Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

PSD - PowerPoint

VIEWS: 114 PAGES: 35

									     Docentinstructie:
• Het is aan te bevelen de eerste dia’s klassikaal te
 tonen en met uitleg te bespreken.
• Als na zes dia’s een korte demo van
 Celsius/Fahrenheit gegeven wordt, kunnen de
 leerlingen veel sneller zelfstandig aan de slag.
• Na deze demo kunnen de leerlingen geheel
 zelfstandig doorwerken; bij de oefeningen
 worden voorbeeldantwoorden gegeven.
Programmeren
PSD2
Programma Structuur Diagrammen
      (PSD’s)
    met Struktograaf


      Module V
      hoofdstuk 2

               3
Voorbeeld van een PSD

Temperatuur omrekenen:
 Vraag de gebruiker om een temperatuur in graden Celsius
 Bereken de temperatuur in graden Fahrenheit door de
 temperatuur in graden Celsius te vermenigvuldigen met 1,8

 Tel er 32 bij op

 Plaats de uitkomst op het scherm
                            4
In de syntaxis van Struktograaf
                 5
       Struktograaf

 Instrument om PSD’s te tekenen
 Bevat ingebouwde testmogelijkheid:
 er wordt een uitvoerbare code gegenereerd (bij
 gebruik van de juiste syntaxis)
 Dat is beter dan alleen via ooggetuigenverslag
 controleren

                www.sichemsoft.nl


                          6
         Let op
 Het gebruik van Struktograaf om een
 uitvoerbaar programma te maken heeft een
 nadeel: bij het opstellen van het PSD moet je
 je wel aan die specifieke syntaxis houden.
 Wil je geen uitvoerbare code maken, dan kan
 het tekenen ook in bijvoorbeeld Word
 plaatsvinden
                       7
     Demo:Als intermezzo een PSD tekenen en
   laten uitvoeren door docent.
                  8
     Nu zelf aan ’t werk
Maak de volgende PSD’s:

1)  Programma CelsFahr (zie derde dia)

2)  Een programma dat zegt dat het vermenigvuldigt,
   vraagt om getal1, na invoer vraagt om getal2 en na
   invoer het product van beide teruggeeft

3)  Een programma dat vraagt om je naam,
   vraagt om je klas, en dan meldt:
   Beste <naam>, jij zit dus in <klas>.

Dus zelf in Struktograaf invoeren en laten werken

                           9
De vermenigvuldiger
           10
            De naamvrager
•  Wat is er met de declaratie aan de hand?
•  Hoe krijg je de zinnen aan elkaar (concatenatie)?
                            11
      Verder oefenen
Thuis de demo installeren om te oefenen
Let op: de demo slaat niets op!

   Rente op rente
    – Vraag het startbedrag, het rentepercentage en
     het aantal jaren
    – Deel het rentepercentage door 100 en doe er 1
     bij
    – Verhef die uitkomst tot de macht ‘jaren’ (a^b)
    – Vermenigvuldig die uitkomst met het
     startbedrag
    – Zet de uitkomst op het scherm

                          12
Commentaar
       13
         Afspraken
 Altijd starten met een regel commentaar waarin de
 auteur en het doel van het programma worden
 aangegeven
 (en/of welke opdracht het is)

 Verder zoveel als nuttig kan zijn:
 commentaar ertussen voegen
 (i.v.m. onderhoud, herbruikbaarheid en
 uitwisselbaarheid van het programma)
                           14
      Bijvoorbeeld

 Vreselijk als je dit opstart!!
              Waarom vreselijk?
                        15
         Dit is beter
 De volgende dia laat zien hoe een ritprijs van een
 strippenkaart berekend kan worden

 Met commentaar in de code:
 bovenaan (ook auteursnaam) en tussendoor

 Nooit starten met een leeg scherm, maar altijd
 aangeven wat er van de gebruiker wordt verwacht.
                            16
17
     Keuzediagrammen
 Let op de syntaxis bij de keuzediagrammen van
 Struktograaf

 Voorbeelden staan op de volgende twee dia’s
                         18
Keuze alfanumeriek?
       (string)
 Maar wat gebeurt er als je JA typt in plaats van ja?

                             19
Keuze numeriek?
       (getal)
Maar wat gebeurt er als je niet 1 of 2 typt, maar 4?

                            20
      Fouten afvangen
 Fouten als in de vorige twee dia’s (‘onmogelijke
 antwoorden’ geven) zijn fouten van de gebruiker.


 In de code willen we een oplossing inbouwen
 om de fouten van gebruikers af te vangen.

 Zie daarvoor oefening 4                           21
          Oefening 1

 Maak een programma dat vraagt om een
 getal en dan de tafel van dat getal uitprint
 onder elkaar in 10 regels.

 Dus als je 7 invoert, dan print hij:
  –  1 keer 7 = 7
  –  2 keer 7 = 14
  –  3 keer 7 = 21
  –  .. keer 7 = ..
  –  9 keer 7 = 63
  –  10 keer 7 = 70                         22
23
          Oefening 2

 Maak daarna een programma dat hetzelfde
 doet als het vorige, maar dan geeft hij zoveel
 regels als het getal is dat je ingevoerd hebt.

 Dus de tafel van 8 wordt dan geprint op 8
 regels
  – van 1 keer 8 = 8
  – tot en met 8 keer 8 = 64

 En bijvoorbeeld de tafel van 45 wordt op 45
 regels geprint.


                        24
25
        Oefening 3

 Maak een programma dat na de start altijd
 door kan gaan en daarvoor elke keer weer
 aan je vraagt of het door moet gaan of
 stoppen.

 Zodra je zegt dat het moet stoppen, dan
 stopt het.
                       26
27
             Alternatief
De keuze voor TOTDAT in plaats van ZOLANG maak je op basis van
bijvoorbeeld meldingen die je binnen of buiten de lus wilt doen. Je krijgt
soms namelijk ongewild een melding te veel of te weinig als je vooraf, of
juist achteraf, de toetsing (TOTDAT/ ZOLANG) doet.

                                       28
        Oefening 4
 Bouw nu programmacode in die

 – controleert op juiste invoer
 – een melding geeft als de gebruiker een fout
  maakte
 – opnieuw om (juiste) invoer vraagt
                         29
Controle op foute invoer
Hier twee mogelijkheden voor een in te bouwen controle:
                <> Betekent hier: is ongelijk aan         Let op: getal<1 EN getal>10 is altijd onwaar!
                                  30
Oefening
(3 en) 4
      31
         Oefening 5
 Struktograaf kent veel
 meer mogelijkheden,
 bijvoorbeeld het
 opvragen van de
 systeemdatum/tijd
 of een toevalsgetal.

 Maak een programma
 dat een willekeurig
 getal tussen de 100 en
 de 200 maakt.
 Zoek daarvoor in de
 syntaxis van Struktograaf
 naar de functie RANDOM.
               32
Random
     33
Versie 4
      34
35

								
To top