bake-off madbr - Il Fornaio

Document Sample
bake-off madbr - Il Fornaio Powered By Docstoc
					og        test convenience                                                                        Produktnavn: Primitivoflute                    Produktnavn: Focaccia gigante
                                                                        400 g                               med rosmarin 500 g
        bake-off
                                                                        Producent/importør/forhand-                    Producent/importør/forhand-
TesT
                                                                        ler: il Fornaio/superBest,                    ler: il Fornaio/ superBest, irma,
                                                                        salling, irma, Føtex, superBrug-                 Føtex, superBrugsen, Mad &
                                                                        sen, Mad & Vin.                          Vin.
                                                                        oprindelsesland: Danmark                     oprindelsesland: Danmark
        madbrød
                                                                        Kilopris: 72 kr.                         Kilopris: 65 kr.
                                                                        Produktionsdato:                         Produktionsdato: 22/3 2011
                                                                        21/3 2011                             Produktinformationer i øvrigt: økologisk.Traditionelt
                                                                        Produktinformationer i øvrigt: økologisk.Hvedemel,        italiensk brød med olivenolie, rosmarin og havsalt. køl
                                                                        fuldkornshvedemel, surdej. koldhævet. køl eller frost.      eller frost.
                                                                        Håndtering: optøs og bages ved 200° 8-10 minutter.        Håndtering: 6-8 minutter ved 200°.
                                                                        Smagekommentarer: smukt, lækkert, indbydende.           Smagekommentarer: lækkert, indbydende. Dekorativt,
                                                                        Rustikt. store huller, virker langtidshævet. Udmærket       flot. Focaccia. Flot skorpe, god smag. Flot struktur,
 smagogbehag's smagejury vil have rusTikT brød, bagT i sTenovn og gerne økologisk og på                             surdejslugt. lidt sej skorpe. sprød, fin at skære. Fugtig     tilpas fugtig. Velbalanceret rosmarin. god dosering af
                                                                        og sej krumme. Holder sig frisk længe. lidt syrlig,        olivenolie. Madbrød. kvalitetsbrød og autentisk. godt til
 surdej med en leT syrlig smag Til følge. og så skal der være salT i brødeT!
                                                                        unuanceret smag. savner salt. let syrlig. godt madbrød      et glas vin med tapas/charcuterie. godt i sig selv. gode
                                                                        til kraftigere kødretter. Begrænset anvendelse. godt       ingredienser. Perfekt udseende. Til antipasti.
                                                                        suppebrød. godt til oliventapenade. Håndværksbrød.
og  Jane Kjølbye foto Birger J Storm      smagogbehag's 12 mand store og        brødet manglede salt, hvorimod sødme       Testens bedste.                         
                        trænede smagejury blev fordelt i 4 grup-   ikke hører hjemme i et madbrød.
 Duften af hjemmebagt brød tager altid     per. De 10 bake-off brød blev nummereret   Og så har vi for længst taget Middelhavs-    
 kegler. Hjemmebagt brød er tegn på kær-    efter lodtrækning, og halvdelen af sma-    traditionerne til os. Vi spiser gerne brød til
 lighed til sin familie og til gæster. At ar-  gerne smagte brødene fra 1 til 10, mens    salte retter og kan, hvis brødet ellers er af
 bejde med korn er en ur-ting og noget     den anden halvdel i retfærdighedens navn   god kvalitet, finde bred anvendelse for det.
 meget naturrigtigt. At få det friskmalede   smagte brødene »bagfra« fra 10 til 1.
 korn til at bevæge sig med surdej eller    Smagerne skulle med ord beskrive bake-    SmagningenS reSultat
 gær og salt er livsbekræftende, ja selv    off brødene ud fra de vanlige parametre:   De to bedst placerede brød på en samlet
 duften af kornet og af syrningen under     Udseende, lugt og smag. Ved brød er      førsteplads var produceret i Danmark,
 hævningen sætter gang i nogle ur-in-      kvaliteten af skorpen og krummen to      men af italienere, på italienske råvarer
 stinkter.                   meget væsentlige parametre, som skulle    og efter italiensk forskrift og dermed med
                        bedømmes individuelt. Til afslutning     mindre salt, end vi har for vane. På an-
 Men sådan er hverdagen bare ikke altid.    blev udbedt et helhedsindtryk med ord,    denpladsen var det ene brød fra Frankrig,
 Også her må vi somme tider vælge gen-     herunder også evt. anvendelse, samt      og det andet fra Danmark. Fælles for alle
 vejen, convenience løsningen. Det gjorde    helhedsindtryk med stjerner i henhold til   fire topplacerede brød var, at de var bagt i
 smagogbehag's Pia Dewachter også, da      smagogbehag's nye vurderingsskala,      stenovn og i hvert fald de tre hævet med
 hun gik på jagt efter bake-off madbrød     hvor 6 stjerner gives for det fantastiske,  surdej.
- brød, der er bagt næsten færdige af pro-   mens 1 stjerne antyder et ringe produkt
 ducenten, men som skal have den sidste     og 0 et uantageligt.             Blandt de fire bedst placerede brød lå
 afsluttende bagning i ovnen hjemme hos     Alle faktaoplysninger om brødene kom-     smagningens tre økologiske. Prisen
 forbrugeren lige inden servering.       mer fra importør/producent.          spiller en rolle på den måde, at ingen af
 Nogle bake-off brød sælges på frost, an-    Smagerne drak det lokale kommunevand     de bedre brød var helt billige, men flere
 dre på køl, og nogle er gaspakkede, men    til smagningen.                af de ringe placerede brød var dyre. Dog
 fælles for dem alle er en for brød relativ                          lå smagningens dyreste brød i top, mens
 lang holdbarhed inden færdigbagning og     det Sagde Smagerne              det allerbilligste lå i midterfeltets nederste
 servering. Og gevinsten er endnu en gang    Et smukt og indbydende udseende tæller    del, og det næstbilligste - fra Holland - fik
 den gode duft af friskbagt brød og følelsen  højt ved brød. Især må det gerne være     færrest stjerner.                      ved smagningen af bake-off brød besTod smagogbehag's smagejury af:
 af varme og omsorg for dem, som man      rustikt og have et gammeldags look, der
 inviterer til bords.              leder tanken hen på hjemmebag. Skorpen    Flere af de danskproducerede brød        Klaus Wittrup, Vareplanlægger, irma As            Jette Kvist Kristensen, Business Unit Manager , il Fornaio
                        må gerne være sprød, men samtidig lidt    savnede i den grad karakter og blev       Jeanette oppenheim, Cand.jur., gastronom           Henning reinwald, Restauratør, Reinwalds
 Sådan foregiK Smagningen            sej, og krummen skal være elastisk - ja,   betegnet som 80’er brød/kuvertbrød, der     louise Svendsen, Cand.psych., gastronom           Jens ole Kristiansen, Redaktør, gastronom
 Alle 10 brød, der indgik i smagningen, var   gerne fugtig. Duft og smag af korn/mel    ikke fulgte med tiden, skønt det ene var     Jan Krag Jacobsen, Præsident, Det Danske gastronomiske    elvio milleri, Restauratør, Era ora, l'Altro,
 købt i detailleddet og beregnet på færdig-   samt surdej trækker op. Krydring skal     produceret på det trendy speltmel, mens     Akademi                           Acquamarina, Café Montmartre
 bagning hos forbrugeren. Og alle 10 brød    være med omtanke, uanset om det er ros-    det andet var krydret med havsalt og
                                                                        Hussein Haidar, indkøber, Magasin Mad og Vin         Per isgaard, koordineringschef, Dalgaard supermarked
 blev bagt i henhold til producentens anbe-   marin, salt eller olie. Således var det ene  rosmarin.
                                                                        Kristian rittmeyer, karema Foods A/s             margrete Spanggård, Husholdningslærer
 falede færdigbagning, som det fremgik af    brød i top tilpas krydret med rosmarin og
 emballagen.                  et andet var overdoseret. Men selv vinder- 12 smagogbehag                                                                                                                         smagogbehag 13
  Produktnavn: original taste                Produktnavn: Hattings                   Produktnavn: Bagels                    Produktnavn: Hatting Veg-
  of France, Baguette                    økologiske Rugstykker                   fuldkorn                          gen spelt
  Producent/importør/                    Producent: lantmännen                   Producent: lantmännen                   Producent: lantmännen
  forhandler: Mennissez/                   Unibake                          Unibake                          Unibake
  Dansk supermarked/Netto                  oprindelsesland: Danmark                  oprindelsesland: Dan-                   oprindelsesland: Dan-
  oprindelsesland: Frankrig                 Kilopris: 62,11 kr.                    mark                            mark
  Kilopris: 43,80 kr.                    Produktionsdato: 12                    Kilopris: 51,76                      Kilopris: 66,55 kr.
  Produktionsdato: 23/2/2011                 måneder holdbarhed.                    Produktionsdato: 8                     Produktionsdato: 12
  Produktinformationer i                   Øvrige produktion-                     måneder holdbarhed.                    måneder holdbarhed.
  øvrigt: Hvedemel, surdej.                 formationer: økologisk.Rugflager, durum fuldkorns-     Øvrige produktinforma-                   Øvrige produktinformationer: speltmel - giver en let
  Bagt i stenovn, gaspakket,                 mel og sesamfrø i stenovn. Nøglehulsmærkede. Frost.    tioner: Fuldkorns durumhvedemel, havreflager, bløde    nøddeagtig smag og en mørkere farve. stenovn.
  opbevares ved stuetemperatur.               Håndtering: sæt i kold ovn og bag 13-15 minutter ved    kerner. Brødene er kogt før bagning og har derfor en    Håndtering: sæt i kold ovn. Bag 10-12 minutter ved
  Håndtering: Fugtes og bages 10-12 minutter ved 200�.    190° varmluft. lad hvile 3 minutter.            karakteristisk skorpe og en fast, saftig krumme.      190° varmluft. lad hvile 3 minutter.
  Smagekommentarer: Flot, rustikt. langtidshævet?      Smagekommentarer: grov bolle. Fin, flot. Rustik.      Håndtering: sæt i kold ovn. Bag 10-12 minutter ved 190°  Smagekommentarer: ligner et kuvert/suppebrød i god
  Dufter af korn. indbydende. sprød og sej skorpe. Flot   Ruglugt. Flot blød skorpe. Fin tekstur. Elastisk, tilpas  varmluft. lad hvile 3 minutter.              udgave. Duftsvag. kedelig svag smag. kompakt. ligger
  struktur. kompakt og god fylde. Friskbagt smag. Til    fugtig. god til madpakker, sandwich, men ikke madbrød   Smagekommentarer: Flot, rustik. grim bagel. Havre-     langt fra tidens trend. Et 80›er produkt.
  sandwich, mad, picnic, tapas, tapenade, charcuterie.    generelt. til skolebrug.                  gryn en misforståelse. Forvirret lugt. gærduft. sød
  godt flûte.                                                      og kageagtig. Tør i munden. ikke madbrød. For sød.     
                                                            skuffer i smag og struktur.
  
                                                             
  Produktnavn: Délifrance                  Produktnavn: Ciabatta                   Produktnavn: Rosmarin                   Produktnavn: get fresh at
  Baguettes Classique                    hvedebrød (gamle Mølle)                  og havsalt stykke                     home – part baked Ciabatta
  Producent/importør/                    Producent/importør/                    Producent: lantmännen                   Producent/importør/
  forhandler: Délifrance/                  forhandler: sinnack                    Unibake                          forhandler: Bakkersland/
  karema Foods                        Backspezialitäten/Dansk                  oprindelsesland: Danmark                  Coop/kvickly, Brugsen
  oprindelsesland: Frankrig                 supermarked/Netto                     Kilopris: 52,26 kr.                    oprindelsesland: Holland
  Kilopris: 49,00                      oprindelsesland: Tysk-                   Produktionsdato: 12 måneder                Kilopris: 23,16 kr.
  Produktionsdato: -                     land                            holdbarhed.                        Produktionsdato: -
  Produktinformationer i                   Kilopris: 19,85 kr.                    Øvrige produktinformationer:                Produktinformationer i
  øvrigt: Hvedemel. Tørvare.                 Produktionsdato:                      Durum og fuldkornshvede-                  øvrigt: Hvedemel, olivenolie,
  Håndtering: 8-10 minutter ved 200°.            7/3/2011                          mel med rosmarin og drys af                hvedesurdej, gær. Bagt i stenovn, gaspakket., opbeva-
  Smagekommentarer: Pæn baguette, lidt lys i skorpen.    Produktinformationer i øvrigt: Hvedemel. gaspakket,    durum og havsalt.                     res ved stuetemperatur.
  lidt maskinel. Neutral lugt. sprød skorpe. god. Meget   opbevares ved stuetemperatur.               Håndtering: sæt i kold ovn.                Håndtering: Fugt m/vand og bag 6-8 minutter ved 220°.
  tæt/kompakt. Til croûtoner med olie og hvidløg. Alle    Håndtering: 13-15 minutter ved 210°.            Bag ca. 8 minutter ved 190° varmluft. lad hvile 3 minut-  Smagekommentarer: grimt. Virker ubagt og farveløst.
  kan spise det. Til suppe, sandwich, grillaftener, ristet  Smagekommentarer: lige regelmæssigt nok. Pænt.       ter. Eller bag brødene ca. 3 minutter på hver side på   lugter hengemt. sprød, men tynd og let skorpe. smager
  med gedeost.                        Flot brød, men kedelig smag. kaldes sikkert Ciabatta,   grill.                           ikke af brød, men af hvedemel. Meget ringe.
                                men lad dig ikke snyde! Til suppe, brød, pasta. Trist,   Smagekommentarer: kedelig, melet, fuldkorn.
                               men uskadeligt.                      industri-kuvertbrød. Meget dominerende rosmarin-      
                                                             duft. Dufter godt af rosmarin. smuldrer. kun smag af
                                                             rosmarin. kedeligt tungt brød. Bedst til krydret mad.
                                                             Provence-retter, suppe, pasta.

                                                             14 smagogbehag                                                                                                          smagogbehag 15

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:46
posted:7/30/2011
language:Danish
pages:2