Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION _IPA_

VIEWS: 6 PAGES: 2

									                 INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION (I.P.A.)
               Secció Espanyola – Comunitat Autònoma de Catalunya
                 AGRUPACIÓ DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
                    Organització amb estatus consultiu davant el Consell Econòmic i Social
                          de les Nacions Unides i del Consell d’Europa
                    SORTIDA MOTERA
                          CALÇOTADA 2011
                       Dissabte 26 de febrer de 2011
   ITINERARI:
     Punts de trobada:

    A Tarragona: Plaça Imperial Tarraco, davant del Hotel Ciutat de Tarragona, a les 10:30h. (amb els dipòsits plens) per
     sortir a les 10:45h.
    A Tortosa: Davant l’Hotel Corona, a les 09:30 per sortir a les 09:45h.
     Als voltants de les 11:00 hores, els companys del camp de Tarragona i de les Terres d’Ebre ens trobarem a Reus, a la
     rotonda de la C-14 amb la N-420a, on iniciarem una ruta fins a Valls, on ens trobarem amb el companys d’IPA
     Barcelona i junts ens dirigirem al Restaurant Casa Félix.

 DATA: Dissabte 26 de febrer de 2011
    Els companys que estiguin interessats en la sortida, us podeu posar en contacte amb:
 Terres de l’Ebre: Toni (661 814 279) i/o Marc (659 942 820)
 Camp de Tarragona: Isa (679 383 900)

 PREU: Inclou dinar i sorteig de material IPA Tarragona.
 DINAR SOCIS 30 €
 NO SOCIS     35 €

 Recordeu a fer constar a l’ingrés:
 SORTIDA MOTERA i NOM i COGNOMS dels assistents.
 Núm. de compte: 0019 0080 25 4010036135 Deutsche Bank i Bancorreos
 (IPA Tarragona)

 INSCRIPCIONS: (il·limitat)
 Ens heu d’enviar, abans del dia 22 de febrer, la inscripció emplenada i el full d’ingrés bancari,
 mitjançant e-mail a: clubmotos@ipatarragona.org

 IMPORTANT: Només els socis d’IPA podran convidar a una motocicleta.
 1- La sortida NO es exclusiva per a socis IPA, tot company policia pot apuntar-se i venir amb la seva parella a la
  sortida i al dinar.
 2- Haurà sorteigs o regals pels participants.
 3- IPA Tarragona, no serà responsable de cap dany ni accidents que pugin succeir durant la sortida o el dinar,
  essent responsabilitat exclusiva de cada conductor o acompanyant.

*RECORDEU QUE SI TENIU TRAMITAT LA PETICIÓ D’INGRÉS COM A SOCI D’IPA, ABANS o EL DIA DE LA SORTIDA , PAGAREU COM A TAL.
    OFICINA IPA TARRAGONA: TOTS EL DIMECRES DE 10:00 A 12:00 Y DE 16:00 A 18:00 HORES
           Telèfon: 629677920 C/Prat de la Riba núm 37 baixos. – C.P. 43001 TARRAGONA
         E-MAIL: ipatarragona@ipatarraogona.org WEB: www.ipatarragona.org
        OFICINA TERRES DE L’EBRE: ipaebre@ipatarragona.org o Marc 659942820
              INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION (I.P.A.)
            Secció Espanyola – Comunitat Autònoma de Catalunya
              AGRUPACIÓ DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
                Organització amb estatus consultiu davant el Consell Econòmic i Social
                       de les Nacions Unides i del Consell d’Europa
              FULL D’ INSCRIPCIÓ
                      SORTIDA MOTERA
                      CALÇOTADA 2011
                   Dissabte 26 de Febrer de 2011
*Os preguem que les dades les poseu amb majúscules i llegibles.


NOM           COGNOMS

PORTARÉ UN PASSATGER A LA MOTOCICLETA: Si                                No

SOCI IPA: SI       NO     (Núm.                   )

Agrupació de                    COS DE POLICIA:

POBLACIÓ:                      TELÈFON:

CORREU ELECTRÒNIC:
 Convido a la sortida, a un amic amb la seva motocicleta:

CONDUCTOR: NOM I COGNOMS:

DNI

MARCA:           MODEL:                 MATRÍCULA:

DNI ACOMPANYANT:                NOM/COGNOMS:


 - Sols els socis d’IPA poden portar una motocicleta convidada i aquesta pagarà
 com a no soci.
            PER A MÉS INFORMACIÓ I CONSULTES: Telèfon: 679 383 900 (Isa)   OFICINA IPA TARRAGONA: TOTS EL DIMECRES DE 10:00 A 12:00 Y DE 16:00 A 18:00 HORES
          Telèfon: 629677920 C/Prat de la Riba núm 37 baixos. – C.P. 43001 TARRAGONA
        E-MAIL: ipatarragona@ipatarraogona.org WEB: www.ipatarragona.org
      OFICINA TERRES DE L’EBRE: ipaebre@ipatarragona.org o Marc 659942820

								
To top