teaterhøjskole    Rødkildevej 42        Stege        1
Event Specialisten        Byåsen 3           Stenløse       1
Everheds             Østergade 27         København K     1
Evita Peroni           Østergade 52         København K     1
Exiqon A/S            Bygstubben 9         Vedbæk        4
Experimentarium         Tuborg Havnevej 7      Hellerup       4
Experimentarium         Tuborg Havnevej 7      Hellerup       1
Experimentarium - Piloterne   Tuborg Havnevej 7      Hellerup       1
Expladan A/S           Industrivej 20-22      Hårlev        1
F.L. Smith & Co. A/S       Vigerslev Alle 77      Valby        1
FADL's Forlag          Blegdamsvej 30        København N.     1
FAI Auto             Islands Brygge 26      København S     1
FDB Albertslund         Roskildevej 65        Albertslund     1
FDE Service Partner A/S     Lejrvejen 91         Padborg       1
FDF               Ryssenstensgade 3      København V.     1
FDM               Firskovvej 32        Kgs. Lyngby     1
FDM Travel            Firskovvej 32        Kgs. Lyngby     2
FEF Chemicals A/S        Københavnsvej 216      Køge         2
FIC               Thorvaldsensvej 3      Frederiksberg C   1
FLEX-SPROG A/S          Hauchsvej 14         Frederiksberg C.   3
FLS Industries A/S        Vigerslev Allé 77      Valby        1
FN Egypten                          København K.     1
FN-Forbundet           Midtermolen 3, st.tv.    København Ø     1
FO, Frit Oplysningsforbund    Guldsmedgade 25       Århus C. Postboks  1
FO, Århus            Guldsmedgade 25       Århus C       1
FOF Amager            Tårnby Torv 9, 1.      Kastrup       1
FOF Brøndby           Nygårdsplads 3d       Brøndby       1
FOF Fredericia          Falkevej 6          Fredericia      1
FOF Gentofte           Ordrupvej 114        Charlottenlund    2
FOF Horsens           Holmboes Allé 2       Horsens       1
FOF Hørsholm           Vestre Stationsvej 12    Rungsted Kyst    1
FOF Vestsjælland         Skovsøgade 10        Slagelse       1
FOF Århus            Sønderalle 9         Århus C       2
FOFs Landsorganisation      Hovedvagtsgade 6        København K.    4
FORCE Technology         Park Alle 345         Brøndby       3
FSBbolig             Rådhuspladsen 59/4       København V.    1
FTF A-kasse           Nørregade 41          København K.    1
Fagbevægelsens Kompetencecente  Gl. Hellebækvej 70       Helsingør      2
Faghøjskolen           Ndr. Fasanvej 27        Frederiksberg    2
Faglig Vejledning Århus ApS   Rymarken 4           Århus V       1
Fakse Kommune          Rådhusvej 2          Fakse        1
Falck A/S            Polititorvet 1         København V     1
Falkenberg A/S          Vassingerødvej 145       Lynge        4
Falsters Minder         Færgestræde          Nykøbing Fl.    2
Familiehøjskolen Skærgården   Skærgårdvej 23         Herning       3
Fao - Tanzania                                   1
Farum Kommune          Rådhuset, Rådhustorvet     Farum        3
Farum Kommune          Rådhuset, Frederiksborgvej 3  Farum        1
Farums Arkiver og Museer     Kulturhuset          Farum        3
Farvandsvæsenet         Overgaden O. Vandet 62b    København K.    7
Farvandsvæsnet          Overgaden O.Vandet 62 B    København K.    1
Fasan I/S            Ved Fjorden 20         Næstved       1
Femmøller Efterskole       Molsvej 137          Ebeltoft      1
Ferring Pharmaceuticals A/S   Kay Fiskers Plads 11      København S    11
Ferrosan A/S           Sydmarken 23          Søborg       2
Ferskvandscentret        Vejlsøvej 51          Silkeborg      1
Ferskvandscentret        Vejlsøvej 51          Silkeborg      1
Fertin Pharma A/S        Industrivej 8         Vejle Ø       3
Fibertex A/S           Svendborgvej 16        Ålborg Øst     2
Fibervisions A/S         Engdraget 22          Varde        1
Filanet Europe          Herlev Hovedgade 82 C     Herlev       1
Film- og TV-Kompagniet      Langelinie 14         Odense M      1
Finansforbundet         Langebrogade 5         København K.    4
Finansministeriet        Christiansborg Slotsplads 1  København K     2
Økonomistyrelsen         Borgergade 18         København K.    9
Finanssektorens Pensionskasse  Amaliegade 27         København K     1
Finanssektorens Uddannelsesc.  Skovsvinget 10         Skanderborg     2
Finanstilsynet          Gl. Kongevej 74 A       Frederiksberg C.  2
Finanstilsynet          Gl. Kongevej 74 A       Frederiksberg C.  2
Firenze Universitet       Firenze                      1
Fiskeindustriskolen, ATI     Box 95             Sukkertoppen    3
Fiskeindustriskolen, ATI     Box 95             Sukkertoppen    1
Fiskeri- og Søfartsmuseet    Tarphagevej          Esbjerg V      4
Fiskeri- og Søfartsmuseet    Tarphagevej          Esbjerg V      1
Fiskeøkologisk Laboratorium   Allegade 2           Helsingør      2
Fjerritslev Kommune       Danmarksgade 3         Fjerritslev     1
Fjord- og Bæltcentret      Margrethe Plads 1       Kerteminde     3
Flachs Aps            Øverødvej 98          Holte        1
Fladbro Kro Aps         Randersvej 75         Randers       1
Flensby & Partners        Hermodsgade 8         København N     2
Flex to Food           Øster Ågade 8, 2.       Ålborg       1
Flugger A/S           Islevdalsvej 151        Rødovre       1
Flyvevåbnets Officersskole    Jonstrupvej 240        Ballerup      4
Folkebevægelsen mod EU      Sigurdsgade 39a        København N.    2
Folkebladet           Glostrup Torv 6        Glostrup      1
Folkekirkens Infocenter i Kbh.  Pile Allé 3, 2.        Frederiksberg    1
Folkekirkens Nødhjælp      Nørregade 13          København K.    17
Folkekirkens Nødhjælp      Nørregade 13          København K.    1
Folkeoplysnings Samvirket    Skt. Nicolaus Gade 2      Århus C       1
Folkeskole                                     1
Folketeatret           Nørrevoldgade 50       København K.    1
Folketinget           Christiansborg        København K.    2
Folketingets Administration   Christiansborg        København K     9
Folketingets Administration   Christiansborg        København K.    2
Folkeuniversitetet København   Købmagergade 52        København K.    3
Folkeuniversitetet København   Købmagergade 52        København K     1
Folkeuniversitetet Odense    Niels Bohrs Alle 25 Blok 4a  Odense M.      1
Folkeuniversitetet Århus     Immervad 7,          Århus C       1
Folkeuniversitets Landssekreta  Syddansk Universitet     Odense M.      1
Fonden Cirkusbyen        Hovedporten 6         Hvidovre      1
Fonden Dansk Sygeplejehist.   Fjordvej 152         Kolding       1
Fonden Historisk Samling fra   Niels Bohrs Vej 9       Esbjerg       1
Fonden Kulturbro 2000      Gl. Kongevej 1        København V.    1
Fonden Kulturcenter Fuglsang   Rådhusstræde 1        Nykøbing F     1
Fonden Realdania         Nicolai Eigtveds Gade 28   København K     1
Fonden Roskilde Sprogcenter   Vinkelvej 3          Roskilde      5
Fonden for Arbejdsmarkedsreval  Sankt Gertruds Stræde 5    København K     1
Food Marketing          Peblinge Dossering 36     København N.    2
Forbrugerinformationen      Amagerfælledvej 56      København S.    3
Forbrugerrådet          Fiolstræde 17         København K.    4
Forbundet Træ-Industri-Byg    Mimersgade 41         København N     1
Forbundet af Offentlig Ansatte  Staunings Plads 1-3      København V    10
Forbundet af Offentlige Ansat  Østreport 2          Ålborg       1
Force Elektronik         Stenholm 14          Frederikshavn    1
Force Technology         Hjortekjærsvej 99       Kgs. Lyngby     1
Fordbjergcentret, Nordjyl.Amt  Foldbjergvej 16        Vrå         1
Foreningen Dansk Møbelindustri  Søren Frichs Vej 50      Åbyhøj       1
Foreningen Grønlandske Børn   Store Kongensgade 46     København K.    1
Foreningen Karneval i      Hasserisgade 10        Ålborg       1
Foreningen Sex og Samfund    Skindergade 28        København K.    2
Foreningen Socialt        Rådhuspladsen 59       København V.    1
Foreningen af Danske Lægestude  Nørre Allé 32         Århus C       2
Foreningen af Private Gym.    Nørre Voldgade 5       København K.    1
Foreningen af Skoleledere    Munkehatten 28        Odense SØ      1
Foreningen af Speciallæger    Trondhjemsgade 9       København Ø     1
Foreningen for Folkehøjskoler  Nytorv 7           København K.    3
Foreningen til Bedømmelse af   Kongevejen 272b        Virum        1
Foreningen til Dyrenes Beskyt.  Alhambravej 15        Frederiksberg C.  2
Foreningen til Fremme af Idræt  Jentelandsgade 3, 2.     København S     1
Foreningen til Integration af  Gammeltorv 18         København K     1
Foreningen til Unge Handels-   mænds Uddannelse FUHU     København K     1
Foreningen u-land.dk       Borgergade 14, 2.th.     København K     1
Forlag Malling Beck A/S     Læhegnet 73          Albertslund     1
Forlaget Audio Media       St. Kongensgade 72      København K.    1
Forlaget Hedeskov        Grumstrupvej 38        Hovedgård      1
Forlaget Hovedland        Stenvej 21          Højbjerg      2
Forlaget Jorden ApS       Nybrovej 18-20        København K     1
Forlaget Klim          Ny Tjørnegade 19       Århus N.      1
Forlaget Kommuneinformation   Sommerstedgade 5       København V     1
Forlaget Libris         Carl Jacobsens Vej 25     Valby        1
Forlaget Modtryk         Anholtsgade 4-6        Århus C       1
Forlaget Mols          Vrinners Hoved        Knebel       1
Forlaget Samfundslitteratur   Rosenørns Alle 9       Frederiksberg C.  1
Forlaget Studie og Erhverv A/S  Kratbjerg 201         Fredensborg     3
Forlaget Systime A/S       Skt. Pauls Gade 25      Århus C       1
Forlaget Thomson         Nytorv 5            København K.     3
Formidlingscenter Vest      Østergade 12-14        Frederikssund    1
Formidlingscenter Øst      Nørre Torv 30, 2        Ringsted       3
Formidlingscenter Århus     Fredensgade 52         Århus C. Postboks  3
Formidlingscentret        Holstebro Kommune       Holstebro      1
Formidlingscentret Assistens   Kapelvej 2           København N.     1
Forsikringsselskabernes Datace  Malmparken 10         Ballerup       1
Forskningsbiblioteket Danmarks  Universitetsparken 2      København Ø.     1
Forskningscenter Risø      Frederiksborgvej 399      Roskilde      63
Forskningscenter Risø      Frederiksborgvej 399      Roskilde       2
Forskningscenter Risø      Frederiksborgvej 399      Roskilde       3
Forskningscenter for Forebygge  Glostrup Amtssygehus      Glostrup       1
Forskningsministeriet      Bredgade 43          København K     1
Forskningsministeriet      Bredgade 43          København K.     1
Forskningsstyrelsen       Artillerivej 88        København S     13
Forskningsstyrelsen       Randersgade 60         København Ø     3
Forsvarets Bygningstjeneste   Frederiksholms Kanal 30    København K.     1
Forsvarets Center for Ledersk.  Christianshavns Voldgade 8   København K.     3
Forsvarets Efterretn.Tjeneste  Kastellet 30          København Ø.     5
Forsvarets Forskningstjeneste  Ryvangs Alle 1         København Ø.     2
Forsvarets Informatiktjeneste  Postboks 404          Vedbæk        2
Forsvarets Oplysnings- og    Ryvangs Allé 1         København Ø.     5
Forsvarsakademiet        Slotsholmsgade 10       København K.     3
Forsvarsakademiets Institut fo  Ryvangs Allé 1-3        København Ø     8
Forsvarskomandoen        Postboks 202          Vedbæk        5
Forsvarskomandoen        Postboks 202          Vedbæk        1
Forsvarsministeriet       Holmens Kanal 42        København K.     4
Forsvarsministeriet       Slotsholmsgade 10       København K.     1
Forsvarsstaben          Kastellet 30          København Ø.    26
Forsvarsstaben          Kastellet 30          København Ø.     1
Fort Consult ApS         Tranevej 16, 2.        København NV     1
Foss Electric A/S        Slangerupgade 69        Hillerød       2
Framfab A/S           Vermundsgade 40        København Ø.     3
Frank Johansen A/S        Slotspladsen 2         Aalborg       1
Fredensborg-Humlebæk Kommune   Tinghusvej 6          Fredensborg     4
Fredenshus            Øster Alle 25         København Ø.     1
Fredericia Kommune        Rådhuset            Fredericia      5
Fredericia Uddannelsescenter   Mosegårdsvej 2         Fredericia      2
Frederiksberg Antikvariat A/S  Gammel Kongevej 120      Frederiksberg C   1
Frederiksberg Daghøjskole    Holger Danskesvej 28-30    Frederiksberg    2
Frederiksberg Forsyning     Stæhr Johansens Vej 38     Frederiksberg    1
Frederiksberg Hospital      Ndr. Fasanvej 57        Frederiksberg    2
Frederiksberg Hospital      Ndr. Fasanvej 57        Frederiksberg    4
Frederiksberg Idræts-Union    Gustav Johannsensvej 23    Frederiksberg    1
Frederiksberg Kommune      Frederiksberg Rådhus      Frederiksberg    15
Frederiksberg Kommune      Nordre Fasanvej 57       Frederiksberg    1
Frederiksberg Kommune      Frederiksberg Rådhus      Frederiksberg    1
Frederiksberg Kommune      Rådhuset            Frederiksberg    7
Frederiksberg Seminarium     Nyelandsvej 27         Frederiksberg    66
Frederiksberg Seminarium     Nyelandsvej 27         Frederiksberg    2
Frederiksberg Sprogcenter    Sønderjyllands Alle 2     Frederiksberg    2
Frederiksberg Stadsarkiv     Frederiksberg Kommune     Frederiksberg    3
Frederiksborg Amt        Amtscentret for Undervisning  Hillerød       3
Frederiksborg Amt        Kongens Vænge 2        Hillerød      18
Frederiksborg Amt Arbejdstilsy  Roskildevej 10 A        Hillerød       1
Frederiksborg Amt        Kongens Vænge 2        Hillerød       2
Frederiksborg Amt Stofmisbrugs  Skansevej 2 C         Hillerød      2
Frederiksborg Amt        Amtsgården - Kongens Vænge 2  Hillerød      2
Frederiksborg Amt Teknik &    Kongens Vænge 2        Hillerød      1
Frederiksborg Amt        Kongens Vænge 2-4       Hillerød      23
Frederiksborg Amt        Milnersvej 40         Hillerød      1
Frederiksborg Amt Uddannelse   Kongens Vænge 2-4       Hillerød      3
Frederiksborg Amt Udviklings-  Kongens Vænge 1        Hillerød      1
Frederiksborg Amts Museumsråd  Vesterbrogade 56        Gilleleje      1
Frederiksborg Amts Sygeplejesk  Helsevej 2           Hillerød      6
Frederikshavn Handelsskole    Kirkegade 9          Frederikshavn    1
Frederikshavn Kommune      Rådhus Allé 100        Frederikshavn    2
Frederikssund Kommune      Rådhuset            Frederikssund    2
Frederikssund Kommune      Rådhuset            Frederikssund    1
Frederiksværk Kommune      Rådhuset            Frederiksværk    3
Freelance                                     97
Fregatten Jylland        Strandvejen 4         Ebeltoft      1
Freie Universitat, Berlin                              1
Fribørsen            Spanien 63           Århus C       1
Friluftsrådet          Scandiagade 13         København SV    7
Frise - Frivilligcentre og Sel  Boulevarden 21, st.th.     Ålborg       1
Frivilligt Drenge- Og Pigeforb  Rysensteensgade 3       København V.    1
Frontier Media A/S        Gunnar Clausens Vej 66     Viby J       1
Frydenholm A/S          Ørsted Bygade 8        Havdrup       1
Frydenlund Grafisk        Hyskenstræde 10        København K.    1
Frø Der Spirer/Appelsin I Turb  Dybbølsgade 21, st.tv.     København V     1
Frøbelseminariet         Grundtvigsvej 11        Frederiksberg C.  32
Frøpatologisk Inst. for Udv.   Thorvaldsensvej 57       Frederiksberg C.  1
Frøpatologisk Inst. for Udv.   Thorvaldsensvej 57       Frederiksberg C   1
Fugro Denmark A/S        Kanalen 6           Esbjerg       1
FTF               Niels Hemmingsensgade 12    København K.    3
Fur Museum            Nederby 28           Fur         1
Futarque A/S           Ågade 15 B           Ålborg       1
Futura Data A/S         Samsøvej 21          Hinnerup      1
Futurecom Århus         Ryesgade 27, 3.        Århus C       1
Fyns Amt Sundhedssekretariatet  Ørbækvej 100          Odense SØ      1
Fyns Amt Sundhedssekretariatet  Ørbækvej 100          Odense Sø.     4
Fyns Amt             Bjergegade 15 C        Odense C      2
Fyns Amt             Rugårdsvej 15, 2.       Odense C.      2
Fyns Amt             Ørbækvej 100          Odense SØ      1
Fyns Amt             Ørbækvej 100          Odense SØ      1
Fyns Amt             Ørbækvej 100          Odense Sø.     12
Fyns Amt             Ørbækvej 100          Odense Sø.     38
Fyns Amt             Ørbækvej 100          Odense Sø.     6
Fyns Amt Undervisning & Kultur  Ørbækvej 100          Odense Sø.     2
Fyns Amt Økonomi- og Serviceaf  Ørbækvej 100          Odense SØ      1
Fyns Amt Øvrige Forvaltninger  Ørbækvej 100          Odense Sø.     9
Fyns Amt Øvrige Forvaltninger  Ørbækvej 100          Odense Sø.     1
Fyns Amt Trafik og Miljøområd  Vornæsskovvej 26        Svendborg      1
Fyns Amts Tale- og Høreinst.   Rytterkasernen 17       Odense       1
Fyns Amtsk./amtsråd       Amtsgården, Ørbækvej 100    Odense Sø.     2
Fyns ErhvervsCenter       Blangstedsgårdsvej 1      Odense SØ      1
Fyns Statsskovdistrikt      Sollerupvej 22         Fåborg       1
Fyrtøjet, Et kulturhus for    Hans Jensens Stræde 21     Odense C      1
Fysioterapeutskolen i Kbh.    Universitetsparken 4      København Ø     2
Fællesadministrationen 3B    Kronprinsessegade 14      København K     2
Fælleskonserveringsringen    Hoegh Guldbergsgade 2     Århus C       1
Fødevaredirektoratet       Mørkhøj Bygade 19     Søborg      18
Fødevaredirektoratet       Mørkhøj Bygade 19     Søborg      3
Fødevaredirektoratet       Ole Rømersvej 30      Haderslev     1
Fødevaredirektoratet       Høgevej 25         Esbjerg Ø     1
Fødevaredirektoratet       Lille Tornbjerg Vej 24b  Odense Sø     1
Fødevaredirektoratet       Flæsketorvet 75      København V.   2
Fødevaredirektoratet       Sofiendalsvej 90      Ålborg Sv     1
Fødevaredirektoratet       Søndervang 4        Ringsted     3
Fødevaredirektoratet       Ole Rømersvej 30      Haderslev     2
Fødevaredirektoratet       Tysklandsvej 7       Vejle       1
Fødevaredirektoratet       Klostermarken 16      Viborg      3
Fødevaredirektoratet       Sønderskovvej 5      Lystrup      5
Fødevareministeriet       Skovbrynet 20       Kgs. Lyngby    1
Fødevarer BST          Vesterå 5         Ålborg      1
Fåborg Kulturhistoriske Museum  Holkegade 3A        Fåborg      1
Fåborg Museum for Fynsk Malerk  Grønnegade 75       Fåborg      1
'G-it'              Læssøegade 152       Odense M.     1
G.E. Capital           Fabriksparken 20      Glostrup     1
G.E.C. Gad Boghandel A/S     Vimmelskaftet 32      København K    1
GB-forlagene A/S         Købmagergade 62      København K    3
GBIF               Universitetsparken 15   København N    1
GCI Mannov A/S          Ewaldsgade 3        København N    6
GEA A/S             Holger Danskesvej 89    Frederiksberg   2
GEA A/S             Kanalholmen 8-12      Hvidovre     1
GEO               Maglebjergvej 1      Kgs. Lyngby    1
GN ReSound Danmark A/S      Mårkærvej 2 A       Tåstrup      2
Gaarn Thomsen & Partners A/S   Fridtjof Nansens Plads 5  København Ø    1
Gad's Research & Reflexions Ap  Østerbrogade 52, 1.tv.   København Ø    1
Gads Forlag           Vimmelskaftet 32      København K.   1
Gaffa A/S            Sjællandsgade 92      Århus C      1
Galerie Asbæk          Bredgade 20        København K.   1
Galleri Christa's        Bredgade 36        København K    1
Galleri Faurschou        St. Strandstræde 21    København K    1
Gallerie Mikael Andersen     Bredgade 63        København K    1
Gallup A/S            Masnedøgade 22-26     København Ø.   6
Gallup A/S            Masnedøgade 22-26     København Ø    2
Galtrup Efterskole        Poulsen Dalsvej 17     Erslev      1
Galvanisk Kompagni A/S      Gl. Køge Landevej 109   Valby       1
Garuda A/S            Voldbjergvej 16 A     Risskov      1
Gasmuseet            Gasværksvej 2       Hobro       1
Gastra A/S            Bregnerødvej 133 D     Birkerød     1
GateHouse A/S          Lindholm Brygge 31     Nørresundby    1
Gedved Seminarium        Egebjergvej 1       Gedved      26
Gedved Seminarium        Egebjergvej 1       Gedved      1
Gelsted Bygningsindustri A/S   Hylkedamvej 75       Gelsted      1
Generaldirektoratet for Forskn  Europa-Kommissionen             1
Genmab A/S            Toldbodgade 33       København K    4
Gentofte Bibliotekerne      Ahlmanns Alle 6      Hellerup     1
Gentofte Kommune         Rådhuset          Charlottenlund  14
Gentofte Seminarium       Hartmannsvej 22      Hellerup     14
Gentofte Seminarium       Hartmannsvej 22      Hellerup     1
Geo. Consulting         Sorgenfrigade 3      København N    1
Geodatacentret I/S        Energivej 3        Sorø       1
Geokon Edb A/S          Rødovrevej 11       Rødovre      3
Geomatic ApS           Holmens Kanal 7      København K    1
Georg Jensen Sølvsmedie A/S   Smallegade 45       Frederiksberg   1
Geoteknisk Institut       Hobrovej 372        Ålborg SV    1
Geoteknisk Institut, GEO     Maglebjergvej 1      Kgs. Lyngby   7
Gerlev Idrætshøjskole      Skælskør Landevej 28    Slagelse     9
Gerstenberg og Agger A/S     Vibeholmsvej 22      Brøndby     2
Giga ApS             Mileparken 22       Skovlunde    1
Gigtforeningen          Gentoftegade 118      Gentofte     1
Gilleleje Museum         Vesterbrogade 56      Gilleleje    3
Gillette Group Nordic      Teglholm Allé 15      København SV   1
Girobank A/S           Girostrøget 1                1
Givskud Dyrepark         Løveparkvej 3       Give       1
Gjern Tømmerhandel A/S      Søndergade 62       Gjern      1
Gladsaxe Kommune         Rådhuset, Rådhus Alle 1  Søborg      7
Gladsaxe Kommune         Rådhus Alle 1       Søborg      4
Gladsaxe Kommune         Rådhus Alle 1       Søborg      1
Gladsaxe Seminariet       Buddinge Hovedgade 80   Søborg     15
Gladsaxe Seminariet       Buddinge Hovedgade 80   Søborg      1
Glas og Keramikskolen      Stenbrudsvej 43      Nexø       1
GlaxoSmithKline Pharma A/S    Nykær 68          Brøndby     3
Globen Flakket          Aaboulevarden       Århus C     1
Glostrup Kommune         Rådhusparken 2       Glostrup     3
Glostrup Kommune         Rådhusparken 2       Glostrup     1
Glud Museum           Museumsvej 44       Horsens     1
Golden Days in Copenhagen    Stockholmsgade 20     København Ø.   3
Grafisk Produktion Odense    Vindegade 75        Odense C     1
Gran-Teater for Dans       Valdemarsgade 1      Århus C     1
Grandjean Kommunikation     Ryvangs Allé 50      Hellerup     3
Green City Denmark A/S      Birk Centerpark 40     Herning     1
Green Farm Energy A/S      Engelholmsvej 26      Randers     4
Greenland Contractors                    Dundas      1
Greenland Resources A/S     Vandsøvej 5        Godthåb     1
Greennovation          Hundtofte 14        Stenstrup    1
Greenpeace Norden        Bredgade 20, 4.      København K   2
Greens Erhvervsinformation A/S  Falkoner Alle 1      Frederiksberg  1
Grenå Egnsarkiv         N.P. Joiassensvej 17    Grenå      1
Grenå Kommune          Rådhuset, Torvet 3     Grenå      2
Greve Gymnasium         Holmeagervej 4       Greve Strand   1
Greve Kommune          Rådhusholmen 10      Greve Strand   9
Greve Museum           Bækgårdsvej 9       Greve Strand   4
Greve Sprogcenter        Frydenhøj Alle 73     Greve      2
Grey Aalborg A/S         Boulevarden 18       Ålborg      1
Grey Odense A/S         Buchwaldsgade 35      Odense C.    1
Grey Århus A/S          Studsgade 29        Århus C     1
Grindsted Kommune        Rådhuset, Jorden Rundt 1  Grindsted    2
Grindsted Vorbasse Museum    Borgergade 25       Grindsted    1
Grindsted Vorbasse Museum    Borgergade 25       Grindsted    1
Group 4 Falck A/S        Polititorvet        København V.   1
Groupcare A/S          Havnegade 39        København K   1
Grundejernes Investeringsfond  Vester Voldgade 115    København V.   1
Grundfos A/S           Poul Due Jensens Vej 7   Bjerringbro   10
Grundtvigs Højskole       Frederiksværkgade 147   Hillerød     6
Gruppe 38            Mejlgade 45        Århus C     1
Græsted Posthus         Centervej 3        Græsted     1
Græsted-Gilleleje Kommune    Rådhuset          Gilleleje    4
Græsted-Gilleleje Kommune    Birkevang 214       Gilleleje    1
Grøn Agenda Christianshavn    Sofiegade 15 A-B      København K   1
Grøn Guide            Marslev Byvej 18      Marslev     1
Grønlands Forundersøgelser    Box 1044        Nuuk/godthåb    2
Grønlands Forundersøgelser    Box 1044        Nuuk/godthåb    1
Grønlands Handelsskole      Aqqustnersmaq 18    Nuuk/godthåb    2
Grønlands Hjemmestyre      Box 1039        Godthåb      10
Grønlands Hjemmestyre      Box 1039        Nuuk/godthåb    1
Grønlands Hjemmestyre      Strandgade 91      København K     4
Grønlands Hjemmestyre      Postboks 1039      Nuuk/godthåb    3
Grønlands Hjemmestyre      Postboks 1614      Nuuk/godthåb    3
Grønlands Hjemmestyre      Postboks 1614      Nuuk/godthåb    2
Grønlands Hjemmestyre                  Nuuk/godthåb    4
Grønlands Hjemmestyre      Postbox 269       Nuuk/godthåb    6
Grønlands Hjemmestyre      Postboks 1039      Nuuk/godthåb    1
Grønlands Hjemmestyre                  Godthåb       1
Grønlands Hjemmestyre      Box 930         Nuuk/godthåb    4
Grønlands Hjemmestyre      Box 930         Nuuk/godthåb    2
Grønlands Hjemmestyre      Postbox         Godthåb       2
Grønlands Hjemmestyre      Box 1015        Nuuk/gosthåb    2
Grønlands Hjemmestyre      Postboks 1039      Nuuk/godthåb    3
Grønlands Hjemmestyre      Postboks 1039      Nuuk/godthåb    2
Grønlands Hjemmestyre      Box 269         Nuuk/grønland    1
Grønlands Hjemmestyre      Box 269         Nuuk/godthåb    1
Grønlands Landsting       Postboks 1060                1
Grønlands Nationalmuseum og Ar  Box 145         Nuuk/godthåb    3
Grønlands Nationalmuseum     Box 145         Nuuk/godthåb    2
Grønlands Naturinstitut     Postboks 570      Nuuk/Godthåb    15
Grønlands Naturinstitut     Postboks 570      Godthåb       1
Grønlands Seminarium       Box 1067        Nuuk/godthåb    22
Grønlands Seminarium       Box 1067        Godthåb       1
Grønlands Statistik       Postboks 1025      Nuuk/godthåb    1
Grønlands Universitet      Postbox 279       Nuuk/godthåb    11
Grønlands Universitet      Postbox 279       Godthåb       1
Grønlandsuniversitet       Postboks 279      Nuuk/godthåb    1
Grønlændernes Hus        Løvstæde 6       København K.    1
Grønt Center Råhavegård     Maribovej 9       Holeby       1
Grønt Forum           Kirketorvet 22     Vejle        1
Gunback ApS.           Løngangstræde 37b, 5.            1
Gundan ApS            Sverigesvej 10     Skanderborg     1
Gundlach A/S           Lilleringvej 6     Harlev J      3
Gundsø Kommune          Box 1055, Sognevej 50  Roskilde      2
Gustavbergs VVS A/S       Tæbyvej 19-25      Rødovre       1
Gyldendal Leksikon        Østergade 13      København K     5
Gyldendalske Boghandel      Klareboderne 3     København K.    18
Gyldendalske Boghandel      Klareboderne 3     København K     1
Gymnasieskolernes Lærerforen.  Vesterbrogade 16    København V     6
Gymnastik og Idrætshøjskolen   Vinkelvej 32      Viborg       6
Gymnastik- Og Idrætsforeningen  Sønderjyllands Alle 6  Frederiksberg    1
Gymnastikhøjskolen i Ollerup   Svendborgvej 3     Vester-Skerninge  8
Gøteborgs Universitet                            4
H og H Nymølle          Hovedgaden 5, 39    Hedehusene     1
H. C. Andersen 2005 Fonden    Albani Torv 6      Odense C      1
H. Lundbeck A/S         Ottiliavej 9      Valby       42
H. Lundbeck A/S         Oddenvej 182, Lumsås  Nykøbing Sj     6
H. Lundbeck A/S         Ottiliavej 9      Valby        3
H.F.I.s Sekretariat       Ny Vestergade 13    København K.    1
HC Gruppen            Søndergade 10      Horsens       1
HCA 2005             Albanitorv 6      Odense C      2
HK Herning           Vestergade 43         Herning       1
HK Trafik & Jernbane      Weidekampsgade 8       København C     1
HNG I/S             Gladsaxe Ringvej 11      Søborg       5
HRM JobConsult ApS       Grenaavej 554 B        Skødstrup      1
HTS Arbejdsgiverforeningen   Sundkrogskaj 20        København Ø.    4
HVH-Skolen           Vodskovvej 135        Vodskov       1
Haderslev Byhistoriske Arkiv  Bispegade 3          Haderslev      3
Haderslev Kommune        Rådhuset           Haderslev      6
Haderslev Museum        Dalgade 7           Haderslev     11
CVU Sønderjylland,       Haderslev Seminarium     Haderslev     13
Haderslev Stift         Ribe Landevej 37       Haderslev      1
Hadsten Højskole        Østergade 49         Hadsten       2
Hadsten Kommune         Vesselbjergvej 18       Hadsten       1
Hadsund Egns Museum       Rosendalsalle 8        Hadsund       1
Hadsund Kommune         Rådhuset           Hadsund       1
Haldor Topsøe A/S        Nymøllevej 55         Kgs. Lyngby    11
Haldor Topsøe A/S        Nymøllevej 55         Kgs. Lyngby     1
Hals Kommune          Borgergade 39         Gandrup       1
Hals Museum           Skansen            Hals        1
Halskov Og Halskov       Gasværksvej 40        Aalborg       1
Hammel Kommune         Rådhuset, Torvegade 7     Hammel       1
Hammel Neurocenter       Voldbyvej 15         Hammel       1
Handels- og Kontorfunktionær  H.C. Andersens Boulevard 50  København V.    3
Handels- og Ingeniørhøjskolen  Birk Centerpark 15      Herning       7
Handels- og Ingeniørhøjskolen  Birk Centerpark 15      Herning       1
Handels- og Søfartsmuseet    På Kronborg Slot       Helsingør      3
Handels- og Søfartsmuseet    På Kronborg          Helsingør      1
Handelsfagskolen        Rådhusgade 56-58       Odder        1
Handelshøjskolen - København  Blågårdsgade 23 C       København N.    15
Handelshøjskolen - København  Solbjerg Plads 3       Frederiksberg    3
Handelshøjskolen - København  Blågårdsgade 23 C       København N     5
Handelshøjskolen - København  Solbjerg Plads 3       Frederiksberg    1
Handelshøjskolen - København  Dalgas Have 15        Frederiksberg    1
Handelshøjskolen - København  Solbjerg Plads 3       Frederiksberg   30
Handelshøjskolen - København  Grundtivgsvej 37       Frederiksberg C.  1
Handelshøjskolen - København  Dalgas Have 15        Frederiksberg    1
Handelshøjskolen - København  Bernhard Bangs Alle 17 a/b  Frederiksberg   10
Handelshøjskolen - København  Bernhard Bangs Alle a/b    Frederiksberg    2
Handelshøjskolen - København  Dalgas Have 15        Frederiksberg   22
Handelshøjskolen - København  Dalgas Have 15        Frederiksberg    1
Handelshøjskolen - København  Dalgas Have 15        Frederiksberg    1
Handelshøjskolen - København  Howitzvej 60,         Frederiksberg    3
Handelshøjskolen - København  Howitzvej 60         Frederiksberg    4
Handelshøjskolen - København  Howitzvej 60, 2.       Frederiksberg    3
Handelshøjskolen - København  Dalgas Have 15        Frederiksberg    3
Handelshøjskolen - København  Dalgas Have 15        Frederiksberg   29
Handelshøjskolen - København  Blågårdsgade 23 B       København N    11
Handelshøjskolen - København  Blågårdsgade 23 B       København N     1
Handelshøjskolen - København  Solbjerg Plads 3       Frederiksberg    4
Handelshøjskolen - København  Dalgas Have 15        Frederiksberg    1
Handelshøjskolen - København  Solbjerg Plads 3       Frederiksberg    1
Handelshøjskolen - Århus    Fuglesangs Alle 4       Århus V       1
Handelshøjskolen - Århus    Fuglesangs Alle 4       Århus V.      41
Handelshøjskolen - Århus    Fuglesangs Alle 4       Århus V.      2
Handelshøjskolen - Århus    Fuglesangs Alle 4       Århus V.      9
Handelshøjskolen København   Dalgas Have 15        Fredriksberg    10
Handelshøjskolen - København   Dalgas Have 15       Frederiksberg  1
Handelshøjskolen - København   Dalgas Have 15       Frederiksberg  8
Handelshøjskolen - København   Solbjerg Plads 3      Frederiksberg  3
Handelshøjskolens - København  Solbjerg Plads 3      Frederiksberg  1
Handelshøjskolens Bibliotek   Solbjerg Plads 3      Frederiksberg  2
Handelshøjskolens Bibliotek   Solbjerg Plads 3      Frederiksberg  1
Handelshøjskolens Bibliotek   Fuglsangs Allé 4      Århus V     2
Handelsskolen i Aalborg     Sofiendalsvej 97      Aalborg Sv    1
Handelsskolen i Ballerup     Baltorpvej20A        Ballerup     2
Handelsskolen i Ishøj      Vejlebrovej 65       Ishøj      2
Handelsskolen i Ishøj      Vejlebrovej 65       Ishøj      1
Hanherred Naturcenter      Vestergade 16        Fjerritslev   1
Hannibal Tours A/S        Søndergade 10-12      Århus C     1
Hans Knudsen Instituttet     Borgervænget 7       København Ø.   2
Hans Reitzels Forlag       Østergade 11        København K   1
Hansaworld Denmark ApS      Parallelvej 10       Kgs. Lyngby   1
Harbohus             Halkærvej 154        Nibe       1
Hard Work Studio         Frederikssundvej 5     København NV   1
Hashøj Kommune          Adm.bygning         Dalmose     2
Haslev Kommune          Rådhuset, Frederiksgade 9  Haslev      1
Haslev Museum          Frederiksgade 6       Haslev      1
Haubro-Støttrup Friskole     Vadgårdsvej 4        Aars       1
Health International       Tobaksgården 9       Horsens     1
Hedelund Bocentret        Hedelunden 21        Greve      1
Hedensted Kommune        Niels Espesvej 8      Hedensted    1
Hedeselskabet          Jens Juuls Vej 18      Viby J.     19
Hedeselskabet          Klostermarken 12      Viborg      5
Hedeselskabet          Ringstedvej 20       Roskilde    26
Heerup Museum          Kirkesvinget 1       Rødovre     2
Hellerup Tekstil Akademi     Frederikkevej 8-10     Hellerup     6
Hellerup Tekstil Akademi     Frederikkevej 8-10     Hellerup     1
Helsinge Kommune         Integrationskontoret    Helsinge     1
Helsinge Kommune         Rådhusvej 3, Postbox 10   Helsinge     4
Helsingør Boligselskab      Trækbanen 16 B       Helsingør    1
Helsingør Bymuseum, Karmelitte  Sct. Anna Gade 36      Helsingør    4
Helsingør Kommune        Rådhuset, Stengade 59    Helsingør    5
Helsingør Kommune        Birkedalsvej 27       Helsingør    2
Helsingør Kommune        Mørdrupvej 15        Espergærde    1
Helsingør Kommune        Mørdrupvej 15        Espergærde    1
Helsingør Kommunes Museer    Hestemøllestræde 1     Helsingør    1
Hemebiotech A/S         Roskildevej 12 C      Hillerød     1
Hennes & Mauritz         Ventrupparken 7       Greve      1
Henning Larsens Tegnestue A/S  Vesterbrogade 76, 4.    København V   1
Herlev Kommune          Rådhuset          Herlev      6
Herlev Kommune          Rådhuset          Herlev      1
Herlev Lokalhistorisk Arkiv   Herlev-Bibliotekerne    Herlev      1
Herlev Musikskole        Hyrdindestien 3       Herlev      2
Herlev Sygepleje- og Radiograf  Turkisvej 14        Herlev      5
Herlevbladet           Herlev Bygade 39      Herlev      1
Herman Krügers Eftf.       Rørstenbindervej 1     Odense M     1
Herning Centralbibliotek     Brændgårdvej 2       Herning     1
Herning Centralsygehus      Gl.Landevej 61       Herning     4
Herning Højskole         Højskolevej 11       Herning     3
Herning Højskole         Højskolevej 11       Herning     1
Herning Kommune         Rådhuset, Torvet      Herning     8
Herning Kommune         Rådhuset. Torvet      Herning     1
Herning Museum          Museumsgade 32         Herning     5
Herning Museum          Museumsgade 32         Herning     1
Hewlett-Packard ApS       Sønderhøj 9           Viby J     2
Hi3G               Arne Jacobsens Alle 17     København S   1
Highway Studio          Damvej 114           Sabro      1
Hillerød Kommune         Frederiksværksgade 39      Hillerød    4
Hillerød Kommune, Børn & Kultu  Grønnegade 4 A         Hillerød    1
Hillerød Pædagogseminarium    Frederiksværksgade 150     Hillerød    15
Hillerød Pædagogseminarium    Frederiksværksgade 150     Hillerød    1
Hillerød Tekniske Centralskole  Carlsbergvej 14         Hillerød    1
Hindholm Socialpæd. Sem.     Hindholmvej 19         Fuglebjerg   28
Hindholm Socialpæd. Sem.     Hindholmvej 19         Fuglebjerg   2
Hinnerup Kommune         Rådhuset            Hinnerup    4
Hirtshals Kommune        Rådhuset            Hirtshals    2
Historiecenter Dybbøl Banke   Dybbøl Banke 16         Sønderborg   2
Historisk-Arkæologisk      Slangealleen 2         Lejre      3
Hjemmeværnskommandoen      Generalstok           København Ø   1
Hjerl Hedes Frilandsmuseum    Hjerl Hedevej 14        Vinderup    2
Hjermind Reklamebureau      Nørregade 7           København K.  1
Hjerteforeningen         Hauser Plads 10         København K.  2
Hjælpemiddelinstituttet     Gregersensvej 38        Taastrup    3
Hjælpemiddelinstituttet Århus  P.P. Ørums Gade 11       Århus C     2
Hjørring Kommune         Administrationsbygn.      Hjørring    1
Hjørring Kommune         Administrationsbygn.      Hjørring    1
Hjørring Seminarium       Skolevangen 45         Hjørring    47
Hjørring Seminarium       Skolevangen 45         Hjørring    1
Hjørring Seminarium       Skolevangen 45         Hjørring    24
Hjørring Sygehus         Bispensgade 37         Hjørring    1
Hobro Kommune          Korsgade 2           Hobro      2
Hoch Lange A/S          Jernholmen 34-40        Hvidovre    1
Holbæk Centralsygehus      Smedelundsgade 60        Holbæk     1
Holbæk Kommune          Adm.Centret           Holbæk     7
Holbæk Seminarium        Seminarieparken 2        Holbæk     39
Holbæk Seminarium        Seminarieparken 2        Holbæk     1
Holbæk Sprogcenter        Lundemarksvej 24        Holbæk     2
Holbæk Stadsarkiv        Holbæk Bibliotek, Nygade 9-13  Holbæk     1
Holmegård Kommune        Rådhuset, Holmegårdsvej 4    Næstved     1
Holmsland Kommune        Kirkevej 4           Hvide Sande   1
Holstebro Højskole        Bisgårdmark 18         Holstebro    1
Holstebro Højskole        Bisgårdmark 18         Holstebro    1
Holstebro Kommune        Rådhuset            Holstebro    1
Holstebro Kommune        Rådhuset            Holstebro    1
Holstebro kommune        Rådhuset            Holstebro    3
Holstebro Museum         Museumsvej 2          Holstebro    4
Holstebro Museum         Museumsvej 2          Holstebro    1
Holstebro Sygehus        Lægårdvej 12          Holstebro    3
Holsteinborg Consult       Ørslevvej 334          Rude      1
Holte Vinlager Århus       Guldsmedgade 28         Århus C     1
Horsens Kommune         Postbox 119           Horsens    11
Horsens Kommune         Postbox 119           Horsens     1
Horsens Kunstmuseum       Carolinelundsvej 2       Horsens     1
Horsens Museum          Sundvej 1 A           Horsens     2
Horsens Sygehus         Sundvej 30           Horsens     2
Hotel Pro Forma         Strandlodsvej 6         København S.  1
Hotel- og Restaurantskolen    Flæsketorvet 60         København V.  2
Hovedstadens Ordblindeskole   Øster Alle 24          København Ø.  1
Hovedstadens Pædagogseminarium  Lindealle 51           Vanløse     21
Hovedstadens Sygehusfællesskab  Bredgade 34           København K   12
Hovedstadens Udviklingsråd HUR  Gl. Køge Landevej 3       Valby      18
Hovedstadens Udviklingsråd HUR  Gammel Køge Landevej 3      Valby      2
Hugin Expert A/S         Niels Jernes Vej 10       Aalborg Øst   1
Human Consult          Hammerhusgade 9         København Ø   1
Human Rights and Business Proj  Wilders Plads 8 H        København K   1
Humanconsult ApS         Forskerparken 10         Odense M     2
Humanistisk Forskningsråd    Bredgade 43           København K.   1
Humlehøj-Skolen         Nørrekobbel           Sønderborg    1
Hundested Kommune        Nørregade 61           Hundested    2
Huset, Århus           Vester Alle 15          Århus C.     1
Hvalsø Kommune          Møllebjergvej 4         Hvalsø      3
Hvidovre Hospital        Kettegårds Allé 30        Hvidovre     8
Hvidovre Hospital        Kettegård Alle 30        Hvidovre     6
Hvidovre Kommune         Hvidovrevej 278         Hvidovre     8
Hvidovre Sprogcenter       Hvidovre Enghavevej 2      Hvidovre     8
Hypergenic A/S          Helsingforsgade 27        Århus N     2
Hypergenic A/S          Helsingforsgade 27        Århus N     1
Hærens Materielkommando     Arsenalvej 55          Hjørring     2
Hærens Officersskole       Roskildevej 28          Frederiksberg  7
Hærens Tekniske Tjeneste     Arsenalvej 55          Hjørring     1
Høiberg A/S           St. Kongensgade 59        København K   1
Høje Tåstrup Kommune       Bygaden 2            Taastrup    11
Høje Tåstrup Kommune       Bygaden 2            Tåstrup     1
Højskolen På Helnæs       Helnæs Byvej 63         Ebberup     1
Højskolen Strand         Strandvej 1 A          Sønderborg    1
Højskolen Østersøen       Flensborgvej 48-50        Aabenraa     5
Højskolen på Samsø        Skolebakken 10          Samsø      1
Højvangseminariet På Bornholm  Snorrebakken 66         Rønne      1
Hørning Parketfabrik                       Hørning     1
Hørsholm Egns Museum       Sdr. Jagtvej 2-4         Hørsholm     4
Hørsholm Kommune         Ådalsparkvej 2          Hørsholm     3
Høskov Kollegiet         Damagervej 26          Viby J      1
Høst & Søn A/S          Købmagergade 62         København K   2
Høyer & Mathiasen        Ravnsborggade 8 B        København N   1
Håndarbejdets Fremmes Sem.    Fredericiagade 21        København K.  14
Håndarbejdets Fremmes Sem.    Fredericiagade 21        København K   2
Håndboldspillerforeningen    c/o Spillerforeningen      København K   1
Håndværks- og Industrimuseet   Gasvej 17-19           Horsens     1
Håndværksrådet          Amaliegade 31          København K.   1
I-Gis ApS            Rolighedsvej 30         Risskov     1
I. Anker Andersen        Lundemarksvej 29         Holbæk      1
I/S Kavo             Møllesøvej 7           Vemmelev     1
IBC Euroforum          Østerbrogade 62, 3.       København Ø.   1
IBIS               Nørrebrogade 68 B        København N.   6
IBIS               Apartado Postal 1248 San Pedro          2
IBM Danmark A/S         Sortemosevej 21         Allerød     4
IBM Danmark A/S         Nymøllevej 91          Kgs. Lyngby   26
IBM Danmark A/S         Oluf Palmes Alle 15       Århus N.     1
IBM MAS             Linde Alle 9           Nærum      2
ICBS A/S             Kvæsthusgade 3 F         København K   1
ICIS Center           Hornbækgårdsvej 2        Hornbæk     1
ICL A/S             Lautrupbjerg 1-5         Ballerup     2
ICL A/S             Klamsagervej 19         Åbyhøj      1
ICMM Hafnia ApS         Vandkunsten 3, 2.        København K   1
ICN               Gydevang 39         Allerød     1
IDA Service A/S         Gunnar Klausensvej 19 B   Viby J     1
IDC Scandinavia A/S       Jagtvej 169 B        København Ø.  1
IFAD - Instituttet        Forskerparken 10       Odense M.    3
ILO-Office            Fiji Øerne                  2
IPC-Nordic A/S          Halmtorvet 29, opg. 12 A   København V   1
IRCT               Borgergade 13        København K   7
IRD A/S             Kullinggade 31        Svendborg    1
ISS Servisystem         Rentemestervej 62      København NV  2
ISS-Servicesystem A/s      Vesterløkken 4        Åbyhøj     1
IT Akademiet           Spangsbjerg Kirkevej 103   Esbjerg     1
IT Universitetet         Rued Langgaards Vej 7    København S  21
IT Universitetet         Rued Langgaards Vej 7    København S   1
IT Universitetet         Rued Langgaards Vej 7    København S   9
IT Universitetet         Rued Langgaards Vej 7    København S   1
IT- og Telestyrelsen       Holsteinsgade 63       København Ø.  8
IT-Akademiet A/S         Sønderhøj 46         Viby J     2
IT-Companion ApS         Margrethepladsen 3, plan 3  Ålborg     1
IT-Gration A/S          Lautrupvang 2B        Ballerup    1
IT-Konsulenterne ApS       Kongevejen 115        Holte      1
IT-Optima A/S          Amaliegade 45, 2.              1
ITAI               Nordre Landevej 2 A     Tønder     1
Ibsen Micro Structures A/S    Gammelgårdsvej 65      Farum      1
Ices               Palægade 2          København K.  3
Idrætshøjskolen Oure       Idrætsvej 1         Oure      8
Idrætshøjskolen i Århus     Vejlby Centervej 53     Risskov     4
Idrætshøjskolen i Århus     Vejlby Centervej 53     Risskov     1
Ikast Gymnasium         Bøgildvej 2         Ikast      1
Ikast Handelskostskole      Bøgildvej 12         Ikast      1
Ikast Kommune          Rådhuset           Ikast      2
Ikast Seminariet         Bøgildvej 10         Ikast     18
Ikast Seminariet         Bøgildvej 10         Ikast      1
Ikea A/S             Nybrovej 2          Gentofte    1
Ikon Office Solutions A/S    Vallensbækvej 44       Vallensbæk   1
Image House           St. Kannikestræde 7     København K.  1
Image Monitor          Forskerparken        Århus C     1
In-italia ApS          Østerbrogade 114, 1.     København Ø   1
Incondia DK           Vesterport 6         Århus C     1
Inconsulting A/S         Kristiansbakken 4      Skanderborg   1
Indenrigs og sundhedsmini    Slotsholmsgade 10-12     København K   2
Indenrigs- og sundhedsmin    Slotsholmsgade 10-12     København K   2
Indenrigs- og Sundhedsminister  Slotsholmsgade 10-12     København K   1
Indenrigsministeriet       Christiansborg Slotsplads  København K.  1
Index Data ApS          Købmagergade 43       København K   1
Indre Nørrebro Bydel       Sjællandsgade 38       København N.  2
Indre Østerbro Bydel       Svendborggade 5       København Ø   3
Industrialiseringsfonden     Bremerholm 4         København K.  1
Industriens Uddannelses     Vesterbrogade 6 D, 4.    København V.  2
Industrikomfort ApS       Industriparken 19      Ballerup    1
Industrimuseet          Gasvej 17-19         Horsens     1
Indvandrerbiblioteket      Telegrafvej 2        Ballerup    1
Infineon Technologies, DWD    Niels Jernes Vej 10     Ålborg Øst   1
Infopaq Danmark A/S       Kongens Nytorv 22, 4.    København K   1
Infopaq International A/S    Kongens Nytorv 22      København K   2
Informa Danmark ApS       Nørre Voldgade 9       København K.  1
Københavns Kommune        Rådhuset           København V   1
Informationscenter for Miljø o  Nørregade 36, 2.sal       København K.   1
Informi Gis A/S         Jægersborg Alle 4        Charlottenlund  5
Ingeniørernes A-Kasse      Nørreport 28           Århus C      1
Ingeniørfirma Erik Nielsen A/S  Bregnerødvej 92         Birkerød     1
Ingeniørforeningen i Danmark   Kalvebod Brygge 31-33      København V.   4
Ingeniørhøjskolen i Horsens   Chr.M.Østergaards Vej 4     Horsens      3
Ingeniørudd. Pædagogiske     Lautrupvang 15          Ballerup     1
Initiative Universal Media    Købmagergade 62         København K.   1
Innospexion ApS         Raunsbjergvej 10-12       Hvalsø      2
Innova Airtech Instruments A/S  Energivej 30           Ballerup     1
Inopi A/S            Skagensgade 39, 1.        Taastrup     1
Inoxell A/S           Kogle Alle 5           Hørsholm     1
Insight Systems ApS       Ndr. Strandvej 119 G, 2.     Hellebæk     1
Inst. Fur Radiologie Und     Deutsches Krebsforschungszentu           1
Inst. for Blinde og Svagsynede  Rymarksvej 1           Hellerup     7
Inst. for Menneskerettigheder  Forskningsministeriet      København K    7
Inst. for Miljøvurdering     Linnésgade 18          København K    3
Inst. for Sønderjysk Lokalhist  Haderslevvej 45         Aabenraa     1
Institut Francais        Rosenvængets Alle 34-38     København Ø.   1
Institut f. Fiskeriforvaltning  Willemoesvej 2          Hirtshals     1
Institut f. Fremtidsforskning  Nørre Farimagsgade 65      København K    4
Institut f. Fiskeriforvaltning  Willemoesvej 2          Hirtshals     1
Institut for Forskning i Idræt  Skælskør Landevej 28       Slagelse     3
Institut for Gruppeanalyse    Høffdingsvej 22, 3        Valby       1
Institut for Internationale St  Nytorv 5, 4.           København K    1
Institut for Produktudvikling  Bygning 424           Kgs. Lyngby    1
Institut for Serviceudvikling  Forskerparken          Odense M.     1
Instituttet for Fødevarestudie  Venlighedsvej 6         Hørsholm     1
Intelligroup Nordic A/S     Slotsgade 18           Odense C     1
Intellitech           Vandmanden 18 A         Ålborg Sv     1
Intentia Danmark A/S       Sivlandvænget 29         Odense S.     2
Intentia Research & Developmen  Borupvang 5           Ballerup     1
InterResearch A/S        Trekronergade 126 F       Valby       1
Interface Biotech        Amtssygehuset i Glostrup     Glostrup     1
International Børnesolidatitet  Torveporten 2          Valby       1
International Conference Serv.  Strandvejen 171         Hellerup     1
International Health Insurance  Palægade 8            København K.   15
International Nutritional Comp  Indiakaj 20           København Ø    1
International Sport and Cult.  Tietgensgade 65         København V.   1
International Student Centre   Willemoesgade 15 D        Århus N.     1
Internationalt Kultursekretari  Amaliegade 38, st.        København K    1
Internet Danmark A/S       Vestergade 14-16         København K    1
Interpen Translation A/s     Platanvej 3           Odense M.     3
Intervet Scandinavia       Literbuen 9           Skovlunde     1
IntraMed A/S           Ved Lunden 4           Åbyhøj      1
Invitrogen A/S          Thistedgade 6          Tåstrup      1
Ishøj Kommune          Rådhuset, Ishøj Store Torv 20  Ishøj       2
Ishøj Sprogcenter        Strandgårdskolen Hus D      Ishøj       3
Ispra - Italien                                   2
Item Group            Algade 57            Ålborg      1
Ivu*centret, Århus        Ndr. Ringgade 1         Århus C      1
Ivu*centret, Kbh.        Fiolstræde 22, 1.        København K.   3
Ivu*centret, Odense       Munkemøllestræde 20       Odense C     1
Ivu*centret, Ålborg       Slotsgade 27, st.mf.       Ålborg      2
Iwgia              Classensgade 11 E        København Ø.   4
Iwgia              Classensgade 11 E        København Ø.   1
J.C. Hempels Skibsfarve Fabrik  Lundtoftevej 150        Kgs. Lyngby   4
J.F. Willumsens Museum      Jenriksvej 4          Frederikssund  1
JCVU               Peter Sabroesgade 12 A     Århus C     1
JCVU Bacheloruddannelsen i Ern  Ole Worms Allé         Århus C     1
JCVU Danmarks Sygeplejerskehøj  Vennelystparken         Århus C     1
JCVU               Peter Sabores Gade 12 A     Århus C     6
JCVU               Rudolfsgårdsvej 1        Viby J      9
JCVU Professionsbacheloruddann  Ole Worms Allé         Århus C     5
JCVU Viby Afdelingen       Rudolfgårdsvej 1        Viby J.     1
JDC               Hældagervej 165         Vejle Øst    1
JKF Industri A/S         Rørsangervej 5         Hadsund     1
JN Data A/S           Frichsvej 18          Silkeborg    1
JP/Politikens Hus A/S      Grøndalsvej 3          Viby J.     3
JS Gruppen            Søndergade 53          Århus C     1
JYSK A/S             Sødalsparken 18         Brabrand     1
Jacobsen og Vognsen ApS     A.F. Beyersvej 1        Vanløse     1
Japan Business Consult      Dyrkøb 7            København K.   1
Jaruplund Højskole        D-24941 Jarplund-Weding             1
Jelling Kommune         Fårupvej 10           Jelling     1
Jerløv Data ApS         J.P.Larsensvej 30        Brabrand     1
Jern og Maskinindustrien     Marienlundvej 46 D       Herlev      1
Jernløse Kommune         Gl. Skovvej 158, Nr. Jernløse  Regstrup     1
Job Center Djursland       Ravnholtvej 1          Grenå      3
Job Center Silkeborg       Stagehøjvej 9          Silkeborg    1
Job Center Århus Nord      Skejbygårdsvej 13-17      Risskov     1
Job Center Århus Syd       Gunnar Clausensvej 90      Viby J     10
Job Vision ApS          Gydevang 2 B          Allerød     3
Job Vision ApS          Rolighedsvej 45 B        Risskov     1
Jobcenter for Akademikere    Vissingsgade 5 C        Vejle      1
Jobfokus A/S           Toftegårds Allé 7        Valby      1
Jobvision            Vestergade 165 D        Svendborg    1
Jobvision            Buchwaldsgade          Odense C     1
John F. Kennedy Inst.      Gl. Landevej 7         Glostrup     4
Jomfru Ane Teatret        Jomfru Anes Gård 5       Aalborg     1
Jord Teknik ApS         Generatorvej 21         Herlev      1
Jordbrugsakademikerne      Frederiksberg Alle 3,2     København V   2
Jordbrugsteknikere i Danmark   Hvidkærvej 29          Odense Sv.    1
Jordmiljø A/S          Eremitageparken 341       Kgs. Lyngby   6
Jubii A/S            Rabbeks Alle 11, 2.       København V.   2
Juelsminde Kommune        Rådhuset, Tofteskovvej 4    Juelsminde    2
Juhl-Sørensen Flygel- og Piano  Brofogedvej 10         København NV   1
Junckers Industrier A/S     Værftsvej 417          Køge       1
Junibevægelsen          Skindergade 29, 1.       København K.   1
Jurist- og Økonomforbundets Fo  Lyngbyvej 17          København Ø   1
Justitsministeriet Departement  Slotsholmsgade 10        København K   3
Jydsk Dykkerfirma        Nybovej 9            Holstebro    1
Jydsk Pædagogseminarium     Skejbyvej 29          Risskov     69
Jydsk Pædagogseminarium     Skejbyvej 29          Risskov     3
Jydsk Pædagogseminarium     Søren Møllersgade 2 A      Randers     5
Jyllands Herregårdsmuseum Gl.  Randersvej 2          Auning      3
Jyllands Postens Erhvervs Bogk  Grøndalsvej 3          Viby J      1
Jysk Stempel og Kliche      Arresøvej 13          Risskov     1
Jyske Bank A/S          Vestergade 8-16         Silkeborg    3
Jægerspris Slot         Slotsgården 20         Jægerspris    1
Jørgen Salomonsen        Tokkekøbvej 47         Allerød     1
K-Salat A/S           Havnevej 32           Føllenslev    1
K-fab A/S            Mejlgade 35         Århus N     1
K.U. Administrationen      Frue Plads          København K.  9
K.A.B. Bygge- og Boligadm.    Vester Voldgade 17      København V.  4
K.A.B. Bygge- og Boligadm.    Vester Voldgade 17      København V.  1
K.I.S.S. Sprogcenter       Nørrebrogade 32       København N.  1
K.U. Administrationen      Nørregade 10, Postbox 2177  København K.  44
K.U. Afdelingen for Epidemilog  Blegdamsvej 3        København N   2
K.U. August Krog Inst.      Universitetsparken 13    København Ø  19
K.U. Biokemisk Afdeling     Universitetsparken 13    København Ø.  3
K.U. Biologisk Inst.       Tagensvej 16         København N  82
K.U. Biologisk Inst.                     København K   1
K.U. Biostatistisk Afd.     Panuminstituttet       København N.  4
K.U. Center for Naturfagenes D  Universitetsparken 5     København Ø   3
K.U. Center for Sprogteknologi  Njalsgade 80         København S.  10
K.U. Center for Sprogteknologi  Njalsgade 80         København S   1
Danmarks Evalueringsinstitut   Østbanegade 55        København Ø.  1
K.U. Danmarks Humanistiske    Vimmelskaftet 41 A, 2.    København K.  4
K.U. Datalogisk Inst.      Universitetsparken 1     København Ø.  15
K.U. Den Arnamagnæanske Kommis  Njalsgade 136        København S   2
K.U. Det Humanistiske      Njalsgade 80         København S.  13
K.U. Det Juridiske Fakultet   St. Kannikestræde 11     København K   2
K.U. Det Naturvidenskabelige F  Øster Voldgade 3       København K.  1
***K.U. Det Naturvidenskabelig  Øster Voldgade 3       København K.  6
K.U. Det Naturvidenskabelige F  Øster Voldgade 3       København K.  4
K.U. Det Samfundsvid. Fakultet  St. Kannikestræde 13     København K.  2
K.U. Det Samfundsvidenskabelig  St. Kannikestræde 13     København K   1
K.U. Det Sundhedsvid. Fakultet  Blegdamsvej 3 B       København N.  7
K.U. Det Sundhedsvid. Fakultet  Panum Instituttet      København N.  4
K.U. Det Teologiske fakultet   Købmagergade 46, 4.     København K.  5
K.U. Elementarkurserne      Købmagergade 50, opg. A,   København K   1
K.U. Geofysisk Institut     Juliane Maries Vej 30    København Ø   1
K.U. Geografisk Inst.      Øster Voldgade 10      København K.  43
K.U. Geografisk Inst.      Øster Voldgade 10      København K   2
K.U. Geografisk Inst.      Øster Voldgade 10      København K   1
K.U. Geologisk Inst.       Øster Voldgade 10      København K.  22
K.U. Geologisk Inst.       Øster Voldgade 10      København K   1
K.U. IVUC Center         Fiolstræde 22,1       København K.  2
K.U. Inst. for Medicinsk Biok.  Blegdamsvej 3 C       København N   1
K.U. Inst. for Antropologi    Frederiksholms Kanal 4    København K.  25
K.U. Inst. for Antropologi    Frederiksholms Kanal 4    København K   1
K.U. Inst. for Bibl. Eksegese  Købmagergade 44-46, 2.    København K.  4
K.U. Inst. for Engelsk, German  Njalsgade 128        København S.  47
K.U. Inst. for Engelsk, German  Njalsgade 80         København S   7
K.U. Inst. for Engelsk, German  Njalsgade 80         København S   1
K.U. Inst. for Folkesundhedsv.  Panum Instituttet      København N.  25
K.U. Inst. for Idræt       Nørre Alle 51        København N.  29
K.U. Inst. for Idræt       Nørre Alle 51        København V.  1
K.U. Inst. for Kirkehistorie   Købmagergade 46,1.      København K.  6
K.U. Inst. for Kultursociologi  Linnesgade 22        København K.  1
K.U. Inst. for Kunst- og Kultu  Njalsgade 80         København S  40
K.U. Inst. for Kunst- og Kultu  Njalsgade 8         København S   6
K.U. Inst. for Matematiske Fag  Universitetsparken 5     København Ø.  24
K.U. Inst. for Medicinsk Biok.  Panum Instituttet      København N.  29
K.U. Inst. for Medic.Mikrobio.  Panum Instituttet      København N.  4
K.U. Inst. for Med. Mikrobiol.  Panum Instituttet      København Ø   1
K.U. Inst. for Medier, Erkende  Njalsgade 80         København S.  60
K.U. Inst. for Medier, Erkende  Njalsgade 80        København S   3
K.U. Inst. for Medier, Erkende  Njalsgade 80        København S.  2
K.U. Inst. for Molekylær Path.  Teilumbygningen       København Ø   2
K.U. Inst. for Molekylær Path.  Blegdamsvej 3 C, Bld 6.2.  København N.  5
K.U. Inst. for Musikvidenskab  Njalsgade 80        København S  15
K.U. Inst. for Musikvidenskab  Njalsgade 80        København S   5
K.U. Inst. for Navneforskning  Njalsgade 136        København S   1
K.U. Inst. for Nordiske Studie  Njalsgade 80        København S.  69
K.U. Inst. for Nordiske Studie  Njalsgade 80        København S   6
K.U. Inst. for Religionshist.  Artillerivej 86       København S.  5
K.U. Inst. for Statskundskab   Rosenborggade 15      København K.  11
K.U. Inst. for Statskundskab   Rosenborggade 15      København K   2
K.U. Inst. for System. Teologi  Købmagergade 44-46, 3.   København K.  10
K.U. Inst. for System. Teologi  Købmagergade 44-46, 3.   København K   2
K.U. Inst. for Tværkulturelle  Njalsgade 80        København S.  47
K.U. Inst. for Tværkulturelle  Njalsgade 80        København S   3
K.U. Inst. for Tværkulturelle  Njalsgade 80        København S   1
K.U. Institut for Farmakologi  Panum Institut       København N   5
K.U. Institut for Idræt     Nørre Alle 51        København N.  5
K.U. Institut for Psykologi   Njalsgade 88        København S.  10
K.U. Internationale Kontor    Fiolstræde 24, 1.      København K.  2
K.U. Kemisk Inst.        Universitetsparken 5    København Ø.  37
K.U. Kemisk Lab.1        H.C.Ørsted Inst.      København Ø.  2
K.U. Ledelsessekretariatet    Nørregade 10        København K.  2
K.U. Medicinsk-Anatomisk Inst.  Panum Instituttet      København N.  7
K.U. Medicinsk-Fysiologisk Ins  Panum Instituttet      København N.  2
K.U. Medicinsk-Hist. Museum   Bredgade 62         København K.  2
K.U. Medicinsk-Hist. Museum   Bredgade 62         København K   1
K.U. Medicinsk-Hist. Museum   Bredgade 62         København K   1
K.U. Molekylærbiologisk Inst.  Øster Farimagsgade 2 A   København K.  41
K.U. NIK - Naturvidenskabeligt  H.C. Ørsted Instituttet   København Ø   1
K.U. Neuropatologisk Inst.    Frederik V's Vej 11, 6.   København Ø.  1
K.U. Niels Bohr Instituttet f.  Juliane Mariesvej 30    København Ø   1
K.U. Nordisk Forskningsinstitu  Njalsgade 80        København S.  27
K.U. Odontologisk Inst.     Panum Inst.         København N.  4
K.U. Panum Instituttet      Blegdamsvej 3        København N.  7
K.U. Panum Instituttet      Blegdamsvej 3        København Ø   2
K.U. Patologisk Anatomisk In.  Frederik V's Vej 11     København Ø.  1
K.U. Proteinlaboratoriet     Panuminstituttet      København N.  3
K.U. Proteinlaboratoriet     Panum Instituttet      København Ø   1
K.U. Retsmedicinsk Institut   Frederik V's Vej 11     København Ø.  19
K.U. Retsvidenskabeligt Inst.  Studiestræde 6       København K.  3
K.U. Retsvidenskabligt Inst.   Sankt Pederstræde 19    København K   1
K.U. Retsvidenskabligt Inst.   Sankt Pederstræde 19    København K.  1
K.U. Saxo-Instituttet      Njalsgade 80        København S.  70
K.U. Saxo-Instituttet      Njalsgade 80        København S   2
K.U. Saxo-Instituttet      Njalsgade 80        København S   2
K.U. Sociologisk Inst.      Linnesgade 22        København K.  14
K.U. Sociologisk Inst.      Linnésgade 22        København K   1
K.U. Statens Naturhistoriske M  Universitetsparken 15    København Ø.  44
K.U. Statens Naturhistoriske M  Universitetsparken 15    København Ø   1
K.U. Statens Naturhistoriske M  Universitetsparken 15    København Ø   1
K.U. Søren Kierkegaard      Store Kannikestræde 15   København K.  6
K.U. Tandlægeskolen       Nørre Alle 20        København N.  4
K.U. Økonomisk Inst.       Studiestræde 6       København K.  3
K2-Consult            Bygade 18          Aabenraa    1
KAB/Samvirkende Boligselskab   Vester Voldgade 17        København V     2
KFUK-Spejderne i Danmark     Rosenborggade 3         København K.     1
KFUM og KFUK i Danmark      Valby Langgade 19        Valby        1
KISS               Københavns Intensive Sprogskol  København N     1
KL, Direktionssekretariatet   Weidekampsgade 10        København S     1
KLEO - CVU København og Nordsj  Titangade 11           København N     1
KMD A/S             Lautrupparken 40-42       Ballerup      23
KMD A/S             Hadsundvej 184          Aalborg Postbox   12
KMD A/S             Niels Bohrs Alle 185       Odense SØ      3
KMD A/S             Brøndbyøster Boulevard 22    Brøndby       4
KMD A/S             Spanien 19            Århus C       1
KMD A/S             Spanien 19            Århus N.       2
KPC Byg A/S           Merkurvej 601          Herning       1
KPMG C. Jespersen        Sct. Clements Torv 9       Århus C. Postboks  1
KPMG Consulting         Borups Alle 177         København NV     6
KVL               Dyrlægevej 10          Frederiksberg C   1
KVL               Rolighedsvej 23         Frederiksberg C   7
KVL               Bulowsvej 17           Frederiksberg C.  19
KVL Forskningscenter       Hørsholm Kongevej 11       Hørsholm      13
KVL               Rolighedsvej 25         Frederiksberg C   1
KVL               Rolighedsvej 30         Frederiksberg C   9
KVL               Grønnegårdsvej 7         Frederiksberg C.   9
KVL               Rolighedsvej 30         Frederiksberg C   7
KVL               Thorvaldsensvej 40        Frederiksberg C   26
KVL               Thorvaldsensvej 40        Frederiksberg C   1
KVL               Højbakkegård Allé 30       Tåstrup       4
KVL               Rolighedsvej 26         Frederiksberg C   11
KVL               Grønnegårdsvej 2         Frederiksberg C   4
KVL               Ridebanevej 9          Frederiksberg C   9
KVL               Thorvaldsensvej 40        Frederiksberg C   15
Kabivitrum A/S          Borgergade 10,1         København K.     1
Kalundborg Gymnasium       J. Hagemann-Petersens Alle 4   Kalundborg      1
Kalundborg Kommune        Box 50, Kaalund Kloster     Kalundborg      2
Kalundborg og Omegns Museum   Adelgade 23           Kalundborg      4
Kalvebod Naturskole       Granatvej 11           Brønshøj       1
Kanal 1             Drejersvej 21, 3.Tv.       København NV     1
Kanonhallen, Københavns Amts   Serridslevvej 2         København Ø.     1
Kaosmanagement          Mejlgade 35           Århus C       1
Kapital Service It        Lautrupvang 3 A         Ballerup       1
Kapow ApS            Dr. Neegårdsvej 5 A       Hørsholm       2
Karen Blixen Museum       Rungsted Strandvej        Rungsted Kyst    2
Karlebo Kommune         Egevangen 3b           Kokkedal       2
Kartoffelforædlingsstationen   Grindstedvej 55         Vandel        2
Karup Kommune          Arestrupvej           Karup J.       1
Karup Kommune          Aarestrupvej 19         Karup J.       1
Kastrupgårdsamlingen       Kastrupvej 399          Kastrup       1
Kattegatcentret i Grenaa     Færgevej 4            Grenå        1
Kavo I/S             Møllesøvej 7           Vemmelev       1
Kbhs Komm., Bygge- og Tekn.fo.  Njalsgården           København S.     1
Kemppi A/S            Literbuen 11           Skovlunde      1
Kerteminde Egnens Museer     Strandgade 7           Kerteminde      1
Kerteminde Højskole       Hyrdevej 11           Kerteminde      4
Kerteminde Kommune        Rådhuset             Kerteminde      1
Kerteminde Museum        Strandgade/Langgade 8      Kerteminde      1
Key2know             Europaplads 16          Århus C       1
Kgl.Danske Videnskabernes    H.C.Andersens Boulevard 35    København V.     1
Kilen              Valby Tingsted 7     Valby      1
Kilroy Travels          Østerågade 23      Ålborg     1
Kimik It A/S           Box 740         Nuuk/godthåb  1
KingoConsult ApS         Fyrrevænget 16      Jægerspris   1
Kinnerup Care          Christianshusvej 4 F   Hørsholm    1
Kirk Telecom A/S         Langmarksvej 34     Horsens     1
Kirk Telecom A/S         Langmarksvej 34     Horsens     1
Kirkefondet           Skindergade 26      København K   1
Kirkens Korshær         Nikolaj Plads 15     København K.  1
Kivex              Usserød Kongevej 157   Hørsholm    1
Klar Text            Toldbogade 17      København K.  2
KLF, Kirke og Medier       Rådhustorvet 4, 3.    Vejle      1
Klifo A/S            Fruerbjergvej 3     København Ø.  1
Klinisk Psykologisk Konsultat.  Havnegade 51, st.tv.   København K.  1
Klostervængets Skole       Biskop Krags Vænge 7   København Ø.  1
Knowhouse Reklame        Jens Benzonsgade 54   Odense C.    1
Knud Rasmussens Hus       Knud Rasmussensvej 9   Hundested    1
Knuthenborg Safari Park     Birketvej 1       Bandholm    1
Koda               Landemærket 23-25    København K.  2
Kofoeds Skole          Nyrnberggade 1      København S.  2
Kolding Erhvervs Udvikling    Aksel Torv 8       Kolding     1
Kolding Kommune         Kolding Rådhus      Kolding    12
Kolding Kommune         Nytorv 11        Kolding     1
Kolding Kommune         Nytorv 11        Kolding     4
Kolding Pædagogseminarium    Dyrehavevej 116     Kolding    31
Kolding Pædagogseminarium    Dyrehavevej 116     Kolding     1
Kolding Realskole        Vesterbrogade 6     Kolding     1
Kolding Stadsarkiv        Koldinghus Staldgård   Kolding     3
Kolding Sygehus         Skovvangen 2-8      Kolding     1
Kolt Ældrehøjskole        Beringvej 1       Hasselager   2
KomTek Miljø A/S         Drivervej 8       Holsted     1
Kommunalteknisk Chefforening   Vejlsøvej 51       Silkeborg    1
Kommuneforsikring        Krumtappen 2       Valby      3
Kommunehospitalet        Bartholinsgade 2     København K   3
Kommunehospitalet        Øster Farimagsgade 5   København K.  2
Kommuneinformation A/S      Sommerstedgade 5     København V   6
Kommunekemi A/S         Lindholmvej 3      Nyborg     1
Kommunernes Landsforening    Gyldenløvesgade 11    København V.  10
Kommunernes Landsforening    Gyldenløvesgade 11    København V.  6
Kommunernes Revisionsafdeling  Krumtappen 2       Valby      1
Kommunikationscentret      Skansevej 2 D      Hillerød    1
Kommunikationsgruppen      Lille Strandstræde 18P  København K   1
Kompagniet            Søndergade 10      Horsens     1
Kompan A/S            Korsvangen 11      Ringe      1
Kongens Enghave Bydel      Wagnesvej 19       København Sv  1
Kongsbak Informatik       Hjørringvej 46      Nørresundby   1
Kongskilde Friluftsgård     Skælskørvej 34      Sorø      2
Konkat ApS            Tordenskjoldsgade 21   Århus N.    1
Konservatorskolen        Esplanaden 34      København K.  16
Konservatorskolen        Esplanaden 34      København K   1
Konserveringstjenesten for mus  Vestergade 5-7      Ølgod      2
Konserveringtjenesten      Vestergade 5-7      Ølgod      2
Konstruktørforeningen      Ny Vestergade 13, 3.   København K.  1
Konsulentfirmaet Argo      Klosterbanken 44     Slagelse    3
Konsulentvirksomheden J.F.    Uranienborg Alle 24   Søborg     1
Kontrapunkt A/S         Christians Brygge 28   København V.  1
Kroppedal Museum for Astronomi  Kroppedals Alle 3       Tåstrup      7
Korn/Ferry International     Middelfartsgade 15      København Ø    1
Korsgård EDB           Guldsmedegade 23       Århus C.      1
Korsløkke Undgomsskole      Nørregade 60         Odense C      1
Korsør Kommune          Rådhuset           Korsør       1
Kort og Matrikelstyrelsen    Rentemestervej 8       København Nv   36
Kraghs Forlag A/S        Christian Hanssensvej 3    Vejle       1
Kraks Forlag A/S         Virumgårdsvej 21       Virum       4
Kraks Forlag A/S         Virumgårdsvej 21       Virum       1
Kristeligt Dagblad A/S      Rosengården 14        København K    1
Kristeligt Studenter Settlemen  Dybbølsgade 41        København V.    2
Krogerup Højskole        Krogerupvej 13        Humlebæk      3
Kroghs Forlag          H.C. Ørsteds Vej 7 b, 2.tv.  Frederiksberg C  1
Krüger A/S            Gladsaxevej 363        Søborg       3
Kræftens Bekæmpelse       Strandboulevarden 49     København Ø.   37
Kræftens Bekæmpelse       Strandboulevarden 49     København Ø.    1
Kræftens Bekæmpelse, Fibigerin  Ndr. Frihavnsgade 70     København Ø.    1
Kubix ApS            Nørre Voldgade 2       København K.    2
Kulturarvsstyrelsen       Slotsholmsgade 1, 3.     København K    25
Kulturarvsstyrelsen       Slotsholmsgade 1,3      København K    2
Kulturbro 2000          Gl. Kongevej 1        København V    1
Kulturhistorisk Museum Randers  Stemannsgade 2        Randers      9
Kulturhuset I Århus       Vester Alle 3         Århus C      3
Kulturhuset Viften        Rødovre Parkvej 130      Rødovre      1
Kulturministeriet        Nybrogade 2          København K.    6
Kulturministeriet        Nybrogade 2          København K.    3
Kulturministeriets Kunstsekret  Postbox 3012         København K    2
Kulturministeriets Kunstsekret  Kongens Nytorv 3       København K    2
Kulturministeriets        Postboks 3012         København K    1
Kulturnet Danmark        Chr. Brygge 3         København K.    1
Kulturrådet for Børn       Nyhavn 31.E.st        København K    1
Kunde og Co.           Øster Fælled Torv 4      København Ø.    1
Kunstakademiets Arkitektskole  Philip De Langes Alle 10   København K.    2
Kunstakademiets Arkitektskole  Philip De Langes Alle 10   København K    1
Kunstakademiets Arkitektskole  Philip De Langes Alle 10   København K    1
Kunstakademiets Bibliotek    Kongens Nytorv 1       København K.    3
Kunstakademiets Billedkunstsk.  Kongens Nytorv 1       København K.    5
Kunstakademiets Billedkunstsk.  Kongens Nytorv 1       København K    1
Kunstcentret Silkeborg Bad    Gjessøvej 40 A-D       Silkeborg     1
Kunstcentret Silkeborg Bad    Gjessøvej 40 A-D       Silkeborg     1
Kunstforeningen         Gammel Strand 48       København K    1
Kunsthallen, Brandts Klædefabr  Brandts Passage 37 og 43   Odense C      2
Kunsthallen           Brandts Passage 37-43     Odense C      1
Kunsthallen           Købmagergade 11        København K.    1
Kunstindustrimuseets Bibliotek  Bredgade 68          København K.    1
Kunstmuseet Brundlund Slot    Brundlund Slot        Åbenrå       1
Kunstmuseet I Sorø        Storegade 9          Sorø        1
Kunstmuseet Køge Skitsesamling  Nørregade 29         Køge        2
Kunstmuseet Køge Skitsesamling  Nørregade 29         Køge        1
Kunstskolen           Box 286            Nuuk/godthåb    1
Kunstskolen Ørnsøcentret     Ørnsøvej 5-7         Silkeborg     1
Kunststyrelsen          Kongens Nytorv 5       København K    7
Kuoni Travel           Vesterbrogade 12       København V.    1
Kursus For Udlændinge      Hindegade 4          København K    1
Kursusringen/magleparken     Dyndledsvej 6         Hårlev       1
Kuwait Petrolium A/S       Banevænget 13         Birkerød      1
Kvick A/S            Stentoftevej 1         Vildbjerg    1
Kvindeligt Arbejderforbund    Appleby's Plads 5       København K.  11
Kvindemuseet i Danmark      Domkirkeplads 5        Århus C     5
Kvinderådet           Niels Hemmingsensgade 10, 2.  København K.  2
Kvinfo              Christians Brygge 3      København K.  8
Kystdirektoratet         Højbovej 1           Lemvig     5
Kystdirektoratet         Højbovej 1           Lemvig     1
Københavns Amt          Stationsparken 27       Glostrup    2
Københavns Amt Centralforvalt.  Stationsparken 27-33      Glostrup    2
Københavns Amt Centralforvalt.  Stationsparken 27-33      Glostrup    8
Københavns Amt, Teknisk Forval  Stationsparken 27       Glostrup    1
Københavns Amt Undervisnings-  Stationsparken 27-33      Glostrup    3
Københavns Amt          Stationsparken 27-33      Glostrup    8
Københavns Amt, Kultr. Forv.   Stationsparken 27       Glostrup    3
Københavns Amt,Kulturel Forv   Stationsparken 27       Glostrup    1
Københavns Amt, Sundhed     Stationsparken 27       Glostrup    3
Københavns Amt, Teknisk Forv.  Stationsparken 27       Glostrup    2
Københavns Amtskommune      Stationsparken 27       Glostrup    5
Københavns Amtskommune      Stationsparken 27       Glostrup    21
Københavns Amtsmuseumsråd    Vridsløsestræde 8       Albertslund   2
Københavns Amtsygehus - Glostr  Ndr. Ringvej          Glostrup    2
Københavns Bymuseum       Vesterbrogade 59        København V   7
Københavns Bymuseum       Vesterbrogade 59        København V   1
KDAS               Bybjergvej 25         Skovlunde   86
Københavns Energi        Vognmagergade 8        København K.  18
Københavns Firmasport      Hvidkildevej 64        København NV  1
Københavns Fængsler       Vigerslev Alle 1 D       København Sv  2
Københavns Idrætsanlæg      P.H. Lings Alle 2       København Ø   3
Københavns Jobcenter       Abel Cathrines Gade 13     København V.  1
Københavns Kommune        Hejrevej 26-28         København NV  2
Københavns Kommune        Strandboulevarden 46      København Ø   1
Københavns Kommune        Njalsgade 13          København S   8
Københavns Kommune        Stormgade 20          København V.  3
Københavns Kommune        Bernstorffsgade 17       København V.  32
Københavns Kommune        Islands Brygge 37, 6.     København S   2
Københavns Kommune        Bernstorffsgade 17, 5.     København V   1
Københavns Kommune        Flæsketorvet 68        København V  12
Københavns Kommunes       Rådhusstræde 13        København K   1
Københavns Kommune        Rådhuset            København V   1
Københavns Kommune Mag. 3 Afd.  Rådhuset            København V.  2
Københavns Kommune        Rådhuset            København V.  1
Københavns Kommune        Rådhuset            København V.  6
Københavns Kommune        Flæsketorvet 68        København V.  2
Københavns Kommune        Rådhuset            København V.  1
Københavns Kommune        Sjællandsgade 40        København N.  15
Københavns Kommune        Islands Brygge 37       København S.  21
Københavns Kommune        Njalsgade 15          København S   1
Københavns Kommune        Njalsgade 15          København S   1
Københavns Kommune, Øko.forval  Rådhuset            København V.  9
Københavns Kommune        Islands Brygge 37       København S.  1
Københavns Kommunes Jobformidl  Sønder Boulevard 35      København V   1
Københavns Kommunes       Bellmansgade 5c        København Ø.  1
Københavns Kommunes Udd.Center  Fensmarkgade 65        København N.  1
Københavns Kommunes Ungdomssko  Fredericiagade 39, 4.     København K   1
Københavns Kommunes       Sundholmsvej 22        København S.  2
Københavns Kvindedaghøjskole   Kigkurren 3          København S.  1
Københavns Lufthavne A/S     Lufthavns Boulevarden 6  Kastrup      6
Københavns Maskinmesterskole   Jagtvej 163        København Ø.    1
Københavns Miljø- og Energi   Blegdamsvej 4b       København Ø.    1
Københavns Postcenter      Bernstoffsgade 38               2
Københavns Pædagogseminarium   Strandvejen 93       København Ø.   25
Københavns Pædagogseminarium   Strandvejen 93       København Ø    1
Københavns Selvej. Boligselska  Kronprinsessegade 14    København K.    1
Københavns Sprogcenter      Valdemarsgade 16      København V.    5
Københavns Stadsarkiv      Københavns Rådhus     København V.    5
Københavns Statsskovdistrikt   Fægyden 1         Værløse      1
Københavns Tekniske Skole    Lygten 16         København Nv    1
Københavns Amtssygehus      Ndr. Ringvej        Glostrup     11
Købke & Købke          Symfonivej 18       Ballerup      1
Købmagergades Postkontor     Købmagergade 33      København K.    1
Købmandstandens Oplysning.    Gammel Mønt 4       København K.    2
Køge Byhistorisk Arkiv      Torvet 6, 1.        Køge        2
Køge Daghøjskole         Tangmosevej 3       Køge        1
Køge Handelsskole        Lyngvej 19         Køge        3
Køge Kommune           Rådhuset, Torvet 1     Køge        5
Køge Museum           Nørregade 4        Køge        4
Køkken-, Hotel- og Restaurantf  Flæsketorvet 60      København V.    1
Køng Folke- og Idrætshøjskole  Fåborgvej 15        Glamsbjerg     6
L & R Uddannelse         Pilestræde 52       København K    4
L'ORÉAL Danmark A/S       Stationsparken 37     Glostrup      1
LAG-Bornholm           Rønnevej 1         Åkirkeby      1
LE 34 Århus A/S         Ryhavevej 7        Århus V      1
LIF Lægemiddelindustriforening  Strødamvej 50a       København Ø.    1
LK A/S              Industriparken 32     Ballerup      1
LN Telemarketing A/S       Nybrogade 16        Ålborg       1
LO                Islands Brygge 32 D    København S    5
LOF-Hillerød           Slotsgade 15, 2.6     Hillerød      1
LSG Lufthansa Service      Danmark A/S        Kastrup      1
Rigshospitalet          Juliane Mariesvej     København Ø.    1
Lachenmeier A/S         Fynsgade 6-10       Sønderborg     1
Ladbyskibsmuseet         Vikingevej 123, Ladby   Kerteminde     1
Ladegaard A/S          Pilestræde 43-45, 5.    København K    1
Laerdal Sophus A/S        Njalsgade 19 D       København S    1
Landbrugets Edb-Center      Bytoften 1         Risskov      1
Landbrugets Samfundskontakt   Faurholtvej 80       Frederikshavn   1
Landbrugsrådet          Axeltorv 3         København V.    3
Landsarkivet for Sønderjylland  Haderslevvej 45      Åbenrå       3
Landsbyen Himmerland       Ågade 52, Rørbæk      Horro       1
Landsforbundet af Voksen-    Hauser Plads 20, 5.    København K.    1
Landsforeningen Af        Vesterport 3, 1.      Århus C      1
Landsforeningen Frie Børnehave  Klerkegade 10 B      København K.    1
Landsforeningen Lev       Kløverprisvej 10b     Hvidovre      1
Landsforeningen Ligeværd     Eckersbergsgade 27, 1.   Århus C      1
Landsforeningen Ligeværd     Eckersbergsgade 27, 1.   Århus C      1
Landsforeningen Sind       Hostrups Have 50, 5.    Frederiksberg C  1
Landsforeningen Ungdomsringen  Nørregade 77        Odense       1
Landsforeningen         Skt. Nicolausgade 2    Århus C      1
Landsorganisation af Kvinde   Applebys Plads 7, 3.    København K    1
Landtransportskolen       EFG-afdelingen       Hvidovre      1
Landwirtschaftlicher Hauptvere  Industriparken 1      Tinglev      1
Langebæk Kommune         Administrationsbygningen  Langebæk      1
Langelands Museum        Jens Winthersvej 12    Rudkøbing     4
Langelandsfestivalen ApS     Brogårdsvænge 4         Gentofte      1
Langeskov Jobcenter       Frydenlundsvej 4        Langeskov      1
Lasse Jensen & Kompagni     Sølvgade            København K     1
Lauritz.com           Egå Havvej 2A          Egå         4
Lauritz.com           Trianglen 3           Kolding       1
Lavuk              Borgervænget          København Ø     1
Leading Capacity A/S       Kongevejen 40          Holte        1
Learn2Lead A/S          Vinkel allé 1          Ålborg       1
Learning Lab Denmark       Emdrupvej 101          København NV    19
Learning Lab Denmark       Emdrupvej 101          København NV    1
Ledernes Hovedorganisation    Vermlandsgade 65        København S.    4
Ledøje-Smørum Kommune      Flodvej 77           Smørum       1
Lego System A/S         Åstvej 1            Billund       5
Lego System A/S         Åstvej 1            Billund       1
Lejerbo København        H.C. Andersens Boulevard 13   København V     1
Lejernes LO i Hovedstaden    Vester Voldgade 7-9       København V.    2
Lejernes LO i Hovedstaden    Vester Voldgade 7-9       København V.    1
Lejre Forsøgscenter       Slange Alleen 2         Lejre        3
Lektoratsudvalget - Hamborg                             1
Lektoratsudvalget, Sverige                              1
Lembana             Birkegårdsvej 50        Hasselager     1
Lemvig Kommune          Administrationsbygningen    Lemvig       2
Lemvig Museum          'Vesterhus'           Lemvig       1
Lemvig Sygehus          Østergade 30          Lemvig       1
Leo Pharma A/S          Industriparken 55        Ballerup      21
Leonhardt & Høier Literary Age  Studiestræde 35         København K     1
Levende Musik I Skolen      Saltholmgade 22         Århus C       1
Liberalt Oplysnings Forbund   Alhambravej 6          Frederiksberg C.  1
Licenergy            Park Alle 350 A         Brøndby       1
Licht Plastic Productions    Backersvej 142         Rønne        1
Ligestillingsafdelingen     Skindergade 38, 2.       København K     2
Lille Skolen for Voksne     Haslegårdsvænget 11       Århus V.      2
Limfjordscentret         Deverodde Købmandsgård     Hurup Thy      1
Limfjordsmuseet         Kanalvejen 40          Løgstør       1
Lina Medical CML ApS       Formervangen 5         Glostrup      1
Lind Maskiner A/S        H I Park 411          Herning       1
Lindhardt & Ringhof Forlag A/S  Frederiksborggade 1       København K.    4
Lohff & Pfeiffer I/S       Ahlefeldtsgade 22        København V     1
Lokalavisen Djursland & Kaløvi  Tingvej 36           Hornslet      1
Lokalcenter Bispebjerg      Ørnevej 55           København NV    2
Lokalhistorisk Arkiv       Historiens Hus, Avedørelejren  Hvidovre      1
Lokalhistorisk Arkiv       Skolegade 9           Ringsted      1
Lokalhistorisk Arkiv       Kirkehaven 10          Allerød       1
Lokalhistorisk Arkiv       Skolegade 43          Helsinge      1
Lokalhistorisk Arkiv       Museumsgade 2          Hjørring      1
Lokalhistorisk Arkiv       Møllebjergvej 4         Hvalsø       1
Lokalhistorisk Arkiv       Stemansgade 2          Randers       2
Lokalhistorisk Arkiv       Stenstuegade 3         Slagelse      1
Lokalhistorisk Arkiv       Frederik 3's Vej 6       Fredericia     2
Lokalhistorisk Arkiv       Søbatteriet 11         Korsør       1
Lokalhistorisk Arkiv i Bjerrin  Realskolevej 12         Bjerringbro     1
Lokalhisthistoriske Ark. LASA  Særslev Øster 10        Horbelev      1
Loke Film            Njalsgade 42 St Tv       København Ø.    1
Lolland-Falsters Stiftsmuseum  Museumsgade 1          Maribo       3
Lollands Højskole        Højskolevej 79.         Søllested      1
London University        20 Bedford Way                   1
Louisiana Museum for Moderne K  Gl. Strandvej 13        Humlebæk      4
Lowe Forever           Købmagergade 60        København K    1
Lund Universitet         Helgonabacken 14                 6
Lundgaard A/S          Nederdammen 27         Ribe        1
Luthersk Missionsforenings    Ansgarvej 2          Hillerød      2
Lydteknisk Institut       Akademivej           Kgs. Lyngby    1
Lyngby Uddannelsescenter     Lundtoftevej 93        Kgs. Lyngby    1
Lyngby-Taarbæk Kommune      Lyngby Rådhus         Kgs. Lyngby    6
Lyngby-Taarbæk Kommune      Lyngby Rådhus         Kgs. Lyngby    1
Lysteknisk Selskab        Byvej 12            Stenløse      1
Lægemiddelstyrelsen       Frederikssundsvej 378     Brønshøj      2
Lægemiddelstyrelsen       Frederikssundsvej 378     Brønshøj     17
Lænke-Ambulatorierne i DK    Værnedamsvej 12        København V.    1
Læreanstalternes         Julius Thomsens Plads 10    Frederiksberg C  1
Læsø Kommune           Doktorvejen 2         Byrum       1
Læsø Museum           Gl. Østerbyvej 35       Læsø        1
Løgumkloster Højskole      Brorsonsvej 2         Løgumkloster    2
Løgumkloster Kirkemusikskole   Vestergade 13         Løgumkloster    1
Løkken-Vrå Kommune        Sdr. Vråvej 5         Vrå        1
Lønmodtagernes Dyrtidsfond    Vendersgade 28         København K    1
M System ApS           Bistrupvej 122         Birkerød      1
M&E Biotech A/S         Kogle Alle 6          Hørsholm      2
MAN B & W            Teglholmsgade 41        København SV    1
MAN B&W Diesel A/S        Niels Juels Vej 15       Frederikshavn   1
MAN B&W Diesel A/S        Teglholmsgade 41        København SV    2
MDS Denmark A/S         Stæremosegårdsvej 6      Odense M      1
MDS Inc. - Denmark        Stæremosegårdsvej 6      Odense M.     1
MERANT Danmark          Gydevang 43          Hillerød      1
MESH-Technologies A/S      Lille Gråbrødrestræde 1    Odense C      1
MHT Consult ApS         Torvegade 3, 1.        Helsingør     1
MS Consult            Bøgesvinget 8         Skovlunde     1
MTV-Enheden           Århus Universitetshospitaler  Århus N      1
Mac Elle Publishing ApS     Amaliegade 5 C         København K    1
MacMann Berg ApS         Frederiksgade 74 E       Århus C      1
Maconomy             Vordingsborggade 18-20     København Ø    1
Maersk Air I/S          Københavns Lufthavn Syd    Kastrup      1
Maersk Sealand          Dampfærgevej 21        København Ø    1
Magistrenes Arbejdsløshedskass  Mimersgade 47         København N.    9
Magistrenes Arbejdsløshedskass  Østerå 19, 3.Sal        Aalborg      1
Magistrenes Arbejdsløshedskass  Frederiksgade 77 B, 3. Sal   Århus C      1
Magistrenes Jobservice      Østerå 19,3          Aalborg      1
Magistrenes Jobservice      Mimersgade 47         København N.    1
Magistrenes Jobservice      Mimersgade 47         København N.    8
Magistrenes Jobservice      Frederiksgade 77b, 3.     Århus C      4
Magnus Informatik A/S      Palægade 4           København K.    1
Malerfagets Faglige       Islands Brygge 26       København S    1
Man B&W Diesel A/S        Teglholmsgade 41        København SV    1
Manpower A/S Vikarbureau     Nørre Voldgade 19       København K.    2
Manus, Århus Amt         Vestre Kongevej 4-6      Viby J.      2
Marel Scandinavia A/S      Juelsstrupparken 14      Støvring      1
Mariager Kommune         Fjordgade 5          Mariager      1
Marianne Ingvartsens Tegnestue  Vestergade 12         København K    1
Maribo Kommune          Rådhuset            Maribo       1
Marie Kruses Skole        Stavnsholtvej 31, 3.      Farum       1
Marielund, Center for Socialps  Skovbrynet 26         Kolding      1
Maritimt Uddannelsescenter Ves                 Esbjerg      1
Maritimt Uddannelsescenter    Niels Bohrs Vej 3       Esbjerg       9
Markeds/Consult A/S       Daugbjergvej 26        Århus C       2
Markman             Sofiendalsvej         Ålborg       1
Marselisborg Centret       P.P. Ørumsgade 11       Århus C       1
Marselisborg Hospital      P.P.Ørumsvej         Århus C       1
Marstal Navigationsskole     Ellenet 10          Marstal       1
Marstal Navigationsskole     Ellenet 10          Marstal       9
Masterling            Sortedam Dossering 83     København Ø.    3
Max Planck Inst.                                  2
Maxygen Danmark         Agern Alle 1         Hørsholm      6
Mc Kinsey & Co.         Ved Stranden 14        København K.    1
McDonalds            Vejlevej 129         Kolding       1
McPhone Telemarketing A/S    Lysbrohøjen 24        Silkeborg      1
Medborgerhuset Kapelvej     Kapelvej 44          København N.    1
Medi-Cult A/S          Møllehaven 12         Jyllinge      2
Medi-Lab Medicinsk        Adelgade 5          København K.    1
Mediaedge            St. Kongensgade 59      København K     1
Medico-Chemical Lab       Fruebjergvej 3        København Ø.    1
Medicon Valley Academy      Gl. Kongevej 1, 3.      København V     3
Mediebureauet Tidens Tillæg   Bomhusvej 12         København Ø     1
Mediehuset Luksus        Blytækkervej 10        København NV    1
Medierådet for Børn og Unge   Gothersgade 55        København K     1
Mediesekretariatet        Vognmagergade 10, 1.     København K     1
Medieskolen Lyngby        Firskovvej 4         Kgs. Lyngby     1
Medieskolen Lyngby        Firskovvej 4         Kgs. Lyngby     1
Megafon             Alhambravej 12        Frederiksberg C.  2
Meincke Food Processing     Tonsbakken 10         Skovlunde      1
Mejeriforeningen         Frederiks Alle 22       Århus C       2
Mellemfolkeligt Samvirke     Borgergade 14         København K.    17
Mellemfolkeligt Samvirke     Borgergade 10-14       København K.    1
Mellemfolkeligt Samvirke     Studsgade 20         Århus C       1
Mental Fitness og Forskningsce  Fruebjergvej 3        København Ø     1
Merck Sharp & Dohme       Smedeland 8          Glostrup      1
Mercuri Urval A/S        Philip Heymanns Alle 5    Hellerup      3
Meridiano Teatret        Sandtoften 10         Gentofte      1
Merkantildata A/S        Oluf Palmes Alle 44      Århus N.      2
Merkur-Centret          Merkur Plads 1        Nykøbing Fl.    1
Mesopotamia Tv          H.C. Andersens Boulevard 39  København V.    1
Metalcentret           Ejby Industrivej 100     Glostrup      1
Metalindustriens Fagskole    Telegrafvej 9         Ballerup      1
MetroXpress Denmark A/S     Wildersgade 8         København K     2
Metronome Productions A/S    Jenagade 22          København S.    3
Metropol Online A/s       Grønnegade 1, 3.       København K.    1
Micromass Denmark        Baldersbue 46         Hedehusene     1
Microsoft            Frydenlunds Alle 6      Vedbæk       12
Microsoft Danmark        Hellerup Boulevard 12     Hellerup      2
Microworld ApS          Drejervej 15, 5.       København NV    1
Middelaldercentret        Ved Hamborgskoven 2,     Nykøbing Fl.    3
Middelfart Kommune        Rådhuset, Østergade 11    Middelfart     3
Middelfart Museum        Knorregade 2         Middelfart     1
Midt-Marketing Ikast A/S     Østergade 44         Ikast        1
Midtsjællands Erhvervs      Sct Bendtsgade 6       Ringsted      1
Midtsønderjyllands Museum    Gram Slot           Gram        1
Mikro Værkstedet A/S       Lucernemarken 12       Odense S.      2
Mikrolab Århus A/S        Axel Kiersvej 34       Højbjerg      1
Mikromarc            Læderstræde 15        København K.    1
Milestone Systems A/S      Banemarksvej 50       Brøndby      1
Miljø 2000 ApS          Ølstedvej 2 B        Grenå       1
Miljø- Og Naturskolen      Hyldegårdsvej 11      Ringsted     1
Miljøbiologisk Laboratorium   Baunebjergvej 5       Humlebæk     1
Miljøcenter Fyn/trekantområdet  Niels Bohrs Alle 181    Odense Sø.    12
Miljøcenter Horsens I/S     Robert Holmsvej 3      Horsens      5
Miljøcenter Nordjylland I/S   Thulebakken 22       Ålborg      1
Miljøcenter Viborg I/S      Vognmagervej 4       Viborg      2
Miljøcenter Østjylland      Østergade 9         Hadsten      2
Miljøcenter vestjylland a/s   Novempark 51        Holstebro     4
Miljøklagenævnet         Frederiksborggade 15    København K.   2
Miljøkontrollen i København   Kalvebod Brygge 45     København V   21
Miljøministeriet         Højbro Plads 4       København K.   16
Miljøministeriets Departement  Højbro Plads 4       København K    2
Miljøstyrelsen          Strandgade 29        København K.   7
Miljøstyrelsen          Strandgade 29        København K.   48
Miljøstyrelsen          Strandgade 29        København K.   4
Millimed A/S           Langebjerg 2-4       Roskilde     2
Milvang A/S Reklamebureau    Islands Brygge 4      København S    1
Ministeriet for Flygtninge og  Holbergsgade 6       København K    4
Ministeriet for FLF       Holbergsgade 2       København K.   5
Ministeriet for FLF       Holbergsgade 2       København K.   1
Ministeriet for Videnskab, Tek  Bredgade 43         København K.   16
Ministeriet for Videnskab, Tek  Bredgade 43         København K    1
Mira Byggeprodukter       Egegårdsvej 2        Gadstrup     1
Miro Industriel A/S       Uglevej 5          Horsens      1
Mita-Teknik A/S         Håndværkervej 1       Rødkærsbro    1
Mixdouble A/S          Maglemosevej 26       Charlottenlund  1
Mjølner Informatik A/S      Helsingforsgade 27     Århus N      1
Modtryk             Anholtsgade 4        Århus C      2
Moesgård Museum         Moesgårds Alle 20      Højbjerg     26
Moesgård Museum         Moesgårds Alle 20      Højbjerg     1
Mondo A/S            Niels Hemmingsens Gade 10  København K.   1
Mondo Solutions A/S       Bådehavnsgade 6       København SV   1
Mondosoft A/S          Vestergade 18 E       København K.   1
Monopolet            Filmbyen          Hvidovre     1
Montana             Akkerupvej 16        Hårby       1
Morgendagens Leder A/S      Havnepladsen 12       Frederikshavn   1
Morslands Historiske Museum   Dueholmgade 9        Nykøbing Mors   2
Morsø Kommune          Jernbanevej 7        Nykøbing M.    1
Mortalin A/S           Bråbyvej 74-76       Haslev      1
Mortalin A/S           Bråbyvej 74-76       Haslev      2
Motorola A/S           Sydvestvej 15        Glostrup     4
Mulernes Legatskole       Gillestedvej 11       Odense Nø     1
Multidata A/S          Lautrupbjerg 10       Ballerup     1
Munk IT A/S           Egelundsvej 18       Odense S     1
Munkebo Kommune         Bycentret 302        Munkebo      1
Museerne I Fredericia      Jernbanegade 10       Fredericia    1
Museerne i Ærøskøbing Kommune  Nørregade 2         Ærøskøbing    3
Museerne på Vestfyn       Kindhestegade 1       Assens      1
Museet Færgegården        Færgelundsvej 1       Jægerspris    3
Museet I Narssaq         Narssak Kommune       Narssaq      1
Museet I Qaqortoq        Kimmernat B 1369-7     Julianshåb    1
Museet På Koldinghus       Postbox 91         Kolding      2
Museet På Koldinghus       Postbox 91         Kolding      1
Museet På Sønderborg Slot                  Sønderborg    4
Museet for Holbæk og Omegn    Klosterstræde 18         Holbæk     2
Museet for Samtidskunst     Stændertorvet 3         Roskilde    3
Museet for Thy og Vesthanherre  Jernbanegade 4          Thisted     3
Museet for Varde By og Omegn   Lundvej 4            Varde      4
Museet i Jakobshavn       Postboks 99           Jakobshavn   1
Museet på Psykiatrisk Hospital  Skovagervej 2          Risskov     1
Museum Tusculanums Forlag    Njalsgade 94           København S.  2
Museumsbygningen Kunstauktione  Kastelsvej 18          København Ø   1
Museumscenter Hanstholm     Tårnvej 23            Hanstholm    1
Museumscenter Års        Søndergade 44          Aars      3
Museumshøjskolen         Slagelsevej 74          Sorø      1
Musikhistorisk Museum      Åbenrå 30            København K.  2
Musikhistorisk Museum      Åbenrå 30            København K   1
Muskelsvindfonden        Kongsvang Alle 23        Århus C     1
Mutax ApS            Islandsbrygge 81         København S   1
Mwg-Biotech A/S         Voldbjergvej 12 A        Risskov     2
My Travel Denmark A/S      Nansensgade 19          København K   1
Mærsk Broker K/S         Esplanaden 50          København K   1
Mærsk Data A/S          Lyngbyvej 2           København Ø  21
Mærsk Data A/S          Lyngbyvej 2           København Ø   1
Mærsk Data Food & Agro      Bytoften 1            Risskov     1
Mærsk Data Organisator      Prøvensvej 1           Brøndby     1
Mærsk IT A/S           Lyngbyvej 2           København Ø   1
Mærsk IT A/S           Bytoften 1            Risskov    15
Mærsk Olie og Gas A/S      Esplanaden 50          København K.  15
Mærsk Olie og Gas A/S      Esplanaden 50          København K.  1
Mødrehjælpen           Alexandreakoll.         Valby      1
Møller Nielsens Tegnestue    Hjermvej 29           Struer     1
Møns Museum           Storegade 75           Stege      1
N-Com A/S            Dortheavej 59          København NV  1
NARDOS A/S            Energivej 1           Knebel     1
NCC Construction Danmark A/S   Tuborg Havnevej 15        Hellerup    1
NCC Roads A/S          Hørkær 8             Herlev     1
NCM Ekr Eksportkredit      Gl. Kongevej 11-13        København V.  1
NCR Danmark A/S         Helgeshøj Alle 28        Taastrup    1
NCR Danmark A/S         Svanevej 14           København Nv  1
NCR PMS             Tranevej 27 A          København NV  1
NEF Fonden            Strandvangen 2          Kerteminde   1
NETOP - netværk         Frederiksberggade 21, .2     København K   2
NIRAS Rådgivende ingeniører og  Vestre Havnepromenade 9     Ålborg     3
NIRAS Rådgivende ingeniører og  Sortemosevej 2          Allerød    13
NIRAS Rådgivende ingeniører og  Åboulevarden 80         Århus C     9
NKT Integration A/S       Blokken 84            Birkerød    1
NNE               Krogshøjvej 55          Bagsværd    1
NOAH               Nørrebrogade 39, 1. tv.     København N.  1
NP 3               Åboulevarden 60         Århus C     1
NS GENE A/S           Center for Bio. Sekvensanalyse  Ballerup    1
Nalunaq Gold Mine A/S      Postbokx 162           Nanortalik   1
Nanion ApS            Hovedgaden 451 C         Hedehusene   1
NanoNord A/S           Skjernvej 4A           Ålborg Ø    1
Nathalie Zahles Seminarium    Linnesgade 2           København K.  69
Natimmune            Fruebjerg 3, Box 3        København Ø.  3
Nationalmuseet          Frederiksholms Kanal 12     København K.  26
Nationalmuseet          Frederiksholms Kanal 12     København K   1
Nationalmuseet          Brede, Postboks 260       Kgs. Lyngby  16
Nationalmuseet          Brede, Postboks 260       Kgs. Lyngby   1
Nationalmuseet          Frederiksholms Kanal 12     København K.    2
Nationalmuseet          Frederiksholms Kanal 12     København K.    54
Nationalmuseet          Frederiksholms Kanal 12     København K     1
Natur Bornholm          Grønningen 30          Åkirkeby      2
Naturgas Midt/nord I/S      Vognmagervej 14         Viborg       2
Naturgas Sjælland        Energivej 3           Sorø        1
Naturhistorisk Museum Færøerne  Debesartrød                     1
Naturhistorisk Museum      Wilhelm Meyers Allé 210     Århus C      12
Naturhistorisk Museum      Universitetsparken       Århus C       1
Naturklagenævnet         Frederiksborggade 15      København K.    1
Naturplan            Kirkevej 15           Bryrup       1
Naviair             Naviair Alle 1         Kastrup       1
Neg Micon A/S          Alsvej 21            Randers       1
Nellemann Konsulenterne     Sortemosevej 2         Allerød       2
Nellemann, Nielsen &       Teknikerbyen 19         Virum        3
Neopac A/S            Mirabellevej 16         Randers       1
Nepcon              Odensegade 4 B         Århus C       1
Nepenthes            Odensegade 4 B         Århus C       2
Nesa A/S             Nesa Alle 1           Gentofte      3
Nestle Danmark A/S        Amerikakaj           København Ø.    1
NetTest A/S           Kongens Nytorv 26        København K     1
Netcentralen           Kronprinsessegade 54 A     København K     1
Netcom Data           Høffdingsvej 14         Valby        1
Netcom Kursus ApS        Høffdingsvej 14         Valby        1
Netdoktor            Bredgade 41           København K.    2
NetJob              P.P. Ørum Gade 11        Århus C       1
Netman A/S            Tobaksvejen 23B         Søborg       1
Netman ApS            Tobaksvejen 23 B        Søborg       6
Netmester A/S          Højbro Plads 15         København K     2
Netværk Danmark A/S       Vestergade 2 B         Svendborg      1
Netværk Mariager Fjord      Klostermarken 18        Mariager      1
Neurosearch A/S         Pederstrupvej 93        Ballerup      11
New Insight           Læderstræde 34, 4.       København K     2
New Nordic Danmark ApS      Ny Østergade 11, 4.       Roskilde      1
Newmedialab ApS         Klamsagervej 35, st.      Åbyhøj       1
Nexus A/S            Palsgaardsvej 10        Juelsminde     2
Niels Bohr Arkivet        Blegdamsvej 17         København Ø.    1
K.U. Niels Bohr Inst. for Astr  Blegdamsvej 17         København Ø.    59
K.U. Niels Bohr Inst. for Astr  Blegdamsvej 17         København Ø     1
Niels Brock Copenhagen      Kultorvet 2           København K.    2
Niels Brock Copenhagen      Kultorvet 2           København K     3
Niels Brocks Handelsskole    Julius Thomsens Plads 6     Frederiksberg C.  1
Nikolaj Udstillingsbygning    Nikolaj Plads 10        København K.    2
Nivågaards Malerisamling     Gl. Strandvej 2         Nivå        2
Nokia Danmark A/S        Frederikskaj 5         København V    10
Nokia Mobile Phones A/S     Frederikskaj          København V.    1
Nomeco A/S            Borgmester Christiansens Gade  Købemhavn V.    1
Nord Pool Danmark        Mageløs 7            Odense C      2
Nordat              Jernbanegade 7         Hjallerup      1
Nordborg Kommune         Rådhuset, Mads Clausensvej 13  Nordborg      1
Norddata             Rønnevangs Alle 6        Hillerød      1
Nordea A/S            Jupitervej 2          Fredericia     1
Nordea A/S Kommunikation     Torvegade 2           København V     1
Nordea A/S            Postbox 850           København C     6
Nordea A/S            Torvegade 2           København K.    2
Nordea A/S            Helgeshøj Alle 33        Taastrup      4
Nordea Pension          Klausdalsbrovej 615       Ballerup      1
Nordeco             Skindergade 23          København K.    2
Nordens Hus - Reykjavik                               1
Nordforbrænding I/S       Savsvinget 2           Hørsholm      1
Nordic Bioscience        Herlev Hovedgade 207       Herlev       1
Nordic Laboratories ApS     Frederiksberggade 34, 2.     København K    1
Nordic Medical Consults     Vesterby 55           Horsens      1
Nordic Tours A/S         Vestergade 48 H         Århus C      1
Nordisk Bygge Kemi A/S      Hallandsvej 1          Rødekro      1
Nordisk Cambell Center      Heluf Trolles Gade 11      København K    1
Nordisk Copyright Bureau     Frederiksgade 17         København K.    1
Nordisk Film Biografer A/S    Axeltorv 9            København V    1
Nordisk Institut for       Leifsgade 33           København S.    3
Nordisk Institut for       Leifsgade 33           København S    1
Nordisk Institut for       Klosterbakken 20         Odense C      1
Nordisk Institut for       Klosterbakken 20         Odense C      1
Nordisk Insulinlaboratorium   Niels Steensensvej 1       Gentofte      1
Nordisk Kelloggs         Stationsparken          Glostrup      1
Nordisk Kommunikation      Jorks Passage, Opg.B,4.     København K.    2
Nordisk Korthandel        Studiestræde 26-30        København K    1
Nordisk Landbrugs Akademi    Rugårdsvej 286          Odense Nv.     1
Nordisk Ministerråd       Store Strandstræde 18      København K.    2
Nordisk Ministerrråd       Snaregade 10           København K.    2
Nordisk Råds Danske Delegation  Folketinget, Christiansborg   København K.    1
Nordisk Tekstil         Brogårdsvej 103-115       Odense C      1
Nordisk Uddannelsescenter    Slotsgade 8           Dronninglund    3
Nordita             Blegdamsvej 17          København Ø    1
Nordjyllands Amt         Niels Bohrsvej 30, Box 8300   Aalborg Øst    6
Nordjyllands Amt         Østre Alle 91          Ålborg       2
Nordjyllands Amt         Niels Bohrs Vej 30        Ålborg Øst     3
Nordjyllands Amt         Niels Bohrsvej 30        Aalborg Øst    1
Nordjyllands Amt         Amtsgården            Ålborg Øst     1
Nordjyllands Amt         Bodil Hjorts Vej 16 A      Vodskov      1
Nordjyllands Amt         Hobrovej 42 D          Ålborg Postboks  1
Nordjyllands Amt         Niels Bohrs Vej 30        Aalborg Øst    3
Nordjyllands Amt         Niels Bohrsvej 30        Ålborg Øst     1
Nordjyllands Amt, Psykiatrien  Mølleparkvej 10         Ålborg       1
Nordjyllands Amt         Niels Bohrsvej 30        Aalborg Øst    4
Nordjyllands Amt         Niels Bohrsvej 30        Aalborg Øst    40
Nordjyllands Amt         Møllepark Vej 10         Aalborg      1
Nordjyllands Amt         Niels Bohrs Vej 30        Ålborg Ø      1
Nordjyllands Amt, Undervisning  Elsagervej 26          Hjørring      1
Nordjyllands Amts BST      Niels Bohrs Vej 30        Ålborg Ø      2
Nordjyllands Amts        Storemosevej 8          Vodskov      2
Nordjyllands Amtsk./Amtsråd   Niels Bohrsvej 30, Box 8300   Ålborg Øst     1
Nordjyllands Amtskommune     Sdr. Skovvej 11         Ålborg       1
Nordjyllands Idrætshøjskole   Parkvej 61            Brønderslev    4
Nordjyllands Idrætshøjskole   Parkvej 61            Brønderslev    1
Nordjyllands Kunstmuseum     Kong Christians Alle 50     Aalborg      3
Nordjyllands Kunstmuseum     Kong Christians Alle 50     Ålborg       1
Nordjyllands Specialskole    Studievej 5           Nørresundby    1
Nordjyllands Statsskovdistrikt  Sct. Laurentii Vej 148-150    Skagen       1
Nordjyllands Trafikselskab    John F. Kennedys Plads 1 R, 3.  Aalborg      1
Nordjysk Musikkonservatorium   Ryesgade 52           Aalborg      13
Nordjysk Musikkonservatorium   Ryesgade 52           Aalborg      1
Nordsjællands Miljø- og Energi  Hågendrupvej 6          Hundested     1
Nordsøhøjskolen         Niels Juelsvej 32       Hirtshals      1
Nordsømuseet           Willemoesvej, Postboks 125   Hirtshals      2
Nordvestjysk BST         Bjerregårdsvej 2        Holstebro      1
Nordvestjysk Uddannelsescenter  Kronborgvej 119        Thisted       1
Nordvestjysk Videncenter for M  Novem Park 51         Holstebro      1
Norferm Danmark A/S       Stenhuggervej 22        Odense M      4
Norma ApS            Slotsmarken 11         Hørsholm      1
Norsoft A/s           Maren Turisgade 2       Aalborg Postbox   1
Northroup Newsletters      Bredgade 25 D         København K.    1
NovaCare             Østergade 11          København K     1
Novamind A/S           Emdrupvej 28 A, 3.       København Ø     1
Novartis A/S           Lyngbyvej 172         København Ø     1
Novasol A/S           Rygårds Alle 104        Hellerup      1
Novavision Software A/S     Klamsagervej 14        Åbyhøj       1
Novo Nordisk A/S         Brennum Park 25 A       Hillerød      2
Novo Nordisk A/S         Novo Alle           Bagsværd     138
Novo Nordisk A/S         Novo Alle 1          Bagsværd      2
Novo Nordisk A/S         Nordre Fasanvej 215      København N.    3
Novo Nordisk A/S         Sauntesvej 13         Gentofte      8
Novo Nordisk A/S         Hallas Alle 1         Kalundborg     25
Novo Nordisk A/S         Måløv Byvej 200        Måløv       16
Novo Nordisk Engineering A/S   Krogshøjvej 55         Bagsværd      7
Novo Nordisk IT A/S       Krogshøjvej 45         Bagsværd      21
Novozymes A/S          Smørmosevej 25, 1LS.36     Bagsværd      1
Novozymes A/S          Krogshøjvej 36         Bagsværd      32
Nr. Alslev Kommune        Rådhuset, Kæpgårdsvej 2    Nørre-Alslev    1
Nucleus - Foreningen af Danske  Lundingsgade 33        Århus C       1
Nucleus - Foreningen af Danske  Lundingsgade 33        Århus C       1
Nuevolution           Rønnegade 8          København Ø     3
Nunc A/S             Kamstrupvej 90         Roskilde      7
Nunc A/S             Kamstrupvej 90         Roskilde      1
Ny Carlsberg Glyptotek      Dantes Plads 7         København V.    5
Ny Carlsberg Glyptotek      Dantes Plads 7         København V     1
Nyborg og Omegns Museer     Slotsgade 11          Nyborg       3
Nycomed ApS           Langebjerg 1          Roskilde      9
Nycomed Danmark A/S       Langebjerg 1          Roskilde      1
Nykredit A/S           Kalvebod Brygge 1-3      København V     3
Nykredit Data          Fredrik Bajers Vej 1      Ålborg Ø      1
Nykredit Realkredit A/S     Fredensgade 34         Århus C       1
Nykøbing Falster Kommune     Rådhuset, Dronningensgade 30  Nykøbing Fl.    5
Nykøbing-Rørvig Kommune     Vesterlyngvej 8        Nykøbing Sj     4
Nyman Messerschmidt ApS     Hvidovrevej 438, 1.      Hvidovre      1
Nyt Dansk Danseteater      Guldbergssgade 29 A      København N     1
Nyt Europa            J.P. Larsensvej 18       Brabrand      1
Nyt Nordisk Forlag        Købmagergade 49        København K.    1
Næstved Bladet          Axeltorv 1c          Næstved       1
Næstved Centralsygehus                     Næstved       1
Næstved Kommune         Rådmandshaven 20        Næstved       4
Næstved Museum          Ringstedgade 4         Næstved       2
Næstved Sprog          Kasernevej 20         Næstved       7
Næstvedegnens Lokalhistoriske  Amtmandsstien 1        Næstved       1
Nævnet for Etnisk Ligestilling  Frederiksborggade 15, 3    København K.    3
Nørager Kommune         Adm.Bygn. Jernbanegade 13   Nørager       1
Nørgaards Højskole        Vestre Ringvej 9        Bjerringbro     5
Nørhaven A/S           Agerlandsvej 5         Viborg       2
Nørre Djurs Kommune       Glesborg Bygade 1       Glesborg      1
Nørre Nissum Seminarium og HF  Svinget 5         Lemvig       55
Nørre Nissum Seminarium og HF  Svinget 5         Lemvig       2
Nørrebros Teater         Ravnsborggade 3      København N.    1
OBBC               Rugårdsvej 23, 1.     Odense C      1
OFS Fitel Danmark I/S      Priorparken 680      Brøndby       6
OFS Fitel Danmark I/S      Priorparken 680      Brøndby       1
Observer Danmark         Vestergade 18 E      København K    11
Observer Danmark         Peter Ipsens Alle 22    København NV    1
Odder Højskole          Rørthvej 34 A       Odder        4
Odder Kommune          Rådhuset, Rådhusgade 3   Odder        1
Odder Lokalhistoriske Arkiv   Åbygade 7         Odder        1
Odder Museum           Rosengade 84        Odder        2
Odder Tandklinik         Rosensgade 16, 1.     Odder        1
Odene Kommunale Fjernvarmefors  Klosterbakken 12      Odense C      2
Odense Bys Museer        Overgade 48        Odense C      18
Odense Bys Museer        Overgaden 48        Odense C      3
Odense Kommune          Rådhuset          Odense C      24
Odense Kommune          Rådhuset          Odense C      1
Odense Erhvervsråd        Rådhuset          Odense C      2
Odense Kommune          Schacksgade 39       Odense C      1
Odense Kommune          Tolderlundsvej 3, st.   Odense C      1
Odense Socialpæd. Sem.      Rømersvej 3        Odense V      34
Odense Stadsarkiv        Klosterbakken 2      Odense C      1
Odense Stadsarkiv        Klosterbakken 2      Odense C      1
Odense Tekniske Skole      Allegade 79        Odense C      1
Odense Universitetshospital   Sdr. Boulevard 29     Odense C      27
Odense Universitetshospital   Sdr. Boulevard 29     Odense C      2
Odense Vandselskab A/S      Vandværksvej 7       Odense C      1
Odense Zoologiske Have      Sdr. Boulevard 320     Odense C      1
Odherreds Kulturhistoriske Mus  Annebjerg Stræde 1     Nykøbing Sj     3
Odsherred Kunstmuseum      Storegade 51        Asnæs        1
Ogilvy & Mather København A/S  Martinsvej 7        Frederiksberg C.  1
Ogilvy One Worldwide       Aldersrogade 8       København Ø     1
Ole Mortensen Rådgivende Ing.  Industrikrogen 10     Ishøj        1
Olga Musik            Landemærket 49       København K     1
Olicom A/S            Nybrovej 114        Kgs. Lyngby     1
Olieselskabet Danmark      Åhave Parkvej 11      Viby J.       2
Olieselskabet Danmark      Tømmervejen 5-7      Viby J       1
Olympus Danmark         Herstedøstervej 27-29   Albertslund     1
Omsognscentret Rosenlund     Mørkhøjvej 336       Herlev       1
Omsorgsorganisationernes Samrå  Nyropsgade 26       København V.    1
Onaids              FN                       1
Opus Reklamebureau        Århusgade 88        København Ø     1
Oracle Danmark A/S        Lautrupbjerg 2-6      Ballerup      5
Orana A/S            Rynkebyvej 243       Rynkeby       1
Orange              Holmbladsgade 139     København S.    7
Orange Web Company        Gammeltorv 6        København K     1
Orbis Terrarum V/inst.      Nordre Ringgade 1     Århus C       2
Ordrupgaard           Vilvordevej 110      Charlottenlund   3
Organisator A/S         Prøvensvej 1        Brøndby       1
Orion Information Services DK  Langebrogade 6 J, st.   København K     1
Orlogsmuseet           Overgaden Oven Vandet 58  København K.    1
Orlogsmuseet           Overgaden Over Vandet 58  København K     1
Osteometer Biotech A/S      Herlev Hovedgade 207    Herlev       1
Oticon A/S            Strandvejen 58       Hellerup      5
Otterup Kommune         Rådhuset          Otterup       1
Outcom A/S Ledelses- og Kommun  Strandvejen 102 E      Hellerup      2
Outcom A/S Ledelses- og Kommun  Strandvejen 102 E      Hellerup      1
Overgaden - Kulturministeriets  Overgaden neden Vandet 17  København K    2
Oxford Research         Amager Torv 19       København K.    3
PBS Pengeinstitutternes     Lautrupbjerg 10       Ballerup      5
P.C.A              Vestergade 6        Hvidovre      1
PA Consulting Group       Tuborg Boulevard 5     Hellerup      1
PBI-Dansensor A/S        Rønnedevej 18        Ringsted      1
PC Laboratoriet A/S       Mågevej 7          Fjerritslev    1
PC Laboratoriet A/S       Mågevej 7          Fjerritslev    1
PFA Pension           Sundkrogsgade 4       København Ø.    4
PKA               Tuborg Boulevard 3     Hellerup      8
PKE Consult           Adelgade 106        København K    1
PLS Rambøll Management      Nørregade 7a        København K.    6
PLS Rambøll Management      Olof Palmes Alle 20     Århus N.      6
PLUS Consult           Majsmarken 1        Hobro       1
PP Forlag A/S          Rentemestervej 2      København NV    1
PPG Industries Scandinavia    Midtager 29         Brøndby      1
PPG Scandinavia         Midtager 29         Brøndby      1
PPU Maconomy A/S         Vordingborggade 18-22    København Ø.    5
PR Reklame            Vendelbo Plads 8      Hjørring      1
PVC Information Council Dk    Nørre Voldgade 48      København K.    1
Pallas Informatik ApS      Allerød Stationsvej 2 D   Allerød      1
Pandalus A/S           Industrivangen 3      Hanstholm     1
Par No 1 Interactive A/S     Vesterbrogade 8       Viborg       1
Passive                                   1095
Pastoral-Centret         Vesterbrogade 28, 2. tv.  København V.    1
Pastoralseminariet        Sct. Markus Kirkeplads 1  Århus C      1
Patent- og Varemærkestyrelsen  Helgeshøj Alle 81      Tåstrup      6
Patentgruppen ApS        Åboulevarden 31       Århus C      1
Pen-Sam A/S           Jørgen Knudsensvej 2    Farum       9
Pen-Sam A/S           Jørgen Knudsensvej 2    Farum       1
Pension Danmark         Kristen Bernikows Gade 4  København K    2
Pensionist                          København K.   819
Pensionist Højskolen Marielyst  Bøtøvej 2          Væggerløse     3
Pensionist Højskolen Marielyst  Bøtøvej 2          Væggerløse     1
Pensionist Højskolen Rude Stra  Kystvejen 114, Rude     Odder       1
Pensionisternes Samvirke     Griffenfeldtsgade 58    København N.    1
Pensionisthøjskolen       Kystvejen 114        Odder       4
Peoplegroup A/S         Vester Farimgasgade 41   København V    1
PeoplesPress A/S         Vester Farimagsgade 41   København V    1
Peoplesoft Danmark ApS      Lautruphøj 1-3       Ballerup      1
Personalegruppen         Maglegårds Alle 34     Søborg       2
Peter Sabroe Seminariet     Peter Sabroes Gade 14    Århus C      40
Peter Sabroe Seminariet     Peter Sabroes Gade 14    Århus C      3
Pfizer A/S            Lautrupvang 8        Ballerup      3
Pharma Nord           Tinglykke 4-6        Vojens       1
Pharmakon A/S          Milnersvej 42        Hillerød      1
Pharmavie Consult A/S      Engager 2, 2.th.      Brøndby      1
Pharmexa             Kogle Allé 6        Hørsholm      3
Phase One Dk           Roskildevej 39       Frederiksberg   1
Phønix-Trykkeriet A/S      Søren Nymarks Vej 15    Højbjerg      1
Pile Mølle            Pilemøllevej 90       Ishøj       2
Pindstrup Mosebrug A/S      Fabriksvej         Ryomgård      1
Piu-Centret           Hesseløgade 16       København Ø.    1
Plan og Handling         Møntergade 4        København K    2
PlanConsult ApS         Niels Brocks Gade 10     Randers      1
Plantedirektoratet        Skovbrynet 20         Kgs. Lyngby    10
Plantedirektoratet        Skovbrynet 20         Kgs. Lyngby    1
Plantic ApS           Gustav Wiedsvej 10      Århus C      1
Platit Scandinavia        Frederiksborgvej 399     Roskilde      1
Platon A/S            Alhambravej 9         Frederiksberg C  1
Plejecentret Sølund       Ryesgade 20          København N.    1
Plougmann & Vingtoft A/S     Åboulevarden 23        Århus C      1
Plougmann,Vingtoft & Partners  Sundkrogsgade 9        København Ø    3
PLS Consult A/S         Nørregade 7 A         København K.    1
Poda Hegn Danmark A/S      Øde Hastrupvej 65       Roskilde      1
Polimoon Langeskov        Industrivej 6         Langeskov     1
Politiken            Rådhuspladsen 37       København V    3
Politikens Forlag A/S      Vestergade 26         København K.    7
Politikens Lokalaviser A/S    Bregnerødvej 144       Birkerød      1
Politiskolen           Brøndbyøster Boulevard 30   Hvidovre      4
Polypeptide Laboratories A/S   Herredsvejen 2        Hillerød      1
Portal Danmark A/S        Bytoften 1          Risskov      2
Post & Tele Museum        Valkendorfsgade 9       København K.    3
Post Danmark           Banegårdspladsen 1A      Århus C      1
Post Danmark A/S         Tietgensgade 37,2       København V    29
Post Danmark A/S         Tietgensgade 37, 2.      Kbh.V       1
Post Danmark A/S         Telegrafvej 7         Ballerup      1
Post Danmark International A/S  Bernstorffsgade 36      København V.    7
Post og Tele Museum       Købmagergade 37        København K    2
Posttilsynet           Vester Voldgade 123      København V    1
Praktiserende Lægers Organisat  Trondhjemsgade 9       København Ø    1
PreciSense A/S          Dr. Neergaards Vej 3, 1.   Hørsholm      1
PreciSense A/S          Dr. Neergaardsvej 3, 1.    Hørsholm      1
Pressalit Care A/S        Pressalitvej 1        Ry         1
Pressalit Group         Pressalitvej 1        Ry         2
Presys A/S            Herstedøstervej 27-29     Albertslund    1
PriceWaterhouseCoopers      Strandvejen 44        Hellerup      6
Processor Reklame & Kommunikat  Pilestræde 43-45       København K    1
Producenterne          Allegade 24 A         Frederiksberg   1
Producentforeningen       Bernhard Bangs Alle 25, st.  Frederiksberg   1
Produktionshøjskolen       Allegade 4          Horsens      1
Professor Hans Hertel      Kronprinssegade 40      København K.    1
Profound Pharma A/S       Rønnegade 2, 6.        København Ø.    1
Projekt Barly          Hovedporten 6         Hvidovre      1
Projekt Grøn Guide i Allerød   Allerød Stationsvej 4 A    Allerød      1
Projekt Rabarberlandet      Blaagaards Plads 29      København N.    1
Projekt-Rådgivningen       Klosterport 4 E, 4.      Århus C      2
Projekterne i 10'eren      Fabriksparken 10 B      Glostrup      1
Projektet Medcom, Fyns Amt    Heden 18           Odense C      1
Projektgruppen A/S        Bredgade 56, 3.        København K    1
Projekthuset           Kirkegaardsvej 4-6      Århus C.      1
Prolog Development Center A/S  H.J. Holst Vej 5c       Brøndby      9
Prosa              Ahlefeldtsgade 16       København K.    2
Prospektx            Nyhavn 63 A          København K.    1
Præstø Kommune          Østerbro 2          Præstø       1
Psykiatrifonden         Carl Nielsens Alle 9     København Ø    2
Psykiatrisk Hospital I Århus   Skovagervej 2         Risskov      6
Psykiatrisk Hospital i Århus   Skovagervej 2         Risskov      11
Psykiatrisk Sygehus       Dyrehavevej 48        Hillerød      2
Psykologisk Forlag        Kongevejen 155        Virum       1
Purhus Kommune          Rådhuset, Bakkevænget    Fårup      1
Pythia Information        Kongensvej 3         Frederiksberg  1
PPR               Rådhuset           Køge       1
Quintesssence Copenhagen     Fuglevadsvej 27       Kgs. Lyngby   1
Quintiles            Dr. Tværgade 30, 5.th.    København K   4
Quizpeople            Vesterbrogade 74, 3.     København V.   1
R.U.C. Administrationen     Postbox 260         Roskilde     1
RC International A/S, Åbyhøj   Klamsagervej 19       Åbyhøj      2
RGS 90 A/S            Selinevej 4         København S   2
RUC               Postbox 260         Roskilde     3
RUC Administrationen       Postbox 260         Roskilde     4
RUC Center for Ligestillingsfo  Roskilde Universitetsvej   Roskilde     1
RUC Den Naturvidenskabelige Ba  Universitetsvej 1      Roskilde     1
RUC Det Humanistiske Hovedområ  Postbox 260         Roskilde     2
RUC Det Humanistiske Hovedområ  Postbox 260         Roskilde    12
RUC               Postbox 260         Roskilde     8
RUC Det Samfundsvidenskabelige  Postbox 260         Roskilde     3
RUC Inst. For Kommunikation, J  Postbox 260         Roskilde    38
RUC               Postbox 260         Roskilde     2
RUC               Postbox 260         Roskilde    25
RUC Inst. for Geografik og Int  Postbox 260         Roskilde    27
RUC Inst. for Geografi og Inte  Postboks 260         Roskilde     1
RUC Inst. for Historie og Samf  Postbox 260         Roskilde    12
RUC Inst. for kommunikation   Postbox 260         Roskilde     5
RUC Inst. for Matematik og Fys  Postbox 260         Roskilde    18
RUC Inst. for Miljø, Teknologi  Postbox 260         Roskilde     8
RUC Inst. for Psykologi     Postbox 260         Roskilde     3
RUC Inst. for Psykologi     Postboks 260         Roskilde     9
RUC               Postbox 260         Roskilde     1
RUC               Postbox 260         Roskilde    13
RUC Inst. for Sprog og Kultur  Postbox 260         Roskilde     3
RUC Inst. for Sprog og Kultur  Postbox 260         Roskilde    28
RUC Inst. for Uddannelsesforsk  Universitetsvej 1      Roskilde    24
RUC Inst. for Uddannelsesforsk  Universitetsvej 1      Roskilde     1
RUC Inst. for Uddannelsesforsk  Universitetsvej 1      Roskilde     3
Radiometer Medical A/S      Åkandevej 21         Brønshøj    16
Radiometer Medical A/S      Emdrupvej 72         København NV   1
Railion Denmark A/S       Bernstorffsgade 50      København V.   1
Rambøll             Teknikerbyen 31       Virum      1
Rambøll             Kjærulfsgade 2        Nørresundby   2
Rambøll - Vejle         Sønderbrogade 34       Vejle      1
Rambøll Informatik A/S      Teknikerbyen 19       Virum      4
Rambøll             Kjærulfsgade 2        Nørresundby   1
Rambøll             Jernbanevej 65        Odense NV    1
Rambøll             Håndværkervej 6       Tønder      2
Rambøll             Bredevej 2          Virum      30
Rambøll             Olof Palmes Alle 22     Århus N.     4
Ramcon              Bregnerødvej 132       Birkerød     1
Ramsø Kommune          Adm. Bygn. Vibygårdsvej 50  Viby Sjælland  1
Randers Byorkester        Værket            Randers     1
Randers Centralsygehus      Skovlyvej 1         Randers     2
Randers Centralsygehus      Skovlyvej 1         Randers     1
Randers Kommune         Laksetorvet 1        Randers     6
Randers Kunstmuseum       Stemannsgade 2        Randers     2
Randers Regnskov         Tørvebyggen 11        Randers     2
Randers Tekniske Skole      Vester Alle 26        Randers     1
Ranum Seminariet         Seminarievej 21-23      Ranum      10
Ranum Seminariet         Seminarievej 21-23      Ranum      1
Ray & Berndtson A/S       Nyhavn 63 C         København K   2
Readsoft A/S           Tuborg Boulevard 4      Hellerup     1
Red Barnet            Rosenørns Allé 12      København V   10
Red Barnet            Rosenørns Allé 12      København V   1
Rederiet A P Møller A/S     Esplanaden 50        København K.   3
Rederiet A P Møller A/S     Esplanaden 50        København K.   1
Region Sønderjylland/Selsvig   Hørvejen 11 B        Padborg     1
Rehabiliterings- og Revali.   Badehusvej 1         Ålborg      1
Rejsemagasinet Vagabond I/S   Tokkekøbvej 15        Allerød     1
Reklametjenesten         Vallenbæk Torvevej 9     Albertslund   2
Rekrutteringsgruppen       Bysmedevej 81        Tilst      1
Rektorkollegiets Sekretariat   Vester Voldgade 121a     København V.   2
Rektorkollegiets Sekretariat   Vester Voldgade 121 a    København V   1
Relations People A/S       Vester Farimagsgade 41    København V   1
Relationshuset ApS        Struenseegade 15, 1.     København N   2
Renholdningsselskabet af 1898  Kraftværksvej 25       København S.   3
Renosyd I/S           Norgesvej 13         Skanderborg   1
Renovest I/S           Stengårdsvej 33       Løgstør     1
Rentokil Initial A/S       Poul Bergsøes Vej 22     Glostrup     1
Research International A/S    Hauser Plads         København K   3
Reson A/S            Fabriksvangen 13       Slangerup    1
Resource Software Engineering  Jens Chr. Skous Vej 9    Århus C     1
Respons Marketing og Reklame A  Kærlundsvej 30        Ålborg      1
RestaurationsBranchens Forbund  Thoravej 29-33        København NV   1
Ret & Råd            Havnevej 3          Roskilde     1
Reva - Hjørring         Frederikshavnsvej 70     Hjørring     1
Revacenter Syd          Stubbekøbing Vej 67     Nykøbing F    1
Revacentret København      Tagensvej 22         København N.   5
RevalideringsCenter Binderup   Aggersundvej 14       Års       1
Reventlow Museet Pederstrup   Pederstrupvej 124      Horslunde    1
Revymuseet            Frederiksberg Runddel 1   Frederiksberg  1
Rheoscience A/S         Glerupvej 2         Rødovre     2
Rhetor ApS            Sønder Jernløsevej 41    Regstrup     1
Ribe Amt             Tangevej 6          Ribe       5
Ribe Amt             Sorsigvej 35         Ribe       3
Ribe Amt             Amtsgården, Sorsigvej 35   Ribe       2
Ribe Amt,            Sorsigvej 35         Ribe       2
Ribe Amt, Sygehusforvaltningen  Amtsgården, Sorsigvej    Ribe       1
Ribe Amt, Teknik og Miljø    Amtsgården, Sorsigvej 35   Ribe      29
Ribe Amt, Teknik og Miljø    Amtsgården, Sorsigvej 35   Ribe       4
Ribe Amtsk./Amtsråd       Amtsgården, Sorsigvej    Ribe       5
Ribe Jernindustri A/S      Saltgade 11         Ribe       1
Ribe Kommune           Giortz Plads         Ribe       1
Ribe Kunstmuseum         Sct. Nicolajgade 10     Ribe       2
Rie Design ApS          Arresøvej 6c         Risskov     1
Right Kjaer & Kjerulf      Ovengaden Neden Vandet 9 C  København K.   2
Rigsarkivet           Rigsdagsgården 9       København K.   8
Rigsarkivet           Rigsdagsgården 9       København K.   1
Rigshospitalet          Blegdamsvej 9        København Ø.  62
Rigshospitalet          Blegdamsvej 9        København Ø.  12
Rigshospitalet          Blegdamsvej 9        København Ø   1
Rigshospitalet          Strandboulevarden 49     København Ø.  15
Rigspolitiet           Polititorvet 14       København V   7
Rigsrevisionen          St. Kongensgade 45      København K   2
Ringkøbing Amt          Østergade 41         Ringkøbing     1
Ringkøbing Amt          Damstrædet 2         Ringkøbing    31
Ringkøbing Amt          Østergade 48         Ringkøbing     2
Ringkøbing Amt, øvrige Forv.   Østergade 41         Ringkøbing    16
Ringkøbing Amt, Skole- Og Soci  Østergade 48, Postboks 147  Ringkøbing     1
Ringkøbing Amtsk./amtsråd    St. Blichersvej 2-6     Ringkøbing     1
Ringkøbing Kommune        Rådhuset, Ved Fjorden 6   Ringkøbing     2
Ringkøbing Museum        Herningvej 4         Ringkøbing     1
Ringsted Kommune         Rådhuset           Ringsted      5
Ringsted Kommune         Rådhuset           Ringsted      2
Ringsted Museum og Vindmølle   Køgevej 41          Ringsted      1
Robert/Boisen & Likeminded A/S  Christian IX's Gade 1, 1.  København K    1
Robinson Scandinavia A/S     Carit Etlars Vej 3      Frederiksberg C  1
Roche A/S            Industriholmen 59      Hvidovre      1
Rockwelle A/S          Herstedøstervej 27-29    Albertslund    1
Rockwool Fondens         Sejrøgade 11         København Ø.    1
Rosa               Saltholmsgade 22       Århus C      1
Rosenborgsamlingen        Øster Voldgade 4a      København K.    3
Rosenborgsamlingen        Øster Voldgade 4a      København K    1
Rosenholm Kommune        Rådhuset           Hornslet      1
Rosenholm Kommune        Rådhuset           Hornslet      1
Rosenholm Miljøforum       Tingvej 40          Hornslet      1
Rosinante Forlag         Købmagergade 62, 4.     København K    1
Rosinante Forlag A/S       Nørre Søgade 35       København K.    1
Roskilde Amt           Amtsgården, Køgevej 80    Roskilde      8
Roskilde Amt           Køgevej 80          Roskilde     16
Roskilde Amt           Køgevej 7-13         Roskilde      2
Roskilde Amt           Køgevej 80                   2
Roskilde Amt           Køgevej 80          Roskilde      1
Roskilde Amts Sygehus      Køgevej 7-13         Roskilde      2
Roskilde Amts Sygeplejeskole   Køgevej 7          Roskilde      3
Roskilde Festival        Havsteensvej 11       Roskilde      3
Roskilde Friskole        Thomas Bredsdorffs Alle 25  Roskilde      1
Roskilde Højskole        Vestre Kirkevej 12      Roskilde      1
Roskilde Kommune         Rådhuset           Roskilde      5
Roskilde Kommune         Ringstedgade 14-16      Roskilde      4
Roskilde Kommune         Køgevej 90          Roskilde      1
Roskilde Kommune         Sankt Ols Stræde 3      Roskilde      1
Roskilde Museum         Sankt Ols Gade 15      Roskilde     11
Roskilde Universitetsbibliotek  Universitetsvej 1      Roskilde      1
Roskilde Universitetsbibliotek  Universitetsvej 1      Roskilde      4
Ross University School of Medi  PO Box 266                   1
Rossen & Rønnow A/S       Vesterport 3, st.      Århus C      1
Rougsø Kommune          Kirkestien 1         Allingåbro     1
Rovesta Miljø I/S        Ved Åsen 1          Næstved      4
Rovesta Miljø I/S        Højbrogade 16        Nykøbing Fl.    1
Rovesta Miljø I/S        Herningvej 36 A       Nykøbing Fl.    1
Rovesta Miljø I/S        Betonvej 12         Roskilde      1
Rovesta Miljø I/s        Ved Faurgården 7       Holbæk       1
Royal Awards           c/o EEA           København K    1
Royal Copenhagen         Smallegade 45        Frederiksberg   1
Ry Højskole           Klostervej 36        Ry         2
Ry Kommune            Knudsvej 34         Ry         1
Ryslinge Højskole        Højskolen 1         Ryslinge      7
Ryslinge Højskole        Højskolen 1         Ryslinge      1
Rytmisk Musikkonservatiorium   Leo Mathisens Vej      København K    1
Rytmisk Musikkonservatorium   Leo Mathisens Vej, Holmen    København K.   11
Rytmisk Musikkonservatorium   Leo Mathisens Vej, Holmen    Frederiksberg C  1
Rødbo Botilbudet         Slotherrens Vænge 6       Rødovre      1
Rødding Højskole                         Rødding      1
Rødekro Kommune         Rådhuset, Hærvejen 8       Rødekro      2
Rødkilde Højskole        Rødkildevej 42          Stege       1
Rødovre Kommune         Rødovre Parkvej 150       Rødovre      5
Rønshoved Højskole        Højskolevej 4          Kruså       2
Rørbæk Center for        Aagade 52            Hobro       1
Rådet for Den Europæiske Union  Bruxelles - Luxembourg - Stras           3
Rådet for Større Færdselssikke  Lersø Park Alle 111       København Ø    8
RUE               Vester Voldgade 123       København V.    2
Rådgivende Sociologer      Tordenskjoldsgade 21       København K.    1
S-Card A/S            Sofiendelsvej 74         Ålborg SV     1
SAP Danmark A/S         Lautrupsgade 11         København Ø    1
SBI-Advanced Technologies A/S  Agern Alle 3           Hørsholm      1
SBS Byfornyelse         Ny Kongensgade 15        København K.    1
SCR               Ryesgade 31           Århus C      1
SDC Denmark A/S         Borupvang 1           Ballerup      4
SDC Denmark A/S         Skifervej 2           Sakskøbing     1
sdu odense            Niels Bohrs Vej 9        Esbjerg      3
SDU Esbjerg           Niels Bohrs Vej 10        Esbjerg      1
SDU Esbjerg           Niels Bohrsvej 9         Esbjerg      1
SDU Esbjerg           Niels Bohrs Vej 9        Esbjerg      2
SDU Esbjerg           Niels Bohrsvej 9-10       Esbjerg      1
SDU Esbjerg           Niels Bohrsvej 9         Esbjerg Ø     1
SDU Kolding           Engstien 1            Kolding      1
SDU Kolding           Engstien 1            Kolding      12
SDU Kolding           Center for Dansk         Kolding      1
SDU Kolding           Center for Dansk         Kolding      2
SDU Kolding           Engstien 1            Kolding      10
SDU Odense            Winsløvparken 21         Odense C      1
SDU Odense            Winsløwparken 19,3.       Odense C      2
SDU Odense            Windløwsparken 21, 1.      Odense C.     1
SDU Odense            Campusvej 55           Odense M.     1
SDU Odense            Campusvej 55           Odense M.     22
SDU Odense            Campusvej 55           Odense M      1
SDU Odense            Winsløwparken 23         Odense C      1
SDU Odense            Winsløwparken 23         Odense C      1
SDU Odense            Campusvej 55           Odense M.     2
SDU Odense            Campusvej 55           Odense M.     1
SDU Odense            Campusvej 55           Odense M      1
SDU Odense            Campusvej 55           Odense M.     2
SDU Odense            Campusej 55           Odense M.     1
SDU Odense            Campusvej 55           Odense M      1
SDU Odense            Campusvej 55           Odense M.     1
SDU Odense            Campusvej 55           Odense M.     2
SDU Odense            Campusvej 55           Odense M.     4
SDU Odense            Campusvej 55           Odense M.     4
SDU Odense            Forskerparken 10 B        Odense M      5
SDU Odense            Campusvej 55           Odense M      1
SDU Odense            Campusvej 55           Odense M.     1
SDU Odense            Campusvej 55           Odense M.     2
SDU Odense            Campusvej 55           Odense M.     1
SDU Odense            Campusvej 55           Odense M.     1
SDU Odense            Campusvej 55           Odense M.     1
SDU Odense            Campusvej 55           Odense M    11
SDU Odense            Campusvej 55           Odense M.    1
SDU Odense            Campusvej 55           Odense M.    1
SDU Odense            Campusvej 55           Odense M     1
SDU Odense            Det Sundhedsvidenskabelige Fak  Odense C     2
SDU Odense Det Sundhedsvidensk  Winsløwparken 17         Odense C     8
SDU Odense            Campusvej 55           Odense M     1
SDU Odense            Campusvej 55           Odense M.    1
SDU Odense            Campusvej 55           Odense M.    5
SDU Odense            Winsløwsparken 21        Odense C     1
SDU Odense            Winsløwparken 21         Odense C     1
SDU Odense            Campusvej 55           Odense M.    15
SDU Odense            Campusvej 55           Odense M     1
SDU Odense            Campusvej 55           Odense M.    10
SDU Odense            Campusvej 55           Odense M.    49
SDU Odense            Campusvej 55           Odense M.    26
SDU Odense            Campusvej 55           Odense M.    3
SDU Odense            Campusvej 55           Odense M     2
SDU Odense            Campusvej 55           Odense M     1
SDU Odense            Campusvej 55           Odense M.    3
SDU Odense            Campusvej 55           Odense M.    7
SDU Odense            Winsløwparken 21         Odense C.    8
SDU Odense            Campusvej 55           Odense M.    44
SDU Odense            Campusvej 55           Odense M     1
SDU Odense            Campusvej 55           Odense M.    1
SDU Odense            Winsløwparken 19, 3.       Odense C     2
SDU Odense            Sdr. Boulevard 23 A       Odense C     6
SDU Odense            Campusvej 55           Odense M.    43
SDU Odense            Campusvej 55           Odense M.    2
SDU Odense            Persillegade 6          Aabenraa     6
SDU Odense            Campusvej 55           Odense M.    15
SDU Odense            Kløvervænget 10         Odense C     3
SDU Odense            Forskerparken 10         Odense M     1
SDU Odense            Forskerparken 10         Odense M.    1
SDU Odense            Campusvej 55           Odense M.    1
SDU Odense            Winsløwparken 17         Odense C     2
SDU Odense            Campusvej 55           Odense M     5
SDU Odense            Campusvej 55           Odense M     4
SDU Odense, Administrationen   Campusvej 55           Odense M.    18
SDU Odense, Administrationen   Campusvej 55           Odense M     1
SDU Sønderborg          Grundtvigs Alle 50        Sønderborg    2
SDU Sønderborg          Grundtvigs Alle 150       Sønderborg    3
SDU Sønderborg Ingeniørhøjsko  Grundtvigs Alle 150       Sønderborg    3
SF-Film og Video         Indiakaj 12, 1.         København Ø.   1
SFOF, Landsorganisationen    Blegdamsvej 24A         København N   1
SID               Kampmannsgade 4         København V   6
SIF Fodbold Support A/S     Søholthuset           Silkeborg    1
SIMAC              Svendborg Int. Maritime Academ  Svendborg    16
SOS International A/S      Nitivej 6            Frederiksberg  1
SPOK Aps             Blegdamsvej 4 A         København N.   2
SSV- Udvikling          Mimersgade 39/2         København N.   1
STS, Student Travel Schools   Klosterstræde 13         København K.   1
STV A/S             Kratholmvej 36          Odense S.    1
SU. Styrelsen          Danasvej 30           København V.   2
SU. Styrelsen          Danasvej 30           København V.   7
Salgsservice A/S         Jægergårdsgade 66        Århus C     1
Sallingsund Kommune       Rådhuset            Roslev        1
Samfundslitteratur        Rosenørns Alle 11       Frederiksberg C.   1
Samfundsvidenskabeligt Forskni  Holmens Kanal 7        København K.     1
Samkurser            Fredriksborgvej 5       Farum        1
Sammenslutningen af Danske Hav  Gyldenløvsgade 11       København V     1
Sammenslutningen af Danske Små  Strynø Brovej 12        Rudkøbing      1
Sammenslutningen af Ældreråd   Jernbane Alle 54, 3.      Vanløse       1
Sammenslutningen af Østlige Øe  Møllevej 17          Borup        1
Sampension Administrationssels  Krumtappen 2          Valby        1
Samson Agro A/S         Bjerringbrovej 10       Bjerringbro     1
Samsø Erhvervspark        Museumsvej 1          Tranebjerg Samsø   1
Samsø Kommune          Langgade 1           Tranebjerg Samsø   1
Samtext Danmark         Jakob Dannefærdsvej 6 B    Frederiksberg C   1
Samtext Danmark         Jakob Dannefærdsvej 6 B    Frederiksberg C   1
Sandrew Metronome Film A/S    Omøgade 8           København Ø     1
Sankt Hans Hospital       Boserupvej 10         Roskilde       3
Santaris Pharma A/S       Bøge Alle 3          Hørsholm       1
Sas Data             Engvej 155           København S.     1
Sas Institute A/S        Købmagergade 9a        København K.     5
Sas Institute A/S        Købmagergade 9a        København K.     1
Sasib Nordic A/S         Tonsbakken 10         Skovlunde      1
Saxo Bank A/S          Smakkedalen 2         Gentofte       4
Scan Horse A/S          Langebjerg 29         Roskilde       1
Scan-Co A/S           Sundsholmen 29         Nørresundby     1
Scanad Odense Reklamebureau   Christiansgade 70       Odense C       1
Scanagri Denmark A/S       Vester Farimagsgade 6, 5.   København V     3
SAS               Hedegaardsvej 88        København S.     1
Scandis             Virkelyst 1          Herning       1
Scandlines Denmark A/S      Dampfærgevej 10        København Ø.     3
Scanjour A/S           Peter Bangs Vej 26       Frederiksberg    9
Scantox             Hestehavevej 36 A,       Lille-Skensved    3
Scanvaegt International A/S   P.O. Pedersens Vej 18     Århus N.       2
Schenker A/S           Helseholmen 31-39       Hvidovre       1
Schering-Plough A/S       Hvedemarken 12         Farum        1
Schlumberger Geco-Prakla     Bjergstedvejen 1                  1
Schultz A/S           Rådhuspladsen 14        København V.     2
Schultz Grafisk         Herstedvang 10-12       Albertslund     3
Schultz Information       Herstedvang 12         Albertslund     1
Scleroseforeningen        Mosedalvej 15         Valby        3
Sct. Maria Hospice Center    Blegbanekn 3          Vejle        1
Sct.Hans Hospital                        Roskilde       2
Seas Transmission A/S      Slagterivej 25         Haslev        1
Sejlflod Kommune         Stationsvej 5         Storvorde      2
Sekretariatet Ved Den Fri    Kompagnistræde 20a       København K.     1
Selandia Center for Erhvervsud  Bredahlsgade 1         Slagelse       1
Selvstændige                                    187
Semaphor             Martinsvej 8          Frederiksberg C   1
Seminarer i Amter og Kommuner  Havnegade 100 C        Odense C       1
Seminariet f. Kunst/Håndværk   Hyrdevej 11          Kerteminde      9
Seminariet i Åbenrå       Dronning Margrethesvej 11-13  Åbenrå        1
Seminarium for håndværk og Des  Thistedvej 115         Nørresundby     5
Seminarium for håndværk og Des  Thistedvej 115         Nørresundby     1
Seniorhøjskolen         Degneparken 22         Lemvig        2
Sepia Proximity A/S       Store Kongensgade 72      København Ø     1
Sepia Relationsbureau      Store Kongensgade 72      København K     1
Seven Technologies A/s      Købmagergade 26e        København K.     1
Siemens A/S           Industrivej 30       Pandrup     1
Siemens Aktieselskab      Borupvang 3        Ballerup    1
Siemens Aktieselskab      Borupvang 3        Ballerup    1
Siemens Business Service    Dybendalsvænget 3     Taastrup    1
Siemens Mobile Phones A/S    Siemens Kaj 1       Nørresundby   1
Siersbæklund Døgncenter     I.C. Christensensvej 36  Ringkøbing   1
Sifira             Fredericiagade 16     København K   1
Siginal Digital A/S       Holmens Kanal 7      København K   1
Sigma Partners A/S       Wilders Plads 13 A, 2.   København K   1
Sigma-Aldrich Denmark A/S    Kirkebjerg Allé 84     Brøndby     1
SignForm Danmark A/S      Wildersgade 51, 2.     København K   1
Signal Digital         Holmens Kanal 7      København K   1
Signatur A/S          Købmagergade 60      København K   1
Silex Science          Trekronergade 126 F, 4.  Valby      1
Silkeborg Bibliotek       Hostrupsgade 41      Silkeborg    2
Silkeborg Bibliotek       Hostrupsgade 41      Silkeborg    1
Silkeborg Centralsygehus    Falkevej 1         Silkeborg    1
Silkeborg Centralsygehus    Falkevej 1         Silkeborg    1
Silkeborg Daghøjskole      Toldbodgade 29-31     Silkeborg    1
Silkeborg Højskole       Platanvej 12        Silkeborg    6
Silkeborg Kommune        Rådhuset          Silkeborg    4
Silkeborg Kommune        Rådhuset, Søvej      Silkeborg    1
Silkeborg Museum        Hovedaardsvej 7      Silkeborg    2
Silkeborg Museum        Hovedgårdsvej 7      Silkeborg    1
Silkeborg Seminarium      Nattergalevej 1      Silkeborg   42
Silkeborg Seminarium      Nattergalevej 1      Silkeborg    1
Simcorp A/S           Oslo Plads 12       København Ø.  6
Simrad Shipmate A/S       Østre Alle 6        Støvring    2
Sind Daghøjskole Aalborg    Bispensgade 5       Ålborg     2
Sinds Pårørenderådgivning    Skolebakken 17       Århus C     1
Siso A/S            Skodsborgvej 48 E     Virum      1
Skagen By- og Egnsmuseum    P.K. Nielsensvej      Skagen     3
Skagen Kommune         Rådhuset          Skagen     1
Skagen Kommune         Rådhuset          Skagen     1
Skagens Museum         Brøndumsvej 4       Skagen     1
Skals Fagseminarium       Højskolebakken 23     Skals      4
Skals Fagseminarium       Højskolebakken 23     Skals      1
Skamol A/S           Teknology Center      Nykøbing M.   2
Skanderborg Kommune       Adelgade 44        Skanderborg   2
Skanderborg Museum       Adelgade 5         Skanderborg   1
Skanderborg Museum       Adelgade 5         Skanderborg   1
Skandia Liv A/S         Stamholmen 151       Hvidovre    1
Skandinavisk Biomedicinsk.   Rungstedvej 21       Hørsholm    1
Skandinavisk Canadisk/Amerik.  Nørregade 51        Holstebro    1
Skanska Danmark A/S       Baltorpvej 158       Ballerup    1
Skatteministeriet        Nicolai Eigtveds Gade 28  København K   1
Skejby Sygehus         Brendstrupgårdsvej     Århus N.    18
Skejby Sygehus         Brendstrupgårdsvej     Århus N.    4
Skibsteknisk Laboratorium    Hjortekærsvej 99      Kgs. Lyngby   1
Skiftesporet          Th. Nielsensgade 25    Herning     1
Skipper Clement Seminarium   Hobrovej 85        Aalborg    30
Skipper Clement Seminarium   Hobrovej 85        Ålborg     1
Skive Kommune          Østergade 29        Skive      6
Skive Kunstmuseum        Havnevej 14        Skive      2
Skive Museum          Havnevej 14        Skive      7
Skive Seminarium        Dalgas Alle 20       Skive     39
Skive Seminarium         Dalgas Alle 20       Skive        2
Skive Sygehus          Resenvej 25        Skive        1
Skive Tekniske Skole       Kongsvingervej 1      Skive        1
Skjern Egvad Museum       Bundsbækvej 25       Skjern       4
Skjern Kommune          Rådhuset, Finderupsvej 9  Skjern       1
Skole og Samfund         Gl. Kongevej 140 A     Frederiksberg C.  1
Skolemedia A/S          Øster Stationsvej 43, 3.  Odense C      1
Skolen for Musik og Teater    Frejasvej 21 A, st.    Hillerød      1
Skolen i Hammer Bakker      Storemosevej 19      Vodskov       7
Skoletjenesten i Københavns Ko  Artillerivej 126      København S    10
Skov A/S             Hedelund 4         Roslev       1
Skov- og Naturstyrelsen     Haraldsgade 53       København Ø.    39
Skov- og Naturstyrelsen     Dyrehaven 6        Klampenborg     1
Skov- og Naturstyrelsen     Egetoftevej 4       Sønderborg     1
Skov- og Naturstyrelsen     Vasevej 7         Randers       1
Skov- og Naturstyrelsen     Haraldsgade 53       København Ø.    1
Skov- og Naturstyrelsen     Haraldsgade 53       København Ø.    1
Skov- og Naturstyrelsen     Søholtvej 6        Thisted       2
Skovbo Kommune          Adm. Bygn. Møllevej 2   Borup        1
Skovbørnehaven Tungegården    Tungegårdsvej 3      Ølstykke      1
Skovgaard Museet I Viborg    Domkirkestræde 2-4     Viborg       2
Skovskolen            Nødebovej 77 A       Fredensborg     2
Skovtofte Socialpæd. Sem.    Hummeltoftevej 145     Virum       12
Skovtofte Socialpæd. Sem.    Hummeltoftevej 145     Virum        1
Skt Lukas Stiftelsen       Bernstorfffsvej 20     Hellerup      1
Skude og Jacobsen, Rådgivende  Næstvedvej 1        Vordingborg     2
Skuespillerskolen Ved Aarhus T  Skolegade 3        Århus C       1
Skælskør Folkehøjskole      Møllebakken 21-33     Skælskør      6
Skælskør Folkehøjskole      Møllebakken 21-33     Skælskør      1
Skævinge Kommune         Harløsevej 18-20      Skævinge      2
Skørping Kommune         Skørpingvej 7       Terndrup      3
Skårup Seminarium        Skårup Kirkebakke 4    Skårup Fyn     33
Skårup Seminarium        Skårup Kirkebakke 4    Skårup Fyn     1
Slagelse Kommune         Rådhuset          Slagelse      1
Slagelse Seminariet       Ingemannsvej 17      Slagelse      21
Slagelse Seminariet       Ingemannsvej 17      Slagelse      1
Slagelse Seminariet Nord     Seminarieparken 8     Holbæk       1
Slagelse Sprogcenter v/AOF    Skt Pedergade 18      Slagelse      6
Slagelse Sprogcenter V/AOF    Holbergsvej 3b       Dianalund      2
Slagteriernes Forsk.       Maglegårdsvej 2      Roskilde      3
Slagteriskolen I Roskilde    Maglegårdsvej 8      Roskilde      1
Slangerup Kommune        Rådhuset          Slangerup      1
Slots- og Ejendomsstyrelsen   Løngangstræde 21      København K.    4
Småbørnscentret         Egebæksvej 26       Højbjerg      2
Småbørnscentret Randers     Gl. Stationsvej 3, 2.   Randers       2
Snoghøj Folkehøjskole      Højskolevej 9       Fredericia     1
Social- og Sundhedsskolen    Brøndbymøllevej 4     Brøndby       2
Social- og Sundhedsskolen    Fejøgade 1, 3.       Nykøbing Fl.    5
Social- og Sundhedsskolen i Ho  Gl. Ringstedvej 4 C    Holbæk       5
Social- og Sundhedsskolen    Gullestrupvej 10-12    Herning       3
Social- og Sundhedsskolen    Fensmarkgade 65      København N.    6
Social- og Sundhedsskolen    Fensmarkgade 65      København N     1
Social- og Sundhedsskolen    Teglgårdsparken 104    Middelfart     1
Social- og Sundhedsskolen    Teglgårdsparken 104    Middelfart     1
Social- og Sundhedsskolen    Athenevænget 4       Odense Sv.     7
Social- og Sundhedsskolen    Vestergade 34       Randers       1
Social- og Sundhedsskolen    Gjesinglund Allé 4    Esbjerg N     1
Social- og Sundhedsskolen    Rylevej 1         Silkeborg     4
Social- og Sundhedsskolen    Nordbanevej 6       Skive       2
Social- og Sundhedsskolen    Hulgade 9         Svendborg     3
Social- og Sundhedsskolen    Oluf Palmes Alle 35    Århus N      15
Social- og Sundhedsskolen i Di  Dr. Sellsvej 24 C     Dianalund     1
Social- og Sundhedsskolen    Hørkær 22, 3.       Herlev       1
Social- og Sundhedsskolen    Milnersvej 40       Hillerød      4
Social- og Sundhedsskolen i Kø  Brøndby Møllevej 4    Brøndby      1
Social- og Sundhedsskolen i Næ  Herlfuvænge 14 B     Næstved      4
Social- og Sundhedsskolen    Rådhusholmen 3      Greve       2
Social- og Sundhedsskolen i År  Oluf Palmes Allé     Århus N      1
Socialdemokratiet        Danasvej 7        Frederiksberg C  4
Socialdemokratiet        Danasvej 7        Frederiksberg C  1
Socialforskningsinstituttet   Herluf Trollesgade 11   København K.   12
Socialforskningsinstituttet   Herluf Trolles Gade 11  København K.    3
Socialforskningsinstituttet   Herluf Trollesgade 11   København K    1
Socialistisk Folkeparti     Christiansborg      København K.    5
Socialmin. - Departementet    Holmens Kanal 22     København K.    1
Socialministeriet        Holmens Kanal 22     København K.    8
Socialpolitisk Forening     Dortheavej 61, 3.     København NV    1
Socialpsykiatri Århus Syd/Vest  Dybrovej 21        Højbjerg      1
Socialpædagogiske Seminarium   Postboks 519       Jakobshavn     7
Socialpædagogiske Seminarium   Postboks 519       Jakobshavn     2
Socialrådgivning og Bistand   Sortedam Dossering 5 C  København N    1
Socialt Udviklingscenter     Nørre Farimagsgade 13,2  København K.    2
Sol og Strand A/S        Ilsigvej 21        Blokhus      3
Solum Gruppen A/S        Vadsbystræde 6      Hedehusene     1
Song Networks A/S        Roskildevej 161      Albertslund    2
Sonion A/S            Byledde 12-14       Roskilde      2
Sonofon             Skelagervej 1       Aalborg Postbox  8
Sonofon             Frederikskaj       København V.    1
Social- og Sundhedsskolen ved  Peter Bangsvej 1     Frederiksberg   1
Sophienborg           Sophienborg Alle 9    Hillerød      2
Sophion Bioscience A/S      Baltorpvej 154      Ballerup      4
Sophus Berendsen A/S       Berendsen Alle 1     Søborg       1
Sorø Kommune           Rådhusvej 8        Sorø        3
Sorø Kommune           Rådhusvej 8        Sorø        1
Soulthing ApS          Viborggade 11, kld.    København Ø    1
Sparekassen for         Middelgade 1       Randers      1
Speakanet A/S          Hornemansgade 36 A    København Ø    1
Spec Tronic Denmark       Skindbjergvej 44     Grenå       1
Speciallæge           Kloster Torv 6      Århus C      1
Speciallæge Birgit Severin    Lyngbyvej 11, 1.     København Ø    1
Spillemandsmuseet        Rebild          Skørping      1
Spillevandscentret Avedøre    Kanalholmen 28      Hvidovre      1
Sprint              Lyngbyvej 28, 1.     København Ø    1
Sprogcenter Himmerland      Vestergade 34       Hobro       3
Sprogcenter Køge Bugt      Sønder Alle 21 B     Køge        1
Sprogcenter Nordsjælland     Sophie Magdalenes Vej 9  Birkerød      3
Sprogcenter Nordsjælland     Gurrevej 90        Helsingør     5
Sprogcenter Nordsjælland     Frederiksgade 2, 2.    Hillerød      2
Sprogcenter Nordsjælland     Milnersvej 41 C      Hillerød      4
Sprogcenter Randers       Odinsgade 4        Randers      2
Sprogcenter Ringsted       Mellem Broerne 14     Ringsted      2
Sprogcenter Vejle/Fredericia   Klostergade 4       Vejle       3
Sprogcenter Vejle/fredericia   Klostergade 4          Vejle       1
Sprogcenter Vendsyssel      Hedevold 11A          Hjørring      2
Sprogcenter Ålborg        Kastetvej 26          Aalborg      2
Sprogcentret Indvandrernes    Hejrevej 26, 2.         København Nv    3
Sprogcentret Kigkurren      Kigkurren 6-8 Opg. M      København S    6
Sproghøjskolen på Kalø      Skovridervej 1         Rønde       6
Sproghøjskolen på Kalø      Skovridervej 1         Rønde       1
Sprogskolen I Kolding      Ågade 27            Kolding      1
Spøttrup Borgmuseum       Borgen 6 A           Spøttrup      1
Statens Arkiver         Dansk Data Arkiv        Odense C      1
Statens Arkiver         Vester Alle 12         Århus C      5
Statens Arkiver         Jernbanegade 36a        Odense C      3
Statens Arkiver         Jernbanegade 36a        Odense C      1
Statens Arkiver         Haderslevvej 45         Aabenraa      4
Statens Arkiver         Lille Sct. Hansgade 5      Viborg       5
Statens Arkiver         Lille Sct. Hansgade 5      Viborg       1
Statens Arkiver         Jagtvej 10           København N.    7
Statens Arkiver         Jagtvej 10           København N    1
Statens Arkiver, Rigsarkivet   Rigsdagsgården 9        København K.   30
Statens Arkiver, Rigsarkivet   Rigsdagsgården 9        København K    1
Statens Bilinspektion      Masnedøgade 28         København Ø    1
Statens Byggeforskningsinst.   Dr. Neergaards Vej 15      Hørsholm      5
Statens Fødevareøkonomisk Inst  Rolighedsvej 25         Frederiksberg C  1
Statens Institut for Folkesund  Svanemøllevej 25        København Ø    10
Statens Institut for Strålehyg  Knapholm 7           Herlev       8
Statens Institut for Strålehyg  Knapholm 7           Herlev       1
Statens Museum For Kunst     Sølvgade 48-50         København K    1
Statens Museum for Kunst     Sølvgade 48-50         København K.   23
Statens Samfundsvid.Forsk.Råd  Randersgade 60         København Ø.    2
Statens Serum Institut      Artillerivej 5         København S.   81
Statens Serum Institut      Artillerivej 5         København S    3
Statens Skadedyrlaboratorium   Skovbrynet 14          Kgs. Lyngby    12
Statens Teaterskole       Per Knutzonsvej 5        København K.    1
Statoil - Norge         Forus, P.O.Box 300                 3
Statsbiblioteket         Telegravej 2          Ballerup      1
Statsbiblioteket - Århus     Universitetsparken       Århus C      22
Statsministeriet-Departement   Chr.B.,Prins Jørgens Gård 11  København K    2
Statstjenestemændenes Centralo  Niels Hemmingsens Gade 10, 4.  København K    1
Steins Laboratorium A/S     Olof Palmes Alle 13 A      Århus N.      1
Stenløse Kommune         Rådhustorvet 2         Stenløse      7
Stenløse Kommune         Byvej 3             Stenløse      1
Steno Diabetes Center      Niels Steensensvej 2      Gentofte      3
Steno Museet           C.F.Møllers Alle        Århus C      1
Stensagerskolen         Stensagervej 9         Viby J.      2
Step Stone A/S          Østergade 17-19         København K.    1
Steria A/S            Tonsbakken 16-18        Skovlunde     3
Stevns Kommune          Rådhuset, Rådhuspladsen 4    Store-Heddinge   1
Stibo Catalog A/S        Søren Nymarks Vej 21      Højbjerg      6
Stibo Graphic          Sørnderhøj 8          Viby J       2
Stop Aids Kampagnen       Amagertorv 33          København K.    2
Stop Aids Kampagnen       Frederiksgade 20        Århus C      1
Stop Aids-Kampagnen       Amagertorv 33,3.        København K.    1
Storestrøms Amts Ungdomscenter  Præstegårdsvej 8        Vordingborg    1
Storestøms Amt          Sdr. Boulevard 84        Maribo       2
Storkøbenhavns Internationale  Nebbegårds Allé 2-9       Hørsholm      1
Storm P-Museet          Frederiksberg Runddel      Frederiksberg   1
Storstrømmens Sygehus Næstved  Ringstedgade 61         Næstved      2
Storstrømmens Sygehus Næstved  Ringstedgade 61         Næstved      1
Storstrøms Amt, Forvaltningen  Amtsrådhuset          Nykøbing Fl.   3
Storstrøms Amt          Parkvej 37           Nykøbing Fl    2
Storstrøms Amt Social-      Oringe             Vordingborg    1
Storstrøms Amt          Parkvej 37           Nykøbing Fl.   35
Storstrøms Amt Øvr.       Parkvej 37           Nykøbing Fl.   4
Storstrøms Amt          Parkvej 37           Nykøbing Fl.   1
Storstrøms Amtsk./Amtsråd    Parkvej 37           Nykøbing Fl.   2
Storstrøms Kunstmuseum      Banegårdspladsen        Maribo      2
Strategikompagniet ApS      Tuborg Boulevard 12       Hellerup     1
Strax Nordic           Hørskætten 9          Tåstrup      1
Streamteam Editing        Tornvej 6            Østbirk      1
Struer Erhvervsskole       Jernbanegade          Struer      1
Struer Kommune          Rådhuset            Struer      3
Struer Museum          Søndergade 23          Struer      2
Struers Tech A/S         Valhøjs Alle 176        Rødovre      1
Stubbekøbing Kommune       Rådhuset, Torvet        Stubbekøbing   1
Studenterhjælpen DK       Gothersgade 11, 2.       København K.   2
Studenterhuset          Gl. Torv 16           Aalborg      1
Studenterjob                                    1
Studentermenigheden I      St.Kannikestræde 8/3      København K.   2
Studenternes Hus i Næstved    Jernbanegade 10         Næstved      1
Studerende                                   9751
Studieskolen I København     Antonigade 6          København K.   1
Studieskolen I København     Antonigade 6          København K    1
Studieskolen I Odense      Munkebjergvænget 50       Odense M.     3
Studieskolen I København     Antonigade 6          København K.   5
Studieskolen i København     Antonigade 6          København K.   7
Studieskolen I Odense      Munkebjergvænget 40       Odense M.     5
Studievalg Fyn          Albanigade 30          Odense C     1
Studievalg Midt og Vestjylland  Viborgvej 1           Herning      2
Studio 1-2            Teglvænget 29          Herning      1
Styrelsen for Social Service   Forskerparken 10        Odense M     1
Støvring Højskole        Hobrovej 108          Støvring     2
Støvring Kommune         Hobrovej 88           Støvring     1
Suhr's Seminarium        Pustervig 8           København K.   13
Suhr's Seminarium        Pustervig 8           København K    1
Sun Chemical A/S         Københavnsvej 112        Køge       4
Sund & Bælt Holding A/S     Vestersøgade 10         København V.   1
Sundby Samlingerne        Gl. Østergade 8         Nørresundby    1
Sundhedsstyrelsen        Islands Bryge 67        København S   18
CVU, Sundhedsudd. Aalborg    Sygepleje- og Radiografskolen  Aalborg      2
Sundhedsuddannelsernes CVU, Aa  Selma Lagerløfsvej 2      Ålborg Ø     1
Sundhedsuddannelsernes CVU, Aa  Sohngårdsholmsvej 51      Ålborg SØ     1
Ergo- og Fysioterapeutskolen   Sohngårdsholmsvej 51      Aalborg      2
Sundhedshøjskolen Diget     Hvideklitvej 15         Ålbæk       3
Sundsøre Kommune         Skolevej 5           Roslev      1
Superuser A/S          Karlebovej 91          Hillerød     2
Suså Kommune           Realskolevej 5         Glumsø      3
Svanevej Privatskole       Svanevej 10           København Nv   1
Svendborg Kommune        Rådhuset            Svendborg     3
Svendborg Sygehus                        Svendborg     1
Svendborg Tekniske Skole Htx   Porthusvej 71          Svendborg     2
Svendborg og Omegns Museum    Viebæltegård          Svendborg     5
Sveriges Lantbr. Universitet   Box 7025                     1
Sydbank Sønderjylland      Peberlyk 4           Aabenraa    1
Sydbus              Skelbækvej 2          Aabenraa    2
Syddansk Universitetsforlag   Campusvej 55          Odense M.    2
Sydeuropacentret ApS       Værnedamsvej 14,1       København V.  1
Sydhimmerlands Museum - Hobro  Vestergade 21-23        Hobro      1
Sydjysk Miljøfællesskab I/S   Bobølmarkvej 8         Føvling     2
Sydlangeland Kommune       Vågebjergvej 5         Humble     3
Sydsjællands Museum       Slotsruinen 1         Vordingborg   5
Sydthy Kommune          Adm.Bygn.           Hurup      1
Sydvestjysk Sygehus Esbjerg   Finsensgade 35         Esbjerg     1
Sydvestsjælland Museum      Storgade 17          Sorø      3
Sygeforsikring Danmark      Palægade 5           København K.  1
Sygehus Fyn           Valdemarsgade 51 D       Svendborg    2
Sygehus Fyn, Center Vest     Viaduktvej 28         Middelfart   1
Sygehus Vestsjælland       Diagnostisk Center       Kalundborg   2
Sygehus Vestsjælland       Nørregade 54          Ringsted    1
Sygehus Vestsjælland       Psykiatrisk Center       Dianalund    1
Sygehusene i Ringkøbing Amt   Administrativt Center     Herning     1
Sygeplejerådet i Nuuk                      Godthåb     1
Sygeplejeskolen I Nykøbing F   Fjordvej 17-19         Nykøbing Fl.  1
Sygeplejeskolen I Vejle Amt   Soldalen 8           Vejle      5
Sygeplejeskolen i Thisted    Højtoftevej 2         Thisted     1
Sygeplejeskolen i Århus     Halmstadgade 2         Århus N.    3
Symfonien            Helsingevej 64         Helsinge    1
Symphogen A/S          Elektrovej           Kgs. Lyngby   5
Synkron A/S           Dusager 10           Århus N     2
Synoptik Holding A/S       Egegårdsvej 66         Rødovre     1
Syntese A/S           Industriholmen 13       Hvidovre    2
Syntese A/S           Herredsvejen 2         Hillerød    1
Syscom It-Konsulenterne     Sønderhøj 46          Viby J.     1
Systematic A/S          Sørens Frichs Vej 38 K     Åbyhøj     1
Systematic Software Engineerin  Søren Frichs Vej 39      Århus C    11
Sæby Kommune           Rådhuset, Rådhusvej 1     Sæby      1
Sæby Museum           Algade 1-3           Sæby      1
Sæby Museum og Arkiv       Algade 1-3           Sæby      1
Sæby Turistbureau        Krystalgade 1         Sæby      1
Søfartsmuseet i Troense     Strandgade 1          Svendborg    1
Søfartsstyrelsen         Vermundsgade 38 C       København Ø.  4
Søholm Lokalcenter        Bispevej 70          Viby J     1
Søllerød Kommune         Rådhuset            Holte      9
Søllerød Museum         Mothsgaarden, Søllerødvej 25  Holte      4
Sølund Behandlingscentret    Dyrehaven 10          Skanderborg   2
Sønderborg Kommune        Rådhuset            Sønderborg   2
Sønderborg Områdets Miljøcente  Nørregade 11          Nordborg    5
Sønderjyllands Amt        Amtsgården, Skelbækvej 2    Aabenraa    2
Sønderjyllands Amt        Jomfrustien 2         Tønder     13
Sønderjyllands Amt        Amtsgården           Aabenraa    1
Sønderjyllands Amt        Amtsgården, Skelbækvej 2    Åbenrå     3
Sønderjyllands Amt Tekn. Forva  Amtsgården, Skelbækvej 2    Åbenrå     1
Sønderjyllands Amt        Skelbækvej 2          Åbenrå     23
Sønderjyllands Amt        Amtsgården, Skelbækvej 2    Aabenraa    2
Sønderjyllands Amt        Amtsgården, Skelbækvej 2    Aabenraa    10
Sønderjyllands Iværksætterserv  Bjerggade 4 C         Åbenrå     1
Sønderjyllands Kunstmuseum    Kongevej 51          Tønder     2
Søren Kierkegaard Forsknings-  Købmagergade 46, 4.      København K.  1
Søværnets Materielkommando SMK  Danneskiold-Samsøes Alle 1   København K   1
Søværnets Officersskole     H.C. Snedorffs Alle, Holmen   København K.    3
T & B Consult          Hovedvagtsgade 8, 1.      København K.    3
T-Systems            Kongevejen 118         Holte        2
TACK IT             Søren Frichs Vej 42 H      Åbyhøj       1
TDC Forlag A/S          Rødovrevej 241         Rødovre       3
TDC Holding A/S         Nørregade 21, C201       København C     9
TDC Internet A/S         Rosenvænget Allé 9-13      København Ø    18
TDC Internet A/S         Oluf Palmes Alle 34-36     Århus N       2
TDC Kabel TV A/S         Strandlodsvej 30        København C     8
TDC Mobil A/S          Telegade 2           Tåstrup       3
TDC Mobile International A/S   Larslejsstræde 6        København C     7
TDC Services A/S         Nørregade 21          København C    43
TDC Tele Danmark         Teglholmsgade 1         København SV    68
TDC Tele Danmark Net       Sletvej 30-32          Tranbjerg J.    1
TEC, Teknisk Erhvervsskole Cen  Stamholmen 201-213       Hvidovre      1
TEKFA v/E. Borup Andersen    Århusvej 201          Galten       1
TEKNIQ              Poul Bergsøes Vej 6       Glostrup      1
TIA Technology          Teknikerbyen 5         Virum        1
TIC Viborg            Agerlandsvej 10         Viborg       1
TK Development A/S        Vestre Havnepromenade 7     Ålborg       1
TOPS-PIN ApS           Ørsteds Plads 345        Kgs. Lyngby     1
TSM A/S             Geels Plads 14-20        Virum        1
TV 2 / Danmark          Rugårdsvej 25          Odense C.      5
TV 2 / Midt-Vest         Søvej 2             Holstebro      1
TV2 Bibliotek/arkiv       Ruggaardsvej 25         Odense C      1
TV3 A/S             Wildersgade 8          København K.    2
Taconic M & B A/S        Bomholtvej 10          Ry         2
Tale- Og Hørerinstitutet     Rygårds Alle 45         Hellerup      1
Tale- og Høreinstituttet     Skodsborgvej 1 B, 3.      Gentofte      1
Target Gruppen ApS        Claus Bergsgade 1        Odense C      1
Team Danmark           Brøndby Stadion 20       Brøndby       4
Team Teatret           Østergade 32          Herning       1
Teater Grob Baghuset       Struensegade 15 A        København N     1
Teater Mungo Park        Fritz Hansensvej 23       Allerød       1
Teater Reflektionen       Sintrupvej 11 A         Brabrand      1
Teater og Dans I Norden     Vesterbrogade 26        København V.    1
Teater/Vestvolden        Høvedstensvej 47-47       Hvidovre      1
Teatercentrum          Suomisvej 2           Frederiksberg C.  1
Teatermuseet           Christiansborg Ridebane 18   København K.    1
Teatret Cantabile 2       Chr. Richardtsvej 45      Vordingborg     1
Teatret Ekinox          Hjortshøj Stationsvej 34    Hjortshøj      1
Teatret Kaleidoskop       Nørrebrogade 37         København N.    1
Teatret Lampe          Nørrebrogade 5 C, 2.      København N     1
Tecan Nordic AB         Vallensbækvej 22 B       Brøndby       1
TechEdge ApS           Jagtvej 115 D          København N     1
TechWISE             Kraftværksvej 53        Fredericia     1
Technology Nexus Danmark     Hovedgade 8, 1B         Birkerød      1
Teknisk Erhvervsskole Center   Stæhr Johansens Vej 5      Frederiksberg    1
Teknisk Gymnasium HTX i Grønla  Sanaartornermik Ilinniarfik i  Sisimiut      1
Teknisk Landsforbund       Nørre Voldgade 12        København K.    2
Teknologirådet          Antonigade 4          København K.    6
Teknologirådet          Antoniagade 4          København K.    1
Teknologisk Innovation      Holbergsvej 10         Kolding       3
Teknologisk Institut       Gregersensvej, Postboks 141.  Taastrup      16
Teknologisk Institut       Gregersensvej, Postboks 141.  Tåstrup       1
Teknologisk Institut       Teknologiparken         Århus C      17
Teko Center Danmark       Birk Center Park 5      Herning     1
Teko-Center Danmark       Havtornvej 11         Århus N.     1
Tekstbureauet          Kirstineparken 10       Hørsholm     1
Tele Danmark A/S         Telegade 2, 1.1. 025     Taastrup     1
Tele-Europe Telemarketing A/S  Skolegade 19 F        Århus C.     1
Telecom Scandinavia       Gl. Torv 14-16        København K.   1
Telehandelshus SMBA       Rymarksvej 1         Hellerup     1
Teleperformance A/S       Øster Allé 42         København Ø   1
Telia A/S            Ejby Industrivej 135     Glostrup     3
Tellabs Denmark A/S       Lautrupbjerg 7-11       Ballerup     4
Temp Team Vikarservice      Tinggade 8          Ringsted     1
Temp-Team Vikarservice      Falkoner Alle 7, 2.      Frederiksberg  1
Terma A/S            Hovmarken 4          Lystrup     5
Terma A/S            Bregnerødvej 144       Birkerød     2
Testrup Højskole         Testrupvej 110        Mårslet     8
Textware A/S           Hørsholmgade 20        København N.   1
The Stibo Group         Søren Nymarksvej 3      Højbjerg     2
The Stibo Group A/S       Søren Nymarksvej 3      Højbjerg     1
The World Bank          1818 H.Street                 2
ThimPartners ApS         SKomagergade 15, 3.      Roskilde     1
Think About IT          Classensgade 57        København Ø   1
Thisted Kommune         Rådhuset, Asylgade 30     Thisted     2
Tholstrup Cheese A/S       Højrupvej 116         Fredericia    1
Thorstedlund Kunsthøjskole    Græse Strandvej        Frederikssund  2
Thorvaldsens Museum       Bertel Thorvaldsens Plads 2  København K.   5
Thorvaldsens Museum       Bertel Thorvaldsens Plads 2  København K   1
Thrane & Thrane         Lundtoftegårdsvej 93 D    Kgs. Lyngby   2
Thyholm Kommune         Adm. Bygn, Østergade 1    Thyholm     1
Tiderne Skifter         Læderstræde 5, 1.       København K   1
Tidsskriftet Skalk/Wormianum   Jelshøjvænget 29       Højbjerg     1
TietoEnator A/S         Rygårds Alle 131       Hellerup     5
TietoEnator A/S         Vesterbrogade 149, 8. 3.   København V   2
TietoEnator Consulting A/S    Bevtoftgade 4, 1.th.     København V   1
Tietoenator Resource Managemen  Bygning 8           København V   2
TimeLog ApS           Aldersrogade 3        København Ø   1
Tinglev Kommune         Adm. Bygn., Tinglev Midt 2  Tinglev     1
Tiscali A/S           Peter Bangsvej 24-26     Frederiksberg  2
Tivoli A/S            Vesterbrogade 3        København V.   5
Tobaksskaderådet         Islands Brygge 67       København S   2
Told og Skatteregion Nærum    Rundforbivej 303       Nærum      1
ToldSkat København        Tagensvej 135-137       København N   2
Told- og Skattestyrelsen     Østbanegade 123        København Ø.  11
ToldSkat Nordsjælland-Bornholm  Gefionsvej 6 C        Hillerød     1
Tolkeformidlingen Nordjylland  Annebergvej 37, 1.th.     Ålborg      1
Topas A/S            Bakkelyvej 2         Ry        2
Topdanmark Forsikring A/S    Borupvang 4          Ballerup     7
Topnordic A/S          Borupvang 5          Ballerup     3
TopoTarget A/S          Frederik d. V's Vej 11, 3.  København Ø   1
Traffic Team           Hostrups Have 13       Holbæk      1
Trafikministeriet        Frederiksholms Kanal 27    København K   3
Trafikministeriet        Frederiksholms Kanal 27    København K.   2
Trafikstyrelsen for Jernbane   Pakhusvej 10         København Ø   2
Tranbjerg Lokalcenter      Torvevænget 1         Tranbjerg J   1
Tranhøjskolen          Tranhøj 20 A         Brovst      1
Transportbranchens Udd.center  DTC Torvet 20         Vejle      1
Transvision A/S         Vermundsgade 40 D       København Ø   1
Trapeze Software Europe     Søren Frichsvej 38 K, 2.     Åbyhøj     3
Trapholt Museum for Moderne Bi  Æblehaven 23, Strandhuse     Kolding     3
Trehøje Kommune         Adm. Bygn., Nylandsvej 9     Vildbjerg    1
Trekanten            Hauser Plads 32, 2.       København K.  1
Trekantsområdet Danmark     Fredericiagade 32        Kolding     1
Trend Control Systems Limited  Østergade 23-29         Århus C     1
Trevira Neckelmann Industri   Kejlstrupvej           Silkeborg    1
Tribal Ddb København       Kampmannsgade 2, 3.       København V   1
Trige & Tang           Langelandsvej 2         Hobro      1
Trinity Consult         Gl. Færgevej 30         Fredericia   1
Trollesbro Revalideringsvirkso  Slangerupgade 60         Hillerød    2
Trundholm Kommune        Adm.bygning           Højby      1
Try Museum            Højskolevej 1          Dronninglund  1
Tryg Forsikring         Klausdalsbrovej 601       Ballerup    7
Tulip              Tulipvej 1            Randers     1
Tulip Food Company        Tulipvej 1            Randers     1
Tulip Food Company        Tulipvej 1            Randers     1
Turner Broad Casting System De  Parallelvej 10          Kgs. Lyngby   1
Tv-2 Reklame           Baunegårdsvej 73         Hellerup    1
Tvilum-Scanbirk ApS       Ege Allé 2            Fårvang     1
Tværkulturelt Center       Ryesgade 68 C          København Ø.  1
Tycho Brahe Planetarium     Gammel Kongevej 10        København V.  3
Tøjhusmuseet           Frederiksholms Kanal 29     København K.  8
Tøjhusmuseet           Frederiksholms Kanal 29     København K   1
Tølløse Kommune         Hjortholmvej 9          Tølløse     1
Tønder Kommune          Rådhuset, Kongevej 57      Tønder     1
Tønder Museum          Kongevej 51           Tønder     2
Tørring Uddannelsescenter    Bredgade 22           Tørring     1
Tårnby Kommune          Amager Landevej 76        Kastrup     5
U-Landsforeningen Svalerne    Østerbrogade 49         København Ø.  1
U.N.D.P.             Den Centralafrikanske Republik          1
UCB Chemicals Nordic A/S     Tobaksvejen 25, 2.        Søborg     1
UFC Børn og Familier       Haderslevvej 1          Åbenrå     2
UFC Børn og Familier       Haderslevvej 1          Åbenrå     2
UNDP, Bhutan           JPO                       1
UNI-C              Vermundsgade 5          København Ø.  28
UNI-C              Olof Palmes Alle 38       Århus N.    23
UNI-C              Vermundsgade 5                  3
Ubberup Højskole                         Kalundborg   2
Udd. og Ungdomsforvaltningen   Islands Brygge 37        København S.  1
Uddannelsescenter Snorrebakken  Bornholms Akademi                1
Uddannelsesnævnet        Ny Vestergade 17         København K.  2
Uddannelsesvejviseren      Stændertorvet 2         Roskilde    1
Udenrigsministeriet       Asiatisk Plads 2         København K  81
Udenrigsministeriet       Asiatisk Plads 2         København K.  8
Udenrigsministeriets Sprogcent  Asiatisk Plads 2         København K   9
Udlændingestyrelsen       Ryesgade 53           København Ø.  9
Udrykningsholdet         Vesterbrogade 35 A        København V   1
Udviklings- og Formidlingscent  Slotsgade 16, 2.Tv.       Hillerød    2
Udviklingscenter for Folkeoply  Tordenskjoldsgade 27       København K.  2
Udviklingscenter for Folkeoply  Tordenskjoldsgade 27       København K.  1
Udviklingscenter for Tosproget  Ishøj Storetorv 20, 5.Th.    Ishøj      1
Udviklingscentret        Vester Voldgade 83, 1.      København V   1
Udviklingsinitiativet for Syge  Oluf Palmes Allé 17       Århus N     1
Udviklingskonsulenterne ApS   Skovbakkevej 7 A         Brabrand    2
Ugebladet Ingeniøren       Skelbækgade 4          København V   2
Ugebrevet Mandag Morgen     Valkendorfsgade 13        København K.   1
Ukendt Ans.Sted Sekt.70                             878
Ulandssekretariatet       Nyropsgade 14          København V.   1
Uldum Højskole          Højskolebakken 11        Uldum      6
Ulsted Vinduer og Døre      Hovvej 166, Ulsted        Hals       1
Uncle Gray            Buchwaldsgade 35         Odense C     1
Undervisnings- og Forsknings   Frederiksholms Kanal 21-25    København K.   1
Undervisningsministeriet     Frederiksholms Kanal 25d     København K.   2
Undervisningsministeriet     Frederiksholms Kanal 21-25    København K.  17
Undervisningsministeriet     Frederiksholms Kanal 25 D    København K.   1
Undervisningsministeriet     H.C.Anders Boulevard 43     København V.   2
Undervisningsministeriet     Frederiksholms Kanal 25 D    København K.   5
Undervisningsministeriet     Frederikholms Kanal 21      København K   2
Undervisningsministeriet     Frederiksholms Kanal 26     København K.  11
Unesco - Thailand                                 1
Unesco Headquarters       7, Place Fontenoy                 4
Ungdommens Røde Kors       Ravnsborggade 2, 4.       København N.   2
Ungdommens Uddannelsesvejledni  Sdr. Stationsvej 30       Slagelse     1
Ungdomscentret Ringen      Ringvej 55            Lundby      1
Ungdomshøjskolen Ved Ribe    Skolealle 1           Ribe       3
Ungdomsskolernes Udv.Center   Klaregade 19           Odense C     2
Unicef Bangladesh                                 1
Unicef Bismkek Office                               1
Unicef Danmark          Unicef Plads           København Ø.   1
Unicef Guinea-Bissau       Bairromilitar S/n                 1
Unicef              Frihavnen            København Ø.   1
Uni-Data Logistica A/S      Alstrup Alle 11         Hasselager    1
Unilever Danmark Otares     Petersmindevej 30        Odense C     1
Unispeed Com.          Aabenraa 31           København K   1
Unisys Danmark A/S        Lejrvej 15-19          Værløse     2
Unite2Help A/S          Strandvejen 163         Hellerup     1
United Exhibits Group A/S    Sundkrogsgade 30         København Ø   2
United Shipping Agencies A/S   Hveensgade            Århus C     1
Unitek              Sct. Mathiasgade 32       Viborg      1
Universitet I Holland                               5
Universiteter I Canada                               1
Universiteter I England                              3
Universiteter I Frankrig                              2
Universitetet I Oslo                                2
Universitetet I Oxford                               4
Universiteter i Scotland                              1
Universiteter I Tyskland                              6
Universiteter I U.S.A.                               5
Universitetet I Prag                                1
Universitetet i Basel                               1
Universitetet i Cambridge                             2
Universitetet i Leiden      P.O. Box 9513                   1
Universitetet i Tartu                               1
Universitetets Studenter Gymn  Nørre Alle 53          København N.   2
Universitetsbogladen       Blegdamsvej 3B          København N.   1
Universitetshosp. Center     Tagensvej 20           København Ø   2
University Of California                              1
University Of Haifa       31905 Haifa                    1
University Of Hawaii Honolulu                           1
University Of Tennesee                               1
University Of Texas Austin    Taylor Hall, University Of Tex          1
University Of Toronto                                1
Unomedical            Ålholmvej 1-3, Osted      Roskilde       1
Upernavik Museum         Niuertup Ottup Aqq. B-12    Upernavik      1
Us-Centret            Tigergården          Odense C       1
V. Guldmann A/S         Greham Bells Vej 23 A     Århus N       1
VARTA Autobatteri        Knud Bro Alle 1        Stenløse       1
VKR Holding           Tobaksvejen 10         Søborg        1
WM-Data Danmark A/S       Lautrupvang 10         Ballerup       8
VUC Sønderjylland        Asylvej 16-18         Sønderborg      1
Vadehavscentret         Okholmvej 5          Ribe         1
Vallekilde Højskole       Tinghøjvej 2          Hørve        6
Vallensbæk Kommune        Rådhuset            Vallensbæk Strand  2
Valtech A/S           Kanonbådsvej 10        København K     1
Vamdrup Kommune         Rådhuset            Vamdrup       1
Vangsgaard Antikvariat og Forl  Fiolstræde 34         København K     1
Varde Kommune          Adm. Bygn., Bytoften 2     Varde        1
Vartov              Farvergade 27         København K.     1
Vejdirektoratet         Niels Juels Gade 13      København K     15
Vejdirektoratet         Niels Juels Gade 13      København K.     3
Vejen Kunstmuseum        Østergade 4          Vejen        1
Vejle Amt Centralforvaltningen  Damhaven 12          Vejle        10
Vejle Amt            Damhaven 12          Vejle        37
Vejle Amt            Damhaven 12          Vejle        2
Vejle Amt            Damhaven 12          Vejle        14
Vejle Amt, Forvaltn.f. Teknik  Damhaven 12          Vejle        1
Vejle Amts Konserv.værk.                    Vejle        2
Vejle Amts Trafikselskab     Foldegade 25, 3.        Vejle        1
Vejle Amtskommune/amtsråd    Damhaven 12          Vejle        1
Vejle Byhistoriske Arkiv     Enghavevej 2          Vejle        4
Vejle Byhistoriske Arkiv     Enghavevej 2          Vejle        1
Vejle Idrætshøjskole       Ørnebjergvej 28        Vejle        6
Vejle Kommune          Adm. bygn.           Vejle        7
Vejle Kommune          Skolegade 1          Vejle        1
Vejle Kommune Teknisk Forvaltn  Kirketorvet 25         Vejle        4
Vejle Kunstmuseum        Flegborg 16          Vejle        3
Vejlby Landbrugsskole      Tretommervej 31        Risskov       3
Vejle Museum           Flegborg 18          Vejle        5
Vejle Sygehus          Kabbeltoft 25         Vejle        7
Vejle Sygehus          Kabbeltoft 25         Vejle        1
Vejle Sygehus          Kabbeltoft 25         Vejle        1
Vejle Tekniske Skole       Boulevarden 26         Vejle        1
Vejle-Fredericia Sprogcenter   Klostergade 4         Vejle        1
Vejteknisk Institut       Elisagårdsvej 5-7       Roskilde       1
Veksebo Miljørådgivning     Nordre Jernbanevej 34, 4.tv.  Hillerød       1
Velux A/S            Ådalsvej 99          Hørsholm       4
Velux Industri A/S        Tobaksvejen 10         Søborg        1
Velux Industri A/S        Ludvigsgårdevej 32       Gelsted       1
Vendsyssel Data A/S       Centralvej 17         Ålbæk        1
Vendsyssel Historiske Museum   Museumsgade 3         Hjørring       4
Vendsyssel Historiske Museum   Museumsgade 3         Hjørring       1
Vendsyssel Kunstmuseum      P. Nørkjærs Plads 15      Hjørring       1
Vendsyssel Sygeplejeskole    Bidstrupvej 3         Hjørring       2
Venstres Folketingsgruppe    Søllerødvej 30         Holte        1
Venstres Folketingsgruppe    Christiansborg Slot      København K     1
Venø Fish Farm K/S        Sønderskovvej 20        Struer        1
Verden Rundt           Store Kannikestræde 6     København K     1
Verdensnaturfonden WWF      Ryesgade 3f          København N.    5
Verdensnaturfonden WWF      Ryesgade 3f          København N.    1
Vesla A/S            Fabriksvej 12         Videbæk       1
Vestas-Danish Wind Technology  Smed Sørensens Vej 5     Ringkøbing     5
Vester Kopi A/S         Teknikerbyen 13        Virum        1
Vesterbakkeskolen        Nålemagervej 118       Randers       1
Vesterbro Byfornyelsescenter   Valdemarsgade 4        København V     3
Vesterbro Kulturhus       Lyrskovgade 4         København V.    1
Vestervig            Kærmindevej 1         Vestervig      1
Vestforbrænding I/S       Ejby Mosevej 219       Glostrup      4
Vesthimmerlands Hf-Kursus    Jyllandsgade 52        Aars        1
Vesthimmerlands Landsboforenin  Markedsvej 6         Års         1
Vestjyllands Højskole      Skraldhedevej 12       Ringkøbing     2
Vestjyllands Højskole      Skraldhedevej 12       Ringkøbing     1
Vestjysk Musikkonservatorium   Kirkegade 61         Esbjerg      11
Vestjysk Musikkonservatorium   Kirkegade 61         Esbjerg       1
Vestsjællands Amt        Alleen 15           Sorø        2
Vestsjællands Amt        Amtsgården          Sorø        5
Vestsjællands Amt        Amtsgården          Sorø        1
Vestsjællands Amt        Amtsgården          Sorø        1
Vestsjællands Amt        Ingemannsvej 22, -6      Slagelse      3
Vestsjællands Amt        Alleen 15           Sorø        19
Vestsjællands Amt        Alleen 15           Sorø        1
Vestsjællands Amt Øvr. Forvalt  Alleen 15           Sorø        7
Vestsjællands Amt Øvr. Forvalt  Aleen 15           Sorø        1
Vestsjællands Amt,Teknisk Forv  Alleen 15           Sorø        1
Vestsj. Amts Sygeplejeskole   Ingemannsvej 35        Slagelse      2
Vestsjællands Handelshøjskolec  Willemoesvej 2 B       Slagelse      4
Vestsjællands Handelshøjskolec  Willemoesvej 2 B       Slagelse      1
Vestsjællands Kunstmuseum    Storgade 9          Sorø        1
Vestsønderjyllands Erhvervsknu  Nordre Landevej 2 a      Tønder       1
Veterinærdirektoratets Lab.   Bulowsvej 13         Frederiksberg C.  1
Vetrepharm A/S          Øgelundvej 7         Brande       1
Vetterli og Hjortshøj      Studsgade 22         Århus C       1
Viasat A/S            Wildersgade 8         København K     2
Viasat Sport A/S         Jenagade 22          København S     1
Viborg Amt            Amtsgården          Viborg       3
Viborg Amt            Skottenborg 26        Viborg       25
Viborg Amt, Underv. og Kulturf  Amtsgården          Viborg       3
Viborg Amt, Øvrige Forvaltning  Skottenborg 26        Viborg       6
Viborg Amt, Øvrige Forvaltning  Skotteborg 26         Viborg       1
Viborg Amt,Teknisk Forvaltning  Skottenborg 26        Viborg       3
Viborg Amts Sygeplejeskole    Toldbodgade 12        Viborg       1
Viborg Centralbibliotek     Vesterbrogade 15       Viborg       1
Viborg Kommune          Vesterbrogade 7 E       Viborg       4
Viborg Kommune          Nytorvgyde 6         Viborg       1
Viborg Seminariet        Reberbanen 13         Viborg       47
Viborg Seminariet        Reberbanen 13         Viborg       1
Viborg Stiftsmuseum       Hjultorvet 4         Viborg       7
Viborg Sygehus, Centrallab.   Postbox 130          Viborg       3
Videlity Software A/S      Rosenørns Alle 1       Frederiksberg C.  1
Videncenter for Døvblevne    Kongevejen 252        Virum        2
Videncenter for allergi     Ledreborg Allé 40, 1.     Gentofte      1
Videns- og Formidlingscenter f  Spangsbjerg Kirkevej 111   Esbjerg       4
Videns- og Formidlingscenter f  Suhmsgade 3, st.       København K     3
Videns- og Forskningscenter fo  Jens Baggesens Vej 90 K, 2.  Århus N.      4
Videnscenter for Integration   Gl. Jennumvej 8        Randers     2
Videnscenter for Ligestilling  Frederiksberggade 24, 2.    København K   2
Videnscenter for Socialpsykiat  Studiestræde 19, 2.      København K   3
Videnscenter om Alkohol     Holte Midtpunkt 20, 2.     Holte      1
Videnscentret for Døvblindfødt  Langagervej 4         Aalborg Øst   2
Vikingecenter Fyrkat       Fyrkatvej 45          Hobro      1
Vikingeskibsmuseet i Roskilde  Vindeboder 12         Roskilde     3
Vikingeskibsmuseet i Roskilde  Vindeboder 12         Roskilde     1
Vildmosemuseet          Paukærvej           Brønderslev   1
Vilstrup Research        Frederiksborggade 18      København NV   1
Vinderup Kommune         Grønningen 1          Vinderup     1
Vingstedcentret         Vingsted Skovvej 2       Bredsten     1
Vipp               Sturlasgade 12 G        København S   1
Virk A/S             Virumgårdsvej 21        Virum      1
Virksomheden Holbæk       Nygade 3B           Holbæk      1
Virksomhedsskolen ApS      Vesterbrogade 37/1 Tv     København V.   3
VirtuoSolve ApS         Damstræde 81          Ålborg Ø     1
Visionary Promotions ApS     Kronprinsessegade 6,      København K   1
Visionik A/S           Vesterbrogade 149       København V.   8
Vissegård Træningshøjskole    Vissevej 40          Aalborg Sø    1
Visuall/Cubussport        Gasværksvej 5         Ålborg      1
Vitus Bering - CVU        Strandpromenaden 4C      Horsens     4
Vojens Kommune          Rådhuscentret 7        Vojens      1
Voksenpædagogisk Center     Udd. og Ungdomsforvaltningen  København S   2
Vordingborg Handelsskole     Chr. Richardtsvej 43      Vordingborg   1
Vordingborg Kommune       Rådhuset, Valdemarsgade 43   Vordingborg   2
Vridsløselille Andelsboligfore  Vognporten 2          Albertslund   2
Vuc Glamsbjerg          Nørregade 42          Glamsbjerg    1
Vuc Maribo            Skimmingegade 19        Maribo      1
Vuc Skjern            Voldgade 6           Skjern      1
Væksthøjskolen Djursland     Sunddalvej 1          Grenå      1
Værløse Bibliotekerne      Bymidten 48          Værløse     1
Værløse Kommune         Stiager 2           Værløse     4
Værløse Kommune         Adm. Bygn. Stiager 2      Værløse     1
Værløse Museum          Skovgårds Alle 37       Værløse     2
WEB-Bureauet Dwarf ApS      Bernhard Bange Allé 25     Frederiksberg  1
WM-Data Danmark A/S       Børglumvej 11         Risskov     1
WM-Data Danmark A/S       Hermodsvej 22         Åbyhøj     29
WM-Data Danmark A/S       Hermodsvej 22         Åbyhøj      1
WM-Data Danmark A/S       Fredrik Bajers Vej 1      Ålborg Ø     7
WWF Verdensnaturfonden      Ryesgade 3 F          København N   1
Water And Power Planners A/S   Hjortholmsvej 7        Kgs. Lyngby   1
Water Consult          Stendyssevej 24 B       Glumsø      2
Watermark Denmark A/S      Elkærvej 32          Åbyhøj      1
Waters A/S            Baldersbuen 46         Hedehusene    1
Watertech A/S          Læderstræde 5 B, 1.      Roskilde     1
Watertech A/S          Søndergade 53         Århus C.     7
Webtop Technology A/S      Sølvgade 38          København K   1
Weco Transport          Bredgade 31          København K.   1
Wellejus International      Østbanetorvet 4, 3.tv.     Århus C     1
West Corp A/S          Lyngby Hovedgade 39, 3     Kgs. Lyngby   1
Westburg Danmark ApS       Gammel Holmegårdsvej 79    Hillerød     1
Westergaard CSM ApS       Rustenborgvej 7A        Kgs. Lyngby   1
Wiborg ApS            Bøge Alle 5, 2.        Hørsholm     1
Widex, Tøpholm & Westerman    Ny Vestergårdsvej 25      Værløse     3
Wiederquist           Stenosgade 3, 2.th.      København V   1
William Cook Europe A/S     Sandet 6           Bjæverskov    3
Winthers A/S           Gammeltorv 8         København K    1
Wischmann Innovation       Enghavevej 40, 3.       København V    1
Witraz Arkitekter I/S      St. Kongensgade 75 B     København K    1
Wonderful Copenhagen       Gl. Kongevej 1        København V.   2
World Health Organisation    Scherfigsvej 8        København Ø.   3
World Health Organisation                            1
World Health Organisation WHO                          1
Worldmanuals           Rungsted Havn 16, 1.     Rungsted Kyst   1
Yahoo              Vermundsgade 40 a, 5.     København Ø    2
York, Marine ApS         Jens Juuls Vej 28       Viby J      1
Zealand Pharmaceuticals     Smedeland 26 B        Glostrup     4
Zebra A/S            Rådhuspladsen 59, 3.     København V    1
Zellsoft A/S           Rosenvængets Allé 9-11    København Ø    1
Zenaria A/S           Maren Turis Gade 10, 1,    Ålborg      1
Zentropa Interaction ApS     Filmbyen 12          Hvidovre     1
Zhene A/S            Anker Engelundsvej 1     Kgs. Lyngby    1
Zonning Multimedia ApS      Klamsagervej 35        Åbyhøj      3
Zoologisk Have          Søndre Fasanvej 79      Frederiksberg   3
Zoologisk Have - Odense     Sdr. Boulevard 306      Odense C     1
Zoologiske Museum, Svendborg   Dronningemaen 30       Svendborg     3
Ældre På Højskole I Udlandet   Nordkrogen 17         Jelling      1
Ældre Sagen           Nyropsgade 45         København V    9
Ældremobiliseringen       Griffenfeldsgade 58      København N.   1
Ærø Folkehøjskole        Brogade 1           Ærøskøbing    1
Ødegaard A/S           Titangade 15         København N.   3
Øhavets Smakkecenter       Strynø Brovej 12       Rudkøbing     1
Økolariet            Dæmningen 11         Vejle       1
Økologisk Landsforening     Frederiksgade 72       Århus C      1
Økomuseum Samsø         Museumsvej 10         Samsø       2
Økonomernes Jobcenter      Pilestræde 40 B        København K    1
Økonomi- og Erhvervsministerie  Slotholmsgade 10-12      København K.   2
Økonomi- og Erhvervsmin.     Langelinie Alle 17      København Ø    3
Ølgod Kommune          Vestergade 10         Ølgod       1
Ølgod Museum           Vestergade 5-7        Ølgod       2
Ølstykke Kommune         Frederiksborgvej 5      Ølstykke     1
Øm Kloster Museum og Gl. Rye M  Munkevej 8          Ry        1
Ørestadsselskabet I/s      Holmens Kanal 7/4       København K.   1
Øresundskomiteen         Gl. Kongevej 1        København V    1
Østergaard & Investco Group   Petersmindevej 1       Odense C     1
Østjydsk Familielandbrug     Parallelvej 9a        Ry        1
Østjysk Innovation A/S      Gustav Wiedsvej 10      Århus C      1
Østjysk Innovation A/S      Gustav Wiedsvej 10      Århus C      1
Østsjællands Museer       Højerup Bygade 38       Store-Heddinge  2
Østvendsyssel Ungdomsskole    Slotsgade 10         Dronninglund   1
Å.U.               Ndr.Ringgade 1        Århus C     25
Å.U. Administrationen      Ndr.Ringgade 1        Århus C      4
Å.U. Center for Idræt      Katrinebjergvej 89 C     Århus N     13
Å.U. Center for Inf. om     Ndr. Ringgade 1        Århus C      1
Å.U. Center for Registerforskn  Tåsingegade 1         Århus C      1
Å.U. Center for Rusmiddelforsk  Jens Baggesensvej 43-45    Århus N.     5
Å.U. Datalogisk Institut     Ny Munkegade 116, Bygn. 540  Århus C     13
Å.U. Datalogisk Institut     Ny Munkegade, Bygn. 540    Århus C      1
Å.U. Det Humanistiske Fakultet  Ndr. Ringgade 1        Århus C      8
Å.U. Det Humanistiske Fakultet  Ndr. Ringgadee 1       Århus C.     4
Å.U. Det Internationale Sekret  Paudan Mullersvej 17     Århus C      2
Å.U. Det Sundhedsvidenskab Fak  Vennelyst Boulevard 9      Århus C.  3
Å.U. Det Teologiske Fakultet   Tåsingegade 3          Århus C   1
Å.U. Det Teologiske Fakultet   Tåsingegade 3          Århus C  38
Å.U. Fysiologisk Institut    Ole Worms Alle, Bygn. 160    Århus C   2
Å.U. Informationskontoret    Ndr. Ringgade 1         Århus C   2
Å.U. Inst. for Antropologi, Ar  Ndr. Ringgade 1         Højbjerg  1
Å.U. Inst. for Antropologi, Ar  Ndr.Ringgade 1          Højbjerg  52
Å.U. Inst. for Epidemiologi og  Ndr. Ringgade 1         Århus C   4
Å.U. Inst. for Filosofi og Idé  Ndr.Ringgade 1          Århus C  34
Å.U. Inst. for Fysik og Astro  Ny Munkegade           Århus C  14
Å.U. Inst. for Historie og Omr  Ndr. Ringgade          Århus C   3
Å.U. Inst. for Historie og Omr  Ndr. Ringgade          Århus C  44
Å.U. Inst. for Human Genetik   Wilhelm Meyers Alle , Bygn.240  Århus C   1
Å.U. Inst. for Informations- o  Helsingforsgade 14        Århus N.  35
Å.U. Inst. for Matematisk fag  Ny Munkegade, Bygn. 530     Århus C   4
Å.U. Inst. for Matematiske Fag  Nordre Ringgade 1        Århus C   1
Å.U. Inst. for Medicinsk Bioke  Ole Worms Alle, Bygn. 170    Århus C   5
Å.U. Inst. for Med. Mikrobi   Wilh. Meyers Alle        Århus C.  3
Å.U. Inst. for Miljø- og Arbej  Vennelyst Boulevard 6      Århus C   1
Å.U. Inst. for Molekylær- og   C.F. Møllers Alle        Århus C  11
Å.U. Inst. for Molekylær- og   C.F. Møllers Alle        Århus C   1
Å.U. Inst. for Sprog, Litterat  Jens Chr. Skous Vej 5      Århus C   4
Å.U. Inst. for Sprog, Litterat  Jens Chr. Skovs Vej 5      Århus C  51
Å.U. Inst. for Statskundskab   Bartholins Alle         Århus C   3
Å.U. Inst. for Sundhedsteknolo  Frederik Bajers Vej 7 D     Ålborg Ø  1
Å.U. Inst. for Systematisk Teo  Tåsingegade 3          Århus C   5
Å.U. Inst. for Æstetiske Fag   Langelandsgade 139        Århus C  60
Å.U. Inst. for Informations- o  Niels Juelsgade 84        Århus N   2
Å.U. Inst. for Klassisk Arkæol  Bygning 414           Århus C   1
Å.U. Juridisk Inst.       Ndr.Ringgade 1          Århus C   1
Å.U. Matematisk Institut     Ndr. Ringvej 1          Århus C.  1
Å.U. Musikvidenskabeligt Inst.  Langelandsgade 139        Århus C   1
Å.U. Musikvidenskabeligt Inst.  Langelandsgade 139        Århus C.  1
Å.U. NAT Center for Idræt    Katrinebjergvej 89 C       Århus N   2
Å.U. NAT. Inst. for Biokemi   Nordre Ringgade 1        Århus C   1
Å.U. NAT. Biologisk Inst.    Ole Worms Alle 135        Århus C   1
Å.U. NAT. Biologisk Inst.    Ole Worms Alle          Århus C   1
Å.U. NAT. Biologisk Institut   Ole Worms Alle          Århus C  27
Å.U. NAT. Biologisk Institut   Nordlandsvej 68         Risskov  13
Å.U. NAT. Biologisk Institut   Ny Munkegade 540         Århus C   1
Å.U. NAT. Biologisk Institut   Finlandsgade 14         Århus N.  5
Å.U. NAT. Biologisk Institut   Ny Munkegade 540         Århus C   6
Å.U. NAT. Biologisk Institut   C.F. Møllers Alle        Århus C.  2
Å.U. NAT. Biologisk Institut   Ole Worms Alle          Århus C  12
Å.U. NAT. Det Naturvidenskab   Ny Munkegade           Århus C   8
Å.U. NAT. Institut for Vidensk  Ny Munkegade           Århus C   5
Å.U. NAT. Institut for Vidensk  Ny Munkegade           Århus C   1
Å.U. NAT. Institute for Storag  Ny Munkegade           Århus C.  5
Å.U. NAT. Orion Planetarium   Jels, Søvej 36          Rødding   1
Å.U. Nat. Fak. Datalogisk Inst  IT-Parken            Århus C  26
Å.U. Nat. Fak. Datalogisk Inst  IT-Parken            Århus C   1
Å.U. Nat. Fak. Geologisk Inst  C.F. Møllers Alle        Århus C  34
Å.U. Nat.Fak. Inst. for Fysik  Ny Munkegade, Bygn. 520     Århus C  37
Å.U. Nat. Fak. Inst. for Mate  Ny Munkegade           Århus C  19
Å.U. Nat. Fak. Inst. for Molek  C.F.Møllers Alle         Århus C  46
Å.U. Nat. Fak. Kemisk Inst.   Langelandsgade 140        Århus C  12
Å.U. Nordisk Inst.        Niels Juels Gade 84      Århus N.     25
Å.U. SUN Odontologisk Inst.   Vennelyst Boulevard      Århus C      1
Å.U. Psykologisk Inst.      Jens Chr. Skous Vej 4     Århus C      6
Å.U. Retsmedicinsk Inst.     Finsensgade15         Århus C      2
Å.U. SUN. Farmakologisk Instit  Wilh. Meyers Alle       Århus C      2
Å.U. Sundhedsvidenskabeligt Fa  Vennelyst Boulevard 9     Århus C      4
Å.U. SUN. Anatomisk Institut   Wilh. Meyers Alle       Århus C      6
Å.U. SUN. Biofysisk Institut   Ole Worms Alle        Århus C      1
Å.U. SUN. Fysiologisk Institut  Ole Worms Alle, Bygning 160  Århus C      3
Å.U. SUN. Institut for Biostat  Vennelyst Boulevard 6     Århus C      4
Å.U. SUN. Institut for Eksperi  Skejby Sygehus        Århus N      11
Å.U. SUN. Institut for Human G  Wilhelm Meyers Alle      Århus C      6
Å.U. SUN. Institut for Medicin  Wilh. Meyers Alle       Århus C      6
Å.U. SUN. Institut for Miljø-  Vennelyst Boulevard 6     Århus C      8
Å.U. SUN. Institut for Sygeple  Vennelystparken        Århus C      2
Å.U. SUN. Skolen for Klinikass  Vennelyst Boulevard 9     Århus C      2
Å.U. Sekretariater for Åben   Ndr. Ringgade 1        Århus C.      1
Å.U. Sekretariater for Åben   Bygning 445          Århus C      1
Å.U. Steno Museet        C.F. Møllers Alle       Århus C      1
Å.U. Studiekontoret/Registratu  Frederiks Nielsensvej 5    Århus C      1
Å.U. Studienævnet for Æstetik  Langelandsgade 139      Århus C      1
Å.U. Sund. Fak. Inst. for Med  Ole Worms Alle Bygn 170    Århus C      10
Å.U. Universitetshist. Udvalg  Ndr. Ringgade 1        Århus C      1
Åben Dans Productions      Hørsholmsgade 20, 3.     København N    1
Åbenrå Kommune          Rådhuset           Aabenraa      2
Åbenrå Kommune          Rådhuset           Aabenraa      1
Åbo Akademi-Svenska Institutio  Domkyrkatorvet 3                 1
Åboulevardens Daghøjskole    Fredensgade 9         Århus C      1
Åbybro Kommune          Adm.Bygn. Toftevej 43     Aabybro      2
Ålborg Historiske Museum     Postbox 1805         Aalborg Postbox  7
Ålborg Historiske Museum     Postbox 1805         Ålborg       1
Ålborg Kommune          Boulevarden 13        Aalborg      11
Ålborg Kommune          Boulevarden 13        Ålborg       3
Ålborg Kommune IT-kontoret    Danmarksgade 17 B       Aalborg      2
Ålborg Kommune          Godthåbsgade 8        Nørresundby    4
Ålborg Kommune          Sønderbro 12         Aalborg      4
Ålborg Kommune          Stigsborg Brygge 5      Nørresundby    2
Ålborg Kommune          Danmarksgade 17        Ålborg       2
Ålborg Portland A/S       Rørdalsvej 44 Postbox 165   Aalborg Postbox  2
Ålborg Psykiatriske Sygehus   Mølleparkevej 10       Ålborg       1
Ålborg Seminarium        Mylius Erichsens Vej 131   Aalborg Sø    71
Ålborg Seminarium        Mylius Erichsens Vej 131   Ålborg SØ     2
Ålborg Socialpæd. Seminarium   Odinsgade 21         Aalborg Postbox  22
Ålborg Socialpædagogiske Semin  Odinsgade 21         Aalborg Postbox  1
Ålborg Sportshøjskole      Annebergvej 55        Aalborg      4
Ålborg Sportshøjskole      Annebergvej 55        Ålborg Postboks  1
Ålborg Stadsarkiv        Arkivstræde 1         Ålborg Postboks  5
Ålborg Sygehus          Hobrovej 18-22        Aalborg      10
Ålborg Sygehus          Hobrovej 18-22        Aalborg Postbox  2
Ålborg Sygehus          Hobrovej 18-22        Ålborg       1
Ålborg Symfoniorkester      Kjellerupsgade 14       Aalborg      1
Ålborg Teater          Jernbanegade 9        Aalborg      1
Ålborg Tekniske Skole      Øster Uttrupvej 1       Aalborg Postbox  3
Ålborg Ungdomsskole       Godthåbsgade 8        Nørresundby    2
Ålborg Universitet        Postboks 159         Ålborg Postboks  5
Ålborg Universitet        Frederiks Bajers Vej 7 C   Ålborg Ø      1
Ålborg Universitet        Frederik Bajersvej 5     Aalborg Øst    25
Ålborg Universitet        Sohngaardsholmsvej 57    Aalborg      4
Ålborg Universitet        Frederik Bajers Vej 7, D-3  Ålborg Øst     1
Ålborg Universitet, Det Samfun  Fredrik Bajersvej 7     Ålborg SV     1
Ålborg Universitet        Frederik Bajersvej 7F    Ålborg Ø      4
Ålborg Universitet        Frederik Bajersvej 7f    Aalborg Øst    22
Ålborg Universitet        Kroghstræde 3        Ålborg Øst     1
Ålborg Universitet        Fredrik Bayers Vej 7     Aalborg Øst    1
Ålborg Universitet        Sogngårdsholmsvej 49     Ålborg       6
Ålborg Universitet        Frederik Bajersvej 7 E    Ålborg Øst     7
Ålborg Universitet        Fibigerstræde 2       Ålborg Ø      2
Ålborg Universitet        Fibigerstræde 2       Ålborg Øst     7
Ålborg Universitet        Niels Bohrs Vej 8      Esbjerg      10
Ålborg Universitet        Kroghstræde 3        Aalborg Øst    27
Ålborg Universitet        Kroghstræde 3        Ålborg Øst     1
Ålborg Universitet        Langagervej 8        Ålborg Ø      2
Ålborg Universitet        Kroghstræde 6        Ålborg Ø      2
Ålborg Universitet        Fibigerstræde 13       Ålborg Øst     3
Ålborg Universitet        Kroghstræde 3        Ålborg Ø      4
Ålborg Universitet        Kroghstræde 3        Aalborg Øst    20
Ålborg Universitet        Kroghstræde 3        Ålborg Ø      2
Ålborg Universitet        Fredriks Bajersvej 7 G    Ålborg Øst     6
Ålborg Universitet        Fibigerstræde 16       Ålborg Øst     1
Ålborg Universitet        Frederik Bajersvej 5     Aalborg Øst    1
Ålborg Universitet        Fibigerstræde 2       Ålborg Øst     2
Ålborg Universitet        Fibigerstræde 2       Aalborg Øst    2
Ålborg Universitet        Niels Bohrs Vej 8      Esbjerg      1
Ålborg Universitet        Frederiks Bajers Vej 7 F   Ålborg Øst     1
Ålborg Universitet        Frederik Bajersvej 5     Ålborg Ø      4
Ålborg Universitet        Frederiks Bajersvej 5    Aalborg Øst    15
Ålborg Universitet        Frederik Bajers Vej 7 F   Aalborg Øst    20
Ålborg Universitet        Frederik Bajers Vej 7F    Ålborg Ø      5
Ålborg Universitet        Frederik Bajers Vej 7 F   Ålborg Øst     1
Ålborg Universitet        Fredrik Bajers Vej 7 G    Aalborg Øst    43
Ålborg Universitet        Fredrik Bajersvej 7 B 1   Aalborg Øst    2
Ålborg Universitet        Frederiks Bajersvej 7    Ålborg Øst     1
Ålborg Universitet        Fredrik Bajers Vej 7f    Ålborg Øst     1
Ålborg Universitet        Frederik Bajers Vej 7 F   Ålborg Øst     1
Ålborg Universitet        Fibigerstræde 2       Ålborg Ø      1
Ålborg Universitet        Kroghstræde 6        Aalborg Øst    8
Ålborg Universitet        Kroghsstræde 7        Aalborg Øst    3
Ålborg Universitet        Fibigerstræde 1       Aalborg Postbox  1
Ålborg Universitets Bibliotek  Langagervej 2, P.B. 159   Ålborg Øst     6
Ålborg Universitets Bibliotek  Langagervej 2        Ålborg Ø      1
Ålborg Universitets Bibliotek  Langagervej 2        Ålborg Ø      1
Ålborg Universitets Bibliotek  Langagervej 2, P.B. 159   Ålborg Ø      1
Ålborg Universitetsdatacenter  Frederik Bajersvej 5     Aalborg Øst    1
Ålborg Kommune Forsyningsvirk  Rendsburggade 6       Ålborg       1
Ålborgskolen,Nordjyllands Amts  Kollegievej 1        Ålborg       2
Århus Amt, Afd. for Folkesundh  Lyseng Alle 1        Højbjerg     10
Århus Amt Børn- og Unge     Lyseng Alle         Højbjerg      1
Århus Amt Driftområdet for Vok  Lyseng Alle 1        Højbjerg      2
Århus Amt Driftområdet for Vok  Lyseng Alle 1        Højbjerg      1
Århus Amt, Døgnbehandling for  Østergade 73         Hadsten      1
Århus Amt Informatikcenter    Graham Bellsvej 1 A     Århus N.      1
Århus Amt Informatikkontor    Lyseng Allé         Højbjerg      1
Århus Amt, Kommunikationsafdel  Lyseng Allé 1      Højbjerg       1
Århus Amt Projektcenter     Søren Frichs Vej 42 A  Åbyhøj        1
Århus Amt, Uddannelsesafdeling  Bjørnholms Allé 20   Viby J        4
Århus Amt, Vej- og Trafikområd  Lyseng Alle 1      Højbjerg       3
Århus Amt, Økonomi og Planlægn  Lyseng Alle 1      Højbjerg       1
Århus Amt Øvr. Forvaltninger   Lyseng Alle 1      Højbjerg       1
Århus Amt Øvrig Forvaltninger  Lyseng Alle 1      Højbjerg       9
Århus Amt, BST          Stenvej 25       Højbjerg       5
Århus Amt, Erhvervsafdelingen  Lyseng Alle 1      Højbjerg       1
Århus Amt, Erhvervsafdelingen  Lyseng Alle 1      Højbjerg       1
Århus Amt, Kvalitetsafdelingen  Lyseng Allé 1      Højbjerg       1
Århus Amt, Løn- og Personaleaf  Lyseng Alle 1      Højbjerg       1
Århus Amt, Medico-Teknisk afd.  Brendstrupgårdsvej   Århus N.       1
Århus Amt, Natur og Miljø    Lyseng Alle 1      Højbjerg      54
Århus Amt, Udd.- og Arbejdsmar  Lyseng Alle 1      Højbjerg       2
Århus Amt, Uddannelses- og arb  Lyseng Alle 1      Højbjerg       4
Århus Amt Børn og ungeafd.    Langenæs Allé 18    Århus C       1
Århus Amts Informatikafdeling  Lyseng Alle 1      Højbjerg       4
Århus Amtsk./Amtsråd       Lyseng Alle 1      Højbjerg       3
Århus Amt, Erhvervsafdelingen  Lyseng Alle 1      Højbjerg       3
Århus Amtskommune        Lyseng Alle 1      Højbjerg       2
Århus Sygehus          Tage Hansens Gade 2   Århus C       5
Århus Bogcafe          Nørregade 24      Århus C       1
Århus Bymuseum          Carl Blochs Gade 28   Århus C       3
Århus City Forening       Ny Banegårdsgade 45   Århus C       1
Århus Dag- og Aftenseminarium  Trøjborgvej 82     Århus N.      93
Århus Dag- og Aftenseminarium  Trøjborgvej 82     Århus N       1
Århus Daghøjskole        Søren Frichsvej 40d   Åbyhøj        1
Århus Folkeuniversitet      Immervad 7,1.      Århus C       4
Århus Idrætspark         Stadion Alle      Århus C       1
Århus KFUM og KFUK        Nørre Allé 29      Århus C       1
Århus Klunserne         Poppelgårdsvej 1    Århus C       1
Århus Kommunale Værker      Bautavej 1       Århus V.       6
Århus Kommunale Værker      Bautavej 1       Århus V       4
Århus Kommune          Rådhuset        Århus C. Postboks  3
Århus Kommune          Søren Frichs Vej 36 M  Åbyhøj        2
Århus Kommune          Rådhuset        Århus C. Postboks  4
Århus Kommune          Nørrebrogade 34-36   Århus C       2
Århus Kommune          Vestergade 55      Århus C       5
Århus Kommune          Værkmestergade 15    Århus C.      11
Århus Kommune          Rådhuspladsen 2     Århus C       8
Århus Kommune          Rådhuset        Århus C       1
Århus Kommune          Europaplans 2      Århus C. Postboks  3
Århus Kommune Skolevæsen     Frederiksgade 79    Århus C.       3
Århus Kommune          Jægergården       Århus C. Postboks  8
Århus Kommune          Sct. Clemens Torv 10  Århus C. Postboks  2
Århus Kommune, Mag. 4. Afd.   Brobjergskolen     Århus C       1
Århus Kommunehospital      Nørrebrogade 44     Århus C       43
Århus Kommunehospital      Nørrebrogade 44     Århus C       1
Århus Kommunes Biblioteker    Møllegade 1       Århus C       3
Århus Kommunes Sprogcenter    Søndervangen 90     Viby J.       3
Århus Kommunes Sprogcenter    Vesterbro Torv 1-3   Århus C       6
Århus Kunstbygning        J.M. Mørks Gade 13   Århus C       1
Århus Kunstmuseum        Vennelystparken     Århus C       1
Århus Købmandsskole       Hans Brogesgade 2    Århus C. Postboks  2
Århus Miljøcenter        Bautavej 1 A      Århus V       1
Århus Musikskole         Vestergade 55      Århus C    2
Århus Symfoniorkester      Thomas Jensens Alle   Århus C    2
Århus Teater           Skolegade 9       Århus C    2
Århus Teknikum          Dalgas Avenue 2     Århus C    1
Århus Tekniske Skole       Halmstadgade 6      Århus N.    6
Århus Turistbureau        Rådhuset         Århus C    1
Å.U. Analyseinstitut for forsk  Finlandsgade 4      Århus N.    2
Århus Universitetsforlag     Langelandsgade 177    Århus N.    1
Århus kommune - Miljøkontrolle  Silkeborgvej 260     Åbyhøj     2
Århus/Hadsten Landboforening   Samsøvej 33       Hinnerup    1
Års Kommune           Rådhuset         Aars      2
Åskov Kommune          Rådhuset, Solbakken 30  Kibæk     1                                   35287
Filtrer
Marker overskrifterne som skal filtreres og skift til fanen Data. Sørg for
at det kun bliver ansatte i Århus som bliver vist.
Navn      Alder    Tekst til kolonner
Jens Nielsen      64  Indsæt en ekstra kolonne til højre for kolonnen som
Marie Larsen      63  indeholder dataområdet med flere ord i cellerne. Det
Hans Nielsen      34  gør vi for at ikke overskrive kolonnen med alderstal.
Ulrik Jensen      38  Marker området hvor der forekommer flere ord i
Betina Larsen      36  cellerne.
Lars Jensen       25  Vælg fanen Data og Tekst til kolonner
               Husk at Mellemrum som afgrænser
 til højre for kolonnen som
med flere ord i cellerne. Det
        med alderstal.
r forekommer flere ord i
Tabellen viser det årlige udslip af CO2 for OECD-landene for en række år.
År          1990     1995    2000   2004    2005   2006  2007
CO2 mio. ton    11073    11575    12492   12887   12922   12865  13000

Marker dataområdet. Lav et punktdiagram og afprøv formateringsmulighederne
           Navn         Alder Civilstand
Ove Christian Ludvig Emarentz Gyldencrone   36   gift
Sophie Charlotte                31  gift
Julie Gyldencrone                5  ugift
Emma Gyldencrone                 3  ugift
Carl Gyldencrone                 1  ugift
Frederik Gyldencrone              33  ugift
Mette Kjølbye                 36  ugift
Elisabet Raben                 27  ugift
Frederik Overbech               29  ugift
Julius Støtzel                 23  ugift
Amalia Petersen                17  ugift
Karen Pedersdatter               28  ugift
Charlotte Christensdatter           22  ugift
Maren Jensdatter                24  ugift
Trine Møller                  20  ugift
Ane Pedersdatter                21  ugift
Karen Pedersdatter               34  ugift
Ane Sørensdatter                28  ugift
Mette Mikkelsdatter              19  ugift
Karen Sørensdatter               34  ugift
Karen Jeppesdatter               25  ugift
Johanne Hansdatter               20  ugift
Maren Larsdatter                27  ugift
Karen Knudsdatter               66  ugift
Mikkel Handrup                 33  ugift
Hans Terkildsen                62 Enkemand
Laurs Rasmussen                30  ugift
Jens Steffensen                30  ugift
Niels Poulsen                 23  ugift
Anders Høst                  17  ugift
Peder Johnsen                 16  ugift
Rasmus Jensen                 46  ugift
Peder Rasmussen                26  ugift
Søren Jørgensen                26  ugift
Christen Sørensen               26  ugift
Erik Rasmussen                 31  ugift
Laurs Laursen                 33  ugift
Jens Nielsen                  25  ugift
Peder Mortensen                34  gift
Søren Christensen               62  ugift
Rasmus Mikkelsen                34  ugift
Hans Pedersen                 36  gift
Abraham Nielsen                66 Enkemand
Mikkel Jepsen                 40  ugift
Jens Laursen                  26  ugift
Jens Christensen                56  gift
Ingeborg Jensdatter              33  gift
Niels Hansen                  29  gift
Hans Laursen                  32  gift
Terkeld Rasmussen               33  gift
Jørgen Pedersen                45  gift
Hans August Mortensen             25  gift

Kilde: Dansk Demografisk Database, Samtlige
personer i husstanden
Aarhus, Ning, Maarslet, Wilhelmsborg,
hovedgaard, 50, FT-1834
             Erhverv          Importer tekst fra Internet til regneark
Besidder af Baroniet Wilhelmsborg, Hofjægermester
hans Kone                      Øvelse:
deres datter                    Indsæt et nyt ark. Start Internettet.
deres datter                    Søg efter personen Abraham Nielsen ind på Danks
deres søn                      Demografisk Database. Vælg Aarhus som amt og brug
Baron, Avlings- og Skov-Overopsynsmand       folketællingen i 1834. Klik på Vis Husstand og kopier
Huusholderske                    samtlige personer som bor der. Sæt kopien ind i det
Meierske                      tomme regneark. Rediger en lille smule så det kommer
Meieribestyrer
Avlsforvalter
Syepige
Barnepige
Stuepige
Kokkepige
Kokkepige
Bryggerpige
mejeripige
mejeripige
mejeripige
mejeripige
mejeripige
mejeripige
mejeripige
Hønsepige
Tjenner
Gartner
Avlskarl
Gaardskarl
Gaardskarl
dreng
dreng
Staldkarl
Tærsker
Tærsker
Tærsker
Tærsker
Tærsker
Tærsker
Tærsker
Brændhugger
Muursvend
Rygter
Rygter
Rygter
Rygter
Rygter
Amme
Tærsker
Tærsker
Tærsker
Svinehyrde
Bødkersvend
ham Nielsen ind på Danks
 ælg Aarhus som amt og brug
k på Vis Husstand og kopier
or der. Sæt kopien ind i det
r en lille smule så det kommer
Prøve i matematik niveau D den 9. december 2010
Opgave 4: Hastighed og ATK
Automatisk Trafik Kontrol (ATK) kontrollerer,om et køretøj overskrider den tilladte hastighed.
Måleudstyret er en radar med et tilsluttet fotoapparat.
Et køretøj bliver fotograferet, når hastigheden overstiger en bestemt værdi.
Hastighederne måles i km/t som helt tal.
Den midterste kolonne i tabellen viser den målte hastighed i km/t.
Kolonnen til højre viser, om der er taget foto:
• 0 betyder, at der ikke er taget foto.
• 1 betyder, at der er taget foto.


  4.1  Hvor mange procent af køretøjerne blev fotograferet på Roldvej?        Måling    Hastighed  Foto ikke taget: 0
      Brug regneark.                                nummer            Foto taget: 1     Bestem følgende
                                                  1     84            0
                                                  2     82            0
                                                  3     82            0  Middelværdi
                                                  4     81            0  Mindsteværdi
                                                  5     76            0  25% fraktil
  4.2  Hvilken gennemsnitshastighed var der på Roldvej?                    6     69            0  50% fraktil
      Brug regneark.                                     7     94            1  75% fraktil
                                                  8     80            0  Størsteværdi
                                                  9     81            0
                                                 10     84            0  Foto taget
                                                 11     96            1
  4.4  Hvad er den højst tilladte hastighed på Roldvej?                    12     89            0
                                                 13     83            0
                                                 14     92            1
                                                 15     96            1
                                                 16     108            1
                                                 17     72            0
                                                 18     104            1
                                                 19     91            0
                                                 20     86            0
                                                 21     71            0
                                                 22     75            0
                                                 23     78            0
                                                 24     101            1
                                                 25     74            0
                                                 26     74            0  Navn:                                                                      Kursistnr.:
    27  81  0
    28  82  0
    29  81  0
    30  78  0
    31  82  0
    32  80  0
    33  88  0
    34  87  0
    35  82  0
    36  83  0
    37  80  0
    38  98  1
    39  69  0
    40  85  0
    41  57  0
    42  84  0
    43  86  0
    44  88  0
    45  85  0
    46  84  0
    47  84  0
    48  97  1
    49  115  1
    50  96  1
    51  68  0
    52  63  0
    53  83  0
    54  84  0
    55  85  0
    56  110  1
    57  79  0
    58  76  0
    59  84  0
    60  87  0
    61  60  0
    62  76  0
    63  74  0
    64  87  0
    65  78  0
    66  90  0
    67  88  0
    68  73  0
    69  79  0Navn:         Kursistnr.:
     70  65  0
     71  66  0
     72  93  1
     73  73  0
     74  76  0
     75  69  0
     76  76  0
     77  78  0
     78  70  0
     79  88  0
     80  87  0
     81  89  0
     82  88  0
     83  71  0
     84  78  0
     85  79  0
     86  78  0
     87  88  0
     88  96  1
     89  79  0
     90  111  1
     91  80  0
     92  78  0
     93  88  0
     94  83  0
     95  92  1
     96  96  1
     97  100  1
     98  101  1
     99  88  0
    100  96  1
    101  63  0
    102  60  0
    103  64  0
    104  66  0
    105  92  1
    106  83  0
    107  67  0
    108  79  0
    109  79  0
    110  83  0
    111  61  0
    112  87  0Navn:          Kursistnr.:
    113  93  1
    114  85  0
    115  81  0
    116  83  0
    117  101  1
    118  83  0
    119  82  0
    120  72  0
    121  80  0
    122  81  0
    123  79  0
    124  87  0
    125  87  0
    126  73  0
    127  97  1
    128  99  1
    129  121  1
    130  83  0
    131  86  0
    132  86  0
    133  77  0
    134  93  1
    135  87  0
    136  78  0
    137  84  0
    138  75  0
    139  78  0
    140  75  0
    141  73  0
    142  88  0
    143  92  1
    144  95  1
    145  55  0
    146  88  0
    147  68  0
    148  86  0
    149  86  0
    150  98  1
    151  80  0
    152  66  0
    153  83  0
    154  65  0
    155  68  0Navn:          Kursistnr.:
    156  71  0
    157  67  0
    158  67  0
    159  65  0
    160  65  0
    161  66  0
    162  63  0
    163  95  1
    164  81  0
    165  77  0
    166  75  0
    167  73  0
    168  70  0
    169  66  0
    170  66  0
    171  65  0
    172  61  0
    173  61  0
    174  59  0
    175  63  0
    176  60  0
    177  59  0
    178  74  0
    179  78  0
    180  62  0
    181  81  0
    182  94  1
    183  68  0
    184  81  0
    185  75  0
    186  80  0
    187  89  0
    188  94  1
    189  104  1
    190  88  0
    191  101  1
    192  93  1
    193  73  0
    194  75  0
    195  45  0
    196  44  0
    197  48  0
    198  55  0Navn:          Kursistnr.:
    199  65  0
    200  70  0
Navn:         Kursistnr.:
m følgende
           Brug følgende funktioner

           middel
           min
           fraktil
           fraktil
           fraktil
           maks

           tæl.hvis
       Navn:               Kursistnr.:
Lånebeløb      1250000   Funktionen YDELSE(rente;nper;nv;fv;type)
Rente pr. år      5.00%   rente: renten på lånet.
Løbetid år        30   nper : det samlede antal ydelsesperioder på lånet.
                 nv: den nuværende værdi eller det samlede beløb, som en række
Ydelse pr. år  kr. -81,314.29  lånets hovedstol.
                 fv : den fremtidige værdi eller en kassebeholdning, som skal vær
(= pr. måned)  kr. -6,776.19  udelades, forudsættes værdien 0 (nul), det vil sige, at et låns frem
                 type: tallet 0 (nul) eller 1, der angiver, hvornår ydelser forfalder.
                 Hvad hvis analyse Målsøgning

                 Øvelser
                 1. Afprøv formlen ved at indsætte forskellige værdier for rente o

                 2. Lav noget tilsvarende længere nede

                 3. Kør en Målsøgning med Hvad hvis-analyse
                 bestemt renten
                 Husk at du kan klikke direkte på cellen for at vælge den eller indt
                 felterne for at pege på cellen.
     ;fv;type)

 ydelsesperioder på lånet.
di eller det samlede beløb, som en række fremtidige ydelser er værd lige nu. Kaldes også

 eller en kassebeholdning, som skal være tilbage, når den sidste ydelse er betalt. Hvis fv
ærdien 0 (nul), det vil sige, at et låns fremtidige værdi er 0.
, der angiver, hvornår ydelser forfalder.indsætte forskellige værdier for rente og løbetid       analyse fra fanen Data hvor du indtaster et ønsket beløb for ydelse og får

ekte på cellen for at vælge den eller indtaste cellens adresse eller klikke på knapperne i
Værktøjslinjen Hurtig adgang og referencer mellem ark
Find Kamera kommandoen og sørg for at den kommer i værktøjslinjen Hurtig adgang
        Klik på den lille knap for enden af værktøjslinjen Hurtig adgang. Vælg Flere kommandoer.
        Klik i feltet Oftest anvendte kommandoer i det nye vindue og vælg Alle kommandoer.
        Vælg Kamera i oversigten og klik på Tilføj knappen.
Indsæt et nyt regneark, omdøb det til overblik .
Marker et område på et andet ark og klik på Kamera knappen.
         Skift tilbage til arket overblik og tegn nu en kasse og se hvad der sker
Gør det samme med et andet ark.
Det der sker er at det markerede område kopieres over til et andet som et dynamisk billede.
Ændringerne på originalen vil med det samme vise sig på det dynamiske billede.
Ser man på formellinjen når det dynamiske billede er valgt så vil der være en reference til hvor kildedata findes, noget der
arknavn!område
Man bruger altså udråbstegn når der skal referes til celle(r) på andre ark. Er man f.eks. i gang med at indtaste en formel i
cellen C15 på Ark1 så vil Ark1!C15 referere til det ønskede resultat.

En anden metode er at navngive de celler hvis indhold skal bruges på et andet ark. Det gør man ved at marker cellen og sk
adresse vises. Husk at afslutte med Enter-tasten efter indtastning af navn. Formler på andre ark skal blot have dette navn.
re kommandoer.
kommandoer.
l hvor kildedata findes, noget der minder om følgende:


gang med at indtaste en formel i en celle og skal bruge resultatet fra


ør man ved at marker cellen og skriver et navn i feltet hvor cellens
dre ark skal blot have dette navn.
Kolonner og rækker kan skjules
Tegnet & og citationstegn "tekst"  Man bruger tegnet & når man blander regneudtryk sammen med tekst som ska
                  Se eksemplet her med formlen i D6
                             Pris       217
                             Moms       25%
                             Den samlede pris med moms udgør 271,25 kr

Fanen Udvikler           Det er så fanen for viderekomne. Hvis denne fane ikke er synlig så skal du ind i E
                  Følgende skalaknap er kædet sammen med prisen i ovenstående eksempel
                  Afprøv knappen
ALT+Enter              Kombinationen af de 2 taster laver linieskift ind i cellen


Udskriftsområde           Marker udskriftsområdet og klik på denne kommando for at angive det område
                  Knappen finder du under fanen Sidelayout
 regneudtryk sammen med tekst som skal være i citationstegn
pris med moms udgør 271,25 kr

 denne fane ikke er synlig så skal du ind i Excel-indstillinger
 med prisen i ovenstående eksempel
nne kommando for at angive det område som skal udskrives

								
To top