2

Document Sample
2 Powered By Docstoc
					Adope Photoshop
       2006
  Siru (Sirpa) Kauppinen
       Multimedian perusta
 Internet, DVD, ym teosten pohjalla tarvitaan kuvia (paitsi
 sokeille suunnatuissa teoksissa).
 Photoshop paras kuvankäsittelyohjelma.
 Mac OS, Microsoft Windows, emulaattorilla myös Linux.
 Muita ohjelmia:
    Jasc Software http://www.jasc.com/
    Paint Shop Pro (shareware)
    GIMP http://www.gimp.org/ (The GIMP Team, ilmainen).
    Photoshop Elements
    http://www.adobe.com/products/photoshopelwin/main.html
    (Adopen oma halpisversio.)
 Vanhatkin Photoshopin versiot riittävät pitkälle (5.0)
         Yleistä
• Asiat voi usein tehdä monella eri tapaa.
• Hiiren oikeanpuoleisesta napista avautuu
 vaihtoehtoja (Mac: Ctrl + hiiri).
 – Esim. Ikkunan yläpalkissa ollessa kokoon
  säätämiseen liittyviä.
• Tarkista alussa kuvan tarkkuus
 (pikseliä/mittayksikkö) ja fyysinen koko.
• Työskentely perustuu layereihin (tasoihin,
 kerroksiin).
• Kuvan säädöt hyvä tehdä todellisessa koossa
 View - Actual piksels
• Skaalaus onnistuu kauniisti vain pienempään.
• Kuvan terävyys säilytettävä skaalattaessa osissa
 ja ottamalla välillä epäterävä maski Filter –
 Sharpen - Unsharp Mask.
• Värikanavat mahdollistavat mm. studiokankaan
 sinisen taustan vaihtamisen kuvaan.
• Palaneita pikseleitä ei saa takaisin.
TYÖKALUT
      Työkalujen hallinta
• Voit piilottaa tai tuoda työpöydälle kelluvia
 tyokalupaletteja tai ohjauspaletteja.
• Voit siirtää niitä niitä ylävalikkoon (Dock palette
 to the well).
• Voit piilottaa kaikki työkalut ja katsoa vain
 kuvaa.
• Kelluvan paletin nuolesta usein työkaulun
 toiminnat.
   Työkalujen ominaisuudet• Valitun työkalun ominaisuudet ilmestyvät
 näytön yläreunaan.
• Paletin muutetut ominaisudet voi yleensä
 resetoida nuolivalikosta.
              Työkalut
    Marquee (Aluevalinta)   Mover (Siirto)
     Lasso (Lassovalitsin)  Magic Wand (Taikasauva)
      Crop Tool (Rajaus)   Slice Tool (Osan valinta)
   Airbrush (Retussiruisku)  PaintBrush (Sivellin)
R Clone Stamp tool (Leimasin)   History Brush (Historia)
     Eraser (Pyyhekumi)   Linear Gradient (Suora liukuväri)
       Blur (Sumennus)   Dodge (Varjostus)
  Path Component Selection    Type (Teksti)
     (Reitin osan valinta)
          Pen (Kynä)  Rectangle Tool (Suorakulmio)
   Notes Tool (Muistiinpano)  Eyedropper (Pipetti)
       Hand Tool (Käsi)  Zoom (Suurennuslasi)
 Foreground color (Piirtoväri)  Värinvaihto
  Default colors (Oletusvärit)  Background color (Taustaväri)
    Edit in standard Mode
   (Muokkaus vakiotilassa)   Quick Mask (Pikamaskaus-tila)
    Standard Screen mode    Full Screen (Täysi näyttö)
  (Ohjelmaikkunan vakiotila)  ImageReady
  Esim. alueen valitseminen
Rajaus (Marquee-työkalulla)
• Preverse transparency: säilytä läpinäkyvyys,
 oletusarvo.
• Feather (häivytä): kuinka laajalta alueelta
 valintaa häivytetään, luodaan reunaan ”utua”.
• Style: Voi mm. lukita leveyden.
• Fixed Size: Määrittää valinnan tietyn kokoiseksi.
• Myös soikea tai vaaka- tai pystyrivi.
Lisää valinta (Add to selection)
   Poista valinta (Subtract from selection)
      Valitse valintojen leikkaus (Intersect with selection)
Lasso
• Pidä hiiren painiketta alhalla ja piirrä alueen
 ääriviiva.
• Valinnan laajentaminen: Shft (Mac: optio)
• Valinnan vähentäminen: Alt
• Monikulmainenlasso päältä tai pois: Alt (Mac:
 optio)
• Pieni ympyrä ilmoittaa, että valinnan päätepiste
 on löytynyt, ja voit nostaa hiiren painikkeen.
Magneettinen lasso
• Lisäät pisteen hiiren painikkeella.
• Pitäessäsi Alt alhaalla, lassoviiva muodostuu
 monikulmion osista.
• Feather (häivyttäminen) ja Anti-Alias
 (pehmennetty) tärkeitä reunan rosoisuuden
 vähentämiseen!
• Width (lassoleveys): Etäisyys osoittimesta jolla
 ohjelma etsii reunaviivaa.
• Frequency (linjatiheys): Valintaviivan pisteiden
 välimatka.
• Edge contrast (reunan kontrasti): Pikseleiden
 välisen värin kylläisyyseron maximisuuruus, jolla
 lasso vielä erottaa rajan (esim 50%).
Taikasauva (Magic Wand)
• Erottaa samankaltaiset, vierekkäiset pisteet
• Anti-Aliased: pehmennys
• Tolerance: Toleranssi, taikasauvan tarkkuus eli
 herkkyys (suuri toleranssi=paljon pisteitä)
• Use all layers: Käyttää kaikkia tasoja
• Contiques: voi lisätä vielä vierekkäisen alueen.
• Alueen laajentaminen: Shft (Mac: optio)
• Alueen vähentäminen: Alt
Select, Deselect (Valitse, peru valinnat)
• Color range: värialueen mukaan
  – Fuzziness: sallittu maksimipoikkeama pisteen värissä
   valitusta väristä.
Valintoja voi vaikka muokata esim.
• Modify: muokkaa esim valinnan kokoa tai
 muodostaa reunusviivan.
• Grow: kasvattaa valintaa seuraavalle loogiselle
 tasolle (esim. taikasauvan valintaan lisää pisteitä)
• Similar: etsii lisättäväksi kuvasta samankaltaisia
 alueita (muualta kuin ”kosketusetöisyydeltä”).
Valintoja voi tallentaa kanaviin ja ottaa myöhemmin
 käyttöön.
      OHJAUSPALETIT
Color
• Värin vaihto
• RGB-arvot (jos ko. tila)
• Kaksoisnapsauttamalla
 piirto- tai taustaväriä,
 avautuu värimuokkain.
Swatches
• Valmiit oletusvärit.
• Värejä voidaan lisätä mm.
 pipetti-työkalulla.
• Erilaisia oletusväripaletteja
 nuolipainikeesta (rgb,lab).
• Oletusväripaletti
 valitsemalla Reset
 Swatches.
Styles
• Valmiita tasotyylejä.
• Tasotyylipalettia
 voidaan vaihtaa
 nuolipainikkeesta.
• Nuolipainikkeesta
 palautetaan
 oletuspaletti.
Navigator
• Kertoo näkyvän alueen
 koko kuvassa.

Info
• Kursorin alla olevat
 väriarvot ja kursorin tai
 valitun alueen
 paikkatiedot ja
 muunnon (kulmat ym.).
History
• Voit heittää toimintoja
 roskikseen. (Valitse
 toiminto ja paina
 roskiksen kuvaa)
• Vasemmalla alareunassa
 olevalla painikkeella
 uuden samanlainen kuva.
 (Create new document
 from current site.)
Channels (Kanavat)
• Kanavien hallinta.
• Kanavamaskissa
 lisäkanavien sävyerot
 määräävät joko
 kuvapisteiden
 aktiivisuutta tai
 kuvakanavien
 näkyvyyttä muilla kuin
 pohjatasoilla
 (background).
Paths (Polut, reitit)
• Polkujen hallinta
• Poluilla rajataan alue
 ja muokataan
 tukipisteiden avulla.
Layers (Tasot)
• Hallinta ja järjestys
• Näkyvyys
• Yhdistäminen
• Ketjuttaminen: kaikkii
 ketjutetut tasot
 muuttuvat, kun yhtä
 muutetaan.
• Tasomaski
• Efektit (esim.
 heittovarjo)
         Tasot (layers)
• Tasot pohjaa lukuunottamatta ovat oletuksellisesti
 läpinäkyviä.
• Voit muuttaa tasojen järjestystä.
• Tasot saa piiloon ja näkyviin, tai kaikki kerralla piiloon
 lukuunottamatta aktiivista tasoa.
• Yksittäistä tasoa voi mm. pyörittää, peittävyyttä
 (Opacity) voi säätää.
• Tasoihin voi lisätä tehosteita.
• Säätötasoilla voi vaikuttaa esimerkkiksi kuvan väriin.
Värimuokkain
        Väriliukusäädin
        Värikenttä: sisältää
         liukusäätimellä
         valitun värin
         kaikki 16-bittiset
         muunelmat.
        Varoituskolmio: ei
         tulosta
         prosessivärein.
        Varoituskuutio: ei
         web-safe väri.
        Heksadesimaali-
         arvo.
     Värimuokkaimen osat
Väriliukusäädin:
Oletusarvo ”H” (värisävy): liukusäädin sisältää 8-bittisen
sävyalueen kaikki sävyt.
”S” (kylläisyys eli värin puhtaus): liukusäätimen
yläpäässä näkyy käytössä oleva sävy täysin kylläisenä
ja alapäässä päinvastoin.

Värikenttä:
Liukusäätimellä valitun värin kaikki 16-bittiset
muunnelmat.
        Väriavaruuksia
HSB:
• Perustuu väriympyrän
 käsitteeseen.
RGB:
• Näyttö, TV, ei tulostus.
LAB:
• Laitteesta riippumaton värikartta.
 Sisältää CMYK + RGB +
 enemmän mm. oransseja.
CMYK:
• Painoteollisuudessa yleisin
 värijärjestelmä.
     Teollisuusstandardit
Custom:
• Erilaisia värikarttoja
• Teollisuustandardeja
 käytössä mm.
 painoteollisuudessa
• Yksiselitteisempää
 sanoa painossa
 Panthone-123-1 kuin
 ruusunpunainen tms.
        Varoitukset
• Varoituskolmio: varoittaa väreistä joita
 PhotoShop ei tulosta standardiprosessivärein.
• Varoituskuutio: ilmestyy näkyviin, jos valitaan
 väri, joa ei kuulu Web-safe (web-turvallisten)
 värien palettiin.
• Kolmion alapuolella oleva ruutu näyttää valittua
 väriä lähinnä vastaavan CMYK-värin (usein
 latteampi). Väri muutetaan tulostukseen
 sopivaksi värisävyksi varoituskolmiosta tai
 väriruudusta.
• Sama Web-safe värin varoituskolmiossa.
• Web-safe värien paletin saa näkyviin alareunan
 valintaruudusta
      VÄRIN KORJAILU
•  Brightness, Contrast - kirkkaus, kontrasti
•  Color Balance - väritasapaino
•  Hue/Saturation – kylläisyys, sävy
•  Levels - värien tasot (histogrammi)
•  Curves - käyrät
Väreihin vaikuttaa myös efektit kuten Invert
(värit negatiiviseksi), Equalize (tasoittaminen),
Treshold (porrasta)...
SÄÄTÄMINEN HYVÄ PIENILLÄ MUUTOKSILLA!
     Kirkkaus, Kontrasti
Brightness, Contrast
• Yksinkertaiseen
 säätämiseen.
• Koko kuva muuttuu
 kerralla.
         Väritasapaino
Color Balance
• Voi valita
 tummat,
 keskisävyt
 tai kirkkaat
 kohdat
 käsittelyyn.
    Sävy, kylläisyys, vaaleus
• Hue (sävy): asteikkona
 360 asteen väriympyrä.
  Arvo –180 … +180.
• Saturation (kylläisyys):
 Värien voimakkuus.
  Arvo –100 … +100.
• Lightness (vaaleus):
 vaalentaminen tai
 tummentaminen. Kaikki
 kirkkaustasot muuttavat
 yhtäläisesti.
          Tasot  Kuvan gamma-
              arvo eli
              keskiharmaa
Levels
• Histogrammista
 voi poistaa
 mustan tai
 valkean ”tyhjän
 pään” tai etsiä
 pipetillä
 mustimman tai
 valkoisimman
 kohdan.
• Myös kanava
 kerrallaan.
          Käyrät
Curves
• S-käydä usein
 parantaa kuvaa
 (keskisävyt erottaa
 paremmin).
• m-v suunnan vaihto
• Myös kanava
 kerrallaan.
• Pipetit käytössä
       Väritila eli mode
Image-Mode-...
Jos joku ei toimi, väritila voi olla väärä!
• RGB
• Grayscale - harmaasävy
• Duotone (ensin grayscale)
• CMYK
• LAB
• Indexed colors...
Voi valita myös bittisyvyyden (8, 16)
       Palaminen
• Peruutamatonta: pikseleissä ei
 informaatiota.
    KOON MUUTTAMINEN
• Onko kuvassa kylliksi yksityiskohtia, jotta se näyttää
  hyvältä? Koon muutos onnistuu hyvin vain pienempään.
Kuvan tarkkuuden muuttaminen:
• Image - Image size. Varmista että resamble image eli
  interpolointi ei ole päällä. Tarkkuus resolution-ruutuun.
Kuvan leveyden ja/tai korkeuden muuttaminen:
• Käytä epätarkkaa maskia Filter – Sharpen - Unsharp
  mask ja skaalaa osissa (esim. 70% kerrallaan) Edit -
  Transform – Numeric
Piirtoalueen koon muuttaminen:
• Image – Canvas Size
Rajaaminen onnistuu rajaustyökalulla (alkutunti)
        Interpolointi
• Kuvaa suurennettaessa Photoshop luo
 väliin pikseleitä.
• Vaihtoehdot:
  • Bicubic (paras)
  • Bilinear
  • Nearest Neightbor (nopein)
 VÄRIT OVAT PSYKOLOGIAA
Global Color Survey Results Since 1997, over 30,000 people from all
 points on the globe took the survey. Here are the results:
   Happy - Yellow
   Pure - White
   Good Luck - Green
   Good-tasting - Red (tomato)
   Dignity - Purple
   High Technology - Silver
   Sexiness - Red (tomato)
   Mourning - Black
   Expensive - Gold
   Inexpensive - Brown
   Powerful - Red (tomato)
   Dependable - Blue
   High Quality - Black
   Nausea - Green
   Deity - White
   Bad Luck - Black
   Favorite Color - Blue
   Least Favorite Color – Orange
  Väreistä: http://www.colormatters.com/brain.html
  (Sivun tekstit sivun kyselykaavakkeen ote 4.10.2004)
Montako eri värisävyä on kuvassa?
Läpinäkyvyyden harha
       Selitykset:
• Liilassa kuvassa oli 2 taustasävyä ja
 kahdensävyisiä palkkeja niiden päällä.
• Läpinäkyvyyden harha helppo luoda -
 tosiassa siniset suorakaiteet täysin
 läpinäkymättömiä. Jossain kulkee harhan
 raja, alapalkit ovat rajoilla.
           Linkkejä
• Photoshopin pikanäppäimet
 http://www.hut.fi/u/smkauppi/mm/photoshoppikanappaim
 et.html
• Really good tutorials: http://www.good-tutorials.com/
• For Excample ”How to make metal effect”
 http://biorust.com/index.php?page=tutorial_detail&tutid=
 19
• Esittelevä artikkeli Photoshop 7:sta
 http://www.apple.com/fi/macosx/applications/photoshop/
• File formats:
 http://www.nextdesigns.net/modules.php?name=Photos
 hop_Tutorials&file=fileformats
   KUVIEN OIKEUKSISTA
Linkkejä kuvien oikeuksista:
• http://www.kopiraitti.fi/
• http://www.kopiosto.fi/
• http://www.kuvastory.fi/ Sirulta voi kysyä harkkakuvien oikeuksia, jos haluaa niitä
 käyttää myöhemmin johonkin muuhun.
  TYÖN KULKU (web-kuva)
• Skannaus (2x koossa)
• Työtallennukset rgb, psd (mode, save)
• Kuvan säädöt
 (adjustment...curves...unsharp mask)
• Varmuuskopio
• Flantten image, lopullinen rajaus ja koko
• Terävöitys (unsharp mask)
• Muunto jpg (tai gif) vasta lopuksi.
        Ensi kerralla
•  Aputyökaluja
•  Tasot
•  Kanavat
•  Maskit
•  Polut
•  Image Ready -ohjelma
•  Kuvan vikojen korjailu (naarmut jne)
•  Hieman efektejä
Adope Photoshop
       2006
  Siru (Sirpa) Kauppinen
        Tällä tunnilla
•  Lisää työkaluja
•  Kuvan vikojen korjailu (naarmut jne)
•  Polut tai Reitit
•  Tasot
•  Maskit
•  Image Ready -ohjelma
•  Hieman efektejä
•  Sommittelun perusteet
          Yleistä
• Asiat voi usein tehdä monella eri tapaa. Samat
 työkalut vaikuttavat suunnilleen samoihin
 asioihin, näkökulma, tapa mallintaa on erilainen.
• Hiiren oikeanpuoleisesta napista avautuu
 vaihtoehtoja (Mac: Ctrl + hiiri).
• Macissä Ctrl on yleensä omppu-näppäin.
 Pikanäppäimet:
 http://www.hut.fi/~smkauppi/mm/photoshoppikan
 appaimet.html
LISÄÄ TYÖKALUJA
              Työkalut
    Marquee (Aluevalinta)   Mover (Siirto)
     Lasso (Lassovalitsin)  Magic Wand (Taikasauva)
      Crop Tool (Rajaus)   Slice Tool (Osan valinta)
   Airbrush (Retussiruisku)  PaintBrush (Sivellin)
R Clone Stamp tool (Leimasin)   History Brush (Historia)
     Eraser (Pyyhekumi)   Linear Gradient (Suora liukuväri)
       Blur (Sumennus)   Dodge (Varjostus)
  Path Component Selection    Type (Teksti)
     (Reitin osan valinta)
          Pen (Kynä)  Rectangle Tool (Suorakulmio)
   Notes Tool (Muistiinpano)  Eyedropper (Pipetti)
       Hand Tool (Käsi)  Zoom (Suurennuslasi)
 Foreground color (Piirtoväri)  Värinvaihto
  Default colors (Oletusvärit)  Background color (Taustaväri)
    Edit in standard Mode
   (Muokkaus vakiotilassa)   Quick Mask (Pikamaskaus-tila)
    Standard Screen mode    Full Screen (Täysi näyttö)
  (Ohjelmaikkunan vakiotila)  ImageReady
         Leimasin
Clone Stamp Tool
• Aligned: Näytepisteen vaihtuminen
 maalauksen keskeytyessä.
• Non-aligned: Leimaus alkaa aina samasta
 näytepisteestä.
• Opacity: Peittävyys
• Voi myös käsitellä kaikki tasoja
• Leimasimen koko.
      Taustan pyyhekumi
Background eraser tool
• Taustaa läpinäkyväksi.
• Tolerance: Tarkkuus, jolla erotetaan erilaisia värejä.
 Pieni tarkkuus: vain näytteen hyvin läheset värit
 poistuvat.
• Protect Foreground Color
• Sampling: Näytteenottotapa.
• Distinguous: Poistaa näytettä vastaavan värin aina,
 kun se osuu pyyhekumin alle.
• Contiguous: Pyyhkii vain pikselit, jotka ovat
 yhteydessä näytteenottokohtaan ja näytteen väriä
 vastaavat.
     Taikapyyhekumi
Magic Eraser Tool
• Muuttaa näytevärin kanssa samankaltaiset
 värit läpinäkyviksi näytevärin
• Contiguous: vain vierekkäiset kuvapisteet
 poistetaan.
       Pölysuodin
• Pöly ja naarmut-suotimella voi poistaa
 kuvasta pisteitä ja naarmuja.
• Myös mm. leimasimella voi poistaa
 epätyydyttäviä kohtia kuvasta.
Rajaa alue, ja valitse suodin -   Kasvata sädettä (Radius) kunnes
kohina – pöly ja naarmu (Filter –  pöly ja naarmut katoavat. Lopuksi
Noise – Dust & Scratches)      paina ok.
         Liquify
• Demo Photoshopilla: lisätään veden
 liikettä.
• Työkalu, joka työntää ja venyttää kuvaa
 kuin ”sormella”
• Voi säätää leveyttä ja vahvuutta.
• Vartaloa muokkaava esimerkki:
 http://www.idigitalemotion.com/tutorials/gu
 est/liquify/liquify.html
      REITTI(=POLKU)
• Reittityökalut ovat tarkka tapa valinnan
 määrittämiseen.
• Piirretään rajaava reitti eli polku.
• Reittit voivat olla suoria, käyriä avoimia tai
 suljettuja.
• Reittiä pitkin voi Photoshop 7-versiossa
 laittaa kulkemaan teksti.
• Reitit ovat olemassa erillisellä,
 oliosuuntautuneella tasolla, joka sijaitsee
 bittikarttakuvan edessä.
• Reittiä voidaan muokata pisteen
 tarkkuudella.
• Reittejä luodaan reitti- ja muototyökaluilla:
 – Kynä (Pen Tool)
 – Vapaapiirto (Freeform pen), vapaasti piirtävä
  reittikynä
 – Lisää tukipiste (Add-anchor –point)
 – Poista tukipiste (Delete-anchor-point)
 – Muunna tukipiste (Convert-anchor-point)
•  Täytä reitti
•  Piirrä
•  Tee valinta
•  Tee reitti
•  Uusi reitti
•  Reitti voidaan
  tallentaa Reitti-
  paletista.
       TASOT (LAYERS)
• Tasot pohjaa lukuunottamatta ovat oletuksellisesti
 läpinäkyviä, ja niiden järjestystä voi muuttaa,
• Tasot saa piiloon ja näkyviin, tai kaikki kerralla piiloon
 lukuunottamatta aktiivista tasoa.
• Copy merged kopioi näkyvillä olevan tilanteen. Muuten
 kopiointi koskee vain aktiivista tasoa.
• Yksittäistä tasoa voi mm. pyörittää, peittävyyttä
 (Opacity) voi säätää, ja siihen voi liittää tehosteita kuten
 varjon.
          Säätötasot
• Säätötaso vaikuttaa sen alapuolisiin tasoihin.
• Säätötasot ovat läpinäkyviä tasoja, joilla voi tehdä
 peruutettavissa olevia värikorjailuja.
 Layer – New Adjustment layer ja esim. käyrät (Curves),
 tai tasot (Levels).
• Useita säätötasoja voi laittaa päällekkäin.
• Muutosta voi vielä säätää muuttamalla säätötason
 peittävyyttä.
• Säätötaso on maskitaso, jonka aluetta voi rajata.
• Säätötason ”maskin” piilottaminen/näyttäminen: Alt +
 tason pienoiskuvake tasot-paletissa.
• Jos säätötaso koskee maskia, saat muutoksen koko
 kuvaan: Shift + pienoiskuvake tasot-paletissa.
      Tasotehosteet
• Layer – Effects - ..
• Efektejä voi kopioida Layer – Effects –
 Copy effect.
• Esim hehkun tai varjon kulma, peittävyys
 ja määrä ovat määrättävissä.
                   Väri
                    Peittävyys
                           Efektin suunta
                           (esim. varjon
                           suunta)
                           Efektin matka
                           (esim. varjon
                           pituus).
                           Efektin koko
                           (esim. varjon
                           koko).

Eri tyylejä eli varjotyyppejä kuten
varjo sisäreunaan tai hehku.
Layers (Tasot)
• Hallinta ja järjestys
• Näkyvyys
• Yhdistäminen
• Ketjuttaminen: kaikkii
 ketjutetut tasot
 muuttuvat, kun yhtä
 muutetaan.
• Tasomaski
• Efektit (esim.
 heittovarjo)
        MASKAUS
Maskilla voidaan tehdä valintoja:
• Vapaasti piirrettyjä valintoja
• Valita värialueita
• Hyvin tarkkoja valintoja, joita voi käsitellä
 pitkään.
         Pikamaski
Quick Mask-tila
• Valitsemattomat alueet näyttävät
 punaisella kalvolla peitetyiltä, valitut
 alueet normaalilta.
• Maskia voi muokata niin kauan kuin
 haluaa
• Poisttua Quick Mask-tilasta maskattu
 alue näkyy valintareunuksena.
    Pikamaskin tekeminen
1. Valitse kuvasta
  karkeasti tavallisella
  valintatyökalulla
  alue
2. Siirry
  pikamaskitilaan
  esimerkiksi
  valitsemalla Edit in
  quick Mask Mode.
• Alueen laajentaminen ja supistaminen
 tapahtuvat eri ”väreillä”.
• Maskin reunaa voi muokata
 reunatehosteilla (Image – Adjust – ...)
• Maskattua aluetta voi käsitellä mm.:
 – suotimilla
 – säädöillä (käyrät, kirkkaus jne)
 – terävöitys, sumennus ym. työkaluilla ...
•  Kanavat (Channels)
  näyttää maskin
  omana kanavanaan.

•  Invert muuttaa
  maskin
  päinvastaiseksi
  (valitut alueet
  valitsemattomaksi ja
  valitsemattomat
  valituiksi).
      IMAGE READY
• Image-Ready on leiskatyökalu Internet-
 suunnitteluun.
• Painike työkalupaletin alaosassa tai File -
 Jump käynnistää ohjelman.
• Grafiikkaa varten myös edistyneempiä
 toimintoja kuten animaatiot.
       FILTTEREITÄ
• Sharpen Terävöitä, epäterävä maski Unsharp
 Mask!
• Render Muodostaa kolmiulotteisia ym. Suotimia
• Sketch Luonnostele jäljilttelemällä piirtojälkeä
• Stylize Tyylittele
• Artistic “Taiteellisia” suotimia
• Blur Sumenna Nämä suotimet sumentavat
• Brush Strokes Siveltimen jäljittely
• Distort Vääristä vääristävät kuvaa
• Noise Kohina lisäävät tai vähentävät kohinaa,
 roskia ym.
• Pixelate Pikselöinti (mosaiikkimainen vaikutus)
       Vältä turhuutta
• Filttereillä kiva leikkiä, mutta hauskimpia
 tarvitaan harvoin työelämässä.
• Sharpen terävöittää kuvaa liikaa, joten
 käytä Unsharp Mask ja säädä
 manuaalisesti kullekin kuvalle sopiva
 terävöitys.
      SOMMITTELU
• Kuvan keskellä oleva oleva kohde
 tasapainoinen ja levollinen.
• Ylempänä oleva kohde tuntuu
 raskaammalta.
• Ja etääntyy pinnasta syvyyteen.
• Kuvan alareunassa kohteen raskaus ja
 voima ovat vähäisempiä.
• Liian alhalla oleva kohde ”putoaa” kuvasta
 pois.
• Kuvan vasemmalla puolella olevalla
 kohteella on tehoa enemmän
• Kuvan oikealla puolella on tehoa
 vähemmän.
         Kasvot
• Kasvoilla / katsella vasemmalle on
 vähemmän tilaa. (Ahdistus)
• Kasvoilla / katsella oikealle on vapautta ja
 tilaa. (Vauhti)
     Yksinäisen teho
• Yksittäisellä kohteella on enemmän tehoa
 kuin joukon kohteella.
         Rytmi
• Rytmillä voi luoda myös voluumia
 (syvyyttä).
        Rytmi 2
• Rytmillä voi olla enemmän tai vähemmän
 tasainen.
         Jännite
• Jännitteen synnyttäminen:
1. hyvin suuri ja monta pientä.
• Jännitteen synnyttäminen:
2. Suora ja kaareva.
• Jännitteen synnyttäminen:
3. Tumma ja vaalea.
• Jännitteen synnyttäminen:
4. Pyöreä ja kulmikas.
• Jännitteen synnyttäminen :
5. Poikkeava suunta
    Ryhmittelyn tärkeys
• Tämä joukko on vaikeampi muistaa kuin
 seuraava joukko.
• Hahmottaminen on helpompaa kun asiat
 ovat ryhmiteltyjä.
Ymmärrämme yhteen
 kuuluviksi
• yhteen ryhmitellyt,
• jatkuvat,
• samanlaiset tai
• samaan joukkoon
 kehystetyt kuten esim
 windowsin ikkunoiden
 ”napit”.
    Muoto ja vastamuoto
• Muoto ja vastamuoto ovat intuitiivisesti
 hahmotettavia asioita, ja tulevat hyvin esiin
 myös käyttöliittymäsuunnittelussa.
• Kun muoto ja vastamuoto eivät sovi
 yhteen, asia on yleensä paljon vaikeampi
 hahmottaa.
• Myös kuvitteellinen, kuten ”koholleen”
 kuvattu nappi, toimivat.
• Sommittelu: Kuvan rajausta ei saa
 unohtaa. Millä tavalla kuva näyttää
 hyvältä?
• Kuvan tarkoitus: mieti mihin kuvaa
 käytetään!
 – Kuvan objektit tulee sijoittaa kohtiin, jossa ne
  vaikuttavat sopivalla tavalla.
 – Kuvan värit, lämpö ja sommittelu vaikuttavat
  alitajuntaan, niin että määräävät kuvan
  viestin.
 – Kuvan koon tulee vastata käyttötarkoitusta.
 Miettikää kuvan viestiä
Mainostaa voi myös esim. itseään,
 lopputyötä, moottoripyörää tai
    ihan vain jotain
   esteettistä ajatusta.
• Viesti ei tekstillä vaan kuvalla, kuten ekan
 tunnin esimerkeissä (katso ekat kalvot)
• vakuutusyhtiön mainos jossa koiria ja
 kissoja sataa.
• Amenstyn mainos jossa sujetun suun
 poikki toinen suljettu suu.
   Photoshop
Printti/painomaailma
 Siru Kauppinen 11.3.2004
      Tällä luennolla
• Photoshop
 – Pritti/painomaailma
 – Värit
 – Makrot
 – Kansien suunnittelu
• Rompun/DVD:n Julkaiseminen
• Lopputyö ja kurssista yleistä
Printti- ja painomaailma
         Painattaminen
• Immateriaalisetkin tuotteet tarvitsevat
 painamista:
  –  Tuoteideoiden esittelyt
  –  Esitteet
  –  DVD:n ja Rompun kannet
  –  Tuotteiden mainokset
  –  Artikkelit
  –  Ohjekirjat
  –  Sim-korttien ulkoasu jne.
• Varaa aika painotalosta hyvissä ajoin.
• Hinnat vaihtelee – kilpailuta.
     Painotarkkuudesta
• Ppi (Picxels per inch) = Pikseliä tuumalla
• Dpi (Dots per Inch) = pistettä tuumalla
• Lpi (Lines per Inch) = painokoneen
 rasterin tiheys.
        Bittisyvyys
• Bittisyvyys kertoo bittien määrän kussakin
 pikselissä.
        Rasterointi
• Näyttö ei aina esitä rasterikuvaa hyvin,
 ellei sitä suurenneta, sillä rasteripisteet
 voivat olla pienemmät kuin näytön
 resoluutio.
          Resoluutio
 Ruuturesoluutio: 72 dpi ja 96 dpi kertovat
 ainoastaan monitoreiden näyttöresoluution
 (montako pistettä tuumalla).
 Tulostusresoluutio: määrää kuvan tulostuskoon.
 Esim. sanomalehti: 170 dpi, aikakauslehti 266
 dpi, mainos 300 dpi.
 Tulostimen resoluutio: Tulostimen
 maksimiresoluutio (kuvapistetiheys).
 Skannausresoluutio: Kuvanlukutiheys.
 (Värisyvyys on toinen tärkeä skannerin
 ominaisuus.)
    Optinen resoluutio = skanneri todellinen kuvanlukutiheys.
    Interpoloitu resoluutio = ohjelmallisesti ”paranneltu”.
      Tarkkuudesta
Vaatimus vaihtelee
 Web: 72
 Julistetulostus 100
 Paperitulostus (175 lpi) 271
 Filmitulostus 650
Skannattaessa ota huomioon loppukäyttö:
 Turhanpäiten raskas kuva vie tilaa.
 Mitat pienennettävä käsityönä.
            CMS
• Värienhallinta järjestelmä (Color Management
 System)
• Tulkki erilaisten laitteistojen ja ohjelmien välillä.
• Vertailee alkuperäistä skaalaa ja uudelle
 laitteelle tulostuvaa toisiinsa lähdeprofiilin avulla.
• Hakee parhaan esitystavan.
• Esim Mikrosoft ICM tai Kodak Digital Sciense.
• ICC (International Color Consortium)
 värienhallintastandardi www.color.com.
• Voit yleensä ohjelmissa valita
 värienhallintajärjestelmän.
   Värijärjestelmiähän oli
• RGB digitaalisessa maailmassa.
• CMYK painotöissä.
• PMS Panthonen painotaloissa.  • Ihmissilmä havaitsee 12 miljoonaa sävyä.
  • CIE LAB hallitsee 36 miljoonaa värisävyä, ja sitä
   käytetään mm. väriavaruuksista toisiin
   siirtämiseen.
         CMYK
• Substraktiivinen värijärjestelmä
• Eli värisävyt syntyvät perusvärejä
 päällekkäin painamalla.
• Teoreettinen pohja: valkoinen, puhdas
 pinta.
• Lopullinen väri muodostetaan
 suodattamalla eri värien avulla
 ylimääräiset valon aallonpituudet pois.
         CMYK
• Syaani (C) suodattaa punaisen valon
 aallonpituuksia.
• Magenta (M) vihreän valon.
• Keltainen (Y) sinisen valon.
• Mustaa lisää kontrastia kohdissa, joissa
 kaikki osavärit tulisivat käyttöön.
          PMS
• PMS = Pantone Matching System
• Pantonen painotalossa 1960-luvulla
 kehitetty järjestelmä värimääritysten
 standardoimiseen.
• Määrittää tarkkaan sekoitettavat painovärit
 suunnittelijoiden ja painotalojen työn
 helpottamiseksi.
• Värikarttoihin on painettu värimallit, niiden
 koodit sekä sekoitussuhteet ja -ohjeet.
          PMS
• PMS on ehkä vakiintunein standardoitu
 järjestelmä.
• Myöhemmin on kehitetty muitakin
 tämäntyyppisiä värijärjestelmiä
• Muokattuja versioita eri pinnoille ja eri
 välineisiin, kuten digitaaliseen mediaan.
• ICC (International Color Consortium) on
 järjestö joka tekee väreihin ja kalibrointiin
 liittyviä standardeja.
       Paperikoot
• Eurooppalaiset paperikoot ovat (ja
 kirjekuoret) A (ja C) järjestelmässä.
• Pohjoisamerikassa taas Letter, Legal,
 Executive ja Ledger/Tabloid.
• On muitakin kansainvälisiä
 paperikokojärjestelmiä.
   Kuvajärjestelmät (kertaus)
• GIF: Graphics Interchange Format: www
• TIFF: Tagged Image File Format: printti
• JPEG: Joint Photographic Experts Group: www, printti,
 digikamerat
• PDF: Portable Document Format: www, printti,
 elektroniset dokumentit
• EPS: Encapsulated PostScript: printti
• PNG: Portable Network Graphics: www (GIF:n haastaja)
• BMP: Bitmap: Windows-ympäristön yleinen bittikartta-
 grafiikkamuoto
• TGA: Targa: Windows-ympäristön vastine TIFF:ille
          Värierottelu
• Värierottelussa kuvan koko hieman kasvaa. (Ei
 pikseleissä, vaan biteissä)
• Värierottelussa menetetään ne osat väriavaruudesta,
 jotka eivät ole yhteneväisiä. Menetys on lopullinen.
• Värierottely tehtävä ennen tulostusta, sillä printtereiden
 värierottelut menevät lähes poikkeuksetta vintturalleen.
• Värierottelun yhteydessä myös eri osavärien (cmy)
 suhteita korjataan.
• Väripigmenttien epäpuhtauden takia cmy osavärien
 summa on harmaa, ei musta.
         Mediakortteja
Tiedosto tehdään painon ohjeiden mukaan. Esimerkkejä
  mediakorteista:
• Teekkarin työkirja:
  http://www.tek.fi/tyokirja/mediakortti.pdf
• Keltaiset sivut: http://www.keltaisetsivut.fi/cgi-
  bin/gwi679/gSks/gwx/?model=indexframe.gws&page=ai
  neisto_ohje
• Alueuutiset: http://www.alueuutiset.fi/media.shtml
• JVC:
  http://www.jcdecaux.fi/suunnittelu/tiedoston_valmistelu.js
  p
• Muuta: http://www.karkimedia.fi/aineistonsiirto/pdf.html
Photoshop
Paino/printti
Kuvien tallennus taitto-ohjelmiin
• Taitto-ohjelmat (QuorkXpress,
 PageMaker, InDesign) tukevat sekä
 rasteri että vektorigrafiikkaa sivu- ja
 tekstitiedostoissaan.
• Photosopissa pitää määritellä eri asetuksia
 ennekuin siirretään ao ohjelmiin.
         Asetukset
• Väritila: Taitto-ohjelmaan sopiva. Jos
 kuva tulostetaan, valitse cmyk.
• Tiedostomuoto:
   • DCS 2.0 (Desktop Color Separations)
   • EPS (Encapsulated Postcript)
   • TIFF ( Tagget Image File Format)
   Tiedostomuodon valinta
• ESP:
   • Kun ei tarvita spottivärikanavaa tai alfakanavaa.
   • Kun rajaava reitti viedään kuvan mukana.
• DCS:
   • ESP:n muunnos.
   • Kun spottikanavia käytössä.
   • Kun alfakanava ja rajaavat reitit käytössä.
• TIFF:
   • Jos edellisten kanssa ongelmia.
   • Osa taitto-ohjelmista lukee myös TIFF:n väri-, läpinäkyvyys-
    ja rasterointitietoja. (Photoshop-versiossa 6 on tiff-
    yhteensopivuusongelmia)
      Mikä spottiväri?
• Kun cmyk- avaruus ei riitä.
• Lisätään kanavat -paletista.
• DCS -muodossa paino voi erottaa eri
 filmilaatoille spottivärikanavat.
• Kun nelisävykuva muunnetaan
 monikanavakuvaksi, värit on esitetty
 erillisissä spottivärikanavissa.
• Voidaan käyttää myös yksi-, kaksi-
 (duotone), tai kolmesävykuvassa (tritone).
     Spottivärien käyttö
Esimerkkejä:
• Magnetan sijaan käytetään Panthone
 1788:lla joka on punaisempi.
• Harmaasta tasainen pinta eikä
 rasterisekoitus.
• Vaaleassa sävyssä näkyvät pisteet pois.
• Myös erikoistehosteet.
Paino saattaa laskuttaa ylimääräistä
 spottiväreistä.
Spottivärin lisääminen
  Kaksi/kolmivärikuva
Duotone (tai tritone jne)
    Photosop - Illustrator
• Illustrator syö PSD-tiedostoja.
• Rasterointi hyvä tehdä Illustratorissa.
• Reitin voi luoda ja tallentaa Photosopissa,
 ja tekstin lisätä reittiin Illustratorissa.
• Myös lllustratorin reitit voi tuoda
 Photososhoppiin.
  Vektorikuva Photoshopiin
• Vektorikuvan koko kannattaa säätää
 oikeaksi ennen rasterointia.
     Acrobat Photosopista
• PDF-muoto on Adopen PS (PostScript)
 versio, jossa hyvä siirto-ominaisuuksia.
• Jos siirrät Photosopista
 – vain grafiikkaa, käytä ”Save as”-komentoa.
 – myös PostScript-tulostustiedostoja, luo
  PostScript-tiedosto Photoshopilla.
  (Voit joutua asentamaan PostScript-tulostuksen ohjaimen, vaikka ei olisi
  ao. tulostinta et tarvitse. Määrää tulostus tiedostoon.)
 PostScript-tiedoston luominen
1. Arkisto (File) – Tulostusasetukset (Print
  Options)
2. Valitse Tulostusasetukset - Arkinmäärittelu
  (Page setup)
3. Valitse PostScript-tulostin Arkin määrittely -
  valintaikkunasta. Valitse haluamasi asetukset.
4. Tarkista Värienhallinta (Color Management)
  Lisää asetuksia (Show More Options)
  -ikkunasta.
5. Määritä Sijainti (Position) ja Skaalattu
  tulostuskoko (Scaled Print Size) ryhmien
  asetukset.
6. Tulosta
  (Print)
  kun Print
  to File on
  valittuna.
Tulostaminen tiedostoon
  Photoshopin tulostusasetuksia
•  Bleed
•  Background
•  Border
•  Halftone
Merkit


A. Gradient tint bar
B. Label
C. Registration marks
D. Progressive color bar
E. Corner crop mark
F. Center crop mark
G. Caption
H. Star target
           Bleed
• Leikausvara
• Luodaan tulostettaessa
• Kompensoi sivujen leikkauksessa syntyviä
 virheitä.
• Määritä riittävä leikkausvara erityisesti silloin,
 kun kuva ulottuu reunaan asti (kuten kansissa).
• Laittaa merkit kuvaan.
• Voit valita tulostusvaran leveyden.
• Luodaan Photosopin tulostusasetukset tai
 Arkinmäärittely –valintaikkunoissa.
       Background
• Taustaväri kuvan ulkopuolella. Esim.musta
 tausta sopii filmiin siirrettäville kuville.
 Vaikuttaa vain tulostuksessa.
         Border
• Heittää kehyksen kuvan ympärille.
• Kehyksen paksuuden voi valita.
      Halftone Screen
• Rasteri (autotypia), (myös puolisävy)
• Halftone Ink = Kohoväri
 rasteripainatukseen.
• Halftone printing = rasteripainatus
• Tulostettaessa rasterikuva PostScript
 tulostimella, tulee kuvan resoluution olla
 1,5-2 kertaa rasteritiheys.
         ...Halftone
Voidaan määrittää ominaisuudet
  (atributes)
• Harmaasävy (Grayscale halftone)
  tarkkuus eri mitoissa, ja kulma (Screen
  angle) 180 to +180 asteessa.
• Värierotteluun voi valita mm.
   •  Manuaalinen
   •  Automaattinen
   •  Postcript Use Accurate Screens kannattaa olla valittuna
   •  Asetukset voi tallentaa ja uudelleenkäyttää.
       Interpolation
• Interpolointi = Kuvan pikselikoon
 muuttaminen (samalla tiedostokokokin
 muuttuu).
Photoshopin
 MAKROT
         Makrot
• Nopeuttaa työtä kun runsaasti samanlaisia
 objekteja, joille täytyy tehdä samat
 toimenpiteet.
• Actions nauhoittaa toimenpidesarjoja,
 jotka ovat toistettavissa yhdellä
 komennolla.
• Kirjasto valmiita makroja
• Kuvan säädöt ja terävöitys skaalattaessa
 silti hyvä tehdä kuvakohtaisesti.
        Makron osat
Käynnistetään makro.
Lopetetaan äänitys.
Äänitetään toiminnot.
DVD:n julkaiseminen
          Käsikirjoitus
• Kannattaa hyödyntää muissa medioissa
 hyväksi todettuja oivalluksia/sääntöjä, mm.
   •  Kuvalinja elokuvassa
   •  Kuvakoot valokuvauksessa
   •  Aristoteleen draaman kaari
   •  Asemointi, jota mm. Da Vinci tutki
   •  jne.
• Isommissa projekteissa käsikirjoitus
 säästää hurjasti aikaa toteutusvaiheessa.
        Ideointi
• "Mikä tuote?"
• "Miksi?"
• "Kenelle?“
• "Miten?"
• "Milloin?"
Jokainen kysymys on tärkeä.
       Työn tarkoitus
• Työn tarkoituksen mukaan rakennetaan värit,
 jotka vaikuttavat suoraan alitajuntaan.
• Pohdi minkä kuvan haluat synnyttää käyttäjälle
 tuotteesta tai sen edustamasta tahosta.
• Äänten, sävyjen, fonttien ja muotojen
 yhteisvaikutuksesta syntyy käyttäjässä jokin
 tunnetila.
• Esimerkiksi päätteelliset fontit luovat vakaan ja
 uskottavamman, mutta konservatiivisemman
 mielikuvan, päätteettömät dynaamisen ja uuden.
          Kohderyhmä
• Tärkeimmät kohderyhmät: Valitse tärkeimmät
 kohderyhmät, ja priorisoi. Analysoi, millaisia
 ihmisiä näissä on.
• Erityisryhmät: Mitä erityisryhmiä huomioit?
 Suomessa on noin 80.000 näkövammaista. Eri
 asteisia kuulovammaisia 700 000. Kun
 erityisryhmät lasketaan yhteen, ne voivat
 muodostaa jo merkittävän määrän käyttäjiä.
   • Lisätietoa esteettömästä tietoyhteiskunnasta:
    http://194.100.30.11/tietoyhteiskunta//suomi/st21/sitra1722.htm
• Laitteisto:
   • Minkälaiset näytöt huomioit?
   • Millä laitteistoilla työtästäsi voi nauttia?
     Lisää kohderyhmästä
• Kieliasu, tyyli ja ulkoasu:
   • Millaista kieltä kohderyhmäsi haluaa lukea?
   • Millainen tyyli ja ulkoasu vaikuttavat juuri heihin toivotusti?
• Kieli- ja maaversiot:
   • Mitä kieli- ja maaversioita huomioit?
   • Laajennetaanko teos muihin kulttuureihin?
   • Maaversiot huomioivat myös kulttuurin eri käytönnöt ja
    laitteistot.
• Tapa käyttää:
   • Miten kohderyhmä on tottunut käyttämään multimediaa?
       Käytettävyys
• Pohdi mihin tuotetta käytetään.
• Laita helposti löydettäväksi se miten sitä
 useimmiten halutaan käyttää.
• Testaa käyttöliittymä aikaisessa
 vaiheessa, mahdollisesti jopa teoreettisesti
 paperilla.
         Budjetti
• Budjetti rajaa teoksen materiaalin ja
 laajuuden jo heti alussa.
• Mahdolliset tuet kannattaa selvittää.
        Materiaali
• Kartoita käytettävissä oleva materiaali,
 osaaminen, laitteistot ja aika. Priorisoi
 tuotettava materiaali ja suhteuta budjettiin.
• Tee sopimukset siitä kuka tuottaa mitä ja
 missä ajassa.
             Imago
• Monikanavajulkaiseminen:
   • Samoja työtiedostoja voi käyttää painettavien esitteiden,
    DVD:n ja Internet-sivujen tuottamiseen.
   • Esimerkiksi Freehand ja Indesign sopivat kaikkien pohjaksi.
   • Tärkeimmät tiedostot kannattaa tämän vuoksi arkistoida ja
    nimetä selkeästi.
   • Korkearesoluutiokuvat tulee säilyttää printtimediaa varten.
Muu markkinointi:
   • Sopiiko teos linjaan yrityksen muun ulkoasun kanssa?
   • Design guidelines kertoo ulkoasun suuntaviivat.
            …Imago
• Brandi: ulkoasun lisäksi kaiken julkaisun tulee
 sopia yrityksen tai konsernin kokonaisbrändiin.
• Imagonrakennus: Onko tarpeen rakentaa
 imagoa? Millaista?
• Benchmarkkaus:
   • Mitä vastaavia tuotteita on olemassa
   • ja millaiset ovat menestyneet ja millaiset eivät?
   • Kuinka joukosta erotutaan?
• Tulevat trendit ja tarpeet:
   • Millaisia tulevia tarpeita ja trendejä tulee huomioida?
   • Miltä tuote näyttää parin vuoden kuluttua ympäristössään?
       Sisältöanalyysi
• Sisältö koostuu perimmältään palasista.
• Kartoita mitä sivuja, scenejä, kohtauksia on, ja
 mitä elementtejä näissä käytetään?
• Suunnittele looginen nimeämiskäytäntö ja
 hakemistorakenne.
• Teoksen rakenne ja navigaatio on hyvä piirtää
 kaavioiksi.
• Ulkoasun elementit nivotaan yhteen
 suunnitelmaksi.
• "Helppi", lopputekstit tai asennusohje voivat olla
 käyttäjelle tärkeitä!
        Aikataulu
• Suuremmissa projekteissa aikataulusta
 kannattaa piirtää prosessikaavio.
     Prosessianalyysi
Työn julkaisusta vaaditaan suunnitelma:
miten julkaisu tapahtuu, missä
järjestyksessä mahdolliset eri osat
julkaistaan, ja miten ylläpito, päivitykset ja
tukipalvelut järjestetään.
    Materiaalin tuottaminen
• Materiaalin tuottamisessa suunnitelmallisuus nopeuttaa.
• Kuvaussuunniltemassa myös aikataulutetaan
   • rekvisiitta,
   • ihmiset ja
   • tekniset tarpeet.
• Älä kuvittele voivasi yksin tehdä nopeasti kaikkea.
 Delegoi tehtävät selkeästä suunnitelmasta, jotta muun
 tiimin ei tarvitse odotella yhden puurtamista.
• Suunnittele ehdottomasti kuvien asemoinnit, valaistus,
 kuvakulmat ja video-otosten kulku ja kesto tarkkaan,
 jotta säästyt paljon suuremmalta työltä editoinnissa ja
 koostamisessa!
            Teksti
• Huono kieliasu karkoittaa käyttäjiä.
• Tarkistuta aina kieliversiot kulttuurillisesti
 natiivilla.
• Eri medioihin sopii erilainen teksti.
   • Printissä voi olla pitempi teksti, kuin sähköisessä
    mediassa
   • Alle kouluikäisten käyttöliittymä ei voi sisältää
    merkittävästi tekstiä.
   • Mainos tai vaikuttava teksti on ytimekäs.
      Tekijänoikeudet
• Tekijänoikeudet tulee tarkistaa sekä
 kuvista äänestä, että tekstistä.
• Tekijällä on myös moraalinen oikeus
 olemassa.
           Käyttö
• Varo vanhenevaa tietoa.
   • Voit rajata teoksesta helposti päivitettävän osan
    vanhenevaa tietoa varten.
   • Vältä poliittisia vitsejä.
   • Varo äänessä, ulkoasussa sekä vaatteissa
    nopeasti vaihtuvia äärimuoti-ilmiöitä.
• Käyttötilanne vaikuttaa käyttöikään:
   • Onko kysymyksessä kertaluonteinen esitys
    esimerkiksi yrityksen 100-vuotis-juhlilla, vai
    opetusmateriaali muutamaksi vuodeksi luennolla
    näytettäväksi vai teos, joka arkistoi tietoa
    kyummeniksi vuoksiksi?
         Testaus
• Testaa tuote käyttäjillä mahdollisimman
 aikaisessa vaiheessa.
• Testaus kannattaa tehdä myös eri laitteilla
 ja mahdollisesti eri ajureilla tai selaimilla
 ennen esittelytilaisuutta.
• Esittelykoneessa ei ehkä ole Directoria,
 joten projektorin on toimittava.
          Kansiin
•  Tekijätiedot.
•  Julkaisuajankohta.
•  Mihin mediaan tarkoitettu .
•  Laitteistovaatimukset.
        Synopsis…
• Mieti miten herättää kohderyhmän huomio
• Miten soveltuu sisältöön.
• Kiinnitä huomiota fonttien tyyliin ja tekstien
 luettavuuteen.
• Irroittaudu tavanomaisesta
 työselostuksesta, laita teksti vaikka
 spiraalille.
• Asemoi rohkeasti! Katso esimerkkejä
 mainoksista, äänitteistä, pakkauksista
 mutta älä kopioi suoraan.
    Aineisto-oppaista apua
• Harjoitustyössä käytetään i-printin aineisto-opasta.
 Valitse vaihtoehdoista digi-paino ja pdf-muoto.
• Mikäli haluat läyttää spottivärejä, erikoispaperia tai
 efektejä, tai tarkempaa resoluutiota, perustele miksi ja
 kerro aineisto-opas, eli etsi sopiva todellisen painopaikan
 mediakortti tai aineisto-opas (ei muuntopalvelua, vaan
 painoon menevät asetukset). Käytä pdf-muotoa.
• Koska emme voi olettaa kaikilta väritulostinta, linkki
 työhön palautetaan assistenteille mailitse viikolla 17 eli
 lopputyön yhteyteen.
• Palautustilaisuudessa lopputyö ”paketoidaan” printtiin,
 joka saa olla mustavalko.
• Esim. i-printin aineisto-opas:
 http://www.iprint.fi/arkki_digi_digital_ohje.htm
Synopsiksen arvosteluun vaikuttaa
• Teknisesti oikea värierottelu sekä oikein
 tehty painovalmis pdf.
• Viimeistelty työ.
• Ulkoasu
   •  Ideointi / irroittautuminen
   •  Tyylillinen yhteneväisyys
   •  Myyvyys
   •  Kohderyhmän huomioiminen
        Linkkejä
• Suosituksia painotyön ostajalle:
 http://www.scanseri.fi/images/ohjeita_ja_s
 uosituksia_painotyon_ostajalle.pdf
• Pagemakerille ohje painovalmiin
 valmistukseen:
 http://www.scanseri.fi/images/PMohje.pdf
• Painosanasto:
 http://www.scanseri.fi/painosanasto.htm
Kurssi ja lopputyö
 Lopputyön esimerkkiaiheita (1/2)
Director tai DVD:
• Jonkin harrasteen/kerhon/tuotteen/yrityksen
 esittely.
• Portfolio
• Lasten peli
• Taidetta
• Satu
• Jänskä vempele esim. valokuvan otto ja sen
 käsittely suotimilla erikoiseksi (Director).
 Lopputyön esimerkkiaiheita (2/2)
• Opetusromppu/DVD, esim.
 – matematiikan,
 – diapolon,
 – goon,
 – lumiukon teon,
 – atk-slangiin,
 – spagetinhuuhtelun,
 – flash-animaation tekemiseen,
 – vihellyksen...
      Lopputyön koko
• Älkää tehkö liian suurta työtä.
• Tärkeää että työ
 – Sopii kohderyhmälle (mm. ulkoasu, toiminta)
 – Toimii teknisesti esittelykoneessakin
• Viimeistelty työ: mm. tyylikkäät
 navivaationapit, tyylillisesti yhtenäinen
 ulkoasu, mahdolliset helpit ja tekijätiedot.
         Yleistä
• Kaikki harjoitustyöt tulee palauttaa kurssin
 läpäisemiseksi.
• Jos haluat palautetta lopputyöstä, mailaa
 assarille, tai pyydä henkilökohtaisesti.
Kysymyksiä kurssista tai
   lopputyöstä?

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:26
posted:7/31/2011
language:Finnish
pages:176