Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

Recursos Wikispaces

VIEWS: 54 PAGES: 12

									RECURSOS LINGÜÍSTICS GENER 2010
Portals lingüístics
Llengua catalana (Generalitat Catalunya)             http://www6.gencat.net/llengcat/
El català més a prop (Generalitat Catalunya)           http://www.cat365.net/Inici/FetsVitals/Elcatalaaprop/?I=1
Consorci per a la Normalització Lingüística           http://www.cpnl.cat/
Institut Joan Lluís Vives                    http://www.llengua.info/
És a dir (Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals)      http://esadir.cat/
Gabinet lingüístic de la Universitat P. Fabra (UPF)       http://www.upf.edu/gl/
Servei de Llengües de la Universitat Autònoma (UAB)       http://www.uab.es/servei-llengues/
Servei de Llengües i Terminologia (UPC)             http://www2.upc.edu/slt/index.html
Servei de Política Lingüística (Govern d'Andorra)        http://www.catala.ad/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1
Serveis Lingüístics de la Universitat de Barcelona (UB)     http://www.ub.edu/sl/ca/sl.htm
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)              http://www.uoc.edu/serveilinguistic/home/index.html

Autoaprenentatge en línia
Parla.cat (cursos de català en línia)              http://www.parla.cat
Autoaprenentatge de llenguatge jurídic              http://www.gencat.cat/justicia/llengjur/index.html
Català obert (UOC)                        http://www.uoc.edu/catalaobert/web/index.html
Català on-line                          http://www.catalaonline.com/
Com s'escriuen els números en català               http://www.dilc.org/numeros.php
Conjugador de verbs                       http://www.verbix.com/languages/catalan.shtml
Dictats d'autoaprenentage del català (UJI)            http://www.uji.es/serveis/slt/cal/dictats/dictats.thtml
Els sons del català                       http://www.ub.edu/sonscatala/
Formació per internet (Universitat Jaume I)           http://www.uji.es/CA/serveis/slt/cursos/finet.html
Intercat                             http://www.intercat.gencat.es/
Itineraris d'aprenentatge: nivell de suficiència         http://www.gencat.cat/llengua/itineraris-aprenentatge/index_c.html
Itineraris d'aprenentatge: nivell intermedi           http://www.gencat.cat/llengua/itineraris-aprenentatge/index_b.html
Ortografia bàsica                        http://www.xtec.es/aulanet/ud/catala/ortografia/
Plans d'autoaprenentatge (UPC)                  http://www2.upc.edu/slt/recursos/plans/
Programa d'aprenentatge de llengua catalana GEX         http://www.ub.es/slc/ffll/accgex.htm
Recursos i aprenentatge de català per internet (UB)       http://www.ub.es/slc/ffll/apren/vincles.htm
Speakcat (català de supervivència per a estudiants estrangers)  http://www.intercat.cat/speakcat/indexeng.html
Webclip. Directori de consultes i recursos educatius       http://www.tv3.cat/webclip/

Suport a l'aprenentatge
Acudits en català                        http://www.acudits.net/
Butlletí digital del SLC de Sant Boi de Llobregat        http://www.cpnl.cat/xarxa/cnleramprunya/publicacions.html
Lectura                             http://www.quellegeixes.cat/
Lectura fàcil                          http://www.lecturafacil.net/content-management/
Refranys i frases fetes (enllaços)                http://www.catala.ad/index.php?option=com_content&task=view&id=495&Itemid=226
Voluntariat per la llengua                    http://www.vxl.cat/Assessorament lingüístic en línia
OPTIMOT: consultes lingüístiques                 http://www6.gencat.net/llengcat/scripts/sial/menuas.asp
Universitat Oberta de Catalunya: dubtes més freqüents      http://cv.uoc.edu/tren/trenacc/web/LLENGUA.GLOSSNOMEN/glossari_entrades.glossari

Correctors de català
Maxigramar                            http://www.maxigramar.com/
WordCorrect                           http://www.softcatala.org/wiki/Rebost:WordCorrect
Criteris lingüístics
Abreviacions
http://www20.gencat.cat/docs/Llengcat/Documents/Publicacions/Altres/Arxius/abrevia.pdf
Criteris, dubtes, etc.
http://www.uoc.edu/serveilinguistic/criteris/ortografia/criteris.html
Dubtes més freqüents
http://cv.uoc.edu/tren/trenacc/web/LLENGUA.GLOSSNOMEN/glossari_entrades.glossari
Majúscules i minúscules
http://cpnl.cat/admin/moduls/newsletters/butlletins/media/upload/noticies_newsletter/files/majus%20PDF_d59cb1f234c6402619a289ca91e29469416.pdf
Recursos del CNL Eramprunyà
http://www.cpnl.cat/xarxa/cnleramprunya/recursos.html

Traductors en línia
Traductor automàtic en línia                  http://traductor.gencat.cat/
Internostrum (traductor)                    http://www.internostrum.com/index.php
Logos (traductor)                        http://www.logos.it/language/translations_ca.html
Softcatalà: traductors i correctors en català disponibles    http://www.softcatala.org/wiki/Categoria:Rebost_Llengua_Windows


Models de documents

Administració
Models de documents que hi ha a Internet            http://cataweb.cat/models.htm
Formularis jurídics                       http://www.cicac.org/sl/recursos/index.htm
Models de documents jurídics                  http://www.gencat.cat/justicia/llengjur/index.html
Models d'expedients administratius               http://www.gencat.cat/sial/exp0.htm

Empresa
Recull administratiu de banca i estalvi             http://www.comfia.net/index.php?modo=leer&art=327
Contractes de Treball                      http://www.gencat.cat/treball/ambits/relacions_laborals/contractes/index_es.html

Associacions i entitats
Models de documents per a AMPA                 http://www.edu365.cat/mareipare/index_formularis.htm
Models de documents per a entitats i associacions        http://xarxa-omnia.org/es/node/1153

Diccionaris, terminologia i publicacions en línia

Diccionaris de català
Diccionari català-valencià-balear                http://dcvb.iecat.net/
Diccionari de l'Institut d'Estudis Català            http://dlc.iec.cat/
Diccionari descriptiu de la llengua catalana          http://dcc.iecat.net/ddlc/index.asp
Diccionari invers de la llengua catalana            http://www.dilc.org/
DIDAC. Diccionari de català (primària i secundària)       http://www.grec.net/cgibin/esc00.pgm
Enciclopèdia i diccionari de la llengua catalana        http://www.enciclopedia.cat/

Diccionaris d'equivalències
Cercamots                            http://cercamots.uab.es/
DACCO: diccionari anglès-català en codi obert          http://www.catalandictionary.org/cat/
Diccionari català-castellà, castellà-català (VOX)        http://www.diccionarios.com/
Diccionari infantil català-xinès                http://www.edu365.com/agora/dic/catala_xines/
Diccionari infantil il·lustrat català-àrab           http://www.edu365.com/agora/dic/catala_arab/
Diccionari infantil il·lustrat català-aranès          http://www.edu365.cat/primaria/muds/aranes/dic/
Diccionari infantil il·lustrat català-urdú           http://www.edu365.cat/agora/dic/catala_urdu/
Diccionari multilingüe de la llengua catalana          http://www.grec.net/cgibin/mlt00.pgm
Neoloteca                 http://www.termcat.cat/termgia/termnorm/index_a.html


Diccionaris temàtics
Viure a Catalunya. Comencem a parlar    http://www6.gencat.net/llengcat/publicacions/comencem/index.htm
Diccionari de jocs i joguines       http://www.termcat.cat/dicci/jocs_joguines/index.html
Viure a Catalunya. Làmines         http://www6.gencat.net/llengcat/publicacions/lamines_viure/index.htm
Viure a Catalunya. Vocabulari en imatges  http://www6.gencat.net/llengcat/publicacions/viure/index.htm

Terminologia
Termcat                  http://www.termcat.net/
Justiterm (cercador terminològic)     http://www3.gencat.net:81/justicia/justiterm/index.htm

Arqueologia, construcció
Diccionari d'arqueologia          http://www.termcat.cat/dicci/arqueologia/index.html
Diccionari de sanejament          http://www3.gencat.net:81/sanejament/diccio.htm
Diccionari visual de la construcció    http://www10.gencat.net/ptop/AppJava/cat/documentacio/llengua/terminologia/diccvisual.jsp
Vocabulari d'arquitectura         http://sic.uji.es/serveis/slt/asst/vox/arq.html

Ciència i tecnologia
Lèxic multilingüe de la indústria     http://www.termcat.cat/dicci/industria/index.html
Lèxics de la indústria           http://www6.gencat.net/lexics/diccion.htm
Vocabulari d'agrònoms           http://sic.uji.es/serveis/slt/asst/vox/agr.html
Vocabulari de física            http://sic.uji.es/serveis/slt/asst/vox/fis.html

Diversos
Diccionari casteller            http://www.termcat.cat/dicci/casteller/index.html
Diccionari de jocs i joguines       http://www.termcat.cat/dicci/jocs_joguines/index.html
Fustes exòtiques              http://www.termcat.cat/dicci/fustes/index.html
Noms de plantes              http://www.termcat.cat/dicci/noms_plantes/index.html
Terminologia dels escacs          http://www.termcat.cat/dicci/escacs/index.html
Terminologia dels videojocs        http://www.termcat.cat/dicci/videojocs/index.html

Economia, administració, laboral
Diccionari de la negociació col·lectiva  http://www.termcat.cat/dicci/negociacio/index.html
Diccionari de la renda           http://www.termcat.cat/dicci/renda/index.html
Diccionari dels mercats financers     http://www.termcat.cat/dicci/mfinancers/index.html
Glossari de termes econòmics i financers  http://www.diba.es/tresoreria/diccionari.asp
Lèxic de les comunitats europees      http://www.termcat.cat/dicci/comunitats/index.html
Lèxic de relacions laborals        http://www.conc.es/sl/recursos/lexic.pdf
Societat del coneixement          http://www.termcat.cat/dicci/Talaia/index.html
Terminologia de fires i congressos     http://www.termcat.cat/dicci/firesicongressos/index.html
Terminologia del comerç electrònic     http://www.termcat.cat/dicci/com_electronic/index.html
Terminologia notarial           http://www.termcat.cat/dicci/notarial/index.html
Vocabulari administratiu          http://sic.uji.es/serveis/slt/asst/vox/adm.html
Vocabulari de planificació estratègica   http://www.termcat.cat/dicci/planificacio_estrategica/index.html
Vocabulari d'economia           http://sic.uji.es/serveis/slt/asst/vox/eco.html

Esports
Diccionari  d'atletisme          http://www.termcat.cat/dicci/atletisme/index.html
Diccionari  de motociclisme        http://www.termcat.cat/dicci/motociclisme/index.html
Diccionari  de rugbi           http://www.termcat.cat/dicci/rugbi/index.html
Diccionari  dels esports olímpics     http://www.termcat.cat/dicci/esports_olimpics/index.html
Diccionari  d'esgrima           http://www.termcat.cat/dicci/esgrima/index.html
Diccionari  d'esports nàutics       http://www.termcat.cat/dicci/esports_nautics/index.html
Diccionari  de futbol           http://www.termcat.cat/dicci/futbol/index.html
Dicionari de patinatge artístic sobre gel        http://www.termcat.cat/dicci/patinatge_artistic_gel/index.html
Terminologia de surf de neu               http://www.termcat.cat/dicci/surfneu/index.html
Terminologia dels esports d'aventura          http://www.termcat.cat/dicci/esports_aventura/index.html
Terminologia dels esports d'hivern           http://www.termcat.cat/dicci/hivern/index.html

Gastronomia
Diccionari de procediments culinaris          http://www.termcat.cat/dicci/culinaris/index.html
Gastronomia del Pròxim Orient              http://www.termcat.cat/dicci/gastronomia_or/index.html
Gastronomia japonesa                  http://www.termcat.cat/dicci/gastronomia_jap/index.html
Nom dels peixos i mariscos               http://www.uib.es/secc6/slg/gt/noms_peixos.html
Vocabulari de bars i restaurants (Govern d'Andorra)   http://www.catala.ad/index.php?option=com_content&task=view&id=485&Itemid=224

Sanitat
Diccionari de psiquiatria                http://www.termcat.cat/dicci/psiquiatria/index.html
Diccionari d'infermeria                 http://www.termcat.cat/dicci/infermeria/index.html
Diccionari enciclopèdic de medicina           http://www.grec.net/home/cel/mdicc.htm
Lèxic de fàrmacs                    http://www.termcat.cat/dicci/farmacs/index.html
Manual de terminologia sanitària bàsica         http://www.gencat.cat/salut/depsalut/pdf/terminologia2004.pdf
Terminologia de la sida                 http://www.termcat.cat/dicci/sida/index.html
Vocabulari de medicina                 http://sic.uji.es/serveis/slt/asst/vox/med.html

Transport
Lèxic de transport turístic               http://www.termcat.cat/dicci/transport/
Diccionari de seguretat viària             http://www.termcat.cat/dicci/seguretat_viaria/index.html

Publicacions
Publicacions de la Secretaria de Política Lingüística  http://www6.gencat.net/llengcat/publicacions/index.htm

Informàtica
Programari en català                  http://www.softcatala.org/

								
To top