BAYANING MARIKENO: MAY MAGAGAWA KA!

Document Sample
BAYANING MARIKENO: MAY MAGAGAWA KA! Powered By Docstoc
					BAYANING MARIKEÑO: MAY MAGAGAWA KA!
Ni : G. RUEN P. LOMO Pamantasan ng Lungsod ng Marikina Sta. Elena High School Namimitak ang araw sa silangan, gising mahal na kababayan Liwanag… laganap sa kapaligiran, bagong sigliwa’t damlay Magbangon sa ating likmuan, magtindig: kumilos na ang tanan May ngiti… Marikeñong may disiplina… kagalingan… mabuting panlasa. Walang pagsidlan… galak sa dibdib ng inang mapagpala. Sa bawat sandaling… pamilya sa hapag sama-sama Magandang umaga, ligayang pagbati sa puso ng bawat isa Tahanang maligaya… sa pamilyang Marikeño’y mababanaag sa tuwina. Pagpasok sa paaralan, sa trabaho at tanggapan… galaw at tikas laging makikita Katawan, puso at isipan handang-handa… haharapin ang atas ng balana Hirap, pagod o pagsuko… walang puwang sa Marikina Inspirasyon ang pamilya… pag-unlad… biyaya ni Bathala sa taong gumagawa. Kulturang malinis… serbisyong matapat… sa baya’y ginto ang kapara Mabubuting ugali… panlasa: pagsasabuhay… disiplina… Pagsunod sa batas… alituntunin… ordinansa… gabay ng bawat isa Kaunlaran sa tahanan at lipunan… sa Marikina masusumpungan. Modelong pamahalaang lokal… kinilala ng buong bayan! Itong mundo ay humanga… nangapatda at namangha Ipinunla ng BAYANI, may bahay ang nag-aruga Sa ‘yong kamay nararapat ang tadhana nitong bansa. Pagbabagong sinusulong… kalakhang maynila pinagbangon Pulitiko’t negosyante’y tinutulan… panukalang mapanghamon Di natinag pagkatao, tinindigan ang prinsipyo ng walang pagbabalatkayo Tibok nang dibdib sinusunod… adhikaing maiahon bayan sa gitna ng kumunoy. Tunay kang hamlimbawa sa nilikha ni Bathala Nararapat pamarisan… kahit taga ibang lupa Hatid mong kaunlaran, biyaya sa bawat nilalang Nababanaag na pag-asa, sa palad mo madarama. Pag-asa’y nagliliwanag, nagniningas, nag-aapoy… nag-aalab Filipino’y dunong, galing… gawang mabuti ang adhika Marangal itatanghal, ang masama’y mapaparam Kalupaa’y magdiriwang. Marikina ang pinagmulan.

Pagkagat nitong dilim… payapang puso’y mapapansin May ngiti sa paghimbing, handa sa bukas na haharapin Katawan at isipa’y papagpahingain, si Bathala kakalinga Bantay na BAYANI… bayan hindidi aandukhain Ngayon ang simula magtindig: Kumilos na at gumawa Pagmamahal sa sarili… pamilya… lipunan at sa bansa Talas ng talino’t galing, ipamalas sa buong madla Filipino’y naghinihintay sa BAYANI ng tadhana. Filipino’y likas na mabuti… gawai’y tunay na kahanga-hanga Tanging lingkod na matapat hinihintay ng iyong kapwa Iangat na o BAYANI tabak na kahahanga-hanga Na puputi sa masama… magtatanghal sa buong bansa. BAYANI… sa Marikina nagmula… MALAKI ANG IYONG MAGAGAWA!


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:529
posted:7/24/2009
language:Tagalog
pages:2
Description: Namimitak ang araw sa silangan, gising mahal na kababayan Liwanag… laganap sa kapaligiran, bagong sigliwa’t damlayMagbangon sa ating likmuan, magtindig: kumilos na ang tananMay ngiti… Marike�ong may disiplina… kagalingan… mabuting panlasa.Walang pagsidlan… galak sa dibdib ng inang mapagpala.Sa bawat sandaling… pamilya sa hapag sama-samaMagandang umaga, ligayang pagbati sa puso ng bawat isaTahanang maligaya… sa pamilyang Marike�o’y mababanaag sa tuwina.