; TABLICA IN UKE
Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out
Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

TABLICA IN UKE

VIEWS: 22 PAGES: 9

 • pg 1
									                     Tablica Zagospodarowania Numeracji IN – T5
                  Numeracja IN (numeracja dostępu do usług sieci inteligentnych)
                            (stan na dzien 5 lipca 2010 r.)
Lp          Usługa             Numeracja         Operator
.
 1 FPH                     800+PQMCDU     TP S.A.
  usługa połączenia bezpłatnego (freephone) 800+PQMCDU      Netia S.A.
                        800+PQMCDU     Netia S.A.
                        800+PQMCDU     Exatel S.A.
                        800+PQMCDU     Exatel S.A.
                        800+PQMCDU     Mobyland Sp. z o.o.
                        800+PQMCDU     EASYCALL.PL Sp. z o.o.
                        800+PQMCDU     PTC Sp. z o.o.
                        800+PQMCDU     ANGELUS K. Kopertowska
                        800+PQMCDU     KOMTELCENT Jan Koc
                        800+PQMCDU     GTS Energis Sp. z o.o.
                        800+PQMCDU     MediaTel S.A.
                        800+PQMCDU     Telekomunikacja Kolejowa Sp. z o.o.
                        800+PQMCDU     Telekomunikacja Kolejowa Sp. z o.o.
                        800+PQMCDU     Netia S.A.
                        800+PQMCDU     Netia S.A.
                        800+PQMCDU     Długie Rozmowy S.A.
                        800+PQMCDU     Netia S.A.
                        800+PQMCDU     Netia S.A.
                        800+PQMCDU     Polkomtel S.A.
                        800+PQMCDU     Netia S.A.
                        800+PQMCDU     GTS Energis Sp. z o.o.
                        800+PQMCDU     E-Telko Sp. z o.o.
                        800+PQMCDU     Telefonia Dialog S.A.
                        800+PQMCDU     GTS Energis Sp. z o.o.
                        800+PQMCDU     Telefonia Dialog S.A.
                        800+PQMCDU     Telefonia Dialog S.A.
                        800+PQMCDU     GTS Energis Sp. z o.o.
                        800+PQMCDU     GTS Energis Sp. z o.o.
                        800+PQMCDU     GTS Polska Sp. z o.o.
                        800+PQMCDU     Exatel S.A.
                        800+PQMCDU     GTS Energis Sp. z o.o.
                        800+PQMCDU     Galena Sp. z o.o.
                        800+PQMCDU     GTS Energis Sp. z o.o.
                        800+PQMCDU     GTS Energis Sp. z o.o.
                        800+PQMCDU     GTS Energis Sp. z o.o.
 2 SPL                     801+PQMCDU     TP S.A.
  usługa połączenia z podziałem opłaty (split 801+PQMCDU     Netia S.A.
  charge)                   801+PQMCDU     Netia S.A.
                        801+PQMCDU     Netia S.A.
                        801+PQMCDU     VOXNET Sp. z o.o.
                        801+PQMCDU     Exatel S.A.
                        801+PQMCDU     GTS Energis Sp. z o.o.
                        801+PQMCDU     Telefonia Dialog S.A.
                        801+PQMCDU     PTC Sp. z o.o.
                        801+PQMCDU     GTS Energis Sp. z o.o.
                        801+PQMCDU     Telefonia Dialog S.A.
                        801+PQMCDU     VOXNET Sp. z o.o.
                        801+PQMCDU     GTS Energis Sp. z o.o.
                        801+PQMCDU     VOXNET Sp. z o.o.
                        801+PQMCDU     GTS Energis Sp. z o.o.
                        801+PQMCDU     GTS Energis Sp. z o.o.
                        801+PQMCDU     MediaTel S.A.
                        801+PQMCDU     GTS Energis Sp. z o.o.
                        801+PQMCDU     Telekomunikacja Kolejowa Sp. z o.o.
                        801+PQMCDU     GTS Energis Sp. z o.o.
                        801+PQMCDU     GTS Energis Sp. z o.o.
                        801+PQMCDU     Netia S.A.
                        801+PQMCDU     Netia S.A.
                        801+PQMCDU     GTS Energis Sp. z o.o.
                        801+PQMCDU     Netia S.A.
                        801+PQMCDU     Długie Rozmowy S.A.
                        801+PQMCDU     Polkomtel S.A.
                        801+PQMCDU     Netia S.A.
                        801+PQMCDU     GTS Energis Sp. z o.o.
                        801+PQMCDU     Netia S.A.
                        801+PQMCDU     GTS Polska Sp. z o.o.
                        801+PQMCDU     GTS Energis Sp. z o.o.
                       801+PQMCDU          GTS Energis Sp. z o.o.
                       801+PQMCDU          GTS Energis Sp. z o.o.
                       801+PQMCDU          GTS Energis Sp. z o.o.
                       801+PQMCDU          GTS Energis Sp. z o.o.
                       801+PQMCDU          Teleinfo Sp. z o.o.
                       801+PQMCDU          Telefonia Dialog S.A.
                       801+PQMCDU          Multimedia Polska S.A.
                       801+PQMCDU          GTS Energis Sp. z o.o.
                       801+PQMCDU          Telefonia Dialog S.A.
                       801+PQMCDU          Telefonia Dialog S.A.
                       801+PQMCDU          GTS Energis Sp. z o.o.
                       801+PQMCDU          MediaTel S.A.
                       801+PQMCDU          Nordisk Polska Sp. z o.o.
                       801+PQMCDU          GTS Energis Sp. z o.o.
                       801+PQMCDU          GTS Energis Sp. z o.o.
                       801+PQMCDU          GTS Energis Sp. z o.o.
                       801+PQMCDU          GTS Polska Sp. z o.o.
                       801+PQMCDU          Telefonia Dialog S.A.
                       801+PQMCDU          Telefonia Dialog S.A.
                       801+PQMCDU          Exatel S.A.
                       801+PQMCDU          MediaTel S.A.
                       801+PQMCDU          Exatel S.A.
                       801+PQMCDU          Polkomtel S.A.
                       801+PQMCDU          GTS Energis Sp. z o.o.
                       801+PQMCDU          GTS Energis Sp. z o.o.
                       801+PQMCDU          Multimedia Polska S.A.
                       801+PQMCDU          GTS Energis Sp. z o.o.
                       801+PQMCDU          Telefonia Dialog S.A.
                       801+PQMCDU          Telefonia Dialog S.A.
                       801+PQMCDU          GTS Energis Sp. z o.o.
                       801+PQMCDU          E-Telko Sp. z o.o.
                       801+PQMCDU          MediaTel S.A.
                       801+PQMCDU          Exatel S.A.
                       801+PQMCDU          GTS Polska Sp. z o.o.
                       801+PQMCDU          Exatel S.A.
                       801+PQMCDU          UPC Polska Sp. z o.o.
                       801+PQMCDU          GTS Polska Sp. z o.o.
                       801+PQMCDU          GTS Energis Sp. z o.o.
3 UTR                    802+PQMCDU
 usługa o specjalnych metodach obsługi lub 802+22 22 22 -
 realizacji technicznej np. VSAT,Tekstofon, stanowiska pośredniczące do
                       tekstofonów
 Fixed SMS

                        802+PQMCDU         TP S.A.
4 rezerwa                    803+PQMCDU

5 UAN                      804+PQMCDU         TP S.A.
 usługa numeru uniwersalnego (universal    804+PQMCDU         Telefonia Dialog S.A.
 number)
6 rezerwa                    805+PQMCDU

7 VPN                      806+PQMCDU         TP S.A.
8 rezerwa dla VPN                807+PQMCDU

 9 VCC                   808+PQMCDU           TP S.A.
  usługa połączenia kredytowanego (virtual 808+PQMCDU           GTS Polska Sp. z o.o.
  calling card)
10 rezerwa                 809+PQMCDU

11 PRM                     700+PQMCDU         TP S.A.
  usługa połączenia z opłatą dodatkową
  (premium rate)


                        700+PQMCDU         Mobyland Sp. z o.o.
                        700+PQMCDU         E-Telko Sp. z o.o.
                        700+PQMCDU         PTC Sp. z o.o.
12 PRM                     701+PQMCDU         TP S.A.
  usługa połączenia z opłatą dodatkową     701+PQMCDU         E-Telko Sp. z o.o.
13 rezerwa                   702+PQMCDU
14 PRM                     703+PQMCDU         TP S.A.
  usługa połączenia z opłatą dodatkową     703+PQMCDU         Netia S.A.
  (premium rate)                703+PQMCDU         GTS Energis Sp. z o.o.
                        703+PQMCDU         Długie Rozmowy S.A.
                        703+PQMCDU         Exatel S.A.
14 PRM
  usługa połączenia z opłatą dodatkową
  (premium rate)                        703+PQMCDU  Telefonia Dialog S.A.
                        703+PQMCDU  Telekomunikacja Kolejowa Sp. z o.o.
                        703+PQMCDU  PTC Sp. z o.o.
                        703+PQMCDU  Telekomunikacja Kolejowa Sp. z o.o.
                        703+PQMCDU  E-Telko Sp. z o.o.
15 PAY-PER-CALL, np. usługi          704+PQMCDU  GTS Energis Sp. z o.o.
  teległosowania i telekonkursów       704+PQMCDU  TP S.A.
  (televoting/mass calling), mikropłatności  704+PQMCDU  Telefonia Dialog S.A.
  oraz sondaży i plebiscytów dających     704+PQMCDU  E-Telko Sp. z o.o.
  użytkownikom możliwość udziału w      704+PQMCDU  PTC Sp. z o.o.
  interaktywnych zdarzeniach medialnych    704+PQMCDU  Netia S.A.
16 rezerwacja na potrzeby usługi PN      705+PQMCDU
  (personal number)
17 rezerwa                   706+PQMCDU
18 VOT/MAS                   707+PQMCDU  GTS Energis Sp. z o.o.
  usługa teległosowania i telekonkursów
  (televoting/mass calling)
19 PRM                     708+PQMCDU  GTS Energis Sp. z o.o.
  usługa połączenia z opłatą dodatkową
  (premium rate)
                        708+PQMCDU  Netia S.A.


                        708+PQMCDU  Telefonia Dialog S.A.
                        708+PQMCDU  Exatel S.A.
                        708+PQMCDU  E-Telko Sp. z o.o.
                        708+PQMCDU  E-Telko Sp. z o.o.
                        708+PQMCDU  Telekomunikacja Kolejowa Sp. z o.o.
20 rezerwa                   709+PQMCDU
a Numeracji IN – T5
do usług sieci inteligentnych)
pca 2010 r.)
                  Zakres numeracji

             PQ=10-69
             PQ=80
             PQ=88
             PQM=000
             PQM=001
             PQM=002
             PQM=003
             PQM=004
             PQM=005
             PQM=006
             PQM=007
             PQM=008
             PQM=022
             PQM=023
             PQM=033
             PQM=044
             PQM=051
             PQM=055
             PQM=066
             PQM=060
             PQM=077
             PQM=080
             PQM=090, 091
             PQM=700
             PQM=702
             PQM=703
             PQM=706
             PQM=707
             PQM=777
             PQM=778
             PQM=811
             PQM=900
             PQM=901
             PQM=909
             PQM=919
             PQM=999
             PQ=10-69
             PQ=80
             PQ=88
             PQ=98
             PQM=000
             PQM=001
             PQM=002
             PQM=003
             PQM=004
             PQM=005
             PQM=006
             PQM=007, 008
             PQM=009
             PQM=010, 011, 012
             PQM=013
             PQM=014
             PQM=018
             PQM=020
             PQM=022
             PQM=024
             PQM=028
             PQM=033
             PQM=044
             PQM=048
             PQM=055
             PQM=051
             PQM=060
             PQM=066
             PQM=070
             PQM=077
             PQM=078
             PQM=080
PQM=081
PQM=084
PQM=088
PQM=090
PQM=099
PQM=700
PQM=701
PQM=702
PQM=703
PQM=706
PQM=707
PQM=717
PQM=727
PQM=765
PQM=772
PQM=777
PQM=778
PQM=789
PQM=798
PQM=811
PQM=818
PQM=822
PQM=866
PQM=877
PQM=900
PQM=901
PQM=902
PQM=903
PQM=906
PQM=909
PQM=911
PQM=919
PQM=925
PQM=934
PQM=944
PQM=949
PQM=978
PQM=999
PQM=767


PQ=10-30, 40, 50, 60
PQM=704PQ=10-69


PQM=112
PQM=888PQM=18(1-3,7,8,0), PQM=28(1-3,7,8,0),
PQM=38(1-3,7,8,0), PQM=48(1-3,7,8,0),
PQM=58(1-3,7,8,0), PQM=68(1-3,7,8,0),
PQM=78(1-3,7,8,0), PQM=88(1-3,7,8,0),
PQM=98(1-3,7,8,0)
PQM=001
PQM=111
PQM=711
P=1-9, QM=7(4,7)
PQM=811

P=1-9, QM=00
P=1-9, QM=02
P=1-9, QM=03
PQM=151, 251
P=1-9, QM=55
P=1-9, QM=80
PQM=101
PQM=133
PQM=201
PQM=911
P=1-0, QM=04
P=1-0, QM=07
P=1-0, QM=00, 08
PQM=111
PQM=144
P=1-7,0, QM=77
PQM=707


P=1-9, QM=77
PQM=770, 870

P=1-9, QM=88


P=1-9, QM=08
P=1-9, QM=00
PQM=711
PQM=111
PQM=122

								
To top