Docstoc

Overzicht-stages-Interactieve-Media-21-september-2007-heden

Document Sample
Overzicht-stages-Interactieve-Media-21-september-2007-heden Powered By Docstoc
					        Overzicht stages Interactieve Media 21/09/’07 - heden

In dit document staan de stages die door het bedrijfsleven zijn gemeld bij de opleiding Interactieve
Media. De bedrijven zijn door het stagebureau goedgekeurd. Voor de definitieve inhoud van de stage
ben je zelf verantwoordelijk en dien je e.e.a. kort te sluiten met je stagebegeleider (concept
stageplan).

Je kunt zelf contact opnemen met deze stagebedrijven. Wanneer je tot overeenkomst bent gekomen
met één van onderstaande bedrijven, wil ik dat graag van je weten! Door in de inhoud met de cursor
op de stage te gaan staan word je door “CTRL + klik” in één keer doorgelinkt naar de juiste pagina. Dit
bestand zal regelmatig door mij worden aangevuld met nieuwe stages. De meest recente stages staan
bovenaan. Voor vragen/opmerkingen kun je bij mij terecht:

Mattijs Blekemolen

t: 020-5951818 (ma. t/m do.)
f: 020-5951840
e: m.blekemolen@hva.nl

Presentique – TDI stage ................................................................................................................................ 3
Stadsspelen – CC stage ................................................................................................................................ 6
Lawjobs – TDI stage ...................................................................................................................................... 9
SensiSeeds BV – CC/TDI stage .................................................................................................................. 10
Fabchannel – BO/CC stage......................................................................................................................... 13
ClearSense BV – BO stage ......................................................................................................................... 15
WSI Webexperts – TDI stage ...................................................................................................................... 18
Sanoma’s Men’s Magazines – CC/TDI stages ............................................................................................ 19
Favela Fabric – CC stage ............................................................................................................................ 24
Lightmaker Amsterdam – TDI stage ............................................................................................................ 25
Salus Reïntegratie – CC/TDI stage ............................................................................................................. 28
Stichting Nederland Kennisland – CC stage ............................................................................................... 32
Music Mayday (NL) – TDI stage .................................................................................................................. 36
ID&T – CC/TDI stage ................................................................................................................................... 40
UDC (Dancevalley) – BO/CC/TDI stages .................................................................................................... 43
HFM – CC stage .......................................................................................................................................... 47
The People – BO/CC stage ......................................................................................................................... 48
RAP Media B.V. – CC stage........................................................................................................................ 50
BuzzBasics – BO/CC stage ......................................................................................................................... 53
IVN – CC stage ............................................................................................................................................ 56
Vegro – CC/TDI stage ................................................................................................................................. 58
Telegraaf Media Nederland – CC stage ...................................................................................................... 61
Power Systems (ARUBA) – TDI stage ........................................................................................................ 64
Sony Nederland – CC stage ........................................................................................................................ 66
Lostboys – CC stage ................................................................................................................................... 69
Fullmoon – TDI stages ................................................................................................................................ 70
ING – BO/CC/TDI stages ............................................................................................................................ 72
DNB Media – TDI stage ............................................................................................................................... 75
Philips – BO/CC stage ................................................................................................................................. 78
ELLE Online – CC stage ............................................................................................................................. 81
KRO – TDI + CC stage ................................................................................................................................ 82
IceMobile BV – TDI stage ............................................................................................................................ 84
Nestlé Nutrition – BO/CC stage ................................................................................................................... 87
MijnNL – CC stage ...................................................................................................................................... 88
Leylines – TDI stage .................................................................................................................................... 89
MediaMonks – TDI stage............................................................................................................................. 93
Adidas – BO stage ....................................................................................................................................... 94
Lamar Communicatie – CC stage ............................................................................................................... 98
Siyou – TDI stage ...................................................................................................................................... 100
Dutchlabel – TDI stage .............................................................................................................................. 103
Legaldownload – TDI stage ....................................................................................................................... 104
Basiscommunicatie – TDI stage ................................................................................................................ 108
Sanoma Uitgevers – BO stage .................................................................................................................. 109
Atradius – BO/CC stage ............................................................................................................................ 112
TROS – CC stage ...................................................................................................................................... 115
Prenatal – CC stage .................................................................................................................................. 118
KREM – BO stage ..................................................................................................................................... 120
Presentique – TDI stage

 Naam organisatie      Presentique

 Adres / Postcode / Plaats  Postjesweg 1, 1057 DT Amsterdam

 Contactpersoon       Jasper Fassaert

 Functie contactpersoon   Creatief Directeur

 Telefoonnummer(s)      020 6160 328

 E-mailadres         werken@presentique.nl

 Website           www.presentique.nl

 Naam stagebegeleider    Jasper Fassaert

 Functie stagebegeleider   Creatief Directeur
2. Soort organisatie
Aantal vaste medewerkers:    5

 Bureau of consultancy?
  (marketing) communicatie
  interactieve concepten/producten
  beheer/infrastructuur

Of:
 Afdeling van een organisatie?
  (marketing) communicatie
  interactieve concepten/producten
  beheer/infrastructuur

Of:
 Bedrijf dat producten ontwikkelt en aanbiedt op het gebied van:
  (marketing) communicatie
 ● interactieve concepten/producten
   beheer/infrastructuur
3. Toelichting op stage

3.1 Werkzaamheden stagiair

 Korte beschrijving werkzaamheden bureau     Bureau voor Interactieve communicatie

 Afdeling waar stagiair komt te werken      Design & Ontwikkeling
                         Uitvoeren van interactieve concepten voor
 De stageopdracht                 internet, cd-rom en presentaties. Onze
                         opdrachten zijn meestal korte opdrachten met ene
                        redelijk strakke deadline. We zullen de student
                        begeleiden en stimuleren alle facetten van de
                        opdracht onder de knie te krijgen zodat hij of zij op
                        basis van ervaring makkelijker een keuze kan
                        maken welke richting hij / zij op wil. Dit houd in dat
                        een stagair niet alleen belast zal worden met de
                        uitvoering van een concept, maar dat de stagair
                        ook zal worden gevraagd klantencontact te
                        onderhouden en mee te gaan naar de presentatie
                        van een concept. Op deze manier hopen we op
                        lange termijn ook de stagair aan ons te kunnen
                        binden.


3.2 Soort stagiair


   Wij hebben ruimte voor een oriëntatiestagiair, 4 dagen per week, minimaal 8 weken,
   maximaal 10 weken in de periode april t/m juni


   Wij hebben ruimte voor een afstudeerstagiair, 4 dagen per week, minimaal 17 weken,
 ja
   maximaal 22 weken periode september t/m januari en/of februari t/m juni

Studenten kunnen u ook buiten deze periodes voor de stage benaderen


3.3 Voorkeur specialisatie van student (zie onze website www.iam.hva.nl voor een toelichting)

   Business & Organisatie
   Content & Communicatie
 ●  Technologie, Design & Interactie


3.4 Het zwaartepunt van de werkzaamheden ligt op het gebied van:

 ●  ontwerpen, creatie, conceptontwikkeling
 ●  uitwerking en technische realisatie
   communicatie, redactie, content
   marketing, projectmanagement, organisatie


3.5 Functie-eisen stagiair

 ●  ontwerpen, creatie, conceptontwikkeling
 ●  uitwerking en technische realisatie
   communicatie, redactie, content
 ●  marketing, projectmanagement, organisatie
   marketingkennis en managementvaardigheden
 ●  communicatiekennis en creatieve vaardigheden
   onderzoekskennis en analytische vaardigheden
   technische (internet)kennis en ontwerpvaardigheden:
 ●  MS Office
 ●  Phtoshop/illustrator
 ●  HTML/XML/Dreamweaver
 ●  Flash/action scripting
   MySQL/datagbases/netwerken
   anders, nl
3.6 Competenties stagiair (meerdere antwoorden mogelijk)

De stagiair kan bij onze organisatie de volgende competenties oefenen:

   Creërend en interactief denkvermogen
 ●  De beginnende IAM professional is in staat om visie, ideeën, kennis en vaardigheden te combineren om tot effectieve en
   vernieuwende oplossingen voor IAM vraagstukken te komen.

   Communicatief vermogen

 ●  De beginnende IAM professional is in staat te communiceren over een visie, de ontwikkeling en productie/beheer van
   een interactieve media oplossing, zowel in een multidisciplinair team als met opdrachtgevers en eindgebruikers.

   Omgevingsgerichtheid

   De beginnende IAM professional getuigt van een onderzoekende houding waarin hij op basis van oriëntatie en analyse
 ●  op de hoogte is van relevante professionele en maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van interactieve media.
   Hij kan deze kennis in de context van een opdracht plaatsen en houdt daarbij rekening met de behoeften en de wensen
   van de opdrachtgever.

   Productie en beheer bekwaam

 ●  De beginnende IAM professional kan een substantiële bijdrage leveren aan interactieve media projecten en kan
   multimedia objecten produceren, implementeren en beheren op basis van aangeleverde ontwerpspecificaties .

   Multidisciplinaire samenwerking en managementvaardigheden

   De beginnende IAM professional kan adequaat samenwerken met anderen in een multiculturele, internationale en/of
   multidisciplinaire beroepsomgeving. Kan op startersniveau leidinggevende-, en managementtaken uitvoeren.

   Methodisch en reflectief denken en handelen

   De beginnende IAM professional is in staat methodisch te werken en om op zijn eigen professionele ontwikkeling en
   beroepshandelingen te reflecteren.

   andere competenties, nl
3.7 Overige wensen/opmerkingen voor de stagiair
3.8 Vergoeding stagiair

Wij denken aan een vergoeding van € 400 per maand.
Stadsspelen – CC stage

 Naam organisatie      Stichting StadsSpelen

 Adres / Postcode / Plaats  Spuistraat 239

 Contactpersoon       Evelyn de Roos

 Functie contactpersoon   Marketing & Communicatie

 Telefoonnummer(s)      020-626 43 79

 E-mailadres         evelynderoos@stadsspelen.nl

 Website           www.stadsspelen.nl

 Naam stagebegeleider    Evelyn de Roos/ Esther Woonink

 Functie stagebegeleider   Sr. Medewerker Marketing & Communicatie/ Projectleider
2. Soort organisatie
Aantal vaste medewerkers:   10

 Bureau of consultancy?
  (marketing) communicatie
  interactieve concepten/producten
  beheer/infrastructuur

Of:
 Afdeling van een organisatie?
 X (marketing) communicatie
  interactieve concepten/producten
  beheer/infrastructuur

Of:
 Bedrijf dat producten ontwikkelt en aanbiedt op het gebied van:
  (marketing) communicatie
  interactieve concepten/producten
  beheer/infrastructuur
3. Toelichting op stage

3.1 Werkzaamheden stagiair

                        Eventmanagement en het ontwikkelen van een
 Korte beschrijving werkzaamheden bureau    grootschalige crossmedia campagne voor radio,
                        tv, online kanalen en print.
 Afdeling waar stagiair komt te werken     Marketing & Communicatie
                        Bijdrage leveren aan de ontwikkeling, vormgeving
                        en uitvoering van een grootschalige crossmedia
 De stageopdracht
                        campagne met het zwaartepunt op online en
                        interactieve media concepten.
3.2 Soort stagiair


   Wij hebben ruimte voor een oriëntatiestagiair, 4 dagen per week, minimaal 8 weken,
 X
   maximaal 10 weken in de periode april t/m juni


   Wij hebben ruimte voor een afstudeerstagiair, 4 dagen per week, minimaal 17 weken,
 X
   maximaal 22 weken periode september t/m januari en/of februari t/m juni

Studenten kunnen u ook buiten deze periodes voor de stage benaderen


3.3 Voorkeur specialisatie van student (zie onze website www.iam.hva.nl voor een toelichting)

   Business & Organisatie
 X  Content & Communicatie
   Technologie, Design & Interactie


3.4 Het zwaartepunt van de werkzaamheden ligt op het gebied van:

 X  ontwerpen, creatie, conceptontwikkeling
   uitwerking en technische realisatie
 X  communicatie, redactie, content
 X  marketing, projectmanagement, organisatie


3.5 Functie-eisen stagiair

 X  ontwerpen, creatie, conceptontwikkeling
   uitwerking en technische realisatie
 X  communicatie, redactie, content
   marketing, projectmanagement, organisatie
   marketingkennis en managementvaardigheden
 X  communicatiekennis en creatieve vaardigheden
   onderzoekskennis en analytische vaardigheden
   technische (internet)kennis en ontwerpvaardigheden:
   MS Office
 X  Phtoshop/illustrator
   HTML/XML/Dreamweaver
   Flash/action scripting
   MySQL/datagbases/netwerken
   anders, nl
3.6 Competenties stagiair (meerdere antwoorden mogelijk)

De stagiair kan bij onze organisatie de volgende competenties oefenen:

   Creërend en interactief denkvermogen
 X
   De beginnende IAM professional is in staat om visie, ideeën, kennis en vaardigheden te combineren om tot effectieve en
   vernieuwende oplossingen voor IAM vraagstukken te komen.

   Communicatief vermogen
 X
   De beginnende IAM professional is in staat te communiceren over een visie, de ontwikkeling en productie/beheer van
   een interactieve media oplossing, zowel in een multidisciplinair team als met opdrachtgevers en eindgebruikers.

   Omgevingsgerichtheid

   De beginnende IAM professional getuigt van een onderzoekende houding waarin hij op basis van oriëntatie en analyse
 X  op de hoogte is van relevante professionele en maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van interactieve media.
   Hij kan deze kennis in de context van een opdracht plaatsen en houdt daarbij rekening met de behoeften en de wensen
   van de opdrachtgever.

   Productie en beheer bekwaam

   De beginnende IAM professional kan een substantiële bijdrage leveren aan interactieve media projecten en kan
   multimedia objecten produceren, implementeren en beheren op basis van aangeleverde ontwerpspecificaties .

   Multidisciplinaire samenwerking en managementvaardigheden

 X  De beginnende IAM professional kan adequaat samenwerken met anderen in een multiculturele, internationale en/of
   multidisciplinaire beroepsomgeving. Kan op starterniveau leidinggevende, en managementtaken uitvoeren.

   Methodisch en reflectief denken en handelen

   De beginnende IAM professional is in staat methodisch te werken en om op zijn eigen professionele ontwikkeling en
   beroepshandelingen te reflecteren.
3.7 Overige wensen/opmerkingen voor de stagiair

 Onze voorkeur gaat uit naar een afstudeerstagiaire van de richting content en communicatie.
 Vormgevingskwaliteiten en vaardigheden op het gebied van interactieve media concepten
 /virals zijn een pre.


3.8 Vergoeding stagiair

Wij denken aan een vergoeding van € 250,- per maand.
Lawjobs – TDI stage
Kan jij voor ons online social networks opzetten?

Omschrijving stageopdracht
Je gaat online social networks op onze vacaturebank voor juristen opzetten. Hierover heb je zelf al de
nodige ideeën en weet je wat er zoal speelt op internet. Natuurlijk zijn er ook andere activiteiten waar
je je mee bezig gaat houden. Zo ontwerp je digitale mailings, widgets en banners. Samen met de
marketing- en communicatiemedewerker werk je aan de verdere ontwikkeling van de website en
ontwerp je de middelen om de doelgroep te bereiken. Verder denk je goed mee over hoe het product
in de markt gebracht moet worden. Hou je van uitdagingen? Dan zit je bij LawJobs op de juiste plek!
Je werkt en denkt intensief mee aan de ontwikkeling van de vacaturesite.

Jouw profiel
Je hebt belangstelling voor nieuwe media, met name online social networks. Daarnaast ben je goed
op de hoogte van de nieuwste internet technologieën en heb je oog voor design. Tevens ben je
ondernemend en dien je commercieel ingesteld te zijn. Je bent communicatief, creatief en kunt goed
zelfstandig werken.

Vereisten
- Je beschikt over minimaal HBO denk- en werkniveau.
- Je hebt kennis van diverse online sociale netwerken.
- Je beschikt over ruime kennis en ervaring van de webstandaarden (x)HTML, CSS, XML.
- Je beschikt over kennis van JavaScript.
- Je beschikt liefst over kennis van grafische pakketten (bij voorkeur Adobe Fireworks).
- Kennis van Lotus Notes/Domino web server en Adobe Flash is een pré.

Wat is LawJobs?
LawJobs is een vacaturesite voor juristen: advocaten, notarissen en overige juristen. Op de
vacaturesite vinden juristen een overzicht van alle openstaande vacatures in Nederland. De
vacaturesite is inmiddels meer dan een jaar online. Binnen drie jaar moet LawJobs de
toonaangevende vacaturesite zijn voor juridisch personeel.

Wat kan jij van ons verwachten?
Een goede begeleiding met korte en directe communicatielijnen, leerzame ervaring opdoen in een
ondernemende omgeving.

Duur en vorm stage
Vijf maanden, meewerkstage
Aanvang stage is januari 2008

Stagevergoeding
In overleg

Plaats
Deels in Utrecht, deels in Hilversum

Voldoe je aan het profiel?
Stuur dan je sollicitatiebrief en CV naar georgina@lawjobs.nl.

Meer informatie
Kijk op www.lawjobs.nl of bel Georgina Siwabessy/Ruud Souverein via telefoonnummer 030-
6598088.
SensiSeeds BV – CC/TDI stage

 Naam organisatie      Sensi Seeds BV

 Adres / Postcode / Plaats  Oudezijds Achterburgwal 131, 1012 DE Amsterdam

 Contactpersoon       Arjen Koedam

 Functie contactpersoon   Internet Marketeer / Manager Digitaal

 Telefoonnummer(s)      020 5352279

 E-mailadres         arjen@sensiseeds.com
               Sensiseeds.com, Hempflax.com, Hemp.tv, Whitelabelseeds.com,
 Website
               Flyingdutchmen.com, Hashmuseum.com, etc.
 Naam stagebegeleider    ARJEN KOEDAM

 Functie stagebegeleider   Internet Marketeer / Manager Digitaal
2. Soort organisatie
Aantal vaste medewerkers:    40

 Bureau of consultancy?
  (marketing) communicatie
  interactieve concepten/producten
  beheer/infrastructuur

Of:
 Afdeling van een organisatie?
 X (marketing) communicatie
 X interactieve concepten/producten
 X beheer/infrastructuur

Of:
 Bedrijf dat producten ontwikkelt en aanbiedt op het gebied van:
  (marketing) communicatie
  interactieve concepten/producten
  beheer/infrastructuur
3. Toelichting op stage

3.1 Werkzaamheden stagiair

 Korte beschrijving werkzaamheden bureau    Sensi Seeds BV is op zoek naar stagiaires die
                        kunnen helpen bij het verwerven, creeren,
 Afdeling waar stagiair komt te werken     ordenen, vertalen en plubiceren van online
                        content.
 De stageopdracht
                        Naast het managen van video, photo en tekstueel
                         materiaal zal een belangrijk deel van de stage
                         gericht zijn op online marketing.

                         Organische zoekmachine marketing en online
                         adverterentie inkoop zullen hier een belangrijk rol
                         in spelen, maar er zal ook bij ieder project
                         gekeken worden naar de ROI.

                         Iedere commercieel ingestelde student die een
                         cariere ambieert als project manager, content
                         manager, online marketeer of product manager
                         met een passie voor het internet en positieve
                         houding ten opzichte van de cannabis plant kan
                         bij ons een mooie start maken.3.2 Soort stagiair


   Wij hebben ruimte voor een oriëntatiestagiair, 4 dagen per week, minimaal 8 weken,
 X
   maximaal 10 weken in de periode april t/m juni


   Wij hebben ruimte voor een afstudeerstagiair, 4 dagen per week, minimaal 17 weken,
 X
   maximaal 22 weken periode september t/m januari en/of februari t/m juni

Studenten kunnen u ook buiten deze periodes voor de stage benaderen


3.3 Voorkeur specialisatie van student (zie onze website www.iam.hva.nl voor een toelichting)

   Business & Organisatie
 X  Content & Communicatie
 X  Technologie, Design & Interactie


3.4 Het zwaartepunt van de werkzaamheden ligt op het gebied van:

   ontwerpen, creatie, conceptontwikkeling
   uitwerking en technische realisatie
 X  communicatie, redactie, content
   marketing, projectmanagement, organisatie


3.5 Functie-eisen stagiair

   ontwerpen, creatie, conceptontwikkeling
   uitwerking en technische realisatie
 X  communicatie, redactie, content
 X  marketing, projectmanagement, organisatie
   marketingkennis en managementvaardigheden
   communicatiekennis en creatieve vaardigheden
   onderzoekskennis en analytische vaardigheden
   technische (internet)kennis en ontwerpvaardigheden:
   MS Office
   Phtoshop/illustrator
   HTML/XML/Dreamweaver
   Flash/action scripting
   MySQL/datagbases/netwerken
   anders, nl
3.6 Competenties stagiair (meerdere antwoorden mogelijk)

De stagiair kan bij onze organisatie de volgende competenties oefenen:

   Creërend en interactief denkvermogen

   De beginnende IAM professional is in staat om visie, ideeën, kennis en vaardigheden te combineren om tot effectieve en
 X  vernieuwende oplossingen voor IAM vraagstukken te komen.

   Communicatief vermogen

 X  De beginnende IAM professional is in staat te communiceren over een visie, de ontwikkeling en productie/beheer van
   een interactieve media oplossing, zowel in een multidisciplinair team als met opdrachtgevers en eindgebruikers.

   Omgevingsgerichtheid

   De beginnende IAM professional getuigt van een onderzoekende houding waarin hij op basis van oriëntatie en analyse
 X  op de hoogte is van relevante professionele en maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van interactieve media.
   Hij kan deze kennis in de context van een opdracht plaatsen en houdt daarbij rekening met de behoeften en de wensen
   van de opdrachtgever.

   Productie en beheer bekwaam

 X  De beginnende IAM professional kan een substantiële bijdrage leveren aan interactieve media projecten en kan
   multimedia objecten produceren, implementeren en beheren op basis van aangeleverde ontwerpspecificaties .

   Multidisciplinaire samenwerking en managementvaardigheden

 X  De beginnende IAM professional kan adequaat samenwerken met anderen in een multiculturele, internationale en/of
   multidisciplinaire beroepsomgeving. Kan op startersniveau leidinggevende-, en managementtaken uitvoeren.

   Methodisch en reflectief denken en handelen
 X
   De beginnende IAM professional is in staat methodisch te werken en om op zijn eigen professionele ontwikkeling en
   beroepshandelingen te reflecteren.

   andere competenties, nl
3.7 Overige wensen/opmerkingen voor de stagiair
3.8 Vergoeding stagiair

Wij denken aan een vergoeding van €200,- tot €300,- per maand afhankelijk van de kennis en
werkervaring van de kandidaat.
Fabchannel – BO/CC stage
Vacature: Stagiair(e) (business affairs / marketing /
promotie)

Fabchannel B.V.
Weteringschans 6-8
1017 SG Amsterdam
020-7960073
jobs@fabchannel.com
www.fabchannel.com

Periode: per januari/februari 2008

Wij hebben bieden jou: Een stageplaats waar jij kan uitgroeien
tot expert op het gebied van online (muziek) marketing, free
publicity en digitale rechten en wordt aangemoedigd creatief
te denken en initiatief te tonen.

Wij zoeken in jou: Een assertieve student (HBO) met interesse
in muziek en nieuwe media die vanaf januari/februari ons team
(full-time) wil komen versterken.

Werkzaamheden
Tijdens je stage ondersteun je enerzijds de productie van de
webcasts door het ‘clearen’ (verkrijgen van rechten) van
concerten. Hierbij onderhoudt je contacten met labels,
managements en artiesten, zowel nationaal als internationaal.

Anderzijds ondersteun je de marketing/promotie van Fabchannel
in binnen en (voornamelijk) buitenland. Dit houdt in; actief
zijn in verschillende online communities, creatief gebruik
maken van het internet, bedenken/ontwikkelen van nieuwe
(online) promotietools, het schrijven van persberichten en het
leggen van contacten met de media.

Fabchannel
Fabchannel.com zendt wekelijks concerten in Paradiso en
Melkweg uit op het Internet. Naast live uitzendingen biedt
Fabchannel een uitgebreid online videoarchief met meer dan 800
registraties. Hiermee is Fabchannel het grootste concert video
archief op het internet en één van de grootste streaming video
initiatieven ter wereld.

Werken bij Fabchannel betekent werken bij één van de meest
vooruitstrevende organisaties in de internationale muziek
industrie. Je werkt in een jong, klein en gedreven team waarin
je veel vrijheid en verantwoordelijkheid krijgt.


Profiel
Zelfstandig, assertief, accuraat, thuis op het internet,
handig met photoshop, goede kennis van engelse taal (tweede
vreemde taal is nog beter), affectie met muziek en nieuwe
media.

Pas jij in het genoemde profiel en spreken de werkzaamheden
jou aan, mail dan je motivatie en CV naar jobs@fabchannel.com,
onder vermelding van Stagiair (business affairs/publiciteit).
ClearSense BV – BO stage

 Naam organisatie      ClearSense BV

 Adres / Postcode / Plaats  Naritaweg 151

 Contactpersoon       Peter van der Graaf

 Functie contactpersoon   Manager SEO

 Telefoonnummer(s)      (020) 890 56 53

 E-mailadres         p.vandergraaf@clearsense.nl

 Website           www.clearsense.nl

 Naam stagebegeleider    Peter van der Graaf

 Functie stagebegeleider   Manager SEO
2. Soort organisatie
Aantal vaste medewerkers:    120

 Bureau of consultancy?
 x (marketing) communicatie
  interactieve concepten/producten
  beheer/infrastructuur

Of:
 Afdeling van een organisatie?
  (marketing) communicatie
  interactieve concepten/producten
  beheer/infrastructuur

Of:
 Bedrijf dat producten ontwikkelt en aanbiedt op het gebied van:
 x (marketing) communicatie
  interactieve concepten/producten
  beheer/infrastructuur
3. Toelichting op stage

3.1 Werkzaamheden stagiair

                          ClearSense, specialist in zoekmachinemarketing
                          ClearSense houdt zich bezig met de opzet en het
                          beheer van tekstadvertentiecampagnes en de
                          dienstverlening rondom de optimalisatie van
 Korte beschrijving werkzaamheden bureau
                          websites. We doen dit voor uiteenlopende klanten
                          in verscheidene landen: van MKB tot
                          multinational. Bij ClearSense werken ruim 35
                          Google Adwords Certified Individuals. Als eerste
                         bedrijf in de branche is ClearSense ISO
                         9001:2000 gecertificeerd.

                         ClearSense is onderdeel van Truvo (voorheen
                         World Directories Inc.). Truvo biedt een scala aan
                         directory formats in landen in Europa, Afrika en
                         het Caribisch gebied, zoals Gouden Gids, Golden
                         Pages, Pages d'Or, Páginas Amarelas and Pagini
                         Aurii.

                         SEO: Search Engine Optimization /
                         zoekmachineoptimalisatie (het toegankelijk maken
 Afdeling waar stagiair komt te werken      van websites voor zoekmachines als Google,
                         Yahoo! en MSN met als doel meer relevant
                         verkeer naar de website te leiden.
                           - Opgeleid tot SEOptimizer
                           - Gerenommeerd SEM-bureau met hoge
                             expertise collega’s (SEM = Search Engine
                             Marketing)
                           - Eindstage bij voorkeur voorloop op vaste
 De stageopdracht
                             aanstelling

                         De student zal onderzoek verrichten naar de
                         implementatiegraad van afgeronde SEO-adviezen
                         aan klanten.


3.2 Soort stagiair


   Wij hebben ruimte voor een oriëntatiestagiair, 4 dagen per week, minimaal 8 weken,
   maximaal 10 weken in de periode april t/m juni


   Wij hebben ruimte voor een afstudeerstagiair, 4 dagen per week, minimaal 17 weken,
 x
   maximaal 22 weken periode september t/m januari en/of februari t/m juni

Studenten kunnen u ook buiten deze periodes voor de stage benaderen


3.3 Voorkeur specialisatie van student (zie onze website www.iam.hva.nl voor een toelichting)

 x  Business & Organisatie
   Content & Communicatie
   Technologie, Design & Interactie


3.4 Het zwaartepunt van de werkzaamheden ligt op het gebied van:

   ontwerpen, creatie, conceptontwikkeling
   uitwerking en technische realisatie
   communicatie, redactie, content
 x  marketing, projectmanagement, organisatie


3.5 Functie-eisen stagiair

   ontwerpen, creatie, conceptontwikkeling
   uitwerking en technische realisatie
   communicatie, redactie, content
   marketing, projectmanagement, organisatie
 x   marketingkennis en managementvaardigheden
    communicatiekennis en creatieve vaardigheden
 x   onderzoekskennis en analytische vaardigheden
 x   technische (internet)kennis en ontwerpvaardigheden:
    MS Office
    Phtoshop/illustrator
 x   HTML/XML/Dreamweaver
 x   Flash/action scripting
    MySQL/datagbases/netwerken
    anders, nl


3.6 Competenties stagiair (meerdere antwoorden mogelijk)

De stagiair kan bij onze organisatie de volgende competenties oefenen:

    Creërend en interactief denkvermogen

    De beginnende IAM professional is in staat om visie, ideeën, kennis en vaardigheden te combineren om tot effectieve en
 x   vernieuwende oplossingen voor IAM vraagstukken te komen.

    Communicatief vermogen

 x   De beginnende IAM professional is in staat te communiceren over een visie, de ontwikkeling en productie/beheer van
    een interactieve media oplossing, zowel in een multidisciplinair team als met opdrachtgevers en eindgebruikers.

    Omgevingsgerichtheid

    De beginnende IAM professional getuigt van een onderzoekende houding waarin hij op basis van oriëntatie en analyse op
 x   de hoogte is van relevante professionele en maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van interactieve media. Hij
    kan deze kennis in de context van een opdracht plaatsen en houdt daarbij rekening met de behoeften en de wensen van
    de opdrachtgever.

    Productie en beheer bekwaam

    De beginnende IAM professional kan een substantiële bijdrage leveren aan interactieve media projecten en kan
    multimedia objecten produceren, implementeren en beheren op basis van aangeleverde ontwerpspecificaties .

    Multidisciplinaire samenwerking en managementvaardigheden

 x   De beginnende IAM professional kan adequaat samenwerken met anderen in een multiculturele, internationale en/of
    multidisciplinaire beroepsomgeving. Kan op startersniveau leidinggevende-, en managementtaken uitvoeren.

    Methodisch en reflectief denken en handelen

 x   De beginnende IAM professional is in staat methodisch te werken en om op zijn eigen professionele ontwikkeling en
    beroepshandelingen te reflecteren.

    andere competenties, nl
 x   Ontwikkelen van specialistische kennis op het gebied van SEO.
3.8 Vergoeding stagiair

Wij denken aan een vergoeding van (te beginnen met) €200 netto per maand:
 ste
1 maand €200 netto
 de
2 maand €200 netto
 de
3 maand €300 netto
    de
Vanaf 4 maand €350 netto
WSI Webexperts – TDI stage

Stagiaire Web Development, NL-Naarden

Als Stagiaire Web Development werk je in wisselende projectteams aan de ontwikkeling van
hoogwaardige Websites binnen WSI Webexperts. Je zet het ontwerp van de website om in plaatsjes en
HTML, zodat er werkende pagina’s ontstaan en programmeert eenvoudige onderdelen van website.
Een degelijke kennis van (X)HTML, XML, CSS, Javascript en W3C standaarden is vereist. Kennis
van programmeertalen , Flash, Photoshop en platvormen in een pré.

De projecten lopen uiteen van het bouwen van websites, extranetten en werken met een Content
Management Systeem. Daarnaast denk je mee over de toepassingen van nieuwe ontwikkelingen op
Internet gebied.

Je komt werken in een dynamische professionele omgeving. Zelf houd je van aanpakken, afwisseling,
en uidagingen. Je kunt goed in teamverband werken en bent enthousiast en communicatief vaardig.


Over ons
WSI is opgericht in 1995 in Toronto, Canada, en geldt als een van de meest innovatieve Internet
Marketing organisaties en het snelst groeiende consultancy netwerk ter wereld. Wij zijn
vertegenwoordigd in meer dan 87 landen met 1500 consultants en leveren per jaar duizenden Internet
oplossingen aan bedrijven en lokale overheden. In Nederland adviseren wij bedrijven en lokale
overheden hoe zij optimaal gebruik kunnen maken van de vele mogelijkheden die het Internet biedt.
Deze oplossingen worden ontwikkeld in een van onze gecertificeerde ontwikkelcentra in o.a. India,
USA en Canada.

WSI Webexperts bestaat uit een enthousiast team van 7 collega’s, die hun werk uitvoeren in een
uitermate professionele omgeving. Klantgerichtheid, kwaliteit en betrokkenheid zijn de pijlers van ons
succes. Om dit resultaat vast te houden zijn wij per direct op zoek naar een nieuwe collega met
dezelfde instelling.


Stagevergoeding
Wij bieden je een leuke uitdagende stageplaats aan, met een marktconforme stagevergoeding.


Arbeidsduur
Fulltime (40 uur per week) voor minimaal 2 à 3 maanden


Interesse?
Stuur een korte motivatie en jouw CV onder vermelding van stage Web Developer naar Paul
Hoppenbrouwers, Managing Consultant, via: paul.hoppenbrouwers@wsiwebexperts.nl

Voor verdere informatie kun je telefonisch contact opnemen met Paul Hoppenbrouwers, op nummer:
035-6958090, of bezoek je onze website: www.wsiwebexperts.nl
Sanoma’s Men’s Magazines – CC/TDI stages
         De afdeling Digital Media van Sanoma Men’s Magazines
             is op zoek naar digitale content stagiaires

Vind je het leuk om te werken met mannen en media en in het bijzonder mannen en digitale media?
Heb jij affiniteit met automotive, gadgets, games, muziek, fashion, entertainment en vrouwen en
kun jij dit in een on-line context plaatsen?

Onze afdeling:
De afdeling Digital Media is binnen de organisatie verantwoordelijk voor de ontwikkeling, het
onderhoud en de exploitatie van de belangrijke multimediale projecten en platforms en heeft als doel
de marktpositie van SMM onder mannen uit te bouwen door vergroting van het bereik via Internet en
andere digitale media. Naast het ondersteunen van onze titels, ontwikkelt zij ook eigen initiatieven.

De functie omschrijving:
De content stagiaire schrijft en produceert content (tekst, beeld en geluid) voor diverse on-line titels.
Verder regelt hij/zij voorpremieres, evenementen, recensie producten en acties voor de diverse sites en
titels en denkt hij/zij mee met het ontwikkelen van concepten en e-marketing strategieën. Je schrijft
veel maar je bent ook vaak op pad voor het maken van reportages en videoverslagen of het bekijken
van voorpremières en evenementen. Het betreft een zelfstandige functie waarbij de stagiair wordt
geacht nauwkeurig en punctueel te werken.

De ideale kandidaat heeft veel gevoel voor internet en on-line lifestyle en wellicht ervaring met het
onderhouden van een eigen website of weblog. Uiteraard beheerst hij/zij de Nederlandse taal
uitstekend. Basiskenis van internettechnieken zoals HTML en CSS is een pré. Enige (basis)ervaring
met Adobe producten is vereist, met name Photoshop. Flash en Premiere zijn een pré.

    Voor een looptijd vanaf vijf maanden
    Voor 38 uur per week
    Het is mogelijk (indien noodzakelijk voor studie) om naast uitvoerende werkzaamheden een
    onderzoek te verrichten.

De functie eisen :
   HBO/universitaire opleiding
   Interesse in schrijven en communicatie
   Goede beheersing van de Nederlandse taal
   Ervaring met het schrijven van online content.
   Ervaring met content management systemen.
   Sterke affiniteit met Internet en Multimedia (Internet mindedness)
   Ervaring met bouwen of onderhoud van bijv. een website of weblog is een pré
   Basiservaring met Photoshop, Flash, HTML, CSS of Dreamweaver is een pré.

Ben jij geïnteresseerd? Stuur dan een e-mail met motivatie en je CV naar Corine van der Neut.

Contactinformatie:
Corine van der Neut           Sanoma Men’s Magazines
c.van.der.neut@smm.nl          Haaksbergweg 75
Telefoon 020 – 7518052          1101 BR Amsterdam ZO
Over Sanoma Men’s Magazines
Sanoma Men's Magazines is onderdeel van Sanoma Uitgevers en de grootste mannenuitgeverij van
Nederland. Met 37 mannenmerken vormt Sanoma Men’s Magazines bij uitstek het bedrijf om met
mannen te communiceren.

SMM kijkt naar de markt vanuit vier interessedomeinen: Lifestyle, Nieuws & Entertainment,
Automotive en Sport. Deze interessedomeinen worden ingevuld via print maar ook via
(titelgerelateerde) websites, mobile, streaming, television over IP, evenementen en boeken.
                    Ben jij de man-online?

Vind je het leuk om te werken met mannen en media en in het bijzonder mannen en nieuwe media?
Heb jij affiniteit met auto's, fashion, popular science, games, muziek, sport, gadgets en vrouwen en
kun jij dit in een on-line context plaatsen?

Sanoma Men's Magazines, de grootste mannenuitgeverij van Nederland, is voor haar
overkoepelende, cross-mediale merk MANONLINE op zoek naar twee content stagaires.

Manonline bundelt alle kennis en expertise binnen Sanoma Men’s Magazine en biedt de beste content
aan op haar gepersonaliseerde website www.manonline.nl. De redactie is verantwoordelijk voor het
selecteren en produceren van content voor MANONLINE. De persoonlijke voorkeur van de bezoeker
bepaalt welke artikelen hij/zij voor ogen krijgt.

De functie omschrijving:
De content stagiaire schrijft en produceert content (tekst, beeld en geluid) voor MANONLINE. Verder
denkt hij/zij mee met het ontwikkelen van concepten en e-marketing strategieën. Het betreft een
zelfstandige functie waarbij de stagiair wordt geacht nauwkeurig en punctueel te werken.

De ideale kandidaat heeft veel gevoel voor internet en on-line lifestyle en wellicht ervaring met het
onderhouden van een eigen website of weblog. Uiteraard beheerst hij/zij de Nederlandse taal
uitstekend. Basiskenis van internettechnieken zoals HTML en CSS is een pré. Enige (basis)ervaring
met Adobe producten is vereist, met name Photoshop en Dreamweaver zijn aan te raden.

    Voor een looptijd vanaf vijf maanden
    Voor 38 uur per week
    Het is mogelijk (indien noodzakelijk voor studie) om naast uitvoerende werkzaamheden een
    onderzoek te verrichten.

Functieomschrijving:
- Minimaal HBO opleiding
- Goede beheersing van de Nederlandse taal
- Ervaring met het schrijven van online content.
- Ervaring met content management systemen.
- Sterke affiniteit met Internet en Multimedia en bezitten van een zekere Internet mindedness
- Ervaring met ontwikkelen van Internetapplicaties (bijv. website of weblog) is een pré
- Basiservaring met Photoshop, HTML en Dreamweaver is een pré.

Ben jij geïnteresseerd? Stuur dan een e-mail met motivatie en je CV naar Corine van der Neut.

Contactinformatie:
Corine van der Neut           Sanoma Men’s Magazines
c.van.der.neut@smm.nl          Haaksbergweg 75
Telefoon 020 – 7518052          1101 BR Amsterdam ZO


Over Sanoma Men’s Magazines
Sanoma Men's Magazines is onderdeel van Sanoma Uitgevers en de grootste mannenuitgeverij van
Nederland. Met 37 mannenmerken vormt Sanoma Men’s Magazines bij uitstek het bedrijf om met
mannen te communiceren.

SMM kijkt naar de markt vanuit vier interessedomeinen: Lifestyle, Nieuws & Entertainment,
Automotive en Sport. Deze interessedomeinen worden ingevuld via print maar ook via
(titelgerelateerde) websites, mobile, streaming, television over IP, evenementen en boeken.
      De afdeling Digital Media van Sanoma Men’s Magazines (SMM) is
        op zoek naar een stagiair multimedia & interaction (video)

Vind je het leuk om te werken met mannen en media en in het bijzonder mannen en digitale media?
Heb jij affiniteit met automotive, gadgets, games, muziek, fashion, entertainment en vrouwen en
kun jij dit in een on-line context plaatsen?

Onze afdeling:
De afdeling Digital Media is binnen de organisatie verantwoordelijk voor de ontwikkeling, het
onderhoud en de exploitatie van de belangrijke multimediale projecten en platforms en heeft als doel
de marktpositie van SMM onder mannen uit te bouwen door vergroting van het bereik via Internet en
andere digitale media. Naast het ondersteunen van onze titels, ontwikkelt zij ook eigen initiatieven.

De functie omschrijving:
Als stagiair multimedia & interaction zul jij je voornamelijk bezighouden met het zelfstandig content
bedenken en produceren (tekst, beeld & geluid) voor het nieuwe, titeloverstijgende merk
MANONLINE en voor de verschillende on-line projecten. Je denkt mee over interactieve en virale
concepten en helpt deze verder te ontwikkelen. Verder ontwerp en plaats je digitale advertorials en heb
jij je eigen mening over e-marketing topics (SEO, user generated content, web 2.0)

    Voor een looptijd vanaf vijf maanden
    Voor 38 uur per week
    Het is mogelijk (indien noodzakelijk voor studie) om naast uitvoerende werkzaamheden een
    onderzoek te verrichten.

Functieomschrijving:

    Minimaal HBO opleiding
    Goede beheersing van de Nederlandse taal
    Sterke affiniteit met Internet en gevoel voor multimediale content (Internet mindedness)
    Ervaring met digitaal design
    Ervaring met Adobe pakketten zoals Photoshop, Flash, Dreamweaver, Premiere Pro en After
    Effects
    Basiskennis van HTML en CSS
    Enige technische kennis en vaardigheden
    Ervaring met ontwikkelen van Internetapplicaties en databases (bijv. website of weblog) is een
    pré
    Zelfstandig, accuraat en creatief

Ben jij geïnteresseerd? Stuur dan een e-mail met motivatie en je CV naar Corine van der Neut.

Contactinformatie:
Corine van der Neut           Sanoma Men’s Magazines
c.van.der.neut@smm.nl          Haaksbergweg 75
Telefoon 020 – 7518052         1101 BR Amsterdam ZO


Over Sanoma Men’s Magazines
Sanoma Men's Magazines is onderdeel van Sanoma Uitgevers en de grootste mannenuitgeverij van
Nederland. Met 37 mannenmerken vormt Sanoma Men’s Magazines bij uitstek het bedrijf om met
mannen te communiceren.

SMM kijkt naar de markt vanuit vier interessedomeinen: Lifestyle, Nieuws & Entertainment,
Automotive en Sport. Deze interessedomeinen worden ingevuld via print maar ook via
(titelgerelateerde) websites, mobile, streaming, television over IP, evenementen en boeken.
Favela Fabric – CC stage


gezocht:  entertainment redactie stagiair (m/v)

Favela Fabric | Community Driven Innovation
Keizersgracht 182
1016 DW Amsterdam
Start: Januari/Februari 2007
Duur: 5/6 maanden
Vergoeding: €500/mnd
Bedrijf: Favela Fabric | Community Driven Innovation
Website: www.favelafabric.com

Bedrijfsinformatie: Favela Fabric laat bedrijven samenwerken met grote groepen consumenten
              (communities).Vaak via internet, maar ook via events. Optimale crossmedia eigenlijk.
              Net zoals een TV programma interessant, boeiend, spannend en spraakmakend is, zo
              moeten onze projecten dat ook zijn.
              Consumenten moeten het leuk en inspirerend vinden om met elkaar en het bedrijf
              (onze klant) samen te werken en tot nieuwe producten, diensten of marketingacties te
              komen. Dat doen we door er een entertainment-format van te maken. Projecten duren
              meestal zo’n 3-4 maanden en worden door FF nauwkeurig geproduceerd. Scripts,
              draaiboeken, cliffhangers, spanningsbogen, feedback, events, (e-
              mail)marketingcampagnes etc, het komt hier allemaal bij elkaar.
              Favela Fabric ‘produceert’ op deze wijze de dialoog tussen bedrijf en consumenten,
              met als uiteindelijk resultaat een verbeterde productpropositie en/of
              marketingcampagne. Co-creatie wordt dit ook wel genoemd, of open source
              innovation. Wij noemen het Community Driven Innovation.
              Favela Fabric bestaat sinds de zomer van 2006 en is nu met 12 man. We werken voor
              de grootste bedrijven van Nederland, waaronder banken, postbedrijven,
              luchtvaartmaatschappijen, een luchthaven, een persioenfonds en een Formule 1 team.
              Ons kantoor zit op de Keizersgracht, hartje Amsterdam dus. Hier zal ook je werkplek
              zijn. De mensen die hier werken zijn jong en de sfeer is een mooie mix van hard
              werken, resultaten boeken, en informele grappenmakerij.

Stage informatie:     Hoewel de kans groot is dat je met alle aspecten van het bedrijf te maken krijgt, speelt
             deze stage zich voornamelijk af in ons productieteam; zij die zich dagelijks
             bezighouden met redactie en productie op onze platforms. Hier worden items bedacht,
             campagnes uitgevoerd, discussies met consumenten gevoerd, ideeën uitgewisseld en
             vooral spannende content gemaakt (tekst, foto, video, audio). Je loopt in de projecten
             mee als teamlid, er is ruimte voor je ideeën en je schrijft (mee) aan scripts, formats en
             doet voor een deel ook de productie hiervan.

Profiel kandidaat:    Onze voorkeur gaat uit naar een stagiair(e) met de afstudeerrichting crossmedia,
             (interactieve) marketing, communicatie, mediamanagement, media & entertainment of
             soortgelijke richting op HBO niveau. De ideale stagiair(e) heeft de volgende kwaliteiten:
             - Creativiteit, vindingrijkheid - Spontaniteit, pro-activiteit, kortom energiek - Goede
             schrijfvaardigheid, ook voor commerciële(re) copy - Affiniteit met communities en
             crossmedia - Toont initiatief, is zelfredzaam, maar ook een teamplayer

Reageren via: E-mail met daarin je motivatie (graag je CV als attachment) aan sander.dullaart@favelafabric.com
Lightmaker Amsterdam – TDI stage

 Naam organisatie      Lightmaker Amsterdam

 Adres / Postcode / Plaats  Van Diemenstraat 76, 1013 CN Amsterdam

 Contactpersoon       Jan van Boesschoten

 Functie contactpersoon   Managing Director

 Telefoonnummer(s)      020 5289406

 E-mailadres         Jan.vanboesschoten@lightmaker.com

 Website           www.lightmaker.com

 Naam stagebegeleider    Jan van Boesschoten

 Functie stagebegeleider   Managing Director
2. Soort organisatie
Aantal vaste medewerkers:   6

 Bureau of consultancy?
  (marketing) communicatie
 X interactieve concepten/producten
  beheer/infrastructuur

Of:
 Afdeling van een organisatie?
  (marketing) communicatie
 X interactieve concepten/producten
  beheer/infrastructuur

Of:
 Bedrijf dat producten ontwikkelt en aanbiedt op het gebied van:
  (marketing) communicatie
 X interactieve concepten/producten
  beheer/infrastructuur
3. Toelichting op stage

3.1 Werkzaamheden stagiair

                         Bouwen van Rich Internet Applications voor vele
 Korte beschrijving werkzaamheden bureau
                         verschillende sectoren.
 Afdeling waar stagiair komt te werken      Technical Design

 De stageopdracht                Programmeren in Action Script en Silverlight


3.2 Soort stagiair


   Wij hebben ruimte voor een oriëntatiestagiair, 4 dagen per week, minimaal 8 weken,
 X
   maximaal 10 weken in de periode april t/m juni


   Wij hebben ruimte voor een afstudeerstagiair, 4 dagen per week, minimaal 17 weken,
 X
   maximaal 22 weken periode september t/m januari en/of februari t/m juni

Studenten kunnen u ook buiten deze periodes voor de stage benaderen


3.3 Voorkeur specialisatie van student (zie onze website www.iam.hva.nl voor een toelichting)

   Business & Organisatie
   Content & Communicatie
 X  Technologie, Design & Interactie


3.4 Het zwaartepunt van de werkzaamheden ligt op het gebied van:

 X  ontwerpen, creatie, conceptontwikkeling
 X  uitwerking en technische realisatie
   communicatie, redactie, content
   marketing, projectmanagement, organisatie


3.5 Functie-eisen stagiair

 X  ontwerpen, creatie, conceptontwikkeling
 X  uitwerking en technische realisatie
   communicatie, redactie, content
   marketing, projectmanagement, organisatie
   marketingkennis en managementvaardigheden
   communicatiekennis en creatieve vaardigheden
   onderzoekskennis en analytische vaardigheden
   technische (internet)kennis en ontwerpvaardigheden:
   MS Office
   Phtoshop/illustrator
 X  HTML/XML/Dreamweaver
 X  Flash/action scripting
   MySQL/datagbases/netwerken
   anders, nl
3.6 Competenties stagiair (meerdere antwoorden mogelijk)

De stagiair kan bij onze organisatie de volgende competenties oefenen:

   Creërend en interactief denkvermogen
 X
   De beginnende IAM professional is in staat om visie, ideeën, kennis en vaardigheden te combineren om tot effectieve en
   vernieuwende oplossingen voor IAM vraagstukken te komen.

   Communicatief vermogen

 X  De beginnende IAM professional is in staat te communiceren over een visie, de ontwikkeling en productie/beheer van
   een interactieve media oplossing, zowel in een multidisciplinair team als met opdrachtgevers en eindgebruikers.

   Omgevingsgerichtheid

   De beginnende IAM professional getuigt van een onderzoekende houding waarin hij op basis van oriëntatie en analyse
   op de hoogte is van relevante professionele en maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van interactieve media.
   Hij kan deze kennis in de context van een opdracht plaatsen en houdt daarbij rekening met de behoeften en de wensen
   van de opdrachtgever.

   Productie en beheer bekwaam

   De beginnende IAM professional kan een substantiële bijdrage leveren aan interactieve media projecten en kan
 X  multimedia objecten produceren, implementeren en beheren op basis van aangeleverde ontwerpspecificaties .

   Multidisciplinaire samenwerking en managementvaardigheden

   De beginnende IAM professional kan adequaat samenwerken met anderen in een multiculturele, internationale en/of
   multidisciplinaire beroepsomgeving. Kan op startersniveau leidinggevende-, en managementtaken uitvoeren.

   Methodisch en reflectief denken en handelen

 X  De beginnende IAM professional is in staat methodisch te werken en om op zijn eigen professionele ontwikkeling en
   beroepshandelingen te reflecteren.

   andere competenties, nl
   Begin maken met nieuwe programmeer technieken
 X
3.7 Overige wensen/opmerkingen voor de stagiair
3.8 Vergoeding stagiair

Wij denken aan een vergoeding van € 200 per maand.
Salus Reïntegratie – CC/TDI stage

 Naam organisatie      Salus

 Adres / Postcode / Plaats  Obrechtstraat 43, 5340 AC Oss

 Contactpersoon       P.R. van der Bel

 Functie contactpersoon   Investeerder en Algemeen directeur

 Telefoonnummer(s)      0412 669711

 E-mailadres         pvdbel@salusprojects.nl

 Website           Salusforreintegration.nl

 Naam stagebegeleider    z.b.

 Functie stagebegeleider   z.b.
2. Soort organisatie
Aantal vaste medewerkers:    55

 Bureau of consultancy?
  (marketing) communicatie
  interactieve concepten/producten
  beheer/infrastructuur

Of:
 Afdeling van een organisatie?
  (marketing) communicatie
 X interactieve concepten/producten
  beheer/infrastructuur

Of:
 Bedrijf dat producten ontwikkelt en aanbiedt op het gebied van:
  (marketing) communicatie
  interactieve concepten/producten
  beheer/infrastructuur
3. Toelichting op stage

3.1 Werkzaamheden stagiair

 Korte beschrijving werkzaamheden bureau    Mensen maatschappelijk actief maken

 Afdeling waar stagiair komt te werken     Marketing
                        Ontwikkel interactief concept voor Reïntegratie.
 De stageopdracht
                        Zie ook: Bijlage
3.2 Soort stagiair


   Wij hebben ruimte voor een oriëntatiestagiair, 4 dagen per week, minimaal 8 weken,
   maximaal 10 weken in de periode april t/m juni


   Wij hebben ruimte voor een afstudeerstagiair, 4 dagen per week, minimaal 17 weken,
 X
   maximaal 22 weken periode september t/m januari en/of februari t/m juni

Studenten kunnen u ook buiten deze periodes voor de stage benaderen


3.3 Voorkeur specialisatie van student (zie onze website www.iam.hva.nl voor een toelichting)

   Business & Organisatie
   Content & Communicatie
 X  Technologie, Design & Interactie


3.4 Het zwaartepunt van de werkzaamheden ligt op het gebied van:

 X  ontwerpen, creatie, conceptontwikkeling
   uitwerking en technische realisatie
   communicatie, redactie, content
   marketing, projectmanagement, organisatie


3.5 Functie-eisen stagiair

 X  ontwerpen, creatie, conceptontwikkeling
   uitwerking en technische realisatie
   communicatie, redactie, content
   marketing, projectmanagement, organisatie
   marketingkennis en managementvaardigheden
 X  communicatiekennis en creatieve vaardigheden
   onderzoekskennis en analytische vaardigheden
 X  technische (internet)kennis en ontwerpvaardigheden:
   MS Office
   Phtoshop/illustrator
   HTML/XML/Dreamweaver
   Flash/action scripting
   MySQL/datagbases/netwerken
   anders, nl
3.6 Competenties stagiair (meerdere antwoorden mogelijk)

De stagiair kan bij onze organisatie de volgende competenties oefenen:

   Creërend en interactief denkvermogen
 X
   De beginnende IAM professional is in staat om visie, ideeën, kennis en vaardigheden te combineren om tot effectieve en
   vernieuwende oplossingen voor IAM vraagstukken te komen.

   Communicatief vermogen

   De beginnende IAM professional is in staat te communiceren over een visie, de ontwikkeling en productie/beheer van
   een interactieve media oplossing, zowel in een multidisciplinair team als met opdrachtgevers en eindgebruikers.

   Omgevingsgerichtheid

   De beginnende IAM professional getuigt van een onderzoekende houding waarin hij op basis van oriëntatie en analyse
 X  op de hoogte is van relevante professionele en maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van interactieve media.
   Hij kan deze kennis in de context van een opdracht plaatsen en houdt daarbij rekening met de behoeften en de wensen
   van de opdrachtgever.

   Productie en beheer bekwaam

   De beginnende IAM professional kan een substantiële bijdrage leveren aan interactieve media projecten en kan
   multimedia objecten produceren, implementeren en beheren op basis van aangeleverde ontwerpspecificaties .

   Multidisciplinaire samenwerking en managementvaardigheden

   De beginnende IAM professional kan adequaat samenwerken met anderen in een multiculturele, internationale en/of
   multidisciplinaire beroepsomgeving. Kan op startersniveau leidinggevende-, en managementtaken uitvoeren.

   Methodisch en reflectief denken en handelen

 X  De beginnende IAM professional is in staat methodisch te werken en om op zijn eigen professionele ontwikkeling en
   beroepshandelingen te reflecteren.

   andere competenties, nl

   Ondernemerschap:
   Signaleren en zakelijk afwegen van kansen in de markt zowel voor bestaande als nieuwe
   produkten/ diensten; risico’s aangaan teneinde zakelijk voordeel te behalen

   Klantgerichtheid:
   Onderzoeken van wensen en behoeften van de klant en hiernaar handelen. Anticiperen op
   behoeften van klanten. Hoge prioriteit geven aan servicebereidheid en klanttevredenheid.

   Leervermogen:
   Nieuwe informatie en ideeën in zich opnemen en effectief toepassen.
3.7 Overige wensen/opmerkingen voor de stagiair

 Iedereen die aan bovengenoemde criteria voldoet is welkom. Geen jankers die na tegenslag
 op hun met de pootjes omhoog gaan liggen.3.8 Vergoeding stagiair

Wij denken aan een marktconforme stagairvergoeding..
BIJLAGE


Uitnodiging tot samenwerking


Interactieve web-based media zijn bij uitstek in staat om als boundary crossers te
functioneren. Zeker waar het gaat om domeinen met elkaar te verbinden waar
traditionele media onvoldoende soelaas bieden.

In dit geval spreken we over de domeinen Mens en Arbeid. Aan de ene kant is er een
gigantische vraag naar arbeid en aan de andere kant,…… tsja staan veel te veel
mensen aan de kant. Dit betreft veelal mensen voor wie de arbeidsmarkt om tal van
redenen een onbekend terrein is en waarvan de arbeidsmarkt zich onvoldoende
realiseert hoeveel verborgen talent zij laat liggen.

In de markt van reïntegratie zien we dat de problemen van vandaag nog te veel met
de methode en technieken van gisteren worden aangepakt, Dit leidt tot het
bovenstaande situatie: het missen van kansen zowel voor de ‘verborgen talenten’ als
de arbeidsmarkt.

Salus Reïntegratie, een bureau dat sinds 1997 op deze markt opereert, is recent
door ondergetekende overgenomen. De nieuwe eigenaren hebben hun sporen
verdiend in de wereld van HR, ICT en Marketing. Eén van de bedrijven door hen
opgericht is het succesvolle bedrijf PiCompany.

Teneinde Salus de push te geven om de domeinen Mens en Arbeid op een
innovatieve manier te verbinden zijn wij bereid tijd en energie te steken in een
structureel project op het gebied van Interactieve web-based media als boundary
crosser. Wij zullen uitdagende vraagstukken inbrengen en de bereidheid studenten te
motiveren en te ontwikkelen. Wij verwachten van jullie een structurele bijdrage van
studenten en docenten in termen van conceptontwikkeling en –realisatie.

Het betreft hier een markt waar moderne technologie nog maar schoorvoetend zijn
intrede heeft gedaan. Kortom het belooft wat. Overigens luidt het motto van Salus:

                  Benut kansen !Peter van der Bel
Directeur Salus Reïntegratie
06 532 426 15
pvdbel@salusprojects.nl
Stichting Nederland Kennisland – CC stage

 Naam organisatie      Stichting Nederland Kennisland

 Adres / Postcode / Plaats  Keizersgracht 174, postbus 2960, 1000 CZ, Amsterdam

 Contactpersoon       Martijn Arnoldus

 Functie contactpersoon   Projectleider, Stagecoördinator

 Telefoonnummer(s)      020 – 575 67 20

 E-mailadres         ma@kl.nl
 Website           www.kennisland.nl
 Naam stagebegeleider    Marcel Oosterwijk

 Functie stagebegeleider   Webredacteur
2. Soort organisatie
                    Aantal vaste medewerkers:
                13
 Bureau of consultancy?
  (marketing) communicatie
 X interactieve concepten/producten
  beheer/infrastructuur

Of:
 Afdeling van een organisatie?
  (marketing) communicatie
  interactieve concepten/producten
  beheer/infrastructuur

Of:
 Bedrijf dat producten ontwikkelt en aanbiedt op het gebied van:
  (marketing) communicatie
  interactieve concepten/producten
  beheer/infrastructuur
3. Toelichting op stage

3.1 Werkzaamheden stagiair

                         KL is een denktank met een missie. We willen van
                         Nederland een slimmer land maken. Niet alleen
                         omdat het nodig is, maar ook omdat we denken
                         dat het kan. In de kenniseconomie van vandaag is
                         het de enige manier om welvaart en welzijn voor
 Korte beschrijving werkzaamheden bureau
                         iedereen te blijven creëren. Onze missie is te
                         zorgen dat Nederland een sterke regio in de
                         internationale kenniseconomie wordt. En wel op
                         een manier die zowel economische als sociale
                         meerwaarde zal generen.
 Afdeling waar stagiair komt te werken     Communicatie en Redactie

                        Kennisland, actief op het gebied van innovatie,
                        kenniseconomie en nieuwe media, is zeer actief
                        op het web. Behalve onze eigen website en twee
                        weblogs onderhouden we ook de website van het
                        digitaliseringsproject Beelden voor de Toekomst
                        en diverse andere projecten. Voor deze projecten
                        schrijven we ook digitale nieuwsbrieven en
                        organiseren we symposia.

                        Als stagiair Communicatie en Redactie krijg je
 De stageopdracht                verantwoordelijkheid bij de webactiviteiten van
                        Kennisland (kennisland.nl) en Beelden voor de
                        Toekomst (beeldenvoordetoekomst.nl). Je
                        werkzaamheden zijn divers:

                         * vinden en filteren van informatie
                         * schrijven van artikelen voor websites en
                        nieuwsbrieven
                         * organisatorische ondersteuning voor symposia
                         * meedenken over inzet van
                        communicatiemiddelen en ontwikkeling van
                        nieuwe media applicaties


3.2 Soort stagiair


   Wij hebben ruimte voor een oriëntatiestagiair, 4 dagen per week, minimaal 8 weken,
 X
   maximaal 10 weken in de periode april t/m juni


   Wij hebben ruimte voor een afstudeerstagiair, 4 dagen per week, minimaal 17 weken,
 X
   maximaal 22 weken periode september t/m januari en/of februari t/m juni

Studenten kunnen u ook buiten deze periodes voor de stage benaderen


3.3 Voorkeur specialisatie van student (zie onze website  www.iam.hva.nl voor een
toelichting)

  Business & Organisatie
 X Content & Communicatie
  Technologie, Design & Interactie


3.4 Het zwaartepunt van de werkzaamheden ligt op het gebied van:

  ontwerpen, creatie, conceptontwikkeling
  uitwerking en technische realisatie
 X communicatie, redactie, content
  marketing, projectmanagement, organisatie


3.5 Functie-eisen stagiair

  ontwerpen, creatie, conceptontwikkeling
  uitwerking en technische realisatie
 X communicatie, redactie, content
  marketing, projectmanagement, organisatie
  marketingkennis en managementvaardigheden
 X communicatiekennis en creatieve vaardigheden
  onderzoekskennis en analytische vaardigheden
  technische (internet)kennis en ontwerpvaardigheden:
  MS Office
  Phtoshop/illustrator
  HTML/XML/Dreamweaver
  Flash/action scripting
  MySQL/datagbases/netwerken
  anders, nl
3.6 Competenties stagiair (meerdere antwoorden mogelijk)

De stagiair kan bij onze organisatie de volgende competenties oefenen:

   Creërend en interactief denkvermogen
 X
   De beginnende IAM professional is in staat om visie, ideeën, kennis en vaardigheden te combineren om tot effectieve en
   vernieuwende oplossingen voor IAM vraagstukken te komen.

   Communicatief vermogen

 X De beginnende IAM professional is in staat te communiceren over een visie, de ontwikkeling en productie/beheer van een
   interactieve media oplossing, zowel in een multidisciplinair team als met opdrachtgevers en eindgebruikers.

   Omgevingsgerichtheid

   De beginnende IAM professional getuigt van een onderzoekende houding waarin hij op basis van oriëntatie en analyse op
   de hoogte is van relevante professionele en maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van interactieve media. Hij
   kan deze kennis in de context van een opdracht plaatsen en houdt daarbij rekening met de behoeften en de wensen van
   de opdrachtgever.

   Productie en beheer bekwaam

   De beginnende IAM professional kan een substantiële bijdrage leveren aan interactieve media projecten en kan
   multimedia objecten produceren, implementeren en beheren op basis van aangeleverde ontwerpspecificaties .

   Multidisciplinaire samenwerking en managementvaardigheden

   De beginnende IAM professional kan adequaat samenwerken met anderen in een multiculturele, internationale en/of
   multidisciplinaire beroepsomgeving. Kan op startersniveau leidinggevende-, en managementtaken uitvoeren.

   Methodisch en reflectief denken en handelen

 X De beginnende IAM professional is in staat methodisch te werken en om op zijn eigen professionele ontwikkeling en
   beroepshandelingen te reflecteren.

   andere competenties, nl
3.7 Overige wensen/opmerkingen voor de stagiair

 Stages bij Kennisland zijn altijd een sprong in het diepe. We zullen je niet laten verdrinken, maar je
 moet niet bang zijn om zelf initiatief te tonen en invulling te geven aan je stageplek. Natuurlijk krijg je
 een stagebegeleider, en doorloop je in de eerste week de speciaal voor stagiaires ontwikkelde KL
 Crash Course om de organisatie en je nieuwe collega’s te leren kennen. Er wordt een stageplan met
 je afgesproken waarin wederzijdse verwachtingen zijn vertaald naar duidelijke leerdoelen en
 activiteiten.
 Met deze stage krijg je de kans om veel te leren op een spannende plek. Afhankelijk van je eigen
 opstelling en inzet kan je meedoen aan workshops, en meewerken aan nieuwe activiteiten en nieuwe
 projecten. Bovendien kun je bij KL naast je stage ook een scriptie schrijven over een KL-thema of -
 project en daarvoor begeleiding krijgen. Koffie hoef je niet te zetten; dat doet onze koffieautomaat wel
 voor je. Bij een voltijd stage bedraagt de stagevergoeding 300 euro netto per maand. Kennisland
 biedt een informele werkomgeving op een prachtige locatie in het hartje van Amsterdam.


3.8 Vergoeding stagiair

Wij denken aan een vergoeding van € 300 netto per maand, bij een voltijdse stage.
Music Mayday (NL) – TDI stage

 Naam organisatie      Music Mayday The Netherlands

 Adres / Postcode / Plaats  Elandsstraat 44, 1016 SG, Amsterdam

 Contactpersoon       Linda Jansen

 Functie contactpersoon   Coordinator Marketing & Communication

 Telefoonnummer(s)      020- 422 24 55

 E-mailadres         l.jansen@musicmayday.org

 Website           www.musicmayday.nl

 Naam stagebegeleider    Linda Jansen

 Functie stagebegeleider   Coordinator Marketing & Communication
2. Soort organisatie
Aantal vaste medewerkers:    8

 Bureau of consultancy?
  (marketing) communicatie
 X interactieve concepten/producten
  beheer/infrastructuur

Of:
 Afdeling van een organisatie?
 X (marketing) communicatie
  interactieve concepten/producten
  beheer/infrastructuur

Of:
 Bedrijf dat producten ontwikkelt en aanbiedt op het gebied van:
  (marketing) communicatie
 X interactieve concepten/producten
  beheer/infrastructuur
3. Toelichting op stage

3.1 Werkzaamheden stagiair

                        Music Mayday is een culturele
                        jongerenorganisatie voor
                        ontwikkelingssamenwerking. Ze helpt
 Korte beschrijving werkzaamheden bureau    stedelijke jongeren in Afrikaanse landen om
                        hun talenten te ontwikkelen, onder andere
                        door culturele jongerencentra op te zetten.
                        In deze centra is ruimte voor vele
                        verschillende activiteiten op het gebied van
                        muziek, dans, theater, film, fotografie en
                        nieuwe media. Afrikaanse jongeren werken
                        hierdoor aan het verwerven van extra life
                        skills en daardoor aan een hoopvolle
                        toekomst. Music Mayday geeft jongeren de
                        kans hun talenten te ontdekken en deze
                        met andere leeftijdsgenoten over de hele
                        wereld te delen. Dit leidt tot actieve
                        participatie, het vergroten van
                        zelfvertrouwen en wederzijds respect.
                        Music Mayday is actief in Eritrea, Ethiopië,
                        Tanzania, Zuid Afrika, Hongarije en Nederland en
                        richt zich op jongeren tussen de 16-30 jaar. De
                        organisatie initieert uitsluitend activiteiten gericht
                        op creatieve en artistieke talentontwikkeling en
                        biedt een wereldpodium voor jonge expressieve
                        mensen. Voorbeelden van jaarlijkse activiteiten
                        zijn het muziek festival B-CONNECTED en het
                        uitwisselingsprogramma Xplore. In totaal worden
                        met de evenementen jaarlijks 100.000 jongeren
                        bereikt.
 Afdeling waar stagiair komt te werken     Marketing & Communicatie
                        In Nederland richt Music Mayday zich op
                        ondersteuning van diverse programma’s in Afrika.
                        Dit doen we door zowel particulier als
                        institutioneel fondsen te werven en de Afrikaanse
                        partners actief te begeleiden in de besteding van
                        gelden. Daarnaast zorgen we ervoor dat jongeren
                        in Nederland in contact komen en ideeën en talent
                        delen met Afrikaanse leeftijdsgenoten. Dit doen
                        we via uitwisselingsprogramma’s maar ook door
                        het ontwikkelen van voorlichtingsprojecten.
 De stageopdracht                Tevens zijn er nu studenten van IAM bezig
                        interactieve mediaconcepten te bedenken om
                        jongeren in Nederland te mobiliseren zich actief
                        en/of passief in te zetten voor hun leeftijdsgenoten
                        in Afrika. Graag willen we dat de stagiair een
                        aantal van deze concepten verder uit gaat werken
                        en implementeert binnen onze organisatie.
                        Daarnaast is onder andere het bijhouden van de
                        Music Mayday communities onderdeel van de
                        stage.3.2 Soort stagiair


   Wij hebben ruimte voor een oriëntatiestagiair, 4 dagen per week, minimaal 8 weken,
   maximaal 10 weken in de periode april t/m juni


   Wij hebben ruimte voor een afstudeerstagiair, 4 dagen per week, minimaal 17 weken,
 X
   maximaal 22 weken periode februari t/m juni

Studenten kunnen u ook buiten deze periodes voor de stage benaderen
3.3 Voorkeur specialisatie van student (zie onze website www.iam.hva.nl voor een toelichting)

   Business & Organisatie
   Content & Communicatie
 X  Technologie, Design & Interactie


3.4 Het zwaartepunt van de werkzaamheden ligt op het gebied van:

 X  ontwerpen, creatie, conceptontwikkeling
 X  uitwerking en technische realisatie
   communicatie, redactie, content
   marketing, projectmanagement, organisatie


3.5 Functie-eisen stagiair

 X  ontwerpen, creatie, conceptontwikkeling
 X  uitwerking en technische realisatie
   communicatie, redactie, content
   marketing, projectmanagement, organisatie
   marketingkennis en managementvaardigheden
   communicatiekennis en creatieve vaardigheden
   onderzoekskennis en analytische vaardigheden
 X  technische (internet)kennis en ontwerpvaardigheden:
   MS Office
   Phtoshop/illustrator
   HTML/XML/Dreamweaver
   Flash/action scripting
   MySQL/datagbases/netwerken
   anders, nl
3.6 Competenties stagiair (meerdere antwoorden mogelijk)

De stagiair kan bij onze organisatie de volgende competenties oefenen:

   Creërend en interactief denkvermogen

   De beginnende IAM professional is in staat om visie, ideeën, kennis en vaardigheden te combineren om tot effectieve en
 X  vernieuwende oplossingen voor IAM vraagstukken te komen.

   Communicatief vermogen

   De beginnende IAM professional is in staat te communiceren over een visie, de ontwikkeling en productie/beheer van
   een interactieve media oplossing, zowel in een multidisciplinair team als met opdrachtgevers en eindgebruikers.

   Omgevingsgerichtheid

   De beginnende IAM professional getuigt van een onderzoekende houding waarin hij op basis van oriëntatie en analyse
 X  op de hoogte is van relevante professionele en maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van interactieve media.
   Hij kan deze kennis in de context van een opdracht plaatsen en houdt daarbij rekening met de behoeften en de wensen
   van de opdrachtgever.

   Productie en beheer bekwaam

 X  De beginnende IAM professional kan een substantiële bijdrage leveren aan interactieve media projecten en kan
   multimedia objecten produceren, implementeren en beheren op basis van aangeleverde ontwerpspecificaties .

   Multidisciplinaire samenwerking en managementvaardigheden
  De beginnende IAM professional kan adequaat samenwerken met anderen in een multiculturele, internationale en/of
  multidisciplinaire beroepsomgeving. Kan op startersniveau leidinggevende-, en managementtaken uitvoeren.

  Methodisch en reflectief denken en handelen

  De beginnende IAM professional is in staat methodisch te werken en om op zijn eigen professionele ontwikkeling en
  beroepshandelingen te reflecteren.

  andere competenties, nl
3.7 Overige wensen/opmerkingen voor de stagiair

 Flexibel, gedreven, feeling met ontwikkelingssamenwerking, teamworker.


3.8 Vergoeding stagiair

Wij denken aan een vergoeding van €260,- bruto per maand op bais van 40 uur.
ID&T – CC/TDI stage


 Naam organisatie      ID&T

 Adres / Postcode / Plaats  Rhôneweg 54 / 1043 AH / Amsterdam

 Contactpersoon       Jasha van der Wel

 Functie contactpersoon   PA to CEO

 Telefoonnummer(s)      020-8510614

 E-mailadres         Jasha@id-t.com

 Website           www.id-t.com

 Naam stagebegeleider    Douwe van Geel

 Functie stagebegeleider   Internet design
2. Soort organisatie
Aantal vaste medewerkers:    60

 Bureau of consultancy?
  (marketing) communicatie
  interactieve concepten/producten
  beheer/infrastructuur

Of:
 Afdeling van een organisatie?
 X (marketing) communicatie
 X interactieve concepten/producten
  beheer/infrastructuur

Of:
 Bedrijf dat producten ontwikkelt en aanbiedt op het gebied van:
  (marketing) communicatie
  interactieve concepten/producten
  beheer/infrastructuur


3. Toelichting op stage

3.1 Werkzaamheden stagiair

 Korte beschrijving werkzaamheden bureau     Evenementen organisatie

 Afdeling waar stagiair komt te werken      Internet (Communicatie)
                         Het betreft een veelzijdige stage waarbij het
 De stageopdracht                accent ligt op het uitbreiden van onze huidige
                         online communicatie technieken.

3.2 Soort stagiair
   Wij hebben ruimte voor een oriëntatiestagiair, 4 dagen per week, minimaal 8 weken,
   maximaal 10 weken in de periode april t/m juni


   Wij hebben ruimte voor een afstudeerstagiair, 4 dagen per week, minimaal 17 weken,
 X
   maximaal 22 weken periode september t/m januari en/of februari t/m juni

Studenten kunnen u ook buiten deze periodes voor de stage benaderen


3.3 Voorkeur specialisatie van student (zie onze website www.iam.hva.nl voor een toelichting)

   Business & Organisatie
 X  Content & Communicatie
   Technologie, Design & Interactie


3.4 Het zwaartepunt van de werkzaamheden ligt op het gebied van:

 X  ontwerpen, creatie, conceptontwikkeling
   uitwerking en technische realisatie
 X  communicatie, redactie, content
   marketing, projectmanagement, organisatie


3.5 Functie-eisen stagiair

 X  ontwerpen, creatie, conceptontwikkeling
 X  uitwerking en technische realisatie
 X  communicatie, redactie, content
   marketing, projectmanagement, organisatie
   marketingkennis en managementvaardigheden
 X  communicatiekennis en creatieve vaardigheden
 X  onderzoekskennis en analytische vaardigheden
 X  technische (internet)kennis en ontwerpvaardigheden:
   MS Office
 X  Phtoshop/illustrator
 X  HTML/XML/Dreamweaver
   Flash/action scripting
   MySQL/datagbases/netwerken
   anders, nl: Bekend zijn met de dance cultuur en je daar ook mee kunnen identificeren
3.6 Competenties stagiair (meerdere antwoorden mogelijk)

De stagiair kan bij onze organisatie de volgende competenties oefenen:

   Creërend en interactief denkvermogen

   De beginnende IAM professional is in staat om visie, ideeën, kennis en vaardigheden te combineren om tot effectieve en
 X  vernieuwende oplossingen voor IAM vraagstukken te komen.

   Communicatief vermogen

 X  De beginnende IAM professional is in staat te communiceren over een visie, de ontwikkeling en productie/beheer van
   een interactieve media oplossing, zowel in een multidisciplinair team als met opdrachtgevers en eindgebruikers.

   Omgevingsgerichtheid

   De beginnende IAM professional getuigt van een onderzoekende houding waarin hij op basis van oriëntatie en analyse
   op de hoogte is van relevante professionele en maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van interactieve media.
 X  Hij kan deze kennis in de context van een opdracht plaatsen en houdt daarbij rekening met de behoeften en de wensen
   van de opdrachtgever.

   Productie en beheer bekwaam
 X
   De beginnende IAM professional kan een substantiële bijdrage leveren aan interactieve media projecten en kan
   multimedia objecten produceren, implementeren en beheren op basis van aangeleverde ontwerpspecificaties .

   Multidisciplinaire samenwerking en managementvaardigheden

   De beginnende IAM professional kan adequaat samenwerken met anderen in een multiculturele, internationale en/of
   multidisciplinaire beroepsomgeving. Kan op startersniveau leidinggevende-, en managementtaken uitvoeren.

   Methodisch en reflectief denken en handelen

   De beginnende IAM professional is in staat methodisch te werken en om op zijn eigen professionele ontwikkeling en
   beroepshandelingen te reflecteren.

   andere competenties, nl
3.7 Overige wensen/opmerkingen voor de stagiair
3.8 Vergoeding stagiair

Wij denken aan een vergoeding van € ntb       per maand.
UDC (Dancevalley) – BO/CC/TDI stages


 Naam organisatie      UDC // Dance Valley

 Adres / Postcode / Plaats  Volume 105

 Contactpersoon       C. Povel

 Functie contactpersoon   Media – Marketing Manager

 Telefoonnummer(s)      +31 (0)299 477 497

 E-mailadres         caspar@udc.nl

 Website           www.udc.nl

 Naam stagebegeleider    Zie boven

 Functie stagebegeleider   Zie boven
2. Soort organisatie
Aantal vaste medewerkers:   15

 Bureau of consultancy?
  (marketing) communicatie
  interactieve concepten/producten
  beheer/infrastructuur

Of:
 Afdeling van een organisatie?
 1 (marketing) communicatie
 1 interactieve concepten/producten
 1 beheer/infrastructuur

Of:
 Bedrijf dat producten ontwikkelt en aanbiedt op het gebied van:
  (marketing) communicatie
  interactieve concepten/producten
  beheer/infrastructuur
3. Toelichting op stage

3.1 Werkzaamheden stagiair


                      UDC organiseert al 15 jaar, volledig in eigen
                      beheer (productie, media, promotie etc.), met ca.
                      15 medewerkers, grootschalige dance
                      evenementen en mag zich één van de grootste
                      ‘event organisatoren’ van Nederland noemen.
 Korte beschrijving werkzaamheden bureau  UDC is in de dance scène een begrip geworden
                      door haar evenementen als Dance Valley, Impulz,
                      4 Elements, HQ, Strike One, Go Après Ski,
                      Carl Cox & Friends, Full on Ferry, Ground Zero.
                      Jaarlijks bezoeken ca. 200.000 mensen de
                      evenementen van UDC.

 Afdeling waar stagiair komt te werken   Media

                      Binnen UDC zijn er voor een stagiair leuke,
                      interessante en hele leerzame zaken die gedaan
                      kunnen worden. Dit gaat van het simpel uitzoeken
                      en structureren van materiaal tot het mee
                      uitwerken en implementeren van bijvoorbeeld live
                      streams en het bouwen en onderhouden van
                      websites.

                      UDC heeft in de afgelopen jaren een grote
                      hoeveelheid materiaal bij elkaar verzameld als het
                      gaat om audio, video en fotomateriaal. In 2007 is
                      al dit materiaal bij elkaar gezocht en netjes
                      gearchiveerd. UDC is hiervoor onder andere op
                      zoek naar een afstuderend Business &
                      Organisatie student om in een afstudeerproject
                      een onderzoek te doen naar de mogelijkheden
                      voor UDC op het gebied van nieuwe media. De
                      bedoeling is dat er een goede en duidelijke
 De stageopdracht             analyse wordt gemaakt van wat er met het
                      materiaal gedaan kan worden. Daarnaast wil UDC
                      de mogelijkheden onderzoeken voor het bouwen
                      van een nieuw digitaal platform.

                      Naast bovenstaande is er altijd ruimte voor
                      stagiaires uit het oriëntatie jaar voor
                        -   het bijwerken van de huidige website (=
                          flash) met plaatjes, teksten, filmpjes
                        - Interviews afnemen
                        - Teksten schrijven
                        - Ideeën inbrengen voor nieuwe Events, dit
                          is uiteraard zeer breed in te vullen
                        - Etc.

                      Het is dus altijd mogelijk om als CC en/of TDI
                      student stage te komen lopen om de site(s) van
                      UDC verder te professionaliseren en van
                      interactieve elementen te laten zien.3.2 Soort stagiair
   Ik wil een oriëntatiestagiair, 4 dagen per week, minimaal 8 weken, maximaal 10 weken
 Ja
   periode: april 2006 t/m juni
   Ik wil een afstudeerstagiair, 4 dagen per week, minimaal 17 weken, maximaal 22 weken
 Ja
   periode: september t/m januari
Studenten kunnen u ook buiten deze periodes voor de stage benaderen


3.3 Voorkeur specialisatie van student (zie onze website voor een toelichting)

   Business & Organisatie
 !  Content & Communicatie
 !  Technologie, Design & Interactie


3.4 Het zwaartepunt van de werkzaamheden ligt op het gebied van:

 X  ontwerpen, creatie, conceptontwikkeling
 X  uitwerking en technische realisatie
 X  communicatie, redactie, content
   marketing, projectmanagement, organisatie


3.5 Functie-eisen stagiair (meer antwoorden mogelijk)

   X    ontwerpen, creatie, conceptontwikkeling
   X    uitwerking en technische realisatie
   X    communicatie, redactie, content
        marketing, projectmanagement, organisatie
        marketingkennis en managementvaardigheden
  X     communicatiekennis en creatieve vaardigheden
  X     onderzoekskennis en analytische vaardigheden
  X     technische (internet)kennis en ontwerpvaardigheden:
  X     MS Office
  X     Phtoshop/illustrator
  X     HTML/XML/Dreamweaver
  X     Flash/action scripting
 Indien    MySQL/datagbases/netwerken
 mogelijk
        anders, nl
3.6 Competenties stagiair (meerdere antwoorden mogelijk)

De stagiair kan bij onze organisatie de volgende competenties oefenen:

   Creërend en interactief denkvermogen

   De beginnende IAM professional is in staat om visie, ideeën, kennis en vaardigheden te combineren om tot effectieve en
 x  vernieuwende oplossingen voor IAM vraagstukken te komen.

   Communicatief vermogen

   De beginnende IAM professional is in staat te communiceren over een visie, de ontwikkeling en productie/beheer van
   een interactieve media oplossing, zowel in een multidisciplinair team als met opdrachtgevers en eindgebruikers.


 x  Omgevingsgerichtheid

   De beginnende IAM professional getuigt van een onderzoekende houding waarin hij op basis van oriëntatie en analyse op
   de hoogte is van relevante professionele en maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van interactieve media. Hij
   kan deze kennis in de context van een opdracht plaatsen en houdt daarbij rekening met de behoeften en de wensen van
   de opdrachtgever.

   Productie en beheer bekwaam
 x
   De beginnende IAM professional kan een substantiële bijdrage leveren aan interactieve media projecten en kan
   multimedia objecten produceren, implementeren en beheren op basis van aangeleverde ontwerpspecificaties.

   Multidisciplinaire samenwerking en managementvaardigheden

 x  De beginnende IAM professional kan adequaat samenwerken met anderen in een multiculturele, internationale en/of
   multidisciplinaire beroepsomgeving. Kan op startersniveau leidinggevende-, en managementtaken uitvoeren.

   Methodisch en reflectief denken en handelen

 x  De beginnende IAM professional is in staat methodisch te werken en om op zijn eigen professionele ontwikkeling en
   beroepshandelingen te reflecteren.

   andere competenties, nl
3.7 Overige wensen/opmerkingen voor de stagiair
3.8 Vergoeding stagiair

Wij denken aan maximaal een vergoeding van € 350 bruto per maand.
HFM – CC stage


Per 1 januari 2008 is Hachette Filipacchi Media Nederland (HFM) op zoek naar een:

             WEBMASTER STAGIAIR m/v


Vanuit het hartje van Amsterdam verzorgt HFM diverse media-uitgaven waaronder
vooraanstaande tijdschriften als ELLE, ELLEgirl, ELLEWonen, ELLE Eten, RED,
Santé, Quote, FiscAlert en Safe. Hiernaast is HFM actief op het internet met
QuoteNet.nl, ELLE.nl, ELLEgirl.nl en Santeonline.nl.

HFM heeft de ambitie uit te groeien naar een marktleidend multimedia
uitgeefconcern dat vanuit haar kennis van selectieve doelgroepen en haar kwalitatieve
focus op informatie streeft naar intensivering van het contact met de lezers.

Werkzaamheden
HFM breidt haar internetactiviteiten uit. Om dit te bereiken zoekt de organisatie een
nieuwe collega die in staat is webcontent te implementeren, technische
toepassingsmogelijkheden te ontwikkelen en CMS-systemen te beheren. Je maakt
onderdeel uit van het online team, je komt samen te werken met verschillende
redacties en sales en marketing. Je rapporteert direct aan de e-publishing manager.
Wil je werken en leren in een dynamische omgeving?

Stuur dan een sollicitatiebrief (met motivatie) en je CV naar:
Hachette Filipacchi Media
T.a.v. Houria Bouchlarham
Singel 468
1017 AW Amsterdam
houria.bouchlarham@hachette.nl

Meer weten? Bel met:
Victor Horbach of Roemer Mol
020- 5353600
The People – BO/CC stage


Wie zijn wij?

Wij zijn een communicatie-/reclamebureau in Amsterdam. Sinds vier jaar houden wij
ons bezig met diverse projecten op het gebied van reclame en communicatie, waarbij
activatiemarketing het speerpunt is.


Invulling

Voor een nieuw communicatieconcept, ‘Fans of Brands’ genaamd, zijn wij op zoek
naar 1 of 2 stagiairs die zich gaan richten op het ontwikkelen van een online
community ‘fansofbrands.nl. Deze community krijgt een interactief platform tot zijn
beschikking waarop je je fanship voor je favoriete merk kan betuigen en waarin
(persoonlijke) informatie, middelen en media vrij kan worden gedeeld.


Stage

Een stagiair zal zich voornamelijk bezighouden met het ontwerpen en het produceren
van de fansofbrands.nl website. Dit betekent dat hij/zij ook over de technische
vaardigheden moet beschikken om een community website te maken. Hierin speelt
interactiviteit een centrale rol. Ervaring met het ontwikkelen van websites is daarbij
vanzelfsprekend een pre!

De tweede stagiair zal zich richten op de strategische invulling van het platform.
Hij/zij zal een (online) communicatiestrategie moeten gaan ontwikkelen, online
onderzoeken opzetten en de gegevens van de onderzoeken analyseren. Deze
strategie en onderzoeken hebben als doel verkeer naar het platform te creëren en te
intensiveren. Tevens gaat deze stagiaire de mogelijkheden onderzoeken hoe merken
(zonder beïnvloeding van de user generated content) een interessante bijdrage
kunnen leveren aan het platform. Een samenwerking met de eerste stagiair is
gewenst.

Gewenste resultaat

Tijdens de stageperiode zal de website live gaan. Gedurende de rest van de
stageperiode zal de stagiair zich bezighouden met het onderhouden, vernieuwen en
analyseren van de website.
Periode

Wij zijn per direct opzoek naar een stagier (of 2) die dit project op wil gaan pakken.
Duur: stageperiode: 4-6 maanden

Eisen

- HBO denkniveau
- Zo snel mogelijk beschikbaar
- Leeftijd tussen 18 en 30 jaar
- Goede communicatieve en mondelinge vaardigheden
- Zelfstandig kunnen werken in een klein team

Stagevergoeding

In overleg.

Contactpersoon

Paul Pilon : 020-6704658
RAP Media B.V. – CC stage

 Naam organisatie      RAP Media B.V.

 Adres / Postcode / Plaats  Zamenhofstraat 150/10

 Contactpersoon       Hessel de Vries

 Functie contactpersoon   directeur

 Telefoonnummer(s)      020 330 9247 / 06 24249603

 E-mailadres         hessel@rapmedia.nl

 Website           www.rapmedia.nl

 Naam stagebegeleider    Hessel de Vries

 Functie stagebegeleider   directeur
2. Soort organisatie
Aantal vaste medewerkers:    6

 Bureau of consultancy?
  (marketing) communicatie
  interactieve concepten/producten
  beheer/infrastructuur

Of:
 Afdeling van een organisatie?
  (marketing) communicatie
  interactieve concepten/producten
  beheer/infrastructuur

Of:
 Bedrijf dat producten ontwikkelt en aanbiedt op het gebied van:
 v (marketing) communicatie
 v interactieve concepten/producten
 v beheer/infrastructuur
3. Toelichting op stage

3.1 Werkzaamheden stagiair

 Korte beschrijving werkzaamheden bureau     Exploitatie van digital signing netwerk

 Afdeling waar stagiair komt te werken      Content & Creatie

 De stageopdracht                Standaard ontwikkelen voor content-opmaak
3.2 Soort stagiair

   Ik wil een oriëntatiestagiair, 4 dagen per week, minimaal 8 weken, maximaal 10 weken
   periode: april 2006 t/m juni
   Ik wil een afstudeerstagiair, 4 dagen per week, minimaal 17 weken, maximaal 22 weken
 v
   periode: september t/m januari
Studenten kunnen u ook buiten deze periodes voor de stage benaderen


3.3 Voorkeur specialisatie van student (zie onze website voor een toelichting)

   Business & Organisatie
 v  Content & Communicatie
 v  Technologie, Design & Interactie


3.4 Het zwaartepunt van de werkzaamheden ligt op het gebied van:

 v  ontwerpen, creatie, conceptontwikkeling
 v  uitwerking en technische realisatie
   communicatie, redactie, content
   marketing, projectmanagement, organisatie


3.5 Functie-eisen stagiair (meer antwoorden mogelijk)

 v  ontwerpen, creatie, conceptontwikkeling
 v  uitwerking en technische realisatie
   communicatie, redactie, content
   marketing, projectmanagement, organisatie
   marketingkennis en managementvaardigheden
 v  communicatiekennis en creatieve vaardigheden
 v  onderzoekskennis en analytische vaardigheden
 v  technische (internet)kennis en ontwerpvaardigheden:
 v  MS Office
 v  Phtoshop/illustrator
 v  HTML/XML/Dreamweaver
 v  Flash/action scripting
   MySQL/datagbases/netwerken
   anders, nl
3.6 Competenties stagiair (meerdere antwoorden mogelijk)
De stagiair kan bij onze organisatie de volgende competenties oefenen:

   Creërend en interactief denkvermogen

   De beginnende IAM professional is in staat om visie, ideeën, kennis en vaardigheden te combineren om tot effectieve en
 v  vernieuwende oplossingen voor IAM vraagstukken te komen.

   Communicatief vermogen

   De beginnende IAM professional is in staat te communiceren over een visie, de ontwikkeling en productie/beheer van
 v  een interactieve media oplossing, zowel in een multidisciplinair team als met opdrachtgevers en eindgebruikers.

   Omgevingsgerichtheid

   De beginnende IAM professional getuigt van een onderzoekende houding waarin hij op basis van oriëntatie en analyse op
 v  de hoogte is van relevante professionele en maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van interactieve media. Hij
   kan deze kennis in de context van een opdracht plaatsen en houdt daarbij rekening met de behoeften en de wensen van
   de opdrachtgever.

   Productie en beheer bekwaam

 v  De beginnende IAM professional kan een substantiële bijdrage leveren aan interactieve media projecten en kan
   multimedia objecten produceren, implementeren en beheren op basis van aangeleverde ontwerpspecificaties .

   Multidisciplinaire samenwerking en managementvaardigheden

 v  De beginnende IAM professional kan adequaat samenwerken met anderen in een multiculturele, internationale en/of
   multidisciplinaire beroepsomgeving. Kan op startersniveau leidinggevende-, en managementtaken uitvoeren.

   Methodisch en reflectief denken en handelen

 v  De beginnende IAM professional is in staat methodisch te werken en om op zijn eigen professionele ontwikkeling en
   beroepshandelingen te reflecteren.

   andere competenties, nl

 v  communiceren met zowel management als klantent om tot een voor meerdere partijen bevredigend resultaat te komen
3.7 Overige wensen/opmerkingen voor de stagiair
3.8 Vergoeding stagiair

Wij denken aan een vergoeding van € 350,- per maand.
BuzzBasics – BO/CC stage

 Naam organisatie      BuzzBasics BV

 Adres / Postcode / Plaats  TH. van Doesburgweg 6b, 1703 DL Heerhugowaard

 Contactpersoon       Mark Rosbergen

 Functie contactpersoon   Directeur

 Telefoonnummer(s)      06 41 77 38 40

 E-mailadres         06 41 77 38 40

 Website           http://www.buzzbasics.com

 Naam stagebegeleider    Mark Rosbergen

 Functie stagebegeleider   Directeur
2. Soort organisatie
                     Aantal vaste medewerkers:
                8
 Bureau of consultancy?
  (marketing) communicatie
  interactieve concepten/producten
  beheer/infrastructuur

Of:
 Afdeling van een organisatie?
  (marketing) communicatie
  interactieve concepten/producten
  beheer/infrastructuur

Of:
 Bedrijf dat producten ontwikkelt en aanbiedt op het gebied van:
 X (marketing) communicatie
  interactieve concepten/producten
  beheer/infrastructuur
3. Toelichting op stage

3.1 Werkzaamheden stagiair

                        BuzzBasics monitort en analyseert Social Media
                        en biedt bedrijven inzicht in hun online
 Korte beschrijving werkzaamheden bureau
                        mediapositie. BuzzBasics adviseert hiernaast
                        bedrijven over het verbeteren van die positie.
 Afdeling waar stagiair komt te werken     Marketing & Communicatie
                        BuzzBasics onderzoekt de mogelijkheden van
 De stageopdracht                internationale uitbreiding en kijkt momenteel
                        vooral naar Frankrijk. De stagiair ondersteunt bij
                         het opstellen van de business case en is
                         medeverantwoordelijk voor de marketing en
                         communicatie van de roll out.


3.2 Soort stagiair


   Wij hebben ruimte voor een oriëntatiestagiair, 4 dagen per week, minimaal 8 weken,
   maximaal 10 weken in de periode april t/m juni


   Wij hebben ruimte voor een afstudeerstagiair, 4 dagen per week, minimaal 17 weken,
 X
   maximaal 22 weken periode september t/m januari en/of februari t/m juni

Studenten kunnen u ook buiten deze periodes voor de stage benaderen


3.3 Voorkeur specialisatie van student (zie onze website  www.iam.hva.nl voor een
toelichting)

  Business & Organisatie
 X Content & Communicatie
  Technologie, Design & Interactie


3.4 Het zwaartepunt van de werkzaamheden ligt op het gebied van:

  ontwerpen, creatie, conceptontwikkeling
  uitwerking en technische realisatie
 X communicatie, redactie, content
 X marketing, projectmanagement, organisatie


3.5 Functie-eisen stagiair

  ontwerpen, creatie, conceptontwikkeling
  uitwerking en technische realisatie
 X communicatie, redactie, content
 X marketing, projectmanagement, organisatie
  marketingkennis en managementvaardigheden
  communicatiekennis en creatieve vaardigheden
 X onderzoekskennis en analytische vaardigheden
  technische (internet)kennis en ontwerpvaardigheden:
  MS Office
  Phtoshop/illustrator
  HTML/XML/Dreamweaver
  Flash/action scripting
  MySQL/datagbases/netwerken
  anders, nl
3.6 Competenties stagiair (meerdere antwoorden mogelijk)

De stagiair kan bij onze organisatie de volgende competenties oefenen:
  Creërend en interactief denkvermogen

  De beginnende IAM professional is in staat om visie, ideeën, kennis en vaardigheden te combineren om tot effectieve en
 X vernieuwende oplossingen voor IAM vraagstukken te komen.

  Communicatief vermogen

 X De beginnende IAM professional is in staat te communiceren over een visie, de ontwikkeling en productie/beheer van een
  interactieve media oplossing, zowel in een multidisciplinair team als met opdrachtgevers en eindgebruikers.

  Omgevingsgerichtheid

  De beginnende IAM professional getuigt van een onderzoekende houding waarin hij op basis van oriëntatie en analyse op
  de hoogte is van relevante professionele en maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van interactieve media. Hij
  kan deze kennis in de context van een opdracht plaatsen en houdt daarbij rekening met de behoeften en de wensen van
  de opdrachtgever.

  Productie en beheer bekwaam

  De beginnende IAM professional kan een substantiële bijdrage leveren aan interactieve media projecten en kan
  multimedia objecten produceren, implementeren en beheren op basis van aangeleverde ontwerpspecificaties .

  Multidisciplinaire samenwerking en managementvaardigheden

 X De beginnende IAM professional kan adequaat samenwerken met anderen in een multiculturele, internationale en/of
  multidisciplinaire beroepsomgeving. Kan op startersniveau leidinggevende-, en managementtaken uitvoeren.

  Methodisch en reflectief denken en handelen

 X De beginnende IAM professional is in staat methodisch te werken en om op zijn eigen professionele ontwikkeling en
  beroepshandelingen te reflecteren.

  andere competenties, nl
3.7 Overige wensen/opmerkingen voor de stagiair

 De ideale stagiair verstaat en spreekt goed Frans. Startdatum 1 februari 2008


3.8 Vergoeding stagiair

Wij denken aan een vergoeding van € 250 per maand.
IVN – CC stage

Het IVN draagt bij aan een duurzame samenleving door mensen te betrekken bij natuur, milieu en
landschap.

Beschrijving stageplaats
Locatie
In overleg
Opdrachtgever
IVN Nederland
Bedrijfspresentatie
IVN is een veelzijdige organisatie die veel in ontwikkeling is. We hebben veel leuke projecten waarbij mensen
zich inzetten voor natuur, milieu, landschap en leefomgeving.

Voor het IVN zijn vanouds zowel vrijwilligers als beroepskrachten werkzaam. De vrijwilligersorganisatie
bestaat uit 176 lokale afdelingen met zo"n 17.000 leden. Waar vrijwilligers actief zijn binnen de IVN Vereniging
voor Natuur en Milieu-educatie, werken de beroepskrachten samen in de stichting IVN. De werkzaamheden
worden verricht vanuit provinciale IVN-Consulentschappen, waar consulenten werkzaam zijn, en het bureau van
IVN Nederland in Amsterdam. Bij IVN Nederland zijn het Kennis- en innovatiecentrum en andere
ondersteunende diensten ondergebracht. Als initiator van, of partner in, natuur- en milieuprojecten streeft
stichting IVN naar betrokkenheid van burgers en organisaties bij het brede thema duurzaamheid.
Klanten en partners van het IVN zijn overheden, onderwijsinstellingen, voorlichtingscentra en organisaties op
het gebied van natuur, milieu, recreatie en toerisme. IVN beroepskrachten houden zich bezig met kennis- en
projectmanagement en communicatie. Ze adviseren en begeleiden NME-beroepskrachten, overheden en (IVN)
vrijwilligers. Als initiator van, of partner in, natuur- en milieuprojecten streeft stichting IVN naar betrokkenheid
van burgers en organisaties bij het brede thema duurzaamheid. Kijk voor meer informatie op www.ivn.nl.
Functie omschrijving
Een enthousiaste stagiair die graag ervaring opdoet. Wil leren omgaan met eigen verantwoordelijkheid en
zelfstandigheid. Je vindt het leuk om contacten te maken, je bent goed in het formuleren van de juiste vragen en
bent nieuwsgierig genoeg om je in te leven in de diverse doelgroepen met ieder eigen belangen. Je kunt met een
stukje vrijheid omgaan.
Functie eisen
    HBO
    Enthousiasme, initiatief, ondernemend en creatief
    Stukje zelfstandigheid aankunnen
    Goed in tekstschrijven, formuleren

Taken
     Onderzoek onder gebruikers van website www.natuurwerk.nl
     Verbeterpunten functionaliteit aandragen
     Nieuwe toepassingen voorstellen
     Voorstellen voor een goede interne communicatiestructuur
     Voorstellen voor grotere bekendheid van de site
     Alle uitkomsten komen samen in een functioneel ontwerp

Reageren
Begeleiding van de werkzaamheden vinden plaats in Amsterdam. Het is mogelijk om op het hoofdkantoor te
werken maar ook is het mogelijk om de opdracht deels thuis uit te voeren of op een IVN regiokantoor elders in
het land. We kunnen in overleg bepalen wat het beste voor je uitkomt. In gezamenlijk overleg wordt de tijdsduur
van de opdracht (we danken aan een periode van max drie maanden) en het aantal dagen dat er aan wordt
gewerkt vastgelegd.

Heb je interesse? Stuur dan kort een brief met je gegevens, opleiding en motivatie naar l.brouwer@ivn.nl. Wil je
meer informatie? Neem dan contact op met IVN Nederland en vraag naar Linda Brouwer, tel: 020 6228115.

We bieden de betreffende student 200 euro bruto per maand als vergoeding
IVN Nederland
Plantage Middenlaan 2c
Postbus 20123, 1000 HC Amsterdam
tel. (020) 530 87 86
e-mail:l.brouwer@ivn.nl
www.ivn.nl
Vegro – CC/TDI stage


 Naam organisatie      Vegro Verpleegartikelen

 Adres / Postcode / Plaats  Vennestraat 13, 2161 LE te Lisse

 Contactpersoon       Anja Dijkhoff

 Functie contactpersoon   Personeelsadviseur

 Telefoonnummer(s)      0252-243782

 E-mailadres         a.dijkhoff@vegroverpleegartikelen.nl

 Website           www.vegro.info

 Naam stagebegeleider    Marlou Versteege

 Functie stagebegeleider   Coördinator Marketing & Communicatie
2. Soort organisatie
Aantal vaste medewerkers:    220

 Bureau of consultancy?
  (marketing) communicatie
  interactieve concepten/producten
  beheer/infrastructuur

Of:
 Afdeling van een organisatie?
 X (marketing) communicatie
  interactieve concepten/producten
  beheer/infrastructuur

Of:
 Bedrijf dat producten ontwikkelt en aanbiedt op het gebied van:
  (marketing) communicatie
  interactieve concepten/producten
  beheer/infrastructuur
3. Toelichting op stage

3.1 Werkzaamheden stagiair

                        De corebusiness van Vegro is het uitlenen van
                        zorg en verpleegartikelen die door de AWBZ
 Korte beschrijving werkzaamheden bureau    worden vergoed. Daarnast verhuren en verkopen
                        wij zorg- en verpleegartikelen aan particulieren en
                        organisaties (zorg- en verpleeghuizen,
                         Thuiszorgorganisaties, Verzekeringsmaat-
                         schappijen, etc. Vegro heeft momenteel 26
                         winkels in Nederland. Het hoofdkantoor is in
                         Lisse. Totaal zijn er 240 medewerkers in
                         Nederland in dienst.
 Afdeling waar stagiair komt te werken      Marketing & Communicatie
                         Voorstel tot verbetering en uitbreiding van de
 De stageopdracht                functionaliteit van de website om consumenten
                         beter te ondersteunen


3.2 Soort stagiair


   Wij hebben ruimte voor een oriëntatiestagiair, 4 dagen per week, minimaal 8 weken,
   maximaal 10 weken in de periode april t/m juni


   Wij hebben ruimte voor een afstudeerstagiair, 4 dagen per week, minimaal 17 weken,
 x
   maximaal 22 weken periode september t/m januari en/of februari t/m juni

Studenten kunnen u ook buiten deze periodes voor de stage benaderen


3.3 Voorkeur specialisatie van student (zie onze website www.iam.hva.nl voor een toelichting)

   Business & Organisatie
   Content & Communicatie
 x  Technologie, Design & Interactie


3.4 Het zwaartepunt van de werkzaamheden ligt op het gebied van:

 x  ontwerpen, creatie, conceptontwikkeling
 x  uitwerking en technische realisatie
   communicatie, redactie, content
   marketing, projectmanagement, organisatie


3.5 Functie-eisen stagiair

 x  ontwerpen, creatie, conceptontwikkeling
 x  uitwerking en technische realisatie
   communicatie, redactie, content
   marketing, projectmanagement, organisatie
   marketingkennis en managementvaardigheden
 x  communicatiekennis en creatieve vaardigheden
   onderzoekskennis en analytische vaardigheden
 x  technische (internet)kennis en ontwerpvaardigheden:
 x  MS Office
 x  Phtoshop/illustrator
 x  HTML/XML/Dreamweaver
   Flash/action scripting
 x  MySQL/datagbases/netwerken
   anders, nl
3.6 Competenties stagiair (meerdere antwoorden mogelijk)

De stagiair kan bij onze organisatie de volgende competenties oefenen:

   Creërend en interactief denkvermogen
 x
   De beginnende IAM professional is in staat om visie, ideeën, kennis en vaardigheden te combineren om tot effectieve en
   vernieuwende oplossingen voor IAM vraagstukken te komen.

   Communicatief vermogen
 x
   De beginnende IAM professional is in staat te communiceren over een visie, de ontwikkeling en productie/beheer van
   een interactieve media oplossing, zowel in een multidisciplinair team als met opdrachtgevers en eindgebruikers.

   Omgevingsgerichtheid

   De beginnende IAM professional getuigt van een onderzoekende houding waarin hij op basis van oriëntatie en analyse op
 x  de hoogte is van relevante professionele en maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van interactieve media. Hij
   kan deze kennis in de context van een opdracht plaatsen en houdt daarbij rekening met de behoeften en de wensen van
   de opdrachtgever.

   Productie en beheer bekwaam

 x  De beginnende IAM professional kan een substantiële bijdrage leveren aan interactieve media projecten en kan
   multimedia objecten produceren, implementeren en beheren op basis van aangeleverde ontwerpspecificaties .

   Multidisciplinaire samenwerking en managementvaardigheden

   De beginnende IAM professional kan adequaat samenwerken met anderen in een multiculturele, internationale en/of
   multidisciplinaire beroepsomgeving. Kan op startersniveau leidinggevende-, en managementtaken uitvoeren.

   Methodisch en reflectief denken en handelen

 x  De beginnende IAM professional is in staat methodisch te werken en om op zijn eigen professionele ontwikkeling en
   beroepshandelingen te reflecteren.

   andere competenties, nl
3.7 Overige wensen/opmerkingen voor de stagiair
3.8 Vergoeding stagiair

Wij denken aan een vergoeding van € 600        per maand (bij fulltime stage)
Telegraaf Media Nederland – CC stage


 Naam organisatie      Telegraaf Media Nederland

 Adres / Postcode / Plaats  Basisweg 30, 1000 EB, Amsterdam

 Contactpersoon       Stephanie Klomp

 Functie contactpersoon   Online Marketeer

 Telefoonnummer(s)      020-585 2739

 E-mailadres         s.klomp@telegraaf.nl

 Website           Telegraafmediaonline.nl

 Naam stagebegeleider    Stephanie Klomp

 Functie stagebegeleider   Online Marketeer
2. Soort organisatie
Aantal vaste medewerkers:   4.800

 Bureau of consultancy?
  (marketing) communicatie
  interactieve concepten/producten
  beheer/infrastructuur

Of:
 Afdeling van een organisatie?
  (marketing) communicatie
  interactieve concepten/producten
  beheer/infrastructuur

Of:
 Bedrijf dat producten ontwikkelt en aanbiedt op het gebied van:
  (marketing) communicatie
  interactieve concepten/producten
  beheer/infrastructuur
3. Toelichting op stage

3.1 Werkzaamheden stagiair

 Korte beschrijving werkzaamheden bureau    Verkoop online advertentiemogelijkheden

 Afdeling waar stagiair komt te werken     Online Marketing & Sales

 De stageopdracht                Ontwikkelen narrowcasting concept


3.2 Soort stagiair
   Wij hebben ruimte voor een oriëntatiestagiair, 4 dagen per week, minimaal 8 weken,
   maximaal 10 weken in de periode april t/m juni


   Wij hebben ruimte voor een afstudeerstagiair, 4 dagen per week, minimaal 17 weken,
 X
   maximaal 22 weken periode september t/m januari en/of februari t/m juni

Studenten kunnen u ook buiten deze periodes voor de stage benaderen


3.3 Voorkeur specialisatie van student (zie onze website www.iam.hva.nl voor een toelichting)

   Business & Organisatie
   Content & Communicatie
 X  Technologie, Design & Interactie


3.4 Het zwaartepunt van de werkzaamheden ligt op het gebied van:

 X  ontwerpen, creatie, conceptontwikkeling
   uitwerking en technische realisatie
   communicatie, redactie, content
   marketing, projectmanagement, organisatie


3.5 Functie-eisen stagiair

 X  ontwerpen, creatie, conceptontwikkeling
 X  uitwerking en technische realisatie
 X  communicatie, redactie, content
   marketing, projectmanagement, organisatie
   marketingkennis en managementvaardigheden
   communicatiekennis en creatieve vaardigheden
   onderzoekskennis en analytische vaardigheden
 X  technische (internet)kennis en ontwerpvaardigheden:
 X  MS Office
 X  Phtoshop/illustrator
   HTML/XML/Dreamweaver
 X  Flash/action scripting
   MySQL/datagbases/netwerken
   anders, nl
3.6 Competenties stagiair (meerdere antwoorden mogelijk)

De stagiair kan bij onze organisatie de volgende competenties oefenen:
   Creërend en interactief denkvermogen

   De beginnende IAM professional is in staat om visie, ideeën, kennis en vaardigheden te combineren om tot effectieve en
   vernieuwende oplossingen voor IAM vraagstukken te komen.
 X
   Communicatief vermogen

   De beginnende IAM professional is in staat te communiceren over een visie, de ontwikkeling en productie/beheer van
 X  een interactieve media oplossing, zowel in een multidisciplinair team als met opdrachtgevers en eindgebruikers.

   Omgevingsgerichtheid

   De beginnende IAM professional getuigt van een onderzoekende houding waarin hij op basis van oriëntatie en analyse
   op de hoogte is van relevante professionele en maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van interactieve media.
   Hij kan deze kennis in de context van een opdracht plaatsen en houdt daarbij rekening met de behoeften en de wensen
   van de opdrachtgever.

   Productie en beheer bekwaam

   De beginnende IAM professional kan een substantiële bijdrage leveren aan interactieve media projecten en kan
 X  multimedia objecten produceren, implementeren en beheren op basis van aangeleverde ontwerpspecificaties.

   Multidisciplinaire samenwerking en managementvaardigheden

   De beginnende IAM professional kan adequaat samenwerken met anderen in een multiculturele, internationale en/of
   multidisciplinaire beroepsomgeving. Kan op startersniveau leidinggevende-, en managementtaken uitvoeren.

   Methodisch en reflectief denken en handelen

   De beginnende IAM professional is in staat methodisch te werken en om op zijn eigen professionele ontwikkeling en
 X  beroepshandelingen te reflecteren.

   andere competenties, nl
3.7 Overige wensen/opmerkingen voor de stagiair
3.8 Vergoeding stagiair

Wij denken aan een vergoeding van € 500,- per maand voor een vierdejaars student.
Power Systems (ARUBA) – TDI stage

Vacature/ Stageplek
Power Systems, Internet Solution Provider email : info@ps-aruba.com
Babijn 21-I Phone : +297 5887869
Paradera, Aruba Mobiel : +297 5930190


Power Systems zoekt per direct webdesigners en/of programmeurs


Functiebeschrijving:
In een gezellig en open team meewerken aan de bouw en onderhoud van
webprojecten op Aruba. Naast het bouwen van websites is er ook behoefte aan het
bedenken en ontwerpen van flyers en andere soorten drukwerk.


Dienstverband
Full-time


Periode
Nu tot onbepaalde tijd


Disciplines
PHP / MySQL
(x)HTML
CSS
Javascript (Ajax)
Adobe Photoshop
Adobe Illustrator
Flash


Persoonskenmerken
Zowel goed zelfstandig als projectmatig kunnen werken
Sterke mate van verantwoordelijkheidsgevoel
Proactieve en positieve houding
Oplossingsgericht en kwaliteitsbewust
Een teamspeler die weet van aanpakken


Wat bieden wij
Een markt conforme stagevergoeding
Gezellige en intieme werksfeer
Wie zijn wij
Marcel van Schie (eigenaar van Power Systems)
Rob ter Haar (interaction designer)
Colin Orij (web specialist / marketeer)


Voor meer informatie kun je mailen naar info@ps-aruba.com
Power Systems
Babijn 21i, Paradera, Aruba
Sony Nederland – CC stage

 Naam organisatie      Sony Nederland

 Adres / Postcode / Plaats  Schipholweg 275, 1171PK Badhoevedorp

 Contactpersoon       Esther de Vries

 Functie contactpersoon   Personnel Assistant HRD

 Telefoonnummer(s)      020-658 1235

 E-mailadres         HRD.SONED@eu.sony.com

 Website           www.sony.nl

 Naam stagebegeleider    B. Panman

 Functie stagebegeleider   Director Communications
2. Soort organisatie
Aantal vaste medewerkers:

 Bureau of consultancy?
 x (marketing) communicatie
  interactieve concepten/producten
 x beheer/infrastructuur

Of:
 Afdeling van een organisatie?
 x (marketing) communicatie
  interactieve concepten/producten
  beheer/infrastructuur

Of:
 Bedrijf dat producten ontwikkelt en aanbiedt op het gebied van:
  (marketing) communicatie
 x Consumenten Elektronica producten
  beheer/infrastructuur
3. Toelichting op stage
3.1 Werkzaamheden stagiair

                         Bij Sony is het medium Internet een begrip binnen
                         de marketing communicatie. Jij draagt zorg voor
                         de redactie van de internetomgeving; Hoe zorg je
                         ervoor dat de organisatiedoelstelling verweven is
                         in de internetomgeving. Hoe trek je de aandacht
 Korte beschrijving werkzaamheden        van de consument en hoe zorg je ervoor dat de
                         interactie en informatievoorziening perfect is
                         afgestemd. De webomgeving dient er dynamisch
                         uit te zien en daarbij zorg je ervoor dat je
                         Europese campagnes van Sony Europa
                         operationeel zelfstandig uitvoert.
                         Marketing Communication & Corporate
 Afdeling waar stagiair komt te werken
                         Communication Department
                         Contentmanagement / Projectmanagement /
 De stageopdracht
                         Consumer Usability


3.2 Soort stagiair

   Ik wil een oriëntatiestagiair, 4 dagen per week, minimaal 8 weken, maximaal 10 weken
   periode:
   Ik wil een afstudeerstagiair, 5 dagen per week, minimaal 17 weken, maximaal 22 weken
 x
   periode: december 2007 t/m juni 2008
Studenten kunnen u ook buiten deze periodes voor de stage benaderen


3.3 Voorkeur specialisatie van student (zie onze website voor een toelichting)

   Business & Organisatie
 x  Content & Communicatie
   Technologie, Design & Interactie


3.4 Het zwaartepunt van de werkzaamheden ligt op het gebied van:

   ontwerpen, creatie, conceptontwikkeling
   uitwerking en technische realisatie
 x  communicatie, redactie, content
   marketing, projectmanagement, organisatie


3.5 Functie-eisen stagiair (meer antwoorden mogelijk)

   ontwerpen, creatie, conceptontwikkeling
 x  uitwerking en technische realisatie
 x  communicatie, redactie, content
 x  marketing, projectmanagement, organisatie
 x  marketingkennis en managementvaardigheden
 x  communicatiekennis en creatieve vaardigheden
 x  onderzoekskennis en analytische vaardigheden
   technische (internet)kennis en ontwerpvaardigheden:
 x  MS Office
 x  Phtoshop/illustrator
 x  HTML/XML/Dreamweaver (basiskennis)
   Flash/action scripting
 x  MySQL/datagbases/netwerken (basiskennis)
3.6 Competenties stagiair (meerdere antwoorden mogelijk)

De stagiair kan bij onze organisatie de volgende competenties oefenen:

   Creërend en interactief denkvermogen

   De beginnende IAM professional is in staat om visie, ideeën, kennis en vaardigheden te combineren om tot effectieve en
 x  vernieuwende oplossingen voor IAM vraagstukken te komen.

   Communicatief vermogen

   De beginnende IAM professional is in staat te communiceren over een visie, de ontwikkeling en productie/beheer van
 x  een interactieve media oplossing, zowel in een multidisciplinair team als met opdrachtgevers en eindgebruikers.

   Omgevingsgerichtheid

   De beginnende IAM professional getuigt van een onderzoekende houding waarin hij op basis van oriëntatie en analyse op
   de hoogte is van relevante professionele en maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van interactieve media. Hij
   kan deze kennis in de context van een opdracht plaatsen en houdt daarbij rekening met de behoeften en de wensen van
   de opdrachtgever.

   Productie en beheer bekwaam

   De beginnende IAM professional kan een substantiële bijdrage leveren aan interactieve media projecten en kan
   multimedia objecten produceren, implementeren en beheren op basis van aangeleverde ontwerpspecificaties .

   Multidisciplinaire samenwerking

   De beginnende IAM professional kan adequaat samenwerken met anderen in een multiculturele, internationale en/of
 x  multidisciplinaire beroepsomgeving.

   Methodisch en reflectief denken en handelen

 x  De beginnende IAM professional is in staat methodisch te werken en om op zijn eigen professionele ontwikkeling en
   beroepshandelingen te reflecteren.


   Beheersing van de Engelse taal in woord en schrift.
 x
   De beginnende IAM professional dient een solide basis te hebben in de Engelse taal.3.7 Overige wensen/opmerkingen voor de stagiair

 Verantwoordelijkheden:
  Operationele content verantwoordelijkheid van de Sony internetomgeving
  Internet rapportage van het consumenten- en Dealergedrag in de Benelux
  CRM Dealer communicatie via Internet


3.8 Vergoeding stagiair

Wij denken aan een vergoeding van de helft van het minimum jeugdloon per maand.
Lostboys – CC stage


Gezocht: stagiair redactie voor Lost Boys tv

Lost Boys tv is het online tv-kanaal van Lost Boys. Via www.lostboys.tv zenden wij een keer in
de week een nieuwe aflevering uit. Lost Boys tv laat kijkers zien hoe handig, leuk en
inspirerend interactieve media kunnen zijn. Een uitzending van Lost Boys tv duurt hooguit 5
minuten en bestaat uit losse items. Een aantal item-voorbeelden:

  -  internationaal prijswinnend werk
  -  Sites of campagnes die je ook had willen maken
  -  Een site van eigen bodem
  -  De tip van de week
  -  Exclusieve reportages


Wat doe jij bij Lost Boys tv?
Als stagiair-redacteur ondersteun jij de redactieleden van Lost Boys tv. Je gaat op zoek naar
campagnes, nieuwtjes of activiteiten die interessant zijn voor Lost Boys tv. Daarvoor moet je
regelmatig aan de mouwen van je collega’s trekken die bezig zijn met interessante
projecten. Of op pad gaan met de camera voor een korte reportage. Daarnaast werk je
samen met een vaste editor en/of cameraman. Lost Boys tv staat nog in de kinderschoenen.
Dat betekent dat je bij Lost Boys alle ruimte krijgt om je geniale ideeën en initiatieven uit te
werken. Samen met ons breng jij Lost Boys tv tot grote hoogte!

Wie ben jij?
  -  Speuren zit in je bloed. Je bent nieuwsgierig, niet verlegen en houdt van aanpakken
  -  Je hebt een buitengewone interesse voor de online en interactieve wereld
  -  Je bent zelfstandig en initiatiefrijk, en hebt een hekel aan stilzitten
  -  Je bent bereid om als verslaggever op pad te gaan
  -  Je bent minimaal drie maanden als stagiair beschikbaar

Wat krijg je er voor terug?
  -  Een standaard stagevergoeding van Lost Boys
  -  Begeleiding van de oprichters van Lost Boys tv
  -  Een kans om de nieuwe John de Mol van deze tijd te worden


Reageer!
Geïnteresseerd? Stuur je motivatiebrief en cv naar anita.pronk@lostboys.nl.
Fullmoon – TDI stages

aangeboden stageplaats vormgeving en interaction design

22-08-2007 - Onze verwende klantenkring (o.a. Amnesty Nederland, ING en Ministerie van Buitenlandse Zaken)
verwacht en krijgt feilloos werkende websites en applicaties. Een stageair kan ons daarbij goed helpen. Daarom
bieden we een stageplaats voor een aantal maanden. Je krijgt een interessante opdracht, ondersteunt ons met lopende
werkzaamheden en inspireert ons met frisse nieuwe ideeën.


Wat vragen we van je?
- HBO-WO denkniveau;
- Enige ervaring in het bouwen van websites met HTML en CSS;
- Conceptueel denkvermogen en creativiteit;
- Goede communicatieve en sociale vaardigheden;
- Zelfstandig kunnen werken.


We zien graag je portfolio!


Wat kunnen we je bieden:
- Een stageplaats voor 4 of 5 dagen per week met veel ruimte voor eigen inbreng en initiatief;
- Een informele werksfeer binnen een team van gemotiveerde en ervaren collega's;
- Een fraai kantoor op een van de mooiste plekjes in hartje Amsterdam.


Ben je geïnteresseerd?
Stuur je reactie dan naar Herman van Oorschot(H.van.Oorschot@fullmoon.nl).
Wil je meer informatie over deze vacature? Bel dan naar Fullmoon: 020 - 5210052.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.


aangeboden: Stageplaats programmering PHP/Flash

24-08-2007 - Onze verwende klantenkring (o.a. Amnesty Nederland, ING en Ministerie van Buitenlandse Zaken)
verwacht en krijgt feilloos werkende websites en applicaties. Een stageair kan ons daarbij goed helpen. Daarom bieden
we een stageplaats voor een aantal maanden. Je krijgt een interessante opdracht, ondersteunt ons met lopende
werkzaamheden en inspireert ons met frisse nieuwe ideeën.


Xsite is ons op PHP gebaseerde content management systeem waar we apetrots op zijn. Het ondersteunen van onze
programeurs bij het bouwen van websites met Xsite en het onderhoud van het CMS kan een belangrijke activiteit zijn
voor je, als je kennis van PHP toereikend is. Daarbij denk je ook actief mee over verbeteringen en uitbreidingen, bouw je
mee aan nieuwe modules en toepassingen en stel je je op de hoogte van de laatste trends en ontwikkelingen op CMS-
gebied.
Als je meer gespecialiseerd bent in Flash dan kan je ons ondersteunen bij het maken van animaties en spelvormen.


Wat vragen we van je?
- HBO-WO denkniveau;
- Ervaring in het werken met PHP en MySQL en/of ervaring met Flash;
- Enige ervaring in het bouwen van websites met HTML en CSS en Javascript;
- Conceptueel denkvermogen en creativiteit;
- Goede communicatieve en sociale vaardigheden;
- Redelijk zelfstandig kunnen werken.


We zien graag je portfolio!
Wat kunnen we je bieden:
- Een stageplaats voor 4 of 5 dagen per week met veel ruimte voor eigen inbreng en initiatief;
- Een informele werksfeer binnen een team van gemotiveerde en ervaren collega's;
- Een fraai kantoor op een van de mooiste plekjes in hartje Amsterdam.


Ben je geïnteresseerd?
Stuur je reactie dan naar Herman van Oorschot (H.van.Oorschot@fullmoon.nl).
Wil je meer informatie over deze vacature? Bel dan naar Fullmoon: 020 - 5210052.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
ING – BO/CC/TDI stages

 Naam organisatie      ING Wholesale Banking

 Adres / Postcode / Plaats  Amstelveenseweg 500

 Contactpersoon       Vivian Ilahibaks

 Functie contactpersoon   Hoofd Nieuwe Media

 Telefoonnummer(s)      020 – 504 95 28   Mobiel: 06 – 29 517 871

 E-mailadres         vivian.ilahibaks@ing.com

 Website           www.ingwholesalebanking.com

 Naam stagebegeleider    Vivian Ilahibaks

 Functie stagebegeleider   Hoofd Nieuwe Media
2. Soort organisatie
Aantal vaste medewerkers:    > 100.000

 Bureau of consultancy?
  (marketing) communicatie
  interactieve concepten/producten
  beheer/infrastructuur

Of:
 Afdeling van een organisatie?
 X (marketing) communicatie
  interactieve concepten/producten
  beheer/infrastructuur

Of:
 Bedrijf dat producten ontwikkelt en aanbiedt op het gebied van:
  (marketing) communicatie
  interactieve concepten/producten
  beheer/infrastructuur


3. Toelichting op stage

3.1 Werkzaamheden stagiair

                        De afdeling New Media is verantwoordelijk voor
                        strategie, beleid, implementatie, en coördinatie
 Korte beschrijving werkzaamheden afdeling   van de nieuwe media activiteiten voor ING
                        Wholesale Banking – de zakelijke divisie van ING
                        Groep - wereldwijd.
 Afdeling waar stagiair komt te werken     Afdeling Communicatie, New Media
                        Variërend van meewerkstages tot en met
 De stageopdracht
                        projectmatige stages.

3.2 Soort stagiair
   Wij hebben ruimte voor een oriëntatiestagiair, 4 dagen per week, minimaal 8 weken,
 X
   maximaal 10 weken in de periode april t/m juni


   Wij hebben ruimte voor een afstudeerstagiair, 4 dagen per week, minimaal 17 weken,
 X
   maximaal 22 weken periode september t/m januari en/of februari t/m juni

Studenten kunnen u ook buiten deze periodes voor de stage benaderen


3.3 Voorkeur specialisatie van student (zie onze website www.iam.hva.nl voor een toelichting)

 X  Business & Organisatie
 X  Content & Communicatie
 X  Technologie, Design & Interactie


3.4 Het zwaartepunt van de werkzaamheden ligt op het gebied van:

 X  ontwerpen, creatie, conceptontwikkeling
 X  uitwerking en technische realisatie
 X  communicatie, redactie, content
 X  marketing, projectmanagement, organisatie


3.5 Functie-eisen stagiair

 X  ontwerpen, creatie, conceptontwikkeling
 X  uitwerking en technische realisatie
 X  communicatie, redactie, content
 X  marketing, projectmanagement, organisatie
 X  marketingkennis en managementvaardigheden
 X  communicatiekennis en creatieve vaardigheden
 X  onderzoekskennis en analytische vaardigheden
 X  technische (internet)kennis en ontwerpvaardigheden:
 X  MS Office
 X  Phtoshop/illustrator
 X  HTML/XML/Dreamweaver
 X  Flash/action scripting
 X  MySQL/datagbases/netwerken
   anders, nl

3.6 Competenties stagiair (meerdere antwoorden mogelijk)

De stagiair kan bij onze organisatie de volgende competenties oefenen:

   Creërend en interactief denkvermogen
 X
   De beginnende IAM professional is in staat om visie, ideeën, kennis en vaardigheden te
   combineren om tot effectieve en vernieuwende oplossingen voor IAM vraagstukken te komen.

 X  Communicatief vermogen

   De beginnende IAM professional is in staat te communiceren over een visie, de ontwikkeling en
   productie/beheer van een interactieve media oplossing, zowel in een multidisciplinair team als
   met opdrachtgevers en eindgebruikers.

 X  Omgevingsgerichtheid

   De beginnende IAM professional getuigt van een onderzoekende houding waarin hij op basis van
   oriëntatie en analyse op de hoogte is van relevante professionele en maatschappelijke
   ontwikkelingen op het gebied van interactieve media. Hij kan deze kennis in de context van een
   opdracht plaatsen en houdt daarbij rekening met de behoeften en de wensen van de
   opdrachtgever.

 X  Productie en beheer bekwaam

   De beginnende IAM professional kan een substantiële bijdrage leveren aan interactieve media
   projecten en kan multimedia objecten produceren, implementeren en beheren op basis van
   aangeleverde ontwerpspecificaties.

 X  Multidisciplinaire samenwerking en managementvaardigheden

   De beginnende IAM professional kan adequaat samenwerken met anderen in een multiculturele,
   internationale en/of multidisciplinaire beroepsomgeving. Kan op startersniveau leidinggevende-,
   en managementtaken uitvoeren.

 X  Methodisch en reflectief denken en handelen

   De beginnende IAM professional is in staat methodisch te werken en om op zijn eigen
   professionele ontwikkeling en beroepshandelingen te reflecteren.

 X  andere competenties, nl
3.7 Overige wensen/opmerkingen voor de stagiair

 Wij bieden het gehele jaar door diverse soorten stages aan. Omdat veel new media
 implementaties op projectbasis worden uitgevoerd, zijn deze uitermate geschikt voor
 stagiaires. Onze afdeling Communicatie biedt een uitstekende mogelijkheid voor stagiaires
 om kennis te maken met hoe geïntegreerde communicatie wordt aangeboden in een
 internationale omgeving.


3.8 Vergoeding stagiair

Wij denken aan een vergoeding van € 450 bruto per maand plus reiskostenvergoeding. Dit is de
standaardvergoeding binnen ING.
DNB Media – TDI stage

 Naam organisatie      DNBmedia

 Adres / Postcode / Plaats  Archangelkade 6c / 1013 BE / Amsterdam

 Contactpersoon       Ruben Blanke

 Functie contactpersoon   Eigenaar

 Telefoonnummer(s)      020-6896499

 E-mailadres         Ruben@dnbmedia.com

 Website           www.dnbmedia.com

 Naam stagebegeleider    Paul Tondeur

 Functie stagebegeleider   Senior webdeveloper
2. Soort organisatie

20   Aantal vaste medewerkers:

 Bureau of consultancy?
  (marketing) communicatie
 x interactieve concepten/producten
  beheer/infrastructuur

Of:
 Afdeling van een organisatie?
  (marketing) communicatie
 x interactieve concepten/producten
  beheer/infrastructuur

Of:
 Bedrijf dat producten ontwikkelt en aanbiedt op het gebied van:
  (marketing) communicatie
 x interactieve concepten/producten
  beheer/infrastructuur
3. Toelichting op stage

3.1 Werkzaamheden stagiair

                        DNBmedia is een jong bedrijf waar een hechte
                        groep mensen concepten voor TV, internet, drie
                        dimensionale werelden, tentoonstellingen en
                        theater ontwikkeld en uitvoerd. DNBmedia werkt
 Korte beschrijving werkzaamheden bureau    o.a. voor Randstad uitzendbureau, Shell,
                        Eurorelais, Rabobank, Abn Amro, Start
                        uitzendbureau, SBS6, Anne Frankhuis, Qtek, en
                        nog vele leuke klanten.
                        DNBmedia heeft diverse video montage
                         faciliteiten en een uitgebreide internet /
                         programmeer afdeling. Als je deze combinatie
                         interessant vindt moet je zeker bellen!!!!
                         Als stagiar kom te werken voor de afdeling
                         interactief. Hier ontwikkelen wij diverse projecten
 Afdeling waar stagiair komt te werken      die vooral een combinatie zijn van Video en
                         internet. Hier wordt veel met flash gewerkt en met
                         AVID en premiere gemonteerd.
                         Er zijn diverse projecten die de komende tijd
                         moeten worden geproduceerd.. Deze projecten
 De stageopdracht
                         kunnen geheel of gedeeltelijk door jou worden
                         gerealiseerd. Bel voor meer informatie.


3.2 Soort stagiair

   Ik wil een oriëntatiestagiair, 4 dagen per week, minimaal 8 weken, maximaal 10 weken
   periode: april 2006 t/m juni
   Ik wil een afstudeerstagiair, 4 dagen per week, minimaal 17 weken, maximaal 22 weken
 x
   periode: september t/m januari
Studenten kunnen u ook buiten deze periodes voor de stage benaderen


3.3 Voorkeur specialisatie van student (zie onze website voor een toelichting)

   Business & Organisatie
   Content & Communicatie
 x  Technologie, Design & Interactie


3.4 Het zwaartepunt van de werkzaamheden ligt op het gebied van:

 x  ontwerpen, creatie, conceptontwikkeling
 x  uitwerking en technische realisatie
   communicatie, redactie, content
   marketing, projectmanagement, organisatie


3.5 Functie-eisen stagiair (meer antwoorden mogelijk)

 x  ontwerpen, creatie, conceptontwikkeling
 x  uitwerking en technische realisatie
   communicatie, redactie, content
   marketing, projectmanagement, organisatie
   marketingkennis en managementvaardigheden
   communicatiekennis en creatieve vaardigheden
   onderzoekskennis en analytische vaardigheden
 x  technische (internet)kennis en ontwerpvaardigheden:
   MS Office
 x  Phtoshop/illustrator
 x  HTML/XML/Dreamweaver
 x  Flash/action scripting
 x  MySQL/datagbases/netwerken
 x  anders, nl: PHP

3.6 Competenties stagiair (meerdere antwoorden mogelijk)

De stagiair kan bij onze organisatie de volgende competenties oefenen:

   Creërend en interactief denkvermogen
 x  De beginnende IAM professional is in staat om visie, ideeën, kennis en vaardigheden te combineren om tot effectieve en
   vernieuwende oplossingen voor IAM vraagstukken te komen.

   Communicatief vermogen

   De beginnende IAM professional is in staat te communiceren over een visie, de ontwikkeling en productie/beheer van
   een interactieve media oplossing, zowel in een multidisciplinair team als met opdrachtgevers en eindgebruikers.

   Omgevingsgerichtheid

   De beginnende IAM professional getuigt van een onderzoekende houding waarin hij op basis van oriëntatie en analyse op
   de hoogte is van relevante professionele en maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van interactieve media. Hij
   kan deze kennis in de context van een opdracht plaatsen en houdt daarbij rekening met de behoeften en de wensen van
   de opdrachtgever.

   Productie en beheer bekwaam

   De beginnende IAM professional kan een substantiële bijdrage leveren aan interactieve media projecten en kan
   multimedia objecten produceren, implementeren en beheren op basis van aangeleverde ontwerpspecificaties .

   Multidisciplinaire samenwerking en managementvaardigheden

   De beginnende IAM professional kan adequaat samenwerken met anderen in een multiculturele, internationale en/of
   multidisciplinaire beroepsomgeving. Kan op startersniveau leidinggevende-, en managementtaken uitvoeren.

   Methodisch en reflectief denken en handelen

   De beginnende IAM professional is in staat methodisch te werken en om op zijn eigen professionele ontwikkeling en
   beroepshandelingen te reflecteren.

   andere competenties, nl
3.7 Overige wensen/opmerkingen voor de stagiair

 We verwachten een hoge mate van onafhankelijkheid (als dan niet binnen teamverband). Onze
 stagiaires draaien volledig mee in het ‘normale’ bedrijfsproces en krijgt dus meer dan een goede
 indruk hoe het er in het (interactieve multimediale) bedrijfsleven aan toegaat. Als stagiaire ben je zelf
 verantwoordelijk voor de jouw toegekende projecten, en mag daarbij natuurlijk graag gebruik maken
 van de zeer specialistische kennis binnen onze onderneming (uiteraard sta je er niet alleen voor).
 Er hangt binnen onze onderneming geen 9-5 mentaliteit, en hebben er geen behoefte om meestertje
 te spelen. Het dan is uitermate belangrijk dat je er zelf zin in hebt. Het is hier hard werken maar in ruil
 daarvoor werk je (mee) aan prestigieuze projecten voor vooraanstaande klanten, en ga je geregeld
 mee uit eten en drinken in de stad of doe je mee aan andere ‘off-office’ activiteiten (mits je daar zin in
 hebt natuurlijk).


3.8 Vergoeding stagiair

Wij denken aan een vergoeding van € 300.- tot € 700,- per maand
aanvankelijk van kunnen en opleidingsniveau.
Philips – BO/CC stage
De plaats is beschikbaar binnen de Europese Marketing Communications afdeling van Philips Lighting
– Luminaires te Eindhoven.
De student kan bij voorkeur per direct starten. (of aansluitend op de huidige periode miv 31 januari
2008)

Functieprofiel Stagiair / Coop student eBusiness management (intranet / internet)


Functiegegevens


Naam functie                : Coordinator eBusiness management (Intranet/internet)
Afdeling                  : Philips Lighting, Luminaires
Niveau functie               : Stagiair, Co-op student
Soort functie               : uitvoerend


Omschrijving


Plaats in organisatie:
De stagiair werkt direct in een dynamisch Marketing Communications team 7 medewerkers en werkt
nauw samen met Product Marketing en Segment Marketing, en rapporteert aan de Marketing
Communications manager luminaires.


Doel van de functie:
De stagiair initieert, ontwikkeld en voert online plannen uit, dit met als doel online communicatie een
integraal onderdeel te laten zijn van alle Segment plannen. Hiertoe werk je zelfstandig aan eigen
activiteiten om primair de intranet site van optimaal informatie te voorzien en heb je een overall functie
om de consistentie in look & feel en content te bewaken. Dit om binnen de Europese organisatie de
collega’s zo optimaal mogelijk te informeren. Daarnaast staat uiteraard je eigen inzicht, initiatief voor
de ontwikkeling en vernieuwing van online activiteiten centraal, in nauw overleg met je manager.
Verantwoordelijkheden zijn:
     Content creatie op de intranetsites van luminaires
     Advies en plannen, uitvoeren van online communicatie in samenwerking met product
     managers bij de creatie van content tbv de intra/internetsites
     Onderhouden van zowel inter- als intranetsites.
     Creëren van nieuwe sites
     Ondersteunen en actief contact onderhouden met toeleveranciers (briefings, traffic, etc)
     Assisteren in verzoeken tav. Extracties uit bestaande systemen (prisma)
     Meedenken in conceptfase van nieuw te ontwikkelen intranet / internetpresences.
Profiel
Opleiding
HBO werk- en denkniveau, met aanvullende vakken of interesse voor Nieuwe media en
Journalistiek/tekstschrijven. Tevens beschikt de kandidaat over een hoge mate van interesse voor het
Internet.


Ervaring
Harde skills:
    Zeer goede kennis van Nederlandse en Engelse taal.
    Zeer goede kennis van MS Office (Excel, Word, Outlook etc.)
    Kennis van het internet en ontwikkelingen op dit gebied
    Ervaring en kennis van bedrijfsprocessen en het gebruik van nieuwe media.


Soft skills:
    Hij/zij heeft visie op vakgebied en weet die ook te uiten/verdedigen of wil zich hierin
    bekwamen.
    Hij/zij is enthousiast en wil iedereen vertellen over het nut van intranet / internet in de
    dagelijkse gang van zaken.
    Hij/zij is een teamspeler.
    Hij/zij moet onder druk kunnen werken.


Gedragscriteria/competenties


  Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid: is in staat ideeën, gedachten en feiten op concrete wijze
  schriftelijk uiteen te zetten.

  Creativiteit: Komt met oplossingen, ideeën en werkwijzen.. Benadert een zaak vanuit
  verschillende invalshoeken. Past bestaande ideeën toe in nieuwe situaties en stelt bestaande
  normen, waarden of beperkingen ter discussie.

  Klantgerichtheid: weet wensen of behoeften van interne klanten te onderzoeken en hiernaar te
  handelen. Onderhoudt op correcte wijze contact met toeleveranciers.

  Initiatief: is in staat kansen te signaleren en ernaar te handelen in plaats van passief af te wachten
  totdat anderen iets gedaan hebben of hen aanstuurt.

  (Zelf) lerend vermogen: Ontwikkelt zich op gebied van de eigen kennis. Houdt het kennisniveau,
  welke noodzakelijk is voor goede uitoefening van de functie zelfstandig op peil. Zoekt en vindt de
  juiste informatiebronnen.

  Inzet/ motivatie: neemt verantwoordelijkheid voor de werkzaamheden (en de eigen functie) en is
  gedreven tot het behalen van een goed resultaat.

  Flexibiliteit: speelt in op wisselende omstandigheden en past zich aan de hoeveelheid werk en
  tijdsdruk aan. Weet eigen gedragstijl te veranderen om gestelde doelen te bereiken.
Functiecriteria


  Primair: zorgt ervoor dat de vastgestelde opdracht uitgevoerd kan worden, en heeft een meer dan
  gemiddelde interesse voor het creëren van content voor de Philips websites.
  ELLE Online – CC stage

  ELLE online zoekt een contentstagiair(e):
  Herken jij jezelf in de volgende woorden: creatief, enthousiast, nauwkeurig, stressbestendigheid,
  doorzetter en ben je een duizendpoot die houdt van afwisseling?

  WIJ ZOEKEN
   1 contentstagiair(e) voor www.ELLE.nl (ELLE, ELLE Wonen, ELLE Eten) en www.ELLEgirl.nl

  FUNCTIEOMSCHRIJVING:
  Als steun en toeverlaat van de online afdeling help je bij het vullen, onderhouden en ontwikkelen van
  met name ELLE.nl en ook ELLEgirl.nl. Je schrijft dagelijks artikelen voor de diverse portals, maakt
  regelmatig features en helpt bij het plaatsen van content van derden, ontwikkelen van nieuwe content en
  het up to date houden van de ELLE websites. Daarbij wil je je creativiteit wat graag botvieren en word
  je gestimuleerd en geïnspireerd door te werken in een jong, creatief team.

  DOELGROEPOMSCHRIJVING:
  Voor meer achtergrondinformatie over ELLE.nl en ELLEgirl.nl zie www. Hachette.nl

  STAGEPERIODE:
  Bij voorkeur per 1 januari/februari 2008, 10 – 20 weken. Afwijkende stageperiode is bespreekbaar.

    PRÉ:
-  Journalistieke vaardigheden (of grote affiniteit met redactionele werkzaamheden)
-  Kennis van Photoshop/Illustrator, MS Office, CMS
-  Vermogen om interactief te denken

    REAGEREN?
  Ben je geïnteresseerd in bovenstaande stageplek en wil je werken in een jong, dynamisch en creatief
  team? Stuur dan z.s.m. een brief met motivatie en CV naar Maria.de.Wit@hachette.nl

  Of anders naar:
    Hachette Filipacchi Media
    T.a.v. Maria de Wit
    Postbus 10209
    1001 EE Amsterdam

    Reageren graag zo snel mogelijk.

    Mocht je nog vragen hebben, dan kun je altijd even bellen: Maria de Wit - 020-5353971
KRO – TDI + CC stage

De afdeling Digitaal & Innovatie van de KRO zoekt een

Stagiair - Flashprogrammeur (m/v)
(36 uur)


De afdeling Digitaal, die onderdeel uitmaakt van Digitaal & Innovatie, houdt zich o.m. bezig met het
ontwikkelen en uitbouwen van een zelfstandig internetbeleid van de KRO, het ondersteunen van
programma gerelateerde sites, ontwikkeling en uitvoering van themakanalen en andere toepassingen.
Op het Internet is de KRO sterk vertegenwoordigd met succesvolle sites als detectives.kro.nl,
kindertijd.kro.nl en boerzoektvrouw.kro.nl.

De werkzaamheden:
Ontwikkelt en programmeert flashtoepassingen (bijvoorbeeld spelletjes, banners en quizzen) voor
websites


De functie-eisen:
Minimaal MBO-niveau;
Ervaring met het programmeren in Flash/Actionscript;
Creatief, flexibel én initiatiefrijk;
Goede mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden;
Het talent om ideeën snel visueel te maken (d.m.v. schetsen en mock ups)

We bieden een RSI-voorkomende tafelvoetbalcompetitie, een dynamische werkomgeving en een
prettige werksfeer!

Arbeidsvoorwaarden:
Het betreft een stage van minimaal 6 maanden, ingaand per januari/februari 2007. Er is een
stagevergoeding van €227,-


Sollicitatie en Inlichtingen:
Inlichtingen over de functie kunt u inwinnen bij Maarten Siffels, Eindredacteur KRO-Digitaal. tel: 035-
6713352. Indien u belangstelling heeft voor de functie wordt u verzocht dat 15 december 2007 a.s.
kenbaar te maken aan Maarten Siffels, Postbus 23000, 1202 EA Hilversum, onder vermelding van
stage flashvormgever. Ook kunt u per e-mail reageren. Het E-mail adres is: maarten.siffels@kro.nl
De afdeling Digitaal & Innovatie van de KRO zoekt een

Stagiair – Webredactie (m/v)
(36 uur)


De afdeling Digitaal, die onderdeel uitmaakt van Digitaal & Innovatie, houdt zich o.m. bezig met het
ontwikkelen en uitbouwen van een zelfstandig internetbeleid van de KRO, het ondersteunen van
programma gerelateerde sites, ontwikkeling en uitvoering van themakanalen en andere toepassingen.
Op het Internet is de KRO sterk vertegenwoordigd met succesvolle sites als detectives.kro.nl,
kindertijd.kro.nl en boerzoektvrouw.kro.nl.

De werkzaamheden:
Het onderhoud op redactioneel gebied een of meer websites van de KRO
Schrijft redactionele artikelen voor websites
Plaatst teksten, foto’s, video’s en audio
Denkt mee over concept en structuur van sites


De functie-eisen:
Heeft minimaal HBO-niveau;
Ervaring met het schrijven voor web;
Kan foutloos Nederlands schrijven en heeft een vlotte schrijfstijl
Is creatief, flexibel én initiatiefrijk;
Goede mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden;
Initiatiefrijk en georganiseerd
Heeft kennis van (basis) webcommunicatie met in tekst en beeld. Ervaring met Photoshop is een pre.
Meedenken over nieuwe interactieve onderdelen op KRO websites

We bieden een RSI-voorkomende tafelvoetbalcompetitie, een dynamische werkomgeving en een
prettige werksfeer! Gezellige collega’s en regelmatig gebak/brownies op de afdeling.

Arbeidsvoorwaarden:
Het betreft een stage van minimaal 6 maanden, ingaand per januari/februari 2007. Er is een
stagevergoeding van €227,-


Sollicitatie en Inlichtingen:
Inlichtingen over de functie kunt u inwinnen bij Maarten Siffels, Eindredacteur KRO-Digitaal. tel: 035-
6713352. Indien u belangstelling heeft voor de functie wordt u verzocht dat 15 december 2007 a.s.
kenbaar te maken aan Maarten Siffels, Postbus 23000, 1202 EA Hilversum, onder vermelding van
stage Redactie. Ook kunt u per e-mail reageren. Het E-mail adres is: maarten.siffels@kro.nl
IceMobile BV – TDI stage

 Naam organisatie      Icemobile BV

 Adres / Postcode / Plaats  Mensinge 2 , 1083 HA, Amsterdam

 Contactpersoon       Corine van den Bogaerdt

 Functie contactpersoon   Office Manager

 Telefoonnummer(s)      020 368 0645

 E-mailadres         corine@icemobile.com

 Website           www.icemobile.com

 Naam stagebegeleider    Tim Krengel

 Functie stagebegeleider   Directeur/mede-eigenaar
2. Soort organisatie
Aantal vaste medewerkers:   24

 Bureau of consultancy?
 x (marketing) communicatie
 x interactieve concepten/producten
  beheer/infrastructuur

Of:
 Afdeling van een organisatie?
 x (marketing) communicatie
 x interactieve concepten/producten
  beheer/infrastructuur

Of:
 Bedrijf dat producten ontwikkelt en aanbiedt op het gebied van:
 x (marketing) communicatie
 x interactieve concepten/producten
  beheer/infrastructuur


3. Toelichting op stage

3.1 Werkzaamheden stagiair

 Korte beschrijving werkzaamheden bureau    Mobile entertainment

 Afdeling waar stagiair komt te werken     Front end team

 De stageopdracht               Mobile web developer


3.2 Soort stagiair

 x
   Wij hebben ruimte voor een oriëntatiestagiair, 4 dagen per week, minimaal 8 weken,
   maximaal 10 weken in de periode april t/m juni


   Wij hebben ruimte voor een afstudeerstagiair, 4 dagen per week, minimaal 17 weken,
 x
   maximaal 22 weken periode september t/m januari en/of februari t/m juni

Studenten kunnen u ook buiten deze periodes voor de stage benaderen


3.3 Voorkeur specialisatie van student (zie onze website www.iam.hva.nl voor een toelichting)

   Business & Organisatie
   Content & Communicatie
 x  Technologie, Design & Interactie


3.4 Het zwaartepunt van de werkzaamheden ligt op het gebied van:

   ontwerpen, creatie, conceptontwikkeling
 x  uitwerking en technische realisatie
   communicatie, redactie, content
   marketing, projectmanagement, organisatie


3.5 Functie-eisen stagiair

   ontwerpen, creatie, conceptontwikkeling
 x  uitwerking en technische realisatie
   communicatie, redactie, content
   marketing, projectmanagement, organisatie
   marketingkennis en managementvaardigheden
 x  communicatiekennis en creatieve vaardigheden
 x  onderzoekskennis en analytische vaardigheden
 x  technische (internet)kennis en ontwerpvaardigheden:
   MS Office
 x  Phtoshop/illustrator
 x  HTML/XML/Dreamweaver
 x  Flash/action scripting
 x  MySQL/datagbases/netwerken
   anders, nl
3.6 Competenties stagiair (meerdere antwoorden mogelijk)

De stagiair kan bij onze organisatie de volgende competenties oefenen:

   Creërend en interactief denkvermogen

   De beginnende IAM professional is in staat om visie, ideeën, kennis en vaardigheden te combineren om tot effectieve en
 x  vernieuwende oplossingen voor IAM vraagstukken te komen.

   Communicatief vermogen
 x
   De beginnende IAM professional is in staat te communiceren over een visie, de ontwikkeling en productie/beheer van
   een interactieve media oplossing, zowel in een multidisciplinair team als met opdrachtgevers en eindgebruikers.

   Omgevingsgerichtheid
 x
   De beginnende IAM professional getuigt van een onderzoekende houding waarin hij op basis van oriëntatie en analyse op
   de hoogte is van relevante professionele en maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van interactieve media. Hij
   kan deze kennis in de context van een opdracht plaatsen en houdt daarbij rekening met de behoeften en de wensen van
   de opdrachtgever.

   Productie en beheer bekwaam
 x
   De beginnende IAM professional kan een substantiële bijdrage leveren aan interactieve media projecten en kan
   multimedia objecten produceren, implementeren en beheren op basis van aangeleverde ontwerpspecificaties .

   Multidisciplinaire samenwerking en managementvaardigheden

 x  De beginnende IAM professional kan adequaat samenwerken met anderen in een multiculturele, internationale en/of
   multidisciplinaire beroepsomgeving. Kan op startersniveau leidinggevende-, en managementtaken uitvoeren.

   Methodisch en reflectief denken en handelen

 x  De beginnende IAM professional is in staat methodisch te werken en om op zijn eigen professionele ontwikkeling en
   beroepshandelingen te reflecteren.

   andere competenties, nl
3.7 Overige wensen/opmerkingen voor de stagiair
3.8 Vergoeding stagiair

Wij denken aan een vergoeding van € 250 per maand.
Nestlé Nutrition – BO/CC stage

Meewerkstage E-Marketing NESTLÉ Nutrition
Op het hoofdkantoor van Nestlé in Diemen hebben we per direct plaats voor een
stagiair c.q. afstudeerder op de divisie NESTLÉ Nutrition.
Met 140 jaar ervaring is Nestlé wereldwijd de meest vooruitstrevende op het gebied
van zuigelingenvoeding; op de Nederlandse markt zijn we actief met zuigelingen- en
babyvoeding van NESTLÉ Nutrition (met o.a. de merken FrisFruitje, FrisFruitje op
Stap, Yogolino en Fruitreepje). De divisie Nutrition bestaat uit de afdelingen
Medische buitendienst, Nutrition Marketing en Nutrition Sales. De afdeling Nutrition
Marketing is op dit moment op zoek naar een stagiair E-Marketing.

Wij zoeken…
Voor deze meewerkstage een student HBO/WO die het een uitdaging vindt om het
gebruik van E-Marketing met betrekking tot NESTLÉ Nutrition te optimaliseren. Tot
jouw stagewerkzaamheden behoort onder andere het meewerken aan de
ontwikkeling van onze website. Je helpt bij het opzetten van reeds bedachte
internetconcepten, en krijg je de kans nieuwe internetconcepten te bedenken en te
implementeren. Je bent goed in staat te denken vanuit de doelgroep (zwangere
vrouwen en jonge moeders) en durft innovatief te zijn. Wij zijn op zoek naar een
creatieve stagiair die in staat is goed zelfstandig te werken en het leuk vindt zijn of
haar verworven marketingkennis toe te passen in de praktijk.

Wij bieden…
Een interessant en uitdagend project op de afdeling NESTLÉ Nutrition met
uitstekende begeleiding voor een duur van 3-6 maanden, in een team met no-
nonsense mentaliteit. Mogelijkheden om er daarna een afstudeeronderzoek aan te
koppelen zijn zondermeer bespreekbaar. Daarnaast is deze stage natuurlijk de kans
bij uitstek om kennis te maken met de organisatie Nestlé.

Meer informatie
Voor meer informatie kun je bellen met Esther Bosman (Senior Product Manager
NESTLÉ Nutrition) op telefoonnummer 020-5699737.

Interesse?
Kijk dan ook eens op www.nestlekindervoeding.nl & www.happieholiday.nl
En stuur je CV met motivatiebrief t.a.v. Larissa Put, Recruitment Specialist naar
werken@nl.nestle.com.
MijnNL – CC stage

Stage mijnNL: hét online stadsmagazine van Nederland

Op de gezelligste redactie van Amsterdam ga je aan de slag met de nieuwe website van NL; mijnNL.
mijnNL is hét stadmagazine van Nederland, met de leukste uitgaans- en lifestyletips van ons land!

Wat ga je doen?
Je stelt dagelijks het beste nieuws en de leukste uitgaanstips samen, regelt winacties, speurt naar
nieuwe winkels, bars en restaurants, zorgt ervoor dat de content uit onze magazines op de site komen
en gaat de straat op en naar festivals en feestjes om videoreportages te maken. Daarnaast vul je de
agenda met de leukste exposities, theatervoorstellingen, festivals en concerten. Kortom: je gaat een
grote rol spelen bij het up to date houden van de nieuwe, landelijke online-uitgaansportal, mijnNL.

Dit ben jij:
- Je leeft (woont, consumeert, gaat uit, etc.) in de stad houdt van de stad en bent dus ook goed op de
hoogte van wat er speelt (in Amsterdam en/of Utrecht).
- Je bent regelmatig zelf in het uitgaansleven te vinden.
- Je hebt een vlotte pen; kunt en wil schrijven.
- Je kunt zelfstandig werken en prioriteiten stellen.
- Je kunt met een camera en de computer overweg.
- Je zit veel op internet en bent op de hoogte van ontwikkelingen op dit gebied.
- Je bent enthousiast, snel en kunt hard werken en wilt bijdragen aan de beste en leukste uitgaanssite
van de stad!
- Je zit vol met ideeën en je bent niet bang deze te laten horen.
- Je hebt ervaring met Photoshop; HTML is een pre.
- Je vindt het ook leuk om na het harde werken nog gezellig te borrelen met je collega's.

Enthousiast?
Mail dan je brief & cv naar Maud Spoel, m.spoel@nlunlimited.nl.
De stagevergoeding bedraagt € 300,- per maand.

PS. het gaat om een fulltime stage van ongeveer vijf maanden per februari 2008, kan ook eerder
in overleg.
Leylines – TDI stage

 Naam organisatie      Leylines

 Adres / Postcode / Plaats  Tussen de Bogen 6, 1013JB Amsterdam

 Contactpersoon       Bram Alkema

 Functie contactpersoon   Managing Partner

 Telefoonnummer(s)      020 4195313

 E-mailadres         bram@leylines.nl

 Website           http://www.leylines.nl

 Naam stagebegeleider    Bram Alkema

 Functie stagebegeleider   Managing Partner
2. Soort organisatie

Aantal vaste medewerkers:    6

 Bureau of consultancy?
 X (marketing) communicatie
  interactieve concepten/producten
  beheer/infrastructuur

Of:
 Afdeling van een organisatie?
  (marketing) communicatie
  interactieve concepten/producten
  beheer/infrastructuur


Of:
 Bedrijf dat producten ontwikkelt en aanbiedt op het gebied van:
  (marketing) communicatie
  interactieve concepten/producten
  beheer/infrastructuur3. Toelichting op stage
3.1 Werkzaamheden stagiair

 Korte beschrijving werkzaamheden bureau     Media strategie opzetten en uitvoeren.

 Afdeling waar stagiair komt te werken      AdOps
                         We zijn op dit moment bezig met meerdere
                         OpenSource projecten
 De stageopdracht                waarvan die van de lange stage het leukste is.
                         Het gaat om het bouwen
                         van een desktop widget in Adobe Air die bij de
                            klanten komt te staan,
                            die moet live een weergave bieden van de
                            AdWords+Analytics stats van de
                            site en een marketing campagne. De stats
                            daarvoor komen uit een andere
                            te bouwen applicatie (ook op basis van Air) die
                            periodiek gegevens
                            doorstuurt aan Analytics. Die gegevens kunnen
                            heel divers zijn:
                            mediawaarde van het tonen van banners bij/in
                            een Flash-game of het
                            bekijken van een online-video in secondes.
                            Kennis over Google's
                            Urchin-code is een pré maar niet vereist,
                            javascript natuurlijk wel.

                            Een ander project is het aanpassen van onze
                            adserver (opgebouwd uit
                            OpenAds) die op dit moment nog in beta fase
                            verkeert. Dit project kan
                            ook voor de korte stage worden gebruikt omdat
                            daar ook een (technisch)
                            advies uit kan komen waar weer een andere
                            korte-periode stagiair mee
                            verder kan gaan werken.
3.2 Soort stagiair

   Wij hebben ruimte voor een oriëntatiestagiair, 4 dagen per week, minimaal 8 weken,
 x
   maximaal 10 weken in de periode april t/m juni


   Wij hebben ruimte voor een afstudeerstagiair, 4 dagen per week, minimaal 17 weken,
 x
   maximaal 22 weken periode september t/m januari en/of februari t/m juni

Studenten kunnen u ook buiten deze periodes voor de stage benaderen3.3 Voorkeur specialisatie van student (zie onze website www.iam.hva.nl voor een toelichting)

   Business & Organisatie
   Content & Communicatie
 x  Technologie, Design & Interactie3.4 Het zwaartepunt van de werkzaamheden ligt op het gebied van:

   ontwerpen, creatie, conceptontwikkeling
 x  uitwerking en technische realisatie
   communicatie, redactie, content
   marketing, projectmanagement, organisatie
3.5 Functie-eisen stagiair

   ontwerpen, creatie, conceptontwikkeling
 x  uitwerking en technische realisatie
   communicatie, redactie, content
   marketing, projectmanagement, organisatie
   marketingkennis en managementvaardigheden
   communicatiekennis en creatieve vaardigheden
   onderzoekskennis en analytische vaardigheden
 x  technische (internet)kennis en ontwerpvaardigheden:
   MS Office
   Phtoshop/illustrator
 x  HTML/XML/Dreamweaver
 x  Flash/action scripting
 x  MySQL/datagbases/netwerken
   anders, nl3.6 Competenties stagiair (meerdere antwoorden mogelijk)
De stagiair kan bij onze organisatie de volgende competenties oefenen:

   Creërend en interactief denkvermogen

   De beginnende IAM professional is in staat om visie, ideeën, kennis en vaardigheden te combineren om tot effectieve en
 x  vernieuwende oplossingen voor IAM vraagstukken te komen.

   Communicatief vermogen

   De beginnende IAM professional is in staat te communiceren over een visie, de ontwikkeling en productie/beheer van
   een interactieve media oplossing, zowel in een multidisciplinair team als met opdrachtgevers en eindgebruikers.

   Omgevingsgerichtheid

   De beginnende IAM professional getuigt van een onderzoekende houding waarin hij op basis van oriëntatie en analyse op
 x  de hoogte is van relevante professionele en maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van interactieve media. Hij
   kan deze kennis in de context van een opdracht plaatsen en houdt daarbij rekening met de behoeften en de wensen van
   de opdrachtgever.

   Productie en beheer bekwaam

 x  De beginnende IAM professional kan een substantiële bijdrage leveren aan interactieve media projecten en kan
   multimedia objecten produceren, implementeren en beheren op basis van aangeleverde ontwerpspecificaties .

   Multidisciplinaire samenwerking en managementvaardigheden

 x  De beginnende IAM professional kan adequaat samenwerken met anderen in een multiculturele, internationale en/of
   multidisciplinaire beroepsomgeving. Kan op startersniveau leidinggevende-, en managementtaken uitvoeren.

   Methodisch en reflectief denken en handelen

   De beginnende IAM professional is in staat methodisch te werken en om op zijn eigen professionele ontwikkeling en
   beroepshandelingen te reflecteren.

   andere competenties, nl
3.8 Vergoeding stagiair
Wij denken aan een vergoeding van € 250,-  per maand.
MediaMonks – TDI stage
MediaMonks Games ontwikkelt online flashgames voor verschillende doeleinden.
We bedenken en creëren casual games, serious games, topical games en doen studiowerk,
waarbij we in opdracht voor andere bureaus alleen de game zelf ontwikkelen.
MediaMonks Games is in november 2006 opgericht als sub-divisie van MediaMonks
Interactive Marketing. In een jaar is de games afdeling gegroeid naar 18 medewerkers
met een productie van vijf, zes games per maand.

MediaMonks Games is op zoek naar:
Game designer monk
3D monk
Game developer monk (as / flash)


Game designer monk
Afgesloten van de buitenwereld kun je bij MediaMonks Games aan de vetste online
games werken, voor grote en voor groeiende bedrijven. Game monks zijn moedig,
creatief en niet bang voor een strakke deadline. Met je teken/illustratie kwaliteiten ga je
onze games nog mooier, strakker maar vooral vetter maken. Als game designer denk je
mee aan verschillende game concepten en ben je betrokken bij alle grafische aspecten
van de game. Vaardigheden op het gebied van Flash / Illustrator / Photoshop zijn hierbij
een must.


3D monk
De 3D monk heeft grotendeels hetzelfde takenpakket als de 'normale' Game designer
monk: legendarische spelconcepten uit de hoge hoed toveren en deze omzetten naar
een grafisch hoogtepunt. Maar dan met 3D arts in plaats van illustratie.


Game developer monk (as / flash)
De Technical monk is een absolute heerser op het gebied van Flash en / of Action
Scripting. Inzicht en een artistieke hand zijn een dikke pre. Je werkt voor grote en voor
groeiende bedrijven aan online games. Als je goed genoeg bent in ieder geval (anderss Games 30-10-2007
nemen we je toch niet aan). De projecten zijn heel divers en meestal zijn de deadlines
strak genoeg om je niet te vervelen. Het wil zelfs wel eens hectisch zijn op de werkvloer.

Wil jij een van deze monks worden?? DOE HET DAN!
Mail je cv met overtuigend portfolio naar wesley@mediamonks.com
Adidas – BO stage

 Naam organisatie      Adidas International Marketing BV

 Adres / Postcode / Plaats  Koningin Wilhelminaplein 30

 Contactpersoon       Miranda van der Werf

 Functie contactpersoon   HR Manager

 Telefoonnummer(s)      020 573 46 74

 E-mailadres         Miranda.werf@adidas.com

 Website           www.adidas.com

 Naam stagebegeleider    Stephane Viarnaud

 Functie stagebegeleider   Key Account Communications Manager
2. Soort organisatie
Aantal vaste medewerkers:   600

 Bureau of consultancy? Sportartikelen
  (marketing) communicatie
  interactieve concepten/producten
  beheer/infrastructuur

Of:
 Afdeling van een organisatie?
  (marketing) communicatie Brand Communications
  interactieve concepten/producten
  beheer/infrastructuur

Of:
 Bedrijf dat producten ontwikkelt en aanbiedt op het gebied van:
  (marketing) communicatie
  interactieve concepten/producten
  beheer/infrastructuur
3. Toelichting op stage

3.1 Werkzaamheden stagiair

 Korte beschrijving werkzaamheden bureau

 Afdeling waar stagiair komt te werken      Brand Communications
                         Mission:
 De stageopdracht                - Support Brand Marketing Manager - Foot Locker
                         Europe
                        - SS2008/FW2008 Seasons
                        - Internship – 6 months

                        Tasks:
                        - Support Brand Marketing Manager for
                        development, implementation and post analysis of
                        communication campaign
                        - Monitor quality of POS campaign production and
                        implementation
                        - Put together regular updates from European
                        Brand Marketing documentation (Retail/Brand
                        Communication/Media/PR…)
                        - Support design and implementation of specific
                        in-store retail projects (football corners/Tech-Fit
                        corners/Originals corners…)
                        - Put together Monthly Competitive Review
                        (ATL/BTL/Retail)
                        - Manage invoicing process with suppliers and
                        SAP financial updates
                        - Manage finance project - Put together financial
                        process flow. Review, optimize and agree on
                        financial working and reporting tools. Implement
                        improved process and tools.
                        - Support staff training program
                        - Support consumer research programs
                        - Create and update Seasonal Product/Program
                        overview

                        Profile:
                        - Student in Marketing or Communication
                        - Fluent English
                        - Computer skills
                        - Interested in consumer goods industry, fashion,
                        sport, music
                        - Dynamic and communicative
                        - Well organized
                        - Independent and pro-active attitude
                        - Previous experience in retail or brand marketing3.2 Soort stagiair


   Wij hebben ruimte voor een oriëntatiestagiair, 4 dagen per week, minimaal 8 weken,
   maximaal 10 weken in de periode april t/m juni


   Wij hebben ruimte voor een afstudeerstagiair, 4 dagen per week, minimaal 17 weken,
 X
   maximaal 22 weken periode september t/m januari en/of februari t/m juni

Studenten kunnen u ook buiten deze periodes voor de stage benaderen
3.3 Voorkeur specialisatie van student (zie onze website www.iam.hva.nl voor een toelichting)

 X  Business & Organisatie
 X  Content & Communicatie
   Technologie, Design & Interactie
3.4 Het zwaartepunt van de werkzaamheden ligt op het gebied van:

   ontwerpen, creatie, conceptontwikkeling
   uitwerking en technische realisatie
 X  communicatie, redactie, content
 X  marketing, projectmanagement, organisatie


3.5 Functie-eisen stagiair

   ontwerpen, creatie, conceptontwikkeling
   uitwerking en technische realisatie
 X  communicatie, redactie, content
 X  marketing, projectmanagement, organisatie
 X  marketingkennis en managementvaardigheden
 X  communicatiekennis en creatieve vaardigheden
   onderzoekskennis en analytische vaardigheden
   technische (internet)kennis en ontwerpvaardigheden:
   MS Office
   Phtoshop/illustrator
   HTML/XML/Dreamweaver
   Flash/action scripting
   MySQL/datagbases/netwerken
   anders, nl
3.6 Competenties stagiair (meerdere antwoorden mogelijk)

De stagiair kan bij onze organisatie de volgende competenties oefenen:

   Creërend en interactief denkvermogen
 X
   De beginnende IAM professional is in staat om visie, ideeën, kennis en vaardigheden te combineren om tot effectieve en
   vernieuwende oplossingen voor IAM vraagstukken te komen.

   Communicatief vermogen
 X
   De beginnende IAM professional is in staat te communiceren over een visie, de ontwikkeling en productie/beheer van
   een interactieve media oplossing, zowel in een multidisciplinair team als met opdrachtgevers en eindgebruikers.

   Omgevingsgerichtheid
 X  De beginnende IAM professional getuigt van een onderzoekende houding waarin hij op basis van oriëntatie en analyse
   op de hoogte is van relevante professionele en maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van interactieve media.
   Hij kan deze kennis in de context van een opdracht plaatsen en houdt daarbij rekening met de behoeften en de wensen
   van de opdrachtgever.

   Productie en beheer bekwaam

   De beginnende IAM professional kan een substantiële bijdrage leveren aan interactieve media projecten en kan
   multimedia objecten produceren, implementeren en beheren op basis van aangeleverde ontwerpspecificaties .

   Multidisciplinaire samenwerking en managementvaardigheden
 X
   De beginnende IAM professional kan adequaat samenwerken met anderen in een multiculturele, internationale en/of
   multidisciplinaire beroepsomgeving. Kan op startersniveau leidinggevende-, en managementtaken uitvoeren.

   Methodisch en reflectief denken en handelen

   De beginnende IAM professional is in staat methodisch te werken en om op zijn eigen professionele ontwikkeling en
   beroepshandelingen te reflecteren.

   andere competenties, nl
3.7 Overige wensen/opmerkingen voor de stagiair

 Voertaal binnen de organisatie is Engels. Vloeiend in Engels is dan ook een vereiste


3.8 Vergoeding stagiair

Wij denken aan een vergoeding van € 680,00 per maand.
Lamar Communicatie – CC stage

Naam organisatie:
Lamar communicatie in Amsterdam


Korte omschrijving organisatie:
Lamar communicatie is een communicatieadviesbureau in Amsterdam dat gespecialiseerd is in corporate
communicatie, interne communicatie en marketingcommunicatie. Wij geven heldere adviezen over het totale
communicatiebeleid of deelaspecten daarvan. Om die heldere adviezen te geven, beginnen we met een scherpe
analyse van de doelgroep. Op basis daarvan realiseren we verschillende mediatoepassingen, print en digitaal;
bijvoorbeeld folders, brochures, nieuwsbrieven, magazines, jaarverslagen, blogs en websites. We leveren
maatwerk voor organisaties, of ze nu groot, klein, profit of non-profit zijn.


Functie-omschrijving:
Je gaat een onderzoek doen naar de context waarin onze opdrachtgever zich bevindt. Je onderzoekt het gedrag
van zijn klanten, werknemers, partners en relaties. Surfen ze op internet? Lezen ze boeken of vakbladen? Van
welke (digitale) netwerken maken ze deel uit? Elke mediatoepassing (traditioneel en nieuw) heeft eigen
kenmerken, eigenschappen en rollen. Wij vinden het belangrijk om ons te verplaatsen in de ontvanger van de
boodschap: welke mediatoepassing gebruikt hij en hoe gebruikt hij ze? Hoe meer je de boodschap in de
persoonlijke sfeer van de ontvanger kunt achterlaten, des te effectiever het is. Vóór wij content produceren en
communicatiemiddelen ontwikkelen, doen we dus onderzoek naar de context waarbinnen de ontvanger de
boodschap gaat ontvangen. Dit soort vragen ga je onderzoeken, zodat je een uitspraak kunt doen over het gedrag
van de doelgroep van de opdrachtgever. Hierdoor kom je te weten welke mediatoepassingen ingezet kunnen
worden om de doelgroep van onze opdrachtgever optimaal te bereiken.


Periode: startdatum / einddatum
Zo snel mogelijk.


Functie-eisen:
Wij zoeken een student communicatie die samen met ons het project tot een goed einde kan brengen. Je denkt
mee over hoe je het project gaat uitvoeren en hoe je aan je informatie komt. Eigen initiatief waarderen we zeer!
Uiteraard ga je deel uitmaken van het team en krijg je de gelegenheid om met de communicatieadviseurs mee te
werken.


Competenties:
*     ambitie, doorzettingsvermogen en analyserend vermogen
*     initiatiefrijk en zelfstandig kunnen werken
*     interesse en/of ervaring met nieuwe mediatoepassingen en crossmediale aanpak
Vergoeding:
300 euro per maand


Contactgegevens:
Voor vragen kun je terecht bij Andrea Hagen of kijk op www.lamarcommunicatie.nl. Ze is te bereiken op 020
560 60 40 of via andrea@lamarcommunicatie.nl.


Je kunt je sollicitatiebrief met CV sturen naar:
Lamar communicatie
t.a.v. Andrea Hagen
Postbus 1119
1000 BC Amsterdam


Of via andrea@lamarcommunicatie.nl
Siyou – TDI stage

 Naam organisatie      Siyou Internet Solutions B.V.

 Adres / Postcode / Plaats  Veerdijk 42F, 1531 MS Wormer

 Contactpersoon       Yousha Westerman

 Functie contactpersoon   Eigenaar/directie

 Telefoonnummer(s)      075 640 8050

 E-mailadres         yousha@siyou.nl

 Website           www.siyou.nl

 Naam stagebegeleider    Simon Zeeman

 Functie stagebegeleider   Eigenaar/directie
2. Soort organisatie
Aantal vaste medewerkers:    4

 Bureau of consultancy?
  (marketing) communicatie
 x interactieve concepten/producten
  beheer/infrastructuur

Of:
 Bedrijf dat producten ontwikkelt en aanbiedt op het gebied van:
  (marketing) communicatie
 x interactieve concepten/producten
  beheer/infrastructuur


3. Toelichting op stage

3.1 Werkzaamheden stagiair

                         Siyou Internet Solutions B.V. is een internet
 Korte beschrijving werkzaamheden bureau     ontwikkelbureau, gespecialiseerd in ontwerp,
                         ontwikkeling en beheer van internettoepassingen.
 Afdeling waar stagiair komt te werken
                         Meewerken aan projecten voor klanten of nader te
 De stageopdracht
                         bepalen.
3.2 Soort stagiair
   Wij hebben ruimte voor een oriëntatiestagiair, 4 dagen per week, minimaal 8 weken,
 x
   maximaal 10 weken in de periode april t/m juni


   Wij hebben ruimte voor een afstudeerstagiair, 4 dagen per week, minimaal 17 weken,
 x
   maximaal 22 weken periode september t/m januari en/of februari t/m juni

Studenten kunnen u ook buiten deze periodes voor de stage benaderen


3.3 Voorkeur specialisatie van student (zie onze website www.iam.hva.nl voor een toelichting)

   Business & Organisatie
   Content & Communicatie
 x  Technologie, Design & Interactie


3.4 Het zwaartepunt van de werkzaamheden ligt op het gebied van:

   ontwerpen, creatie, conceptontwikkeling
 x  uitwerking en technische realisatie
   communicatie, redactie, content
   marketing, projectmanagement, organisatie


3.5 Functie-eisen stagiair

 Zou   ontwerpen, creatie, conceptontwikkeling
 leuk
 zijn
  x   uitwerking en technische realisatie
     communicatie, redactie, content
     marketing, projectmanagement, organisatie
     marketingkennis en managementvaardigheden
     communicatiekennis en creatieve vaardigheden
     onderzoekskennis en analytische vaardigheden
     technische (internet)kennis en ontwerpvaardigheden:
     MS Office
     Phtoshop/illustrator
  X   HTML/CSS
 Zou   Flash/action scripting
 leuk
 zijn
  X   MySQL/datagbases/netwerken
  x   PHP
3.6 Competenties stagiair (meerdere antwoorden mogelijk)

De stagiair kan bij onze organisatie de volgende competenties oefenen:
   Creërend en interactief denkvermogen

   De beginnende IAM professional is in staat om visie, ideeën, kennis en vaardigheden te combineren om tot effectieve en
   vernieuwende oplossingen voor IAM vraagstukken te komen.

   Communicatief vermogen

   De beginnende IAM professional is in staat te communiceren over een visie, de ontwikkeling en productie/beheer van
   een interactieve media oplossing, zowel in een multidisciplinair team als met opdrachtgevers en eindgebruikers.

   Omgevingsgerichtheid

   De beginnende IAM professional getuigt van een onderzoekende houding waarin hij op basis van oriëntatie en analyse op
 x  de hoogte is van relevante professionele en maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van interactieve media. Hij
   kan deze kennis in de context van een opdracht plaatsen en houdt daarbij rekening met de behoeften en de wensen van
   de opdrachtgever.

   Productie en beheer bekwaam

 x  De beginnende IAM professional kan een substantiële bijdrage leveren aan interactieve media projecten en kan
   multimedia objecten produceren, implementeren en beheren op basis van aangeleverde ontwerpspecificaties .

   Multidisciplinaire samenwerking en managementvaardigheden

   De beginnende IAM professional kan adequaat samenwerken met anderen in een multiculturele, internationale en/of
   multidisciplinaire beroepsomgeving. Kan op startersniveau leidinggevende-, en managementtaken uitvoeren.

   Methodisch en reflectief denken en handelen

 x  De beginnende IAM professional is in staat methodisch te werken en om op zijn eigen professionele ontwikkeling en
   beroepshandelingen te reflecteren.

   andere competenties, nl
3.7 Overige wensen/opmerkingen voor de stagiair

 Mogelijkheid tot dienstverband na afronding opdracht


3.8 Vergoeding stagiair

Wij denken aan een vergoeding van € 500 per maand o.b.v. full time.
Dutchlabel – TDI stage
Communicatiebureau dutchlabel.nl is op zoek naar een stagiair Digital Media/webdesign voor de afdeling
graphic design.

Informatie dutchlabel
Dutchlabel is een communicatiebureau in Amsterdam dat is gespecialiseerd in concepting met hoogstaande
vormgeving. Wij maken complete reclamecampagnes voor grote en middelgrote bedrijven (zie
www.dutchlabel.nl). Het bedrijf is gestoeld op drie peilers: strategie, concepting en vormgeving. Dutchlabel.nl
staat bekend om haar krachtige concepten met hoogstaande, hippe vormgeving. De concepten moeten altijd het
wezen, de missie en de doelstellingen van een bedrijf versterken.

Opdrachtgevers
Albert Heijn, Bruynzeel, Draka Nederland, Draka Holding, Planet Internet, ROC ASA, Tintoretto, H&M,
Gemeente Amsterdam, etc.

Opdracht
De stagiair zal gaan werken aan het grafisch ontwerpen en technisch implementeren van de nieuwe website van
dutchlabel aan de hand van programma¹s als Flash en Dreamweaver. Aangezien het sterke punt van dutchlabel
concepting is, zal de website op een bijzonder concept gestoeld worden.

Periode
Start per direct. Duur ongeveer vijf maanden.

Profielschets
- Goede beheersing van Flash;
- Goede beheersing van Dreamweaver;
- Oog voor detail;
- Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift;
- Meerdere projecten naast elkaar kunnen draaien;
- Prioriteiten kunnen stellen en deadlines in de gaten kunnen houden;
- Gemotiveerd om iets van het reclamevak te kunnen leren;
- Ambitieus;
- Zelfstandig kunnen werken.

NAW-gegevens
dutchlabel.nl
T.a.v. Monique Juffermans
Papaverweg 29d
1032 KE Amsterdam
T 020-6388770
F 020-4202988
monique@dutchlabel.nl
www.dutchlabel.nl

Wijze van reageren
C.V. en gemotiveerde brief per mail sturen, daarna telefonisch contact opnemen.

Meer informatie
Meer achtergrondinfo vind je op www.dutchlabel.nl
Legaldownload – TDI stage

 Naam organisatie      Legaldownload

 Adres / Postcode / Plaats  Oudwijkerdwarsstraat 106

 Contactpersoon       Teun Bontrup

 Functie contactpersoon   Marketing/ Development

 Telefoonnummer(s)      030 2520222

 E-mailadres         info@legaldownload.net

 Website           www.legaldownload.net

 Naam stagebegeleider    Teun Bontrup

 Functie stagebegeleider   Marketing/ development
2. Soort organisatie
Aantal vaste medewerkers:   6

 Bureau of consultancy?
  (marketing) communicatie
  interactieve concepten/producten: X
  beheer/infrastructuur:

Of:
 Afdeling van een organisatie?
  (marketing) communicatie
  interactieve concepten/producten: X
  beheer/infrastructuur

Of:
 Bedrijf dat producten ontwikkelt en aanbiedt op het gebied van:
  (marketing) communicatie
  interactieve concepten/producten: X
  beheer/infrastructuur


3. Toelichting op stage

3.1 Werkzaamheden stagiair

                        Wij maken het voor artiesten en
                        platenmaatschappijen mogelijk om hun muziek
                        online te promoten en te distribueren.
                        Legaldownload werkt momenteel samen met 110
                        muziekgerelateerde websites waar we op maat
 Korte beschrijving werkzaamheden bureau    gemaakte downloadsshops plaatsen. We werken
                        samen met bedrijven als MTV, KinkFM.
                        Daarnaast werken we samen met honderden
                        radiostations waar de artiesten die zijn
                        aangesloten bij Legaldownload hun muziek
                        kunnen promoten. Legaldownload is een snel
                        groeiend bedrijf die zich meer op de internationale
                        markt wil gaan richten.
 Afdeling waar stagiair komt te werken     Developement
                        Wij bieden een uitdagende, zelfstandige stage
                        waarbinnen veel mogelijkheid geboden wordt voor
                        eigen inbreng, persoonlijke ontwikkeling en leren.
                        Veel vrijheid bij de invulling van je
                        werkzaamheden. We kunnen je een
                        meeloopstage of een afstudeeropdracht
                        aanbieden. Wij zijn gevestigd in het centrum van
                        Utrecht, gemakkelijk te bereiken met het
                        openbaar vervoer, en hebben ervaring met
                        stagiaires.

                        We zijn op zoek naar een webdesigner/
                        programmeur voor het beschikbaar stellen en
                        uitbreiden van onze online diensten via het
                        internet. Heb je kennis van PHP 5, MySQL en
                        OOP dan bieden wij jou een leuke stageplaats om
                        werkervaring op te doen!
 De stageopdracht
                        Een specifiek stagedoel/opdracht kan in overleg
                        samen met jou geformuleerd worden. Het aantal
                        dagen per week en de duur van deze stage zijn
                        bespreekbaar. Je werkt in een team van 7 man in
                        een informele maar professionele sfeer.

                        Je zal er onder andere zorg voor dragen dat de
                        nieuwe ontwikkelde website logisch en
                        gebruiksvriendelijk is voor de bezoeker. Daarbij
                        lettende op de usability van de site. Het is van
                        belang dat de boodschap van LD goed overkomt,
                        hierbij lettend op de vormgeving en de
                        informatiearchitectuur. Je zal onder andere
                        verantwoordelijk zijn voor de vormgeving en de
                        techniek die daar aan is gekoppeld.
3.2 Soort stagiair


   Wij hebben ruimte voor een oriëntatiestagiair, 4 dagen per week, minimaal 8 weken,
 X
   maximaal 10 weken in de periode april t/m juni


   Wij hebben ruimte voor een afstudeerstagiair, 4 dagen per week, minimaal 17 weken,
 X
   maximaal 22 weken periode september t/m januari en/of februari t/m juni

Studenten kunnen u ook buiten deze periodes voor de stage benaderen


3.3 Voorkeur specialisatie van student (zie onze website www.iam.hva.nl voor een toelichting)

   Business & Organisatie
   Content & Communicatie
 X  Technologie, Design & Interactie


3.4 Het zwaartepunt van de werkzaamheden ligt op het gebied van:

 X  ontwerpen, creatie, conceptontwikkeling
 X  uitwerking en technische realisatie
   communicatie, redactie, content
   marketing, projectmanagement, organisatie


3.5 Functie-eisen stagiair

 X  ontwerpen, creatie, conceptontwikkeling
 X  uitwerking en technische realisatie
   communicatie, redactie, content
   marketing, projectmanagement, organisatie
   marketingkennis en managementvaardigheden
   communicatiekennis en creatieve vaardigheden
   onderzoekskennis en analytische vaardigheden
   technische (internet)kennis en ontwerpvaardigheden:
   MS Office
   Phtoshop/illustrator
 X  HTML/XML/Dreamweaver
   Flash/action scripting
 X  MySQL/datagbases/netwerken
 X  PHP en OOP


3.6 Competenties stagiair (meerdere antwoorden mogelijk)

De stagiair kan bij onze organisatie de volgende competenties oefenen:

   Creërend en interactief denkvermogen
 X
   De beginnende IAM professional is in staat om visie, ideeën, kennis en vaardigheden te combineren om tot effectieve en
   vernieuwende oplossingen voor IAM vraagstukken te komen.

   Communicatief vermogen
 X
   De beginnende IAM professional is in staat te communiceren over een visie, de ontwikkeling en productie/beheer van
   een interactieve media oplossing, zowel in een multidisciplinair team als met opdrachtgevers en eindgebruikers.

   Omgevingsgerichtheid

   De beginnende IAM professional getuigt van een onderzoekende houding waarin hij op basis van oriëntatie en analyse
 X  op de hoogte is van relevante professionele en maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van interactieve media.
   Hij kan deze kennis in de context van een opdracht plaatsen en houdt daarbij rekening met de behoeften en de wensen
   van de opdrachtgever.

   Productie en beheer bekwaam

 X  De beginnende IAM professional kan een substantiële bijdrage leveren aan interactieve media projecten en kan
   multimedia objecten produceren, implementeren en beheren op basis van aangeleverde ontwerpspecificaties .

   Multidisciplinaire samenwerking en managementvaardigheden

   De beginnende IAM professional kan adequaat samenwerken met anderen in een multiculturele, internationale en/of
   multidisciplinaire beroepsomgeving. Kan op startersniveau leidinggevende-, en managementtaken uitvoeren.

   Methodisch en reflectief denken en handelen

   De beginnende IAM professional is in staat methodisch te werken en om op zijn eigen professionele ontwikkeling en
   beroepshandelingen te reflecteren.
   andere competenties, nl
3.7 Overige wensen/opmerkingen voor de stagiair

 Wij zijn gevestigd in het centrum van Utrecht, gemakkelijk te bereiken met het openbaar vervoer, en
 hebben ervaring met stagiaires. Verder is het een pre als je affectie hebt met muziek. Als je interesse
 hebt kun je geheel vrijblijvend contact met ons opnemen.3.8 Vergoeding stagiair

Wij denken aan een vergoeding van € 350 per maand.
Basiscommunicatie – TDI stage
Bedrijfsgegevens
Naam:      Basiscommunicatie
Adres:      Wagenweg 252
         Postbus 472
         2000 AL Haarlem
         Tel. 023-5430705
         Fax: 023-5430730
         www.basiscommunicatie.nl
Contactpersoon: Desi Skacokova
Tel.       023-5430705
E-mail:     desi@basiscommunicatie.nl

Omschrijving stage
Functie:     Interaction Designer

Omschrijving werkzaamheden

Binnen LunaNL wordt voor de nationale en internationale markt gewerkt aan casual
games. Dat is te zien op de website http://www.LunaNL.com en
http://www.LunaXL.de. Deze games vormen vaak de basis voor zogenaamde 'virals'
(virale marketing campagnes). Meer hierover is te zien op
http://www.LunaNL.com/jobwelldone). Daarnaast is LunaNL ook verantwoordelijk
voor http://www.neurocampus.nl. Nu nog in beta online, binnenkort groots
gelanceerd.

De stagiaire zal zich bezig houden met de concept-ontwikkeling én de realisatie van
nieuwe games. Zowel hersenoefeningen voor Neurocampus, als games voor de
LunaNL-sites in binnen- en buitenland. Uiteraard loop je tijdens deze stage ook mee
met het team, zodat je goed kunt zien hoe er binnen een game-agency wordt
gewerkt. Je werkt binnen de online studio samen met ervaren collega's. Daarnaast
werken in het team illustratoren en designers. Zij verzorgen de creatieve kant. Binnen
de stage-opdracht maak je de juiste technische keuzes en zorg je voor realisatie en
implementatie. Aan het einde van de stage heb je minimaal een game van je eigen
hand internationaal gelanceerd.

Alles games worden gemaakt in Flash 8 (9) en Actionscript 2 (3).

Startdatum:     per direct voor een periode van minimaal 4 maanden.
Stagevergoeding:  €300 bruto per maand
Sanoma Uitgevers – BO stage

 Naam organisatie      Sanoma Uitgevers

 Adres / Postcode / Plaats  Capellalaan 65 / 2132 JL / Hoofddorp

 Contactpersoon       Myrthe van der Erve

 Functie contactpersoon   Manager projecten en marketing Online Wonen

 Telefoonnummer(s)      023-5565750 en 06-53870095

 E-mailadres         m.van.der.erve@sanoma-uitgevers.nl

 Website           www.sanoma-uitgevers.nl

 Naam stagebegeleider    Myrthe van der Erve/Mieke Beljaarts
               Manager projecten en marketing/Manager content en new
 Functie stagebegeleider
               business2. Soort organisatie
Aantal vaste medewerkers:    1200

 Bureau of consultancy?
  (marketing) communicatie
  interactieve concepten/producten
  beheer/infrastructuur

Of:
 Afdeling van een organisatie?
  (marketing) communicatie
  interactieve concepten/producten
  beheer/infrastructuur

Of:
 Bedrijf dat producten ontwikkelt en aanbiedt op het gebied van:
 x (marketing) communicatie
 x interactieve concepten/producten
  beheer/infrastructuur


3. Toelichting op stage

3.1 Werkzaamheden stagiair

                        Sanoma Uitgevers is als print uitgever bekent
                        door meer dan 75 tijdschriften. Sanoma Uitgevers
 Korte beschrijving werkzaamheden bureau    is naast een print uitgeverij ook een online
                        uitgeverij en wil op dit gebied de komende jaren
                        grote stappen maken.
                        Online Wonen. Deze afdeling is sinds september
                        opgezet om meer focus te geven aan de online
                        activiteiten binnen het wooncluster (VTWonen,
 Afdeling waar stagiair komt te werken
                        101Woonideeën, Eigen Huis & Interieur, Ariadne
                        at Home, Seasons, Home&Garden, Tuin&Co). De
                        afdeling focust zich naar de titelsites van de
                         bovenstaande merken op nieuwe online
                         initiatieven in de woonmarkt. Dit kan zijn de vorm
                         van een nieuwe site opzetten, een samenwerking
                         aangaan of een overname doen,
                         Wij zijn op zoek naar een stagiair die helpt met
                         onze nieuwe online wonen projecten.
                         Verschillende facetten zullen tijdens deze stage
                         aan bod komen, zoals: projectmanagement,online
 De stageopdracht                marketing, schrijven van business modellen,
                         beheren van content en maken van content
                         plannen. Wil jij ons helpen ondernemen? Er is een
                         mogelijkheid om onderzoek op te nemen in een
                         gedeelte van de stage


3.2 Soort stagiair


   Wij hebben ruimte voor een oriëntatiestagiair, 4 dagen per week, minimaal 8 weken,
   maximaal 10 weken in de periode april t/m juni


   Wij hebben ruimte voor een afstudeerstagiair, 4 dagen per week, minimaal 17 weken,
 x
   maximaal 22 weken periode september t/m januari en/of februari t/m juni

Studenten kunnen u ook buiten deze periodes voor de stage benaderen


3.3 Voorkeur specialisatie van student (zie onze website www.iam.hva.nl voor een toelichting)

 x  Business & Organisatie
   Content & Communicatie
   Technologie, Design & Interactie


3.4 Het zwaartepunt van de werkzaamheden ligt op het gebied van:

   ontwerpen, creatie, conceptontwikkeling
   uitwerking en technische realisatie
   communicatie, redactie, content
 x  marketing, projectmanagement, organisatie


3.5 Functie-eisen stagiair

   ontwerpen, creatie, conceptontwikkeling
   uitwerking en technische realisatie
 x  communicatie, redactie, content
 x  marketing, projectmanagement, organisatie
 x  marketingkennis en managementvaardigheden
 x  communicatiekennis en creatieve vaardigheden
 x  onderzoekskennis en analytische vaardigheden
   technische (internet)kennis en ontwerpvaardigheden:
   MS Office
   Phtoshop/illustrator
   HTML/XML/Dreamweaver
   Flash/action scripting
   MySQL/datagbases/netwerken
   anders, nl
3.6 Competenties stagiair (meerdere antwoorden mogelijk)

De stagiair kan bij onze organisatie de volgende competenties oefenen:

 x  Creërend en interactief denkvermogen

   De beginnende IAM professional is in staat om visie, ideeën, kennis en vaardigheden te combineren om tot effectieve en
   vernieuwende oplossingen voor IAM vraagstukken te komen.

   Communicatief vermogen
 x
   De beginnende IAM professional is in staat te communiceren over een visie, de ontwikkeling en productie/beheer van
   een interactieve media oplossing, zowel in een multidisciplinair team als met opdrachtgevers en eindgebruikers.

   Omgevingsgerichtheid
 x  De beginnende IAM professional getuigt van een onderzoekende houding waarin hij op basis van oriëntatie en analyse op
   de hoogte is van relevante professionele en maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van interactieve media. Hij
   kan deze kennis in de context van een opdracht plaatsen en houdt daarbij rekening met de behoeften en de wensen van
   de opdrachtgever.

   Productie en beheer bekwaam

   De beginnende IAM professional kan een substantiële bijdrage leveren aan interactieve media projecten en kan
   multimedia objecten produceren, implementeren en beheren op basis van aangeleverde ontwerpspecificaties.

   Multidisciplinaire samenwerking en managementvaardigheden

   De beginnende IAM professional kan adequaat samenwerken met anderen in een multiculturele, internationale en/of
   multidisciplinaire beroepsomgeving. Kan op startersniveau leidinggevende-, en managementtaken uitvoeren.

   Methodisch en reflectief denken en handelen
 x
   De beginnende IAM professional is in staat methodisch te werken en om op zijn eigen professionele ontwikkeling en
   beroepshandelingen te reflecteren.

   andere competenties, nl
3.7 Overige wensen/opmerkingen voor de stagiair

 Wat ons betreft kan je zo snel mogelijk beginnen. Als dat niet mogelijk is, is januari/februari
 2008 ook een mogelijkheid.


3.8 Vergoeding stagiair

Wij denken aan een vergoeding van € 350 per maand.
Atradius – BO/CC stage

 Naam organisatie      Atradius

 Adres / Postcode / Plaats  Keizergracht 281

 Contactpersoon       Wendy Zwaaf

 Functie contactpersoon   Senior E-business consultant

 Telefoonnummer(s)      020 - 553 3015

 E-mailadres         Wendy.zwaaf@atradius.com

 Website           www.atradius.nl / www.atradius.com

 Naam stagebegeleider

 Functie stagebegeleider
2. Soort organisatie
Aantal vaste medewerkers:    3500

 Bureau of consultancy?
  (marketing) communicatie
  interactieve concepten/producten
  beheer/infrastructuur

Of:
 Afdeling van een organisatie?
 x (marketing) communicatie
 x interactieve concepten/producten
  beheer/infrastructuur

Of:
 Bedrijf dat producten ontwikkelt en aanbiedt op het gebied van:
  (marketing) communicatie
 x interactieve concepten/producten
  beheer/infrastructuur


3. Toelichting op stage

3.1 Werkzaamheden stagiair

 Korte beschrijving werkzaamheden bureau    Atradius; kredietverzekeraar

 Afdeling waar stagiair komt te werken     Strategic Marketing Unit
                        Meewerkstage, marktonderzoek, marktverkenning
                        Wij zijn op zoek naar een stagiair die werkzaam
                        zal zijn voor zowel de Marketing als de E-
                        business unit binnen SMU. Waarbij hij of zij zich
 De stageopdracht
                        voornamelijk bezig zal houden met de
                        ontwikkeling van een nieuw online platform en
                        ondersteuning zal bieden aan beide units bij de
                        dagelijkse bezigheden.
                          Onderzoek met betrekking tot de ontwikkeling van
                          een nieuwe online platform is één van de
                          hoofdactiviteiten. We zijn dus op zoek naar
                          iemand met de onderstaande kenmerken;

                             Niveau HBO/Universiteit
                             Affiniteit met digitale / online media
                             Een teamspeler, maar is ook in staat om
                             onafhankelijk onderzoek te doen
                             (deskresearch)
                             Goede beheersing van de Nederlandse
                             en Engelse taal in woord en geschrift3.2 Soort stagiair


    Wij hebben ruimte voor een oriëntatiestagiair, 4 dagen per week, minimaal 8 weken,
    maximaal 10 weken in de periode april t/m juni


    Wij hebben ruimte voor een afstudeerstagiair, 4 dagen per week, minimaal 17 weken,
 x
    maximaal 22 weken periode september t/m januari en/of februari t/m juni

Studenten kunnen u ook buiten deze periodes voor de stage benaderen


3.3 Voorkeur specialisatie van student (zie onze website www.iam.hva.nl voor een toelichting)

 x   Business & Organisatie
 x   Content & Communicatie
    Technologie, Design & Interactie


3.4 Het zwaartepunt van de werkzaamheden ligt op het gebied van:

    ontwerpen, creatie, conceptontwikkeling
    uitwerking en technische realisatie
    communicatie, redactie, content
 x   marketing, projectmanagement, organisatie


3.5 Functie-eisen stagiair

     ontwerpen, creatie, conceptontwikkeling
     uitwerking en technische realisatie
     communicatie, redactie, content
 x   marketing, projectmanagement, organisatie
     marketingkennis en managementvaardigheden
     communicatiekennis en creatieve vaardigheden
 x   onderzoekskennis en analytische vaardigheden
     technische (internet)kennis en ontwerpvaardigheden:
 x   MS Office
 pre   Phtoshop/illustrator
 pre   HTML/XML/Dreamweaver
     Flash/action scripting
     MySQL/datagbases/netwerken
     anders, nl
3.6 Competenties stagiair (meerdere antwoorden mogelijk)

De stagiair kan bij onze organisatie de volgende competenties oefenen:

   Creërend en interactief denkvermogen

   De beginnende IAM professional is in staat om visie, ideeën, kennis en vaardigheden te combineren om tot effectieve en
   vernieuwende oplossingen voor IAM vraagstukken te komen.

   Communicatief vermogen

 x  De beginnende IAM professional is in staat te communiceren over een visie, de ontwikkeling en productie/beheer van
   een interactieve media oplossing, zowel in een multidisciplinair team als met opdrachtgevers en eindgebruikers.

   Omgevingsgerichtheid

   De beginnende IAM professional getuigt van een onderzoekende houding waarin hij op basis van oriëntatie en analyse op
 x  de hoogte is van relevante professionele en maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van interactieve media. Hij
   kan deze kennis in de context van een opdracht plaatsen en houdt daarbij rekening met de behoeften en de wensen van
   de opdrachtgever.

   Productie en beheer bekwaam

 x  De beginnende IAM professional kan een substantiële bijdrage leveren aan interactieve media projecten en kan
   multimedia objecten produceren, implementeren en beheren op basis van aangeleverde ontwerpspecificaties .

   Multidisciplinaire samenwerking en managementvaardigheden

 x  De beginnende IAM professional kan adequaat samenwerken met anderen in een multiculturele, internationale en/of
   multidisciplinaire beroepsomgeving. Kan op startersniveau leidinggevende-, en managementtaken uitvoeren.

   Methodisch en reflectief denken en handelen

   De beginnende IAM professional is in staat methodisch te werken en om op zijn eigen professionele ontwikkeling en
   beroepshandelingen te reflecteren.

   andere competenties, nl
3.7 Overige wensen/opmerkingen voor de stagiair

 Bij voorkeur zo snel mogelijk inzetbaar.


3.8 Vergoeding stagiair

Wij denken aan een vergoeding van ca € 400 per maand.
TROS – CC stage

 Naam organisatie      TROS

 Adres / Postcode / Plaats  Lage Naarderweg 45-47

 Contactpersoon       Karin de Bakker

 Functie contactpersoon   Coördinator Internetredactie

 Telefoonnummer(s)      035 6715 472

 E-mailadres         Karin.de.bakker@tros.nl

 Website           Tros.nl

 Naam stagebegeleider    Verschillende begeleiders, afhankelijk van de redactie

 Functie stagebegeleider   Webredacteur
2. Soort organisatie
Aantal vaste medewerkers:    150

 Bureau of consultancy?
  (marketing) communicatie
  interactieve concepten/producten
  beheer/infrastructuur

Of:
 Afdeling van een organisatie?
 x Internet (communicatie)
  interactieve concepten/producten
  beheer/infrastructuur

Of:
 Bedrijf dat producten ontwikkelt en aanbiedt op het gebied van:
  (marketing) communicatie
  interactieve concepten/producten
  beheer/infrastructuur
3. Toelichting op stage

3.1 Werkzaamheden stagiair

 Korte beschrijving werkzaamheden bureau

 Afdeling waar stagiair komt te werken      Internet

 De stageopdracht                Meeloopstage op één van de redacties


3.2 Soort stagiair


   Wij hebben ruimte voor een oriëntatiestagiair,
 x
   Aanpassing: 5 dagen per week: februari t/m juli


   Wij hebben ruimte voor een afstudeerstagiair, 4 dagen per week, minimaal 17 weken,
   maximaal 22 weken periode september t/m januari en/of februari t/m juni

Studenten kunnen u ook buiten deze periodes voor de stage benaderen


3.3 Voorkeur specialisatie van student (zie onze website www.iam.hva.nl voor een toelichting)

   Business & Organisatie
 x  Content & Communicatie
   Technologie, Design & Interactie


3.4 Het zwaartepunt van de werkzaamheden ligt op het gebied van:

   ontwerpen, creatie, conceptontwikkeling
   uitwerking en technische realisatie
 x  communicatie, redactie, content
   marketing, projectmanagement, organisatie


3.5 Functie-eisen stagiair

   ontwerpen, creatie, conceptontwikkeling
   uitwerking en technische realisatie
 x  communicatie, redactie, content
   marketing, projectmanagement, organisatie
   marketingkennis en managementvaardigheden
   communicatiekennis en creatieve vaardigheden
   onderzoekskennis en analytische vaardigheden
   technische (internet)kennis en ontwerpvaardigheden:
   MS Office
   Phtoshop/illustrator
   HTML/XML/Dreamweaver
   Flash/action scripting
   MySQL/datagbases/netwerken
   anders, nl
3.6 Competenties stagiair (meerdere antwoorden mogelijk)

De stagiair kan bij onze organisatie de volgende competenties oefenen:

   Creërend en interactief denkvermogen

   De beginnende IAM professional is in staat om visie, ideeën, kennis en vaardigheden te combineren om tot effectieve en
 x  vernieuwende oplossingen voor IAM vraagstukken te komen.

   Communicatief vermogen

   De beginnende IAM professional is in staat te communiceren over een visie, de ontwikkeling en productie/beheer van
   een interactieve media oplossing, zowel in een multidisciplinair team als met opdrachtgevers en eindgebruikers.

   Omgevingsgerichtheid

   De beginnende IAM professional getuigt van een onderzoekende houding waarin hij op basis van oriëntatie en analyse op
   de hoogte is van relevante professionele en maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van interactieve media. Hij
   kan deze kennis in de context van een opdracht plaatsen en houdt daarbij rekening met de behoeften en de wensen van
   de opdrachtgever.

   Productie en beheer bekwaam

   De beginnende IAM professional kan een substantiële bijdrage leveren aan interactieve media projecten en kan
   multimedia objecten produceren, implementeren en beheren op basis van aangeleverde ontwerpspecificaties.

   Multidisciplinaire samenwerking en managementvaardigheden

   De beginnende IAM professional kan adequaat samenwerken met anderen in een multiculturele, internationale en/of
   multidisciplinaire beroepsomgeving. Kan op startersniveau leidinggevende-, en managementtaken uitvoeren.

   Methodisch en reflectief denken en handelen

 x  De beginnende IAM professional is in staat methodisch te werken en om op zijn eigen professionele ontwikkeling en
   beroepshandelingen te reflecteren.

   andere competenties, nl

   redactionele & communicatieve vaardigheden, creatief, zelfstandige werkhouding, flexibel, goede beheersing
 x  Nederlandse taal
3.7 Overige wensen/opmerkingen voor de stagiair
3.8 Vergoeding stagiair

Wij denken aan een vergoeding van € 227       per maand.
Prenatal – CC stage

STAGIAIRE ONLINE COMMUNICATIE

Op het servicekantoor in Almere zijn wij per direct op zoek naar een Stagiaire Online
Communicatie. Tijdens je praktijkstage word je begeleid door de Internetmarketeer
en zul je diverse ondersteunende werkzaamheden verrichten. Aangezien er op dit
moment op online gebied veel ontwikkelingen plaatsvinden, kun je rekenen op een
veelzijdige en leerzame stage!

Wat ga je doen?
De focus voor de stagiaire ligt op de volgende taken:

Internet
 Plaatsen van beelden, teksten en banners:
  Dagelijks wordt de content op de website geupdate. Voor de informatieve en
  verhalende teksten hebben we een tekstschrijver. De teksten worden beoordeeld en
  online gezet. Daarnaast moet er bij de teksten bijpassend beeldmateriaal gezocht
  worden in de Prénatal beeldbank.
 Opmaken van beeldmateriaal: hoofdzakelijk formaataanpassingen in Photoshop.
 Aflezen van statistieken:
  wie, wat en waarom beweegt onze bezoeker? Hoe kunnen we het gedrag sturen
  (conversies vergroten, informatie verlenen)?
 Integreren zoekmachine marketing:
  Prénatal start met een nieuwe search engine. Naast een adword campagne gaan we
  ook met een verbeterde orchanic search werken. Hiervoor moeten heel veel
  aanpassingen in de huidige structuur gedaan worden.
 Reorganiseren van de Prénatal beeldbank:
  Hoe kunnen we zorgen dat het beeldmateriaal nog beter vindbaar is voor iedereen
 Vernieuwde navigatiestructuur:
  Er ligt een voorstel voor een nieuwe navigatiestructuur. Dit betekent dat alle teksten
  opnieuw gerangschikt zullen moeten worden.

Intranet
 Drie maal per week plaatsen van berichten
 Vernieuwde navigatiestructuur:
  Er ligt een voorstel voor een nieuwe navigatiestructuur. Dit betekent dat alle teksten
  opnieuw gerangschikt zullen moeten worden.

Online Direct Mail
 Tweemaal per maand sturen van actie e-mailings
 Content verzorgen van nieuwsbrief (productinfo, actie, tell-a-friend)
 Eén keer per twee maanden sturen van e-mail nieuwsbrief

Wie zoeken wij?
Wij zoeken een enthousiaste, energieke en vrolijke stagiaire, die het vak Internet &
Communicatie echt in zijn/haar vingers wil krijgen. Uiteraard volg je een aanverwante
opleiding op HBO niveau en ben je minimaal 3 maanden beschikbaar voor je
praktijkstage. Het aantal uren en dagen bepalen we samen met je.

Wat is mijn stagevergoeding?
Vanzelfsprekend ontvang je ook een stagevergoeding. Afhankelijk van het aantal uren
dat je beschikbaar bent kun je maximaal een stagevergoeding van € 230,- bruto per
maand ontvangen. Uiteraard worden je reiskosten vergoed voor zover ze niet onder je
OV abonnement vallen.
Hoe kan ik reageren?
Als je geïnteresseerd bent in deze leuke stageplaats, stuur dan je motivatiebrief en CV
naar sollicatie@prenatal.nl. Met vragen over de inhoud van je stageopdracht kun je
contact opnemen met Kristel Vrolijk, Webmarketeer, telnr. 036-5492217.
Overige vragen kun je stellen aan Miranda Edens, HR Adviseur, telnr. 036-5492139.
  KREM – BO stage


  Stagiair(e) Consultancy en projectondersteuning

  Breng je creatieve eigenschappen in de praktijk!
  Per september komt er bij ons weer een stageplek vrij. Ben jij de creatieve en enthousiaste student die
  ons team tijdelijk komt versterken?
  Over de organisatie
  KREM gelooft dat internet een fantastisch middel is om mensen bij elkaar te brengen. Bedrijven en hun
  klanten, kopers en verkopers, verre familieleden, potentiële geliefden? Internet kan de wereld kleiner
  maken. Wij denken ook dat nog lang niet alle mogelijkheden benut zijn op dit gebied. Er is goed te zien
  dat er veranderingen plaatsvinden op internet: er komen steeds meer social networks, bijvoorbeeld
  Hyves, LinkedIn en YouTube. Ook bedrijven merken dat ze ‘iets’ met deze ontwikkeling moeten doen om
  oud-collega’s, relaties en klanten te bereiken. KREM speelt in op de wens van organisaties door onder
  het motto ‘Realise the potential of trusted relationships’ bedrijfsnetwerken te ontwikkelen.
  Wij bestaan uit een jong team met mensen uit verschillende richtingen: marketeers, webdevelopers,
  designers en projectmanagers. Wij hebben ook altijd stagiair(e)s in dienst die ons helpen projecten tot
  een succes te maken.
  Omschrijving stage
  Wij zijn op zoek naar een stagiair(e) die ons team voor 4-6 maanden komt versterken. De stagiair(e)
  ondersteunt de projectmanagers bij de verschillende projecten die er lopen. De werkzaamheden zijn zeer
  divers en bestaan onder andere uit:


      (Markt)onderzoek ter ondersteuning en voorbereiding van projecten
      Ondersteuning bij het maken van projectdocumentatie (bijvoorbeeld presentaties)
      Participeren in brainstorms met projectleden en klanten
      Het bedenken van innovatie en strategische oplossingen voor klanten
      Projectmanagement van kleine projecten
      Ondersteuning van marketingacties (bijvoorbeeld evenementen)

  Wij vragen van jou...
  Ten eerste enthousiasme. Daarnaast doe je een gerelateerde HBO studie. Je bent geïnteresseerd in
  communicatie en projectmanagement. Je herkent jezelf in de volgende eigenschappen:


      Self starting
      Ad rem
      Goed luisteren
      Hands on
      Structureel

  Geïnteresseerd?
  Stuur dan je motivatie en curriculum vitae naar Carolien Hes: carolien@krem.nl.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:64
posted:8/7/2011
language:Dutch
pages:120