00._Prezentare by mardarpedro

VIEWS: 10 PAGES: 11

More Info
									    STATISTICĂ
 MICROECONOMICĂ
Prof. univ. dr. Monica Roman

                 CSIE

          Semestrul II,
   Anul universitar 2009-2010       Dr. Monica Roman     1
  Motto
  A knowledge of statistics is like a
  knowledge of foreign languages or of
  algebra; it may prove of use at any time
  under any circumstances.
   A.L. Bowley           Dr. Monica Roman     2
Obiective
  Cunoaşterea şi analiza indicatorilor şi a
  metodelor statistice aplicate la nivelul
  agenţilor economici pentru a oferi informaţia
  statistică necesară fundamentării deciziilor
  manageriale,
  Analiza corelaţiilor între indicatori statistici,
  Oferirea unui cadru metodologic de analiză
  statistico-economică structurat pe
  problematica de bază a activităţii
  întreprinderii.   Dr. Monica Roman        3
Cunoştinţe prealabile


  Statistică

  Economie

  Finanţele întreprinderii

            Dr. Monica Roman  4
Conţinut

1. Întreprinderea-agent economic

2. ANALIZA ACTIVITĂŢII DE PRODUCŢIE ŞI
  COMERCIALIZARE3. ANALIZA RESURSELOR UMANE           Dr. Monica Roman  5
Conţinut4. ANALIZA STATISTICĂ A CAPITALULUI
 FIRMEI
  ANALIZA STATISTICĂ A CAPITALULUI FIX

  Definirea şi tipologia capitalului fix
  Analiza modului de folosire a
   capitalului fix
  Analiza statistică a indicatorilor de
   folosire a capitalului fix în corelaţie
   cu alţi indicatori economici
           Dr. Monica Roman     6
Conţinut

5. ANALIZA STATISTICÃ A COSTULUI ŞI A REZULTATELOR
  FINANCIAREALE ÎNTREPRINDERII
 ANALIZA STATISTICĂ A COSTULUI DE PRODUCŢIE
   Definirea şi structura costului de producţie
    Analiza statistică a dinamicii costului de producţie la nivelul
   firmei
    Analiza statistică a dinamicii costului de producţie la nivel
   de piaţă
   Cheltuielile la 1000 lei indicator valoric
 ANALIZA STATISTICĂ A REZULTATELOR FINANCIARE
   Indicatorii profitului, masei profitului şi ratei rentabilităţii
   Analiza comparatã a profitului structurat pe produse
   Analiza comparatã a profitului structurat pe producãtori


               Dr. Monica Roman            7
Conţinut
6. ANALIZA SITUAŢIILOR DE RISC şi a
 RENTABILITĂŢII
         Dr. Monica Roman   8
Bibliografie
  Troie, L., Zaharia, O., Roman, M., Hurduzeu M-
  Analiza statistică a activităţii economice şi a gestiunii
  financiare a întreprinderii-. Editura ASE, Bucureşti,
  2001
  Zaharia, O., Danciu A., Roman M., - Statistica
  intreprinderii Editura ASE, Bucureşti 2005
  Zaharia, O., Roman M., Danciu A., - Analiza statistico-
  economică a întreprinderii- Editura ASE, Bucureşti
  2003

  Se vor consulta referinţele bibliografice date la sfârşitul
  fiecărui capitol!

              Dr. Monica Roman          9
Evaluare
  Examen scris             70%

  Evaluarea pe parcurs      30%
  Teste de verificare şi
  Prezenţa la curs şi seminar     10%
  Proiect/Referat susţinut la seminar 20%           Dr. Monica Roman     10
Prof. Univ. dr. Monica Roman
  mroman@ase.ro

  Sala 2603, interior 357

  CONSULTAŢII
  Marţi 12-13.30


           Dr. Monica Roman  11

								
To top