ap - DOC by ashrafp

VIEWS: 1,673 PAGES: 3

									I.  Aralin 20: Unang Yugto Ng Imperyalismong Kanluranin
      A.  Tatlong Unang Ruta ng Kalakalan
         1. Hilagang Ruta
                 Peking/Beijing-Central Asia-Constantinople
         2. Gitnang Ruta
                 India- Persian Gulf- Antioch, Aleppo,Damascus
         3. Timog na ruta
                 Indian Ocean- Red Sea- Egypt
      B. Pagsasara ng Rutang Pangkalakalan
                 Noong ika-14 hanggang ika-15 siglo, sinalakay ng mga Seljuk Turk [mga mandirigmang muslim] ang Mediterranean Sea at dahil
                 ditto isinara ng mga Turk ang Kalakalan sa Asya
      C. Monopolyo ng mga Italian
                 Ang Italy lamang ang pinahintulutan ng mga Turk na mangalakal sa Asya.
                 Ito ay marahil sa relihiyon. Ang mga Europeo ay mga kristyano at ang mga Turk ay Muslim kung kaya’t hindi lahat ng mga
                 kanluranin ay pinayagang mangalakal sa Asya
                 Mataas ang ipinatong na presyo ng mga Italyano sa produkto ng Asya dahil alam nilang lubos na kinasasabikan ito ng mga
                 Kanluranin
      D. Mga pagbabago sa paglalayag
                 Compass- ito ay nagtuturo sa direksyong patutunguhan ng barko
                 Astrolabe – ginagamit para malaman ang latitude o layo ng barko pahilaga o patimog mula sa equator
                 Mathematics
      E. Bagong Ruta Patungo sa Asya
                 Pinangungunahan ito nina
                       Prinsipe Henry
                       Bartholomeu Dias
                       Vasco De Gama
      F. Merkantilismo
                 Paniniwalang ang ekonomiya ay maaring maging instrument ng pagpapataas ng pambansang kapangyarihan
                 Ang yaman ng isang bansa ay nasa dami ng likas na yaman nito.
II.  Aralin 21: Ikalawang Yugto ng Imperyalismong Kanluranin
      A. Industriyalisasyon
             Kapitalismo- prinsipyong pang ekonomiya na naghari sa pandaigdigang pamilihan
      B. White Man’s Burden
             Pinaniniwalaan ng mga kanluranin na ang mga asyano ay hindi sibilisado at dahil dito ay obligasyon nilang ―turuan‖ at gawing ―sibilisado‖
             ang mga ito batay sa kanilang pananaw
             Ito ay sinabi ni Rudyard Kipling
      C. Rebelyong Sepoy
             Sepoy- mga sundalong Indian
             Ang mga sepoy ay nagrebelde dahil nalaman nilang ang cartridge na ginagamit sa kanilang mga baril ay galing sa mga hayop. Ito ay
             taliwas sa kanilang relihiyon. Para sa mga muslim, naniniwala sila na dapat ay malinis ang pagpatay sa mga hayop. At para naman sa
             mga Hindu, pinaniniwalaan nilang ang mga hayop ay ang reinkarnasyon ng kanilang mga ninuno.
             Ito ay nagdaan para buwagin ang English East India Company at pinalitan ito ng Secretary of State for India na pinamumunuan ng
             viceroy.
             Ito ay nagbibigay ng LAHAT ng kapangyarihan sa hari ng England
             Ang Burma, na nakuha rin ng England, ang inaasahan ng English para ipagtanggol ang India
      D. Digmaang Anglo-Burmese
             Paglusob ng Burma sa Assam, Arakan at Manipur na itituturing ng England bilang panimulang panghihimasok sa India.
             Kasunduang Yandabo—inilipat ang Burma English East India Company; bayad-pinsala at tanggapin ang isang British Resident sa
             palasy ng hari
             Ginawa na lamang na lalawigan ng India ang Burma
      E. Singapore
             Thomas Stamford Raffles- pumili sa Singapore bilang isang stratehikong lugar para maging daungan
      F. Straits Settlements
             Tatlong daungan- Penang, Singapore at Malacca
             Ito ang sentro ng distribusyon ng mga produkto ng England at India
      G. Resident System
             SULTAN
                    Tatanggapin at pananatilihin sa lugar ang isang British Resident na mananatili sa palasyo
                    Makikinig at kukuha ng payo sa resident maliban sa usaping pangkultura at pangrelihiyon
             RESIDENT
                    Ipagtatanggol ang sultan at ang kanyang estado
      H. Digmaang Opyo
             1839- ginawang pagsira ng mga opisyal ng adwana ng Canton sa opyo na nais ipagbili ng mga English
             Natalo ang China sapagkat wala siyang hukbong tulad ng sa England
             Treaty of Nanking- August 29, 1842
                    Limang daungan para sa kalakal ng kanluranin
                    Hong Kong sa England
                    Bayad-pinsala
                    Katamtaman na buwis sa kalakal ng kanluranin
             1856- sumali ang France sa digmaan dahil sa nagging pagtrato ng Tsino sa mga misyonerong French
             Treaty of Tianjin
                    11 karagdagang daungan
                    Legal ang kalakalang opyo
                    Kinatawang diplomatiko ng mga Kanluranin
                    Kristiyanong misyonero
                    Extraterritoriality – ang kanluraning nagkasala sa China ay hindi sakop ng hukuman ng China
      I.  Spheres of Influence
             Ang mga ito ay rehiyon kung saan ang kanilang kapakanang pangekonomiya ay pinangingibabawan ng mga kanluranin
             Open door- pinapayagan ang mga bansang may sphere of influence ang mga mangangalakal ng ibang bansa na mangalakal sa pantay
             na katayuan.
      J. Culture System/ Cultivation System
             Kailangang ilaan ng bawat magsasaka ang 1/5 saklaw ng kanyang bukid o 66 na araw ng pagtatanin para sa produksyon ng mga tanim
             na iluluwas
      K.   Commodore Matthew Perry
              Pinadala sa Japan para hilingin ang pagbubukas ng kanilang bansa sa kalakalan ng banyaga. Binigyan niya ng iba’t ibang regalo ang
              pinuno ng Japan
              Treaty of Kanagawa- dalawang daungan at mabuting pakikitungo sa mga nasiraan ng barko
III.  Aralin 22: Ang mga Bansang Asyano na Hindi Nasakop ng mga Kanluranin
      A. Thailand
              Haring Buddha Yodfa
                   Sundalo
                   Pinagtanggol anng hangganan ng Thailand mula sa mga mananakop
                   Bangkok bilang kabisera
              Haring Mongkut
                   Mongheng Buddhist
                   Nakapagaral ng wika at teknolohiya ng ibang bansa
                   Binuksan ang Thailand sa banyagang kalakal, sistema ng pananalapi, pagaaral ng kasaysayang at wika ng banyada
              Haring Chualalongkorn
                   Programang modernisasyon
                   Inalis ang sistemang pangaalipin
                   Pagpapagawa ng riles ng tren
      B. Korea
              Isinara ang kaharian sa lahat ng impluwensyang banyaga
              Haring Sejong
                   Teknolohiya, astronomiya [constellation chart, water gauge, sundial, water clock], agricultural na produksyon, edukasyon at
                   serbisyo sibil
                   HERMIT KINGDOM
              Gojong o Daewongun
                   Prince of the Great Court
                   Pagkasunduin ang nagdidigmaang estado
                   Imperyong Daehan- senyales sa mga Korean na sila ay Malaya sa kabila ng lumalakas na agresyon ng Japan
                   NEUTRALITY- walang pagliling sa panahon ng digmaan
IV.  Aralin 23: Epekto ng Imperyalismo at Kolonyalismo
           Katolisimo
           Pinagaagawan ang lugar kung saan may pampalasa
           Mahigpit na bintayan ng Portuguese ang Indian Ocean
           Rebolusyong industriyal
           Sapilitang pinagtanim ng opyo ang mga magsasakang Indian
           Telegraph at serbisyong pangkoreo
           Treaty of Wangshia- pagpapahintulot ng china na mga dumaong ang mga barkong pandigma ng mga Amerikano sa alinmang daungan;
           karapatan sa pagtatag ng simbahan sa mga lalawigan ng China
           Treaty of Whampoa – pagpapadala ng France ng misyonero sa malalayong lalawigan ng interior ng China
           1824- nagkasundo ang English at Dutch na paghatian ang mga teritoryo sa kapuluan ng Timog-Silangang Asya
           Kanlurang Asya ang huling rehiyon na napasailalim sa mga Kanluranin
V.   Aralin 24: Nasyonalismong Asyano
            NASYONALISMO- pagmamahal sa bayanl; pagkakatanto ng isang nilalang o lahi na mahalagang ipagtanggol ang kanyang bansa laban sa
            panlulupig ng mga banyaga; kamalayan ng isang lahi na sila ay may iisang kasaysayan, wika at pagpapahalaga
            A. Silangang Asya
                   China
                        Rebelyong Taiping
                           Laban sa mga Manchu at naghangad na ito’y pabagsakin
                           Hung Hsiu ch’uan [o Hong Xiuquan]- naghangad na maging emperador ng tinatawag niyang T’ai P’ing o Great
                           Peace
                           kristiyanismo
                        Rebelyong Boxer
                           Sumuporta sa mga Manchu at bumabatikos sa mga Kanluranin
                           Palayasin ang mga nanghihimasok a mapgsamantalang Kanluranin
                           Boxer Harmony Fists; gymnastic exercise
                           Sun Yat Sen at Chiang Kai Shek –demokrasya
                           Mao Zedong –komunismo; sinuportahan ng masa
                   Japan
                        Hindi sumangayon ang shogunato sa pagtanggap ng kristiyanismo
                        Sakoku- pagsara ng daungan
                        Niyakap ng Japan ang impluwensiyang kanluranin at sumailalim sa modernisasyon
                        Napatunayan nito na sila ay katapat din ng mga Kanluranin
            B. Timog Asya
                   India
                        Mahatma Gandhi- ahimsa
                        Amritsar Massacre
                        Indian National Congress- Alan Hume; Muslim League- Mohamed Ali Jinnah
            C. Kanlurang Asya
                   Ottoman Empire- humadlang sa pagpasok ng kanluranin
                   Isa isang nakamtan ng mga bansa dito ang kalayaan
                   Holocaust- pagpatay ng mga Nazi sa mga Jews
            D. Timog Silangang Asya
                   Pilipinas
                        See gradeschool and first year notes
                   Thailand- nakaligtas [see previous lesson]
                   Malaysia at Burma- ibinigay ng England ang kalayaan
                   Indonesia- binigay ng Dutch ang kalayaan
                   Taiwan
                        Nahati sa dalawa at nabalik mula pagkatapos ng digmaan
            E. Hilagang Asya
                   Genghis Khan- namuno sa pagkakaisa ng mga Mongol
                   Panmongolism- isang pangarap para sa lahat ng mga lahing Mongol; isang matatag at nagkakaisang lahing Mongol
VI.  Aralin 25: Ang Asya at ang Dalawang Digmaang Pandaigdig
      A. Unang Digmaang Pandaigdig
     Agosto 1914
     DAHILAN: pagaalyansa ng mga bansang kanluranin at paguunahan sa teritoryo at iba pang interes
     CENTRAL POWERS: Germany, Austria, Hungary; ALLIES: France, England, Russia
     Nagsimula ang mobilisasyon ng mga sundalo mula sa Europa ng piñata si Archduke Franz Ferdinand ng Serbia
     Natalo ang central powers
     Isinagawa ang pagpupulong sa Versailles, France upang wakasan na nang pormal ang digmaan.
     Hiningi ng Japan ang racial equality
     May Fourth Movement- malawakang kilos-protesta ng China laban sa mga dayuhan
     New Culture Movement- itinakwil ang Confucianism
     League of Nations- itinatag para maiwasan ang digmaan; Japan ang tanging asyanong bansa na kasali
     Napasok ng mga kanluranin ang kanlurang Asya
           Naisalba ang Saudi sa pamumuno ni Haring Ibn Saud
     Balfour Declaration- ang Palesting ay bubuksan para sa mga Jew o Israelite para maging kanilang tahanan o homeland.
     Nagkaroon ng arms race
     1929- bumagsak ang stock market sa United States at nag-umpisa ang Great Depression
           Dumami ang extremists at ultra-nasyonalismong samahan na naghahangad na mapalakas ang Japan
B.  Ikalawang Digmaang Pandaigdig
        1930- hidwaan sa pagitan ng China at Japan dahil sa Manchuria
        Puppet state o tau-tauhang estado- kontrolado ng Japan at tinawag nila itong Manchukuo
        Nasakop ng Japan ang Nanjing at pinatay nila ang libu-libong Tsino at gumawa sila ng gulo. Ito ay tinawag na Rape of Nanking
        AXIS POWERS: Japan, Germany, Italy [Tripartite Pact]
        ALLIED POWERS: US, England, France
        Layunin ng Japan
           New Order in Asia
           Bumuo ng Greater East Asia Company at paalisin ang mga Kanluranin
           Ang Asya ay para sa Asyano
        Nilusob ng Japan ang Pearl Harbor sa Hawaii noong Disyembre 7, 1941
        Idineklarang malaya ang Burma sa pamumuno ni Ba Maw
        Natalo ang Japan ng pasabugin ang Hiroshima at Nagasaki sa pamamagitan ng bomba atomika noong Agosto 6 at 9, 1945

								
To top