Xác định xu thế thị trường by blue123

VIEWS: 29 PAGES: 9

More Info
									Xác định xu hướng thị trường
I: Cách để xác định đúng một xu hướng :

Có một vấn đề nan giải đối với các trader đó chính là xác định “xu hướng”, nếu bạn hỏi mỗi người
sẽ có một giải pháp khác nhau. Điều then chốt là bạn phải nắm bắt được toàn bộ bối cảnh mọi
người đang tiến hành giao dịch. Thất bại trong việc xác định đúng xu hướng sẽ làm giảm rất nhiều
tỷ lệ thành công.

Điều đầu tiên cần phải xác định là khung thời gian mà bạn sử dụng. Đối với tôi, tôi chỉ có 01 lựa
chọn là biểu đồ 1-giờ, 4-giờ và ngày, đây là 03 khung thời gian duy nhất mà tôi sẽ theo trong quá
trình giao dịch. Tuy nhiên đa số các giao dịch được dựa trên biểu đồ 1-giờ. Để đơn giản, tôi sẽ
không dùng đến các khung thời gian khác vì điều này có thể làm bạn rối.

Theo bạn xu hướng của biểu đồ bên dưới là gì?
Dựa trên phương pháp của tôi, câu trả lời là không đủ thông tin để xác định. Chắc chắn, các thanh
(bar) sau cùng thì hướng lên nhưng xu hướng giá nhìn bao quát vẫn giữ hướng xuống.

Hãy thêm một thông tin nữa cho đồ thị.
Bằng cách thêm một đường trung bình, bạn có thể phân tích tốt hơn về xu hướng hiện tại. Hãy nhớ
là tôi không quá quan tâm đến những gì đã xảy ra cách đó vài giờ, nhưng tôi quan tâm đến những gì
đã xảy ra trong 4-6 giờ sau cùng.

Không có đường trung bình thì gần như không thể xác định đúng xu hướng hiện tại. Hãy xem một
ví dụ khác.
Tôi nghi là có một số người sau khi đọc sẽ nói : “Xu hướng là lên, tôi sẽ xem xét để nhảy vào mua
khi thị lùi trở lại”. Nhưng một lần nữa, thông tin dường như quá đơn giản để kết luận được xu
hướng lúc này. Hãy thêm vào một đường trung bình.
Nếu bạn không xác định đúng xu hướng, nhiều người sẽ ngưng mua tại các mức hỗ trợ (hoặc các
mức hỗ trợ fibonacci trong trường hợp này) khi gặp thị trường lùi trở lại – việc bỏ lỡ cơ hội giao
dịch như vậy có thể tránh được nếu bạn xác định đúng xu hướng.

Không cần thiết phải nói rằng giao dịch này sẽ trở nên tồi tệ.
Phần sau chúng ta sẽ đi vào chi tiết hơn về cách xác định xu hướng đúng cũng như phân tích trong
các khung thời gian khác để xác định xu hướng chính xác hơn.
Cách để xác định đúng một xu hướng (Phần II) :

Trong chủ đề của phần trước tôi đã nói về cách xác định xu hướng trước khi thực hiện giao dịch
trong thị trường forex. Phần trước đã nói đến các điểm cơ bản chính của phương pháp. Điều hạn
chế đối với phương pháp là chỉ đề cập tới việc xác định xu hướng trong một khung thời gian. Có
thể phương pháp này thích hợp với một vài trader, nhưng tôi thấy là phương pháp này hiệu quả hơn
khi kết hợp nhiều khung thời gian và điều này có khả năng tăng tỷ lệ thành công trong giao dịch.

Phần này, tôi sẽ trình bày trên các khái niệm của phần trước để giải thích cách kết hợp các khung
thời gian như thế nào cho hữu ích.

Trước hết hãy nhìn lại đồ thị đã thảo luận ở phần trước. Xu hướng trên đồ thị E/U bên dưới là gì?
Thực sự có 02 câu trả lời đúng : 1-Sideways hoặc 2-Down

Giá đang bên dưới đường trung bình và đường trung bình thì đang hướng xuống nhẹ. Đồ thị này
không biểu thị một xu hướng lên. Tuy nhiên, câu trả lời của bạn sẽ như thế nào nếu cùng lúc đó bạn
xem qua đố thị 240-phút?
Với đồ thị này chỉ có câu trả lời duy nhất : xu hướng lên.

Vậy thì, khi bạn kết hợp phân tích trên cả 02 đồ thị bạn rơi vào tình thế khó xử. Nếu bạn xem đồ thị
60-phút để tiến hành giao dịch thì đồ thị bảo bạn short trong khi đó khung thời gian cao hơn lại chỉ
rằng bạn đang chống lại xu hướng chính. Ngược lại, nếu bạn theo đồ thị 240-phút, các giao dịch
long có khả năng cao hơn. Các khung thời gian cao hơn sẽ luôn luôn giành quyền quyết định.

Đây là một phần của giao dịch, nó có thể trở thành “nghệ thuật” hơn so với “khoa học” và kể từ đây
hãy tô đậm các hạn chế quan trọng của một phương pháp hoàn toàn máy móc. Khi chúng ta đi sâu
hơn điều này sẽ rõ ràng hơn.

Hãy xem ví dụ khác. Trong trường hợp này chúng ta sử dụng 03 khung thời gian để phân tích.
Trong đồ thì 240-phút và đồ thị ngày (daily) xu hướng xuống rõ ràng, đồ thị 60-phút có vẻ như kết
thúc xu hướng xuống.
Vậy thì câu trả lời thế nào? Hãy chờ thêm thông tin.

Đây là công việc quen thuộc của tôi, bạn biết rằng tôi luôn luôn nghĩ làm sao để giao dịch hiệu quả
nhất. Đó có phải là cách một trader kiếm tiền khi thực hiện giao dịch long E/J? Chắc chắn, nhưng
khả năng của giao dịch này bị giảm do các khung thời gian cao hơn.

Bài học này đã làm bạn bối rối và không thể có câu trả lời rõ ràng. Trong bài học sau sẽ có nhiều
điều mới để học thêm.

Cách để xác định đúng một xu hướng (Phần III) :

Trong 02 phần trước chúng ta đã nói đến các phương pháp để xác định xu hướng. Trong phần này,
chúng ta sẽ nói đến cách kết hợp phân tích nhiều khung thời gian và sử dụng stochastics trong việc
xác định khả năng của xu hướng.

Trước hết, có một số điểm chính cần nói đến :

   1. Khung thời gian cao hơn sẽ mang tính quyết định hơn khung thời gian thấp, nhưng không
      phải luôn luôn.
   2. Stochastics là một công cụ lọc, không phải là một công cụ xác định thời điểm.Chúng ta sử dụng 03 khung thời gian chính để phân tích gồm : 60 phút, 240 phút và ngày. Đồ thị
tuần (weekly chart) được sử dụng để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự chính, hiếm khi đường
dùng như một công cụ xác định thời điểm.

Để xác định xu hướng thì đơn giản nhưng khi xu hướng được xác định đúng bạn cần phải tiếp tục
xác định xem giá có tiếp tục theo xu hướng đó hay không. Nhiều khi xu hướng được xác định dễ
dàng, nhưng thực sự xu hướng đang chuẩn bị đảo chiều. Khung thời gian mà chúng ta sẽ phân tích
đầu tiên là khung 60 phút.

Các đồ thị bên dưới là đồ thị EUR/USD 60 phút và 240 phút. Trên mỗi đồ thị, xu hướng thể hiện
khá rõ. Nếu tuân thủ theo điều 1 ở trên - Khung thời gian cao hơn sẽ mang tính quyết định hơn
khung thời gian thấp, nhưng không phải luôn luôn – bạn sẽ phải từ bỏ ý định thực hiện giao dịch
short EUR/USD dựa trên đồ thị 60 phút.
Tuy nhiên, đây là phân tích đơn giản, sẽ thường dẫn bạn đến những giao dịch sai lầm. Để đánh giá
đúng bạn cần thêm một hoặc nhiều công cụ kỹ thuật (indicator) vào đồ thị để biết chắc chắn không
nên mở giao dịch short EUR/USD.

								
To top