Docstoc

A complete range of Enza Zaden vegetable seed varieties offered in

Document Sample
A complete range of Enza Zaden vegetable seed varieties offered in Powered By Docstoc
					   A complete range of
   Enza Zaden vegetable
   seed varieties offered in
   organic seed form,
   sold under the
   Enza Zaden - Vitalis
   brand. Please ask your
   Area Sales Manager for
   further information.
          All our seeds are produced organically. The seeds are grown  We are certified for the National Organic Program
          in compliance with EU-regulation (EEC) 2092/91 for organic  Standards of the USDA.
          production. Our SKAL registration number is 017981.      Certificate number CU800388.


102 | Enza Zaden
Enza Zaden’s        wins the
Fruit Logistica Innovation Award
Enza Zaden won the prestigious Fruit Logistica Innovation Award for its
product Sweetgreen, the sweet green pepper with a high vitamin C content.
This award is presented yearly to the trade’s most innovative product
or service at the Fruit Logistica in Berlin, the world’s most important
international fruit and vegetable fair.

The innovative company Enza Zaden was nominated for the second year in
a row. Last year, the Dutch company from Enkhuizen was put forward for
the award with the Oriental Cucumber, which ended second. This year, Enza
Zaden won the first prize with the sweet tasting green pepper Sweetgreen.
This pepper variety retains its green colour throughout the ripening process.
It is, contrary to the conventional green pepper, a mature fruit and therefore
it tastes sweet. Besides this higher sugar content of at least thirty percent,
the vitamin C content of Sweetgreen can also be fifty percent higher than
the normal green pepper. The fruit’s vitamin content can
 14 economie
therefore be compared to an orange pepper.       Trouw       Trouw                                                    zaterdag 24 januari 2009          zaterdag 24 januari 2009


                                                                                                                                                                           per saldo E
Brinkman: Genoeg verborgen vraag in bouw
All companies participating at the fair may compete for the
                                                                                      Top-architectenbureau
                                                                                      sneuvelt door kredietcrisis         TCA woedend op Schiphol
Van onze correspondent          hij dat desondanks jaarlijks een in-   onder jongelui het beeld ontstaat dat     er volgens hem wel degelijk is, te ac-  rotterdam –De kredietcrisis is het

Innovation Award by sending in an innovative product or
tilburg – Werk voor de bouwsector
                     stroom van 25.000 tot 30.000 nieuwe
                     krachten nodig blijft, onder andere
                                          er ook vandaag uitstekende moge-
                                          lijkheden in de bouw zijn”, vindt
                                                                 tiveren. De regering moet bestaande
                                                                 regelingen zoals de hypotheekga-
                                                                                      gerenomeerde architectenbureau
                                                                                      van Erick van Egeraat noodlottig ge-
                                                                                                            Taxicentrale Amsterdam
                                                                                                            raakt Schiphol kwijt als
                                                                                                                                                                                      E
is er nog altijd voldoende om de     omdat oudere werknemers met pen-     Brinkman. „Deze negen studenten        rantie snel uitbreiden, en het ener-   worden. Het bureau met vestigin-

service. From all entries, ten of them are nominated for the
bouw er weer bovenop te helpen.
 Dat is de overtuiging van Elco
                     sioen gaan.
                      Brinkman deed zijn optimistische
                                          zijn daarin onze ambassadeurs.”
                                            Brinkman wil voorkomen dat er te
                                                                 giezuiniger maken van oude wonin-
                                                                 gen stimuleren.
                                                                                      gen in Rotterdam, Londen, Moskou,
                                                                                      Boedapest en Praag is failliet. Er
                                                                                                            klant. De voorheen omstre-
                                                                                                            den vervoerder maakt de                                                              m
Brinkman, voorzitter van Bouwend     uitspraken bij de lancering van een    weinig nieuwe aanwas is als de pro-       „Deze crisis is psychologisch. Als je  werken ruim 140 mensen. Van Ege-      gang naar de rechter.
prize. Visitors of the three day fair, more than fifty thousand,
Nederland. „Er is nog steeds een     nieuw opleidingsprogramma in Til-     ductie weer aantrekt. Zijn schrik-      kopers meer zekerheid biedt, gaan     raat wordt gerekend tot de top tien
maatschappelijke vraag naar ruime-    burg. Werkgevers in de bouw in      beeld is de situatie van vijf jaar gele-   particulieren vanzelf meer geld uit-   van belangrijkste architecten ter      Van onze redactie economie                                                  De verkoop van ener
re huizen, naar goed waterbeheer en    Zuid-Nederland werken samen met      den, toen volgens hem vrijwel nie-      geven.” Brinkman wil dat de btw op    wereld. Hij was in 1983 mede-op-                                                                     sent aan het Duitse R

subsequently vote for thewww.enzazaden.com which this
               innovation of the year,
naar beter vervoer”, stelt Brinkman.
„Er wordt alleen op dit moment min-
der gekocht. We moeten de vraag
                     onder andere hogeschool Avans om
                     beginnende technici in de bouw ma-
                     nagementvaardigheden bij te bren-
                                          mand HBO- of MBO- opleidingen in
                                          de bouwsector deed. „We hebben de
                                          afgelopen jaren veel gedaan aan
                                                                 bouwactiviteiten omlaag gaat, en
                                                                 dat de overheid zelf grote projecten
                                                                 versneld gaat uitvoeren. „Haal bij-
                                                                                      richter van het roemruchte archi-
                                                                                      tectenbureau Mecanoo. Sinds 1995
                                                                                      werkt hij zelfstandig. Hij ontwierp
                                                                                                            Schiphol heeft zich de woede van
                                                                                                            Taxicentrale Amsterdam (TCA) op de
                                                                                                            hals gehaald. De taxiorganisatie
                                                                                                                                                                           heftig verzet. Het lev
                                                                                                                                                                           9,3 miljard euro op,
                                                                                                                                                                           een goede reden om

year was Sweetgreen!
naar de markt brengen.”
 Eerder deze week stelde Brinkman
dat er de komend twee jaar mogelijk
                     gen. Het programma begint met ne-
                     gen afgestudeerde HBO’ers civiele
                     techniek. Later zijn ook andere
                                          beeldvorming. Nu pas zie je de eerste
                                          lichtingen afgestudeerden.”
                                            De voorman van Bouwend Neder-
                                                                 voorbeeld onderhoud van dijken
                                                                 naar voren. In de landen om ons
                                                                 heen wordt geïnvesteerd. Het zou
                                                                                      onder meer het stadhuis van Alp-
                                                                                      hen aan den Rijn, poppodium MeZZ
                                                                                      in Breda en de medische faculteit in
                                                                                                            stapt naar de rechter omdat ze straks
                                                                                                            niet langer ritten vanaf Schiphol
                                                                                                            mag rijden.
                                                                                                                                                                           energiebedrijf van h
                                                                                                                                                                           den te geven?
                                                                                                                                                                            Ja, dat zou wel een
50.000 banen verdwijnen in de bouw    HBO’ers en MBO’ers in de bouw wel-    land blijft erbij dat fors ingrijpen van   toch raar zijn als wij dat kunstje niet  Utrecht. De laatste jaren werkte       Dat zei vertrekkend directeur Bas                                             de reden kunnen zijn
door de crisis. Gisteren benadrukte    kom. „We moeten ervoor zorgen dat     de overheid nodig is om de vraag, die     kunnen vertonen.”             Egeraat veel in Rusland.          Vos van TCA gisteren. De opdracht                                              ger bod is namelijk n
                                                                                                            van Vos om bij TCA puin te ruimen is                                             schijnlijk. En als dat
                                                                                                            volgens hem volbracht.                                                    jaar blijkt te kloppen
• Groene paprika na veredeling aanzienlijk zoeter en gezonder                                                        Ook Fortis Bank verlaagt           TCA verliest per 1 juni alle stand-                                            de huidige eigenaren
                                                                                      rente op hypotheken             plaatsen op de nationale luchthaven.                                             provincies Noord-Bra
Geboorte van zoete paprika
                                                                                                            Schiphol gunt de ritten aan een drie-                                            sel, Limburg en Gron
                                                                                      amsterdam – Fortis Bank heeft de      tal vervoersbedrijven, Connexxion,                                              met afstand de slims
                                                                                      rentetarieven van hypotheken, in      Willemsen de Koning en ZCN Totaal-                                              van Nederland noem
                                                                                      navolging van verschillende aanbie-     vervoer. Dat laatste bedrijf neemt de                                             De eerlijkheid geb
                                                                                      ders eerder deze week, verlaagd.      plek in van TCA, dat vijf jaar geleden                                            dat hun slimheid nie
                                                                                      Fortis schroefde de variabele rente     de aanbesteding won samen met                                                halen het trucje nu v
                                                                                      gisteren met een half procentpunt      Connexxion en Willemsen de Ko-                                                keer uit. De eerste ke
                                                                                                           Invitation
                                                                                      naar beneden. Woonfonds Hypothe-      ning. Het bedrijf was dertig jaar lang                                            zich slimmer dan de
                                                                                      ken, onderdeel van de verzekeraar      vaste vervoerder vanaf Schiphol.     TCA-taxi's op de luchthaven Schiphol.         FOTO VALERIE KUYPERS, ANP  reld toonden, was in
                                                                                      Achmea, en SNS Bank verlaagden        Voor de taxicentrale is het verlies                                            Toen verkochten ze E
                                                                                      de variabele rente eerder al met 0,5    van vaste plekken een flinke finan-    eens vraagtekens bij het onderhoud    om de concurrentie uit de hoofdstad    belnet aan private-eq
                                                                                      procent. Vorige week woensdag ver-     ciële tegenvaller. Ruim tweehon-     van onze auto's.” Schiphol laat we-   en van Schiphol te weren. Sommi-      Die internationale
                                                                                      laagde de Europese Centrale Bank      derd van de ruim 2000 chauffeurs     ten dat de samenwerking ’altijd     gen deinsden daarbij niet terug voor   betaalden 2,6 miljar


                                                                                                           Fruit Logistica
                                                                                      (ECB) de rente met 0,5 procent naar     wordt straks gedwongen in Amster-     goed’ is geweest maar dat op basis    geweld en afpersing. Vos zegt dat die   derde van alle Neder
                                                                                      2 procent. De Consumentenbond        dam te rijden en daar te concurreren   van kwaliteit de voorkeur uitgaat    negatieve berichten verleden tijd     sluitingen. Dat beloo
                                                           The organic brand of Enza Zaden            klaagde dat de lagere tarieven te      met andere chauffeurs. Vos denkt     naar een andere vervoerder.       zijn. Ruim zes jaar geleden gingen er   goeds. Het net werd
                                                                                      weinig werden doorgegeven.         dat met de economische crisis erbij     Volgens Vos had Schiphol een reke-   bij Schiphol taxi’s in vlammen op     met twee andere en
                                                                                                            een aantal besluit te stoppen. Ruim    ning te vereffenen met TCA. „Ze heb-   omdat TCA-chauffeurs andere rij-     der de naam Ziggo m
                                                                                                            tachtig procent van alle ritten vanaf   ben een stok gevonden om de hond     ders betichtten van broodroof. Aan-    helft van alle vaderla
                                  FruitLogi_invitation09indd.indd 1                                    Crucell blijft ondanks fusie        Schiphol komt op rekening van ho-     mee te slaan.” De baas van de Am-       05-01-2009
                                                                                                                                                      leiding voor het12:56:10 was de libe-
                                                                                                                                                               geweld         nees. Ziggo heeft ech
                                                                                      toch doel voor overname           telgasten.                sterdamse taxicentrale doelt op de    ralisering van de taxibranche. Vos    schulden. Geld voor
                                                                                                             TCA meent dat er geen sprake is     reputatie van TCA. Sommige chauf-    vreest geen herhaling van soortgelij-   is er amper en prijsv
                                                                                      amsterdam – Dat farmareus Pfizer      van een eerlijke procedure. „Op alle   feurs en voormalige directieleden    ke taferelen. „We kunnen niet heb-    ken de enige manier
                                                                                      en het Amerikaanse farmaciecon-       vlakken scoorden we net zo goed als    van het bedrijf bedienden zich in het  ben dat er opstand uitbreekt. Ik wil   ooit uit de kosten ka
                                                                                      cern Wyeth praten over een fusie,      de concurrentie. Schiphol zet nu in-   verleden van onorthodoxe middelen    rust.”                   Maar grote prijsver
                                                                                      betekent niet dat een overname van                                                                    men er niet. Aanvan
                                                                                      vaccinmaker Crucell van de baan is.                                                                   door de toezichthou
                                                                                      Dat hebben bronnen dichtbij de on-
                                                                                      derhandelingen gezegd tegen pers-
                                                                                                            • Oude optie van ex-minister Paulson duikt weer op                                      boden, maar inmidd
                                                                                                                                                                           dat concurrentie dat
                                                                                      bureau Reuters. Het aandeel Crucell                                                                   gaat maken. Want am
                                                                                      maakte gisteren een smak op de
                                                                                      beurs en sloot bijna 10 procent la-
                                                                                      ger. Beleggers vrezen dat de moge-
                                                                                      lijke overname van Wyeth door Pfi-
                                                                                                            Rommelbank moet                                                       Consume
                                                                                                            bankbalansen zuiveren                                                    over over
                                                                                      zer voor 60 miljard dollar (46 mil-
                                                                                      jard euro), een overname van het
                                                                                      Leidse biotechnologiebedrijf Cru-
                                                                                      cell door Wyeth in de weg staat.                                                                     amsterdam – De Ned
                                                                                                                                                                           dingingsautoriteit (N
                                                                                                                                                                           consumenten klach
                                                                                      AFM waarschuwt voor             Wereldwijd zien overheden         gevallen beleggingen waarvan nie-    eindeloos nieuwe kapitaalinjecties,    over de overvloed aan
                                                                                      oplichting via mail             zich gedwongen opnieuw de         mand weet wat ze waard zijn, maar    of in één keer alle slechte leningen   lialen. Volgens de kl
                                                                                                                                 die banken in een verlammende      opkopen.                 stad of wijk wel hee
                                                                                      amsterdam – De Autoriteit Finan-      banken te hulp te schieten.        greep houden. De onduidelijkheid      Het oprichten van een rommel-     vestigde een woord
                                                                                      ciële Markten (AFM) heeft gisteren     Daarbij komen ook eerder         over de waarde van de eigen bezittin-  bank is zeker geen nieuw idee. Het    NMa berichtgeving
                                                                                      consumenten gewaarschuwd niet        verworpen oplossingen weer        gen zorgt ervoor dat banken terug-    oorspronkelijke plan van de afge-     Journaal gisteren. In
                                                                                      in te gaan op aanbiedingen per tele-                         houdend zijn met kredietverstrek-    zwaaide Amerikaanse minister van     de NMa tien tot tw
Wouter Lindeman in een kas voor het kweken van de zoete groene paprika bij Enza Zaden in Enkhuizen.                       FOTO HERMAN WOUTERS    foon of mail om aandelen te kopen      in beeld.                 king, en elkaar ook niet vertrou-    financiën Paulson was erop gericht    sinds begin dit jaar. „
                                                                                      of verkopen.                Jan Kleinnijenhuis            wen.                   voor 700 miljard dollar aan slechte    dat ze nu verder weg
                                                                                      De financiële toezichthouder stelt                           Het idee van die slechte bank is op  leningen op te kopen. De vraag tegen   een andere superma
Groene paprika's zijn impo-        Sweetgreen is de naam. De zoetheid    land was ons duidelijk dat zij interes-    liteitstomaat die wij eerder ontwik-   dat de signalen voor oplichtings-      Wouter Bos wil nog niets uitsluiten.   verschillende manieren uit te voe-    welke prijs de overheid de leningen    pen te kunnen doen
pulair. Ze zijn niet alleen        is te vergelijken met die van een     se hebben voor een zoete, groene pa-     kelden. Daarvoor legt de consument    praktijken zijn toegenomen. Het       Ook de volledige nationalisatie van    ren. In één variant is de overheid de-  zou moeten opkopen bleek uiteinde-    vrouw. De keuze van
                     oranje paprika: 55 milligram suiker    prika. Maar telers en verwerkers       ook wat extra's neer.”          gaat om zogenoemde boiler rooms,      het Nederlandse bankwezen als op-     gene die de nieuwe bank opricht en    lijk een te groot struikelblok. Im-
groen, ze smaken ook groen.        per gram vruchtvlees. Het vitamine    hebben ook hun eisen”, zegt           Technisch is het onmogelijk eigen-   waarbij volgens de AFM op „een       lossing voor de voortmodderende      alle slechte leningen van banken op-   mers, wanneer de overheid te weinig
                                                                                                                                                                           advertentie

Na twintig jaar onderzoek         C gehalte is vergelijkbaar met een ro-  Groot. Dan gaat het bijvoorbeeld om      schappen van planten één op één      agressieve en vasthoudende wijze”      problemen bij banken is nog niet                          betaalt komen de banken in nog gro-
wordt de groene eindelijk         de paprika: 110 milligram per 100     zaken als bladvorming, hoogte van       over te brengen, licht Lindeman het    wordt geprobeerd om aandelen te-      verlaten. De minister van financiën                        tere problemen dan ze al zaten. Be-
zoet én gezonder.
                     gram vruchtvlees. En dat is al snel    de plant, resistentie tegen ziekten en    tijdrovende veredelingsproces toe.    lefonisch te verkopen. Het gaat       wil er maar mee zeggen dat hij zal     De keuze tussen            taalt de overheid te veel, dan worden
                     twee keer zoveel als 110 gram sinaas-   vorm van de vrucht. „Voor een teler      „Kruisingen maken is daarbij nood-    daarbij vaak om aandelen die waar-     doen wat noodzakelijk is, tegelijker-                       de banken beloond voor de slechte
                                                                                                                                  opkopen of nieuwe
Jeroen den Blijker            appel.
                      Zelf heeft Lindeman elf jaar werk
                                          is minstens even belangrijk wat de
                                          opbrengst is per vierkante me-
                                                                 zakelijk, waarbij iedere kruising de
                                                                 eigenschappen van twee gekruiste
                                                                                      deloos zijn geworden of zelfs niet
                                                                                      meer bestaan.
                                                                                                            tijd laat het de onduidelijkheid zien
                                                                                                            waarin de toekomst van de banken-      kapitaalinjecties
                                                                                                                                                      investeringen. Dat is onaantrekke-
                                                                                                                                                      lijk voor de schatkist en niet uit te          Een g
                                                                                                                                                                                  scho
Plantjes links, plantjes rechts: op het  in het project zitten. „Maar met voor-  ter?” Voor een rendabele teelt zijn 30    planten combineert.” Maar in welke                          sector nog is gehuld.                               leggen aan de kiezers. Toen veel Eu-
oog is er weinig bijzonders te zien in  bereidend werk heeft het wel twin-    kilo paprika's per vierkante meter de     mate is onvoorspelbaar. De ene krui-                          Bos was deze week niet de enige die                       ropese landen ervoor kozen direct
de proefkas van Enza Zaden in Enk-    tig jaar gekost”, zegt hij. Want de    norm. „Met deze nieuwe plant zitten      sing is de andere niet. „Je moet dus de  ING: Autoverkoop wacht           radicale opties opperde om de al an-                        geld in de banken te steken, gooide
huizen. Maar schijn bedriegt. Links    nieuwe paprika moet aan talloze ei-    we iets lager.” Groot tekent er direct    juiste combinatie selecteren en daar-   grootste daling sinds 1993         derhalf jaar durende crisis bij de ban-  koopt. Een andere is dat elke bank    ook Paulson zijn plan over een ande-
staat de klassieke paprikaplant. Hier
en daar is al een piepklein papri-
kaatje te ontwaren. „En rechts de
                     sen voldoen, legt Chris Groot uit. Hij
                     is marketing project manager van
                     Enza Zaden. „Uit gesprekken met de
                                          bij aan dat het hier een speciaal pro-
                                          duct betreft, waarvoor de teler ook
                                          een hogere prijs zal ontvangen. „Ver-
                                                                 mee kun je dan weer verder wer-
                                                                 ken.” Omdat planten nu eenmaal
                                                                 een paar maanden nodig hebben om
                                                                                      amsterdam – Nederlandse autodea-
                                                                                      lers wacht dit jaar de sterkste daling
                                                                                                            ken aan te pakken. Sterker nog, in
                                                                                                            een week tijd spraken opvallend veel
                                                                                                            ministers van financiën over de mo-
                                                                                                                                 zelf een aparte dochter opricht en
                                                                                                                                 daar alle slechte leningen instopt. De
                                                                                                                                 overheid garandeert vervolgens (een
                                                                                                                                                      re boeg.
                                                                                                                                                       Een studie van de Wereldbank uit
                                                                                                                                                      2002, die de financiële crises van de
                                                                                                                                                                                  De T
capsicum chinense, een wilde paprika-
variant uit het Zuid-Amerikaanse
oerwoud”, zegt veredelaar Wouter
                     supermarkten in binnen- en buiten-    gelijk het met de Tasty Tom, de kwa-     tot volle wasdom te komen, duurt
                                                                 het uiteindelijk een jaar voordat het
                                                                 eindresultaat van een kweeklijn kan
                                                                                      in de verkoop van nieuwe perso-
                                                                                      nenauto's sinds 1993. Volgens een
                                                                                      gisteren gepubliceerde analyse van
                                                                                                            gelijkheid een zogenoemde ’slechte
                                                                                                            bank’ op te richten. De nieuwe mi-
                                                                                                            nister van financiën in de Verenigde
                                                                                                                                 deel van) de verliezen die op de be-
                                                                                                                                 leggingen worden geleden. In beide
                                                                                                                                 gevallen zijn de banken geschoond
                                                                                                                                                      afgelopen 50 jaar onderzocht, con-
                                                                                                                                                      cludeert echter dat de nu gekozen
                                                                                                                                                      maatregelen als garanties voor de
                                                                                                                                                                                  Scho
Lindeman. En om die wilde variant is
het te doen. Dankzij het erfelijk ma-
                     Enza Zaden leidend bij tomaat en komkommer                       worden beoordeeld.
                                                                   Enza Zaden heeft hoge verwachtin-
                                                                                      bankconcern ING neemt de ver-
                                                                                      koop met 17 procent af tot 415.000
                                                                                                            Staten, Timothy Geithner, zei
                                                                                                            woensdag in het Congres serieus te
                                                                                                                                 van hun slechte kredieten en kun-
                                                                                                                                 nen zij zich weer richten op het uit-
                                                                                                                                                      spaarders en terugkerende kapitaal-
                                                                                                                                                      injecties de kosten én de duur van de          help
                                                                                                                                                                                  deze
teriaal van deze plant, het vakman-    Enza Zaden ontwik-     ven ter wereld. Het be-      ken 1100 werknemers    gen van Sweetgreen. De introductie    stuks. De afname wordt veroor-       overwegen zo'n rommelbank op te      geven van kredieten.           crisis vaak verlengen. Directe natio-
schap en geduld van Lindeman en      kelt en verhandelt we-   drijf, nog steeds fami-      voor Enza Zaden in 17   in de vakhandel is inmiddels achter    zaakt doordat consumenten en be-      richten. Europese ministers van fi-     In beide gevallen zal de overheid   nalisatie, apart zetten van slechte le-
zijn collega's wist Enza Zaden een gat  reldwijd groenteza-    liebezit, is op vrijwel      landen. Het bedrijf    de rug, de eerste bestellingen van    drijven de aanschaf van nieuwe au-     nanciën in België, Duitsland en En-    weer flink geld moeten inleggen om    ningen en snelle doorverkoop van de
in de markt aan te boren. Het bedrijf   den. Het bedrijf is in   alle continenten ac-        heeft een wereldwijd   handelskwekerijen uit de VS maar     to's uitstellen. Ook zullen poten-     geland spelen eveneens met het      de banken overeind te houden. Maar    banken zijn op korte termijn duur
ontwikkelde een groene paprika die    1938 in Enkhuizen ge-   tief. Het telt 15 ver-       leidende positie in ge-  ook Europa zijn binnen. „Maar we     tiële kopers eerder besluiten om      idee.                   nu in Europa regeringen telkens ron-   en vaak moeilijk uit te leggen, maar
zoet van smaak is en meer vitamine    start door Jacob Maze-   kooporganisaties en        wassen als tomaat (zo-  blijven doorontwikkelen”, zegt      een tweedehands auto te kopen,        Dit nieuw te vormen bedrijf zou al-   des van kapitaalinjecties bij de ban-  maken aan de crisis wel snel een            Kijk op w
C bevat dan de gewone paprika.      reeuw en behoort tot    17 onderzoeks- en ont-       als de Tasty Tom),    Groot. Want eisen van consumenten     omdat de prijzen van occasions zijn     le slechte leningen bij de banken     ken moeten doorvoeren om ze over-    eind. Na anderhalf jaar kredietcrisis
Waarschijnlijk liggen nog dit jaar de-  de tien grootste groen-  wikkelingsstations we-       komkommer, sla en     en producten zijn veranderlijk, daar-   gedaald. Branchevereniging Bovag      moeten weghalen. Dan gaat het om     eind te houden, komt langzaam de     beginnen overal ministers van finan-
ze paprika's in het groentenschap.    teveredelingsbedrij-    reldwijd. In totaal wer-      paprika.         op moet het bedrijf blijven inspelen.   vreest een golf aan faillissementen.    al die gestructureerde producten en    vraag op wat er meer gaat kosten:    ciën wat aan dat idee te wennen.
                                                                                                                                                             Enza Zaden | 103
  Worldwide Distributors
  East Europe          Romania               Bosnia              Slovenia
  Armenia            SemPlant              Habitus              Zeleni Hit
  Rubik Hakobyan        Bucharest              Gabela              Ljubljana
  Yerevan            office@semplant.ro         habitus@tel.net.ba        info@zelenihit.si
  rubik_h@yahoo.com       www.semplant.ro                            www.zelenihit.si
                                   Bosnia
  Azerbaijan          Romania               Golic Trade            Turkey
  Agroservis          Revaho               Gradiska             AG Tohum
  Baku             Bucharest              gtrade@rskoming.net        Antalya
  agroservicegz@intrans.az   revaho@eurovoice.ro                          agtohum@agtohum.com.tr
                                   Croatia              www.agtohum.com.tr
  Azerbaijan          Russia               Zeleni Hit
  Nusraddin Gasimov       Agroprom-MDT            Zagreb              Middle East
  Gandja            Moscow               info@zeleni-hit.hr
  nusreddin@yandex.ru      fokin@agromdt.ru          www.zeleni-hit.hr         Egypt
                 www.agromdt.ru                            Al Kathoum
  Belarus                              Cyprus              Mansoura
  Agrimatco           Slovakia              Spyros Stavrinides        alkathoum@hotmail.com
  Minsk             A.C.H. Zaden Shop          Nicosia
  agrimatco.bel@agrimatco.com  Komarno               chemicals@stavrinides.com.cy   Egypt
  www.agrimatco.by       zadenshop@stonline.sk                         Assem Doss
                                   Greece              Cairo
  Belarus            Turkmenistan            The House of Agriculture Spirou  assem.doss@yara.com
  Vladimir Baranov       Begmurat Mollayev          Athens
  Pinsk             Ashgabat              info@spirou.gr          Jordan
  f.baranov@tut.by       akdashayak@mail.ru         www.spirou.gr           Consolidated Suppliers
                                                    Amman
  Georgia            Ukraine               Iran               csco1@orange.jo
  Garemo da Analitika      SV Impex              Behta
  Tbilisi            Kiev                Tehran              Kuwait
  info@garemo.ge        svimpex@citiustele.com       behta@behta.com          Al Rabwa
                 www.svimpex.com                            Salmiya
  Hungary                              Israel              rabwaco@qualitynet.net
  Farmer            Uzbekistan             Efal
  Budapest           Agrokontinent            Netanya              Kuwait
  farmer@farmer.hu       Tashkent              joan@efal.com           Veterinary & Agriculture Materials
  www.farmer.hu         info@agrokontinent.uz        www.efal.com           Hawally
                                                    vamcokwt@qualitynet.net
  Kazakhstan          Uzbekistan             Kosovo
  Agrimatco           Novagro               Jonathan Agricultural Pharmacy  Lebanon
  Almaty            Tashkent              Gjakove-Kosove          Antagro
  amc-kaz-astana@rambler.ru   novagro@rol.uz           jonathan_gi@yahoo.com       Beirut
                                                    antagro@antagro.com
  Kyrgyzstan          East Mediterranean         Macedonia
  Holland Seeds                           Rima Comerc            Libya
  Bishkek                              Strumica             Lwai Ben Ramadan
                 Albania
  ludmt@elcat.kg                          rimacomerc@rima.com.mk      Tripoli
                 Agroprogres
                                                    gfest03@yahoo.com
                 Tirana
  Moldova                              Montenegro
                 maxagroprogres@yahoo.com
  Agrimatco                             Holcorn              Oman
  Chisinau                             Golubovci             Agricultural Materials Company
                 Algeria
  agrimatco@moldnet.md                       holcorn-pq@cg.yu         Muscat
                 Agrimatco
  www.agrimatco.md                                          amcmct@omantel.net.om
                 Algiers
                                   Serbia
                 amcalg@assila.net
  Moldova                              Zeleni Hit            Qatar
  Vadalex Agro                           Belgrade             Agricultural Materials Company
  Chisinau           Algeria                                Doha
                                   info@zelenihit.rs
                 Golden Field
  vadalex.agro@gmail.com                      www.zelenihit.rs         amcqatar@qatar.net.qa
                 Algiers
                 rouhi.tutanji@goldenfield-alg.com
104 | Enza Zaden
Saudi Arabia           South/Central America      Peru              New Zealand
Al Osama             Caribbean            Peruvian Soilless Culture   South Pacific Seeds
Riyadh                              Lima              Pukekohe
main@asdco.com.sa        Argentina            ventas@perusoilless.com.pe   sales@spsnz.com
                 Uruguay             www.perusoilless.com.pe    www.spsnz.com
Syria              Roque Lauria
Agricultural Materials Company  Concordia            Venezuela           New Zealand
Damascus             roquelauria@arnet.com.ar    Tropical Plant         Terranova Seeds
amck@net.sy                           El Tocuyo           Auckland
                 Brasil             internacionalsunproducts@   nz@tnseeds.com
United Arab Emirates       Agristar            hotmail.com          www.tnseeds.com
Technical Agriculture      Itaipava
Al Ain              info@agristar.com.br      Asia/Oceania          Philippines
agritech@eim.ae         www.agristar.com.br/      Africa             Ramgo
                                                Manila
Scandinavia           Chile              Australia           info@ramgoseeds.com
Baltic States          Bio America           South Pacific Seeds      www.ramgoseeds.com
                 Santiago            Griffith
Estonia             gerardo.montes@bioamerica.cl  spssales@spseed.com.au     South Africa
Schetelig            www.bioamerica.cl        www.spssales.com.au      Kenya
Tallinn                                             Hygrotech
schetelig.ev@mail.ee       Chile              Australia           Pretoria
www.schetelig.com        Semillas Latinoamericanas    Terranova Seeds        talkto@hygrotech.co.za
                 Nogales             Sydney             www.hygrotech.com
Finland             sla@sla.cl           info@tnseeds.com
Schetelig                            www.tnseeds.com        South Africa
Helsinki             Colombia                            Starke Ayres
schetelig@schetelig.com     Sanavi             India             Eppindust
www.schetelig.com        Boyaca             Namdhari Seeds         headoffice@starkeayres.co.za
                 distrisanavi@yahoo.es      Bangalore           www.starkeayres.co.za
Finland                             info@namdhariseeds.com
Puutarhaliike Helle       Costa Rica           www.namdhariseeds.com     Taiwan
Vanhalinna            Agrosuperior                          Acegreen
www.puutarhaliikehelle.fi    San Jose            Indonesia           Tainan
                 frobles@agrosuperior.com    East West Indonesia      acegreen@ms55.hinet.net
Latvia              www.agrosuperior.com      Purwakarta
Agrimatco                            www.eastwestindo.com      Thailand
Riga               Costa Rica                           Horti Grow
office@agrimatco.lv       Nicaragua            Japan             Chiang Mai
www.agrimatco.lv         Panama             Best Crop           www.horti-grow.com
                 Resusa             Oita
Lithuania            San Jose            bestcrop@wonder.ocn.ne.jp   Senegal
Agrimatco                            www.geocities.jp/bestcrop_jp  Tropicasem
                 federico.lizano@resusa.co.cr
Vilnius                                             Dakar
info@agrimatco.lt                        Japan             amadou.sarr@tropicasem.sn
                 Dominican Republic
www.agrimatco.lt                         L-Field            www.tropicasem.com
                 Cuba
                 Le Naturel           Tokyo
Norway              Santo Domingo          info@l-field.co.jp       Thailand
LOG               export.europea@codetel.net.do  www.l-field.co.jp       Vietnam
Oslo                                              Chia Tai
ragnhild.eri@log.no                       Korea             Bangkok
                 Ecuador
www.log.no                            Mifko             manasch@chiataigroup.com
                 Bioagro
                                 Seoul             www.chiataigroup.com
                 Cuenca
Norway              bioagro2@etapaonline.net.ec   info@mifko.co.kr
Norgro                              www.mifko.co.kr
Hamar              El Salvador
norgro@norgro.no         Guatemala            Malaysia
www.norgro.no                          Unitrade
                 Honduras
                 Ahern International       Kuala Lumpur
Denmark             San Diego            tcwj@tm.net.my
Sweden              Kevin@ahernseeds.com
Weibulls Horto          www.ahernseeds.com
Hammenhög
Info@weibullshorto.se
                                                           Enza Zaden | 105
106 | Enza Zaden
Disclaimer | Resistances
Descriptions, recommendations and illustrations in     strains of the pathogen for which the resistance is
brochures and leaflets shall correspond as closely     claimed this means that resistance is claimed only to
as possible to tests and practical experience. This    certain not further specified strains of the pathogen
information shall be provided to assist professional    and herewith disclaiming any guarantee that the
growers and users, whereby variable local conditions    variety will not be infected by the said pathogen.
must be taken into account. Under no circumstances
shall Enza Zaden accept liability based on such      Two examples:
information for deviating results in the cultivated    Tm: A Tm:0-3 resistant sweet pepper variety is
product. The Purchaser shall itself determine whether   resistant to Tobamo (Bell Pepper Mosaic Virus, Pepper
the items are suitable for the intended cultivation and  Mild Mottle Virus,Tobacco Mild Green Mosaic Virus,
whether they can be used under local circumstances.    Tobacco Mosaic Virus,Tomato Mosaic Virus) strain
Current information concerning the resistances is     0,1,2 and 3.
available on www.enzazaden.com.              TSWV: A TSWV resistant variety has resistance to
                              certain non specified strains of Tomato Spotted Wilt
The General Terms and Conditions of Enza Zaden       Virus
apply to all contracts entered into by Enza Zaden. The
General Terms and Conditions are published in this
brochure and/or are further available on our website    Two levels of resistance are defined:
www.enzazaden.com, are available at the Chamber      High resistance (HR) - plant varieties that highly
of Commerce Noordwest Holland in Alkmaar (The       restrict the growth and development of the specified
Netherlands) and will be sent to you, free of charge,   pest or pathogen under normal pest or pathogen
upon your request.                     pressure when compared to susceptible varieties.
                              These plant varieties may, however, exhibit some
Your attention is required for:              symptoms or damage under heavy pest or pathogen
Resistances in varieties of our crops will be coded (see  pressure.
for explanation our coding list at www.enzazaden.     Intermediate resistance (IR) - plant varieties that
com), unless indicated otherwise. In case a variety is   restrict the growth and development of the specified
resistant to more than one pathogen, the individual    pest or pathogen, but may exhibit a greater range of
resistance codes will be separated by the symbol “/”.   symptoms or damage compared to highly resistant
• If in a resistance code of a certain variety reference  plant varieties. Intermediately resistant plant varieties
is made to certain strains for which the resistance is   will still show less severe symptoms or damage than
claimed this means that no resistance is claimed to    susceptible plant varieties when grown under similar
other strains of the same pathogen.            environmental conditions and/or pest or pathogen
• If in a resistance code no reference is made to     pressure.
                                                      Enza Zaden | 107
          Code   Scientific name             English name            Code     Scientific name           English name

 Tomato
                                                            Fusarium oxysporum f.sp.
 Viruses      BCTV   Beet curly top virus           Curly top        Fungi   Fol
                                                            lycopersici
                                                                              Fusarium wilt


                                                            Fusarium oxysporum f.sp. radicis-  Fusarium crown and root
          CMV   Cucumber mosaic virus          Cucumber mosaic           For
                                                            lycopersici             rot

                                                            Leveillula taurica (anamorph:
          PepMV  Pepino mosaic potexvisus         Pepino mosaic virus         Lt                        Powdery mildew
                                                            Oidiopsis sicula)

                                                            Oidium neolycopersici (ex Oidium
          TMV   Tobacco mosaic virus           Tobacco mosaic           On                        Powdery mildew
                                                            lycopersicum)

          TSWV   Tomato spotted wilt virus        Tomato spotted wilt         Pi      Phytophthora infestans       Late blight

          ToMV   Tomato mosaic virus           Tomato mosaic            Pp      Phytophtora parasitica       Buckeye fruit and root rot

                                   Tomato yellow leaf
          TYLCV  Tomato yellow leaf curl virus                        Pl      Pyrenochaeta lycopersici      Corky root rot
                                   curl

              Clavibacter michiganensis subsp.                              Stemphylium botryosum f.sp.
 Bacteria     Cmm
              michiganensis
                                   Bacterial canker          Sbl
                                                            lycopersici
                                                                              Gray leaf spot


          Pc    Pseudomonas corrugata          Pith necrosis            Sl      Stemphylium lycopersici       Gray leaf spot

          Pst   Pseudomonas syringae pv. tomato     Bacterial speck           Ss      Stemphylium solani         Gray leaf spot

          Rs    Ralstonia solanacearum          Bacterial wilt           Va      Verticillium albo-atrum       Verticillium wilt

              Xanthomonas vesicatoria
          Xcv   (ex. Xanthomonas campestris pv.     Bacterial spot           Vd      Verticillium dahliae        Verticillium wilt
              vesicatori)

 Fungi       Aal   Alternaria alternata f.sp. lycopersici  Alternaria stem canker  Nematode  Ma      Meloidogyne arenaria        Root-knot

          As    Alternaria solani            Early blight            Mi      Meloidogyne incognita        Root-knot

          Cc    Corynespora cassiicola          Target spot             Mj      Meloidogyne javanica        Root-knot

              Fulvia fulva (ex Cladosporium
          Ff                        Leaf mold
              fulvum)


 Pepper
 Viruses      ChiVMV  Chili veinal mosaic virus        Chili veinal mosaic   Bacteria  Rs (BW)    Ralstonia solanacearum       Bacterial wilt

                                                            Xanthomonas vesicatoria
                                                     Xv
          CMV   Cucumber Mosaic Virus          Cucumber mosaic                  (ex Xanthomonas campestris pv.   Bacterial spot
                                                     (Xant, Xcv)
                                                            vesicatoria)

          PepMoV  Pepper Mottle Virus           Pepper mottle      Fungi   Foc      Fusarium oxysporum f. sp. capsici  Fusarium wilt

          PepYMV  Pepper yellow mosaic virus        Pepper yellow mosaic        Pc      Phytophthora capsici        Buckeye fruit and root rot

                                                            Leveillula taurica
          PVY   Potato Y Virus              Potato Y              Lt                        Leveillula taurica
                                                            (anamorph: Oidiopsis sicula)

          TEV   Tobacco etch Virus            Tobacco etch       Nematode  Mi      Meloidogyne incognita        Root-knot

          TSWV   Tomato Spotted Wilt Virus        Tomato spotted wilt         Ma      Meloidogyne arenaria        Root-knot

              Pepper mild mottle virus, Tobacco
 Tobamovirus
          Tm:0-3  mild green mosaic virus, Tobacco                       Mj      Meloidogyne javanica        Root-knot
 group           mosaic virus, Tomato mosaic virus.


 Cucumber
              Cucumber green mottle mosaic       Cucumber green
 Viruses      CGMMV
              virus                  mottle
                                               Fungi   Ccu      Cladosporium cucumerinum      Scab and gummosis


          CMV   Cucumber mosaic virus          Cucumber mosaic           Co      Colletotrichum orbiculare      Anthracnose

                                   Cucumber vein                                     Corynespora blight and
          CVYV   Cucumber vein yellowing virus                        Cca      Corynespora cassiicola
                                   yellowing                                       target spot

              Cucurbit yellow stunting disorder    Cucumber Yellowing
          CYSDV                                         Db      Didymella bryoniae         Gummy stem blight
              virus                  Stunting disorder

                                   Cucumber green           Ec      Erysiphe cichoracearum (now
          KGMMV  Kyuri green mottle mosaic virus                                                Powdery mildew
                                   mottle               (now Gc)   Golovinomyces cichoracearum)

                                                            Fusarium oxysporum f.sp.
          PRSV   Papaya ringspot virus          Papaya ringspot           Foc                        Fusarium wilt
                                                            cucumerinum

                                                            Fusarium oxysporum f.sp. radicis-  Fusarium crown and root
          WMV   Watermelon mosaic virus         Watermelon mosaic          For
                                                            cucumerinum             rot

          ZYMV   Zucchini yellow mosaic virus       Zucchini yellows          Fsc      Fusarium solani f.sp. cucurbitae  Crown and root rot

 Bacteria     Et    Erwinea tracheiphila           Bacterial wilt           Pcu      Pseudoperonospora cubensis     Downy mildew

              Pseudomonas syringae pv.                                  Sphaerotheca fuliginea (now
          Psl                        Angular leaf spot          Px                        Powdery mildew
              lachrymans                                         Podosphaeria xanthii)


108 | Enza Zaden
      Code     Scientific name           English name            Code  Scientific name           English name

Squash
                               Cucumber green               usarium oxysporum f.sp.
Viruses  CGMMV     Cucumber green mottle mosaic virus
                               mottle mosaic
                                                 Foc
                                                     cucumerinum
                                                                       Fusarium wilt


                                                     Fusarium oxysporum f.sp.
      CMV      Cucumber mosaic virus        Cucumber mosaic           Fol                    Fusarium wilt
                                                     lagenariae

      LYMV     Luffa yellow mosaic virus      Luffa yellow mosaic         Fom  Fusarium oxysporum f.sp. melonis  Fusarium wilt

      PRSV     Papaya ringspot virus        Papaya ringspot           Fon  Fusarium oxysporum f.sp. niveum   Fusarium wilt

      SqMV     Squash mosaic virus         Squash mosaic            Fsc  Fusarium solani f.sp. cucurbitae  Crown and root rot

      WMV      Watermelon mosaic virus       Watermelon mosaic          Ps   Phomopsis sclerotioides       Black root rot

                               Moroccan watermelon                              Damping off , Pythium
      MWMV     Watermelon morocconmosaic virus                     Pa   Pythium aphanidermatum
                               mosaic                                     fruit rot (cottony leak)

                                                                       Phytopthora crown and
      ZYMV     Zucchini yellow mosaic virus     Zucchini yellows          Pc   Phytophthora capsici
                                                                       root rot


Bacteria  Aac      Acidovorax avenae subsp. citrulli  Bacterial fruit blotch       Pcu  Pseudoperonospora cubensis     Downy mildew

                                                     Sphaerotheca fuliginea (now
Fungi   Db      Didymella bryoniae          Gummy sten blight          Px
                                                     Podosphaeria xanthii)
                                                                       Powdery mildew


             Erysiphe cichoracearum (now
      Ec (now Gc)                    Powdery mildew
             Golovinomyces cichoracearum)


Eggplant
                                                     Fusarium oxysporum f.sp.
Viruses  ToMV     Tomato mosaic virus         Tabacco mosaic      Fungi   Fom
                                                     melongenae
                                                                       Fusarium wilt


      TSWV     omato spotted wilt virus       Tomato spotted wilt         Va   Verticillium albo-atrum       Verticillium wilt

Bacteria  Rs      Ralstonia solanacearum        Bacterial wilt           Vd   Verticillium dahliae        Verticillium wilt

                                            Nematode  Mi   Meloidogyne incognita        Root-knot


Onion
Viruses  LYSV     Leek yellow stripe virus       Leek yellow stripe    Fungi   Pt   Pyrenochaeta terrestris       Pink Root

                               Pseudomonas leek
Bacteria  Psp      Pseudomonas syringae pv. porri
                               blight
                                                 Sc   Sclerotium cepivorum        White Rot


Fungi   Ap      Alternaria porri           Purple Blotch      Insects  Tt   Thrips tabaci            Onion thrips

      Ba      Botrytis allii            Botrytis Neck Rot    Nematode  Dd   Ditylenchus dipsaci         Stem and bulb nematode

      Bs      Botrytis squamosa          Onion Leaf Blight

      Cg      Colletotrichum gloeosporioides    Antracnose

      Foc      Fusarium oxysporum f.sp. cepae    Basal Rot

      Pd      Peronospora destructor        Downy Mildew

      Pp      Phytophthora porri          White tip of leek

      Pa      Puccinia allii            Rust


Lettuce
Viruses  BWYV     Beet western yellows virus      Yellows         Fungi   Bl   Bremia lactucae           Downy mildew


      CMV      Cucumber mosaic virus        Cucumber mosaic           Fol  Fusarium oxysporum f.sp. lactucae  Fusarium wilt


      LNSV     Lettuce necrotic stunt virus     Lettuce die-back          Mpa  Microdochium panattonianum     Anthracnose


      LMV      Lettuce mosaic virus         Lettuce mosaic      Insects  Me   Macrosiphum euphorbiae       Potato aphid


      MLBVV     Mirafiori lettuce big-vein virus   Lettuce big vein          Mpe  Myzus persicae           Green peach aphid

      TBSV     Tomato bushy stunt virus       Lettuce die-back          Nr   Nasonovia ribisnigri        Lettuce leaf aphid

      TSWV     Tomato spotted wilt virus      Spotted wilt            Pb   Pemphigus bursarius         Lettuce root aphid

Bacteria  Pc      Pseudomonas cichorii         Bacterial rot

             Rhizomonas suberifaciens (now
      Rs (now Ss)                    Corky root
             Sphingomonas suberifaciens)

      Xcv      Xanthomonas campestris pv. vitians  Bacterial spot
                                                                         Enza Zaden | 109
      Code    Scientific name            English name            Code     Scientific name           English name

 Melon
 Viruses  CGMMV   Cucumber green mottle mosaic virus  Cucumber green mottle  Bacteria  Aac      Acidovorax avenae subsp. citrulli  Bacterial fruit blotch

      CMV    Cucumber mosaic virus         Cucumber mosaic     Fungi   Db      Didymella bryoniae         Gummy stem blight

                               Cucumber vein                   Erysiphe cichoracearum (now
      CVYV    Cucumber vein yellowing virus                       Ec (now Gc)                    Powdery mildew
                               yellowing                     Golovinomyces cichoracearum)


      MNSV    Melon necrotic spot virus       Melon necrotic spot         Fom      Fusarium oxysporum f.sp. melonis  Fusarium wilt


      PRSV    Papaya ringspot virus         Papaya ringspot           Pcu      Pseudoperonospora cubensis     Downy mildew

                                                        Sphaerotheca fuliginea (now
      WMV    Watermelon mosaic virus        Watermelon mosaic          Sf (now Px)                    Powdery mildew
                                                        Podosphaeria xanthii)

      ZYMV    Zucchini yellow mosaic virus     Zucchini yellows     Insects  Ag      Aphis gossypii           Cotton aphid


 Pumpkin
                               Cucumber green mottle               Fusarium oxysporum f.sp.
 Viruses  CGMMV   Cucumber green mottle mosaic virus
                               mosaic virus
                                           Fungi   Foc
                                                        cucumerinum
                                                                          Fusarium wilt


                                                        Fusarium oxysporum f.sp.
      CMV    Cucumber mosaic virus         Cucumber mosaic           Fol                        Fusarium wilt
                                                        lagenariae


      LYMV    Luffa yellow mosaic virus       Luffa yellow mosaic         Fom      Fusarium oxysporum f.sp. melonis  Fusarium wilt


      PRSV    Papaya ringspot virus         Papaya ringspot           Fon      Fusarium oxysporum f.sp. niveum   Fusarium wilt


      SqMV    Squash mosaic virus          Squash mosaic            Fsc      Fusarium solani f.sp. cucurbitae  Crown and root rot

      WMV    Watermelon mosaic virus        Watermelon mosaic          Ps      Phomopsis sclerotioides       Black root rot

                               Moroccan watermelon                                  Damping off, Pythium fruit
      MWMV    Watermelon morocconmosaic virus                      Pa      Pythium aphanidermatum
                               mosaic                                        rot (cottony leak)

                                                                          Phytopthora crown and
      ZYMV    Zucchini yellow mosaic virus     Zucchini yellows          Pc      Phytophthora capsici
                                                                          root rot

 Bacteria  Aac    Acidovorax avenae subsp. citrulli   Bacterial fruit blotch       Pcu      Pseudoperonospora cubensis     Downy mildew

                                                        Sphaerotheca fuliginea (now
 Fungi   Db     Didymella bryoniae          Gummy sten blight          Px
                                                        Podosphaeria xanthii)
                                                                          Powdery mildew


      Ec     Erysiphe cichoracearum (now
                               Powdery mildew
      (now Gc)  Golovinomyces cichoracearum)

 Spinach
                                                        Fusarium oxysporum f.sp.
 Viruses  CMV    Cucumber mosaic virus         Cucumber mosaic     Fungi   Fos                        Fusarium wilt
                                                        spinaciae

                                                        Peronospora farinosa f.sp.
 Fungi   Ao     Albugo occidentalis          White rust             Pfs
                                                        spinaciae
                                                                          Downy mildew


      Cv     Cladosporium variabile        Leaf spot


 Corn Salad
 Fungi   Pv     Perenospora valerianellae       Downy mildew

      Phv    Phoma valerianellae          Damping off


 Cauliflower
                                                        Fusarium oxysporum f.sp.
 Viruses  CaMV    Cauliflower mosaic virus       Cauliflower mosaic    Fungi   Foc
                                                        conglutinans
                                                                          Yellows


      TuMV    Turnip mosaic virus          Turnip mosaic            Mb      Mycosphaerella brassicicola     Ring spot

                                                        Leptosphaeria maculans
 Bacteria  Psm    Pseudomonas syringae pv. maculicola  Peppery leaf spot          Lm
                                                        (anamorph: Phoma lingam)
                                                                          Black leg


            Xanthomonas campestris pv.
      Xca                       Leaf spot              Pp      Peronospora parasitica       Downy mildew
            armoraciae

            Xanthomonas campestris pv.
      Xcc                       Black rot              Pb      Plasmodiophora brassicae      Clubroot
            campestris

 Fungi   Ac     Albugo candida            White rust             Va      Verticillium albo-atrum       Verticillium wilt

      Am     Albugo macrospora           White rust             Vd      Verticillium dahliae        Verticillium wilt

      Abe    Alternaria brassicae         Black leaf spot           Vl      Verticillium longisporum      Verticillium wilt

      Aba    Alternaria brassicicola        Black leaf spot     Insects  Bb      Brevicoryne brassicae        Cabbage aphid

      Aj     Alternaria japonica          Black spot             Px      Plutella xylostella         Diamond back moth

      Ec     Erysiphe cruciferarum         Powdery mildew           Tt      Thrips tabaci            Thrips


110 | Enza Zaden
      Code  Scientific name           English name          Code  Scientific name             English name

Leek
Viruses  LYSV  Leek yellow stripe virus       Leek yellow stripe  Viruses  Pd   Peronospora destructor         Downy Mildew

                            Pseudomonas leek
Bacteria  Psp  Pseudomonas syringae pv. porri
                            blight
                                            Pp   Phytophthora porri           White tip of leek


Fungi   Ap   Alternaria porri           Purple Blotch          Pa   Puccinia allii             Rust


      Ba   Botrytis allii            Botrytis Neck Rot        Pt   Pyrenochaeta terrestris         Pink Root


      Bs   Botrytis squamosa          Onion Leaf Blight        Sc   Sclerotium cepivorum          White Rot


      Cg   Colletotrichum gloeosporioides    Antracnose      Insects  Tt   Thrips tabaci              Onion thrips


      Foc  Fusarium oxysporum f.sp. cepae    Basal Rot      Nematode  Dd   Ditylenchus dipsaci           Stem and bulb nematode


Endive/Chicory
Viruses  LMV  Lettuce mosaic virus         Lettuce mosaic         Ade  Altenaria dauci f.sp. endiviae     Antracnose


      BWYV  Beet western yellows virus      Yellows             Mp   Microdochium panattoniana        Antracnose

                                               Puccinia hieracii var. hieracii f.sp.
      LBVV  Lettuce big vein virus        Big Vein            Phhe                      Rust
                                               endiviae


      TSWV  Tomato spotted wilt virus      Spotted Wilt          Ec   Erysiphe cichoracearum         Powdery Mildew      ENV  Endive necrotic virus        Necrotic Virus    Insects  Mp   Myzus persicae             Green peach aphid


Bacteria  Pc   Pseudomonas cichorii         Bacteriosis           Me   Macrosiphum euphorbia          Potato aphid


      Xcv  Xhantomonas campestris pv. vitians  Bacterial spot         Nr   Nasonovia ribisnigri          Lettuce leaf aphid


Fungi   Bc   Botrytis cinerea           Botrytis            Lt   Lyriomyza trifolii           Leafminer


      Sm   Sclerotinia minor          Sclerotinia minor        Pb   Pemphigus bursarius           Lettuce root aphid


      SS   Sclerotinia sclerotiorum       Sclerotinia major        Tv   Trialeurodes vaporarium         White fly


      Rs   Rhizoctonia solani          Rhizoctonia           Fo   Frankliniella occidentalis       Thrips
                                                                       Enza Zaden | 111
  General Terms and Conditions of Sale
  (Enza Zaden’s ref. no. EX08)
  Article 1 - Definitions                            2.  Enza Zaden shall invoice the Buyer for the costs of Products, plus any
  1. Enza Zaden shall mean Enza Zaden Export B.V., having its registered       other costs such as costs of transport, insurance, VAT, etc.
    office in (1602 DB) Enkhuizen at Haling 1/E and registered at the
    Chamber of Commerce Noordwest Holland in Alkmaar.             Article 5 - Cancellation
  2. Buyer shall mean the natural or legal person entering into a contract   If a purchase order is cancelled after an Agreement has been made,
    of sale with Enza Zaden for the purchase of Products.           Buyer shall be required to pay 10% of the invoice price that would
  3. Parties shall mean Enza Zaden and Buyer jointly.              have been charged, without prejudice to Enza Zaden’s right to demand
  4. Party shall mean either Enza Zaden or Buyer.                compensation in full.
  5. Products shall mean seeds and planting material delivered by Enza
    Zaden to the Buyer.                            Article 6 - Delivery
  6. Processing shall mean the treatment of the Product including,       1. Enza Zaden shall deliver the purchased Products to Buyer within
    without limitation, the treatment for the improvement of the         a reasonable period of time after Order Confirmation and in
    sowability, germination, plant quality and/or for the prevention of      accordance with the planting season.
    pests and/or diseases.                          2. Delivery times agreed by the Parties serve as an indication but
  7. Price List shall mean an overview of the selling prices of Products      should not be regarded as firm dates. In the event of late delivery,
    that Enza Zaden publishes and distributes from time to time. Enza       Buyer shall provide Enza Zaden with written notice thereof and shall
    Zaden retains the right to change those prices at any time.          allow Enza Zaden a further reasonable period of time to deliver the
  8. Incoterms 2000 shall mean the Incoterms 2000 drawn up by the          Products. In no event shall Enza Zaden be liable for damages due to
    International Chamber of Commerce in Paris (ICC).               late delivery nor shall Buyer be entitled to end the Agreement made
  9. Product Specifications shall mean the information provided in         by the Parties.
    Schedule 1.                                3. Delivery by Enza Zaden takes place carriage paid to the agreed
  10. Resistance shall mean the information and terminology provided in       destination (CPT) Incoterms 2000, after which the Product shall be
    Schedule 2.                                  for Buyer’s own risk and account. Buyer hereby authorizes Enza
  11. Naktuinbouw shall mean the Netherlands Inspection Service for         Zaden to select the carrier and to charge the cost of transport to
    Horticulture having its registered office at Sotaweg 22, Postbus 40,     Buyer.
    2370 AA Roelofarendsveen, The Netherlands.                4. Enza Zaden shall be allowed to make partial deliveries and to invoice
  12. Order Confirmation shall mean written confirmation of acceptance by      each delivery separately.
    Enza Zaden of the purchase order placed by the Buyer.
  13. Offer shall mean the specific sale conditions offered by Enza Zaden    Article 7 - Payment
    to a Buyer.                                1. The Buyer shall arrange for payment in Euros within thirty days from
                                           the date of invoice by transfer into a bank account specified by Enza
  Article 2 - Applicability of These General Terms and Conditions          Zaden.
  1. These General Terms and Conditions of Sale shall apply to and form     2. The Buyer does not have the right to suspend payment or make
    part of all contracts of sale of Products entered into by Enza Zaden     deductions or set-offs.
    and Buyer unless the Parties deviate explicitly from one or more of    3. If on the thirty-first day after invoice Enza Zaden has not received
    these provisions in writing.                         payment in full the Buyer shall be in default without any notice being
  2. The applicability of Buyer’s general terms and conditions are hereby      required.
    explicitly excluded.                           4. In case of payment in installments, the Buyer shall be in default
  3. The Product Specifications and Resistance Terminology, which have       without any notice being required in the event of late payment
    been attached hereto as Schedule 1 and 2 respectively, form an        of any installment and the remaining installments shall become
    integral part of these General Terms and Conditions of Sale.         immediately payable.
  4. Any provision of these General Terms and Conditions of Sale that      5. Contractual interest at a rate of one percent per calendar month
  is considered to be null, void or invalid and therefore is set aside, shall    shall be charged to overdue accounts. The contractual interest due
  be replaced by a provision that approximates as much as possible the       shall be computed over the total invoice amount inclusive of VAT.
  nature and intent of the invalid provision. The invalidity of one of the     The contractual interest shall be charged from the date on which
  provisions shall not affect the other provisions agreed by the Parties.      the Buyer is in default until the date of payment in full, with part of
                                           a calendar month counted as a full month. Each time after expiry of
  Article 3 - Purchase Order and Order Confirmation                 a calendar year the amount on which contractual interest is charged
  1. Enza Zaden agrees to sell Product to Buyer at the rates set forth in      shall be computed increased by the contractual interest due over
    Enza Zaden’s Price List valid at the time of Buyer’s purchase order.     that calendar year.
  2. Offers made by Enza Zaden are without commitment and will lapse      6. Enza Zaden has the right to proceed with extrajudicial collection of
    in any case after five working days.                     overdue accounts without prior notice being required. The Buyer
  3. An agreement (hereinafter Agreement) shall be considered to be         shall pay all costs of extrajudicial collection which are deemed
    made between Enza Zaden and the Buyer upon Order Confirmation         to amount to at least 15% of the amount to be collected with a
    or upon acceptance of an Offer. No rights or obligations shall        minimum of EUR 250 ex VAT.
    therefore arise between the Parties until the Order Confirmation has   7. Payments made by the Buyer shall first serve to reduce the
    been sent or an Offer has been accepted.                   extrajudicial costs of collection due at that point, then to reduce
  4. All purchase orders are subject to seed availability and may be        the outstanding contractual interest and finally to reduce the oldest
    prorated by Enza Zaden. Buyer shall not be entitled to damages if       outstanding invoice.
    Enza Zaden elects to prorate any Buyer’s purchase order.         8. In the event of the Buyer’s bankruptcy, liquidation or suspension
  5. Enza Zaden shall always perform its delivery obligation to the best      of payments, all Buyer’s payment obligations shall immediately
    of its ability. Nevertheless, Enza Zaden shall be entitled to deviate     become payable and Enza Zaden shall be authorized to suspend any
    minimally from the purchase order placed by the Buyer with respect      further performance of the Agreement or to terminate it, without
    to size, packaging, quantity or weight.                    prejudice to Enza Zaden’s right to claim damages from the Buyer.
  6. When placing an order, Buyer shall report which information,        9. Enza Zaden’s office in Enkhuizen shall be regarded as the place of
    specifications and documents are required under the rules and         payment for all amounts to be paid in relation to the Agreement.
    regulations of the country of delivery. The Buyer shall be responsible
    to inform Enza Zaden of any formalities that must be complied with    Article 8 - Complaints
    to enable importation. The Buyer shall also provide Enza Zaden with    1. Buyer shall inspect the Products upon delivery or as soon as
    information on any required certificates, phytosanitary matters,       possible thereafter. Buyer shall determine, in accordance with the
    import documents or invoices.                         Order Confirmation, whether:
  7. Enza Zaden cannot be held liable for delays or non-delivery of an       - the correct items have been delivered;
    order due to Buyer’s failure to comply with the abovementioned        - the correct quantities have been delivered;
    obligations. The Buyer shall be liable for any loss or damage incurred    - the items delivered satisfy all quality requirements expressly
    by Enza Zaden due to incorrect or late information.               agreed to in writing by the Parties.
                                         2. Within five working days after delivery, Buyer shall notify Enza
  Article 4 - Prices                                Zaden in writing of any visible defect or shortcomings. In case of
  1. All prices stated by Enza Zaden in its Price List and/or in an         non-visible defects, the written notification should be made within
    Offer are:                                  five working days after discovery of the defect.
    - in Euros,                                3. The writing notification shall provide the consignment information
    - exclusive of a handling fee of EUR 25, which shall be charged if the    (seed lot number, the packing slip and the invoice details) as well as
     value of the Products ordered is less than EUR 250,             the basis for any complaint in such a manner that Enza Zaden or an
    - exclusive of costs of transport and insurance,               outside expert can verify each complaint.
    - exclusive of VAT and other government levies.              4. In no event shall the Buyer return the Products unless otherwise
                                           agreed by Enza Zaden in writing.

112 | Enza Zaden
5.  If Enza Zaden does not receive written notice of a complaint        Resistances as defined in Schedule 2 and/or Resistances to
   within the applicable time periods, Buyer shall be deemed          diseases indicated per Product.
   to have accepted the Products and the sale shall be final.       5.  Enza Zaden shall not be liable to Buyer for any Product that
   All claims for damage or loss not made in writing within the        has been treated and/or conditioned and/or manipulated in
   applicable time period shall be deemed waived by Buyer and         any other manner by Buyer or by a third party on the Buyer’s
   Buyer expressly assumes and accepts all liability for such         request.
   damage or loss.                            6.  Buyer acknowledges that Products delivered by Enza Zaden are
6.  If the Parties are unable to resolve a dispute regarding the        not fit for human or animal consumption.
   quality of the Products, either Party may order an inspection
   to be performed by Naktuinbouw, with the Party proven to be      Article 12 - Liability
   wrong paying the costs of it. The inspection shall be performed    1. Enza Zaden shall under no circumstances be liable for special,
   on a certified sample and the findings shall be binding on both      incidental or consequential damages (including but not limited
   Parties, without prejudice to their right to submit disputes        to lost profits, lost goodwill, lost revenue, lost production, lost
   concerning the consequences of these findings to the bodies        contracts or lost opportunity).
   referred to in Article 16.                       2. In any case and to the greatest extent permitted by law,
7.  If a complaint is well-founded, Enza Zaden shall have the right      Enza Zaden’s liability shall be limited to the invoice amount of
   to replace the Products in question or, at its discretion, credit     the delivered Products related to the problem.
   the Buyer for that part of the delivery.                3. Buyer hereby explicitly understands and agrees to this
8.  In any event, Enza Zaden liability is limited as provided in Article    limitation of Enza Zaden’s liability.
   12 below.                               4. Article 12 may be also invoked by current or former personnel,
                                        directors and any third parties engaged by Enza Zaden,
Article 9 - Reservation of Title                        including heirs and legal successors.
1. Enza Zaden shall retain title to the Products until the Buyer has
  complied with all its obligations towards Enza Zaden including     Article 13 - Intellectual Property Rights and Use of the Products
  but not limited to payment of invoices, contractual interest and    1. Buyer agrees that all intellectual property rights relating to the
  extrajudicial costs of collection.                     Products shall at all times be and remain absolutely vested in
2. The Buyer may use the Products delivered by Enza Zaden in the        Enza Zaden and Buyer shall acquire no rights thereto.
  ordinary course of business but may not pledge them to third      2. Buyer agrees that Enza Zaden has the exclusive right, title and
  parties or otherwise use them as security for claims without        interest in and to Enza Zaden’s trademarks, trade names and
  Enza Zaden’s written consent.                        trade dress (including designs and color schemes).
3. If the laws of the country where the Products are delivered       3. Buyer agrees neither to register, nor to have registered, any
  provide for farther-reaching possibilities to reserve title other      trademarks, trade names or symbols of Enza Zaden or those
  than those contained in this Article, such possibilities shall be      which are confusingly similar to those of Enza Zaden.
  deemed to have been agreed by the Parties. The provisions        4. Buyer may not use Enza Zaden’s trademark, trade name and/
  contained in paragraph 2 shall continue to apply if it is unclear      or trade dress for any purpose unless otherwise approved in
  whether other possibilities to reserve title apply.             writing by Enza Zaden.
4. At the first request of Enza Zaden, the Buyer shall create a pledge   5. Under no circumstances shall Buyer use the Products and/or
  on all proceeds from the growing of the Products and the sale of      its components and/or its harvestable material in any way for
  them.                                    multiplication and/or reproduction of any kind of material.
                                      6. Buyer agrees to allow and fully cooperate with any inspection
Article 10 - Force majeure                           by Enza Zaden for the purpose to verify any possible
1. In the event of force majeure and without judicial intervention       infringement of Enza Zaden’s rights. Buyer shall allow Enza
  being required, Enza Zaden shall be able to wholly or partially       Zaden or a person or company appointed by Enza Zaden
  suspend execution of the Agreement or, if the event of force        to have direct access to Buyer’s premises including, but
  majeure persists, to wholly or partially terminate it. In no event     not limited to, its greenhouses, administrative and farming
  shall Enza Zaden be required to pay any compensation to the         activities. The term ‘activities’ shall be understood to include
  Buyer.                                   activities carried out by third parties on behalf of the Buyer.
2. Force majeure means: any circumstance that could not be         7. Buyer shall fully cooperate with Enza Zaden to defend its rights
  reasonably foreseen and/or influenced by Enza Zaden and           against infringement.
  a result of which delivery is impossible or frustrated wholly      8. Buyer shall ensure that anyone who manipulates or somehow
  or partially. Force majeure includes at any rate war, risk of        receives Products from Buyer shall comply with the obligations
  war, riots, floods, water damage, fire, transport difficulties,       set forth in this article.
  unforeseen technical complications, breakdowns, strikes at
  Enza Zaden or at any third parties engaged by Enza Zaden,        Article 14 - Suspension and Dissolution of the Agreement
  blockades, bans on import and export, full or partial seizure or    1. In the event a Party fails to perform any of its obligations under
  requisition of stocks at Enza Zaden or its suppliers by civil or      the Agreement and such failure continues for a period of thirty
  military authorities, lack of transport capacity, non-delivery or      (30) days after written notice, the other Party shall be authorized
  late delivery by suppliers of Enza Zaden, machine breakdowns,        to suspend any further performance of the Agreement or to
  destruction and other stagnations in the companies of Enza         terminate it, without prejudice to its right to claim damages.
  Zaden or its suppliers as well as scarcity as a result of which     2. If the Buyer is liquidated, files for bankruptcy or is granted
  delivery is impossible or frustrated wholly or partially.          suspension of payments, its payment obligations shall be
3. Force majeure also means any circumstance that gives reason         immediately payable and Enza Zaden shall be authorized
  to rely on the harvesting and processing reservations usual         to suspend any further performance of the Agreement or
  in the seed industry. Such circumstances entitle Enza Zaden         to terminate it, without prejudice to the right to claim full
  to deliver to the Buyer a pro rata volume of the order, without       compensation from Buyer.
  prejudice of the rights provided in the first paragraph of this
  Article.                                Article 15 - Applicable Law
                                      These General Terms and Conditions of Sale and all Agreements
Article 11 - Product Information, Use and Warranty             are governed by Dutch law. The applicability of the Vienna Sales
1. All illustrations, catalogues and statements provided by or       Convention is expressly excluded.
  on behalf of Enza Zaden about quality, composition, weight,
  measurement, treatment in the broadest sense, applications       Article 16 - Resolution of Disputes
  and properties of the Products correspond as closely as         1. All claims and disputes arising out or relating to the sale of
  possible to Enza Zaden’s tests and practical experience.          Products or to any provision of these General Terms and
2. Buyer acknowledges that any information provided by             Conditions of Sale shall be first referred to mediation to be held
  Enza Zaden in relation to the quality (such as viability,          in Enkhuizen (The Netherlands).
  germination, mechanical or genetic purity, seed health)         2. If the Parties fail to resolve the dispute through mediation or in
  and performance of the Products applies only to the tests          the event that one of the Parties refuse to mediate, the matter
  done by Enza Zaden, to the specific seed sample used and          shall be decided by binding arbitration to be held in Enkhuizen
  to the specific conditions under which the tests were done.         under the Rules of Arbitration of the International Chamber of
  Buyer agrees that the abovementioned information does not          Commerce. Enza Zaden shall however be entitled to summon
  constitute an express or implied warranty.                 Buyer at any time to appear before the competent court in the
3. The results obtained by the Buyer will depend on such factors        district in which Buyer has its registered office.
  as the place of cultivation, the conditions prior to and during     3. All rights of action against Enza Zaden, its employees, directors
  cultivation, including how the Product are stored, the climate,       and members of the Advisory Board (‘commisarissen’) and/or
  the soil and crop protection methods used by the Buyer.           third parties engaged by it, including heirs and legal successors
  The Buyer shall be solely responsible for determining the          shall lapse after one calendar year of the occurrence of the
  suitability and appropriateness of the use of the Products in        incident that gave rise to the action.
  the different conditions and/or for the different purposes.
4. Enza Zaden provides all Product information to assist the Buyer
  and under no circumstances shall Enza Zaden be liable to Buyer
  for results deviating from that information. Enza Zaden shall
  not be held liable for any information provided in relation to

                                                                        Enza Zaden | 113
  General Terms and Conditions of Sale
  (Enza Zaden’s ref. no. EX08)
  Schedule 1 - Product Specifications                       Schedule 2 - Resistance

  1. - Introduction                                1. - Terminology and definitions
  Vegetable growing has become a highly specialized and intensive activity.    a) ‘Immunity’ means not subject to attack or infection by a specified
  As a result of the ever increasing demand for a better quality, vegetable       pest or pathogen.
  growers and plant raisers require an improved quality of basic material.     b) ‘Resistance’ is the ability of a plant variety to restrict the growth and
                                             development of a specified pest or pathogen and/or the damage they
  The demand for specific seed forms and more information about seed          cause when compared to susceptible plant varieties under similar
  quality has strongly increased to better influence emergence and required       environmental conditions and pest or pathogen pressure. Resistant
  number of plants.                                   varieties may exhibit some disease symptoms or damage under heavy
                                             pest of pathogen pressure.
  Seed is a natural product. The often varying environmental conditions         Two levels of resistance are defined:
  thus influence final results. It is therefore often not possible to          I. High resistance (HR): plant varieties that highly restrict the
  give detailed information about seed performance and other seed              growth and development of the specified pest or pathogen under
  characteristics.                                     normal pest or pathogen pressure when compared to susceptible
                                               varieties. These plant varieties may, however, exhibit some
  In order to meet customer’s demands, ECS has drawn up quality               symptoms or damage under heavy pest or pathogen pressure.
  standards for the various seed categories.                      II. Intermediate resistance (IR): plant varieties that restrict the
                                               growth and development of the specified pest or pathogen, but
  The specifications mentioned are ECS’ minimum standards. In relation           may exhibit a greater range of symptoms or damage compared to
  to germination, the specifications are based on the use of ISTA methods.         highly resistant varieties. Intermediately resistant plant varieties
  In the event that the seed does not meet the product specifications            will still show less severe symptoms or damage than susceptible
  mentioned, ECS will inform their customers.                        plant varieties when grown under similar environmental
                                               conditions and/or pest or pathogen pressure.
  2. - General Definitions                             c) ‘Susceptibility’ is the inability of a plant variety to restrict the growth
  a) ‘Normal Seed’                                   and development of a specified pest or pathogen.
    In general normal seed has not been subjected to special processes. It
    is sold by weight and/or by count, depending on the product. Normal     2. - Information per variety
    seed complies with the EEC standards.                    Resistances in varieties of our crops will be coded (see coding list at
  b) ‘Precision’                                  www.enzazaden.com), unless indicated otherwise. In case a variety is
    ‘Precision’ seed has been subjected to additional processes. It is of    resistant to more than one pathogen, the individual resistance codes will
    a uniform size and has high germination capacity. ‘Precision’ seed     be separated by the symbol ‘/ ‘.
    is sold by count and complies with the standards as provided in the
    table below.                                If in a resistance code of a certain variety reference is made to certain
  c) ‘Priming’                                   strains for which the resistance is claimed this means that no resistance is
    Priming is defined as an activation of the germination process in order   claimed to other strains of the same pathogen.
    to break seed dormancy or obtain a faster or more uniform emergence
    after sowing. Primed seed is sold by count.                 If, in a resistance code, no reference is made to strains of the pathogen
  d) ‘Pill’                                    for which the resistance is claimed, resistance is claimed only to certain
    Pill is the product of a seed pelleting/coating procedure. Pelleting is   not further specified strains of the pathogen and we hereby disclaim any
    defined as the process of changing the seed form by covering it with    guarantee that the variety will not be infected by the said pathogen.
    filling materials with the main purpose to facilitate easier sowing. Also
    additional ingredients may be added. Pelleted seed is sold by count
    and complies with the standards as provided in the table below.
  e) ‘Filmcoat’
    Filmcoat is a full covering, usually pigmented layer around the seed.
    The original seed form remains intact. Additional ingredients may be
    added. Filmcoat is used for insecticide treatments by Enza Zaden.
    Filmcoated seeds are sold by count.
  f) ‘Basiscoat’
    Basiscoat is a pigmented layer around the seed. The original seed
    form and size remain intact. Basiscoat is mainly used for fungicide
    treatments by Enza Zaden.
  g) ‘Germination’
    The germination figure mentioned is valid from the moment of
    delivery. Germination figures refer to the ISTA procedures.
  h) ‘Genetic Purity’
    Genetic Purity is defined as the percentage of plants derived from a
    seed lot that meets the variety description.
114 | Enza Zaden
3 - Information per crop Crop                Product   Germination %  Seed Size mm          Genetic Purity

 Cauliflower             Precision  90       0.20 or 0.25 round sieve    90

 Others Brassica           Precision  90                       93

 Carrot               Precision  85       0.20 or 0.25 round sieve

 Celery               Pill    90

 Chicory Witlof           Precision  85       0.20 or 0.25 round sieve

 Corn salad             Precision  85       0.20 or 0.25 round sieve

 Cucumber              Precision  92                       99

 Red beet monogerm          Precision  80       0.50

 Red beet multigerm         Precision  90       0.50

 Eggplant              Precision  90                       98

 Endive               Precision  90

 Endive               Pill    92

 Fennel               Precision  90       0.5 round or 0.2 length sieve

 Fennel               Pill    90

 Leek OP               Precision  90       0.2 or 0.25 round sieve

 Leek F1               Precision  85

 Butterhead, Batavia, Iceberg, Cos  Precision  93                       98

 Butterhead, Batavia, Iceberg, Cos  Pill    95                       98

 Others Lettuce           Precision  93

 Others Lettuce           Pill    95                       95

 Melon                Precision  90                       98

 Parsley               Precision  87

 Sweet and hot pepper        Precision  90                       97

 Radicchio              Precision  88

 Radish               Precision  92       0.25 round sieve

 Scorzonera             Precision  80

 Spinach               Precision  85       0.75

 Squash               Precision  92                       97

 Tomato               Precision  92                       98

 Onion                Precision  90       2.00-2.75

 Watermelon normal          Precision  90                       98

 Watermelon seedless         Precision  85                       98

                                                       Enza Zaden | 115
www.enzazaden.com


Enza Zaden Export B.V. | P.O. Box 7 | 1600 AA Enkhuizen | tel +31 (0)228 35 01 00 | fax +31 (0)228 35 02 00

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:487
posted:8/9/2011
language:English
pages:15