PowerPoint-presentatie - DIM Vastgoed by liwenting

VIEWS: 10 PAGES: 17

									   WELKOM OP DE
ALGEMENE VERGADERING VAN
  AANDEELHOUDERS
   23 MAART 2006
             Resultaten
                         2005        2004     2003


Direct rendement                 8,0%        7,7%     8,3%

Indirect rendement               30,5%        5,1%     6,6%

Totaalrendement                 38,5%       12,8%     14,9%


Intrinsieke waarde (ultimo boekjaar, p/a)  $  20,89    $   16,14   $  15,43

Beurskoers (ultimo boekjaar, p/a)      $  21,30    $   16,70   $  13,30
Dividend (p/a)               $  1,20*    $    1,17  $  1,12Bezettingsgraad (ultimo boekjaar)        93,5%       96,8%     96,6%
                        * Voorgesteld keuzedividend      2
           2005 in beeld


• Economie Verenigde Staten  • DIM portefeuille en aandeel

  –  Werkgelegenheid      –  Aanhoudend lage rente
  –  Consumentenvertrouwen   –  ‘Portefeuillepremie’
  –  Rente           –  Equity One / Homburg Invest
  –  Inflatie          –  Verjonging portefeuille
  –  Irak
                                3
Eustis Village
 Eustis, Florida


       •  Aangekocht op 10 mei 2005 voor
         $ 17,2 miljoen

       •  Bouwjaar: 2002

       •  Verhuurbare oppervlakte: 12.721 m2
       •  Bezettingsgraad: 98,1% (01-01-2006)

       •  Hoofdhuurders: Publix Supermarkets
         (32% van de oppervlakte; huur-
         overeenkomst tot september 2022),
         Beall’s Department Store (40%;
         huurovereenkomst tot april 2017)
                       4
Freehome Village
  Canton, Georgia


      •  Aangekocht op 18 mei 2005 voor
        $ 12,9 miljoen

      •  Bouwjaar: 2003

      •  Verhuurbare oppervlakte: 6.906 m2

      •  Bezettingsgraad: 85,7% (01-01-2006)

      •  Hoofdhuurder: Publix Supermarkets
        (60% van de oppervlakte; huurovereen-
        komst tot december 2023)
                       5
Loganville Town Center
   Loganville, Georgia


        •  Aangekocht op 29 juli 2005 voor
          $ 13,5 miljoen

        •  Bouwjaar: 1997

        •  Verhuurbare oppervlakte: 7.215 m2

        •  Bezettingsgraad: 100,0% (01-01-2006)

        •  Hoofdhuurder: Publix Supermarkets
          (66% van de oppervlakte; huurovereen-
          komst tot juli 2017)
                           6
Wilmington Island Shopping Center
    Wilmington Island, Georgia


            •  Aangekocht op 15 september 2005
              voor $ 13,5 miljoen

            •  Bouwjaar: 1985, uitgebreid en
              gerenoveerd in 1998 en 2003

            •  Verhuurbare oppervlakte: 8.159 m2

            •  Bezettingsgraad: 93,6% (01-01-2006)

            •  Hoofdhuurders: Kroger (48% van de
              oppervlakte; huurovereenkomst tot
              september 2018); Eckerd Drugstore
              (10%)
                              7
South Plaza Shopping Center
   St. Mary’s County, Maryland


          •  Aangekocht op 8 december 2005 voor
            $ 23 miljoen

          •  Bouwjaar: 2005

          •  Verhuurbare oppervlakte: 8.578 m2

          •  Bezettingsgraad: 100% (01-01-2006)

          •  Hoofdhuurders: Ross Dress for Less
            (31% van de oppervlakte; huur-
            overeenkomst tot november 2015);
            Best Buy (22%; november2015);
            Old Navy (16%; januari 2011);
            Petco (15%; december 2015)                           8
    Overige investeringen

• The Shops at Lake Tuscaloosa:
 uitbreiding met circa 725 m² verhuurbare
 winkelruimte
 investering $ 651.000

• Grayson Village:
 aankoop perceel grond van circa 0,4 hectare
 investering $ 489.000


                       9
      Winst-en-verliesrekening
$’000                   2005   2004   2003


Nettohuuropbrengsten           23.933  21.327  20.271
Totaal lasten incl. verschuldigde
vennootschapsbelasting          15.383  14.079  13.408
Operationeel beleggingsresultaat na    8.550  7.248  6.863
belastingen
Herwaarderingsresultaat na belastingen  32.447  4.818  5.410
Nettowinst na belastingen         40.997  12.066  12.273


Nettowinst per aandeel ($)         5,94   1,88   2,07
Operationeel beleggingsresultaat per    1,24   1,13   1,16
aandeel ($)
Herwaarderingsresultaat per aandeel ($)   4,70   0,75   0,91


                                10
            Balans
$’000           31-12-05   31-12-04 31-12-03


Beleggingen         389.763   305.678  258.514
Vorderingen           3.187   2.726   2.107
Overige activa         4.282   4.446   6.299
Totaal activa        397.232   312.850  266.920


Eigen vermogen       154.094   105.731  95.545
Voorzieningen        13.642    7.317   5.874
Langlopende schulden    215.674   174.468  147.705
Kortlopende schulden     13.822   25.334  17.796
Totaal passiva       397.232   312.850  266.920


                           11
Kwaliteit van de portefeuille
            Soort huurders
            per 31-12-2005


   Lokale huurders
       21,1%
  Leegstand              Grote nationale en
    6,5%              regionale huurders
                    72,4%
                               12
Kwaliteit van de portefeuille
         Financiering portefeuille
           per 31-12-2005
                       Eigen vermogen
                       40%
Vreemd vermogen
      60%
                                13
                  Ontwikkeling beurskoers en intrinsieke waarde per aandeel
                          periode 1/1/05 - 17/03/06
   23,00


   22,00


   21,00


   20,00
USD
   19,00


   18,00


   17,00


   16,00


   15,00
                     4- d
       5
            5                  5                        05
                              5
                                    5
                                         5
                                               5
                                                    5                                                          05
                                                                05
                                                                      05
                                                                            6
                                                                                 6                                                                                       6
                    1- den
      00
           00                 00
                             00
                                   00
                                        00
                                              00
                                                   00
                                                                           00
                                                                                00                                                                                      00
                       20
                                                         20
                                                               20
                                                                     20
     2
          2                2
                            2
                                  2
                                       2
                                             2
                                                  2
                                                                          2
                                                                               2                                                                                     2
                      i
   1-
         2-              3-
                           5-
                                6-
                                      7-
                                           8-
                                                 9-
                                                        -
                                                              -
                                                                    -                                                                        1-
                                                                              2-                                                                                   3-
                     iv
                                                      10
                                                            11
                                                                  12
                    -d
   1-
         1-              1-
                           1-
                                1-
                                      1-
                                           1-
                                                 1-
                                                                        1-
                                                                              1-                                                                                   1-
                                                      1-
                                                            1-
                                                                  1-
                  ex
                                         Slotkoers    Intrinsieke waarde
                                                                                      14
   Dividendbeleid en -voorstel

• Dividendbeleid
 – 8% van de intrinsieke waarde begin boekjaar
 – keuzedividend

• Dividendvoorstel
 –  $ 1,20 contant of stock
 –  ex-dividenddatum       27 maart 2006
 –  einde keuzeperiode      10 april 2006
 –  betaalbaarstelling dividend  18 april 2006


                          15
     Vooruitzichten 2006*

• Operationeel beleggingsresultaat per aandeel
 van $ 1,15 - $ 1,29

• Positief indirect resultaat op basis van
 marktomstandigheden

• Dividenduitkering in 2007
 $1,57 per aandeel
              • Op basis van de huidige portefeuille en geldende inzichten,
               en onvoorziene omstandigheden voorbehouden


                                        16
Hartelijk dank voor uw aandacht

								
To top