Budgets - Excel

Document Sample
Budgets - Excel Powered By Docstoc
					                               Is-            Is-
                             Cyfanswm         Cyfanswm
HAFAN PWLLHELI                 GWARIANT Sub-total  CYLLIDEB    Sub-total
                       EXPENDITURE      BUDGET
Gweithwyr/Employees
        GWEITHWYR GPT & CH -
        CYFFRED/APT & C WORKERS-
NT51  0130  GEN                168380        187800
        GWEITHWYR GPT & CH -
        CYFFRED/APT & C WORKERS-
NT51  0230  GEN                 15563         20940
        GWEITHWYR GPT & CH -
        CYFFRED/APT & C WORKERS-
NT51  0330  GEN                 5184         6350
        FFIOEDD ARHOLIAD +
NT51  0801  HYFF/EXAM & TRAINING FEES        0         2190
NT51  0953  PRAWF LLYGAID/EYE TEST         34           0
        TAL AIG - IECH
        GALWEDIGAETHOL/AIG FEE -
NT51  0975  OCCUPATIONAL HEALTH          718  189879     2160    219440


Eiddo/Property
         CYNNAL A CHADW
         ADRANNAU/MAINTENANCE
NT51  1200   DEPTS               29109         20220
NT51  1510   TRYDAN/ELECTRICITY        19671         16800
         NWY - PIBELL < 25K
         THERMAU/GAS - PIPE < 25K
NT51  1520   THERMS               3383         3440
         LES YR ARFORDIR/COASTAL
NT51  1612   LEASE               99214        109650
         TRETHI CYFFREDINOL/RATES
NT51  1710   GENERAL              42295         42340
         DWR - MESURYDD/WATER
NT51  1730   METER               6759         11680
         CASGLU SBWRIEL-
         PREIFAT/REFUSE COLLECTION-
NT51  1845   PRIVATE              5913         6500

         CYFLENWADAU CARTREF
NT51  1879   ERAILL/OTHER HOME SUPPLIES    10461  216806       0   210630

Cludiant/Transport
        COSTAU RHEDEG-
        CERBYDAU/PEIR/VEHICLE/MACHI
NT51   2100  NE RUNNING COSTS          5108         6250
        CLUDIANT - LESU
        GWEITHREDOL/TRANSPORT-
NT51   2320  OPERATIONAL LEASE          2212         9780
        LWFANSAU CEIR -
        CYFFREDINOL/CAR
NT51   2710  ALLOWANCES GEN            149   7469       0    16030
Cyflenwadau a Gwasanaethau/Services & Supplies

        DODREFN A CHELFI/FURNITURE
NT51  3000  & FITTINGS            3281       3700
        OFFER A CHELFI-
        GWEITHREDOL/EQUIPMENT AND
NT51  3100  FITTINGS OPERATIONAL       7466      14390
        LLYFRAU A CHYLCHGRONNAU
NT51  3250  GWEIN/ADMIN BOOKS & MAGS      102        0
        ITEMAU SY'N BOSIB EU
        GWERTHU/ITEMS THAT CAN BE
NT51  3480  SOLD               5638        0

        DEFNYDDIAU
NT51  3490  CYFFREDINOL/GENERAL GOODS     209        0
        BWYDYDD CYFFREDINOL/GEN
NT51  3759  FOODS               353        0


        DILLAD LIFRAU A'U
NT51  3800  GOLCHI/UNIFORMS & LAUNDRY     1885       4510
        DEFNYDDIAU SWYDDFA/OFFICE
NT51  3939  SUPPLIES             5672       3720
NT51  4153  COSTAU BANCBANK COSTS       6314       4780

NT51  4166  FFI RHEOLI/MANAGEMENT FEE    22714      39620
        CYFIEITHWYR AR
        GYTUNDEB/TRANSLATORS ON
NT51  4185  CONTRACT              35        0
        POSTIO A CHLUDO TAL
        U/GYRCHOL/POSTAGE AND
NT51  4201  CARRIAGE DIRECT          2073       3990
NT51  4210  TELEFFON/TELEPHONE        1765       3870
        CP/MEICRO/ARGRAFFYDD
        PRYNIANT/PC/MICRO/ PRINTER
NT51  4230  PURCHASE             7435       4860
        CYNHALIAETH-SWYDDOGION
NT51  4302  /SUBSISTENCE- OFFICERS       147        0
        TANYSGRIFIADAU/SUBSCRIPTIO
NT51  4713  NS                 679       1400
        GWARIANT CYFREITHIOL
NT51  4802  /EXPENDITURE LEGAL        -145       2160
        TRWYDDEDAU CYFFREDINOL
NT51  4807  /GENERAL LICENCES         295        0
        AD-YSWIR COLLED
        INCWM/RHENT /RE-INSURING
NT51  4852  INCOME/RENT LOSS          440       440
        TAL YSWIRIANT/INSURANCE
NT51  4853  PAYMENT             23837      46050

        HYSBYSEBU-HEBLAW AM
NT51  4880  STAFF/ADVERTISING EXC STAFF    4233  94429  5520  139010

Costau Cyfalaf/Capital Costs
         DIBRISIANT(W9601)
NT51  6801   DECPRECIATION          34310      34310


        LLOG DAMCANIAETHOL
NT51  6802  (W9602)/PROJECTED INTEREST    90060  124370  90060  124370Cyfanswm y Gwariant/Total Expenditure          632952      709480
Incwm/Income
        LLOGI/GWERTHU
        CYFARPAR/HIRE/SALE OF
NT51  7960  EQUIPMENT            -92143       -101440
        GWERTHU-
        PETROL/DIESEL/SALE OF
NT51  7983  PETROL/DIESEL          -32391        -22000
        GWERTHIANNAU ERAILL/OTHER
NT51  7985  SALES              -7293        -7000
        GWERTHU - TOCYNNAU
        TRYDAN/SALE - ELECTRICITY
NT51  7994  TOKENS             -19118        -18000
        ANGORFEYDD PARHAOL
NT51  8231  /PERMANENT MOORINGS      -1005596       -973420
        FFIOEDD LANSIO /LAUNCHING
NT51  8234  FEES              -13516        -10000
        FFIOEDD GAEAFU/WINTERING
NT51  8235  FEES              -43318        -37950

        INCWM ARALL (CYNNWYS
NT51  8262  TAW)/OTHER INCOME (INC VAT)   -5043        -17720
        RHENTI -
        TIR/ADEILADAU/CYFF./RENTS -
NT51  8690  LAND/BUILDINGS/GEN       -11182        -10040Cyfanswm yr Incwm/Total Income              -1229600       -1197570

Cyfanswm Net/Net Total                  -596647       -488090
HARBWR PWLLHELI HARBOUR

Gweithwyr/Employees
        GWEITHWYR GPT & CH -
        CYFFRED/APT & C WORKERS-
NT52  0130  GEN               25444      30240
        GWEITHWYR GPT & CH -
        CYFFRED/APT & C WORKERS-
NT52  0230  GEN               1783      1850
        GWEITHWYR GPT & CH -
        CYFFRED/APT & C WORKERS-
NT52  0330  GEN               4122      4870

         TANYSG I GYRFF PROFFESIYNOL
         /SUBSCRIPTIONS TO PROF
NT52  0709   BODIES              55       50
         LWFANS TELIFFON/PHONE
NT52  0731   ALLOWANCE            139       270
         AD-YSWIRIANT
         ATEBOLRWYDD/RE-INSURANCE
NT52  0990   LIABILITY            400  31942   400  37680

Eiddo/Property
         CYNNAL & CHADW - UNED
         EIDDO/MAINTENANCE -
NT52  1000   PROPERTY UNIT         1509      5020
         SUSTEMAU
         TRYDANOL/ELECTRICAL
NT52  1265   SYSTEMS             151        0
         CYNNAL TIR.-ADRAN-
         CYFFREDINOL/LAND
NT52  1401   MAINTENANCE GEN         138      4060
NT52  1510   TRYDAN/ELECTRICITY       700      1640
         LES YR ARFORDIR/COASTAL
NT52  1612   LEASE             3700       3700
         TRETHI CYFFREDINOL/RATES
NT52  1710   GEN              8225      8180
         DWR - MESURYDD/WATER
NT52  1730   METER              668       610
         AD-YSWIRIANT ADEILADAU/RE-
NT52  1780   INSURANCE BUILDING       690       690
         CASGLU SBWRIEL-
         PREIFAT/REFUSE COLLECTION -
NT52  1845   PRIVATE             504       410
         GLANHAU ADEIL-GMG-
         SYLF(H8184)/CLEANING
NT52  1880   BUILDINGS -GMG-SYLF      1739  18024  2090  26400

Cludiant/Transport
         COSTAU RHEDEG-
         CERBYDAU/PEIR/VEHICLE/MACHI
NT52  2100   NE RUNNING COSTS        128       370
         LWFANSAU CEIR -
         CYFFREDINOL/CAR
NT52  2710   ALLOWANCES GEN          0   128   70   440
Cyflenwadau a Gwasanaethau/Services & Supplies
        OFFER A CHELFI-
        GWEITHREDOL/EQUIPMENT &
NT52  3100  FITTINGS OPERATIONAL        4053       3570

NT52  3801  LIFRAU STAFF/STAFF UNIFORMS     0        520
        DILLAD/ESGIDIAU DIOGELWCH
NT52  3810  /SAFETY CLOTHING /BOOTS       35         0
        GOLCHI/GLANHAU
        DILLAD/LAUNDRY CLEANING OF
NT52  3850  CLOTHES               9         0
        DEFNYDDIAU SWYDDFA/OFFICE
NT52  3939  SUPPLIES              366        410
        IS-GONTRACTWYR/SUB-
NT52  4145  CONTRACTORS            130       1780
        POSTIO A CHLUDO TAL
        U/GYRCHOL/POSTAGE AND
NT52  4201  CARRYING DIRECT           19        100
        CLUDO - CYTUNDEB
        ARBENNIG/TRANSPORT SPECIAL
NT52  4207  - CONTRACT              0         0
NT52  4210  TELEFFON/TELEPHONE         182        190
        TELEFFONAU SYMUDOL/MOBILE
NT52  4220  PHONES               66        100
        RADIO SYMUDOL-
        TRWYDDED/MOBILE RADIO
NT52  4263  LICENCE              200        150

        AD-YSWIR COLLED
        INCWM/RHENT/RE-INSURANCE
NT52  4852  LOSS OF INCOME/ RENT        30        30
        AD-YSWIRIANT AMRYWIOL/RE-
NT52  4890  INSURANCE VARIOUS         630        630
        DILEU
        DYLEDION,SIECIAU,AMRYW
        /WRITING OFF DEBTS,
NT52  4966  CHEQUES, VARIOUS          87   5806    0   7480

Costau CyfalafCapital Costs
        DIBRISIANT (W9601)
NT52  6801  /DECPRECIATION          3390       3390


        LLOG DAMCANIAETHOL
NT52  6802  (W9602)/PROJECTED INTEREST    6190   9580   6190   9580

Cyfanswm y Gwariant/Total Income             65481       81580

Incwm/Income
        ANGORFEYDD PARHAOL
NT52  8231  /PERMANENT MOORINGS       -87589      -61470

        ANGORFEYDD I
NT52  8232  YMWELWYR/VISITOR MOORINGS      -71       -1210
        FFIOEDD LANSIO/LAUNCHING
NT52  8234  FEES               -9630       -8160
        FFIOEDD GAEAFU/WINTERING
NT52  8235  FEES                 0       -1230
NT52  8690  RHENTI - TIR/ADEILADAU/CYFF.   -1267       -7370

Cyfanswm yr Incwm/Total Income              -98558      -79440

Cyfanswm Net/Total Net                  -33077       2140
HARBWR PORTHMADOG HARBOUR

GweithwyrEmployees
         GWEITHWYR GPT & CH -
         CYFFRED/APT & C WORKERS-
NT53  0130   GEN              25444      30240
         GWEITHWYR GPT & CH -
         CYFFRED/APT & C WORKERS-
NT53  0230   GEN              1783      1850
         GWEITHWYR GPT & CH -
         CYFFRED/APT & C WORKERS-
NT53  0330   GEN              4122      4870
         TANYSG I GYRFF
         PROFFESIYNOL/SUBSCRIPTIONS
NT53  0709   TO PROF BODIES         110       100

         LWFANS TELIFFON/TELEPHONE
NT53  0731   ALLOWANCE            139       270
         AD-YSWIRIANT
         ATEBOLRWYDD/RE-INSURANCE
NT53  0990   LIABILITY            400  31997   400  37730

Eiddo/Property
         CYNNAL & CHADW - UNED
         EIDDO/MAINTENANCE -
NT53  1000   PROPERTY UNIT         3206      4750
         CYNNAL & CHADW -
         MORWROL/MAINTENANCE
NT53  1200   MARITIME            8150      11170
         CYNNAL TIR.-ADRAN-
NT53  1401   CYFFREDINOL          1901      4900
NT53  1510   TRYDAN/ELECTRICITY       569       840


         TRETHI CYFFREDINOL/GENERAL
NT53  1710   RATES             1337      2670
         DWR - MESURYDD/WATER
NT53  1730   METER               0       170
         DWR - TRETHI CYNNWYS
         TRAENIO/WATER - RATES INC
NT53  1731   DRAINAGE/WATER         141        0
         AD-YSWIRIANT ADEILADAU/RE-
NT53  1780   INSURANCE BUILDINGS       350       350


         OFFER DIFFODD TAN-
         PENSAER/FIRE EXTINGUISHERS-
NT53  1830   ARCHITECTS            30        0
         CASGLU SBWRIEL-
         PREIFAT/REFUSE COLLECTION
NT53  1845   PRIVATE             188        0
         GLANHAU ADEIL-GMG-
         SYLF(H8184)/CLEANING
NT53  1880   BUILDING            369  16240   440  25290

Cludiant/Transport
        COSTAU RHEDEG-
        CERBYDAU/PEIR/VEHICLE/MACHI
NT53   2100  NE RUNNING COSTS         205       370
        LWFANSAU CEIR -
        CYFFREDINOL/CAR
NT53   2710  ALLOWANCES GEN           0   205   70   440
Cyflenwadau a Gwasanaethau/Services & Supplies
        OFFER A CHELFI-GWEITHREDOL
        /FURNITURE & FITTINGS
NT53  3100  OPERATIONAL            2960       3980
        ITEMAU SY'N BOSIB EI
        GWERTHU/ITEMS THAT CAN BE
NT53  3480  SOLD                2575         0


NT53  3801  LIFRAU STAFF/STAFF UNIFORMS     9        520
        DEFNYDDIAU SWYDDFA/OFFICE
NT53  3939  SUPPLIES              354        410
        FFIOEDD-CYNLLUNIO/FEES -
NT53  4116  PLANNING              240         0
        IS-GONTRACTWYR/SUB-
NT53  4145  CONTRACTORS            2110       3180
        POSTIO A CHLUDO TAL
        U/GYRCHOL/POSTAGE AND
NT53  4201  CARRIAGE DIRECT           0        100
NT53  4210  TELEFFON/TELEPHONE         255        550
        TELEFFONAU SYMUDOL/MOBILE
NT53  4220  PHONES               48        100
        RADIO SYMUDOL-
        TRWYDDED/MOBILE RADIO
NT53  4263  LICENCE               35        150

        AD-YSWIR COLLED
        INCWM/RHENT/RE-INSURANCE
NT53  4852  LOSS OF INCOME AND RENT       30        30
        AD-YSWIRIANT AMRYWIOL/RE-
NT53  4890  INSURANCE VARIOUS         630   9245   630   9650

Cyfanswm y Gwariant/ Total Income             57688       73110

Incwm/Income
        GWERTHU-
        PETROL/DIESEL/SALE OF
NT53  7983  PETROL/DIESEL           -2506        0
        GWERTHU- HEN
        GYFARPAR/SALE OF OLD
NT53  7990  EQUIPMENT              -50        0
        ANGORFEYDD
        PARHAOL/PERMANENT
NT53  8231  MOORINGS             -25947      -18710


        ANGORFEYDD I
NT53  8232  YMWELWYR/VISITOR MOORINGS     -1588       -2850
        TOLLAU HARBWR/HARBOUR
NT53  8233  DUES               -38848      -38030
        FFIOEDD LANSIO/LAUNCHING
NT53  8234  FEES               -7094       -3520

Cyfanswm yr Incwm/ Total Income              -76033      -63110

Cyfanswm Net/Total Net                  -18345      10000
HARBWR ABERMAW/BARMOUTH HARBOUR

Gweithwyr/Employees
        GWEITHWYR GPT & CH -
        CYFFRED/APT & C WORKERS-
NT54  0130   GEN              26088      34760
        GWEITHWYR GPT & CH -
        CYFFRED/APT & C WORKERS-
NT54  0230   GEN              2295      2280
        GWEITHWYR GPT & CH -
        CYFFRED/APT & C WORKERS-
NT54  0330   GEN                0      5640
        PENSIWN A DALWYDPENSION
NT54  0601   PAID              379       460

        TANYSG I GYRFF PROFFESIYNOL
        /SUBSCRIPTIONS TO PROF
NT54  0709   BODIES              55       50
        LWFANS TELIFFON/PHONE
NT54  0731   ALLOWANCE             0       270
        COSTAU TEITHIOTRAVELLING
NT54  0803   COSTS              10        0
        AD-YSWIRIANT
        ATEBOLRWYDDRE-INSURANCE
NT54  0990   LIABILITY            310  29137   310  43770

EiddoProperty
        CYNNAL & CHADW - UNED
        EIDDO/MAINTENANCE -
NT54  1000   PROPERTY UNIT         8877      4520
        CYNNAL & CHADW -
        MORWROL/MAINTENANCE -
NT54  1200   MARITIME            726        0
        CYNNAL TIR.-ADRAN-
        CYFFREDINOL/LAND
NT54  1401   MAINTENANCE - GEN       2138      1670
NT54  1510   TRYDAN             459      4830

NT54  1710   TRETHI CYFFREDINOL       709      1420
        DWR - MESURYDD/WATER
NT54  1730   METER             -215        0
        DWR - TRETHI CYNNWYS
        TRAENIO/WATER RATES INC
NT54  1731   DRAINAGE & WATER         0       890
        AD-YSWIRIANT ADEILADAU/RE-
NT54  1780   INSURANCE BUILDINGS       480       480

        OFFER DIFFODD TAN-
        PENSAER/FIRE EXTINGUISHERS-
NT54  1830   ARCHITECTS            0        0
        CASGLU SBWRIEL-
        PREIFAT/REFUSE COLLECTION -
NT54  1845   PRIVATE             703  13877   470  14280

Cludiant/Transport
        COSTAU RHEDEG-
        CERBYDAU/PEIR/VEHICLE/MACHI
NT54   2100  NE RUNNING COSTS        411       370
        LWFANSAU CEIR -
        CYFFREDINOL/CAR
NT54   2710  ALLOWANCES GEN         117   528   290   660
Cyflenwadau a Gwasanaethau/Services & Supplies
        OFFER A CHELFI-
        GWEITHREDOL/FURNITURE &
NT54  3100  FITTINGS OPERATIONAL       7335      3690
        LLYFRAU A CHYLCHGRONNAU
        GWEIN/ADMIN BOOKS AND
NT54  3250  MAGS                 0      1060
        ITEMAU SY'N BOSIB EI
        GWERTHU/ITEMS THAT CAN BE
NT54  3480  SOLD               8526      1990


NT54  3801  LIFRAU STAFF/STAFF UNIFORMS    793       340
        DEFNYDDIAU SWYDDFA/OFFICE
NT54  3939  SUPPLIES             242       410
        IS-GONTRACTWYR/SUB-
NT54  4145  COTRACTORS            3055      1300
        POSTIO A CHLUDO TAL
NT54  4201  U/GYRCHOL              2       100
NT54  4210  TELEFFON/TELEPHONE        441       550
        TELEFFONAU SYMUDOL/MOBILE
NT54  4220  PHONES               76       100
        RADIO SYMUDOL-TRWYDDED
NT54  4263  MOBILE RADIO LICENCE       100       150

        AD-YSWIR COLLED
        INCWM/RHENT/RE-INSURANCE
NT54  4852  LOSS OF INCOME + RENT       20       20
        AD-YSWIRIANT AMRYWIOL/RE-
NT54  4890  INSURANCE VARIOUS         610       610
NT54  4939  BANERAU/BANERS          117        0
        DILEU-
        DYLEDION,SIECIAU,AMRYW/WRI
        TE OFF DEBTS, CHEQUES,
NT54  4966  VARIOUS              109  21426   0  10320

Costau Cyfalaf/Capital Costs
         DIBRISIANT
NT54  6801   (W9601)/DECPRECIATION      2170      2170


        LLOG DAMCANIAETHOL
NT54  6802  (W9602)/PROJECTED INTEREST    3560   5730  3560   5730

Cyfanswm y Gwariant/Total Expenditure          70698      74760

Incwm/Income
        TENANTIAD-AD
        TRYDAN/DWR/TENANTS RE
NT54  7641  WATER/ELECTRIC           -46      -240
        LLYFRYNNAU &
        CHOFRODDION//BOOKLETS &
NT54  7890  SOUVENIRS            -2794      -1620
        GWERTHU-
        PETROL/DIESEL/SALE OF
NT54  7983  PETROL/DIESEL          -6286      -4740
        GWERTHIANNAU ERAILL/OTHER
NT54  7985  SALES               -40       0
        GWERTHU- HEN
        GYFARPAR/SALE OF OLD
NT54  7990  EQUIPMENT             -149       0
        GWERTHU - TOCYNNAU
        TRYDAN/SALE OF ELECRICITY
NT54  7994  TOKENS               -20       0
        ANGORFEYDD PARHAOL
NT54  8231  /PERMANENT MOORINGS      -17631      -23180

        ANGORFEYDD I
NT54  8232  YMWELWYR/VISITOR MOORINGS    -816       -4300

        TOLLAU HARBWR/HARBOUR
NT54  8233  DUES              -2733       -2130
        FFIOEDD LANSIO/LAUNCHING
NT54  8234  FEES              -3618       -3220
        FFIOEDD GAEAFU/WINTERING
NT54  8235  FEES              -2122       -260
NT54  8690  RHENTI - TIR/ADEILADAU/CYFF.  -2837      -3110
                                 31960
Cyfanswm yr Incwm/Total Income             -39092      -42800

Cyfanswm Net/Total Net                 31606       31960
HARBWR ABERDYFI HARBOUR

Gweithwyr/ Employees
         GWEITHWYR GPT & CH -
         CYFFRED/APT & C WORKERS-
NT55  0130   GEN              24054      27760
         GWEITHWYR GPT & CH -
         CYFFRED/APT & C WORKERS-
NT55  0230   GEN              1450      1630
         GWEITHWYR GPT & CH -
         CYFFRED/APT & C WORKERS-
NT55  0330   GEN              3897      4490
         TANYSG I GYRFF
         PROFFESIYNOL/SUBSCRIPTIONS
NT55  0709   TO PROF BODIES          55       50

         LWFANS TELIFFON/TELEPHONE
NT55  0731   ALLOWANCE            93       270
         AD-YSWIRIANT
         ATEBOLRWYDD/RE-INSURANCE
NT55  0990   LIABILITY            300  29848   300  34500

Eiddo/Property
         CYNNAL & CHADW - UNED
         EIDDO/MAINTENANCE -
NT55  1000   PROPERTY UNIT         3611      3890
         CYNNAL & CHADW -
         MORWROL/MAINTENANCE -
NT55  1200   MARITIME            433      12130
         CYNNAL TIR.-ADRAN-
         CYFFREDINOL/LAND
NT55  1401   MAINTENANCE GEN         842      1780
NT55  1510   TRYDAN/ELECTRICITY       546       350
         TRETHI CYFFREDINOL/RATES
NT55  1710   GENERAL             94       160
         DWR - MESURYDD/WATER
NT55  1730   METER              121        0
         DWR - TRETHI CYNNWYS
NT55  1731   TRAENIO             288       160
         AD-YSWIRIANT ADEILADAU/RE-
NT55  1780   INSURANCE BUILDINGS       170       170
         CASGLU SBWRIEL-
         PREIFAT/REFUSE COLLECTION -
NT55  1845   PRIVATE             375  6481   340  18980

Cludiant/Transport
        COSTAU RHEDEG-
        CERBYDAU/PEIR/VEHICLE/MACHI
NT55   2100  NE RUNNING COSTS         192       370
        LWFANSAU CEIR -
        CYFFREDINOL/CAR
NT55   2710  ALLOWANCES GEN           0   192   170   540
Cyflenwadau a Gwasanaethau/Services & Supplies

         OFFER A CHELFI-
         GWEITHREDOL/EQUIPMENT AND
NT55  3100   FURINITURE - OPERATIONAL     3582       3740
         DILLAD/ESGIDIAU
         DIOGELWCH/SAFETY CLOTHING
NT55  3810   /BOOTS              672        340
         DEFNYDDIAU SWYDDFA/OFFICE
NT55  3939   SUPPLIES             167        410
         FFIOEDD-PEIRIANNYDD/FEES
NT55  4115   ENGINEER             878         0
         IS-GONTRACTWYR/SUB-
NT55  4145   CONTRACTORS           3520         0
         POSTIO A CHLUDO TAL
         U/GYRCHOL/DIRECT POSTAGE &
NT55  4201   CARRIAGE              22        100
NT55  4210   TELEFFON/TELEPHONE        725        560
         TELEFFONAU SYMUDOL/MOBILE
NT55  4220   PHONES               49        100
         CP/MEICRO/ARGRAFFYDD
         PRYNIANT/PC/MICRO/PRINTER
NT55  4230   PURCHASE             1278         0

NT55  4240   RHWYDWEITHIAU-LLINELL DATA     0        600
         RADIO SYMUDOL-TRWYDDED
NT55  4263   /MOBILE RADIO LICENCE        0        150

         AD-YSWIR COLLED
         INCWM/RHENT/ RE-INSURANCE
NT55  4852   LOSS OF INCOME /RENT        20        20
         AD-YSWIRIANT AMRYWIOL/RE-
NT55  4890   INSURANCE VARIOUS         610  11522   610   6630

Costau Cyfalaf/Capital Costs

         LLOG DAMCANIAETHOL
NT55  6802   (W9602)/PROJECTED INTEREST    250   250   250   250

Cyfanswm y Gwariant/Total Expenditure           48293       60900

Incwm/Income
NT55  7890   LLYFRYNNAU & CHOFRODDION      -42        0
         ANGORFEYDD PARHAOL
NT55  8231   /PERMANENT MOORINGS       -15707      -20600

         ANGORFEYDD I
NT55  8232   YMWELWYR/VISITOR MOORINGS     -506       -1970
         TOLLAU HARBWR/HARBOUR
NT55  8233   DUES               -2906        0

NT55  8234   FFIOEDD LANSIO/LAUNCH FEES    -4319       -6740
         FFIOEDD GAEAFU/WINTERING
NT55  8235   FEES                57        -740

         RHENTI -TIR/ADEILADAU/CYFF.
NT55  8690   RENTS - LAND/BUILDINGS GEN    -827       -730
                         24044       30120
Cyfanswm yr Incwm/Total Income              -24249      -30780

Cyfanswm Net/Net Total                  24044       30120
DOC FICTORIA

Gweithwyr/Employees
         GWEITHWYR GPT & CH -
         CYFFRED/APT & C WORKERS-
NT63  0130   GEN               25972      39530
         GWEITHWYR GPT & CH -
         CYFFRED/APT & C WORKERS-
NT63  0230   GEN+C385             2252      1700
         GWEITHWYR GPT & CH -
NT63  0330   CYFFRED             1802      1700
         FFIOEDD ARHOLIAD AC
         HYFFORDDI/EXAM & TRAINING
NT63  0801   FEES               493  30519   660  43590

Eiddo/Property
         CYNNAL & CHADW - UNED
         EIDDO/MAINTENANCE -
NT63  1000   PROPERTY UNIT          2625      18850
         CYNNAL & CHADW -
         MORWROL/MAINTENANCE -
NT63  1200   MARITIME             3537        0
NT63  1510   TRYDAN/ELECTRICITY        1909      3050
         LES YR ARFORDIR/COASTAL
NT63  1612   LEASE               275       520

         TRETHI CYFFREDINOL/GENERAL
NT63  1710   RATES              4210      4210
         DWR - MESURYDD/WATER
NT63  1730   METER              1654      1260

         OFFER DIFFODD TAN-
         PENSAER/FIRE EXTINGUISHERS
NT63  1830   ARCHITECTS             0        0
         CASGLU SBWRIEL-
         PREIFAT/REFUSE COLLECTION
NT63  1845   PRIVATE             1575      1140

         CYFLENWADAU CARTREF
NT63  1879   ERAILLOTHER HOME SUPPLIES     519  16302    0  29030

Cyflenwadau a Gwasanaethau/Services & Supplies

         DODREFN A CHELFI/FURNITURE
NT63  3000   AND FITTINGS            0       570
         OFFER A CHELFI-
         GWEITHREDOL/FURNITURE AND
NT63  3100   FITTINGS OPERATIONAL       4071      2760
         DILLAD/ESGIDIAU
         DIOGELWCH/SAFETY
NT63  3810   CLOTHING/BOOTS           0       570
         DEFNYDDIAU SWYDDFA/OFFICE
NT63  3939   SUPPLIES             404       350

NT63  4166   FFI RHEOLI/MANAGEMENT FEE    7559      9100
         FFIOEDD YMGYNGHORWYR
NT63  4172   /CONSULTANTS FEES        3850      3430
         POSTIO A CHLUDO TAL
         U/GYRCHOL/DIRECT POSTAGE
NT63  4201   AND CARRIAGE           110       170
NT63  4210   TELEFFON/TELEPHONE        886      1060
        RADIO SYMUDOL-
        TRWYDDED/MOBILE RADIO
NT63  4263  LICENCE              0        520
        TANYSGRIFIADAU/SUBSCRIPTIO
NT63  4713  NS               250        570

        AD-YSWIR COLLED
        INCWM/RHENT/RE-INSURANCE
NT63  4852  LOSS OF INCOME/RENT      2740       2740

NT63  4853  TAL YSWIRIANT/INSURANCE PAY  1221         0

        HYSBYSEBU-HEBLAW AM
NT63  4880  STAFF/ADVERTISING EXC STAFF   40        350

        GWARIANT
NT63  4900  AMRYWIOLEXPENDITURE MISC     0        550
        TOLLAU HARBWR/HARBOUR
NT63  4906  DUES              7891  29022   5890   28630

Costau Cyfalaf/Capital Costs
         DIBRISIANT
NT63  6801   (W9601)/DECPRECIATION     2780       2780

        LLOG DAMCANIAETHOL
NT63  6802  (W9602)/PROJECTED INTEREST   7500  10280   7500   10280

Cyfanswm y Gwariant/Total Expenditure         86123       111530
Incwm/Income
        GWERTHU - TOCYNNAU
        TRYDAN/SALE OF ELECTRICITY
NT63  7994  TOKENS             -4036       -1210
        ANGORFEYDD PARHAOL
NT63  8231  /PERMANENT MOORINGS      -54459      -53010


        ANGORFEYDD I
NT63  8232  YMWELWYR/VISITOR MOORINGS   -24451      -19290
        FFIOEDD GAEAFU/WINTERING
NT63  8235  FEES              -3913       -1340

        INCWM ARALL (DIM TAW)/OTHER
NT63  8263  INCOME (NO VAT)          -8        0

Cyfanswm yr Incwm/Total Income             -86868      -74850

Cyfanswm Net/Net Total                  -745       36680

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:16
posted:7/27/2011
language:Welsh
pages:14