Docstoc

Mobil Internet

Document Sample
Mobil Internet Powered By Docstoc
					       Mobil Internet
         12.előadás:
Mobilitás támogatás a transzport protokollokban
           I./II.

         Huszák Árpád
         huszak@mcl.hu           BME
      Híradástechnikai Tanszék
                    Kivonat
   •  Szállítási réteg
   •  Alkalmazások típusai
   •  Vezeték nélküli hálózatok jellemzői
   •  Mobilitás támogatás a szállítási rétegben
   •  TCP
       –  protokoll ismertetése
       –  torlódásszabályozás
       –  TCP vezeték nélküli környezetben
       –  TCP variánsok mobilitás támogatására:
         •  Indirect-TCP
         •  Snoop TCP
         •  Mobile TCP (M-TCP)
         •  Fast retransmit/fast recovery
         •  Transmission/time-out freezing

                     Mobil Internet előadás
2007.12.20                   BME-HIT       2
               ISO/OSI modell
   •  International Standards Organization (Nemzetközi Szabványügyi Szervezet )
   •  Open System Interconnection (nem szabvány, hanem csak egy ajánlás)
   •  A számítógép hálózatok a megvalósításuk bonyolultsága miatt rétegekre
     osztódnak
       – Mik legyenek az egyes rétegek feladatai és azok határai hol legyenek?
                      Mobil Internet előadás
2007.12.20                   BME-HIT                3
    Szállítási réteg (transport layer)
   • A szállítási réteg különböző típusú szolgáltatásokat nyújthat a felsőbb
    rétegek felé
   • Hogy milyen típusú szolgáltatásra van szükség, az alkalmazás típusától
    függ
   A szállítási réteg jellemzői:
   • A transzport réteg takarja el az alatta levő hálózati architektúrától
    függő részleteket az alkalmazások elől
   • A hálózati topológiát nem ismeri, csak a két végpontban van rá
    szükség.
   Szolgáltatások:
   • A szállítási szolgáltatás átlátszó, megbízható és költséghatékony
    adatátvitelt végez a viszonyentitások között.
   • Megbízható kommunikációs csatornát biztosíthat a felette levő
    protokollrétegeknek
   • Feladata a végpontok közötti hibamentes adatátvitel biztosítása,
    amennyiben szükség van rá

                 Mobil Internet előadás
2007.12.20               BME-HIT                  4
    Szállítási réteg (transport layer)
   • A viszonyrétegnek nyújtott szolgáltatások:
       – a viszonyentitások egyértelmű azonosítása
        szállítási címükkel (port cím)
       – szállítási összeköttetések létesítése, fenntartása
        és bontása
       – átlátszó adatátvitel (normál és gyorsított)
       – a megválasztott szolgáltatásminőség fenntartása
       – összeköttetések nyalábolása és hasítása


                Mobil Internet előadás
2007.12.20              BME-HIT            5
    Szállítási réteg (transport layer)
   • Szállítási összeköttetések felépítése, bontása, csomagok sorrendbe
    állítása
   • Szolgálati primitívek az OSI-környezetben, és a TCP/IP környezetben
       – Egy szolgálatot bizonyos alapmûveletek (primitívek) segítségével írhatunk
        le. Ezekkel definiáljuk, hogy egy szolgálat milyen tevékenységet végez el,
        és milyen jelzést ad tovább egy másik primitívnek.

                 OSI:        TCP/IP:
                 •request      •listen
                 •indication    •connect
                 •response     •send
                 •confirm      •receive
                           •close


                     Mobil Internet előadás
2007.12.20                  BME-HIT                    6
    Szállítási réteg (transport layer)
   • Adatátviteli szolgáltatástípusok:
       – Normál mód: a küldő hoszttól érkező adat egy
        várakozó sorba kerül, innen később
        továbbításra kerül.
       – Sürgősségi mód: a sor következő tovább
        küldésre kerülő adata helyére kerül és a lehető
        leghamarabb továbbküldik.
                Mobil Internet előadás
2007.12.20             BME-HIT           7
    Szállítási réteg (transport layer)
   • A hálózati réteg csak 1db címezhető kommunikációs
    végpontot biztosít hálózati csatlakozónként, addig a
    transzport réteg feladata az ennél több címezhető egység
    biztosítása is.
   • Erre azért van szükség, mert egy számítógépen több
    program is futhat
       – egyidejűleg több is akarhat a hálózaton keresztül más
        alkalmazásokkal kommunikálni (ekkor fontos, hogy a
        kommunikáló partnerek csomagjai ne keveredjenek egymással)
   • Az Internet hálózatban használt transzport protokollok:
       –  TCP
       –  UDP/UDP-Lite
       –  DCCP/DCCP-Lite
       –  SCTP


                  Mobil Internet előadás
2007.12.20                BME-HIT              8
          Alkalmazások típusai
   • Késleltetésre nem érzékeny, bithibára igen
       – Interaktív (Telnet)
       – Adat letöltés (HTTP, FTP)
       – Ajánlott transzport protokoll: TCP, SCTP
   • Késleltetésre érzékeny, bithibára kevésbé
       – Streaming (video, audio)
       – Hangátvitel
       – Ajánlott transzport protokoll: UDP, DCCP

     Az alkalmazás típusától függően kell kiválasztani
     a megfelelő szállítási rétegbeli protokollt.
                 Mobil Internet előadás
2007.12.20              BME-HIT        9
            Alkalmazások típusai
    Alkalmazás          Alkalm. réteg protokollja  Szállítási réteg

    e-mail                SMTP           TCP

    távoli hozzáférés           Telnet         TCP

    Web                  HTTP          TCP

    file átvitel              FTP          TCP

    távoli file server           NFS           UDP

    Multimédia streaming         egyedi       UDP, DCCP, SCTP

    IP telefónia             egyedi        UDP, DCCP

    hálózat menedzsment          SNMP           UDP

    útvonalválasztás - routing       RIP          UDP


                    Mobil Internet előadás
2007.12.20                  BME-HIT                 10
   Vezeték nélküli, mobil hálózatok
   • A mobilitás támogatására számos megoldás született,
    annak érdekében hogy a mobilitás következtében fellépő
    problémákat (handover, IP címek kezelése, adatfolyamok
    folytonosságának fenntartása stb.) a protokoll hierarchia
    felsőbb rétegei számára láthatatlanok maradjanak
   • Bár a transzparencia biztosított, a mobilitás okozta hatások
    alól nem mentesülhetnek a mozgást kezelő protokollokkal
    kapcsolatban álló rétegek – így a transzport réteg sem –
    mivel pl. a hálózatváltás szinte minden esetben az aktuális
    adatfolyamok időleges megszakadásával jár.
   • A hálózati réteg mobilitás kezelő protokolljai szinte kivétel
    nélkül IPv6 alapúak, fontos megvizsgálni, hogy az egyes
    transzport protokollok hogyan viselkednek az IPv6
    hálózatokban és miként reagálnak a mobilitás okozta
    sajátságos körülményekre.
               Mobil Internet előadás
2007.12.20             BME-HIT               11
       Vezeték nélküli, mobil hálózatok
            jellemzői
   • A vezeték nélküli közeg használta esetén számos
    olyan problémával kell megbirkózni, amelyek
    vezetékes hálózatoknál nem jelentkeznek:
       –  korlátozott sávszélesség
       –  sokkal megbízhatatlanabb átvitel, csatornahiba
       –  nagy zavarérzékenység
       –  lehallgathatóság
       –  dinamikus topológia
       –  jelentős késleltetés és késleltetés-ingadozás (jitter)
       –  handover – adminisztratív üzenetek - késleltetés

                   Mobil Internet előadás
2007.12.20                BME-HIT             12
            Mobilitás támogatás
   • Mobilitás elhelyezése az ISO/OSI rétegekben
   • A különböző rétegek-béli megvalósítások különböző
    előnyökkel és hátrányokkal rendelkeznek
   • Két gép közötti kommunikációhoz több feladatot kell
    megoldani
       –  címzés
       –  DNS-IP megfeleltetés
       –  IP-MAC megfeleltetés
       –  elvezetési útvonalak kialakítása
       –  üzenet darabolása
       –  stb.
   • A jelenlegi megoldás ezeket a feladatokat egymással
    együttműködő és stack elven szervezett protokollokkal
    valósítja meg
                    Mobil Internet előadás
2007.12.20                  BME-HIT       13
           Mobilitás támogatás
   • Sok probléma merült fel annak köszönhetően, hogy az
    egyes rétegek elég lazán vannak definiálva
   • Egyes szolgáltatások több rétegben is megvalósításra
    kerültek, mások pedig egyikben sem
   • A mobilitás egyik réteghez sem tartozik egyértelműen
   • A mobilitást megvalósító rendszerek követelményei:
       – Átlátszó átvitel
       – Lokáció menedzsment
       – Infrastruktúra mentesség
                   Mobil Internet előadás
2007.12.20                BME-HIT       14
         Mobilitás támogatás
   • Átlátszó átvitel
    Hálózatok közötti váltás ne okozzon nagy adatvesztést, a
    váltás ne tartson sokáig és a hosszú távú kapcsolat orientált
    protokollokat használó programok zavartalanul
    futhassanak tovább
   • Lokáció menedzsment
    A mobil eszköznek mindvégig elérhetőnek kell lennie egy
    statikus azonosító segítségével függetlenül attól, hogy
    helyileg éppen hol van.
   • Infrastruktúra mentesség
    Minél jobban a hálózat szélén van a mobilitás
    megvalósítva, annál kevesebb változtatásra van szükség a
    jelenlegi hálózatokban.
               Mobil Internet előadás
2007.12.20             BME-HIT               15
       Mobilitás támogatás a szállítási
             rétegben
   • Alsóbb rétegbeli protokollok (pl DHCP) feladata, hogy
    bekonfigurálják a gépet az új hálózathoz

   • A magasabb rétegbeli protokollok (dinamikus DNS)
    feladata, hogy fenntartsák a gép elérhetőséget, hogy új
    kapcsolatok is létre lehessen hozni

   • A szállítási réteg feladata a mobilitás kezeléséhez,
    kihasználva az előzőeket:
       – A már létező kapcsolatok dinamikus újrakonfigurálása

   • A mobilitásról a szállítási rétegnek tudnia kell, hogy
    hatékony torlódáskezelést tudjon megvalósítani

                   Mobil Internet előadás
2007.12.20                BME-HIT           16
       Mobilitás támogatás a szállítási
            rétegben
   • A mobilitás szállítási rétegbeli megvalósítási lehetőseinek
    előnye/hátránya:

           Előnyök                 Hátrányok
    •Nincs háromszögelés (HA)        •A dinamikus DNS lassú.
    •DHCP és dinamikus DNS-en kívül
    más változtatást nem kell
    végrehajtani az infrastruktúrán
    •Képes megállítani a csomagküldést,
    míg a kapcsolat átkonfigurálás alatt
    áll
    •Ezáltal minimalizálja az elveszette
    csomagok számát


                   Mobil Internet előadás
2007.12.20                BME-HIT             17
       Mobilitás támogatás a szállítási
            rétegben
   A három alapkövetelményből
       – az átlátszó átvitelt teljesíti
       – a lokáció menedzsmentben más rétegre kell
        támaszkodnia
       – az infrastruktúrán nem kell sokat változtatni
        (infrastruktúra mentesség)
        • sőt a DHCP és a dinamikus DNS már így is sok
         helyen megvalósításra került.                Mobil Internet előadás
2007.12.20              BME-HIT           18
             Protokollok
   • Megbízható:
       – TCP és variánsai
       – SCTP
   • Nem megbízható:
       – UDP és UDP-Lite
       – DCCP
               Mobil Internet előadás
2007.12.20             BME-HIT       19
                     TCP
   • Transmission Control Protocol [RFC-793]
   • 1981
   • Az egyik leggyakrabban használt transzport protokoll
   • szabványt vezetékes hálózatra dolgozták ki, azonban a ma
    egyre szélesebb körben használt vezeték nélküli hálózatok
    karakterisztikái jelentősen különböznek vezetékes
    hálózatok adatátviteli tulajdonságaitól.
   • olyan vezetékes összeköttetésekre dolgozták melyeknek a
    jellemzőik a következők:
       – nagy sávszélesség
       – kis késleltetés
       – kis hibavalószínűség.

                    Mobil Internet előadás
2007.12.20                 BME-HIT        20
              TCP jellemzői
   • Újraküldés
       – a TCP feladata, hogy adott esetben (pl. egy bizonyos
        idő lejártával) az egyes csomagokat újra elküldje, mivel
        lehet, hogy az előző példány elveszett valahol
   • Sorrendhelyes átvitel
       – A célállomáson a megérkezett csomagok sorrendje nem
        biztos, hogy az elküldés sorrendjével megegyezik, ezért
        a TCP feladata ennek a rendezése is (ha szükséges)
   • Csomagduplázódás
       – A TCP a csomagduplázás ellen is védelmet nyújt

                 Mobil Internet előadás
2007.12.20               BME-HIT              21
              TCP jellemzői
   • Megbízhatóság
       – az ún. PAR (Positive Acknowledgement with
        Retransmission) technikával biztosítja. Ez azt jelenti,
        hogy a célállomás TCP-t megvalósító szoftvere
        nyugtázza a csomag kézbesítését, miután a hálózati
        szinttől (az IP-től) megkapta.
   • Megbízhatóság és késleltetés
       – A TCP esetében a megbízhatóság azt jelenti, hogy az
        elküldött csomagok biztosan megérkeznek, de az
        esetleges újraküldések miatti késleltetésre nincs
        garancia
       – Valós idejű szolgáltatások esetén ezért nem javasolt a
        TCP használata

                 Mobil Internet előadás
2007.12.20               BME-HIT              22
                TCP jellemzői
   • Kapcsolatorientált               • Forgalomszabályozás (flow
       – Kapcsolatkiépítés három-utas       control)
        kézfogással (sorszám             – A küldő nem terheli túl a
        meghatározása)                 fogadót
   • Több kapcsolat                 • Torlódáskezelés (congestion
       – Egy hoston egyszerre több        control)
        TCP kapcsolat is élhet, és itt is,
        mint az UDP-nél, az egyes
        kapcsolatok külön-külön TCP-
        porton (TSAP-on) vannak
   • Full-duplex adatfolyam
       – A TCP-kapcsolatok full-
        duplexek, vagyis kétirányúak,
        és az elküldött adatokat a TCP
        strukturálatlan byte- folyamnak
        tekinti.
       – MSS: maximálisszegmens
        méret (maximum segment
        size)
                     Mobil Internet előadás
2007.12.20                   BME-HIT                  23
     TCP - A háromfázisú kézfogás

          SYN(seq=x)
   A állomás    küldése                    B állomás

                              SYN (seq=x) fogadása
                              SYN (seq=y,ack=x+1) küldése
       SYN(seq=y,ack=x+1)
            fogadása
         ACK(ack=y+1)
            küldése
                              ACK (ack=y+1) fogadása
            SYN – szinkronjel, ACK – Nyugtázás
          Az x az A, az y pedig a B állomás sorszáma

                 Mobil Internet előadás
2007.12.20               BME-HIT                      24
                  TCP fejléc
   •  Portszám (Source Port, Destination Port)
     A fontosabb, szélesebb körben használt protokollok egy "mindenki által ismert"
     sorszámú port-on várnak kapcsolatokra:
       –  HTTP: 80
       –  FTP: 20, 21
       –  SSH: 22
       –  SMTP: 25
       –  Telnet: 32


                     Mobil Internet előadás
2007.12.20                  BME-HIT                   25
                  TCP fejléc
   • Sorszám (Sequence Number)
       – a vevő oldalt arról biztosítja,
        hogy minden adatot helyes
        sorrendben kapjon meg, és
        ne veszítsen el egyet se a
        datagrammok közül.
       – A TCP nem a datagrammokat,
        hanem az szegmenseket sorszámozza


       – 3-utas kézfogás
   • Nyugta sorszám (Acknowledgement Number)
       – a rendeltetési helyre való megérkezést a vevő egy nyugtával hozza a küldő
        oldal tudomására
       – Például egy olyan csomag elküldése, amelynek nyugtamezőjében 1500
        szerepel, azt jelenti, hogy az 1500-as oktetig bezárólag minden datagramm
        eljutott a rendeltetési helyre

                    Mobil Internet előadás
2007.12.20                  BME-HIT                    26
                  TCP fejléc
   • Egybites változók
       – URG: sürgősségi mutató használatát engedélyezi
       – ACK: a nyugta érvényességét jelezi, 0 esetén a szegmens nem tartalmaz
        nyugtát, figyelmen kívül hagyható a mezeje
       – PSH: késedelem nélküli továbbítás kérése- pufferelés nélkül
       – RST: hoszt összeomlását vagy az összekötés helyreállításának igényét
        jelzi.
       – SYN: összekötés létesítésére irányul
         • kérés (CR): SYN=1 & ACK=0
         • elfogadás (CA): SYN=1 & ACK=1
       – FIN: összeköttetés bontását jelzi
         • a küldőknek nincs több
          továbbítani való adata
                      Mobil Internet előadás
2007.12.20                    BME-HIT                27
               TCP fejléc
   • Ablak (Window)
       – az összeköttetés alatt
        forgalomban lévő adatok
        mennyiségét határozza
        meg, vagyis a vevő éppen
        mekkora adatmennyiséget képes még befogadni
   • Ellenőrzőösszeg (Checksum)
       – Az adó és a vevő is kiszámolja egy meghatározott
        algoritmus alapján
       – ha nem egyezik, akkor a datagrammal az átvitel közben
        valahol valami baj történt és azt a protokoll eldobja.

                 Mobil Internet előadás
2007.12.20              BME-HIT              28
         TCP forgalomszabályozás
   •  Cél, hogy a küldő ne terhelje túl a fogadót
       – A küldő nem akarja túltölteni a vevő-puffert azzal, hogy túl sokat, túl gyorsan küld

   •  Átviteli sebesség korlátjai
       – A vevő kapacitása
       – A hálózat kapacitása

   •  Adó oldali csomagok típusai
       –  Elküldött – nyugtázott
       –  Elküldött – még nem nyugtázott
       –  Még nem elküldött – elküldhető
       –  Még nem elküldött – még nem küldhető el
                      Mobil Internet előadás
2007.12.20                    BME-HIT                       29
         TCP forgalomszabályozás
   •  Vevő oldali csomagok típusai        •  A küldő ne árassza el a vevőt
       – Megérkezett (nyugtázott)          – Visszacsatolás (nyugtázás,
       – Nem érkezett meg, de megérkezhet       window)
        (képes fogadni)
       – Nem érkezhet meg (nem képes      Működése
        fogadni)
                           • A fogadó megadja a szegmensben a
                            puffer szabad helyének
                            nagyságát(vagyis a RcvWindow
                            méretét)
                           • A küldő korlátozza a nem
                            nyugtázott adatok mennyiségét a
                            RcvWindow-ra
                              – Biztosítja, hogy a fogadó puffer
                               nem csordulhat túl                     Mobil Internet előadás
2007.12.20                  BME-HIT                      30
        TCP - Torlódásszabályozás
   Torlódás:
       – Ha egyes hálózatrészek túltelítődnek akkor a csomagok
        mozgatása lehetetlenné válhat.
       – A várakozási sorok, amelyeknek ezeket a csomagokat
        be kellene fogadniuk, állandóan tele vannak.
       – A torlódás a csomaghálózatokban olyan állapot,
        amelyben a hálózat teljesítménye valamilyen módon
        lecsökken, mert a hálózatban az áthaladó csomagok
        száma túlságosan nagy.
       – A teljesítménycsökkenés jelentkezhet oly módon hogy
        • a hálózat átbocsátóképessége (throughput) lecsökkent, anélkül,
         hogy a hálózat terhelését csökkentenénk
        • a hálózaton áthaladó csomagok késleltetése megnőtt.
                  Mobil Internet előadás
2007.12.20                BME-HIT                  31
     A torlódás okai és következményei
   Példa
   • Két küldő, két fogadó
   • Egy router, végtelen puffer
   • Nincs újraküldés

   •  Torlódáskor nagy késleltetés
   •  Maximális elérhetőátvitel
                    Mobil Internet előadás
2007.12.20                  BME-HIT       32
   Torlódásvezérlési megközelítések
    End-end torlódásvezérlés         Hálózat által támogatott
                           torlódásvezérlés
   • Nincs egyértelmű (explicit)      • A routerek nyújtanak
    visszacsatolás a hálózatból       visszacsatolást a
   • A torlódás a végberendezésben      végberendezéseknek
    érzékelt veszteségben,        • Egyetlen bit jelzi a
    késleltetésben jelenik meg       torlódást(SNA, DEC bit,
   • Ezt a megközelítést használja a     TCP/IP ECN, ATM)
    TCP                  • Egyértelmű sebesség megadás a
                        küldőnek, amellyel küldhet
                 Mobil Internet előadás
2007.12.20              BME-HIT                 33
       TCP - Torlódásszabályozás
   • Megközelítés:növeljük addig az átviteli sebességet
    (ablakméretet), a használható sávszélesség
    kipróbálásával, amíg veszteség nem történik
   • Csomagvesztés után a TCP megfelezi a hálózatba
    küldött csomagjainak számát
   • Majd ismét növeli a küldési sebességét a
    következő ütközésig, vagyis csomagvesztésig
   • Ennek megvalósítására az algoritmus használ egy
    torlódási ablak változót (congestion window -
    cwnd)
             Mobil Internet előadás
2007.12.20           BME-HIT           34
        TCP - Torlódásszabályozás
   •  A csomagvesztés után a TCP óvatosabbá válik
       – Additívnövelés (AI)
        növeljük a cwnd-t 1MSS-sel minden RTT alatt, amíg csomagvesztést nem
        detektálunk
       – Multiplikatív csökkentés (MD)
        csökkentsük a cwnd-t a felére csomagveszteség detektálásakor
                     Mobil Internet előadás
2007.12.20                  BME-HIT                 35
        TCP - Torlódásszabályozás
   Slow Start
   • Amikor az összeköttetés létrejön,
    növeljük a sebességet exponenciálisan
    az első csomagvesztési eseményig
       – cwnd duplázása minden RTT-ben
       – cwnd növelése által minden kapott
        ACK-re


   •  Amikor a cwnd értéke elérte a
     timeout előtti értékének a felét
     (threshold) az exponenciális
     sebességnövelés helyett lineáris
     növelés


                     Mobil Internet előadás
2007.12.20                   BME-HIT       36
               TCP variánsok
   • Változtatás a protokoll torlódásszabályozási mechanizmusában
       –  TCP Tahoe
       –  TCP Reno      későbbi változatok alapját képezik
       –  TCP New Reno
       –  TCP SACK (Selective Acknowledgement)
       –  TCP Vegas
       –  TCP BIC (Binary Increase Congestion Control)
       –  TCP CUBIC
       –  TCP Westwood
       –  TCP Hybla
       –  Scalable TCP
       –  HighSpeed TCP
       –  H-TCP
       –  TCP Veno
       –  TCP-LP (Low Priority)


                    Mobil Internet előadás
2007.12.20                 BME-HIT           37
    TCP vezeték nélküli környezetben
   • A TCP nem képes különbséget tenni a csomag sérülése
    miatti csomagvesztés és a torlódás miatti vesztés között.
   • Így minden csomagvesztés ugyanazt az adó részéről
    történő
       – torlódás elkerülési választ vonja maga után, ami az adó átküldési
        sebességének a csökkenését okozza
       – még akkor is, ha a hálózatban nincs torlódás
   • A vezeték nélküli átvitel miatt bithibák jelentkeznek, amik
    csomagvesztésben nyilvánulnak meg.
   • A TCP vezetékes környezetre optimalizált, így a
    csomagvesztést torlódásként értelmezi és csökkenti az
    átviteli sebességet.

                   Mobil Internet előadás
2007.12.20                 BME-HIT                 38
    TCP vezeték nélküli környezetben
   • A TCP zajos csatornán indokolatlanul csökkentheti az adatátviteli
    sebességét
   • Cellaváltás (az RTT hirtelen megnő), adatforgalom leáll
       – Gyors → lassú cella: megfelelő működés
       – Lassú → gyors cella: lassan növeli a sebességet

                    Mobil Internet előadás
2007.12.20                  BME-HIT            39
    TCP vezeték nélküli környezetben
   • A handoverek gyakoriságának növekedésével, erősen csökken az
    átviteli sebesség.
   • Percenkénti négy handover esetén szinte használhatatlanok az
    alkalmazások
   • Az RTT (Round Trip Time) jelentősen ingadozhat
       – Felesleges újraküldés történhet

                    Mobil Internet előadás
2007.12.20                  BME-HIT         40
    TCP vezeték nélküli környezetben
   • Kapcsolat megszakadásának okai:
       – Cellaváltás esetén a kapcsolat megszakad, új
        kapcsolat felépítésére van szükség
       – A jelerősség lecsökken (fading hatások)
   • Változó sebességű csatorna
       – A felhasználók száma változik a cellán belül
   • Multimédiás és késleltetésre érzékeny
    alkalmazások esetén a TCP nem ajánlott

                Mobil Internet előadás
2007.12.20             BME-HIT          41
    TCP vezeték nélküli környezetben
   • A TCP hibáinak kiküszöbölésére nehézkes, hiszen
    minden Internethez csatlakoztatott gépen van egy
    példány
       – Ezeknek együtt kell működniük
       – Lényegi változtatás így nem oldható meg
   • A módosított TCP változatoknak kompatibilisnek
    kell maradniuk
   • Megoldási javaslatok:
       –  Indirect TCP (I-TCP)
       –  Snooping TCP
       –  Mobile TCP (M-TCP)
       –  egyéb
                 Mobil Internet előadás
2007.12.20               BME-HIT       42
            Indirect TCP (I-TCP)
   •  Az I-TCP részekre bontja a kapcsolatot
       – A kapcsolat vezetékes részében nincs változtatás
       – A vezeték nélküli szakaszon a mobil terminálokra optimalizált TCP
       – A TCP kapcsolatot két szakaszra bontja (pl. a távoli domain gateway-énél, vagy az
        idegen ügynöknél – Mobile IPv4)
       – Nincs többé valódi end-to-end kommunikáció
       – A vezetékes részen található hoszt nem vesz észre semmit


   mobile host         MSR
                 (Mobility Source
                 Router/ Base Station)       wired Internet
             “wireless” TCP               standard TCP


                      Mobil Internet előadás
2007.12.20                   BME-HIT                      43
           Indirect TCP (I-TCP)
   • Előnyök
       – A fix hálózati részben nincs szükség változtatásra
       – A vezeték nélküli csatorna átviteli hibái nem terjednek tovább a
        vezetékes hálózatba
       – Hatékonyabb alkalmazkodás a mobil szakaszhoz, különböző
        MTU, mobil csatornára optimalizált TCP változat alkalmazása
       – Az elveszett csomagok nagyon gyors újraküldése a mobil
        szakaszon
   • Hátrányok
       – Elveszítjük az end-to-end koncepciót
       – A Mobility Source Router/ Base Station a legérzékenyebb pont a
        hálózatban
       – Nagyobb késleltetés a csomagok bufferelése és továbbküldése
        miatt az MSR-nél

                   Mobil Internet előadás
2007.12.20                 BME-HIT                44
                 Snoop TCP
   •  A TCP transzparens kiegészítése a Snoop Agent-ben
   •  A Snoop Agent az access point-ban vagy a távoli ügynökben van telepítve
   •  A mobil hosztnak szánt üzenetek bufferelése
   •  Local retransmission: a vezeték nélküli szakaszon történt csomagvesztés esetén azonnali
     újraküldés (mindkét irányban)
   •  A Snoop Agent a rajta áthaladó ACK üzeneteket figyeli, és szűri a duplikált nyugtákat
   •  A módosított TCP-re (Snoop TCP) az ügynökben, valamint a mobil hosztnál van
     szükség


        local retransmission                         correspondent
                     Snoop                   host
                     Agent
                               „wired“ Internet


          snooping of ACKs     buffering of data
mobile
host
                end-to-end TCP connection

                     Mobil Internet előadás
2007.12.20                  BME-HIT                       45
                 Snoop TCP
   • Adatátvitel a mobil hoszt irányban
       – A Snoop Agent addig buffereli az adatokat, amíg a mobil hoszt
        nyugtáját nem érkezik meg, vagy csomagvesztés történik (duplikált
        ACK-ot érzékel, vagy lejár az időzítő)
         • Nyugta esetén törli a buffert
         • Újraküld, ha csomagvesztést detektál
       – Gyors újraküldés, ami a fix hálózat számára nem látható
   Adatátvitel a fix hoszt irányban
       – A Snoop Agent csomagvesztést észlel a sorszámok alapján, miután
        azonnal NACK üzenetet küld a mobil hosztnak
       – A mobil hoszt így relatív kis késleltetéssel újra tudja küldeni az
        elveszett csomagot                    Mobil Internet előadás
2007.12.20                 BME-HIT                 46
                Snoop TCP
   • Előnyök:
       – Megmarad az end-to-end koncepció
       – Nincs szükség a TCP változtatására a a fix hoszt-nál
       – A mobil hoszt is képes eredeti TCP változattal működni, de a
        hatékonyság, miatt érdemes módosított TCP-t használni
       – Handover esetén nem változik a Snoop Agent, ezért csomagvesztés
        sincs ez miatt
   • Hátrányok
       – A csatornahibák miatti csomagvesztés nincs eléggé
        megkülönböztetve
       – TCP változtatásra van szükség a mobil hosztnál is, hogy kezelje a
        NACK-t
       – Titkosított adatátvitel esetén a Snoop TCP nem működik
         • Nem tud monitorozni

                   Mobil Internet előadás
2007.12.20                 BME-HIT                 47
           Mobile TCP (M-TCP)
   •  A kapcsolat gyakori megszakadásának kezelése a cél
   •  Az I-TCP-hez hasonlóan az M-TCP is kettéosztja a kapcsolatot (Supervisory
     Host, SH)
       – Nem kell módosítani a TCP-t a fix hoszt és az SH között
       – Az SH és a mobil hoszt között optimalizált TCP
   •  Supervisory Host
       – Nincs bufferelés és újraküldés
       – Az összes csomagot figyeli, és ha kapcsolatbontást érzékel:
         • A küldő ablakot 0-r állítja
         • A küldő sürgősségi módba kapcsol
       – A régi vagy az új SH újra növelni kezdi az ablakméretet
   •  Előnyök
       – Kezeli a kapcsolatbontást
       – Nincs bufferelés → késleltetés
   •  Hátrányok
       – A vezeték nélküli csatornahiba továbbterjed a vezetékes hálózatba
       – Vezeték nélküli linkhez idomított TCP                      Mobil Internet előadás
2007.12.20                    BME-HIT               48
         Fast retransmit/fast recovery
         Gyors újraküldés/helyreállítás
   • A handover gyakran csomagvesztést okoz
       – A TCP ezt rosszul kezeli, mivel a slow-start mechanizmust indítja
   • Kényszerített gyors újraküldés
       – Amint a mobil hoszt regisztrálta magát az új hálózatban, duplikált
        nyugtát küld
       – Ezzel kényszeríti a másik hosztot a fast retransmit (gyors
        újraküldés) módra
       – Ráadásul a TCP az eredeti ablakmérettel folytatja a
        kommunikációt, nem pedig a slow-start mechanizmus indításával
   • Előnyök
       – Kis módosításokra van szükség
       – Jelentős hatékonyságnövekedés
   • Hátrányok
       – Az IP és a TCP együttműködésére van szükség (új regisztráció
        történt)
                   Mobil Internet előadás
2007.12.20                 BME-HIT                 49
          Transmission/time-out freezing
            Küldés/időzítő zárolás
   •  A kapcsolat hosszabb időre is megszakadhat
       – A csomagtovábbítás nem lehetséges
       – Az időzítő lejárta után a TCP bontja a kapcsolatot
   •  TCP zárolás
       –  A MAC réteg gyakran előre tudja jelezni a szakadásokat a kommunikációban
       –  A MAC réteg így információt nyújthat a TCP-nek a várható kapcsolatvesztésről
       –  A TCP leállítja a küldést, de nem tekinti túlterheltnek a hálózatot
       –  A MAC réteg jelzi, ha ismét van kapcsolat
       –  Ismét az eredeti sebességgel folytathatja a küldést
   •  Előnyök
       – A módszer független a csomagtípusoktól, és a TCP mechanizmusoktól (ACK,
        sorszámok)
       – IPSec esetén is működik
   •  Hátrányok
       – TCP módosításra van szükség
       – A módszer a MAC réteg információira alapoz
                      Mobil Internet előadás
2007.12.20                    BME-HIT                    50
                     Összegzés
          Mechanizmus             Előny            Hátrány

Indirect TCP    A kapcsolat kettébontása      Egyszerű, a vezeték     End-to-end koncepció elvesztése,
                            nélküli szakasz       hosszabb késleltetés handover
                            elkülönítése        esetén
Snoop TCP      A csomagok (adat,ACK)        Transzparens end-to-end   Titkosítás esetén nem működik, a
          megfigyelése, local         kapcsolat          vezeték nélküli szakasz
          retransmission                         elszigetelése nem teljes
M-TCP        A kapcsolat kettébontása, a     End-to-end kapcsolat    a vezeték nélküli szakasz
          küldő visszafogása az        megmarad, kezeli a     elszigetelése nem teljes, nagyobb
          ablakméret állításával       gyakori és hosszabb     számítási overhead a sávszélesség-
                            kapcsolatszakadásokat    menedzselés miatt
Fast retransmit/  Slow-start mellőzése handover    Egyszerű és hatékony    Rétegek keveredése, nem
fast recovery    esetén                             transzparens


Transmission/    Zárolja a TCP állapotokat      Független a         MAC függő
time-out freezing  kapcsolatszakadás idejére      csomagtípusoktól és a    Jelentős változtatás a TCP-ben
                            titkosítási eljárásoktól,
                            hosszabb megszakadás
                            esetén is működik

                         Mobil Internet előadás
2007.12.20                       BME-HIT                            51
               Összefoglalás
   •  ISO/OSI és TCP/IP architektúra
   •  Szállítási réteg
   •  Alkalmazások típusai
   •  Vezeték nélküli hálózatok
       – Tulajdonságai
       – Mobilitás támogatás
   • Protokollok
       – TCP
        •  Tulajdonságok
        •  Torlódáskezelés
        •  TCP variánsok
        •  TCP vezeték nélküli környezetben

                   Mobil Internet előadás
2007.12.20                BME-HIT       52
             Hivatkozások
   • RFC0793 – TCP
   • RFC0768 – UDP
   • RFC3481 – TCP over Second (2.5G) and Third (3G) Generation
    Wireless Networks
   • A Comparative Analysis of TCP Tahoe, Reno, New-Reno, SACK and
    Vegas
   • Vassilis Tsaoussidis, Ibrahim Matta: „ Open Issues on TCP for Mobile
    Computing”
   • http://en.wikipedia.org/wiki/Transmission_Control_Protocol
   • draft-eddy-tcp-mobility-00 - Mobility Support For TCP.txt
   • draft-kuangyj-mobile-tcp-00-Mobile Transmission Control Protocol
    (MTCP) for Mobility Management over IP Networks.txt
   • Wolfgang Hansmann, Matthias Frank: „On Things to Happen During a
    TCP Handover”                 Mobil Internet előadás
2007.12.20              BME-HIT                 53
       Köszönöm a figyelmet!
          Mobil Internet előadás
2007.12.20       BME-HIT       54

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:19
posted:8/1/2011
language:Hungarian
pages:54