Docstoc

Xu hướng phan tich ky thuat

Document Sample
Xu hướng phan tich ky thuat Powered By Docstoc
					"Xu hướng" trong Phân tích kỹ thuật

 gửi bởi ngoc_thien » 05 Tháng 9 2009, 16:07

Bài của bạn HẢI ĐĂNG - Phó nhóm Nội Dung BĐH SFR
XU HƯỚNG

Từ khi bắt đầu học môn đại số và môn hình học ở cấp 2, chúng ta đều biết những
khái niệm đồ thị, phân tích…..ở đây ta bước vào thế giới phân tích kỹ thuật cũng
dựa trên nhưng khái niệm cơ bản như vậy. ta bắt đầu với việc cơ bản nhất cũng là
quan trọng nhất của phân tích kỹ thuật đó là xu hướng, ý nghĩa tài chính cơ bản của
xu hướng đơn thuần là phương hướng chung trong Chứng khoán hay thị trường sẽ
có những bước di chuyển tới. Chúng ta cùng xem đồ thị bên dưới:
Chúng ta chú ý vào phần bên phải có đường màu trắng ở dưới, thật không khó để
nhận ra xu hướng trong giai đoạn này là tăng. Nhưng có những trường hợp rất khó
để nhận ra xu hướng:
Như các bạn cũng thấy trong đồ thị trên, có rất nhiều dấu hiệu tăng và giảm, nhưng
không thật rõ cho chúng ta có thể nhận ra xu hướng chính xác là đang đi lên hay đi
xuống, nói một cách dân dã hơn, nó không cho chúng ta biết được đường đi của thị
trường.

Xu hướng là gì?

Thật là không may mắn, xu hướng không luôn dễ cho bất kỳ ai quan sát. Trong bất
kỳ đồ thị nào đã được đưa trước đó, các bạn chú ý rằng đường giá không có
khuynh hướng di chuyển theo một đường thẳng trong bất kỳ một hướng dẫn nào,
mà nó đi theo những đường chuỗi lien tiếp của các điểm cao và các điểm thấp trong
đồ thị giá đó. Ví dụ như Uptrend (xu hướng đi lên) được coi như là chuỗi các điểm
cao thấp càng lúc càng tăng, trong khi downtrend (xu hướng đi xuống) được coi như
các chuỗi điểm thâos và cao càng lúc càng thấp dần:
Hình trên là một ví dụ của một xu hướng tăng giá. Điểm 2 trong đồ thị là điểm cáo
đầu tiên, sau đó từ điểm này giá sẽ rơi xuống, đến điểm 3 là điểm thấp đầu tiên (sau
đó từ điểm này giá sẽ tăng). Cứ tiếp tục như vậy điểm 4 sẽ sao hơn điểm 2 và điểm
5 sẽ cao hơn điểm 3.

Phân loại xu hướng

Có 3 loại xu hướng:

   > Uptrends: xu hướng tăng
   > Downtrend: Xu hướng giảm
   > Sideways: Xu hướng ngang (trong phân tích lỹ thuật người ta nói trong
   sideway sẽ không có xư hướng tăng hay xu hướng giảm- tìm hiểu phần này
   sẽ được làm rõ hơn ở các phần sau)

Xu hướng với không xu hướng

Nếu nói “xu hướng là kim chỉ nam” cho chúng ta để phân tích và đầu tư, vậy điều gì
xảy ra khi không có xu hướng, như được đề cập ở phần trên, ta có thể gọi trường
hợp này là sideway. Tại sao lại có câu hỏi như vậy, có phải nó xảy ra khi mọi người
nhìn đồ thị và thấy rằng xu hướng đi ngang nhiều hơn là có xu hướng dễ dàng.

Nhiều nhà đầu tư thường hay dung một hoặc hai công cụ tiêu biểu để xác định xu
hướng thị trường. Cho nên đôi lúc, những chỉ só này chưa đủ đảm bảo để “báo
hiệu” cho các nhà đầu tư được rằng nó đang đi trong xu hướng hay đi ngang. Kết
quả là các nhà đầu tư cá nhân thường tìm cho họ những vị thế mở hay đóng quá
sớm và mất đi nhiều cơ hội kiếm được lợi nhuận lớn hơn khi xuất hiện một xu
hướng lớn hơn.
Như vậy, một câu hỏi đặt ra lúc này là làm thế nào để xác định có xu hướng hay
không có xu hướng khi những tín hiệu bằng mắt trở nên khó đối với nhà đầu tư. Để
trả lời câu hỏi này, người ta có thể dùng nhiêu chỉ số kỹ thuật tốt để đánh giá điểm
vào vị thế và ra vị thế cũng như cung cấp them những phươg pháp để quản lý rủi ro.

Công cụ trong thị trường xu hướng

Như đã thảo luận trước điểm đặt lệnh là phải xáx định xu hướng là gì. Trong thuật
ngữ phân tích kỹ thuật, xu hướng tỷ giá có khả năng dự đoán trước được qua mức
cản dưới/ trên thay đổi qua thời gian. Phân tích xu hướng được áp dụng tốt nhất với
khuôn thời gian dài hơn (biểu đồ ngày và tuần) và thực hiện trong một biểu đồ với
thời gian ngắn hơn (một giờ và 4 giờ) nơi mà mức cản dưới và mức cản trên trong
thời giam ngắn có thể sau đó được xác định.Sự tiến đến phải tận dụng mức cản
dưới và trên quan trọng nhất và xem ở mức độ nhỏ hơn kế tiếp. Điều này giúp giảm
đi cơ hội phá vỡ mức cản trong thời gian ngắn trong khi mức cản dài hạn đang tiến
đến gần.

Chỉ số khách quan hơn nếu như thị trường cho thấy phương phát di chuyển hướng
gọi là (DMI). Việc sử dụng DMI thoát khỏi sự phỏng đoán bao gồm xu hướng và
cũng có thể cung cấp để xác định lại xu hướng. Phương pháp DMI bao gồm ADX (
average directional moving index) và đường DI+ đường DI-. ADX được sử dụng xác
định dù một thị trường đang có xu hướng hay không ( không chú ý đến nếu xu
hướng đi lên hoặc xuống) với việc đọc chỉ số xu hướng hơn 25 và dưới 20. Sử dụng
ADX, các nhà giao dịch có thể xác định được dù có xu hướng hay không và như thế
dù có sử dụng phương pháp xu hướng hay không.
Như tên của nó cũng cho thấy, phương pháp DMI được ứng dụng tốt nhất sử dụng
cả hai thành phần. Đường DI+ và DI- được sử dụng như là dấu hiệu giao dịch. Dấu
hiệu đặt vị thế mua được thực hiện khi đường DI+ đi ngang qua đường DI-, dấu hiệu
để đặt vị thế bán được thực hiện khi đường DI- đi ngang qua đường DI+ (những
người mạo hiểm cho rằng việc sử dụng (cực kỳ điểm luật ) để chi phối dấu hiệu đi
ngang của đường DI+DI-. Quy luật này nói lên rằng khi đường DI+ đi ngang qua,
các nhà giao dịch sẽ nhận thấy điểm cách xa xu hướng thời gian đi ngang qua (điểm
cao nếu DI+ đi ngang qua trên DI- , điểm dưới nếu DI- đi ngang qua trên DI+). Chỉ
khi điểm cách xa bị chọc thủng trong thời gian thường xuyên là dấu hiệu giao dịch
được xác định.

ADX có thể sau đó sử dụng như là một chỉ số cho thấy kết thúc xu hướng/ dừng lại.
Khi ADX bắt đầu di chuyển thấp hơn từ mức cao nhất của nó, xu hướng không
những dừng lại hoặc kết thức, đó là thời gian để thanh khoản và chờ cho thấy dấu
hiệu mới từ DI+/DI- đi ngang qua.

Không xu hướng – Những công cụ hữu ích

Momentum Oscillators như RSI, STOCHASTICS hoặc MACD là những công cụ mà
các nhà đầu tư sử dụng nhiều nhất và tận dụng khi xu hướng chưa được xác định
hoặc thị trường đang đi ngang. Việc sử dụng công cụ quan trọng nhất là đánh giá
được điểm dư bán hoặc dư mua liên quan đến thời gian trước đó.
Tuy nhiên, việc áp dụng những công cụ trên cũng thường không đúng trong trường
hợp xu hướng thị trường, khi Momentum Oscillators vẫn nằm trong vùng dư mua/
dư bán trong thời gian dài trong khi giá vẫn tiếp tục di chuyển ở mức cao hơn/ thấp
hơn. Các nhà giao dịch phụ thuộc hoàn toàn vào chỉ số Momentum có thể thanh
khoản quá sớm những vị thế có khả năng lợi nhuận. Thậm chí xấu hơn, một số nhà
giao dịch thường sử dụng mức dư mua/ bán để bắt đầu thực hiện giao dịch mới
ngược với xu hướng, tìm kiếm xu hướng đảo chiều dựa trên mức Momentum.

Từ những điều trên cho thấy, để có được một cái nhìn chính xác vào xu hướng thị
trường chúng ta phải phân tích một cách tổng hợp để không phải có những quyết
định gây lỗ hay làm giảm lợi nhuận không đáng có. Trong các phần trên có đề câp
đến nhiều chỉ số cũng như phương pháp phân tich chưa được làm rõ, từng chỉ số và
các phương pháp đó sẽ được làm rõ trong các bài sau.

Mình cũng mới tập viết nên có nhiều sai sót, các bạn đọc và góp ý để có thể có
những thong tin chính xác nhất và giúp cho diễn đàn ngày càng phát triển nhé.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:48
posted:8/9/2011
language:Vietnamese
pages:5
Description: phan tich ky thuat, ly thuyet