Slide 1 - MDTimisoara.info

Document Sample
Slide 1 - MDTimisoara.info Powered By Docstoc
					EXPLORAREA
FUNCŢIONALĂ A
APARATULUI RESPIRATOR
APARATUL RESPIRATOR
SCHIMBURILE GAZOASE
SCHIMBURILE GAZOASE
SCHIMBURILE GAZOASE
SCHIMBURILE GAZOASE
Schimburile gazoase la nivelul plămânilor
         Membrana alveolo-capilară:

         • separă aerul alveolar de sânge

         • constituită din:
           • peretele alveolar
           • spaţiul interstiţial
           • peretele capilarului de sânge
Schimburile gazoase la nivelul plămânilor
• aerul alveolar
  • bogat în oxigen
  • sărac în dioxid de carbon

• sângele venos capilar
  • bogat în dioxid de carbon
  • sărac în oxigen

• sângele arterial capilar
  • îmbogăţit în oxigen
  • sărăcit în dioxid de carbon

• CO2
  • diferenţa de presiune = 6 mmHg
  • coeficient de difuziune = de 20 X > O2  schimburi normale
Schimburile gazoase la nivelul ţesuturilor
• sângele arterial capilar
  • bogat în oxigen
  • sărac în dioxid de carbon


• celula
  • săracă în oxigen
   • îl consumă în cadrul proceselor sale metabolice
  • bogată în dioxid de carbon
   • îl produce în cadrul proceselor sale metabolice


• O2: sângele capilar arterial  ţesuturi
• CO2: ţesuturi  sângele capilar venos
EXPLORAREA FUNCŢIEI
VENTILATORII

1.  Volumele pulmonare statice

2.  Volumele pulmonare dinamice

3.  Testele bronhomotorii

4.  Debitele ventilatorii instantanee
   maxime
FUNCŢIA VENTILATORIE

• VENTILAŢIA = procesul prin care
 alveolele se umplu cu aer proaspăt prin
 succesiunea inspiraţie-expiraţie

  • cuantificarea volumului de gaz din
   plămâni în anumite circumstanţe -
   determinarea volumelor pulmonare

  • determinarea vitezei de expulzare a
   aerului din plămân - determinarea
   debitelor pulmonare
EXPLORAREA FUNCŢIEI
VENTILATORII

1.  Volumele pulmonare statice

2.  Volumele pulmonare dinamice

3.  Testele bronhomotorii

4.  Debitele ventilatorii instantanee
   maxime
VOLUMELE PULMONARE
STATICE
• Capacitatea vitală cu componentele
 sale (CV)
  • Volumul inspirator de rezervă (VIR)
  • Volumul curent (VT)
  • Volumul expirator de rezervă (VER)


• Capacitatea reziduală funcţională (CRF)

• Volumul rezidual (VR)

• Capacitatea pulmonară totală (CPT)
VOLUMELE PULMONARE STATICE
Spirometria
• cu ajutorul spirometrului
• aparat în care subiectul respiră prin intermediul unei
 piese bucale
• volumele de aer inspirate şi expirate de către subiect
 – înregistrate ca o funcţie de timp
VOLUMELE PULMONARE STATICE
Determinarea
• dimineaţa, pe nemâncate
• pacientul nu are voie să fumeze cu cel puţin o oră înainte de
 investigaţie
• subiectului, după ce i se aplică o clemă nazală este cuplat la
 spirometru şi lăsat să respire normal timp de 1 min
• apoi este solicitat să execute un
 inspir maxim urmat de un expir
 cât mai lent şi mai complet
 posibil
  VOLUMELE PULMONARE STATICE
• volumul curent (VT = tidal volume) = volumul
 de aer vehiculat în cursul respiraţiei de
 repaus
  VOLUMELE PULMONARE STATICE
• capacitatea vitală (CV) = volumul expulzat
 din plămâni în cursul expirului maxim
  VOLUMELE PULMONARE STATICE
• volumul inspirator de rezervă (VIR) = volumul
 de aer care poate fi introdus suplimentar în
 plămân, de la sfârşitul unui inspir de repaus
  VOLUMELE PULMONARE STATICE
• volumul expirator de rezervă (VER) = volumul
 de aer care poate fi expulzat suplimentar din
 plămân, de la sfârşitul unui expir de repaus
   VOLUMELE PULMONARE STATICE
• se ia în considerare cea mai mare valoare a volumului
 pulmonar măsurat obţinută după trei determinări =
 valoarea actuală sau reală a pacientului (exprimată în
 litri sau mililitri)
   VOLUMELE PULMONARE STATICE
• se preferă exprimarea procentuală a valorii reale faţă de
 valoarea ideală a volumului pulmonar măsurat
  • valoare teoretică, calculată cu ajutorul unor formule de regresie
   în funcţie de rasă, sex, vârstă şi înălţime


• CV
  • valori normale: CV = 80-120% din CV ideal
  •  CV = SINDROM RESTRICTIV
VOLUMELE PULMONARE
STATICE
• Capacitatea vitală cu componentele
 sale (CV)
  • Volumul inspirator de rezervă (VIR)
  • Volumul curent (VT)
  • Volumul expirator de rezervă (VER)


• Capacitatea reziduală funcţională (CRF)

• Volumul rezidual (VR)

• Capacitatea pulmonară totală (CPT)
  VOLUMELE PULMONARE STATICE
• volumul rezidual (VR)
 • volum de aer care nu poate fi expulzat din plămâni
  nici după un efort expirator maxim
 • mijloace de investigaţie mai complexe
  VOLUMELE PULMONARE STATICE
• capacitatea reziduală funcţională (CRF)
  • volumul de aer conţinut în plămâni la
   sfârşitul unui expir normal
  VOLUMELE PULMONARE STATICE


• măsurarea CRF - prin
 mai multe metode -
 metoda diluţiei heliului
 şi metoda
 pletismografică
   VOLUMELE PULMONARE STATICE
• putem calcula:
  • volumul rezidual (VR) = CRF - VER
  • capacitatea pulmonară totală (CPT) = volumul de aer
   conţinut de plămâni la sfârşitul unui inspir maxim:
            CPT = VR + CV
• se admit variaţii ale valorilor obţinute faţă de valorile ideale de
  • ± 20% pentru CPT şi CRF
  • + 50% pentru VR
EXPLORAREA FUNCŢIEI
VENTILATORII

1.  Volumele pulmonare statice

2.  Volumele pulmonare dinamice

3.  Testele bronhomotorii

4.  Debitele ventilatorii instantanee
   maxime
VOLUMELE PULMONARE DINAMICE
   • se face pe expirograma forţată obţinută
    cu ajutorul spirometrului

   • aceleaşi condiţii ca la determinarea CV

   • se efectuează un inspir maxim după
    care se expiră cu toată forţa şi
    rapiditatea posibilă întreaga capacitate
    vitală (expir maxim forţat)
VOLUMELE PULMONARE DINAMICE
   • volumul de aer expulzat din plămâni în
    prima secundă a expiraţiei maxime
    forţate care urmează unui inspir maxim
    = volumul expirator maxim pe secundă
    (VEMS)
VOLUMELE PULMONARE DINAMICE
   • valori normale:
    VEMS = 80-120% din VEMS ideal

   •  VEMS = SINDROM RESTRICTIV
         SINDROM OBSTRUCTIV
VOLUMELE PULMONARE DINAMICE
   • se preferă exprimarea procentuală a
    VEMS-ului din CV

   • indice de permeabilitate bronşică (IPB)
    = indice Tiffneau

          VEMS
      IPB =     X 100
           CV


     • valoare normală = 70%
     •  IPB = SINDROM OBSTRUCTIV
VOLUMELE PULMONARE DINAMICE
   • ventilaţia maximă
    • performanţa maximă a pompei
     toraco-pulmonară şi implicit
     capacitatea de adaptare la efort

    • volumul maxim de aer care poate fi
     ventilat într-un minut
     ●
    • V max. ind = VEMS x 30

    •  V max. ind. cu mai mult de 20% din
     valoarea ideală este patologică
DISFUNCŢIE VENTILATORIE RESTRICTIVĂ
• CV 
• IPB normal sau 
• VEMS şi V max. ind 

• cauze:
 • tuberculoză pulmonară, alte
  pneumopatii interstiţiale
  difuze fibrozante
 • cifoscolioze, obezitate
DISFUNCŢIE VENTILATORIE OBSTRUCTIVĂ
• CV normală
• IPB 
• VEMS şi V max. ind 

• cauze:
 • astmul bronşic
 • BPCO (bronşita cronică,
  emfizemul pulmonar)
   DISFUNCŢIE VENTILATORIE MIXTĂ
•  CV 
•  IPB 
•  VEMS şi V max. ind    (sub 30% val. teoretice)
•  diagnostic CERT:  CPT

• cauze:
  • TBC pulmonar asociat cu
   bronşită cronică
EXPLORAREA FUNCŢIEI
VENTILATORII

1.  Volumele pulmonare statice

2.  Volumele pulmonare dinamice

3.  Testele bronhomotorii

4.  Debitele ventilatorii instantanee
   maxime
TESTELE BRONHOMOTORII
• utilizate frecvent în clinică

• apreciază efectul bronhomotor

  • indus de diferite substanţe
   administrate sub formă de aerosoli

  • pe baza modificărilor VEMS
TESTELE BRONHOMOTORII
Testele bronhoconstrictoare

• de provocare a obstrucţiei

• efectuate cu acetilcolină, methacolină,
 histamină sau diverşi alergeni

• la indivizii asimptomatici la care suspectăm
 anamnestic un astm bronşic

• testul este semnificativ dacă VEMS scade cu
 mai mult de 15 - 20%
TESTELE BRONHOMOTORII
Testele bronhodilatatoare

• efectuate cu medicamente -adrenergice cu
 acţiune rapidă sau cu parasimpaticolitice
 inhalatorii

• la pacienţii cu sindrom obstructiv deja
 constituit
  • fie în scop diagnostic (evidenţierea originii
   spastice a obstrucţiei)
  • fie în scop terapeutic (eficacitatea
   medicaţiei)

• testul este semnificativ dacă VEMS creşte cu
 mai mult de 10 -15%
EXPLORAREA FUNCŢIEI
VENTILATORII

1.  Volumele pulmonare statice

2.  Volumele pulmonare dinamice

3.  Testele bronhomotorii

4.  Debitele ventilatorii instantanee
   maxime
DEBITELE VENTILATORII
INSTANTANEE MAXIME
• se poate face cu ajutorul buclei flux-
 volum determinată cu ajutorul
 spirometrelor prevăzute cu traductor de
 flux

• înregistrarea se face în cursul unui
 ciclu respirator maxim şi forţat
  • inspiraţie maximă - cât mai rapid posibil
  • expiraţie maximă - cât mai rapid posibil

• bucla flux-volum - analiza grafică a
 fluxului de aer generat în funcţie de
 volumul de aer mobilizat
DEBITELE VENTILATORII INSTANTANEE
MAXIME
         • debitul expirator maxim
          instantaneu de vârf (PEFR =
          peak expiratory flow rate)

           • valoarea cea mai mare a
            fluxului atinsă în cursul
            expiraţiei forţate

           •  PEFR cu mai mult de
            35% faţă de valoarea de
            referinţă apare în
            sindromul obstructiv dar
            şi în cel restrictiv
DEBITELE VENTILATORII INSTANTANEE
MAXIME
• monitorizarea astmului bronşic – cu ajutorul “peak-
 flowmetrelor” – prezintă 3 zone numite “astmatozone:

  • zona verde – valoare între
   80 - 100 % din valoarea teoretică
   a PEFR, sau din valoarea maximă
   a pacientului
  • zona galbenă – valoarea între
   50 - 80 % din valoarea teoretică
   a PEFR, sau din valoarea maximă
   a pacientului
  • zona roşie – o valoare
   sub 50 % din valoarea teoretică a PEFR, sau din valoarea
   maximă a pacientului
DEBITELE VENTILATORII INSTANTANEE
MAXIME
•  utilizare foarte simplă – automonitorizarea
  pacientului astmatic
DEBITELE VENTILATORII INSTANTANEE
MAXIME
• trei măsurători consecutive – se notează doar cea
 mai mare valoare în caietul de supraveghere
 împreună cu data şi ora

• aşezarea valorilor pe un grafic permite verificarea –
 stabilim dacă astmul este bine controlat sau nu

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:109
posted:8/4/2011
language:Romanian
pages:50