Verslag van de lezing van Daan Akkerman by lizzy2008

VIEWS: 66 PAGES: 4

More Info
									                  Verslag van de lezing van Daan Akkerman
                  “Atlantis en Ufo’s”
                  voor Stichting “In-zicht” te Heerenveen op
                  17 november 2004
  Web: www.in-zicht.nl
  E-mail: post@in-zicht.nl
                  Na het openingswoord van Paul las Margriet ‘Het Manifest
                  tegen onverdraagzaamheid en (religieus) fanatisme’ van
Hans Stolp voor, gevolgd door het stiltemoment, waarin we dicht bij onszelf kunnen zijn, naar
binnen kunnen gaan en ons onderling verbonden mogen voelen en weten, met elkaar en met
de geestelijke, goddelijke wereld, die zo heel dicht in en om ons heen is.

 Ik beloof ernaar te streven om het vertrouwen te bewaren in ieder mens, in christen, jood,
islamiet of wie dan ook, en ik beloof mij niet aan de angst voor wie of wat dan ook gewonnen
                      te geven.

Ik beloof ieder mens te eerbiedigen in haar of zijn religie en hem of haar met respect tegemoet
                     te treden.

 Ik beloof bruggen te bouwen tussen mensen en geen muren op te richten die hen verdelen.

 Ik beloof dat ik mij niet schuldig zal maken aan een bot cynisme, aan respectloze eerlijkheid
  of aan een hooghartige gelijkhebberij. Maar ik beloof dat ik in ieder mens en in iedere
         overtuiging een facet van de ene waarheid zal trachten te zien.

            Ik beloof dat ik zal binden en niet zal scheiden,
              dat ik zal liefhebben en niet veroordelen,
          en dat ik in ieder mens het licht van Christus zal zoeken.


Helaas liet de techniek ons in de steek en kunnen wij u geen echt verslag leveren van deze
avond. Gelukkig hebben wij, na overleg met Daan Akkerman, een videoband weten te
bemachtigen van een lezing van mei 2003 in Sneek, over hetzelfde onderwerp. Hiervan is het
nu volgende verslag gemaakt.

Atlantis en Ufo’s

Daan Akkerman is sinds 1981 paragnost en werd in 1985 trancemedium voor het Esoterisch
Genootschap van de Kring van Verbondenen. Hij krijgt onthullende informatie door vanuit de
Witte Broederschap, met als doel de mensheid zo goed mogelijk te begeleiden in het
Aquarius-tijdperk. Dit Witte Broederschap bestaat uit mensen zoals jij en ik, zowel mannen
als vrouwen, die het pad van incarnatie en reïncarnatie hebben voltooid.
Er zijn over de hele wereld misschien wel een paar duizend mediums, waaronder de bekende
Alice A. Bailey, die contact hebben met de Witte Broederschap en de informatie die
doorkomt is in grote lijnen identiek.

Atlantis is vele duizenden jaren geleden ontstaan en was een enorm continent dat de gehele
Atlantische Oceaan besloeg. Een groot continent, dat zich, als een grote pannenkoek, van het
huidige Afrika tot aan Amerika uitstrekte. Het bijbelboek Genesis vertelt over het begin van
de Schepping en rond deze tijd is ook Atlantis ontstaan.
De leefomstandigheden op aarde waren destijds anders dan nu. De polen lagen niet op
dezelfde plek en de draaisnelheid van de aarde was anders. Er waren 2 manen, geen eb en
vloed, een andere atmosfeer en de aardas was recht. Alles was in harmonie.
De engelen, de handen en voeten van de Al-Bron, hielden zich bezig met het ontwikkelen van
nieuw leven uit het al aanwezige materiaal. Een soort gen-technologie.
Als laatst is de mens ontstaan. Deze mensen zagen er anders uit dan wij. Het waren hele
mooie, transparante wezens en leefden in perfecte harmonie. Net als de planten en dieren was
deze mens androgyn, zowel mannelijk als vrouwelijk.
Een grote groep engelen (er is sprake van duizenden) vond hun creatie zo mooi, dat zij deze
wilde vasthouden. Zij verdichtten zich meer en meer en konden uiteindelijk niet meer terug
naar de Kosmos. Hun energie was te zwaar geworden. Deze ‘gevallen engelen’ verwekten
leven bij hun creatie die ze zo mooi vonden en hieruit ontstond een ander soort mens, een
mutatie.
Deze mutanten waren heel anders dan de androgyne, engelachtige Atlantianen. Ze waren niet
langer androgyn, maar werden mannelijk of vrouwelijk. Ze waren rationeel, erg intelligent en
niet of nauwelijks gevoelig. Zij hadden een hoog voorhoofd, waren zwaar gebouwd en iets
groter dan de huidige mens. Er ontstonden verschillende rassen. Ze kenden veel agressie,
machtswellust en begeerte. Ze waren de bedenkers van rituelen zoals het offeren van mensen.
Door deze geweldenaren kwam de dualiteit op aarde. De androgyne Atlantianen stierven uit
of werden afgeslacht.

De kennis van de nieuwe Atlantianen werd enorm uitgebreid. Van informatie die ze van
buitenaardse beschavingen ontvingen maakten ze technologie.
Ze waren bijvoorbeeld in staat om de zwaarste rotsblokken op te heffen (levitatie). En sloegen
in enorme kristallen hun verkregen kennis op. De kristallen schedels die nu gevonden worden
bevatten veel van die informatie. En paranormaal begaafde mensen kunnen deze informatie
ontvangen. Ook konden ze door middel van kristallen bollen zien wat er aan de andere kant
van de wereld gebeurde. Ze konden reizen in fijnstoffelijke ruimteschepen, ze konden materie
oplossen en herplaatsen. En ze kenden telepathie.

Doordat Atlantis geleidelijk verzonk vanuit het midden en het land als het ware naar de
zijkant werd weggedrukt en samensmolt met delen van o.a. Europa, Amerika en Afrika,
raakte door de gewichtsverplaatsing de aarde meer en meer uit balans.
De aarde raakte nog verder uit balans door een ruimte-oorlog, vergelijkbaar met een
kernoorlog. Een soort ‘Star Wars’ speelde zich af. Eén maan werd kapotgeschoten; de kraters
zijn nu nog op de aarde en de maan te zien. De gevolgen voor de Aarde waren enorm; de
aardas ging schommelen, water verplaatste zich en er kwam een andere draaisnelheid.
Atlantis verzonk en 8 à 9000 jaar geleden is het laatste stukje Atlantis verdwenen.
De overgebleven Atlantianen vluchtten naar omliggende continenten en deelden daar hun
kennis met de plaatselijke bevolking.

Overal op aarde ontstonden grote stenen bouwwerken, bijvoorbeeld in Afrika, Zuid-Amerika
en Stonehenge in Engeland.
De piramides werden gebouwd in de periode dat Atlantis aan het verzinken was, zo’n 10.000
jaar geleden en werden gebouwd met behulp van levitatie. De piramides fungeerden als een
soort baken en zonden een bepaalde frequentie uit. Vanaf de maan zijn, bij goed weer, de
piramides van Gizeh te zien.
Oorspronkelijk waren de piramides van Gizeh bedekt met een grote, witte laag van
kalk/zandsteen met een marmeren laag. Zo’n 4.000 jaar geleden werd die deklaag afgebroken
om Caïro te stichten. In feite zijn de voorvaderen van de huidige egyptenaren niet de bouwers
maar de slópers van de piramides.
Onder de voet van de Sphinx en onder de grote piramide bevind zich een enorme ingang van
honderden meters diep, die uitkomt in een grote ruimte vol met informatie uit Atlantis.
Op vele plaatsen over de hele wereld werden ondergrondse steden gebouwd. Dit had te maken
met de grote veranderingen op het aardoppervlak.

Volgens sommige wetenschappers hebben de verdwijningen van schepen en vliegtuigen in de
Bermuda-driehoek te maken met een gasbel, maar dan zou je toch iets terug moeten kunnen
vinden…..
Onder de beruchte Bermuda-driehoek, wat vroeger een deeltje van Atlantis was, bevinden
zich 3 piramides uit die tijd. Deze piramides dienden als baken voor ruimteschepen en zenden
nog steeds een bepaalde frequentie uit. Op het moment dat bijvoorbeeld vliegtuigen
radiocontact met elkaar maken op een eenzelfde frequentie als de piramides, dematerialiseren
deze vliegtuigen. Ze bevriezen als het ware in de tijd en zijn nog steeds ergens in een
bepaalde dimensie aanwezig. Uiteindelijk worden ze allemaal bevrijd. In Amerika zijn
proeven gedaan met dematerialisatie. Zij dematerialiseerden een boot en hebben deze op een
andere plek weer laten terugkomen. Bijna niemand van de bemanning heeft het overleefd en
de rest is voor gek verklaard.

Atlantis verzonk zo’n 26.000 jaar geleden en de aarde staat weer een omwenteling te wachten.
Één tolling van de aardas duurt ongeveer 26.000 jaar. De aardas tolt en verschuift een beetje
en we komen nu in een nieuwe spiraal, een nieuwe tijd terecht. Een nieuwe stand t.o.v. de
Kosmos.
De Maya’s hebben de cycli van de aarde, inclusief de tolling, exact kunnen berekenen
en ze wisten dat de aarde na 2012 in een andere stand en draaisnelheid terecht komt.
Dit betekent geen ‘Einde der Tijden’, de omwenteling zal langzaam plaats vinden. We zijn al
bezig met de overgang naar het Aquarius-tijdperk. De tijd verloopt sneller.
Na de omwenteling zal de Aarde wat langzamer gaan draaien. Dan krijgen we dus weer wat
meer tijd!
De frequenties van Atlantis komen we nu weer tegen met als gevolg een toename van ufo-
verschijningen, contacten met andere beschavingen, door mensen met verschillende
achtergronden.
Een vloot van ufo’s zit als het ware bevroren in de tijd. Nu worden er poorten geopend in de
kosmos waardoor we weer bereikt kunnen worden.
Veel Atlantianen reïncarneren nu om goed te maken wat er toen is fout gegaan.
De mens komt meer en meer in evenwicht en, heel belangrijk, we hebben er nu het gevoel bij
gecreëerd. We hebben al heel wat bereikt: er zijn 2 hersenhelften ontstaan, we hebben het
dualisme opgebouwd en we gaan een beetje meer op elkaar lijken. Mannen worden
gevoeliger, vrouwen worden krachtiger.
Ook lijken we Atlantis wat na te bootsen: kristallen bol is nu TV, informatie in kristal opslaan
doen we nu op de harde schijf van de computer, telepathie kun je vergelijken met de
draadloze telefoon.
Het grote verschil met Atlantis is dat we nu het gevoel erbij hebben gecreëerd. Jezus bracht
2.000 jaar geleden de Christusenergie naar de aarde. De energie van liefde en vergeving. En
deze energie wordt steeds sterker waardoor uiteindelijk een betere wereld zal worden
gemaakt.

We staan aan het begin van het Aquariustijdperk, een tijdperk van vrijheid, gelijkheid en
broederschap, van liefde en wijsheid.
We komen in een andere kosmische kracht en daardoor ontvangen de mensen ook beter, kan
men zich beter afstemmen op de kosmische energie.
Over de hele wereld is men dan ook met spiritualiteit bezig, ondersteund door gidsen,
begeleiders, lichtwezens en engelen. Direct contact met onze gids, levitatie, reizen in de
kosmos, wordt dus weer mogelijk.
De ‘gevallen engelen’, de destructieve krachten, zijn nog steeds aanwezig rond de aarde.
Maar ze zullen niet meer de invloed hebben die ze ten tijde van Atlantis hebben gehad.
Nieuwetijdskinderen komen naar de aarde om licht te brengen en om de destructieve
energieën van de ‘gevallen engelen’ terug te dringen.
Ze brengen veranderingen in bijvoorbeeld het schoolsysteem, door niet mee te doen aan het
wedstrijdelement. Ze laten door hun houding zien dat het anders kan.

Ook moeder aarde wordt voorbereid op de nieuwe energie. Dat is o.a. te merken aan de vele
graancirkels die verschijnen. Dit zijn als het ware acupunctuur-healings van de aarde en geven
de aarde energie.
Op kruispunten van leylijnen, waar energie samenkomt, verschijnen vaak ufo’s. De ufo’s
komen daar ‘tanken’, zou je kunnen zeggen. Ook geven ufo’s lichtenergie aan de aarde.

Van alle planeten in het heelal is onze prachtige aarde de plek waar je het snelst kunt leren!


Tekst: Jenny Lahuis

								
To top