Docstoc

Query2 - AIS

Document Sample
Query2 - AIS Powered By Docstoc
					                     Query2


발송처    NOTAM번호성격  수정NOTAM번호해당FIR  Q_code  Traffic  Purpose  Scope  LW
AGGHYSYX  A0016/09 R  A0161/08 MAXX  IV    M     A     000   999
AGGHYSYX  A0003/09 R  A0132/08 AGGG  QOLAS  IV    M     AE   000
AGGHYSYX  A0052/08 R  A0020/08 AGGG  QRRCA  IV    BO    W    000
AGGHYSYX  A0139/08 N      AGGG  QPDCH  I     NBO    A    000
AGGHYSYX  A0035/09 R  A0186/08 AGGG  QLBAS  IV    M     A    000
AGGHYSYX  A0043/09 R  A0015/09 AGGG  QKKKK  K     K     K    000
AGGHYSYX  A0002/09 R  A0110/08 AGGG  QWCLW  IV    M     W    000
AGGHYSYX  A0017/09 R  A0162/08 AGGG  QMRXX  IV    BO    A    000
AGGHYSYX  A0050/09 R  A0049/09 AGGG  QMNXX  IV    NBO    A    000
AGGHYSYX  A0018/09 R  A0163/08 AGGG  QSFAH  IV    AB    A    000
AGGHYSYX  A0051/09 N      AGGG  MWLW   IV    BO    W    000
AGGHYSYX  A0184/08 N      AGGG  QNVXX       NBO    AE   000
AGGHYSYX  A0050/09 N      AGGG  MWLW   IV    BO    W    000
AGGHYSYX  A0048/09 N      AGGG  QSFAU  IV    B     A    000
AGGHYSYX  A0048/09 N      AGGG  QSFAU  IV    B     A    000
AGGHYSYX  A0039/09 N      AGGG  QFMAU  IV    BO    A    000
AGGHYSYX  A0039/09 N      AGGG  QFMAU  IV    BO    A    000
AGGHYSYX  A0050/09 R  A0049/09 AGGG  QMNXX  IV    NBO    A    000
ANAUYFYX  A0032/06 R  A0026/06 ANAU  QXXXX  IV    NBO    AE   000
AYPMYNYX  A0162/09 R  A0946/08 AYPM  QNBAL  IV    BO    AE   000
AYPMYNYX  A0181/09 N      AYPM  QNBAU  IV    BO    AE   000
AYPMYNYX  A0983/08 R  A0714/08 AYPM  QCAAU  IV    BO    AE   000
AYPMYNYX  A0982/08 R  A0365/08 AYPM  QFMXX  IV    BO    A    000
AYPMYNYX  A0008/09 R  A0554/08 AYPM  QCAAU  IV    BO    AE   000
AYPMYNYX  A0355/07 N      AYPM  QLVCS  IV    BO    A    000
AYPMYNYX  A0942/08 R  A0347/07 AYPM  QXXAU  IV    BO    A    000
AYPMYNYX  A0240/06 R  A0200/06 AYPM  QCAAU  IV    BO    AE   000
AYPMYNYX  A0185/08 N      AYPM  QXXXX  IV    M     A    000
AYPMYNYX  A0159/09 R  A0120/09 AYPM  QCAXX  IV    BO    AE   000
AYPMYNYX  A0143/09 R  A0111/09 AYPM  QFFAU  IV    BO    A    000
AYPMYNYX  A0944/08 R  A0343/07 AYPM  QXXAU  IV    BO    A    000
AYPMYNYX  A0011/09 N      AYPM  QNBAU  IV    BO    A    000
AYPMYNYX  A0943/08 R  A0346/07 AYPM  QXXAU  IV    BO    A    000
AYPMYNYX  A0600/08 R  A0584/08 AYPM  QXXXX  IV    M     AE   000
AYPMYNYX  A0009/09 R  A0628/08 AYPM  QNDAS  IV    BO    AE   000
AYPMYNYX  A0939/08 R  A0464/08 AYPM  QOLAU  IV    M     A    000
AYPMYNYX  A0114/09 R  A0959/08 AYPM  QFAXX  IV    NBO    A    000
AYPMYNYX  A0108/09 N      AYPM  QLPXX  IV    BO    A    000
AYPMYNYX  A0150/09 N      AYPM  QNBAU  IV    BO    AE   000
AYPMYNYX  A0108/09 R  A0965/08 AYPM  QLPXX  IV    BO    A    000
AYPMYNYX  A0361/07 N      AYPM  QLPXX  IV    BO    A    000
AYPMYNYX  A0245/07 R  A0151/07 AYPM  QNBAU  IV    BO    AE   000
AYPMYNYX  A0153/09 N      AYPM  QFAXX  IV    BO    A    000
AYPMYNYX  A0244/07 R  A0150/07 AYPM  QNBAU  IV    BO    AE   000
AYPMYNYX  A0940/08 R  A0345/08 AYPM  QXXAU  IV    BO    A    000
AYPMYNYX  A0941/08 R  A0348/08 AYPM  QXXAU  IV    BO    A    000
AYPMYNYX  A0938/08 R  A0344/07 AYPM  QXXAU  IV    BO    A    000
AYPMYNYX  A0986/08 R  A0449/08 AYPM  QNDXX  IV    BO    AE   000
AYPMYNYX  A0086/09 N      AYPM  QFMAU  IV    NBO    AE   000
AYPMYNYX  A0418/08 R  A0384/08 AYPM  QACXX  IV    NBO    AE   000
AYPMYNYX  A0084/09 R  A0416/08 AYPM  QOLAU  IV    M     A    000


                     Page 1
                     Query2


AYPMYNYX  A0606/08  R  A0598/08 AYPM  QXXXX  IV  M   AE  000
AYPMYNYX  A0156/09  N      AYPM  QMNAU  IV  BO  A  000
AYPMYNYX  A0152/09  N      AYPM  QAPCT  IV  BO  A  000
AYPMYNYX  A0599/08  R  A0186/08 AYPM  QXXXX  IV  M   AE  000
AYPMYNYX  A0144/09  R  A0112/09 AYPM  QNBAU  IV  BO  AE  000
AYPMYNYX  A0163/09  R  A0110/09 AYPM  QFAHW  IV  BO  A  000
AYPMYNYX  A0781/08  R  A0627/08 AYPM  QNMXX  IV  NBO  AE  000
AYPMYNYX  A0708/08  N      AYPM  QFAXX  IV  BO  A  000
AYPMYNYX  A0988/08  R  A0720/08 AYPM  QNLAU  IV  BO  A  000
AYPMYNYX  A0049/09  R  A0753/08 AYPM  QLYAV  IV  M   A  000
AYPMYNYX  A0103/09  R  A0423/08 AYPM  QMXAU  IV  M   A  000
AYPMYNYX  A0183/09  R  A0121/09 AYPM  QXXAU  IV  BO  AE  000
AYPMYNYX  A0065/09  R  A0037/09 AYPM  QLBAU  IV  BO  A  000
AYPMYNYX  A0161/09  N      AYPM  QMNHW  IV  NBO  A  000
AYPMYNYX  A0985/08  R  A0415/08 AYPM  QMNAU  IV  BO  A  000
AYPMYNYX  A0175/09  N      AYPM  QNBAU  IV  NBO  AE  000
AYPMYNYX  A0166/09  R  A0951/08 AYPM  QNBAU  IV  BO  AE  000
AYPMYNYX  A0142/09  R  A0904/08 AYPM  QNDAU  IV  BO  AE  000
AYPMYNYX  A0160/09  R  A0155/09 AYPM  QFAXX  IV  BO  A  000
AYPMYNYX  A0873/08  R  A0295/08 AYPM  QFWAU  V  M   A  000
AYPMYNYX  A0876/08  R  A0297/08 AYPM  QFFAU  IV  BO  A  000
AYPMYNYX  A0977/08  R  A0323/08 AYPM  QLAAU  IV  NBO  A  000
AYPMYNYX  A0152/09  N      AYPM  QAPCT  IV  BO  A  000
AYPMYNYX  A0979/08  R  A0698/08 AYPM  QNBAS  IV  BO  AE  000
AYPMYNYX  A0978/08  R  A0699/08 AYPM  QLAAU  IV  NBO  A  000
AYPMYNYX  A0988/08  R  A0720/08 AYPM  QNLAU  IV  BO  A  000
AYPMYNYX  A0082/09  R  A0792/08 AYPM  QFMAU  IV  BO  A  000
AYPMYNYX  A0013/09  R  A0509/08 AYPM  QOLAU  IV  M   A  000
AYPMYNYX  A0050/09  N      AYPM  QSEXX  IV  BO  E  000
AYPMYNYX  A0105/09  R  A0834/08 AYPM  QXXAU  IV  BO  A  000
AYPMYNYX  A0105/09  R  A0834/08 AYPM  QXXAU  IV  BO  A  000
AYPMYNYX  A0070/09  R  A0036/09 AYPM  QCELT  I  B   E  000
AYPMYNYX  A0105/09  R  A0834/08 AYPM  QXXAU  IV  BO  A  000
AYPMYNYX  A0141/09  R  A0135/09 AYPM  QFAHW  IV  NBO  A  000
AYPMYNYX  A0173/09  R  A0165/09 AYPM  QXXXX  IV  BO  A  000
AYPMYNYX  A0151/09  N      AYPM  QMXHW  IV  NBO  A  000
AYPMYNYX  A0167/09  N      AYPM  QMTCM  IV  NBO  A  000
AYPMYNYX  A0148/09  R  A0092/09 AYPM  QMTCM  IV  NBO  A  000
AYPMYNYX  A0127/09  R  A0078/09 AYPM  QKKKK  K  K   K  000
AYPMYNYX  A0182/09  N      AYPM  QNVAU  IV  BO  AE  000
AYPMYNYX  A0168/09  N      AYPM  QXXXX  IV  NBO  A  000
AYPMYNYX  A0169/09  N      AYPM  QMTCM  IV  NBO  A  000
AYPMYNYX  A0184/09  R  A0113/09 AYPM  QLPAU  IV  NBO  A  000
AYPMYNYX  A0170/09  N      AYPM  QXXXX  IV  BO  A  000
AYPMYNYX  A0128/09  R  A0950/08 AYPM  QXXXX  IV  BO  A  000
AYPMYNYX  A0115/09  R  A0960/08 AYPM  QXXXX  IV  BO  A  000
AYPMYNYX  A0147/09  N      AYPM  QMKAU  IV  BO  A  000
AYPMYNYX  A0145/09  R  A0067/08 AYPM  QMNHW  IV  BO  A  000
AYPMYNYX  A0154/09  N      AYPM  QWGXX  IV  BO  AE  000
AYPMYNYX  A0136/09  R  A0083/09 AYPM  QNBAU  IV  BO  AE  000
AYPMYNYX  A0137/09  R  A0097/09 AYPM  QCAAU  IV  BO  AE  000
AYPMYNYX  A0164/09  R  A0035/09 AYPM  QNDXX  IV  BO  AE  000


                     Page 2
                     Query2


AYPMYNYX  A0177/09  R  A0176/09 AYPM  QFAAU  IV  BO  A  000
AYPMYNYX  A0177/09  R  A0176/09 AYPM  QFAAU  IV  BO  A  000
AYPMYNYX  A0179 NO  N      AYPM  QCAAU  IV  BO  AE  000
AYPMYNYX  A0180/09  R  A0158/09 AYPM  QNBAU  IV  NBO  AE  000
AYPMYNYX  A0178/09  N      AYPM  QFAXX  IV  BO  A  000
BIRKYNYX  A0498/08  N      BIRD  QNLAS  IV  BO  A  000
BIRKYNYX  A0499/08  R  A0331/08 BIRD  QLAAS  IV  NBO  A  000
BIRKYNYX  A0023/09  R  B0734/09 BIRD  QFAAH  IV  NBO  A  000
BIRKYNYX  A0016/09  N      BIRD  QOBCE  IV  M   A  000
BIRKYNYX  A0024/09  N      BIRD  QFAAH  IV  NBO  A  000
BIRKYNYX  A0027/09  N      BIRD  QKKKK  K  K   K  000
BIRKYNYX  A0024/09  N      BIRD  QFAAH  IV  NBO  A  000
BIRKYNYX  A0038/09  R  A0028/09 BIRD  QOBCE  IV  M   A  000
BIRKYNYX  A0053/09  R  A0026/09 BIRD  QFAXX  IV  M   A  000
BIRKYNYX  A0054/09  R  A0025/09 BIRD  QOLAS  IV  M   A  000
BIRKYNYX  A0049/09  R  A0493/09 BIRD  QOLAS  IV  M   A  000
CYHQYNYX  B4749/08  R  B4740/08 CZEG  QPFCA  I  NBO  E  000
CYHQYNYX  A0844/09  R  A0141/09 CZQX  QLAAS  IV  NBO  A  000
CYHQYNYX  B0739/09  R  B0386/09 CZVR  QNNAS  I  NBO  E  000
CYHQYNYX  B5454/08  N      CZEG  QXXXX  I  BO  E  000
CYHQYNYX  B0609/09  N      CZVR  QPMCH  IV  NBO  A  000
CYHQYNYX  A3551/08  N      CZYZ  QOBCE     M   AE  000
CYHQYNYX  A1039/09  R  A0512/09 CZUL  QLPAS  IV  NBO  A  000
CYHQYNYX  A0018/09  N      CZQX  QFUAU  IV  NBO  A  000
CYHQYNYX  A0664/09  R  A0050/09 CZUL  QLIAS  IV  NBO  A  000
CYHQYNYX  B0799/09  R  B0681/09 CZEG  QARXX  I  NBO  E  000
CYHQYNYX  A1278/09  R  A7847/08 CZXX  QARCH  I  BO  E  000
CYHQYNYX  A8301/08  R  A6199/08 CZQM  QPIXX  I  NBO  A  000
CYHQYNYX  A6722/08  N      CZQX  QMHAS  IV  NBO  A  000
CYHQYNYX  A3420/08  R  A2085/08 CZQX  QARCH  IV  BO  E  000
CYHQYNYX  B0246/09  N      CZEG  QMRXX  IV  NBO  A  000
CYHQYNYX  B0384/09  R  B5038/08 CZWG  QNBXX  I  NBO  AE  000
CYHQYNYX  B3731/08  R  B3612/07 CZEG  QMRXX  IV  NBO  A  000
CYHQYNYX  A7165/08  R  A7158/08 CZUL  QRCXX  I  NBO  E  000
CYHQYNYX  B4723/08  R  B3866/08 CZEG  QRCXX  I  NBO  E  000
CYHQYNYX  B0798/09  R  B4809/08 CZWG  QARCH  IV  BO  E  000
CYHQYNYX  A0385/09  N      CZQX  QPICH  I  NBO  A  000
CYHQYNYX  A0386/09  N      CZQX  QPICH  I  NBO  A  000
CYHQYNYX  B4420/08  N      CZEG  QXXXX  I  NBO  A  000
CYHQYNYX  B0888/09  R  B4976/08 CZEG  QNMXX  I  NBO  E  000
CYHQYNYX  A0486/09  R  A7968/08 CZYZ  QMXXX  IV  M   A  000
CYHQYNYX  A0026/09  R  A8556/08 CZYZ  QLFAS  I  NBO  A  000
CYHQYNYX  B4725/08  N      CZWG  QPFCA  I  NBO  E  000
CYHQYNYX  B0402/09  R  B4727/08 CZEG  QOBCE  I  BO  AE  000
CYHQYNYX  B0350/09  R  B0158/09 CZWG  QPMCH  IV  NBO  A  000
CYHQYNYX  B0895/09  N      CZEG  QMRXX  IV  NBO  A  000
CYHQYNYX  A7599/08  N      CZXX  QXXXX  I  NBO  E  000
CYHQYNYX  A7783/08  N      CZUL  QMXLC  IV  M   A  000
CYHQYNYX  A8218/08  N      CZUL  QMXLC  IV  M   A  000
CYHQYNYX  B1015/09  R  B5374/08 CZEG  QOBCE  IV  M   A  000
CYHQYNYX  A8466/08  R  A8390/08 CZXX  QPIXX  I  NBO  E  000
CYHQYNYX  A0269/09  N      CZYZ  QMDCH  IV  NBO  A  000


                     Page 3
                     Query2


CYHQYNYX  A8467/08  R  A8391/08 CZXX  QPIXX  I  NBO  E  000
CYHQYNYX  A8499/08  R  A7193/08 CZUL  QCPAS  I  NB  A  000
CYHQYNYX  B0196/09  N      CZWG  QMXLC  IV  M   A  000
CYHQYNYX  A1334/09  N      CZQM  QSAAS  IV  NBO  A  000
CYHQYNYX  A0646/09  N      CZYZ  QCPAS  I  NB  A  000
CYHQYNYX  B0236/09  N      CZWG  QMRXX  IV  NBO  A  000
CYHQYNYX  B0311/09  R  B0310/09 CZVR  QFFAH  IV  NBO  A  000
CYHQYNYX  B0312/09  N      CZEG  QPMCH  IV  NBO  A  000
CYHQYNYX  B1011/09  R  B0890/09 CZVR  QNNAS  I  NBO  E  000
CYHQYNYX  A0666/09  N      CZUL  QPDXX  I  NBO  A  000
CYHQYNYX  A0667/09  N      CZUL  QPDXX  I  NBO  A  000
CYHQYNYX  A0669/09  R  A0668/09 CZUL  QPDXX  I  NBO  A  000
CYHQYNYX  B0595/09  N      CZVR  QPACH  I  NBO  A  000
CYHQYNYX  A0891/09  N      CZYZ  QAPXX  I  NBO  E  000
CYHQYNYX  B0556/09  R  B0428/09 CZWG  QIGAS  I  NBO  A  000
CYHQYNYX  A0811/09  N      CZYZ  QOBCE  V  M   A  000
CYHQYNYX  A1249/09  N      CZQM  QCPAS  IV  NBO  A  000
CYHQYNYX  B0854/09  R  B0853/09 CZWG  QXXXX  I  BO  A  000
CYHQYNYX  A1152/09  R  A0557/09 CZUL  QXXXX  I  NBO  E  000
CYHQYNYX  A0892/09  N      CZYZ  QAPXX  I  NBO  E  000
CYHQYNYX  A1046/09  R  A0531/09 CZXX  QKKKK  K  K   K  000
CYHQYNYX  B0742/09  R  B0401/09 CZXX  QKKKK  K  K   K  000
CYHQYNYX  A1227/09  N      CZUL  QMRXX  IV  NBO  A  000
CYHQYNYX  B0774/09  R  B0762/09 CZWG  QOBCE  I  NBO  AE  000
CYHQYNYX  B0979/09  N      CZVR  QNNLG  IV  BO  E  000
CYHQYNYX  A1023/09  R  A0689/09 CZYZ  QFFCG  IV  NBO  A  000
CYHQYNYX  B0731/09  N      CZVR  QNNXX  I  NBO  AE  000
CYHQYNYX  A1183/09  R  A1069/09 CZYZ  QLYAS  IV  M   A  000
CYHQYNYX  A1150/09  N      CZYZ  QINXX  I  NBO  A  000
CYHQYNYX  B1012/09  N      CZWG  QNNAS  IV  NBO  E  000
CYHQYNYX  B0804/09  R  B0803/09 CZVR  QXXXX  IV  NBO  W  000
CYHQYNYX  A1269/09  N      CZUL  QOBCE  I  NBO  A  000
CYHQYNYX  A1156/09  N      CZQX  QRMCD  IV  BO  W  000
CYHQYNYX  A1155/09  N      CZQX  QRRCH  I  BO  W  000
CYHQYNYX  B0994/09  N      CZVR  QPICH  I  NBO  A  000
CYHQYNYX  A1284/09  N      CZQX  QNBAS  I  NBO  A  000
CYHQYNYX  A1156/09  N      CZQX  QRMCD  IV  BO  W  000
CYHQYNYX  A1155/09  N      CZQX  QRRCH  I  BO  W  000
CYHQYNYX  B0892/09  R  B0807/09 CZEG  QCAAS  IV  NBO  A  000
CYHQYNYX  B0976/09  R  B0951/09 CZVR  QNNAS  IV  NBO  E  000
CYHQYNYX  A1217/09  N      CZYZ  QCPAS  I  NB  A  000
CYHQYNYX  A1221/09  N      CZYZ  QXXXX  IV  NBO  A  000
CYHQYNYX  A1227/09  N      CZUL  QMRXX  IV  NBO  A  000
CYHQYNYX  A1244/09  N      CZYZ  QOBCE  I  NBO  A  000
CYHQYNYX  A1403/09  R  A1311/09 CZQM  QMRLT  I  NBO  A  000
CYHQYNYX  B0896/09  R  B0876/09 CZEG  QXXXX  I  NBO  A  000
CYHQYNYX  B0872/09  N      CZEG  QRMCA  IV  BO  W  000
CYHQYNYX  B0889/09  N      CZEG  QXXXX  I  NBO  A  000
CYHQYNYX  B0929/09  N      CZVR  QCPAS  I  NB  A  000
CYHQYNYX  B0950/09  R  B0915/09 CZEG  QPICH  I  NBO  A  000
CYHQYNYX  A1368/09  N      CZUL  QMRXX  I  NBO  A  000
CYHQYNYX  B0958/09  N      CZVR  QPDCH  I  NBO  A  000


                     Page 4
                      Query2


CYHQYNYX  A1417/09  N       CZYZ  QMXXX  IV  BO  A  000
CYHQYNYX  A1419/09  N       CZUL  QLYAS  IV  M   A  000
DAAAYNYX  A0944/07  N       DAAA  QOBCE  IV  NM  A  000
DAAAYNYX  A0314/09  R  A0132/09  DAAA  QOBCE  IV  M   A  000
DAAAYNYX  A0327/09  R  A0155/09  DAAA  QOBCE  IV  BO  A  000
DAAAYNYX  A0324/09  R  A0131/09  DAAA  QCAAS  IV  NBO  AE  000
DAAAYNYX  A0307/09  R  A0134/09  DAAA  QFLAS  IV  BO  A  000
DAAAYNYX  A0591/08  N       DAAA  QMXXX  IV  M   A  000
DAAAYNYX  A0391/07  R  A0390/07  DAAA  QRCXX  IV  NBO  E  000
DAAAYNYX  A1122/07  R  A1121/07  DAAA  QOBCE  IV  BO  A  000
DAAAYNYX  A0063/08  N       DAAA  QARCA  IV  NBO  E  000
DAAAYNYX  A0349/09  R  A0179/09  DAAA  QCAAS  IV  NBO  AE  000
DAAAYNYX  A0315/09  R  A0144/09  DAAA  QNDXX  IV  BO  E  000
DAAAYNYX  A1120/08  N       DAAA  QXXXX  IV  NBO  AE  000
DAAAYNYX  A0369/09  R  A0195/09  DAAA  QMDCH  IV  BO  A  000
DAAAYNYX  A0370/09  R  A0196/09  DAAA  QCAAS  IV  NBO  AE  000
DAAAYNYX  A1816/08  N       DAAA  QNMXX  IV  NBO  AE  000
DAAAYNYX  A0338/09  R  A0169/09  DAAA  QMRHW  IV  NBO  A  000
DAAAYNYX  A0462/09  R  A0286/09  DAAA  QSPAH  IV  NBO  AE  000
DAAAYNYX  B0195/09  N       DAAA  QFAXX  IV  NBO  A  000
DAAAYNYX  B0148/09  R  B0077/09  DAAA  QOBCE  IV  M   AE  000
DAAAYNYX  A0457/09  R  A0281/09  DAAA  QILAS  I  NBO  A  000
DAAAYNYX  A0473/09  R  A0472/09  DAAA  QMRHW  IV  NBO  A  000
DAAAYNYX  A0402/09  R  A0228/09  DAAA  QFALC  IV  BO  A  000
DAAAYNYX  A0362/09  R  A0190/09  DAAA  QMTXX  IV  BO  A  000
DAAAYNYX  A0361/09  R  A0189/09  DAAA  QMRLC  IV  NBO  A  000
DAAAYNYX  A0434/09  R  A0253/09  DAAA  QMULT  IV  B   A  000
DAAAYNYX  A0323/09  R  A0157/09  DAAA  QOBCE  IV  M   AE  000
DAAAYNYX  A0465/09  R  A0291/09  DAAA  QNVXX  IV  BO  AE  000
DAAAYNYX  A0466/09  R  A0292/09  DAAA  QFWXX  IV  M   A  000
DAAAYNYX  A0467/09  R  A0300/09  DAAA  QMSXX  IV  BO  A  000
DAAAYNYX  B0192/09  R  B0122/09  DAAA  QMRHW  IV  NBO  A  000
DAAAYNYX  B0193/09  R  B0123/09  DAAA  QFFCH  IV  NBO  A  000
DAAAYNYX  B0194/09  R  B0127/09  DAAA  QMXHW  IV  M   A  000
DAAAYNYX  A0430/09  R  A0258/09  DAAA  QMSLC  IV  BO  A  000
DAAAYNYX  A0464/09  R  A0290/09  DAAA  QOBCE  IV  M   A  000
DAAAYNYX  A0376/09  R  A0199/09  DAAA  QLPAS  IV  BO  A  000
DAAAYNYX  A0141/09  N       DAAA  QPITT  I  BO  A  000
DAAAYNYX  A0390/09  R  A0218/09  DAAA  QNBAS  IV  NBO  AE  000
DAAAYNYX  B0105/09  N       DAAA  QOBCE  IV  M   A  000
DAAAYNYX  A0439/09  R  A0259/09  DAAA  QALCH  IV  NBO  AE  000
DAAAYNYX  A0328/09  R  A0151/09  DAAA  QKKKK  K  K   K  000
DAAAYNYX  A0400/09  R  A0226/09  DAAA  QCAXX  IV  NBO  E  000
DAAAYNYX  A0435/09  R  A0254/09  DAAA  QMRXX  IV  BO  A  000
DAAAYNYX  A0142/09  N       DAAA  QPITT  I  BO  A  000
DAAAYNYX  A0198/09  N       DAAA  QOBCE  IV  M   A  000
DAAAYNYX  A0371/09  R  A0197/09  DAAA  QOBCE  IV  M   A  000
DAAAYNYX  A0138/09  N       DAAA  QATTT  IV  BO  E  000
DAAAYNYX  B0157/09  R  B0088/09  DAAA  QFAXX  IV  BO  A  000
DAAAYNYX  B0158/09  R  B0089/09  DAAA  QMDCH  IV  BO  A  000
DAAAYNYX  B0159/09  R  B0090/09  DAAA  QLEXX  IV  NBO  A  000
DAAAYNYX  A0139/09  N       DAAA  QAETT  IV  BO  AE  000


                      Page 5
                      Query2


DAAAYNYX  A0140/09  N       DAAA  QPITT  I  BO  A  000
DAAAYNYX  A0347/09  R  A0165/09  DAAA  QFFCG  IV  NBO  A  000
DAAAYNYX  B0166/09  R  B0098/09  DAAA  QOBCE  IV  M   A  000
DAAAYNYX  A0389/09  R  A0217/09  DAAA  QFUAU  IV  BO  A  000
DAAAYNYX  A0391/09  R  A0219/09  DAAA  QIOAS  I  NBO  A  000
DAAAYNYX  A0392/09  R  A0220/09  DAAA  QOBCE  IV  M   A  000
DAAAYNYX  B0161/09  R  B0092/09  DAAA  QFAXX  IV  BO  A  000
DAAAYNYX  A0353/09  R  A0175/09  DAAA  QMXLC  IV  M   A  000
DAAAYNYX  B0154/09  N       DAAA  QPUXX  IV  NBO  A  000
DAAAYNYX  B0149/09  R  B0084/09  DAAA  QKKKK  K  K   K  000
DAAAYNYX  B0099/09  N       DAAA  QFAXX  IV  NBO  A  000
DAAAYNYX  A0334/09  R  A0235/09  DAAA  QCAAS  IV  NBO  A  000
DAAAYNYX  A0233/09  N       DAAA  QFAXX  IV  NBO  A  000
DAAAYNYX  B0169/09  R  B0101/09  DAAA  QOBCE  IV  M   A  000
DAAAYNYX  B0170/09  R  B0102/09  DAAA  QMRHW  IV  BO  A  000
DAAAYNYX  B0171/09  R  B0103/09  DAAA  QFLAS  V  M   A  000
DAAAYNYX  A0393/09  R  A0223/09  DAAA  QFMLC  IV  BO  A  000
DAAAYNYX  B0172/09  R  B0100/09  DAAA  QMUXX  IV  BO  A  000
DAAAYNYX  A0366/09  N       DAAA  QICCT  I  NBO  A  000
DAAAYNYX  A0394/09  R  A0224/09  DAAA  QNXAS  V  NBO  AE  000
DAAAYNYX  A0335/09  R  A0236/09  DAAA  QCAAS  IV  NBO  A  000
DAAAYNYX  B0163/09  R  B0095/09  DAAA  QFFCH  IV  BO  A  000
DAAAYNYX  B0167/09  R  B0094/09  DAAA  QFULT  IV  BO  A  000
DAAAYNYX  B0186/09  R  B0117/09  DAAA  QFAHW  IV  BO  A  000
DAAAYNYX  A0262/09  N       DAAA  QFAAH  IV  NBO  A  000
DAAAYNYX  A0454/09  R  A0275/09  DAAA  QNDXX  IV  NBO  AE  000
DAAAYNYX  A0455/09  R  A0276/09  DAAA  QIDAS  I  NBO  A  000
DAAAYNYX  B0160/09  R  B0097/09  DAAA  QMRXX  IV  BO  A  000
DAAAYNYX  B0168/09  R  B0096/09  DAAA  QFAHW  IV  BO  A  000
DAAAYNYX  A0265/09  N       DAAA  QXXXX  IV  BO  A  000
DAAAYNYX  A0266/09  N       DAAA  QXXXX  IV  BO  A  000
DAAAYNYX  A0252/09  R  A0075/09  DAAA  QMAXX  IV  BO  A  000
DAAAYNYX  A0436/09  R  A0255/09  DAAA  QOBCE  IV  M   A  000
DAAAYNYX  A0437/09  R  A0256/09  DAAA  QMXLC  IV  M   A  000
DAAAYNYX  A0438/09  R  A0257/09  DAAA  QLPAS  IV  BO  A  000
DAAAYNYX  B0109/09  R  B0041/09  DAAA  QMRLT  IV  BO  A  000
DAAAYNYX  B0198/09  R  B0125/09  DAAA  QMTXX  IV  BO  A  000
DAAAYNYX  B0188/09  R  B0121/09  DAAA  QAFXX  IV  NBO  E  000
DAAAYNYX  A0456/09  R  A0280/09  DAAA  QMUXX  IV  BO  A  000
DAAAYNYX  A0458/09  R  A0282/09  DAAA  QFUAU  IV  NBO  A  000
DAAAYNYX  A0459/09  R  A0283/09  DAAA  QFAHW  IV  NBO  A  000
DAAAYNYX  A0460/09  R  A0284/09  DAAA  QMDCH  IV  BO  A  000
DAAAYNYX  A0461/09  R  A0285/09  DAAA  QCAXX  IV  NBO  AE  000
DAAAYNYX  B0182/09  R  B0112/09  DAAA  QFAXX  IV  BO  A  000
DAAAYNYX  A0326/09  R  A0154/09  DAAA  QFLXX  IV  M   A  000
DAAAYNYX  A0367/09  R  A0322/09  DAAA  QNDXX  I  NBO  A  000
DAAAYNYX  A0368/09  N       DAAA  QMXLC  IV  NBO  A  000
DAAAYNYX  B0126/09  R  B0062/09  DAAA  QMRHW  IV  BO  A  000
DAAAYNYX  A0313/09  R  A0063/09  DAAA  QFAHW  IV  BO  A  000
DAAAYNYX  B0130/09  R  B0058/09  DAAA  QMXXX  IV  M   A  000
DAAAYNYX  A0316/09  R  A0147/09  DAAA  QNBAS  IV  NBO  E  000
DAAAYNYX  B0128/09  R  B0064/09  DAAA  QMKHW  IV  M   A  000


                      Page 6
                     Query2


DAAAYNYX  A0301/09  N      DAAA  QMRAO  IV  NBO  A  000
DAAAYNYX  A0317/09  R  A0148/09 DAAA  QXXXX  IV  NBO  A  000
DAAAYNYX  A0302/09  N      DAAA  QMSAO  IV  NBO  A  000
DAAAYNYX  A0303/09  N      DAAA  QLRAO  IV  NBO  A  000
DAAAYNYX  B0176/09  R  B0106/09 DAAA  QFWAS  IV  M   A  000
DAAAYNYX  B0132/09  R  B0067/09 DAAA  QXXXX  V  M   A  000
DAAAYNYX  B0131/09  R  B0066/09 DAAA  QFWAS  V  M   A  000
DAAAYNYX  B0137/09  R  B0069/09 DAAA  QFMXX  IV  M   A  000
DAAAYNYX  B0138/09  R  B0070/09 DAAA  QFAAH  IV  BO  A  000
DAAAYNYX  B0139/09  R  B0071/09 DAAA  QFAXX  IV  NBO  A  000
DAAAYNYX  B0140/09  R  B0073/09 DAAA  QNXAS  IV  NBO  AE  000
DAAAYNYX  B0141/09  R  B0078/09 DAAA  QFMXX  IV  NBO  A  000
DAAAYNYX  B0142/09  R  B0079/09 DAAA  QFALC  IV  NBO  A  000
DAAAYNYX  B0143/09  R  B0080/09 DAAA  QLYXX  IV  BO  A  000
DAAAYNYX  B0144/09  R  B0081/09 DAAA  QMKXX  IV  BO  A  000
DAAAYNYX  B0145/09  R  B0082/09 DAAA  QWALW  IV  NBO  AW  000
DAAAYNYX  B0146/09  R  B0083/09 DAAA  QLEAO  IV  BO  A  000
DAAAYNYX  A0372/09  N      DAAA  QMXLC  IV  M   A  000
DAAAYNYX  B0134/09  R  B0074/09 DAAA  QLCXX  I  BO  A  000
DAAAYNYX  B0133/09  R  B0068/09 DAAA  QFLXX  IV  BO  A  000
DAAAYNYX  B0135/09  R  B0124/09 DAAA  QMRHW  IV  NBO  A  000
DAAAYNYX  A0308/09  R  A0135/09 DAAA  QCAAS  IV  NBO  AE  000
DAAAYNYX  A0401/09  R  A0227/09 DAAA  QOBCE  IV  M   AE  000
DAAAYNYX  B0131/09  R  B0066/09 DAAA  QFWAS  V  M   A  000
DAAAYNYX  B0132/09  R  B0067/09 DAAA  QXXXX  V  M   A  000
DAAAYNYX  B0196/09  R  B0129/09 DAAA  QMRHW  IV  BO  A  000
DAAAYNYX  B0162/09  R  B0093/09 DAAA  QMRXX  IV  BO  A  000
DAAAYNYX  B0196/09  R  B0129/09 DAAA  QMRHW  IV  BO  A  000
DAAAYNYX  A0470/09  R  A0298/09 DAAA  QCAAS  IV  NBO  AE  000
DAAAYNYX  A0471/09  R  A0299/09 DAAA  QNLAS  IV  NBO  A  000
DAAAYNYX  A0329/09  R  A0158/09 DAAA  QMPLC  IV  BO  A  000
DAAAYNYX  A0337/09  R  A0168/09 DAAA  QMDCH  IV  NBO  A  000
DAAAYNYX  A0396/09  N      DAAA  QWMLW  IV  NBO  W  000
DAAAYNYX  A0447/09  R  A0271/09 DAAA  QITXX  I  BO  A  000
DAAAYNYX  A0388/09  R  A0216/09 DAAA  QIGAS  I  BO  A  000
DAAAYNYX  B0136/09  R  B0072/09 DAAA  QFFCG  IV  NBO  A  000
DAAAYNYX  A0374/09  R  A0200/09 DAAA  QMXHW  IV  M   A  000
DAAAYNYX  B0177/09  R  B0107/09 DAAA  QFAXX  IV  BO  A  000
DAAAYNYX  A0339/09  R  A0170/09 DAAA  QMRXX  IV  NBO  A  000
DAAAYNYX  A0333/09  N      DAAA  QMRHW  IV  NBO  A  000
DAAAYNYX  A0320/09  N      DAAA  QRDCA  IV  NBO  W  000
DAAAYNYX  A0475/09  R  A0296/09 DAAA  QLPAS  IV  BO  A  000
DAAAYNYX  B0147/09  R  B0076/09 DAAA  QMRLC  IV  NBO  A  000
DAAAYNYX  A0340/09  R  A0173/09 DAAA  QMXHW  IV  M   A  000
DAAAYNYX  B0155/09  N      DAAA  QXXXX  IV  BO  AE  000
DAAAYNYX  A0448/09  R  A0272/09 DAAA  QNXAS  IV  NBO  AE  000
DAAAYNYX  A0343/09  N      DAAA  QRDCA  IV  NBO  W  000
DAAAYNYX  A0346/09  R  A1686/08 DAAA  QOBCE  IV  M   AE  000
DAAAYNYX  A0348/09  R  A0178/09 DAAA  QCAAS  IV  NBO  AE  000
DAAAYNYX  A0359/09  R  A0184/09 DAAA  QOBCE  IV  M   AE  000
DAAAYNYX  A0352/09  R  A0174/09 DAAA  QMRLC  IV  NBO  A  000
DAAAYNYX  A0397/09  R  A0222/09 DAAA  QLBAS  V  M   A  000


                     Page 7
                      Query2


DAAAYNYX  A0431/09  R  A0249/09  DAAA  QMKHW  IV  BO  A  000
DAAAYNYX  A0432/09  R  A0250/09  DAAA  QLPCS  IV  BO  A  000
DAAAYNYX  A0433/09  R  A0251/09  DAAA  QCAAS  IV  NBO  AE  000
DAAAYNYX  A0440/09  R  A0260/09  DAAA  QMRHW  IV  NBO  A  000
DAAAYNYX  A0358/09  N       DAAA  QWMLW  IV  BO  W  000
DAAAYNYX  B0153/09  R  B0086/09  DAAA  QMDCH  IV  BO  A  000
DAAAYNYX  A0363/09  R  A0191/09  DAAA  QIDAS  I  NBO  A  000
DAAAYNYX  A0360/09  R  A0185/09  DAAA  QMRXX  IV  BO  A  000
DAAAYNYX  A0419/09  N       DAAA  QWMLW  IV  BO  W  000
DAAAYNYX  B0156/09  R  B0087/09  DAAA  QFFCH  IV  BO  A  000
DAAAYNYX  A0420/09  N       DAAA  QWMLW  IV  BO  W  000
DAAAYNYX  A0364/09  R  A0268/09  DAAA  QCAAS  IV  NBO  AE  000
DAAAYNYX  B0178/09  R  B0108/09  DAAA  QMRXX  IV  BO  A  000
DAAAYNYX  A0421/09  R  A0247/09  DAAA  QCAAS  IV  NBO  E  000
DAAAYNYX  A0423/09  N       DAAA  QWMLW  IV  BO  W  000
DAAAYNYX  B0180/09  R  B0111/09  DAAA  QMRXX  IV  BO  AE  000
DAAAYNYX  A0399/09  R  A0225/09  DAAA  QMTXX  IV  BO  A  000
DAAAYNYX  A0379/09  R  A0336/09  DAAA  QMXLC  IV  M   A  000
DAAAYNYX  B0179/09  R  B0110/09  DAAA  QFAXX  IV  M   A  000
DAAAYNYX  A0378/09  N       DAAA  QMPHW  IV  M   A  000
DAAAYNYX  B0160/09  R  B0097/09  DAAA  QMRXX  IV  BO  A  000
DAAAYNYX  B0160/09  R  B0097/09  DAAA  QMRXX  IV  BO  A  000
DAAAYNYX  A0386/09  N       DAAA  QWMLW  IV  NBO  W  000
DAAAYNYX  A0385/09  N       DAAA  QWMLW  IV  NBO  W  000
DAAAYNYX  A0449/09  R  A0273/09  DAAA  QMSLC  IV  NBO  A  000
DAAAYNYX  A0407/09  N       DAAA  QWMLW  IV  BO  W  000
DAAAYNYX  A0429/09  N       DAAA  QNVAS  IV  BO  AE  000
DAAAYNYX  A0443/09  N       DAAA  QWMLW  IV  NBO  W  000
DAAAYNYX  B0181/09  R  B0104/09  DAAA  QOBCE  IV  M   AE  000
DAAAYNYX  A0444/09  N       DAAA  QWMLW  IV  NBO  W  000
DAAAYNYX  A0446/09  N       DAAA  QWMLW  IV  BO  W  000
DAAAYNYX  B0183/09  R  B0113/09  DAAA  QFAAH  IV  NBO  A  000
DAAAYNYX  B0184/09  R  B0114/09  DAAA  QMUXX  IV  BO  A  000
DAAAYNYX  B0185/09  R  B0115/09  DAAA  QFAXX  IV  M   A  000
DAAAYNYX  B0187/09  R  B0120/09  DAAA  QFMXX  IV  M   A  000
DAAAYNYX  A0453/09  R  A0274/09  DAAA  QNBAS  IV  NBO  AE  000
DAAAYNYX  B0189/09  N       DAAA  QMRHW  IV  NBO  A  000
DAAAYNYX  A0463/09  R  A0287/09  DAAA  QNDAS  IV  NBO  AE  000
DAAAYNYX  B0190/09  R  B0116/09  DAAA  QMRHW  IV  NBO  A  000
DAAAYNYX  B0191/09  R  B0118/09  DAAA  QFAXX  IV  M   A  000
DGAAYNYX  B0302/08  R  B0002/08  DGAC  QFUAU  IV  NBO  A  000
DGAAYNYX  B0308/08  N       DGAC  QLACS  IV  NBO  A  000
DGAAYNYX  A0152/08  N       DGAC  QXXXX  IV  NBO  AE  000
DGAAYNYX  B0316/08  R  B0311/08  DGAC  QLPAS  IV  NBO  A  000
DGAAYNYX  B0336/08  N       DGAC  QFAHW  IV  NBO  A  000
DGAAYNYX  A0183/08  N       DGAC  QAFCH  IV  NBO  E  290
DGAAYNYX  A0173/08  N       DGAC  QAFXX  IV  NBO  AE  000
DGAAYNYX  A0184/08  R  A0183/08  DGAC  QAFCH  IV  NBO  E  290
DGAAYNYX  A0182/08  N       DGAC  QQAFT  IV  BO  E  000
DGAAYNYX  A0030/09  N       DGAC  QFUXX  IV  NBO  A  000
DGAAYNYX  A0030/09  N       DGAC  QFUXX  IV  NBO  A  000
DGAAYNYX  A0030/09  N       DGAC  QFUXX  IV  NBO  A  000


                      Page 8
                     Query2


DGAAYNYX  A0232/08  R  A0223/08 DGAC  QCAXX  IV  NBO  AE  000
DGAAYNYX  A0005/09  N      DGAC  QNLAS  IV  BO  A  000
DGAAYNYX  A0014/09  N      DGAC  QFUAU  IV  MBO  A  000
DGAAYNYX  A0014/09  N      DGAC  QFUAU  IV  MBO  A  000
DGAAYNYX  A0014/09  N      DGAC  QFUAU  IV  NBO  A  000
DGAAYNYX  A0014/09  N      DGAC  QFUAU  IV  NBO  A  000
DGAAYNYX  A0014/09  N      DGAC  QFUAU  IV  MBO  A  000
DGAAYNYX  A0046/09  R  A0018/09 DGAC  QKKKK          000
DGAAYNYX  A0034/09  N      DGAC  QLPCS  IV  BO  A  000
DGAAYNYX  A0034/09  N      DGAC  QLPCS  IV  BO  A  000
DGAAYNYX  A0034/09  N      DGAC  QLPCS  IV  BO  A  000
DGAAYNYX  A0028/09  N      DGAC  QMRHW  IV  NBO  A  000
DGAAYNYX  A0028/09  N      DGAC  QMRHW  IV  NBO  A  000
DGAAYNYX  A0030/09  N      DGAC  QFUXX  IV  NBO  A  000
DGAAYNYX  A0030/09  N      DGAC  QFUXX  IV  NBO  A  000
DGAAYNYX  A0030/09  N      DGAC  QFUXX  IV  NBO  A  000
DGAAYNYX  A0030/09  N      DGAC  QFUXX  IV  NBO  A  000
DGAAYNYX  B0005/09  R  B0004/09 DGAC  QKKKK          000
DGAAYNYX  A0046/09  R  A0018/09 DGAC  QKKKK          000
DGAAYNYX  A0036/09  N      DGAC  QXXAS  IV  BO  A  000
DGAAYNYX  A0043/09  N      DGAC  QIGXX  IV  NBO  AE  000
DGAAYNYX  A0042/09  R  A0015/09 DGAC  QNVAS  IV  BO  AE  000
DGAAYNYX  A0042/09  R  A0015/09 DGAC  QNVAS  IV  BO  AE  000
DGAAYNYX  A0043/09  N      DGAC  QIGXX  IV  NBO  AE  000
DGAAYNYX  A0043/09  N      DGAC  QIGXX  IV  NBO  AE  000
DGAAYNYX  A0045/09  N      DGAC  QFUXX        A  000
DGAAYNYX  A0048/09  R  A0258/08 DGAC  QFWAS  V  M   A  000
DGAAYNYX  A0048/09  R  A0258/08 DGAC  QFWAS  V  M   A  000
DGAAYNYX  A0048/09  R  A0258/08 DGAC  QFWAS  V  M   A  000
DGAAYNYX  A0047/09  R  A0257/08 DGAC  QFWAS  V  M   A  000
DGAAYNYX  A0047/09  R  A0257/08 DGAC  QFWAS  V  M   A  000
DGAAYNYX  A0047/09  R  A0258/08 DGAC  QFWAS  V  M   A  000
DGAAYNYX  A0047/09  R  A0257/08 DGAC  QFWAS  V  M   A  000
DGAAYNYX  A0047/09  R  A0257/09 DGAC  QFWAS  V  M   A  000
DGAAYNYX  A0048/09  R  A0258/08 DGAC  QFWAS  V  M   A  000
DGAAYNYX  A0047/09  R  A0257/09 DGAC  QFWAS  V  M   A  000
DGAAYNYX  A0047/09  R  A0258/08 DGAC  QFWAS  V  M   A  000
DGAAYNYX  A0047/09  R  A0257/08 DGAC  QFWAS  V  M   A  000
DGAAYNYX  A0048/09  R  A0258/08 DGAC  QFWAS  V  M   A  000
DGAAYNYX  A0048/09  R  A0258/08 DGAC  QFWAS  V  M   A  000
DGAAYNYX  A0047/09  R  A0257/08 DGAC  QFWAS  V  M   A  000
DGAAYNYX  A0047/09  R  A0257/08 DGAC  QFWAS  V  M   A  000
DGAAYNYX  A0052/09  N      DGAC  QFUXX  IV  NBO  A  000
DTTCYNYX  A0173/01  N      DTTC  QFAXX  IV  M   A  000
DTTCYNYX  A0197/07  N      DTTC  QXXXX  IV  NBO  AE  000
DTTCYNYX  A0322/09  N      DTTC  QWMLW  IV  BO  W  000
DTTCYNYX  A1278/07  R  A0724/07 DTTC  QXXCH  IV  BO  E  000
DTTCYNYX  A0394/09  N      DTTC  QRALW  IV  NBO  W  000
DTTCYNYX  A2058/07  N      DTTC  QAFXX  IV  NBO  E  000
DTTCYNYX  A0507/07  N      DTTC  QXXXX  IV  NBO  E  000
DTTCYNYX  A0357/09  R  A0182/09 DTTC  QSBAH  IV  BO  A  000
DTTCYNYX  A1495/08  N      DTTC  QFAAH  IV  NBO  A  000


                     Page 9
                      Query2


DTTCYNYX  A1503/08  N       DTTC  QFAAH   IV  NBO  A  000
DTTCYNYX  A0178/09  R  A1991/08  DTTC  QOBCE   IV  M   AE  000
DTTCYNYX  A0350/09  R  A1838/08  DTTC  QFAAH   IV  NBO  A  000
DTTCYNYX  A0221/09  R  A1604/08  DTTC  QMAHW   IV  B   A  000
DTTCYNYX  A0201/09  R  A1798/08  DTTC  QOLXX   IV  NBO  A  000
DTTCYNYX  A0075/09  N       DTTC  QFAHW   IV  NBO  A  000
DTTCYNYX  A1961/08  R  A1536/08  DTTC  QFAHW   IV  NBO  A  000
DTTCYNYX  A0448/09  R  A1889/08  DTTC  QCAXX   IV  BO  AE  000
DTTCYNYX  A0034/09  R  A1990/08  DTTC  QOBCE   IV  M   A  000
DTTCYNYX  A1992/08  R  A1775/08  DTTC  QFUAU   IV  NBO  A  000
DTTCYNYX  A0386/09  R  A0205/09  DTTC  QMAHW   IV  B   A  000
DTTCYNYX  A0033/09  R  A1989/08  DTTC  QOBCE   IV  M   A  000
DTTCYNYX  A0113/09  N       DTTC  QOBCE   IV  M   AE  000
DTTCYNYX  A0116/09  N       DTTC  QPMCH   IV  NBO  A  000
DTTCYNYX  A0115/09  N       DTTC  QPMCH   IV  NBO  A  000
DTTCYNYX  A0114/09  N       DTTC  QPICH   I  NBO  A  000
DTTCYNYX  A0113/09  N       DTTC  QOBCE   IV  M   AE  000
DTTCYNYX  A0351/09  R  A0107/09  DTTC  QOBCE   IV  M   AE  000
DTTCYNYX  A0253/09  N       DTTC  QMAHW   IV  B   A  000
DTTCYNYX  A0171/09  N       DTTC  QFATT   IV  BO  A  000
DTTCYNYX  A0172/09  N       DTTC  QXXTT   IV  BO  E  000
DTTCYNYX  A0177/09  R  A1980/08  DTTC  QOBCE   IV  M   AE  000
DTTCYNYX  A0228/09  N       DTTC  QMRHW   IV  NBO  A  000
DTTCYNYX  A0235/09  R  A0056/09  DTTC  QMAHW   IV  B   A  000
DTTCYNYX  A0247/09  N       DTTC  QAPXX   IV  NBO  E  000
DTTCYNYX  A0248/09  N       DTTC  QARXX   IV  NBO  E  000
DTTCYNYX  A0280/09  R  A1988/08  DTTC  QLPAS   IV  BO  A  000
DTTCYNYX  A0424/09  N       DTTC  QAFXX   IV  B   E  000
DTTCYNYX  A0270/09  N       DTTC  QFAHW   IV  NBO  A  000
DTTCYNYX  A0302/09  N       DTTC  QWMLW   IV  BO  W  000
DTTCYNYX  A0289/09  N       DTTC  QWELW   IV  BO  W  000
DTTCYNYX  A0300/09  N       DTTC  QWMLW   IV  BO  W  000
DTTCYNYX  A0299/09  N       DTTC  QWMLW   IV  BO  W  000
DTTCYNYX  A0308/09  N       DTTC  QWMLW   IV  BO  W  000
DTTCYNYX  A0304/09  N       DTTC  QWMLW   IV  BO  W  000
DTTCYNYX  A0305/09  N       DTTC  QWMLW   IV  BO  W  000
DTTCYNYX  A0307/09  N       DTTC  QWMLW   IV  BO  W  000
DTTCYNYX  A0309/09  N       DTTC  QWMLW   IV  BO  W  000
DTTCYNYX  A0303/09  N       DTTC  QRDCA   IV  BO  W  000
DTTCYNYX  A0310/09  N       DTTC  QWMLW   IV  BO  W  000
DTTCYNYX  A0311/09  N       DTTC  QWMLW   IV  BO  W  000
DTTCYNYX  A0312/09  N       DTTC  QWMLW   IV  BO  W  000
DTTCYNYX  A0313/09  N       DTTC  QWMLW   IV  BO  W  000
DTTCYNYX  A0306/09  N       DTTC  QWMLW   IV  BO  W  000
DTTCYNYX  A0319/09  N       DTTC  QWMLW   IV  BO  W  000
DTTCYNYX  A0320/09  N       DTTC  QRALW   IV  NBO  W  000
DTTCYNYX  A0318/09  N       DTTC  QWMLW   IV  BO  W  000
DTTCYNYX  A0321/09  N       DTTC  QWMLW   IV  BO  W  000
DTTCYNYX  A0329/09  N       DTTC  QWMLW   IV  BO  W  000
DTTCYNYX  A0332/09  N       DTTC  QWMLW   IV  BO  W  000
DTTCYNYX  A0331/09  N       DTTC  QWMLW   IV  BO  W  000
DTTCYNYX  A0330/09  N       DTTC  QWMLW   IV  BO  W  000


                      Page 10
                      Query2


DTTCYNYX  A0334/09  N       DTTC  QWMLW   IV  BO  W  000
DTTCYNYX  A0336/09  N       DTTC  QWMLW   IV  BO  W  000
DTTCYNYX  A0337/09  N       DTTC  QWMLW   IV  BO  W  000
DTTCYNYX  A0361/09  R  A0187/09  DTTC  QKKKK   K  K   K  000
DTTCYNYX  A0343/09  N       DTTC  QWMLW   IV  BO  W  000
DTTCYNYX  A0344/09  N       DTTC  QOBCE   IV  M   AE  000
DTTCYNYX  A0345/09  N       DTTC  QWMLW   IV  BO  W  000
DTTCYNYX  A0352/09  R  A0108/09  DTTC  QPMCH   IV  NBO  A  000
DTTCYNYX  A0426/09  N       DTTC  QWMLW   IV  BO  W  000
DTTCYNYX  A0372/09  R  A1797/08  DTTC  QFAXX   IV  M   A  000
DTTCYNYX  A0373/09  R  A0009/09  DTTC  QMAHW   IV  B   A  000
DTTCYNYX  A0370/09  N       DTTC  QWMLW   IV  BO  W  000
DTTCYNYX  A0368/09  N       DTTC  QWMLW   IV  BO  W  000
DTTCYNYX  A0409/09  N       DTTC  QMXAD   IV  M   A  000
DTTCYNYX  A0408/09  N       DTTC  QFAAH   IV  NBO  A  000
DTTCYNYX  A0438/09  R  A0274/09  DTTC  QFUAU   IV  NBO  A  000
DTTCYNYX  A0435/09  R  A0301/09  DTTC  QWMLW   IV  BO  W  000
DTTCYNYX  A0436/09  R  A0324/09  DTTC  QWMLW   IV  BO  W  000
DTTCYNYX  A0430/09  N       DTTC  QMAHW   IV  B   A  000
DTTCYNYX  A0446/09  N       DTTC  QWALW   IV  M   W  000
DTTCYNYX  A0447/09  R  A0278/09  DTTC  QMRHW   IV  NBO  A  000
DTTCYNYX  A0451/09  N       DTTC  QWALW   IV  M   W  000
DTTCYNYX  A0451/09  N       DTTC  QWALW   IV  M   W  000
DTTCYNYX  A0451/09  N       DTTC  QWALW   IV  M   W  000
EBSZYNYX  M0664/03  N       EBBU  QFAXX   IV  NBO  A  000
EBSZYNYX  M1039/04  R  M0824/04  EBBU  QOBCE   IV  M   E  000
EBSZYNYX  M0012/03  R  M1488/01  EBBU  QXXXX   IV  NBO  E  000
EBSZYNYX  M2149/07  R  M0904/07  EBBU  QFPAP   IV  B   A  000
EBSZYNYX  M0210/09  R  M3879/08  EBBU  QMDCH   IV  NBO  A  000
EBSZYNYX  M0048/09  R  M4007/08  EBBU  QLPAS   IV  BO  A  000
EBSZYNYX  M0272/09  R  M3895/08  EBBU  QLFAS   I  BO  A  000
EBSZYNYX  M0083/09  R  M4681/08  EBBU  QOBCE   IV  M   E  000
EBSZYNYX  M3193/08  R  M2233/08  EBBU  QOBCE   IV  M   E  000
EBSZYNYX  M0824/09  R  M0516/09  EBBU  QOLAS   IV  M   E  000
EBSZYNYX  M1058/09  R  M4680/08  EBBU  QMRXX   IV  NBO  A  000
EBSZYNYX  M3518/08  R  M2388/08  EBBU  QOBCE   IV  M   E  000
EBSZYNYX  M0902/09  R  M3387/08  EBBU  QXXXX   IV  NBO  AE  000
EBSZYNYX  M1064/09  N       EBBU  QOBCE   IV  NBO  A  001
EBSZYNYX  M0269/09  R  M4734/08  EBBU  QXXXX   IV  BO  A  000
EBSZYNYX  M0302/09  R  M4717/08  EBBU  QMXLC   IV  M   A  000
EBSZYNYX  M0296/09  R  M3911/08  EBBU  QPDCR   I  NBO  A  000
EBSZYNYX  M0379/09  R  M4411/08  EBBU  QFAAP   IV  NBO  A  000
EBSZYNYX  M0103/09  N       EBBU  QFAAP   IV  NBO  A  000
EBSZYNYX  M0104/09  N       EBBU  QFFCG   IV  NBO  A  000
EBSZYNYX  M0175/09  N       EBBU  QMPLC   IV  BO  A  000
EBSZYNYX  M4580/08  N       EBBU  QFAXX   IV  NBO  A  000
EBSZYNYX  M0970/09  R  M4579/08  EBBU  QOLAS   IV  M   AE  000
EBSZYNYX  M0053/09  N       EBBU  QLPAS   IV  BO  A  000
EBSZYNYX  M0584/09  R  M4669/08  EBBU  QOALT   IV  BO  A  000
EBSZYNYX  M0759/09  N       EBBU  QAFXX   IV  B   E  000
EBSZYNYX  M0188/09  N       EBBU  QFUAH   IV  NBO  A  000
EBSZYNYX  M0374/09  N       EBBU  QOLAS   IV  M   E  000


                      Page 11
                      Query2


EBSZYNYX  M0303/09  N       EBBU  QMKXX   IV  M   A  000
EBSZYNYX  M0375/09  N       EBBU  QOBCE   IV  M   E  000
EBSZYNYX  M0354/09  N       EBBU  QFFCG   IV  NBO  A  000
EBSZYNYX  M0639/09  R  M0588/09  EBBU  QOLAS   IV  M   E  000
EBSZYNYX  M0640/09  R  M0589/09  EBBU  QOLAS   IV  M   E  000
EBSZYNYX  M0962/09  R  M0638/09  EBBU  QOBCE   IV  M   E  000
EBSZYNYX  M0940/09  N       EBBU  QFAXX   IV  NBO  A  000
EBSZYNYX  M0752/09  R  M0361/09  EBBU  QKKKK   K  K   K  000
EBSZYNYX  M0732/09  R  M3898/08  EBBU  QFFCG   IV  NBO  A  000
EBSZYNYX  M0849/09  N       EBBU  QRTCA   IV  BO  W  025
EBSZYNYX  M0753/09  N       EBBU  QMXLC   IV  M   A  000
EBSZYNYX  M0758/09  N       EBBU  QRRCA   IV  BO  W  000
EBSZYNYX  M0850/09  N       EBBU  QRTCA   IV  BO  W  045
EBSZYNYX  M0851/09  N       EBBU  QRTCA   IV  BO  W  045
EBSZYNYX  M0903/09  N       EBBU  QXXXX   IV  NBO  E  000
EBSZYNYX  M1043/09  N       EBBU  QXXXX   IV  NBO  E  000
EBSZYNYX  M0975/09  N       EBBU  QMXLC   IV  M   A  000
EDDZYNYX  A0096/07  N       HAAA  QXXXX   X  X   X  000
EDDZYNYX  A0082/06  R  A0012/06  GLRB  QNVAG   IV  BO  AE  000
EDDZYNYX  A0013/07  N       HAAA  QMXXX   IV  E   A  000
EETNYNYX  A0167/09  R  A0094/09  EETT  QKKKK   K  K   K  000
EETNYNYX  A0093/09  N       EETT  QOATT   IV  BO  E  000
EETNYNYX  A0015/09  R  A1217/08  EETT  QCPXX   I  NBO  A  000
EETNYNYX  A0065/09  R  A1141/08  EETT  QMRLT   IV  NBO  A  000
EETNYNYX  A0103/09  R  A1213/08  EETT  QMTCM   IV  NBO  A  000
EETNYNYX  A0004/09  N       EETT  QSTAH   IV  BO  A  000
EETNYNYX  A0078/09  N       EETT  QFAAH   IV  NBO  A  000
EETNYNYX  A0005/09  N       EETT  QFMAH   IV  BO  A  000
EETNYNYX  A0082/09  N       EETT  QSTAH   IV  BO  A  000
EETNYNYX  A1200/08  N       EETT  QFMAU   IV  BO  A  000
EETNYNYX  A0086/09  N       EETT  QFUAH   IV  NBO  A  000
EETNYNYX  A0084/09  N       EETT  QFMAH   IV  BO  A  000
EETNYNYX  A0088/09  N       EETT  QFAXX   IV  NBO  A  000
EETNYNYX  A0090/09  N       EETT  QFAAH   IV  NBO  A  000
EETNYNYX  A0166/09  R  A0120/09  EETT  QICAS   I  NBO  A  000
EETNYNYX  A0173/09  N       EETT  QXXXX   IV  NBO  AE  000
EETNYNYX  A0164/09  R  A0073/09  EETT  QLAXX   IV  NBO  A  000
EETNYNYX  A0165/09  R  A0074/09  EETT  QLPXX   IV  NBO  A  000
EETNYNYX  A0140/09  N       EETT  QRDCA   IV  BO  W  000
EETNYNYX  A0142/09  N       EETT  QRDCA   IV  BO  W  000
EETNYNYX  A0144/09  N       EETT  QRDCA   IV  BO  W  000
EETNYNYX  A0146/09  N       EETT  QRDCA   IV  BO  W  000
EETNYNYX  A0151/09  N       EETT  QRDCA   IV  BO  W  000
EETNYNYX  A0157/09  N       EETT  QRDCA   IV  BO  W  000
EETNYNYX  A0172/09  N       EETT  QRDCA   IV  BO  W  000
EFHKYNYX  A0992/08  N       EFIN  QWDLW   IV  M   W  000
EFHKYNYX  A0513/08  N       EFIN  QOBCE   IV  M   A  000
EFHKYNYX  A0821/07  N       EFIN  QOBTT   IV  M   A  000
EFHKYNYX  A0823/07  N       EFIN  QPITT   I  BO  A  000
EFHKYNYX  A0135/09  R  A1730/08  EFIN  QOLAS   IV  M   E  000
EFHKYNYX  A1702/08  N       EFIN  QOBCE   IV  M   A  000
EFHKYNYX  A1922/08  R  A1683/08  EFIN  QPIAU   I  NBO  A  000


                      Page 12
                      Query2


EFHKYNYX  A0161/09  N       EFIN  QXXTT   IV  BO  E  000
EFHKYNYX  A0154/09  N       EFIN  QFDAS   I  M   A  000
EFHKYNYX  A0263/09  N       EFIN  QFUAH   IV  NBO  A  000
EFHKYNYX  A0237/09  N       EFIN  QOLAS   IV  M   E  000
EFHKYNYX  A0305/09  N       EFIN  QCMXX   I  M   A  000
EFHKYNYX  A0260/09  R  A0113/09  EFIN  QKKKK   K  K   K  000
EFHKYNYX  A0367/09  N       EFIN  QOBCE   IV  M   A  000
EFHKYNYX  A0302/09  N       EFIN  QOBCE   IV  M   E  000
EFHKYNYX  A0386/09  N       EFIN  QFAXX   IV  BO  A  000
EGGNYNYX  H0330/07  N       EGTT  QOBCE   IV  M   E  000
EGGNYNYX  H0331/07  N       EGTT  QOBLW   IV  M   AE  000
ETCZYOYX  P0091/09  R  P6182/08  EDGG  QFAAP   IV  NBO  A  000
ETCZYOYX  P6243/08  N       EDGG  QLXAS   IV  M   A  000
ETCZYOYX  M2555/06  N       EDGG  QFAXX   IV  NBO  AE  000
ETCZYOYX  M0328/09  R  M0174/09  EDXX  QKKKK   K  K   K  000
ETCZYOYX  M2083/08  R  M2245/07  EDGG  QROLP   IV  NBO  W  000
ETCZYOYX  M2084/08  R  M2247/07  EDMM  QROLP   IV  NBO  W  000
ETCZYOYX  M0527/07  N       EDGG  QOBCE   IV  M   E  000
ETCZYOYX  P1555/09  R  P6138/08  EDGG  QFULT   IV  NBO  A  000
ETCZYOYX  P6142/08  R  P3734/08  EDWW  QCGLT   I  BO  A  000
ETCZYOYX  P6143/08  R  P3733/08  EDWW  QCGAS   I  BO  A  000
ETCZYOYX  P6144/08  R  P3732/08  EDWW  QCGLT   I  BO  A  000
ETCZYOYX  P1526/09  R  P6196/08  EDMM  QFALT   IV  NBO  A  000
ETCZYOYX  M0433/09  R  M2103/08  EDGG  QOLAS   IV  M   AE  000
ETCZYOYX  P0005/09  N       EDWW  QFALC   IV  NBO  A  000
ETCZYOYX  M2064/08  R  M2248/07  EDWW  QROLP   IV  NBO  W  000
ETCZYOYX  M2086/08  R  M2249/07  EDWW  QROLP   IV  NBO  W  000
ETCZYOYX  P4993/08  N       EDGG  QOBCE   IV  M   A  000
ETCZYOYX  P5943/08  R  P5096/08  EDMM  QOBCE   IV  M   A  000
ETCZYOYX  P1576/09  R  P6239/08  EDGG  QMXLT   IV  M   A  000
ETCZYOYX  P0514/09  R  P5183/08  EDWW  QPILT   I  NBO  A  000
ETCZYOYX  P5729/08  R  P3993/08  EDGG  QFULT   IV  NBO  A  000
ETCZYOYX  P5730/08  R  P3994/08  EDGG  QMNLR   IV  NBO  A  000
ETCZYOYX  P0081/09  R  P6063/08  EDMM  QFAAH   IV  NBO  A  000
ETCZYOYX  P1196/09  R  P0578/09  EDGG  QMXLC   IV  M   A  000
ETCZYOYX  M0382/09  N       EDGG  QAFXX   IV  NBO  E  000
ETCZYOYX  P0007/09  N       EDWW  QFULT   IV  NBO  A  000
ETCZYOYX  M0344/09  R  M2023/08  EDWW  QAFXX   IV  NBO  E  000
ETCZYOYX  P0278/09  R  P0220/09  EDWW  QICCI   I  NBO  A  000
ETCZYOYX  P0481/09  N       EDGG  QPKCH   V  NBO  A  000
ETCZYOYX  M0114/09  R  M1752/08  EDWW  QNBAS   IV  BO  AE  000
ETCZYOYX  M0357/09  R  M0008/09  EDGG  QSELT   V  B   E  000
ETCZYOYX  P6246/08  R  P5011/08  EDGG  QFAAH   IV  NBO  A  000
ETCZYOYX  M0028/09  R  M1635/08  EDGG  QOLAS   IV  M   E  000
ETCZYOYX  P1254/09  R  P1242/09  EDMM  QFALT   IV  NBO  A  000
ETCZYOYX  P6139/08  R  P4476/08  EDGG  QMNLT   IV  NBO  A  000
ETCZYOYX  P6247/08  R  P4928/08  EDGG  QMALR   IV  NBO  A  000
ETCZYOYX  P6248/08  R  P4917/08  EDGG  QMALR   IV  NBO  A  000
ETCZYOYX  P1133/09  R  P0822/09  EDMM  QCGLT   I  BO  A  000
ETCZYOYX  M0121/09  R  M0105/09  EDGG  QSELT   V  B   E  000
ETCZYOYX  P4929/08  N       EDWW  QMRLC   IV  NBO  A  000
ETCZYOYX  P0506/09  R  P5208/08  EDMM  QOBCE   IV  M   A  000


                      Page 13
                      Query2


ETCZYOYX  P0018/09  N       EDWW  QSAAS   IV  BO  A  000
ETCZYOYX  M0280/09  R  M1948/08  EDGG  QOLAS   IV  M   E  000
ETCZYOYX  P1098/09  R  P0119/09  EDWW  QPILT   I  NBO  A  000
ETCZYOYX  P6140/08  R  P5493/08  EDWW  QFALT   IV  NBO  A  000
ETCZYOYX  M0220/09  R  M1864/08  EDWW  QOLAS   IV  M   E  000
ETCZYOYX  P0655/09  R  P5949/08  EDWW  QCGAS   I  BO  A  000
ETCZYOYX  P0083/09  R  P5446/08  EDGG  QMAHW   IV  B   A  000
ETCZYOYX  M0253/09  N       EDMM  QWPLW   IV  M   W  000
ETCZYOYX  P1377/09  R  P0328/09  EDMM  QOBCE   IV  M   A  000
ETCZYOYX  P1181/09  R  P0539/09  EDXX  QKKKK   K  K   K  000
ETCZYOYX  P6080/08  N       EDMM  QCGLT   I  BO  A  000
ETCZYOYX  P0662/09  R  P5423/08  EDWW  QMXLT   IV  M   A  000
ETCZYOYX  P0124/09  N       EDGG  QSTLT   IV  NBO  A  000
ETCZYOYX  M2085/08  R  M2246/07  EDMM  QROLP   IV  NBO  W  000
ETCZYOYX  P1271/09  N       EDGG  QOAAH   IV  BO  A  000
ETCZYOYX  P0086/09  R  P6066/08  EDGG  QPILT   I  NBO  A  000
ETCZYOYX  P0087/09  R  P6067/08  EDGG  QPILT   I  NBO  A  000
ETCZYOYX  P1416/09  R  P1415/09  EDGG  QFALT   IV  NBO  A  000
ETCZYOYX  W0037/09  R  W0018/09  EDXX  QKKKK   K  K   K  000
ETCZYOYX  P0567/09  R  P0152/09  EDGG  QLBAS   V  M   A  000
ETCZYOYX  P0041/09  N       EDGG  QFGAS   IV  M   A  000
ETCZYOYX  P0028/09  N       EDMM  QLAAS   IV  NBO  A  000
ETCZYOYX  P0029/09  N       EDMM  QLPCT   IV  BO  A  000
ETCZYOYX  M0006/09  N       EDWW  QOBCE   IV  M   E  000
ETCZYOYX  P1492/09  N       EDGG  QFUAH   IV  NBO  A  000
ETCZYOYX  P0088/09  R  P6068/08  EDGG  QPILT   I  NBO  A  000
ETCZYOYX  P0093/09  N       EDGG  QMRLT   IV  NBO  A  000
ETCZYOYX  P0592/09  N       EDMM  QOBCE   IV  M   A  000
ETCZYOYX  P0082/09  R  P4519/08  EDMM  QFAAP   IV  NBO  A  000
ETCZYOYX  P0089/09  R  P4971/08  EDMM  QPIXX   I  NBO  A  000
ETCZYOYX  P1535/09  N       EDWW  QMXLC   IV  M   A  000
ETCZYOYX  P0682/09  N       EDGG  QFALT   IV  NBO  A  000
ETCZYOYX  M0093/09  N       EDMM  QOBCE   IV  M   E  000
ETCZYOYX  P1238/09  R  P0828/09  EDWW  QCGLT   I  BO  A  000
ETCZYOYX  P0493/09  R  P5201/08  EDWW  QPILT   I  NBO  A  000
ETCZYOYX  P0575/09  N       EDGG  QMXLC   IV  M   A  000
ETCZYOYX  P0581/09  N       EDGG  QPILT   I  NBO  A  000
ETCZYOYX  P0490/09  N       EDWW  QPILT   I  NBO  A  000
ETCZYOYX  P1180/09  R  P0645/09  EDGG  QLSAS   I  M   A  000
ETCZYOYX  P1342/09  R  P0511/09  EDWW  QOALT   IV  BO  A  000
ETCZYOYX  P1154/09  R  P0176/09  EDMM  QLIAS   IV  BO  A  000
ETCZYOYX  P0595/09  N       EDGG  QOBCE   IV  M   A  000
ETCZYOYX  P1155/09  N       EDWW  QCPAW   I  NB  A  000
ETCZYOYX  P1156/09  N       EDWW  QCPLT   I  NB  A  000
ETCZYOYX  P1275/09  N       EDGG  QFMAH   IV  BO  A  000
ETCZYOYX  P0745/09  N       EDGG  QPILT   I  NBO  A  000
ETCZYOYX  P0747/09  N       EDGG  QOBCE   IV  M   A  000
ETCZYOYX  M0254/09  N       EDMM  QWPLW   IV  M   W  000
ETCZYOYX  P1009/09  N       EDGG  QSTAH   IV  BO  A  000
ETCZYOYX  P1010/09  N       EDGG  QCGAH   I  BO  A  000
ETCZYOYX  P1334/09  N       EDGG  QOBCE   IV  M   A  000
ETCZYOYX  P1177/09  R  P5737/08  EDMM  QMRLT   IV  NBO  A  000


                      Page 14
                      Query2


ETCZYOYX  P1306/09  N       EDWW  QLFAS   I  BO  A  000
ETCZYOYX  P1015/09  N       EDMM  QCGLT   I  BO  A  000
ETCZYOYX  M0283/09  R  M2094/08  EDGG  QOLAS   IV  M   E  000
ETCZYOYX  P1008/09  N       EDGG  QOAAH   IV  BO  A  000
ETCZYOYX  P0995/09  R  P5551/08  EDGG  QFFLT   IV  NBO  A  000
ETCZYOYX  P1028/09  N       EDGG  QPICH   I  NBO  A  000
ETCZYOYX  P1037/09  N       EDWW  QPDCS   I  NBO  A  000
ETCZYOYX  P1051/09  N       EDGG  QSACF   IV  BO  A  000
ETCZYOYX  M0279/09  N       EDGG  QOLAS   IV  M   E  000
ETCZYOYX  P1071/09  R  P5727/08  EDGG  QMKLC   IV  BO  A  000
ETCZYOYX  P1072/09  R  P5726/08  EDGG  QFALT   IV  NBO  A  000
ETCZYOYX  P1073/09  R  P5725/08  EDGG  QMXLT   IV  M   A  000
ETCZYOYX  P1074/09  N       EDGG  QCGCF   I  BO  A  000
ETCZYOYX  P1274/09  N       EDGG  QSTLT   IV  NBO  A  000
ETCZYOYX  P1303/09  N       EDGG  QMXLC   IV  M   A  000
ETCZYOYX  P1068/09  R  P5714/08  EDGG  QSTLT   IV  NBO  A  000
ETCZYOYX  P1069/09  R  P5715/08  EDGG  QCGLT   I  BO  A  000
ETCZYOYX  P1132/09  R  P0821/09  EDMM  QCGAS   I  BO  A  000
ETCZYOYX  P1137/09  R  P0473/09  EDGG  QCGLT   I  BO  A  000
ETCZYOYX  P1529/09  R  P6238/08  EDGG  QLFAS   I  BO  A  000
ETCZYOYX  P1121/09  N       EDWW  QMXLC   IV  M   A  000
ETCZYOYX  P1290/09  N       EDGG  QSTAH   IV  BO  A  000
ETCZYOYX  M0301/09  R  M1971/08  EDMM  QNNAS   IV  BO  AE  000
ETCZYOYX  P1157/09  N       EDWW  QFAAP   IV  NBO  A  000
ETCZYOYX  M0318/09  R  M1980/08  EDWW  QOLAS   IV  M   E  000
ETCZYOYX  P1136/09  R  P0523/09  EDMM  QMXLC   IV  M   A  000
ETCZYOYX  P1110/09  R  P5628/08  EDGG  QSTCF   IV  BO  A  000
ETCZYOYX  P1142/09  R  P5614/08  EDMM  QFALT   IV  NBO  A  000
ETCZYOYX  P1127/09  R  P0522/09  EDWW  QFAAH   IV  NBO  A  000
ETCZYOYX  P1146/09  N       EDWW  QCGLT   I  BO  A  000
ETCZYOYX  P1195/09  R  P0577/09  EDGG  QMXLC   IV  M   A  000
ETCZYOYX  P1130/09  N       EDGG  QMRLC   IV  NBO  A  000
ETCZYOYX  P1158/09  N       EDWW  QMRLC   IV  NBO  A  000
ETCZYOYX  M0334/09  R  M0324/09  EDMM  QWELW   IV  BO  W  001
ETCZYOYX  P1163/09  R  P5689/08  EDWW  QICCT   I  NBO  A  000
ETCZYOYX  P1174/09  R  P5722/08  EDGG  QCRLT   I  B   A  000
ETCZYOYX  P1273/09  N       EDGG  QSTAH   IV  BO  A  000
ETCZYOYX  P1276/09  N       EDGG  QCGAH   I  BO  A  000
ETCZYOYX  P1182/09  N       EDMM  QFALC   IV  NBO  A  000
ETCZYOYX  P1189/09  N       EDMM  QOBCE   IV  M   A  000
ETCZYOYX  P1194/09  R  P0576/09  EDGG  QMXLC   IV  M   A  000
ETCZYOYX  P1601/09  N       EDMM  QOBCE   IV  M   A  000
ETCZYOYX  P1278/09  N       EDMM  QFAAP   IV  NBO  A  000
ETCZYOYX  P1202/09  R  P5790/08  EDGG  QOBCE   IV  M   A  000
ETCZYOYX  P1215/09  N       EDGG  QIMCS   I  BO  A  000
ETCZYOYX  P1291/09  N       EDGG  QCGAH   I  BO  A  000
ETCZYOYX  M0351/09  N       EDWW  QOLAS   IV  M   E  000
ETCZYOYX  P1330/09  N       EDGG  QOBCE   IV  M   A  000
ETCZYOYX  P1593/09  R  P1502/09  EDWW  QMHAS   IV  NBO  A  000
ETCZYOYX  P1583/09  R  P1531/09  EDWW  QFALT   IV  NBO  A  000
ETCZYOYX  P1504/09  N       EDMM  QFALT   IV  NBO  A  000
ETCZYOYX  M0365/09  N       EDWW  QOLAS   IV  M   E  000


                      Page 15
                     Query2


ETCZYOYX  P1332/09  R  P1214/09 EDGG  QIDCH   I  NBO  A  000
ETCZYOYX  P1367/09  N      EDGG  QMXLT   IV  M   A  000
ETCZYOYX  M0381/09  N      EDXX  QAFXX   IV  NBO  E  000
ETCZYOYX  P1433/09  N      EDMM  QOBCE   IV  M   A  000
ETCZYOYX  P1439/09  N      EDGG  QOAAH   IV  BO  A  000
ETCZYOYX  P1443/09  N      EDGG  QFAHW   IV  NBO  A  000
ETCZYOYX  P1507/09  N      EDWW  QIOAS   I  BO  A  000
ETCZYOYX  P1516/09  N      EDGG  QOBCE   IV  M   A  000
ETCZYOYX  P1551/09  R  P1524/09 EDGG  QMRHW   IV  NBO  A  000
ETCZYOYX  P1517/09  N      EDGG  QMRLT   IV  NBO  A  000
ETCZYOYX  P1525/09  N      EDWW  QIOAS   I  BO  A  000
ETCZYOYX  P1560/09  N      EDWW  QMXAR   IV  M   A  000
ETCZYOYX  P1561/09  N      EDWW  QMXLT   IV  M   A  000
ETCZYOYX  P1554/09  N      EDMM  QCPAS   I  NB  A  000
ETCZYOYX  M0426/09  N      EDMM  QWELW   V  B   W  000
ETCZYOYX  P1607/09  N      EDMM  QOBCE   IV  M   A  000
ETCZYOYX  P1595/09  R  P1546/09 EDWW  QCGLT   I  BO  A  000
EUECYIYN  A0372/04  N      ENOB  QAOXX   I  NBO  E  000
EUECYIYN  A1578/07  N      EBBU  QMXLT   IV  M   A  000
EUECYIYN  A7574/04  R  A4677/02 LECM  QROLT   IV  NBO  W  000
EUECYIYN  A0582/09  R  A0276/09 ENOR  QFDAW   I  B   A  000
EUECYIYN  A6914/08  R  A4945/08 EPWW  QLXAS   IV  M   A  000
EUECYIYN  B0327/09  R  B0253/09 ESAA  QLPAS   IV  BO  A  000
EUECYIYN  A6915/08  R  A4946/08 EPWW  QMXLT   IV  M   A  000
EUECYIYN  G3443/05  N      LTAA  QXXXX   IV  BO  AE  000
EUECYIYN  A6582/06  N      LECM  QMDCH   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  A2566/06  N      EDMM  QARLT   I  NBO  E  000
EUECYIYN  A0817/09  N      EDXX  QOECH   IV  NBO  E  000
EUECYIYN  A8551/08  R  A8550/08 LECM  QFAXX   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  A0877/07  R  A0698/07 ENOR  QMPCS   IV  B   A  000
EUECYIYN  A0234/08  N      ESAA  QFMXX   IV  BO  E  000
EUECYIYN  A3208/06  N      LTBB  QAFXX   IV  BO  E  000
EUECYIYN  A0083/08  N      LCCC  QXXXX   IV  NBO  E  000
EUECYIYN  A1036/06  N      ENOR  QFGCS   IV  B   A  000
EUECYIYN  A3928/08  N      EGTT  QMRLT   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  A3718/07  N      EPWW  QXXXX   IV  M   E  000
EUECYIYN  A4622/08  N      EPWW  QPIXX   I  NBO  A  000
EUECYIYN  M0238/09  R  M0075/09 LRBB  QKKKK   K  K   K  000
EUECYIYN  A0216/08  N      EDGG  QMKXX   IV  BO  A  000
EUECYIYN  A1071/07  R  A1068/07 LTAA  QOBCE   IV  BO  AE  000
EUECYIYN  A2139/09  R  A1205/09 LECM  QMXCS   IV  BO  A  000
EUECYIYN  B0303/06  N      LTAA  QOLXX   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  A0009/06  R  A1514/04 ENOR  QFGAW   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  B2520/08  R  B1282/08 ESAA  QMXLC   IV  M   A  000
EUECYIYN  A6929/08  R  A5018/08 EPWW  QMXLC   IV  M   A  000
EUECYIYN  A0280/08  N      ESAA  QMRXX   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  B5246/08  R  B2905/08 EPWW  QOEXX   IV  M   E  000
EUECYIYN  A2660/08  N      EGPX  QOBCE   IV  M   A  000
EUECYIYN  A2531/09  R  A9691/08 LECM  QLPAS   IV  BO  A  000
EUECYIYN  A3484/08  N      LTXX  QWELW   IV  BO  W  000
EUECYIYN  A1216/08  N      EDXX  QAUXX   I  NBO  E  290
EUECYIYN  A3031/08  R  A2870/08 LRBB  QMXLC   IV  M   A  000


                     Page 16
                     Query2


EUECYIYN  A8321/07  R  A4058/05 EPWW  QFAXX   I  NBO  AE  000
EUECYIYN  M2305/08  R  M2139/07 EHAA  QROLT   IV  NBO  W  000
EUECYIYN  M2268/08  R  M1162/08 EHAA  QMRLT   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  A3825/08  N      EGPX  QFAHX   IV  BO  A  000
EUECYIYN  B2572/08  N      EPWW  QOBCE   IV  M   E  000
EUECYIYN  A1108/07  R  A1517/03 ENOR  QOBCE   IV  B   A  000
EUECYIYN  A6931/08  R  A5886/08 EPWW  QMPCS   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  B2272/08  N      ESAA  QMRXX   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  A6916/08  R  A4284/08 EPWW  QFAXX   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  A0486/09  R  A0470/09 LTBB  QMPLT   IV  M   A  000
EUECYIYN  B5289/08  R  B2533/08 EPWW  QOEXX   IV  M   E  000
EUECYIYN  A0890/09  N      LTAA  QICAS   I  NBO  A  000
EUECYIYN  A6933/08  R  A4993/08 EPWW  QSTXX   IV  BO  A  000
EUECYIYN  A1091/06  R  A0983/05 ENOR  QMNLC   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  A7919/06  N      LECM  QXXXX   IV  NBO  AE  000
EUECYIYN  A0472/08  R  A0439/08 LCCC  QFAXX   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  A3242/06  N      EDXX  QXXXX   IV  NBO  E  000
EUECYIYN  A2217/06  N      LTAA  QFAXX   IV  BO  AE  000
EUECYIYN  A3272/06  N      EDGG  QMPCS   IV  M   A  000
EUECYIYN  A3237/06  N      EDXX  QXXXX   IV  M   E  000
EUECYIYN  A1588/06  N      EBBU  QMPXX   IV  BO  A  000
EUECYIYN  B0424/09  N      EGTT  QCACF   V  B   E  000
EUECYIYN  A0226/09  N      EHAA  QXXXX   IV  NBO  E  000
EUECYIYN  A1109/07  R  A0948/04 ENOR  QOBCE   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  A3146/06  R  A3145/06 EPWW  QAPXX   IV  NBO  W  000
EUECYIYN  A2532/09  R  A9693/08 LECM  QCACS   IV  B   A  000
EUECYIYN  A0006/07  R  A9155/06 EPWW  QOBCE   IV  M   AE  000
EUECYIYN  A0172/07  R  A4063/05 EPWW  QOBCE   IV  BO  AE  000
EUECYIYN  A0175/07  R  A2889/06 EPWW  QOBCE   IV  M   AE  000
EUECYIYN  A0715/08  N      EPWW  QOBCE   V  NBO  AE  000
EUECYIYN  A2478/04  N      EDMM  QFAXX   I  NBO  A  000
EUECYIYN  A1879/09  R  A9109/08 LECM  QOBCE   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  A0599/06  R  A0574/06 EDMM  QMXXX   IV  M   A  000
EUECYIYN  A3247/06  N      EDGG  QMRLT   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  A3248/06  N      EDGG  QNBAW   IV  BO  E  000
EUECYIYN  A0330/08  N      EBBU  QMNLC   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  A0058/08  R  A0053/08 ESAA  QLAAW   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  A4059/05  R  A1852/03 EPWW  QRCXX   I  NBO  E  000
EUECYIYN  A4122/08  N      EPWW  QOBCE   IV  NBO  AE  000
EUECYIYN  A5454/08  N      EPWW  QFAXX   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  A5686/08  N      EPWW  QPIXX   I  NBO  A  000
EUECYIYN  A6135/08  R  A5875/08 EPWW  QMRXX   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  A4053/05  R  A1454/98 EPWW  QOBCE     M   A  000
EUECYIYN  B0250/08  N      EPWW  QOBCE   IV  M   E  000
EUECYIYN  B0821/08  N      EPWW  QXXXX   IV  M   E  000
EUECYIYN  A5361/05  R  A1989/05 EPWW  QXXXX   V  M   E  000
EUECYIYN  A0059/08  R  A0054/08 ESAA  QLEAW   I  BO  A  000
EUECYIYN  A1351/07  N      EDWW  QMXLC   IV  M   A  000
EUECYIYN  A1958/07  N      EDGG  QPDCH   I  NBO  A  000
EUECYIYN  A3129/07  N      EDGG  QFAXX   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  A6404/05  N      LEXX  QXXXX   I  M   AE  000
EUECYIYN  A6405/05  N      GCCC  QXXXX   IV  M   AE  000


                     Page 17
                      Query2


EUECYIYN  A0120/08  N       EDWW  QNBXX   I  BO  E  245
EUECYIYN  B1156/05  N       LTBB  QFAXX   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  A1855/06  N       LTBB  QFAXX   IV  BO  A  000
EUECYIYN  A2907/06  N       LTAA  QMRXX   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  A0060/08  R  A0055/08  ESAA  QLTAW   IV  BO  A  000
EUECYIYN  A0538/09  R  A0537/09  EGPX  QFFCH   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  B5241/08  R  B2631/08  EPWW  QOEXX   IV  M   E  000
EUECYIYN  A0096/08  R  A0093/08  ESAA  QFAXX   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  A1515/06  N       ENOR  QPAXX   I  NBO  A  000
EUECYIYN  A2933/06  N       LTBB  QARXX   IV  BO  W  000
EUECYIYN  A1680/06  N       ENOR  QPDCH   I  NBO  A  000
EUECYIYN  A3239/06  N       EDXX  QXXXX   I  NBO  E  000
EUECYIYN  A1461/06  R  A1459/06  EBBU  QMKXX   IV  BO  A  000
EUECYIYN  B1980/08  R  B0608/08  ESAA  QMDXX   IV  BO  A  000
EUECYIYN  A1462/06  R  A1460/06  EBBU  QMKXX   IV  BO  A  000
EUECYIYN  A3239/06  N       EDXX  QXXXX   I  NBO  E  000
EUECYIYN  A3240/06  N       EDWW  QFMAH   IV  B   A  000
EUECYIYN  A3245/06  N       EDGG  QPIXX   I  NBO  A  000
EUECYIYN  A3251/06  N       EDXX  QAFCH   IV  NBO  E  000
EUECYIYN  A3256/06  N       EDXX  QAFXX   IV  NBO  E  000
EUECYIYN  A3257/06  N       EDGG  QNBAW   IV  BO  AE  000
EUECYIYN  A3258/06  N       EDGG  QMNLT   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  A3260/06  N       EDXX  QSBXX   IV  NBO  E  000
EUECYIYN  A0027/07  N       LDZO  QMXXX   IV  M   A  000
EUECYIYN  A2178/09  R  A9400/08  LECB  QOBCE   IV  M   A  000
EUECYIYN  A6934/08  R  A6908/08  EPWW  QSAXX   IV  BO  A  000
EUECYIYN  A0105/08  N       OJAC  QMPXX   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  A0329/07  N       ENOR  QMTXX   IV  BO  A  000
EUECYIYN  A0002/08  N       LCCC  QXXXX   IV  NBO  AE  000
EUECYIYN  A0830/08  R  A0617/08  LCCC  QAFXX   IV  NBO  E  000
EUECYIYN  A5447/08  N       LECB  QPICH   I  NBO  A  000
EUECYIYN  A1945/09  R  A8904/08  LECM  QLZAS   I  BO  A  000
EUECYIYN  A6960/08  R  A4970/08  EPWW  QMPXX   IV  BO  A  000
EUECYIYN  A1789/08  N       ENOR  QFAAH   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  B5017/08  N       EPWW  QOBCE   IV  M   E  000
EUECYIYN  A2010/07  R  A1988/07  EGTT  QOBCE   IV  M   A  000
EUECYIYN  A1098/08  N       EGTT  QICXX   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  A0589/06  R  A0574/06  EKDK  QFAXX   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  A1351/08  R  A1348/08  EHAA  QARCH   IV  BO  E  195
EUECYIYN  A4536/08  R  A4137/08  EPWW  QPDCH   I  NBO  A  000
EUECYIYN  A4537/08  R  A4138/08  EPWW  QPDXX   I  NBO  A  000
EUECYIYN  A0316/09  N       EBBU  QXXXX   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  B5244/08  R  B2701/08  EPWW  QOEXX   IV  M   E  000
EUECYIYN  A0072/08  R  A0063/08  LCCC  QIDLS   I  NBO  A  000
EUECYIYN  H0379/08  R  H0084/08  EGTT  QWELW   IV  BO  W  000
EUECYIYN  A2388/08  R  A6495/07  LECM  QXXXX   IV  NBO  AE  000
EUECYIYN  A2392/08  R  A6493/07  LECM  QSTCS   IV  BO  A  000
EUECYIYN  B2519/08  R  B1281/08  ESAA  QMRLC   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  A1137/09  R  A6392/08  EPWW  QMXLC   IV  M   A  000
EUECYIYN  A0250/03  N       LRBB  QAFXX   I  M   E  000
EUECYIYN  M2293/08  R  M0691/08  EHAA  QOLAS   IV  B   AE  000
EUECYIYN  B1366/08  R  B0941/08  EPWW  QFALC   IV  NBO  A  000


                      Page 18
                     Query2


EUECYIYN  B0878/09  R  B0431/09 EPWW  QNBAS   IV  BO  A  000
EUECYIYN  B0066/09  N      EPWW  QOEXX   IV  M   E  000
EUECYIYN  A0403/07  N      ENOR  QMCXX   IV  B   A  000
EUECYIYN  A0404/07  N      ENOR  QMCXX   IV  B   A  000
EUECYIYN  M2085/08  N      EHAA  QMXLT   IV  B   A  000
EUECYIYN  B0914/08  R  B0913/08 RPHI  QSSAH   V  B   A  000
EUECYIYN  A2858/07  R  A1614/07 LECM  QIGXX   IV  NBO  AE  000
EUECYIYN  A0110/02  N      LCCC  QAFXX   IV  M   E  000
EUECYIYN  B5252/08  R  B3019/08 EPWW  QOEXX   IV  M   E  000
EUECYIYN  A0852/09  R  A4351/08 EDGG  QPMXX   IV  B   A  000
EUECYIYN  B4855/08  R  B3317/08 EPWW  QOBCE   IV  M   E  000
EUECYIYN  A0878/07  R  A0696/07 ENOR  QMXCS   IV  B   A  000
EUECYIYN  A1961/07  N      EDWW  QICXX   I  NBO  A  000
EUECYIYN  B2621/08  R  B1975/08 ESAA  QFPLT   IV  B   A  000
EUECYIYN  A9770/08  R  A9396/08 LECM  QFAXX   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  A5678/08  N      LECM  QPICH   I  NBO  A  000
EUECYIYN  A2754/07  N      LTAA  QOBXX   IV  BO  A  000
EUECYIYN  B1180/08  R  B1163/08 LTAA  QCAAS   IV  B   AE  000
EUECYIYN  A0543/09  R  A5754/08 EPWW  QMRXX   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  A0165/09  R  A0026/09 LCCC  QLBAS   V  M   A  000
EUECYIYN  A0626/09  N      ENOR  QPDXX   I  NBO  A  000
EUECYIYN  B0096/09  R  B4020/08 EPWW  QOEXX   IV  M   E  000
EUECYIYN  A0394/09  R  A2976/08 LRBB  QFUAU   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  A2457/09  R  A9618/08 LECM  QMHCS   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  B0025/09  R  B0018/09 LTBB  QFAAH   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  A3032/08  R  A2445/08 LRBB  QFAHX   IV  BO  A  000
EUECYIYN  A3707/08  N      EGPX  QOBCE   IV  M   A  000
EUECYIYN  A1082/07  R  A1768/06 ENOR  QFAXX   IV  BO  A  000
EUECYIYN  B1119/07  R  B0780/07 LTAA  QFAXX   IV  BO  A  000
EUECYIYN  A1648/09  R  A9707/08 LECM  QFAXX   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  A4494/08  N      LECM  QPICH   I  NBO  A  000
EUECYIYN  A4303/08  R  A6334/07 LECM  QXXXX   IV  NBO  AE  000
EUECYIYN  A2894/08  N      EGTT  QFAXX   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  A2904/08  N      EGPX  QOBCE   IV  M   A  000
EUECYIYN  A3121/08  N      EGTT  QOBCE   IV  M   A  000
EUECYIYN  B1786/08  R  B1774/08 EGTT  QAUCH   I  NBO  E  280
EUECYIYN  A1822/09  R  A8343/08 LECM  QMNHW   IV  BO  A  000
EUECYIYN  B0009/07  N      EPWW  QOBCE   IV  M   A  000
EUECYIYN  B0013/07  N      EPWW  QMXLC   IV  M   A  000
EUECYIYN  B0014/07  N      EPWW  QMNLC   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  M2306/08  R  M2140/07 EHAA  QROLT   IV  NBO  W  000
EUECYIYN  A0940/07  N      ENOR  QCAAW   IV  B   A  000
EUECYIYN  A1613/07  N      ENOR  QXXXX   I  NB  A  000
EUECYIYN  A1008/07  N      ENOR  QPDCH   I  NBO  A  000
EUECYIYN  A4425/08  N      LECM  QPICH   I  NBO  A  000
EUECYIYN  B5288/08  R  B2581/08 EPWW  QOEXX   IV  M   E  000
EUECYIYN  A0562/08  N      EDXX  QARCH   IV  NBO  E  000
EUECYIYN  A0139/09  N      LCCC  QAFTT   IV  BO  E  000
EUECYIYN  A1112/07  R  A0697/07 ENOR  QFAXX   IV  B   A  000
EUECYIYN  A1071/07  R  A0409/07 ENOB  QNDAW   IV  BO  E  000
EUECYIYN  A1072/07  R  A0410/07 ENOB  QNDAW   IV  BO  E  000
EUECYIYN  A1073/07  R  A0411/07 ENOB  QNDAW   IV  BO  E  000


                     Page 19
                      Query2


EUECYIYN  A1178/07  N       ENOR  QSAAH   IV  BO  A  000
EUECYIYN  B0082/06  N       VYYF  QFAXX   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  A3493/08  N       LECB  QPICH   I  NBO  A  000
EUECYIYN  A3741/08  N       EGPX  QPICH   I  NBO  A  000
EUECYIYN  A1313/07  N       ENOR  QIDXX   I  NBO  A  000
EUECYIYN  A1350/07  N       ENOB  QAOXX   I  B   E  000
EUECYIYN  B0120/09  N       ESAA  QFFAH   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  A3130/07  N       EDGG  QFAXX   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  A0799/08  N       LDZO  QSPXX   IV  BO  AE  000
EUECYIYN  M2304/08  R  M2138/07  EHAA  QROLT   IV  NBO  W  000
EUECYIYN  B0460/09  R  B3754/08  EPWW  QOEXX   IV  M   E  000
EUECYIYN  A0682/09  R  A0408/09  LTAA  QIGAS   I  NBO  A  000
EUECYIYN  A2158/09  R  A9112/08  LECM  QCAXX   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  A4348/08  N       EDWW  QPMXX   IV  BO  A  000
EUECYIYN  M2157/08  N       EHAA  QMHAW   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  A4400/08  R  A0294/08  EDGG  QNVXX   IV  BO  AE  000
EUECYIYN  A1884/09  N       LECB  QFUAH   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  M2296/08  R  M2161/07  EHAA  QAFXX   IV  NBO  E  000
EUECYIYN  M2297/08  R  M2162/07  EHAA  QXXXX   IV  BO  E  000
EUECYIYN  A0977/09  R  A3961/08  EGTT  QIWXX   I  NBO  A  000
EUECYIYN  A1131/08  N       LDZO  QSPTT   IV  BO  AE  000
EUECYIYN  A0753/09  R  A9677/08  LECM  QMNLT   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  B0423/09  R  B0422/09  EGTT  QARCH   I  BO  E  125
EUECYIYN  A1134/08  N       EHAA  QXXXX   IV  NOB  A  000
EUECYIYN  H4047/08  N       EGTT  QWCLW   IV  M   W  000
EUECYIYN  A1716/08  N       ENOR  QFFCH   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  B4208/08  N       EPWW  QOBCE   IV  M   E  000
EUECYIYN  A1717/08  N       ENOR  QXXXX   IV  BO  A  000
EUECYIYN  A0956/09  R  A8101/08  LECM  QNVXX   IV  BO  AE  000
EUECYIYN  B0980/09  R  B0880/09  EPWW  QMNLC   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  A2716/08  N       EGPX  QOBCE   IV  M   A  000
EUECYIYN  A3642/08  N       EDWW  QICXX   I  NBO  A  000
EUECYIYN  A0789/09  N       LTBB  QMRHW   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  A2763/08  R  A2759/08  EGPX  QSPLT   IV  BO  A  000
EUECYIYN  A2912/08  N       EGTT  QFATT   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  A2963/08  N       EGTT  QFAXX   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  B5240/08  R  B2633/08  EPWW  QOEXX   IV  M   E  000
EUECYIYN  B0005/09  R  B0002/09  LUUU  QKKKK   K  K   K  000
EUECYIYN  B0915/09  R  B5085/08  EPWW  QOBCE   IV  B   A  000
EUECYIYN  A4431/08  N       LECM  QPICH   I  NBO  A  000
EUECYIYN  A4433/08  N       LECM  QPICH   I  NBO  A  000
EUECYIYN  A3231/08  R  A3055/08  EGPX  QFMAH   IV  BO  A  000
EUECYIYN  A3232/08  R  A3043/08  EGPX  QFAAH   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  A2363/09  R  A9564/08  LECB  QIDXX   I  NBO  A  000
EUECYIYN  B5242/08  R  B2632/08  EPWW  QOEXX   IV  M   E  000
EUECYIYN  A0271/08  R  A0270/08  LCCC  QLPAW   IV  BO  A  000
EUECYIYN  A3248/08  N       EGTT  QFALT   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  B5251/08  R  B3018/08  EPWW  QOEXX   IV  M   E  000
EUECYIYN  A2372/09  R  A9780/08  LECM  QPBCH   V  NBO  A  000
EUECYIYN  A6930/08  R  A5885/08  EPWW  QMNCS   IV  B   A  000
EUECYIYN  A3623/08  R  A2652/08  LTBB  QOBXX   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  A2369/09  R  A9781/08  LECM  QCGAS   I  B   A  000


                      Page 20
                     Query2


EUECYIYN  A1415/09  R  A8387/08 LECB  QCAAS   IV  B   E  000
EUECYIYN  H4510/08  R  H4373/08 EGTT  QWCLW   IV  M   W  000
EUECYIYN  A0585/08  N      LCCC  QOBCE   IV  M   A  000
EUECYIYN  B2680/08  R  B2163/08 ESAA  QMPLC   IV  BO  A  000
EUECYIYN  A2367/09  R  A9782/08 LECM  QMXLC   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  A1104/09  R  A6381/08 EPWW  QSAAS   IV  BO  A  000
EUECYIYN  A8525/08  N      LECM  QMNTT   IV  BO  A  000
EUECYIYN  A1457/09  R  A1296/09 EPWW  QLPAS   IV  BO  A  000
EUECYIYN  B4993/08  R  B4882/08 EPWW  QOBCE   IV  M   AE  000
EUECYIYN  B2804/08  N      EPWW  QOBCE   IV  M   E  000
EUECYIYN  A5887/08  R  A5883/08 EPWW  QMPCS   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  A4327/08  R  A4276/08 EDWW  QMXXX   IV  M   A  000
EUECYIYN  B1025/09  R  B5034/08 EPWW  QOEXX   IV  M   E  000
EUECYIYN  M2302/08  R  M1493/08 EHAA  QROLT   IV  NBO  W  000
EUECYIYN  A1722/08  N      ENOR  QMXXX   IV  B   A  000
EUECYIYN  A0736/09  R  A0735/09 EPWW  QMXLC   IV  M   A  000
EUECYIYN  A0921/08  R  A0492/08 EHAA  QMXXX   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  A2384/09  R  A1912/09 LECB  QOBCE   IV  B   AE  000
EUECYIYN  B0526/09  R  B4485/08 EPWW  QOEXX   IV  M   E  000
EUECYIYN  A0518/08  N      EDGG  QPMXX   IV  BO  A  000
EUECYIYN  A0561/08  N      EDXX  QARCH   IV  NBO  E  000
EUECYIYN  B5243/08  R  B2903/08 EPWW  QOEXX   IV  M   E  000
EUECYIYN  B5245/08  R  B2904/08 EPWW  QOEXX   IV  M   E  000
EUECYIYN  B5248/08  R  B2908/08 EPWW  QOEXX   IV  M   E  000
EUECYIYN  B2046/08  R  B2041/08 EGTT  QSEAH   IV  B   E  000
EUECYIYN  A1275/08  N      EBBU  QOBCE   IV  M   A  000
EUECYIYN  A1119/08  N      EDWW  QPOCH   I  NBO  A  000
EUECYIYN  A2012/08  R  A3556/07 EDWW  QPMXX   IV  BO  A  000
EUECYIYN  A2454/09  R  A9617/08 LECM  QMHAS   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  A4394/08  R  A2010/08 EDWW  QIUCG   I  NBO  A  000
EUECYIYN  A1485/08  R  A1336/08 ENOR  QMXLC   IV  B   A  000
EUECYIYN  A2172/09  R  A9175/08 LECB  QMXLC   IV  NB  A  000
EUECYIYN  A5833/08  N      EPWW  QPIXX   I  NBO  A  000
EUECYIYN  A0911/08  N      LJLA  QFAAH   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  A2064/08  N      ENOR  QFUAH   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  B2599/08  N      ESAA  QPICH   I  NBO  A  000
EUECYIYN  A4236/08  N      EDGG  QAFXX   IV  BO  E  000
EUECYIYN  H3857/08  N      EGTT  QWMLW   IV  BO  AW  000
EUECYIYN  A9607/08  R  A9604/08 LECM  QMDCH   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  B1019/08  N      LTBB  QFAAH   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  A1151/08  R  A1150/08 LDZO  QFMAH   IV  BO  A  000
EUECYIYN  A2344/09  R  A9429/08 LECM  QMXLC   IV  M   A  000
EUECYIYN  B2127/08  N      ESAA  QMRLC   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  A2982/08  N      LTAA  QFAAH   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  A4004/08  N      EDGG  QICXX   I  NBO  A  000
EUECYIYN  A5616/08  N      EPWW  QSPAH   IV  BO  AE  000
EUECYIYN  B1020/08  N      LTBB  QFAAH   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  A2354/08  N      LRBB  QFAAH   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  A0259/09  R  A1681/08 LHCC  QFALC   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  A1275/08  N      LDZO  QFATT   IV  BO  A  000
EUECYIYN  A0388/09  R  A2864/08 LRBB  QFAHX   IV  BO  A  000
EUECYIYN  A2402/09  R  A9524/08 LECM  QMNTT   IV  BO  A  000


                     Page 21
                     Query2


EUECYIYN  B0458/09  R  B3475/08 EPWW  QOEXX   IV  M   E  000
EUECYIYN  A1702/09  R  A8741/08 LECM  QFAXX   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  A2145/09  R  A9172/08 LECB  QNMXX   IV  BO  AE  000
EUECYIYN  A0938/09  N      EGPX  QFAHX   IV  BO  A  000
EUECYIYN  A1594/08  N      EDWW  QPOCH   I  NBO  A  000
EUECYIYN  B0022/09  R  B0895/08 LTAA  QFAXX   IV  BO  A  000
EUECYIYN  A6398/08  R  A4974/08 EPWW  QMWLT   IV  M   A  000
EUECYIYN  A4401/08  R  A3238/08 EDGG  QNLXX   IV  BO  A  000
EUECYIYN  A5153/08  N      EPWW  QOBCE   IV  NBO  AE  000
EUECYIYN  A1894/08  R  A1712/08 EDMM  QNMXX   IV  BO  AE  000
EUECYIYN  A7560/08  N      LECM  QPDCH   I  NBO  A  000
EUECYIYN  A1978/08  R  A1135/08 LHCC  QFALT   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  A2356/08  R  A2106/08 LZBB  QLFAS   I  BO  A  000
EUECYIYN  A4400/08  N      EPWW  QOBCE   IV  M   AE  000
EUECYIYN  A2424/08  N      LTBB  QOBCE   IV  M   AE  000
EUECYIYN  B1674/08  R  B1600/08 EGTT  QSEAH   IV  B   E  000
EUECYIYN  A2786/08  N      EDGG  QPMXX   IV  BO  A  000
EUECYIYN  H4494/08  R  H4208/08 EGTT  QWCLW   IV  M   W  000
EUECYIYN  A2943/08  N      EDGG  QMXXX   IV  M   A  000
EUECYIYN  A6898/08  R  A5032/08 EPWW  QFAHX   IV  BO  A  000
EUECYIYN  B3260/08  N      EPWW  QOBCE   IV  M   E  000
EUECYIYN  A3138/08  N      EDMM  QPOCH   I  NBO  A  000
EUECYIYN  A4403/08  R  A3235/08 EDGG  QIXLT   I  BO  A  000
EUECYIYN  A3733/08  N      EDWW  QMXXX   IV  M   A  000
EUECYIYN  A4393/08  R  A3281/08 EDGG  QMXLC   IV  M   A  000
EUECYIYN  A0841/08  N      LDZO  QOBTT   IV  BO  AE  000
EUECYIYN  A1391/09  R  A0939/09 LECM  QPICH   I  NBO  A  000
EUECYIYN  A1738/08  N      ENOR  QXXXX   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  A1971/09  R  A9117/08 LECB  QMKAR   IV  BO  A  000
EUECYIYN  A0613/09  R  A0336/09 ENOR  QMNLC   IV  BO  A  000
EUECYIYN  A6928/08  R  A4419/08 EPWW  QMXLC   IV  M   A  000
EUECYIYN  A9833/08  N      LECB  QLXXX   IV  BO  A  000
EUECYIYN  A3343/08  N      EGPX  QFAHX   IV  BO  A  000
EUECYIYN  B0322/09  R  B0296/09 ESAA  QMRLC   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  A1186/09  R  A9638/08 LECB  QMRLC   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  A1965/09  R  A1283/09 LECB  QNVXX   IV  BO  AE  000
EUECYIYN  A0331/08  N      EBBU  QMPXX   IV  BO  A  000
EUECYIYN  A0332/08  N      EBBU  QMPXX   IV  BO  A  000
EUECYIYN  A0454/08  R  A0451/08 EBBU  QFAXX   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  A9784/08  R  A6606/08 LECM  QLPAS   IV  BO  A  000
EUECYIYN  A9785/08  R  A6609/08 LECM  QLPAS   IV  BO  A  000
EUECYIYN  A9786/08  R  A7037/08 LECM  QOBCE   IV  M   A  000
EUECYIYN  A1285/08  R  A1280/08 LDZO  QMKXX   IV  BO  A  000
EUECYIYN  A1112/08  N      EBBU  QOBCE   IV  M   A  000
EUECYIYN  A1330/08  N      EBBU  QOBCE   IV  M   A  000
EUECYIYN  A0542/08  N      LCCC  QFAXX   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  B0010/09  N      EPWW  QISTT   I  BO  A  000
EUECYIYN  A2114/09  R  A9244/08 LECB  QPIXX   I  NBO  A  000
EUECYIYN  A1954/09  R  A0906/09 LECB  QFFCG   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  B0069/09  R  B0048/09 ESAA  QMXLC   IV  M   A  000
EUECYIYN  A4533/08  R  A4134/08 EPWW  QPDCH   I  NBO  A  000
EUECYIYN  A4534/08  R  A4135/08 EPWW  QPDCH   I  NBO  A  000


                     Page 22
                      Query2


EUECYIYN  B0321/09  R  B0295/09  ESAA  QMWLC   IV  M   A  000
EUECYIYN  A2338/09  R  A9491/08  LECM  QNXAS   V  B   AE  000
EUECYIYN  A2456/09  R  A9619/08  LECM  QMHAS   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  A4535/08  R  A4136/08  EPWW  QPDCH   I  NBO  A  000
EUECYIYN  B3972/08  N       EPWW  QOBCE   IV  M   E  000
EUECYIYN  B0408/09  R  B4370/08  EPWW  QOBCE   IV  M   E  000
EUECYIYN  A4636/08  N       EPWW  QPIXX   I  NBO  A  000
EUECYIYN  A2385/09  R  A1913/09  LECB  QPICH   I  NBO  A  000
EUECYIYN  A3360/08  N       EDGG  QFAXX   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  A1136/08  R  A1135/08  LDZO  QFATT   IV  BO  A  000
EUECYIYN  B0199/09  R  B1193/08  LTAA  QLVAS   IV  BO  A  000
EUECYIYN  A2343/09  R  A9428/08  LECM  QMXLC   IV  M   A  000
EUECYIYN  A3116/08  N       EGTT  QOBCE   IV  M   A  000
EUECYIYN  A1557/08  N       EISN  QFAAH   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  A0061/09  R  A1321/08  LDZO  QLACT   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  A6901/08  R  A5033/08  EPWW  QMPLC   IV  BO  A  000
EUECYIYN  A7131/08  R  A4767/08  LECB  QCACR   IV  B   E  000
EUECYIYN  A0813/09  N       LTBB  QLXAS   IV  B   A  000
EUECYIYN  B0083/09  R  B1167/08  LTAA  QMRXX   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  A1559/08  N       EISN  QSFAH   IV  B   A  000
EUECYIYN  B1008/08  N       LTAA  QFAAH   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  A1974/08  R  A1372/08  LHCC  QMXXX   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  B0525/09  R  B4417/08  EPWW  QOEXX   IV  M   E  000
EUECYIYN  A1560/08  N       ENOR  QXXXX   IV  BO  A  000
EUECYIYN  A0249/09  R  A1973/08  LHCC  QFUAU   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  A2156/08  N       ENOR  QFAXX   IV  BO  A  000
EUECYIYN  A1726/08  N       LHCC  QMRXX   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  B1178/08  R  B1044/08  LTAA  QFAAH   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  A7376/08  R  A7356/08  LECM  QPDXX   I  NBO  A  000
EUECYIYN  B1211/08  R  B0892/08  LTAA  QFUAU   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  A5448/08  R  A5387/08  EPWW  QOBCE   IV  M   AE  000
EUECYIYN  A1613/08  N       LHCC  QFAAH   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  A1690/08  N       ENOR  QXXCO   IV  B   A  000
EUECYIYN  A1184/09  R  A1170/09  EPWW  QFMLT   IV  BO  A  000
EUECYIYN  A9796/08  R  A7180/08  LECM  QNBAS   IV  BO  E  000
EUECYIYN  A2776/08  N       EGPX  QIGXX   I  NBO  A  000
EUECYIYN  A0651/08  R  A0616/08  LCCC  QOBCE   IV  M   E  000
EUECYIYN  A1801/08  R  A1713/08  EBBU  QMXLC   IV  M   A  000
EUECYIYN  B1026/09  R  B5035/08  EPWW  QOEXX   IV  M   E  000
EUECYIYN  A7065/08  N       LECM  QXXXX   I  BO  A  000
EUECYIYN  A9804/08  N       LECB  QMXLC   IV  M   A  000
EUECYIYN  A7579/08  N       LECM  QMNTT   IV  BO  A  000
EUECYIYN  B0091/09  R  B0088/09  EPWW  QOEXX   IV  M   E  000
EUECYIYN  B1011/08  N       LTBB  QFAAH   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  A1802/08  R  A1468/08  EBBU  QFALT   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  A2530/09  R  A9692/08  LECM  QLPAS   IV  BO  A  000
EUECYIYN  A1803/08  R  A1175/08  EBBU  QMXLT   IV  M   A  000
EUECYIYN  A3233/08  R  A3047/08  EGPX  QAZAH   IV  NBO  AE  000
EUECYIYN  A1228/08  R  A1190/07  EHAA  QFALT   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  A3367/08  N       LTAA  QMRXX   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  B0090/09  R  B1075/08  LTAA  QMRXX   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  A2133/09  R  A8857/08  LECM  QLXAS   IV  M   A  000


                      Page 23
                     Query2


EUECYIYN  B0557/09  R  B4503/08 EPWW  QSTXX   IV  BO  A  000
EUECYIYN  A0502/09  N      EDGG  QARLC   IV  NBO  E  000
EUECYIYN  A1880/09  R  A0928/09 LEXX  QKKKK   K  K   K  000
EUECYIYN  B0346/09  R  B4340/08 EPWW  QOBCE   IV  M   E  000
EUECYIYN  A0848/08  R  A0613/08 LCCC  QFAXX   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  A1133/08  N      LDZO  QFATT   IV  BO  A  000
EUECYIYN  A1134/08  N      LDZO  QFATT   IV  BO  A  000
EUECYIYN  A3265/08  N      EGTT  QMATT   IV  BO  A  000
EUECYIYN  A8549/08  N      LECM  QPDXX   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  A0819/09  R  A8113/08 LECM  QNBAS   IV  BO  E  000
EUECYIYN  A1137/08  N      LDZO  QFATT   IV  BO  A  000
EUECYIYN  A0761/09  N      LTBB  QATCL   IV  NBO  AE  000
EUECYIYN  A8732/08  N      LECM  QCACF   IV  B   E  000
EUECYIYN  B0167/09  N      ESAA  QSTAH   IV  BO  A  000
EUECYIYN  A1308/07  N      ENOR  QXXXX   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  B0857/09  R  B0415/09 EPWW  QMTCM   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  B0858/09  R  B0416/09 EPWW  QMRLT   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  B0171/09  R  B0087/09 LTXX  QKKKK   K  K   K  000
EUECYIYN  A3944/08  N      LECM  QPDCH   I  NBO  A  000
EUECYIYN  B0945/09  N      EPWW  QOBXX   IV  M   E  000
EUECYIYN  A4262/08  N      EDWW  QMKXX   IV  BO  A  000
EUECYIYN  H4909/08  N      EGTT  QWCLW   IV  M   W  000
EUECYIYN  A4263/08  N      EDWW  QMKLC   IV  BO  A  000
EUECYIYN  A3907/08  R  A2993/08 EGPX  QMXLT   IV  M   A  000
EUECYIYN  A9748/08  N      LECM  QMPAR   IV  M   A  000
EUECYIYN  A8549/08  N      LECM  QPDXX   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  B5305/08  N      EPWW  QFALT   V  NBO  A  000
EUECYIYN  A1475/08  N      EISN  QMRLC   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  A0820/09  R  A8114/08 LECM  QNBAS   IV  BO  E  000
EUECYIYN  A2171/09  R  A9808/08 LECB  QOBCE   IV  M   A  000
EUECYIYN  A5706/08  N      EPWW  QPAXX   I  NBO  A  000
EUECYIYN  J4710/08  N      EGTT  QRTCA   IV  BO  AW  000
EUECYIYN  B0169/09  N      ESAA  QFMAH   IV  BO  A  000
EUECYIYN  B0166/09  R  B1148/08 LTAA  QFAAH   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  M1925/08  N      EHAA  QMRLT   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  A2913/08  N      EGTT  QFATT   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  A2914/08  N      EGTT  QFATT   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  B1151/08  N      LTAA  QFAAH   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  A1653/08  N      ENOR  QPDCH   I  NBO  A  000
EUECYIYN  B5250/08  R  B5249/08 EPWW  QOEXX   IV  M   E  000
EUECYIYN  A4387/08  N      EDMM  QIGXX   I  NBO  A  000
EUECYIYN  A2988/08  N      EGPX  QFAXX   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  A2977/08  N      LTAA  QFAAH   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  A0304/02  R  A0303/02 LCCC  QICCS   I  BO  A  000
EUECYIYN  A8668/08  R  A7974/08 LECB  QPIXX   I  NBO  A  000
EUECYIYN  B0836/09  R  B4880/08 EPWW  QFMLT   IV  BO  A  000
EUECYIYN  A9413/08  R  A8392/08 LEXX  QXXXX   IV  NBO  E  000
EUECYIYN  A0814/09  N      LTBB  QLXAS   IV  M   A  000
EUECYIYN  A2838/06  N      LTBB  QOBXX   IV  BO  A  000
EUECYIYN  A9254/08  R  A9137/08 LECM  QARCH   IV  BO  E  000
EUECYIYN  B2152/08  N      EGTT  QWGLW   IV  M   W  000
EUECYIYN  A1920/08  N      ENOR  QINCF   I  NBO  A  000


                     Page 24
                      Query2


EUECYIYN  A1544/03  N       ENXX  QOAXX   IV  M   E  000
EUECYIYN  A1545/03  N       ENXX  QOAXX   IV  M   E  000
EUECYIYN  B2122/08  N       EGTT  QPFCA   I  NBO  E  000
EUECYIYN  A9414/08  R  A8447/08  GCCC  QXXXX   IV  NBO  E  000
EUECYIYN  B0412/09  R  B5278/08  EPWW  QPIXX   I  NBO  A  000
EUECYIYN  A2407/09  R  A7785/08  LECM  QFFCG   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  M2267/08  R  M1952/08  EHAA  QMNLT   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  A0343/09  N       EISN  QACAH   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  B0988/08  N       LTAA  QFAAH   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  H0400/09  R  H4289/08  EGTT  QWELW   IV  BO  W  000
EUECYIYN  A1687/08  N       ENOR  QLAXX   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  A1688/08  N       ENOR  QMRLL   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  B1017/08  N       LTAA  QFAAH   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  A3079/08  N       EGPX  QFFCG   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  B0294/09  R  B4243/08  EPWW  QOEXX   IV  M   E  000
EUECYIYN  B1037/08  N       LTAA  QFAAH   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  A0726/09  R  A7805/08  LECB  QIXXX   I  NBO  A  000
EUECYIYN  A1268/08  R  A0470/08  EKDK  QPICH   I  NBO  A  000
EUECYIYN  A1721/08  N       ENOR  QXXXX   IV  BO  A  000
EUECYIYN  A1723/08  N       ENOR  QMDXX   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  A1724/08  N       ENOR  QMCXX   IV  B   A  000
EUECYIYN  A1726/08  N       ENOR  QLPXX   IV  BO  A  000
EUECYIYN  B2123/08  R  B2122/08  ESAA  QMNLC   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  A2134/09  R  A1197/09  LECM  QLCAS   I  BO  A  000
EUECYIYN  B2124/08  N       ESAA  QMXLC   IV  M   A  000
EUECYIYN  A5827/08  N       EPWW  QAFXX   V  NBO  E  000
EUECYIYN  B1111/08  R  B1051/08  LTBB  QFAAH   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  B0073/09  R  B1039/08  LTAA  QFAAH   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  A5916/08  N       EPWW  QOBCE   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  A1232/08  N       EHAA  QAGXX   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  B5218/08  N       EPWW  QFALC   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  B2107/08  N       ESAA  QMPCS   IV  M   A  000
EUECYIYN  B2147/08  N       ESAA  QFHAD   V  B   A  000
EUECYIYN  A0876/09  R  A0801/09  LTAA  QNBAS   IV  BO  AE  000
EUECYIYN  B1028/08  N       LTAA  QFAAH   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  B1029/08  N       LTAA  QFAAH   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  A0929/08  N       LJLA  QSTAH   IV  BO  A  000
EUECYIYN  B1030/08  N       LTAA  QFAAH   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  B1031/08  N       LTAA  QFAAH   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  A0930/08  N       LJLA  QSPAH   IV  BO  AE  000
EUECYIYN  B1033/08  N       LTAA  QFAAH   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  B1137/08  R  B1034/08  LTAA  QFAAH   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  B1038/08  N       LTAA  QFAAH   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  B0039/09  R  B1035/08  LTAA  QFAAH   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  A0990/09  R  A0308/09  LECM  QIMAS   I  BO  A  000
EUECYIYN  A6913/08  N       EPWW  QXXXX   IV  B   E  000
EUECYIYN  B4460/08  R  B3857/08  EPWW  QOBCE   IV  M   AE  000
EUECYIYN  B2193/08  N       ESAA  QMWLC   IV  M   A  000
EUECYIYN  A2370/09  R  A8680/08  LECM  QLYAS   IV  M   A  000
EUECYIYN  A4048/08  N       EDMM  QNBAW   IV  BO  E  000
EUECYIYN  A0563/08  N       ENOR  QMRLL   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  A0564/08  N       ENOR  QMRLL   IV  NBO  A  000


                      Page 25
                      Query2


EUECYIYN  A0573/08  N       ENOR  QFAXX   IV  BO  A  000
EUECYIYN  A0574/08  N       ENOR  QFAXX   IV  BO  A  000
EUECYIYN  A0607/08  N       ENOR  QFAXX   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  A0608/08  N       ENOR  QFAXX   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  A0614/08  N       ENOR  QFAXX   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  A0617/08  N       ENOR  QCACS   IV  B   A  000
EUECYIYN  A0621/08  N       ENOR  QCACS   IV  B   A  000
EUECYIYN  A0675/08  N       ENOR  QFAXX   IV  BO  A  000
EUECYIYN  A6835/08  N       LECM  QFAXX   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  B4486/08  N       EPWW  QOBCE   IV  M   A  000
EUECYIYN  A6258/08  N       EPWW  QMXLC   IV  M   A  000
EUECYIYN  A0424/08  N       LUUU  QAFXX   IV  NBO  E  000
EUECYIYN  A5740/08  R  A4532/08  EPWW  QAPCS   IV  BO  AE  000
EUECYIYN  B1940/08  N       EGTT  QSEAU   IV  B   E  000
EUECYIYN  A8336/08  N       LECM  QPIXX   I  NBO  A  000
EUECYIYN  A4278/08  R  A4152/08  EDWW  QFPXX   IV  B   A  000
EUECYIYN  A1867/08  N       ENOR  QMXLC   IV  B   A  000
EUECYIYN  A8337/08  N       LECM  QPIXX   I  NBO  A  000
EUECYIYN  A3175/08  N       EGTT  QMGXX   IV  B   A  000
EUECYIYN  A1281/09  R  A5743/08  EPWW  QFALT   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  B2151/08  N       ESAA  QMRXX   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  B2153/08  N       ESAA  QFAXX   IV  BO  A  000
EUECYIYN  A2426/09  R  A9664/08  LECM  QMHAS   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  H4490/08  N       EGTT  QWLLW   IV  M   AW  000
EUECYIYN  A0113/09  N       LJLA  QANCH   I  NBO  E  000
EUECYIYN  A9815/08  N       LECB  QOBXX   IV  B   A  000
EUECYIYN  A3734/08  N       EDWW  QMXXX   IV  M   A  000
EUECYIYN  A3736/08  N       EDWW  QMNLT   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  A2068/08  N       ENOR  QCACF   IV  B   E  000
EUECYIYN  A1116/08  N       LDZO  QFATT   IV  BO  A  000
EUECYIYN  A8354/08  N       LECM  QPIXX   I  NBO  A  000
EUECYIYN  A1873/08  N       ENOR  QXXXX   IV  BO  A  000
EUECYIYN  A2355/08  R  A2011/08  LZBB  QFUAU   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  A3205/08  N       EGPX  QMRLC   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  J5045/08  N       EGTT  QRDCH   IV  BO  W  000
EUECYIYN  A1852/08  N       ENOR  QXXAW   IV  B   E  000
EUECYIYN  A1687/08  N       LHCC  QMRXX   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  A5888/08  N       EPWW  QMRXX   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  A1093/09  R  A8397/08  LECM  QOBCE   IV  M   A  000
EUECYIYN  A3375/08  N       EGTT  QFAXX   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  A4344/08  N       EDWW  QNBLS   IV  BO  A  000
EUECYIYN  A0433/09  R  A3125/08  LTBB  QILXX   I  BO  A  000
EUECYIYN  B2053/08  N       EGPX  QNVAW   IV  BO  AE  000
EUECYIYN  B0154/09  N       EGTT  QCATT   IV  BO  E  000
EUECYIYN  A1899/08  N       ENOR  QOBCE   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  A3215/08  N       LTBB  QNMXX   I  NBO  E  000
EUECYIYN  B0877/09  R  B0430/09  EPWW  QPIXX   I  NBO  A  000
EUECYIYN  A2770/08  N       LRBB  QFAAH   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  A1147/09  R  A8464/08  GCCC  QILXX   I  NBO  A  000
EUECYIYN  A9834/08  R  A9832/08  LECM  QOBTT   IV  BO  AE  000
EUECYIYN  A6937/08  N       EPWW  QACAH   IV  NBO  AE  000
EUECYIYN  A1714/08  N       ENOR  QPIXX   I  NBO  A  000


                      Page 26
                      Query2


EUECYIYN  A1692/08  N       ENOR  QMXXX   IV  BO  A  000
EUECYIYN  A1691/08  N       ENOR  QXXCO   IV  B   A  000
EUECYIYN  A0151/02  N       LCCC  QAFXX   IV  BO  E  000
EUECYIYN  A8198/07  R  A5521/07  LECM  QATCH   IV  NBO  E  000
EUECYIYN  A2132/08  N       ENOR  QFAXX   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  A1445/08  R  A1353/08  LECM  QPIXX   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  A3957/08  R  A3530/08  EGPX  QMPXX   IV  M   A  000
EUECYIYN  A3960/08  R  A0572/08  EGTT  QIGXX   I  NBO  A  000
EUECYIYN  B5287/08  R  B2630/08  EPWW  QOEXX   IV  M   E  000
EUECYIYN  A0753/09  N       EGPX  QFAXX   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  A6881/08  N       EPWW  QXXXX   IV  B   E  000
EUECYIYN  A3584/08  N       EGPX  QFFCG   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  A3367/08  N       EGPX  QOBCE   IV  M   A  000
EUECYIYN  A2450/09  R  A9361/08  LECM  QNBAS   IV  BO  E  000
EUECYIYN  A1979/08  R  A1741/08  LHCC  QFAXX   IV  BO  A  000
EUECYIYN  A1916/08  R  A1805/08  LHCC  QMRXX   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  A2361/09  R  A9563/08  LECB  QILXX   I  NBO  A  000
EUECYIYN  A2279/08  N       ENOR  QMXXX   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  B4570/08  R  B3091/08  EPWW  QOBCE   IV  M   E  000
EUECYIYN  A0987/09  N       EGPX  QMPLT   IV  M   A  000
EUECYIYN  B2025/08  N       EGXX  QAFXX   V  NBO  E  000
EUECYIYN  A1305/08  N       EHAA  QXXXX   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  H4718/08  N       EGTT  QWELW   IV  BO  W  000
EUECYIYN  A1941/08  N       ENOR  QXXXX   IV  NBO  AE  000
EUECYIYN  A1694/08  N       ENOR  QCAXX   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  A2228/09  R  A9349/08  LECM  QOBXX   IV  M   A  000
EUECYIYN  A1697/08  N       ENOR  QCAXX   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  A1698/08  N       ENOR  QLXCS   IV  B   A  000
EUECYIYN  A1699/08  N       ENOR  QMKXX   IV  BO  A  000
EUECYIYN  A1707/08  N       ENOR  QMRLL   IV  BO  A  000
EUECYIYN  A1708/08  N       ENOR  QPDAW   I  NBO  A  000
EUECYIYN  A1709/08  N       ENOR  QPAAW   I  NBO  A  000
EUECYIYN  B0856/09  R  B0414/09  EPWW  QLPAS   IV  BO  A  000
EUECYIYN  B2229/08  N       EGTT  QWGLW   IV  M   W  000
EUECYIYN  A1686/08  R  A0930/07  ENOR  QMXLT   IV  B   A  000
EUECYIYN  A1731/08  N       ENOR  QLACS   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  B0385/09  R  B0239/09  EGXX  QAFTT   IV  BO  E  000
EUECYIYN  A1763/08  N       ENOR  QMRLL   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  A1766/08  N       ENOR  QFFAH   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  A1768/08  N       ENOR  QCAXX   IV  BO  A  000
EUECYIYN  A1712/08  N       ENOR  QCACF   IV  B   A  000
EUECYIYN  A0933/08  R  A0799/08  LJLA  QSBAH   IV  BO  A  000
EUECYIYN  A0985/08  N       LJLA  QSTXX   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  B0149/09  R  B1139/08  LTAA  QFAAH   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  B0169/09  R  B1136/08  LTAA  QFAAH   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  A1588/03  R  A1533/03  ENXX  QCACS   IV  B   E  000
EUECYIYN  A0578/09  R  A1909/08  ENOR  QSTAH   IV  BO  A  000
EUECYIYN  A1908/08  R  A1797/08  ENOR  QFUAR   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  A1871/08  N       ENOR  QXXXX   I  BO  A  000
EUECYIYN  A3908/08  R  A3574/08  EGPX  QFALT   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  A1792/08  R  A1771/08  ENOR  QSTAH   IV  BO  A  000
EUECYIYN  A1779/08  N       ENOR  QFAAH   IV  NBO  A  000


                      Page 27
                     Query2


EUECYIYN  A0800/08  R  A0576/08 LDZO  QMPXX   IV  BO  A  000
EUECYIYN  A2212/08  N      ENOR  QPAXX   I  NBO  A  000
EUECYIYN  A0280/08  R  A0277/08 LJLA  QAFXX   IV  NBO  E  000
EUECYIYN  A0279/08  R  A0275/08 LJLA  QOECH   IV  NBO  E  000
EUECYIYN  A3818/08  N      EGPX  QMXXX   IV  M   A  000
EUECYIYN  A1486/08  N      ENOR  QMXXX   IV  BO  A  000
EUECYIYN  A1659/08  N      ENOR  QOBCE   IV  B   A  000
EUECYIYN  A9820/08  R  A9794/08 LECM  QLPXX   IV  BO  A  000
EUECYIYN  A1547/03  N      ENXX  QOAXX   I  M   E  000
EUECYIYN  H4846/08  N      EGTT  QOBCE   IV  M   E  000
EUECYIYN  A0202/02  N      LCCC  QAFXX   IV  BO  E  000
EUECYIYN  B2249/08  N      ESAA  QPHCS   IV  BO  E  100
EUECYIYN  A6218/08  N      EPWW  QOBCE   IV  M   AE  000
EUECYIYN  A0143/09  N      LJLA  QFAXX   V  NBO  A  000
EUECYIYN  A0401/09  R  A0366/09 LRBB  QFUAU   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  B0147/09  R  B2082/08 EGXX  QSCLT   IV  M   E  000
EUECYIYN  A4000/08  N      EDXX  QCAXX   IV  NBO  E  000
EUECYIYN  A2118/09  R  A8897/08 LECB  QILXX   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  A8198/07  R  A5521/07 LECM  QATCH   IV  NBO  E  000
EUECYIYN  H4897/08  N      EGTT  QWCLW   IV  M   W  000
EUECYIYN  A3286/08  N      LTBB  QMRXX   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  A8964/08  N      LECB  QXXXX   I  NBO  E  000
EUECYIYN  A4399/08  R  A3473/08 EDGG  QPOCH   I  NBO  A  000
EUECYIYN  A0690/09  R  A3292/08 LTAA  QARLT   IV  NBO  E  000
EUECYIYN  A1345/08  N      EHAA  QFALC   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  A0558/09  R  A2268/08 ENOR  QMXLC   IV  B   A  000
EUECYIYN  A1865/09  R  A8982/08 LECB  QNVXX   IV  BO  AE  000
EUECYIYN  A1866/09  R  A8983/08 LEXX  QARXX   IV  BO  E  000
EUECYIYN  A1867/09  R  A8984/08 LECB  QPACH   I  NBO  A  000
EUECYIYN  A9826/08  R  A7198/08 LECM  QNLAS   IV  BO  A  000
EUECYIYN  A0006/00  R  A0005/00 LCCC  QLPAW   IV  BO  A  000
EUECYIYN  B2544/08  N      ESAA  QPICH   I  NBO  A  000
EUECYIYN  A0588/09  R  A0314/09 ENOR  QSTAH   IV  BO  A  000
EUECYIYN  A9055/08  N      GCCC  QANXX   I  NBO  E  000
EUECYIYN  A7573/04  R  A3952/03 LECM  QMXXX   IV  B   A  000
EUECYIYN  A4247/08  N      EDMM  QOBCE   IV  M   A  000
EUECYIYN  A4331/08  N      EDWW  QMXLC   IV  M   A  000
EUECYIYN  A0323/08  N      ENOR  QMRXX   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  A0401/08  N      ENOR  QPDCH   I  NBO  A  000
EUECYIYN  A8622/06  N      LECM  QXXXX   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  A2195/07  N      LECM  QXXXX   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  A0460/08  N      ENOR  QMRXX   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  A0461/08  N      ENOR  QMRXX   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  A4306/08  N      EDWW  QMXXX   IV  M   A  000
EUECYIYN  B0185/09  R  B4162/08 EPWW  QOEXX   IV  M   E  000
EUECYIYN  A0688/08  R  A0687/08 ENOR  QMPCS   IV  B   A  000
EUECYIYN  A0690/08  N      ENOR  QPIXX   I  NBO  A  000
EUECYIYN  A0772/09  R  A3341/08 LTAA  QWALW   IV  M   W  200
EUECYIYN  A0715/08  R  A0713/08 ENOR  QMXXX   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  A0726/08  N      ENOR  QFAXX   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  A0728/08  N      ENOR  QXXXX   IV  M   A  000
EUECYIYN  A1518/08  N      LECM  QPIXX   I  NBO  A  000


                     Page 28
                      Query2


EUECYIYN  A1009/08  N       ENOB  QXXXX   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  A0621/09  N       ENOR  QOBCE   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  A1056/08  N       ENOB  QMXCS   IV  B   A  000
EUECYIYN  B2324/08  N       ESAA  QPPXX   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  B5176/08  N       EPWW  QFAXX   IV  M   A  000
EUECYIYN  A1420/08  N       EHAA  QATCD   IV  NBO  E  010
EUECYIYN  A0715/08  R  A0713/08  ENOR  QMXXX   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  A1755/08  N       EISN  QLBAS   V  M   A  000
EUECYIYN  A1982/08  N       LECM  QATXX   V  NBO  E  000
EUECYIYN  A3589/08  N       EGPX  QOBCE   IV  M   A  000
EUECYIYN  A1485/08  R  A1336/08  ENOR  QMXLC   IV  B   A  000
EUECYIYN  A2039/08  N       LECM  QPICH   I  NBO  A  000
EUECYIYN  A2390/08  R  A6494/07  LECM  QXXXX   IV  NBO  AE  000
EUECYIYN  B2472/08  R  B1001/08  ESAA  QMXLC   IV  M   A  000
EUECYIYN  A2517/08  R  A2400/08  LECM  QPIXX   I  NBO  A  000
EUECYIYN  A1988/09  R  A9113/08  LECM  QNTAS   IV  BO  A  000
EUECYIYN  A2585/08  R  A2572/08  LECB  QPICH   I  NBO  A  000
EUECYIYN  A2803/08  R  A2761/08  LECM  QPICH   I  NBO  A  000
EUECYIYN  A4422/08  N       LECM  QPICH   I  NBO  A  000
EUECYIYN  A1893/09  R  A9131/08  LECB  QMXLC   IV  M   A  000
EUECYIYN  A1894/09  R  A9132/08  LECB  QMPLC   IV  BO  A  000
EUECYIYN  A0070/02  N       LCCC  QXXXX   IV  M   E  000
EUECYIYN  A2152/08  N       ENOR  QFAXX   IV  BO  A  000
EUECYIYN  A2217/08  R  A1700/08  ENOR  QMXLC   IV  B   A  000
EUECYIYN  A0025/02  N       LCCC  QAFXX   IV  BO  E  000
EUECYIYN  A0481/01  N       LCCC  QARCH   IV  BO  E  000
EUECYIYN  B0072/09  N       ESAA  QARCH   IV  BO  E  095
EUECYIYN  A1023/08  N       LJLA  QFAAH   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  A2218/09  R  A9398/08  LECM  QMNLC   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  A2427/09  R  A2418/09  LECM  QFAXX   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  C0009/09  R  C0112/08  LTBB  QOLAS   IV  M   E  000
EUECYIYN  B5303/08  N       EPWW  QWELW   IV  BO  W  095
EUECYIYN  B0051/09  R  B0049/09  EGTT  QWGLW   IV  M   W  000
EUECYIYN  A4375/08  N       EDGG  QFAXX   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  B1229/08  N       LTBB  QFALC   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  B4943/08  R  B4942/08  EPWW  QOBCE   IV  M   E  000
EUECYIYN  A4402/08  R  A3234/08  EDGG  QNBXX   IV  BO  AE  000
EUECYIYN  A9769/08  R  A9052/08  LECM  QFAAH   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  A2326/09  N       LECB  QIDAS   I  NBO  A  000
EUECYIYN  H4902/08  N       EGTT  QOBCE   IV  M   AE  000
EUECYIYN  A0335/09  R  A2861/08  LRBB  QFMAH   IV  BO  A  000
EUECYIYN  A0703/09  R  A3417/08  LTBB  QMWXX   IV  M   A  000
EUECYIYN  A0272/09  N       LHCC  QNBCT   IV  BO  AE  000
EUECYIYN  A1720/08  N       EISN  QAXCS   I  NB  E  000
EUECYIYN  M2292/08  R  M2150/07  EHAA  QFALC   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  B1104/09  R  B1103/09  EPWW  QOLAS   IV  M   E  000
EUECYIYN  A1407/09  N       LECM  QMXLC   IV  M   A  000
EUECYIYN  A1789/08  N       EISN  QARCH   IV  BO  E  245
EUECYIYN  B0929/09  R  B5208/08  EPWW  QOEXX   IV  M   E  000
EUECYIYN  A0844/09  R  A4311/08  EDGG  QARXX   I  NBO  AE  000
EUECYIYN  A9710/08  R  A7026/08  GCCC  QNDXX   IV  BO  AE  000
EUECYIYN  M2294/08  R  M0582/08  EHAA  QMRLT   IV  NBO  A  000


                      Page 29
                     Query2


EUECYIYN  A3030/08  R  A2203/08 LRBB  QLZAS   I  BO  A  000
EUECYIYN  B5302/08  N      EPWW  QWELW   IV  BO  W  035
EUECYIYN  A0013/00  R  A0075/97 LCCC  QLTAW   IV  BO  A  000
EUECYIYN  B2255/08  N      EGPX  QRRCH   IV  BO  W  000
EUECYIYN  B1198/08  N      LTBB  QWMLW   IV  BO  W  000
EUECYIYN  A4354/08  N      EDWW  QFAAP   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  A1409/08  R  A1115/08 EHAA  QPICH   I  NBO  A  000
EUECYIYN  A1410/08  R  A1484/07 EHAA  QNBAW   IV  BO  AE  000
EUECYIYN  A0440/01  N      LCCC  QAFXX   IV  NBO  E  000
EUECYIYN  A0432/01  R  A0228/01 LCCC  QOBCE   IV  M   A  000
EUECYIYN  A0371/01  R  A0076/01 LCCC  QMXCS   IV  M   A  000
EUECYIYN  A0014/00  R  A0073/97 LCCC  QLIAW   IV  BO  A  000
EUECYIYN  H4891/08  N      EGTT  QWCLW   IV  M   W  000
EUECYIYN  A3476/08  N      LTXX  QWELW   IV  BO  W  000
EUECYIYN  A3476/08  N      LTXX  QWELW   IV  BO  W  000
EUECYIYN  H4916/08  N      EGTT  QWCLW   IV  M   W  000
EUECYIYN  B0407/09  N      EPWW  QOBCH   IV  M   E  000
EUECYIYN  A0246/09  N      LHCC  QMPLC   IV  BO  A  000
EUECYIYN  A1454/08  N      EHAA  QFFCG   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  A2245/08  N      ENOR  QFDAW   I  B   A  000
EUECYIYN  A3485/08  N      LTXX  QWELW   IV  BO  W  000
EUECYIYN  A0394/07  N      LTBB  QOBXX   IV  BO  AE  000
EUECYIYN  A2185/07  N      LTBB  QMRXX   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  A1517/07  N      LTBB  QCTCF   I  B   AE  000
EUECYIYN  A0394/07  N      LTBB  QOBXX   IV  BO  AE  000
EUECYIYN  A1201/06  N      LTBB  QOBCE   IV  NBO  E  000
EUECYIYN  A2586/05  N      LTAA  QARCL   IV  BO  E  000
EUECYIYN  A2979/05  N      LTAA  QWELW   IV  BO  W  000
EUECYIYN  A0636/06  N      LTAA  QOBAW   IV  M   AE  000
EUECYIYN  A1839/06  N      LTAA  QNMXX   IV  BO  AE  000
EUECYIYN  A3134/06  N      LTAA  QFAXX   I  BO  A  000
EUECYIYN  A3135/06  N      LTAA  QFAXX   I  BO  A  000
EUECYIYN  A0126/07  N      LTAA  QFAXX   IV  BO  A  000
EUECYIYN  A2807/06  N      LTAA  QAFXX   IV  BO  E  000
EUECYIYN  B1009/08  N      LTBB  QFAAH   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  A2006/08  N      LTAA  QMRXX   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  A1601/08  N      LTAA  QFAXX   IV  BO  A  000
EUECYIYN  A0667/09  R  A0464/09 EGPX  QICXX   I  NBO  A  000
EUECYIYN  A1342/08  R  A2652/05 LTAA  QARLT   IV  NBO  E  000
EUECYIYN  A1309/08  N      LTBB  QFAXX   IV  BO  A  000
EUECYIYN  A1257/08  N      LTAA  QFAXX   IV  BO  A  000
EUECYIYN  A0910/08  N      LTAA  QWFLW   IV  M   W  220
EUECYIYN  A0416/08  N      LTAA  QOBXX   IV  BO  A  000
EUECYIYN  B1041/08  N      LTAA  QFAAH   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  A2653/08  N      LTBB  QWALW   IV  M   W  000
EUECYIYN  A1834/08  N      EISN  QMXLT   IV  M   A  000
EUECYIYN  A0828/09  R  A4378/08 EDGG  QMRLT   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  A4360/08  N      EDGG  QMXXX   IV  M   A  000
EUECYIYN  B0462/09  R  B3887/08 EPWW  QOEXX   IV  M   E  000
EUECYIYN  A2158/09  R  A9112/08 LECM  QCAXX   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  H4940/08  N      EGTT  QWCLW   IV  M   W  000
EUECYIYN  H4941/08  N      EGTT  QWCLW   IV  M   W  000


                     Page 30
                      Query2


EUECYIYN  A1265/09  N       LECB  QMXLC   IV  M   A  000
EUECYIYN  H4942/08  N       EGPX  QWCLW   IV  M   W  000
EUECYIYN  B0093/09  R  B4022/08  EPWW  QOEXX   IV  M   E  000
EUECYIYN  A6823/08  N       EPWW  QACAH   IV  NBO  AE  000
EUECYIYN  A2423/09  R  A9663/08  LECM  QMHAS   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  A3906/08  R  A1821/08  EGPX  QMRLT   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  A0513/09  N       ENOB  QFFAH   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  A3911/08  R  A3333/08  EGTT  QPDTT   I  BO  A  000
EUECYIYN  B2622/08  R  B1976/08  ESAA  QIGXX   I  NBO  A  000
EUECYIYN  B2624/08  R  B1978/08  ESAA  QPECS   V  NBO  A  000
EUECYIYN  M2303/08  R  M0585/08  EHAA  QRMCD   IV  BO  W  000
EUECYIYN  A6831/08  N       EPWW  QOBCE   IV  NBO  AE  000
EUECYIYN  B2325/08  N       EGPX  QCACF   I  B   E  000
EUECYIYN  A0285/08  N       ESAA  QMXLC   IV  M   A  000
EUECYIYN  B2623/08  R  B1977/08  ESAA  QPBCS   V  NBO  A  000
EUECYIYN  B1194/09  N       EPWW  QNBAS   IV  BO  A  000
EUECYIYN  B0095/09  N       EPWW  QOBCE   IV  M   E  000
EUECYIYN  A2159/09  R  A1257/09  LECM  QMXLC   IV  M   A  000
EUECYIYN  B2358/08  R  B1283/08  EGTT  QSEAU   IV  B   E  000
EUECYIYN  A1234/09  N       LECM  QWELW   IV  BO  W  000
EUECYIYN  A1805/08  R  A1508/08  EBBU  QMPLT   IV  M   A  000
EUECYIYN  B5296/08  R  B0184/07  EPWW  QOBCE   IV  M   E  000
EUECYIYN  A1806/08  R  A1376/08  EBBU  QMRLT   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  A6953/08  R  A5142/08  EPWW  QOBCE   IV  M   AE  000
EUECYIYN  A2352/08  R  A2013/08  LZBB  QSTAH   IV  BO  A  000
EUECYIYN  A3962/08  R  A2842/08  EGPX  QPACH   I  NBO  A  000
EUECYIYN  A1361/08  N       ENOR  QXXXX   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  A1449/08  N       ENOB  QNXCS   IV  B   AE  000
EUECYIYN  A1718/08  N       ENOR  QOBXX   IV  B   A  000
EUECYIYN  A1741/08  N       ENOR  QICXX   I  BO  A  000
EUECYIYN  A1785/08  N       ENOR  QSFAH   IV  B   A  000
EUECYIYN  A1786/08  N       ENOR  QFFAH   IV  B   A  000
EUECYIYN  A2011/08  R  A0791/08  ENOR  QXXXX   IV  NBO  E  055
EUECYIYN  A0545/09  N       EPWW  QFAAH   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  A0445/09  N       LTAA  QNBXX   IV  BO  AE  000
EUECYIYN  A1235/09  N       LECM  QWELW   IV  BO  W  000
EUECYIYN  B0411/09  N       EPWW  QFATT   IV  BO  E  000
EUECYIYN  A0085/09  N       EHAA  QXXXX   IV  NBO  E  000
EUECYIYN  A0660/09  R  A0506/09  LTBB  QNBAS   IV  BO  A  000
EUECYIYN  A0357/09  R  A0199/09  EISN  QKKKK   K  K   K  000
EUECYIYN  A2159/09  R  A1257/09  LECM  QMXLC   IV  M   A  000
EUECYIYN  B0855/09  R  B0413/09  EPWW  QMRLC   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  B0860/09  R  B0418/09  EPWW  QNBAS   IV  BO  A  000
EUECYIYN  B5298/08  R  B0910/08  EPWW  QOBCE   IV  M   E  000
EUECYIYN  A2354/08  N       LZBB  QOLAS   IV  M   A  000
EUECYIYN  A3625/08  N       LTBB  QNMAS   IV  BO  AE  000
EUECYIYN  A3626/08  N       LTBB  QNBAS   IV  BO  AE  000
EUECYIYN  B5297/08  R  B0429/07  EPWW  QOBCE   IV  M   E  000
EUECYIYN  A6957/08  R  A6630/08  EPWW  QMPXX   IV  BO  A  000
EUECYIYN  B0979/09  R  B0881/09  EPWW  QMXLT   IV  M   A  000
EUECYIYN  A6958/08  R  A6212/08  EPWW  QFAXX   IV  BO  A  000
EUECYIYN  A6959/08  R  A4996/08  EPWW  QMNLT   IV  NBO  A  000


                      Page 31
                     Query2


EUECYIYN  A2318/08  R  A1647/07 ENOR  QSCXX   IV  NBO  E  000
EUECYIYN  B5300/08  N      EPWW  QWELW   IV  BO  W  000
EUECYIYN  A1306/09  N      EPWW  QFAHX   IV  BO  A  000
EUECYIYN  B5301/08  N      EPWW  QWELW   IV  BO  W  055
EUECYIYN  A6966/08  R  A8645/07 EPWW  QFAHX   IV  BO  A  000
EUECYIYN  A6969/08  R  A3464/08 EPWW  QMXLT   IV  M   A  000
EUECYIYN  A2160/09  R  A1254/09 LECM  QMNHW   IV  BO  A  000
EUECYIYN  A2322/08  R  A0002/08 ENOR  QMPCS   IV  B   A  000
EUECYIYN  A1557/09  R  A1171/09 EPWW  QMRXX   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  A0484/08  R  A1836/07 EBBU  QXXXX   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  A0613/08  N      ENOR  QFAXX   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  H0023/09  N      EGTT  QWCLW   IV  M   W  000
EUECYIYN  B0155/09  N      ESAA  QFAAH   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  A0754/09  N      EPWW  QFAXX   IV  M   A  000
EUECYIYN  B0640/09  N      EPWW  QOBCE   IV  M   E  000
EUECYIYN  H0176/09  N      EGTT  QWCLW   IV  M   W  000
EUECYIYN  A0229/09  R  A0067/09 LDZO  QKKKK   K  K   K  000
EUECYIYN  A0846/09  N      EGTT  QLAXX   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  A0521/09  R  A9640/08 LECB  QOBTT   IV  BO  AE  000
EUECYIYN  H0077/09  N      EGTT  QWMLW   IV  BO  AW  000
EUECYIYN  A0955/09  R  A8104/08 LECM  QNMXX   IV  B   AE  000
EUECYIYN  A0453/09  R  A0452/09 LTAA  QCAXX   IV  NBO  AE  000
EUECYIYN  B0152/09  N      EGTT  QARTT   IV  BO  E  105
EUECYIYN  A0085/09  N      LMMM  QMRLT   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  A0805/09  N      LTBB  QNDAS   IV  BO  AE  000
EUECYIYN  A0344/09  R  A3752/08 EDGG  QPMXX   IV  BO  A  000
EUECYIYN  A0736/09  R  A8233/08 GCCC  QNLXX   IV  BO  A  000
EUECYIYN  A2012/09  R  A0539/09 LECM  QILXX   I  NBO  A  000
EUECYIYN  A2153/09  R  A1269/09 GCCC  QMWXX   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  B0234/09  N      EPWW  QMRCL   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  A0047/09  N      LJLA  QANXX   I  BO  E  240
EUECYIYN  A0410/09  R  A0409/09 EISN  QOBCE   IV  M   E  000
EUECYIYN  A1526/09  N      EPWW  QFAXX   IV  M   A  000
EUECYIYN  H0181/09  N      EGTT  QWBLW   IV  M   AW  000
EUECYIYN  A0575/09  N      ENOR  QFAXX   IV  BO  A  000
EUECYIYN  C0001/09  R  C0087/08 LTBB  QOLAS   IV  M   E  000
EUECYIYN  B0157/09  N      EGXX  QARTT   IV  BO  E  055
EUECYIYN  H0509/09  R  H0162/09 EGTT  QWALW   IV  M   AW  000
EUECYIYN  A0602/09  N      EGTT  QMXLC   IV  M   A  000
EUECYIYN  A0893/09  R  A0886/09 LTBB  QICAS   I  NBO  A  000
EUECYIYN  A0529/09  N      ENOR  QFATT   IV  BO  A  000
EUECYIYN  A1482/09  N      LECM  QPICH   I  NBO  A  000
EUECYIYN  A0560/09  R  A0278/09 ENOR  QCAAS   IV  BO  E  000
EUECYIYN  A1834/09  N      LECM  QRDCA   IV  BO  W  000
EUECYIYN  A1984/09  N      LECM  QFFCG   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  B0363/09  N      EPWW  QOBCE   IV  M   E  000
EUECYIYN  A1015/09  R  A1014/09 LECM  QFUAH   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  A0062/09  N      LDZO  QPATT   I  BO  A  000
EUECYIYN  B0365/09  N      EPWW  QFAXX   V  BO  A  000
EUECYIYN  B0097/09  N      LTAA  QXXXX   IV  BO  A  000
EUECYIYN  A0189/09  R  A0106/09 LCCC  QMXLC   IV  M   A  000
EUECYIYN  A1876/09  R  A0949/09 LECM  QNBAS   IV  BO  AE  000


                     Page 32
                     Query2


EUECYIYN  A1877/09  R  A1479/09 LECM  QPIXX   I  NBO  A  000
EUECYIYN  A0872/09  N      LECM  QPDTT   I  BO  A  000
EUECYIYN  A0873/09  N      LECM  QARTT   IV  BO  E  000
EUECYIYN  H0222/09  N      EGTT  QWBLW   IV  M   AW  000
EUECYIYN  A1163/09  R  A8448/08 LECB  QMNXX   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  B0162/09  N      EGXX  QAFTT   IV  BO  E  000
EUECYIYN  B0160/09  N      EGTT  QRMTT   IV  BO  W  245
EUECYIYN  A2432/09  R  A2314/09 LECM  QCAXX   IV  NBO  E  000
EUECYIYN  B0565/09  R  B4962/08 EPWW  QOBCE   IV  M   A  000
EUECYIYN  B0163/09  N      EGPX  QAPTT   IV  BO  E  000
EUECYIYN  B0164/09  N      EGTT  QAFTT   IV  BO  E  000
EUECYIYN  B0165/09  N      EGTT  QAFTT   IV  BO  E  000
EUECYIYN  B0166/09  N      EGXX  QARTT   IV  BO  E  000
EUECYIYN  B0167/09  N      EGXX  QAHTT   I  BO  E  000
EUECYIYN  B0168/09  N      EGXX  QAFTT   IV  BO  E  000
EUECYIYN  B0169/09  N      EGXX  QAFTT   IV  BO  E  000
EUECYIYN  B0130/09  N      LTAA  QWPLW   IV  M   W  000
EUECYIYN  B0932/09  N      EPWW  QOBCH   IV  M   E  000
EUECYIYN  A0558/09  N      EPWW  QOBTT   IV  BO  E  000
EUECYIYN  A0896/09  R  A8249/08 LECB  QOBCE   IV  M   A  000
EUECYIYN  B0409/09  R  B0031/09 EPWW  QFAXX   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  A0895/09  R  A8248/08 LECB  QOBCE   IV  M   A  000
EUECYIYN  A0902/09  N      GCCC  QPRCH   IV  BO  A  000
EUECYIYN  H0267/09  N      EGTT  QWCLW   IV  M   W  000
EUECYIYN  A0922/09  R  A8239/08 LECM  QOBCE   IV  M   A  000
EUECYIYN  A2091/09  R  A0920/09 LECM  QISAS   I  NBO  A  000
EUECYIYN  A1028/09  N      LECM  QRDCA   IV  BO  W  000
EUECYIYN  A1036/09  N      LECB  QNDXX   IV  BO  AE  000
EUECYIYN  A0036/09  N      ESAA  QMMXX   V  M   A  000
EUECYIYN  A0517/09  N      EGPX  QMPLC   IV  BO  A  000
EUECYIYN  M0274/09  R  M0144/09 EHAA  QKKKK   K  K   K  000
EUECYIYN  A0417/09  N      LTAA  QNBAS   IV  BO  AE  000
EUECYIYN  A0207/09  N      EBBU  QMXXX   IV  M   A  000
EUECYIYN  H0234/09  N      EGTT  QWCLW   IV  M   W  000
EUECYIYN  B0656/09  N      EPWW  QOBCE   IV  M   E  000
EUECYIYN  B0524/09  R  B4416/08 EPWW  QOEXX   IV  M   E  000
EUECYIYN  A0778/09  N      EPWW  QSPLT   IV  BO  AE  000
EUECYIYN  A1083/09  N      LECM  QOBCE   IV  M   A  000
EUECYIYN  A0273/09  N      LHCC  QNBCT   IV  BO  AE  000
EUECYIYN  A0424/09  N      LTAA  QLPXX   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  A0390/09  R  A0218/09 LRBB  QMWHW   IV  M   A  000
EUECYIYN  A1236/09  N      LECM  QRTCA   IV  BO  W  000
EUECYIYN  A1287/09  R  A1284/09 LECB  QMRXX   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  A0274/09  N      LHCC  QNBCT   IV  BO  AE  000
EUECYIYN  A0313/09  R  A0144/09 EBBU  QMNLC   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  A0359/09  R  A0159/09 LRBB  QMWHW   IV  M   A  000
EUECYIYN  B0363/09  R  B0193/09 ESAA  QMNXX   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  A1291/09  N      LECM  QRTCA   IV  BO  W  000
EUECYIYN  A1148/09  R  A8465/08 GCCC  QIGXX   I  NBO  A  000
EUECYIYN  A0260/09  R  A0258/09 LHCC  QACCD   IV  NBO  AE  000
EUECYIYN  A0705/09  R  A0362/09 EGPX  QMXLT   IV  M   A  000
EUECYIYN  A0458/09  N      EGPX  QFUAH   IV  NBO  A  000


                     Page 33
                      Query2


EUECYIYN  B0581/09  N       EPWW  QOEXX   IV  M   E  000
EUECYIYN  A1233/09  N       LECM  QRTCA   IV  BO  W  000
EUECYIYN  A1232/09  N       GCCC  QWELW   IV  BO  W  000
EUECYIYN  A1228/09  N       GCCC  QWELW   IV  BO  W  000
EUECYIYN  A1226/09  N       GCCC  QWELW   IV  BO  W  000
EUECYIYN  B0582/09  N       EPWW  QOEXX   IV  M   E  000
EUECYIYN  A0023/09  N       LUUU  QAFCH   IV  NBO  E  000
EUECYIYN  A1247/09  N       LECM  QRTCA   IV  BO  W  000
EUECYIYN  A1248/09  R  A8206/08  GCCC  QMNXX   IV  M   A  000
EUECYIYN  A1359/09  N       LECM  QFAHW   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  M0153/09  N       EHAA  QRTLP   IV  BO  W  065
EUECYIYN  B0003/09  N       LUUU  QSTCF   IV  BO  A  000
EUECYIYN  A0260/09  N       EBBU  QMRLT   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  A1293/09  N       LECM  QRTCA   IV  BO  W  000
EUECYIYN  A2312/09  R  A0979/09  LECM  QNLAS   IV  BO  A  000
EUECYIYN  A0432/09  R  A0339/09  EDGG  QPMXX   IV  BO  A  000
EUECYIYN  B0638/09  N       EPWW  QFALT   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  B0758/09  R  B4695/08  EPWW  QMRLC   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  B0651/09  N       EPWW  QOBCE   IV  M   AE  000
EUECYIYN  B0124/09  N       LTAA  QLJAS   IV  BO  A  000
EUECYIYN  A0468/09  N       LTBB  QCSAS   I  B   AE  000
EUECYIYN  A0326/09  R  A2346/08  LZBB  QLYAS   IV  M   A  000
EUECYIYN  A1388/09  R  A0938/09  LECM  QMATT   IV  BO  A  000
EUECYIYN  A1393/09  R  A0926/09  LECM  QMAXX   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  A0416/09  N       ENOR  QXXXX   IV  BO  A  000
EUECYIYN  A1428/09  N       LECM  QRDCA   IV  BO  W  100
EUECYIYN  B0346/09  R  B0343/09  EGXX  QNVTT   IV  BO  E  000
EUECYIYN  A0353/09  R  A0352/09  EBBU  QFAHW   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  A1409/09  R  A8284/08  LECM  QIUCG   I  NBO  A  000
EUECYIYN  A0537/09  N       LTXX  QWELW   IV  BO  W  000
EUECYIYN  A1555/09  N       GCCC  QMXLC   IV  B   A  000
EUECYIYN  B0718/09  N       EPWW  QRALW   IV  NBO  W  095
EUECYIYN  A1430/09  N       LECM  QRDCA   IV  BO  W  100
EUECYIYN  B0192/09  N       ESAA  QSTAH   IV  BO  A  000
EUECYIYN  B0146/09  N       LTBB  QWALW   IV  M   W  000
EUECYIYN  A2011/09  R  A1593/09  LECM  QFFCS   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  A0525/09  N       ENOR  QAFTT   IV  BO  E  000
EUECYIYN  A0612/09  N       LTBB  QSTCF   IV  BO  A  000
EUECYIYN  H0372/09  N       EGPX  QWPLW   IV  M   W  000
EUECYIYN  A0253/09  N       LDZO  QLYAS   IV  M   A  000
EUECYIYN  B0887/09  R  B0883/09  EPWW  QOBCH   IV  M   E  000
EUECYIYN  A0585/09  N       ENOR  QMXCS   IV  M   A  000
EUECYIYN  A0586/09  N       ENOR  QMPAW   IV  M   A  000
EUECYIYN  A0587/09  N       ENOR  QMPCS   IV  M   A  000
EUECYIYN  A1918/09  N       LECB  QRTCA   IV  BO  W  000
EUECYIYN  A0877/09  N       EGTT  QIDLS   I  NBO  A  000
EUECYIYN  B1000/09  N       EPWW  QOBCE   IV  M   E  000
EUECYIYN  A0030/09  N       LUUU  QAPTT   IV  BO  E  000
EUECYIYN  J1521/09  N       EGTT  QRTCA   IV  BO  W  000
EUECYIYN  A0346/09  R  A0195/09  EISN  QOLAS   IV  M   E  000
EUECYIYN  C0006/09  R  C0109/08  LTBB  QOLAS   IV  M   E  000
EUECYIYN  C0008/09  R  C0111/08  LTBB  QOLAS   IV  M   E  000


                      Page 34
                      Query2


EUECYIYN  A0504/09  N       LTBB  QFAXX   IV  BO  AE  000
EUECYIYN  A0433/09  N       ENOR  QXXXX   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  A0505/09  N       LTAA  QARXX   IV  NBO  W  000
EUECYIYN  A0896/09  N       EPWW  QFZAH   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  B0291/09  N       EGPX  QCACF   I  B   E  260
EUECYIYN  B0195/09  R  B0076/09  ESAA  QPMCH   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  B1117/09  N       EPWW  QFALC   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  A1535/09  N       LECM  QFAHW   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  A1473/09  R  A1459/09  LECB  QOBCE   IV  B   AE  000
EUECYIYN  A0115/09  N       LJLA  QPICS   I  NBO  A  000
EUECYIYN  A1582/09  N       LECB  QLXAS   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  B0140/09  R  B0138/09  LTAA  QFAXX   IV  B   AE  000
EUECYIYN  A0325/09  R  A2342/08  LZBB  QLYAS   IV  M   A  000
EUECYIYN  A0516/09  N       LTXX  QWELW   IV  BO  W  000
EUECYIYN  A0446/09  N       ENOR  QXXXX   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  A1480/09  N       LECB  QPICH   I  NBO  A  000
EUECYIYN  A2017/09  N       GCCC  QFAXX   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  A1483/09  N       LECM  QPICH   I  NBO  A  000
EUECYIYN  A0616/09  N       LTAA  QFATT   IV  BO  A  000
EUECYIYN  A2052/09  R  A1539/09  LECM  QMHAS   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  A2211/09  R  A1801/09  LECM  QNNAS   IV  BO  A  000
EUECYIYN  A1662/09  N       LECM  QMNLT   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  A0954/09  N       EGTT  QMXLL   IV  M   A  000
EUECYIYN  A1708/09  R  A0953/09  LECM  QXXXX   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  A0639/09  N       EGPX  QMRLT   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  A1497/09  N       LECM  QSTAH   IV  BO  A  000
EUECYIYN  A0355/09  R  A0353/09  EISN  QACAH   IV  NBO  AE  000
EUECYIYN  A1586/09  N       LECM  QOBCE   IV  M   AE  000
EUECYIYN  B0252/09  R  B2678/08  ESAA  QMRHW   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  A0547/09  R  A0546/09  LTAA  QFAXX   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  A0955/09  N       EGPX  QMPXX   IV  BO  A  000
EUECYIYN  A0836/09  N       EGTT  QMXLC   IV  M   A  000
EUECYIYN  A2230/09  N       LECM  QMWHW   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  A0255/09  N       EBBU  QMXLC   IV  M   A  000
EUECYIYN  A0518/09  N       EDGG  QCACF   I  BO  A  000
EUECYIYN  A0519/09  N       EDGG  QCACF   I  BO  A  000
EUECYIYN  A0051/09  R  A0027/09  ESAA  QKKKK   K  K   K  000
EUECYIYN  A1135/09  R  A1132/09  EPWW  QFAHX   IV  BO  A  000
EUECYIYN  A0724/09  N       LTAA  QSTXX   IV  BO  AE  000
EUECYIYN  C0012/09  R  C0004/09  LTXX  QKKKK   K  K   K  000
EUECYIYN  B0328/09  N       EGTT  QARXX   I  BO  E  250
EUECYIYN  A0563/09  N       LTBB  QWFLW   IV  M   W  200
EUECYIYN  A1609/09  R  A1349/09  LECB  QARCH   IV  BO  E  000
EUECYIYN  A0575/09  N       LTAA  QNDAS   IV  BO  E  000
EUECYIYN  A1605/09  R  A8806/08  LECM  QOBCE   IV  B   AE  000
EUECYIYN  A1712/09  N       GMMM  QOBCE   IV  M   A  000
EUECYIYN  A0662/09  R  A0378/09  LTXX  QKKKK   K  K   K  000
EUECYIYN  C0010/09  R  C0002/09  LTBB  QOLAS   IV  M   E  000
EUECYIYN  B0157/09  N       LTBB  QWALW   IV  BO  W  000
EUECYIYN  A0526/09  N       ENOR  QFATT   IV  BO  A  000
EUECYIYN  A0565/09  N       LTAA  QCAXX   IV  BO  AE  000
EUECYIYN  A1628/09  N       LECB  QNMXX   I  NBO  AE  000


                      Page 35
                      Query2


EUECYIYN  B0294/09  N       ESAA  QSTAH   IV  BO  A  000
EUECYIYN  A0906/09  N       EGPX  QLXAS   IV  M   A  000
EUECYIYN  A0578/09  R  A0576/09  LTAA  QNVAS   IV  BO  E  000
EUECYIYN  A0673/09  N       EGTT  QMRLT   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  B1017/09  R  B0933/09  EPWW  QOBCE   IV  M   E  000
EUECYIYN  M0191/09  N       EHAA  QWPLW   IV  M   W  000
EUECYIYN  A0173/09  N       LCCC  QFAHW   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  A1640/09  R  A8651/08  LECB  QMPXX   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  A0242/09  R  A0138/09  EHAA  QKKKK   K  K   K  000
EUECYIYN  M0194/09  N       EHAA  QWPLW   IV  M   W  000
EUECYIYN  M0195/09  N       EHAA  QWPLW   IV  M   W  000
EUECYIYN  M0196/09  N       EHAA  QWPLW   IV  M   W  000
EUECYIYN  A1095/09  R  A0572/09  EPWW  QFAXX   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  A2125/09  R  A2113/09  LECM  QMXHW   IV  B   A  000
EUECYIYN  B0412/09  N       EGTT  QPFCH   I  NBO  E  000
EUECYIYN  A1654/09  R  A8683/08  LECM  QPICH   I  NBO  A  000
EUECYIYN  A1052/09  N       EPWW  QAFXX   IV  BO  E  000
EUECYIYN  A0139/09  R  A0077/09  LJLA  QKKKK   K  K   K  000
EUECYIYN  B0155/09  N       LTBB  QWMLW   IV  BO  W  000
EUECYIYN  A1647/09  R  A0573/09  LECM  QNVXX   IV  BO  AE  000
EUECYIYN  A0783/09  N       EDMM  QPDCH   I  NBO  A  000
EUECYIYN  A0313/09  N       EISN  QRDCA   IV  BO  W  000
EUECYIYN  A0226/09  N       LHCC  QMXHW   IV  M   A  000
EUECYIYN  A0973/09  R  A0129/09  EGTT  QNBAW   IV  BO  A  000
EUECYIYN  B0364/09  R  B0194/09  ESAA  QMXXX   IV  M   A  000
EUECYIYN  A0728/09  N       EGTT  QMPLC   IV  BO  A  000
EUECYIYN  A1812/09  R  A9023/08  LECM  QPIXX   I  NBO  A  000
EUECYIYN  A0049/09  R  A0042/09  ESAA  QFGXX   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  A0130/09  N       LMMM  QOATT   IV  BO  E  000
EUECYIYN  A0826/09  N       LTXX  QWELW   IV  BO  W  000
EUECYIYN  A1698/09  N       LECM  QRDCA   IV  BO  W  000
EUECYIYN  A0567/09  R  A2003/07  EDGG  QAFXX   I  BO  E  000
EUECYIYN  A0220/09  R  A0219/09  EKDK  QKKKK   K  K   K  000
EUECYIYN  A0241/09  N       LHCC  QMRLC   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  H0345/09  N       EGXX  QWELW   IV  BO  W  000
EUECYIYN  A1712/09  N       GMMM  QOBCE   IV  M   A  000
EUECYIYN  A1711/09  N       GMMM  QPIXX   IV  NBO  AE  000
EUECYIYN  A2048/09  R  A1709/09  GMMM  QPICH   I  NBO  A  000
EUECYIYN  A0699/09  N       EGTT  QOBCE   IV  M   A  000
EUECYIYN  A0714/09  N       EGTT  QMXLC   IV  M   A  000
EUECYIYN  A0592/09  R  A4059/08  EDWW  QNMXX   IV  BO  AE  000
EUECYIYN  A0527/09  N       ENOR  QFATT   IV  BO  A  000
EUECYIYN  J1299/09  N       EGPX  QRDCA   IV  BO  W  000
EUECYIYN  A0528/09  N       ENOR  QFATT   IV  BO  A  000
EUECYIYN  A0179/09  N       LHCC  QRDCA   IV  BO  W  000
EUECYIYN  A1146/09  N       EPWW  QFAHX   IV  BO  A  000
EUECYIYN  A1077/09  R  A1076/09  EPWW  QOBCH   IV  M   AE  000
EUECYIYN  A1079/09  N       EPWW  QSPLT   IV  BO  AE  000
EUECYIYN  B0865/09  N       EPWW  QOBCE   IV  M   E  000
EUECYIYN  A1729/09  R  A1721/09  LECM  QPRXX   IV  BO  AE  000
EUECYIYN  A0622/09  N       LTBB  QFATT   IV  BO  A  000
EUECYIYN  H0377/09  N       EGTT  QWCLW   IV  M   W  000


                      Page 36
                     Query2


EUECYIYN  H0410/09  R  H0214/09 EGXX  QKKKK   K  K   K  000
EUECYIYN  A2261/09  N      GCCC  QLPXX   IV  BO  A  000
EUECYIYN  A0702/09  R  A0666/09 EGTT  QMXXX   IV  M   A  000
EUECYIYN  A1728/09  N      LECM  QRTCA   IV  BO  W  000
EUECYIYN  A0627/09  N      LTAA  QFATT   IV  BO  A  000
EUECYIYN  A0628/09  N      LTBB  QFATT   IV  BO  A  000
EUECYIYN  A0564/09  R  A0562/09 ENXX  QKKKK   K  K   K  000
EUECYIYN  J1149/09  R  J0647/09 EGXX  QKKKK   K  K   K  000
EUECYIYN  H0354/09  N      EGTT  QWELW   IV  BO  W  000
EUECYIYN  A0629/09  N      LTAA  QFATT   IV  BO  A  000
EUECYIYN  B0413/09  N      EGTT  QWPLW   IV  M   AW  000
EUECYIYN  A2233/09  N      GCCC  QFATT   IV  BO  A  000
EUECYIYN  A0588/09  N      EDWW  QPMXX   IV  BO  A  000
EUECYIYN  B0995/09  N      EPWW  QMDCH   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  A0630/09  N      LTAA  QFATT   IV  BO  A  000
EUECYIYN  A1734/09  N      LECM  QRTCA   IV  BO  W  000
EUECYIYN  A1744/09  N      GCCC  QNMXX   IV  BO  AE  000
EUECYIYN  A0835/09  N      EDWW  QPMXX   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  B0164/09  N      LTBB  QWMLW   IV  BO  W  000
EUECYIYN  A1753/09  N      LECB  QLSAW   I  M   A  000
EUECYIYN  A0609/09  N      LTAA  QNDAS   IV  BO  AE  000
EUECYIYN  A0537/09  N      ENOR  QFATT   IV  BO  A  000
EUECYIYN  A0538/09  N      ENOR  QFATT   IV  BO  A  000
EUECYIYN  A0224/09  N      LHCC  QMRLC   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  A1225/09  N      EPWW  QFAHX   IV  BO  A  000
EUECYIYN  A0156/09  N      LCCC  QRDCA   IV  BO  W  000
EUECYIYN  A1757/09  N      LEXX  QRTCA   IV  BO  W  000
EUECYIYN  A0591/09  R  A0590/09 EDMM  QMXXX   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  A0535/09  N      ENOR  QFATT   IV  BO  A  000
EUECYIYN  A0181/09  N      LHCC  QRDCA   IV  BO  W  000
EUECYIYN  A0636/09  N      LTAA  QFATT   IV  BO  A  000
EUECYIYN  A0533/09  N      ENOR  QFATT   IV  BO  A  000
EUECYIYN  A0534/09  N      ENOR  QFATT   IV  BO  A  000
EUECYIYN  A0540/09  N      ENOR  QFATT   IV  BO  A  000
EUECYIYN  A0541/09  N      ENOR  QFATT   IV  BO  A  000
EUECYIYN  A0542/09  N      ENOR  QFATT   IV  BO  A  000
EUECYIYN  A0543/09  N      ENOR  QFATT   IV  BO  A  000
EUECYIYN  A0544/09  N      ENOR  QFATT   IV  BO  A  000
EUECYIYN  A0545/09  N      ENOR  QFATT   IV  BO  A  000
EUECYIYN  A0559/09  N      ENOR  QFATT   IV  BO  A  000
EUECYIYN  B0315/09  R  B0314/09 ESAA  QPICH   I  NBO  A  000
EUECYIYN  A0655/09  R  A0129/09 LTAA  QFAAH   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  B0344/09  N      EGXX  QAFTT   IV  BO  E  000
EUECYIYN  A0741/09  R  A0722/09 LTAA  QNDCT   IV  BO  AE  000
EUECYIYN  A0409/09  N      EBBU  QLAXX   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  A0891/09  R  A3535/08 LTBB  QMRXX   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  A1850/09  N      LECB  QMPLC   IV  BO  A  000
EUECYIYN  B0238/09  N      ESAA  QFMAH   IV  BO  A  000
EUECYIYN  A0740/09  R  A0723/09 LTAA  QNVCT   IV  BO  AE  000
EUECYIYN  A1784/09  R  A9119/08 LECM  QOBCE   IV  B   A  000
EUECYIYN  B0357/09  R  B0189/09 EGXX  QSBTT   IV  BO  E  000
EUECYIYN  A0596/09  N      EDGG  QPDCH   I  NBO  A  000


                     Page 37
                     Query2


EUECYIYN  B1136/09  N      EPWW  QWGXX   IV  NBO  W  000
EUECYIYN  A0831/09  R  A0830/09 LTAA  QMRXX   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  A1880/09  R  A0928/09 LEXX  QKKKK   K  K   K  000
EUECYIYN  A0761/09  R  A0363/09 EGXX  QKKKK   K  K   K  000
EUECYIYN  A0807/09  N      LTAA  QMKLC   IV  BO  A  000
EUECYIYN  B0254/09  R  B0116/09 ESAA  QKKKK   K  K   K  000
EUECYIYN  A0765/09  N      LTBB  QFAXX   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  A0255/09  N      LDZO  QANLT   I  NBO  E  285
EUECYIYN  B0379/09  N      EGTT  QAFXX   I  NBO  E  000
EUECYIYN  A1858/09  N      LECB  QMRLC   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  A0169/09  N      LCCC  QMRXX   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  A2131/09  N      LECM  QMRHW   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  A0781/09  R  A0644/09 LTBB  QNBAS   IV  BO  AE  000
EUECYIYN  A1819/09  R  A1762/09 GCCC  QMXXX   IV  BO  A  000
EUECYIYN  A0809/09  N      LTAA  QMXLC   IV  M   A  000
EUECYIYN  A0427/09  R  A0425/09 LRBB  QMRLH   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  A0142/09  R  A0071/09 LMMM  QOBCE   IV  M   AE  000
EUECYIYN  A0143/09  R  A0072/09 LMMM  QMXLT   IV  M   A  000
EUECYIYN  A0145/09  R  A0074/09 LMMM  QLYAS   IV  M   A  000
EUECYIYN  B0854/09  N      EPWW  QSBXX   IV  BO  A  000
EUECYIYN  B0981/09  N      EPWW  QMXLC   IV  M   A  000
EUECYIYN  A1849/09  R  A0744/09 LECM  QIUAS   I  NBO  A  000
EUECYIYN  A1851/09  R  A0774/09 LECB  QFWAS   V  M   A  000
EUECYIYN  A0175/09  N      LJLA  QPDAW   I  NBO  A  000
EUECYIYN  A0892/09  N      LTAA  QICAS   I  NBO  A  000
EUECYIYN  B0859/09  R  B0417/09 EPWW  QNBAS   IV  BO  A  000
EUECYIYN  B0862/09  N      EPWW  QFMAH   IV  BO  A  000
EUECYIYN  A0359/09  N      EISN  QACAH   IV  NBO  AE  000
EUECYIYN  B0898/09  R  B0276/09 LRBB  QKKKK   K  K   K  000
EUECYIYN  B0004/09  R  B0001/09 LUUU  QFALC   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  A1859/09  R  A9645/08 LECM  QIGXX   I  NBO  A  000
EUECYIYN  A0735/09  N      EGPX  QMPLT   IV  M   A  000
EUECYIYN  A0623/09  R  A4067/08 EDGG  QICXX   I  NBO  A  000
EUECYIYN  C0011/09  N      LTAA  QOLAS   IV  M   AE  000
EUECYIYN  A1845/09  N      GCCC  QPIAW   I  NBO  A  000
EUECYIYN  A0315/09  N      LRBB  QMXLC   IV  M   A  000
EUECYIYN  A0229/09  N      LHCC  QMXLC   IV  M   A  000
EUECYIYN  A2425/09  R  A1846/09 LECB  QMXXX   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  B0879/09  N      EPWW  QCAAS   IV  B   AE  000
EUECYIYN  A0033/09  R  A0022/09 LUUU  QKKKK   K  K   K  000
EUECYIYN  A0360/09  N      EISN  QFFCH   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  B0885/09  R  B0457/09 EPWW  QKKKK   K  K   K  000
EUECYIYN  A2132/09  N      LECM  QMHAS   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  A0746/09  N      EGPX  QOBCE   IV  M   A  000
EUECYIYN  A0350/09  R  A1828/08 EISN  QMXLT   IV  M   A  000
EUECYIYN  A0566/09  R  A0273/09 ENOR  QFMLC   IV  BO  A  000
EUECYIYN  A1864/09  R  A1720/09 LECB  QOBCE   IV  M   A  000
EUECYIYN  A0792/09  N      EDGG  QMXLC   IV  M   A  000
EUECYIYN  A0632/09  R  A0322/09 EDXX  QKKKK   K  K   K  000
EUECYIYN  A0666/09  N      LTAA  QNMXX   IV  NBO  AE  000
EUECYIYN  B0884/09  N      EPWW  QOBCH   IV  M   AE  000
EUECYIYN  A0667/09  N      LTAA  QNBXX   IV  NBO  AE  000


                     Page 38
                     Query2


EUECYIYN  A1901/09  R  A1887/09 LECM  QILLS   I  NBO  A  000
EUECYIYN  A1151/09  R  A0603/09 EPWW  QKKKK   K  K   K  000
EUECYIYN  A0445/09  N      LRBB  QMAXX   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  A1911/09  R  A9062/08 GCCC  QOBCE   IV  M   A  000
EUECYIYN  A1914/09  N      LECB  QRTCA   IV  BO  W  000
EUECYIYN  M0247/09  N      EHAA  QSEXX   V  B   E  000
EUECYIYN  A1910/09  R  A9063/08 GCCC  QOBCE   IV  M   A  000
EUECYIYN  B0893/09  N      EPWW  QOEXX   IV  M   E  000
EUECYIYN  B0889/09  N      EPWW  QOEXX   IV  M   E  000
EUECYIYN  B0891/09  N      EPWW  QOEXX   IV  M   E  000
EUECYIYN  B0892/09  N      EPWW  QOEXX   IV  M   E  000
EUECYIYN  B0894/09  N      EPWW  QOEXX   IV  M   E  000
EUECYIYN  B0895/09  N      EPWW  QOEXX   IV  M   E  000
EUECYIYN  B0896/09  N      EPWW  QOEXX   IV  M   E  000
EUECYIYN  B0897/09  N      EPWW  QOEXX   IV  M   E  000
EUECYIYN  B0898/09  N      EPWW  QOEXX   IV  M   E  000
EUECYIYN  A2337/09  N      LECM  QNBXX   IV  BO  AE  000
EUECYIYN  A0942/09  N      EGTT  QOBCE   IV  M   A  000
EUECYIYN  A1929/09  R  A0777/09 LECB  QNVAS   IV  BO  AE  000
EUECYIYN  A0684/09  N      LTAA  QMPLC   IV  BO  A  000
EUECYIYN  A0325/09  N      LRBB  QIDAS   I  NBO  A  000
EUECYIYN  A0326/09  N      LRBB  QILAS   I  NBO  A  000
EUECYIYN  A0332/09  N      LRBB  QNBAS   IV  BO  AE  000
EUECYIYN  A0329/09  N      LRBB  QIYAS   I  BO  A  000
EUECYIYN  A0330/09  N      LRBB  QIYAS   I  BO  A  000
EUECYIYN  B0176/09  R  B1172/08 LTAA  QFAXX   IV  BO  A  000
EUECYIYN  B1096/09  R  B0274/09 EPWW  QMXLC   IV  M   A  000
EUECYIYN  A0652/09  R  A3973/08 EDWW  QFALT   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  A0591/09  R  A0024/09 ENOB  QSFCS   IV  B   A  000
EUECYIYN  B0270/09  N      ESAA  QFMAH   IV  BO  A  000
EUECYIYN  A0192/09  R  A1365/08 EHAA  QOBCE   IV  B   A  000
EUECYIYN  B1053/09  R  B0976/09 EPWW  QOBCH   IV  M   E  000
EUECYIYN  A0810/09  N      LTAA  QFAXX   IV  BO  A  000
EUECYIYN  B0174/09  R  B0089/09 LTAA  QFUXX   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  A0670/09  N      LTAA  QOBCE   IV  M   AE  000
EUECYIYN  A1943/09  N      LECM  QOLAS   IV  M   AE  000
EUECYIYN  A0333/09  N      LRBB  QFMAH   IV  BO  A  000
EUECYIYN  A0204/09  N      LMMM  QMMAW   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  A0592/09  R  A0025/09 ENOB  QXXXX   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  J1352/09  N      EGTT  QRTXX   IV  BO  AW  000
EUECYIYN  A1953/09  R  A0907/09 LECB  QOLAS   IV  BO  A  000
EUECYIYN  A1952/09  R  A0946/09 LECB  QMHAS   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  B0212/09  N      LTBB  QWMLW   IV  BO  W  000
EUECYIYN  A0629/09  N      ENOR  QLYAW   IV  M   A  000
EUECYIYN  A2186/09  R  A9379/08 LECM  QMNLT   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  A0832/09  R  A0511/09 LTAA  QICXX   I  NBO  A  000
EUECYIYN  A0894/09  N      LTAA  QNMAS   IV  BO  AE  000
EUECYIYN  A1946/09  R  A0461/09 GCCC  QNMXX   IV  BO  AE  000
EUECYIYN  A0339/09  R  A0338/09 LZBB  QMDCH   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  A1955/09  R  A9139/08 LECM  QOBCE   IV  M   A  000
EUECYIYN  B1039/09  N      EPWW  QOEXX   IV  M   E  000
EUECYIYN  B0177/09  N      LTAA  QWELW   IV  BO  W  000


                     Page 39
                     Query2


EUECYIYN  A1958/09  R  A1427/09 LECM  QMWHW   IV  M   A  000
EUECYIYN  A1293/09  R  A0661/09 EPWW  QITCG   I  NBO  A  000
EUECYIYN  A0674/09  R  A3289/08 LTAA  QWMLW   IV  BO  W  000
EUECYIYN  B0367/09  N      ESAA  QFUAH   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  A0676/09  N      LTAA  QWMLW   IV  BO  W  000
EUECYIYN  B0914/09  R  B5084/08 EPWW  QOBCE   IV  B   A  000
EUECYIYN  B0377/09  N      EGXX  QPFXX   I  NBO  E  000
EUECYIYN  A1972/09  N      LECM  QPIAW   I  NBO  A  000
EUECYIYN  A2044/09  N      GCCC  QFAXX   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  A0344/09  N      LRBB  QLXAS   IV  M   A  000
EUECYIYN  A0720/09  N      EDXX  QXXXX   I  BO  E  000
EUECYIYN  B0207/09  N      LTAA  QFAXX   IV  M   AE  000
EUECYIYN  A0343/09  N      LRBB  QLXAS   IV  M   A  000
EUECYIYN  B0284/09  N      ESAA  QMRXX   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  A0200/09  R  A0195/09 LMMM  QMRLT   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  B0285/09  N      ESAA  QXXXX   IV  M   E  000
EUECYIYN  A0596/09  N      ENOR  QLCAS   I  BO  A  000
EUECYIYN  B1040/09  N      EPWW  QMRLT   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  H0428/09  N      EGTT  QWELW   IV  BO  W  000
EUECYIYN  A0344/09  N      LZBB  QARLC   IV  NBO  E  245
EUECYIYN  A0811/09  N      LTXX  QWELW   IV  BO  W  000
EUECYIYN  A0417/09  N      LRBB  QFAAH   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  H0433/09  N      EGTT  QWELW   IV  BO  W  000
EUECYIYN  A0715/09  N      LTBB  QMPLC   IV  BO  A  000
EUECYIYN  B0404/09  R  B0396/09 EGTT  QCACF   V  B   E  000
EUECYIYN  A2112/09  R  A1179/09 LECM  QIGAS   I  NBO  A  000
EUECYIYN  A2439/09  N      LECM  QNBAS   IV  BO  A  000
EUECYIYN  B0930/09  R  B0067/09 EPWW  QOEXX   IV  M   E  000
EUECYIYN  B0180/09  R  B1165/08 LTAA  QWMLW   IV  BO  W  000
EUECYIYN  B0405/09  N      EGXX  QPFCH   I  NBO  E  000
EUECYIYN  A0733/09  N      LTAA  QWFLW   IV  M   W  220
EUECYIYN  A2093/09  N      LECM  QFCAS   IV  M   A  000
EUECYIYN  A2021/09  R  A1852/09 GCCC  QMPLH   IV  BO  A  000
EUECYIYN  A2093/09  N      LECM  QFCAS   IV  M   A  000
EUECYIYN  A0812/09  N      LTBB  QFAXX   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  A0226/09  N      EHAA  QXXXX   IV  NBO  E  000
EUECYIYN  A0226/09  N      EHAA  QXXXX   IV  NBO  E  000
EUECYIYN  A0226/09  N      EHAA  QXXXX   IV  NBO  E  000
EUECYIYN  A0799/09  N      EDWW  QPOCH   I  NBO  A  000
EUECYIYN  A1564/09  N      EPWW  QOBCE   IV  BO  AE  000
EUECYIYN  A0226/09  N      EHAA  QXXXX   IV  NBO  E  000
EUECYIYN  A0226/09  N      EHAA  QXXXX   IV  NBO  E  000
EUECYIYN  A0226/09  N      EHAA  QXXXX   IV  NBO  E  000
EUECYIYN  A2168/09  N      LECM  QXXXX   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  A2250/09  N      LECB  QFAXX   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  A2163/09  R  A2013/09 LECM  QIGXX   I  NBO  A  000
EUECYIYN  B0415/09  N      EGTT  QPFCH   I  NBO  E  105
EUECYIYN  A0635/09  N      ENOR  QXXXX   IV  NBO  E  000
EUECYIYN  A0884/09  R  A0880/09 LTAA  QNVAS   IV  BO  AE  000
EUECYIYN  A0702/09  R  A0428/09 LTAA  QNBAS   IV  BO  E  000
EUECYIYN  B1137/09  R  B4913/08 EPWW  QOEXX   IV  M   E  000
EUECYIYN  A2050/09  R  A1101/09 GCCC  QMPLC   IV  BO  A  000


                     Page 40
                      Query2


EUECYIYN  B1047/09  N       EPWW  QMRLC   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  A2196/09  N       GCCC  QMHAS   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  A2169/09  R  A9025/08  LECB  QOBCE   IV  M   A  000
EUECYIYN  A0360/09  N       LRBB  QCPAS   I  NB  A  000
EUECYIYN  A1292/09  N       EPWW  QOBCE   IV  NBO  AE  000
EUECYIYN  A0726/09  N       EDGG  QMXXX   I  M   A  000
EUECYIYN  H0465/09  N       EGTT  QWPLW   IV  M   AW  000
EUECYIYN  A2093/09  N       LECM  QFCAS   IV  M   A  000
EUECYIYN  B1118/09  N       EPWW  QWLLW   IV  M   W  000
EUECYIYN  H0468/09  N       EGTT  QWPLW   IV  M   W  000
EUECYIYN  A1566/09  N       EPWW  QPOCH   I  NBO  A  000
EUECYIYN  A0840/09  N       EGTT  QMXLC   IV  M   A  000
EUECYIYN  A0838/09  N       EGTT  QMRLC   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  A0164/09  R  A0034/09  LMMM  QICXX   I  NBO  A  000
EUECYIYN  A2282/09  N       LECM  QMHCS   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  A2394/09  R  A1417/09  LECM  QMPLC   IV  BO  A  000
EUECYIYN  A2109/09  N       LECM  QWELW   IV  BO  W  070
EUECYIYN  A0089/09  N       ESAA  QCACF   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  A2216/09  N       LECB  QMNXX   IV  B   A  000
EUECYIYN  A0742/09  N       EDGG  QMRXX   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  A2201/09  N       LECB  QRTCA   IV  BO  W  000
EUECYIYN  A2115/09  R  A0103/09  LECB  QIDCS   I  NBO  A  000
EUECYIYN  A2116/09  R  A0102/09  LECB  QPIXX   I  BO  A  000
EUECYIYN  A0163/09  N       LJLA  QPICS   I  NBO  A  000
EUECYIYN  H0480/09  N       EGTT  QWCLW   IV  M   W  000
EUECYIYN  H0481/09  R  H4501/08  EGTT  QWLLW   IV  M   AW  000
EUECYIYN  A0726/09  N       LTAA  QNBXX   IV  BO  AE  000
EUECYIYN  H0498/09  N       EGTT  QWCLW   IV  M   W  000
EUECYIYN  B1054/09  N       EPWW  QWPLW   IV  M   AW  000
EUECYIYN  A0922/09  N       EGTT  QMXLC   IV  BO  A  000
EUECYIYN  A0887/09  N       EGPX  QMPLT   IV  M   A  000
EUECYIYN  B1055/09  N       EPWW  QWPLW   IV  M   AW  000
EUECYIYN  A2207/09  N       LECM  QXXXX   IV  NBO  E  000
EUECYIYN  A1370/09  R  A4862/08  EPWW  QFAXX   IV  BO  AE  000
EUECYIYN  A0892/09  N       EGPX  QMXLT   IV  M   A  000
EUECYIYN  A0897/09  R  A0894/09  EGPX  QOLAS   IV  M   A  000
EUECYIYN  A2399/09  R  A9362/08  LECM  QIGXX   I  NBO  A  000
EUECYIYN  B0330/09  N       ESAA  QMUXX   IV  BO  A  000
EUECYIYN  A0862/09  R  A1981/08  LTAA  QLAAS   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  A0753/09  N       EDGG  QMXLC   IV  M   A  000
EUECYIYN  A0982/09  R  A0884/09  EGTT  QIGXX   I  NBO  A  000
EUECYIYN  A0730/09  R  A0729/09  LTAA  QNVXX   IV  BO  AE  000
EUECYIYN  A2148/09  N       LECM  QWLLW   IV  M   W  000
EUECYIYN  A2213/09  N       GCCC  QXXXX   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  A2149/09  R  A9282/08  GCCC  QLCAS   I  BO  A  000
EUECYIYN  A0754/09  N       EDGG  QMXLC   IV  M   A  000
EUECYIYN  A0240/09  R  A0227/09  LHCC  QMXXX   IV  M   A  000
EUECYIYN  B0309/09  N       ESAA  QFMAH   IV  BO  A  000
EUECYIYN  B0311/09  N       ESAA  QSTAH   IV  BO  A  000
EUECYIYN  B0312/09  N       ESAA  QFAAH   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  A2183/09  N       LECM  QMPLC   IV  BO  A  000
EUECYIYN  A2290/09  R  A0970/09  LECM  QNBAS   IV  BO  A  000


                      Page 41
                     Query2


EUECYIYN  B1091/09  R  B5075/08 EPWW  QOEXX   IV  M   E  000
EUECYIYN  A0037/09  N      LUUU  QFAXX   IV  BO  A  000
EUECYIYN  A0037/09  N      LUUU  QFAXX   IV  BO  A  000
EUECYIYN  A0038/09  N      LUUU  QFMAU   IV  BO  A  000
EUECYIYN  B1097/09  R  B0275/09 EPWW  QSAAS   IV  BO  A  000
EUECYIYN  A2217/09  R  A2130/09 LECM  QOBCE   IV  M   A  000
EUECYIYN  A0756/09  N      LTBB  QATCL   IV  NBO  AE  000
EUECYIYN  A2419/09  N      LECB  QXXXX   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  A0394/09  N      LZBB  QMRLC   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  A0247/09  N      LHCC  QWPLW   IV  M   W  000
EUECYIYN  A0794/09  N      EDWW  QPMXX   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  A0752/09  N      LTXX  QSCXX   IV  NBO  E  000
EUECYIYN  A0752/09  N      LTXX  QSCXX   IV  NBO  E  000
EUECYIYN  A0752/09  N      LTXX  QSCXX   IV  NBO  E  000
EUECYIYN  A0752/09  N      LTXX  QSCXX   IV  NBO  E  000
EUECYIYN  A0752/09  N      LTXX  QSCXX   IV  NBO  E  000
EUECYIYN  A0753/09  N      LTAA  QATCL   IV  NBO  AE  000
EUECYIYN  B1121/09  N      EPWW  QOBCE   IV  M   E  000
EUECYIYN  B0203/09  N      LTAA  QFAXX   IV  M   AE  000
EUECYIYN  A2436/09  N      LECM  QLYAS   IV  M   A  000
EUECYIYN  B0320/09  R  B0053/09 ESAA  QPMCH   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  A0758/09  N      LTBB  QATCL   IV  NBO  AE  000
EUECYIYN  A0758/09  N      LTBB  QATCL   IV  NBO  AE  000
EUECYIYN  A2404/09  R  A2350/09 LECM  QRDCA   IV  BO  W  000
EUECYIYN  A2301/09  N      LECM  QMTXX   IV  BO  A  000
EUECYIYN  H0518/09  N      EGTT  QWPLW   IV  M   W  000
EUECYIYN  A2260/09  N      GCCC  QNMXX   IV  BO  AE  000
EUECYIYN  B0338/09  N      ESAA  QFFCG   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  A2267/09  R  A2262/09 GCCC  QXXXX   I  NBO  A  000
EUECYIYN  A0417/09  N      LZBB  QOBCE   IV  M   A  000
EUECYIYN  A2327/09  N      LECM  QFAXX   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  B0340/09  N      ESAA  QMXXX   IV  M   A  000
EUECYIYN  A0404/09  R  A2305/08 LZBB  QIDXX   I  NBO  A  000
EUECYIYN  B1100/09  N      EPWW  QAFXX   IV  NBO  E  000
EUECYIYN  B1101/09  N      EPWW  QOLAS   IV  M   E  000
EUECYIYN  A0794/09  N      LTAA  QNBAS   IV  BO  AE  000
EUECYIYN  A0372/09  N      EBBU  QLYXX   IV  M   A  000
EUECYIYN  B1102/09  R  B1099/09 EPWW  QOLAS   IV  M   E  000
EUECYIYN  A2325/09  N      LECB  QIGAS   I  NBO  A  000
EUECYIYN  A2355/09  R  A0361/09 LECM  QMXLL   IV  M   A  000
EUECYIYN  A0827/09  R  A0780/09 LTAA  QNMCS   IV  BO  A  000
EUECYIYN  A2506/09  R  A2500/09 LECB  QSLXX   IV  NBO  E  000
EUECYIYN  A2330/09  N      LECM  QOBCE   IV  B   A  000
EUECYIYN  A0260/09  N      EHAA  QXXCH   IV  NBO  E  000
EUECYIYN  A2413/09  R  A1904/09 LECM  QRDCA   IV  BO  W  000
EUECYIYN  A0207/09  N      LMMM  QMRLC   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  M0307/09  N      EHAA  QFALT   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  A1506/09  N      EPWW  QSELT   V  B   E  000
EUECYIYN  B1119/09  N      EPWW  QWLLW   IV  M   W  000
EUECYIYN  A0194/09  N      LCCC  QWMLW   IV  BO  AW  000
EUECYIYN  B1120/09  N      EPWW  QOBCE   IV  M   E  000
EUECYIYN  A0197/09  N      LMMM  QMMCS   IV  NBO  A  000


                     Page 42
                     Query2


EUECYIYN  A2352/09  R  A2275/09 LECM  QRDCA   IV  BO  W  100
EUECYIYN  A0201/09  N      LMMM  QICAS   I  NBO  A  000
EUECYIYN  B0347/09  N      ESAA  QSTAH   IV  BO  A  000
EUECYIYN  B0348/09  N      ESAA  QFMAH   IV  BO  A  000
EUECYIYN  A0819/09  N      LTXX  QWELW   IV  BO  W  000
EUECYIYN  A2356/09  N      LECM  QFUAH   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  A0799/09  N      LTBB  QFMXX   IV  B   A  000
EUECYIYN  A0800/09  R  A0497/09 LTBB  QNVAS   IV  BO  AE  000
EUECYIYN  M0308/09  N      EHAA  QFALT   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  A2360/09  N      LECM  QRDCA   IV  BO  W  000
EUECYIYN  A2368/09  R  A9783/08 LECM  QFUAU   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  A2374/09  N      LECM  QRDCA   IV  BO  W  245
EUECYIYN  A2375/09  R  A9159/08 LECM  QNNAS   IV  BO  AE  000
EUECYIYN  A0196/09  N      LMMM  QMXLT   IV  M   A  000
EUECYIYN  A0843/09  N      LTAA  QMPLC   IV  BO  A  000
EUECYIYN  A0210/09  R  A0199/09 LMMM  QOLAS   IV  M   AE  000
EUECYIYN  A2376/09  N      LEXX  QARCH   IV  BO  E  000
EUECYIYN  A2377/09  N      LEXX  QARCH   IV  BO  E  000
EUECYIYN  A2410/09  N      LECM  QRDCA   IV  BO  W  000
EUECYIYN  A0415/09  N      LZBB  QOBXX   IV  M   AE  000
EUECYIYN  A0416/09  N      LZBB  QOBCE   IV  M   A  000
EUECYIYN  A2417/09  R  A1908/09 LECM  QRDCA   IV  BO  W  000
EUECYIYN  H0554/09  N      EGTT  QWELW   IV  BO  W  000
EUECYIYN  A2422/09  N      LECB  QXXXX   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  A0820/09  N      LTXX  QWELW   IV  BO  W  000
EUECYIYN  A2488/09  R  A2080/09 LECB  QMRXX   IV  BO  A  000
EUECYIYN  B1155/09  N      EPWW  QSBXX   IV  BO  A  000
EUECYIYN  A0826/09  N      LTXX  QWELW   IV  BO  W  000
EUECYIYN  A0844/09  N      LTXX  QWELW   IV  BO  W  000
EUECYIYN  A0420/09  N      EISN  QRMCA   IV  BO  W  000
EUECYIYN  A0993/09  N      EGPX  QMXLT   IV  M   A  000
EUECYIYN  A2459/09  R  A9684/08 LECB  QNLXX   IV  BO  A  000
EUECYIYN  A0396/09  N      EBBU  QMXLC   IV  M   A  000
EUECYIYN  H0562/09  N      EGTT  QWPLW   IV  M   W  000
EUECYIYN  A0436/09  N      LRBB  QMDCH   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  B1179/09  N      EPWW  QFALT   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  B1193/09  N      EPWW  QNNCT   IV  BO  A  000
EUECYIYN  A0856/09  R  A0848/09 LTBB  QRRCA   IV  BO  W  000
EUECYIYN  A0856/09  R  A0848/09 LTBB  QRRCA   IV  BO  W  000
EUECYIYN  A0207/09  N      LCCC  QWELW   IV  BO  W  000
EUECYIYN  H0564/09  N      EGTT  QWGLW   IV  M   W  000
EUECYIYN  B0233/09  N      LTAA  QMRHW   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  A0863/09  R  A0717/09 LTAA  QICAS   I  NBO  A  000
EUECYIYN  A0421/09  N      EISN  QRRCA   IV  BO  W  010
EUECYIYN  B0234/09  N      LTAA  QFAXX   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  B1198/09  R  B1197/09 EPWW  QILAS   I  NBO  A  000
EUECYIYN  A0282/09  R  A0103/09 EHAA  QRPCA   IV  BO  W  000
EUECYIYN  B1199/09  N      EPWW  QIGAS   I  NBO  A  000
EUECYIYN  B1200/09  N      EPWW  QIDAS   I  NBO  A  000
EUECYIYN  A1601/09  N      EPWW  QMRLC   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  A0872/09  R  A0645/09 LTBB  QNVAS   IV  BO  AE  000
EUECYIYN  A0881/09  N      LTBB  QICAS   I  NBO  A  000


                     Page 43
                      Query2


EUECYIYN  A1605/09  N       EPWW  QATXX   IV  M   A  000
EUECYIYN  A1606/09  N       EPWW  QATXX   IV  M   A  000
EUECYIYN  B1202/09  N       EPWW  QOBCE   IV  M   E  000
EUECYIYN  A0455/09  R  A0369/09  LRBB  QFUAU   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  A0449/09  R  A0407/09  LZBB  QMPLC   IV  BO  A  000
EUECYIYN  A0404/09  N       EBBU  QMXLC   IV  M   A  000
EUECYIYN  A0874/09  N       LTBB  QFAXX   IV  BO  A  000
EUECYIYN  A0210/09  N       LCCC  QXXXX   IV  BO  W  000
EUECYIYN  A0875/09  N       LTAA  QARCS   IV  NBO  E  000
EUECYIYN  A0879/09  R  A0738/09  LTAA  QICCT   I  NBO  A  000
EUECYIYN  A0898/09  R  A0885/09  EDWW  QFAXX   I  NBO  A  000
EUECYIYN  A1007/09  N       EGPX  QFGAH   IV  M   A  000
EUECYIYN  A1008/09  N       EGTT  QFGXX   IV  M   A  000
EUECYIYN  A0883/09  N       LTAA  QMALC   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  H0602/09  N       EGTT  QWPLW   IV  M   AW  000
EUECYIYN  A2522/09  N       LECB  QOBCE   IV  B   A  000
EUECYIYN  A0694/09  N       ENOR  QSFAH   IV  B   A  000
EUECYIYN  A1626/09  N       EPWW  QMNLC   IV  NBO  A  000
EUECYIYN  A2528/09  R  A9749/08  LECM  QLPAS   IV  BO  A  000
EUECYIYN  A0885/09  N       LTBB  QICAS   I  NBO  A  000
EVRAYNYX  A0321/08  R  A0263/08  EVRR  QMRXX   IV  NBO  A  000
EVRAYNYX  A0015/09  R  A0013/09  EVRR  QNMCT   IV  BO  AE  000
EVRAYNYX  A0320/08  R  A0273/08  EV?R  QRTCA   IV  BO  W  000
EVRAYNYX  A0314/08  N       EVRR  QSTAH   IV  BO  A  000
EVRAYNYX  A0318/08  R  A0229/08  EVRR  QAFXX   IV  BO  E  000
EVRAYNYX  A0322/08  R  A0271/08  EVRR  QMXXX   IV  BO  A  000
EVRAYNYX  A0034/09  R  A0319/08  EVRR  QFMAU   IV  BO  A  000
EVRAYNYX  A0005/09  N       EVRR  QSTXX   IV  NBO  AE  000
EVRAYNYX  A0016/09  N       EVRR  QRTCA   IV  BO  W  000
EVRAYNYX  A0018/09  N       EVRR  QMRLT   IV  NBO  A  000
EVRAYNYX  A0025/09  R  A0012/09  EVRR  QFAAH   IV  NBO  A  000
EVRAYNYX  A0026/09  R  A0304/08  EVRR  QOBCE   IV  BO  A  000
EVRAYNYX  A0031/09  R  A0014/09  EVRR  QKKKK   K  K   K  000
EYVNYNYX  A0587/05  R  A0581/05  EYVL  QISAW   I  NBO  A  000
EYVNYNYX  A0057/06  N       EYVL  QXXXX   I  NBO  A  000
EYVNYNYX  A0022/06  R  A0016/06  EYVL  QAPXX   IV  BO  E  000
EYVNYNYX  A0022/06  R  A0016/06  EYVL  QAPXX   IV  BO  E  000
EYVNYNYX  A0267/05  R  A0119/05  EYVL  QMDCH   IV  NBO  A  000
EYVNYNYX  A0363/05  N       EYVL  QFAXX   IV  NBO  A  000
EYVNYNYX  A0174/05  N       EYVL  QPAXX   I  NBO  A  000
EYVNYNYX  A0175/05  N       EYVL  QPAXX   I  NBO  A  000
EYVNYNYX  A0176/05  N       EYVL  QPAXX   I  NBO  A  000
EYVNYNYX  A0177/05  N       EYVL  QPAXX   I  NBO  A  000
EYVNYNYX  A0164/05  N       EYVL  QCACS   IV  B   AE  000
EYVNYNYX  A0343/05  N       EYVL  QMTXX   IV  NBO  A  000
EYVNYNYX  A0564/05  R  A0515/05  EYVL  QMHCS   IV  NBO  A  000
EYVNYNYX  A0564/05  R  A0515/05  EYVL  QMHCS   IV  NBO  A  000
EYVNYNYX  A0587/05  R  A0581/05  EYVL  QISAW   I  NBO  A  000
EYVNYNYX  A0015/06  N       EYVL  QXXXX   I  NBO  A  000
EYVNYNYX  A0015/06  N       EYVL  QXXXX   I  NBO  A  000
EYVNYNYX  A0057/06  N       EYVL  QXXXX   I  NBO  A  000
EYVNYNYX  A0130/06  N       EYVL  QXXXX   IV  BO  A  000


                      Page 44
                      Query2


EYVNYNYX  A0130/06  N       EYVL  QXXXX   IV  BO  A  000
EYVNYNYX  A0143/06  N       EYVL  QRRCL   IV  BO  W  000
EYVNYNYX  A0142/06  N       EYVL  QRRCL   IV  BO  W  000
EYVNYNYX  A0142/06  N       EYVL  QRRCL   IV  BO  W  000
EYVNYNYX  A0143/06  N       EYVL  QRRCL   IV  BO  W  000
FAJSYNYX  A0224/09  R  A3079/08  FAJA  QPIAW   I  NBO  A  000
FAJSYNYX  A0515/08  N       FAJA  QXXXX   IV  NBO  AE  000
FAJSYNYX  A0075/08  R  A0004/07  FAJA  QFUXX   IV  NBO  AE  000
FAJSYNYX  A0076/08  R  A0008/07  FAJA  QXXXX   IV  NBO  AE  000
FAJSYNYX  A0839/09  N       FAJA  QMRLC   IV  NBO  A  000
FAJSYNYX  A0302/09  R  A3129/08  FAJA  QICAS   I  NBO  A  000
FAJSYNYX  A0515/08  N       FAJA  QXXXX   IV  NBO  AE  000
FAJSYNYX  A0739/08  R  A0304/07  FAJA  QRDCA   IV  BO  W  000
FAJSYNYX  A0761/08  R  A0136/07  FACA  QCALT   IV  B   E  105
FAJSYNYX  A0805/08  R  A0009/07  FAXX  QXXXX   I  NBO  E  000
FAJSYNYX  A1088/08  R  A0005/07  FAJA  QSCXX   IV  NBO  E  000
FAJSYNYX  A0006/07  N       FAJA  QXXXX   IV  NBO  AE  000
FAJSYNYX  A0322/09  R  A3935/08  FACA  QMRXX   IV  NBO  A  000
FAJSYNYX  A0001/07  N       FAJA  QFUXX   IV  NBO  AE  009
FAJSYNYX  A0002/07  N       FAJA  QXXXX   IV  NBO  AE  000
FAJSYNYX  A0003/07  N       FAJA  QRALW   IV  NBO  W  000
FAJSYNYX  A0013/07  N       FAJA  QFAXX   IV  NBO  AE  000
FAJSYNYX  A0017/07  N       FAJA  QXXXX   IV  NBO  AE  000
FAJSYNYX  A1755/08  R  A1546/08  FAJA  QXXXX   IV  NBO  AE  000
FAJSYNYX  A0345/09  R  A0324/09  FAJA  QOAAH   IV  BO  A  000
FAJSYNYX  A0221/09  N       FAJA  QXXXX   IV  NBO  A  000
FAJSYNYX  A2292/08  N       FAJA  QXXXX   IV  NBO  AE  000
FAJSYNYX  A0471/09  R  A3367/08  FAJA  QXXXX   IV  BO  A  000
FAJSYNYX  A0461/09  R  A0120/09  FAJA  QXXXX   IV  B   A  000
FAJSYNYX  A0105/09  R  A3538/08  FACA  QCAAS   IV  B   AE  000
FAJSYNYX  A2631/08  N       FAXX  QXXXX   IV  NBO  E  000
FAJSYNYX  A2631/08  N       FAXX  QXXXX   IV  NBO  E  000
FAJSYNYX  A0010/09  R  A2862/08  FAJA  QSCXX   IV  NBO  W  110
FAJSYNYX  A0775/09  R  A3785/08  FACA  QMALT   IV  NBO  A  000
FAJSYNYX  A0054/09  N       FAJA  QMRHW   IV  NBO  A  000
FAJSYNYX  A0349/09  R  A0325/09  FAJA  QSCXX   IV  NBO  E  000
FAJSYNYX  A0635/09  R  A3575/08  FAJA  QMSXX   IV  NBO  A  000
FAJSYNYX  A0636/09  R  A3535/08  FAJA  QLYXX   IV  NBO  A  000
FAJSYNYX  A3627/08  R  A3590/08  FACA  QMXCS   IV  BO  A  000
FAJSYNYX  A2904/08  N       FACA  QMKLC   IV  BO  A  000
FAJSYNYX  A0638/09  R  A3934/08  FAJA  QMNXX   IV  NBO  A  000
FAJSYNYX  A0639/09  R  A3574/08  FAJA  QXXXX   IV  NBO  A  000
FAJSYNYX  A0735/09  R  A0637/09  FAJA  QLPXX   IV  NBO  A  000
FAJSYNYX  A0110/09  N       FAJA  QRRCA   IV  BO  W  000
FAJSYNYX  A0058/09  R  A2911/08  FAJA  QATXX   IV  NBO  AE  000
FAJSYNYX  A0058/09  R  A2911/08  FAJA  QATXX   IV  NBO  AE  000
FAJSYNYX  A0269/09  R  A0216/09  FAJA  QMXXX   IV  NBO  A  000
FAJSYNYX  A3272/08  N       FAJA  QXXXX   IV  NBO  AE  000
FAJSYNYX  A0641/09  R  A3558/08  FAJA  QNLAS   IV  BO  A  000
FAJSYNYX  A0122/09  R  A3599/08  FAJA  QOBCE   IV  NBO  AE  000
FAJSYNYX  A3883/08  N       FAJA  QICCS   I  NBO  A  000
FAJSYNYX  A3916/08  R  A2827/08  FAJA  QXXXX   IV  NBO  A  000


                      Page 45
                     Query2


FAJSYNYX  A3917/08  R  A2835/08 FAJA  QXXXX   IV  NBO  A  000
FAJSYNYX  A3918/08  R  A2836/08 FAJA  QCAXX   IV  NBO  AE  000
FAJSYNYX  A3888/08  R  A3096/08 FAJA  QOAAH   IV  BO  A  000
FAJSYNYX  A0278/09  N      FAJA  QXXXX   IV  NBO  A  000
FAJSYNYX  A0702/09  N      FACA  QOBCE   IV  M   AE  000
FAJSYNYX  A0060/09  N      FAJA  QXXXX   IV  BO  A  000
FAJSYNYX  A0368/09  R  A0298/09 FAJA  QXXXX   IV  NBO  A  000
FAJSYNYX  A0072/09  N      FAJA  QOBCE   IV  NBO  AW  000
FAJSYNYX  A0228/09  N      FAXX  QXXXX   I  NBO  E  000
FAJSYNYX  A0184/09  N      FAJA  QXXXX   IV  NBO  A  000
FAJSYNYX  A0354/09  N      FAJA  QXXXX   IV  M   A  000
FAJSYNYX  A0227/09  N      FAJA  QXXXX   I  NBO  A  000
FAJSYNYX  A0277/09  R  A0007/07 FAJA  QFUAU   IV  NBO  A  000
FAJSYNYX  A0299/09  N      FAJA  QICCT   I  NBO  A  000
FAJSYNYX  A0473/09  R  A0444/09 FAJA  QXXXX   IV  NBO  A  000
FAJSYNYX  A0378/09  R  A3746/08 FAJA  QMRAO   IV  NBO  A  000
FAJSYNYX  A0470/09  R  A3366/08 FAJA  QXXXX   IV  NBO  A  000
FAJSYNYX  A0413/09  R  A3269/08 FAJA  QMXLC   IV  M   A  000
FAJSYNYX  A0412/09  N      FAJA  QCSAS   I  B   E  000
FAJSYNYX  A0472/09  R  A0462/09 FAJA  QXXXX   IV  B   A  000
FAJSYNYX  A0469/09  R  A3365/08 FAJA  QMXLL   IV  M   A  000
FAJSYNYX  A0604/09  N      FAJA  QMXLC   IV  M   A  000
FAJSYNYX  A0730/09  R  A0724/09 FACA  QXXXX   IV  BO  A  000
FAJSYNYX  A0531/09  R  A0523/09 FAXX  QATXX   IV  NBO  E  000
FAJSYNYX  A0645/09  R  A3595/08 FAJA  QFAXX   IV  NBO  E  000
FAJSYNYX  A0545/09  N      FACA  QXXXX   IV  NBO  A  000
FAJSYNYX  A0598/09  N      FAJA  QXXXX   IV  M   A  000
FAJSYNYX  A0561/09  R  A3597/08 FACA  QMKLC   IV  BO  A  000
FAJSYNYX  A0562/09  N      FAJA  QSTXX   IV  NBO  A  000
FAJSYNYX  A0565/09  N      FACA  QXXXX   IV  BO  AE  000
FAJSYNYX  A0643/09  R  A0338/09 FAXX  QKKKK   K  K   K  000
FAJSYNYX  A0602/09  N      FAJA  QOBCE   IV  M   W  000
FAJSYNYX  A0599/09  N      FAJA  QXXXX   IV  BO  AE  000
FAJSYNYX  A0646/09  R  A0449/09 FAJA  QMKLC   IV  BO  A  000
FAJSYNYX  A0656/09  R  A0632/09 FAJN  QXXXX   IV  NBO  E  000
FAJSYNYX  A0800/09  R  A0677/09 FACA  QMXLC   IV  M   A  000
FAJSYNYX  A0685/09  N      FAJA  QFAHX   IV  BO  A  000
FAJSYNYX  A0811/09  R  A0803/09 FAJA  QXXXX   IV  NBO  A  000
FAJSYNYX  A0690/09  N      FAJA  QICCT   I  NBO  A  000
FAJSYNYX  A0707/09  R  A0640/09 FAJA  QMXHW   IV  M   A  000
FAJSYNYX  A0709/09  N      FAJA  QXXXX   IV  NBO  A  000
FAJSYNYX  A0808/09  R  A0795/09 FAJA  QICCT   I  NBO  A  000
FAJSYNYX  A0733/09  N      FAJA  QXXXX   IV  NBO  AE  000
FAJSYNYX  A0734/09  R  A0601/09 FAJA  QLPAS   IV  BO  A  000
FAJSYNYX  A0745/09  R  A3342/08 FAJA  QXXXX   IV  NBO  A  000
FAJSYNYX  A0752/09  R  A0660/09 FAJA  QMKLC   IV  BO  A  000
FAJSYNYX  A0804/09  N      FACA  QLCAS   I  BO  A  000
FAJSYNYX  A0810/09  N      FACA  QLYAS   IV  M   A  000
FAJSYNYX  A0815/09  R  A0784/09 FAJA  QMXLC   IV  M   A  000
FBSKYNYX  A0129/06  R  A0118/06 FBGR  QARCL   IV  BO  E  245
FBSKYNYX  A0117/06  R  A0109/06 FBGR  QARLC   IV  NBO  E  285
FBSKYNYX  A0098/06  N      FBGR  QANXX        E  000


                     Page 46
                     Query2


FBSKYNYX  A0112/06  R  A0111/06 FBGR  QARCL   IV  BO  E  245
FBSKYNYX  A0050/07  N      FBGR  QFAAH   IV  NBO  A  000
FBSKYSYX  A0129/06  R  A0118/06 FBGR  QARCL   IV  BO  E  245
FBSKYSYX  A0109/06  N      FBGR  QARCL   IV  BO  E  285
FBSKYSYX  A0110/06  N      FBGR  QARCL   IV  BO  E  245
FCCCYNYX  A0234/09  N      FTTT  QPIAW   I  NBO  A  000
FCCCYNYX  A0320/09  R  A0140/09 FCCC  QLTAS   IV  NBO  A  000
FCCCYNYX  A0485/08  R  A0484/08 FCCC  QOBCE   IV  M   AE  000
FCCCYNYX  A0321/09  R  A0141/09 FTTT  QRTLP   IV  BO  W  050
FCCCYNYX  A0324/09  R  A0145/09 FCCC  QLAAS   IV  NBO  A  000
FCCCYNYX  A1383/07  R  A0730/06 FCCC  QARXX   IV  NBO  E  000
FCCCYNYX  A0325/09  R  A0146/09 FCCC  QMRHX   IV  NBO  A  000
FCCCYNYX  A0326/09  R  A0164/09 FTTT  QLRHW   IV  NBO  A  000
FCCCYNYX  A0381/09  R  A0219/09 FCCC  QNDLX   IV  NBO  AE  000
FCCCYNYX  A0327/09  R  A0167/09 FCCC  QNVAS   IV  BO  AE  000
FCCCYNYX  B0002/09  N      FCCC  QCAAS   IV  B   AE  000
FCCCYNYX  A0328/09  R  A0169/09 FCCC  QIGAS   I  NBO  A  000
FCCCYNYX  A0329/09  R  A0170/09 FCCC  QNVAS   IV  BO  AE  000
FCCCYNYX  A0330/09  R  A0171/09 FTTT  QNVAS   IV  BO  AE  000
FCCCYNYX  A0331/09  R  A0173/09 FCCC  QILAS   I  NBO  A  000
FCCCYNYX  A0849/08  R  A0070/08 FCCC  QAUXX   I  NBO  E  000
FCCCYNYX  A0361/09  R  A0355/09 FCCC  QLFCD   I  BO  A  000
FCCCYNYX  A0356/09  R  A0194/09 FCCC  QLPAS   IV  BO  A  000
FCCCYNYX  A0332/09  R  A0227/09 FCCC  QOBCE   IV  M   AE  000
FCCCYNYX  A1222/08  N      FCCC  QXXXX   I  NBO  A  000
FCCCYNYX  A0333/09  R  A0228/09 FCCC  QOBCE   IV  NBO  AE  000
FCCCYNYX  A0188/09  N      FCCC  QMWHW   IV  M   A  000
FCCCYNYX  A0422/09  R  A0248/09 FCCC  QFUAU   IV  NBO  A  000
FCCCYNYX  A1220/08  N      FCCC  QPIXX   I  NBO  A  000
FCCCYNYX  A1321/08  R  A1319/08 FCCC  QXXXX   IV  NBO  A  000
FCCCYNYX  A0279/09  N      FCCC  QWPLW   IV  M   W  000
FCCCYNYX  A0292/09  R  A0119/09 FTTT  QMPLC   IV  BO  AE  000
FCCCYNYX  B0054/09  R  B0003/09 FCCC  QNLAS   IV  BO  A  000
FCCCYNYX  A1478/08  R  A1458/08 FCCC  QMXCS   IV  M   A  000
FCCCYNYX  A0150/09  R  A1927/08 FCCC  QXXLA   IV  NBO  A  000
FCCCYNYX  A1910/08  N      FCCC  QARXX   IV  BO  E  000
FCCCYNYX  A0149/09  R  A1925/08 FCCC  QLAAS   IV  NBO  A  000
FCCCYNYX  A0152/09  R  A1930/08 FCCC  QLRHW   IV  NBO  A  000
FCCCYNYX  A1457/08  N      FCCC  QMXCS   IV  M   A  000
FCCCYNYX  A0418/09  R  A0244/09 FCCC  QCALX   IV  B   AE  000
FCCCYNYX  B0034/09  N      FCCC  QFAAR   IV  NBO  A  000
FCCCYNYX  A0337/09  R  A0336/09 FCXX  QKKKK   K  K   K  000
FCCCYNYX  A0148/09  R  A1923/08 FCCC  QNLAS   IV  BO  A  000
FCCCYNYX  A0358/09  R  A0196/09 FCCC  QLYAS   IV  M   A  000
FCCCYNYX  A0393/09  N      FCCC  QMRHX   IV  NBO  A  000
FCCCYNYX  A0423/09  R  A0249/09 FCCC  QNBAS   IV  BO  AE  000
FCCCYNYX  A0424/09  R  A0250/09 FCCC  QMKHW   IV  BO  A  000
FCCCYNYX  B0222/08  N      FTTT  QCACS   IV  B   AE  000
FCCCYNYX  A1752/08  R  A1749/08 GOOO  QAHXX   IV  NBO  A  245
FCCCYNYX  A1690/08  R  A1670/08 FTTT  QMPAP   IV  BO  A  000
FCCCYNYX  A0357/09  R  A0197/09 FTTT  QCAAS   IV  B   AE  000
FCCCYNYX  A0352/09  R  A0184/09 FCCC  QNBAS   IV  BO  AE  000


                     Page 47
                     Query2


FCCCYNYX  A1938/08  N      GOOO  QAHXX   I  NBO  E  000
FCCCYNYX  A0372/09  R  A0237/09 FCCC  QIDAS   I  NBO  A  000
FCCCYNYX  A0298/09  R  A1806/08 FCCC  QPIXX   IV  NBO  E  020
FCCCYNYX  A0338/09  R  A0179/09 FTTT  QNVLX   IV  BO  AE  000
FCCCYNYX  A0280/09  N      FCCC  QWPLW   IV  M   W  000
FCCCYNYX  B0036/09  N      FCCC  QFAAR   IV  NBO  A  000
FCCCYNYX  A0281/09  N      FCCC  QWPLW   IV  M   W  000
FCCCYNYX  A0433/09  R  A0264/09 FCCC  QFFAR   IV  NBO  A  000
FCCCYNYX  A1938/08  N      GOOO  QAHXX   I  NBO  E  000
FCCCYNYX  B0059/09  R  B0047/09 FCCC  QLPAS   IV  BO  A  000
FCCCYNYX  A0037/09  N      FTTT  QMKLX   IV  NBO  A  000
FCCCYNYX  A0379/09  R  A0216/09 FCCC  QLYAS   IV  M   A  000
FCCCYNYX  A0079/09  R  A1848/08 FTTT  QMTCM   IV  NBO  A  000
FCCCYNYX  A0098/09  N      FCCC  QAPCS   IV  BO  E  000
FCCCYNYX  A0098/09  N      FCCC  QAPCS   IV  BO  E  000
FCCCYNYX  B0029/09  N      FCCC  QFAAR   IV  NBO  A  000
FCCCYNYX  B0037/09  N      FCCC  QFAAR   IV  NBO  A  000
FCCCYNYX  A0187/09  R  A0186/09 FCCC  QLRCD   I  BO  A  000
FCCCYNYX  A0188/09  N      FCCC  QMWHW   IV  M   A  000
FCCCYNYX  A0147/09  R  A1922/08 FCCC  QMRHX   IV  NBO  A  000
FCCCYNYX  A0151/09  R  A1929/08 FCCC  QCAAS   IV  B   AE  000
FCCCYNYX  B0057/09  R  B0012/09 FTTT  QFFCG   IV  NBO  A  000
FCCCYNYX  B0067/09  R  B0050/09 FCCC  QMTCM   IV  NBO  A  000
FCCCYNYX  A0362/09  R  A0198/09 FCCC  QLIAS   I  BO  A  000
FCCCYNYX  B0042/09  N      FCCC  QFAAR   IV  NBO  A  000
FCCCYNYX  B0049/09  R  B0016/09 FCCC  QFAAR   IV  NBO  A  000
FCCCYNYX  B0032/09  N      FCCC  QFAAR   IV  NBO  A  000
FCCCYNYX  B0026/09  N      FCCC  QNLAS   IV  NBO  A  000
FCCCYNYX  B0014/09  N      FCCC  QFAAR   IV  NBO  A  000
FCCCYNYX  B0015/09  N      FCCC  QFAAR   IV  NBO  A  000
FCCCYNYX  B0015/09  N      FCCC  QFAAR   IV  NBO  A  000
FCCCYNYX  B0020/09  N      FCCC  QFAAR   IV  NBO  A  000
FCCCYNYX  B0021/09  N      FCCC  QFAAR   IV  NBO  A  000
FCCCYNYX  B0022/09  N      FCCC  QFAAR   IV  NBO  A  000
FCCCYNYX  B0023/09  N      FCCC  QFAAR   IV  NBO  A  000
FCCCYNYX  B0024/09  N      FCCC  QFAAR   IV  NBO  A  000
FCCCYNYX  B0025/09  N      FCCC  QFAAR   IV  NBO  A  000
FCCCYNYX  B0027/09  N      FCCC  QFAAR   IV  NBO  A  000
FCCCYNYX  B0028/09  N      FCCC  QFAAR   IV  NBO  A  000
FCCCYNYX  B0030/09  N      FCCC  QCAAS   IV  B   AE  000
FCCCYNYX  B0033/09  N      FCCC  QFAAR   IV  NBO  A  000
FCCCYNYX  B0035/09  N      FCCC  QFAAR   IV  NBO  A  000
FCCCYNYX  B0038/09  N      FCCC  QFAAR   IV  NBO  A  000
FCCCYNYX  B0039/09  N      FCCC  QFAAR   IV  NBO  A  000
FCCCYNYX  B0040/09  N      FCCC  QFAAR   IV  NBO  A  000
FCCCYNYX  B0041/09  N      FCCC  QFAAR   IV  NBO  A  000
FCCCYNYX  B0043/09  N      FCCC  QFAAR   IV  NBO  A  000
FCCCYNYX  B0044/09  N      FCCC  QFAAR   IV  NBO  A  000
FCCCYNYX  B0045/09  N      FCCC  QFALC   IV  NBO  A  000
FCCCYNYX  A0233/09  N      FTTT  QLECD   I  BO  A  000
FCCCYNYX  A0235/09  N      FTTT  QPIAW   I  NBO  A  000
FCCCYNYX  A0435/09  R  A0267/09 FCCC  QNDCD   IV  BO  AE  000


                     Page 48
                     Query2


FCCCYNYX  A0421/09  R  A0247/09 FTTT  QIOAS   I  BO  A  000
FCCCYNYX  A0277/09  N      FCCC  QWPLW   IV  M   W  000
FCCCYNYX  A0278/09  N      FCCC  QWPLW   IV  M   W  000
FCCCYNYX  A0282/09  N      FCCC  QWPLW   IV  M   W  000
FCCCYNYX  A0275/09  N      FCCC  QWPLW   IV  M   W  000
FCCCYNYX  A0276/09  N      FCCC  QWPLW   IV  M   W  000
FCCCYNYX  A0275/09  N      FCCC  QWPLW   IV  M   W  000
FCCCYNYX  A0276/09  N      FCCC  QWPLW   IV  M   W  000
FCCCYNYX  A0277/09  N      FCCC  QWPLW   IV  M   W  000
FCCCYNYX  A0278/09  N      FCCC  QWPLW   IV  M   W  000
FCCCYNYX  A0279/09  N      FCCC  QWPLW   IV  M   W  000
FCCCYNYX  A0280/09  N      FCCC  QWPLW   IV  M   W  000
FCCCYNYX  A0281/09  N      FCCC  QWPLW   IV  M   W  000
FCCCYNYX  A0282/09  N      FCCC  QWPLW   IV  M   W  000
FCCCYNYX  B0055/09  R  B0011/09 FCXX  QKKKK   K  K   K  000
FCCCYNYX  B0055/09  R  B0011/09 FCXX  QKKKK   K  K   K  000
FCCCYNYX  A0288/09  R  A0259/09 FCCC  QILLX   I  NBO  A  000
FCCCYNYX  A0291/09  R  A0118/09 FTTT  QCAAS   IV  B   AE  000
FCCCYNYX  A0417/09  R  A0243/09 FTTT  QNBAS   IV  BO  AE  000
FCCCYNYX  A0419/09  R  A0245/09 FCCC  QNVAS   IV  BO  AE  000
FCCCYNYX  A0420/09  R  A0246/09 FTTT  QNLCD   IV  NBO  A  000
FCCCYNYX  A0288/09  R  A0259/09 FCCC  QILLX   I  NBO  A  000
FCCCYNYX  A0427/09  R  A0295/09 FCCC  QFFCG   IV  NBO  A  000
FCCCYNYX  A0371/09  R  A0202/09 FTTT  QNVLX   IV  BO  AE  000
FCCCYNYX  A0298/09  R  A1806/08 FCCC  QPIXX   IV  NBO  E  020
FCCCYNYX  A0299/09  R  A0116/09 FCCC  QMRLX   IV  NBO  A  000
FCCCYNYX  A0300/09  R  A0117/09 FCCC  QFAXX   IV  NBO  A  000
FCCCYNYX  A0313/09  R  A0120/09 FCCC  QIGAS   I  NBO  A  000
FCCCYNYX  A0314/09  R  A0125/09 FTTT  QMTCM   IV  NB0  A  000
FCCCYNYX  A0306/09  R  A0142/09 FCCC  QLAAS   IV  NBO  A  000
FCCCYNYX  A0337/09  R  A0336/09 FCXX  QKKKK   K  K   K  000
FCCCYNYX  A0307/09  R  A0226/09 FCCC  QNVAS   IV  BO  AE  000
FCCCYNYX  A0308/09  R  A0165/09 FCCC  QNVLX   IV  BO  AE  000
FCCCYNYX  A0449/09  R  A0287/09 FCCC  QCAAS   IV  B   AE  000
FCCCYNYX  B0071/09  R  B0053/09 FCCC  QCALX   IV  B   AE  000
FCCCYNYX  A0314/09  R  A0125/09 FTTT  QMTCM   IV  NB0  A  000
FCCCYNYX  A0314/09  R  A0125/09 FTTT  QMTCM   IV  NB0  A  000
FCCCYNYX  A0449/09  R  A0287/09 FCCC  QCAAS   IV  B   AE  000
FCCCYNYX  A0319/09  R  A0208/09 FCCC  QMRLC   IV  NBO  A  000
FCCCYNYX  A0345/09  N      FCCC  QWPLW   IV  M   W  000
FCCCYNYX  A0346/09  N      FCCC  QWPLW   IV  M   W  000
FCCCYNYX  A0347/09  N      FCCC  QWPLW   IV  M   W  000
FCCCYNYX  A0348/09  N      FCCC  QWPLW   IV  M   W  000
FCCCYNYX  B0056/09  N      FTTT  QMRHW   IV  NBO  A  000
FCCCYNYX  A0378/09  R  A0209/09 FCCC  QLAAS   IV  NBO  A  000
FCCCYNYX  A0432/09  R  A0263/09 FCCC  QNVAS   IV  BO  AE  000
FCCCYNYX  B0057/09  R  B0012/09 FTTT  QFFCG   IV  NBO  A  000
FCCCYNYX  A0379/09  R  A0216/09 FCCC  QLYAS   IV  M   A  000
FCCCYNYX  B0066/09  R  B0065/09 FCCC  QMRHW   IV  NBO  A  000
FCCCYNYX  A0408/09  N      FCCC  QFFCS   IV  NBO  A  000
FCCCYNYX  A0430/09  R  A0386/09 FCCC  QCAAS   IV  BO  AE  000
FCCCYNYX  A0410/09  N      FCCC  QMKHW   IV  M   A  000


                     Page 49
                      Query2


FCCCYNYX  A0426/09  R  A0252/09 FCCC  QMXLC   IV  M   A  000
FCCCYNYX  B0066/09  R  B0065/09 FCCC  QMRHW   IV  NBO  A  000
FCCCYNYX  A0410/09  N      FCCC  QMWHW   IV  M   A  000
FCCCYNYX  A0425/09  R  A0251/09 FCCC  QMRHX   IV  NBO  A  000
FCCCYNYX  B0070/09  R  B0068/09 FCCC  QMRLT   IV  NBO  A  000
FCCCYNYX  A0436/09  R  A0340/09 FCCC  QNVAS   IV  BO  AE  000
FCCCYNYX  A0439/09  R  A0270/09 FCCC  QNVLX   IV  BO  AE  000
FCCCYNYX  A0439/09  R  A0270/09 FCCC  QNVLX   IV  BO  AE  000
FCCCYNYX  A0439/09  R  A0270/09 FCCC  QNVLX   IV  BO  AE  000
FCCCYNYX  A0439/09  R  A0270/09 FCCC  QNVLX   IV  BO  AE  000
FCCCYNYX  A0439/09  R  A0270/09 FCCC  QNVLX   IV  BO  AE  000
FCCCYNYX  A0439/09  R  A0270/09 FCCC  QNVLX   IV  BO  AE  000
FCCCYNYX  B0069/09  N      FCCC  QFAXX   IV  NBO  A  000
FCCCYNYX  B0069/09  N      FCCC  QFAXX   IV  NBO  A  000
FCCCYNYX  B0069/09  N      FCCC  QFAXX   IV  NBO  A  000
FCCCYNYX  B0069/09  N      FCCC  QFAXX   IV  NBO  A  000
FCCCYNYX  B0069/09  N      FCCC  QFAXX   IV  NBO  A  000
FCCCYNYX  A0440/09  N      FTTT  QFUAU   IV  NBO  A  000
FCCCYNYX  A0440/09  N      FTTT  QFUAU   IV  NBO  A  000
FCCCYNYX  A0440/09  N      FTTT  QFUAU   IV  NBO  A  000
FCCCYNYX  A0441/09  N      FCCC  QCALS   IV  B   AE  000
FCCCYNYX  A0441/09  N      FCCC  QCALS   IV  B   AE  000
FCCCYNYX  A0441/09  N      FCCC  QCALS   IV  B   AE  000
FCCCYNYX  A0441/09  N      FCCC  QCALS   IV  B   AE  000
FCCCYNYX  A0441/09  N      FCCC  QCALS   IV  B   AE  000
FWKIYNYX  A0092/08  R  A0068/08 FWLL  QFUXX   IV  NBO  A  000
FWKIYNYX  A0081/08  N      FWLL  QFAXX   IV  NBO  A  000
FWKIYNYX  A0093/08  R  A0069/08 FWLL  QFUXX   IV  NBO  A  000
FWKIYNYX  A0126/08  N      FWLL  QXXXX   IV  NBO  A  000
FWKIYNYX  A0158/08  N      FWLL  QXXXX   IV  NBO  A  000
FWKIYNYX  A0043/09  R  A0181/08 FWLL  QLYAS   V  NBO  A  000
FWKIYNYX  A0044/09  R  A0182/08 FWLL  QLXAS   V  NBO  A  000
FWKIYNYX  A0045/09  N      FWLL  QFWAS   IV  NBO  A  000
FWKIYNYX  A0037/09  R  A0131/08 QFWLL  QXXXX   IV  NBO  A  000
FXMMYMYX  A0004/09  R  A0002/09 FAJA  QKKKK   K  K   K  000
FXMMYNYX  A0049/08  R  A0030/08 FAJA  QNDAS   IV  NBO  A  000
FXMMYNYX  A0031/08  R  A0019/08 FAJA  QIOAS   IV  NBO  A  000
FXMMYNYX  A0048/08  R  A0035/08 FAJA  QCAXX   IV  NBO  A  000
FXMMYNYX  A0047/08  R  A0034/08 FAJA  QAGAS   IV  NBO  A  000
FXMMYNYX  A0051/08  R  A0045/08 FAJA  QLEXX   IV  NBO  A  000
FXMMYNYX  A0003/09  N      FAJA  QMXLC   IV  NBO  A  000
FYWHYNYX  A0140/08  N      FYWH  QMNXX   IV  BO  A  000
FYWHYNYX  A0330/08  R  A0321/08 FYWH  QXXXX   IV  NBO  A  000
FYWHYNYX  A0232/08  N      FYWH  QNBAW   IV  BO  AE  000
FYWHYNYX  A0235/08  N      FYWH  QAFTT   IV  NBO  E  290
FYWHYNYX  A0281/08  N      FYWH  QSTAH   IV  NBO  A  000
FYWHYNYX  A0270/08  R  A0269/08 FYWH  QNDAW   IV  BO  AE  000
FYWHYNYX  A0334/08  N      FYWH  QMWHW   IV  NBO  A  000
FYWHYNYX  A0212/08  N      FYWH  QOBCE   IV  M   AE  000
FYWHYNYX  A0325/08  R  A0213/08 FYWH  QSTAH   IV  NBO  A  000
FYWHYNYX  A0255/08  R  A0249/08 FYWH  QAPCH   IV  BO  E  000
FYWHYNYX  A0300/08  N      FYWH  QWGLW   IV  NBO  AE  000


                      Page 50
                     Query2


FYWHYNYX  A0248/08  R  A0227/08 FYWH  QMTCM   IV  NBO  A  000
FYWHYNYX  A0341/08  N      FYWH  QSTAH   IV  NBO  A  000
FYWHYNYX  A0320/08  N      FYWH  QSTLC   IV  NBO  A  000
FYWHYNYX  A0343/08  R  A0040/08 FYWH  QFUAU   IV  NBO  AE  000
FYWHYNYX  A0002/09  N      FYWH  QSTXX   IV  NBO  AE  000
FYWHYNYX  A0005/09  N      FYWH  QSTAH   IV  NBO  A  000
FYWHYNYX  A0035/09  R  A0007/09 FYWH  QMRLL   IV  NBO  A  000
FYWHYNYX  A0029/09  N      FYWH  QOBCE   IV  NBO  A  000
FYWHYNYX  A0020/09  N      FYWH  QXXXX   IV  BO  A  000
FYWHYNYX  A0038/09  N      FYWH  QXXXX   IV  NBO  AE  000
FYWHYNYX  A0034/09  R  A0006/09 FYWH  QMRLL   IV  NBO  A  000
FYWHYNYX  A0053/09  N      FYWH  QKKKK   IV  NBO  AE  000
FYWHYNYX  A0050/09  R  A0308/08 FYWH  QMRXX   IV  NBO  AE  000
FYWHYNYX  A0051/09  R  A0327/08 FYWH  QMRHW   IV  NBO  A  000
FYWHYNYX  A0064/09  N      FYWH  QRRCA   IV  BO  W  000
HECAYNYX  A0532/08  R  A0413/08 HECC  QLPAS   IV  BO  A  000
HECAYNYX  A0099/09  R  A0527/08 HECC  QPICS   I  NBO  A  000
HECAYNYX  A0537/08  R  A0410/08 HECC  QFAXX   I  NBO  A  000
HECAYNYX  A0536/08  R  A0426/07 HECC  QLAAS   IV  NBO  A  000
HECAYNYX  A0301/08  N      HECC  QRRCA   IV  BO  W  000
HECAYNYX  A0006/09  R  A0299/08 HECC  QCAAS   IV  B   AE  000
HECAYNYX  A0007/09  N      HECC  QCSXX   I  B   E  000
HECAYNYX  A0095/09  R  A0522/08 HECC  QMPLC   IV  BO  A  000
HECAYNYX  A0142/07  N      HECC  QFAXX   IV  NBO  A  000
HECAYNYX  A0096/09  R  A0523/08 HECC  QMPXX   IV  BO  A  000
HECAYNYX  A0364/08  N      HECC  QFAXX   IV  NBO  A  000
HECAYNYX  A0091/09  N      HECC  QFAXX   IV  NBO  A  000
HECAYNYX  A0082/09  R  A0509/08 HECC  QXXXX   IV  NBO  A  000
HECAYNYX  A0017/09  R  A0309/08 HECC  QMRCM   IV  NBO  A  000
HECAYNYX  A0064/09  R  A0345/08 HECC  QMRLC   IV  NBO  A  000
HECAYNYX  A0367/08  N      HECC  QARXX   IV  NBO  E  000
HECAYNYX  A0084/09  R  A0511/08 HECC  QXXXX   IV  NBO  A  000
HECAYNYX  A0081/09  R  A0508/08 HECC  QXXXX   IV  NBO  A  000
HECAYNYX  A0086/09  R  A0513/08 HECC  QXXXX   IV  NBO  A  000
HECAYNYX  A0083/09  R  A0510/08 HECC  QXXXX   IV  NBO  A  000
HECAYNYX  A0085/09  R  A0512/08 HECC  QXXXX   IV  NBO  A  000
HECAYNYX  A0087/09  R  A0516/08 HECC  QXXXX   IV  NBO  A  000
HECAYNYX  A0097/09  R  A0525/08 HECC  QPICS   I  NBO  A  000
HECAYNYX  A0098/09  R  A0526/08 HECC  QPICS   I  NBO  A  000
HECAYNYX  A0055/09  R  A0465/08 HECC  QFAHX   IV  BO  A  000
HECAYNYX  A0056/09  R  A0466/08 HECC  QOBXX   IV  NBO  A  000
HECAYNYX  A0446/08  N      HECC  QFAHX   IV  BO  A  000
HECAYNYX  A0080/09  N      HECC  QMXLC   IV  M   A  000
HECAYNYX  A0003/09  R  A0424/08 HECC  QXXXX   IV  NBO  A  000
HECAYNYX  W0067/09  R  W0056/09 HECC  QRDCA   IV  BO  W  000
HECAYNYX  A0538/08  R  A0411/08 HECC  QMRXX   IV  NBO  A  000
HECAYNYX  A0539/08  R  A0412/08 HECC  QMRXX   I  NBO  A  000
HECAYNYX  A0061/09  R  A0518/08 HECC  QMRXX   IV  NBO  A  000
HECAYNYX  A0018/09  N      HECC  QFAXX   IV  NBO  A  000
HECAYNYX  A0054/09  R  A0010/09 HECC  QFAHW   IV  NBO  A  000
HECAYNYX  A0053/09  N      HECC  QCACF   IV  B   AE  000
HECAYNYX  A0021/09  R  A0455/08 HECC  QFAHX   IV  BO  A  000


                     Page 51
                     Query2


HECAYNYX  A0018/09  N      HECC  QFAXX   IV  NBO  A  000
HECAYNYX  A0078/09  R  A0024/09 HECC  QMXLC   IV  M   A  000
HECAYNYX  A0063/09  N      HECC  QMPLC   IV  BO  A  000
HECAYNYX  A0072/09  R  A0047/09 HECC  QKKKK   K  K   K  000
HECAYNYX  A0059/09  N      HECC  QOBCE   IV  M   AE  000
HECAYNYX  W0053/09  R  W0028/09 HECC  QKKKK   K  K   K  000
HECAYNYX  A0105/09  R  A0093/09 HECC  QMXLC   IV  M   A  000
HECAYNYX  A0071/09  R  A0514/08 HECC  QARCH   IV  BO  E  000
HECAYNYX  A0067/09  R  A0479/08 HECC  QLPAS   IV  BO  A  000
HECAYNYX  A0065/09  R  A0530/08 HECC  QMRXX   IV  NBO  A  000
HECAYNYX  A0066/09  R  A0529/08 HECC  QMRXX   IV  NBO  A  000
HECAYNYX  A0068/09  R  A0480/08 HECC  QMRXX   IV  NBO  A  000
HECAYNYX  A0072/09  R  A0047/09 HECC  QKKKK   K  K   K  000
HECAYNYX  A0076/09  R  A0534/08 HECC  QMPLC   IV  BO  A  000
HECAYNYX  A0077/09  R  A0535/08 HECC  QOBCE   IV  M   A  000
HECAYNYX  W0047/09  N      HECC  QRDCA   IV  BO  W  000
HECAYNYX  W0048/09  N      HECC  QRDCA   IV  BO  W  000
HECAYNYX  W0050/09  N      HECC  QRDCA   IV  BO  W  000
HECAYNYX  W0051/09  N      HECC  QRDCA   IV  BO  W  000
HECAYNYX  W0052/09  N      HECC  QWMLW   IV  BO  W  000
HECAYNYX  W0049/09  N      HECC  QWMLW   IV  BO  W  000
HECAYNYX  W0057/09  N      HECC  QWMLW   IV  BO  W  000
HECAYNYX  W0058/09  N      HECC  QWMLW   IV  BO  W  000
HECAYNYX  W0059/09  N      HECC  QWMLW   IV  BO  W  000
HECAYNYX  W0060/09  N      HECC  QWMLW   IV  BO  W  000
HECAYNYX  A0079/09  N      HECC  QACCS   IV  NBO  AE  000
HECAYNYX  A0094/09  R  A0521/08 HECC  QMRXX   IV  NBO  A  000
HECAYNYX  A0106/09  R  A0102/09 HECC  QMRLC   IV  NBO  A  000
HECAYNYX  W0063/09  N      HECC  QWMLW   IV  BO  W  000
HECAYNYX  A0092/09  R  A0073/09 HECC  QMRXX   IV  NM  A  000
HECAYNYX  A0092/09  R  A0073/09 HECC  QMRXX   IV  NM  A  000
HECAYNYX  W0068/09  R  W0046/09 HECC  QRDCA   IV  BO  W  000
HLLLYNYN  A0043/08  N      HLLL  QMXLC   IV  M   A  000
HLLLYNYN  A0211/08  N      HLLL  QFAAH   IV  NBO  A  000
HLLLYNYN  A0259/08  N      HLLL  QNBCS   IV  BO  AE  000
HLLLYNYN  A0268/08  R  A0265/08 HLLL  QMPLC   IV  BO  A  000
HLLLYNYN  A0022/09  R  A0012/09 HLLL  QKKKK   K  K   K  000
HLLLYNYN  A0021/09  N      HLLL  QMRLC   IV  NBO  A  000
HLLLYNYN  A0020/09  N      HLLL  QICAS   I  NBO  A  000
HSSSYNYX  A0153/08  R  A0142/08 HSSS  QLRXX   IV  NBO  A  000
HSSSYNYX  A0167/08  N      HSSS  QAFXX   I  BO  E  000
HSSSYNYX  A0168/08  N      HSSS  QAFXX   IV  NBO  E  000
HSSSYNYX  A0171/08  N      HSSS  QAFXX   IV  NBO  E  000
HSSSYNYX  A0222/08  R  A0140/08 HSSS  QFAXX   IV  NBO  A  000
HSSSYNYX  A0270/08  R  A0034/08 HSSS  QPAAW   I  NBO  A  000
HSSSYNYX  A0271/08  R  A0035/08 HSSS  QPAXX   I  NBO  A  000
HSSSYNYX  A0103/08  N      HSSS  QFAXX   IV  NBO  A  000
HSSSYNYX  A0272/08  R  A0036/08 HSSS  QPAXX   I  NBO  A  000
KDZZNAXX  A0013/06  R  A0169/05
KDZZNAXX  A0013/06  R  A0169/05
KDZZNAXX  A0013/06  R  A0169/05
KDZZNAXX  A0003/04  R  A0002/04


                     Page 52
                   Query2


KDZZNAXX  A0636/07  R  A0047/04
KDZZNAXX  A0005/09  N
KDZZNAXX  A0001/05  R  A0016/04
KDZZNAXX  A0001/05  R  A0016/04
KDZZNAXX  A0001/05  R  A0016/04
KDZZNAXX  A0001/05  R  A0016/04
KDZZNAXX  A0406/09  N
KDZZNAXX  A0013/06  R  A0169/05
KDZZNAXX  A0001/05  R  A0016/04
KDZZNAXX  A0183/08  N
KDZZNAXX  A0403/08  N
KDZZNAXX  A0293/08  N
KDZZNAXX  A0288/08  N
KDZZNAXX  A0729/06  N
KDZZNAXX  A1485/06  N
KDZZNAXX  A0165/08  N
KDZZNAXX  A0158/08  N
KDZZNAXX  A0012/09  N
KDZZNAXX  A0059/05  R  A0050/05
KDZZNAXX  A0284/05  N
KDZZNAXX  A0284/05  N
KDZZNAXX  A0284/05  N
KDZZNAXX  A0284/05  N
KDZZNAXX  A0284/05  N
KDZZNAXX  A0336/05  N
KDZZNAXX  A0013/06  R  A0169/05
KDZZNAXX  A0013/06  R  A0169/05
KDZZNAXX  A0013/06  R  A0169/05
KDZZNAXX  A0172/06  R  A0159/06
KDZZNAXX  A0151/06  R  A0150/06
KDZZNAXX  A0151/06  R  A0150/06
KDZZNAXX  A0151/06  R  A0150/06
KDZZNAXX  A0151/06  R  A0150/06
KDZZNAXX  A0204/09  R  A0335/07
KDZZNAXX  A0814/08  N
KDZZNAXX  A0071/07  R  A0061/07
KDZZNAXX  A0071/07  R  A0061/07
KDZZNAXX  A0449/07  R  A0448/07
KDZZNAXX  A1605/07  N
KDZZNAXX  A0111/07  N
KDZZNAXX  A0353/08  R  A0327/08
KDZZNAXX  A0353/08  R  A0327/08
KDZZNAXX  A0353/08  R  A0327/08
KDZZNAXX  A0353/08  R  A0327/08
KDZZNAXX  A0353/08  R  A0327/08
KDZZNAXX  A0572/08  N
KDZZNAXX  A1079/08  N
KDZZNAXX  A0036/08  N
KDZZNAXX  A1388/08  N
KDZZNAXX  A1101/08  N
KDZZNAXX  A0523/08  N
KDZZNAXX  A1224/09  N


                   Page 53
                   Query2


KDZZNAXX  A0219/08  N
KDZZNAXX  A0220/08  N
KDZZNAXX  A1692/07  N
KDZZNAXX  A0407/08  N
KDZZNAXX  A0223/08  N
KDZZNAXX  A1479/07  N
KDZZNAXX  A0250/07  N
KDZZNAXX  A0383/08  R  A0382/08
KDZZNAXX  A0233/08  N
KDZZNAXX  A0315/08  N
KDZZNAXX  A0182/08  N
KDZZNAXX  A0169/08  N
KDZZNAXX  A0169/08  N
KDZZNAXX  A0169/08  N
KDZZNAXX  A0169/08  N
KDZZNAXX  A0169/08  N
KDZZNAXX  A0337/08  N
KDZZNAXX  A0333/08  N
KDZZNAXX  A0172/06  R  A0159/06
KDZZNAXX  A0172/06  R  A0159/06
KDZZNAXX  A0172/06  R  A0159/06
KDZZNAXX  A0172/06  R  A0159/06
KDZZNAXX  A0172/06  R  A0159/06
KDZZNAXX  A0021/09  R  A0020/09
KDZZNAXX  A3912/07  N
KDZZNAXX  A0502/08  N
KDZZNAXX  A0418/08  R  A0358/08
KDZZNAXX  A0059/05  R  A0050/05
KDZZNAXX  A0059/05  R  A0050/05
KDZZNAXX  A0059/05  R  A0050/05
KDZZNAXX  A0334/05  R  A0333/05
KDZZNAXX  A1145/09  N
KDZZNAXX  A0001/05  R  A0016/04
KDZZNAXX  A0001/05  R  A0016/04
KDZZNAXX  A0001/05  R  A0016/04
KDZZNAXX  A0284/05  N
KDZZNAXX  A1046/05  N
KDZZNAXX  A0015/05  R  A0014/05
KDZZNAXX  A0415/09  N
KDZZNAXX  A0284/05  N
KDZZNAXX  A0284/05  N
KDZZNAXX  A0284/05  N
KDZZNAXX  A0284/05  N
KDZZNAXX  A0284/05  N
KDZZNAXX  A0284/05  N
KDZZNAXX  A0097/06  R  A0096/06
KDZZNAXX  A0142/07  R  A0376/05
KDZZNAXX  A0643/07  N
KDZZNAXX  A0059/05  R  A0050/05
KDZZNAXX  A0059/05  R  A0050/05
KDZZNAXX  A0059/05  R  A0050/05
KDZZNAXX  A0059/05  R  A0050/05


                   Page 54
                   Query2


KDZZNAXX  A0059/05  R  A0050/05
KDZZNAXX  A0035/05  R  A0031/05
KDZZNAXX  A0035/05  R  A0031/05
KDZZNAXX  A0035/05  R  A0031/05
KDZZNAXX  A0035/05  R  A0031/05
KDZZNAXX  A3763/05  N
KDZZNAXX  A0125/09  N
KDZZNAXX  A0141/05  R  A0138/05
KDZZNAXX  A0141/05  R  A0138/05
KDZZNAXX  A0141/05  R  A0138/05
KDZZNAXX  A0004/09  R  A0001/09
KDZZNAXX  A0097/06  R  A0096/06
KDZZNAXX  A0097/06  R  A0096/06
KDZZNAXX  A0097/06  R  A0096/06
KDZZNAXX  A0097/06  R  A0096/06
KDZZNAXX  A0097/06  R  A0096/06
KDZZNAXX  A0097/06  R  A0096/06
KDZZNAXX  A0097/06  R  A0096/06
KDZZNAXX  A0365/06  N
KDZZNAXX  A0097/06  R  A0096/06
KDZZNAXX  A0151/06  R  A0150/06
KDZZNAXX  A0151/06  R  A0150/06
KDZZNAXX  A0172/06  R  A0159/06
KDZZNAXX  A0172/06  R  A0159/06
KDZZNAXX  A0172/06  R  A0159/06
KDZZNAXX  A0028/09  N
KDZZNAXX  A0172/06  R  A0159/06
KDZZNAXX  A0172/06  R  A0159/06
KDZZNAXX  A0181/07  N
KDZZNAXX  A0004/09  N
KDZZNAXX  A0038/07  N
KDZZNAXX  A0059/07  N
KDZZNAXX  A0059/07  N
KDZZNAXX  A0059/07  N
KDZZNAXX  A0059/07  N
KDZZNAXX  A0059/07  N
KDZZNAXX  A0059/07  N
KDZZNAXX  A0059/07  N
KDZZNAXX  A0037/07  R  A0014/07
KDZZNAXX  A0008/08  N
KDZZNAXX  A0139/08  N
KDZZNAXX  A0975/08  N
KDZZNAXX  A0337/08  N
KDZZNAXX  A0337/08  N
KDZZNAXX  A0337/08  N
KDZZNAXX  A0752/08  N
KDZZNAXX  A0530/08  N
KDZZNAXX  A0684/08  N
KDZZNAXX  A1554/07  R  A1553/07
KDZZNAXX  A0003/09  N
KDZZNAXX  A0002/09  N
KDZZNAXX  A0030/08  N


                   Page 55
                   Query2


KDZZNAXX  A0026/08  N
KDZZNAXX  A0196/08  N
KDZZNAXX  A0071/08  N
KDZZNAXX  A0067/08  N
KDZZNAXX  A0068/08  N
KDZZNAXX  A0069/08  N
KDZZNAXX  A0070/08  N
KDZZNAXX  A0071/08  N
KDZZNAXX  A0071/08  N
KDZZNAXX  A0072/08  N
KDZZNAXX  A0073/08  N
KDZZNAXX  A0113/08  N
KDZZNAXX  A0190/08  N
KDZZNAXX  A0587/08  N
KDZZNAXX  A0114/08  N
KDZZNAXX  A0142/08  N
KDZZNAXX  A0210/08  N
KDZZNAXX  A0184/08  N
KDZZNAXX  A0360/08  N
KDZZNAXX  A0209/08  R  A0208/08
KDZZNAXX  A0177/08  N
KDZZNAXX  A0378/08  N
KDZZNAXX  A0074/08  N
KDZZNAXX  A0537/08  N
KDZZNAXX  A0538/08  N
KDZZNAXX  A0345/08  N
KDZZNAXX  A0053/08  N
KDZZNAXX  A0737/08  N
KDZZNAXX  A1251/08  N
KDZZNAXX  A1251/08  N
KDZZNAXX  A0185/08  N
KDZZNAXX  A0822/08  R  A0820/08
KDZZNAXX  A0059/08  N
KDZZNAXX  A0015/08  R  A0014/08
KDZZNAXX  A0124/08  N
KDZZNAXX  A0207/08  N
KDZZNAXX  A0293/08  N
KDZZNAXX  A3400/08  N
KDZZNAXX  A0515/08  R  A0184/08
KDZZNAXX  A0521/08  N
KDZZNAXX  A0988/08  N
KDZZNAXX  A0989/08  N
KDZZNAXX  A0990/08  N
KDZZNAXX  A2581/07  N
KDZZNAXX  A0974/08  N
KDZZNAXX  A0975/08  N
KDZZNAXX  A0603/08  N
KDZZNAXX  A0604/08  N
KDZZNAXX  A0605/08  N
KDZZNAXX  A0606/08  R  A0602/08
KDZZNAXX  A1603/08  N
KDZZNAXX  A0339/07  N


                   Page 56
                   Query2


KDZZNAXX  A0061/07  R  A0056/07
KDZZNAXX  A0061/07  R  A0056/07
KDZZNAXX  A0061/07  R  A0056/07
KDZZNAXX  A0061/07  R  A0056/07
KDZZNAXX  A0061/07  R  A0056/07
KDZZNAXX  A0061/07  R  A0056/07
KDZZNAXX  A0061/07  R  A0056/07
KDZZNAXX  A0061/07  R  A0056/07
KDZZNAXX  A0061/07  R  A0056/07
KDZZNAXX  A0135/08  N
KDZZNAXX  A0321/08  N
KDZZNAXX  A4199/08  N
KDZZNAXX  A0556/08  N
KDZZNAXX  A0136/08  N
KDZZNAXX  A1178/08  N
KDZZNAXX  A1737/08  N
KDZZNAXX  A0341/08  N
KDZZNAXX  A0470/08  N
KDZZNAXX  A0968/08  N
KDZZNAXX  A0323/08  N
KDZZNAXX  A0361/07  N
KDZZNAXX  A0704/08  N
KDZZNAXX  A0441/08  N
KDZZNAXX  A0360/09  N
KDZZNAXX  A0285/08  N
KDZZNAXX  A0285/08  N
KDZZNAXX  A0272/07  N
KDZZNAXX  A0675/09  N
KDZZNAXX  A0248/07  N
KDZZNAXX  A0056/08  N
KDZZNAXX  A0057/08  N
KDZZNAXX  A0304/07  R  A0291/07
KDZZNAXX  A0307/07  R  A0305/07
KDZZNAXX  A1108/08  N
KDZZNAXX  A0269/07  N
KDZZNAXX  A0210/07  R  A0209/07
KDZZNAXX  A0306/07  N
KDZZNAXX  A0184/07  N
KDZZNAXX  A0669/07  R  A0657/07
KDZZNAXX  A0044/09  N
KDZZNAXX  A0020/07  N
KDZZNAXX  A0071/07  R  A0061/07
KDZZNAXX  A0071/07  N
KDZZNAXX  A0071/07  R  A0061/07
KDZZNAXX  A0071/07  R  A0061/07
KDZZNAXX  A0071/07  R  A0061/07
KDZZNAXX  A0071/07  R  A0061/07
KDZZNAXX  A0071/07  R  A0061/07
KDZZNAXX  A0353/08  R  A0327/08
KDZZNAXX  A0353/08  R  A0327/08
KDZZNAXX  A0353/08  R  A0327/08
KDZZNAXX  A0353/08  R  A0327/08


                   Page 57
                   Query2


KDZZNAXX  A0353/08  R  A0327/08
KDZZNAXX  A0353/08  R  A0327/08
KDZZNAXX  A0299/07  N
KDZZNAXX  A0302/07  N
KDZZNAXX  A0976/09  N
KDZZNAXX  A0677/09  N
KDZZNAXX  A0184/08  N
KDZZNAXX  A0367/08  N
KDZZNAXX  A0368/08  N
KDZZNAXX  A2193/08  N
KDZZNAXX  A0044/09  N
KDZZNAXX  A1061/07  N
KDZZNAXX  A1062/07  N
KDZZNAXX  A1063/07  N
KDZZNAXX  A1527/08  N
KDZZNAXX  A0071/07  R  A0061/07
KDZZNAXX  A0071/07  R  A0061/07
KDZZNAXX  A1032/09  N
KDZZNAXX  A0071/07  R  A0061/07
KDZZNAXX  A0071/07  R  A0061/07
KDZZNAXX  A0068/09  R  A0064/09
KDZZNAXX  A0071/07  R  A0061/07
KDZZNAXX  A3600/07  R  A3554/07
KDZZNAXX  A3600/07  R  A3554/07
KDZZNAXX  A3600/07  R  A3554/07
KDZZNAXX  A3600/07  R  A3554/07
KDZZNAXX  A1898/08  N
KDZZNAXX  A0382/07  N
KDZZNAXX  A1082/07  N
KDZZNAXX  A6040/09  N
KDZZNAXX  A0002/08  N
KDZZNAXX  A0425/07  N
KDZZNAXX  A0476/07  N
KDZZNAXX  A0488/07  N
KDZZNAXX  A0486/07  N
KDZZNAXX  A0486/07  N
KDZZNAXX  A0486/07  N
KDZZNAXX  A0028/07  R  A0195/06
KDZZNAXX  A0103/07  N
KDZZNAXX  A0456/07  N
KDZZNAXX  A0618/07  N
KDZZNAXX  A0047/09  N
KDZZNAXX  A0834/07  N
KDZZNAXX  A0455/07  N
KDZZNAXX  A0353/08  R  A0327/08
KDZZNAXX  A2394/07  N
KDZZNAXX  A4527/09  N
KDZZNAXX  A0323/08  N
KDZZNAXX  A0332/08  N
KDZZNAXX  A1015/08  R  A1014/08
KDZZNAXX  A1902/08  N
KDZZNAXX  A1159/08  N


                   Page 58
                   Query2


KDZZNAXX  A1643/07  N
KDZZNAXX  A0323/08  N
KDZZNAXX  A0323/08  N
KDZZNAXX  A0323/08  N
KDZZNAXX  A0353/08  R  A0327/08
KDZZNAXX  A0353/08  R  A0327/08
KDZZNAXX  A0353/08  R  A0327/08
KDZZNAXX  A0353/08  R  A0327/08
KDZZNAXX  A0353/08  R  A0327/08
KDZZNAXX  A0026/08  N
KDZZNAXX  A0665/07  N
KDZZNAXX  A1654/07  N
KDZZNAXX  A0160/08  N
KDZZNAXX  A0220/08  N
KDZZNAXX  A1288/09  N
KDZZNAXX  A0353/08  R  A0327/08
KDZZNAXX  A0353/08  R  A0327/08
KDZZNAXX  A0353/08  R  A0327/08
KDZZNAXX  A0353/08  R  A0327/08
KDZZNAXX  A0353/08  R  A0327/08
KDZZNAXX  A0353/08  R  A0327/08
KDZZNAXX  A0353/08  R  A0327/08
KDZZNAXX  A0353/08  R  A0327/08
KDZZNAXX  A0353/08  R  A0327/08
KDZZNAXX  A0353/08  R  A0327/08
KDZZNAXX  A0323/08  N
KDZZNAXX  A0323/08  N
KDZZNAXX  A0323/08  N
KDZZNAXX  A0501/09  N
KDZZNAXX  A0353/08  R  A0327/08
KDZZNAXX  A0018/09  R  A0004/09
KDZZNAXX  A0615/08  N
KDZZNAXX  A0459/08  N
KDZZNAXX  A0461/08  N
KDZZNAXX  A0464/08  N
KDZZNAXX  A2557/08  N
KDZZNAXX  A2558/08  N
KDZZNAXX  A3061/08  N
KDZZNAXX  A1507/08  N
KDZZNAXX  A0274/08  N
KDZZNAXX  A0369/08  N
KDZZNAXX  A0828/08  N
KDZZNAXX  A3327/08  N
KDZZNAXX  A0105/08  N
KDZZNAXX  A0822/08  N
KDZZNAXX  A0385/08  N
KDZZNAXX  A0414/08  N
KDZZNAXX  A0029/05  N
KDZZNAXX  A0722/08  N
KDZZNAXX  A0029/05  N
KDZZNAXX  A1887/08  N
KDZZNAXX  A1888/08  N


                   Page 59
                   Query2


KDZZNAXX  A0943/08  N
KDZZNAXX  A0444/08  N
KDZZNAXX  A1387/08  N
KDZZNAXX  A0465/08  N
KDZZNAXX  A0418/08  R  A0358/08
KDZZNAXX  A0655/08  N
KDZZNAXX  A0418/08  R  A0358/08
KDZZNAXX  A0418/08  R  A0358/08
KDZZNAXX  A0100/08  N
KDZZNAXX  A0354/08  N
KDZZNAXX  A0355/08  N
KDZZNAXX  A0356/08  N
KDZZNAXX  A1160/08  N
KDZZNAXX  A1161/08  N
KDZZNAXX  A1224/08  N
KDZZNAXX  A0415/08  N
KDZZNAXX  A3233/08  N
KDZZNAXX  A3234/08  N
KDZZNAXX  A3318/08  N
KDZZNAXX  A3319/08  N
KDZZNAXX  A3320/08  N
KDZZNAXX  A0578/09  N
KDZZNAXX  A3322/08  N
KDZZNAXX  A3323/08  N
KDZZNAXX  A1499/08  N
KDZZNAXX  A0083/09  N
KDZZNAXX  A0684/08  N
KDZZNAXX  A1235/08  N
KDZZNAXX  A2155/08  N
KDZZNAXX  A0873/08  N
KDZZNAXX  A0485/08  N
KDZZNAXX  A0394/08  N
KDZZNAXX  A0395/08  N
KDZZNAXX  A0107/08  N
KDZZNAXX  A0753/08  N
KDZZNAXX  A0754/08  N
KDZZNAXX  A0019/08  N
KDZZNAXX  A0141/08  N
KDZZNAXX  A3854/08  N
KDZZNAXX  A2315/08  N
KDZZNAXX  A1550/08  N
KDZZNAXX  A0022/03  N
KDZZNAXX  A0022/03  N
KDZZNAXX  A0425/08  N
KDZZNAXX  A0583/08  N
KDZZNAXX  A0521/08  N
KDZZNAXX  A1374/08  N
KDZZNAXX  A1365/08  N
KDZZNAXX  A2773/08  N
KDZZNAXX  A1210/08  N
KDZZNAXX  A0522/08  N
KDZZNAXX  A0460/08  N


                   Page 60
                   Query2


KDZZNAXX  A0298/08  N
KDZZNAXX  A0299/08  N
KDZZNAXX  A1473/08  N
KDZZNAXX  A5099/08  N
KDZZNAXX  A0171/09  N
KDZZNAXX  A0018/08  N
KDZZNAXX  A3169/08  N
KDZZNAXX  A3170/08  N
KDZZNAXX  A3171/08  N
KDZZNAXX  A1058/08  N
KDZZNAXX  A0303/08  R  A0302/08
KDZZNAXX  A1368/08  N
KDZZNAXX  A0808/08  N
KDZZNAXX  A0640/08  N
KDZZNAXX  A2991/08  N
KDZZNAXX  A1044/08  N
KDZZNAXX  A1045/08  N
KDZZNAXX  A5301/08  N
KDZZNAXX  A1309/09  N
KDZZNAXX  A1065/08  N
KDZZNAXX  A1999/08  N
KDZZNAXX  A0973/09  N
KDZZNAXX  A3283/08  N
KDZZNAXX  A3284/08  N
KDZZNAXX  A1058/08  N
KDZZNAXX  A0921/08  N
KDZZNAXX  A1045/08  N
KDZZNAXX  A0487/08  N
KDZZNAXX  A0004/09  R  A0001/09
KDZZNAXX  A0004/09  R  A0001/09
KDZZNAXX  A0135/09  R  A2228/08
KDZZNAXX  A2318/08  N
KDZZNAXX  A0495/08  R  A0494/08
KDZZNAXX  A0041/09  N
KDZZNAXX  A0004/09  R  A0001/09
KDZZNAXX  A0004/09  R  A0001/09
KDZZNAXX  A2357/08  N
KDZZNAXX  A1519/08  N
KDZZNAXX  A0411/08  N
KDZZNAXX  A1083/08  N
KDZZNAXX  A1776/08  N
KDZZNAXX  A3195/08  N
KDZZNAXX  A0444/08  N
KDZZNAXX  A1369/08  N
KDZZNAXX  A1326/08  N
KDZZNAXX  A0713/08  N
KDZZNAXX  A1096/08  N
KDZZNAXX  A2560/08  N
KDZZNAXX  A2561/08  N
KDZZNAXX  A2563/08  N
KDZZNAXX  A0001/09  R  A0041/08
KDZZNAXX  A0546/08  N


                   Page 61
                   Query2


KDZZNAXX  A1164/08  N
KDZZNAXX  A1168/08  N
KDZZNAXX  A3426/08  N
KDZZNAXX  A1463/08  N
KDZZNAXX  A0191/09  R  A0190/09
KDZZNAXX  A3191/08  N
KDZZNAXX  A1170/08  R  A1163/08
KDZZNAXX  A1164/08  N
KDZZNAXX  A1166/08  N
KDZZNAXX  A1167/08  N
KDZZNAXX  A1168/08  N
KDZZNAXX  A1169/08  N
KDZZNAXX  A0528/08  N
KDZZNAXX  A0529/08  N
KDZZNAXX  A0142/09  N
KDZZNAXX  A1519/08  N
KDZZNAXX  A1521/08  N
KDZZNAXX  A0460/08  N
KDZZNAXX  A0463/08  N
KDZZNAXX  A0026/09  N
KDZZNAXX  A1038/08  N
KDZZNAXX  A2740/08  N
KDZZNAXX  A1185/08  N
KDZZNAXX  A1570/08  N
KDZZNAXX  A2144/08  N
KDZZNAXX  A1813/08  R  A1810/08
KDZZNAXX  A0957/08  N
KDZZNAXX  A0036/08  N
KDZZNAXX  A2627/08  N
KDZZNAXX  A0036/08  N
KDZZNAXX  A0036/08  N
KDZZNAXX  A0036/08  N
KDZZNAXX  A0036/08  N
KDZZNAXX  A0036/08  N
KDZZNAXX  A0036/08  N
KDZZNAXX  A0036/08  N
KDZZNAXX  A0036/08  N
KDZZNAXX  A0037/08  N
KDZZNAXX  A0037/08  N
KDZZNAXX  A0037/08  N
KDZZNAXX  A0037/08  N
KDZZNAXX  A0037/08  N
KDZZNAXX  A0037/08  N
KDZZNAXX  A0037/08  N
KDZZNAXX  A0037/08  N
KDZZNAXX  A0021/09  N
KDZZNAXX  A1621/08  N
KDZZNAXX  A1384/09  N
KDZZNAXX  A2896/08  N
KDZZNAXX  A1393/08  N
KDZZNAXX  A1559/08  N
KDZZNAXX  A0541/08  R  A0539/08


                   Page 62
             Query2


KDZZNAXX  A1460/08  N
KDZZNAXX  A2663/08  N
KDZZNAXX  A6041/09  N
KDZZNAXX  A0776/08  N
KDZZNAXX  A1509/08  N
KDZZNAXX  A2549/08  N
KDZZNAXX  A0673/08  N
KDZZNAXX  A0119/08  N
KDZZNAXX  A1224/09  N
KDZZNAXX  A1327/08  N
KDZZNAXX  A1328/08  N
KDZZNAXX  A1329/08  N
KDZZNAXX  A0373/09  N
KDZZNAXX  A1522/08  N
KDZZNAXX  A0971/08  N
KDZZNAXX  A1432/08  N
KDZZNAXX  A1433/08  N
KDZZNAXX  A1434/08  N
KDZZNAXX  A1435/08  N
KDZZNAXX  A1436/08  N
KDZZNAXX  A1437/08  N
KDZZNAXX  A1439/08  N
KDZZNAXX  A1440/08  N
KDZZNAXX  A2332/08  N
KDZZNAXX  A0345/09  N
KDZZNAXX  A0447/09  N
KDZZNAXX  A1768/08  N
KDZZNAXX  A0075/07  N
KDZZNAXX  A0394/08  N
KDZZNAXX  A0076/09  N
KDZZNAXX  A1523/08  N
KDZZNAXX  A3226/08  N
KDZZNAXX  A0433/08  N
KDZZNAXX  A1652/08  N
KDZZNAXX  A0292/08  N
KDZZNAXX  A1641/08  N
KDZZNAXX  A0508/08  N
KDZZNAXX  A1515/08  N
KDZZNAXX  A1516/08  N
KDZZNAXX  A0387/08  N
KDZZNAXX  A0392/08  N
KDZZNAXX  A0393/08  N
KDZZNAXX  A0782/08  N
KDZZNAXX  A0783/08  N
KDZZNAXX  A0406/08  N
KDZZNAXX  A1520/08  N
KDZZNAXX  A0510/08  N
KDZZNAXX  A0397/08  N
KDZZNAXX  A0398/08  N
KDZZNAXX  A0399/08  N
KDZZNAXX  A0408/08  N
KDZZNAXX  A1521/08  N


             Page 63
                   Query2


KDZZNAXX  A0134/08  N
KDZZNAXX  A0296/08  N
KDZZNAXX  A1367/08  N
KDZZNAXX  A1853/08  N
KDZZNAXX  A1708/08  N
KDZZNAXX  A1524/08  N
KDZZNAXX  A0166/09  N
KDZZNAXX  A0167/09  N
KDZZNAXX  A1576/08  R  A1571/08
KDZZNAXX  A1573/08  N
KDZZNAXX  A4643/08  N
KDZZNAXX  A1574/08  N
KDZZNAXX  A0880/09  N
KDZZNAXX  A1572/08  N
KDZZNAXX  A1575/08  N
KDZZNAXX  A1525/08  N
KDZZNAXX  A4801/08  N
KDZZNAXX  A1452/08  N
KDZZNAXX  A1451/08  N
KDZZNAXX  A2983/08  N
KDZZNAXX  A0516/08  N
KDZZNAXX  A1588/08  N
KDZZNAXX  A2945/08  N
KDZZNAXX  A0134/09  N
KDZZNAXX  A0964/08  N
KDZZNAXX  A0958/08  N
KDZZNAXX  A0029/08  N
KDZZNAXX  A0136/09  N
KDZZNAXX  A0479/08  N
KDZZNAXX  A2926/08  N
KDZZNAXX  A2928/08  R  A2927/08
KDZZNAXX  A1526/08  N
KDZZNAXX  A1527/08  N
KDZZNAXX  A1530/08  N
KDZZNAXX  A0482/08  N
KDZZNAXX  A0483/08  R  A0480/08
KDZZNAXX  A0519/08  N
KDZZNAXX  A0520/08  N
KDZZNAXX  A1368/08  N
KDZZNAXX  A0913/08  N
KDZZNAXX  A2908/08  N
KDZZNAXX  A1424/08  N
KDZZNAXX  A1369/08  N
KDZZNAXX  A1370/08  N
KDZZNAXX  A0275/08  N
KDZZNAXX  A1942/08  N
KDZZNAXX  A1425/08  N
KDZZNAXX  A1427/08  N
KDZZNAXX  A1186/08  N
KDZZNAXX  A0135/08  N
KDZZNAXX  A2970/08  N
KDZZNAXX  A0246/09  N


                   Page 64
                   Query2


KDZZNAXX  A1428/08  N
KDZZNAXX  A1429/08  N
KDZZNAXX  A1430/08  N
KDZZNAXX  A1431/08  N
KDZZNAXX  A1651/08  N
KDZZNAXX  A0009/09  N
KDZZNAXX  A0005/09  N
KDZZNAXX  A1249/08  N
KDZZNAXX  A2269/08  N
KDZZNAXX  A3227/08  N
KDZZNAXX  A1029/09  N
KDZZNAXX  A0963/08  N
KDZZNAXX  A1552/08  N
KDZZNAXX  A0691/08  N
KDZZNAXX  A0964/08  N
KDZZNAXX  A1395/08  R  A1394/08
KDZZNAXX  A0124/09  N
KDZZNAXX  A0814/08  N
KDZZNAXX  A3279/08  N
KDZZNAXX  A0540/08  N
KDZZNAXX  A1187/08  N
KDZZNAXX  A1553/08  N
KDZZNAXX  A0302/09  N
KDZZNAXX  A0974/09  N
KDZZNAXX  A1604/08  N
KDZZNAXX  A4566/08  N
KDZZNAXX  A4568/08  N
KDZZNAXX  A0141/05  N
KDZZNAXX  A1715/08  N
KDZZNAXX  A0353/08  R  A0327/08
KDZZNAXX  A0353/08  R  A0327/08
KDZZNAXX  A0353/08  R  A0327/08
KDZZNAXX  A0353/08  R  A0327/08
KDZZNAXX  A0353/08  R  A0327/08
KDZZNAXX  A1461/08  N
KDZZNAXX  A3376/08  N
KDZZNAXX  A3377/08  N
KDZZNAXX  A0804/08  N
KDZZNAXX  A0010/09  N
KDZZNAXX  A0015/09  N
KDZZNAXX  A0344/08  N
KDZZNAXX  A1569/08  N
KDZZNAXX  A4090/08  N
KDZZNAXX  A0775/08  N
KDZZNAXX  A0374/01  N
KDZZNAXX  A0172/03  N
KDZZNAXX  A0765/08  N
KDZZNAXX  A0353/08  R  A0327/08
KDZZNAXX  A0353/08  R  A0327/08
KDZZNAXX  A0353/08  R  A0327/08
KDZZNAXX  A0353/08  R  A0327/08
KDZZNAXX  A0353/08  R  A0327/08


                   Page 65
                   Query2


KDZZNAXX  A0353/08  R  A0327/08
KDZZNAXX  A0134/09  N
KDZZNAXX  A0353/08  R  A0327/08
KDZZNAXX  A0353/08  R  A0327/08
KDZZNAXX  A0418/08  R  A0358/08
KDZZNAXX  A0418/08  R  A0358/08
KDZZNAXX  A0418/08  R  A0358/08
KDZZNAXX  A0759/08  N
KDZZNAXX  A0004/01  N
KDZZNAXX  A0776/08  N
KDZZNAXX  A0297/09  N
KDZZNAXX  A0071/09  N
KDZZNAXX  A0066/09  N
KDZZNAXX  A0393/08  N
KDZZNAXX  A0807/09  N
KDZZNAXX  A0808/09  N
KDZZNAXX  A0035/09  N
KDZZNAXX  A0334/09  N
KDZZNAXX  A6042/09  N
KDZZNAXX  A0012/09  N
KDZZNAXX  A6043/09  N
KDZZNAXX  A6044/09  N
KDZZNAXX  A6045/09  N
KDZZNAXX  A0770/09  N
KDZZNAXX  A0773/09  N
KDZZNAXX  A1394/09  N
KDZZNAXX  A6046/09  N
KDZZNAXX  A6047/09  N
KDZZNAXX  A0010/09  N
KDZZNAXX  A0905/09  N
KDZZNAXX  A6048/09  N
KDZZNAXX  A0034/09  N
KDZZNAXX  A0377/09  N
KDZZNAXX  A6049/09  N
KDZZNAXX  A1231/09  N
KDZZNAXX  A6050/09  N
KDZZNAXX  A0008/09  N
KDZZNAXX  A0010/09  N
KDZZNAXX  A0011/09  N
KDZZNAXX  A0036/09  N
KDZZNAXX  A0006/09  N
KDZZNAXX  A0008/09  N
KDZZNAXX  A0009/09  N
KDZZNAXX  A0006/09  N
KDZZNAXX  A0275/09  N
KDZZNAXX  A1387/09  N
KDZZNAXX  A0096/09  N
KDZZNAXX  A0339/09  N
KDZZNAXX  A0008/09  N
KDZZNAXX  A0009/09  N
KDZZNAXX  A0010/09  N
KDZZNAXX  A0011/09  N


                   Page 66
                   Query2


KDZZNAXX  A0012/09  N
KDZZNAXX  A0288/09  N
KDZZNAXX  A0015/09  N
KDZZNAXX  A0016/09  N
KDZZNAXX  A1232/09  N
KDZZNAXX  A0907/09  N
KDZZNAXX  A0017/09  N
KDZZNAXX  A0018/09  N
KDZZNAXX  A0011/09  N
KDZZNAXX  A0154/09  N
KDZZNAXX  A0044/09  N
KDZZNAXX  A0577/09  N
KDZZNAXX  A0069/09  R  A0065/09
KDZZNAXX  A0147/09  N
KDZZNAXX  A0058/09  N
KDZZNAXX  A0310/09  N
KDZZNAXX  A0378/09  N
KDZZNAXX  A0379/09  N
KDZZNAXX  A0380/09  N
KDZZNAXX  A0002/09  N
KDZZNAXX  A0021/09  N
KDZZNAXX  A0201/09  N
KDZZNAXX  A0115/09  N
KDZZNAXX  A0179/09  R  A0177/09
KDZZNAXX  A0003/09  N
KDZZNAXX  A0033/09  N
KDZZNAXX  A0908/09  N
KDZZNAXX  A0065/09  N
KDZZNAXX  A0066/09  N
KDZZNAXX  A0068/09  N
KDZZNAXX  A0069/09  N
KDZZNAXX  A0004/09  N
KDZZNAXX  A0203/09  N
KDZZNAXX  A0182/09  N
KDZZNAXX  A1388/09  N
KDZZNAXX  A1389/09  N
KDZZNAXX  A0909/09  N
KDZZNAXX  A2414/09  N
KDZZNAXX  A0063/09  N
KDZZNAXX  A0078/09  N
KDZZNAXX  A0191/09  N
KDZZNAXX  A0276/09  N
KDZZNAXX  A1390/09  N
KDZZNAXX  A1244/09  N
KDZZNAXX  A0125/09  N
KDZZNAXX  A0129/09  N
KDZZNAXX  A0380/09  N
KDZZNAXX  A1058/09  N
KDZZNAXX  A0011/09  N
KDZZNAXX  A1240/09  N
KDZZNAXX  A0322/09  N
KDZZNAXX  A0323/09  N


                   Page 67
                   Query2


KDZZNAXX  A0910/09  N
KDZZNAXX  A0389/09  N
KDZZNAXX  A0266/09  N
KDZZNAXX  A0131/09  N
KDZZNAXX  A0132/09  N
KDZZNAXX  A0066/09  N
KDZZNAXX  A0415/09  N
KDZZNAXX  A0412/09  N
KDZZNAXX  A0141/09  N
KDZZNAXX  A0141/09  N
KDZZNAXX  A0030/09  N
KDZZNAXX  A0130/09  N
KDZZNAXX  A0190/09  R  A0186/09
KDZZNAXX  A0006/09  N
KDZZNAXX  A0540/09  N
KDZZNAXX  A0541/09  N
KDZZNAXX  A0542/09  N
KDZZNAXX  A0543/09  N
KDZZNAXX  A0544/09  N
KDZZNAXX  A0545/09  N
KDZZNAXX  A1397/09  N
KDZZNAXX  A1398/09  N
KDZZNAXX  A0247/09  N
KDZZNAXX  A0175/09  N
KDZZNAXX  A0128/09  N
KDZZNAXX  A0176/09  N
KDZZNAXX  A3476/09  N
KDZZNAXX  A3474/09  N
KDZZNAXX  A0161/09  N
KDZZNAXX  A0240/09  N
KDZZNAXX  A0191/09  N
KDZZNAXX  A0192/09  N
KDZZNAXX  A0193/09  N
KDZZNAXX  A0194/09  N
KDZZNAXX  A0195/09  N
KDZZNAXX  A1078/09  N
KDZZNAXX  A0283/09  N
KDZZNAXX  A0579/09  N
KDZZNAXX  A0150/09  N
KDZZNAXX  A0448/09  N
KDZZNAXX  A0358/09  N
KDZZNAXX  A0064/09  N
KDZZNAXX  A0018/09  N
KDZZNAXX  A0680/09  N
KDZZNAXX  A0011/09  N
KDZZNAXX  A0004/09  R  A0001/09
KDZZNAXX  A0276/09  N
KDZZNAXX  A0043/09  N
KDZZNAXX  A0572/09  N
KDZZNAXX  A0423/09  N
KDZZNAXX  A0435/09  N
KDZZNAXX  A0336/09  N


                   Page 68
                   Query2


KDZZNAXX  A0304/09  N
KDZZNAXX  A0543/09  N
KDZZNAXX  A0337/09  N
KDZZNAXX  A0798/09  N
KDZZNAXX  A0799/09  N
KDZZNAXX  A1242/09  N
KDZZNAXX  A0004/09  R  A0001/09
KDZZNAXX  A0004/09  R  A0001/09
KDZZNAXX  A0933/09  N
KDZZNAXX  A0004/09  R  A0001/09
KDZZNAXX  A0004/09  R  A0001/09
KDZZNAXX  A0004/09  R  A0001/09
KDZZNAXX  A0004/09  R  A0001/09
KDZZNAXX  A0413/09  N
KDZZNAXX  A0414/09  N
KDZZNAXX  A0004/09  R  A0001/09
KDZZNAXX  A0004/09  R  A0001/09
KDZZNAXX  A0004/09  R  A0001/09
KDZZNAXX  A4540/09  N
KDZZNAXX  A0216/09  N
KDZZNAXX  A0261/09  N
KDZZNAXX  A4527/09  N
KDZZNAXX  A1143/09  N
KDZZNAXX  A1144/09  N
KDZZNAXX  A0262/09  N
KDZZNAXX  A0623/09  N
KDZZNAXX  A0834/09  N
KDZZNAXX  A1040/09  N
KDZZNAXX  A0020/09  N
KDZZNAXX  A0032/09  N
KDZZNAXX  A1399/09  N
KDZZNAXX  A0837/09  N
KDZZNAXX  A0806/09  N
KDZZNAXX  A0768/09  N
KDZZNAXX  A0845/09  N
KDZZNAXX  A0846/09  N
KDZZNAXX  A0847/09  N
KDZZNAXX  A0848/09  N
KDZZNAXX  A1596/09  N
KDZZNAXX  A0203/09  N
KDZZNAXX  A0440/09  N
KDZZNAXX  A0167/09  N
KDZZNAXX  A0168/09  N
KDZZNAXX  A0169/09  N
KDZZNAXX  A0170/09  N
KDZZNAXX  A0171/09  N
KDZZNAXX  A0172/09  N
KDZZNAXX  A0173/09  N
KDZZNAXX  A0335/09  N
KDZZNAXX  A0877/09  N
KDZZNAXX  A0223/09  N
KDZZNAXX  A1395/09  N


                   Page 69
                   Query2


KDZZNAXX  A0920/09  N
KDZZNAXX  A0542/09  N
KDZZNAXX  A0114/09  N
KDZZNAXX  A0114/09  N
KDZZNAXX  A0481/09  N
KDZZNAXX  A0883/09  N
KDZZNAXX  A0921/09  N
KDZZNAXX  A0378/09  N
KDZZNAXX  A0066/09  R  A0044/09
KDZZNAXX  A0067/09  R  A0061/09
KDZZNAXX  A1081/09  N
KDZZNAXX  A0818/09  N
KDZZNAXX  A0117/09  N
KDZZNAXX  A0530/09  N
KDZZNAXX  A0531/09  N
KDZZNAXX  A0293/09  N
KDZZNAXX  A0295/09  N
KDZZNAXX  A0296/09  N
KDZZNAXX  A0496/09  N
KDZZNAXX  A0296/09  N
KDZZNAXX  A1247/09  N
KDZZNAXX  A0308/09  N
KDZZNAXX  A0152/09  N
KDZZNAXX  A0115/09  N
KDZZNAXX  A0526/09  N
KDZZNAXX  A0544/09  N
KDZZNAXX  A0779/09  N
KDZZNAXX  A0466/09  N
KDZZNAXX  A0869/09  N
KDZZNAXX  A0880/09  N
KDZZNAXX  A1080/09  N
KDZZNAXX  A1060/09  N
KDZZNAXX  A0309/09  N
KDZZNAXX  A1076/09  N
KDZZNAXX  A1062/09  N
KDZZNAXX  A1079/09  N
KDZZNAXX  A1080/09  N
KDZZNAXX  A0527/09  N
KDZZNAXX  A0528/09  N
KDZZNAXX  A0529/09  N
KDZZNAXX  A0530/09  N
KDZZNAXX  A0531/09  N
KDZZNAXX  A0121/09  N
KDZZNAXX  A0550/09  N
KDZZNAXX  A0367/09  N
KDZZNAXX  A0427/09  N
KDZZNAXX  A0467/09  N
KDZZNAXX  A0126/09  N
KDZZNAXX  A0178/09  N
KDZZNAXX  A0147/09  N
KDZZNAXX  A0285/09  N
KDZZNAXX  A0414/09  N


                   Page 70
             Query2


KDZZNAXX  A0580/09  N
KDZZNAXX  A1006/09  N
KDZZNAXX  A1234/09  N
KDZZNAXX  A0153/09  N
KDZZNAXX  A0031/09  N
KDZZNAXX  A0548/09  N
KDZZNAXX  A0032/09  N
KDZZNAXX  A0448/09  N
KDZZNAXX  A0154/09  N
KDZZNAXX  A0155/09  N
KDZZNAXX  A0449/09  N
KDZZNAXX  A0450/09  N
KDZZNAXX  A0451/09  N
KDZZNAXX  A0546/09  N
KDZZNAXX  A0452/09  N
KDZZNAXX  A0453/09  N
KDZZNAXX  A0454/09  N
KDZZNAXX  A0156/09  N
KDZZNAXX  A0975/09  N
KDZZNAXX  A1131/09  N
KDZZNAXX  A0277/09  N
KDZZNAXX  A0134/09  N
KDZZNAXX  A0088/09  N
KDZZNAXX  A0623/09  N
KDZZNAXX  A1375/09  N
KDZZNAXX  A1015/09  N
KDZZNAXX  A0278/09  N
KDZZNAXX  A0281/09  N
KDZZNAXX  A0209/09  N
KDZZNAXX  A0983/09  N
KDZZNAXX  A0198/09  N
KDZZNAXX  A0344/09  N
KDZZNAXX  A0579/09  N
KDZZNAXX  A0468/09  N
KDZZNAXX  A0203/09  N
KDZZNAXX  A0234/09  N
KDZZNAXX  A0611/09  N
KDZZNAXX  A0310/09  N
KDZZNAXX  A0144/09  N
KDZZNAXX  A0587/09  N
KDZZNAXX  A1325/09  N
KDZZNAXX  A0874/09  N
KDZZNAXX  A0516/09  N
KDZZNAXX  A0384/09  N
KDZZNAXX  A0315/09  N
KDZZNAXX  A0296/09  N
KDZZNAXX  A0913/09  N
KDZZNAXX  A0568/09  N
KDZZNAXX  A1287/09  N
KDZZNAXX  A1395/09  N
KDZZNAXX  A0405/09  N
KDZZNAXX  A0612/09  N


             Page 71
                     Query2


KDZZNAXX  A1357/09  N
KDZZNAXX  A1358/09  N
KDZZNAXX  A1359/09  N
KDZZNAXX  A0216/09  N
KDZZNAXX  A0151/09  N
KDZZNAXX  A0329/09  N
KDZZNAXX  A0912/09  N
KDZZNAXX  A0325/09  N
KDZZNAXX  A0515/09  N
KDZZNAXX  A0153/09  N
KDZZNAXX  A0370/09  N
KDZZNAXX  A0410/09  N
KDZZNAXX  A1373/09  N
KDZZNAXX  A1374/09  N
KDZZNAXX  A1376/09  N
KDZZNAXX  A1372/09  N
KDZZNAXX  A0625/09  N
KDZZNAXX  A0529/09  N
KDZZNAXX  A0532/09  N
KDZZNAXX  A0533/09  N
KDZZNAXX  A0534/09  N
KDZZNAXX  A0221/09  N
KDZZNAXX  A1597/09  N
KDZZNAXX  A1602/09  N
KDZZNAXX  A1603/09  N
KDZZNAXX  A0631/09  N
KDZZNAXX  A0632/09  N
KDZZNAXX  A0633/09  N
LBSFYNYX  A0054/09  N      LBSR  QOATT   IV  M   E  000
LBSFYNYX  A0070/09  R  A1334/08 LBSR  QRPCA   IV  BO  W  000
LBSFYNYX  A0056/09  N      LBSR  QMAXX   IV  NBO  A  000
LBSFYNYX  A0229/09  N      LBSR  QFAHW   IV  NBO  A  000
LBSFYNYX  A0075/09  N      LBSR  QWPLW   IV  M   W  000
LBSFYNYX  A0075/09  N      LBSR  QWPLW   IV  M   W  000
LBSFYNYX  A0075/09  N      LBSR  QWPLW   IV  M   W  000
LBSFYNYX  A0080/09  N      LBSR  QMAXX   IV  NBO  A  000
LBSFYNYX  A0130/09  N      LBSR  QWDLW   IV  M   W  000
LBSFYNYX  A0092/09  N      LBSR  QXXXX   IV  NBO  E  000
LBSFYNYX  A0157/09  R  A0064/09 LBSR  QKKKK   K  K   K  000
LBSFYNYX  A0109/09  N      LBSR  QRDCA   IV  BO  W  000
LBSFYNYX  A0110/09  N      LBSR  QRDCA   IV  BO  W  000
LBSFYNYX  A0111/09  N      LBSR  QRDCA   IV  BO  W  000
LBSFYNYX  A0113/09  N      LBSR  QRDCA   IV  BO  W  000
LBSFYNYX  A0114/09  N      LBSR  QRDCA   IV  BO  W  000
LBSFYNYX  A0116/09  N      LBSR  QRDCA   IV  BO  W  000
LBSFYNYX  A0117/09  N      LBSR  QRDCA   IV  BO  W  000
LBSFYNYX  A0118/09  N      LBSR  QRDCA   IV  BO  W  000
LBSFYNYX  A0119/09  N      LBSR  QRDCA   IV  BO  W  000
LBSFYNYX  A0128/09  N      LBSR  QRDCA   IV  BO  W  000
LBSFYNYX  A0129/09  N      LBSR  QWDLW   IV  M   W  000
LBSFYNYX  A0131/09  N      LBSR  QWDLW   IV  M   W  000
LBSFYNYX  A0132/09  N      LBSR  QWDLW   IV  M   W  000


                     Page 72
                      Query2


LBSFYNYX  A0133/09  N       LBSR  QWDLW   IV  M   W  000
LBSFYNYX  A0143/09  N       LBSR  QFAXX   IV  NBO  A  000
LBSFYNYX  A0198/09  N       LBSR  QOBCE   IV  M   AW  000
LBSFYNYX  A0242/09  R  A0233/09  LBSR  QMPLC   IV  BO  A  000
LBSFYNYX  A0242/09  R  A0233/09  LBSR  QMPLC   IV  BO  A  000
LBSFYNYX  A0242/09  R  A0233/09  LBSR  QMPLC   IV  BO  A  000
LBSFYNYX  A0268/09  R  A0099/09  LBSR  QOBCE   IV  M   AE  000
LCNCYNYX  A0125/05  R  A0124/05  LCCC  QXXXX   PV  NBO  AE  000
LCNCYNYX  A0126/05  N       LCCC  QXXXX   IV  NBO  AE  000
LCNCYNYX  A0682/07  N       LCCC  QXXXX   IV  NBO  AE  000
LCNCYNYX  A0557/05  N       LCCC  QXXXX   IV  BO  E  000
LCNCYNYX  A0043/06  N       LCCC  QOBCE   IV  M   AE  000
LCNCYNYX  A0298/05  R  A0565/04  LCCC  QPDXX   I  NBO  A  000
LCNCYNYX  A0352/05  N       LCCC  QMXXX   IV  M   A  000
LCNCYNYX  A0159/05  N       LCCC  QATXX   IV  NBO  AE  000
LCNCYNYX  A0159/05  N       LCCC  QATXX   IV  NBO  AE  000
LCNCYNYX  A0419/05  R  A0400/05  LCCC  QLBCS   V  M   A  000
LCNCYNYX  A0546/05  N       LCCC  QRDCA   IV  BO  W  000
LCNCYNYX  A0116/06  R  A0448/04  LCCC  QFMXX   I  BO  A  000
LFFAYNYX  A0893/09  R  A5055/08  LFBB  QFAXX   IV  NBO  A  000
LFFAYNYX  A0942/09  N       LFXX  QRTCA   IV  BO  W  000
LFFAYNYX  A5533/08  N       LFBB  QATCA   IV  NBO  AE  000
LFFAYNYX  A5631/08  N       LFRR  QWGLW   IV  M   AW  000
LFFAYNYX  A4183/08  R  A1727/08  LFFF  QMXLC   IV  M   A  000
LFFAYNYX  A0121/08  N       LFFF  QARCH   IV  BO  E  055
LFFAYNYX  A0650/09  R  A4516/08  LFEE  QPILT   I  NBO  A  000
LFFAYNYX  A1214/08  N       LFFF  QOBCE   IV  M   A  000
LFFAYNYX  A3379/08  R  A2027/08  LFMM  QOBCE   IV  M   A  000
LFFAYNYX  A1071/09  N       LFBB  QLXAS   IV  M   A  000
LFFAYNYX  A0889/09  R  A0543/09  LFXX  QKKKK   K  K   K  000
LFFAYNYX  A5119/08  N       LFMM  QWPLW   IV  M   W  000
LFFAYNYX  A5319/08  N       LFMM  QOBCE   IV  M   A  000
LFFAYNYX  A5428/08  R  A2112/08  LFFF  QRTCA   V  BO  W  055
LFFAYNYX  A0466/09  R  A0397/09  LFBB  QOBCE   IV  M   A  000
LFFAYNYX  A0425/09  R  A4270/08  LFMM  QMXLC   IV  M   A  000
LFFAYNYX  A0427/09  R  A4271/08  LFMM  QMDCH   IV  NBO  A  000
LFFAYNYX  A3421/08  N       LFMM  QOBCE   IV  M   A  000
LFFAYNYX  A0112/09  R  A0110/09  LFEE  QPIXX   I  BO  A  000
LFFAYNYX  A1046/09  R  A1042/09  LFFF  QSBLC   IV  BO  A  000
LFFAYNYX  A0343/09  R  A0332/09  LFBB  QXXXX   IV  NBO  A  000
LFFAYNYX  A0009/09  N       LFBB  QSBAH   IV  BO  A  000
LFFAYNYX  A5612/08  N       LFMM  QOBCE   IV  M   A  000
LFFAYNYX  A0293/09  N       LFBB  QOBCE   IV  M   A  000
LFFAYNYX  A5131/08  N       LFMM  QOBCE   IV  M   E  000
LFFAYNYX  A1092/09  R  A5478/08  LFRR  QCAAS   IV  B   AE  000
LFFAYNYX  A0294/09  N       LFBB  QMXLT   IV  M   A  000
LFFAYNYX  A4920/08  R  A3218/08  LFMM  QMRLT   IV  NBO  A  000
LFFAYNYX  A0890/09  R  A5056/08  LFBB  QMRLT   IV  NBO  A  000
LFFAYNYX  A5057/08  R  A3236/08  LFBB  QLPAS   IV  BO  A  000
LFFAYNYX  A5021/08  N       LFBB  QFULT   IV  NBO  A  000
LFFAYNYX  A0430/09  R  A4378/08  LFMM  QPRCH   IV  BO  AE  000
LFFAYNYX  A3354/08  R  A2933/08  LFFF  QFAHW   IV  NBO  A  000


                      Page 73
                     Query2


LFFAYNYX  A0413/09  R  A4466/08 LFMM  QSEXX   V  B   AE  000
LFFAYNYX  A5621/08  R  A2929/08 LFFF  QPICS   I  NBO  A  000
LFFAYNYX  A4521/08  N      LFBB  QOBCE   IV  M   A  000
LFFAYNYX  A5457/08  N      LFBB  QFFAH   IV  NBO  A  000
LFFAYNYX  A0011/09  R  A5426/08 LFMM  QMXLT   IV  M   A  000
LFFAYNYX  A5466/08  R  A4837/08 LFEE  QOLAS   IV  M   E  000
LFFAYNYX  A5520/08  N      LFFF  QOBCE   IV  M   E  000
LFFAYNYX  A5521/08  N      LFFF  QOBCE   IV  M   E  000
LFFAYNYX  A4223/08  N      LFFF  QOBCE   IV  M   E  000
LFFAYNYX  A4148/08  N      LFMM  QPICS   I  NBO  A  000
LFFAYNYX  A4525/08  N      LFMM  QMPLC   IV  BO  A  000
LFFAYNYX  A4461/08  R  A4434/08 LFFF  QRRXX   IV  BO  W  065
LFFAYNYX  A4997/08  N      LFBB  QACAH   IV  NBO  AE  000
LFFAYNYX  A4779/08  N      LFFF  QXXLC   IV  B   E  000
LFFAYNYX  A5238/08  N      LFBB  QWPLW   IV  M   AW  000
LFFAYNYX  A5629/08  N      LFMM  QSBAH   IV  BO  A  000
LFFAYNYX  A5163/08  N      LFRR  QACXX   IV  NBO  AE  000
LFFAYNYX  A1073/09  N      LFBB  QMXXX   IV  NBO  A  000
LFFAYNYX  A4293/08  N      LFMM  QFFAH   IV  NBO  A  000
LFFAYNYX  A0050/09  R  A4397/08 LFMM  QFMAH   IV  BO  A  000
LFFAYNYX  A4522/08  N      LFBB  QOBCE   IV  M   A  000
LFFAYNYX  A4954/08  N      LFFF  QOBCE   IV  M   E  000
LFFAYNYX  A4517/08  N      LFBB  QOBCE   IV  M   A  000
LFFAYNYX  A4519/08  N      LFBB  QOBCE   IV  M   A  000
LFFAYNYX  A4520/08  N      LFBB  QOBCE   IV  M   A  000
LFFAYNYX  A0715/09  R  A4658/08 LFBB  QMXLT   IV  M   A  000
LFFAYNYX  A4433/08  N      LFBB  QRRXX   IV  BO  W  015
LFFAYNYX  A4439/08  N      LFBB  QPICS   I  NBO  A  000
LFFAYNYX  A4450/08  N      LFRR  QOBCE   IV  M   A  000
LFFAYNYX  A0111/09  R  A4931/08 LFEE  QAACH   I  BO  AE  000
LFFAYNYX  A4489/08  R  A4317/08 LFFF  QSEAH   V  B   E  000
LFFAYNYX  A4947/08  N      LFMM  QMKLT   IV  M   A  000
LFFAYNYX  A0318/09  R  A0317/09 LFMM  QLPAS   IV  BO  A  000
LFFAYNYX  A4565/08  N      LFBB  QOBCE   IV  M   A  000
LFFAYNYX  A0025/09  N      LFMM  QSBAH   IV  BO  A  000
LFFAYNYX  A1075/09  R  A0306/09 LFFF  QMPXX   IV  BO  A  000
LFFAYNYX  A4756/08  N      LFMM  QWPLW   IV  M   W  000
LFFAYNYX  A0892/09  R  A5075/08 LFBB  QMXLT   IV  M   A  000
LFFAYNYX  A5048/08  N      LFFF  QOBCE   IV  M   E  000
LFFAYNYX  A5110/08  R  A5093/08 LFFF  QOBCE   IV  M   W  000
LFFAYNYX  A1106/09  R  A5415/08 LFEE  QWBLW   IV  M   AW  000
LFFAYNYX  A5439/08  N      LFMM  QFMAH   IV  BO  A  000
LFFAYNYX  A0243/09  N      LFFF  QMXLT   IV  M   A  000
LFFAYNYX  A5512/08  N      LFFF  QOBCE   IV  M   E  000
LFFAYNYX  A5607/08  N      LFFF  QFAXX   IV  NBO  A  000
LFFAYNYX  A5609/08  N      LFBB  QWGLW   IV  M   AW  000
LFFAYNYX  A5534/08  N      LFBB  QSEAH   V  B   E  000
LFFAYNYX  A1195/09  R  A5536/08 LFBB  QFAXX   IV  NBO  A  000
LFFAYNYX  A5636/08  R  A4347/08 LFMM  QPMCH   I  NBO  A  000
LFFAYNYX  A5637/08  R  A3806/08 LFMM  QIOAS   I  BO  A  000
LFFAYNYX  A0295/09  N      LFBB  QMXLT   IV  M   A  000
LFFAYNYX  A0578/09  R  A0359/09 LFMM  QACCA   IV  NBO  AE  000


                     Page 74
                     Query2


LFFAYNYX  A0889/09  R  A0543/09 LFXX  QKKKK   K  K   K  000
LFFAYNYX  A0061/09  N      LFBB  QOBCE   IV  M   A  000
LFFAYNYX  A0075/09  N      LFMM  QMXLC   IV  M   A  000
LFFAYNYX  A0095/09  N      LFBB  QPECH   V  NBO  A  000
LFFAYNYX  A0399/09  R  A0323/09 LFFF  QFALT   V  NBO  A  000
LFFAYNYX  A0227/09  N      LFBB  QMKLT   IV  M   A  000
LFFAYNYX  A0229/09  N      LFBB  QMKXX   IV  BO  A  000
LFFAYNYX  A0212/09  N      LFBB  QMNLT   IV  NBO  A  000
LFFAYNYX  A0322/09  N      LFFF  QPKCH   V  NBO  A  000
LFFAYNYX  A0226/09  N      LFBB  QMXLT   IV  M   A  000
LFFAYNYX  A0556/09  N      LFMM  QPICH   I  NBO  A  000
LFFAYNYX  A0304/09  N      LFFF  QCACF   IV  B   A  000
LFFAYNYX  A0568/09  N      LFEE  QICXX   I  BO  A  000
LFFAYNYX  A0331/09  R  A4191/08 LFBB  QFALT   IV  NBO  A  000
LFFAYNYX  A0430/09  R  A4378/08 LFMM  QPRCH   IV  BO  AE  000
LFFAYNYX  A0476/09  N      LFXX  QARTT   V  BO  E  195
LFFAYNYX  A0477/09  N      LFXX  QCATT   I  BO  E  195
LFFAYNYX  A0478/09  N      LFMM  QARTT   IV  BO  E  145
LFFAYNYX  A0479/09  N      LFEE  QARTT   I  BO  E  315
LFFAYNYX  A0480/09  N      LFFF  QAPTT   IV  BO  E  045
LFFAYNYX  A0481/09  N      LFEE  QARTT   I  BO  E  195
LFFAYNYX  A0482/09  N      LFMM  QARTT   I  BO  E  195
LFFAYNYX  A0483/09  N      LFXX  QSETT   IV  BO  E  000
LFFAYNYX  A0484/09  N      LFRR  QARTT   I  BO  E  195
LFFAYNYX  A0485/09  N      LFRR  QARTT   I  BO  E  195
LFFAYNYX  A0486/09  N      LFMM  QNVTT   IV  BO  AE  000
LFFAYNYX  A0487/09  N      LFFF  QATTT   IV  BO  AE  000
LFFAYNYX  A0488/09  N      LFBB  QARTT   I  BO  E  195
LFFAYNYX  A0489/09  N      LFMM  QRRTT   IV  BO  AW  000
LFFAYNYX  A0490/09  N      LFXX  QARTT   I  BO  E  265
LFFAYNYX  A0491/09  N      LFMM  QARTT   I  BO  E  195
LFFAYNYX  A0492/09  N      LFMM  QARTT   I  BO  E  195
LFFAYNYX  A0493/09  N      LFEE  QRDTT   IV  BO  W  000
LFFAYNYX  A0494/09  N      LFRR  QRRTT   IV  BO  W  000
LFFAYNYX  A0495/09  N      LFRR  QRDTT   IV  BO  W  000
LFFAYNYX  A0496/09  N      LFMM  QRRTT   IV  BO  W  030
LFFAYNYX  A0497/09  N      LFMM  QRRTT   IV  BO  W  040
LFFAYNYX  A0498/09  N      LFBB  QMPCS   IV  M   A  000
LFFAYNYX  A0709/09  N      LFFF  QMXLT   IV  M   A  000
LFFAYNYX  A0627/09  R  A5633/08 LFBB  QWZLW   IV  M   W  000
LFFAYNYX  A0676/09  N      LFBB  QMKLT   IV  M   A  000
LFFAYNYX  A0699/09  N      LFFF  QMXLT   IV  M   A  000
LFFAYNYX  A0873/09  R  A0629/09 LFMM  QFFAH   IV  NBO  A  000
LFFAYNYX  A0875/09  R  A0630/09 LFMM  QACCA   IV  NBO  AE  000
LFFAYNYX  A0694/09  R  A4617/08 LFFF  QNVAS   IV  BO  E  000
LFFAYNYX  A1105/09  R  A0711/09 LFFF  QILAS   I  NBO  A  000
LFFAYNYX  A0701/09  N      LFFF  QMXLT   IV  M   A  000
LFFAYNYX  A1076/09  R  A0706/09 LFFF  QMPLC   IV  BO  A  000
LFFAYNYX  A0724/09  N      LFMM  QXXAS   IV  NBO  A  000
LFFAYNYX  A0732/09  N      LFBB  QMXLT   IV  M   A  000
LFFAYNYX  A1113/09  R  A1070/09 LFMM  QPICH   I  NBO  A  000
LFFAYNYX  A0754/09  R  A0750/09 LFMM  QMRLT   IV  NBO  A  000


                     Page 75
                     Query2


LFFAYNYX  A0776/09  N      LFXX  QARCH   I  BO  E  195
LFFAYNYX  A0794/09  R  A0696/09 LFMM  QMRLC   IV  NBO  A  000
LFFAYNYX  A0797/09  N      LFRR  QPICR   I  NBO  A  000
LFFAYNYX  A0844/09  N      LFBB  QAAXX   IV  BO  AE  000
LFFAYNYX  A0931/09  N      LFRR  QFAXX   V  NBO  A  000
LFFAYNYX  A0855/09  N      LFMM  QPIAW   I  NBO  A  000
LFFAYNYX  A0857/09  R  A4732/08 LFFF  QMKLC   IV  BO  A  000
LFFAYNYX  A0858/09  N      LFFF  QOBCE   IV  M   E  000
LFFAYNYX  A0859/09  N      LFMM  QMPCS   IV  M   A  000
LFFAYNYX  A0993/09  N      LFBB  QPICH   I  NBO  A  000
LFFAYNYX  A0891/09  R  A5059/08 LFBB  QMXLT   IV  M   A  000
LFFAYNYX  A0948/09  N      LFFF  QOBCE   IV  M   A  000
LFFAYNYX  A0968/09  N      LFFF  QACCA   IV  NBO  AE  000
LFFAYNYX  A1173/09  R  A1058/09 LFMM  QMXLC   IV  M   A  000
LFFAYNYX  A1008/09  R  A0964/09 LFBB  QMPLT   IV  M   A  000
LFFAYNYX  A1160/09  N      LFFF  QMKLC   IV  BO  A  000
LFFAYNYX  A1152/09  N      LFMM  QNVXX   IV  BO  AE  000
LFFAYNYX  A0973/09  N      LFBB  QMKLC   IV  BO  A  000
LFFAYNYX  A1161/09  R  A1062/09 LFMM  QLAXX   IV  NBO  A  000
LFFAYNYX  A1019/09  N      LFBB  QMXHW   IV  M   A  000
LFFAYNYX  A1149/09  R  A1138/09 LFEE  QATXX   IV  NBO  AE  015
LFFAYNYX  A1124/09  N      LFMM  QMBCH   IV  BO  A  000
LFFAYNYX  A1127/09  N      LFMM  QFAHX   IV  BO  A  000
LFFAYNYX  A1146/09  N      LFEE  QATXX   IV  NBO  AE  025
LFFAYNYX  A1147/09  N      LFEE  QATXX   IV  NBO  AE  035
LFFAYNYX  A1148/09  N      LFEE  QATXX   IV  NBO  AE  000
LFFAYNYX  A1150/09  N      LFEE  QATXX   IV  NBO  AE  045
LFFAYNYX  A1158/09  N      LFEE  QMXLC   IV  M   A  000
LFFAYNYX  A1177/09  N      LFFF  QFULT   IV  NBO  A  000
LFFAYNYX  A1214/09  N      LFXX  QXXXX   IV  NBO  E  000
LFFAYNYX  A1202/09  N      LFXX  QXXXX   IV  NBO  E  000
LFFAYNYX  A1222/09  N      LFMM  QMXLC   IV  M   A  000
LFFAYNYX  A1217/09  N      LFMM  QPMCH   IV  NBO  A  000
LIIAYNYX  A0362/09  R  A0361/09 LIBB  QOBCE   IV  M   A  000
LIIAYNYX  A4468/06  N      LIXX  QXXCH   IV  NBO  E  000
LIIAYNYX  M5311/02  R  M5265/02 LIMM  QOBCE   IV  M   AE  000
LIIAYNYX  A0378/09  R  A0358/09 LIBB  QOBXX   IV  M   A  000
LIIAYNYX  A0716/09  R  A7260/08 LIRR  QSCLT   IV  NBO  E  000
LIIAYNYX  B1709/09  R  B0175/09 LIMM  QNTXX   IV  BO  A  000
LIIAYNYX  B1713/09  R  B0171/09 LIMM  QNTXX   IV  BO  A  000
LIIAYNYX  B1714/09  R  B0178/09 LIRR  QNTXX   IV  BO  A  000
LIIAYNYX  W0524/09  R  W0260/09 LIXX  QKKKK   K  K   K  000
LIIAYNYX  A1729/09  R  A0792/09 LIBB  QXXAS   IV  BO  A  000
LIIAYNYX  B1710/09  R  B0177/09 LIMM  QNTXX   IV  BO  A  000
LIIAYNYX  M1635/06  N      LIMM  QOBCE   IV  M   AE  000
LIIAYNYX  M1929/06  N      LIMM  QPICH   I  NBO  A  000
LIIAYNYX  A0353/09  R  A1369/06 LIBB  QOBCE   IV  M   A  000
LIIAYNYX  B1038/09  R  B0354/09 LIRR  QFAXX   IV  NBO  A  000
LIIAYNYX  W0616/09  R  W0447/09 LIBB  QRRCA   IV  BO  W  000
LIIAYNYX  A0344/09  R  A1950/05 LIBB  QOBCE   IV  M   AE  000
LIIAYNYX  A0350/09  R  A3568/05 LIBB  QOBCE   IV  M   A  000
LIIAYNYX  A0380/09  R  A0377/09 LIBB  QOLAS   IV  M   A  000


                     Page 76
                      Query2


LIIAYNYX  A1875/06  N       LIRR  QOBAW   IV  M   A  000
LIIAYNYX  A2924/06  N       LIRR  QOLXX   IV  M   AE  000
LIIAYNYX  A0356/09  R  A3069/06  LIBB  QOBAW   IV  M   A  000
LIIAYNYX  M0138/06  N       LIMM  QCACF   IV  B   AE  000
LIIAYNYX  A5792/08  R  A1273/07  LIRR  QLACS   IV  NBO  A  000
LIIAYNYX  B1050/09  R  B0349/09  LIRR  QFDAS   I  M   A  000
LIIAYNYX  B4250/08  R  B1755/08  LIMM  QXXCS   IV  NBO  A  000
LIIAYNYX  B0193/08  N       LIMM  QOBCE   IV  M   A  000
LIIAYNYX  B0364/08  N       LIBB  QOBCE   IV  M   A  000
LIIAYNYX  B1145/08  N       LIMM  QOBCE   IV  M   A  000
LIIAYNYX  B1270/08  N       LIMM  QOBCH   IV  M   A  000
LIIAYNYX  B0998/08  N       LIMM  QFWCS   V  M   A  000
LIIAYNYX  B1144/08  N       LIMM  QOBAW   IV  M   A  000
LIIAYNYX  B1271/08  N       LIMM  QOBAW   IV  M   A  000
LIIAYNYX  B1272/08  N       LIMM  QOBCE   IV  M   A  000
LIIAYNYX  A1262/08  R  A6044/06  LIRR  QOBCH   IV  M   A  000
LIIAYNYX  A0369/09  R  A0276/09  LIBB  QOLAS   IV  M   A  000
LIIAYNYX  B1997/07  R  B0452/07  LIBB  QXXCH   IV  NBO  A  000
LIIAYNYX  B0128/08  N       LIBB  QOBCE   IV  M   A  000
LIIAYNYX  B0319/09  R  B6455/08  LIMM  QMPXX   IV  BO  A  000
LIIAYNYX  A7355/08  R  A6653/08  LIRR  QNTAS   IV  BO  A  000
LIIAYNYX  A1753/08  N       LIRR  QMCXX   I  M   A  000
LIIAYNYX  A1755/08  N       LIRR  QMDCH   IV  NBO  A  000
LIIAYNYX  A1756/08  N       LIRR  QMSXX   IV  BO  A  000
LIIAYNYX  B2207/08  R  B7797/07  LIBB  QOBCH   IV  M   A  000
LIIAYNYX  B2156/07  N       LIRR  QOBCE   IV  M   A  000
LIIAYNYX  A0844/09  R  A0579/09  LIMM  QSCAH   IV  BO  E  000
LIIAYNYX  B4294/07  R  B4266/07  LIRR  QLPCS   IV  BO  A  000
LIIAYNYX  B2146/07  R  B1333/07  LIRR  QOBCE   IV  M   A  000
LIIAYNYX  B2763/07  R  B2760/07  LIRR  QOBCE   IV  M   A  000
LIIAYNYX  B4519/07  R  B2152/07  LIRR  QOBCE   IV  M   A  000
LIIAYNYX  A5800/08  R  A5793/08  LIRR  QLCXX   I  BO  A  000
LIIAYNYX  A1196/09  R  A0876/09  LIMM  QOBCE   IV  M   A  000
LIIAYNYX  B4314/07  R  B4270/07  LIMM  QOBCE   IV  M   A  000
LIIAYNYX  B4951/07  R  B1406/07  LIRR  QMCXX   I  M   A  000
LIIAYNYX  B4726/07  R  B2566/07  LIRR  QFAXX   IV  NBO  A  000
LIIAYNYX  A1662/09  R  A7055/08  LIBB  QOBCE   IV  M   E  000
LIIAYNYX  B0313/09  N       LIRR  QFFCG   IV  NBO  A  000
LIIAYNYX  B1786/09  R  B8243/08  LIMM  QICXX   I  NBO  A  000
LIIAYNYX  A7280/08  R  A5292/08  LIRR  QXXCH   V  NBO  E  000
LIIAYNYX  B0757/09  R  B6825/08  LIMM  QMAXX   IV  NBO  A  000
LIIAYNYX  B4936/07  R  B4741/06  LIRR  QOBCE   IV  M   A  000
LIIAYNYX  B4946/07  R  B1405/07  LIRR  QMDCH   IV  NBO  A  000
LIIAYNYX  B4955/07  R  B0223/07  LMMM  QMRXX   IV  NBO  A  000
LIIAYNYX  B4957/07  R  B1759/07  LIBB  QOBCE   IV  M   AE  000
LIIAYNYX  B5319/07  R  B5318/07  LIMM  QOBCE   IV  M   A  000
LIIAYNYX  B0255/09  R  B6456/08  LIMM  QOBCE   IV  M   A  000
LIIAYNYX  A1341/09  R  A0730/09  LIXX  QKKKK   K  K   K  000
LIIAYNYX  A1615/09  R  A6272/08  LIRR  QPIXX   I  NBO  A  000
LIIAYNYX  B0248/08  N       LIMM  QOBCE   IV  M   A  000
LIIAYNYX  B8417/08  R  B6122/08  LIMM  QOLAS   IV  M   A  000
LIIAYNYX  A0453/09  R  A0452/09  LIRR  QSPXX   IV  BO  E  000


                      Page 77
                      Query2


LIIAYNYX  B8418/08  R  B6121/08  LIMM  QFAHX   IV  BO  A  000
LIIAYNYX  A0521/09  R  A6500/08  LIMM  QFAXX   IV  NBO  A  000
LIIAYNYX  A0472/09  R  A5723/08  LIMM  QMXXX   IV  M   A  000
LIIAYNYX  B8413/08  R  B6173/08  LIRR  QIOAS   I  BO  A  000
LIIAYNYX  A6479/08  N       LIMM  QOBAW   IV  M   A  000
LIIAYNYX  B3964/08  R  B3954/08  LIRR  QMDCH   IV  NBO  A  000
LIIAYNYX  B4101/08  R  B4083/08  LIMM  QOBAW   IV  M   A  000
LIIAYNYX  B4099/08  R  B4089/08  LIMM  QOBCH   IV  M   A  000
LIIAYNYX  B1473/09  N       LIMM  QOLAS   IV  M   A  000
LIIAYNYX  B1054/09  R  B0345/09  LIRR  QFAXX   IV  NBO  A  000
LIIAYNYX  A5819/08  R  A5794/08  LIRR  QFAXX   IV  NBO  A  000
LIIAYNYX  B0951/09  R  B6791/08  LIMM  QOBCE   IV  M   A  000
LIIAYNYX  B1712/09  R  B0179/09  LIRR  QNTXX   IV  BO  A  000
LIIAYNYX  B8388/08  R  B6118/08  LIMM  QFAXX   IV  NBO  A  000
LIIAYNYX  A0718/09  R  A6709/08  LIRR  QFAXX   IV  NBO  A  000
LIIAYNYX  B4858/08  R  B4368/07  LIMM  QOBCE   IV  M   A  000
LIIAYNYX  A0370/09  R  A5768/08  LIBB  QOLAS   IV  M   A  000
LIIAYNYX  A1623/09  R  A1563/09  LIBB  QOLAS   IV  M   A  000
LIIAYNYX  A4410/08  N       LIRR  QOBXX   IV  M   A  000
LIIAYNYX  B4763/08  R  B3337/08  LIMM  QOBCE   IV  M   A  000
LIIAYNYX  A4412/08  R  A4407/08  LIRR  QOBXX   IV  M   A  000
LIIAYNYX  B0737/09  R  B6811/08  LIMM  QIDCS   I  NBO  A  000
LIIAYNYX  A0715/09  R  A5786/08  LIMM  QNNAS   IV  BO  AE  000
LIIAYNYX  B0746/09  R  B8137/08  LIRR  QMXXX   IV  M   A  000
LIIAYNYX  B1463/09  R  B7773/08  LIMM  QMKLC   IV  BO  A  000
LIIAYNYX  B1739/09  R  B8160/08  LIMM  QFMXX   IV  BO  A  000
LIIAYNYX  B5500/08  N       LIRR  QFAXX   IV  NBO  A  000
LIIAYNYX  A0686/09  N       LIXX  QXXTT   IV  NBO  E  000
LIIAYNYX  B0785/09  R  B7695/08  LIRR  QFCAS   IV  M   A  000
LIIAYNYX  B1447/09  R  B7467/08  LIMM  QLAAS   IV  NBO  A  000
LIIAYNYX  A0598/09  R  A0025/09  LIRR  QIGAS   I  NBO  A  000
LIIAYNYX  B0745/09  N       LIRR  QSPXX   IV  BO  A  000
LIIAYNYX  W4788/08  N       LIMM  QWMLW   IV  NBO  W  000
LIIAYNYX  A5887/08  N       LIRR  QPACH   I  NBO  A  000
LIIAYNYX  W4809/08  N       LIRR  QRDCA   IV  BO  W  000
LIIAYNYX  B8387/08  R  B6117/08  LIMM  QFAXX   IV  NBO  A  000
LIIAYNYX  A4724/08  R  A4474/08  LIMM  QOBCE   IV  M   AE  000
LIIAYNYX  B0587/09  N       LIRR  QMAXX   IV  NBO  A  000
LIIAYNYX  A0682/09  N       LIXX  QARTT   IV  BO  E  000
LIIAYNYX  B1039/09  R  B0351/09  LIRR  QOBCE   IV  M   A  000
LIIAYNYX  B0948/09  R  B0786/09  LIRR  QFTAS   I  B   A  000
LIIAYNYX  B5501/08  N       LIRR  QFAXX   IV  NBO  A  000
LIIAYNYX  A1609/09  R  A6249/08  LIRR  QPDXX   I  NBO  A  000
LIIAYNYX  B1134/09  R  B7247/08  LIMM  QOLAS   IV  M   A  000
LIIAYNYX  A0016/09  R  A5243/08  LIRR  QNNXX   IV  BO  E  000
LIIAYNYX  A1723/09  R  A7140/08  LIMM  QACCH   IV  NBO  E  000
LIIAYNYX  A1650/09  R  A6998/08  LIRR  QNBAS   IV  BO  E  000
LIIAYNYX  B1684/09  R  B7963/08  LIRR  QNBAS   IV  BO  A  000
LIIAYNYX  B0572/09  N       LIMM  QFAXX   IV  NBO  A  000
LIIAYNYX  B1544/09  R  B8091/08  LIMM  QFTAS   I  B   A  000
LIIAYNYX  A0504/09  R  A6391/08  LIRR  QCAXX   IV  B   A  000
LIIAYNYX  W4751/08  N       LIRR  QWPLW   IV  M   W  000


                      Page 78
                     Query2


LIIAYNYX  B1729/09  R  B0980/09 LIMM  QNBAS   IV  BO  A  000
LIIAYNYX  B1184/09  R  B0806/09 LIMM  QSPAH   IV  BO  A  000
LIIAYNYX  A5125/08  N      LIXX  QXXCH   IV  NBO  E  000
LIIAYNYX  A0351/09  N      LIBB  QOBCE   IV  M   A  000
LIIAYNYX  A1593/09  R  A0349/09 LIBB  QFWAW   V  M   A  000
LIIAYNYX  B1705/09  R  B8204/08 LIMM  QOLAS   IV  M   A  000
LIIAYNYX  B0929/09  N      LIMM  QFAXX   V  NBO  A  000
LIIAYNYX  A0023/09  R  A6211/08 LIMM  QOLAS   IV  M   E  000
LIIAYNYX  B0804/09  N      LIMM  QFUXX   IV  NBO  A  000
LIIAYNYX  B8383/08  R  B6116/08 LIMM  QLXAS   IV  M   A  000
LIIAYNYX  A0259/09  R  A0258/09 LIRR  QOBCE   IV  M   E  000
LIIAYNYX  B6860/08  R  B4808/08 LIBB  QOBCE   IV  M   A  000
LIIAYNYX  B0424/05  N      LMMM  QOBCE   IV  M   AE  000
LIIAYNYX  A3557/03  N      LIXX  QRCXX   IV  NBO  E  000
LIIAYNYX  B1007/09  R  B8405/08 LIRR  QFMXX   IV  BO  A  000
LIIAYNYX  B1748/09  R  B8124/08 LIRR  QMAXX   IV  NBO  A  000
LIIAYNYX  A1682/09  R  A6956/08 LIMM  QSPXX   IV  BO  E  000
LIIAYNYX  A0694/09  R  A5945/08 LIRR  QMNXX   IV  NBO  A  000
LIIAYNYX  B0163/09  R  B6349/08 LIMM  QOLAS   IV  M   A  000
LIIAYNYX  B4858/08  R  B4368/07 LIMM  QOBCE   IV  M   A  000
LIIAYNYX  A6052/08  N      LIMM  QOBCE   IV  M   A  000
LIIAYNYX  B0522/09  N      LIMM  QMPXX   IV  BO  A  000
LIIAYNYX  A6524/08  N      LIRR  QOBCE   IV  M   A  000
LIIAYNYX  A6525/08  N      LIRR  QOBCE   IV  M   A  000
LIIAYNYX  B0665/09  R  B6669/08 LIMM  QOBCE   IV  M   A  000
LIIAYNYX  A1532/09  N      LIBB  QOBCE   IV  M   E  000
LIIAYNYX  A0374/09  R  A0357/09 LIBB  QOBCE   IV  M   A  000
LIIAYNYX  A0624/09  R  A5871/08 LIRR  QFCAS   IV  M   A  000
LIIAYNYX  A0237/09  R  A5870/08 LIRR  QSCAH   IV  BO  E  000
LIIAYNYX  A0600/09  R  A0134/09 LIRR  QIDXX   I  NBO  A  000
LIIAYNYX  A0359/09  N      LIBB  QOBCH   IV  M   A  000
LIIAYNYX  A0360/09  N      LIBB  QOBCE   IV  M   A  000
LIIAYNYX  B1721/09  N      LIRR  QMXLC   IV  M   A  000
LIIAYNYX  B1718/09  R  B0477/09 LIMM  QPDXX   I  NBO  A  000
LIIAYNYX  B7766/08  R  B7750/08 LIMM  QOBAW   IV  M   A  000
LIIAYNYX  B7566/08  N      LIRR  QMRXX   IV  NBO  A  000
LIIAYNYX  B0903/09  N      LIRR  QPDCH   I  NBO  A  000
LIIAYNYX  B0924/09  R  B6921/08 LIMM  QLPXX   IV  BO  A  000
LIIAYNYX  B0716/09  R  B6782/08 LIMM  QMXLC   IV  M   A  000
LIIAYNYX  W0265/09  N      LIRR  QXXCS   V  NBO  W  000
LIIAYNYX  A0840/09  N      LIBB  QOBCE   IV  M   E  000
LIIAYNYX  B1725/09  R  B1068/09 LIRR  QFAXX   IV  NBO  A  000
LIIAYNYX  A1114/09  R  A6365/08 LIRR  QMDCH   IV  NBO  A  000
LIIAYNYX  A0815/09  R  A6133/08 LIBB  QOBCE   IV  M   E  000
LIIAYNYX  A0503/09  R  A6390/08 LIRR  QCAXX   IV  B   A  000
LIIAYNYX  A1657/09  R  A0147/09 LIMM  QNTXX   IV  BO  AE  000
LIIAYNYX  B1762/09  R  B1754/09 LMMM  QFAAH   IV  NBO  A  000
LIIAYNYX  B7822/08  N      LIMM  QAZCH   IV  NBO  A  000
LIIAYNYX  A1387/09  R  A1385/09 LIRR  QMPCS   IV  M   A  000
LIIAYNYX  W4934/08  R  W4761/07 LIMM  QXXCH   IV  NBO  W  025
LIIAYNYX  B1006/09  R  B8404/08 LIRR  QFFXX   IV  NBO  A  000
LIIAYNYX  A1686/09  N      LIRR  QOLAS   IV  M   E  000


                     Page 79
                     Query2


LIIAYNYX  B0777/09  R  B7829/08 LIRR  QMNXX   IV  NBO  A  000
LIIAYNYX  B1763/09  R  B0862/09 LIMM  QNMXX   IV  BO  A  000
LIIAYNYX  B8150/07  N      LIMM  QOBCE   IV  M   A  000
LIIAYNYX  B0776/09  R  B7830/08 LIRR  QMAXX   IV  NBO  A  000
LIIAYNYX  B8187/07  R  B5332/07 LIMM  QOBCE   IV  M   A  000
LIIAYNYX  B7351/07  R  B6635/07 LIMM  QOBCE   IV  M   AE  000
LIIAYNYX  A6518/08  N      LIMM  QOBAW   IV  M   A  000
LIIAYNYX  A0890/09  R  A6501/08 LIMM  QFALT   IV  NBO  A  000
LIIAYNYX  A1242/09  R  A6439/08 LIMM  QIDXX   I  NBO  A  000
LIIAYNYX  A1243/09  R  A6440/08 LIMM  QIDXX   I  NBO  A  000
LIIAYNYX  B1121/09  R  B7371/08 LIBB  QFAXX   IV  NBO  A  000
LIIAYNYX  A1142/09  R  A6453/08 LIRR  QFAXX   IV  NBO  A  000
LIIAYNYX  B1431/09  N      LIRR  QMRLC   IV  NBO  A  000
LIIAYNYX  B0460/09  R  B6132/08 LIBB  QNBAS   IV  BO  A  000
LIIAYNYX  B0072/09  R  B5734/08 LIMM  QMAXX   IV  NBO  A  000
LIIAYNYX  B6868/07  R  B3265/06 LIRR  QFAXX   IV  NBO  A  000
LIIAYNYX  B6852/07  R  B6611/07 LIRR  QOBCE   IV  M   A  000
LIIAYNYX  B6850/07  R  B6632/07 LIRR  QOBCE   IV  M   A  000
LIIAYNYX  B6840/07  R  B6833/07 LIRR  QOBCE   IV  M   A  000
LIIAYNYX  A0880/09  R  A6245/08 LIRR  QNMXX   IV  BO  A  000
LIIAYNYX  A0607/09  R  A6672/08 LIMM  QFAXX   IV  NBO  A  000
LIIAYNYX  B1009/09  R  B8408/08 LIRR  QFAXX   IV  NBO  A  000
LIIAYNYX  B8389/08  R  B6630/08 LIMM  QMRXX   IV  NBO  A  000
LIIAYNYX  B8268/07  R  B8224/07 LIRR  QOBCE   IV  M   A  000
LIIAYNYX  B6839/07  R  B6834/07 LIRR  QOBCE   IV  M   A  000
LIIAYNYX  B8391/08  R  B6634/08 LIMM  QOBCE   IV  M   A  000
LIIAYNYX  B0409/09  N      LIMM  QXXHW   IV  NBO  A  000
LIIAYNYX  A7306/08  R  A5317/08 LIRR  QNBCT   IV  BO  AE  000
LIIAYNYX  A7307/08  R  A5318/08 LIRR  QNBCT   IV  BO  A  000
LIIAYNYX  B8393/08  N      LIMM  QFAXX   IV  NBO  A  000
LIIAYNYX  A0899/09  R  A0887/09 LIMM  QMNXX   IV  NBO  A  000
LIIAYNYX  B0644/09  N      LIMM  QFAXX   IV  NBO  A  000
LIIAYNYX  B0921/09  R  B0145/09 LIBB  QXXCS   IV  NBO  A  000
LIIAYNYX  A7334/08  R  A6738/08 LIRR  QIGAS   I  NBO  A  000
LIIAYNYX  B7486/08  N      LIMM  QFTXX   I  B   A  000
LIIAYNYX  B7487/08  N      LIMM  QFTXX   I  B   A  000
LIIAYNYX  A0417/09  R  A5305/08 LIBB  QNBAS   IV  BO  E  000
LIIAYNYX  A7314/08  N      LIBB  QLPXX   IV  BO  A  000
LIIAYNYX  W4808/08  N      LIRR  QRDCA   IV  BO  W  000
LIIAYNYX  A0662/09  R  A6714/08 LIMM  QMPLC   IV  BO  A  000
LIIAYNYX  B0793/09  R  B8276/08 LIMM  QMRLT   IV  NBO  A  000
LIIAYNYX  A0525/09  R  A4892/08 LIMM  QPIXX   I  NBO  A  000
LIIAYNYX  A0930/09  R  A6256/08 LIMM  QLAXX   IV  NBO  A  000
LIIAYNYX  B0403/09  R  B5118/08 LIBB  QMXXX   IV  M   A  000
LIIAYNYX  A0364/09  R  A6334/08 LIMM  QLBAS   V  M   A  000
LIIAYNYX  A0655/09  N      LIRR  QSPXX   IV  BO  E  000
LIIAYNYX  A0791/09  R  A6899/08 LIBB  QFTAS   I  B   A  000
LIIAYNYX  B0799/09  R  B8435/08 LIRR  QLAAS   IV  NBO  A  000
LIIAYNYX  B1747/09  R  B8129/08 LIRR  QFAXX   IV  NBO  A  000
LIIAYNYX  B1751/09  R  B8113/08 LIRR  QFAHX   IV  BO  A  000
LIIAYNYX  B0411/09  R  B6474/08 LIMM  QFAHX   IV  BO  A  000
LIIAYNYX  B0412/09  R  B6473/08 LIMM  QMAXX   IV  NBO  A  000


                     Page 80
                     Query2


LIIAYNYX  B8414/08  R  B8412/08 LIRR  QIMAS   I  BO  A  000
LIIAYNYX  W0550/09  R  W0099/09 LIMM  QRDCH   IV  BO  W  240
LIIAYNYX  W4746/08  N      LIBB  QWZLW   IV  M   W  000
LIIAYNYX  A0379/09  R  A0371/09 LIBB  QFAXX   IV  NBO  A  000
LIIAYNYX  A0372/09  R  A0319/09 LIBB  QOBCE   IV  M   A  000
LIIAYNYX  W4869/08  N      LIBB  QWPLW   IV  M   W  000
LIIAYNYX  B1008/09  R  B8407/08 LIRR  QFUAH   IV  NBO  A  000
LIIAYNYX  B1046/09  R  B0347/09 LIRR  QMXHW   IV  M   A  000
LIIAYNYX  B8092/08  N      LIMM  QOBCE   IV  M   A  000
LIIAYNYX  A1061/09  N      LIMM  QXXLC   V  NBO  E  000
LIIAYNYX  W0303/09  N      LIMM  QXXCA   IV  NBO  W  000
LIIAYNYX  B1204/09  N      LIMM  QMRXX   IV  NBO  A  000
LIIAYNYX  B1711/09  R  B0170/09 LIMM  QNTXX   IV  BO  A  000
LIIAYNYX  A0677/09  N      LIXX  QARTT   IV  BO  E  000
LIIAYNYX  B8279/08  N      LIMM  QFFCG   IV  NBO  A  000
LIIAYNYX  A7354/08  R  A6650/08 LIRR  QNTAS   IV  BO  E  000
LIIAYNYX  W0092/09  R  W4187/08 LIMM  QROLP   IV  NBO  W  000
LIIAYNYX  A0601/09  R  A0522/09 LIBB  QOBCE   IV  M   E  000
LIIAYNYX  B0492/09  N      LIRR  QSPXX   IV  BO  A  000
LIIAYNYX  B1597/09  R  B0519/09 LIBB  QFAXX   IV  NBO  A  000
LIIAYNYX  A1674/09  R  A0448/09 LIBB  QLYAS   IV  M   A  000
LIIAYNYX  B1868/09  R  B0782/09 LIMM  QFAXX   IV  NBO  A  000
LIIAYNYX  A1090/09  R  A6248/08 LIRR  QPDXX   I  NBO  A  000
LIIAYNYX  W0400/09  R  W0374/09 LIRR  QRRCH   IV  BO  W  000
LIIAYNYX  B1072/09  R  B7043/08 LIRR  QFAXX   IV  NBO  A  000
LIIAYNYX  A7348/08  R  A5333/08 LIRR  QFAXX   IV  NBO  A  000
LIIAYNYX  B0302/09  R  B0288/09 LIMM  QFWXX   V  M   A  000
LIIAYNYX  B1652/09  R  B8428/08 LIRR  QLBAS   V  M   A  000
LIIAYNYX  B1016/09  R  B0149/09 LIRR  QSPXX   IV  BO  AE  000
LIIAYNYX  B1056/09  R  B0415/09 LIRR  QMXLC   IV  M   A  000
LIIAYNYX  B0153/09  R  B6160/08 LIMM  QMPXX   IV  BO  A  000
LIIAYNYX  A1397/09  R  A0783/09 LIBB  QSCLT   IV  NBO  E  000
LIIAYNYX  B1653/09  R  B8427/08 LIRR  QFLAS   V  M   A  000
LIIAYNYX  B1761/09  N      LMMM  QFMAH   IV  BO  A  000
LIIAYNYX  B0010/09  N      LIMM  QFAAH   IV  NBO  A  000
LIIAYNYX  A1341/09  R  A0730/09 LIXX  QKKKK   K  K   K  000
LIIAYNYX  B1572/09  N      LIBB  QOBCE   IV  M   A  000
LIIAYNYX  A1661/09  R  A1642/09 LIRR  QNNCT   IV  BO  AE  000
LIIAYNYX  B1040/09  R  B0342/09 LIRR  QMXXX   IV  M   A  000
LIIAYNYX  W0252/09  N      LIRR  QXXCD   IV  NBO  W  000
LIIAYNYX  B0074/09  R  B0071/09 LIMM  QXXAS   IV  NBO  A  000
LIIAYNYX  A1602/09  R  A1590/09 LIRR  QMPLC   IV  BO  A  000
LIIAYNYX  A0275/09  R  A5443/08 LIBB  QOBCE   IV  M   A  000
LIIAYNYX  B0709/09  R  B0707/09 LIMM  QOBCE   IV  M   A  000
LIIAYNYX  W0020/09  N      LIMM  QRACA   IV  NBO  W  000
LIIAYNYX  B0105/09  N      LIMM  QSFLT   IV  NBO  A  000
LIIAYNYX  W0344/09  N      LIMM  QXXCA   IV  NBO  W  000
LIIAYNYX  A0148/09  R  A6202/08 LIRR  QNTXX   IV  BO  AE  000
LIIAYNYX  B0173/09  R  B6982/08 LIBB  QNTXX   IV  BO  A  000
LIIAYNYX  B0174/09  R  B6983/08 LIRR  QNTXX   IV  BO  A  000
LIIAYNYX  A0151/09  N      LIBB  QOBCE   IV  M   E  000
LIIAYNYX  B0303/09  R  B0289/09 LIMM  QFWXX   V  M   A  000


                     Page 81
                      Query2


LIIAYNYX  B0254/09  N       LIMM  QFAXX   IV  NBO  A  000
LIIAYNYX  A1341/09  R  A0730/09  LIXX  QKKKK   K  K   K  000
LIIAYNYX  B0246/09  R  B6340/08  LIMM  QNMCS   IV  BO  AE  000
LIIAYNYX  B0247/09  R  B6342/08  LIMM  QNBCS   IV  BO  AE  000
LIIAYNYX  B0249/09  R  B6343/08  LIMM  QICCS   I  NBO  A  000
LIIAYNYX  B1376/09  R  B0787/09  LIXX  QKKKK   K  K   K  000
LIIAYNYX  A0266/09  N       LIMM  QLPCS   IV  BO  A  000
LIIAYNYX  A0259/09  R  A0258/09  LIRR  QOBCE   IV  M   E  000
LIIAYNYX  W0242/09  N       LIRR  QWELW   IV  BO  W  000
LIIAYNYX  B0796/09  R  B5759/08  LMMM  QMRXX   IV  NBO  A  000
LIIAYNYX  B0642/09  N       LIMM  QFAXX   IV  NBO  A  000
LIIAYNYX  A0213/09  N       LIRR  QXXCH   IV  NBO  E  000
LIIAYNYX  B0296/09  N       LIRR  QFFXX   IV  NBO  A  000
LIIAYNYX  W0068/09  R  W4134/08  LIRR  QROLP   IV  NBO  W  010
LIIAYNYX  A0645/09  R  A0640/09  LIRR  QOBCE   IV  M   E  000
LIIAYNYX  A0217/09  N       LIRR  QXXCH   IV  NBO  A  000
LIIAYNYX  A0222/09  N       LIRR  QARXX   IV  NBO  E  055
LIIAYNYX  A0683/09  N       LIXX  QARTT   IV  BO  E  000
LIIAYNYX  B1376/09  R  B0787/09  LIXX  QKKKK   K  K   K  000
LIIAYNYX  A1670/09  R  A0261/09  LIBB  QMRXX   IV  NBO  A  000
LIIAYNYX  A1672/09  R  A0263/09  LIBB  QICAS   I  NBO  A  000
LIIAYNYX  A1673/09  R  A0265/09  LIBB  QMXLC   IV  M   A  000
LIIAYNYX  A0604/09  N       LIMM  QOBCE   IV  M   E  000
LIIAYNYX  W0524/09  R  W0260/09  LIXX  QKKKK   K  K   K  000
LIIAYNYX  W0347/09  N       LIBB  QXXCA   IV  NBO  W  000
LIIAYNYX  A0387/09  N       LIBB  QXXCS   IV  BO  A  000
LIIAYNYX  B0427/09  R  B6285/08  LIRR  QXXLC   IV  BO  A  000
LIIAYNYX  B0433/09  R  B0429/09  LIRR  QOBCE   IV  M   A  000
LIIAYNYX  B0680/09  N       LIMM  QFAAH   IV  NBO  A  000
LIIAYNYX  A0446/09  N       LIMM  QLPXX   IV  BO  A  000
LIIAYNYX  A0447/09  N       LIMM  QXXCH   IV  BO  A  000
LIIAYNYX  B0493/09  N       LIRR  QPIXX   I  NBO  A  000
LIIAYNYX  B0490/09  R  B5588/08  LIBB  QMXLC   IV  M   A  000
LIIAYNYX  B0491/09  R  B5590/08  LIBB  QMNLC   IV  NBO  A  000
LIIAYNYX  B0495/09  R  B0494/09  LIBB  QFAHX   IV  BO  A  000
LIIAYNYX  B0679/09  N       LIMM  QFAAH   IV  NBO  A  000
LIIAYNYX  A0493/09  N       LIRR  QPICH   I  NBO  A  000
LIIAYNYX  A0498/09  R  A4891/08  LIMM  QOBCE   IV  M   A  000
LIIAYNYX  B0574/09  R  B6957/08  LIRR  QFAAH   IV  NBO  A  000
LIIAYNYX  A0607/09  R  A6672/08  LIMM  QFAXX   IV  NBO  A  000
LIIAYNYX  B0694/09  N       LIRR  QMNXX   IV  BO  A  000
LIIAYNYX  A0615/09  N       LIRR  QFAXX   IV  NBO  A  000
LIIAYNYX  A0517/09  N       LIRR  QIOAS   I  BO  A  000
LIIAYNYX  A0678/09  N       LIXX  QARTT   IV  BO  E  000
LIIAYNYX  A1113/09  R  A6397/08  LIMM  QSCLT   IV  NBO  E  000
LIIAYNYX  A0645/09  R  A0640/09  LIRR  QOBCE   IV  M   E  000
LIIAYNYX  B1177/09  R  B0812/09  LIMM  QNTXX   IV  BO  A  000
LIIAYNYX  B0744/09  N       LIRR  QSPXX   IV  BO  A  000
LIIAYNYX  B0703/09  N       LIRR  QSPXX   IV  BO  A  000
LIIAYNYX  B0822/09  R  B0820/09  LIMM  QAZXX   IV  NBO  A  000
LIIAYNYX  A0679/09  N       LIMM  QARTT   IV  BO  E  115
LIIAYNYX  B1033/09  R  B7118/08  LIMM  QOBCE   IV  M   A  000


                      Page 82
                     Query2


LIIAYNYX  B0824/09  N      LIRR  QFAXX   IV  NBO  A  000
LIIAYNYX  B1744/09  R  B0749/09 LIRR  QMRXX   IV  NBO  A  000
LIIAYNYX  A0702/09  R  A0701/09 LIRR  QSPXX   IV  BO  E  000
LIIAYNYX  A0680/09  N      LIMM  QARTT   IV  BO  E  000
LIIAYNYX  A0684/09  N      LIXX  QAPTT   IV  BO  E  000
LIIAYNYX  A0685/09  N      LIMM  QAPTT   IV  BO  E  000
LIIAYNYX  B0726/09  N      LIRR  QFATT   IV  BO  A  000
LIIAYNYX  B0727/09  N      LIMM  QFATT   IV  BO  A  000
LIIAYNYX  B1746/09  R  B0747/09 LIRR  QLBAS   V  M   A  000
LIIAYNYX  A1700/09  R  A0766/09 LIRR  QNLAS   IV  BO  A  000
LIIAYNYX  B1372/09  N      LIRR  QFAXX   IV  NBO  A  000
LIIAYNYX  W0346/09  N      LIRR  QWMLW   IV  BO  W  000
LIIAYNYX  A0894/09  R  A0886/09 LIXX  QARCH   IV  BO  E  000
LIIAYNYX  B0755/09  R  B7554/08 LIMM  QFAHX   IV  BO  A  000
LIIAYNYX  W0353/09  N      LIRR  QXXCA   IV  NBO  W  000
LIIAYNYX  B0768/09  R  B6933/08 LIBB  QFUXX   IV  NBO  A  000
LIIAYNYX  B0770/09  R  B6936/08 LIBB  QFAXX   IV  NBO  A  000
LIIAYNYX  A0886/09  N      LIXX  QARCH   IV  BO  E  000
LIIAYNYX  B0773/09  R  B0708/09 LIMM  QFAXX   IV  NBO  A  000
LIIAYNYX  B0767/09  R  B6728/08 LIBB  QMXLC   IV  M   A  000
LIIAYNYX  W0330/09  N      LIRR  QWPLW   IV  M   W  000
LIIAYNYX  B0858/09  N      LIBB  QFAHX   IV  BO  A  000
LIIAYNYX  A0806/09  R  A6388/08 LIMM  QOBCE   IV  M   E  000
LIIAYNYX  B1727/09  N      LIRR  QMXXX   IV  M   A  000
LIIAYNYX  W0304/09  N      LIRR  QXXCA   IV  NBO  W  000
LIIAYNYX  W0294/09  N      LIRR  QWPLW   IV  M   W  000
LIIAYNYX  B1374/09  R  B0763/09 LIRR  QFUAU   IV  NBO  A  000
LIIAYNYX  B0861/09  N      LIRR  QNMXX   IV  BO  A  000
LIIAYNYX  W0295/09  N      LIMM  QXXCA   IV  BO  W  000
LIIAYNYX  W0296/09  N      LIMM  QXXCA   IV  NBO  W  000
LIIAYNYX  W0297/09  N      LIRR  QRRCA   IV  BO  W  000
LIIAYNYX  W0298/09  N      LIRR  QXXCA   IV  NBO  W  000
LIIAYNYX  W0299/09  N      LIBB  QXXCA   IV  NBO  W  000
LIIAYNYX  W0300/09  N      LIRR  QXXCA   IV  NBO  W  000
LIIAYNYX  W0301/09  N      LIBB  QXXCA   IV  NBO  W  000
LIIAYNYX  W0302/09  N      LIMM  QXXCA   IV  NBO  W  000
LIIAYNYX  A1720/09  N      LIMM  QFMXX   IV  BO  A  000
LIIAYNYX  B0873/09  N      LIRR  QPDAW   I  NBO  A  000
LIIAYNYX  A1617/09  R  A1465/09 LIRR  QOLAS   IV  M   AE  000
LIIAYNYX  B0867/09  N      LIMM  QMPXX   IV  BO  A  000
LIIAYNYX  A0823/09  R  A0695/09 LIRR  QFAXX   IV  NBO  A  000
LIIAYNYX  A0824/09  N      LIMM  QWLXX   IV  M   W  000
LIIAYNYX  B0871/09  N      LIRR  QPDCS   I  NBO  A  000
LIIAYNYX  B0872/09  N      LIRR  QPDAW   I  NBO  A  000
LIIAYNYX  B1117/09  R  B0945/09 LIBB  QFFXX   IV  NBO  A  000
LIIAYNYX  W0359/09  N      LIMM  QXXCA   IV  NBO  W  000
LIIAYNYX  W0360/09  N      LIMM  QXXCA   IV  NBO  W  000
LIIAYNYX  B0949/09  N      LIRR  QFAXX   IV  NBO  A  000
LIIAYNYX  A0935/09  N      LIRR  QXXCH   I  NBO  A  000
LIIAYNYX  B0950/09  R  B6715/08 LIMM  QFUAH   IV  NBO  A  000
LIIAYNYX  A0937/09  R  A6293/08 LIRR  QXXCT   IV  BO  A  000
LIIAYNYX  B1092/09  N      LIMM  QPDXX   I  NBO  A  000


                     Page 83
                      Query2


LIIAYNYX  B1003/09  R  B8396/08  LIRR  QFATT   IV  BO  A  000
LIIAYNYX  B1004/09  R  B8409/08  LIRR  QMRXX   IV  NBO  A  000
LIIAYNYX  B1012/09  R  B8410/08  LIRR  QFAXX   IV  NBO  A  000
LIIAYNYX  B1014/09  R  B8411/08  LIRR  QFAXX   IV  NBO  A  000
LIIAYNYX  W0496/09  N       LIRR  QXXCA   IV  NBO  W  000
LIIAYNYX  W0400/09  R  W0374/09  LIRR  QRRCH   IV  BO  W  000
LIIAYNYX  A1017/09  R  A1011/09  LIMM  QOLAS   IV  M   E  000
LIIAYNYX  A1012/09  N       LIRR  QICXX   I  NBO  A  000
LIIAYNYX  B1035/09  R  B0352/09  LIRR  QMXLC   IV  M   A  000
LIIAYNYX  A1013/09  N       LIRR  QIDXX   I  NBO  A  000
LIIAYNYX  W0410/09  N       LIBB  QXXCA   IV  NBO  W  000
LIIAYNYX  B1041/09  R  B0344/09  LIRR  QMXXX   IV  M   A  000
LIIAYNYX  B1047/09  N       LIBB  QFCXX   IV  M   A  000
LIIAYNYX  B1048/09  R  B0348/09  LIRR  QMXLC   IV  M   A  000
LIIAYNYX  B1049/09  R  B0350/09  LIRR  QMPXX   IV  BO  A  000
LIIAYNYX  B1051/09  R  B0218/09  LIRR  QPMCH   IV  NBO  A  000
LIIAYNYX  B1052/09  R  B0061/09  LIRR  QMXXX   IV  M   A  000
LIIAYNYX  B1053/09  R  B0341/09  LIRR  QMXLC   IV  M   A  000
LIIAYNYX  W0419/09  N       LIRR  QWELW   IV  BO  W  005
LIIAYNYX  B1132/09  N       LIMM  QMRXX   IV  NBO  A  000
LIIAYNYX  B1180/09  R  B0815/09  LIMM  QNTXX   IV  BO  A  000
LIIAYNYX  B1181/09  R  B0816/09  LIRR  QNTXX   IV  BO  A  000
LIIAYNYX  A1156/09  R  A0749/09  LIMM  QSPAH   IV  BO  E  000
LIIAYNYX  B1185/09  R  B0807/09  LIMM  QSPAH   IV  BO  A  000
LIIAYNYX  B1412/09  N       LIMM  QFAXX   I  NBO  A  000
LIIAYNYX  B1108/09  N       LIMM  QMAXX   IV  M   A  000
LIIAYNYX  A1049/09  N       LIMM  QMPXX   IV  BO  A  000
LIIAYNYX  A1050/09  N       LIMM  QMPXX   IV  BO  A  000
LIIAYNYX  B1235/09  N       LIMM  QFWAS   V  M   A  000
LIIAYNYX  A1163/09  N       LIRR  QANLC   I  NBO  E  285
LIIAYNYX  B1151/09  R  B7225/08  LIMM  QFAXX   IV  NBO  A  000
LIIAYNYX  W0412/09  N       LIBB  QXXCA   IV  NBO  W  000
LIIAYNYX  B1162/09  R  B7218/08  LIMM  QOBCE   IV  M   A  000
LIIAYNYX  W0387/09  N       LIMM  QWBLW   IV  M   W  000
LIIAYNYX  B1093/09  R  B1086/09  LIMM  QXXCS   I  NBO  A  000
LIIAYNYX  B1089/09  R  B7066/08  LIMM  QMXLC   IV  M   A  000
LIIAYNYX  B1090/09  R  B7064/08  LIMM  QLYAS   IV  M   A  000
LIIAYNYX  B1091/09  N       LIMM  QPHXX   IV  BO  A  000
LIIAYNYX  B1126/09  R  B6684/08  LIBB  QXXAH   IV  NBO  A  000
LIIAYNYX  A1063/09  N       LIBB  QOBAW   IV  M   E  000
LIIAYNYX  A1064/09  N       LIMM  QMPXX   IV  BO  A  000
LIIAYNYX  A1068/09  N       LIMM  QMXLC   IV     A  000
LIIAYNYX  B1100/09  N       LIMM  QPHLT   IV  BO  A  000
LIIAYNYX  B1100/09  N       LIMM  QPHLT   IV  BO  A  000
LIIAYNYX  B1176/09  R  B0811/09  LIMM  QNTXX   IV  BO  A  000
LIIAYNYX  A1611/09  R  A6484/08  LIMM  QPICH   I  NBO  A  000
LIIAYNYX  B1102/09  R  B7169/08  LIMM  QMRXX   IV  NBO  A  000
LIIAYNYX  A1076/09  N       LIRR  QMNXX   IV  NBO  A  000
LIIAYNYX  B1199/09  N       LIMM  QFAXX   IV  NBO  A  000
LIIAYNYX  W0448/09  R  W0271/09  LIBB  QWELW   IV  BO  W  000
LIIAYNYX  A1151/09  R  A0755/09  LIMM  QNTXX   IV  BO  AE  000
LIIAYNYX  B1178/09  R  B0813/09  LIMM  QNTXX   IV  BO  A  000


                      Page 84
                     Query2


LIIAYNYX  B1116/09  R  B6918/08 LIBB  QFAAH   IV  NBO  A  000
LIIAYNYX  B1179/09  R  B0814/09 LIRR  QNTXX   IV  BO  A  000
LIIAYNYX  A1138/09  R  A7040/08 LIRR  QMPXX   IV  BO  A  000
LIIAYNYX  A1277/09  N      LIRR  QMKXX   IV  BO  A  000
LIIAYNYX  A1438/09  R  A1140/09 LIBB  QXXAS   IV  NBO  A  000
LIIAYNYX  W0432/09  N      LIRR  QRRCA   IV  BO  W  000
LIIAYNYX  W0420/09  N      LIRR  QWDLW   IV  M   W  000
LIIAYNYX  B1446/09  N      LIBB  QMXLC   IV  M   A  000
LIIAYNYX  B1171/09  N      LIBB  QFAXX   IV  NBO  A  000
LIIAYNYX  A1656/09  R  A1481/09 LIBB  QXXAS   IV  BO  A  000
LIIAYNYX  B1173/09  N      LIMM  QFALC   IV  NBO  A  000
LIIAYNYX  A1150/09  N      LIXX  QXXCH   IV  BO  E  000
LIIAYNYX  A1161/09  N      LIRR  QNMCS   IV  BO  A  000
LIIAYNYX  B1196/09  N      LIMM  QMDCH   IV  NBO  A  000
LIIAYNYX  B1197/09  R  B8189/07 LIMM  QMRXX   IV  NBO  A  000
LIIAYNYX  B1202/09  N      LIMM  QFAXX   IV  NBO  A  000
LIIAYNYX  W0433/09  N      LIMM  QWPLW   IV  M   W  000
LIIAYNYX  B1206/09  N      LIMM  QPAXX   I  NBO  A  000
LIIAYNYX  B1327/09  R  B1205/09 LIMM  QPIXX   I  NBO  A  000
LIIAYNYX  B1219/09  R  B1030/09 LIRR  QOBCE   IV  M   A  000
LIIAYNYX  A1172/09  N      LIMM  QOBCE   IV  M   E  000
LIIAYNYX  W0434/09  N      LIBB  QXXCH   IV  NBO  E  000
LIIAYNYX  A1174/09  N      LIRR  QPBXX   V  NBO  A  000
LIIAYNYX  B1380/09  N      LIRR  QXXAS   IV  BO  A  000
LIIAYNYX  A1190/09  N      LIBB  QFAXX   IV  NBO  A  000
LIIAYNYX  B1251/09  R  B1000/09 LIMM  QICXX   I  NBO  A  000
LIIAYNYX  B1424/09  R  B0887/09 LIMM  QFMXX   IV  BO  A  000
LIIAYNYX  A1622/09  R  A1554/09 LIBB  QFWCS   V  M   A  000
LIIAYNYX  B1376/09  R  B0787/09 LIXX  QKKKK   K  K   K  000
LIIAYNYX  A1671/09  R  A0262/09 LIBB  QLPAS   IV  BO  A  000
LIIAYNYX  A1193/09  R  A0873/09 LIMM  QOBCE   IV  M   A  000
LIIAYNYX  B1725/09  R  B1068/09 LIRR  QFAXX   IV  NBO  A  000
LIIAYNYX  B1256/09  R  B7357/08 LIMM  QOLAS   IV  M   A  000
LIIAYNYX  B1669/09  R  B1258/09 LIMM  QOBCE   IV  M   A  000
LIIAYNYX  B1284/09  N      LIMM  QFAXX   IV  NBO  A  000
LIIAYNYX  W0504/09  N      LIMM  QRRCA   IV  BO  W  125
LIIAYNYX  A1315/09  R  A0168/09 LIBB  QFCAS   IV  M   A  000
LIIAYNYX  W0471/09  N      LIMM  QXXCA   IV  NBO  W  000
LIIAYNYX  B1797/09  R  B1688/09 LIMM  QOBCE   IV  M   A  000
LIIAYNYX  A1314/09  R  A0467/09 LIBB  QPIXX   I  NBO  A  000
LIIAYNYX  B1345/09  N      LIMM  QFAAH   IV  NBO  A  000
LIIAYNYX  A1515/09  R  A1229/09 LIMM  QSCXX   IV  NBO  E  000
LIIAYNYX  B1442/09  N      LIRR  QOBCE   IV  M   A  000
LIIAYNYX  A1299/09  R  A6692/08 LIMM  QMPLC   IV  BO  A  000
LIIAYNYX  A1236/09  R  A0651/09 LIRR  QMAHW   IV  B   A  000
LIIAYNYX  A1237/09  N      LIBB  QNNCS   IV  BO  E  000
LIIAYNYX  A1238/09  R  A6571/08 LIRR  QFAHX   IV  BO  A  000
LIIAYNYX  W0491/09  N      LIRR  QWMLW   IV  BO  W  000
LIIAYNYX  W0493/09  N      LIMM  QXXCA   IV  NBO  W  000
LIIAYNYX  A1434/09  R  A1245/09 LIRR  QMPCH   IV  BO  A  000
LIIAYNYX  A1436/09  R  A1244/09 LIRR  QXXLC   IV  BO  A  000
LIIAYNYX  B1297/09  R  B8402/08 LIMM  QFAXX   IV  NBO  A  000


                     Page 85
                     Query2


LIIAYNYX  A1300/09  R  A6623/08 LIMM  QMXXX   IV  M   A  000
LIIAYNYX  B1503/09  N      LIMM  QMRLC   IV  NBO  A  000
LIIAYNYX  B1296/09  R  B8403/08 LIMM  QFAXX   IV  NBO  A  000
LIIAYNYX  B1583/09  N      LIRR  QNMCT   IV  BO  A  000
LIIAYNYX  A1277/09  N      LIRR  QMKXX   IV  BO  A  000
LIIAYNYX  B1310/09  N      LIMM  QFMXX   IV  BO  A  000
LIIAYNYX  A1290/09  R  A5828/08 LIMM  QNDCS   IV  BO  A  000
LIIAYNYX  W0633/09  N      LIRR  QWPLW   IV  M   W  000
LIIAYNYX  B1389/09  R  B0819/09 LIMM  QLPAS   IV  BO  A  000
LIIAYNYX  B1444/09  R  B6819/08 LIMM  QMNLC   IV  NBO  A  000
LIIAYNYX  B1443/09  R  B6820/08 LIMM  QMXLC   IV  M   A  000
LIIAYNYX  B1328/09  N      LIMM  QPIXX   I  NBO  A  000
LIIAYNYX  B1329/09  N      LIMM  QPIXX   I  NBO  A  000
LIIAYNYX  B1330/09  N      LIMM  QPIXX   I  NBO  A  000
LIIAYNYX  B1542/09  N      LIRR  QOBCE   IV  M   A  000
LIIAYNYX  B1390/09  R  B7586/08 LIMM  QFAXX   IV  NBO  A  000
LIIAYNYX  A1317/09  N      LIRR  QFFXX   IV  NBO  A  000
LIIAYNYX  W0511/09  N      LIMM  QXXCA   IV  NBO  W  000
LIIAYNYX  W0512/09  N      LIMM  QXXCA   IV  NBO  W  000
LIIAYNYX  B1600/09  R  B1344/09 LIRR  QMNHW   IV  BO  A  000
LIIAYNYX  W0513/09  N      LIBB  QXXCA   IV  NBO  W  000
LIIAYNYX  W0517/09  N      LIRR  QWMLW   IV  BO  W  000
LIIAYNYX  W0519/09  N      LIRR  QWMLW   IV  BO  W  000
LIIAYNYX  A1329/09  R  A0832/09 LIMM  QFWAS   V  M   A  000
LIIAYNYX  B1361/09  R  B1071/09 LIRR  QMPLC   IV  BO  A  000
LIIAYNYX  B1362/09  N      LIRR  QSTXX   IV  NBO  A  000
LIIAYNYX  A1704/09  R  A1334/09 LIRR  QFMLT   IV  BO  A  000
LIIAYNYX  A1705/09  N      LIRR  QAZXX   IV  BO  W  000
LIIAYNYX  B0005/09  N      LUXX  QKKKK   K  K   K  000
LIIAYNYX  B1799/09  R  B1393/09 LIRR  QOLAS   IV  M   A  000
LIIAYNYX  B1391/09  R  B6971/08 LIRR  QISAS   I  NBO  A  000
LIIAYNYX  A1570/09  R  A1368/09 LIXX  QXXXX   IV  M   E  000
LIIAYNYX  W0532/09  N      LIRR  QXXCA   IV  NBO  W  000
LIIAYNYX  B1740/09  R  B1396/09 LIRR  QFAXX   IV  NBO  A  000
LIIAYNYX  W0551/09  N      LIMM  QWMLW   IV  BO  W  000
LIIAYNYX  W0553/09  N      LIMM  QXXLW   IV  M   W  000
LIIAYNYX  A1394/09  N      LIMM  QXXLC   V  NBO  E  000
LIIAYNYX  A1523/09  N      LIMM  QNMXX   IV  BO  A  000
LIIAYNYX  B1462/09  N      LIMM  QFAXX   IV  NBO  A  000
LIIAYNYX  A1395/09  N      LIRR  QFAXX   IV  NBO  A  000
LIIAYNYX  A1396/09  N      LIRR  QFAXX   IV  NBO  A  000
LIIAYNYX  B1524/09  N      LIMM  QXXCH   IV  NBO  A  000
LIIAYNYX  A1375/09  R  A0757/09 LIBB  QNTXX   IV  BO  E  000
LIIAYNYX  A1377/09  N      LMMM  QNMXX   IV  BO  AE  000
LIIAYNYX  B1420/09  R  B0818/09 LIMM  QLTAS   IV  BO  A  000
LIIAYNYX  B1433/09  N      LIRR  QFUAU   IV  NBO  A  000
LIIAYNYX  A1401/09  N      LIMM  QOBCE   IV  M   A  000
LIIAYNYX  B1426/09  R  B8434/08 LIBB  QLCXX   I  BO  A  000
LIIAYNYX  B1428/09  R  B7669/08 LIMM  QFAXX   IV  NBO  A  000
LIIAYNYX  A1524/09  N      LIMM  QNMXX   IV  BO  A  000
LIIAYNYX  A1675/09  R  A0973/09 LIMM  QNBAS   IV  BO  AE  000
LIIAYNYX  A1525/09  N      LIMM  QNMXX   IV  BO  A  000


                     Page 86
                      Query2


LIIAYNYX  B1432/09  N       LIMM  QFMXX   I  B   A  000
LIIAYNYX  B1557/09  N       LIMM  QNMXX   IV  BO  A  000
LIIAYNYX  A1546/09  N       LIMM  QCMXX   IV  M   A  000
LIIAYNYX  B1519/09  N       LIMM  QPDCH   I  NBO  A  000
LIIAYNYX  A1639/09  R  A1459/09  LIMM  QSBLC   IV  BO  A  000
LIIAYNYX  B1520/09  N       LIMM  QMRLC   IV  NBO  A  000
LIIAYNYX  A1417/09  R  A1416/09  LIBB  QNNAS   IV  BO  E  000
LIIAYNYX  A1528/09  N       LIXX  QARCH   IV  BO  E  065
LIIAYNYX  B1783/09  N       LIMM  QICAS   I  NBO  A  000
LIIAYNYX  A1717/09  R  A1644/09  LIMM  QCMAS   IV  M   A  000
LIIAYNYX  B1637/09  N       LIRR  QLTAS   IV  BO  A  000
LIIAYNYX  A1507/09  N       LIMM  QXXCS   IV  NBO  W  000
LIIAYNYX  A1433/09  N       LIMM  QLPXX   IV  BO  A  000
LIIAYNYX  B1731/09  N       LIMM  QFAXX   IV  NBO  A  000
LIIAYNYX  A1437/09  R  A6836/08  LIMM  QXXHW   IV  NBO  A  000
LIIAYNYX  W0590/09  N       LIMM  QRDCH   IV  BO  W  000
LIIAYNYX  B1521/09  N       LIMM  QNLXX   IV  BO  A  000
LIIAYNYX  A1488/09  N       LIRR  QLPXX   IV  BO  A  000
LIIAYNYX  A1499/09  N       LIMM  QXXCS   IV  NBO  W  000
LIIAYNYX  B1529/09  N       LIMM  QMNXX   IV  B   A  000
LIIAYNYX  B1530/09  N       LIMM  QMNXX   IV  B   A  000
LIIAYNYX  A1501/09  N       LIBB  QXXCH   IV  NBO  W  000
LIIAYNYX  A1502/09  N       LIRR  QXXCH   IV  NBO  W  000
LIIAYNYX  A1503/09  N       LIRR  QXXCH   IV  NBO  W  000
LIIAYNYX  A1543/09  R  A0932/09  LIRR  QMXLC   IV  M   A  000
LIIAYNYX  A1513/09  N       LIMM  QXXAW   IV  NBO  W  000
LIIAYNYX  A1612/09  R  A6251/08  LIRR  QPDXX   I  NBO  A  000
LIIAYNYX  W0582/09  R  W0118/09  LIBB  QWLLW   IV  M   W  000
LIIAYNYX  A1625/09  R  A0796/09  LIBB  QXXAS   IV  NBO  A  000
LIIAYNYX  W0613/09  N       LIMM  QRRCA   IV  BO  W  000
LIIAYNYX  W0583/09  R  W0120/09  LIBB  QXXLW   IV  M   W  000
LIIAYNYX  B1568/09  R  B0312/09  LIBB  QFAXX   IV  NBO  A  000
LIIAYNYX  B1787/09  R  B8245/08  LIMM  QIDXX   I  NBO  A  000
LIIAYNYX  W0615/09  R  W0445/09  LIBB  QXXCA   IV  NBO  W  000
LIIAYNYX  W0617/09  R  W0446/09  LIBB  QRRCA   IV  BO  W  000
LIIAYNYX  A1550/09  N       LIMM  QIDXX   I  NBO  A  000
LIIAYNYX  B1590/09  N       LIRR  QFAXX   IV  NBO  A  000
LIIAYNYX  B1597/09  R  B0519/09  LIBB  QFAXX   IV  NBO  A  000
LIIAYNYX  W0648/09  N       LIRR  QWPLW   IV  M   W  000
LIIAYNYX  B1592/09  N       LIRR  QXXLC   I  NBO  A  000
LIIAYNYX  B1593/09  N       LIMM  QICAS   I  NBO  A  000
LIIAYNYX  B1661/09  N       LIRR  QSBLC   IV  BO  A  000
LIIAYNYX  A1604/09  N       LIRR  QLXAS   IV  M   A  000
LIIAYNYX  A1605/09  R  A0811/09  LIRR  QLPXX   IV  BO  A  000
LIIAYNYX  B1760/09  N       LMMM  QSFAH   IV  B   A  000
LIIAYNYX  A1715/09  N       LIRR  QACXX   IV  NBO  E  000
LIIAYNYX  B1693/09  R  B1381/09  LIMM  QMKXX   IV  BO  A  000
LIIAYNYX  B1694/09  R  B1382/09  LIMM  QMRXX   IV  NBO  A  000
LIIAYNYX  B1663/09  N       LIRR  QMRXX   IV  NBO  A  000
LIIAYNYX  A1636/09  N       LIMM  QNDXX   IV  BO  A  000
LIIAYNYX  B1668/09  R  B1283/09  LIMM  QOLAS   IV  M   A  000
LIIAYNYX  B1695/09  R  B1077/09  LIMM  QMRXX   IV  NBO  A  000


                      Page 87
                     Query2


LIIAYNYX  B1743/09  R  B0751/09 LIRR  QXXAS   V  M   A  000
LIIAYNYX  B1778/09  R  B1248/09 LIBB  QOLAS   IV  M   A  000
LIIAYNYX  B1719/09  R  B0476/09 LIMM  QPAXX   I  NBO  A  000
LIIAYNYX  B1720/09  N      LIRR  QMXLC   IV  M   A  000
LIIAYNYX  B1750/09  R  B1409/09 LIBB  QFAXX   IV  NBO  A  000
LIIAYNYX  A1685/09  N      LIRR  QOLAS   IV  M   E  000
LIIAYNYX  B1757/09  R  B8138/08 LIRR  QMAXX   IV  NBO  A  000
LIIAYNYX  A1690/09  N      LIMM  QFAXX   IV  NBO  A  000
LIIAYNYX  A1690/09  N      LIMM  QFAXX   IV  NBO  A  000
LIIAYNYX  B1796/09  N      LIMM  QOBCE   IV  M   A  000
LIIAYNYX  A1722/09  N      LIMM  QOBCE   IV  M   E  000
LIIAYNYX  A1741/09  R  A1088/09 LIRR  QMPLC   IV  BO  A  000
LIIAYNYX  B1828/09  N      LIRR  QXXCH   IV  NBO  A  000
LIIAYNYX  A1768/09  R  A1766/09 LIRR  QNBXX   IV  BO  AE  000
LIIAYNYX  B1831/09  N      LIBB  QISCT   I  NBO  A  000
LIIAYNYX  A1782/09  R  A1493/09 LIBB  QSCLT   IV  NBO  E  000
LIIAYNYX  B1848/09  N      LIMM  QXXCH   I  NBO  A  000
LIIAYNYX  B1859/09  N      LIMM  QMAXX   IV  NBO  A  000
LIIAYNYX  B1860/09  R  B1808/09 LIRR  QOLAS   IV  M   A  000
LKPRYNYX  A1939/08  N      LKAA  QMPLC   IV  BO  A  000
LKPRYNYX  B0219/08  N      LKAA  QOBCE   V  M   E  000
LKPRYNYX  B0093/09  R  B0002/09 LKAA  QFAXX   IV  NBO  A  000
LKPRYNYX  B0961/08  R  B0955/08 LKAA  QOBCE   V  M   E  000
LKPRYNYX  B1040/08  N      LKAA  QOBCE   IV  M   E  000
LKPRYNYX  B1197/08  R  B0812/08 LKAA  QOBCE   IV  M   E  000
LKPRYNYX  B0962/08  R  B0956/08 LKAA  QOBCE   V  M   E  000
LKPRYNYX  B1039/08  N      LKAA  QOBCE   IV  M   E  000
LKPRYNYX  A0124/09  R  A1934/08 LKAA  QOLAS   IV  M   A  000
LKPRYNYX  A1943/08  R  A1935/08 LKAA  QMXLC   IV  M   A  000
LKPRYNYX  B1305/08  R  B1110/08 LKAA  QMNLC   IV  NBO  A  000
LKPRYNYX  B1360/08  N      LKAA  QMRLC   V  NBO  A  000
LKPRYNYX  A1828/08  N      LKAA  QMRLC   IV  NBO  A  000
LKPRYNYX  A1740/08  N      LKAA  QIGAS   I  NBO  A  000
LKPRYNYX  A1749/08  N      LKAA  QMXLC   IV  M   A  000
LKPRYNYX  A0069/09  R  A0010/09 LKAA  QMPLC   IV  BO  A  000
LKPRYNYX  A0174/09  R  A1907/08 LKAA  QCSCS   I  BO  AE  000
LKPRYNYX  B0075/09  N      LKAA  QSBAH   IV  BO  A  000
LKPRYNYX  A1942/08  R  A1453/08 LKAA  QMPLC   IV  BO  A  000
LKPRYNYX  B0043/09  N      LKAA  QIMXX   I  BO  A  000
LKPRYNYX  B1368/08  R  B1080/08 LKAA  QLFAS   I  BO  A  000
LKPRYNYX  B0017/09  R  B1225/08 LKAA  QMRLC   V  BO  A  000
LKPRYNYX  B0010/09  N      LKAA  QOBCE   IV  M   E  000
LKPRYNYX  B0027/09  N      LKAA  QFALC   IV  NBO  A  000
LKPRYNYX  A0063/09  N      LKAA  QOATT   IV  M   E  000
LKPRYNYX  A0125/09  R  A1926/08 LKAA  QMPLT   IV  M   A  000
LKPRYNYX  B0181/09  N      LKAA  QMXLC   IV  M   A  000
LKPRYNYX  A0108/09  R  A0051/09 LKAA  QKKKK   K  K   K  000
LKPRYNYX  B0146/09  R  B0073/09 LKAA  QKKKK   K  K   K  000
LKPRYNYX  A0109/09  R  A0071/09 LKAA  QMRXX   I  NBO  A  000
LKPRYNYX  B0155/09  N      LKAA  QFAAH   IV  NBO  A  000
LKPRYNYX  B0156/09  R  B0077/09 LKAA  QSAAS   IV  BO  A  000
LKPRYNYX  A0127/09  R  A0072/09 LKAA  QMRLC   IV  NBO  A  000


                     Page 88
                      Query2


LKPRYNYX  A0173/09  N       LKAA  QMXLC   IV  M   A  000
LKPRYNYX  B0178/09  N       LKAA  QFALC   V  NBO  A  000
LKPRYNYX  A0171/09  R  A0006/09  LKAA  QMXLC   IV  M   A  000
LKPRYNYX  A0142/09  R  A0140/09  LKAA  QFAHX   IV  NBO  A  000
LKPRYNYX  B0199/09  N       LKAA  QMRXX   V  NBO  A  000
LLADYNYX  A1065/08  R  A0095/08  LLLL  QMXXX   IV  M   A  000
LLADYNYX  A1091/08  R  A0980/08  LLLL  QOBCE   IV  M   E  001
LLADYNYX  A1054/08  R  A0743/06  LLLL  QOBCE   IV  NBO  A  000
LLADYNYX  A1070/08  R  A0166/08  LLLL  QCAXX   IV  B   AE  000
LLADYNYX  A1062/08  R  A0092/08  LLLL  QMRXX   IV  M   A  000
LLADYNYX  A1063/08  R  A0093/08  LLLL  QMNXX   IV  M   A  000
LLADYNYX  A1064/08  R  A0094/08  LLLL  QMXXX   IV  M   A  000
LLADYNYX  A1058/08  R  A0006/08  LLLL  QMRCL   IV  NBO  A  000
LLADYNYX  A1056/08  R  A0906/07  LLLL  QLPXX   IV  BO  A  000
LLADYNYX  A1057/08  R  A0005/08  LLLL  QAPAO   I  NBO  E  000
LLADYNYX  A1060/08  R  A0041/08  LLLL  QMPAR   IV  M   A  000
LLADYNYX  A1066/08  R  A0096/08  LLLL  QMXXX   IV  M   A  000
LLADYNYX  A1067/08  R  A0097/08  LLLL  QMXXX   IV  M   A  000
LLADYNYX  A1068/08  R  A0099/08  LLLL  QMXXX   IV  M   A  000
LLADYNYX  A1079/08  R  A0604/08  LLLL  QFAXX   IV  NBO  A  000
LLADYNYX  A1047/08  R  A0049/03  LLLL  QFAXX   IV  NBO  E  000
LLADYNYX  A1048/08  R  A0794/04  LLLL  QFAXX   IV  NBO  A  000
LLADYNYX  A1061/08  R  A0069/08  LLLL  QFAXX   IV  NBO  A  000
LLADYNYX  A1053/08  R  A0591/05  LLLL  QXXXX   IV  NBO  A  000
LLADYNYX  A1069/08  R  A0101/08  LLLL  QMXXX   IV  M   A  000
LLADYNYX  A1071/08  R  A0241/08  LLLL  QOBCE   IV  M   AE  000
LLADYNYX  A1072/08  R  A0242/08  LLLL  QOEXX   IV  NBO  AE  000
LLADYNYX  A1074/08  R  A0280/08  LLLL  QSACS   IV  BO  A  000
LLADYNYX  A1075/08  R  A0489/08  LLLL  QMRXX   IV  NBO  A  000
LLADYNYX  A1076/08  R  A0490/08  LLLL  QMRXX   IV  NO  A  000
LLADYNYX  A1077/08  R  A0571/08  LLLL  QARLT   IV  NBO  E  000
LLADYNYX  A1049/08  R  A0899/04  LLLL  QMBCH   IV  NBO  A  000
LLADYNYX  A1051/08  R  A0190/05  LLLL  QXXXX   IV  NBO  EW  000
LLADYNYX  A1052/08  R  A0211/05  LLLL  QXXXX   IV  NBO  A  000
LLADYNYX  A1077/08  R  A0571/08  LLLL  QARLT   IV  NBO  E  000
LLADYNYX  A1080/08  R  A0646/08  LLLL  QNDCF   IV  M   AE  000
LLADYNYX  A1078/08  R  A0577/08  LLLL  QMRXX   IV  NBO  A  000
LLADYNYX  A1082/08  R  A0702/08  LLLL  QLICS   IV  M   A  000
LLADYNYX  A1084/08  R  A0800/08  LLLL  QMPLC   IV  M   A  000
LLADYNYX  A1085/08  R  A0802/08  LLLL  QMPCS   IV  M   A  000
LLADYNYX  A1088/08  R  A0933/08  LLLL  QMDCH   IV  NBO  A  000
LLADYNYX  A1092/08  R  A0997/08  LLLL  QILCT   IV  NBO  A  000
LLADYNYX  A1093/08  R  A0999/08  LLLL  QMXXX   IV  NBO  A  000
LLADYNYX  A1094/08  R  A1000/08  LLLL  QMNXX   IV  NBO  A  000
LLADYNYX  A1095/08  R  A1001/08  LLLL  QMDCH   IV  NBO  A  000
LLADYNYX  A1096/08  R  A1002/08  LLLL  QLICS   IV  NBO  A  000
LLADYNYX  A1097/08  R  A1023/08  LLLL  QITLX   IV  NBO  AW  000
LLADYNYX  A1103/08  R  A0930/07  LLLL  QMRHA   IV  NBO  A  000
LLADYNYX  A1104/08  R  A0436/08  LLLL  QLACT   IV  NBO  A  000
LLADYNYX  A0100/09  N       LLLL  QOECH   IV  NBO  E  000
LLADYNYX  A1081/08  R  A0701/08  LLLL  QLPXX   IV  M   A  000
LLADYNYX  A1102/08  R  A1037/08  LLLL  QOBCE   IV  M   E  001


                      Page 89
                      Query2


LLADYNYX  A0199/09  R  A0124/09  LLLL  QMRLC   IV  NBO  A  000
LLADYNYX  A0171/09  R  A0862/08  LLLL  QFALT   IV  NBO  A  000
LLADYNYX  A0023/09  R  A0014/09  LLLL  QOECH   IV  NBO  E  000
LLADYNYX  A0255/09  R  A0238/09  LLLL  QFALT   IV  NBO  A  000
LLADYNYX  A0033/09  R  A0032/09  LLLL  QFALT   IV  NBO  A  000
LLADYNYX  A0023/09  R  A0014/09  LLLL  QOECH   IV  NBO  E  000
LLADYNYX  A0007/09  N       LLLL  QLXAS   IV  NBO  A  000
LLADYNYX  A0008/09  N       LLLL  QLYAS   IV  NBO  A  000
LLADYNYX  A1112/08  N       LLLL  QMRLT   IV  NBO  A  000
LLADYNYX  A0033/09  R  A0032/09  LLLL  QFALT   IV  NBO  A  000
LLADYNYX  A0076/09  R  A0075/09  LLLL  QOBCE   IV  M   A  001
LLADYNYX  A0076/09  R  A0075/09  LLLL  QOBCE   IV  M   A  001
LLADYNYX  A0081/09  N       LLLL  QMXXX   IV  NBO  A  000
LLADYNYX  A0081/09  N       LLLL  QMXXX   IV  NBO  A  000
LLADYNYX  A0033/09  R  A0032/09  LLLL  QFALT   IV  NBO  A  000
LLADYNYX  A0139/09  N       LLLL  QARLC   IV  NBO  W  006
LLADYNYX  A0143/09  N       LLLL  QCACF   IV  NBO  E  000
LLADYNYX  A0180/09  N       LLLL  QXXXX   IV  NBO  W  000
LLADYNYX  A0209/09  N       LLLL  QOBCE   IV  M   E  001
LLADYNYX  A0198/09  R  A1120/08  LLLL  QKKKK   K  K   K  000
LLADYNYX  A0272/09  R  A0257/09  LLLL  QXXXX   IV  NBO  A  000
LLADYNYX  A0274/09  R  A1083/08  LLLL  QXXXX   IV  M   E  000
LOWWYNYX  A0777/04  N       LOVV  QFAXX   IV  B   A  000
LOWWYNYX  A0348/08  N       LOVV  QSVCF   IV  B   E  000
LOWWYNYX  A0924/06  N       LOVV  QMRXX   IV  NBO  A  000
LOWWYNYX  A0204/08  N       LOVV  QMXXX   IV  BO  A  000
LOWWYNYX  A1210/07  R  A1159/07  LOVV  QMNCS   IV  BO  A  000
LOWWYNYX  A0837/08  N       LOVV  QMPTT   IV  BO  A  000
LOWWYNYX  A0806/04  N       LOVV  QMKLT   IV  BO  A  000
LOWWYNYX  A0278/06  N       LOVV  QFPLT   IV  B   A  000
LOWWYNYX  A0049/09  R  A0048/09  LOVV  QMXLT   IV  M   A  000
LOWWYNYX  A0126/08  N       LOVV  QAFTT   IV  BO  E  000
LOWWYNYX  A0426/08  R  A0315/08  LOVV  QATXX   IV  B   AE  000
LOWWYNYX  A0427/08  R  A0316/08  LOVV  QACXX   IV  B   AE  000
LOWWYNYX  A0556/08  R  A0863/07  LOVV  QACXX   V  B   AE  000
LOWWYNYX  A0117/09  R  A1263/08  LOVV  QFALT   IV  NBO  A  000
LOWWYNYX  A0629/07  N       LOVV  QPIXX   I  BO  A  000
LOWWYNYX  A0109/09  R  A1255/08  LOVV  QFGAS   IV  NBO  A  000
LOWWYNYX  A0062/09  R  A1231/08  LOVV  QOBCE   IV  BO  A  000
LOWWYNYX  A0018/09  R  A1192/08  LOVV  QOBCE   IV  BO  A  000
LOWWYNYX  A0706/08  N       LOVV  QMPXX   IV  B   A  000
LOWWYNYX  A0118/09  R  A1244/08  LOVV  QOBCE   IV  NBO  AE  000
LOWWYNYX  A0108/09  R  A1251/08  LOVV  QMRLC   IV  NBO  A  000
LOWWYNYX  A0019/09  R  A1151/08  LOVV  QFAXX   IV  NBO  A  000
LOWWYNYX  A0216/09  R  A1369/08  LOVV  QFAXX   IV  BO  A  000
LOWWYNYX  A0046/09  R  A1430/08  LOVV  QFAXX   IV  BO  A  000
LOWWYNYX  A0063/09  R  A1238/08  LOVV  QOAAH   IV  BO  A  000
LOWWYNYX  A0066/09  R  A1234/08  LOVV  QOAAH   IV  BO  A  000
LOWWYNYX  A0101/09  N       LOVV  QFAXX   I  NBO  A  000
LOWWYNYX  A0032/09  R  A1202/08  LOVV  QFALT   IV  NBO  A  000
LOWWYNYX  A0236/09  N       LOVV  QFPLC   IV  B   AE  000
LOWWYNYX  A1440/08  N       LOVV  QCRXX   IV  BO  AE  000


                      Page 90
                     Query2


LOWWYNYX  A0086/09  N      LOVV  QARTT   I  BO  E  000
LOWWYNYX  A1460/08  R  A1271/08 LOVV  QPILT   I  NBO  A  000
LOWWYNYX  A1435/08  R  A1431/08 LOVV  QLXCS   IV  NBO  A  000
LOWWYNYX  A1436/08  N      LOVV  QLXAS   IV  NBO  A  000
LOWWYNYX  A1452/08  N      LOVV  QFAHW   IV  NBO  A  000
LOWWYNYX  A0033/09  N      LOVV  QOBCE   IV  BO  A  000
LOWWYNYX  A0034/09  R  A1462/08 LOVV  QCRXX   IV  BO  AE  000
LOWWYNYX  A0001/09  N      LOVV  QFAXX   IV  NBO  A  000
LOWWYNYX  A0015/09  N      LOVV  QFALR   IV  BO  A  000
LOWWYNYX  A0055/09  N      LOVV  QFACS   IV  NBO  A  000
LOWWYNYX  A0113/09  R  A0112/09 LOVV  QOBCE   IV  BO  AE  000
LOWWYNYX  A0136/09  R  A1299/08 LOVV  QPILT   I  NBO  A  000
LOWWYNYX  A0091/09  N      LOVV  QPATT   I  BO  A  000
LOWWYNYX  A0130/09  N      LOVV  QFDAS   IV  NBO  A  000
LOWWYNYX  A0088/09  N      LOVV  QFATT   I  BO  A  000
LOWWYNYX  A0090/09  N      LOVV  QFATT   I  BO  A  000
LOWWYNYX  A0092/09  N      LOVV  QMRHW   IV  NBO  A  000
LOWWYNYX  A0094/09  N      LOVV  QPDTT   I  BO  A  000
LOWWYNYX  A0128/09  R  A0110/09 LOVV  QOBCE   IV  BO  E  000
LOWWYNYX  A0247/09  N      LOVV  QFAXX   I  B   A  000
LOWWYNYX  A0105/09  R  A1254/08 LOVV  QXXXX   IV  NBO  A  000
LOWWYNYX  A0206/09  R  A0020/09 LOVV  QOBCE   IV  BO  A  000
LOWWYNYX  A0197/09  R  A1353/08 LOVV  QARXX   I  B   E  000
LOWWYNYX  A0200/09  N      LOVV  QOBCE   IV  BO  A  000
LOWWYNYX  A0182/09  R  A1328/08 LOVV  QPDCH   I  NBO  A  000
LOWWYNYX  A0183/09  N      LOVV  QARXX   I  BO  E  000
LOWWYNYX  A0224/09  N      LOVV  QFALT   IV  NBO  A  000
LOWWYNYX  A0188/09  N      LOVV  QAFXX   V  BO  E  000
LOWWYNYX  A0203/09  N      LOVV  QOBCE   IV  BO  A  000
LOWWYNYX  A0202/09  N      LOVV  QMPLC   IV  BO  A  000
LOWWYNYX  A0234/09  N      LOVV  QPAXX   I  B   A  000
LOWWYNYX  A0237/09  N      LOVV  QPDXX   I  NBO  A  000
LOWWYNYX  A0256/09  R  A1426/08 LOVV  QXXXX   IV  M   E  000
LOWWYNYX  A0257/09  R  A1427/08 LOVV  QATXX   I  BO  A  000
LOWWYNYX  A0253/09  N      LOVV  QOAXX   IV  M   E  000
LOWWYNYX  A0254/09  R  A0221/09 LOVV  QFACS   IV  NBO  A  000
LOWWYNYX  A0258/09  R  A1444/08 LOVV  QMXLC   IV  BO  A  000
LRBBYNYX  A1345/06  R  A0874/06 LRBB  QFALC   IV  NBO  A  000
LSSNYNYX  A0504/05  N      LSAS  QPILT   I  NBO  A  000
LSSNYNYX  A0491/08  N      LSAS  QOBCE   V  M   A  000
LSSNYNYX  A0315/08  N      LSAS  QOBCE   V  M   E  000
LSSNYNYX  A0463/08  N      LSAS  QOBCE   V  M   A  000
LSSNYNYX  A0421/08  N      LSAS  QOBCE   IV  M   E  000
LSSNYNYX  A0633/08  N      LSAS  QFALT   IV  NBO  A  000
LSSNYNYX  A0397/08  N      LSAS  QOBCE   V  M   E  000
LSSNYNYX  A0422/08  N      LSAS  QOBCE   V  M   A  000
LSSNYNYX  A0470/08  N      LSAS  QOBCE   V  M   A  000
LSSNYNYX  A0121/09  R  A0433/08 LSAS  QOBCE   V  M   A  000
LSSNYNYX  A0114/09  N      LSAS  QOBCE   V  M   A  000
LSSNYNYX  A0580/08  N      LSAS  QFALT   IV  NBO  A  000
LSSNYNYX  A0449/08  N      LSAS  QOBCE   V  M   A  000
LSSNYNYX  A0490/08  R  A0327/08 LSAS  QPDXX   I  NBO  A  000


                     Page 91
                      Query2


LSSNYNYX  A0492/08  N      LSAS  QPICH   I  NBO  A  000
LSSNYNYX  A0051/09  R  A0516/08 LSAS  QILXX   I  NBO  A  000
LSSNYNYX  A0019/09  N      LSAS  QMPLT   IV  M   A  000
LSSNYNYX  A0068/09  N      LSAS  QOBCE   V  M   A  000
LSSNYNYX  A0054/09  N      LSAS  QOBCE   V  M   A  000
LSSNYNYX  A0634/08  R  A0547/08 LSAS  QMRLC   IV  NBO  A  000
LSSNYNYX  A0592/08  N      LSAS  QFAAP   IV  NBO  A  000
LSSNYNYX  A0598/08  N      LSAS  QARAW   IV  NBO  E  000
LSSNYNYX  A0599/08  N      LSAS  QACXX   IV  NBO  E  000
LSSNYNYX  A0649/08  R  A0616/08 LSAS  QAFLT   IV  NBO  E  000
LSSNYNYX  A0044/09  N      LSAS  QMRLC   IV  NBO  A  000
LSSNYNYX  A0053/09  N      LSAS  QATTT   IV  BO  AE  000
LSSNYNYX  A0069/09  N      LSAS  QOBCE   V  M   A  000
LSSNYNYX  A0080/09  R  A0070/09 LSAS  QOBCE   V  M   A  000
LSSNYNYX  A0125/09  N      LSAS  QOBCE   V  M   A  000
LSSNYNYX  A0090/09  N      LSAS  QARLT   IV  NBO  E  000
LSSNYNYX  A0110/09  N      LSAS  QARCH   I  BO  E  000
LSSNYNYX  A0100/09  N      LSAS  QLAAS   IV  NBO  A  000
LSSNYNYX  A0102/09  R  A0064/09 LSAS  QKKKK   K  K   K  000
LSSNYNYX  A0102/09  R  A0064/09 LSAS  QKKKK   K  K   K  000
LSSNYNYX  A0101/09  N      LSAS  QOBCE   V  M   A  000
LSZZNAOO  A0565/08  N      LSAS  QOBCE   IV  M   A  000
LTAAYNYX  A1746/05  N      LTAA  QMRXX   IV  NBO  A  000
LTAAYNYX  0067/05  N
LTAAYNYX  0069/05  N
LTAAYNYX  0070/05  N
LTAAYNYX  0081/05  R  0079/05
LTAAYNYX  0073/05  R  0054
LTAAYNYX  0080/05  N
LTAAYNYX  0036/08  R  0037/07
LTAAYNYX  0027/04  R  0019/04
LTAAYNYX  G1880/04  R  G1877/04 LTXX  QARCL   IV  NBO  E  000
LTAAYNYX  G2213/05  N      LTBB  QMKXX   IV  BO  A  000
LTAAYNYX  0023/05  N
LTAAYNYX  A1946/05  N       LTBB  QMRXX   IV  BO  A  000
LTAAYNYX  0047 NOT  N
LTAAYNYX  0078/06  R  0077/06
LTAAYNYX  0047 NOT  N
LTAAYNYX  0013/08  R  0052/07
LTAAYNYX  0054/07  N
LTAAYNYX  0035/08  R  0036/07
LTAAYNYX  0047/08  N
LTAAYNYX  A3476/08  N       LTXX  QWELW   IV  BO  W  000
LTAAYNYX  A3475/08  N       LTXX  QWELW   IV  BO  W  000
LTAAYNYX  0004/09  N
LTAAYNYX  0006/09  R  0003/09
MHTGYNYX  A0376/09  N      MHTG  QXXTT   IV  NBO  A  000
MHTGYNYX  A0563/08  N      MHTG  QLPXX   IV  BO  A  000
MHTGYNYX  A0460/08  R  A0228/08 MHTG  QMDCH   IV  NBO  A  000
MHTGYNYX  A0562/08  N      MHTG  QLPXX   IV  BO  A  000
MHTGYNYX  A0166/09  R  A1931/08 MHTG  QMTLX   IV  BO  A  000
MHTGYNYX  A0013/09  N      MHTG  QMRXX   IV  NBO  A  000


                      Page 92
                     Query2


MHTGYNYX  A0803/08  R  A0727/08 MHTG  QLAXX   IV  NBO  A  000
MHTGYNYX  A0143/09  R  A0020/09 MHTG  QMRXX   IV  NBO  A  000
MHTGYNYX  A1171/08  N      MHTG  QFUAU   IV  NBO  A  000
MHTGYNYX  A0081/09  N      MHTG  QRDCA   IV  BO  W  000
MHTGYNYX  A0147/09  N      MHTG  QCOXX   IV  NBO  A  000
MHTGYNYX  A0120/09  N      MHTG  QFAXX   IV  NBO  A  000
MHTGYNYX  A0082/09  N      MHTG  QRDCA   IV  BO  W  000
MHTGYNYX  A0083/09  N      MHTG  QRDCA   IV  BO  W  000
MHTGYNYX  A0071/09  R  A0070/09 MHTG  QMRLX   IV  NBO  A  000
MHTGYNYX  A0126/09  R  A0124/09 MHTG  QMPXX     M   A  000
MHTGYNYX  A0144/09  R  A0122/09 MHTG  QMAXX   IV  NBO  A  000
MHTGYNYX  A0413/09  R  A0401/09 MHTG  QMRLX   IV  NBO  A  000
MHTGYNYX  A0140/09  R  A1903/08 MHTG  QFAAH   IV  NBO  A  000
MHTGYNYX  A0141/09  R  A1904/08 MHTG  QLEAS   I  BO  A  000
MHTGYNYX  A0142/09  R  A0021/09 MHTG  QMRXX   IV  NBO  A  000
MHTGYNYX  A0326/09  N      MHTG  QMTLX   IV  BO  A  000
MHTGYNYX  A0309/09  N      MHTG  QLVAS   IV  BO  A  000
MHTGYNYX  A0357/09  N      MHTG  QMNXX   IV  NBO  A  000
MHTGYNYX  A0352/09  N      MHTG  QSCXX   IV  BO  E  000
MHTGYNYX  A0353/09  N      MHTG  QSCXX   IV  BO  E  000
MHTGYNYX  A0374/09  N      MHTG  QXXTT   IV  NBO  A  000
MHTGYNYX  A0382/09  R  A1865/08 MHTG  QLIAS   IV  BO  A  000
MHTGYNYX  A0396/09  N      MHTG  QCOAS   IV  NBO  A  000
MHTGYNYX  A0397/09  N      MHTG  QMXLC     M   A  000
MHTGYNYX  A0399/09  R  A0381/09 MHTG  QCOAS   IV  NBO  AE  000
MHTGYNYX  A0416/09  N      MHTG  QMPLC   IV  BO  A  000
MHTGYNYX  A0424/09  N      MHTG  QMXLC     M   A  000
MMMXYNYX  A0517/09  R  A0164/09 MMFR  QMWXX        A  000
MMMXYNYX  A0233/09  R  A6975/08 MMFR  QMAXX        A  000
MMMXYNYX  A0516/09  R  A0165/09 MMFR  QMWXX        A  000
MMMXYNYX  A0173/09  R  A7084/08 MMFR  QMXLT     M   A  000
MMMXYNYX  A0160/09  R  A2694/08 MMFR  QRRCA   IV  BO  W  000
MMMXYNYX  A0154/09  R  A3586/08 MMFR  QRRCH   IV  BO  W  000
MMMXYNYX  A0166/09  R  A7781/08 MMFR  QMRLC   IV  NBO  A  000
MMMXYNYX  A0144/09  R  A4056/08 MMFR  QSPCS   IV  BO  AE  000
MMMXYNYX  A0167/09  R  A6463/07 MMFR  QMNLT   IV  NBO  A  000
MMMXYNYX  A0168/09  R  A7037/08 MMFR  QMWXX        A  000
MMMXYNYX  A0171/09  N      MMFR  QMWXX        A  000
MMMXYNYX  A0169/09  R  A1946/08 MMFR  QSTXX        A  000
MMMXYNYX  A1279/09  R  A0092/09 MMFR  QXXXX           000
MMMXYNYX  A0177/09  R  A6241/07 MMFR  QXXXX           000
MMMXYNYX  A0179/09  R  A2554/08 MMFR  QMXCS     M   A  000
MMMXYNYX  A1465/09  R  A0601/09 MMFR  QMRLC   IV  NBO  A  000
MMMXYNYX  A0152/09  R  A2065/08 MMFR  QFAAH   IV  NBO  A  000
MMMXYNYX  A0153/09  R  A2066/08 MMFR  QSTAH   IV  BO  A  000
MMMXYNYX  A0176/09  R  A5044/07 MMFR  QFAAH   IV  NBO  A  000
MMMXYNYX  A3746/07  R  A3420/07 MMFR  QFAXX        A  000
MMMXYNYX  A0536/09  R  A7279/08 MMFR  QMAXX        A  000
MMMXYNYX  A0159/09  R  A5822/07 MMFR  QARXX        E  000
MMMXYNYX  A0180/09  R  A2555/08 MMFR  QMXCS     M   A  000
MMMXYNYX  A0288/09  N      MMFR  QLPCS   IV  BO  A  000
MMMXYNYX  A0146/09  R  A6679/08 MMFR  QSTXX        A  000


                     Page 93
                     Query2


MMMXYNYX  A1002/09  N      MMFR  QMRXX        A  000
MMMXYNYX  A0184/09  R  A4590/08 MMFR  QXXXX           000
MMMXYNYX  A1192/09  R  A0143/09 MMFR  QMRLC   IV  NBO  A  000
MMMXYNYX  A0005/09  N      MMFR  QMPXX        A  000
MMMXYNYX  A0027/09  N      MMFR  QMWXX        A  000
MMMXYNYX  A0175/09  R  A7215/08 MMFR  QAACH   IV  BO  AE  000
MMMXYNYX  A0182/09  R  A6216/08 MMFR  QFMXX        A  000
MMMXYNYX  A1542/09  N      MMFR  QMWXX        A  000
MMMXYNYX  A0161/09  R  A5153/08 MMFR  QAPCH   IV  BO  E  000
MMMXYNYX  A1434/09  R  A1377/09 MMFR  QMXLC     M   A  000
MMMXYNYX  A0172/09  R  A5918/08 MMFR  QXXXX           000
MMMXYNYX  A0183/09  R  A5341/08 MMFR  QMPXX        A  000
MMMXYNYX  A0002/09  N      MMFR  QMXLC     M   A  000
MMMXYNYX  A0434/09  N      MMFR  QAPCH   IV  BO  E  000
MMMXYNYX  A0435/09  N      MMFR  QAPCH   IV  BO  E  000
MMMXYNYX  A0436/09  N      MMFR  QAPCH   IV  BO  E  000
MMMXYNYX  A0026/09  N      MMFR  QMWXX        A  000
MMMXYNYX  A1595/09  R  A1531/09 MMFR  QMAXX        A  000
MMMXYNYX  A0186/09  R  A7537/08 MMFR  QMNXX        A  000
MMMXYNYX  A0174/09  R  A6878/08 MMFR  QSPXX        AE  000
MMMXYNYX  A1197/09  R  A0919/09 MMFR  QMPLC   IV  BO  A  000
MMMXYNYX  A0006/09  N      MMFR  QXXXX           000
MMMXYNYX  A0178/09  R  A2541/08 MMFR  QXXXX           000
MMMXYNYX  A0008/09  N      MMFR  QMNXX        A  000
MMMXYNYX  A0637/09  N      MMFR  QXXXX           000
MMMXYNYX  A1600/09  N      MMFR  QIGAS   I  NBO  A  000
MMMXYNYX  A0286/09  N      MMFR  QLECS   I  BO  A  000
MMMXYNYX  A0287/09  N      MMFR  QLYCS     M   A  000
MMMXYNYX  A0003/09  N      MMFR  QMTCM   IV  NBO  A  000
MMMXYNYX  A0181/09  R  A2556/08 MMFR  QMXCS     M   A  000
MMMXYNYX  A0185/09  R  A7056/08 MMFR  QSPCF   IV  BO  AE  000
MMMXYNYX  A1356/09  N      MMFR  QXXXX           000
MMMXYNYX  A0004/09  N      MMFR  QMPXX        A  000
MMMXYNYX  A0007/09  N      MMFR  QMXLC     M   A  000
MMMXYNYX  A0072/09  N      MMFR  QMAXX        A  000
MMMXYNYX  A0108/09  N      MMFR  QXXXX           000
MMMXYNYX  A0142/09  R  A3230/08 MMFR  QXXXX           000
MMMXYNYX  A0158/09  N      MMFR  QMWXX        A  000
MMMXYNYX  A0162/09  R  A7662/08 MMFR  QWPLW     M   W  000
MMMXYNYX  A0309/09  N      MMFR  QXXXX           000
MMMXYNYX  A0904/09  N      MMFR  QCEXX        E  000
MMMXYNYX  A0680/09  N      MMFR  QMRXX        A  000
MMMXYNYX  A1327/09  N      MMFR  QMPLC   IV  BO  A  000
MMMXYNYX  A1464/09  R  A1435/09 MMFR  QMXLC     M   A  000
MMMXYNYX  A1098/09  N      MMFR  QMTCM   IV  NBO  A  000
MMMXYNYX  A0901/09  N      MMFR  QSPCI   IV  BO  AE  000
MMMXYNYX  A1099/09  N      MMFR  QLPAS   IV  BO  A  000
MMMXYNYX  A1562/09  N      MMFR  QMPXX        A  000
MMMXYNYX  A1131/09  R  A0130/09 MMFR  QMRXX        A  000
MMMXYNYX  A1024/09  N      MMFR  QMTXX        A  000
MMMXYNYX  A1029/09  N      MMFR  QWPLW     M   W  000
MMMXYNYX  A1398/09  R  A1106/09 MMFR  QMXLC     M   A  000


                     Page 94
                      Query2


MMMXYNYX  A1237/09  N       MMFR  QMWXX         A  000
MMMXYNYX  A1218/09  N       MMFR  QRRCA   IV  BO   W  000
MMMXYNYX  A1161/09  N       MMFR  QRRCA   IV  BO   W  010
MMMXYNYX  A1162/09  N       MMFR  QRRCA   IV  BO   W  030
MMMXYNYX  A1163/09  N       MMFR  QRRCA   IV  BO   W  005
MMMXYNYX  A1621/09  R  A1590/09  MMFR  QMTCM   IV  NBO  A  000
MMMXYNYX  A1249/09  N       MMFR  QMNXX         A  000
MMMXYNYX  A1175/09  N       MMFR  QMPLC   IV  BO   A  000
MMMXYNYX  A1219/09  N       MMFR  QRRCA   IV  BO   W  000
MMMXYNYX  A1187/09  N       MMFR  QMTCM   IV  NBO  A  000
MMMXYNYX  A1350/09  N       MMFR  QXXXX   IV  NBO  A  000
MMMXYNYX  A1284/09  N       MMFR  QFMXX         A  000
MMMXYNYX  A1501/09  N       MMFR  QXXXX           000
MMMXYNYX  A1418/09  N       MMFR  QMNXX         A  000
MMMXYNYX  A1452/09  N       MMFR  QWCLW     M   W  000
MMMXYNYX  A1458/09  N       MMFR  QMAXX         A  000
MMMXYNYX  A1526/09  R  A1000/09  MMFR  QLEAS   I  BO   A  000
MMMXYNYX  A1527/09  R  A1001/09  MMFR  QLTAS   IV  BO   A  000
MMMXYNYX  A1538/09  N       MMFR  QMPLC   IV  BO   A  000
MMMXYNYX  A1582/09  N       MMFR  QMNXX         A  000
MMMXYNYX  A1581/09  N       MMFR  QFUAU   IV  NBO  A  000
MMMXYNYX  A1583/09  N       MMFR  QMPLC   IV  BO   A  000
MMMXYNYX  A1591/09  N       MMFR  QMRLC   IV  NBO  A  000
NFOFYNYX  A0170/09  R  A0131/09  NFFF  QFFAH   IV  NBO  A  000
NFOFYNYX  A0865/08  N       NFFF  QNDAS   IV  BO   AE  000
NFOFYNYX  A0320/08  R  A0326/07  NFFF  QFFXX   IV  NBO  A  000
NFOFYNYX  A0115/09  N       NFFF  QXXXX   IV  NBO  E  000
NFOFYNYX  A0173/09  N       NFFF  QCAAS   IV  NBO  AE  000
NFOFYNYX  A0448/08  N       NFFF  QXXXX   IV  NBO  E  000
NFOFYNYX  A0710/08  N       NFFF  QXXXX   IV  NBO  A  000
NFOFYNYX  A0884/07  R  A0325/07  NFFF  QFWXX   IV  NBO  AE  000
NFOFYNYX  A0866/08  R  A0525/08  NFFF  QLYAS   IV  M   A  000
NFOFYNYX  A0638/08  N       NFFF  QXXXX   I  NBO  A  000
NFOFYNYX  A0144/09  R  A0070/09  NFFF  QKKKK   IV  M   E  000
NFOFYNYX  A0024/09  R  A0007/09  NFFF  QXXXX   IV  NBO  A  000
NFOFYNYX  A0725/08  N       NFFF  QOBCE   IV  M   AE  000
NFOFYNYX  A0539/08  N       NFFF  QOBCH   IV  NBOM  A  000
NFOFYNYX  A0038/09  N       NFFF  QXXXX   IV  NBO  AE  000
NFOFYNYX  A0166/09  R  A0843/08  NFFF  QFMXX   IV  NBO  E  000
NFOFYNYX  A0724/08  R  A0723/08  NFFF  QOBCE   IV  M   AE  000
NFOFYNYX  A0648/08  N       NFFF  QXXXX   IV  NBO  AE  000
NFOFYNYX  A0128/09  R  A0863/08  NFFF  QXXXX   IV  NBO  AE  000
NFOFYNYX  A0774/08  N       NFFF  QMRXX   IV  NBO  A  000
NFOFYNYX  A0743/08  N       NFFF  QXXXX   IV  NBO  E  000
NFOFYNYX  A0761/08  N       NFFF  QLPXX   IV  BO   A  000
NFOFYNYX  A0137/09  N       NFFF  QXXLW   IV  NBO  AE  000
NFOFYNYX  A0126/09  N       NFFF  QXXXX   IV  NBO  A  000
NFOFYNYX  A0067/09  R  A0803/08  NFFF  QFAAH   IV  NBO  AE  000
NFOFYNYX  A0003/09  R  A0900/08  NFFF  QRTCA   IV  NBO  E  000
NFOFYNYX  A0141/09  N       NFFF  QLXAS   IV  BO   A  000
NFOFYNYX  A0153/09  N       NFFF  QFALC   IV  NBO  A  000
NFOFYNYX  A0127/09  N       NFFF  QFUAU   IV  NBO  A  000


                      Page 95
                     Query2


NFOFYNYX  A0139/09  R  A0799/08 NFFF  QXXXX   IV  NBO  AE  000
NFOFYNYX  A0142/09  R  A0068/09 NFFF  QXXXX   IV  NBO  AE  000
NFOFYNYX  A0143/09  N      NFFF  QLYAS   IV  M   A  000
NFOFYNYX  A0113/09  N      NFFF  QXXXX   IV  NBO  A  000
NFOFYNYX  A0117/09  N      NFFF  QXXXX   IV  NBO  E  000
NFOFYNYX  A0140/09  N      NFFF  QXXXX   IV  NBO  AE  000
NFOFYNYX  A0174/09  N      NFFF  QFFXX   IV  NBO  A  000
NFOFYNYX  A0175/09  N      NFFF  QFFLX   IV  NBO  A  000
NFOFYNYX  A0161/09  N      NFFF  QOBCE   IV  M   AE  000
NFOFYNYX  A0168/09  R  A0109/09 NFFF  QFWAS   IV  NBO  AE  000
NZCHYNYX  P0003/06  N      NZZO  QSFXX   IV  B   A  000
NZCHYNYX  B1134/09  R  B5554/08 NZZC  QFGXX   IV  M   A  000
NZCHYNYX  B0745/09  R  B0222/09 NZZC  QMPAD   IV  NBO  A  000
NZCHYNYX  P0078/09  R  P0030/09 NZZO  QSTAH   IV  BO  A  000
NZCHYNYX  P0177/09  R  P0163/09 NZZO  QFAHW   IV  NBO  A  000
NZCHYNYX  P0023/09  R  P0516/08 NZZO  QFWAS   V  M   A  000
NZCHYNYX  P0144/09  N      NZZO  QMTXX   IV  NBO  A  000
NZCHYNYX  P0186/09  R  P0034/09 NZZO  QNDXX   IV  BO  AE  000
NZCHYNYX  B5647/08  N      NZZC  QAPCH   IV  BO  A  000
NZCHYNYX  B0303/09  R  B0270/09 NZZC  QPDCH   I  NBO  A  000
NZCHYNYX  P0372/08  N      NZZO  QFUAU   IV  NBO  A  000
NZCHYNYX  P0115/09  R  P0549/08 NZZO  QOLAS   IV  M   AE  000
NZCHYNYX  B5529/08  N      NZZC  QSTAH   IV  BO  A  000
NZCHYNYX  B0531/09  R  B4987/08 NZZC  QOBCE   IV  M   A  000
NZCHYNYX  P0085/09  R  P0564/08 NZZO  QNBAS   IV  B   AE  000
NZCHYNYX  P0122/09  R  P0551/08 NZZO  QOLAS   IV  M   A  000
NZCHYNYX  P0152/09  R  P0571/08 NZZO  QLPAS   IV  BO  A  000
NZCHYNYX  B0315/09  R  B4783/08 NZZC  QPILT   I  NBO  A  000
NZCHYNYX  B1189/09  R  B1112/09 NZZC  QMAHW   IV  NBO  A  000
NZCHYNYX  P0185/09  R  P0183/09 NZZO  QSTAH   IV  BO  A  000
NZCHYNYX  B0936/09  R  B0904/09 NZZC  QOBCE   IV  NBO  A  000
NZCHYNYX  B0633/09  N      NZZC  QNMXX   IV  BO  A  000
NZCHYNYX  P0637/08  R  P0480/08 NZZO  QFALT   IV  NBO  A  000
NZCHYNYX  P0638/08  R  P0479/08 NZZO  QMRLT   IV  NBO  A  000
NZCHYNYX  P0113/09  N      NZZO  QMTXX   IV  NBO  A  000
NZCHYNYX  B1028/09  R  B0530/09 NZZC  QLAAS   IV  NBO  A  000
NZCHYNYX  P0120/09  R  P0584/08 NZZO  QFMAS   IV  NBO  A  000
NZCHYNYX  P0121/09  R  P0583/08 NZZO  QFAXX   IV  NBO  A  000
NZCHYNYX  P0050/09  R  P0531/08 NZZO  QLYAS   IV  M   A  000
NZCHYNYX  B0943/09  R  B5338/08 NZZC  QMPLC   IV  BO  A  000
NZCHYNYX  B0359/09  R  B0238/09 NZZC  QLZAS   I  BO  A  000
NZCHYNYX  P0192/09  N      NZZO  QMRLN   IV  NBO  A  000
NZCHYNYX  P0128/09  R  P0552/08 NZZO  QFWXX   IV  M   A  000
NZCHYNYX  B0927/09  R  B0338/09 NZZC  QMRLC   IV  NBO  A  000
NZCHYNYX  B0148/09  R  B4601/08 NZZC  QMRLT   IV  NBO  A  000
NZCHYNYX  B0224/09  R  B0220/09 NZZC  QMALT   IV  NBO  A  000
NZCHYNYX  B0183/09  N      NZZC  QMPHW   IV  M   A  000
NZCHYNYX  P0106/09  N      NZZO  QFAXX   IV  NBO  A  000
NZCHYNYX  P0107/09  N      NZZO  QFAXX   IV  NBO  A  000
NZCHYNYX  P0108/09  N      NZZO  QFAXX   IV  NBO  A  000
NZCHYNYX  P0109/09  N      NZZO  QFAXX   IV  NBO  A  000
NZCHYNYX  P0111/09  N      NZZO  QMTXX   IV  NBO  A  000


                     Page 96
                     Query2


NZCHYNYX  P0114/09  R  P0547/08 NZZO  QCAAS   IV  B   AE  000
NZCHYNYX  B0845/09  N      NZZC  QFAHW   IV  NBO  A  000
NZCHYNYX  B0970/09  R  B0749/09 NZZC  QMNLT   IV  NBO  A  000
NZCHYNYX  B0309/09  N      NZZC  QMALT   IV  NBO  A  000
NZCHYNYX  P0071/09  R  P0647/08 NZZO  QACAH   IV  NBO  AE  000
NZCHYNYX  B0483/09  N      NZZC  QSTAH   IV  BO  A  000
NZCHYNYX  B0487/09  N      NZZC  QMNXX   IV  NBO  A  000
NZCHYNYX  B0639/09  R  B5115/08 NZZC  QMPLC   IV  BO  A  000
NZCHYNYX  B0667/09  R  B5050/08 NZZC  QOBCE   IV  M   A  000
NZCHYNYX  B0944/09  N      NZZC  QARCH   IV  BO  E  000
NZCHYNYX  P0166/09  R  P0582/08 NZZO  QCAAS   IV  B   AE  000
NZCHYNYX  P0153/09  R  P0570/08 NZZO  QFMXX   IV  NBO  A  000
NZCHYNYX  B1199/09  N      NZZC  QMNLC   IV  NBO  A  000
NZCHYNYX  B0866/09  N      NZZC  QMPLC   IV  BO  A  000
NZCHYNYX  B0868/09  R  B0352/09 NZXX  QKKKK   K  K   K  000
NZCHYNYX  P0165/09  R  P0080/09 NZZO  QKKKK   K  K   K  000
NZCHYNYX  B0877/09  N      NZZC  QFMLT   IV  BO  A  000
NZCHYNYX  B0838/09  N      NZZC  QSCAH   IV  BO  E  000
NZCHYNYX  B0833/09  N      NZZC  QSCLT   IV  NBO  E  000
NZCHYNYX  B1207/09  N      NZZC  QMTCM   IV  NBO  A  000
NZCHYNYX  B1216/09  N      NZZC  QMXLC   IV  M   A  000
NZCHYNYX  P0167/09  N      NZZO  QFFCG   IV  NBO  A  000
NZCHYNYX  P0168/09  N      NZZO  QNTLX   IV  NBO  AE  000
NZCHYNYX  B0999/09  N      NZZC  QOATT   IV  BO  E  000
NZCHYNYX  B1159/09  N      NZZC  QMRLL   IV  NBO  A  000
NZCHYNYX  B1170/09  N      NZZC  QMRLT   IV  NBO  A  000
NZCHYNYX  B1183/09  R  B1155/09 NZZC  QNMLS   IV  BO  AE  000
NZCHYNYX  P0191/09  N      NZZO  QNDAS   IV  BO  AE  000
OAKBYNYX  A1200/05  R  A1197/05 OAKX  QXXXX   IV  BO  A  000
OAKBYNYX  A1214/05  N      OAKB  QXXXX   IV  BO  A  000
OAKBYNYX  A0676/06  N      OAKX  QXXXX   I  BO  A  000
OAKBYNYX  A0500/05  N      OAKX  QXXXX   IV  BO  A  000
OAKBYNYX  A0870/05  N      OAKX  QXXXX   IV  BO  A  000
OAKBYNYX  A1080/05  N      OAKX  QWMLW   IV  BO  W  000
OAKBYNYX  A1196/05  N      OAKX  QWMLW   IV  NBO  AW  000
OAKBYNYX  A0678/06  R  A0514/06 OAKX  QXXXX   I  BO  A  000
OAKBYNYX  A0679/06  R  A0340/06 OAKX  QXXXX   I  BO  A  000
OAKBYNYX  A0680/06  R  A0341/06 OAKX  QFAXX   I  BO  A  000
OAKBYNYX  A1716/08  N
OAKBYNYX  A1717/08  N
OAKBYNYX  A1718/08  N
OAKBYNYX  A1609/08  N
OAKBYNYX  A0019/09  N
OAKBYNYX  A0020/09  N
OAKBYNYX  A0021/09  N
OAKBYNYX  A0022/09  N
OAKBYNYX  A0023/09  N
OAKBYNYX  A0024/09  N
OAKBYNYX  A0040/09  R  A0026/09
OAKBYNYX  A0041/09  R  A0027/09
OAKBYNYX  A0043/09  R  A0029/09
OAKBYNYX  A0035/09  N


                     Page 97
                     Query2


OAKBYNYX  A0034/09  N
OAKBYNYX  A0044/09  R  A0032/09
OAKBYNYX  A0045/09  R  A0033/09
OAKBYNYX  A0038/09  N
OAKBYNYX  A0042/09  R  A0028/09
OAKBYNYX  A1747/08  R  A0892/08
OAKBYNYX  A0178/09  R  A1882/08
OAKBYNYX  A1806/08  R  A1704/08
OAKBYNYX  A0123/09  N
OAKBYNYX  A0230/09  N
OAKBYNYX  A0113/09  N
OAKBYNYX  A0177/09  N
OAKBYNYX  A0176/09  N
OAKBYNYX  A0142/09  N
OAKBYNYX  A0146/09  R  A1731/08
OAKBYNYX  A0208/09  N
OAKBYNYX  A0442/09  N
OAKBYNYX  A0369/09  N
OAKBYNYX  A0324/09  N
OAKBYNYX  A0373/09  N
OAKBYNYX  A0312/09  R  A0156/09 OAKX  QKKKK   K  K   K  000
OAKBYNYX  A0317/09  N
OAKBYNYX  A0425/09  N
OAKBYNYX  A0437/09  R  A0418/09
OAKBYNYX  A0438/09  N
OBBBYNYX  A0546/08  R  A0268/08 OBBB  QXXXX   IV  NBO  A  000
OBBBYNYX  A0533/08  R  A0251/08 OBBB  QXXXX   IV  NBO  A  000
OBBBYNYX  A0534/08  R  A0252/08 OBBB  QMRXX   IV  NBO  A  000
OBBBYNYX  A0382/08  N      OBBB  QXXXX   IV  M   E  000
OBBBYNYX  A0140/09  R  A0354/08 OBBB  QARCD   IV  NBO  E  195
OBBBYNYX  A0370/08  R  A0359/08 OBBB  QMBCH   IV  BO  A  000
OBBBYNYX  A0371/08  N      OBBB  QMBCH   IV  BO  A  000
OBBBYNYX  A0367/08  N      OBBB  QXXXX   IV  NBO  A  000
OBBBYNYX  A0548/08  R  A0542/08 OBBB  QMKXX   IV  BO  A  000
OBBBYNYX  A0391/08  N      OBBB  QXXXX   IV  NBO  A  000
OBBBYNYX  A0516/08  N      OBBB  QARCA   IV  BO  E  300
OBBBYNYX  A0532/08  R  A0250/08 OBBB  QXXXX   IV  NBO  A  000
OBBBYNYX  A0444/08  R  A0363/08 OBBB  QXXXX   IV  NBO  E  000
OBBBYNYX  A0454/08  N      OBBB  QXXXX   IV  BO  W  000
OBBBYNYX  A0039/09  R  A0468/08 OBBB  QOBCE     M   A  000
OBBBYNYX  A0143/09  R  A0136/09 OBBB  QMRLC   IV  NBO  A  000
OBBBYNYX  A0020/09  N      OBBB  QMXLC   IV  M   A  000
OBBBYNYX  A0152/09  N      OBBB  QRDCA   IV  BO  W  000
OBBBYNYX  A0001/09  R  A0421/08 OBBB  QXXXX   IV  NBO  E  000
OBBBYNYX  A0135/09  R  A0577/08 OBBB  QXXXX   IV  NBO  A  000
OBBBYNYX  A0002/09  R  A0425/08 OBBB  QFAXX   IV  M   A  000
OBBBYNYX  A0007/09  R  A0426/08 OBBB  QXXXX   I  BO  E  000
OBBBYNYX  A0575/08  N      OBBB  QXXXX   IV  NBO  E  000
OBBBYNYX  A0036/09  N      OBBB  QXXXX   IV  M   A  000
OBBBYNYX  A0112/09  R  A0042/09 OBBB  QKKKK     M   A  000
OBBBYNYX  A0010/09  N      OBBB  QILAS   I  NBO  A  000
OBBBYNYX  A0011/09  N      OBBB  QMXLC     M   A  000


                     Page 98
                     Query2


OBBBYNYX  A0012/09  N      OBBB  QMXLC     M   A  000
OBBBYNYX  A0058/09  R  A0056/09 OBBB  QOBCE   IV  M   A  000
OBBBYNYX  A0130/09  N      OBBB  QMKAP   IV  BO  A  000
OBBBYNYX  A0091/09  R  A0515/08 OBBB  QARCD   IV  NBO  E  045
OBBBYNYX  A0146/09  N      OBBB  QXXXX   IV  M   A  000
OBBBYNYX  A0101/09  R  A0535/08 OBBB  QMRXX   IV  NBO  A  000
OBBBYNYX  A0106/09  N      OBBB  QFALT   IV  NBO  A  000
OBBBYNYX  A0108/09  N      OBBB  QMPLT     M   A  000
OBBBYNYX  A0127/09  N      OBBB  QXXXX   IV  NBO  A  000
OBBBYNYX  A0113/09  N      OBBB  QWPLW     M   W  000
OBBBYNYX  A0115/09  N      OBBB  QWMLW   IV  BO  W  000
OBBBYNYX  A0120/09  R  A0097/09 OBBB  QARLC   IV  NBO  E  000
OBBBYNYX  A0128/09  R  A0103/09 OBBB  QAZCH   IV  NBO  A  000
OBBBYNYX  A0154/09  R  A0153/09 OBBB  QRDCA   IV  BO  W  000
OBBBYNYX  A0155/09  R  A0093/09 OBBB  QMDCH   IV  NBO  A  000
OBBBYNYX  A0156/09  N      OBBB  QXXXX   IV  NBO  A  000
OEJDYNYX  A0188/09  R  A0134/09 OBBB  QITXX   IV  NBO  A  000
OEJDYNYX  B3650/04  N      OEJD  QXXXX   IV  NB  AE  000
OEJDYNYX  A1254/08  N      OEJD  QMNXX   IV  NBO  A  000
OEJDYNYX  B3037/05  N      OEJD  QXXXX   IV  NBO  A  000
OEJDYNYX  B3422/05  R  A1414/05 OEXX  QRRCL   IV  BO  W  000
OEJDYNYX  A0278/09  N      OEJD  QXXXX   IV  NBO  AE  000
OEJDYNYX  A0838/08  R  A0670/08 OEJD  QXXXX   IV  NBO  AE  000
OEJDYNYX  A0206/09  N      OBBB  QWPLW   IV  M   AW  000
OEJDYNYX  A1270/08  N      OEJD  QARXX   I  NBO  E  000
OEJDYNYX  A0046/09  N      OEJD  QXXXX   IV  NBO  A  000
OEJDYNYX  A1308/08  N      OEJD  QMXLC   IV  M   A  000
OEJDYNYX  A0939/08  N      OEJD  QXXXX   IV  NBO  E  000
OEJDYNYX  A0205/09  R  A0099/09 OEJD  QKKKK   K  K   K  000
OEJDYNYX  A0842/08  R  A0837/08 OEJD  QXXXX   IV  NBO  AE  000
OEJDYNYX  A1313/08  R  A1295/08 OEJD  QXXXX   IV  NBO  AE  000
OEJDYNYX  A1034/08  N      OEJD  QXXXX   IV  NBO  A  000
OEJDYNYX  A0269/09  R  A0263/09 OBBB  QWMLW   IV  BO  W  000
OEJDYNYX  A0284/09  N      OEJD  QRRCA   IV  BO  W  000
OEJDYNYX  A0262/09  N      OBBB  QWMLW   IV  BO  W  000
OEJDYNYX  A1276/08  N      OEJD  QMNXX   IV  BO  A  000
OEJDYNYX  A0262/09  N      OBBB  QWMLW   IV  BO  W  000
OEJDYNYX  A1306/08  N      OEJD  QMXLC   IV  M   A  000
OEJDYNYX  A1307/08  N      OEJD  QMXLC   IV  M   A  000
OEJDYNYX  A1309/08  N      OEJD  QMXXX   IV  NBO  A  000
OEJDYNYX  A1310/08  R  A1302/08 OEJD  QMRLC   IV  NBO  A  000
OEJDYNYX  A1255/08  N      OEJD  QMNXX   IV  NBO  A  000
OEJDYNYX  A0019/09  R  A0018/09 OEJD  QPPXX   I  NBO  A  000
OEJDYNYX  A0116/09  R  A0004/09 OEJD  QXXXX     M   E  000
OEJDYNYX  A0960/08  R  A0854/08 OEJD  QXXXX   IV  NBO  E  000
OEJDYNYX  A1096/08  N      OEJD  QMXXX   IV  NBO  A  000
OEJDYNYX  A1001/08  N      OEJD  QARXX   IV  NBO  E  000
OEJDYNYX  A1117/08  N      OEJD  QXXXX   IV  NBO  E  000
OEJDYNYX  A0006/09  N      OEJD  QSACF   IV  BO  A  000
OEJDYNYX  A1116/08  N      OEJD  QXXXX   IV  NBO  E  000
OEJDYNYX  A1117/08  N      OEJD  QXXXX   IV  NBO  E  000
OEJDYNYX  A0241/09  R  A0227/09 OEJD  QXXXX   IV  NBO  E  000


                     Page 99
                      Query2


OEJDYNYX  A0187/09  R  A0133/09 OBBB  QISXX   IV  NBO  A  000
OEJDYNYX  A1101/08  R  A0988/08 OEJD  QRDCA   IV  BO  W  000
OEJDYNYX  A1107/08  N      OEJD  QXXXX   IV  NBO  AE  000
OEJDYNYX  A1221/08  N      OEJD  QXXXX   IV  NBO  E  000
OEJDYNYX  A0100/09  N      OEJD  QRDCA   IV  BO  W  000
OEJDYNYX  A0278/09  N      OEJD  QXXXX   IV  NBO  AE  000
OEJDYNYX  A0176/09  R  A0172/09 OEJD  QXXXX   IV  BO  A  000
OEJDYNYX  A0279/09  N      OEJD  QXXXX   IV  NBO  AE  000
OEJDYNYX  A0279/09  N      OEJD  QXXXX   IV  NBO  AE  000
OEJDYNYX  A1253/08  N      OEJD  QMNLC   IV  NBO  A  000
OEJDYNYX  A1256/08  N      OEJD  QMNXX   IV  NBO  A  000
OEJDYNYX  A1271/08  N      OEJD  QACCH   IV  NBO  AE  000
OEJDYNYX  A1273/08  N      OEJD  QMXLC   IV  M   A  000
OEJDYNYX  A1277/08  N      OEJD  QMRLC   IV  NBO  A  000
OEJDYNYX  A1280/08  R  A1272/08 OEJD  QMXLC   IV  M   A  000
OEJDYNYX  A0038/09  N      OEJD  QNTAS   IV  BO  AE  000
OEJDYNYX  A0280/09  N      OEJD  QRALW   IV  NBO  W  000
OEJDYNYX  A0282/09  N      OEJD  QRDCA   IV  BO  W  000
OEJDYNYX  A0282/09  N      OEJD  QRDCA   IV  BO  W  000
OEJDYNYX  A0062/09  N      OEJD  QAPXX   IV  BO  E  000
OEJDYNYX  A1341/08  R  A1287/08 OEJD  QIDXX   IV  NBO  AE  000
OEJDYNYX  A0124/09  R  A0034/09 OEJD  QIDXX      M   A  000
OEJDYNYX  A0286/09  N      OEJD  QMXLC   IV  M   A  000
OEJDYNYX  A0186/09  R  A0132/09 OBBB  QITXX   IV  NBO  A  000
OEJDYNYX  A0036/09  N      OEJD  QIMAW   I  BO  A  000
OEJDYNYX  A0037/09  N      OEJD  QIOAW   I  BO  A  000
OEJDYNYX  A0280/09  N      OEJD  QRALW   IV  NBO  W  000
OEJDYNYX  A0085/09  N      OEJD  QRDCA   IV  BO  W  000
OEJDYNYX  A0086/09  N      OEJD  QRDCA   IV  BO  W  000
OEJDYNYX  A0088/09  N      OEJD  QRDCA   IV  BO  W  000
OEJDYNYX  A0088/09  N      OEJD  QRDCA   IV  BO  W  000
OEJDYNYX  A0075/09  R  A0058/09 OEJD  QRRXX   IV  BO  W  000
OEJDYNYX  A0036/09  N      OEJD  QIMAW   I  BO  A  000
OEJDYNYX  A0108/09  R  A0087/09 OEJD  QRDCA   IV  BO  W  000
OEJDYNYX  A0108/09  R  A0087/09 OEJD  QRDCA   IV  BO  W  000
OEJDYNYX  A0192/09  R  A0138/09 OEJD  QCAAS   IV  B   AE  000
OEJDYNYX  A0170/09  N      OEJD  QRALW   IV  NBO  W  000
OEJDYNYX  A0228/09  N      OEJD  QWELW   IV  BO  W  000
OEJDYNYX  A0228/09  N      OEJD  QWELW   IV  BO  W  000
OEJDYNYX  A0231/09  R  A0147/09 OEJD  QRDCA   IV  BO  W  000
OEJDYNYX  A0148/09  N      OEJD  QXXXX   IV  NBO  E  000
OEJDYNYX  A0250/09  N      OEJD  QRRCA   IV  BO  W  000
OEJDYNYX  A0208/09  N      OBBB  QWMLW   IV  BO  W  000
OEJDYNYX  A0190/09  R  A0136/09 OEJD  QIDXX   IV  NBO  A  000
OEJDYNYX  A0224/09  N      OEJD  QWELW   IV  BO  W  000
OEJDYNYX  A0226/09  N      OEJD  QWELW   IV  BO  W  000
OEJDYNYX  A0225/09  N      OEJD  QWELW   IV  BO  W  000
OEJDYNYX  A0233/09  R  A0204/09 OEJD  QXXXX   IV  NBO  A  000
OEJDYNYX  A0190/09  R  A0136/09 OEJD  QIDXX   IV  NBO  A  000
OEJDYNYX  A0185/09  R  A0131/09 OBBB  QITXX   IV  NBO  A  000
OEJDYNYX  A0189/09  R  A0135/09 OEJD  QIDXX   IV  NBO  A  000
OEJDYNYX  A0191/09  R  A0137/09 OEJD  QIDXX   IV  NBO  A  000


                     Page 100
                      Query2


OEJDYNYX  A0269/09  R  A0263/09 OBBB  QWMLW   IV  BO  W  000
OEJDYNYX  A0238/09  N      OEJD  QRDCA   IV  BO  W  000
OEJDYNYX  A0239/09  N      OEJD  QRDCA   IV  BO  W  000
OIIIYNYX  A2906/06  R  A2868/06 OIIX  QAFCH   IV  NBO  E  000
OIIIYNYX  A3261/08  N      OIIX  QFAAH   IV  NBO  A  000
OIIIYNYX  A3347/08  R  A1509/08 OIIX  QFAAH   IV  NBO  A  000
OIIIYNYX  B1550/05  N      OIIX  QFFCH   IV  NBO  A  000
OIIIYNYX  E1727/05  R  A1698/05 OIIX  QMSLC   IV  BO  A  000
OIIIYNYX  A0333/09  R  A1711/08 OIIX  QMXLC      M   A  000
OIIIYNYX  A2845/07  R  A2844/07 OIIX  QMXCS      M   A  000
OIIIYNYX  A2945/08  R  A2806/08 OIIX  QMRXX   IV  NBO  A  000
OIIIYNYX  A2731/08  N      OIIX  QFAAH   IV  NBO  A  000
OIIIYNYX  A0562/09  R  A3355/08 OIIX  QCTLT   I  B   AE  000
OIIIYNYX  A0379/09  R  A0150/09 OIIX  QXXXX           000
OIIIYNYX  A2972/08  R  A2748/08 OIIX  QARCR   IV  NBO  E  000
OIIIYNYX  A3150/08  R  A1387/08 OIIX  QMRXX   IV  NBO  A  000
OIIIYNYX  A0271/09  R  A0259/09 OIIX  QOLCS      M   AE  000
OIIIYNYX  A2569/08  N      OIIX  QOBCE      M   AE  000
OIIIYNYX  A2690/08  N      OIIX  QMHCS   IV  NBO  A  000
OIIIYNYX  A3148/08  R  A1445/08 OIIX  QMRXX   IV  NBO  A  000
OIIIYNYX  A3248/08  R  A2441/08 OIIX  QLYAS      M   A  000
OIIIYNYX  A2597/08  N      OIIX  QPHLT   IV  BO  AE  000
OIIIYNYX  A3262/08  N      OIIX  QFAAH   IV  NBO  A  000
OIIIYNYX  A0492/09  R  A3178/08 OIIX  QLAAS   IV  NBO  A  000
OIIIYNYX  A0501/09  R  A0211/09 OIIX  QLAAS   IV  NBO  A  000
OIIIYNYX  A3012/08  R  A3011/08 OIIX  QOBCE      M   AE  000
OIIIYNYX  A0493/09  R  A3179/08 OIIX  QLYAS      M   A  000
OIIIYNYX  A0111/09  R  A2407/08 OIIX  QMXLC      M   A  000
OIIIYNYX  A0324/09  R  A0005/09 OIIX  QMXLC      M   A  000
OIIIYNYX  A0010/09  R  A3071/08 OIIX  QNMXX   IV  BO  AE  000
OIIIYNYX  A2685/08  R  A2679/08 OIIX  QRDXX   IV  BO  W  000
OIIIYNYX  A2481/08  R  A0406/08 OIIX  QRTCH   IV  BO  W  000
OIIIYNYX  A3023/08  R  A2480/08 OIIX  QARCH   IV  BO  E  000
OIIIYNYX  A3369/08  R  A3142/08 OIIX  QMXLC      M   A  000
OIIIYNYX  A2750/08  N      OIIX  QLPXX   IV  BO  A  000
OIIIYNYX  A2925/08  R  A2057/08 OIIX  QCSAS   I  B   E  000
OIIIYNYX  A2687/08  R  A1734/08 OIIX  QMKHW      M   A  000
OIIIYNYX  A3147/08  R  A1385/08 OIIX  QLYAS      M   A  000
OIIIYNYX  A3149/08  R  A1386/08 OIIX  QLEAS   I  BO  A  000
OIIIYNYX  A2960/08  R  A1713/08 OIIX  QFAXX   V  NB  A  000
OIIIYNYX  A2928/08  N      OIIX  QPICH   I  NBO  A  000
OIIIYNYX  A3048/08  R  A2147/08 OIIX  QMRXX   IV  NBO  A  000
OIIIYNYX  A2929/08  N      OYIX  QICXX   I  NBO  A  000
OIIIYNYX  A0217/09  N      OIIX  QMRHW   IV  NBO  A  000
OIIIYNYX  A0219/09  R  A3387/08 OIIX  QLEXX   I  BO  A  000
OIIIYNYX  A0564/09  R  A0139/09 OIIX  QNBAS   IV  BO  AE  000
OIIIYNYX  A0103/09  R  A2906/08 OIIX  QMRLC   IV  NBO  A  000
OIIIYNYX  A0112/09  R  A2904/08 OIIX  QMXLC      M   A  000
OIIIYNYX  A2749/08  R  A2730/08 OIIX  QARCR   IV  NBO  E  000
OIIIYNYX  A3166/08  N      OIIX  QLACS   IV  NBO  A  000
OIIIYNYX  A3162/08  N      OIIX  QOBCE      M   AE  000
OIIIYNYX  A3037/08  R  A2848/08 OIIX  QMRXX   IV  NBO  A  000


                     Page 101
                      Query2


OIIIYNYX  A0248/09  N      OIIX   QFFCH   IV  NBO  A   000
OIIIYNYX  A0090/09  R  A3081/08 OIIX   QOBCE     M   AE  000
OIIIYNYX  A0059/09  N      OIIX   QFAXX   V  NB  A   000
OIIIYNYX  A3213/08  N      OIIX   QOBCE     M   AE  000
OIIIYNYX  A0152/09  R  A0145/09 OIIX   QARCA   IV  BO  E   000
OIIIYNYX  A0223/09  N      OIIX   QMRHW   IV  NBO  A   000
OIIIYNYX  A0144/09  R  A2479/08 OIIX   QNMAS   IV  BO  AE  000
OIIIYNYX  A0143/09  R  A2507/08 OIIX   QNDAS   IV  BO  E   000
OIIIYNYX  A0336/09  R  A2493/08 OIIX   QMXLC     M   A   000
OIIIYNYX  A3381/08  R  A3309/08 OIIX   QNXXX   V  B   AE  000
OIIIYNYX  A0225/09  N      OIIX   QFFCH   IV  NBO  A   000
OIIIYNYX  A0223/09  N      OIIX   QMRHW   IV  NBO  A   000
OIIIYNYX  A0223/09  N      OIIX   QMRHW   IV  NBO  A   000
OIIIYNYX  A0497/09  R  A0494/09 OIIX   QSTXX   IV  NBO  A   000
OIIIYNYX  A0064/09  R  A2367/08 OIIX   QMAXX   IV  NBO  A   000
OIIIYNYX  A0298/09  R  A3324/08 OIIX   QNXXX   V  B   AE  000
OIIIYNYX  A0103/09  R  A2906/08 OIIX   QMRLC   IV  NBO  A   000
OIIIYNYX  A0413/09  N      OIIX?QOBCE     M  AE  000  999
OIIIYNYX  A0413/09  N      OIIX   QOBCE     M   AE  000
OIIIYNYX  A0146/09  N      OIIX   QARCA   IV  BO  E   000
OIIIYNYX  A0147/09  R  A2733/08 OIIX   QNBXX   IV  BO  AE  000
OIIIYNYX  A0566/09  N      OIIX   QMRXX   IV  NBO  A   000
OIIIYNYX  A0566/09  N      OIIX   QMRXX   IV  NBO  A   000
OIIIYNYX  A0561/09  R  A0560/09 OIIX   QCTLT   I  B   AE  000
OIIIYNYX  A0451/09  R  A0449/09 OIIX   QARXX   IV  NBO  E   000
OIIIYNYX  A0433/09  N      OIIX   QMHCS   IV  NBO  A   000
OIIIYNYX  A0335/09  R  A1712/08 OIIX   QOLCS     M   AE  000
OIIIYNYX  A0540/09  N      OIIX   QOBCE     M   AE  000
OIIIYNYX  A0295/09  N      OIIX   QMDCH   IV  NBO  A   000
OIIIYNYX  A0297/09  R  A3345/08 OIIX   QNMXX   IV  BO  AE  000
OIIIYNYX  A0303/09  R  A3218/08 OIIX   QOBCE     M   AE  000
OIIIYNYX  A0425/09  N      OIIX   QMRHW   IV  NBO  A   000
OIIIYNYX  A0334/09  R  A1715/08 OIIX   QMXLC     M   A   000
OIIIYNYX  A0312/09  R  A0306/09 OIIX   QCSAS   I  B   E   000
OIIIYNYX  A0495/09  N      OIIX   QMRXX   IV  NBO  A   000
OIIIYNYX  A0498/09  R  A3216/08 OIIX   QOBCE     M   AE  000
OIIIYNYX  A0496/09  R  A3180/08 OIIX   QLYAS     M   A   000
OIIIYNYX  A0461/09  R  A0391/09 OIIX   QNDAS   IV  BO  E   000
OIIIYNYX  A0563/09  R  A0368/09 OIIX   QLPAS   IV  BO  A   000
OIIIYNYX  A0400/09  R  A0397/09 OIIX   QOBCE     M   AE  000
OIIIYNYX  A0544/09  R  A0536/09 OIIX   QMRXX   IV  NBO  A   000
OIIIYNYX  A0541/09  N      OIIX   QMXXX     M   A   000
OIIIYNYX  A0500/09  R  A0381/09 OIIX   QMXXX     M   A   000
OIIIYNYX  A0431/09  N      OIIX   QMHAW   IV  NBO  A   000
OIIIYNYX  A0504/09  N      OIIX   QMXHW     M   A   000
OIIIYNYX  A0432/09  N      OIIX   QMHCS   IV  NBO  A   000
OIIIYNYX  A0422/09  N      OIIX   QRDCH   IV  BO  W   000
OIIIYNYX  A0456/09  R  A1981/08 OIIX   QPICS   I  NBO  A   000
OIIIYNYX  A0531/09  N      OIIX   QMRXX   IV  NBO  A   000
OIIIYNYX  A0428/09  N      OIIX   QRDCA   IV  BO  W   000
OIIIYNYX  A0457/09  N      OIIX   QFFCH   IV  NBO  A   000
OIIIYNYX  A0543/09  R  A1977/08 OIIX   QFFCH   IV  NBO  A   000


                      Page 102
                       Query2


OIIIYNYX  A0521/09  R  A0376/09  OIIX  QMXXX      M   A   000
OIIIYNYX  A0522/09  R  A0378/09  OIIX  QLYAS      M   A   000
OIIIYNYX  A0523/09  R  A0377/09  OIIX  QICAS   I  NBO  A   000
OIIIYNYX  A0529/09  R  A0459/09  OIIX  QCSAS   I  B   E   000
OIIIYNYX  A0551/09  R  A2439/08  OIIX  QLBAS      M   A   000
OIIIYNYX  A0553/09  R  A2440/08  OIIX  QLEXX   I  BO  A   000
OIIIYNYX  B0289/09  R  B1216/08  OIIX  QSAAS   IV  BO  A   000
OJAIMARG  A0028/09  N       OJAC  QMRLC   IV  NBO  A   000
OJAIMARG  A0028/09  N       OJAC  QMRLC   IV  NBO  A   000
OJAIMARG  A0028/09  N       OJAC  QFALC   IV  NBO  A   000
OJAIYNYX  A0063/08  N       OJAC  QRPAW   IV  BO  AE  000
OJAIYNYX  A0091/08  R  A0026/08  OJAC  QXXXX   IV  NBO  AE  000
OJAIYNYX  A0002/09  R  A0044/08  OJAC  QMPXX   IV  NBO  A   000
OJAIYNYX  A0078/08  N       OJAC  QXXXX   IV  NBO  AE  000
OJAIYNYX  A0079/08  N       OJAC  QXXXX   IV  NBO  AE  000
OJAIYNYX  A0080/08  N       OJAC  QXXXX   IV  NBO  AE  000
OJAIYNYX  A0077/08  N       OJAC  QPUCH   I  BO  A   000
OJAIYNYX  A0090/08  N       OJAC  QXXXX   I  BO  AE  000
OJAIYNYX  A0003/09  N       OJAC  QOBCE   IV  NBO  A   000
OJAIYNYX  A0003/09  N       OJAC  QOBCE   IV  NBO  A   000
OJAIYNYX  A0002/09  R  A0044/08  OJAC  QMPXX   IV  NBO  A   000
OJAIYNYX  A0007/09  N       OJAC  QXXXX   IV  NBO  AE  000
OJAIYNYX  A0007/09  N       OJAC  QXXXX   IV  NBO  AE  000
OJAIYNYX  A0007/09  N       OJAC  QXXXX   IV  NBO  AE  000
OJAIYNYX  A0010/09  R  A0075/08  OJAC  QOBCE   IV  NBO  AE  000
OJAIYNYX  A0033/09  R  A0024/09  OJAC  QNVAS   IV  NBO  AE  000
OJAIYNYX  A0010/09  R  A0075/08  OJAC  QOBCE   IV  NBO  AE  000
OJAIYNYX  A0028/09  N       OJAC  QMRLC   IV  NBO  A   000
OJAIYNYX  A0027/09  R  A0009/09  OJAC  QKKKK   K  K   K   000
OJAIYNYX  A0030/09  N       OJAC  QXXXX   IV  NBO  E   000
OJAIYNYX  A0034/09  R  A0031/09  OJAC  QXXXX   IV  NBO  AE  000
OJAIYNYX  A0035/09  N       OJAC  QMXLC   IV  NBO  A   000
OJAIYNYX  A0029/09  N       OJAC  QFALC   IV  NBO  A   000
OJAIYNYX  A0028/09  N       OJAC  QMRLC   IV  NBO  A   000
OJAIYNYX  A0028/09  N       V   NBO    A  000  000  3143N03559E001
OJAIYNYX  A0028/09  N       OJAC  QFALC   IV  NBO  A   000
OJAIYNYX  A0029/09  N       OJAC  QFALC   IV  NBO  A   000
OJAIYNYX  A0035/09  N       OJAC  QMXLC   IV  NBO  A   000
OJAIYNYX  A0033/09  R  A0024/09  OJAC  QNVAS   IV  NBO  AE  000
OJAIYNYX  A0036/09  R  A0021/09  OJAC  QMPLC   IV  BO  A   000
OJAIYNYX  A0036/09  R  A0021/09  OJAC  QMPLC   IV  BO  A   000
OKNOYNYX  A0239/08  R  A0203/08  OKAC  QMXHW   IV  M   A   999
OKNOYNYX  A0238/08  R  A0202/08  OKAC  QMXHW   IV  M   A   000
OKNOYNYX  A0129/07  N       OKAC  QROXX   IV  NBO  W   000
OKNOYNYX  A0006/09  R  A0212/08  OKAC  QIYAS   I  BO  A   000
OKNOYNYX  A0136/08  R  A0104/08  OKAC  QXXXX   IV  NBO  A   000
OKNOYNYX  A0025/09  R  A0231/08  OKAC  QOBCE   IV  M   AE  000
OKNOYNYX  A0007/09  R  A0213/08  OKAC  QILAS   I  NBO  A   000
OKNOYNYX  A0008/09  R  A0214/08  OKAC  QIGAS   I  NBO  A   000
OKNOYNYX  A0033/09  R  A0010/09  OKAC  QMPLC   IV  BO  A   000
OKNOYNYX  A0015/09  N       OKAC  QRDXX   IV  BO  W   000
OKNOYNYX  A0003/09  R  A0211/08  OKAC  QMPLC   IV  BO  A   000


                      Page 103
                      Query2


OKNOYNYX  A0015/09  N      OKAC  QRDXX   IV  BO  W  000
OKNOYNYX  A0034/09  R  A0012/09 OKAC  QMXLC   IV  M   A  000
OKNOYNYX  A0014/09  N      OKAC  QRPXX   IV  BO  W  000
OKNOYNYX  A0017/09  R  A0225/08 OKAC  QOBCE   IV  M   AE  000
OKNOYNYX  A0017/09  R  A0225/08 OKAC  QOBCE   IV  M   AE  000
OKNOYNYX  A0020/09  N      OKAC  QMPLC   IV  BO  A  000
OKNOYNYX  A0020/09  N      OKAC  QMPLC   IV  BO  A  000
OKNOYNYX  A0024/09  R  A0230/08 OKAC  QOBCE   IV  M   AE  000
OKNOYNYX  A0026/09  R  A0232/08 OKAC  QOBCE   IV  M   AE  000
OKNOYNYX  A0046/09  R  A0236/08 OKAC  QOBCE   IV  M   AE  000
OKNOYNYX  A0045/09  R  A0235/08 OKAC  QOBCE   IV  M   AE  000
OKNOYNYX  A0025/09  R  A0231/08 OKAC  QOBCE   IV  M   AE  000
OKNOYNYX  A0025/09  R  A0231/08 OKAC  QOBCE   IV  M   AE  000
OKNOYNYX  A0023/09  R  A0229/08 OKAC  QMKLC   IV  BO  A  000
OKNOYNYX  A0026/09  R  A0232/08 OKAC  QOBCE   IV  M   AE  000
OKNOYNYX  A0026/09  R  A0232/08 OKAC  QOBCE   IV  M   AE  000
OKNOYNYX  A/09 NOT  R  A0229/08 OKAC  QMKLC   IV  BO  A  000
OKNOYNYX  A0026/09  R  A0232/08 OKAC  QOBCE   IV  M   AE  000
OKNOYNYX  A0029/09  R  A0028/09 OKAC  QKKKK   K  K   K  000
OKNOYNYX  A0044/09  R  A0043/09 OKAC  QMPXX   IV  BO  A  000
OKNOYNYX  A0038/09  N      OKAC  QXXXX   IV  NBO  A  000
OLBAYNYX  A0122/08  R  A0098/06 OLBB  QSACS   IV  BO  A  000
OLBAYNYX  A0073/08  N      OLBB  QRPXX   IV  BO  W  000
OLBAYNYX  A0038/09  R  A0019/09 OLBB  QKKKK   K  K   K  000
OLBAYNYX  A0003/09  N      OLBB  QANLC   I  NBO  E  000
OLBAYNYX  A0039/09  N      OLBB  QAGXX   IV  NBO  AE  000
OMAEYNYX  A0180/04  R  A0177/04 OMAE  QOBCE   -  M   AE  000
OMAEYNYX  A0086/09  R  A0664/08 OMAE  QARCS   IV  NBO  E  150
OMAEYNYX  A0374/07  N      OMAE  QOBCE   IV  M   A  000
OMAEYNYX  A0114/09  R  A0605/08 OMAE  QCAXX   IV  NBO  AE  000
OMAEYNYX  A0153/09  R  A0647/08 OMAE  QSPAH   IV  BO  AE  000
OMAEYNYX  A0152/09  R  A0646/08 OMAE  QCSAS   I  BO  A  000
OMAEYNYX  A0073/09  R  A0570/08 OMAE  QOBCE   IV  M   A  000
OMAEYNYX  A0157/09  R  A0039/09 OMAE  QMRLC   IV  NBO  A  000
OMAEYNYX  A0060/09  R  A0672/08 OMAE  QXXXX   IV  BO  A  000
OMAEYNYX  A0466/08  R  A0273/08 OMAE  QFAHX   IV  BO  A  000
OMAEYNYX  A0041/09  R  A0675/08 OMAE  QFAXX   IV  N   A  000
OMAEYNYX  A0105/09  R  A0527/08 OMAE  QXXXX   IV  M   A  000
OMAEYNYX  A0666/08  R  A0468/08 OMAE  QMXLC   IV  M   A  000
OMAEYNYX  A0102/09  R  A0508/08 OMAE  QXXXX   I  BO  A  000
OMAEYNYX  A0677/08  N      OMAE  QARCH   IV  BO  E  000
OMAEYNYX  A0154/09  N      OMAE  QMPCS   IV  M   A  000
OMAEYNYX  A0112/09  R  A0603/08 OMAE  QCAXX   IV  NBO  AE  000
OMAEYNYX  A0141/09  R  A0051/09 OMAE  QKKKK   K  K   K  000
OMAEYNYX  A0620/08  R  A0613/08 OMAE  QPDCH   I  NBO  A  000
OMAEYNYX  A0024/09  N      OMAE  QARXX   IV  BO  E  000
OMAEYNYX  A0065/09  R  A0556/08 OMAE  QIUXX   I  BO  A  000
OMAEYNYX  A0109/09  R  A0588/08 OMAE  QMPAO         A  000
OMAEYNYX  A0162/09  N      OMAE  QFFXX   IV  NBO  A  000
OMAEYNYX  A0630/08  N      OMAE  QXXXX   IV  NBO  AE  000
OMAEYNYX  A0631/08  N      OMAE  QARXX   IV  NBO  E  000
OMAEYNYX  A0632/08  N      OMAE  QXXXX   IV  NBO  AE  000


                     Page 104
                      Query2


OMAEYNYX  A0639/08  N      OMAE  QARXX   IV  NBO  E  000
OMAEYNYX  A0674/08  R  A0469/08 OMAE  QXXXX   IV  NBO  A  000
OMAEYNYX  A0617/08  N      OMAE  QMPCS   IV  M   A  000
OMAEYNYX  A0616/08  N      OMAE  QMPXX   IV  M   A  000
OMAEYNYX  A0618/08  N      OMAE  QMPXX   IV  M   A  000
OMAEYNYX  A0120/09  R  A0619/08 OMAE  QMPCS   IV  M   A  000
OMAEYNYX  A0055/09  R  A0557/08 OMAE  QXXXX   I  BO  A  000
OMAEYNYX  A0007/09  N      OMAE  QFAXX   IV  NBO  A  000
OMAEYNYX  A0078/09  R  A0622/08 OMAE  QARLC   IV  NBO  E  000
OMAEYNYX  A0083/09  R  A0660/08 OMAE  QARCL   IV  BO  E  040
OMAEYNYX  A0025/09  N      OMAE  QMPLC   IV  BO  A  000
OMAEYNYX  A0087/09  N      OMAE  QMXLC   IV  M   A  000
OMAEYNYX  A0108/09  N      OMAE  QPIXX   I  NBO  A  000
OMAEYNYX  A0089/09  R  A0012/09 OMAE  QMXLC   IV  M   A  000
OMAEYNYX  A0072/09  R  A0564/08 OMAE  QXXXX   IV  BO  A  000
OMAEYNYX  A0026/09  N      OMAE  QRPAW   IV  BO  W  000
OMAEYNYX  A0135/09  N      OMAE  QARLC   IV  NBO  E  000
OMAEYNYX  A0074/09  N      OMAE  QMXAD   IV  M   A  000
OMAEYNYX  A0110/09  R  A0589/08 OMAE  QPAXX   I  NBO  A  000
OMAEYNYX  A0047/09  N      OMAE  QNBAS   IV  BO  AE  000
OMAEYNYX  A0027/09  N      OMAE  QRRCH   IV  BO  W  000
OMAEYNYX  A0082/09  R  A0659/08 OMAE  QARCL   IV  BO  E  140
OMAEYNYX  A0084/09  R  A0661/08 OMAE  QARXX   IV  BO  E  040
OMAEYNYX  A0085/09  R  A0662/08 OMAE  QARCL   IV  BO  E  150
OMAEYNYX  A0090/09  R  A0578/08 OMAE  QMXXX   IV  NBO  A  000
OMAEYNYX  A0111/09  R  A0598/08 OMAE  QMPAO         A  000
OMAEYNYX  A0125/09  R  A0584/08 OMAE  QOBXX   IV  BO  AE  000
OMAEYNYX  A0113/09  R  A0604/08 OMAE  QCAXX   IV  NBO  AE  000
OMAEYNYX  A0115/09  R  A0607/08 OMAE  QIGXX   I  NBO  A  000
OMAEYNYX  A0116/09  R  A0608/08 OMAE  QIGXX   I  NBO  A  000
OMAEYNYX  A0117/09  R  A0609/08 OMAE  QPDCH   I  NBO  A  000
OMAEYNYX  A0118/09  R  A0610/08 OMAE  QXXXX   IV  BO  A  000
OMAEYNYX  A0119/09  R  A0580/08 OMAE  QPIXX   IV  BO  A  000
OMAEYNYX  A0099/09  R  A0023/09 OMAE  QMPCS   IV  M   A  000
OMAEYNYX  A0100/09  R  A0031/09 OMAE  QXXXX   IV  NBO  A  000
OMAEYNYX  A0101/09  R  A0059/09 OMAE  QXXXX   IV  BO  A  000
OMAEYNYX  A0103/09  R  A0516/08 OMAE  QXXXX   I  BO  A  000
OMAEYNYX  A0104/09  R  A0517/08 OMAE  QPDCH   I  NBO  A  000
OMAEYNYX  A0106/09  R  A0555/08 OMAE  QMRXX   IV  NBO  A  000
OMAEYNYX  A0107/09  R  A0577/08 OMAE  QPIXX   I  NBO  A  000
OMAEYNYX  A0121/09  R  A0667/08 OMAE  QMPCS   IV  M   A  000
OMAEYNYX  A0122/09  R  A0676/08 OMAE  QMDCH   IV  NBO  A  000
OMAEYNYX  A0124/09  R  A0044/09 OMAE  QMXLC   IV  M   A  000
OMAEYNYX  A0133/09  N      OMAE  QARXX   IV  NBO  E  000
OMAEYNYX  A0175/09  N      OMAE  QISXX   I  NBO  A  000
OMAEYNYX  A0134/09  N      OMAE  QPDXX   I  BO  A  000
OMAEYNYX  A0144/09  R  A0628/08 OMAE  QIUAL   I  NBO  A  000
OMAEYNYX  A0181/09  R  A0652/08 OMAE  QXXXX   IV  NBO  A  000
OMAEYNYX  A0177/09  N      OMAE  QRDCA   IV  BO  W  000
OMAEYNYX  A0182/09  R  A0180/09 OMAE  QOBCE   IV  M   AE  000
OOMSYNYX  A0532/08  N      OOMM  QXXXX   IV  NBO  AE  000
OOMSYNYX  A0500/08  N      OOMM  QARCH   IV  BO  E  000


                     Page 105
                      Query2


OOMSYNYX  A0542/08  R  A0316/08 OOMM  QSLXX         E  000
OOMSYNYX  A0397/08  N      OOMM  QARXX         E  000
OOMSYNYX  A0396/08  N      OOMM  QARXX         E  000
OOMSYNYX  A0385/08  N      OOMM  QARXX         E  000
OOMSYNYX  A0387/08  N      OOMM  QARXX         E  000
OOMSYNYX  A0388/08  N      OOMM  QARXX         E  000
OOMSYNYX  A0395/08  N      OOMM  QARXX         E  000
OOMSYNYX  A0393/08  N      OOMM  QARXX         E  000
OOMSYNYX  A0391/08  N      OOMM  QARXX         E  000
OOMSYNYX  A0392/08  N      OOMM  QARXX         E  000
OOMSYNYX  A0384/08  N      OOMM  QARXX         E  000
OOMSYNYX  A0057/09  R  A0354/08 OOMM  QNMXX           000
OOMSYNYX  A0130/08  N      OOMM  QOBXX         AE  000
OOMSYNYX  A0467/08  R  A0386/08 OOMM  QARXX         E  000
OOMSYNYX  A0468/08  R  A0389/08 OOMM  QARXX         E  000
OOMSYNYX  A0399/08  N      OOMM  QARXX         E  000
OOMSYNYX  A0394/08  N      OOMM  QARXX         E  000
OOMSYNYX  A0398/08  N      OOMM  QARXX         E  000
OOMSYNYX  A0020/09  N      OOMM  QXXXX   IV  NBO  AE  000
OOMSYNYX  A0499/08  N      OOMM  QARXX         E  000
OOMSYNYX  A0498/08  N      OOMM  QARXX         E  000
OOMSYNYX  A0418/08  R  A0380/07 OOMM  QOBXX         A  000
OOMSYNYX  A0432/08  R  A0349/08 OOMM  QMRXX         A  000
OOMSYNYX  A0460/08  R  A0383/08 OOMM  QARXX         E  000
OOMSYNYX  A0461/08  N      OOMM  QARXX         E  000
OOMSYNYX  A0540/08  R  A0319/08 OOMM  QMRXX         A  000
OOMSYNYX  A0497/08  N      OOMM  QARXX   IV  NBO  E  000
OOMSYNYX  A0513/08  R  A0321/08 OOMM  QMRXX         A  000
OOMSYNYX  A0541/08  R  A0464/07 OOMM  QXXXX   IV  NBO  E  000
OOMSYNYX  A0082/09  N      OOMM  QXXXX   IV  NBO  AE  000
OOMSYNYX  A0141/09  R  A0136/09 OOMM  QWPLW   IV  M   W  000
OOMSYNYX  A0105/09  R  A0104/09 OOXX  QKKKK   K  K   K  000
OOMSYNYX  A0100/09  R  A0374/08 OOMM  QMRXX         A  000
OOMSYNYX  A0115/09  R  A0102/09 OOMM  QMPLC   IV  BO  A  000
OOMSYNYX  A0137/09  N      OOMM  QWPLW   IV  M   W  000
OPKCYNYX  A0995/08  R  A0840/08 OPLR  QOBCS   IV  NBO  A  000
OPKCYNYX  A1015/08  R  A0734/08 OPLR  QFAHX   IV  NBO  A  000
OPKCYNYX  A0133/09  R  A0100/09 OPLR  QMRHW   IV  NBO  A  000
OPKCYNYX  A1006/08  R  A0744/08 OPKR  QFAHX   IV  NBO  AW  000
OPKCYNYX  A0123/09  R  A0056/09 OPLR  QFFCG   IV  NBO  A  000
OPKCYNYX  A0067/09  R  A1018/08 OPLR  QFAAH   IV  NBO  A  000
OPKCYNYX  A0004/08  R  A0919/07 OPLR  QFAXX   IV  NBO  A  000
OPKCYNYX  A0375/08  N      OPXX  QAFXX   IV  NBO  E  000
OPKCYNYX  A1011/08  R  A0508/08 OPKR  QARXX   IV  NBO  E  000
OPKCYNYX  A1002/08  R  A0800/08 OPLR  QFAHW   IV  NBO  AW  000
OPKCYNYX  A0994/08  R  A0806/08 OPLR  QFAHX   IV  NBO  A  000
OPKCYNYX  A1016/08  R  A0736/08 OPLR  QMNHW   IV  NBO  A  000
OPKCYNYX  A1017/08  R  A0737/08 OPLR  QMXXX   IV  NBO  A  000
OPKCYNYX  A0129/09  R  A0060/09 OPLR  QOBCS   IV  NBO  A  000
OPKCYNYX  A0010/09  N      OPKR  QAFOE   IV  NBO  AE  000
OPKCYNYX  A1001/08  R  A0729/08 OPLR  QMXLC   IV  NBO  A  000
OPKCYNYX  A0993/08  R  A0746/08 OPLR  QMXHW   IV  NBO  A  000


                     Page 106
                       Query2


OPKCYNYX  A1003/08  R  A0894/08  OPLR  QMRHW   IV  NBO  A  000
OPKCYNYX  A0143/09  R  A0884/08  OPKR  QNBAU   IV  NBO  AE  000
OPKCYNYX  A0123/09  R  A0056/09  OPLR  QFFCG   IV  NBO  A  000
OPKCYNYX  A1010/08  R  A0637/08  OPLR  QXXXX   IV  NBO  A  000
OPKCYNYX  A0121/09  R  A0875/08  OPLR  QFAXX   IV  NBO  A  000
OPKCYNYX  A1007/08  R  A0745/08  OPKR  QXXXX   IV  NBO  A  000
OPKCYNYX  A0066/09  N       OPLR  QFAAH   IV  NBO  A  000
OPKCYNYX  A0166/09  R  A0102/09  OPLR  QMRHW   IV  NBO  A  000
OPKCYNYX  A0144/09  R  A0071/09  OPKR  QRDCA   IV  NBO  W  000
OPKCYNYX  A0981/08  R  A0731/08  OPLR  QMKLT   IV  NBO  A  000
OPKCYNYX  A1009/08  N       OPKR  QXXXX   IV  NBO  AE  000
OPKCYNYX  A0987/08  R  A0723/08  OPKR  QMKXX   IV  NBO  A  000
OPKCYNYX  A0770/08  N       OPLR  QXXXX   IV  NBO  A  000
OPKCYNYX  A0121/09  R  A0044/09  OPKR  QLXXX   IV  NBO  A  000
OPKCYNYX  A0932/08  N       OPLR  QMRHW   IV  NBO  A  000
OPKCYNYX  A0145/09  N       OPKR  QRDCA   IV  NBO  W  000
OPKCYNYX  A0982/08  R  A0699/08  OPLR  QFAHX   IV  NBO  A  000
OPKCYNYX  A0151/09  R  A0892/08  OPLR  QMXHW   IV  NBO  A  000
OPKCYNYX  A0978/08  N       OPLR  QXXXX   IV  NBO  A  000
OPKCYNYX  A0031/09  R  A0989/08  OPKR  QXXXX   IV  NBO  A  000
OPKCYNYX  A0985/08  R  A0721/08  OPKR  QFUAU   IV  NBO  A  000
OPKCYNYX  A0986/08  R  A0722/08  OPKR  QFAHX   IV  NBO  A  000
OPKCYNYX  A0991/08  R  A0878/08  OPLR  QNVCT   IV  NBO  AE  000
OPKCYNYX  A0033/09  R  A0959/08  OPLR  QMXAU   IV  NBO  A  000
OPKCYNYX  A0154/09  R  A0097/09  OPLR  QXXAS   IV  NBO  A  000
OPKCYNYX  A0043/09  R  A0979/08  OPLR  QOBCS   IV  NBO  A  000
OPKCYNYX  A0047/09  N       OPLR  QOBCS   IV  NBO  A  000
OPKCYNYX  A0081/09  R  A0751/08  OPKR  QOBCE   IV  NBO  AW  000
OPKCYNYX  A0160/09  N       OPKR  QMXAK   IV  NBO  A  000
OPKCYNYX  A0117/09  N       OPLR  QMXHW   IV  NBO  A  000
OPKCYNYX  A0167/09  R  A0109/09  OPLR  QMRHW   IV  NBO  A  000
OPKCYNYX  A0147/09  R  A0881/08  OPLR  QFAXX   IV  NBO  A  000
OPKCYNYX  A0146/09  N       OPKR  QRDCA   IV  NBO  W  000
OPKCYNYX  A0161/09  N       OPKR  QKKKK   K  K   K  000
OPKCYNYX  A0124/09  R  A0877/08  OPKR  QOBCE   IV  NBO  W  000
OPKCYNYX  A0157/09  R  A0122/09  OPLR  QFAXX   IV  NBO  A  000
OPKCYNYX  A0175/09  R  A0152/09  OPLR  QXXHW   IV  NBO  A  000
OPKCYNYX  A0149/09  N       OPLR  QXXXX   IV  NBO  A  000
OPKCYNYX  A0150/09  R  A0889/08  OPLR  QMRHW   IV  NBO  A  000
OPKCYNYX  A0156/09  R  A0120/09  OPLR  QMXHW   IV  NBO  A  000
OPKCYNYX  A0158/09  N       OPLR  QMXHW   IV  NBO  A  000
OPKCYNYX  A0163/09  R  A0082/09  OPLR  QMXHW   IV  NBO  A  000
OPKCYNYX  A0164/09  R  A0119/09  OPLR  QMXHW   IV  NBO  A  000
OPKCYNYX  A0168/09  N       OPLR  QARCH   IV  NBO  E  000
ORBSYNYX  A0922/08  N
ORBSYNYX  A2243/08  N
ORBSYNYX  A2700/08  N
ORBSYNYX  A2481/08  N
ORBSYNYX  A2483/08  N
ORBSYNYX  A2484/08  N
ORBSYNYX  A2485/08  N
ORBSYNYX  A0593/09  N


                      Page 107
                      Query2


ORBSYNYX  A2974/08  N
ORBSYNYX  A2975/08  N
ORBSYNYX  A2976/08  N
ORBSYNYX  A2978/08  N
ORBSYNYX  A2979/08  N
ORBSYNYX  A2980/08  N
ORBSYNYX  A0311/09  N
ORBSYNYX  A3047/08  N
ORBSYNYX  A3074/08  N
ORBSYNYX  A3075/08  N
ORBSYNYX  A0475/09  N
ORBSYNYX  A0032/09  N
ORBSYNYX  A0043/09  N
ORBSYNYX  A0165/09  N
ORBSYNYX  A0123/09  N
ORBSYNYX  A0273/09  N
ORBSYNYX  A0274/09  N
ORBSYNYX  A0796/09  N
ORBSYNYX  A0403/09  N
ORBSYNYX  A0410/09  N
ORBSYNYX  A0420/09  N
ORBSYNYX  A0504/09  R  A0502/09
ORBSYNYX  A0527/09  R  A2844/08
ORBSYNYX  A0540/09  R  A0514/09
ORBSYNYX  A0580/09  R  A0302/09 ORBB  QKKKK   K  K   K   000
ORBSYNYX  A0709/09  N
ORBSYNYX  A0600/09  N
ORBSYNYX  A0599/09  N
ORBSYNYX  A0598/09  N
ORBSYNYX  A0610/09  N
ORBSYNYX  A0612/09  N
ORBSYNYX  A0613/09  N
ORBSYNYX  A0614/09  N
ORBSYNYX  A0644/09  N
ORBSYNYX  A0742/09  N
ORBSYNYX  A0741/09  R  A0701/09
ORBSYNYX  A0763/09  N
ORBSYNYX  A0771/09  N
ORBSYNYX  A0774/09  N
ORBSYNYX  A0786/09  R  A0784/09
OSDIYNYX  A0043/04  R  A0037/04 OSTT  QXXXX   IV  NBO  E   000
OSDIYNYX  A0046/04  R  A0041/04 OSTT  QIUCS   I  BO  AE  000
OSDIYNYX  A0046/04  R  A0041/04 OSTT  QIUCS   BO  AE  000  999
OSDIYNYX  A0038/04  N      OSTT  QXXXX   IV  NBO  E   000
OSDIYNYX  A0042/04  N      OSTT  QMXCC   IV  BO  A   000
OSDIYNYX  A0046/04  R  A0041/04 OSTT  QIUCS   BO  AE  000  999
OSDIYNYX  A0009/04  R  A0074/03 OSTT  QARXX   IV  NBO  E   000
OSDIYNYX  A0040/04  N      OSTT  QXXXX   IV  NBO  E   000
OSDIYNYX  A0039/04  N      OSTT  QXXXX   IV  NBO  E   000
OSDIYNYX  A0054/04  N      OSTT  QAFXX   IV  NBO  E   000
OYSNYNYX  A0004/07  N      OYSC  QLPCS   IV  BO  A   000
RCTPYNYX  A0172/09  R  A1988/08 RCAA  QXXAS   IV  NBO  A   000


                     Page 108
                       Query2


RCTPYNYX  A0110/09  N       RCAA  QMAXX   IV  NBO  A  000
RCTPYNYX  A0153/09  N       RCAA  QWELW   IV  BO  W  000
RCTPYNYX  A0159/09  R  A0073/09  RCAA  QNTXX   IV  NBO  AE  000
RCTPYNYX  A0130/09  N       RCAA  QWELW   IV  BO  W  000
RCTPYNYX  A0165/09  R  A0082/09  RCAA  QNTXX   IV  NBO  AE  000
RCTPYNYX  A0164/09  N       RCAA  QWPLW   IV  BO  W  000
RCTPYNYX  A0117/09  N       RCAA  QPDTT   I  BO  A  000
RCTPYNYX  A0118/09  N       RCAA  QPITT   I  BO  AE  000
RCTPYNYX  A0119/09  N       RCAA  QPITT   I  BO  AE  000
RCTPYNYX  A2001/08  N       RCAA  QAFXX   I  NBO  E  000
RCTPYNYX  A0121/09  N       RCAA  QWELW   IV  BO  W  000
RCTPYNYX  A0121/09  N       RCAA  QWELW   IV  BO  W  000
RCTPYNYX  A0122/09  N       RCAA  QWELW   IV  BO  W  000
RCTPYNYX  A0154/09  N       RCAA  QWZLW   IV  BO  W  000
RCTPYNYX  A0150/09  N       RCAA  QWMLW   IV  BO  W  000
RCTPYNYX  A0175/09  R  A0088/09  RCAA  QKKKK   K  K   K  000
RCTPYNYX  A0153/09  N       RCAA  QWELW   IV  BO  W  000
RCTPYNYX  A0152/09  N       RCAA  QWMLW   IV  BO  W  000
RCTPYNYX  A0151/09  N       RCAA  QWMLW   IV  BO  W  000
RCTPYNYX  A0130/09  N       RCAA  QWELW   IV  BO  W  000
RCTPYNYX  A0130/09  N       RCAA  QWELW   IV  BO  W  000
RCTPYNYX  A0144/09  N       RCAA  QWMLW   IV  BO  W  000
RCTPYNYX  A0157/09  N       RCAA  QWMLW   IV  BO  W  000
RCTPYNYX  A0175/09  R  A0088/09  RCAA  QKKKK   K  K   K  000
RCTPYNYX  A0207/09  N       RCAA  QXXLC   IV  BO  A  000
RCTPYNYX  A0162/09  N       RCAA  QWLLW   IV  NBO  W  000
RCTPYNYX  A0167/09  N       RCAA  QXXXX   IV  M   AE  000
RCTPYNYX  A0167/09  N       RCAA  QXXXX   IV  M   AE  000
RCTPYNYX  A0180/09  N       RCAA  QWMLW   IV  BO  W  000
RCTPYNYX  A0230/09  N       RCAA  QMXLC   IV  BO  A  000
RJAAYNYX  T0433/04  R  T0432/04  RJCG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T3723/04  R  T3704/04  RJCG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0415/04  R  T0414/04  RJCG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0292/04  N       RJTG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0068/04  N       RJDG  QMXLC      M   A  000
RJAAYNYX  T0647/04  R  T0646/04  RJCG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0131/05  R  T0129/05  RJCG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0159/05  R
           N  T0156/05  RJCG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0830/05  R
           N  T0829/05  RJCG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0283/05  R  T0282/05  RJCG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0413/04  R  T0412/04  RJCG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0270/05  R  T0269/05  RJCG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0802/04  R  T0801/04  RJCG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0297/04  R  T0295/04  RJCG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0127/04  N       RJDG  QLPAS   IV  BO  A  000
RJAAYNYX  T0812/04  R  T0810/04  RJCG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0130/05  R
           N  T0127/05  RJTG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0800/04  R  T0799/04  RJCG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0106/05  R  T0105/05  RJTG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0164/04  N       RJDG  QXXXX      M   A  000
RJAAYNYX  T0272/04  N       RORG  QCAAS   IV  B   E  000
RJAAYNYX  T0023/06  R  T0022/06  RJTG  QQSIC   IV  M   A  000


                      Page 109
                       Query2


RJAAYNYX  T0466/04  R  T0465/04  RJCG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0302/04  R  T0301/04  RJTG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0095/05  R  T0094/05  RJCG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T2511/05  R
           N  T2508/05  RJCG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0307/04  N       RJTG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0346/05  R  T0344/05  RJCG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0016/05  R
           N  T0015/05  RJDG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0062/05  R  T0061/05  RJTG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0696/05  R
           N  T0695/05  RJCG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0015/05  R  T0014/05  RJCG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T2412/05  R
           N  T2410/05  RJCG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0609/04  R  T0608/04  RJCG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0860/04  R  T0859/04  RJCG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0844/05  R
           N  T0842/05  RJCG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0113/05  R  T0112/05  RJTG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0024/05  R  T0021/05  RJCG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0290/04  R  T0289/04  RJTG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T1899/05  R
           N  T1896/05  RJCG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0021/05  R  T0020/05  RJCG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0030/05  R  T0029/05  RJCG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0318/04  N       RJTG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0068/05  R  T0067/05  RJTG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0108/05  R  T0107/05  RJCG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0185/09  N       RJJJ  QWGLW      M  EW  000
RJAAYNYX  T0188/05  R  T0187/05  RJCG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0152/05  R  T0150/05  RJCG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0170/05  N       RJTG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0111/05  R  T0110/05  RJCG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0499/05  R
           N  T0498/05  RJCG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0498/05  R
           N  T0497/05  RJCG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0346/05  R
           N  T0341/05  RJCG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0387/05  R  T0386/05  RJCG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0404/04  R  T0403/04  RJCG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0033/05  R  T0031/05  RJCG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0080/05  R  T0079/05  RJTG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0288/04  R  T0286/04  RJCG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0707/04  R  T0706/04  RJCG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T3804/04  R  T3802/04  RJCG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0792/04  R  T0790/04  RJCG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0071/05  R  T0070/05  RJTG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0433/06  R  T0431/06  RJCG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0097/05  R  T0096/05  RJCG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0066/05  N       RJTG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0262/05  R
           N  T0261/05  RJCG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0413/05  R  T0412/05  RJCG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0116/05  R
           N  T0113/05  RJTG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0079/05  R  T0078/05  RJCG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0367/05  R  T0366/05  RJCG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0020/05  R  T0019/05  RJTG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0019/05  N       RJTG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0147/05  R
           N  T0146/05  RJCG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  0105/04  N       RJDG  QNMAS   IV  BO  AE  000


                      Page 110
                       Query2


RJAAYNYX  T3763/04  R  T3760/04  RJCG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  J0610/09  R  J0242/09  RJJJ  QKKKK   K  K   K  000
RJAAYNYX  T0026/05  R  T0025/05  RJTG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0139/05  R  T0138/05  RJCG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T1429/05  R  T1425/05  RJCG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0497/04  R  T0496/04  RJCG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0007/05  R  T0006/05  RJCG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0684/05  R  T0683/05  RJCG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0042/05  R  T0040/05  RJCG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0622/04  R  T0621/04  RJCG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0415/04  N       RJTG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0324/04  N       RJDG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0110/05  R  T0109/05  RJCG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0169/05  R
           N  T0167/05  RJTG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0689/05  R
           N  T0688/05  RJCG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0067/05  R  T0066/05  RJCG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0009/05  N       RJCG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0026/05  R  T0024/05  RJTG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0147/06  R  T0144/06  RJCG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0132/05  R  T0131/05  RJCG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0049/05  R  T0048/05  RJTG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0015/05  R  T0014/05  RJTG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0007/05  N       RJTG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0056/05  R  T0055/05  RJTG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0007/05  N       RJTG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0046/05  R  T0044/05  RJTG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0044/05  N       RJTG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0003/05  N       RJTG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0107/05  R  T0106/05  RJCG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0048/05  N       RJTG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0105/05  N       RJTG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0726/04  R  T0725/04  RJCG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T4131/04  R  T4127/04  RJCG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0198/05  R  T0197/05  RJCG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0110/05  R
           N  T0109/05  RJTG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T1898/05  R
           N  T1895/05  RJCG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0110/05  R  T0109/05  RJCG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0028/09  N       RJJJ  QMRLC   IV  NBO  A  000
RJAAYNYX  T0101/05  N       RJTG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0107/05  N       RJTG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0037/05  N       RJDG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0035/05  N       RJDG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0013/05  N       RJTG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0087/05  N       RJTG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0130/05  R
           N  T0129/05  RJTG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0020/05  N       RJCG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0145/05  N       RJTG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0004/05  N       RJCG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0938/08  R  T0917/08  RJJJ  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0240/06  R  T0239/06  RJJJ  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0007/05  R  T0006/05  RJTG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0063/05  R  T0062/05  RJCG  QQSIC   IV  M   A  000


                      Page 111
                       Query2


RJAAYNYX  T0281/05  R
           N  T0279/05  RJCG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T4130/04  R  T4126/04  RJCG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0730/04  R  T0727/04  RJCG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0675/04  R  T0673/04  RJCG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0282/04  N       RJCG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0170/05  R  T0169/05  RJCG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0265/05  N       RJTG  QXXXX      M  A  000
RJAAYNYX  T2497/05  N       RJTG  QXXXX      M  A  000
RJAAYNYX  T0266/05  N       RJTG  QLJAS      M  A  000
RJAAYNYX  T0256/05  R  T0254/05  RJTG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0068/05  R  T0065/05  RJDG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0086/05  R  T0085/05  RJCG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0234/05  R
           N  T0228/05  RJTG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0398/05  R  T0397/05  RJCG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0106/05  R  T0105/05  RJCG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0565/05  R  T0563/05  RJCG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0111/05  R  T0107/05  RJTG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0083/05  R  T0082/05  RJCG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0134/05  R
           N  T0130/05  RJTG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0265/05  R
           N  T0261/05  RJCG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0009/05  N       RJTG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0025/05  N       RJTG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0010/05  N       RJDG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0029/05  N       RJDG  QOLAS      M  AE  000
RJAAYNYX  T0032/05  R  T0028/05  RJTG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0106/05  R  T0105/05  RJCG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0014/05  N       RJDG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0164/05  R  T0163/05  RJTG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0083/05  N       RJTG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0090/05  R
           N  T0089/05  RJTG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0067/05  R  T0063/05  RJTG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0351/06  N       RJJJ  QMKAP   IV  BO  A  000
RJAAYNYX  T1412/05  R  T1411/05  RJCG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0379/04  N       RJTG  QOLAS      M  E  000
RJAAYNYX  T0379/04  N       RJTG  QOLAS      M  E  000
RJAAYNYX  T0081/05  R  T0079/05  RJCG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0875/04  R  T0874/04  RJCG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0622/04  N       RJCG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0185/05  R
           N  T0184/05  RJCG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0410/04  N       RJCG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0425/04  N       RJCG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0170/05  R  T0169/05  RJTG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0212/05  R  T0211/05  RJTG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T2419/05  R
           N  T2412/05  RJCG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T2420/05  R
           N  T2411/05  RJCG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0361/05  R
           N  T0360/05  RJCG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0098/05  N       RJDG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0177/05  R  T0176/05  RJTG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0389/09  R  T0388/09  RJJJ  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0500/05  R
           N  T0499/05  RJCG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0614/05  R
           N  T0613/05  RJCG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0390/05  N       RJTG  QRCXX      M  EW  000


                      Page 112
                      Query2


RJAAYNYX  T0445/05  N      RJTG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T1477/05  R  T1474/05 RJCG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0019/05  N      RJTG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0250/05  N      RJTG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0274/05  R
           N  T0273/05 RJCG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0072/05  R  T0068/05 RJDG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0277/05  R
           N  T0276/05 RJCG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0173/05  R
           N  T0172/05 RJCG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0174/05  R  T0173/05 RJCG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0175/05  R  T0174/05 RJCG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0016/05  N      RJTG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0664/05  R  T0661/05 RJCG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0526/05  N      RJTG  QOLAS      M   E  000
RJAAYNYX  T0144/09  N      RJJJ  QXXXX      M   A  000
RJAAYNYX  T0082/06  N      RJJJ  QOLAS      M   AE  000
RJAAYNYX  T1156/05  R  T1154/05 RJCG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0371/05  R
           N  T0370/05 RJCG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0628/05  R
           N  T0624/05 RJCG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0401/04  R  T0400/04 RJCG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0261/05  R
           N  T0257/05 RJCG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0528/04  R  T0525/04 RJCG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0166/05  R  T0165/05 RJCG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0167/05  N      RJTG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0033/05  R  T0032/05 RJTG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0135/05  R  T0133/05 RJTG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0034/05  R  T0033/05 RJTG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0102/05  R  T0101/05 RJTG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0321/05  R  T0320/05 RJCG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0385/05  R
           N  T0384/05 RJCG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0167/05  R  T0165/05 RJCG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0096/05  R  T0095/05 RJCG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0288/05  R
           N  T0281/05 RJCG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0009/05  N      RJTG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0377/05  R
           N  T0376/05 RJCG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0276/05  N      RJTG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0020/05  N      RJTG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0700/05  R
           N  T0698/05 RJCG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0733/05  R
           N  T0732/05 RJCG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0096/05  N      RJDG  QMRLC   IV  NBO  A  000
RJAAYNYX  T0846/05  R
           N  T0844/05 RJCG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0631/05  R
           N  T0630/05 RJCG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0188/05  R  T0187/05 RJTG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0728/05  R
           N  T0727/05 RJCG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0531/05  R
           N  T0530/05 RJCG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0386/05  R
           N  T0385/05 RJCG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0263/05  R
           N  T0262/05 RJCG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0187/05  R
           N  T0186/05 RJCG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0333/05  R  T0332/05 RJCG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0181/05  R
           N  T0166/05 RJTG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0120/05  N      RJTG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0148/05  R  T0147/05 RJCG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0458/04  R  T0455/04 RJCG  QQSIC   IV  M   A  000


                     Page 113
                       Query2


RJAAYNYX  T0889/04  R  T0888/04  RJCG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0299/05  R  T0298/05  RJCG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0043/05  R  T0041/05  RJTG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0843/05  R
           N  T0842/05  RJCG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T2411/05  R
           N  T2404/05  RJCG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0712/05  R  T0711/05  RJCG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0020/05  R  T0019/05  RJCG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0095/05  R  T0093/05  RJTG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0042/05  R  T0041/05  RJDG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0481/05  R  T0480/05  RJCG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0252/05  R
           N  T0251/05  RJCG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0042/05  R  T0041/05  RJDG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T1038/04  R  T1037/04  RJCG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0276/05  R
           N  T0274/05  RJCG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0172/05  R  T0171/05  RJCG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0420/05  N       RJTG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0332/05  R  T0331/05  RJCG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0328/09  R  T0327/09  RJJJ  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0451/05  N       RJTG  QOLAS      M  E  000
RJAAYNYX  T0345/05  N       RJDG  QMPLC   IV  BO  A  000
RJAAYNYX  T0216/06  R  T0215/06  RJJJ  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0029/09  N       RJJJ  QMXLC      M  A  000
RJAAYNYX  T0129/05  R  T0123/05  RJTG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0001/06  N       RJTG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0001/06  N       RJTG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0285/04  N       RJDG  QLPAS   IV  BO  A  000
RJAAYNYX  T0404/04  N       RJCG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0384/04  N       RJCG  QLFAS   I  BO  A  000
RJAAYNYX  T0084/05  N       RJTG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0012/05  N       RJTG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0048/05  R  T0047/05  RJTG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0074/05  R  T0072/05  RJCG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0079/05  R  T0075/05  RJCG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0079/05  R  T0075/05  RJTG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0075/05  R  T0073/05  RJTG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0112/05  R  T0111/05  RJCG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0409/05  N       RJTG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0341/05  R  T0340/05  RJTG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0401/05  R  T0400/05  RJTG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0836/05  R  T0835/05  RJCG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0389/05  R  T0388/05  RJTG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0066/05  R  T0065/05  RJDG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0369/05  R  T0368/05  RJTG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0814/06  R  T0810/06  RJJJ  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0039/06  R  T0038/06  RJTG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0041/06  R  T0040/06  RJTG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0451/05  R  T0450/05  RJTG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0303/06  R  T0302/06  RJCG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0413/05  R  T0412/05  RJTG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0331/05  N       RJTG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0074/06  N       RJTG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0339/05  R  T0338/05  RJTG  QQSIC   IV  M  A  000


                      Page 114
                       Query2


RJAAYNYX  T0345/05  R  T0344/05  RJTG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0435/06  R  T0434/06  RJCG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0724/05  R
           N  T0723/05  RJCG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T3725/04  R  T3723/04  RJCG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0071/05  R  T0070/05  RJTG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0882/04  R  T0881/04  RJCG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0879/04  R  T0878/04  RJCG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0627/04  R  T0626/04  RJCG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T4132/04  R  T4129/04  RJCG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0706/05  R  T0705/05  RJCG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T4048/04  R  T4045/04  RJCG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0176/05  R  T0175/05  RJCG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0418/04  R  T0415/04  RJTG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0034/05  R  T0033/05  RJCG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0025/05  R  T0024/05  RJTG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0035/05  R  T0034/05  RJTG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0117/05  R
           N  T0116/05  RJTG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0161/05  R
           N  T0160/05  RJTG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0517/05  R
           N  T0515/05  RJCG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0221/05  R
           N  T0217/05  RJTG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0378/05  R
           N  T0377/05  RJCG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0161/05  R
           N  T0160/05  RJCG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0123/05  R
           N  T0122/05  RJTG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0395/05  R
           N  T0393/05  RJTG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0119/05  R
           N  T0118/05  RJTG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0082/05  R
           N  T0081/05  RJTG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0272/05  R
           N  T0271/05  RJCG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0223/05  N       RJTG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0174/05  R  T0173/05  RJCG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0144/05  N       RJTG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0089/05  R
           N  T0088/05  RJTG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0088/05  R
           N  T0086/05  RJCG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0093/05  R  T0092/05  RJCG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0108/06  R  T0107/06  RJTG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T1407/06  R  T1406/06  RJJJ  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0526/06  N       RJJJ  QWGLW      M  AW  000
RJAAYNYX  T0029/06  N       RJJJ  QMKAP   IV  BO  A  000
RJAAYNYX  T0023/06  R  T0022/06  RJTG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0029/06  N       RJJJ  QMKAP   IV  BO  A  000
RJAAYNYX  T0104/06  R  T0103/06  RJTG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0021/06  N       RJTG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0349/06  R  T0347/06  RJJJ  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0321/09  R  T0320/09  RJJJ  QXXXX      M  A  000
RJAAYNYX  T0019/07  R  T0018/07  RJJJ  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0562/08  R  T0559/08  RJJJ  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T3655/08  N       RJJJ  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0487/05  R  T0486/05  RJCG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0324/05  R  T0321/05  RJCG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0122/05  R
           N  T0120/05  RJTG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0730/06  R  T0461/06  RJJJ  QXXXX      M  EW  000
RJAAYNYX  T0124/06  R  T0123/06  RJTG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0104/05  R  T0103/05  RJCG  QQSIC   IV  M  A  000


                      Page 115
                      Query2


RJAAYNYX  T0357/08  R  T0356/08 RJJJ  QXXXX      M  A  000
RJAAYNYX  T0735/09  N      RJJJ  QLXAS      M  A  000
RJAAYNYX  B0908/09  R  B0461/09 RJJJ  QKKKK   K  K  K  000
RJAAYNYX  T2773/09  R  T2254/09 RJJJ  QOLAS      M  E  000
RJAAYNYX  T0001/08  R  T1104/07 RJJJ  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0001/08  R  T0946/07 RJJJ  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0613/09  R  T0606/09 RJJJ  QXXXX      M  A  000
RJAAYNYX  T0434/09  R  T0433/09 RJJJ  QXXXX      M  A  000
RJAAYNYX  T0023/07  R  T0022/07 RJJJ  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T4410/06  R  T4366/06 RJJJ  QMXLC      M  A  000
RJAAYNYX  T0004/07  N      RJJJ  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0007/08  R  T0006/08 RJJJ  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0017/08  R  T0016/08 RJJJ  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0040/08  R  T0039/08 RJJJ  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0038/08  R  T0037/08 RJJJ  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0013/08  R  T0012/08 RJJJ  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0011/08  R  T0010/08 RJJJ  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0728/06  R  T0727/06 RJJJ  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0437/08  N      RJJJ  QMXLC      M  A  000
RJAAYNYX  T0349/09  R  T0348/09 RJJJ  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T2916/08  N      RJJJ  QOLAS      M  E  000
RJAAYNYX  T0252/05  R
           N  T0251/05 RJCG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0338/05  R  T0334/05 RJCG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0117/05  R  T0116/05 RJTG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0129/05  R  T0127/05 RJTG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0332/05  N      RJTG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0010/05  N      RJTG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0068/05  R  T0067/05 RJDG  QXXXX      M  EW  000
RJAAYNYX  T0239/05  N      RJTG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0709/05  R
           N  T0708/05 RJCG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0710/05  R
           N  T0709/05 RJCG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0268/05  R
           N  T0265/05 RJCG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0539/05  R
           N  T0532/05 RJCG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0391/05  R
           N  T0386/05 RJCG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0105/05  R  T0104/05 RJCG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0047/05  R  T0046/05 RJDG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0048/05  R  T0047/05 RJDG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0170/05  R  T0168/05 RJTG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0130/05  R  T0129/05 RJTG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0155/05  R  T0154/05 RJCG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0024/05  R  T0023/05 RJDG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0025/05  R  T0024/05 RJDG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0027/05  N      RJCG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0016/05  N      RJDG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0231/05  N      RJTG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0083/05  N      RJTG  QOLAS      M  E  000
RJAAYNYX  T0091/05  R  T0090/05 RJTG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0409/05  R  T0408/05 RJCG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0112/05  R  T0111/05 RJTG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0604/06  N      RJJJ  QXXXX      M  EW  000
RJAAYNYX  T0176/06  N      RJJJ  QOLAS      M  E  000
RJAAYNYX  T0662/06  N      RJJJ  QXXXX      M  EW  000


                     Page 116
                      Query2


RJAAYNYX  T1216/06  R  T1215/06 RJJJ  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0139/05  R  T0138/05 RJCG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0257/04  N      RJDG  QCTAS   I  B   AE  000
RJAAYNYX  T0758/04  R  T0751/04 RJCG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0412/04  R  T0409/04 RJCG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0667/05  R  T0665/05 RJCG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0250/05  R  T0249/05 RJCG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0358/05  R
           N  T0357/05 RJCG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0216/04  N      RJDG  QLPAS   IV  BO  A  000
RJAAYNYX  T0160/04  N      RJDG  QLPAS   IV  BO  A  000
RJAAYNYX  T0217/04  N      RJDG  QLRAS   IV  NBO  A  000
RJAAYNYX  T2512/05  R
           N  T2507/05 RJCG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0080/04  N      RJDG  QICAS   I  NBO  A  000
RJAAYNYX  T0305/04  N      RJDG  QIGAS   I  NBO  A  000
RJAAYNYX  T0606/04  R  T0604/04 RJCG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0892/04  R  T0888/04 RJCG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T1428/05  R  T1423/05 RJCG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0135/05  R  T0134/05 RJCG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0418/05  R
           N  T0416/05 RJTG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0015/05  R  T0014/05 RJCG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0116/05  R
           N  T0114/05 RJTG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0137/05  R
           N  T0134/05 RJTG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0578/05  R  T0577/05 RJCG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0636/05  R  T0635/05 RJCG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0265/05  R
           N  T0263/05 RJCG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0096/05  R  T0095/05 RJCG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0803/04  R  T0802/04 RJCG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0136/05  R  T0135/05 RJCG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0781/04  R  T0777/04 RJCG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0419/04  R  T0418/04 RJTG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0565/04  N      RJDG  QOLAS      M   A  000
RJAAYNYX  T0726/05  R
           N  T0724/05 RJCG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0341/04  N      RJDG  QSTLC   IV  NBO  A  000
RJAAYNYX  T0020/05  R  T0019/05 RJCG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0063/05  R  T0062/05 RJTG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0697/05  R
           N  T0696/05 RJCG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0038/05  N      RJDG  QFWAS      M   A  000
RJAAYNYX  T0009/05  R  T0008/05 RJCG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0021/05  R  T0019/05 RJCG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0024/05  R  T0021/05 RJTG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0146/05  N      RJTG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0011/05  N      RJCG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0153/05  R  T0152/05 RJCG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0026/05  R  T0025/05 RJCG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0168/05  R  T0167/05 RJCG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0331/05  R  T0326/05 RJTG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0008/05  N      RJTG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0017/05  R  T0016/05 RJTG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0009/05  R  T0008/05 RJTG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0044/05  N      RJTG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0012/05  R  T0011/05 RJCG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0018/05  R  T0017/05 RJTG  QQSIC   IV  M   A  000


                     Page 117
                       Query2


RJAAYNYX  T0018/05  R  T0015/05  RJCG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0009/05  R  T0008/05  RJTG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0151/05  R
           N  T0150/05  RJCG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0034/05  R  T0033/05  RJCG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0056/05  R  T0055/05  RJTG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0007/05  R  T0006/05  RJCG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0022/05  R  T0019/05  RJTG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0008/05  R  T0007/05  RJCG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0017/05  R  T0016/05  RJCG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0025/05  R  T0022/05  RJTG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0011/05  R  T0010/05  RJCG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0379/05  R  T0378/05  RJCG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0171/05  R  T0168/05  RJTG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0248/05  R  T0247/05  RJCG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0528/05  R
           N  T0527/05  RJCG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0727/05  R
           N  T0726/05  RJCG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0177/05  R  T0176/05  RJCG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0877/05  R
           N  T0876/05  RJCG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0557/05  R  T0554/05  RJCG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0688/05  R  T0686/05  RJCG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0482/05  R  T0481/05  RJCG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0847/05  R
           N  T0846/05  RJCG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0878/05  R
           N  T0877/05  RJCG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0239/05  R  T0238/05  RJCG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0560/05  R  T0557/05  RJCG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0053/08  N       RJJJ  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0091/08  R  T0090/08  RJJJ  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0091/08  R  T0090/08  RJJJ  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0042/08  R  T0041/08  RJJJ  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0338/08  R  T0334/08  RJJJ  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0034/08  R  T0033/08  RJJJ  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0019/08  N       RJJJ  QOLAS      M   E  000
RJAAYNYX  T0830/06  R  T0829/06  RJJJ  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0017/07  R  T0012/07  RJJJ  QLAAS   IV  NBO  A  000
RJAAYNYX  T0104/05  R  T0096/05  RJCG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0753/04  R  T0750/04  RJCG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0204/04  N       RJDG  QSTLC   IV  NBO  A  000
RJAAYNYX  T0526/05  R
           N  T0525/05  RJCG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0881/04  R  T0880/04  RJCG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0031/05  R  T0030/05  RJCG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0236/05  R  T0235/05  RJCG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0293/04  N       RJTG  QOLAS      M   E  000
RJAAYNYX  T0790/04  R  T0788/04  RJCG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0232/04  N       RJCG  QLRAS   IV  NBO  A  000
RJAAYNYX  T0120/05  R
           N  T0119/05  RJTG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0291/05  R
           N  T0290/05  RJCG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0085/05  N       RJTG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0293/05  R
           N  T0292/05  RJCG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0437/05  R  T0436/05  RJCG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0381/05  R
           N  T0378/05  RJCG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0228/05  R
           N  T0224/05  RJTG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0124/05  R
           N  T0123/05  RJTG  QQSIC   IV  M   A  000


                      Page 118
                       Query2


RJAAYNYX  T0188/05  R
           N  T0187/05  RJTG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0111/05  R  T0110/05  RJTG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0072/05  R  T0071/05  RJTG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0247/05  R  T0246/05  RJCG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0008/05  N       RJTG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0005/05  R  T0004/05  RJTG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0224/05  R
           N  T0223/05  RJTG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0550/05  R  T0547/05  RJCG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0064/05  R  T0063/05  RJCG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0147/05  R
           N  T0145/05  RJTG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0153/05  R  T0152/05  RJTG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0011/05  N       RJTG  QLBAS      M   A  000
RJAAYNYX  T0012/05  N       RJTG  QLJAS      M   A  000
RJAAYNYX  T0729/05  R
           N  T0728/05  RJCG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0381/05  R  T0380/05  RJCG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0532/05  R
           N  T0531/05  RJCG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0235/05  N       RJTG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0735/05  R
           N  T0734/05  RJCG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0554/05  R  T0553/05  RJCG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0706/04  R  T0705/04  RJCG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0015/05  R  T0014/05  RJCG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0401/05  R  T0397/05  RJCG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0278/05  R  T0277/05  RJCG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0870/04  R  T0869/04  RJCG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0529/04  R  T0528/04  RJCG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0409/04  N       RJTG  QOLAS      M   E  000
RJAAYNYX  T0030/05  R  T0028/05  RJCG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0384/05  R
           N  T0383/05  RJCG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T3780/04  R  T3769/04  RJCG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0559/04  R  T0555/04  RJCG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0757/04  R  T0755/04  RJCG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0005/05  R  T0004/05  RJDG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0449/05  R  T0446/05  RJCG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0844/04  R  T0842/04  RJCG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0831/04  R  T0830/04  RJCG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0047/05  R  T0043/05  RJTG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0408/04  R  T0407/04  RJCG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0829/04  R  T0827/04  RJCG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T4036/04  R  T4025/04  RJCG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0199/05  R
           N  T0198/05  RJTG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0879/04  R  T0877/04  RJCG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0861/04  R  T0859/04  RJCG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0202/04  N       RJDG  QLPAS   IV  BO  A  000
RJAAYNYX  T0203/04  N       RJDG  QLRAS   IV  NBO  A  000
RJAAYNYX  T0567/04  R  T0565/04  RJCG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0436/04  R  T0435/04  RJCG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0611/05  R  T0610/05  RJCG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0025/06  R  T0024/06  RJTG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0832/04  R  T0831/04  RJCG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0150/05  R
           N  T0147/05  RJCG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0275/06  R  T0274/06  RJCG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0108/05  N       RJTG  QQSIC   IV  M   A  000


                      Page 119
                       Query2


RJAAYNYX  T0585/05  R  T0584/05  RJCG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0734/04  R  T0730/04  RJCG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0856/04  R  T0854/04  RJCG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0005/05  R  T0004/05  RJTG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0367/04  N       RJTG  QOLAS      M   E  000
RJAAYNYX  T0859/04  R  T0858/04  RJCG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0835/04  R  T0834/04  RJCG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0179/04  N       RJDG  QLRAS   IV  NBO  A  000
RJAAYNYX  T0180/04  N       RJDG  QFWAS      M   A  000
RJAAYNYX  T0250/04  N       RJTG  QSAAS   IV  BO  A  000
RJAAYNYX  T0123/04  N       RJDG  QLJAS      M   A  000
RJAAYNYX  T0257/05  R
           N  T0252/05  RJCG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0109/05  R  T0105/05  RJCG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0015/05  N       RJDG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0158/05  R  T0157/05  RJCG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0121/05  R
           N  T0120/05  RJTG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0158/05  R  T0157/05  RJCG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0305/05  R  T0280/05  RJCG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0100/05  R  T0099/05  RJCG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0031/05  R  T0030/05  RJCG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0027/05  R  T0026/05  RJCG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0067/05  N       RJTG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0150/05  R  T0149/05  RJCG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0320/05  R  T0319/05  RJCG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0271/05  R  T0270/05  RJCG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0199/09  R  T0198/09  RJJJ  QXXXX      M   A  000
RJAAYNYX  T0483/05  N       RJTG  QOLAS      M   E  000
RJAAYNYX  T0486/04  R  T0485/04  RJCG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T1039/04  R  T1038/04  RJCG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0684/04  R  T0683/04  RJCG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T4037/04  R  T4028/04  RJCG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T2513/05  R
           N  T2510/05  RJCG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0875/05  R
           N  T0874/05  RJCG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0273/05  R  T0272/05  RJCG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0187/05  R  T0184/05  RJCG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0111/04  N       RJTG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0133/05  R  T0132/05  RJCG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0267/05  R  T0266/05  RJCG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0868/04  R  T0867/04  RJCG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0393/05  R  T0391/05  RJCG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0884/04  R  T0882/04  RJCG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0167/05  R  T0166/05  RJCG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0063/05  R  T0061/05  RJTG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0007/05  R  T0005/05  RJCG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0783/04  N       RJCG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0289/04  N       RJTG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0386/04  N       RJDG  QLRAS   IV  NBO  A  000
RJAAYNYX  T0066/05  R  T0064/05  RJTG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0027/05  R  T0026/05  RJCG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T3169/04  R  T3160/04  RJCG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0084/05  R  T0083/05  RJCG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0108/05  R  T0107/05  RJCG  QQSIC   IV  M   A  000


                      Page 120
                       Query2


RJAAYNYX  T0680/04  R  T0679/04  RJCG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0759/04  R  T0758/04  RJCG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T4072/04  R  T4065/04  RJCG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0113/05  R  T0112/05  RJCG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0316/05  R  T0315/05  RJCG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0251/05  R  T0246/05  RJCG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0168/05  R  T0167/05  RJCG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0396/05  R  T0395/05  RJCG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0293/04  R  T0292/04  RJTG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0574/04  R  T0563/04  RJCG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0880/04  R  T0879/04  RJCG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0360/05  R
           N  T0359/05  RJCG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0044/05  N       RJTG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0081/05  R
           N  T0080/05  RJTG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0144/05  R
           N  T0137/05  RJTG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0046/05  R  T0045/05  RJTG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0144/05  R
           N  T0141/05  RJCG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0493/04  R  T0491/04  RJCG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0146/05  N       RJCG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0217/05  R
           N  T0213/05  RJTG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0921/05  R
           N  T0915/05  RJCG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0568/04  R  T0567/04  RJCG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0380/04  R  T0378/04  RJDG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0118/05  N       RJTG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0376/05  R
           N  T0375/05  RJCG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0302/05  R
           N  T0288/05  RJCG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0146/05  R
           N  T0144/05  RJTG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0083/05  R  T0082/05  RJDG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0523/05  R
           N  T0522/05  RJCG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0712/05  R
           N  T0711/05  RJCG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T1759/05  R  T1749/05  RJCG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0625/05  R  T0623/05  RJCG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0172/05  R  T0171/05  RJTG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0445/05  R  T0439/05  RJTG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0613/05  R
           N  T0612/05  RJCG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0381/05  R  T0380/05  RJCG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0196/05  R  T0195/05  RJCG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0001/05  N       RJCG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0001/05  R  T0500/04  RJCG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0014/05  R  T0012/05  RJCG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0006/05  R  T0005/05  RJTG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0031/05  R  T0030/05  RJCG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0167/05  R
           N  T0164/05  RJTG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0173/05  R  T0170/05  RJCG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T2413/05  R
           N  T2409/05  RJCG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0498/04  R  T0497/04  RJCG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0316/04  R  T0315/04  RJCG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0109/05  R
           N  T0108/05  RJTG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0015/05  R  T0014/05  RJDG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0031/05  R  T0030/05  RJTG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0313/04  R  T0312/04  RJTG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0629/05  R
           N  T0628/05  RJCG  QQSIC   IV  M  A  000


                      Page 121
                      Query2


RJAAYNYX  T0527/05  R
           N  T0526/05 RJCG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0381/04  R  T0379/04 RJTG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0061/05  N      RJCG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0001/05  R  T0426/04 RJCG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0416/04  R  T0414/04 RJCG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0064/05  R  T0062/05 RJTG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0100/05  R  T0098/05 RJCG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0001/05  R  T0108/04 RJDG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0062/05  R  T0057/05 RJCG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0129/05  R  T0128/05 RJTG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0012/05  R  T0010/05 RJCG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0028/05  R  T0024/05 RJCG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0748/04  R  T0743/04 RJCG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0085/05  R  T0084/05 RJTG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0017/05  R  T0016/05 RJTG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0038/05  R
           N  T0037/05 RJDG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0049/05  R  T0048/05 RJTG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0734/05  R
           N  T0733/05 RJCG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0436/04  R  T0435/04 RJTG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0168/05  R
           N  T0165/05 RJTG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0289/05  R
           N  T0288/05 RJCG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0112/05  R
           N  T0110/05 RJTG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0027/05  R  T0025/05 RJTG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0299/04  N      RJTG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0091/05  R  T0090/05 RJCG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0174/05  R  T0173/05 RJCG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0125/04  R  T0122/04 RJTG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0573/05  R  T0572/05 RJCG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T4038/04  R  T4037/04 RJCG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0414/04  R  T0411/04 RJCG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0401/05  R  T0398/05 RJCG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0410/04  R  T0409/04 RJTG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0177/05  R  T0176/05 RJCG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0312/04  N      RJTG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0072/05  R  T0070/05 RJCG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0129/05  R
           N  T0128/05 RJTG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0120/05  R
           N  T0119/05 RJCG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0301/04  N      RJTG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0865/04  R  T0861/04 RJCG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0869/04  R  T0868/04 RJCG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0315/04  R  T0312/04 RJCG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0075/05  R  T0070/05 RJCG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0874/04  R  T0871/04 RJCG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0107/05  R  T0103/05 RJTG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0189/05  N      RJTG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0205/05  R  T0197/05 RJCG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0283/05  R  T0279/05 RJCG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0633/05  R  T0632/05 RJCG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T1056/04  N      RJTG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T1057/04  N      RJTG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0022/05  R  T0021/05 RJCG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0150/05  R  T0149/05 RJCG  QQSIC   IV  M  A  000


                     Page 122
                      Query2


RJAAYNYX  T0394/05  R  T0391/05 RJCG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0325/04  N      RJTG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0309/04  R  T0308/04 RJTG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0310/04  R  T0309/04 RJTG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0317/04  R  T0316/04 RJCG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0333/04  N      RJDG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0610/05  R  T0609/05 RJCG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0213/05  R
           N  T0212/05 RJTG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0003/05  R  T0002/05 RJTG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0003/05  R  T0002/05 RJTG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0001/05  N      RJTG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0003/05  R  T0002/05 RJCG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0004/05  R  T0003/05 RJTG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0005/05  R  T0004/05 RJCG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0066/05  R  T0065/05 RJCG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0101/05  R  T0100/05 RJCG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0019/05  R  T0018/05 RJCG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0010/05  R  T0006/05 RJTG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0170/05  R
           N  T0168/05 RJTG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0560/05  R  T0559/05 RJCG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0040/05  R  T0036/05 RJTG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0077/05  R  T0076/05 RJCG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0066/05  N      RJTG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0088/05  R
           N  T0087/05 RJTG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0035/05  N      RJCG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0005/05  N      RJDG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0259/05  R  T0258/05 RJCG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0297/05  R  T0292/05 RJCG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0644/05  R
           N  T0642/05 RJCG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0005/05  R
           N  T0004/05 RJCG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0160/05  R
           N  T0159/05 RJCG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0114/05  N      RJTG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0920/05  R
           N  T0914/05 RJCG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0447/05  R  T0443/05 RJCG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0046/05  R  T0044/05 RJTG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0158/05  R  T0157/05 RJCG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0015/05  R  T0014/05 RJTG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0922/05  R
           N  T0918/05 RJCG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0351/05  R  T0350/05 RJCG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0204/05  R  T0203/05 RJCG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0075/05  R  T0074/05 RJCG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0143/05  R  T0142/05 RJTG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0024/05  R  T0023/05 RJCG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0081/05  R  T0074/05 RJTG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0049/05  R  T0048/05 RJTG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0290/05  R
           N  T0289/05 RJCG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0423/05  R  T0422/05 RJTG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0037/05  N      RJTG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0026/05  R  T0024/05 RJCG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0107/05  R  T0106/05 RJTG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0086/05  R  T0085/05 RJCG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0071/05  R  T0069/05 RJTG  QQSIC   IV  M  A  000


                     Page 123
                       Query2


RJAAYNYX  T0151/05  R
           N  T0149/05  RJCG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0078/05  R  T0077/05  RJCG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0084/05  R  T0083/05  RJCG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0149/05  R
           N  T0148/05  RJCG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0046/05  R  T0045/05  RJDG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0101/05  R  T0100/05  RJTG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0139/05  R  T0138/05  RJCG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0249/05  R  T0248/05  RJCG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0109/05  R  T0108/05  RJTG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0014/05  R  T0013/05  RJTG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0273/05  R
           N  T0272/05  RJCG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0176/05  R
           N  T0169/05  RJTG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0043/05  R  T0039/05  RJTG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0938/05  R
           N  T0930/05  RJCG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0123/05  R
           N  T0122/05  RJTG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0134/05  R  T0133/05  RJCG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0077/05  R  T0076/05  RJCG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0279/05  R
           N  T0263/05  RJCG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0195/05  R
           N  T0188/05  RJTG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0057/05  R
           N  T0053/05  RJTG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0334/05  R  T0330/05  RJTG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0140/05  N       RJTG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0118/05  N       RJTG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0196/05  R
           N  T0183/05  RJTG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0353/05  R
           N  T0351/05  RJCG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0162/05  R
           N  T0161/05  RJCG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0086/05  R  T0085/05  RJCG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0204/05  R
           N  T0203/05  RJCG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0154/05  R
           N  T0151/05  RJCG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0198/05  R
           N  T0196/05  RJTG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0382/05  R
           N  T0381/05  RJCG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0348/05  R
           N  T0346/05  RJCG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0182/05  N       RJTG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0183/05  R
           N  T0181/05  RJTG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0122/05  R
           N  T0121/05  RJTG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0187/05  R
           N  T0182/05  RJTG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0164/05  R  T0163/05  RJTG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0056/05  N       RJTG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0168/05  R  T0163/05  RJCG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0536/05  R
           N  T0535/05  RJCG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0053/05  N       RJTG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0012/05  N       RJDG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0066/05  N       RJTG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0007/05  N       RJTG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0001/05  N       RJDG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0027/05  N       RJDG  QMRLC   IV  NBO  A  000
RJAAYNYX  T0036/05  R
           N  T0035/05  RJDG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0028/05  N       RJDG  QMXLC      M   A  000
RJAAYNYX  T0029/05  N       RJDG  QMNLC   IV  NBO  A  000
RJAAYNYX  T0309/05  R
           N  T0302/05  RJCG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0036/05  R
           N  T0035/05  RJDG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0010/05  R
           N  T0009/05  RJTG  QQSIC   IV  M   A  000


                      Page 124
                       Query2


RJAAYNYX  T0158/05  R
           N  T0154/05  RJCG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T2519/05  R
           N  T2511/05  RJCG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0675/05  R  T0671/05  RJCG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T2520/05  R
           N  T2512/05  RJCG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0308/05  R  T0307/05  RJCG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0844/05  R
           N  T0843/05  RJCG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0458/05  R  T0456/05  RJCG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0484/05  R  T0483/05  RJCG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T2521/05  R
           N  T2513/05  RJCG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0057/05  N       RJTG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0095/05  R  T0094/05  RJCG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0876/05  R
           N  T0875/05  RJCG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0177/05  R  T0175/05  RJCG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0337/05  R  T0336/05  RJCG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0128/05  R  T0127/05  RJCG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0287/05  N       RJTG  QXXXX      M   A  000
RJAAYNYX  T0652/05  R
           N  T0649/05  RJCG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0107/05  R  T0106/05  RJCG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0373/05  R
           N  T0372/05  RJCG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0142/05  R  T0141/05  RJCG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0781/05  R  T0780/05  RJCG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0077/05  N       RJTG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0261/05  N       RJTG  QLCAS   I  BO  A  000
RJAAYNYX  T0698/05  N       RJCG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0201/05  R  T0200/05  RJCG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T2530/05  R
           N  T2528/05  RJCG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0879/05  R
           N  T0878/05  RJCG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0522/05  R
           N  T0521/05  RJCG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0193/05  N       RJTG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0073/05  N       RJTG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0244/05  R  T0241/05  RJTG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0884/05  R
           N  T0882/05  RJCG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0198/05  R  T0196/05  RJCG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0137/05  R  T0136/05  RJCG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0160/05  R  T0159/05  RJTG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T2531/05  R
           N  T2526/05  RJCG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0077/05  N       RJTG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0137/05  N       RJTG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0162/05  R
           N  T0161/05  RJTG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0270/05  R  T0269/05  RJCG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0202/05  N       RJTG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0138/05  R
           N  T0137/05  RJCG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0084/05  R  T0083/05  RJDG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0085/05  R  T0084/05  RJDG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0198/05  R  T0191/05  RJCG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0284/05  R  T0283/05  RJCG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0182/05  N       RJDG  QFWAS      M   A  000
RJAAYNYX  T0183/05  N       RJDG  QIGAS   I  NBO  A  000
RJAAYNYX  T0436/05  R  T0432/05  RJCG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0016/05  N       RJTG  QLXAS      M   A  000
RJAAYNYX  T0015/05  N       RJTG  QLYAS      M   A  000
RJAAYNYX  T0016/05  N       RJTG  QLXAS      M   A  000


                      Page 125
                       Query2


RJAAYNYX  T0014/05  N       RJTG  QLEAS   I  BO  A  000
RJAAYNYX  T0186/05  N       RJDG  QCOXX      M  A  000
RJAAYNYX  T2522/05  R
           N  T2519/05  RJCG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T2523/05  R
           N  T2520/05  RJCG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0825/05  R  T0824/05  RJCG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0827/05  N       RJCG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0855/05  R  T0853/05  RJCG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T2540/05  R
           N  T2530/05  RJCG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T2541/05  R
           N  T2531/05  RJCG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T2524/05  R
           N  T2521/05  RJCG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0714/05  N       RJCG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T2525/05  R
           N  T2523/05  RJCG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T2526/05  R
           N  T2522/05  RJCG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T2527/05  R
           N  T2524/05  RJCG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0186/05  R
           N  T0185/05  RJCG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0372/05  R
           N  T0371/05  RJCG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0385/05  R
           N  T0384/05  RJCG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0529/05  R
           N  T0528/05  RJCG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0630/05  R
           N  T0629/05  RJCG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0367/05  R  T0365/05  RJCG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0120/05  N       RJDG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0250/05  N       RJTG  QOLAS      M  E  000
RJAAYNYX  T0400/05  R  T0399/05  RJCG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0211/05  R  T0210/05  RJCG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0569/05  R  T0568/05  RJCG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0242/05  R  T0241/05  RJCG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0065/05  N       RJDG  QLJAS      M  A  000
RJAAYNYX  T0069/05  R  T0068/05  RJDG  QXXXX      M  EW  000
RJAAYNYX  T0336/06  R  T0335/06  RJCG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0412/06  R  T0411/06  RJJJ  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0001/06  R  T0948/05  RJCG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0329/05  R  T0328/05  RJTG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T2522/06  R  T2519/06  RJJJ  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0059/06  R  T0058/06  RJTG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0601/06  R  T0600/06  RJJJ  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0381/05  R  T0380/05  RJTG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0051/06  R  T0050/06  RJTG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0136/06  R  T0135/06  RJTG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0132/06  R  T0131/06  RJTG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0355/05  R  T0354/05  RJTG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0128/05  N       RJTG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0057/06  R  T0056/06  RJTG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0157/06  R  T0156/06  RJCG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0096/06  R  T0095/06  RJTG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0397/05  R  T0396/05  RJTG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T1301/05  R  T1294/05  RJCG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0017/06  R  T0016/06  RJTG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0377/05  R  T0376/05  RJTG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0379/05  R  T0378/05  RJTG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0407/05  R  T0406/05  RJTG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0019/06  R  T0018/06  RJTG  QQSIC   IV  M  A  000
RJAAYNYX  T0011/06  R  T0010/06  RJTG  QQSIC   IV  M  A  000


                      Page 126
                      Query2


RJAAYNYX  T4461/05  R  T4438/05 RJCG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0081/06  N      RJTG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0460/06  N      RJJJ  QXXXX      M   EW  000
RJAAYNYX  T0001/06  N      RJCG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0035/06  R  T0034/06 RJJJ  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0152/06  R  T0151/06 RJTG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0060/06  N      RJTG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0055/06  N      RJTG  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T2007/06  N      RJJJ  QFAAP   IV  NBO  A  000
RJAAYNYX  T0009/06  N      RJJJ  QMKAP   IV  BO  A  000
RJAAYNYX  T0826/06  R  T0825/06 RJJJ  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0014/07  R  T0012/07 RJJJ  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0045/09  N      RJJJ  QMRLC   IV  NBO  A  000
RJAAYNYX  T0679/09  R  T1597/08 RJJJ  QLYAS      M   A  000
RJAAYNYX  T0035/07  R  T0025/07 RJJJ  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0760/06  R  T0759/06 RJJJ  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0032/07  R  T0030/07 RJJJ  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T5269/06  N      RJJJ  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0452/06  R  T0451/06 RJJJ  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0496/06  R  T0495/06 RJJJ  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0713/06  R  T0712/06 RJJJ  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0722/06  R  T0721/06 RJJJ  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0951/06  R  T0950/06 RJJJ  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T2263/06  R  T2261/06 RJJJ  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0001/07  N      RJJJ  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0001/07  N      RJJJ  QFWAS      M   A  000
RJAAYNYX  T0024/07  R  T0023/07 RJJJ  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0001/07  N      RJJJ  QNBAS   IV  BO  AE  000
RJAAYNYX  T0031/07  R  T0030/07 RJJJ  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0041/07  N      RJJJ  QXXXX      M   A  000
RJAAYNYX  T0039/07  R  T0037/07 RJJJ  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0137/07  R  T0134/07 RJJJ  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0023/07  R  T0022/07 RJJJ  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0053/08  R  T0051/08 RJJJ  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T2106/09  N      RJJJ  QOLAS      M   E  000
RJAAYNYX  T0001/08  N      RJJJ  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  A0817/09  R  A0344/09 RJJJ  QKKKK   K  K   K  000
RJAAYNYX  T0001/08  N      RJJJ  QOLAS      M   E  000
RJAAYNYX  T0162/09  R  T0161/09 RJJJ  QXXXX      M   A  000
RJAAYNYX  T0003/08  R  T0002/08 RJJJ  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0028/08  R  T0027/08 RJJJ  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0024/08  R  T0023/08 RJJJ  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0058/08  R  T0057/08 RJJJ  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0174/09  N      RJJJ  QITCG   I  NBO  A  000
RJAAYNYX  A0747/09  N      RJJJ  QITCG   I  NBO  A  000
RJAAYNYX  T0721/08  R  T0720/08 RJJJ  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0516/08  N      RJJJ  QOLAS      M   E  000
RJAAYNYX  T0022/08  R  T0021/08 RJJJ  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0107/09  R  T0091/09 RJJJ  QOLAS      M   E  000
RJAAYNYX  T0030/08  R  T0029/08 RJJJ  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0036/08  R  T0035/08 RJJJ  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0137/08  N      RJJJ  QOLAS      M   E  000


                     Page 127
                       Query2


RJAAYNYX  T0895/08  N       RJJJ  QMRLC   IV  NBO  A  000
RJAAYNYX  T0896/08  N       RJJJ  QMXLC      M   A  000
RJAAYNYX  T0880/08  R  T0879/08  RJJJ  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0897/08  N       RJJJ  QMNLC   IV  NBO  A  000
RJAAYNYX  T0839/08  N       RJJJ  QXXXX      M   A  000
RJAAYNYX  T0349/09  N       RJJJ  QMRLC   IV  NBO  A  000
RJAAYNYX  T0046/09  N       RJJJ  QMXLC      M   A  000
RJAAYNYX  T0464/09  R  T0463/09  RJJJ  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0041/07  N       RJJJ  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0479/08  N       RJJJ  QOLAS      M   E  000
RJAAYNYX  T0898/08  N       RJJJ  QMKAP   IV  BO  A  000
RJAAYNYX  T0009/07  N       RJJJ  QLRAS   IV  NBO  A  000
RJAAYNYX  T0153/08  N       RJJJ  QMULC   IV  B   A  000
RJAAYNYX  T0002/09  R  T0014/08  RJJJ  QMKAP   IV  BO  A  000
RJAAYNYX  T1030/07  R  T1027/07  RJJJ  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0132/09  R  T0067/09  RJJJ  QXXXX      M   AE  000
RJAAYNYX  T0100/08  N       RJJJ  QMKAP   IV  BO  A  000
RJAAYNYX  T0354/07  R  T0082/07  RJJJ  QXXXX      M   EW  000
RJAAYNYX  T2668/08  R  T2011/06  RJJJ  QMXLC      M   A  000
RJAAYNYX  T0221/08  N       RJJJ  QOLAS      M   E  000
RJAAYNYX  T0216/09  N       RJJJ  QMRLC   IV  NBO  A  000
RJAAYNYX  T0001/08  R  T0204/07  RJJJ  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0001/08  R  T0774/07  RJJJ  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0001/08  R  T1191/07  RJJJ  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0001/08  R  T0409/07  RJJJ  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0001/08  N       RJJJ  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  A7809/08  N       RJJJ  QOBCE      M   A  000
RJAAYNYX  T0895/07  R  T0894/07  RJJJ  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  0572/08  N       RJJJ  QMXLC      M   A  000
RJAAYNYX  T1032/07  R  T1031/07  RJJJ  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0117/09  N       RJJJ  QWGLW      M   EW  000
RJAAYNYX  T0844/08  N       RJJJ  QXXXX      M   A  000
RJAAYNYX  T0016/09  R  T0080/08  RJJJ  QLXAS      M   A  000
RJAAYNYX  T0052/09  N       RJJJ  QPICH   I  NBO  A  000
RJAAYNYX  T0147/08  N       RJJJ  QXXXX      M   A  000
RJAAYNYX  T2054/09  R  T2220/08  RJJJ  QOLAS      M   E  000
RJAAYNYX  T0053/09  N       RJJJ  QPICH   I  NBO  A  000
RJAAYNYX  T0054/09  N       RJJJ  QPICH   I  NBO  A  000
RJAAYNYX  T0025/09  R  T0010/09  RJJJ  QLCAS   I  BO  A  000
RJAAYNYX  T0531/09  R  T0530/09  RJJJ  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T1459/08  N       RJJJ  QOBCE      M   A  000
RJAAYNYX  T0348/09  N       RJJJ  QMXLC      M   A  000
RJAAYNYX  T0484/09  R  T0483/09  RJJJ  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0011/09  N       RJJJ  QFAAP   IV  NBO  A  000
RJAAYNYX  T1025/08  N       RJJJ  QOLAS      M   E  000
RJAAYNYX  T0178/09  R  T0177/09  RJJJ  QXXXX      M   A  000
RJAAYNYX  T0126/09  R  T0125/09  RJJJ  QXXXX      M   A  000
RJAAYNYX  T0225/09  R  T0224/09  RJJJ  QXXXX      M   A  000
RJAAYNYX  T0099/08  R  T0098/08  RJJJ  QOLAS      M   E  000
RJAAYNYX  T1625/09  N       RJJJ  QMRLC   IV  NBO  A  000
RJAAYNYX  T0306/09  R  T0932/08  RJJJ  QLRAS   IV  NBO  A  000
RJAAYNYX  T0045/09  R  T0026/09  RJJJ  QWLLW      M   EW  000


                      Page 128
                      Query2


RJAAYNYX  C0075/09  R  C0034/09 RJJJ  QKKKK   K  K   K  000
RJAAYNYX  T0168/09  N      RJJJ  QWGLW      M   EW  000
RJAAYNYX  T0366/09  R  T0365/09 RJJJ  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  E0011/09  R  E0008/09 RJJJ  QKKKK   K  K   K  000
RJAAYNYX  T1834/08  N      RJJJ  QMRLC   IV  NBO  A  000
RJAAYNYX  T0141/09  N      RJJJ  QOLAS      M   E  000
RJAAYNYX  T0805/09  R  T0802/09 RJJJ  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0057/08  N      RJJJ  QXXXX      M   A  000
RJAAYNYX  T1836/08  N      RJJJ  QMXLC      M   A  000
RJAAYNYX  T0427/09  N      RJJJ  QMXLC      M   A  000
RJAAYNYX  T0024/09  R  T0124/08 RJJJ  QMRAW   IV  NBO  A  000
RJAAYNYX  T0030/09  R  T0013/09 RJJJ  QLXAS      M   A  000
RJAAYNYX  T2007/09  R  T2006/09 RJJJ  QXXXX      M   A  000
RJAAYNYX  T0307/09  R  T0998/08 RJJJ  QLTAS   IV  BO  A  000
RJAAYNYX  T0308/09  R  T0999/08 RJJJ  QLXAS      M   A  000
RJAAYNYX  T0734/08  N      RJJJ  QOLAS      M   E  000
RJAAYNYX  T0526/09  R  T2313/08 RJJJ  QOBCE      M   A  000
RJAAYNYX  T0039/09  N      RJJJ  QWBLW      M   EW  015
RJAAYNYX  E0022/08  N      RJJJ  QXXXX      M   EW  000
RJAAYNYX  B0001/08  N      RJJJ  QLAAS   IV  NBO  A  000
RJAAYNYX  B0002/08  N      RJJJ  QXXXX      M   A  000
RJAAYNYX  A0480/09  N      RJJJ  QXXXX      M   A  000
RJAAYNYX  C0172/08  R  C0171/08 RJJJ  QXXXX      M   A  000
RJAAYNYX  C0160/08  N      RJJJ  QXXXX      M   A  000
RJAAYNYX  E0001/08  N      RJJJ  QXXXX      M   A  000
RJAAYNYX  T0084/09  N      RJJJ  QMRLC   IV  NBO  A  000
RJAAYNYX  T0508/09  N      RJJJ  QOBCE      M   A  000
RJAAYNYX  T0085/09  N      RJJJ  QMXLC      M   A  000
RJAAYNYX  T0218/09  N      RJJJ  QLEAS   I  BO  A  000
RJAAYNYX  T2791/09  N      RJJJ  QOLAS      M   E  000
RJAAYNYX  T0130/09  N      RJJJ  QFFCG   IV  NBO  A  000
RJAAYNYX  B1104/09  R  B0175/08 RJJJ  QLRAS   IV  NBO  A  000
RJAAYNYX  T0527/09  R  T0522/09 RJJJ  QXXXX      M   A  000
RJAAYNYX  T2561/09  N      RJJJ  QWLLW      M   EW  000
RJAAYNYX  J0001/08  N      RJJJ  QAFXX   IV  NBO  E  000
RJAAYNYX  T0042/08  N      RJJJ  QOLAS      M   E  000
RJAAYNYX  T2621/09  N      RJJJ  QWVLW      M   W  000
RJAAYNYX  T1973/08  N      RJJJ  QMXXX      M   A  000
RJAAYNYX  T0304/09  R  T0921/08 RJJJ  QLEAS   I  BO  A  000
RJAAYNYX  T0305/09  R  T0922/08 RJJJ  QLRAS   IV  NBO  A  000
RJAAYNYX  B0220/09  N      RJJJ  QOBCE      M   A  000
RJAAYNYX  T0160/09  N      RJJJ  QOLAS      M   E  000
RJAAYNYX  T1797/08  N      RJJJ  QXXXX      M   A  000
RJAAYNYX  T0163/09  N      RJJJ  QMPLC   IV  BO  A  000
RJAAYNYX  A0991/09  R  A0986/09 RJJJ  QXXXX      M   A  000
RJAAYNYX  T3578/08  N      RJJJ  QLYAS      M   A  000
RJAAYNYX  T2307/08  N      RJJJ  QLRAS   IV  NBO  A  000
RJAAYNYX  T0479/09  N      RJJJ  QWZLW      M   AW  000
RJAAYNYX  T1609/08  N      RJJJ  QXXXX      M   A  000
RJAAYNYX  A9735/08  N      RJJJ  QXXXX      M   A  000
RJAAYNYX  C0101/09  N      RJJJ  QXXXX      M   A  000
RJAAYNYX  B1237/09  N      RJJJ  QSAAS   IV  BO  A  000


                     Page 129
                      Query2


RJAAYNYX  A1081/09  R  A1079/09 RJJJ  QXXXX      M   A  000
RJAAYNYX  T0564/08  R  T0562/08 RJJJ  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0052/09  N      RJJJ  QOBCE      M   A  000
RJAAYNYX  T0270/08  N      RJJJ  QMRLC   IV  NBO  A  000
RJAAYNYX  T0271/08  N      RJJJ  QMXLC      M   A  000
RJAAYNYX  T0272/08  N      RJJJ  QMNLC   IV  NBO  A  000
RJAAYNYX  T0273/08  N      RJJJ  QMKAP   IV  BO  A  000
RJAAYNYX  T0412/08  R  T0408/08 RJJJ  QLXAS      M   A  000
RJAAYNYX  T1878/08  N      RJJJ  QMXLC      M   A  000
RJAAYNYX  T0136/09  N      RJJJ  QOLAS      M   E  000
RJAAYNYX  E0003/09  N      RJJJ  QXXXX      M   E  000
RJAAYNYX  T0059/09  R  T0058/09 RJJJ  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0061/09  R  T0057/09 RJJJ  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0211/09  N      RJJJ  QWBLW      M   EW  015
RJAAYNYX  T0060/09  R  T0056/09 RJJJ  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0297/09  R  T0292/09 RJJJ  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0845/08  N      RJJJ  QXXXX      M   A  000
RJAAYNYX  T0093/09  N      RJJJ  QMXLC      M   A  000
RJAAYNYX  T0426/09  N      RJJJ  QMXLC      M   A  000
RJAAYNYX  A9905/08  N      RJJJ  QXXXX      M   A  000
RJAAYNYX  T2412/08  N      RJJJ  QMPLC   IV  BO  A  000
RJAAYNYX  T0227/08  N      RJJJ  QMRLC   IV  NBO  A  000
RJAAYNYX  T0059/09  N      RJJJ  QLXAS      M   A  000
RJAAYNYX  T0309/08  N      RJJJ  QWPLW      M   EW  000
RJAAYNYX  T0696/09  N      RJJJ  QOLAS      M   E  000
RJAAYNYX  C0156/08  N      RJJJ  QNTAS   IV  BO  AE  000
RJAAYNYX  T0507/08  N      RJJJ  QFAAP   IV  NBO  A  000
RJAAYNYX  T1712/09  N      RJJJ  QOLAS      M   E  000
RJAAYNYX  T1873/08  N      RJJJ  QMRLC   IV  NBO  A  000
RJAAYNYX  T0765/09  R  T1573/08 RJJJ  QIUCG   I  NBO  A  000
RJAAYNYX  T1874/08  N      RJJJ  QMRLC   IV  NBO  A  000
RJAAYNYX  T0620/08  N      RJJJ  QXXXX      M   E  000
RJAAYNYX  T1537/09  N      RJJJ  QOBCE      M   A  000
RJAAYNYX  T0990/08  N      RJJJ  QWPLW      M   EW  000
RJAAYNYX  T1657/09  N      RJJJ  QWLLW      M   EW  000
RJAAYNYX  T3843/08  N      RJJJ  QLRAS   IV  NBO  A  000
RJAAYNYX  C0169/08  N      RJJJ  QXXXX      M   A  000
RJAAYNYX  T0848/08  N      RJJJ  QXXXX      M   A  000
RJAAYNYX  T0303/08  N      RJJJ  QOLAS      M   E  000
RJAAYNYX  T0304/08  N      RJJJ  QOLAS      M   E  000
RJAAYNYX  T0305/08  N      RJJJ  QOLAS      M   E  000
RJAAYNYX  T0126/09  N      RJJJ  QWZLW      M   AW  000
RJAAYNYX  T0268/09  N      RJJJ  QWLLW      M   EW  000
RJAAYNYX  T0005/09  R  T0355/08 RJJJ  QXXXX      M   A  000
RJAAYNYX  B0353/08  N      RJJJ  QMRLC   IV  NBO  A  000
RJAAYNYX  T1713/09  N      RJJJ  QOLAS      M   E  000
RJAAYNYX  T0124/09  N      RJJJ  QMXLC      M   A  000
RJAAYNYX  T1862/09  N      RJJJ  QLRAS   IV  NBO  A  000
RJAAYNYX  T0010/09  N      RJJJ  QLXAS      M   A  000
RJAAYNYX  T0275/09  N      RJJJ  QXXXX      M   A  000
RJAAYNYX  A0333/09  N      RJJJ  QXXXX      M   A  000
RJAAYNYX  T0068/09  N      RJJJ  QOLAS      M   E  000


                     Page 130
                      Query2


RJAAYNYX  T0481/09  N      RJJJ  QMXLC      M   A  000
RJAAYNYX  T0202/09  N      RJJJ  QXXXX      M   A  000
RJAAYNYX  T0059/08  N      RJJJ  QMRLC   IV  NBO  A  000
RJAAYNYX  T0060/08  N      RJJJ  QMXLC      M   A  000
RJAAYNYX  T0288/09  N      RJJJ  QWELW   IV  BO  EW  000
RJAAYNYX  T1626/09  N      RJJJ  QMRLC   IV  NBO  A  000
RJAAYNYX  B0376/09  N      RJJJ  QXXXX      M   A  000
RJAAYNYX  T0289/09  N      RJJJ  QWELW   IV  BO  EW  000
RJAAYNYX  T0002/09  N      RJJJ  QLRAS   IV  NBO  A  000
RJAAYNYX  T0119/09  N      RJJJ  QLXAS      M   A  000
RJAAYNYX  T0179/09  N      RJJJ  QWBLW      M   EW  013
RJAAYNYX  T0001/09  N      RJJJ  QMXLC      M   A  000
RJAAYNYX  T0022/09  N      RJJJ  QLXAS      M   A  000
RJAAYNYX  T0025/09  N      RJJJ  QMPLC   IV  BO  A  000
RJAAYNYX  T0290/09  N      RJJJ  QWELW   IV  BO  EW  000
RJAAYNYX  T0291/09  N      RJJJ  QWELW   IV  BO  EW  000
RJAAYNYX  A1082/09  R  A1080/09 RJJJ  QXXXX      M   A  000
RJAAYNYX  T0046/09  N      RJJJ  QOLAS      M   E  000
RJAAYNYX  T0017/09  N      RJJJ  QMRXX      M   A  000
RJAAYNYX  T0137/09  N      RJJJ  QXXXX      M   A  000
RJAAYNYX  A0273/09  N      RJJJ  QXXXX      M   A  000
RJAAYNYX  T0004/09  N      RJJJ  QXXXX      M   A  000
RJAAYNYX  J0116/09  N      RJJJ  QXXXX      M   E  000
RJAAYNYX  B0182/09  N      RJJJ  QXXXX      M   A  000
RJAAYNYX  T0292/09  N      RJJJ  QWELW   IV  BO  EW  000
RJAAYNYX  T1683/09  N      RJJJ  QMXLC      M   A  000
RJAAYNYX  T0036/09  N      RJJJ  QOLAS      M   E  000
RJAAYNYX  B0326/09  N      RJJJ  QMRXX      M   A  000
RJAAYNYX  T0123/09  N      RJJJ  QOBCE      M   A  000
RJAAYNYX  T0480/09  N      RJJJ  QMRLC   IV  NBO  A  000
RJAAYNYX  T0084/09  N      RJJJ  QXXXX      M   A  000
RJAAYNYX  T0908/09  N      RJJJ  QXXXX      M   A  000
RJAAYNYX  T0085/09  N      RJJJ  QXXXX      M   A  000
RJAAYNYX  T0464/09  N      RJJJ  QXXXX      M   A  000
RJAAYNYX  T0465/09  N      RJJJ  QXXXX      M   A  000
RJAAYNYX  T0466/09  N      RJJJ  QXXXX      M   A  000
RJAAYNYX  T0467/09  N      RJJJ  QXXXX      M   A  000
RJAAYNYX  T0468/09  N      RJJJ  QXXXX      M   A  000
RJAAYNYX  J0112/09  N      RJJJ  QXXXX      M   E  000
RJAAYNYX  J0113/09  N      RJJJ  QXXXX      M   E  000
RJAAYNYX  J0114/09  N      RJJJ  QXXXX      M   E  000
RJAAYNYX  J0115/09  N      RJJJ  QXXXX      M   E  000
RJAAYNYX  A0137/09  N      RJJJ  QXXXX      M   A  000
RJAAYNYX  A0138/09  N      RJJJ  QXXXX      M   A  000
RJAAYNYX  B0199/09  N      RJJJ  QXXXX      M   A  000
RJAAYNYX  B0200/09  N      RJJJ  QXXXX      M   A  000
RJAAYNYX  B0201/09  N      RJJJ  QXXXX      M   A  000
RJAAYNYX  B0202/09  N      RJJJ  QXXXX      M   A  000
RJAAYNYX  B0198/09  N      RJJJ  QXXXX      M   A  000
RJAAYNYX  T0066/09  R  T0064/09 RJJJ  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T0070/09  R  T0069/09 RJJJ  QQSIC   IV  M   A  000
RJAAYNYX  T1714/09  N      RJJJ  QOLAS      M   E  000


                     Page 131
                       Query2


RJAAYNYX  T0416/09  N       RJJJ  QWZLW      M   EW  000
RJAAYNYX  A0717/09  N       RJJJ  QMRLC   IV  NBO  A  000
RJAAYNYX  C0026/09  R  C0170/08  RJJJ  QXXXX      M   A  000
RJAAYNYX  T0118/09  N       RJJJ  QOLAS      M   E  000
RJAAYNYX  B1255/09  R  B1244/09  RJJJ  QXXXX      M   A  000
RJAAYNYX  B1256/09  R  B1246/09  RJJJ  QXXXX      M   A  000
RJAAYNYX  T0218/09  N       RJJJ  QXXXX      M   EW  000
RJAAYNYX  T0003/09  N       RJJJ  QXXXX      M   A  000
RJAAYNYX  C0025/09  N       RJJJ  QXXXX      M   A  000
RJAAYNYX  B1257/09  R  B1245/09  RJJJ  QXXXX      M   A  000
RJAAYNYX  A0286/09  N       RJJJ  QXXXX      M   A  000
RJAAYNYX  B1258/09  R  B1243/09  RJJJ  QXXXX      M   A  000
RJAAYNYX  T0027/09  R  T0012/09  RJJJ  QLEAS   I  BO  A  000
RJAAYNYX  T0222/09  N       RJJJ  QXXXX      M   A  000
RJAAYNYX  C0057/09  N       RJJJ  QXXXX      M   A  000
RJAAYNYX  A0718/09  N       RJJJ  QMRLC   IV  NBO  A  000
RJAAYNYX  B0883/09  N       RJJJ  QMRLC   IV  NBO  A  000
RJAAYNYX  T0316/09  N       RJJJ  QMXLC      M   A  000
RJAAYNYX  T0164/09  N       RJJJ  QMPLC   IV  BO  A  000
RJAAYNYX  T0193/09  N       RJJJ  QOLAS      M   E  000
RJAAYNYX  T0027/09  N       RJJJ  QWGLW      M   EW  000
RJAAYNYX  T0158/09  R  T0492/08  RJJJ  QOBCE      M   A  000
RJAAYNYX  T0179/09  N       RJJJ  QLJAS      M   A  000
RJAAYNYX  B0389/09  N       RJJJ  QLJAS      M   A  000
RJAAYNYX  T0258/09  N       RJJJ  QOBCE      M   A  000
RJAAYNYX  T0163/09  N       RJJJ  QLFAS   I  BO  A  000
RJAAYNYX  T0131/09  N       RJJJ  QWLLW      M   EW  000
RJAAYNYX  T0020/09  N       RJJJ  QMRLC   IV  NBO  A  000
RJAAYNYX  A0804/09  N       RJJJ  QMRLC   IV  NBO  A  000
RJAAYNYX  T0223/09  N       RJJJ  QXXXX      M   A  000
RJAAYNYX  T0224/09  N       RJJJ  QXXXX      M   A  000
RJAAYNYX  T1132/09  N       RJJJ  QXXXX      M   A  000
RJAAYNYX  T1133/09  N       RJJJ  QXXXX      M   A  000
RJAAYNYX  T1134/09  N       RJJJ  QXXXX      M   A  000
RJAAYNYX  T1135/09  N       RJJJ  QXXXX      M   A  000
RJAAYNYX  T0194/09  N       RJJJ  QXXXX      M   A  000
RJAAYNYX  T0016/09  N       RJJJ  QXXXX      M   A  000
RJAAYNYX  A0475/09  N       RJJJ  QXXXX      M   A  000
RJAAYNYX  A0476/09  N       RJJJ  QXXXX      M   A  000
RJAAYNYX  A0477/09  N       RJJJ  QXXXX      M   A  000
RJAAYNYX  A0478/09  N       RJJJ  QXXXX      M   A  000
RJAAYNYX  A0479/09  N       RJJJ  QXXXX      M   A  000
RJAAYNYX  J0392/09  N       RJJJ  QXXXX      M   E  000
RJAAYNYX  J0393/09  N       RJJJ  QXXXX      M   E  000
RJAAYNYX  A0772/09  N       RJJJ  QOBCE      M   A  000
RJAAYNYX  T0357/09  N       RJJJ  QXXXX      M   A  000
RJAAYNYX  T1627/09  N       RJJJ  QWZLW      M   EW  000
RJAAYNYX  A0496/09  N       RJJJ  QXXXX      M   A  000
RJAAYNYX  T0027/09  N       RJJJ  QWGLW      M   EW  000
RJAAYNYX  T0277/09  N       RJJJ  QWLLW      M   EW  000
RJAAYNYX  E0013/09  N       RJJJ  QWLXX      M   EW  000
RJAAYNYX  T0191/09  N       RJJJ  QOBCE      M   A  000


                      Page 132
                      Query2


RJAAYNYX  T0138/09  R  T0136/09 RJJJ  QXXXX      M   A  000
RJAAYNYX  T2660/09  N      RJJJ  QOLAS      M   E  000
RJAAYNYX  T0109/09  N      RJJJ  QXXXX      M   A  000
RJAAYNYX  A1084/09  N      RJJJ  QMXLC      M   A  000
RJAAYNYX  T0035/09  N      RJJJ  QWGLW      M   EW  000
RJAAYNYX  T1667/09  N      RJJJ  QLJAS      M   A  000
RJAAYNYX  B0667/09  N      RJJJ  QLJAS      M   A  000
RJAAYNYX  T0361/09  N      RJJJ  QWGLW      M   AW  000
RJAAYNYX  T2052/09  R  T2218/08 RJJJ  QOLAS      M   E  000
RJAAYNYX  T2053/09  R  T2219/08 RJJJ  QOLAS      M   E  000
RJAAYNYX  T0036/09  N      RJJJ  QWGLW      M   EW  000
RJAAYNYX  T0002/09  N      RJJJ  QMXLC      M   A  000
RJAAYNYX  T0111/09  N      RJJJ  QOLAS      M   E  000
RJAAYNYX  T2423/09  N      RJJJ  QOBCE      M   A  000
RJAAYNYX  T0134/09  N      RJJJ  QNTAS   IV  BO  AE  000
RJAAYNYX  C0088/09  N      RJJJ  QXXXX      M   A  000
RJAAYNYX  T0013/09  N      RJJJ  QXXXX      M   A  000
RJAAYNYX  T0014/09  N      RJJJ  QXXXX      M   A  000
RJAAYNYX  T0015/09  R  T0076/08 RJJJ  QLCAS   I  BO  A  000
RJAAYNYX  T0277/09  N      RJJJ  QMRLC   IV  NBO  A  000
RJAAYNYX  T0278/09  N      RJJJ  QMXLC      M   A  000
RJAAYNYX  T0246/09  N      RJJJ  QMRAW   IV  NBO  A  000
RJAAYNYX  T0130/09  N      RJJJ  QMRLC   IV  NBO  A  000
RJAAYNYX  T0320/09  N      RJJJ  QMXLC      M   A  000
RJAAYNYX  T0340/09  N      RJJJ  QMXLC      M   A  000
RJAAYNYX  T0354/09  N      RJJJ  QFFCG   IV  NBO  A  000
RJAAYNYX  T0005/09  N      RJJJ  QXXXX      M   A  000
RJAAYNYX  A0619/09  N      RJJJ  QMRAW   IV  NBO  A  000
RJAAYNYX  T2437/09  N      RJJJ  QOBCE      M   A  000
RJAAYNYX  T0320/09  N      RJJJ  QWGLW      M   AW  000
RJAAYNYX  T0187/09  N      RJJJ  QMRLC   IV  NBO  A  000
RJAAYNYX  C0061/09  N      RJJJ  QXXXX      M   A  000
RJAAYNYX  T0018/09  N      RJJJ  QMRLC   IV  NBO  A  000
RJAAYNYX  T0019/09  N      RJJJ  QMXLC      M   A  000
RJAAYNYX  T0218/09  N      RJJJ  QMRLC   IV  NBO  A  000
RJAAYNYX  T0107/09  N      RJJJ  QXXXX      M   A  000
RJAAYNYX  T0029/09  N      RJJJ  QWGLW      M   AW  000
RJAAYNYX  T1783/09  N      RJJJ  QWPLW      M   EW  000
RJAAYNYX  T0137/09  N      RJJJ  QOLAS      M   E  000
RJAAYNYX  T0001/09  N      RJJJ  QMXLC      M   A  000
RJAAYNYX  C0065/09  N      RJJJ  QXXXX      M   A  000
RJAAYNYX  T0189/09  N      RJJJ  QMXLC      M   A  000
RJAAYNYX  T0157/09  N      RJJJ  QWLLW      M   EW  000
RJAAYNYX  J0711/09  N      RJJJ  QXXXX      M   E  000
RJAAYNYX  T0020/09  N      RJJJ  QMRLC   IV  NBO  A  000
RJAAYNYX  T0021/09  N      RJJJ  QMXLC      M   A  000
RJAAYNYX  T0217/09  N      RJJJ  QMXLC      M   A  000
RJAAYNYX  T0218/09  N      RJJJ  QMNLC   IV  NBO  A  000
RJAAYNYX  T0158/09  N      RJJJ  QWLLW      M   EW  000
RJAAYNYX  T0381/09  N      RJJJ  QLAAS   IV  NBO  A  000
RJAAYNYX  T0382/09  N      RJJJ  QLJAS      M   A  000
RJAAYNYX  T0383/09  N      RJJJ  QLTCS   IV  BO  A  000


                     Page 133
                      Query2


RJAAYNYX  T0384/09  N      RJJJ  QLTAS   IV  BO  A  000
RJAAYNYX  T0385/09  N      RJJJ  QLTCS   IV  BO  A  000
RJAAYNYX  T0025/09  N      RJJJ  QICXX      M   A  000
RJAAYNYX  T0132/09  N      RJJJ  QMRLC   IV  NBO  A  000
RJAAYNYX  T1938/09  R  T0776/09 RJJJ  QMRAW   IV  NBO  A  000
RJAAYNYX  T0026/09  N      RJJJ  QICXX      M   A  000
RJAAYNYX  T0027/09  N      RJJJ  QICXX      M   A  000
RJAAYNYX  C0089/09  N      RJJJ  QXXXX      M   A  000
RJAAYNYX  B0852/09  R  B0313/09 RJJJ  QMRAW   IV  NBO  A  000
RJAAYNYX  T1726/09  R  T3689/08 RJJJ  QLYAS      M   A  000
RJAAYNYX  T0231/09  N      RJJJ  QWLLW      M   EW  000
RJAAYNYX  T0788/09  N      RJJJ  QMRLC   IV  NBO  A  000
RJAAYNYX  T0370/09  N      RJJJ  QMRLC   IV  NBO  A  000
RJAAYNYX  A0789/09  N      RJJJ  QMRLC   IV  NBO  A  000
RJAAYNYX  T0340/09  N      RJJJ  QWELW   IV  BO  EW  000
RJAAYNYX  T0529/09  N      RJJJ  QMRLC   IV  NBO  A  000
RJAAYNYX  T0338/09  N      RJJJ  QMXLC      M   A  000
RJAAYNYX  T0380/09  N      RJJJ  QWLLW      M   AW  000
RJAAYNYX  T0159/09  N      RJJJ  QWLLW      M   EW  000
RJAAYNYX  T0094/09  N      RJJJ  QWZLW      M   AW  000
RJAAYNYX  E0012/09  N      RJJJ  QXXXX      M   E  000
RJAAYNYX  T0009/09  N      RJJJ  QXXXX      M   A  000
RJAAYNYX  T0461/09  N      RJJJ  QWLLW      M   EW  000
RJAAYNYX  T0462/09  N      RJJJ  QWLLW      M   EW  000
RJAAYNYX  T0286/09  N      RJJJ  QWLLW      M   EW  000
RJAAYNYX  T0345/09  N      RJJJ  QMXLC      M   A  000
RJAAYNYX  T1957/09  N      RJJJ  QWLLW      M   W  000
RJAAYNYX  T1958/09  N      RJJJ  QWLLW      M   W  000
RJAAYNYX  T1959/09  N      RJJJ  QWLLW      M   EW  000
RJAAYNYX  T0098/09  N      RJJJ  QNMCT   IV  BO  A  000
RJAAYNYX  T1921/09  N      RJJJ  QXXXX   I  M   A  000
RJAAYNYX  B0835/09  N      RJJJ  QXXXX   I  M   A  000
RJAAYNYX  T0147/09  N      RJJJ  QWLLW      M   EW  000
RJAAYNYX  T0350/09  N      RJJJ  QMXLC      M   A  000
RJAAYNYX  J0560/09  N      RJJJ  QRACH   IV  NBO  EW  000
RJAAYNYX  J0561/09  N      RJJJ  QRACH   IV  NBO  EW  000
RJAAYNYX  A0860/09  N      RJJJ  QMRLC   IV  NBO  A  000
RJAAYNYX  J0637/09  N      RJJJ  QPFCH   I  NBO  E  000
RJAAYNYX  T0033/09  N      RJJJ  QMXLC      M   A  000
RJAAYNYX  T0135/09  N      RJJJ  QWGLW      M   EW  000
RJAAYNYX  T0288/09  N      RJJJ  QWLLW      M   EW  000
RJAAYNYX  T0132/09  N      RJJJ  QOBCE      M   A  000
RJAAYNYX  T1956/09  N      RJJJ  QWBLW      M   EW  010
RJAAYNYX  T0285/09  N      RJJJ  QMPLC   IV  BO  A  000
RJAAYNYX  T0008/09  N      RJJJ  QXXXX      M   A  000
RJAAYNYX  T0286/09  N      RJJJ  QMXLC      M   A  000
RJAAYNYX  C0064/09  N      RJJJ  QXXXX      M   A  000
RJAAYNYX  T0134/09  N      RJJJ  QWGLW      M   EW  000
RJAAYNYX  T0409/09  N      RJJJ  QWPLW      M   EW  000
RJAAYNYX  C0066/09  N      RJJJ  QXXXX      M   A  000
RJAAYNYX  T2424/09  N      RJJJ  QOBCE      M   A  000
RJAAYNYX  T0395/09  N      RJJJ  QMRLC   IV  NBO  A  000


                     Page 134
                      Query2


RJAAYNYX  T2425/09  N      RJJJ  QOBCE      M   A  000
RJAAYNYX  T2426/09  N      RJJJ  QOBCE      M   A  000
RJAAYNYX  T0293/09  N      RJJJ  QWLLW      M   EW  000
RJAAYNYX  T0294/09  N      RJJJ  QWLLW      M   EW  000
RJAAYNYX  B0869/09  R  B0867/09 RJJJ  QXXXX      M   A  000
RJAAYNYX  T0287/09  N      RJJJ  QMRLC   IV  NBO  A  000
RJAAYNYX  T2712/09  N      RJJJ  QOLAS      M   E  000
RJAAYNYX  T0150/09  N      RJJJ  QMRLC   IV  NBO  A  000
RJAAYNYX  T0152/09  N      RJJJ  QMXLC      M   A  000
RJAAYNYX  B0872/09  N      RJJJ  QMRLC   IV  NBO  A  000
RJAAYNYX  T0154/09  N      RJJJ  QMXLC      M   A  000
RJAAYNYX  T0155/09  N      RJJJ  QMXLC      M   A  000
RJAAYNYX  T2050/09  R  T1220/09 RJJJ  QOLAS      M   E  000
RJAAYNYX  T0060/09  N      RJJJ  QMRLC   IV  NBO  A  000
RJAAYNYX  T0396/09  N      RJJJ  QMXLC      M   A  000
RJAAYNYX  A0802/09  N      RJJJ  QMRLC   IV  NBO  A  000
RJAAYNYX  T0503/09  N      RJJJ  QMRLC   IV  NBO  A  000
RJAAYNYX  T0247/09  N      RJJJ  QWLLW      M   EW  000
RJAAYNYX  T0088/09  N      RJJJ  QLRAS   IV  NBO  A  000
RJAAYNYX  T0035/09  N      RJJJ  QXXXX      M   A  000
RJAAYNYX  T0036/09  N      RJJJ  QLZAS   I  BO  A  000
RJAAYNYX  C0074/09  N      RJJJ  QXXXX      M   A  000
RJAAYNYX  T2250/09  N      RJJJ  QOLAS      M   E  000
RJAAYNYX  J0732/09  N      RJJJ  QXXXX      M   W  000
RJAAYNYX  B1038/09  N      RJJJ  QMRLC   IV  NBO  A  000
RJAAYNYX  T0260/09  N      RJJJ  QWPLW      M   EW  000
RJAAYNYX  T0261/09  N      RJJJ  QWBLW      M   EW  010
RJAAYNYX  T0262/09  N      RJJJ  QWBLW      M   EW  010
RJAAYNYX  T2051/09  R  T2216/08 RJJJ  QOLAS      M   E  000
RJAAYNYX  T0532/09  N      RJJJ  QWGLW      M   EW  000
RJAAYNYX  T0287/09  N      RJJJ  QMHAS   IV  NBO  A  000
RJAAYNYX  T0167/09  N      RJJJ  QMRLC   IV  NBO  A  000
RJAAYNYX  T0036/09  N      RJJJ  QWGLW      M   EW  000
RJAAYNYX  T0168/09  N      RJJJ  QMRLC   IV  NBO  A  000
RJAAYNYX  T0169/09  N      RJJJ  QMRLC   IV  NBO  A  000
RJAAYNYX  T0170/09  N      RJJJ  QMRLC   IV  NBO  A  000
RJAAYNYX  T0171/09  N      RJJJ  QMXLC      M   A  000
RJAAYNYX  T0172/09  N      RJJJ  QMXLC      M   A  000
RJAAYNYX  T0173/09  N      RJJJ  QMXLC      M   A  000
RJAAYNYX  B0895/09  N      RJJJ  QMRLC   IV  NBO  A  000
RJAAYNYX  B0896/09  N      RJJJ  QMRLC   IV  NBO  A  000
RJAAYNYX  B0894/09  N      RJJJ  QMRLC   IV  NBO  A  000
RJAAYNYX  T0020/09  N      RJJJ  QMRLC   IV  NBO  A  000
RJAAYNYX  T0021/09  N      RJJJ  QMXLC      M   A  000
RJAAYNYX  T0105/09  N      RJJJ  QXXXX      M   A  000
RJAAYNYX  T0111/09  N      RJJJ  QXXXX      M   A  000
RJAAYNYX  T0122/09  N      RJJJ  QWLLW      M   EW  000
RJAAYNYX  T0040/09  N      RJJJ  QMMXX      M   A  000
RJAAYNYX  T2313/09  N      RJJJ  QWPLW      M   EW  000
RJAAYNYX  T0433/09  N      RJJJ  QMRLC   IV  NBO  A  000
RJAAYNYX  T0424/09  N      RJJJ  QMRLC   IV  NBO  A  000
RJAAYNYX  A1083/09  N      RJJJ  QMRLC   IV  NBO  A  000


                     Page 135
                      Query2


RJAAYNYX  T0435/09  R  T0434/09 RJJJ  QMXLC      M   A  000
RJAAYNYX  A0935/09  N      RJJJ  QLAAS   IV  NBO  A  000
RJAAYNYX  T2714/09  N      RJJJ  QOLAS      M   E  000
RJAAYNYX  J0817/09  N      RJJJ  QPFCH   I  NBO  E  000
RJAAYNYX  T0050/09  N      RJJJ  QWGLW      M   AW  000
RJAAYNYX  T0112/09  N      RJJJ  QXXXX      M   A  000
RJAAYNYX  T0113/09  R  T0072/09 RJJJ  QXXXX      M   A  000
RJAAYNYX  T0114/09  R  T0073/09 RJJJ  QXXXX      M   A  000
RJAAYNYX  T0117/09  N      RJJJ  QXXXX      M   A  000
RJAAYNYX  J0818/09  N      RJJJ  QPFCH   I  NBO  E  000
RJAAYNYX  T0103/09  N      RJJJ  QLRAS   IV  NBO  A  000
RJAAYNYX  C0085/09  N      RJJJ  QXXXX      M   A  000
RJAAYNYX  T2459/09  N      RJJJ  QLXAS      M   A  000
RJAAYNYX  T2460/09  N      RJJJ  QLXAS      M   A  000
RJAAYNYX  T0407/09  N      RJJJ  QWZLW      M   AW  000
RJAAYNYX  T2491/09  N      RJJJ  QOLAS      M   E  000
RJAAYNYX  T1798/09  N      RJJJ  QXXXX      M   A  000
RJAAYNYX  A0888/09  N      RJJJ  QXXXX      M   A  000
RJAAYNYX  T0351/09  N      RJJJ  QLAAS   IV  NBO  A  000
RJAAYNYX  T0352/09  N      RJJJ  QLFAS   I  BO  A  000
RJAAYNYX  T0353/09  N      RJJJ  QLSAS      M   A  000
RJAAYNYX  A0936/09  N      RJJJ  QLFAS   I  BO  A  000
RJAAYNYX  A0937/09  N      RJJJ  QLSAS      M   A  000
RJAAYNYX  T0408/09  N      RJJJ  QWZLW      M   AW  000
RJAAYNYX  C0080/09  R  C0078/09 RJJJ  QXXXX      M   A  000
RJAAYNYX  J0709/09  N      RJJJ  QARLT   IV  NBO  E  000
RJAAYNYX  B1102/09  N      RJJJ  QLEAS   I  BO  A  000
RJAAYNYX  T0374/09  N      RJJJ  QXXXX      M   A  000
RJAAYNYX  T0375/09  N      RJJJ  QMRLC   IV  NBO  A  000
RJAAYNYX  T0376/09  N      RJJJ  QMXLC      M   A  000
RJAAYNYX  T0378/09  N      RJJJ  QMXLC      M   A  000
RJAAYNYX  T0379/09  N      RJJJ  QMXLC      M   A  000
RJAAYNYX  T0380/09  N      RJJJ  QMXLC      M   A  000
RJAAYNYX  T0188/09  N      RJJJ  QXXXX      M   A  000
RJAAYNYX  B1006/09  N      RJJJ  QXXXX      M   A  000
RJAAYNYX  A0966/09  N      RJJJ  QXXXX      M   A  000
RJAAYNYX  A0967/09  N      RJJJ  QMRLC   IV  NBO  A  000
RJAAYNYX  E0016/09  R  E0015/09 RJJJ  QXXXX      M   EW  000
RJAAYNYX  T0404/09  N      RJJJ  QOLAS      M   E  000
RJAAYNYX  T0310/09  N      RJJJ  QMPLC   IV  BO  A  000
RJAAYNYX  T0383/09  N      RJJJ  QMMAW      M   A  000
RJAAYNYX  E0014/09  N      RJJJ  QXXXX      M   E  000
RJAAYNYX  T0386/09  N      RJJJ  QMPLC   IV  BO  A  000
RJAAYNYX  T0387/09  N      RJJJ  QMPCS      M   A  000
RJAAYNYX  T0388/09  N      RJJJ  QMPCS      M   A  000
RJAAYNYX  T0389/09  N      RJJJ  QMPLC   IV  BO  A  000
RJAAYNYX  T0390/09  N      RJJJ  QMXLC      M   A  000
RJAAYNYX  T0425/09  N      RJJJ  QMRLC   IV  NBO  A  000
RJAAYNYX  B1197/09  N      RJJJ  QMRLC   IV  NBO  A  000
RJAAYNYX  J0699/09  N      RJJJ  QRACH   IV  NBO  EW  055
RJAAYNYX  J0700/09  N      RJJJ  QRACH   IV  NBO  EW  280
RJAAYNYX  J0701/09  N      RJJJ  QRACH   IV  NBO  EW  200


                     Page 136
                       Query2


RJAAYNYX  J0702/09  N       RJJJ  QRACH   IV  NBO  EW  055
RJAAYNYX  T2492/09  N       RJJJ  QXXXX      M   A  000
RJAAYNYX  T0198/09  N       RJJJ  QOBCE      M   A  000
RJAAYNYX  B1070/09  N       RJJJ  QXXXX      M   A  000
RJAAYNYX  B1073/09  N       RJJJ  QOBCE      M   A  000
RJAAYNYX  B1071/09  N       RJJJ  QOBCE      M   A  000
RJAAYNYX  T0111/09  N       RJJJ  QMRLC   IV  NBO  A  000
RJAAYNYX  T2717/09  N       RJJJ  QOLAS      M   E  000
RJAAYNYX  T0124/09  N       RJJJ  QMXLC      M   A  000
RJAAYNYX  T0199/09  N       RJJJ  QOLAS      M   E  000
RJAAYNYX  T1963/09  N       RJJJ  QMXLC      M   A  000
RJAAYNYX  B1101/09  N       RJJJ  QXXXX      M   A  000
RJAAYNYX  T0303/09  N       RJJJ  QXXXX      M   A  000
RJAAYNYX  T0156/09  R  T0856/08  RJJJ  QOLAS      M   E  000
RJAAYNYX  B1103/09  R  B0297/08  RJJJ  QLTAS   IV  BO  A  000
RJAAYNYX  B1105/09  R  B0335/09  RJJJ  QLRAS   IV  NBO  A  000
RJAAYNYX  T0217/09  N       RJJJ  QOBAW      M   E  000
RJAAYNYX  T0218/09  N       RJJJ  QOBAW      M   E  000
RJAAYNYX  T0226/09  R  T0201/09  RJJJ  QLXAS      M   A  000
RJAAYNYX  C0090/09  N       RJJJ  QNTAS   IV  BO  AE  000
RJAAYNYX  T0400/09  N       RJJJ  QXXXX      M   A  000
RJAAYNYX  T0408/09  N       RJJJ  QMXLC      M   A  000
RJAAYNYX  T0404/09  N       RJJJ  QMXLC      M   A  000
RJAAYNYX  T0048/09  N       RJJJ  QOLAS      M   E  000
RJAAYNYX  T0358/09  N       RJJJ  QXXXX      M   A  000
RJAAYNYX  A1020/09  N       RJJJ  QXXXX      M   A  000
RJAAYNYX  A1021/09  N       RJJJ  QXXXX      M   A  000
RJAAYNYX  T0378/09  N       RJJJ  QXXXX      M   A  000
RJAAYNYX  T0379/09  N       RJJJ  QXXXX      M   A  000
RJAAYNYX  A1039/09  N       RJJJ  QXXXX      M   A  000
RJAAYNYX  A1040/09  N       RJJJ  QXXXX      M   A  000
RJAAYNYX  T2719/09  N       RJJJ  QOLAS      M   E  000
RJAAYNYX  T2720/09  N       RJJJ  QOLAS      M   E  000
RJAAYNYX  T0064/09  N       RJJJ  QXXXX      M   A  000
RJAAYNYX  C0097/09  N       RJJJ  QXXXX      M   A  000
RJAAYNYX  T0584/09  N       RJJJ  QMXLC      M   A  000
RJAAYNYX  J0785/09  N       RJJJ  QRACH   IV  NBO  EW  240
RJAAYNYX  T2739/09  N       RJJJ  QOBCE      M   A  000
RJAAYNYX  T2744/09  N       RJJJ  QOLAS      M   E  000
RJAAYNYX  T2745/09  N       RJJJ  QOLAS      M   E  000
RJAAYNYX  T2746/09  N       RJJJ  QOLAS      M   E  000
RJAAYNYX  T2747/09  N       RJJJ  QOLAS      M   E  000
RJAAYNYX  T2748/09  N       RJJJ  QOLAS      M   E  000
RJAAYNYX  T2749/09  N       RJJJ  QOLAS      M   E  000
RJAAYNYX  T2755/09  N       RJJJ  QMXLC      M   A  000
RJAAYNYX  C0102/09  N       RJJJ  QXXXX      M   A  000
RJAAYNYX  A1070/09  N       RJJJ  QXXXX      M   A  000
RJAAYNYX  C0098/09  N       RJJJ  QOBCE      M   AE  000
RJAAYNYX  T0406/09  N       RJJJ  QMRLC   IV  NBO  A  000
RJAAYNYX  A1072/09  N       RJJJ  QMRLC   IV  NBO  A  000
RJAAYNYX  C0099/09  N       RJJJ  QXXXX      M   A  000
RJAAYNYX  C0100/09  N       RJJJ  QXXXX      M   A  000


                      Page 137
                       Query2


RJAAYNYX  T2772/09  N       RJJJ  QOLAS      M   E  000
RJAAYNYX  C0105/09  N       RJJJ  QXXXX      M   A  000
RJAAYNYX  C0106/09  N       RJJJ  QXXXX      M   A  000
RJAAYNYX  C0104/09  N       RJJJ  QXXXX      M   A  000
RJAAYNYX  T0402/09  N       RJJJ  QMXLC      M   A  000
RJAAYNYX  T0220/09  N       RJJJ  QLXAS      M   A  000
RJAAYNYX  T0222/09  N       RJJJ  QLXAS      M   A  000
RJAAYNYX  B1227/09  N       RJJJ  QLEAS   I  BO  A  000
RJAAYNYX  T0430/09  N       RJJJ  QMXLC      M   A  000
RJAAYNYX  T0197/09  N       RJJJ  QWGLW      M   AW  000
RPLLYIYX  B1088/06  R  B0960/06  RPHI  QMXCS   IV  B   A  000
RPLLYNYX  B0013/05  N       RPHI  QMXAK           000
RPLLYNYX  B0556/08  R  B0554/08  RPHI  QXXXX   I  BO  A  000
RPLLYNYX  B0760/08  R  B0756/08  RPHI  QATCH   IV  NBO  A  000
RPLLYNYX  B0558/08  R  B0557/08  RPHI  QXXXX   I  BO  A  000
RPLLYNYX  B0608/06  N       RPHI  QXXXX   IV  NBO    000
RPLLYNYX  B0239/09  R  B0109/09  RPHI  QICAS   I  NBO  A  000
RPLLYNYX  B0810/07  R  B0407/07  RPHI  QMRLC   IV  NBO  A  000
RPLLYNYX  B0219/09  R  B0214/09  RPHI  QXXXX   I  NBO  E  000
RPLLYNYX  B0308/08  N       RPHI  QMRXX   IV  NBO  A  000
RPLLYNYX  B0309/08  R  B0353/05  RPHI  QMRXX   IV  NBO  A  000
RPLLYNYX  B0504/05  R  B0503/05  RPHI  QSSXX   V  B   A  000
RPLLYNYX  B0909/05  R  B0906/05  RPHI  QMRHW   IV  NBO  A  000
RPLLYNYX  B0057/06  N       RPHI  QMXXX      M   A  000
RPLLYNYX  B0980/06  R  B0713/06  RPHI  QMRXX         A  000
RPLLYNYX  B0039/07  R  B1064/06  RPHI  QMRHW   IV  NBO  A  000
RPLLYNYX  B0800/02  N       RPHI  QLACS   IV  NBO  A  000
RPLLYNYX  B0899/02  N       RPHI  QMXXX   IV  M   A  000
RPLLYNYX  B0800/08  N       RPHI  QSPAH   IV  BO  AE  000
RPLLYNYX  B0755/08  N       RPHI  QATCH   IV  NBO  E  000
RPLLYNYX  B0801/08  N       RPHI  QFAAH   IV  NBO  A  000
RPLLYNYX  B0634/08  N       RPHI  QXXXX   IV  BO  AE  000
RPLLYNYX  B0011/02  N       RPHI  QFWCS   IV  M   A  000
RPLLYNYX  B0699/08  N       RPHI  QARCH   IV  BO  AE  000
RPLLYNYX  B0391/08  N       RPHI  QXXXX   IV  NBO  A  000
RPLLYNYX  B0463/08  N       RPHI  QXXXX   IV  NBO  A  000
RPLLYNYX  B0715/08  R  B0713/08  RPHI  QXXXX   IV  NBO  A  000
RPLLYNYX  B0806/07  N       RPHI  QXXXX   IV  NBO  AE  000
RPLLYNYX  B0951/07  N       RPHI  QMKXX   IV  BO  A  000
RPLLYNYX  B1195/08  N       RPHI  QXXXX   I  NBO  A  000
RPLLYNYX  B0266/09  R  B0258/09  RPHI  QMRXX   IV  M   A  000
RPLLYNYX  B1188/08  N       RPHI  QXXXX   IV  M   A  000
RPLLYNYX  B0552/08  N       RPHI  QXXXX   IV  BO  A  000
RPLLYNYX  B1352/08  R  B1351/08  RPHI  QFAXX   IV  NBO  A  000
RPLLYNYX  B0076/09  R  B0075/09  RPHI  QXXXX   I  NBO  E  000
RPLLYNYX  B1200/08  R  B1197/08  RPHI  QXXXX   IV  NBO  A  000
RPLLYNYX  B0963/08  R  B0959/08  RPHI  QXXXX   IV  NBO  A  000
RPLLYNYX  B0975/08  N       RPHI  QXXXX   IV  NBO  A  000
RPLLYNYX  B0970/08  N       RPHI  QSPAH   IV  BO  AE  000
RPLLYNYX  B1220/08  N       RPHI  QXXXX   I  NBO  A  000
RPLLYNYX  B1001/08  N       RPHI  QMRXX   IV  NBO  A  000
RPLLYNYX  B0252/09  R  B0248/09  RPHI  QKKKK   K  K   K  000


                      Page 138
                      Query2


RPLLYNYX  B1054/08  N      RPHI  QXXXX   IV  NBO  A  000
RPLLYNYX  B0239/09  R  B0109/09 RPHI  QICAS   I  NBO  A  000
RPLLYNYX  B1071/08  N      RPHI  QSTAH   IV  BO  A  000
RPLLYNYX  B1123/08  N      RPHI  QMXXX   IV  NBO  A  000
RPLLYNYX  B1381/08  R  B1321/08 RPHI  QIGAS   I  NBO  A  000
RPLLYNYX  B0215/09  N      RPHI  QCECT   I  B   E  000
RPLLYNYX  B0215/09  N      RPHI  QCECT   I  B   E  000
RPLLYNYX  B1380/08  R  B1262/08 RPHI  QNDCT   IV  BO  AE  000
RPLLYNYX  B0310/09  N      RPHI  QNVAS   IV  BO  AE  000
RPLLYNYX  B0310/09  N      RPHI  QNVAS   IV  BO  AE  000
RPLLYNYX  B0241/09  N      RPHI  QCECT   I  B   E  000
RPLLYNYX  C0107/09  N      RPHI  QMRLC   IV  NBO  A  000
RPLLYNYX  B0241/09  N      RPHI  QCECT   I  B   E  000
RPLLYNYX  B0284/09  N      RPHI  QCPAS   I  NBO  A  000
RPLLYNYX  B0284/09  N      RPHI  QCPAS   I  NBO  A  000
RPLLYNYX  C0059/09  N      RPHI  QMRCM   IV  NBO  A  000
RPLLYNYX  B0241/09  N      RPHI  QCECT   I  B   E  000
RPLLYNYX  B0241/09  N      RPHI  QCECT   I  B   E  000
RPLLYNYX  B0118/09  R  B0069/09 RPHI  QLPAS   IV  BO  A  000
RPLLYNYX  B0118/09  R  B0069/09 RPHI  QLPAS   IV  BO  A  000
RPLLYNYX  B0013/09  R  B1112/08 RPHI  QARCA   IV  BO  E  000
RPLLYNYX  B0013/09  R  B1112/08 RPHI  QARCA   IV  BO  E  000
RPLLYNYX  B0296/09  R  B0295/09 RPHI  QLTXX   IV  NBO  A  000
RPLLYNYX  B0017/09  R  B0016/09 RPHI  QCAXX   I  BO  E  000
RPLLYNYX  B0315/09  R  B0313/09 RPHI  QWPLW   IV  M   W  000
RPLLYNYX  B0017/09  R  B0016/09 RPHI  QCAXX   I  BO  E  000
RPLLYNYX  B0048/09  N      RPHI  QRTLP   IV  BO  W  000
RPLLYNYX  B0035/09  N      RPHI  QRTCA   IV  BO  W  000
RPLLYNYX  B0035/09  N      RPHI  QRTCA   IV  BO  W  000
RPLLYNYX  B0036/09  N      RPHI  QRTXX   IV  BO  W  000
RPLLYNYX  B0036/09  N      RPHI  QRTXX   IV  BO  W  000
RPLLYNYX  B0094/09  R  B1267/08 RPHI  QMRLT   IV  NBO  A  000
RPLLYNYX  B0048/09  N      RPHI  QRTLP   IV  BO  W  000
RPLLYNYX  B0051 NO  R  B0050/09 RPHI  QFACH   IV  NBO  A  000
RPLLYNYX  B0051 NO  R  B0050/09 RPHI  QFACH   IV  NBO  A  000
RPLLYNYX  B0051/09  R  B0050/09 RPHI  QFACH   IV  NBO  A  000
RPLLYNYX  B0051/09  R  B0050/09 RPHI  QFACH   IV  NBO  A  000
RPLLYNYX  B0094/09  R  B1267/08 RPHI  QMRLT   IV  NBO  A  000
RPLLYNYX  B0106/09  N      RPHI  QFAXX   IV  NBO  A  000
RPLLYNYX  B0106/09  N      RPHI  QFAXX   IV  NBO  A  000
RPLLYNYX  C0059/09  N      RPHI  QMRCM   IV  NBO  A  000
RPLLYNYX  B0227/09  N      RPHI  QARXX   I  NBO  E  000
RPLLYNYX  B0227/09  N      RPHI  QARXX   I  NBO  E  000
RPLLYNYX  B0319/09  N      RPHI  QNVAS   IV  BO  AE  000
RPLLYNYX  B0319/09  N      RPHI  QNVAS   IV  BO  AE  000
RPLLYNYX  B0293/09  N      RPHI  QMXHW   IV  NBO  A  000
RPLLYNYX  B0293/09  N      RPHI  QMXHW   IV  NBO  A  000
RPLLYNYX  B0294/09  N      RPHI  QLAXX   IV  NBO  A  000
RPLLYNYX  B0294/09  N      RPHI  QLAXX   IV  NBO  A  000
RPLLYNYX  B0232/09  R  B0107/09 RPHI  QILAS   I  NBO  A  000
RPLLYNYX  B0321/09  N      RPHI  QMRHW   IV  NBO  A  000
RPLLYNYX  B0232/09  R  B0107/09 RPHI  QILAS   I  NBO  A  000


                     Page 139
                       Query2


RPLLYNYX  B0321/09  N       RPHI  QMRHW   IV  NBO  A  000
RPLLYNYX  B0257/09  R  B0229/09  RPHI  QLBAS   V  M   A  000
RPLLYNYX  B0222/09  R  B1043/08  RPHI  QSSAH   V  B   A  000
RPLLYNYX  B0222/09  R  B1043/08  RPHI  QSSAH   V  B   A  000
RPLLYNYX  B0219/09  R  B0214/09  RPHI  QXXXX   I  NBO  E  000
RPLLYNYX  B0257/09  R  B0229/09  RPHI  QLBAS   V  M   A  000
RPLLYNYX  B0242/09  N       RPHI  QIGAS   I  NBO  A  000
RPLLYNYX  B0242/09  N       RPHI  QIGAS   I  NBO  A  000
RPLLYNYX  B0261/09  N       RPHI  QNDAS   IV  BO  AE  000
RPLLYNYX  B0261/09  N       RPHI  QNDAS   IV  BO  AE  000
RPLLYNYX  B0275/09  N       RPHI  QMXLC   IV  BO  A  000
RPLLYNYX  B0324/09  R  B0322/09  RPHI  QSAAS   IV  BO  A  000
RPLLYNYX  B0244/09  N       RPHI  QPICH   I  NBO  A  000
RPLLYNYX  B0244/09  N       RPHI  QPICH   I  NBO  A  000
RPLLYNYX  B0252/09  R  B0248/09  RPHI  QKKKK   K  K   K  000
RPLLYNYX  B0289/09  N       RPHI  QWELW   IV  BO  W  000
RPLLYNYX  B0289/09  N       RPHI  QWELW   IV  BO  W  000
RPLLYNYX  B0280/09  R  B0228/09  RPHI  QILAS   I  NBO  A  000
RPLLYNYX  B0280/09  R  B0228/09  RPHI  QILAS   I  NBO  A  000
RPLLYNYX  B0314/09  N       RPHI  QMRHW   IV  NBO  A  000
RPLLYNYX  B0314/09  N       RPHI  QMRHW   IV  NBO  A  000
RPLLYNYX  B0296/09  R  B0295/09  RPHI  QLTXX   IV  NBO  A  000
RPLLYNYX  B0270/09  R  B0262/09  RPHI  QFALC   IV  NBO  A  000
RPLLYNYX  B0265/09  N       RPHI  QMRHW   IV  NBO  A  000
RPLLYNYX  B0265/09  N       RPHI  QMRHW   IV  NBO  A  000
RPLLYNYX  B0266/09  R  B0258/09  RPHI  QMRXX   IV  M   A  000
RPLLYNYX  B0270/09  R  B0262/09  RPHI  QFALC   IV  NBO  A  000
RPLLYNYX  B0275/09  N       RPHI  QMXLC   IV  BO  A  000
RPLLYNYX  B0316/09  N       RPHI  QWELW   IV  BO  W  000
RPLLYNYX  B0316/09  N       RPHI  QWELW   IV  BO  W  000
RPLLYNYX  B0315/09  R  B0313/09  RPHI  QWPLW   IV  M   W  000
RPLLYNYX  B0301/09  N       RPHI  QWPLW   IV  M   W  000
RPLLYNYX  B0301/09  N       RPHI  QWPLW   IV  M   W  000
RPLLYNYX  B0317/09  N       RPHI  QWELW   IV  BO  W  000
RPLLYNYX  B0317/09  N       RPHI  QWELW   IV  BO  W  000
RPLLYNYX  B0306/09  N       RPHI  QILCT   I  NBO  A  000
RPLLYNYX  B0306/09  N       RPHI  QILCT   I  NBO  A  000
RPLLYNYX  B0324/09  R  B0322/09  RPHI  QSAAS   IV  BO  A  000
RPLLYNYX  B0325/09  N       RPHI  QLFAS   I  BO  A  000
RPLLYNYX  B0325/09  N       RPHI  QLFAS   I  BO  A  000
RPLLYNYX  B0334/09  N       RPHI  QCAAS   IV  B   AE  000
RPLLYNYX  B0334/09  N       RPHI  QCAAS   IV  B   AE  000
SBRJYNYX  K2120/08  R  K2051/08  SBCW  QNBAS   IV  BO  AE  000
SBRJYNYX  K2050/08  N       SBCW  QXXXX   IV  NBO  AE  000
SBRJYNYX  K2052/08  N       SBCW  QXXXX   IV  NBO  AE  000
SBRJYNYX  J0174/09  N       SBBS  QXXXX   IV  NBO  AE  000
SBRJYNYX  K0433/09  N       SBCW  QXXXX   IV  NBO  AE  000
SBRJYNYX  N0013/09  N       SBAO  QXXXX   IV  NBO  AE  000
SBRJYNYX  K2079/08  R  K1402/08  SBCW  QSCCF   IV  BO  E  000
SBRJYNYX  K2102/08  R  K1449/08  SBCW  QPIXX         A  000
SBRJYNYX  K2103/08  R  K1486/08  SBCW  QPIXX         A  000
SBRJYNYX  K2078/08  R  K1403/08  SBCW  QSCCS   IV  BO  E  000


                      Page 140
                      Query2


SBRJYNYX  K2065/08  N      SBCW  QWPLW   IV  M   W  000
SBRJYNYX  K0009/09  R  K1941/08 SBCW  QFAXX         A  000
SBRJYNYX  J0063/09  R  J0053/09 SBBS  QXXXX   IV  NBO  AE  000
SBRJYNYX  K0349/09  N      SBCW  QRTCA   IV  BO  W  000
SBRJYNYX  J1258/08  R  J1200/08 SBBS  QXXXX   IV  NBO  AE  000
SBRJYNYX  J1020/08  N      SBBS  QPAXX         A  000
SBRJYNYX  J0156/09  N      SBBS  QIGAS   I  NBO  A  000
SBRJYNYX  K2068/08  N      SBCW  QWPLW   IV  M   W  000
SBRJYNYX  J1050/08  N      SBBS  QXXXX   IV  NBO  AE  000
SBRJYNYX  J1261/08  R  J1205/08 SBBS  QXXXX   IV  NBO  AE  000
SBRJYNYX  K0259/09  R  K0133/09 SBCW  QWPLW   IV  M   W  000
SBRJYNYX  K2028/08  R  K1999/08 SBCW  QXXXX   IV  NBO  AE  000
SBRJYNYX  K2080/08  R  K1404/08 SBCW  QSCCF   IV  BO  E  000
SBRJYNYX  K2081/08  R  K1405/08 SBCW  QSCCF   IV  BO  E  000
SBRJYNYX  N0008/09  R  N0005/09 SBAO  QXXXX   IV  NBO  AE  000
SBRJYNYX  J1212/08  R  J1201/08 SBBS  QARXX         E  000
SBRJYNYX  J1211/08  R  J1202/08 SBBS  QARXX         E  000
SBRJYNYX  K0010/09  R  K1111/08 SBCW  QPICH   I  NBO  A  000
SBRJYNYX  K2002/08  R  K2000/08 SBCW  QARXX         E  000
SBRJYNYX  K0181/09  R  K0156/09 SBCW  QXXXX   IV  NBO  AE  000
SBRJYNYX  K0149/09  R  K1561/08 SBCW  QFFAH   IV  NBO  A  000
SBRJYNYX  K0182/09  N      SBCW  QNBAS   IV  BO  AE  000
SBRJYNYX  K0020/09  R  K2121/08 SBCW  QAFXX         E  000
SBRJYNYX  K1466/08  R  K1438/08 SBCW  QXXXX   IV  NBO  AE  000
SBRJYNYX  K1670/08  R  K0600/08 SBCW  QFAXX         A  000
SBRJYNYX  K2082/08  R  K1406/08 SBCW  QSCCF   IV  BO  E  000
SBRJYNYX  K2083/08  R  K1401/08 SBCW  QSCCS   IV  BO  E  000
SBRJYNYX  K2084/08  R  K1398/08 SBCW  QSCCS   IV  BO  E  000
SBRJYNYX  K2085/08  R  K1395/08 SBCW  QSCCF   IV  BO  E  000
SBRJYNYX  K2086/08  R  K1399/08 SBCW  QSCCF   IV  BO  E  000
SBRJYNYX  K2087/08  R  K1407/08 SBCW  QSCCF   IV  BO  E  000
SBRJYNYX  K2088/08  R  K1396/08 SBCW  QSCCS   IV  BO  E  000
SBRJYNYX  K0087/09  R  K1448/08 SBCW  QPIXX         A  000
SBRJYNYX  J1266/08  R  J1210/08 SBBS  QXXXX   IV  NBO  AE  000
SBRJYNYX  K0131/09  R  K1579/08 SBCW  QOLAS   IV  M   AE  000
SBRJYNYX  J0010/09  N      SBBS  QXXXX   IV  NBO  AE  000
SBRJYNYX  N0068/08  R  N0062/08 SBAO  QXXXX   IV  NBO  AE  000
SBRJYNYX  K0424/09  R  K2067/08 SBCW  QWPLW   IV  M   W  000
SBRJYNYX  N0069/08  R  N0063/08 SBAO  QXXXX   IV  NBO  AE  000
SBRJYNYX  K1931/08  N      SBCW  QNVAS   IV  BO  AE  000
SBRJYNYX  J0008/09  R  J1279/08 SBBS  QAFXX         E  000
SBRJYNYX  N0065/08  N      SBAO  QXXXX   IV  NBO  AE  000
SBRJYNYX  J1029/08  R  J0392/08 SBBS  QXXXX   IV  NBO  AE  000
SBRJYNYX  K1682/08  R  K0588/08 SBCW  QFAXX         A  000
SBRJYNYX  K1705/08  N      SBCW  QXXXX   IV  NBO  AE  000
SBRJYNYX  N0066/08  R  N0060/08 SBAO  QXXXX   IV  NBO  AE  000
SBRJYNYX  K1770/08  N      SBCW  QFMXX         A  000
SBRJYNYX  K1972/08  R  K1629/08 SBCW  QXXXX   IV  NBO  AE  000
SBRJYNYX  J0076/09  R  J0529/08 SBBS  QPIXX         A  000
SBRJYNYX  K0186/09  N      SBCW  QPKXX         A  000
SBRJYNYX  K1849/08  N      SBCW  QCAAH   IV  B   AE  000
SBRJYNYX  K1964/08  R  K1959/08 SBCW  QSPCS   IV  BO  AE  000


                     Page 141
                       Query2


SBRJYNYX  K0215/09  R  K1574/08  SBCW  QMRXX         A  000
SBRJYNYX  K0321/09  R  K1567/08  SBCW  QFFCG   IV  NBO  A  000
SBRJYNYX  K1603/08  R  K0561/08  SBCW  QMRLC   IV  NBO  A  000
SBRJYNYX  K0029/09  R  K1039/08  SBCW  QFAHX   IV  BO  A  000
SBRJYNYX  K0054/09  R  K1034/08  SBCW  QFAXX         A  000
SBRJYNYX  K0012/09  R  K1112/08  SBCW  QPICH   I  NBO  A  000
SBRJYNYX  K0058/09  R  K1084/08  SBCW  QNVXX         AE  000
SBRJYNYX  K1628/08  R  K1627/08  SBCW  QXXXX   IV  NBO  AE  000
SBRJYNYX  K1968/08  R  K1631/08  SBCW  QWPLW   IV  M   W  000
SBRJYNYX  K1638/08  N       SBCW  QMRXX         A  000
SBRJYNYX  J0086/09  R  J1011/08  SBBS  QFAXX         A  000
SBRJYNYX  J1179/08  R  J1016/08  SBBS  QXXXX   IV  NBO  AE  000
SBRJYNYX  J1030/08  N       SBBS  QXXXX   IV  NBO  AE  000
SBRJYNYX  J1031/08  N       SBBS  QXXXX   IV  NBO  AE  000
SBRJYNYX  N0072/08  N       SBAO  QXXXX   IV  NBO  AE  000
SBRJYNYX  K1465/08  R  K1437/08  SBCW  QPFXX   IV  NBO  E  000
SBRJYNYX  K0227/09  R  K1337/08  SBCW  QNDXX         AE  000
SBRJYNYX  J1214/08  R  J0910/08  SBBS  QWPLW   IV  M   W  000
SBRJYNYX  K1273/08  R  K0271/08  SBCW  QNBAW   IV  BO  AE  000
SBRJYNYX  K0028/09  R  K1038/08  SBCW  QFAHX   IV  BO  A  000
SBRJYNYX  K1024/08  R  K0171/08  SBCW  QFMAH   IV  BO  A  000
SBRJYNYX  K1525/08  R  K1165/08  SBCW  QPDCH   I  NBO  A  000
SBRJYNYX  K1330/08  R  K1317/08  SBCW  QFUAH   IV  NBO  A  000
SBRJYNYX  K0068/09  R  K1287/08  SBCW  QWPLW   IV  M   W  000
SBRJYNYX  K0194/09  R  K1288/08  SBCW  QWPLW   IV  M   W  000
SBRJYNYX  K0261/09  R  K1255/08  SBCW  QFAXX         A  000
SBRJYNYX  K0240/07  N       SBCW  QFAXX   IV  NBO  A  000
SBRJYNYX  K1023/08  R  K0819/08  SBCW  QFMXX   IV  BO  A  000
SBRJYNYX  K1465/08  R  K1437/08  SBCW  QPFXX   IV  NBO  E  000
SBRJYNYX  K1524/08  R  K1522/08  SBCW  QPDAW   I  NBO  A  000
SBRJYNYX  K0017/09  R  K1141/08  SBCW  QMDCH   IV  NBO  A  000
SBRJYNYX  K0234/09  R  K1207/08  SBCW  QWBLW   IV  M   W  000
SBRJYNYX  K0092/09  R  K1135/08  SBCW  QMRLC   IV  NBO  A  000
SBRJYNYX  K1095/06  N       SBCW  QRRCA   IV  BO  W  000
SBRJYNYX  K1487/08  N       SBCW  QPIXX   I  NBO  A  000
SBRJYNYX  K1484/08  N       SBCW  QPACH   I  NBO  A  000
SBRJYNYX  K1523/08  R  K1164/08  SBCW  QPDCH   I  NBO  A  000
SBRJYNYX  K1809/08  N       SBCW  QPIXX         A  000
SBRJYNYX  K1359/08  N       SBCW  QFAXX   IV  NBO  A  000
SBRJYNYX  K1463/08  R  K1435/08  SBCW  QPFXX   IV  NBO  E  000
SBRJYNYX  K1410/08  N       SBCW  QRRCH   IV  BO  W  000
SBRJYNYX  K1411/08  N       SBCW  QRPCA   IV  BO  W  000
SBRJYNYX  K1414/08  N       SBCW  QSCXX   IV  NBO  E  000
SBRJYNYX  K1455/08  R  K1316/08  SBCW  QFFCH   IV  NBO  A  000
SBRJYNYX  J1189/08  N       SBBS  QANCH   I  NBO  E  000
SBRJYNYX  J1190/08  N       SBBS  QARXX   IV  NBO  E  000
SBRJYNYX  J1188/08  N       SBBS  QANCH   I  NBO  E  000
SBRJYNYX  J0937/08  N       SBBS  QPIXX   I  NBO  A  000
SBRJYNYX  J1192/08  N       SBBS  QARCH   IV  BO  E  000
SBRJYNYX  J1077/08  N       SBBS  QMRXX         A  000
SBRJYNYX  J1260/08  R  J1204/08  SBBS  QXXXX   IV  NBO  AE  000
SBRJYNYX  J1193/08  N       SBBS  QARCH   IV  BO  E  000


                      Page 142
                       Query2


SBRJYNYX  J0936/08  N       SBBS  QPACH   I  NBO  A  000
SBRJYNYX  J1191/08  N       SBBS  QARXX   IV  NBO  E  000
SBRJYNYX  J0917/08  R  J0903/08  SBBS  QPFXX   IV  NBO  E  000
SBRJYNYX  J1122/08  N       SBBS  QNVAS   IV  BO  AE  000
SBRJYNYX  J0915/08  R  J0901/08  SBBS  QPFXX   IV  NBO  E  000
SBRJYNYX  J0914/08  R  J0900/08  SBBS  QPFXX   IV  NBO  E  000
SBRJYNYX  J0915/08  R  J0901/08  SBBS  QPFXX   IV  NBO  E  000
SBRJYNYX  J0621/06  N       SBBS  QNBAW   IV  BO  AE  000
SBRJYNYX  J0742/08  N       SBBS  QAPXX   IV  BO  E  000
SBRJYNYX  J0426/08  N       SBBS  QNMCS   IV  BO  AE  000
SBRJYNYX  J0187/07  R  J0145/07  SBBS  QCACS   IV  B   E  000
SBRJYNYX  J0078/09  R  J1705/07  SBBS  QPIXX         A  000
SBRJYNYX  J0073/09  R  J1717/07  SBBS  QPIXX         A  000
SBRJYNYX  J0074/09  R  J1716/07  SBBS  QPIXX         A  000
SBRJYNYX  J0075/09  R  J1715/07  SBBS  QPIXX         A  000
SBRJYNYX  K1787/08  R  K0800/08  SBCW  QFFCG   IV  NBO  A  000
SBRJYNYX  K0401/09  R  K0050/09  SBCW  QLAAS   IV  NBO  A  000
SBRJYNYX  K1824/08  R  K1148/08  SBCW  QOACS   IV  BO  A  000
SBRJYNYX  K1943/08  R  K1504/08  SBCW  QNVXX         AE  000
SBRJYNYX  K1850/08  N       SBCW  QMRXX         A  000
SBRJYNYX  J0038/09  N       SBBS  QXXXX   IV  NBO  AE  000
SBRJYNYX  J0009/09  N       SBBS  QMRXX         A  000
SBRJYNYX  J1107/08  R  J1104/08  SBBS  QMRLC   IV  NBO  A  000
SBRJYNYX  K2123/08  R  K2089/08  SBCW  QFFCG   IV  NBO  A  000
SBRJYNYX  J0006/09  N       SBBS  QXXXX   IV  NBO  AE  000
SBRJYNYX  K0379/09  R  K0011/09  SBCW  QNMAS   IV  BO  AE  000
SBRJYNYX  K0045/09  N       SBCW  QXXXX   IV  NBO  AE  000
SBRJYNYX  J1185/08  N       SBBS  QNVAS   IV  BO  AE  000
SBRJYNYX  J1163/08  R  J0532/08  SBBS  QLVAS   IV  BO  A  000
SBRJYNYX  J1168/08  N       SBBS  QNVAS   IV  BO  AE  000
SBRJYNYX  K0063/09  R  K2033/08  SBCW  QNMAS   IV  BO  AE  000
SBRJYNYX  K1907/08  R  K0987/08  SBCW  QOBCE   IV  M   AE  000
SBRJYNYX  K1913/08  N       SBCW  QXXXX   IV  NBO  AE  000
SBRJYNYX  J1142/08  N       SBBS  QNBAS   IV  BO  AE  000
SBRJYNYX  J1145/08  N       SBBS  QXXXX   IV  NBO  AE  000
SBRJYNYX  K0404/09  N       SBCW  QFFCG   IV  NBO  A  000
SBRJYNYX  K2038/08  N       SBCW  QPACH   I  NBO  A  000
SBRJYNYX  J1195/08  N       SBBS  QARXX         E  000
SBRJYNYX  J1277/08  N       SBBS  QWPLW   IV  M   W  000
SBRJYNYX  K1995/08  N       SBCW  QARXX         E  000
SBRJYNYX  K1996/08  N       SBCW  QARXX         E  000
SBRJYNYX  K1988/08  R  K1573/08  SBCW  QMRLC   IV  NBO  A  000
SBRJYNYX  J1194/08  N       SBBS  QARXX         E  000
SBRJYNYX  K1997/08  N       SBCW  QARXX         E  000
SBRJYNYX  J1196/08  R  J0754/08  SBBS  QMXLC   IV  M   A  000
SBRJYNYX  J1198/08  N       SBBS  QWPLW   IV  M   W  000
SBRJYNYX  J1259/08  R  J1203/08  SBBS  QXXXX   IV  NBO  AE  000
SBRJYNYX  K2074/08  R  K0906/08  SBCW  QLVAS   IV  BO  A  000
SBRJYNYX  J0011/09  N       SBBS  QXXXX   IV  NBO  AE  000
SBRJYNYX  K0055/09  R  K2034/08  SBCW  QFAXX         A  000
SBRJYNYX  K0132/09  N       SBCW  QNBAS   IV  BO  AE  000
SBRJYNYX  K0364/09  R  K0134/09  SBCW  QNVAS   IV  BO  AE  000


                      Page 143
                      Query2


SBRJYNYX  J0123/09  R  J0056/09 SBBS  QWGLW   IV  M   W  000
SBRJYNYX  J0096/09  R  J0807/08 SBBS  QFAXX         A  000
SBRJYNYX  J1269/08  N      SBBS  QNVAS   IV  BO  AE  000
SBRJYNYX  K0018/09  N      SBCW  QSCXX         E  000
SBRJYNYX  K0019/09  N      SBCW  QSCXX         E  000
SBRJYNYX  K0352/09  R  K0016/09 SBCW  QPDXX         A  000
SBRJYNYX  K0240/09  N      SBCW  QFAXX         A  000
SBRJYNYX  K0377/09  R  K0344/09 SBCW  QRRCA   IV  BO  W  000
SBRJYNYX  K0033/09  N      SBCW  QWPLW   IV  M   W  000
SBRJYNYX  K0043/09  N      SBCW  QXXXX   IV  NBO  AE  000
SBRJYNYX  K0074/09  N      SBCW  QFAXX         A  000
SBRJYNYX  J0015/09  R  J0656/08 SBBS  QFAXX         A  000
SBRJYNYX  J0064/09  N      SBBS  QNBAS   IV  BO  AE  000
SBRJYNYX  K0136/09  N      SBCW  QWPLW   IV  M   W  000
SBRJYNYX  J0142/09  N      SBBS  QRRCH   IV  BO  W  000
SBRJYNYX  J0032/09  N      SBBS  QOAXX         A  000
SBRJYNYX  K0383/09  R  K0371/09 SBCW  QMRLC   IV  NBO  A  000
SBRJYNYX  K0144/09  N      SBCW  QPATT   I  BO  A  000
SBRJYNYX  K0143/09  N      SBCW  QAPXX         E  000
SBRJYNYX  J0095/09  R  J0819/08 SBBS  QFAXX         A  000
SBRJYNYX  K0265/09  R  K0098/09 SBCW  QWPLW   IV  M   W  000
SBRJYNYX  K0140/09  N      SBCW  QOAXX         A  000
SBRJYNYX  J0097/09  R  J0050/09 SBBS  QPDXX         A  000
SBRJYNYX  J0100/09  R  J0049/09 SBBS  QPDXX         A  000
SBRJYNYX  K0185/09  R  K0183/09 SBCW  QWPLW   IV  M   W  000
SBRJYNYX  K0148/09  R  K1560/08 SBCW  QSFAH   IV  B   A  000
SBRJYNYX  K0150/09  R  K1564/08 SBCW  QFMAH   IV  BO  A  000
SBRJYNYX  K0154/09  R  K1757/08 SBCW  QFUAH   IV  NBO  A  000
SBRJYNYX  J0051/09  N      SBBS  QPIXX         A  000
SBRJYNYX  J0065/09  N      SBBS  QWPLW   IV  M   W  000
SBRJYNYX  K0188/09  N      SBCW  QFMAH   IV  BO  A  000
SBRJYNYX  J0055/09  N      SBBS  QWPLW   IV  M   W  000
SBRJYNYX  J0057/09  N      SBBS  QWBLW   IV  M   W  000
SBRJYNYX  J0058/09  N      SBBS  QWLLW   IV  M   W  000
SBRJYNYX  K0218/09  N      SBCW  QRTCA   IV  BO  W  000
SBRJYNYX  J0066/09  N      SBBS  QAFXX         E  000
SBRJYNYX  K0193/09  N      SBCW  QAFXX         E  000
SBRJYNYX  K0426/09  R  K0201/09 SBCW  QPIXX         A  000
SBRJYNYX  K0427/09  R  K0200/09 SBCW  QPIXX         A  000
SBRJYNYX  K0210/09  N      SBCW  QPIXX         A  000
SBRJYNYX  K0206/09  N      SBCW  QPAAW   I  NBO  A  000
SBRJYNYX  J0079/09  N      SBBS  QNVAS   IV  BO  AE  000
SBRJYNYX  J0082/09  R  J0976/08 SBBS  QFUAH   IV  NBO  A  000
SBRJYNYX  J0072/09  R  J1034/08 SBBS  QPIXX         A  000
SBRJYNYX  J0077/09  R  J0528/08 SBBS  QPIXX         A  000
SBRJYNYX  K0207/09  R  K0130/09 SBCW  QMRLC   IV  NBO  A  000
SBRJYNYX  K0209/09  N      SBCW  QPIXX         A  000
SBRJYNYX  J0083/09  N      SBBS  QWBLW   IV  M   W  039
SBRJYNYX  J0164/09  N      SBBS  QAFXX         E  000
SBRJYNYX  K0262/09  R  K1254/08 SBCW  QFAXX         A  000
SBRJYNYX  K0263/09  R  K1253/08 SBCW  QFAXX         A  000
SBRJYNYX  J0122/09  R  J0108/09 SBBS  QXXXX   IV  NBO  AE  000


                     Page 144
                       Query2


SBRJYNYX  J0093/09  R  J1214/08  SBBS  QWPLW   IV  M   W  000
SBRJYNYX  J0090/09  R  J0772/08  SBBS  QFFCG   IV  NBO  A  000
SBRJYNYX  J0091/09  R  J0080/09  SBBS  QMRLC   IV  NBO  A  000
SBRJYNYX  J0098/09  R  J1708/07  SBBS  QPICH   I  NBO  A  000
SBRJYNYX  K0256/09  R  K1814/08  SBCW  QFUAU   IV  NBO  A  000
SBRJYNYX  K0258/09  N       SBCW  QITCG   I  NBO  A  000
SBRJYNYX  K0390/09  N       SBCW  QWPLW   IV  M   W  000
SBRJYNYX  J0145/09  N       SBBS  QWPLW   IV  M   W  000
SBRJYNYX  K0257/09  R  K1877/08  SBCW  QMRXX         A  000
SBRJYNYX  J0092/09  N       SBBS  QWLLW   IV  M   W  000
SBRJYNYX  K0307/09  R  K0299/09  SBCW  QRRCH   IV  BO  W  000
SBRJYNYX  K0336/09  R  K0284/09  SBCW  QXXXX   IV  NBO  AE  000
SBRJYNYX  K0335/09  N       SBCW  QOBCE   IV  M   AE  000
SBRJYNYX  K0293/09  R  K0291/09  SBCW  QPIXX         A  000
SBRJYNYX  K0295/09  R  K0037/09  SBCW  QPIXX         A  000
SBRJYNYX  K0296/09  R  K0179/09  SBCW  QNVAS   IV  BO  AE  000
SBRJYNYX  K0304/09  R  K0300/09  SBCW  QWPLW   IV  M   W  000
SBRJYNYX  K0306/09  R  K0239/09  SBCW  QCAAH   IV  B   AE  000
SBRJYNYX  K0308/09  R  K0297/09  SBCW  QWPLW   IV  M   W  000
SBRJYNYX  K0399/09  R  K0316/09  SBCW  QPIXX         A  000
SBRJYNYX  J0115/09  N       SBBS  QPIXX         A  000
SBRJYNYX  K0338/09  N       SBCW  QNMAS   IV  BO  AE  000
SBRJYNYX  K0337/09  R  K0268/09  SBCW  QMRLC   IV  NBO  A  000
SBRJYNYX  K0341/09  N       SBCW  QAFXX         E  000
SBRJYNYX  J0144/09  N       SBBS  QRRCH   IV  BO  W  000
SBRJYNYX  K0328/09  R  K0260/09  SBCW  QMRLC   IV  NBO  A  000
SBRJYNYX  K0382/09  N       SBCW  QWPLW   IV  M   W  000
SBRJYNYX  K0362/09  N       SBCW  QWPLW   IV  M   W  000
SBRJYNYX  J0126/09  N       SBBS  QWELW   IV  BO  W  000
SBRJYNYX  J0127/09  N       SBBS  QNMAS   IV  BO  AE  000
SBRJYNYX  K0366/09  N       SBCW  QMRXX         A  000
SBRJYNYX  K0388/09  R  K0068/09  SBCW  QWPLW   IV  M   W  000
SBRJYNYX  K0429/09  N       SBCW  QWPLW   IV  M   W  000
SBRJYNYX  K0380/09  R  K0222/09  SBCW  QLPXX         A  000
SBRJYNYX  J0143/09  N       SBBS  QPDXX         A  000
SBRJYNYX  K0384/09  R  K0359/09  SBCW  QNMAS   IV  BO  AE  000
SBRJYNYX  K0419/09  R  K1378/08  SBCW  QACCS   IV  NBO  AE  000
SBRJYNYX  J0153/09  N       SBBS  QLAAS   IV  NBO  A  000
SBRJYNYX  J0154/09  N       SBBS  QLPAS   IV  BO  A  000
SBRJYNYX  J0155/09  N       SBBS  QLTAS   IV  BO  A  000
SBRJYNYX  K0422/09  R  K0369/09  SBCW  QWPLW   IV  M   W  000
SBRJYNYX  J0167/09  N       SBBS  QXXXX   IV  NBO  AE  000
SBRJYNYX  J0170/09  R  J0169/09  SBBS  QLPAS   IV  BO  A  000
SBRJYNYX  J0173/09  N       SBBS  QNMAS   IV  BO  AE  000
SKBOYNYX  A0257/09  N       SKED  QFAXX   IV  NBO  A  000
SKBOYNYX  A1383/08  N       MPZL  QAXCS   I  NB  E  000
SKBOYNYX  A0692/09  R  A2068/08  SKEC  QCSAS   I  B   E  000
SKBOYNYX  A1368/08  N       SKED  QFAXX   IV  NBO  A  000
SKBOYNYX  A0591/08  R  A0383/08  SKEC  QANCA   I  NBO  E  000
SKBOYNYX  A0999/08  N       SKED  QPDAW   I  NBO  A  000
SKBOYNYX  A0503/08  R  A0502/08  SKEC  QCAAO         AE  000
SKBOYNYX  A1385/08  N       MPZL  QAXCS   I  NB  E  000


                      Page 145
                      Query2


SKBOYNYX  A0614/09  R  A0477/09 MPZL  QFFCG   IV  NBO  A  000
SKBOYNYX  A2535/08  N      SKED  QMXHW   IV  M   A  000
SKBOYNYX  A2220/08  N      SKED  QFAXX   IV  NBO  A  000
SKBOYNYX  A1854/08  R  A1853/08 SKED  QAEXX   IV  NBO  E  000
SKBOYNYX  A0073/08  R  A2540/07 SKED  QNBAW   IV  BO  AE  000
SKBOYNYX  A0210/08  N      SKED  QAACH   IV  BO  AE  000
SKBOYNYX  A0211/08  N      SKED  QAACH   IV  BO  AE  000
SKBOYNYX  A0424/08  R  A2358/07 SKED  QMXAD   IV  M   A  000
SKBOYNYX  A0266/09  R  A2530/08 SKED  QMNXX   IV  NBO  A  000
SKBOYNYX  A0638/08  R  A0567/08 SKED  QMXLH   IV  M   A  000
SKBOYNYX  A0639/08  R  A0568/08 SKED  QMPLT   IV  M   A  000
SKBOYNYX  A1410/08  N      SKED  QAPCS   IV  BO  E  000
SKBOYNYX  A0706/08  N      SKED  QRRXX   IV  BO  W  000
SKBOYNYX  A0782/08  R  A0569/08 SKED  QAPCS   IV  BO  E  000
SKBOYNYX  A1992/08  N      SKED  QAPCS   IV  BO  E  000
SKBOYNYX  A1993/08  N      SKED  QAPCM   IV  BO  E  000
SKBOYNYX  A0189/09  R  A2282/08 SKED  QNBAS   IV  BO  AE  000
SKBOYNYX  A1384/08  N      MPZL  QAXCS   I  NB  E  000
SKBOYNYX  A1468/08  N      SKED  QIYAW   I  NBO  A  000
SKBOYNYX  A1999/08  N      SKED  QAPAW   IV  BO  E  000
SKBOYNYX  A1994/08  N      SKED  QAPCM   IV  BO  E  000
SKBOYNYX  A2536/08  R  A1957/08 SKED  QOBCE   IV  M   AE  000
SKBOYNYX  A0259/09  R  A0240/09 SKED  QARCI   IV  BO  E  000
SKBOYNYX  A2158/08  N      SKEC  QAPAW   IV  BO  E  000
SKBOYNYX  A2159/08  N      SKEC  QAPCS   IV  BO  E  000
SKBOYNYX  A2539/08  N      SKED  QMPLC   IV  BO  A  000
SKBOYNYX  A2551/08  R  A1352/08 SKED  QMWHW   IV  M   A  000
SKBOYNYX  A1226/08  N      SKED  QMPLT   IV  M   A  000
SKBOYNYX  A0644/09  R  A0199/09 SKED  QSTXX   IV  NBO  A  000
SKBOYNYX  A0645/09  R  A0277/09 MPZL  QFAXX   IV  NBO  A  000
SKBOYNYX  A0985/06  N      SKED  QPIXX   IV  NBO  A  000
SKBOYNYX  A1381/08  N      MPZL  QAXCS   I  NB  E  000
SKBOYNYX  A1382/08  N      MPZL  QAXCS   I  NB  E  000
SKBOYNYX  A1448/08  R  A1197/08 SKED  QFAAH   IV  NBO  A  000
SKBOYNYX  A1505/08  N      SKED  QMRXX   IV  NBO  A  000
SKBOYNYX  A0525/09  N      SKED  QARAW   IV  NBO  E  000
SKBOYNYX  A0514/09  R  A0014/09 SKED  QCAAS   IV  B   AE  000
SKBOYNYX  A1872/08  N      SKED  QANCS   I  NBO  E  250
SKBOYNYX  A0476/09  R  A2350/08 SKED  QMRXX   IV  NBO  A  000
SKBOYNYX  A1871/08  N      SKED  QAXCS   I  NB  E  000
SKBOYNYX  A2013/08  N      SKED  QAPCM   IV  BO  E  000
SKBOYNYX  A2014/08  N      SKED  QAPCM   IV  BO  E  000
SKBOYNYX  A0609/09  R  A1813/08 SKEC  QCSXX   I  NB  E  000
SKBOYNYX  A2016/08  N      SKED  QAPCS   IV  BO  E  000
SKBOYNYX  A1843/08  N      SKED  QNBAW   IV  BO  AE  000
SKBOYNYX  A1884/08  N      SKED  QANCS   I  NBO  E  180
SKBOYNYX  A1867/08  N      SKED  QAXCS   I  NB  E  000
SKBOYNYX  A1870/08  N      SKED  QAXCS   I  NB  E  000
SKBOYNYX  A1877/08  N      SKED  QANCS   I  NBO  E  250
SKBOYNYX  A0406/09  R  A2271/08 SKED  QCALT   IV  B   AE  000
SKBOYNYX  A1866/08  N      SKED  QAXCS   I  NB  E  000
SKBOYNYX  A2015/08  N      SKED  QAPAW   IV  BO  E  000


                     Page 146
                      Query2


SKBOYNYX  A2025/08  R  A2000/08 SKED  QAPCS   IV  BO  E  000
SKBOYNYX  A1991/08  N      SKED  QAPAW   IV  BO  E  000
SKBOYNYX  A1995/08  N      SKED  QAPCM   IV  BO  E  000
SKBOYNYX  A0693/09  R  A2069/08 SKEC  QCEAS   I  B   E  000
SKBOYNYX  A0191/09  R  A0186/09 SKED  QMTCM   IV  NBO  A  000
SKBOYNYX  A2112/08  N      SKED  QARCA   IV  BO  E  250
SKBOYNYX  A0025/09  N      SKED  QMRXX   IV  NBO  A  000
SKBOYNYX  A0258/09  R  A0241/09 SKED  QARCI   IV  BO  E  000
SKBOYNYX  A0690/09  N      SKED  QNVAS   IV  BO  AE  000
SKBOYNYX  A0458/09  R  A2347/08 SKED  QLPAS   IV  BO  A  000
SKBOYNYX  A2317/08  N      SKEC  QMWHW   IV  M   A  000
SKBOYNYX  A2550/08  R  A1351/08 SKED  QMWHW   IV  M   A  000
SKBOYNYX  A0192/09  R  A0187/09 SKED  QMDCH   IV  NBO  A  000
SKBOYNYX  A0688/09  R  A0316/09 SKED  QMXLC   IV  M   A  000
SKBOYNYX  A2548/08  N      SKEC  QNMXX   I  NBO  AE  000
SKBOYNYX  A2549/08  N      SKED  QNMCS   IV  BO  AE  000
SKBOYNYX  A2555/08  N      SKED  QMPHW   IV  M   A  000
SKBOYNYX  A0347/09  N      MPZL  QAPCS   IV  BO  E  000
SKBOYNYX  A0348/09  N      MPZL  QAPCS   IV  BO  E  000
SKBOYNYX  A0349/09  N      MPZL  QAPCS   IV  BO  E  000
SKBOYNYX  A0350/09  N      MPZL  QAPCS   IV  BO  E  000
SKBOYNYX  A2528/08  R  A2161/08 SKEC  QMXLC   IV  M   A  000
SKBOYNYX  A2558/08  N      SKED  QMXHW   IV  M   A  000
SKBOYNYX  A2557/08  N      SKED  QMXHW   IV  M   A  000
SKBOYNYX  A2559/08  N      SKED  QMXHW   IV  M   A  000
SKBOYNYX  A2560/08  N      SKED  QMXHW   IV  M   A  000
SKBOYNYX  A2561/08  N      SKED  QMXHW   IV  M   A  000
SKBOYNYX  A0351/09  N      MPZL  QAPCS   IV  BO  E  000
SKBOYNYX  A0352/09  N      MPZL  QAPCS   IV  BO  E  000
SKBOYNYX  A0353/09  N      MPZL  QAPCS   IV  BO  E  000
SKBOYNYX  A0354/09  N      MPZL  QAPCS   IV  BO  E  000
SKBOYNYX  A0355/09  N      MPZL  QAPCS   IV  BO  E  000
SKBOYNYX  A0273/09  N      SKED  QAPCM   IV  NBO  E  000
SKBOYNYX  A0694/09  R  A0551/09 SKED  QNBAS   IV  BO  AE  000
SKBOYNYX  A0686/09  N      SKEC  QNBAS   IV  BO  AE  000
SKBOYNYX  A0370/09  N      SKED  QSCLT   IV  NBO  AE  000
SKBOYNYX  A0318/09  R  A0317/09 SKEC  QMRLC   IV  NBO  A  000
SKBOYNYX  A0374/09  N      SKED  QMXXX   IV  NBO  A  000
SKBOYNYX  A0327/09  R  A0325/09 SKED  QNVAS   IV  BO  AE  000
SKBOYNYX  A0480/09  N      SKXX  QKKKK   K  K   K  000
SKBOYNYX  A0687/09  N      SKED  QMXLC   IV  M   A  000
SKBOYNYX  A0461/09  N      SKED  QAPAW   IV  BO  E  000
SKBOYNYX  A0650/09  R  A0649/09 SKEC  QLPAS   IV  NBO  A  000
SKBOYNYX  A0459/09  R  A0264/09 SKED  QMWHW   IV  M   A  000
SKBOYNYX  A0528/09  R  A0527/09 SKED  QAPAW   IV  BO  E  000
SKBOYNYX  A0451/09  R  A0210/09 SKED  QCALT   IV  B   AE  000
SKBOYNYX  A0455/09  R  A0238/09 SKEC  QSAAS   IV  BO  A  000
SKBOYNYX  A0542/09  R  A2421/08 SKED  QNBAS   IV  BO  AE  000
SKBOYNYX  A0579/09  R  A0553/09 SKED  QLEAS   I  BO  A  000
SKBOYNYX  A0529/09  N      SKED  QAPAW   IV  BO  E  000
SKBOYNYX  A0526/09  N      SKED  QARAW   IV  NBO  E  000
SKBOYNYX  A0530/09  N      SKED  QAPAW   IV  BO  E  000


                     Page 147
                      Query2


SKBOYNYX  A0552/09  N      SKED  QNBAS   IV  BO  AE  000
SKBOYNYX  A0460/09  R  A0265/09 SKED  QLZAS   I  BO  A  000
SKBOYNYX  A0466/09  N      SKED  QANCL   I  NBO  E  000
SKBOYNYX  A0465/09  R  A0464/09 SKED  QARCL   IV  BO  E  000
SKBOYNYX  A0463/09  N      SKED  QAPCS   IV  BO  E  000
SKBOYNYX  A0469/09  N      SKED  QMPLT   IV  M   A  000
SKBOYNYX  A0485/09  R  A2377/08 SKED  QLCAS   I  BO  A  000
SKBOYNYX  A0486/09  R  A0306/09 SKEC  QXXXX   I  BO  A  000
SKBOYNYX  A0611/09  R  A0608/09 SKEC  QXXXX   I  NB  E  000
SKBOYNYX  A0509/09  R  A0444/09 SKEC  QCEAS   I  B   E  000
SKBOYNYX  A0659/09  R  A0569/09 SKED  QMXLC   IV  M   A  000
SKBOYNYX  A0561/09  N      SKEC  QMPLC   IV  BO  A  000
SKBOYNYX  A0560/09  N      SKEC  QMXLC   IV  M   A  000
SKBOYNYX  A0621/09  N      SKED  QMXHW   IV  M   A  000
SKBOYNYX  A0575/09  N      SKEC  QFALC   IV  NBO  A  000
SKBOYNYX  A0580/09  R  A0554/09 SKED  QLIAS   IV  BO  A  000
SKBOYNYX  A0581/09  R  A0555/09 SKED  QLTAS   IV  BO  A  000
SKBOYNYX  A0593/09  N      SKED  QAACH   IV  BO  AE  000
SKBOYNYX  A0600/09  N      SKEC  QMNHW   IV  BO  A  000
SKBOYNYX  A0631/09  R  A0567/09 SKED  QCEAS   I  B   E  000
SKBOYNYX  A0632/09  R  A0568/09 SKED  QCSAS   I  B   E  000
SKBOYNYX  A0616/09  R  A0408/09 SKED  QMRXX   IV  BO  A  000
SKBOYNYX  A0633/09  N      SKED  QXXXX   I  NBO  AW  000
SKBOYNYX  A0635/09  N      SKED  QMPLC   IV  BO  A  000
SKBOYNYX  A0643/09  N      SKED  QCEAS   I  B   E  000
SKBOYNYX  A0673/09  N      SKEC  QMWHW   IV  M   A  000
SLLPYNYX  A0174/08  N      SLLF  QXXXX   IV  NBO  AE  000
SLLPYNYX  A0477/08  N      SLLF  QFFCH   IV  NBO  A  000
SLLPYNYX  A0258/08  N      SLLF  QXXXX   IV  NBO  E  000
SLLPYNYX  A0059/09  R  A0046/09 SLLF  QMNLX   IV  NBO  A  000
SLLPYNYX  A0006/09  R  A0505/08 SLLF  QPIXX   I  NBO  A  000
SLLPYNYX  A0561/08  N      SLLF  QMRXX   IV  NBO  A  000
SLLPYNYX  A0005/09  R  A0504/08 SLLF  QPIXX   I  NBO  A  000
SLLPYNYX  A0008/09  N      SLLF  QFUAU   IV  NBO  A  000
SLLPYNYX  A0091/09  R  A0018/09 SLLF  QANCH   I  NBO  E  000
SLLPYNYX  A0047/09  N      SLLF  QMALX   IV  NBO  A  000
SLLPYNYX  A0066/09  R  A0034/09 SLLF  QMAHX   IV  NBO  A  000
SLLPYNYX  A0067/09  N      SLLF  QKKKK   K  K   K  000
SLLPYNYX  A0061/09  R  A0028/09 SLLF  QMRXX   IV  NBO  A  000
SLLPYNYX  A0075/09  R  A0057/09 SLLF  QCAAS   IV  NBO  A  000
SLLPYNYX  A0092/09  R  A0070/09 SLLF  QMRLX   IV  NBO  A  000
UAAKYNYX  K0307/08  N      UACC  QCAAS   IV  B   EA
UAAKYNYX  J0057/05  N      SBBS  QSCTT   IV  BO  E  000
UAAKYNYX  K0807/08  R  K0005/07 UAAA  QCACS   IV  B   EA
UAAKYNYX  K0837/08  R  K0108/08 UATT  QMRLC   IV  NBO  A
UAAKYNYX  K0834/08  R  K0289/08 UAAA  QMXXX   IV  M   A
UAAKYNYX  K0551/08  N      UATT  QPICS   I  NBO  A
UAAKYNYX  K0076/09  R  K0747/08 UACC  QMRLC   IV  NBO  A
UAAKYNYX  K0806/08  R  K0642/07 UATT  QARCL   IV  BO  E
UAAKYNYX  K0662/08  N      UAII  QPIXX         A
UAAKYNYX  K0664/08  N      UAII  QPMCH   IV  NBO  A
UAAKYNYX  K0720/08  N      UACC  QMPLC   IV  BO  A


                     Page 148
                       Query2


UAAKYNYX  K0771/08  N       UACC  QMBCH   IV  BO  A
UAAKYNYX  K0555/08  N       UAAA  QPDCH   I  NBO  A
UAAKYNYX  K0556/08  N       UAAA  QPACH   I  NBO  A
UAAKYNYX  K0557/08  N       UAAA  QPACH   I  NBO  A
UAAKYNYX  K0558/08  N       UAAA  QPACH   I  NBO  A
UAAKYNYX  K0833/08  R  K0634/08  UAAA  QMPLT   IV  M   A
UAAKYNYX  K0795/08  R  K0690/08  UAAA  QNVLF   IV  BO  AE
UAAKYNYX  K0009/09  R  K0491/08  UACC  QOBCE   IV  M   AE
UAAKYNYX  K0840/08  R  K0725/08  UACC  QFAAH   IV  NBO  A
UAAKYNYX  K0741/08  N       UAAA  QOEXX         EE
UAAKYNYX  K0554/08  N       UAAA  QPICS   I  NBO  A
UAAKYNYX  K0088/09  R  K0838/08  UATT  QMNCS   IV  B   A
UAAKYNYX  K0611/08  N       UAAA  QPMCH   IV  NBO  A
UAAKYNYX  K0571/08  N       UAAA  QPMCH   IV  NBO  A
UAAKYNYX  K0597/08  N       UAAA  QPMXX         A
UAAKYNYX  K0598/08  N       UAAA  QPMXX         A
UAAKYNYX  K0665/08  N       UAII  QPMCH   IV  NBO  A
UAAKYNYX  K0054/09  R  K0038/09  UACC  QFAAH   IV  NBO  A
UAAKYNYX  K0059/09  R  K0036/09  UAAA  QFAAH   IV  NBO  A
UAAKYNYX  K0685/08  N       UATT  QMPCS   IV  M   A
UAAKYNYX  K0803/08  N       UATT  QCAAS   IV  B   EA
UAAKYNYX  K0075/09  R  K0749/08  UACC  QPICH   I  NBO  A
UAAKYNYX  K0077/09  R  K0850/08  UACC  QMXLC   IV  M   A
UAAKYNYX  K0731/08  N       UACC  QMRLL   IV  NBO  A
UAAKYNYX  K0775/08  N       UACC  QMCLX   I  M   A
UAAKYNYX  K0770/08  N       UACC  QMXLC   IV  M   A
UAAKYNYX  K0799/08  N       UACC  QACAH   IV  NBO  AE
UAAKYNYX  K0051/09  N       UACC  QIDCS   I  NBO  A
UAAKYNYX  K0091/09  R  K0845/08  UATT  QMPLT   IV  M   A
UAAKYNYX  K0818/08  N       UATE  QMBCH   IV  BO  A
UAAKYNYX  K0832/08  R  K0717/08  UACC  QFAAH   IV  NBO  A
UAAKYNYX  K0030/09  N       UACC  QFALH   IV  NBO  A
UAAKYNYX  K0065/09  N       UAXX  QOEXX         EE
UAAKYNYX  K0048/09  N       UACC  QIDCS   I  NBO  A
UAAKYNYX  K0052/09  N       UATT  QIDCS   I  NBO  A
UAAKYNYX  K0050/09  N       UACC  QIDCS   I  NBO  A
UAAKYNYX  K0049/09  N       UATT  QIDCS   I  NBO  A
UAAKYNYX  K0068/09  N       UATT  QLPAS   IV  BO  A
UAAKYNYX  K0090/09  N       UAOO  QNDAS   IV  BO  AE
UAAKYNYX  K0087/09  N       UAAA  QAACH   IV  BO  AE
UAAKYNYX  K0085/09  R  K0029/09  UAXX  QKKKK   K  K   K  000
UAAKYNYX  K0086/09  N       UAAA  QCACF   IV  B   EA
UBBUYNYX  A0016/09  N       UBBA  QFUXX   IV  NBO  A  000
UBBUYNYX  A0009/08  N       UBBA  QCAAW   IV  B   AE  000
UBBUYNYX  A0012/08  N       UBBA  QPOXX   I  NBO  A  000
UBBUYNYX  A0019/09  N       UBBA  QFAXX   IV  NBO  A  000
UBBUYNYX  A0017/09  N       UBBA  QFUXX   IV  NBO  A  000
UBBUYNYX  A0018/09  N       UBBA  QFAXX   IV  NBO  A  000
UBBUYNYX  A0006/09  N       UBBA  QFATT   IV  BO  A  000
UBBUYNYX  A0020/09  R  A0015/09  UBBA  QKKKK   K  K   K  000
UBBUYNYX  A0021/09  N       UBBA  QAFTT   IV  BO  E  000
UBBUYNYX  A0022/09  R  A0090/08  UBBA  QRACH   IV  NBO  W  000


                      Page 149
                       Query2


UDDDYNYX  A0046/07  N       UDDD  QFALC   IV  NBO  A  000
UKKQYNYX  A0228/09  N       UKLV  QCTAS   I  B   A  000
UKKRYNYX  A0572/08  N       UKOV  QLPCS   IV  BO  A  000
UKKRYNYX  A0582/08  N       UKOV  QLZAW   I  BO  A  000
UKKRYNYX  A0063/09  R  A0004/09  UKFV  QFAAH   IV  NBO  A  000
UKKRYNYX  A0695/08  R  A0489/08  UKBV  QCPXX   I  NB  A  000
UKKRYNYX  B0002/05  N       UKLV  QPAXX   I  NBO  A  000
UKKRYNYX  B0979/04  N       UKHV  QICXX   I  NBO  A  000
UKKRYNYX  A1152/06  N       UKLV  QMPLC   IV  BO  A  000
UKKRYNYX  A1139/07  N       UKBV  QPIXX   I  NBO  A  000
UKKRYNYX  A0024/08  N       UKLV  QMRXX   IV  NBO  A  000
UKKRYNYX  A0223/08  N       UKLV  QFAXX   IV  NBO  A  000
UKKRYNYX  A0213/08  N       UKHV  QFAXX   IV  NBO  AE  000
UKKRYNYX  A0215/08  N       UKHV  QFAXX   IV  NBO  AE  000
UKKRYNYX  A0216/08  N       UKOV  QFAXX   IV  NBO  A  000
UKKRYNYX  A0221/08  N       UKLV  QFAXX   IV  NBO  A  000
UKKRYNYX  A0217/08  N       UKLV  QFAXX   IV  NBO  A  000
UKKRYNYX  A0218/08  N       UKLV  QFAXX   IV  NBO  AE  000
UKKRYNYX  A0222/08  N       UKFV  QFAXX   IV  NBO  A  000
UKKRYNYX  A0224/08  N       UKFV  QFAXX   IV  NBO  A  000
UKKRYNYX  A1609/08  N       UKBV  QLPCS   IV  BO  A  000
UKKRYNYX  A0203/09  R  A0108/09  UKHV  QMPXX   IV  BOM  A  000
UKKRYNYX  A0051/09  R  A1348/08  UKBV  QFAAH   IV  NBO  A  000
UKKRYNYX  A0068/09  R  A1382/08  UKFV  QNBAS   IV  BO  AE  000
UKKRYNYX  A1626/08  N       UKBV  QMXXX   IV  BO  A  000
UKKRYNYX  A0087/09  R  A1655/08  UKHV  QMRXX   IV  NBO  A  000
UKKRYNYX  A1637/08  R  A1208/08  UKHV  QMRLC   IV  NBO  A  000
UKKRYNYX  A0034/09  R  A1328/08  UKLV  QLAAS   IV  NBO  A  000
UKKRYNYX  A1602/08  R  A1357/08  UKBV  QOBCE   IV  M   AE  000
UKKRYNYX  A0148/09  R  A0055/09  UKLV  QPICH   I  NBO  A  000
UKKRYNYX  A1553/08  N       UKFV  QATCH   IV  NBO  E  000
UKKRYNYX  A1658/08  R  A1235/08  UKHV  QMRLC   IV  NBO  A  000
UKKRYNYX  A1638/08  R  A1605/08  UKLV  QLLAS   I  BO  A  000
UKKRYNYX  A0060/09  R  A1651/08  UKBV  QOBCE   IV  M   AE  000
UKKRYNYX  A1596/08  R  A1171/08  UKBV  QMXXX   IV  BO  A  000
UKKRYNYX  A1639/08  R  A1606/08  UKLV  QMRLC   IV  NBO  A  000
UKKRYNYX  A0162/09  R  A0091/09  UKXX  QKKKK   K  K   K  000
UKKRYNYX  A1554/08  N       UKHV  QAPCH   IV  BO  E  000
UKKRYNYX  A1619/08  N       UKXX  QRRTT   IV  BO  W  000
UKKRYNYX  A0015/09  R  A1325/08  UKLV  QLYXX   IV  M   A  000
UKKRYNYX  A0067/09  R  A1383/08  UKFV  QNBAS   IV  BO  AE  000
UKKRYNYX  A0040/09  R  A1581/08  UKOV  QFTAS   I  B   A  000
UKKRYNYX  A0042/09  R  A0041/09  UKHV  QMNXX   IV  NBO  A  000
UKKRYNYX  A0052/09  R  A1354/08  UKHV  QPAXX   I  NBO  A  000
UKKRYNYX  A0058/09  R  A1584/08  UKBV  QOBCE   IV  M   AE  000
UKKRYNYX  A0057/09  R  A1583/08  UKBV  QOBCE   IV  M   AE  000
UKKRYNYX  A0086/09  R  A1392/08  UKHV  QFFCG   IV  NBO  A  000
UKKRYNYX  A0013/09  R  A1517/08  UKLV  QFAAH   IV  NBO  A  000
UKKRYNYX  A0099/09  R  A1467/08  UKLV  QFMXX   IV  BO  A  000
UKKRYNYX  A0100/09  R  A1468/08  UKLV  QLLAS   I  BO  A  000
UKKRYNYX  A0101/09  R  A1469/08  UKLV  QMNLC   IV  NBO  A  000
UKKRYNYX  A0081/09  R  A1400/08  UKLV  QFAXX   IV  NBO  A  000


                      Page 150
                       Query2


UKKRYNYX  A1555/08  N       UKHV  QARCH   IV  BO  E  000
UKKRYNYX  A0010/09  N       UKLV  QFAAH   IV  NBO  A  000
UKKRYNYX  A0125/09  R  A1479/08  UKHV  QLHXX   I  BO  A  000
UKKRYNYX  A0079/09  N       UKHV  QFMXX   IV  BO  A  000
UKKRYNYX  A1484/08  N       UKHV  QNBCF   IV  BO  AE  000
UKKRYNYX  A1601/08  R  A1587/08  UKHV  QMPXX   IV  BOM  A  000
UKKRYNYX  A1512/08  N       UKLV  QNBAH   IV  BO  AE  000
UKKRYNYX  A1520/08  N       UKHV  QMBCH   IV  BO  A  000
UKKRYNYX  A1610/08  N       UKBV  QLZAW   I  BO  A  000
UKKRYNYX  A1616/08  N       UKBV  QOBCE   IV  M   AE  000
UKKRYNYX  A1630/08  N       UKHV  QMXXX   IV  BO  A  000
UKKRYNYX  A0202/09  R  A1603/08  UKHV  QMPLC   IV  BO  A  000
UKKRYNYX  A0193/09  R  A1599/08  UKLV  QFAXX   IV  NBO  A  000
UKKRYNYX  A0026/09  N       UKHV  QLRAS   IV  NBO  A  000
UKKRYNYX  A0177/09  R  A0121/09  UKLV  QFFCG   IV  NBO  A  000
UKKRYNYX  A0215/09  R  A0089/09  UKLV  QPIXX   I  NBO  A  000
UKKRYNYX  A1659/08  R  A1236/08  UKHV  QLAAS   IV  NBO  A  000
UKKRYNYX  A0030/09  R  A1230/08  UKBV  QFAAH   IV  NBO  A  000
UKKRYNYX  A0038/09  R  A1229/08  UKXX  QAFXX   IV  NBO  E  000
UKKRYNYX  A0194/09  R  A1607/08  UKHV  QMXXX   IV  BO  A  000
UKKRYNYX  A0050/09  N       UKLV  QFAAH   IV  NBO  A  000
UKKRYNYX  A0059/09  R  A1585/08  UKBV  QOBCE   IV  M   AE  000
UKKRYNYX  A0075/09  N       UKLV  QMPLC   IV  BO  A  000
UKKRYNYX  A0064/09  N       UKLV  QLAAS   IV  NBO  A  000
UKKRYNYX  A0095/09  N       UKLV  QMRXX   IV  NBO  A  000
UKKRYNYX  A0118/09  N       UKBV  QFATT   IV  BO  A  000
UKKRYNYX  A0119/09  N       UKHV  QARTT   IV  BO  E  000
UKKRYNYX  A0225/09  R  A0123/09  UKOV  QMXXX   IV  BO  A  000
UKKRYNYX  A0124/09  N       UKOV  QMNXX   IV  NBO  A  000
UKKRYNYX  A0137/09  R  A1488/08  UKHV  QLAAS   IV  NBO  A  000
UKKRYNYX  A0139/09  R  A0061/09  UKFV  QMXXX   IV  BO  A  000
UKKRYNYX  A0140/09  R  A0062/09  UKFV  QMRXX   IV  NBO  A  000
UKKRYNYX  A0126/09  R  A1478/08  UKHV  QLPCS   IV  BO  A  000
UKKRYNYX  A0143/09  R  A1490/08  UKHV  QICAS   I  NBO  A  000
UKKRYNYX  A0145/09  N       UKLV  QFAXX   IV  NBO  A  000
UKKRYNYX  A0152/09  N       UKBV  QMRLC   IV  NBO  A  000
UKKRYNYX  A0150/09  N       UKHV  QFAHW   IV  NBO  A  000
UKKRYNYX  A0156/09  R  A0088/09  UKLV  QFAAH   IV  NBO  A  000
UKKRYNYX  A0187/09  N       UKXX  QAFTT   IV  BO  E  000
UKKRYNYX  A0160/09  N       UKLV  QFAAH   IV  NBO  A  000
UKKRYNYX  A0161/09  N       UKLV  QFAHW   IV  NBO  A  000
UKKRYNYX  A0188/09  N       UKFV  QIYAS   I  BO  A  000
UKKRYNYX  A0227/09  R  A0164/09  UKOV  QFAHW   IV  NBO  A  000
UKKRYNYX  A0191/09  N       UKBV  QIYAS   I  BO  A  000
UKKRYNYX  A0180/09  N       UKOV  QRRCA   IV  BO  W  000
UKKRYNYX  A0192/09  N       UKBV  QIXAS   I  BO  A  000
UKKRYNYX  A0221/09  N       UKLV  QFFCH   IV  NBO  A  000
UKKRYNYX  A0222/09  R  A0149/09  UKLV  QICAS   I  NBO  A  000
UKKRYNYX  A0223/09  R  A0147/09  UKLV  QMRXX   IV  NBO  A  000
UKKRYNYX  A0226/09  R  A0163/09  UKOV  QMCXX   I  M   A  000
UTTAYOYX  D0039/09  R  D0370/08  UTSD  QMXXX   IV  M   A  000
UTTAYOYX  D0314/08  R  D0227/06  UTTR  QOBCE   IV  M   AE  000


                      Page 151
                       Query2


UTTAYOYX  D0002/07  N       UTSD  QAXCS   I  NB  E  000
UTTAYOYX  D0011/08  N       UTTR  QFAXX   IV  NBO  A  000
UTTAYOYX  D0053/07  N       UTXX  QOECH   IV  NBO  E  000
UTTAYOYX  D0183/08  N       UTSD  QXXXX      M   A  000
UTTAYOYX  D0302/07  N       UTTR  QARCA   IV  BO  E
UTTAYOYX  D0303/07  N       UTTR  QARCA   IV  BO  E
UTTAYOYX  D0027/09  R  D0014/09  UTXX  QKKKK   K  K   K  000
UTTAYOYX  D0351/08  R  D0350/08  UTTR  QFAAH   IV  NBO  A  000
UTTAYOYX  D0357/08  R  D0122/08  UTSD  QPMCH   IV  NBO  A  000
UTTAYOYX  D0374/08  R  D0366/08  UTTR  QIDAS   I  NBO  A  000
UTTAYOYX  D0182/08  N       UTTR  QMPXX   IV  NBO  A  000
UTTAYOYX  D0040/09  R  D0369/08  UTSD  QMXLC   IV  M   A  000
UTTAYOYX  D0312/08  R  D0310/08  UTSD  QMPXX   IV  BO  A  000
UTTAYOYX  D0367/08  R  D0230/08  UTSD  QFAXX         A  000
UTTAYOYX  D0309/08  N       UTSD  QMXLL   IV  M   A  000
UTTAYOYX  D0011/09  R  D0308/08  UTSD  QMPXX   IV  BO  A  000
UTTAYOYX  D0288/08  N       UTSD  QMXCS   IV  M   A  000
UTTAYOYX  D0289/08  N       UTSD  QMPCS   IV  M   A  000
UTTAYOYX  D0291/08  N       UTNR  QFAAH   IV  NBO  A  000
UTTAYOYX  D0281/08  N       UTSD  QNBXX   IV  BO  AE  000
UTTAYOYX  D0294/08  N       UTSD  QFAAH   IV  NBO  A  000
UTTAYOYX  D0313/08  R  D0204/05  UTTR  QOBCE   IV  M   AE  000
UTTAYOYX  D0348/08  R  D0290/08  UTNR  QNLXX   IV  BO  A  000
UTTAYOYX  D0368/08  R  D0340/08  UTSD  QMPLC   IV  BO  A  000
UTTAYOYX  D0358/08  R  D0107/08  UTSD  QCTLT   I  B   EA  000
UTTAYOYX  D0006/09  N       UTSD  QMPCS   IV  NB  A  000
UTTAYOYX  D0373/08  R  D0365/08  UTTR  QIDAS   I  NBO  A  000
UTTAYOYX  D0001/09  N       UTTR  QMRXX   IV  NBO  A  000
UTTAYOYX  D0017/09  N       UTSD  QMRLC   IV  NBO  A  000
UTTAYOYX  D0037/09  R  D0035/09  UTTR  QPICH   I  NBO  A  000
UTTAYOYX  D0020/09  N       UTSD  QMPCS   IV  M   A  000
UTTAYOYX  D0022/09  R  D0019/09  UTSD  QMPAW   IV  M   A  000
UTTAYOYX  D0026/09  N       UTSD  QXXXX      BO  A  000
UTTAYOYX  D0029/09  N       UTTR  QFAAH   IV  NBO  A  000
UTTAYOYX  D0032/09  N       UTTR  QPICS   I  NBO  A  000
UTTAYOYX  D0028/09  N       UTTR  QFATT   IV  NBO  A  000
UTTAYOYX  D0031/09  N       UTXX  QXXXX           000
UTTAYOYX  D0038/09  N       UTXX  QFMCS   IV  BO  A  000
UTTAYOYX  D0042/09  N       UTSD  QMXLC   IV  M   A  000
UTTAYOYX  D0044/09  N       UTSD  QRRCA   IV  BO  W  000
UUUUYNYX  A5932/05  R  A5862/05  UTDD  QPIXX         A  000
UUUUYNYX  A5932/05  R  A5862/05  UTDD  QPIXX         A  000
UUUUYNYX  A8260/08  R  A7406/07  UHBB  QMXLC   IV  M   A  000
UUUUYNYX  A7893/08  R  A2617/08  USRR  QMPXX   IV  NBO  A  000
UUUUYNYX  A0450/09  N       UHMM  QFAXX   IV  NBO  A  000
UUUUYNYX  A8075/08  R  A0335/08  UHMA  QFAXX   IV  NBO  A  000
UUUUYNYX  A5932/05  R  A5862/05  UTDD  QPIXX         A  000
UUUUYNYX  A8332/08  N       UUWV  QMXCS   IV  M   A  000
UUUUYNYX  A8219/08  R  A4699/08  UUWV  QFALT   IV  NBO  A  000
UUUUYNYX  A8257/08  R  A3074/08  UTAV  QFMLT   IV  BO  A  000
UUUUYNYX  A1030/09  R  A0851/09  UNNT  QISAS   I  NBO  A  000
UUUUYNYX  A7993/08  R  A2477/08  URRV  QCEAS   I  B   E  000


                      Page 152
                       Query2


UUUUYNYX  A8201/08  R  A1022/08  UUWV  QFAXX   IV  NBO  A  000
UUUUYNYX  A3634/08  R  A2911/07  UUWV  QMXLC   IV  M   A  000
UUUUYNYX  A7895/08  R  A3173/08  USSS  QCAXX   IV  NBO  EA  000
UUUUYNYX  A8200/08  R  A6593/08  UUWV  QCPAS   I  NB  A  000
UUUUYNYX  A7891/08  R  A3053/08  USSS  QMRLC   IV  NBO  A  000
UUUUYNYX  A8256/08  R  A3073/08  UTAV  QNMAS   IV  BO  AE  000
UUUUYNYX  A7954/08  R  A3814/08  UTTR  QMRLC   IV  NBO  A  000
UUUUYNYX  A7992/08  R  A3813/08  UTTR  QMXLC   IV  M   A  000
UUUUYNYX  A8189/08  R  A6089/08  ULOL  QMXLC   IV  M   A  000
UUUUYNYX  A8223/08  R  A7184/08  UUWV  QOBCE   IV  M   AE  000
UUUUYNYX  A1214/09  N       UMKK  QMNXX   IV  NBO  A  000
UUUUYNYX  A0991/08  N       UTAA  QFAXX   IV  NBO  A  000
UUUUYNYX  A0991/08  N       UTAA  QFAXX   IV  NBO  A  000
UUUUYNYX  A8162/08  R  A4749/08  UHHH  QCPAS   I  NB  A  000
UUUUYNYX  A8190/08  R  A6221/08  ULOL  QMPLC   IV  BO  A  000
UUUUYNYX  A8007/08  N       UIKK  QCEAS   I  B   E  000
UUUUYNYX  A8100/08  R  A1192/08  UHMA  QICCS   I  NBO  A  000
UUUUYNYX  A1010/09  N       ULMM  QMXLC   IV  M   A  000
UUUUYNYX  A7873/08  N       USHH  QSACS   IV  BO  A  000
UUUUYNYX  A8028/08  R  A2664/08  ULLL  QCACS   IV  B   A  000
UUUUYNYX  A8187/08  R  A3678/08  ULOL  QPMCH   IV  NBO  A  000
UUUUYNYX  A7869/08  R  A7376/07  URRV  QMWHW   IV  M   A  000
UUUUYNYX  A7866/08  R  A7388/07  URRV  QFAXX   IV  NBO  A  000
UUUUYNYX  A7867/08  R  A7399/07  URRV  QMRLT   IV  NBO  A  000
UUUUYNYX  A7868/08  R  A7400/07  URRV  QMRLC   IV  NBO  A  000
UUUUYNYX  A7901/08  R  A0194/08  URRV  QMRLT   IV  NBO  A  000
UUUUYNYX  A7953/08  R  A7464/07  UTTR  QMWHW   IV  M   A  000
UUUUYNYX  A7900/08  R  A0191/08  URRV  QMPLC   IV  BO  A  000
UUUUYNYX  A8196/08  R  A8193/08  UHMA  QPMCH   IV  NBO  A  000
UUUUYNYX  A7658/08  N       UHSS  QPACS   I  NBO  A  000
UUUUYNYX  A8074/08  R  A0688/08  UHMA  QPIXX   IV  NBO  A  000
UUUUYNYX  A0843/08  R  A0817/08  UTDD  QISCS   I  NBO  A  000
UUUUYNYX  A7982/08  R  A6785/08  URRV  QFALC   IV  NBO  A  000
UUUUYNYX  A0965/08  N       UTAA  QFAXX         A  000
UUUUYNYX  A0966/08  N       UTAA  QFAXX         A  000
UUUUYNYX  A0965/08  N       UTAA  QFAXX         A  000
UUUUYNYX  A0987/08  R  A0977/08  UTAA  QFAXX   IV  NBO  A  000
UUUUYNYX  A0979/08  N       UTAA  QPMCH   IV  NBO  A  000
UUUUYNYX  A7658/08  N       UHSS  QPACS   I  NBO  A  000
UUUUYNYX  A8221/08  R  A1091/08  UUWV  QMRXX   IV  NBO  A  000
UUUUYNYX  A8224/08  R  A6886/08  UUWV  QFAXX   IV  NBO  A  000
UUUUYNYX  A8093/08  R  A1253/08  UHMA  QPICS   I  NBO  A  000
UUUUYNYX  A0566/09  R  A8169/08  UUWV  QXXXX   IV  NBO    000
UUUUYNYX  A3662/08  R  A2026/08  UIII  QPACS   I  NBO  A  000
UUUUYNYX  A3959/08  R  A3706/08  ULLL  QMRLC   IV  NBO  A  000
UUUUYNYX  A7059/08  R  A7012/08  USRR  QMAXX   IV  NBO  A  000
UUUUYNYX  A7393/08  R  A7392/08  URRV  QCEAS   I  B   E  000
UUUUYNYX  A0853/09  R  A8243/08  UUWV  QFAXX   IV  NBO  A  000
UUUUYNYX  A8227/08  R  A7477/07  UHMM  QFAXX   IV  NBO  A  000
UUUUYNYX  A7553/08  N       UNNT  QAECL   IV  NBO  E  000
UUUUYNYX  A0177/09  R  A6671/08  USCM  QPMCH   IV  NBO  A  000
UUUUYNYX  A8314/08  R  A5587/07  UIII  QOBCH   IV  M   AE  000


                      Page 153
                      Query2


UUUUYNYX  A0178/09  R  A6675/08 USCM  QPMCH   IV  NBO  A  000
UUUUYNYX  A8049/08  R  A7282/07 UHMA  QFAXX   IV  NBO  A  000
UUUUYNYX  A7821/08  N      UIII  QMXXX   IV  M   A  000
UUUUYNYX  A4272/08  R  A7386/07 ULLL  QSCXX         E  000
UUUUYNYX  A7957/08  R  A4254/08 UTTR  QCPAS   I  NB  A  000
UUUUYNYX  A7883/08  R  A2683/08 UOOO  QMPXX   IV  NBO  A  000
UUUUYNYX  A8228/08  R  A3041/08 UHMM  QFAXX   IV  NBO  A  000
UUUUYNYX  A8092/08  R  A7283/07 UHMA  QMPLT   IT  M   A  000
UUUUYNYX  A8050/08  R  A6921/07 UHMA  QFAXX   IV  NBO  A  000
UUUUYNYX  A8249/08  R  A3982/08 UTDD  QNXAS   V  B   AE  000
UUUUYNYX  A8094/08  R  A7285/07 UHMA  QMNXX   IV  NBO  A  000
UUUUYNYX  A8247/08  R  A3983/08 UTDD  QCRAS   I  B   A  000
UUUUYNYX  A8313/08  R  A1220/08 UHMA  QCTCS   I  B   EA  000
UUUUYNYX  A0080/09  N      USDS  QAEXX   IV  NBO  E  000
UUUUYNYX  A5242/08  N      URRV  QAPAW   IV  BO  E  000
UUUUYNYX  A7958/08  R  A5666/08 UTTR  QNBAS   IV  BO  AE  000
UUUUYNYX  A0462/09  R  A0435/09 UHMM  QFAXX   IV  NBO  A  000
UUUUYNYX  A0356/09  R  A7470/07 UIII  QMPXX   IV  NBO  A  000
UUUUYNYX  A7956/08  R  A3816/08 UTTR  QMRXX   IV  NBO  A  000
UUUUYNYX  A7875/08  N      USSS  QAECH   IV  NBO  E  000
UUUUYNYX  A8212/08  R  A3025/08 UUWV  QOBCE   IV  M   AE  000
UUUUYNYX  A8213/08  R  A3026/08 UUWV  QMNXX   IV  NBO  A  000
UUUUYNYX  A8214/08  R  A3027/08 UUWV  QMXLC   IV  M   A  000
UUUUYNYX  A8301/08  R  A3007/08 ULLL  QFAXX   IV  NBO  A  000
UUUUYNYX  A7951/08  N      UUWV  QFAXX   IV  NBO  A  000
UUUUYNYX  A7985/08  N      URRV  QMRLC   IV  NBO  A  000
UUUUYNYX  A7641/08  N      UNNT  QFAXX   IV  NBO  A  000
UUUUYNYX  A3458/08  R  A3223/08 ULLL  QMXCS   IV  M   A  000
UUUUYNYX  A3663/08  R  A2024/08 UIII  QPDCS   I  NBO  A  000
UUUUYNYX  A0389/09  R  A6974/08 ULPB  QPMCH   IV  NBO  A  000
UUUUYNYX  A0094/09  N      UUWV  QSAXX   IV  NBO  A  000
UUUUYNYX  A6170/08  N      URRV  QFAAH   IV  NBO  A  000
UUUUYNYX  A7885/08  R  A3793/08 UOOO  QFAXX   IV  NBO  A  000
UUUUYNYX  A7884/08  R  A3792/08 UOOO  QFAXX   IV  NBO  A  000
UUUUYNYX  A8052/08  R  A6804/08 UERR  QLAXX   IV  NBO  A  000
UUUUYNYX  A7955/08  R  A3815/08 UTTR  QMPXX   IV  NBO  A  000
UUUUYNYX  A8038/08  R  A3728/08 USSS  QFAXX   IV  NBO  A  000
UUUUYNYX  A8095/08  R  A4603/08 UWWW  QFAXX   IV  NBO  A  000
UUUUYNYX  A6851/08  N      UNNT  QFAXX   IV  NBO  A  000
UUUUYNYX  A8220/08  R  A4700/08 UUWV  QFAXX   IV  NBO  A  000
UUUUYNYX  A8416/08  N      UUXX  QAECH   IV  NBO  E  000
UUUUYNYX  A7828/08  R  A7066/08 UIII  QMXLC   IV  M   A  000
UUUUYNYX  A5482/08  N      URRV  QARCS   IV  NBO  E  000
UUUUYNYX  A8317/08  N      URRV  QARLC   IV  NBO  E
UUUUYNYX  A5989/08  N      USCM  QNMAS   IV  BO  AE  000
UUUUYNYX  A0118/09  R  A8064/08 USHH  QMWHW   IV  M   A  000
UUUUYNYX  A7548/08  N      UNNT  QAPAW   IV  BO  E  000
UUUUYNYX  A5264/08  N      UEEE  QNMCS   IV  BO  AE  000
UUUUYNYX  A1160/09  R  A8090/08 ULMM  QCAAS   IV  B   EA  000
UUUUYNYX  A8118/08  R  A6937/08 UWWW  QICAS   I  NBO  A  000
UUUUYNYX  A8121/08  R  A6939/08 UWWW  QIYAS   I  BO  A  000
UUUUYNYX  A8124/08  R  A6938/08 UWWW  QIXAS   I  BO  A  000


                     Page 154
                       Query2


UUUUYNYX  A0421/09  N       UWKD  QFAXX   IV  NBO  A  000
UUUUYNYX  A0558/09  N       USDS  QCACF   IV  B   EA  000
UUUUYNYX  A8060/08  N       ULAM  QAFCH   IV  NBO  E  000
UUUUYNYX  A7780/08  N       UHMM  QCACF   IV  B   EA  000
UUUUYNYX  A1186/09  R  A8025/08  UMKK  QMPCS   IV  M   A  000
UUUUYNYX  A8261/08  R  A6805/08  UERP  QMXXX   IV  M   A  000
UUUUYNYX  A8299/08  R  A6809/08  USTR  QFALC   IV  NBO  A  000
UUUUYNYX  A8262/08  R  A5852/08  UHSS  QMPXX   IV  NBO  A  000
UUUUYNYX  A6427/08  R  A1892/08  UWKD  QFAXX   IV  NBO  A  000
UUUUYNYX  A7051/08  N       UHMM  QAPAW   IV  BO  E  000
UUUUYNYX  A0159/09  R  A5212/08  UUXX  QARXX   IV  NBO  E  000
UUUUYNYX  A8350/08  N       UUWV  QMXXX   IV  M   A  000
UUUUYNYX  A0736/09  R  A5225/08  UTAA  QICXX   IV  NBO  A  000
UUUUYNYX  A6823/08  N       ULPB  QFAAH   IV  NBO  A  000
UUUUYNYX  A5217/08  N       USCC  QAEXX   IV  NBO  E  000
UUUUYNYX  A5481/08  N       URRV  QARCS   IV  NBO  E
UUUUYNYX  A0142/09  N       UWUU  QALXX   IV  NBO  E  000
UUUUYNYX  A8122/08  R  A6940/08  UWWW  QIXAS   I  BO  A  000
UUUUYNYX  A0463/09  R  A7905/08  UUXX  QCAAS   IV  B   EA  000
UUUUYNYX  A1028/09  R  A5626/08  UUWV  QMRLC   IV  NBO  A  000
UUUUYNYX  A5288/08  R  A5187/07  URRV  QMPLC   IV  BO  A  000
UUUUYNYX  A7171/08  R  A5233/08  USCC  QPIXX   IV  NBO  A  000
UUUUYNYX  A8263/08  R  A6811/08  UHSS  QPMXX   IV  NBO  A  000
UUUUYNYX  A0179/09  N       UUWV  QOAXX   IV  NBO  A  000
UUUUYNYX  A7551/08  R  A6867/08  URRV  QFAAH   IV  NBO  A  000
UUUUYNYX  A5476/08  N       URRV  QARCS   IV  NBO  E
UUUUYNYX  A8058/08  R  A6794/08  UUWV  QMRLC   IV  NBO  A  000
UUUUYNYX  A0271/09  R  A8239/08  UUWV  QLXXX   IV  NBO  A  000
UUUUYNYX  A0272/09  R  A8240/08  UUWV  QLXXX   IV  NBO  A  000
UUUUYNYX  A8218/08  R  A4698/08  UUWV  QFALT   IV  NBO  A  000
UUUUYNYX  A7722/08  N       USSS  QAPXX   IV  NBO  E  000
UUUUYNYX  A6574/08  N       UHHH  QAPXX   IV  NBO  E  000
UUUUYNYX  A7635/08  R  A6304/08  UMKK  QOBCE   IV  M   AE  000
UUUUYNYX  A6713/08  N       UIII  QMRLC   IV  NBO  A  000
UUUUYNYX  A6714/08  N       UUYY  QFAAH   IV  NBO  A  000
UUUUYNYX  A8123/08  R  A6941/08  UWWW  QIYAS   I  BO  A  000
UUUUYNYX  A7831/08  N       UUWV  QPIXX   IV  NBO  A  000
UUUUYNYX  A7553/08  N       UNNT  QAECL   IV  NBO  E  000
UUUUYNYX  A7553/08  N       UNNT  QAECL   IV  NBO  E  000
UUUUYNYX  A0633/09  R  A7998/08  URRV  QMRLC   IV  NBO  A  000
UUUUYNYX  A7094/08  N       UHMM  QFAXX   IV  NBO  A  000
UUUUYNYX  A8323/08  R  A6303/08  UWUU  QMRLC   IV  NBO  A  000
UUUUYNYX  A8178/08  R  A6146/08  USPP  QMPLC   IV  BO  A  000
UUUUYNYX  A8040/08  N       UMMV  QCACF   IV  B   EA  000
UUUUYNYX  A6728/08  N       UMMV  QFAAH   IV  NBO  A  000
UUUUYNYX  A1048/09  N       URRV  QIYAS   I  BO  A  000
UUUUYNYX  A6800/08  N       UUWV  QFALT   IV  NBO  A  000
UUUUYNYX  A8061/08  R  A6795/08  UUWV  QNBAS   IV  BO  AE  000
UUUUYNYX  A8232/08  R  A6289/08  USPP  QFAXX   IV  NBO  A  000
UUUUYNYX  A6301/08  R  A4732/08  UWWW  QMXLC   IV  M   A  000
UUUUYNYX  A6768/08  N       UUWV  QFAAH   IV  NBO  A  000
UUUUYNYX  A8055/08  R  A6770/08  URRV  QMRXX   IV  NBO  A  000


                      Page 155
                      Query2


UUUUYNYX  A0216/09  R  A0049/09 UIAA  QFAXX   IV  NBO  A  000
UUUUYNYX  A7241/08  N      UUWV  QARCS   IV  NBO  E  000
UUUUYNYX  A0195/09  R  A8278/08 UOOO  QFAXX   IV  NBO  A  000
UUUUYNYX  A8348/08  R  A6323/08 UWUU  QMXXX   IV  M   A  000
UUUUYNYX  A0920/09  R  A0919/09 UOOO  QFAAH   IV  NBO  A  000
UUUUYNYX  A6343/08  N      UNKL  QMRLC   IV  NBO  A  000
UUUUYNYX  A0464/09  R  A0279/09 UIII  QPIXX   IV  NBO  A  000
UUUUYNYX  A0400/09  N      ULPB  QFALT   IV  NBO  A  000
UUUUYNYX  A0036/09  N      UMKK  QFAXX   IV  NBO  A  000
UUUUYNYX  A6829/08  N      UUWV  QFALC   IV  NBO  A  000
UUUUYNYX  A6724/08  N      UMMV  QFAAH   IV  NBO  A  000
UUUUYNYX  A6726/08  N      UMMV  QFAAH   IV  NBO  A  000
UUUUYNYX  A6911/08  N      USDD  QFAAH   IV  NBO  A  000
UUUUYNYX  A6727/08  N      UMMV  QFAAH   IV  NBO  A  000
UUUUYNYX  A6954/08  N      URRV  QARCH   IV  BO  E  000
UUUUYNYX  A7053/08  N      UUWV  QMXXX   IV  M   A  000
UUUUYNYX  A7054/08  N      UUWV  QARCS   IV  NBO  E  000
UUUUYNYX  A7651/08  N      UHMM  QAFXX   IV  NBO  E  000
UUUUYNYX  A8342/08  N      UHMA  QSCAH   IV  BO  E  000
UUUUYNYX  A7935/08  R  A7411/07 UTDD  QCPAS   I  NB  A  000
UUUUYNYX  A1161/09  R  A7907/08 UWUU  QMCLX   I  M   A  000
UUUUYNYX  A7937/08  R  A5014/08 URRV  QARLC   IV  NBO  E  000
UUUUYNYX  A7878/08  R  A6752/08 USHH  QFAXX   IV  NBO  A  000
UUUUYNYX  A6734/08  N      UUWV  QFAAH   IV  NBO  A  000
UUUUYNYX  A0578/09  R  A7906/08 UWWW  QMXLC   IV  M   A  000
UUUUYNYX  A0170/09  R  A6753/08 USPP  QMPXX   IV  NBO  A  000
UUUUYNYX  A0139/09  R  A0133/09 UUWV  QFAXX   IV  NBO  A  000
UUUUYNYX  A6896/08  N      URRV  QCTAS   I  B   EA
UUUUYNYX  A7890/08  R  A6831/08 USSS  QMXLC   IV  M   A  000
UUUUYNYX  A8198/08  N      ULOL  QMRLC   IV  NBO  A  000
UUUUYNYX  A6887/08  R  A3024/08 URRV  QMPLC   IV  BO  A  000
UUUUYNYX  A6935/08  N      UUWV  QRPCH   IV  BO  W  000
UUUUYNYX  A7576/08  R  A7164/08 UMKK  QFAXX   IV  NBO  A  000
UUUUYNYX  A7009/08  R  A7008/08 UMKK  QFAXX   IV  NBO  A  000
UUUUYNYX  A7892/08  R  A0399/08 USRR  QFAXX   IV  NBO  A  000
UUUUYNYX  A7949/08  N      USMM  QAEAW   IV  NBO  E  000
UUUUYNYX  A7223/08  N      UHHH  QAFCH   IV  NBO  E  000
UUUUYNYX  A7223/08  N      UHHH  QAFCH   IV  NBO  E  000
UUUUYNYX  A7223/08  N      UHHH  QAFCH   IV  NBO  E  000
UUUUYNYX  A7223/08  N      UHHH  QAFCH   IV  NBO  E  000
UUUUYNYX  A7223/08  N      UHHH  QAFCH   IV  NBO  E  000
UUUUYNYX  A7224/08  N      UWUU  QAEXX   IV  NBO  E  000
UUUUYNYX  A7001/08  N      UHMM  QAPCS   IV  BO  E  000
UUUUYNYX  A7378/08  N      URRV  QFAXX   IV  NBO  A  000
UUUUYNYX  A8339/08  N      UNKL  QAECH   IV  NBO  E  000
UUUUYNYX  A0439/09  R  A0437/09 ULOL  QMXLT   IV  M   A  000
UUUUYNYX  A8334/08  R  A1402/08 UWSS  QOBCE   IV  M   AE  000
UUUUYNYX  A0257/09  N      UWOR  QFAAH   IV  NBO  A  000
UUUUYNYX  A8202/08  R  A1509/08 UUWV  QCACS   IV  B   EA  000
UUUUYNYX  A7628/08  N      UUXX  QAPCS   IV  BO  E  000
UUUUYNYX  A0351/09  N      UUWV  QFAXX   IV  NBO  A  000
UUUUYNYX  A0259/09  N      UUWV  QMPLC   IV  BO  A  000


                     Page 156
                      Query2


UUUUYNYX  A7175/08  N      UERP  QFAAH   IV  NBO  A  000
UUUUYNYX  A8203/08  R  A6885/08 UUWV  QMGAS   IV  B     000
UUUUYNYX  A7183/08  N      UWKD  QMAXX   IV  NBO  A  000
UUUUYNYX  A0261/09  N      UUWV  QMPXX   IV  NBO  A  000
UUUUYNYX  A7296/08  R  A2789/08 UUYY  QMPXX         A  000
UUUUYNYX  A7297/08  R  A2424/08 UUYY  QOBCE   IV  M   AE  000
UUUUYNYX  A7944/08  N      URRV  QAPCS   IV  BO  E  000
UUUUYNYX  A7242/08  N      UUWV  QARCS   IV  NBO  E  000
UUUUYNYX  A7243/08  N      UUWV  QARCS   IV  NBO  E  000
UUUUYNYX  A8077/08  N      UHMA  QFAXX   IV  NBO  A  000
UUUUYNYX  A1231/09  R  A1068/09 UHBB  QICAS   I  NBO  A  000
UUUUYNYX  A8349/08  R  A8337/08 UWSS  QNMCS   IV  BO  AE  000
UUUUYNYX  A8335/08  N      UMKK  QOBCE   IV  M   AE  000
UUUUYNYX  A7371/08  N      UUXX  QAPXX   IV  NBO  E  000
UUUUYNYX  A7372/08  N      UUXX  QAPXX   IV  NBO  E  000
UUUUYNYX  A7373/08  N      UHMM  QAPAW   IV  BO  E  000
UUUUYNYX  A8282/08  R  A8281/08 UHHH  QNBAH   IV  BO  AE  000
UUUUYNYX  A7374/08  N      UHPP  QAPAW   IV  BO  E  000
UUUUYNYX  A7902/08  R  A7389/08 URRV  QMRXX   IV  NBO  A  000
UUUUYNYX  A8339/08  N      UNKL  QAECH   IV  NBO  E  000
UUUUYNYX  A7506/08  N      URRV  QMPXX   IV  NBO  A  000
UUUUYNYX  A1228/09  R  A8008/08 UHWW  QMXLC   IV  M   A  000
UUUUYNYX  A8345/08  N      UUXX  QAEAW   IV  NBO  E  000
UUUUYNYX  A7531/08  N      UNNT  QAPXX   IV  NBO  E  000
UUUUYNYX  A7607/08  N      UUXX  QAPCS   IV  BO  E  000
UUUUYNYX  A8161/08  R  A8085/08 UHHH  QCELT   I  B   E  000
UUUUYNYX  A7876/08  N      UTDD  QMPCS   IV  M   A  000
UUUUYNYX  A0091/09  N      UMMV  QFAXX         A  000
UUUUYNYX  A8001/08  N      UUWV  QMRLC   IV  NBO  A  000
UUUUYNYX  A0046/09  N      URRV  QFAXX         A  000
UUUUYNYX  A7525/08  N      UTDD  QMPXX   IV  NBO  A  000
UUUUYNYX  A7529/08  N      UNNT  QAPAW   IV  BO  E  000
UUUUYNYX  A7530/08  N      UNNT  QAPCS   IV  BO  E  000
UUUUYNYX  A7532/08  N      UNNT  QAPCS   IV  BO  E  000
UUUUYNYX  A7533/08  N      UNNT  QAPCS   IV  BO  E  000
UUUUYNYX  A8211/08  R  A7573/08 UUWV  QMAXX   IV  NBO  A  000
UUUUYNYX  A7526/08  N      UTDD  QMPCS   IV  M   A  000
UUUUYNYX  A7578/08  N      URRV  QFAXX   IV  NBO  A  000
UUUUYNYX  A8179/08  N      UTAK  QMPLC   IV  BO  A  000
UUUUYNYX  A7870/08  R  A7373/07 URRV  QMWHW   IV  M   A  000
UUUUYNYX  A7875/08  N      USSS  QAECH   IV  NBO  E  000
UUUUYNYX  A7871/08  R  A7372/07 URRV  QMRLT   IV  NBO  A  000
UUUUYNYX  A7609/08  N      UHMM  QAPCS   IV  BO  E  000
UUUUYNYX  A7612/08  N      UHMM  QAPCS   IV  BO  E  000
UUUUYNYX  A7631/08  N      UWKD  QLCCS   I  BO  A  000
UUUUYNYX  A0577/09  R  A7896/08 UWWW  QMXLC   IV  M   A  000
UUUUYNYX  A7661/08  N      UUXX  QAPCS   IV  BO  E  000
UUUUYNYX  A7894/08  R  A7638/08 UWWW  QMRLC   IV  NBO  A  000
UUUUYNYX  A8351/08  N      UHMM  QFAXX   IV  NBO  A  000
UUUUYNYX  A0127/09  R  A0124/09 ULLL  QFAXX   IV  NBO  A  000
UUUUYNYX  A0045/09  N      URRV  QFAXX         A  000
UUUUYNYX  A0047/09  N      UHPP  QFAXX         A  000


                     Page 157
                       Query2


UUUUYNYX  A0052/09  N       UHHH  QFAXX   IV  NBO  A  000
UUUUYNYX  A7732/08  N       UHHH  QFAAH   IV  NBO  A  000
UUUUYNYX  A0151/09  R  A8027/08  ULLL  QFAXX   IV  NBO  A  000
UUUUYNYX  A8029/08  R  A7213/08  ULLL  QMPLT   IV  M   A  000
UUUUYNYX  A8031/08  N       UUXX  QARXX   IV  NBO  E  000
UUUUYNYX  A8032/08  N       UUXX  QARXX   IV  NBO  E  000
UUUUYNYX  A8033/08  N       ULAM  QARXX   IV  NBO  E  000
UUUUYNYX  A8034/08  N       USHH  QMPAW   IV  M   A  000
UUUUYNYX  A7980/08  N       UIII  QMXLC   IV  M   A  000
UUUUYNYX  A7981/08  N       URRV  QFALC   IV  NBO  A  000
UUUUYNYX  A0034/09  N       UUWV  QAPXX   IV  NBO  E  000
UUUUYNYX  A8035/08  N       USHH  QMAXX   IV  NBO  A  000
UUUUYNYX  A8037/08  N       USHH  QMAXX   IV  NBO  A  000
UUUUYNYX  A8062/08  N       ULDD  QAFCH   IV  NBO  E  000
UUUUYNYX  A8063/08  N       UMMV  QFAXX         A  000
UUUUYNYX  A8180/08  N       UTAK  QIOAS   I  BO  A  000
UUUUYNYX  A8042/08  N       USHH  QMPCS   IV  M   A  000
UUUUYNYX  A8181/08  N       UTAK  QMPXX   IV  NBO  A  000
UUUUYNYX  A8182/08  N       UTAK  QOBCE   IV  M   AE  000
UUUUYNYX  A8183/08  N       UTAK  QOBCE   IV  M   AE  000
UUUUYNYX  A8184/08  N       UTAK  QMXLC   IV  M   A  000
UUUUYNYX  A8185/08  N       UTAK  QCTAS   I  B   EA  000
UUUUYNYX  A7989/08  N       UUWV  QMXCS   IV  M   A  000
UUUUYNYX  A7991/08  N       URRV  QMXXX   IV  M   A  000
UUUUYNYX  A0277/09  R  A6936/08  USPP  QMXLC   IV  M   A  000
UUUUYNYX  A0119/09  R  A0035/09  ULLL  QPMCH   IV  NBO  A  000
UUUUYNYX  A0876/09  R  A0873/09  URRV  QMRXX   IV  NBO  A  000
UUUUYNYX  A8238/08  N       UWKD  QFAAH   IV  NBO  A  000
UUUUYNYX  A0411/09  N       USCM  QFAXX   IV  NBO  A  000
UUUUYNYX  A8266/08  R  A2906/08  UMKK  QOBCE   IV  M   AE  000
UUUUYNYX  A8091/08  R  A0878/08  UHMA  QFAXX   IV  NBO  A  000
UUUUYNYX  A8114/08  N       ULLL  QCACF   IV  B   EA  000
UUUUYNYX  A0560/09  R  A0385/09  USCC  QFAXX   IV  NBO  A  000
UUUUYNYX  A0561/09  R  A8311/08  URRV  QFAXX   IV  NBO  A  000
UUUUYNYX  A8306/08  N       UTDD  QFMLT   IV  BO  A  000
UUUUYNYX  A8188/08  R  A3679/08  ULOL  QPMCH   IV  NBO  A  000
UUUUYNYX  A8137/08  R  A3886/08  UHHH  QNBAS   IV  BO  AE  000
UUUUYNYX  A8255/08  R  A7502/08  UHBB  QFAXX   IV  NBO  A  000
UUUUYNYX  A8259/08  R  A0183/08  UHPP  QMRLC   IV  NBO  A  000
UUUUYNYX  A8264/08  N       URRV  QMPXX   IV  NBO  A  000
UUUUYNYX  A8268/08  N       URRV  QMPLC   IV  BO  A  000
UUUUYNYX  A8265/08  R  A7279/07  UMKK  QFAXX   IV  NBO  A  000
UUUUYNYX  A8267/08  N       URRV  QFAXX   IV  NBO  A  000
UUUUYNYX  A0848/09  R  A0355/09  UUWV  QKKKK   K  K   K  000
UUUUYNYX  A0140/09  N       URRV  QNMCS   IV  BO  AE  000
UUUUYNYX  A1151/09  N       UUWV  QMXLC   IV  M   A  000
UUUUYNYX  A8419/08  N       UMMV  QOEXX         E  000
UUUUYNYX  A8304/08  N       URRV  QMWHW   IV  M   A  000
UUUUYNYX  A0270/09  R  A8309/08  UUWV  QFFCG   IV  NBO  A  000
UUUUYNYX  A8310/08  N       UUWV  QFFCH   IV  NBO  A  000
UUUUYNYX  A8418/08  N       UMMV  QFAXX         A  000
UUUUYNYX  A0050/09  N       UUWV  QFAXX   IV  NBO  A  000


                      Page 158
                      Query2


UUUUYNYX  A0296/09  R  A0146/09 UUWV   QFAXX   IV  NBO  A   000
UUUUYNYX  A0039/09  N      USPP.QFAXX V
                      I     NBO  A   000  999
UUUUYNYX  A0043/09  N      UMKK   QFAXX   IV  NBO  A   000
UUUUYNYX  A0054/09  N      UMMV   QRTCH   IV  BO  W   000
UUUUYNYX  A0067/09  N      UIII   QMPLC   IV  BO  A   000
UUUUYNYX  A0070/09  N      UUWV   QMXAD   IV  M   A   000
UUUUYNYX  A0152/09  R  A3451/08 URRV   QCACS   IV  B   EA  000
UUUUYNYX  A0072/09  R  A0060/09 UHMM   QFAXX   IV  NBO  A   000
UUUUYNYX  A0074/09  N      UTDD   QMPLC   IV  BO  A   000
UUUUYNYX  A0075/09  N      UTDD   QMPXX   IV  NBO  A   000
UUUUYNYX  A0071/09  R  A4818/08 UERR   QCAXX   IV  NBO  EA  000
UUUUYNYX  A0135/09  R  A7333/08 URRV   QMPLC   IV  BO  A   000
UUUUYNYX  A0136/09  R  A7335/08 URRV   QMXLC   IV  M   A   000
UUUUYNYX  A0137/09  R  A7337/08 URRV   QFAXX   IV  NBO  A   000
UUUUYNYX  A0079/09  N      UWKD   QFAAH   IV  NBO  A   000
UUUUYNYX  A0081/09  N      UHHH   QFAXX         A   000
UUUUYNYX  A0299/09  N      UMMV   QFAAH   IV  NBO  A   000
UUUUYNYX  A0417/09  R  A0395/09 UTDD   QXXXX   IV  NBO  AE  000
UUUUYNYX  A0222/09  N      UHHH   QMPXX   IV  NBO  A   000
UUUUYNYX  A0181/09  N      USRR   QFAXX   IV  NBO  A   000
UUUUYNYX  A0131/09  N      UHMA   QALCH   IV  BO  E   000
UUUUYNYX  A0122/09  N      UHPP   QAFXX   IV  NBO  E   000
UUUUYNYX  A0123/09  N      UUWV   QFAXX   IV  NBO  A   000
UUUUYNYX  A0162/09  N      UUWV   QMXLC   IV  M   A   000
UUUUYNYX  A0347/09  N      UIII   QMPXX   IV  NBO  A   000
UUUUYNYX  A0283/09  N      ULLL   QPTCH   IV  BO  E   000
UUUUYNYX  A0176/09  N      UUWV   QCRXX   IV  NBO  A   000
UUUUYNYX  A0526/09  N      UHMM   QFAXX   IV  NBO  A   000
UUUUYNYX  A0196/09  N      UNKL   QPMCH   IV  NBO  A   000
UUUUYNYX  A0197/09  N      UNKL   QPMXX   IV  NBO  A   000
UUUUYNYX  A0199/09  N      UUWV   QSACS   IV  BO  A   000
UUUUYNYX  A0865/09  N      UTAA   QFAAH   IV  NBO  A   000
UUUUYNYX  A0205/09  N      UUWV   QMPLC   IV  BO  A   000
UUUUYNYX  A0208/09  R  A5903/08 URRV   QOBCE   IV  M   AE  000
UUUUYNYX  A0209/09  R  A5796/08 URRV   QOBCE   IV  M   AE  000
UUUUYNYX  A0554/09  N      UUWV   QMXHW   IV  M   A   000
UUUUYNYX  A0848/09  R  A0355/09 UUWV   QKKKK   K   K   K   000
UUUUYNYX  A0848/09  R  A0355/09 UUWV   QKKKK   K   K   K   000
UUUUYNYX  A0285/09  N      UNKL   QAPXX   IV  NBO  E   000
UUUUYNYX  A0286/09  N      UNKL   QAPCS   IV  BO  E   000
UUUUYNYX  A0287/09  N      UNKL   QAPAW   IV  BO  E   000
UUUUYNYX  A0419/09  N      UUWV   QARXX   IV  NBO  E   000
UUUUYNYX  A0420/09  N      UUWV   QARXX   IV  NBO  E   000
UUUUYNYX  A0423/09  N      UESO   QCACF   IV  B   EA  000
UUUUYNYX  A0513/09  N      USTR   QPMCH   IV  NBO  A   000
UUUUYNYX  A0516/09  N      UMMV   QRPXX   IV  NBO  W
UUUUYNYX  A0387/09  N      USTR   QNGAS   IV  BO  AE  000
UUUUYNYX  A0547/09  N      UNKL   QCTLT   I   B   EA  000
UUUUYNYX  A0365/09  N      UHMM   QFAXX   IV  NBO  A   000
UUUUYNYX  A0350/09  N      UHHH   QFAXX   IV  NBO  A   000
UUUUYNYX  A0551/09  N      URRV   QNLAS   IV  BO  A   000
UUUUYNYX  A0942/09  R  A7829/08 UEEE   QMXLC   IV  M   A   000


                      Page 159
                       Query2


UUUUYNYX  A0552/09  N       UTDD  QNBAS   IV  BO  AE  000
UUUUYNYX  A0677/09  N       UWUU  QSACF   IV  BO  A  000
UUUUYNYX  A0933/09  N       USCC  QFAXX   IV  NBO  A  000
UUUUYNYX  A0606/09  R  A6313/08  ULAA  QCACF   IV  B   EA  000
UUUUYNYX  A0681/09  N       UHBB  QFAAH   IV  NBO  A  000
UUUUYNYX  A0651/09  R  A7368/08  USPP  QMPXX   IV  NBO  A  000
UUUUYNYX  A0909/09  N       UTAA  QPDXX   IV  NBO  A  000
UUUUYNYX  A0639/09  N       UIII  QFAXX   IV  NBO  A  000
UUUUYNYX  A1041/09  N       UWWW  QAECH   IV  NBO  E  000
UUUUYNYX  A0654/09  N       UNKL  QAPCS   IV  BO  E  000
UUUUYNYX  A0662/09  N       USRR  QIDCS   I  NBO  A  000
UUUUYNYX  D0027/09  R  D0014/09  UTXX  QKKKK   K  K   K  000
UUUUYNYX  A0680/09  N       UUWV  QFAXX   IV  NBO  A  000
UUUUYNYX  A0723/09  N       UTAK  QMXLC   IV  M   A  000
UUUUYNYX  A0803/09  R  A0292/09  UNKL  QNBAW   IV  BO  AE  000
UUUUYNYX  A0724/09  R  A0184/09  UMMV  QFAXX         A  000
UUUUYNYX  A0726/09  N       UTDD  QMBCH   IV  BO  A  000
UUUUYNYX  A0737/09  N       UIII  QFAAH   IV  NBO  A  000
UUUUYNYX  A0738/09  N       UIII  QFFAH   IV  NBO  A  000
UUUUYNYX  A0746/09  R  A7897/08  UWWW  QNBAS   IV  BO  AE  000
UUUUYNYX  A0770/09  N       UUWV  QMXCS   IV  M   A  000
UUUUYNYX  A0749/09  N       UTAK  QPMCH   IV  NBO  A  000
UUUUYNYX  A1006/09  R  A0906/09  URRV  QAPXX   IV  NBO  E  000
UUUUYNYX  A0753/09  N       URRV  QMPLC   IV  BO  A  000
UUUUYNYX  A1183/09  N       USRR  QCACS   IV  B   EA  000
UUUUYNYX  A1016/09  R  A0820/09  USCC  QFFAR   IV  NBO  A  000
UUUUYNYX  A0768/09  N       URRV  QFAXX   IV  NBO  A  000
UUUUYNYX  A0771/09  R  A8302/08  UWKD  QFAXX   IV  NBO  A  000
UUUUYNYX  A0772/09  R  A0243/09  UUWV  QFALC   IV  NBO  A  000
UUUUYNYX  A0802/09  R  A0405/09  UUXX  QAPXX   IV  NBO  E  000
UUUUYNYX  A0931/09  R  A0885/09  UEEE  QSVXX   IV  NBO  E  000
UUUUYNYX  A0805/09  N       URRV  QFAAH   IV  NBO  A  000
UUUUYNYX  A0908/09  N       UTAA  QPAXX   IV  NBO  A  000
UUUUYNYX  A0806/09  R  A7675/08  UWWW  QFAXX   IV  NBO  A  000
UUUUYNYX  A1155/09  N       UTAA  QPMCH   IV  NBO  A  000
UUUUYNYX  A1177/09  R  A1156/09  UHMA  QMTCM   IV  NBO  A  000
UUUUYNYX  A0918/09  N       UTAV  QICXX   IV  NBO  A  000
UUUUYNYX  A1033/09  N       UHHH  QNBAS   IV  BO  AE  000
UUUUYNYX  A0866/09  N       UEEE  QFAXX   IV  NBO  A  000
UUUUYNYX  A0867/09  N       UWWW  QFAXX   IV  NBO  A  000
UUUUYNYX  A0898/09  N       UUWV  QIXAW   I  BO  A  000
UUUUYNYX  A0870/09  N       USRR  QFAXX   IV  NBO  A  000
UUUUYNYX  A0872/09  N       UTAT  QICAS   I  NBO  A  000
UUUUYNYX  A0874/09  R  A0145/09  UWKD  QMWHW   IV  M   A  000
UUUUYNYX  A0875/09  R  A0522/09  UWKD  QMPLC   IV  BO  A  000
UUUUYNYX  A0891/09  N       UIAA  QPTCH   IV  BO  A  000
UUUUYNYX  A0879/09  R  A0294/09  URRV  QMWHW   IV  M   A  000
UUUUYNYX  A0880/09  N       UWKD  QMAXX   IV  NBO  A  000
UUUUYNYX  A0938/09  N       URRV  QIXCF   I  BO  A  000
UUUUYNYX  A1060/09  N       UTAV  QRTCA   IV  BO  W
UUUUYNYX  A0897/09  R  A0087/09  URRV  QOBCE   IV  M   AE  000
UUUUYNYX  A0937/09  R  A8167/08  USSS  QFFCS   IV  NBO  A  000


                      Page 160
                       Query2


UUUUYNYX  A0904/09  N       ULAA  QMXXX   IV  M   A  000
UUUUYNYX  A1063/09  N       ULLL  QFAXX   IV  NBO  A  000
UUUUYNYX  A1064/09  N       UHPP  QNBAH   IV  BO  AE  000
UUUUYNYX  A1109/09  R  A0775/09  UNNT  QMRLC   IV  NBO  A  000
UUUUYNYX  A1118/09  R  A0856/09  UUWV  QMGXX   IV  NBO  A  000
UUUUYNYX  A1119/09  N       UUWV  QFAXX   IV  NBO  A  000
UUUUYNYX  A1145/09  R  A0453/09  UWKD  QCTAS   I  B   EA  000
UUUUYNYX  A1150/09  N       USSS  QMXLC   IV  M   A  000
UUUUYNYX  A1167/09  N       UUYY  QICAS   I  NBO  A  000
UUUUYNYX  A1198/09  N       UHHH  QCACS   IV  B   EA  000
UUUUYNYX  A1215/09  N       ULAM  QNDAS   IV  BO  AE  000
UUUUYNYX  A1216/09  N       UTDD  QFAXX   IV  NBO  A  000
UUUUYNYX  A1225/09  N       UHSS  QMRLT   IV  NBO  A  000
UUUUYNYX  A1227/09  N       UUWV  QFAXX   IV  NBO  A  000
UUUUYNYX  A1276/09  N       UOOO  QNMCS   IV  BO  A  000
VABBYNYX  A0032/05  R  A0141/01  VABF  QCACF   IV  B   AE  000
VABBYNYX  A0321/04  N       VABF  QAGXX   IV  BO  A  000
VABBYNYX  A1376/06  R  A0735/01  VABF  QXXXX   IV  BO  A  000
VABBYNYX  A0887/06  N       VABF  QMXXX   IV  M   A  000
VABBYNYX  A0373/07  R  A0631/06  VABF  QCAXX   IV  NB  AE  000
VABBYNYX  A1242/08  R  A1097/08  VABF  QMNXX   IV  NBO  A  000
VABBYNYX  A0092/07  R  A0929/01  VABF  QICAH   I  NBO  A  000
VABBYNYX  A0598/07  N       VABF  QMPXX   IV  BO  A  000
VABBYNYX  A0709/07  N       VABF  QCSXX   I  B   E  000
VABBYNYX  A1491/06  R  A0591/06  VABF  QWLLW      M   W  000
VABBYNYX  A1550/06  R  A1544/06  VABF  QCOXX   IV  B   AE  000
VABBYNYX  A1608/06  N       VABF  QMXXX      M   A  000
VABBYNYX  A0369/04  R  A0460/03  VABF  QLAXX   IV  NBO  A  000
VABBYNYX  A0061/05  R  A0044/05  VABF  QMXXX      M   A  000
VABBYNYX  A0851/06  R  A0058/05  VABF  QMXXX      M   A  000
VABBYNYX  A0852/06  R  A0057/05  VABF  QMXXX      M   A  000
VABBYNYX  A0712/05  R  A0300/99  VABF  QXXXX   IV  BO  A  000
VABBYNYX  D0354/05  R  D0331/05  VABF  QFFXX      BO  A  000
VABBYNYX  A1121/05  N       VABF  QNBAW   IV  BO  AE  000
VABBYNYX  A1048/05  R  A1013/05  VABF  QMXXX      M   A  000
VABBYNYX  A1114/05  R  A0797/04  VABF  QAGXX   IV  BO  A  000
VABBYNYX  A0148/09  R  A0134/09  VABF  QXXXX   IV  BO  A  000
VABBYNYX  A0283/07  R  A1499/05  VABF  QFAXX   IV  NBO  A  000
VABBYNYX  A0016/06  N       VABF  QCACS   IV  B   AE  000
VABBYNYX  C0071/06  N       VABF  QAGAO   V  BO  AE  000
VABBYNYX  D0081/06  N       VABF  QXXXX   IV  B   A  000
VABBYNYX  A0859/06  R  A0630/06  VABF  QMXXX      M   A  000
VABBYNYX  A1324/06  N       VABF  QISCS   I  NBO  A  000
VABBYNYX  A1431/06  N       VABF  QMPCS      M   A  000
VABBYNYX  A1545/06  N       VABF  QXXXX   IV  B   AE  000
VABBYNYX  A0012/07  N       VABF  QCACF   IV  NBO  AE  000
VABBYNYX  A0028/07  R  A0014/07  VABF  QXXXX   IV  BO  AE  000
VABBYNYX  A0313/07  R  A0489/01  VABF  QXXXX   IV  BO  A  000
VABBYNYX  A0284/07  R  A0070/04  VABF  QXXXX   IV  NBO  E  000
VABBYNYX  A0285/07  R  A0133/02  VABF  QXXXX   V  NBO  A  000
VABBYNYX  A0286/07  R  A0176/02  VABF  QXXXX   IV  BO  A  000
VABBYNYX  A0287/07  R  A0471/01  VABF  QXXXX   IV  BO  A  000


                      Page 161
                      Query2


VABBYNYX  A0282/07  R  A0014/04 VABF  QXXXX            000
VABBYNYX  A1233/08  R  A0939/08 VABF  QFWXX      M   A  000
VABBYNYX  A0338/07  R  A0254/07 VABF  QFMXX   IV  BO   A  000
VABBYNYX  A0392/07  N      VABF  QXXXX   IV  NBO  A  000
VABBYNYX  A0453/07  N      VABF  QNVAH   IV  BO   AE  000
VABBYNYX  A0505/07  N      VABF  QFLXX      M   A  000
VABBYNYX  A0736/07  R  A0095/07 VABF  QMXXX      M   A  000
VABBYNYX  A0878/07  N      VABF  QMXXX      M   A  000
VABBYNYX  A1162/08  R  A0822/08 VABF  QXXXX   IV  BO   W  200
VABBYNYX  A0879/08  R  A0878/08 VABF  QCDXX   IV  BO   AE  000
VABBYNYX  A1117/08  N      VABF  QMXCS      M   A  000
VABBYNYX  A1216/08  N      VABF  QIMAW   I  BO   A  000
VABBYNYX  A0038/09  R  A1238/08 VABF  QXXXX   IV  NBO  A  000
VABBYNYX  D0213/07  R  D0212/07 VABF  QMRHW   IV  NBO  A  000
VABBYNYX  A1082/07  N      VABF  QXXXX   IV  NBO  AE  000
VABBYNYX  A0087/09  R  A1244/08 VABF  QAGXX            000
VABBYNYX  A1376/07  N      VABF  QCEAH   I  B   E  000
VABBYNYX  A0509/08  R  A1338/07 VABF  QFMAW   IV  BO   A  000
VABBYNYX  A0118/09  R  A1094/08 VABF  QPFXX   I  NBO  E  000
VABBYNYX  A1158/08  R  A0836/08 VABF  QXXXX   IV  BO   W  070
VABBYNYX  A0015/09  N      VABF  QMPXX   IV  BO   A  000
VABBYNYX  A1234/08  R  A0941/08 VABF  QFMAU   IV  BO   A  000
VABBYNYX  A1235/08  R  A0942/08 VABF  QMPXX      M   A  000
VABBYNYX  A0144/09  R  A1138/08 VABF  QXXAH   IV  BO   AE  000
VABBYNYX  A0798/08  N      VABF  QWGLW      M   W  000
VABBYNYX  A1161/08  R  A0823/08 VABF  QXXXX   IV  BO   W  200
VABBYNYX  D0171/08  N      VABF  QSAAS   IV  BO   A  000
VABBYNYX  A1237/08  R  A0944/08 VABF  QXXXX   IV  NBOM  A  000
VABBYNYX  A1160/08  R  A0838/08 VABF  QXXXX   IV  BO   W  070
VABBYNYX  A0809/08  R  A0808/08 VABF  QXXAH   I  B   E  000
VABBYNYX  C0508/08  R  C0507/08 VABF  QXXAH   I  B   E  000
VABBYNYX  A0171/09  R  A1165/08 VABF  QAGXX   IV  BO   A  000
VABBYNYX  A0879/08  R  A0878/08 VABF  QCDXX   IV  BO   AE  000
VABBYNYX  A1241/08  R  A0940/08 VABF  QOBXX      M   AE  000
VABBYNYX  A0890/08  R  A0865/08 VABF  QMPAW      M   A  000
VABBYNYX  A0010/09  R  A0958/08 VABF  QXXXX   IV  BO   A  000
VABBYNYX  A1005/08  R  A1069/07 VABF  QFMXX   IV  BO   A  000
VABBYNYX  A0992/08  R  A0277/08 VABF  QXXAH   IV  BO   AE  000
VABBYNYX  A0041/09  N      VABF  QMXHW      M   A  000
VABBYNYX  A0962/08  N      VABF  QXXXX   IV  BO   A  000
VABBYNYX  A0963/08  N      VABF  QMPXX      M   A  000
VABBYNYX  A1207/08  N      VABF  QMXXX      M   A  000
VABBYNYX  A0042/09  N      VABF  QMXHW      M   A  000
VABBYNYX  A1066/08  R  A1048/08 VABF  QMXCS      M   A  000
VABBYNYX  A1031/08  N      VABF  QMPLC   IV  BO   A  000
VABBYNYX  A1240/08  R  A0946/08 VABF  QCEAH   IV  BO   E  000
VABBYNYX  A1202/08  R  A1157/08 VABF  QMRAU   IV  NBO  A  000
VABBYNYX  A1044/08  R  A1043/08 VABF  QXXAH   IV  NBO  A  000
VABBYNYX  A1067/08  R  A0964/08 VABF  QMPXX   IV  M   A  000
VABBYNYX  A0097/09  R  A1070/08 VABF  QMRHW   IV  NBO  A  000
VABBYNYX  A0204/09  R  A0203/09 VABF  QMXLC   IV  B   A  000
VABBYNYX  A1159/08  R  A0837/08 VABF  QXXXX   IV  BO   W  070


                     Page 162
                      Query2


VABBYNYX  A1119/08  N      VABF  QIMAW   I  BO  A  000
VABBYNYX  A0105/09  R  A1203/08 VABF  QLAAS   IV  NBO  A  000
VABBYNYX  A0019/09  N      VABF  QCACF   IV  B   AE  000
VABBYNYX  A1177/08  N      VABF  QMRXX   IV  NBO  A  000
VABBYNYX  A0124/09  N      VABF  QWLLW      M   W  000
VABBYNYX  A1180/08  R  A1148/08 VABF  QMXXX      M   A  000
VABBYNYX  A1181/08  R  A1149/08 VABF  QMXXX      M   A  000
VABBYNYX  A0041/09  N      VABF  QMXHW      M   A  000
VABBYNYX  A1205/08  N      VABF  QMPXX      M   A  000
VABBYNYX  A1206/08  N      VABF  QMXXX      M   A  000
VABBYNYX  A0041/09  N      VABF  QMXHW      M   A  000
VABBYNYX  A0042/09  N      VABF  QMXHW      M   A  000
VABBYNYX  A1226/08  N      VABF  QMXXX      M   A  000
VABBYNYX  A0016/09  N      VABF  QMXXX   IV  BO  A  000
VABBYNYX  A0017/09  N      VABF  QMPXX   IV  BO  A  000
VABBYNYX  A1216/08  N      VABF  QIMAW   I  BO  A  000
VABBYNYX  A0043/00  N      VABF  QXXXX   IV  M   A  000
VABBYNYX  A0098/00  R  A1289/99 VABF  QIDCS   I  BO  A  000
VABBYNYX  A0168/00  R  A0167/00 VABF  QOBCE   IV  M   A  000
VABBYNYX  A0017/09  N      VABF  QMPXX   IV  BO  A  000
VABBYNYX  A0018/09  N      VABF  QCACF   IV  B   AE  000
VABBYNYX  A0209/09  R  A0108/09 VABF  QMICM   IV  NBO  A  000
VABBYNYX  A0298/00  R  A0297/00 VABF  QFALT   IV  NBO  A  000
VABBYNYX  A0997/00  N      VABF  QFFCH   IV  NBO  A  000
VABBYNYX  A0568/03  N      VABF  QAGXX   IV  BO  A  000
VABBYNYX  A0724/03  N      VABF  QXXXX   I  NBO  AE  000
VABBYNYX  A0731/03  R  A0716/03 VABF  QXXXX   IV  M   A  000
VABBYNYX  A0797/03  R  A1010/99 VABF  QMKXX   IV  BO  A  000
VABBYNYX  A0955/03  N      VABF  QAGXX   IV  BO  A  000
VABBYNYX  A0854/06  R  A0850/06 VABF  QMXXX   IV  M   A  000
VABBYNYX  A1236/07  N      VABF  QCAXX   IV  B   AE  000
VABBYNYX  A0561/08  R  A0560/08 VABF  QNLAW   IV  BO  A  000
VABBYNYX  A0868/08  R  A0866/08 VABF  QMPXX   IV  BO  A  000
VABBYNYX  A0095/09  R  A1068/08 VABF  QXXXX   IV  NBO  A  000
VABBYNYX  A0012/09  N      VABF  QMNXX   IV  NBO  A  000
VABBYNYX  A0011/09  R  A0959/08 VABF  QXXXX   IV  BO  A  000
VABBYNYX  A0040/09  R  A0033/09 VABF  QMXXX   IV  BO  A  000
VABBYNYX  C0150/09  R  C0072/09 VABF  QKKKK   K  K   K  000
VABBYNYX  A0224/09  R  A0214/09 VABF  QRDCA   IV  BO  W  000
VABBYNYX  A0060/09  R  A0057/09 VABF  QMRLC   IV  NBO  A  000
VABBYNYX  A0085/09  N      VABF  QMRXX   IV  NBO  A  000
VABBYNYX  A0106/09  N      VABF  QMNXX   IV  NBO  A  000
VABBYNYX  A0215/09  R  A0048/09 VABF  QMPXX   IV  BO  A  000
VABBYNYX  A0123/09  N      VABF  QXXXX   IV  BO  A  000
VABBYNYX  A0127/09  N      VABF  QMPLC   IV  BO  A  000
VABBYNYX  A0205/09  R  A0135/09 VABF  QNXAS   V  B   AE  000
VABBYNYX  A0127/09  N      VABF  QMPLC   IV  BO  A  000
VABBYNYX  A0127/09  N      VABF  QMPLC   IV  BO  A  000
VABBYNYX  A0142/09  N      VABF  QMXLC      M   A  000
VABBYNYX  A0163/09  R  A0073/09 VABF  QXXXX   IV  BO  A  000
VABBYNYX  A0147/09  N      VABF  QFDCS      M   A  000
VABBYNYX  A0158/09  R  A0156/09 VABF  QRDCA   IV  BO  W  000


                     Page 163
                      Query2


VABBYNYX  A0159/09  R  A0157/09 VABF  QRDCA   IV  BO  W   000
VABBYNYX  A0166/09  R  A0090/09 VABF  QKKKK   K   K   K   000
VABBYNYX  A0172/09  R  A0170/09 VABF  QWLLW      M   W   000
VABBYNYX  A0173/09  N      VABF  QMXXX      M   A   000
VABBYNYX  A0174/09  N      VABF  QMXXX      M   A   000
VABBYNYX  A0175/09  N      VABF  QMXXX      M   A   000
VABBYNYX  A0176/09  N      VABF  QMRXX   IV  NBO  A   000
VABBYNYX  A0178/09  R  A1167/08 VABF  QXXXX   IV  NBO  A   000
VABBYNYX  A0182/09  N      VABF  QAGXX   IV  BO  A   000
VABBYNYX  A0202/09  N      VABF  QWLLW   IV  M   W   000
VABBYNYX  A0217/09  R  A0136/09 VABF  QMXAU   IV  NBO  A   000
VABBYNYX  A0216/09  N      VABF  QFMXX   IV  BO  A   000
VABBYNYX  A0221/09  R  A0219/09 VABF  QMRAU   IV  NBO  A   000
VABBYNYX  A0222/09  N      VABF  QMXHW      M   A   000
VABBYNYX  A0225/09  N      VABF  QXXXX   IV  NBO  A   000
VABBYNYX  A0229/09  R  A0212/09 VABF  QFMAU   IV  BO  A   000
VABBYNYX  A0231/09  N      VABF  QMXLC      M   A   000
VCCCYNYX  A0049/09  R  A0415/08 VCCC  QXXXX   IV  NBO  A   000
VCCCYNYX  A0025/09  R  A0398/08 VCCC  QCSAU   I   B   E   000
VCCCYNYX  A0428/08  N      VCCC  QXXXX   IV  NBO  AE  000
VCCCYNYX  A0517/08  N      VCCC  QXXXX   IV  NBO  E   000
VCCCYNYX  A0444/08  N      VCCC  QFDAO   IV  M   A   000
VCCCYNYX  A0045/09  R  A0414/08 VCCC  QXXXX   IV  BO  A   000
VCCCYNYX  A0092/09  R  A0514/08 VCCC  QXXXX   IV  M   AE  000
VCCCYNYX  A0093/09  N      VCCC  QXXXX      M      000
VCCCYNYX  A0088/09  R  A0015/09 VCCC  QRRXX   IV  BO  W   000
VCCCYNYX  A0078/09  R  A0077/09 VCCC  QKKKK   K   K   K   000
VCCCYNYX  A0086/09  R  A0013/09 VCCC  QRRXX   IV  BO  W   000
VCCCYNYX  A0087/09  R  A0014/09 VCCC  QRRXX   IV  BO  W   000
VDPPYAYC  A0045/04  R  A0041/04 VDPP  QRCXX   IV  NBO  E   135
VDPPYAYC  A0054/04  R  A0053/04 VDPP  QRCXX   IV  NBO  AE  020
VDPPYAYC  A0024/05  N      VDPP  QSACS   IV  BO  A   000
VDPPYAYC  A0013/05  R  A0012/05 VDPP  QFMTT   IV  BO  A   OOO
VDPPYAYC  A0061/05  N      VDPP  QARTT   IV  BO  E   000
VDPPYAYC  A0041/01  N      VDPP  QARXX   IV  NBO  E   000
VDPPYAYC  A0053/01  N      VDPP  QXXXX   IV  BO  E   000
VDPPYAYC  A0055/01  N      VDPP  QAFTT   IV  BO  E   000
VDPPYAYC  A0063/01  N      VDPP  QARXX   IV  NBO  E   000
VDPPYAYC  A0039/06  N      VDPP  QOAXX            000
VDPPYAYC  A0044/04  N      VDPP  QMAXX   IVB  A   000  999
VDPPYAYC  A0064/01  R  A0058/01 VDPP  QAFXX   IV  M   E   000
VDPPYAYC  A0047/01  N      VDPP  QARLT   IV  NBO  E   070
VDPPYAYC  A0006/02  N      VDPP  QAFXX   I   NBO  E   000
VDPPYAYC  A0042/01  N      VDPP  QFAXX   IV  NBO  A   000
VDPPYAYC  A0003/02  N      VDPP  QCAXX   IV  NBO  E   000
VDPPYAYC  A0023/01  N      VDPP  QAFXX   IV  M   E   000
VDPPYAYC  A0015/01  N      VDPP  QAFXX   IV  B   E   000
VDPPYAYC  A0001/01  R  A0001/98 VDPP  QXXXX   IV  M   A   000
VDPPYAYC  A0044/01  N      VDPP  QARXX   IV  NBO  E   000
VDPPYAYC  A0064/07  N      VDPP  QMKXX   IV  BO  A   000
VDPPYAYC  A0082/08  N      VDPP  QPIAW   I   NBO  A   000
VDPPYAYC  A0066/07  N      VDPP  QPIAW   I   NBO  A   000


                     Page 164
                       Query2


VDPPYAYC  A0030/02  N       VDPP  QOBCE   IV  M   A   000
VDPPYAYC  A0034/03  N       VDPP  QRRCA   IV  BO  W   000
VDPPYAYC  A0023/03  N       VDPP  QAFXX   IV  NBO  E   000
VDPPYAYC  A0011/03  N       VDPP  QOBCE   IV  M   AE  000
VDPPYAYC  A0010/03  N       VDPP  QRPXX   IV  BO  W   000
VDPPYAYC  A0004/03  N       VDPP  QNBCS   IV  B   AE  000
VDPPYAYC  A0002/03  N       VDPP  QWCLW   IV  M   W   000
VDPPYAYC  A0053/02  N       VDPP  QMRXX   IV  NBO  A   000
VDPPYAYC  A0088/06  N       VDPP  QMRLL   IV  NBO  A   000
VDPPYAYC  A0006/07  N       VDPP  QMRLL   IV  NBO  A   000
VDPPYAYC  A0007/07  N       VDPP  QMXCS
VDPPYAYC  A0026/07  N       VDPP  QCOXX         M
VDPPYAYC  A0039/08  N       VDPP  QARXX   IV  NBO  E   080
VDPPYAYC  A0027/07  R  A0009/07  VDPP  QMXCS
VDPPYAYC  0073/07  N       VDPP  QARLT   IV  NBO  E   060
VDPPYAYC  A0100/07  N       VDPP  QMRLT   IV  NBO  A   000
VDPPYAYC  A0101/07  N       VDPP  QMRLT   IV  NBO  A   000
VDPPYAYC  A0080/08  N       VDPP  QPIAW   I  NBO  A   000
VDPPYAYC  A0081/08  N       VDPP  QPIAW   I  NBO  A   000
VDPPYAYC  A0067/08  N       VDPP  QMXLC      M   A   000
VDPPYAYC  A0083/08  N       VDPP  QNMCM   IV  BO  AE  000
VDPPYAYC  A0101/08  N       VDPP  QMWHW   IV  M   A   000
VDPPYAYC  A0116/08  N       VDPP  QARLT   IV  NBO  E   060
VDPPYAYC  A0114/08  N       VDPP  QMXLH   IV  M   A   000
VDPPYFYX  A0002/09  N       VDPP  QISXX   I  BO  A   000
VDPPYFYX  A0011/09  N       VDPP  QMMXX   M  A   000  999
VDPPYFYX  A0008/09  N       VDPP  QPIAW   I  NBO  A   000
VDPPYFYX  A0007/09  N       VDPP  QPIAW   I  NBO  A   000
VDPPYFYX  A0009/09  N       VDPP  QPIAW   I  NBO  A   000
VDPPYFYX  A0018/09  R  A0114/08  VDPP  QMXLT   IV  M   A   000
VDPPYFYX  A0006/09  N       VDPP  QPIAW   I  NBO  A   000
VDPPYFYX  A0014/09  R  A0013/09  VDPP  QMWHW   IV  M   A   000
VDPPYFYX  A0020/09  N       VDPP  QMAXX   IV  NBO  A   000
VECCYNYX  A0082/09  R  A1054/08  VECF  QXXAH   IV  NBO  AE  000
VECCYNYX  A0687/06  N       VECF  QMPCS   IV  NBO  A   000
VECCYNYX  A0617/06  N       VECF  QMXXX   IV  NBO  A   000
VECCYNYX  A1200/08  R  A0955/08  VECF  QXXXX   IV  BO  A   000
VECCYNYX  A0529/08  R  A0441/07  VECF  QMDCH   IV  NBO  A   000
VECCYNYX  A0761/06  R  A0760/06  VECF  QCSCS   IV  NBO  AE  000
VECCYNYX  A0684/06  N       VECF  QMXXX   I  NBO  A   000
VECCYNYX  A0686/06  N       VECF  QMDXX      M   A   000
VECCYNYX  A0659/08  R  A0207/08  VECF  QXXCS   IV  BO  A   000
VECCYNYX  A0970/07  N       VECF  QXXXX   IV  NBO  A   000
VECCYNYX  A0528/08  N       VECF  QMXXX   IV  NBO  A   000
VECCYNYX  A0116/05  N       VECF  QOLCS      M   AE  000
VECCYNYX  A0063/05  N       VECF  QCACS   IV  BO  AE  000
VECCYNYX  A1356/05  R  A1077/00  VECF  QXXXX   IV  NBO  A   000
VECCYNYX  A0200/09  R  A0199/09  VECF  QMPXX   IV  NBO  A   000
VECCYNYX  A1198/08  R  A0956/08  VECF  QFAHX   IV  BO  A   000
VECCYNYX  A1199/08  R  A0957/08  VECF  QXXXX   IV  NBO  A   000
VECCYNYX  A0674/06  R  A0636/06  VECF  QNBAW   IV  NBO  E   000
VECCYNYX  A0198/09  R  A0393/06  VECF  QMPXX   IV  NBO  A   000


                      Page 165
                      Query2


VECCYNYX  A0197/09  R  A0752/06 VECF  QFAXX   IV  NBO  A  000
VECCYNYX  A0898/06  R  A0211/06 VECF  QXXXX   IV  NBO  AE  000
VECCYNYX  A0005/08  N      VECF  QXXXX   IV  BO  A  000
VECCYNYX  A1164/08  R  A1331/07 VECF  QXXXX   IV  NBO  A  000
VECCYNYX  D0126/08  R  D0498/07 VECF  QXXXX   IV  NBO  A  000
VECCYNYX  A0291/08  N      VECF  QIDXX   I  BO  A  000
VECCYNYX  A0292/08  N      VECF  QNMXX   I  BO  A  000
VECCYNYX  A0290/08  N      VECF  QNVXX   I  NBO  A  000
VECCYNYX  A1205/07  N      VECF  QFFCH   IV  NBO  A  000
VECCYNYX  A0432/08  R  A0424/08 VECF  QMXLT   IV  NBO  A  000
VECCYNYX  A0384/08  N      VECF  QMXCS   IV  NBO  A  000
VECCYNYX  A0660/07  R  A0676/01 VECF  QWLLW   IV  NBO  W  000
VECCYNYX  A0437/07  R  A0434/07 VECF  QIDXX   I  NBO  A  000
VECCYNYX  A0416/07  R  A0920/06 VECF  QSACF   IV  NBO  AE  000
VECCYNYX  A0419/08  R  A0402/08 VECF  QMPCS      M   A  000
VECCYNYX  A0186/09  R  A1137/08 VECF  QXXAH   IV  NBO  A  000
VECCYNYX  A1046/08  N      VECF  QLSAW   IV  NBO  A  000
VECCYNYX  A0910/07  R  A0909/07 VECF  QLACS   IV  NBO  A  000
VECCYNYX  A1165/07  N      VECF  QMPCS      M   A  000
VECCYNYX  A1200/08  R  A0955/08 VECF  QXXXX   IV  BO  A  000
VECCYNYX  A1081/08  N      VECF  QNVXX   IV  BO  AE  000
VECCYNYX  A0826/08  N      VECF  QXXXX   IV  BO  AE  000
VECCYNYX  A0074/09  N      VECF  QXXXX   IV  BO  A  000
VECCYNYX  A0070/09  R  A1186/08 VECF  QXXAH   IV  NBO  A  000
VECCYNYX  A0167/09  R  A1169/08 VECF  QFAHX   IV  BO  A  000
VECCYNYX  A0168/09  R  A1170/08 VECF  QRTCA   IV  BO  W  000
VECCYNYX  A0169/09  R  A1171/08 VECF  QMKLT   IV  BO  A  000
VECCYNYX  A0005/09  R  A1202/08 VECF  QXXAH   IV  NBO  A  000
VECCYNYX  A1150/08  R  A1007/08 VECF  QMPXX   IV  NBO  A  000
VECCYNYX  A0156/09  R  A1114/08 VECF  QMRLC   IV  NBO  A  000
VECCYNYX  A0161/09  R  A1116/08 VECF  QXXXX   IV  NBO  A  000
VECCYNYX  A0172/09  R  A1115/08 VECF  QLAAS   IV  NBO  A  000
VECCYNYX  A0995/08  R  A0839/08 VECF  QMDCH   IV  NBO  A  000
VECCYNYX  A1020/08  N      VECF  QLAAW   IV  NBO  A  000
VECCYNYX  A1147/08  R  A0933/08 VECF  QMRLT   IV  NBO  A  000
VECCYNYX  A1195/08  R  A1149/08 VECF  QMRLC   IV  BO  A  000
VECCYNYX  A1182/08  N      VECF  QICCS   I  BO  A  000
VECCYNYX  A0746/06  N      VECF  QMPCS   IV  NBO  A  000
VECCYNYX  A0711/03  R  A0662/03 VECF  QOBCE   IV  M   E  000
VECCYNYX  A1157/08  N      VECF  QMPCS   IV  BO  A  000
VECCYNYX  A0684/03  R  A0481/96 VECF  QOBXX   IV  M   AE  000
VECCYNYX  A0563/03  R  A0845/92 VECF  QOBCE   IV  M   AE  000
VECCYNYX  A0625/01  N      VECF  QNBAW   IV  B   E  000
VECCYNYX  A0140/09  N      VECF  QRDCA   IV  BO  W  000
VECCYNYX  A0091/09  N      VECF  QMPXX   IV  BO  A  000
VECCYNYX  A0091/09  N      VECF  QMPXX   IV  BO  A  000
VECCYNYX  A0092/09  N      VECF  QMXAW   IV  BO  A  000
VECCYNYX  A0145/09  N      VECF  QRDCA   IV  BO  W  000
VECCYNYX  A0099/09  R  A0097/09 VECF  QMXXX   IV  BO  A  000
VECCYNYX  A0221/09  R  A0215/09 VECF  QICAS   IV  NBO  A  000
VECCYNYX  A0233/09  R  A0211/09 VECF  QFMXX   IV  NBO  A  000
VECCYNYX  A0121/09  R  A0120/09 VECF  QMXXX   IV  BO  A  000


                     Page 166
                      Query2


VECCYNYX  A0165/09  R  A0085/09 VECF  QMNHW   IV  BO  A  000
VECCYNYX  A0148/09  N      VECF  QRDCA   IV  BO  W  000
VECCYNYX  A0183/09  N      VECF  QAGXX   IV  BO  AE  000
VECCYNYX  A0149/09  N      VECF  QRDCA   IV  BO  W  000
VECCYNYX  A0138/09  N      VECF  QXXXX   IV  NBO  A  000
VECCYNYX  A0144/09  N      VECF  QRDCA   IV  BO  W  000
VECCYNYX  A0146/09  N      VECF  QRDCA   IV  BO  W  000
VECCYNYX  A0147/09  N      VECF  QRDCA   IV  BO  W  000
VECCYNYX  A0162/09  R  A1117/08 VECF  QAGXX   IV  NBO  A  000
VECCYNYX  A0156/09  R  A1114/08 VECF  QMRLC   IV  NBO  A  000
VECCYNYX  A0161/09  R  A1116/08 VECF  QXXXX   IV  NBO  A  000
VECCYNYX  A0176/09  N      VECF  QRDCA   IV  BO  W  000
VECCYNYX  A0200/09  R  A0199/09 VECF  QMPXX   IV  NBO  A  000
VGZRYDYX  A0211/06  N      VGFR  QXXXX   IV  NBO  A  000
VGZRYNYX  A0147/07  R  A0293/04 VGFR  QXXXX   IV  NBO  A  000
VGZRYNYX  A0008/06  R  A0483/05 VGFR  QMKXX   IV  NBO  A  000
VGZRYNYX  A0305/08  R  A0304/08 VGFR  QNBXX   IV  NBO  AE  000
VGZRYNYX  A0089/05  N      VGFR  QMKXX   IV  NBO  A  000
VGZRYNYX  A0002/05  N      VGFR  QNBXX   IV  NBO  AE  000
VGZRYNYX  A0132/05  N      VGFR  QXXXX   IV  NBO  A  000
VGZRYNYX  A0134/05  N      VGFR  QSPAH   IV  NBO  AE  000
VGZRYNYX  A0006/06  N      VGFR  QRRXX   IV  NBO  A  000
VGZRYNYX  A0036/09  R  A0358/08 VGFR  QNVAH   IV  BO  AE  000
VGZRYNYX  A0025/09  N      VGFR  QNVXX   IV  NBO  AE  000
VGZRYNYX  A0026/09  N      VGFR  QNDXX   IV  NBO  AE  000
VGZRYNYX  A0021/09  N      VGFR  QNVXX   IV  NBO  AE  000
VGZRYNYX  A0033/09  R  A0373/08 VGFR  QNBAH   IV  NBO  AE  000
VGZRYNYX  A0288/07  N      VGFR  QARXX   IV  NBO  E  000
VGZRYNYX  A0022/09  N      VGFR  QNDXX   IV  NBO  AE  000
VGZRYNYX  A0069/09  R  A0032/09 VGFR  QNBAH   IV  NBO  AE  000
VGZRYNYX  A0074/09  N      VGFR  QRDCA   IV  NBO  W  000
VGZRYNYX  A0035/09  R  A0357/08 VGFR  QXXXX   IV  NBO  A  000
VGZRYNYX  A0034/09  R  A0374/08 VGFR  QXXXX   IV  NBO  A  000
VGZRYNYX  A0293/08  N      VGFR  QMNHW   IV  NBO  A  000
VGZRYNYX  A0435/08  R  A0319/08 VGFR  QNDAU   I  NBO  A  000
VGZRYNYX  A0075/09  N      VGFR  QRDCA   IV  NBO  W  000
VGZRYNYX  A0395/08  N      VGFR  QPFXX   IV  NBO  E  000
VGZRYNYX  A0437/08  R  A0407/08 VGFR  QXXXX   IV  NBO  A  000
VGZRYNYX  A0038/09  R  A0351/08 VGFR  QNBAH   IV  NBO  AE  000
VGZRYNYX  A0097/09  R  A0423/08 VGFR  QIGXX   IV  NBO  AE  000
VGZRYNYX  A0031/09  R  A0381/08 VGFR  QXXXX   IV  NBO  A  000
VGZRYNYX  A0037/09  R  A0359/08 VGFR  QNBAH   IV  NBO  AE  000
VGZRYNYX  A0064/09  N      VGFR  QXXXX   IV  NBO  A  000
VGZRYNYX  A0083/09  N      VGFR  QKKKK   IV  NBO  A  000
VGZRYNYX  A0076/09  N      VGFR  QRDCA   IV  NBO  W  000
VGZRYNYX  A0077/09  N      VGFR  QRDCA   IV  NBO  W  000
VGZRYNYX  A0078/09  N      VGFR  QRDCA   IV  NBO  W  000
VGZRYNYX  A0079/09  N      VGFR  QRDCA   IV  NBO  W  000
VGZRYNYX  A0084/09  R  A0418/08 VGFR  QILXX   IV  NBO  A  000
VGZRYNYX  A0087/09  N      VGFR  QNDXX   IV  NBO  AE  000
VGZRYNYX  A0095/09  R  A0419/08 VGFR  QXXXX   IV  NBO  A  000
VHHHYNYX  A0427/08  R  A0422/08 VHHK  QAFXX   IV  NBO  E  000


                     Page 167
                       Query2


VHHHYNYX  A0083/09  N       VHHK  QPATT   I  NBO  A  000
VHHHYNYX  A0775/08  N       VHHK  QAFXX   I  NBO  E  000
VHHHYNYX  A0137/09  N       VHHK  QXXXX   IV  NBO  A  000
VHHHYNYX  A0817/08  N       VHHK  QRAXX   I  NBO  E  000
VHHHYNYX  A0760/08  N       VHHK  QPFXX   I  NBO  E  310
VHHHYNYX  A0084/09  N       VHHK  QPDTT   I  NBO  A  000
VHHHYNYX  A0085/09  N       VHHK  QPDTT   I  NBO  AE  000
VHHHYNYX  A0086/09  N       VHHK  QPATT   I  NBO  AE  000
VHHHYNYX  A0126/09  N       VHHK  QMPXX   IV  M   A  000
VHHHYNYX  A0125/09  R  A0050/09  VHHK  QKKKK   K  K   K  000
VHHHYNYX  A0138/09  N       VHHK  QARXX   I  BO  E  000
VIDPYNYX  A0830/08  R  A0599/04  VIDF  QXXXX   IV  NBO  A  000
VIDPYNYX  A0759/04  R  A0758/04  VIDF  QLPXX   IV  BO  A  000
VIDPYNYX  A0739/04  N       VIDF  QMRCS   IV  NBO  A  000
VIDPYNYX  A0503/06  N       VIDF  QXXXX   IV  NBO  A  000
VIDPYNYX  A0258/04  N       VIDF  QXXXX   IV  NBO  AE  000
VIDPYNYX  G0097/05  R  G0096/05  VOMF  QXXXX   IV  NBO  AE  000
VIDPYNYX  A0183/05  N       VIDF  QMXXX      M   A  000
VIDPYNYX  A0520/05  N       VIDF  QMKAP   IV  BO  A  000
VIDPYNYX  G0033/09  R  G0032/09  VOMF  QISXX   IV  NBO  A  000
VIDPYNYX  G0082/08  R  G0069/08  VOMF  QXXXX   IV  NBO  AE  000
VIDPYNYX  G0048/08  N       VOMF  QXXXX   IV  NBO  E  000
VIDPYNYX  A0253/05  N       VIDF  QXXXX   V  NBO  A  000
VIDPYNYX  G0086/06  N       VIDF  QXXXX   IV  NBO  AE  000
VIDPYNYX  A0481/04  N       VIDF  QFCCS      M   A  000
VIDPYNYX  G0093/05  N       VIDF  QXXXX   IV  NBO  AE  000
VIDPYNYX  G0019/08  N       VABF  QPDXX   I  NBO  A  000
VIDPYNYX  A0185/05  N       VIDF  QAGXX   IV  BO  A  000
VIDPYNYX  G0002/06  N       VIDF  QXXXX   IV  BO  AE  000
VIDPYNYX  G0015/07  N       VABF  QXXXX   IV  NBO  AE  000
VIDPYNYX  G0131/06  N       VIXX  QXXXX   IV  BO  AE  000
VIDPYNYX  G0041/08  N       VECF  QARCH   IV  NBO  E  000
VIDPYNYX  G0054/08  N       VIDF  QAZAO   IV  NBO  AE  000
VIDPYNYX  G0289/08  N       VIDF  QPMXX   IV  NBO  A  000
VIDPYNYX  G0087/08  N       VABF  QARCL   IV  BO  E  000
VIDPYNYX  G0077/08  N       VOMF  QXXXX   IV  NBO  AE  000
VIDPYNYX  G0074/08  R  G0061/08  VOMF  QXXXX   IV  NBO  AE  000
VIDPYNYX  G0093/08  N       VIXX  QARXX   IV  NBO  E  000
VIDPYNYX  A0546/07  N       VIDF  QFFXX   IV  NBO  A  000
VIDPYNYX  G0082/06  N       VIDF  QRRCH   IV  BO  W  000
VIDPYNYX  G0087/06  N       VIDF  QXXXX   IV  NBO  AE  000
VIDPYNYX  A0509/06  N       VIDF  QMXXX   IV  NBO  A  000
VIDPYNYX  A0664/06  R  A0663/06  VIDF  QXXXX   IV  NBO  A  000
VIDPYNYX  A0670/06  N       VIDF  QILCI   I  NBO  A  000
VIDPYNYX  G0119/06  N       VECF  QPIXX   I  NBO  A  000
VIDPYNYX  A0775/06  N       VIDF  QMXCS   IV  M   A  000
VIDPYNYX  G0024/08  N       VOMF  QXXXX   IV  NBO  AE  000
VIDPYNYX  G0025/08  N       VOMF  QXXXX   IV  NBO  AE  000
VIDPYNYX  G0026/08  N       VOMF  QPIXX   I  NBO  A  000
VIDPYNYX  G0027/08  N       VOMF  QPIXX   I  NBO  A  000
VIDPYNYX  G0110/08  N       VIDF  QXXXX   IV  BO  AE  000
VIDPYNYX  A0776/06  N       VIDF  QMXCS   IV  NBO  A  000


                      Page 168
                      Query2


VIDPYNYX  A0749/04  R  A0582/04 VIDF  QICXX   I  NBO  A  000
VIDPYNYX  G0002/08  N      VABF  QXXXX           000
VIDPYNYX  A0210/06  R  A0207/06 VIDF  QMXAD   I  NBO  A  000
VIDPYNYX  G0003/08  N      VABF  QNMXX   IV  BO  AE  000
VIDPYNYX  G0076/08  R  G0068/08 VOMF  QXXXX   IV  NBO  AE  000
VIDPYNYX  G0018/08  N      VABF  QPDXX   I  NBO  A  000
VIDPYNYX  A0315/05  N      VIDF  QNBAW   IV  BO  AE  000
VIDPYNYX  A0452/04  R  A0451/04 VIDF  QMRXX   IV  NBO  A  000
VIDPYNYX  A0550/04  N      VIDF  QLAXX   IV  NBO  A  000
VIDPYNYX  G0068/05  R  G0067/05 VECF  QPHCS   IV  BO  AE  000
VIDPYNYX  A0727/08  R  A0686/08 VIDF  QXXAH   IV  BO  A  000
VIDPYNYX  A0588/04  R  A0587/04 VIDF  QMXXX      M   A  000
VIDPYNYX  A0746/04  R  A0740/04 VIDF  QLAAK   IV  NBO  A  000
VIDPYNYX  G0211/04  N      VIDF  QXXXX   IV  BO  W  000
VIDPYNYX  A0702/04  R  A0701/04 VIDF  QMRAO   IV  NBO  A  000
VIDPYNYX  A0775/04  N      VIDF  QILCI   I  NBO  A  000
VIDPYNYX  A0249/09  R  A0246/09 VIDF  QXXXX   IV  BO  E  000
VIDPYNYX  G0056/05  N      VECF  QATXX   IV  NBO  AE  000
VIDPYNYX  G0066/05  N      VECF  QPHCS   IV  BO  AE  000
VIDPYNYX  A0407/05  N      VIDF  QNBCS   IV  NBO  AE  000
VIDPYNYX  A0439/05  N      VIDF  QCMAW   IV  M   A  000
VIDPYNYX  G0224/05  N      VIDF  QCMXX   IV  M   A  000
VIDPYNYX  G0029/06  N      VIDF  QPDCH   I  NBO  A  000
VIDPYNYX  C0034/06  N      VIDF  QNMAH   IV  NBO  AE  000
VIDPYNYX  A0306/06  N      VIDF  QXXAU   IV  NBO  A  000
VIDPYNYX  A0130/07  R  A0506/06 VIDF  QMXXX   IV  NBO  A  000
VIDPYNYX  A0510/06  N      VIDF  QMXXX   IV  NBO  A  000
VIDPYNYX  A0515/06  R  A0429/06 VIDF  QMXXX   IV  BM  A  000
VIDPYNYX  A0593/06  R  A0590/06 VIDF  QXXXX   IV  NBO  AE  000
VIDPYNYX  A0067/07  R  A0064/07 VIDF  QMXXX   IV  M   A  000
VIDPYNYX  G0117/06  N      VIDF  QPDXX   I  NBO  A  000
VIDPYNYX  A0680/06  N      VIDF  QSAAO   IV  NBO  A  000
VIDPYNYX  G0133/06  R  G0132/06 VECF  QXXXX   IV  NBO  A  000
VIDPYNYX  G0019/07  N      VOMF  QXXXX   IV  NBO  AE  000
VIDPYNYX  G0200/06  N      VIXX  QXXXX   IV  NBO  A  000
VIDPYNYX  A0806/06  N      VIDF  QMXXX   IV  M   A  000
VIDPYNYX  G0002/07  R  G0217/01 VIDF  QICXX   I  NBO  A  000
VIDPYNYX  G0013/07  N      VIXX  QXXXX   IV  NBO  A  000
VIDPYNYX  A0024/07  R  A0023/07 VIDF  QXXXX   IV  NBO  A  000
VIDPYNYX  A0025/07  N      VIDF  QSPCF   IV  BO  AE  000
VIDPYNYX  G0017/07  N      VECF  QXXXX   IV  NBO  AE  000
VIDPYNYX  G0035/07  N      VIXX  QRDXX   IV  BO  W  000
VIDPYNYX  G0022/07  R  G0018/07 VOMF  QXXXX   IV  NBO  AE  000
VIDPYNYX  A0082/07  N      VIDF  QMRXX   IV  NBO  A  000
VIDPYNYX  A0083/07  N      VIDF  QMXXX   IV  NBO  A  000
VIDPYNYX  G0073/08  R  G0059/08 VOMF  QXXXX   IV  NBO  AE  000
VIDPYNYX  G0075/08  R  G0066/08 VOMF  QARCH   IV  BO  E  000
VIDPYNYX  G0287/08  N      VIDF  QXXXX   IV  NBO  A  000
VIDPYNYX  G0133/08  R  G0103/08 VIXX  QARXX   IV  NBO  E  000
VIDPYNYX  G0121/08  N      VIDF  QPAXX   I  NBO  A  000
VIDPYNYX  G0157/08  R  G0122/08 VIDF  QXXXX           000
VIDPYNYX  A0051/08  N      VIDF  QXXXX   IV  NBO  A  000


                     Page 169
                      Query2


VIDPYNYX  G0012/08  R  G0010/08 VIDF  QPUCH   I  BO  A  000
VIDPYNYX  A0046/08  R  A0043/08 VIDF  QMPXX   IV  BO  A  000
VIDPYNYX  G0011/08  R  G0029/07 VIDF  QPUCH   I  BO  A  000
VIDPYNYX  G0016/08  N      VABF  QXXXX   IV  NBO  AE  000
VIDPYNYX  G0022/08  N      VOMF  QXXXX   IV  NBO  A  000
VIDPYNYX  G0028/08  N      VOMF  QCAAL         AE  000
VIDPYNYX  G0078/08  N      VIXX  QXXXX   IV  NBO  E  000
VIDPYNYX  G0034/08  R  G0031/08 VOMF  QXXXX   IV  NBO  AE  000
VIDPYNYX  G0036/08  N      VOMF  QCAXX         AE  000
VIDPYNYX  G0040/08  N      VECF  QAECH   IV  NBO  E  000
VIDPYNYX  G0069/07  N      VIDF  QMXXX   I  B   A  000
VIDPYNYX  A0729/07  N      VIDF  QMXXX   IV  NBO  A  000
VIDPYNYX  G0042/08  N      VOMF  QPDXX   I  NBO  A  000
VIDPYNYX  G0043/08  N      VOMF  QPDXX   I  NBO  A  000
VIDPYNYX  A0163/08  R  A0022/08 VIDF  QXXXX   IV  NBO  A  000
VIDPYNYX  G0051/08  R  G0050/08 VIDF  QXXXX   IV  NBO  E  000
VIDPYNYX  A0168/08  R  A0167/08 VIDF  QNMAH   IV  NBO  AE  000
VIDPYNYX  A0208/07  N      VIDF  QXXXX   IV  NBO  A  000
VIDPYNYX  G0060/07  N      VIDF  QXXXX   IV  BO  A  000
VIDPYNYX  A0242/07  R  A0061/07 VIDF  QXXXX   IV  NBO  A  000
VIDPYNYX  G0070/07  N      VIDF  QMXXX   I  B   A  000
VIDPYNYX  A0302/07  N      VIDF  QIDCI   I  NBO  A  000
VIDPYNYX  G0075/08  R  G0066/08 VOMF  QARCH   IV  BO  E  000
VIDPYNYX  G0212/08  N      VECF  QXXXX   IV  NBO  AE  000
VIDPYNYX  A0017/09  R  A0855/08 VIDF  QLAXX   IV  BO  A  000
VIDPYNYX  G0079/07  N      VABF  QPDXX   I  NBO  A  000
VIDPYNYX  A0394/07  N      VIDF  QNBAW   IV  BO  AE  000
VIDPYNYX  G0097/07  N      VIXX  QARXX   IV  NBO  E  000
VIDPYNYX  A0619/07  N      VIDF  QMXXX   IV  BO  A  000
VIDPYNYX  G0098/07  N      VIXX  QXXXX   IV  NBO  AE  000
VIDPYNYX  G0117/08  N      VIDF  QPAXX   I  NBO  A  000
VIDPYNYX  G0105/08  N      VOMF  QAEXX   IV  NBO  E  000
VIDPYNYX  A0554/08  R  A0290/08 VIDF  QCAAW   IV  B   AE  000
VIDPYNYX  G0170/08  N      VABF  QPICH   I  NBO  A  000
VIDPYNYX  G0165/08  N      VOMF  QNVXX   IV  NBO  AE  000
VIDPYNYX  G0166/08  N      VOMF  QICXX   I  NBO  A  000
VIDPYNYX  G0204/08  N      VOMF  QXXXX   IV  NBO  A  000
VIDPYNYX  G0205/08  N      VOMF  QXXXX   IV  NBO  A  000
VIDPYNYX  G0067/08  R  G0062/08 VOMF  QXXXX   IV  NBO  AE  000
VIDPYNYX  G0086/07  N      VABF  QPIXX   I  NBO  A  000
VIDPYNYX  G0109/08  N      VIDF  QPDXX   I  NBO  A  000
VIDPYNYX  G0116/08  N      VIDF  QPAXX   I  NBO  A  000
VIDPYNYX  G0101/07  N      VIDF  QMKXX   IV  NBO  A  000
VIDPYNYX  A0576/07  N      VIDF  QCACF   IV  NBO  AE  000
VIDPYNYX  G0071/08  R  G0064/08 VOMF  QXXXX   IV  NBO  AE  000
VIDPYNYX  A0595/07  N      VIDF  QIMXX   IV  NBO  A  000
VIDPYNYX  G0079/08  N      VOMF  QXXXX   IV  NBO  AE  000
VIDPYNYX  G0107/07  N      VECF  QXXXX   IV  BO  E  000
VIDPYNYX  G0105/07  N      VIDF  QXXXX   IV  BO  A  000
VIDPYNYX  G0109/07  R  G0021/07 VOMF  QXXXX   IV  NBO  AE  000
VIDPYNYX  G0065/08  R  G0063/08 VOMF  QXXXX   IV  NBO  AE  000
VIDPYNYX  G0056/08  N      VECF  QPIXX   IV  NBO  A  000


                     Page 170
                       Query2


VIDPYNYX  G0080/08  N       VOMF  QXXXX   IV  NBO  AE  000
VIDPYNYX  G0111/07  N       VIDF  QFAXX   IV  NBO  A  000
VIDPYNYX  G0081/08  N       VOMF  QXXXX   IV  NBO  AE  000
VIDPYNYX  G0096/08  N       VIDF  QXXXX   IV  NBO  AE  000
VIDPYNYX  G0096/08  N       VIDF  QXXXX   IV  NBO  AE  000
VIDPYNYX  G0006/08  N       VECF  QXXXX   IV  NBO  A  000
VIDPYNYX  G0048/09  R  G0038/09  VIXX  QKKKK   K  K   K  000
VIDPYNYX  G0070/08  R  G0057/08  VOMF  QXXXX   IV  NBO  AE  000
VIDPYNYX  G0072/08  R  G0058/08  VOMF  QXXXX   IV  BO  AE  000
VIDPYNYX  G0104/08  N       VIXX  QARXX   IV  NBO  E  000
VIDPYNYX  A0002/09  R  A0590/08  VIDF  QMRLH   IV  NBO  A  000
VIDPYNYX  G0288/08  N       VIDF  QPMXX           000
VIDPYNYX  G0084/08  N       VOMF  QXXXX   IV  NBO  AE  000
VIDPYNYX  G0085/08  N       VOMF  QRDCA   IV  BO  W  000
VIDPYNYX  A0172/09  R  A0076/09  VIDF  QKKKK   K  K   K  000
VIDPYNYX  G0092/08  N       VIDF  QXXXX   IV  NBO  A  000
VIDPYNYX  G0089/08  R  G0088/08  VABF  QARXX   IV  BO  E  000
VIDPYNYX  G0089/08  R  G0088/08  VABF  QARXX   IV  BO  E  000
VIDPYNYX  G0107/08  N       VIDF  QARXX   IV  NBO  E  000
VIDPYNYX  G0169/08  R  G0163/08  VOMF  QPDCH   I  NBO  A  000
VIDPYNYX  G0090/08  N       VABF  QPTXX   IV  BO  A  000
VIDPYNYX  G0094/08  N       VABF  QXXXX   IV  NBO  AE  000
VIDPYNYX  G0119/08  N       VIDF  QPAXX   I  NBO  A  000
VIDPYNYX  A0813/08  N       VIDF  QMPXX   IV  BO  A  000
VIDPYNYX  G0104/08  N       VIXX  QARXX   IV  NBO  E  000
VIDPYNYX  G0104/08  N       VIXX  QARXX   IV  NBO  E  000
VIDPYNYX  G0104/08  N       VIXX  QARXX   IV  NBO  E  000
VIDPYNYX  G0104/08  N       VIXX  QARXX   IV  NBO  E  000
VIDPYNYX  G0104/08  N       VIXX  QARXX   IV  NBO  E  000
VIDPYNYX  G0104/08  N       VIXX  QARXX   IV  NBO  E  000
VIDPYNYX  G0095/08  N       VABF  QXXXX   IV  NBO  AE  000
VIDPYNYX  G0095/08  N       VABF  QXXXX   IV  NBO  AE  000
VIDPYNYX  A0526/08  N       VIDF  QWLLW   IV  M   W  000
VIDPYNYX  G0108/08  N       VIDF  QXXXX   IV  NBO  AE  000
VIDPYNYX  A0527/08  N       VIDF  QWLLW   IV  M   W  000
VIDPYNYX  A0528/08  N       VIDF  QWLLW   IV  M   W  000
VIDPYNYX  A0553/08  N       VIDF  QSAAO   IV  NBO  A  000
VIDPYNYX  G0160/08  N       VIXX  QARXX   IV  NBO  E  000
VIDPYNYX  G0172/08  N       VIDF  QXXXX   IV  NBO  AE  000
VIDPYNYX  G0173/08  N       VIDF  QXXXX   IV  NBO  AE  000
VIDPYNYX  G0155/08  N       VIXX  QXXXX   IV  BO  AE  000
VIDPYNYX  G0134/08  N       VIDF  QXXXX   IV  NBO  AE  000
VIDPYNYX  G0168/08  R  G0162/08  VOMF  QPDCH   I  NBO  A  000
VIDPYNYX  G0111/08  N       VIDF  QARXX   IV  NBO  E  000
VIDPYNYX  G0120/08  N       VIDF  QPAXX   I  NBO  A  000
VIDPYNYX  G0118/08  N       VIDF  QPAXX   I  NBO  A  000
VIDPYNYX  G0123/08  N       VIDF  QNVXX   IV  NBO  AE  000
VIDPYNYX  G0124/08  N       VIDF  QNVXX   IV  NBO  AE  000
VIDPYNYX  G0028/09  N       VABF  QARXX   IV  NBO  E  000
VIDPYNYX  G0125/08  N       VABF  QXXXX   IV  NBO  AE  000
VIDPYNYX  G0126/08  N       VABF  QXXXX   IV  NBO  AE  000
VIDPYNYX  G0128/08  N       VABF  QXXXX   I  NBO  A  000


                      Page 171
                      Query2


VIDPYNYX  G0129/08  R  G0127/08 VABF  QPDAW   I  NBO  A  000
VIDPYNYX  A0535/08  N      VIDF  QWLLW   IV  M   W  000
VIDPYNYX  G0130/08  N      VIDF  QARXX   IV  NBO  E  000
VIDPYNYX  G0134/08  N      VIDF  QXXXX   IV  NBO  AE  000
VIDPYNYX  G0134/08  N      VIDF  QXXXX   IV  NBO  AE  000
VIDPYNYX  G0133/08  R  G0103/08 VIXX  QARXX   IV  NBO  E  000
VIDPYNYX  A0536/08  N      VIDF  QWLLW   IV  M   W  000
VIDPYNYX  G0160/08  N      VIXX  QARXX   IV  NBO  E  000
VIDPYNYX  G0181/08  N      VIDF  QXXXX   I  NBO  A  000
VIDPYNYX  G0223/08  N      VIDF  QXXXX   IV  NBO  AE  000
VIDPYNYX  G0158/08  N      VIXX  QARXX   IV  NBO  E  000
VIDPYNYX  G0159/08  N      VIXX  QARXX   IV  NBO  E  000
VIDPYNYX  G0164/08  N      VABF  QXXXX   IV  NBO  A  000
VIDPYNYX  G0161/08  N      VABF  QXXXX   IV  NBO  AE  000
VIDPYNYX  G0167/08  N      VOMF  QNVXX   IV  NBO  A  000
VIDPYNYX  G0171/08  N      VOMF  QXXXX   IV  NBO  AE  000
VIDPYNYX  G0228/08  N      VABF  QNVXX   IV  BO  AE  000
VIDPYNYX  G0218/08  R  G0217/08 VOMF  QARXX   IV  NBO  AE  000
VIDPYNYX  G0184/08  N      VOMF  QXXXX   IV  NBO  AE  000
VIDPYNYX  G0179/08  N      VOMF  QXXXX   IV  M   A  000
VIDPYNYX  G0182/08  N      VECF  QXXXX   IV  NBO  AE  000
VIDPYNYX  G0189/08  N      VOMF  QNBXX   IV  NBO  AE  000
VIDPYNYX  G0220/08  N      VABF  QXXXX   IV  NBO  A  000
VIDPYNYX  A0723/08  N      VIDF  QMPXX   IV  BO  A  000
VIDPYNYX  G0067/09  N      VOMF  QXXXX   IV  NBO  AE  000
VIDPYNYX  A0234/09  R  A0218/09 VIDF  QICXX   I  NB  A  000
VIDPYNYX  G0185/08  N      VIXX  QXXXX   IV  NBO  AE  000
VIDPYNYX  G0208/08  N      VOMF  QXXXX   IV  NBO  A  000
VIDPYNYX  G0206/08  N      VABF  QXXXX   IV  NBO  A  000
VIDPYNYX  G0187/08  N      VECF  QXXXX   IV  NBO  AE  000
VIDPYNYX  A0066/09  R  A0716/08 VIDF  QMRLC   IV  NBO  A  000
VIDPYNYX  G0191/08  N      VABF  QXXXX   IV  NBO  A  000
VIDPYNYX  G0207/08  N      VABF  QXXXX   IV  NBO  A  000
VIDPYNYX  G0209/08  N      VABF  QXXXX   IV  NBO  A  000
VIDPYNYX  G0210/08  N      VOMF  QXXXX   IV  NBO  AE  000
VIDPYNYX  G0211/08  N      VOMF  QXXXX   IV  NBO  AE  000
VIDPYNYX  A0062/05  N      VIDF  QSTXX   IV  BO  A  000
VIDPYNYX  A0127/05  R  A0355/04 VIDF  QMRLL   IV  NBO  A  000
VIDPYNYX  A0275/03  N      VIDF  QFWCS   V  M   A  000
VIDPYNYX  A0216/09  R  A0046/05 VIDF  QXXXX   IV  NBO  A  000
VIDPYNYX  A0584/03  N      VIDF  QCGCS   I  BO  A  000
VIDPYNYX  A0609/03  R  A0536/03 VIDF  QNBAS   IV  BO  AE  000
VIDPYNYX  A0879/01  N      VIDF  QILXX   I  NBO  A  000
VIDPYNYX  A1075/00  R  A0257/93 VIDF  QFTXX   IV  M   A  000
VIDPYNYX  G0018/09  N      VECF  QNVXX   IV  NBO  AE  000
VIDPYNYX  G0016/09  N      VOMF  QNVXX   IV  NBO  AE  000
VIDPYNYX  G0017/09  N      VOMF  QNVXX   IV  NBO  AE  000
VIDPYNYX  G0019/09  N      VECF  QNVXX   IV  NBO  AE  000
VIDPYNYX  G0020/09  N      VABF  QNVXX   IV  NBO  AE  000
VIDPYNYX  G0021/09  N      VABF  QNVXX   IV  NBO  AE  000
VIDPYNYX  G0022/09  N      VABF  QNVXX   IV  NBO  AE  000
VIDPYNYX  G0023/09  N      VABF  QNVXX   IV  NBO  AE  000


                     Page 172
                       Query2


VIDPYNYX  G0024/09  N       VOMF  QNVXX   IV  NBO  AE  000
VIDPYNYX  G0013/09  N       VIDF  QNVXX   IV  NBO  AE  000
VIDPYNYX  G0190/08  N       VOMF  QNBXX   IV  NBO  AE  000
VIDPYNYX  G0197/08  N       VOMF  QXXXX   IV  NBO  AE  000
VIDPYNYX  G0201/08  N       VOMF  QXXXX   IV  NBO  AE  000
VIDPYNYX  G0192/08  N       VOMF  QXXXX   IV  NBO  AE  000
VIDPYNYX  G0193/08  N       VOMF  QXXXX   IV  NBO  AE  000
VIDPYNYX  G0194/08  N       VOMF  QXXXX   IV  NBO  AE  000
VIDPYNYX  G0195/08  N       VOMF  QXXXX   IV  NBO  AE  000
VIDPYNYX  G0196/08  N       VOMF  QXXXX   IV  NBO  AE  000
VIDPYNYX  G0198/08  N       VOMF  QXXXX   IV  NBO  AE  000
VIDPYNYX  G0199/08  N       VOMF  QXXXX   IV  NBO  AE  000
VIDPYNYX  G0219/08  N       VIDF  QXXXX   IV  NBO  AE  000
VIDPYNYX  G0203/08  N       VIXX  QARXX   IV  NBO  E  000
VIDPYNYX  G0202/08  R  G0200/08  VOMF  QXXXX   IV  NBO  AE  000
VIDPYNYX  A0177/09  R  A0770/08  VIDF  QMRHW   IV  NBO  A  000
VIDPYNYX  A0068/09  R  A0831/08  VIDF  QMRLC   IV  NBO  A  000
VIDPYNYX  G0221/08  N       VIDF  QICXX   I  NBO  A  000
VIDPYNYX  G0222/08  N       VIDF  QICXX   I  NBO  A  000
VIDPYNYX  A0820/08  N       VIDF  QLAXX   IV  NBO  A  000
VIDPYNYX  A0826/08  R  A0825/08  VIDF  QCMXX   IV  NBO  A  000
VIDPYNYX  A0850/08  N       VIDF  QXXXX   IV  NBO  AE  000
VIDPYNYX  G0224/08  N       VIDF  QXXXX   IV  NBO  AE  000
VIDPYNYX  G0225/08  N       VIDF  QICXX   I  NBO  A  000
VIDPYNYX  G0231/08  N       VIDF  QMRXX   IV  NBO  A  000
VIDPYNYX  G0231/08  N       VIDF  QMRXX   IV  NBO  A  000
VIDPYNYX  G0229/08  N       VIDF  QPIXX   I  NBO  A  000
VIDPYNYX  G0014/09  N       VIDF  QNVXX   IV  NBO  AE  000
VIDPYNYX  A0069/09  R  A0867/08  VIDF  QMRLC   IV  NBO  A  000
VIDPYNYX  G0031/09  N       VIDF  QISXX   IV  NBO  A  000
VIDPYNYX  A0065/09  R  A0693/08  VIDF  QXXXX   IV  NBO  A  000
VIDPYNYX  A0172/09  R  A0076/0  VIDF  QKKKK   K  K   K  000
VIDPYNYX  A0041/03  N       VIDF  QNMCI   IV  BO  AE  000
VIDPYNYX  G0047/01  N       VIXX  QAFXX   IV  NBO  E  000
VIDPYNYX  G0163/01  N       VABF  QARCL   IV  BO  E  000
VIDPYNYX  G0180/02  R  G0003/91  VIDF  QCOXX   IV  BO  AE  000
VIDPYNYX  G0045/03  R  G0042/03  VABF  QXXXX   IV  NBO  E  000
VIDPYNYX  G0067/09  N       VOMF  QXXXX   IV  NBO  AE  000
VIDPYNYX  A0104/09  N       VIDF  QLEXX   IV  NBO  A  000
VIDPYNYX  G0008/09  N       VOMF  QNLXX   IV  NBO  A  000
VIDPYNYX  G0015/09  N       VIDF  QNVXX   IV  NBO  AE  000
VIDPYNYX  G0002/09  N       VABF  QNVXX   IV  NBO  AE  000
VIDPYNYX  G0003/09  N       VABF  QNVXX   IV  NBO  AE  000
VIDPYNYX  G0004/09  N       VOMF  QNVXX   IV  NBO  AE  000
VIDPYNYX  G0006/09  R  G0005/09  VOMF  QNVXX   IV  NBO  AE  000
VIDPYNYX  G0007/09  N       VOMF  QNLXX   IV  NBO  A  000
VIDPYNYX  A0105/09  N       VIDF  QMRXX   IV  NBO  A  000
VIDPYNYX  G0009/09  N       VOMF  QNVXX   IV  NBO  AE  000
VIDPYNYX  G0010/09  N       VOMF  QNVXX   IV  NBO  AE  000
VIDPYNYX  G0011/09  N       VOMF  QNVXX   IV  NBO  AE  000
VIDPYNYX  G0012/09  N       VOMF  QNVXX   IV  NBO  AE  000
VIDPYNYX  G0025/09  N       VOMF  QNVXX   IV  NBO  AE  000


                      Page 173
                       Query2


VIDPYNYX  G0026/09  N       VIXX  QXXXX   IV  NBO  AE  000
VIDPYNYX  G0026/09  N       VIXX  QXXXX   IV  NBO  AE  000
VIDPYNYX  G0034/09  N       VOMF  QPIXX   I  NBO  A  000
VIDPYNYX  A0034/09  N       VIDF  QMPHW   IV  BO  A  000
VIDPYNYX  G0027/09  N       VIDF  QXXXX   IV  NBO  A  000
VIDPYNYX  G0030/09  N       VIDF  QISXX   IV  NBO  A  000
VIDPYNYX  A0081/09  N       VIDF  QLPCS   IV  BO  A  000
VIDPYNYX  G0029/09  N       VABF  QARXX   IV  NBO  E  000
VIDPYNYX  G0035/09  N       VOMF  QNVXX   IV  NBO  AE  000
VIDPYNYX  G0036/09  N       VOMF  QNVXX   IV  NBO  AE  000
VIDPYNYX  G0039/09  N       VECF  QXXXX   IV  NBO  AE  000
VIDPYNYX  G0037/09  N       VABF  QXXXX   IV  NBO  A  000
VIDPYNYX  G0048/09  R  G0038/09  VIXX  QKKKK   K  K   K  000
VIDPYNYX  A0067/09  R  A0753/08  VIDF  QMRXX   IV  NBO  A  000
VIDPYNYX  G0040/09  N       VOMF  QRPXX   IV  NBO  W  000
VIDPYNYX  A0090/09  R  A0597/08  VIDF  QFLXX   IV  NBO  A  000
VIDPYNYX  A0174/09  N       VIDF  QCDXX   IV  BO  AE  000
VIDPYNYX  A0147/09  R  A0103/09  VIDF  QXXXX   IV  NBO  AE  000
VIDPYNYX  A0236/09  R  A0148/09  VIDF  QXXAS   IV  BO  A  000
VIDPYNYX  G0045/09  N       VIDF  QPIXX   IV  NBO  AE  000
VIDPYNYX  G0046/09  N       VIDF  QPIXX   IV  NBO  AE  000
VIDPYNYX  G0047/09  N       VIDF  QPIXX   IV  NBO  AE  000
VIDPYNYX  A0152/09  R  A0151/09  VIDF  QMPXX   IV  BO  A  000
VIDPYNYX  A0226/09  N       VIDF  QMRXX   IV  NBO  A  000
VIDPYNYX  G0058/09  R  G0054/09  VABF  QPITT   I  BO  AE  000
VIDPYNYX  A0161/09  R  A0059/09  VIDF  QFMXX   IV  NBO  A  000
VIDPYNYX  A0182/09  R  A0178/09  VIDF  QRDCA   IV  BO  W  000
VIDPYNYX  G0049/09  N       VIDF  QXXTT   IV  BO  AE  000
VIDPYNYX  A0221/09  R  A0163/09  VIDF  QXXXX   V  NBO  A  000
VIDPYNYX  G0055/09  R  G0050/09  VIXX  QARTT   IV  BO  E  000
VIDPYNYX  A0165/09  N       VIDF  QMRXX   IV  NBO  A  000
VIDPYNYX  A0171/09  R  A0082/09  VIDF  QMXHW   IV  M   A  000
VIDPYNYX  A0180/09  N       VIDF  QXXXX   IV  NBO  A  000
VIDPYNYX  A0217/09  R  A0042/09  VIDF  QXXXX   IV  NBO  AE  000
VIDPYNYX  G0056/09  R  G0051/09  VIXX  QARTT   IV  BO  E  000
VIDPYNYX  G0057/09  R  G0052/09  VIXX  QARTT   IV  BO  E  000
VIDPYNYX  G0053/09  N       VIDF  QPDTT   I  BO  A  000
VIDPYNYX  G0066/09  N       VABF  QRDCD   IV  BO  W  000
VIDPYNYX  A0233/09  N       VIDF  QMXHW   IV  M   A  000
VIDPYNYX  G0059/09  N       VECF  QPITT   I  BO  AE  000
VIDPYNYX  G0060/09  N       VECF  QPITT   I  BO  A  000
VIDPYNYX  G0061/09  N       VECF  QPITT   I  BO  AE  000
VIDPYNYX  G0062/09  N       VABF  QPITT   I  BO  A  000
VIDPYNYX  G0063/09  N       VABF  QPITT   I  BO  AE  000
VIDPYNYX  G0064/09  N       VOMF  QMXTT   IV  M   A  000
VIDPYNYX  G0065/09  N       VOMF  QPITT   I  BO  AE  000
VIDPYNYX  A0184/09  N       VIDF  QMRHW   IV  NB  A  000
VIDPYNYX  A0222/09  R  A0153/09  VIDF  QMXHW   IV  M   A  000
VIDPYNYX  A0223/09  R  A0155/09  VIDF  QMRXX   IV  NB  A  000
VIDPYNYX  A0224/09  R  A0176/09  VIDF  QRDCA   IV  BO  W  000
VIDPYNYX  A0225/09  N       VIDF  QLPAS   IV  BO  A  000
VIDPYNYX  A0230/09  N       VIDF  QIGAU   I  NBO  A  000


                      Page 174
                       Query2


VIDPYNYX  G0069/09  N       VIDF  QPIXX   I  NBO  AE  000
VIDPYNYX  A0245/09  N       VIDF  QXXXX   IV  BO  E  000
VIDPYNYX  A0242/09  N       VIDF  QXXXX   IV  BO  E  000
VIDPYNYX  A0248/09  R  A0241/09  VIDF  QXXXX   IV  BO  E  000
VIDPYNYX  A0243/09  N       VIDF  QXXXX   IV  BO  E  000
VIDPYNYX  A0244/09  N       VIDF  QXXXX   IV  BO  E  000
VIDPYNYX  A0247/09  N       VIDF  QXXXX   IV  BO  E  000
VIDPYNYX  A0249/09  R  A0246/09  VIDF  QXXXX   IV  BO  E  000
VMMCYNYX  A0053/09  R  A0017/09  VMXX  QKKKK   K  K   K  000
VMMCYNYX  A0021/09  R  A0018/09  ZGZU  QNDXX   IV  BO  A  000
VMMCYNYX  A0065/09  N       ZGZU  QXXXX      M   A  000
VMMCYNYX  A0015/09  N       ZGZU  QPDTT   I  BO  A  000
VMMCYNYX  A0027/09  N       ZGZU  QMRLC   IV  NBO  A  000
VNKTYNYX  A0027/09  N       VNSM  QKKKK   K  K   K  000
VNKTYNYX  A0003/09  N       VNSM  QXXXX   IV  NBO  AE  000
VNKTYNYX  A0025/09  N       VNSM  QXXXX   IV  NBO  AE  000
VNKTYNYX  A0041/09  R  A0169/08
VNKTYOYX  A0016/09  R  A0150/08 VNSM   QSCLC   IV  NBO  AE  000
VNKTYOYX  A0002/09  N      VNSM   QXXXX   IV  NBO  AE  000
VNKTYOYX  A0002/08  N      VNSM   QXXXX   IV  NBO  AE  000
VOMMYNYX  A1641/04  N      VOMF   QMRXX   IV  NBO  A  000
VOMMYNYX  A0480/05  N      VOMF   QXXXX   IV  NBO  A  000
VOMMYNYX  A0437/08  N      VOMF   QFMXX   IV  BO  A  000
VOMMYNYX  A1142/07  N      VOMF   QMXCS   IV  B   A  000
VOMMYNYX  A1755/07  N      VOMF   QMPCS   IV  B   A  000
VOMMYNYX  A1756/07  N      VOMF   QMPCS   IV  B   A  000
VOMMYNYX  A1758/07  N      VOMF   QMPCS   IV  B   A  000
VOMMYNYX  A0467/08  N      VOMF   QWELW   IV  NBO  W  000
VOMMYNYX  A0007/09  N      VOMF   QMWHW   IV  NBO  A  000
VOMMYNYX  A0319/07  N      VOMF   QIGAL   I  NBO  A  000
VOMMYNYX  A1619/04  R  A1152/03 VOMF   QMXXX      M   A  000
VOMMYNYX  A1244/03  N      VOMF   QMXXX   IV  M   A  000
VOMMYNYX  A0215/06  N      VOMF   QMKXX   IV  BO  A  000
VOMMYNYX  A1208/05  N      VOMF   QXXXX   IV  NBO  AE  000
VOMMYNYX  A1483/05  N      VOMF   QMKXX   IV  B   A  000
VOMMYNYX  A2006/05  N      VOMF   QXXXX   V  NBO  A  000
VOMMYNYX  A1220/06  R  A1208/06 VOMF   QICAW   I  NBO  A  000
VOMMYNYX  A0711/06  N      VOMF   QMNCS   IV  B   A  000
VOMMYNYX  A0602/06  N      VOMF   QNVXX   IV  NBO  AE  000
VOMMYNYX  A1389/06  N      VOMF   QCAAO   IV  NBO  A  000
VOMMYNYX  A1745/06  N      VOMF   QMNXX   IV  B   A  000
VOMMYNYX  A0013/07  R  A0010/07 VOMF   QCAAW   IV  B   AE  000
VOMMYNYX  A0009/07  N      VOMF   QCAAO   IV  NBO  AE  000
VOMMYNYX  A0080/07  R  A0604/06 VOMF   QMNXX   IV  NBO  A  000
VOMMYNYX  A0836/08  R  A0835/08 VOMF   QLPXX   IV  NBO  A  000
VOMMYNYX  A1089/08  N      VOMF   QXXXX   IV  NBO  A  000
VOMMYNYX  A0233/08  N      VOMF   QNBAW   IV  BO  AE  000
VOMMYNYX  A0202/08  N      VOMF   QXXXX   IV  NBO  A  000
VOMMYNYX  A0340/08  N      VOMF   QMXCS   IV  NBO  A  000
VOMMYNYX  A0872/08  N      VOMF   QMPXX   IV  BO  A  000
VOMMYNYX  A0041/09  N      VOMF   QXXAH   IV  NBO  AE  000
VOMMYNYX  A0399/07  N      VOMF   QXXXX   IV  BO  AE  000


                      Page 175
                       Query2


VOMMYNYX  A0974/07  N       VOMF  QMNXX   IV  NBO  A  000
VOMMYNYX  A0239/09  N       VOMF  QLBAL   IV  BO  A  000
VOMMYNYX  A0499/07  N       VOMF  QOLCS   IV  M   AE  000
VOMMYNYX  A0441/09  R  A1827/08  VOMF  QLAAW   IV  NBO  A  000
VOMMYNYX  A0973/07  N       VOMF  QMNXX   IV  NBO  A  000
VOMMYNYX  A1577/07  N       VOMF  QLACS   IV  NBO  A  000
VOMMYNYX  A1095/08  N       VOMF  QFFXX   IV  NBO  A  000
VOMMYNYX  A1087/07  N       VOMF  QXXXX   IV  NBO  A  000
VOMMYNYX  A2003/08  R  A1347/08  VOMF  QXXXX   I  NBO  A  000
VOMMYNYX  A1303/07  N       VOMF  QMNXX   IV  BO  A  000
VOMMYNYX  A0006/09  R  A1378/08  VOMF  QROLT   IV  NBO  W  000
VOMMYNYX  A1043/08  N       VOMF  QMPXX   IV  NBO  A  000
VOMMYNYX  A1044/08  N       VOMF  QMPXX   IV  NBO  A  000
VOMMYNYX  A1045/08  N       VOMF  QMPXX   IV  NBO  A  000
VOMMYNYX  A1038/08  N       VOMF  QFMXX   IV  BO  A  000
VOMMYNYX  A1207/07  N       VOMF  QMRXX   IV  BO  A  000
VOMMYNYX  A1208/07  N       VOMF  QLRAO   IV  NBO  A  000
VOMMYNYX  A1209/07  N       VOMF  QMRXX   IV  BO  A  000
VOMMYNYX  A1576/07  N       VOMF  QLPCS   IV  BO  A  000
VOMMYNYX  A0499/09  R  A1914/08  VOMF  QXXXX   IV  BO  W  000
VOMMYNYX  A0902/08  N       VOMF  QFFCG   IV  NBO  A  000
VOMMYNYX  A1385/08  N       VOMF  QXXXX   IV  NBO  W  000
VOMMYNYX  A0806/08  N       VOMF  QNMCS   IV  BO  AE  000
VOMMYNYX  A0364/09  R  A1680/08  VOMF  QMXHW   IV  BO  A  000
VOMMYNYX  A2018/08  R  A0885/08  VOMF  QLBAS   V  B   A  000
VOMMYNYX  A1047/08  N       VOMF  QMPXX   IV  NBO  A  000
VOMMYNYX  A1500/08  R  A0964/08  VOMF  QXXAH   IV  BO  AE  000
VOMMYNYX  A2026/08  N       VOMF  QMRHW   IV  NBO  A  000
VOMMYNYX  A2024/08  R  A1369/08  VOMF  QFFXX   IV  BO  A  000
VOMMYNYX  A1048/08  R  A1042/07  VOMF  QMPXX   IV  NBO  A  000
VOMMYNYX  A1867/08  N       VOMF  QMNXX   IV  BO  A  000
VOMMYNYX  A0423/09  R  A0310/09  VOMF  QMKAP   IV  BO  A  000
VOMMYNYX  A1676/08  R  A1093/08  VOMF  QLACS   IV  NBO  A  000
VOMMYNYX  A1763/08  N       VOMF  QXXXX   IV  NBO  A  000
VOMMYNYX  A1640/08  R  A1637/08  VOMF  QCSCF   I  BO  E  000
VOMMYNYX  A1901/08  R  A1184/08  VOMF  QFMAH   IV  BO  A  000
VOMMYNYX  A1284/08  N       VOMF  QMKLT   IV  B   A  000
VOMMYNYX  A0365/09  R  A1679/08  VOMF  QFMAS   IV  B   A  000
VOMMYNYX  A2025/08  R  A1365/08  VOMF  QXXAH   IV  NBO  AE  000
VOMMYNYX  A0096/09  R  A1450/08  VOMF  QMKXX           000
VOMMYNYX  A1529/08  N       VOMF  QMPLT   IV  NB  A  000
VOMMYNYX  A0445/09  R  A0330/09  VOMF  QMRHW   IV  NBO  A  000
VOMMYNYX  A1382/08  R  A1291/08  VOMF  QMPAO   IV  BO  A  000
VOMMYNYX  A0043/09  R  A1395/08  VOMF  QMPXX   IV  BO  A  000
VOMMYNYX  A1448/08  N       VOMF  QFFXX   IV  BO  A  000
VOMMYNYX  A1756/08  N       VOMF  QFMXX   IV  NBO  A  000
VOMMYNYX  A0444/09  R  A1829/08  VOMF  QXXAH   IV  BO  A  000
VOMMYNYX  A1497/08  N       VOMF  QXXXX   IV  NBO  A  000
VOMMYNYX  A1607/08  N       VOMF  QICAS   I  NBO  A  000
VOMMYNYX  A1643/08  N       VOMF  QMPLT   IV  B   A  000
VOMMYNYX  A1557/08  N       VOMF  QNMCF   IV  NBO  AE  000
VOMMYNYX  A1612/08  N       VOMF  QIMAW   I  BO  A  000


                      Page 176
                      Query2


VOMMYNYX  A0189/09  R  A2019/08 VOMF  QXXXX   IV  B   A  000
VOMMYNYX  A1581/08  N      VOMF  QIMAW   I  BO  A  000
VOMMYNYX  A1582/08  N      VOMF  QIOAW   I  BO  A  000
VOMMYNYX  A1583/08  N      VOMF  QIMAW   I  BO  A  000
VOMMYNYX  A1584/08  N      VOMF  QIMAW   I  BO  A  000
VOMMYNYX  A1645/08  N      VOMF  QMRXX   IV  NBO  A  000
VOMMYNYX  A1801/08  N      VOMF  QSACF   IV  BO  A  000
VOMMYNYX  A1654/08  R  A1653/08 VOMF  QXXXX   IV  NBO  A  000
VOMMYNYX  A0156/09  R  A1664/08 VOMF  QRDCA   IV  BO  W  000
VOMMYNYX  A0206/09  N      VOMF  QXXXX   IV  NBO  A  000
VOMMYNYX  A0240/09  N      VOMF  QLXAL   IV  BO  A  000
VOMMYNYX  A0066/09  N      VOMF  QXXAH   IV  NBO  A  000
VOMMYNYX  A0355/09  N      VOMF  QWLLW   IV  M   W  000
VOMMYNYX  A2027/08  N      VOMF  QMRHW   IV  NBO  A  000
VOMMYNYX  A1984/08  N      VOMF  QMPXX   IV  B   A  000
VOMMYNYX  A0017/09  R  A2028/08 VOMF  QMRHW   IV  NBO  A  000
VOMMYNYX  A0146/09  N      VOMF  QFALC   IV  NBO  A  000
VOMMYNYX  A0002/09  R  A2038/08 VOMF  QFMXX   IV  BO  A  000
VOMMYNYX  A0018/09  N      VOMF  QMKLT   IV  B   A  000
VOMMYNYX  A0041/09  N      VOMF  QXXAH   IV  NBO  AE  000
VOMMYNYX  A0057/09  R  A0053/09 VOMF  QFDAU   I  M   A  000
VOMMYNYX  A0072/09  N      VOMF  QFFAH   IV  NBO  A  000
VOMMYNYX  A0064/09  N      VOMF  QRDCA   IV  BO  W  000
VOMMYNYX  A0349/09  R  A1668/08 VOMF  QXXXX   IV  BO  W  045
VOMMYNYX  A0300/09  R  A1371/08 VOMF  QFFXX   IV  NBO  A  000
VOMMYNYX  A0350/09  R  A1669/08 VOMF  QXXXX   IV  NBO  W  045
VOMMYNYX  A0375/09  R  A0221/09 VOMF  QFMXX   IV  NBO  A  000
VOMMYNYX  A0268/09  N      VOMF  QFDAU   I  NBO  A  000
VOMMYNYX  A0314/09  R  A0312/09 VOMF  QMXHW   IV  M   A  000
VOMMYNYX  A0279/09  R  A1577/08 VOMF  QXXXX   IV  B   A  000
VOMMYNYX  A0285/09  N      VOMF  QXXXX   IV  NBO  A  000
VOMMYNYX  A0299/09  R  A0298/09 VOMF  QXXAH   IV  NBO  AE  000
VOMMYNYX  A0288/09  N      VOMF  QXXXX   IV  BO  A  000
VOMMYNYX  A0333/09  R  A1641/08 VOMF  QMPXX   IV  BO  A  000
VOMMYNYX  A0362/09  R  A0203/09 VOMF  QKKKK   K  K   K  000
VOMMYNYX  A0371/09  N      VOMF  QFMAS   IV  NBO  A  000
VOMMYNYX  A0437/09  R  A1826/08 VOMF  QMRAU   IV  NBO  A  000
VOMMYNYX  A0480/09  N      VOMF  QMRHW   IV  NBO  A  000
VOMMYNYX  A0348/09  R  A1667/08 VOMF  QXXXX   IV  BO  W  045
VOMMYNYX  A0358/09  N      VOMF  QXXAH   IV  BO  AE  000
VOMMYNYX  A0356/09  N      VOMF  QWLLW   IV  M   W  000
VOMMYNYX  A0366/09  N      VOMF  QWELW   IV  BO  W  100
VOMMYNYX  A0368/09  R  A0367/09 VOMF  QMRLC   IV  NBO  A  000
VOMMYNYX  A0369/09  N      VOMF  QLPAU   IV  BO  A  000
VOMMYNYX  A0370/09  N      VOMF  QICAU   I  NBO  A  000
VOMMYNYX  A0378/09  N      VOMF  QRDCA   IV  BO  W  000
VOMMYNYX  A0406/09  N      VOMF  QMRLC   IV  NBO  A  000
VOMMYNYX  A0386/09  N      VOMF  QMRLC   IV  NBO  A  000
VOMMYNYX  A0417/09  N      VOMF  QMPXX   IV  NBO  A  000
VOMMYNYX  A0418/09  N      VOMF  QXXXX   IV  NBO  A  000
VOMMYNYX  A0473/09  R  A0313/09 VOMF  QXXXX   IV  NBO  A  000
VOMMYNYX  A0483/09  N      VOMF  QLAAU   IV  BO  A  000


                     Page 177
                       Query2


VOMMYNYX  A0450/09  N       VOMF  QXXXX   IV  NBO  A  000
VOMMYNYX  A0477/09  N       VOMF  QLPAU   IV  BO  A  000
VOMMYNYX  A0478/09  N       VOMF  QLEXX   I  NBO  A  000
VOMMYNYX  A0479/09  N       VOMF  QXXXX   IV  NBO  A  000
VOMMYNYX  A0481/09  N       VOMF  QPIXX   I  BO  A  000
VOMMYNYX  A0482/09  N       VOMF  QMXAU   IV  BO  A  000
VOMMYNYX  A0484/09  R  A0304/09  VOMF  QFMAS   IV  BO  A  000
VOMMYNYX  A0485/09  N       VOMF  QNVAU   IV  NBO  AE  000
VOMMYNYX  A0487/09  N       VOMF  QXXXX   IV  NBO  A  000
VRMMYNYX  A0161/08  R  A0159/08  VRMF  QXXCS   IV  NBO  AE  000
VRMMYNYX  A0160/08  R  A0158/08  VRMF  QXXCS   IV  NBO  AE  000
VRMMYNYX  A0214/08  N       VRMF  QMRXX   IV  NBO  A  000
VRMMYNYX  A0243/08  R  A0116/08  VRMF  QLYCS   IV  M   A  000
VTBDYNYX  A1317/04  N       VTBB  QPICH   I  NBO  A  000
VTBDYNYX  A2470/06  N       VTBB  QPICH   I  NBO  A  000
VTBDYNYX  A0267/08  N       VTBB  QFAXX   IV  NBO  A  000
VTBDYNYX  A0217/07  N       VTBB  QXXXX   IV  NBO  A  000
VTBDYNYX  A0331/09  R  A2511/08  VTBB  QNVAS   IV  BO  AE  000
VTBDYNYX  A2230/04  N       VTBB  QCAXX   I  B   E  000
VTBDYNYX  A0909/05  N       VTBB  QFAXX   IV  NBO  A  000
VTBDYNYX  A0161/06  N       VTBB  QXXXX   IV  BO  E  000
VTBDYNYX  A0670/00  R  A1829/99  VTBB  QCOXX   IV  NBO  AE  000
VTBDYNYX  A2566/06  R  A2500/06  VTBB  QXXCH   IV  NBO  A  000
VTBDYNYX  A2371/06  N       VTBB  QMXXX   IV  M   A  000
VTBDYNYX  A2904/06  N       VTBB  QPFXX   I  NBO  E  000
VTBDYNYX  A0357/07  R  A1005/02  VTBB  QPICH   I  NBO  A  000
VTBDYNYX  A0485/07  R  A0091/07  VTBB  QCACS   IV  NBO  AE  000
VTBDYNYX  A0155/07  N       VTBB  QMDXX   IV  NBO  A  000
VTBDYNYX  A2847/08  R  A1450/08  VTBB  QXXXX   I  NBO  E  000
VTBDYNYX  A2360/07  N       VTBB  QPFXX   I  NBO  E  000
VTBDYNYX  A0514/09  R  A0316/09  VTBB  QKKKK   K  K   K  000
VTBDYNYX  A0397/09  N       VTBB  QPFXX   I  NBO  AE  000
VTBDYNYX  A0612/09  N       VTBB  QMRLC   IV  NBO  A  000
VTBDYNYX  A2635/08  R  A1879/08  VTBB  QARXX   IV  NBO  E  000
VTBDYNYX  A2495/08  R  A0089/08  VTBB  QXXXX   I  NBO  AE  000
VTBDYNYX  A0204/09  R  A2382/08  VTBB  QNVAS   IV  BO  AE  000
VTBDYNYX  A0258/09  N       VTBB  QMXLC   IV  M   A  000
VTBDYNYX  A0213/09  N       VTBB  QSPXX   IV  BO  AE  000
VTBDYNYX  A0097/09  N       VTBB  QICXX   I  NBO  A  000
VTBDYNYX  A0481/09  N       VTBB  QFAHX   IV  NBO  A  000
VTBDYNYX  A2098/08  R  A2067/08  VTBB  QXXXX   IV  M   A  000
VTBDYNYX  A0631/09  R  A0534/09  VTBB  QSCCF   IV  BO  E  000
VTBDYNYX  A0410/09  N       VTBB  QPFCA   I  NBO  AE  000
VTBDYNYX  A0512/09  R  A0312/09  VTBB  QCSAS   I  B   AE  000
VTBDYNYX  A2380/08  R  A0133/02  VTBB  QAGXX   IV  NBO  A  000
VTBDYNYX  A0181/09  N       VTBB  QICLF   I  NBO  A  000
VTBDYNYX  A0395/02  N       VTBB  QXXXX   IV  NBO  E  000
VTBDYNYX  A0651/09  N       VTBB  QMHCS   IV  NBO  A  000
VTBDYNYX  A2971/08  N       VTBB  QFAXX   IV  NBO  A  000
VTBDYNYX  A0821/02  N       VTBB  QXXXX   IV  NBO  E  000
VTBDYNYX  A1951/02  N       VTBB  QPDCH   I  NBO  A  000
VTBDYNYX  A2339/02  N       VTBB  QPDCH   I  NBO  A  000


                      Page 178
                       Query2


VTBDYNYX  A2120/01  N       VTBB  QAGXX   IV  BO  A  000
VTBDYNYX  A1884/01  N       VTBB  QRCXX   I  NBO  E  000
VTBDYNYX  A0023/09  N       VTBB  QFDAS   V  M   A  000
VTBDYNYX  A0123/09  N       VTBB  QXXXX   IV  NBO  A  000
VTBDYNYX  A0122/09  N       VTBB  QXXXX   IV  NBO  A  000
VTBDYNYX  A0147/09  N       VTBB  QXXXX   I  BO  A  000
VTBDYNYX  A0148/09  N       VTBB  QXXXX   I  BO  A  000
VTBDYNYX  A0149/09  N       VTBB  QXXXX   I  BO  A  000
VTBDYNYX  A0307/09  N       VTBB  QLIAS   I  BO  A  000
VTBDYNYX  A0432/09  N       VTBB  QLYAS   IV  M   A  000
VTBDYNYX  A0462/09  N       VTBB  QPFXX   I  NBO  AE  290
VTBDYNYX  A0495/09  N       VTBB  QPFCA   I  NBO  E  000
VTBDYNYX  A0496/09  N       VTBB  QPFCA   I  NBO  E  000
VTBDYNYX  A0592/09  N       VTBB  QMPLC   IV  BO  A  000
VTBDYNYX  A0602/09  N       VTBB  QMRLC   IV  NBO  A  000
VTBDYNYX  A0652/09  R  A0603/09  VTBB  QMXLC   IV  M   A  000
VTBDYNYX  A0619/09  N       VTBB  QPFXX   I  NBO  E  000
VTBDYNYX  A0646/09  N       VTBB  QIGAS   I  NBO  A  000
VTBDYNYX  A0678/09  N       VTBB  QFAHX   IV  NBO  A  000
VVVVYNYX  A0264/03  N       VVTS  QNBCM   IV  B   AE  000
VVVVYNYX  A0260/05  R  A0469/03  VVVV  QMRXX   IV  NBO  A  000
VVVVYNYX  A0620/06  N       VVTS  QWLLW   IV  M   W  000
VVVVYNYX  A0888/08  N       VVVV  QNMXX   IV  BO  AE  000
VVVVYNYX  A0429/05  R  A0428/05  VVTS  QFAXX   IV  BO  A  000
VVVVYNYX  A0120/09  R  A0119/09  VVXX  QKKKK   K  K   K  000
VVVVYNYX  A0428/06  N       VVTS  QAPCM   IV  BO  E  000
VVVVYNYX  A0200/08  N       VVTS  QMRXX         A  000
VVVVYNYX  A0812/08  R  A0810/08  VVXX  QRCTT   I  BO  E  000
VVVVYNYX  A0498/07  R  A0424/05  VVTS  QMXXX   IV  BO  A  000
VVVVYNYX  A0846/08  N       VVTS  QNMXX   IV  NBO  AE  000
VVVVYNYX  A0522/08  N       VVTS  QIDXX   I  NBO  A  000
VVVVYNYX  A0719/08  N       VVTS  QMXXX   IV  BO  A  000
VVVVYNYX  A0891/08  R  A0827/08  VVVV  QWLLW   IV  M   W  000
VVVVYNYX  C0068/08  R  C0048/08  VVVV  QOBCE   IV  M   AE  000
VVVVYNYX  A0892/08  R  A0828/08  VVVV  QWLLW   IV  M   W  000
VVVVYNYX  A0059/09  N       VVTS  QMPXX   IV  NBO  A  000
VVVVYNYX  B0883/08  R  B0632/08  VVVV  QSTCF   IV  BO  A  000
VVVVYNYX  A0889/08  N       VVTS  QNBCI   IV  BO  AE  000
VVVVYNYX  A0883/08  R  A0632/08  VVVV  QSTCF   IV  BO  A  000
VVVVYNYX  A0009/09  N       VVVV  QAGXX   IV  NBO  A  000
VVVVYNYX  A0017/09  R  A0010/09  VVVV  QFMXX   IV  NBO  A  000
VVVVYNYX  A0059/09  N       VVTS  QMPXX   IV  NBO  A  000
VVVVYNYX  A0147/09  R  A0115/09  VVVV  QMXLC   IV  NBO  A  000
VVVVYNYX  A0053/09  R  A0743/08  VVVV  QRCTT   I  BO  E  000
VVVVYNYX  A0054/09  R  A0742/08  VVVV  QRCTT   I  BO  E  000
VVVVYNYX  A0085/09  R  A0861/08  VVVV  QMXLC   IV  NBO  A  000
VVVVYNYX  A0109/09  N       VVTS  QNMAH   IV  BO  AE  000
VVVVYNYX  A0061/09  N       VVTS  QMPXX   IV  NBO  A  000
VVVVYNYX  A0083/09  N       VVTS  QMPLC   IV  NBO  A  000
VVVVYNYX  A0084/09  N       VVTS  QMRLC   IV  NBO  A  000
VVVVYNYX  A0116/09  N       VVTS  QMPLC   IV  NBO  A  000
VVVVYNYX  A0117/09  R  A0824/08  VVTS  QMXLC   IV  NBO  A  000


                      Page 179
                       Query2


VVVVYNYX  A0153/09  N      VVTS   QMPLC   IV   BO   A   000
VYYYYNYX  A0100/04  N      VYYF   QXXXX
VYYYYNYX  A0002/05  N      VYYF   QXXXX   IV   NBOM  A   000
VYYYYNYX  A0036/05  N      VYYF   QXXXX   IV   NBO  A   000
VYYYYNYX  A0029/07  N      VYYF   QFDCS       M   A   000
VYYYYNYX  A0075/05  R  A0045/05 VYYF   QXXXX       M
VYYYYNYX  B0002/09  N      VYYF   QMNXX   MXHW  IV   BOM  A
VYYYYNYX  B0002/09  N      VYYF   QMNXX   MXHW  IV   BOM  A
VYYYYNYX  A0066/07  R  A0002/06 VYYF   QMRAO
VYYYYNYX  B0038/06  N      VYYF   QXXXX   IV   NBO  AE  000
VYYYYNYX  A0045/06  N
VYYYYNYX  A0054/06  N       VYYF  QAXXX   V    NBOM  A   000
VYYYYNYX  A0056/06  N       VYYF  QACCS   QAZCS  IV   NBO  000
VYYYYNYX  C0190/04  N
VYYYYNYX  A0017/05  N       VYYF  QACCH   IV   NBO  AE  000
VYYYYNYX  A0037/05  N       VYYF  QXXXX   IV   NBO  A   000
VYYYYNYX  A0046/06  N       VYYF  QXXXX   IV   M
VYYYYNYX  A0008/09  N       VYYF  QMNXX   QMXHW  IV   NBO  A
VYYYYNYX  A0008/09  N       VYYF  QMNXX   QMXHW  IV   NBO  A
VYYYYNYX  A0021/06  R  A0073/04  VYYF  QNBAW   IV   BO   A   000
VYYYYNYX  A0023/06  N       VYYF  QROXX   IV   W   NBO  000
VYYYYNYX  A0025/06  N       VYYF  QXXXX   IV   AE   NBO  000
VYYYYNYX  B0002/09  N       VYYF  QMNXX   MXHW  IV   BOM  A
VYYYYNYX  B0002/09  N       VYYF  QMNXX   MXHW  IV   BOM  A
VYYYYNYX  B0002/09  N       VYYF  QMNXX   MXHW  IV   BOM  A
VYYYYNYX  A0030/07  R  A0028/07  VYYF  QFAXX   IV   NBO  A   000
VYYYYNYX  A0025/07  N       VYMD  QMNHW   IV   BO   W
VYYYYNYX  A0070/07  R  A0069/07  VYYF  QARXX   I    NBO  E   290
VYYYYNYX  A0063/05  N       VYYF  QFAXX   IV   NBO  A   000
VYYYYNYX  B0048/05  N       VYYF  QFAXX   IV   NBO  A   000
VYYYYNYX  B0105/05  R  B0054/05  VYYF  QOECH   IV   NBO  E   000
VYYYYNYX  B0077/05  N       VYYF  QAXXX   I    NB   E   000
VYYYYNYX  B0047/05  N       VYYF  QFAXX   IV   NBO  A   000
VYYYYNYX  B0035/05  N       VYYF  QOBXX   I    BO   A   000
VYYYYNYX  B0028/05  N       VYYF  QACCH   IV   NBO  AE  000
VYYYYNYX  A0008/09  N       VYYF  QMNXX   QMXHW  IV   NBO  A
VYYYYNYX  A0018/07  N       VYYF  QAFCL   IV   NOB  E   000
VYYYYNYX  B0002/05  N       VYYF  QFAXX   IV   NBO  A   000
VYYYYNYX  B0112/04  N       VYYF  QAFXX   IV   BO   E   000
VYYYYNYX  A0031/07  N       VYYF  QFAXX   QMPXX  IV   NBO  A
VYYYYNYX  A0027/07  N
VYYYYNYX  B0080/05  N      VYYF   QFAXX   IV   NBO  A   000
VYYYYNYX  B0099/06  R  B0036/06 VYYF   QXXXX   IV   NBO  A   000
VYYYYNYX  B0084/06  N      VYYF   QACCS   IV   NBO  AE  000
VYYYYNYX  B0033/06  R  B0076/04 VYYF   QNBAW   IV   BO   AE  000
VYYYYNYX  A0019/09  R  A0127/08 VYYF   QPFAC   IV   NBO  E   000
VYYYYNYX  B0071/06  N      VYYF   QCDXX   I    NBO  E   290
VYYYYNYX  B0072/06  N      VYYF   QXXXX   IV   M   E   000
VYYYYNYX  B0094/07  R  B0093/07 VYYF   QAFXX   I    NBO  E   290
VYYYYNYX  B0094/07  R  B0093/07 VYYF   QAFXX   I    NBO  E   290
VYYYYNYX  B0088/07  R  B0003/06 VYYF   QMRCS   I    NBO  A   000
VYYYYNYX  B0071/07  N      VYYF   QNMCS   IV   NBO  AE  000


                      Page 180
                      Query2


VYYYYNYX  B0049/07  N      VYYF  QMPXX   IV   BO  A   000
VYYYYNYX  B0048/07  R  B0046/07 VYYF  QFAXX   IV   NBO  A   000
VYYYYNYX  B0047/07  N      VYYF  QFDCS   I    M   A   000
VYYYYNYX  B0045/07  N      VYYF  QMPXX   IV   NBO  A   000
VYYYYNYX  A0008/09  N      VYYF  QMNXX   QMXHW  IV  NBO  A
VYYYYNYX  B0032/07  N      VYYF  QAFCL   IV   NBO  E   000
VYYYYNYX  B0077/08  N      VYYF  QMXXX   IV   NBO  A   000
VYYYYNYX  B0115/08  R  B0099/08 VYYF  QFFXX   IV   NBO  A   000
VYYYYNYX  B0102/08  R  B0057/05 VYYF  QANXX   IV   NBO  E   000
VYYYYNYX  A0074/08  N      VYYF  QMXAO   IV   NBO  A   000
VYYYYNYX  A0015/09  R  A0010/09 VYYF  QKKKK   K    K   K   000
VYYYYNYX  A0101/08  R  A0048/0 VYYF   QANXX   IV   NBO  E   000
VYYYYNYX  A0132/08  R  A0118/08 VYYF  QMUHW   IV   B   A   000
VYYYYNYX  A0132/08  R  A0118/08 VYYF  QMUHW   IV   B   A   000
VYYYYNYX  A0132/08  R  A0118/08 VYYF  QMUHW   IV   B   A   000
VYYYYNYX  A0132/08  R  A0118/08 VYYF  QMUHW   IV   B   A   000
VYYYYNYX  A0114/08  R  A0097/08 VYYF  QFFXX   IV   NBO  A   000
VYYYYNYX  B0125/08  R  B0097/08 VYYF  QXXXX   IV   NBO  A   000
VYYYYNYX  A0016/09  R  A0124/08 VYYF  QXXXX   IV   NBO  A   000
VYYYYNYX  A0017/09  R  A0122/08 VYYF  QLPAS   IV   BO  A   000
VYYYYNYX  A0018/09  R  A0123/08 VYYF  QMRAO   IV   BO  A   000
VYYYYNYX  B0082/06  N      VYYF  QFAXX   IV   NBO  A   000
VYYYYNYX  A0003/09  R  A0107/0 VYYF   QMRHW   IV   NBO  A   000
VYYYYNYX  A0012/09  R  A0117/08 VYYF  QFUAU   IV   NBO  A   000
VYYYYNYX  A0012/09  R  A0117/08 VYYF  QFUAU   IV   NBO  A   000
VYYYYNYX  A0012/09  R  A0117/08 VYYF  QFUAU   IV   NBO  A   000
VYYYYNYX  A0012/09  R  A0117/08 VYYF  QFUAU   IV   NBO  A   000
VYYYYNYX  A0014/09  R  A0116/08 VYYF  QWMLW   QARLC  IV  BO  W
VYYYYNYX  A0014/09  R  A0116/08 VYYF  QWMLW   QARLC  IV  BO  W
VYYYYNYX  A0014/09  R  A0116/08 VYYF  QWMLW   QARLC  IV  BO  W
VYYYYNYX  A0014/09  R  A0116/08 VYYF  QWMLW   QARLC  IV  BO  W
VYYYYNYX  A0014/09  R  A0116/08 VYYF  QWMLW   QARLC  IV  BO  W
VYYYYNYX  A0019/09  R  A0127/08 VYYF  QPFAC   IV   NBO  E   000
VYYYYNYX  A0019/09  R  A0127/08 VYYF  QPFAC   IV   NBO  E   000
VYYYYNYX  A0019/09  R  A0127/08 VYYF  QPFAC   IV   NBO  E   000
VYYYYNYX  A0017/09  R  A0122/08 VYYF  QLPAS   IV   BO  A   000
VYYYYNYX  A0018/09  R  A0123/08 VYYF  QMRAO   IV   BO  A   000
VYYYYNYX  A0016/09  R  A0124/08 VYYF  QXXXX   IV   NBO  A   000
WBSBYNYX  A0403/08  R  A0220/08 WBFC  QFALC   IV   NBO  A   000
WBSBYNYX  A0031/09  R  A0024/09 WBFC  QMPLC   IV   M   A   000
WBSBYNYX  A0013/03  N      WBFC  QXXXX   IV   BO  AE  000
WBSBYNYX  A0409/08  R  A0345/08 QWBFC  QXXXX   IV   BO  AE  000
WBSBYNYX  A0070/04  N      WBFC  QFUAW   IV   NBO  A   000
WBSBYNYX  A0240/08  N      WBFC  QXXXX   IV   NBO  A   000
WBSBYNYX  A0221/08  R  A0391/07
WBSBYNYX  A0411/08  R  A0376/08 WBFC  QXXXX   IV   BO  AE  000
WBSBYNYX  A0103/09  R  A0063/09 WBFC  QXXXX   IV   BO  AE  000
WBSBYNYX  A0031/09  R  A0024/09 WBFC  QMPLC   IV   M   A   000
WBSBYNYX  A0102/09  N      WBFC  QOLAS   IV   NBO  AE  000
WBSBYNYX  A0117/09  N      WBFC  QXXXX   IV   NBO  A   000
WBSBYNYX  A0107/09  R  A0106/09 WBFC  QWMLW   IV   BO  W   000
WBSBYNYX  A0094/09  N


                      Page 181
                       Query2


WBSBYNYX  A0094/09  N
WBSBYNYX  A0100/09  N      WBFC   QWMLW   IV  BO  W  000
WBSBYNYX  A0105/09  R  A0099/09 WBFC   QILXX   IV  NBO  A  000
WBSBYNYX  A0094/09  N
WBSBYNYX  A0094/09  N
WBSBYNYX  A0092/09  R  A0060/09
WBSBYNYX  A0105/09  R  A0099/09  WBFC  QILXX   IV  NBO  A  000
WBSBYNYX  A0116/09  R  A0114/09
WMASYFYX  D0412/08  R  D1199/07  WBFC  QAGXX   IV  NBO  A  000
WMKKYNYX  D1846/08  R  D0901/08  WBFC  QXXXX   IV  NBO  A  000
WMKKYNYX  A3367/08  R  A3213/07  WMFC  QOLAS   IV  M   AE  000
WMKKYNYX  D1848/08  R  D1045/08  WBFC  QMXLC   IV  NBO  A  000
WMKKYNYX  D1841/08  R  D1451/07  WBFC  QFAHX   IV  BO  A  000
WMKKYNYX  D1847/08  R  D1041/08  WBFC  QMXLC   IV  NBO  A  000
WMKKYNYX  D1850/08  R  D1259/08  WBFC  QXXXX           000
WMKKYNYX  A1314/08  N       WMFC  QSACS   IV  NBO  A  000
WMKKYNYX  A1575/08  N       WMFC  QXXXX   IV  NBO  A  000
WMKKYNYX  D1661/08  N       WBFC  QMPXX   IV  NBO  A  000
WMKKYNYX  D0124/09  R  D1562/08  WBFC  QMRLC   IV  NBO  A  000
WMKKYNYX  D1869/08  R  D1310/08  WBFC  QXXXX   IV  NBO  A  000
WMKKYNYX  D1870/08  R  D1431/08  WBFC  QLAXX   IV  NBO  A  000
WMKKYNYX  A0014/09  N       WMFC  QXXXX   IV  NBO  A  000
WMKKYNYX  A0700/08  N       WMFC  QSTXX   IV  NBO  AE  000
WMKKYNYX  A0266/09  R  A3400/08  WMFC  QFWAS   IV  NBO  A  000
WMKKYNYX  D0032/08  N       WBFC  QMDXX   IV  NBO  A  000
WMKKYNYX  D0680/08  N       WBFC  QFAAH   IV  NBO  A  000
WMKKYNYX  A3298/08  R  A1695/08  WMFC  QLAXX   IV  NBO  AE  000
WMKKYNYX  D0415/08  N       WBFC  QLAXX   IV  NBO  A  000
WMKKYNYX  A0686/09  N       WMFC  QWMLW   IV  NBO  W  000
WMKKYNYX  D0093/09  R  D1886/08  WBFC  QMXXX   IV  M   A  000
WMKKYNYX  D1845/08  R  D0902/08  WBFC  QXXXX   IV  NBO  A  000
WMKKYNYX  D0140/09  N       WBFC  QMRXX   I  NBO  A  000
WMKKYNYX  A3379/08  R  A3216/07  WMFC  QRACA   IV  NBO  A  070
WMKKYNYX  D1873/08  R  D0975/08  WBFC  QNBAS   IV  NBO  A  000
WMKKYNYX  A0365/08  N       WMFC  QXXXX   IV  NBO  A  000
WMKKYNYX  D1794/08  R  D1787/08  WBFC  QXXXX   IV  NBO  A  000
WMKKYNYX  A0628/08  R  A3044/07  WMFC  QMSXX   IV  BO  A  000
WMKKYNYX  D1857/08  R  D1046/08  WBFC  QLRXX   IV  NBO  A  000
WMKKYNYX  D0739/08  N       WBFC  QXXXX   IV  NBO  A  000
WMKKYNYX  A1398/08  N       WMFC  QFAXX   IV  NBO  A  000
WMKKYNYX  D0671/08  R  D0653/08  WBFC  QPAXX   IV  NBO  A  000
WMKKYNYX  D0953/08  N       WBFC  QMPXX   IV  NBO  A  000
WMKKYNYX  D1879/08  R  D1361/08  WBFC  QRPCA   IV  NBO    000
WMKKYNYX  D0746/07  R  D0745/07  WBFC  QMDCH   IV  NBO  A  000
WMKKYNYX  A1260/08  N       WMFC  QMPXX   IV  NBO  A  000
WMKKYNYX  D0255/09  R  D1712/08  WBFC  QMRXX      M   A  000
WMKKYNYX  A3369/08  R  A3212/07  WMFC  QOLAS      M   AE  000
WMKKYNYX  D1356/07  N       WBFC  QXXXX   IV  NBO    000
WMKKYNYX  A0555/09  R  A0269/09  WMFC  QXXXX   IV  NBO  A  000
WMKKYNYX  D1149/07  N       WBFC  QMKXX   IV  M   A  000
WMKKYNYX  D0128/09  R  D1558/08  WBFC  QFAAH   IV  NBO  A  000
WMKKYNYX  D1874/08  R  D1507/07  WBFC  QFAXX   IV  NBO  A  000


                      Page 182
                       Query2


WMKKYNYX  A1690/08  N       WMFC  QLPXX   IV  NBO  A  000
WMKKYNYX  A2021/07  N       WMFC  QXXXX   IV  M   A  000
WMKKYNYX  D1037/07  N       WBFC  QXXXX   IV  NBO  AE  000
WMKKYNYX  A2319/07  N       WMFC  QRCXX   IV  NBO  E  000
WMKKYNYX  D1868/08  R  D1309/08  WBFC  QFWAS   IV  NBO  A  000
WMKKYNYX  D0665/08  N       WBFC  QMNXX   IV  NBO  A  000
WMKKYNYX  D1871/08  R  D1548/08  WBFC  QNDAS   IV  BO  AE  000
WMKKYNYX  A2697/08  N       WMFC  QSAXX   IV  BO  A  000
WMKKYNYX  D1525/08  N       WBFC  QFAAH   IV  NBO  A  000
WMKKYNYX  D0259/09  R  D0132/09  WBFC  QKKKK   K  K   K  000
WMKKYNYX  D1904/08  R  D1888/08  WBFC  QCAXX   IV     AE  000
WMKKYNYX  A1724/08  N       WMFC  QOBCE      M   AE  000
WMKKYNYX  A1725/08  R  A1939/07  WMFC  QMRXX   IV  NBO  A  000
WMKKYNYX  A0046/09  N       WMFC  QFDAS      M   A  000
WMKKYNYX  D1374/08  R  D1304/08  WBFC  QFAAH   IV  NBO  A  000
WMKKYNYX  A2981/08  N       WMFC  QPFXX   I  NBO  E  000
WMKKYNYX  A0320/09  N       WMFC  QMRLC   IV  NBO  A  000
WMKKYNYX  A2403/08  N       WMFC  QXXXX   IV  NBO  AE  000
WMKKYNYX  A0025/09  N       WMFC  QXXXX      NBO  A  000
WMKKYNYX  A0270/09  R  A0265/09  WMFC  QOBCE   IV  NBO  AE  000
WMKKYNYX  D1844/08  N       WBFC  QXXXX   IV  NBO  A  000
WMKKYNYX  A2129/08  N       WMFC  QMALC   IV  NBO  A  000
WMKKYNYX  A2980/08  N       WMFC  QPFXX   I  NBO  E  000
WMKKYNYX  A3381/08  R  A2137/08  WMFC  QFAHX   IV  NBO    000
WMKKYNYX  D1132/08  N       WBFC  QXXXX           000
WMKKYNYX  A0725/09  N       WMFC  QRTXX   IV  BO     000
WMKKYNYX  D1851/08  R  D1702/08  WBFC  QOLXX      M   AE  000
WMKKYNYX  D0102/09  N       WBFC  QXXXX   IV  NBO  AE  000
WMKKYNYX  D0129/09  N       WBFC  QLXAS   IV  M   A  000
WMKKYNYX  D0039/09  N       WBFC  QXXXX   IV  NBO  A  000
WMKKYNYX  D1858/08  R  D1040/08  WBFC  QLYAS   IV  NBO  A  000
WMKKYNYX  D1859/08  R  D0898/08  WBFC  QXXXX   IV  NBO  A  000
WMKKYNYX  A3380/08  R  A3218/07  WMFC  QMAXX   IV  NBO  A  000
WMKKYNYX  A3301/08  N       WMFC  QLPXX   IV  NBO  A  000
WMKKYNYX  A3368/08  R  A3211/07  WMFC  QOLAS      M   AE  000
WMKKYNYX  D1353/08  R  D1256/08  WBFC  QFAAH   IV  NBO  A  000
WMKKYNYX  D0123/09  R  D1559/08  WBFC  QFAHX   IV  NBO  A  000
WMKKYNYX  D1649/08  N       WBFC  QOBCE   IV  NBO  AE  000
WMKKYNYX  D0147/09  N       WBFC  QMXLC      M   A  000
WMKKYNYX  D0131/09  R  D1659/08  WBFC  QMGXX   IV  NBO  A  000
WMKKYNYX  D1861/08  R  D1860/08  WBFC  QLXXX   IV  M   A  000
WMKKYNYX  A3362/08  R  A3038/08  WMFC  QOBCE   IV  NBO  AE  000
WMKKYNYX  A2844/08  N       WMFC  QXXXX   IV  NBO  A  000
WMKKYNYX  D0127/09  R  D1563/08  WBFC  QXXXX   IV  NBO  A  000
WMKKYNYX  D0130/09  N       WBFC  QXXXX   IV  NBO  A  000
WMKKYNYX  D1387/08  N       WBFC  QXXXX   IV  NBO  AE  000
WMKKYNYX  A3167/08  N       WMFC  QPIXX   I  NBO  A  000
WMKKYNYX  A2720/08  N       WMFC  QRCXX   I  NBO  E  000
WMKKYNYX  A2749/08  N       WMFC  QRCXX   I  NBO  E  000
WMKKYNYX  A2738/08  N       WMFC  QFAHX   IV  NBO  AE  000
WMKKYNYX  D1864/08  R  D0990/08  WBFC  QRPCA   IV  NBO  E  000
WMKKYNYX  D1445/08  R  D1174/07  WBFC  QXXXX   IV  NBO  A  000


                      Page 183
                       Query2


WMKKYNYX  D1734/08  N       WBFC  QMKXX   IV  NBO  A   000
WMKKYNYX  D1885/08  N       WBFC  QMXXX      M   A   000
WMKKYNYX  A3302/08  N       WMFC  QXXXX   IV  NBO  A   000
WMKKYNYX  A0548/09  R  A0451/09  WMFC  QMPAC   IV  BO  A   000
WMKKYNYX  A3333/08  N       WMFC  QMPLC   IV  BO  A   000
WMKKYNYX  A0276/09  N       WMFC  QNBAU   IV  BO  AE  000
WMKKYNYX  A3170/08  N       WMFC  QARXX   IV  NBO  E   000
WMKKYNYX  D1866/08  R  D0003/08  WBFC  QFAXX   IV  NBO  A   000
WMKKYNYX  D1903/08  R  D1875/08  WBFC  QLBAS      M   A   000
WMKKYNYX  D1632/08  R  D0908/08  WBFC  QOBCE   IV  NBO  A   000
WMKKYNYX  A3001/08  N       WMFC  QPFXX   I  NBO  AE  000
WMKKYNYX  D0041/09  N       WBFC  QLACG   IV  NBO  A   000
WMKKYNYX  D1877/08  R  D1711/08  WBFC  QFDAS   IV  NBO  A   000
WMKKYNYX  A3126/08  N       WMFC  QCTAH   IV  NBO  A   000
WMKKYNYX  A0619/09  R  A0340/09  WMFC  QXXXX   IV  NBO  AE  000
WMKKYNYX  A3375/08  R  A2928/08  WMFC  QMPLC   IV  BO  A   000
WMKKYNYX  A0142/09  N       WMFC  QMPLC   IV  NBO  A   000
WMKKYNYX  A3214/08  N       WMFC  QOLXX   IV  NBO  A   000
WMKKYNYX  D1902/08  R  D1842/08  WBFC  QXXXX   IV  NBO  A   000
WMKKYNYX  D1882/08  R  D1438/08  WBFC  QLYAS      M   A   000
WMKKYNYX  D1883/08  N       WBFC  QMPLC   IV  BO  A   000
WMKKYNYX  D1884/08  R  D1706/08  WBFC  QXXXX   IV  NBO  A   000
WMKKYNYX  D0137/09  N       WBFC  QOBCE   IV  NBO  A   000
WMKKYNYX  A0031/09  N       WMFC  QXXXX   IV  NBO  AE  000
WMKKYNYX  D1764/08  N       WBFC  QWMLW   IV  NBO  W   000
WMKKYNYX  D0795/01  N       WBFC  QLPCS   IV  BO  A   000
WMKKYNYX  A0716/09  N       WMFC  QFALC   IV  NBO  A   000
WMKKYNYX  A3346/08  N       WMFC  QXXXX   IV  NBO  A   000
WMKKYNYX  A3395/08  N       WMFC  QRCTT   IV  BO  E   000
WMKKYNYX  D1894/08  R  D1564/08  WBFC  QOBCE   IV  NBO  AE  000
WMKKYNYX  D1896/08  R  D1461/08  WBFC  QLTXX   IV  BO  A   000
WMKKYNYX  D1897/08  N       WBFC  QMNXX   IV  NBO  A   000
WMKKYNYX  A0585/09  N       WMFC  QMXLC   IV  NBO  A   000
WMKKYNYX  A0003/09  N       WMFC  QXXXX   IV  NBO  AE  000
WMKKYNYX  A0004/09  N       WMFC  QXXXX   IV  NBO  AE  000
WMKKYNYX  A0005/09  N       WMFC  QXXXX   IV  NBO  AE  000
WMKKYNYX  A0008/09  N       WMFC  QXXXX   IV  NBO  AE  000
WMKKYNYX  D0145/09  N       WBFC  QMRXX   IV  NBO  A   000
WMKKYNYX  D0677/04  N       WBFC  QFAXX   IV  BO  A   000
WMKKYNYX  A0045/05  N       WAAF  QPIXX   I  NBO  A   000
WMKKYNYX  A0032/09  N       WMFC  QWDLW   IV  NBO  AE  000
WMKKYNYX  D0023/09  N       WBFC  QXXXX   IV  NBO  A   000
WMKKYNYX  A0378/09  N       WMFC  QXXXX   IV  NBO  A   000
WMKKYNYX  D0170/09  N       WBFC  QLAAS   IV  NBO  A   000
WMKKYNYX  D0025/09  R  D1462/08  WBFC  QXXXX   IV  NBO  A   000
WMKKYNYX  D0068/09  R  D1799/08  WBFC  QWZLW   M  AW  000  030
WMKKYNYX  D0068/09  R  D1799/08  WBFC  QWZLW   M  AW  000  030
WMKKYNYX  D0068/09  R  D1799/08  WBFC  QWZLW      M   AW  000
WMKKYNYX  A0546/09  R  A0258/09  WMFC  QOLAS   IV  NBO  A   000
WMKKYNYX  A0468/09  N       WMFC  QWMLW   IV  BO  W   000
WMKKYNYX  D0318/09  N       WBFC  QWCXX      M   A   000
WMKKYNYX  D0337/09  N       WBFC  QMRXX   IV  NBO  A   000


                      Page 184
                       Query2


WMKKYNYX  D0236/09  N       WBFC  QOBCE      M   AE  000
WMKKYNYX  D0256/09  N       WBFC  QMRHW   IV  NBO  A  000
WMKKYNYX  D0092/09  N       WBFC  QXXXX   IV  NBO  AE  000
WMKKYNYX  D0099/09  N       WBFC  QCAXX   IV  B   AE  000
WMKKYNYX  D0103/09  R  D0098/09  WBFC  QFDXX   IV  NBO  A  000
WMKKYNYX  D0118/09  N       WBFC  QRAXX   IV  NBO  AE  000
WMKKYNYX  A0312/09  N       WMFC  QMTXX   IV  NBO  A  000
WMKKYNYX  D0260/09  N       WBFC  QIGAS   I  NBO  A  000
WMKKYNYX  A0350/09  N       WMFC  QILAC   I  NBO  A  000
WMKKYNYX  D0182/09  N       WBFC  QNBAU   IV  BO   AE  000
WMKKYNYX  A0330/09  N       WMFC  QXXXX   IV  NBO  A  000
WMKKYNYX  D0179/09  N       WBFC  QIDLT   I  NBO  A  000
WMKKYNYX  D0228/09  N       WBFC  QICXX   IV  NBO  A  000
WMKKYNYX  A0549/09  R  A0271/09  WMFC  QKKKK   K  K   K  000
WMKKYNYX  A0710/09  N       WMFC  QWAXX   IV  NBO  A  000
WMKKYNYX  A0448/09  R  A0223/09  WMFC  QOBXX      M   AE  000
WMKKYNYX  A0658/09  N       WMFC  QMRLC   IV  NBO  A  000
WMKKYNYX  A0449/09  N       WMFC  QWPLW   IV  NBO  AW  000
WMKKYNYX  A0553/09  N       WMFC  QXXXX   I  NBOM  A  000
WMKKYNYX  A0422/09  R  A3374/08  WMFC  QXXXX         A  000
WMKKYNYX  A0423/09  N       WMFC  QMPXX      BO   A  000
WMKKYNYX  D0227/09  R  D0225/09  WBFC  QXXXX   IV  NBO  A  000
WMKKYNYX  D0237/09  R  D1876/08  WBFC  QXXXX   IV  NBO  A  000
WMKKYNYX  D0220/09  N       WBFC  QMRLC   IV  NBO  A  000
WMKKYNYX  A0551/09  N       WMFC  QMALC   IV  NBO  A  000
WMKKYNYX  D0211/09  R  D0206/09  WBFC  QWMLW   IV  NBO  W  000
WMKKYNYX  A0490/09  R  A2520/08  WMFC  QRCXX   I  BO     000
WMKKYNYX  A0484/09  R  A0215/09  WMFC  QXXXX   I  NBO  A  000
WMKKYNYX  A0482/09  R  A3347/08  WMFC  QXXXX   IV  NBO  A  000
WMKKYNYX  A0481/09  N       WMFC  QWELW   IV  BO   AW  000
WMKKYNYX  D0221/09  N       WBFC  QMPXX      BO   A  000
WMKKYNYX  A0483/09  N       WMFC  QXXXX   IV  NBO  A  000
WMKKYNYX  D0323/09  R  D0229/09  WBFC  QMPLT   IV  M   A  000
WMKKYNYX  A0661/09  N       WMFC  QMXLC      M   A  000
WMKKYNYX  A0526/09  N       WMFC  QXXXX   IV  NBO  A  000
WMKKYNYX  A0492/09  R  A0213/09  WMFC  QXXXX   IV  NBO  A  000
WMKKYNYX  A0645/09  N       WMFC  QMXXX   IV  NBO  A  000
WMKKYNYX  D0274/09  R  D0266/09  WBFC  QXXXX   IV  BO   AE  000
WMKKYNYX  D0277/09  N       WBFC  QXXXX   IV  NBO  E  000
WMKKYNYX  A0605/09  R  A0473/09  WMFC  QILAC   I  NBO  A  000
WMKKYNYX  A0605/09  R  A0473/09  WMFC  QILAC   I  NBO  A  000
WMKKYNYX  D0254/09  N       WBFC  QMRLC   IV  NBO  A  000
WMKKYNYX  A0709/09  N       WMFC  QOBCE   IV  NBO  A  000
WMKKYNYX  A0644/09  N       WMFC  QMXXX   IV  NBO  A  000
WMKKYNYX  A0547/09  N       WMFC  QLAAS   IV  NBO  A  000
WMKKYNYX  A0557/09  N       WMFC  QXXXX   IV  NBO  A  000
WMKKYNYX  A0588/09  N       WMFC  QMKLC   IV  NBO  A  000
WMKKYNYX  A0589/09  N       WMFC  QMKLC   IV  NBO  A  000
WMKKYNYX  D0315/09  N       WBFC  QMPXX      BO   A  000
WMKKYNYX  D0326/09  N       WBFC  QXXXX   IV  NBO  A  000
WMKKYNYX  A0590/09  N       WMFC  QMXLC   IV  NBO  A  000
WMKKYNYX  A0599/09  N       WMFC  QXXXX   IV  NBO  W  000


                      Page 185
                       Query2


WMKKYNYX  A0645/09  N       WMFC  QMXXX   IV  NBO  A  000
WMKKYNYX  A0644/09  N       WMFC  QMXXX   IV  NBO  A  000
WMKKYNYX  A0644/09  N       WMFC  QMXXX   IV  NBO  A  000
WMKKYNYX  A3001/08  N       WMFC  QPFXX   I  NBO  AE  000
WMKKYNYX  A3375/08  R  A2928/08  WMFC  QMPLC   IV  BO  A  000
WMKKYNYX  A0422/09  R  A3374/08  WMFC  QXXXX         A  000
WMKKYNYX  A0658/09  N       WMFC  QMRLC   IV  NBO  A  000
WMKKYNYX  A0661/09  N       WMFC  QMXLC      M   A  000
WMKKYNYX  A0621/09  N       WMFC  QXXXX   IV  NBO  AE  000
WMKKYNYX  D0285/09  N       WBFC  QXXXX   IV  NBO  AE  000
WMKKYNYX  A0667/09  N       WMFC  QFWAS      M   A  000
WMKKYNYX  A0684/09  N       WMFC  QLXAS   IV  NBO  A  000
WMKKYNYX  D0313/09  N       WBFC  QXXXX   IV  NBO  A  000
WMKKYNYX  A0720/09  R  A0717/09  WMFC  QMPLC   IV  BO  A  000
WMKKYNYX  D0328/09  N       WBFC  QICAS   IV  NBO  A  000
WMKKYNYX  D0335/09  N       WBFC  QMXLC      M   A  000
WMKKYOYX  A2597/08  N       WMFC  QRCXX   IV  NBO  E  000
WMKKYOYX  A0653/09  N       WMFC  QARCH   IV  BO  E  000
WRRRYNYX  A0027/05  N       WIIF  QPACH   I  NBO  A  000
WRRRYNYX  A0038/05  N       WIIF  QLECS   I  BO  A  000
WRRRYNYX  A0007/05  N       WAAF  QCAXX   IV  B   E  000
WRRRYNYX  A0014/05  N       WRXX  QXXXX   IV  NBO  E  000
WRRRYNYX  A0994/06  N       WIIF  QWGLW   IV  M   W  000
WRRRYNYX  A0002/05  N       WIIF  QCTXX   I  BO  E  000
WRRRYNYX  A0089/06  R  A0071/06  WIIF  QLTXX   IV  NBO  A  000
WRRRYNYX  A0759/08  N       WIIF  QXXXX   IV  NBO  E  000
WRRRYNYX  A0027/09  R  A1568/08  WIIF  QOBCE   IV  M   AW  000
WRRRYNYX  A0413/09  R  A1833/08  WIIF  QOBCE   IV  M   AE  000
WRRRYNYX  A1505/06  N       WIIF  QLSXX   V  BO  A  000
WRRRYNYX  A0318/07  N       WIIF  QXXXX   IV  NBO  AE  000
WRRRYNYX  A1540/06  N       WAAF  QCAXX   IV  NBO  AE  000
WRRRYNYX  A0037/08  R  A1314/07  WAAF  QMXXX   IV  NBO  A  000
WRRRYNYX  A0864/06  N       WIIF  QXXXX   IV  NBO  E  245
WRRRYNYX  A0187/05  R  A0053/05  WAAF  QXXXX   IV  NBO  AE  000
WRRRYNYX  A0322/09  R  A1898/08  WAAF  QXXXX   IV  NBO  AE  000
WRRRYNYX  A0001/05  N       WIIF  QAPCM   IV  BO  E  000
WRRRYNYX  A0024/05  N       WIIF  QXXXX   IV  BO  AE  000
WRRRYNYX  A0030/05  N       WAAF  QPICH   I  NBO  A  000
WRRRYNYX  A0147/06  N       WIIF  QLTXX   IV  NBO  A  000
WRRRYNYX  A0489/06  N       WIIF  QXXXX   I  NBO  A  000
WRRRYNYX  A0576/06  N       WIIF  QLAXX   IV  NBO  A  000
WRRRYNYX  A0088/07  N       WIIF  QXXXX   IV  NBO  A  000
WRRRYNYX  A1332/06  N       WIIF  QXXXX   IV  M   A  000
WRRRYNYX  A1401/06  N       WIIF  QMRXX   IV  NBO  A  000
WRRRYNYX  A1402/06  N       WIIF  QMRXX   IV  NBO  A  000
WRRRYNYX  A0155/07  R  A0689/06  WAAF  QXXXX   I  NBO  A  000
WRRRYNYX  A0028/08  N       WAAF  QARCH   IV  BO  E  000
WRRRYNYX  A0956/08  N       WAAF  QXXXX   IV  NBO  A  000
WRRRYNYX  A0763/08  R  A0685/08  WIIF  QATXX   IV  NBO  E  000
WRRRYNYX  A0193/08  N       WAAF  QLAXX   IV  NBO  A  000
WRRRYNYX  A0445/08  N       WIIF  QOBCE   IV  M   AW  000
WRRRYNYX  A0414/07  N       WAAF  QPICH   I  NBO  A  000


                      Page 186
                      Query2


WRRRYNYX  A0854/07  N      WIIF  QMXXX   IV  NBO  A  000
WRRRYNYX  A0043/09  R  A0644/08 WAAF  QMPXX   IV  NBO  A  000
WRRRYNYX  A1904/08  N      WIIF  QNBAS   IV  BO  AE  000
WRRRYNYX  A1033/08  R  A0999/08 WAAF  QXXXX   V  NBO  A  000
WRRRYNYX  A0312/09  R  A0161/09 WRXX  QKKKK   K  K   K  000
WRRRYNYX  A0686/08  N      WAAF  QARCI   IV  BO  E  000
WRRRYNYX  A1171/07  N      WIIF  QMPXX   IV  M   A  000
WRRRYNYX  A1170/07  N      WIIF  QXXXX   IV  NBO  A  000
WRRRYNYX  A1912/08  R  A1106/08 WIIF  QXXXX   IV  B   A  000
WRRRYNYX  A1906/08  R  A1107/08 WIIF  QXXXX   IV  B   A  000
WRRRYNYX  A1542/07  N      WAAF  QXXXX   IV  NBO  AE  000
WRRRYNYX  A1917/08  R  A1556/08 WIIF  QXXXX   IV  BO  A  000
WRRRYNYX  A0028/09  R  A1569/08 WIIF  QOBCE   IV  M   AW  000
WRRRYNYX  A0273/09  R  A0005/09 WAAF  QICXX   I  NBO  A  000
WRRRYNYX  A0272/09  R  A0006/09 WAAF  QNMAG   IV  BO  AE  000
WRRRYNYX  A0008/09  R  A1004/08 WAAF  QXXXX   IV  NBO  A  000
WRRRYNYX  A0827/08  R  A0385/08 WIIF  QIOAW   I  BO  A  000
WRRRYNYX  A0010/09  R  A1187/08 WAAF  QXXXX   IV  NBO  A  000
WRRRYNYX  A0011/09  R  A1002/08 WAAF  QMKXX   V  BO  A  000
WRRRYNYX  A0271/09  R  A0012/09 WAAF  QICXX   I  NBO  A  000
WRRRYNYX  A0007/09  R  A0877/08 WAAF  QMRXX   IV  NBO  A  000
WRRRYNYX  A0985/08  N      WIIF  QMRXX   IV  NBO  A  000
WRRRYNYX  A0892/08  N      WRXX  QXXXX   IV  M   AE  000
WRRRYNYX  A1907/08  R  A1323/08 WIIF  QFAAH   IV  NBO  A  000
WRRRYNYX  A1908/08  R  A1324/08 WIIF  QXXXX   IV  NBO  A  000
WRRRYNYX  A1118/08  N      WAAF  QFFCG   IV  NBO  A  000
WRRRYNYX  A1216/08  R  A1141/08 WAAF  QXXXX   IV  NBO  AE  000
WRRRYNYX  A0414/09  R  A1835/08 WIIF  QCAAS   IV  B   AE  000
WRRRYNYX  A1909/08  R  A1325/08 WIIF  QCSAS   I  B   E  000
WRRRYNYX  A1910/08  R  A1326/08 WIIF  QLAAS   IV  NBO  A  000
WRRRYNYX  A1143/08  R  A1140/08 WAAF  QXXXX   IV  NBO  A  000
WRRRYNYX  A1913/08  R  A0897/08 WIIF  QMRHW   IV  NBO  A  000
WRRRYNYX  A0383/09  R  A0379/09 WIIF  QICAG   I  BO  A  000
WRRRYNYX  A1048/08  N      WAAF  QXXXX   V  BO  A  000
WRRRYNYX  A1916/08  R  A1328/08 WIIF  QLFAS   I  BO  A  000
WRRRYNYX  A1139/08  R  A0409/08 WIIF  QNMXX   IV  NBO  AE  000
WRRRYNYX  A0231/09  R  A0155/09 WAAF  QMXLC   IV  M   A  000
WRRRYNYX  A0145/09  R  A1558/08 WIIF  QXXXX   IV  NBO  AE  000
WRRRYNYX  A0353/09  R  A0219/09 WIIF  QMRLC   IV  NBO  A  000
WRRRYNYX  A0429/09  R  A1841/08 WAAF  QFUAU   IV  NBO  A  000
WRRRYNYX  A0321/09  R  A1902/08 WAAF  QLPXX   IV  NBO  A  000
WRRRYNYX  A0238/09  R  A1749/08 WAAF  QXXXX   IV  NBO  A  000
WRRRYNYX  A0231/09  R  A0155/09 WAAF  QMXLC   IV  M   A  000
WRRRYNYX  A1602/08  N      WAAF  QCSXX   IV  NBO  AE  000
WRRRYNYX  A0365/09  R  A0362/09 WIIF  QICAS   I  NBO  A  000
WRRRYNYX  A1870/08  N      WAAF  QXXXX   IV  NBO  AE  000
WRRRYNYX  A1874/08  N      WAAF  QXXXX   IV  NBO  AE  000
WRRRYNYX  A1827/08  R  A1291/08 WIIF  QOBCE   IV  M   AW  000
WRRRYNYX  A0082/09  R  A1213/08 WRXX  QXXXX   IV  NBO  AE  000
WRRRYNYX  A1927/08  R  A1349/08 WIIF  QOBCE   IV  M   AW  000
WRRRYNYX  A0170/09  N      WIIF  QMPXX   IV  NBO  A  000
WRRRYNYX  A0170/09  N      WIIF  QMPXX   IV  NBO  A  000


                     Page 187
                       Query2


WRRRYNYX  A1871/08  N       WAAF  QXXXX   IV  NBO  AE  000
WRRRYNYX  A1872/08  N       WAAF  QXXXX   IV  NBO  AE  000
WRRRYNYX  A1873/08  N       WAAF  QXXXX   IV  NBO  AE  000
WRRRYNYX  A0168/09  R  A1546/08  WIIF  QLAXX   IV  NBO  A  000
WRRRYNYX  A1915/08  R  A1327/08  WIIF  QMRHW   IV  NBO  A  000
WRRRYNYX  A0168/09  R  A1546/08  WIIF  QLAXX   IV  NBO  A  000
WRRRYNYX  A0365/09  R  A0362/09  WIIF  QICAS   I  NBO  A  000
WRRRYNYX  A1928/08  R  A1550/08  WIIF  QXXXX   IV  NBO  E  000
WRRRYNYX  A0031/09  N       WAAF  QFDAS   IV  M   A  000
WRRRYNYX  A0257/09  R  A0118/09  WIIF  QMKXX   IV  NBO  A  000
WRRRYNYX  A0257/09  R  A0118/09  WIIF  QMKXX   IV  NBO  A  000
WRRRYNYX  A0257/09  R  A0118/09  WIIF  QMKXX   IV  NBO  A  000
WRRRYNYX  A0247/09  R  A0243/09  WIIF  QXXXX   IV  NBO  AE  000
WRRRYNYX  A0209/09  R  A0038/09  WAAF  QLFAS   I  BO  A  000
WRRRYNYX  C0045/09  N       WIIF  QXXXX   IV  NBO  A  000
WRRRYNYX  A0096/09  R  A1525/08  WIIF  QLPXX   IV  NBO  A  000
WRRRYNYX  A0096/09  R  A1525/08  WIIF  QLPXX   IV  NBO  A  000
WRRRYNYX  A0207/09  N       WAAF  QCAAS   IV  B   AE  000
WRRRYNYX  A0120/09  R  A1112/08  WIIF  QCAAH   IV  B   AE  000
WRRRYNYX  A0207/09  N       WAAF  QCAAS   IV  B   AE  000
WRRRYNYX  A0120/09  R  A1112/08  WIIF  QCAAH   IV  B   AE  000
WRRRYNYX  A0121/09  R  A1482/08  WIIF  QXXXX   IV  NBO  AE  000
WRRRYNYX  A0121/09  R  A1482/08  WIIF  QXXXX   IV  NBO  AE  000
WRRRYNYX  A0204/09  R  A1223/08  WAAF  QCAAS   IV  B   AE  000
WRRRYNYX  A0204/09  R  A1223/08  WAAF  QCAAS   IV  B   AE  000
WRRRYNYX  A0247/09  R  A0243/09  WIIF  QXXXX   IV  NBO  AE  000
WRRRYNYX  A0312/09  R  A0161/09  WRXX  QKKKK   K  K   K  000
WRRRYNYX  A0145/09  R  A1558/08  WIIF  QXXXX   IV  NBO  AE  000
WRRRYNYX  A0209/09  R  A0038/09  WAAF  QLFAS   I  BO  A  000
WRRRYNYX  A0337/09  N       WIIF  QMXXX   IV  NBO  A  000
WRRRYNYX  A0337/09  N       WIIF  QMXXX   IV  NBO  A  000
WRRRYNYX  A0182/09  R  A1750/08  WAAF  QXXXX   IV  NBO  A  000
WRRRYNYX  A0182/09  R  A1750/08  WAAF  QXXXX   IV  NBO  A  000
WRRRYNYX  A0257/09  R  A0118/09  WIIF  QMKXX   IV  NBO  A  000
WRRRYNYX  A0238/09  R  A1749/08  WAAF  QXXXX   IV  NBO  A  000
WRRRYNYX  A0237/09  R  A1737/08  WAAF  QXXXX   IV  NBO  A  000
WRRRYNYX  A0237/09  R  A1737/08  WAAF  QXXXX   IV  NBO  A  000
WRRRYNYX  A0288/09  N       WAAF  QXXXX   IV  NBO  AE  000
WRRRYNYX  A0288/09  N       WAAF  QXXXX   IV  NBO  AE  000
WRRRYNYX  A0294/09  R  A0265/09  WAAF  QWELW   IV  BO  W  000
WRRRYNYX  A0347/09  R  A0341/09  WAAF  QCAAS   IV  B   AE  000
WRRRYNYX  A0347/09  R  A0341/09  WAAF  QCAAS   IV  B   AE  000
WRRRYNYX  A0294/09  R  A0265/09  WAAF  QWELW   IV  BO  W  000
WRRRYNYX  A0285/09  N       WIIF  QSAAS   IV  BO  A  000
WRRRYNYX  A0285/09  N       WIIF  QSAAS   IV  BO  A  000
WRRRYNYX  A0261/09  R  A0259/09  WAAF  QMXHW   IV  M   A  000
WRRRYNYX  A0261/09  R  A0259/09  WAAF  QMXHW   IV  M   A  000
WRRRYNYX  A0270/09  R  A0004/09  WAAF  QLPXX   IV  NBO  A  000
WRRRYNYX  A0274/09  R  A0009/09  WAAF  QAAAD   I  BO  AE  000
WRRRYNYX  A0272/09  R  A0006/09  WAAF  QNMAG   IV  BO  AE  000
WRRRYNYX  A0274/09  R  A0009/09  WAAF  QAAAD   I  BO  AE  000
WRRRYNYX  A0271/09  R  A0012/09  WAAF  QICXX   I  NBO  A  000


                      Page 188
                       Query2


WRRRYNYX  A0270/09  R  A0004/09  WAAF  QLPXX   IV  NBO  A  000
WRRRYNYX  A0273/09  R  A0005/09  WAAF  QICXX   I  NBO  A  000
WRRRYNYX  B0388/09  R  B0349/09  WAAF  QLIAS   IV  BO  A  000
WRRRYNYX  B0387/09  R  B0141/09  WAAF  QILAS   I  NBO  A  000
WRRRYNYX  A0291/09  R  A1712/08  WIIF  QWPLW   IV  M   W  000
WRRRYNYX  A0291/09  R  A1712/08  WIIF  QWPLW   IV  M   W  000
WRRRYNYX  B0388/09  R  B0349/09  WAAF  QLIAS   IV  BO  A  000
WRRRYNYX  A0323/09  R  A1900/08  WAAF  QNMXX   IV  NBO  AE  000
WRRRYNYX  A0292/09  N       WIIF  QMRLC   IV  NBO  A  000
WRRRYNYX  A0382/09  N       WIIF  QMGAS   IV  B   A  000
WRRRYNYX  A0382/09  N       WIIF  QMGAS   IV  B   A  000
WRRRYNYX  A0292/09  N       WIIF  QMRLC   IV  NBO  A  000
WRRRYNYX  A0385/09  N       WIIF  QICAG   I  BO  A  000
WRRRYNYX  A0414/09  R  A1835/08  WIIF  QCAAS   IV  B   AE  000
WRRRYNYX  A0384/09  N       WIIF  QICAG   I  BO  A  000
WRRRYNYX  A0384/09  N       WIIF  QICAG   I  BO  A  000
WRRRYNYX  A0321/09  R  A1902/08  WAAF  QLPXX   IV  NBO  A  000
WRRRYNYX  A0322/09  R  A1898/08  WAAF  QXXXX   IV  NBO  AE  000
WRRRYNYX  A0323/09  R  A1900/08  WAAF  QNMXX   IV  NBO  AE  000
WRRRYNYX  A0385/09  N       WIIF  QICAG   I  BO  A  000
WRRRYNYX  A0342/09  N       WAAF  QXXXX   IV  NBO  A  000
WRRRYNYX  A0342/09  N       WAAF  QXXXX   IV  NBO  A  000
WRRRYNYX  A0383/09  R  A0379/09  WIIF  QICAG   I  BO  A  000
WRRRYNYX  A0353/09  R  A0219/09  WIIF  QMRLC   IV  NBO  A  000
WRRRYNYX  A0389/09  N       WIIF  QWPLW   IV  M   W  000
WRRRYNYX  A0389/09  N       WIIF  QWPLW   IV  M   W  000
WRRRYNYX  A0390/09  N       WIIF  QWPLW   IV  M   W  000
WRRRYNYX  A0390/09  N       WIIF  QWPLW   IV  M   W  000
WRRRYNYX  A0392/09  N       WIIF  QSAAS   IV  BO  A  000
WRRRYNYX  A0392/09  N       WIIF  QSAAS   IV  BO  A  000
WRRRYNYX  A0413/09  R  A1833/08  WIIF  QOBCE   IV  M   AE  000
WSSSYNYX  270709   N       OAKX  QXXXX   IV  BO  A  000
WSSSYNYX  150839 O  N       OAKX  QXXXX   IV  BO  E  000
WSSSYNYX  A0074/09  R  A0061/09  WSJC  QXXXX   IV  NBO  A  000
WSSSYNYX  150833 O  N       OAKX  QXXXX   IV  BO  A  000
WSSSYNYX  161437 O  N       OAKX  QXXXX   IV  BO  A  000
WSSSYNYX  171110 O  N       OAKX  QXXXX   IV  BO  A  000
WSSSYNYX  211640 O  N       OAKX  QXXXX   IV  BO  A  000
WSSSYNYX  270855 O  N       OAKX  QXXXX   IV  NBO  A  000
WSSSYNYX  051700 O  N       OAKX  QXXXX   IV  BO  A  000
WSSSYNYX  051706 O  N       OAKX  QXXXX   IV  NBO  A  000
WSSSYNYX  051712 O  N       OAKX  QXXXX   IV  NBO  A  000
WSSSYNYX  270843 O  N       OAKX  QXXXX   IV  NBO  A  000
WSSSYNYX  270621 O  N       OAKX  QXXXX   IV  NBO  A  000
WSSSYNYX  281242 O  N       OAKX  QXXXX   IV  NBO  A  000
WSSSYNYX  031515   N       OAKX  QXXXX   IV  NBO  W  000
WSSSYNYX  270856   N       OAKX  QXXXX   IV  BO  A  000
WSSSYNYX  080551 O  N       OAKX  QXXXX   IV  BO  A  000
WSSSYNYX  081422 O  N       OAKX  QXXXX   I  BO  A  000
WSSSYNYX  081425 O  N       OAKX  QXXXX   I  BO  A  000
WSSSYNYX  081427 O  N       OAKX  QXXXX   I  BO  A  000
WSSSYNYX  081429 O  N       OAKX  QXXXX   I  BO  A  000


                      Page 189
                       Query2


WSSSYNYX  081431 O  N       OAKX  QXXXX   I  BO  A  000
WSSSYNYX  081433 O  N       OAKX  QXXXX   I  BO  A  000
WSSSYNYX  A0074/09  R  A0061/09  WSJC  QXXXX   IV  NBO  A  000
WSSSYNYX  A0965/08  N       WSJC  QMALC   IV  NBO  A  000
WSSSYNYX  A0443/09  N       WSJC  QWZLW   IV  BO  W  000
WSSSYNYX  A0375/09  N       WSJC  QXXXX      M   A  000
WSSSYNYX  A1143/08  N       WSJC  QXXXX   IV  NBO  W  000
WSSSYNYX  A2302/08  N       WSJC  QXXXX   IV  BO  A  000
WSSSYNYX  A2304/08  N       WSJC  QXXXX   IV  BO  A  000
WSSSYNYX  A2305/08  N       WSJC  QXXXX   IV  BO  A  000
WSSSYNYX  A0423/09  N       WSJC  QRDCA   IV  BO  W  000
WSSSYNYX  A2303/08  N       WSJC  QXXXX   IV  NBO  A  000
WSSSYNYX  A0026/09  N       WSJC  QOBCE   IV  NBO  AE  000
WSSSYNYX  A0430/09  N       WSJC  QWMLW   IV  BO  W  000
WSSSYNYX  A0062/09  R  A0060/09  WSJC  QXXXX   IV  NBO  A  000
WSSSYNYX  A0062/09  R  A0060/09  WSJC  QXXXX   IV  NBO  A  000
WSSSYNYX  A0358/09  N       WSJC  QOBCE   IV  NBO  AE  000
WSSSYNYX  A0143/09  N       WSJC  QOBCE   IV  NBO  AE  000
WSSSYNYX  A0438/09  N       WSJC  QOBCE   IV  NBO  AE  000
WSSSYNYX  A0361/09  R  A0280/09  WSJC  QOBCE   IV  NBO  AE  000
WSSSYNYX  A0310/09  R  A0163/09  WSJC  QKKKK   K  K   K  000
WSSSYNYX  A0283/09  N       WSJC  QRDCA   IV  BO  W  000
WSSSYNYX  A0284/09  N       WSJC  QRDCA   IV  BO  W  000
WSSSYNYX  A0339/09  N       WSJC  QWZLW   IV  NBO  W  000
WSSSYNYX  A0340/09  N       WSJC  QMRXX   IV  NBO  A  000
WSSSYNYX  A0389/09  N       WSJC  QRDCA   IV  BO  W  000
WSSSYNYX  A0390/09  N       WSJC  QRDCA   IV  BO  W  000
WSSSYNYX  A0306/09  N       WSJC  QWZLW   IV  BO  W  000
WSSSYNYX  A0323/09  N       WSJC  QPHCH   IV  BO  AE  030
WSSSYNYX  A0416/09  N       WSJC  QXXXX   IV  BO  A  000
WSSSYNYX  A0417/09  N       WSJC  QXXXX   IV  BO  A  000
YBBBZEZX  D4517/08  N       YBBB  QARCH   IV  BO  E  000
YBBBZEZX  N1345/09  R  N0068/09  YBBB  QOBCE   IV  NBO  A  000
YBBBZEZX  F7616/08  N       YMMM  QXXXX   IV  BO  E  000
YBBBZEZX  N1385/09  R  N0368/09  YBBB  QXXXX   IV  NBO  A  000
YBBBZEZX  N7900/08  R  N6907/08  YBBB  QFFAH   IV  BO  A  000
YBBBZEZX  F1545/09  R  F0645/09  YMMM  QOLAU   IV  NBO  A  000
YBBBZEZX  E3901/08  R  E0008/08  YUXX  QARCA   I  NBO  E  000
YBBBZEZX  E3902/08  R  E0013/08  YUXX  QXXXX   IV  NBO  EW  000
YBBBZEZX  F1334/09  N       YMMM  QFAXX   IV  NBO  A  000
YBBBZEZX  G0081/08  R  G0019/08  YUXX  QXXXX   IV  B   E  000
YBBBZEZX  F2257/09  R  F2256/09  YMMM  QICAU   IV  BO  A  000
YBBBZEZX  F8191/08  R  F6352/08  YMMM  QOBCE   IV  BO  A  000
YBBBZEZX  F2032/09  R  F1010/09  YMMM  QOLAU   IV  BO  E  000
YBBBZEZX  N0492/09  R  N0152/09  YBBB  QFFAH   IV  NBO  A  000
YBBBZEZX  F2184/09  R  F8038/08  YMMM  QOBCE   IV  NBO  A  000
YBBBZEZX  N1041/09  R  N7289/08  YBBB  QMPAU   IV  BO  A  000
YBBBZEZX  F8192/08  R  F5717/08  YMMM  QOBCE   IV  BO  A  000
YBBBZEZX  G0015/09  R  G0004/09  YUXX  QXXXX   I  BO  E  000
YBBBZEZX  F0460/09  R  F0229/08  YMMM  QXXXX   V  NBO  E  000
YBBBZEZX  E0007/08  N       YUXX  QARCA   I  N   E  000
YBBBZEZX  E0580/09  R  E5779/08  YUXX  QCEXX   IV  NBO  EW  000


                      Page 190
                       Query2


YBBBZEZX  F1964/08  N       YMMM  QOBCE   IV  BO  A  000
YBBBZEZX  F8190/08  R  F6351/08  YMMM  QICXX   IV  BO  A  000
YBBBZEZX  N0227/09  R  N7108/08  YBBB  QOLAU   IV  NBO  A  000
YBBBZEZX  A1002/07  R  A0917/07  FACT  QSEAH   V   B   E  000
YBBBZEZX  G0060/07  R  G0059/07  YUXX  QXXXX   IV  NBO  E  000
YBBBZEZX  N1333/09  R  N7807/08  YBBB  QOBCE   IVK  NBO  A  000
YBBBZEZX  E3709/08  N       YUXX  QARCH   IV  BO  E  000
YBBBZEZX  G0111/08  R  G0099/08  YUXX  QXXXX   IV  NBO  E  000
YBBBZEZX  F8209/08  R  F6015/08  YMMM  QMTCM   IV  BO  A  000
YBBBZEZX  F6273/08  R  F6221/08  YMMM  QCAXX   IV  NBO  E  000
YBBBZEZX  E3710/08  R  E3644/08  YMMM  QXXXX   IV  BO  E  000
YBBBZEZX  N7216/08  R  N7215/08  YBBB  QXXXX   IV  BO  A  000
YBBBZEZX  D1085/09  R  D1064/09  YBBB  QXXXX   I   NBO  E  000
YBBBZEZX  F8128/08  N       YMMM  QOBCE   IV  BO  A  000
YBBBZEZX  F1848/08  N       YMMM  QXXXX   IV  BO  A  000
YBBBZEZX  F1849/08  N       YMMM  QXXXX   IV  BO  A  000
YBBBZEZX  F7419/08  N       YMMM  QMRLL   IV  NBO  A  000
YBBBZEZX  F2166/09  R  F2164/09  YMMM  QMRAU   IV  BO  A  000
YBBBZEZX  F8012/08  R  F5490/08  YMMM  QXXXX   IV  NBO  A  000
YBBBZEZX  F2259/09  N       YMMM  QOLAU   IV  BO  A  000
YBBBZEZX  F0235/09  R  F0185/09  YMMM  QXXXX   IV  NBO  A  000
YBBBZEZX  F2002/09  N       YMMM  QLVXX   IV  BO  A  000
YBBBZEZX  F6896/08  R  F5973/08  YMMM  QFFAH   IV  NBO  A  000
YBBBZEZX  N1432/09  R  N1281/09  YBBB  QMXXX   IV  BO  A  000
YBBBZEZX  F6281/08  N       YMMM  QXXXX   IV  BO  E  000
YBBBZEZX  F0619/09  N       YMMM  QFAHX   IV  BO  A  000
YBBBZEZX  N5940/08  R  N5939/08  YBBB  QMRHW   IV  BO  A  000
YBBBZEZX  N1121/09  R  N5901/08  YBBB  QXXXX   IV  BO  A  000
YBBBZEZX  N0535/09  R  N0205/09  YBBB  QOBCE   IV  BO  A  000
YBBBZEZX  N6948/08  N       YBBB  QMRXX   IV  BO  A  000
YBBBZEZX  E0079/09  N       YMMM  QSTAH   IV  NBO  A  000
YBBBZEZX  F1950/09  R  F1835/09  YMMM  QMRXX   IV  BO  A  000
YBBBZEZX  D0962/09  R  D5206/08  YBBB  QSTAO   IV  NBO  AE  000
YBBBZEZX  F4710/08  R  F4658/08  YMMM  QXXXX   IV  NBO  A  000
YBBBZEZX  F0219/09  R  F5092/08  YMMM  QFULT   IV  BO  A  000
YBBBZEZX  F2273/09  R  F1443/09  YMMM  QMRAU   IV  NBO  A  000
YBBBZEZX  F6877/08  R  F6570/08  YMMM  QNBXX   IV  NBO  AE  000
YBBBZEZX  F7421/08  R  F6486/08  YMMM  QXXXX   I   NBO  A  000
YBBBZEZX  F2260/09  N       YMMM  QMXHW   IV  BO  A  000
YBBBZEZX  N0395/09  R  N7466/08  YBBB  QOBCE   IV  NBO  A  000
YBBBZEZX  F5836/08  R  F5453/08  YUXX  QXXXX   IV  BO  AE  000
YBBBZEZX  F8208/08  R  F5918/08  YMMM  QMXAU   IV  BO  A  000
YBBBZEZX  F7272/08  R  F7115/08  YMMM  QXXXX   IV  NBO  A  000
YBBBZEZX  N1372/09  R  N0819/09  YBBB  QOLAU   IV  BO  E  000
YBBBZEZX  N0061/09  R  N6896/08  YBBB  QOBCE   IV  NBO  A  000
YBBBZEZX  F0023/09  R  F5801/08  YMMM  QMXLL   IV  BO  A  000
YBBBZEZX  F2154/09  R  F1948/09  YMMM  QOLAU   IV  NBO  E  000
YBBBZEZX  F5696/08  N       YMMM  QFFAH   IV  BO  A  000
YBBBZEZX  N7880/08  R  N7616/08  YBBB  QOBCE   IV  BO  A  000
YBBBZEZX  N0705/09  R  N0704/09  YBBB  QOBCE   IV  BO  A  000
YBBBZEZX  F2261/09  N       YMMM  QOBCE   IV  BO  A  000
YBBBZEZX  F7909/08  R  F7749/08  YMMM  QXXXX   IV  BO  A  000


                      Page 191
                       Query2


YBBBZEZX  E0691/09  R  E0679/09  YUXX  QXXXX   IV  NBO  E  000
YBBBZEZX  F0324/09  R  F5608/08  YMMM  QICAU   I  BO  A  000
YBBBZEZX  F0325/09  R  F5609/08  YMMM  QICAU   I  BO  A  000
YBBBZEZX  F2099/09  R  F8053/08  YMMM  QXXXX   IV  NBO  E  000
YBBBZEZX  F5645/08  N       YMMM  QXXXX   IV  NBO  A  000
YBBBZEZX  F2227/09  R  F0551/09  YMMM  QFAXX   IV  BO  A  000
YBBBZEZX  N1386/09  R  N0370/09  YBBB  QXXXX   IV  BO  A  000
YBBBZEZX  F6336/08  R  F5834/08  YMMM  QFFXX   IV  NBO  A  000
YBBBZEZX  F5835/08  R  F5406/08  YUXX  QXXXX   IV  BO  AE  000
YBBBZEZX  F0391/09  R  F0376/09  YMMM  QXXXX   IV  BO  A  000
YBBBZEZX  G0012/09  R  G0106/08  YUXX  QXXXX   IV  BO  AE  000
YBBBZEZX  F1051/09  R  F6752/08  YMMM  QOBCE   IV  NBO  A  000
YBBBZEZX  F0711/09  R  F6472/08  YMMM  QOLAU   IV  NBO  AE  000
YBBBZEZX  F1913/09  R  F1281/09  YMMM  QFMAU   IV  NBO  A  000
YBBBZEZX  F6072/08  R  F0558/08  YMMM  QXXXX   IV  BO  A  000
YBBBZEZX  N0566/09  R  N0373/09  YBBB  QNVXX   IV  NBO  AE  000
YBBBZEZX  N0837/09  R  N0364/09  YBBB  QFFAO   IV  BO  A  000
YBBBZEZX  F7269/08  R  F7113/08  YMMM  QXXXX   IV  NBO  A  000
YBBBZEZX  F0390/09  N       YMMM  QOBCE   IV  BO  E  000
YBBBZEZX  N7385/08  R  N6595/08  YBBB  QXXXX   IV  BO  A  000
YBBBZEZX  F0626/09  R  F0624/09  YMMM  QFFCH   IV  BO  A  000
YBBBZEZX  G0108/08  R  G0103/08  YUXX  QXXXX   IV  NBO  A  000
YBBBZEZX  F2093/09  N       YMMM  QNDLG   IV  BO  E  000
YBBBZEZX  N0490/09  R  N0427/09  YBBB  QMXLT   IV  BO  A  000
YBBBZEZX  F0281/09  N       YMMM  QPKCH   IV  BO  A  000
YBBBZEZX  G0016/09  R  G0122/08  YUXX  QXXXX   IV  BO  AE  000
YBBBZEZX  N7051/08  N       YBBB  QXXXX   IV  BO  E  000
YBBBZEZX  N7770/08  R  N7689/08  YBBB  QFGXX   IV  BO  A  000
YBBBZEZX  E1872/09  R  E5507/08  YMMM  QSTAH   IV  BO  A  000
YBBBZEZX  D5149/08  N       YBBB  QSTXX   IV  BO  E  000
YBBBZEZX  F7422/08  R  F6487/08  YUXX  QXXXX   IV  BO  A  000
YBBBZEZX  F7420/08  R  F6488/08  YMMM  QXXXX   IV  BO  A  000
YBBBZEZX  F6663/08  N       YMMM  QXXXX   IV  NBO  A  000
YBBBZEZX  F2037/09  N       YMMM  QXXXX   IV  BO  A  000
YBBBZEZX  G0009/09  R  G0006/09  YUXX  QKKKK   K  K   K  000
YBBBZEZX  N7643/08  R  N7641/08  YBBB  QMXXX   IV  BO  A  000
YBBBZEZX  F6731/08  R  F6198/08  YMMM  QXXXX   IV  BO  E  000
YBBBZEZX  N0755/09  R  N0453/09  YBBB  QOLAU   IV  BO  E  000
YBBBZEZX  F7666/08  N       YMMM  QXXXX   IV  BO  A  000
YBBBZEZX  G0121/08  N       YUXX  QXXXX   IV  BO  A  000
YBBBZEZX  F7271/08  R  F7114/08  YMMM  QXXXX   IV  NBO  A  000
YBBBZEZX  N1038/09  R  N7287/08  YBBB  QMXXX   IV  NBO  A  000
YBBBZEZX  N7384/08  R  N7263/08  YBBB  QXXXX   IV  BO  A  000
YBBBZEZX  N1283/09  R  N1146/09  YBBB  QFFCG   IV  BO  A  000
YBBBZEZX  N1352/09  R  N1040/09  YBBB  QMXAU   IV  NBO  A  000
YBBBZEZX  N7455/08  R  N7454/08  YBBB  QXXXX   IV  BO  A  000
YBBBZEZX  F0638/09  N       YMMM  QMRXX   IV  BO  A  000
YBBBZEZX  F8103/08  N       YMMM  QMXXX   IV  NBO  A  000
YBBBZEZX  F1573/09  R  F7352/08  YUXX  QCALT   IV  BO  E  000
YBBBZEZX  F7359/08  N       YUXX  QXXXX   IV  BO  AE  000
YBBBZEZX  N7518/08  N       YBBB  QICXX   IV  BO  A  000
YBBBZEZX  F7910/08  R  F7750/08  YMMM  QFGXX   IV  BO  A  000


                      Page 192
                       Query2


YBBBZEZX  N7425/08  R  N3986/08  YBBB  QXXXX   IV  NBO  A  000
YBBBZEZX  N7426/08  R  N3987/08  YBBB  QXXXX   IV  NBO  A  000
YBBBZEZX  N1414/09  R  N1303/09  YBBB  QOLXX   IV  BO  A  000
YBBBZEZX  F0465/09  R  F0220/09  YMMM  QFAXX   IV  NBO  A  000
YBBBZEZX  F7769/08  N       YMMM  QOBCE   IV  BO  A  000
YBBBZEZX  F1952/09  R  F0888/09  YMMM  QMXLT   IV  BO  A  000
YBBBZEZX  F7511/08  N       YMMM  QXXXX   IV  NBO  E  000
YBBBZEZX  N1388/09  R  N1274/09  YBBB  QOLAU   IV  BO  E  000
YBBBZEZX  F1382/09  N       YMMM  QOBCE   IV  BO  A  000
YBBBZEZX  F0678/09  R  F0438/09  YMMM  QOBCE   IV  BO  A  000
YBBBZEZX  N1322/09  R  N7854/08  YBBB  QXXXX   IV  NBO  A  000
YBBBZEZX  D1020/09  N       YBBB  QRRCA   IV  BO  W  000
YBBBZEZX  F2034/09  R  F1306/09  YMMM  QNBXX   IV  NBO  AE  000
YBBBZEZX  F0784/09  R  F7228/08  YMMM  QMRXX   IV  NBO  A  000
YBBBZEZX  F1749/09  R  F7899/08  YMMM  QFAHW   IV  NBO  A  000
YBBBZEZX  F2052/09  R  F1383/09  YMMM  QMRAU   IV  NBO  A  000
YBBBZEZX  F2017/09  R  F7898/08  YMMM  QMRLT   IV  NBO  A  000
YBBBZEZX  F0436/09  N       YMMM  QXXXX   IV  NBO  A  000
YBBBZEZX  F2035/09  N       YMMM  QNVAU   IV  B   AE  000
YBBBZEZX  N1374/09  R  N1024/09  YBBB  QMHAU   IV  BO  A  000
YBBBZEZX  F2242/09  R  F1569/09  YMMM  QNVXX   IV  NBO  E  000
YBBBZEZX  N7845/08  N       YBBB  QFFCH   IV  BO  A  000
YBBBZEZX  F2186/09  R  F0540/09  YMMM  QFFAH   IV  BO  A  000
YBBBZEZX  F1676/09  R  F8048/08  YMMM  QXXXX   IV  BO  A  000
YBBBZEZX  F1336/09  N       YUXX  QXXXX   IV  NBO  AE  000
YBBBZEZX  F0970/09  R  F7244/08  YMMM  QXXXX   IV  BO  A  000
YBBBZEZX  F2241/09  R  F2240/09  YMMM  QMXAU   IV  BO  A  000
YBBBZEZX  N0341/09  N       YBBB  QFFCH   IV  BO  A  000
YBBBZEZX  F0581/09  N       YMMM  QFFAO   IV  NBO  A  000
YBBBZEZX  N0615/09  R  N0529/09  YBBB  QOBCE   IV  NBO  A  000
YBBBZEZX  N0616/09  R  N0588/09  YBBB  QOBCE   IV  BO  A  000
YBBBZEZX  F0374/09  R  F0044/09  YMMM  QOBCE   IV  BO  A  000
YBBBZEZX  E0992/09  R  E0405/09  YMMM  QSTAH   IV  BO  E  000
YBBBZEZX  F1613/09  R  F7329/08  YMMM  QXXXX   IV  NBO  A  000
YBBBZEZX  F1777/09  R  F1285/09  YMMM  QOBCE   IV  NBO  A  000
YBBBZEZX  F0093/09  N       YMMM  QXXXX   IV  BO  A  000
YBBBZEZX  N0672/09  R  N0079/09  YBBB  QOBCE   IV  BO  A  000
YBBBZEZX  F0202/09  R  F8228/08  YMMM  QMXXX   IV  BO  A  000
YBBBZEZX  G0013/09  R  G0007/09  YUXX  QXXXX   IVK  BOK  K  000
YBBBZEZX  N0165/09  N       YBBB  QXXXX   IV  NBO  AE  000
YBBBZEZX  F0984/09  N       YMMM  QPACH   IV  BO  A  000
YBBBZEZX  F1606/09  R  F0982/09  YMMM  QNBXX   IV  NBO  AE  000
YBBBZEZX  F2229/09  R  F2071/09  YMMM  QLPAO   IV  BO  A  000
YBBBZEZX  D0225/09  N       YBBB  QRTCH   IV  BO  W  000
YBBBZEZX  F0701/09  R  F8223/08  YMMM  QIMXX   IV  NBO  A  000
YBBBZEZX  N1415/09  R  N1304/09  YBBB  QOLAU   IV  BO  A  000
YBBBZEZX  D0316/09  N       YBBB  QSTAH   IV  BO  AE  000
YBBBZEZX  N0663/09  R  N0192/09  YBBB  QMXAU   IV  BO  A  000
YBBBZEZX  N0558/09  R  N0552/09  YBBB  QMWHW   IV  BO  A  000
YBBBZEZX  F0885/09  N       YMMM  QPACH   IV  BO  A  000
YBBBZEZX  N0664/09  R  N0193/09  YBBB  QXXXX   IV  BO  A  000
YBBBZEZX  F1008/09  N       YMMM  QXXXX   IV  BO  E  000


                      Page 193
                      Query2


YBBBZEZX  F1571/09  R  F1121/09 YMMM  QOLAU   IV  BO  E  000
YBBBZEZX  N1334/09  R  N0861/09 YBBB  QMXAU   IV  BO  A  000
YBBBZEZX  N1336/09  R  N0862/09 YBBB  QMXAU   IV  BO  A  000
YBBBZEZX  F1192/09  N      YMMM  QOBCE   IV  BO  A  000
YBBBZEZX  F1014/09  N      YMMM  QMKXX   IV  BO  A  000
YBBBZEZX  N0996/09  R  N0872/09 YBBB  QOLAU   IV  BO  E  000
YBBBZEZX  N0779/09  N      YBBB  QXXXX   IV  BO  E  000
YBBBZEZX  F1449/09  R  F0577/09 YMMM  QOLAU   IV  BO  E  000
YBBBZEZX  N0899/09  N      YBBB  QNBAU   IV  BO  E  000
YBBBZEZX  F1450/09  R  F0916/09 YMMM  QOLAU   IV  BO  E  000
YBBBZEZX  F2155/09  N      YMMM  QNBXX   IV  BO  E  000
YBBBZEZX  F2277/09  N      YMMM  QNVAU   IV  BO  AE  000
YBBBZEZX  F1912/09  R  F1280/09 YMMM  QFMAU   IV  NBO  A  000
YBBBZEZX  F1914/09  R  F1279/09 YMMM  QFMAU   IV  NBO  A  000
YBBBZEZX  F1915/09  R  F1278/09 YMMM  QFMAU   IV  NBO  A  000
YBBBZEZX  F2103/09  R  F2095/09 YMMM  QNVAU   IV  BO  E  000
YBBBZEZX  N0904/09  N      YBBB  QOBCE   IV  BO  A  000
YBBBZEZX  F1412/09  N      YMMM  QNBAU   IV  NBO  E  000
YBBBZEZX  N1329/09  R  N1286/09 YBBB  QMRHW   IV  BO  A  000
YBBBZEZX  G0008/09  R  G0125/08 YUXX  QXXXX   IV  NBO  E  000
YBBBZEZX  F1792/09  R  F1791/09 YMMM  QMXAU   IV  BO  A  000
YBBBZEZX  F2126/09  R  F2045/09 YMMM  QNBAO   IV  BO  E  000
YBBBZEZX  N1446/09  R  N1353/09 YBBB  QMHAU   IV  BO  A  000
YBBBZEZX  E1258/09  R  E6021/08 YMMM  QXXXX   IV  NBO  AE  000
YBBBZEZX  E0993/09  N      YMMM  QXXXX   IV  BO  E  000
YBBBZEZX  E0994/09  N      YMMM  QXXXX   IV  BO  E  000
YBBBZEZX  F1957/09  N      YMMM  QNBXX   IV  NBO  AE  000
YBBBZEZX  N1358/09  N      YBBB  QXXXX   IV  BO  A  000
YBBBZEZX  G0018/09  N      YUXX  QXXXX   IV  BO  A  000
YBBBZEZX  N1127/09  N      YBBB  QOBCE   IV  BO  A  000
YBBBZEZX  E1051/09  R  E5903/08 YMMM  QXXXX   IV  BO  E  000
YBBBZEZX  F1905/09  N      YMMM  QNVAU   IV  NBO  E  000
YBBBZEZX  F1574/09  N      YMMM  QXXXX   IV  BO  A  000
YBBBZEZX  F1451/09  N      YMMM  QMXAU   IV  BO  A  000
YBBBZEZX  F1664/09  N      YMMM  QMRXX   IV  BO  A  000
YBBBZEZX  F1503/09  R  F1500/09 YMMM  QMRXX   IV  BO  A  000
YBBBZEZX  F1595/09  R  F6730/08 YMMM  QXXXX   IV  BO  A  000
YBBBZEZX  F1616/09  N      YMMM  QMRLL   IV  BO  A  000
YBBBZEZX  F1958/09  N      YMMM  QMXXX   IV  BO  A  000
YBBBZEZX  F1505/09  N      YMMM  QXXXX   IV  BO  A  000
YBBBZEZX  N0924/09  R  N7960/08 YBBB  QPUCH   IV  BO  A  000
YBBBZEZX  F1418/09  N      YMMM  QOBCE   IV  BO  A  000
YBBBZEZX  F2047/09  R  F1940/09 YMMM  QLXAU   IV  BO  A  000
YBBBZEZX  N1001/09  R  N7440/08 YBBB  QOBCE   IV  NBO  A  000
YBBBZEZX  F1548/09  N      YMMM  QOBCE   IV  NBO  A  000
YBBBZEZX  N1047/09  R  N0475/09 YBBB  QKKKK   K  K   K  000
YBBBZEZX  D0828/09  R  D0269/09 YBBB  QXXXX   K  K   K  000
YBBBZEZX  F1649/09  R  F0757/09 YMMM  QKKKK   K  K   K  000
YBBBZEZX  N1061/09  R  N0499/09 YBBB  QOBCE   IV  BO  A  000
YBBBZEZX  E1332/09  R  E0638/09 YMMM  QXXXX   K  K   K  000
YBBBZEZX  N1063/09  R  N0491/09 YBBB  QMXAU   IV  BO  A  000
YBBBZEZX  F2161/09  N      YMMM  QMNAU   IV  BO  A  000


                     Page 194
                      Query2


YBBBZEZX  F2162/09  R  F1734/09 YMMM  QNVAU   IV  NBO  E  000
YBBBZEZX  N1444/09  N      YBBB  QFFAH   IV  BO  A  000
YBBBZEZX  F2019/09  R  F1674/09 YMMM  QMXHW   IV  BO  A  000
YBBBZEZX  N1039/09  R  N7288/08 YBBB  QMXAU   IV  BO  A  000
YBBBZEZX  N1095/09  R  N1045/09 YBBB  QNDXX   IV  NB  AE  000
YBBBZEZX  N1070/09  R  N0423/09 YBBB  QXXXX   IV  BO  A  000
YBBBZEZX  F1687/09  N      YMMM  QOBCE   IV  BO  E  000
YBBBZEZX  N1382/09  R  N1361/09 YBBB  QMRAU   IV  BO  A  000
YBBBZEZX  N1400/09  R  N1328/09 YBBB  QMRAU   IV  NBO  A  000
YBBBZEZX  F2280/09  N      YMMM  QMRLL   IV  BO  A  000
YBBBZEZX  F1702/09  N      YMMM  QXXXX   IV  BO  A  000
YBBBZEZX  F2281/09  R  F2248/09 YMMM  QICAU   IV  NBO  A  000
YBBBZEZX  N1265/09  R  N1243/09 YBBB  QMDCH   IV  NBO  A  000
YBBBZEZX  F1775/09  N      YMMM  QOBCE   IV  BO  A  000
YBBBZEZX  N1198/09  N      YBBB  QOBCE   IV  BO  A  000
YBBBZEZX  F1776/09  N      YMMM  QOBCE   IV  BO  A  000
YBBBZEZX  E1694/09  N      YMMM  QSTAH   IV  BO  A  000
YBBBZEZX  D0877/09  N      YBBB  QRRCA   IV  BO  W  040
YBBBZEZX  E1417/09  N      YMMM  QXXXX   IV  NBO  E  000
YBBBZEZX  F2132/09  N      YMMM  QOBCE   IV  BO  A  000
YBBBZEZX  F2053/09  N      YMMM  QOLAU   IV  BO  E  000
YBBBZEZX  F1810/09  N      YMMM  QOBCE   IV  BO  A  000
YBBBZEZX  F1811/09  N      YMMM  QOBCE   IV  BO  A  000
YBBBZEZX  F2070/09  R  F1682/09 YMMM  QLHAU   IV  BO  A  000
YBBBZEZX  N1364/09  N      YBBB  QMXAU   IV  BO  A  000
YBBBZEZX  N1327/09  N      YBBB  QNDLS   IV  BO  E  000
YBBBZEZX  N1158/09  N      YBBB  QOBCE   IV  BO  A  000
YBBBZEZX  N1335/09  R  N0893/09 YBBB  QXXXX   IV  BO  A  000
YBBBZEZX  N1210/09  N      YBBB  QOBCE   IV  BO  A  000
YBBBZEZX  F1900/09  N      YMMM  QXXXX   IV  BO  A  000
YBBBZEZX  N1216/09  R  N1215/09 YBBB  QXXXX   IV  NBO  AE  000
YBBBZEZX  D1210/09  R  D1203/09 YBBB  QRTCA   IV  NBO  W  085
YBBBZEZX  D1219/09  N      YBBB  QACAH   IV  BO  AE  000
YBBBZEZX  F2050/09  N      YMMM  QMRXX   IV  BO  A  000
YBBBZEZX  F1994/09  R  F8125/08 YMMM  QMRLH   IV  BO  A  000
YBBBZEZX  N1366/09  R  N7864/08 YBBB  QOBCE   IV  BO  A  000
YBBBZEZX  F2223/09  R  F2083/09 YMMM  QMXXX   IV  BO  A  000
YBBBZEZX  D1221/09  R  D1220/09 YBBB  QRTCA   IV  BO  W  000
YBBBZEZX  E1855/09  N      YMMM  QRRCA   IV  BO  W  000
YBBBZEZX  E1838/09  N      YMMM  QXXXX   IV  BO  A  000
YBBBZEZX  N1396/09  N      YBBB  QCAAU   IV  BO  E  000
YBBBZEZX  D1189/09  N      YBBB  QSEXX   IV  BO  A  000
YBBBZEZX  D1217/09  N      YBBB  QRRCA   IV  BO  W  260
YBBBZEZX  F2215/09  N      YMMM  QFAXX   IV  NBO  A  000
YBBBZEZX  D1202/09  N      YBBB  QRRCA   IV  BO  W  100
YBBBZEZX  F2226/09  N      YMMM  QMXXX   IV  NBO  A  000
YBBBZEZX  N1413/09  N      YBBB  QCALS   IV  BO  E  000
YBBBZEZX  N1416/09  N      YBBB  QMRAU   IV  BO  A  000
YBBBZEZX  D1204/09  N      YBBB  QRRCA   IV  BO  W  095
YBBBZEZX  D1205/09  N      YBBB  QRRCA   IV  BO  W  095
YBBBZEZX  D1206/09  N      YBBB  QRRCA   IV  BO  W  000
YBBBZEZX  D1207/09  N      YBBB  QRRCA   IV  BO  W  000


                     Page 195
                      Query2


YBBBZEZX  D1208/09  N      YBBB  QRRCA   IV  BO  W  000
YBBBZEZX  F2251/09  R  F2231/09 YMMM  QMXAU   IV  BO  A  000
YBBBZEZX  N1420/09  N      YBBB  QXXXX   IV  BO  A  000
YBBBZEZX  E1856/09  N      YMMM  QRRCA   IV  BO  W  040
YBBBZEZX  E1857/09  N      YMMM  QRRCA   IV  BO  W  060
YBBBZEZX  D1212/09  N      YBBB  QRRCA   IV  BOM  W  075
YBBBZEZX  D1213/09  N      YBBB  QRRCA   IV  BO  W  100
YBBBZEZX  D1214/09  N      YBBB  QRRCA   IV  BO  W  100
YBBBZEZX  D1218/09  N      YBBB  QRRCA   IV  BO  W  000
YBBBZEZX  D1215/09  N      YBBB  QRRCA   IV  BO  W  100
YBBBZEZX  D1216/09  N      YBBB  QRRCA   IV  BO  W  100
YBBBZEZX  N1428/09  N      YBBB  QOLAU   IV  BO  A  000
YBBBZEZX  N1430/09  N      YBBB  QOLAU   IV  BO  A  000
ZBBBYNYX  A4567/07  R  A0869/04 ZJSA  QRCXX   IV  NBO  E  000
ZBBBYNYX  A7024/08  R  A2867/08 ZPKM  QNMXX   IV  BO  E  000
ZBBBYNYX  A8112/08  R  A6023/08 ZPKM  QXXXX   IV  NBO  E  000
ZBBBYNYX  A0224/09  R  A7647/08 ZPKM  QFAHX   IV  BO  A  000
ZBBBYNYX  A0868/09  R  A1418/08 ZSHA  QNBXX   IV  BO  A  000
ZBBBYNYX  A8062/08  R  A6126/07 ZGZU  QXXXX   IV  NBO  A  000
ZBBBYNYX  A0330/09  R  A0327/09 ZPKM  QARXX   IV  NBO  E  000
ZBBBYNYX  A8027/08  R  A0293/08 ZGZU  QAEXX   IV  NBO  E  000
ZBBBYNYX  A1542/08  N      ZSHA  QNBXX   IV  BO  AE  000
ZBBBYNYX  A1544/08  N      ZSHA  QNBXX   IV  BO  AE  000
ZBBBYNYX  A1546/08  N      ZSHA  QNBXX   IV  BO  AE  000
ZBBBYNYX  A0184/09  R  A6636/08 ZBPE  QOBCE      M   A  000
ZBBBYNYX  A1039/09  N      ZGZU  QMAHW   IV  B   A  000
ZBBBYNYX  A0293/09  R  A6718/08 ZBPE  QOBCE      M   A  000
ZBBBYNYX  A8157/08  R  A4079/08 ZGZU  QSPXX   IV  BO  E  000
ZBBBYNYX  A0866/09  R  A0399/09 ZBBB  QKKKK   K  K   K  000
ZBBBYNYX  A8052/08  R  A8038/08 ZPKM  QOBCE      M   A  000
ZBBBYNYX  A8153/08  R  A6246/07 ZJSA  QWLLW   IV  M   W  000
ZBBBYNYX  A8089/08  R  A3534/08 ZBPE  QOBCE      M   A  000
ZBBBYNYX  A8154/08  R  A6253/07 ZJSA  QWLLW   IV  M   W  000
ZBBBYNYX  A1185/07  N      ZPKM  QNMXX   IV  BO  E  000
ZBBBYNYX  A1155/09  R  A0627/09 ZGZU  QNMAS   IV  BO  AE  000
ZBBBYNYX  A7790/08  N      ZSHA  QRCXX   IV  NBO  E  000
ZBBBYNYX  A7806/08  R  A4233/08 ZPKM  QIOAS   I  BO  A  000
ZBBBYNYX  A7908/08  R  A6131/07 ZHWH  QMPXX   IV  BO  A  000
ZBBBYNYX  A8020/08  R  A6102/07 ZGZU  QMXLC      M   A  000
ZBBBYNYX  A8021/08  R  A6103/07 ZGZU  QMPLC   IV  BO  A  000
ZBBBYNYX  A8022/08  R  A6104/07 ZGZU  QMXXX      M   A  000
ZBBBYNYX  A8023/08  R  A6105/07 ZGZU  QMXLC      M   A  000
ZBBBYNYX  A8024/08  R  A6106/07 ZGZU  QMPLC   IV  BO  A  000
ZBBBYNYX  A8026/08  R  A6107/07 ZGZU  QMPXX   IV  BO  A  000
ZBBBYNYX  A8073/08  R  A6134/07 ZJSA  QSPXX   IV  BO  AE  000
ZBBBYNYX  A1118/09  N      ZPKM  QNBAW   IV  BO  A  000
ZBBBYNYX  A1119/09  N      ZPKM  QNBAW   IV  BO  A  000
ZBBBYNYX  A1368/08  R  A1312/08 ZSHA  QNBXX   IV  BO  AE  000
ZBBBYNYX  A0076/09  R  A0074/09 ZBPE  QOBCE      M   A  000
ZBBBYNYX  A8053/08  R  A2611/08 ZBPE  QMXLC      M   A  000
ZBBBYNYX  A6770/08  R  A2588/08 ZWUQ  QMPLT      M   A  000
ZBBBYNYX  A0346/09  N      ZPKM  QMAHW   IV  B   A  000


                     Page 196
                      Query2


ZBBBYNYX  A2381/08  N      ZSHA  QIIAS   I  B   A  000
ZBBBYNYX  A3000/08  R  A2414/08 ZSHA  QOBCE      M   AE  000
ZBBBYNYX  A7646/08  N      ZYSH  QXXXX   IV  NBO  A  000
ZBBBYNYX  A6792/08  R  A5151/07 ZWUQ  QMPLC   IV  BO  A  000
ZBBBYNYX  A0817/09  R  A8044/08 ZPKM  QMXLC      M   A  000
ZBBBYNYX  A6149/08  N      ZYSH  QNMXX   IV  BO  AE  000
ZBBBYNYX  A0702/09  R  A5244/08 ZPKM  QNBXX   IV  BO  E  000
ZBBBYNYX  A8151/08  R  A6250/07 ZJSA  QFCAS      M   A  000
ZBBBYNYX  A8010/08  N      ZGZU  QMAHW   IV  B   A  000
ZBBBYNYX  A8175/08  R  A4080/08 ZYSH  QILXX   I  NBO  A  000
ZBBBYNYX  A8203/08  R  A5452/08 ZWUQ  QMPLT      M   A  000
ZBBBYNYX  A4906/08  N      ZSHA  QXXXX   IV  NBO  A  000
ZBBBYNYX  A3639/08  N      ZGZU  QSTCF   IV  BO  A  000
ZBBBYNYX  A0291/09  R  A6630/08 ZBPE  QOBCE      M   A  000
ZBBBYNYX  A0292/09  R  A6631/08 ZBPE  QOBCE      M   A  000
ZBBBYNYX  A0993/09  N      ZPKM  QMAHW   IV  B   A  000
ZBBBYNYX  A3124/08  N      ZGZU  QXXXX   IV  NBO  A  000
ZBBBYNYX  A2999/08  N      ZSHA  QOBCE      M   AE  000
ZBBBYNYX  A3002/08  N      ZSHA  QOBCE      M   AE  000
ZBBBYNYX  A3004/08  N      ZSHA  QOBCE      M   AE  000
ZBBBYNYX  A8037/08  R  A3052/08 ZPKM  QMPLC   IV  BO  A  000
ZBBBYNYX  A8025/08  R  A6108/07 ZGZU  QMPXX   IV  BO  A  000
ZBBBYNYX  A4761/08  N      ZYSH  QMPCS      M   A  000
ZBBBYNYX  A8047/08  R  A7456/08 ZPKM  QMAHW   IV  B   A  000
ZBBBYNYX  A3526/08  N      ZPKM  QMXCS      M   A  000
ZBBBYNYX  A8176/08  R  A4081/08 ZYSH  QILXX   I  NBO  A  000
ZBBBYNYX  A3514/08  N      ZPKM  QMNXX   IV  NBO  A  000
ZBBBYNYX  A3558/08  N      ZHWH  QMXXX      M   A  000
ZBBBYNYX  A3518/08  N      ZPKM  QMPAW      M   A  000
ZBBBYNYX  A3519/08  N      ZPKM  QMPXX   IV  BO  A  000
ZBBBYNYX  A7451/08  N      ZGZU  QMXXX   IV  M   A  000
ZBBBYNYX  A8090/08  R  A3535/08 ZBPE  QOBCE      M   A  000
ZBBBYNYX  A6853/08  N      ZBPE  QOBCE      M   A  000
ZBBBYNYX  A5079/08  N      ZBPE  QMPXX   IV  BO  A  000
ZBBBYNYX  A6190/08  N      ZSHA  QNMAS   IV  BO  AE  000
ZBBBYNYX  A8043/08  N      ZSHA  QFALC   IV  NBO  A  000
ZBBBYNYX  A8061/08  R  A4942/08 ZGZU  QNBXX   IV  BO  E  000
ZBBBYNYX  A8054/08  R  A3996/08 ZBPE  QMAHW   IV  B   A  000
ZBBBYNYX  A0185/09  R  A6629/08 ZBPE  QOBCE      M   A  000
ZBBBYNYX  A4629/08  N      ZBPE  QWLLW      M   W  000
ZBBBYNYX  A4955/08  N      ZYSH  QAEXX   IV  NBO  E  000
ZBBBYNYX  A1184/09  R  A0595/09 ZPKM  QMXLC      M   A  000
ZBBBYNYX  A5307/08  N      ZSHA  QFAXX   IV  NBO  A  000
ZBBBYNYX  A0186/09  R  A6665/08 ZBPE  QOBCE      M   A  000
ZBBBYNYX  A4978/08  N      ZBPE  QMPCS      M   A  000
ZBBBYNYX  A8050/08  R  A7459/08 ZPKM  QOBCE   IV  M   A  000
ZBBBYNYX  A8144/08  N      ZPKM  QWLLW      M   W  000
ZBBBYNYX  A0402/09  N      ZSHA  QAPCH   IV  BO  E  000
ZBBBYNYX  A5897/08  N      ZPKM  QXXXX   IV  NBO  A  000
ZBBBYNYX  A6399/08  R  A0457/08 ZHWH  QILXX   I  NBO  A  000
ZBBBYNYX  A7284/08  N      ZPKM  QMPAW      M   A  000
ZBBBYNYX  A7803/08  R  A7794/08 ZBPE  QNBAS   IV  BO  A  000


                     Page 197
                       Query2


ZBBBYNYX  A0919/09  R  A5558/08  ZPKM  QMAHW   IV  B   A  000
ZBBBYNYX  A8046/08  R  A7455/08  ZPKM  QMPLC   IV  BO  A  000
ZBBBYNYX  A5514/08  R  A4096/07  ZPKM  QXXXX   IV  NBO  AE  000
ZBBBYNYX  A0900/09  R  A0405/09  ZGZU  QICAS   I  NBO  A  000
ZBBBYNYX  A0816/09  R  A5380/08  ZPKM  QMXLT      M   A  000
ZBBBYNYX  A8039/08  R  A6062/08  ZPKM  QXXXX   IV  NBO  A  000
ZBBBYNYX  A8048/08  R  A7457/08  ZPKM  QMPLC   IV  BO  A  000
ZBBBYNYX  A1001/09  R  A5580/08  ZYSH  QMXLC      M   A  000
ZBBBYNYX  A0091/09  R  A6310/08  ZBPE  QMPLC   IV  BO  A  000
ZBBBYNYX  A1219/09  R  A5733/08  ZBPE  QXXXX   IV  NBO  AE  000
ZBBBYNYX  A1185/09  R  A0596/09  ZPKM  QMXLC      M   A  000
ZBBBYNYX  A6889/08  N       ZHWH  QNMAS   IV  BO  E  000
ZBBBYNYX  A0460/09  N       ZYSH  QMPCS      M   A  000
ZBBBYNYX  A0103/09  R  A0092/09  ZBPE  QMPLC   IV  BO  A  000
ZBBBYNYX  A6198/08  N       ZLHW  QIGCS   I  NBO  A  000
ZBBBYNYX  A8209/08  N       ZPKM  QWLXX   IV  NBO  W  108
ZBBBYNYX  A6375/08  N       ZJSA  QFAHX   IV  M   A  000
ZBBBYNYX  A1041/09  N       ZPKM  QNMXX   IV  BO  AE  000
ZBBBYNYX  A0134/09  N       ZBPE  QMPLC   IV  BO  A  000
ZBBBYNYX  A6304/08  N       ZSHA  QOBCE      M   A  000
ZBBBYNYX  A0090/09  R  A6307/08  ZBPE  QMPLC   IV  BO  A  000
ZBBBYNYX  A0853/09  R  A8191/08  ZSHA  QILAS   I  NBO  A  000
ZBBBYNYX  A0625/09  N       ZSHA  QFALC   IV  NBO  A  000
ZBBBYNYX  A0389/09  R  A6486/08  ZSHA  QPMCH   IV  NBO  A  000
ZBBBYNYX  A6446/08  R  A0494/08  ZHWH  QILXX   I  NBO  A  000
ZBBBYNYX  A7334/08  N       ZBPE  QOBCE      M   A  000
ZBBBYNYX  A7622/08  N       ZGZU  QILXX   I  NBO  A  000
ZBBBYNYX  A8011/08  N       ZGZU  QMXLC      M   A  000
ZBBBYNYX  A6788/08  R  A4720/08  ZWUQ  QMXLC      M   A  000
ZBBBYNYX  A8155/08  R  A4799/06  ZGZU  QNBAS   IV  BO  A  000
ZBBBYNYX  A7784/08  N       ZGZU  QMXLC      M   A  000
ZBBBYNYX  A8049/08  R  A7458/08  ZPKM  QMPLT      M   A  000
ZBBBYNYX  A7271/08  N       ZPKM  QMXLC      M   A  000
ZBBBYNYX  A7715/08  N       ZBPE  QMAHW   IV  B   A  000
ZBBBYNYX  A7759/08  N       ZGZU  QMPXX   IV  BO  A  000
ZBBBYNYX  A7767/08  N       ZSHA  QFAHW   IV  NBO  A  000
ZBBBYNYX  A1162/09  R  A7915/08  ZLHW  QLAXX         A  000
ZBBBYNYX  A8181/08  R  A6254/07  ZJSA  QNBAS   IV  BO  A  000
ZBBBYNYX  A1161/09  R  A7851/08  ZLHW  QILXX   I  NBO  A  000
ZBBBYNYX  A8196/08  N       ZPKM  QXXXX   IV  NBO  A  000
ZBBBYNYX  A7272/08  N       ZPKM  QXXXX   IV  NBO  A  000
ZBBBYNYX  A8184/08  R  A6322/08  ZSHA  QMXLC      M   A  000
ZBBBYNYX  A8185/08  R  A7258/08  ZSHA  QMXLC      M   A  000
ZBBBYNYX  A8186/08  N       ZSHA  QOBCE      M   AE  000
ZBBBYNYX  A8186/08  N       ZSHA  QOBCE      M   AE  000
ZBBBYNYX  A8186/08  N       ZSHA  QOBCE      M   AE  000
ZBBBYNYX  A0483/09  N       ZPKM  QMPLC   IV  BO  A  000
ZBBBYNYX  A7266/08  N       ZPKM  QMPLC   IV  BO  A  000
ZBBBYNYX  A7285/08  N       ZPKM  QMPCS      M   A  000
ZBBBYNYX  A7716/08  N       ZBPE  QMAHW   IV  B   A  000
ZBBBYNYX  A0298/09  N       ZJSA  QNVXX   IV  BO  AE  000
ZBBBYNYX  A0640/09  R  A7328/08  ZBPE  QOBCE      M   A  000


                      Page 198
                      Query2


ZBBBYNYX  A0419/09  R  A0390/09 ZSHA  QFALT   IV  NBO  A  000
ZBBBYNYX  A7492/08  N      ZBPE  QOBCE      M   A  000
ZBBBYNYX  A7444/08  R  A5175/08 ZGZU  QMRXX   IV  NBO  A  000
ZBBBYNYX  A7335/08  N      ZBPE  QOBCE      M   A  000
ZBBBYNYX  A7336/08  N      ZBPE  QOBCE      M   A  000
ZBBBYNYX  A0641/09  R  A7329/08 ZBPE  QOBCE      M   A  000
ZBBBYNYX  A0643/09  R  A7330/08 ZBPE  QOBCE      M   A  000
ZBBBYNYX  A0644/09  R  A7331/08 ZBPE  QOBCE      M   A  000
ZBBBYNYX  A0645/09  R  A7332/08 ZBPE  QOBCE      M   A  000
ZBBBYNYX  A0646/09  R  A7333/08 ZBPE  QOBCE      M   A  000
ZBBBYNYX  A8063/08  R  A6278/07 ZHWH  QNBAS   IV  BO  A  000
ZBBBYNYX  A7493/08  N      ZBPE  QOBCE      M   A  000
ZBBBYNYX  A7494/08  N      ZBPE  QOBCE      M   A  000
ZBBBYNYX  A7441/08  N      ZGZU  QNMXX   IV  BO  E  000
ZBBBYNYX  A7447/08  R  A5176/08 ZGZU  QMXXX      M   A  000
ZBBBYNYX  A7792/08  R  A5687/08 ZBPE  QIMAS   I  BO  A  000
ZBBBYNYX  A7793/08  R  A5688/08 ZBPE  QIOAS   I  BO  A  000
ZBBBYNYX  A1042/09  N      ZGZU  QMPLC   IV  BO  A  000
ZBBBYNYX  A7584/08  N      ZGZU  QOBCE      M   A  000
ZBBBYNYX  A7585/08  N      ZGZU  QOBCE      M   A  000
ZBBBYNYX  A7586/08  N      ZGZU  QOBCE      M   A  000
ZBBBYNYX  A7587/08  N      ZGZU  QLFAS   I  BO  A  000
ZBBBYNYX  A7791/08  R  A5686/08 ZBPE  QIOAS   I  BO  A  000
ZBBBYNYX  A1160/09  R  A7850/08 ZLHW  QNBXX   IV  BO  AE  000
ZBBBYNYX  A7829/08  N      ZSHA  QSPXX   IV  BO  AE  000
ZBBBYNYX  A8197/08  N      ZGZU  QWLLW      M   W  000
ZBBBYNYX  A0060/09  N      ZSHA  QXXXX   IV  NBO  AE  000
ZBBBYNYX  A8198/08  N      ZGZU  QWLLW      M   W  000
ZBBBYNYX  A8200/08  N      ZYSH  QOBCE      M   AE  000
ZBBBYNYX  A7933/08  N      ZSHA  QOBCE      M   A  000
ZBBBYNYX  A8211/08  N      ZPKM  QWLLW      M   W  000
ZBBBYNYX  A0689/09  N      ZBPE  QMXXX      M   A  000
ZBBBYNYX  A0846/09  R  A8212/08 ZHWH  QMXLC      M   A  000
ZBBBYNYX  A8206/08  R  A6280/07 ZGZU  QMXLC      M   A  000
ZBBBYNYX  A0495/09  N      ZSHA  QFALC   IV  NBO  A  000
ZBBBYNYX  A8074/08  R  A4077/08 ZYSH  QIMAS   I  BO  A  000
ZBBBYNYX  A8208/08  R  A3939/08 ZSHA  QOBCE      M   AE  000
ZBBBYNYX  A8082/08  N      ZPKM  QMRHW   IV  NBO  A  000
ZBBBYNYX  A8088/08  N      ZGZU  QFALC   IV  NBO  A  000
ZBBBYNYX  A8091/08  R  A6037/08 ZBPE  QOBCE      M   A  000
ZBBBYNYX  A0046/09  N      ZBPE  QOBCE      M   AE  000
ZBBBYNYX  A0047/09  N      ZBPE  QOBCE      M   AE  000
ZBBBYNYX  A0048/09  N      ZBPE  QOBCE      M   AE  000
ZBBBYNYX  A0049/09  N      ZBPE  QOBCE      M   AE  000
ZBBBYNYX  A0515/09  N      ZSHA  QFALT   IV  NBO  A  000
ZBBBYNYX  A0957/09  N      ZSHA  QMPXX   IV  BO  A  000
ZBBBYNYX  A8095/08  R  A6632/08 ZBPE  QOBCE      M   A  000
ZBBBYNYX  A0171/09  N      ZPKM  QWLLW      M   W  000
ZBBBYNYX  A0210/09  R  A0201/09 ZGZU  QNBXX   IV  BO  E  000
ZBBBYNYX  A0078/09  N      ZSHA  QOBCE   IV  M   A  000
ZBBBYNYX  A0365/09  N      ZSHA  QNMXX   IV  BO  AE  000
ZBBBYNYX  A0917/09  R  A5520/08 ZPKM  QMAHW   IV  B   A  000


                     Page 199
                       Query2


ZBBBYNYX  A0798/09  N       ZYSH  QLDAS      M   A  000
ZBBBYNYX  A0366/09  N       ZSHA  QNMXX   IV  BO  AE  000
ZBBBYNYX  A0190/09  N       ZSHA  QFALT   IV  NBO  A  000
ZBBBYNYX  A0475/09  N       ZGZU  QMPLC   IV  BO  A  000
ZBBBYNYX  A0607/09  N       ZPKM  QFTAS   I  B   A  000
ZBBBYNYX  A0209/09  N       ZSHA  QXXXX   IV  NBO  A  000
ZBBBYNYX  A0345/09  N       ZPKM  QMAHW   IV  B   A  000
ZBBBYNYX  A0866/09  R  A0399/09  ZBBB  QKKKK   K  K   K  000
ZBBBYNYX  A0456/09  N       ZBPE  QNMXX   IV  BO  AE  000
ZBBBYNYX  A0763/09  N       ZSHA  QMAHW   IV  B   A  000
ZBBBYNYX  A0388/09  N       ZSHA  QOBCE      M   A  000
ZBBBYNYX  A0479/09  R  A0477/09  ZSHA  QLRAS   IV  NBO  A  000
ZBBBYNYX  A0636/09  N       ZSHA  QMRXX   IV  NBO  A  000
ZBBBYNYX  A0392/09  R  A4944/08  ZPKM  QNDXX   IV  BO  E  000
ZBBBYNYX  A0452/09  N       ZYSH  QRRCH   IV  BO  W  000
ZBBBYNYX  A0513/09  N       ZSHA  QAGXX   IV  NBO  A  000
ZBBBYNYX  A0572/09  N       ZYSH  QMXLC      M   A  000
ZBBBYNYX  A0573/09  N       ZXXX  QXXXX   IV  NBO  AE  000
ZBBBYNYX  A0863/09  N       ZSHA  QFFCG   IV  NBO  A  000
ZBBBYNYX  A0585/09  N       ZGZU  QMPLC   IV  BO  A  000
ZBBBYNYX  A0829/09  R  A7372/08  ZGZU  QNMAS   IV  BO  E  000
ZBBBYNYX  A0468/09  N       ZSHA  QMPLT      M   A  000
ZBBBYNYX  A0869/09  R  A0409/09  ZYSH  QIMAS   I  BO  A  000
ZBBBYNYX  A0469/09  N       ZSHA  QILXX   I  NBO  A  000
ZBBBYNYX  A0470/09  N       ZSHA  QILXX   I  NBO  A  000
ZBBBYNYX  A0480/09  R  A0478/09  ZSHA  QLRAS   IV  NBO  A  000
ZBBBYNYX  A0830/09  N       ZGZU  QFALC   IV  NBO  A  000
ZBBBYNYX  A0831/09  R  A7442/08  ZGZU  QLXAS      M   A  000
ZBBBYNYX  A1094/09  N       ZHWH  QMAHW   IV  B   A  000
ZBBBYNYX  A1078/09  N       ZBPE  QXXXX   IV  NBO  AE  000
ZBBBYNYX  A0947/09  R  A0890/09  ZSHA  QMPLC   IV  BO  A  000
ZBBBYNYX  A0613/09  N       ZGZU  QMXHW      M   A  000
ZBBBYNYX  A0637/09  R  A6876/08  ZJSA  QMXLC      M   A  000
ZBBBYNYX  A0669/09  N       ZHWH  QFALT   IV  NBO  A  000
ZBBBYNYX  A1083/09  N       ZBPE  QXXXX   IV  NBO  A  000
ZBBBYNYX  A0639/09  N       ZJSA  QWMLW   IV  BO  W  000
ZBBBYNYX  A0674/09  N       ZYSH  QNMXX   IV  BO  E  000
ZBBBYNYX  A1010/09  N       ZPKM  QFALC   IV  NBO  A  000
ZBBBYNYX  A0749/09  N       ZSHA  QIOXX   I  BO  A  000
ZBBBYNYX  A0865/09  R  A0856/09  ZYSH  QNMXX   IV  BO  E  000
ZBBBYNYX  A0870/09  R  A0821/09  ZYSH  QNBXX   IV  BO  AE  000
ZBBBYNYX  A0642/09  R  A7327/08  ZBPE  QOBCE      M   A  000
ZBBBYNYX  A1037/09  N       ZSHA  QXXXX   IV  NBO  A  000
ZBBBYNYX  A0694/09  R  A0474/09  ZSHA  QMAHW   IV  B   A  000
ZBBBYNYX  A1081/09  N       ZBPE  QXXXX   IV  NBO  A  000
ZBBBYNYX  A0872/09  N       ZYSH  QILXX   I  NBO  A  000
ZBBBYNYX  A1165/09  N       ZHWH  QFALT   IV  NBO  A  000
ZBBBYNYX  A0881/09  R  A0303/09  ZSHA  QMAHW   IV  B   A  000
ZBBBYNYX  A0724/09  N       ZSHA  QMPXX   IV  BO  A  000
ZBBBYNYX  A0795/09  N       ZHWH  QMAHW   IV  B   A  000
ZBBBYNYX  A0882/09  R  A7740/08  ZSHA  QFMXX   IV  BO  A  000
ZBBBYNYX  A1082/09  N       ZBPE  QXXXX   IV  NBO  A  000


                      Page 200
                      Query2


ZBBBYNYX  A0758/09  N      ZPKM  QFAHW   IV  NBO  A  000
ZBBBYNYX  A0788/09  R  A0787/09 ZSHA  QMKHW      M   A  000
ZBBBYNYX  A0786/09  N      ZSHA  QMXHW      M   A  000
ZBBBYNYX  A0818/09  R  A8045/08 ZPKM  QMXLC      M   A  000
ZBBBYNYX  A0819/09  R  A7596/08 ZPKM  QMPLC   IV  BO  A  000
ZBBBYNYX  A0820/09  R  A7597/08 ZPKM  QMAHW   IV  B   A  000
ZBBBYNYX  A0785/09  N      ZSHA  QFALC   IV  NBO  A  000
ZBBBYNYX  A0844/09  N      ZBPE  QMRCS   IV  NBO  A  000
ZBBBYNYX  A0927/09  N      ZBPE  QOBCE      M   A  000
ZBBBYNYX  A0955/09  N      ZSHA  QMXLC      M   A  000
ZBBBYNYX  A1130/09  N      ZBPE  QISAS   I  NBO  A  000
ZBBBYNYX  A1131/09  N      ZBPE  QISAS   I  NBO  A  000
ZBBBYNYX  A0845/09  R  A8210/08 ZHWH  QMPLC   IV  BO  A  000
ZBBBYNYX  A0851/09  N      ZGZU  QFALC   IV  NBO  A  000
ZBBBYNYX  A0849/09  N      ZSHA  QMAHW   IV  B   A  000
ZBBBYNYX  A1133/09  N      ZBPE  QOBCE      M   A  000
ZBBBYNYX  A1134/09  N      ZBPE  QOBCE      M   A  000
ZBBBYNYX  A0878/09  N      ZSHA  QMPLT      M   A  000
ZBBBYNYX  A1135/09  N      ZBPE  QISCT   I  NBO  A  000
ZBBBYNYX  A1136/09  N      ZBPE  QLPCT   IV  BO  A  000
ZBBBYNYX  A1095/09  N      ZSHA  QMRLC   IV  NBO  A  000
ZBBBYNYX  A0857/09  R  A0398/09 ZWUQ  QIGAS   I  NBO  A  000
ZBBBYNYX  A1137/09  N      ZBPE  QLPCT   IV  BO  A  000
ZBBBYNYX  A0858/09  N      ZHWH  QMPXX   IV  BO  A  000
ZBBBYNYX  A0990/09  N      ZBPE  QMPCS      M   A  000
ZBBBYNYX  A0886/09  N      ZJSA  QXXXX   IV  NBO  AE  000
ZBBBYNYX  A1139/09  N      ZBPE  QOBCE      M   A  000
ZBBBYNYX  A0901/09  N      ZSHA  QMPHW      M   A  000
ZBBBYNYX  A0951/09  N      ZPKM  QMAHW   IV  B   A  000
ZBBBYNYX  A0918/09  R  A5521/08 ZPKM  QXXXX   IV  NBO  A  000
ZBBBYNYX  A0994/09  N      ZPKM  QMAHW   IV  B   A  000
ZBBBYNYX  A0907/09  N      ZSHA  QMPXX   IV  BO  A  000
ZBBBYNYX  A0956/09  N      ZSHA  QFALT   IV  NBO  A  000
ZBBBYNYX  A0908/09  N      ZSHA  QMXLC      M   A  000
ZBBBYNYX  A0912/09  N      ZGZU  QXXXX   IV  NBO  A  000
ZBBBYNYX  A1059/09  N      ZPKM  QMAHW   IV  B   A  000
ZBBBYNYX  A1151/09  N      ZPKM  QSPXX   IV  BO  AE  000
ZBBBYNYX  A1153/09  N      ZGZU  QXXXX   IV  NBO  A  000
ZBBBYNYX  A1158/09  N      ZPKM  QMXLC      M   A  000
ZBBBYNYX  A1182/09  N      ZGZU  QMXLC      M   A  000
ZBBBYNYX  A1169/09  N      ZPKM  QFALT   IV  NBO  A  000
ZBBBYNYX  A1028/09  N      ZPKM  QMPLC   IV  BO  A  000
ZBBBYNYX  A1029/09  N      ZPKM  QMXLC      M   A  000
ZBBBYNYX  A1034/09  N      ZSHA  QOBCE      M   A  000
ZBBBYNYX  A1148/09  N      ZPKM  QXXXX   IV  NBO  E  000
ZBBBYNYX  A1045/09  N      ZSHA  QOBCE   IV  M   A  000
ZBBBYNYX  A1143/09  N      ZPKM  QXXXX   IV  NBO  E  000
ZBBBYNYX  A1150/09  N      ZSHA  QSACS   IV  BO  A  000
ZBBBYNYX  A1156/09  R  A0628/09 ZGZU  QNMXX   IV  BO  AE  000
ZBBBYNYX  A1228/09  R  A1187/09 ZWUQ  QMXLC      M   A  000
ZBBBYNYX  A1193/09  N      ZSHA  QNVXX   IV  BO  AE  000
ZBBBYNYX  A1195/09  N      ZSHA  QMXLC      M   A  000


                     Page 201
                      Query2


ZBBBYNYX  A1220/09  N      ZSHA  QFAHW   IV  NBO  A  000
ZBBBYNYX  A1224/09  N      ZSHA  QFALT   IV  NBO  A  000
ZBBBYNYX  A1225/09  N      ZSHA  QLYAW      M   A  000
ZBBBYNYX  A1226/09  N      ZSHA  QMAHW   IV  B   A  000
ZMUBYNYX  A0169/08  N      ZMUB  QPDCH   I  NBO  A  000
ZMUBYNYX  A0029/09  R  A0423/08 ZMUB  QNDAS   IV  BO  AE  000
ZMUBYNYX  A0006/09  N      ZMUB  QNBCF   IV  BO  E  000
ZMUBYNYX  A0407/08  N      ZMUB  QARLT   IV  NBO  E  000
ZMUBYNYX  A0003/09  N      ZMUB  QNVAS   IV  BO  AE  000
ZMUBYNYX  A0004/09  N      ZMUB  QNBCF   IV  BO  E  000
ZMUBYNYX  A0062/09  R  A0022/09 ZMUB  QKKKK   K  K   K  000
ZMUBYNYX  A0060/09  N      ZMUB  QMPLC   IV  BO  A  000
ZMUBYNYX  A0073/09  N      ZMUB  QORXX      BO  E  000
ZMUBYNYX  A0074/09  N      ZMUB  QNBAS   IV  BO  E  000
ZMUBYNYX  A0075/09  N      ZMUB  QNBAS   IV  BO  E  000
                     Page 202
                     Query2


UP       해당지명
   Lat_Long_Rad  개시일   만료일    EST    Schedule E-Field Lower_Limit Upper_Limit
        AGGH      0     E
           0901010510 904302359 ST        CTN: DOG HAZARD EXIST ON THE MOVEMENT AREA
999      AGGH      0     E
           0901030355 903312359 ST        TWO RDO MAST, OBST LGT S OF RWY 24 U/S
999      AGGG      P
           0803310001 ERM             A RESTRICTED AREA IS ESTABLISHED TO CONTAINED A
999      AGGG      P
           0809120500 ERM             REFER SI AIP - AD 2.1-40 / AD 2.1-43 DATED 22 N
999      AGGH      0     E
           0902160300 904300001 ST        HONIARA AERODROME BEACON GREEN LIGHT UNSERVICEA
999      AGGH      0
           0903010009 903312359          CHECKLIST OF CURRENT A SERIES NOTAM   YEAR 2008
999      AGGH      0     E
           0901030340 903312359 ST              RELEASED FL400
                               WX BALLON SFC    (S09.25 E159.58) CARRYING RD
999      AGGM      0     E
           0901010519 904302359 ST        CTN: ROUGH PATCHES ON RWY SFC APRX 800M FM RWY
999      AGGH      0
           0903182100 906180500          CAUTION HONIARA HENDERSON INTERNATIONAL AIRPORT
999      AGGM      0     E
           0901010520 904302359 ST        AGGM AFIS HRS OF OPS   MON-FRI (2100-0500)  AC
999      AGGG      0
           0903202130 903240200          A LIVE FIRING PRACTICE WILL TAKE0903240200 KOLI
                          0903202130 TO 0903210300  0903232100 TO PLACE AT
999      AGGH      P
           0812092310 ERM             REF SI AIP ENR 3.2-1/2, 3.2-3/4, 3.2-5/6, 3.2-8
999      AGGG      0
           0903202130 903240200          A LIVE FIRING PRACTICE WILL TAKE PLACE AT KOLI
                          0903202130 TO 0903210300    0903232100 TO 0903240200
999      AGGM      0     E
           0903170100 903270500 ST        AGGM AFIS CLOSED DUE STAFF SHORTAGE   ACFT OPR
999      AGGM      0     E
           0903170100 903270500 ST        AGGM AFIS CLOSED DUE STAFF SHORTAGE   ACFT OPR
999      AGGL      0     E
           0902230030 906302359 ST        SANTA CRUZ MET SERVICE NOT AVBL    DUE INSTR V
999      AGGL      0     E
           0902230030 906302359 ST        SANTA CRUZ MET SERVICE NOT AVBL    DUE INSTR V
999      AGGH      0
           0903182100 906180500     0903202130 TO 0903210300
                               CAUT        A0052/08 DATED 31 MARCH  A
                                        0903232100 TO 0903240200 2008
999      ANAU      P
           0611230001 ERM             IN THE EVENT THAT NAURU FIS UNABLE TO CTC BRISB
999      AYGB      0     E
           0903150001 908150001 ST        NDB 'GBE' 215KZ OPR INTER.
999      AYPY      0     E
           0903202330 904200001 ST        NDB ?PY' 368KHZ NOT AVBL.
999      AYMD      0     E
           0812290130 904290001 ST        A/G FAC HF 6598/8837KHZ NOT AVBL.
999      AYWK      0     E
           0812290130 906290001 ST        AMD MET HRS OF OPS     BTN 1945-0630 MON TO F
999      AYMD      0     E
           0901020130 905020001 ST        A/G FAC FIS VHF 128.5MHZ NOT AVBL.
999      AYVN      P
           0711272315 ERM             AT-VASIS INSTALLED. VHF ACTIVATION AVBL     1
999      AYPY      0     E
           0812150001 904150001 ST        HBN OCC R619 COOR S09 28.20 E147 13.20 NOT AVBL
999      AYPY      P
           0608300250 ERM             A/G FAC ACC VHF 319.1MHZ DECOMMISSIONED.
999      AYKY      P
           0803210600 ERM             DIGICEL TWR 150M AMSL IN HGT ERECTED AT S03 03.
999      AYPY      0     E
           0903130315 903310001 ST        A/G FAC FIS VHF 124.1MHZ OPR ON REDUCED RANGE.
999      AYNZ      0     E
           0903090001 904090001 ST        FIRE FIGHTING AND RESCUE NOT AVBL.
999      AYPY      0     E
           0812150001 904150001 ST        HBN OCC R784 MT.WALKER COOR S09 29.00 E147 30.0
999      AYFI      0     E
           0901050030 907050001 ST        NDB ?FIN' 232 NOT AVBL.
999      AYPY      0     E
           0812150001 904150001 ST        OBST LGT MT. LAWES COOR S09 20.20 E147 14.00 NO
999      AYMH      P
           0808150001 ERM             DIGICEL TWR 5647FT AMSL IN HGT ERECTED 2NM FM A
999      AYBK      0     E
           0901020200 906020001 ST        DME ?BUK' 114.7MHZ U/S.
999      AYWK      0     E
           0812150001 904150001 ST        HBN KREER HGTS NOT AVBL.
999      AYHK      0     E
           0902230630 907020001 ST        AD NOT AVBL F100 (FOKKER 100) OPS DUE     DE
999      AYBK      0     E
           0902210000 904210001 ST        PAPI REMOTE SWITCHING AVBL.
999      AYKY      0     E
           0903120001 903260001 ST        NDB 'LHR' 218 NOT AVBL.
999      AYBK      0     E
           0902210000 904210001 ST        PAPI REMOTE SWITCHING NOT AVBL.
999      AYPM      P
           0712280001 ERM             REF PNG AIP/AGA-2-5 DATED 18 MAY 2000 PORT MORE
999      AYDU      P
           0711160001 ERM             DME 'DAU' 114.5 NOT AVBL
999      AYAI      0     E
           0803120300 909120001 ST        AD LICENSE SUSPENDED
999      AYDU      P
           0711160001 ERM             NDB 'DAU' 290 NOT AVBL
999      AYPY      0     E
           0812150001 904150001 ST        HBN OCC R990 MT. ERIAMA COOR S09 24.29 E147 15.
999      AYPY      0     E
           0812150001 904150001 ST        HBN OCC R466 COOR S09 25.28 E147 12.00 NOT AVBL
999      AYPY      0     E
           0812150001 904150001 ST        HBN 'ZERO HILL' COOR S09 27.00 E147 15.00 NOT A
999      AYPY      0     E
           0812310001 912010001 ST        DME ?IBB' 109.5 PILOT MNT.
999      AYWK      0     E
           0902050300 906050001 ST        MET SER NOT AVBL.
999      AYNZ      P
           0806200001 ERM             APP AND ADC COMBINED. CALL SIGN ?NZ TWR?. ALL A
999      AYNZ      0     E
           0902040100 907050001 ST        OBST LGT ON MT. NGARONENO NOT AVBL.


                     Page 203
                       Query2


999      AYPY        P
             0808200130 ERM              DIGICEL TWR 381FT AMSL IN HGT ERECTED AT DEFENC
999      AYAT        0     E
             0604130220 909130001 ST         APN AREA NOT AVBL DUE OBST
999      AYHK        0     E
             0903120430 906040001 ST         PAPI AVBL ON TEST. MANUAL SWITCHING ONLY.  RMK
999      AYMH        P
             0808150001 ERM              DIGICEL TWR 5624FT AMSL IN HGT ERECTED 4.2NM FM
999      AYMD        0     E
             0903090001 904090001 ST         NDB 'MD' 362 NOT AVBL.
999      AYGR        0     E
             0903152300 904160001 ST
999      AYPY        0     E
             0810280001 904280001 ST        VOR/DME 117.0/117X PILOT MNT
999      AYTB        0     E
             0809290600 909290001 ST        CTN DUE SECURITY FENCING ERECTED AROUND AD PERI
999      AYNZ        0     E
             0812310001 904310001 ST        L ?NZ' NOT AVBL.
999      AYPY        0     E
             0901201000 912120001 ST        TWY EDGE LGTS TWY N AND TWY G NOT AVBL.
999      AYMD        0     E
             0902180116 912010001 ST        PARL TWY NOT AVBL FK100 AND C130 ACFT DUE PAVEM
999      AYGN        0     E
             0903222015 905200600 ST        VOR/DME SDBY PWR NOT AVBL.
999      AYNZ        0     E
             0901260520 904260001 ST        ABN NOT ABVL.
999      AYGR        0
             0903142000 903310800          AD. CTN DUE APN WIP.    WORKS AREA DENOTED B
999      AYMH        P
             0812310001 ERM             HEVILIFT AND EAGLE AIR APN NOT AVBL TO ACFT EXC
999      AYXX        0     E
             0903182220 904062359 ST        NDB 'KUB' 1662 NOT AVBL.
999      AYGN        0     E
             0903170001 907170001 ST        NDB 'GNY' 1623 NOT AVBL.
999      AYMR        0     E
             0903080001 903300001 ST        DME 'MOR' 114.6 NOT AVBL.
999      AYPY        0
             0903130900 904131400          AD CTN. GRASS CUTTING WIP.
                            DLY 0900-1400
999      AYMO        0     E
             0812010001 905200001 ST        PRI WDI NOT AVBL.
999      AYWK        0     E
             0812010200 904010001 ST        RFF NOT AVBL
999      AYPY        0     E
             0812240600 906240001 ST        ALS RWY 32R NOT AVBL
999      AYHK        0     E
             0903120430 906040001 ST        PAPI AVBL ON TEST. MANUAL SWITCHING ONLY.  RMK
999      AYKV        0     E
             0812250001 903250001 ST        NDB 'KAV' 368 U/S
999      AYPY        0     E
             0812250001 903250001 ST        ALS RWY 14L NOT AVBL
999      AYNZ        0     E
             0812310001 904300001 ST        L ?NZ' NOT AVBL.
999      AYKI        0     E
             0902040001 908040001 ST
999      AYWK        0     E
             0901050545 907180600 ST         OBST LGT (MT. NAWEIN) COOR S03 37.30 E143 37.20
999      AYPY        P
             0901200001 ERM
999      AYNZ        0     E
             0902200330 905202359 ST         TWR LGT GUN NOT AVBL.
999      AYNZ        0     E
             0902200330 905202359 ST         TWR LGT GUN NOT AVBL.
999      AYPM        0     E
             0901281900 904142359 ST    BTN    LIMITED HRS
                               1900-0900 MON-FRI OF ENR RAD SER SHALL COMMENCE WI 20
999      AYNZ        0     E
             0902200330 905202359 ST         TWR LGT GUN NOT AVBL.
999      AYVN        0
             0903070230 903310730     DLY    RWY
                               2130/0730 AND APN AREA PAVEMENT REPAIR WIP.  ACFT TO
999                0     E
             0903172000 904160800 ST    DLY    AD.
                               2000/0800 CTN DUE RANDOM BIRDS SHOOTING IN    PROG
999      AYKV        0
             0903170800 904142000     DLY    TWY
                               0800/2000 NOT AVBL DUE WIP.
999      AYWD        0     E
             0903170430 903270800 ST         RWY 32 DTHR 840M DUE PAVEMENT WIP. AVBL LEN 700
999      AYMR        0     E
             0903092230 904100001 ST         RWY 09 DTHR 10M. AVBL LEN 175M.
999      AYPM        0     E
             0903010001 903312359 ST         CHECKLIST OF CURRENT 'A' SERIES?  YEAR 2006 =
999      AYKV        0     E
             0903220250 904200600 ST         VOR ?KAV' 116.4 NOT AVBL.
999      AYGW        P
             0903170430 ERM              REF PNG AIP AGA-3-152 DATED 23 FEB 2004.  AMEN
999      AYQA        0     E
             0903170433 904280600 ST         AD. DTHR 250M TO SE END DUE WIP. AVBL LEN 519M.
999      AYMO        0     E
             0903222020 904240600 ST         PAPI REMOTE SWITCHING NOT AVBL.
999      AYKU        0     E
             0903170435 906300600 ST         AD. CTN DUE STRIP SFC WET AND SLIPPERY.
999      AYPM
   0756851S1424941E      0     E
             0903010600 903240001 ST         CTN. RADIO ATTACHED BALLOON RELEASED DLY UP TO
999      AYGR        0     E
             0902232300 903300001 ST         TRAINING FLIGHTS NOT PERMITTED   DUE PAVEMENT
999      AYMD        0
             0903090350 904090700           PRKG BAY NR. 1 NOT AVBL F100 OPS.    ALTN: B
999      AYWK        0
             0903090100 903310900
999      AYAY        P
             0210230605 ERM              CTN. OCCNL PARA-GLIDERS OPS WI 10NM OF AD  PRI
999      AYKI        0     E
             0903042230 905260600 ST         NDB ?KIU' 1692KHZ NOT AVBL.
999      AYPY        0     E
             0903042230 904060600 ST         A/G FAC (HUON SECT) VHF 123.9MHZ NOT AVBL.
999      AYMO        0     E
             0903160001 904160001 ST         DME 'MOE' 113.5 OPR ON REDUCED RANGE.


                      Page 204
                      Query2


999      AYTJ        0     E
             0903190400 906190001 ST        AD NOT AVBL DUE SFC AND LONG GRASS.
999      AYTJ        0     E
             0903190400 906190001 ST        AD NOT AVBL DUE SFC AND LONG GRASS.
999      AYPY        0     E
             0903200130 904032359 ST        AG FIS (HUON SECT) VHF 127.1MHZ NOT AVBL.
999      AYMO        0     E
             0903200215 904100001 ST        NDB 'MOE' 212 NOT AVBL.
999      AYDU        0
             0903202000 904220800         AD RWY 32 DTHR 450M DUE PAVEMENT FAILURE.   AVB
999      BIAR        0
             0812231034 904121500         HVAMMUR L HV 357 KHZ UNSERVICEABLE.   REF AIP B
999      BIAR        0
             0812231226 904301500         RWY01.  MALSR APCH LGTS BETWEEN RWY END AND HV
999      BIRK        0
             0903010700 904152300         CHANGES TO AIP SUP 17/2008 AND AIP ENR 2.1-12.
999      BIRK        0
             0901280600 904151500         RWY31.  CRANE ERECTED 466 METRES EAST OF THR R
999      BIAR        0
             0903010700 904152300         CHANGES TO AIP SUP 17/2008.  EASTER SUNDAY CLO
999      BIRK        0
             0903020929 903311500         CHECKLIST  YEAR=09 A0016 A0018 A0019 A0020 B07
999      BIAR        0
             0903010700 904152300         CHANGES TO AIP SUP 17/2008.  EASTER SUNDAY CLO
999      BIRK        0
             0903101314 906091500         RWY24.  POLE ERECTED 277 METRES NORTHEAST OF T
999      BIRK        0
             0903130920 904150700         CHANGES TO AIP PAGE BIRK AD 2-11.   2.20.2 NIGH
999      BIKF        0
             0903131103 905131200         OBSTACLE LIGHT AT LOCATION OF KEFLAVIK NDB KF 6
999      BIKF        0
             0903121238 905151500         OBSTACLE LIGHTS ON 1056 FEET RADIOMAST NEAR GRI
999      CZEG        0     E
             0810311829 904302359 ST        DESIGNATED PORTIONS WITHIN CZEG AIRSPACE IS   S
999      CYYT
   4737N05245W005       0
             0902190439 903311530         ALS 34 U/S
999      CZVR
   5040N11856W005       0     E
             0902281743 904302359 ST        YNY ENDERBY TACAN CH99 U/S
999      CZEG        0
             0812311700 903310400         DUE TO TEMPO TELECOMMUNICATIONS SYSTEMS OUTAGES
999      CYVR
   4911N12311W005       P
             0902171834 ERM            AMEND PUB: ILS/DME RWY 12: CIRCLING MINIMA TO R
999      CYYZ
   4340N07937W005       0
             0806091100 905012100         CRANE 2680 FT BFR THR 23, 3947 FT LEFT OF EXTEN
999      CYBG
   4819N07059W005       0
             0902271934 903312359         PAPI 11 U/S
999      CYJT
   4832N05833W005       0
             0901021149 904301930         FUEL 100LL NOT AVBL
999      CYFB
   6345N06833W005       0     E
             0902091414 905052359 ST        RWY ID LGT 17 U/S
999      CZEG        0     E
             0903051857 906091800 ST        HIGH ALTITUDE ENROUTE CHART 2 AND 3: J486 FM YE
999            CZYZ CZUL
                 P
        CZQX CZQM 0903121138 ERM            AMEND PUB: WESTBOUND RTE NON COMMON PORTION TO
999      CYZX
   4459N06455W005       0
             0812161243 903312359    APCH   LOC (BC) RWY 08 (DND) APCH NOT AUTH
999      CYYR
   5319N06025W005       0
             0810171116 903310001         RAG 16 AND 34 U/S
999      CZQX        P
             0806031649 ERM            CZQX AMEND ANTICOSTI (AIR 5011) AND GANDER (AIR
999      CYZF
   6227N11426W005       0     E
             0901202113 904172300 ST        NUMEROUS FROST HEAVES COMMENCING 1600 FT BEYOND
999      CYYQ
   5844N09403W005       0     E
             0901301411 904302359 ST        ZYQ POLARBEAR NDB 356 OPR AT 50 PERCENT OR LESS
999      CYVQ
   6516N12647W005       0
             0808282112 908312359         RWY 09/27 TDZ MARKINGS AND FIXED DIST MARKINGS
999      CZUL        0     E
             0811011301 904302359 ST        EXC FOR POLAR FLT, WESTBOUND OVERFLIGHTS TRANSI
999      CZEG        0     E
             0810301250 904302359 ST        EXC FOR POLAR FLT, WESTBOUND OVERFLIGHTS TRANSI
999      CZWG        0     E
             0903051743 906091800 ST        CHART HI4 J543 BTN VLR AND YHD CHANGE OVER POIN
999      CYYR
   5319N06025W005       P
             0901221723 ERM            AMEND GPH200: LOC(BC)/TACAN RWY 26(DND) AND HI
                           AND HI LOC(B
999      CYYR
   5319N06025W005       P
             0901221728 ERM            AMEND PUB: LOC(BC) OR NDB RWY 26(DND) APCH: LOC
                           APCH: LOC(B
999      CYYC
   5106N11401W005       0
             0810111300 910312359         IN ACCORDANCE WITH AIC 12/08 AND AIC 40/08 VISU
999      CZEG        0     E
             0903121521 906101800 ST        CFS: RADIO NAVIGATION AIDS BY INDICATOR:   IND
999      CYYZ
   4340N07937W005       0
             0901291505 904291600         TWY DW NOT AVBL TO ACFT WITH WINGSPAN GREATER T
999      CYYZ
   4340N07937W005       0
             0901021651 912312359         SEQUENCED FLASHING APCH LGT BARS 8 TO 12 RWY 24
999      CZWG        0     E
             0810301315 904302200 ST   SEE TEXT DESIGNATED PORTIONS OF THE CZWG FIR THAT ARE CO
999      CYYC
   5106N11401W005       0
             0902010902 905020559         CYYC CRANE 6540 FT BFR THR 28 AND 1500 FT RIGHT
999      CYMJ
   5019N10533W005   0901281433 ERM
                 P              AMEND PUB:    (GNSS)
                           LNAV MINIMA TO READ: RNAV2240 (35 RWY 29R (DND)   LNAV MI
999      CYEG
   5318N11334W005       P
             0903122054 ERM            AMEND PUB: RWY DATA: ADD   RWY 02 RVR 1200(1/
999            CZWG CZYZ CZUL
                 P
        CZVR CZEG 0811200901 ERM CZQM CZQX       AMEND CFS GENERAL SECTION, RWY DATA, PARAGRAPH
999      CYQB
   4647N07123W005       0
             0811261420 904302359         CYQB TWY J CLSD
999      CYHU
   4531N07325W005       0
             0812112131 904081500         TWY C CLSD BTN RWY 06L AND TWY M
999      CYYC
   5106N11401W005       0     E
             0903222307 906230200 ST        DLY
                           1200/0200 CRANE 1.3 NM BFR THR 16 AND 1 NM LEFT OF EXTEND
999            CZUL CZYZ CZWG
                 P
        CZQX CZQM 0812231905 ERM CZEG CZVR       AMEND PUB: PILOTS, PILOTS-IN-COMMAND AND AIR OP
999      CYYZ
   4340N07937W005       1
             0901151916 001151700         THR 23 DISPLACED 685 FT (200 FT BEYOND PUB DISP


                     Page 205
                      Query2


999            CZUL CZYZ CZWG
                 P
        CZQX CZQM 0812231915 ERM CZEG CZVR        AMEND PUB: PILOTS FLYING RNAV STAR APCH SHALL R
999      CYBG
   4819N07059W005       0
             0812251746 903251300          PAR OTHER TIMES AVBL PN
                           DLY 2100/1300 U/S
999      CYWG
   4954N09714W005       0     E
             0901152140 904152100 ST        TWY L, E AND K EAST OF F CLSD. NO WINTER MAINT
999      CYZX
   4459N06455W005       0
             0903161438 903312359          ATIS 244.3 U/S
999      CYTR
   4407N07731W005       0
             0902100400 905151200          DLY
                           0400/1200 PAR U/S
999      CYWG
   4954N09714W005       0     E
             0901192235 905312359 ST        FROST HEAVE 2450 FT BEYOND THR 13, WITHIN 60 FT
999      CYXX
   4901N12221W005       P
             0901261935 ERM             AMEND PUB: ARFF CAT 6 14-07Z O/T 2 HR PPR CALL
999      CYYC
   5106N11401W005       0     E
             0901261940 905071700 ST        ILS/DME RWY 34: LOC/DME MINIMA: ALL CATS TO REA
999      CZVR
   5214N12210W025       0
             0903221600 903232359          YWL TACAN CH83 U/S
999      CYUL
   4528N07344W005       0     E
             0902091449 905112359 ST        SID RNAV(GNSS) MICHE TWO DEP NOT AUTH
999      CYUL
   4528N07344W005       0     E
             0902091454 905112359 ST        SID RNAV(GNSS) KANUR TWO DEP NOT AUTH
999      CYUL
   4528N07344W005       0     E
             0902091501 905112359 ST        SID RNAV(GNSS) HUMUS TWO DEP NOT AUTH
999      CYVR
   4911N12311W005       P
             0902161940 ERM             AMEND KEINN SEVEN ARR: POWOL TRANSITION FM POWO
999      CZYZ        P
             0902202038 ERM             AMEND TML AREA CHART 2, ENR LOW ALT O6 AND ENR
999      CYMJ
   5019N10533W005       0
             0902121543 905132359          ILS GP 11L U/S
999      CYYZ
   4340N07937W005       0
             0902191100 906302300          CRANE 9025 FT BFR THR 33L AND 1161 FT RIGHT EXT
999      CYZX
   4459N06455W005       0
             0903110200 905201000          DLY
                           0200/1000 PAR U/S
999      CYWG
   4954N09714W005       P
             0903101311 ERM             WEF 0903120901 AMEND PUB: RWY DATA ADD:  RWY
999      CZUL        0     E
             0903052019 906091800 ST        CHART HI6: J568 BTN YGP AND YRI: RDL FM YGP TO
999      CZYZ        P
             0902202042 ERM             AMEND ENR LOW ALT 6 AND ENR HIGH ALT 5:   ADD
999            CZQX CZUL CZVR CZWG CZYZ
                 0     E
        CZEG CZQM 0903010005 904010005 ST
999            CZQX CZUL CZVR CZWG CZYZ
                 0     E
        CZEG CZQM 0903010005 904010005 ST
999      CYOW
   4519N07540W005       P
             0903101242 ERM             WEF 0903120901 AMEND PUB: RWY DATA ADD:  RWY 1
999      CYWG
   4954N09714W005       0     E
             0903032150 906032200 ST        MULTIPLE MOBILE CRANES WITHIN AREA BOUNDED BY 4
999      CZVR
   5315N13148W025       0
             0903190623 903312359          YZP TACAN CH88 AZM U/S DME AVBL
999      CYXU
   4301N08109W005       0
             0902271414 904010559          FIRE AND RESCUE DOWNGRADED TO CAT 5:    MON
999      CYQQ
   4942N12453W005       0
             0902272250 903312359          UQQ TACAN CH41 AVBL FOR CANADIAN MIL USE ONLY
999      CYXU
   4301N08109W005       0     E
             0903061904 904032000 ST        TWY B EDGE LGT U/S
999      CYTR
   4407N07731W005   0903051808 905061800 ST
                 0     E     L     LOC(BC) RWY06(DND)   LLZ RELIABLE ONLY WITHIN
999      CZWG
   4954N09956W005       0
             0903221945 903232359          YBR TACAN CH85 U/S
230      CZVR
   4917N12234W001       0
             0903061526 904061900 ST
                      E          STATI
                           . LASER LGT BEAM MAY BE   23,000 FT MSL
                                         INJURIOUS TO PILOTS/AIRCREW A
999      CYUL
   4528N07344W005       0
             0903121000 906302100          DLY DRG VMC
                           1000-2100 MOBILE CRANE APRX 1989 FT BFR THR 06R AND 1622
280      CZQX        0
             0903052213 906302359          CYA 7       FL280
600      CZQX        0
             0903052154 906302359          CYR 7       FL600
999      CYYJ
   4838N12325W005       P
             0903201549 ERM             AMEND CANADA AIR PILOT VOL 2:   VISUAL APPROAC
999      CYYT
   4737N05240W005       0     E
             0903121259 905071830 ST        ZYT OUTER COVE NDB 246 U/S
280      CZQX        0
             0903052213 906302359          CYA 731(M) 732(M) 733(M) AND 755(M) GOOSE BAY D
600      CZQX        0
             0903052154 906302359          CYR 726 AND 750 GOOSE BAY DEACTIVATED  (COR CO
999      CYYC
   5106N11401W005       0
             0903121851 904132359          DEP FREQ 124.525 U/S
999      CZVR        0     E
             0903182349 903312359 ST        YZP TACAN CH88 U/S
999      CYTR
   4407N07731W005       0
             0903091405 906091100          DLY
                           0300/1100 PAR U/S
999      CYHM
   4310N07956W005       P
             0903091454 ERM             AMEND PUB: RWY DATA: ADD: RWY 30 RVR 1200(1/4 S
999      CYOW
   4519N07540W005       P
             0903120901 ERM             AMEND PUB: RWY DATA ADD:  RWY 14 RVR 1200(1/4S
999      CYYZ
   4340N07937W005       0
             0903101904 909302300          CRANE 6116 FT BFR THR 33L AND 984 FT  RIGHT EX
999      CYHZ
   4452N06330W005       0     E
             0903191539 903262000 ST        TKOF AND LDG RWY 23 BLW RVR 1200 (1/4 SM) NOT A
999      CYXY
   6042N13504W005       P
             0903122104 ERM             AMEND PUB: RWY DATA: TO READ: 31L RVR 1200(1/4S
999      CZEG
   7348N14400W190       0
             0903150600 903311500          DLY
                           0600-1500 ATMOS       UNL
999      CYYC
   5106N11401W005       P
             0903121530 ERM             AMEND PUB RWY DATA: ADD RWY 16 RVR 1200 (1/4 SM
999      CYQQ
   4942N12453W005       0
             0903162256 903312359          PAR U/S
999      CYYC
   5106N11401W005       P
             0903171608 ERM             AMEND PUB STAR OPALE NINE ARR: RWYS 10 AND 16 T
999      CYQB
   4647N07123W005       P
             0903171942 ERM             AMEND PUB: RWY DATA: ADD:   RWY 06 RVR 1200 (1
999      CYQQ
   4942N12453W005       0     E
             0903172349 903311500 ST   : COM   COMOX ONE DEP (COMOX 1.)(DND): COMOX QQ NDB 400


                      Page 206
                      Query2


999      CYHM
   4310N07956W005      P
            0903201850 ERM        AMEND PUB: RWY DATA: TWY: ADD TWY H RSTD TO 10,
999      CYBG
   4819N07059W005      0
            0903202030 903232359     TWY LGT B,C AND EAST SIDE OF D U/S
999      DAUG       P
            0706160806 ERM        OBSTACLE ERECTED ( WATER TOWER)  PSN:32 23 12,
999      DAUH
   3140N00608E005      0     E
            0902270626 903280625 ST    OBSTACLE ERECTED DAY AND NGT LGTD   PSN : 31372
999      DAUH
   3140N00608E005      0     E
            0902281734 903301734 ST    OBSTACLE ERECTED DRILLING MAST  PSN: 31 42 24,
999      DAUE
   3034N00252E005      0     E
            0902280733 903290732 ST    FIS EL GOLEA RADIO HF 8894KHZ EMISSION UNSERVIC
999      DAOO
   3538N00037W005      0     E
            0902260756 903250756 ST    LDI OUT OF SVC.
999      DAAG
   3642N00313E005      P
            0804271430 ERM        REF AIP ALGERIA PAGE AD2 DAAG AD (MAR 15TH 2007
999      DAAA       P
            0703101500 ERM        REF AMDT AIRAC NR 02/07 DATED 01 FEB 2007 IN C
999      DAUZ       P
            0707170950 ERM        OBSTACLE CONSTITUE PAR LES ANTENNES ILS RWY 23:
999      DAAA
   2924N00259E628      P
            0801140805 ERM        REF CARTE DE CROISIERE ALGERIE   CORRIGER DIST
999      DAUO
   3331N00647E005      0     E
            0903030701 904020700 ST    FIS EL OUED RADIO 8894 KHZ OUT OF SERVICE.
999      DAAA
   2924N00259E628      0     E
            0902270628 903280630 ST    REF BORDJ OMAR DRISS/DAAW  DME BOD 90X OPR WO
99       DAAG
   3642N00313E005      P
            0808061155 ERM        PROCEDER A LA SUPPRESSION DE LA MENTION MISE EN
999      DAUA
   2750N00011W005  0903070846 904080719 ST
                0     E     SWY RWY 04 DISPLACED BY 60M  RWY 04:TORA  TOD
999      DAUI
   2715N00231E005      0     E
            0903070847 904080720 ST    FIS IN-SALAH RADIO 8894 KHZ UNSERVICEABLE
999      DAAV
   3648N00552E025      P
            0812241100 ERM        DVOR/DME:(JIL)SUPPRIME LA MENTION (EN ESSAI) SU
999      DABB
   3649N00749E005      0     E
            0903020726 904030749 ST    WIP (TRENCH) AT 130M RIGHT SIDE EDGES OF RWY 1
999      DAUH
   3140N00608E005      0     E
            0903190656 904190720 ST    HASSI MESSAOUD APPROACH 120.0MHZ  HOURS OF SER
999      DAOI
   3613N00120E005      0     E
            0903211452 904251400 ST    WIP BALISAGE LUMINEUX SUR L'AIRE DE MANOEUVRE
999      DATM
   2122N00055E005      0     E
            0902281720 903301720 ST    OBST MAST ERECTED    PSN :900M FROM THR RCL 2
999      DAAT
   2249N00527E005      0     E
            0903190649 904190700 ST    ILS LLZ RWY 08 OUT OF SERVICE
999      DAOO
   3538N00037W005      0
            0903221247 903252359     CTN DUE TO WIP ON RWY 25L/07R MEN AND EQPT PRES
999      DAUA
   2750N00011W005      0     E
            0903130919 904130930 ST    AD CLSD DUE TO WIP.
999      DAAT
   2249N00527E005      0     E
            0903040655 904040700 ST    WIP THR RWY 20 (INSTALLATION TDZ)   MEN AND ENG
999      DAAT
   2249N00527E005      0     E
            0903040653 904040700 ST    RWY 08/26 CLSD DUE TO WIP.
999      DAAT
   2249N00527E005      0     E
            0903170643 904210630 ST    TURNING BAY AREA THR RWY 26 LIMITED TO B727.
999      DAUH
   3140N00608E005      0     E
            0902280726 903280800 ST    OBSTACLE CONSTITUE PAR MAT DE FORAGE   -COORDO
999      DAOV
   3513N00009E025      0     E
            0903210635 904210700 ST    VOR GRS FREQ 113.1MHZ OPR WO AUX SUPPLY .
999      DABB
   3649N00749E005      0     E
            0903210635 904190700 ST    WIND DIRECTION INDICATOR LIGHTING OUT OF SERVIC
999      DAUG
   3223N00348E005      0     E
            0903210636 904220640 ST    SWY RWY 12 UNSERVICEABLE   NEW DECLARED DISTAN
999      DAUO
   3331N00647E005      0     E
            0903210637 904230800 ST    TRAVAUX DE PEINTURE SUR LA PISTE 13/31 ET 02/20
999      DAAS
   3611N00520E005      0     E
            0903210637 904240900 ST    FIRE FIGHTING AND RESCUE UPGRADED TO CAT 07.
999      DAUE
   3034N00252E005      0     E
            0903210637 904180930 ST    CTN LGT WIP ON TWY W1 SHOULDERS MEN AND ENGINES
999      DAOO
   3538N00037W005      0     E
            0903170634 904170630 ST    SWY RWY 25R UNSERVICEABLE.
999      DAUH
   3140N00608E005      0     E
            0903210634 904210620 ST    DRILING MAST ERECTED  PSN: 313607N0060755E
999      DAUH
   3140N00608E005      0     E
            0903080638 904080637 ST    PAPI RWY36 UNSERVICEABLE
999      DATM
   2924N00259E628      0
            0903120000 903252359     TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT NR 02/09   EF
999      DAON
   3502N00122W025      0     E
            0903110631 904120630 ST    TLEMCEN NDB TLM 346 OUT OF SERVICE
999      DAAV
   3648N00552E005      P
            0902151520 ERM        PRESENCE OBSTACLE CONSTITUE PAR ANTENNE DVOR/D
999      DAAG
   3642N00313E005      0     E
            0903170647 904210630 ST    LAST 390M FM APCH LGT SYSTEM RWY 23 UNSERVICEAB
999      DAAA
   2924N00259E999  0903010012 904010012 ST
                0     E     CHECKLIST  YEAR=2007 0391 0944 1122  YEAR=200
999      DAAA
   2924N00259E628  0903130916 904120915 ST
                0     E          OPR WO AUX  SUPPLY
                           FREQ MAGHREB INFORMATION ALGER 128.1MHZ (TINDOU
999      DAAT
   2249N00527E005      0     E
            0903170644 904220630 ST    LGT RWY 08/26 OUT OF SERVICE.
999      DAUH
   2924N00259E628      0
            0903120000 903252359     TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT NR 02/09   EF
999      DAAG
   3642N00313E005      P
            0902080745 ERM        ANTENNA SMR ERECTED   PSN: 364119.1N 0031300.4
999      DAON
   3501N00127W005      0     E
            0903070847 904080702 ST    CTN DUE TWO CRANES ERECTED  PSN: 35 00 38 N 00
999      DAAA
   2924N00259E628      0
            0903120000 903252359     TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT NR 02/09   EF
999      DAOR
   3139N00215W005      0     E
            0903070848 904080721 ST    BIRDS PRESENCE AROUND OF AERODROME.
999      DAUE
   3034N00252E005      0     E
            0903070849 904080721 ST    SWY RWY 28 NOT AVBL   NEW DECLARED DISTANCES:
999      DAAS
   3611N00520E005      0     E
            0903070849 904080723 ST    WIP LGT ON RWY 09/27 SHOULDERS .MEN AND ENGINES
999      DAAG
   2924N00259E628      0
            0903120000 903252359     TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT NR 02/09   EF


                     Page 207
                      Query2


999      DAAE
   2924N00259E628      0
            0903120000 903252359        TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT NR 02/09   EF
999      DAOO
   3538N00037W005      0     E
            0903021739 904021738 ST       FIRE FIGHTING AND RESCUE DOWNGRADED TO CAT 07
999      DAAE
   3643N00504E005  0903130920 904130920 ST
                0     E        ERECTED CRANE   -PSN:364437N0050530E  -HGT:67
999      DAUG
   3223N00348E005      0     E
            0903110630 904120630 ST       AVGAS 100 NOT AVAILABLE.
999      DAOO
   3538N00037W005      0     E
            0903110634 904120630 ST       OUTER MARKER RWY 25 OUT OF SERVICE.
999      DAUH
   3140N00608E005      0     E
            0903110636 904120700 ST       OBST ERECTED (DRILLING MAST)  PSN: 31 42 21,47
999      DAOV
   3513N00009E005      0     E
            0903110645 904120900 ST       CTN PRESENCE DOGS WANDERING ON THE AD.
999      DABS
   3526N00808E005      0
            0903031450 904051630        TWY (EAST) QFU 30 CLSD DUE TO WIP.
999      DAOY
   3343N00105E005      P
            0903041400 ERM           REF CARTES D'APPROCHE AUX INSTRUMENTS IAC1 ET
999      DAAA
   2924N00259E999      0     E
            0903010014 904010014 ST       CHECKLIST  YEAR=2008 0373 0651 0822 0859 0871
999      DAAV
   3648N00552E005      P
            0902141441 ERM           CORRIGER LA PAGE AD2 DAAV-1 ITEM DAAV AD 2.2
999      DAAT
   2249N00527E005      0     E
            0903011734 904011730 ST       A/G FACILITY OUT OF SERVICE 118.1 MHZ (TAMANRAS
999      DAUH
   3140N00608E005      P
            0902141650 ERM           THURAYA NUMBER 008821636635462 COMPLETLY WITHDR
999      DAAV
   3648N00552E005      0     E
            0903131747 904131800 ST       PRESENCE OBST (CABINE SAHARIENNE)  -PSN: 36465
999      DAOF
   2742N00810W005      0     E
            0903131748 904131800 ST       WIP (INSTALLATION OF ILS AT EDGES OF RWY 26R/08
999      DAAE
   3643N00504E005      0     E
            0903131750 904131800 ST       LANDING DIRECTION INDICATOR UNSERVICEABLE.
999      DAUZ
   2803N00939E005      0     E
            0903110638 904120930 ST       STATION METEOROLOGIQUE AUTOMATIQUE RWY/05 CAPTE
999      DAUU
   3156N00524E005      0     E
            0903141716 904151740 ST       HALF TURN ONLY ON THE RWY(S) TURNING BAY AREA
999      DABB
   3649N00749E005      0
            0903070717 904060659        LLZ 109.7 MHZ (AN) RWY 19 ON TEST DO NOT USE
999      DAUZ
   2803N00939E025      0     E
            0903110643 904121000 ST       VDF IN AMENAS GONIO 119.7 OUT OF SERVICE
999      DAAT
   2249N00527E005      0     E
            0903011735 904011730 ST       A/G FACILITY OUT OF SERVICE VDF 119.7MHZ(S) (TA
999      DAUT
   2914N00017E005      0     E
            0903110700 904121030 ST       FIRE FIGHTING AND RESCUE UPGRADED TO CAT 7
999      DAUT
   2914N00017E005      0     E
            0903131301 904131300 ST       JET A1 LIMITE A 4000 LITRES POUR TOUTES COMPAGN
999      DAAV
   3648N00552E005      0     E
            0903190701 904190745 ST       WIP GRASS CUTTING ON AD. MEN AND ENGINES PRESEN
999      DAON
   3501N00127W005      P
            0902171155 ERM           SKED ATS OF AD ARE:  -APRIL TO OCTOBER H24
999      DAUZ
   2803N00939E025      0     E
            0903190646 904190645 ST       ZARZAITINE DME IMN 76X SVCBL WITHOUT AUX SUPPLY
999      DAAT
   2249N00527E005      0     E
            0903190647 904190650 ST       DME/P TA 38X UNSERVICEABLE
999      DAOR
   3139N00215W005      0     E
            0903100615 904100614 ST       CTN DOGS PRESENCE AROUND RWY 18/36 AND 06/24 .
999      DAAE
   3643N00504E005      0     E
            0903131302 904131300 ST       CTN WIP SUR CHEMIN DE RONDE PRESENCE ENGINS ET
999      DAAV
   3648N00552E005      P
            0902171340 ERM           CORRIGER LA PAGE GEN 3-5-2 COLONNE 5 LIRE 060
999      DAAV
   3648N00552E005      P
            0902171345 ERM           CORRIGER LA PAGE GEN 3-5-4 ,RUBRIQUE CENTRE MET
999      DAAT
   2249N00527E005      0     E
            0902170617 905150630 ST       CTN WILD ANIMALS PRESENCE ON MOV AREA.
999      DAUH
   3140N00608E005      0     E
            0903170645 904180630 ST       CTN DRILLING MAST ERECTED  PSN:314216.11N 0608
999      DAAT
   2249N00527E005      0     E
            0903170645 904190630 ST       TWY JOINING RWY 08/26 CLSD.
999      DAAG
   3642N00313E005      0     E
            0903170646 904200630 ST       PAPI RWY 27 UNSERVICEABLE
999      DAOF
   2742N00810W005      0     E
            0902170629 904170645 ST       SURFACE ONDULATIONS OF RWY 08L/26R AS FLW:   -F
999      DAOB
   3520N00128E005      0     E
            0903222146 904222100 ST       CTN WIP ON THR RWY 08 MEN AND EQPT PRESENCE
999      DAAA
   2924N00259E628      0     E
            0903190703 904190755 ST       REF DAOF /TINDOUF  EVERY FLIGHT OF MINURSO/U.N
999      DAUA
   2750N00011W005      0     E
            0903190648 904190655 ST       HALF TURN ON TURNING BAY AREA ONLY.
999      DABB
   3649N00749E005      0     E
            0903190651 904190705 ST       FUEL AVGAS 100 NOT AVBL
999      DABB
   3649N00749E005      0     E
            0903190652 904190710 ST       GRASS CUTTING ON AD,MEN AND ENGINES PRESENCE.
999      DAUA
   2750N00011W005  0903190653 904190710 ST
                0     E        SWY RWY 22 DISPLACED 60M       TORA   TOD
999      DAUH
   3140N00608E005      0     E
            0903190654 904190715 ST    AGN  FREQ ALGER FIS 124.1 MHZ (ALGER INFO -SECTEUR
999      DAAS
   3611N00520E005      0     E
            0903190657 904190725 ST       PRESENCE DES CHIENS ERRANTS SUR L'AERODROME.
999      DAUG
   3223N00348E005      0     E
            0902281733 903311733 ST       LDI NOT LGTD BY NGT
999      DABS
   3527N00804E025      0
            0903070800 904070800        DME TBS CH92X OPR WO AUX SUPPLY
999      DABS
   3526N00808E005      0
            0903070900 904050900        TAXIWAYS A,B,C CLOSED DUE TO WIP
999      DAUE
   3034N00252E005      0     E
            0902230846 903240845 ST       WIP LGT ON RWY SHOULDERS 18/36. MEN AND ENGINES
999      DAOO
   3538N00037W005      0     E
            0902270625 903280625 ST       WIP OF NEW PARALLEL RWY BTN TWY BRAVO   AND RWY
999      DABT
   3546N00619E005      0     E
            0902231025 903241020 ST       TWY B NOT LGTD
999      DAAA
   3648N00334E025      0     E
            0902270632 903280645 ST       ZEMMOURI NDB ZEM 359 OUT OF SERVICE
999      DAUE
   3034N00252E005      0     E
            0902230933 903240930 ST       CTN LGT WIP ON PRKG .MEN AND ENGINES PRESENCE


                     Page 208
                      Query2


999      DAOO
   3538N00037W005      P
            0902231313 ERM              CREATION D'UNE NOUVELLE PISTE SECONDAIRE 07R/2
999      DAUH
   3140N00608E005      0     E
            0902270633 903280645 ST          ILS/LLZ RWY36 HM FREQ 109.1 OPR WO AUX SUPPLY
999      DAOO
   3538N00037W005      P
            0902231321 ERM              REF NOTAM A0301/09   PROLONGEMENT D'ARRET SEUIL
999      DAOO
   3538N00037W005      P
            0902231343 ERM              REF NOTAM A0301/09   BALISAGE DE LA NOUVELLE PI
999      DAUT
   2914N00017E005      0     E
            0903161845 904161830 ST          WIND DIRECTION INDICATOR UNSERVICEABLE
999      DAOV
   3513N00009E005      0     E
            0902250701 903260800 ST          WIND VELOCITY INDICATOR INSERVICEABLE.
999      DAOV
   3513N00009E005      0     E
            0902250657 903260800 ST          WIND DIRECTION INDICATOR INSERVICEABLE
999      DAOB
   3520N00128E005      0     E
            0902270634 903280700 ST          WIND VELOCITY INDICATOR OUT OF SERVICE.
999      DAAD
   3520N00412E005      0     E
            0902270635 903280700 ST          HRS ATS FM SUN TO WED : 0700/1500   EXC THU FRI
999      DAOB
   3520N00128E005      0     E
            0902270636 903280715 ST          BIRDS PRESENCE ON AD VICINITY.
999      DAAJ
   2418N00927E025      0     E
            0902270636 903280715 ST          VDF DJANET GONIO 118.1MHZ OUT OF SERVICE
999      DAUT
   2914N00017E005      0     E
            0902270637 903280730 ST          WIND VELOCITY INDICATOR OUT OF SERVICE
999      DAAD
   3520N00412E005      0     E
            0902270639 903280800 ST          AD CLOSED DUE TO CONSOLIDATION WORKS
999      DAOR
   3139N00215W005      0     E
            0902270640 903280815 ST          TWY E   EEN TWY (ECH
999      DAOR
   3139N00215W005      0     E
            0902270641 903280815 ST          PRKG LGT UNSERVICEABLE
145      DAAP
   2643N00837E090  0902270643 903280830 ST
                0     E                GND    FL145
                                 AIR DISPLAY WILL TAKE PLACE OVER ILLIZI AD WI A
999      DAAP
   2643N00837E005      0     E
            0902270644 903280830 ST          BALISAGE PISTE 09/27 FONCTIONNE AVEC UN SEUL CI
999      DAOO
   3538N00037W005      0     E
            0903071220 903312359 ST          CTN TWY ALPHA CLSD DUE TO WIP   FLW TWR INSTR
999      DABT
   3546N00619E005      0     E
            0902250743 903261432 ST          LGT RWY 05/23 WORKS ON 1 CIRCUIT ONLY.
999      DAOR
   3139N00215W005      0     E
            0902250742 903260750 ST          LANDING DIRECTION INDICATOR LGT OUT OF SERVICE
999      DAUT
   2914N00017E005      0     E
            0902260718 903250717 ST          WIP ON RWY 24 SHOULDERS (INSTALATION OF PAPI) W
999      DAUT
   2914N00017E005      0     E
            0902260758 903260758 ST          FIS TIMIMOUN RADIO HF FREQ 8894 KHZ OUT OF SERV
999      DAUH
   3140N00608E005      0     E
            0903130918 904120920 ST          OBST ERECTED (DRILLING MAST)   PSN : 313912.7N
999      DAOV
   3513N00009E005      0     E
            0902250657 903260800 ST          WIND DIRECTION INDICATOR UNSERVICEABLE
999      DAOV
   3513N00009E005      0     E
            0902250701 903260800 ST          WIND VELOCITY INDICATOR UNSERVICEABLE.
999      DAOB
   3520N00128E005      0     E
            0903220651 904220900 ST          CTN DUE TO WIP ON RWY 08 SHOULDERS   MEN AND EQ
999      DAOI
   3613N00120E005      0     E
            0903110652 904120800 ST          WIP (        EDGES. MEN AND EQPT PRESENCE
999      DAOB
   3520N00128E005      0     E
            0903220651 904220900 ST          CTN DUE TO WIP ON RWY 08 SHOULDERS   MEN AND EQ
999      DAUZ
   2803N00939E005      0     E
            0903220645 904220800 ST          FREQ FIS 8894 KHZ (IN AMENAS RADIO) OUT OF SERV
999      DAAT
   2249N00527E005      0     E
            0903220733 904230900 ST          LOC TM 270 KHZ OUT OF SERVICE.
999      DAAG
   3642N00313E005      0     E
            0903010647 904020800 ST          ACFT STAND W4 OF PRKG P10 CLOSED
999      DAAT
   2249N00527E005      0     E
            0903020725 904030744 ST          DUE TO OPR REASONS TAKE-OFF RWY 02 WILL BE EXEC
070      DAAA
   2924N00259E628      0
            0903170700 903292100     MAR     24 FIRING28EXERCICES GND TO 1800-2100 DLY
                                           0700-1600
                              17 23 GUN 25 26 GND 29 HR 2000M AGL AIR WILL TAKE PLACE
999      DAAG
   3642N00313E005      0     E
            0903180630 904180630 ST          AUTOPILOT NOT BE USED FOR ILS RWY 09 INSIDE 5NM
999      DAAT
   2249N00527E005      0     E
            0903110628 904120630 ST          GLIDE PATH 334.4 MHZ RWY 08 OUT OF SERVICE
999      DAAJ
   2418N00927E005      0     E
            0902261236 903261235 ST          FIRE FIGHING AND RESCUE DOWNGRADED TO CAT 5
999      DAOO
   3538N00037W005      0     E
            0903071952 904071951 ST          WIP ON TWY ALPHA SHOULDERS   MEN AND ENGINS PR
999      DAAS
   3611N00520E005      0     E
            0903170648 904180630 ST          BIRDS PRESENCE ON AD AND VICINITY
999      DAUZ
   2803N00939E005      0     E
            0903020727 904030847 ST          PRESENCE DE GRAVILLONS SUR PISTE 14/32
999      DAOO
   3538N00037W005      0
            0903011655 903310500 ST
                     E     MAR      HR 2100-0500 DAILY
                              01-31 TRAVAUX DE DEGOMMAGE SUR PISTE 07L/25R   PRUDE
170      DAAA
   2924N00259E628      0
            0903010001 903312359     MAR     H24   GND    5000M AGL FIRING EXERCICES
                              01-31 DANGER AREA DAD82 ACT   (GUN
999      DAUZ
   2803N00939E005      0     E
            0903221842 904221840 ST          PAPI RWY 05 UNSERVICEABLE
999      DAAD
   3520N00412E005      0     E
            0902271856 903292000 ST          RWY 04/22 CLSD DUE TO WIP.
999      DAAT
   2249N00527E005      0     E
            0903020728 904031515 ST          WIP ON RWY SHOULDERS 02/20 .MEN AND EQPT PRESEN
999      DAOY
   3343N00105E005      P
            0903041243 ERM              -REF CARTE D'OBSTACLE IAC1 IAC2 (AMDT 05/08) :
999      DAUG
   3223N00348E025      0     E
            0903180710 904170710 ST          VDF GHARDAIA GONIO 118.9 MHZ OUT OF SERVICE.
400      DAAA
   2924N00259E628      0
            0903200001 904202359     MAR     APR 20 H24
                                      GND    ACT ( AGL
                              20 TO DANGER AREA DA D82 12000M FIRING EXERCICE GND/AI
999      DAUH
   3140N00608E005      0     E
            0903021736 904021735 ST          OBSTACLE CONSTITUE PAR MAT DE FORAGE :   PSN:31
999      DAUG
   3223N00348E005      0     E
            0903030658 904020658 ST          FIS FREQ 8894 KHZ GHARDAIA RADIO UNSERVICEABLE.
999      DAUH
   3140N00608E005      0     E
            0903032220 906032200 ST          OBSTACLE CONSTITUE PAR MAT DE FORAGE:   -PSN:31
999      DABS
   3526N00808E005      0
            0903031446 904051630           RWY 12/30 CLSD DUE TO WIP
999      DAUZ
   2803N00939E005      0     E
            0903120813 904120800 ST          AERODROME BEACON UNSERVICEABLE


                     Page 209
                      Query2


999      DABB
   3649N00749E005      0     E
            0903170641 904180615 ST          WIP ON PRKG AREA EDGES .MEN AND EQPT PRESENCE
999      DABS
   3526N00808E005      0     E
            0903170642 904190630 ST          INSTALLATION OF PAPI POR 29   SLOPE: 03 DEGREES
999      DAUA
   2750N00011W005      0     E
            0903170642 904200630 ST          FREQ 8894KHZ ADRAR RADIO EM OUT OF SERVICE.
999      DABB
   3649N00749E005      0     E
            0903170647 904220625 ST          WIP DAY MARKING ON RWY 01/19 AND 05/23   MEN AN
170      DAAA
   2924N00259E628      0
            0903080700 903311900     MAR      HR 0700-1900 DAILY
                                      GND    5000M AGL
                              08-31 GUN FIRING EXERCISES GND/AIR WILL TAKE PLACE WI
999      DAUE
   3034N00252E005      0     E
            0903040659 904040700 ST          SWY RWY 10 UNSERVICEABLE    NEW DECLARED DISTA
999      DAAT
   2249N00527E005      0     E
            0903050827 904050827 ST          DME/P TM 22X UNSERVICEABLE
999      DAAT
   2249N00527E005      0     E
            0903040653 904040700 ST          HALF TURN ON RWY 02/20 NOT PERMITTED.
130      DAAA
   2924N00259E628      0
            0903160500 903261300     MAR     0500-0800 0900-1300
                                      SFC    4000M AMSL
                              16-26 GUN FIRING EXERCISES SFC/AIR WILL TAKE PLACE IN
999      DAUO
   3331N00647E005      0     E
            0903051802 904041802 ST          SSLI CHANGED TO CAT 06
230      DAAA
   2924N00259E628      0
            0903160900 903261300     MAR      0900-1300DE    7000M AURONT LIEU
                              16-26 EXERCICES SFC TIR MER/AIR AMSL      DANS ZON
999      DAUK
   3304N00605E005      0     E
            0903052054 904042054 ST          EM FREQ FIS 8894KHZ TOUGGOURT RDO OUT OF SERVIC
999      DAUE
   3034N00252E005      0     E
            0903170649 904190700 ST          LGT RWY 18/36 OUT OF SVC.
999      DAAA
   2924N00259E628      0     E
            0903151802 904151802 ST          ALGER RADIO (SVC VOLMET) FREQ 126.8 MHZ UNSERVI
090      DAAA
   2924N00259E628      0
            0903170700 903241300     MAR     23 FIRING EXERCISES
                                      GND    2500M AGL
                              17 22 GUN 24 HR:0700-1300 GND/AIR WILL TAKE PLACE WI
999      DAAS
   3611N00520E005      0     E
            0903170652 904220700 ST          GRASS CUTTING ON RWY SHOULDERS 09/27
999      DAAT
   2249N00527E005      0     E
            0903130704 904120704 ST          WIP ON THR RWY 26 AT 50M BFR INT RWY 02/20 EDGE
999      DAOO
   3538N00037W005      0     E
            0903092001 903312359 ST          CTN TWY C3 AND PORTIONS OF TWY BRAVO BTN TWY C4
999      DAUB
   3448N00544E005      0     E
            0903170650 904210700 ST          ANIMALS PRESENCE ON AERODROME.
999      DAOO
   3538N00037W005      0     E
            0903091904 903300816 ST          CTN DUE TO WIP ON WEST SIDE OF PRKG AREA ENGINE
999      DAOR
   3139N00215W005      0     E
            0903100615 904100614 ST          CTN DOGS PRESENCE AROUND RWY 18/36 AND 06/24 .
999      DAOR
   3139N00215W005      0     E
            0903100615 904100614 ST          CTN DOGS PRESENCE AROUND RWY 18/36 AND 06/24 .
130      DAAA
   2924N00259E628      0
            0903110700 903272000     MAR     HR FIRING EXERCISES SEA/AIR WILL TAKE PLACE WI
                                      SFC    4000M AMSL
                              11-27 GUN 0700-1100 AND 1800-2000 DLY
130      DAAA
   2924N00259E628      0
            0903110700 903272000     MAR     HR FIRING EXERCISES SEA/AIR WILL TAKE PLACE WI
                                      SFC    4000M AMSL
                              11-27 GUN 0700-1100 AND 1800-2000 DLY
999      DAUH
   3140N00608E005      0     E
            0903180833 904180833 ST          SWY RWY 18 UNSERVICEABLE.
230      DAAA
   2924N00259E628      0
            0903180700 903302100     MAR     GUN FIRING AND 1900-2200
                                      GND    7000M AGL WILL TAKE PLACE WI
                              18 HR: 0700-1300 EXRCISES GND/AIR MAR 28-30 HR: 0700-
999      DAUH
   3140N00608E025      0     E
            0903161900 904161900 ST          VOR HME FREQ 114.7 MHZ OUT OF SERVICE
140      DAAA
   2924N00259E628      0
            0903210700 903251200     MAR      0700-1200 DLY
                                      SFC    4000M TO
                              21-25 GUN FIRING EXERCICES SEA AMSLAIR WILL TAKE PLACE
999      DAAV
   3648N00552E005      0     E
            0903171738 904171738 ST          OBST PRESENCE (CABINE SAHARIENNE)   -PSN: 3648
100      DAAA
   2924N00259E628      0
            0903220700 903242100     MAR     24 0700-2100 DLY
                                      GND    3000M AGL
                              22 TO GUN FIRING EXERCISES GND/AIR WILL TAKE PLACE WI
100      DAAA
   2924N00259E628      0
            0903210700 904022100     MAR     23 FIRING26EXERCISES GND/AIR
                                           30 31 0700-1100 AND 1800-21
                              21 22 GUN 24 25 GND 28 29 3000M AGL WILL TAKE PLACE WI
999      DAOR
   3139N00215W005      0     E
            0903190658 904190730 ST          ATS OPERATING H24.
999      DAAS
   3611N00520E005      0     E
            0903190659 904190735 ST          HALF TURN ON TURNING BAY AREA ONLY.
999      DAOF
   2742N00810W005      0     E
            0903190700 904190740 ST          WIND DIRECTION AND VELOCITY INDICATOR OF MET ST
999      DAOF
   2742N00810W005      0     E
            0903190701 904190750 ST          ANEMOMETER U/S.
999      DAUA
   2750N00011W005      0     E
            0903190645 904190645 ST          NDB ADR 340KHZ OUT OF SERVICE
999      DAAS
   3611N00520E005      0     E
            0903191508 904191445 ST          WIP (        CTN MEN AND ENGINES PRESENCE
999      DAUA
   2750N00011W025      0     E
            0903191812 904201900 ST          DME ADR CH73X OUT OF SERVICE.
999      DABT
   3546N00619E005      0     E
            0903191825 904201800 ST                    ON RWY 05/23
                                 DAY MARKING WORKS (PAINTING)
999      DAOI
   3613N00120E005      0     E
            0903200903 904200902 ST          PRESENCE DES CHIENS ERRANTS SUR L'AERODROME.
999      DGTK
   0454N00146W005      P
            0801071200 ERM              JET A1 NOT AVAILABLE. ALL ACFT TO TAKORADI ARE
999      DGSI
   0643N00135W005      P
            0801210830 ERM              SIMPLE APPROACH LIGHTS SYSTEM RUNWAY 20 INSTALL
999      DXXX
   0610N00115E005      P
            0808020915 ERM              THE ADDRESS OF THE MINISTRY OF TUTEL CHANGED TO
999      DGTK
   0454N00146W005      P
            0802191240 ERM              PAPI RWY 22 UNSERVICEABLE.
999      DGTK
   0454N00146W005      P
            0810281000 ERM              WORK IN PROGRESS. ALL AIRCRAFT TO INDICATE INT
410      DGAC       P
            0809250201 ERM              THE NEW FLIGHT LEVEL ALLOCATION SYSTEM FLAS 200
999      DGAC       P
            0809030930 ERM              THE RVSM STATUS OF ACFT SHALL BE INDICATED IN I
410      DGAC       P
            0809250201 ERM              THE NEW FLIGHT LEVEL ALLOCATION SYSTEM FLAS 200
999      DGAC       P
            0809242201 ERM              TRIGGER NOTAM REFERENCE AIC002/08 AND 003/08 IM
999      DGAA       0     E
            0902120600 906302359 ST          MONDAYS:00:01?04:30 ? 10:30?16:30       TU
999      DGAA       0     E
            0902120600 906302359 ST          MONDAYS:00:01?04:30 ? 10:30?16:30       TU
999      DGAA       0     E
            0902120600 906302359 ST          MONDAYS:00:01?04:30 ? 10:30?16:30       TU


                     Page 210
                      Query2


999      DGAA       P
            0811131410 ERM              ALL AIRCRAFT OPERATORS AND AIRLINES WHICH  OPERA
999      DBBB       0     E
            0901090900 904092359 ST    ST     LACATOR ?CO? FREQ 284KHZ U/S
999      DXXX       0
            0901310001 904302359           AVGAS 100 LL NOT AVAILABLE STOP
999      DXXX       0
            0901310001 904302359           AVGAS 100 LL NOT AVAILABLE STOP
999      DXXX       0
            0901310001 904302359           AVGAS 100 LL NOT AVAILABLE STOP
999      DXXX       0
            0901310001 904302359           AVGAS 100 LL NOT AVAILABLE STOP
999      DXXX       0
            0901310001 904302359           AVGAS 100 LL NOT AVAILABLE STOP
999      DGAA       0
            0903010001 903312359           CHECKLIST OF NOTAM SERIES ALPHA IN FORCE:
999      DXNG       P
            0902201000 ERM              ESTABLISHMENT OF A PAPI AT RWY 21 SLOPE 3  ZERO
999      DXNG       P
            0902201000 ERM              ESTABLISHMENT OF A PAPI AT RWY 21 SLOPE 3  ZERO
999      DXNG       P
            0902201000 ERM              ESTABLISHMENT OF A PAPI AT RWY 21 SLOPE 3  ZERO
999      DXXX            E
            0902115000904302359 ST    ST
999      DXXX  0902115000TION ADVC
999      DGAA       0     E
            0902120600 906302359 ST          MONDAYS:00:01?04:30 ? 10:30?16:30      TU
999      DGAA       0     E
            0902120600 906302359 ST          MONDAYS:00:01?04:30 ? 10:30?16:30      TU
999      DGAA       0     E
            0902120600 906302359 ST          MONDAYS:00:01?04:30 ? 10:30?16:30      TU
999      DGAA       0     E
            0902120600 906302359 ST          MONDAYS:00:01?04:30 ? 10:30?16:30      TU
999      DGAA       0
            0903010001 903312359           CHECKLIST OF NOTAM SERIES BRAVO IN FORCE:
999      DGAA       0
            0903010001 903312359           CHECKLIST OF NOTAM SERIES ALPHA IN FORCE:
999      DGAA       P
            0902231600 ERM              AUTOMATIC WEATHER OBSERVATION SYSTEM UNSERVICEA
999      DBBB       0     E
            0902250900 903252359 ST          GLIDE PATH FREQ.332.6 MHZ OPERATES ON ONE COMPO
999      DBBB       0     E
            0902250900 903252359 ST          VOR 'PA'FREQ 112.8 MHZ U/S
999      DBBB       0     E
            0902250900 903252359 ST          VOR 'PA'FREQ 112.8 MHZ U/S
999      DBBB       0     E
            0902250900 903252359 ST          GLIDE PATH FREQ.332.6 MHZ OPERATES ON ONE COMPO
999      DBBB       0     E
            0902250900 903252359 ST          GLIDE PATH FREQ.332.6 MHZ OPERATES ON ONE COMPO
999      DXNG       0
            0902270000 904272359           OVER WING REFUELLING SUSPENDED AT THE NIAMTOUGO
999      DBBB       0
            0903030900 906032359           THE WIND SOCK NEAR THRESHOLD RWY24 IS UNSERVICE
999      DBBB       0
            0903030900 906032359           THE WIND SOCK NEAR THRESHOLD RWY24 IS UNSERVICE
999      DBBB       0
            0903030900 906032359           THE WIND SOCK NEAR THRESHOLD RWY24 IS UNSERVICE
999      DBBB       0
            0903030835 906032359           THE WIND SOCK NEAR THRESHOLD RWY06 IS UNSERVICE
999      DBBB       0
            0903030835 906032359           THE WIND SOCK NEAR THRESHOLD RWY06 IS UNSERVICE
999      DBBB       0
            0903030835 906032359           THE WIND SOCK NEAR THRESHOLD RWY06 IS UNSERVICE
999      DBBB       0
            0903030835 906032359           THE WIND SOCK NEAR THRESHOLD RWY06 IS UNSERVICE
999      DBBB       0
            0903030835 906032359           THE WIND SOCK NEAR THRESHOLD RWY06 IS UNSERVICE
999      DBBB       0
            0903030900 906032359           THE WIND SOCK NEAR THRESHOLD RWY24 IS UNSERVICE
999      DBBB       0
            0903030835 906032359           THE WIND SOCK NEAR THRESHOLD RWY06 IS UNSERVICE
999      DBBB       0
            0903030835 906032359           THE WIND SOCK NEAR THRESHOLD RWY06 IS UNSERVICE
999      DBBB       0
            0903030835 906032359           THE WIND SOCK NEAR THRESHOLD RWY06 IS UNSERVICE
999      DBBB       0
            0903030900 906032359           THE WIND SOCK NEAR THRESHOLD RWY24 IS UNSERVICE
999      DBBB       0
            0903030900 906032359           THE WIND SOCK NEAR THRESHOLD RWY24 IS UNSERVICE
999      DBBB       0
            0903030835 906032359           THE WIND SOCK NEAR THRESHOLD RWY06 IS UNSERVICE
999      DBBB       0
            0903030835 906032359           THE WIND SOCK NEAR THRESHOLD RWY06 IS UNSERVICE
999      DXXX       0
            0903050850 904052359           JET AI OVER WING REFUELLING NOT AVAILABLE FOR S
100      DTTA
   3651N01013E005      P
            0104111012 ERM              AIC 10/99 REF   NMT NR 5 READ:  LOCALIZATI
999      DTTC
   3402N00913E999      P
            0702011111 ERM              REF AIC 2/07 WITH EFFECT FROM 01 FEB 2007   I
020      DTTC
   3257N01027E001      0
            0903020600 903312200     MAR     28 WILL GND
                                      TAKE 23001641FT MSL MAR 0102659E31 05
                                              325657N 30 AND 3256
                              02 TO FRNGDLY 0600 TO PLACE:EXC SUN
999      DTTC
   3402N00913E999      P
            0708161051 ERM              DIRECTION DE LA NAVIGATION AERIENNE   FAX:REA
050      DTTC
   3458N00949E007  0903160700 903281600
                0          DLY     AIRSPACE GND    5000FT MSL
                              0700 TO 1600 RESERVATION FOR MIL EXER WILL TAKE PLA
999      DTTC
   3402N00913E999      P
            0712181800 ERM              REF AIC NR 12/07 PUBLICATION DATE 18 DEC IN COU
999      DTTC
   3402N00913E999      P
            0703231609 ERM              NEW SECURITY MEASURES APPLICABLE TO THE INTERNA
999      DTTF
   3425N00849E005  0902280930 903272359 ST
                0     E     SEE     ARO
                              ITEM ECHO AND AIS BRIEFING OFFICE HR SER CHG AS FLW:
999      DTTZ
   3356N00807E005      0
            0810260000 903281800 ST
                     E     SEE     AD HR
                              ITEM ECHO SER CHG AS FLW:   MON        :05


                     Page 211
                      Query2


999      DTTI
   3643N00957E005  0810270000 903282359 ST
                0     E          AD AND ATS HR SER CHG AS FLW:
                           SEE ITEM ECHO                MON TIL FRI DLY
010      DTTA
   3650N01014E005      0     E
            0901301430 903312359 ST         OBST ERECTED DAY AND NIGHT MARKED    TYPE: CRA
999      DTKA
   3659N00853E005  0902270900 903272359 ST
                0     E          AD HR
                           SEE ITEM ECHO SER AS FLW:    MON WED AND FRI:0230 TO 180
999      DTTA
   3651N01014E005  0902071120 905071600 ST
                0     E          MOV AREA
                           DLY 0600 TO 1600 GRASS CUTTING    PRESENCE MEN AND EQPT
999      DTTZ
   3356N00807E005      0     E
            0902030933 904031700 ST         REF AD2 DTTZ-4 AND AD2 DTTZ-17.B   SIDE OF RWY
999      DTTX
   3443N01041E005  0901160600 908151800 ST
                0     E          REF AIP
                           DLY 0600 TO 1800 SUP 1/09   STARTING OF CONSTRUCTION WOR
999      DTTF
   3425N00849E005      0     E
            0812261030 903301700 ST         REF AIP SUP 3/07    CONSTRUCTION WORK OF FENCE
999      DTMB
   3545N01045E030      0     E
            0903191347 906191600 ST         NEW TWR FREQ 121.4MHZ ON TEST USED ONLY    WHEN
010      DTTA
   3651N01012E005  0901061430 908311030 ST
                0     E          PRESENCE OBST NIGHT MARKED   TYPE:CRANE  PSN :
999      DTTA
   3651N01014E005      0     E
            0812311617 903312359 ST         AVGAS 100LL NOT AVBL    REF AIP TUNISIE AD2 DT
999      DTMB
   3545N01045E005      0     E
            0903051330 906051700 ST         RWY 07/25 BOTH EDGES,TWY B C D E AND PRKG AREA
                           DLY 0600 TO 1700
010      DTTA
   3651N01012E005  0901061430 908311030 ST
                0     E          PRESENCE OBST NIGHT MARKED   TYPE:CRANE  PSN :
010      DTMB
   3542N01026E005      P
            0901221030 ERM             PRESENCE OBST DAY AND NIGHT MARKED   TYPE :PYLO
105      DTMB
   3545N01045E030      P
            0901221346 ERM             IN THE PROFILE VIEW OF : -AD2 DTMB-36 (L RWY 07
105      DTMB
   3545N01045E030      P
            0901221345 ERM             IN THE PROFILE VIEW OF : -AD2 DTMB-38 (ILS X OR
105      DTMB
   3545N01045E030      P
            0901221343 ERM             IN THE PLAN VIEW OF: -AD2 DTMB-31 (GPS RWY 07)
010      DTMB
   3542N01026E005      P
            0901221341 ERM             PRESENCE OBST DAY AND NIGHT MARKED   TYPE :PYLO
010      DTTZ
   3354N00805E001      0     E
            0902271035 906012359 ST         BUILDINGS CONSTRUCTION WORK NOT MARKED WI:
999      DTTJ
   3353N01047E005  0902160700 903281600 ST
                0     E          MOV AREA EDGES
                           DLY 0700 TO 1600 EXC SUN WIP   PRESENCE MEN AND EQPT HGT
999      DTTG
   3344N00955E005      0
            0903120000 903262359          TRIGGER NOTAM PERM AIRAC AIP AMDT 1/09 WEF 12 M
999      DTTC
   3402N00913E999      0
            0903120000 903262359          TRIGGER NOTAM PERM AIRAC AIP AMDT 1/09 WEF 12 M
010      DTTA
   3651N01015E005      0     E
            0901301430 903312359 ST         PRESENCE OBST DAY AND NIGHT MARKED    TYPE
999      DTMB
   3545N01045E005  0902100700 905101600 ST
                0     E          RWY 07/25 EDGES WIP
                           DLY 0700 TO 1600         PRESENCE MEN AND EQPT HGT
999      DTMB
   3545N01045E005      0     E
            0902111100 905111700 ST         RCL 07/25 ,TWY B C D E AND PRKG PAINTING WIP
                           DLY 0600 TO 1700
999      DTTC
   3324N00954E005      P
            0903120000 ERM             REF AIRAC AIP AMDT 01/09 EFFECTIVE DATE 12 MAR
999      DTTC
   3402N00913E999      P
            0903120000 ERM             REF AIRAC AIP AMDT 01/09 EFFECTIVE DATE 12 MAR
999      DTTF
   3425N00849E005      0     E
            0902181110 904202359 ST         PAPI RWY 23 U/S
999      DTTC
   3402N00913E999      P
            0903150900 ERM             OFFICIAL TIME IN TUNISIA IS:UTC+1HOUR   AMD AIP
999      DTTA
   3651N01014E005      0     E
            0902170600 905151600 ST         GRASS CUTTING WORKS WI BASIN DELIMITED BY POINT
                           DLY 0600 TO 1600
020      DTTC
   3639N01026E001      0
            0903010600 903312200     MAR 01 TO FRNGDLY 0600 TO PLACE: MAR 29 30 0102544EDLY 050
                                28 WILL GND
                                     TAKE 23001641FT363858N AND 31 363828
                                             MSL
010      DTTC
   3652N00952E004  0903010549 905311833
                0                SS
                           DLY SR TO MIL EXER GND    1000FT MSL
                                      HEAVY AIR ACT OF HELICOPTERS WI AREA
020      DTTA
   3651N01004E002      0
            0903020600 903312200     MAR 02 TO FRNGDLY 0600 TO PLACE:EXC SAT 3652NSUN
                                27 WILL GND
                                     TAKE 2300 3651N AND 01004E 01005E
                                          1313FT MSL      MAR 07 1
030      DTTC
   3631N00843E002      0
            0903020600 903312200     MAR 02 TO FRNGDLY 0600 TO PLACE:3631N 3632N SUN
                                27 WILL GND
                                     TAKE 2300 EXC SAT AND 00843EMAR 07 1
                                          2297FT MSL       00844E
040      DTTC
   3427N00846E002      0
            0903020600 903312000     MAR 02 TO FRNGDLY 0600 TO PLACE EXC SAT AND SUN
                                27 WILL GND
                                     TAKE 2100 : 3426N 3428N 00845E 00847
                                          3281FT MSL      MAR 07 1
030      DTTC
   3143N01008E001      0
            0903020600 903312200     MAR 02 TO FRNGDLY 0600 TO PLACE EXC SAT AND SUN
                                27 WILL GND
                                     TAKE 23002133FT MSL
                                              314306N 0100735E 30 A
                                                    MAR 3143
020      DTTC
   3647N00840E001      0
            0903020600 903312200     MAR 02 TO FRNGDLY 0600 TO PLACE:EXC SAT AND SUN
                                27 WILL GND
                                     TAKE 23001313FT MSL
                                              364638N 0084016E 30 A
                                                    MAR 3646
040      DTTC
   3422N00811E001      0
            0903020600 903312000     MAR 02 TO FRNGDLY 0600 TO PLACE:EXC 342149N 0081048E 342143
                                27 WILL GND
                                     TAKE 21003281FT SAT AND SUN
                                             MSL      MAR 07 1
040      DTTC
   3510N00849E001      0
            0903020600 903312200     MAR 02 TO FRNGDLY 0600 TO PLACE EXC SAT AND SUN
                                27 WILL GND
                                     TAKE 2300 :
                                          3281FT MSL
                                              350947N 0084841E07 1
                                                    MAR 350
140      DTTC
   3623N01027E003      0
            0903020600 903312200           27 DLY 0600 TO AIP EXC SAT AND SUN
                                          13124FT MSL
                           MAR 02 TO DTD5A ACT GNDREF 2300 TUNISIE ENR 5.1-6 MAR 30 A
050      DTTC
   3514N00846E002      0
            0903020600 903312200     MAR 02 TO FRNGDLY 0600 TO PLACE EXC SAT AND SUN
                                27 WILL GND
                                     TAKE 2300 : 3514N 3515N 00846E 00847
                                          4266FT MSL      MAR 07 1
040      DTTC
   3216N01023E002      0
            0903020600 903312200     MAR 02 TO FRNGDLY 0600 TO PLACE:3215N 3217N SUN
                                27 WILL GND
                                     TAKE 2300 EXC SAT AND 01022EMAR 30 A
                                          3281FT MSL       01024E
020      DTTC
   3143N00916E001  0903020600 903312200
                0                27 WILL GND
                                     TAKE 2300 314234N 314238N MAR 30
                                          1805FT MSL
                           MAR 02 TO FRNGDLY 0600 TO PLACE:EXC SAT AND SUN 0091604EA
030      DTTC
   3212N01002E001      0
            0903020600 903312200     MAR 02 TO FRNGDLY 0600 TO PLACE:EXC 321152N 0100148E 321155
                                27 WILL GND
                                     TAKE 23002133FT SAT AND SUN
                                             MSL      MAR 30 A
020      DTTC
   3329N01105E002  0903020600 903312200
                0                28 WILL GND
                                     TAKE 2300 332800N MAR 30 0110445E
                                          1149FT MSL
                           MAR 02 TO FRNGDLY 0600 TO PLACE:EXC SUN 332900N AND 31 05
020      DTTC
   3326N00900E001      0
            0903020600 903312200     MAR 02 TO FRNGDLY 0600 TO PLACE:EXC SUN
                                28 WILL GND
                                     TAKE 23001313FT MSL MAR 0090001E31 05
                                              332625N 30 AND 3326
060      DTTC
   3321N01027E002  0903020700 903281600
                0                04 05 06 GND 23 24 5414FT TARGET PLANE MANOEUVRI
                                     07    25 26 MSL
                           MAR 02 03 AIRSPACE RESERVATION FOR 27 AND 28 0700 TO 1600
030      DTTC
   3343N00901E002  0903020600 903312200
                0                28 WILL GND
                                     TAKE 2300 3342N
                                          2625FT MSL MAR 30 AND 31 05
                           MAR 02 TO FRNGDLY 0600 TO PLACE:EXC SUN 3344N 00901E 00902E
020      DTTC
   3256N01046E006  0903020600 903312200
                0                28 WILL GND
                                     TAKE 2300 : 3253N MAR 01042E 01049
                                          1805FT MSL
                           MAR 02 TO FRNGDLY 0600 TO PLACE EXC SUN 3300N 30 AND 31 05
020      DTTC
   3250N01106E001      0
            0903020600 903312200     MAR 02 TO FRNGDLY 0600 TO PLACE:EXC SUN
                                28 WILL GND
                                     TAKE 23001477FT MSL MAR 0110603E31 05
                                              324955N 30 AND 3250
020      DTTC
   3017N00934E002      0
            0903020600 903312200     MAR 02 TO FRNGDLY 0600 TO PLACE:EXC SAT AND SUN
                                27 WILL GND
                                     TAKE 23001985FT MSL
                                              301529N 0093317E 30 A
                                                    MAR 3017
020      DTTC
   3310N01107E002      0
            0903020600 903312200     MAR 02 TO FRNGDLY 0600 TO PLACE:EXC SUN
                                28 WILL GND
                                     TAKE 23001313FT MSL MAR 0110727E31 05
                                              330846N 30 AND 3310
020      DTTC
   3202N01043E001      0
            0903020600 903312200     MAR 02 TO FRNGDLY 0600 TO PLACE:EXC 320217NMAR 30 AND 320222
                                28 WILL GND
                                     TAKE 23001969FT SUN
                                             MSL  0104254E 31 05


                     Page 212
                      Query2


020      DTTC
   3545N00959E001      0
            0903020600 903302200     MAR 02 TO FRNGDLY 0600 TO PLACE:EXC SAT AND SUN
                                27 WILL GND
                                     TAKE 23001313FT MSL354530N 354430N 0095
                                                     MAR 30
030      DTTC
   3432N00937E002      0
            0903020600 903312200     MAR 02 TO FRNGDLY 0600 TO PLACE:EXC 3432NAND SUN 00937E 30 A
                                27 WILL GND
                                     TAKE 23002133FT SAT 3433N
                                              MSL      MAR 0093
020      DTTC
   3320N00800E002      0
            0903030600 903312200     MAR 03 04 FRNG10 11 GND 17 PLACE: 24 25 332100N 0600 TO 2300
                                05 WILL 12TAKE 18 1313FT MSL
                                          19    AND 26 0080015E 332
999      DTTC
   3402N00913E999  0903010800 904010800 ST
                0     E          CHECKLIST  YEAR=2001 0173   YEAR=2007 0197 050
010      DTTC
   3350N00735E001  0903030600 903312200
                0                05 WILL 12TAKE 18 985FT 25
                                          19 334930N 335020N 0073410E
                           MAR 03 04 FRNG10 11 GND 17 PLACE: 24 MSL AND 26 0600 TO 230
010      DTTA
   3652N01013E005      1     E
            0902260953 108262359 ST         OBST ERECTED DAY AND NIGHT MARKED    TYPE: CRA
020      DTTC
   3321N00747E001      0
            0903030600 903312200     MAR 03 04 FRNG10 11 GND 17 PLACE: 24 25 AND 26 0074720E 2300
                                05 WILL 12TAKE 18 1313FT MSL
                                          19   332055N 0600 TO 3320
125      DTTZ
   3356N00807E025      0     E
            0902271036 906012359 ST         REF NOTAM A0351/09    MNM OPR FOR STRAIGHT APC
020      DTTC
   3642N00912E002  0903210600 903281200
                0               FRNG WILL TO
                                     TAKE PLACE:   MSL
                           MAR 21 AND 28 0600 GND 1200 1969FT364252N 0091204E 364249
999      DTTX
   3443N01041E005      0     E
            0903021100 906021700 ST         SECONDARY POWER SUPPLY SWITCH-OVER TIME 7SEC
999      DTTZ
   3356N00807E005  0903021400 905061700 ST
                0     E          MOV AREA
                           DLY 0700 TO 1700 WIP    PRESENCE MEN AND EQPT HGT 2M DAY
580      DTTC
   3356N00935E010  0903080600 903302200
                0                10 WILL AND PLACE:3350N MSL MAR 13 0800 TO
                                     TAKE   57414FT 3402N 00926E 00944E
                           MAR 08 09 FRNG11 16 GND 23 0600 TO 2300
040      DTTC
   3510N00904E002  0903050600 903262300
                0                09 WILL 25TAKE PLACE: 3509N 3511N
                                          3609FT MSL
                           MAR 05 06 FRNG10 12 GND AND 26 0600 TO 2300 00903E 00906E
999      DTTG
   3344N00955E005      0     E
            0903120000 906122359 ST         TWY E AVBL FOR DAYLIGHT OPERATION
999      DTTG
   3344N00955E005  0903120000 906122359 ST
                0     E          AD HR
                           SEE ITEM ECHO SER   EV WED 0600 TO 1300 AND EV THU 0600
999      DTMB
   3545N01045E005      0     E
            0903171000 904171000 ST         AVGAS 100LL NOT AVBL    REF AIP TUNISIE AD2 DT
140      DTTC
   3609N00835E002      0
            0903170940 903312200     MAR 17 25 FRNGAND 27 TAKE PLACE:3608N MSL 23 AND 24
                                26 WILL GND0600 TO 13779FT 3610N 00833E 00837E
                                          2300   MAR
060      DTTC
   3419N00815E004  0903170945 903312200
                0                24 WILL GND PLACE: 2300 3418N 3421N 00812E 2
                                      27    TO
                           MAR 17 20 FRNG25 AND TAKE0600 5906FT MSL MAR 31 0500 TO 00
999      DTTI
   3643N00957E005      0
            0903161100 903281200     MON TO FRI DLY 0600 TO 1700
                                MOV AREA WIP       SAT 0600  CAUTION ADVI
                                         PRESENCE MEN TO 1200    EXC
999      DTTC
   3326N00901E011  0903200452 906191905
                0               AIR DISPLAY OF
                                     GND    IN VFR
                           DLY SR-30MIN TO SS+30MIN ULM 985FT GND WI CIRCLE RADIUS 20
999      DTTF
   3425N00849E005      0     E
            0903191346 904232359 ST         REF AIP SUP 3/08   RWY 05/23 STRENGTHENING WORK
999      DTTC
   3402N00913E999      0
            0903201400 903311600               GND    985FT EVASION 2009)VFR ACT O
                                DUE TO AIR DISPLAY(CHOTT MSL
999      DTTC
   3402N00913E999      0
            0903201400 903311600          MAR 25: GND     1100:KSAR
                                     -0800 TO 985FT MSL GHILANE/P8(325439.
999      DTTC
   3402N00913E999      0
            0903201400 903311600          MAR 28: GND     1100:AGHIR
                                     -0800 TO 985FT MSL JERBA/DS1/MARETH/
999      EBLG
   5038N00527E005      P
            0304160600 ERM             AT EBLG NO LANDING FOR MILITARY FIGHTER A/C DUE
005      EBBU
   5009N00455E005      P
            0405271103 ERM                  GND
                                TWO NEW WIND TURBINES ARE ERECTED AT MESNIL-EGL
999      EBBU
   5050N00440E110      P
            0301021119 ERM             AS FROM 1 JAN 2001 THE FM IMMUNITY REQUIREMENTS
045      EBSZ
   5056N00340E005      P
            0709070830 ERM             EBSZ HELIPORT AVBL, REQ PPR 48 HRS PRIOR VIA +3
999      EBTN
   5046N00457E005      0     E
            0901210906 904211200 ST         AT EBTN LDA RWY06 = 720M - 2362FT       LDA
999      EBFN
   5105N00239E005      0     E
            0901060928 903312359 ST         AT EBFN PAPI RWY 11 U/S.
999      EBFS
   5014N00438E005      0     E
            0901230836 904231100 ST         SEQUENCED FLASHING LIGHTS RWY26R U/S.
004      EBBU
   4957N00500E005      0     E
            0901070912 904071600 ST         A TEMPORARY PYLON HAS BEEN ERECTED AT BIEVRE, P
004      EBBU
   5025N00404E005      0     E
            0809090744 912311600 ST         TWO TEMPORARY PYLONS HAVE BEEN ERECTED AT ESTIN
004      EBBU
   5026N00614E005  0903050741 906052200 ST
                0     E               GND    387FT AGL
                                OBST LIGHT ON TOP OF WINDTURBINE 3 (3/4) BUTGEN
999      EBFS
   5014N00438E005      0     E
            0903201213 906191530 ST         AT EBFS, MAIN RWY CENTERLINE FADED.
004      EBBU
   5033N00338E005      0     E
            0809301251 906302359 ST         TEMPORARY PYLON ERECTED AT LEUZE-EN-HAINAUT, PS
999      EBBE
   5045N00446E025      0
            0903111037 905062359          HAND CORRECTION TO BEMIL FLIP IFR (EFFECTIVE 25
999      EBCV
   5034N00349E005      0
            0903221108 903251600               GND    020FT AGL
                                OBSTACLE ERECTED: 20FT CRANE/MEN AND EQUIPMENT
999      EBBE
   5045N00446E005      0     E
            0901230759 904231500 ST         EBBE AERODROME, PILOTS SHALL DISREGARD THE HOLD
999      EBCV
   5034N00349E005      0
            0901271336 903272359          EBCV AERODROME TWY ALPHA AND PARKING SPOT ONE C
070      EBFS
   5014N00438E005      0
            0901260937 904291200 ST
                     E          DUE TO H24   MON-FRI: RESTRICTED EBR18A:   -
                           SAT-SUN AND HOL: DEACTIVATION OF 0000-0700 AND 1500-2359 F
999      EBFS
   5014N00438E005      0     E
            0902030816 904091530 ST         EBFS AERODROME STRICTLY 24HRS PPR TO ALL FOREIG
999      EBFN
   5105N00239E002      0
            0901081200 912312359          AT EBFN AD PPR 48HRS FOR FIXED WING CAT4 AND HI
999      EBFN
   5105N00239E005      0
            0901081200 912312359                    .
                                AT EBFN FIRE AND RESCUE DOWNGRADED TO CAT H3 (H
999      EBMB
   5054N00429E005      0     E
            0901151330 904151330 ST         PARKING 16 TILL 20 CLOSED.
999      EBBE
   5045N00446E005      0     E
            0812160700 903301500 ST         OUTSIDE EBBE OPS HOURS OF SERVICE,THE NET BARRI
030      EBBE
   5045N00446E005      0
            0903160728 906161500 ST
                     E               SFC    565 FT AMSL
                                AT EBBE MULTIPLE OBSTRUCTION LIGHTS US:   ASR
999      EBFN
   5105N00239E002      0
            0601070600 903312359          AT EBFN PAPI RWY 29 U/S.
999      EBBE
   5045N00446E005      0     E
            0902180648 905182359 ST         AIRCREWS TRANSITING EBBE AERODROME ARE REQUESTE
075      EBBU
   5110N00528E999      0
            0903050730 903262359               GND    FL075
                                OUTSIDE NORMAL OPENING HOURS OF EBBL AD, A COMP
999      EBBE
   5045N00446E005      0     E
            0901190900 903271430 ST         EBBE REFUELLING HOURS FOR NON BASE AIRCRAFT 07
                           MON-FRI 0730-1430
001      EBBU
   5027N00424E005      0     E
            0902021320 905022359 ST         JUMET PSN 502718N0042459E OBST LIGHT U/S. 64M/A


                     Page 213
                      Query2


999      EBCV
   5034N00349E005       0
            0901271305 903272359          EBCV AERODROME PARKING SPOT TWO OPEN FOR LOCAL
003      EBBU
   5121N00313E005       0
            0902021530 903312359               GND    340FT AGL
                                14 NEW WIND TURBINES ERECTED AT ZEEBRUGGE, PSN
999      EBBL
   5110N00528E005       0
            0903160730 903271630          AT AD EBBL FIRE AND RESCUE DOWNGRADED TO CAT 5.
010      EBBU
   5018N00430E005  0902201356 905182359 ST
                 0     E               SFC    124M AGL
                                OBST LIGHT ON TOP OF WINDTURBINE 3/6 WALCOURT,
010      EBBU
   5018N00430E005  0902201357 905182359 ST
                 0     E               SFC    124M AGL
                                OBST LIGHT ON TOP OF WINDTURBINE 6/6 WALCOURT,
005      EBBU
   5032N00452E005  0903131607 905202359 ST
                 0     E               GND    456FT AGL
                                FIVE NEW WINDTURBINES ERECTED AT WARISOULX, PSN
999      EBBE
   5045N00446E005       0     E
            0903130700 906121500 ST        DUE TO FOD RESTRICTIONS, NO BIG HANGAR PLATFORM
999      EBBU
   5050N00440E999  0903010958 904012359 ST
                 0     E          CHECKLIST  YEAR=2003 0012 0664   YEAR=2004 10
999      EBBE
   5045N00446E005       0
            0902270838 903251500          AT EBBE FIRE FIGHTING CAT 5 DURING NIGHT FLIGHT
105      EBBU
   5123N00217E010  0903161100 903271630
                 0               UAV ACTIVITY WITHIN 0730-2300, 19 20 25 EBTSA
                                     2500FT AMSL
                                          FL105
                           MAR 16 1100-1630, 17 18 23 24 TEMPO RESTRICTED AREA26 AND
999      EBCV
   5034N00349E005       0
            0903020556 904302359          TWY ALPHA AND PARKING SPOT ONE CLSD FOR CONSTRU
075      EBBU
   5110N00528E005       0
            0903050730 903262359               GND    FL075
                                RESTRICTED AREA EBR07B ACTIVATED OUTSIDE NORMAL
105      EBBU
   5122N00238E008  0903161100 903271630
                 0               UAV ACTIVITY WITHIN 0730-2300, 19 20 25 EBTSA
                                     4500FT AMSL
                                          FL105
                           MAR 16 1100-1630, 17 18 23 24 TEMPO SEGREGATED AREA26 AND
095      EBBU
   5052N00245E012  0903161100 903271630
                 0               UAV ACTIVITY WITHIN 0730-2300, 19 20 25 EBTSA
                                     4500FT AMSL
                                          FL095
                           MAR 16 1100-1630, 17 18 23 24 TEMPO SEGREGATED AREA26 AND
999      EBBU
   5050N00440E999       0
            0903120000 904090000          THE PUBLICATION OF THE NEW BEMIL FLIP-VFR IS PO
999      EBBU
   5050N00440E999       0
            0903191430 904102200          WITH EFFECT FROM SUNDAY 29 MARS 2009, 0100Z THE
999      EBBE
   5045N00446E005       0
            0903201630 903280745          EBBE AERODROME TWY S5 CLOSED.
                           DAILY 1630-0745
999      HAAA       P
            0710030800 ERM             THE FOLLOWING TELEPHONE, FAX AND E-MAIL FACILI
999      GLRB   0609220800 ERM
   N0613'52.1W01021'56.5   P               ROB DVOR 113.8 MHZ OPERATING AWAITING FLTCK    R
999      HAAA       P
            0702281149 ERM             MAKE A HAND AMENDMENT TO THE FOLLOWING AIP PAGE
999      EETT       0     E
            0903010200 903312359 ST        CHECKLIST  YEAR=2008 1200  YEAR=2009 0004 000
999      EETT
   5842N02423E122       0
            0903120000 903262359          AIRAC EFFECTIVE DATE 12 MAR 2009: NIL
999      EEKA
   5859N02250E005       0     E
            0901090357 904090400 ST        PAR APCH RWY 14/32 AVBL ON PRIOR 1 HOUR REQ    G
999      EETN
   5925N02450E005       0     E
            0901241040 904242100 ST        ON THE RWY 08/26 180 DEG TURNOVER MUST BE DONE
999      EEKU
   5809N02400E005       0     E
            0902070911 905071500 ST        RWY 15 THR DISP 100M. RWY 15/33 LEN AVBL 500M.
999      EETU
   5818N02641E005       0     E
            0901030700 903281600 ST        ATS HOURS OF SERVICE ARE NOW 0800-1600
999      EEKE
   5814N02231E005  0902010700 903281500
                 0               EEKE AD OPR HR:   MON:     0600-1500   TUE,
999      EETU
   5818N02641E005       0     E
            0901030700 903281600 ST        MET SERVICE HOURS OF SERVICE ARE NOW:    MON-FR
999      EEKE
   5814N02231E005       0
            0902010700 903272359          ATS HR OF SERVICE ARE NOW:   MON:   0500-1500
999      EETN
   5925N02450E005       P
            0811050000 ERM             18/24 HR TAF EETN (BULLETIN FTEO31 EETN) IS NOT
999      EEKE
   5814N02231E005       0
            0902010700 903281500          EEKE AD FUEL AVBL HR OF SER ARE NOW:   MON:
999      EEKE
   5814N02231E005       0
            0902010700 903272359          MET SERVICE HR OF SERVICE ARE NOW:   MON:   0
999      EEKE
   5814N02231E005       0
            0902010700 903281500          HANDLING AND DE-ICING OPR HR:   MON:      06
999      EEKE
   5814N02231E005       0
            0902020700 903271500          AD ADMINISTRATION HR OF SERVICE ARE NOW:    MON-
999      EETN
   5925N02450E005       0     E
            0902270626 905271600 ST        ILS RWY 08 U/S
999      EEKA
   5859N02250E005       0     E
            0903140600 906142359 ST        SEASONAL BIRDS ACTIVITY AT AD FM GND UP TO 5000
999      EEKE
   5814N02231E005       0     E
            0902270616 905312359 ST        APCH LGT LIL MAX POWER 3 PER CENT NOT AVBL
999      EEKE
   5814N02231E005       0     E
            0902270617 905312359 ST        PAPI LGT MAX POWER 3 PER CENT NOT AVBL
090      EETT
   5917N02741E004  0903160600 903312200
                 0               DANGER 23 EED17 9000FT 25 0000-29 2200 TO 30
                                     GND    1500, AMSL
                           16 0600-22 1500, AREA0600-24 SIRGALA2 ACT FM GND UP AND 900
020      EETT
   5919N02443E002  0903020600 903271200
                 0               DANGER AREA EED20 MANNIKU 27 0800-1200, TO 1700
                                     GND    1700FT ACT
                           02 03 04 24 26 0600-1500, 06 13 25 AMSL FM GND UP 10 11 1
025      EETT
   5748N02649E001  0903020800 903311100
                 0               DANGER AREA 03 NURSIPALU ACT
                                     GND    2300FT 26 0630-1500, 04 05 2
                           02 06 20 28 0800-1400, EED311 12 19 AMSL FM GND UP TO 23
020      EETT
   5748N02655E001  0903040700 903311500
                 0               DANGER AREA 07 21 TSIATSUNGOLMAA ACT FM GND UP
                                     GND     1200-2100,
                           04 11 12 31 0700-1500, EED18 2000FT AMSL 25-27 0700-2000,
025      EETT
   5917N02412E002  0903010000 903311400
                 0               DANGER 03 EED16 KLOOGA ACT FM GND 19 26 31 0
                                     GND    2100FT AMSL
                           01 0000-02 2200, AREA04 06 09 0700-1600, 11 12 UP TO 2100F
020      EETT
   5914N02554E001  0903090600 903311600
                 0               DANGER 11 EED13 TAPA1 ACT 17 TO 31 FIRING
                                     GND    2000FT AMSL
                           09 0600-10 1500, AREAAND 12 0600-1500, DUE AND GUN 0600-160
400      EETT
   5921N02549E006       0
            0903180600 903271700     18 19 0600-1500, AREA EED14 TAPA2 ACT 27 0600-1700 AND 19
                                DANGER 21-25 0600-1800, 26 AS FLW:
                                     GND    39600FT AMSL     18
010      EFIN
   6030N02649E002  0807030520 ERM
                 P               DETONATIONS PSN 603023N AGL
                           MON-FRI H24    GND    300M 0264920E, RADIUS 250M
005      EFHK
   6019N02458E005       0
            0804211420 906302100          TEMPO CRANE, PSN 601914N 0245442E, LCA 027DEG G
999      EFHK
   6019N02458E005       0
            0707010000 905312359          TRIGGER NOTAM AIP SUP 38/2007. TEMPO AIR NAVIGA
999      EFHK
   6019N02458E005       0
            0707010000 905312359          TRIGGER NOTAM AIP SUP 39/2007.   TEMPO CHANGE O
010      EFIN
   6404N02435E005       0
            0902060840 903271400          OBST EFINOB 11654, PSN 640414N 0243511E LGT FLG
999      EFHK
   6019N02458E005       0
            0811040500 903271800          TEMPO CRANE PSN 602024N 0245858E, LCA 011 DEG G
                           MON-FRI 0500-1800
999      EFTP
   6125N02335E005       0     E
            0812150700 905291300 ST        SRA SER NOT AVBL


                      Page 214
                       Query2


999      EFIN
   6425N02519E999        0
             0903120000 903262359          TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 119.   INTROD
999      EFHK
   6019N02458E005        0     E
             0902120000 905122359 ST         VISUAL NOSE-IN DOCKING GUIDANCE SYSTEM FOR STAN
999      EFTU
   6031N02216E005        0
             0903031030 903282359          FUELLING: MON-FRI 0400-2000 SAT 0400-1700 SUN 1
025      EFIN
   6408N02815E005        0     E
             0902240645 905150900 ST         MAST EFINOB 11398, PSN 640735N 0281510E OBST LG
999      EFHK
   6019N02458E005        0
             0903110400 903282359          DUE TO TESTING OF GROUND MOVEMENT RADAR CODES
                            11MAR 0400-1200 1400-2359, 12-28MAR 0000-1200 1400-2359 1
999      EFIN
   6425N02519E999   0903021103 904010900 ST
                  0     E          NOTAM CHECKLIST SERIES A   A0821/07  A0823/07
010      EFTP
   6125N02335E005        P
             0903180810 ERM             OBST ID EFTPOB 26268, MAST COORD 610812.6N 0230
010      EFIN
   6200N02304E005        P
             0903100400 ERM             NEW OBSTACLE, MAST. ID 27818 PSN 620011N 023035
999      EFHK
   6019N02458E005        0
             0903191325 905152359          CLEARANCE DISTANCE BETWEEN THE PASSENGER BRIDGE
005      EGTT
   5131N00003W001        0     E
             0702151646 908312359 ST         AUS 07-02-0231/AS2  CONSTRUCTION SITE TOWER CR
005      EGLC
   5131N00003W001   0702160911 908312359 ST
                  0     E               SFC    500FT CONSTRUCTION SITE TOWE
                                 AUS 07-02-0231/377/AS2 AGL
999      ETHN
   4923N00957E005        0
             0901071021 903271100          AD ETHN CIVIL PART AVBL PPR DUE TO UNCERTAIN SN
999      ETAR
   4926N00736E005        0
             0812290302 903292359          AD ETAR RWY09/27 TAXIWAY CENTERLINE LIGHTS UNSE
020      ETUR
   5111N00607E005        P
             0612210000 ERM             BRUGGEN AIRFIELD IS STILL ACTIVE WITH HELO AIRC
999      EDMM    EDWW  0     E
   5122N01018E258 EDGG 0902282113 903312359 ST         CHECKLIST OF NOTAM CLASS ONE IN FORCE:     YE
010      EDGG
   4848N00833E002   0812190914 912312359 ST
                  0     E               SFC    MIL ACFT
                            DAILY H24OVERFLIGHTS BY ALL 1000FT AGLARE STRICTLY PROHIB
015      EDMM
   4740N01054E001   0812190916 912312359 ST
                  0     E               SFC    MIL ACFT
                            DAILY H24OVERFLIGHTS BY ALL 1500FT AGLARE STRICTLY PROHIB
037      EDGG
   4837N00812E002        0
             0703260001 903302359     DAILY H24WINDMEASURE MAST ERECTED AT POSITION 483714N 08
999      ETHF
   5106N00917E005        0     E
             0903190714 906191000 ST         AD ETHF-NO HOT REFUELLING FOR UH1.
999      ETNT
   5332N00740E005        0     E
             0812180823 906302259 ST         AD ETNT DELAYS DURING IFR-APPROACHES HAVE TO BE
999      ETNT
   5332N00740E005        0     E
             0812180830 906302259 ST         AD ETNT RADAR FREQ. 248.050MHZ, 344.000MHZ, 385
999      ETNT
   5332N00740E005        0     E
             0812180832 906302259 ST         AD ETNT ASR U/S. SVC OUT OF BREMEN C/S WITTMUND
999      ETIC
   4941N01156E005        0
             0903171842 906132200          AD ETIC: BLIND SPOTS AT AIRFIELD. FIRST TRY TO
011      ETAR
   4927N00735E001        0     E
             0903192301 906192359 ST         OBST LIGHT AT RAMSTEIN BLDG 500 PSN 492727N0073
999      ETHC
   5235N01001E005        0
             0901090700 903271100     EVERY FRIAD ETHC: AERODROME CLSD.
030      EDWW
   5226N00704E003        0
             0812151026 912312359               GND    MIL JET ACFT ARE STRICTLY PR
                                 OVERFLIGHTS BY ALL 3000FT AGL
050      EDWW
   5148N01037E002   0812190928 912312359 ST
                  0     E               SFC    MIL ACFT
                            DAILY H24OVERFLIGHTS BY ALL 5000FT AGLARE STRICTLY PROHIB
999      ETUO
   5155N00818E005        0
             0810230741 903310530          CRANE IN OPERATION HEIGHT 28M.
999      ETSA
   4804N01054E005        0
             0812091538 905302359          AD ETSA: CRANE ERECTED AT PSN 041DEG/1700M FROM
999      ETAR
   4926N00736E005        0
             0903191749 906182359          TWY CHARLIE AND DELTA RESTRICTED TO AIRCRAFT WI
999      ETNS
   5427N00930E005        0
             0901300746 904302359          AD ETNS  TACAN APCH RWY23 RADAR PICK UP ON FIN
999      EDDK
   5051N00708E005        0     E
             0812010745 903312359 ST         LIMITED MILTARY REFUELING CAPACITY. VISTITING A
999      EDDK
   5051N00708E005        0     E
             0812010750 903312359 ST         ENTRY TO MIL APRON ZULU VIA TWY C IS LIMITED 15
999      ETSL
   4811N01051E005        0     E
             0901070917 903310700 ST         AD ETSL OPS HOURS CHANGED EXCEPT FOR SCHEDULED
999      ETAD
   4958N00641E005        0
             0903020900 904022000          AD ETAD  ALPHA TAXITRACK CLOSED FROM PAS 3000
999      EDGG
   4956N00808E144        0
             0903120001 904082359          ACHAD GERMANY NO 135, PAGE 39   TRANSIT FLYING
999      ETHC
   5235N01001E005        0
             0901050700 903261600          AD ETHC: NO HOT
                            MON-THU, DAILY 0700-1600 REFUELING DUE TO LIMITED FIRE F
999      EDWW
   5303N01021E180        0     E
             0903040516 906032359 ST         MIL AIP GERMANY GEN 3.6-3   CIV AIP GERMANY GEN
999      ETND
   5235N00820E005        0     E
             0901190711 904172359 ST         AD ETND ILS RWY26 ID CHANGED TO TEST.
999      ETEB
   4918N01038E005        0
             0902020001 905012359          AD ETEB: CORRIDOR ALTITUDE IS 2500FT MSL. CORRI
999      ETND
   5235N00827E025        0     E
             0901221313 904202359 ST         1030 - NDB DP
                            EVERY FRI DIEPHOLZMON 0700 325KHZ OUT OF SERVICE.
999      EDGG
   4914N00727E018        0     E
             0903051259 904010600 ST         RAFIS MANDATORY AREA POLYGONE VOICE RECORDING U
999      ETNG
   5057N00602E005        0
             0812291055 903272300          AD ETNG  OPENING HOURS EVERY FRIDAY 0700Z-1700
010      EDGG
   5046N00640E005        0     E
             0901071146 904071140 ST         OBST LIGHT OUT OF SERVICE AT VETTWEISS WINDPARK
999      ETHA
   4750N01052E005        0
             0903041525 903312359          AD ETHA:ETHA TWR FREQUENCY 284.700MHZ U/S.
999      ETHF
   5106N00917E005        0     E
             0812180808 903241600 ST         AD ETHF NO HOT REFUELLING ON RAMP 1
999      ETNG
   5057N00602E005        0
             0812291100 903272300          AD ETNG PARKING SPOT 6 CLOSED
999      ETNG
   5057N00602E005        0
             0812291100 903272300          AD ETNG  CONTAINER LOCATED 37.6 M SOUTH OF TWY
999      ETHL
   4813N00954E005        0     E
             0902270644 903271100 ST         AD ETHL: RADAR FREQ 344.000 MHZ U/S
999      EDGG
   4914N00727E018        0     E
             0901230958 904171100 ST         ONLY FLIGHT INFORMATION SVC WITHOUT RADAR ASSIS
999      ETNW
   5227N00925E005        0     E
             0810170550 904011500 ST         AD ETNW GRASS RWY 08/26 CLSD.
999      ETHL
   4813N00954E005        0
             0901291830 904292359          AD ETHL: SEV CRANES ERECTED PSN MAX 3000M BTN 2


                       Page 215
                       Query2


999      ETHB
   5216N00904E005        0
             0901050700 903271100          AD ETHB:  RAFIS NOTB AVBL
023      EDGG
   4917N00750E001        0     E
             0902210313 905212359 ST         OBST LIGHT AT LANGERKOPF PSN: 491759N0075039E,
999      ETMN
   5346N00839E005        0     E
             0902250810 905272359 ST         AD ETMN ALL CIRCLING PROCEDURES NORTH OF AD ARE
999      ETNT
   5332N00740E005        0     E
             0812180815 903271200 ST         AD ETNT NO ALTN FUNCTION.  MON-THU DAILY 2100-
005      EDWW
   5230N00929E001        0     E
             0902100856 905100700 ST         OBSTACLE LIGHT AT WIND PARK SUTTORF UNRELIABLE.
999      ETNL
   5355N01216E005        0
             0902090854 905291000          AD ETNL - ASR U/S, SVC PROVIDED BY BREMEN RADAR
999      ETHN
   4923N00957E005        0
             0901070945 904071500          AD ETHN: SEVERAL CRANES ERECTED AT PSN 106DEG 5
030      EDMM
   4940N01155E002        0
             0903020900 903271100     02-06 DAILY 0900-1900, OF HEAVY EQUIPMENT VMCDAILY AROUND
                                 PJE AND DROP
                                      SFC   09-12 16-19 23-26 2NM 1600-1
                                          3000FT AGL
999      ETSL
   4811N01051E005        0     E
             0903100932 906101200 ST         AD ETSL: CRANE ERECTED. POSTION 620M / 2034 FT
999      EDWW    EDMM  0     E
   5122N01018E258 EDGG 0902282108 903312359 ST         CHECKLIST OF NOTAM CLASS ONE IN FORCE:    YEA
999      ETSA
   4804N01054E005        0
             0812160922 903271100          AD ETSA: NO SRA POSSIBLE.
999      ETNL
   5355N01216E005        0
             0902091440 905092259          AD ETNL RAMP BRAVO AND TAXIWAY NORTH CLSD DUE T
999      ETEB
   4918N01038E005        0
             0901081129 903272300          AD ETEB: TWR FREQ 139.05 OUT OF SERVICE
045      EDMM
   4808N01135E010   0812190921 912312359 ST
                  0     E               SFC    ALL MIL JET
                            DAILY H24VFR OVERFLIGHTS BY 4500FT AMSL ACFT ARE STRICTL
999      ETEB
   4918N01038E005        0
             0903090700 905011400          AD ETEB  BASOPS OPR HRS MON-THU 0700-2200Z++,
999      ETHN
   4923N00957E005        0
             0901070950 904071500          AD ETHN NDB RWY25 AND NDB 260 RAISED TO MDA 194
999      ETHN
   4923N00957E005        0
             0901071007 904071500          PAR255 AND PAR RWY25 RAISED TO DA 1838FT SRA255
999      ETNG
   5057N00602E005        0
             0903120658 904092100          AD ETNG CONSTRUCTION WORK WITHIN MANOEUVRING AR
999      EDMM    EDWW  0     E
   5122N01018E258 EDGG 0902282117 903312359 ST         CHECKLIST OF NOTAM CLASS ONE IN FORCE:    NIL
999      ETOU
   5002N00819E005        0
             0902021522 903312200          AD ETOU ABN OUT OF SERVICE
999      ETEB
   4918N01038E005        0
             0901051150 903272300          AD ETEB GND FREQ 141.300MHZ OUT OF SERVICE, USE
999      ETHR
   4913N01106E005        0
             0901070700 903271100          AD ETHR RWY27 APCH LIGHT SYS U/S
999      ETHR
   4913N01106E005        0
             0901070700 903271100          AD ETHR RWY09/27 PAPI ON TEST
005      EDWW
   5350N00844E001        0     E
             0901051212 904052359 ST         WINDMEASURE MAST ERECTED AT PSN 535040N 0084450
999      ETIK
   4928N01023E005        0
             0903171400 903271600          AD ETIK FUEL HOURS SERVICE  MON-THU 1400-2200,
999      ETHN
   4923N00957E005        0
             0901071005 904071500          AD ETHN S-ILS25 AND H-ILS255 MINIMA RAISED TO D
999      ETHN
   4923N00957E005        0
             0901071024 904071500          AD ETHN RWY25 NO ANTISKID LAYER AT TOUCHDOWN ZO
999      ETSA
   4804N01054E005        0
             0902160000 908312359          2 CRANES ERECTED AT PSN 206DEG/2181M FROM ARP.
999      ETSL
   4811N01051E005        0     E
             0901070926 903310700 ST         AD ETSL: AERODROME 24HRS PPR
999      ETSL
   4811N01051E005        0     E
             0901071009 903271100 ST         AD ETSL: NO SRA POSSIBLE
999      ETNU
   5336N01318E005        0
             0903181030 904301500          AD ETNU TWY LIMA AND RAMP NORTH CLSD DUE TO WIP
999      ETOR
   4933N00827E005        0
             0902101039 905312200          AD ETOR PILOT CONTROLLED LIGHTING OUT OF SERVIC
005      EDMM
   4854N01055E001        0     E
             0901201203 904202359 ST         WINDMEASURE MAST ERECTED AT POSITION 485431N010
999      ETSH
   5146N01310E005        0     E
             0903040710 904031100 ST         AD ETSH ASR U/S.
999      ETNJ
   5332N00753E005        0
             0901291023 904281500          AD ETNJ:  SRA RWY 10/28 SUSPENDED.
999      ETAD
   4958N00641E005        0
             0902090500 905092100          AD ETAD ALPHA TAXITRACK CLOSED BETWEEN NORTH EN
999      ETEB
   4918N01038E005        0
             0902031405 904092200          AD ETEB RWY08 IFR DEPARTURES NOT AUTHORIZED
999      ETNJ
   5332N00753E005        0     E
             0901290958 904281500 ST         AD ETNJ:  DUE TO LTD OBSTACLE CLEARANCE AREA:
999      ETAR
   4926N00736E005        0
             0902281957 903312359          AD ETAR:  TAXIWAY ECHO CENTER AND CHARLIE STOP
999      EDDT
   5233N01317E005        0     E
             0903090552 906090552 ST         2200 - - MIL
                            MON - FRI AD EDDT 0500 AIS ONLY ON REQUEST
999      ETSN
   4842N01112E005        0     E
             0902270935 904301600 ST         AD ETSN RWY27 RWY END ID LIGHTS OUT OF SERVICE.
999      ETAR
   4926N00736E005        0
             0902041702 904302359          RWY27 TAKE-OFF OBSTACLE: ADD TREES 83 FT AGL/87
999      ETNH
   5418N00932E005        0
             0903010001 903312359          AD ETNH COPTER PAR08/26 COMPLETELY WITHDRAWN DU
999      ETNH
   5418N00932E005        0
             0903010001 903312359          AD ETNH: PAR MINIMA RAISED DUE TO OBSTRUCTIONS
999      ETEB
   4918N01038E005        0
             0903090500 904302000          AD-ETEB WEATHER SVC OPR HRS MON-THU 0500-2100Z+
999      ETOU
   5002N00819E005        0
             0902112300 904092200          AD ETOU: ILS OR LOC/DME RWY25 NOT AUTHORIZED
999      ETAD
   4958N00641E005        0
             0902111640 905112000          AD ETAD: MOBILE ANTENNA LOCATED 2222FT WEST OF
030      EDMM
   4934N01155E002        0
             0903020900 903271100     02-06 DAILY 0900-1900,
                                 DROP OF BUNDLES VMC 2NM16-19 23-26 DAILY 1600-1
                                      SFC   3000FT AGL
                                          09-12 AROUND PSN 4934N 01155E
999      ETOU
   5002N00819E005        0
             0903020700 904131500           MON-FRI 0700-1600,
                            MAR 02-27 AD ETOU TWR OPR HRS MAR30-APR13 MON-FRI 0600-15
999      ETOU
   5002N00819E005        0
             0903020700 904131500           MON-FRI 0700-1600,
                            MAR 02-27 AD ETOU GCA OPR HRS MAR30-APR13 MON-FRI 0600-15
999      ETAR
   4926N00736E005        0
             0903090700 906090659          NUMEROUS CONSTRUCTION AND MOBILE CRANES ERECTED
999      ETOI
   4938N01146E005        0
             0902281414 905312359          AD ETOI: FIRST 2000FT RWY10 OPEN FOR UAV AND HE


                       Page 216
                      Query2


999      ETHC
   5235N01001E005      0
            0903090701 904031000          SEQUENCE FLASHING LIGHTS RWY26 U/S
999      ETSA
   4804N01054E005      0
            0902251200 903271100          AD ETSA: ASR U/S.  LIMITED ASR SERVICE OUT OF
023      EDGG
   5023N00703E001      0     E
            0902211532 905202359 ST         OBST LIGHTS AT ADENAU OUT OF SERVICE.  PSN:502
999      ETOU
   5002N00819E005      0
            0903020700 904131500          AD ETOU BASOPS OPR HRS  MAR 02-27 MON-FRI 0700
999      ETHF
   5106N00917E005      0     E
            0902191150 905191500 ST         AD ETHF: FIRE FIGHTING CAPACITY REDUCED TO 12 F
999      ETUO
   5155N00818E005      0     E
            0902200900 905200900 ST         IFR APPROACHES RW27 WITHDRAWN PERMANENTLY INCLU
999      ETHS
   5255N01011E005      0
            0902230700 906032200          AT ETHS: NEW DEPARTURE SID HS13 AND HS33 AVBL F
999      ETAR
   4926N00736E005      0
            0902240500 904092100          CHANGE VHF ATIS FREQUENCY FROM 124.275 MHZ TO
027      EDGG
   5014N00829E001      0     E
            0902202246 905202359 ST         OBST LIGHT AT FELDBERG TOWER PSN 501430N0082944
999      ETAD
   4958N00641E005      0
            0902240615 905242100          AD ETAD RAMP 4/TRANSIENT RAMP CLOSED DUE TO CON
999      ETAD
   4958N00641E005      0
            0902240620 905242100          AD ETAD AERODROME OFFICIAL BUSINESS ONLY.
999      ETAD
   4958N00641E005      0
            0902240622 905242100          AD ETAD TWY CENTERLINE ON TWY C RELOCATED 16FT
999      ETAR
   4926N00736E005      0
            0902240624 904092100          AD ETAR: CHANGE GCA VHF FREQUENCY FROM 140.9 MH
999      ETEB
   4918N01038E005      0
            0903090700 905011400          AD ETEB  ADVISORY SVC ONLY ON 122.1 MON-THU 07
999      ETAR
   4926N00736E005      0
            0903090700 906022359          AD ETAR TAXIWAY CHARLIE CLOSED UNTIL APRX 11 JU
999      ETOU
   5002N00819E005      0
            0902231525 905222200          AD ETOU TWR FREQS 40.50, 30.10 AND 31.80 OUT OF
999      ETOU
   5002N00819E005      0
            0902231526 905222200          AD ETOU GCA FREQ 40.10 OUT OF SERVICE.
999      ETHL
   4813N00954E005      0     E
            0902270634 903271100 ST         AD ETHL: RADAR FREQ 385.400 MHZ U/S
999      ETHN
   4923N00957E005      0     E
            0902270716 905221000 ST         AD ETHN - ASR OUT OF SERVICE
999      ETAR
   4926N00736E005      0
            0903180545 904302359          RWY 09 SEQUENCED FLASHING LIGHTS UNSERVICEABLE.
060      ETNU
   5336N01318E005      0
            0902260717 904302359          AD NEUBRANDENBURG TWY A CLOSED DUE TO DAMAGED S
999      ETIK
   4928N01023E005      0
            0903091330 905011600          AD ETIK  TWR OPR HRS MON-THU 1330-2200Z++, FRI
999      ETSI
   4843N01134E025      0     E
            0902260741 905201500 ST         INGOLSTADT TACAN IGL/CH51X APCH FOR RWY07R NOT
999      ETHB
   5216N00904E005      0
            0903020700 904031000          AD ETHB - AERODROME AVBL PPR
007      EDWW
   5218N00859E001      0     E
            0902270730 905270900 ST         OBST LIGHT AT WINDPOWERPLANT MINDEN CAMMER   P
999      ETHL
   4813N00954E005      0
            0902270713 903271100          AD ETHL: TWY IN FRONT OF HANGAR 7,8,9 CLOSED DU
999      ETUO
   5155N00818E005      0
            0902251332 905251500          AD ETUO. TWR FREQ 130.500 IS NOW CANCELLED NEW
999      ETSI
   4842N01132E005      0     E
            0902270738 905291300 ST         AD ETSI RWY25L/07R NO TOUCH AND GO.
999      ETNL
   5355N01216E005      0
            0902261240 903312359          AD ETNL OPENING HR CIV PART  MO-FR 0700-2100
999      ETHB
   5216N00904E005      0
            0903020830 905291100          AD ETHB - ASR SERVICE ONLY ON 389.450 AND 118.0
999      ETAD
   4958N00641E005      0
            0903020900 904022000          AD ETAD: TWY PAPA CLOSED BTWN TWY ALPHA AND SOU
999      ETOU
   5002N00819E005      0
            0903020600 904131000          AD ETOU RWY CLSD FOR F/W OPERATIONS, PPR FOR R/
999      ETHS
   5255N01011E005      0
            0903020600 905291000          AD ETHS: RWY 09/27 CLSD WEST OF MIDDLE INTERSEC
020      EDMM
   4950N01137E163      0
            0903021242 906051500           0700-1500
                                    100FT AGL2000FT AGL
                           MON - FRI HELICOPTER TRAINING WITHIN FOLLOWING AREA IN VM
999      ETND
   5235N00820E005      0     E
            0902271041 905262359 ST         AD ETND: ILS RWY26 ON TEST.
999      ETNG
   5057N00602E005      0
            0902271510 905312359          AD ETNG - TRAFFIC INFORMATION BASED ON RADAR OB
999      ETEB
   4918N01038E005      0
            0903091215 904301600          AD ETEB  TWR OPR HRS MON-THU 1215-2000Z++, FRI
999      ETEB
   4918N01038E005      0
            0903091215 904301900          AD ETEB GCA OPR HRS MON-THU 1215-2000Z++, FRI 0
999      ETHR
   4913N01106E005      0
            0903060700 903271100           0700 - AERODROME CLOSED
                           EVERY FRI AD ETHR 1100
999      ETHL
   4813N00954E005      0
            0903160600 905081100          AD ETHL: CRANE ERECTED HEIGHT 86FT AGL/ 1749FT
999      ETAD
   4958N00641E005      0
            0903020900 904022000          TWY ALPHA CLOSED BTWN RWY AND TWY PAPA.
999      ETSA
   4804N01054E005      0
            0903230000 904032359          AD ETSA: ANTENNA MAST ERECTED AT PSN 009DEG/105
999      ETHL
   4813N00954E005      0
            0903050850 904031000          AD ETHL: PPR FOR APCH OF JET ACFT
999      ETHF
   5106N00917E005      0     E
            0903021142 905291000 ST         AD ETHF: CRANE ERECTED IN SOUTH PART OF AERODRO
999      ETAD
   4958N00641E005      0
            0903021900 906022359          AD ETAD: RWY23/05 ILS MIDDLE MARKER INSTALLED B
999      ETIK
   4928N01023E005      0
            0903091330 905011600          AD ETIK  GCA OPR HRS MON-THU 1330-2200Z++, FRI
050      EDWW
   5224N00715E002      0     E
            0903041623 906042359 ST         OBSTACLE LIGHT LESCHEDE MAST 111 OUT OF SERVICE
999      ETHN
   4923N00957E005      0     E
            0903061014 904071100 ST         AD ETHN CRANE ERECTED AT PSN 289DEG 700M FROM A
999      ETMN
   5346N00839E005      0     E
            0903200727 903271200 ST         AD ETMN RWY08 ARRESTING GEAR OUT OF SERVICE
999      ETNS
   5427N00930E005      0
            0903200643 904031000          AD ETNS: NO FOLLOW ME CAR AVBL.
999      ETSL
   4811N01051E005      0     E
            0903170726 906010800 ST         1110 AND 3 HRS
                           DAILY BTN AD ETSL - 1300 PPR FOR PRACT APCH
018      EDWW
   5121N00850E003      0     E
            0903061355 906062359 ST         OBSTACLE LIGHTS AT WINDPARK ADORF PARTLY OUT OF


                     Page 217
                       Query2


999      ETAD
   4958N00641E005        0
             0903061545 906062359          AD ETAD: ILS CAT II USE UNPAIRED DME CHANNEL 56
999      ETAR
   4926N00736E005        0
             0903091526 906092359          AD ETAR: TAXITRACK BRAVO NORTH OPEN TO LOCALLY
999      EDWW    EDMM  0
   5122N01018E258 EDGG 0903100854 904232359          ADDITIONAL REGULATION TO MIL AIP GERMANY ENR 1.
999      ETHL
   4813N00954E005        0
             0903121530 904062300          CRANE ERECTED HEIGHT 72FT AGL PSN 3000M 276DEG
999      ETIK
   4928N01023E005        0
             0903130700 903271700          AD ETIK: FRI 0700-1700
                            MON-THU 0700-2200, BASEOPS OPR HRS
999      ETIK
   4928N01023E005        0
             0903121820 906121600          AD ETIK: CAUTION, UNLIT CONSTRUCTION SITE 300M
999      ETNU
   5336N01318E005        0
             0903170920 904141600          AD ETNU RWY27 ILS OM OUT OF SERVICE
999      ETNN
   5049N00639E005        0
             0903171335 903271800          AD ETNN: 3 ANTENNA MAST ERECTED PSN 1400 M/4592
999      ETAR
   4926N00736E005        0
             0903190333 903272359          SMALL
                            DAILY 0700-1500 DITCH 1M WIDE AND 10M LONG, LOCATED 2 MET
999      ETEB
   4918N01038E005        0
             0903171433 906132200          AD ETEB: RWY CLOSED TO ROLL-ON LANDINGS WEST OF
999      ETNL
   5355N01216E005        0
             0903171831 906121000          AD ETNL: ILS OM RWY28 U/S
999      ETNS
   5427N00930E005        0
             0903190945 912312300          AD ETNS TWY X-RAY MAX USABLE UP TO LCN30 (PA200
999      ETNS
   5427N00930E005        0
             0903190945 912312300          AD ETNS - TWY X-RAY ONLY USABLE IN DAYLIGHT AND
999      ETHL
   4813N00954E005        0     E
             0903190625 903271100 ST        AD ETHL: PAR OUT OF SERVICE
999      EDMM
   5124N01438E012        0
             0903210700 903261500               HELICOPTER ACTIVITY WILL TAKE PLACE W
                                 INCREASED GND   1000FT AGL
999      ETSL
   4811N01051E005        0
             0903200941 905010001          CRANE ERECTED. POSITION 1400M 46 DEG OF ETSL AR
999      ETHB
   5216N00904E005        0
             0903200653 903270653          AD ETHB: ASR OPERATIONAL HR   MON 0830-1100 AND
999      ENOB
   7254N00656E999        P
             0403110001 ERM             WEF 11 MAR 2004 0001 UTC, BODO OCEANIC FIR WILL
999      EBBR
   5054N00429E005        0
             0711091500 904301500          TWY R3 DISPLACED AND RESTRICTED ICAO CODE C ACF
020      LXGB
   3608N00521W001        P
             0412270743 ERM                  SFC    OVERFLIGHT
                                 PILOTS SHALL AVOID 2000FT AMSL PSN 360800N 00521
999      ENZV
   5853N00538E005        0     E
             0903020750 903312359 ST        DOCKING SYSTEM STAND 18 U/S. MANUAL GUIDING ONL
999      EPWA
   5210N02058E005        0     E
             0812291500 903312300 ST        LGT CENTRE LINE TWY O2 U/S.
999      ESNU
   6348N02017E005        0     E
             0903121202 903271500 ST        PAPI RWY 32 OUT OF SERVICE
999      EPWA
   5210N02058E005        0     E
             0812291502 903312300 ST        TWY O2 AVBL FOR ACFT WITH WINGSPAN UP TO 48M ON
999      LTCD
   3943N03931E005        P
             0511211523 ERM             REF AIP SUP 17/05  -ERZINCAN VOR/DME OR NDB/DM
999      LXGB
   3609N00521W005        P
             0610100931 ERM             MILITARY DECLARED DISTANCES AS MARKED ON RUNWAY
999      EDMM
   4935N01208E999        P
             0610100912 ERM             ATS ROUTES (U)N871. BETWEEN KOGOL AND TULSI NOT
999      EDMM    EDWW  P
   5110N01027E245 EDGG 0903161340 ERM             ENTRY INTO OR EXIT FROM THE TERITORY OF THE FED
999      LEMD
   4028N00334W005        P
             0811120723 ERM             REF AMDT 177/08 DATE 20-NOV-08 PAGE AD-2 LEMD 2
999      ENZV
   5852N00538E005        P
             0707131320 ERM             NEW ACFT STANDS 21,22 AND 23 ESTABLISHED NORTH
999      ESAA
   6156N01713E005        P
             0811050000 ERM             FOLLOWING AD, ESSA, ESKN, ESMS AND ESGG, CHG TA
999      LTBB
   3926N02822E238        P
             0611061411 ERM             NAVIGATIONAL WARNING TO ALL CONCERNED:   THE CO
999      LCCC
   3412N03251E005        P
             0802060745 ERM             DUE TO THE CLOSURE OF THE DIRECT COMMUNICATION
999      ENZV
   5852N00538E005        P
             0608030400 ERM             ALL ACFT STANDS SUBJECT TO STARTUP AND PUSHBACK
999      EGCC
   5321N00217W005        0
             0812280644 903280600          RAPID EXIT TWY JB CLSD, LINK GOLF IS FIRST AVBL
999      EPWW
   5226N01919E250        P
             0706070000 ERM             HAND AMDT TO SUP NO.14/07 WEF DATE 07 JUN 2007
999      EPKK
   5005N01947E005        P
             0809250000 ERM             CHANGES TO IAC-ICAO EPKK, AIRAC AIP AMDT 076/08
999      LRBB
   4557N02559E999   0902271008 903271008 ST
                  0     E          CHECKLIST  LATEST PUBLICATIONS  AIP AIRAC AMD
999      EDDL
   5116N00645E005        P
             0801250700 ERM             PARKING POSITIONS V38A, V39A AND V41A INSTALLED
999      LTCE
   3957N04110E005        P
             0704191402 ERM             REF AIP TURKEY AD 2 LTCE-4   ERZURUM AERODROME
999      LEVX
   4213N00837W005        0     E
             0903091734 903241300 ST        OPEN PROVISSIONAL TWY C1A WITH THE FOLLOWING CH
999      LTAW
   4019N03622E005        P
             0604072038 ERM             THE OBSTACLE INFORMATION ABOUT TOKAT AERODROME
999      ENVA
   6327N01055E005        P
             0601021400 ERM             GROUND FREQ 121,600MHZ WITHDRAWN.   CLEARANCE,
999      ESGP
   5747N01152E005        0     E
             0812150839 904301200 ST        ALL TWYS E OF RWY 01/19 CLOSED
999      EPWR
   5106N01653E005        0     E
             0812300827 903312359 ST        TWYS: M2,M3,M4,M5,M6 CLSD.
999      ESSA
   5939N01755E005        0     E
             0812181055 904302359 ST        RWY 01L/19R: RWY CENTRE LINE SPACING IS 15M   R
999      EPWW
   5226N01919E999        0     E
             0812291251 903312359 ST        PERMISSIONS FOR ENTRY INTO POLISH AIRSPACE WILL
999      EGPH
   5557N00322W005        0
             0810130700 907131800     0700-1800CRANE OPR 224 DEG TRUE, 0.95NM FM ARP, MAX HGT
999      LECU
   4022N00347W005        0     E
             0903221011 906222359 ST        RWY28 PAPI OUT OF SERVICE
999      LTBB        0
   3738N02507E238 LGGG0901050500 903311600          NAVIGATIONAL WARNING TO ALL CONCERNED:   REFERE
410      EDGG        P
   5111N01051E282 EDMM0804291154 ERM                  FL290  FL410
                                 THE USE OF THE NATTENHEIM HEIGHT MONITORING UNI
999      LRBS
   4430N02606E005        0
             0812301855 903312200          TWY 'D' CLSD DUE TO TECHNICAL REASONS


                       Page 218
                       Query2


999      EPWA
   5210N02058E050        P
             0712051656 ERM             PLANNING IFR ARRIVALS/DEPARTURES TO/FROM AERODR
005      EHAA
   5228N00546E001        0
             0812191251 912312359              GND   500FT AGL
                                 522746N0054620E DRONTEN RAD 0.5NM MIL ACFT HAVE
999      EHKD
   5255N00447E007        1
             0812101003 004012359          NO FORMATION TAKE-OFF AND LANDING BY HELICOPTER
999      EGPF
   5552N00426W005        0
             0812171300 904302359          SWAN ACTIVITY IN THE VCY OF AD MAINLY AT DAWN A
015      EPWW
   5116N01919E005        0
             0807150000 903312359          NEW CRANES ERECTED PSN:   511609N 0191906E (RO
005      ENVA
   6327N01055E005        P
             0709200603 ERM             REF. AIP AD 2 ENVA 2-1.  NEW CONTROL TWR PSN.
999      EPWR
   5106N01653E005        0     E
             0812300831 903312359 ST        INTRODUCTION OF NEW ACFT STANDS ON MIL APRON NO
999      ESSD
   6025N01531E005        0     E
             0811271019 904302359 ST        NO SNOWCLEARANCE OUTSIDE TWR HR OF OPS.
999      EPWA
   5210N02058E005        0     E
             0812291504 903302300 ST        REF AIP POLAND, PAGE AD2 EPWA-12, POINT 3.  IT
999      LTFJ
   4054N02919E005        0
             0902151123 904271200          ONLY CATEGORY A,B AND C A/C WILL BE ACCEPTED AT
999      EPWW
   5226N01919E999        0     E
             0812311003 903312359 ST        PERMISSIONS FOR ENTRY INTO POLISH AIRSPACE WILL
999      LTAC
   4008N03300E005        0
             0903220800 903270800          RWY 21L ILS OUT OF SERVICE.  -AWAITING FLIGHT
999      EPBY
   5306N01759E005        0     E
             0812300909 903312359 ST        DURING OPERATION OF MATZ FREQ 131,000MHZ NOT AV
999      ENZV
   5852N00538E005        P
             0608160800 ERM             APRON 5 CLSD
999      LXGB
   3609N00521W005        P
             0611240700 ERM             FOR CIVILIAN OPERATORS ONLY. RADAR (CIVIL PROCE
999      LCLK
   3452N03337E005        P
             0808120817 ERM             THE FOLLOWING PAGES IN THE CYPRUS AIP SHOULD BE
999      EDWW    EDMM  P
   5111N01051E282 EDGG 0612210036 ERM             WARSAW AIRPORT ATC DE-ICING PROCEDURE 2008/2009
999      LTAJ
   3657N03729E005        P
             0607241300 ERM             REF AIP SUP 01/06(GAZIANTEP)  1)AD 2 LTAJ IAC-
999      EDDL
   5116N00645E005        P
             0612210041 ERM             PARKING POSITIONS V47 V48 V49 V50 V51 AND V52 I
999      EDWW    EDMM  P
   5111N01051E282 EDGG 0612210034 ERM             NON-SCHEDULED COMMERCIAL AIR TRAFFIC OF AIRCRAF
999      EBLG
   5038N00527E005        P
             0612271000 ERM             NEW STANDS COORDINATES FOR INFO ONLY-NOT FOR OP
055      EGTT
   5057N00121W050        P
             0903120956 ERM             REF CAA VFR CHART - 1:500,000 SOUTHERN ENGLAND
999      EHAA
   5255N00454E137        0     E
             0903090913 906041200 ST        REF AIP ENR 2.2-10 (PARAGRAPH 3.4.2 ATS PROCEDU
005      ENVA
   6327N01055E005        P
             0709200613 ERM             ANTENNA PENETRATING OBSTACLE PLANE APRX 1NM E T
999      EPWW
   5148N01939E250        P
             0605111807 ERM             TRAFFIC ARRIVING TO WARSAW FM REP GRU MAY EXPEC
999      LECU
   4022N00347W005        0     E
             0903221015 906221400 ST        GMC FREQ
                            MON-SAT 0700-1400 121.800MHZ INSTALLED ON TEST
005      EPSC
   5333N01452E005        P
             0701020811 ERM             NEW OBSTACLE - TOWER AT PSN: 533256N 0145146E
010      EPSC
   5335N01454E003        P
             0701051015 ERM             CELLULAR TELEPHONE MAST ERECTED: PSN 533631N 01
010      EPBY
   5306N01759E005        P
             0701051045 ERM             OBSTACLE ERECTED (LATTICE TOWER OF RADIOCOMMUNI
010      EPWA
   5210N02058E005        P
             0802250751 ERM                 GND   180M AMSL
                                 DURING VFR FLIGHT BTN POINT ECHO AND POINT OSCA
999      EDDM
   4821N01147E005        P
             0412230001 ERM             DATALINK DEPARTURE CLEARANCE TO GRANT START-UP
999      LEXJ
   4325N00349W005        0     E
             0902281749 905282359 ST        TWO MARKED CRANES HGT 45M ERECTED ON COOR 43262
999      EDDM
   4821N01147E005        P
             0603150725 ERM             TAXIING ACFT SHOULD NOT DEVIATE FROM CENTRELINE
999      EDDL
   5116N00645E005        P
             0612210037 ERM             USE OF RWY 05L/23R IS RESTRICTED TO MAX. 56 HOU
999      EDGG
   5046N00954E025        P
             0612210037 ERM             MANSBACH NDB MBA 289 KHZ COMPLETELY WITHDRAWN.
999      EBLG
   5038N00527E005        P
             0803041645 ERM             PNORTH APRON NOT AVBL DURING LVP EXCEPT WITH CO
999      ESMS
   5533N01321E005        P
             0804111147 ERM             APCH LIGHT SYSTEM RWY 11/29 COMPLETELY WITHDRAW
999      EPWW
   5148N01939E250        P
             0506182024 ERM             IN ORDER TO OPTIMIZE ARRIVAL AIR TRAFFIC FLOW T
999      EPKK
   5005N01947E005        0     E
             0810110000 906272359 ST        TWO CRANES ERECTED AT PSN:  1.5004175N 0194800
999      EPWA
   5210N02058E005        0     E
             0811010000 903312359 ST        WARSAW AIRPORT ATC DE-ICING PROCEDURE 2008/2009
999      EPWA
   5210N02058E025        0
             0810271510 906032359          CHANGE OF RADIO COMMUNICATION FAILURE PROCEDURE
999      EPRZ
   5007N02201E005        0     E
             0811181133 905182000 ST        RWY FRICTION CALIBRATION MEASURED BY GRT AT SPE
999      EPWA
   5210N02058E005        P
             0506182015 ERM             MAST ERECTED 1600M EAST OF THR15. HEIGHT OF OBS
999      EPWW
   5241N01811E005        P
             0801251008 ERM             OBST ERECTED PSN APRX 524114N 0181127E (WYMYSLO
999      EPWW
   5226N01919E999        P
             0803180000 ERM             HAND AMDT TO AIP POLAND, PAGE GEN 2.2-16  IT I
999      EPWW
   5148N01939E250        P
             0508091456 ERM             CREWS OF AIRCRAFT CONDUCTING INTERNATIONAL VFR
999      ESMS
   5533N01321E005        P
             0804111149 ERM             RWY EDGE LIGHTS RWY 11/29 COMPLETELY WITHDRAWN
999      EDDT
   5234N01317E005        P
             0706031805 ERM             TWY TW CLSD.
999      EDDL
   5116N00645E005        P
             0708011226 ERM             REF AIRAC AMDT 2, EFFECTIVE 15 MAR 2007, DUE TO
999      EDDF
   5002N00834E005        P
             0711130730 ERM             ACFT TYPES C5 AND A225 ARE NOT ALLOWED TO LAND
999      LECB/LECM0511010000 ERM
   4229N00152W344        P               DUE TO NEW AMDT TO REGLAMENTO DE LA CIRCULACION
999      GCCC
   2603N01657W487        P
             0511010000 ERM             DUE TO NEW AMDT TO REGLAMENTO DE LA CIRCULACION


                       Page 219
                       Query2


999      EDWW
   5223N01334E005        P
             0801171022 ERM           REMOVE NDB SLN AT PSN 5223N01334E. REF AIP ENR
999      LTBY
   3949N03031E005        P
             0512301000 ERM           ANADOLU AERODROME DECLARED AS TEMPORARY BORDER
999      LTFD
   3934N02701E005        P
             0606231550 ERM           EDREMIT-KORFEZ AERODROME  REF AIP TURKIYE   A
999      LTCH
   3706N03851E005        P
             0610051436 ERM           THERE IS AN BOMB DESTRUCTION HOLE AT THE FOLLOW
999      ESMS
   5533N01321E005        P
             0804111150 ERM           THR LIGHTS RWY 11/29 COMPLETELY WITHDRAWN
999      EGPK
   5531N00436W005        0
             0902121616 905310559        FIRE AND RESCUE CHANGED:  0600-2359 CAT 7. (CA
999      EPWW
   5226N01919E999        0     E
             0812291222 903312359 ST      PERMISSIONS FOR ENTRY INTO POLISH AIRSPACE WILL
999      ESMS
   5533N01321E005        P
             0806051456 ERM           REF AIP AD2-ESMS-1-7.6 ARRIVING GENERAL AIR AIR
999      ENZV
   5852N00538E005        P
             0611230001 ERM           REF AD 2 ENZV 4-17 STAR RWY 36 EFF 23 NOV 2006
999      LTBB
   3926N02822E238        P
             0610101200 ERM           NAVIGATIONAL WARNING TO ALL CONCERNED  WITH RE
999      ENZV
   5852N00538E005        P
             0611230001 ERM           REF AIP NORWAY AD2 ENZV 4-5 WEF NOV23, CORRECT
999      EDWW    EDMM  P
   5111N01051E282 EDGG 0612210035 ERM           THE AIRCRAFT INSURANCE COMPANIES WORLDWIDE HAVE
999      EBLG
   5038N00527E005        P
             0612011700 ERM           NEW PARKING STANDS AVBL: G1 TO G10, H6 TO H14,
999      ESNN
   6232N01727E005        0     E
             0809300803 904302359 ST      FOR TODA/TORA/ASDA 1950M RWY 16 AND 1940M RWY 3
999      EBLG
   5038N00527E005        P
             0612011700 ERM           PREVIOUS PARKING STANDS: L10 TO L13, G1 TO G5,
999      EDWW    EDMM  P
   5111N01051E282 EDGG 0612210035 ERM           UNTIL THIS TIME, FURNISH EVIDENCE TO THE FEDERA
999      EDDB
   5222N01331E005        P
             0612210035 ERM           REF AIP PAGE AD 2 EDDB 1-4:  MET OFFICE HOURS
999      EDDF
   5002N00834E005        P
             0612210037 ERM           ALL ARRIVING ACFT SHALL ADVISE FRANKFURT ARRIVA
320      EDWW    EDMM  P
   5111N01051E282 EDGG 0612210038 ERM           THE FOLLOWING LEVEL CAPPING WILL BE INTRODUCED
999      EDMM        P
   5105N01208E243 EDWW0612210039 ERM           IDENTIFICATION ZONE WITHDRAWN.  REF AIP ENR 6
999      EDDF
   5001N00756E025        P
             0612210039 ERM           RUEDESHEIM NDB RUD 338 COMPLETELY WITHDRAWN.
999      EDDL
   5116N00645E005        P
             0612210039 ERM           PPR FOR ARRIVING AND DEPARTING ACFT REQUESTING
999      EDWW    EDMM  P
   5111N01051E282 EDGG 0612210039 ERM           ADDRESSING FOR VFR FPLS CROSSING BORDER OF FEDE
999      LDPL
   4454N01355E005        P
             0701161322 ERM           REF AIP LDPL AD 2-15,  DELETE FLW TAXIING REST
999      LEBL
   4117N00204E005        0     E
             0903101642 905152359 ST      SIX CRANES LOCATED NORTH OF RWY07L/25R AND WEST
999      EPWA
   5210N02058E005        0
             0812300913 906042359        ATIS IS TRANSMITTING CURRENT ARRIVAL PROCEDURE
999      OJAI
   3143N03559E005        P
             0812221600 ERM           NOTE:STANDS 2 AND 3 FOR THE USE OF AIECRAFT UP
999      ENZV
   5852N00537E005        P
             0703150001 ERM           REF AD 2 ENZV 3-9 DATED 15 MAR 2007  AMEND CON
999      LCCC
   3412N03251E180        P
             0801050855 ERM           HAND AMENDMENT TO  AIP GEN 4.1.1 AND AIC A03/0
999      LCCC
   3412N03251E180        0     E
             0812210843 903312359 ST      THE FOLLOWING RESTRICTIONS SHALL APPLY IN THE N
999      LEBL
   4118N00205E005        P
             0807280830 ERM           IN AD 2-LEBL IAC/6 VOR RWY07R MODIFY AS FOLLOW:
999      LECO
   4318N00822W005        0     E
             0903021750 904021213 ST      RWY22 TDZ LGT OUT OF SERVICE
999      EPPO
   5225N01650E005        0
             0812311053 912312300        PUSH-BACK PROCEDURE IS OBLIGATORY FOR ACFT STAN
999      ENHD
   5921N00513E005        0
             0810261000 903282000        AD HR OF SER: MON-FRI 0515-2245 SAT 0520-2000 S
015      EPWW
   4952N02247E005        P
             0812091135 ERM           GROUP OF NEW OBST (WIND-POWER STATION) AT HNATK
999      EGLL
   5129N00028W005        0
             0708312008 910310559        5 CRANES OPR 800M TO 1080M E RWY 27R THR / 2800
999      EGLL
   5129N00028W005        0
             0804091248 903312359        ILS SERVING RWY 27L CONFORMS TO PERFOMARNCE CAT
999      EKCH
   5537N01239E005        P
             0608090841 ERM           COPENHAGEN AIRPORT-KASTRUP IS NOW OPERATING WIT
660      EHAA
   5255N00454E137        P
             0811280921 ERM           ATS RTE UL620 FROM REDFA TO PAMPUS LOWER LIMIT
999      EPWA
   5210N02058E005        0
             0809130958 906032359        DUE TO UNSERVICEABILITY OF VOR/DME WAR (SEE NOT
999      EPWA
   5210N02058E005        0
             0809131000 906032359        DUE TO UNSERVICEABILITY OF VOR/DME WAR (SEE NOT
999      EBAW
   5111N00428E003        0
             0902281800 904301800        NEW TEMPORARY RWY HOLDING POSITION MARKINGS ON
999      EPWW
   5226N01919E999        0     E
             0812291242 903312359 ST      PERMISSIONS FOR ENTRY INTO POLISH AIRSPACE WILL
999      LCLK
   3452N03337E005        P
             0801310715 ERM           DME ILC CH40X ASSOCIATED WITH ILS RWY 22 OPERAT
195      EGTT
   5343N00034W002        0
             0802221208 912311200 ST
                       E     HJ      SFC   FL195
                               BROUGH AD. OCCASIONAL RE-ACTIVATION. AD WILL OP
999      LETO
   4029N00327W005        P
             0804030839 ERM           REF AIP-SPAIN AD2-LETO 7 ITEM 22 FLIGHT PROCEDU
999      LETO
   4029N00326W005        P
             0804030938 ERM           NEW CONTROL TWR INSTALLED ON 4029200346N 003263
999      ESGP
   5747N01152E005        0     E
             0812150836 904301200 ST      RWY 04/22 CLSD. FOR FURTHER INFORMATION PHONE +
999      EPBY
   5306N01759E005        0     E
             0903010931 905312359 ST      TWY B CLSD DUE TO RENOVATION WORKS.
999      LRBB
   4556N02524E256        P
             0303142359 ERM           REF AIC A02/03 15 MAR 2003, PAG. 2, CAP. 4.
044      EHWO
   5127N00421E001        0
             0812170926 912312359        5131N00428E ROOSENDAAL CONCRETE TOWER WITH MAST
999      EPLE
   5111N01611E005        0
             0804231130 912312359        AD CLSD FOR AIR TRAFFIC.


                       Page 220
                       Query2


999      EPKS
   5219N01700E005       0
             0902271450 903312200          NDB NK FREQ 489KHZ U/S.
999      EPWW
   5226N01919E999       0     E
             0901090000 904092359 ST        PERMISSIONS FOR ENTRY INTO POLISH AIRSPACE WILL
999      ENBR
   6017N00513E005       P
             0703150001 ERM             REF AIP AD 2 ENBR 2.12, DATED 15 MAR 2007  RWY
999      ENBR
   6017N00513E005       P
             0703150001 ERM             REF AIP AD 2 ENBR 2.12, DATED 15 MAR 2007  RWY
999      EHEH
   5127N00522E008       P
             0811061400 ERM             HOLDINGLINES AT INTERSECTION ALPHA EAST AND BRA
999      RPLL
   1431N12101E005       P
             0808312200 ERM             REF AIP
                            DAILY 2200 - 1000 PAGE RPLL AD 2-6 DTD 08 MAY 2008. RPLL
999      LESA
   4057N00530W005       P
             0704171103 ERM             REF AIP-SPAIN AD 2-LESA:    IAC/2   WHERE
999      LCCC
   3412N03251E180       P
             0203140830 ERM             WITH REGARD TO THE NOTAM A0386/02 DATED 2 MARCH
999      EPWW
   5226N01919E999       0     E
             0812291326 903312359 ST        PERMISSIONS FOR ENTRY INTO POLISH AIRSPACE WILL
999      EDDF
   5002N00834E005       0     E
             0903190804 906170800 ST        OBSTACLE CLEARANCE SURFACE PENETRATED BY 2 CRAN
010      EPWW
   5234N01645E005       0     E
             0812010926 904302359 ST        OBSTACLE - MAST PSN: 523426N 0164519E (NIECZAJN
999      ENZV
   5852N00538E005       P
             0707131315 ERM             TWY L1 EXTENDED 200M DIRECTION APRON 11 TO GIVE
999      EDDH
   5337N00959E005       P
             0708011318 ERM             ILS RWY15, NEW RDH AMD TO READ 53 FEET. AIP AD
999      ESSB
   5921N01757E005       0     E
             0812191142 903311200 ST        HELISTRIP CLSD RWY TO BE USED FOR TKOF AND LAND
999      LEHC
   4204N00019W005       0
             0812261228 903312359          SWITCH ON OF LGT BY RADIO OUT OF SERVICE
999      LEBB
   4318N00255W005       P
             0808060825 ERM             AD-2 LEBB IAC/5 ILS RWY30,    ON THE TABLE AL
999      LTCF
   4034N04306E005       P
             0710181353 ERM             REF AIP TURKEY AD 2 LTCF LDG:  THE OBSTACLE IN
999      LTCR
   3714N04038E423       1
             0812051149 812151430          121.5 EMERGENCY AND 129.1 MHZ  VHF FREQUENCIES
999      EPBY
   5306N01759E005       0     E
             0901300801 904302359 ST        RWY 08/26 FRICTION CALIBRATION MEASURED BY SFH
999      LCPH
   3443N03229E005       0     E
             0902280854 903280854 ST                  OUT OF SERVICE
                                PAPHOS ABN AIP AD2. LCPH-6 LOCATED AT 3443N0322
999      ENGM
   6012N01105E005       P
             0903120000 ERM             THE FMS/RNAV OVERLAY VERSION OF OPA 1X REQUIRES
999      EPWW
   5226N01919E999       0     E
             0901081355 904082359 ST        PERMISSIONS FOR ENTRY INTO POLISH AIRSPACE WILL
999      LRSV
   4741N02621E005       0
             0903150925 904151000          FUEL JET A1 NOT AVBL
999      LEAB
   3857N00152W005       0     E
             0903181322 906181230 ST        NEW RWY09 ARRESTING GEAR AERAZUR M03 NET THR27
999      LTBO
   3841N02928E005       0
             0901071345 903282300          AERODROME OPERATING HOURS ARE AS FOLLOWS TILL J
999      LRBS
   4430N02606E005       0
             0812301901 903312200          WARNING FOR BIRDHAZARD: CONCENTRATION OF BIRDS
999      EGPH
   5557N00322W005       0
             0812110800 904301800     0800-1800CRANE OPR 124 DEG TRUE 0.5NM FM ARP, MAX HGT 17
999      ENAT
   6958N02322E005       P
             0709190851 ERM             REF AIP NORWAY AD 2 ENAT 6-2 VISUAL APPROACH CH
999      LTAR
   3949N03654E005       P
             0711161307 ERM             SIVAS AERODROME SHALL BE USED AS TEMPORARY BOUN
999      LEAB
   3856N00151W005       0     E
             0902231010 905221200 ST        AUXILIAR EQPT GARRET (PNEUMATIC STARTER) OUT OF
999      LEBB
   4318N00255W005       P
             0806190914 ERM             REF AD 2-LEBB IAC/5, MODIFY AS FOLLOWS:    -I
999      LETO
   4029N00327W005       P
             0806110908 ERM             ALL ACFT FLYING UNDER CAO RULES TAKING OFF RWY2
999      EGCC
   5321N00217W005       0
             0810062328 903312359          AD AVBL AS DIVERSION ALTERNATE FOR A380 ACFT, R
999      EGPH
   5557N00322W005       0
             0810130700 907131800     0700-1800CRANE PSN 224DEG TRUE 0.9NM FM ARP, MAX HGT 134
999      EGLL
   5129N00028W005       0
             0810280700 904280659          CRANE PSN 550-760M WEST OF THR 27R, 420-640M SO
660      EGTT
   5155N00157W310       P
             0810030850 ERM             THE AREA INVOLVED IN THE TRANSFER OF ATS RESPON
999      LEAS
   4333N00602W005       0     E
             0902270813 903312359 ST        DUE TO WORKS FOR APRON EXTENSION CAUTION IS REC
999      EPKN
   5032N01805E003       P
             0707312316 ERM             THERE IS A FENCE HGT 2,5M ,300M FM THR 11 AND 2
999      EPKN
   5032N01805E005       P
             0707312328 ERM             TWY A1, A2, A3, A5, B CLOSED.
999      EPKN
   5032N01805E005       P
             0707312330 ERM             APRON NR 3 CLSD.
999      EHAA
   5211N00542E001       0
             0812191253 912312359               GND   500FT AGL
                                521100N0054137E STROE RAD 0.5NM MIL ACFT HAVE T
999      ENVA
   6327N01055E005       P
             0708150745 ERM             TWR FREQ 122.100 MHZ COMPLETELY WITHDRAWN
999      ENAT
   6959N02322E005       P
             0801170001 ERM             REF AIP AIRAC AMDT 01/08 NORWAY EFF 17 JAN 2008
999      ENTO
   5911N01015E005       P
             0709270001 ERM             REF AD2 ENTO 4-6 DATED 27 SEP 2007. SID CHG TO
999      LECO
   4318N00823W005       P
             0806170810 ERM             REF AD 2 - LECO IAC/4 (LOC RWY 22) CHANGE AS FO
999      EPWW
   5226N01919E250       0     E
             0812311001 903312359 ST        PERMISSIONS FOR ENTRY INTO POLISH AIRSPACE WILL
999      EDGG        P
   4946N01027E197 EDMM0803030827 ERM             ATS-ROUTE Y101: AT AMOSA TRANSITION TO Z77 AND
999      LCCC
   3412N03251E180       0
             0903120000 903252359          TRIGGER NOTAM:AIP AMDT AIRAC 01/2009 WEF 12 MAR
999      ENZV
   5852N00538E005       P
             0709200634 ERM             FLOODLIGHT PSN 100M N OF STAND 20 REMOVED
999      ENOB
   7809N01639E025       P
             0709190745 ERM             REF AIP ENR 4.1, ENR 6.2-9, ENR 6.2-17 AND GEN
999      ENOB
   7844N01328E025       P
             0709190755 ERM             REF AIP ENR 4.1, ENR 6.2-9, ENR 6.2-17  KONGSV
999      ENOB
   7804N01413E025       P
             0709190756 ERM             REF AIP ENR 4.1, ENR 6.2-9, ENR 6.2-17 AND GEN


                      Page 221
                      Query2


999      ENZV
   5852N00538E005      P
            0710020815 ERM             ATIS OPR HRS TO READ ARE NOW: DAILY 0420-2320,
999      VYYY
   1654N09608E005      P
            0608210800 ERM             TO PREVENT ADVERSED AFFECTS CAUSED TO OTHER AIR
999      LEPA
   3933N00244E005      P
            0805141202 ERM             REF AD 2-LEPA IAC/7 (WEF 05-JUN-08 - AIRAC AMDT
999      EGPH
   5557N00322W005      P
            0812120913 ERM             STAR VIA TWEED, TABLE FOR DESCENT PLANNING FOR
999      ENRY
   5923N01047E005      P
            0710250049 ERM             REF AIP AIRAC AMDT 03/07 EFF 27 SEP 2007, AD 2
999      ENOB
   7002N00609E786      P
            0710301115 ERM             NAT SAFETY ALERT - REF AIC A 07/07   THE MEMBER
999      ESNU
   6348N02017E005      0
            0902021501 903292359          FIRE AND RESCUE HOURS OF OPS/SERVICE   SUN 0900
999      EDDF
   5002N00834E005      P
            0711130730 ERM             ACFT TYPE A124 IS PERMITTED TO LAND DURING CAT
135      LDPL
   4451N01356E049      P
            0808150930 ERM             REF AIP PAGE ENR 1.6-1, IN ITEM 1.1.2   ADD: PU
010      EHAA
   5213N00555E001      0
            0812191249 912312359               GND   1000FT RAD
                                521255N0055504E APELDOORN AGL 0.5NM MIL ACFT HA
999      EPWW
   5226N01919E999      0     E
            0902021050 904302359 ST         PERMISSIONS FOR ENTRY INTO POLISH AIRSPACE WILL
999      LTDA
   3622N03618E005      0
            0903040927 904041500          RWY 22 ILS GP 334.55 MHZ OUT OF SERVICE.
999      LESA
   4057N00530W005      0     E
            0903100941 906101000 ST         REF AIP AD 2-LESA 4 ITEM 18    WHERE IT SAYS:
999      EDDB
   5222N01331E005      0     E
            0901050000 903312359 ST         OBSTACLE CLEARANCE SURFACE PENETRATED BY MOBILE
999      EHSB
   5208N00517E008      P
            0811201241 ERM             RWY 09/27 ARRESTING GEAR COMPLETELY WITHDRAWN
999      EDDL
   5116N00645E005      0     E
            0812310729 906302359 ST         DUESSELDORF VOR/DME DUS 115.15/CH98Y. VOR PART
999      LESB
   3935N00242E005      0
            0903010947 903272359          FUEL JET A-1 AND 100LL HOURS OPS/SER 1000-1300
999      EHAA
   5253N00438E146      0
            0812180757 912312359          STATE ACFT NOT EQUIPPED WITH FM IMMUNIZED VHF R
999      EHAA
   5253N00438E146      0
            0812180757 912312359          IN RELATION TO MIL AIP NETH ENR 5.3-2 PNT 5 NUC
999      EGLL
   5129N00028W005      0
            0903161635 903312359          RWY 09R/09L/27R/27L MLS CONFORM TO PERFORMANCE
999      LDDU
   4234N01816E005      0
            0812010000 903282359          TRIGGER NOTAM - AIP SUP 12/08 WEF 31 OCT 08    D
999      LESO
   4321N00147W005      0     E
            0901261358 904201200 ST         ALL OPERATION GENERAL AVIATION, AIRTAXI, TRAINI
460      EGTT
   5332N00119W008      0
            0903120947 904092359          AWY Y250/UY250 EXTREMITY OF NORTHBOUND CRUISING
999      EHAM
   5218N00446E008      0     E
            0810011600 904162359 ST         POSITIONS P1, P3 MAY BE USED FOR REMOTE DE-ICIN
015      EGTT
   5052N00211W001  0810061045 904061930
                0               KITE   SFC   1300FT AMSL
                           1045-SS PLUS30 FLYING 1NM RADIUS 5052N 00211W (BLANDFORD
999      ENFG
   6101N00917E005      P
            0810230001 ERM             FIRE AND RESCUE CHANGED TO CAT 4, CAT 7 O/R 30M
015      EPWW
   4952N02248E001      P
            0810171054 ERM             GROUP OF NEW OBST (WIND-POWER STATION) AT ORZEC
999      ENKR
   6943N02953E005      P
            0810230001 ERM             NEW FAX NUMBER FOR KIRKENES TWR +47 78994499
999      LEMG
   3703N00456W025      0     E
            0902021124 905011520 ST         DVOR MAR 112.600MHZ SCALLOPINGS ON RDL-120 BTN
999      EPKS
   5220N01658E005      0
            0903061203 903312200          APRON DARMING CLSD.
999      EGPH
   5557N00322W005      0
            0809200413 909012359          CRANE OPR 006 DEG TRUE 2595M FM ARP. MAX HGT 17
999      EDDT
   5234N01317E005      0
            0810261319 903271300          ILS RWY 26L COVERAGE NOT USEABLE OUTSIDE 28 DEG
999      LTBA
   4059N02849E005      0
            0903152200 904020200           2200-0300, CLEANING WORKS ON RWY 06/24, ADVIC
                           MAR 15-26 DUE TO TRACEMAR 27 2200-2359, MAR 28 0000-0300,
999      EGPH
   5557N00322W005      P
            0809241453 ERM             ADD TEXT TO RWY 12 SRA:   DEPENDING ON TACTICA
999      EGSS
   5153N00014E005      0
            0810260159 903290100          LONDON STANSTED AIRPORT NOISE RESTRICTIONS NOTI
999      EGSS
   5153N00014E005      0
            0810260159 903290100          REF AIP SUP 36/2008 LONDON STANSTED AIRPORT NOI
999      EPWW
   5226N01919E999      0     E
            0812291207 903312359 ST         PERMISSIONS FOR ENTRY INTO POLISH AIRSPACE WILL
999      LUUU
   4659N02813E999  0902271459 903271459 ST
                0     E          CHECKLIST  YEAR=2009 0003 0004    LATEST PU
010      EPPW
   5223N01752E005      0     E
            0903031125 904302200 ST         TWO CRANES ERECTED AT PSN (WGS84):   522257N 01
999      LECO
   4318N00823W005      P
            0806170823 ERM             REF AD 2 - LECO IAC/5 (VOR RWY 22) MODIFY AS FO
999      LECO
   4318N00823W005      P
            0806170829 ERM             REF AD 2 -LECO IAC/6 (NDB RWY 22) MODIFY AS FOL
999      EGPE
   5733N00402W005  0811041017 903282130
                0               MET HR OF OPR  MON-FRI 0630-2130  SUN    081
999      EGPE
   5733N00403W005      0
            0811041019 903282130          AD HR OF OPERATION  MON-FRI 0630-2130   SUN
999      LEBL
   4117N00204E005      0
            0903161102 906161200          DME ASSOCIATED ILS RWY07L NOT AVBL BTN PLUS 35D
999      EPWW
   5226N01919E999      0     E
            0812291229 903312359 ST         PERMISSIONS FOR ENTRY INTO POLISH AIRSPACE WILL
999      LCPH
   3443N03229E005      P
            0805150909 ERM             PAPI RIGHT HAND SIDE RWY 11 WITHDRAWN
999      EGKK
   5109N00011W005      0
            0811051031 903282359          LONDON GATWICK AIRPORT  TRAFFIC DISTRIBUTION R
999      EPWW
   5226N01919E999      0     E
            0812291323 903312359 ST         PERMISSIONS FOR ENTRY INTO POLISH AIRSPACE WILL
999      LEBZ
   3853N00649W005      0     E
            0903161133 906161300 ST         AIRCRAFT VFR WITH DESTINATION LEBZ WILL STABLIS
999      EPWR
   5106N01653E005      0     E
            0812300829 903312359 ST         PARKING OF ACFTS WILL BE ADDITIONALY PROVIDED O
034      LTBA
   4058N02849E005      0
            0812310917 903311500          NEW OBSTACLE IS INSTALLED AS FOLLOWING PROPERTI
999      LEBZ
   3853N00649W005      0     E
            0903161122 906161300 ST         GCA OUT OF SERVICE


                     Page 222
                       Query2


999      LECB
   3921N00115E269       0     E
             0902160912 905162359 ST        FREQ 285.100MHZ BARCELONA ACC OUT OF SERVICE
020      EGTT
   5244N00054W001   0810311549 904262000
                 0               KITE FLYING PLUS30 AND MAR 00054W (MELTON MOW
                                     SFC    1600FT AMSL
                            OCT 31-MAR 28 1200-SS 1NM RADIUS 5244N29-APR 26 1100-SS P
999      LCPH
   3444N03228E005       0     E
             0809261042 903262359 ST        A TOWER CRANE HEIGHT 75 FT AND ELEVATION 130 FT
999      ESKN
   5847N01654E005       0     E
             0812300854 904012359 ST        ACFT STAND 4Y UNAVBL
999      LEBZ
   3853N00649W005       0     E
             0903161117 906061300 ST        TWY C4 CLOSED
999      EPGD
   5423N01828E250       0     E
             0902261907 908312359 ST        ATIS 129.625 MHZ U/S.
999      LEXJ
   4326N00349W005       0     E
             0811200000 910022359 ST        TRIGGER NOTAM- AIP SUP 23/08  WORKS FOR COMERC
999      EPRZ
   5007N02201E005       0     E
             0903131313 903272100 ST        PAPI RWY 09 U/S.
010      EPTO
   5302N01833E005       0     E
             0812080837 905312359 ST        SIX CRANES ERECTED. COORDS /WGS-84/:   1. 53011
010      EPWW
   5240N01618E005   0807281253 910312359 ST
                 0     E              GND    MAST AT
                                OBSTACLE ERECTED - 174M AMSLCMACHOWO TOWN, PSN:
999      EPWR
   5106N01653E005       0
             0811051414 912312359          REF SUP 27/08 (AD2-EPWR).  INTRODUCTION OF NEW
999      EDDB
   5222N01331E005       P
             0812171655 ERM             TAXYING ON ALL TWYS SOUTH OF RWY 07/25 ONLY WIT
999      EPWW
   5226N01919E999       0     E
             0903101040 906102359 ST        PERMISSIONS FOR ENTRY INTO POLISH AIRSPACE WILL
005      EHAA
   5146N00526E001       0
             0812191242 912312359              GND    500FT AGL
                                514600N0052622E LITHOIJEN RAD 1NM MIL ACFT HAVE
999      ENHD
   5921N00513E005       P
             0810230001 ERM             REF AIP NORWAY AD 2 ENHD 2-1 DATED 29 SEP 2005
999      EPBY
   5306N01759E005       0     E
             0902080737 905082359 ST        TWY D CLSD DUE TO WIP.
999      EHRD
   5157N00426E008       0     E
             0808191000 908191200 ST        CAUTION ADVISED DURING TAXIING ON APRONS INCLUD
999      LEAL
   3816N00033W005   0903161401 905282359 ST
                 0     E          CRANES ERECTED IN:    CRANE    COORDINATE
999      EPWW
   5226N01919E999       0     E
             0902050854 905052359 ST        PERMISSIONS FOR ENTRY INTO POLISH AIRSPACE WILL
999      EDDL
   5116N00645E005       0     E
             0803060000 906302359 ST        OBSTACLE CLEARANCE SURFACE PENETRATED BY MOBILE
240      EDGG        P
   4946N01027E197 EDMM0803030825 ERM             ATS-ROUTE L610: AT AMOSA TRANSITION TO Z77 AND
999      EPWW
   5226N01919E999       0     E
             0812291239 903312359 ST        PERMISSIONS FOR ENTRY INTO POLISH AIRSPACE WILL
999      EPWW
   5226N01919E999       0     E
             0812291248 903312359 ST        PERMISSIONS FOR ENTRY INTO POLISH AIRSPACE WILL
999      EPWW
   5226N01919E999       0     E
             0812291302 903312359 ST        PERMISSIONS FOR ENTRY INTO POLISH AIRSPACE WILL
095      EGTT
   5310N00031W030       0
             0811161024 903281700          WADDINGTON LOWER AIRSPACE RADAR SERVICE (LARS)
999      EBOS
   5112N00252E005       0
             0809111610 907112359          CRANE 511309N0025556E CRANE ERECTED UP TO 77M A
999      EDDT
   5234N01317E005       P
             0804220805 ERM             OCA (H) VALUES CHANGED AS FLW:  ILS CAT I RWY
999      EDDB
   5222N01331E005       0     E
             0807030932 907312359 ST        OBSTACLE CLEARANCE SURFACE PENETRATED BY CONSTR
999      LEAB
   3856N00151W005       0     E
             0903181313 906181230 ST        RWY09 ARRESTING GEAR CABLE 19M FM THR27 OUT OF
999      EDDB
   5222N01331E005       0
             0812301027 912301200          ILS RWY 07 DOWNGRADED TO CAT IIIA. (ICAO CLASSI
999      ENTO
   5911N01016E005       0     E
             0809110806 904302359 ST        TWY Y CLSD BTN TWY A AND DE-ICE PLATFORM DUE WI
999      LEVC
   3929N00029W005       0     E
             0903101438 906102359 ST        TWY M4 AVBL AS APRON. ACFT PARKING AND HANDLING
999      EPWA
   5210N02058E005       0
             0811040948 906042359          H    P INO
999      LJMB
   4629N01541E005       0
             0810260700 903281900          OPERATION HOURS OF AD MARIBOR CHANGED TO:   EVE
999      ENHD
   5921N00513E005       0
             0811250500 904260700          100LL FUEL NOT AVBL
999      ESGJ
   5746N01404E005       P
             0812181400 ERM             IFR APCH PROCEDURE CHANGED MSA SECT NE RAISED T
999      EDGG
   4955N00824E999       0
             0812102300 903290400          ALL NVFR, Y- AND Z-FLIGHTS WITH DEST OR DEP EDD
                            DAILY 2300-0400
010      EGTR
   5140N00020W001       0
             0809211445 909211515              SFC    1000FT AMSL
                                MODEL ROCKET FLYING. ACTIVITY WI 1NM RAD 5140N
999      LERL
   3851N00358W005       P
             0812180721 ERM             RWY28 NEW DECLARED DISTANCES:    RWY    TO
999      LTAY
   3747N02942E005       0
             0810252301 903282300          AERODROME OPERATING HOURS AS FOLLOWS :   H24
999      LDDU
   4234N01816E005       0
             0811050837 903281800          MET OFFICE HR SER: MON-SUN 0430-1630.   REF AIP
999      LEAB
   3856N00151W005       0     E
             0903160828 905180815 ST        TWY RE-7 CLOSED
999      ESSP
   5835N01615E005       0
             0810271434 904302359          RWY 11/29 CLOSED
999      LTFC
   3752N03023E005       0
             0810252301 903282300          AERODROME OPERATING HOURS AS FOLLOWS:   MON TUE
999      EDDK
   5052N00709E005       0     E
             0811240600 904302359 ST        ILS RWY 32R ICAO CLASSIFICATION CHANGED TO III.
999      EPKK
   5005N01947E250       P
             0810241145 ERM             OPERATIONAL HOURS OF ATS APP KRAKOW,   AIP POL
999      LTBR
   4015N02933E005       0
             0810252301 903282300          AERODROME OPERATING HOURS AS FOLLOWS:   H24
999      LRTM
   4628N02425E005       0
             0810260200 903311400          REF AIP ROMANIA AD.2.15/22 NOV.2007, LRTM AD.2.
999      LHSM
   4641N01710E005       0     E
             0903160927 903312359 ST        LHSM AD IS TEMPORARILY CLOSED IN THE 2008/2009
999      LDDU
   4234N01816E005       0
             0812050833 903282359          TRIGGER NOTAM - AIP SUP 14/08 WEF 01 DEC 08   M
999      LRTM
   4628N02425E005       0     E
             0903131007 906151200 ST        BIRD CONCENTRATION IN AD AREA.
999      LEPP
   4246N00139W005       0     E
             0903170908 906172359 ST        TRIGGER NOTAM- AIP SUP 10/08 NEW ENDING DATE 17


                      Page 223
                      Query2


999      EPWW
   5226N01919E250      0     E
            0902021041 904302359 ST        PERMISSIONS FOR ENTRY INTO POLISH AIRSPACE WILL
999      LEXJ
   4325N00349W005      0     E
            0902240932 905222359 ST        DUE TO NEW PROVISIONAL TWR PSN COOR 432529.48N
999      LEVC
   3942N00059W025      0     E
            0903092332 906092359 ST        VOR/DME CLS 117.550MHZ/CH122Y OPERATING WITH FL
999      EGPK
   5531N00436W005      0
            0903132125 904132200          BIRD ACTIVITY ASSESSED AS HIGH ON ALL RWY APPRO
999      EDDT
   5234N01317E005      P
            0805291044 ERM             OCA (H) VALUES CHANGED AS FOLLOWS:  ILS CAT II
999      LTCK
   3845N04139E005      0     E
            0901071200 904071200 ST        MUS AERODROME IS ANNOUNCED TEMPORARY AIR BOARDI
000      EPRZ
   5007N02201E005      0     E
            0812010800 903312100 ST        EMERGENCY STRIP (2502X100) HAS BEEN CROSSED BY
999      EDDL
   5116N00645E005      0     E
            0812310731 906302359 ST        LO DY USEABLE BTN 320 DEGREES AND 130 DEGREES U
010      EPKK
   5005N01947E005      0     E
            0810051448 906272359 ST        TWO CRANES ERECTED AT PSN:  1.5004157N 0194802
999      EDDM
   4744N01115E025      P
            0806240618 ERM             EURACH DVOR/DME EUR 115.20/CH99X WITHDRAWN.
999      LEMD
   4028N00334W005      P
            0810101036 ERM             REF AD 2-LEMD SID 5.1 AND 5.3 MADRID/BARAJAS RW
999      LHPP
   4559N01815E005      0
            0812301027 903312000     1100-2000LOCAL TRAINING FLIGHTS ARE NOT ALLOWED ON WEEKE
999      LZIB
   4810N01713E005      0
            0812311400 903311700          FLG LGT RWY 22 U/S. REF LZIB AD 2.14.
010      EPBY
   5307N01759E005      P
            0809080910 ERM             NEW OBSTACLE ERECTED - MAST AT BYDGOSZCZ,  PSN
999      LTFJ
   4054N02919E005      P
            0809031503 ERM             SABIHA GOKCEN AERODROME OBSTACLE INFORMATION AS
095      EGTT
   5244N00038W030      0     E
            0809061356 906111200 ST        COTTESMORE LARS HR MON-THU 0730-1700, FRI 0730-
999      EDDF
   5002N00834E005      0
            0809030700 903301700          OBSTACLE CLEARANCE SURFACE PENETRATED BY MOBILE
010      EGTT
   5225N00110W003  0810301615 903311900
                0          HJ        SFC   900FT AMSL
                               CAPTIVE UNMANNED HELIUM BALLOON OPR AT FIVE SIT
999      EDDL
   5116N00645E005      P
            0809111029 ERM             PARALLEL TAXIING POSSIBLE ON APRON AREA BTN TWY
999      EPSC
   5335N01454E005      0     E
            0812290746 905312359 ST        BIRDS MIGRATION AT AND IN THE VACINITY OF AD. C
010      EPWW
   5442N01739E005      0     E
            0808270933 911302359 ST        NEW TEMPORARY MAST ERECTED AT WICKO, PSN: 54415
999      EDDM
   4821N01147E005      0     E
            0809260000 904302359 ST        OCA (OCH) RAISED AS FOLLOWS:  NDB-DME RWY 08L
999      EDDF
   5002N00834E005      0     E
            0812311133 903312359 ST        RWY 25R ILS LO FRANKFURT FR 297. COVERAGE REDUC
999      EDDB
   5222N01331E005      P
            0810301830 ERM             NEW TWY INDIA 2 IN USE: TWY I2, 100M EAST TWY L
999      EDDK
   5052N00709E005      0     E
            0812300930 903310811 ST        TWY C CLSD BTN THR 32L AND TWY A. DUE TO WIP. D
010      LDZD
   4403N01540E005      0
            0809010630 907272359          TRIGGER NOTAM-AIP SUP 09/08 WEF 01 SEP 2008  M
999      LEGR
   3711N00347W005      0     E
            0902131225 905152359 ST        REF AD 2-LEGR IAC/2 VOR RWY09:    - IN PROFIL
999      ENML
   6245N00716E005      P
            0810230001 ERM             REF AIP NORGE ENML AD 2.2 ITEM 6  NEW PHONE NU
999      LERS
   4108N00110E005      0     E
            0903031149 906032359 ST        PARKING AREA AVBL ON REQ. BUSSINES AND GENERAL
999      ENZV
   5853N00538E005      0     E
            0903070848 904010001 ST        APRON 4 CLSD
999      EPWA
   5210N02058E005      0     E
            0812300817 903312359 ST        TWY F CLSD.
999      LEBL
   4117N00204E005      0
            0901120600 904122359          TWY U-2R CENTERLINE LIGHTS OPR FOR ENTRANCE OR
010      EGAA
   5439N00613W005      0
            0811111820 903282359          SIGNIFICANT BIRD ACTIVITY UP TO 1000FT AGL, AT
999      ESKN
   5847N01654E005      0     E
            0903111633 904152359 ST        RWY 16/34 CLSD FOR LDG/TKOF DUE WIP
999      LECN
   4000N00002E005      0     E
            0902091103 905092359 ST        RWY03/21 CLOSED
999      LEVC
   3929N00029W025      0     E
            0903031036 905252259 ST        VOR VLC 116.100MHZ RDL210 COVERAGE LIMITED TO 6
999      EBLG
   5038N00527E005      P
            0803041645 ERM             PNORTH APRON-STANDS FRM 110 TO 128 ARE MANDATOR
999      EBLG
   5038N00527E005      P
            0803041645 ERM             PNORTH APRON-A124 ACFT WILL BE PARKED IN NOSE I
999      EBCI
   5028N00427E005      P
            0804020916 ERM             TAXILANE F-G-H ARE PART OF THE APRONS UNDER BEL
999      LEGT
   4018N00343W005      0     E
            0812290723 903262000 ST        RWY05 PAPI OUT OF SERVICE
999      LEGT
   4018N00343W005      0     E
            0812290723 903262000 ST        RWY23 PAPI OUT OF SERVICE
999      LEGT
   4018N00343W005      0     E
            0812290725 903262000 ST        OBST ERECTED 16M HGT, 35M ON THE LEFT FM RCL AN
999      LDZA
   4545N01604E005      0
            0812061807 903282359          DUE TO PARKING DEMAND PRIOR PERMISSION REQUIRED
999      EBOS
   5112N00252E005      0
            0808070929 906071200          CRANE PSN 511309.2N0025558.2E ERECTED UP TO 55M
999      EBAW
   5111N00428E005      0
            0810010600 904041600          CRANE ERECTED PSN 511337.42N0042717.69E AT A DI
999      LCPH
   3443N03229E005      P
            0809091228 ERM             REF AIP AIRAC AMDT 01/08 EFF 25 SEP 08  CHG TO
999      EPLK
   5133N01911E005      P
            0901021250 ERM             AIRAC AIP AMDT 081 WEF 12 FEB 2009, PAGE 2:
999      LELC
   3746N00048W005      0     E
            0903091141 905091100 ST        FOLLOWING CHART NOT AVAILABLE:  AD 2-LELC IAC/
999      LEPA
   3933N00244E005      0     E
            0903030736 904030800 ST        MILITARY FIRE FIGHTING AND RESCUE SERVICE DOWNG
999      ESMT
   5641N01249E005      0     E
            0901150652 912311400 ST        MIL TWY B 100 M N ARP CLOSED
999      EPWA
   5210N02058E005      0
            0809130952 906032359          DUE TO UNSERVICEABILITY OF VOR/DME WAR (SEE NTM
999      EPWA
   5210N02058E005      0
            0809130954 906032359          DUE TO UNSERVICEABILITY OF VOR/DME WAR (SEE NOT


                     Page 224
                      Query2


999      ESKN
   5847N01654E005      0     E
            0903111630 904152359 ST        STRIP 16/34 CLSD FOR LDG/TKOF DUE WIP.
999      LEZG
   4139N00102W005      0     E
            0903141721 906142359 ST        DIRECTION FINDING STATION ZARAGOZA GONIO 122.10
999      LEAB
   3856N00151W005      0     E
            0903181322 906181230 ST        RWY09 ARRESTING GEAR AERAZUR A24 M11 NET 31M FM
999      EPWA
   5210N02058E005      0
            0809130956 906032359          DUE TO UNSERVICEABILITY OF VOR/DME WAR (SEE NOT
010      EPWW
   5420N01657E005      0     E
            0810051524 905312359 ST        OBSTACLE ERECTED - MAST AT ZAGORKI TOWN, PSN: 5
010      EPWW
   5346N01623E005      0     E
            0901300851 904302359 ST        NEW OBST (MAST) AT STARY CHWALIM AS FOLLOW:   5
999      EPKK
   5005N01947E005      P
            0809250000 ERM             CHANGES TO IAC-ICAO EPKK, AIRAC AIP AMDT 076/08
999      LEAL
   3817N00033W005      0     E
            0903161409 905282359 ST        REF AIP AD 2-LEAL IAC/1 ILS Z RWY10 AND AD2-LEA
999      EDDL
   5116N00645E005      0
            0810080400 904302159          DE I
999      LDSP
   4332N01618E005      0
            0811031325 903282359          TRIGGER NOTAM - AIP SUP 12/08 WEF 31 OCT 08   A
999      LTCO
   3939N04302E005      0     E
            0903101010 906101000 ST        RWY 16/34 VASIS LIGHTS OUT OF SERVICE.
999      LEAB
   3856N00151W005      0     E
            0903160827 905180815 ST        TWY RE-6 CLOSED
999      EGLL
   5129N00028W005      0
            0810270600 903311800     0600-1800CRANE PSN 400-590M EAST OF THR 09R, 580-790M NO
999      EISG
   5417N00836W005      0
            0810260800 903282000          AERODROME HOURS OF OPS/SERVICE  DAILY 0800-200
999      LDOS
   4528N01849E005      0     E
            0901291216 904292359 ST        ALS RWY29 ON TEST, DO NOT USE.
999      EPRZ
   5007N02201E005      0     E
            0812290907 906302100 ST        ACFT STAND NO 5 AND 7 ON THE APRON 1 CLOSED.
999      LECB
   3921N00115E269      0     E
            0809290910 912311200 ST        NEW MIL ECAO BARCELONA FREQ CONDITION TEMPORARY
999      LTFJ
   4054N02919E005      0
            0903170019 904171500          TWY CENTERLINE LIGHTS OUT OF SERVICE AT THE POR
999      LTFH
   4116N03633E005      0
            0902020854 904011500          THERE IS 1.2 METER DEPTH FILLED AREA 5 METERS
999      EISG
   5417N00836W005      0
            0810261800 903282000          AFIS HOURS OF OPS/SERVICE  MON - FRI   1815-
999      LTCO
   3939N04302E005      0
            0810252301 903282300          AERODROME OPERATING HOURS AS FOLLOWS :  MON TU
999      LHBP
   4726N01916E005      0
            0812290924 905302200          THE RAPID EXIT TWY INDICATOR LIGHTS SYSTEM ON R
999      EPWW
   5226N01919E999      0     E
            0902050853 905052359 ST        PERMISSIONS FOR ENTRY INTO POLISH AIRSPACE WILL
999      ENTO
   5911N01016E005      P
            0809231317 ERM             REF AIP AIRAC AMDT 06/08 WEF 23 OCT 2008  AD 2
999      LHBP
   4726N01916E005      0
            0903130857 906302200          FUEL AVGAS 100LL NOT AVBL.
999      ENAL
   6234N00607E005      0     E
            0812031415 906011500 ST        REDUCED GATE CAPACITY DUE TO EXTENSIVE CONSTRUC
999      LHBP
   4726N01916E005      P
            0811081900 ERM             AS THE RESULT OF REPAINTING WORKS ALL MARKING A
999      LTCD
   3943N03931E005      0
            0812041453 903282300          AERODROME OPERATING HOURS AS FOLLOWS:  MON,WED
999      LEBB
   4318N00255W005      P
            0810060851 ERM             REF AD2-LEBB SID 1.1/2 SID AMTOS 1R/1X    AD
999      LTAD
   3957N03240E005      0     E
            0812260704 903261400 ST        FUEL NOT PROVIDED BY TURKISH AERONAUTICAL ASSOC
010      EPWA
   5210N02059E005      0     E
            0810160536 904202359 ST        THREE CRANES ERECTED APRX 900M BEFORE THR29 ALO
999      LHBC
   4640N02110E005      0
            0811010000 903312359          AERODROME HOURS OF OPS/SERVICE CHANGED AS FOLLO
999      ENAT
   6959N02322E005      P
            0810230001 ERM             REF AIP AIRAC AMDT 04/07 EFF 22 NOV 2007.  PAG
999      EPBY
   5306N01759E005      0     E
            0903030847 905312359 ST        MET OFFICE PHONE NUMBER: +48 52 365 4663 - U/S.
999      LECM
   3831N00507W025      0     E
            0812291011 903301000 ST        NDB HNS 346.000KHZ OUT OF SERVICE
999      EGPH
   5557N00322W005      P
            0809250746 ERM             REF UK AIP AD 2-EGPH-1-8 (13 APR 06)  ADD NEW
020      LCCC
   3444N03238E002      0     E
            0810161100 904162359 ST        A GROUP OF THREE(3) WIND MASTS(ANEMOMETER)ERECT
999      EBCI
   5028N00427E005      0     E
            0812310708 904010708 ST        TWY SOUTH CLSD BETWEEN BRACES S5 AND S4 (NOT IN
999      EPWW
   5226N01919E999      0     E
            0903101043 906102359 ST        PERMISSIONS FOR ENTRY INTO POLISH AIRSPACE WILL
999      LELN
   4235N00539W005      P
            0809251715 ERM             THE AIRCRAFT OPERATIONS MICROLIGHT POWERED ACCO
999      LEBL
   4117N00204E005      0
            0901120600 904122359          TWY U-2C CLOSED
999      LEMD
   4028N00334W005      0     E
            0810230000 907312359 ST        TRIGGER NOTAM- AIP SUP 22/08  WORKS FOR PAVEME
999      EPWW
   5226N01919E999      0     E
            0901081331 904082359 ST        PERMISSIONS FOR ENTRY INTO POLISH AIRSPACE WILL
999      LTBH
   4008N02625E005      0
            0810252301 903282300          AERODROME OPERATING HOURS AS FOLLOWS :  MON TU
999      EBCI
   5028N00427E005      0     E
            0812310710 904010710 ST        NO TRAINING ALLOWED FOR ACFT WITH A WINGSPAN OF
999      LECU
   4022N00347W005      0     E
            0903221010 906220700 ST        RWY10 PAPI OUT OF SERVICE
999      EBCI
   5028N00427E005      0     E
            0812310713 904010713 ST        DUE TO SAFETY REASONS, THE ACCESS TO THE TWY NO
999      EGPE
   5733N00403W005      0
            0811041020 903282130          INVERNESS ATZ HR OF OPERATION  MON-FRI 0630-21
999      EHRD
   5157N00426E008      0     E
            0810221115 910311700 ST        NO TRAINING FLIGHTS ALLOWED FOR AIRCRAFT WITH M
999      LTAI
   3654N03048E005      P
            0812030909 ERM             -REF AIP/TURKEY AD 2 LTAI-4 AD 2.12 AT STAGE OF
999      LTCO
   3939N04301E005      0
            0902030955 905030955          RWY 16 THRESHOLD DISPLACED 30 METERS AWAY BECAU
999      LECO
   4318N00822W005      0     E
            0903091455 904091121 ST        TWY N CENTERLINE LIGHTS OUT OF SERVICE


                     Page 225
                       Query2


999      EPPW
   5223N01751E005        0     E
             0902071307 904052359 ST        MIL TWR AFTN ADDRESS: EPPWZTZM NOT AVBL. USE MI
240      EDGG
   4955N00824E999        0     E
             0903120001 906112359 ST        DAILY FROM 0600 (0500) TILL 2100 (2000)     TH
999      LECM    GCCC
   4025N00404W526 LECB 0903010550 904010511 ST
                  0     E          CHECKLIST  YEAR=2004 7573 7574  YEAR=2005 640
010      EPWW
   5220N01820E005        0     E
             0901270625 912232359 ST        TEMPORARY MAST ERECTED AT NIEDZWIADY, PSN: 5220
999      LCRA
   3435N03259E005        0     E
             0812310940 903312359 ST        DUE TO DROUGHT CONDITIONS IN CYPRUS A MINIMUN O
999      LDPL
   4454N01355E005        0
             0811031321 903282359          TRIGGER NOTAM - AIP SUP 12/08 WEF 31 OCT 08    A
999      LDRI
   4513N01434E005        0
             0811031322 903282359          TRIGGER NOTAM - AIP SUP 12/08 WEF 31 OCT 08    A
999      EGCC
   5321N00217W005        0
             0811060703 905232359          MAJOR CONSTRUCTION WORK EAST OF TERMINAL 3 AND
999      LEMD
   4028N00334W005        P
             0811111455 ERM             REF AMDT AIRAC 12/08 WEF 20-NOV-08 MADRID/BARAJ
999      LECM
   4023N00231W025        0
             0901281216 904282359          NDB CTE 362.000KHZ OUT OF SERVICE
999      LDZD
   4406N01521E005        0
             0811031327 903282359          TRIGGER NOTAM - AIP SUP 12/08 WEF 31 OCT 08    A
999      LTFE
   3715N02741E005        P
             0903120000 ERM             MILAS TMA AND MILAS/BODRUM APPROACH SECTORS AR
999      LECM
   4025N00617W411        P
             0811200000 ERM             REF PAGE ENR 2.1-5 AND 2.1-6:    CHANGE FREQ
999      ESTA
   5617N01251E005        0
             0903070001 903282359          AERODROME CONTROL TOWER (TWR) HOURS OF OPS/SERV
999      ENRY
   5922N01047E005        P
             0710250001 ERM             REF AD 2 ENRY 2-1 DATED 27 SEP 2007   CHANGE TO
999      EPPW
   5223N01751E005        0     E
             0902271004 903312300 ST        RWY 11R/29L SHORTENED 500M FROM THR 11R.   THR
999      EPPW
   5223N01751E005        0     E
             0902271008 903312300 ST        RWY 11R AVBL ONLY FOR VFR DAY OPS.
999      LTAA        0
   3918N03521E999 LTBB0902282122 903282122 ST
                       E          CHECKLIST  YEAR=2005 1156  YEAR=2006 0303   Y
999      LEMD
   4028N00334W005        P
             0806050000 ERM             REF AD 2-LEMD SID 3.1 (08-MAY-08 AMDT170/08), S
010      EPWW
   5035N01919E999        P
             0903041531 ERM             CHG IN OBSTACLE (AIP POLAND ENR 5.4-3)   SHOULD
999      EDDT
   5234N01317E005        P
             0812120800 ERM             NEW PARKING POSITIONS IN THE SOUTH PART OF THE
015      EGTT
   5129N00245W007   0901010745 906302100
                  0          HJ         SFC    1NM RADIUS
                                 KITE FLYING WITHIN 1300FT AMSL OF THE FOLLOWING
999      EDDT
   5234N01317E005        P
             0812120800 ERM             PARKING POSITIONS 61-63 IN THE NORTH PART OF TH
999      EGAA
   5439N00613W005        0
             0812231757 906302359          VARIOUS STEEL PLATES WITH BEVELLED EDGES COVERI
999      LEHC
   4204N00019W005        0
             0812281500 903291800          ACFT
                            SUN 1500-1800 STANDS AVBL ON REQ DUE TO APRON CAPACITY.
999      LEMD
   4028N00334W005        P
             0811111455 ERM             -LEMD SID 12.4 WEF 30-AUG-07   -LEMD SID 13.1 W
999      EPOD
   5346N02025E005        0     E
             0812311816 903302359 ST        AERODROME IS AVBL 24 HR PPR. FOR THE PERMISSION
999      EIDW
   5325N00616W005        0
             0810080700 904080700          RWY 11/29 CLOSED FOR LANDING AND TAKE OFF
999      LECM
   4058N00307W025        0
             0901281218 904282359          NDB ARN 291.000KHZ OUT OF SERVICE
999      LEVC
   3929N00028W005        0     E
             0903101435 906100700 ST        CRANE HGT 30.10M ON 392846.6147N 0002831.7281W.
999      EPWA
   5210N02058E005        0
             0810281159 906042359          REF SUP 36/08 (AD2 EPWA).  STAR RWY 15 ULPAR 2
050      EGFA
   5207N00433W006        0
             0810270800 903271800          WEST WALES AIRPORT 5000FT AMSL OF FLYING REGULA
                            MON-FRI 0800-1800 SFC    RESTRICTION
999      ESTA
   5617N01251E005        0
             0903070001 903282359          MET HOURS OF OPS/SERVICE TAF   MON-THU 0600-220
999      LTCN
   3732N03657E005        0
             0902261540 903282300          AERODROME OPERATING HOURS AS FOLLLOWS:   MON TU
999      EHKD
   5255N00447E007        1
             0810160800 004012359          STANDING WATER ON RWY DURING RAIN
999      EGKK
   5109N00011W005        0
             0810260159 903290100          LONDON GATWICK AIRPORT NOISE RESTRICTIONS NOTIC
999      EGLL
   5129N00028W005        0
             0810260159 903290100          LONDON HEATHROW AIRPORT NOISE RESTRICTIONS NOTI
999      LTCP
   3744N03828E005        0
             0811270827 903282300          AERODROME OPERATING HOURS AS FOLLLOWS:   MON WE
999      ENTC
   6941N01855E005        P
             0810230001 ERM             REF AIP NORWAY, AIP AMDT 06/08, AD 2 ENTC 4-4 D
999      EPWW
   5226N01919E999        0     E
             0812291319 903312359 ST        PERMISSIONS FOR ENTRY INTO POLISH AIRSPACE WILL
999      EDDM
   4821N01147E005        0
             0812311200 903301200          ILS/GP RWY 26R NOT USABLE UNDER 2,5 DEGREES.
999      EGPK
   5531N00436W005        P
             0810151038 ERM             REF AIP AD 2-EGPK-1-8 2.20 PARAGRAPH 5C HEL OPS
999      LTAZ
   3847N03432E005        0
             0810252301 903282300          AERODROME OPERATING HOURS AS FOLLOWS:   MON TUE
999      LCLK
   3452N03337E005        P
             0207251100 ERM             NEW ILS RWY 22 INSTALLED  ILS/LO AND ILS/GP FL
999      LEVC
   3929N00029W005        P
             0811141246 ERM             REF AIP SPAIN AIRAC AMDT 12/08 (WEF 20-NOV-08)
999      EPMI
   5324N01605E005        0
             0902261213 903311400          MET BRIEFING OFFICE OPR MON-FRI 0600-1400.   RE
999      LECM        P
   4025N00404W526 LECB0812120756 ERM             REF AIP-SPAIN, ENR 1.10, ITEM 15 REQUIREMENTS F
999      LTFJ
   4054N02919E005        0
             0903170021 904171500          TWY -E- CENTERLINE LIGHTS OUT OF SERVICE.
999      LTFD
   3934N02701E005        P
             0609290750 ERM             BALIKESIR/KORFEZ AD INFORMATIONS OF OBSTRACTION
999      LECM
   4025N00617W411        P
             0812051135 ERM             REF PAGE AIP ENR 3.1-16, LOWER ATS ROUTE B-42:
015      EGTT
   5119N00037E005        P
             0812120001 ERM                  SFC   1270FT AMSL
                                 UK AIP HANG GLIDING AND PARASCENDING WINCH/AUTO
999      ENML
   6245N00716E005        P
             0811101727 ERM             REF AIP NORWAY AD 2 ENML 4-9 STAR MOLDE/AAROE


                       Page 226
                       Query2


999      ENOR        P
   7002N00609E999 ENOB0311270001 ERM             BY ROYAL DECREE OF 22 DECEMBER 1999, REGULATION
999      ENOR        P
   7002N00609E999 ENOB0311270001 ERM             BY MINISTERIAL DECISION OF 7 JULY 1998, REGULAT
999      EGTT
   5215N00541W020       0
             0811260932 903281000     0500-1000TRIAL OF DEP STREAMING FM EIDW VIA BAKUR, PILOT
999      GCCC
   2520N01653W522       P
             0812120758 ERM             REF AIP-SPAIN, ENR 1.10, ITEM 15 REQUIREMENTS F
999      EPMM
   5212N02139E005       0     E
             0901300955 904301000 ST         INSTRUMENT APPROACH PROCEDURE ILS/TACAN RWY 27
999      LEZG
   4139N00102W005       0     E
             0903171004 906171000 ST         MILITARY FIRE FIGHTING AND RESCUE SERVICE DOWNG
999      EHKD
   5255N00447E007       0
             0812100959 907012359          MIL APRON SPOTS 4,5,8,9,12,13 AND 14 CLSD
050      EICM
   5318N00856W011       0
             0903010835 903282200          MON,FRI  0615-0800,0910-1720,1745-2000,2130-23
999      LTAS
   4131N03206E005       0
             0810252301 903282300          AERODROME OPERATING HOURS AS FOLLOWS:   MON,TUE
025      EGTT
   5048N00108W001       0
             0902271223 904301800     .      AND E BAND MIL 2500FT AMSL
                                      FOR   HIRTA RESPECT OF RADAR HAZA
                              AVOID DCRITERIA SFC RADARACFT IN ACTIVATION. HIRTA LOCA
999      ENAT
   6958N02322E005       P
             0810230001 ERM             REF AD 2 ENAT 6-2 VISUAL APPROACH CHART   CIRCL
999      ENAT
   6959N02322E005       P
             0810230001 ERM             REF AIP ENAT AD 2.13 DECLARED DIST: ITEM 5 NEW
999      LTCC
   3754N04012E005       0
             0810252301 903282300          AERODROME OPERATING HOURS AS FOLLOWS :   EVERYD
999      EGPB
   5953N00118W005       0
             0810261030 903281715          RFF
                            SUN 1030-1315 DOWNGRADED TO CAT 3.
999      EPWW
   5226N01919E999       0     E
             0901230814 904232359 ST         PERMISSIONS FOR ENTRY INTO POLISH AIRSPACE WILL
999      LTAW
   4019N03622E005       0
             0810252301 903282300          AERODROME OPERATING HOURS AS FOLLOWS :   MON TU
999      LEPA
   3933N00244E005       0     E
             0901260848 904181200 ST         RWY24R ILS LO PA 307.500KHZ OPERATING WITH SIGN
999      EKCH
   5537N01239E005       0     E
             0811231200 905231200 ST         TEMPORARY PROCEDURE FOR DEPARTING FLIGHTS WITH
999      ENHD
   5920N00512E005       P
             0810230001 ERM             REF AIP NORWAY AD 2 ENHD, 2-1 DATED 29 SEP 2005
999      ENHD
   5921N00513E005       P
             0810230001 ERM             REF AIP NORWAY AD 2 ENHD 2-1 DATED 29 SEP 2005,
999      ENHD
   5921N00513E005       P
             0810230001 ERM             REF AIP NORWAY AD 2 ENHD 2-1 DATED 29 SEP 2005,
999      ENRO
   6235N01121E005       P
             0810230001 ERM             REF AIP NORWAY AD 2 ENRO 2-1,   AMEND MEHT PAPI
999      ESMT
   5641N01249E005       0     E
             0810270858 906301400 ST         APRON 81, 82, 83 CLOSED.   MIL TFC TO USE CIVIL
999      LECO
   4318N00822W005       0     E
             0903091455 904091200 ST         RWY04/22 RCL LIGHTS OUT OF SERVICE
999      ESMT
   5641N01249E005       0     E
             0810270913 906301400 ST         TWY A CLOSED FOR ALL ACFT WITH WAKE TURBULECE C
999      EPWW
   5226N01919E999       P
             0811040929 ERM             AIR OPERATIONS CENTRE NEW PHONE NUMBER, AIRAC A
999      LTBY
   3949N03031E005       0
             0811101306 903282359          AERODROME OPERATING HOURS AS FOLLOWS:   FROM NO
999      LTAR
   3949N03654E005       0
             0901291411 903282300          AERODROME OPERATING HOURS AS FOLLOWS :   MON TU
999      EPGD
   5422N01830E005       0
             0811100000 906302359          MOBILE CRANE ERECTED APRX 980M FM THR29 ALONG E
999      EHAM
   5218N00446E008       0     E
             0810260620 903282135 ST         REF AIP EHAM AD 2.20 (LOCAL TRAFFIC REGULATIONS
999      EPRJ
   5006N02203E005       0     E
             0812240000 903242359 ST         AD CLOSED.
999      ESSB
   5921N01757E005       P
             0810270600 ERM             ACFT STANDS INSTALLED. NEW PARKING STANDS 19 AN
999      ESNZ
   6312N01430E005       P
             0811010000 ERM             FATO ESTABLISED ON TWY F E CIV APRON FOR DAYLIG
999      LTCG
   4105N03928E025       0
             0903201336 903311530          AKC NDB 392 KHZ OUT OF SERVICE.
999      LTCF
   4034N04306E005       0
             0810252301 903282300          AERODROME OPERATING HOURS AS FOLLOWS:   MON TUE
999      LTAU
   3846N03530E005       0
             0810252301 903282300          AERODROME OPERATING HOURS AS FOLLOWS :   EVERYD
999      LJMB
   4629N01541E005       0
             0810260700 903281900          OPERATIONAL HOURS OF AERODROME CONTROL TOWER MA
999      LTAN
   3759N03234E005       0
             0810252301 903282300          AERODROME OPERATING HOURS AS FOLLOWS :   MON SA
999      LTAT
   3826N03805E005       0
             0810252301 903282300          AERODROME OPERATING HOURS AS FOLLOWS :   EVERYD
999      LJMB
   4633N01601E028       0
             0810260700 903281900          OPERATIONAL HOURS OF APPROACH CONTROL SERVICE M
999      LTAP
   4050N03531E005       0
             0810252301 903282300          AERODROME OPERATING HOURS AS FOLLOWS :   MON WE
999      LTCK
   3845N04139E005       0
             0811241921 903282300          AERODROME OPERATING HOURS AS FOLLOWS :   MON TU
999      LTCM
   4201N03504E005       0
             0810252301 903282300          AERODROME OPERATING HOURS AS FOLLOWS :   MON TU
999      LTCL
   3759N04150E005       0
             0901140937 903282300          AERODROME OPERATING HOURS AS FOLLOWS :   MON TU
999      LEVD
   4142N00451W005       0     E
             0902031036 904032359 ST         RWY23 MM OUT OF SERVICE
999      EPWW
   5226N01919E999       P
             0901010000 ERM             THE FOLLOWING CHANGES WILL BE IMPLEMENTED WITH
005      EPEL
   5410N01926E005       P
             0811051043 ERM             NEW AERODROME OBSTACLE ERECTED (AIP POLAND AD 2
999      ESGJ
   5746N01404E005       0     E
             0811061127 904301200 ST         STRIP 11/29 CLOSED
999      LEBZ
   3853N00649W005       0     E
             0903161125 906161200 ST         TWY C-5N EDGE LIGHTS OUT OF SERVICE
999      EDMM
   4849N01025E025       P
             0811261252 ERM             NOERDLINGEN NDB NDG 375 COMPLETELY WITHDRAWN.
999      ENTO
   5911N01016E005       P
             0805080001 ERM             REF AIP AMDT 03/08 PAGE AD 2 ENTO 3-1. AMEND RW
999      ENTO
   5911N01016E005       P
             0805080001 ERM             REF AIP AMDT 03/08 PAGE AD 2 ENTO 3-3. AMEND RW


                      Page 227
                      Query2


999      ENGM
   6012N01105E005      P
            0805010400 ERM             REF AIP AD 2, ENGM AD 2.20 ITEM 2.4, ADD ITEM 2
999      ENGM
   6012N01105E005      P
            0805010400 ERM             REF AIP AD 2, ENGM AD 2.20 ITEM 2.4, EXTEND TXT
999      ENBV
   7052N02902E005      P
            0804281500 ERM             REF AIP NORWAY AD2 ENBV 5-1/2 AND 6-1 AMEND FIN
999      ENHV
   7101N02559E005      P
            0804281510 ERM             REF AIP NORWAY AD2 ENHV 5-1/2 AND 6-1 AMEND FIN
999      ENSS
   7021N03103E005      P
            0804281750 ERM             REF AIP NORWAY AD 2 ENSS 5-1/2 AND 6-1  AMEND
999      ENTO
   5911N01016E005      P
            0804281830 ERM             REF AIP NORWAY AD 2 ENTO PAGES 4-3, 4-5, 4-7, 4
999      ENGM
   6012N01105E005      P
            0804281855 ERM             REF AIP NORWAY AD 2 ENGM 4-1, 4-5, 4-7, 4-11, 4
999      ENZV
   5853N00538E005      P
            0805091340 ERM             REF AIP ENZV AD 2.21 NOISE ABATEMENT PROCEDURES
999      LEXJ
   4325N00349W005      0
            0809191548 911301430          WIP IN THE VICINITY RWY11/29, AT 80M MINIMUN DI
999      EPTO
   5302N01833E005      P
            0811061009 ERM             NEW AERODROME OBSTACLE ERECTED (AIP POLAND AD 2
999      EPKT
   5028N01905E005      0
            0811241011 903312359          TWY S AND TWY D CLOSED DUE TO TECHNICAL REASONS
999      LUUU
   4659N02813E999      P
            0901010000 ERM             ALL FLIGHTS PERFORMED FROM 01 JAN 2009 IN THE A
195      EPWA
   5210N02058E005      0
            0810291455 906032359          INTRODUCTION OF TEMPORARY REPORTING POINT (REP)
095      EGTT
   5239N00033E030      0
            0811040800 903240900          MARHAM LARS NOT AVBL
                           TUE 0800-0900
999      LESO
   4321N00147W005      P
            0811041237 ERM             REF AD2-LESO IAC/1 VOR Z (CAT A, B AND C) RWY04
999      EDDB
   5222N01331E005      P
            0812121036 ERM             HELIPAD SOUTH CLOSED.
999      ENEV
   6829N01641E005      0
            0811041241 905011200          TWY C CLSD
999      LESO
   4321N00147W005      P
            0811041242 ERM             REF AD2-LESO IAC/2 VOR Y (CAT A, B AND C) RWY04
999      EGKK
   5109N00011W005      0
            0810300900 904011700          STAND 42 ACFT PARKING, BY SAFEDOCK STAND ENTRY
999      EPKK
   5005N01947E003      0
            0903061100 904082359     0800-1600AD NOT AVBL FOR CIVIL ULTRALIGHT AIRCRAFT DUE T
999      ESPA
   6533N02207E005      P
            0810300900 ERM             TURN AROUND AREAS AT END RWY 14 AND 32 WITHDRAW
999      ESPA
   6533N02207E005      P
            0810300930 ERM             PPR FOR ACFT REQ RWY REF CODE E DUE PARTLY UNPA
999      LEZG
   4139N00102W005      0     E
            0903171243 906171230 ST        ARRESTING GEAR CABLE SUPER BAK-9 8M FM THR12L O
999      EGSC
   5213N00006E002      0
            0811010001 904302300              SFC    RELEASES FROM 5213N 00006E (
                               RADIOSONDE BALLOON UNL
999      LJLA
   4609N01454E999      0
            0903120000 903260000          TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 013/2009 WEF
999      LEBL
   4117N00204E005      0
            0901120600 904122359          WIP PRESENCE MEN AND MOBILE MACHINERY 3M HGT, L
999      EDDB
   5222N01331E005      P
            0810301830 ERM             NEW TWY Z AND Y IN USE: TWY Z, BTN APRON 4 AND
999      EDDB
   5222N01331E005      P
            0810301832 ERM             APRON 4 REACHABLE ONLY VIA TWY I2.  APRON 4A R
999      ENOR
   6803N01308E426      P
            0811241410 ERM             REF AIP NORWAY ENR 2-1 DATED 03 JUL 2008.  BOD
999      LDDU
   4234N01816E005      0
            0810311019 910202359          TRIGGER NOTAM - AIP SUP 11/08 WEF 31 OCT 08   C
999      LESO
   4321N00147W005      P
            0811041455 ERM             REF PAGE AD 2-LESO IAC/3 VOR (CAT A, B AND C) R
999      ENZV
   5853N00538E005      P
            0811051210 ERM             REF AIP AD 2 ENZV 5-1 DATED 28 AUG 2008  MSA,
999      LZPP
   4838N01750E005      0
            0812311340 903311800          FUEL AVGAS 100 LL NOT AVBL. REF LZPP AD 2.4.2.
999      EGPD
   5712N00212W005      0
            0810311300 906012200          RUNWAY 18/36 CLOSED
230      EGTT
   5143N00420W005      0
            0811051140 903271400              SFC    23000FT AMSL
                               DANGER AREA EG D118 PEMBREY CHANGE OF OPENING H
999      ENOR
   6418N01507E999      P
            0810311435 ERM             REF AIP ENR 6.2-3 6.2-5 6.2-11 6.2-13 4.4-10 SI
999      LHBP
   4726N01916E005      P
            0811010400 ERM             AS THE RESULT OF REPAINTING WORKS ALL MARKING A
999      EPWR
   5106N01653E005      P
            0811051446 ERM             INTRODUCTION OF NEW HORIZONTAL MARKING FOR BACK
999      LEGT
   4017N00343W005      0     E
            0902050811 905052000 ST        OBST ERECTED 33,45M HGT AND 45M RANGE LOCATED O
999      EGKK
   5109N00011W005      P
            0811131526 ERM             REVISED NATS CONTACT NUMBER  REPLACE 01293-601
999      EDDT
   5234N01317E005      0
            0812181200 912181200          TEGEL WEST (BERLIN) NDB RW 392: REDUCED COVERAG
999      LTBA
   4059N02849E025      0
            0902061234 904091330          RWY 36R ILS/LLZ IYES 111.3 MHZ COURSE UNUSUABLE
999      EGNT
   5502N00142W025      P
            0811200000 ERM             NEWCASTLE VOR WITHDRAWN FROM SERVICE. ALL REFER
999      EGTT
   5155N00157W310      0
            0903120000 903262359          TRIGGER NOTAM, AIP AMDT AIRAC 3/2009 WEF 12 MAR
999      ENVA
   6327N01055E005      0
            0811071400 904151600          CRANE ERECTED, PSN 250M SW OF TWR, HEIGHT 102FT
999      LTBB
   3926N02822E025      P
            0811171500 ERM             REF AIP/TURKEY PAGE ENR 3.1-24, ENR 3.2-24, ENR
999      EPKS
   5220N01658E005      0
            0902271447 903312200          DUE TO UNAVAILABILITY OF NDB NK INSTRUMENT APPR
999      LRTM
   4628N02425E005      0
            0812010300 903311400          REF AIP ROMANIA AD.2-15-1/28 AUG 2008,LRTM AD.2
999      GCLP
   2755N01523W005      0     E
            0902061325 905061200 ST        RWY03L ILS LOC RESTRICTIONS  17NM/3700FT AVBL
999      LECU
   4022N00347W005      0     E
            0812301331 903312359 ST        TRIGGER NOTAM- AIP SUP 15/08 NEW ENDING DATE 31
999      EPLL
   5143N01924E005      0
            0901020400 903282100          OPERATIONAL HOURS OF ATC AND CTR LODZ/LUBLINEK
999      ENEV
   6829N01640E005      P
            0810230001 ERM             REF AD 2 ENEV 5-1 PROC ILS-17 HEADER. AMEND TEX


                     Page 228
                       Query2


999      ENCN
   5812N00805E005       P
             0810230001 ERM             REF AIP NORWAY AD 2 ENCN 2-1. RWY GUARD LIGHTS
999      ENAT
   6959N02322E005       P
             0810230001 ERM             REF AIP AIRAC AMDT 04/07 EFF 22 NOV 2007.  PAG
999      LCCC
   3412N03251E180       P
             0204041240 ERM             REFERENCE IS MADE TO THE NOTAM A0019/02 DATED 2
999      LECM
   4025N00617W411       P
             0711221154 ERM             REF AIP SPAIN ENR 6.12-9 CIRCULACION VFR (WEF 1
999      ENTO
   5911N01016E005       P
             0812010840 ERM             REF AIP NORWAY ENTO AD 2.20  PPR REQUIRED FOR
999      LEGT
   4018N00343W005       P
             0802280822 ERM             REF AIP SPAIN LEGT IAC/4 NOT AVBL
999      EGAC
   5437N00552W005       0
             0812311005 903312359          DUE WIP AND STAND REALIGNMENT,STANDS 6,7,8,9 AN
999      EGLL
   5129N00028W005       0
             0812311050 903312359          ILS 09L/27R GP CERTIFIED FOR EXTENDED RANGE OPE
999      EPWW
   5226N01919E999       0     E
             0812310954 903312359 ST        PERMISSIONS FOR ENTRY INTO POLISH AIRSPACE WILL
999      EGPE
   5733N00403W005       P
             0903120000 ERM             REF AD 2-EGPE-1-8 SECTION 2.22 FLIGHT PROC: ADD
999      EPWW
   5226N01919E999       P
             0901010000 ERM             PLEASE TO BE INFORMED, THAT BEGINNING FROM 1 JA
999      EGAA
   5439N00613W005       0
             0812031900 903312359          FIRE AND RESCUE DOWNGRADED TO CAT 7. CAT 8/9 CA
999      EGPH
   5557N00322W005       0
             0811140700 904201730     0700-1730CRANE OPR 226.DEG (TRUE)/1.134NM FM ARP. MAX HG
999      LECM
   4221N00338W025       0     E
             0903181151 906181100 ST        NDB BGS 357.000KHZ OUT OF SERVICE
999      LHPP
   4559N01815E005       0
             0812301041 903311900          DE-ICING SERVICE IS NOT AVAILABLE.
999      LHBP
   4726N01916E005       P
             0812151308 ERM             AS THE RESULT OF RECALCULATION OF THE STRENGTH
999      LEBL
   4117N00204E005       0
             0903161044 906161200          RWY07L ILS LOCALIZER RESTRICTION COVERAGE TO 17
999      ENGM
   6012N01105E005       0     E
             0812221515 904302359 ST        REF AIP NORWAY ENGM AD 2.22 CHAPTER 8 - USE OF
010      EPWW
   5151N01624E005       0     E
             0811140815 908132359 ST        NEW OBSTACLE ERECTED - MAST AT PAWLOWICE, PSN:
999      EGPH
   5557N00322W005       0
             0903171730 905012359          DUE WIP ALL PUSHBACKS FM STANDS 1A, 1, 101 AND
245      EGTT        P
   5441N00219W483 EGPX0811141635 ERM             VISUAL FLIGHT RULES  REF UK AIP ENR 6-1-4-1 CH
999      EHAM
   5218N00446E005       1     E
             0811200001 003010001 ST        REF AIP AD 2.22 NOTES OF PARA 1.3.2.1 AND 4.3.1
035      EGTT
   5244N00058E002       0
             0811280600 905292359              SFC   3500FT INTENSITY RADIO TRANS
                                D BAND TYPE 93 RADAR HIGH AMSL
999      ENTC
   6941N01855E005       P
             0811141341 ERM             REF AIP NORWAY AD 2 ENTC 5-5 AND ENR 4.4 AMEND
999      ENCN
   5812N00805E005       P
             0810230001 ERM             DURING CERTAIN PERIODS KJEVIK APP WILL OPERATE
999      LECO
   4318N00822W005       0     E
             0903111937 904121014 ST        PRESENCE OF MACHINERY ON THE LEFT SIDE RWY22 AT
999      ENCN
   5812N00805E005       P
             0810230001 ERM             WHEN TWR AND APP SERVICES ARE PROVIDED FROM THE
999      ENCN
   5812N00805E005       P
             0810230001 ERM             TWY CENTRELINE LIGHTS TWY 'A' INSTALLED.
999      ENCN
   5812N00805E005       P
             0810230001 ERM             PARKING STANDS 1-9 RENAMED 11-19. NEW STAND 10
999      ENCN
   5812N00805E005       P
             0810230001 ERM             REF AIP NORWAY AD 2 ENCN 3-1/3, DATED 04 SEP 20
999      ENCN
   5812N00805E005       P
             0810230001 ERM             REF AIP NORWAY AD2 ENCN 4-5/6/7/8 SID RWY22 'LS
999      ENCN
   5812N00805E005       P
             0810230001 ERM             REF AIP NORWAY AD2 ENCN 4-5/6/7/8 STAR RWY04/22
999      EPPW
   5223N01751E005       0     E
             0902270958 903312300 ST        PAPI RWY 11R U/S.
999      EGTT
   5155N00157W300       P
             0901010001 ERM             UK AIP HANG GLIDING AND PARASCENDING WINCH/AUTO
999      ENGM
   6012N01105E005       0     E
             0810161320 905312359 ST        TWY C, C1, C2 AND C3 CLSD WHEN RVR LESS THAN 40
999      ENNK
   6826N01723E005       P
             0810230001 ERM             GO-AROUND LIGHTS INSTALLED
999      EGPX        0
   5441N00219W483 EGTT0903041144 903262359          WEF 12 MAR 2009, REVISED AIR TRAFFIC SERVICES O
999      ENAT
   6959N02322E005       P
             0810231000 ERM             REF AIP ENAT AD 2.12. RWY DIMENSIONS 2143X40M.
999      ENAL
   6234N00607E005       0
             0810260100 903290100          REF AIP AD 2 ENAL 2.6. RESCUE AND FIRE FIGHTING
999      ENAL
   6234N00607E005       0     E
             0810231215 909202359 ST        IN CERTAIN PERIODS VIGRA APP FREQ 119.850MHZ WI
999      ENEV
   6829N01641E005       P
             0810230001 ERM             UHF FREQ: TWR 369.325, APP 308.775
999      LJMB
   4629N01541E005       0     E
             0810251908 903281900 ST        NEW OPERATIONAL HOURS OF ATS REPORTING OFFICE M
999      LJLJ
   4613N01427E005       P
             0811200000 ERM             ATC DEPARTURE CLEARANCE AVAILABLE AT START UP.
999      LTDA
   3622N03618E005       0
             0902201042 903282300          AERODROME OPERATING HOURS ARE AS FOLLOWS TILL F
999      LTCI
   3828N04320E005       0
             0902271331 903282300          AERODROME OPERATING HOURS AS FOLLOWS :  EVERYD
999      ENOR        P
   6842N01520E926 ENOB0311270001 ERM             AS STATED IN NAT REGION DOCUMENTATION, FREQ 131
999      ENRY
   5923N01047E005       0     E
             0903011654 903272359 ST        REF AIP NORWAY ENRY AD 2.3 OPERATIONAL HOURS
999      ENRY
   5923N01047E005       0     E
             0811071435 903282359 ST        FUEL HR OF SER: MON-FRI 0430-1900, SAT 0500-140
999      ENHK
   7029N02208E005       P
             0811200001 ERM             REF AIP AD 2 ENHK 5-1 DATED 20 NOV 2008  PROFI
999      EGAA
   5439N00613W005       0
             0812231811 903312359          AD PPR ONLY TO CIVIL HEL ACFT DUE PARKING. TEL
999      ENAL
   6234N00607E005       0
             0810261433 903281900          REF AIP ENAL AD 2.3 ITEM 7:  VIGRA TWR/APP HR
999      ENCN
   5812N00805E005       0
             0810260000 903282359          AD HR OF SER: MON-FRI/0510-2200 SAT/0510-2105 S


                      Page 229
                       Query2


999      LDPL
   4454N01355E005        P
             0808150937 ERM             ACFT STANDS, PAGE LDPL AD 2-17    STANDS 1-10 R
999      ENTO
   5911N01016E005        P
             0812101110 ERM             REF AIP AD 2 ENTO 5-1, 5-2, 5-3, 5-5, 5-6, 5-7.
999      LJLA
   4609N01454E999        P
             0803310903 ERM             ALL         TO ABOVE CONTACTS.  REF AIP
999      LJLA
   4609N01454E999        P
             0803310846 ERM             AIRCRAFT FLYING INTO OR DEPARTING FROM THE TERR
999      EGPH
   5557N00322W005        0
             0812170524 903310545          TWY ECHO AND FOXTROT, TWY LGT U/S, TEMPO TWY CL
999      ENTO
   5911N01016E005        P
             0809120400 ERM             REF AIP AD2 ENTO 6-4, LANDING PATTERNS HELICOPT
999      ENGM
   6012N01105E005        0     E
             0810200600 905202359 ST        CRANE OPR 180M WEST OF DVOR/DME AT OSL, HGT 90F
999      LEXJ
   4325N00349W005        0     E
             0812300846 903292359 ST        RWY11 PAPI RIGHT SIDE OUT OF SERVICE
999      ENOR        P
   7002N00609E999 ENOB0311270001 ERM             ON THE REQUEST OF THE US EMBASSY THE FOLLOWING
010      EGTT
   5149N00458W001        1
             0812150030 003312359               SFC    600FT AMSL
                                 CONSTRUCTION SITE CRANE OPERATING WI 1NM 5149N
999      LCCC
   3412N03251E180   0205020950 ERM
                  P                    SFC    TO
                                 NAVIGATION WARNING UNL ALL CONCERNED   REFERENCE
460      ESAA
   5849N01753E025        P
             0811210930 ERM             NEW HOLDING PROCDURE INSTALLED AS ALTN TO TRS H
005      EPSC
   5333N01448E005        P
             0811211022 ERM             NEW OBSTACLE ERECTED - CHIMNEY,    LOZIENISKA/G