Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

116 by pengxiang

VIEWS: 3 PAGES: 53

									İNTERNETTE MÜSTEHCENLİK :
NEREDE BAŞLAR VE
NEREDE BİTER?  İstanbul Bilgi Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri
  Ayşe Karaca & Bahar Beyaznar
İçerik
  İnternetin Dünü ve Bugünü
  İnternette Karşılaşılan Problemler
  Müstehcenlik ve Genellenilebilirliği
  TCK’ da Müstehcenlik
  İnternetteki Arama Trendleri
  İnternetteki İçerik Kontrolü (TİB ve Adli Makamlar)
  Türkiye’ deki Sansür Uygulamaları
  Sansür Uygulama Prosedürleri
  Filtreleme Yapan Yazılımlar ve Arama Motorları
  Anket Sonuçları
Darpa
  İlk e-posta gönderimi

  Tcp/ip protokollerinin geliştirilmesi

  Norveç-İngeltere arası ilk uluslar arası bağlantı

  Atlantik Paket Uydu Şebekesi

  Amerika Avrupa arası bağlantı
İnternet Kullanımı
  1994 : 110 ülke, 10.000 bilgisayar ağı, 3.000.000
  bilgisayar, 25.000.000 kullanıcı

  1995 : 60.000.000 kullanıcı

  1996 : her ay %10luk artış

  Bugün : Türkiye’ de 5.000.000, dünyada
  300.000.000
Peki Ya Ortaya Çıkan Problemler?

  İçeriğin ahlak dışı öğeler pornografik görüntüler barındırması
  Hakaret ya da suça özendiricilik
  Şiddete yönlendirme
  İntihara yönlendirme
  Suç işlemeye teşvik
  Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama
  Devlet ve devlet anayasasına aykırı eylemler
  Çocukların cinsel istismarı
  Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımını kolaylaştırma
  Fuhuş
Müstehcenlik
  ‘Açık saçık, edepsizce olan, çirkin ve uygunsuz’
  anlamında kullanılmakta olduğundan ahlak ile
  yakından ilgilidir.

  Anayasa Mahkemesi’nin 1963/128 esas,1964/8
  sayılı kararında tarif edilmiş ve genel ahlakın;
  belli bir zamanda, belli bir toplumun büyük
  çoğunluğunca benimsenmiş, kolayca anlaşılan
  ahlak kurallarının bütünü olduğu
  vurgulanmıştır.
Müstehcenlik Toplum İçin
Genellenebilir mi? (2)
              [5]
TCK’ da Müstehcenlik
  226. madde : müstehcen unsurlar barındıran
  görüntü, yazı veya sözleri içeren öğelerin
  yayınlanmasına veya yayınlanmasına aracılık
  edilmesine, çeşitli durumlarda
  bulundurulmasına dair suç kabul edilen esaslar
  5651. kanun : içerik, erişim ve yer sağlayan,
  ayrıca içerikten faydalanan açısından
  mesuliyetler
Erotik mi Pornografik mi?

  Erotik : aşkla ilgili olan, aşkı anlatan, şehevi,
  şehvani.

  Pornografik : açık saçık yayın veya resim,edebe
  aykırı kitap veya resim.
Müstehcen İçerikler İçin Geliştirilen
Özel Yazılımlar

  HeatSeek
  Hounddog

  PornTube
  RedTube
İnternetteki İçerik Kontrolü
  İnternet üzerindeki site sayısı her ne kadar
  günden güne artıyor olsa dahi içeriğin yasa da
  belirtilen sınırları aşıp aşmadığı devlet
  tarafından kontrol edilmektedir.

  Devlet bu sitelerin kontrolü için Bilgi
  Teknolojileri ve İletişim Kurumu
  Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'na görev
  vermiştir.
Madde 8(1)(a)(1): intiharı teşvik ve kolaylaştırma (TCK, madde 84); Madde 8(1)(a)(2): çocukların
cinsel istismarı (TCK, madde 103/1); Madde 8(1)(a)(3): uyuşturucu kullanımını kolaylaştırma (TCK,
madde 190); Madde 8(1)(a)(4): sağlık için tehlikeli madde sağlanması (TCK, madde 194); Madde
8(1)(a)(5): müstehcenlik (TCK, madde 226); Madde 8(1)(a)(6): fuhuş (TCK, madde 227); Madde
8(1)(a)(7): kumar (TCK, madde 228); Madde 8(1)(b): Atatürk aleyhine işlenen suçlar (25.7.1952 tarih
ve 5728 sayılı Kanun); ve futbol ve diğer sporlarla ilgili müşterek bahis (5728 sayılı Kanun, madde
256).
                                               [15]
TİB ve Adli Makamlar
  Sitenin engellenmesi uygulamalarına bakıldığında bu yasağın hem adli makamlarca
  hem de Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı tarafından verilmektedir.

  Ancak Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı bu kararı verilebilmesi için İnternet
  sitesinin içerik veya yer sağlayıcısının yurt dışında olması gerekir.

  Yurt içi yayınlarda sadece çocukların cinsel istismarı ve müstehcenlik suçunda hâkim
  onayına sunmak şartıyla Başkanlık erişimin engellenmesi kararı alabilir.

  Şikayet eden kişi ister Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'na isterse herhangi bir adli
  makama başvuruda bulunmuş olsun, değişen tek şey sitenin engellenmesine farklı
  merciler tarafından karar verilecek olmasıdır.

  Her halükarda engelleme işlemini yapan Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı
  olacaktır, zira kişi adli makamlara başvurduğunda da eğer sitenin engellenmesi için adli
  makamlarca yeterli gerekçe bulunursa adli makamlar da Telekomünikasyon İletişim
  Başkanlığı'na başvuracaktır.
Sitenin Engellenmesine Nasıl Karar
Verilir?
  Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı ya
  vatandaşlardan gelen ihbarları - ki bu ihbarlar
  Bilgi İhbar Merkezi'nden form doldurularak
  veya elektronik posta göndererek yapılabildiği
  gibi ilgili telefon numaraları aranarak da
  yapılabilmektedir- ya da adli makamlardan
  kendilerine sevk edilen kararları göz önünde
  bulundurarak şikayetçi olunan siteye erişimi
  engeller.
Erişim Engellemesi Ne Demektir?  Alan adından erişim engelleme  Ip adresinden erişim engelleme
Ne Kadar Sansür?
  Haziran 2009 ile Eylül 2009 arasında 2600 site
  kapatıldı.
  Ocak 2010 itibari ile engelli internet sitesi sayısı
  6000'i geçti.
  Engellenen siteler arasından
   5550 site mahkeme kararı belirtilerek engellendi
   550 tanesi herhangi bir mahkeme kararına ait bilgi
   vermeden engellendi.
   Sadece 26 tanesinin erişim engelinin kaldırıldı.
Sansür Uygulamasında Başvurulan
Prosedürler
  Şikayet edilen sitenin içeriği incelenerek şikayetin ne kadar geçerli
  olup olmadığı tespit edilir.
  Eğer şikayet geçerli bir sebeple yapıldıysa muhatap siteye erişilerek
  şikayet edilen içeriğin yayından çıkarılması istenir.
  Eğer içerik siteden kaldırılırsa sorun bu adımda biter fakat eğer içerik
  kaldırılmazsa olay bir sonraki adım olarak mahkemeye taşınır.
  Burada konulan içerikte var olan kişilerin bu içerikten haberli olup
  olmaması da önemli bir noktadır çünkü; kişinin haberi olmaması
  durumunda kişinin site sahibine tazminat davası açmak ve hukuki
  işlem yaptırmak hakkı doğacaktır. Daha öncede belirtildiği gibi 226.
  madde uyarınca suç kabul edilen içeriği yayınlayan, başka
  kullanıcıların erişmesine olanak sağlayan, dağıtan, depolayan ve link
  veren suçlu konumuna düşecektir. Yani site sahibinin suç içeren
  içeriğe link veriyor olması bile suç kabul edilmektedir. Zira bu sayede
  site sahibi suç kabul edilen içeriği diğer kullanıcıların erişimine hazır
  hale getirmektedir.
Mahkeme mi TIB mi? (2)


  Hadigayri.com  Gabile.com
İnternet Üzerindeki En Önemli
Sorunlar
  Çocukların cinsel İstismar ı:

   Çocuğa cinsel sevi duyan bireylerin bastırdıkları
   eğilimlerini eyleme dönüştürmelerine
   Toplumda çocuğun cinsel meta olarak kullanımını
   artmasına
   Ve hatta ailelerin çocuklarını istismar etmelerine

   Görüntüleri izleyen kişilerin talebi ile çocuk pazarı
   oluşmasına sebep olabilir.
İnternet Üzerindeki En Önemli
Sorunlar (2)
  Müstehcenlik :

   Çocukları  zararlı içeriklerden korumak.

   Hackerlar yükledikleritrojan'ler üzerinden
   kullanıcıların makinelerine port açmasını,
   makinedeki bilgileri kopyalamasını, başka yerlere
   aktarıp, elektronik postaları yönlendirebilmesini
   engellemek.
Sansürün Problematik Noktaları

  Re’ sen engelleme kararları

  Yurt dışı kaynaklı sitelerin sahiplerinin Türk
  mahkemesine itirazla uğraşmayacak oluşu

  Ateizm, evrim teorisini destekleyen sitelerin halen
  kapalı oluşu

  Muhafazakar vatandaşın “Bu sitede fuhuş özendiriliyor”
  veya “Ahlaki değerlerimi rencide ediyor” türünden
  şikayetler i üzerine alınan Tedbir kararları
Filtreleme Yazılımları
  Screen Shield Anti Porno, Erkal Net Filtreleme,
  Volsoft Web Filtre, Eaxsoft.
                         [17]
Anlamsız Filtreleme


  Moby Dick

  Mars Explorer
Sonuç?
  Katılımcıların büyük bir çoğunluğu internetteki
  herhangi bir içeriğin müstehcen olmaması
  şartıyla devlet tarafından sansürlenmesini hoş
  karşılamamaktadır.

  Katılımcıların büyük bir çoğunluğu herhangi bir
  içerik yüzünden servis sağlayıcıların bloke
  edilmesinin veya arama motorlarında filtreleme
  yapılmasının yanlış olduğunu düşünmekte
Sonuç? (2)
  Katılımcıların büyük bir çoğunluğu
  müstehcenlik kavramının bireyden bireye ve
  toplumdan topluma değiştiğini savunsa da yine
  büyük bir çoğunluğun toplumun geneli için bir
  müstehcenlik kavramı olabileceğini önermesi,
  toplumda müstehcenlik kavramı altında
  bireylerin düşüncesinde bir netlik olmadığını ve
  müstehcen olarak kategorize edilebilecek
  ürünlerin sınırlarının pek çoğu açısından
  belirsiz olduğunu göstermektedir.
Ne Yapılmalı?
  Yasada anlaşılır ve detaylı bir açıklama yapılmalı,

  Sansürün kişi inisiyatifinde değil adli makamlarca
  uygulanmalı,

  Kullanıcıların bu konudaki eğitimlerinin
  arttırılması, özellikle çocuklara uygun yaşa
  eriştiklerinde cinsel eğitim verilmesi ve böylece hem
  kullanıcı hem de paylaşan kişi olarak bilinçli şekilde
  hareket edilmelidir.
  TEŞEKKÜRLER.  SORULAR?
Referanslar
  [1] http://gigaom.files.wordpress.com/2008/06/sany01212.jpg
  [2] http://www.stressyado.com/wp-content/uploads/2009/10/Tim-Berners-Lee.jpg
  [3] http://www.devrimgazetesi.com.tr/resim/internet-cafe-business.jpg
  [4] http://fotograf.gazetevatan.com/fotogaleri/resim.asp?kat=6538&page_number=2
  [5] http://www.gucluhaber.com/images/ARSIV/2010/Subat/02/gulseren.jpg
  [6] http://www.alexa.com/topsites
  [7] http://www.alexa.com/topsites/countries/TR
  [8] http://www.alexa.com/topsites/countries;2/TR
  [9] http://www.alexa.com/topsites/countries;3/TR
  [10] http://www.google.com/insights/search/#q=seks%2C%20porno&geo=TR&cmpt=q
  [11] http://www.google.com/insights/search/#q=%C3%A7ocuk%20pornosu&geo=TR&cmpt=q
  [12] http://www.google.com/insights/search/#q=porno&geo=TR&cmpt=q
  [13] http://www.google.com/insights/search/#q=porn&geo=TR&cmpt=q
  [14] http://news.netcraft.com/archives/web_server_survey.html
  [15] Akdeniz, Yaman ve Altıparmak, Kerem. İnternet: Girilmesi Tehlikeli ve Yasaktır. 2008.
  [16] http://en.wikipedia.org/wiki/File:Internet_blackholes.svg
  [17] http://www.teakolik.com/internet-filtre-programlari-ve-interneti-kontrol-etmek/

								
To top