Docstoc

FO - Excel

Document Sample
FO - Excel Powered By Docstoc
					Zoznam daňových dlžníkov v zmysle § 23b zákona č.511/1992 Zb. podľa stavu k 31.12.2008.
                      fyzické osobyPriezvisko fyzickej  Meno fyzickej  Titul fyzickej
osoby         osoby      osoby      Trvalý pobyt/miesto podnikania
Abelovská       Daniela     Ing.       Nitra
Aberle        Stanislav    Ing.       Ţilina
Abonyiová       Zuzana     Ing. arch.    Ruţomberok
Abrahám        Július              Zvolen
Abrahám        Miroslav             Budča
Ábrahámová      Erika              Vydrany
Adam         Ľuboslav             Košice - m.č. Staré Mesto
Adam         Jozef              Stakčín
Ádám         Csaba              Komárno
Adamčiak       Miroslav             Kordíky
Adamčík        Peter              Chrastné
Adamik        Dušan              Košice - m.č. Dţungľa
Adamovič       Ľuboš              Ţilina
Adámy         Vojtech             Horná Seč
Agócs         Alexander            Jesenské
Ágošton        Juraj              Mikušovce
Akosi         Ladislav             Lučenec
Alabán        Július              Gemerský Jablonec
Alaxin        Peter              Trnava
Albert        Gabriel             Kechnec
Alexa         František            Veľký Blh
Almášiová       Mária              Banská Bystrica I
Altdorffer      Albert              Bratislava - Petrţalka
Alţo         Ján               Kučín
Ambros        Rafael     Ing.       Brezno
Ambroţ        Róbert              Trenčín
Ambrus        Jaroslav             Bratislava - Ruţinov
Ambrus        Ľubomír             Roţňava
Ammerová Mydlová   Silvia              Košice - m.č. Dargov. Hrdinov
Amrich        Peter              Trnava
Amrich        Ľuboš              Trnava
Ančic         Pavel              Limbach
Andel         Jaroslav             Čechynce
Anderle        Miroslav             Banská Bystrica II
Andraščík       Viliam              Humenné
Andrášik       Milan      Ing.       Nitra
Andraško       Robert              Ţirany
Andrejkovics     Juraj              Dunajská Streda
Androvič       Vladimír             Farná
Angyal        František            Komárno
Antal         Móric              Komárno
Antala        Jaroslav             Bystričany
Antolová       Jana      Ing.       Banská Bystrica II
Antoňák        Peter      Ing.       Ţilina
Apfel         Ivan               Banská Bystrica I
Arnadottir      Anna               Selfoss, Island
Arvai         Peter              Halič
Augustín       Jaroslav             Častkovce
Baán      Alexander     Dunajská Streda
Babala     Ľubomír      Levice
Babarcsíková  Magdaléna     Čečejovce
Babarík    Pavel       Kokava nad Rimavicou
Babčák     Štefan   Ing.  Bernolákovo
Babčanová   Darina       Keţmarok
Babej     Slavomír      Prešov
Babic     Ladislav      Veľký Biel
Babic     Jozef       Hriňová
Babic     Ján        Pavlovce
Babík     Pavel    Ing.  Rimavská Sobota
Babnič     Peter       Brezno
Babulík    Viliam       Dlhá nad Váhom
Babuščák    Vladimír      Prešov
Bacák     Jozef       Slovenská Volová
Bača      Marian       Senica
Bača      Ladislav      Farná
Bača      František     Čakajovce
Bača      Peter       Košice - m.č.Košická Nová Ves
Bačinský    Pavol       Skalica
Bačo      Maroš       Košice - m.č. Juh
Bačo      Kamil       Stráne pod Tatrami
Baďo      Alexander     Handlová
Badţo     Rudolf       Spišská Belá
Bagar     Viktor       Smiţany
Bagin     Ľubomír      Krompachy
Bahyl     Jaroslav      Bátorová
Bachan     Jozef    Ing.  Ruţomberok
Baják     Karol    Ing.  Bratislava - Staré Mesto
Bajanová    Zora        Dolný Lieskov
Bajdík     Ján        Liptovský Mikuláš
Bajdík     Anton       Liptovský Mikuláš
Bajkai     Alexander  Ing.  Nové Zámky
Bajnok     Igor        Nové Zámky
Bajtalová   Dagmar       Partizánske
Bajtoš     Stanislav     Spišská Nová Ves
Bajus     Marián       Snina
Bajzík     Ľuboš       Bratislava - Dúbravka
Bajzík     Peter       Nová Ves nad Váhom
Bakaľarová   Anna        Prešov
Bakič     Peter       Košice-m.č.Západ
Bakičová    Blaţena      Gbely
Bako      Milan       Rajec
Bakoš     Branislav     Zvolen
Balag     Miroslav  Ing.  Bratislava-Nové Mesto
Baláţ     Marián       Ţilina
Baláţ     Vojtech      Banská Bystrica I
Baláţ     Ján        Hrnčiarska Ves
Baláţ     Róbert       Bardejov
Baláţ     Miroslav      Nová Lesná
Baláţ     Vladimír      Dubnica nad Váhom
Baláţ     Ladislav      Pravenec
Baláţ     Karol       Pravenec
Balaţovič   Pavol       Velušovce
Balek     Martin       Piešťany
Bálint     Ladislav      Rimavská Sobota
Bálint     Jozef        Zubné
Balko     Tibor    Ing.  Poprad
Balla     Tibor        Dunajská Streda
Balnová    Bibiana   Ing.  Prievidza
Balog     Adolf        Košice - m.č. Sever
Balog     Adolf        Košice - m.č. Sever
Balog     Rastislav      Roţňava
Balog     Štefan       Kráľovský Chlmec
Balogáčová   Anna        Hudcovce
Baltazárovič  Martin       Bratislava - Petrţalka
Balušík    Miloš    Ing.  Bratislava -Rača
Balvirčák   Jaroslav      Dulova Ves
Baňas     Stanislav      Poprad
Bančanský   Mikuláš       Vranov nad Topľou
Bandzi     František      Roţňava
Baracka    Ervín    Mgr.  Ţilina I
Barač     Ladislav  MUDr.  Košice - m.č. Sever
Baran     Pavol    Ing.  Biely Kostol
Baran     Peter    Ing.  Liptovský Mikuláš
Baran     Peter        Ţiar nad Hronom
Baran     Zdenko       Ţiar nad Hronom
Baran     Ján     Ing.  Prievidza
Baranec    Rudolf       Zeleneč
Baránek    Miroslav      Sverepec
Baranovič   Juraj        Trnava
Baráz     Štefan       Veľké Záluţie
Barcík     Štefan   Ing.  Banská Bystrica I
Barčiaková   Nadeţda       Liešťany
Barčík     Tibor        Ţilina I
Barčin     Štefan       Horná Štubňa
Bariak     Miroslav      Modrý Kameň
Barkai     Ján         Kruţná
Barnišin    Karel        Humenné
Baroková    Alica        Pezinok
Barošinec   Ján         Stráňavy
Baršovský   Igor        Košice - m.č. Dargov. Hrdinov
Bartík     Jaroslav      Vrbové
Bartík     Pavel        Uňatín
Bartík     Rastislav      Ţelovce
Bartko     Ľuboš        Demandice
Bartko     Stanislav      Poprad
Bartók     Jozef        Prešov
Bartoň     Peter        Senica
Bartosiewicz  Ladislav  Ing.  Nitra
Bartoš     Igor        Kynceľová
Bartoš     Miroslav      Veľký Krtíš
Bartoš     Ondrej       Košice - m.č. Sever
Bartoš     Eduard   Ing.  Košecké Podhradie
Bartoš     Cyril        Košeca
Bařina     Dimitrij      Dolná Tiţina
Basár     Róbert       Prešov
Basárová    Eva         Košice - m.č. Dargov. Hrdinov
Baščan     Jozef        Košice - m.č. Juh
Bašista    Slavko   Ing.  Pavlovce
Bátovský    Igor        Levice
Baumanová   Zlatica       Bytča
Bazár     Albert          Jabloň
Bazsó     Peter           Ohrady
Baţalik    Milan           Košice-m.č.Západ
Bebjak    Peter    Mgr. art.  Bratislava-Nové Mesto
Beca     Peter           Michalovce
Beck     Vladimír         Gbelce
Beck     Štefan          Košice - m.č. Nad jazerom
Bednár    Pavol           Poprad
Bednár    Petr           Poprad
Bednarčík   Ladislav         Huncovce
Bednarčík   Jaroslav         Spišská Belá
Bednárik   Peter    Ing.     Košice - m.č. Sever
Bednařík   Pavel           Banská Bystrica I
Beer     Juraj           Banská Bystrica I
Behún     Daniel          Vinné
Behúň     Peter           Batizovce
Bejdová    Helena          Vranov nad Topľou
Beke     Alexander         Roţňava
Belá     Zoltán          Lučenec
Belaj     Ľubor           Zvolen
Belák     Jozef           Bratislava-Nové Mesto
Belák     Štefan          Kysucké Nové Mesto
Belák     Víťazoslav        Zvolen
Beláková   Dana           Zvolen
Belan     Vladimír         Nitra
Belan     Ján            Nové Zámky
Belanec    Jozef           Krásno nad Kysucou
Belanský   Zdenko          Bratislava - Petrţalka
Belanský   František  Ing. arch.  Banská Bystrica I
Belej     Michal          Ňagov
Beleš     Vladimír         Trenčín
Belja     Richard          Beša
Belko     František         Pezinok
Belková    Jana           Martin
Belobrad   Štefan    Ing.     Komárno
Belušková   Viktória         Košice - m.č. Staré Mesto
Bencz     Ladislav         Kolíňany
Bencz     Zoltán          Kolíňany
Benča     Jaroslav         Jarok
Benčať    Ladislav         Čajkov
Benčič    Peter    Ing.     Bratislava - Staré Mesto
Benčuriková  Lídia           Bratislava - Petrţalka
Bendík    Ján     Ing.     Martin
Bendík    Ľubomír          Trenčín
Bendţík    Miroslav         Povaţská Bystrica
Benedik    Ján            Humenné
Beneš     Milan           Levice
Benhard    Ján            Divín
Benko     Stanislav         Ţilina
Benko     Ľubomír          Banská Bystrica II
Benkovský   Anton           Povoda
Beňo     Miroslav         Senica
Beňo     Miroslav         Levice
Beňovičová  Soňa           Čadca
Beňuš     Marián          Hrochoť
Beracko    Peter           Rimavská Sobota
Berčo         Alojz        Poprad
Berecz        Ladislav      Neded
Bereš         Martin       Lastomír
Béreš         Jozef        Levice
Bereznai       Štefan       Dunajská Streda
Berezňanin      Tibor        Čierna nad Tisou
Berezňaninová     Valéria       Košice-m.č.Sídlisko KVP
Berezný        Stanislav      Svidník
Berger        Peter        Čadca
Berisha        Bekim        Michalovce
Berky         Jozef        Pruské
Berkyová       Viera        Rimavská Sobota
Bernát        Jaroslav      Banská Štiavnica
Bernáth        Peter        Roţňava
Bernáth        Štefan       Veľké Slemence
Berta         Ivan        Košice - m.č. Dargov. Hrdinov
Bertolasi Salvatore  Edoardo       Cremona, Taliansko
Bertovič       Valentín      Plavecký Štvrtok
Bertovič       Valentín      Lozorno
Berţinec       Juraj    Ing.  Nitra
Bezányi        Róbert       Banská Bystrica II
Bezdeda        Milan    Ing.  Dubnica nad Váhom
Bibel         Jozef    JUDr.  Bratislava - Petrţalka
Bibza         Samuel   Ing.  Bratislava-Vajnory
Bielický       Zdeno        Partizánske
Bielik        Róbert       Budiš
Bielik        Peter        Ţilina
Bielik        Milan        Michalovce
Bielik        Ľubomír       Trenčín
Bieliková       Daniela       Dubnica nad Váhom
Biliňski       Ryszard   Ing.  Košice - m.č. Juh
Bilko         Jaroslav      Hurbanovo
Bilský        Peter        Senec
Bíreš         Jozef        Drţenice
Bíro         Marián       Bratislava - Staré Mesto
Bíro         Štefan       Krupina
Bíro         Pavel        Bratislava 4 - Dúbravka
Bíroš         Roman        Ţilina
Birošová       Eva         Prešov
Bistár        Peter        Terchová
Biščák        Jozef        Prešov
Bitala        Ján         Ţiar nad Hronom
Bitter        Imrich       Kamenica nad Hronom
Bitterer       Ronald       Bratislava - Ruţinov
Bittner        Róbert       Nitra
Bízik         Ján     Ing.  Ţilina
Bizov         Pavel        Závada
Bjalončík       Michal       Volkovce
Blaho         Pavel        Vráble
Blaho         Jaroslav  Ing.  Poltár
Blaho         Karol        Keţmarok
Blahušiaková     Jana        Trenčín
Blanár        Marek        Bratislava - Karlova Ves
Blaščák        Eliáš        Ľubotice
Blaško        Dušan    Ing.  Bratislava - Ruţinov
Blaško        Ján         Bratislava - Petrţalka
Blaško    Peter    JUDr.CSc  Košice-m.č.Západ
Blašková   Zuzana         Bratislava - Petrţalka
Blaţej    Milan    Ing.    Ilava
Blaţo    Henrich        Skalica
Blaţo    Ivan          Košice - m.č. Sever
Bláţo    Ľubomír        Nové Mesto nad Váhom
Blisko    Michal         Krásny Brod
Bliţňák   Mikuláš        Lok
Bobák    Bohuslav        Trenčín
Bobáň    Jaroslav        Ţilina I
Bobek    Pavel         Čadca
Böckle    Mario         Bratislava - Dúbravka
Bočkai    Miroslav        Poprad
Bodnár    Peter         Košice-m.č.Západ
Bodnár    František  Ing.    Rešica
Bodnár    Ľudovít   Ing.    Rešica
Bodnárová  Anna          Košice - m.č. Staré Mesto
Bodzáši   Štefan         Fiľakovo
Bogár    Igor          Liptovský Mikuláš
Bogdán    Emil          Fiľakovo
Boháček   Marián         Partizánske
Bohil    Oto          Komárno
Bohoš    Peter         Semerovo
Bohunická  Zuzana         Bernolákovo
Bohunická  Martina        Malţenice
Bokšay    Mikuláš   Ing.    Veľký Krtíš
Boldíš    Arpád         Košice-m.č.Sídlisko KVP
Bolebruch  Ján          Gbely
Boľoš    Tibor         Trebeľovce
Bombová   Mária         Revúca
Bondar    Boleslav        Ruţomberok
Bonk     Ján     Ing.    Keţmarok
Borák    Roman         Sneţnica
Borka    Tibor         Vrbová nad Váhom
Boroň    Martin         Prešov
Borovský   Jozef         Košice - m.č. Ťahanovce
Boška    Milan         Ţiar nad Hronom
Botek    Josef         Myjava
Botoš    Ivan          Dobšiná
Bottka    Miroslav        Partizánske
Boţek    Branislav       Mojmírovce
Branický   Richard        Dolný Kubín
Braniš    Miloš         Zvončín
Brath    Jozef         Slepčany
Brčica    Jozef    Ing.    Zvolen
Bréda    Silvester       Štúrovo
Bréda    Ľubomír        Michalovce
Brehovská  Mária         Myslina
Brehovský  Anton         Myslina
Brenský   Pavol         Bratislava - Ruţinov
Brestovský  Miroslav  Ing.    Vyškovce nad Ipľom
Briatka   Šimon         Kocurany
Brič     Karol         Košice-m.č.Západ
Brincko   Anton         Prešov
Brinich   Peter    Ing.    Nitra
Briššová   Blanka         Martin
Brodňan      Ľudovít             Stránske
Brodňan      Peter        Ing.    Porúbka
Brtko       Štefan              Ruţomberok
Brtva       Dávid              Bratislava-Nové Mesto
Brunčiak     Jozef        Ing.    Liptovský Mikuláš
Brúsik      Ladislav       Mgr.    Ţilina
Brza       Ján               Dobrá Niva
Brziak      Miloš        Mgr.    Bidovce
Bubela      Miroslav       Ing.    Piešťany
Bubica      Jozef              Martin
Bubnár      Ján         Ing.    Soľ
Búčik       Ladislav             Sereď
Bučko       Peter        Mgr.    Martin
Bučko       Jozef              Humenné
Bučko       Jozef              Lukačovce
Budáč       Peter              Detva
Budaj       Maroš              Humenné
Budinský     Ján               Ľubochňa
Budinský     Daniel              Ľubochňa
Budiš       Rudolf              Nová Dubnica
Budziňák     František            Poprad
Bugár       Ján               Holíč
Bugoš       Tibor              Košice - m.č. Sever
Bugri       Róbert              Svätý Peter
Bugrisová     Katarína             Vrbová nad Váhom
Buchala      Jozef              Bardejov
Buchta      Jaroslav             Varín
Bujňák      Jaroslav             Poprad
Bukovina     Ján               Šumiac
Bulák       Ján               Ţilina
Bulavčiak     Michal              Reca
Bulíková     Katarína       Ing.    Michalovce
Buraľ       Mikuláš             Snina
Burdíčková    Viera        PhMr.    Keţmarok
Burská      Gabriela             Brodské
Burzová      Denisa              Trnava
Butalová     Helena              Baškovce
Butin       Jean-Marc Philippe        Viedeň, Rakúsko
Bystrický     Igor               Trnava
Bystričan     Albert        Ing.    Bratislava - Petrţalka
Cabaj       Andrej              Povaţská Bystrica
Cabala      Jaroslav             Martin
Cahajla      Vladimír       JUDr.    Bardejov
Camber      Slavomír             Liptovský Mikuláš
Cerovský     Peter              Lučenec
Cesnak      Ján               Bacúch
Cibuľková     Mária              Ţilina
Cicman      Peter              Šarišské Sokolovce
Cicoň       Peter              Haniska
Cieniková     Alena              Poltár
Cieslik      Stanislaw            Veľká Lomnica
Cima       Ľudovít             Košice - m.č. Dargov. Hrdinov
Cimra       Ján         Ing.arch.  Trenčín
Cingeľ      Peter              Košice-m.č.Šaca
Cintula      Anton              Bratislava - Staré Mesto
Cipková Sopková  Beáta              Košice-m.č.Sídlisko KVP
Cirbesová    Jarmila         Revúca
Cittel     Emil           Nové Zámky
Clementis    Jozef          Trnava
Colník     Štefan          Nové Zámky
Coloň      Anton          Povaţská Bystrica
Comorek     Štefan      Ing.  Ţilina I
Csákányi    Július          Mýtne Ludany
Csákiová    Anna           Tomášov
Csambál     Karol          Veľké Úľany
Csányi     Štefan      Ing.  Nové Zámky
Csányi     Árpád          Nána
Csemez     Ladislav         Horné Mýto
Csiszár     Radoslav         Košice - m.č. Staré Mesto
Csiszárová   Gabriela         Gelnica
Csonka     Štefan          Ţeliezovce
Csonka     Roman          Nové Zámky
Culka      Ján           Trstená na Ostrove
Cuper      Anatolij         Cernina
Cvaško     František        Povaţská Bystrica
Cvešper     Anton          Bratislava - Petrţalka
Cygan      Slawomir Edward     Poprad
Cyprich     Milan          Svrčinovec
Czerniakowska  Janina          Zywiec, Poľsko
Czető      Attila          Kráľovský Chlmec
Czödör     Dániel          Jahodná
Čabala     Jaroslav         Tisinec
Čabrák     Peter          Bratislava - Petrţalka
Čačko      Jozef          Svinná
Čajka      Vladimír         Poprad
Čajkovič    Radovan         Trenčianska Teplá
Čajkovičová   Oľga           Pezinok
Čambalová    Martina         Šamorín
Čambálová    Mária          Banská Bystrica I
Čanecký     Ján           Kysucký Lieskovec
Čaniga     Marián          Tupá
Čapkovič    Ján           Naháč
Čech      Jozef       Ing.  Hviezdoslavov
Čech      Ján           Ţiar nad Hronom
Čech-Gut    Dávid          Bardejov
Čerevka     Ivan       Ing.  Čaňa
Čerhyt     Viliam          Humenné
Čermák     Peter          Skalica
Čermák     Ján        Ing.  Zvolen
Čermák     Róbert          Zvolen
Černák     Jozef          Nové Zámky
Černák     Ivan       Ing.  Kolárovice
Černý      Jaroslav         Nitra
Červeň     Igor       Mgr.  Ţiar nad Hronom
Červenák    Ladislav         Roţňava
Červeňák    Vladimír         Pliešovce
Červenec    Ján           Čierny Balog
Čevajka     Ivan           Veľký Krtíš
Čiampor     Peter          Banská Bystrica II
Čiampor     Ján           Sliač
Čičko      Ján        Ing.  Nové Mesto nad Váhom
Čičvák     Peter          Košice - m.č. Dargov. Hrdinov
Čierna     Agneša       Prievidza
Čierny     Marián   Ing.  Trnava
Čierny     Martin       Ţilina
Čikovský    Ján        Medzilaborce
Čilík     Ján    JUDr.  Rimavská Sobota
Čipka     Ivan    Ing.  Radzovce
Čisár     Ivan    Ing.  Vrútky
Čislikovský  Ján        Martin
Čiţmár     Martin   Ing.  Revúca
Čiţmárik    Jaroslav      Martin
Čiţmárik    Jozef       Myjava
Čonka     Ivan        Liptovská Porúbka
Čonka     Lukáš       Liptovský Hrádok
Čonka     Roman       Liptovská Porúbka
Čonka     Jozef       Iliašovce
Čonka     Vladimír      Iliašovce
Čonka     Vladimír      Spišská Teplica
Čonka     Milan       Spišská Teplica
Čonka     Igor        Štrba
Čonka     Vladimír      Nová Lesná
Čonka     Ján        Vranov nad Topľou
Čonka     Ján        Vranov nad Topľou
Čopík     Štefan   Ing.  Snina
Čorba     Peter       Vranov nad Topľou
Čörgöová    Marta       Košice - m.č. Staré Mesto
Čuhák     Ján        Zvolen
Čuhár     Ľubomír      Humenné
Čulák     Ladislav  Ing.  Výčapy - Opatovce
Čulák     Mário       Ţilina I
Čunderlík   Peter       Svätý Anton
Čupáková    Oxana       Prešov
Čureja     Viliam       Stará Ľubovňa
Čurgai     Ľudovít  Ing.  Kokava nad Rimavicou
Čurgali    Miroslav      Nitra
Čurlej     Vasiľ       Prešov
D´ Abdon    Alfonso      Plavecký Štvrtok
Dadajová    Jana        Košice-m.č.Západ
Dajko     Peter       Košice - m.č. Sever
Dajkó     Gabriel      Košice - m.č. Západ
Ďalog     Ján        Lučenec
Dančík     Ivan        Humenné
Dančo     Štefan       Veľké Kapušany
Daniel     Ľubomír  Ing.  Štrba
Danielčáková  Lívia       Spišská Belá
Danihel    Vít        Bratislava - Staré Mesto
Danihel    Roman       Bratislava - Petrţalka
Daniš     Dušan       Bratislava - Vrakuňa
Danišová    Monika       Hamuliakovo
Danko     Anton       Poprad
Daňko     Peter       Košice - m.č. Staré Mesto
Daňková    Štefánia      Trenčín
Dankovič    Ivan        Poľný Kesov
Danyi     Róbert       Kotmanová
Daříček    Alojz   Ing.  Bratislava - Lamač
Datko     Ján        Dolný Kubín
Dávid      Ladislav      Tornaľa
De Luca     Antonio       Partizánske
Deák      Vladimír      Bohdanovce nad Trnavou
Deák      Vincent       Andovce
Deák      Ľudovít       Nové Zámky
Deák      Ľudovít       Zvolen
Decsi      Peter        Nové Zámky
Degner     Peter        Sučany
Degner     Marián       Košice - m.č. Sídl. Ťahanovce
Dekan      Ivan        Bratislava - Karlova Ves
Delon      Alain    Ing.  Nové Mesto nad Váhom
Demčák     Michal       Vranov nad Topľou
Demeter     František      Košice-m.č.Západ
Demjan     Ján         Snina
Demjanovičová  Anna        Svidník
Demko      Jozef        Lisková
Déner      Karol        Košice - m.č. Dargov. Hrdinov
Depeš      Ivan        Bratislava-Vajnory
Depeš      Peter        Piešťany
Deraj      Juraj        Komárno
Derfényi    Stanislav  Ing.  Spišská Nová Ves
Derner     Patrik       Prešov
Desset     Marek        Bratislava-Nové Mesto
Dian      Pavel        Nemce
Dian      Ľuboslav      Selce
Dibalová    Daniela       Tomášovce
Dičko      Jozef        Košice-m.č.Západ
Diňa      Ján         Košice - m.č.Košická Nová Ves
Dindoš     Milan        Bratislava - Petrţalka
Divéky     Peter    Ing.  Diviaky nad Nitricou
Djurba     Ján         Poprad
Dlhoš      Vladimír      Bratislava - Petrţalka
Dlugoš     Ján         Vyšné Ruţbachy
Dluţanin    Martin   Ing.  Humenné
Dobiáš     Martin       Veľký Klíţ
Dobiašová    Jana        Bratislava - Staré Mesto
Dobis      Róbert       Banská Bystrica II
Dobiš      Augustín  Ing.  Zlaté Moravce
Dobošová    Daniela       Galanta
Dobrovodský   Peter    JUDr.  Bratislava-Nové Mesto
Dobrovodský   Peter        Lehota
Dóczy      Jaroslav  Ing.  Nitra
Dohál      Ján         Trenčín
Dokupil     Miroslav      Nemšová
Doleţalová   Daniela       Trenčín
Doleţel     Michal       Rimavská Sobota
Dolinajec    Ivan        Ţilina I
Dolinský    Ján         Zvolen
Domanický    Štefan       Ţilina I
Domen      Peter        Markušovce
Dömény     Štefan       Senec
Domik      Marian       Roţňava
Domin      Vladimír      Turčianske Teplice
Domonkos    Ľudovít       Dunajská Streda
Dóra      Oskár        Bratislava - Petrţalka
Ďorko      Radovan       Krompachy
Dovala    Peter       Bratislava - Ruţinov
Dovala    Ivan        Bratislava - Petrţalka
Dovec     Dušan       Ruţomberok
Dovec     Ján        Ruţomberok
Dovičovič   Pavol    Ing.  Zbehy
Drábek    Dušan    Mgr.  Bratislava - Ruţinov
Drahoš    Roman       Čifáre
Dravecká   Iveta       Dunajská Streda
Dreisig    Július       Poltár
Drexler    Roman       Dolný Kubín
Drgonec    Róbert       Borský Svätý Jur
Driečny    Vladimír      Turová
Drienovský  Kamil       Zlaté Moravce
Drín     Roman       Doľany
Drlík     Štěpán       Poprad
Droppa    Róbert       Modra
Droppa    Karol       Ţilina I
Drozda    Peter       Záhorská Ves
Drugda    Dezider      Hosťovce
Drutarovský  Miroslav      Košice - m.č. Juh
Dubaj     Igor    Ing.  Ţilina
Dúbik     Jozef       Trnava
Dubovský   Jaroslav      Valaská Dubová
Dúcky     Miloš       Nováky
Duda     Martin       Snina
Dudáš     Pavol       Svätý Peter
Duduš     Jaroslav  -   Levoča
Dufala    Jozef       Jakubany
Ducho     Ivan    Ing.  Bratislava - Petrţalka
Duchovič   Miroslav      Prievidza
Duchovný   Peter       Kvačany
Dujič     Bogdan       bez pobytu v SR
Dulanský   Peter       Sološnica
Duleba    Peter       Košice - m.č. Juh
Dunca     Ivan    Ing.  Nitra
Dunčko    Miloš       Košice - m.č. Sever
Dundek    Jozef       Trnava
Dundek    Miroslav      Ruţomberok
Dundeková   Janka       Ruţomberok
Duras     Peter       Bratislava - Ruţinov
Ďuraš     Viktor       Nemcovce
Ďurečko    Jaroslav  Ing.  Hájske
Ďurečková   Dagmar       Hájske
Ďurech    Milan       Bratislava - Dúbravka
Ďurica    Jozef       Krupina
Ďuriga    Štefan   Ing.  Bratislava - Petrţalka
Ďurík     Pavol       Štúrovo
Ďuriš     Jozef       Andovce
Ďuriš     Peter       Andovce
Ďuriš     Ján        Nemšová
Ďuriš     Juraj       Nová Dubnica
Ďuriš     Stanislav     Prievidza
Ďurková    Helena       Lehota
Ďürky     Ivan        Zvolen
Ďurove    Zdenko   Mgr.  Revúca
Ďurove    Magdaléna     Revúca
Dvorín     Dušan       Bratislava - Dúbravka
Dvoroţňáková  Eva        Prešov
Dvorská    Anna        Bratislava - Petrţalka
Dvorský    Anton       Bratislava - Ruţinov
Dvorský    Pavol       Janova Lehota
Dvořák     Aleš        Bratislava - Ruţinov
Dyma      Slavomír      Dolná Strehová
Dymo      Kamil       Horná Ţdáňa
Dzadík     Vasiľ       Litmanová
Dzák      Ľubomír      Humenné
Dzedzina    Marián       Prešov
Dzurica    Marek       Prešov
Dzurila    Ján     Ing.  Spišská Nová Ves
Dţubinský   Andrej   Ing.  Fintice
Dţupinka    Miroslav      Snina
Eckhardt    Boris       Banská Bystrica II
Ečery     Ján        Bratislava -Rača
Egrecký    Peter       Martin
Egyeg     Ernest       Komárno
Ékesová    Henrietta     Moldava nad Bodvou
Eliáš     Miloš    Ing.  Bratislava - Petrţalka
Eliáš     Jozef    Ing.  Zlaté Moravce
Emödi     Róbert       Košice - m.č. Sídl. Ťahanovce
Engel     Štefan       Spišská Nová Ves
Ernek     Peter       Banská Štiavnica
Esen      Mehmet       Berlín
Fabian     Pavol       Košice - m.č. Juh
Fábik     Július       Ţilina
Fábry     Zsolt       Ţelovce
Facuna     Miroslav      Kysucké Nové Mesto
Faigel     Roman       Košice - m.č. Dargov. Hrdinov
Fajmon     Vít        Liptovský Hrádok
Fajnorová   Gabriela      Malinovo
Fajta     Milan       Ruţomberok
Fakhouri    Nazmi       Košice-m.č.Západ
Fantová    Anna        Liptovský Hrádok
Faragó     Tibor       Rimavská Sobota
Farbák     Vladimír      Stará Myjava
Farbiak    Ľubomír      Klokoč
Farda     Štefan       Komárno
Farkaš     František     Šaľa
Farkaš     Ladislav      Jelenec
Farkaš     Milan       Košice - m.č. Staré Mesto
Farkaš     Robert       Košice-m.č.Západ
Faťarová    Mária       Obeckov
Fazekaš    Marian       Hrochoť
Fazekaš    Štefan       Veľké Kapušany
Fazika     Miroslav      Trenčín
Fečanin    Jozef       Malcov
Fedák     Martin       Lipany
Fedor     Marián       Kobyly
Fedorko    Ondrej       Košice - m.č. Sever
Fehér     Ladislav  Ing.  Fiľakovo
Fehér     Ivan    Ing.  Košice - m.č. Nad jazerom
Fehér     Michal       Nemšová
Feješ     Jozef       Plešivec
Fekiač     Martin          Detva
Fencíková   Rozita          Ţilina
Ferenc     František  Ing.     Tročany
Ferenc     Milan          Prešov
Ferencz    Róbert          Lučenec
Ferenczová   Mária    Ing.     Košice - m.č. Nad jazerom
Ferenčák    Roman          Bratislava - P. Biskupice
Ferko     Ladislav         Lučenec
Fialka     Karol          Komárno
Fialová    Oľga           Partizánske
Fiam      Peter          Štúrovo
Ficza     Ladislav         Veľký Cetín
Ficzu     Vojtech         Kráľovský Chlmec
Fifiková    Eva           Bratislava - Dúbravka
Figuli     Miroslav         Hliník nad Hronom
Figura     Dominik         Košice - m.č. Staré Mesto
Fila      Ján     Ing.     Zvolen
Filiczky    Robert          Roţňava
Filičko    Rastislav        Zlaté
Filip     Pavol          Skalica
Filípek    Dušan          Hlboké
Filípek    Pavol          Mojmírovce
Filipová    Mária          Slanec
Filipovičová  Dagmar          Detva
Filko     Arnold          Štúrovo
Filkus     Ivan           Bratislava - Petrţalka
Fillo     Július   Ing.     Banská Bystrica I
Filová     Eugénia   Ing.     Nitra
Finta     František  akad.soch.  Bratislava - Staré Mesto
Fiolková    Tatiana         Martin
Firbasová   Margita         Šamorín
Firiscec    Vasile          Bratislava - Ruţinov
Fischer    Robert          Bratislava -Rača
Fischer    Miloš    Ing.     Piešťany
Fitčák     Bohumil   Ing.     Košice - m.č. Dargov. Hrdinov
Fiťma     Ján           Muráň
Fitoš     Peter          Bratislava -Rača
Fízer     Stanislav        Brezno
Fizik     Ján           Tajov
Fizik     Juraj          Zvolen
Flaška     Ladislav         Tešedíkovo
Flendrovský  Jaroslav         Pezinok
Flešár     Marián   Ing.     Košice-m.č.Myslava
Floch     Štefan          Bratislava - Ruţinov
Florek     Róbert          Dolný Kubín
Flórianová   Veronika         Horná Potôň
Fodor     Gabriel         Veľká Mača
Fodor     Peter          Ňárad
Fodorová    Katarína         Silická Brezová
Fojt      Karol          Bratislava - Petrţalka
Fojtík     Marcel          Dolná Breznica
Fojtík     Štefan          Bojnice
Foksa     Ivan           Banská Bystrica I
Fölkel     Štefan          Branč
Folkmer    Norbert         Trnava
Foltán     Ľuboš          Partizánske
Foltán    Radúz        Veľké Uherce
Foltán    Róbert       Veľké Uherce
Foľtánová   Alena    Bc.   Mokrá Lúka
Fordinál   Peter        Gajary
Forgáč    František      Košice - m.č. Juh
Formanko   Ľuboš        Bratislava - Ruţinov
Fóthy     Renáta       Dunajská Streda
Fótyi     Ladislav      Bratislava - Vrakuňa
Frajka    Miroslav      Ţitavany
Fraňa     Ján     Ing.  Zvolen
Franc     Jozef        Bratislava - Petrţalka
Franek    Karol        Ţilina
Fránik    Ivan        Lok
Franklová   Vlasta       Nové Zámky
Franko    Dezider       Detva
Frankovič   Ladislav      Iliašovce
Fraňo     Peter    Ing.  Nová Dubnica
Fraňová    Mária    Ing.  Nová Dubnica
Frátrik    Jozef        Kysucké Nové Mesto
Freyová    Ľudmila       Bratislava - Staré Mesto
Frič     František      Poprad
Friederyová  Andrea   Ing.  Banská Bystrica II
Frimmel    Ľubomír       Bratislava - Petrţalka
Fris     Roman        Ţilina I
Fruni     Vladimír      Košice - m.č. Dargov. Hrdinov
Fuchsová   Beáta    RNDr.  Stará Ľubovňa
Fujda     Dušan        Martin
Füle     František      Nové Zámky
Füleky    Alexander  Ing.  Košice - m.č. Dargov. Hrdinov
Fülöp     Jozef        Nové Zámky
Fuňák     Alfonz       Benkovce
Funiak    Juraj        Liptovské Revúce
Füri     Roland       Kolárovo
Füri     Karol        Rimavská Sobota
Fürjes    Ladislav      Bretka
Fürst     Ferdinand      Bratislava - Vrakuňa
Futák     Jaroslav      Vysoká nad Kysucou
Füzék     Tibor        Bratislava - Ruţinov
Gaál     Pavol    JUDr.  Trebišov
Gaálová    Eva     Ing.  Šamorín
Gabaľ     Marián       Snina
Gabčo     Emil        Spišská Teplica
Gabčo     Ján         Poprad
Gábor     Miroslav      Bratislava - Ruţinov
Gábor     Miroslav      Banská Bystrica I
Gábor     Jozef        Košice - m.č. Šebastovce
Gábor     Juraj        Košické Oľšany
Gábor     Ján         Batizovce
Gabrhel    Ján         Trenčín
Gabrhel    Milan        Zamarovce
Gabriš    Ladislav      Hranovnica
Gabriš    Miroslav      Nemšová
Gacsal    Tibor        Komárno
Gaduš     Jozef        Košice - m.č. Juh
Gaduš     Martin   -    Studenec
Gajan     Daniel       Poprad
Gajarský    Jozef    Ing.  Košice - m.č. Nad jazerom
Gajdács    František      Senec
Gajdoš     Peter        Východná
Gajdoš     Ján         Martin
Gajdoš     Ján         Ţiar nad Hronom
Gajdoš     Rudolf       Košice - m.č. Nad jazerom
Gajdoš     Ivan        Snina
Gajdoš     Martin       Prešov
Gajdošová   Jana        Košice - m.č. Sever
Gajdušek    Tomáš    Ing.  Košice-m.č.Západ
Gál      László       Marcelová
Gál      Ján         Gemerská Poloma
Gal Andrezly  Daniel       Košice - m.č. Západ
Gaľa      Jozef        Prešov
Galánek    Emil     Mgr.  Pezinok
Galáţ     Milan        Cífer
Galbavý    Jaroslav      Ovčiarsko
Galbavý    Peter        Banská Bystrica II
Galík     Mojmír       Tisovec
Gálik     Alexander      Levice
Gálik     Kamil    Ing.  Ţilina
Gálik     Michal       Ţilina
Gálik     Koloman       Lučenec
Gális     Ivan     Ing.  Krušovce
Gallai     Adrián       Bratislava - Petrţalka
Gallik     Ján         Lendak
Gallová    Daniela       Jaslovské Bohunice
Gállová    Lýdia        Banská Bystrica I
Gallovič    Pavol    Ing.  Bratislava - Petrţalka
Gálus     Pavol    Ing.  Banská Bystrica I
Galuszka    Marcel       Čadca
Ganobjak    Milan        Oravské Veselé
Gánoczyová   Ivana        Ţilina I
Gányovics   Lívia        Kútniky
Garančovský  Andrej       Ţakarovce
Garčalová   Erika        Keţmarok
Gašpar     Miroslav      Banská Bystrica II
Gašpar     Samuel       Zvolen
Gašpar     Matej        Zvolen
Gašparec    Juraj        Dvory nad Ţitavou
Gašparíková  Pavlína       Bratislava - Vrakuňa
Gavalovič   Roman        Hrabičov
Gavlas     Viliam       Čadca
Gazík     Eduard       Michalovce
Gaţi      Bartolomej     Poprad
Gaţi      Kamil        Spišská Teplica
Gaţi      Milan    Ing.  Spišská Teplica
Gaţi      Daniel       Niţný Hrabovec
Gaţo      Peter        Košice - m.č. Sídl. Ťahanovce
Geciová    Mária        Vyšná Šebastová
Gelinger    Rastislav      Piešťany
Gemza     Marcel       Poprad
Gerek     Ľuboš    Ing.  Nová Dubnica
Gerényi    Ladislav      Košice-m.č.Sídlisko KVP
Gergel     Stanislav      Cífer
Gergeľ     Ján         Zvolen
Gerlici   Juraj       Trenčín
Gerschdorf  Peter       Ilava
Gerulová   Monika       Piešťany
Gibowicz   Wanda       Ţilina I
Gildein   Dušan       Hôrka
Gilden    Tomáš       Poprad
Gindriuk   Mihajlo      Bratislava-Nové Mesto
Glankovič  Jaroslav  Ing.  Košice - m.č. Krásna
Glváč    Stanislav     Pezinok
Goceliak   Stanislav     Brezno
Goda     Vendelín      Senec
Godálová   Silvia       Bratislava - Petrţalka
Goga     Róbert   Mgr.  Bratislava - Staré Mesto
Goga     Radko       Vígľašská Huta - Kalinka
Gogora    Ladislav      Spišská Nová Ves
Golej    Martin       Bratislava-Nové Mesto
Golian    Milan       Brezno
Golian    Karol    Ing.  Lučenec
Goliáš    Miroslav      Košice - m.č. Sídl. Ťahanovce
Golmic    Stanislav     Haţín
Golský    Milan       Ruţomberok
Gombala   Juraj       Pinciná
Gombkötö   Rudolf       Bratislava - Vrakuňa
Gombkötö   Róbert       Bratislava - P. Biskupice
Gonda    Peter       Zvolen
Gondek    Martin       Bratislava - Petrţalka
Gondeková  Oľga        Bratislava - Petrţalka
Gondová   Mária       Lučenec
Gonšenica  Ján        Duplín
Gordoš    František     Poltár
Gorický   Jozef       Prešov
Grajza    Marián       Lakšárska Nová Ves
Grauner   Boris       Bratislava - Staré Mesto
Grble    Talat       bez pobytu v SR
Gregor    Jozef       Pezinok
Gregor    Gabriel      Nitra
Gregor    Štefan       Košice - m.č. Staré Mesto
Gregus    Michal       Vranov nad Topľou
Greguš    Jaroslav      Čakajovce
Grejták   Štefan       Prešov
Grejták   Imrich       Teriakovce
Grell    Ondrej       Galanta
Greš     Vladimír      Brestov
Griga    Rudolf       Stará Bystrica
Grígeľ    Rudolf       Námestovo
Grigorian  Ašot        Bernolákovo
Grísová   Marcela   Ing.  Nitra
Grivalský  Stanislav     Poprad
Grolmus   Ján        Sebedraţie
Gruičová   Blaţena      Ruţomberok
Grusová   Mária       Košice - m.č. Staré Mesto
Grznár    Roman       Povaţská Bystrica
Guba     Miloslav      Košice-m.č.Západ
Gubo     Jozef    Ing.  Malacky
Gúcky    Pavol    Ing.  Topoľčianky
Gulčík    Ján        Čadca
Guldan    Peter            Bratislava - Petrţalka
Guldan    Peter            Bratislava - Petrţalka
Guldan    Eduard           Senec
Gulejová   Klaudia           Lisková
Gulyás    Magdaléna          Komárno
Gunár     Ivan            Trenčín
Guo      Rui Yu           Košice - m.č. Juh
Gutmann    Alexander          Tekovské Luţany
Guzy     Peter            Svidník
Guţiňák    Miroslav          Brezová pod Bradlom
György    Ladislav          Roţňava
Gyuris    Ľudovít           Gbelce
Habai     Miroslav          Trstín
Habart    Richard           Komárno
Habiňáková  Anna            Tovarné
Hadovský   Roman           Košice - m.č. Sídl. Ťahanovce
Hadzima    Ján      JUDr.    Košice - m.č. Dargov. Hrdinov
Hagara    Miroslav          Bojnice
Hain     Jozef           Levice
Hajas     Miroslav          Ilava
Hajdu     Ivan     Ing.     Liptovský Mikuláš
Hajnar    René Alfonz        Martin
Hájnik    Ján            Brezolupy
Hajrula    Miftar           Trenčín
Hajtmanský  Dušan     Ing.     Detva
Hakala    Igor            Kláštor pod Znievom
Hakel     Branislav         Martin
Haková    Gabriela          Povaţská Bystrica
Hakun     Teodor    PaedDr. CSc. Bratislava - Petrţalka
Haládik    Slavko           Semerovo
Halás     Roman     Ing.     Malacky
Halász    Ladislav          Veľké Úľany
Halász    Gabriel    Ing.     Nové Zámky
Halász    Jozef           Štúrovo
Halász    Tibor           Jablonov nad Turňou
Halászová   Silvia           Nitra
Halgošová   Alena     Ing.     Levice
Halmo     Ľubomír          Nitra
Halmo     Miloš           Nitra
Halpert    Pavol           Borský Svätý Jur
Haluška    Miroslav          Revúca
Hamacková   Otília    Ing.     Plevník - Drienové
Hámorská   Zuzana    Ing.     Kechnec
Hamzová    Eleonóra          Bratislava - Karlova Ves
Hanajík    Miloslav          Nimnica
Hanečáková  Magdaléna         Poprad
Hanel     Miroslav          Baierbrunn
Hangurbadţo  Milan           Spišská Belá
Hangurbadţo  Jozef           Spišská Belá
Hangurbadţo  Miroslav          Kríţová Ves
Hangurbadţo  Rudolf           Toporec
Hangurbadţo  Róbert           Slovenská Ves
Hangurbadţo  Juraj           Spišská Belá
Hangurbadţo  Gustáv           Kríţová Ves
Hangurbadţo  Stanislav         Spišská Belá
Hangurbadţo  Miroslav          Spišská Belá
Hangurbadţo  Štefan       Veľký Slavkov
Hanko     Milan       Ilava
Hanzel     Pavol       Ţilina I
Hanzel     Pavol       Banská Bystrica II
Hanzel     Martin       Roţňava
Harach     Daniel       Dudince
Harbuľák    Štefan       Budkovce
Harčár     Miroslav      Humenné
Hargaš     Peter       Bratislava - Staré Mesto
Haris     Róbert       Levice
Harman     Ladislav      Poprad
Haršány    Anton       Banská Bystrica I
Harušťák    Vladimír      Dubnica nad Váhom
Harvan     Ivan        Brezno
Harvan     Štefan       Košice - m.č. Sídlisko KVP
Harvan     František  Ing.  Košice-m.č.Sídlisko KVP
Harvan     Miroslav      Humenné
Harvánek    Pavol    Ing.  Ţiar nad Hronom
Haško     Dušan    Ing.  Bratislava - Petrţalka
Haško     Milan    Ing.  Dolný Kubín
Haulík     Štefan       Komjatice
Hauser     Róbert       Nitra
Hausner    Mário       Hliník nad Hronom
Haviar     Alfonz   Ing.  Banská Bystrica II
Haviar     Ján        Medzibrod
Hečko     Igor    Ing.  Ţilina
Hedmeg     Pavol       Roţňava
Hegedusová   Renáta       Ivanka pri Dunaji
Heglas     Ladislav      Ţilina
Hegyesy    Július       Košice - m.č. Sídl. Ťahanovce
Heij      Otto        Trnava
Hekš      Róbert       Povaţská Bystrica
Helcmanovský  Ivan        Sereď
Herák     Daniel       Sereď
Herc      Ľubomír      Ţiar nad Hronom
Herčka     Miroslav      Dobšiná
Herega     Igor        Hrnčiarovce nad Parnou
Heriban    Ján        Trnava
Herich     Ivan        Revúca
Hermánek    Igor        Brusno
Hesek     Marek       Humenné
Hesko     Mário       Piešťany
Hesko     Rudolf       Trnava
Hill      Vladimír  Ing.  Bratislava-Rača
Hindická    Michaela      Nitra
Hindická    Mária       Nitra
Hindická    Irena       Nitra
Hindický    Mojmír       Nitra
Hirjak     Ladislav      Snina
Hiscsák    Július       Košice-m.č.Západ
Hladká     Štefánia      Unín
Hladký     Ľuboš       Nová Ves nad Váhom
Hlava     Marián       Čadca
Hlávka     Igor        Nitra II
Hlavňová    Viola       Košice-m.č.Západ
Hlebaško    Peter       Košice - m.č. Sídlisko KVP
Hliničan   Miroslav   Ing.  Liptovské Sliače
Hlivják    Jaroslav   JUDr.  Mlynárovce
Hlivjaková  Paraska       Svidník
Hlocká    Dáša         Ţiar nad Hronom
Hlopko    Vladimír       Poprad
Hlubovič   Ján     Ing.  Prešov
Hnát     František      Chminianska Nová Ves
Hnatkovič   Patricius  Ing.  Zvolen
Hnatkovič   Marek    -    Brutovce
Hnidka    Stanislav      Turzovka
Hoferica   Miroslav       Povaţská Bystrica
Hofferová   Hilda    Mgr.  Komárno
Hochel    Ľudovít       Šaľa
Hochelová   Dagmar        Košice - m.č. Dargov. Hrdinov
Hochman    Petr         Trenčín
Hojsíková   Terézia       Horná Súča
Hojstričová  Ľubica    Ing.  Martin
Holba     Vladislav  Ing.  Bratislava - Petrţalka
Holderik   Tibor        Komárno
Holík     Miroslav       Detva
Hollý     Ján         Bratislava - Dúbravka
Holomek    Milan        Kúty
Holotová   Ingrid        Gbelce
Holováč    Róbert        Veľké Trakany
Holúbek    Jozef        Terchová
Holzbár    Anton        Keţmarok
Homoly    Vojtech   Ing.  Dunajská Streda
Homza     Ivan     Ing.  Banská Bystrica II
Horáček    Otakar        Tomášovce
Horák     Ivan         Bratislava - Záhor. Bystrica
Horák     Vladimír       Spišská Belá
Horňáček   Boris        Štitáre
Horňák    Ľubomír   Ing.  Košice-m.č.Sídlisko KVP
Horniak    Peter        Partizánske
Horný     Vladimír       Banská Bystrica I
Horský    Peter        Tomášov
Horský    Martin        Brezová pod Bradlom
Horvát    Juraj        Piešťany
Horváth    Soren Tims      Bratislava - Staré Mesto
Horváth    Robert        Bohdanovce nad Trnavou
Horváth    Viliám        Šarovce
Horváth    Eduard        Martin
Horváth    Igor         Banská Bystrica I
Horváth    Jozef        Ţiar nad Hronom
Horváth    Imrich        Čaňa
Horváth    Jozef        Michalovce
Horváth    Štefan        Chrasť nad Hornádom
Horváth    Štefan        Markušovce
Horváth    Dušan        Jabloň
Horváth    Ondrej    Ing.  Hostovice
Horváth    Erik         Prešov
Horváthová  Mária        Ruţindol
Horvátová   Vlasta        Vráble
Hospodár   Jozef        Bratislava - Petrţalka
Hosťovecký  Miroslav       Banská Bystrica I
Hošoff    Juraj        Bratislava - Dúbravka
Hoták    Jaroslav      Poprad
Hoyer    Marian   Ing.  Bratislava - Petrţalka
Hozák    Juraj        Čadca
Hrabina   Peter        Čachtice
Hrabko   Anton        Ţupčany
Hrabovský  Juraj        Bojnice
Hráčková  Ľubomíra      Plavecký Štvrtok
Hradecký  Tibor        Bratislava-Nové Mesto
Hrankai   Peter        Ţilina I
Hraško   Zsolt        Bielovce
Hrbíková  Lenka        Senec
Hrčka    Ivan        Martinček
Hrčko    Karol        Bratislava - Staré Mesto
Hrebík   Marián       Šaľa
Hreňo    Marián       Košice - m.č. Sídlisko KVP
Hreško   Branislav      Košice-m.č.Západ
Hríbik   Roman        Poniky
Hribiková  Jaroslava      Svidník
Hric    Vladimír  Ing.  Košice - m.č.Košická Nová Ves
Hric    Ľuboš        Michalovce
Hric    Martin       Prešov
Hriňák   Juraj    Ing.  Prešov
Hrinko   Ľudovit       Rimavská Sobota
Hrivnák   Ľubomír       Rimavská Sobota
Hrivňák   Ján         Banská Štiavnica
Hrivňák   Igor    Ing.  Rimavská Sobota
Hrkotáč   Peter    Ing.  Bratislava - Staré Mesto
Hrnčiar   Ján         Dubodiel
Hromádka  Aurel        Kremnické Bane
Hromádka  Vladimír      Povaţská Bystrica
Hronec   Ivan        Nitra
Hruška   Vladimír      Ţilina I
Hruška   Anton        Červený Kláštor
Hrúz    Dušan    Ing.  Malacky
Hrúza    Tibor        Nové Zámky
Hubáček   Alois        Banská Bystrica II
Hübler   František  Ing.  Bratislava - Ruţinov
Hucovci   Jozef        Hontianske Nemce
Hučík    Peter        Liptovský Ján
Hudák    Tibor        Košice-m.č.Sídlisko KVP
Hudák    Karol        Bardejov
Hudec    Július       Tupá
Hudec    Marián   Ing.  Nitra
Hudec    Peter        Lietavská Svinná - Babkov
Hudek    Henrich       Trnava
Hudzík   Michal   RNDr.  Ţilina I
Hulínová  Mária        Poniky
Hulman   Alexander      Partizánske
Husák    Pavol        Čadca
Husák    Peter        Fiľakovo
Husárik   Vladimír      Hrnčiarovce nad Parnou
Husnaj   Zdenko       Osadné
Húšťava   Ján         Poprad
Hutai    Štefan       Ţeliezovce
Huťka    Pavol    Ing.  Bratislava - Lamač
Huťka    Milan        Banská Bystrica II
Hutlák    Juraj    Ing.     Košice-m.č.Západ
Huttman    Ján           Košice - m.č. Vyšné Opátske
Hvězda    Zdeněk          Dlhá nad Váhom
Hvišč     Marek          Bardejov
Hvizda    Peter          Tibava
Hýrošš    Ľudovít         Chynorany
Hyška     Karel    Ing.     Humenné
Chaľ     Ján     Ing.     Bratislava -Rača
Chalas    Štefan          Bratislava - Petrţalka
Chalupka   Miroslav         Hlohovec
Chalúpka   Karol          Skalica
Chammout   Michal          Prešov
Chautur    Martin          Snina
Chauturová  Emília          Snina
Chládek    Ján           Ţilina
Chlebana   Anton    Mgr.     Trenčín
Chlebovič   Milan          Keţmarok
Chmárová   Ţaneta          Nové Mesto nad Váhom
Chmelová   Ruţena          Bratislava - Petrţalka
Chmielewski  Darius          Lodţ
Chmura    Jozef    Ing.     Poprad
Chomanič   Ladislav         Humenné
Chomanič   Jozef          Prešov
Chomo     Miloš          Liptovská Porúbka
Chopko    Ladislav         Brestov
Chovan    Erik           Krškany
Chovan    Ľubomír   Ing.     Lietavská Svinná - Babkov
Chovan    Peter    Ing. arch.  Dekýš
Chovanec   Anton    Ing.     Humenné
Chrabačka   Jaroslav         Košice - m.č. Juh
Chrenko    Peter          Nitra
Chrenko    Pavol          Ţilina
Chripko    Roman          Ţilina I
Chuda     Igor    Ing.     Nitra
Chudoba    Karol          Bratislava - Vrakuňa
Chudý     Stanislav        Ráztočno
Chvojková   Mária    MUDr.    Košice-m.č.KVP
Chynoranský  Rudolf          Šaštín - Stráţe
Iglódy    Tibor          Košice - m.č. Barca
Ilavský    Roman          Pezinok
Ilkanič    Martin          Michalovce
Illés     Alexander        Kameničná
Illés     Dezider         Komárno
Illés     Július          Košice-m.č.Sídlisko KVP
Ilončiak   Gabriel   Ing. arch.  Piešťany
Inczeová   Monika          Lučenec
Indrych    František        Prievidza
Indrych    Jiří           Prievidza
Infner    Marián          Stráňavy
Ištocy    Marian          Keţmarok
Ištvánffy   Ivan           Bratislava-Nové Mesto
Ivan     Jozef    Ing.     Bratislava - Vrakuňa
Ivan     Jozef          Giraltovce
Ivancsík   Július          Čierna Voda
Ivančíková  Mária          Bratislava - Staré Mesto
Ivanecký   Tomáš          Poproč
Ivanecký    Ján     Ing.     Prešov
Ivanička    Dušan    Ing.     Bratislava - Staré Mesto
Ivanyi     Alexander        Turzovka
Ivaška     Jaroslav         Banská Štiavnica
Izakovič    Ondrej   Ing.     Bratislava-Nové Mesto
Jablonská   Rita           Nové Zámky
Jacko     Vladimír         Prešov
Jackuliak   Dušan          Lučenec
Jádi      Gabriel         Komárno
Jáger     Pavel          Hamuliakovo
Jagerčík    Peter          Rimavská Sobota
Jágerský    Igor    Ing. arch.  Bratislava - Staré Mesto
Jakab     Ján           Senica
Jakubčík    Štefan          Púchov
Jakubec    Štefan   Ing.     Košice - m.č. Staré Mesto
Jakuš     Dušan          Ţilina
Jamber     Zoltán          Zvolen
Jamnický    Peter          Liptovský Mikuláš
Jamrich    Milan          Levice
Janco     Juraj          Povaţská Bystrica
Jancsó     Peter          Vlčany
Jančok     Jozef          Červenica
Jančoško    Jaroslav         Krupina
Jančovičová  Eva           Klátová Nová Ves
Jandová    Ľubica          Soblahov
Janeček    Richard         Bratislava - Dúbravka
Janeček    Marek          Biely Kostol
Janeček    Zdenko          Bystrička
Janíček    Ján           Ţabokreky nad Nitrou
Janíček    Eugen          Ilava
Janigová    Mária    -      Spišské Podhradie
Janík     Ivan           Trnava
Janík     Ján           Mikušovce
Jankovec ml.  Viliam          Hrabovka
Jankovics   Tibor          Dvory nad Ţitavou
Jankovič    Vladimír         Hlohovec
Jankovič    Július          Rimavská Sobota
Jankovičová  Jana           Čataj
Janoščák    Vladimír  Ing.     Košice - m.č. Nad jazerom
Jánošík    Jozef          Bratislava - Dúbravka
Jánošík    Marek          Bratislava - Petrţalka
Jánošík    Ladislav         Púchov
Janotík    Jaroslav  Ing.     Levice
Janotíková   Eva     Ing.     Levice
Janov     Jozef          Poprad
Janščo     Milan          Čadca
Janura     Dušan          Ţilina
Jarina     Milan          Paţiť
Jasaň     Marián          Poproč
Jaseň     Marcel          Nová Dubnica
Jasenec    Jaroslav         Bratislava - Karlova Ves
Jastraban   Jozef          Púchov
Jaško     Aladár          Prievidza
Jašura     Ján           Námestovo
Javor     Igor           Kecerovce
Jägerová    Jarmila         Košice - m.č. Dargov. Hrdinov
Jedlička   Jaroslav      Holíč
Jedlička   Ján         Ţilina I
Jedrysek   Slawomir      Ţilina
Jeleník    Stanislav      Ruţomberok
Jenčuš    Norbert       Spišská Nová Ves
Jendroľ    František  Ing.  Klin
Jenei     František      Handlová
Jevín     Renáto       Košice - m.č. Dargov. Hrdinov
Jeţík     Ondrej   Ing.  Bytča
Jeţová    Šarlota       Gbelce
Jeţyk     Leszek   Ing.  Košice - m.č. Dargov. Hrdinov
Jianhua    Mao         Pezinok
Jobbágy    Július       Ţdaňa
Jokman    Jozef    Ing.  Banská Bystrica I
Jokmanová   Alica        Banská Bystrica I
Jonás     Jaroslav      Handlová
Jorgensen   David        Bratislava-Nové Mesto
Júda     Gustáv       Krupina
Juhász    Jozef        Nové Zámky
Juhász    Gabriel       Štúrovo
Juhászová   Judita       Nová Vieska
Juhos     Martin       Trenčín
Julíneková  Veronika  Mgr.  Nové Zámky
Jung     Ladislav      Bratislava - Petrţalka
Jungová    Edita    Ing.  Galanta
Juráková   Ľudmila       Bardejov
Juráš     Jaroslav  Ing.  Košice - m.č. Dargov. Hrdinov
Jurášek    Miroslav      Martin
Jurč     Peter        Košice - m.č. Nad jazerom
Jurčišinová  Štefania      Košice m.č. Západ
Jurčo     Martin       Liptovský Mikuláš
Jurčo     Martin       Košice - m.č. Staré Mesto
Jurčo     Ján         Humenné
Jurčová    Erika        Humenné
Jurečko    Cyril        Tisinec
Jurek     Juraj        Bratislava - Devín. Nová Ves
Juríček    Peter        Ţilina I
Jurík     Ľubomír       Machulince
Jurišta    Milan        Bratislava - Karlova Ves
Jurko     Daniel       Budimír
Jurkovič   Stanislav      Bratislava - Dúbravka
Jurkovič   Mikuláš       Veľké Leváre
Juročko    Miroslav      Gaboltov
Jurská    Alţbeta       Poprad
Jursová    Janka        Bratislava - Ruţinov
Kabzan    Ján         Dolný Lieskov
Kacian    Ján     RSDr.  Liptovský Hrádok
Kačáni    Norbert       Lučenec
Kačenga    Jozef    Ing.  Košice - m.č. Sídl. Ťahanovce
Kačenga    Jaroslav      Košice - m.č. Sídl. Ťahanovce
Káčer     Marian       Senec
Kačinec    Peter        Trenčín
Kačkovič   Ľuboš        Bratislava-Nové Mesto
Kačmár    Vladimír      Haniska
Kačmarčík   Pavol        Spišská Belá
Kačník    Milan        Ruţomberok
Kačur      Michal       Snina
Kadúc      Jozef    Ing.  Slovenská Nová Ves
Kadučáková   Anna        Veľké Kostoľany
Kahancová    Irena        Michal na Ostrove
Kajdači     Marek        Majcichov
Kákoni     Jozef        Bratislava - Ruţinov
Kalabus     Branislav  Ing.  Divinka
Kalaj      Marcel       Hliník nad Hronom
Kalaš      Viliam       Bratislava - Petrţalka
Kaleja     Stanislav      Sabinov
Kalinay     Igor        Trnava
Kalman     Peter        Ţilina I
Kalmár     Eugen        Kútniky
Kaločai     Milan        Lučenec
Kalus      Roman        Levice
Kamenišťák   Anton        Olešná
Kamenský    Peter    Ing.  Fiľakovo
Kamjač     Ján     Ing.  Zvolen
Kandrík     Ján         Košice - m.č. Nad jazerom
Kanis      Rudolf       Senec
Kanis      Vladimír  Ing.  Ţilina I
Kanisová    Iveta    Ing.  Ţilina I
Kantorák    Igor    Ing.  Sliač
Kanyicska    Gabriel       Zemné
Kapustová    Katarína      Banská Bystrica II
Kara      Ján         Banská Bystrica II
Karabínoš    Marián       Nitra
Karaivanov   Georgi       Michalovce
Karandyšovská  Mária    MVDr.  Lackovce
Kárász     Rudolf       Tornaľa
Karbula     Štefan       Senec
Karčák     Radoslav      Janík
Kardoš     Peter    Ing.  Tisovec
Kardoš     Maroš        Košice - m.č. Dargov. Hrdinov
Kardoš     Jozef        Hrhov
Karelová    Gabriela      Bratislava - Ruţinov
Karger     Jaroslav      Humenné
Kark      Marián       Michalovce
Karkus     Ján         Revúca
Karkus     Marek        Revúca
Karlík     Patrik       Bratislava - Staré Mesto
Karlík     Karol        Bratislava - P. Biskupice
Karlubík    Jozef        Púchov
Karnay     Jozef        Veľké Kapušany
Karol      Miroslav      Piesok
Karvaš     Peter        Nová Dubnica
Kasáč      Peter        Košice-m.č.Sídlisko KVP
Kasáč      Pavel        Košice
Kasák      Marian       Semerovo
Kasana     Michal       Turčianske Teplice
Kasanický    Stanislav  Ing.  Gôtovany
Kasanič     František      Humenné
Kastella    Ľudovít       Košice - m.č. Juh
Kasza      Róbert       Fiľakovo
Káša      Alexander  Ing.  Kráľovský Chlmec
Kašelák     Miloslav      Klokočov
Kašša     Jozef       Liptovský Mikuláš
Kašša     Miroslav      Lučenec
Katana     Igor        Humenné
Katerinčin   Ľuboš       Dubnica nad Váhom
Katerinec   Jozef       Jablonové
Katina     Ladislav      Lehôtka
Katolická   Anna        Makov
Katrinec    Ján        Bánovce nad Bebravou
Kavalec    Jozef       Povaţská Bystrica
Kavečanský   Peter       Hrašovík
Kazík     Marián       Bratislava - Ruţinov
Kaţík     Jozef    Mgr.  Bardejov
Kebisová    Mária       Tuchyňa
Kecsö     Július       Lučenec
Kelecséni   Ladislav      Banská Bystrica II
Kelemen    Marián       Michalovce
Keller     Igor        Bratislava - Staré Mesto
Kellner    Ján        Poprad
Kepičová    Verona       Kamenica nad Cirochou
Keppert    Jozef       Ţilina
Kerasilidis  Savvas       Nitra
Kerata     Patrik       Ruţomberok
Kerekes    Robert   Ing.  Krásnohorské Podhradie
Kertés     Branislav     Slanec
Keszi     Štefan       Moldava nad Bodvou
Kianica    Marek       Bytča
Kiefer     Róbert       Keţmarok
Kilmajer    Csaba       Štúrovo
Kiraľ     Ladislav      Košice - m.č. Dargov. Hrdinov
Kirschbaum   Ján        Viedeň, Rakúsko
Kis      Igor    Mgr.  Nitra
Kis      Tomáš       Košice - m.č. Barca
Kiselovičová  Jana        Suché
Kischkowski  Darina   Mgr.  Nové Zámky
Kiss      Zsolt       Nová Dedinka
Kiss      Tibor       Moldava nad Bodvou
Kissová    Kateřina      Košice - m.č. Sever
Kiš      Štefan       Lučenec
Kiška     Peter       Ţilina I
Kišš      Anton       Ruţomberok
Kišš      Alexander  Ing.  Beluša
Klago     Ľuboš       Raková
Klč      Peter       Trnava
Klčo      Jozef       Banka
Klein     Albert       Dolný Kubín
Klein     Ján        Roţňava
Klein     Roland       Keţmarok
Kleiszová   Anna        Medzev
Klempár    Ján        Utekáč
Klenovský   Michal       Prievidza
Klieštik    Zdenko       Povaţská Bystrica
Klim      Vladislav  Ing.  Svidník
Klimant    Tibor    Ing.  Levice
Klimek     Milan       Lubeník
Kliment    Juraj       Púchov
Klimo     Peter       Ovčiarsko
Klincko   Zdeno        Rimavská Sobota
Klinčok   Ján         Cinobaňa
Klocek    Leszek       Rabka-Zdroj
Klúčik    Ivan        Turčianske Teplice
Klučovský  Peter        Nitra
Kluka    Andrej       Bratislava-Nové Mesto
Kluka    Jaroslav      Lovce
Kluknavský  Miroslav      Ţilina I
Kluvánek   Vladimír  Ing.  Stredné Plachtince
Kmec     Ľubomír       Medzilaborce
Kmeco    Jaroslav      Niţná Myšľa
Kmeť     Zdenek       Nitra
Kmeť     Igor        Ţilina
Kmeť     Ján         Prievidza
Knapik    Jozef        Bardejov
Knapíková  Jozefína      Bardejov
Knápková   Dáša    Ing.  Borčice
Knapp    Tibor        Sládkovičovo
Knapp    Miroslav  Ing.  Rimavská Baňa
Kňazík    Peter        Osrblie
Kňazíková  Zuzana       Osrblie
Kňazúr    Michal       Ţilina I
Knoblich   Kristián  Ing.  Vranov nad Topľou
Knotek    Peter        Vráble
Kňurová   Sylvia       Martin
Kobielska  Dáša        Ţilina
Kocková   Mária        Benkovce
Kočík    Róbert       Šaľa
Kočiš    Tibor        Šaľa
Kočiš    Marián       Stropkov
Kočiško   Ladislav      Stupava
Kočkovský  Stanislav      Bratislava - Staré Mesto
Kohút    Ladislav  Ing.  Roţňava
Kohút    Rastislav      Hertník
Kohút    Ján         Stará Ľubovňa
Kohutiar   Štefan       Košice - m.č. Sever
Kohutiar   Zdenko   Ing.  Košice - m.č. Sídlisko KVP
Kohutiar   Branislav      Košice-m.č.Sídlisko KVP
Kohutiar   Zdenko   Ing.  Košice - m.č. Sídlisko KVP
Kochan    Vladislav      Čierny Balog
Kochan    Jozef        Rimavská Sobota
Kokoška   Dušan        Topoľčany
Kolárik   Ľubomír       Chorvátsky Grob
Kolena    Štefan       Kľačany
Kolenčík   Dušan        Bratislava - Ruţinov
Koleno    František      Trnava
Kolesár   Ľuboslav      Lemešany
Kolík    Dušan        Hronské Kosihy
Kolísek   Marián       Ţilina I
Kollár    František  JUDr.  Hronský Beňadik
Kollár    Dušan        Slovenské Ďarmoty
Kollár    František      Sady nad Torysou
Kollárik   Henrich       Poprad
Kollárová  Marta        Kriţovany
Kollarovič  Michal       Dunajská Streda
Kolláth   Martin       Bratislava - Karlova Ves
Kolnik     Gabriel          Košice - m.č. Dargov. Hrdinov
Komada     Jaroslav         Banská Bystrica II
Komár     Miroslav         Bratislava - Ruţinov
Komár     Ladislav      Ing.  Košice-m.č.Sídlisko KVP
Komár     Ladislav         Partizánske
Kómár     Ladislav         Lučenec
Komendáková  Alena           Branč
Komišák    Ján            Stropkov
Komjaty    Dušan           Plechotice
Komorný    Jozef           Senica
Kompas     Vladimír         Výčapy - Opatovce
Konárik    Roman       Ing.  Trenčín
Konček     Ján            Martin
Kondesová   Jarmila      Ing.  Bratislava - Petrţalka
Konečná    Darina          Malá Lodina
Konfál     Rudolf          Beňadiková
Koniar     Jaroslav         Liptovský Mikuláš
Koníček    Ján            Nová Dubnica
Koniuszewski  Jan Witold        Magnuszew, Poľsko
Konský     Ján            Kruţno
Könyveš    Miroslav         Martin
Kopáč     Jozef           Kochanovce
Kopáčik    František         Šaľa
Kopálek    Pavol           Nitra
Kopčík     Ivan           Košice - m.č. Dţungľa
Kopec     Milan       Ing.  Košice-m.č.Sídlisko KVP
Kopousiak   Pavel Pavlovitch     Kosivská Poljana, Ukrajina
Kopuncová   Ľubomíra         Trenčín
Korbačka    Peter       Ing.  Bratislava -Rača
Korbeľa    Samuel       Ing.  Levice
Korček     Ján            Ţemberovce
Korec     Vladimír         Bratislava - Petrţalka
Korec     Miroslav         Pata
Koreň     Michal          Rozhanovce
Korenko    Miroslav         Poprad
Kormúth    Roman           Bratislava - Vrakuňa
Korytková   Marta           Košice - m.č. Dargov. Hrdinov
Koscelanský  Vladimír      Ing.  Košice-m.č.Sídlisko KVP
Kosnovský   Norbert          Štúrovo
Kosorinská   Darina          Lutila
Kostelanský  Pavol           Povaţská Bystrica
Kostelník   Jozef           Rovné
Kostka     Igor           Rimavská Sobota
Kostka     Vladimír         Trenčianska Teplá
Kostolanský  Július          Kovarce
Kostolníková  Edita           Batizovce
Kostúr     Ivan           Podkonice
Kostura    Peter           Bardejov
Kosztanková  Zlata           Bratislava - Petrţalka
Košč      Peter           Banská Bystrica I
Koščová    Marianna         Suché
Košík     Gabriel          Bratislava - Staré Mesto
Košík     Miloš           Solčany
Košíková    Anna           Trenčianska Teplá
Košinová    Denisa          Rimavská Sobota
Košková    Alţbeta          Muľa
Košta    Herman       Bratislava - Ruţinov
Košťál    Adam        Zvolen
Košuda    Ľubomír   Ing.  Prešov
Košuda    Marek       Ondavské Matiašovce
Kotian    Róbert       Ladce
Kotlár    Stanislav     Horná Kráľová
Kotleba   Jozef       Bratislava - Devínska Nová Ves
Kotorová   Alena       Michalovce
Kotráňová  Anna        Košice-m.č.Západ
Kovács    Karol    Ing.  Dunajská Streda
Kovács    Tibor       Dunajská Streda
Kovács    Norbert      Trhová Hradská
Kovács    Alexander     Šaľa
Kovács    Peter       Nové Zámky
Kovács    Ladislav      Bánov
Kovács    Július       Lučenec
Kovácsová  Marta       Bratislava - Petrţalka
Kováč    Štefan       Levice
Kováč    Karol       Zlaté Moravce
Kováč    Igor    Ing.  Nitra
Kováč    Ján        Liptovský Mikuláš
Kováč    Ján        Terchová
Kováč    Ján        Banská Bystrica I
Kováč    Juraj       Muráň
Kováč    Miroslav      Revúca
Kováč    Jozef       Jesenské
Kováč    Ladislav      Senné
Kováč    Štefan       Zvolen
Kováč    Vladimír      Zvolen
Kováč    Ján        Jastrabie pri Michalovciach
Kováč    Vojtech      Biel
Kováč    Ladislav  Ing.  Brekov
Kováč    Štefan       Trenčín
Kováčik   Peter    Ing.  Nitra
Kováčik   Pavol       Hôrky
Kováčik   Ján        Čierny Balog
Kováčik   Milan       Čierny Balog
Kováčik   Milan       Spišská Belá
Kováčik   Andrej       Bánovce nad Bebravou
Kováčik   Rastislav     Nové Mesto nad Váhom
Kováčiková  Dana        Podtureň
Kováčová   Andrea       Levice
Kováčová   Slávka       Revúca
Kovalčík   Alfonz       Slovenská Ves
Kovalčík   Jozef       Keţmarok
Kovalčín   Rastislav     Raslavice
Kovalovská  Silvia       Partizánske
Kovalovský  Tibor       Partizánske
Kovanda   Ivan    Ing.  Slovenská Ľupča
Köver    Karol       Svinica
Koza     Anton       Oščadnica
Kozák    Dalibor   Ing.  Liptovský Hrádok
Kozáková   Ľudmila      Osikov
Kozár    Ivan        Mojmírovce
Kozár    Štefan       Nitra
Kozlík    Milan       Bratislava - Karlova Ves
Kozlík     Ivan        Ţilina
Kozma     Zoltán       Horné Mýto
Koţený     Dušan        Kruţlov
Koţuch     Ján         Gemerské Teplice
Kracina    Vladimír      Podzámčok
Kračún     Ondrej    Ing.  Banská Bystrica II
Krafčíková   Františka      Nesluša
Krahulec    Stanislav      Rimavské Janovce
Krajči     Štefan       Lučenec
Krajčík    Jozef        Budča
Krajčíková   Desana       Liptovský Mikuláš
Krajčiová   Adela        Kunerad
Krajčír    Cyril        Bratislava -Rača
Krajčír    Rastislav      Pata
Krajčo     Štefan       Hostie
Krajčovič   Jozef        Hlohovec
Krajčovič   Juraj        Trnava
Krajčovičová  Renáta       Šaľa
Krajňák    Vladimír   Ing.  Levoča
Krajňak ml.  Pavol        Kračúnovce
Krajníková   Dobroslava     Roţňavské Bystré
Krak      Ján     Ing.  Košice - m.č. Krásna
Krákorník   Viliam       Košice - m.č. Sever
Králik     Ivan        Výčapy - Opatovce
Králik     Stanislav      Čadca
Králik     Jaroslav      Horná Štubňa
Králik     Jozef        Košice - m.č. Juh
Králik     Igor        Poprad
Králik     Tomáš        Bánovce nad Bebravou
Kralina    Ondrej       Divín
Králková    Janka        Bratislava - Petrţalka
Kráľovský   Radoslav      Košice - m.č. Nad jazerom
Kramara    Ladislav   Ing.  Bratislava - Petrţalka
Kraščenič   Tibor    Ing.  Nitra
Kraus     Ľudovít       Trenčín
Krähenbil   Dušan        Prievidza
Krehlíková   Renáta       Trenčín
Kreisel    Zdeněk    Ing.  Handlová
Kremničan   Ladislav      Veľký Krtíš
Kremničan   Zoltán       Veľký Krtíš
Krempaský   Anton        Kravany
Kresila    Ján     Ing.  Ubľa
Krcho     Pavol        Záriečie
Kričfaluši   Alexander      Adidovce
Krippner    Anton        Banská Štiavnica
Krištofová   Kornélia      Nitra
Krivačková   Marta        Hruštín
Krivčík    Emil        Roţňava
Krivda     Jozef        Galanta
Krivda     Juraj        Vavrečka
Krivušová   Marta        Bratislava - Petrţalka
Kriţák     Ľubomír       Čachtice
Kriţan     Vladimír      Malá Mača
Kriţan     Pavol        Bratislava -Rača
Kriţan     Zdenko       Jablonové
Kriţanovský  Jaromír       Lučenec
Kriţanský   Ján         Spišská Teplica
Kriţian    Martin       Brezno
Krkoš     Štefan       Čadca
Krnáč     Pavel        Rimavská Sobota
Kroka     Miroslav      Čičava
Kroka     Ľubomír       Rudlov
Kromer    Milan        Šaľa
Krommel    Adam        Šaľa
Krompaský   Jaroslav      Košice-m.č.Západ
Kroščen    Ľubomír       Poprad
Krpelán ml.  Jozef        Kriváň
Kršíková   Jaroslava      Udiča
Kršjak    Ján         Bratislava - Petrţalka
Krupa     Ľudovít       Podbiel
Krupská    Hermína       Rakhiv, Rakhivskyi raion
Krutek    Peter        Bernolákovo
Krutý     Dávid        Bratislava - Staré Mesto
Kruţliak   Milan        Hronské Kosihy
Krystýnek   Jaromír       Poprad
Kuba     Ján         Plavecký Štvrtok
Kuba     Jaroslav      Ţilina I
Kubačka    Jozef        Turzovka
Kubaská    Mária        Spišská Teplica
Kubek     Ján         Liptovská Kokava
Kubica    Martin       Nitra
Kubický    Petr        Púchov
Kubička    Ľubomír       Strečno
Kubičko    Juraj        Bratislava - Petrţalka
Kubičková   Silvia       Nezbudská Lúčka
Kubík     Ivan     -   Baldovce
Kubíková   Anna        Šaľa
Kubíková   Soňa     -   Zvolen
Kubinský   Jozef        Bratislava - Vrakuňa
Kubiš     Tomáš        Látky
Kubišta    Šimon    -   Lieskovec
Kubošek    Miroslav      Dlhé Pole
Kubov     Milan        Vrútky
Kubovič    Justín       Bučany
Kubovič    Ján         Nové Mesto nad Váhom
Kubovová   Monika       Sklabinský Podzámok
Kucko     Karol        Košice-m.č.Šaca
Kucman    František      Dunajská Streda
Kučera    František      Bušince
Kučerík    Branislav      Vrútky
Kučerík    Ivan        Vrútky
Kučik     Štefan       Nový Tekov
Kúdela    Miroslav      Predajná
Kudelás    Štefan       Humenné
Kudláč    Vratislav      Turzovka
Kucha     Vladimír   Ing.  Topoľčany
Kucharčík   Dušan        Ţilina
Kucharčík   Anton        Rosina
Kucharovič  Peter    Ing.  Ţilina I
Kucharovič  Josef        Trenčín
Kuchta    Leonard       Banská Štiavnica
Kulichová   Stanislava     Martin
Kulík     Dušan    Ing.   Košice - m.č. Dargov. Hrdinov
Kulla     Dušan    Ing.   Ţilina
Kuľus     Marek         Veľopolie
Kumančík    Peter         Bíňovce
Kunca     Ladislav       Ruskov
Kunčová    Emília        Michalovce
Kunkel     Ján          Nová Ves nad Ţitavou
Kunkela    Štefan        Nitra
Kupcová    Anna         Sielnica
Kupčák     Stanislav  Ing.   Ţilina
Kupčo     Martin        Ruţomberok
Kura      Pavol         Liptovské Revúce
Kurák     Peter         Lučenec
Kurčík     Tibor         Tomášovce
Kurej     Ľubomír        Prešov
Kurila     Ján     Ing.   Nová Lesná
Kurimský    Jozef    Ing.   Košice - m.č. Nad jazerom
Kurjatko    Ján     PaedDr.  Banská Bystrica I
Kuruc     Milan         Humenné
Kuruczová   Magdaléna       Trnovec nad Váhom
Kušnír     Tibor         Kapušany
Kušnír     Peter         Brezovica
Kutková    Veronika       Trnava
Kvaček     Ján          Ţilina
Kvasnička   Ľuboš         Bratislava - Petrţalka
Kvíčala    Peter    Ing.   Kuchyňa
Kvočka     Jozef         Bardejov
Kypús     Štefan        Bytča
Kyseľa     Slavomír       Poprad
Kytas     Miroslav       Vrútky
Labanc     Gabriel        Seňa
Labus     Ján          Poprad
Lacko     Ján          Ţilina I
Lacko     Peter         Zvolen
Lacko     Peter         Nová Lesná
Lacko     František  -     Levoča
Lackó     Štefan        Levice
Lacková    Irma         Východná
Lacová     Jana         Košice - m.č. Sídlisko KVP
Ladecký    Jozef         Púchov
Ladvenica   Roman         Trnava
Lajoš     Jozef         Poprad
Lakatos    Ferdinand       Selice
Lakatoš    Anton         Nové Zámky
Lakatoš    Ladislav  RSDr.   Rimavská Sobota
Lakatoš    Karol         Veľké Kapušany
Lakatošová   Danica        Malacky
Lakatošová   Soňa         Veľký Meder
Lakota     Vlastimil       Brno, Česko
Lakotová    Ľubica   -     Zvolen
Laky      Ján          Bratislava - P.Biskupice
Landesberger  Martin        Offenburg, Nemecko
Lang      Štefan        Košice - m.č. Juh
Lantaj     Viliam        Dolné Srnie
Lapikáš    Milan    Ing.   Tomášovce
Lapšanský   Jozef         Roţňava
Lapšanský  Ján         Spišská Nová Ves
Laputka   Michal       Prešov
Láska    Pavel    Mgr.  Rimavská Sobota
Látalová   Terézia       Košice - m.č. Staré Mesto
Latura    Slavomír      Banská Bystrica II
Lauko    Igor        Partizánske
Lauko    Roman    Ing.  Handlová
Laura    Igino        Michalovce
Laurinc   Ján     Ing.  Banská Bystrica II
Lazarčík   Igor        Nové Mesto nad Váhom
Lazišťan   Miroslav      Liptovský Mikuláš
Lázok    Eugen        Čučma
Lázók    Arpád        Tornaľa
Lazoň    Ondrej   Ing.  Prievidza
Lazor    Jaroslav      Krivé
Lebó     Róbert       Nové Zámky
Lednárová  Gizela       Bratislava - Devín. Nová Ves
Legiň    Miroslav  Ing.  Vidiná
Lehner    Slavko       Prešov
Lehocká   Darina       Ţilina I
Lehocký   Igor    Ing.  Nitra
Lehocký   Erik        Košice - m.č. Západ
Lehotská   Anna        Bernolákovo
Lehotský   Ján         Galanta
Lehotský   Ivan        Galanta
Lehotský   Ján         Východná
Lechman   Pavel    JUDr.  Kračúnovce
Leitgeb   Ladislav      Bratislava - Petrţalka
Lemeš    Andrej       Dlhé Klčovo
Lenc     Róbert       Vištuk
Lendacký   Rastislav      Trenčín
Lendovrský  Leonard       Krupina
Lengyel   Jozef    Ing.  Bratislava - Staré Mesto
Lengyel   Peter        Kordíky
Lengyel   Jozef    Ing.  Kordíky
Lengyelová  Anna        Komárno
Lesňák    Mikuláš       Stropkov
Lesník    Ľuboš        065 44 Plaveč
Lesný    Ján         Spišská Stará Ves
Leškanič   Ján         Vranov nad Topľou
Leško    Milan        Pucov
Leško    Ján         Drienovská Nová Ves
Lévai    Ján         Virt
Lévaiová   Edita        Virt
Leysek    Slavomír      Ruţomberok
Leţovič   Eduard       Majcichov
Liba     Milan        Košice - m.č. Staré Mesto
Libant    František      Pezinok
Libárik   Radoslav  Bc.   Hronský Beňadik
Libiak    Peter    MVDr.  Sečovce
Libič    Peter        Nemce
Ličko    Vladimír      Banská Belá
Ličko    Ján         Banská Štiavnica
Ligárt    Tibor        Roţňava
Lichner   Daniel       Turčianske Teplice
Lichnerová  Eva         Lovčica - Trubín
Lichý     Ľubomír         Banská Bystrica II
Lindák     Ondrej         Roţňava
Lisý      Jozef          Bratislava - Ruţinov
Liška     Tibor    Ing.    Praha 7-Holešovice, Česko
Liška     Milan          Povaţská Bystrica
Líška     Marián         Turany
Líšková    Štefánia  Mgr.    Banská Bystrica II
Litva     Ivan          Trnava
Lobotka    Ladislav        Trenčín
Lohnický    Martin         Bratislava - Ruţinov
Lokšová    Valéria         Banská Bystrica II
Lomnická    Viera          Nitra
Lončíková   Jana          Liptovský Mikuláš
Longauer    Milan          Bratislava 5 - Petrţalka
Longauer    Pavol          Banská Bystrica II
Lopašovský   František        Malčice
Lopušek    Jozef          Gánovce
Lorenčík    Peter          065 03 Podolínec
Lörinc     Ladislav        Bielovce
Lörincz    Milan          Branč
Ľos-Boţíková  Iveta          Svidník
Lóška     Ľudovít         Levice
Ľubomír    Závodný   Ing.arch.  Bratislava - Staré mesto
Lucová     Eva           Moldava nad Bodvou
Lučanský    Jozef          Poprad
Ludviková   Ida           Levice
Lukács     Atila          Dunajská Streda
Lukáč     Štefan         Zlaté Moravce
Lukáč     Jozef          Jacovce
Lukáč     Miloš          Banská Bystrica I
Lukáč     Radoslav        Košice - m.č. Dargov. Hrdinov
Lukáč     Peter          Michalovce
Lukáč     Igor          Snina
Lukáč     Milan          Trenčín
Lukáček    Stanislav        Osuké
Lukáčik    Miroslav        Bratislava - Nové Mesto
Lukačišin   Milan          Svidník
Lukačková   Anna          Sobrance
Lukáčová    Petronela        Nitra
Lukčo     Ľubomír   JUDr.    Košice - m.č. Západ
Lukö      Karol          Košice - m.č. Západ
Lukovicsová  Gizela         Okoč
Lupa      Roman          Veľký Krtíš
Lupták     Štefan         Selce
Lupták     Jaroslav        Banská Štiavnica
Lupták     Rudolf         Hriňová
Lupták     Karol          Kriváň
Lupták     Milan    -      Zvolen
Lupták     Ján           Jastrabá
Luptáková   Elena          Nové Mesto nad Váhom
Lyvdar     Ivan          Bratislava - P.Biskupice
Mác      Juraj    Ing.    Bratislava - Karlova Ves
Macák     Ivan          Radava
Macák     Marek          Tvrdošín
Macák     Peter    Mgr.    Banská Štiavnica
Macák     Jozef          Košice-m.č.Západ
Macašková   Marcela       Bratislava-Nové Mesto
Maceáš     Peter    Ing.  Ţilina
Macek     Miroslav      Dolný Kubín
Macenková   Dobromila      Čeľadice
Macko     Slavomír      Košice - m.č. Dargov. Hrdinov
Mackovčák   Pavol        Raková
Mackovčinová  Milada    Mgr  064 01 Stará Ľubovňa
Maco      Igor        Dubnica nad Váhom
Maco      Vladimír      Dubnica nad Váhom
Mácsodi    Arpád        Modrany
Macuľa     Jozef    Ing.  Brezno
Mačejovský   Stanislav      Bardejov
Máček     Rudolf       Kysucké Nové Mesto
Mačuha     Dušan        Bratislava - Devín. Nová Ves
Maďar     Pavol        Levice
Mader     Štefan    Ing.  Borinka
Madro     Miloš        Humenné
Madura     Maroš        Vranov nad Topľou
Magáč     Vladimír      Okruţná
Magda     Viliam    Ing.  Bardoňovo
Magdech    Jozef        Povaţská Bystrica
Magyar     Ladislav      Lontov
Mahút     Juraj    Ing.  Ţilina
Macháč     Igor        Bratislava - Ruţinov
Macháč     Zdeněk       Bratislava - Karlova Ves
Macháč     Peter        Bratislava - Petrţalka
Machálková   Jana        Trnava
Machalová   Stanislava     Pruské
Machán     Karol        Bratislava-Nové Mesto
Machara    Pavol        Kočovce
Machara    Peter        Drietoma
Machava    Milan        Poltár
Macho     Miroslav      Dubnica nad Váhom
Majdák     Norbert       089 01 Svidník
Májek     Pavel        Bratislava - Staré Mesto
Majer     Vladimír      Banská Bystrica II
Majerčák    Pavel        Jánovce
Majerská    Monika       Badín
Majerský    Dávid        Bratislava - Staré Mesto
Majerský    Dušan    Ing.  Hnúšťa
Majiroš    Štefan       Košice - m.č. Nad jazerom
Majko     Viliam       Trnava
Majková    Janette   Ing.  Bratislava - Dúbravka
Majling    Július       Donovaly
Majoros    Štefan       Pohranice
Majoros    Štefan       Pohranice
Majoroš    Mikuláš       Veľký Krtíš
Majsniar    Jozef        Ţarnovica
Majtán     Ľubomír       Myjava
Majzel     František      Vysoké Tatry
Makara     Štefan       Medzev
Makula     Igor        Prešov
Maľár     Peter    Ing.  Pavlovce nad Uhom
Malatin    Štefan       Keţmarok
Malatincová  Jana        Kalinovo
Malatinec   Róbert       Ţiar nad Hronom
Malec     Jozef       Niţný Klátov
Malec     Milan       Nové Mesto nad Váhom
Malenčíková  Jana        Ruţomberok
Maliarik   Ľubomír   Ing.  Prievidza
Malíček    Milan       Banská Bystrica I
Malicher   Jozef       Turzovka
Malíková   Eva     Mgr.  Nové Zámky
Maljar    Juraj       Ţilina I
Maloku    Talat       Kečkovce
Malov     Milan       Zvolen
Maluš     Ján     Ing.  Lovčica - Trubín
Malý     Ľubomír      Bratislava - Staré Mesto
Malý     Stanislav  Ing.  Trenčín
Maňáková   Anna    Ing.  Malé Hoste
Mančík    Peter       Úľany nad Ţitavou
Manda     Ladislav  Ing.  Bratislava - Petrţalka
Mandula    Peter    Ing.  Košice-m.č.Sídlisko KVP
Mandula    Juraj    Ing.  Košice-m.č.Západ
Manga     Radovan      Turie
Marcin    Miloš    Ing.  Bratislava-Nové Mesto
Marciňa    Anton       Trenčín
Marec     Dušan       Ţilina I
Mareček    Stanislav  Ing.  Púchov
Marečková   Gabriela      Púchov
Marenčáková  Zdena       Černík
Marhevský   Marián       Košice - m.č. Dargov. Hrdinov
Marchevka   Ján     -   Levoča
Marinič    Mikuláš      Snina
Márk     Ladislav      Kysak
Marko     Juraj       bez pobytu v SR
Marko     Andrej       Madunice
Marko     Alexander  Ing.  Nitra
Markovičová  Marcela   Mgr.  Spišská Belá
Marman    Rudolf       Púchov
Maron     Juraj       Bratislava - Ruţinov
Martančík   Jozef       Bardejov
Martančík   Eduard   Ing.  Spišská Stará Ves
Martinček   Karol    Ing.  Ţiar nad Hronom
Martinko   Dušan       Spišský Štiavnik
Martinkovič  Ján        Bratislava - Nové Mesto
Martinkovič  Richard      Poprad
Martišová   Anna        Kysucké Nové Mesto
Martončík   Štefan   Ing.  Košice - m.č. Staré Mesto
Martoník   Ladislav      Košice
Maruniaková  Mária    Ing.  Krivá
Marušic    Milan       Nové Mesto nad Váhom
Masaryk    Tibor       Hlohovec
Masaryková  Mária       Nitra
Maťaš     Maroš       Košice - m.č. Nad jazerom
Maťašek    Anton       Čadca
Maté     Jozef       Topoľčany
Mátéffy    Karol       Bardoňovo
Matej     Marek       Handlová
Matej     Juraj       Handlová
Matejčík   Daniel       Ţilina
Matejdes   Juraj       Galanta
Matejka       Marián        Trenčín
Matejkin      Miroslav       Lieskovec
Matejov       Radovan        Veľký Krtíš
Matejovič      Milan         Šaštín - Stráţe
Mati        Imrich        Čaňa
Matieska      Tibor         Bratislava-Nové Mesto
Matich       Milan         Bratislava - Petrţalka
Maťková       Oľga         Revúca
Matkovský      Miroslav       Košice - m.č. Staré Mesto
Matlák       Jozef    RSDr.   Ruskov
Mato-Lukáč     Maroš         Snina
Matta        Marián        Košice - m.č. Sídl. Ťahanovce
Matta        Vladimír       Košice - m.č. Juh
Matula       Jaroslav       Martin
Matus        František       Baka
Matúšek       Pavol         Malacky
Matuška       Anton         Dubnica nad Váhom
Matúška       Marián        Vrútky
Matyšek       Zdenko        Zvolen
Mazák        Peter         Púchov
Mazur        Marek         Vranov nad Topľou
Mazúr        Martin        Kremnica
Mecko        Juraj         Banská Štiavnica
Medňanský      Ladislav       Trenčianske Stankovce
Medňanský      Miroslav       Lednické Rovne
Medo        Norbert        Topoľčany
Medoň        Jozef         Bardejov
Medvecká      Alena         Veľký Meder
Medvecký      Dušan    Ing.   Nitra
Medvecký      Vladimír       Košice - m.č. Sever
Medzihorský     Marián        Partizánske
Megis        Michal        Michalovce
Mechura       Jozef    Ing.   Dedinka
Mejo        Jozef         Bratislava - Petrţalka
Melcer       Jozef         Malinová
Melicher      Rastislav       Bratislava -Vajnory
Meluš        Eduard        Bánovce nad Bebravou
Mencáková      Viera         Turany
Mendel       Juraj         Banská Bystrica I
Merga        Anton         Ţiar nad Hronom
Merkovský - Krála  Július   PaedDr.  Prešov
Messerschmidt    Ján          Vlkanová
Messerschmidt    Michal        Vlkanová
Messerschmidt    Vladimír       Veľký Krtíš
Mészáros      Juraj    Ing.   Oľdza
Mészáros      Ottó         Salka
Meszárosová     Katarína       Detva
Mészárosová     Ildikó        Veľký Meder
Meško        Peter         Slovenská Ľupča
Mešo        Vladimír       Streţenice
Mezej        Marián        Poša
Mézeš        Ján          Spišská Teplica
Mezey        Stanislav       Stupava
Mezzei       Štefan        Bratislava - P.Biskupice
Micsinszky     Alexander       Dlhá Ves
Miček        Milan         Streţenice
Mičinec   Milan               Kremnica
Midrjak   Igor               Banská Bystrica I
Mifkovič   Rastislav             Malacky
Mihalič   Július              Prešov
Mihalík   Ondrej              Fiľakovo
Mihalková  Sylvia              Nové Mesto nad Váhom
Mihok    Róbert              Bratislava - Ruţinov
Mihok    František             Bratislava - Petrţalka
Michalák   Milan               Lipovec
Michálek   Ivan               Nitra
Michálek   Milan               Bánovce nad Bebravou
Michalič   Juraj               Svidník
Michalička  Miloš               Nitra
Michalik   Waldemar Miroslav         Bielsko-Biala
Michalík   Karol               Povaţská Bystrica
Michalka   Ján                Piešťany
Michalka   Ivan               Ţilina
Michalski  Mariusz              Bratislava-Nové Mesto
Michalský  Igor               Nandraţ
Michel    Jozef               Tvrdošovce
Michelík   Ján                Banská Bystrica I
Michlík   Daniel              Skalica
Michlík   Martin              Svit
Michna    Milan               Košice-m.č.Západ
Michnica   Marián       JUDr.     Bratislava - Petrţalka
Michura   Vojtech              Vyšný Klátov
Mikláš    Ján         Ing.     Nitra
Mikláš    Ľubomír              Rimavská Sobota
Miklós    Vojtech              Orechová Potôň
Mikloš    Martin              Trnava
Miklošová  Renáta              Košice - m.č. Nad jazerom
Miko     Tomáš               Košice - m.č. Staré Mesto
Mikolaj   Peter               Košice-m.č.Šaca
Mikolaj   Marek               Gočovo
Miková    Jana               Banská Štiavnica
Mikula    Peter        Ing.     Bratislava-Nové Mesto
Mikula    Jozef        Ing.     Nitra
Mikula    Juraj               Veľké Ripňany
Mikula    Miloš               Košice - m.č. Dargov. Hrdinov
Mikula    Pavol        Ing.     Nová Dubnica
Mikuláš   Anton        Ing.     Majcichov
Mikuláš   Jozef               Práznovce
Mikuláš   Jozef               Partizánske
Mikulík   František             Nitra
Mikulík   Rudolf              Veľké Rovné
Mikulová   Eva                Zvolen
Mikuš    Pavol               Bratislava - Dúbravka
Mikuš    Stanislav      akad. soch.  Bratislava - Petrţalka
Mikuš    Stanislav      Ing.     Topoľčany
Mikuš    Peter               Ţilina I
Mikuš    Karol               Košice - m.č. Sever
Mikušať   Ivan               Levice
Mikušec   Miroslav      Ing.     Púchov
Mikušík   Anton               Nitra
Mikuška   Ľuboš        Ing.     Bardejov
Milan    Vladimír             Martin
Milec      Vladimír      Ţilina
Milenkovič   Nenad        Banská Bystrica II
Milenky     Juraj        Košice - m.č. Staré Mesto
Milko      Ladislav  Mgr.  Bratislava - Dúbravka
Milo      Kamil        Bratislava-Nové Mesto
Milon      Vladimír      Tvaroţná
Miloň      Ján         Trenčianske Teplice
Milošovičová  Marianna  Ing.  Bratislava - Karlova Ves
Minárech    Jozef        Drietoma
Minariková   Iveta        Tuhrina
Minka      Marian       Zvolen
Miňo      Slavomír      Prešov
Mišalko     Marián       Spišská Belá
Mišalková    Klára        Spišská Belá
Miščík     Igor        Vranov nad Topľou
Mišina     Martin       Háj
Miškejová    Sylvia       Partizánske
Miškovič    Štefan       Šurany
Miškovič    Tomáš        Tornaľa
Miškovkin    Ján         Brezno
Miškovská    Romana       Pezinok
Míšová     Anna        Ľubochňa
Mišovič     Jozef    Ing.  Dubnica nad Váhom
Mištík     Stanislav  Ing.  Nová Baňa
Mišura     Jozef        Oščadnica
Mitáč      František      Soľ
Mitas      Robert       Kameničná
Mitič      Dacan        Ilava
Mitterbachová  Soňa        Rapovce
Mitura     Jaroslav      Poprad
Mizer      Ladislav      Lastomír
Mizerík     Ján         Sereď
Miţačko     Jozef        Prešov
Miţák      Jozef        Košice - m.č. Staré Mesto
Miţák      Pavol    Ing.  Bunetice
Miţič      Arpád        Nálepkovo
Mjartan     Viliam   Ing.  Spišská Nová Ves
Mládenek    Patrik       Nitra
Mlynár     Marian       Rimavská Sobota
Mlynarčík    Miroslav  -    Levoča
Mňahončák    Jaroslav      Svidník
Mňahončák    Peter        Prešov
Mocák      Ján     Ing.  Humenné
Móciková    Elena        Telince
Moczo      Milan    MVDr.  Košice-m.č.Sídlisko KVP
Močko      Miroslav      Púchov
Modroczký    Karol        Veľké Úľany
Mochnáč     Jiří        Košice-m.č.Západ
Mojsa      Ewa         Ţilina
Mojţiš     Pavel        Zvolen
Mokráň     Ladislav      Topoľčany
Mokriš     Michal       Prešov
Molec      Ján         Trenčín
Molitoris    Marian       Košice - m.č. Sever
Molnár     Pavol    Ing.  Veľký Meder
Molnár     Anton        Horné Saliby
Molnár    Ladislav      Sládkovičovo
Molnár    Juraj       Košice - m.č. Dargov. Hrdinov
Molnár    Róbert       Dubnica nad Váhom
Molnár    Jozef       Levice
Molnárová   Elvíra       Bratislava - Lamač
Molnárová   Karin       Levice
Móna     Miroslav      Kukučínov
Morava    Ján        Liptovské Sliače
Moravanská  Katarína      Trnava
Moravčík   Miroslav      Bratislava-Nové Mesto
Moravčík   Martin       Ľubochňa
Moravčík   Ivan        Hriňová
Moravčík   Darius       Častkovce
Moravec    Miroslav  Ing.  Ţilina
Moravík    Ladislav      Banská Štiavnica
Móriczová   Terézia      Nové Zámky
Morvay    Anton       Levice
Morvay    Pavol       Badín
Moskal    Richard      Poprad
Mosný     Peter   Ing.  Myjava
Moško     Ľuboš       Visolaje
Mošková    Mária       Visolaje
Mošon     Peter       Poprad
Motúz     Viliam       Ivanka pri Nitre
Mozola    Peter       Topoľčany
Moţiešiková  Margita      Zlatná na Ostrove
Mravcová   Jana        Čadca
Mravec    Miroslav  Ing.  Bratislava - Staré Mesto
Mravec    Štefan       Nededza
Mráz     Jaroslav      Košice - m.č. Staré Mesto
Mrázik    Juraj       Cabaj - Čápor
Mrocek    Jozef       Púchov
Mrúz     Miroslav  -    Levoča
Mrva     Ľubomír      Šúrovce
Múčka     Karol       Partizánske
Múčka     Miroslav      Trenčín
Múčková    Jana        Trenčín
Mudronček   Ivan    PhDr.  Likavka
Múdry     Jozef       Svidník
Mucha     Pavol       Liptovská Teplička
Múka     Jozef       Moravský Svätý Ján
Müller    Vladimír      Gajary
Müller    Július       Trenčín
Munka     Robert       Trstená
Munková    Klaudia      Bratislava - Petrţalka
Muráni    Jozef       Bratislava - Petrţalka
Muranský   Jozef   Ing.  Bratislava -Rača
Murárik    Marian       Trenčín
Murcko    Ján        Bardejov
Murgaš    Miloš   Ing.  Nitra
Murín     Dušan       Bratislava - Dúbravka
Murín     Vojtech      Sološnica
Murín     Július       Dobroč
Murín     Jozef       Prešov
Muriňák    Marián       Martin
Murínová   Zuzana   Ing.  Martin
Murko      Miroslav      Dubnica nad Váhom
Murník      Ján        Humenné
Musil      Zbyněk       Krakovany
Muţík      Jaroslav      Turčianske Teplice
Muţíková     Dáša        Nitra
Naď       Ondrej       Horná Seč
Naď       Ondrej       Horná Seč
Naď       Ľuboš       Horná Seč
Naď       Jaroslav      Lučenec
Nádašdy     Otto        Nitra
Nagy       Ivan        Bratislava - Devín. Nová Ves
Nagy       Jozef       Veľký Meder
Nagy       Štefan       Plášťovce
Nagy       Štefan       Šurany
Nagy       Zsolt       Vinica
Nagy       Attila       Košice - m.č. Sever
Nagy       Jozef       Roţňava
Nagy       Attila       Handlová
Nagyová     Jaroslava     Košice - m.č. Sever
Národa      Jozef       Hronská Dúbrava
Nátny      Peter       Martin
Navara      Milan    Ing.  Bratislava -Ruţinov
Nechala     Richard      Zemianske Kostoľany
Nejedlý     Jiří        Liptovský Mikuláš
Němcová     Lenka       Skalica
Nemček      Vladimír      Belá
Nemček      Peter       Ţilina I
Nemček      Róbert       Košice - m.č. Staré Mesto
Nemčík      Marek       Košice - m.č. Staré Mesto
Nemčko      Miroslav      Gemerská Poloma
Nemčok      Ivan        Polomka
Nemec      Marcel       Kremnica
Nemeček     Pavel    Ing.  Zlaté Moravce
Nemečková    Anna        Zlaté Moravce
Nemergutová   Monika       Plaveč
Nemet      Jaroslav      Krásnovce
Németh      František     Čata
Németh      Štefan       Záhorce
Nerpasová    Mária       Piešťany
Nestor      Milan    Ing.  Snina
Neuschwendtner  Igor        Dunajská Streda
Néveri      Tibor       Komárno
Nevidzánska   Katarína      Levice
Nevizánsky    Karol       Ţemberovce
Nguyen Hong   Minh        Poprad
Niejadlik    Jozef       Bratislava - Petrţalka
Nikolová     Jarmila      Snina
Ninačová     Erika       Košice - m.č. Dargov. Hrdinov
Nišponský    Peter       Košice - m.č. Západ
Niţník      Jozef       Bánovce nad Bebravou
Nodţák      Torben       Brezno
Nodţák      Ladislav      Podbrezová
Nosáľ      Róbert       Detvianska Huta
Nosáľ      Anton       Detvianska Huta
Nosko      Stanislav     Bratislava-Nové Mesto
Noskovič     Ondrej       Bratislava - Petrţalka
Nováček    Vladimír         Polomka
Novák     Dušan          Bratislava-Vajnory
Novák     Martin          Hlohovec
Novák     Karol          Trnava
Novák     Alexander        Levice
Novák     Jaroslav     Ing.  Sady nad Torysou
Novák     Vladimír         Prešov
Nováková   Mária          Turňa nad Bodvou
Novosad    Bohumil     Ing.  Šoporňa
Novota    Vladimír     Ing.  Bratislava - Lamač
Novotný    Igor       JUDr.  Bratislava - Staré Mesto
Novotný    Tomáš      Ing.  Košice - m.č. Západ
Nowak     Jaroslaw Józef      Čadca
Nuhlíček   Vladimír     Ing.  Bratislava 2 - Ruţinov
Nutta     Pavol          Námestovo
Obcovič    Jozef          Kapušany
Obert     Jaroslav         Trnava
Óbert     Tibor          Levice
Oboňa     Mikuláš         Kolíňany
Oboril    Mário          Bratislava - Ruţinov
Obranec    Anton      JUDr.  Bratislava - Petrţalka
Obrochta   Július          Stropkov
Očenáš    Róbert          Topoľčany
Očenáš    Jozef          Banská Bystrica II
Ogen     Dávid          Nové Zámky
Ogurčák    Ladislav         Košice-m.č.Západ
Ogurek    Bohuslav         Bystrička
Okruhlica   František    RNDr.  Trnava
Okruhlica   Milan          Rimavská Sobota
Okrutský   Rastislav        Povaţská Bystrica
Olah     Dušan          Kanianka
Oláh     Miroslav         Detva
Oláh     Miroslav         Senica
Olašin    Michal          Ľubotice
Olej     Ján       Ing.  Brodzany
Olej     Miroslav         Nedanovce
Olejár    Miloslav         Prešov
Olejárová   Oľga           Prešov
Olejkár    Marián          Porúbka
Olekšinčin  Ján           Košice - m.č. Staré Mesto
Oleš     Pavol          Tvrdošín
Olexa     Peter      Ing.  Košice - m.č. Sídl. Ťahanovce
Ollé     Róbert          Bratislava - Ruţinov
Ološtiak   Marian          Bratislava - Petrţalka
Olšovský   Slavomír     Ing.  Lazany
Ondračka   Ján           Hrabovka
Ondráš    Jaroslav         Ţilina I
Ondrejka   Ľubomír         Piešťany
Ondrejka   Maximilian        Radošina
Ondrejka   Miroslav         Banská Bystrica I
Ondrejkovič  Ľubomír     Ing.  Ivanka pri Dunaji
Ondrejkovič  Peter          Studienka
Ondrejkovič  Ivan           Prievidza
Ondrejmiška  Ľubomír         Topoľčany
Ondričko   Michal          Prešov
Ondriska   Marián          Ladzany
Ondrišík   Milan        Púchov
Ondruš    Ferdinand  Ing.  Bratislava - Ruţinov
Ondruš    Dušan        Partizánske
Onufer    Juraj        Vranov nad Topľou
Opold     Marián       Košice-m.č.Luník IX
Oráč     Martin       Košice - m.č. Nad jazerom
Oračko    Gustáv       Keţmarok
Oravec    Ludvik   Ing.  Liptovský Mikuláš
Oravec    Ladislav  Ing.  Kračúnovce
Orban     Artur        Bratislava - Petrţalka
Orban     Igor        Galanta
Öri      Csaba        Šamorín
Orihel    Pavol        Veľké Kostoľany
Orihelová   Daniela       Veľké Kostoľany
Oriško    Zoltán       Komárno
Orlík     Peter        Humenné
Oros     Peter        Košice - m.č. Sídl. Ťahanovce
Orosi     Vladimír      Kokava nad Rimavicou
Orosz     Štefan       Hrhov
Orság     Juraj        Ivanka pri Dunaji
Oruţinský   Viliam   RNDr.  Bratislava - Petrţalka
Osacký    Július       Dolná Strehová
Osacký    Ľuboš        Poprad
Oslanec    Tomáš        Ruţomberok
Ostromek   Július       Roţňava
Oškrobaný   Vincent       Čadca
Oštrom    Tibor        Rimavská Sobota
Ötvös     Ladislav      Čierny Brod
Paál     Dušan    Ing.  Veľká Ves
Pacala    Ivan        Bratislava -Rača
Pacola    Juraj        Sopkovce
Pačaj     Dušan        Vaţec
Pačaj     Gejza        Vaţec
Pačaj     Vladimír      Vikartovce
Pagáč     Kvetoslav      Trnava
Páhoki    Jozef    Ing.  Zlaté Moravce
Pajerská   Vladimíra      Hronská Breznica
Pajta     Marián       Bobrov
Pakoš     Marián       Medzilaborce
Pál      Attila   Ing.  Jesenské
Palacko    Milan        Gočovo
Palágyi    Tomáš        Košice - m.č. Juh
Palanská   Oksana       Nitra II
Palasiewicz  Ervín        Dubnica nad Váhom
Palatinus   Juraj        Trenčín
Palček    Miroslav      Dulov
Palešnik   Michail       Bardejov
Pálffyová   Katarína      Bratislava - Staré Mesto
Pálinkáš   Ladislav      Kalná nad Hronom
Palkech    Andrej       Piešťany
Palkovics   Tibor        Gemerský Jablonec
Palkovičová  Eva         Nové Zámky
Paľo     Vladimír      Klenovec
Paločková   Alena        Prešov
Panák     Peter        Trenčín
Pánis     Otto        Prievidza
Pánová    Eva     Ing.  Povaţská Bystrica
Papala    Jozef        Trnava
Pápeţ     Štefan       Bratislava - Petrţalka
Papp     Vojtech       Bratislava - Petrţalka
Paradi    Pavol        Bratislava - Petrţalka
Pardupa    Ján         Banská Bystrica II
Parimucha   Marián       Keţmarok
Parobok    Jozef    Ing.  Zvolen
Partička   Štefan       Humenné
Partika    Štefan    Ing.  Prešov
Passarelli  Eva     Mgr.  Košice m.č. Západ
Pastorek   Pavol        Čadca
Pásztor    Peter        Draţice
Paštrnáková  Anna        Sučany
Pátková    Anna        Sološnica
Patsch    Viliam    Ing.  Zákopčie
Patúš     Peter        Poprad
Patyi     Ernest       Harmanec
Paučová    Viera        Hriňová
Paulo     Pavol        Poprad
Paulovič   Andrej       Piešťany
Paulovič   Bohuš    Ing.  Chrabrany
Paulovičová  Henrieta      Chrabrany
Paulus    Michal       Krásny Brod
Paulusová   Gabriela      Krásny Brod
Pavelicová  Ingrid       Bratislava - Petrţalka
Pavelka    Jozef        Bratislava - Staré Mesto
Pavlák    Vladimír      Hlohovec
Pavlanský   Ján         Košice - m.č. Sídl. Ťahanovce
Pavlík    Dušan        Bratislava - Ruţinov
Pavlík    Jozef    Ing.  Bratislava - Petrţalka
Pavlík    Ján         Rajecké Teplice
Pavlík    Rastislav  Ing.  Ţilina
Pavlík    Jozef    Ing.  Bratislava 5 - Petrţalka
Pavlík    Jozef        Prešov
Pavlíková   Jana        Ţilina
Pavlíková   Sylvia       Prešov
Pavlíková   Anna        Prešov
Pavlis    Jozef        Nitra
Pavlo     Róbert       Piešťany
Pavlová    Anna        Stredné Plachtince
Pavlovič   Štefan       Sokolovce
Pavlovič   Milan    Ing.  Golianovo
Pavlovič   Vladimír   Ing.  Topoľčany
Pavlovičová  Oľga        Martin
Pavlů     František  Ing.  Ruţomberok
Pavlus    Ján         Kysucký Lieskovec
Pázmány    Peter        Sokolce
Pecko     Miroslav      Dubnica nad Váhom
Pecková    Stanislava     Ţilina I
Pečeňák    Marcel       Michalovce
Pečeňáková  Mária        Choňkovce
Péči     Richard       Oţďany
Pecha     Koloman       Hôrka
Pecha     Ján         Poprad
Pecha     Miroslav      Poprad
Pecho     Juraj    Ing.  Zlaté Moravce
Peiger     René        Pezinok
Pekár     Viliam       Bratislava - Petrţalka
Pekáriková   Jana        Humenné
Pelcmanová   Alexandra  PhDr.  Topoľčany
Peleš     Vladimír      Bernolákovo
Péli      Miroslav      Nitra
Pella     Igor        Košice m.č. Západ
Pella     Peter        Prešov
Pelle     František      Petrovce
Peňaška    Dušan        Malacky
Perduk     Ladislav  MVDr.  Košice - m.č. Sídl. Ťahanovce
Perháč     Filip        Kruţná
Perička    Tibor        Senec
Pernecký    Dušan        Senica
Pešadík    Jozef        Ruţomberok
Pešková    Daniela       Rosina
Peterec    Maroš        Bratislava - Petrţalka
Petic     Michal       Banská Bystrica II
Petijová    Helena   Ing.  Prešov
Petko     Vladimír      Topoľovka
Petný     Maroš        Druţstevná pri Hornáde
Petran     Ivan        Liptovský Mikuláš
Petráš     Alexander      Levice
Petrek     Martin   Ing.  Koplotovce
Petrek     Jozef        Bánovce nad Bebravou
Petrík     Branislav      Bratislava - Petrţalka
Petrík     Miroslav      Liptovský Mikuláš
Petrík     Pavel    Ing.  Trenčín
Petríková   Ingrid       Semerovo
Petrovčinová  Dana        Ľubiša
Petrovič    Ivan    JUDr.  Bratislava - Rusovce
Petrovič    Milan    Ing.  Kravany nad Dunajom
Petrovská   Oľga        Medzev
Petrovský   Rudolf   Mgr.  Bratislava - Vrakuňa
Petruš     Vladimír      Prešov
Petřek     Jozef        Bratislava - Rusovce
Petřík     Libor        Snina
Peťura     Otto        Michalovce
Phung     The Anh   Ing.  Bratislava - Petrţalka
Piddubnyi   Stanislav      Horodenko
Piecušiak   Jozef        Rimavská Sobota
Pieš      Milan        Topoľčany
Piešová    Helena       Topoľčany
Pikla     Jozef        Ruţomberok
Pikla     Miroslav      Banská Bystrica II
Pinkas     Ľuboš        Čataj
Pinke     František      Gbelce
Pint      Vojtech       Zlatná na Ostrove
Pintér     Jozef        Kolíňany
Pinteš     Marek        Dedinka
Pisár     Ján         Badín
Pitelka    Jozef        Bratislava - Ruţinov
Pitlik     Bronislav      Prešov
Pitoňák    Peter        Bratislava - P.Biskupice
Pitschmann   Robert       Roţňava
Pittner    Vladimír         Kremnica
Plajer     Zoltán   Ing.     Komárno
Plančo     Jozef          Dolný Kubín
Plandora    Ján     Ing.     Nitra
Planieta    Milan          Vitanová
Plank     Jaroslav         Trnava
Plavec     Ladislav         Panické Dravce
Plavucha    Igor           Lučenec
Pleško     Jozef          Dolný Kubín
Pleva     Ján           Topoľčany
Pleva     Milan          Ľubica
Plevák     Peter          Dubnica nad Váhom
Plichta    Miroslav  Ing.     Krupina
Pliska     Robert          Roţňava
Plumpton    John           Bratislava - Ruţinov
Pľuta     Anton          Snina
Pőcz      Gábor          Dunajská Streda
Podhora    Jozef          Prešov
Podhorányová  Edita          Liptovský Mikuláš
Podhorský   Adrián          Košice - m.č. Staré Mesto
Podoba     Peter    Ing. arch.  Zlaté Moravce
Podoľák    Pavol    Ing.     Ruţomberok
Podoláková   Anna           Kraľovany
Podpera    František        Dubnica nad Váhom
Podsklanová  Katarína         Nitra
Podţuban    Milan    Ing.     Michalovce
Pogány     Karol          Martin
Pohl      Ján           Vígľaš
Pohorelec   Milan          Zvolen
Poch      Ján           Košice - m.č. Nad jazerom
Pokrivčák   František  RSDr.    Martin
Pokrivčák   Rastislav        Poprad
Pokrývka    Ľubomír         Nová Bystrica
Polaček    Marek          Lietavská Lúčka
Poláček    Andrej          Stupava
Polák     Oto           Šaštín - Stráţe
Polák     Timotej         Trnava
Polakovič   Oto           Radošovce
Polčič     Fridolin  Ing.     Bratislava - Ruţinov
Polčík     Ján           Veselé
Poledno    Michal          Most pri Bratislave
Polesňák    Anton          Radošovce
Polhoš     Vladimír         Spišská Belá
Poliak     Peter          Poprad
Políček    Ivan           Banská Bystrica I
Políček    Drahomír         Banská Bystrica II
Poličeková   Jana           Banská Bystrica II
Polievka    Vladimír         Bratislava - Lamač
Poljak     Martin   Ing.     Vysoké Tatry
Polomčák    Miroslav         Stará Ľubovňa
Polomský    Vladimír         Prešov
Polóny     Peter          Poprad
Polovinčák   Miroslav         Zvolen
Pompa     Eduard          Keţmarok
Pompa     Fabian          Toporec
Pompa     Ondrej          Toporec
Pompa        Milan          Spišská Stará Ves
Pompa        Stanislav        Toporec
Pompa        Milan          Poprad
Pončák       Štefan   Ing.     Ličartovce
Ponechal      Rastislav        Teplička nad Váhom
Ponický       Karol    Ing.     Košice - m.č. Juh
Popelič       Milan          Košice m.č. Západ
Popluhár      Tibor          Galanta
Popov        Peter          bez pobytu v SR
Popovič       Ján     PaedDr.   Trenčín
Poráč        Martin          Košice - m.č. Staré Mesto
Porteleky      Elemér          Rimavská Sobota
Poruban       Henrich         Dubnica nad Váhom
Porubiak      Martin          Košice - m.č. Sever
Porubský      Peter          Ţikava
Porubský      Ivan    Ing.     Nitra
Pósa        Ladislav  Ing.     Nové Zámky
Pospíšil      Igor           Ţemberovce
Pospíšil      Arnošt   Ing.     Nitra
Potančok      Milan          Košice m.č. Sídlisko KVP
Potocký       Stanislav        Bratislava - Petrţalka
Potočár       Ľudovít         Ţilina
Potočňák      Martin          Dulova Ves
Potoková      Zdena          Poprad
Potúček       Ľubomír         Bratislava - Ruţinov
Potúček       Vladimír         Bratislava - Petrţalka
Poţgay       Ján           Bratislava - Petrţalka
Práznovszky, CSc.  Mikuláš   JUDr. Ing.  Nové Zámky
Priam        Jozef    Ing.     Kráľovský Chlmec
Pribula       Stanislav        Kapušany
Priehoda      Ľuboš          Bánovce nad Bebravou
Priputen      Peter          Bratislava - Staré Mesto
Priputen      Jaroslav         Lacková
Pristáš       Ladislav         Košice - m.č. Dargov. Hrdinov
Priščák       Miroslav         Prešov
Prno        Pavol    Ing.     Trenčín
Profektuš      Slavomír         Banská Štiavnica
Procházka      Roman          Bratislava - Devín. Nová Ves
Procházka      Petr           Slaská
Proksa       Ján           Bratislava-Nové Mesto
Prostredný     Róbert          Nitrianske Sučany
Provazník      Emil           Hlboké
Pruc        Igor    Ing.     Humenné
Prúšová       Viléma          Skury
Přibyl       Miroslav         Dolný Kubín
Psota        Ivan           Bratislava - Ruţinov
Ptačin       Miloslav         Trnava
Ptačinová      Ingrid          Trnava
Puci        Andrej          Hraň
Puchel       Jozef          Stará Ľubovňa
Pukajová      Janka          Bošany
Purdjak       Petr           Martin
Puschenreiterová  Ruţena          Trnava
Putz        Marcel          Bratislava - P.Biskupice
Pýchová       Paula          Rimavská Sobota
Pyrtová       Helena          Liptovský Mikuláš
Pytel     Jozef       Pavlice
Rabaj     Jozef       Trnava
Rabenseifer  Hubert       Bratislava - Ruţinov
Rac      Miloš       Spišská Teplica
Rác      Ladislav      Spišská Teplica
Raceková   Marta       Trnava
Racko     Anton    Ing.  Dubnica nad Váhom
Rácz     Mikuláš      Lučenec
Račková    Monika       Banská Štiavnica
Radačovský  Marek       Prešov
Radičová   Zuzana       Kuchyňa
Radimák    Zoltán       Tureň
Radošinský  Emil        Trebatice
Radošínsky  Stanislav     Jablonica
Rafai     Milan       Bratislava - Petrţalka
Raffaelis   Ľudovít   Ing.  Košice m.č. Západ
Raffaj    Ľudovít      Šútovo
Ragančík   Peter       Vechec
Ragas     Boris       Ţilina
Ragas     Hubert   Ing.  Ţilina
Raisz     Andrej       Dunajská Streda
Rajčanová   Anna        Banská Bystrica II
Rajecký    Tomáš       Bratislava - Dúbravka
Rajník    Pavol       Pruské
Rajnoha    Štefan       Malá Lehota
Rajský    Milan       Trnava
Rajtík    Ivan        Dunajská Streda
Rakaš     Miroslav      Iliašovce
Rákoci    Rudolf       Nitra
Rakovan    Jozef       Ţilina I
Rakús     Ľuboš       Kriţovany nad Dudváhom
Rapoš     Dušan    Mgr.  Bratislava-Nové Mesto
Rašman    Ľuboš       Poprad
Ratkovič   Ján        Nové Zámky
Ratkovič   Ladislav      Nové Zámky
Ratkovičová  Helena       Nové Zámky
Rausch    Ján        Nové Zámky
Rázgová    Janka       Veľká Lomnica
Razgyel    Ján        Zlaté Klasy
Recmanová   Magdaléna     Zvolen
Rédler    Ján        Komárno
Reguliová   Martina      Čadca
Rehák     Jozef       Trenčín
Rechtorík   Ján        Terchová
Rechtorík   Cyril       Ţilina I
Reich     Ivan        Dulova Ves
Reichelová  Andrea       Nová Lesná
Reichová   Štefánia      Bratislava 1 - Staré Mesto
Reischel   Milan    Ing.  Vráble
Remenár    Michal       Trnava
Remenár    Milan       Dubnica nad Váhom
Remiaš    Erik        Košice - m.č. Sever
Remšík    Ján        Povaţská Bystrica
Rennerová   Rozália      Keţmarok
Repa     Jozef    Ing.  Predmier
Repák     Jozef       Košice m.č. Západ
Répási    Daniel   Ing.   Komárno
Repaský   Cyril         Spišský Hrušov
Repaský   Ján     -     Levoča
Repič    Branislav       Bratislava - Petrţalka
Repka    Slavomír       Vyšná Šebastová
Repkovská  Daniela   Ing.   Ţilina
Repová    Martina        Liptovský Mikuláš
Rešeta    Imrich        Trnava
Reuter    Róbert        Košice - m.č. Sever
Révai    Attila        Leopoldov
Rézmüves   Ján          Roţňava
Rezníček   Rudolf   Ing.   Bratislava - Ruţinov
Rezník    Július        Veľká Ves
Ričovský   Rastislav       Bratislava - Petrţalka
Ridilla   Peter    Ing.   Poprad
Ridzoňová  Edita         Bratislava - Devín. Nová Ves
Riečan    Milan         Banská Bystrica II
Riečický   Jozef         Trenčianska Teplá
Rigo     Ján          Sládkovičovo
Richtárik  Milan         Sverepec
Richter   Eduard        Bratislava - Petrţalka
Richterová  Helena        Ţikava
Richvalský  Peter         Prešov
Ripel    Marián        Kysucké Nové Mesto
Ríz     Ladislav       Banská Bystrica II
Rogovská   Janka         Červeník
Roháč    Vasiľ         Krásny Brod
Roháčová   Irena         Lehôtka
Rohaľ    Jozef    Ing.   Bardejov
Rohun    Adrián        Humenné
Rokyta    Martin        Košice - m.č. Sever
Rolincová  Miroslava       Horné Otrokovce
Rolinec   Oto          Merašice
Rolinec   Jozef         Horné Otrokovce
Roman    Ján          Holíč
Roman    Ján     Ing.   Poprad
Rossák    Peter         Ţilina
Rostáš    Ján     Ing.   Rajecké Teplice
Rosůlková  Denisa        Košice - m.č. Staré Mesto
Roško    Alexander       Humenné
Rotterová  Gabriela  PaedDr.  Bratislava 4 - Karlova Ves
Roţár    Peter         Košice - m.č. Nad jazerom
Ruda     Ján          Svidník
Rudavský   Jozef    JUDr.   Humenné
Ruman    Dušan         Levice
Ruman    František       Spišská Nová Ves
Rumanovský  Jozef         Bratislava - Devín. Nová Ves
Rusch    Peter         Dolný Kubín
Rusnák    Branislav       Malacky
Rusnák    Paul         Madunice
Rusnák    Jozef         Martin
Rusňák    Jaroslav       Ţilina I
Rusňák    Ladislav       Košice - m.č. Nad jazerom
Rusňák    Jozef         Roţňava
Rusó     Štefan        Roţňava
Rusó     Ján          Čierna nad Tisou
Rusovský    Dušan        Nitra
Ruttkay    Milan        Vrútky
Ruţbarský   Miloš        Košice - m.č. Sídl. Ťahanovce
Ruţek     Richard       Bratislava - Ruţinov
Ruţička    Ján         Šajdíkove Humence
Ruţinský    Peter        Banská Bystrica I
Rybanský    Ján         Liptovský Peter
Rybár     Gabriel       Partizánske
Rybárová    Vlasta       Banská Bystrica I
Rybecký    Marián       Studienka
Rychtárik   Marián       Nová Dubnica
Rysuľa     Ján         Vaţec
Ryšavý     Ladislav      Bratislava - Vrakuňa
Ryšavý     Karol        Senec
Ryšavý     Vladimír      Piešťany
Ryšavý     Alojz        Levice
Sabadošová   Lujza        Plešivec
Sabo      Július       Vranov nad Topľou
Sabol     Rastislav      Terňa
Sabol     Ján         Prešov
Sabol     Marián   Ing.  Prešov
Sabolčík    Michal       Bratislava - Staré Mesto
Sagan     Ľuboš        Revúca
Sagula     Milan        Kriváň
Saitz     Tibor        Martin
Saksa     Roman        Banská Bystrica I
Salem     Hisham   JUDr.  Košice-m.č.Sídlisko KVP
Sališ     Vladimír      Dolný Kubín
Saloň     Vasil        Vysoké Tatry
Saloušek    František      Poprad
Sámel     Ondrej       Kremnica
Sangret    Marián       Košice - m.č. Staré Mesto
Sárosfai    Štefan       Blatná na Ostrove
Sauer     Slavomír      Bratislava - Petrţalka
Savinov    Pavol        Trenčín
Säring     Heinz        Bonebuttel
Sečanský    Peter        Bratislava - Staré Mesto
Sečanský    Miroslav      Bánovce nad Bebravou
Sečkár     Miroslav      Klátová Nová Ves
Sedilek    Peter        Banská Bystrica II
Sedlák     Miroslav      Ţilina I
Sedlák     Július       Košice - m.č. Sever
Sedlák     Vladimír      Poprad
Sedlák     Jozef        Prešov
Sedláková   Eva         Kysak
Sedliačiková  Anna        Očová
Sehnálek    Ivan    Ing.  Košice - m.č. Staré Mesto
Sehnálková   Judita   RNDr.  Košice-m.č.Západ
Sekáč     Ivan        Ivanka pri Dunaji
Sekanina    Pavel    Ing.  Prešov
Sekula     Marcel       Veľký Biel
Selecký    Dušan        Banská Bystrica II
Seman     Gejza        Zborov
Semaňák    Ján     Ing.  Keţmarok
Semaňák    Jozef        Poprad
Semančíková  Renáta       Košice-m.č.Západ
Semjan    Miroslav    Ing.   Dolný Kubín
Semjan    Roman          Košice-m.č.Sídlisko KVP
Senič     Ján           Lúčky
Setvák    Ivan           Bratislava - Karlova Ves
Schaser    Otmar-Helmut       Herne
Schiller   Marián          Tajná
Schillerová  Silvia          Kráľová pri Senci
Schleifer   Tibor          Bratislava - Petrţalka
Schmidt    Mitja          Dolný Kubín
Schmidt    Miroslav         Hrochoť
Schmidtová  Darina     Ing.   Dolný Kubín
Schmiedl   Eduard          Lučenec
Schneider   Ivan           Bratislava-Nové Mesto
Schoeller   Peter          Bratislava - Karlova Ves
Schrojf    Viliam     PaedDr.  Bratislava-Nové Mesto
Sibyla    Karol          Ţilina I
Sičák     Ľubomír    Ing.   Zvolen
Sidora    Emil      Ing.   Čadca
Sieber    Peter          Košice - m.č. Sever
Siekel    Peter     Ing.   Dubnica nad Váhom
Silla     Ján           Košice - m.č. Krásna
Simon     František        Komárno
Sirý     Ján           Ladomirová
Sisol     Anton          Vranov nad Topľou
Sivák     Peter          Trnava
Sivák     Marián          Košice - m.č. Dargov. Hrdinov
Skačan    Oliver          Zlaté Moravce
Skaloš    Peter          Brezno
Skaloš    Dušan     Ing.   Košice - m.č. Sídl. Ťahanovce
Skalská    Jozefína         Prešov
Skalský    Vladimír         Prešov
Skasko    Zdeněk     Ing.   Košice-m.č.Západ
Sklenář    Milan     Ing.   Lipová
Skomorucha  Waldemar         Košice - m.č. Dargov. Hrdinov
Skronková   Tatiana    Mgr.   Komárno
Skupeňová   Mária          Divinka
Slabosz    Adam Mariusz       Dolný Kubín
Sládečka   Jozef          Topoľčany
Sládek    Stanislav        Bratislava - Petrţalka
Sláma     Jiří           Trenčianska Teplá
Slašťan    Dušan          Tisovec
Slávik    Jozef          Šurany
Slávik    Jozef          Poprad
Slávka    Igor           Nové Mesto nad Váhom
Slezák    Peter          Košice - m.č. Dargov. Hrdinov
Sliacky    Miloš          Riečka
Slivka    Boris          Košice-m.č.Západ
Slivka    Martin          Spišský Štiavnik
Slivková   Dana           Banská Bystrica II
Slíţ     Ján           Nitra
Slobodník   Ladislav         Banská Bystrica I
Slováček   Peter          Ilava
Slovák    Zdenko          Ladomerská Vieska
Slugeň    Milan          Ilava
Sluka     Ondrej          Sikenička
Sluťák    Radoslav         Košice - m.č. Nad jazerom
Smelik    Peter         Bratislava - Petrţalka
Smerek    Gabriel        Košice-m.č.Sídlisko KVP
Smičíková   Mária         Čadca
Smiková    Oľga    Ing.   Poprad
Smutný    Miroslav       Moldava nad Bodvou
Snoha     Štefan        Bratislava - Vrakuňa
Snoha     Štefan   Ing.   Slovenská Ľupča
Soblahovský  Andrej        Andovce
Sobol     Miroslav       Veľká Ida
Soboňa    Miloš         Kalná nad Hronom
Sobotka    Jaroslav  Ing.   Banská Bystrica I
Sojka     Hieroným       Komárno
Sokol     Slavomír       Hankovce
Sokol     Andrej        Stará Ľubovňa
Solař     Jiří         Červený Kameň
Solařová   Helena        Dolný Lieskov
Solíková   Melánia        Záriečie
Solomej    Radovan        Humenné
Sončik    Marián        Košice-m.č.Sídlisko KVP
Sontág    Marián        Brezovička
Soókyová   Vlasta        Číčov
Sopko     Peter    Mgr.   Niţná Myšľa
Sopko     Miroslav       Poproč
Sopúch    Branislav       Betlanovce
Sörös     Zsolt         Komárno
Sotko     Viktor   Ing.   Moldava nad Bodvou
Soukup    Jaroslav       Beňadiková
Spál     František       Hlohovec
Spišák    Ján     JUDr.   Bratislava - Staré Mesto
Spišiak    Ladislav  PaedDr.  Nitra
Spitzkopf   Viktor        Stará Lesná
Spót     Ľudovít        Veľké Úľany
Spurný    Karol         Levice
Srna     Ján     Ing.   Svätý Jur
Stach     Vladimír  Ing.   Prešov
Stanco    Milan         Ţilina I
Stančák    Koloman        Vydrník
Stanislav   Ján     Ing.   Banská Bystrica II
Stankovič   Lorant        Levice
Stankovič   Anton    Ing.   Ţilina I
Stankovič   Vladimír       Michalovce
Stano     Stanislav  Ing.   Bátovce
Stano     Juraj         České Brezovo
Starinská   Katarína       Ľubica
Starosta   Ivan         bez pobytu v SR
Starovský   Peter         Ţilina I
Starych    Tibor         Povaţská Bystrica
Stasinka   Peter         Ţilina I
Staš     František       Ruţomberok
Staš     Peter    Ing.   Banská Bystrica I
Stašenko   Vsevolod       Košice - m.č. Sídl. Ťahanovce
Stedina    Milan         Krivany
Stehlo    Slavomír       Nové Zámky
Steigaufová  Mária         Abrahámovce
Stepanovová  Irini         Trnava
Stojaková   Denisa        Svidník
Stojanovič  Tane        Martin
Stojka    Milan       Trnovec nad Váhom
Stojkovič   Bohuslav      Bratislava - Petrţalka
Stolárik   Roman       Nitra
Stolárik   Andrej   Ing.  Bardejov
Stoličný   Ján        Spišská Nová Ves
Straka    Peter       Bratislava - Ruţinov
Straka    Miroslav      Banská Bystrica I
Straka    Jozef    Ing.  Trenčianske Teplice
Straková   Daniela      Bratislava - Ruţinov
Strapko    Marian       Lučenec
Strelec    Peter       Martin
Strelecký   Ján        Horná Mičiná
Strharská   Jana        Košice - m.č. Sever
Stríbrnský  Milan       Bratislava - Ruţinov
Stríbrnský  Rudolf       Bratislava - Petrţalka
Strišovský  Damian       Spišská Belá
Strnisko   Stanislav     Modra
Struhárová  Anna        Levice
Struhárová  Jana        Trenčín
Studenič   Jozef       Donovaly
Studený    Mario       Malinová
Stupák    Ján        Lendak
Stýblo    Jaroslav      Nitra
Suchanič   Ján        Svidník
Suchár    Martin       Bratislava - Petrţalka
Suchár    Pavol       Prievidza
Suchoň    Jaroslav      Bratislava - Staré Mesto
Suchoň    Robert       Hlohovec
Suchovský   Pavol       Senica
Suchý     Ľubomír      Prešov
Suja     Jozef       Korytárky
Suja     Ján        Detva
Suja     Jozef       Fiľakovo
Sulaček    Ľudovít      Rybník
Sumec     Ján     Ing.  Šamorín
Suňog     Peter       Košice - m.č. Sídl. Ťahanovce
Supek     Rastislav     Vinosady
Supuka    Stanislav  Ing.  Bratislava - Staré Mesto
Supuka    Ivan    Ing.  Vrbové
Suriak    Jozef    Ing.  Lodno
Susányi    Štefan       Tornaľa
Svediak    Tibor       Lučenec
Svetlák    František     Bacúch
Svetlík    Miroslav      Slovenská Ľupča
Svitačová   Darina       Komárno
Svitana    Ľubomír      Poprad
Svítek    Mikuláš      Bratislava 4 - Dúbravka
Svitok    Pavel       Malé Uherce
Sýkora    Viliam       Lozorno
Sýkora    Miroslav      Poltár
Syrovátka   Vladimír      Košice - m.č. Juh
Szabadosová  Terézia      Zlatná na Ostrove
Szabo     Marian       Veľké Úľany
Szabo     Ladislav      Trnava
Szabo     Ladislav      Partizánske
Szabó       Ladislav        Bratislava - Vrakuňa
Szabó       Dezider         Dunajská Streda
Szabó       Viliam         Lipové
Szabó       Ondrej         Lok
Szabó       Imrich         Nové Zámky
Szabó       Barnabáš        Rimavská Sobota
Szabó       Dušan          Veľký Krtíš
Szabó       Ladislav        Košice - m.č. Juh
Szabó       Peter          Prešov
Szabóová     Oľga          Kolárovo
Szabóová     Beáta          Levice
Szaffko      Karol    Ing.    Košice - m.č. Staré Mesto
Szaniszló     Róbert         Roţňava
Szántó      Zoltán         Imeľ
Szányi      Gejza    Ing.    Košice - m.č. Nad jazerom
Szczecinová    Annamarie  Mgr.    Košice-m.č.Staré mesto
Szeiler      Arpád          Kameničná
Székely      František        Komárno
Szekeres     František  Ing.    Dvory nad Ţitavou
Szentirmai Doc.  Zsolt    Ing. CSc.  Košice - m.č. Sever
Szentiványi    Ľubor          Poprad
Szentkereszty   Dušan          Krškany
Szép       Roman          Čierna Voda
Szép       Ĺudovít         Zemianska Olča
Szépeová     Monika         Kolárovo
Szilágyi     Juraj          Šaľa
Szilvás      Rastislav        Pezinok
Szlovacsek    Ján           Ţilina I
Szlovák      Karol          Bratislava - Petrţalka
Szőcs       Zoltán         Poprad
Szolga      Tibor          Trnovec nad Váhom
Szorád      Ladislav        Nitra
Sztojková     Iveta          Zemné
Szuligán     Alexander        Veľké Kapušany
Šabo       Juraj          Ţitavany
Šabo       Karol    Ing.    Ţitavany
Šabo       Štefan         Partizánske
Šadon       Rastislav        Levice
Šaffo       Rastislav        Staré
Šága       Tibor          Lučenec
Šagát       Juraj          Bratislava - Staré Mesto
Šajgalová     Ľudmila         Brezno
Šajgalová     Henrieta        Brezno
Šak        Michal         Košice - m.č. Sídl. Ťahanovce
Šály       Miroslav        Nová Baňa
Šamaj       Pavol    Ing.    Vojňany
Šamudovský    Štefan         Košice - m.č. Krásna
Šándor      Milan          Nitra
Šarišský     Peter          Vígľašská Huta - Kalinka
Šarišský     Štefan         Smiţany
Šárközi      Jozef          Šaľa
Šárköziová    Daniela         Šaľa
Šarközy      Arpád          Banská Bystrica II
Šarovecký     Ján           Bratislava - Dúbravka
Šášik       Marek          Nitra
Šašinka      Roman          Bratislava - Ruţinov
Ščamborová  Daniela       Bardejov
Ščerba    Ján         Humenné
Ščuka     Jozef        Vikartovce
Ščuka     Peter        Vikartovce
Šebeň     Jozef        Ţiar nad Hronom
Šebest    Peter        Široké
Šebeščák   Marián   Ing.  Košice - m.č. Sídl. Ťahanovce
Šebo     Miroslav      Bratislava-Nové Mesto
Šebök     Jozef        Pohranice
Šereš     Zoltán   Ing.  Ţilina
Šeroňová   Emília       Rosina
Šesták    Michal       Svidník
Ševček    Miroslav      Dubnica nad Váhom
Ševčík    Vladislav      Nitra
Ševčík    Milan        Partizánske
Ševčík    Miroslav      Trenčín
Ševčíková   Darina       Brezno
Šichtová   Katarína      Ţilina I
Šikrha    Jozef        bez pobytu v SR
Šimanský   Eugen    Ing.  Ruţomberok
Šimčík    Štefan       Ovčie
Šimčisko   Alojz    Ing.  Staškov
Šimeg     Igor    Mgr.  Bratislava - Staré Mesto
Šimek     Marián       Bratislava-Nové Mesto
Šimek     Mário    Ing.  Jakubov
Šimek     Pavol        Senica
Šimko     Ľubomír   Ing.  Dubnica nad Váhom
Šimková    Júlia    JUDr.  Prešov
Šimková    Jarmila       Dubnica nad Váhom
Šimkovič   Ţarko        Bratislava - Devín. Nová Ves
Šimkovičová  Monika       Bratislava - Ruţinov
Šimo     Ján         Nové Zámky
Šimon     Jozef        Ţiar nad Hronom
Šimon     Ladislav      Košice - m.č. Dargov. Hrdinov
Šimončičová  Adriana       Chtelnica
Šimonek    Alexander      Bratislava - Jarovce
Šimonek    Jozef        Nitra
Šimun     Peter        Holíč
Šimurka    Boris        Prievidza
Šindler    Viliam   Ing.  Dolný Kubín
Šintaj    Milan        Liptovský Mikuláš
Šipka     Miroslav      Košice - m.č. Sídl. Ťahanovce
Šípková    Zdena        Zlaté Moravce
Šipoš     Rastislav      Košická Polianka
Šípoš     Bernard   Mgr.  Bratislava - Karlova Ves
Šišolák    Marián       Gajary
Šištíková   Alena        Povaţská Bystrica
Šitár     Miroslav      Košice-m.č.Západ
Škoda     Milan        Malacky
Školník    Oskar        Handlová
Škotnár    Ivo         Košice-m.č.KVP
Škrabák    Ján         Bratislava-Nové Mesto
Škrváň    Jozef        Hronská Breznica
Škrváň    Miroslav      Hronská Breznica
Škubák    Erich    Ing.  Ţilina I
Škubal    Rastislav      Banská Bystrica II
Škultéty    Milan        Trnava
Škvareniak   Jozef        Košice - m.č. Nad jazerom
Škvarka     Miroslav      Močiar
Škvarka     Emil        Poprad
Škvarková    Mária        Močiar
Škvarková    Mária        Janova Lehota
Škyrta     Dušan        Poprad
Šlapáková    Valéria       Šaľa
Šmahajčík    Ján         Dlhé Pole
Šmahel     Libor        Bratislava - Dúbravka
Šmidt      Ivo         Bratislava - Karlova Ves
Šmigová     Valéria       Bardejov
Šmigura     Jaroslav  Ing.  Nitra
Šofranko    Ladislav      Poprad
Šoltés     Dušan    Ing.  Ţilina
Šoltés     Ľudovít       Poprad
Šoltés     Vladimír      Vranov nad Topľou
Šoltís     Jaroslav      Ratkovská Lehota
Šoltys     Valér    Ing.  Stropkov
Šoth      Jozef        Bardejov
Šotník     Karol        Bratislava - Ruţinov
Špajdel     Juraj        Trnava
Španko     Jaroslav  Mgr.  Liptovský Mikuláš
Špaňo      Milan    Ing.  Bratislava - Petrţalka
Šperková    Anetta       Sládkovičovo
Špila      Pavol        Predajná
Špodová     Eva         Bratislava - Čunovo
Šproch     Ján         Banská Bystrica I
Špyrka     Vladimír      Prešov
Šrajer     Rastislav  Ing.  Olomouc
Šramaty     Jozef    JUDr.  Zvolen
Šrom      Jozef        Holíč
Štacko     Peter        Prievidza
Štaffen     Ivan        Bratislava - Ruţinov
Štanglerová   Soňa        bez pobytu v SR
Šťastný     Ľubomír       Košice - m.č. Dargov. Hrdinov
Štecová     Anna        Bardejov
Štefanco    Ján     Ing.  Liptovský Mikuláš
Štefančík    Milan        Humenné
Štefanec    Vladimír      Tuchyňa
Štefanek    Martin       Bratislava - Ruţinov
Štefánek    Miroslav      Ladzany
Štefánik    Peter    Ing   Trenčín
Štefániková   Eva     JUDr.  Bratislava - Petrţalka
Štefanišin   Milan        Rakovčík
Štefula     Anton        Pruské
Štefunko    Ivan        Senec
Štepánek    Peter        Pravenec
Štepitová    Gabriela      Dolný Kubín
Štepo      Rastislav      Ruţomberok
Štifner, CSc.  Štefan   Ing.  Hurbanovo
Štika      Stanislav  Ing.  Nitra
Štilhammer   Roman        Prievidza
Štincík     František      Giraltovce
Štipák     Gejza        Košice - m.č. Dargov. Hrdinov
Štofanik    Maroš        Prešov
Štrbka     Ľubomír       Šoporňa
Štulajter   Anton        Tisovec
Štulrajter   Branislav      Liptovský Mikuláš
Šturák     Štefan   Ing.  Prešov
Šuchter    Jozef        Bratislava-Nové Mesto
Šujak     Peter    RNDr.  Trnava
Šulek     Juraj        Hrnčiarovce nad Parnou
Šulo      Vladimír  Ing.  Liptovský Mikuláš
Šuľo      Emil        Humenné
Šumega     Milan        Povaţská Bystrica
Šumichrast   Ivan    Ing.  Bratislava - Karlova Ves
Šupolíková   Zdena        Zvolen
Šuran     Miroslav  Ing.  Lučenec
Šuran     Štefan       Košice-m.č.Myslava
Šurgalová   Jana        Košice-m.č.Západ
Šurina     Ján         Banská Bystrica I
Šurka     Tibor        Poprad
Šutarík    Eugen        Bytča
Šutý      Pavol    Ing.  Oščadnica
Šuvara     Ladislav      Dubnica nad Váhom
Šváb      Ján     Ing.  Liptovský Mikuláš
Švacho     Miroslav      Dolné Srnie
Švec      Štefan       Valča
Švec      Milan        Banská Bystrica I
Švec      Ján         Banská Štiavnica
Švec      Michal       Prievidza
Švidrák    Ivan        Bratislava 4 - Karlova Ves
Švihla     Ondrej       Revúca
Švikruha    Roman    Ing.  Poprad
Tabaček    František      Veľké Rovné
Tabačková   Miriam       Kysucké Nové Mesto
Tahotný    Vladimír      Chtelnica
Takács     Mikuláš       Šaľa
Takácsová   Iveta        Šaľa
Takáč     František      Košice - m.č. Sídl. Ťahanovce
Takáč     Peter    Ing.  Nemšová
Taliga     Michal   Ing.  Martin
Tall      Juraj        Košice-m.č.Západ
Talpaš     Igor        Banská Bystrica II
Tamási     Juraj    MVDr.  Dunajská Streda
Tamáš     Zsolt        Háj
Tamaškovič   Vojtech   Ing.  Šurany
Tanečka    Milan        Zvolen
Tanečková   Ľudmila       Sielnica
Tanistrák   Ján         Turzovka
Ťapko     Richard       Dolný Kubín
Tarageľ    Pavel        Tvrdošín
Tarana     Tomáš        Lučenec
Tarda     Štefan       Revúca
Tarhaj     Vladimír      Košice - m.č. Sídl. Ťahanovce
Tašková    Andrea       Kysucké Nové Mesto
Tašký     Martin   Ing.  Bratislava - Ruţinov
Tatár     Radko        Vranov nad Topľou
Tatara     Juraj    Ing.  Trnava
Tatarčiaková  Helena       Hôrka
Tatarčík    Juraj        Košice-m.č.Západ
Tatárová     Edita       Ľubotice
Tatič       Ján        Košice-m.č.Západ
Tauchman     Zdenko   Ing.  Banský Studenec
Tauchmanová    Lukrécia  Mgr.  Banská Bystrica I
Taţík       Ladislav  Ing.  Košice - m.č. Dargov. Hrdinov
Telek       Pavol       Bratislava - Petrţalka
Teleki      Gabriel  Ing.  Povaţská Bystrica
Telepun      Jozef       Vranov nad Topľou
Temkovitz     Anton       Košice - m.č. Juh
Tencer      Miroslav     Ţilina
Tengeri      Imrich      Orechová Potôň
Teplan      Dušan   Ing.  Nové Zámky
Teplan      Peter       Povaţská Bystrica
Terefenko     Rudolf      Koňuš
Tesar       Tibor       Horné Orešany
Thüringerová   Hilda       Bratislava - Petrţalka
Tibenský     Vojtech      Trnava
Tibenský     Jozef       Nitra
Tibenský     Miroslav     Michalovce
Tichák      Ľubomír      Varín
Tichanská     Antónia      Kapušany
Tikhonova     Natalia      Košice-m.č.Západ
Timko       Ľuboš       Bratislava-Nové Mesto
Timková      Mária       Poproč
Tirdiľ      Martin      Kojatice
Tirol       Zdeněk      Bádice
Tirpák      Jaromír      Košice - m.č. Dargov. Hrdinov
Tišliar      Igor       Banská Bystrica I
Tittel      Peter   Ing.  Hlohovec
Tkáč       Jozef   Ing.  Bratislava - Ruţinov
Tkáč       Miloš       Valaliky
Tkáč-Klič     Jozef       Ohradzany
Tkáčová      Ivana   Ing.  Liptovský Mikuláš
Tkáčová-Kličová  Katarína     Ohradzany
Tlačiková     Ruţena      Bratislava - Petrţalka
Tlučko      Peter       Pavlovce
Toderiška     Tibor       Humenné
Tokárová     Denisa      Nitra
Töke       Barnabáš     Lučenec
Tököly      Ľubomír      Spišská Nová Ves
Tökölyová     Alţbeta      Bratislava - Petrţalka
Tokoš       Robert      Skalica
Toma       Marián      Partizánske
Tomajko      Miloš       Košice - m.č. Sídl. Ťahanovce
Toman       Roman   Mgr.  Smolenice
Tomanová     Zlatica      Banská Bystrica I
Tomanovics    Juraj       Dunajská Streda
Tomáš       Richard      Vranov nad Topľou
Tomaščík     Jozef       Veľké Záluţie
Tomaščík     Milan   Ing.  Banská Bystrica II
Tomašec      Peter       Ţilina
Tomaška      Milan       Banská Bystrica II
Tomáška      Tibor       Dubnica nad Váhom
Tomaškovič    Ján        Bratislava - Ruţinov
Tomášová     Ľudmila      Keţmarok
Tomčáni    Jaroslav        Bzenica
Tomčániová   Zuzana         Bzenica
Tomčíková   Soňa          Bratislava - Ruţinov
Tomčíková   Viera    Ing.    Slovenský Grob
Tomčo     Juraj    Ing.    Michalovce
Tomeček    Milan          Poprad
Tomi      Ľudovít         Kunova Teplica
Tomík     Juraj          Veľké Uherce
Tomka     Jozef          Rimavská Sobota
Tomko     Marián   Ing.    Košice - m.č. Nad jazerom
Tonka     Milan          Podhorany
Torhan     Peter          Machulince
Torma     Ladislav        Bratislava - Petrţalka
Torma     Rastislav        Prešov
Tornyai    Michal         Veľké Úľany
Török     Jaroslav        Šoporňa
Toroňa     Miroslav        Ţilina
Tóth      Ján           Bratislava - Staré Mesto
Tóth      Jozef          Bratislava-Nové Mesto
Tóth      Ferdinand        Veľký Meder
Tóth      Ladislav        Dunajská Streda
Tóth      Pavol    MVDr.    Šaľa
Tóth      Attila         Keť
Tóth      Štefan         Salka
Tóth      Kristián        Štúrovo
Tóth      Árpád          Rimavská Sobota
Tóth      Gejza          Košice - m.č. Sever
Tóth      Tibor          Nové Mesto nad Váhom
Tóthová    Ildikó         Modrany
Trebatický   Róbert         Moravské Lieskové
Trefil     Zdeněk         Bratislava - Ruţinov
Trefilová   Rozália         Bratislava - Ruţinov
Trepáč     Jaroslav        Mníšek nad Hnilcom
Tribula    Štefan         Podolínec
Trinitowski  Jörg          Meinersen, Nemecko
Trišč     Jozef          Svinia
Trnka     Miroslav        Krasňany
Trnkus     Stanislav        Tlmače
Trnovcová   Jaroslava        Ţilina I
Trnovec    Ivan          Ţilina I
Trnovský    Ľubomír         Ruţomberok
Tropp     František        Ľubica
Trsťan     Štefan   Ing.    Bratislava - Lamač
Trsťan     Richard         Dolný Kubín
Trstíková   Tatiana   Ing.    Bratislava - Petrţalka
Trulík     Ondrej         Nededza
Trúsik     Vladimír        Trnava
Truska     Milan          Ţarnovica
Trusková    Jolana         Levice
Tuček     Miroslav        Martin
Tudja     Maroš          Michalovce
Tuhársky    Bohuš          Malý Krtíš
Turan     Vladislav  Ing.    Bratislava - Vrakuňa
Turanovičová  Magdaléna        Nitra
Turčan     Tibor          Svederník
Turčanová   Mária    Pharm.Dr.  Svederník
Turek      Branislav      Bratislava - Ruţinov
Turoň      Ľubomír       Veľké Záluţie
Turza      Peter        Beluša
Tvaroţek    Peter        Šintava
Tvorík     Jaroslav      Bratislava-Nové Mesto
Tvoríková    Andrea       Záhorská Ves
Tvrdý      Peter        Ţilina I
Tyko      Ján         Pezinok
Uhrecká     Drahomíra      Banská Bystrica I
Uhrečík     Róbert       Humenné
Uhrík      Zoltán       Ruţomberok
Uhrin      Peter        Nové Zámky
Uhrin      Juraj    JUDr.  Košice - m.č. sídlisko KVP
Uhrín      Juraj        Nitra
Uhrín      Július       Košice-m.č.Západ
Uhrín      Pavol    Ing.  Prešov
Uhrinovský   Jozef    Ing.  Banská Bystrica II
Újvári     Attila       Bratislava - Staré Mesto
Ukropec     Ľudovít   Ing.  Bratislava - Petrţalka
Ulbrik     Peter        Bratislava - Staré Mesto
Ulbrik     Michal   Ing.  Handlová
Ulehla     Milan        Malacky
Uliczay     Milan        Košice-m.č.Západ
Uličná     Danka        Niţný Klátov
Uličný     Branislav      Moravany nad Váhom
Uličný     Andrej       Radoma
Ulrich     Vladimír      Stade, Nemecko
Unterfranc   Jozef        Nitrianske Sučany
Untermayer   Jozef        Senec
Untermayer   Arpád        Senec
Urban      Marián       Bučany
Urban      Roman        Budča
Urban      Vojtech       Roţňava
Urban      Milan        Partizánske
Urbánek     Rudolf       Martin
Urbánová    Henrieta      Roţňava
Urda      Dušan        Revúca
Urgela     Tibor        Senec
Urík      Radoslav      Nedoţery-Brezany
Uváčik     Jozef    PhDr.  Malacky
Václaviaková  Anna        Prievidza
Vadkerti    Imrich       Dvory nad Ţitavou
Vachna     Miroslav      Breznica
Vaitovičová   Alţbeta       Turá
Vajči      František  Ing.  Banská Bystrica I
Vajda      Tibor        Handlová
Valach     Peter        Veľké Ripňany
Valachovičová  Marianna      Partizánske
Valas      Jozef        Roţňava
Valas      Peter    -    Levoča
Valášek     Ivan        Sereď
Valent     Milan        Bratislava - Dúbravka
Valent     Stanislav      Ţiar nad Hronom
Valentínová   Anna        Trávnik
Valentovič   Peter        Opoj
Valentovič   Norbert       Košice m.č. Západ
Válik    Igor        Nitra
Vališ    Peter        Bratislava - Lamač
Valko    Peter        Martin
Valko    Roman        Horný Hričov
Valkó    Gašpar       Malé Dvorníky
Vaľko    Dušan        Košice m.č. Západ
Vaľko    Vladimír      Krompachy
Valo    Matej        Piešťany
Valovič   Vladimír      Bratislava - Ruţinov
Valovič   František      Prešov
Valuch   Ivan        Partizánske
Valúšek   Milan        Kúty
Vančo    Vlastimil      Bratislava - Ruţinov
Vanek    Ľubomír       Radimov
Vaník    Adolf        Banská Bystrica I
Vankovic  Miroslav      Valaliky
Vanovčan  Aurel    JUDr.  Ţilina I
Vantruba  Vladimír  Ing.  Poprad
Varga    Peter        Dunajská Streda
Varga    Tibor        Hurbanovo
Varga    Vojtech       Levice
Varga    Gabriel       Nové Zámky
Varga    Pavol        Nitra
Varga    Jozef        Fiľakovo
Varga    Štefan       Fiľakovo
Varga    Štefan   Ing.  Rimavská Sobota
Varga    Peter        Košice-m.č.Šaca
Varga    Adrián       Geča
Varga    Martin       Haţlín
Varga    Vladimír      Humenné
Varga    Jozef        Prešov
Varga    Marián   Ing.  Partizánske
Vargečko  Vladimir  MVDr.  Prešov
Vargic   Pavol        Nová Dubnica
Varšo    Miloš        Čukalovce
Vasjuk   Jurij    Ing.  Prešov
Vasovčák  Peter        Lučenec
Vašek    Martin       Bratislava - Petrţalka
Vašek    Rastislav      Senica
Vašek    Milan        Myjava
Vaško    Peter        Lošonec
Vašková   Mária        Levice
Vavrek   Jozef        Bardejov
Vavrík   Juraj        Bratislava - Lamač
Vavrinčík  Augustín      Nové Mesto nad Váhom
Vavro    Stanislav      Horná Streda
Vavrovič  Tomáš        Sereď
Váţan    Ján         Prievidza
Véber    Jozef        Niţná Myšľa
Vedej    Branislav      Trenčín
Végh    Peter        Bratislava - Ruţinov
Végh    Ladislav      Roţňava
Veleková  Lýdia        Poltár
Vendeľ   Slavomír      Breznica
Verbók   Igor        Bratislava - Ruţinov
Verčimák  Ján         Pavlovce
Verdonič   Igor          Bratislava - Petrţalka
Vesel     Peter     RNDr.  Banská Bystrica II
Vesel     Vladimír    Ing.  Banská Bystrica II
Veselovský  Jozef         Prievidza
Veszprémi   Alexander       Senec
Viberál    Gejza         Veľký Meder
Vičan     Jozef         Skalica
Víglaský   Ľubomír        Veľká Lehota
Viktor    Ivan          Hontianske Nemce
Viktora    Jiří          Roţňava
Világi    Jozef     Ing.  Košice - m.č. Západ
Vilčko    Ivo          Ţilina
Vilenik    Dušan         Čičava
Viola     László     Mgr.  Holice
Virlič    Róbert         Poltár
Virsik    Pavol         Bratislava - Ruţinov
Višňovský   Ivan          Martin
Vítek     Miroslav        Senec
Vitos     Ondrej         Ţilina I
Vlačuha    Gejza         Levice
Vlačuhová   Mária         Levice
Vladovič   Marián         Veľký Krtíš
Vlček     Dušan     Ing.  Bratislava - Lamač
Vlček     Miroslav    Ing.  Košice - m.č. Sever
Vlčková    Petronela       Bratislava - Vrakuňa
Vlnka     Dušan         Topoľčany
Vobořil    Vladimír        Trenčín
Vodičko    Erich         Košice - m.č. Nad jazerom
Vojcíková   Alena         Bratislava - Vrakuňa
Vojkovič   Vladislav       Bratislava - Karlova Ves
Vojna     Juraj     Ing.  Boliarov
Vojtech    Tomáš         Trnava
Voľanský   František       Poprad
Vontorčík   Ľubomír        Rimavská Sobota
Vontszemü   Elemír         Trhová Hradská
Vorobjov   Tibor         Šurany
Vörös     Jozef         Nové Zámky
Vrábel    Ivan          Piešťany
Vrábel    Vojtech        Košice m.č. Západ
Vrábelová   Katarína        Košice m.č. Západ
Vraţba    Marian     Ing.  Zvolen
Vrba     Jozef         Senica
Vrbovský   Roman         Kuchyňa
Vrbovský   Igor          Brezno
Vrchovinský  Pavol     Ing.  Košice m.č. Sídlisko KVP
Výborný    Marian         Revúca
Výrosteková  Oľga          Spišská Stará Ves
Vyrva     Marian         Brezno
Wágner    Mário         Prešov
Wagnerová   Dana          Báč
Waldecker   Jozef         Malacky
Weis     Marek         Kochanovce
Weiss     Peter     Ing.  Bratislava - Devín. Nová Ves
Weiss     Ján          Poprad
Wojciak    Pawel Leszek      Suchá Hora
Wollmann   Viliam         Nitra
Woloczij    Michal       Michalovce
Wurczer     František      Kalná nad Hronom
Záček      Attila       Štúrovo
Zádori     Tibor        Košice-m.č.Sídlisko KVP
Zaduban     Karol        Košice - m.č. Staré Mesto
Záhalka     Gejza        Senica
Zahoran     Ján         Komárno
Záhoran     Miroslav      Veľký Krtíš
Záhorová    Katarína      Trenčín
Zahradár    Marcel       Bratislava - Ruţinov
Zahradník    František      Ţitavce
Záhumenský   Pavel    Ing.  Tekovské Nemce
Záhumenský   Stanislav  Mgr.  Čadca
Zachar     Milan        Bratislava - Ruţinov
Zajac      Roman        Ruţomberok
Zajaroš     Vladimír      Stropkov
Zálepová    Mária    MUDr.  Bratislava - Staré Mesto
Zálešák     Jaromír       Skalica
Zálešáková   Eva         Košice - m.č. Staré Mesto
Zamboj     Igor    Ing.  Banská Bystrica II
Zámečník    Milan        Nitra
Zámečník    Juraj    Ing.  Trenčín
Záruba     Vladimír      Liptovský Mikuláš
Zastera     Jörn        Bratislava - Staré Mesto
Zatko      Ivan        Smolenice
Zaťko      Július       Prievidza
Zavacký     Marek        Miková
Závadský    René        Košice - m.č. Sever
Závodný     Marián       Špačince
Zborovančik   Štefan       Oščadnica
Zbyňovec    Igor        Partizánske
Zdechovan    Peter    Mgr.  Lučenec
Zelenák     Milan        Nitra
Zeleňák     Jozef        Prešov
Zelenka     Martin       Zvolen
Zelenský    Miroslav  Ing.  Trnava
Zelenský    Michal       Ţilina
Zelko      Milan    Ing.  Púchov
Zeman      Miroslav      Bratislava - Staré Mesto
Zeman      Alexander      Bratislava - Ruţinov
Zeman      Ján         Lučatín
Zeman      Miroslav  Ing.  Poprad
Zemánek     Jozef        Bratislava -Rača
Zerdahelyiová  Alţbeta       Nové Zámky
Zhao      Min         Nové Zámky
Ziemba     Ján         Prešov
Zimmermann   Richard       Beňadiková
Zjara      Marián       Gelnica
Zlatohlávek   František      Nitra
Zlúky      Jozef        Lučenec
Zlúkyová    Anna        Ţelovce
Zmajkovič    Ladislav      Partizánske
Zmeko      Pavol        Maňa
Zőllei     Milan        Opatovská Nová Ves
Zoričič     Vlado        Bratislava - Staré Mesto
Zrník      Róbert   Ing.  Prievidza
Zsuzsová   Alena        Komárno
Zubaj     Jaroslav      Dolný Kubín
Zubaj     Ľubomír       Vaţec
Zubaj     Ivan        Vaţec
Zubaj     Vojtech       Vaţec
Zvalčák    Oto     Ing.  Svidník
Zvalo     Jozef        Nitra
Zvarová    Iveta        Rimavská Sobota
Zvolenský   Peter        Ratkovce
Zvonček    Peter        Bratislava - Ruţinov
Ţabinský   Ján         Matiašovce
Ţáček     Peter        Bratislava - Ruţinov
Ţáček     Viliam       Malacky
Ţák      Pavel        Ţilina
Ţákovič    Ladislav      Malá nad Hronom
Ţaţová    Mária        Dubovany
Ţelezník   Ľubomír       Trnava
Ţelezníková  Mária        Trnava
Ţelinský   Vladimír      Michalovce
Ţerebák    Vladimír      Levice
Ţgančík    Vladimír      Trnava
Ţiak     Dušan    MUDr.  Ţilina
Ţiak     Zdeno        Kruţno
Ţibritovský  Stanislav      Košice - m.č. Sever
Ţilinec    Branislav      Dunajská Luţná
Ţilinský   Vladimír  Ing.  Bratislava - Vrakuňa
Ţilka     Milan        Klokočov
Ţilka     Július       Praha 10
Ţilovec    Jaroslav  Ing.  Udiča
Ţingor    Adrian       Bystrička
Ţiško     Milan        Čereňany
Ţivčák    Andrej       Šarišské Čierne
Ţivčák    Oliver       Stará Ľubovňa
Ţiţka     Ivan        Blatné
Ţmindák    Peter        Spišská Belá
Ţofčák    Peter    Ing.  Michalovce
Ţolna     Marián       Staškovce
Ţolnay    Štefan   Ing.  Bratislava - Petrţalka
Ţubori    Vladimír      Nové Zámky
Ţupiková   Silvia       Košice - m.č. Sever
Ţuravlov   Marek        Košice-m.č.Západ
511/1992 Zb. podľa stavu k 31.12.2008.
é osoby
        Ulica         Popisné číslo Celková suma v eur Celková suma v Sk
        Rozmarínova            12     18,325.55 €      552,076 Sk
        Alexandra Rudnaya      2469/62      41,283.32 €     1,243,701 Sk
        Nám. slobody           12     21,026.50 €      633,444 Sk
        Sokolská             37     386,416.22 €     11,641,175 Sk
        Súhradná            146     152,223.30 €     4,585,879 Sk
                        243      24,929.66 €      751,032 Sk
        Tyršovo nábreţie       1677/5      58,385.79 €     1,758,930 Sk
        Lesná               43     47,785.91 €     1,439,598 Sk
        N.Stráţ, Kostolná        č. 2     17,997.02 €      542,179 Sk
        Kordíky              84     44,032.61 €     1,326,526 Sk
                         71     16,969.98 €      511,238 Sk
        Korýtková              1     24,585.12 €      740,651 Sk
        Severná              47     300,436.92 €     9,050,963 Sk
        Záhradná             24     41,767.67 €     1,258,294 Sk
        Cifra              503      34,969.72 €     1,053,498 Sk
                               28,268.37 €      851,613 Sk
        Haličská cesta          30     102,728.37 €     3,094,795 Sk
                        238      24,269.32 €      731,138 Sk
        Botanická              3     18,110.77 €      545,605 Sk
                         30     34,234.84 €     1,031,359 Sk
        Mieru              269      27,754.30 €      836,126 Sk
        29. augusta            30     63,812.57 €     1,922,417 Sk
        Hálova               8     30,545.74 €      920,221 Sk
                         19     45,966.89 €     1,384,799 Sk
        Brezenská              2     21,918.18 €      660,307 Sk
        Nálepkova             23     36,635.30 €     1,103,676 Sk
        Pri strelnici           23     20,013.04 €      602,913 Sk
        Čučmianska             3     97,975.11 €     2,951,599 Sk
        Krosnianska            87     65,768.06 €     1,981,332 Sk
        Beethovenova        5653/34      85,860.11 €     2,586,622 Sk
        Vladimíra Clementisa    6648/46      63,501.08 €     1,913,034 Sk
        Slnečná               1     22,191.61 €      668,545 Sk
                        163     495,213.96 €     14,918,816 Sk
        Kalinčiakova            5     25,890.77 €      779,985 Sk
        Třebíčska          1838/12      28,802.10 €      867,692 Sk
        Slávičie chodníky         21     33,131.48 €      998,119 Sk
                         45     83,969.15 €     2,529,655 Sk
        Neratovické nám.       2144/6      20,948.55 €      631,096 Sk
                        583      16,691.75 €      502,858 Sk
        Vnútorná okruţná      2941/55      30,475.17 €      918,103 Sk
        Zváračská ul.          1/11     63,946.82 €     1,926,464 Sk
        Dlhá            232/131    1,974,418.36 €     59,481,328 Sk
        Povstalecká             4     38,904.53 €     1,172,038 Sk
        Smreková           3093/9      40,969.07 €     1,234,234 Sk
        Pieninská             15     33,482.87 €     1,008,705 Sk
        Laxabakki             16     28,119.69 €      847,134 Sk
        23. januára            39     17,953.52 €      540,868 Sk
        Drienka II           377      75,910.06 €     2,286,894 Sk
Gabčíkovská     683/25  35,360.27 €  1,065,264 Sk
Konopná         1  193,930.45 €  5,842,349 Sk
Východná         5  266,168.15 €  8,018,583 Sk
SNP           4  73,291.77 €  2,207,988 Sk
Bernolákova       18  60,222.16 €  1,814,253 Sk
Ľubická cesta      6  95,747.83 €  2,884,499 Sk
Švábska         64  32,066.02 €   966,021 Sk
Športová        18  141,792.86 €  4,271,652 Sk
Krivec I.        84  33,384.83 €  1,005,751 Sk
Hlavná         97  26,758.35 €   806,122 Sk
Česká          24  22,020.95 €   663,403 Sk
Fraňa Kráľa       4  91,152.17 €  2,746,050 Sk
            154  19,122.87 €   576,100 Sk
17.novembra      104  42,740.34 €  1,287,595 Sk
            98  17,425.65 €   524,965 Sk
S.Jurkoviča    1206/38  107,797.86 €  3,247,518 Sk
            311  31,272.78 €   942,124 Sk
            167  36,036.24 €  1,085,628 Sk
Trnková         7  57,802.43 €  1,741,360 Sk
Vrchovského     1811/3  18,045.14 €   543,628 Sk
Pasteurova        3  33,414.00 €  1,006,630 Sk
            113  16,757.64 €   504,841 Sk
Mostná        11/12  648,548.15 €  19,538,162 Sk
Letná          55  23,323.80 €   702,653 Sk
Štrkovec      950/13  21,264.83 €   640,624 Sk
Sadová         12  19,063.71 €   574,313 Sk
            136  171,418.39 €  5,164,150 Sk
Bystrická cesta     60  40,350.73 €  1,215,606 Sk
Moskovská        14  101,902.91 €  3,069,927 Sk
            302  459,614.03 €  13,846,335 Sk
M.M.Hodţu      24/32  20,342.20 €   612,829 Sk
Jefremovská     613/2  53,151.75 €  1,601,250 Sk
P.Blahu       3622/6  119,552.51 €  3,601,639 Sk
Komjatická       54  18,171.34 €   547,430 Sk
Veľká Okruţná   1030/23  58,956.86 €  1,776,137 Sk
Letná         82/6  176,075.11 €  5,304,439 Sk
Pčolinská       1378  33,036.36 €   995,253 Sk
Pekníkova        13  297,457.89 €  8,961,218 Sk
            262  46,999.53 €  1,415,999 Sk
Lomnická        16  51,072.60 €  1,538,613 Sk
Gudernova        28  20,073.41 €   604,732 Sk
Hurbanova       494  23,613.82 €   711,390 Sk
Hollého       159/7  66,117.73 €  1,991,863 Sk
Mojmírova     8333/14  25,156.41 €   757,862 Sk
Vihorlatská       14  128,192.38 €  3,861,924 Sk
Komenského     2232/53  18,523.20 €   558,031 Sk
Poľovnícka       35  54,939.18 €  1,655,098 Sk
            163  34,449.78 €  1,037,834 Sk
Ťačevská        23  19,384.94 €   583,991 Sk
Kopečná        308  21,969.76 €   661,861 Sk
Pod hájom     1358/139  29,773.40 €   896,953 Sk
            168  75,616.01 €  2,278,008 Sk
            157  27,698.97 €   834,459 Sk
            124  342,243.89 €  10,310,439 Sk
Jesenského     4288/15  63,898.49 €  1,925,006 Sk
Česká          20  22,117.27 €   666,305 Sk
            24   43,722.70 €  1,317,190 Sk
Okruţná      769/69   226,821.65 €  6,833,229 Sk
Kodályová        6   29,121.41 €   877,312 Sk
Šumperská      44/39   136,892.97 €  4,124,038 Sk
Kustrova        3   164,093.43 €  4,943,479 Sk
Kustrova        3   164,093.57 €  4,943,483 Sk
Tichá          1   41,026.84 €  1,235,984 Sk
Pri štadióne    516/33   35,496.02 €  1,069,357 Sk
            31   420,177.22 €  12,658,259 Sk
Haanova        37  2,158,282.72 €  65,020,425 Sk
Pri Šajbách      24   25,484.69 €   767,752 Sk
            92   53,076.41 €  1,598,980 Sk
L.Svobodu     2493/48   441,779.44 €  13,309,047 Sk
Sídlisko Okulka   11/9   18,865.13 €   568,331 Sk
Zakarpatská      17   34,486.27 €  1,038,946 Sk
Radová         49  1,013,126.76 €  31,131,199 Sk
Tomášikova       9   18,918.53 €   569,940 Sk
Poľovnícka       3   111,968.69 €  3,373,176 Sk
Iľanovo       167    31,538.79 €   950,138 Sk
M.R.Štefánika    27/41   24,943.73 €   751,455 Sk
Jesenského       74   20,443.32 €   615,875 Sk
Ruţová         11   64,380.04 €  1,939,513 Sk
            75   23,170.31 €   698,029 Sk
           308   102,107.34 €  3,076,090 Sk
Hospodárska      55   16,935.62 €   510,203 Sk
Školská       791    62,151.29 €  1,872,370 Sk
Tatranská       76   141,541.40 €  4,264,076 Sk
Dobročná       355   579,873.10 €  17,469,257 Sk
Kempelenova    3403/47   277,810.55 €  8,369,321 Sk
           505    18,410.27 €   554,628 Sk
Poľná         41   62,254.78 €  1,875,488 Sk
           113    21,308.88 €   641,952 Sk
Laborecká      1853    60,980.43 €  1,837,096 Sk
Hroznová        6   48,649.00 €  1,465,600 Sk
           245    19,221.52 €   579,068 Sk
Fábryho        22   36,233.79 €  1,091,582 Sk
Bernolákova    545/46   40,463.04 €  1,218,990 Sk
            60   111,885.13 €  3,370,651 Sk
Krtíšska        58   27,864.75 €   839,453 Sk
           248   105,873.19 €  3,189,536 Sk
Tomášikova     2515/7   59,637.34 €  1,796,635 Sk
Levočská       118    30,892.01 €   930,653 Sk
Čáčov        264   415,034.06 €  12,503,316 Sk
Výstavná        13   21,769.11 €   655,817 Sk
Kynceľová       54   42,039.36 €  1,266,478 Sk
Hviezdoslavova     8   18,364.93 €   553,262 Sk
Slovenského      11   92,188.29 €  2,777,264 Sk
           277    56,936.72 €  1,715,276 Sk
Školská      251/17   17,808.40 €   536,496 Sk
           278    18,463.45 €   556,230 Sk
Vaţecká         8   26,249.41 €   790,790 Sk
Dvorkinova       24   81,948.19 €  2,468,776 Sk
Mudroňova        6   31,248.63 €   941,396 Sk
Podlipníky       6   25,022.49 €   753,828 Sk
Kpt. Nálepku     33   66,830.21 €   2,013,331 Sk
Pšurnovice      133   23,071.06 €    695,039 Sk
            16   69,768.22 €  2,101,837 Sk
            181   25,108.63 €   756,423 Sk
Humenská        37   201,730.00 €  6,077,318 Sk
Šancová        100   19,645.41 €   591,838 Sk
Volgogradská      10   20,720.65 €   624,230 Sk
Obec Gbelce       28  2,848,958.61 €  85,827,727 Sk
Bukovecká        14   186,359.10 €  5,614,254 Sk
Jarmočná      3532/23   85,818.78 €  2,585,377 Sk
Moyzesova      3285/6   23,172.33 €   698,090 Sk
            273   20,005.09 €   602,673 Sk
Mierová       804/1   19,746.08 €   594,870 Sk
Národná trieda     76   22,903.40 €   689,988 Sk
Tatranská       109   28,284.65 €   852,103 Sk
M.Bela          4   38,792.05 €  1,168,649 Sk
            536   131,935.22 €  3,974,680 Sk
Poľná         135   19,946.18 €   600,899 Sk
Mlynská      1486/10   22,959.62 €   691,682 Sk
Zakarpatská       20   23,259.27 €   700,714 Sk
Vajanského       21   52,172.29 €  1,571,742 Sk
Sokolská      327/27   84,814.27 €  2,555,115 Sk
Nám. Biely kríţ     4   230,688.80 €  6,949,731 Sk
Nábreţná       907/7   31,946.71 €   962,427 Sk
Centrum      2412/43   27,448.79 €   826,922 Sk
Gagarinova     2415/81   22,814.65 €   687,314 Sk
Ţdiarska         9   31,294.59 €   942,781 Sk
J.Kráľa         11   61,487.15 €  1,852,362 Sk
SNP         1290    17,467.04 €   526,212 Sk
Wolkrova        23   24,786.65 €   746,723 Sk
Tatranská        84   28,050.13 €   845,038 Sk
            42   31,814.20 €   958,435 Sk
Osloboditeľov   1348/31   64,230.96 €  1,935,022 Sk
            308   23,833.33 €   718,003 Sk
Silvánová        1   526,949.83 €  15,874,906 Sk
Ambra Pietra      10   125,489.86 €  3,780,508 Sk
Vnútorná okruţná   17/90   20,745.68 €   624,988 Sk
Gerlachovská     876/1   26,213.35 €   789,703 Sk
            557   56,741.42 €  1,709,392 Sk
            534   22,936.81 €   690,994 Sk
            447   132,945.07 €  4,005,103 Sk
            352   75,948.80 €  2,288,036 Sk
Šancová         78   148,455.20 €  4,472,362 Sk
Ševčenkova        2   18,433.36 €   555,323 Sk
A.Mamateja       2/8   114,381.28 €  3,445,851 Sk
Tichá ulička      27   28,328.90 €   853,436 Sk
Stred       55/44-7   33,914.25 €  1,021,706 Sk
Poľana       833/28   47,790.89 €  1,439,748 Sk
Druţstevnícka      34   59,580.99 €  1,794,939 Sk
Partizánska       5   50,316.60 €  1,515,838 Sk
Borová       19/103   129,495.14 €  3,901,171 Sk
Spojová         17   338,326.83 €  10,192,434 Sk
Lidér Tejed       7   30,006.14 €   903,965 Sk
Kalinčiakova     296/2   17,167.89 €   517,200 Sk
Tekovská         3   25,030.03 €   754,058 Sk
Čadečka        327   16,874.75 €   508,369 Sk
Hrochoť        179   22,560.57 €   679,660 Sk
Laca Novomeského     3   19,526.27 €   588,248 Sk
Prešovská     2402/25   33,046.97 €   995,573 Sk
           1192   23,064.99 €   694,856 Sk
            376   106,634.71 €  3,212,477 Sk
Kvetná         55   27,832.54 €   838,484 Sk
Ruţová       312/24  2,174,413.29 €  65,506,375 Sk
1. mája         5   19,595.73 €   590,342 Sk
Dénešova        85   117,053.09 €  3,526,341 Sk
8.mája        492/9   38,063.10 €  1,146,689 Sk
M.R.Štefánika   2618/16   23,929.57 €   720,902 Sk
S. Chalúpku     1236/2   174,914.43 €  5,269,472 Sk
            212   511,085.40 €  15,396,959 Sk
Lipová         10   27,879.36 €   839,894 Sk
Koncová         2   20,336.22 €   612,649 Sk
Čučmianska dlhá  2239/86   25,088.71 €   755,825 Sk
            181   19,172.94 €   577,604 Sk
Charkovská       20   57,337.07 €  1,727,247 Sk
Via Ghinaglia      25   32,543.78 €   980,414 Sk
            697   82,840.00 €  2,495,638 Sk
            827   57,601.46 €  1,735,302 Sk
Tehelná       976/88   21,408.81 €   644,962 Sk
Lipová         51   83,455.20 €  2,514,171 Sk
Pod hájom     1095/76   44,691.85 €  1,346,387 Sk
Röntgenova        8   30,709.73 €   925,161 Sk
Roľnícka        232   130,635.50 €  3,935,525 Sk
Veľká Okruţná   1022/18   16,703.25 €   503,203 Sk
             5   20,855.61 €   628,296 Sk
Hlinská         12   655,683.18 €  19,753,111 Sk
Mirka Nešpora   2300/13   21,898.29 €   659,708 Sk
Lavičkova     2372/61   27,199.42 €   819,410 Sk
Centrum I     26/56-15   17,377.77 €   523,523 Sk
Juţná trieda      38   45,212.92 €  1,362,084 Sk
Sládkovičova     22/3   22,656.70 €   682,556 Sk
Ţitavská         7   95,491.77 €  2,876,785 Sk
             6   322,935.46 €  9,728,754 Sk
Belopotockého    2879/6   43,177.73 €  1,300,772 Sk
Majerský rad      61   214,507.12 €  6,462,241 Sk
Sokolíkova     1836/11   20,847.10 €   628,040 Sk
Nešporova      2234/1   65,497.84 €  1,973,188 Sk
Čerešňová        5   133,416.86 €  4,019,316 Sk
Vrátna         517   33,646.31 €  1,013,629 Sk
Federátov        10   28,475.88 €   857,864 Sk
M. Benku       5/42   20,502.51 €   617,659 Sk
            517   78,110.14 €  2,353,146 Sk
Narcisová        2   77,235.57 €  2,326,799 Sk
Rabčekova      353/20   156,357.95 €  4,710,440 Sk
Bôrická        103   175,443.00 €  5,285,399 Sk
            96   80,317.61 €  2,419,648 Sk
Hlavná         12   28,862.79 €   869,521 Sk
Lúky          89   25,373.73 €   764,409 Sk
Fučíkova         4   133,781.19 €  4,030,292 Sk
Severná         3   216,843.74 €  6,532,635 Sk
Jána Halašu     2703/6   167,908.01 €  5,058,397 Sk
Hodálova         1   23,022.20 €   693,574 Sk
Ku Bánovcu       32   57,956.60 €  1,746,001 Sk
Sklenárova     1365/38   31,444.70 €   947,303 Sk
Ševčenkova     902/25   30,260.14 €   911,617 Sk
Bernolákova        31   660,358.39 €  19,893,957 Sk
Haanova          22   64,346.77 €  1,938,511 Sk
Zámocká         240   22,617.87 €   681,386 Sk
SNP          1450/3   19,699.67 €   593,473 Sk
Krupinská         8   29,000.52 €   873,670 Sk
Dr. Markoviča     2083/2   147,100.52 €  4,431,552 Sk
             130  2,061,577.63 €  62,107,088 Sk
Nová            9   223,295.30 €  6,726,998 Sk
Jána Halašu        12   44,401.38 €  1,337,636 Sk
Brodno          234   24,459.19 €   736,858 Sk
Ţarec          32/A   38,579.75 €  1,162,254 Sk
Saratovská         4   22,552.70 €   679,423 Sk
Podjavorinskej    3375/20   71,155.83 €  2,143,641 Sk
Zvončeková         8   62,352.61 €  1,878,435 Sk
             149   242,313.71 €  7,299,944 Sk
             153   38,964.27 €  1,173,839 Sk
Floriánska         6   38,363.53 €  1,155,740 Sk
Sládkovičova        5   39,804.23 €  1,199,142 Sk
Brezová        488/4   46,108.90 €  1,389,077 Sk
Tulipánová      1579/17   24,250.89 €   730,582 Sk
Veľká Okruţná    1022/12   21,022.53 €   633,331 Sk
Ul.františkánov      16   18,233.65 €   549,307 Sk
             397   17,202.50 €   518,243 Sk
Hlavná          31   115,584.27 €  3,482,092 Sk
             68   31,238.42 €   941,089 Sk
Dúbravská cesta      21   53,799.01 €  1,620,749 Sk
Starozagorská       31   117,166.13 €  3,529,747 Sk
Naftárska        948   24,668.49 €   743,163 Sk
Muľka           34   26,325.12 €   793,071 Sk
Francisciho        5   132,046.45 €  3,978,031 Sk
Liptovská       23/16   34,375.14 €  1,035,585 Sk
Tehelňa          19   21,766.25 €   655,730 Sk
             82   69,670.64 €  2,098,898 Sk
             207   70,479.21 €  2,123,258 Sk
Vydumanec         19   17,217.85 €   518,705 Sk
Repná           52   23,478.10 €   707,301 Sk
Pártošovej        7/5   17,452.33 €   525,769 Sk
Zuzky Zgurišky    537/43   36,732.12 €  1,106,592 Sk
Jarková         342   62,147.57 €  1,872,262 Sk
Nová          633/1   21,135.93 €   636,746 Sk
Mojmírovce       1383   136,860.70 €  4,123,065 Sk
Lucenkova     1205/10-18   88,519.98 €  2,666,755 Sk
             12   46,587.31 €  1,403,495 Sk
Staničná          9   62,000.85 €  1,867,838 Sk
A. Nográdyho     1373/15   21,552.63 €   649,295 Sk
Ţelezničný rad      37   329,543.42 €  9,927,825 Sk
Severná       3594/10   332,123.71 €  10,005,559 Sk
             82   22,798.83 €   686,838 Sk
             82   554,442.44 €  16,703,133 Sk
Kostlivého      3152/12   27,389.03 €   825,122 Sk
Nový Dvor        309   17,676.55 €   532,524 Sk
             129   22,030.94 €   663,704 Sk
Lesnícka         31   17,928.56 €   540,116 Sk
Švábska          55   19,505.99 €   587,637 Sk
Priechodná        19   78,967.03 €  2,378,961 Sk
Gorkého          69   75,318.41 €  2,269,047 Sk
               202   32,341.57 €   974,322 Sk
               126   25,151.75 €   757,722 Sk
Sladkého           15   35,864.05 €  1,080,440 Sk
Račianska           91   867,099.36 €  26,122,235 Sk
Ţiarska          603/5   46,764.59 €  1,408,830 Sk
Osiková          16/61   256,285.96 €  7,720,871 Sk
Štúrova          137/9   28,360.17 €   854,378 Sk
               121   27,560.34 €   830,283 Sk
Lipová           66/39   22,473.45 €   677,035 Sk
V.Ţingora           36   39,348.30 €  1,185,408 Sk
               360   26,748.20 €   805,816 Sk
Vonkajší rad        762/5   36,416.69 €  1,097,089 Sk
Záborského          5/4   26,012.96 €   783,667 Sk
Laborecká        1902/74   59,574.98 €  1,794,756 Sk
               59   23,302.83 €   702,021 Sk
Dolinky          1335/5   19,683.25 €   592,978 Sk
SNP              20   58,591.04 €  1,765,114 Sk
Ľubochňa           27   19,653.49 €   592,081 Sk
               27   91,815.91 €  2,766,046 Sk
Trenčianska         3/25   31,318.20 €   943,492 Sk
Tajovského         2609   36,147.49 €  1,088,979 Sk
M.Nešpora        1452/29   26,678.63 €   803,721 Sk
B. Němcovej          14   88,284.53 €  2,659,660 Sk
Dlhá ul            32   18,706.45 €   563,551 Sk
              Č. 36   41,782.07 €  1,258,732 Sk
J. Grešáka        3174/9   22,406.00 €   675,003 Sk
Krivánska          806   22,053.55 €   664,385 Sk
Allendeho        2769/40   28,030.83 €   844,457 Sk
Jána Bottu          96   23,114.76 €   696,355 Sk
Limbová            24   51,708.22 €  1,557,762 Sk
Druţstevná          140   21,773.45 €   655,947 Sk
Ivana Krasku       804/51   28,356.82 €   854,278 Sk
Staničná         2203/20   54,454.85 €  1,640,507 Sk
Lanškrounská         22   23,431.58 €   705,900 Sk
M. Čulena          732   63,377.81 €  1,909,320 Sk
Pekárska           17   415,245.42 €  12,509,684 Sk
               83   160,771.62 €  4,843,406 Sk
Nussberggasse         2C   36,272.65 €  1,092,750 Sk
Slovanská        1866/18   170,748.89 €  5,143,993 Sk
Rovniankova          7   36,991.56 €  1,114,408 Sk
Dolný Moštenec        197   32,860.51 €   989,960 Sk
Hrdinov SNP        1708/2   65,870.61 €  1,984,418 Sk
Komenského          13   18,202.69 €   548,374 Sk
Ţiarska          635/4   134,489.32 €  4,051,625 Sk
Ulica A. Jiráska        5   64,091.14 €  1,930,810 Sk
               351   20,192.79 €   608,328 Sk
Borová            14   59,763.18 €  1,800,426 Sk
               114   21,277.34 €   641,001 Sk
Lemešianska         75/6   145,853.47 €  4,393,982 Sk
Pionierska          122   18,184.31 €   547,821 Sk
Ţelezničná        141/40   30,646.63 €   923,260 Sk
Povstania českého ľudu     4  2,130,385.85 €  64,180,022 Sk
Nad teheľňou          6   73,487.93 €  2,213,897 Sk
Mierova            45   61,693.26 €  1,858,571 Sk
Tallerova           7  1,519,059.60 €  45,763,190 Sk
Čordákova           8   59,679.44 €  1,797,903 Sk
T.Vansovej        1167    27,717.98 €   835,032 Sk
J.Kráľa           20   36,473.40 €  1,098,798 Sk
Študentská       3584/27   27,757.19 €   836,213 Sk
Nábreţná           4   87,472.01 €  2,635,182 Sk
                  186,690.69 €  5,624,246 Sk
Pittsburgská        22   41,399.81 €  1,247,211 Sk
Levická cesta      237/16   108,086.24 €  3,256,206 Sk
Pestovateľská        9   93,791.22 €  2,825,564 Sk
Mlynská         298/30   27,222.10 €   820,093 Sk
Komárňanská cesta   9424/104   48,999.53 €  1,476,160 Sk
Hviezdoslavova        2   81,321.93 €  2,449,904 Sk
              174   75,562.67 €  2,276,401 Sk
Štúrova        1393/17   249,526.38 €  7,517,232 Sk
Záhradná          14   19,878.44 €   598,858 Sk
Cintorínska       406/12   24,377.90 €   734,417 Sk
                 1,424,382.65 €  42,910,952 Sk
              153   644,264.42 €  19,409,110 Sk
              154   18,825.57 €   567,139 Sk
Školská         232/4   58,190.28 €  1,753,042 Sk
Belinského         16   27,231.67 €   820,381 Sk
Zimná          3585/5   34,620.31 €  1,042,971 Sk
              155   17,585.82 €   529,790 Sk
Powstanców Slaskich     6   30,371.76 €   914,980 Sk
L.Kossutha         99   50,057.85 €  1,508,044 Sk
Dlhá            94   24,153.30 €   727,643 Sk
              100   32,512.15 €   979,461 Sk
Furdekova          12   44,414.73 €  1,338,038 Sk
             483/6   63,410.19 €  1,910,295 Sk
Rázusova        3286/7   117,894.00 €  3,551,675 Sk
Podhájska       1028/84   29,648.39 €   893,187 Sk
Holubyho          11   162,448.91 €  4,893,936 Sk
Dlhá          370/47   19,643.65 €   591,785 Sk
Sitnianska          4   20,286.49 €   611,151 Sk
              165   47,208.81 €  1,422,213 Sk
              255   192,918.07 €  5,811,850 Sk
              171   386,220.86 €  11,635,290 Sk
              130   86,378.77 €  2,602,247 Sk
Pod Donátom       897/12   336,587.79 €  10,140,044 Sk
Ťačevská         603/7   21,257.71 €   640,410 Sk
Ul.Mieru          94   263,108.46 €  7,926,405 Sk
Jasenovská         159   16,835.66 €   507,191 Sk
Mazúrova           1   198,584.48 €  5,982,556 Sk
Novozámocká         57   109,313.13 €  3,293,167 Sk
J.Jánošíka       2536/3   30,820.03 €   928,484 Sk
Roľnícka           3   43,882.15 €  1,321,994 Sk
              539   23,409.25 €   705,227 Sk
Na Hôrke           7   50,310.27 €  1,515,647 Sk
Pod Donátom       12/126   80,307.38 €  2,419,340 Sk
Košická           34   23,043.65 €   694,216 Sk
Obrancov mieru     763/18   44,368.48 €  1,336,645 Sk
Kríţno          619/1   724,303.74 €  21,820,374 Sk
Hviezdoslavova       15   477,798.23 €  14,394,149 Sk
Bernolákova         50   181,492.74 €  5,467,650 Sk
Š.Záhorského      393/19   126,235.78 €  3,802,979 Sk
Škultétyho        655/4   21,871.46 €   658,914 Sk
Kurská           33   26,296.46 €   792,208 Sk
A. Bednára        714/6  45,498.83 €  1,370,698 Sk
Hurbanova          25  29,396.37 €   885,595 Sk
Gabajova          20  24,133.96 €   727,060 Sk
kpt. Nálepku        747  19,529.06 €   588,332 Sk
Kúpeľná           12  26,069.53 €   785,371 Sk
              351  34,104.47 €  1,027,431 Sk
Nábreţná        3466/4  34,604.11 €  1,042,489 Sk
              21  37,106.80 €  1,117,882 Sk
Gen.Goliana         5  20,153.51 €   607,145 Sk
B.Bullu          2/38  25,271.69 €   761,336 Sk
Krmanova         812/6  40,356.46 €  1,215,779 Sk
              376  111,783.63 €  3,352,925 Sk
Dovalovo          286  73,240.68 €  2,206,449 Sk
              415  21,540.39 €   648,926 Sk
              275  63,068.83 €  1,900,012 Sk
              275  27,098.86 €   816,380 Sk
Krátka           221  101,467.53 €  3,056,811 Sk
Okruţná          102  19,633.13 €   591,468 Sk
Janka Kráľa       689/9  32,547.11 €   980,514 Sk
SNP             13  23,269.04 €   701,003 Sk
Hviezdoslavova       156  153,103.42 €  4,612,394 Sk
Dlhá            843  55,701.04 €  1,678,050 Sk
Podhorská        2686   28,545.30 €   859,956 Sk
Sídlisko II        1216  133,637.84 €  4,025,974 Sk
Orlia            1  31,582.20 €   951,445 Sk
Ruţová         1359/45  20,485.47 €   617,145 Sk
Laborecká       1862/21  26,250.25 €   790,815 Sk
              25  66,113.45 €  1,991,734 Sk
Martinská          10  28,141.12 €   847,779 Sk
               8  21,956.86 €   661,472 Sk
Urxova            4  27,753.09 €   836,090 Sk
Sládkovičova       484/4  66,614.62 €  2,006,832 Sk
F.S.Figuliho         2  131,091.17 €  3,949,253 Sk
Javorová           1  16,640.73 €   501,319 Sk
Justičná           3  21,103.36 €   635,760 Sk
Športová           8  231,386.85 €  6,970,760 Sk
Tr.SNP           39  18,665.96 €   562,331 Sk
Havlíčkova         35  31,569.06 €   951,050 Sk
Toryská           6  92,953.11 €  2,800,305 Sk
V.P.Tótha          12  38,263.99 €  1,152,741 Sk
Darg.hrdinov      1830/11  28,473.23 €   857,785 Sk
Vinohradská         9  17,611.90 €   530,576 Sk
Hlavná         126/23  34,230.28 €  1,031,221 Sk
SLOV. NÁR. POVSTANIA  487/29  53,280.90 €  1,605,140 Sk
Podjavorinskej      771/6  16,603.66 €   500,202 Sk
Mlynarovičova        15  23,812.90 €   717,387 Sk
                 30,602.50 €   921,931 Sk
             388   38,893.37 €  1,171,702 Sk
Jarná          3040/2  22,596.16 €   680,732 Sk
Vojenská           3  171,737.93 €  5,173,777 Sk
Halalovka       2879/40  36,369.16 €  1,095,659 Sk
              58  33,633.58 €  1,013,245 Sk
              73  338,061.05 €  10,184,427 Sk
Zhorínska          34  128,430.04 €  3,869,086 Sk
A.Halašu        845/77  42,486.99 €  1,279,968 Sk
Školská       1230/11  35,357.59 €  1,065,183 Sk
Pod Šípkom      1153/1  49,444.78 €  1,489,575 Sk
            140  322,695.17 €  9,721,515 Sk
            128   68,124.69 €  2,052,324 Sk
Jeruzalemská       24  32,923.55 €   991,856 Sk
Okruţná          31  99,313.21 €  2,991,910 Sk
Pod záhradami       28  20,945.75 €   631,012 Sk
Hrabinská         35  20,691.49 €   623,360 Sk
Budapeštianska       7  59,694.16 €  1,798,346 Sk
Púpavová         49  39,688.46 €  1,195,659 Sk
Jilemnického     683/21  33,005.51 €   994,327 Sk
Kukučínova         4  19,249.14 €   579,900 Sk
Tr.SNP          34  40,868.21 €  1,231,196 Sk
Komenského      2651/1  16,992.70 €   511,922 Sk
Bardejovská      359/17  37,262.68 €  1,122,575 Sk
Lisková         795   87,527.27 €  2,636,847 Sk
Fábryho          34  350,727.56 €  10,566,034 Sk
Roľnícka         50  17,109.06 €   515,428 Sk
E.F.Scherera     4798/15  24,442.67 €   736,360 Sk
Česká ul.        2/2  32,740.24 €   986,334 Sk
Astrová          2  478,375.05 €  14,411,527 Sk
Sedliackeho povst.     5  87,807.22 €  2,645,280 Sk
Jiskrova          3  41,088.52 €  1,237,833 Sk
Nemčianska cesta     15  57,411.05 €  1,729,565 Sk
Potočná          20  21,608.99 €   650,992 Sk
Ostredky I        14  347,618.39 €  10,472,352 Sk
Keţmarská         44  31,933.67 €   962,034 Sk
Na doline         32  16,670.94 €   502,231 Sk
Mánesovo námestie     4  32,206.09 €   970,241 Sk
            151   73,829.76 €  2,224,195 Sk
Záborského      2942/19  73,704.69 €  2,220,427 Sk
Bradáčova         1  26,277.90 €   791,648 Sk
             14  343,270.75 €  10,341,375 Sk
Na Podskalku       32  110,055.42 €  3,315,530 Sk
            109   48,411.46 €  1,458,444 Sk
Obchodná         26  62,385.55 €  1,879,427 Sk
Tulská          53  38,140.48 €  1,149,020 Sk
Moyzesova         8  63,593.72 €  1,915,825 Sk
Štvrť SNP       998/28  584,586.80 €  17,611,262 Sk
Česká           7  33,028.19 €   995,007 Sk
             51  655,846.21 €  19,758,023 Sk
Panská dolina       75  57,948.16 €  1,745,746 Sk
Beckovská      2318/13  21,216.90 €   639,181 Sk
Antona Kropáčiho   1144/14  33,848.26 €  1,019,713 Sk
Východná       2336/11  74,508.25 €  2,244,636 Sk
Malohontská        31  30,494.59 €   918,680 Sk
Kálov         654/20  35,239.28 €  1,061,619 Sk
J.Gagarina        91  28,269.15 €   851,636 Sk
Karola Kmeťku     3150/3  22,402.47 €   674,897 Sk
Ţelezničná      194/12  26,935.47 €   811,458 Sk
Fučíkova         10  67,074.84 €  2,020,705 Sk
Šafárikova        70  166,040.14 €  5,002,129 Sk
Horné Rakovce     1376/4  92,318.69 €  2,781,193 Sk
Vámbéryho        53/9  24,750.96 €   745,648 Sk
Znievska         21  20,501.61 €   617,632 Sk
Stará cesta       2/3  22,393.80 €   674,636 Sk
Pavlovova        8  42,383.55 €  1,276,847 Sk
Ţehrianska        8  90,414.31 €  2,723,822 Sk
Klačno       2000/25  76,506.60 €  2,304,838 Sk
Klačno        25/6  16,808.39 €   506,370 Sk
           268  617,091.27 €  18,590,492 Sk
Rezedova        26  16,664.21 €   502,026 Sk
           253   94,710.88 €  2,853,260 Sk
Nová Ves      2225/37  31,164.17 €   938,852 Sk
Poľná          6  35,977.36 €  1,083,854 Sk
Lucenkova      1233/1  88,117.29 €  2,654,628 Sk
SNP           72  194,974.08 €  5,873,789 Sk
           151   71,338.52 €  2,149,144 Sk
Podjavorinskej     71  30,237.08 €   910,923 Sk
           363   42,735.21 €  1,287,441 Sk
Brokoffova     1654/8  27,761.04 €   836,329 Sk
Druţstevná       30  26,617.80 €   801,888 Sk
Trnavská       14/2  88,533.17 €  2,667,150 Sk
Malá ulička     302/3  26,197.99 €   789,241 Sk
            83  17,409.41 €   524,476 Sk
Domčeková        6  23,673.72 €   713,194 Sk
Baničova      3392/29  164,626.34 €  4,959,533 Sk
Golianova        45  425,662.65 €  12,823,513 Sk
Valaská Dubová     85  21,457.70 €   646,435 Sk
Baníkov       70/48  23,614.67 €   711,416 Sk
Budovateľská     1432   77,322.79 €  2,329,426 Sk
Hlavná         11  151,529.54 €  4,564,979 Sk
Poľná          5  51,007.27 €  1,536,645 Sk
           222   61,016.69 €  1,838,189 Sk
Hrobákova        24  144,178.01 €  4,343,507 Sk
Energetikov     194/33  21,114.40 €   636,092 Sk
Dlhá Lúka       184   99,232.07 €  2,989,466 Sk
               137,440.61 €  4,140,536 Sk
           398   26,257.54 €   791,035 Sk
Rosná          5  63,162.16 €  1,902,823 Sk
Ľudovíta Okánika    14  48,712.80 €  1,467,523 Sk
Gerlachovská       8  41,018.33 €  1,235,718 Sk
Okruţná         9  35,691.91 €  1,075,255 Sk
Nová Hrboltová   138/24  89,308.62 €  2,690,511 Sk
Nová Hrboltová   6138/24  117,758.15 €  3,547,582 Sk
Ondavská        10  23,013.47 €   693,304 Sk
             4  55,743.78 €  1,679,337 Sk
           542   25,123.85 €   756,881 Sk
           542   49,983.27 €  1,505,796 Sk
Saratovská        8  34,050.18 €  1,025,796 Sk
Majerský rad      74  22,237.32 €   669,922 Sk
Jasovská        51  21,348.01 €   643,130 Sk
Ul. Sv. Štefana    637   19,592.21 €   590,235 Sk
           169   26,289.66 €   792,003 Sk
           169   26,289.67 €   792,003 Sk
Fraňa Madvu       7  65,879.91 €  1,984,699 Sk
SNP         70/34  22,083.83 €   665,297 Sk
Gazdovská       8/11  20,727.31 €   624,431 Sk
            85  167,892.10 €  5,057,917 Sk
K.Šmidkeho        9  32,300.85 €   973,095 Sk
Škultétyho       12  76,072.72 €  2,291,767 Sk
Škultétyho       12  27,864.12 €   839,434 Sk
Chrobákova        20  19,795.33 €   596,354 Sk
Ku Kyslej vode       5  22,702.10 €   683,923 Sk
Krásnohorská       13  23,131.02 €   696,845 Sk
Ivanská cesta       57  106,073.27 €  3,195,563 Sk
             49  213,224.99 €  6,423,616 Sk
Bulharská         72  161,023.92 €  4,851,007 Sk
Obchodná        248  172,531.44 €  5,197,682 Sk
            180  118,104.37 €  3,558,012 Sk
             41  17,042.42 €   513,420 Sk
Darg.hrdinov     1830/5  102,126.37 €  3,076,659 Sk
Šmeralova         13  38,036.54 €  1,145,889 Sk
Prostějovská     4819/1  21,277.11 €   640,994 Sk
Tehelná          15  29,456.02 €   887,392 Sk
Sadová           9  24,772.78 €   746,305 Sk
1. mája        2051/7  40,479.92 €  1,219,498 Sk
Sládkovičova       66  30,450.55 €   917,353 Sk
Dopravná          8  18,496.40 €   557,223 Sk
M.Galandu      4653/18  44,630.47 €  1,344,538 Sk
Nová Stráţ, Dlhá     29  107,060.51 €  3,225,311 Sk
Severná        982/3  75,702.08 €  2,280,602 Sk
Hrobákova         26  96,817.64 €  2,916,728 Sk
Hviezdoslavova      42  52,743.82 €  1,588,961 Sk
Havanská         13  57,633.47 €  1,736,266 Sk
J. Wolkera       18/38  92,353.57 €  2,782,249 Sk
Kriţovatka         6  50,530.13 €  1,522,271 Sk
Skalitzer Strasse    106   24,484.19 €   737,611 Sk
Paulínyho         11  16,637.95 €   501,235 Sk
Poľná           20  38,158.85 €  1,149,574 Sk
Mikszáthova        47  24,974.95 €   752,395 Sk
Murgašova        994   60,461.27 €  1,821,456 Sk
Ovručská         15  123,040.79 €  3,706,728 Sk
Štúrova        728/19  19,609.20 €   590,747 Sk
Bratislavská       49  21,761.02 €   655,573 Sk
Ľ. Fullu         12  103,017.77 €  3,103,513 Sk
Tr.SNP          92  21,781.81 €   656,199 Sk
Belanská štvrť    559/51  18,206.44 €   548,487 Sk
L.Svobodu         23  66,259.88 €  1,996,145 Sk
            284   20,181.32 €   607,983 Sk
             24  30,504.67 €   918,984 Sk
Eötvösa        44/15  118,072.98 €  3,557,068 Sk
V. Šrobára       570/2  156,929.72 €  4,727,665 Sk
Hlavná          11  20,600.86 €   620,622 Sk
Slovenskej jednoty    36  368,126.60 €  11,090,182 Sk
Orgovánova         2  34,061.87 €  1,026,148 Sk
            149  120,369.49 €  3,626,251 Sk
Pod kostolom        9  95,446.70 €  2,875,427 Sk
Centrum I.      922/25  32,522.46 €   979,772 Sk
Liptovská        1/39  19,382.66 €   583,922 Sk
             84  45,424.02 €  1,368,444 Sk
Pod kopaninou       7  17,641.33 €   531,463 Sk
             23  19,597.85 €   590,405 Sk
Němcovej        33/10  29,940.21 €   901,979 Sk
Jánošíkova       12A   38,668.65 €  1,164,932 Sk
Bukovecká         2  27,676.98 €   833,797 Sk
Šidlíkové       395/40  157,783.47 €  4,753,385 Sk
Čsl. armády       728   19,000.14 €   572,399 Sk
Tajovského            2  25,372.32 €   764,367 Sk
Jarná           2596/36  134,487.98 €  4,051,585 Sk
                85  30,197.47 €   909,729 Sk
M.Nešpora            1  22,863.20 €   688,777 Sk
Alexyho             24  20,093.82 €   605,346 Sk
Poludníková           6  28,390.03 €   855,278 Sk
Lotyšská            26  17,786.49 €   535,836 Sk
Ulica arm.gen. L.Svobodu     6  19,764.93 €   595,438 Sk
Gazdovská ul.        46/22  26,157.40 €   788,022 Sk
Pod Šípkom         1153/1  21,333.42 €   642,691 Sk
Janka Kráľa           82  35,961.25 €  1,083,369 Sk
               448   19,761.37 €   595,331 Sk
Kapušanská         2308/86  52,740.92 €  1,588,874 Sk
Popovova            17  25,763.44 €   776,150 Sk
Ţelezničná           18  25,576.33 €   770,513 Sk
Čsl. armády           11  19,082.56 €   574,881 Sk
Švermova          1707/28  66,602.97 €  2,006,481 Sk
Zakarpatská         1867/3  21,377.02 €   644,007 Sk
               146   35,429.10 €  1,067,337 Sk
Slnečná             6  31,170.46 €   939,041 Sk
               296   23,183.88 €   698,438 Sk
               1203   18,852.48 €   567,950 Sk
               194   28,195.89 €   849,429 Sk
Dolinky           1336/6  78,748.67 €  2,372,382 Sk
Petőfiho           102  131,844.35 €  3,971,943 Sk
Starhradská           14  35,758.47 €  1,077,260 Sk
Azalková            54  74,083.67 €  2,231,845 Sk
Ďurkova             19  48,604.24 €  1,464,251 Sk
Nám. SNP            17  62,264.91 €  1,875,793 Sk
Hodţova             12  19,244.00 €   579,749 Sk
Poľovnícka            1  84,402.03 €  2,542,696 Sk
Kašmírska            7  133,793.76 €  4,030,671 Sk
Kubačova             1  31,148.76 €   938,388 Sk
A.Dubčeka          3539/3  561,428.09 €  16,913,583 Sk
Krosnianska           59  68,772.49 €  2,071,842 Sk
               277   87,891.31 €  2,647,814 Sk
Alstrova             4  16,996.46 €   512,035 Sk
Stromová          326/11  570,773.34 €  17,195,118 Sk
Jabriková           168  266,532.74 €  8,029,565 Sk
Neresnická cesta        29  108,524.69 €  3,269,415 Sk
               420   66,762.31 €  2,011,281 Sk
Banícka             74  97,140.16 €  2,926,450 Sk
Za priekopou        180/21  20,792.33 €   626,390 Sk
Komárnická         120/50  77,795.20 €  2,343,658 Sk
SNP            1198/32  149,672.53 €  4,509,035 Sk
               318  167,982.32 €  5,060,636 Sk
               813   47,318.06 €  1,425,504 Sk
               117   52,430.77 €  1,579,530 Sk
                73  139,566.88 €  4,204,604 Sk
Šustekova            29  31,611.70 €   952,334 Sk
                92  17,286.20 €   520,764 Sk
                   181,839.10 €  5,478,085 Sk
Tatranská            86  31,483.71 €   948,478 Sk
               346   33,993.95 €  1,024,102 Sk
Limbová             2  50,827.16 €  1,531,220 Sk
Horská           1308/41  17,406.78 €   524,402 Sk
              437  85,215.68 €  2,567,208 Sk
              152  169,675.32 €  5,111,647 Sk
              238  75,980.97 €  2,289,003 Sk
              152  136,334.08 €  4,107,200 Sk
Rosná            10  24,635.56 €   742,171 Sk
Šalviová           40  26,995.80 €   813,275 Sk
Poľná cesta        931/7  22,593.42 €   680,650 Sk
Čiernovodská         3  21,634.07 €   651,748 Sk
Opatovecká         355  18,946.40 €   570,780 Sk
Novomeského         10  198,179.52 €  5,970,356 Sk
Jasovská           12  109,029.04 €  3,284,609 Sk
Rajecká cesta         7  23,303.64 €   702,045 Sk
Tekovská           12  182,678.91 €  5,503,389 Sk
Ľ.Štúra            4  20,893.65 €   629,442 Sk
M. R. Štefánika       57  162,802.53 €  4,904,589 Sk
              224  19,687.25 €   593,099 Sk
Trenčianska        44/15  31,003.63 €   934,015 Sk
Trenčianska      724/44-15  21,299.61 €   641,672 Sk
Nábreţná          900  126,338.97 €  3,806,088 Sk
Odborárske námestie   2506/6  27,478.19 €   827,808 Sk
Francisciho       908/12  140,690.98 €  4,238,456 Sk
Cintorínska          7  64,551.76 €  1,944,686 Sk
Znievska           8  18,043.09 €   543,566 Sk
Jura Hronca       3366/15  69,904.81 €  2,105,952 Sk
Kurská            3  27,649.69 €   832,975 Sk
Okruţná           54  20,697.82 €   623,543 Sk
Maše Haľamovej        3  21,018.34 €   633,202 Sk
S. H. Vajanského       47  44,498.74 €  1,340,569 Sk
Krosnianska         11  22,215.05 €   670,251 Sk
                  41,705.71 €  1,256,426 Sk
              34   21,353.31 €   643,290 Sk
Stredná          525   117,777.33 €  3,548,160 Sk
Radnótiho          5   23,487.02 €   707,574 Sk
Rimavská          80   34,226.71 €  1,031,114 Sk
               3   95,000.22 €  2,861,978 Sk
Ráztočná          23   17,140.79 €   516,383 Sk
Vyšný Kelčov       673   31,572.19 €   951,144 Sk
Medzilaborecká        8   23,058.21 €   694,652 Sk
Komenského       2222/83   17,013.28 €   512,542 Sk
Kraľovianky         9   22,516.99 €   678,347 Sk
Stakčínska        756/6  106,897.40 €  3,220,391 Sk
Druţstevná        208   21,641.89 €   651,984 Sk
Okruţná         767/57   43,054.36 €  1,297,056 Sk
Kašmírska          9   35,591.04 €  1,072,216 Sk
Haškova           97   26,000.48 €   783,290 Sk
Šebastovská       134/10   19,143.58 €   576,719 Sk
              68   41,182.77 €  1,240,672 Sk
Cintorínska        357   19,800.66 €   596,515 Sk
Pod Brezinou      3746/84   26,107.92 €   786,528 Sk
Zamarovská         34   22,228.83 €   669,666 Sk
Mlynská          229   55,810.26 €  1,681,340 Sk
Ţelezničná         12   36,912.71 €  1,112,033 Sk
Špitálska         2/11  174,826.31 €  5,266,818 Sk
Paulínyho          78  253,704.08 €  7,643,089 Sk
              10   16,683.73 €   502,614 Sk
Partizánska       697/65   34,927.98 €  1,052,240 Sk
Jenisejská       71   169,469.23 €  5,105,430 Sk
Kollárová        1   51,116.63 €  1,539,940 Sk
           674    38,191.98 €  1,150,572 Sk
J. Goliana    1513/18   275,151.51 €  8,289,215 Sk
M.R.Štefánika    9/12   36,281.49 €  1,093,016 Sk
Uralská         8   24,079.82 €   725,429 Sk
Gorkého      2229/1   33,182.73 €   999,663 Sk
Jurkovičova       1   67,908.83 €  2,045,821 Sk
Národná trieda     63   28,220.46 €   850,170 Sk
Karlovarská       2   43,985.78 €  1,325,116 Sk
Radvanská cesta  788/49   19,612.70 €   590,854 Sk
Pionierov      601   121,784.50 €  3,668,898 Sk
Slobody        24   147,620.99 €  4,447,236 Sk
Lomnická        28   51,385.48 €  1,548,039 Sk
Kupeckého       72   16,861.24 €   507,962 Sk
Trnavská        28  1,584,309.37 €  47,728,904 Sk
            54   18,498.19 €   557,276 Sk
Radvanská       25   20,457.39 €   616,299 Sk
Bakulínyho      940    20,707.55 €   623,836 Sk
Textilná        7   49,916.40 €  1,503,782 Sk
Hečkova      2425/40   326,059.74 €  9,822,876 Sk
Lichardova       8   108,129.81 €  3,257,519 Sk
Marothyho        9   23,500.39 €   707,973 Sk
ul.Staničná     221/8   35,350.50 €  1,064,971 Sk
Medveďovej       9   52,332.09 €  1,576,557 Sk
Poľná         41   22,753.29 €   685,466 Sk
           463    21,111.16 €   635,995 Sk
Trieda SNP       61   43,362.12 €  1,306,327 Sk
Kapicova        11   151,937.58 €  4,577,272 Sk
Tr. SNP        41   82,239.20 €  2,477,538 Sk
Matičné nám.    1696    22,199.88 €   668,794 Sk
           177    22,695.22 €   683,716 Sk
Černovská     1670/11   35,203.19 €  1,060,531 Sk
Blaţov         40   144,136.29 €  4,342,250 Sk
           223    50,599.33 €  1,524,356 Sk
Toporcerova    1311/11   21,872.09 €   658,919 Sk
Podháj         53   19,835.40 €   597,561 Sk
Nográdyho     1376/7   84,748.60 €  2,553,136 Sk
M. Bazovského   1893/1   27,235.80 €   820,506 Sk
                61,987.68 €  1,867,441 Sk
Rajčianska       16   21,918.75 €   660,324 Sk
            62   85,236.13 €  2,567,824 Sk
Podzávoz      2520    32,382.06 €   975,542 Sk
Puškinova       7/A   58,457.00 €  1,761,076 Sk
Novomeského    3391/1   84,093.15 €  2,533,390 Sk
Osloboditeľov    141    66,757.79 €  2,011,145 Sk
Okruţná       101    20,554.52 €   619,225 Sk
           239    18,734.91 €   564,408 Sk
Európska trieda     3   58,374.95 €  1,758,604 Sk
           225   552,428.79 €  16,642,470 Sk
E.F.Scherera   4803/10   161,819.08 €  4,874,962 Sk
Záhradnícka     321/2   29,602.53 €   891,806 Sk
               588,654.51 €  17,733,806 Sk
Zombova        43    58,514.34 €  1,762,803 Sk
Kaplnská        2    19,748.88 €   594,955 Sk
Borovianska      36   228,078.21 €  6,871,084 Sk
Palackého          31  52,939.55 €   1,594,857 Sk
Štefánikova        356   27,865.93 €    839,489 Sk
Druţstevná          9  16,902.96 €    509,219 Sk
Bajzova           25  46,054.01 €   1,387,423 Sk
             352   41,678.71 €   1,255,613 Sk
Tajovského       2606/13  42,232.19 €   1,272,287 Sk
Turbínová          1  147,813.89 €   4,453,041 Sk
1.mája         519/67  33,078.60 €    996,526 Sk
Gorkého           16  37,823.50 €   1,139,471 Sk
Fraňa Kráľa       1224/4  53,719.36 €   1,618,349 Sk
Sokolská          17  18,245.19 €    549,655 Sk
Romanova          35  62,823.81 €   1,892,630 Sk
Odborárske námestie     4  192,906.89 €   5,811,513 Sk
Kalinka          111  330,813.47 €   9,966,087 Sk
Gorkého           14  47,035.99 €   1,417,006 Sk
Čsl.parašutistov     212/9  91,591.05 €   2,759,272 Sk
Cesta osloboditeľov     56  19,045.13 €    573,754 Sk
Námestie republiky      1  31,147.21 €    938,341 Sk
Madridská          2  35,460.21 €   1,068,274 Sk
              55  62,361.06 €   1,878,689 Sk
Lesná           7/9  24,011.35 €    723,366 Sk
             119  273,829.71 €   8,249,394 Sk
Hradská           42  21,898.17 €    659,704 Sk
Borekova          38  33,527.59 €   1,010,052 Sk
Ľ. Fullu        1988/16  71,869.60 €   2,165,144 Sk
Belinského          3  39,658.93 €   1,194,765 Sk
Belinského          3  20,689.48 €    623,291 Sk
Továrenská         25  86,793.79 €   2,614,750 Sk
              70  18,103.73 €    545,393 Sk
Revolučná          17  56,205.95 €   1,693,260 Sk
Royova            1  21,287.21 €    641,298 Sk
             260  101,612.70 €   3,061,184 Sk
Kozia            21  60,150.80 €   1,812,103 Sk
                 55,846.25 €   1,682,424 Sk
Bernolákova        56   47,245.40 €   1,423,315 Sk
Ďumbierska         13   50,091.83 €   1,509,067 Sk
Štítova           1   65,208.35 €   1,964,467 Sk
Sídlisko 1. mája     60/37  137,098.07 €  4,130,216.46 Sk
              73  22,478.51 €    677,188 Sk
Petöfiho          33  96,627.40 €   2,910,997 Sk
               2  39,813.97 €   1,199,436 Sk
Krásna         1061/26  23,422.32 €    705,621 Sk
               8  599,406.39 €  18,057,717 Sk
              864  65,490.21 €   1,972,958 Sk
Slnečná         165/22  39,206.98 €   1,181,149 Sk
Viničná        1668/20A  55,642.29 €   1,676,280 Sk
Nedbalova          1  118,039.95 €   3,556,072 Sk
Letná         3372/25  49,904.72 €   1,503,430 Sk
Hlavná          48/54  85,005.12 €   2,560,864 Sk
Obvodová cesta       17  40,170.91 €   1,210,189 Sk
Branisková          7  21,592.77 €    650,504 Sk
Mládeţnícka       330/20  34,916.22 €   1,051,888 Sk
Gudernova          8  18,944.99 €    570,737 Sk
Oslobodenia      2441/52  40,351.95 €   1,215,643 Sk
Hostianska          3  30,543.60 €    920,157 Sk
Horelica          361  192,340.99 €   5,794,465 Sk
Znievska            36  121,251.17 €  3,652,813 Sk
Znievska            36  43,685.65 €  1,316,074 Sk
Šamorínska           19  140,197.55 €  4,223,591 Sk
Lisková            515   16,841.89 €   507,379 Sk
Zlievarenská       2287/26   49,511.08 €  1,491,572 Sk
Gen.Svobodu        2754/5   34,494.51 €  1,039,182 Sk
Krakovská         1027/3  951,384.15 €  28,661,399 Sk
SNP            87/321   31,852.45 €   959,591 Sk
Gen. Svobodu        684/12   26,077.87 €   785,622 Sk
Horný rad         555/23   41,363.09 €  1,246,105 Sk
Komenského           26  56,794.06 €  1,710,981 Sk
Tichá             906   30,798.87 €   927,848 Sk
               108   60,480.04 €  1,822,022 Sk
Baštová ul.         č. 22  172,051.59 €  5,183,227 Sk
               152   53,587.15 €  1,614,366 Sk
Sofijská            22   91,966.29 €  2,770,576 Sk
Jaltská             3   80,231.89 €  2,417,068 Sk
Jesenského         617/27   26,937.85 €   811,530 Sk
Zd. Nejedlého         69   24,915.17 €   750,595 Sk
Skala             631   53,642.32 €  1,616,029 Sk
Palúčanská         632/89   44,167.38 €  1,330,586 Sk
Ševčenkova          6/50   34,553.33 €  1,040,954 Sk
               139   37,754.93 €  1,137,405 Sk
Legionárska        679/76   44,449.97 €  1,339,100 Sk
Bernolákova           8   33,159.00 €   998,948 Sk
Lazianska           541   48,662.97 €  1,466,021 Sk
Československej armády   1702/9   85,171.77 €  2,565,885 Sk
Rozkvet         2061/128  476,776.21 €  14,363,364 Sk
Furdekova           12   89,679.65 €  2,701,689 Sk
                35   20,442.37 €   615,847 Sk
Oslobodenia          312   44,008.92 €  1,325,813 Sk
Hlavná           969/32   45,125.49 €  1,359,451 Sk
Pri hrádzi           27   23,480.62 €   707,378 Sk
Agátová            12   18,924.26 €   570,112 Sk
                39  165,127.65 €  4,974,640 Sk
Baničova            22   18,006.49 €   542,464 Sk
Pivničná            3  372,941.50 €  11,235,248 Sk
Benkova             5   78,273.83 €  2,358,077 Sk
Bellova           446/6   17,375.68 €   523,460 Sk
               531   77,533.19 €  2,335,765 Sk
Mierova             7   83,340.18 €  2,510,706 Sk
                23   21,994.59 €   662,618 Sk
               208   70,700.89 €  2,129,935 Sk
Líščie údolie         77  169,568.92 €  5,108,434 Sk
                66   20,838.52 €   627,781 Sk
Štúrova            124   48,002.89 €  1,446,135 Sk
Parkstrasse          24   80,364.28 €  2,421,054 Sk
Osloboditeľov        890/9   66,226.74 €  1,995,147 Sk
Petzvalova           38   44,263.31 €  1,333,476 Sk
               131   41,318.80 €  1,244,770 Sk
               213   34,996.66 €  1,054,309 Sk
               193   26,305.83 €   792,489 Sk
Slnečná            70   21,484.26 €   647,235 Sk
               131   20,631.50 €   621,545 Sk
Slnečná            26   20,159.78 €   607,334 Sk
Slnečná            69   20,000.05 €   602,522 Sk
                105   21,134.62 €   636,702 Sk
Medňanská         520/1-4   73,585.41 €  2,216,834 Sk
Brodno             163   150,375.13 €  4,530,201 Sk
Spojová             8   618,558.49 €  18,634,693 Sk
Zakarpatská           20   94,022.04 €  2,832,511 Sk
Sládkovičova          303   30,618.24 €   922,405 Sk
                452   94,010.89 €  2,832,172 Sk
Partizánska           30   45,515.10 €  1,371,188 Sk
Dostojevského rad        17   514,503.88 €  15,499,944 Sk
Textilná            24   17,237.34 €   519,293 Sk
Šoltésovej         3474/11   241,866.77 €  7,286,478 Sk
Rudohorská           30   18,701.66 €   563,406 Sk
Pod hájom        1363/155-3   40,437.13 €  1,218,209 Sk
Nálepkova         1189/18  1,505,600.17 €  45,357,711 Sk
Zombova             21   24,906.80 €   750,343 Sk
Dénešova            59   33,783.97 €  1,017,776 Sk
Košická             13   254,239.45 €  7,659,218 Sk
Záhradná             1   27,347.62 €   823,874 Sk
Černyševského          37   38,894.06 €  1,171,722 Sk
Okruţná         2058/19-62   17,517.35 €   527,728 Sk
Novozámocká           19   41,403.23 €  1,247,315 Sk
Jedlíkova            4   110,210.51 €  3,320,202 Sk
Priehradka         395/13   33,631.11 €  1,013,171 Sk
Moskovská            25   140,165.16 €  4,222,616 Sk
Kríţna              5   185,133.30 €  5,577,326 Sk
Hlinská             6   60,257.19 €  1,815,308 Sk
Čučmianská dlhá         6   88,452.96 €  2,664,741 Sk
Hurbanova            50   17,662.29 €   532,094 Sk
Trnové,Dolná Trnovská    52/103   325,478.42 €  9,805,363 Sk
Sofijská            18   25,872.16 €   779,425 Sk
Štefánikova         112/22   46,564.61 €  1,402,806 Sk
Lánska          932/17-74   55,754.09 €  1,679,648 Sk
Dolnomajerská        1223/1   97,504.38 €  2,937,417 Sk
Strednočepenská      1868/30   21,100.25 €   635,666 Sk
SNP            580/107   72,385.44 €  2,180,684 Sk
Kúpeľná            1019   69,796.44 €  2,102,702 Sk
Farská           4645/20   20,761.42 €   625,459 Sk
Špačinská cesta         9   35,749.68 €  1,076,996 Sk
Kúpeľná             2   19,098.92 €   575,374 Sk
Ondrej nad Hronom       477   19,134.79 €   576,455 Sk
Třebíčska          1833/1   19,684.45 €   593,014 Sk
Adama Trajana       4830/15   540,418.89 €  16,280,659 Sk
Denisova             4   30,319.57 €   913,408 Sk
Dopravná            20   37,122.00 €  1,118,337 Sk
Novomeského          11/6   77,604.32 €  2,337,908 Sk
Novomeského          11/6   58,070.66 €  1,749,437 Sk
Škultétyho           34   40,326.69 €  1,214,882 Sk
Novomeského          11/6   95,070.93 €  2,864,107 Sk
Komenského          2663   476,363.87 €  14,350,938 Sk
Petzvalova           59   33,522.21 €  1,009,890 Sk
                358  1,146,649.57 €  34,543,965 Sk
                137   21,512.13 €   648,079 Sk
Milošová            469   405,297.74 €  12,210,000 Sk
Murániho            15   27,892.21 €   840,281 Sk
Povaţská            18   37,085.08 €  1,117,225 Sk
Titogradská           7   35,879.59 €  1,080,909 Sk
Liptovské Sliače    461    44,165.98 €  1,330,544 Sk
             42    70,237.71 €  2,115,981 Sk
D.Millýho      580/59    25,376.22 €   764,484 Sk
Š. Pártošovej     515/9   308,939.82 €  9,307,121 Sk
Záborského     2908/10   121,843.14 €  3,670,646 Sk
Zemplínska        5    47,953.44 €  1,444,645 Sk
                 42,242.97 €  1,272,612 Sk
J. Kozačeka     2068/33    25,550.72 €   769,741 Sk
             12   21,035.06 €   633,702 Sk
Predmier        262    39,813.49 €  1,199,421 Sk
Partizánska     1111/31    27,465.86 €   827,439 Sk
Kapitánova ul.      21  2,243,775.49 €  67,595,981 Sk
Slnečná       1939/2    51,480.51 €  1,550,902 Sk
Exnárova          2   17,005.84 €   512,320 Sk
Východná      2337/17    30,333.85 €   913,838 Sk
            1060    55,157.29 €  1,661,669 Sk
Hollého          25   32,696.79 €   985,024 Sk
Nobelovo námestie     9   100,328.04 €  3,022,483 Sk
Hviezdna      č. 24/23   87,003.88 €  2,621,079 Sk
A.Hlinku       904/10    20,735.77 €   624,686 Sk
Pri kríţi         16   96,688.62 €  2,912,841 Sk
Továrenská       814   366,375.03 €  11,037,414 Sk
Vrbová ulica č.      25   20,261.80 €   610,407 Sk
             63   45,994.19 €  1,385,624 Sk
            846    20,517.57 €   618,112 Sk
Hlavné námestie      8   67,594.44 €  2,036,350 Sk
Zoltána Fábryho   1957/7    34,701.84 €  1,045,434 Sk
Moskovská         6   33,208.60 €  1,000,442 Sk
Haličská        161    25,917.68 €   780,796 Sk
J. Raka          8   138,156.09 €  4,162,090 Sk
Nová         928/53    17,157.26 €   516,880 Sk
Pod Ţibricou        2   58,274.65 €  1,755,582 Sk
Húskova          59   168,167.78 €  5,066,223 Sk
Horská       1312/17    60,620.51 €  1,826,255 Sk
Starohorská        20   17,473.81 €   526,416 Sk
Mierová          24   17,770.23 €   535,346 Sk
Horný rad      541/19    47,739.19 €  1,438,191 Sk
E.F.Scherera        5   37,351.20 €  1,125,242 Sk
Björnsonova        16   22,927.16 €   690,703 Sk
            197    16,689.63 €   502,792 Sk
            324    29,079.41 €   876,047 Sk
A Stodolu      5285/28    19,996.67 €   602,420 Sk
Haškova          18   107,164.98 €  3,228,452 Sk
Hviezdoslavova     14/98   47,564.17 €  1,432,918 Sk
Zimná        790/30    36,833.99 €  1,109,661 Sk
Eda Urxa       2900/3    40,339.15 €  1,215,257 Sk
             98   166,007.32 €  5,001,137 Sk
Jareček        41/93   266,539.73 €  8,029,776 Sk
             45   221,151.94 €  6,662,423 Sk
            174    66,775.42 €  2,011,676 Sk
Tehelná       6300/19   729,195.08 €  21,967,731 Sk
            321    32,893.76 €   990,957 Sk
Sídl. Lúky        30   78,924.43 €  2,377,677 Sk
Iľjušinova        12   18,215.40 €   548,757 Sk
Tatranská         14   48,402.18 €  1,458,164 Sk
Oţvoldíkova        5   27,926.90 €   841,326 Sk
Tajovského         2605/18  51,463.86 €  1,550,400 Sk
Romanova            22  27,846.89 €   838,915 Sk
Juraja Poláka         2615  23,107.62 €   696,140 Sk
Slnečná            353  28,514.93 €   859,042 Sk
                114  27,753.85 €   836,112 Sk
Hečkova          1209/23  27,337.33 €   823,565 Sk
                470  34,728.06 €  1,046,218 Sk
Čsl. parašutistov        15  124,323.35 €  3,745,365 Sk
Horná            264/79  26,614.55 €   801,790 Sk
                126  22,455.82 €   676,504 Sk
Turecká             6  209,556.24 €  6,313,091 Sk
Martinček            67  863,808.95 €  26,023,108 Sk
Bartókova            6  24,432.91 €   736,066 Sk
Novomeského           4  16,951.98 €   510,695 Sk
Drábova             20  61,819.87 €  1,862,385 Sk
Trebišovská           9  144,304.91 €  4,347,330 Sk
Dolná             146  27,831.88 €   838,463 Sk
Nábreţná          498/13  20,999.90 €   632,643 Sk
Trnková             26  35,494.53 €  1,069,309 Sk
J. Murgaša            3  25,970.59 €   782,390 Sk
Šoltésovej            8  42,807.01 €  1,289,604 Sk
Vl. Clementisa          3  34,091.58 €  1,027,043 Sk
A.Markuša            3  25,240.60 €   760,398 Sk
Nám.Š.M.Daxnera         6  22,396.23 €   674,709 Sk
Dolná              25  104,461.42 €  3,147,005 Sk
Dukelských hrdinov       38  47,758.89 €  1,438,784 Sk
Palisády             5  747,129.55 €  22,508,025 Sk
                421  18,986.05 €   571,974 Sk
                112  43,573.48 €  1,312,695 Sk
Rozkvet         2042/80-46  35,406.89 €  1,066,673 Sk
Tŕnistá             19  35,361.91 €  1,065,313 Sk
Ruppeldtová           16  81,906.31 €  2,467,510 Sk
                20  60,810.19 €  1,831,968 Sk
Hurbanova          593/74  89,271.09 €  2,689,381 Sk
Komárňanská           59  23,289.08 €   701,607 Sk
Trieda Hradca Králové      27  25,275.92 €   761,462 Sk
Varínska             9  46,915.68 €  1,413,382 Sk
                36  22,015.89 €   663,251 Sk
Kúpeľná            105  34,846.85 €  1,049,796 Sk
Bauerova            13  71,004.00 €  2,139,067 Sk
Ťačevská          609/22  181,848.43 €  5,478,366 Sk
                204  38,641.44 €  1,164,112 Sk
Tehelná             56  32,747.68 €   986,557 Sk
                165  51,663.16 €  1,556,404 Sk
Šafárikova           10  516,933.71 €  15,573,145 Sk
B.S.Timravy         950/13  21,768.85 €   655,808 Sk
Poniky             86  90,840.60 €  2,736,664 Sk
Tajovského         1188/2  120,757.81 €  3,637,950 Sk
Rieka             1532  137,749.07 €  4,149,828 Sk
Záhradnícka         1283/7  17,966.56 €   541,261 Sk
Cíferská          4889/16  124,146.67 €  3,740,043 Sk
                57  27,707.00 €   834,701 Sk
Šrobárova            31  345,187.72 €  10,399,125 Sk
Mierová           51/12  23,972.29 €   722,194 Sk
Studenohorská          16  70,416.57 €  2,121,370 Sk
Tulská             91  78,202.37 €  2,355,925 Sk
Sokolovská      17   29,790.85 €   897,479 Sk
Hájnická     1235/8   66,059.32 €  1,990,103 Sk
           412   54,987.29 €  1,656,547 Sk
T. Ševčenku      6   26,416.14 €   795,813 Sk
           125   77,638.53 €  2,338,946 Sk
Chalúpková    994/11   42,301.66 €  1,274,380 Sk
Partizánska   2507/35   18,646.67 €   561,750 Sk
Kadnárova       53   39,652.71 €  1,194,578 Sk
Krásnohorská     16   16,696.18 €   502,989 Sk
Vinohradská   1364/46   688,743.37 €  20,749,083 Sk
Nádraţná     2300/36   135,155.17 €  4,071,685 Sk
Poţiarnická      16   24,288.73 €   731,722 Sk
Jána Bottu    193/53   349,993.23 €  10,543,896 Sk
J.Bottu      193/53   230,709.36 €  6,950,350 Sk
Jarná         36   507,098.17 €  15,276,839 Sk
M. Bela        26   218,546.98 €  6,583,947 Sk
Severná        4   74,440.92 €  2,242,607 Sk
Krátka      2029/7   25,717.77 €   774,777 Sk
Osuského       44   44,128.94 €  1,329,428 Sk
Maratoňska     4O/32   77,462.75 €  2,333,651 Sk
Novomeského   3918/21   22,091.52 €   665,529 Sk
Laborecká    1853/10  1,019,978.08 €  30,727,860 Sk
Ďumbierska       6   111,849.91 €  3,369,590 Sk
           44   25,846.34 €   778,647 Sk
           144   33,638.24 €  1,013,386 Sk
Malé Krškany      9   29,681.11 €   894,174 Sk
           212   49,675.31 €  1,496,518 Sk
SNP          42   152,051.24 €  4,580,696 Sk
Košická       2507   17,215.45 €   518,633 Sk
Ostravská    1015/16   26,332.95 €   793,307 Sk
Mikovíniho     20/4   742,980.48 €  22,383,030 Sk
Borová        22   70,030.05 €  2,109,725 Sk
J.Kalinčiaka      6   100,421.11 €  3,025,286 Sk
Brezová        6   35,272.31 €  1,062,614 Sk
Dvojkríţna       4   37,138.93 €  1,118,847 Sk
Morovnianska     455   29,870.74 €   899,886 Sk
Wuppertálska     33   24,754.40 €   745,751 Sk
Jesenského     1459   38,823.56 €  1,169,599 Sk
Matičná        7   36,530.66 €  1,100,523 Sk
Bratislavská     73   16,949.61 €   510,624 Sk
Prof.Hlaváča   1886/4   28,987.11 €   873,266 Sk
           145   51,773.67 €  1,559,736 Sk
Jókaiho ul.      25   20,160.01 €   607,351 Sk
Klimkovičová     30   78,392.55 €  2,361,654 Sk
Radlinského   1607/22   64,712.91 €  1,949,541 Sk
Rúbanisko II/1        122,847.86 €  3,700,915 Sk
Urbánková      23/4   40,460.51 €  1,218,913 Sk
J.Jesenského    23/20   25,009.84 €   753,446 Sk
          363    26,181.82 €   788,754 Sk
Továrenská    632/36   183,716.79 €  5,534,652 Sk
Ukrajinská       2   16,643.88 €   501,414 Sk
Kríková        4   68,070.30 €  2,050,686 Sk
Dukelská       44   113,831.52 €  3,429,288 Sk
          187    19,020.39 €   573,008 Sk
Za sokolovňou     1   23,639.28 €   712,157 Sk
Lipová      388/17   41,177.99 €  1,240,529 Sk
Švábska           38  234,069.40 €  7,051,575 Sk
Dunajská           2  75,612.16 €  2,277,892 Sk
Hrnčiarska         355  31,056.52 €   935,609 Sk
1. mája            7  30,974.45 €   933,136 Sk
Teplická           3  18,628.20 €   561,193 Sk
F.Kapisztóryho      1073/6  92,421.91 €  2,784,303 Sk
Mukačevská          3  194,486.52 €  5,859,101 Sk
Rúbanisko II.        60  97,518.51 €  2,937,843 Sk
Eötvösova ul.      2379/45  681,085.03 €  20,518,377 Sk
               89  61,483.07 €  1,852,240 Sk
Hatvaniho          67  84,101.72 €  2,533,648 Sk
29. augusta        38/A  61,683.53 €  1,858,278 Sk
J.Mudrocha       1355/31  23,404.17 €   705,074 Sk
Pribinova        1169/12  24,719.65 €   744,704 Sk
Pajorova           16  382,778.77 €  11,531,593 Sk
Jaseňová        3220/20  37,599.80 €  1,132,732 Sk
M.Rázusa        1751/40  98,559.82 €  2,969,213 Sk
Vrbická         1883/22  55,244.26 €  1,664,289 Sk
M.R.Štefánika        10  61,074.64 €  1,839,937 Sk
Rozkvet       2073/155-14  174,652.15 €  5,261,572 Sk
              697  44,618.58 €  1,344,179 Sk
              133  244,197.73 €  7,356,701 Sk
Majerský rad         46  30,962.48 €   932,776 Sk
              508  25,790.44 €   776,963 Sk
              379  54,738.18 €  1,649,043 Sk
Sekurisova       2737/14  31,443.28 €   947,260 Sk
Rybná            42  179,977.00 €  5,421,987 Sk
              325  18,730.16 €   564,267 Sk
Tehelná           96  35,150.62 €  1,058,948 Sk
Moyzesova        776/29  50,447.78 €  1,519,790 Sk
Štúrova          12/3  262,314.78 €  7,902,495 Sk
Beethovenova         9  64,026.02 €  1,928,848 Sk
              199  88,368.55 €  2,662,191 Sk
               54  67,282.88 €  2,026,964 Sk
Petöfiho           12  105,561.11 €  3,180,134 Sk
Jarmočná           36  60,439.53 €  1,820,801 Sk
Pavla Dobšinského      42  37,309.71 €  1,123,992 Sk
              308  603,284.19 €  18,174,540 Sk
Čingovská           8  812,823.64 €  24,487,125 Sk
J.Alexyho           5  20,366.33 €   613,557 Sk
Holíčska           4  82,126.04 €  2,474,129 Sk
Okruţná         1422/8  27,116.70 €   816,918 Sk
Slobody            1  221,785.43 €  6,681,510 Sk
Saratovská          35  42,501.63 €  1,280,410 Sk
Liptovská        3501/35  139,224.09 €  4,194,265 Sk
Okruţná           152  55,377.77 €  1,668,311 Sk
Kvetná            1  25,179.92 €   758,570 Sk
               70  32,587.40 €   981,740 Sk
Brezová            2  241,029.95 €  7,261,272 Sk
P.Jilemnického      838/17  22,505.06 €   677,987 Sk
Pribišova           9  17,229.86 €   519,071 Sk
Obrancov mieru      1155/8  16,876.81 €   508,431 Sk
J. Palkoviča       170/4  75,714.81 €  2,280,984 Sk
Mlynská           11  319,697.78 €  9,631,215 Sk
              211  17,093.27 €   514,952 Sk
Krosnianska         55  33,730.06 €  1,016,153 Sk
Bottova           2934/6   188,730.65 €  5,685,700 Sk
Ľubľanská          1678/2   27,499.97 €   828,464 Sk
Bajzova             33   31,104.70 €   937,060 Sk
Čutkovská            51   39,375.46 €  1,186,225 Sk
J. Wolkera          35/12   16,731.03 €   504,040 Sk
                175   98,256.78 €  2,960,084 Sk
Nová Lehota           30   138,674.75 €  4,177,716 Sk
Bašťovanského          12   72,511.56 €  2,184,484 Sk
Hrabové             7   33,489.40 €  1,008,902 Sk
Školská ul.          212   95,553.49 €  2,878,645 Sk
Kurská             11   52,572.48 €  1,583,799 Sk
Bystrická            32   19,060.28 €   574,210 Sk
                317   45,479.23 €  1,370,107 Sk
Chabenecká            1   65,211.39 €  1,964,558 Sk
Karpatská            1   45,496.63 €  1,370,631 Sk
Duklianská         524/32   26,614.01 €   801,774 Sk
Brečtanová           10   38,737.48 €  1,167,005 Sk
29.augusta         621/16   99,147.56 €  2,986,919 Sk
Mederská            27   133,676.59 €  4,027,141 Sk
Ţeliarsky svah         20   57,690.85 €  1,737,995 Sk
                146   116,731.49 €  3,516,653 Sk
Kyjevská           8/61   24,100.85 €   726,062 Sk
Holubičia            8   31,757.91 €   956,739 Sk
Budatínska           79   89,229.35 €  2,688,123 Sk
Parková           760/6   77,109.75 €  2,323,008 Sk
Bard. Nová Ves, Záhradná    27   27,216.44 €   819,922 Sk
Krosnianska           35   63,901.32 €  1,925,094 Sk
Stavbárska            7   42,221.31 €  1,271,971 Sk
Ţdiarska             5   119,201.50 €  3,591,064 Sk
Toryská             6   33,172.25 €   999,347 Sk
Hurbanova         1494/22   17,783.21 €   535,737 Sk
Alţbetina            26   73,785.98 €  2,222,876 Sk
Puškinova            13   32,123.87 €   967,764 Sk
Puškinova            13   46,320.11 €  1,395,440 Sk
                 3   40,519.09 €  1,220,678 Sk
Slovinec            52   31,783.99 €   957,528 Sk
Fatranská          3100/6   36,392.28 €  1,096,354 Sk
Kopanická           292   102,260.89 €  3,080,712 Sk
Dlhé diely I        3244/74   26,555.13 €   800,000 Sk
                88   16,655.42 €   501,761 Sk
Fedákova            20   29,685.42 €   894,313 Sk
                916   18,964.55 €   571,326 Sk
                 5   30,379.09 €   915,200 Sk
Šrobárova         2682/42   25,669.32 €   773,314 Sk
Košická            43/F   59,376.25 €  1,788,769 Sk
Tŕstie                 70,553.96 €  2,125,509 Sk
SNP              255    30,459.97 €   917,637 Sk
L. Svobodu           26  1,326,064.00 €  39,949,004 Sk
Sofijská          2442/8   103,702.57 €  3,124,144 Sk
Pekinská            16   44,992.92 €  1,355,455 Sk
Svätoplukova          11   16,729.33 €   503,989 Sk
Novomeského         2266   408,033.67 €  12,292,422 Sk
Vajnorská            44   465,040.42 €  14,009,808 Sk
Tesárska           137/7   53,349.83 €  1,607,217 Sk
Druţstevná           85   25,259.69 €   760,973 Sk
Športová           1/10   17,739.85 €   534,433 Sk
Študentská      1443/6  25,738.25 €   775,391 Sk
             65  19,227.59 €   579,250 Sk
Druţstevná      590/46  20,392.36 €   614,340 Sk
Kolónia         226  16,974.60 €   511,377 Sk
            419  34,730.93 €  1,046,304 Sk
Hanácka          6  29,318.99 €   883,264 Sk
             60  35,084.08 €  1,056,943 Sk
Sovietskej armády   356/6  68,231.81 €  2,055,552 Sk
Wolkrova         45  25,568.32 €   770,271 Sk
Moyzesova         3  66,740.73 €  2,010,631 Sk
Školská       858/24  973,736.61 €  29,334,789 Sk
Jura Hronca     3365/23  134,036.71 €  4,037,990 Sk
Töböréte        326  47,340.71 €  1,426,187 Sk
Nám. Republiky      11  74,357.34 €  2,240,089 Sk
Malý Kiar        37  118,580.34 €  3,572,354 Sk
            282  111,419.76 €  3,356,632 Sk
Druţstevná        37  16,828.32 €   506,970 Sk
Gagarinova        99  288,638.94 €  8,695,537 Sk
Čingovská        13  20,047.64 €   603,955 Sk
Bratislavská       15  18,063.76 €   544,193 Sk
J. Vojtaššáka     7/36  60,085.62 €  1,810,139 Sk
J.Vojtaššáka      7/36  28,177.38 €   848,872 Sk
Tajovského        8  20,964.89 €   631,588 Sk
            271  36,817.48 €  1,109,164 Sk
Lazovná         37  272,061.01 €  8,196,110 Sk
Bernolákova       27  131,519.75 €  3,962,164 Sk
Dunajská         7  127,749.14 €  3,848,571 Sk
J.Murgaša         6  118,877.23 €  3,581,296 Sk
            148  29,578.24 €   891,074 Sk
Dobšinského       10  17,077.17 €   514,467 Sk
Svätopluková       48  29,716.82 €   895,251 Sk
            132  123,633.52 €  3,724,591 Sk
Šťavica         478  100,968.11 €  3,041,765 Sk
Dvorkinova      725/5  78,764.54 €  2,372,863 Sk
            324  21,872.92 €   658,948 Sk
Svidnícka        10  231,387.37 €  6,970,776 Sk
Třebíčska      1837/11  20,052.63 €   604,106 Sk
Ukrajinská        3  28,876.27 €   869,927 Sk
S.Chalupku        6  50,112.95 €  1,509,703 Sk
Sama Chalupku       6  22,836.78 €   687,981 Sk
Moyzesova         8  34,937.33 €  1,052,522 Sk
Latorická        35  35,809.85 €  1,078,807 Sk
Námestie slobody  1624/31  104,472.43 €  3,147,336 Sk
P.O.Hviezdoslava   27/24  24,944.38 €   751,474 Sk
Strojárenská       36  43,050.08 €  1,296,927 Sk
SNP         9/25-76  60,506.84 €  1,822,829 Sk
Húskova         49  47,882.30 €  1,442,502 Sk
Inţinierska      463/4  108,789.67 €  3,277,402 Sk
            566  32,595.65 €   981,977 Sk
Lazianska        18  143,991.98 €  4,337,902 Sk
            161  18,408.47 €   554,574 Sk
Hrnčiarska        10  97,134.95 €  2,926,288 Sk
Juţná trieda       43  27,526.77 €   829,271 Sk
Biskupická        74  24,001.00 €   723,054 Sk
Hlavná         109  151,247.77 €  4,556,493 Sk
            144  25,232.07 €   760,149 Sk
Nábr.Dr.A.Stodolu     G1/4  19,981.96 €   601,977 Sk
Hladký Majer        2709  18,704.93 €   563,505 Sk
Laborecká          20  66,010.38 €  1,988,629 Sk
Pod kaštieľom     627/8-103  19,238.66 €   579,584 Sk
              393  41,320.30 €  1,244,815 Sk
               21  307,301.10 €  9,257,753 Sk
Kopanice          290  44,722.20 €  1,347,301 Sk
Mojmírova        1295/12  20,218.94 €   609,116 Sk
Povaţské Podhradie      64  47,369.97 €  1,427,074 Sk
               83  33,026.68 €   994,962 Sk
Martinčekova         28  79,779.77 €  2,403,445 Sk
Tehelná           60  40,759.80 €  1,227,930 Sk
              180  22,479.48 €   677,217 Sk
Zvolenská cesta        1  139,188.95 €  4,193,206 Sk
Radvanská           2  805,205.67 €  24,257,626 Sk
Zakarpatská          3  27,751.97 €   836,056 Sk
Májkova            2  21,983.00 €   662,260 Sk
Janka Kráľa       2595/4  19,608.83 €   590,736 Sk
Záhradná         623/13  32,565.05 €   981,055 Sk
A.Bernoláka         20  526,222.55 €  15,852,981 Sk
Jedlíkova        558/21  751,988.63 €  22,654,409 Sk
I. Houdeka          34  91,130.59 €  2,745,408 Sk
Pokroková          195  16,757.72 €   504,844 Sk
              126  71,698.88 €  2,160,000 Sk
Severná            2  26,303.14 €   792,412 Sk
S.Sakalovej       172/53  20,047.24 €   603,943 Sk
Toporcerova       1347/29  228,114.53 €  6,872,178 Sk
Rákócziho          66  52,225.34 €  1,573,341 Sk
Kurská            22  185,161.53 €  5,578,181 Sk
Sonnenfelsgasse      3/7C  268,945.20 €  8,102,243 Sk
Dlhá             20  158,153.15 €  4,764,522 Sk
Barčianska          41  16,672.46 €   502,275 Sk
               39  54,321.62 €  1,636,499 Sk
Kukučínova          2  25,500.44 €   768,227 Sk
Hlavná            50  41,472.22 €  1,249,393 Sk
ČSA             21  17,878.19 €   538,600 Sk
Němcovej           20  220,029.90 €  6,628,621 Sk
Ulica Erenburgova      32  103,814.16 €  3,127,505 Sk
Dadanova        3387/17  31,048.25 €   935,360 Sk
A. Bernoláka        35/3  22,033.81 €   663,792 Sk
Podhorie        2112/180  35,388.91 €  1,066,127 Sk
              1444  23,563.08 €   709,861 Sk
Gen.Goliána       6016/35  267,425.00 €  8,056,446 Sk
Topoľčianska         2  64,751.24 €  1,950,696 Sk
                  36,429.08 €  1,097,463 Sk
Zlatá             1  70,620.96 €  2,127,532 Sk
Petrţalská          8  18,147.65 €   546,716 Sk
Miroslavská       976/24  17,362.76 €   523,077 Sk
              1322  41,583.29 €  1,252,738 Sk
J. Roháča         901/4  25,678.87 €   773,602 Sk
Rozkvet       2067/149-3  18,656.36 €   562,042 Sk
Duklianska        648/19  17,196.44 €   518,060 Sk
Mudroňova           3  27,037.91 €   814,546 Sk
Hviezdoslavova       204  22,830.12 €   687,780 Sk
Molitorova       1210/14  188,385.44 €  5,675,300 Sk
               15  21,355.72 €   643,363 Sk
Česká           22   24,767.63 €   746,150 Sk
Turičky          74   30,349.04 €   914,295 Sk
Garncarska         17   179,255.47 €  5,400,250 Sk
Horné Rakovce        5   48,892.51 €  1,472,936 Sk
Tr. A. Hlinku     616/36   50,308.85 €  1,515,605 Sk
Nobelova       3261/44   64,483.10 €  1,942,618 Sk
             142   29,727.33 €   895,566 Sk
Tatranská         10   22,328.54 €   672,670 Sk
             184   42,057.76 €  1,267,032 Sk
Borov           23   20,634.77 €   621,643 Sk
Obchodná          92   159,109.96 €  4,793,347 Sk
Piaristická         2   407,713.90 €  12,282,789 Sk
Limbová         7/36   19,414.40 €   584,878 Sk
Ľ. Ondrejova      852/42  2,506,515.60 €  75,511,289 Sk
Pod kútmi         29   43,239.74 €  1,302,640 Sk
D. Lúka, Pod kútmi  2422/29   29,185.01 €   879,228 Sk
             122   17,221.95 €   518,828 Sk
Dánoš         1008/34   83,054.50 €  2,502,100 Sk
Repno           193   64,444.18 €  1,941,445 Sk
Dolná           14   59,827.95 €  1,802,377 Sk
Dolná           14   64,360.93 €  1,938,937 Sk
Nám. Ľ. Fullu     1665/2   49,877.47 €  1,502,609 Sk
Sídlisko JUH       E/1   24,403.21 €   735,171 Sk
Vinohrady          7   29,302.76 €   882,775 Sk
Rázusova          1   97,682.30 €  2,942,778 Sk
.             29   19,909.12 €   599,782 Sk
              25   30,062.01 €   905,648 Sk
Narcisová       1942/30   51,774.77 €  1,559,767 Sk
Gagarinova       452/16   86,339.00 €  2,601,049 Sk
S. Jurkoviča      1603/5   17,726.34 €   534,024 Sk
Ruţová           10   24,025.11 €   723,780 Sk
Panenská          3   18,653.56 €   561,957 Sk
J. Brocku         25   55,283.79 €  1,665,488 Sk
              81   30,191.89 €   909,561 Sk
Okruţná          70   240,454.11 €  7,243,921 Sk
Kisdyho          17   22,712.83 €   684,247 Sk
Hemerkova         32   22,761.39 €   685,710 Sk
Húskova          53   25,495.12 €   768,066 Sk
Hemerkova         32   18,727.33 €   564,180 Sk
Píliarska        258/8   41,785.93 €  1,258,843 Sk
Malohontská        100   23,932.92 €   721,003 Sk
Gogoľova       č.1882-C   22,428.55 €   675,682 Sk
Vajnorská         32   82,026.30 €  2,471,129 Sk
             161   65,278.14 €  1,966,569 Sk
Miletičova         38   50,977.95 €  1,535,762 Sk
Vl.Clementisa       36   17,129.05 €   516,030 Sk
             212   45,326.74 €  1,365,513 Sk
             115  1,214,418.82 €  36,585,596 Sk
Zvolenská         13   905,532.26 €  27,280,066 Sk
Psiare - Hlavná      107   78,594.90 €  2,367,750 Sk
              59   286,479.76 €  8,630,489 Sk
Zdoba           172   43,782.69 €  1,318,997 Sk
Jesenná        3055/17   30,141.38 €   908,039 Sk
              87   27,099.14 €   816,389 Sk
Nám. SNP        195/37   63,232.09 €  1,904,930 Sk
Nad lúčkami        29   19,294.45 €   581,265 Sk
Exnárova         6  18,870.94 €   568,506 Sk
THK            1  81,879.18 €  2,466,692 Sk
Narcisová        52  73,766.91 €  2,222,302 Sk
Čordákova        30  33,168.59 €   999,237 Sk
Malá okruţná     959/60  27,636.12 €   832,566 Sk
J.Jiskru         2  24,946.04 €   751,524 Sk
Staničná        641   47,735.37 €  1,438,076 Sk
Mlynská       713/44  101,214.87 €  3,049,199 Sk
             19  270,954.70 €  8,162,781 Sk
J.Mudrocha     1355/33  20,571.26 €   619,738 Sk
            458   17,972.56 €   541,441 Sk
Riznerova      2592/11  55,888.69 €  1,683,703 Sk
L. Novomeského      18  26,011.59 €   783,627 Sk
Blagoevova        20  69,556.65 €  2,095,464 Sk
Ruţín         442   40,226.31 €  1,211,858 Sk
             44  21,044.16 €   633,976 Sk
Brezová        488/4  31,104.03 €   937,040 Sk
Hviezdoslavova    12/29  45,795.95 €  1,379,649 Sk
Mniszew        148a  113,266.48 €  3,412,266 Sk
            110   30,544.69 €   920,189 Sk
Minská          8  23,920.25 €   720,629 Sk
            233   26,865.86 €   809,361 Sk
Vinohradnícka    158/19  32,002.91 €   964,120 Sk
Brezová          1  42,649.49 €  1,284,859 Sk
Brodná          4  129,087.92 €  3,888,903 Sk
Čordákova        16  24,931.73 €   751,093 Sk
            252   38,875.79 €  1,171,172 Sk
Halalovka      2345/45  26,708.81 €   804,630 Sk
Alstrova         55  27,685.81 €   834,063 Sk
Kpt. Nálepku       38  17,591.83 €   529,981 Sk
Červenej armády     43  37,970.48 €  1,143,904 Sk
Lachova         32  90,615.37 €  2,729,879 Sk
Stará Poštová     516   62,773.96 €  1,891,128 Sk
Pokroku         15  112,941.42 €  3,402,473 Sk
Tolstého      3236/11  42,315.06 €  1,274,783 Sk
Rajčianska        16  134,756.71 €  4,059,681 Sk
Dvorkinova        22  116,270.46 €  3,502,766 Sk
Starozagorská      23  95,234.36 €  2,869,030 Sk
Štefánikova       16  21,552.71 €   649,297 Sk
Štefánikova      15/17  43,628.41 €  1,314,349 Sk
SNP         1454/68  357,144.92 €  10,759,350 Sk
            138   39,159.72 €  1,179,726 Sk
Ţánovská         35  17,294.84 €   521,024 Sk
Hasičská       414/35  18,356.32 €   553,003 Sk
Parková        469   42,874.12 €  1,291,626 Sk
Sládkovičova      489   17,703.15 €   533,325 Sk
Podkonice       332   33,491.30 €  1,008,959 Sk
L. Svobodu        13  20,035.80 €   603,599 Sk
Blagoevova        4  57,695.36 €  1,738,130 Sk
Cesta k nemocnici    45  85,202.02 €  2,566,796 Sk
             66  23,441.40 €   706,196 Sk
Kríţna          40  33,815.24 €  1,018,718 Sk
Druţstevná        17  152,028.18 €  4,580,001 Sk
Dubovecká      742/37  112,855.05 €  3,399,871 Sk
Gorkého       310/11  21,702.67 €   653,815 Sk
             3  18,602.80 €   560,428 Sk
Andreja Mráza   3161/11   89,957.44 €  2,710,058 Sk
Imatra         4   18,821.17 €   567,007 Sk
Smreková        11   26,401.25 €   795,364 Sk
           157   101,209.38 €  3,049,034 Sk
Bottova      120/120   602,563.84 €  18,152,838 Sk
Pri potoku      151   42,789.95 €  1,289,120 Sk
Pavla Horova      5   18,136.16 €   546,370 Sk
Okruţná        108   23,836.06 €   718,085 Sk
Slobody        35   19,179.93 €   577,815 Sk
Jantárová cesta  1898/77   87,398.46 €  2,632,967 Sk
Jesenského    1005/13   68,836.53 €  2,073,770 Sk
           317   44,523.13 €  1,341,304 Sk
Hlavná         39   366,181.78 €  11,031,592 Sk
Nitrianska       15   48,103.42 €  1,449,164 Sk
Kpt.Nálepku      123   43,629.66 €  1,314,387 Sk
Rúbanisko II/     60   101,061.81 €  3,044,588 Sk
Topoľčianska      33   22,076.99 €   665,091 Sk
Mochovská       29   713,069.95 €  21,481,948 Sk
Šoltésovej       53   29,098.50 €   876,622 Sk
Ovocinárska      40   46,064.71 €  1,387,745 Sk
Tatranská       18   123,750.19 €  3,728,098 Sk
Školská       93/10   106,846.92 €  3,218,871 Sk
Tatranská       94   24,529.08 €   738,963 Sk
           188   37,600.38 €  1,132,749 Sk
Kollárova       13   18,676.99 €   562,663 Sk
Nová         645   26,164.24 €   788,224 Sk
            20   327,840.62 €  9,876,527 Sk
Záhonok        10   97,590.43 €  2,940,009 Sk
J.Fándlyho       1   45,927.66 €  1,383,617 Sk
            27   23,702.51 €   714,062 Sk
           345   45,103.12 €  1,358,777 Sk
           181   32,618.35 €   982,660 Sk
M.Bela         8   18,701.14 €   563,391 Sk
Kamenná         3   41,650.18 €  1,254,753 Sk
           146   135,700.15 €  4,088,103 Sk
P.Jilemnického   616/76   77,335.20 €  2,329,800 Sk
Jánošovka       384   17,796.63 €   536,141 Sk
Krátka       734/17   24,571.86 €   740,252 Sk
Druţstevná      610   37,281.70 €  1,123,149 Sk
Štúrova      579/19  1,915,153.19 €  57,695,910 Sk
           505   20,812.37 €   626,993 Sk
Mochovská        8   41,497.81 €  1,250,164 Sk
Kollárova       354   55,235.66 €  1,664,029 Sk
           314   73,928.81 €  2,227,179 Sk
Hlavné námestie   27/66   26,338.53 €   793,475 Sk
           160   24,477.31 €   737,403 Sk
Gen.Svobodu    978/44   59,906.97 €  1,804,276 Sk
Gen.Svobodu    978/44   248,366.90 €  7,486,483 Sk
1. mája         9   284,077.46 €  8,558,118 Sk
           116   93,332.93 €  2,811,748 Sk
           243   28,482.53 €   858,065 Sk
Belanská       559   52,163.16 €  1,571,474 Sk
           195   65,666.53 €  1,978,270 Sk
           1637   108,347.97 €  3,264,091 Sk
Zvolenská        9   70,102.13 €  2,111,897 Sk
Líščie údolie     79   20,142.09 €   606,801 Sk
Paţite        35   25,379.46 €   764,582 Sk
          158   50,634.86 €  1,525,426 Sk
          183   40,433.78 €  1,218,108 Sk
           39   58,193.07 €  1,753,124 Sk
           44  222,515.30 €  6,703,496 Sk
Tajovského      43   34,960.51 €  1,053,220 Sk
          269   20,318.04 €   612,101 Sk
          335   34,045.33 €  1,025,650 Sk
Wolkrova          32,600.15 €   982,112 Sk
Partizánska      48  99,604.80 €  3,000,694 Sk
Ondrašovecká    611   25,670.60 €   773,352 Sk
          136   87,046.93 €  2,622,376 Sk
Rustaveliho      14  98,795.92 €  2,976,326 Sk
Na záhumní     262   20,527.91 €   618,424 Sk
          381   27,502.19 €   828,532 Sk
Kopernikova      1  25,233.98 €   760,199 Sk
Jiráskova    6041/19  46,990.03 €  1,415,622 Sk
Rímska      2138/3  168,583.82 €  5,078,756 Sk
Francisciho      34  38,073.14 €  1,146,991 Sk
           89  46,582.65 €  1,403,349 Sk
          114  585,840.37 €  17,649,027 Sk
1. mája        61  35,620.81 €  1,073,113 Sk
Havlíčkova    1741/14  31,762.96 €   956,891 Sk
          804  125,111.78 €  3,769,117 Sk
A. Bernoláka    2613   26,983.93 €   812,918 Sk
          493   25,249.74 €   760,674 Sk
Mudroňova       21  42,337.50 €  1,275,460 Sk
Chalupkova    2603/28  432,297.16 €  13,023,384 Sk
Druţstevná     615/4  37,772.24 €  1,137,927 Sk
B.S.Timravy      38  30,342.87 €   914,109 Sk
Znievska       11  37,369.33 €  1,125,788 Sk
Irkutská     1399/5  209,563.10 €  6,313,298 Sk
Znievska       40  32,006.99 €   964,243 Sk
Lomnická      579/6  44,418.75 €  1,338,160 Sk
Horný Šianec   240/23  254,280.06 €  7,660,441 Sk
Majerská      923/6  160,729.90 €  4,842,149 Sk
Slnečné nám.   1379/11  31,812.72 €   958,390 Sk
Okruţná       19/6  37,775.48 €  1,138,024 Sk
Venevská       25  66,800.82 €  2,012,442 Sk
Venevská       25  43,018.16 €  1,295,965 Sk
          222   39,309.04 €  1,184,224 Sk
          353   26,447.89 €   796,769 Sk
          245   44,194.31 €  1,331,398 Sk
           61  47,805.02 €  1,440,174 Sk
Učiteľská       8  152,514.83 €  4,594,662 Sk
Jurkovičova    390/19  17,077.20 €   514,468 Sk
          191  118,953.24 €  3,583,585 Sk
Slnečná        12  19,456.91 €   586,161 Sk
Ţelezničiarska  1425/34  106,170.82 €  3,198,502 Sk
          101  132,640.62 €  3,995,931 Sk
Beňadická       8  36,926.78 €  1,112,456 Sk
1.mája       397  222,606.81 €  6,706,257 Sk
          214   90,201.13 €  2,717,399 Sk
Remeselnícka     19  98,657.85 €  2,972,166 Sk
          316  275,724.77 €  8,306,484 Sk
           24  21,293.41 €   641,485 Sk
Mládeţe          273  200,180.56 €  6,030,640 Sk
MPČĽ          2169/16  54,592.78 €  1,644,662 Sk
Podzávoz         1398   19,161.96 €   577,273 Sk
Roţňavská          22  31,149.11 €   938,398 Sk
             161   22,008.89 €   663,040 Sk
              39  17,126.52 €   515,954 Sk
B. Nemcovej         4  120,017.11 €  3,615,635 Sk
Hurbanova        911/10  18,241.36 €   549,539 Sk
Tr. SNP           8  53,515.03 €  1,612,194 Sk
Letná         3370/21  17,863.04 €   538,142 Sk
             437   63,133.94 €  1,901,973 Sk
                 22,662.85 €   682,748 Sk
Námestie hraničiarov     6  16,707.94 €   503,343 Sk
              70  122,013.79 €  3,675,789 Sk
Kyivska str         39  39,061.70 €  1,176,773 Sk
Záhradná          44  96,036.23 €  2,893,188 Sk
Múzejná           2  17,720.21 €   533,839 Sk
              92  57,361.59 €  1,728,092 Sk
Allendeho       2735/22  440,895.09 €  13,282,405 Sk
Vodárska          57  101,164.81 €  3,047,691 Sk
Mojšova Lúčka        46  89,530.68 €  2,697,201 Sk
Stred            78  73,667.36 €  2,219,303 Sk
Osloboditeľov        55  18,959.39 €   571,171 Sk
             100   73,468.30 €  2,213,306 Sk
Čajkovského         24  94,550.14 €  2,848,418 Sk
Pribinova       1639/16  25,245.87 €   760,558 Sk
Sokolská        345/41  203,071.57 €  6,117,734 Sk
Poloreckého         5  44,718.76 €  1,347,197 Sk
             125  165,038.45 €  4,971,949 Sk
               9  47,185.19 €  1,421,501 Sk
Letná          569/1  276,620.94 €  8,333,482 Sk
Balkán           35  40,072.75 €  1,207,232 Sk
Jedľová           6  19,183.21 €   577,913 Sk
Čechánky          53  249,653.19 €  7,521,052 Sk
Hájik            2  28,627.60 €   862,435 Sk
             219   20,919.75 €   630,228 Sk
Nábreţná          11  246,827.10 €  7,435,921 Sk
             277   20,632.97 €   621,589 Sk
Kpt. Nálepku        č.6  23,475.86 €   707,239 Sk
               9  29,907.47 €   900,992 Sk
Ţeleziarenská        76  30,392.78 €   915,613 Sk
Ruţový háj        1369   57,734.68 €  1,739,315 Sk
Banícka           29  30,207.32 €   910,026 Sk
Nábreţná          12  28,138.50 €   847,705 Sk
Nábreţná           9  52,509.45 €  1,581,900 Sk
              63  16,963.03 €   511,030 Sk
                 147,878.55 €  4,454,989 Sk
Námestie Slobody     26/28  31,525.61 €   949,741 Sk
Stred           426   35,730.39 €  1,076,414 Sk
M.Benku        2430/10  28,416.02 €   856,061 Sk
Platanová          17  216,837.12 €  6,532,435 Sk
              43  33,126.81 €   997,978 Sk
Školská           51  103,907.27 €  3,130,310 Sk
Halalovka          23  22,052.46 €   664,352 Sk
Kriţovatka         10  34,094.17 €  1,027,121 Sk
Horská           11  45,638.93 €  1,374,918 Sk
Buzulucká       14  23,571.00 €   710,100 Sk
Javorová        8  154,010.68 €  4,639,726 Sk
            26  21,389.09 €   644,368 Sk
           184  55,194.49 €  1,662,789 Sk
           331  27,132.59 €   817,397 Sk
Topolianska   2825/166  20,316.99 €   612,070 Sk
           114  20,608.61 €   620,855 Sk
Výstavná        19  26,302.68 €   792,395 Sk
           297  41,757.44 €  1,257,985 Sk
Gaštanová       14  115,061.50 €  3,466,343 Sk
Veterná      2027/12  283,913.01 €  8,553,172 Sk
Stredná Revúca    432  31,329.09 €   943,824 Sk
Rúbanisko II      45  30,264.01 €   911,734 Sk
Mlynská        437  33,141.66 €   998,426 Sk
Ďumbierska       21  205,520.83 €  6,191,521 Sk
Sadová        121  19,387.50 €   584,068 Sk
Stálicová       18  18,659.73 €   562,143 Sk
Haškova        77  24,100.98 €   726,066 Sk
Mierova        66  115,855.78 €  3,490,271 Sk
            99  20,977.39 €   631,965 Sk
           446  20,195.78 €   608,418 Sk
           155  17,774.81 €   535,484 Sk
Topoľová        52  68,642.63 €  2,067,928 Sk
Limbová       17/14  94,898.22 €  2,858,904 Sk
Vilová         19  47,079.58 €  1,418,319 Sk
           562  17,182.67 €   517,645 Sk
A. Svianteka      2A  212,489.70 €  6,401,465 Sk
Pšurnovice      131  205,504.09 €  6,191,016 Sk
Podjavorinskej  3377/24  68,841.88 €  2,073,930 Sk
Radlinského      13  20,946.22 €   631,026 Sk
           508  48,509.92 €  1,461,410 Sk
Mládeţe      2356/35  19,443.35 €   585,750 Sk
Dobšinského    1599/18  56,052.21 €  1,688,629 Sk
Praţská        15  41,746.61 €  1,257,658 Sk
            3  58,441.60 €  1,760,612 Sk
Poľná          1  44,759.76 €  1,348,433 Sk
               25,806.40 €   777,445 Sk
           330  241,146.42 €  7,264,777 Sk
Bauerova        9  240,192.81 €  7,236,049 Sk
Okruţná      1429/42  24,623.39 €   741,804 Sk
Jiráskova       21  20,139.01 €   606,708 Sk
Záborského     2914/7  63,010.14 €  1,898,243 Sk
Sov. Armády      435  223,814.43 €  6,742,634 Sk
Ľ.Štúra       16/A  45,783.75 €  1,379,282 Sk
Cukrovarská      17  26,185.49 €   788,864 Sk
Zelená         25  23,839.71 €   718,195 Sk
Kukučínova     244/32  71,275.25 €  2,147,238 Sk
Komárňanská    205/12  81,726.08 €  2,462,080 Sk
Oderská        12  342,114.99 €  10,306,556 Sk
Okruţná        39  24,459.30 €   736,861 Sk
Ipeľská      5141/9  987,585.23 €  29,751,993 Sk
Platanenallee     32  28,815.41 €   868,093 Sk
Fibichova        5  17,256.92 €   519,882 Sk
           170  83,077.21 €  2,502,790 Sk
Zelená         38  116,169.33 €  3,499,717 Sk
Jarná         45  100,525.30 €  3,028,437 Sk
J. Wolkera       28/8   21,664.64 €   652,668 Sk
Višňová          10   183,376.14 €  5,524,390 Sk
Kirejevská        33   268,599.73 €  8,091,835 Sk
Alţbetina         33   28,281.18 €   851,999 Sk
Druţby          10   193,267.67 €  5,822,382 Sk
Malá okruţná      943/6   21,498.93 €   647,677 Sk
Mostná         43/13   23,550.71 €   709,489 Sk
Saleziánov      1282/4   407,200.79 €  12,267,331 Sk
Moskovská         3   24,784.90 €   746,670 Sk
A. Sládkoviča     2097/1   24,094.22 €   725,865 Sk
Kurucká        490/33   51,681.96 €  1,556,971 Sk
             146   29,050.74 €   875,186 Sk
Školská          13   42,023.98 €  1,266,014 Sk
Gorkého        245/12   59,167.79 €  1,782,489 Sk
             54   246,504.70 €  7,426,201 Sk
Nám.republiky       1   35,682.86 €  1,074,982 Sk
Kosatcová         10   43,256.66 €  1,303,153 Sk
1. mája          32   34,593.21 €  1,042,155 Sk
Prostejovská       72   39,021.08 €  1,175,549 Sk
Framborská         7   17,922.35 €   539,929 Sk
Radová          36   83,783.27 €  2,524,055 Sk
Inţinierska      463/8   16,690.49 €   502,818 Sk
Štúrova       1189/11   28,327.13 €   853,383 Sk
Jazerná        865/8   87,558.61 €  2,637,790 Sk
Krásna       1212/197   48,476.18 €  1,460,393 Sk
             343   87,929.98 €  2,620,702 Sk
             97   24,600.84 €   741,125 Sk
Andrusovova        7   22,395.29 €   674,681 Sk
             123   47,581.44 €  1,433,438 Sk
             99   22,549.62 €   679,330 Sk
Staničná          2   524,003.60 €  15,786,132 Sk
Malinovského     884/17   22,630.13 €   681,755 Sk
Tajovského         1   29,944.44 €   902,106 Sk
Kordíky         139   114,279.79 €  3,442,793 Sk
Kordíky         139   63,897.29 €  1,924,970 Sk
Ul.J.Baranyaiho      32   20,807.41 €   626,845 Sk
Ruţová         426/3   23,169.08 €   697,992 Sk
Kukučínova      402/15   41,316.40 €  1,244,698 Sk
Lysá nad Dunajcom     3   39,216.08 €  1,181,424 Sk
Prešovská       997/11   20,357.51 €   613,290 Sk
                 28,354.98 €   854,227 Sk
             135   50,881.58 €  1,532,858 Sk
Kostolná ul.       59   19,031.73 €   573,352 Sk
Kostolná č.        59   24,302.21 €   732,131 Sk
Bystrická cesta   2138/122   76,328.73 €  2,299,479 Sk
             526   35,043.19 €  1,055,712 Sk
Lomená          26   108,137.94 €  3,257,768 Sk
Drobišova         8   17,833.46 €   537,251 Sk
Ulička          80   191,863.82 €  5,780,089 Sk
M.R.Štefánika       69   163,759.69 €  4,933,425 Sk
Nemčianska cesta      5   46,300.70 €  1,394,855 Sk
             285   47,003.97 €  1,416,042 Sk
Údolná           5   26,378.32 €   794,673 Sk
L.Novomeského       16  2,155,193.51 €  64,927,377 Sk
Holeška       1870/30   17,938.53 €   540,416 Sk
Trubín          62   55,181.86 €  1,662,409 Sk
Tr. Hradca Králové     5  41,402.37 €  1,247,288 Sk
Letná           36  25,955.33 €   781,931 Sk
Súhvezdná          6  30,720.70 €   925,492 Sk
Dělnická       1137/37  30,302.20 €   912,884 Sk
Stred          50/24  35,560.85 €  1,071,308 Sk
Moyzesova         33  22,211.71 €   669,150 Sk
Gaštanová          7  43,357.20 €  1,306,179 Sk
Jeruzalemská        33  67,498.83 €  2,033,470 Sk
Jána Halašu      2701/1  107,572.18 €  3,240,719 Sk
Súmračná          26  27,033.32 €   814,406 Sk
Mládeţnícka        11  18,899.52 €   569,367 Sk
Dlhá            23  37,854.08 €  1,140,393 Sk
Agátová        485/10  23,694.20 €   713,781 Sk
Ţehrianska         8  198,277.22 €  5,973,300 Sk
Limbová           7  30,913.98 €   931,315 Sk
             115  40,542.95 €  1,221,397 Sk
             352  28,312.84 €   852,953 Sk
Druţstevná       19/527  32,026.71 €   964,837 Sk
              54  71,228.43 €  2,145,828 Sk
             709  98,184.09 €  2,957,895 Sk
8.mája         635/30  17,514.96 €   527,656 Sk
M.R.Štefánika        4  45,080.35 €  1,358,095 Sk
Na Hrebienku        14  22,328.64 €   672,673 Sk
Severná          12  60,482.06 €  1,822,084 Sk
Banícka         795/9  26,804.39 €   807,509 Sk
Zd. Nejedlého       71  17,222.55 €   518,865 Sk
Nová Ves       2222/24  100,411.60 €  3,025,000 Sk
Sládkovičova        45  76,492.39 €  2,304,410 Sk
ul. Slobody        384  56,552.63 €  1,703,705 Sk
Jegorovova         13  29,808.66 €   898,016 Sk
Bašťovanského       10  70,331.71 €  2,118,813 Sk
J.Murgaša       1323/31  156,497.89 €  4,714,655 Sk
Jesenského      2033/162  63,959.35 €  1,926,839 Sk
Nám.sv.Anny        359  24,002.50 €   723,099 Sk
              59  32,436.60 €   977,185 Sk
Kalinčiakova        4  18,370.77 €   553,438 Sk
Duklianska       644/15  24,462.72 €   736,964 Sk
Nová            41  340,071.93 €  10,245,010 Sk
Martinská         100  161,614.85 €  4,868,809 Sk
Bernolákova        27  19,454.54 €   586,087 Sk
Trieda SNP         21  18,758.21 €   565,110 Sk
Ţelezničná       834/31  18,116.07 €   545,765 Sk
Dúbravská cesta      16  863,304.97 €  26,007,926 Sk
Selčianska cesta      9  193,352.19 €  5,824,928 Sk
Energetikov         2  21,672.58 €   652,908 Sk
Partizánska      1603/9  214,939.50 €  6,475,267 Sk
             553  19,666.76 €   592,481 Sk
A.Hlinku          24  19,748.22 €   594,935 Sk
             133  21,035.65 €   633,720 Sk
Severná          24  36,360.40 €  1,095,396 Sk
Kvetinárska        23  43,697.81 €  1,316,440 Sk
Nad lúčkami        28  28,563.24 €   860,496 Sk
             434  18,212.89 €   548,682 Sk
Kukučinová         12  17,211.87 €   518,525 Sk
Učiteľská         97  21,561.24 €   649,554 Sk
Matuškova          4  69,811.37 €  2,103,137 Sk
Nobelova           48/A   37,683.65 €  1,135,258 Sk
Bajzova          2420/27   18,955.98 €   571,068 Sk
Mokraďská         580/24   25,360.55 €   764,013 Sk
               296   49,911.85 €  1,503,645 Sk
Jaltská            27   17,033.82 €   513,165 Sk
              1576   363,704.24 €  10,956,954 Sk
Mierová            91  139,547.60 €  4,204,011 Sk
Prejtská         386/340  178,252.91 €  5,370,047 Sk
Pod Hájom         959/19   49,813.32 €  1,500,676 Sk
               340  176,601.20 €  5,320,288 Sk
                   20,750.16 €   625,119 Sk
B.Nová Ves, Čerešňová      2  109,737.97 €  3,305,966 Sk
Jesenského         1180/39  47,910.90 €  1,443,364 Sk
P.Horova             9  19,091.29 €   575,150 Sk
Perecká             7  54,837.55 €  1,652,048 Sk
                262  206,657.39 €  6,225,761 Sk
Budovateľská        2167/33  74,577.60 €  2,246,725 Sk
Duklianskych hrdinov    1211/16  19,850.31 €   598,010 Sk
                52  17,579.29 €   529,594 Sk
                316  33,194.55 €  1,000,019 Sk
Šebešťanová          203  315,453.77 €  9,503,364 Sk
                181  22,797.00 €   686,782 Sk
Tajovského           64  25,444.41 €   766,538 Sk
Astrová           759/18  42,745.97 €  1,287,765 Sk
Púpavová            24  25,998.14 €   783,224 Sk
Romanova            46  28,685.51 €   864,180 Sk
A.Kubinu            21  35,293.02 €  1,063,238 Sk
                361  21,816.84 €   657,254 Sk
Čsl. parašutistov        15  82,887.67 €  2,497,074 Sk
Beckovská Vieska        463  316,672.75 €  9,540,095 Sk
Branne             609  25,329.06 €   763,063 Sk
Sklárska            10  70,233.44 €  2,115,853 Sk
Pod hájom        1360/147-4  27,392.76 €   825,234 Sk
Hrabová           736/12  197,092.09 €  5,937,596 Sk
Štefánikova           21  19,199.86 €   578,415 Sk
Radvanská            7  292,172.61 €  8,801,992 Sk
                95  22,538.41 €   678,992 Sk
Krčméryho            4  24,802.87 €   747,211 Sk
Tallerova            9  65,762.15 €  1,981,150 Sk
Likier, kpt.Nálepku      141  265,486.14 €  7,998,035 Sk
Galaktická            5  19,179.60 €   577,805 Sk
Mikovínyho            8  147,853.50 €  4,454,235 Sk
Kpt. Jána Rašu         29  16,642.10 €   501,362 Sk
Donovaly            19  101,150.52 €  3,047,261 Sk
                351  77,796.32 €  2,343,692 Sk
                351  37,900.46 €  1,141,790 Sk
Škultétyho           77  54,453.80 €  1,640,475 Sk
Bystrická           108  84,814.67 €  2,555,127 Sk
Dolná štvrť         505/38  22,215.05 €   669,251 Sk
Starý Smokovec          1  37,058.03 €  1,116,410 Sk
Petrovova            36  32,509.59 €   979,393 Sk
Bernolákova           1  62,056.56 €  1,869,516 Sk
                 7  56,183.86 €  1,692,595 Sk
Gaštanová            10  63,532.31 €  1,913,974 Sk
J.Kráľa             14  46,445.31 €  1,399,211 Sk
Sládkovičova         14/15  77,317.99 €  2,329,282 Sk
Hlavná             6/11  23,937.55 €   721,143 Sk
Námestie Slobody    0.857142857  115,569.84 €  3,481,660 Sk
Pod Čebraťom          89/6  23,538.05 €   709,107 Sk
Makovického          498/4  584,505.26 €  17,608,805 Sk
Stráţovská             1  18,996.78 €   572,297 Sk
Kysucká             357   44,233.57 €  1,332,581 Sk
Nám.Gy.Széchényiho         2  18,199.98 €   548,293 Sk
Jesenského            20  83,817.89 €  2,525,098 Sk
                 15  32,804.58 €   988,271 Sk
Kimovská           2341/10  17,066.86 €   514,156 Sk
                209  203,484.42 €  6,130,172 Sk
Moskovská             11  34,763.03 €  1,047,271 Sk
Hollého              8  16,994.40 €   511,973 Sk
                119   17,159.59 €   516,950 Sk
Cintorínska            6  94,256.19 €  2,839,562 Sk
Holíčska              4  91,894.19 €  2,768,404 Sk
Wurmova              4  31,965.73 €   963,000 Sk
Tr.SNP              55  20,765.46 €   625,580 Sk
                128  122,371.25 €  3,686,556 Sk
Legerského            12  17,578.55 €   529,571 Sk
Bavlnárska           314/8  20,810.21 €   626,928 Sk
Pri Kysuci            79  396,569.64 €  11,947,057 Sk
Komenského          651/39  351,797.34 €  10,598,247 Sk
Komenského          651/39  70,345.54 €  2,119,230 Sk
                125   17,102.01 €   515,215 Sk
Jegorovovo námestie        1  79,041.01 €  2,381,193 Sk
Pod vinicou            35  18,299.81 €   551,300 Sk
Švermova           2692/31  149,181.12 €  4,494,230 Sk
                395  218,302.20 €  6,576,572 Sk
                    30,967.74 €   932,934 Sk
SNP              258   34,271.88 €  1,032,475 Sk
Baničova             10  125,220.24 €  3,772,385 Sk
Štefánikova          84/8   95,413.78 €  2,874,436 Sk
Mojmírova          1162/11   60,659.44 €  1,827,426 Sk
Šalviová             40   24,531.60 €   739,039 Sk
Bezručova            26   20,521.49 €   618,230 Sk
Mlynská            185   201,409.38 €  6,067,659 Sk
Š. Moysesa          441/56   24,695.43 €   743,975 Sk
Mariánske námestie      260/6   46,284.12 €  1,394,355 Sk
Robotnícka            4   44,621.85 €  1,344,278 Sk
Bajkalská          2337/7   31,203.09 €   940,024 Sk
Belanského           207   16,810.20 €   506,424 Sk
Branisková            6   70,476.35 €  2,123,159 Sk
Bernolákova           21   94,733.78 €  2,853,950 Sk
                 32   57,618.36 €  1,735,811 Sk
Holubyho             6   18,226.44 €   549,092 Sk
Nám.sv.Michala        17/20   22,254.55 €   670,441 Sk
Mestský úrad, Štefánikova    60   69,791.30 €  2,102,533 Sk
Jenisejská            59  141,713.52 €  4,269,262 Sk
Horná             2264   39,990.92 €  1,204,766 Sk
Topoľová          1650/62  251,047.91 €  7,563,069 Sk
                 38   69,814.62 €  2,103,235 Sk
1.mája            257/8   25,163.96 €   758,089 Sk
Pod Šachtou           26   20,798.06 €   626,562 Sk
Juraja Fándlyho       2138/16   24,421.05 €   735,709 Sk
Revolučná štvrť       971/19   56,167.54 €  1,692,103 Sk
Mateja Bela      2462/28  74,273.90 €  2,237,576 Sk
Nová          1775/63  24,800.98 €   747,154 Sk
Ľudovíta Štúra        5  39,126.28 €  1,178,718 Sk
M.R.Štefánika       106  31,848.28 €   959,461 Sk
Jarná         1124/24  17,292.16 €   520,944 Sk
Budyšínska          2  36,900.43 €  1,111,662 Sk
Markova           7  76,322.48 €  2,299,291 Sk
Daxnerova          3  19,004.93 €   572,543 Sk
Pri plynárni        18  26,423.35 €   796,030 Sk
              316  93,620.77 €  2,820,419 Sk
Jána Bottu         50  454,769.81 €  13,700,395 Sk
Havanská          11  17,295.93 €   521,057 Sk
Fibichova          9  20,996.07 €   632,528 Sk
P. V. Rovnianka       6  17,397.34 €   524,113 Sk
              357  21,632.87 €   651,717 Sk
Pezinská          18  30,012.60 €   904,160 Sk
Pod hájom       1365/164  23,404.95 €   705,098 Sk
Sv. Cyrila a Metoda  3422/18  26,653.21 €   802,955 Sk
Novozámocká      3209/11  17,367.14 €   523,202 Sk
1.mája         1160/40  38,687.66 €  1,165,504 Sk
Dlhá           231/7  23,636.96 €   712,087 Sk
Veternícka        112/9  46,229.76 €  1,392,718 Sk
Energetikov         7  19,213.02 €   578,811 Sk
              452  26,589.97 €   801,049 Sk
Súhradka          200  64,321.79 €  1,937,758 Sk
Podjavorinskej      2004   44,865.91 €  1,351,630 Sk
Kutuzovova          3  21,937.73 €   660,896 Sk
Stará          673/44  83,703.11 €  2,521,640 Sk
Murániho           6  131,125.13 €  3,950,276 Sk
B. Němcovej         14  115,127.02 €  3,468,317 Sk
Malá okruţná      1014/19  45,586.23 €  1,373,337 Sk
J.Hollého          59  104,545.73 €  3,149,545 Sk
              106  18,294.23 €   551,132 Sk
Ţehrianska         10  91,560.53 €  2,758,353 Sk
              302  34,243.07 €  1,031,607 Sk
Osloboditeľská       14  64,179.71 €  1,933,478 Sk
Druţstevná        615/2  66,349.89 €  1,998,857 Sk
Červenej armády    1730/30  54,900.97 €  1,653,954 Sk
Javornícka         10  100,762.72 €  3,035,578 Sk
Bernolákova        4/10  65,411.61 €  1,970,590 Sk
Tkáčska           5  18,825.72 €   567,144 Sk
Matuškova          41  49,059.93 €  1,477,979 Sk
Matuškova          41  49,059.93 €  1,477,979 Sk
A.H. Škultétyho      102  102,280.92 €  3,081,315 Sk
              95  20,583.41 €   620,096 Sk
              259  115,878.11 €  3,490,944 Sk
M.R.Štefánika        28  34,361.70 €  1,035,181 Sk
Čičovská        1127/8  103,693.74 €  3,123,878 Sk
Za noţiarňou         4  18,519.69 €   557,924 Sk
Hlavná         125/82  63,939.64 €  1,926,246 Sk
              175  23,516.90 €   708,470 Sk
Budovateľská        414  19,717.92 €   594,022 Sk
Nová          328/156  38,352.91 €  1,155,420 Sk
Korytnická          1  24,817.24 €   747,644 Sk
               8  34,991.35 €  1,054,158 Sk
Streţenická         29  87,210.18 €  2,627,294 Sk
Horná Ves         44/E  18,916.77 €   569,887 Sk
Laskomerská         33  311,463.62 €  9,383,153 Sk
Štúrova          159  31,890.22 €   960,725 Sk
Višňová           13  17,256.90 €   519,881 Sk
ČSĽA            38  56,495.76 €  1,701,991 Sk
Javorinská       10/400  25,633.09 €   772,230 Sk
Haburská        211/18  40,959.91 €  1,233,958 Sk
Holíčska          21  59,953.00 €  1,806,144 Sk
Váhostav          87  40,364.27 €  1,216,014 Sk
Jurkovičova         9  50,839.89 €  1,531,603 Sk
Svätoplukova       1240   38,265.82 €  1,152,796 Sk
Karpatská        743/5  28,437.27 €   856,701 Sk
Partizánska         57  28,981.14 €   873,086 Sk
Ul. Leszczynska       11  66,551.88 €  2,004,942 Sk
Sládkovičova      587/37  31,607.87 €   952,222 Sk
M.Bela         4752/46  19,073.92 €   574,621 Sk
Bernolákova         64  123,694.46 €  3,726,419 Sk
Trnavská          27  49,996.37 €  1,506,191 Sk
              73  26,674.87 €   803,607 Sk
Gorkého         900/7  25,296.51 €   762,083 Sk
Jesenského         14  33,361.27 €  1,005,042 Sk
L.Svobodu       1223/27  204,622.37 €  6,164,454 Sk
Hájová          680/7  94,011.56 €  2,832,192 Sk
Inţinierská       463/14  47,873.40 €  1,442,234 Sk
Znievska          18  34,570.03 €  1,041,457 Sk
              25  20,693.69 €   623,418 Sk
Antona Točíka        2  24,909.62 €   750,427 Sk
Sobôtka           76  146,420.18 €  4,411,054 Sk
              442  16,981.83 €   515,827 Sk
.                 76,086.92 €  2,292,195 Sk
Talinská           2  30,759.03 €   926,647 Sk
Kováčska          10  20,058.53 €   604,286 Sk
Maloidanská         35  105,682.56 €  3,183,793 Sk
              113  37,194.51 €  1,120,528 Sk
Slovanská          4  16,654.11 €   501,722 Sk
Hlavná           35  132,616.18 €  3,995,195 Sk
Ďumbierska         15  64,676.26 €  1,948,437 Sk
Vieska         566/270  21,923.56 €   660,469 Sk
Lidické námestie       1  20,310.59 €   611,880 Sk
Sady Cyrila a Metoda   20/8  41,150.03 €  1,239,686 Sk
              111  20,524.15 €   618,311 Sk
Ul. Jesenského      č.307  18,080.43 €   544,691 Sk
Malá okruţná      957/16  99,729.08 €  3,004,441 Sk
Fraňa Mojtu       275/10  66,569.01 €  2,005,458 Sk
Horevsie          513  31,299.39 €   942,925 Sk
Š.Moyzesa        819/8  38,815.78 €  1,169,364 Sk
Koprivnická         11  28,054.49 €   845,173 Sk
Ševčenkova         29  18,298.47 €   551,260 Sk
Václavská        426/12  96,716.46 €  2,913,680 Sk
B.S.Timravy       10/26  94,986.70 €  2,861,569 Sk
Hlinkova          27  94,997.43 €  2,861,894 Sk
Saratovská         19  26,465.66 €   797,315 Sk
Zábreh         1530/61  49,697.78 €  1,497,195 Sk
Višňová           4  450,491.81 €  13,571,516 Sk
Pod papierňou        49  56,554.87 €  1,703,772 Sk
                 21,216.47 €   639,170 Sk
A.Bernoláka          18  262,450.50 €  7,906,584 Sk
Kremnička           15  33,594.53 €  1,012,069 Sk
Vrátna          634/25  32,826.32 €   988,926 Sk
Bilíkova           14  879,547.72 €  26,497,255 Sk
Šancová            55  32,802.11 €   988,196 Sk
               129  33,438.29 €  1,007,362 Sk
SNP          134/34-27  86,656.14 €  2,610,603 Sk
Hodálova          469/4  19,976.46 €   601,811 Sk
               347  27,180.29 €   818,833 Sk
               85  24,127.43 €   726,863 Sk
Hurbanova           2  19,004.59 €   572,532 Sk
Tomášikova          18  20,008.75 €   602,784 Sk
Kúpeľná          942/56  51,285.26 €  1,545,020 Sk
Kúpeľná          942/56  25,167.01 €   758,181 Sk
Sídlisko Lúčna      830/26  273,964.70 €  8,253,461 Sk
               67  24,406.26 €   735,265 Sk
Dolinky          528/3  105,580.00 €  3,180,704 Sk
Bernolákova          55  20,262.35 €   610,424 Sk
Mierová         1184/30  23,283.24 €   701,431 Sk
                  20,548.93 €   619,057 Sk
Novomeského          6   19,863.19 €   598,399 Sk
Ľubochňa          146   29,074.88 €   875,910 Sk
Hviezdoslavova      485/3   37,735.99 €  1,136,834 Sk
Lietajova         332   49,324.41 €  1,485,947 Sk
             1335   18,852.83 €   567,960 Sk
              502   37,085.45 €  1,117,236 Sk
              329   339,877.60 €  10,239,153 Sk
Kpt. Nálepku       246/18   92,041.38 €  2,772,839 Sk
Zelená          226/27   95,078.82 €  2,864,345 Sk
Vagonárska       2387/51   20,534.78 €   618,631 Sk
              160   245,318.92 €  7,390,478 Sk
Kríţna          1786/9   41,004.03 €  1,235,267 Sk
Pavlovičovo námestie     34   27,660.16 €   833,290 Sk
Hlavná            15   48,608.20 €  1,464,370 Sk
               19  302,055.07 €  9,099,711 Sk
              474   153,802.31 €  4,633,449 Sk
Zimná           131   37,211.40 €  1,121,031 Sk
Dlhá             7   76,807.27 €  2,313,896 Sk
Malohontská         27   31,088.86 €   936,583 Sk
Francisciho         31   41,006.59 €  1,235,365 Sk
Ľ.Štúra          489/9   35,533.93 €  1,070,495 Sk
Dubová            1   19,410.31 €   584,755 Sk
Mierová          33/9   61,333.08 €  1,847,720 Sk
               96   19,178.39 €   577,768 Sk
Hemerková          13   60,818.79 €  1,832,227 Sk
Za Cintorínom      1280/9  133,455.19 €  4,020,471 Sk
Štefana Majora      512/29   60,909.36 €  1,834,956 Sk
Ipeľská           18   31,820.05 €   958,611 Sk
Gabajova         2595/3   76,686.77 €  2,310,266 Sk
Neresnícka cesta       60   19,596.81 €   590,373 Sk
Hviezdoslavova      2262   716,651.23 €  21,589,835 Sk
Javorinská          14   51,547.85 €  1,552,931 Sk
Dlhé Hony        1158/3  104,755.68 €  3,155,870 Sk
Krupinská           2   22,203.59 €   668,908 Sk
Mateja Corvina     1233/15   43,777.62 €  1,318,845 Sk
              582   125,535.90 €  3,781,895 Sk
Z.Kodálya      1418/18   106,880.04 €  3,219,868 Sk
Exnárova          6   78,043.07 €  2,351,131 Sk
SNP         1052/48   36,298.87 €  1,093,540 Sk
Perecká          10   727,586.56 €  21,919,274 Sk
Studenohorská       16   37,090.70 €  1,117,403 Sk
Perecká          10   58,070.29 €  1,749,428 Sk
             133   292,957.87 €  8,825,651 Sk
Liptovské Sliače     532   88,412.62 €  2,663,520 Sk
Sv.Cyrila a Metoda    17   20,959.43 €   631,425 Sk
Račianska         95   28,875.31 €   869,898 Sk
Ľubochňa         222   56,778.22 €  1,710,507 Sk
Slanecká        1588    28,788.50 €   867,282 Sk
             193   26,010.41 €   783,591 Sk
Jaseňová        46/5   21,665.73 €   652,702 Sk
Vodárenská        15   171,438.05 €  5,164,743 Sk
A.Jedlíka         19   195,761.96 €  5,897,526 Sk
K. Marxa         30   17,671.50 €   532,377 Sk
Banská          36   140,041.41 €  4,218,888 Sk
Na letisko      3176/5   23,638.87 €   712,145 Sk
Zory Lackovej     962/13   46,729.12 €  1,407,762 Sk
             314   38,938.47 €  1,173,060 Sk
             314   78,064.48 €  2,351,771 Sk
Banícka        801/31   23,790.51 €   716,713 Sk
Luk            34   24,902.59 €   750,216 Sk
M. Benku       2430/12   131,624.85 €  3,965,330 Sk
             499   24,029.29 €   723,907 Sk
Kollárova       2456   236,044.17 €  7,111,067 Sk
Inovecká          8   31,427.03 €   946,771 Sk
Stredná         171   31,737.83 €   956,134 Sk
Rooseveltova       20   84,201.86 €  2,536,665 Sk
            1018   420,096.12 €  12,655,816 Sk
Poţiarna       1637/5   67,026.03 €  2,019,226 Sk
Pri prameni        20   170,169.42 €  5,126,524 Sk
Hlohovská       38/784   23,113.34 €   696,312 Sk
Gorkého          36  2,804,851.57 €  84,498,981 Sk
Mateja Bela        29   66,132.19 €  1,992,298 Sk
 Mateja Bela       29   58,074.07 €  1,749,539 Sk
Likavka          9   23,166.14 €   697,903 Sk
Gen. Svobodu     691/15   19,494.10 €   587,279 Sk
             427   26,341.44 €   793,562 Sk
Pláňavská        184   31,193.43 €   939,733 Sk
Športová         589   31,436.72 €   947,063 Sk
Šafárikova        10   139,252.94 €  4,195,134 Sk
Západ        1140/23   73,517.48 €  2,214,788 Sk
Ľubovnianska        1   22,244.40 €   670,135 Sk
Medveďovej        14   88,921.72 €  2,678,856 Sk
Plickova         11   22,169.25 €   667,871 Sk
Švermova         27   346,363.16 €  10,434,537 Sk
J. Švermu         9   24,633.98 €   742,123 Sk
Rázusova         14   110,868.81 €  3,340,035 Sk
Galbavého         1   43,290.84 €  1,304,180 Sk
             377   17,696.89 €   533,137 Sk
             227   54,114.97 €  1,630,268 Sk
Mirka Nešpora       61   145,512.05 €  4,383,696 Sk
Gándhiho         27   198,726.01 €  5,986,825 Sk
Hurbanova         3   20,340.33 €   612,773 Sk
Bratislavská     446/29  198,857.71 €  5,990,787 Sk
Laborecká         75  32,815.62 €   988,603 Sk
Hlavná ulica      28/22  91,776.13 €  2,764,848 Sk
Hájska         549/8  29,325.56 €   883,462 Sk
Hlboká          67  21,846.70 €   658,154 Sk
            130  115,886.51 €  3,491,200 Sk
            130   82,636.65 €  2,489,519 Sk
            130   22,568.97 €   679,915 Sk
Kláštorná         8  26,712.63 €   804,745 Sk
Kamenná          32  46,147.03 €  1,390,225 Sk
Jána Smreka        11  22,630.17 €   681,757 Sk
Ruţová         177/7  66,479.62 €  2,002,765 Sk
            209  167,185.48 €  5,036,630 Sk
Slovenská         20  94,732.78 €  2,853,920 Sk
Pod Kaplnkou       47  18,931.63 €   570,334 Sk
Čermeľská         27  298,452.22 €  8,991,172 Sk
Zakarpatská        3  29,859.26 €   899,541 Sk
Morovnianska cesta   23/9  46,724.71 €  1,407,629 Sk
Čermeľská         24  35,924.34 €  1,082,257 Sk
             68  19,806.93 €   596,704 Sk
Jilemnického       52  22,426.80 €   675,630 Sk
Záhradnícka        24  17,225.65 €   518,940 Sk
Kpt.Weinholda      10/9  296,014.19 €  8,917,723 Sk
Kemi         629/11  24,222.74 €   729,734 Sk
Záhradná       1999/2  171,886.11 €  5,178,241 Sk
Niţné Kamence      876   66,611.23 €  2,006,730 Sk
Mládeţnícka        6   23,881.65 €   719,459 Sk
Tyršovo nábreţie      4  145,824.32 €  4,393,103 Sk
Vojenská         12  36,214.33 €  1,090,993 Sk
Jarková         577  151,107.07 €  4,552,253 Sk
Odbojárov         13  19,951.59 €   601,062 Sk
J. Kollára      548/15  44,870.70 €  1,351,775 Sk
Hviezdoslavova      20  88,165.37 €  2,656,071 Sk
Tajovského        37  117,677.94 €  3,545,166 Sk
Pastovnícka      337/1  25,058.17 €   754,902 Sk
            166   34,562.84 €  1,041,240 Sk
Jókaiho        258/18  29,443.86 €   887,027 Sk
Selešťany         33  82,629.53 €  2,489,297 Sk
Nikola Teslu     4433/4  124,531.23 €  3,751,628 Sk
Dobrianskeho     1524/49  102,385.69 €  3,084,471 Sk
Boriny        1528/35  21,310.71 €   642,007 Sk
Selyeho ul.     2959/11  138,708.22 €  4,178,727 Sk
Tekovská         18  107,202.09 €  3,229,581 Sk
Červenej armády     114   17,363.98 €   523,110 Sk
Letná        3370/21  25,940.39 €   781,480 Sk
Bzovícka         20  50,408.59 €  1,518,609 Sk
Kukučínova       2042   18,009.80 €   542,563 Sk
Krosnianska      694/19  18,255.53 €   549,967 Sk
Dénešova          4  142,228.63 €  4,284,780 Sk
Husitská       1325/27  34,566.41 €  1,041,348 Sk
Kôšikovo        737/2  32,367.95 €   975,117 Sk
Štiavnička      211/50  25,677.41 €   773,558 Sk
             72  408,961.49 €  12,320,374 Sk
             58  42,531.23 €  1,281,296 Sk
Sibírska          1  22,271.86 €   670,962 Sk
Holíčska         18  19,983.41 €   602,020 Sk
Hámor          16   16,977.95 €   511,478 Sk
Pri mlyne        36   27,583.41 €   830,978 Sk
Svätopeterská     13/B   74,030.94 €  2,230,256 Sk
Šafárikova        9   29,548.55 €   890,180 Sk
Kpt. Nálepku       48   26,240.67 €   790,529 Sk
Byster         141   46,390.64 €  1,397,564 Sk
Prostejovská       18   203,863.85 €  6,141,602 Sk
            127   20,835.16 €   627,683 Sk
Sereďská        197   181,546.17 €  5,469,260 Sk
Na barine         7   17,564.46 €   529,147 Sk
Gorkého         11   34,788.78 €  1,048,047 Sk
Mikovíniho        33   37,091.81 €  1,117,428 Sk
Podzávoz        302   25,639.45 €   772,414 Sk
Ruţová dolina    327/13   57,856.99 €  1,743,000 Sk
Štefánikova     264/34   115,973.44 €  3,493,816 Sk
Ţelezničná        7   372,022.17 €  11,207,540 Sk
Golianova        16   61,969.53 €  1,866,894 Sk
Saratovská        31   28,272.81 €   851,750 Sk
Kodályová ulica     264   53,022.27 €  1,597,349 Sk
Miletičova        31   25,511.19 €   768,550 Sk
Beňadická         8   80,800.11 €  2,434,184 Sk
Hrnčiarska     1597/22   50,269.32 €  1,514,414 Sk
Krušovská      1645/C   42,011.99 €  1,265,653 Sk
Limbová         21   21,282.76 €   641,164 Sk
G.Bethlena        15   45,117.44 €  1,359,208 Sk
Keţmarská         2   52,658.70 €  1,586,396 Sk
             52   22,756.26 €   686,556 Sk
Botanická         7   36,372.77 €  1,095,766 Sk
Dobšinského        4   44,101.23 €  1,328,594 Sk
Rozkvet      2077/162   24,604.91 €   741,252 Sk
Nová         598/20   677,735.30 €  20,417,454 Sk
Štúrova       843/41   65,666.74 €  1,978,276 Sk
Čáčov          47   23,276.31 €   701,222 Sk
Stráţnická        22   127,943.96 €  3,854,440 Sk
             55   24,817.00 €   754,863 Sk
            150   299,296.73 €  9,016,617 Sk
Kraskova         12   203,181.05 €  6,121,032 Sk
Kraskova         12   48,074.82 €  1,448,302 Sk
             81   29,860.24 €   899,570 Sk
Kováčska         13   232,372.61 €  7,000,457 Sk
Medvedzie     146/27-21   33,370.40 €  1,005,315 Sk
Sofijská         27   28,268.20 €   851,608 Sk
Banšelova        16  2,325,585.47 €  70,060,588 Sk
Tupolevova     1028/22   57,542.05 €  1,733,512 Sk
            502   21,137.27 €   636,781 Sk
            126   37,340.91 €  1,124,932 Sk
Jedlíková      3423/9   70,846.72 €  2,134,328 Sk
Adama Trajana    4652/16   50,273.59 €  1,514,542 Sk
Bzince         110   22,954.69 €   691,533 Sk
Kollárova        39   49,992.43 €  1,506,072 Sk
Budovateľská       13   27,303.98 €   822,560 Sk
            598   22,800.31 €   686,882 Sk
Východná       302/42   283,694.85 €  8,546,591 Sk
J.Jesenského    2316/11   39,344.30 €  1,185,286 Sk
Baţantia         14   120,704.03 €  3,636,330 Sk
             79   75,723.77 €  2,281,254 Sk
Okruţná        1442/64   43,913.55 €   1,322,940 Sk
Chlumeckého         11   20,066.35 €    604,519 Sk
J.Krála         1172/5   28,082.48 €    846,018 Sk
Sídlisko Okulka      Z/19   21,568.73 €   649,780 Sk
Hrebendova          1    20,298.56 €   611,514 Sk
Poludníková         6    46,151.19 €  1,390,351 Sk
Hl. námestie        53    22,921.92 €   690,546 Sk
Nábreţie 4.apríla    1833/7    21,303.99 €   641,804 Sk
             251    174,514.66 €  5,257,429 Sk
Mlynarovičova        10    33,309.92 €  1,003,497 Sk
Vodárenská        340/8   146,983.27 €  4,428,018 Sk
Časť. Čilistov       11  1,322,452.37 €  39,840,200 Sk
Školská         508/5   837,365.33 €  25,226,468 Sk
Školská         508/5    46,966.67 €  1,414,918 Sk
časť Čerhát         21    81,912.02 €  2,467,685 Sk
Laborecká        1851/7    22,908.02 €   690,127 Sk
Berlínska          29   172,762.83 €  5,204,653 Sk
Ďúrovka           19    18,235.34 €   549,358 Sk
              41   771,043.25 €  23,228,468 Sk
Dobšinského         2    61,419.76 €  1,850,332 Sk
Starhradská         18    59,212.07 €  1,783,823 Sk
Bukovec           68    19,037.48 €   573,523 Sk
Továrenská štvrť    1476/57    90,365.13 €  2,722,340 Sk
                   33,436.11 €  1,007,304 Sk
Novomeského         32   16,985.02 €   511,696 Sk
Okruţná       109 bl.26/A   83,812.29 €  2,524,929 Sk
L.Svobodu          25   45,034.95 €  1,356,723 Sk
              345   44,763.64 €  1,348,549 Sk
               33   65,274.92 €  1,966,472 Sk
Pri Šajbách         20   36,845.24 €  1,110,000 Sk
               33   253,706.66 €  7,643,167 Sk
Múrna            982   30,000.21 €   903,786 Sk
Vyšná            577   23,067.48 €   694,931 Sk
              299   17,950.22 €   540,768 Sk
Saleziánska         44   25,631.71 €   772,181 Sk
Tribečská           3   46,024.68 €  1,386,540 Sk
              104   19,038.72 €   573,560 Sk
               30   26,801.78 €   807,430 Sk
Kpt.Nálepku       440/18    45,574.06 €  1,372,964 Sk
K. Vécseyho          3   21,923.51 €   660,468 Sk
              131   18,344.54 €   552,652 Sk
Miškovecká       1025/17    48,761.62 €  1,468,993 Sk
Partizánska       436/57    54,127.33 €  1,630,640 Sk
Centrum II.       90/45   121,065.27 €  3,647,212 Sk
Povaţská           37   66,781.34 €  2,011,855 Sk
              271   20,805.56 €   626,788 Sk
Štefánikova          7   31,652.88 €   953,575 Sk
Povraznícka          5   23,451.84 €   706,510 Sk
Nová             25   113,383.16 €  3,415,789 Sk
N.Teslu        4406/11    17,593.04 €   530,008 Sk
              262   76,628.53 €  2,308,511 Sk
T.Vansovej          28   24,572.96 €   740,285 Sk
1. Mája           500   25,254.02 €   760,803 Sk
Švábska           61   27,378.79 €   824,813 Sk
Istebnícka       230/93    17,901.95 €   539,314 Sk
A.H.Gavloviča      131/7   585,153.92 €  17,628,347 Sk
Jesenského       261/8  24,426.19 €   735,868 Sk
Pekárska         37  45,680.82 €  1,376,180 Sk
Furdekova         4  44,128.46 €  1,329,414 Sk
Mlynarovičova       1  29,138.55 €   877,828 Sk
Údernícka         24  28,975.37 €   872,912 Sk
Podháj          51  24,073.95 €   725,252 Sk
Severná       1481/9   18,979.56 €   571,778 Sk
Na Štepnici     8500/9   29,887.75 €   900,398 Sk
Ševčenkova      1662/8   17,284.46 €   520,712 Sk
Kukučínova         5  17,734.00 €   534,254 Sk
SNP            61  36,514.35 €  1,100,031 Sk
Okruţná         689   18,256.65 €   550,000 Sk
             62  31,237.29 €   941,055 Sk
Partizánska     796/20   34,991.39 €  1,054,151 Sk
             94  28,150.20 €   848,053 Sk
            836   31,677.51 €   954,317 Sk
L. Svobodu     2608/33   71,960.20 €  2,167,873 Sk
Harmanec         16  70,568.39 €  2,125,943 Sk
Horná        1736/6   29,093.63 €   876,475 Sk
Budovateľská       56  17,065.21 €   514,107 Sk
Adama Trajana    4830/13  719,920.46 €  21,688,324 Sk
Nitrianska      214/52   55,678.19 €  1,677,361 Sk
Nitrianska      214/52   33,276.39 €  1,002,485 Sk
            157   23,890.96 €   719,739 Sk
            157   40,238.49 €  1,212,225 Sk
Bzovícka         12  126,841.07 €  3,821,214 Sk
Kríţna          30  82,736.71 €  2,492,526 Sk
Jarmočná         42  27,983.68 €   843,036 Sk
Európska trieda      1  31,913.21 €   961,417 Sk
Chlumeckého        2  764,828.03 €  23,041,209 Sk
Gercenova         13  422,071.81 €  12,715,335 Sk
Osloboditeľov    370/30  236,651.69 €  7,129,369 Sk
A.Bielka       697/40   65,910.23 €  1,985,612 Sk
Gercenova         13  160,035.77 €  4,821,238 Sk
Hlavná          94  422,204.30 €  12,719,327 Sk
Bytčica,A.Bielka   697/40   52,483.92 €  1,581,131 Sk
Hlavná          94  94,725.81 €  2,853,710 Sk
Hlavná          94  43,939.30 €  1,323,715 Sk
Vodná           3  367,591.26 €  11,074,055 Sk
Teplická       23/138   21,322.79 €   642,370 Sk
            243   26,016.76 €   783,781 Sk
Hlohovecká      354/10   97,173.34 €  2,927,444 Sk
             83  24,579.86 €   740,493 Sk
J.Matušku     2178/25A  778,772.45 €  23,461,299 Sk
Šípoša         8/28  18,368.28 €   553,363 Sk
Klačno         37/21  65,400.70 €  1,970,262 Sk
            176   76,603.13 €  2,307,746 Sk
Ruţová         297   32,151.45 €   968,595 Sk
C II         73/5-2  116,982.34 €  3,524,210 Sk
B.S.Timravy      949/9  35,268.54 €  1,062,500 Sk
Kpt.Nálepku     1064/39   25,705.72 €   774,411 Sk
            219   32,992.50 €   993,937 Sk
            523   18,848.91 €   567,842 Sk
            129   46,105.98 €  1,388,989 Sk
Boţeny Němcovej   962/17   27,245.11 €   820,786 Sk
Záborského      2914/3   34,866.51 €  1,050,388 Sk
Podjavorinskej        32    53,518.06 €   1,612,286 Sk
Mierová           20    17,313.78 €    521,595 Sk
Haanova            2    28,134.71 €    847,586 Sk
Kudlovská          55    18,928.24 €    570,232 Sk
                    50,836.40 €   1,531,497 Sk
Jabloňová           12    18,289.84 €    551,000 Sk
Jelenecká          298    35,578.20 €   1,071,829 Sk
Moldavská           17    32,490.91 €    978,821 Sk
Antona Prídavku        30    29,027.31 €    874,477 Sk
               156    32,349.01 €    974,546 Sk
Štúrova        1484/129    17,820.05 €    536,847 Sk
Sofijská           14    21,426.47 €    645,494 Sk
               160    51,672.13 €   1,556,683 Sk
Jesenského          10    22,073.62 €    664,990 Sk
 S.Jurkoviča      1207/52    40,434.56 €   1,218,132 Sk
Lesná             10    25,850.57 €    778,775 Sk
               576    18,364.95 €    553,262 Sk
Jasovská           15    75,818.47 €   2,284,107 Sk
Iliašska cesta        69    18,232.41 €    549,270 Sk
Karpatská           11    45,749.91 €   1,378,262 Sk
               262    19,022.50 €    573,072 Sk
Hlavná          24/55    537,960.02 €  16,206,584 Sk
Nábr. A.Stodolu     1574/2    39,439.48 €   1,188,154 Sk
Perecká            1    40,555.40 €   1,221,777 Sk
               123    18,923.78 €    570,098 Sk
Novomeského       1322/14    24,028.59 €    723,885 Sk
Mlynarovičova         22    96,733.84 €   2,914,204 Sk
1.mája         243/167    47,309.15 €   1,425,235 Sk
Pádivého            4    16,831.09 €    507,054 Sk
               534    31,215.59 €    940,402 Sk
               197    85,998.00 €   2,590,776 Sk
Lesnícka           16    22,285.96 €    671,387 Sk
             č. 364    17,907.85 €    539,492 Sk
Robotnícka        331/15    32,487.65 €    978,723 Sk
Ţitavská        5042/18    25,847.67 €    778,687 Sk
Urxova             6    63,361.17 €   1,908,819 Sk
Lesnícka         149/2   3,409,780.54 €  102,723,049 Sk
Komenského         2651    113,863.52 €   3,430,252 Sk
Zvončeková           8   373,296.91 €  11,245,943 Sk
Vlastenecké námestie      7   175,898.10 €   5,299,106 Sk
Čuprynky           25    74,797.51 €   2,253,350 Sk
Česká             32    33,437.92 €   1,007,351 Sk
D.Jurkoviča        2407    17,081.54 €    514,598 Sk
D.Jurkoviča        2407    42,952.76 €   1,293,995 Sk
I. Houdeka        57/46    53,106.06 €   1,599,874 Sk
Bernolákova          40    29,365.39 €    884,662 Sk
Senecká           142    25,845.58 €    778,624 Sk
Kostolná           11  10,665,669.32 €  321,313,954 Sk
Marxova ul.         660    51,074.41 €   1,538,676 Sk
Vinohradská         289    57,962.86 €   1,746,189 Sk
               235   141,821.44 €   4,272,513 Sk
Laurínska           3    29,735.21 €    895,803 Sk
Haburská           10    27,379.98 €    824,850 Sk
K Surdoku           11    97,076.72 €   2,924,533 Sk
Dudváţska           31    38,119.61 €   1,148,391 Sk
Budovateľská          6   148,473.03 €   4,472,899 Sk
Veternícka          164/56  28,264.66 €   851,501 Sk
Eötvösova ul.         47/64  50,430.73 €  1,519,282 Sk
Chočská         1539/26-19  25,358.63 €   763,954 Sk
Martinská dolina         95  27,386.50 €   825,046 Sk
                390  16,665.52 €   502,065 Sk
Hlavná            20/54  17,564.23 €   529,140 Sk
                 30  142,994.35 €  4,307,848 Sk
S.Mikoviniho           12  44,655.12 €  1,345,280 Sk
Dukelských hrdinov     2039/11  22,423.48 €   675,534 Sk
Streďanská          2661/C  138,996.84 €  4,187,419 Sk
Budovateľská         573/8  23,917.86 €   720,549 Sk
Centrum I          55/130  277,169.22 €  8,350,000 Sk
Malinovského           20  19,842.69 €   597,781 Sk
J. A. Komenského         12  49,274.91 €  1,484,460 Sk
Zvolenská            24  22,610.32 €   681,159 Sk
1.mája            2054/6  22,232.56 €   669,778 Sk
Jilemnického         234/29  29,121.73 €   877,322 Sk
Šidlovská            14  17,323.84 €   521,898 Sk
Hradišská           627/8  36,443.47 €  1,097,896 Sk
Hlavná             102  51,108.83 €  1,539,704 Sk
Nitrianska            12  26,225.35 €   790,065 Sk
Jelence           817/24  71,317.12 €  2,148,500 Sk
                169  23,487.75 €   707,593 Sk
J.Kalinčiaka         481/9  41,791.63 €  1,259,015 Sk
Potravinárska           9  34,718.72 €  1,045,936 Sk
Kamenárska         3720/16  47,417.77 €  1,428,508 Sk
Hečkova             10  188,232.98 €  5,670,707 Sk
Ţelezničná           234  18,575.70 €   559,612 Sk
Tulská           2283/15  31,948.61 €   962,484 Sk
Čiernomorská           3  137,237.41 €  4,134,414 Sk
Timravy           5051/29  69,269.38 €  2,086,810 Sk
Rázusova          3824/20  24,020.18 €   723,632 Sk
Vychylovka           254  49,124.55 €  1,479,926 Sk
Cementárenská          64  168,438.85 €  5,074,389 Sk
Hlavná             12/8  36,700.50 €  1,105,639 Sk
Piesočná            728  75,091.12 €  2,262,195 Sk
Saleziánska         6736/5  22,520.87 €   678,464 Sk
                 81  29,577.46 €   891,051 Sk
Kostlivého            2  18,278.12 €   550,657 Sk
                289  88,719.28 €  2,672,757 Sk
Budovateľská          255  60,362.48 €  1,818,481 Sk
                 63  30,487.74 €   918,474 Sk
Slnečná             10  24,319.01 €   732,634 Sk
Allendeho          2756/30  130,100.59 €  3,919,410 Sk
Sitnianska            9  40,226.32 €  1,211,858 Sk
Bernolákova           17  44,505.55 €  1,340,774 Sk
Radvanská            25  49,002.48 €  1,476,249 Sk
Bakošova             6  69,148.47 €  2,083,168 Sk
Tatranská Lomnica        100  19,052.30 €   573,970 Sk
Okruţná             49  23,967.46 €   722,044 Sk
Hviezdna             12  62,084.97 €  1,870,372 Sk
Nábreţie Jána Pavla II    2802/3  163,824.38 €  4,935,373 Sk
A.Hlinku          2378/52  268,927.28 €  8,101,703 Sk
Hl. námestie           64  129,484.73 €  3,900,857 Sk
                251  22,464.68 €   676,771 Sk
                214  19,951.54 €   601,060 Sk
SNP           28/55    17,848.30 €   537,698 Sk
             231    17,438.72 €   525,359 Sk
Bottova         1443/1    81,256.17 €  2,447,923 Sk
             254    120,409.18 €  3,627,447 Sk
             518    20,608.37 €   620,850 Sk
Jánošíkova          5   154,448.33 €  4,652,910 Sk
Roţňavská          16    40,483.48 €  1,219,605 Sk
Clementisove Sady     907    54,284.82 €  1,635,385 Sk
                   27,410.41 €   825,766 Sk
Kpt. Jaroša         44  1,685,599.27 €  50,780,364 Sk
Braniskova          8   47,450.94 €  1,429,507 Sk
Pivovarská          2   32,040.20 €   965,243 Sk
A.Kmeťa         369/12   29,934.91 €   901,819 Sk
Kostolianska cesta      85   37,514.19 €  1,130,152 Sk
               40   38,081.09 €  1,147,231 Sk
Tolstého           9   131,704.23 €  3,967,722 Sk
Riečna            14   31,545.86 €   950,351 Sk
Mjr. Daniela Gondu      29   23,391.85 €   704,705 Sk
Vinohradnícka        14   26,431.93 €   796,288 Sk
Dénešova           43   26,093.10 €   786,081 Sk
Rovniankova          4   145,866.94 €  4,394,387 Sk
Jaseňová           26   106,531.69 €  3,209,374 Sk
              129   31,746.41 €   956,392 Sk
Svätoplukova       2720/8   67,062.60 €  2,020,328 Sk
Mesačná            8   56,774.49 €  1,710,401 Sk
Romanova           1   138,883.25 €  4,183,997 Sk
Holíčska           7   25,057.17 €   754,872 Sk
Bočná            26   38,914.10 €  1,172,327 Sk
Kollárova         257/6   22,568.79 €   679,908 Sk
Slanská          52/13   34,207.94 €  1,030,548 Sk
Svätoplukova       1240/4   25,785.69 €   776,820 Sk
Urbánkova        1058/4   637,102.60 €  19,193,353 Sk
               31   18,430.54 €   555,238 Sk
Kurská            25   17,182.96 €   517,656 Sk
Vaţecká           12   18,616.50 €   560,841 Sk
J. Halašu         3/14   27,688.29 €   843,137 Sk
Drevená            1   33,490.94 €  1,008,948 Sk
I.Bukovčana         16   83,783.77 €  2,524,069 Sk
              158   56,636.38 €  1,706,228 Sk
Bellova           63   45,737.76 €  1,377,896 Sk
              383   47,892.16 €  1,442,799 Sk
               60   20,047.32 €   603,946 Sk
Laborecká          26   30,569.03 €   920,923 Sk
               5   21,302.93 €   641,772 Sk
Bysterecká      2065/21-33   27,773.36 €   836,701 Sk
Meteorová           7   29,001.04 €   873,698 Sk
Golianova          64   47,641.53 €  1,435,249 Sk
Golianova          64   44,896.62 €  1,352,556 Sk
SNP           250/75   28,823.86 €   868,348 Sk
17. novembra         26   417,161.71 €  12,567,414 Sk
Partizánska         345   141,578.78 €  4,265,207 Sk
Benkova         4023/18   28,885.58 €   870,220 Sk
Lomonosovova         5   17,424.41 €   524,928 Sk
Lotyšská        5186/52   153,848.44 €  4,634,838 Sk
Malohontská          1   24,282.19 €   731,525 Sk
Borbisova        1969/26   30,856.95 €   929,596 Sk
              154  18,519.97 €   557,933 Sk
Veterná           17  76,349.19 €  2,300,096 Sk
Staré záhrady        24  42,115.32 €  1,268,766 Sk
Okruţná           99  53,851.40 €  1,622,327 Sk
Druţstevná         197  33,248.30 €  1,001,638 Sk
Hospodárska         93  55,091.93 €  1,659,700 Sk
Pod hájom      1087/50-70  39,671.49 €  1,195,143 Sk
L.Svobodu          28  55,984.49 €  1,686,589 Sk
Učiteľská           5  26,378.01 €   794,664 Sk
Matice slovenskej      22  79,246.44 €  2,387,378 Sk
              273  38,499.98 €  1,159,850 Sk
               96  70,351.01 €  2,119,395 Sk
              392  16,782.77 €   505,598 Sk
               85  36,871.84 €  1,110,801 Sk
Rovniankova         12  67,930.52 €  2,046,475 Sk
Mikovíniho          12  31,359.71 €   944,743 Sk
Rieka            180  47,076.32 €  1,418,228 Sk
              283  23,684.33 €   713,514 Sk
Antona Bernoláka       50  102,476.36 €  3,087,203 Sk
Puškinova          10  39,144.82 €  1,179,277 Sk
Nám.SNP         197/45  87,757.45 €  2,643,781 Sk
Sládkovičova         58  21,492.49 €   647,483 Sk
Bagarova           22  27,941.65 €   841,771 Sk
              147  20,021.65 €   603,172 Sk
              315  21,947.91 €   661,203 Sk
Hajdóczyho          43  34,431.17 €  1,037,274 Sk
Nová Ves         2217/4  17,271.91 €   520,334 Sk
              194  96,911.18 €  2,919,546 Sk
Párovská           24  20,424.18 €   615,299 Sk
Tulská         1683/12  25,916.38 €   780,757 Sk
              285  26,700.70 €   804,386 Sk
Teplická           5  145,227.93 €  4,375,137 Sk
Staré ihrisko      821/10  17,328.95 €   522,052 Sk
Podzámska           3  707,270.04 €  21,307,218 Sk
Nábreţná           12  21,965.79 €   661,742 Sk
Podzámska           3  89,898.98 €  2,708,297 Sk
                  27,869.29 €   839,591 Sk
Tatranská        351/10  19,227.78 €   579,256 Sk
              200  26,066.18 €   785,270 Sk
Ľ. Fullu         1987/8  28,547.45 €   860,021 Sk
Ul.slobody        838/20  201,434.03 €  6,068,402 Sk
Okruţná         151/42  27,517.41 €   828,989 Sk
Šmidkeho           8  90,529.22 €  2,727,283 Sk
              704  189,179.55 €  5,699,223 Sk
Dolná Trnovská       145  32,754.57 €   986,764 Sk
               28  73,988.01 €  2,228,963 Sk
              377  82,043.03 €  2,471,628 Sk
Lermontovova       10/926  18,682.53 €   562,830 Sk
Kollárova          858  50,390.15 €  1,518,054 Sk
Spartakovská         9  19,054.98 €   574,051 Sk
Pod kaštieľom      648/48  17,932.61 €   540,238 Sk
Cesta pod Hradovou      25  17,682.85 €   532,714 Sk
Kuzmányho       923/24-6  17,103.83 €   515,270 Sk
Lanškrounská         5  30,773.14 €   927,072 Sk
Súľovská          241  355,336.66 €  10,704,872 Sk
Idanská           17  118,129.35 €  3,558,765 Sk
Ul.Alapyho      841/34   228,433.48 €  6,881,788 Sk
             156   22,514.28 €   678,265 Sk
Novoveská cesta    926/35   37,473.17 €  1,128,917 Sk
Starhradská        6   155,040.58 €  4,670,753 Sk
             19   33,736.80 €  1,016,355 Sk
Bystrická         42   585,174.32 €  17,628,962 Sk
Bodice           5   53,350.29 €  1,607,231 Sk
Okruţná          16   49,458.81 €  1,489,997 Sk
Vodárenská        19   59,932.33 €  1,805,521 Sk
Hurbanova         54   80,851.28 €  2,435,726 Sk
Čučmianska        13   19,531.51 €   588,411 Sk
Zelinárska      5389/2   36,071.52 €  1,086,691 Sk
             100   25,079.82 €   755,555 Sk
Topoľčianska        1   140,031.10 €  4,218,577 Sk
Tajovského       2599   120,543.10 €  3,631,481 Sk
M. Marečka         5   34,003.03 €  1,024,379 Sk
Malachovská cesta     72   42,298.65 €  1,274,289 Sk
Dubovecká        745   60,022.03 €  1,808,227 Sk
Z. Kodálya      1418/18   49,247.49 €  1,483,630 Sk
             77   20,718.11 €   624,154 Sk
Brančská          1   23,613.15 €   711,370 Sk
             220   28,490.26 €   858,298 Sk
Mukačevská         5   44,132.96 €  1,329,550 Sk
Jesenského      1170/C   127,698.88 €  3,847,056 Sk
Mládeţnícka        43   630,724.37 €  19,001,202 Sk
Osloboditeľov       46   95,259.63 €  2,869,792 Sk
             55   17,856.84 €   537,955 Sk
             21   197,954.76 €  5,963,585 Sk
Štefánikova        90   22,904.37 €   690,017 Sk
Brestovská      190/96  1,055,165.80 €  31,787,925 Sk
Gerlachovská       16   27,081.77 €   815,865 Sk
             297   18,586.16 €   559,927 Sk
             111   41,260.23 €  1,243,009 Sk
             297   17,885.60 €   538,822 Sk
Partizánska     1075/11   19,183.09 €   577,910 Sk
Partizánska      697/71   65,071.27 €  1,960,337 Sk
Komenského      2219/21   40,380.27 €  1,216,496 Sk
Zábreţná        423/5   27,619.69 €   832,071 Sk
Vojenská         12   25,253.04 €   760,773 Sk
Hrnčiarska      1698/15   465,728.77 €  14,030,545 Sk
Púpavová       678/20   39,300.62 €  1,183,971 Sk
Jenisejská        59   17,106.14 €   515,340 Sk
Gen. Svobodu      682/4   42,450.22 €  1,278,855 Sk
Osloboditeľov       8   40,422.16 €  1,217,758 Sk
Mochovská         32   35,968.20 €  1,083,585 Sk
Kováčska         2/5   46,559.42 €  1,402,649 Sk
J. Poničana        1   34,369.28 €  1,035,409 Sk
Šmidkeho       1407/8   101,755.24 €  3,065,479 Sk
Hurbanova      2482/114   555,932.50 €  16,748,022 Sk
Druţstevná       415/4   21,904.29 €   659,889 Sk
Hlboká          20   28,795.44 €   867,492 Sk
Hollého          62   21,195.55 €   638,537 Sk
Sputniková        14   152,024.60 €  4,579,893 Sk
Zakarpatská        3   20,185.95 €   608,129 Sk
Zlatá           25   126,279.14 €  3,804,289 Sk
Záhradná        193/7   670,938.71 €  20,212,702 Sk
Baničova           518/1   32,614.21 €   982,536 Sk
Gen. Alexandra Kordu     3312/6   19,374.84 €   583,687 Sk
Sofijská           2441/5  1,864,073.07 €  56,157,065 Sk
Miletičova          572/41   136,382.51 €  4,108,660 Sk
                 50   76,073.08 €  2,291,778 Sk
Chabenecká            5   54,438.46 €  1,640,013 Sk
                 49   16,688.13 €   502,747 Sk
Malá Okruţná         905/44   20,703.11 €   623,708 Sk
Petelenova ulica         12   24,410.36 €   735,387 Sk
                109   116,943.16 €  3,523,030 Sk
SNP             533/80   19,790.61 €   596,212 Sk
Ţelezničná           234   49,378.62 €  1,487,580 Sk
Jedľová              8   179,993.85 €  5,422,495 Sk
Nám. 1. mája           21   59,622.69 €  1,796,193 Sk
A.Trajana          4834/27   19,340.27 €   582,645 Sk
Mládeţnícka            7   107,831.68 €  3,248,547 Sk
Letná              336   21,673.72 €   653,563 Sk
Lúčna            825/10   130,365.16 €  3,927,381 Sk
Hlavná             101   510,482.56 €  15,378,798 Sk
Šafárikova            7   107,433.21 €  3,236,533 Sk
Dargovská             7   83,652.91 €  2,520,128 Sk
Gorazdova            46   32,530.04 €   980,000 Sk
T.Vansovej            6   257,280.79 €  7,750,841 Sk
                532   248,777.28 €  7,494,664 Sk
J.Š.Šikuru          4850/1   434,332.75 €  13,084,709 Sk
Starohorská            1   390,323.72 €  11,758,892 Sk
Zombova              9   17,144.01 €   516,480 Sk
Nemocničná        1951/65-9   33,782.95 €  1,017,747 Sk
Tatranská Lomnica        54   30,116.63 €   907,294 Sk
Továrenská štvrť       1446/2   26,732.50 €   805,343 Sk
Zlatá            635/20   90,426.02 €  2,724,174 Sk
Tatranská             1   187,138.37 €  5,637,731 Sk
                148   19,625.13 €   591,227 Sk
Pifflova             11   168,070.49 €  5,063,292 Sk
Soblahovská           51   137,662.24 €  4,147,213 Sk
Ot.Husberg, Plöner Chaussee   59   75,276.18 €  2,267,770 Sk
Poľná              23  1,889,025.19 €  56,908,773 Sk
Kpt.Jaroša            8   20,693.15 €   623,402 Sk
                441   22,284.70 €   671,352 Sk
Nám. Ľ. Štúra          10   347,677.88 €  10,474,144 Sk
Veľká Okruţná          33   75,722.98 €  2,281,230 Sk
Gerlachovská           13   29,370.34 €   884,811 Sk
L.Svobodu          2592/70   18,525.23 €   558,091 Sk
SDH                4   25,826.32 €   778,044 Sk
Koziny              3   41,532.89 €  1,251,220 Sk
Gagarinova          647/20   55,188.11 €  1,662,597 Sk
Floriánska          1362/7   30,831.40 €   928,827 Sk
Humenská             14   48,542.17 €  1,462,381 Sk
Kalinčiakova           7   33,023.91 €   994,878 Sk
Čerešňová            16   64,265.07 €  1,936,049 Sk
                 6   20,403.78 €   614,684 Sk
Mládeţnícka            8   17,279.70 €   520,568 Sk
Pod 100 lipami         344   28,849.42 €   869,118 Sk
Suchá hora            39   61,112.80 €  1,841,084 Sk
Rastislavova         3481/2   19,802.05 €   596,557 Sk
Hronská             17   18,216.50 €   548,790 Sk
Okruţná           2057/11  23,273.09 €   701,127 Sk
Čordákova             8  44,204.52 €  1,331,705 Sk
                 48  19,084.10 €   574,928 Sk
Púpavova             22  42,362.24 €  1,276,205 Sk
Gartenstr.            31  53,428.05 €  1,609,573 Sk
                 20  25,028.85 €   754,019 Sk
                179  148,560.43 €  4,475,532 Sk
Vígľašská            21  195,446.91 €  5,888,034 Sk
Bysterecká         2063/29  55,352.97 €  1,667,566 Sk
Na Hanišovú           24  22,640.70 €   682,074 Sk
Bysterecká         2063/29  51,010.56 €  1,536,745 Sk
Moyzesova            53  28,577.92 €   860,938 Sk
Stará Vajnorská         39  78,670.34 €  2,370,023 Sk
Majerníkova           22  184,036.93 €  5,544,297 Sk
Osadná            268/4  215,180.99 €  6,482,543 Sk
Dedinská           114/36  61,151.38 €  1,842,246 Sk
Novozámocká            7  18,795.51 €   566,234 Sk
U Hluška,J.Bottu       2356/1  25,630.45 €   772,143 Sk
Kisdyho              1  259,329.30 €  7,812,554 Sk
Pod hájom        1095/81-75  18,111.42 €   435,625 Sk
Ukrajinská            28  61,401.92 €  1,849,794 Sk
Rákócziho ul.         23/1  187,776.70 €  5,656,961 Sk
                143  22,324.28 €   672,541 Sk
Sídlisko II          1220  88,248.45 €  2,658,573 Sk
Hospodárska           23  52,787.28 €  1,590,270 Sk
Povstania českého ľudu      26  43,471.63 €  1,309,630 Sk
Tajovského            7  32,135.39 €   968,111 Sk
Clementisova           18  24,256.70 €   730,757 Sk
Berlínska            30  73,418.52 €  2,211,806 Sk
17. novembra          170  19,051.23 €   573,937 Sk
Šafárikova            1  67,511.96 €  2,033,865 Sk
Šafárikova trieda         7  17,730.54 €   534,150 Sk
                449  53,068.67 €  1,598,747 Sk
Kurská              21  186,926.55 €  5,631,363 Sk
Nám. Kossutha         15/4  16,812.76 €   506,509 Sk
Lalinok             38  40,404.25 €  1,217,219 Sk
Chočská           1531/12  21,614.26 €   651,152 Sk
Hviezdoslavova        2262/C  34,569.99 €  1,041,456 Sk
Hrobákova            13  47,716.88 €  1,437,519 Sk
Štefana Straku         8/8  18,778.58 €   565,724 Sk
Hviezdoslavova         1119  23,913.90 €   720,430 Sk
Hasičská             20  25,559.68 €   770,011 Sk
Moyzesova            18  16,866.81 €   508,130 Sk
Malinovského           28  48,444.98 €  1,459,455 Sk
Postupimská            2  79,416.86 €  2,392,525 Sk
Riečka              25  251,419.88 €  7,574,275 Sk
Trieda SNP            79  309,289.93 €  9,317,668 Sk
Slnečná           452/34  18,834.08 €   567,395 Sk
Bagarova             24  62,608.72 €  1,886,150 Sk
Koceľova             8  59,713.12 €  1,798,916 Sk
Krivánska          6142/7  34,979.50 €  1,053,792 Sk
Iliavka             62  39,322.81 €  1,184,639 Sk
                 21  23,699.44 €   713,969 Sk
SNP              509/1  96,441.46 €  2,905,395 Sk
                 36  780,288.26 €  23,506,964 Sk
Ţdiarska             21  123,053.98 €  3,707,124 Sk
Farského              12  22,381.25 €   674,258 Sk
Jasuschova             8  21,588.05 €   650,362 Sk
Kukučínova          Bl. 33/Q  27,843.11 €   838,802 Sk
Stavbárska          3163/64   29,566.42 €   890,718 Sk
Hlavná            137/80   56,651.57 €  1,706,688 Sk
Hradská              98  25,633.43 €   772,233 Sk
Mlynská             596/1  54,877.39 €  1,653,236 Sk
                  49  26,968.08 €   812,440 Sk
                 323  27,257.61 €   821,163 Sk
Júliusa Fučíka           13  27,989.44 €   843,210 Sk
Tatranská             38  38,482.95 €  1,159,337 Sk
Komenského           38/14  18,461.58 €   556,174 Sk
                  30  50,795.63 €  1,530,269 Sk
Štúrova               2  24,044.24 €   724,357 Sk
                  67  127,714.43 €  3,847,525 Sk
                  34  24,144.48 €   727,382 Sk
                 245  235,130.21 €  7,083,533 Sk
Laborecká             27  19,744.34 €   594,818 Sk
Čordákova             16  381,704.42 €  11,499,227 Sk
                  47  121,525.70 €  3,661,083 Sk
Hlavná              290  19,101.55 €   575,453 Sk
Varheďná             195  44,347.96 €  1,336,027 Sk
Východná              54  27,341.98 €   823,713 Sk
                  1  27,629.44 €   832,365 Sk
Nová Stráţ,Vtáčej záhrady     19  21,893.67 €   659,569 Sk
Nám.Ľ.Štúra             2  29,704.93 €   894,892 Sk
                  97  25,481.84 €   767,666 Sk
Rázusova              25  90,135.16 €  2,715,412 Sk
Rázusovo nábreţie        152/6  22,188.70 €   668,457 Sk
Dlhá                9  51,806.07 €  1,560,710 Sk
                  90  26,752.00 €   805,931 Sk
Robotnícka          995/21   78,141.13 €  2,354,080 Sk
M.R.Štefánika            6  37,288.11 €  1,123,343 Sk
Dukelská              8  49,693.67 €  1,497,072 Sk
Štefánikova             2  25,519.04 €   768,787 Sk
Trnavská              14  24,162.22 €   727,911 Sk
                 177  32,974.96 €   993,404 Sk
Radvanská             25  22,004.84 €   662,918 Sk
                     21,977.74 €   662,114 Sk
Berlínska            3/29   22,982.90 €   692,383 Sk
Leningradská            9   45,636.25 €  1,374,838 Sk
                406   34,129.30 €  1,028,191 Sk
                 92  190,883.14 €  5,750,545 Sk
Slnečná            995/12   43,170.60 €  1,300,557 Sk
                     16,868.35 €   508,176 Sk
Nám.Ľudovíta Fullu       1665/2  34,361.99 €  1,035,190 Sk
Zakvášov          1518/52-7  22,259.39 €   670,587 Sk
J.Vojtaššáka         3146/10  22,114.02 €   666,207 Sk
Pod Ostrô             13  66,348.39 €  1,998,812 Sk
Starohorská            30  16,607.09 €   500,305 Sk
Budapeštianska           36  35,578.31 €  1,071,832 Sk
Ţelezničná             23  22,445.85 €   676,204 Sk
Podzámska              7  154,670.87 €  4,659,615 Sk
                 144  82,152.06 €  2,474,913 Sk
Októbrova              7  18,294.73 €   551,147 Sk
Sov. hrdinov          626/6  19,035.80 €   573,473 Sk
Zvolenská       3    53,048.75 €  1,598,147 Sk
Nový Majer      895    63,573.79 €  1,915,224 Sk
Iľjušinova      14    26,763.54 €   806,278 Sk
Benkova       5/5    37,597.28 €  1,132,656 Sk
Štefánikova      53    39,101.62 €  1,177,975 Sk
                36,119.87 €  1,088,152 Sk
Sputniková       25   37,701.98 €  1,135,810 Sk
Beskydská        5   33,222.29 €  1,000,855 Sk
Podjavorinskej     14   87,787.33 €  2,644,681 Sk
Sputniková       25   110,464.57 €  3,327,856 Sk
Begova         1   23,267.06 €   700,943 Sk
Š.Šikuru       1/43   46,914.61 €  1,413,350 Sk
Horná Mičiná      19   55,105.34 €  1,660,103 Sk
Slovenského      18   21,996.45 €   662,665 Sk
Ul.Planét       10   22,430.50 €   675,741 Sk
Vavilovova       18   94,059.49 €  2,833,636 Sk
Mierová         6   77,662.46 €  2,339,659 Sk
Šúrska         22   90,137.27 €  2,715,476 Sk
M. R. Štefánika    35   21,984.59 €   662,313 Sk
Šafárikova     2735/1  1,119,874.86 €  33,737,350 Sk
Donovaly        5   50,352.40 €  1,516,916 Sk
           349   34,121.36 €  1,027,940 Sk
Nová          6   88,834.51 €  2,676,228 Sk
Kalvárska       13   495,570.60 €  14,929,560 Sk
Duklianska     641/2   31,974.60 €   963,267 Sk
Vavilovova       22   323,215.53 €  9,737,191 Sk
Urbárska       22/1   23,178.73 €   698,282 Sk
Ţelezničiarska     10   340,790.63 €  10,266,659 Sk
Za poštou     1187/2B   103,684.42 €  3,123,597 Sk
Robotnícka       59   518,727.79 €  15,627,193 Sk
Prostějovská    4821/5   47,639.77 €  1,435,196 Sk
Zlatnô        339   25,231.84 €   760,134 Sk
Záhradná        20   17,403.87 €   524,309 Sk
Čajkovského    1571/3   20,396.03 €   614,451 Sk
           608   81,750.26 €  2,462,819 Sk
Dunajská        39   26,227.54 €   790,131 Sk
Belehradská       1   37,412.63 €  1,127,093 Sk
Modranská       83   83,087.99 €  2,503,109 Sk
Poľská         2   35,799.89 €  1,078,507 Sk
Beňovského     355/31   24,209.25 €   729,329 Sk
            45   59,972.46 €  1,806,730 Sk
A.Pénteka       60   23,339.12 €   703,114 Sk
Jiráskova       17   30,728.80 €   925,736 Sk
           289   19,036.27 €   573,487 Sk
Nám. SNP        51   102,329.84 €  3,082,789 Sk
Handlovská       9   24,912.96 €   750,528 Sk
Uherova        11   801,535.88 €  24,147,070 Sk
Saratovská     3149/8   17,166.29 €   517,152 Sk
Uherecká     294/108   18,249.24 €   549,777 Sk
Záhradkárska     437   27,362.71 €   824,329 Sk
Sklárska        25   23,388.73 €   704,609 Sk
Rastislavova      39   65,920.53 €  1,985,922 Sk
           186   25,406.25 €   765,391 Sk
Štefana Majora   447/62   18,715.78 €   563,832 Sk
Veterná        30   59,289.01 €  1,786,141 Sk
Gen.Svobodu    852/21   26,901.90 €   810,449 Sk
Kríková           2   18,941.85 €    570,642 Sk
Štúrová        726/38    66,598.31 €   2,006,341 Sk
             94    34,603.79 €   1,042,474 Sk
Májová          11   119,479.86 €   3,599,454 Sk
SNP            44  1,190,900.29 €  35,877,063 Sk
Malohontská       102    25,197.58 €    759,102 Sk
Okruţná           7   868,642.66 €  26,168,729 Sk
Pasteurova         5   22,596.95 €    680,756 Sk
M.Čulena         40    51,072.74 €   1,538,617 Sk
Mierová          84    54,952.19 €   1,655,490 Sk
Zd. Nejedlého       47    51,708.86 €   1,557,783 Sk
Masarykova         7  5,714,338.96 €  172,150,176 Sk
Hviezdoslavova      15    19,769.67 €    595,585 Sk
Malá okruţná     562/31    25,816.76 €    777,756 Sk
Polárna          10    34,942.47 €   1,052,677 Sk
Alţbetina         19    22,944.86 €    691,237 Sk
           Č. 384   339,509.06 €  10,228,055 Sk
Víťazstva        č. 3   72,924.70 €   2,196,931 Sk
Skautov           3   51,485.18 €   1,551,043 Sk
Sládkovičova        5   50,020.86 €   1,506,924 Sk
Ústecko-Orlická   3301/26    17,337.24 €    522,302 Sk
             72    26,522.81 €    799,031 Sk
             153    29,048.55 €    875,117 Sk
Kúpeľná         763    23,940.90 €    721,244 Sk
Remeselnícka       21    56,476.12 €   1,701,400 Sk
P.Pázmaňa       50/13   481,459.06 €  14,505,346 Sk
Bystrická          9   40,155.60 €   1,209,728 Sk
Bratislavská     417/19    54,040.79 €   1,628,033 Sk
Ambroseho         10    19,477.43 €    586,777 Sk
Letná        3372/25    37,138.62 €   1,118,838 Sk
             916   150,918.24 €   4,546,563 Sk
Bajkalská          1   58,989.41 €   1,777,115 Sk
             239    32,605.61 €    982,277 Sk
P.O.Hviezdoslava     49    17,214.77 €    518,612 Sk
Ţitavská         22   235,778.38 €   7,103,060 Sk
Šimkova         153    24,795.15 €    746,979 Sk
Pod Šípkom      1153/1    26,711.73 €    804,722 Sk
Jilemnického        6   977,220.36 €  29,439,754 Sk
             187    21,100.81 €    635,683 Sk
Rúbanisko II.       11    31,913.49 €    961,426 Sk
Jelenia          15    24,189.07 €    728,720 Sk
Nám.M.R.Štefánika   14/19   315,565.96 €   9,506,740 Sk
Zadné Hálny     1970/61    19,942.66 €    600,793 Sk
Belehradská         1   124,494.15 €   3,750,511 Sk
Školská          26    45,343.77 €   1,366,026 Sk
             63    23,907.39 €    720,234 Sk
Konopná           2   567,980.28 €  17,110,974 Sk
Benkova          11    32,045.63 €    965,407 Sk
Kalinka         111    29,458.57 €    887,469 Sk
Zelená       1393/131    35,486.99 €   1,069,086 Sk
V. Šrobára       570/2    88,830.50 €   2,676,108 Sk
V. Šrobára       570/2    63,424.02 €   1,910,712 Sk
Lipová           2   179,538.06 €   5,408,764 Sk
Koprivnická        32    32,387.43 €    975,704 Sk
Čajkovského        11    20,043.80 €    603,840 Sk
Jelačičova        20    24,116.37 €    726,530 Sk
Ťačevská            21   188,332.78 €  5,673,713 Sk
Mierová          1920/82    20,621.30 €   621,237 Sk
                298    22,973.49 €   692,099 Sk
                309    20,325.88 €   612,337 Sk
Nám. Matice slovenskej    12/22   613,211.68 €  18,473,615 Sk
                45    20,112.49 €   605,909 Sk
Európska trieda          3   55,787.56 €  1,680,656 Sk
Legerského            6   81,332.50 €  2,450,223 Sk
                204    29,442.12 €   886,974 Sk
Juraja Fándlyho       2160/2    23,046.46 €   694,298 Sk
Odtrnovie           664    33,820.46 €  1,018,875 Sk
Gen. Svobodu        684/12    17,214.50 €   518,604 Sk
Pod hájom       1358/139-11    42,629.17 €  1,284,246 Sk
Robotnícka           11   238,710.46 €  7,191,392 Sk
Nábr.Belanky          585    40,969.74 €  1,234,259 Sk
Povaţská            44    18,126.88 €   546,090 Sk
ČSA             68/22    17,089.89 €   514,850 Sk
Baničova          3389/7    49,310.48 €  1,485,534 Sk
                30    63,341.14 €  1,908,215 Sk
Kukučínova          5/16    32,673.65 €   984,326 Sk
                115    50,776.02 €  1,529,678 Sk
                546    35,899.95 €  1,081,522 Sk
Obchodná            30    50,571.68 €  1,523,522 Sk
Plzenská          3102/4    23,108.70 €   696,173 Sk
                475    46,524.65 €  1,401,602 Sk
Kaplinská          1102/1    42,042.88 €  1,266,584 Sk
Obrancov mieru       347/23    84,090.20 €  2,533,301 Sk
Bratislavská          12    72,349.42 €  2,179,599 Sk
Pod hájom         1366/167    29,687.79 €   894,374 Sk
M. Marečka            9   43,726.20 €  1,317,297 Sk
Babuškova             5   23,610.89 €   711,302 Sk
G.Bethlena         4350/6    26,817.62 €   807,908 Sk
Cyrila a Metoda         9/2   20,878.93 €   628,999 Sk
Adlerova            17   155,305.72 €  4,678,743 Sk
Vladimíra Šimončiča    938/10A   174,899.61 €  5,269,026 Sk
Semenárska            3   19,829.21 €   597,375 Sk
Štefánikova          148   301,951.16 €  9,096,581 Sk
SNP            1676/13    19,615.50 €   590,937 Sk
Rudnaya            17/3   109,732.83 €  3,305,811 Sk
Ľ.Štúra         2047/27-21    22,068.34 €   664,831 Sk
Okruţná           326/5    73,469.59 €  2,213,345 Sk
Varšavská             7   19,401.91 €   584,503 Sk
Kraskova           276/3   123,078.69 €  3,707,869 Sk
                163  1,081,832.58 €  32,591,288 Sk
Adámiho              3   23,418.98 €   705,521 Sk
               1040   307,303.32 €  9,257,820 Sk
Rozkvet          2019/41    18,696.43 €   563,254 Sk
Keţmarská             6   27,129.50 €   817,303 Sk
Záhorácka            39    36,261.83 €  1,092,424 Sk
Partizánska          35/4    17,284.66 €   520,718 Sk
Wurmova              5   23,699.66 €   713,976 Sk
Jelšová              5   33,342.15 €  1,004,466 Sk
                15    46,758.53 €  1,408,647 Sk
                15    44,201.01 €  1,331,600 Sk
Mateja Bela        3460/72   137,289.56 €  4,135,985 Sk
Poľná              35    34,516.18 €  1,039,834 Sk
Golianova           33   24,012.47 €   723,400 Sk
Amurská            9   34,691.26 €  1,045,109 Sk
               21   18,541.47 €   558,580 Sk
Nábreţie Jána Pavla II  2802/3   18,258.10 €   550,044 Sk
               21   23,260.54 €   700,747 Sk
               184   25,495.96 €   768,091 Sk
Francisciho        906/23   243,674.88 €  7,340,952 Sk
Narcisova        1944/12   254,368.29 €  7,663,415 Sk
               686   991,298.39 €  29,863,855 Sk
Homolova           12   69,901.21 €  2,105,853 Sk
H. Meličkovej         5   33,238.99 €  1,001,367 Sk
Nábreţná           25   42,498.01 €  1,280,295 Sk
Novozámocká          56   31,855.82 €   959,689 Sk
Nábreţie Jána Pavla II  2802/3   24,869.70 €   749,225 Sk
A.Bielka           30   156,183.38 €  4,705,181 Sk
Rastislavova       3481/4   113,293.49 €  3,413,080 Sk
Sídlisko lúčna      830/26A   42,223.11 €  1,272,013 Sk
               43   22,574.85 €   680,090 Sk
Kalinčiakova       1047/18   51,037.76 €  1,537,564 Sk
Komenského          22   25,721.60 €   774,889 Sk
Syslia            17   17,067.11 €   514,164 Sk
Ľ.Podjavorinskej        2   564,011.80 €  16,991,419 Sk
Františka Klimeša     692/2   21,852.28 €   658,322 Sk
Wolkrova           13   176,344.76 €  5,312,562 Sk
Budovateľská       1232/22   85,311.07 €  2,570,081 Sk
Zábreţná           196   17,393.66 €   524,001 Sk
Sochorova         2/225   22,465.34 €   676,791 Sk
Jiráskova           23   29,764.58 €   896,688 Sk
Šafárikova          17   83,142.42 €  2,504,749 Sk
Ibsenova           22   25,373.42 €   764,400 Sk
Pribinova        1045/94   62,991.22 €  1,897,673 Sk
SNP           1678/20   271,370.93 €  8,175,321 Sk
Jégého          847/11   21,811.60 €   657,096 Sk
Cablkova           12   20,343.79 €   612,877 Sk
                   108,949.01 €  3,282,198 Sk
Krosnianska          45   25,878.63 €   779,622 Sk
Pod papierňou         40   64,670.53 €  1,948,264 Sk
Dudova             3   35,080.09 €  1,056,823 Sk
Laborecká        1902/73   25,579.73 €   770,615 Sk
               33  1,007,972.67 €  30,366,185 Sk
Seberíniho          13   16,778.09 €   505,457 Sk
               60   28,206.27 €   849,742 Sk
Dolné paţite         72   24,204.24 €   729,177 Sk
Ševčenkova           6   23,756.56 €   715,690 Sk
               36   29,648.33 €   893,186 Sk
               430   18,261.77 €   550,154 Sk
Boldocká           40   22,491.89 €   677,621 Sk
               36   34,648.43 €  1,043,819 Sk
Bysterecká        2066/15   19,808.97 €   596,766 Sk
Trlenská         21/405   59,458.44 €  1,791,245 Sk
Kvetná            21   28,716.25 €   865,106 Sk
Tr. A. Hlinku         34   141,203.33 €  4,253,893 Sk
                   84,232.14 €  2,537,577 Sk
Záhradná         628/21   299,789.36 €  9,031,454 Sk
Benadova         908/15   19,376.20 €   583,730 Sk
Hlavná           144   286,747.57 €  8,638,557 Sk
             1159    27,870.04 €    839,613 Sk
Francisciho        1100    25,304.05 €    762,310 Sk
Bernolákova        42/11    41,743.67 €   1,257,570 Sk
Prostejovská         21    53,714.59 €   1,618,206 Sk
Americká           1    29,087.42 €    876,288 Sk
A.Kubinu           19    65,968.36 €   1,987,363 Sk
Sv.Martina          1    20,618.67 €    621,158 Sk
Brezová         488/10    20,357.41 €    613,287 Sk
Dobrianskeho      1673/41    18,992.92 €    572,181 Sk
Povaţské Podhradie      26    31,238.34 €    941,095 Sk
Segnerova         721/5    23,336.14 €    703,025 Sk
Novozámocká       1347/63    18,553.81 €    558,952 Sk
L. Svobodu          2   279,934.23 €   8,433,299 Sk
Pod hrabinou         20    28,565.50 €    860,564 Sk
Gudernova           4    20,823.07 €    627,316 Sk
Krivánska          11    53,376.92 €   1,608,033 Sk
Allendeho        2756/32  3,480,209.67 €  104,844,797 Sk
Thurzova         968/13    22,409.42 €    675,106 Sk
               19    46,833.80 €   1,410,915 Sk
Partizánska       1280/10    19,334.27 €    582,464 Sk
Pod slivkou        519/7    96,760.90 €   2,915,019 Sk
              131    64,591.23 €   1,945,878 Sk
              394    19,088.78 €    575,069 Sk
Ďumbierska          8    31,456.27 €    947,652 Sk
L.Svobodu          13    18,007.67 €    542,499 Sk
                   70,964.79 €   2,137,885 Sk
Kresánkova           9   123,841.86 €   3,730,860 Sk
Sládkovičova          4   54,571.82 €   1,644,031 Sk
29.augusta        167/41   28,541.05 €    859,828 Sk
Bytovky           337   56,288.35 €   1,695,743 Sk
M. Nešporu        1205/38   44,721.19 €   1,347,270 Sk
Partizánska       788/169   33,323.15 €   1,003,893 Sk
Nitrianska          16   115,683.36 €   3,485,077 Sk
Komenského        1684/41   16,891.84 €    508,884 Sk
Belehradská        2515/6   82,448.74 €   2,483,854 Sk
J. Palu            19   19,405.80 €    584,619 Sk
Svätoplukova         12   56,312.26 €   1,696,466 Sk
Pokroku            10   74,154.50 €   2,233,978 Sk
Tulská             8   33,847.48 €   1,019,689 Sk
Malé Blahovo, Lesná    1812/4   111,431.31 €   3,356,980 Sk
               122   63,299.09 €   1,906,959 Sk
Duklianska          25   105,318.45 €   3,172,824 Sk
Bottová         1849/20  1,263,921.58 €  38,076,902 Sk
               290   27,682.46 €    833,963 Sk
Závodie            70   17,741.70 €    534,486 Sk
Ľ.Štúra        2046/17-45   34,347.35 €   1,034,758 Sk
Medvedzie           33   115,978.17 €   3,493,959 Sk
Rúbanisko I          23   23,542.48 €    709,241 Sk
Kollárova           2   67,905.09 €   2,045,709 Sk
Sofijská           27   26,113.88 €    786,711 Sk
Dubie             20   20,563.17 €    619,486 Sk
Priemyselná          7   96,217.31 €   2,898,643 Sk
Mlynská         1334/134   16,921.39 €    509,774 Sk
Sladovnícka          19   195,422.25 €   5,887,291 Sk
               496   102,890.74 €   3,099,686 Sk
Toryská            4   66,346.28 €   1,998,748 Sk
J.Kostru           76    18,154.24 €   546,915 Sk
Tr. SNP           36   245,963.88 €  7,409,908 Sk
Banský Studenec           926,913.74 €  27,924,203 Sk
Horná             87   18,886.07 €   568,962 Sk
Dvorkinova         727/1   169,272.23 €  5,099,495 Sk
Tematínska        3234/08   393,370.80 €  11,850,689 Sk
Stred          73/68-7   740,074.13 €  22,295,479 Sk
Mlynská          1485    23,253.95 €   700,548 Sk
Rastislavova          4   48,725.59 €  1,467,907 Sk
Limbová         3058/22   18,639.82 €   561,543 Sk
Orechová Potôň - Lúky    507   24,687.54 €   743,737 Sk
G.Bethlena          67   195,455.49 €  5,888,293 Sk
Nábreţná        993/6-10   23,129.88 €   696,812 Sk
               28   43,957.52 €  1,324,269 Sk
               258   60,756.95 €  1,830,364 Sk
Jungmannova          14   107,681.93 €  3,244,026 Sk
Suchá          1147/31   18,138.80 €   546,450 Sk
Botanická           1   57,854.96 €  1,742,939 Sk
Jilemnického         52   106,561.74 €  3,210,279 Sk
Dr. J. Tisu        715/16   100,313.31 €  3,022,039 Sk
               206   35,817.28 €  1,079,031 Sk
Šafárikova trieda       3   25,117.46 €   756,689 Sk
Riazanská           26   77,879.56 €  2,346,200 Sk
Mieru           37/37   24,733.13 €   745,116 Sk
               15  2,250,939.84 €  67,811,814 Sk
Kríţna           19/0   18,876.35 €   568,669 Sk
Exnárova            1   29,235.65 €   880,757 Sk
Tatranská           45   99,978.15 €  3,011,942 Sk
Kpt. Nálepku         64   43,940.28 €  1,323,745 Sk
Martinská           33   48,101.91 €  1,449,118 Sk
              I/101   41,181.03 €  1,240,620 Sk
               72   29,552.68 €   890,304 Sk
Palúčanská        680/97   130,277.93 €  3,924,753 Sk
               72   173,148.50 €  5,216,272 Sk
Ševčenkova           4   19,808.28 €   596,744 Sk
               181   28,052.54 €   845,111 Sk
Laborecká        1862/21   23,494.61 €   707,799 Sk
Ďurčanského          23   16,886.30 €   508,718 Sk
Rúbanisko II.         47   39,483.14 €  1,189,469 Sk
Zemplínska        2161/7   66,328.43 €  1,998,212 Sk
Gessayova           23   45,473.32 €  1,369,929 Sk
Pelíškova        2003/17   17,787.71 €   535,873 Sk
Malá okruţná        987/3   20,178.50 €   607,907 Sk
Viedenská           13   26,234.48 €   790,341 Sk
Štúrova            12   24,875.07 €   749,387 Sk
Haškova            49   18,542.37 €   558,607 Sk
Topoľová         1634/3   17,476.56 €   526,499 Sk
Sídlisko II        1230    52,400.40 €  1,578,614 Sk
Piesková          1043    16,775.10 €   505,367 Sk
Oremburská          10   77,319.38 €  2,329,324 Sk
Gabajova         2594/24   115,910.75 €  3,491,927 Sk
J. Kráľa           11   25,565.08 €   770,174 Sk
Obrancov mieru      347/22   18,031.78 €   543,225 Sk
Druţicová           1   49,606.72 €  1,494,452 Sk
Poľná             32   44,391.30 €  1,337,332 Sk
           161  264,566.75 €  7,970,338 Sk
           161  129,575.48 €  3,903,591 Sk
Kvetná        28  35,659.28 €  1,074,271 Sk
Školská       11/B  21,221.15 €   639,308 Sk
Čsl.armády      25  35,122.94 €  1,058,114 Sk
Štúrova      125/3  38,862.44 €  1,170,770 Sk
           71  18,117.90 €   545,825 Sk
           202  17,598.61 €   530,180 Sk
Novomeského     126  31,748.77 €   956,463 Sk
Levočská     1375/4  173,963.67 €  5,240,830 Sk
Mechenice      162  25,048.78 €   754,620 Sk
Cintorínska     243  21,437.43 €   645,825 Sk
Holíčska       17  128,255.11 €  3,863,813 Sk
Volgogradská     22  230,152.67 €  6,933,579 Sk
Št. Majora    557/11  52,050.75 €  1,568,081 Sk
Kpt. Nálepku    1490  120,022.35 €  3,615,793 Sk
Tomáša Ruţičku     3  62,974.66 €  1,897,175 Sk
Luţická        5  27,104.43 €   816,548 Sk
Bojnická       23  30,446.82 €   917,241 Sk
Poľovnícka      13  427,973.84 €  12,893,140 Sk
Malá         24  490,922.49 €  14,789,531 Sk
J. Hollého      34  32,913.57 €   991,554 Sk
           283  16,800.37 €   506,129 Sk
           434  82,046.90 €  2,471,745 Sk
Vörösmartyho      6  25,279.15 €   761,560 Sk
K.Mikszátha      5  21,419.73 €   645,291 Sk
Hlinkova       31  19,999.44 €   602,507 Sk
Dibrovova     837/12  42,505.78 €  1,280,530 Sk
Č.          426  25,802.95 €   777,340 Sk
Brestové       758  17,795.19 €   525,955 Sk
Moldavská       13  194,576.69 €  5,861,817 Sk
Moldavská       13  139,418.48 €  4,200,121 Sk
           382  16,717.41 €   503,629 Sk
Svätej Anny    529/10  44,390.34 €  1,337,303 Sk
Petersburg      10  21,656.44 €   652,422 Sk
Hlavná        26  43,615.03 €  1,313,946 Sk
Okruţná       153   23,502.60 €   708,039 Sk
ČSA          16  45,742.20 €  1,378,038 Sk
Mojšová Lúčka    100  58,779.88 €  1,770,803 Sk
Mojšová Lúčka    100  167,124.54 €  5,034,794 Sk
Klačno       33/7  58,099.13 €  1,750,298 Sk
Hlboká        11  108,250.82 €  3,261,164 Sk
Heyrovského      12  17,147.83 €   516,598 Sk
Alej Slobody   1885/36  608,306.34 €  18,325,843 Sk
Starhradská      6  196,143.28 €  5,909,012 Sk
           55  36,813.21 €  1,109,035 Sk
Coburgova       25  17,215.28 €   518,628 Sk
Kľakovská      16/1  51,548.15 €  1,552,940 Sk
Vinohradnícka     25  131,979.95 €  3,976,036 Sk
Jilemnického     15  17,424.52 €   524,932 Sk
Okruţná     1297/54  32,597.85 €   937,043 Sk
Osloboditeľov     32  53,690.16 €  1,617,470 Sk
Rajecká        28  28,642.36 €   862,880 Sk
Narcisová       42  32,152.30 €   968,620 Sk
Marček        67  577,924.33 €  17,410,548 Sk
Marček        67  96,564.16 €  2,909,092 Sk
Šalviová         40   28,233.19 €   850,553 Sk
J.Hollého        478   42,664.23 €  1,285,303 Sk
Slatinská      217/147   20,092.93 €   605,320 Sk
Vinohradská       622   57,452.28 €  1,730,807 Sk
Račianska         37   32,822.43 €   988,809 Sk
Malá ulička        3   28,124.13 €   847,268 Sk
Jána Kalinčiaka    92/18   64,500.80 €  1,943,151 Sk
Banícka          61   21,980.01 €   662,170 Sk
Rudohorská        17   17,960.38 €   541,074 Sk
Partizánska     2504/17   91,110.23 €  2,744,787 Sk
Liptovská       21/16   21,534.24 €   648,741 Sk
                 91,062.41 €  2,743,347 Sk
Húskova          19   706,267.01 €  21,277,000 Sk
Výstavná         29   19,326.22 €   582,222 Sk
Nešporova       276/24   33,011.27 €   994,498 Sk
Kukučínova        48   24,664.96 €   743,057 Sk
Podháj          55   44,650.84 €  1,345,151 Sk
Špitálska         51  1,371,874.13 €  41,329,080 Sk
Vígľašská         3   34,942.43 €  1,052,676 Sk
Drotárska cesta   1455/25   196,366.20 €  5,915,728 Sk
Morovnianska cesta  1810/49   18,767.16 €   565,379 Sk
Štúrova         143   199,082.94 €  5,997,573 Sk
Povaţská         18   22,852.00 €   688,439 Sk
Klátovská         32   39,269.61 €  1,183,036 Sk
Juţná         736/5   79,763.07 €  2,402,942 Sk
             57   25,513.34 €   768,615 Sk
Breslauerstrasse      3   336,764.67 €  10,145,373 Sk
Hôrky          144   60,783.16 €  1,831,153 Sk
Fučíkova         20   28,039.55 €   844,720 Sk
Záhradnícka        1   20,098.03 €   605,474 Sk
             394   32,935.75 €   992,222 Sk
Na Štepnici       355   16,609.51 €   500,378 Sk
Kúpeľná          8   32,141.39 €   968,295 Sk
Horská        1306/29   40,849.91 €  1,230,654 Sk
Zelená           9   104,083.21 €  3,135,611 Sk
Kúpeľná          8   31,300.01 €   942,947 Sk
J. Bottu          9   63,398.25 €  1,909,936 Sk
Kalinčiakova       16   37,145.78 €  1,119,054 Sk
Druţby        684/12   20,252.16 €   610,117 Sk
Ľ. Zúbka          5   47,334.78 €  1,426,008 Sk
A.Rudnaya       210/29   16,626.88 €   500,901 Sk
Pod záhradami       45   338,569.38 €  10,199,741 Sk
             94   22,087.72 €   665,415 Sk
             56   28,513.73 €   859,006 Sk
Ľuda Ondrejova      33   25,789.14 €   776,924 Sk
Ţiarska        881/29   75,806.76 €  2,283,754 Sk
             360   295,125.96 €  8,890,965 Sk
Malinovského     1158/25   83,677.44 €  2,520,868 Sk
Kyjevská         12   37,587.31 €  1,132,359 Sk
Gašpara Haina       41   102,639.65 €  3,092,122 Sk
Vinárska       129/22   287,514.21 €  8,661,653 Sk
Cabanova         35   49,768.94 €  1,499,339 Sk
Jilemnického      11/45   35,873.89 €  1,080,737 Sk
             151   30,292.05 €   912,578 Sk
             116   48,639.30 €  1,465,308 Sk
Roţňavská         14   46,209.07 €  1,392,094 Sk
Viničky        27   26,705.59 €   804,533 Sk
Heyrovského      6   23,802.98 €   717,089 Sk
J.Martáka       29   32,094.58 €   966,885 Sk
           250   243,685.85 €  7,341,280 Sk
           208   24,431.12 €   736,014 Sk
Muškátová       22   118,267.95 €  3,562,940 Sk
Lorencova     1099/9   48,427.35 €  1,458,922 Sk
Royova        12   63,741.12 €  1,920,265 Sk
Bancíkovej    3110/7   319,745.93 €  9,632,666 Sk
Justičná        3   501,086.32 €  15,095,726 Sk
Veľká Okruţná  1104/75   54,682.45 €  1,647,370 Sk
Továrenská      812   211,620.32 €  6,375,274 Sk
Nezábudková      30   178,349.57 €  5,372,959 Sk
           121   52,322.81 €  1,576,277 Sk
Na Karlove      17   18,336.61 €   552,409 Sk
Hlavná        103   35,846.54 €  1,079,913 Sk
Národná      812/8   927,803.55 €  27,951,010 Sk
Rázusova     2672/13   35,804.40 €  1,078,643 Sk
Nám. SNP     195/38   39,827.26 €  1,199,839 Sk
Slnečná        7   85,616.73 €  2,579,290 Sk
Perecká        15   198,786.44 €  5,988,642 Sk
Cyrilometódska  3729/36   102,254.83 €  3,080,529 Sk
Čajkovského      8   26,285.65 €   791,881 Sk
Gemerská       14   36,603.63 €  1,102,721 Sk
Gemerská        5   30,969.20 €   932,978 Sk
Bodona        20   380,046.21 €  11,449,272 Sk
Ranná         5   109,475.95 €  3,298,072 Sk
           164   18,396.40 €   554,210 Sk
Vodárenská     140/7   57,835.26 €  1,742,345 Sk
1.mája      18/1458   107,908.98 €  3,250,866 Sk
Volgogradská     20   182,071.60 €  5,485,089 Sk
Návojovce      145   54,721.20 €  1,648,536 Sk
Karpatská       8   22,654.34 €   682,485 Sk
Jilemnického   5-4/24   26,237.91 €   790,443 Sk
            6   24,579.54 €   740,483 Sk
Vansovej        6   224,678.36 €  6,768,660 Sk
Haličská cesta     1   27,864.80 €   839,455 Sk
Furdekova       25   51,345.90 €  1,546,847 Sk
Čáčov         69   799,037.65 €  24,071,808 Sk
M.R.Štefánika   936/50   32,470.48 €   978,206 Sk
            2   55,183.09 €  1,662,446 Sk
Ku Bratke       44   29,693.99 €   894,572 Sk
Vodárenská    1683/22   106,151.84 €  3,197,930 Sk
Lamačská cesta    41   32,188.91 €   969,723 Sk
Zelená      2022/10   26,257.23 €   796,524 Sk
           393   91,428.77 €  2,754,400 Sk
Jesenského    3000/2   88,340.52 €  2,661,347 Sk
Druţstevná    330/21   23,570.82 €   710,095 Sk
           143   26,269.99 €   791,410 Sk
J. Halašu       3   50,289.11 €  1,515,010 Sk
Tomášikova      13   282,603.93 €  8,513,727 Sk
S. Czabana       6   31,853.46 €   959,621 Sk
Továrenská       6   106,814.23 €  3,217,885 Sk
           133   374,386.20 €  11,278,759 Sk
Mierová        64  1,951,488.66 €  58,790,547 Sk
           98   19,599.02 €   590,440 Sk
Osuského         46   16,977.34 €   511,459 Sk
Skubínska cesta      3   252,003.80 €  7,591,866 Sk
Moskovská        15   44,109.23 €  1,328,835 Sk
P.J.Šafárika     899/16   45,729.92 €  1,377,660 Sk
Baničova         18   85,663.61 €  2,580,703 Sk
Záhradnícka     1006/29   25,070.36 €   755,270 Sk
Meňhartka        26   19,978.12 €   601,861 Sk
Pirte          187   56,362.03 €  1,697,963 Sk
            224   39,867.83 €  1,201,058 Sk
Zakarpatská       16   129,508.38 €  3,901,572 Sk
Sokolovská      177/12   17,099.87 €   515,151 Sk
Smreková       7/3092   28,935.39 €   871,708 Sk
             32   16,671.26 €   502,238 Sk
Póšfa          98   54,013.21 €  1,627,211 Sk
Sklárska         25  1,105,923.47 €  33,317,050 Sk
Oriešková         8   106,129.71 €  3,197,264 Sk
Jilemnického       25   148,751.05 €  4,481,275 Sk
Fučíkova       541/17   62,753.91 €  1,890,524 Sk
Hollého       646/14   23,178.29 €   698,269 Sk
Pri Tehelni       10   82,747.46 €  2,492,860 Sk
Pri Tehelni       10   28,551.02 €   860,133 Sk
Venevská         6   20,152.90 €   607,126 Sk
Studenohorská    2093/91   68,670.47 €  2,068,767 Sk
Národná trieda      39   54,710.84 €  1,648,219 Sk
Rajecká         20   32,987.45 €   993,780 Sk
P.O.Hviezdoslava    2159   50,530.67 €  1,522,287 Sk
Rastislavova       17   16,989.30 €   511,820 Sk
Čiernomorská       1   32,344.28 €   974,404 Sk
Rajecká         36   24,635.30 €   742,163 Sk
Ľudovíta Fullu      5   19,582.68 €   589,952 Sk
             46   33,160.61 €   998,997 Sk
Golianova        53   52,847.70 €  1,592,090 Sk
Bajkalská      2338/2   45,979.73 €  1,385,185 Sk
Malohontská       30   69,191.28 €  2,084,457 Sk
Okruţná cesta    940/34   80,345.47 €  2,420,491 Sk
Kukučínova        3   25,359.78 €   763,993 Sk
Nábreţná         31   26,007.93 €   783,515 Sk
Zavretý kút      42/12   22,349.37 €   673,297 Sk
Moldavská cesta      9   160,461.32 €  4,834,058 Sk
Moldavská cesta      9   19,940.67 €   600,733 Sk
Generála Asmolova    40   90,540.81 €  2,727,632 Sk
J.Mudrocha     1354/44   57,545.37 €  1,733,612 Sk
            307   26,462.31 €   797,204 Sk
9. mája         49   26,597.58 €   801,279 Sk
Dénešova         31   55,608.52 €  1,675,262 Sk
T.Vansovej        18   69,302.01 €  2,087,792 Sk
Štúrova         234   25,789.22 €   776,926 Sk
Školská         19   39,164.08 €  1,179,857 Sk
Komenského        18   571,219.61 €  17,208,562 Sk
            135   53,236.27 €  1,603,796 Sk
Skuteckého     1635/10   348,865.72 €  10,509,929 Sk
            183   42,521.00 €  1,280,988 Sk
Eisnerova        21   21,274.14 €   640,905 Sk
Moyzesova      2812/5   41,315.52 €  1,244,671 Sk
            227   21,487.71 €   647,339 Sk
Dlhá         814/3   24,164.33 €   727,975 Sk
Martina Rázusa    1867/17   16,837.06 €   507,234 Sk
29.augusta        27   57,228.56 €  1,724,068 Sk
Bartókova         24   37,757.05 €  1,137,469 Sk
Bauerova         34   19,356.35 €   583,129 Sk
Zimná        1147/16   168,399.19 €  5,073,194 Sk
                 61,707.32 €  1,858,995 Sk
Gazdovská       44/16   29,888.93 €   900,444 Sk
Novohradská        30   21,569.33 €   649,798 Sk
Novomeského       8/18   115,259.74 €  3,472,316 Sk
Svidnícka       107/21   19,172.86 €   577,602 Sk
            192    45,450.31 €  1,369,236 Sk
Za potokom        37   46,454.39 €  1,399,485 Sk
M.R.Štefánika     2556    18,554.44 €   556,761 Sk
Metodova          5   35,168.16 €  1,059,476 Sk
Š. Moyzesa        2/1   27,414.18 €   825,880 Sk
Kalinčiakova       19   33,315.79 €  1,003,671 Sk
Štefánikova        29   25,820.22 €   777,860 Sk
Komenského        57   19,371.92 €   583,599 Sk
Tatranská         4   32,644.83 €   983,458 Sk
THK            34   144,647.79 €  4,357,659 Sk
Vysoká           9   31,484.14 €   948,491 Sk
Prúdy           34   24,837.77 €   748,263 Sk
J. Alexyho      1912/40   24,841.15 €   748,364 Sk
Na kopci         23   20,674.23 €   622,832 Sk
Št. Baniča        84   68,665.66 €  2,068,622 Sk
A. Bernoláka      302/6   20,192.61 €   608,329 Sk
             47   53,513.51 €  1,612,148 Sk
Čermeľská         9   59,759.18 €  1,800,306 Sk
Brehová        426/3   36,156.64 €  1,089,255 Sk
            816    98,449.77 €  2,965,898 Sk
Druţstevná       833    90,026.97 €  2,712,153 Sk
Rúbanisko III/      14   59,623.46 €  1,796,216 Sk
Novomeského        31  1,559,306.60 €  46,975,671 Sk
Sládkovičova       21   20,261.79 €   610,407 Sk
Bakova Jama      635/17   44,719.47 €  1,347,219 Sk
Na hlinách      6983/21   36,285.85 €  1,093,148 Sk
Antona Bernoláka   2201/22   20,728.61 €   624,470 Sk
Obrancov mieru    1157/15   27,498.34 €   828,415 Sk
Palisády       718/26   21,903.00 €   659,850 Sk
Beckovská         24   20,843.39 €   627,928 Sk
Lučatín          34   42,081.02 €  1,267,733 Sk
Na letisko      3764/93   26,408.48 €   795,582 Sk
Pri Šajbách        18   184,710.13 €  5,564,577 Sk
S. H. Vajanského     52   89,742.13 €  2,703,572 Sk
                 245,831.57 €  7,405,922 Sk
Pod Kamennou Baňou    15   108,763.87 €  3,276,620 Sk
            102    34,701.65 €  1,045,422 Sk
Slovenská      1216/12   709,806.04 €  21,383,617 Sk
Kraskova         13   148,874.21 €  4,484,985 Sk
Svätoplukova       24   24,404.08 €   735,197 Sk
Krtíšska         21   29,499.14 €   888,691 Sk
Makarenkova      645/24   20,434.33 €   615,606 Sk
Mlynská        165/13   130,672.59 €  3,936,642 Sk
             45   26,749.15 €   805,845 Sk
Dobšinského        30   53,167.67 €  1,601,729 Sk
Sebedraţská cesta   658/3   276,419.76 €  8,327,422 Sk
Okruţná cesta     22   31,213.68 €    940,346 Sk
J. Ťatliaka    1783/4   33,959.99 €   1,023,088 Sk
           888   393,461.88 €  11,853,433 Sk
          1006   111,076.66 €   3,346,295 Sk
Múrna        890    22,276.39 €    671,099 Sk
Sov. hrdinov    626/6   127,636.88 €   3,845,189 Sk
Vikárska      1074/1   28,946.87 €    872,054 Sk
Tulipánová       64   19,033.79 €    573,412 Sk
           141    51,940.55 €   1,564,761 Sk
Tekovská        3   34,864.58 €   1,050,330 Sk
            5   59,436.26 €   1,790,577 Sk
Miletičova       80  6,223,201.56 €  187,480,170 Sk
Maľovaného       6   133,715.88 €   4,028,325 Sk
Juraja Sklenára  2070/11   273,735.46 €   8,246,554 Sk
            82   35,734.05 €   1,076,524 Sk
           182    20,056.70 €    604,228 Sk
Osvaldova       50   104,907.06 €   3,160,430 Sk
Osvaldova       14   20,473.42 €    616,782 Sk
Tulipánová     3594/7   33,869.51 €   1,020,353 Sk
M.Kukučína       27   19,454.46 €    586,089 Sk
Hlboká      6441/24   20,121.37 €    606,176 Sk
Severná      2808/25   19,063.30 €    574,301 Sk
            96   64,197.28 €   1,934,007 Sk
Študentská       11   24,262.01 €    730,917 Sk
           721   221,558.07 €   6,674,667 Sk
Bebravská       18   25,919.81 €    780,860 Sk
Vrch Predmier    360    71,339.40 €   2,149,171 Sk
Taškentská     1414    18,634.66 €    561,388 Sk
Prosné        194    26,093.90 €    786,107 Sk
           124    20,432.38 €    615,549 Sk
Prievidzská     690/4   19,458.88 €    586,218 Sk
            66   188,533.99 €   5,679,775 Sk
Mierová        56   294,344.73 €   8,867,429 Sk
           378    99,568.01 €   2,999,600 Sk
1. mája         9   146,223.52 €   4,405,130 Sk
M.Rázusa        3   267,542.54 €   8,059,987 Sk
            7   516,399.28 €  15,557,045 Sk
Ševčenkova       27   61,743.46 €   1,860,083 Sk
Strečnianska      18   220,788.91 €   6,651,487 Sk
Gogoľova        10   139,918.51 €   4,215,185 Sk
Brigádnická       8   311,041.01 €   9,370,421 Sk
Suma daňového nedoplatku v eur k 31.12.2008
 Daň z pridanej Daň z príjmu fyzických osôb Daň z príjmu fyzických osôb Cestná daň za vozidlá
   hodnoty      zo závislej činnosti                 evidované v tuzemsku
                       na základe podaného daň.priznania


     17,347.28           407.21           571.06
                                 41,283.32
     20,703.43           323.07
     125,297.90                       261,118.32
     92,626.07                       59,597.23
     23,764.05           189.50           253.23        443.66
     58,385.79
     14,874.38                       32,787.46        124.07
     17,933.79                         63.23
     30,205.96          2,894.69          8,865.19         80.19
       579.81           266.67          16,123.50
     12,369.86         11,325.85           889.41
                                300,436.92
       365.11
     12,879.71           938.15          19,859.54       1,036.56
     10,876.35                       15,341.00       1,984.64
       365.12           18.15         102,345.10
     13,575.16                        9,343.71        188.67
     16,468.82           303.29           787.16        551.50
      8,438.83           199.14          25,390.65        206.22
     27,422.37
     59,749.37                        4,063.20

     43,133.77                        1,729.60         61.34
     19,455.81          2,462.37
     25,992.03         10,114.70           472.51         56.06
     20,013.04            0.00            0.00
     64,156.46                       33,818.65
     10,311.35           866.74          54,540.98         48.99
     84,704.22                        1,092.06         63.83
     63,501.08
     22,191.61

     14,869.16           165.96

     31,426.67          1,704.81
     24,166.48                       53,997.47
     15,014.14                        5,934.41
     16,691.75
     17,597.48           208.80          12,668.89
     61,612.96                        2,333.86
    1,973,914.42           337.98
     30,309.16                        8,595.37
     40,969.07
     15,482.33           591.73          17,139.49         16.59
                                 28,119.69

     18,892.71          3,344.63         53,672.72
 3,159.29        32,137.35   63.63
       25,139.71
 47,113.41        217,726.99
             73,291.77
 25,370.09        34,852.07

  981.31         31,084.71
             141,792.86
 29,525.75   26.88   3,832.20
 26,311.34   148.44         298.57
 21,547.48
             91,152.17
 2,862.20
 22,481.47   115.68   20,143.19
 13,834.38         3,591.27
             107,797.86
 9,758.28   242.58   21,238.73
 36,036.24
 37,747.33   408.66   19,314.51
 18,045.14
 32,095.92              1,318.08
             16,691.26
381,401.31   369.00  266,777.84
  297.74        23,026.06
 11,596.64  5,234.48   3,376.06  519.67
 4,763.69   556.26   3,980.08
107,637.83  20,100.91  37,464.10  1,449.88
 39,489.90          825.42   35.41

319,549.50        140,064.53
 17,051.82  1,877.27   1,413.14


 17,891.62   279.72
 58,802.51          154.35
148,431.09        27,511.25
 32,574.02          462.34
 70,197.92        222,549.75
 46,999.53
 13,104.63  2,611.03  35,356.94
 19,274.00   398.28    394.50   6.63
 11,643.34  3,741.45   8,229.03
             66,117.73
 13,959.07   225.50   9,312.15
 96,009.55  17,387.84  12,245.83  2,549.16
             17,685.06
 16,173.90        38,765.28
 22,258.56        12,183.26   7.96
 18,989.90   395.04
 8,095.73   17.89   13,789.76
 12,150.26        17,623.14
 1,692.84        73,918.73   4.44
 17,300.26        10,398.71
             341,610.53
 63,898.49
         1.79  21,684.20
 23,426.82        20,295.88

  21,690.46        6,945.29  485.66
  61,979.89        74,913.08
 161,434.00        1,369.96
 161,434.08        1,370.01
  19,739.13  3,346.40  17,941.31
  34,610.66   487.04
    66.38       420,110.84
1,818,011.94       340,270.78
  25,278.91  132.76          73.02
  12,619.70        40,456.71
  61,536.46       380,242.98
 17,321.43         1,543.70
 23,758.94   75.98   10,651.35
 37,421.52        975,705.24

 54,905.13        56,457.42  606.14
 31,538.79


 60,597.88         3,782.16
 18,165.90         4,492.89  511.52
 98,134.28   66.38         625.73
 10,518.05         5,043.35
 38,733.09        23,418.20
 123,928.73   333.57   17,225.99   53.11
 96,407.15        483,465.95
 277,810.55

 42,093.53  1,095.87  19,065.38
 21,308.88
 51,096.95

 18,706.06          515.46
 26,482.11         6,239.67
              40,463.04
 24,604.44  7,824.16  72,002.59  7,199.98
 25,953.20         1,447.56   463.99
 54,777.26  4,064.35  45,814.69  1,216.89
 41,357.43   726.86  14,167.28
  7,269.36        22,608.51
 407,472.47         7,561.59
 20,508.66         1,019.81  220.73
 22,695.82        19,343.54
        5,952.57  12,412.36
              92,188.29
 56,689.04               247.68
 16,688.92   516.76    496.84
 18,463.45
              26,088.16  161.25
 41,726.67        37,669.58
  7,497.81   260.18   2,758.13
 16,042.04   200.77         4,959.77
 64,742.89   261.88   1,825.44
 16,020.32         7,050.74
 52,617.04   3,543.62  13,607.56
 19,744.70         5,349.96   13.97
 201,730.00
              19,645.41
  3,426.93          723.33
2,848,461.73          454.06   42.82
 185,363.31          995.79
   985.04  2,266.30  82,567.44
    66.38        23,105.95
  19,902.72          102.37
  1,466.34  5,636.70  10,646.41
  19,630.10  2,872.27    359.88   41.15
  27,081.60   884.57    318.48
  38,792.05
              131,935.22
 19,946.18
 20,480.33    24.76   2,454.53
 18,386.69   238.51   4,210.63
 37,503.04    40.47   13,286.40  422.65
 43,792.48         41,021.79
 230,356.87          331.93
              31,946.71
 15,051.51   599.72   11,797.56
 22,297.99   467.38     49.28
 31,294.59
              61,487.15
              17,467.04
 24,752.41                25.12
 18,460.64         9,589.49
              31,470.29  174.36
 44,501.20    96.09   19,633.67

 212,691.22        314,258.61
 125,489.86
 15,039.46         5,706.22
   200.52   1,153.09  24,859.74
 15,111.83    299.06  34,438.58
  3,641.23         16,958.76   122.81
 117,981.90         8,796.42  4,534.08
              75,929.12
 46,631.05  23,138.62  18,892.63  2,288.39
 18,015.10    404.36    13.90
 65,395.53         48,985.75
        28,328.90
 21,727.02  12,187.23
 44,658.66    14.71   3,117.52
 28,137.86         31,443.13

 73,432.01         53,801.50  2,261.63
 163,401.44        172,585.42  2,339.97
 29,475.27          530.87
   995.79         16,172.10
 22,456.19         2,573.84
 15,209.96         1,664.79
              22,175.53  385.04
 19,526.01           0.26
  15,754.99
  23,045.08         19.91
 106,634.71
   202.18        27,630.36
2,174,413.29
  18,293.60        1,302.13
    28.42       114,518.54
  21,409.18        16,653.92
  23,929.57
  50,492.00   27.08  124,395.35
 242,179.13       268,906.27
   121.68        27,757.68
  3,001.48   22.53   17,312.21
  25,088.71
  5,497.07  1,142.50  12,453.29
  49,600.80
  32,543.78
  82,450.74         389.26
  20,914.16  1,656.70  35,030.60
              9,554.71
  8,454.44        75,000.76
              44,595.59   96.26
   431.51
 129,365.97
 16,703.25

               66.38
 21,508.52   371.29          18.48
 27,199.42
              17,377.77

  8,509.19   88.46   14,059.05
 50,486.78        42,874.75
 283,471.64  1,224.19  28,339.81  9,866.63
 42,958.82          218.91
 176,461.95  1,285.48  33,896.22  2,817.63

 20,866.27        44,385.94
 128,395.98  5,020.88
 31,945.45  1,524.94         175.92
  4,565.49  1,182.99  22,584.24   143.16
  2,322.84  8,079.35   5,134.38  4,965.94
 66,034.49  5,815.11   4,585.41   116.51
              77,235.57
 155,860.05          497.90
 175,443.00
 72,708.70   126.74    134.10
  4,617.00   398.32   23,847.47
 25,373.73
 24,402.96        109,378.23
 51,391.38        165,452.36
 167,908.01
 22,301.81          720.39
 28,412.51   377.77   29,166.32
 30,938.47          242.64  263.59
  7,580.32        22,480.00  199.82
591,915.13  702.42   65,495.96   585.19
             64,346.77
 19,664.99  2,616.47     16.59
 10,756.61   72.59   8,807.97
 8,344.66        20,655.86
146,469.87
984,537.34       1,077,040.29
             223,295.30
 37,659.69         6,690.68   51.01
 16,196.53  2,262.15    6,000.51
 37,468.76  1,110.99
             22,552.70
 3,391.93  132.77   54,090.83  4,799.10
 62,352.61
 22,047.68        219,058.37  1,207.66
             38,369.27   595.00

 39,786.31          17.92
 6,279.99        39,828.91
  273.18        23,359.42   618.29
 16,293.78         4,647.31   81.44
 18,233.65
 16,867.68               301.63
 34,423.68        80,873.15   287.44
 10,889.26        20,349.16
 48,030.43  1,480.35    663.87
 47,137.74        70,028.39
 23,107.44         1,561.05

131,756.63                99.30
 2,694.91        13,611.47
 21,766.25
 64,413.15  1,969.18   3,063.13   225.18
 70,479.21
 15,469.90   65.15     719.14   963.66
 22,519.14          958.96
 14,023.55         3,362.66   66.12
 36,732.12
 48,908.88          995.80
 18,152.91         2,983.02
             136,860.70
 70,264.02        18,255.96
 37,778.46  6,477.76   2,264.71
 53,444.96  4,219.21
 13,953.21         7,227.69   371.73
  331.94          407.12
331,459.84
 9,383.73        10,925.56
230,721.87        323,519.79   200.78
 25,243.61
 13,724.06   92.84   3,321.91
 11,277.96  1,346.28    515.65

 14,870.95         4,635.04
 78,935.73          31.30
 75,318.41
 30,328.15   606.05    1,390.55
 24,142.83    37.04     727.11
 35,581.91           282.14
 281,524.96         580,524.66    70.66
 26,672.85   8,527.14         11,564.60
 60,606.88         195,679.08
 14,419.72          8,104.78   5,835.67
 26,929.01           631.33
 14,766.15   614.06    1,962.15
 35,841.11
 22,456.71          4,125.53
 12,103.82         21,876.41   2,436.46
               26,012.96
 32,968.30         25,653.48
                     23,302.83
 11,455.53          8,194.70    33.02
 58,591.04
 19,628.30                 25.19
  1,251.68         90,564.23
 31,318.20
 12,875.65         23,271.84
 10,170.94         14,121.73

 15,258.74          3,447.71
 40,989.36           792.71
 17,393.87    400.51    335.98   4,275.64
  1,414.63  15,473.64   5,165.28
 27,911.34                 119.49
 20,622.24          2,492.52
  1,780.27         49,927.95
  3,518.14         18,255.31
 28,356.82
 53,686.72   251.43     516.70
               23,431.58

 415,227.07
 10,260.42         150,511.20
               36,272.65
 112,966.48  12,865.31   42,112.81   1,004.29

 31,745.92          1,114.59

  8,661.62    58.55    9,288.08   194.44

 60,824.57          3,071.84   194.73
 12,707.94          7,484.85

  17,657.45  2,365.02    1,254.87
  26,900.33         118,953.14
  2,122.96  14,025.64    2,035.71
  27,398.41          3,248.22
1,004,188.97        1,126,196.88
  24,121.88  1,213.78   47,980.66
  54,802.96          6,890.30
 530,134.09         988,925.51
  33,698.94         25,980.50
 20,532.10   5,271.19   1,765.34   139.40
 22,357.63         5,645.35  3,573.39
 22,616.78         4,994.47   145.94
                313.35
              186,690.69
 40,737.93          661.88
  6,328.60        101,757.64
 47,306.99  17,084.02  28,994.70  405.51
 27,222.10
 48,999.53
 80,778.21          543.72
 75,562.67
              249,526.38
              19,878.44
  23,889.26   17.30
1,422,425.74         1,956.91
 129,350.46        514,913.96
  15,132.02   83.06         904.40
  56,011.93
  27,231.67
  26,414.87   198.74   8,006.70
  13,470.11  1,004.44   2,217.80  893.47
  30,371.76
   432.08   578.36   49,047.41
  17,882.55   66.38   2,812.85  2,638.55
  25,826.05         6,686.10
  17,971.21        26,443.52
  18,806.69  5,782.03  38,821.47
  88,945.80   541.44  28,406.76
  29,648.39
 144,981.51  17,467.40
  2,864.36        16,779.29
    33.22        20,103.64  149.63
  2,152.45
  62,499.62        130,418.45
 226,866.91        159,353.95
  76,942.74         9,436.03

 17,136.52         4,121.19
 135,722.60        127,374.71
   431.50   274.17   16,129.99
 112,208.13         86,376.35
 106,339.99   1,358.23   1,614.91
 30,820.03
 18,006.63         25,875.52
 23,054.69          354.56
 48,997.12               553.01
 79,660.93          646.45
 23,043.65
 38,906.54   132.04   3,798.86  551.33
 334,251.93        390,051.81
 477,103.36
 68,635.17        112,857.57
   165.96        126,036.64
  7,530.95   7,637.32   3,539.65  132.76
 25,858.29          438.17
 26,589.85         297.15   2,509.37
 23,420.86         713.10
 18,775.36   184.77          341.29
 10,817.28        11,955.10  1,838.45
             34,104.47
 34,603.65           0.46
 35,447.11
 16,183.42   450.36   3,187.80
  137.82  13,647.73  11,445.58   40.56
 5,814.71        34,541.75
 99,747.59        12,036.04
 43,739.89  28,004.94
             21,540.39
 41,600.02        21,468.81
 24,393.81   292.17   2,243.60
 31,761.26   59.91   69,646.36
 17,129.26   22.20   2,335.73
 17,026.42        15,520.69
 3,168.01   59.01   19,123.32   918.70
 66,233.79   41.93   85,053.80  1,428.20
 21,942.89   16.72   33,741.43
        66.38         19,480.55
 73,851.89        59,785.95
 31,582.20
 4,814.94        15,670.53
 24,508.02   132.77    182.19   127.73
 13,681.47        52,216.52
 27,809.21   199.15
 21,593.27         363.59
 26,654.17   649.52          449.40
             66,614.62

 14,027.88   271.89   1,649.47   33.19
             21,103.36
231,386.85
 17,636.99   199.14    165.96
 11,089.74        20,479.32
             35,428.16
 38,028.43          102.80
 28,350.59   122.64
  520.24        13,395.00  3,696.66
 17,458.03        16,772.25
 29,197.88        24,083.02

 5,239.65        18,573.25
   0.00    0.00  30,602.50
             38,893.37

 58,411.80        113,326.13
 36,352.34          16.82
 33,581.04
338,061.05
121,891.01         6,539.03
 14,651.57        26,157.18   18.55
 1,903.67        33,453.92
 38,137.41  5,235.32   6,072.05
 98,533.46        213,809.07  5,908.68
 30,609.04  32,734.66   3,928.70   852.29
 26,001.82   140.47   6,088.22   81.82
 1,611.71         4,378.93
 9,241.81        11,703.94
 7,706.69        12,652.66  332.14
  132.76  6,115.23  50,463.07  143.58
 4,273.16   204.12  35,188.15   23.03
 20,233.43          337.38

 39,031.49         1,736.48  100.24
 14,446.02  1,618.89    927.79
 35,501.32  1,761.36
 36,241.55  15,653.01   7,407.61
335,454.30        15,238.38   34.88
 14,363.10         2,189.40
 24,442.67
 32,740.24
 2,906.09        475,468.96
 1,540.86        86,266.36
             40,952.76  135.76
 30,550.57  1,700.36  24,484.45
 18,025.40   442.00   3,141.59
271,293.74   335.30  75,922.97
 31,601.20          332.47
 16,670.94
  132.76          71.49
  825.84  36,799.33  36,204.59
 56,152.82        13,554.73
 21,213.84         5,064.06
122,312.42        220,958.33
 26,930.42        83,042.59
 47,701.08          710.38
 62,385.55
 23,064.29        15,076.19
 56,758.14  6,590.65    244.93
 60,322.70
 1,542.37        31,485.82
             655,779.20   67.01
 57,948.16
 21,137.11
 33,848.26
 38,317.52        36,190.73
 1,758.73  1,256.74  13,433.24  7,917.65
 15,442.68   679.23  14,479.24
 13,568.49        14,222.85   87.02
 1,123.71   24.86   21,253.90
 16,920.93        10,014.54
 28,275.09  11,230.45  26,500.68  1,068.62
165,973.20                66.94
 92,318.69
 23,802.52    4.91    943.53
 8,592.08        11,909.53
 2,888.42   887.76   16,281.62  2,183.33
 42,013.14
 87,426.87
 70,574.00         1,322.56
  390.53         1,810.25  14,275.68
617,091.27
 16,664.21
 25,759.13        68,951.75
 31,164.17
 6,899.96   266.96   12,848.72   955.15
 29,181.78   151.98   58,734.57
194,974.08
 10,720.35        59,898.91   686.07
 4,044.91        17,909.84   66.38
 29,087.83        13,647.38
 27,090.41   173.38         201.84
 23,864.17  2,753.63
 88,533.14           0.03
 1,327.72        24,870.27

 23,622.81                50.91
121,857.94        42,768.40
425,662.65
 17,883.63         3,574.07
 21,724.06  1,620.67    269.94
 31,909.40    27.08  44,215.16   157.29
 91,941.35        58,990.70   597.49
             51,007.27
 45,212.16  14,856.53    792.66   155.34
 86,984.52        56,363.65
 4,926.04  12,862.24   3,326.12
 99,225.27           6.80
 4,462.19        132,978.42
 25,665.40          592.14
 62,830.23
 34,820.25  1,994.57  10,868.98   33.19

             35,122.22
 88,660.06   263.85     66.38   318.33
 47,194.13        70,564.02
             23,013.47
 55,016.74   638.95
 21,183.84         3,920.03   19.98
 31,853.45   78.66   18,051.16
 23,201.08        10,849.10
 21,842.36          394.96
 14,689.98         6,658.03
 19,592.21
               912.70
               912.69
 27,084.17  3,771.69  34,745.23
 22,039.12    44.71
 19,866.86          860.45
 17,744.27  8,891.35  141,057.32   199.16
 30,978.98         1,321.87
  890.18
             27,864.12
 19,795.33    0.00     0.00
 11,359.05        11,343.05
 23,094.78                36.24
 4,769.86  25,572.92   8,908.71
212,525.59          633.02   66.38
158,397.86    0.00   1,919.53
 88,759.41        82,909.95   412.71
 96,638.20        21,466.17
   66.38  16,788.41    187.63
102,093.18          33.19
             38,036.54
 20,231.59         1,045.52
 16,211.95  1,642.61          66.38
 23,959.57         813.21
 40,479.92
 29,047.55         1,071.07
 18,496.40
 40,438.25         4,192.22
 66,628.04   756.53   39,351.28
 27,525.37        48,176.71
             96,817.64
 34,150.10   348.56     48.36   20.71
 56,998.44          635.03
 86,918.04  1,181.40   1,081.10   517.55
 29,013.82        21,366.94
             24,484.19
 16,637.95
 23,687.28        14,139.64
 24,535.42   107.60    331.93
 12,263.84        48,197.43
123,040.79
 14,482.33         4,969.54   157.33
 21,761.02
 71,678.07         2,230.14  20,455.99
 3,819.56        17,962.25
 1,195.66          418.81
 58,153.80         7,766.68
 5,462.98        14,718.34
 30,504.67

134,863.70        22,066.02

162,613.62        202,194.44  3,269.46
  379.54        31,690.70
116,880.95         2,673.99   814.55
 59,696.54        35,750.16
 8,562.36        23,952.47    7.63
             19,382.66
 44,283.46   924.94         215.62
 14,702.91  2,413.19   525.23
 19,597.85
             29,940.21
             38,668.65
 26,829.73   151.49    695.76
131,240.59   492.92   24,566.89  1,483.07
 19,000.14
 20,371.48  4,494.99         196.37
 45,387.04        89,100.94
 30,197.47
             13,680.77
 15,540.62         2,485.21  2,067.99
 22,752.43  4,193.45   1,045.84
 4,095.56    0.00  13,690.93
 19,764.93
 8,270.12         1,009.24
 21,333.42
 14,055.59        21,905.66
 17,913.77   69.34
 52,740.92

 13,538.26        11,685.58   352.49
 14,194.30         4,541.19
 23,716.45        42,886.52
 13,064.13         5,924.51   275.10
 35,429.10
 31,170.46
 1,013.11          211.11  21,959.66
              5,219.01
 26,196.74    8.49   1,738.39
 45,564.86        33,183.81
 25,850.86        105,993.49
 3,086.13        19,094.90
             74,083.67

 59,444.93         343.98
 15,835.00  3,409.00
 55,278.49        29,123.54
105,707.13    0.00  28,086.63
 27,083.28  2,248.45   1,817.03
561,428.09
 68,273.00               499.49
 55,106.99        32,611.72   106.22
 15,444.66   146.25    234.21
390,692.73        179,416.74
               331.93
             108,524.69
 29,493.02        37,269.29
 74,060.55  23,079.61
 20,792.33
 48,399.72  10,526.75  18,868.73
             149,672.53
141,614.61   132.77   26,234.94
 22,341.00        24,977.06

111,437.57  8,998.76  19,130.55
 18,005.06  1,418.95  12,187.69
 4,719.89    4.34   6,632.17
 87,365.91    13.67  76,115.07
 31,483.71
             23,237.33
 21,840.73  1,295.42   1,877.81  1,260.53
 8,654.06         8,649.83   102.89
 85,215.68
162,618.01        7,057.31
 60,644.20  6,985.90   8,251.29
136,267.70          66.38
 24,449.68              185.88
 26,814.58              181.22
 22,593.42
 3,377.33  265.55   17,759.11   66.38
 8,947.35   58.42   2,928.83  1,219.17
184,637.83        11,926.31

 14,741.22  6,469.89   2,022.83
            182,678.91

 38,462.67       124,339.86
 2,272.88        17,414.37

 21,299.61
            115,479.48
             27,478.19
 56,340.29        59,238.24  137.34
 64,551.76
 15,539.32        2,479.68   24.09
 58,505.45        9,348.22  719.14
             27,649.69
             20,697.82
 20,451.60         566.74
 44,356.53  142.21
 21,721.96
  829.85        40,809.47
 21,253.73         99.58

 22,557.63  531.08    398.31
 32,583.99        1,642.72
 57,262.60        37,675.55
   0.00   0.00     0.00

  122.55        22,935.66
 8,096.88        8,916.40
 13,850.09   62.40   8,604.50
 5,157.45       101,540.81  199.14
             21,641.89
             43,054.36
   0.00   0.00   35,275.70

 19,014.39         129.19
 10,359.88        30,716.05  106.84
             19,800.66
 6,772.58        8,391.68  280.32
             22,228.83
 19,907.52  2,129.91  33,316.49  456.34
 26,989.94   432.35   1,184.82
174,418.50   19.81    388.00
253,704.08
 11,615.22              658.63
 25,810.42  1,776.42   7,341.14
 167,809.54        1,659.69
  51,116.63
  31,858.69        6,333.29
 272,348.61  2,802.90
  29,607.97  2,611.39   4,062.13
  23,747.89
  25,384.74        7,797.99
  67,908.83
   300.09        27,920.37
  40,208.85        3,776.93
  11,213.58        8,399.12
  90,213.72  4,986.01  22,467.39  3,714.79
  98,846.72        48,283.02   491.25
  19,418.42        31,967.06
  14,951.99  513.18   1,396.07
1,532,753.98  476.49   50,971.63   107.27
  10,789.92  597.05   3,099.36  3,977.94
        759.27   19,290.60
              20,707.55
              49,916.40
 63,611.53   132.76  260,343.74
         18.65  108,111.16

  5,365.51        10,462.00
 16,468.59        35,863.50
  4,903.84    6.96   17,842.49

 33,709.71         9,652.41
 101,312.65
 25,922.45        56,316.75
 18,080.50         3,953.42
 13,026.90         9,668.32
  4,614.18        30,100.97   488.04
 48,973.51        95,162.78
 27,131.31   176.45   23,291.21
 11,694.54   386.34   9,791.21
 14,963.07         4,872.33
              81,342.51
              26,372.17
 28,709.90   232.58   7,148.31  25,896.89
 20,301.96  1,289.50    327.29
              85,224.98   11.15
 23,911.57         8,470.49
 49,942.56  3,969.58   4,544.86
 29,591.58        54,468.25
  9,705.12   361.14   55,156.33
              20,554.52
              18,734.91
 39,672.14        18,702.81
             552,428.79
 107,899.70        53,919.38
 29,560.06   42.47
   389.05        28,987.21
              58,514.34
  2,031.00        17,717.88
 69,431.96   122.80  158,523.45
 47,976.39  4,963.16
 17,520.98  2,293.19   8,051.76
 12,666.64        4,236.32
 45,834.66         219.35
 4,265.08          0.96  30,222.65
 27,024.03        15,111.90    96.26
            147,813.89
             33,078.60
             34,202.41
 16,292.98  1,668.98   2,323.51

 3,579.50         504.66
 43,312.35   66.39  149,528.15
111,561.56       219,251.91
 26,877.29        19,563.87
 91,141.11         118.00
 18,962.16          49.78
 23,676.06        6,731.95   240.64
 11,335.66        23,792.62   331.93
             60,754.78
 13,003.15        5,750.38   137.25
273,829.71
 15,139.05   455.50     0.00
 30,754.56  2,526.94    246.09
 52,543.33   278.11  19,048.16
 30,816.04
 20,689.48
 9,406.02        26,010.31    43.61
 5,101.55  4,979.08   7,397.18   625.92
 7,650.95  1,159.44   9,587.39  37,808.17
             19,516.49
 55,806.19  7,779.36   6,318.77  23,794.55
               0.27
 32,256.26  1,450.31  14,837.02
 44,957.41        2,287.99
 43,734.49   14.17   6,343.17
 25,789.35        38,728.02   690.98
127,386.50        9,711.57
 17,710.94  3,744.68   1,022.89
 94,615.09        2,012.31
 37,543.66  2,270.31
             23,422.32
277,674.48       321,731.91
 65,158.28         331.93
 38,771.32         435.66
 23,894.49  1,239.58
 93,681.86        24,358.09
 30,224.15   4.29
 47,006.09        37,999.03
 40,170.91
 18,356.15  1,142.56    745.34  1,016.79
             34,916.22
 18,286.27         539.23   119.49
 40,351.95
 29,879.73         663.87
192,340.99
107,361.69        13,889.48
   0.00   0.00     0.00
139,552.60         644.95
             16,841.89
 32,220.29   1.75   17,280.31
 34,494.51
            951,384.15
 29,072.06        2,066.88
 22,159.61              3,022.03
 37,227.07        4,136.02
 2,711.29   902.11   3,724.13   235.14
 9,236.99  1,234.71   4,917.30
 53,637.58        6,842.46
 1,663.54       169,907.78   148.34
 21,490.63        16,811.92  15,284.60
             91,966.29
 5,621.70        72,510.69   107.88
 4,461.56        22,476.29
              217.24
 41,555.32        12,087.00
 19,286.12
             28,064.09
 36,518.47        1,236.46
        47.06    782.79
 32,730.14         428.86
 21,726.84        26,936.13
 37,100.57  2,138.94  45,777.65   154.61
279,117.17       197,659.04
             89,679.65
             5,582.95
 25,289.05        18,719.87
 43,869.11  1,123.61    132.77
 14,169.67        7,695.84   818.46
 5,274.02        13,367.26   282.98
127,260.35        37,867.30
 17,314.54   84.97          606.98
179,028.26       193,608.48   171.99
 60,123.38  9,154.01   8,477.59   518.85
             16,958.44
 44,557.54  171.01   32,615.71   188.93
 47,411.91        24,071.13  2,110.56
 12,685.48  9,309.11
 70,188.11   427.65
  697.07               66.38
 19,006.98         503.79
 37,425.61  3,639.08   6,714.56   223.64
 79,695.77   668.51
 19,636.35  4,410.02  41,848.44
 8,222.40   391.91  35,492.30   156.70
  414.58        40,026.88   47.50
 34,996.66
             26,305.83
        51.84   20,929.17
             20,148.37
             20,159.78
             19,594.27   102.76
       133.10   21,001.52
 53,898.28   29.19   19,118.33   365.15
             148,603.59
304,657.09        313,901.40
 93,248.58  714.21           59.25
 10,889.06        19,729.18
 93,969.28   8.42           33.19
 23,511.74   20.24   21,768.74   48.42
514,407.62                96.26
             17,237.34
 21,640.65        220,226.12
 18,701.66
 35,054.45  3,191.74    1,207.21  983.73
346,471.17       1,158,652.92

             33,751.16   32.81
 38,595.16        212,265.52
 2,846.66  1,483.49   22,990.92   26.55
             29,348.87
 16,866.36          596.66   54.33
  639.62          960.13   555.06
110,210.51
             33,631.11
138,036.04         2,129.12
138,337.37        46,795.93
 2,529.09        57,728.10
 87,718.80  734.16
 14,314.39         3,341.66    6.24
325,478.42

 41,146.00  1,122.18   4,296.43
  663.87        55,090.22

 15,569.13  174.60    5,356.52
 1,958.31         8,668.19
 61,276.25  7,180.65   1,076.16   263.38
 18,948.11         1,813.31
 16,536.26        13,123.04  6,090.38
 9,060.55        10,038.37
 18,847.16          287.63
 16,143.06         3,541.39
173,226.10        367,192.79
 28,768.63  1,531.00     19.94
 22,423.05  8,793.07         5,416.44
 77,604.32
 58,070.66
 40,326.69
 95,070.93
212,881.48        263,482.39
 17,940.78        15,581.43
461,553.11        685,096.46
 7,258.78   45.92    9,076.73   48.48
405,297.74
 19,098.42         8,793.79
 37,078.25                6.83
 9,945.71         8,206.32
 43,998.03           1.99

 18,471.71   898.71   6,005.80
178,261.70        107,841.57
112,575.72   26.38   9,220.54   20.50
 43,462.79         3,916.36  574.29
 42,225.79          17.18
 25,455.49          95.23
 11,620.73         9,153.37  260.96
 39,813.49
 21,739.68         5,726.18
 1,316.13        64,133.60
   1.59        51,478.92
 16,891.86          109.50   4.48
 6,730.56  1,113.63  22,452.55   37.11
 55,157.29
 1,327.75        31,369.04

             87,003.88
 8,768.95        11,966.82
 96,688.62
242,855.23   587.01  122,720.20  212.59
             20,261.80
 41,994.99         3,999.20
              9,577.34
 47,307.09        20,287.35
 15,674.16  2,744.58   2,852.82
 1,901.31          897.02
 25,851.30
138,156.09
  232.34        16,367.47
 39,781.02        18,493.63
168,167.78
  185.44  53,457.65         310.36
 15,730.42         1,516.52
 4,138.84        10,279.29  2,438.61
 5,885.18        41,854.01
 28,277.35         9,073.85
 17,080.45         5,836.75
 16,357.70          331.93
             29,079.41
             19,891.55  105.12
             107,164.98
 47,459.79               104.38

 39,836.89   160.98         279.15
 17,202.30        148,805.02
266,539.73
 80,459.58        140,692.36
 5,357.47        61,417.95
692,421.20        36,773.88
             21,956.44
 69,030.40  4,166.63         922.78
 18,215.40
             48,402.18
 27,687.91          238.99
 3,062.92        48,400.94
 2,796.97

             28,448.55
 14,850.26   539.26  12,201.42
 12,526.98   376.05  14,434.30
 26,304.91  7,324.10   1,099.05
 5,199.82        116,388.36
        132.76   25,888.49  158.49
 22,123.89          331.93
       8,360.95  201,195.29
409,194.54        454,614.41
 4,787.29              1,319.19
 13,584.36          21.04   301.88

             144,304.91
             27,831.88
 15,389.51  2,243.31   3,367.08
 35,017.13               149.37
 17,276.91         8,693.68
 42,802.60                4.41
             34,091.58
 21,332.93  3,827.48    80.19
 3,495.99        18,900.24
 67,443.83        36,635.19  163.34
 47,164.72          594.17
 3,712.77
             18,986.05
 42,853.49          534.11  185.88
 35,091.77   132.77          61.07
 35,361.91
 42,554.43   18.58   39,333.30
 1,801.17        59,009.02
 89,271.09
       23,289.08
 2,363.56  7,365.00  14,663.01  817.97
   0.00    0.00     0.00
 21,020.08          995.81
       2,544.15  31,980.73  321.97
 4,208.63        66,795.37
181,494.19          354.24
 26,489.64        12,151.80
 16,395.53        16,352.15
 48,572.69   154.86   2,935.61
             516,933.71
 2,669.60         1,164.97
  237.31

112,225.91        22,700.65
 9,650.89         8,315.67
 96,361.64        27,785.03
 14,308.35        13,398.65
345,187.72
 21,073.86  1,966.27    932.16
             70,416.57
 67,846.21
             29,790.85
 66,059.32
 26,084.41        28,902.88
        701.02   25,715.12
 66,496.33        11,137.96    4.24

             18,646.67
             39,652.71
 4,452.84          411.60  11,831.74
169,153.06   435.81  518,656.60
 81,811.55   16.96   53,326.66
 15,544.56         8,744.17
114,541.52        234,867.15   497.90
117,473.26        113,236.10
  165.96        506,932.21
190,758.38  1,535.24  25,487.01   766.35
 74,440.92
 25,385.84
 11,480.34  1,858.04  30,697.62   92.94
 76,077.31         1,385.44
 20,849.24   105.81   1,070.09
790,655.08        229,323.00
102,873.80  8,454.55         521.56
 25,771.29          75.05
 27,999.92               5,638.32
             29,681.11
 9,754.54   967.22         6,245.33
 92,567.10    66.38  59,417.76
 14,222.33  1,062.92   1,930.20
 12,312.95         9,501.89
710,460.80  24,626.59   7,893.09
 65,814.60         4,215.45
 43,575.06        56,846.05
 34,323.37          948.94
 16,882.22  2,300.13   5,381.59  10,281.89
 29,870.74
 18,672.09   879.25   4,383.20   723.60
 19,600.87         1,076.73  18,145.96
 25,019.85  6,384.55   5,022.87   103.39
 7,186.38         9,763.23
 10,370.14        18,616.97
 50,817.55          33.19   922.93
 10,759.87         5,857.49
 40,657.79        36,752.23   982.53
 34,823.62  3,162.80  24,908.34  1,801.23
 4,548.22        118,299.64
 34,375.15         6,085.36
 18,144.36         6,865.48
 7,908.41        18,273.41
 47,142.41   313.97  135,914.60   312.62
  202.54        16,199.59   241.75
 15,593.15    0.00  52,477.15
 41,870.64        71,960.88
 8,991.13   450.06   9,579.20

             41,083.86
              419.30

 31,056.52
 23,985.49         6,385.09  603.87
 13,866.69         4,761.51
 61,473.21  1,062.20  29,753.73
183,333.03  1,153.17  10,000.32
 46,138.93        50,483.37
368,694.43        312,390.60
 61,483.07
 83,343.25          758.47
  178.78        61,504.75
 14,682.87         8,625.04   96.26
             24,719.65
203,829.14        175,630.24
  201.07        37,398.73
              1,930.88
 7,271.07   100.92   47,872.27
             60,774.89  200.17
141,391.46        33,260.69
 19,240.86        25,377.72
  786.05   595.57  242,081.51  734.60
 30,962.48
 25,790.44
 44,302.19  2,389.13    537.97  7,508.89
             31,443.28
150,815.75        29,161.25
 8,735.51         9,994.65
 28,561.37         6,589.25
 24,879.97        25,567.81
146,713.35        115,601.43
   56.59        63,969.43
 78,341.19   514.01   9,120.44   14.67
 67,282.88
 41,701.62        63,859.49
 60,107.60          331.93
 35,296.67         1,681.41  331.63
             603,284.19
811,648.86         1,174.78
 20,366.33
 51,540.73        30,293.02  292.29
 27,116.70
221,291.11
 42,501.63
 3,120.80         3,675.66
   43.31  55,334.46
 25,179.92
 31,217.66   360.90    690.19  318.65
224,238.95        16,791.00
 18,954.03  1,543.05   2,007.98
 14,798.01         2,315.68
             16,876.81
             75,714.81
198,151.52   152.17  121,327.71
 14,527.66         2,565.61
 33,730.06
             188,730.65
 27,499.97
 3,654.54   663.81   26,786.35
 14,602.80         1,127.71
 16,719.05   11.98
 98,256.78
127,865.79          33.19  10,775.77
 46,262.75        26,248.81
 8,631.22        24,803.35   54.83
 47,033.09   644.92   42,183.26
             52,572.48

 21,390.08  2,774.73  12,689.93  8,624.49
       1,024.68  53,694.88
        259.74  25,762.83   239.01
 13,887.01        12,727.00
             38,737.48
 2,148.70        96,869.41

 46,749.12   517.99
108,650.83  6,361.25   1,719.41
 23,664.10    35.48
 8,382.62        23,375.29
       8,781.33  74,674.08  4,525.59
 77,109.75
 24,413.47         2,802.97
 56,453.55         6,131.08
 37,639.57         4,581.74
109,414.01
 25,554.39  1,020.25   6,597.61
 17,028.26          46.90   100.61
 73,785.98
 30,583.89         1,539.98
 1,808.70        44,511.41
             40,519.09
 15,084.98         8,698.69  8,000.32
 27,819.06   142.23         8,001.10
 84,469.29  17,725.22
 26,555.13
 10,689.34         5,966.08
 18,471.67   506.48   5,861.00
 13,385.36         2,860.03  2,719.16
 16,011.16    2.15  14,365.78
 24,502.83  1,000.53
 50,768.46         8,607.79
 41,717.08        28,836.88
 28,738.04  1,056.60    665.33

 76,250.94        27,435.04
 17,774.56        27,218.30
 16,142.50          586.83
219,868.75        188,126.49   38.43
414,433.51        50,606.91
 45,217.66  1,779.86   5,736.20
 25,259.69
             13,733.97
 15,636.69        10,101.56
 18,956.47         271.12
 20,134.65         257.71
 16,974.60
 30,118.24        4,612.69
   0.00   0.00   29,318.99
 33,326.15  113.67   1,644.26
 66,742.74        1,489.07
 24,369.38        1,198.94
             2,091.22
487,546.27  9,332.30  476,858.04
 79,947.55        54,089.16
 26,992.76  156.54   19,251.70
 16,136.06        58,206.12   15.16
            117,268.21
 94,699.78  1,608.56  14,308.13  803.29

288,638.94
 20,047.64
 8,242.71  1,828.52   1,812.49
 58,616.89          39.82
 27,517.08          33.19  627.11
 15,619.38        2,090.70  238.98
 12,214.83         192.25
 97,439.59       174,621.42
102,520.33        28,999.42
127,469.24         279.90

 29,578.24
             15,220.77
 2,256.02        25,308.33  1,803.94
122,280.32         803.77   241.87
 99,209.28  126.64   1,565.81
 37,492.63        41,271.91
 21,540.99
 1,355.02       227,520.77
 11,603.84        8,448.79

 33,900.08  1,152.27  15,060.60
 9,898.14        12,934.46   4.18
 34,937.33
 10,082.05   0.00   25,727.80
 65,910.05  938.24   37,225.83
 2,737.50        22,206.88

 29,316.88  1,319.21  29,870.75
 32,336.27        15,546.03
103,293.89
 22,896.30  334.59   4,063.99  5,300.77
130,611.73        13,181.10
 3,160.20        15,248.27
 97,134.95
 21,665.85        5,860.92
 22,367.98        1,440.50  192.52
102,158.47         307.76
 23,648.54  531.04    786.95
 14,522.70   775.34   4,683.92
 16,901.51         1,604.28
 36,525.16        29,485.22
 15,981.59  3,257.07
 39,115.34         2,204.96
193,086.75        114,147.97
 14,943.84        28,475.46   307.09
 20,156.52   62.42
 41,869.41   329.04   5,151.04    20.48
 16,393.17              16,633.51
 79,779.77
 40,759.80
 21,279.88         1,199.60
137,335.81          591.09   235.72
804,752.33          453.34
 5,614.95
 21,931.22   51.78
 8,592.99        11,015.84
 15,861.10   132.76   16,571.19
112,281.69        413,941.50
751,947.64
 41,303.07  5,145.22  44,682.30

  982.43        70,716.45
 6,217.71  1,016.59  19,012.42   56.42
 19,211.20   237.51    546.43
222,881.58         5,232.95
 51,223.79   166.53    459.93   66.39
 82,817.46        102,344.07
 72,350.46        196,594.74
 67,087.33        91,065.82

 30,029.47        24,292.15

 16,187.24        24,197.93   745.17
 14,781.24         3,096.95
220,029.90
 98,693.23
 30,037.40   975.60          35.25
             22,033.81
   66.38  11,974.60  23,347.93
 22,954.36   191.46
178,645.77        88,779.23
 23,203.26   531.04   40,833.07
             36,429.08
 62,624.29   319.46   6,140.56   590.64
 14,947.30   394.11   2,165.61
 13,471.49   199.61   2,557.11
 18,685.22   331.92   22,566.15
 23,454.83   950.55   1,267.98    5.51
             16,519.94
 9,462.61         5,890.43   79.22
 13,229.23   95.28   13,713.40
 19,747.38   99.81   1,006.21  1,976.72
  132.77        188,252.67
 17,196.80  4,024.92
  6,638.78         15,951.33
 22,830.23   6,111.63         229.89
 179,255.47
  8,256.17   383.81   40,252.53
 27,703.27         22,516.43   89.15
 64,153.16          329.94
 18,192.55         11,534.78
              22,328.54
   969.86        41,087.90
   331.95
 145,147.22   164.56   13,526.26  271.92
 407,713.90
  13,881.02   355.14
1,951,074.83        555,440.77
   862.47        41,938.22  439.05
  28,163.51   765.18    256.32
  2,469.68        14,437.41  314.86

 49,643.38  11,335.70   3,150.82
 42,396.22         17,431.73
 29,865.09         34,495.84
 22,898.39         26,979.08
 14,245.84    47.66   9,972.68  137.03
 25,744.38         3,558.38
 64,935.07    663.85  32,083.38
  9,799.27   2,888.34         66.38
 25,385.53         4,297.42
 50,931.66
 44,175.86         42,163.14
 17,726.34
  1,604.30         22,420.81
  6,619.20    30.11   11,937.86
 39,112.88   132.76   16,038.15
              30,191.89
 146,213.10         94,171.31   69.70
 22,386.87          325.96

 25,039.05          456.07

  1,827.17         21,808.02  113.68
 15,682.03         8,250.89
 17,784.99         4,412.38  164.80
 82,026.30
 25,039.17         40,238.97
              50,977.95
  11,093.97  2,847.38   1,474.15  1,713.55
  37,116.14   132.76   8,077.84
1,054,504.06        159,914.76
  29,527.11         1,256.38
              78,594.90
  3,783.25    42.23  282,477.83  176.45
 43,782.69
 27,526.53   657.66         1,957.19
              27,032.76   66.38
 34,784.04         28,448.05
 19,015.97           95.96
             18,870.94
 54,374.01        27,018.96
 64,655.73  1,476.79   7,581.85
 15,759.04   337.27  16,914.60   157.68
 27,636.12

 17,332.10        30,336.89   66.38
 86,259.35  4,747.40  10,208.12
 81,809.52        188,918.16
 14,976.69   658.35   4,544.45   391.77
 15,804.06   338.21     30.77  1,799.52
 3,852.17        52,036.52
 26,011.59
  182.91        69,373.74

 21,044.16
 21,606.78   296.13   1,918.18  7,282.94
 44,482.71   593.09    700.97
             113,266.48
 14,448.91   143.34   9,344.94  1,505.92
 15,948.75         6,494.38
 26,073.11          792.75
 32,002.91
 42,578.43   71.06
             129,071.33
       11,048.98   3,103.63  10,779.12
             38,875.79
 22,436.16  4,092.42    180.23
             27,685.81
 7,903.99  6,371.34   3,289.62   26.88
 23,790.45   224.26  13,955.77
 90,615.37
 1,991.58        60,682.80
 89,269.24        22,758.12   720.74
 41,714.29   567.45          33.32
 74,425.67  7,558.78  51,277.11   34.62
116,266.32                4.14
 95,055.12         179.24
 21,552.71
             12,082.58
297,366.59        59,778.33
             36,111.63
             17,294.84
 18,356.32
 15,152.99   103.52   1,509.78  1,606.53
  277.16   275.14  16,155.04
 15,454.25  1,207.57  16,829.48
 11,764.95  5,988.48   1,805.38   476.99
             54,375.97
 77,688.10  4,353.34   3,160.58
 12,166.43    66.38
 33,815.24

             112,855.05
 89,924.25           33.19
 11,351.44         7,469.73
 2,952.68         23,448.57
 97,415.76         3,793.62
386,378.37        216,185.47
 31,831.05         10,958.90

 17,998.73  5,808.85          28.48
 19,179.93
 71,787.85   628.48   14,421.79
 67,713.42         1,123.11
 26,112.89   123.14   18,287.10
159,923.10        206,258.68
 25,632.47  1,004.41   21,466.54
 43,629.66
 33,778.29         67,276.52    7.00
 5,058.47         10,782.63
 69,581.02        643,488.93
 13,547.03   210.91          7,227.94
 46,032.02           32.69
119,336.35  4,413.84
 60,040.06         46,806.86
 18,306.55  1,675.43   4,528.65
 37,600.38
 17,258.35          791.88
 14,924.48   52.91   10,584.07   602.78

 62,276.46         28,371.25
 45,927.66

 45,103.12
 32,247.31          298.02   73.02
 18,150.78   136.63          294.88
 11,430.54         26,900.25
              135,700.15
 4,447.83  4,979.67   62,965.08  4,942.62
 10,808.71          6,987.92
 1,861.86         22,710.00
  184.02         36,301.03
781,290.31        1,133,862.88
 13,707.42   507.08    4,568.90  2,028.97
              41,497.81
 45,942.26  5,552.85    3,541.41
 62,445.21  7,354.68    4,128.92
              26,237.59
 16,450.87   944.83    6,251.77
 39,508.66  17,323.75    2,321.61   752.95
212,342.03  34,458.44     822.77   667.72
283,771.68                305.78
 61,564.39  3,732.30   22,557.74  1,558.22
 21,799.58         6,682.95
 47,940.71
              65,666.53
108,347.97
         2.38   66,487.38   169.28
 19,185.46          268.83   240.71
 16,252.09         9,127.37
 50,634.86
 14,679.44   195.57   25,538.53   20.24
 29,517.46        28,675.61
156,491.15  40,742.18   1,484.29   96.26
 27,836.96  7,123.55
 20,265.37    52.67
 22,025.55   663.85   4,712.12  5,219.02
 30,811.01              1,789.14
             99,604.80
       2,070.17  22,464.68
             87,046.93
       5,820.22  92,975.70
 18,021.74         2,506.17
 3,724.65  15,986.75    256.52  7,534.27
             25,233.98
             46,803.82
 68,628.39        99,955.43
 29,854.34         8,218.80
 23,949.21   59.05   22,574.39
             585,840.37
             35,620.81
  331.80  2,767.50  26,989.17  218.62
122,324.32  2,772.53
 26,983.93
 22,558.09         2,691.65
 31,420.36        10,917.14
107,888.75        324,408.41
 19,407.15        18,365.09
 29,672.03   231.48    258.92  180.44
 37,320.71          13.21   35.41
139,559.51        60,790.67   6.14
 8,901.08  1,613.04  21,492.87
 14,144.59  1,659.69  28,448.51
254,280.06
 13,900.60   132.77  146,696.53
 31,812.72
 23,349.53  2,984.51  11,349.03   92.41
 63,475.66         3,325.16
 40,125.93  2,580.45    311.78
 39,309.04
 23,884.03  2,563.86
 33,333.27         9,503.21
 47,630.77          174.25
140,241.58  1,991.62   6,962.24
             16,982.27   94.93
 48,388.86        70,556.42
 16,834.63
             105,981.86  188.96
 73,036.12        59,604.50
 22,828.08  5,551.30   5,219.87  134.43
 3,543.66        218,877.04

 75,146.71  6,158.93  14,624.60  2,727.61
183,862.11        91,796.28
 7,554.75  6,328.10   7,287.93  122.63
 25,433.14        174,337.87  409.55
 53,928.92          663.86
 17,605.78   694.05    530.20
 28,545.92    72.17   2,210.61  146.48
 21,577.99          155.08
 6,024.58   199.14   10,902.80
             119,929.49
 18,241.36
 53,515.03
              17,863.04
              63,133.94
 14,750.85         7,912.00
 15,981.42          507.45  219.07
 66,477.34         55,536.45
              39,061.70
 70,279.59  22,043.41   3,713.23
       12,522.67   3,339.34
 16,313.46  18,359.54        1,265.55
350,066.56         90,828.53
 32,159.84         69,004.97
 40,577.04   422.92   48,198.79
 66,325.73         7,341.63

 73,468.30
 93,746.44   471.77    331.93
 23,492.38         1,716.98   36.51
128,165.71         74,905.86
 43,733.41   520.65    464.70
 2,821.21         1,135.46
 32,091.47         15,093.72
105,990.80  170,630.14
 33,394.02         6,678.73
 6,080.52     0.00  13,102.69
112,886.47        136,381.68  385.04
 10,699.58         17,928.02
 20,683.02          113.92
132,320.38   7,190.55  107,316.17
 8,825.84         6,372.64  5,434.49
 16,268.60         7,155.92
 22,655.48   540.09   6,666.13   45.77
              30,392.78
 57,734.68
 30,186.78                20.54
 24,223.36   395.67   1,653.25   66.38
 34,054.47         18,454.98
              11,102.82
147,518.45          360.10
 31,525.61
 33,747.56         1,982.83
 21,531.86         6,884.16
 73,013.94        143,823.18
 1,541.05         31,585.76
102,910.26          997.01
 13,223.32         8,829.14
 32,576.93         1,517.24
 17,070.24   487.06   28,081.63
             23,571.00
 15,228.24               143.86
 17,816.11  1,614.15   1,457.28
 16,792.03   199.15  35,621.38  2,581.93
 10,708.68        16,423.91
 19,447.55          869.44
 20,608.61
             25,240.48  1,062.20
 33,031.32  2,719.37   6,006.75
 83,035.74   387.02  31,465.57  173.17
176,965.23        106,615.85
 9,621.24        20,700.05
 17,021.77        13,229.63   12.61
 32,809.73          331.93
             204,260.63
 18,801.43   586.07
 15,188.37  3,016.33         455.03
 23,306.39   794.59
112,077.12         3,673.20  105.46

   81.52  16,769.77   2,978.65   55.36
 16,260.11  1,468.73    45.97

 76,277.46        18,620.76
 41,409.16   21.62   5,223.93  424.87
 17,182.67
132,178.55   66.38   80,244.77
 69,752.91        135,751.18
 29,928.48        38,720.88  192.52
 20,402.97          331.94
             48,509.92
 9,598.68   288.90   9,223.84
 25,136.07        30,916.14
 35,699.92   134.05   5,912.64
             58,441.60
 44,539.19   220.57
             25,806.40
235,240.14         5,906.28
162,779.80        77,413.01
 24,623.39
 20,139.01
             63,010.14
 55,740.85   72.42  168,001.16
 42,969.18         2,328.78  485.79
 12,780.54  5,306.83    779.87
 13,826.59    28.66   9,984.46
  199.14        66,926.90

191,118.77        150,996.22
 24,459.30
983,702.85   377.55   3,504.83
             28,815.41
  561.21          193.34   78.40
 36,847.75   530.84  40,163.04
 95,502.84  19,966.35         700.14
 85,677.92        14,762.18   85.20
 21,664.64
 153,495.99   4,945.65  23,820.37  1,114.13
 122,294.68        146,275.88
 10,707.59         17,573.59
 66,111.33        127,156.34
 21,498.93
  8,253.83         15,296.88
 407,200.79
  8,406.68   5,650.64    673.81  9,477.13
              24,094.22
 49,396.45   741.70    724.52   551.93
              20,610.67
  9,982.44         30,603.19
 59,167.79
 153,575.65    92.52   92,836.53
              35,682.86
 21,759.86  21,387.93    108.87
 34,088.85          504.36
        1,000.84  35,821.38
              17,692.62
 65,203.23     5.31  18,574.73
 16,690.49
 19,260.69   2,688.15   6,378.29
   626.25
 24,378.09   2,649.85  10,814.87  10,633.37
 75,254.94    434.46  11,301.97

   165.96
 42,863.51   2,010.21   2,432.88   274.84
 17,800.97   487.35   1,799.94  2,461.36
 240,629.94        283,300.31    73.35
 16,508.48   4,794.09   1,013.19   314.37
 29,944.44
 75,315.11    54.75   38,904.42    5.51
              63,897.29
              20,631.49   175.92
              23,169.08
 41,316.40
 39,216.08
 14,679.56         5,677.95
  4,979.01         23,375.97
  3,895.93         6,548.47   69.70
   132.76   4,177.80  14,721.17
   132.76   3,052.91  21,116.54

   60.14          469.36
 20,909.54         87,228.40
 17,833.46
 85,125.53        106,709.25   29.04
 163,759.69
 42,287.14   1,232.30    46.47   196.37
 31,033.70         15,754.52   53.11
              26,345.13
1,831,314.77   577.84  221,631.34  3,234.82
  1,520.17   245.14   2,443.17   326.31
  30,294.29  2,835.75  22,034.10    17.72
 31,668.25   29.65   9,591.62
 25,955.33
 30,720.70

             35,560.85
 22,211.71
 39,931.54              1,165.40
 42,496.84  4,814.71  11,329.52  8,857.76
 91,887.02        13,805.13
 18,914.09         8,119.23
  247.73        16,734.71
 20,836.68  1,398.89  15,589.77   28.74
 16,908.77         6,785.43

 15,170.50   147.55   3,798.64  513.64
 39,145.50         1,397.45
 26,650.23   569.77    639.83  453.01
 19,736.34  8,825.03   3,271.26
 5,006.75   276.35  64,495.80  1,449.53
 60,972.94   121.68  35,429.86   103.16
 14,235.72  1,900.93    906.60
 41,195.63         3,818.34
 22,328.64
 28,583.96        31,898.10
 6,510.82        20,293.57
 5,196.62  10,707.96        1,317.97
100,411.60
 57,394.21  19,098.18
 51,796.61         4,756.02
       2,365.95    331.93
 1,991.64        68,340.07
156,497.89
 38,274.40        25,684.95
 4,134.03        14,079.16  5,789.31
 23,510.82         8,925.78
        103.03   18,267.74
        535.35   23,927.37
227,507.05        112,395.57  169.31
155,637.39         4,317.77
             19,454.54
             18,292.51  185.88

465,607.60        397,697.37
  328.68  5,362.74  181,898.86
 16,521.57         5,151.01
 96,287.42        118,652.08
 7,496.11        12,170.65
 4,606.05        14,585.44  403.58
             21,035.65
 35,154.73          773.46   73.02
   33.16    0.00  43,664.65
 28,563.24
 16,715.49   63.10   1,434.30
 17,211.87
 14,662.22         6,666.68   232.34
        132.76   68,176.92  1,501.69
             10,717.81
 17,247.29         1,308.75   68.01
 22,796.78    4.44   2,154.05
 35,069.64  14,842.21
 17,033.82
 79,566.75        283,669.15
139,547.60
178,252.91
 15,840.86        33,972.46
 73,003.88        103,597.32
 20,642.67          107.00
 82,133.47        27,604.50
             47,727.94
 11,706.66    66.38   7,318.25
 35,155.48  19,470.14    126.17   19.38
203,113.30         3,238.09   185.88
             74,495.66
 9,350.29   72.24   10,009.49   418.29
 13,858.75         3,720.54
             33,194.55
313,922.20         1,531.57
 20,636.28          375.21   383.91
   8.96        25,382.34   53.11
 26,847.39  15,898.58
 21,229.18   228.68   4,274.74
 15,420.70        13,264.81
 35,286.39           6.63
 16,502.35  5,247.35    67.14
 81,220.68         1,650.40
209,551.74   248.47   94,124.40  12,568.90
 20,883.53          870.01  1,011.97
 57,338.71        12,894.73
 26,811.54          581.22

 9,383.42         9,769.97   46.47
225,264.93  64,408.71   2,498.97
 20,163.39         2,351.99   23.03
 17,035.68  2,387.30   4,848.83
 7,462.64        58,299.51
185,548.07   75.90   78,078.31  1,783.86
 9,086.03        10,093.57
 56,372.10        14,921.06
       16,642.10
 75,912.33        25,238.19

 36,369.30  1,518.78          12.38
 44,204.04         1,493.71
 5,550.68
 13,832.70         8,350.39
 31,222.17  4,449.66         1,386.20
 14,474.06        18,032.78    2.75
 37,205.39   14.67   24,751.73    84.77
 55,270.74          913.12
 11,150.44  1,580.09  50,801.78
             46,228.73   216.58
 5,248.03  313.27    373.35  2,004.06
  199.14       115,370.70
 7,002.40  260.26    774.44  7,769.51
584,505.26
 18,206.37   277.12         446.91
 37,813.69   167.35   5,290.44  531.98
 9,953.16  8,246.82
 24,344.48        59,473.41
 14,650.81  1,431.31   4,689.14
 11,616.48  2,736.23   2,714.15
159,301.11        44,183.31
 15,729.40        19,033.63
 16,994.40
 17,159.59
 94,256.19
 35,412.10  133.76   54,945.14   98.48
 20,023.68        9,057.14  2,884.91
 13,680.92  833.58   5,882.51   368.45
 1,792.41       120,578.84
 17,578.55
 6,806.87        14,003.34
137,604.76       258,964.88
266,250.11        85,547.23
             70,345.54
 13,587.20        3,514.81
 5,697.45  1,764.08    203.70   48.69
       1,028.26  17,271.55
134,538.12        13,773.14
216,917.89        1,384.31
             30,967.74
             34,271.88
124,888.31

 60,212.97   83.37    363.10
             24,531.60
 17,281.82        2,964.11  275.56
199,127.31        2,277.99   4.08

             46,284.12
   0.00   0.00     0.00
 15,760.13        15,442.96
 12,068.21        1,433.23
 45,741.07        24,729.38   5.90

 57,613.22   5.14
 15,436.89        2,789.55
             22,254.55
 69,791.30
141,713.52
 29,731.39  499.43   8,840.71  753.43
 94,031.27       150,052.11
 69,814.62
             23,214.20
 9,933.09        2,928.80  559.36
             24,421.05
 70,784.16         3,489.74
 21,363.84   112.84   3,324.30
 33,116.62   954.54   4,532.98  522.14
 31,848.28
 17,225.78   66.38
             36,900.43
   11.34        76,311.14
 18,326.49          678.44
 25,531.24          846.45   45.66
 90,072.48   231.14   1,937.95   942.04
447,714.08   11.27   6,744.34   300.12
 13,267.48   29.50    141.80  3,857.15
 10,021.63        10,841.67   132.77
 16,758.01          26.98
 10,992.61         7,261.10   391.72
 3,492.65  16,207.91   7,925.11  2,386.93
             23,404.95
             26,653.21
 16,629.77          728.61   8.76
 36,699.82  1,128.74    859.10
   66.38        23,570.58
 43,501.92         2,727.84
 15,876.24               53.11
 26,524.02   65.95
             64,321.79
 44,865.91
 19,745.20   902.37    66.38  1,021.33

 96,724.75        34,104.96
               331.93
 23,013.71   149.62   22,419.15   3.75
             104,545.73
 18,294.23
 69,289.68  7,646.25  14,260.97
 14,792.50  19,450.57
 64,179.71
 1,109.17        65,197.21   43.51
 23,990.33  8,104.67  21,216.88  1,589.09
 5,280.30        95,449.23
 65,411.61
 12,743.17         1,103.47
 21,850.42        27,159.72
 21,850.42        27,159.72
 76,234.34        26,046.58


 14,617.88   78.73   19,362.93  302.16

 2,449.54        15,804.54  265.61
 63,699.34
 11,717.47        11,799.43
 6,832.65        12,885.27
 37,808.21          544.70
  265.55  14,778.89    493.92  9,112.92
 21,849.36   265.52   4,203.86  8,672.61
 86,214.37          995.81
 8,417.19        10,499.58
282,608.16        28,855.46
 8,753.77   108.55   11,810.80  6,938.53
 11,387.50   77.14   4,995.61
 56,181.42   14.53          299.81
 25,064.13   97.95          471.01
  171.73
 56,600.42

 9,096.01        39,400.89
 17,290.64   208.68  17,727.87
 11,939.04  3,028.07   1,566.84   203.34

 65,915.87          474.73
 16,207.43        15,400.44
 18,508.96          564.96
             123,694.46
 49,996.37
 23,127.37  1,304.31   2,195.16   48.03
              5,991.93
 33,361.27
186,797.88   155.48  17,416.08
 10,293.29  63,066.41   6,638.76  14,013.10
 17,056.74        30,816.66
 34,570.03
 20,693.53    0.16
 24,909.62
143,699.94  2,614.99
 9,884.16   219.09   2,467.54
 61,324.58          632.76
 26,157.33  4,253.85         347.85
         5.67  20,052.86
 85,045.80  2,694.10   3,420.99  5,005.64
 37,168.06          26.45
 10,089.06         6,492.03   73.02
 96,677.83        35,938.35
 10,191.96  27,418.11        27,066.19
 21,923.56
 17,631.43         1,351.42
 41,150.03
       8,908.81  11,615.34
 10,451.36   207.62    165.96  6,808.17
 95,566.86         4,162.22

 28,912.62         2,386.77
 8,660.77        30,155.01
 10,684.72   132.76    103.99
 17,485.98          812.49
 28,550.08        68,166.36    0.02
 94,919.27   67.43
 51,352.55   706.08   42,496.42   55.82
 17,086.44         8,627.36
 29,928.99          232.01  6,214.80
175,346.63        275,145.18
 54,228.06   293.58   1,906.73   126.50
 20,272.91
 1,141.83        261,140.05   82.65
 20,314.31        13,280.22


 28,373.46   66.38   1,855.44  2,506.83
 32,224.74         1,213.55

 19,976.46
  398.31
 22,518.78         1,255.70   352.95
 17,015.49         1,989.10
 17,489.55   114.58   2,404.62
 41,235.36        10,049.90
             25,167.01
265,616.85         8,347.85
 24,406.26
105,580.00
 16,792.77   148.27   3,321.31
        265.55   23,017.69
             20,548.93
 8,674.06        11,189.13
 19,763.60   219.45   8,002.18   366.03
 37,735.99
 45,891.77  1,821.38   1,611.26
 2,401.70          478.98
 2,578.80        34,506.65
131,170.58        208,375.09
 52,418.78        39,622.60

 10,790.98  1,046.29         8,697.51
 99,916.14        145,402.78
 13,155.81         9,764.12  18,084.10
             27,563.91
             48,608.20
254,858.14   39.96   45,349.51   891.31
 59,031.36        94,604.99
 6,555.04   131.04   30,405.14   120.18
 76,807.27
             31,088.86
 18,989.19   193.54   19,521.29  2,302.57
 5,703.48        16,417.33  1,490.78
             17,014.51
 12,771.82                33.19
 12,306.92         3,952.27  1,988.58
 60,706.40                112.39
 52,168.85        81,286.34
 60,909.36

 75,915.43   241.76
 5,514.39        13,324.48   757.94
591,873.09        124,778.14
 3,633.92  47,913.93
 75,010.66        29,745.02
 21,871.66          331.93
 38,134.71         5,298.36
 46,507.72        79,028.18
              106,880.04
 48,705.44         29,337.63
   184.47         36,048.02
    0.03        727,562.87   23.66
 27,843.55    3.57   8,112.72
         211.73   57,702.55   156.01
 287,339.07               4,623.04
 51,852.15         36,560.47
 20,185.32          709.19
 23,963.91         4,911.40
 56,163.75   597.61     16.86
 21,923.78   181.56   6,490.64  192.52
              26,010.41
 21,637.59
              171,421.46
  6,775.33               830.97
 17,054.41          331.91  285.18
 90,907.71         48,204.29  929.41
 23,638.87
 32,187.87   2,153.72  12,321.15   66.38
   19.61         38,902.26   16.60
 43,003.68         11,978.32  863.36
  2,884.18         20,906.33
 15,484.76   9,417.83
 115,352.25         15,940.67
  7,233.48   212.93   16,568.71   14.17
 236,044.17
 17,411.07   8,400.68        3,435.50
              31,737.83
              84,201.86
 272,559.38        147,536.74
  16,632.45        50,393.58
  31,085.05  1,367.58  137,618.04   98.75
  6,149.75  16,963.59
2,499,236.93        304,263.65
  30,271.88  14,460.84  21,399.47
  48,397.80  4,388.20   5,184.52
  19,085.08         4,081.06

 20,960.77    62.91   5,282.65
              28,587.48
 27,148.92         4,121.84
 137,583.29   200.54   1,469.11
 37,849.96    2.78   35,664.74
 14,277.57         7,966.83
 88,915.98                5.74
 19,668.69
 345,367.35          995.81
              24,633.98
 107,541.44   1,471.28   1,168.42  687.67

 17,696.86           0.03
 52,619.12          439.71  923.38
 50,121.44         95,390.61
 168,236.18         29,626.79
 19,135.86         1,204.47
 40,145.46        158,712.25
 14,190.33        18,625.29
 43,811.56        47,964.57
 21,790.93   138.59   6,954.86  441.18
 21,422.79   423.91
 49,751.59  66,131.61
 73,075.73  9,560.92
 22,278.34         138.75    49.12
 23,667.45              1,219.53
 45,771.23          375.80
 17,787.05         4,843.12
 66,459.04          20.58
166,688.36          348.50  141.67
 87,123.91   359.49   7,249.38
 9,332.03         9,433.64
 96,423.34        202,028.88

 40,597.98         6,126.73
 33,454.64         2,469.70
 18,813.24          561.06  432.63


 35,382.00        197,031.39
 10,121.80        14,100.94
 45,179.81        126,706.30
 22,013.99        44,597.24
 23,621.28   260.37
 53,786.57        92,037.75
 21,872.00        14,342.33
145,525.66         5,581.41
 11,999.52         6,645.03
             44,804.32
             77,714.49
  997.51        34,879.67
 25,058.17
 17,254.34        17,308.50
             28,394.95
             82,629.53
124,531.23
 41,523.98  5,216.76  55,644.95
 15,366.62  1,996.04   3,948.05
 30,114.92        108,593.30
101,717.62  1,025.05   3,643.76   24.06
 16,987.77
 15,135.87         5,559.90
  160.92  50,247.67
              1,105.68
 18,255.53
 82,796.40  42,449.80
             31,137.75
 1,161.18        31,206.77
 25,551.75          125.66
190,850.03        218,108.14
 40,040.86         1,216.68  1,273.69
        71.35   22,200.51
 5,924.94          252.87
 13,246.09   2,345.05   1,077.19  150.30
 17,585.13         9,002.49
 33,329.66         40,701.28
 26,788.94   474.22
  3,154.90         5,203.78
 21,924.83         24,465.81
 56,991.74        146,579.51
   362.97         20,472.19

  3,543.93         14,020.53
 27,386.31   5,397.36    961.13  1,043.98
 13,709.15   2,963.47  20,419.19
 25,639.42

 68,964.15     0.66  47,008.63
 81,282.41        216,837.52
 24,768.17         36,552.49
 28,272.81
 48,298.60         3,923.72  796.64
 25,511.19
 80,800.11
 16,922.92         33,346.40
 42,011.99
 20,950.83          331.93
 45,117.44
 52,658.70
  6,164.28   241.39   16,350.59
 17,319.30         19,053.47

 18,510.16    345.55   5,417.27
 199,018.59   2,302.30  330,356.39  474.59
   226.02         65,440.72
 23,176.74           33.19
 127,587.13               356.83
 24,779.04           31.33
 194,016.75        105,279.98
 193,982.23    17.65   9,181.17
 14,796.14   132.76   33,145.92
 27,733.80         2,126.44
 64,652.70   449.80  117,665.16  4,077.62
              33,370.34
  20,246.26
2,325,585.47    0.00     0.00

 14,210.63         6,926.64
 35,352.38   1,788.30         46.89
 70,766.46           80.26
  2,074.44         48,199.15
 22,798.39          156.30
 31,525.31   3,756.74  13,180.16  1,530.22

        15,847.14   6,866.04   87.13
          97.81  283,576.33
 30,465.76   4,875.76   3,996.81    5.97
 63,290.80   4,331.97  38,286.30  7,672.56
 75,723.77
 43,722.23
 19,592.46   136.86     88.36  248.67
 18,156.70   132.76   9,176.96   19.58
 17,553.70  2,911.68   1,103.35
              1,002.44
 18,526.67        27,624.52
              22,921.92
 15,765.67         5,538.32
 67,617.94        106,896.72
 12,587.06        20,722.86

1,322,452.37
 412,512.68  213.47  424,480.30  158.88
              46,634.74
 27,256.48        54,655.54
  7,442.34        15,299.72
 172,694.89          67.94
  5,082.00   45.29   3,194.99  478.59
 770,714.53          328.72
 19,454.81        41,633.01
 47,314.16        11,897.91
  6,951.40   41.65   11,878.47
 85,479.97         4,678.70
 33,369.73          66.38
 16,985.02
 63,802.50               829.23
 19,828.50   43.15   25,057.45  105.85
 44,543.17          220.47
 58,630.84   281.99   5,993.60
  2,108.47  3,043.38   9,292.02
 162,475.10        91,231.56
 12,625.26        17,374.95
               140.33
 17,950.22
 25,272.72   229.27    129.72
 43,892.98         339.07  1,792.63
 19,038.72
  4,643.39        20,488.51   24.16
  1,659.65        43,914.41
 17,840.19   572.19   1,719.21  1,758.73
  1,164.28   462.60   3,221.40   184.45
 46,796.24  1,613.92         351.46

 87,797.01        33,268.26
 23,504.08        43,277.26
  2,753.63  2,007.32  15,772.34  272.27
  3,397.69        28,255.19
 23,378.81
 106,833.07   428.22         5,399.06
 17,593.04
 63,657.27  1,472.71   3,646.96  5,116.43
              24,572.96
                    564.29
 27,138.08         240.71
 17,901.95
 585,153.92
 17,261.83         5,404.48  1,759.88
 43,680.52
 40,548.81    0.52   3,579.13
 26,785.75         2,352.80
 16,663.34         2,706.05
 4,957.79        19,112.02   4.14
 15,807.84  3,171.72
 29,438.72   183.85    265.18
 5,544.88   118.45   2,153.26
 14,960.08   124.01   2,460.55   89.78
             36,514.35
 18,256.65
 31,111.56               125.73
 12,161.72        22,530.83
             28,150.20
 27,918.07   599.10   2,031.75
 57,361.85        12,733.50
             70,568.39
 28,570.17          277.83  245.63
 15,281.18  1,784.03
292,436.75        427,483.71
 54,540.01         1,138.18
 2,167.14  2,583.09  24,119.72
 1,332.02  8,134.24   3,678.38
 8,380.23
122,872.01  2,413.74   1,488.94
 82,736.71
 27,983.68
              1,684.22
717,211.19  14,423.27  33,186.67   6.90
 34,773.03  8,615.16  378,683.62
176,729.95        59,815.52
        66.38   65,843.85

122,248.12  2,224.47  269,854.94  2,548.17
 43,094.51   106.73   4,817.79  1,918.58
 93,208.33   235.63    51.70  1,230.15
 36,267.54
220,703.77        146,555.56
 20,962.26          262.29
 19,750.89    66.38   6,199.49
 22,193.49  4,583.87  68,773.03  1,622.95
 7,228.41  2,351.32  15,000.13
244,635.68        534,136.77
 13,647.89  1,125.51   1,996.68  818.62
 58,621.88  6,778.82
 76,128.20   123.82    331.93
 6,794.83        25,356.62
             116,982.34
 33,890.88   112.35         1,198.93
 20,035.27         5,670.45
 31,599.75   66.38   1,326.28   0.09
 14,644.25         4,204.66
        466.64   45,639.34
             27,245.11
             34,866.51
 26,011.94          3,855.83  22,521.97
 17,313.78
 17,413.98   4,311.69   5,035.90   1,373.14
 18,928.24
   588.63         50,244.95     2.82
               18,289.84
  1,287.59         27,317.73   6,972.88
  8,544.00    93.06   12,775.41    441.47

 19,844.05         11,013.80   165.96
  8,864.17    89.84     74.75   188.30
 21,426.47
 26,780.04         24,892.09

 31,408.63          8,813.50   212.43
   66.38          6,734.94
 13,382.78    132.76   4,737.62
 32,583.68   2,216.22   35,090.15   1,613.22

 45,749.91
 19,022.50
 537,960.02
 33,728.83    259.62   4,906.76   544.27
        32,353.44   8,198.58    3.38
               18,923.78
 17,220.55   1,243.52   5,564.52
 76,877.39         17,968.37   375.08
 46,341.92           967.23
  2,652.85         14,174.76     3.48
 20,182.61   382.26    4,226.21   6,424.51
  2,946.30         82,719.77
               22,285.96
 17,907.85

    0.00     0.00   25,847.67

1,477,835.86        1,931,944.68
 110,344.97           199.16
 172,203.42         201,093.49
  1,959.25
               74,797.51
 12,799.57         17,590.13   2,948.64
  9,470.52
 20,136.32   5,199.85   17,616.59
 49,092.07    948.05   2,503.91
 29,365.39

5,352,915.59        5,312,753.73
  36,332.58   311.28    9,896.96  3,949.40
  35,115.36         22,847.50
   198.59         141,622.85

 26,309.49           904.53
               96,198.71
 37,939.21     0.00    180.40
 148,473.03
 28,264.66
 21,505.75   863.72   26,827.15  354.50
 25,358.63
 25,601.44         1,785.06
             16,599.14
             17,564.23
142,638.63
 40,929.21   248.81   2,512.82
             21,384.12
  870.79        137,598.44  527.61
 23,139.89          777.97
277,169.22
 19,095.98          746.71
 45,618.22         3,324.76
             22,610.32
 19,450.47
 21,072.92    66.38   7,975.46
 9,506.31  7,353.19    380.56   83.78
 28,262.05   276.96   7,904.46
 37,971.45   942.06  11,153.07
 26,225.35
 16,273.98        54,379.87  172.01
 22,340.21         1,147.54
 27,774.48        14,017.15
 6,430.75  22,005.78    50.77  1,277.74
  121.14        41,568.67
 31,101.77        157,131.21
   66.38        18,509.32
             31,191.51  757.10
137,237.41
 62,072.49  6,788.35    339.40   69.14
 16,977.21    0.29   7,042.68
 46,793.70          331.93  528.47
 64,078.85        104,360.00
 34,897.67   194.05   1,608.78
 44,308.88  3,397.37  23,610.07  902.87

 15,182.03         7,811.32  6,584.11
 14,357.01   443.58   2,772.64   704.89
 51,076.83        37,642.45
 37,949.46        22,413.02
 15,503.45    15.07   1,392.15
 4,767.37  2,226.89  17,158.79
 94,311.71        35,788.88
       40,226.32
 42,795.54   428.20   417.42   814.60
 7,088.85  41,913.63
             67,488.78
 19,052.30
 21,323.62   218.33   2,425.51
             61,384.59
163,824.38
 8,358.50        260,568.78
 8,801.37  15,666.69  101,190.61   11.21
             22,464.68
 3,911.61        16,039.93
 17,848.30
 9,640.04         7,798.68
             81,256.17
108,299.01  10,929.58    264.88   73.02
  265.52         2,942.60
  191.46        151,124.55   424.07
             40,483.48

 6,582.42
              2,365.49
 47,450.94
 11,219.52  1,748.12  17,038.10   881.81
 15,982.19        13,724.62   161.72
 26,876.14        10,638.05
 38,081.09
 17,418.25        114,285.98
             31,545.86
 23,391.85
 24,779.16   999.11    653.66
 12,926.30          55.26  1,493.68
             145,866.94
 35,335.77        71,195.92

 3,156.78   815.99  57,612.86
 54,306.61  2,467.88
 63,361.97        75,521.28
 9,039.50  1,883.12  14,134.55
 15,731.85  21,385.28         1,730.59
 22,568.79
 24,593.89         9,614.05
             25,785.69
             637,102.60
 11,494.36         6,936.18
  818.12        14,779.85
 2,049.12         1,289.66  15,277.72
 17,211.64        10,476.65
 2,760.93        30,417.38   100.99
 80,711.82  2,023.34
 2,767.49        53,497.13
             45,737.76
 34,975.79        12,532.50
 15,462.05         1,265.88
 30,353.71          215.32
 21,302.93
 27,773.36
 23,475.16         5,525.88
 41,494.30  3,242.62   2,414.68
 41,917.41         2,884.35
 28,381.38   140.42
321,561.93        95,599.78
 69,226.57        72,352.21
 25,923.88         2,188.95
 16,241.13   416.08    125.40   641.80
153,184.57    0.00
 15,629.38         8,586.43
  441.69         3,667.82
 17,976.56                  294.46
 71,317.30         4,965.51     66.38
   0.00     0.00  38,795.93
  152.40         49,848.45
              33,248.30
              5,225.04
 8,047.99         31,623.50
 50,808.12         5,040.06     69.93
 21,665.73    15.99   3,707.14     491.25
 58,177.93         21,047.60
 36,532.47   1,967.51
 47,131.77    183.77   9,512.35     239.51
 9,442.45    447.00   6,836.23
 1,412.79         35,392.67

   44.12    28.87   31,286.72
 32,854.28   266.62         13,955,442.00
 10,819.11   2,021.72  10,843.50
102,060.91          415.45
              39,144.82
              87,757.45
 2,340.55   4,884.09   7,967.85    6,300.00
 27,941.65
 6,730.39         13,279.81
              21,947.91
 23,893.54         10,348.96     188.67
 17,271.91
         16.43   96,894.75
 20,424.18
 25,787.03    129.35
 16,117.24   9,368.02
             145,227.93
 16,555.76                  44.77
 53,028.74  17,307.80  275,339.83
 20,722.89    987.98    254.92
  464.71         64,433.54
 15,271.85    877.91  11,466.60
 16,212.76   2,410.54    604.48

 7,338.37         21,209.08
100,716.71        100,717.32
 18,753.33    35.51   8,728.57
 90,529.22
   57.15  189,122.40
  132.76         13,875.68
 57,769.84         16,146.51     71.66
 73,809.91   109.76   8,123.36

 46,558.88   170.59   2,635.71    1,024.97
              19,054.98
 17,766.65
 7,749.82         9,601.10
              17,103.83
 21,604.45   9,135.50
144,203.59        211,133.07
 56,199.76  61,929.59
112,587.23   720.14  114,554.53    23.89
 3,259.96         3,070.90  15,905.16
 37,198.06          275.11
151,220.56         3,820.02
             30,417.41
270,785.03        314,389.29
 49,681.37   861.19    319.51  2,488.22
 19,879.43  2,563.56  17,286.92
 59,206.39          253.55   472.39
 30,120.53        50,730.75
             18,475.95
 28,320.12         4,433.87
 24,335.89          743.93
133,366.18         6,664.92
 75,907.20  11,761.64  31,375.98   61.70
 9,675.16        23,962.75
 40,865.89   689.55    676.83
 11,132.13        48,835.74

 20,718.11
   0.00    0.00
 14,484.29   645.82   13,360.15
 3,003.39        41,129.57
 83,255.78  7,390.31  36,520.06   532.73
602,888.66          985.35

             17,773.86   82.98
 31,841.21        166,113.55
 22,556.11   143.99
505,416.04        549,683.38
 20,295.40         6,786.37
 17,226.74          974.16   318.88
 41,260.23
 17,060.50          825.10
 18,907.92          275.17
 59,807.54  2,199.16   3,064.57
 37,238.07         3,142.20

 25,253.04
247,173.89   16.49  218,538.39

 7,689.90         7,428.07
 39,137.35         3,146.91
 38,811.02         1,611.14
 28,192.02  5,153.70   2,622.48
 26,991.63        19,567.79

 38,222.86   12.81   63,197.60   132.77
303,914.61        251,572.68   422.84
  560.46  4,238.97  17,090.85   14.01

 20,211.23
151,792.29          165.93
 12,578.57   261.21    996.10   947.90
 83,450.93        41,393.94
246,285.98        424,652.73
 19,374.84
              1,864,073.07
  3,052.21   608.77   132,721.53
               76,073.08
 53,874.18    66.38     497.90
               16,642.26   45.87
 19,359.44          1,272.54   71.13
 21,621.89   771.79    1,979.38
               97,878.24
 15,319.97          3,752.86
 21,415.15          27,963.47
  4,297.15     0.00   175,696.70
 34,189.97          25,432.72
 19,340.27
 105,028.68   1,448.46   1,068.16   286.38
 21,530.67                 40.76
 51,104.55         78,168.62
 203,164.04         307,287.26    31.26
 65,124.88  19,410.27   20,480.86  1,734.58
 80,265.76   1,926.81     25.72  1,434.62

 113,811.77         143,469.02
 134,774.19   7,028.31  106,356.61   618.17
 235,938.62         198,036.97
               1,367.76
   497.90         16,646.11
 32,936.85           514.16
 29,417.92           18.05   334.97
 19,472.88   199.14     598.97  1,116.00
 12,896.52         77,529.50

 10,017.66   136.92    9,404.63
              168,070.49
 137,662.24
               75,276.18
1,873,571.06         14,529.81
  17,401.67         3,291.48
  21,855.41   253.48     30.33
 176,303.06        171,374.82
  71,861.30   290.71    3,325.35

 18,444.75           80.48
 12,309.77         13,184.62
 27,054.55  11,449.96   3,028.38
 49,938.89   1,250.18   3,046.22   41.39
 30,831.40
 48,542.17
 32,046.86           977.05
 39,150.96         25,114.11
               19,038.52
               12,960.98  4,194.75
 28,385.38           459.66    4.38
  2,810.70
 19,725.48           76.57
 16,158.96           319.64  1,737.90
 21,192.67         2,080.42
 6,666.36        37,538.16
 19,084.10
 42,362.24
             53,428.05

148,560.43
195,274.37          172.54
 53,886.64         1,461.65    4.68

             51,010.56
               890.24
  331.93        78,338.41
184,036.93
206,851.88  8,329.11
 52,934.34         5,591.61
 16,076.55    9.46   2,594.82   114.68
 25,630.45
259,056.82    3.17    269.31
 11,129.92         6,596.46   385.04
 56,949.32         4,452.60
187,505.91          270.79
 22,324.28
 83,777.41   61.04   4,082.15   327.85
 14,324.60        38,380.86   81.82
 24,018.83        18,585.91   767.31
 27,094.70   12.91   5,027.78
 24,256.70
 34,261.72        39,156.80
 18,687.67                65.25
 49,283.87   121.15   18,101.90    5.04
 9,902.91         7,827.63
 52,583.29   485.38
 40,424.92        146,501.63
 15,195.79   427.49    327.02   740.18
 4,335.35        35,405.03
 8,906.94        12,707.32
 30,862.75         3,707.24
 39,492.35   65.62   5,290.30  2,868.61
   33.19        18,745.39
 5,422.31  17,844.94    261.61   385.04
             25,559.68
 14,267.98         2,484.48   114.35
 47,949.67          495.31
 12,785.53  8,974.36  56,837.33   155.76
251,327.27          92.61
309,060.07          98.68
 15,656.53         1,223.77
 55,230.96  3,579.49   1,894.85  1,903.42
 59,495.85
 7,653.77        25,453.75   66.38
             39,322.81
 3,656.29        20,043.15
 47,442.46   672.51   2,529.45  18,567.73

122,357.54                26.28
 17,919.56        4,461.69
 20,919.23         668.82
 24,301.36  1,895.23  1,248.08
 16,625.47  5,890.69  6,314.94  616.07
 17,710.90       38,940.67
 12,402.87   0.00  13,230.56
            52,103.85
 5,784.28       21,183.80

            27,989.44
 38,445.25   37.70
 6,765.11       11,696.47
 47,459.47  1,824.10  1,157.83  22.30

 65,755.63       61,958.80
 20,764.33        3,380.15
234,812.35         50.11  25.29
            19,744.34
381,704.42
 81,866.13       39,659.57
 11,784.20        7,317.35
 14,580.49       26,262.76
 19,655.14        7,686.84
            27,547.69  81.75
 18,902.98  2,990.69
 10,953.06  2,630.80  16,028.13  92.94
 10,208.86        8,870.22  39.03
 29,095.13       60,935.71
            20,891.22
              554.43
  995.81        25,756.19

  232.61
 47,339.10        2,354.57
 17,918.07        7,600.97
 19,887.17        4,236.21  38.84
 32,634.43  340.53
 17,509.47         182.56
 13,430.98  8,006.11   255.19
 22,924.05         58.85
 34,286.65       11,349.60
 20,471.24  8,034.53  1,400.79  82.14
              325.89
 38,073.52  2,232.42  2,475.13
 2,987.45       13,548.96
 31,023.89  2,658.89
 18,290.83        3,968.56
            22,114.02
 53,407.12  1,025.16  11,916.11
 11,516.49        5,090.60
 35,560.39              17.92
 21,718.97  726.88
151,225.05        3,445.82

       1,058.18
            19,035.80
 20,292.96        32,755.79

             26,440.80
 37,347.04   87.99         162.25
 24,110.73   21.90   14,968.99
 21,315.81        14,804.06
 37,701.98
 33,204.20          18.09
 71,444.90   289.32   15,829.69   32.33
105,982.45         4,482.12
              4,438.64
 22,524.79        24,389.82
 20,465.30    23.89  31,444.62  188.07
 16,099.37  3,597.71   2,299.37
 21,800.48          166.76  432.73
 77,814.06   241.71  16,003.72
 34,105.78  43,015.46         201.32
 89,785.47          351.80
 21,141.06   72.68    770.85
569,516.04   264.92  549,325.49  768.41
 49,877.23          475.17
             33,457.49
 86,605.74         2,228.77
             495,570.60
 19,995.84  8,800.19   2,106.46  1,072.11
223,525.15        99,690.38
 22,326.39          520.41
279,233.83  4,079.87  57,476.93
 95,505.60         2,980.04
462,014.91        56,712.88
 44,669.73
 25,046.00   141.00     44.84
 1,417.66   659.82   15,326.39
             20,396.03
 63,328.47   132.76   15,051.03   61.60

 37,412.63
 16,184.59        66,903.40
 10,535.55        25,264.34

 44,983.52   195.84   14,027.30  765.80
 9,068.97   168.25   13,940.35  161.55
 27,792.99         2,935.81
 16,170.90         2,671.22
 89,076.56        13,070.72  182.56

693,923.34        106,705.53  907.01

  66.38         18,182.86

             23,388.73
             65,920.53
 23,468.22  1,745.18    192.85
 3,659.69        14,969.80   86.29
 51,802.42   978.76   6,507.83
 25,700.98          86.80
 18,403.80    66.38     471.67
 25,536.64         41,061.67

 42,518.99         76,960.87
 851,761.92   1,120.06  337,451.13   567.18
  8,401.94
 868,153.16           489.50

  6,544.47         44,528.27
  21,896.58         32,989.23
  22,044.67    67.71   29,596.48
1,681,380.30  14,971.53  4,015,777.26  1,877.94
  19,510.88   177.87           80.92
  25,816.76
  29,554.21  5,388.26
  22,944.86
 219,045.95        120,463.11
   469.34         72,388.98
  51,148.97   336.21
  23,059.31                313.34
  9,631.86         7,705.38
  24,495.05   125.46          265.65
  26,048.07         3,000.48
  23,884.84                56.06
  40,772.98         15,703.14
 185,621.15        295,837.91
  35,667.92         4,457.11   30.57
  53,014.07         1,026.72
  16,517.49         2,959.94
               37,075.56
 12,989.32   597.17   135,975.92

 29,140.37          3,465.24
   180.96   198.89   16,834.92
 233,023.00           129.95
 24,736.37    41.92           16.86
               26,711.73
 689,419.29   442.91   287,288.30    3.48
 20,485.20   363.56     152.48   33.19
 26,314.90    66.38    5,465.83
  3,485.36
 315,565.96
               19,942.66
 48,579.36         75,914.79
 35,639.48          6,716.84
   33.19         23,874.20
 21,673.56   1,988.48   16,587.59
 26,244.87          5,514.77
 25,098.65          4,359.92
 28,192.38          7,294.61
 87,812.81          1,017.69
 40,045.91         23,378.11
 67,334.59         112,203.47
   99.58         32,287.85
   265.51         19,503.18   275.11
 16,270.06          7,846.31
167,776.53  19,978.02    578.20    0.03
             20,621.30
             22,973.49
             20,194.80
308,407.47        304,697.99   106.22
 20,112.49
             55,787.56
 59,012.08        22,320.42
  464.71  2,668.29  13,614.41   597.49
 22,289.59    82.78    99.57   574.52
 32,178.12          69.25   566.90
             17,214.50
 23,646.09        18,983.08
106,679.24        132,031.22
 39,485.59   73.45   1,410.70
 2,973.48        14,945.21   208.19
             17,089.89
 42,978.26  5,952.01    380.40
             21,760.94
 32,673.65
             17,886.13  32,446.56
 35,899.95
 49,752.75   803.62     10.66    4.65
        84.34   23,024.36
 45,473.97         1,050.68
             42,042.88
 83,776.03
 7,832.60
 22,561.31   13.27   7,113.21
 43,726.20
 20,713.10         2,897.79
 7,037.77        19,779.85
 11,449.10  2,932.45   6,497.38
154,359.81
 87,000.98  3,289.42  84,609.21
             19,829.21
301,913.62                37.54
 18,196.64   55.56   1,363.30
 57,452.96        52,213.49
               87.30
 38,240.56        35,131.05
 18,662.70          407.28
120,532.86  1,740.19    805.64
656,145.46        425,687.12
             14,999.22
174,887.07        132,416.25
  316.60   66.38         16,964.37
 27,066.44          63.06
 36,261.83
 15,289.92         1,994.74
 19,005.90   114.79   2,531.39   319.74
 25,171.48  6,752.37    356.20  1,062.10
             46,758.53
 20,199.48   331.38   21,071.98
             137,289.56
  331.93        23,680.54
 34,691.26
 9,257.86   451.39   8,832.22
  651.28   800.29   10,214.59
 22,242.42          509.67  345.80
 21,468.96         4,027.00
 3,108.46        231,499.18
121,802.00        132,566.29
357,324.09        633,974.30
 59,455.45  1,054.37   9,207.71  183.68
 12,713.85        20,293.47  231.67
 23,244.93  4,345.21  14,741.91
 25,139.87         4,963.65  1,726.88
  379.30        24,490.40
 53,191.85        102,991.53
 24,174.48   131.70   88,746.60  240.71
 32,781.54   199.14   9,242.43
 19,287.08         3,003.85  283.92
 50,557.93   455.14          24.69
             25,721.60
 17,067.11
 21,344.61        542,667.19
 20,879.04   379.19    594.05
 16,397.73         1,495.53
 53,646.34        31,664.73
 4,843.02          421.92
 11,448.88  2,865.33   7,631.85  132.77
 29,764.58
             83,089.31   53.11

 44,440.36        18,268.73  282.13
271,370.93
 21,811.60
 4,013.77               398.32
108,949.01
 25,364.93   513.70
 61,089.09  1,615.38   1,266.64

 25,579.73
377,030.94        630,941.73
             16,778.09
 23,307.11  1,434.58   3,132.65
 21,230.84
 19,532.89         4,126.88
 29,648.33
 17,174.40   187.64    299.07  600.66
 20,401.69   554.44   1,124.67  211.97
 34,648.43
 17,973.36   566.75    894.17  275.11
 17,736.30         9,521.40
 28,692.09          24.16
110,363.05  16,247.62  10,649.00  3,332.90
 75,575.94         8,656.20
221,334.93  1,249.97  75,266.18  260.53
 19,376.20
172,568.30        114,179.27
 27,870.04
 17,012.48  4,221.22   2,345.94   637.63
 23,648.16   113.16   17,903.03   79.32
 44,767.15         7,674.86
 27,630.45         1,390.59

 10,901.24   387.71    9,301.65   28.07
 14,648.49         5,452.87   256.05
 15,480.29         3,454.88
 19,697.82         11,540.52

 18,553.81
266,979.54   52.35   10,854.10  1,782.72
 28,057.59          196.14   145.81
 20,823.07
 48,225.42   725.61    4,425.89
296,056.43  1,050.77  3,182,850.20   252.27
 7,048.14  4,040.76   10,205.96  1,048.18
 41,096.75  2,307.33    3,305.22
   64.03         19,270.24
 89,223.64          7,537.26
 25,254.03         39,337.20
 18,944.86                143.92
 10,128.52         21,327.75
  298.90   442.89   17,265.88
 59,300.12   399.92   11,264.75

 47,924.42         6,647.40

  417.67         55,870.68
 44,150.83
 24,601.47           55.63
 78,694.32   246.45   33,847.18  2,895.41
 14,562.28   72.69    2,216.61    4.18
 82,448.74
 16,979.74  1,156.96    641.75   298.74
 46,528.84   462.03   5,490.00
 31,519.88         42,634.62
 32,236.27                491.26
105,998.63  5,399.09
 28,292.95         35,000.24    5.90
104,556.49          761.96
105,248.92  35,231.73   65,591.75
 23,127.33  1,596.03   2,448.08   511.02
 17,614.65    66.38     60.67
 12,376.35         21,874.68   29.94
 78,053.47    66.38   37,858.32
 18,977.39  2,881.42   1,049.70
 67,905.09
 22,689.56         3,056.16   368.16
 20,488.19           74.98
 33,971.65
              16,921.39

 30,933.72  1,213.48   70,743.54
 59,153.85  4,503.88         2,678.50
 16,613.16  1,541.08
245,963.88
254,105.44        672,693.46    39.83
 18,824.14           47.00    14.93
166,610.64         2,661.59
             393,370.80
377,337.78          995.79
 20,214.69         3,039.26
 47,962.30          763.29
 14,658.52  1,442.90   1,515.91   1,022.49
              2,762.96
144,827.77         47,598.42   2,654.21
              22,320.70
 36,824.53         7,132.99
 20,750.71         40,006.24
        658.55   107,023.38
  117.00
 42,921.96   314.21    14,618.79
  497.89          3,047.20
 71,325.08   636.97    1,262.12  19,656.23
 31,372.66          3,836.08   608.54
 24,886.78           230.68
 26,187.94         51,691.62
 18,929.53          5,803.60
706,038.30        1,544,901.54

 17,199.97         12,031.20
 9,843.72         90,134.43
 11,584.70  7,691.01   24,664.57
 40,048.49         8,053.42
 34,580.40         3,281.24
 28,033.15         1,263.32   256.21
128,975.66   970.34
 63,322.10        109,826.40

 26,435.57         1,616.97
 20,821.71   447.94    2,215.01     9.95
 15,835.88   156.07     133.83
 39,483.14
 49,324.54  16,837.93
 35,030.98         10,372.94
 11,818.69    66.38   5,902.64
 17,475.09  2,262.89    217.24   223.28
 26,234.48
 8,275.97         16,599.10

 8,792.17         8,684.39
 48,072.28         4,328.12
 3,868.24         12,906.86
 10,409.21  2,903.54
 69,293.81         46,616.94
 25,346.31   218.77
 15,947.04         1,982.97
 20,803.80  25,791.14   1,420.15   1,591.63
 33,758.07  7,373.81   1,974.69    357.19
119,325.25        145,241.50
 70,963.31        58,612.17
 33,012.06   666.23   1,980.99
 19,919.23   885.89    311.91
 9,817.17   242.69   1,457.70  20,586.81
             38,862.44
             18,009.36
 16,601.77          996.84
 28,619.36         3,129.41
 9,665.81        164,297.86
 13,464.75        11,584.03

118,439.16         9,298.14
208,857.95  10,973.29   9,624.36
 48,538.85
 57,513.04        61,246.55   66.38
             62,974.66

 29,693.75         753.07

             490,922.49
 30,004.12  1,894.65    99.94   914.86
             16,235.78
 78,317.46  1,444.40   2,285.04
 23,823.87         1,455.28
             21,419.73
 14,648.03   379.72   4,971.69
 42,505.78
 25,539.73          263.22
 1,297.15    57.25  16,104.01
191,624.06  2,886.06    66.38    0.19
120,397.00  19,021.48
 16,717.52
 43,692.36          697.98
             21,656.44
 36,398.99  3,588.92   2,553.94   58.75
 22,883.56          266.57   20.54

             58,779.88
126,182.15        31,917.11
 53,711.71
 79,567.93   66.38    105.73  28,510.78
  165.96        16,981.87
608,134.31   172.03
             196,143.28
 17,061.37        19,321.72
 16,051.48          854.14   309.66

 48,648.46        83,331.49
 10,029.07         7,395.45
 30,995.37  1,513.51    72.28
 48,089.22    15.03         5,585.91
 23,725.42         4,916.94
 22,575.39         9,410.95
535,599.90  10,767.03  31,473.76
 57,057.04  9,916.26  29,524.48   66.38
 28,121.44           51.44
  4,857.71         35,540.36
 19,851.42          241.51
  4,291.46         53,160.82
  9,451.47         19,101.70
 25,858.96         1,692.49  572.68
              63,428.64
   20.91
 15,661.99   405.57   1,892.82
 86,483.29         4,626.94
  5,285.43
              31,437.52   16.59

              19,326.22
  20,017.53   639.31   12,354.43
  19,679.09          85.34  4,900.53
  3,909.57         1,372.98
1,371,874.13
  26,809.93         8,099.31
 196,366.20
  16,371.81         1,181.16  1,214.19
 173,780.38        25,302.56
              21,039.62
 39,179.80    66.38     23.43
 63,915.95         15,847.12
 23,890.24   604.71    525.54  492.85
 336,367.01          363.24   34.42
  8,223.96         50,581.54  192.27
 28,039.55
  9,908.04   564.66   6,239.56
 32,717.82               151.55
        16,609.51
 30,426.81          669.00  1,045.58
  7,673.58  32,839.63    91.08   245.62
 104,083.21
 30,790.07    66.38         443.56
 43,549.85         19,848.40
  6,973.34         30,172.44
 20,252.16
 47,023.76          311.02
 15,701.59   195.04    730.25
 213,853.00        124,398.89  317.49
 16,623.82   1,772.11   2,908.30   20.83
  1,842.83         26,670.90
 17,573.98         8,215.16
 14,979.66         60,827.10
 145,970.87        149,155.09
   190.35   126.90   83,285.31   74.88
 32,420.96         3,199.18
 50,470.29   126.13   52,043.23
  6,306.67        281,207.54
 33,134.26  10,861.22   5,773.46
 35,807.51
 25,745.88   3,984.24    561.93
 48,631.34           7.96
 43,059.84         2,956.72  192.51
 11,782.12   655.94     21.47  11,554.04
  8,040.44         15,762.54
  5,301.10         26,793.48
 243,303.53   382.32
   442.16         23,861.17   127.79
 108,548.61   4,985.66   4,733.68
  1,384.68         46,800.09
 63,741.12
 155,649.08
 25,227.37        475,858.95
 23,761.80   325.60   30,510.98   84.07
 114,752.14         96,280.06   61.40
 178,349.57
              52,322.81

 34,698.44          152.29
        2,420.86  924,500.04   882.65
              30,383.41
 12,035.82         27,545.92   245.52
        19,803.95  65,812.78
 85,755.76        113,030.68
 98,072.09   277.02   3,905.72
 25,685.62   132.77    344.91   122.35
 33,167.69   464.66   1,975.48
 29,896.44          568.23
 335,949.06         44,081.95    15.20
   609.02        106,874.95  1,991.98
   348.30   199.14   17,848.96
 12,552.69         45,282.57
 103,277.21   521.79   4,109.98
 103,787.79         78,283.81
   586.40         54,134.80
 19,929.29         2,725.05
 19,275.46    16.28   5,364.18  1,099.49
 18,806.81               3,512.24
               4,938.43
 10,396.24         15,256.19
              47,609.13
 680,541.44         97,212.75
   600.41         27,305.91
 11,669.05         43,514.04
  2,177.81         27,516.18
 106,125.16    26.68
 31,530.69          658.22
  6,645.13         19,612.10
 58,118.24  14,898.15  14,516.39  3,895.99
                680.86
              23,570.82
  11,587.55   182.65   2,098.17  12,401.62
  50,289.11
  9,639.26
  31,853.46
  57,330.60   381.94   49,101.69
 197,793.91        176,592.29
1,949,864.02
  1,941.05   48.85   17,202.20
   182.56         16,695.20
 145,270.50  104,187.40   2,545.90
  5,394.01   37,600.06         1,012.17
 45,729.92
 85,663.61

 19,978.12
 52,199.59          4,154.01    8.43
 28,418.80         10,785.16
 49,153.89         80,354.49

  14,452.29         3,003.21  11,479.89
  16,664.93     6.33
  28,093.92   588.16   25,130.32   33.19
1,039,854.66         65,700.50
 106,066.19
 148,751.05
  50,355.55   1,623.61  10,774.75
  18,516.70         4,417.33   244.27
  50,929.44         31,797.54   20.48
  22,679.02         5,872.00
  6,140.03  14,012.87

  7,344.20         47,366.64
    0.00         32,987.45
 49,508.27   1,022.40
 16,989.30
 32,211.51    132.77
 11,692.57   1,442.73  10,338.26
 19,582.68
  3,438.35         29,136.73   585.53
 52,017.87           829.83
 43,553.35          2,426.38
 38,939.45    152.94   30,095.58
 45,679.07         34,600.02
  1,676.58     12.84    323.30  19,441.15
  2,608.28    571.30  22,827.96
 20,804.25    581.17    963.95
 127,177.17   3,793.32  27,306.69  2,184.14
  5,191.23   1,287.15  12,507.40   909.02
               90,540.81
  1,721.48         55,823.89
 16,329.70          4,062.89  1,989.39
 18,685.14    630.48   7,132.70
 47,797.84          6,900.20   910.48
 67,858.07    76.65   1,339.61   27.68
 15,702.21          9,327.00   428.08
 36,797.78          2,366.30
 270,437.58         300,782.03
 33,453.06         19,783.21
 171,428.49    921.84  175,401.94
               42,521.00
 14,677.27          6,596.87
  9,248.02         32,067.50
  2,785.53         18,702.18
 20,468.36          3,695.97
 2,956.71          56.39   73.02
             57,228.56
 16,460.27        21,097.62  199.16
 16,454.32         2,902.03

       14,221.93  47,485.39
 22,640.82  4,204.21   2,097.89  946.01
               66.38
 43,139.12        71,808.60  312.02
 19,172.86
 34,639.59        10,810.72
 32,732.29        13,722.10
 18,481.09          73.35
 17,750.99        17,417.17
  796.56
 33,315.79

 14,957.91         3,869.97  544.04
 32,644.83
             144,647.79

               91.70
 12,634.45        11,952.81
             20,674.23
 53,585.97        11,760.30
 12,910.05  2,698.69   4,583.87
 53,298.27

 5,252.52        30,904.12
             97,614.12
 89,990.10           0.03
 29,113.87        30,509.59
742,590.38        759,456.71
 20,019.11          242.68
 44,302.97          331.93
 30,366.78         5,919.07
 1,209.95

 20,407.29
 9,496.54  7,005.80         691.23
 41,624.70    39.43    416.89
 26,138.72          269.76
112,401.51        72,009.46   299.16
 32,644.75   555.14   49,797.94  6,199.92
             245,831.57
 80,809.89        27,953.98
 11,383.33  1,408.58  21,355.44  192.49

 9,239.48        133,351.72
  755.15        23,648.93
             29,499.14
 16,762.07  2,905.32
125,724.64         4,320.17  627.78
 10,938.12        15,811.03
 50,906.63         2,261.04
276,419.76
 2,054.96         29,158.72
 13,844.34         20,115.65
360,756.64         31,758.87
 11,814.49         99,262.17
 22,209.68   66.71
120,615.29   191.29    6,830.30
 21,536.18   474.70    6,550.95   385.04
 19,033.79
 51,111.45    6.34    530.77   291.99
  577.24         30,967.95

 5,643.28        6,217,558.28
 97,935.49   20.87    35,759.52
 48,069.87         225,665.59
 6,044.05         29,690.00
 17,716.18           788.69  1,551.83
 97,005.61    55.26    4,512.41   755.10
 18,406.94  1,646.55           419.93
 33,869.51
 12,167.75         7,286.71
 17,631.89         2,489.48
 19,063.30
 32,808.21   156.64    9,608.56   7,667.77
 24,000.18          261.83
176,049.68  42,106.20          3,402.19
 12,271.82         1,587.59   1,345.71
 10,192.15         61,147.25

        307.10   19,926.69   185.88
 18,589.80
 18,494.69    0.66    959.12     4.41
 3,422.16        185,111.83
294,344.73
 16,759.82  11,104.74   47,318.68  24,384.77

267,448.94           93.60
215,569.80        300,829.48
 13,383.11         48,360.35
220,045.37                743.54
 69,996.46  7,577.58   62,344.47
311,041.01
Daň z motorových    Nepriame dane     Dane z príjmov platné
  vozidiel     platné do roku 1992    do roku 1992
       279.22                             1,986.58                 32,536.14
       255.76
                              331.93

                             30,545.74
      1,042.18
                 495,213.96
                             6,019.91
                 20,415.84        8,386.26
                              252.73
           95,747.83
           16,260.67
     24,126.24  61,179.71     119,552.51


132.77
            838.14 66.38
       169.41
       169.42

 398.32
      24,943.733,280.95
      15,090.88
      1,852.32
 66.38


       19.91
 105.88
3,819.91
278.11
      835.65
 9.12

169.55

     23,833.33
     1,632.67
       19.68
     57,504.51
     50,316.60
             7,733.27      11,510.22


      26,099.21  4,179.01


      10,897.44  9,958.17
      655,616.80       6,232.49  38,980.43
 245.63
1,226.687,348.07
 319.82
 62.50
8,494.24             38,363.53
 50.12 190.52
       3,111.29  14,957.47
 66.38


      188,914.33  139,890.03             2,145.42
 537.74

             17,928.56
 16.82
244.77
            953.20
            2,385.96
           88,284.53
            1,800.00
     18,244.07  18,747.49

           65,870.61

     106,903.00  27,586.32


     49,491.53  10,271.65
171.61
             87,158.66
2,706.09
2,178.35
 752.97
      20,526.72  24,529.64      167,739.46  168,848.33
 760.14


 979.71
 92.60
      45,498.83


 227.64
             1,241.18
 169.28

 145.94


 345.70

8,998.37
             215.46
 132.76            131,091.17
 658.30
      22,596.16


 52.54
 4,443.96

 551.48             2,839.52
28,225.10
 675.67
             32,001.84

             3,997.14


  82.41
      96,944.32  427,319.78  79.79


 6,128.23

 390.79
  86.29
 4,278.11
15,006.57
  48.96


             8,215.95

 295.41
      38,546.79  1,276.56
              569.69  88.09
            24,530.52
            24,530.53
 278.82
   0.00


             66,821.78

 706.53
              449.37
             1,244.98
 324.66


18,176.09
             16,591.97
              339.40


      115,115.61  2,957.37
             9,182.43

  66.38


       15,464.05  1,413.99


 1,778.26 347.07

              493.42             13,633.47             13,577.44
 1,171.34

      167,172.27  99,028.54
 5,929.80
             18,344.45

             10,756.62
24,552.67
5,792.63
             1,615.38
            109,029.04
 69.70
             10,859.49

       696.40   24,275.40


             1,332.00
 66.39

      117,777.33
 79.13


8,305.60


4,409.88
402.59
 33.92
      407.52


312.02
 0.36


      3,406.09
       797.25
       33.32
     559,278.25
7,190.02
            16,685.08
      54,567.94  4,171.71
            1,606.28
5,120.57
            8,842.89

            3,773.61


            1,770.72
7,913.83
      3,476.96  56,349.66
  8.73


             392.65
            24,697.93


             6,489.24
            14,859.42
 132.77

             417.24

9,746.58

 85.13
      168,338.51   444.46
             1,327.75
             503.25
             483.13

             303.02
      1,753.63
       476.08


3,378.77

      9,545.19

      36,028.62
      97,504.38

      61,758.94
 489.44
5,082.22       116.54
             70,237.71

             22,836.55
            2,178,325.76
            100,328.04
      12,620.36    809.92              557.45


             6,667.06
              177.08
             36,833.99
 62.13
             10,937.32
4,804.62
            25,049.92


             162.91 434.81            18,326.43
3,044.70
 219.06

            738,814.31


 38.30
            46,915.68
            17,934.28
      90,603.29
            120,757.81
      3,149.43   7,206.73
            2,088.56
             86.66
2,293.10

 96.26
      2,874.79   667.86

 16.92
           23,639.28
             44.34
     233,650.10

             113.25
            96,562.56
378.24
           132,427.63
116.17


 66.38
             23,644.95
             10,491.83
               674.69


 129.45

10,423.74

 401.27

              1,248.35
 607.44
 429.89
  66.38
      993,410.80  332,260.45
     61,647.84   3,001.67
           31,572.19            6,180.04
            1,428.91

            3,015.83
           24,410.40     1,754.32  117,122.91

            1,856.40

307.56            2,511.58

     28,853.54    22.73
           41,390.39


            5,495.78
265.54
            860.38

           22,137.02
 40.99
 52.10

308.70           16,672.46

     25,500.44
175.92


     4,102.03417.26

183.87

946.01
640.63           2,136.42
1,177.29
            20,302.82
      83,054.50
            7,155.13
            16,950.30
            5,511.94
 182.52
  52.54


              136.82
             40,226.31


  19.18

 3,771.28
 193.32
             31,379.87

 3,048.09


24,501.30
      152,028.18
 560.34
             5,572.03

8,112.62 18.45      315,249.84  12,590.78
             6,112.89

            23,702.51


 118.85
 66.38

             100.94
3,920.28

             4,222.45 447.09
      23,701.42


1,424.79


       803.82
       186.21
      1,357.83
      2,622.28


      2,196.30
            173.93
1,858.20
 258.91
      4,981.44  13,977.95
 122.81


 51.34
1,799.84

            4,200.52
      31,541.09
      1,007.80


      1,260.20
      20,977.39
       310.48
 211.31
      2,611.36


      81,726.08
       527.75
5,535.58
 267.36
             7,412.53
             1,438.35
            86,932.36


      24,600.84
            22,229.33
            40,367.48


            76,328.73
      12,278.99  22,234.70
             2,206.49
 162.64


13,403.74
 112.85


      416.65  29,885.55
           1,917.0811,283.65


 194.08


 471.71
           27,110.78
            279.82
           18,116.07

             0.06
            26,965.84
 355.09
              0.49

             182.96 81.94
1,401.60


 66.38
 531.06            76,560.34
             863.04
      77,317.99
4,383.64

7,565.48

 66.38
 387.95


      11,926.11   107.21
 869.86
      83,545.50  11,868.28
            24,695.43
            6,632.60

1,949.76
7,376.81
 33.19
     2,599.91   683.76
           83,703.11
295.42
          114,795.09            363.63
           20,583.41


          103,693.74

240.30
 4,278.57           40,788.18

           40,364.27
           2,342.99


           28,981.14
 161.28
           19,304.58
  105.25
 4,411.04
           14,129.58
           66,569.01
 386.56
      290.51   88.26
13,321.98
     86,656.14

           26,781.98
723.62


            39.30
           95,078.82 96.25

916.15
           2,395.80
           13,325.59
           31,820.05
529.58
  64.92
  28.14

      96,037.63  92,118.03
22,053.16
 1,681.87
 103.55


  35.11
             2,605.95
             2,500.56            43,290.84
      4,606.68  21,030.33
1,307.04

           10,118.95
           81,395.80


            716.98
      7,056.82  9,847.30

            6,616.17
           13,706.03
2,285.39
            17,881.99

             292.60

            181,546.17  0.03


            73,902.24
      43,677.68   423.55

      1,693.02  143,890.41  6.63
            45,527.33

             8,021.94

      57,542.05

 153.34
 20.71

7,122.40
 596.48

            19,296.12
      6,196.99  3,167.52 99.58
 206.46
 235.73
            22,235.41


       434.36  22,492.79
            1,645.72

  33.19
2,866.50
             73.03


2,403.23

      24,689.73
      9,605.98
 106.221,716.50
 703.71

 19.18


 66.38
1,128.32
            29,027.31
             1,325.20
8,602.99


            22,073.62


 111.79
            32,487.65

      63,361.17            173,938.85
             562.03

            25,845.58

 252.26


            29,735.21

             878.01
 547.68
 897.89
   6.97


 212.42

 491.26


 4,953.68
       2,662.15
 1,470.45  23,107.62
13,577.07
 700.38


       3,814.85
               842.69
             17,400.25
              2,708.25


       20,827.99
      1,683,233.78
             16,850.72
 66.38
              1,419.031,048.61
 371.76

 334.35
 489.93
 94.86
 302.06
       25,169.12   1,578.32
             531.16

            49,866.89              20.91

13,283.61
  57.09

      67,930.52
              11.45
 1,215.44


             5,557.69

            25,000.73


 2,337.38


            15,972.15


      18,746.13
 547.69
             278.26
            9,728.90


            1,055.56
            3,317.53


1,436.58

 66.38
 54.16
            25,224.37
            95,259.63


 204.27
 66.38
            34,369.28
 189.20
 22.37

      28,629.48   165.96


5,402.17
            1,434.27
 37.30
             19,064.92
 102.29


 627.36           55.26
      265,888.26  118,088.62


 345.69
5,345.51

            187,138.37
 65.92              924.32

 145.48

 245.62
             28,276.14 911.43
             58,292.15
             25,028.85
             19,173.47
 298.31
              131.18
 1,953.78


             1,739.22


27,229.31
      780,288.26
 504.20
 119.25
      27,257.61
 242.46
       3,504.71
       6,363.73

       1,297.48
      51,251.64

      78,141.13
4,312.81
 285.46      190,557.25
 389.53
      82,152.06
        408.25
            63,573.79
 191.09

            5,768.27 30.53
            5,198.78
3,176.40
            26,227.54
 194.15

      24,912.96
             34,603.79


      11,697.23   5,098.41

             22,596.95
 63.06
             1,355.83
             58,989.41


2,625.43
             20,703.71
      399,804.95  127,925.70
       131.08
      12,097.22
      41,580.20

 443.33
      64,516.82
       479.47
 66.38
      21,981.04
 97.98      8,419.76

1,349.08 96.26   1,631.58


2,531.79

      34,516.18
             6,591.94
 162.65

             8,569.34
 25.42
            158,451.50
      7,088.89   8,842.81      35,080.09
2,973.40
  96.79


 199.12


            32,200.74

 610.76

 184.04
1,086.78

             1,272.58

             65,968.36


               57.75

             23,336.14
 66.38
 124.50          2,822.51
             27,213.33

 570.36
8,666.05

               36.08

 328.61
2,917.01


 33.59


            1,057,832.60
      50,875.43   8,316.40

            195,422.25

               10.05
              75.01      325,336.37  36,404.19
             21,924.58
 375.09
18,021.80

       92,030.73  10,985.92
 7,164.84
             18,876.35
               4.48
 428.59


              36.21
             64,006.63
  97.71
 104.12
2,592.44

             108.54
       152.65  21,052.43
 517.81


1,196.38

            26,938.46

      357,769.70  70,204.14
1,014.43 55.96
             430.12
 16.69              83.64
60.31          4,269.26

          1,072.16     298.77  15,950.04
          59,575.11
33.19    1,812.38
66.38
          1,967.17
2,692.02
            164,096.85
            18,284.87
2,260.49
            219,739.93
             2,212.37


             4,564.16
            87,659.66      10,006.37  262,958.30             1,624.64
 406.92
      25,070.36
 167.62

 63.52
 66.38

  0.39
4,080.33
 149.26
     168,399.19


     21,502.95
     17,756.38   8,861.24
             782.08

 87.93215.24 36.84 84.57

     19,518.66

            1,495.71
361.81
           709,806.04             766.94
       946.37
      59,436.26
 2,578.68
13,118.97


 7,452.00


       5,674.23
Daň z príjmu právnických osôb  Daň z príjmu právnických osôb   Daň z príjmu
  so sídlom v tuzemsku       so sídlom v cudzine    vyberaná zráţkou
454.06  42.82
30,228.99
5,312,753.73
165.97
5,420.99
Daň z dedičstva  Daň z darovania Daň z prevodu a prechodu Spotrebná daň
                    nehnuteľností  z uhľov.palív a mazív
                          8,866.42
                          4,835.74
                         17,953.52
         168,790.74
           407.09
           338.83

          4,765.67
          53,151.75
     285.23   348.13

431.28
    226,821.65


     1,120.06
     1,120.06
     20,239.73
     18,918.53     20,443.32     1,374.22
     9,883.48
      253.96     1,014.14
     2,551.94
11.61  20,720.90
          16,570.39
           1,996.63
423.44
           575.24
     4,677.94  2,214.01
           2,214.01
      17,291.98
      2,506.13
 46.89
       343.881,269.53
 45.84
      20,847.10
 246.96
 3,574.24


26,325.12
12,242.89
 4,336.68
 8,891.05
      5,131.09
3,507.19
      63,377.81
        18.35
4,897.03
 139.41
 11.15
 694.87


2,871.80
55.14   162.38
     1,299.54
    57,524.95
    16,603.66
     93,322.57
     19,249.14
556.56
     4,538.56
370.41
     17,409.41
     1,194.98
      846.44
      846.45
     75,149.35
 149.37
 8,653.57
20,600.86
  49.08
143.52
     25,763.44     1,619.86
      252.27
     48,604.24
     2,476.00
     52,430.77
           165.70
    2,207.14  18,686.51


          31,003.63 3.31
62.07
          17,140.79
          26,000.48          10,584.21
23,434.01
19,522.99


21,111.16

50,624.93
 1,535.20
 3,621.09
33,433.89
 594.83


 432.18
 6,303.62
47,560.24
19,676.28
    43,685.65
73.94   246.92


    49,221.39
     4,147.97
    24,881.26


    43,620.12
     796.65
22.50
 174.46
  17.91
24,906.80
 1,062.20
25,872.16
17,611.02
10,940.23


30,410.27
 881.13
61,819.87
 4,602.47


  82.98
40,213.10
32,708.22
75,612.16
 494.32
       5,692.22

19,060.28


 5,839.00  12,721.36      133,676.59
       1,316.69
        392.75
        616.11
 939.71

 1,245.75

16,828.32
 348.53
     16,757.72
     1,002.31     1,128.59
     1,134.55     1,764.18134.00
          2,177.52
          5,178.24
          314.28
222.39  156.67
          511.18
         22,761.39

         18,727.33
          1,086.76
       486.21      24,809.22


       227.02
 732.82    597.48
       1,477.12
      11,208.5921,702.67
      18,602.80
18,136.16
 626.76
  75.94
         1,455.87
     14.93
     7.96
186.11
         90,201.13
123.14   152.68

      87.62
     21,164.13
107,097.49
  501.55
 68,642.63
 3,047.20

       4,149.21
 15,896.22
29.17
     576.64


    1,027.54
68.43  161.30
          98,434.74
       2,260.26

       1,880.03
198,277.22
       560.64
       5,761.85       153.15
      338.90
120.12
       179.24
      2,231.62


     197,092.09
     77,796.32

      7,893.01
     79,263.99
       31.96
11,615.20
71,327.09
44,621.85

 3,308.76

94,733.78
56,167.54
137.42   299.74       579.16
      2,987.44
        3.31
      4,979.08
     115,878.11
 796.65
11,699.98
 9,516.03
 447.32
17,133.02
 373.09 943.56
            85.97

           32,826.32
    841,301.37  38,246.35
27.21
           11,855.96

           35,202.48
            930.62
            344.55
 1,130.86
 1,350.9919,494.10
3.31

     102.76
6.95    4,222.25    22,426.80
    17,225.65
     331.93
     404.96
     791.60
     376.21
    10,366.263.32
     159.32
    57,856.99


     648.87

3.31
    27,303.98
  191.32
146,983.27
  36.77
 9,781.45

 54,127.33
  656.43
          2,000.30
          9,135.94
    298.84


          1,864.85
          4,406.44
         10,746.32
         31,858.26
         160,035.77
         25,328.60


          7,671.76

           98.24
75.87
10,636.97
19,049.25


18,232.41
 7,611.02
355.72

         1,039.36
     29.82  2,752.27
         3,065.81
         2,871.93
         22,520.87
54,284.82 820.71
14,895.69
 211.64  49.52
 772.75

      663.87
  248.95
  728.42
356,035.98


  252.93

 23,728.80
 18,682.53
49,247.49

23,613.15 1,625.99
27,619.69


39,300.62
 1,988.17
 984.32
     32,614.21
      717.78
     1,091.99     32,530.04


      357.16
     1,094.20
     1,365.26
123.97
22,640.70

 8,497.62 2,625.43

19,180.56
 122.28
 217.27
 2,773.54
24,044.24
37,055.50
 4,140.60 679.21
16,828.30
 322.74
13,060.15

 2,983.46
 2,970.04
24,209.25
17,166.29

27,362.71
 1,114.12
26,648.07

 1,636.65
 285.99
1,006.19
 314.17
           11,975.60     25,373.42
699.42
123,841.86
  914.38

 1,119.95
 3,053.83
 742.80
 268.07
19,808.28
18,542.37
 101.77
      426.13
     3,511.90
      564.59
      336.78
      331.93
283.80

     8,969.32
     4,387.42
     51,548.15
 1,602.29
 21,959.10
706,267.01 39,368.29
 1,785.39

 3,385.77
  762.66
     242.58
     526.72


51.74
     995.81
     172.60
     482.50
    21,283.46
102.99
         17,099.87
          368.31
         68,670.47
     3.31

         3,905.91     45.87
         1,113.45
891.62  12,859.32
     25,820.22     30,702.04
     24,746.07
     59,759.18
     27,498.34
      544.38
     6,283.01
  837.13
 18,634.66

 1,842.58
146,223.52
 Spotrebná daň    Spotrebná daň  Spotrebná daň     Spotrebná daň
z liehu a liehovín    z piva     z vína   z tabaku a tabak.výrobkov
3,319.39  3,319.39
      3,382.48
      3,319.3948,649.00
      33.19
2,130.24
663.87
2,987.44
3,319.39
30,508.22
 896.23


11,261.90
3,352.58
354.57
48,781.54
33.19
869,236.83
161,081.78
33.19
359.19
1,238.33
3,319.39  33.19
995.76
 1,659.69  165.96
63,600.80
           33.19
331.94
339.90
386.51
331.93
45,458.40
33.19
3,319.39
      3,085.55
 Pokuty z daňovej kontroly
a za porušenie mlčanlivosti
           66.38

         1,161.78
         5,805.20
          165.96
 1,327.75
  66.38
  33.19

 331.93


  66.38


  199.15
 3,124.90


16,596.96
 1,327.74
 1,659.69
1,659.69
3,319.39
66.38
 33.19
331.94
1,659.69
 630.65
 33.19
2,489.54
4,979.08
 165.96
 9.95
331.93
 33.18
 66.38
1,659.69
 331.931,495.85
 663.87


 132.76
1,659.69
  59.74
12,434.70
  66.38
  99.57
  66.38
 331.93
 331.93
 33.19
1,013.86 829.84
 331.93
 995.81
 33.19
6,970.71


 331.93
2,655.48 331.93
1,991.63
165.96
331.93
 66.38

663.87
 99.58
493.09
315.34
 331.93
1,659.69

 66.38
 66.38 331.93
1,560.11
 331.94
 33.19
 66.38
 323.91
7,302.66
 331.93
 331.93


1,991.62
 331.93

 829.84
 165.96
2,157.60
165.96
995.81
 66.38
 49.79
 32.36


 9.96
 66.382,735.17
 328.03
 66.38
 497.90
 331.93


 66.38
1,165.53
 33.19
 49.79
 132.77

 896.21
3,319.39

 66.38

 99.58
9,787.49
4,846.27


 165.96
 16.59
3,651.31
 66.38
 66.38

 331.93
 398.31

1,659.69
 199.15
199.14 66.38
132.76
165.96


 16.59
331.93 66.39
 66.38
 16.59
 99.58


1,460.53 165.96
 995.81


3,319.39
 663.86
 829.83
3,319.39
 796.65 132.76


 829.84
3,443.09
 331.93
9,206.78

 165.96
3,319.39
 996.80 66.38
 331.93
1,659.69
 331.93
 331.93
1,659.69
2,198.86
 331.93
 995.81

 66.38
1,659.69
331.93
 66.38
 66.38
199.16 16.59

331.93
165.96
 66.38
331.93
331.93
199.14
 33.19


 49.79
 49.79
165.96
3,038.63
 252.93
1,327.74
331.93

331.93
165.96
 66.38
 66.38
 16.59
165.96


331.93


497.91
165.96
132.76

863.04
 165.96
 66.38
 331.93
5,244.62
3,428.66
 66.38
995.79
331.93


 66.38
331.93

165.96

 33.19

331.94

 66.38
132.76
165.96
663.86
 66.38

331.93
331.93
 99.58
 66.38
829.81


331.93
4,315.20
1,513.00 331.93
3,319.39 99.58
 331.93 165.96
 331.93


 66.38


 66.39
 331.93
 829.83
 165.96


 49.79

1,659.69
 331.94
  66.38
11,617.86 5,476.97
 165.96
 3,319.39
  66.38
3,319.39
3,319.39 66.38
 497.90
 66.38
 165.96
 331.93

 33.19
3,319.39
 365.12
 66.38
 165.96
 66.38
4,979.08
 331.93
  9.95
 16.59
 99.58
663.87
663.88
 66.38
165.96
165.96
331.93
104.32
331.94
663.87
331.93
 66.38

 331.93
 66.38
 66.38
 66.38
 66.38
2,987.45
466.44
331.93
 66.38
 497.90
 165.96
 153.12
 331.93
 99.58
1,493.71
 66.38
 265.52
 165.96
1,327.72
 16.59


 66.38

 633.97
 66.38
3,319.39
 331.93

 165.96
 33.19
 829.83
232.35

697.07
165.96
663.87
 66.38
 995.80
 331.93
3,736.77
 99.58
 663.87
1,161.74
 331.93
 165.96
 165.96


57,259.51
 564.27
3,319.39
3,262.69
                         právnické osoby


                                                     Celková suma daňového   Celková suma daňového
Obchodné meno/názov právnickej osoby  Sídlo (obec)        Ulica       Popisné číslo    nedoplatku v eur      nedoplatku v Sk
A - BYT, s.r.o.            Piešťany          Winterova             1        2,988,586.65 €      90,034,161 Sk
A Level, a.s.                           Balkánska cesta
                    Bratislava - mestská časť Rusovce                        979,311.70 €      29,502,746 Sk
A S P O, s.r.o. Košice         Košice - m.č. Juh      Juţná trieda         93          181,240.40 €       5,460,048 Sk
A X O N spol. s r.o.          Komárno           Bratislavská          1          644,685.46 €      19,421,802 Sk
A.R.F., spol. s r. o.         Brezno - Mazorníkovo    9. mája         2145/36         1,891,473.19 €      56,982,521 Sk
A.T.R.S., s.r.o.            Rimavská Sobota       Potravinárska       3,694          599,028.49 €      18,046,332 Sk
Suma daňového nedoplatku v eur k 31.12.2008
 Daň z pridanej Daň z príjmu fyzických osôb    Daň z príjmu fyzických osôb  Cestná daň za vozidlá  Daň z motorových    Nepriame dane    Dane z príjmov platné Daň z príjmu právnických osôb  Daň z príjmu právnických osôb   Daň z príjmu   Daň z dedičstva
  hodnoty      zo závislej činnosti   na základe podaného daň.priznania evidované v tuzemsku     vozidiel    platné do roku 1992   do roku 1992      so sídlom v tuzemsku       so sídlom v cudzine    vyberaná zráţkou

   2,980,965.37                                       982.52                                             6,638.76
    730,625.86                                                                                      248,685.84
    175,851.49          4,025.79                                    1,363.12
    269,610.20          4,371.41                                                                         370,703.85
                                                                                              1,891,473.19
    367,750.55         98,368.96                                   29,225.86                                 100,363.73
Daň z darovania Daň z prevodu a prechodu Spotrebná daň     Spotrebná daň    Spotrebná daň  Spotrebná daň     Spotrebná daň    Pokuty z daňovej kontroly
           nehnuteľností  z uhľov.palív a mazív  z liehu a liehovín    z piva     z vína   z tabaku a tabak.výrobkov a za porušenie mlčanlivosti
                                                                                3,319.39

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:5116
posted:8/9/2011
language:Slovak
pages:507