Docstoc

PowerPoint-presentatie - DIM Vastgoed NV

Document Sample
PowerPoint-presentatie - DIM Vastgoed NV Powered By Docstoc
					   WELKOM OP DE
ALGEMENE VERGADERING VAN
  AANDEELHOUDERS
   22 MAART 2007
             Resultaten
                               2006    2005    2004


Direct rendement 1)                      0,2%    6,5%    7,7%

Indirect rendement 1)                     5,9%    32,0%    5,1%

Totaalrendement 1)                      6,1%    38,5%    12,8%


Intrinsieke waarde (ultimo boekjaar, p/a)  1)   $    20,88  $  20,89  $  16,14

Beurskoers (ultimo boekjaar, p/a)          $    18,90  $  21,30  $  16,70
Dividend (p/a)                      $  1,57*  $  1,20  $  1,17Bezettingsgraad (ultimo boekjaar)              96,9%    93,5%    96,8%              1) Op basis van Nederlandse waarderingsgrondslagen
              * Voorgesteld keuzedividend                  2
           2006 in beeld


• Economie Verenigde Staten  • DIM portefeuille en aandeel

  –  Werkgelegenheid      –  Aanhoudend lage rente
  –  Consumentenvertrouwen   –  ‘Portefeuillepremie’
  –  Rente           –  Bestuurs- en beheerstructuur
  –  Inflatie          –  Bezettingsgraad
  –  Irak
                                3
Governors Town Square
   Acworth, Georgia


        •  Aangekocht op 15 maart 2006 voor
          $ 14,2 miljoen

        •  Bouwjaar: 2005

        •  Verhuurbare oppervlakte: 6.379 m 2
        •  Bezettingsgraad: 100% (01-01-2007)

        •  Hoofdhuurder: Publix Supermarkets
          (65% van de oppervlakte; huur-
          overeenkomst tot februari 2025)
                        4
Dublin Village
 Dublin, Georgia


      •  Aangekocht op 28 september 2006 voor
        $ 9,1 miljoen

      •  Bouwjaar: 2005

      •  Verhuurbare oppervlakte: 9.155 m2

      •  Bezettingsgraad: 95,9% (01-01-2007)

      •  Hoofdhuurder: Kroger (71% van de
        oppervlakte; huurovereenkomst tot
        augustus 2025)
                       5
      Geconsolideerde winst- en verliesrekening

$’000 (op basis van IFRS)       2006   2005   2004


Nettohuuropbrengsten         26.271  23.933  21.327


Direct resultaat na belastingen    369   6.972  7.101
Indirect resultaat na belastingen   4.163  21.844  1.961
Nettowinst na belastingen      4.532  28.816  9.062


Nettowinst per aandeel ($)       0,58   4,17   1,41
Direct resultaat per aandeel ($)    0,05   1,01   1,11
Indirect resultaat per aandeel ($)   0,53   3,16   0,30
                              6
             Geconsolideerde balans
$’000                       31-12-06  31-12-05  31-12-04
Onroerendgoedbeleggingen              400.054  389.763  305.678
Overige vaste activa                 5.493   1.652   1.830
Vlottende activa                  17.204   5.817   5.342
Totaal activa                   422.751  397.232  312.850

Latente belastingverplichtingen (IFRS)       51.722   43.851   25.345
Overige langlopende schulden            233.066  215.674  174.468
Kortlopende schulden                 9.220   13.822   25.334
Totaal schulden (IFRS)              294.008  273.347  225.147

Geconsolideerd eigen vermogen (IFRS)       128.743  123.885   87.703
Bij: versch. in waardering lat. belastingverpl.   35.171   30.209   18.028
Venn. eigen vermogen (NL grondslagen)       163.914  154.094  105.731


                                       7
Kwaliteit van de portefeuille
            Soort huurders
            per 31-12-2006


   Lokale huurders
       22,7%
  Leegstand              Grote nationale en
    3,1%              regionale huurders
                    74,2%
                               8
Kwaliteit van de portefeuille
         Financiering portefeuille
           per 31-12-2006
                       Eigen vermogen
                       41%
Vreemd vermogen
      59%
                                9
10
       Dividendvoorstel

• Geldend dividendbeleid
 – 8% van de vennootschappelijke intrinsieke waarde
  (o.b.v. NL grondslagen) begin boekjaar
 – keuzedividend

• Dividendvoorstel
 –  $ 1,57 contant of stock
 –  ex-dividenddatum       26 maart 2007
 –  einde keuzeperiode      10 april 2007
 –  betaalbaarstelling dividend  16 april 2007


                          11
     Vooruitzichten 2007*
• Direct resultaat per aandeel van $ 1,12 - $ 1,26

• Positief indirect resultaat op basis van
 marktomstandigheden

• Dividenduitkering in 2008
 $1,54 per aandeel (bij een ongewijzigd
 dividendbeleid)

              • Op basis van de huidige portefeuille en geldende inzichten,
                en onvoorziene omstandigheden voorbehouden


                                         12
Hartelijk dank voor uw aandacht

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:19
posted:7/28/2011
language:Dutch
pages:13