BrosurHamka by acid.rain

VIEWS: 6 PAGES: 2

									  Seminar Serantau Seabad BUYA HAMKA
  2-3 Oktober 2009  Bilik Senat & Bilik Majlis,


                 BORANG PENYERTAAN

Nama: ________________________________________________________________

Alamat: ________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
                                                  Seminar Serantau Seabad
_______________________________________________________________________
                                                 BUYA HAMKA
No. Kad Pengenalan:         __________________________________________          2-3 Oktober 2009 / 13-14 Syawal 1430H
                                                  Bilik Senat & Bilik Majlis, UKM Bangi
No. Telefon:     (Pejabat)    __________________________________________
                                                         Anjuran:
           (Faksmili)   __________________________________________      Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia
                                                           dan
           (Bimbit)    __________________________________________       Ikatan Keluarga Mahasiswa Minang (IKMM), UKM
E-Mel: ________________________________________________________________

                                          Pengenalan
Tandakan () pada kotak berikut:                          Haji Abdul Malik Karim Amrullah (Hamka) ialah seorang ulama dan intelektual Muslim
                                          berasal dari Minangkabau (Indonesia) yang pengaruhnya melampaui sempadan geografi
                    1 ORANG        3 ORANG       Indonesia. Ketokohan Hamka juga dikenali di seluruh kawasan Tanah Melayu. Beliau
                                          dihargai kerana pengaruh intelektualnya yang meliputi pelbagai bidang keagamaan,
 Pembentang UKM               RM250.00        -        sastera, falsafah, sejarah dan kewartawanan, sehingga beliau dikenali sebagai seorang
 Pembentang Luar UKM             RM300.00        -        tokoh yang ‘multi dimensi’. Seluruh karya Hamka dalam beberapa bidang berkenaan
                                          telah menjadi rujukan dan bahan penyelidikan di kalangan golongan terpelajar, sama ada
 Peserta Individu              RM150.00          RM400.00  di Indonesia mahupun di Malaysia.
 Peserta Institusi              RM200.00          RM500.00    Karya Hamka yang meliputi pelbagai bidang ilmu, telah tersebar hingga ke Tanah
                                          Melayu, sehingga nama Hamka tidak asing lagi di kalangan masyarakat Indonesia dan
 Pelajar                   RM 50.00        -        Malaysia. Karya Hamka seperti Tafsir Al-Azhar yang menjadikan rujukan oleh umat
                                          Islam di kawasan ini telah diterbitkan di Malaysia. Universiti Kebangsaan Malaysia
                                          (UKM) juga telah memberikan penghargaan Ijazah Kehormat Doktor Undang-undang
Bersama ini, disertakan wang tunai / cek / wang pos atas nama “Tabung Khas Dakwah  kepada Hamka di Majlis Konvokesyen Kedua pada tahun 1974. Kini terdapat sebanyak
                                          124 karya Hamka yang ditempatkan di Perpustakaan Tun Seri Lanang (PTSL), UKM.
Fakulti Pengajian Islam” sebanyak RM____________ untuk bayaran Seminar ini.       Sempena meraikan seabad kelahiran Buya Hamka, maka dirasakan sangat relevan
                                          untuk membahas dan membentangkan pemikiran Buya Hamka, sama ada untuk wawasan
                                          masa kini mahupun untuk masa hadapan yang penuh cabaran dengan pelbagai masalah
                                          seperti isu perkauman, kebangsaan, bahasa, budaya dan agama, terutama kaitannya
Tandatangan: ______________________________ Tarikh: _____________________      dengan hubungan dua hala antara Indonesia dan Malaysia.
  Seminar Serantau Seabad BUYA HAMKA                           Seminar Serantau Seabad BUYA HAMKA
  2-3 Oktober 2009  Bilik Senat & Bilik Majlis,                     2-3 Oktober 2009  Bilik Senat & Bilik Majlis,


Objektif                                        Yuran
 Mengkaji dan menggali pemikiran dan nilai-nilai perjuangan Buya Hamka dalam       Pembentang UKM           RM250.00
 bidang agama, budaya, pendidikan dan kemasyarakatan.                   Pembentang Luar UKM        RM300.00
 Merefleksikan pemikiran Buya Hamka dalam mengeratkan hubungan serantau          Peserta Individu          RM150.00 (RM400.00 berkelompok 3 orang)
 Indonesia-Malaysia.                                   Peserta Institusi         RM200.00 (RM500.00 berkelompok 3 orang)
 Memperkaya dokumentasi khazanah pemikiran Buya Hamka dalam pelbagai bidang.       Peserta Pelajar          RM 50.00
 Menyebarluaskan pemikiran Buya Hamka kepada generasi muda.
                                            Bayaran yuran hanya meliputi untuk sarapan, kudapan, makan tengah hari, minum petang
Anjuran                                        dan edaran bahan seminar, tidak termasuk kos pengangkutan dan penginapan. Bayaran
Seminar serantau ini ialah anjuran bersama Fakulti Pengajian Islam (FPI), Universiti  yuran dibuat atas nama: TABUNG KEWANGAN KHAS DAKWAH FAKULTI
Kebangsaan Malaysia (UKM), Bangi dan Ikatan Keluarga Mahasiswa Minang (IKMM).     PENGAJIAN ISLAM (No akaun Bank Islam Malaysia Berhad: 12029010000248)


Aktiviti                                        Tarikh Penting
                                             Tarikh tutup penghantaran abstrak        :   15 Julai 2009
 Penganjuran Seminar Serantau Seabad BUYA HAMKA selama 2 hari.
                                             Tarikh makluman penerimaan abstrak       :   31 Julai 2009
 Penerbitan Buku: Buya Hamka: Dari Kaca Mata Tokoh dan Sarjana Melayu.
                                             Tarikh akhir penghantaran kertas kerja     :   31 Ogos 2009
 Malam Kesenian dan Budaya Minangkabau dan Minang-Rantau.

Tarikh dan Tempat                                   Syarat Penulisan Kertas Kerja
2-3 Oktober 2009 bersamaan 13-14 Syawal 1430H (Jumaat-Sabtu), bertempat di Bilik     Kertas kerja hendaklah ditulis dalam Bahasa Melayu.
Senat dan Bilik Majlis, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), Bangi, Selangor.      Kertas kerja hendaklah menggunakan perisian Microsoft Word (97-2003).
                                             Jumlah halaman kertas kerja ialah antara 15 hingga 20 halaman (saiz A4)
                                             Jenis font: Times New Roman, saiz: 12 poin.
Peserta                                         Selang dua baris (double spacing).
Dianggarkan seramai 250 orang akan menyertai seminar ini, antaranya:
                                             Semua abstrak dan kertas kerja hendaklah dihantar melalui e-mel berikut:
 Para pensyarah dari seluruh IPTA Malaysia;                       dins@ukm.my (Prof. Madya Kamarudin Salleh).
 Ahli Ikatan Keluarga Mahasiswa Minangkabau Malaysia (IKMM);
 Ahli Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM);
 Ahli Persatuan Mahasiswa Negeri Sembilan (PERMANIS);                 Urus Setia
 Majlis Perwakilan Pelajar di pelbagai IPTA Malaysia;
                                            Urus Setia                                       Urus Setia
 Perwakilan organisasi mahasiswa Indonesia di Malaysia;                Seminar Serantau Seabad BUYA HAMKA           Seminar Serantau Seabad BUYA HAMKA
 Perwakilan lembaga NGO Malaysia;                           Fakulti Pengajian Islam                 Ikatan Keluarga Mahasiswa Minang (IKMM)
 Para penyelidik dan pengkaji mengenai sejarah dan tamadun Islam di Asia Tenggara;  Universiti Kebangsaan Malaysia                   Universiti Kebangsaan Malaysia
                                            43600 UKM Bangi, Selangor Darul Ehsan, Malaysia        43600 UKM Bangi, Selangor, Malaysia
 Masyarakat Malaysia yang berasal dari Minangkabau;
                                             03 8921 5511 (Ustaz Mohd. Izhar Ariff Mohad Kashim)      017 635 4323 (Rahmad Ramadhan)
                                             03 8921 3513 (Prof. Madya Kamarudin Salleh)            012 650 8795 (Rina Marnita)
Tema                                           03 8921 3535 (Puan Maya Senin Abu)               016 304 8860 (Dony Adriansyah)
  Keagamaan atau keislaman                               izhar@ukm.my                           ramadhan_yusida@yahoo.com
                                            dins@ukm.my                                rmarnita@yahoo.com
  Sosial dan politik
                                            maya@ukm.my                            dony_geology@yahoo.com.my
  Bahasa dan kesusasteraan                              03 8925 3902
  Sejarah dan falsafah

								
To top