Dia 1 - MAVO-team by wanghonghx

VIEWS: 53 PAGES: 31

									Directe belastingen         Indirecte belastingen
 Deze belastingen betaal je over:
                  Deze belastingen maken
 - Winst              goederen en diensten duurder:
 - Vermogen             - Omzetbelasting (btw)
 - Inkomen             - Accijnzen
                  - Ecotax


                    Ho, Ho!
                   Eerst even
                   afrekenen!
                   Ha,ha,ha!
Profijtbeginsel         Draagkrachtbeginsel

de gebruiker betaalt:      de sterkste schouders
het inkomen is niet van     dragen de zwaarste lasten:
belang              wie meer verdient, betaalt
    motorrijtuigenbelasting
                 naar verhouding meer
                 belasting
    schoolgeld
                  loon- en inkomstenbelasting
                       Wordt door de
                        werkgever
                      ingehouden op het
                         loon


      Salaris       € 2.120,00
      Premie OP/NP    €  42,36

      Premie FPU     €  84,10
      Premie IP-bw    €   4,79
      Premie WW      €  43,44
      Belastbaar loon   € 1.945,31
      Loonheffing
      Loonheffing     €  435,25
      Netto:       € 1.510,06

             premies
loonbelasting
           volksverzekeringen
         De loonbelasting is een voorheffing.
         Aan het eind van het jaar wordt
         gekeken of je moet bijbetalen of
         terugkrijgt.

Daarom moet je                Hoezo, ik
een aangiftebiljet              ben een
invullen en opsturen            dag te laat
voor 1 april                  ???
Bij de loon- en inkomstenbelasting wordt gewerkt
met het boxenstelsel.
             Per box moet je opgeven
             hoe hoog je inkomen of
             vermogen in het afgelopen
             jaar was.
                box 2
    box 1
                      box 3
    belasting over
    inkomen uit
      werk
       en
     eigen huis
             eigenwoningforfait:
             Bedrag dat je bij je
             inkomen optelt,
             afhankelijk van de
             waarde van je huis
box 1
                   tenminste 5%
                   van de
           belasting voor  aandelen van
             groot    een BV of NV
          aandeelhoudersDe meeste mensen
betalen geen
belasting in deze
box.


          box 2
   belasting over de
    opbrengst
      van
    vermogen
spaargeld
 2e huis
aandelen

             box 3
      1.  Wat is het profijtbeginsel?
      2.  Wat houdt het draagkrachtbeginsel in?
      3.  Uit welke 2 onderdelen bestaat de loonheffing?
      4.  Voor welk inkomen is box 1 bestemd?
      5.  Voor wie is box 2?
      6.  Welk inkomen wordt in box 3 belast?        Hoe zat
                                 dat ook al
1. De gebruiker betaalt.                      weer?
2. Wie meer verdient, betaalt naar verhouding ook meer
belasting.
3. Loonbelasting en premies voor de volksverzekeringen
4. Inkomen uit werk en eigen huis

5. Voor grootaandeelhouders.

6. Het inkomen uit vermogen: spaargeld, aandelen, 2e huis.
         Gefeliciteerd!
          Je hebt wel
          een taart
          verdiend.
  Lekker!!!
 Maar ik vind
  op een
schoteltje toch
 handiger!
Je zoekt het bedrag
op in de tabel       Inkomen:  loon of winst
                   eigenwoningforfait +
                   …………………..
Aftrekposten:hypotheekrente
       reiskosten openbaar vervoer
       kosten kinderopvang +
                     …………………… -

Belastbaar inkomen box 1       ……………………
  box 1
                      Opdracht 1a
                      Bereken het
                    belastbaar inkomen.
 loon                         € 48.000
 eigenwoningforfait 0,60% van € 250.000 =       € 1.500 +
                           € 49.500


hypotheekrente 4,8% van € 140.000=    € 6.720
kosten kinderopvang            € 2.511 +
                           € 9.231-
belastbaar inkomen                  € 40.269  box 1
                Over dit bedrag betaal
                je belasting volgens het
                schijventarief.
                 Eerst even een voorbeeld.
                 Maak daarna opgave 1b
  Schijf   Belastbaar inkomen uit   Belasting
           werk en woning
                      percentage   maximaal (cumulatief)

1       tot en met € 16.893     34,40%     € 5.811
2       van € 16.894 t/m € 30.357  41,95%     € 5.723 (€ 11.534)
3       van € 30.358 t/m € 51.762  42%      € 8.990 ( € 20.524)
4       vanaf € 51.763       52%                   Belastbaar inkomen 22.000
                   Belasting t/m schijf 1 16.893 - = 5.811
    box 1
                   Schijf 2 41,95% van   5.107  = 2.142 +
                   Belasting in box 1         7.953
Dat is toch een
 fors bedrag!                Maar daar
                      heb je dan
                       ook wat
                       voor!
 Belastbaar inkomen       € 40.269
 Belasting t/m schijf 2     € 30.357 -     € 11.534
 Schijf 3: 42% van        €  9.912     € 4.163 +
 Te betalen belasting in box 1           € 15.697
box 1
Waarde van de bezittingen    35.000 + 19.000 + 85.000 = 139.000
Waarde van de schulden -                    60.000 -
Waarde van het vermogen                    79.000
Vrijstelling       -          2 x 19.252 = 38.504 -
BELASTBAAR VERMOGEN                      40.496
             4% van 40.496 = 1.619
Ik krijg         30% van 1.619 = 485         Als ik 4%
maar 3%
                               zeg, dan
 rente!
                               bedoel ik
                               ook 4%!


          Van dit bedrag neem je 4%: het
  box 3
          rendement (de opbrengst).
          Over de opbrengst betaal je 30%
          belasting
      Maak nu opgave 2.
    te betalen
    belasting in box1

    te betalen                 belasting terug
    belasting in box3                 of
                         belasting bijbetalen
    Ingehouden
    loonheffing
                    Box 1:          15.697
                    Box 3:           485 +
                    Te betalen belasting  16.182
                    Ingehouden loonheffing 17.547 -
                    Terug           1.365


                       Bij de loonheffing is al
                       rekening gehouden met de
                       algemene heffingskorting
            box 3         en de arbeidskorting
box 1   Maak nu de opgaven 3 en 4.
Het aangifteformulier is ingevuld en
kan worden opgestuurd naar de
belastingdienst.
Belastbaar inkomen             € 14. 834
Belasting in schijf 1 34,40%   van   € 14.834 - =   € 5.102
Schijf  Belastbaar inkomen uit  Belasting
       werk en woning
                 percentage  maximaal (cumulatief)

1    tot en met € 16.893   34,40%    € 5.811
2    van € 16.894 t/m     41,95%    € 5.723 (€ 11.534)
      € 30.357
3    van € 30.358 t/m € 51.762 42%     € 8.990 ( € 20.524)
4    vanaf € 51.763      52%
  Belastbaar inkomen             € 28. 987
  Belasting in schijf 1 tot en met      € 16.893 - =    € 5.811
  Schijf 2: 41,95% van            € 12.094    =  € 5.073+
  Te betalen belasting in box 1                 €10.884

  Schijf  Belastbaar inkomen uit  Belasting
         werk en woning
                    percentage  maximaal (cumulatief)

1      tot en met € 16.893    34,40%    € 5.811
2      van € 16.894 t/m     41,95%    € 5.723 (€ 11.534)
        € 30.357
3      van € 30.358 t/m € 51.762 42%      € 8.990 ( € 20.524)
4      vanaf € 51.763      52%
  Belastbaar inkomen              € 44. 125
  Belasting tot en met schijf 2 over      € 30.357 - =    € 11.534
  Schijf 3: 42% van               € 13.768    =  € 5.782+
  Te betalen belasting in box 1                  €17.316

  Schijf  Belastbaar inkomen uit   Belasting
         werk en woning
                     percentage  maximaal (cumulatief)

1      tot en met € 16.893     34,40%    € 5.811
2      van € 16.894 t/m      41,95%    € 5.723 (€ 11.534)
        € 30.357
3      van € 30.358 t/m € 51.762 42%       € 8.990 ( € 20.524)
4      vanaf € 51.763       52%
  Belastbaar inkomen              € 88.657
  Belasting tot en met schijf 3 over      € 51.762 - =   € 20.524
  Schijf 3: 52% van               € 36.895   =  € 19.185+
  Te betalen belasting in box 1                  € 39.709

  Schijf  Belastbaar inkomen uit   Belasting
         werk en woning
                     percentage  maximaal (cumulatief)

1      tot en met € 16.893     34,40%    € 5.811
2      van € 16.894 t/m      41,95%    € 5.723 (€ 11.534)
        € 30.357
3      van € 30.358 t/m € 51.762 42%      € 8.990 ( € 20.524)
4      vanaf € 51.763       52%
Waarde van de bezittingen   42.500 + 5.000 =   47.500
Waarde van de schulden -                 0-
Waarde van het vermogen               47.500
Vrijstelling       -             19.252 -
BELASTBAAR VERMOGEN                 28.248
            4% van 28.248 = 1.129
            30% van 1.129 = 338
         Van dit bedrag neem je 4%: het
         rendement (de opbrengst).
         Over de opbrengst betaal je 30%
         belasting
 loon                        € 72.000
 eigenwoningforfait 0,60% van € 244.000 =      € 1.464 +
                           € 73.464


hypotheekrente 5,4% van € 200.000=         € 10.800 -

belastbaar inkomen                  € 62.664                Over dit bedrag betaal
                je belasting volgens het
                schijventarief.
  Belastbaar inkomen              € 62.664
  Belasting tot en met schijf 3 over      € 51.762 - =   € 20.524
  Schijf 3: 52% van               € 10.902   =  € 5.669+
  Te betalen belasting in box 1                  € 26.193

  Schijf  Belastbaar inkomen uit   Belasting
         werk en woning
                     percentage  maximaal (cumulatief)

1      tot en met € 16.893     34,40%    € 5.811
2      van € 16.894 t/m      41,95%    € 5.723 (€ 11.534)
        € 30.357
3      van € 30.358 t/m € 51.762 42%      € 8.990 ( € 20.524)
4      vanaf € 51.763       52%
      Ik verdien bruto € 40.000

               Ik verdien bruto € 20.000   Ik betaal € 15.000 belasting.
   Mijn netto-inkomen is € 25.000
                     Ik betaal € 6.000 belasting.
                     Mijn netto-inkomen is €
                     14.000
        Het inkomensverschil is KLEINER geworden.
             Er is GENIVELLEERD.
Bruto-inkomen             Netto-inkomen
40.000 : 20.000 = 2          25.000 : 14.000 = 1,79
De inkomensverhouding is 2 : 1     De inkomensverhouding is 1,8 : 1
Bruto-inkomen
80.000 : 35.000 = 2,29
De inkomensverhouding is 2,29 : 1

                   Loonsverhoging:
                   80.000 + 1,8% = 81.440
                   35.000 + 1,8% = 35.630

Nieuwe bruto-inkomen
81.440 : 35.630 = 2,29
De inkomensverhouding is nog steeds 2,29 : 1

      Het inkomensverhouding is gelijk gebleven.
 Er is NIET GENIVELLEERD en ook NIET GEDENIVELLEERD.

 LET OP: DEZELFDE VERANDERING IN PROCENTEN HEEFT
  GEEN GEVOLGEN VOOR DE INKOMENSVERHOUDING !
Bruto-inkomen
80.000 : 35.000 = 2,29
De inkomensverhouding is 2,29 : 1

                    Loonsverhoging:
                    80.000 + 1.500 = 81.500
                    35.000 + 1.500 = 36.500

Nieuwe bruto-inkomen
81.500 : 36.500 = 2,23
De inkomensverhouding is nu 2,23 : 1
 De inkomensverhouding is veranderd: het verschil is kleiner
             geworden.
         Er is GENIVELLEERD.

   LET OP: DEZELFDE VERANDERING IN GELD HEEFT
   GEVOLGEN VOOR DE INKOMENSVERHOUDING !
Hypotheek € 500.000
Rente 4% = € 20.000
Aftrekpost € 20.000       Hypotheek € 120.000
                 Rente 4% = € 4.800
                 Aftrekpost € 4.800

 Gevolgen van de beperking van de hypotheekrenteaftrek:
Aftrekpost wordt kleiner:    Aftrekpost blijft € 4.800
4% van € 300.000 = € 12.000   Het belastbaar inkomen blijft
Het belastbaar inkomen stijgt.  gelijk.
Er wordt dus meer belasting   Er wordt evenveel belasting
betaald.             betaald.
Het netto-inkomen daalt.     Het netto-inkomen blijft gelijk
    Hogere inkomens hebben hogere aftrekposten.
    Lagere aftrekposten werken dus NIVELLEREND!
     Ik verdien bruto € 40.000
  De inkomensverhouding is veranderd: het verschil is kleiner
               geworden.
               Ik verdien bruto € 20.000
            Er is GENIVELLEERD.

   Ik betaal € 15.000 belasting.
   Mijn netto-inkomen is € 25.000
                    Ik betaal € 6.000 belasting.
                    Mijn netto-inkomen is €
   Door de korting van € 500
                    14.000
   stijgt mijn netto-inkomen tot    Door de korting van € 500
   € 25.500 .             stijgt mijn netto-inkomen tot
                     € 14.500 .


Inkomensverhouding:          Na de korting:
25.000 : 14.000 = 1,79        25.500 : 14.500 = 1,76
De inkomensverhouding is 1,79 : 1   De inkomensverhouding is 1,76 : 1
 LET OP: DEZELFDE VERANDERING IN PROCENTEN
      HEEFT GEEN GEVOLGEN VOOR DE
       INKOMENSVERHOUDING !

LET OP: DEZELFDE VERANDERING IN GELD HEEFT WEL
   GEVOLGEN VOOR DE INKOMENSVERHOUDING !

   Hogere inkomens hebben hogere aftrekposten.
  Lagere aftrekposten werken dus NIVELLEREND!

  Hogere inkomens hebben hogere aftrekposten.
 Hogere aftrekposten werken dus DENIVELLEREND!
loon                          € 38.350
eigenwoningforfait 0,60% van € 175.000 =        € 1.050 +
                            € 37.300
hypotheekrente 5,4% van € 143.000=           € 7.722 -
belastbaar inkomen                   € 29.578
Belastbaar inkomen          € 29. 578
Belasting in schijf 1 tot en met   € 16.893 - =   € 5.811
Schijf 2: 41,95% van         € 12.685  =   € 5.321+
Te betalen belasting in box 1              €11.132

Box 1:          11. 132  Box 3:  338      = 11.470
                  Algemene heffingskorting  1.894 -
                  Totale inkomstenbelasting 9.576
                  Ingehouden loonheffing  12.807-
                  Terug           3.231

								
To top