pendidikan seni visual by FarahElriani

VIEWS: 753 PAGES: 58

									JOHAN BIN KADIS
  ASAS SENI REKA
  Unsur-Unsur Seni
  Prinsip Rekaan
  Unsur-Unsur Seni
•   Garisan (line)
•   Rupa (shape)
•   Bentuk (form)
•   Jalinan (texture)
•   Warna dan Ton Warna (colour
   and value)
•   Ruang (space)
  Prinsip Rekaan
•  Harmoni (harmony)
•  Kontra (contrast)
•  Pergerakan (movement)
•  Penegasan (dominance)
•  Imbangan (balance)
•  Kepelbagaian (variety)
•  Kesatuan (unity)
Unsur-Unsur Seni
   Apa itu ‘Garisan’?
• Merupakan unsur seni yang paling
 asas untuk seni lukis dan menjadi satu
 alat untuk mengukur pengetahuan
 teknik serta pengalaman seorang
 pelukis.
• Garisan yang berlainan rupa sering
 digunakan untuk melahirkan ruang,
 rentak, perasaan, tekanan, bentuk
 dan sebagainya.
 Garisan ……(samb)
• Briget Riley dan Victor Varserely
 menggunakan garisan untuk mencipta
 perasaaan, pergerakan dan kemayaan.
• Vincent Van Gogh membuat catannya
 dengan garisan-garisan yang pendek serta
 berirama dengan tujuan menimbulkan
 jalinan dan pergerakan dalam gubahannya.
• Jackson Pollock menggunakan garisan yang
 beranika jenis untuk melahirkan gbahan
 yang menarik.
    Definisi Garisan
Dari sudut matematik, garisan ialah:-
• apabila satu titik bergerak, garisan
 terhasil.
• apabila dua titik disambung garisan
 terhasil.

•  Umumnya garisan terhasil daripada
  percantuman titik-titik.
   Jenis-Jenis Garisan
•  Garisan Lurus
•  Garisan melengkung
•  Garisan Zig-zag
•  Garisan Beralun
   Sifat-sifat Garisan

•  Tebal     •  Berpintal / Berjalin
•  Nipis     •  Beranak panah
•  Licin     •  Selari
•  Berbulu    •  Bercabang
•  Putus-putus  •  Pelbagai arah
•  Legap     •  Bercampur-campur
•  Lut sinar   •  Berwarna-warni
   Penggunaan Garisan
•  Untuk mencita ruang atau kedalaman
•  Untuk mencipta pergerakan dan irama
•  Untuk mencipta ton
•  Untuk menimbulkan bentuk
•  Untuk mencipta jalinan
•  Untuk mencipta corak
•  Dalam lukisan teknik
•  Dalam lukisan perspektif
Garisan mencipta ruang
Garisan mencipta pergerakan &
      irama
Garisan mencipta ton
Perbezasan jarak dan tebal garisan menimbulkan ton
Garisan menimbulkan bentuk
Penggunaan garisan dalam
   lukisan teknik
Penggunaan garisan dalam
  lukisan perspektif
       Rupa
• Apabila penghujung sesuatu garisan
 bertemu dengan permulaannya,
 halirlah satu bentuk. Rupa merupakan
 satu kawasan yang rata (2-D) yang
 dilingkungi oleh garisan pinggir dan
 tidak mempunyai dimensi kedalaman.
   Jenis-Jenis Rupa
• Rupa geometri : rupa bulat, elip, bersegi
 dengan sisinya lurus dan bersudut.
• Rupa buatan manusia: semua rupa objek
 buatan manusia.
• Rupa semula jadi: rupa tumbuhan dan
 haiwan.
• Rupa organik : rupa tidak tentu jenisnya
 dan berbenjol-benjol seperti titisan objek
 lembut.
• Rupa positif dan rupa negatif : rupa
 positif dikelilingi oleh ruang yang kosong
 manakala rupa negatif ialah rupa ruangan
   Contoh Jenis Rupa
• Rupa Geometri
 Jenis Rupa
Rupa Buatan Manusia
Contoh Rupa Semula Jadi
   Tumbuhan dan haiwan
Contoh Rupa Organik
      Bentuk
Bentuk bagi sesuatu objek ditetapkan oleh strkturnya
yang dapat memenuhi ruang di sekelilingnya. Bentuk
mempunyai tiga dimensi (3-D) iaitu panjang, lebar dan
tinggi atau kedalaman yang kadang kala dipanggil
ketebalan. Oleh hal yang demikian, bentuk mempunyai isi
padu.

Bentuk terbahagi kepada dua jenis iaitu bentuk konkrit dan
bentuk maya. Bentuk konkrit ialah bentuk nyata yang kita
boleh lihat dan merasa dengan tangan manakala bentuk
maya atau bentuk ilusi ialah bentuk yang dapat dirasa
melalui visual sahaja tapi tidak dapat dirasa dengan
sentuhan.
Hubungan Rupa Dan
   Bentuk


  Rupa bola  Bentuk bola
 Rupa kotak  Bentuk kotak
            Jalinan
Jalinan adalah sifat permukaan yang terdapat pada
sesuatu objek.
Jenis-jenis jalinan:
 
 Jalinan sentuh.
  Jalinan yang boleh lihat dan dipegang (jalinan
timbul) seperti pada mermukaan ukiran, tapak kasut
dan tayar.
 
 Jalinan tampak
 Jalinan yang terdapat pada permukaan 2 dimensi
yang tidak dapat disentuh tetapi dihayati secara
visual (hanya kelihatan) seperti dalam gambar.
   Fungsi Jalinan
   menunjukkan konsep ruang/jarak di dalam
sesuatu gubahan
   menimbulkan keindahan seperti corak pada
badan rama-rama dan perhiasan jubin atau pada
dinding rumah.
• Menambah cengkaman seperti pada tapak kasut
dan tayar.
Jalinan pada haiwan
       Warna
• Warna ialah tindak balas visual
 terhadap gelombang cahaya yang
 dikenal pasti sebagai merah, biru, hijau
 dan lain-lain.
• Apabila cahaya putih menembusi
 prisma, spektrum warna terhasil.
    Warna Asas
          Merah, biru dan kuning


Ketiga-tiga warna Asas ini tidak dapat dicipta dengan
campuran warna lain. Oleh yang demikian, tiga warna
asas ini juga dipanggil warna utama.
       Warna Sekunder
Warna Sekunder dihasilkan dengan mencampur sama
banyak dua warna asas.
 Warna yang terhasil ialah jingga, ungu dan hijau
   Warna Tertier

Warna Tertier dihasilkan dengan mencampur sama banyak
warna sekunder dengan warna asas yang berdekatan.


Warna yang terhasil ialah Jingga kekuning-kuningan,
Jingga kemerah-merahan, ungu kemerah-merahan, ungu
kebiru-biruan, hijau kebiru-biruan, dan hijau ke kuning-
kuningan.

Warna tertier ini dapat dilihat dalam roda warna bahagian
yang berbentuk bulat
Roda Warna
Bentuk segi tiga ialah wana utama (asas)
Bentuk segi empat ialah wana sekunder
Bentuk bulat ialah warna tertier
Suhu Warna
  Warna Penggenap

• Warna penggenap ialah warna yang
 bertentangan dalam roda warna
Siri dan Cahaya Warna

• Siri warna ialah warna yang
 dihasilkan dengan mencampurkan
 sesuatu warna dengan warna putih.
• Cahaya Warna ialah warna yang
 dihasilkan dengan mencampurkan
 sesuatu warna dengan warna hitam
Siri dan Cahaya Warna Biru
Ton Warna atau Nilai Warna

  • Ton warna ialah barisan warna yang
   sama dari cerah ke gelap atau dari
   gelap ke cerah
  • Barisan warna dari warna putih ke
   kelabu dan seterusnya ke hitam juga
   adalah ton warna
      Ton warna merah      Ton warna biru
    Simbol Warna

• MERAH : api, panas, berahi, bahaya,
 darah, bertenaga.
• BIRU : tenang, jujur, sedih, cinta, riang,
 dan luas.
• KUNING : gembira, hangat, pancaran
 matahari.
• JINGGA : riang, matang, senja.
• HIJAU : sejuk, segar, tumbuh-tumbuhan
• UNGU : kekayaan, bermaya, bergabung.
• PUTIH : suci, tulin, bersih.
• HITAM : tragedi, maut, gelap, ilmu sihir.
   Pengaruh Warna

• Setiap warna dapat mempengaruhi
 warna lin dalam proses kombinasi.
• Lihat pengaruh warna biru ke atas
 warna lain dalam rajah di bawah.
    Ruang
• Gambar A dan Gambar B sama besar.
• Gambar A hanya nampak panjang dan
 lebar sahaja tapi gambar B nampak
 jauh ke belakang.
    A         B
  Ruang (Sambungan)

• Ruang yang kita nampak jauh ke
 belakang itulah yang dinamakan ruang
 ilusi.
• Gambar A hanya kelihatan 2-D sahaja
 iaitu panjang dan lebar.
• Gambar B kelihatan ada 3-D iaitu
 panjang, lebar dan kedalaman.
• Karya seni yang kelihatan 3-D di atas
 ruang 2-D adalah karya yang baik.
Prinsip Rekaan
     Harmoni
• Penggunaan dan penyusunan warna,
 rupa atau bentuk dari jenis yang sama.
• Warna yang harmoni ialah warna yang
 berdekatan dalam roda warna.
       Kontra

• Penggunaan warna, rupa atau bentuk
 dari jenis yang berlainan
   Kontra Rupa    Kontra Warna
    Pergerakan

• Objek yang bergerak adalah lebih
 menarik daripada yang statik.
       Penegasan
• Menonjolkan bahagian yang penting
 untuk mendapat lebih tumpuan.

 A B C D E F G H I J K


 L M N OP Q  R S  T U

 V W X Y Z V W X YZ
      Imbangan

• Terdapat 2 jenis imbangan iaitu
 imbangan simetri dan imbangan tak
 simetri.
 Imbangan Simetri   Imbangan Tak Simetri
    Kepelbagaian

• Terdapat pelbagai jenis dalam
 kumpulan yang sama.
       Pelbagai jenis senyuman
     Kesatuan

• Melihat sesuatu secara keseluruhan
 bukan mengikut objek satu persatu.
 Sekian
Jumpa Lagi….

								
To top