Opgaver til del 4 Lysten

Document Sample
Opgaver til del 4 Lysten Powered By Docstoc
					Opgaver til del 4: Lysten

Opgave 32 (tekst 28)
Reisekammeraten (1835)
  1. Gør rede for kompositionen i teksten, idet du relaterer til tekstens trefasede opbygning og de
    typiske eventyrtræk (fx hjælperaktanten).
  2. Karakterisér de forskellige figurer: Prinsessen, Johannes og Rejsekammeraten. Beskriv
    deres udvikling, idet du bl.a. undersøger eventyrets symbolik.
  3. Opstil aktantmodeller for de tre figurer og diskuter´ modellens anvendelighed, dvs. i hvilken
    udstrækning den kan siges at dække tekstens udsagn.
  4. Undersøg H.C. Andersens beskrivelse af henholdsvis det mandlige og det kvindelige i
    eventyret.

Opgave 33 (tekst 29)
De røde Skoe (1845)
  1. Gør rede for det forløb Karen gennemgår.
  2. Hvilke kræfter får betydning for hendes skæbne, og hvad er det, der styrer hende?
  3. Karen får i slutningen tilgivelse for sin synd. Hvori består synden? Hvad er det, der gør, at
   hun får tilgivelse?
  4. På baggrund af ovenstående skal du redegøre for tekstens symboldannelse.
  5. Hvilken opfattelse af mennesket kommer til udtryk i denne tekst?

Opgave 34 (tekst 30)
Af Improvisatoren (1835)
  1. Giv et resume´ af handlingen i de to tekststykker.
  2. Undersøg forholdet mellem Antonio og Santa. Hvilket billede af de to køn fremstilles i det
    første tekstuddrag?
  3. Hvilken funktion har naturbeskrivelsen i det første uddrag? Undersøg symbolanvendelsen.
  4. Gør rede for karakteren af Antonios og Laras kærlighed i romanens andet uddrag.
  5. Sammenlign dette billede af forholdet mellem kønnene, som blev fremstillet i forbindelse
    med Antonios forhold til Santa (som det blev fremstillet i det første tekstuddrag).
  6. Gå på nettet og find forskellige kvindebilleder. Søg specielt efter værker af den norske maler
    Edvard Munch og hans såkaldte Madonna-billeder. Kommenter udvalgte billeder, idet du
    sammenligner med H.C. Andersens kvindefigurer.

Opgave 35 (tekst 32)
Hyrdinden og Skorsteensfeieren (1845)
  1. Beskriv hvilket miljø eventyret foregår i. Find relevante citater i teksten.
  2. Hvad er det, der driver handlingen fremad og får porcelænsfigurerne til at forlade stuen? Og
   hvorfor vender de tilbage?
  3. Hvilken opfattelse af det mandlige og det kvindelige og af ægteskabet som institution er
   teksten udtryk for?
  4. Perspektivér litteraturhistorisk.

Opgave 36 (tekst 33)
Af Mulatten (1840)
1. Redegør for de tre personers samtale om blomsten Venus Fluefænger.
2. Undersøg, hvad vi helt konkret og faktuelt får at vide om blomsten?
3. Analysér tekstens øvrige indhold og undersøg, hvad det betyder, at blomsten er en Prindsesse
Turandot?
4. Man kan hævde, at samtalen, udover at være en samtale om et blomsterbed, underliggende
behandler forhold, der var tabuiserede i H.C. Andersens samtid. Hvad kunne det dreje sig om?
Begrund din læsning vha. eksempler fra teksten.

Opgave 37 (tekst 18, 25, 31 og 34)
 Dagbogsoptegnelser
 (Tidsramme 1 dobbelttime)
- Se opgave 20 under opgaverne til del 2 vedr. kunstneren.Tværgående spørgsmål:
Opgave 38
Tværfagligt dansk/billedkunst
Beskriv H.C. Andersens opfattelse af det mandlige og det kvindelige, som det kommer til udtryk i
udvalgte tekster og gør på denne baggrund rede for hans fremstilling af seksualitet og erotik.
Gå på nettet og find et eller flere billeder/malerier, som du mener viser den samme eller en
diametralt modsat holdning til seksualiteten.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:7
posted:8/2/2011
language:Danish
pages:2