Plaats uw aanwijzer boven deze verwijzing. - De Blauwe Papierwinkel

Document Sample
Plaats uw aanwijzer boven deze verwijzing. - De Blauwe Papierwinkel Powered By Docstoc
					     1        2                         3                      4       5    6    7    8    9      10    11
ALGEMEEN      ALGEMEEN  ALGEMEEN                                       DEFAULT    DEFAULT DEFAULT DEFAULT DEFAULT DEFAULT    DEFAULT DEFAULT
BOEKINGSGANG    KOPTEKST  INFORMATIE                                      Sleutel    VolgnummerBoekdatumMIDatum Code Keuze     Keuzeknop Rekening
                Van het dagafschrift wordt alleen [totaal bijgeboekt] en [totaal afgeboekt]
        1 DAGAFSCHRIFT geregistreerd                                         1 D                             Liquiditeiten
                Algemene kosten zijn huisvestingskosten, bureaukosten, telefoonkosten, autokosten,
                etc.
        2 ALGEMENE KOSTEN                                                    1                         Kostenstandaard
        3 KASBOEKING  Dit is de tegenboeking van de kassa. De controleboeking                    1 D                             kassen

                Betaling van faktuurnummer
        4 DEBITEURENONTVANGST opal bestaande verkoopfaktuur verwerken                              1                         Debiteuren
                Voeding drank genotsmiddelen representatie recepties feestelijke bijeenkomsten
        5 KOSTEN 75%  congressen symposia seminars studiereizen.                                1                     TRUE  Kostenbyz75
                Registratie van gekochte goederen, welke meerdere jaren zullen worden gebruikt.
        6 AANSCHAF ACTIVA                                                    1                         Activam
                Rente betaald en ontvangen.
        7 RENTE BETAALD Amortisatie pensioenen, bijboeken rente schuld ondernemer, etc.
                - ONTVANGEN                                               1                         Renteontvangen
                Stortingen of opnames
        8 TRANSACTIE DGA OF ONDERNEMER op rekeningcourant /ondernemer/aandeelhouder                       1                         RCPriveboekbaar

        9 VOORRAAD   Voorraad op- en afboeken=voorraad ontvangst en uitgifte                   1                               voorraad
        10        Eenmaal per jaar voor elke activum bepalen welk gedeelte wordt afgeschreven
         AFSCHRIJVEN JAAR                                         1    1                               Activam
        11        Voor alle
         AFSCHRIJVEN PERIODE activa afschrijven per een aantal managementinformatieperioden.        1    1                               Activam
        12        Afboeken betalingsverschillen die overblijven na verwerken dagafschrift.
         BETALINGSVERSCHIL                                             1                               betalingsverschil
        13 MEMORIAAL                                             VERSTOREN!!!!!!
                Debet of credit boeking op leke rekening. VOORZICHTIG! U KUNT DUS ELKE BOEKINGSGANG 1 D                                  Rekeningen
        14        Betaling van debiteurennummer
         DEBITEURENONTVANGST opal bestaande verkoopfaktuur verwerken                        1                               Debiteuren
        15        Met deze
         MEERDERE PERIODEN boekingsgang kunnen kosten worden toegerekend aan meerdere perioden.          1                               Kostenperiodiek
        16        Per periode kosten
         PERIODIEKKOSTEN PER PERIODE toerekenen.                              1    1                               VUBP
        17        Opboeken bijtelling auto van de zaak
         AUTO ONDERNEMER                                          1    1                        22       Rcpriveauto
        18        Boeking van
         BETALING LOONBELASTING de betaling loonbelasting                             1                               NTBloonbelasting
                Dividenden worden vaak uitbetaald onder inhouding van dividendbelasting.
                Deze
        19 DIVIDENDBETALING dividenbelasting is na afloop van het boekjaar terugvorderbaar.             1                        25       Dividendontvangen

        20  BTW BETALING De betaalde BTW wordt verdeeld over de afzonderlijke rekeningen geboekt.                1                         BTWBETVJ
        21  KASSAGELD   Geld op de rekening ontvangen uit de kas of opgenomen voor de kas.                   1                         Tussenrekeningkassa
        22         Periodiek inkopen is gekoppeld aan periodenummer
          PERIODIEK INKOPEN                                                  1                         KVkas
        23  LOONBETALINGENInboeken van uitbetaalde lonen                                     1
        24  PIN      Geld op de rekening ontvangen via de PIN automaat                           1                         Tussenrekeningpin
                 Wijzigen van boekingen is direct ingrijpen in de boeking.
                  Het veiligst is de boeking op nul te stellen en de boeking opnieuw te maken.
        25  WIJZIG BOEKING Fouten hier hebben grote gevolgen.                                  1
        26         Rente verstrekte lening hypotheek periodiek boeken
          RENTE VERSTREKTE LENING/HYPOTHEEK                                     1     1                         belegginglening
        27  BELEGGINGEN Stortingen en opnamen van beleggingen en verstrekte leningen boeken                   1                         FAboekbaar
        28  DEMO BOEKING Informatieveld voor boeking                                       1                         kostenstandaard
        29  LEEG                                                         1
        30         Betaling inkoopfactuur van leverancier
          INKOOPFACTUUR BETALING                                                1                         crediteuren
        31  LEEG                                                         1
        32  LEEG                                                         1
        33  LEEG                                                         1
        34         De toepassing van de kleine ondernemersregeling kan een winstbron opleveren.
          WINST OP KLEINE ONDERNEMERSREGELING                                    1     1                         BTWKLOND
        35  LEEG                                                         1
36  LEEG                                                    1
37  LEEG                                                    1
38  LEEG                                                    1
39  LEEG                                                    1
40  LEEG                                                    1
41         Kaartjes
   OPENBAAR VERVOER openbaar vervoer zijn bruto. Er mag een laag tarief omzetbelasting verrekend worden.    1  KostenOV
          Direct aan omzet gerelateerde kosten.
42         Bijvoorbeeld de
   KOSTPRIJS VERKOPEN DIRECT materialen gebruikt voor die specifieke omzet.                  1  Kvdirect
43         Inboeken verkoopfcaturen voor debiteurenadministratie
   VERKOOPFACTUREN VORIG JAAR                                         1  Debiteuren
44         In kasstelsel wordt omzet geboekt als ontvangen. Dat kan dus ook giraal
   OMZET KASSTELSEL                                              1  Omzetkasstelselhoog
45  KASSA OMZET Boeken van kassaomzetten                                  1  1  Omzetkasstelselhoog

46 LEEG                                                     1  Kostenstandaard

47 LEEG                                                     1  Kostenbyz75

48 VOORSCHOTTENAan medewerkers etc verstrekte voorschotten etc.                         1  Tussenrekeningvoors
        Alle per faktuur in rekening gebrachte bedragen worden hier vastgelegd.
        Faktuurnummers
49 VERKOOPFAKTUUR BUITENLAND dienen opeenvolgend te zijn.                          1  1  Debiteuren
        Alle per faktuur in rekening gebrachte bedragen worden hier vastgelegd.
        Faktuurnummers dienen opeenvolgend te zijn.
50 VERKOOPFAKTUUR BINNENLAND                                         1  1  Debiteuren
      12    13   14   15   16   17    18   19    20   21   22   23    24    25    26   27   28   29   30
                             ACCELERATOR
    DEFAULT DEFAULT DEFAULT DEFAULT DEFAULT ACCELERATOR        ACCELERATOR
                                 ACCELERATOR       ACCELERATOR
                                          ACCELERATOR  ACCELERATOR
                                                     ACCELERATOR
                                                          ACCELERATOR   ACCELERATOR
                                                              ACCELERATOR      ACCELERATOR
                                                                      ACCELERATOR  TEKST
         BedragH BedragL OBHoog OBLaag Sleutelnummer
    Omschrijving                       BoekdatumMidatum Code
                             Volgnummer           Keuze               BedragH BedragL OBHoog OBLaag Boeknummer
                                                 KeuzeknopRekening Omschryving

    afschrift                   N  V   D    M    C            R    Y    O     A           Dagafschriftnummer

    Kosten                    N  V   D    M    C            R    Y    H     L           Dagafschriftnummer
    Kasmutatie                  N  V   D    M    C            R    Y    O     A           Dagafschriftnummer

euren                         N  V   D    M    C    F        R    E    L                Dagafschriftnummer

    beperkt aftrekbaar              N  V   D    M    C        P    R    Y    H     L           Dagafschriftnummer
                           N  V   D    M    C            R    Y    H     L           Dagafschriftnummer

    rente                     N  V   D    M    C            R    Y    O     A           Dagafschriftnummer
    transactie ondernemer             N  V   D    M    C            R    Y    O     A    H   L    Dagafschriftnummer

    Voorraadmutatie                N  V   D    M    C            R    Y    H     l    H   L    Dagafschriftnummer
                           N  V   D    M    C            R    Y    O                DagMemoriaalnummer
    Periodeafschrijving              N  V   D    M    C            R    Y                    DagMemoriaalnummer
    Betalingsverschil               N  V   D    M    C            R    Y    A                Dagsfschriftnummer
    Kasmutatie                  N  V   D    M    C            R    Y    O     A           Dagafschriftnummer
    naam fakt                   N  V   D    M    C    F        R    E    L     L           Dagafschriftnummer
    Kosten                    N  V   D    M    C    P        R    Y    H     L           Boeknummer
    Periodie kosten                N  V   D    M    C            R    Y    H     L           Boeknummer
    Kenteken                   N  V   D    M    C    I        R    Y    W     L
    Periode                    N  V   D    M    C            R    Y    H     L

    Dividend                   N  V   D    M    C    B        R    Y    D     K           Dagafschriftnummer

    Periode                    N  V   D    M    C    B        R    Y    D     L           Dagafschriftnummer
    Storting uit kas               N  V   D    M    C    B        R    Y       1    2         Dagafschriftnummer
    Periode                    N  V   D    M    C            R    E    H     L           Dagafschriftnummer
    Limpens 892,02    66,08  53,69  88,08  N  V   D    M    C            R    Y         L           Afschriftnummer
    PIN storting                 N  V   D    M    C    B        R    Y       1    2         Dagafschriftnummer


                           N  V   D    M    C            R    O    T     C           Boeknummer
ginglening                      N  V   D    M    C            R    Y    H     L           Boeknummer
ekbaar                        N  V   D    M    C            R    Y    H     L           Boeknummer
nstandaard                      N  V   D    M    C            R    Y    H     L           Boeknummer
                           N  V   D    M    C            R    Y    H     L
    Crediteur                   N  V   D    M    C    F        R    Y    B     L           Dagafschriftnummer
                           N  V   D    M    C            R    Y    H     L
                           N  V   D    M    C            R    Y    H     L
                           N  V   D    M    C            R    Y    H     L
    Kl Ond Regeling                N  V   D    M    C            R    Y    H     L
                           N  V   D    M    C            R    Y    H     L
              N  V  D  M  C    R  Y  H  L
              N  V  D  M  C    R  Y  H  L
              N  V  D  M  C    R  Y  H  L
              N  V  D  M  C    R  Y  H  L
              N  V  D  M  C    R  Y  H  L
    kaartje OV     N  V  D  M  C    R  Y  H  A  Boeknummer

   Directe omzetkosten  N  V  D  M  C    R  Y  H  L  Dagafschriftnummer
euren            N  V  D  M  C    R  O  O  L  Factuurnummer
 tkasstelselhoog      N  V  D  M  C    R  Y  H  L  Dagschriftnummer
 tkasstelselhoog      N  V  D  M  C  G  R  I  H  L  Weeknummer

    Kosten       N  V  D  M  C    R  Y  U  I  Weeknummer

    Kosten       N  V  D  M  C    R  Y  U  I  Weeknummer

    Kosten       N  V  D  M  C    R  Y  O  A  Weeknummer

euren            N  V  D  M  C  D  G  Y  H  L  Faktuurnummer

euren            N  V  D  M  C  D  G  Y  H  B  Faktuurnummer
    31   32    33     34    35     36    37    38    39      40    41     42       43      44   45    46      47     48      49
TEKST    TEKST  Tekst   TEKST   TEKST   Tekst  TEKST  TEKST   TEKST    TEKST   TEKST    TEKST     KLEUR     KLEUR  KLEUR  KLEUR     KLEUR    KLEUR    Kleur
Volgnummer  BoekdatumMIdatum  Code   Keuze 1                BedragH
                           KeuzeknopRekening Omschrijving      BedragL  OBHoog   OBLaag    Sleutel        BoekdatumMidatum
                                                                         Volgnummer           Code    Keuze    Keuzeknop

Volgnummer          Code
       BoekdatumManagementinfodatum                Omschryving
                                Rekeningnummer        Totaal
                                         Totaal bijgeboekt afgeboekt                6     6    6      6      6      6     6

Volgnummer          Code
       BoekdatumManagementinfodatum                Omschryving
                                Rekeningnummer        OB
                                         Basis hoogBasis laag OB HoogBTW Laag
                                                    BTW                 6     6    6      6      6      6     6
Volgnummer          Code
       BoekdatumManagementinfodatum                Omschryving
                                Rekeningnummer        Totaal
                                         Totaal bijgeboekt afgeboekt                6     6    6      6      6      6     6

Volgnummer          Code
       BoekdatumManagementinfodatumFaktuurnummer          Debiteur
                                Rekeningnummer   Betaald                         6     6    6      6      6      6     6

Volgnummer          Code
       BoekdatumManagementinfodatum           Rekeningnummer in Horeca genuttigd laag OB HoogBTW Laag
                                     plaatse Basis hoogBasis
                          Spijzen en dranken terOmschryving    OB     BTW                 6     6    6      6      6      6     6
Volgnummer          Code
       BoekdatumManagementinfodatum           Rekeningnummer
                     Aantal gebruiksperioden          Basis hoogBasis laag OB HoogBTW Laag
                                     Omschryving    OB     BTW                 6     6    6      6      6      6     6

Volgnummer          Code
       BoekdatumManagementinfodatum                Omschryving
                                Rekeningnummer        Rente ontvangen
                                         Rente betaald                    6     6        6      6      6      6     6
Volgnummer          Code
       BoekdatumManagementinfodatum                Omschryving
                                Rekeningnummer        Privé betaald aan of voor onderneming
                                         Privé ontvangen van of voor onderneming of betaald door onderneming
                                                                   6     6        6      6      6      6     6

Volgnummer           Code
       BoekdatumManagementinfodatum                  Omschryving
                                Rekeningnummer          OB    BTW
                                           Basis hoogBasis laag OB  HoogBTW Laag        6     6    6      6      6      6     6
Volgnummer           Code
       BoekdatumManagementinfodatum            Rekeningnummer
                      Aantal gebruiksperioden          Nettobedrag
                                       Omschryving                           6     6    6      6      6      6     6
Volgnummer           Code
       BoekdatumManagementinfodatum            Rekeningnummer
                      Aantal gebruiksperioden      Omschryving                           6     6    6      6      6      6     6
Volgnummer  BoekdatumManagementinfodatum                  Omschryving te boeken
                                Rekeningnummer    Af                           6     6    6      6      6      6     6
Volgnummer           Code
       BoekdatumManagementinfodatum                  Omschryving
                                Rekeningnummer    Debet   Credit                   6     6    6      6      6      6     6
Volgnummer           Code
       BoekdatumManagementinfodatum Faktuurnummer           Debiteur Betaald
                                Rekeningnummer                                6     6    6      6      6      6     6
Volgnummer           Code
       BoekdatumEerste gebruiksdatum Aantal perioden          Omschryving
                                Rekeningnummer          OB    BTW
                                           Basis hoogBasis laag OB  HoogBTW  Laag       6     6    6      6      6      6     6
Volgnummer           Code
       BoekdatumManagementinfodatum                  Omschryving
                                Rekeningnummer               BTW  HoogBTW  Laag       6     6    6      6      6      6     6
Volgnummer           Code
       BoekdatumManagementinfodatum            Rekeningnummer    Cataloguswaarde
                      Percentage IB (ingehele getallen) Omschryving          BTW  auto BTW  Laag       6     6    6      6      6      6     6
Volgnummer           Code
       BoekdatumManagementinfodatum Betaald bedrag          Omschryving
                                Rekeningnummer               BTW
                                           Afgedragen loonbelasting  HoogBTW  Laag       6     6    6      6      6      6     6

Volgnummer          Code    %           gehele getallen)
                                     Omschryving
       BoekdatumManagementinfodatum Dividenbelasting (in Rekeningnummer   Dividendbedrag
                                              Ingehouden kosten                6     6    6      6      6      6     6

Volgnummer          Code
       BoekdatumManagementinfodatumBetaald bedrag         Omschryving
                                Rekeningnummer  1169 BTW 1156 BTW 1119afgedragen BTW laag teruggevorderd6
                                              hoog afgedragenBTW 1106 teruggevorderd
                                                    laag    hoog        6             6      6      6      6     6
Volgnummer          Code
       BoekdatumManagementinfodatum                Omschryving
                                Rekeningnummer  Bedrag gestort op bankrekening uit kas 1 uit kas 2 6
                                              Bedrag gestort op bankrekening        6           6      6      6      6     6
Volgnummer          Code    Al
       BoekdatumManagementinfodatum geboekt            Omschryving
                                Rekeningnummer       OB
                                         Basis hoogBasis laag OB HoogBTW Laag
                                                    BTW              6  6           6      6      6      6     6
Volgnummer          Code
       BoekdatumManagementinfodatum                Naam   Brutoloon NTB Vakantiegeld
                                Rekeningnummeren periode        Zorgverzekering
                                                         Loonbelasting   6  6           6      6      6      6     6
Volgnummer          Code
       BoekdatumManagementinfodatum                Omschryving gestort1 gestort2
                                Rekeningnummer   Pin   Pin                   6  6           6      6      6      6     6


Volgnummer          Code    Faktuurnummer
       BoekdatumManagementinfo-datum             Omschryving
                              Rekeningnummer   Debet    Credit  BTW HoogBTW Laag       6          6    6      6      6      6     6
Volgnummer          Code
       BoekdatumManagementinfo-datum             Omschryving
                              Rekeningnummer                             6          6    6      6      6      6     6
Volgnummer          Code
       BoekdatumManagementinfodatum              Omschryving
                              Rekeningnummer   Storting op Verkoop belegging/ onvangen afbetaling lening
                                             belegging verstrekking lening
                                                  BTW HoogBTW Laag       6          6    6      6      6      6     6
Volgnummer          Code    Keuze 1 keuzeknop Rekeningnummer 3 cqBedrag hoog OB laag OB
       BoekdatumManagementinfo-datum             Keuze   OmschrijvingBedrag  OB hoog OB laag        6          6    6      6      6      6     6
Volgnummer          Code
       BoekdatumManagementinfodatum              Omschryving
                              Rekeningnummer              BTW HoogBTW Laag       6          6    6      6      6      6     6
Volgnummer          Code
       BoekdatumManagementinfodatumFaktuurnummer       Omschryving
                              Rekeningnummer   Betaald                       6          6    6      6      6      6     6
Volgnummer          Code
       BoekdatumManagementinfodatum              Omschryving
                              Rekeningnummer              BTW HoogBTW Laag       6          6    6      6      6      6     6
Volgnummer          Code
       BoekdatumManagementinfodatum              Omschryving
                              Rekeningnummer              BTW HoogBTW Laag       6          6    6      6      6      6     6
Volgnummer          Code
       BoekdatumManagementinfodatum              Omschryving
                              Rekeningnummer              BTW HoogBTW Laag       6          6    6      6      6      6     6
Volgnummer          Code
       BoekdatumManagementinfodatum              Omschryving
                              Rekeningnummer              BTW HoogBTW Laag       6          6    6      6      6      6     6
Volgnummer          Code
       BoekdatumManagementinfodatum              Omschryving
                              Rekeningnummer              BTW HoogBTW Laag       6          6    6      6      6      6     6
Volgnummer          Code
       BoekdatumManagementinfodatum           Omschryving
                           Rekeningnummer              BTW HoogBTW  Laag  6  6  6  6  6  6  6
Volgnummer          Code
       BoekdatumManagementinfodatum           Omschryving
                           Rekeningnummer              BTW HoogBTW  Laag  6  6  6  6  6  6  6
Volgnummer          Code
       BoekdatumManagementinfodatum           Omschryving
                           Rekeningnummer              BTW HoogBTW  Laag  6  6  6  6  6  6  6
Volgnummer          Code
       BoekdatumManagementinfodatum           Omschryving
                           Rekeningnummer              BTW HoogBTW  Laag  6  6  6  6  6  6  6
Volgnummer          Code
       BoekdatumManagementinfodatum           Omschryving
                           Rekeningnummer              BTW HoogBTW  Laag  6  6  6  6  6  6  6
Volgnummer          Code
       BoekdatumManagementinfodatum           Omschryving
                           Rekeningnummer              BTW HoogBTW
                                          Kaartprijs betaald    Laag  6  6  6  6  6  6  6

Volgnummer          Code
       BoekdatumManagementinfodatum           Omschryving
                           Rekeningnummer        OB
                                     Basis hoogBasis laag OB HoogBTW Laag
                                               BTW          6  6  6  6  6  6  6
Volgnummer          Code
       BoekdatumManagementinfordatum           Omschryving
                           Rekeningnummer   Brutobedrag                6  6  6  6  6  6  6
Volgnummer          Code
       BoekdatumManagementinfor-datum          Omschryving
                           Rekeningnummer        OB
                                     Basis hoogBasis laag OB HoogBTW Laag
                                               BTW          6  6  6  6  6  6  6
Volgnummer          Code
       BoekdatumManagementinfodatum Afgestort      K
                           Omzet-naamasinkopen     OB
                                     Basis hoogBasis laag OB
                                               BTWhoog BTWlaag    6  6  6  6  6  6  6

Volgnummer          Code
       BoekdatumManagementinfodatum           Omschryving kas uitgegeven
                           Rekeningnummer  Uit    In kas ontvangenHoogBTW Laag
                                               BTW          6  6  6  6  6  6  6

Volgnummer          Code
       BoekdatumManagementinfodatum           Omschryving kas uitgegeven
                           Rekeningnummer  Uit    In kas ontvangenHoogBTW Laag
                                               BTW          6  6  6  6  6  6  6

Volgnummer          Code
       BoekdatumManagementinfodatum           Omschryving kas uitgegeven
                           Rekeningnummer  Uit    In kas ontvangen         6  6  6  6  6  6  6

Volgnummer       Managementinformatie-datum
       Faktuurdatum   Code               Debiteurennaam
                           Debiteurengroep                        6  6  6  6  6  6  6

Volgnummer       Managementinformatie-datum
       Faktuurdatum   Code               Debiteurennaam hoogBasis laag OB
                           Debiteurengroep   Basis  OB     BTWhoog BTWlaag    6  6  6  6  6  6  6
  50   51     52      53      54      55      56   57   58    59   60   61    62    63   64    65   66   67   68   69   70
Kleur  KLEUR   KLEUR     KLEUR     KLEUR    KLEUR        Z    Z
                                     ZICHTBAARICHTBAARICHTBAARICHTBAARICHTBAARICHTBAARichtbaar ZICHTBAARICHTBAARICHTBAARICHTBAARICHTBAARICHTBAARABSTOP TABSTOP
                                                  Z    Z   Z    Z         Z     Z    Z    Z   Z   T
          BedragH
Rekening Omschrijving       BedragL    OBHoog    OBLaag    Sleutel Volg  BoekdatumMidatum Code  Keuze                BedragH BedragL OBHoog OBLaag Sleutel
                                                             KeuzeknopRekening Omschrijving                  Volg

    6     6      6       6      6      6 True   True  True  True  False  False  false  True  False  True   True  False  False  True  False

    6     6      6       6      6      6 True   True  True  True  False  False  false  True  True  True   True  True  True  True  False
    6     6      6       6      6      6 True   True  True  True  False  False  false  True  False  True   True  False  False  True  False

    6     6      6       6      6      6 True   True  True  True  False  True  false  True  True  True   False  False  False  True  False

    6     6      6       6      6      6 True   True  True  True  False  False  True  True  True  True   True  True  True  True  False
    6     6      6       6      6      6 True   True  True  True  False  False  false  True  True  True   True  True  True  True  False

    6     6      6       6      6      6 True   True  True  True  False  False  false  True  True  True   True  False  False  True  False
    6     6      6       6      6      6 True   True  True  True  False  False  false  True  True  True   True  False  False  True  False

    6     6      6       6      6      6  True  True  True  True  False  False  False  True  True  True   True  True  True  True  False
    6     6      6       6      6      6  True  True  True  True  False  False  false  True  True  False  False  False  False  True  False
    6     6      6       6      6      6  True  True  True  True  False  False  false  False  False  False  False  False  False  True  False
    6     6      6       6      6      6  True  True  True  True  False  False  false  True  True  True               True  False
    6     6      6       6      6      6  True  True  True  True  False  False  false  True  False  True   True  False  False  True  False
    6     6      6       6      6      6  True  True  True  True  False  False  false  True  True  True   False  False  False  True  False
    6     6      6       6      6      6  True  True  True  True  False  True  false  True  True  True   True  True  True  True  False
    6     6      6       6      6      6  True  True  True  True  False  False  false  False  False  False  False  False  False  True  False
    6     6      6       6      6      6  True  True  True  True  False  True  false  True  True  True   False  False  False  True  False
    6     6      6       6      6      6  True  True  True  True  False  True  false  True  True  True   False  False  False  True  False

    6     6      6       6      6      6 True   True  True  True  False  True  false  False  True  True   True  False  False  True  False

    6     6      6       6      6      6  True  True  True  True  False  True  false  True  True  True   True  True  True  True  False
    6     6      6       6      6      6  True  True  True  True  False  False  false  True  True  True   True  False  False  True  False
    6     6      6       6      6      6  True  True  True  True  False  True  false  True  False  True   True  True  True  True  False
    6     6      6       6      6      6  True  True  True  True  False  False  false  False  True  True   True  True  True  True  False
    6     6      6       6      6      6  True  True  True  True  False  False  false  True  True  True   True  False  False  True  False


    6     6      6       6      6      6  True  True  True  True  False  False  false  False  True  True   True  True  True  False  False
    6     6      6       6      6      6  True  True  True  True  False  False  false  True  True  False              True  False
    6     6      6       6      6      6  True  True  True  True  False  False  false  True  True  True   True  False  False  True  False
    6     6      6       6      6      6  True  True  True  True  False  True  false  True  True  True   True  True  True  True  False
    6     6      6       6      6      6  True  True  True      False  False  false                          True  False
    6     6      6       6      6      6  True  True  True  True  False  True  false  True  True  True   False  False  False  True  False
    6     6      6       6      6      6  True  True  True      False  False  false                          True  False
    6     6      6       6      6      6  True  True  True      False  False  false                          True  False
    6     6      6       6      6      6  True  True  True      False  False  false                          True  False
    6     6      6       6      6      6  True  True  True  True  False  False  false  True  True  False  False  False  False  True  False
    6     6      6       6      6      6  True  True  True      False  False  false                          True  False
6  6  6  6  6  6  True  True  True     False  False  false                         True  False
6  6  6  6  6  6  True  True  True     False  False  false                         True  False
6  6  6  6  6  6  True  True  True     False  False  false                         True  False
6  6  6  6  6  6  True  True  True     False  False  false                         True  False
6  6  6  6  6  6  True  True  True     False  False  false                         True  False
6  6  6  6  6  6  True  True  True  True  False  False  false  True  True  False  True  False  True  True  False

6  6  6  6  6  6  True  True  True  True  False  False  false  True  True  True  True  True  True  True  False
6  6  6  6  6  6  True  True  True  True  False  False  false  True  True  True  False          True  False
6  6  6  6  6  6  True  True  True  True  False  False  false  True  True  True  True  True  True  True  False
6  6  6  6  6  6  True  True  True  True  False  True  false  True  True  True  True  True  True  True  False

6  6  6  6  6  6 True   True  True  True  False  False  false  True  True  True  True  True  True  True  False

6  6  6  6  6  6 True   True  True  True  False  False  false  True  True  True  True  True  True  True  False

6  6  6  6  6  6 True   True  True  True  False  False  false  True  True  True  True  False  False  True  False

6  6  6  6  6  6 True   True  True  True  False  False  false  True  True  False  False  False  False  True  False

6  6  6  6  6  6 True   True  True  True  False  False  false  True  True  True  True  True  True  True  False
  71    72   73   74   75    76   77     78   79   80   81   82    83   84    85    86    87    88    89    90    91
TABSTOP TABSTOP TABSTOP TABSTOP TABSTOP TABSTOP TABSTOP TABSTOP TABSTOP TABSTOP TABSTOP Muistekst Muistekst Muistekst Muistekst Muistekst Muistekst Muistekst Muistekst Muistekst Muistekst
BoekdatumMidatum Code  Keuze                BedragH BedragL OBHoog OBLaag Sleutelnummer
                KeuzeknopRekening Omschrijving                    Volgnummer
                                                       BoekdatumMidatum Code    Keuze             Omschrijving
                                                                          KeuzeknopRekeningnaam     BedragH

True  False  False  False  True   True   False  True   True   False  False                         Maak de gevraagde keuze!

True  False  False  False  True   True   True   True   True   True   True                         Maak de gevraagde keuze!
True  False  False  False  True   True   False  True   True   False  False                         Maak de gevraagde keuze!

True  False  False  True   True   False  True   True   False  False  False                         Maak de gevraagde keuze!

True  False  False  False  True   True   True   True   True   True   True                         Maak de gevraagde keuze!
True  False  False  False  True   True   True   True   True   True   True                         Maak de gevraagde keuze!

True  False  False  False  True   False  True   True   True   False  False                         Maak de gevraagde keuze!
True  False  False  False  True   True   True   True   True   False  False                         Maak de gevraagde keuze!

True  False  False  False  False  True   True   True   True   True   True                         Maak de gevraagde keuze!
True  True   False  False  True   True   True   False  False  False  False                         Maak de gevraagde keuze!
True  True   False  False  True   False  False  False  False  False  False                         Maak de gevraagde keuze!
True  False  False  False  True   False  False  False                                      Maak de gevraagde keuze!
True  False  False  False  True   True   False  True   True   False  False                         Maak de gevraagde keuze!
True  False  False  False  True   True   True   True   False  False  False                         Maak de gevraagde keuze!
True  True   False  True   True   True   True   True   True   True   True                         Maak de gevraagde keuze!
True  True   False  False  True   False  False  False  False  False  False                         Maak de gevraagde keuze!
True  False  False  True   False  True   True   True   False  False  False                         Maak de gevraagde keuze!
True  False  False  True   True   False  True   True   False  False  False                         Maak de gevraagde keuze!

True  False  False  True   True   False  True   True   True   False  False                         Maak de gevraagde keuze!

True  False  False  True   True   True   True   True   True   True   True                         Maak de gevraagde keuze!
True  False  False  False  True   False  False  True   True   False  False                         Maak de gevraagde keuze!
True  False  False  True   True   True   False  True   False  True   True                         Maak de gevraagde keuze!
True  False  False  False  True   False  True   True   True   True   True                         Maak de gevraagde keuze!
True  False  False  False  True   False  False  True   True   False  False                         Maak de gevraagde keuze!


True  True   False  False  True   False  True   True   True   True   True                         Maak de gevraagde keuze!
True  False  False  False  True   True   True   False                                      Maak de gevraagde keuze!
True  False  False  False  False  True   True   True   True   False  False                         Maak de gevraagde keuze!
True  False  False  True   True   True   True   True   True   True   True                         Maak de gevraagde keuze!
True  False  False       True                                                    Maak de gevraagde keuze!
True  False  False  True   True   True   True   True   False  False  False                         Maak de gevraagde keuze!
True  False  False       True                                                    Maak de gevraagde keuze!
True  False  False       True                                                    Maak de gevraagde keuze!
True  False  False       True                                                    Maak de gevraagde keuze!
True  True   False  False  True   True   True   False  False  False  False                         Maak de gevraagde keuze!
True  False  False       True                                                    Maak de gevraagde keuze!
True  False  False      True                          Maak de gevraagde keuze!
True  False  False      True                          Maak de gevraagde keuze!
True  False  False      True                          Maak de gevraagde keuze!
True  False  False      True                          Maak de gevraagde keuze!
True  False  False      True                          Maak de gevraagde keuze!
True  True  False  False  True  False  False  False  True  False  True  Maak de gevraagde keuze!

True  False  False  False  True  True  True  True  True  True  True  Maak de gevraagde keuze!
True  True  False  False  True  True  True  True  False          Maak de gevraagde keuze!
True  False  False  False  True  True  True  True  True  True  True
True  False  False  True  True  True  True  True  True  True  True  Maak de gevraagde keuze!

True  False  False  False  True  True  True  True  True  True  True  Maak de gevraagde keuze!

True  False  False  False  True  True  True  True  True  True  True  Maak de gevraagde keuze!

True  False  False  False  True  True  True  True  True  False  False  Maak de gevraagde keuze!

True  False  False  False  True  True  False  False  False  False  False  Maak de gevraagde keuze!

True  False  False  False  True  True  True  True  True  True  True  Maak de gevraagde keuze!
  92    93    94    95  96   97   98        99    100     101    102     103  104   105   106   107     108   109    110      111  112
Muistekst Muistekst Muistekst BTW  BTW  FalseTW BTW        DEF    ACC     TEKST   KLEUR    ZICHTBAARABSTOP MUISTEKSTOFO
                                                             T        K    DEF     ACC   TEKST   KLEUR        T
                                                                                               ZICHTBAARABSTOP
BedragL OBHoog OBLaag BTWhoog BTWlaag TrueofFalse Boeken      BedragN  BedragN   BedragN  BedragN   BedragN BedragN BedragN KOFO  Keuze2    Keuze2  Keuze2  Keuze2    Keuze2 Keuze2

                False    False  True  False                        False  False     False                       6 False   False

                True    True   True  True       G      Basis geen OB    6 True   True     True                       6 False   False
                False    False  True  False                        False  False     False                       6 False   False

                False    False  True  False                        False  False     False                       6 False   False

                True    True   True  True       N      Basis geen OB    6 True   True     True                       6 False   False
                True    True   True  True       N      Basis geen OB    6 True   True     True                       6 False   False

                False    False  True  False                        False  False     False                       6 False   False
                False    False  True  False                        False  False     False                       6 False   False

                True    True   True  True       G      Basis geen OB    6 True   True     True                        6 False   False
                False    False  True  False                        False  False     False                       6 False   False
                False    False  True  False                        False  False     False       1                6 True
                                                                                    Aantal perioden te doen     True
                False    False  False  False                        False  False     True                        6 False   False
                False    False  True  False                        False  False     False                       6 False   False
                False    False  True  False       N                 False  False     False                       6 False   False
                True    True   True  True       N      Basis geen OB    6 True   True     True                        6 False   False
                False    False  True  False       N                 False  False     True        1 P     perioden te boeken 6 True    True
                          False  False       N                 False  False     True       12 O               6 True   True
                                                                                    Percentage OB (in gehele getallen)
                          False  False       N                 False  False     True                        6 False   False

                False    False  True  False       N                 False  False     True                       6 False   False

                False    False  True  False       N      1149 BTW prive afgedragen
                                                       6 True    True     False                       6  False  False
                False    False  True  False            3 Bedrag gestort op bankrekening uit kas 3
                                                       6 True    True     False                       6  False  False
                True    True   True  True       N      Basis geen OB   6 True    True     True                       6  False  False
                False    False  False  False       N                False   False     False                       6  False  False
                False    False  True  False            3 Pin gestort3    6 True    True     False                       6  False  False


         BTW is credit!!
                False    False
    BTW is negatief bij negatief bij credit!!  False  False       C      Rekeningnummer 6 True      True     False                       6  False  False
                          False  False       N      Rente per periode  True    True     False         A    Aantal perioden  6  True  True
                          False  False       N                False   False     True                       6  False  False
                          True  True       N      Bedrag nul OB   6 True    True     True         A    Keuze 2      6  True  True
                                       N                False   False                              6  False  False
                False    False  False  False       N                False   False     True                       6  False  False
                                       N                False   False                              6  False  False
                                       N                False   False                              6  False  False
                                       N                False   False                              6  False  False
                          True  False       N      bedrag niet betaald True    True     True                       6  False  False
                                       N                False   False                              6  False  False
                N           False  False           6  False  False
                N           False  False           6  False  False
                N           False  False           6  False  False
                N           False  False           6  False  False
                N           False  False           6  False  False
True  True  False  True  N           False  False  True       6  False  False

True  True  False  True  N  Basis geen OB  6 True  True  True       6  False  False
False  False  False  False  N           False  False  False       6  False  False
True  True  False  True  O  Basis geen OB  6 True  True  False       6  False  False
True  True  False  True  G  Basis OB geen  6 True  True  False  P  PIN  6  True  True

True  False  False  True  N           False  False  True       6 False   False

True  False  False      N           False  False           6 False   False

False  False  False  False  N           False  False  False       6 False   False

False  False  True  False  G  Basis geen OB   True  True  False       6 False   False

True  True  True  True  N  Basis geen OB  6 True  True  False       6 False   False
 113
MUISTEKST
Keuze2
Percentgae van de IB fictie
ALGEMEEN
Managementinformatieperiode     12 52=week, 12=maand, 4=kwartaal
Periode BTW betaling         4 52=week, 12=maand, 4=kwartaal

BTW
BTW hoog               19 Als geheel getal. Voorbeeld 19
BTW laag               6 Als geheel getal voorbeeld 6

Laatste periode BTW aangifte

Percentage kosten niet aftrekbaar  25

WINKELKASSA
Percentage brutowinst        25 Als geheel getal voorbeeld 25
Rekening nog te betalen inkopen   850


Code aan/uit

Aantal boekingen
DEBITEUREN  OMSCHRIJVING    ACTIVA   OMSCHRIJVING
Debiteur 1  Algemeen      Activa 1          1
Debiteur 2          2  Activa 2          2
Debiteur 3          3  Activa 3          3
Debiteur 4          4  Activa 4          4
Debiteur 5          5  Activa 5          5
Debiteur 6          6  Activa 6          6
Debiteur 7          7  Activa 7          7
Debiteur 8          8  Activa 8          8
Debiteur 9          9  Activa 9          9
Debiteur 10         10  Activa 10         10
Debiteur 11         11  Activa 11         11
Debiteur 12         12  Activa 12         12
Debiteur 13         13  Activa 13         13
Debiteur 14         14  Activa 14         14
Debiteur 15         15  Activa 15         15
Debiteur 16         16  Activa 16         16
Debiteur 17         17  Activa 17         17
Debiteur 18         18  Activa 18         18
Debiteur 19         19  Activa 19         19
Debiteur 20         20  Activa 20         20
Levensduur in MIperioden  Restwaarde  CREDITEUREN
                    Crediteur 1
                    Crediteur 2
                    Crediteur 3
                    Crediteur 4
                    Crediteur 5
                    Crediteur 6
                    Crediteur 7
                    Crediteur 8
                    Crediteur 9
                    Crediteur 10
                    Crediteur 11
                    Crediteur 12
                    Crediteur 13
                    Crediteur 14
                    Crediteur 15
                    Crediteur 16
                    Crediteur 17
                    Crediteur 18
                    Crediteur 19
                    Crediteur 20
OMSCHRIJVING    PERIODIEK   OMSCHRIJVING
Algemeen      Periodiek 1  Bureaukosten (KK)
        2  Periodiek 2  Administratie & accountantskosten (KK)
        3  Periodiek 3  (Tele)communicatiekosten (KK)
        4  Periodiek 4  Verzekeringen (KK)
        5  Periodiek 5  Bruto lonen (PK)
        6  Periodiek 6  Loonbelasting (PK)
        7  Periodiek 7  Premie WIA (PK)
        8  Periodiek 8  Premie WW (PK)
        9  Periodiek 9  Sociale lasten overige (PK)
        10  Periodiek 10  Reiskosten onbelast (PK)
        11  Periodiek 11  Reiskosten overige (PK)
        12  Periodiek 12  Studiekosten (PK)
        13  Periodiek 13  Huisvestingskosten (HK)
        14  Periodiek 14  Bewaking (HK)
        15  Periodiek 15  Energie en water (HK)
        16  Periodiek 16  Software (AK)
        17  Periodiek 17  Hardware (AK)
        18  Periodiek 18  Werving&reclamekosten (WK)
        19  Periodiek 19  Reis & verblijfskosten (TK)
        20  Periodiek 20  Gereedschappen (GK)
Levensduur in MIperioden  Restwaarde  BANKREKENINGEN
                    Bankrekening 1
                    Bankrekening 2
                    Bankrekening 3
                    Bankrekening 4
                    Bankrekening 5
OMSCHRIJVING    ONDERNEMERS         OMSCHRIJVING
        1  Ondernemer/aandeelhouder 1         1
        2  Ondernemer/aandeelhouder 2         2
        3  Ondernemer/aandeelhouder 3         3
        4  Ondernemer/aandeelhouder 4         4
        5
LENING VERSTREKT   OMSCHRIJVING    LENING OPGENOMEN
Lening verstrekt 1         1  Lening opgenomen 1
Lening verstrekt 2         2  Lening opgenomen 2
Lening verstrekt 3         3  Lening opgenomen 3
Lening verstrekt 4         4  Lening opgenomen 4
OMSCHRIJVING
        1
        2
        3
        4
NUM  VLG    BKDATUM        BPER PER CODEEKNUM REK_NAAM
                 MIDATUM M    R         FAKNUM OMSCHRIJVING  DEBET  CREDIT  BTWtvLG  BTWtvHG  BTWprivé  BTWtbLG
    8baa66cd-6ebd-4349-b74d-058caefe4c5f.xls                bank                        7/28/2011 om 1:33 AM
BTWtbHG    Totaal SUB-TOT   SALDO     MUT  Kap  Saldo
   8baa66cd-6ebd-4349-b74d-058caefe4c5f.xls            bank  7/28/2011 om 1:33 AM
 NUM  VLG   BKDATUM       B M
                MIDATUMPER PER  CODE REKNUM REK_NAAM  FAKNUM OMSCHRIJVING  DEBET  CREDIT  BTWtvLG  BTWtvHG  BTWprivé  BTWtbLG
8baa66cd-6ebd-4349-b74d-058caefe4c5f.xls                    kas                               7/28/2011 om 1:33 AM
  BTWtbHG    Totaal
8baa66cd-6ebd-4349-b74d-058caefe4c5f.xls  kas  7/28/2011 om 1:33 AM
NUM  VLG  BKDATUM  MIDATUM B   M  CODE REKNUM REK_NAAM FAKNUM OMSCHRIJVING  DEBET  CREDIT  BTWtvLG  BTWtvHG  BTWpri/aut BTWtbLG  BTWtbHG  TOTAAL
    8baa66cd-6ebd-4349-b74d-058caefe4c5f.xls                   mem                                 7/28/2011 om 1:33 AM
NUM  VLG  BKDATUM    MIDATUMBPER  CODE
                   MPER REKNUM REK_NAAM  FAKNUM OMSCHRIJVING     DEBET  CREDIT  BTWtvLG  BTWtvHG  BTWprivé  BTWtbLG  BTWtbHG      Totaal
    8baa66cd-6ebd-4349-b74d-058caefe4c5f.xls                  verkoop                                  7/28/2011 om 1:33 AM
NUM   OMSCHRIJVING           S   BB debit  BB credit  GB debit  GB credit  RR debit  RR credit  EB debit  EB credit
 100  LIQUIDITEITEN          S
 101  Bank 1              B
 102  Bank 2              B
 103  Bank 3              B
 104  Bank 4              B
 105  Bank 5              B
 199  LIQUIDITEITEN EINDE       S
 200  KASSEN              S
 201  Winkelkas            B
 202  Kleine kas            B
 299  KASSEN EINDE           S
 300  FINANCIELE ACTIVA        S
 301  Beleggingen           B
 310  Deelneming            B
 351  Lening verstrekt 1        B
 352  Lening verstrekt 2        B
 353  Lening verstrekt 3        B
 354  Lening verstrekt 4        B
 396  Dividendbelasting te vorderen  B
 397  Beleggingen opgenomen      B
 398  Beleggingen gestort       B
 399  FINANCIELE ACTIVA        S
 400  ACTIVA              S
 401  Activa 1             B
 402  Activa 2             B
 403  Activa 3             B
 404  Activa 4             B
 405  Activa 5             B
 406  Activa 6             B
 407  Activa 7             B
 408  Activa 8             B
 409  Activa 9             B
 410  Activa 10            B
 411  Activa 11            B
 412  Activa 12            B
 413  Activa 13            B
 414  Activa 14            B
 415  Activa 15            B
    8baa66cd-6ebd-4349-b74d-058caefe4c5f.xls           saldi                     7/28/2011 om 1:33 AM
416  Activa 16              B
417  Activa 17              B
418  Activa 18              B
419  Activa 19              B
420  Activa 20              B
499  ACTIVA EINDE            S
500  VOORUITBETAALD PERIODIEK      S
501  VUBP Bureaukosten (KK)       B
502                    B
   VUBP Administratie & accountantskosten (KK)
503  VUBP (Tele)communicatiekosten (KK) B
504  VUBP Verzekeringen (KK)       B
505  VUBP Bruto lonen (PK)        B
506  VUBP Loonbelasting (PK)       B
507  VUBP Premie WIA (PK)        B
508  VUBP Premie WW (PK)         B
509  VUBP Sociale lasten overige (PK)  B
510  VUBP Reiskosten onbelast (PK)    B
511  VUBP Reiskosten overige (PK)    B
512  VUBP Studiekosten (PK)       B
513  VUBP Huisvestingskosten (HK)    B
514  VUBP Bewaking (HK)         B
515  VUBP Energie en water (HK)     B
516  VUBP Software (AK)         B
517  VUBP Hardware (AK)         B
518  VUBP Werving&reclamekosten (WK) B
519  VUBP Reis & verblijfskosten (TK)  B
520  VUBP Gereedschappen (GK)      B
599  VOORUITBETAALD PER EINDE      S
600  CUMAFSCHRIJVINGEN          S
601  Cumm afschrijvingen 1        S
602  Cumm afschrijvingen 2        S
603  Cumm afschrijvingen 3        S
604  Cumm afschrijvingen 4        S
605  Cumm afschrijvingen 5        S
606  Cumm afschrijvingen 6        S
607  Cumm afschrijvingen 7        S
608  Cumm afschrijvingen 8        S
609  Cumm afschrijvingen 9        S
610  Cumm afschrijvingen 10       S
   8baa66cd-6ebd-4349-b74d-058caefe4c5f.xls   saldi  7/28/2011 om 1:33 AM
611  Cumm afschrijvingen 11       S
612  Cumm afschrijvingen 12       S
613  Cumm afschrijvingen 13       S
614  Cumm afschrijvingen 14       S
615  Cumm afschrijvingen 15       S
616  Cumm afschrijvingen 16       S
617  Cumm afschrijvingen 17       S
618  Cumm afschrijvingen 18       S
619  Cumm afschrijvingen 19       S
620  Cumm afschrijvingen 20       S
699  CUMAFSCHRIJVINGEN EINDE      S
700  CUMMVOORUITBETAALD PERIODIEK    S
701  Cumm VUBP Bureaukosten (KK)    S
702                   S
   Cumm VUBP Administratie & accountantskosten (KK)
703                   S
   Cumm VUBP (Tele)communicatiekosten (KK)
704  Cumm VUBP Verzekeringen (KK)    S
705  Cumm VUBP Bruto lonen (PK)     S
706  Cumm VUBP Loonbelasting (PK)    S
707  Cumm VUBP Premie WIA (PK)     S
708  Cumm VUBP Premie WW (PK)      S
709                   S
   Cumm VUBP Sociale lasten overige (PK)
710  Cumm VUBP Reiskosten onbelast (PK) S
711  Cumm VUBP Reiskosten overige (PK) S
712  Cumm VUBP Studiekosten (PK)    S
713  Cumm VUBP Huisvestingskosten (HK)S
714  Cumm VUBP Bewaking (HK)      S
715  Cumm VUBP Energie en water (HK) S
716  Cumm VUBP Software (AK)      S
717  Cumm VUBP Hardware (AK)      S
718  Cumm VUBP Werving&reclamekostenS  (WK)
719                   S
   Cumm VUBP Reis & verblijfskosten (TK)
720  Cumm VUBP Gereedschappen (GK) S
799  CUMMVOORUITBETAALD PER EINDE    S
800  VUB/NTOG/VORDERINGEN        S
801  VUB/NTOG Bureaukosten (KK)     B
802                   B
   VUB/NTOG Administratie & accountantskosten (KK)
803  VUB/NTOG (Tele)communicatiekostenB (KK)
804  VUB/NTOG Verzekeringen (KK)    B
805  VUB/NTOG Bruto lonen (PK)     B
   8baa66cd-6ebd-4349-b74d-058caefe4c5f.xls      saldi  7/28/2011 om 1:33 AM
 806  VUB/NTOG Loonbelasting (PK)     B
 807  VUB/NTOG Premie WIA (PK)      B
 808  VUB/NTOG Premie WW (PK)       B
 809  VUB/NTOG Sociale lasten overige (PK)B
 810  VUB/NTOG Reiskosten onbelast (PK) B
 811  VUB/NTOG Reiskosten overige (PK) B
 812  VUB/NTOG Studiekosten (PK)     B
 813  VUB/NTOG Huisvestingskosten (HK) B
 814  VUB/NTOG Bewaking (HK)       B
 815  VUB/NTOG Energie en water (HK)   B
 816  VUB/NTOG Software (AK)       B
 817  VUB/NTOG Hardware (AK)       B
 818  VUB/NTOG Werving&reclamekosten (WK) B
 819  VUB/NTOG Reis & verblijfskosten (TK)B
 820  VUB/NTOG Gereedschappen (GK)    B
 899  VUB/NTOG EINDE           S
 900  NOG TE BETALEN           S
 901  NTB Bureaukosten          B
 902  NTB Personeelskosten        B
 903  NTB Vakantiegeld          B
 904  NTB Loonbelasting          B
 905  NTB Premie WAO/WIA         B
 906  NTB PREMIE WW            B
 907  NTB Sociale lasten overige     B
 908  NTB Huisvestingskosten       B
 909  NTB Automatisering         B
 910  NTB Werving&Reclamekosten      B
 997  NTB Inkopen             B
 998                    B
    NTB Administratie & accountantskosten
 999  NOG TE BETALEN EINDE        S
1000  EIGEN VERMOGEN           S
1001  Vennootschap gestort en opgevraagd B
1002  Vennootschap wettelijke Reserve   B
1003                    B
    Vennootschap resultaat voorgaande jaren
1004  Reserve pensioen DGA/OND      B
1049  EIGEN VERMOGEN EINDE        S
1050  VOORZIENING             S
1051  Egalisatiereserve          B
1052  Exportreserve            B
    8baa66cd-6ebd-4349-b74d-058caefe4c5f.xls  saldi  7/28/2011 om 1:33 AM
1053  Herinvesteringsreserve        B
1054  Garantievoorziening         B
1055  Voorziening overige         B
1099  VOORZIENING EINDE          S
1100  BTW                 S
1106  BTW te vorderen laag         S
1119  BTW te vorderen hoog         S
1149  BTW te betalen privegebruik/ auto 12%S
1156  BTW af te dragen laag        S
1169  BTW af te dragen hoog        S
1181  BTW betaling januari         S
1182  BTW betaling februari        S
1183  BTW betaling maart/kwartaal1     S
1184  BTW betaling april          S
1185  BTW betaling mei           S
1186  BTW betaling juni/kwartaal2     S
1187  BTW betaling juli          S
1188  BTW betaling augustus        S
1189  BTW betaling september/kwartaal3   S
1190  BTW betaling oktober         S
1191  BTW betaling november        S
1192  BTW betaling december/kwartaal4   S
1193  BTW voorgaand jaar          S
1194  BTW bet/ontvangen overige ond    S
1195  BTW kleine ond regeling       S
1199  BTW EINDE              S
1200  VREEMD VERMOGEN LANG         S
1201  Lening Opgenomen 1          B
1202  Lening Opgenomen 2          B
1203  Lening Opgenomen 3          B
1204  Lening Opgenomen 4          B
1299  VREEMD VERMOGEN LANG EINDE S
1300  CREDITEUREN             S
1301  Cred Algemeen            S
1302  Cred 2                S
1303  Cred 3                S
1304  Cred 4                S
1305  Cred 5                S
1306  Cred 6                S
    8baa66cd-6ebd-4349-b74d-058caefe4c5f.xls  saldi  7/28/2011 om 1:33 AM
1307  Cred 7              S
1308  Cred 8              S
1309  Cred 9              S
1310  Cred 10              S
1311  Cred 11              S
1312  Cred 12              S
1313  Cred 13              S
1314  Cred 14              S
1315  Cred 15              S
1316  Cred 16              S
1317  Cred 17              S
1318  Cred 18              S
1319  Cred 19              S
1320  Cred 20              S
1399  CREDITEUREN EINDE         S
1400  DEBITEUREN            S
1401  Deb Algemeen           B
1402  Deb 2               B
1403  Deb 3               B
1404  Deb 4               B
1405  Deb 5               B
1406  Deb 6               B
1407  Deb 7               B
1408  Deb 8               B
1409  Deb 9               B
1410  Deb 10              B
1411  Deb 11              B
1412  Deb 12              B
1413  Deb 13              B
1414  Deb 14              B
1415  Deb 15              B
1416  Deb 16              B
1417  Deb 17              B
1418  Deb 18              B
1419  Deb 19              B
1420  Deb 20              B
1497  Voorziening dubieuze debiteuren  B
1498  Tussenrekening vorigjaar     B
1499  DEBITEUREN EINDE         S
    8baa66cd-6ebd-4349-b74d-058caefe4c5f.xls  saldi  7/28/2011 om 1:33 AM
1800  TUSSENREKENINGEN          S
1801  Tussenrekening vrij         B
1802                    B
    Tussenrekening kasverkeer(stortingen/opnames)
1803  Tussenrekening voorschot      B
1804  Tussenrekening periodieke inkopen S
1805  Tussenrekening onderhanden werk S
1806  Tussenrekening PIN         B
1899  TUSSENREKENINGEN EINDE       S
1900  ONDERNEMER/AANDEELHOUDER S
1901  RC VJ 1               S
1902  RC VJ 2               S
1903  RC VJ 3               S
1904  RC VJ 4               S
1910  RC Opname 1             B
1911  RC Opname 2             B
1912  RC Opname 3             B
1913  RC Opname 4             B
1915  RC Opname Autokost 1        S
1916  RC Opname Autokost 2        S
1917  RC Opname Autokost 3        S
1918  RC Opname Autokost 4        S
1920  RC Storting 1            B
1921  RC Storting 2            B
1922  RC Storting 3            B
1923  RC Storting 4            B
1930  OND/AH Inkomstenbelasting betaald B
1931  OND/AH Inkomstenbelasting ontvangen B
1940  OND/AH AOV             B
1941  OND/AH Natura uitvaart       B
1950  OND/AH Zorg procentueel       B
1951  OND/AH Zorg nominaal        B
1955  OND/AH Ziektekosten overige     B
1956  OND/AH Ziektekosten specifiek    B
1999  ONDERNEMER/AANDEELHOUDER EINDE   S
3000  VOORRAAD              S
3001  Voorraad              B
3999  VOORRAAD EINDE           S
4000  KOSTEN               S
4001  Bureaukosten            B
    8baa66cd-6ebd-4349-b74d-058caefe4c5f.xls    saldi  7/28/2011 om 1:33 AM
4002  Administratie & accountantskosten  B
4003  (Tele)Communicatiekosten       B
4004  Bankkosten              B
4005  Verzekeringen            B
4006  Kantoorkosten overige        B
4101  Bruto lonen             B
4102  Premie WAO/WIA            B
4103  PREMIE WW              B
4104  Zorgverzekering           B
4105  Pensioenkosten            B
4110  Sociale lasten overige        B
4111  Reiskosten onbelast         B
4112  Studiekosten             B
4198  Eigen bijdrage bedrijfsauto     B
4199  Personeelskosten overige       B
4201  Huisvestingskosten          B
4202  Bewaking               B
4203  Energie               B
4301  Automatisering            B
4302  Sofware               B
4303  Hardware               B
4401  Werving&Reclamekosten        B
4403  Verblijfskosten           B
4501  Transport- en verzendkosten     B
4502  Autokosten 1             B
4503  Autokosten 2             B
4504  Autokosten 3             B
4505  Autokosten 4             B
4509  Autokosten overige          B
4510  Openbaar vervoer/TAXI        B
4601  Gereedschappen            B
4699  KOSTEN EINDE             S
4700  KOSTEN BIJZONDER           S
4701  Voedsel, drank en genotmiddelen   B
4702  Representatie en relatiegeschenken  B
4703  Congressen, seminars, syposia    B
4704  Excursies, studiereizen, e.d.    B
4705  Recepties en feesten         B
4706  Overige kosten 75%          B
4720  Toevoeging FOR            B    8baa66cd-6ebd-4349-b74d-058caefe4c5f.xls  saldi  7/28/2011 om 1:33 AM
4730  Toevoeging pensioen DGA        B
4740  Niet aftrekbare kosten        B
4750  Kosten dubieuze debiteuren      B
4760  Autokosten Privé 1          B
4761  Autokosten Privé 2          B
4763  Autokosten Privé 3          B
4764  Autokosten Privé 4          B
4799  KOSTEN BIJZONDER           S
4800  KOSTEN AFSCHRIJVINGEN         S
4801  Kosten afschrijving 1         S
4802  Kosten afschrijving 2         S
4803  Kosten afschrijving 3         S
4804  Kosten afschrijving 4         S
4805  Kosten afschrijving 5         S
4806  Kosten afschrijving 6         S
4807  Kosten afschrijving 7         S
4808  Kosten afschrijving 8         S
4809  Kosten afschrijving 9         S
4810  Kosten afschrijving 10        S
4811  Kosten afschrijving 11        S
4812  Kosten afschrijving 12        S
4813  Kosten afschrijving 13        S
4814  Kosten afschrijving 14        S
4815  Kosten afschrijving 15        S
4816  Kosten afschrijving 16        S
4817  Kosten afschrijving 17        S
4818  Kosten afschrijving 18        S
4819  Kosten afschrijving 19        S
4820  Kosten afschrijving 20        S
4899  KOSTEN AFSCHRIJVINGEN EINDE S
4900  PERIODIEKE KOSTEN           S
4901  Periodieke kosten Bureaukosten (KK) B
4902                     B
    Periodieke kosten Administratie & accountantskosten (KK)
4903                     B
    Periodieke kosten (Tele)communicatiekosten (KK)
4904  Periodieke kosten Verzekeringen (KK) B
4905  Periodieke kosten Bruto lonen (PK)  B
4906  Periodieke kosten Loonbelasting (PK) B
4907  Periodieke kosten Premie WIA (PK) B
4908  Periodieke kosten Premie WW (PK) B
    8baa66cd-6ebd-4349-b74d-058caefe4c5f.xls          saldi  7/28/2011 om 1:33 AM
4909                     B
    Periodieke kosten Sociale lasten overige (PK)
4910  Periodieke kosten Reiskosten onbelastB (PK)
4911                     B
    Periodieke kosten Reiskosten overige (PK)
4912  Periodieke kosten Studiekosten (PK) B
4913  Periodieke kosten Huisvestingskosten B (HK)
4914  Periodieke kosten Bewaking (HK)    B
4915  Periodieke kosten Energie en water (HK)B
4916  Periodieke kosten Software (AK)    B
4917  Periodieke kosten Hardware (AK)    B
4918                     B
    Periodieke kosten Werving&reclamekosten (WK)
4919                     B
    Periodieke kosten Reis & verblijfskosten (TK)
4920  Periodieke kosten Gereedschappen (GK) B
4999  PERIODIEKE KOSTEN EINDE        S
7000  KOSTPRIJS VERKOPEN FAKTUUR S
7001  Kostprijs Verkopen Faktuur Algemeen B
7002  Kostprijs Verkopen Faktuur 2      B
7003  Kostprijs Verkopen Faktuur 3      B
7004  Kostprijs Verkopen Faktuur 4      B
7005  Kostprijs Verkopen Faktuur 5      B
7006  Kostprijs Verkopen Faktuur 6      B
7007  Kostprijs Verkopen Faktuur 7      B
7008  Kostprijs Verkopen Faktuur 8      B
7009  Kostprijs Verkopen Faktuur 9      B
7010  Kostprijs Verkopen Faktuur 10     B
7011  Kostprijs Verkopen Faktuur 11     B
7012  Kostprijs Verkopen Faktuur 12     B
7013  Kostprijs Verkopen Faktuur 13     B
7014  Kostprijs Verkopen Faktuur 14     B
7015  Kostprijs Verkopen Faktuur 15     B
7016  Kostprijs Verkopen Faktuur 16     B
7017  Kostprijs Verkopen Faktuur 17     B
7018  Kostprijs Verkopen Faktuur 18     B
7019  Kostprijs Verkopen Faktuur 19     B
7020  Kostprijs Verkopen Faktuur 20     B
7199  KOSTPRIJS VERKOPEN EINDE        S
7800  KOSTPRIJS VERKOPEN DIRECT       S
7801  Kostprijs Verkopen direct Algemeen B
7802  Kostprijs Verkopen direct 2      B
7803  Kostprijs Verkopen direct 3      B
7804  Kostprijs Verkopen direct 4      B    8baa66cd-6ebd-4349-b74d-058caefe4c5f.xls    saldi  7/28/2011 om 1:33 AM
7805  Kostprijs Verkopen direct 5   B
7806  Kostprijs Verkopen direct 6   B
7807  Kostprijs Verkopen direct 7   B
7808  Kostprijs Verkopen direct 8   B
7809  Kostprijs Verkopen direct 9   B
7810  Kostprijs Verkopen direct 10   B
7811  Kostprijs Verkopen direct 11   B
7812  Kostprijs Verkopen direct 12   B
7813  Kostprijs Verkopen direct 13   B
7814  Kostprijs Verkopen direct 14   B
7815  Kostprijs Verkopen direct 15   B
7816  Kostprijs Verkopen direct 16   B
7817  Kostprijs Verkopen direct 17   B
7818  Kostprijs Verkopen direct 18   B
7819  Kostprijs Verkopen direct 19   B
7820  Kostprijs Verkopen direct 20   B
7899  KOSTPRIJS VERKOPEN DIRECT EINDE S
7900  KOSTPRIJS VERKOPEN KASSA     S
7901  Kostprijsverkopen Kassa Algemeen B
7902  Kostprijsverkopen Kassa 2    B
7903  Kostprijsverkopen Kassa 3    B
7904  Kostprijsverkopen Kassa 4    B
7905  Kostprijsverkopen Kassa 5    B
7906  Kostprijsverkopen Kassa 6    B
7907  Kostprijsverkopen Kassa 7    B
7908  Kostprijsverkopen Kassa 8    B
7909  Kostprijsverkopen Kassa 9    B
7910  Kostprijsverkopen Kassa 10    B
7911  Kostprijsverkopen Kassa 11    B
7912  Kostprijsverkopen Kassa 12    B
7913  Kostprijsverkopen Kassa 13    B
7914  Kostprijsverkopen Kassa 14    B
7915  Kostprijsverkopen Kassa 15    B
7916  Kostprijsverkopen Kassa 16    B
7917  Kostprijsverkopen Kassa 17    B
7918  Kostprijsverkopen Kassa 18    B
7919  Kostprijsverkopen Kassa 19    B
7920  Kostprijsverkopen Kassa 20    B
7999  KOSTPRIJS VERKOPEN KASSA EINDE  S
    8baa66cd-6ebd-4349-b74d-058caefe4c5f.xls  saldi  7/28/2011 om 1:33 AM
8000               S
    FAKTUUROMZET BINNENLAND HOOG
8001  Omzet bila hoog Algemeen  B
8002  Omzet bila hoog 2     B
8003  Omzet bila hoog 3     B
8004  Omzet bila hoog 4     B
8005  Omzet bila hoog 5     B
8006  Omzet bila hoog 6     B
8007  Omzet bila hoog 7     B
8008  Omzet bila hoog 8     B
8009  Omzet bila hoog 9     B
8010  Omzet bila hoog 10     B
8011  Omzet bila hoog 11     B
8012  Omzet bila hoog 12     B
8013  Omzet bila hoog 13     B
8014  Omzet bila hoog 14     B
8015  Omzet bila hoog 15     B
8016  Omzet bila hoog 16     B
8017  Omzet bila hoog 17     B
8018  Omzet bila hoog 18     B
8019  Omzet bila hoog 19     B
8020  Omzet bila hoog 20     B
8099               S
    FAKTUUROMZET BINNENLAND HOOG EINDE
8100               S
    FAKTUUROMZET BINNENLAND LAAG
8101  Omzet bila laag Algemeen  B
8102  Omzet bila laag 2     B
8103  Omzet bila laag 3     B
8104  Omzet bila laag 4     B
8105  Omzet bila laag 5     B
8106  Omzet bila laag 6     B
8107  Omzet bila laag 7     B
8108  Omzet bila laag 8     B
8109  Omzet bila laag 9     B
8110  Omzet bila laag 10     B
8111  Omzet bila laag 11     B
8112  Omzet bila laag 12     B
8113  Omzet bila laag 13     B
8114  Omzet bila laag 14     B
8115  Omzet bila laag 15     B
8116  Omzet bila laag 16     B
    8baa66cd-6ebd-4349-b74d-058caefe4c5f.xls  saldi  7/28/2011 om 1:33 AM
8117  Omzet bila laag 17      B
8118  Omzet bila laag 18      B
8119  Omzet bila laag 19      B
8120  Omzet bila laag 20      B
8199                S
    FAKTUUROMZET BINNENLAND LAAG EINDE
8200  OMZET onbelast        S
8201  Omzet bila onbelast Algemeen B
8202  Omzet bila onbelast 2    B
8203  Omzet bila onbelast 3    B
8204  Omzet bila onbelast 4    B
8205  Omzet bila onbelast 5    B
8206  Omzet bila onbelast 6    B
8207  Omzet bila onbelast 7    B
8208  Omzet bila onbelast 8    B
8209  Omzet bila onbelast 9    B
8210  Omzet bila onbelast 10    B
8211  Omzet bila onbelast 11    B
8212  Omzet bila onbelast 12    B
8213  Omzet bila onbelast 13    B
8214  Omzet bila onbelast 14    B
8215  Omzet bila onbelast 15    B
8216  Omzet bila onbelast 16    B
8217  Omzet bila onbelast 17    B
8218  Omzet bila onbelast 18    B
8219  Omzet bila onbelast 19    B
8220  Omzet bila onbelast 20    B
8299  OMZET onbelast EINDE     S
8300  OMZET VERLEGD        S
8301  Omzet verlegd Algemeen    B
8302  Omzet verlegd 2       B
8303  Omzet verlegd 3       B
8304  Omzet verlegd 4       B
8305  Omzet verlegd 5       B
8306  Omzet verlegd 6       B
8307  Omzet verlegd 7       B
8308  Omzet verlegd 8       B
8309  Omzet verlegd 9       B
8310  Omzet verlegd 10       B
8311  Omzet verlegd 11       B
    8baa66cd-6ebd-4349-b74d-058caefe4c5f.xls  saldi  7/28/2011 om 1:33 AM
8312  Omzet verlegd 12         B
8313  Omzet verlegd 13         B
8314  Omzet verlegd 14         B
8315  Omzet verlegd 15         B
8316  Omzet verlegd 16         B
8317  Omzet verlegd 17         B
8318  Omzet verlegd 18         B
8319  Omzet verlegd 19         B
8320  Omzet verlegd 20         B
8399  OMZET VERLEGD EINDE       S
8500  OMZET BUITENLAND         S
8501  Omzet buila Algemeen       B
8502  Omzet buila 2          B
8503  Omzet buila 3          B
8504  Omzet buila 4          B
8505  Omzet buila 5          B
8506  Omzet buila 6          B
8507  Omzet buila 7          B
8508  Omzet buila 8          B
8509  Omzet buila 9          B
8510  Omzet buila 10          B
8511  Omzet buila 11          B
8512  Omzet buila 12          B
8513  Omzet buila 13          B
8514  Omzet buila 14          B
8515  Omzet buila 15          B
8516  Omzet buila 16          B
8517  Omzet buila 17          B
8518  Omzet buila 18          B
8519  Omzet buila 19          B
8520  Omzet buila 20          B
8599  OMZET BUITENLAND EINDE      S
8800  OMZET KASSTELSEL LAAG      S
8801  Omzet kasstelsel laag Algemeen  B
8802  Omzet kasstelsel laag 2     B
8803  Omzet kasstelsel laag 3     B
8804  Omzet kasstelsel laag 4     B
8805  Omzet kasstelsel laag 5     B
8806  Omzet kasstelsel laag 6     B
    8baa66cd-6ebd-4349-b74d-058caefe4c5f.xls  saldi  7/28/2011 om 1:33 AM
8807  Omzet kasstelsel laag 7    B
8808  Omzet kasstelsel laag 8    B
8809  Omzet kasstelsel laag 9    B
8810  Omzet kasstelsel laag 10    B
8811  Omzet kasstelsel laag 11    B
8812  Omzet kasstelsel laag 12    B
8813  Omzet kasstelsel laag 13    B
8814  Omzet kasstelsel laag 14    B
8815  Omzet kasstelsel laag 15    B
8816  Omzet kasstelsel laag 16    B
8817  Omzet kasstelsel laag 17    B
8818  Omzet kasstelsel laag 18    B
8819  Omzet kasstelsel laag 19    B
8820  Omzet kasstelsel laag 20    B
8899  OMZET KASSTELSEL LAAG EINDE S
8900  OMZET KASSTELSEL HOOG     S
8901  Omzet kasstelsel hoog Algemeen B
8902  Omzet kasstelsel hoog 2    B
8903  Omzet kasstelsel hoog 3    B
8904  Omzet kasstelsel hoog 4    B
8905  Omzet kasstelsel hoog 5    B
8906  Omzet kasstelsel hoog 6    B
8907  Omzet kasstelsel hoog 7    B
8908  Omzet kasstelsel hoog 8    B
8909  Omzet kasstelsel hoog 9    B
8910  Omzet kasstelsel hoog 10    B
8911  Omzet kasstelsel hoog 11    B
8912  Omzet kasstelsel hoog 12    B
8913  Omzet kasstelsel hoog 13    B
8914  Omzet kasstelsel hoog 14    B
8915  Omzet kasstelsel hoog 15    B
8916  Omzet kasstelsel hoog 16    B
8917  Omzet kasstelsel hoog 17    B
8918  Omzet kasstelsel hoog 18    B
8919  Omzet kasstelsel hoog 19    B
8920  Omzet kasstelsel hoog 20    B
8999  OMZET KASSTELSEL HOOG EINDE S
9000  RENTE             S
9001  Rente betaald derden      B
    8baa66cd-6ebd-4349-b74d-058caefe4c5f.xls  saldi  7/28/2011 om 1:33 AM
9002  Amortisatie pensioen        B
9003                   B
    Rente betaald aandeelhouder/ondernemer
9011  Rente ontvangen derden       B
9012  Amortisatie pensioen ontvangen   B
9013                   B
    Rente ontvangen aandeelhouder/ondernemer
9099  RENTE EINDE            S
9100  DIVIDEND              S
9101  Dividend ontvangen         B
9102  Kosten bij ontvangst dividend)   B
9198  Beleggingsresultaten        B
9199  DIVIDEND EINDE           S
9200  DIVERSEN              S
9201  Privé gebruik           B
9801  Betalingsverschil         B
9802  Bijzondere batelast        B
9803  Kleine ondernemersregeling OB   S
9890  Mutatie onderhanden werk      B
9899  DIVERSEN EINDE           S
9900  RESULTAAT             S
9988  Resultaat deelneming        S
9989  Resultaat lopende jaar       S
9990  RESULTAAT EINDE          S
9993  EIND TOTAAL            S
9994  Controle debiteuren        S        OK
9995  Controle debet           S        OK
9996  Controle credit          S        OK
9997  Controle grootboek         S        OK
9999  Controle eindbalans        S        OK
    8baa66cd-6ebd-4349-b74d-058caefe4c5f.xls  saldi    7/28/2011 om 1:33 AM
8baa66cd-6ebd-4349-b74d-058caefe4c5f.xls  saldi  7/28/2011 om 1:33 AM
8baa66cd-6ebd-4349-b74d-058caefe4c5f.xls  saldi  7/28/2011 om 1:33 AM
8baa66cd-6ebd-4349-b74d-058caefe4c5f.xls  saldi  7/28/2011 om 1:33 AM
8baa66cd-6ebd-4349-b74d-058caefe4c5f.xls  saldi  7/28/2011 om 1:33 AM
8baa66cd-6ebd-4349-b74d-058caefe4c5f.xls  saldi  7/28/2011 om 1:33 AM
8baa66cd-6ebd-4349-b74d-058caefe4c5f.xls  saldi  7/28/2011 om 1:33 AM
8baa66cd-6ebd-4349-b74d-058caefe4c5f.xls  saldi  7/28/2011 om 1:33 AM
8baa66cd-6ebd-4349-b74d-058caefe4c5f.xls  saldi  7/28/2011 om 1:33 AM
8baa66cd-6ebd-4349-b74d-058caefe4c5f.xls  saldi  7/28/2011 om 1:33 AM
8baa66cd-6ebd-4349-b74d-058caefe4c5f.xls  saldi  7/28/2011 om 1:33 AM
8baa66cd-6ebd-4349-b74d-058caefe4c5f.xls  saldi  7/28/2011 om 1:33 AM
8baa66cd-6ebd-4349-b74d-058caefe4c5f.xls  saldi  7/28/2011 om 1:33 AM
8baa66cd-6ebd-4349-b74d-058caefe4c5f.xls  saldi  7/28/2011 om 1:33 AM
8baa66cd-6ebd-4349-b74d-058caefe4c5f.xls  saldi  7/28/2011 om 1:33 AM
8baa66cd-6ebd-4349-b74d-058caefe4c5f.xls  saldi  7/28/2011 om 1:33 AM
8baa66cd-6ebd-4349-b74d-058caefe4c5f.xls  saldi  7/28/2011 om 1:33 AM

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:10
posted:7/28/2011
language:Estonian
pages:59