Windows Communication Foundation Arhitectura serviciilor web Olteanu by malj

VIEWS: 39 PAGES: 30

									Arhitectura
  serviciilor web

   Olteanu Ana Cristina
               1
La inceput…
 Interactiunea web traditionala
                 2
Arhitectura distribuita
             3
Ce este un serviciu web ?
• Un serviciu web este o aplicatie
 modulara, auto-descriptiva care poate fi
 publicata si accesata prin Internet si
 care foloseste un sistem de mesaje
 standardizat XML                     4
Avantaje
•  Interoperabilitate
•  Arhitectura distribuita – reutilizabile
•  Distribuire usoara intre consumatori
•  Modularitate                       5
Tipuri de arhitecturi

• Arhitectura de tip RPC
• Arhitectura de tip REST
 Client          Service (pe Server)
       Message
                         6
Arhitectura RPC
         7
Arhitectura de tip RPC
• Remote Procedure Call
             8
Mod de functionare
• 3 operatii
 – Publicare
 – Descoperire
 – Conectare
• Exemplu : conversie valutara                 9
Stiva unui serviciu web
             10
HTTP
•  HyperText Transport Protocol
•  HTTP 1.1
•  Metode: GET,POST,PUT,DELETE,HEAD,TRACE
•  Arhitecura RPC foloseste doar
    • GET
    • POST


                       11
SOAP
• Simple Object Access Protocol\
• Diferentiaza major cele doua arhitecturi
• Complex : mesajul incapsulat intr-un
 invelis
• Bazat pe XML


                     12
Transmitere mesaje XML
folosind SOAP
             13
UDDI
• Universal Description, Discovery and
 Integration
 – http://www.uddi.org

• Specificatie tehnica pentru a publica si
 a gasi servicii web in Internet
• White pages, yellow pages, green
 pages

                       14
Exemplu de registru UDDI
              15
WSDL
• Web Services Definition Language
 – http://www.w3.org/TR/wsdl/
• Limbaj bazat pe XML pentru descrirea
 interfetei serviciilor web
 – Ce face serviciul ( descriere)
 – Cum se foloseste serviciul (metodele)
 – Unde se gaseste serviciul
 Nu depinde de protocolul de pe nivelul inferior.

                           16
Descriere serviciu cu
WSDL(1)
• <definitions name="WeatherService"
 targetNamespace="http://www.ecerami.com/wsdl/WeatherServi
 ce.wsdl"
 xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/"
 xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/">
 <message name="getWeatherRequest">
    <part name="zipcode" type="xsd:string"/>
 </message>
 <message name="getWeatherResponse">
    <part name="temperature" type="xsd:int"/>
 </message>


                             17
Descriere serviciu cu WSDL
(2)
•  <binding name="Weather_Binding" type="tns:Weather_PortType">
  <soap:binding style="rpc"
  transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http"/>
      <operation name="getWeather">
            <soap:operation soapAction=""/>
                 <input>
                 <soap:body
                 encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
                 namespace="urn:examples:weatherservice"
                 use="encoded"/>
                 </input>
                 <output>
                       <soap:body
                 encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
                 namespace="urn:examples:weatherservice"
                       use="encoded"/>
                 </output>
      </operation>
  </binding>
                                             18
Interactiunea intre acestea
               19
Arhitectura REST
          20
Arhitectura REST
• REpresentational State Transfer
• Arhitectura simpla
    – HTTP
    – XML
    – URI

• In REST totul este o resursa


                  21
Concepte REST (1)
• O pagina web: reprezentare a unei
 resurse -> de aici si numele
• URI ( Uniform Resource Identifier) :
 numele si adresa resursei
   • Anumit format impus de cei ce implementeaza
    serviciul
   • Exemplu :
    – http://www.example.com/relationships/Alice;Bob
    – http://www.example.com/nextprime/1024 ?1

                              22
Concepte REST (2)
          23
Metode HTTP
• Get (GET),Create (PUT), Update( POST),
 delete (DELETE)

•  GET /weatherforecast/02110 HTTP/1.1
•  POST /weatherforecast HTTP/1.1
•  PUT /weatherforecast/95101 HTTP/1.1
•  DELETE /weatherforecast/02110 HTTP/1.1

• SOAP foloseste doar POST si GET
                       24
Exemplu REST
        25
Interfata uniforma
• Concept de baza in REST
 – URI ce respecta reguli : identifica o
  resursa
 – Clientul documentat
 – XML
                      26
Tehnici de implementare
in .NET
• Windows Communication
 Foundation(WCF)
• Componentele majore:
  - Adresa
  - Binding
  - Contract


             27
28
Concluzii
• Arhitectura distribuita,scalabilitate
• Cele doua arhitecturi: complex vs
 simplu
• Arhitectura de tip REST necesita mai
 mult efort in partea clientului


                     29
?

  30

								
To top