Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

El Greco filma.pdf - datu-basea2

VIEWS: 9 PAGES: 1

									44 berria 2008ko azaroaren 21a, ostirala

Plaza › Kultura

 Zinema D Estreinaldiak


                                                                            Ed Harrisek
                                                                            western
                                                                            klasikoa dakar
                                                                            zuzendu duen
                                                                            bigarren lanean
                                                                            ‘Appaloosa’lan txalotua
                                                                            estreinatuko dute gaur;
                                                                            Viggo Mortensen
                                                                            eta Ed Harris ageri dira
                                                                            filmeko rol nagusietan

                                                                            X.M.

                                                                            Jackson Pollock pintorearen bizi-
                                                                            tza azaltzeko jarri zen Ed Harris
                                                                            estreinakoz kameraren atzean.
                                                                            Pollock 2000. urtekoa da; zortzi
                                                                            urte geroagoa western klasikoa-
                                                                            ren bidean ondutako lana dakar
Nick Ashdon atoreak jokatu du Greco pintorearen rola Smaragdisen filmean. BERRIA                                    aktore prestigiotsuak zuzendari-
                                                                            tzan egiten duen bere bigarren
                                                                            saioan. Appaloosa-k kritikari as-


Grecoren eskuak, argi eta ilun                                                             koren txaloa jaso du AEBetan.
                                                                            Europan izango duen harrera
                                                                            ikusteko dago.
                                                                             Mexiko Berria, 1882; Virgil Cole
Iannis Smaragdisen          metrora jaio zela eta, Smaragdi-   saridunak uko egin zion Oliver    mendeko artistek abangoardia-     agente federalak (Ed Harris) eta
                   sek interes berezia zuen barroko   Stonerekin eta Ridley Scottekin    ren aitzindaritzat jo zuten, espre-  haren bazkide Everett Hitch (Vig-
‘El Greco’estreinatuko
                   garaiko pintore onenetakoaren     lan egiteari El Greco filmeko     sionismoa eta kubismoa aipatuz.    go Mortensen) Appaloosara iritsi
dute gaur, barrokoko         biopic-a filmatzeko. Besteak     musika sortu ahal izateko; kobra-    Bizantzioko Eskolan ikasi zuen   dira. Randall Bragg (Jeremy
pintorearen bizitza         beste, Torontoko zinemaldian     tu gabe gainera, Smaragdis      Grecok, Tizianorekin, baina      Irons) boteretsuaren menpe dago
azaltzen duen lana          erakutsi ondoren, Euskal Herrira   zuzendariaren arabera. XVI. eta    eskolakideen joera alboratuta,    hiria. Cole eta Hitch Appaloosako
                   iritsi da. Araban, Bizkaian,     XVII. mendeetako girotzean ere    santuak argi koroarekin pinta-    sheriff-aren hiltzailea harrapa-
                   Gipuzkoan eta Nafarroan jarriko    ahalegin berezia egin dute; kasu-   tzeari utzi eta argia gizakien    tzen saiatuko dira. Bi gizonen ar-
Xabier Martin            dute ikusgai gaur.          rako, pintorearen 500 margoren    barrura eraman zuen. Pintatzen    teko harreman oparo eta lasaian
                    Zazpi milioi euroko aurrekon-    kopiak egin dituzte, eta orduko    zuen gizakiaren arima; argia bila-  lurrikara bat izango da, ordea:
Ordu arte ezagutzen ez zen      tuarekin koprodukzio europar     mila janzki inguru sortu, bestela-  tzen saiatu zen, baita haren ilun-  Allison French emakume erakar-
moduan baliatu zuen argia Gre-                       ko altzari eta apaindurez gain.    tasuna ere.              garria (Rene Zellweger).
cok (1541-1614) bere erretratue-   Grecoren lanean argia                             Niño de Guevara Toledoko
tan. Giza ontasuna eta miseria                       Argazkiaren garrantzia        inkisidore nagusiaren potreta da   Interpretazio irmoak
                   da oinarrizkoena, eta
adierazten zuen haren teknikak.                      Drama historiko honen argazkia    esandakoaren adibide bat. Filma-   Robert B. Parkerren Appaloosa
Gehienak esatera ausartzen ez
                   filmak argi hori islatu        Aris Stavruren ardura izan da,    ren kontakizunari jarraiki, Niño   nobela zinemaratu du Harrisek.
ziren hori azaltzen zuen; Espai-   beharko luke             eta, askoren ustez, argiztapenak   de Guevara (Juan Diego Botto),    «Cole eta Hitchen harremanak
niako Inkisizioren iluntasuna,                       eta, oro har, argazkiak emango    antzinako laguna bera, pintorea-   erakarri ninduen. Elkarrizketa
esaterako. Halaxe kontatzen du    Niño de Guevara            dio bere neurria filmari. Izan ere,  ren etsai gogorrena bihurtuko da   sakonak dituzte, itxuraz azaleko-
Dimitris Siatopulosek Jainkoa-    inkisidorearen            Grecoren lanean argia da ezauga-   bere erretratua ikusten duenean,   ak diren arren», azaldu zuzendari
ren pintorea bere nobelan. Obra   potretak pintorearen         rri nagusia, eta zeluloideak kohe-  eta Greco Inkisizioaren esku     eta aktoreak. «Bi tipo gogor dira;
hori zinemaratu du Iianis Sma-    patua erabakiko du          rentziaz islatu beharko luke argi   geratuko da. Inkisidorearen      dozena bat urte eman dituzte el-
ragdisek El Greco filmean. Orgaz-                     hori . «Filmak badu argi bat, ongi  eskua atzapar gisa margoturik     karren ondoan, baina apenas eza-
ko kondearen ehorzketa margotik                      ulertzen ez dudan zerbait, baina   azaltzen da erretratuan, gorputz   gutzen duten elkar».
tiraka buru-belarri sartu zen    honek Grecok (Nick Ashdon)      oso nabaria da», esan du egileak.   zurrunarekin, begi hotzekin       Misterio ukitua, akzio dezente
zinemagilea aspaldian proiektu    aske bizitzeko egindako ahalegi-   Ez alferrik, Grecok estilo sailkae-  betaurrekoen atzean. «Potretare-   eta mendebaldeko paisaia basa-
honetan, harik eta duela urtebete  na erakutsi nahi du. Filmeko     zina garatu zuen barrokoaren     kin salba daitekeela uste du, eta   tiak; osagai horiekin western kla-
filma Atenasen estreinatu zen    musika Vangelisena da. Chariots    barruan; Kretan eta Venezian     haren bidez ikusiko du pertso-    sikotzat jo dute gehienek Harri-
arte. Kreta uharteko Heraklion    of Fire (1981) eta Blade Runner    aurrena, eta Toledon gero. Garai-   naia makurra dela», azaldu du     sen lana, ez berantiarra edo berri-
hirian, Grecoren jaiotetxetik 300  (1982) filmen musikagile Oscar    kideak harritu zituen, eta XX.    Bottok.                tzailea.

								
To top