; Efteruddannelse kursus i det moderne USA – New York og
Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out
Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

Efteruddannelse kursus i det moderne USA – New York og

VIEWS: 3 PAGES: 2

 • pg 1
									Til undervisere i HHX:
  Engelsk – Samtidshistorie – Samfunds-
  fag – International økonomi

Til undervisere i HTX:
  Engelsk – Samfundsfag


                                              August 2009     Efteruddannelse / kursus i det moderne USA –
        New York og Washington, september 2010
I sensommeren 2008 arrangerede vi et USA-kursus for 27 undervisere i forbindelse med det amerikan-
ske præsidentvalg. Nu sidder Obama sikkert på præsidentposten, og det kunne være interessant at få et
indtryk af hans USA. Denne gang vil vi gerne invitere undervisere i HHX og HTX til at deltage.
  Vi forestiller os kursusugen placeret i uge 37 – d.v.s. fra lørdag 11. september til og med søndag 19.
september (ud- og hjemrejse i nævnte dage) – i 2010. Det skulle give god tid til planlægning. Kursus-
ugen omfatter således kun 5 "arbejdsdage" på skolerne og vil måske gøre det lettere at opnå undervis-
ningsfri. Vi satser på 3 eller 4 overnatninger i både New York og Washington, 7 overnatninger i alt.
  En del virksomheds- og institutionsbesøg i de to byer vil være fælles for alle faggrupper, mens der
vil være valgmulighed for deltagerne mellem øvrige "tilbud". Fx har alle deltagere formentlig interesse
i at mødes med Danmarks repræsentanter i FN og se Kongressen, Det hvide Hus og Pentagon, mens
det vil være oplagt at dele os m.h.p. virksomhedsbesøg (samtidshistorie, samfundsfag og økonomi) og
litterært forskerbesøg på et universitet (engelsk).

Det er ikke muligt på nuværende tidspunkt præcist at beskrive kursusindholdet, men vi vil lade os
inspirere af 2008-kurset: kirkebesøg i Harlem NYC, besøg hos Maersk Tankers, Nordea, den danske
FN-mission, Generalkonsulatet, rundvisning i FN, teater/koncert, sikkerhedsgodkendte besøg i Det
hvide Hus, Kongressen, Pentagon, forskerbesøg m/forelæsning (Jonathan Cohn fra the New Republic),
Arlington-kirkegården, byvandring i Washington med temaet "US at War", briefing på den danske
ambassade og briefing af dansk journalist i Washington. Det er planen at kontakte forskellige forskere
og politikere i New York og Washington. – Det er vores tanke at inddrage de faglige foreninger for
HHX og HTX i kursusplanlægningen i den udstrækning, de måtte være interesseret. Disse vil blive
kontaktet i løbet af efteråret.

Kursusleder er lektor Finn Madsen, cand. mag i historie og engelsk. Finn Madsen har arrangeret adskil-
lige faglige kurser/rejser til USA, dels i forlagets regi, dels for rejsebureauer.

                                                    û
 Denne henvendelse er i første omgang blot et forsøg på at fornemme interessen for et USA-kursus som
 beskrevet. Prøv gerne allerede nu at sondere skolens holdning, mulighed for placering af feriefridage
 i den nævnte periode m.v. og hvad der ellers kunne fremme turens realisering. Hvis du herefter synes
 det er noget for dig, vil vi gerne modtage en uforpligtende interessetilkendegivelse senest 1. de-
 cember 2009. Herefter udsender vi bindende tilmeldingsblanketter til alle interesserede med
 tilmeldingsfrist ca. 1. marts 2010.

Vi forestiller os en totalpris på tæt ved kr. 14.000,- der dækker flyrejse USA tur/retur, 7 overnatninger i
dobbeltværelse på gode hoteller, bustransport mellem New York og Washington, transport mellem
lufthavne og hoteller, forelæsningshonorarer og de allerfleste entréudgifter. Fortæring, forsikring og
lokaltransport i de to byer er på eget initiativ. – Skattemæssigt fradrag for egenbetaling efter gældende
regler.
                           q
                          q

                      Kontakt os således:

              Pr. brev: forlaget lee, Lavendelvej 4, 4920 Søllested
       Pr. tlf.: 54 94 14 93 – Pr. fax: 54 94 13 34 – Pr. e-mail: mail@forlagetlee.dk

                      Med venlig hilsen
                       forlaget lee

								
To top