Bìa (DOC download)

					      TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÀNH ĐÔ
        KHOA DU LỊCH

        ---------------------------------------
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
    ĐỀ TÀI: NGHIỆP VỤ PHỤC VỤ BUỒNG

    GVHD : Nguyễn Thị Thu Thủy


HỌ VÀ TÊN: HOÀNG THỊ DOANH

LỚP : QTKDKS1 KHÓA:K4 ĐIỆN THOẠI:01665451270

THỰC TẬP TỪ NGÀY 23/03/2010 ĐẾN NGÀY 10/05/2010

CƠ SỞ THỰC TẬP:KHÁCH SẠN BẢO KHÁNH
            HÀ NỘI,2010

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:1194
posted:8/1/2011
language:Vietnamese
pages:2
nguyen cuong nguyen cuong huong dan kiem tien http://meocon-kiemtienonline.blogspot.com/
About