Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

PENELOPE (DOC)

VIEWS: 35 PAGES: 16

									PENELOPE                        PENELOPE
“Healthy sleep”                    „Здравословен сън”

WE PROMISE YOU A LOT MORE THAN A            ОБЕЩАВАМЕ ВИ НЕ ПРОСТО СЪН, А
SLEEP.                         ИСТИНСКО УДОВОЛСТВИЕ.

PENELOPE IS A REGISTERED TRADEMARK           PENELOPE Е РЕГИСТРИРАНА ТЪРГОВСКА
OF MAYATEKSTIL                     МАРКА НА MAYATEKSTIL

Maybe taking a shower calms you down before      Може би душът преди сън ви успокоява... А
sleep... Maybe short exercises... Or a fairy tail...  може би няколко кратки упражнения... Или
All are for a comfortable and peaceful sleep!     пък приказка... Всичко това помага да
And the softness you feel at the moment when      заспите удобно и спокойно! Същото се
you put your head on the pillow and the quilt     отнася и за мекотата, която ви обгръща,
touches your skin… The feeling of coolness that    когато поставите главата си на
you can not give up... That is the special point    възглавницата и завивката погали кожата
where you meet Maya Tekstil quality and        ви… Чувството на хладна мекота, в която се
comfort!                        влюбвате веднага... Това е мигът, в който
                            усещате качеството и комфорта на Maya
                            Tekstil!
For years, we have been creating new designs      От години създаваме нови модели и ви
and producing comfort for you to have a nice      даряваме с комфорт, превръщайки вашия
sleep. We present you a sleep of higher quality,    сън в удоволствие. Предлагаме ви
with the microfiber and orthopedic lines next to    прекрасен сън с микрофибърните и
pur goose down products that you know under      ортопедични гами, както и с продуктите от
PENELOPE brand.                    гъши пух, които познавате под марката
                            PENELOPE.

Special                        Special
Special and esthetic dimension of sleep...       Специални и естетически измерения на
                            съня...
Penelope replies with the Special Series to      Penelope предлага Специалната гама на
those who search the taste of elegance and       онези, които търсят елегантност и искат да
difference. Penelope Special Sleeping Products     бъдат различни. Продукти за сън „Special” на
are exactly what you want with the feel of a      Penelope са точно това, което искате,
gentle initial touch.                 допълнено от усещането за нежно
                            докосване.

EXCLUSIVE DAUNY                    EXCLUSIVE DAUNY
GOOSE                         ЗАВИВКА
DOWN                          ОТ ГЪШИ
QUILT                         ПУХ

95% DOWN                        95% ПУХ
5% FEATHER                       5% ПЕРА

High Quality Hungarian Goose Down           Висококачествен унгарски гъши пух
Light                         Олекотена
100% Silk Downproof Jacquard Imported Fabric      Вносен жакард от 100% коприна, който не
                            позволява на пуха да излиза
SOFTNESS, QUALITY AND ELEGANCE             МЕКОТА, КАЧЕСТВО И ЕЛЕГАНТНОСТ,
CREATED BY PURE SILK FABRIC              СЪЗДАДЕНИ ОТ ПЪРВОКЛАСНА
                            КОПРИНЕНА ТЪКАН
WOOLLY                    WOOLLY

WOOLLY                    ВЪЛНЕНА
WOOL                     ЗАВИВКА
QUILT                    WOOLLY
100 % WOOL                  100% ВЪЛНА

Woolmark Licensed 100%            100% вълнен пълнеж
Wool Filling                 с лиценз Woolmark
100% Cotton, Special Imported Fabric     Специална вносна тъкан от 100% памук
IDEAL FOR WINTER USAGE            ИДЕАЛНА ЗА УПОТРЕБА ПРЕЗ ЗИМАТА

THERMY                    THERMY
GOOSE                    ЗАВИВКА
DOWN                     ОТ ГЪШИ
QUILT                    ПУХ
90 % DOWN                  90% ПУХ
10 % FEATHER                 10% ПЕРА

High Quality Hungarian Goose Down      Висококачествен унгарски гъши пух
Suitable for double-sided usage       Подходяща за употреба от двете страни
Ideal for soft quilt users with 90 % Down,  Идеална за любителите на меки завивки с
                       90% пух
OUTLAST FABRIC                ТЪКАН OUTLAST
COOL EFFECT                 ОХЛАЖДАЩ ЕФЕКТ
COTTON FABRIC                ПАМУЧНА ТЪКАН
НОТ ЕFFECT                  ЗАГРЯВАЩ ЕФЕКТ

BALANCES BODY HEAT, DECREASES        БАЛАНСИРА ТОПЛИНАТА НА ТЯЛОТО,
SWEATING WITH THE UNIQUE CLIMATE       НАМАЛЯВА ПОТЕНЕТО С ПОМОЩТА НА
REGULATORY OUTLAST COVER.          УНИКАЛНОТО ПОКРИТИЕ OUTLAST,
                       КОЕТО РЕГУЛИРА ТЕМПЕРАТУРАТА.

CLIMABALANCE                 CLIMABALANCE
GOOSE                    ЗАВИВКА
DOWN                     ОТ ГЪШИ
QUILT                    ПУХ
90 % DOWN                  90% ПУХ
10 % FEATHER                 10% ПЕРА

cIima / baIance               clima balance
Excellent heat content in dry environment  Изключително задържане на топлина в суха
                       среда
Ideal for soft quilt users with 90% Down.  Идеална за любителите на меки завивки с
                       90% пух

THREE TIMES MORE AIR CIRCULATION       ТРИ ПЪТИ ПО-ГОЛЯМ ЕФЕКТ НА
EFFECT WITH SPECIAL DESIGN          ЦИРКУЛИРАНЕ НА ВЪЗДУХА
                       БЛАГОДАРЕНИЕ НА СПЕЦИАЛНИЯ
                       ДИЗАЙН
REDUCES SWEATING AND OVER-HEATING      НАМАЛЯВА ПОТЕНЕТО И ПРЕГРЯВАНЕТО
WITH THE CLIMA CHANNELS           ЧРЕЗ ДИШАЩИ КАНАЛИ

Climabalance obtains the optimum air     Climabalance постига оптимална циркулация
circulation with the air control lanes. Principles  на въздуха с канали за контрол на въздуха.
of Climabalance is tested and approved by      Принципите на действие на Climabalance са
Scientific Research Institute of Germany (TNO)    тествани и одобрени от Института за научни
                           изследвания на Германия (TNO).

EXCLUSIVE                      EXCLUSIVE
DAUNY                        DAUNY
GOOSE DOWN PILLOW                  ВЪЗГЛАВНИЦА ОТ ГЪШИ ПУХ
90 % DOWN+10 % FEATHER                90% ПУХ + 10% ПЕРА
50X70 / 600 gr                    50X70 / 600 gr
High Quality Hungarian Goose Down          Висококачествен унгарски гъши пух
100%-Silk Downproof Jacquard imported Fabric     Вносна тъкан от 100% копринен жакард,
                           който не позволя на пуха да излиза
SOFTNESS. QUALITY AND ELEGANCE            МЕКОТА, КАЧЕСТВО И ЕЛЕГАНТНОСТ,
CREATED BY PURE SILK FABRIC.             СЪЗДАДЕНИ ОТ ПЪРВОКЛАСНА
                           КОПРИНЕНА ТЪКАН.
IDEAL FOR FACE DOWN USAGE.              ИДЕАЛНА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ И НАОПАКИ.

THERMY                        THERMY
GOOSE DOWN PILLOW                  ВЪЗГЛАВНИЦА ОТ ГЪШИ ПУХ
90 % DOWN+10 % FEATHER                90% ПУХ + 10% ПЕРА
50X70 / 750 gr                    50X70 / 750 gr
High Quality Hungarian Goose Down          Висококачествен унгарски гъши пух
Suitable for double-sided usage           Подходяща за употреба от двете страни
IDEAL FOR SOFT PILLOW USERS,             ИДЕАЛНА ЗА ЛЮБИТЕЛИТЕ НА МЕКИ
SPORTIVE AND ELEGANT DESIGN             ВЪЗГЛАВНИЦИ. СПОРТЕН И ЕЛЕГАНТЕН
                           ДИЗАЙН.

OUTLAST FABRIC                    ТЪКАН OUTLAST
COOL EFFECT                     ОХЛАЖДАЩ ЕФЕКТ
COTTON FABRIC                    ПАМУЧНА ТЪКАН
HOT EFFECT                      ЗАГРЯВАЩ ЕФЕКТ

BALANCES BODY HEAT, DECREASES            БАЛАНСИРА ТОПЛИНАТА НА ТЯЛОТО,
SWEATING WITH THE UNIQUE CLIMATE           НАМАЛЯВА ПОТЕНЕТО С ПОМОЩТА НА
REGULATORY OUTLAST COVER.              УНИКАЛНОТО ПОКРИТИЕ OUTLAST,
                           КОЕТО РЕГУЛИРА ТЕМПЕРАТУРАТА.

Outlast Technology                  Технологията Outlast
1. Outlast microcapsules.              1. Микрокапсули Outlast абсорбират
                             повишената температура.
2. Stocked heat is given back to the body if     2. В случай на необходимост складираната
  needed.                        топлина се връща обратно към тялото.
3. A permanent microclimate is constructed      3. Като резултат се създава постоянен
  result.                        микроклимат.

Outside                       Външна страна
Outlast Heat Molecules                Молекули за топлина Outlast
Micro climate                    Микроклимат
Skin                         Кожа

WOOLLY WOOL                     WOOLLY WOOL
100% WOOLBALL FILLING                100% ПЪЛНЕЖ ОТ ВЪЛНЕНИ ТОПЧЕТА
50X70/750 gr                     50X70 / 750 gr
WASHABLE ZIPPERED COVER             ПЕРЯЩ СЕ КАЛЪФ С ЦИП
IDEAL PRODUCT WITH LIGHTNESS AND        ИДЕАЛЕН ОЛЕКОТЕН ПРОДУКТ С ЛИЦЕНЗ
WOOLMARK LICENCE.                WOOLMARK.

WOOLLY LATEX                  WOOLLY LATEX
WASHABLE ZIPPERED COVER             ПЕРЯЩ СЕ КАЛЪФ С ЦИП
Outer Layer 100% Wool Filling          Външен слой със 100% вълнен пълнеж
Inner Layer Latex                Вътрешен слой от латекс
50X70/1600 gr                  50X70 / 1600 gr
UNIQUE MEETING OF LATEX AND WOOL        УНИКАЛНО СЪЧЕТАНИЕ НА ЛАТЕКС И
                        ВЪЛНА
100% WOOL FILLING                100% ВЪЛНЕН ПЪЛНЕЖ
LATEX                      ЛАТЕКС
100% WOOL FILLING                100% ВЪЛНЕН ПЪЛНЕЖ

Naturide                    Naturide
Naturally pure and warm ...           Естествена чистота и топлина ...
Naturide, natural and healthy sleep series…   Naturide, гамата за естествен и
Naturide Sleep Products present you pleasant  здравословен сън… Продуктите за сън
peaceful sleep with the naturalness, softness  Naturide ви осигуряват приятен и спокоен
and warmness of goose down.           сън чрез естествената мекота и топлина на
                        гъшия пух.

SILVER                     SILVER
GOOSE                      ЗАВИВКА
DOWN                      ОТ ГЪШИ
QUILT                      ПУХ
60 % DOWN                    60% ПУХ
40 % FEATHER                  40% ПЕРА
High Quality Hungarian Goose Down        Висококачествен унгарски гъши пух
100%-Cotton Downproof Imported Fabric      Специална вносна тъкан от 100% памук,
                        която не позволява на пуха да излиза
Suitable price advantage            Атрактивно ценово предимство
IDEAL FOR WINTER USAGE.             ИДЕАЛНА ЗА УПОТРЕБА ПРЕЗ ЗИМАТА.

GOLD                      GOLD
GOOSE                      ЗАВИВКА
DOWN                      ОТ ГЪШИ
QUILT                      ПУХ
90% DOWN                    90% ПУХ
10% FEATHER                   10% ПЕРА
High Quality Hungarian Goose Down        Висококачествен унгарски гъши пух
100% Cotton Downproof Imported Fabric      Специална вносна тъкан от 100% памук,
                        която не позволява на пуха да излиза
Remarkable softness with 90% Down        Забележителна мекота с 90% пух
IDEAL FOR WINTER USAGE             ИДЕАЛНА ЗА УПОТРЕБА ПРЕЗ ЗИМАТА

TROPICAL                    TROPICAL
GOOSE                      ЗАВИВКА
DOWN                      ОТ ГЪШИ
QUILT                      ПУХ
90% DOWN                    90% ПУХ
10% FEATHER                   10% ПЕРА
High Quality Hungarian Goose Down        Висококачествен унгарски гъши пух
100% Cotton Downproof Imported Fabric  Специална вносна тъкан от 100% памук,
                     която не позволява на пуха да излиза
Remarkable softness with 90% Down    Забележителна мекота с 90% пух
IDEAL FOR SPRING&AUTUMN USAGE      ИДЕАЛНА ЗА УПОТРЕБА ПРЕЗ ПРОЛЕТТА
                     И ЕСЕНТА

PLATIN                  PLATIN
GOOSE                  ЗАВИВКА
DOWN                   ОТ ГЪШИ
QUILT                  ПУХ
90% DOWN                 90% ПУХ
10% FEATHER               10% ПЕРА
High Quality Hungarian Goose Down    Висококачествен унгарски гъши пух
Remarkable softness with 90% Down    Забележителна мекота с 90% пух
100% Cotton Jacquard Sateen Downproof  Сатениран жакард от 100% памук, който не
Fabric                  позволява на пуха да излиза
For those who don`t give up elegance   За онези, които държат на елегантността
IDEAL FOR WINTER USAGE          ИДЕАЛНА ЗА УПОТРЕБА ПРЕЗ ЗИМАТА

TWIN                   TWIN
GOOSE                  ЗАВИВКА
DOWN                   ОТ ГЪШИ
QUILT                  ПУХ
90% DOWN                 90% ПУХ
10% FEATHER               10% ПЕРА
High Quality Hungarian Goose Down    Висококачествен унгарски гъши пух
Remarkable softness with 90% Down    Забележителна мекота с 90% пух
100% Cotton Jacquard Sateen Downproof  Сатениран жакард от 100% памук, който не
Fabric                  позволява на пуха да излиза
For those who don`t give up elegance   За онези, които държат на елегантността
IDEAL FOR FOUR SEASON USAGE       ИДЕАЛНА ЗА УПОТРЕБА ПРЕЗ ВСИЧКИ
                     СЕЗОНИ
ONE PIECE FOR SPRING…          ЕДНА ЧАСТ ЗА ПРОЛЕТТА…
BOTH PIECES IN WINTER COLD…       ДВЕ ЧАСТИ ЗА СТУДЕНАТА ЗИМА…

DIAMOND                 DIAMOND
GOOSE                  ЗАВИВКА
DOWN                   ОТ ГЪШИ
QUILT                  ПУХ
90% DOWN                 90% ПУХ
10% FEATHER               10% ПЕРА
High Quality Hungarian Goose Down    Висококачествен унгарски гъши пух
Remarkable softness with 90% Down    Забележителна мекота с 90% пух
Downproof, Jacquard Silk/Cotton Fabric  Копринен или памучен жакард, който не
                     позволява на пуха да излиза
IDEAL FOR WINTER USAGE          ИДЕАЛНА ЗА УПОТРЕБА ПРЕЗ ЗИМАТА

STAR                   STAR
15% DOWN+85% FEATHER           15% ПУХ + 85% ПЕРА
HIGH QUALITY HUNGARIAN GOOSE DOWN,    ВИСОКОКАЧЕСТВЕН УНГАРСКИ ГЪШИ
IDEAL FOR NICELY-FILLED AND HARD     ПУХ, ИДЕАЛЕН ЗА ЛЮБИТЕЛИТЕ НА
PILLOW USERS, SUITABLE PRICE       ПЛЪТНИТЕ И ТВЪРДИ ВЪЗГЛАВНИЦИ,
ADVANTAGE                АТРАКТИВНО ЦЕНОВО ПРЕДИМСТВО.
BRONZE                        BRONZE
30% DOWN+70% FEATHER                 30% ПУХ + 70% ПЕРА
HIGH QUALITY HUNGARIAN GOOSE DOWN,          ВИСОКОКАЧЕСТВЕН УНГАРСКИ ГЪШИ
100% COTTON DOWNPROOF IMPORTED            ПУХ, ВНОСНА ТЪКАН ОТ 100% ПАМУК,
FABRIC, IDEAL FOR MEDIUM HARDNESS           КОЯТО НЕ ПОЗВОЛЯВА НА ПУХА ДА
PILLOW USERS                     ИЗЛИЗА, ИДЕАЛНА ЗА ЛЮБИТЕЛИТЕ НА
                           СРЕДНО ТВЪРДИ ВЪЗГЛАВНИЦИ.

GOLD                         GOLD
70% DOWN+30% FEATHER                 70% ПУХ+30% ПЕРА
HIGH QUALITY HUNGARIAN GOOSE DOWN,          ВИСОКОКАЧЕСТВЕН УНГАРСКИ ГЪШИ
100% COTTON DOWNPROOF IMPORTED            ПУХ, ВНОСНА ТЪКАН ОТ 100% ПАМУК,
FABRIC, MAXIMUM SOFTNESS AND             КОЯТО НЕ ПОЗВОЛЯВА НА ПУХА ДА
LIGHTNESS                       ИЗЛИЗА, МАКСИМАЛНА МЕКОТА И ЛЕКОТА

PLATIN                        PLATIN
90% DOWN+10% FEATHER                 90% ПУХ + 10% ПЕРА
HIGH QUALITY HUNGARIAN GOOSE DOWN,          ВИСОКОКАЧЕСТВЕН УНГАРСКИ ГЪШИ
100% COTTON DOWNPROOF JACQUARD            ПУХ, САТЕНИРАН ЖАКАРД ОТ 100%
SATEEN FABRIC, MAXIMUM SOFTNESS            ПАМУК, КОЙТО НЕ ПОЗВОЛЯВА НА ПУХА
AND LIGHTNESS                     ДА ИЗЛИЗА, МАКСИМАЛНА МЕКОТА И
                           ЛЕКОТА

DIAMOND                        DIAMOND
90% DOWN+10% FEATHER                 90% ПУХ + 10% ПЕРА
HIGH QUALITY HUNGARIAN GOOSE DOWN,          ВИСОКОКАЧЕСТВЕН УНГАРСКИ ГЪШИ
DOWNPROOF JACQUARD SILK/COTTON,            ПУХ, ПАМУЧЕН/КОПРИНЕН ЖАКАРД,
MAXIMUM SOFTNESS AND LIGHTNESS            КОЙТО НЕ ПОЗВОЛЯВА НА ПУХА ДА
                           ИЗЛИЗА, МАКСИМАЛНА МЕКОТА И ЛЕКОТА

MEDALLION                       MEDALLION
HIGH QUALITY HUNGARIAN GOOSE DOWN,          ВИСОКОКАЧЕСТВЕН УНГАРСКИ ГЪШИ
100% COTTON DOWNPROOF FABRIC,             ПУХ, ТЪКАН ОТ 100% ПАМУК, КОЯТО НЕ
DOUBLE-SIDED USAGE: HARD AND SOFT.          ПОЗВОЛЯВА НА ПУХА ДА ИЗЛИЗА,
                           ПОДХОДЯЩА ЗА УПОТРЕБА И ОТ ДВЕТЕ
                           СТРАНИ: ТВЪРДА И МЕКА.
FRONT SIDE - 90% DOWN+10% FEATHER           ПРЕДНА СТРАНА - 90% ПУХ + 10% ПЕРА
BACK SIDE - 15% DOWN+85% FEATHER           ЗАДНА СТРАНА - 15% ПУХ + 85% ПЕРА

TWIN                         TWIN
HIGH QUALITY HUNGARIAN GOOSE DOWN,          ВИСОКОКАЧЕСТВЕН УНГАРСКИ ГЪШИ
100% COTTON DOWNPROOF FABRIC,             ПУХ, ТЪКАН ОТ 100% ПАМУК, КОЯТО НЕ
IDEAL FOR NICELY-FILED AND HIGH            ПОЗВОЛЯВА НА ПУХА ДА ИЗЛИЗА,
PILLOW USERS                     ИДЕАЛНА ЗА ЛЮБИТЕЛИТЕ НА ПЛЪТНИ И
                           ВИСОКИ ВЪЗГЛАВНИЦИ
TOP LAYER - 90% DOWN+10% FEATHER           ГОРЕН СЛОЙ - 90% ПУХ + 10% ПЕРА
MIDDLE LAYER - 15% DOWN+85% FEATHER          СРЕДЕН СЛОЙ - 15% ПУХ + 85% ПЕРА
BOTTOM LAYER - 90% DOWN+10%              ДОЛЕН СЛОЙ - 90% ПУХ + 10% ПЕРА
FEATHER

The lightest filling material in the world is goose  Най-лекият в света материал за пълнеж е
down. You feel as much relaxed as lightness of    гъшият пух. Колкото по-леки са
your pillow and quilt.                възглавницата и завивката ви, толкова по-
                           спокоен е сънят ви.
Due to it's natural structure, goose feather     Благодарение на естествената си структура,
protects your body against temperature        гъшите пера защитават тялото ви от
changes, regulates humidity and creates a       температурните промени, регулират
suitable surrounding for sleeping. It is       влажността и създават приятна среда за
"Hydrosscopic". It absorbs body sweat night      сън. Те са „хидроскопични”. През нощта
and sprays it back to the air in daytime. When    абсорбират влагата от потенето на тялото и
shaked once a week, quilts and pillow's filling    я разпръскват обратно във въздуха през
softens and expands reducing the damp. There     деня. Ако завивките и възглавниците се
is no odour as it doesn't keep bacterias. It is    разбухват веднъж седмично, пълнежът им
anti-allergic, hygienic and washable ,lf carelabel  омеква и се разширява, като намалява
instructions are followed, it can be used for long  влагата. Не се образува миризма, тъй като
years.                        не задържат бактерии. Материята е
                           антиалергична, хигиенична и се пере лесно.
                           Ако се спазват препоръките за поддръжка,
                           може да се използва дълги години.
Goose down and feather products are prefered     Продуктите от гъши пух и пера са
in the world due to these incomparable        предпочитани в целия свят точно заради
specialities.                     тези несравними характеристики.

EDFA                         EDFA
EUROPEAN                       ЕВРОПЕЙСКА
DOWN & FEATHER ASSOCIATION              АСОЦИАЦИЯ ЗА ПУХ И ПЕРА
MAYA TEKSTIL IS A MEMBER OF              MAYA TEKSTIL Е ЧЛЕН НА ЕВРОПЕЙСКАТА
EUROPEAN DOWN AND FEATHER               АСОЦИАЦИЯ ЗА ПУХ И ПЕРА
ASSOCIATION

Down                         Пух
Down comes from neck and breast of the        Пухът се набавя от врата и гърдите на
goose. It preserves heat better than other filling.  гъската. Запазва топлината по-добре от
Naturally soft and light, downs is more precious   всеки друг пълнеж. Естествено мек и лек
than any other filling since it`s scarce in nature.  пухът е по-ценен от всеки друг пълнеж, тъй
                           като се набавя трудно от природата.
Feather                        Пера
Feather is obtained from the back and wings of    Перата се събират от гърба и крилата на
the goose. It`s used with down by mixing them     гъската. Използват се заедно с пуха, като се
proportionally. Natural flexibility prevents down   смесват пропорционално. Естествената им
from being crushed.                  гъвкавост предпазва пуха от смачкване.

Softide                        Softide
A lot more for healthy sleep...            Още повече за здравословен сън...
Healthy sleep technology is at your disposal for   Имате на разположение технология за
a good sleep.                     здравословен сън, която ви осигурява
                           спокойни нощи.
Softide series include what is needed for your    Гамата Softide включва всичко необходимо
sleep comfort from the soft warmness of        за комфорта на съня ви – от меката топлина
microfiber to confounding fineness of microgel.    на микрофибъра до невероятната
                           деликатност на микрогела.

TERAPIA                        TERAPIA
MICROFIBRE QUILT                   ЗАВИВКА ОТ МИКРОФИБЪР
3 DENIER                       3 DENIER

3 Denier fibre thickness               Плътност на влакното 3 Denier
Anti-bacterial microfiber fabric           Антибактериална тъкан от микрофибър
SUPERIOR SOFTNESS, COMFORT AND         ПРЕВЪЗХОДНА МЕКОТА, КОМФОРТ И
WARMNESS                    ТОПЛИНА...

ARIA                      ARIA DE LUXE
MICROFIBRE QUILT                ЗАВИВКА ОТ МИКРОФИБЪР
3 DENIER                    3 DENIER

Exellent combination of microfibre and air   Невероятна комбинация от микрофибър и
circulation                  проветрение
Excellent heat content in dry environment   Изключително задържане на топлина в суха
                        среда
REDUCES SWEATING AND OVER-HEATING       НАМАЛЯВА ПОТЕНЕТО И ПРЕГРЯВАНЕТО
WITH THE CLIMA CHANNELS            ЧРЕЗ ДИШАЩИ КАНАЛИ

SOFFIA                     SOFFIA
MICROFIBRE QUILT                МИКРОФИБЪРНА ЗАВИВКА
3 DENIER                    3 DENIER

Anti-bacterial microfiber fabric        Антибактериална микрофибърна тъкан
Very soft with the microfiber filling.     Нежна мекота благодарение на
                        микрофибърния пълнеж
IDEAL FOR BOTH WINTER AND SUMMER        ИДЕАЛНА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ КАКТО ПРЕЗ
USAGE.                     ЗИМАТА, ТАКА И ПРЕЗ ЛЯТОТО
1. FOR SUMMER (MICROFIBRE SURFACE)       1. ПРЕЗ ЛЯТОТО (ПОВЪРХНОСТ ОТ
                          МИКРОФИБЪР)
2. FOR WINTER (MICROPLUSH SURFACE)       2. ПРЕЗ ЗИМАТА (ПОВЪРХНОСТ ОТ
                          МИКРОПЛЮШ)

IMPERIA                    IMPERIA
MICROFIBRE QUILT                МИКРОФИБЪРНА ЗАВИВКА
0,9 DENIER                   0,9 DENIER

0,9 Denier microgel filling          Пълнеж от микрогел с плътност 0,9 Denier
Excellent softness               Изключителна мекота
Closest lightness and warmness to goose down  Невероятна лекота и топлина, доближаващи
                        се максимално до тези на гъшия пух
Jacquard, cotton sateen fabric         Жакард, сатениран памук
SUITABLE FOR FOUR SEASON USAGE         ПОДХОДЯЩА ЗА УПОТРЕБА ПРЕЗ ВСИЧКИ
                        СЕЗОНИ

FIBREBALL                   FIBREBALL
FIBREBALL FILLING               ПЪЛНЕЖ ОТ СИЛИКОНИЗИРАНИ ТОПЧЕТА
FOR MEDIUM HARDNESS PILLOW USERS.       ЗА ЛЮБИТЕЛИТЕ НА СРЕДНО ТВЪРДИ
                        ВЪЗГЛАВНИЦИ.
SUITABLE PRICE ADVANTAGE            АТРАКТИВНО ЦЕНОВО ПРЕДИМСТВО

BOLLA                     BOLLA
FIBREBALL FILLING               ПЪЛНЕЖ ОТ СИЛИКОНИЗИРАНИ ТОПЧЕТА
FOR HIGH PILLOW USERS, SUPPORTS        ЗА ЛЮБИТЕЛИТЕ НА ВИСОКИ
YOUR NECK WITH THE BUFFLE PART         ВЪЗГЛАВНИЦИ, ПОДДЪРЖАЩ БОРД ЗА
                        ВРАТА С ОРТОПЕДИЧЕН ЕФЕКТ

TERAPIA                    TERAPIA
FIBREBALL FILLING               ПЪЛНЕЖ ОТ СИЛИКОНИЗИРАНИ ТОПЧЕТА
ZIPPERED, WASHABLE QUILT TED OUTER         ПЕРЯЩ СЕ КАПИТОНИРАН ВЪНШЕН
COVER, ANTI-BACTERIAL MICROFIBRE          КАЛЪФ С ЦИП ОТ АНТИБАКТЕРИАЛНА
FABRIC                       МИКРОФИБЪРНА ТЪКАН

SOFFIA                       SOFFIA
FIBREBALL FILLING                 ПЪЛНЕЖ ОТ СИЛИКОНИЗИРАНИ ТОПЧЕТА
DOUBLE-SIDED USAGE, MICROFIBRE AND         ПОДХОДЯЩА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ И ОТ
MICROPLUSH SURFACES ALLOW BOTH           ДВЕТЕ СТРАНИ, ПОВЪРХНОСТИТЕ ОТ
SUMMER AND WINTER USAGE              МИКРОФИБЪР И ОТ МИКРОПЛЮШ
                          ПОЗВОЛЯВАТ УПОТРЕБА КАКТО ПРЕЗ
                          ЛЯТОТО, ТАКА И ПРЕЗ ЗИМАТА

IMPERIA                      IMPERIA
FIBREBALL FILLING                 ПЪЛНЕЖ ОТ СИЛИКОНИЗИРАНИ ТОПЧЕТА
JACQUARD, COTTON SATEEN FABRIC           ЖАКАРД, ТЪКАН ОТ САТЕНИРАН ПАМУК С
CLOSEST LIGHTNESS AND WARMNESS TO         ЛЕКОТА И ТОПЛИНА, ДОБЛИЖАВАЩИ СЕ
GOOSE DOWN, EXCELLENT SOFTNESS           МАКСИМАЛНО ДО ТЕЗИ НА ГЪШИЯ ПУХ,
                          ИЗКЛЮЧИТЕЛНА МЕКОТА

ARIA DELUXE                    ARIA DE LUXE
FIBREBALL FILLING                 ПЪЛНЕЖ ОТ СИЛИКОНИЗИРАНИ ТОПЧЕТА
REDUCES SWEATING AND OVER-HEATING         НАМАЛЯВА ПОТЕНЕТО И ПРЕГРЯВАНЕТО
WITH THE CLIMA CHANNELS, EXCELLENT         ЧРЕЗ ДИШАЩИТЕ КАНАЛИ, ОТЛИЧНО
HEAT CONTENT IN DRY ENVIRONMENT.          ЗАДЪРЖАНЕ НА ТОПЛИНА В СУХА СРЕДА.
ZIPPERED, WASHABLE QUILTED COVER.         ПЕРЯЩ СЕ КАПИТОНИРАН КАЛЪФ С ЦИП

Softide series consist of unique products which  Гамата Softide съдържа уникални продукти,
are designed for consumers who don't give up    разработени за клиенти, които не се отказват
goose down but prefer microfibre, Microgel and   от комфорта на гъшия пух, но предпочитат
Climabalance which are first produced by Maya   микрофибър. Микрофибърните предложения
Tekstil in Turkey, specializes the series with   на гамата се допълват от специализирани
microfibre products.                продукти с пълнеж от микрогел и с
                          технологията Climabalance, произведени за
                          първи път от Maya Tekstil в Турция.

Microfibre products                 Микрофибърни продукти
A special technology reduces the fibre thickness  Специална технология намалява плътността
down to 3 denier which obtains goose down      на влакното до 3 denier, като по този начин
lightness and softness.               се достига лекотата и мекотата на гъшия
                          пух.
Microgel products                  Продукти с микрогел
Microgel products reach beyond your         Продуктите с микрогел надминават
imagination with a touch of lightness and      очакванията ви с невероятното усещане за
softness. 0,9 denier fi thickness will give you the лекота и мекота. Плътността на влакното от
pleasure of sleeping on the clouds.         0,9 denier ви носи усещането, че спите
                          обгърнати от пухкави облаци.

Healthy sleep…                   Здравословен сън…

Medide                       Medide
Healthy sleep for a healthy life...        Здравословен сън за здравословен живот...
Natural life, naturaI nutrition, а healthу sleep  Природосъобразен живот, здравословно
away from the neckaches. It`s a very easy now   хранене, комфортен сън без болки във
to wake up to delightful mornings with Medide   врата. Вече е много лесно да се събудите с
pillows that are a good reply to any kind of     очакване за прекрасен ден благодарение на
sleeping problems.                  възглавниците Medide, които са подходящо
                           решение за проблемите със съня.

MEDIPOINT                       MEDIPOINT
SPONGE+ SILICONE FIBRE                ГЪБА + СИЛИКОНОВИ ВЛАКНА
Prevents snoring during sleep by regulating      Предотвратява хъркането по време на сън,
                           като регулира
comfortable breathing with the nech supportive    свободното дишане чрез дизайн за
design.                        поддържане на врата.SPONGE                        ГЪБА
SILICONE FIBRE                    СИЛИКОНОВИ ВЛАКНА
MEDIBON                        MEDIBON
FIBREBALL                       СИЛИКОНИЗИРАНИ ТОПЧЕТА
Ideal for high pillow users.             Идеална за любителите на високи
                           възглавници.
Soft fibreball usage, removes neckaches with     С меки силиконизирани топчета,
the buffled design.                  предотвратява болките във врата
                           благодарение на поддържащия борд за
                           врата.
FIBREBALL                       СИЛИКОНИЗИРАНИ ТОПЧЕТА

MEDIMIX                      MEDIMIX
GOOSE FEATHER + FIBREBALL             ГЪШИ ПЕРА + СИЛИКОНИЗИРАНИ
                          ТОПЧЕТА
Ideal for high pillow users.            Идеална за любителите на високи
                          възглавници.
Alternative design, fibreball and goose feather is Алтернативен дизайн с използване на
used                        силиконизирани топчета и гъши пера.
GOOSE FEATHER                   ГЪШИ ПЕРА
FIBREBALL                     СИЛИКОНИЗИРАНИ ТОПЧЕТА

MEDILAT                        MEDILAT
LATEX                         ЛАТЕКС
Doesn't keep bacterias and moisture with the air   Не задържа бактерии и влага благодарение
permeability property. Anti-bacterial. Natural latx  на свойството за пропускливост на въздуха.
is obtained from the bcaoutchouc tree`s milk     Антибактериален ефект. Естественият
and takes the shape of neck and shoulder       латекс се получава от млечния сок на
region. Flexibility of the material prevents from   каучуковото дърво и приема формата на
misshaping.                      врата и раменната област. Гъвкавостта на
                           материала предотвратява деформирането.
LATEX                         ЛАТЕКС

MEDINORM                       MEDINORM
VISCOELASTIC*                     VISCOELASTIC*
For medium height pillow users.            За любителите на възглавници със средна
                           височина.
Medinorm pillow avoids nechaches by          Осигурявайки поддръжка на врата ви,
supporting your neck.                 възглавницата Medinorm ви предпазва от
                           неприятните болки във врата.
VISCOELASTIC                     VISCOELASTIC
MEDIFORM                      MEDIFORM
For medium and high pillow users.          За любителите на възглавници със средна и
                          голяма височина.
One side is normal. other side is high, double-   Има двойна употреба - едната страна е
sided usage. Avoids neckaches by supporting     нормална, а другата - по-висока.
your neck.                     Предотвратява болките във врата, като го
                          поддържа.
VISCOELASTIC                    VISCOELASTIC

*Viscoelastic filling takes form according to the  *Пълнежът от Viscoelastic приема различни
body heat and weight. Main form of the pillow    форми съобразно топлината и теглото на
doesn`t misshape.                  тялото. Основната форма на възглавницата
                          не се променя.

MEDITHERMT1                     MEDITHERM T1
VISCOELASTIC                    VISCOELASTIC
Balances body heat decreases sweating        Балансира топлината на тялото и намалява
                          потенето
With the unique regulatory Outlast cover.      с помощта на уникалното регулиращо
Suitable double-sided usage.            покритие Outlast. Подходяща за употреба от
                          двете страни.
VISCOELASTIC                    VISCOELASTIC
OUTLAST FABRIC TECHNOLOGY              ТЪКАННА ТЕХНОЛОГИЯ OUTLAST

MEDITHERMT3                     MEDITHERM T3
VISCOELASTIC                    VISCOELASTIC
Balances body heat, decreases sweating       Балансира топлината на тялото и намалява
                          потенето
With the unique climate regulatory. Outlast     с помощта на уникалното покритие Outlast,
cover. Suitable for double sided usage.       което регулира температурата. Подходяща
                          за употреба от двете страни.
VISCOELASTIC                    VISCOELASTIC
OUTLAST FABRIC TECHNOLOGY              ТЪКАННА ТЕХНОЛОГИЯ OUTLAST

MEDIBAMBOO B1                    MEDIBAMBOO B1
VISCOELASTIC                    VISCOELASTIC
For medium height pillow users. Orthopedic,     За любителите на възглавници със средна
supportive to neck. Anti-bacterial with “Bamboo-  височина. Ортопедична възглавница с опора
Kun" Absorbtion of moisture and fast-drying     за врата. Антибактериален ефект с „Bamboo-
properties Natural and re-cyclable.         Kun”. Свойства за абсорбиране на влагата и
                          бързо съхнене. Естествен продукт, който
                          може да се рециклира.
VISCOELASTIC                    VISCOELASTIC

MEDIBAMBOO B3                    MEDIBAMBOO B3
VISCOELASTIC                    VISCOELASTIC
For medium height pillow users. Orthopedic,     За любителите на възглавници със средна
supportive to neck. Anti-bacterial with “Bamboo-  височина. Ортопедична възглавница с опора
Kun" Absorbtion of moisture and fast-drying     за врата. Антибактериален ефект с „Bamboo-
properties Natural and re-cyclable.         Kun”. Свойства за абсорбиране на влагата и
                          бързо съхнене. Естествена и рециклируема.
VISCOELASTIC                    VISCOELASTIC
MEDIRELAX R1                    MEDIRELAX R1
VISCOELASTIC                    VISCOELASTIC
Regulates the electric current on the body with  Регулира статичното електричество с
anti-static property.               антистатичните си свойства.
It is natural anti-bacterial and orthopedic.    Естествено антибактериална и ортопедична.
VISCOELASTIC                    VISCOELASTIC

MEDIRELAX R3                    MEDIRELAX R3
VISCOELASTIC                    VISCOELASTIC
Regulates the electric current on the body with  Регулира статичното електричество с
anti-static property.               антистатичните си свойства.
It is natural anti-bacterial and orthopedic.    Естествено антибактериална и ортопедична.
VISCOELASTIC                    VISCOELASTIC

Viscoelastic Memory Foam technology, first     Технологията Viscoelastic Memory Foam,
developed by Nasa, obtains a unique comfort in   разработена за първи път от NASA, намира
your sleep with PENELOPE's medical pillows.    своето приложение за комфорта на вашия
Pillows having the viscoelastic technology takes  сън в медицинските възглавници на
form according to body heat and shape but     PENELOPE. Възглавниците с технологията
doesn't misshape the original form. These     Viscoelastic се моделират според топлината
products reduce the involuntary actions up to 80  и формата на тялото без деформиране на
% by regulating the blood pressure and       оригиналната им форма. Тези продукти
removes the joint aches. In addition fibreball,  намаляват неволните движения до 80%, като
microfiber and goose feather filled pillows and  регулират кръвното налягане и премахват
Latex which is made of the milk of caoutchouc   болките в ставите. Освен това
tree are the other prior products of this serie.  възглавниците с пълнеж от силиконизирани
                          топчета, от микрофибър и гъши пера и тези
                          от латекс, произведен от млечния сок на
                          каучуковото дърво са другите водещи
                          продукти от тази гама.

Baby                        Baby
Healthiest sleep tor your child..         Най-здравословният сън за вашето дете...
Always the warmness of mom while sleeping     Когато детето ви спи с продуктите от гамата
with Penelope Goose Down Baby Series Soft     с гъши пух Baby на Penelope, то винаги
warm and fluffy Penelope quilts and pillows turn  усеща топлината на мама. Меките, топли и
the sleep into pleasure.              пухкави завивки и възглавници от Penelope
                          превръщат съня в удоволствие.

Baby                        BABY
WOOLY                       WOOLY
WOOL QUILT                     ВЪЛНЕНА ЗАВИВКА
100% WOOL                     100% ВЪЛНА
WOOLY                       WOOLY
WOOL PILLOW                    ВЪЛНЕНА ВЪЗГЛАВНИЦА
100% Wool Filllin                 100% Вълнен пълнеж
Natural, healthy                  Естествен, здравословен
100% Cotton Imported Fabric            Вносна тъкан от 100% памук
IDEAL FOR WINTER USAGE               ИДЕАЛНА ЗА УПОТРЕБА ПРЕЗ ЗИМАТА

100% WOOLBALL FILLING               100% ПЪЛНЕЖ ОТ ВЪЛНЕНИ ТОПЧЕТА
100% WOOLBALL FILLING, 100% COTTON         100% ПЪЛНЕЖ ОТ ВЪЛНЕНИ ТОПЧЕТА,
IMPORTED FABRIC, ZIPPERED WASHABLE         ВНОСНА ТЪКАН ОТ 100% ПАМУК С ЦИП ЗА
FABRIC                     ЛЕСНО ИЗПИРАНЕ

BABY GOLD                   BABY GOLD
GOOSE DOWN QUILT                ЗАВИВКА ОТ ГЪШИ ПУХ
90% DOWN                    90% ПУХ
10% FEATHER                  10% ПЕРА
High Quality Hungarian Goose Down       Висококачествен унгарски гъши пух
100% Cotton Downproof Imported Fabric     Специална вносна тъкан от 100% памук,
                        която не позволява на пуха да излиза
Remarkable softness with 90% Down       Забележителна мекота с 90% пух
IDEAL FOR WINTER USAGE             ИДЕАЛНА ЗА УПОТРЕБА ПРЕЗ ЗИМАТА

BABY PLATIN                  BABY PLATIN
GOOSE DOWN QUILT                ЗАВИВКА ОТ ГЪШИ ПУХ
90% DOWN                    90% ПУХ
10% FEATHER                  10% ПЕРА
High Quality Hungarian Goose Down       Висококачествен унгарски гъши пух
Remarkable softness with 90% Down       Забележителна мекота с 90% пух
100% Cotton Jacquard Sateen Downproof     Сатениран жакард от 100% памук, който не
Fabric                     позволява на пуха да излиза
FOR THOSE WHO DON`T GIVE UP          ЗА ОНЕЗИ, КОИТО ДЪРЖАТ НА
ELEGANCE                    ЕЛЕГАНТНОСТТА

BABY 3M SET                  BABY 3M SET
GOOSE DOWN QUILT                ЗАВИВКА ОТ ГЪШИ ПУХ
90% DOWN                    90% ПУХ
10% FEATHER                  10% ПЕРА
0-12 Months:                  0-12 месеца:
Used as goose down quilt and pillow.      Използва се като завивка и възглавница от
                        гъши пух.
12-24 Months:                 12-24 месеца:
Used as goose down quilt with the waistcoat.  Използва се като завивка от гъши пух заедно
                        с елека.
02-06 Years:                  02-06 години:
Used as goose down quilt.           Използва се като завивка от гъши пух.
High Quality Hungarian Goose Down       Висококачествен унгарски гъши пух
Remarkable softness with 90% Down       Забележителна мекота с 90% пух
100% Cotton Downprool             Тъкан от 100% памук, която не позволява на
                        пуха да излиза
IDEAL FOR WINTER USAGE             ИДЕАЛНА ЗА УПОТРЕБА ПРЕЗ ЗИМАТА

GOLD                      GOLD
90% D0WN+10% FEATHER              90% ПУХ + 10% ПЕРА
HIGH QUALITY HUNGARIAN GOOSE DOWN,       ВИСОКОКАЧЕСТВЕН УНГАРСКИ ГЪШИ
                        ПУХ,
100% COTTON DOWNPROOF IMPORTED         СПЕЦИАЛНА ВНОСНА ТЪКАН ОТ 100%
FABRIC                     ПАМУК, КОЯТО НЕ ПОЗВОЛЯВА НА ПУХА
                        ДА ИЗЛИЗА,
MAXIMUM SOFTNESS AND LIGHTNESS         МАКСИМАЛНА МЕКОТА И ЛЕКОТА

PLATIN                     PLATIN
90% D0WN+10% FEATHER              90% ПУХ + 10% ПЕРА
HIGH QUALITY HUNGARIAN GOOSE DOWN,       ВИСОКОКАЧЕСТВЕН УНГАРСКИ ГЪШИ
                        ПУХ,
100% COTTON JACQUARD SATEEN         САТЕНИРАН ЖАКАРД ОТ 100% ПАМУК,
DOWNPROOF FABRIC               КОЙТО НЕ ПОЗВОЛЯВА НА ПУХА ДА
                       ИЗЛИЗА,
MAXIMUM SOFTNESS AND LIGHTNESS        МАКСИМАЛНА МЕКОТА И ЛЕКОТА

STAR                     STAR
15% DOWN+85% FEATHER             15% ПУХ + 85% ПЕРА
HIGH QUALITY HUNGARIAN GOOSE DOWN,      ВИСОКОКАЧЕСТВЕН УНГАРСКИ ГЪШИ
100% COTTON DOWNPROOF FABRIC         ПУХ, ТЪКАН ОТ 100% ПАМУК, КОЯТО НЕ
                       ПОЗВОЛЯВА НА ПУХА ДА ИЗЛИЗА

BABY TERAPIA                 BABY TERAPIA
MICROFIBRE QUILT               ЗАВИВКА ОТ МИКРОФИБЪР
3 DENIER                   3 DENIER
3 Denier fibre thickness           Плътност на влакното 3 Denier
Anti-bacterial microfibre fabric       Антибактериална тъкан от микрофибър
IDEAL SOFTNESS FOR YOUR BABY         СЪВЪРШЕНА МЕКОТА ЗА ВАШЕТО БЕБЕ

BABY ARIA DE LUXE              BABY ARIA DE LUXE
MICROFIBRE QUILT               ЗАВИВКА ОТ МИКРОФИБЪР
3 DENIER                   3 DENIER
Exellent combination of microfibre and air  Невероятна комбинация от микрофибър и
circulation                 циркулиране на въздуха
Excellent heat content in dry environment  Изключително задържане на топлина в суха
                       среда
REDUCES SWEATING AND OVER HEATING      НАМАЛЯВА ПОТЕНЕТО И ПРЕГРЯВАНЕТО
                       ЧРЕЗ ДИШАЩИ КАНАЛИ

BABY SOFFIA                 BABY SOFFIA
MICROFIBRE QUILT               ЗАВИВКА ОТ МИКРОФИБЪР
3 DENIER                   3 DENIER
Anti-bacterial microfibre fabric.      Антибактериална тъкан от микрофибър
Very soft with the microfiber filling.    Нежна мекота благодарение на
                       микрофибърния пълнеж
IDEAL FOR BOTH WINTER AND SUMMER       ИДЕАЛНА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ КАКТО ПРЕЗ
USAGE                    ЗИМАТА, ТАКА И ПРЕЗ ЛЯТОТО
1. FOR SUMMER (MICROFIBRE SURFACE)      1. ПРЕЗ ЛЯТОТО (ПОВЪРХНОСТ ОТ
                         МИКРОФИБЪР)
2. FOR WINTER (MICROPLUCH SURFACE)      2. ПРЕЗ ЗИМАТА (ПОВЪРХНОСТ ОТ
                         МИКРОПЛЮШ)


BABY IMPERIA                 BABY IMPERIA
MICROFIBRE QUILT               ЗАВИВКА ОТ МИКРОФИБЪР
0,9 DENIER                  0,9 DENIER
0,9 Denier microgel filling         Пълнеж от микрогел с плътност 0,9 Denier
Excellent softness              Изключителна мекота
Jacquard, cotton sateen fabric        Жакард, сатениран памук
CLOSEST LIGHTNESS AND WARMNESS TO      ЛЕКОТА И МЕКОТА, ДОБЛИЖАВАЩИ СЕ
GOOSE DOWN                  МАКСИМАЛНО ДО ТЕЗИ НА ГЪШИЯ ПУХ

TERAPIA                   TERAPIA
FIBREBALL FILLING              ПЪЛНЕЖ ОТ СИЛИКОНИЗИРАНИ ТОПЧЕТА
ZIPPERED, WASHABLE QUILTED OUTER       ПЕРЯЩ СЕ КАПИТОНИРАН ВЪНШЕН
COVER, ANTI-BACTERIAL MICROFIBRE    КАЛЪФ С ЦИП ОТ АНТИБАКТЕРИАЛНА
FABRIC                 МИКРОФИБЪРНА ТЪКАН

ARIA DE LUXE              ARIA DE LUXE
FIBREBALL FILLING            ПЪЛНЕЖ ОТ СИЛИКОНИЗИРАНИ ТОПЧЕТА
REDUCES SWEATING AND OVER-HEATING    НАМАЛЯВА ПОТЕНЕТО И ПРЕГРЯВАНЕТО
WITH THE CLIMA CHANNELS, EXCELLENT   ЧРЕЗ ДИШАЩИ КАНАЛИ, ОТЛИЧНО
HEAT CONTENT IN ORY ENVIRONMENT.    ЗАДЪРЖАНЕ НА ТОПЛИНА В СУХА СРЕДА.
ZIPPERED, WASHABLE QUILTED COVER    ПЕРЯЩ СЕ КАПИТОНИРАН КАЛЪФ С ЦИП

SOFFIA                 SOFFIA
FIBREBALL FILLING            ПЪЛНЕЖ ОТ СИЛИКОНИЗИРАНИ ТОПЧЕТА
DOUBLE-SIDED USAGE, MICROFIBRE AND   ПОДХОДЯЩА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ И ОТ
MICROPLUSH SURFACES ALLOW BOTH     ДВЕТЕ СТРАНИ, ПОВЪРХНОСТИТЕ ОТ
SUMMER AND WINTER USAGE         МИКРОФИБЪР И ОТ МИКРОПЛЮШ
                    ПОЗВОЛЯВАТ УПОТРЕБА КАКТО ПРЕЗ
                    ЛЯТОТО, ТАКА И ПРЕЗ ЗИМАТА

IMPERIA                 IMPERIA
MICROGEL FILLING            ПЪЛНЕЖ ОТ МИКРОГЕЛ
JACQUARD, COTTON SATEEN FABRIC,     ЖАКАРД, ТЪКАН ОТ САТЕНИРАН ПАМУК С
CLOSEST LIGHTNESS AND WARMNESS TO    ЛЕКОТА И ТОПЛИНА, ДОБЛИЖАВАЩИ СЕ
GOOSE DOWN, EXCELLENT SOFTNESS     МАКСИМАЛНО ДО ТЕЗИ НА ГЪШИЯ ПУХ,
                    ИЗКЛЮЧИТЕЛНА МЕКОТА

Mattress and Pad Group         Гама шалтета и подплънки за възглавници

PAD GOOSE FEATHER            ПЛЪТНО ШАЛТЕ ОТ ГЪШИ ПЕРА
30% DOWN                30% ПУХ
70% FEATHER               70% ПЕРА
HOMOGENEOUS DISTRIBUTION WITH BOX    РАВНОМЕРНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
STITCH, INNER BUFFIES.         БЛАГОДАРЕНИЕ НА ШЕВОВЕ НА
                    КАМЕРИТЕ И ВЪТРЕШНИ БОРДОВЕ.
SUPP0RTS THE BODY WITH 70% FEATHER   ПОДДЪРЖА ТЯЛОТО СЪС 70% ПЕРА
OBTAINS SOFTNESS WITH 30% DOWN     ПРИДАВА МЕКОТА С 30% ПУХ
GIVES EXTRA GOOSE FEATHER COMFORT    ДАРЯВА ВИ ДОПЪЛНИТЕЛНИЯ КОМФОРТ
WITH 5 CM. BUFFLE.           НА ГЪШИТЕ ПЕРА С БОРД ОТ 5 СМ.

MATTRESS GOOSE FEATHER         ШАЛТЕ С ГЪШИ ПЕРА
30% DOWN                30% ПУХ
70% FEATHER               70% ПЕРА
HIGH QUALITY HUNGARIAN GOOSE      ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИ УНГАРСКИ ГЪШИ
FEATHER                 ПЕРА
ELASTIC BANDS ON THE CORNERS      ЕЛАСТИЧНИТЕ ЛЕНТИ В КРАИЩАТА
FASTEN THE MATTRESS TO BED       ПРИДЪРЖАТ ШАЛТЕТО КЪМ ЛЕГЛОТО
OBTAINS SOFTNESS WITH 30% DOWN     ПРИДАВА МЕКОТА С 30% ПУХ
GOOSE FEATHER COMFORT IN YOUR BED    АБСОЛЮТЕН КОМФОРТ В ЛЕГЛОТО
WITH GOOSE FEATHER FLEXIBILITY     БЛАГОДАРЕНИЕ НА ГЪВКАВОСТТА НА
                    ГЪШИТЕ ПЕРА

MATRESS MICROFIBRE           ШАЛТЕ МИКРОФИБЪР
3 DENIER                3 DENIER
3 DENIER FIBRE FILLING AND MICROFIBRE  ПЪЛНЕЖ С ПЛЪТНОСТ НА ВЛАКНОТО ОТ 3
FABRIC                 DENIER И ТЪКАН ОТ МИКРОФИБЪР
TOTALLY COVERS THE BED WITH 25 CM      ПОКРИВА НАПЪЛНО ЛЕГЛОТО СЪС
SKIRT AND AVOIDS SLIPPING OF THE BED     СТРАНИЧНА ЧАСТ ОТ 25 СМ И
SHEET.                    ПРЕДОТВРАТЯВА ХЛЪЗГАНЕТО НА
                       ЧАРШАФА.

EXCELLENT PROTECTOR WITH SPECIAL       ОТЛИЧЕН ПРОТЕКТОР ЗА ЛЕГЛО СЪС
COVER                    СПЕЦИАЛНО ПОКРИТИЕ

PILLOW PAD                  ПОДПЛЪНКА ЗА ВЪЗГЛАВНИЦА
GOOSE DOWN                  ГЪШИ ПУХ
90% DOWN                   90% ПУХ
10% FEATHER                 10% ПЕРА
HIGH QUALITY HUNGARIAN GOOSE DOWN,      ВИСОКОКАЧЕСТВЕН УНГАРСКИ ГЪШИ
WASHABLE, ZIPPERED              ПУХ, С ЦИП ЗА УДОБНО ИЗПИРАНЕ
ADDS RESISTANCE TO YOUR PILLOW WITH     ПРИДАВА УСТОЙЧИВОСТ НА ВАШАТА
GOOSE DOWN FILLING AND 100% COTTON      ВЪЗГЛАВНИЦА С ПЪЛНЕЖ ОТ ГЪШИ ПУХ
DOWNPROOF FABRIC               И ТЪКАН ОТ 100% ПАМУК, КОЯТО НЕ
                       ПОЗВОЛЯВА НА ПУХА ДА ИЗЛИЗА
GOOSE DOWN SOFTNESS, COMFORT AND       МЕКОТАТА, КОМФОРТЪТ И ТОПЛИНАТА
WARMNESS ON YOUR PILLOWS WITH 90%      НА ГЪШИЯ ПУХ ЗА ВАШИТЕ
DOWN                     ВЪЗГЛАВНИЦИ С 90% ПУХ

PILLOW PAD                  ПОДПЛЪНКА ЗА ВЪЗГЛАВНИЦА
MICROFIBRE                  МИКРОФИБЪР
3 DENIER                   3 DENIER
WASHABLE, ZIPPERED, ANTI-BACTERIAL      ПЕРЯЩА СЕ, С ЦИП ЗА ПО-ГОЛЯМО
                       УДОБСТВО, АНТИБАКТЕРИАЛЕН ЕФЕКТ
EXCELLENT SLEEP COMFORT ON YOUR       ОТЛИЧЕН КОМФОРТ ПРИ СЪН С
PILLOW WITH HELP OF MICROFIBRE`S       ПОМОЩТА НА ИДЕАЛНАТА МЕКОТА И
SUPERIOR SOFTNESS AND WARMNESS…       ТОПЛИНА НА МИКРОФИБЪРА…

 Merve Mahallesi, Osmangazi Caddesi No:24   Merve Mahallesi, Osmangazi Caddesi No:24
   Yenidogan Sancaktepe / ISTANBUL       Yenidogan Sancaktepe / ISTANBUL
 Tel:+90 0216 561 20 01 (Pbx) Fax:+90 0216  Тел.:+90 0216 561 20 01 (Pbx) Факс:+90 0216
         561 20 06                  561 20 06
      www.mayatekstil.com             www.mayatekstil.com

								
To top