BB2_vocabulary_list.xls

					a/an        een                 1

abbey        abdij               10

abbreviate (to)   afkorten (van woorden)       16

abbreviation    afkorting (van woorden)      16

about        ongeveer              10

above        boven                9

abroad                         20

accept (to)     aanvaarden             17

access       toegang              10

accident      ongeval               4

accuracy      nauwkeurigheid           3

across       doorheen, over           10

act (to)      acteren              14

actor        acteur               14

actress       actrice              14

ad         advertentie            14

add (to)      bij-, toevoegen           7

adjective      adjectief, bijvoeglijk naamwoord  1

adore (to)     gek zijn op             6

advantage      voordeel              16

advertisement    advertentie            14

advice       advies               15

advise (to)     adviseren             15

afloat       drijvend              15

afraid (of)     bang (van)             5

after        nadat                1

afternoon      namiddag              4

again        weer                1

against       tegen                1

age         leeftijd              2

agree (with) (to)  akkoord gaan (met)         6

agreement      akkoord               6

ahead        rechtdoor, voorop         10

air         lucht               12

air conditioning  air condition           11

alarm-clock     wekker               4

all         alle, allemaal, alles        1

allow (to)     toelaten, toestaan         11

allowed       toegelaten             11

almost       bijna               15

alphabet      alfabet               1

already       reeds                1

also        ook                 1

although      alhoewel              8

always       altijd               4

America       Amerika               2

American      Amerikaans             2

and         en                 1
angry     boos          17

animal     dier         3, 19

announcement  aankondiging      10

annoy (to)   ergeren, vervelen   17

annoyed    geërgerd        17

arm      arm (lichaamsdeel)  2, 13

aunt(y)    tante          4

        bakkerij(winkel)    9

bathroom    badkamer        11

beautiful   mooi          2

behind     achter         9

below     onder         10

Biology    Biologie        8

bit (of)    beetje, stukje     7

blackboard   schoolbord       1

blonde     blondine        2

blow (to)   blazen         12

body      lichaam         2

bongos                 6

bother (to)  lastigvallen     7, 12

boy      jongen        1, 2

brand     merk          7

break     pauze          8

breakfast   ontbijt         7

brick     baksteen        10

bright     helder         12

broke     platzak         7

broom     bezem         11

brown     bruin          2

bucket     emmer         11

build (to)   bouwen         10

bully     pester         5

bungalow    bungalow        11

bus driver   buschauffeur      4

busker     straatartiest     10

        slagerij        9

buy (to)    kopen          4


Engels     Nederlands      Unit
bye      tot ziens       16

café      café          9

cake      cake          7

calculator   rekenmachine      5

calendar    kalender        1

calf      kalf          19

campsite    camping        11

can      drankblik        7

can      kunnen        2, 6

capital    hoofdstad      7, 20
car park        parking              9

card          kaart               9

care          zorg               17

care for (to)     bezorgd zijn om, inzitten met   17

career         carrière             14

careful        voorzichtig, zorgvuldig      9

carrot         wortel (groente)          7

carton         brik                7

cartoon        tekenfilm             3

cast          filmspelers            14

cat          kat                19

cathedral       kathedraal            10

cause         oorzaak              7

cause (to)       veroorzaken            15

cave          grot               18

CD           cd, compact disk          6

celebrity       beroemdheid            2

cell phone       GSM (Amerikaans)        2, 16

cellar         kelder              16

Celtic         Keltisch             20

central        central, in het midden      20

central heating    centrale verwarming        11

centre         centrum              11

certain        zeker               17

chair         stoel               1

chalk         krijt               1

chance         kans                6

change         wisselgeld            10

change (to)      (om)wisselen, veranderen     10

changing room     pashokje              9

Channel        het Kanaal            20

chat          babbel              15

chat (to)       babbelen             15

cheap         goedkoop              9

check (to)       controleren, nazien        1

cheer (to)       (toe)juichen            6

cheese         kaas                7

            apotheker             9

chest         borst               17

chick(en)       kuiken              19

child (mv: children)  kind                2

            kinderprogramma          4

chilli         chili               7

chimpanzee       chimpansee            19

chin          kin                13

chips         frieten              7

chocolate       chocolade             7

choice         keuze               5
choose (to)   kiezen                5

church      kerk                10

cinema      bioscoop, cinema          14

circus      rond plein             10

city       grote, oude stad          20

civil      burgerlijk             20

class      klas                 5

classroom    klaslokaal              5

clean      net, schoon, zuiver         11

clear      duidelijk, klaar           1

clever      knap, verstandig           5

clock      klok, uurwerk            4

close      dicht                3

close (to)    sluiten               10

clothes     kledij                2

clothes shop   kledingswinkel            9

cloud      wolk               8, 12

cloudy      bewolkt               2

coat       jas                 2

coffee      koffie                7

coin       muntstuk               9

coke       cola                 7

cold       koud                3, 7

collapse (to)  in elkaar vallen, ineenstorten   15

collect (to)   verzamelen              6

collection    verzameling             6

colour      kleur                2

combine (to)   combineren, samenvoegen       6

come (to)    komen                1

comedy      komedie               14

comfort     comfort, gemak           11

comfortable   comfortabel             11

comic      komisch               14

comic designer  striptekenaar            8

complain (to)  klagen                5

complete     compleet               8

complete (to)  aanvullen              5

comprehension  begrip                5

compress     samenpersen             15

computer     computer               5

conduct (to)   uitvoeren              7

confident    overtuigd, zeker          19

confused     verward               17

connect (to)   verbinden            15, 16

connection    verbinding            15, 16

consonant    medeklinker             1

contact     contact               16

contact (to)   contacteren             16
container     pot               7

Continent (The)  het vasteland         20

cook       kok               2

cook (to)     bereiden, klaarmaken, koken   7

cooker      keukenplaat          11

cooperate (to)  meewerken           12

copy       kopij             15

copy (to)     kopiëren            15

cork       kurk              7

corner      hoek              10

correct      correct, juist, precies     5

correction    verbetering           5

corridor     gang              11

cost (to)     kosten             9

cosy       gezellig            4

cottage      plattelandshuisje       11

couch potato   luiaard            18

count (to)    tellen             9

countable     telbaar             9

country      land (staatkundig)       2

countrymen    inwoner, landgenoot      20

countryside    platteland           20

county      graafschap, provincie     20

course      cursus             5

cow        koe              19

coward      lafaard             3

crab       krab              7

crash       botsing             4

crash (to)    botsen             4

crawl       kruipen            15

creature     schepsel            19

credits      generiek            14

crew       filmploeg           14

crime       misdaad            15

crisps      chips              7

cross       kruis              7

cross (to)    oversteken           10

cross out     doorhalen, schrappen      5

crossroads    kruispunt           10

crowd       menigte            10

crush       verliefdheid, vlam       17

cry (to)     huilen, wenen         12

cup        kopje              7

curry       curry              7

customer     klant             11

dad        pa, vader            4

daily       dagelijks           4, 8

dairy       zuivel             7
damage      schade                 16

damage (to)    beschadigen               16

dance       dans                   6

dance (to)    dansen                  6

danger      gevaar                 16

dangerous     gevaarlijk               16

dark       donker, duister             3

daughter     dochter                 4

day        dag                   8

daydream (to)   dagdromen                12

dead       dood                   5

dear       beste, liefste             17

death       de dood                 5

deceive (to)   bedriegen, misleiden           5

December     december               8, 12

decide (to)    beslissen                10

decision     beslissing               17

deep       diep                  17

definitely    precies, zeker             18

degree      graad                  12

deliver (to)   bezorgen, leveren          4, 13

departure     vertrek                 11

depressed     depressief, droevig           3

depressing    deprimerend               6

desk       schoolbank                1

dessert      dessert, nagerecht            7

destination    bestemming               11

destroy (to)   vernietigen               18

detached     afzonderlijk gebouwd          11

detest (to)    haten, verafschuwen           6

devastated    kapot, ondersteboven, van streek    17

develop (to)   ontwikkelen             10, 19

diary       agenda, dagboek          1, 2, 15

dictionary    woordenboek              1, 3

didgeridoo    didgeridoo                6

die (to)     doodgaan, sterven            5

difference    verschil                 2

different     anders                 17

difficult     moeilijk                 5

dinner      avondmaal                7

direction     richting                10

dirty       vuil                 2, 11

disadvantage   nadeel                 16

disappoint (to)  teleurstellen              16

disappointed   teleurgesteld              16

disco       discotheek                6

dish       schotel                 7

dislike (to)   niet graag hebben            6
distance     afstand           10

divorce (to)   scheiden           4

do (to)      doen             1

doctor      dokter            4

documentary    documentaire         7

dog        hond            19

domestic     van het huis/thuis    10, 19

doodle      droedels tekenen      12

door       deur            11

double      tweepersoons, dubbel    11

doubt       twijfel           15

doubt (to)    (be)twijfelen        15

down       (naar) beneden        1

dream       droom            17

dream (to)    dromen           17

dress       kleed            2

dress (to)    aankleden          2

drink       drank            7

drink (to)    drinken           7

drive (to)    rijden (met de auto)    4, 5

drop       druppel           20

drop (to)     (laten) vallen       20

drums       drums, trom         6

dry        droog            12

duck       eend            15

Dutch       Nederlands          2

each       elk             1

eagle       arend            19

ear        oor             13

early       vroeg            4

earn (to)     verdienen          4

earth       aarde            12

east       (ten) oosten        20

eastbound     in oostelijke richting   10

easy       gemakkelijk         5

eat (to)     eten             7

educate (to)   opvoeden           5

education     opvoeding          5

effective     doeltreffend        17

egg        ei              7

eighth      achtste           8

eight       acht             8

eighteen     achttien           8

elbow       elleboog          13

electric guitar  elektrische gitaar      6

eleven      elf             8

embankment    oever            10

embarrassed    verlegen, verward      17
empty       leeg                 7

end        einde                1

engaged      bezet                16

English      Engels                2

enjoy (to)    genieten (van)            6

enlargement    vergroting             13

enough      genoeg               17

entrance     ingang               14

envy (to)     benijden              12

equal       gelijk                3

equip (to)    uitrusten (met materiaal)      11

equipment     uitrusting            3, 11

erase (to)    uitgommen              1

eraser      gom                 1

escalator     roltrap               10

even       zelfs                3

evening      avond                4

ever       ooit                18

every       elk                 1

examination    proefwerk              5

example      voorbeeld              1

exchange (to)   uitwisselen             15

excited      opgewonden             17

excitement    opwinding            15, 17

excuse      excuus               17

excuse (to)    excuseren, verontschuldigen     17

exercise     oefening               4

exercise (to)   bewegen, oefenen, sporten      7

exit       uitgang               10

exit (to)     verlaten              10

expect (to)    verwachten           10, 17

expel (to)    uitsluiten              5

expensive     duur             9, 15, 16

experience    ervaring               7

experience (to)  ervaren               7

explain (to)   uitleggen              5

eye        oog               2, 13

face       gezicht             2, 13

facility     voorziening             11

fairy tale    sprookje              20

fake       nep                 13

fall       herfst (Amerikaans)         12

fall (to)     vallen                3

false       onjuist, niet waar          5

family      familie, gezin            4

famous      zeer bekend             14

fan        fan                 6

far        ver                 10
farm       boerderij            19

fashion      mode               3

fashion item   modegril, -gadget        16

fast       snel             3, 4, 6

fasten (to)    vastmaken            15

fat        dik, vet             7

father      vader               4

favourite     favoriet           3, 4, 6

fear       vrees            17, 18

fear (to)     vrezen            17, 18

feature      functie, kenmerk         16

February     februari           8, 12

feel (to)     voelen              17

feeling      gevoel              17

fellow pupil   medeleerling           5

female      vrouwelijk            2

fifth       vijfde              8

fight       gevecht              1

fight (to)    vechten              1

fill in      invullen             5

film       film               14

film (to)     filmen              14

finger      vinger              13

first       eerst               1

fish       vis              3, 7

fit (to)     passen              17

fifteen      vijftien             8

five       vijf               8

flag       vlag               20

Flanders     Vlaanderen            20

flat       appartement           11

flavour      geur, smaak           17

flavour (to)   van geur of smaak voorzien    17

flavoured     van geur of smaak voorzien    17

Flemish      Vlaams              2

floor       verdieping            11

flower      bloem               7

flute       fluit               6

fly (mv: flies)  vlieg               7

fly (to)     vliegen              4

foal       veulen              19

fog        mist               12

foggy       mistig              12

follow (to)    volgen              5

fond of      dol, gek zijn op        6, 8

food       eten               7

foolish      gek, onbezonnen, zot       17

foot (mv: feet)  voet               13
for rent       te huur          11

for sale       te koop          11

force         kracht          12

forecast       voorspelling       12

forecast (to)     voorspellen        12

foreign        van/uit het buitenland  20

foreigner       vreemdeling       20

forget (to)      vergeten          5

fork         vork            7

form         vorm            5

form (to)       vormen           5

former        vroegere         10

four         vier            8

fourth        vierde           8

fourteen       veertien          8

free         vrij            8

freezer        diepvries        11

French        Frans           2

French fries     frieten          7

Friday        vrijdag          8

friend        vriend(in)         1

frog         kikker          19

from         van            1

front         voorkant         10

fruit         fruit           7

fruit pie       fruittaart         7

full         vol            7

furnish (to)     bemeubelen        11

furniture       meubels         11

future        toekomst         17

gallery        galerij         10

game         spel            2

gap          opening          5

garden        tuin            4

gardener       tuinman          4

generous       vrijgevig         17

genetic engineering  genetische manipulatie  18

Geography       Aardrijkskunde       8

German        Duits           2

Germany        Duitsland         2

get (to)       krijgen          1

get up (to)      opstaan          4

gig          optreden          6

girl         meisje          1, 2

give (to)       geven           1

glass         glas            7

global        in/van de wereld     20

glue         gom, lijm         1
go (to)    gaan                 1

good      goed                 1

goodbye    tot ziens              16

goose     gans                19

gorgeous    (zeer) knap             14

gossip     roddel                1

grab (to)   vastgrijpen             6

gradually   geleidelijk             10

grammar    grammatica              1

grand duke   groothertog             17

grandfather  grootvader              4

grandmother  grootmoeder, oma           4

great     groot                1

green     groen                3

greet (to)   groeten               16

grey      grijs                3

grid      rooster               5

        kruidenierswinkel          9

group     groep                1

group work   groepswerk              5

grow (to)   groeien               2

guest     gast                11

guide     gids                10

guitar     gitaar                6

habit     gewoonte               4

hair      haar               2, 13

hairdresser  kapper                4

half      half                 1

ham      ham                 4

hand      hand                13

handkerchief  zakdoek               10

handsome    knap             1, 14, 17

hang (to)   hangen                4

happen (to)  gebeuren              18

happy     gelukkig              17

hard      hard, moeilijk            8

hardly     nauwelijks             15

hardly ever  bijna nooit             15

harp      harp                 6

hat      hoed, muts              9

hate      haat                 6

hate (to)   haten                6

have (to)   hebben                1

he       hij                 1

head      hoofd                13

head teacher  directeur, hoofdonderwijzer     5

headache    hoofdpijn              7

headmaster   directeur              5
health       gezondheid        7, 13

healthy      gezond          7, 13

hear (to)     horen             6

heart       hart           13, 18

heat        hitte            12

heavy       zwaar            12

height       hoogte            18

help        hulp             4

help (to)     helpen            4

helpful      behulpzaam          14

her        haar             1

herby       kruidig            7

hers        het hare           1

hide (to)     verbergen          11

high        hoog             10

highlight (to)   aanduiden           5

hip        heup             13

his        zijn             1

history      geschiedenis         10

History      Geschiedenis         8

hit        hit              6

hit (to)      slaan             6

hobby       hobby             2

holiday      vakantie           20

home        huis, thuis          4

home furnishings  binnenhuisinrichting     9

homework      huiswerk           3

hope        hoop             17

horror film    horrorfilm          14

horse       paard            19

hospital      ziekenhuis          10

hot chocolate   warme chocomelk        7

hotel       hotel            11

hour        uur              8

house       huis             4

how        hoe              1

huge        enorm, reusachtig   2, 11, 14

hungry       hongerig           7

hurry       haast           8, 17

hurry (to)     zich haasten       8, 17

husband      echtgenoot, man        4

I         ik              1

ice        ijs             12

ice cream stall  ijskraampje         12

idea        idee             17

idol        idool             6

if         indien            1

ill        ziek             2
important      belangrijk          1

impossible     onmogelijk          5

impressed      onder de indruk       17

improve (to)    verbeteren          10

in         in              1

in front of     voor (plaats)         1

independent     onafhankelijk        17

Indian       Indiaans           2

infinitive     infinitief          1

information     informatie          11

information desk  infokantoor          9

ink         inkt             1

instead of     in plaats van         8

instrument     instrument          6

interest      interesse          17

interested (in)   geïnteresseerd        2

interesting     interessant          2

international    internationaal        11

invent (to)     uitvinden         16, 18

invention      uitvinding        16, 18

island       eiland            20

IT         ICT              8

it         het              1

itinerary      reis/routebeschrijving    10

jam         confituur           7

January       januari          8, 12

jar         bokaal            7

jealous       jaloers            3

jeans (a pair of)  jeansbroek          9

job         baan, job, werk        4

join (to)      meedoen, voegen bij      3

journey       (dag)reis, tocht       10

juice        sap              7

juicy        sappig            15

July        juli            8, 12

jump (to)      springen           3

junction      knoop-, verbindingspunt   10

June        juni            8, 12

kangaroo      kangoeroe          19

keep (to)      (vast)houden         1

key         sleutel            4

kick (to)      schoppen, stampen       3

kind        soort             7

kind        vriendelijk          2

kiss        kus, zoen           2

kiss (to)      kussen, zoenen        2

kitten       jonge kat, poesje      19

knee        knie             13
knife (mv: knives)  mes            2, 3, 7

know (to)      kennen, weten          6

lady         dame              3

lamb         lam              19

land         land              20

language       taal            16, 20

last         laatst             8

late         laat              11

laugh (to)      lachen             3

lazy         lui              13

lazy-bones      luierik            12

lead guitar     eerste gitaar          6

leading role     hoofdrol            14

learn (to)      (zelf) leren          1

leave (to)      verlaten            11

left         links             10

leg         been            3, 13

leopard       luipaard            9

let (to)       laten              2

letter        brief, letter          4

library       bibliotheek          10

lie (down) (to)   neerliggen           13

life         leven              4

lift         lift              13

lift (to)      (op)tillen           13

light        licht             13

light beam      lichtstraal          18

like         als, zoals           3

like (to)      graag hebben, houden van    2

line         lijn              10

lip         lip              13

liquid        vloeistof            7

list         lijst              1

listen (to)     luisteren            1

little        (beetje) weinig         3

live                         6

live (to)      wonen (ook leven)       20

loaf         brood              7

lobster       kreeft             7

lock (to)      sluiten             4

locked        gesloten            4

long         lang              1

look at (to)     kijken naar           5

look for (to)    zoeken naar          15

loose        los, vrij            7

lose (to)      verliezen           17

loss         verlies            17

lots of, a lot of  veel              2
lottery ticket  lottobiljet               9

loud       luid                  6

lounge      salon                 11

love       liefde                 6

love (to)    graag zien, houden van         6

lovely      lief, leuk               2

low       laag                  6

lower (to)    laten zakken              13

lunch      middagmaal               7

lyrics      liedjestekst              6

mail       post                  15

make       merk                  16

make (to)    maken                 16

male       mannelijk                2

man (mv: men)  man, mens                3

manage (to)   er in slagen, handelen, leiden  6, 14, 20

manager     manager                14

manners     manieren                17

many       veel (telbaar)             1

map       (land)kaart               1

March      maart                8, 12

market      markt                 10

married     getrouwd                1

marry (to)    huwen, trouwen             1

match      match, spel               3

match (to)    passen, verbinden            5

Maths      Wiskunde                8

may       mogen                  5

May       mei                 8, 12

me        mij                   1

meal       maaltijd                7

meat       vlees                  7

mechanic     mecanicien               4

meeting     ontmoeting               16

member      lid                   3

memorabilia   aandenken                6

memory      geheugen                5

meow to)     miauwen                19

mess       warboel                 1

message     boodschap               16

microwave    microgolf (oven)            11

middle      midden                 20

midnight     middernacht              17

milk       melk                  7

mind       geest                 17

mind (to)    oppassen                10

mine       het mijne                4

minute      minuut                 8
miss      juffrouw          5

miss (to)    missen, ontbreken      5

missing     ontbrekend         5

mist      mist            12

mistake     foutje, vergissing     3

misty      mistig           12

mix (to)    mengen           6

mixed      gemend           6

mixture     mengeling          6

mobile phone  GSM           2, 16

modern     modern           6

Monday     maandag           8

money      geld            2

monkey     aap            19

month      maand          8, 12

moon      maan            12

more (than)   meer (dan)         3

morning     morgen           4

most      meest           15

motel      motel           11

mother     ma, moeder         4

mother tongue  moedertaal         20

mountain    berg            20

moustache    snor            2

mouth      mond            13

move (to)    verhuizen, verplaatsen   20

much      veel (ontelbaar)      1

mum       ma, moeder         3

muscle     spier           13

music      muziek           9

music shop   muziekwinkel        9

musician    muzikant          6

must      moeten           1

name      naam            5

name (to)    benoemen          5

nap       dutje           13

narrow     eng, smal         10

nation     land, natie        20

nationality   nationaliteit       20

native     in dat land geboren    20

natural     natuurlijk         2

nature     natuur           2

near      dicht           10

necessary    nodig, noodzakelijk    15

neck      hals            13

need (to)    nodig hebben        6

negative    negatief          6

neighbour    buur            1
nerd      saai, oninteressant persoon   15

never      nooit              18

new       nieuw              2, 4

news      nieuws              4

        krantenwinkel           9

newspaper    krant               9

next to     vlak naast            9

next-door    naast de deur           1

night      nacht               8

nil       nul, zero             2

nine      negen               8

nineteen    negentien             8

ninth      negende              8

no       geen, neen            1

nobody     niemand              1

noise      lawaai              16

normal     normaal             12

north      (ten) noorden          20

northbound   in noordelijke richting     10

nose      neus               12

note      bankbiljet            9

notebook    notitieboekje           5

nought     nul, zero             2

noun      naamwoord             1

November    november            8, 12

nuisance    vervelend iemand of situatie   12

number     nummer              8

nut       noot               7

oats      haver               7

October     oktober            8, 12

of       van                1

of course    natuurlijk, uiteraard       1

off       naast, opzij van, weg van    10

offer      aanbod              15

offer (to)   aanbieden            15

office     kantoor             10

office clerk  kantoorbediende         10

oil       olie               7

old       oud              2, 10

old(er)     oud(er)              4

old-fashioned  ouderwets             6

on       op                9

on behalf of  in naam van           16

once      eens, ooit            15

one       een                8

only      enkel               2

open      open               11

open (to)    openen              11
opinion    oordeel, opinie        17

opposite    tegenover          9, 10

or       of               1

orange     appelsien, oranje      1, 7

orange juice  appelsiensap          7

order     orde              1

ordinary    gewoon             4

orphanage   wezenhuis           4

other     ander             1

out      buiten, uit          1

oven      oven              7

over      over              1

own (to)    bezitten           16

owner     eigenaar           16

P.E      LO               5

packet     pak, pakket          7

page      bladzijde           1

pain      pijn             13

pair      paar             1, 5

pair work   partnerwerk          5

pal      vriend (informeel)      15

palace     paleis            10

panel     muurplaat, paneel       10

paper     papier             1

pardon     excuseer           16

parent(s)   ouder(s)            4

parliament   parlement           10

part      deel              1

party     feest, groep         16

passionate   hevig             14

past      verleden           14

patience    geduld             3

pay (to)    betalen            7

pea      erwt              7

pedestrian   voetganger          10

peel (to)   schillen            3

pen      pen              2

pencil     potlood            2

pencil case  potloodetui          2

people     mensen, volk          2

perform (to)  optreden           14

perfume    parfum            12

perhaps    misschien           18

period     periode            8

person     mens, persoon         11

pet      huisdier, troeteldier     19

phobia     fobie             18

phone call   telefoonbericht, -gesprek   11
photograph       foto, plaat, prent      6

phrase         uitdrukking         5

Physical Education   LO              8

piano          piano            6

pick (to)        peuteren          12

pick up (to)      oprapen           6

picture         foto, plaat, prent      1

pig           varken           19

piglet         big, varkentje       19

pilot          piloot            4

pink          roze             3

place          plaats           20

plain          duidelijk, gewoon, simpel  17

plane          vliegtuig          11

plant          plant            7

plant (to)       planten           7

plate          bord             7

platform        perron           10

play (to)        spelen            2

play area        speelplein         10

please         alstublieft (vragend)    5

pleased         blij, verheugd        1

plural         meervoud           1

pocket         zak             9

point          punt            10

point (at) (to)     wijzen (naar)        10

police         politie           10

police office      politiekantoor       10

policeman        politieagent, -man     10

polite         beleefd           5

poor          arm             5

pop music        popmuziek          6

pop star        popstar           6

popular         bekend, populair       5

porter         drager, kruier       10

position        positie           10

positive        positief           6

possible        mogelijk           1

post office       postkantoor         9

poster         poster            1

postman         postbode           4

pot           pot             7

potato (mv: potatoes)  aardappel          3

pour (to)        gieten           12

poverty         armoede           6

power          kracht           13

practice        praktijk           5

practise (to)      oefenen           5
precious      kostbaar            14

prediction     voorspelling          17

prefer       verkiezen            6

pregnant      zwanger             17

present      heden              1

price       prijs              9

primary school   lagere school          5

principal     directeur, schoolhoofd      1

print (to)     (af)drukken, printen      15

private      privaat             15

probably      waarschijnlijk        7, 18

problem      probleem             5

produce (to)    produceren           14

producer      producent            14

programme     programma           6, 15

pronounce (to)   uitspreken            5

pronunciation   uitspraak            5

prowl (to)     op rooftocht zijn        9

pub        café              10

public       openbaar            10

pull (to)     trekken             3

punctuation    gebruik leestekens       16

pupil       leerling             1

puppy       jonge hond           19

purple       paars              3

purpose      doel              10

purse       portemonnee           9

push (to)     duwen              3

put (to)      plaatsen, zetten         4

put through (to)  doorschakelen          16

quality      kwaliteit            11

quarrel (to)    ruzie maken, discuteren     17

question      vraag              5

queue (to)     aanschuiven           10

quick       snel               3

quiet       rustig, stil          3, 6

quite       nogal              17

quiz        quiz               5

R.E.        Godsdienst (vak)         5

radio       radio              6

railway station  spoorwegstation         11

railways      spoorweg            11

rain        regen              12

rain (to)     regenen             12

raise (to)     opheffen, optillen, stijgen   13

rat        rat               19

reach (to)     bereiken            16

reaction      reactie             17
read (to)       lezen             1

ready         klaar             1

real         echt              1

reality        werkelijkheid         1

reason        reden             9

reasonable      redelijk            9

receipt        kasticket           9

red          rood              2

reduce (to)      verminderen, beperken     16refurbish (to)    renoveren           10

refuse (to)      weigeren           15

regular        regelmatige          14

rehearse (to)     herhalen, repeteren      6

relation       relatie, verhouding      17

reliable       betrouwbaar          15

religion       godsdienst           8

Religious Education  Godsdienst (vak)        8

remember (to)     herinneren          17

repair (to)      herstellen           4

repeatedly      herhaaldelijk         13

reply (to)      antwoorden          15

report        rapport            5

respect (to)     respecteren          15

rest         rust             13

rest (to)       rusten            13

restaurant      restaurant          11

result        resultaat           5

retire (to)      op pensioen gaan        2

return (to)      terugkeren           1

revision       her-, nazien          5

rhythm        ritme             6

rice         rijst             7

ride (to)       rijden (met de fiets)     3

right         juist             5

right         correct, juist, precies    5

right away      (zo) meteen, onmiddellijk   15

ring (to)       opbellen            3

river         rivier            2, 3

road         weg              10

rock band       rockgroep           6

roof         dak              11

room         kamer             11

round         rond              7

roundabout      rond punt, verkeersrotonde  10

rude         onbeleefd           5

rule         regel, voorschrift      11

ruler         regel             1
rumble (to)    rommelen, grommen      15

run (to)      lopen             3

rush hour     spitsuur           10

Russian      Russisch           2

sad        droevig            1

safe        veilig            11

Sagittarius    Boogschutter         1

sail        varen            11

salt        zout             7

same        zelfde            1

sand        zand             12

sandwich      boterham           4

satchel      boekentas           5

Saturday      zaterdag           8

sausage      worst             7

saxophone     saxofoon           6

say (to)      zeggen            20

scare (to)     af-, verschrikken     14, 18

scared       bang           14, 17

scenery      uitzicht, het landschap   20

school       school            1

schoolbag     schooltas           1

science      wetenschap        16, 18

scientist     wetenschapper       16, 18

sea        zee              7

seafood      vis en schaaldieren      7

search engine   zoekmachine         15

season       seizoen           12

second       tweede            1

secondary school  middelbare school       5

secret       geheim            3

secretary     secretaris/esse        4

see (to)      zien             2

seem (to)     blijken, lijken       17

self        zelf             2

sell (to)     verkopen           4

semi-detached   koppelwoning         11

send (to)     sturen, verzenden     3, 15

sentence      zin              5

separate      apart            11

September     september         8, 12

series       reeks, serie         14

serious      ernstig            2

seven       zeven             8

seventeen     zeventien           8

seventh      zevende            8

shade       schaduw          11, 12

shadow       schaduw(beeld)        18
shame (to)     schamen             17

shark        haai              19

shatter (to)    (in stukken) uiteenvallen    17

she         zij (enk)            1

sheep        schaap             19

sheet        blad, vel            3

sheet of paper   blad, vel (papier)        3

ship        boot, schip           11

shirt        hemd            2, 4, 9

shock (to)     shockeren            19

shock tactics    shocktherapie          19

shoes (a pair of)  schoenen             9

shoot (to)     schieten             2

shop        winkel              7

shop (to)      winkelen             7

shop assistant   winkelbediende          7

shop keeper     winkelier            7

shopping centre   winkelcentrum          9

short        kort               1

shoulder      schouder            13

shout (at)     roepen (naar)          2

show (to)      tonen              10

shower       douche             11

shut up (to)    je mond houden, zwijgen     17

sick        onwel, ziek           3

side        kant              10

sign        teken              10

simple       eenvoudig            1

singer       zanger              6

single       eenpersoons           11

singular      enkelvoud            1

sink        wasbak             11

sister       zus              2, 4

sitar        sitar              6

six         zes               8

sixteen       zestien             8

sixth        zesde              8

size        afmeting, grootte        2

skill        vaardigheid           3

skin        huid               2

skirt        rok               9

sky         lucht              12

sleep (to)     slapen             11

slice        plakje, snee           7

slim down (to)   vermageren           13

slip-up       foutje, vergissing       12

slow        traag             4, 6

small        klein              2
smart     knap, verstandig     1, 15

smell (to)   ruiken           7

smile     glimlach          2

smile (to)   glimlachen        2, 10

smoke     rook            7

smoke (to)   roken            7

snake     slang           19

snow      sneeuw           12

so       zo             17

soap opera   soap            4

soccer     competitievoetbal      3

sofa      sofa            11

soft      zacht            2

soldier    soldaat           4

solid     vast            7

solution    oplossing          5

some (of)   sommige (van)        3

son      zoon            4

song      lied            6

sorry     excuseer, sorry      17

sort      soort            7

sound     geluid           6

soup      soep            7

south     (ten) zuiden        20

Spanish    Spaans           2

sparkle (to)  glinsteren, schitteren   17

speak (to)   spreken          20

special    speciaal          17

speed     snelheid          3

spell     periode          12

spell (to)   spellen           5

spelling    spelling          1

spend (to)   doorbrengen, verteren    9

spider     spin            7

spontaneous  spontaan          17

spoon     lepel            7

sports     sport            3

spread (to)  (zich) verspreiden     15

spring     lente           12

square     (vierkant) plein      10

square     vierkant          10

staff     personeel         11

stamp     postzegel          9

stand (to)   staan            3

start     start            1

start (to)   beginnen (aan)       1

statement   verklaring        5, 15

station    station          10
stay (to)       (ver)blijven            11

stay in touch (to)  contact houden           15

steal (to)      stelen               11

step         stap, trap             17

stepmother      stiefmoeder             1

stick         stok, tak             18

stiff         stijf                3

still         nog altijd             4

stomach        maag                7

stone         steen               10

stop         stopplaats             10

stop (to)       stoppen              10

storm         storm               12

story (mv: stories)  verhaal               5

straight       recht, hier: heteroseksueel    17

straight on      rechtdoor             10

strange        vreemd, eigenaardig      3, 7, 20

stranger       onbekende             20

street        straat               10

strength       sterkte               3

strike (to)      slaan               17

string        snaar                6

strong        sterk                3

study (to)      studeren              8

stuff (to)      volproppen             7

stumble (to)     struikelen             17

stupid        dom, dwaas             5

subject        lesvak              1, 8

successful      succesvol            6, 14

such                           1

suffer (from) (to)  last hebben van           7

sugar         suiker               7

suggest (to)     suggereren             9

suggestion      suggestie              9

summer        zomer               12

sun          zon                12

sunbathe (to)     zonnebaden             12

Sunday        zondag               8

sunny         zonnig               12

sunshine       zonneschijn            12

superficial      oppervlakkig            5

supper        avondmaal              7

support        steun               17

support (to)     steunen              17

surprise       verrassing             17

surprise (to)     verrassen             17

survive (to)     overleven             15

suspicious      wantrouwig, onraad ruikend     15
swamp      moeras             18

swamp creature  moerasbeest           18

swap (to)    ruilen, wisselen        18

swear (to)    vloeken, zweren         16

sweater     sweater             2

sweet      zoet               7

swim (to)    zwemmen             11

swimming pool  zwembad             11

switch      schakelaar           11

switch (to)   aan-, in-, schakelen      11

sword      zwaard             18

synthesiser   synthesizer           6

table      tafel             1, 4

tableware    tafeldinges           7

tabloid     krant v/d rioolpers       1

tail       staart             19

take (to)    nemen              7

takeaway     meeneemschotel          7

talent      talent              3

talk (to)    spreken (tegen)         20

talk show    praatprogramma          4

tall       groot              2

tambourine    tamboerijn            6

tan       kleurtje (zonnebruin)      13

tanned      met een kleurtje, zonnebruin   2

taste (to)    proeven             7

teach (to)    aanleren, onderwijzen      1

teacher     leraar, lerares         1

team       groep spelers, team       2

tear off (to)  afscheuren, kapotscheuren    6

teenage     tiener...            6

telephone    telefoon             4

television    televisie            4

tell (to)    zeggen (aan)          20

ten       tien               8

tenth      tiende              8

terrace     terras             11

terraced house  rijwoning            11

terrible     verschrikkelijk, vreselijk   17

than       dan (vergelijkend)        1

thank (to)    danken              5

thanks      bedankt, dank          5

that       dat               1

their      hun               1

theirs      het hunne            1

them       hen               1

then       dan (tijd)            1

there      daar               1
these        deze (hier)     1

they        zij (mv)       1

thick        dik         19

thigh        bil, dij       7

thin        dun         2

thing        ding         2

think (to)     denken        5

third        derde        8

thirteen      dertien       8

this        dit         1

this        dit         1

those        die (daar)      1

threaten (to)    bedreigen      5

three        drie         8

thriller      thriller      14

throat       keel        15

through       doorheen       4

thumb        duim        13

thunder       donder       12

Thursday      donderdag      8

tick (to)      aanvinken      5

ticket       ticket       10

tidy        net         4

tie         das         9

tiger        tijger       19

till        kassa        9

till        tot         1

time        tijd         1

timetable      (les)rooster     8

tin         blik         7

tip         fooi        10

tired        vermoeid      13

title        titel       6, 14

to         tot         1

today        vandaag       8

toe         teen        13

together      samen, tezamen    3

toilet       toilet, wc     11

tomorrow      morgen       11

tongue       tong        13

tonight       vannacht       8

too         ook, te       17

tooth (mv: teeth)  tand        13

top         bovenste, top    1

touch (to)     aanraken      13

town        stad        20

town hall      stadhuis      10

toyshop       speelgoedwinkel   9
traffic        verkeer         10

trail         pad, route       10

trailer        trailer         14

train         trein          11

train station     treinstation      10

translate (to)     vertalen         1

translation      vertaling        1

transmit (to)     doorgeven, overdragen  17

transport       transport        10

travel         reizen          4

tree          boom          10

trip          reisje         11

trip (to)       (doen) struikelen    17

trouble        probleem        15

trousers (a pair of)  broek          9

true          juist, waar       5

trumpet        trompet         6

try (to)        proberen         6

tub          doosje          7

Tuesday        dinsdag         8

turn (to)       draaien         10

TV           tv            3

twelve         twaalf          8

twenty         twintig         8

two          twee           8

type          type          12

uncle         oom           4

uncountable      telbaar

under         onder          9

underground      ondergrondse, metro   10

understand (to)    begrijpen        5

unhappy        ongelukkig        1

unit          eenheid, onderdeel    1

United Kingdom     Groot-Brittannië     2

until         tot(dat)         8

up           omhoog         10

upstream        stroomopwaarts     10

use          gebruik         5

use (to)        gebruiken        5

useful         nuttig, praktisch    15

usually        meestal         4

vacuum cleaner     stofzuiger       11

value         waarde         17

vegetable       groente         7

vegetable patch    moestuin        15

verb          werkwoord        1

very          erg, zeer        2

victim         slachtoffer       4
view         uitzicht          11

village        dorp            4

violin        viool            6

virtual        virtueel          18

vocabulary      woordenschat        1

voice         stem            2

voluptuous      rondborstig        13

vomit (to)      braken           7

vowel         klinker         1, 16

wait (to)       wachten          10

wake up (to)     wakker worden        4

walk (to)       stappen, wandelen      4

walking trail     wandelroute        10

wall         muur            1

wall map       kaart (aan muur)      10

wallet        portefeuille        9

want (to)       willen           5

wardrobe       kleerkast         11

warm         warm            12

wash (to)       wassen           13

waste         verspillen         13

waste (of time)    (tijds)verspilling     3

watch (mv: watches)  horloge, uurwerk      2

watch (to)      bekijken          2

water         water            7

waxworks (museum)   wassenbeelden-       10

way          manier, weg         6

we          wij             1

weak         zwak            13

wear (to)       dragen (van kleren)     2

weather        weer            12

weather forecast   weersvoorspelling     12

Wednesday       woensdag          8

week         week            8

weight        gewicht          13

weirdo        gek, rare snuiter     18

well         goed, behoorlijk      3

west         (ten) westen       3, 20

westbound       in westelijke richting   10

wet          nat             8

what         wat             1

wheelchair      rolstoel          10

when         als, wanneer        1

where         waar (plaats)        1

while         terwijl           1

white         wit             3

who          wie             1

why          waarom           1
wicked        boos, slecht    10, 17

wide         wijd          10

wife         echtgenote, vrouw    4

wild         wild          19

will (to)      zullen         1

wind         wind          8

window        venster        11

wine         wijn          5

winter        winter         12

wire         draad         16

with         met           1

without       zonder         3

wolf         wolf          19

woman (mv: women)  vrouw          2

wonder        zich afvragen     13

wonderful      fantastisch      17

wool         wol          19

word         woord          1

work         werk          4

work (to)      werken         4

workbook       werkboek        5

worry (about) (to)  bezorgd zijn (om)    5

write (down) (to)  (neer)schrijven     5

wrong        fout, verkeerd     5

year         jaar          8

yellow        geel          3

yesterday      gisteren        8

yoghurt       yoghurt         7

you         jij, u         1

young(er)      jong(er)        4

yours        de jouwe, de uwe    1

youth hostel     jeugdherberg      11

zebra crossing    zebrapad        10

zip         rits          15

zip file       zip-bestand      15
à la carte menu    à la carte               15

able to (to)     kunnen                 8

access        toegang              13 & 16

accessories      toebehoren, accessoires        14

account        bankrekening              2

accountant      boekhouder               2

accounts       boekhouding              13

accounts department  afdeling boekhouding          13

accuse (to)      beschuldigen              9

acoustic       akoestisch               18

action        actie                 19

addiction       verslaving               6

adjective       adjectief, bijvoeglijk naamwoord    1

administrator     bediende, beheerder          13

admission       entreeprijs               4

adventurous      avontuurlijk              5

advertisement     advertentie              19

aerosol can      spuitbus                12

affectionate     hartelijk, warm, teder         5

afloat        drijvend                9

age suitability    leeftijdgeschikt            4

ailment        kwaal                  5

airing cupboard    droogkast (niet elektrisch)      10

aisle         gangpad                 4

aisle         gang (bijv. in een supermarkt)     14

alarm clock      wekker                Pr3

album         album                 18

allow (to)      toelaten                8

aluminium foil    alumiumfolie              10

amount        bedrag                 2

ancient        oud                   9

angry         boos                  20

ankle         enkel                  5

apartment       flat                  10

appetite       appetijt, lust             8

apple         appel                 15

apply (to)      solliciteren              1

appointment      afspraak                13

approximately     ongeveer              10 & 16

apricot        abrikoos                15

architect       architect                1

armchair       zetel                 10

armpit        oksel                  5

arms         arm                   5
arrange (to)       regelen          3

arrangement        planning          3

artichoke         artisjok         15

article          artikel          17

artist          artiest        1 & 18

asparagus         asperge          15

assignment        taak, opdracht      20

assistant         assistent         16

astronomical       astronomisch, enorm    17

atmosphere        atmosfeer         12

attach (to)        vastmaken aan       13

attachment        aanhangsel        13

attention         aandacht          5

aubergine         aubergine, eierplant   15

auction          veiling          10

author          auteur           4

available         beschikbaar        4

average (on)       gemiddeld       3 & 17

avocado          avocado          15

avoid (to)        vermijden         17

B&B (Bed and breakfast)  kamer & ontbijt      16

back           rug            5

bad            slecht           6

baker           bakker           1

baker's          bakkerswinkel       14

balcony          balkon         4 & 10

ballad          ballade          18

banana          banaan          15

bandage          verband, zwachtel     5

bank           bank            2

bank clerk        bankbediende        2

banshee          kwaadaardige bosfee    8

bar            stuk (bijv. zeep)     14

bargain          koopje          14

barn           schuur          11

basket          mand           14

bath           bad(kuip)         10

bather          bader           1

bathrobe         badkamerjas        10

bathroom         badkamer         10

be able to (to)      in staat zijn te     16

be addicted to (to)    verslaafd zijn aan     6

be down (to)       in de put zitten     20

be wound up (to)     opgefokt zijn       7
beach              strand                1

beam              balk                 10

bean              boon                 15

bear with me (to)                          16

beat (to)            slaan                18

bed               bed                 10

beefsteak            steak                15

belly button          navel                 5

betray (to)           verraden               9

biblical            bijbels                9

bicycle             fiets                12

bid (to)            kopen bij opbod           10

bikini bottoms         bikini broekje            7

birthday card          verjaardagskaart           14

biscuit             koekje                10

bitter             bitter                15

black pudding          bloedworst              15

bladder             blaas                 5

blade              mes (van een machine)        13

blank              blanco, onbeschreven         13

blanket             deken                10

blister             blaar                 5

block of flats         appartementsgebouw, flatgebouw    11

bloke              vent                 16

blow (to)            blazen                18

blow someone a kiss (to)    een kusje werpen           7

blow someone's socks off (to)  weggeblazen worden (informeel)    4

boar              beer (varken)            11

boil (to)            koken                15

bold              vetjes                20

bone              graat                15

book (to)            boeken, reserveren          4

booking             boeking               16

bookshelf            boekenrek              10

border             kantlijn               20

borrow (to)           lenen van               2

bottle             fles                 14

bottle opener          flessenopener            10

box office           loket, kassa             4

brain(s)            hersenen               5

braise (to)           smoren                15

brake              rem                 12

branch             afdeling               2

bread              brood              14 & 15
breakfast             ontbijt                     10

breakfast room          ontbijtkamer                  10

breast(s)             borst(en)                    5

broadcast (to)          uitzenden                    17

broadsheet            kwaliteitskrant                 17

broccoli             broccoli                    15

bruise              kneuzing, blauwe plek, buil           5

Brussels sprouts         spruiten                    15

build (to)            bouwen                      1

builder              metser                      1

bull               stier                      11

bullet point           opsommingsteken                 20

bump into someone (to)      tegen iemand aanlopen, tegen 't lijf lopen   12

bungalow             bungalow                    10

bunged up nose          verstopte neus                  5

bus stop             bushalte                    11

butcher              slager                      1

butcher's             slagerswinkel                  14

butter              boter                      15

butter dish            botervlootje                  10

butterfly / butterflies      vlinder                     9

buttocks / bum          achterwerk (informeel)              5

button              knop                      10

buy (to)             kopen                      1

cab                taxi                      20

cabbage              kool                      15

cabinet              kastje                     10

calf (mv: calves)         kalf                     9 & 11

cancellation           annulering                   16

canteen              kantine, refter                 13

capital punishment        doodstraf                    9

caption              titel, onderschrift               17

cardboard             karton                     11

carpet              tapijt                     10

carrot              wortel                     15

cartridge             vulling (bijv. inktpatroon van printer)     13

cash               contant geld                  15

cash point / cash machine / ATM  geldautomaat (in de muur)            14

cashier              kassier, kassierster; loketbediende     2 & 13

cast               acteurs, bezetting               19

cast spells (to)         betoveren                    9

cattle ranch           veeboerderij                   3

cauliflower            bloemkool                    15

cavort (to)            rondhangen                   12
CD-player           cd-speler                    Pr3

ceiling            plafond                      10

celeb             beroemdheid (afk. v. celebrity)          7

celebrity (mv: celebrities)  beroemdheid

celery            selder                      15

century            eeuw                       10

cereal bowl          granenkom                     10

cereals            granen                      15

chain-saw           kettingzaag                    12

chair             stoel                       10

chalk             krijtje                      13

changing cubicle       pashokje                      7

channel            kanaal                      19

character           personage                     19

charge someone (to)      iemand beschuldigen                17

charity            goed doel, liefdadigheid             11

chart list          platenlijst                    18

chart position        positie                      18

chart show          muziekshow                    18

check-in           check in                     16

checkout (till)        kassa                       14

cheek             kaak                        5

cheese            kaas                       15

chef             chef-kok; chef, baas           1 & 13 & 16

               apotheek                     14

cherry            kers, kriek                    15

chest             borst(kas)                     5

chicken            kip, kuiken                 11 & 15

chief inspector        hoofdinspecteur (bijv. van politie)        13

chilled            gekoeld                      0

chin             kin                        5

chocolates          pralines                     14

chop (to)           hakken                      15

chunky            dik, gedrongen                  10

chute             stortkoker                    10

circulation          oplage                      17

city (the)          stadscentrum                   11

city life           stadsleven                    11

claim (to)          opeisen                      3

clothes drier         droogkast voor kledij (niet elektrisch)      10

club music          club muziek                    18

cock             haan                       11

cocktail           cocktail                      1

coconut            kokosnoot                     15
cod          kabeljauw           15

coffee table     koffietafel          10

colander       verzuip(kom)          10

cold         koud              10

colony        kolonie             3

column        rubriek            17

columnist       rubriekschrijver        17

commercial      reclame programma       19

communal ground    gemeenschappelijke       10

company        bedrijf            13

compare (to)     vergelijken           6

competition      wedstrijd           17

complaint       klacht             15

compose (to)     muziek componeren       18

compost        compost            12

compost box      compostbak           12

computer       computer           Pr3

concert        concert             4

conduct (to)     dirigeren           18

confectionery     snoepgoed(winkel)       14

conference room    vergaderzaal          13

confess (to)     bekennen            9

confidence      vertrouwen           8

confident       zelfverzekerd          8

confirm (to)     bevestigen           16

conniving       achterbaks, samenzwerend    9

conservatory     veranda            10

consider       beschouwen           9

consist of (to)    bestaan uit          16

construction worker  bouwvakker, bouwarbeider    13

contemporary     hedendaags           4

content        inhoud             17

contestant      kandidaat, deelnemer      19

contribution     bijdrage            4

cooker        kookplaat           10

cooking utensils   kookgerief           10

cooling tower     koeltoren           12

copy         kopiëren            20

corkscrew       kurkentrekker         10

corn         maïs            11 & 15

corner shop      winkel om de hoek       14

cosmetics       cosmetica           14

costume        kostuum            19

cosy         gezellig            6
cot            kinderbedje                   16

cottage          huisje                     10

cotton wool        watten                      5

cough (to)         hoesten                     5

counter          loket                      2

country life        plattelandsleven                11

countryside (the)     platteland                   11

courgette         courgette                    15

course           cursus                      4

court           veld (bij sport)                 4

cover           omslag, voorpagina               17

cow            koe                       11

crack (to)         kraken                     15

crash (to)         crashen                     20

cream           room                      15

credit card        kredietkaart                   2

credits          credits, medewerkerslijst (filmproductie)    19

crème fraîche       verse room                   15

criticism         kritiek                     8

crockery          aardewerk, gleis, vaatwerk           10

crop            gewas, oogst                 9 & 11

crumple (to)        ineenkrimpen                   8

culture          cultuur                     7

cunning          listig                      7

cup            tas                       10

cupboard          keukenkast                   10

currency          munteenheid                   2

current          stroming                     1

current affairs      actualiteit                 17 & 19

cursor           cursor                     20

cushion          kussen (in zetel)                10

customer          klant                      14

cut (to)          knippen                     20

cutlery          bestek                     10

cybercafé         cybercafé                    4

dangerous         gevaarlijk                  6 & 19

dare (to)         durven                     17

data            gegevens                    20

date (to)         verkeren met                   7

dawn            dageraad, ochtendgloren             11

deal with something (to)  behandelen                    1

decorate (to)       versieren; schilderen, behangen       16 & 19

dehydrate (to)       uitdrogen                    15

deli            afkorting v. delicatesse            14
delicatessen    fijne eetweren         14

deodorant     deodorant            1

department     afdeling            13

department store  grootwarenhuis         14

deposit account  spaarrekening          2

description    beschrijving          10

desperate     wanhopig            6

dessert      dessert            15

destroy (o)    vernietigen           9

detached      gescheiden (woning)      10

detention     nablijven, straf (op school)  12

dinner plate    eetbord            10

director      regisseur           19

disappointment   teleurstelling         8

disco       disco              1

dishcloth     schoteldoek          10

dishonest     oneerlijk            6

dishwasher     vaatwasser           10

disk        disk              10

disk tray     disk lader           10

dislocate (to)   ontwrichten           5

disobedient    ongehoorzaam          9

dissolve (to)   oplossen            10

DIY store     doe-het-zelfzaak        14

docker       dokwerker           13

documentary    documentaire          19

dog        hond              11

donation      gift

donkey       ezel              11

double       dubbel             10

Dover sole     zeetong            15

drain (to)     laten uitlekken        15

drainer      afdruiprekje          10

drawer       lade              13

drawing      tekening            19

drawing pin    punaise            13

dreadful      vreselijk           16

dressing      verband (met zalf)       5

drug-free     drugsvrij            6

drum        trom              18

drunk       dronken             8

duvet       donsdeken           10

DVD player     Tv-spelen           10

Earth (the)    de aarde            12
editor                 redacteur, samensteller        17 & 19

editorial                hoofdartikel                17

eel                   paling                   15

egg yolk                eidooier                  15

elbow                  elleboog                  5

electric toothbrush           elektrische tandenborstel         Pr3

embarrassed               beschaamd                  7

emergencies               nooddienst                 1

employee                werknemer                 13

endangered               bedreigd                  3

energetic                vol energie, actief             5

energy-saving              energiebesparing              12

enquiry                 verzoek om inlichtingen          16

en-suite                kamer met (eigen) badkamer en toilet  10 & 16

ensure (to)               verzekeren                 16

entertainment              amusement                  4

entrance                toegang, entree (fysiek)          4

environment               (leef)omgeving               12

environmentally-friendly        milieuvriendelijk             12

equator                 evenaar                   3

event                  evenement, gebeurtenis           4

evil                  boos, kwaadaardig              7

ewe                   ooi                    11

exceed (to)               overtreffen                14

exceptional               buitengewoon                16

exhaust fumes              uitlaatgassen               12

exhausted                uitgeput                 1&5

exhibition               tentoonstelling               4

exist (to)               bestaan                  19

exterior                buitenkant                 10

extraordinary              buitengewoon                4

eye                   oogst                    5

face cloth / (face) flannel       washandje                 16

face the day (to)            de dag tegemoet zien            15

facility (meestal als mv: facilities)  voorzieningen / faciliteiten        16

factory                 fabriek                12 & 13

factory worker             fabrieksarbeider              13

fair share               eerlijk deel                12

famous                 bekend, beroemd               6

fancy someone (to)           iemand leuk vinden             9

fare                  prijs van vervoersticket          3

farm                  boerderij                 11

farmhouse                boerderij (het gebouw)           11

fault                  fout                    20
fax machine      fax machine              16

fear          angst                 8

feature        hoofdartikel, speciale reportage   17

feed (to)       voederen               11

feel down (to)     slecht voelen             8

fennel         venkel                15

fever         koorts                 5

fickle         wispelturig              9

field         veld                 11

file          dossier, ook bestand!         13

filing cabinet     dossierkast              13

finger         vinger                 5

fire (to)       ontslaan                1

fire place       haard                 10

fitting room      paskamer               14

five and dime     goedkope winkel in de VS        0

fizzy         bruisend               15

flare out (to)     uitwaaieren              7

flat screen      flatscreen              Pr3

flee (to) fled, fled  vluchten               17

flight of stairs    trap                 10

flipchart       flipchart, flip-over         13

flog (to)       verkopen (informeel)         16

Flood (the)      zondvloed               9

floor         vloerkleed              10

            bloemenzaak              14

flower         bloem                 14

fluid         vloeistof               15

flute         fluitglas               10

foal          veulen                11

folder         map                  13

folk          folk                 18

food poisoning     voedselvergiftiging          16

food processor     mixer                 10

foot          voet                5 & 18

football player    voetbalspeler             13

footwear        schoeisel               14

forehead        voorhoofd               5

foreign        vreemd                19

fork          vork                 10

four-leaf clover    klavertje vier             9

fracture (to)     breken                 5

freebie        weggevertje              17

free-range                          14
freezer        diepvriezer            10

fridge         koelkast             10

frightening      angstaanjagend          19

front page       voorpagina            17

frown (to)       fronsen              7

fruit and vegetables  fruit en groenten         14

frying pan       braadpan             10

full-time       voltijds              1

funk          funk               18

future         toekomst             19

fuzzy         draaierig             7

fuzzy         donzig, kroezelig         15

gallon-guzzler     benzineslikker          12

garage         garage              13

garbage        vuilnis              7

garden         tuin               12

garden centre     tuincentrum            14

gardener        tuinman              1

garnish (to)      garneren, versieren        0

gear          gerief               1

gender         geslacht (van woord)        2

generous        vrijgevig             9

genre         genre, soort         18 & 19

gentle         zacht (als adj.)         15

gently         zacht (als bijw.)

gents toilet      herentoilet            13

gesture (to)      wijzen naar            14

get clean (to)     van de verslaving afgeraken    6

get off (to)      afstappen             16

get the sack (to)   ontslaan (informeel)        1

gift voucher / token  cadeaubon             14

gig          optreden             18

global warming     opwarming van de aarde      12

go (to)        gaan                1

go the library (to)  naar de bib gaan          2

goat          geit               11

good          goed                6

gossip         roddel              17

goth          gothic               7

grab (to)       grijpen              7

grape         druif               15

grapefruit       pompelmoes            15

grated cheese     geraspte kaas           15

grater         keukenrasp            10
great         prachtig            6

greengrocer's     groentewinkel         14

grill (to)       grillen            15

ground coffee     gemalen koffie        10

guest         gast             19

guest house      pension            16

guide         gids             13

guillotine       papiersnijmachine       13

guilt-free eating   eten zonder schuldgevoelens  17

guilty         schuldig            9

gun          geweer            13

hair          haar              5

hair drier       haardroger          16

hallway        hal              10

halve (to)       in tweeën verdelen      15

hamburger       hamburger           14

hand          hand              5

handle (to)      aankunnen           1

hangover        kater             5

happen (to)      gebeuren            1

happiness       geluk             9

harbour        haven             13

hard          hard             15

harvest        oogst             11

harvest (to)      oogsten            11

harvester       pikdorser           11

have a sense of (to)  een notie hebben van      8

hay          hooi             11

headache        hoofdpijn           5

headline        krantenkop          17

heart         hart              5

heartbroken      met een gebroken hart     6

heavy         zwaar             6

helmet         helm             13

hen          hen              11

herb          kruid             15

hip          heup              5

hit the sack (to)   naar bed gaan (informeel)   11

hit-and-run      vluchtmisdrijf        17

hole-punch       perforator          13

holiday        vakantie           14

home cinema      thuiscinema          10

homeless        dakloos            11

homeless person    thuisloze           11
hooked        verslaafd            6

horn         hoorn              18

hospital       ziekenhuis           13

host         gastheer            19

hot         warm, heet           10

hotplate       schotelverwarmer        10

housekeeping staff  onderhoudspersoneel       16

huge         enorm groot           11

hum (to)       neuriën             18

ice cube       ijsblokje            1

ignore (to)     ontkennen, niet letten op    14

ill         ziek (langdurig, ernstig)    20

impatient      ongeduldig           14

imposter       bedrieger            18

imprint       afdruk             16

improvise (to)    improviseren          18

in advance      op voorhand           16

in the red      in 't rood            1

inconvenience    ongemak             16

increase (to)    vermeerderen, stijgen      9

indifferent     onverschillig          9

indoor        binnenhuis           10

influence      invloed             18

informal       omgangs-, niet formeel     16

ingredient      ingrediënt          1 & 15

inhaler       ademhalingstoestel        5

injure (to)     kwetsen             5

inn         herberg             16

innocent       onschuldig            9

inside        binnenkant           10

instrument      instrument           18

insurance      verzekering           17

interesting     interessant           6

interior       binnenkant           10

interview (to)    interviewen, ondervragen     1

intestines      darmen, ingewanden        5

invoice (to)     factureren           16

iPod         iPod              Pr3

iron         strijkijzer         10 & 16

iron (to)      strijken            16

ironing board    strijkplank           16

issue        exemplaar, uitgave       18

italics       schuin             20

itch (to)      jeuken              9
jacuzzi           jacuzzi               Pr3

jaw             kaak                 5

jet airliner         jet, vliegtuig            12

journalist          journalist              17

joy             geluk, vreugde            9

jug             kruik                10

juicy            sappig                15

keep track of (to)      bijhouden, contact houden met     3

kettle            (water)ketel             10

kick monster ass (to)    iemand verslaan            8

kick up a fuss (to)     luidruchtig protesteren       16

kidding           gek doen               1

kidney            nier                 5

king-size          groot bemeten            10

king-size bed        groot bed              Pr3

kitchen           keuken                10

kitchen dispenser      keukenrekje (met hulpmiddelen)    10

kitten            poes                 11

kiwi             kiwi                 15

knee             knie                 5

knife (mv: knives)      mes               10 & 14

Knights of the Round Table  Ridders van de Ronde Tafel      4

knit (to)          breien                18

laboratory          laboratorium             1

lack (to)          gebrek aan iets hebben, missen    1

lad             jongen (informeel)          7

ladies toilet        damestoilet             13

lager            pils                 15

laidback           ontspannen, relaxed          5

lamb             lam                 15

lamb cutlet         lamkotelet              15

lamp             lamp                 10

lap             schoot                12

laptop            laptop               Pr3

large            groot                 6

Last Supper (the)      het Laatste Avondmaal         9

latest            recentste, jongste          1

laundry           was(goed)              16

laundry basket        linnenmand              10

lavatory paper        WC papier              10

law             wet                  9

lay (to)           leggen                15

leaf / leaves        blad                 9

leave (to)          laten                15
leek         prei             15

left-overs      restjes           12

leisure (adj.)                   4

leisure (nmw)     vrije tijd          17

lemon         citroen           15

lemon juice      citroensap          1

lend (to)       lenen aan           2

lettuce        sla             15

librarian       bibliothecaris        1

lick your lips (to)  lippen likken         7

life guard      redder            1

lifestyle       levenswijze         11

lift         lift             13

light         licht             6

light bulb      gloeilamp, peertje      12

limb         ledemaat           5

lingerie       ondergoed          14

liquid        vloeistof          15

listings       programmagids        19

liver         lever             5

living room      leefkamer, living      10

loaf (mv: loaves)   rijst            15

loan         lening            2

lobster        kreeft            15

local         plaatselijk         17

location       locatie, plaats       10

lorry driver     vrachtwagenbestuurder    13

lost property     verloren voorwerpen     14

loyal         trouw, betrouwbaar      5

luck         geluk (bijv. in spel)     9

luggage        bagage            16

lungs         longen            5

luxurious       luxueus          1 & 16

lyrics        liedjestekst         18

main course      hoofdgerecht         15

make a face (to)   een gezicht trekken      7

mall         winkelgalerij        11

mammal        zoogdier           3

           bureau van de directeur   13

mango         mango            15

mansion        herenhuis          11

maple syrup      ahornstroop         10

mare         merrie            11

marker        markeerstift         13
market          markt         11 & 14

marsupial        buideldier         3

masher          pureemaker         10

matinee         namiddagvoorstelling    4

meadow          weide           11

mean           gemeen           7

measurement       maat            10

meat           vlees           14

meat mincer       vleesmolen         10

mechanic         mecanicien         13

media          media           17

medicine         geneesmiddelen       14

medium          medium           15

medium-rare       bleu            15

meet (to)        ontmoeten          1

mend (to)        maken, repareren      16

microwave        microgolf (oven)      10

Middle Ages       middeleeuwen        9

milk           melk            15

mirror          spiegel          10

mispronounce (to)    verkeerd uitspreken    17

mix (to)         stoer doen         1

modest          bescheiden         8

moisten (to)       bevochtigen        15

mole           moedervlek         5

monitor         beeldscherm        20

moody          humeurig          6

mother-in-law      schoonmoeder        13

mouth          mond            5

mug           mok, grote tas       10

multicultural      multicultureel       7

murder (als naamwoord)  moord            9

murder (to)       vermoorden         9

muscle          spier            5

muscley         gespierd          18

museum (mv: museums)   museum         4 & 13

mushroom         paddenstoel        15

music producer      muziek producer      18

mysterious        mysterieus         19

nasty          laag, gemeen        7

national         nationaal         17

naughty         ondeugend          8

neck           hals            5

neighbourhood      buurt            7
network          netwerk               20

newsagent         krantenverkoper           14

newsagent's        krantenwinkel            14

newspaper         krant                20

newspapers and magazines  kranten en tijdschriften       14

newsstand         krantenkiosk           11 & 14

nice            aangenaam               6

nip (to)          wippen, snellen, rennen       14

nod (to)          knikken                5

noose           strop                 9

nose            neus                 5

nosebleed         bloedneus               5

notice board        notitiebord             13

nurse           verpleger, verpleegster       13

nursery          kinderdagverblijf, kinderoppas    14

obituary          overlijdensbericht          17

occupancy         bezetting, bewoning         16

odour           geur, reuk              1

off (a week off)      vrijaf                20

office           bureau, kantoor         11 & 13

off-licence        slijter               14

off-peak season      laagseizoen              3

onion           ajuin                15

online           online                4

only child         enig kind               8

open a file (to)      bestand openen            20

opportunity        gelegenheid, kans          18

opposite          tegenovergestelde           6

optimist          optimist               8

orange           sinaasappel             15

orchestra         orkest                18

outback          binnenland              3

outdoor          buitenhuis              10

outside          buitenkant              10

overall          overal                13

overweight         te zwaar               15

pack up (to)        vertrekken              20

pain relief        pijnbestrijding            5

painkiller         pijnstiller              5

papaya           papaja                15

park            park                 11

part-time         deeltijds               1

pasta dish         pastaschotel             10

paste           plakken               20
pastime       vrijetijdsbesteding, hobby      4 & 17

patio        binnenhof, terras             10

pea         erwt                   15

peach        perzik                  15

peacock       pauw                   11

peak season     hoogseizoen                3

pear         peer                   15

pelvis        bekken                  17

pen holder      pennenhouder               13

penis        penis                   5

pepper        peper/paprika               15

perfectionist    perfectionist               8

perform (to)     optreden                 18

performance     optreden, voorstelling      4 & 18 & 19

perfume       parfum                  14

periodical      tijdschrift                17

permanently     voortdurend                13

personal column   persoonlijke advertentierubriek      17

personal organiser  agenda                  13

pessimist      pessimist                 8

photo booth     fotocabine                14

photocopier     fotokopiemachine             13

photocopying room  fotokopiekamer              13

physiotherapy    fysiotherapie, kine            17

piece of music    muziekstuk                18

pig         varken                  11

piglet        big, speenvarkentje            11

pillow        kussen (in bed)            9 & 10

pilot        piloot                  13

pineapple      ananas                  15

pitch        veld                    4

place (to)      plaatsen                 15

plaice        pladijs                  15

plaster       pleister                  5

plastic wallet    plastic mapje               13

plate        bord                   10

play         toneelstuk                 4

play (to)      spelen                  18

play button     speelknop                 10

playground      speelplein, -tuin             11

playstation     playstation               Pr3

plot (to)      plannen smeden               9

plug         stekker                  20

plum         pruim                   15
poach (to)         pocheren                   15

poet            dichter                    1

poke your tongue out (to)  je tong uitsteken               7

police station       politiekantoor                13

pollution          vervuiling                  12

popular           populair                   6

pork            varkensvlees                 15

porter           kruier                    16

posh            sjiek                     1

potato (mv: potatoes)    aardappel                  15

pouch            buidel                    3

poultry           gevogelte                  15

pound cake         viervierdengebak               15

pour (to)          gieten                    1

power button        stroomknop                  10

power cut          stroompanne                 20

prawn            (steur)garnaal                15

prequel           film over het voorafgaande          19

presenter          presentator                 19

press (to)         drukken, duwen                10

print (to)         afdrukken, printen              20

printer           printer                 Pr3 & 13

prison           gevangenis                  13

private           privé                    16

youth club         jeugdvereniging                4

probably          waarschijnlijk                18

project           project                    1

properly          behoorlijk                  17

property          eigendom, onroerend goed           10

proprietor         eigenaar                   17

props            rekwisieten                 19

protest (to)        protesteren                 12

proud            trots                     2

prove (to)         bewijzen                   16

provide (to)        voorzien van                 16

psychic           helderziend                  9

public transport      openbaar vervoer               10

punter           klant (informeel)              16

pup             puppy                    11

purchasing         aankoop                   13

purchasing department    aankoopdienst                13

qualification        vereiste waar iemand moet aan voldoen    18

quarrel           ruzie                     9

queen            koningin                   11
quid      pond (informeel)            1

racist     racist                 7

radish     radijs              14 & 15

raise (to)   kweken                 3

raisin     rozijn                 15

ram       ram                  11

rare      halfrauw, saignant           15

rarely     zelden                 4

rash      (huid)uitslag              5

raspberry    framboos                15

rate      tarief                 3

realist     realist                 8

reasonable   redelijk                5

rebellious   rebels                 6

reception    receptie           10 & 13 & 16

receptionist  receptionist(e)           1 & 16

recipe     recept               1 & 15

recycle (to)  recycleren               12

recycling    recyclage               12

reduced     verminderd               4

reduction    korting, vermindering         14

refer to (to)  verwijzen naar             17

reference    verwijzing               9

refreshing   verfrissend              15

rehearsal    repetitie                4

release     datum van uitbrengen          18

rent (to)    huren                 10

reporter    journalist, reporter          17

request     verzoek                13

reservation   reservatie               16

resign (to)   ontslag nemen              1

resistance   weerstand                1

re-sit     herexamen, bijkomende proef      17

restaurant   restaurant               13

restriction   beperking                7

retail     kleinhandel              14

retail outlet  kleinhandelszaak            14

rhythm     ritme                 18

rice      rijst                 15

ridiculous   belachelijk              14

rip off (to)  stelen, jatten             4

ripe      rijp                  15

risk (to)    riskeren                12

rolling pin   deegrol                10
romantic (als naamwoord)  romantische ziel            8

rooster          haan                 11

rough           ruw                  15

row            rij                  4

rub in (to)        insmeren                1

rubbish          afval, vuilnis            12

rug            vloerkleed              10

ruin (to)         kapotmaken, vernielen         12

rule            regel                 8

rule of behaviour     gedragsregel             16

sack (to)         ontslaan (informeel)          1

safe            veilig                16

safety pin         veiligheidsspeld            5

salad bowl         slakom                10

sales           verkoop                13

sales assistant      verkoper, verkoopster         14

sales department      verkoopsdienst            13

salesperson        verkoper, verkoopster         1

salmon           zalm                 15

satisfaction        voldoening               1

saturated fat       verzadigde vetten           15

saucepan          kom, steelpan             10

saucer           onderbordje              10

sauna           sauna                 10

sausages          worsten                15

save (to)         sparen, redden            12

save (to)         bewaren (vooral in computertaal)   20

scaffolding        stellage, stelling          10

scanner          scanner               Pr3

scare (to)         angst aanjagen

scary           angstaanjagend            19

sceptical         vol twijfel              9

schedule          (dienst)regeling            3

school gate        schoolpoort              17

science          wetenschap               9

scissors (altijd mv!)   schaar               5 & 13

scorcher          snikhete dag              1

scratch (to)        krabben                5

scream (to)        schreeuwen               6

screenplay         scenario, script           19

seafood          zeevruchten              15

season (to)        kruiden                15

seat            zitplaats               4

seating plan        zaalplattegrond            4
secluded         afgesloten, verscholen            10

secretary        secretaris, secretaresse           13

sediment         bezinksel                   10

selection        keuze, selectie                16

selection button     keuzeknop                   10

self-catering      waar men zelf voor z'n eten moet zorgen    16

self-esteem       zelfbeeld                   8

semi-detached      koppel(woning)                10

sensitive        gevoelig                   16

sentence to death (to)  ter dood veroordelen              9

sequel          vervolg                    19

serious         ernstig, serieus                7

serve (to)        opdienen                    1

server          server                    20

service charge      bedieningsgeld                15

session         sessie                     4

set of          setje                     14

settler         kolonist                    3

sew (to)         naaien                    16

shampoo         shampoo                   Pr3

shank of lamb      lamschenkel                  15

sheep (mv: idem)     schaap                    11

sheet          laken                     10

shelf / shelves     legplank(en) in een rek          10 & 14

shit hits the fan    stront aan de knikker             16

shopping spree      kooptocht                   8

shoulder         schouder                    5

show           show                      4

show off (to)      bluffen, pochen, stoer doen        1 & 17

shower          douche                    10

shower gel        douchegel                  Pr3

shower screen      douchescherm                 10

sick           ziek (kortstondig) of ongesteld        20

side table        nachtkastje                  10

sieve          zeef                     10

sigh (to)        zuchten                    7

simmer (to)       sudderen                   15

sincere         oprecht                    5

sing (to)        zingen                    18

single          afzonderlijk, enkel            10 & 16

sink           afwas-, spoelbak               10

sitcom          sitcom, komische tv-serie           19

situations vacant    vacatures                   17

size           afmeting, maat                10
sketch show        sketch show          19

skinny          graatmager           7

skip (to)         overslaan           15

slam on the brakes (to)  hard remmen          12

sling           slingerverband         5

slip (to)         wegglippen          12

slop out the bogs (to)  toiletten leegmaken      1

small           klein             6

smile (to)        lachen             7

smoke (to)        roken             15

smooth          zacht aanvoelend       15

snatch (to)        weggritsen           7

sneak into (to)      binnenglippen         12

sneaky          gluiperig           8

sneeze (to)        niezen             5

soap           zeep             14

social          sociaal            19

society          maatschappij          7

socket          aansluiting, bus       20

soft           zacht             15

solar panel        zonnepaneel          12

soldier          soldaat            1

solo           solo             18

song           lied             18

songwriter        liedjesschrijver       18

soothe (to)        verzachten           5

sore throat        keelpijn            5

soundtrack        geluidsband, filmmuziek  18 & 19

sour           zuur             15

source          bron             15

sow            zeug             11

space           plaats, ruimte         4

space           de ruimte, het heelal     12

spacious         ruim(bemeten)       10 & 16

spare time        vrije tijd           8

sparkling water      spuitwater           1

spend (to)        uitgeven            2

spice           kruid, specerij        15

spicy           gekruid            15

spin selection      draaiselectie         10

spinach          spinazie           15

spit (to)         spuwen             1

spoon           lepel             10

sprain (to)        verstuiken           5
sprinkle (to)     besprenkelen                15

square         (vierkant) plein              11

stable         stal                    11

stack of        een stapel                 8

stage         podium                   4

staircase       trap                    9

stale         oud                    15

stall         stalletje                 14

stallion        hengst                   11

stalls (als mv)    stallesplaats                4

staple         nietje                   13

staple (to)      nieten                   13

stapler        nietjesmachine               13

star fruit       carambola, stervrucht           15

starch         zetmeel                  15

stare (to)       staren                   7

start / pause button  start / pauze knop             10

starter        voorgerecht                15

state         staat                    3

stationery       (winkel) kantoorbenodigdheden     13 & 14

stationery room    bureau met kantoorbenodigdheden      13

stick thin       stokdun                   7

sticky tape      kleefband                 13

stir (to)       roeren                   10

stock (to)       bevoorraden                16

stock manager     magazijnbeheerder             13

stocked        gevuld                   16

stocky         stevig gebouwd               18

stomach        maag                    5

store (to)       opslaan                  13

story         verhaal                  17

strange        vreemd                   19

strawberry       aardbei                  15

stretch        stuk, strook                1

stuntman / woman    stuntman/vrouw               19

stupid         dwaas                    6

suit          (maat)pak, kostuum             11

suite         suite                   16

sunny         zonnig                   1

suntan oil       zonnebrandolie               1

supermarket      supermarkt               13 & 14

superstitious     bijgelovig                 9

superstore       soort grote supermarkt           14

supplement       extra katern in krant of tijdschrift    17
surrounding   rondom             7

survive (to)   overleven           17

suspect     verdachte           9

swear (to)    vloeken            1

sweep      vegen, opruimen        9

sweet      zoet             15

sweets      snoepjes            8

swim (to)    zwemmen            1

swimming pool  zwembad          1 & 10

table lamp    tafellamp           10

tabloid     roddelpers          17

tagline     slogan            19

talented     getalenteerd         18

tap       (water)kraan         10

tap (to)     kloppen (met de vingers)   18

task       taak, opdracht        20

taxi driver   taxichauffeur         1

tea towel    keukenhanddoek        10

teacher     leraar, lerares        13

tear (to)    scheuren            1

tease (to)    plagen            17

technology    technologie          1

tense      gespannen           5

term       trimester           17

terraced house  rij(woning)          10

texture     samenstelling         1

texture     uitzicht           15

thatched     met stro bedekt dak      10

theatre     theater            4

thermometer   thermometer          5

thigh      dij              5

thin       dun              6

thread      draad             16

throat      keel              5

thumb      dim              5

ticket      ticket             4

tidy (to)    opruimen           20

timpani     pauk             15

tiny       zeer klein           3

tired      vermoeid            8

tiredness    vermoeidheid          8

toaster     toaster            10

         dagschotel          15

toe       teen              5
toilet         toilet, WC               10

toiletries       toiletartikelen             16

token          fiche, vignet              14

tomato (mv: tomatoes)  tomaat                 15

tomcat         kater                  11

toner          toner, inktvulling           13

tongs (altijd mv!)   tang                  10

tongue         tong                   5

tooth (mv: teeth)    tand                   5

toothache        tandpijn                 5

toss (to)        (ver)mengen               15

tourist         toerist                 1

towel          handdoek                10

town          stad                  11

track          piste                  4

traffic jam       verkeerschaos              11

transmit (to)      uitzenden (technisch)          17

trap (to)        vangen                 12

tray          dienblad; ook brievenmandje     10 & 13

treat (to)       behandelen               20

treatment        behandeling              6&9

tree          boom                  12

trial          proces                  9

trilogy         trilogie (drieledig boek of film)    19

trolley         keukenkarretje, winkelkarretje   10 & 14

trout          forel                  15

try on (to)       passen, proberen            14

T-shirt         T-shirt                 13

tumbler         droogkast                10

tuna          tonijn                 15

tune          deuntje                 18

turkey         kalkoen                 11

twin          dubbel(bed)               10

twitch (to)       vertrekken (van een gezicht)       9

two-seater sofa     tweezitsofa               10

umbrella        paraplu                 9

unacceptable      onaanvaardbaar             20

unconscious       onbewust                17

underground       ondergrondse, metro           11

underline (to)     onderstrepen              20

underweight       te licht                15

undo (to)        tenietdoen               20

unhealthy        ongezond                 6

unique         uniek                  3
unit           eenheid (bijv. keukenelement)           10

universe         heelal                       19

unusual          ongewoon                      11

urinate (to)       plassen, urineren                  1

vacancy (mv: vacancies)  onbezette kamer                  16

vagina          vagina                       5

vegetarian        vegetarisch                    15

verb           werkwoord                      1

video game        videospel                     Pr3

viewer          kijker                       19

village          dorp                        11

waist           buikomtrek, lenden                 5

waiter / waitress     kelner(in)                 1 & 13 & 16

warder          cipier                       13

wardrobe         kleerkast                     10

warehouse         magazijn, opslagplaats               13

wart           wrat                        9

washbasin         wasbak                       10

washing machine      wasmachine                     10

waterbed         waterbed                      10

watermelon        watermeloen                    15

wealthy          rijk, welstellend                  1

wedding          huwelijksfeest                   9

well-done         bien cuit                     15

wheat           tarwe                       11

whip (to)         opkloppen                     15

whipped cream       opgeklopte room                  15

whisk (to)        (op)kloppen (bijv. bij voedselbereiding)      10

whisper (als naamwoord)  fluistering                     8

whiteboard        wit bord voor markeerstift             13

wicked          slecht, boosaardig                 9

wind generator      windturbine                    12

wind someone up (to)   opwinden, treiteren                 9

windowshop (to)      kijken zonder kopen                14

wine, beer and spirits  wijn, bier en sterke dranken            14

wineglass         wijnglas                      10

wink (to)         een knipoogje trekken                7

witch           heks                        9

wonderer         twijfelaar                     9

workshop         atelier, workshop                  4

worktop          werkblad (bijv. van een keuken)          10

world-wide        wereldwijd                     12

wrist           pols                        5

write (to)        schrijven                     18
yoghurt    yoghurt   15

youth centre  jeugdclub  8

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:185
posted:7/27/2011
language:Dutch
pages:58