PRESSUPOST Obra 01 Capítol 01 Capítol 01 Subcapítol 01 01 01 01 01 by zyb26520

VIEWS: 136 PAGES: 86

More Info
									                 PRESSUPOST


        Obra     01
        Capítol   01
        Capítol   01
        Subcapítol  01


01.01.01.01  1 K21A5P11  M201.01.01.01  2 K214K241  M2
01.01.01.01  3 K214AB10  m201.01.01.01  4 K21B301C  m2
01.01.01.01  5 K21Z2760  M

01.01.01.01  6 K21BUR05  m201.01.01.01  7 K2183971  M01.01.01.01  8 K2192311  m301.01.01.01  9 K2144A11  U
01.01.01.01  10 K2131121  M3
01.01.01.01  11 K216477P  M301.01.01.01  12 K2164771  M201.01.01.01  13 K2163511  M2

01.01.01.01  14 K2194721  M2
01.01.01.01  15 K2182231  M2
01.01.01.01  16 42152221  m2
01.01.01.01  17 482163AX  m2

01.01.01.01  18 482163AV  m2

01.01.01.01  19 K2157A1A  m2
        Obra     01
        Capítol   01
        Capítol   01
        Subcapítol  02


01.01.01.02  1 K2144A12  U01.01.01.02  2 K1213251  M2
        Obra     01
        Capítol   01
        Capítol   01
        Subcapítol  03


01.01.01.03  1 K2441020  M301.01.01.03  2 K2R540G0  M3
01.01.01.03  3 K2RA6210  M3
        Obra     01
        Capítol   01
        Capítol   02
        Subcapítol  01


01.01.02.01  1 K2212622  M3
01.01.02.01  2 E2221422  M3
01.01.02.01  3 E2R34235  M301.01.02.01  4 E2RA1200  M3
01.01.02.01  5 E2252772  m3

01.01.02.01  6 E225177A  m3

01.01.02.01  7 E222B423  m3
        Obra     01
        Capítol   01
        Capítol   03
        Subcapítol  01


01.01.03.01  1 E45218H3  M3
01.01.03.01  2 E4B23000  Kg
01.01.03.01  3 E4D21103  M2
        Obra     01
        Capítol   01
        Capítol   03
        Subcapítol  02


01.01.03.02  1 193525B4  m2
        Obra     01
        Capítol   01
        Capítol   04
        Subcapítol  01


01.01.04.01  1 E4435115  Kg
        Obra     01
        Capítol   01
        Capítol   04
        Subcapítol  02


01.01.04.02  1 E894G00X  M2
        Obra     01
        Capítol   01
        Capítol   05
        Subcapítol  01


01.01.05.01  1 K4F2B57G  m3
        Obra     01
        Capítol   01
        Capítol   05
        Subcapítol  02


01.01.05.02  1 K4FR11F1  M
01.01.05.02  2 E4F2857E  U
01.01.05.02  3 E4F2857F  U
01.01.05.02  4 K8315QRP  U
        Obra     01
        Capítol   01
        Capítol   06
        Subcapítol  01
01.01.06.01  1 E45C15XX   M3
01.01.06.01  2 E4BC302X   Kg

01.01.06.01  3 E4DCBD00   M2

01.01.06.01  4 E4ZW121H   U
        Obra     01
        Capítol   01
        Capítol   07
        Subcapítol  01


01.01.07.01  1 KD14CA31   m01.01.07.01  2 ED15B771   M
01.01.07.01  3 ED15B871   M
01.01.07.01  4 ED111B21   M
01.01.07.01  5 ED111B31   M
01.01.07.01  6 ED111B71   M
01.01.07.01  7 ED111B61   M
01.01.07.01  8 ED51U001   U01.01.07.01  9 ED7FPB0S   M01.01.07.01  10 ED7FPA0S  M01.01.07.01  11 ED7FP90S  M01.01.07.01  12 ED7FP978  M
01.01.07.01  13 ED351342  U
01.01.07.01  14 ED353652  U
01.01.07.01  15 FDD2A529  M
        Obra     01
        Capítol   01
        Capítol   08
        Subcapítol  01


01.01.08.01  1 E614HSAK   M201.01.08.01  2 E612TRAK   M301.01.08.01  3 K8315QLL   M
01.01.08.01  4 K21BU002   m2

01.01.08.01  5 E5Z2FVKA   m2
        Obra     01
        Capítol   01
        Capítol   08
        Subcapítol  02


01.01.08.02  1 E652I050   M2
01.01.08.02  2 E6524ABB   m2
01.01.08.02  3 E6524BBB  m2
01.01.08.02  4 E652I022  M2
        Obra     01
        Capítol   01
        Capítol   08
        Subcapítol  03


01.01.08.03  1 1A231P25  M2
01.01.08.03  2 E66A3005  M2
        Obra     01
        Capítol   01
        Capítol   08
        Subcapítol  04


01.01.08.04  1 EC151D04  M2
01.01.08.04  2 EAM11AA5  U
        Obra     01
        Capítol   01
        Capítol   09
        Subcapítol  01


01.01.09.01  1 E5113391  M2

01.01.09.01  2 E5Z15N40  M2

01.01.09.01  3 E93A5000  M201.01.09.01  4 E7B21E0L  M2

01.01.09.01  5 E5ZH4DK4  U

01.01.09.01  6 14LD003H  M2
01.01.09.01  7 K5ZJ1D7P  M
01.01.09.01  8 K5ZD1G0K  M

01.01.09.01  9 E52221CK  m2
        Obra     01
        Capítol   01
        Capítol   10
        Subcapítol  01


01.01.10.01  1 E71387RK  M2
01.01.10.01  2 E7A24A0L  M2

01.01.10.01  3 E7C124A0  M2

01.01.10.01  4 E7D21523  M2

01.01.10.01  5 E7761252  M2

01.01.10.01  6 E7C21334  m2
        Obra     01
        Capítol   01
        Capítol   11
        Subcapítol  01
01.01.11.01  1 1A231P30  M2
01.01.11.01  2 ECEIP1225  M2
01.01.11.01  3 1A231P31  M2
01.01.11.01  4 1865U110  m2
01.01.11.01  5 E83ER400  m2
01.01.11.01  6 E652888   M2
01.01.11.01  7 E81221P2  M2

01.01.11.01  8 K8121312  M201.01.11.01  9 E81131E2  M201.01.11.01  10 E81136L2  m2

01.01.11.01  11 E844102A  M2
01.01.11.01  12 E844102L  M2
01.01.11.01  13 E898J2A0  M2

01.01.11.01  14 K894GBJ0  M201.01.11.01  15 K894GBJP  M2
        Obra     01
        Capítol   01
        Capítol   11
        Subcapítol  02
01.01.11.02  1 E8K1B14K  M
01.01.11.02  2 E8J1316K  M
01.01.11.02  3 K81126P2  M2
01.01.11.02  4 E898DFM0  M201.01.11.02  5 E8811210  M2

01.01.11.02  6 K8J1316K  M
01.01.11.02  7 E83B5CHE  m2
        Obra     01
        Capítol   01
        Capítol   12
        Subcapítol  01


01.01.12.01  1 E93A14E0  m2

01.01.12.01  2 E93AA3C0  m2

01.01.12.01  3 19C14432  m2
01.01.12.01  4 E9V2ABKK  M01.01.12.01  5 E93A3213  m201.01.12.01  6 E9V1220K  M
01.01.12.01  7 K9QGAG3H  m201.01.12.01  8 E9U7U110  m
01.01.12.01  9 E9U8U001   m

01.01.12.01  10 E9JCU100  m2
        Obra     01
        Capítol   01
        Capítol   13
        Subcapítol  01


01.01.13.01  1 EAQDV110   U
01.01.13.01  2 EAQDV120   U
01.01.13.01  3 EASA72QB   U
01.01.13.01  4 EASAU010   u

01.01.13.01  5 EAQDV118   U
01.01.13.01  6 EAQDV119   U
01.01.13.01  7 EAQDV121   U
01.01.13.01  8 EAQDC10   U01.01.13.01  9 ECEIP232   U
01.01.13.01  10 ECEIP222  U
01.01.13.01  11 ECEIP221  U
01.01.13.01  12 ECEIP225  U
01.01.13.01  13 EAQDV319  U
        Obra     01
        Capítol   01
        Capítol   14
        Subcapítol  01


01.01.14.01  1 1A1G1L8   U
01.01.14.01  2 1A1G1L9   U
01.01.14.01  3 1A1G1G58  U
01.01.14.01  4 1A1G1G59  U
01.01.14.01  5 1A1G1G60  U
01.01.14.01  6 1A1G1G61  U
01.01.14.01  7 EASAU010  u
        Obra     01
        Capítol   01
        Capítol   15
        Subcapítol  01


01.01.15.01  1 EABGU010  U
01.01.15.01  2 EABGU011  U
01.01.15.01  3 EB121JMN  M
01.01.15.01  4 EB14A001  M
01.01.15.01  5 EB121JBM  U
01.01.15.01  6 E9S1U020  U
01.01.15.01  7 E9S1U035  M2
        Obra     01
        Capítol   01
        Capítol   16
        Subcapítol  01


01.01.16.01  1 EL69218N  u
        Obra     01
        Capítol   01
        Capítol   17
        Subcapítol  01


01.01.17.01  1 EJ14B21P  U01.01.17.01  2 EJ1AB21P  U01.01.17.01  3 EJ18L2AL  U

01.01.17.01  4 EJ18LAAL  U01.01.17.01  5 EJ13U010  u
        Obra     01
        Capítol   01
        Capítol   18
        Subcapítol  01


01.01.18.01  1 MINUS001   U

01.01.18.01  2 EJ43U005   u

01.01.18.01  3 EC1K1502   M2

01.01.18.01  4 E9P11150   Pa
01.01.18.01  5 EQ514A51   M2
01.01.18.01  6 EQZ1U001   U01.01.18.01  7 E24NO002   m2
01.01.18.01  8 E9P11190   Pa
01.01.18.01  9 EQZ1U250   U
        Obra     01
        Capítol   01
        Capítol   19
        Subcapítol  01


01.01.19.01  1 EJ2ZN41K   u

01.01.19.01  2 EJ2Z4125   u

01.01.19.01  3 EJ2ZE111   u01.01.19.01  4 EJ23111G   u01.01.19.01  5 EJ23X013   U

01.01.19.01  6 EJ33B14F   u

01.01.19.01  7 EJ24X149   u
01.01.19.01  8 EN115327   u

01.01.19.01  9 EN114327   u

01.01.19.01  10 EN116327  u
01.01.19.01  11 EN117327  u01.01.19.01  12 EN118327  u01.01.19.01  13 EN819427  U

01.01.19.01  14 ENE18300  u

01.01.19.01  15 EJM11409  u

01.01.19.01  16 EJ4ZU015  u

01.01.19.01  17 EJ42U010  u
01.01.19.01  18 EJ46U010  u01.01.19.01  19 EJ46U020  u01.01.19.01  20 EJA263A1  u01.01.19.01  21 EEU11113  U01.01.19.01  22 EQ8AU010  u01.01.19.01  23 EC1K1302  m2
        Obra     01
        Capítol   01
        Capítol   19
        Subcapítol  02


01.01.19.02  1 EFC15C26   M01.01.19.02  2 EFC15C30   M01.01.19.02  3 EFC15C28   m01.01.19.02  4 EFC15C27   M01.01.19.02  5 EFC15C29   M01.01.19.02  6 EFC18A22   m01.01.19.02  7 EFQ3X440   M
01.01.19.02  8 EFQ3X441   M01.01.19.02  9 EFQ3X442   m01.01.19.02  10 EFQ3X443  M01.01.19.02  11 EFQ3X444  M01.01.19.02  12 EFQ324EM  m
01.01.19.02  13 FDG51311  m
        Obra     01
        Capítol   01
        Capítol   20
        Subcapítol  01


01.01.20.01  1 EG11U940   u
01.01.20.01  2 EG1PU001   u
01.01.20.01  3 EG140100  u
01.01.20.01  4 EG140101  u
01.01.20.01  5 EG140103  u
01.01.20.01  6 EG140104   u
01.01.20.01  7 EG151722   u

01.01.20.01  8 EG151B22   u

01.01.20.01  9 EG151D22   u

01.01.20.01  10 EG61U260  u

01.01.20.01  11 EG61U280  u
        Obra     01
        Capítol   01
        Capítol   20
        Subcapítol  02


01.01.20.02  1 EG2DU040   m

01.01.20.02  2 EG2DU080   m
01.01.20.02  3 EG23E815   m01.01.20.02  4 EG222811   m
01.01.20.02  5 EG241502   m

01.01.20.02  6 FG22TK1K   m
01.01.20.02  7 FG22TD1K   m
        Obra     01
        Capítol   01
        Capítol   20
        Subcapítol  03
01.01.20.03  1 EG31EB06   m01.01.20.03  2 EG31E906   m01.01.20.03  3 EG31J101   m01.01.20.03  4 EG31J502   m01.01.20.03  5 EG31J402   m01.01.20.03  6 EG31G402   m01.01.20.03  7 EG31G302   m01.01.20.03  8 EG329406   M

01.01.20.03  9 EG329306   M

01.01.20.03  10 EG380907  m
        Obra     01
        Capítol   01
        Capítol   20
        Subcapítol  04


01.01.20.04  1 EG7Z0001   u

01.01.20.04  2 EG7Z0002   u
        Obra     01
        Capítol   01
        Capítol   20
        Subcapítol  05


01.01.20.05  1 EG51U220   u
01.01.20.05  2 EG540001   u
        Obra     01
        Capítol   01
        Capítol   20
        Subcapítol  06
01.01.20.06  1 EG611021  u
01.01.20.06  2 EG631153  U

01.01.20.06  3 EG621193  u

01.01.20.06  4 EG621G93  U

01.01.20.06  5 EG738184  u

01.01.20.06  6 EGA5A100  u
01.01.20.06  7 EG64D17P  u
        Obra     01
        Capítol   01
        Capítol   20
        Subcapítol  07


01.01.20.07  1 EGB12V31  u
        Obra     01
        Capítol   01
        Capítol   20
        Subcapítol  08


01.01.20.08  1 EGD1441E  u01.01.20.08  2 EGDZ1102  U
        Obra     01
        Capítol   01
        Capítol   20
        Subcapítol  09


01.01.20.09  1 FG000001  pa

01.01.20.09  2 FG00U005  Pa
        Obra     01
        Capítol   01
        Capítol   21
        Subcapítol  01
01.01.21.01  1 EH110001  u
01.01.21.01  2 EH110002  u
01.01.21.01  3 EH110003  u
01.01.21.01  4 EH110004  u
01.01.21.01  5 EH110005  u
01.01.21.01  6 EH110007  u
01.01.21.01  7 EH110008  u
01.01.21.01  8 EH110009  u
01.01.21.01  9 EH110010  u
01.01.21.01  10 EH110011  u
01.01.21.01  11 EH110006  u
01.01.21.01  12 EHB17354  u
01.01.21.01  13 EHB17254  U
01.01.21.01  14 EHB1U010  u01.01.21.01  15 EH110013  u
        Obra     01
        Capítol   01
        Capítol   22
        Subcapítol  01


01.01.22.01  1 EM500002   u
01.01.22.01  2 EM120002   u
01.01.22.01  3 EM31261J   U
01.01.22.01  4 EM31261K  u

01.01.22.01  5 EM31351K  u

01.01.22.01  6 EB92BFF1  u

01.01.22.01  7 EN3188K7  u
01.01.22.01  8 EN818427  u01.01.22.01  9 ED353U52  u

01.01.22.01  10 EFB18455  m
01.01.22.01  11 EF118222  m01.01.22.01  12 EF117222  m01.01.22.01  13 E89FU001  m

01.01.22.01  14 EM23U001  u
01.01.22.01  15 E222C423  m301.01.22.01  16 E2251772  m3
        Obra     01
        Capítol   01
        Capítol   22
        Subcapítol  02
01.01.22.02  1 EMD10003  u
        Obra     01
        Capítol   01
        Capítol   23
        Subcapítol  01


01.01.23.01  1 EP111201  U
01.01.23.01  2 EP121403  u01.01.23.01  3 EP131103  u

01.01.23.01  4 EP141123  u

01.01.23.01  5 EP151006  M        Obra     01
        Capítol   01
        Capítol   23
        Subcapítol  02


01.01.23.02  1 EP2A0001  u
01.01.23.02  2 EP250004  u
        Obra     01
        Capítol   01
        Capítol   23
        Subcapítol  03


01.01.23.03  1 EP74S101  u
01.01.23.03  2 EP74S102  u
01.01.23.03  3 EP7ZA131  u
01.01.23.03  4 EP7ZE101  u
01.01.23.03  5 EP43C101  m
01.01.23.03  6 EP7Z1101  u
01.01.23.03  7 EP43C102  u
01.01.23.03  8 EP7Z1102  u
01.01.23.03  9 EP731102  u
01.01.23.03  10 EP7Z1103  u
01.01.23.03  11 EP7Z1104  u
01.01.23.03  12 EP7Z1105  u
01.01.23.03  13 EP434101  u
01.01.23.03  14 EP430001  u
01.01.23.03  15 EP430002  u
01.01.23.03  16 EP430003  u
01.01.23.03  17 EP7E1101  u
01.01.23.03  18 EP7E1102  u
01.01.23.03  19 EGC51101  u01.01.23.03  20 EP242101  u
        Obra     01
        Capítol   01
        Capítol   24
        Subcapítol  01


01.01.24.01  1 EEM3X214   U
01.01.24.01  2 EEJTXK2C  u
01.01.24.01  3 EEJTXK21  u
        Obra     01
        Capítol   01
        Capítol   24
        Subcapítol  02


01.01.24.02  1 EE5Z1100  m01.01.24.02  2 EE52Q24A  M201.01.24.02  3 EE44A4S3  m01.01.24.02  4 EE611012  m2
        Obra     01
        Capítol   01
        Capítol   24
        Subcapítol  03


01.01.24.03  1 EEK1X730  U

01.01.24.03  2 EE73X202  U01.01.24.03  3 EE73X203  U
        Obra     01
        Capítol   01
        Capítol   24
        Subcapítol  05


01.01.24.05  1 EEV25A00  u
01.01.24.05  2 EEV32A51   u01.01.24.05  3 EEV42001   u        Obra     01
        Capítol    01
        Capítol    24
        Subcapítol  07


01.01.24.07  1 SILENCX101  M2
        Obra     01
        Capítol    01
        Capítol    25
        Subcapítol  01


01.01.25.01  1 UE10H    u
        Obra     01
        Capítol    01
        Capítol    25
        Subcapítol  02


01.01.25.02  1 TMML07BH   U
01.01.25.02  2 TMML09BH  U
01.01.25.02  3 TMML12BH  U
01.01.25.02  4 TMMD96H  U
01.01.25.02  5 TMMD36H  U
01.01.25.02  6 TERMT32   u
        Obra     01
        Capítol   01
        Capítol   25
        Subcapítol  03


01.01.25.03  1 RBM13    Ud
01.01.25.03  2 RBM103   Ud
01.01.25.03  3 RBM203   Ud
01.01.25.03  4 RBM303   Ud
01.01.25.03  5 RBM53    Ud
        Obra     01
        Capítol   01
        Capítol   25
        Subcapítol  04
01.01.25.04  1 EE51EE1A  m2
        Obra     01
        Capítol   01
        Capítol   25
        Subcapítol  05


01.01.25.05  1 EEZG4000  Kg
01.01.25.05  2 EFA18342  M
01.01.25.05  3 EG2D540A  M

01.01.25.05  4 EG31X306  M

01.01.25.05  5 EG22H711  M
01.01.25.05  6 LEGALX001  U

01.01.25.05  7 EEG13129  U
        Obra     01
        Capítol   01
        Capítol   25
        Subcapítol  06


01.01.25.06  1 EEKP7511  u01.01.25.06  2 EEKP6411  u01.01.25.06  3 EEKP8311  u01.01.25.06  4 EEKP1121  u01.01.25.06  5 EEK1X732  M
01.01.25.06  6 EEK1X745   u
01.01.25.06  7 EEK1X744   u
01.01.25.06  8 EEK1X733   u
01.01.25.06  9 EEKEXA10   U
        Obra     01
        Capítol   01
        Capítol   25
        Subcapítol  07


01.01.25.07  1 EF5AX2B6   M01.01.25.07  2 EF5AX2B1   M01.01.25.07  3 EF5AX2B2   M01.01.25.07  4 EF5AX2B3   M01.01.25.07  5 EF5AX2B4   m

01.01.25.07  6 EF5AX2B5   M01.01.25.07  7 EF5AX2B7   M01.01.25.07  8 EF5AX2B8   M01.01.25.07  9 EFQ3241L   m
01.01.25.07  10 EFQ3243L  m
01.01.25.07  11 EFQ3244L  m
01.01.25.07  12 EFQ3245L  m
01.01.25.07  13 EFQ3246L  m
01.01.25.07  14 EFQ3249L  m
01.01.25.07  15 EFQ324BL  m
01.01.25.07  16 EFQ324CL  m
        Obra     01
        Capítol   01
        Capítol   26
        Subcapítol  01


01.01.26.01  1 H1411111   U

01.01.26.01  2 H1421110   U01.01.26.01  3 H142BA00   U01.01.26.01  4 H1426160   U01.01.26.01  5 H1431101   U

01.01.26.01  6 H1441201   U

01.01.26.01  7 H1445003   U

01.01.26.01  8 H1451110   U01.01.26.01  9 H1454420   U01.01.26.01  10 H145K153  U
01.01.26.01  11 H145N275  U01.01.26.01  12 H1461122  U

01.01.26.01  13 H1473203  U
01.01.26.01  14 H1474600  U
01.01.26.01  15 H147RA00  M

01.01.26.01  16 H147L005  U

01.01.26.01  17 H1487350  U

01.01.26.01  18 H1488580  U

01.01.26.01  19 H148D900  U

01.01.26.01  20 H148F700  U

01.01.26.01  21 H1512007  M
01.01.26.01  22 H1512010  M2
01.01.26.01  23 H1512013  M2
01.01.26.01  24 H1512021  M201.01.26.01  25 H1521431  M01.01.26.01  26 H1523221  M
01.01.26.01  27 H1532581  M201.01.26.01  28 H15Z1001  H

01.01.26.01  29 H15Z1003  U

01.01.26.01  30 H15Z1004  H
01.01.26.01  31 H6AA2111  M
01.01.26.01  32 H6AZ54A1  U
01.01.26.01  33 H6AZ59A1  U01.01.26.01  34 H9VV1701  M

01.01.26.01  35 HBBA1511  U01.01.26.01  36 HD1112F1  M

01.01.26.01  37 HD7FL00S  M

01.01.26.01  38 HG42439H  U
01.01.26.01  39 HGD1222E  U01.01.26.01  40 HG380907  M

01.01.26.01  41 HQU15312  U
01.01.26.01  42 HQU1A502  U
01.01.26.01  43 HQU1H532  U
01.01.26.01  44 HQU21301  U

01.01.26.01  45 HQU22301  U

01.01.26.01  46 HQU25201  U

01.01.26.01  47 HQU27502  U

01.01.26.01  48 HQU2E001  U

01.01.26.01  49 HQU2P001  U
01.01.26.01  50 HQU2QJ02  U

01.01.26.01  51 HQUA1100  U

01.01.26.01  52 HQUZM000  H        Obra    01
        Capítol   02
        Capítol   01
        Subcapítol  01


01.02.01.01  1 F2194AL5  M201.02.01.01  2 F221A620  M3

01.02.01.01  3 F921201F  M3

01.02.01.01  4 E2221222  M3
01.02.01.01  5 E225177A  m3

01.02.01.01  6 F922101J  m3
        Obra     01
        Capítol   02
        Capítol   03
        Subcapítol  01


01.02.03.01  1 ED7FPC0S  M01.02.03.01  2 FD5J6F0E  U01.02.03.01  3 FD5ZBJA4  U

01.02.03.01  4 FDD2A565  M
        Obra     01
        Capítol   02
        Capítol   05
        Subcapítol  01


01.02.05.01  1 F9365H11  M301.02.05.01  2 F9DLS530  M201.02.05.01  3 F991UB40  U

01.02.05.01  4 F9F5C550  m2
01.02.05.01  5 F9B3UB40  m201.02.05.01  6 F9E1310N  m2
        Obra     01
        Capítol   02
        Capítol   06
        Subcapítol  01


01.02.06.01  1 K81126P2  M2
01.02.06.01  2 E8J1316K  M
01.02.06.01  3 E898DFM0  M2
        Obra     01
        Capítol   02
        Capítol   07
        Subcapítol  01


01.02.07.01  1 FQA200B1  U
        Obra     01
        Capítol   02
        Capítol   10
        Subcapítol  01


01.02.10.01  1 F222U051  M

01.02.10.01  2 FFB2U640  M01.02.10.01  3 FNA2UTBO  U

01.02.10.01  4 FN83U800  U
01.02.10.01  5 FNA1U500  U

01.02.10.01  6 FN32U500  U
01.02.10.01  7 FN2GU004  U
        Obra     01
        Capítol   02
        Capítol   11
        Subcapítol  01


01.02.11.01  1 FR3P1211  M3

01.02.11.01  2 FR670003  Ut
01.02.11.01  3 FR6B0004  Ut
01.02.11.01  4 FR4UPPYE  Ut
        Obra     01
        Capítol   02
        Capítol   12
        Subcapítol  01


01.02.12.01  1 EG22X003  M
01.02.12.01  2 F211U001  U

01.02.12.01  3 EG31X006  M

01.02.12.01  4 EG380907  m

01.02.12.01  5 FGG4U68E  U
01.02.12.01  6 FG23U000  U

01.02.12.01  7 FGM1UNP7  U
01.02.12.01  8 FG00U002  Pa
        Obra     01
        Capítol   02
        Capítol   13
        Subcapítol  01
01.02.13.01  1 FQ413112  U
Projecte de Rehabilitació de la nau de Cabot i Barba
per a Telecentre i equipament municipal. (Obra)
                     PRESSUPOST
                                        Preu  Amidament  Import


Pressupost1296 (Obra)
Edifici
Intervencions Prrèvies i Enderrocs
Enderrocs Parcials


Arrencada de portes, inclosos mecanismes i accessoris, amb mitjans       29.33    4.760  139.61
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor i transport a
abocador.
Enderroc de sostre format per volta a la catalana de doble gruix de      31.59   31.390  991.61
ceràmica reblert de terres o cendres, base de formigó de paviment de
rajola , a mà i amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor i transport a l'abocador.
Enderroc complert de paviment, entrebigat, bigueta de perfil laminat, cel   27.83   25.750  716.62
ras i instal·l.lacions interior de cel ras, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor
Arrencada de bastiment i fulla de finestra metàl.lica o de fusta amb vidre   22.33   92.200  2,058.83
amb fulls abatibles i fitxes, de mides varies amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre camió o contenidor i transport a l'abocador.

Tall en paret d'obra ceràmica, de 6 a 8 cm de fondària, amb disc de       5.04   148.500  748.44
carborúndum enmarcant el perímetre de l'obertura.
Desmuntatge de reixa amb valor patrimonial, supervisada per          17.04   20.080  342.16
restaurador, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva
reutilització i càrrega sobre camió i trasllat a magatzem municipal
Arrencada d'escopidor ceràmic o de pedra, amb mitjans manuals i         3.60   190.400  685.44
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor i transport a l'abocador.

Enderroc de solera de formigó en massa inclòs paviment d'acabat, amb     107.90   76.125  8,213.89
compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor inclos transport de runa a l'abocador.
Supressió de caps o restes de perfils metàl.lics empotrats en façana      10.02   30.000  300.60
sense afectar l'estructura existent a conservar, com per exemple equip de
tall oxiacetilènic o medis mecànics, càrrega sobre camió o contenidor i
transport a abocador.
Enderroc de fonament existent d'obra de fàbrica, de mamposteria o       84.20    7.400  623.08
formigó sota pilars metàl·lics de fosa existents i sota façanes existents.
L'enderroc serà dut a terme amb compressor i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor. inclou disposició dels mitjans de seguretat i
protecció reglamentaris. inclou disposició i posterior enretirada de
bastides i apuntalaments necessaris. Inclòs transport a l'abocador.


Enderroc de paret de tancament de maó calat de 30 cm de gruix, a mà i     55.56   79.986  4,444.02
amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor i transport a abocador.
Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15 cm de gruix, a mà i     13.34   61.480  820.14
amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor i transport a l'abocador.
Enderroc de paredó de ceràmica de 10 cm de gruix, amb mitjans manuals      4.69   29.640  139.01
i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
Arrencada de paviment de terratzo, amb mitjans manuals i càrrega        9.80   388.815  3,810.39
manual de runa sobre camió o contenidor i transport a abocador.
Repicat d'arrebossat de morter de ciment, inclos retirada d'accessoris      8.34  1,035.200  8,633.57
obsolets de façana (permodols) , amb mitjans manuals, càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor i transport a abocador.

Desmuntatge manual de coberta inclinada de teula plàna ceràmica         15.00  548.000   8,220.00
col.locada sobre restres i llates de fusta, inclou caraners i peces de
coronació de ceràmica i els conductes de ventil.lació de planxa, amb
càrrega i transport a l'abocador autoritzat.
Repicat de revestiment de guix, en parament vertical interior i exterior i    7.87   50.000   393.50
càrrega i transport de residus a l'abocador.
Arrancada d'enrajolat i revestiment de base de parament vertical interior i   12.43   10.000   124.30
exterior i càrrega i transport de residus a l'abocador
Desmuntatge de plaques conformades de fibrociment amb mitjans          34.66   24.500   849.17
manuals i equip especial, inclòs enbigat, aplec de material, embalatge i
transport a abocador autoritzat.
TOTAL                                                42,254.38


Pressupost1296 (Obra)
Edifici
Intervencions Prrèvies i Enderrocs
Implantació d'Obra


Desplaçament de línieas de diferents serveis adosades a les façanes de     422.13   1.000   422.13
l'edifici per a poder executar les obres previstes. Inclou col.locació de
suports provissionals si fos necessari.
Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl.lica fixa formada per      6.42  1,118.000  7,177.56
bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs
travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a
mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de
protecció de poliamida, col.locada a tota la cara exterior i amarradors
cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització
normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km


TOTAL                                                7,599.69


Pressupost1296 (Obra)
Edifici
Intervencions Prrèvies i Enderrocs
Gestió de Residus de l'Enderroc


Càrrega i transport de residus dins de l'obra, amb mitjans manuals o      11.04   5.000    55.20
mecànics. s'inclouen aqui el transport de qualsevol tipus de residu fruit de
l'enderroc.
Transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador      9.00   10.000    90.00
específic o a centre de recollida i transferència, amb contenidor.
s'inclouen tots els mitjans de seguretat i protecció necessaris per a una
correcta execució dels treballs descrits.
Disposició controlada a centre de reciclatge de residus. s'inclouen les     5.39   5.000    26.95
taxes que en el seu moment estipuli l'abocador o centre de reciclatge de
residus autoritzat, així com la gestió de tota la documentació necessària
per justificar els abocaments i les disposicions controlades.


TOTAL                                                 172.15


Pressupost1296 (Obra)
Edifici
Moviment de TerresExcavació per a rebaix en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics i       4.82  147.000   708.54
manuals i càrrega mecànica sobre camió
Excavació de rases i pous de fins a 1,5 m de fondària, obra, amb mitjans      5.95   52.383   311.68
mecànics i manuals i càrrega mecànica sobre camió, s'inclou: transllat de
la maquinaria a l'obra, realització de l'acces a l'obra, replanteig i definició
de les sabates a excavar, excavació de les sabates a la fondaria
necessaria definida en els planols de projecte, replanteig i formació de
talúsos, demolició de petits estractes de terreny dur o roca tova, demolició
i excavació de petites construccions soterrades, aplomats de parets i
refinats de fons amb mitjans manuals, retirada de la maquinaria i neteja
de la zona de treball.


Transport de terres a monodipòsit o centre de reciclatge, carregat amb       2.76  341.990   943.89
mitjans mecànics i temps d'espera per a la càrrega, amb camió de 7 t,

Disposició controlada a monodipòsit, de terres                   2.54  341.990   868.65
Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades, en         10.86   25.584   277.84
tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PN
Terraplenat i piconatge mecànics amb terres adequades, en tongades de       4.68   49.000   229.32
fins a 25 cm, amb una compactació del 90% del PM
Excavació de rasa per a pas d'instal.lacions de fins a 1 m de fondària, en     6.58   18.750   123.38
terreny compacte, amb mitjans mecànics i amb les terres deixades a la
vora
TOTAL                                                 3,463.30


Pressupost1296 (Obra)
Edifici
Fonamentació
Fossat d'Ascensor i Escala


Formigó per a mur, ha-25/b/20/iia, de consistència tova i grandària        80.21   26.381  2,116.02
màxima del granulat 20 mm, abocat amb dumper i vibratge mecànic.
s'inclou: apuntalaments i travament necessaris, additius necessaris per a
obtenir un formigó sense fissuració, reg del suport, vigilància de l'encofrat,
separadors, vibrat i vigilància del formigó, formació de juntes i anivellació
de l'acabat, remats de coronació segons indicacions de projecte, curat i
protecció del formigó, es formigonarà d'un sol cop tota l'alçada del mur,
en tot cas, els junts de formigonat coincidiran amb junts verticals de
l'encofrat, regs intermitents després del formigonat, retirada d'eines i
mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball i tot allò necessari per a la
correcta execució dels treballs.


Acer en barres corrugades b 500 s de límit elàstic >= 500 n/mm2, per a       1.02  2,110.480  2,152.69
l'armadura de murs. inclou part proporcional de retalls, mermes,
armadures de muntatge i elements separadors. s'inclou: col·locació de
bastides, apuntalaments i travament necessaris, transport d'eines i
mitjans auxiliars a l'obra, ajudes per a descàrrega de l'acer, neteja dels
empalmaments i armadures a col·locar, muntatge a l'obra de les
armadures i el seu lligament, emplaçament de les armadures i
separadors, deixar els empalmaments amb les llargades definides en el
projecte, col·locació de tubs metàl·lics per a pas d'instal·lacions,
soldadura de les armadures, retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja del
lloc de treball i tot allò necessari per a la correcta execució dels treballs.
Muntatge i desmuntatge d'encofrat, amb plafó metàl.lic de 50x250 cm,        15.84   21.600   342.14
per a murs de base rectilínia, encofrats a una cara, d'alçària <=3 m,amb
un nombre de cares encofrades igual a dues (medició de superfície
teòrica en contacte amb el formigó), inclou els elements necessaris per a
l'execució de detalls descrits en plànols d'arquitectura i/o estructura.
s'inclou: col·locació de bastides, transport d'eines i mitjans auxiliars a
l'obra, neteja acurada dels taulers i plafons abans de col·locar-los,
apuntalament i travament necessaris, col·locació dels llits de repartiment
sota l'apuntalament, encofrat de l'element i col·locació dels mitjans
d'apuntalament i auxiliars necessaris, aplicació del desencofrant i
replanteig del límit de formigonat, anivellat i treballs complementaris per a
garantir-ne la solidesa.


TOTAL                                                  4,610.85


Pressupost1296 (Obra)
Edifici
Fonamentació
Solera


Placa de formigó HA-25/P/20/ I, de 15 cm de gruix, armada amb malla        37.26   490.000  18,257.40
electrosoldada de barres corrugades d'acer B 500 T de 15x15 cm i 6 mm
de D, capa drenant amb grava de pedrera de 50 a 70 mm de D, doble
capa separadora de polipropilé i capa filtrant amb geotèxtil de polipropilè,
amb repàs i piconatge de caixa de paviment 100% del PN. C2+D1 segons
DB-HS
TOTAL                                                  18,257.40


Pressupost1296 (Obra)
Edifici
Estructura Metàl.lica
Estructura Coberta


Acer (s 275 jr), per a bigues formades per peça simple, amb una capa        1.33  13,470.510  17,915.78
d'imprimació antioxidant, en perfils laminats sèrie ipn, ipe, heb, hea, hem,
upn, treballat al taller i col.locat a l'obra amb soldadura. inclou pintat a
taller d'una mà de pintura anticorrosió. inclou part proporcional de
soldadures, preparació prèvia i cargols d'alta resistència i ordinaris,
elements de fixació, d'unió, de muntatge i d'ancoratge. s'inclou: disposició
dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, col·locació de
bastides i/o apuntalaments necessaris, els mitjans auxiliars d'elevació i
transport, transport d'eines i mitjans auxiliars a l'obra, retirada d'eines i
mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball i tot allò necessari per a la
correcta execució dels treballs. (medit segons perfil teòric)


TOTAL                                                  17,915.78


Pressupost1296 (Obra)
Edifici
Estructura Metàl.lica
Protecció Estructura Metàl.lica


Acer pintat de l'estructura , a l'obra amb una capa de pintura intumescent     31.67   835.800  26,469.79
que garanteixi r-90 sengons cte-si amb un espessor no inferior a 2500
micres (medició segons perfil teòric). s'inclou col·locació de bastides i
mitjans auxiliars d'elevació necessaris, mitjans auxiliars a l'obra, neteja
de la superfície abans de l'aplicació de la pintura, aplicació de pintura
amb pistola i/o brotxa, retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc de
treball.
TOTAL                                                  26,469.79
Pressupost1296 (Obra)
Edifici
Estructura de Fàbrica
Mur d'Obra de Fàbrica


Paret estructural per a revestir de 14 cm de gruix, de maó calat, HD, R-      193.95  64.036  12,419.78
15, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, segons norma UNE-
EN 771-1, col.locat amb morter de ciment CEM II, de dosificació 1:0,5:4
(10 N/mm2) i amb una resistència a compressió de la paret de 6 N/mm2


TOTAL                                                 12,419.78


Pressupost1296 (Obra)
Edifici
Estructura de Fàbrica
Reparacions


Reparació d'esquerda en paret d'obra de ceràmica amb repicat i            39.11  40.000  1,564.40
sanejament previ de la zona afectada, col.locació de grapes amb acer
s275jr pintat amb pintures antioxidants, de dimensions segons
documentació gràfica, separades cada 50 cm, reblert amb morter sintètic
de resines epoxi. Inclou: col·locació de bastides necessaris, els mitjans
auxiliars d'elevació i mitjans auxiliars a l'obra i mitjans auxiliars, neteja del
lloc de treball i tot allò necessari per a la correcta execució dels treballs.


Reparació i sanejament de brancals i dintells de les obertures de façanes      450.66  13.000  5,858.58
de 320x200 cm recuperant les zones en bon estat i refent o substituint les
malmeses,així com la formació d'arcs. amb maons col.locats amb morter
de ciment i col·locació de premarcs. Inclou bastides i/o apuntalaments
necessaris, mitjans auxiliars a l'obra, execució de l'element segons
aparell, realització de lligadures, peces especials, remats de coronació
segons indicacions del projecte, formació de cantonades, i tot allò
necessari per a deixar la unitat d'obra acabada.Reparació i sanejament de brancals i dintells de les obertures de façanes      300.09  16.000  4,801.44
de 250x120 cm recuperant les zones en bon estat i refent o substituint les
malmeses,així com la formació d'arcs. amb maons col.locats amb morter
de ciment i col·locació de premarcs. Inclou bastides i/o apuntalaments
necessaris, mitjans auxiliars a l'obra, execució de l'element segons
aparell, realització de lligadures, peces especials, remats de coronació
segons indicacions del projecte, formació de cantonades, i tot allò
necessari per a deixar la unitat d'obra acabada.Treballs de reparació i sanejament del brancals i dintells de les finestres     927.57  1.000   927.57
d'obra vista, recuperant les part en bon estat i refent o subtituint les
malmeses. inclou el subministrament de totxos iguals als existents,
col.locat amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l i rejuntat amb beurada cg2 (une-en 13888)


TOTAL                                                 13,151.99


Pressupost1296 (Obra)
Edifici
Estructura de Formigó
Escala
Formigó, per a lloses inclinades d'escales, ha-25/p/20/iia, de consistència  83.69   5.638  471.84
plàstica amb additiu fluidificant a determinar per la direcció facultativa i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba, mànega i
vibratge mecànic.
Acer b 500 s ò b 500 sd en barres corrugades de límit elàstic >= 500      1.10  603.720  664.09
n/nm2, per a l'armadura de lloses inclinades.
Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses inclinades, a una alçària    25.23  22.360  564.14
<=5 m, amb tauler de fusta de pi
Ancoratge amb barra d'acer corrugat b 500 s ò b 500 sd, de diàmetre 12     8.81  10.000   88.10
mm, amb perforació i injectat continu d'adhesiu de resines epoxi, segons
detall de plànols i plec de condicions.
TOTAL                                              1,788.17


Pressupost1296 (Obra)
Edifici
Instal.lació d'EvacuacióBaixant de tub de xapa de coure amb unió longitudinal electrosoldada, de    37.86  105.000  3,975.30
diàmetre nominal 100 mm i de 1 mm de gruix, incloses les peces
especials i fixat mecànicament amb brides
Baixant de tub de pvc, de paret massissa, àrea d'aplicació b de d=110     13.79  12.000  165.48
mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides i
realització mecànica de forats en pasos de forjats. p.p. d'aillament de
llana de roca en cotzes i derivacions. inclòs peça especial per aregistre.

Baixant de tub de pvc, de paret massissa, àrea d'aplicació b de d=125     15.37  12.000  184.44
mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides, i
realització mecànica de forats en pasos de forjats. p.p. d'aillament de
llana de roca en cotzes i derivacions. inclòs peça especial per aregistre.

Desguàs d'aparell sanitari de tub de pvc, de paret massissa àrea        9.92  13.000  128.96
d'aplicació b, de diàmetre 40 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró, p.p.
d'aillament de llana de roca en cotzes i derivacions.

Desguàs d'aparell sanitari de tub de pvc, de paret massissa àrea        10.60  19.500  206.70
d'aplicació b, de diàmetre 50 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró, p.p.
d'aillament de llana de roca en cotzes i derivacions.

Desguàs d'aparell sanitari de tub de pvc, de paret massissa àrea        16.38   6.000   98.28
d'aplicació b, de diàmetre 110 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró,
p.p. d'aillament de llana de roca en cotzes i derivacions.

Desguàs d'aparell sanitari de tub de pvc, de paret massissa àrea        13.21   2.000   26.42
d'aplicació b, de diàmetre 90 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró, p.p.
d'aillament de llana de roca en cotzes i derivacions.

Bunera de peça prefabricada de formigó amb resines de polièster de       68.56   1.000   68.56
50x20 cm, amb reixeta d'acer galvanitzat i tapa de registre, col.locada

Clavegueró amb tub de pvc de paret massisa, de d 250 mm, de pn6 i sn4     42.81  16.000  684.96
(4kn/m2) segons norma une-en-53962, en solera de 10 cm i reblert fins a
10 cm sobre el tub amb formigó
Clavegueró amb tub de pvc de paret massisa, de d 200 mm, de pn6 i sn4     31.20  15.000  468.00
(4kn/m2) segons norma une-en-53962, en solera de 10 cm i reblert fins a
10 cm sobre el tub amb formigó
Clavegueró amb tub de pvc de paret massisa, de d 160 mm, de pn6 i sn4     24.51  48.000  1,176.48
(4kn/m2) segons norma une-en-53962, en solera de 10 cm i reblert fins a
10 cm sobre el tub amb formigó
Clavegueró amb tub de pvc de paret massisa, de d 125 mm, de pn6 i sn4     22.61  10.000  226.10
(4kn/m2) segons norma une-en-53962, en solera de 10 cm i reblert fins a
10 cm sobre el tub amb formigó
Pericó de peu de baixant i tapa fixa, de 30x30 cm i 40 cm de fondària,      57.09   5.000   285.45
amb paret de maó calat de 29x14x10 cm, arrebossada amb morter mixt
1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i lliscada interiorment

Pericó de pas per a tapa registrable, de 60x60 cm i 50 cm de fondària,     154.56   5.000   772.80
amb paret de maó calat de 29x14x10 cm, i solera arrebossada amb
morter i mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i lliscada
interiorment
Pericó sifónic registrable de 100x100 cm, de 14 cm de gruix de maó calat,    200.16   2.000   400.32
arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l. Inclou bastiment i tapa preparada per a suport
paviment de terrazo
TOTAL                                                8,868.25


Pressupost1296 (Obra)
Edifici
Tancaments
Tancaments Ceràmics


Paredó recolzat divisori de 10 cm de gruix, de totxana de 290x140x100      14.61  64.240   938.55
mm, ld, categoria i, segons la norma une-en 771-1 , per a revestir,
col.locat amb morter mixt 1:2:10
Paret divisòria recolzada de gruix 14 cm, de totxana de 29x14x10 cm, per    138.23  79.060  10,928.46
a revestir, col.locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l
Treballs de formació i reparació de cornisa de façanes a base          16.42  333.000  5,467.86
d'encastament de peça de maó a la façana i posterior formació d'arestes
amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i
rejuntat amb beurada cg2 (une-en 13888)
Recol·locació de reixes en obertures façanes una vegada pintades amb       89.52  20.080  1,797.56
pintura esmalt.
Solera de tauló ceràmic bisellat de 1000x200x40 mm, col.locat amb        22.66  25.500   577.83
morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, recolzada
sobre paredons ceràmics, amb xapa de formigó de 6 cm. de gruix amb
malla de 20x20x8.
TOTAL                                               19,710.26


Pressupost1296 (Obra)
Edifici
Tancaments
Guix Laminat


Contra-envà de cartró-guix, amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat     55.86  842.100  47,039.71
amb muntants verticals de 70 mm d'amplària col.locats cada 40 cm i
perfils horitzontals, aillament amb plaques semirígides de fibra de vidre de
40 kg/m3, aplacat per una sola cara amb una placa de cartró-guix
standard de 15 mm de gruix fixades mecànicament, inclou la banda
elàstica de recolzament de perfils i el tractament adequat de junts,
cantonades i arestes. inclou p.p. de formació d'arc en obertures de
finestres i carteles de perfils metàl.lics cada 50 cm. arriostrats a la paret
de façana per a garantir l'estabilitat del parament. Inclòs formació de
dintells, brancals i ampits. Inclou p.p. de formació de bastiments per a la
fixació de registres d'equips de climatització.
Certificació per medició real.
Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla reforçada     41.05  148.750  6,106.19
en H amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de
l'envà de 100 mm, muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplària i canals
de 70 mm d'amplària, 1 placa estàndard (A) de 15 mm de gruix en cada
cara, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana de roca de
densitat 26 a 35 kg/m3
Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla reforçada       51.68   5.000   258.40
en H amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de
l'envà de 130 mm, muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplària i canals
de 70 mm d'amplària, 2 plaques tipus estàndard (A) a cada cara de 15
mm de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de
llana de roca de densitat 26 a 35 kg/m3


Contra-envà de cartró-guix, amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat       64.36   5.000   321.80
amb muntants verticals de 70 mm d'amplària col.locats cada 40 cm i
perfils horitzontals, aillament amb plaques semirígides de fibra de vidre de
40 kg/m3, aplacat per una sola cara amb una placa de cartró-guix
standard de 15 mm de gruix fixades mecànicament, inclou la banda
elàstica de recolzament de perfils i el tractament adequat de junts,
cantonades i arestes. inclou p.p. de formació d'arc en obertures de
finestres i carteles de perfils metàl.lics cada 50 cm. arriostrats a la paret
de façana per a garantir l'estabilitat del parament. Inclòs formació de
dintells, brancals i ampits.
Certificació per medició real.
TOTAL                                                 53,726.10


Pressupost1296 (Obra)
Edifici
Tancaments
Envans prefabricats


Subministre i col.locació d'envà mobil tipus reither o equivalent          341.42  54.600  18,641.53
consistent en mòduls de 115x420 cm. amb plafons de dm, amb unió
horitzontal a testa. estructura de suport d'acer ancorada al forjat i
paraments verticals. perfils i taulers pintat amb dues mans d'esmalt gris
grafit, previa capa de preparació. t
Divisòria amb placa de resines sintètiques, de 13 mm de gruix, inclòs        171.34   8.820  1,511.22
perfil ''u'' d'alumini de remat superior i inferior, peus regulables, frontisses,
tanca i pom amb indicador de lliure/ocupat, tot d'acer inoxidable. inclou
portes batents i correderes.
TOTAL                                                 20,152.75


Pressupost1296 (Obra)
Edifici
Tancaments
Tancaments de Vidre


Tancament de vidre laminar de seguretat de dues llunes, amb acabat de        133.98  172.095  23,057.29
lluna incolora, de 8+8 mm de gruix adaptar a la corvatura de les voltes,
amb classificació de resistència a l'impacte manual nivell b, unides amb
butiral transparent. Inclou estructura de suport a base de perfils per pilar
tubulars de 100x100x3 fins a 250 cm. i perfil HEB-100 travesser amb
doble angular 40x40x4 mm. per a subjecció vidre en tots els perímetres, i
p.p. de marc per a portes .Pintats amb esmalt color gris grafit, previa
capa de preparació.

Porta de vidre lluna transparent trempada de 90x250 cm. i 12 mm de         857.17   2.000  1,714.34
gruix, amb una fulla batent, col.locat amb fixacions mecàniques, tiradors i
ferratges d'alumini lacat gris grafit i freno encastat al paviment. pany i clau
mestrejada. segons plànol de detall. ref. P-1 i P-8


TOTAL                                                 24,771.63


Pressupost1296 (Obra)
Edifici
Coberta
Acabat de terrat amb capa de protecció de palet de riera de 16 a 32 mm     6.96  24.500   170.52
de diàmetre de 10 cm de gruix, col.locat sense adherir
Formació de pendents amb formigó cel.lular sense granulat, de densitat     10.19  24.500   249.66
300 kg/m3, de 15 cm de gruix mitjà
Xapa de protecció suport de pendents de formigó cel.lular, de 3 cm de      4.44  600.500  2,666.22
gruix, amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l
Làmina separadora de polietilè de 100 µm i 96 g/m2, col.locada no        0.85  38.250   32.51
adherida
Bunera de pvc rígid de diàmetre 125 mm amb tapa plana metàl.lica,       23.07   1.000   23.07
col.locada amb fixacions mecàniques
Encadellat ceràmis a base de peces de tauló ceràmic de 80x30x5 cm.       25.40  576.000  14,630.40
recolçades sobre perfils ipn-160 (comptades a part) soldades als cavalls a
80 cm. inteirxos. xapa de formigó h-25 de 6 cm. amb malla de 20x20x4.

Reparació de canal d'obra mitjançant l'aplicació de morter especial de     44.28  72.000  3,188.16
reparació per a garantir regularització i uniformitat de la canal i
tractament de trobades de baixant amb la canal. posteriorment s'aplicarà
amb broxa d'impermeabilització amb producte reconegut capaç d'estar
expossat a l'intemperie.
Minvell encastat al parament, de rajola ceràmica fina, col.locada amb      5.79  32.000   185.28
morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
Teulada de teula plana de ceràmica de color vermell, de 12 peces/m2,      22.15  549.750  12,176.96
com a màxim, (igual a l'existent) col.locat amb morter mixt 1:2:10,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
TOTAL                                              33,322.78


Pressupost1296 (Obra)
Edifici
Impermeabilització i AïllamentsMembrana pn-1 segons une 104402 d'una làmina, de densitat superficial     13.39  180.750  2,420.24
3,8 kg/m2 formada per làmina de betum modificat lbm (sbs)-40-fv, amb
armadura de feltre de fibra de vidre de 50 g/m2 i feltre de polièster de 130
g/m2, col.locada sobre làmina separadora
Barrera de vapor/estanquitat amb vel de polietilè de 50 µm i 48 g/m2,      0.81  78.750   63.79
col.locada no adherida
Aïllament amorf projectat de gruix 6 cm, amb escuma per a aïllaments de    14.22  646.000  9,186.12
poliuretà de densitat 35 kg/m3
Aïllament de gruix 3 cm, amb morter format per ciment i perlita amb       6.39   5.000   31.95
vermiculita, projectat sobre elements lineals
Membrana no adherida amb làmina de polietilé reticulada de cavitat       7.42  490.000  3,635.80
tancada de 10 mm. de gruix tipus impactodan o similiar.
Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN 13164,          7.77  472.500  3,671.33
resistència a compressió >=100 kPa, resistència tèrmica >=1,05 m2K/W,
de gruix 30 mm amb la superfície llisa i cantell encadellat, col.locada amb
fixacions mecàniques
TOTAL                                              19,009.23


Pressupost1296 (Obra)
Edifici
Revestiments
Revestiments Interiors
Emplafonat a base de lames de fusta matxiembrades de 120x13 mm.        62.42  481.041  30,026.58
acabat en caoba vernissat. col.locació sobre rastrells de fusta aplomats
amb una separació màxima de 50 cm. en perpendicular a les lames.
inclou aplacat sobre portes de fusta de dm, i p.p. de sòcol d'acer inox de 7
cm. d'alçada sobre base de fusta de dm hidròfug refoç. compliment de
reacció al foc segons si de c.t.e.
Subministre i col.locació de tauler de resines sintètiques fenóliques de 6   81.60  159.160  12,987.46
mm. de gruix tipus trespa o similar. colocat amb rastrells de fusta de
40x40 mm. col.locats cada 0,50 m.per a nivellació. p.p. de sòcol refoç de
planxa d'acer inox de 7 cm. d'alçada encolat sobre fusta dm de 2 cm. de
gruix. inclòs tots els medis necessaris pel seu correcte muntatge.


Emplafonat amb taulell de DM ignífug de 16 mm. sobre placa de guix       50.47  796.600  40,204.40
laminat. A la entrega amb el terra anirà col.locat sòcol refos de 7 cm.
d'alçada amb pletina d'acer inoxidable. Inclou envernissat amb dues
mans, previa capa de preparació. Inclou p.p. de formació de registres
d'equips de climatització fixacions mecàniques.
Revestiment de parament horitzontal amb tauler de fibres de fusta i      24.18  16.640   402.36
resines sintètiques, de densitat mitjana, DM, hidròfug, de 16 mm de gruix,
col·locat amb fixacions mecàniques, sobre base de placa de guix laminat
Inclou pintat igual al parament vertical.
Trasdossat amb segona placa de guix laminat de tipus estàndard (A) de      7.16  372.550   2,667.46
15 mm de gruix, col.locada directament sobre el parament de guix laminat
existent amb fixacions mecàniques. Inclou p.p. de treballs de remat amb
l'entrega amb l'emplafonat de fusta.
Tradossat de paret a base de placa de cartró-guix de 15 mm hidrofuga,     21.21  15.000   318.15
de gruix fixats mecànicament, amb perfileria d'acer galvanitzat amb
muntants cada 40 cm. i placa semirígida de fibra de vidre de 40 kg/m3,
inclou la banda elàstica de recolzament de perfils i el tractament adequat
de junts, cantonades i arestes. c.amid.: m2 de trasdossat descomptant
forats.
Enguixat projectat reglejat sobre parament vertical interior, amb guix yg    7.91  15.000   118.65
per a projectar, acabat lliscat amb guix yf
Repas d'enguixat de voltes previ sanejat o repicat de les zones        12.52  600.000   7,512.00
deteriorades, i posterior enguixat amb guix yg, acabat lliscat amb guix yf

Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària,   12.36  95.800   1,184.09
com a màxim, amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l, remolinat
Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m     15.84  30.750   487.08
d'alçària, amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra, remolinat
Cel ras amb plaques de cartó guix laminat 13 mm de gruix, sistema fix     15.91  155.020   2,466.37
amb entramat ocult amb suspensió autoanivelladora de barra roscada.
Petite estructura metàl·lica per a subjecció. Inclou tots els treballs de
masillat i tractament de junts.
Cel ras amb plaques de cartró guix laminat de 13 mm de gruix acabat      20.08  38.100   765.05
hidròfug, sistema fix amb entramat ocult amb suspensió autoanivelladora
de barra roscada. Petite estructura metàl·lica per a subjecció. Inclou tots
els treballs de masillat i tractament de junts.
Pintat de paraments verticals i horitzontals, amb pintura plàstica amb     3.36  525.350   1,765.18
acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat
Neteja i pintat d'estructura metàl.lica existent d'acer (jàsseres, pilars,   16.72  592.800   9,911.62
tirants i contrafors) amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues
d'acabat.
Neteja i pintat d'estructura metàl.lica existent d'acer cavalls, (jàsseres,  11.24  243.000   2,731.32
pilars, tirants i contrafors) amb dues capes d'imprimació antioxidant.

TOTAL                                              113,547.77


Pressupost1296 (Obra)
Edifici
Revestiments
Revestiments Exteriors
Escopidor de 30 cm d'amplària i 40 cm. de fondaria , amb rajola ceràmica   24.17   76.800   1,856.26
fina, de color vermell, amb trencaaigües, i peça suplementaria per a
completar tota l'amplada de l'empit . col.locada amb morter mixt 1:2:10,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. inclou impermeabilització de
junts amb entregues amb parament vertical.


Coronament de cornisa de façanes amb peça ceràmica en tota la seba      13.39  432.000   5,784.48
amplada amb trencaigues de 30x15 cm.d'acabat fi, de color vermell,
col.locada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l i rejuntat amb beurada cg1 (une-en 13888)
Arrebossat projectat reglejat sobre parament vertical exterior, a més de   12.35  1,104.900  13,645.52
3,00 m d'alçària, amb morter de calç mixt 1:4, remolinat. inclos formació
d'ariestes en brancals, arcs de finestres i cornises.

Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura al silicat de  10.66   69.700   743.00
potassa i pigments, amb una capa de fons d'imprimació neutralitzadora,
una d'imprimació fixadora i 2 capes d'acabat
Estucat de calç i sorra de marbre blanc, col.locat mitjançant estesa sobre  13.99  1,035.200  14,482.45
parament arrebossat, acabat raspat amb pigment de color.
Coronament de parets de 30 cm de gruix, amb doble peça especial de      28.04   32.000   897.28
ceràmica amb trencaigues d'acabat fi, de color vermell, col.locada amb
morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i rejuntat
amb beurada cg1 (une-en 13888)
Aplacat de parament vertical exterior a 3,00 m d'alçària, com a màxim,    70.28  101.000   7,098.28
amb pedra sorrenca (Vinaixa) , acabat abuixardat, amb forats per a
fixacions i aresta viva a les quatre vores, de 20 mm i de 1251 a 2500
cm2, col·locada amb ganxos i morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l
TOTAL                                              44,507.27


Pressupost1296 (Obra)
Edifici
PavimentsRecrescuda del suport de paviments, de 4 cm de gruix, amb morter de      6.32  490.000   3,096.80
ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
Capa de neteja i anivellament, de 3 cm de gruix, amb morter de ciment     4.90  356.000   1,744.40
1:8, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
Paviment de terratzo llis de gra microgra, de 40x40 cm, color negre preu   27.94  574.315  16,046.36
mitjà, col.locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, sobre capa de
sorra de 2 cm de gruix, per a ús interior intens, inclòs rebaixat, polit i
abrillantat. Inclou p.p. de formació de tres registres de 40x40 cm. amb
bastiment i tapa per a suport del terratzo.


Esglaó de pedra artificial de gra petit color negre, preu alt, de 30 cm.   44.98   36.400   1,637.27
d'amplada i 4 cm. de gruix format per una sola peça amb tots els cantells
polit i abrillantat agafat amb morter mixte.
Capa d'anivellament del suport per a paviments laminars de gruix 2 mm,    3.48  356.000   1,238.88
amb pasta autonivelladora d'adormiment normal per a suports no
absorbents, prèvia imprimació específica
Marxapeus de pedra natural calcària nacional de 35 cm. d'amplada i de 3   46.60   28.000   1,304.80
cm. de gruix , preu alt, acabat abuxardat, col.locat a truc de maceta amb
morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Parquet industrial de tarima de fusta de Jatoba de 25 mm de gruix, amb    51.89  356.000  18,472.84
peces de 12 cm. d'amplada i allargada variable, encolat amb cola de dos
components, rebaixat, polit i envernissat.
Sòcol de fusta de tauler hidròfug de DM de 25 mm de gruix, per a pintar o   6.50   5.000    32.50
envernissar, de 10 cm d´alçària, col·locat amb tacs d´expansió i cargols
Sòcol de planxa d'acer inoxidable plegada, d'1,4 mm de gruix, i          7.31  5.000   36.55
desenvolupament 9 cm, col·locat sobre fusta DM hidròfug.
Pelfut de goma-pics de gruix 15 mm, col·locat sense adherir. Inclòs p.p.     68.59  4.800   329.23
de bastiment d'acer inox L-15 collat al paviment amb potes.
TOTAL                                               43,939.63


Pressupost1296 (Obra)
Edifici
Fusteria InteriorFulla batent i bastiment per a porta interior, de fusta per a pintar, de 40   333.74  7.000  2,336.18
mm de gruix, de cares llises de tauler de fusta dm de densitat mitjana de
8 mm de gruix i cantell enmarcat en dm,d'amplada 90 cm i de 210 cm
d´alçària. ferratges necessaris d'acer inox, plaques de protecció i
retenedor hidràulic superior. inclou pintat de bastiment i porta, amb una
capa de preparació i dues capes d'esmalt de color a concretar.pany i clau
mestrejada. inclou subministrament i col.locació de topall metàl.lic fixat al
paviment amb caragol.tipus P-7

Fulla batent i bastiment per a porta interior, de fusta per a pintar, de 40   319.47  8.000  2,555.76
mm de gruix, de cares llises de tauler de fusta DM de densitat mitjana de
8 mm de gruix i cantell enmarcat en DM,d'amplada 80 cm i de 210 cm
d´alçària. ferratges necessaris d'acer inox, plaques de protecció i
retenedor hidràulic superior. inclou pintat de bastiment i porta, amb una
capa de preparació i dues capes d'esmalt de color a concretar.pany i clau
mestrejada i topall metàl.lic fixat al paviment amb caragol. tipus P-4 i P-5


Porta tallafocs vidriera metàl.lica, EI2-c 60, de dues fulles batents, per a  2,084.75  1.000  2,084.75
una llum de 120x210 cm. perfileria de 78 mm. de gruix en xapa de 1,5
mm. acabat en acer galvanitzat amb replé rf, vidre RF 60 de 21 mm. de
gruix amb acusticitat de 44 db. ancoratges, maneta inox. amb placa llarga
i bombí. tancaportes aeri amb guia deslizant. electroiman 24v de paret
amb suport i plaques.col.locada. tipus (P-2)


Subministre i col.locació de barra antipànic homologada per a portes.      185.06  3.000   555.18

Porta tallafocs metàl.lica EI-60, homologada, per a pintar, de 40 mm de     312.67  2.000   625.34
gruix, de cares llises, d'amplada 110 cm i de 210 cm d´alçària. ferratges
necessaris d'acer inox, plaques de protecció i retenedor hidràulic superior.
Inclou emplafonat a base de lames de fusta matxiembrades de 120x13
mm. acabat en caoba vernissat comptat a part , i pintat de bastiment i
porta, amb una capa de preparació i dues capes d'esmalt de color a
concretar.pany i clau mestrejada. inclou subministrament i col.locació de
topall metàl.lic fixat al paviment amb caragol.tipus P-3


Porta tallafocs metàl.lica EI-60, homologada, per a pintar, de 40 mm de     286.07  1.000   286.07
gruix, de cares llises, d'amplada 95 cm i de 210 cm d´alçària. ferratges
necessaris d'acer inox, plaques de protecció i retenedor hidràulic superior.
Inclou emplafonat a base de lames de fusta matxiembrades de 120x13
mm. acabat en caoba vernissat comptat a part , i pintat de bastiment i
porta, amb una capa de preparació i dues capes d'esmalt de color a
concretar.pany i clau mestrejada. inclou subministrament i col.locació de
topall metàl.lic fixat al paviment amb caragol.tipus P-9


Porta tallafocs metàl.lica EI-60, homologada, per a pintar, de 40 mm de     266.55  2.000   533.10
gruix, de cares llises, d'amplada 80 cm i de 210 cm d´alçària. ferratges
necessaris d'acer inox, plaques de protecció i retenedor hidràulic superior.
Inclou emplafonat a base de lames de fusta matxiembrades de 120x13
mm. acabat en caoba vernissat comptat a part , i pintat de bastiment i
porta, amb una capa de preparació i dues capes d'esmalt de color a
concretar.pany i clau mestrejada. inclou subministrament i col.locació de
topall metàl.lic fixat al paviment amb caragol.tipus P-10
Subministre i col.locació de taulell de DM de 22 mm. de 120x30 cm. sobre      18.29  56.000  1,024.24
ampits de finestres. inclos dues mans de pintura esmal, previa capa de
preparació.
Moble baix sota taulell de treball a base de dm de 16 mm. folrat         2,170.19  1.000  2,170.19
interiorment a quatre cares en melamina i exteriorment en dm pintat color
a escollir. mides totals 180x90x60 cm. mòdusl amb dues portes abatibles
amb 2 prestatges intermitjos (1 d'ells de sota aiguera) de 60
cm.d'amplada. inclòs formació de sòcol d'acer inox de 10 cm. d'alçada,
taulell de resina tipus Trespa o similar de 6 mm. de gruix, inclos encaix
per aiguera i tapetes frontals i laterals. ferratges de penjar i tirar. pintura
esmalt sobre dm a dues mans previa capa de preparació.


Armari per encastar amb taulell DM de 16 mm. folrat interiorment a        3,173.10  2.000  6,346.20
quatre cares en melamina i exteriorment en DM pintat color a escollir.
mides totals 550x240x60 cm. 3 mòduls amb doble porta abatible i 1
mòdul amb 1 porta abatible. Tots aniran amb 4 prestatges regulables
intermitjos de 60 cm.d'amplada. inclòs formació de sòcol d'acer inox de
10 cm. d'alçada. Ferratges de penjar i tirar. pintura esmalt sobre DM a
dues mans previa capa de preparació.


Armari per encastar amb taulell DM de 16 mm. folrat interiorment a        2,580.32  1.000  2,580.32
quatre cares en melamina i exteriorment en DM pintat color a escollir.
mides totals 450x240x60 cm. 3 mòduls amb doble porta abatible i 1
mòdul amb 1 porta abatible. Tots aniran amb 4 prestatges regulables
intermitjos de 60 cm.d'amplada. inclòs formació de sòcol d'acer inox de
10 cm. d'alçada. Ferratges de penjar i tirar. pintura esmalt sobre DM a
dues mans previa capa de preparació.


Frontal armari per a instal.lacionsde 4 portes amb taulell DM de 16 mm.      762.78   1.000   762.78
sosbre bastiment de fusta de Pi de mides 350x200x40 cm. Inclòs
formació de sòcol d'acer inox de 10 cm. d'alçada. Inclou emplafonat a
base de lames de fusta matxiembrades de 120x13 mm. acabat en caoba
vernissat comptat a part Ferratges de penjar i tirar. pintura esmalt sobre
DM a dues mans previa capa de preparació. l'interior de les portes es
folraran amb planxa metàl·lica de 2 mm de gruix pintada amb pintura
ignífuga.

Porta tallafocs metàl.lica EI-60, homologada, per a pintar, de 40 mm de      249.98   4.000   999.92
gruix, de cares llises, d'amplada 80 cm i de 210 cm d´alçària. ferratges
necessaris d'acer inox, plaques de protecció i retenedor hidràulic superior,
inclou pintat amb una capa de preparació i dues capes d'esmalt de color
a concretar.pany i clau mestrejada. inclou subministrament i col.locació
de topall metàl.lic fixat al paviment amb caragol.tipus P-11


TOTAL                                                 22,860.03


Pressupost1296 (Obra)
Edifici
Fusteria ExteriorTancament exterior amb arc de dos fulls d'alumini lacat gris grafit,       1,420.96  8.000  11,367.68
compost de full batent de 122x325 , i full batent de 75x325 cm. per a un
buit d'obra aproximat de 200x325 cm, amb perfileria amb rotura de pont
tèrmic i vidres laminats i càmara de 4+4/8/3+3 mm. amb làmina de
butiral transparent frontises i manetes d'alumini lacat gris grafit. inclos
premarc d'acer galvanitzat de 40x60 mm. i barra tirador D.25 mm. Segons
plànol de façana tipus A-1 i A-3
Tancament exterior amb arc d'alumini lacat gris grafit, compost de full    1,356.97  12.000  16,283.64
batent de 122x325 , i full fixe de 75x325 cm. per a un buit d'obra
aproximat de 200x325 cm, amb perfileria amb rotura de pont tèrmic i
vidres laminats i càmara de 4+4/8/3+3 mm. amb làmina de butiral
transparent frontises i manetes d'alumini lacat gris grafit. inclos premarc
d'acer galvanitzat de 40x60 mm. Segons plànol de façana tipus A-2 i A-4


Tancament exterior amb arc d'alumini lacat gris grafit, compost d'obertura  1,081.08  8.000  8,648.64
inferior amb full batent de 115x110, i full superior de 115x150 cm. per a
un buit d'obra aproximat de 115x265 cm, amb perfileria amb rotura de
pont tèrmic i vidres laminats i càmara de 4+4/8/3+3 mm. amb làmina de
butiral transparent frontises i manetes d'alumini lacat gris grafit. inclos
premarc d'acer galvanitzat de 40x60 mm. Segons plànol de façana tipus
A-5.Tancament exterior amb arc d'alumini lacat gris grafit, compost d'obertura  1,022.81  28.000  28,638.68
inferior amb full batent de 115x110, i full superior de 115x130 cm. per a
un buit d'obra aproximat de 115x265 cm, amb perfileria amb rotura de
pont tèrmic i vidres laminats i càmara de 4+4/8/3+3 mm. amb làmina de
butiral transparent frontises i manetes d'alumini lacat gris grafit. inclos
premarc d'acer galvanitzat de 40x60 mm. Segons plànol de façana tipus
A-6.Tancament exterior amb arc d'alumini lacat gris grafit, amb full batent de   599.11   4.000  2,396.44
115x150 cm, amb perfileria amb rotura de pont tèrmic i vidres laminats i
càmara de 4+4/8/3+3 mm. amb làmina de butiral transparent frontises i
manetes d'alumini lacat gris grafit. inclos premarc d'acer galvanitzat de
40x60 mm. Segons plànol de façana tipus A-7.
Tancament exterior amb d'alumini lacat gris grafit, amb full batent de     508.37   8.000  4,066.96
90x130 cm, i vidres laminats 3+3 mm. amb làmina de butiral transparent
frontises i manetes d'alumini lacat gris grafit. inclos premarc d'acer
galvanitzat de 40x60 mm. Segons plànol de façana tipus A-8.
Subministre i col.locació de barra antipànic homologada per a portes.     185.06   3.000   555.18

TOTAL                                               71,957.22


Pressupost1296 (Obra)
Edifici
SerralleriaConstrucció i muntatge d'escala metàl·lica per un desnivell de 270 cm i de  1,537.40  1.000  1,537.40
90 cm. d'amplada amb perfils UPN-120, gambes i graons de xapa
embotida de 3 mm. i replà superior. Doble barana amb tubolars de 40
mm. Inclou pintat d'esmalt a dues mans previa capa de preparació.

Construcció i muntatge d'escala metàl·lica de 90 cm. d'amplada per un     2,533.20  1.000  2,533.20
desnivell de 470 cm. amb perfils UPN-120, gambes i graons de xapa
embotida de 3 mm. i replà superior. Doble barana amb tubolars de 40
mm. Inclou pintat d'esmalt a dues mans previa capa de preparació.
Barana d'acer,de 1,55 m. d'alçada amb estructura tubular de 40x40 mm.       327.57  13.000  4,258.41
cada 500 mm. aplacada per les dues cares amb xapa de 2 mm. de gruix.
collada lateralment a la llossa d'escala. Passamà de fusta de caoba
quadrat de 40x40 mm. Inclou pintura esmalt a dues mans sobre ferro, i
envernissat sobre fusta.
Subministre i col.locació de passamà de fusta de caoba envernissat de        61.46   9.000   553.14
40x40 sobre passamà metal·lic de 40x10 mm. fixat al parament amb pipa
d'acer. Inclou pintura esmalt a dues mans sobre ferro, i envernissat sobre
fusta.
Fabricació i muntatge d'armari de Cies amb xapa de 2 mm. galvanitzada       1,821.48  1.000  1,821.48
format per 3 portes 1 de doble fulla folrat de pany superior i lateral de
xapa de mides totals 320x220x60 cm. equipat amb panys de Cies. Inclou
treballs de paleta per a construcció de parets de separació , arrebossats,
de tots els paraments d'obra i construcció de base amb els desguasos
necessaris. Pintat amb pintura esmalt previa capa de protecció. Tipus (S-
3)
Fabricació i muntatge de porta corredisa de tres fulls de 250x250 cm. amb     4,334.74  1.000  4,334.74
tubulars de 120x100x3 i xapa, equipades amb rodes massisses, guies i
rodets de nylon i vidre laminat de 18 mm. transparent. Mides totals
250x700 cm. Inclou pintat a dues mans amb pintura esmalt. tipus (P-6)

Entramat d'acer galvanitzat, de 30x30 mm de pas de malla, passamà de        84.34  60.860  5,132.93
20 mm. i rodó de 5 mm. amb estructura de suport amb IPN-80 cada 60
cm. Tot anirà galvanitzats i es fixarà a l'obra amb morter de c.p.

TOTAL                                                 20,171.30


Pressupost1296 (Obra)
Edifici
AscensorAscensor elèctric d'adherència per a minusvàlids, per a 8 persones (600     15,970.40  1.000  15,970.40
kg), 1 m/s, sistema d'accionament de 2 velocitats, 2 parades (3 m),
maniobra universal simple, portes d'accés de maniobrabilitat corredissa
automàtica d'amplària 80 cm i alçària 200 cm d'acer inoxidable, cabina
amb portes de maniobrabilitat corredissa automàtica d'acer inoxidable i
qualitat d'acabats mitjana. Paviment de pedra natural. Pany i clau.
Botonera inox. Barres interiors d'inox. Inclou instal·lació de quadre elèctric
segons esquema Cia. i legalització i manteniment per un any.


TOTAL                                                 15,970.40


Pressupost1296 (Obra)
Edifici
SanitarisInodor de porcellana vitrificada, de sortida horitzontal, amb seient i tapa,    143.12   5.000   715.60
de color blanc, preu alt, col.locat penjat en paret amb suports metàl.lics
connectat a la xarxa d'evacuació
Abocador de porcellana vitrificada amb alimentació integrada, de color       55.77   1.000   55.77
blanc, preu alt, col.locat sobre el paviment i connectat a la xarxa
d'evacuació
Rentamans de planxa d'acer inoxidable circular, de 40 a 50 cm de          49.58   7.000   347.06
llargària, acabat brillant, preu superior, col.locada sobre moble
Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb una pica i escorredor, de 70 a       54.05   1.000   54.05
80 cm de llargària, acabat brillant i <= 50 cm d'amplària, preu superior,
col.locada sobre moble
Lavabo antivandàlic d'acer inoxidable de 410x265x140 mm amb acabat         263.35   5.000  1,316.75
especial ocult per evitar autolesions, col·locat encastat
TOTAL                                               2,489.23


Pressupost1296 (Obra)
Edifici
EquipamentsConjunt de barra de minusvàlids abatible i barra fixa d'acer inox. inclou   112.34   4.000   449.36
accesoris i muntatge.
Dispensador de paper en rotlle per a eixugamans, de dimensions 290 x     119.13   5.000   595.65
310 x 190 mm, col·locat amb fixacions mecàniques
Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament    53.21  31.250  1,662.81
sobre el parament
Rotulació informativa general (a justificar)                 939.84   1.000   939.84
Taulell de pedra natural granítica nacional, de 20 mm de gruix, preu alt,   146.85   1.800   264.33
de 60 a 99 cm de llargària, col.locat sobre suport mural i encastat al
parament. inclou la formació de forats necessaris, aixì com la p.p. de
sòcols de5 cm. d'alçada.
Banderola de lona per anar penjada de 900x250 cm. reproduint         581.00   3.000  1,743.00
fotografies relacionades amb la historia de la fàbrica.

Subministre i col.locació de cortines enrollables tipus Screem,        67.50  156.600  10,570.50
motoritzades , accionades amb pulsador, interiors i hauran de complir el
que estableix el CTE per a edificis de pública concurrència

Projecte de Pla d'Emergència i Evaquació.                   837.32   1.000   837.32
Subministre i col.locació d'espatllera de fusta fabricada amb fusta de pi i  191.39   5.000   956.95
travessers en faig envernissat. Inclou fixació d'ancoratges galvanitzats.

TOTAL                                              18,019.76


Pressupost1296 (Obra)
Edifici
Instal·lació de Fontaneria
AIXETES I ACCESSORIS


Maniguet flexible, de malla metàl·lica amb ànima interior sintètica, preu    8.07   8.000   64.56
superior, amb dues unions roscades de 1/2´´
Aixeta de pas, encastada, de llautó cromat, preu alt, amb sortida de      18.55   8.000   148.40
diàmetre 3/8´´ i entrada de 3/8´´
Enllaç mural, muntat superficialment, amb sortida roscada de 1/2´´ per a    9.63   8.000   77.04
maniguets, de llautó cromat, preu superior, amb entrada roscada de 1/2´´

Aixeta mescladora per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o    57.10   1.000   57.10
aparell sanitari, de llautó cromat, preu superior, amb dues entrades de
maniguets
Aixeta antirrobatori per a lavabo, temporitzada, amb polsador         49.08   6.000   294.48
antirrobatori, per aigua freda model presto 605 o equivalent
Sifó de botella per a lavabo, de llautó cromat de diàmetre 1´´ amb enllaç   12.75   7.000   89.25
de diàmetre 25 mm, connectat a la xarxa de petita evacuació
Fluxor per a inodor, empotrat, amb aixeta de regulació i tub de descàrrega  141.78   5.000   708.90
incorporats, antirobatori, amb entrada d'1´´ ref . 1000A, amb marc
pulsador incorporat ref color 19550 acer inoxidable , totalment instal·lat.
De la casa Presto o equivalent.
Vàlvula de comporta manual amb rosca, de diàmetre nominal 3/4´´, de 10     11.50   2.000   23.00
bar de PN, de bronze, preu alt, muntada superficialment
Vàlvula de comporta manual amb rosca, de diàmetre nominal 1/2´´, de 10     9.85   2.000   19.70
bar de PN, de bronze, preu alt, muntada superficialment
Vàlvula de comporta manual amb rosca, de diàmetre nominal 1´´, de 10      14.43   2.000   28.86
bar de PN, de bronze, preu alt, muntada superficialment
Vàlvula de comporta manual amb rosca, de diàmetre nominal 1´´1/4, de      19.57   2.000   39.14
10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada superficialment

Vàlvula de comporta manual amb rosca, de diàmetre nominal 1´´1/2, de      23.80   2.000   47.60
10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada superficialment

Vàlvula de retenció de clapeta amb rosca, de diàmetre nominal 2´´, de 16    61.77   2.000  123.54
bar de pn, de bronze, preu alt i muntada superficialment
Filtre colador de 1´´1/2 de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió       25.66   2.000   51.32
nominal, de llautó i muntat roscat
Comptador d'aigua, volumètric, de llautó, amb unions roscades de       2,849.05  1.000  2,849.05
diàmetre nominal 1´´1/2, connectat a una bateria o a un ramal
Portarotlles de paper higiènic d'acer inoxidable amb tapa, de dimensions    14.75   4.000   59.00
68 x 131 x 150 mm, col·locat amb fixacions mecàniques
Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat      55.40   4.000  221.60
d'1,1 kg, d'acer inoxidable amb acabat satinat en superfícies exposades,
antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de seguretat , col·locat
amb fixacions mecàniques
Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de     61.29   2.000  122.58
D, de tub d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques

Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i    229.61   2.000  459.22
35 mm de D, de tub d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques

Escalfador acumulador elèctric de 100 l de capacitat, amb cubeta d'acer    293.82   1.000  293.82
esmaltat, de 1500 a 3000 W de potència, preu superior, col·locat en
posició vertical amb fixacions murals i connectat
Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i    11.67   1.000   11.67
vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de 3/8´´ de diàmetre, roscat

Eixugamans per aire calent amb sensor electrònic de presència, fabricat    133.68   4.000  534.72
en material vitrificat, de potència 1800 W, cabal 3,6 m3/minut i
temperatura 61°C, instal·lat
Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament     40.02   8.000  320.16
sobre el parament
TOTAL                                               6,644.71


Pressupost1296 (Obra)
Edifici
Instal·lació de Fontaneria
TUBS I ACCESSORIS


Tub de polipropilè-copolímer pp-r a pressió pn 10-20 de diàmetre 16x2,7     3.83  25.000   95.75
mm, sèrie s 5 segons une-en iso 15874-2, soldat, amb grau de dificultat
mitjà i col.locat al fons de la rasa
Tub de polipropilè-copolímer pp-r a pressió pn 10 de diàmetre 20x2,8mm,     4.04  15.000   60.60
sèrie s 5 segons une-en iso 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i
col.locat al fons de la rasa
Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió PN 10 de diàmetre 25x2,3       4.08  10.000   40.80
mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de
dificultat mitjà i col.locat al fons de la rasa
Tub de polipropilè-copolímer pp-r a pressió pn 10 de diàmetre 32x2,9 mm,     4.85  40.000  194.00
sèrie s 5 segons une-en iso 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i
col.locat al fons de la rasa
Tub de polipropilè-copolímer pp-r a pressió pn 10 de diàmetre 40x3,7mm,     5.87  80.000  469.60
sèrie s 5 segons une-en iso 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i
col.locat al fons de la rasa
Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 50x8,3 mm,        7.48  75.000  561.00
sèrie S 2,5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat
mitjà i col·locat superficialment
Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades fredes, per a       4.34  25.000  108.50
tub de 16´´ de diàmetre, de 9 mm de gruix, amb grau de dificultat mitjà i
col.locat superficialment
Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades fredes, per a       4.60  15.000   69.00
tub de 20 de diàmetre, de 9 mm de gruix, amb grau de dificultat mitjà i
col.locat superficialment
Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades fredes, per a       5.05  10.000   50.50
tub de 25 de diàmetre, de 9 mm de gruix, amb grau de dificultat mitjà i
col.locat superficialment
Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades fredes, per a       5.96  40.000  238.40
tub de 32 de diàmetre, de 9 mm de gruix, amb grau de dificultat mitjà i
col.locat superficialment
Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades fredes, per a       6.60  80.000  528.00
tub de 40 de diàmetre, de 9 mm de gruix, amb grau de dificultat mitjà i
col.locat superficialment
Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten      6.85  75.000  513.75
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 54
mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua >= 5000, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt

Canalització amb tub corbable corrugat de polietilè de 90 mm de diàmetre     3.50  65.000  227.50
nominal, de doble capa, i reblert de rasa amb terres seleccionades

TOTAL                                               3,157.40


Pressupost1296 (Obra)
Edifici
Instal·lació Elèctrica
CAIXES I ARMARIS


Caixa general de protecció de polièster reforçat amb borns bimetàl.lics,    237.41   1.000  237.41
de 400 A, segons esquema UNESA numero 9, de 600x300x160 mm, apte
per a conductors de fins a 240 mm2 de secció, inclosa base portafusibles
NH T-2 i els fusibles, muntada superficialment

Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF10 per a 1 comptadors       1,616.90  1.000  1,616.90
trifasics multifunció, per a una potència de 44 a 111 kW i una tensió de
400 V, de 900x1620x270 mm, amb caixes modulars de doble aïllament de
poliester reforçat, embarrat, base de fusibles amb fusibles, sense
comptadors i amb ICP de 160 A amb toroidal retardat, col.locat
superficialment i amb totes les connexions fetes
Subministre i col.locació del Quadre General de distribució muntat     5,169.22  1.000  5,169.22
superficialment, segons esquema format per :

Referencia

LV430640nsx160f tm160d 4p3r1
LV429387bobina mx 220-240v 50/60hz 208-277v 601
28901interpact ins40 4p1
16569prd40 440/275v up 1,2kv 3p+n1
16456trafo carril din 200/5 aber. 20x5 tro.3
18376c120n ''c'' 4p 125a'1
23014i.d. 2/40/30 220v (36mm.)8
23524id 2/40/30 clase a si2
24367c60n ''c'' 4p 40a'1
24338c60n 2p 2d 20a curva c5
24366c60n ''c'' 4p 32a'1
24364c60n ''c'' 4p 20a'2
24363c60n ''c'' 4p 16a'1
24336c60n 2p 2d 10a curva c18
24337c60n 2p 2d 16a curva c9
23045i.d. 4/40/300 380v (72mm.)1
PM710MGpower meter 7101
RM4TR32rele tension tri 380/500 v1
3030placa sop g ns-ins250 horiz. fijo mane1
3232tapa g ns250 horizontal fijo rotativo1
4060bloque conexión ns250 horz. al powercl1
3001mod.dev.rail5
3204tapa g/p multi 9, 4 módulos, alto=200m2
3203tapa g/p multi 9, 3 módulos, alto=150m4
3002carrilSubministre i col.locació del Quadre de distribució (Q.D1) muntat      1,218.45  1.000  1,218.45
superficialment, segons esquema format per :

Referencia

28901interpact ins40 4p1
23014i.d. 2/40/30 220v (36mm.)4
24336c60n 2p 2d 10a curva c10
24337c60n 2p 2d 16a curva c5
24338c60n 2p 2d 20a curva c4
23524id 2/40/30 clase a si1
pra13813pragma 24 3 filas, superficie1
pra16324puerta plena pragma 24 3 filas1


Inclós la connexió amb terminals metal.lics, etiquetatge, certificació de
l'aillament de totes les linies
que surten del quadre i rotulació

Subministre i col.locació del Quadre de distribució (Q.D2) muntat      292.66  1.000  292.66
superficialment, segons esquema format per :

Referencia

23042i.d. 4/40/30 380v (72mm.)1
24337c60n 2p 2d 16a curva c3
pra10261pragma 18 1 fila, superficie1
pra16118puerta plena pragma 18 1 fila1


Inclós la connexió amb terminals metal.lics, etiquetatge, certificació de
l'aillament de totes les linies
que surten del quadre i rotulació.
Subministre i col.locació del Quadre de distribució (Q.D3) muntat       1,055.65   1.000   1,055.65
superficialment, segons esquema format per :

Referencia

28911interpact ins125 4p1
24368c60n ''c'' 4p 50a'2
24336c60n 2p 2d 10a curva c1
24337c60n 2p 2d 16a curva c1
24338c60n 2p 2d 20a curva c1
23049i.d. 4/63/300 380v (72mm.)2
23014i.d. 2/40/30 220v (36mm.)1
pra13812pragma 24 2 filas, superficie1
pra16224puerta plena pragma 24 2 filas1

Inclós la connexió amb terminals metal.lics, etiquetatge, certificació de
l'aillament de totes les linies
que surten del quadre i rotulació

Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 110x110 mm, amb grau de        9.86   40.000   394.40
protecció estanca, muntada superficialment
Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 150x150 mm, amb grau de       15.16   40.000   606.40
protecció estanca, muntada superficialment
Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200 mm, amb grau de       16.23    5.000    81.15
protecció estanca, muntada superficialment
Caixa modular de PVC, de color blanc, de 216x154x60 mm, apte per a sis     25.78   29.000   747.62
mecanismes modulars, muntada encastada
Caixa modular de PVC, de color blanc, de 280x154x60 mm, apte per a       30.29    4.000   121.16
vuit mecanismes modulars, muntada encastada
TOTAL                                                11,541.02


Pressupost1296 (Obra)
Edifici
Instal·lació Elèctrica
TUBS, CANALS I SAFATES


Safata metàl.lica de planxa d'acer galvanitzada perforada, amb ala 50      12.92   210.000   2,713.20
mm, de 325 mm d'amplària i muntada superficialment
Separador vertical de planxa per a safates metàl.liques             5.27   210.000   1,106.70
Tub rígid d'acer galvanitzat, de 25 mm de diàmetre nominal, resistència a    3.33   800.000   2,664.00
l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, amb unió
endollada i muntat superficialment
Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no     0.75  1,500.000  1,125.00
propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a
compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat
encastat
Tub flexible d'acer galvanitzat, de diàmetre nominal referència 21 i muntat   3.57   84.000   299.88
superficialment
Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i      2.57   75.000   192.75
corrugada l'exterior, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada
Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i      1.64   75.000   123.00
corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada
TOTAL                                                 8,224.53


Pressupost1296 (Obra)
Edifici
Instal·lació Elèctrica
CONDUCTORS ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA
Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa      12.86  120.000   1,543.20
emissivitat fums, unipolar de secció 1x70 mm2, col.locat en tub

Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa      7.61   5.000    38.05
emissivitat fums, unipolar de secció 1x35 mm2, col.locat en tub

Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa      42.18   25.000   1,054.50
emissivitat fums, pentapolar de secció 4x50 mm2, col.locat en tub

Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa      7.78   20.000   155.60
emissivitat fums, pentapolar de secció 5x6 mm2, muntat superficialment

Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa      5.12   50.000   256.00
emissivitat fums, pentapolar de secció 5x4 mm2, muntat superficialment

Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa      3.42  1,200.000  4,104.00
emissivitat fums, tripolar de secció 3x4 mm2, muntat superficialment

Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa      2.84  2,500.000  7,100.00
emissivitat fums, tripolar de secció 3x2,5 mm2, muntat superficialment

Conductor de coure de designació une es07z1-k (as), baixa emissivitat     1.13  1,200.000  1,356.00
fums, unipolar de secció 1x4 mm2, col.locat en tub
Conductor de coure de designació une es07z1-k (as), baixa emissivitat     0.87  1,200.000  1,044.00
fums, unipolar de secció 1x2,5 mm2, col.locat en tub
Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de     7.30  105.000   766.50
connexió a terra
TOTAL                                               17,417.85


Pressupost1296 (Obra)
Edifici
Instal·lació Elèctrica
APARELLS DE PROTECCIÓ


Mòdul per a protecció de sobretensions transitories tipus llamp mod.     635.07   1.000   635.07
CPCL-1100 TF ''CIRPROTEC'' o equivalent , instal.lat
Mòdul per a protecció de sobretensions permanents i transitories tipus2   311.53   1.000   311.53
mod. VCHECK 4RPT ''CIRPROTEC'' o equivalent , instal.lat
TOTAL                                                946.60


Pressupost1296 (Obra)
Edifici
Instal·lació Elèctrica
APARELLS DE MESURA


Equip de mesura multifunció per a connexió a trafos, trifàsic, de 400 V de  737.26   1.000   737.26
tensió, per a una potència de 64 a 160 kW, format per un comptador
multifunció ''CIRWATT C'' , 3 transformadors d'intensitat 200/5 A,
verificació conjunta i certificat de codi de barres, muntat en caixes de
doble aïllament
Analitzador de xarxa, energia mesurada THD (V.A) serie CVM 96 trifàsic    221.00   1.000   221.00
''Circutor'', muntat a quadre
TOTAL                                                958.26


Pressupost1296 (Obra)
Edifici
Instal·lació Elèctrica
MECANISMES
Caixa de mecanismes, per a un element, preu alt, encastada            1.44   30.000   43.20
Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral      7.49  154.000  1,153.46
(2p+t), 16 a 250 v, amb tapa, preu alt, encastada
Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu   7.22   25.000  180.50
alt, encastat
Commutador, de tipus universal, unipolar (1p), 10 ax/250 v, amb tecla,      7.40   4.000   29.60
preu alt, encastat
Interruptor de proximitat 12 m. 200º mod. Movimat '' ORBIS'' o equivalent,   102.77   18.000  1,849.86
muntat a sostre
Timbre de potència de 100 mm de diàmetre, alimentació de 230 V a.c.,       36.62   2.000   73.24
amb una potència acústica a 1 m de distància de 120 dB, amb
revestiment de polièster anticorrossió, grau de protecció IP-40 IK-08,
muntat superficialment
Polsador, de superfície, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA, amb tecla i amb      9.31   2.000   18.62
caixa estanca, preu alt, amb grau de protecció IP-55
TOTAL                                                3,348.48


Pressupost1296 (Obra)
Edifici
Instal·lació Elèctrica
CONDENSADORS D'ENERGIA REACTIVA


Bateria de condensadors monofàsica de 230 V i freqüència de 50 Hz, de     2,501.49   1.000  2,501.49
75,0 kVAr de potència reactiva, de 3 etapes 15+2x30 kVAr, de
funcionament automàtic, amb regulador d'energia reactiva amb pantalla
de cristall líquid per a la visualització de l'estat de funcionament, amb
condensadors autoprotegits, contactors amb resistències de preinserció i
armari metàl.lic amb grau de proetecció IP-31, muntada superficialment


TOTAL                                                2,501.49


Pressupost1296 (Obra)
Edifici
Instal·lació Elèctrica
ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA


Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de gruix      19.23   6.000  115.38
estàndard, de 2500 mm de llargària i de 18,3 mm de diàmetre, clavada a
terra
Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure,        16.06   1.000   16.06
muntat en caixa estanca i col.locat superficialment
TOTAL                                                131.44


Pressupost1296 (Obra)
Edifici
Instal·lació Elèctrica
VARIS


Projecte de legalització de l'instal.lació elèctrica i inspecció de      1,022.82   1.000  1,022.82
l'organisme competent, inclos taxes .
Despeses per a la concertació i contractació amb la companyia enher del    2,990.42   1.000  2,990.42
subministrament elèctric , a justificar .
TOTAL                                                4,013.24


Pressupost1296 (Obra)
Edifici
Instal·lació d'Enllumenat
Lluminaria mod. Hydra No permanente Luminarias de emergencia        41.01  25.000  1,025.25
autónomas ref. DAISHYDRA N5 o equivalent + Caja blanca para enrasar
en techo KETB ,muntada encastada a sostre o paret.

Lluminaria mod. Sol No permanente Luminarias de emergencia         46.99  5.000   234.95
autónomas ref. DAISSOL N5 o equivalent ,muntada superficialment.Lluminaria mod. COLGANTE 100 BIG CROMADO ref. VIBI053601 o         725.39  5.000  3,626.95
equivalente + 2 COMPACTA 2G11 36W/830 LYNX L ,muntada penjada
del sostre.

Lluminaria mod. DEEP MR16 BLACK FROSTED ref. WEVE14606 o          17.09  18.000   307.62
equivalent + DICROICA GU5.3 12V 50W 38º DICROICA 50 + TR VIPER
60W Transformador electrónic, muntada encastada al sostre

Lluminaria mod. LUM. PENDULAR MINI-YES TC-TE 70W ref.           100.82  20.000  2,016.40
LAMP8447373 o equivalent +ACC. Difussor MINI-YES GLASEADO +
Compacta GX24Q6 70W/830, muntada penjada del sostreLluminaria mod. QUADRA-93 llum dir./ind.. 2(2X49W)             572.45  19.000  10,876.55
DALI+accesorisref.STI000GEN o equivalent + 4 T5 FQ
FLUORESCENTE 49W/830 FHO LUXLINE PLUS, muntada penjada del
sostre.

Lluminaria mod.QUADRA-93 llum direct./ind. . (2X49W) DALI+accesoris    301.61  5.000  1,508.05
ref.STI000GEN o equivalent + 2 T5 FQ Fluorescent 49W/830 FHO
LUXLINE plus, muntada penjada del sostre.

Lluminaria mod. QUADRA-93 direct./ind .2(2X49W) (1 C/DALI)+accesoris    528.88  4.000  2,115.52
ref.STI000GEN o equivalent + 4 T5 FQ fluorescent 49W/830 FHO
LUXLINE plus ,muntada penjadadel sostre.Lluminaria mod. QUADRA-93 llum direct./ind. 2(2X49W) DALI+accesoris    492.99  8.000  3,943.92
ref. STI000GEN o equivalent + 4 T5 FQ fluorecents 49W/830 FHO
LUXLINE plus, muntada a sostre o paret
Lluminaria mod. QUADRA-93 encastar 2(1X39W) DALI+accesoris         171.74  1.000   171.74
ref.STI000GEN o equivalent+ 2 T5 FQ fluorescent 39W/830 FHO
LUXLINE plus, muntada a sostre o paret

Lluminaria mod. 5042063 SYLFOG R-POP2 estanca 1X35W             81.17  4.000   324.68
ref.SYLV000GEN o equivalent + T5 FH Fluorescent 35W/830 FHE
LUXLINE PLUS, muntada a sostreLlumenera estanca amb difusor cubeta de plàstic amb 1 fluorescent de 58   56.97  10.000   569.70
W del tipus T26/G13, rectangular, amb xassís polièster, reactància
ferromagnètica, factor de potència AF,IP-55, muntada superficialment al
sostre
Llumenera estanca amb difusor cubeta de plàstic i 1 fluorescent de 36 w,  37.34  1.000   37.34
de forma rectangular, amb xassís de polièster, af, ip-55 i muntada
superficialment al sostre
Llum estanc amb difusor de cubeta de plàstic i 1 tub fluorescent de 18 W,     29.01  2.000   58.02
de forma rectangular, amb xassís de polièster, A.F., IP-55 i muntat
superficialment al sostre
Sistema de Sistema de control HELVAR de 56 Lumens DALI amb 10          4,699.24  1.000  4,699.24
sensors de llum ref. HELV000GEN o quivalent , inclòs programació i
posta en funcionament.

TOTAL                                                31,515.93


Pressupost1296 (Obra)
Edifici
Instal·lació Contraincendis i de Seguretat
INSTAL.LACIONS CONTRAINCENDIS


Sistema d'extinció per aigua nebulitzada CAYPRO o equivalent formada      76,987.20  1.000  76,987.20
per :

1 u - Grup de pressió d'aigua nebulitzada automàtic FOGTEC 170/140

    Grup de pressió d'aigua nebulitzada 168 l/min a 140 bars de
pressió ,activació automàtica, format per :
    4 bombes d'alta pressió de 140 bars i 42 l/min i bomba jockey.
Inclòs bancada per a bomba,
    col.lector d'aspiració amb filtre, col.lector d'impulsió amb vàlvula,
sensor de cabal, manómetre i presostats,
    quadre elèctric de control i senyals.

1 u - Dipòsit de reserva d'aigua de 3.000 litres per a grup d'aigua
nebulitzada, connexió d'aspiració Dn-50
   i connexió per a omplir Dn-40 amb filtre i amb indicador de nivell .

30 u - Boquilla nebulizadora model DK6-04-A57º marca FOGTEC, amb
bulbo, temperatura de dispar de 57ºC, angle
    de descarrega de 40º, factor K 1,2 inclòs adaptadors de boquilla i
envellidors.

1u -Detector de fluxe per s
Sistema de detecció d'incendis CAYPRO o equivalent formada per :         7,604.22  1.000  7,604.22

 1u - Central d'incendis analògica mod. 6300 de Protec. Analògica
direccionable digital interactiva uns llaçs i un     total de 191
elements dirigibles interactivament per llaç, disposa de : unitat de control,
pantalla Icd, font       d'alimentació xasis de fixació, programa,
software de configuració, font d'alimentació i bateries d'emergencia,
muntada en cabina metàl.lica.

2u - Bateria de plom estanca 12Vcc 7,2 Ah

27u- Detectors òptic de fums analògic direccionable mod. 6000/OP FAST
marca Protec amb tecnologia inteligent      per algoritmes, leds
indicadors d'estat visibles des de qualsevol posició. Inclòs base de
muntatge serie 6000       instal.lat, connexionat i programació en
central de CI.

2u- Detectors òptic de fums analògic direccionable mod. 6000/TEMP
FAST marca Protec amb tecnologia inteligent   per algoritmes, leds
indicadors d'estat viExtintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió       40.03  1.000   40.03
incorporada, pintat, amb suport a paret
Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió      69.83  9.000   628.47
incorporada, pintat, amb armari muntat superficialment
Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió       138.40  2.000   276.80
incorporada, pintat, amb armari muntat superficialment
Placa de senyalització interior de planxa d'acer perforada, amb         19.93  11.000   219.23
pictograma, de 15x15 cm, amb suport, fixada mecànicament
Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1 1/2'', de 40 bar    102.82  1.000   102.82
de pressió nominal, amb cos de tres peces d'acer inoxidable, bola d'acer
inoxidable i anells de tancament de tefló, preu alt i muntada
superficialment
Vàlvula de retenció de clapeta amb rosca, de diàmetre nominal 1´´1/2, de     44.55  1.000   44.55
16 bar de PN, de bronze, preu alt i muntada superficialment

Pericó prefabricat de formigó de 50x50x50 cm, provista de troquelats per     26.93  1.000   26.93
a pas d'instal·lacions, amb marc i tapa, muntat
Tub de polietilè de designació PE 100, de 50 mm de diàmetre nominal, de      8.88  10.000   88.80
10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, connectat a
pressió, amb grau de dificultat mitjà i col.locat al fons de la rasa

Tub d'acer negre sense soldadura de diàmetre nominal 1´´1/2, segons la      18.72  30.000   561.60
norma DIN EN ISO 2440 ST-35, soldat, amb grau de dificultat mitjà i
col.locat superficialment
Tub d'acer negre sense soldadura de diàmetre nominal 1´´1/4, segons la      15.89  10.000   158.90
norma DIN EN ISO 2440 ST-35, soldat, amb grau de dificultat mitjà i
col.locat superficialment
Pintat de tubs d'acer, a l'esmalt sintètic, amb una capa d'imprimació       2.68  40.000   107.20
antioxidant i dues d'acabat fins a 2' de diàmetre, com a màxim
Boca d´incendi equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25, per a muntatge      414.74  2.000   829.48
encastat, amb armari i portes d'acer inoxidable, allotjaments independents
per a la mànega de 25 m, per a un extintor de 6 kg, una sirena interior i
un polsador d'alarma. totalment instal.lada, connectada i provada, inclós
part proporcional d´accessoris i tot el petit material auxiliar de connexió i
muntatge
Excavació de rasa per a pas d´instal.lacions fins a 2 m de fondària , en     5.70  15.000   85.50
terreny compacte, amb mitjans mecànics i amb les terres deixades a la
vora
Terraplenat i piconatge mecànics amb terres adequades, en tongades de       4.23  15.000   63.45
fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PN
TOTAL                                               87,825.18


Pressupost1296 (Obra)
Edifici
Instal·lació Contraincendis i de Seguretat
INSTAL.LACIONS DE SEGURETAT
Sistema d'intrusió ''UBERCROS' o equivalent format per :            7,647.80   1.000  7,647.80

 - 1 Kit de Central UBERCROS 128 amb caixa metal.lica Ref.
U128P140 de les seguents caracteristiques.
   Sistema integrat de seguretat.alarma intrusion, control accesos,
expansion hibrida Via Radio de 868 Mhz i       automat.
   Central de 8, 128 zones. 2 buses expansion. 8 particions, 99 cod.
usuari, 6,70 sortides program. 250 registres,
   Alim. princ. 16,5 Vca/40 VA 6 Sortides program. en placa principal.
rele de col.lector de 500 m. i quatre de
   70 mA.
   Tamper de Caixa Principal NC, tamper de la caixa de la campana/
sirena EOL (fin linia)
   Temper. funcion. 0 a 55 oC.

 - 5 Teclado LCD ref. U128L0ICA

 - 1 Bateria 12 V 7 Amperis ref. BAT 001

 - 6 Sirena d'interior ref. RS3001S2000A

 - 1 Sirena d'exterior ref. RS200WAP000A

 - 6 Contacte magnetic lateral de gran potencia , amb carcasa, Cable
de 4 fils. long. 40 cm, contacTOTAL                                                7,647.80


Pressupost1296 (Obra)
Edifici
Instal·lacions Audiovisuals i de Comunicació
ANTENES TV


Antena uhf digital mod. diana plus 16 db de ganancia + antena de f.m.      365.04   1.000  365.04
omnidireccional mod. an-02, base de torreta empotrar triangular+ tramo
de torreta superior a 2.5 m. d'alçada , amb cargols per fixació + màstil de
3 m galvanitzat, inclos part proporcional de cablejat i posta en marxa,

Equip d'amplificació per a 1 baixant i 1 derivació per planta i baixant, amb  843.05   1.000  843.05
un total de 8 connexions , en armari tancat, muntat superficialment.

Caixa de derivació amb 1 derivació, de base metàl.lica i envoltant de      20.23   4.000   80.92
material plàstic, muntada superficialment
Presa de senyal de TV-FM de derivació final, de tipus universal, amb       10.73   4.000   42.92
tapa, de preu alt, encastada
Conductor coaxial d´atenuació normal, col.locat en tub              4.15  250.000  1,037.50
TOTAL                                                2,369.43


Pressupost1296 (Obra)
Edifici
Instal·lacions Audiovisuals i de Comunicació
INTERCOMUNICACIÓ AUDIO I VIDEO


Sistema d'interfonia mod. DF-4790 KITo equivalent ,video porter color IP    2,071.05   1.000  2,071.05
FERMAX internet conecction , font alimentació i obreportes automàtic,
instal.lació, tubs, cablejat i petit material inclos.
Equipament audiovisual de :                           5,517.76  1.000  5,517.76

BAR:

-1 Videoprojector DLPTM, resolució XGA (1024x768), 3500 lumens ANSI,
ajustament de keystone digital, Contrast 1:2000, llum 300W i 5000 hores,
8,5Kg. Marca MITSUBISHI o equivalent.
1 Suport universal, braç telescòpic de 23 a 70 cm. Marca UNICOL o
equivalent.
1 Pantalla elèctrica 151 X 113 72´´ Blanc Mat. Marca SPACE o equivalent
1 Pantala lcd TV de 46´´ model LDT461V de Mitsubishi amb suport a
pared
1 Selectors RGBHV. 2 entrades 1 sortides. / Control remot. (SW2
RGBHV). Marca EXTRON o equivalent.
1 Reproductor combo DVD, VHS. Marca PHILIPS o equivalent. -
2 Plaques de VGA (HD15) amb mini-jack d'àudio. Sèrie AAP. Marca
EXTRON o equivalent.
1 Amplificador de Potència ENERGY 125 + 125 W.a 4 Ohm. Marca D.A.S
o equivalent.
2 Altaveus de sostre / paret, coaxial dues vies 6´´. 40 W. 8 Ohm. 90 dB.
SPL. Marca D.A.S o equivalent.
1 Rack de premsa portable, conté distribuïdor àudio 1:10 marca ECLER
o equivalent, tapa cega amb mecanització dTOTAL                                                7,588.81


Pressupost1296 (Obra)
Edifici
Instal·lacions Audiovisuals i de Comunicació
SISTEMES DE TRANSMISSIÓ DE VEU I DADES


Armari VDI 19´´, 42U, 800x1000 mm, fabricats en acer galvanitzat, índex     1,054.90  1.000  1,054.90
de protecció contra elements sòlids i líquids d'acord amb IEC60529 i
EN60529 (IP20), índex de protecció contra impactes mecànics d'acord
amb IEC62262 i EN62262 (IK08), càrrega màxima admissible 10 Kg/O, 4
carrils d'acer de muntatge vertical EIA ajustables perforats, porta frontal
de cristall corbada i fumada amb pany, panells laterals i porta del darrere
removibles, color negre RAL 7021, accés a cables per la part superior i
inferior i pedestal integrat de 100 mm, conforme a normatives IEC 60297-
2, DIN 41494-7, UNI EN 12150-1 i EIA 310-D, tipus Ortronics. Incloent
subministrament, instal·lació connexionat, proves, posada en servei i tots
els accessoris i petit material de muntatge. Totalment instal·lat, provat i en
funcionament.
Canal vertical d'administració de cables per armaris de 800 mm d'ample i     114.03  2.000  228.06
42U d'alçada, dimensions 1.560x100x150 mm, color negre RAL 7021,
col·locada en rack. Incloent subministrament, instal·lació connexionat,
proves, posada en servei i tots els accessoris i petit material de muntatge.
Totalment instal·lat, provat i en funcionament.


Placa per muntatge en safata de ventiladors o sobre part inferior o        133.35  1.000  133.35
superior de rack, amb 3 ventilador muntats horitzontalment, color negre
RAL 7021, dimensions 738x174 mm x 50 mm, secció d'aireació
transversal subministrada 172 cm2, regim de cabal 285 m3/h, alimentació
230 Vac, muntada en rack. Incloent subministrament, instal·lació
connexionat, proves, posada en servei i tots els accessoris i petit material
de muntatge. Totalment instal·lat, provat i en funcionament
Regleta preses de corrent 20 Amp, composada per 6 endolls tipus          68.42   1.000   68.42
Schuko, amb interruptor lluminos, 1,5U, muntada en rack. Incloent
subministrament, instal.lació connexionat, proves, posada en servei i tots
els accessoris i petit material de muntatge. Totalment instal.lat, provat i en
funcionament.


Mànega multiparell 100 parells UTP, Cat3 amb coberta LSZH, construïda       6.87  10.000   68.70
amb cables de coure electrolític 24 AWG, aïllament en polietilè, unitats
interiors de 10 parells, color gris RAL7035, NVP 66%, d'acord amb
IEC332.1, IEC1034 1/2, IEC 754 1/2, resistència elèctrica <96 Ohm/Km,
resitencia d'aïllament > 5000 MOhm Km, capacitància 50 pF/m, constant
dielèctrica 2500 Vcc/2´´, tipus Ortronics o similar Incloent
subministrament, instal·lació connexionat, proves, posada en servei i tots
els accessoris i petit material de muntatge. Totalment instal·lada, provada
i en funcionament.Panell telefònic amb 50 ports RJ45, 2 parells per port, connexió del       127.48   1.000  127.48
darrere tipus IDC 110D4, amb cargol de fixació de presa de terra, testat
d'acord amb UL 94V-0, 1*RU, dimensions 483 x 45 x 189 mm, tipus
Ortronics o similar. Incloent subministrament, instal·lació connexionat,
proves, posada en servei i tots els accessoris i petit material de muntatge.
Totalment instal·lada, provada i en funcionament.Cordó TechChoice Cat5I RJ45/RJ45, d'acord amb EIA/TIA-568B-2           28.23   3.000   84.69
(especificació components para Cat5I), ETLverified 3ª part, color verd,
sistema de terminació paralign2, garantit fins a 750 insercions, 1,5 m de
longitud, tipus Ortronics o equivalent (Borsa 10 *Uds). Incloent
subministrament, instal·lació connexionat, proves, posada en servei i tots
els accessoris i petit material de muntatge. Totalment instal·lada, provada
i en funcionament.


Patch Panell Clarity 6 amb passa fils inclos i pivotant sobre aquest passa    345.01   5.000  1,725.05
fils, d'acord amb EIA/TIA-568B-2.1 (especificació components para Cat6),
ETLverified 3ª part, T568A/B, amb etiquetes frontals i del darrere,
compatible amb icones, barra del darrere per a gestió de cablejat, 24
ports, 1 RU, muntat a Rack, tipus Ortronics o similar. Incloent
subministrament, instal·lació connexionat, proves, posada en servei i tots
els accessoris i petit material de muntatge. Totalment instal·lada, provada
i en funcionament.
Presa de senyal de veu i dades, de tipus universal, amb connector RJ45      13.05  90.000  1,174.50
simple, categoria 6 UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament,
amb tapa, muntada en caixa o bastidor , inclos certificacio ISO

Adaptador 22,5x45 mm, per a muntar mòdul TracJack en caixa o canal        20.90   9.000  188.10
tipus Mosaic, amb guardapols pivotant, tipus Ortronics o similar (Borsa 10
uts). Incloent subministrament, instal·lació connexionat, proves, posada
en servei i tots els accessoris i petit material de muntatge. Totalment
instal·lada, provada i en funcionament.Cordó Patch Clip RJ45/RJ45, d'acord amb EIA/TIA-568B-2.1              7.23  100.000  723.00
(especificació components para Cat6), ETLverified 3ª part, compatibilitat
amb icones d'acord amb EIA/TIA606A, color blau, sistema de terminació
paralign2, garantit fins a 750 insercions, 1.5 m de longitud, tipus pachtsee
o similar. Incloent subministrament, instal·lació connexionat, proves,
posada en servei i tots els accessoris i petit material de muntatge.
Totalment instal·lada,
Cordó Patch clip RJ45/RJ45, d'acord amb EIA/TIA-568B-2.1             8.09  100.000   809.00
(especificació components para Cat6), ETLverified 3ª part, compatibilitat
amb icones d'acord amb EIA/TIA606A, color blau, sistema de terminació
paralign2, garantit fins a 750 insercions, 2.7 m de longitud, tipus Pacth
seeo similar. Incloent subministrament, instal·lació connexionat, proves,
posada en servei i tots els accessoris i petit material de muntatge.
Totalment instal·lada, provada i en funcionament.
Cable UTP 4 parells, d'acord amb EIA/TIA 568B-2.1 (especificació        276.83   25.000  6,920.75
components per a cat6), ETL 3ª part, amb coberta lliure d'halògens, testat
fins a 350 MHz, NVP 70%, diàmetre extern 6,4 mm, 23 AWG, caixa de
305 m, color verd, tipus Ortronics o similar. Incloent subministrament,
instal·lació connexionat, proves, posada en servei i tots els accessoris i
petit material de muntatge. Totalment instal·lada, provada i en
funcionament


Punt d'accés Wireless Wi-Jack, doble banda 802.11a/b/g. Muntatge a       956.94   2.000  1,913.88
paret, tipus Ortronics o similar. Incloent subministrament, instal·lació
connexionat, proves, posada en servei i tots els accessoris i petit material
de muntatge. Totalment instal·lada, provada i en funcionament.Controlador Wireless, capaç de controlar fins a 5 punts d'accés Wi-Jack,    2,100.99   1.000  2,100.99
muntat en rack, tipus Ortronics o similar. Incloent subministrament,
instal·lació connexionat, proves, posada en servei i tots els accessoris i
petit material de muntatge. Totalment instal·lada, provada i en
funcionament.


Central telefònica Siemens HipATH 3500 de tecnologia digital amb        6,905.32   1.000  6,905.32
capacitat per formar xarxa virtual composta per 2 enllaços a xarxa pública
analògics, 16 enllaços digitals, 12 extensions per a la connexió de
telèfons analògics, 1 per a la connexió de lloc d'operadora, 16 extensions
per la connexió de terminals digitals, 15 terminals optipoint 500 econiomy,
1 optipoint advance i 12 euroset 5005 Incloent subministrament,
instal·lació connexionat, proves, posada en servei i tots els accessoris i
petit material de muntatge. Totalment instal·lada, provada i en
funcionament.


Commutador Catalyst 3560 48 10/100 CISCO, col.locat i connectat        4,373.12   1.000  4,373.12
Commutador Catalyst 3560 24 10/100 CISCO, col.locat i connectat        2,024.36   1.000  2,024.36
SAI PULSAR M2200 RT3u amb extensio de bateria EXB tarjeta red,         2,889.98   1.000  2,889.98
sensor i FLEX PDU

Control ACCES IGUARD 1000, inclos pany electric i petit material .       1,056.60   1.000  1,056.60

TOTAL                                                34,570.25


Pressupost1296 (Obra)
Edifici
Instal·lació de Ventilació
Equips


Ventilador-extractor monofàsic per a 230 v de tensió, de 880 m3/h de      188.91   1.000   188.91
cabal màxim d'aire, de pressió baixa , model mixvent td-800/200 de s&p,
col·locat. comporta antiretorn inclosa.
Unitat de recuparació de calor per a renovació d'aire , cabal nominal de     3,330.50   1.000  3,330.50
3000 m3/h, estructura de tub metàl·lic i envoltant de panell sandwich ,
secció d'impulsió formada per 1 ventilador centrífug amb transmisió i
filtres plans d'eficàcies F6 i F7 i secció de retorn formada per 1 ventilador
centrífug amb transmisió i filtre pla d'eficàcia F6. L'equip inclou resistència
de recolzament per a l'hivern i regulador de velocitat per al control de
cabal. Totalment instal·lat i amb la posta en marxa inclosa.


Unitat de recuperació de calor per a renovació d'aire , cabal nominal de     4,341.65   1.000  4,341.65
4000 m3/h, estructura de tub metàl·lic i envoltant de panell sandwich ,
secció d'impulsió formada per 1 ventilador centrífug amb transmisió i
filtres plans d'eficàcies F6 i F7 i secció de retorn formada per 1 ventilador
centrífug amb transmisió i filtre pla d'eficàcia F6. L'equip inclou resistència
de recolzament per a l'hivern i regulador de velocitat per al control de
cabal.
TOTAL                                                  7,861.06


Pressupost1296 (Obra)
Edifici
Instal·lació de Ventilació
Conductes


Junt elàstic pla antivibratori, format per planxa d'acer galvanitzat, material    4.10   60.000   246.00
elàstic de 60 mm d'amplària i planxa d'acer galvanitzat, col·locada fixada
a conducte rectangular
Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 1      26.43  550.000  14,536.50
mm, amb unió marc cargolat i clips, muntat adossat amb suports

Conducte circular alumini+espiral d'acer+alumini encolat amb resines, de      12.90   40.000   516.00
125 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1505 i UNE-EN 1506), sense gruixos
definits, tub flexible i muntat superficialment
Aïllament tèrmic de conductes amb feltre de llana de vidre per aïllaments      7.07  550.000  3,888.50
(MW), segons UNE-EN 13162, de gruix 25 mm, amb una conductivitat
tèrmica <= 0,036 W/mK, resistència tèrmica >= 0,69444 m2K/W amb
alumini incombustible, muntat exteriorment
TOTAL                                                 19,187.00


Pressupost1296 (Obra)
Edifici
Instal·lació de Ventilació
Mecanismes


Boca d'extracció,diam. 160mm, d'alumini anoditzat platejat, per a fixar al     20.87   5.000   104.35
bastiment , model bwc de madel o equivalent.
Bateria elèctrica monofàsic de 230 v de tensió, de 1200 w de potència       203.26   1.000   203.26
elèctrica model mbe-125/12b de s&p. i muntat superficialment

Bateria elèctrica monofàsic de 230 v de tensió, de 2100 w de potència       224.78   1.000   224.78
elèctrica model mbe-160/21b de s&p. i muntat superficialment

TOTAL                                                  532.39


Pressupost1296 (Obra)
Edifici
Instal·lació de Ventilació
Regulació i control


Sonda de qualitat d'aire ambient, amb accessoris de muntatge, muntada i      279.57   2.000   559.14
connectada
Controlador DDC per a regulació i control d'instal·lacions, amb         351.09   1.000  351.09
processador i memòria, programació anual, comunicació amb bus de
dades i 5 punts d'entrada i sortida, instal·lat i connectat
Instal·lació elèctrica de punt de control                     75.12   2.000  150.24
TOTAL                                                1,060.47


Pressupost1296 (Obra)
Edifici
Instal·lació de Ventilació
Insonorització


Acustisol aillant de vibracions de 500kg/m3, format per una capa         146.81  19.000  2,789.39
elstomèrica i un substrat compost per fragments de cauxú per a
amortiguació de les vibracions. ref. acustica integral.
TOTAL                                                2,789.39


Pressupost1296 (Obra)
Edifici
Instal·lació de Climatització
Unitats exteriors


Unitat exterior Bomba de calor, sistema VRF de 2 tubs S-MMS amb        29,302.94  0.000   0.00
refrigerant R-410A de la marca TOSHIBA, model: MMYMAP3001HT8.
Totalment instal·lada, amb silentblocks antivibradors inclosos.TOTAL                                                 0.00


Pressupost1296 (Obra)
Edifici
Instal·lació de Climatització
Unitats interiors


Unidad interior VRF Inverter, bomba de calor tipo suelo a encastrar de la    989.81  10.000  9,898.10
marca TOSHIBA y con las siguientes características:
ModeloMML-AP0071BH
Condiciones nominales de refrigeraciónTemperatura del aire interior 27ºC
bs/19ºC bh, temperatura del aire exterior 35ºC bs
Capacidad frigorífica2,2kW
Condiciones nominales de calefecciónTemperatura del aire interior 20ºC
db, temperatura del aire exterior 7ºC bs/6ºC bh
Capacidad calorífica2,5kW
Alimentación eléctrica230-1-50 V-f-Hz
Consumo eléctrico0,056kW
Dimensión externa (al x an x pr)600 x 745 x 220 (mm)
Peso unidad21 kg
Caudal de aire(Alto/Medio/Bajo)460/400/300m3/h
Presión acústica (Alto/Medio/Bajo)36/34/32db(A)
Tuberías de conexión
GasØ9,5mm
LíquidoØ6,4mm
- Válvula de expansión electrónica para regulación del flujo de refrigerante
con control PID (Proporcional-Integral-Diferencial).
- Sensor de presión para regulación del flujo y equilibrado del sistema.
- Variación automática y manual de la direcc
Unidad interior VRF Inverter, bomba de calor tipo suelo a encastrar de la   1,019.89  2.000  2,039.78
marca TOSHIBA y con las siguientes características:
ModeloMML-AP0091BH
Condiciones nominales de refrigeraciónTemperatura del aire interior 27ºC
bs/19ºC bh, temperatura del aire exterior 35ºC bs
Capacidad frigorífica2,8kW
Condiciones nominales de calefecciónTemperatura del aire interior 20ºC
db, temperatura del aire exterior 7ºC bs/6ºC bh
Capacidad calorífica3,2kW
Alimentación eléctrica230-1-50 V-f-Hz
Consumo eléctrico0,056kW
Dimensión externa (al x an x pr)600 x 745 x 220 (mm)
Peso unidad21 kg
Caudal de aire(Alto/Medio/Bajo)460/400/300m3/h
Presión acústica (Alto/Medio/Bajo)36/34/32db(A)
Tuberías de conexión
GasØ9,5mm
LíquidoØ6,4mm
- Válvula de expansión electrónica para regulación del flujo de refrigerante
con control PID (Proporcional-Integral-Diferencial).
- Sensor de presión para regulación del flujo y equilibrado del sistema.
- Variación automática y manual de la direccUnidad interior VRF Inverter, bomba de calor tipo suelo a encastrar de la   1,034.92  4.000  4,139.68
marca TOSHIBA y con las siguientes características:
ModeloMML-AP0121BH
Condiciones nominales de refrigeraciónTemperatura del aire interior 27ºC
bs/19ºC bh, temperatura del aire exterior 35ºC bs
Capacidad frigorífica3,6kW
Condiciones nominales de calefecciónTemperatura del aire interior 20ºC
db, temperatura del aire exterior 7ºC bs/6ºC bh
Capacidad calorífica4,0kW
Alimentación eléctrica230-1-50 V-f-Hz
Consumo eléctrico0,056kW
Dimensión externa (al x an x pr)600 x 745 x 220 (mm)
Peso unidad21 kg
Caudal de aire(Alto/Medio/Bajo)460/400/300m3/h
Presión acústica (Alto/Medio/Bajo)36/34/32db(A)
Tuberías de conexión
GasØ9,5mm
LíquidoØ6,4mm
- Válvula de expansión electrónica para regulación del flujo de refrigerante
con control PID (Proporcional-Integral-Diferencial).
- Sensor de presión para regulación del flujo y equilibrado del sistema.
- Variación automática y manual de la direcc
Unidad interior VRF Inverter, bomba de calor tipo conducto de alta       3,747.92  1.000  3,747.92
presión estática de la marca TOSHIBA y con las siguientes
características:
ModeloMMD-AP0961H
Condiciones nominales de refrigeraciónTemperatura del aire interior 27ºC
bs/19ºC bh, temperatura del aire exterior 35ºC bs
Capacidad frigorífica28,0 kW
Condiciones nominales de calefecciónTemperatura del aire interior 20ºC
db, temperatura del aire exterior 7ºC bs/6ºC bh
Capacidad calorífica31.5kW
Alimentación eléctrica230-1-50 V-f-Hz
Consumo eléctrico1.2 kW
Dimensiones de la unidad (al x an x pr)470 x 1380 x 1250 (mm)
Peso unidad150 kg
Caudal de aire5040/42003360 m3/h
Presión disponible68.6/137/196 Pa
Presión acústica (Alto/Medio/Bajo)50/48/46db(A)
Tuberías de conexión
GasØ15,9mm
LíquidoØ9,5mm
- Válvula de expansión electrónica para regulación del flujo de refrigerante
con control PID (Proporcional-Integral-Diferencial).
- Sensor de presión para regulación del flujo y equilibrado del siste


Unidad interior VRF Inverter, bomba de calor tipo conducto de alta       2,267.66  1.000  2,267.66
presión estática de la marca TOSHIBA y con las siguientes
características:
ModeloMMD-AP0361H
Condiciones nominales de refrigeraciónTemperatura del aire interior 27ºC
bs/19ºC bh, temperatura del aire exterior 35ºC bs
Capacidad frigorífica11,2kW
Condiciones nominales de calefecciónTemperatura del aire interior 20ºC
db, temperatura del aire exterior 7ºC bs/6ºC bh
Capacidad calorífica12,5kW
Alimentación eléctrica230-1-50 V-f-Hz
Consumo eléctrico0,368kW
Dimensiones de la unidad (al x an x pr)380 x 850 x 660 (mm)
Peso unidad56 kg
Caudal de aire1600m3/h
Presión acústica (Alto/Medio/Bajo)40db(A)
Tuberías de conexión
GasØ15,9mm
LíquidoØ9,5mm
- Válvula de expansión electrónica para regulación del flujo de refrigerante
con control PID (Proporcional-Integral-Diferencial).
- Sensor de presión para regulación del flujo y equilibrado del sistema.
- Variación automática y manual de la dirección
Control remoto individual que proporciona una Interface con un          88.13  18.000  1,586.34
acondicionador simple o con un grupo de hasta 8 UI. Permite al usuario
fustar todos los parámetros de funcionamiento.
Modelo: RBCAMT31E
Marca: TOSHIBA
Incorpora un temporizador de periodo simple.
Incorpora sonda ambiente para
Funciones de Control:
- Control de arranque y parada.
- Velocidad del ventilador: alta, media y baja.
- Ajuste de temperatura.
- Modo de funcionamiento: refrigeración, calefacción, sólo ventilación.
- Oscilación de deflector: activada - desactivada.
- Indicador de limpieza de filtros.
- Función de autodiagnóstico.
- Control de grupo de hasta 8 unidades interiores.
- Cubre una longitud de hasta 500 m.
-Puede funcionar junto a controlador de red.
- Direccionamiento automático de las unidades interiores.TOTAL                                               23,679.48


Pressupost1296 (Obra)
Edifici
Instal·lació de Climatització
Distribuidors / colectors


Distribuidor frigorífic de conexió en ´´t´´, construit en coure especial per  139.20  2.000   278.40
realitzar el traçat frigorífic del sistema smms de toshiba. inclou aillament.
model: rbm-t13e
marca: toshibaDistribuidor frigorífic de conexió en ´´y´´, construit en coure especial per   85.36  2.000   170.72
realitzar el traçat frigorífic del sistema smms de toshiba. inclou aillament.
model: rbm-by103e
marca: toshibaDistribuidor frigorífic de conexió en ´´y´´, construit en coure especial per  135.76  2.000   271.52
realizar el traçat frigorífic del sistema smms de toshiba para r410a. inclou
aillament.
model: rbm-by203e
marca: toshiba


Distribuidor frigorífic de conexió en ´´y´´, construit en coure especial per  159.92  1.000   159.92
realizar el traçat frigorífic del sistema smms de toshiba para r410a. inclou
aillament.
model: rbm-by303e
marca: toshiba


Distribuidor frigorífic de conexió en ´´y´´, construit en coure especial per   73.62  12.000   883.44
realizar el traçat frigorífic del sistema smms de toshiba para r410a. inclou
aillament.
model: rbm-by53e
marca: toshiba
TOTAL                                               1,764.00


Pressupost1296 (Obra)
Edifici
Instal·lació de Climatització
Conductes
Formació de conducte rectangular de llana de vidre UNE-EN 13162 de         22.89   375.000  8,583.75
gruix 25 mm, resistència tèrmica >=0,75 m2K/W, amb recobriment
exterior de paper kraft alumini reforçat i recobriment interior de paper kraft
alumini reforçat, muntat encastat en el cel ras


TOTAL                                                  8,583.75


Pressupost1296 (Obra)
Edifici
Instal·lació de Climatització
Altres


Càrrega d'instal.lació amb gas refrigerant tipus r-410a               9.98   16.000   159.68
Tub de pvc de 50 mm de diàmetre nominal exterior, de 6 bar de pressió        6.35   250.000  1,587.50
nominal, encolat, amb grau de dificultat mitjà, mes accesoris
muntatge,subjectat i conectat a unitats interiors i baixants generals.

Safata metàl.lica de planxa d'acer galvanitzat perforada, amb ala         10.05   150.000  1,507.50
estàndard, de 150 mm d'amplària, fixada amb suports
Conductor de coure de designació une rv-k 0,6/1 kv, unipolar de secció       2.30  1,000.000  2,300.00
1x2,5 mm2, col.locat en tub
Tub flexible corrugat de pvc sense halògens, de 20 mm de diàmetre          1.13   500.000   565.00
nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i
sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 j,
resistència a compressió de 320 n i una rigidesa dielèctrica de 2000 v,
muntat encastat
Legalització de la instal·lació de climatització, inclos projecte vista pel   1,537.93   1.000  1,537.93
corresponent col·legi, i butlletins d'instal·lador.
Condicionador partit d'expansió directa amb condensació per aire de tipus     707.87    1.000   707.87
mural, unitat exterior amb ventiladors axials, 1 unitat interior amb
ventilador centrífug, comandament a distància i termòstat, de 2,5 kw de
potència frigorífica, de 780 w de potència elèctrica total absorbida i un
cop=3,2, amb alimentació monofàsica de 230 v amb 1 compressor
hermètic rotatiu i fluid frigorífic r407c o r410a, col.locat


TOTAL                                                  8,365.48


Pressupost1296 (Obra)
Edifici
Instal·lació de Climatització
Mecanismes


Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de     168.38    3.000   505.14
450 mm d'amplària i 350 mm d'alçària col·locada entre els conductes

Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de     158.05    2.000   316.10
400 mm d'amplària i 300 mm d'alçària col·locada entre els conductes

Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de     157.94    1.000   157.94
500 mm d'amplària i 250 mm d'alçària col·locada entre els conductes

Accessoris per a comporta tallafocs amb placa amb fusible bimetàl·lic,      138.21    6.000   829.26
electroiman de corrent altern a 230 V i dos finals de carrera, col·locats a
comporta tallafocs
Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals,       44.31   50.000  2,215.50
d'alumini anoditzat platejat, de m_socol x150 mm, d'aletes separades 20
mm, de secció fixa 0°, totes en el mateix sentit i per a fixar al bastiment ,
model lmt-15 de madel o equivalent.
Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'acer  64.55   2.000  129.10
inoxidable, de 1000x150 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció corba
0°, totes en el mateix sentit i per a fixar al terra , model Madel LMT-S,
totalment muntades.
Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals,      79.07   2.000  158.14
d'alumini anoditzat platejat, de 1000x200 mm, d'aletes separades 20 mm,
a 0°, totes en el mateix sentit i per a fixar al bastiment , model LMT-15 de
Madel o equivalent, totes en el mateix sentit i fixada al conducte amb fibra
de nicobon.
Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals,      25.09  16.000  401.44
d'alumini anoditzat platejat, de 300x150 mm, d'aletes separades 20 mm,
de secció corba 45°, totes en el mateix sentit i per a fixar al bastiment ,
model LMT-15 de Madel o equivalent., totes en el mateix sentit i fixada al
conducte amb fibra de nicobon.
Difusor modular linial de toberes d'alta inducció, amb 6 toberes de       135.47  10.000  1,354.70
qualsevol geometria, registres, marcs de muntatge i guia de planxa d'acer
galvanitzat de 2 plecs, muntat sobre paret, model koo-cm de madel o
equivalent.
color blanc.
TOTAL                                               6,067.32


Pressupost1296 (Obra)
Edifici
Instal·lació de Climatització
Tuberies de Cu


Tub de coure semidur per a instal.lacions frigorífiques de 1/4'' de diàmetre   4.88  80.000  390.40
nominal i de gruix 1 mm amb aïllament d'escuma elàstomèrica de 9 mm
de gruix
Tub de coure semidur per a instal.lacions frigorífiques de 3/8'' de diàmetre   6.37  110.000  700.70
nominal i de gruix 0,76 mm amb aïllament d'escuma elàstomèrica de 9
mm de gruix
Tub de coure semidur per a instal.lacions frigorífiques de 1/2'' de diàmetre   6.58  95.000  625.10
nominal i de gruix 0,80 mm amb aïllament d'escuma elàstomèrica de 9
mm de gruix
Tub de coure semidur per a instal.lacions frigorífiques de 5/8'' de diàmetre   6.79  85.000  577.15
nominal i de gruix 0,80 mm amb aïllament d'escuma elàstomèrica de 9
mm de gruix
Tub de coure semidur per a instal.lacions frigorífiques de 3/4'' de diàmetre   4.34  25.000  108.50
nominal i de gruix 1 mm
Tub de coure semidur per a instal.lacions frigorífiques de 7/8'' de diàmetre   8.06  50.000  403.00
nominal i de gruix 1 mm amb aïllament d'escuma elàstomèrica de 9 mm
de gruix
Tub de coure semidur per a instal.lacions frigorífiques de 1 1/8'' de       8.59  55.000  472.45
diàmetre nominal i de gruix 1 mm amb aïllament d'escuma elàstomèrica
de 9 mm de gruix
Tub de coure semidur per a instal.lacions frigorífiques de 1 3/8'' de      10.18  15.000  152.70
diàmetre nominal i de gruix 1,25 mm amb aïllament d'escuma
elàstomèrica de 9 mm de gruix
Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten      2.84  80.000  227.20
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 6
mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua >= 5000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten      2.87  110.000  315.70
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 10
mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua >= 5000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà
Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten     3.04  95.000  288.80
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 12
mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua >= 5000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten     3.29  85.000  279.65
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 15
mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua >= 5000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten     3.32  25.000   83.00
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18
mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua >= 5000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten     3.92  50.000  196.00
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28
mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua >= 5000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten     4.36  55.000  239.80
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35
mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua >= 5000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten     4.49  15.000   67.35
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42
mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua >= 5000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà


TOTAL                                              5,127.50


Pressupost1296 (Obra)
Edifici
SeguretatCasc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes    2.69  25.000   67.25
màxim de 400 g, homologat segons une en 812
Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb    4.27  20.000   85.40
visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons
une en 167 i une en 168
Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a      6.16   3.000   18.48
l'encebament d'arcs elèctrics , de policarbonat transparent , per a acoblar
al casc amb arnès dielèctric
Ulleres de seguretat per a protecció de riscs mecànics, amb muntura      4.22   3.000   12.66
universal, amb visor de malla de reixeta metàl.lica, homologades segons
une en 1731
Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons une en 352-2 i une     0.20  200.000   40.00
en 458
Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons    0.56   2.000   1.12
une en 405
Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons une en 140       1.28  50.000   64.00

Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits    0.97  80.000   77.60
índex i polze de pell, dors de la mà i maniguet de cotó, folre interior, i
subjecció elàstica al canell
Parella de guants antihumitat resistents als productes químics, de neoprè   5.92  20.000  118.40
sense suport i folrat de cotó, amb maniguets fins a mig avantbraç

Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00,  15.95  25.000  398.75
logotip color beige, tensió màxima 500 v, homologats segons une en 420
Parella de manyoples de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 0,   28.62   5.000  143.10
logotip color vermell, tensió màxima 1000 v, homologades segons une en
420
Parella de botes d'aigua de pvc de mitja canya, amb sola antilliscant i      9.69  10.000   96.90
folrades de niló rentable, amb plantilles i puntera metàl.liques
Cinturó de seguretat de subjecció, suspensió i anticaiguda, classes a, b i    97.76   3.000  293.28
c, de polièster i ferramenta estampada, amb arnesos de subjecció per al
tronc i per a les extremitats inferiors, homologat segons ce

Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable             11.94   5.000   59.70
Corda de poliamida d'alta tenacitat, de 16 mm de d, per a sirga de cinturó     3.40  75.000  255.00
de seguretat
Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda      35.52   2.000   71.04
d'alçària, homologat segons une en 795
Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de pvc       5.32  10.000   53.20
soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons une en 340
Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons une en 340, une      19.34   5.000   96.70
en 470-1 i une en 348
Arnès per a senyalista, amb tires reflectores a la cintura, al pit, a       17.75   5.000   88.75
l'esquena i als tirants, homologat segons une en 340/une en 471
Parell de braçalets per a senyalista, amb tires reflectores, homologats      18.74   5.000   93.70
segons une en 340/une en 471
Protecció col.lectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes    11.14  100.000  1,114.00
de persones u objectes, amb suport metàl.lic tipus mènsula, de llargària
2,5 m, barra porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa
de seguretathoritzontal i amb el desmuntatge inclòs

Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga,       7.91  10.000   79.10
xarxa de seguretat normalitzada (une en 1263-1) poliamida no
regenerada, de tenacitat alta, nuada amb corda perimetral de poliamida i
corda de cosit de 12 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs

Protecció col.lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota  10.45  25.000  261.25
l'alçària amb xarxa-teló normalitzada (une en 1263-1) de poliamida no
regenerada, de tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida,
ancoratge de fleix perforat i clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6
mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs


Protecció contra caigudes en forats horitzontals en el terreny per a pilotis   10.38  200.000  2,076.00
i/o murs pantalla, posició horitzontal, i amb el desmuntatge inclòs

Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló      4.86  53.000  257.58
de fusta fixada amb suports de muntant metàl.lic amb mordassa per al
sostre i amb el desmuntatge inclòs
Barana de protecció en el perímetre del sostre, d'alçària 1 m amb         3.99  150.000  598.50
travesser superior i intermedi de tub metàl.lic de 2,3´´, sòcol de post de
fusta, fixada amb suports a puntals metàl.lic telescòpics o sargents collat
al sostrei amb el desmuntatge inclòs
Plataforma metàl.lica per a pas de persones per sobre de rases, <=1 m       4.42  10.000   44.20
d'amplària, de planxa acer de 8 mm de gruix, amb el desmuntatge inclòs

Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions       28.65  100.000  2,865.00

Reunió mensual del comitè de seguretat i salut constituït per 6 persones     41.28  12.000  495.36

Formació en seguretat i salut                           13.41  60.000  804.60
Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla            2.08  40.000   83.20
electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de d, bastidor de 3,5x2 m
de tub de 40 mm de d, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el
desmuntatge inclòs
Porta de planxa d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb       65.23   1.000   65.23
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca mòbil de malla metàl.lica,
i amb el desmuntatge inclòs
Porta de planxa d'acer galvanitzat, d'amplària 6 m i alçària 2 m, amb       227.10   1.000   227.10
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca mòbil de malla metàl.lica,
i amb el desmuntatge inclòs
Esglaó metàl.lic prefabricat per a esglaonat provisional d'obra, de 23 cm      9.79  30.000   293.70
d'estesa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa        18.02   2.000   36.04
serigrafiada, de 40x33 cm, fixada mecànicament i amb el desmuntatge
inclòs
Desguàs d'aparell sanitari de tub de pvc, sèrie c de d 50 mm, fins a pericó    10.19   5.000   50.95
o clavegueró
Clavegueró amb tub de pvc de d 200 mm, en solera de 10 cm i rebliment       23.28   5.000   116.40
fins a 10 cm sobre el tub amb formigó
Interruptor diferencial de la classe ac, gamma terciari, de 40 a d'intensitat   51.48   1.000   51.48
nominal, bipolar (2p), de 0,3 a de sensibilitat, de dispar fixe instantani,
amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït
segons les especificacions de la norma une_en 61008, de 2 mòduls din
de 18 mm d'amplària, muntat en perfil din, desmuntatge inclòs


Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de 300 µm       19.56   2.000   39.12
de gruix, de 1500 mm de llargària i de 14,6 mm de diàmetre, clavada a
terra i amb el desmuntatge inclòs
Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de       7.30   5.000   36.50
connexió a terra i amb el desmuntatge inclòs
Mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i     1,120.82  1.000  1,120.82
aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb
tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat, amb instal.lació de
lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2
dutxes, mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs
Mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i     1,011.47  1.000  1,011.47
aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb
tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de
fibra de vidre i tauler fenòlic, , amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs
Mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i       1,523.04  1.000  1,523.04
aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic,
paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb
aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, col.locat i amb el desmuntatge inclòs


Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col.locat adherit sobre tauler de    36.09   3.000   108.27
fusta
Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m,     48.98   9.000   440.82
col.locat i amb el desmuntatge inclòs
Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col.locat i amb el          35.73   2.000   71.46
desmuntatge inclòs
Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb el         13.17   2.000   26.34
desmuntatge inclòs
Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge       75.04   2.000   150.08
inclòs
Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs           1.46  25.000   36.50
Pica per a rentar plats amb desguàs i aixeta, col.locat i amb el         157.22   1.000   157.22
desmuntatge inclòs
Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de      97.37   1.000   97.37
seguretat i salut en el treball
Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions             13.41  30.000   402.30
TOTAL                                                16,876.03


Pressupost1296 (Obra)
Urbanització
Enderrocs i Moviments de TerresDemolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m      4.13  208.500   861.11
d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre
camió
Excavació i càrrega de terra per a esplanació en terreny de trànsit, amb      4.49  62.550   280.85
mitjans mecànics
Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 95 % del   25.44  27.625   702.78
pm
Excavació de rases i pous de fins a 1,5 m de fondària, en terreny fluix,      5.10   6.000   30.60
amb mitjans mecànics i manuals i càrrega mecànica sobre camió.s'inclou:
disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, portada de
la maquinària a l'obra, excavació i elevació de terres a màquina i càrrega
mecànica sobre camió, repàs i refinat de sòls i parets, retirada de la
maquinària i neteja de la zona de treball.Terraplenat i piconatge mecànics amb terres adequades, en tongades de       4.68  62.550   292.73
fins a 25 cm, amb una compactació del 90% del PM
Subbase de sauló, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM       22.23  29.400   653.56

TOTAL                                                2,821.63


Pressupost1296 (Obra)
Urbanització
SanejamentClavegueró amb tub de pvc de paret massisa, de d 315 mm, de pn6 i sn4       92.62  10.000   926.20
(4kn/m2) segons norma une-en-53962, en solera de 10 cm i reblert fins a
10 cm sobre el tub amb formigó
Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 15 cm de gruix de       73.66   2.000   147.32
formigó hm-20/p/20/i sobre solera de 15 cm de formigó hm-20/p/20/i

Reixa fixa, per a embornal de fosa grisa, de 780x340x40 mm i 41 kg de       55.54   8.000   444.32
pes i col·locada amb morter
Treballs de connexió de clavegueram a xarxa existent del Passatge.        276.92   1.000   276.92
Inclou treballs de trencament de paviment, excavació de rasa, subministre
i connexió de tub, i reposicó de terres i base de formigó paviment.

TOTAL                                                1,794.76


Pressupost1296 (Obra)
Urbanització
PavimentsBase de formigó hm-20/b/20/i, de consistència tova i grandària màxima       67.56  88.710  5,993.25
del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual,
amb acabat reglejat
Paviment de llambordí ceràmic de forma rectangular de 10 x 20 cm i 6 cm      20.95  15.000   314.25
de gruix, col.locat sobre llit de sorra de 3 cm de gruix i rejuntat amb sorra.
Acabat rugós i arestes bisellades.
Escossell quadrat de planxa d'acer 'corten' de 120x120x60 cm de 10 mm      110.21   4.000   440.84
de gruix, fonament i anellat de formigó hm-20/p/40/i
Paviment de peces de formigo colorejada de forma quadrada de 40x40        30.03  446.500  13,408.40
cm i 6 cm de gruix, col·locat amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l, i reblert de junts amb sorra fina
Paviment de peces de pedra calcària de gra petit, acabat buixardat, de 40   88.69   78.000  6,917.82
mm de gruix, col·locades amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l
Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu       23.93   80.000  1,914.40
superior, col.locat a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l i beurada de ciment pòrtland

TOTAL                                               28,988.96


Pressupost1296 (Obra)
Urbanització
RevestimentsArrebossat projectat reglejat sobre parament vertical exterior, a més de    12.35   80.000   988.00
3,00 m d'alçària, amb morter de calç mixt 1:4, remolinat. inclos formació
d'ariestes en brancals, arcs de finestres i cornises.

Coronament de cornisa de façanes amb peça ceràmica en tota la seba       13.39   5.000   66.95
amplada amb trencaigues de 30x15 cm.d'acabat fi, de color vermell,
col.locada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l i rejuntat amb beurada cg1 (une-en 13888)
Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura al silicat de   10.66  180.000  1,918.80
potassa i pigments, amb una capa de fons d'imprimació neutralitzadora,
una d'imprimació fixadora i 2 capes d'acabat
TOTAL                                               2,973.75


Pressupost1296 (Obra)
Urbanització
SerralleriaTanca metàl.lica d'acer galvanitzat amb porta batent de mides 220x235    2,695.65   1.000  2,695.65
cm. construides amb pletina de 100x10 mm. i angulars verticals de 70x70
mm. equipada amb pany i tiradors, segons plànol de detall. totalment
acabada.. inclou excavació i fonamentació de formigó 30x40 cm. inclou
pintura esmalt a dues mans previa capa de preparació. Tipus (S-2)


TOTAL                                               2,695.65


Pressupost1296 (Obra)
Urbanització
Xarxa de RegObertura i rebliment de rases per a conductes de la instal.lació de boques   2.98  100.000   298.00
de reg de 40 cm. de fondària i 20 cm. d'amplària
Tub de polietilè alimentari de baixa densitat, de 32 mm de diàmetre       3.64  100.000   364.00
nominal exterior, de 10 atm. de pressió nominal, soldat, amb grau de
dificultat mitjà i per a col.locar soterrat
Programador electrònic amb bateries tbos radio+ 4 estacions inclos      288.87   1.000   288.87
modul radio rain bird o similar, amb part proporcional d'accessoris.
Vàlvula antiretorn de d. 2'                          51.76   1.000   51.76
Electrovàlvula tipus solenoide d'1' 24 v., obertura elèctrica i manual amb   47.92   1.000   47.92
part proporcional d'accesoris.
Vàlvula d'esfera d.1', per a tall individual i zona de reg.          18.58   2.000   37.16
Inundadors autocompensats de 24-63 l/h amb part proporcional          1.99   10.000   19.90
d'accesoris de connexió
TOTAL                                               1,107.61
Pressupost1296 (Obra)
Urbanització
JardineriaAportació i incorporació de terra per a jardineria vegetal garbellada, a     60.11   0.720   43.28
granel, amb mitjans manuals
Obertura de clot de 1,00 x 1,00 x 1,00 m i plantació d'arbre presentat en    38.45   4.000  153.80
contenidor, pa de terra protegit amb malla o enguixat, de perímetre igual o
inferior a 25 cm, inclou 5 kg/arbre de compost amb un contingut mínim de
matèria orgànica d'un 40 % i 5,4 % d' àcids húmics i reg de plantació.

Sistema d'aspratge format per un pal tornejats amb punta de fusta         8.71   4.000   34.84
tractada a l'autoclau, de secció circular de 6 cm de diàmetre i 2,5 m de
llargària, enterrats 1 m, amb lligams de 60 cm de llargària i 2,5 cm
d'amplada tipus cinta de persiana de color ocre, inclou subministrament,
transport, col.locació i muntatge en el moment de la plantació de l'arbre.
tot completament acabat.
Tipuana speciosa de 18/20 cms de perímetre a 1 m d'alçada, presentat       98.26   4.000  393.04
en contenidor, amb el tronc recte, ben ramificat, i alçada de brancatge a
2,5 mts. inclou subministrament i transport.
TOTAL                                                624.96


Pressupost1296 (Obra)
Urbanització
Enllumenat pùblicTub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i      2.76  60.000  165.60
corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 j, resistència a
compressió de 450 n, muntat com a canalització soterrada
Retirada de punt de llum, suport i part proporcional de línia elèctrica.     49.47   2.000   98.94
s'inclou el transport a l'abocador i/o al magatzem municipal
Conductor de coure de designació une rv-k (as) 0,6/1 kv, tetrapolar de      6.86  60.000  411.60
secció 4x6+2x2.5 mm2, col.locat en tub
Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de      7.30  60.000  438.00
connexió a terra
Pericó registrable, per a serveis, de 60x60x80 cm. interior, sobre llit de   140.16   2.000  280.32
formigó hm-20 de 15 cm. de gruix, amb paret de maó, arrebossada i
lliscada interiorment. s'inclou moviment de terres, bastiment i tapa de fosa
tr-146, amb la inscripció e.p o enllumenat públic.

Muntant amb tub d'acer galvanitzat de 3 m. d'alçària, grapat a la façana,    63.34   2.000  126.68
inclosa la presa de terra.
Subministre i col.locacio de llumenera model PITI de Roure o equivalent ,   1,324.33  4.000  5,297.32
formada per una columna de 4,26 m. d'alçada pintada al forn amb oxiron
negre, amb lluminaria d'alumini i difusor de metacrilat transparent i
lampada de VSAP 100W equip de doble encesa , s'inclou excavació, dau
de formigó H-150 de 60X60X60 cm placa de presa de terra, caixa de
protecció cable de connexió de 2X2,5 mm2, instal.lació i muntatge
complert, inclòs el de la llumenera.


Partida d'abonament íntegre pel projecte, la legalització i inspecció de    640.81   1.000  640.81
l'organisme competent de l'enllumenat public.
TOTAL                                               7,459.27


Pressupost1296 (Obra)
Urbanització
Varis
Paperera trabucable de 45 cm de diàmetre, de fundició mod. tramuntana  130.72  3.000  392.16
amb una capaçitat de 60 l. i suports de 50x20x1.5 mm, ancorada amb
dos daus de formigó de 30x30x30 cm
TOTAL                                          392.16

								
To top