PTKT 9-4

Document Sample
PTKT 9-4 Powered By Docstoc
					             Research                    Bản Tin Phân Tích Kĩ ThuậtBản tin ngày  Ngày 09, Tháng 04, 2010

               VN Index phần 1 – Quý 2 bắt đầu với chu kỳ tăng, chu kỳ sẽ kéo dài bao lâu?

               Nhận định: Quan sát một số thị trường quan trọng trên thế giới.

               Chỉ số DJI


                                               Vào ngày 07/04 chỉ số DJI
                                               giảm 72 điểm và đóng cửa
                                               tại mức 10,897 với KLGD
                                               tăng.


                                               Mặc dù đang trong vùng quá
                                               mua, tuy nhiên chu kỳ tăng
                                               hiện tại đang rất tốt về mặt kỹ
                                               thuật. Mọi sự điều chỉnh ở
                                               thời điểm hiện tại đường như
                                               sẽ kết thúc tại đường 50 EMA
                                               hay tại mức 10,325.
                                               Chỉ số tương lai đang ở mức
                                               10,825.


               Chỉ số DJI đang cho tín hiệu khá tích cực cho chỉ số VNI.


 Liên hệ John Harackiewicz                                     Về mặt kỹ thuật đồ thị hiện
                                              tại của thị trường Hồng Kông
 john.h@sbsc.com.vn                                     là đang có biểu hiện khá tốt
 Hai T Nguyen                                        trong tuần qua
 hai.nth@sbsc.com.vn
                                              Chỉ số tương lai Thượng Hải
                                              hiện đang ở mức 21,891

 Khối nghiên cứu thị trường
                                              Chỉ số chứng khoáng Thượng
 CTCK Sacombank                                       Hải đang cho tín hiệu khá
 278 Nam Ky Khoi Nghia
                                              tích cực cho chỉ số VNI

 Quận 3,
 Thành phố Hồ Chí Minh
 Vietnam

                 Các đồ thị trên cho các nhà đầu tư cái nhìn tổng quan về các thị trường chính của thế
 Email: research-         giới có thể ảnh hưởng đến thị trường Việt Nam.
 sbs@sbsc.com.vn
 website: www.sbsc.com.vn                                                                Page 1
Research                    Bản Tin Phân Tích Kĩ Thuật
 Nhận định về VN-index

 Thị trường thế giới đưa ra tín hiệu rất tốt cho phiên mở cửa của VN-index hôm nay


 Chỉ số VN Index đóng cửa tăng không đáng kể lên mức 515.93 điểm với 56 triệu cổ phiếu
 được chuyển nhượng. KLGD vẫn ở mức khá cao và để cho chu kỳ tăng hình thành chúng tôi
 muốn thấy KLGD luôn trên mức 50 triệu cổ phiếu/ngày. Hai phiên tăng điểm nhẹ sau khi nến
 bia mộ xuất hiện là điều tích cực đảm bảo rằng các xu hướng phản kháng nhỏ sẽ khó hình
 thành.


 Các chỉ số kỹ thuật:

 Chỉ số CCI dự đoán tín hiệu MUA vào ngày 25/03
 Chỉ số Fast STO dự đoán tín hiệu MUA vào ngày 01/04
 Chỉ số RSI hình thành tín hiệu MUA vào ngày 01/04
 Chỉ số Slow STO đang cho tín hiệu MUA vào ngày 05/04
 Đây là các tín hiệu cần thiết để khuyến nghị MUA.
 Chỉ số MFI đưa ra tín hiệu khẳng định vào ngày 06/04
 Chì số MACD sẽ sớm khẳng định chu kỳ tăng này (vẫn đang đợi)
 Đồ thị hôm nay cho thấy sự thất bại của thị trường trong nổ lực bứt phá, mặc dù sàn Hà Nội chứng
 kiến sự gia tăng mạnh mẽ của các cổ phiếu nhỏ. Các chỉ số kỹ thuật trong dài hạn vẫn tiếp tục tăng. Hiện tại xu hướng thứ cấp là tăng trưởng.


 Các chỉ số kỹ thuật trong dài hạn đang đi lên và trong ngắn hạn đang đi lên.  Đồ thị trên cho thấy xu hướng thứ cấp của thị trường, vùng hỗ trợ và kháng cự lần lượt là
  20 và 200 EMA. KLGD và đồ thị MACD là các chỉ số kỹ thuật thứ cấp.
                                                   Page 2
Research                   Bản Tin Phân Tích Kĩ Thuật
 VN Index, phần 2 - Rủi ro trong thị trường tăng

 Đối với các quỹ và tổ chức, mức giá có thể trong ngưỡng giữa mức 430 và đường EMA 200
 (hiện tại ở mức 492).

 Đối với nhà đầu tư lướt sóng, mức giá mua vào tốt nhất là ở dưới đường EMA 20 (hiện tại ở
 mức 510.5). Vào thời điểm hiện tại các nhà đầu tư mạo hiểm nên tìm các tín hiệu MUA tại
 những cổ phiếu mà họ đang theo dõi.

  Các điểm rủi ro giúp các nhà đầu tư và quỹ quản lý mức rủi ro trong cả xu hướng chính và xu
  hướng thứ cấp.
 VN Index, phần 3 – Lợi nhuận trong thị trường tăng

 Mô hình của chúng tôi cho thấy lợi nhuận trong năm nay nhiều khả năng đạt 100%. Kịch
 bản hiện thực dưới đây có khả năng xảy ra nhất. Lợi nhuận cho các chiến lược kinh doanh
 đúng đắn có thể còn cao hơn nhiều.
 Ô vuông bên dưới cho biết chi tiết sóng 1 của phân đoạn sóng chính 3.
 Hiện tại VN Index đang tại sóng thứ cấp 5 thuộc sóng 1 của phân đoạn sóng chính 3. Chúng tôi
 đã xác định điểm kết thúc sóng 4 ở mức 499. Chúng tôi kỳ vọng sóng tăng 5 thứ cấp sẽ kết thúc
 quanh mức 587-598 và điểm mấu chốt 555 sẽ là điểm mốc thành công của sóng này.


  Hiện thực

  Các sóng        Thực   Dịch
  thứ cấp         tế   chuyển   Delta    Thời gian ước tính sóng 1 kết
                              thúc là khoảng cuối tháng 3, trên
   430         430               thực tế rất có thể đến giữa tháng
                              4 cho đến đầu tháng 5.
   520       1  530    90    -10
                              Chúng tôi vừa điều chỉnh mục
   495       2  478    25    17     tiêu sóng 3 ở mức 538. Sóng thứ
                              cấp 4 được xác định tại mức 499.
   560       3  538    43    22

   535       4  499    35     6

   614       5
                                                 Page 3
Research                    Bản Tin Phân Tích Kĩ Thuật
 Các bước sóng nhỏ rất khó dự đoán chính xác và chỉ được dung trên đây như dữ liệu tham
 khảo. Đồ thị và bảng dữ liệu trên là dự đoán về VN Index trong năm 2009 của chúng tôi dựa trên Thuyết
 sóng Elliot. Đồ thị được điều chỉnh khi các điểm chính của quá trình phân tích sóng Elliot hoàn
 thành.
 VN Index, phần 4 - Các thông tin liên quan


 Diễn biến thị trường căn cứ trên hiệu suất trung bình trong 10 ngày tính đến
 08/04/2010
                                                  Page 4
Research                   Bản Tin Phân Tích Kĩ Thuật
 Lưu ý nhóm ngành vốn hóa nhỏ tiếp tục cho thấy ưu thế so với nhóm ngành có vốn hóa
 trung bình và bỏ xa nhóm ngành vốn hóa lớn và index trung bình.


  Dự đoán tương quan đến trung bình (mean) (được cập nhật hàng tháng)

   Vốn hóa lớn     Trung bình     Nhỏ

    10.11%        86.16%      87.92%

 Mối tương quan thật sự với trung bình YTD


    NA          177%        679%


  Hiện tại mối tương quan giữa các cổ phiếu có vốn hóa nhỏ và trung bình rất mạnh. Điều này
  có thể là do sự dịch chuyển tâm lý của thị trường trong ngắn hạn.    Bảng thông tin này đưa ra 3 điểm quan trọng khi phân tích hiệu suất cổ phiếu.


    Trước tiên, hiệu suất 10 ngày cho chúng ta biết nhóm ngành nào đang có biểu hiện tốt
    và xấu nhất. Nói tóm lại khi hiệu suất trong 10 ngày > 10% cho biết cổ phiếu đang được
    săn lùng mua vào và nếu < -10% cho biết cổ phiếu đang bị bán tháo.
    Thứ 2, khi so sánh hiệu suất 20 ngày và 40 ngày hay 60 ngày giúp chúng ta xác định xu
    hướng thứ cấp của thị trường. Ví dụ nếu hiệu suất trong 60 ngày – 40 ngày -20 ngày
    giảm dần chu kỳ giảm sắp bắt đầu. Ngược lại nếu con số này tăng lên, xu hướng tăng
    đang mạnh dần lên.
    Cuối cùng và có lẽ là điểm quan trọng nhất, so sánh các hiệu suất YTD với nhau sẽ chỉ
    ra cho chúng ta biết nhóm ngành nào trên thị trường đang thu hút sự chú ý của nhà đầu
    tư. Ví dụ, các cổ phiếu vốn hóa trung bình có hiệu suất tăng tốt nhất trong năm 2008.
    Trong năm 2009 các cổ phiếu vốn hóa nhỏ đã có hiệu suất tăng tốt nhất. Thông tin này
    khá quan trọng và cần thiết đối với các nhà quản lý và định hướng danh mục đầu tư.
 Nhóm ngành đang trong chu kỳ giảm / Nhóm ngành không nên đầu tư

 Ngành bảo hiểm (3/4 cổ phiếu trong chu kỳ giảm) – vẫn đang trong chu kỳ giảm tính đến
 08/04/2010 (Có khả năng phục hồi trong Qúy 2/2010)


                                PVI hiện đang cho tín hiệu kỹ
                                thuật mạnh. Chúng ta sẽ tiếp
                                tục theo dõi cổ phiếu này.


                                Lưu ý giá vừa qua đã tăng trở
                                lại trên đường trung bình 200
                                ngày.


                                Lưu ý KLGD hiện đang rất tốt.
                                                Page 5
Research                  Bản Tin Phân Tích Kĩ Thuật
 Ngành tiện ích – ngành điện (10/13 cổ phiếu trong chu kỳ giảm) đang trong chu kỳ giảm tính
 đến 08/04/2010, (Có khả năng phục hồi trong Qúy 2/2010)
                                HJS hiện đang cho tín hiệu kỹ
                                thuật mạnh. Chúng ta sẽ tiếp
                                tục theo dõi cổ phiếu này.
 Ngành ngân hàng (6/6 cổ phiếu trong chu kỳ giảm) – vẫn đang trong chu kỳ giảm tính đến
 08/04/2010 (Có khả năng phục hồi trong Qúy 3/2010)
 Các cổ phiếu có diễn biến được lưu ý:


  Tổng quát, hiệu suất trong 10 ngày >10%, các cổ phiếu này khá nóng và đã tăng mạnh
  trong 10 ngày trước; các nhà đầu tư nên quan sát tín hiệu bán và thực hiện hóa lợi nhuận.
  Nếu hầu hết các số trong hiệu suất 10 ngày không tốt, điều này sẽ cho thấy chu kỳ điều
  chỉnh đang xảy ra, và các nhóm ngành ở phía trên cùng sẽ dẫn đầu về hiệu suất. Xây dựng và vật liệu vốn hóa nhỏ (ASM, CDC, CNT, DCC, DCT, DHA, DIC, ICG, QNC,
 SC5, SCJ, SD2, SD3, SD5, SD6, SD7, SD9, SDT, SJE, VC1, VC2, VCS, VHL, VMC, VNE,
 XMC)


                                SC5 là cổ phiếu tiêu biểu cho
                                sự bứt phá trong chu kỳ tăng
                                dưới sự tăng mạnh của KLGD
                                và dường như sẽ phá vỡ các
                                vùng kháng cự mạnh.
                                                Page 6
Research                  Bản Tin Phân Tích Kĩ Thuật
 Bảng theo dõi các cổ phiếu quá bán:


  Tổng quát, khi hiệu suất trong 10 ngày < -10%, cho thấy các cổ phiếu bị bán tháo trong 10
  ngày vừa qua và các nhà đầu tư mạo hiểm nên quan sát tín hiệu MUA ở các nhóm ngành
  mà họ đã lựa chọn.
 Ngành ngân hàng vốn hóa lớn và trung bình ( ACB, STB, SHB, CTG, EIB, VCB)
                               Đang nằm tại vùng hỗ trợ, STB
                               đang cho thấy là cổ phiếu rủi ro
                               thấp lợi nhuận cao với chu kỳ
                               T+4 hay là mức giá mua tại 21.


                               Giá hiện vẫn đang nằm tại vùng
                               hỗ trợ và đây sẽ là cổ phiếu lướt
                               sóng tốt cho các nhà đầu tư mạo
                               hiểm.
 VN Index, phần 5- Tóm tắt và kết luận


 Từ các chỉ số phân tích dài hạn, diễn biến thị trường cho thấy phần thưởng mang lại
 phù hợp với những rủi ro có thể xảy ra. Trong ngắn hạn, tình hình hiện tại là tăng
 trưởng.


 Theo các quy luật của chúng tôi về thị trường tăng trưởng xu hướng tăng mới cần
 phải:


 Vượt trên đường 20 EMA, hiện đang ở mức 508.6 (hoàn thành)
 Nếu suy giảm sẽ không xuyên thủng đường 200 EMA, hiện đang ở mức 491 (hiện vẫn
 rất tốt)
 Xu hướng tăng thứ cấp cần vượt qua đỉnh gần nhất tại 550
 Kiểm định và phá vỡ vùng kháng cự 550-560


 Theo phân tích bước sóng Elliot chu kỳ tăng mới sẽ kết thúc trong vùng 580-600
 Các nhà đầu tư mạo hiểm – Cổ phiếu STB vẫn là cổ phiếu lướt sóng tốt.
 Các nhà đầu tư ngắn hạn - Các nhà đầu tư nên tìm cơ hội hay tín hiệu MUA vào ở các
 cổ phiếu đặc trưng. Nếu các bạn vẫn theo dõi và làm theo các khuyến nghị của chúng tôi,
 hiện mức lợi nhuận 25% ở các mã nhóm ngành vốn hóa nhỏ nên được chốt lời.


                                                 Page 7
         Research                    Bản Tin Phân Tích Kĩ Thuật
            Đối với các quỹ đầu tư đang cầm tiền mặt có thể đã giải ngân từ tuần trước.


            Theo phân tích định lượng của chúng tôi cho thấy ngành có mức vốn hóa nhỏ và
            trung bình đang dẫn đầu về hiệu suất YTD.


            Trong kết luận nghiên cứu của chúng tôi cho thấy các nhà đầu tư cá nhân, nhà đầu tư
            lướt sóng, tổ chức và các quỹ đầu tư nên bắt đầu giải ngân khi xu hướng thứ cấp hiện là
            tăng trưởng.


            Đối với các nhà đầu tư mạo hiểm, mức tiếp theo để thực hiện hóa lợi nhuận là trong
            vùng 587-598 dưới tín hiệu của các chỉ số kỹ thuật.
             Trong Quý 1, VNI di chuyển từ mức 501 xuống 499, dường như là chu kỳ củng cố,
             và các nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 106 triệu USD, điều này cho thấy họ đã
             tích lũy trong quý 1.
LƯU Ý:
Những thông tin và nhận định mà SBS cung cấp trên đây là dựa trên đánh giá của người viết tại ngày đưa ra bản tin. Bản
tin này không phục vụ cho mục đích đầu tư mà chỉ mang tính chất tham khảo nhằm giúp nhà đầu tư có đầy đủ thông tin
hơn trong việc ra quyết định và có thể thay đổi bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. Thông tin trong bản tin này
dựa trên những thông tin có sẵn được thu thập từ nhiều nguồn mà được tin là đáng tin cậy, do đó độ chính xác và hoàn hảo
không được đảm bảo. SBS không chịu trách nhiệm cho những khoản lỗ trong đầu tư khi sử dụng những thông tin trong
bản tin này.
                                                           Page 8

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:24
posted:8/9/2011
language:Vietnamese
pages:8
Description: phan tich ky thuat, ly thuyet