Borang Pendaftaran Ahli Persekutuan Pengakap Malaysia-PPM2A

Document Sample
Borang Pendaftaran Ahli Persekutuan Pengakap Malaysia-PPM2A Powered By Docstoc
					Prosedur & Panduan terkini boleh didapati di http://www.myscout.com.my/daftar

Next >>

Prosedur Pendaftaran Kumpulan Pengakap
1) 2) 3)

Muat turun borang PPM-1(A) dan PPM-1(B). Cetak dan agihkan borang PPM-1(A) kepada ahli untuk diisi. Cetak dan agihkan borang PPM-1(B) kepada Pemimpin / Penolong Pemimpin / Ahli Jawatankuasa Kumpulan untuk diisi. 4) Kumpulkan borang PPM-1(A) dan PPM-1(B) yang telah siap diisi. 5) Muat turun fail Microsoft® Excel PPM-2(A). 6) Isikan fail Microsoft® Excel PPM-2(A) dengan maklumat ahli yang dikumpul dari borang PPM-1(A) dan PPM-1(B). 7) Cetak borang PPM-2(A) –Penyata Lengkap Yuran dan Perangkaan Ahli dari helaian terakhir dalam fail Microsoft® Excel PPM-2(A). 8) Tanda tangan borang tersebut dan hantarkan satu salinan kepada PPM Daerah dan PPM Negeri. 9) Buat pembayaran yuran (jumlah seperti yang dinyatakan dalam PPM2(A) ) terus ke akaun “PERSEKUTUAN PENGAKAP MALAYSIA” di MAYBANK No Akaun : 514039014506 10) Hantarkan fail Microsoft® Excel PPM-2(A) melalui emel kepada daftar@scouts.my 11) Dalam emel tersebut sila sertakan maklumat dibawah: Nama Sekolah / Maktab / Universiti / Kumpulan : No. Kumpulan : PPM Daerah : PPM Negeri : Jumlah Yuran :

PANDUAN MENGISI FAIL MICROSOFT® EXCEL PPM-2(A) BAGI PENDAFTARAN KUMPULAN PENGAKAP
Borang ini hendaklah diisi dengan menggunakan HURUF BESAR. Panduan ini merujuk kepada Bahagian/Helaian di dalam fail Microsoft® Excel PPM-2(A). Anda boleh klik << Previous untuk ke helaian sebelumnya, atau klik Next >> untuk ke helaian seterusnya.

(A) ARAHAN
Mengandungi arahan dan panduan untuk Pendaftaran Ahli Pengakap Tahun 2009

(B) KUMP – [MAKLUMAT KUMPULAN]
Sila lengkapkan helaian ini dengan maklumat kumpulan dan maklumat pembayaran yuran :

MAKLUMAT KUMPULAN 1) No. Kumpulan Isi No Kumpulan.

2) PPM Daerah Isi PPM Daerah dimana Kumpulan didaftarkan. 3) PPM Negeri Pilih dari senarai, PPM Negeri dimana Kumpulan didaftarkan.

4) Nama Sekolah / Maktab / Universiti / Kumpulan Isi Nama Sekolah / Maktab / Universiti / Kumpulan jika berkenaan. 5) Alamat Kumpulan Isi alamat surat-menyurat terkini kumpulan. 6) Poskod Isi Poskod untuk alamat kumpulan. 7) Bandar Isi Bandar untuk alamat kumpulan (jika berkenaan). 8) Negeri Isi Negeri untuk alamat kumpulan. 9) No. Telefon Isi No. Telefon untuk dihubungi. 10) No. Faks Isi No. Faks (jika ada) 11) Alamat E-mel Isi alamat E-mel (jika ada) 12) No. Pendaftaran Kumpulan Bagi kumpulan sedia ada yang memperbaharui pendaftaran ahli, isikan No.Pendaftaran Kumpulan. Bagi kumpulan baru yang belum pernah berdaftar, biarkan kosong.

MAKLUMAT PEMBAYARAN 1) Jenis Pendaftaran Pilih Jenis Pendaftaran, sama ada PEMBAHARUAN atau PENDAFTARAN BARU. Pendaftaran baru adalah untuk kumpulan baru yang mendaftar untuk kali pertama. 2) Jumlah Bayaran Isi jumlah bayaran yang dibuat. Amaun ini dipetik dari borang
PPM-2(A) – Penyata Lengkap Yuran dan Perangkaan Ahli.

3) Tarikh Pembayaran Tarikh pembayaran dibuat 4) No. Rujukan Pembayaran Isikan No. Rujukan Pembayaran yang didapati dari Resit/Slip Deposit 5) Kaedah Pembayaran Pilih Kaedah Pembayaran, sama ada CEK atau TUNAI. 6) No. Cek / Bank Draf / Wang Pos Sekiranya pembayaran dibuat melalui Cek, Bank Draf atau Wang Pos sila isikan nama bank dan nombor Cek / Bank Draf / Wang Pos tersebut.

(C) PEMIMPIN – [SENARAI NAMA PEMIMPIN / PEN. PEMIMPIN / AHLI JAWATANKUASA KUMPULAN] Sila lengkapkan helaian ini dengan maklumat semua Pemimpin, Penolong Pemimpin dan Ahli Jawatankuasa Kumpulan. 1) Nama Penuh Isikan nama seperti dalam Kad Pengenalan, dengan menggunakan HURUF BESAR. 2) No. K.P. Isikan Nombor Kad Pengenalan / Nombor Polis / Nombor Tentera / Passport. Jangan masukkan jarak atau sengkang. 3) Jantina Pilih Jantina dari senarai, sama ada Lelaki atau Perempuan. 4) Keturunan Pilih Keturunan dari senarai. Jika tidak disenaraikan, pilih Lain-Lain. 5) Tarikh Lahir Isikan tarikh lahir.

(D) PENGAKAP – [SENARAI NAMA AHLI PENGAKAP] Sila lengkapkan helaian ini dengan maklumat semua ahli pengakap. 1) Nama Penuh Isikan nama seperti dalam Kad Pengenalan / Sijil Kelahiran / Passport, dengan menggunakan HURUF BESAR. 2) No. K.P. Isikan Nombor Kad Pengenalan / Nombor Sijil Kelahiran / Passport. Jangan masukkan jarak atau sengkang. 3) Jantina Pilih Jantina dari senarai, sama ada Lelaki atau Perempuan. 4) Keturunan Pilih Keturunan dari senarai. Jika tidak disenaraikan, pilih Lain-Lain. 5) Tarikh Lahir Isikan tarikh lahir ahli. (E) BORANG – [PPM-2(A)] Sila cetak Borang PPM-2(A) - Penyata Lengkap Yuran dan Perangkaan Ahli untuk ditandatangan. Satu salinan haruslah dihantar kepada PPM Daerah / PPM Negeri.

~~~ TAMAT ~~~

PERSEKUTUAN PENGAKAP MALAYSIA PENDAFTARAN AHLI BAGI TAHUN 2009

<< Previous Next >>

MAKLUMAT KUMPULAN
No. Kumpulan : PPM Daerah : PPM Negeri : Nama Sekolah / Maktab / Universiti / Kumpulan : Alamat Kumpulan:

Poskod : Bandar : Negeri : No.Telefon : No. Faks : Alamat E-mel : No. Pendaftaran Kumpulan (Jika ada): MAKLUMAT PEMBAYARAN YURAN

Jenis Pendaftaran : Jumlah Bayaran : Tarikh Pembayaran : No. Rujukan Pembayaran : Kaedah Pembayaran : No. Cek/BankDraf/WangPos :

PEMBAHARUAN RM130.00

PERSEKUTUAN PENGAKAP MALAYSIA PENDAFTARAN AHLI BAGI TAHUN 2009

JANTINA Lelaki Perempuan JUMLAH 0 0 0 Melayu Cina India Kadazan Dayak Lain-lain JUMLAH

KETURUNAN 0 0 0 0 0 0 0

<< Previous Next >>

SENARAI NAMA PEMIMPIN / PEN. PEMIMPIN / AHLI JAWATANKUASA KUMPULAN
BIL NAMA PENUH (HURUF BESAR, SEPERTI DALAM K.P.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

NO. K.P.

JANTINA

KETURUNAN

TARIKH LAHIR

BIL NAMA PENUH (HURUF BESAR, SEPERTI DALAM K.P.)
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

NO. K.P.

JANTINA

KETURUNAN

TARIKH LAHIR

PERSEKUTUAN PENGAKAP MALAYSIA PENDAFTARAN AHLI BAGI TAHUN 2009

JANTINA Lelaki Perempuan JUMLAH 29 11 40 Melayu Cina India Kadazan Dayak Lain-lain JUMLAH

KETURUNAN 38 0 1 0 0 1 40

<< Previous Next >>

SENARAI NAMA AHLI PENGAKAP (PENGAKAP KANAK-KANAK,
PENGAKAP MUDA, PENGAKAP REMAJA)

BIL NAMA PENUH (HURUF BESAR, SEPERTI DALAM K.P.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 NAJAH FARAHIN IBRAHIM MUHAMMAD NASRI MD NASER MUHAMMAD SYAMIL MOHD ABDUL KUDUS MUHAMMAD ALI HUSSEINI B SHARI MUHAMMAD HISHAM ARDANI BIN ZULKIFLI NURUL FARHAH BINTI MAZIM MOHAMAD FAIZ MOHAMAD SABRI MUHD SHAFIQ AZUANSHA SUFIAN SHA MUHAMMAD HANIFFAH MOHD KAMAL HANNIS NORINA HJ CHEK WIRAMAN MUHAMMAD IZWAN ABDUL SANI MUHAMAD AMERUL ANUAR MAYA RISANTI ADISON NOOR SHAZRIL AIMAN NOOR AZMAN MUHAMMAD HAFIDZ ZULKAFFLI NIK AHMAD SHAKIR NIK ARIS NUR ASYIKIN ABD RANI NURUL NADIA HANUDIN LUQMAN HAKIM ROSLAN MUHAMMAD FAHMI HAMDAN MUHAMMAD ZUHAIR JAMALUDIN AZLEEN JULIANA ROZAIDI NAFIZ AQIL ISHAK MOHD KHUSAINY NUR SHAHIRA AQILA ZUBER NUR MUHAMMAD B ZAINAL ABIDIN

NO. K.P.
K689209 AF36474 AF48793 970409125333 AF21305 K970091 L024771 970110015303 970221146431 AD11417 L03434 AF48815 AF03291 AF90509 L154628 AR05272 AG90816 AK08224 L054950 AH80212 980715565141 AF32904 AGF98307 AH90814 AG43712

JANTINA
PEREMPUAN LELAKI LELAKI LELAKI LELAKI PEREMPUAN LELAKI LELAKI LELAKI PEREMPUAN LELAKI LELAKI PEREMPUAN LELAKI LELAKI LELAKI PEREMPUAN PEREMPUAN LELAKI LELAKI LELAKI PEREMPUAN LELAKI PEREMPUAN LELAKI

KETURUNAN
MELAYU MELAYU MELAYU MELAYU MELAYU MELAYU MELAYU MELAYU MELAYU MELAYU MELAYU MELAYU LAIN-LAIN MELAYU MELAYU MELAYU MELAYU MELAYU MELAYU MELAYU MELAYU MELAYU MELAYU MELAYU MELAYU

TARIKH LAHIR
4-Feb-1997 24-Jun-1997 21-Aug-1997 9-Apr-1997 17-Jun-1997 21-Aug-1997 11-Oct-1997 10-Jan-1997 21-Feb-1997 26-Mar-1997 25-Jun-1997 25-Jun-1997 27-May-1997 13-Aug-1997 24-Mar-1998 24-Nov-1998 2-Feb-1998 22-Dec-1998 6-Oct-1998 29-Apr-1998 15-Jul-1998 23-Jan-1998 16-Jan-1998 1-Jun-1998 7-Jul-1998

BIL NAMA PENUH (HURUF BESAR, SEPERTI DALAM K.P.)
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 NIK MUHAMMAD SHAFIQ NIK AZMAN NUR AINAA SHAHIRAH SHARIZAN ARIEF HILMAN SHAHRIN NADZRIATUL AKMA MOHD FADZIL MOHAMAD AMIRUL HAFIZ MOHD ZAID MUHAMMAD MUQRI MOHAMAD SHOKRI MUHAMMAD NUR AFIQ NAZIR NORIDHAM ZUNAIDI LOKMAN NUR HAKIM MOHD NIZAM MOHD NOOR HAFIEZ B AHMAD SUKRI MUHAMMAD FAIZ ZULKEFLEE MOHD NUR SHAIRY MOHD RIZA MURSYEED ZAINAL ABIDIN RISHITARAN A/L PONNAMBALAN NURUL FARAHAIMI MD ZAWAWI

NO. K.P.
AG97570 L222543 AJ88527 AK13309 AI03891 AK83860 990705106119 991104145715 990630105401 991003025795 991019106295 AL76451 AP73186 990731105822

JANTINA
LELAKI PEREMPUAN LELAKI PEREMPUAN LELAKI LELAKI LELAKI LELAKI LELAKI LELAKI LELAKI LELAKI LELAKI LELAKI PEREMPUAN

KETURUNAN
MELAYU MELAYU MELAYU MELAYU MELAYU MELAYU MELAYU MELAYU MELAYU MELAYU MELAYU MELAYU MELAYU INDIA MELAYU

TARIKH LAHIR
30-Apr-1998 30-Jul-1998 10-Dec-1998 16-Dec-1998 18-Oct-1998 11-Feb-1999 3-Feb-1999 5-Jul-1999 4-Nov-1999 30-Jun-1999 30-Oct-1999 19-Oct-1999 17-May-1999 30-Dec-1999 31-Jul-1999

BIL NAMA PENUH (HURUF BESAR, SEPERTI DALAM K.P.)
59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91

NO. K.P.

JANTINA

KETURUNAN

TARIKH LAHIR

BIL NAMA PENUH (HURUF BESAR, SEPERTI DALAM K.P.)
92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124

NO. K.P.

JANTINA

KETURUNAN

TARIKH LAHIR

BIL NAMA PENUH (HURUF BESAR, SEPERTI DALAM K.P.)
125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157

NO. K.P.

JANTINA

KETURUNAN

TARIKH LAHIR

BIL NAMA PENUH (HURUF BESAR, SEPERTI DALAM K.P.)
158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190

NO. K.P.

JANTINA

KETURUNAN

TARIKH LAHIR

BIL NAMA PENUH (HURUF BESAR, SEPERTI DALAM K.P.)
191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223

NO. K.P.

JANTINA

KETURUNAN

TARIKH LAHIR

BIL NAMA PENUH (HURUF BESAR, SEPERTI DALAM K.P.)
224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256

NO. K.P.

JANTINA

KETURUNAN

TARIKH LAHIR

BIL NAMA PENUH (HURUF BESAR, SEPERTI DALAM K.P.)
257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289

NO. K.P.

JANTINA

KETURUNAN

TARIKH LAHIR

BIL NAMA PENUH (HURUF BESAR, SEPERTI DALAM K.P.)
290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300

NO. K.P.

JANTINA

KETURUNAN

TARIKH LAHIR

PERSEKUTUAN PENGAKAP MALAYSIA

PPM-2(A) BAGI TAHUN

BORANG PENDAFTARAN KUMPULAN / PASUKAN
PENYATA LENGKAP YURAN DAN PERANGKAAN AHLI Caw. PPM Negeri : PPM Daerah : Nama Sekolah / Maktab / Universiti / Kumpulan : Alamat : E-mel : Poskod : BIL YURAN PEMIMPIN / PEN. PEMIMPIN / AHLI JAWATANKUASA KUMPULAN AHLI PENGAKAP JUMLAH 3 YURAN KUMPULAN JUMLAH KESELURUHAN
BAYARAN : Bersama-sama ini disertakan bayaran Yuran Kumpulan dan Yuran Keahlian bagi tahun ini berjumlah (tandakan √ dalam petak yang dipilih) Cek / Bank Draf / Wang Pos (No: …………………………………….) Wang Tunai RM130.00

2009

Kumpulan :

No. Pendaftaran :

No. Tel : No. Faks :

Bandar : PERANGKAAN AHLI
MELAYU L P CINA L P L INDIA P LAIN-LAIN L P

Negeri :
JUMLAH AHLI L P

JUMLAH BESAR 0 40 40

KADAR YURAN RM5.00 RM3.00

JUMLAH PUNGUTAN RM RM0.00 RM120.00

1 2

0 28 28

0 10 10

0 0 0

0 0 0

0 1 1

0 0 0

0 0 0

0 1 1

0 29 29

0 11 11

RM10.00 RM130.00

T.t. Pemimpin Kumpulan Tarikh :
CRG/edaftar09_v1

T.t. Pengetua / Guru Besar (Kuasa Penganjur)

Cop:

Cop:

Date Version

2/6/2009 1.01

<<< Begin Parameter >>> Jantina LELAKI PEREMPUAN

Keturunan MELAYU CINA INDIA KADAZAN DAYAK LAIN-LAIN

PPM Negeri JOHOR KEDAH KELANTAN MELAKA NEG. SEMBILAN PAHANG PERAK PERLIS PULAU PINANG SABAH SARAWAK SELANGOR TERENGGANU W.P. K. LUMPUR W.P. LABUAN K.L.M. K.L.K.M. IBU PEJABAT Kaedah Pembayaran CEK / BANK DRAF TUNAI WANG POS Negeri JOHOR KEDAH KELANTAN MELAKA NEG. SEMBILAN PAHANG PERAK

PERLIS PULAU PINANG SABAH SARAWAK SELANGOR TERENGGANU W.P. K. LUMPUR W.P. LABUAN W.P. PUTRAJAYA Jenis Pendaftaran PEMBAHARUAN PENDAFTARAN BARU


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:3471
posted:7/20/2009
language:Malay
pages:19