Docstoc

Quang Minh bao gia man hinh lcd asus

Document Sample
Quang Minh bao gia man hinh lcd asus Powered By Docstoc
					                                                                                                                                                 CÔNG T Y THƢƠN G M ẠI & PHÁT TR IỂN C ÔNG NGH Ệ QU ANG MINH
                                                                                                                                                QUAN G MINH TRADING AND T ECHNOLOGY DEVELOPM ENT C O., LTD
                                                                                                                                                    Địa chỉ: Số 16 Ngu yễn Ngọ c N ại - T hanh Xu ân - H à N ội
                                                                                                                                                Tel: 04.62851509 Fax: 04.62857124 Email: info@sieuthi mayvanphong.com
                                                                    Người bạn đồng hành c ùng doanh ng hiệp
                                                                   BẢNG BÁO GIÁ
                                                                   Màn hình LCD ASUS
                                                                  (Tại thời điểm 03:53 17/07/2011)

                                                                                         Công t y TNHH TM & PT Quan g Minh xin gửi tới Quý Khách H àng báo giá M àn hìn h LCD ASUS của chúng tôi:
Tên hàng                                                                                     Thông tin chi tiết                                              Đơn giá
                      ASU S LCD 18.5" TFT Wide ( VH192D) – VGA ;
                      - Kíc h thước màn hình: 18.5 i nc h
                      - Thời gi an đáp ứng: 5ms;
                      - Độ tương phản: 10.000:1;
                      - Độ phân giải: 1366x768;
                      - Độ s áng: 250cd/m2 ;


                                                                                                                                               2.373.000VNĐ
                      bảo hành:36 tháng
                      Hỗ trợ: Giao hàng, lắp đặt, bảo hành tận nơi sử dụng miễn
 ASU S LCD 18.5 inc h TFT Wide (VH 192D)
                      phí(Nội thành Hà Nội, HCM)
                      Hot line Hà Nội: (04) 62851509 - Hot line Hồ Chí Minh: (08)
                      39381498
                      ASU S LCD 21.5 inc h TFT Wide (VH 222H).
                      - Kíc h thước màn hình: 21.5" Wi de Scr een.
                      - Độ phân giải: 1920x1080.
                      - Độ s áng: 300cd/m2.
                      - Góc nhìn: 170(H)/160( V).
                      - Thời gi an đáp ứng: 5ms.
                      - Cổng kết nối: HDMI, D VI-D/D- Sub, SPDIF , 3.5mm Mini-jac k.
                      - Kíc h thước : 515mm x 405mm x 220mm
                                                                                                                                               3.948.000VNĐ
                      - Cân nặng: 4.9 kg
                      bảo hành:36 tháng
                      Hỗ trợ: Giao hàng, lắp đặt, bảo hành tận nơi sử dụng miễn
   ASU S LCD 21.5 inc h - VH222H
                      phí(Nội thành Hà Nội, HCM)
                      Hot line Hà Nội: (04) 62851509 - Hot line Hồ Chí Minh: (08)
                      39381498
                      ASU S LCD 15.6" TFT Wide ( VH162D) – VGA ; 8ms;10.000:1; 1366x768; Độ sáng 200c d/m2
                      - Kíc h thước màn hình: 15.6 i nc h
                      - Thời gi an đáp ứng: 8ms
                      - Độ tương phản: 10.000:1
                      - Độ phân giải: 1366x768
                      - Độ s áng 200cd/m2


                                                                                                                                               1.890.000VNĐ
                      Bảo h ành: 36 tháng
                      Hỗ trợ: Giao hàng, lắp đặt, bảo hành tận nơi sử dụng miễn
  ASU S LCD 15.6" TFT Wide ( VH162D)
                      phí(Nội thành Hà Nội, HCM)
                      Hot line Hà Nội: (04) 62851509 - Hot line Hồ Chí Minh: (08)
                      39381498
                ASU S LED 18.5 i nch VH 197T – VGA; 5ms ;10.000:1; 1366x768; Đ ộ s áng 250cd/m2
                - Kíc h thước màn hình: 18.5 i nc h
                - Thời gi an đáp ứng: 5ms
                - Độ tương phản: 10.000:1
                - Độ phân giải: 1366x768
                - Độ s áng 250cd/m2
                - Hiển thị Màu s ắc: 16.7M
                - Góc nhìn (CR 10): 170 ° (H)
                - Công nghệ: Splendi d Video Intelligenc e, Col our Shine
                                                         2.814.000VNĐ
                - Loa: 1W x 2 STER EO
                - Kết nối D VI-D/ D-Sub
                Bảo h ành: 36 tháng
ASU S LED 18.5 i nch VH 197T
                Hỗ trợ: Giao hàng, lắp đặt, bảo hành tận nơi sử dụng miễn
                phí(Nội thành Hà Nội, HCM)
                Hot line Hà Nội: (04) 62851509 - Hot line Hồ Chí Minh: (08)
                39381498
                Asus LC D -TFT VE208T HD R eady!!! CÔNG NGH Ệ Đ ÈN N ỀN LED
                * Kích thước: 20" Wide Screen
                * Độ phân gi ải: 1600x900; tỷ l ệ 16:9
                * Độ sáng (Max) : 250 c d; Tỉ lệ tương phản (M ax): 10.000.000: 1 (ASC R)
                * Màu s ắc hiển thị : 16.7M; Góc nhìn (CR 10): 160 ° (H) / 160 ° (V)
                * Thời gian đáp ứng: 5 ms
                * Công ng hệ: Spl endid Vi deo Intelligenc e, HD-R eady !!!


                                                         3.402.000VNĐ
                * Loa: 1W x 2 ST EREO * Kết nối DVI-D/ D-Sub
                Bảo h ành: 36 tháng
 ASU S LED 20 i nch VE208T   Hỗ trợ: Giao hàng, lắp đặt, bảo hành tận nơi sử dụng miễn
                phí(Nội thành Hà Nội, HCM)
                Hot line Hà Nội: (04) 62851509 - Hot line Hồ Chí Minh: (08)
                39381498
                ASU S M onitor LCD - TFT VW227D Full HD 1080P
                * Kích thước: 21,5 " Wide Screen
                * Độ phân gi ải: 1920x1080
                * Độ sáng (Max) : 300 c d ( 250 c d for VW227D)
                * Tỉ lệ tương phản (M ax.): 20.000: 1 (ASCR); Ri êng VW227D=50.000:1 (ASCR)
                * Hiển thị M àu sắc: 16.7M
                * Góc nhìn: 170 ° (H) / 160 ° ( V)
                * Thời gian đáp ứng: 5 ms;


                                                         3.843.000VNĐ
                * Công ng hệ: Spl endid Vi deo Intelligenc e, full HD 1080p
                * Kết nối: D-Sub
                Bảo h ành: 36 tháng
ASU S LCD 21.5 inc h VW227D
                Hỗ trợ: Giao hàng, lắp đặt, bảo hành tận nơi sử dụng miễn
                phí(Nội thành Hà Nội, HCM)
                Hot line Hà Nội: (04) 62851509 - Hot line Hồ Chí Minh: (08)
                39381498
                                                                                    ASU S M onitor LCD - TFT VE228H F ull HD 1080P - LED
                                                                                    * Kích thước: 21,5 " Wide Screen
                                                                                    * Độ phân gi ải: 1920x1080
                                                                                    * Độ sáng (Max) : 250 c d
                                                                                    * Tỉ lệ tương phản (M ax.): 10.000.000: 1 (ASCR);
                                                                                    * Hiển thị M àu sắc: 16.7M
                                                                                    * Góc nhìn: 170 ° (H) / 160 ° ( V)
                                                                                    * Thời gian đáp ứng: 5 ms;


                                                                                                                                                    4.431.000VNĐ
                                                                                    * Công ng hệ: Spl endid Vi deo Intelligenc e, full HD 1080p
                                                                                    * K/nối: HDMI/ D VI-D/ D- Sub
                                                                                    Bảo h ành: 36 tháng
                                                              ASU S LED 21.5 i nch VE228H
                                                                                    Hỗ trợ: Giao hàng, lắp đặt, bảo hành tận nơi sử dụng miễn
                                                                                    phí(Nội thành Hà Nội, HCM)
                                                                                    Hot line Hà Nội: (04) 62851509 - Hot line Hồ Chí Minh: (08)
                                                                                    39381498
                                                                                    ASU S M onitor LCD-TFT M L248H C ông nghệ đèn nền LED/F ull HD 1080p
                                                                                    * Kích thước: 24" Wide Screen
                                                                                    * Độ phân gi ải: 1920X1080; Đ ộ s áng: 250 c d
                                                                                    * T ỷ l ệ tương phản: 10,000,000 :1 ( ASCR)
                                                                                    * Màu s ắc hiển thị : 16.7M;
                                                                                    * Thời gian đáp ứng: 2 ms
                                                                                    * Góc nhìn (CR10): 170°(H)/160°(V)
                                                                                    * PC Input: DVI-D(Via HDM I-to-D VI cable)/D- Sub/HDM I
                                                                                    * PC Audi o Input: 3.5mm Mini-j ac k; Vi deo Input: HDM I
                                                                                                                                                    6.678.000VNĐ
                                                                                    * AV Audio Input: HDMI 1.3; Earphone j ac k: 3.5mm Mi ni-jac k
                                                                                    * Kết nối: D VI-D(Vi a HDMI-to-DVI c abl e)/D-Sub/HDMI
                                                                                    Bảo h ành: 36 tháng
                                                           ASU S LED 24 i nch Wide TFT ( ML248H)
                                                                                    Hỗ trợ: Giao hàng, lắp đặt, bảo hành tận nơi sử dụng miễn
                                                                                    phí(Nội thành Hà Nội, HCM)
                                                                                    Hot line Hà Nội: (04) 62851509 - Hot line Hồ Chí Minh: (08)
                                                                                    39381498

                                                                                    ASU S LCD 25.5" Wi de TFT ( VK266H) D VI/HDMI ; 1920x1200 FU LL HD 1080P , 2ms ; 20000:1DC , 3W x 2 Stereo ; Webc am 2.0M Ps
                                                                                    bảo hành:36 tháng
                                                                                    Hỗ trợ: Giao hàng, lắp đặt, bảo hành tận nơi sử dụng miễn                                   8.610.000VNĐ
                                                                                    phí(Nội thành Hà Nội, HCM)
                                                                                    Hot line Hà Nội: (04) 62851509 - Hot line Hồ Chí Minh: (08)
                                                                                    39381498
                                                     Màn hình máy tính ASU S LCD 25.5 inches Wi de TFT ( VK266H)
Ghi chú:
- Thuế: Gi á M àn hình LCD ASU S c hưa bao gồm thuế giá trị gia tăng ( VAT).
- Hình ảnh c ó thể không hoàn toàn chính xác với hình ảnh thực tế của s ản phẩm.

Giao h àng:
- Trong nội thành tr ong vòng 2- 6 ti ếng trong giờ hành chính đối với các mặt hàng c ó s ẵn, tr ừ tr ường hợp đối với hàng phải đặt hàng.
- Ngoài r a hàng hóa tới từng đị a phương phụ thuộc vào thời gian vận c huyển hàng hóa từ kho hàng gần nhất tới nơi nhận hàng.

Phƣơng thứ c thanh toán:
* Tiền mặt hoặc chuyển khoản ngay s au khi giao hàng.
Chúng tôi cam kết
Miễn phí giao hàng và bảo hành tận nơi sử dụng trong phạm vi nội thành Hà Nội và TP Hồ Chí Minh
trong khoảng thời gian tối đa 6h làm việc.
Hàng hóa mới 100% với thời gian bảo hành đầy đủ theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.
Tất cả các hàng hóa được cung cấp qua www.SieuThiMayVanPhong.com đều có xuất xứ hàng hóa,
nhãn mác rõ ràng.
Hàng hóa do www.SieuThiMayVanPhong.com cung cấp sẽ có hợp đồng hay đơn đặt hàng của bên
mua để thực hiện quyền lợi các bên.
Thông tin liên hệ
Phòng kinh doanh công ty TNHH TM &PT Quang Minh.
Email: info@sieuthimayvanphong.com
Khu vực miền Bắc - Hà Nội          Khu vực miền Trung - Đà N ẵng       Khu vực miền Na m - TP HCM
Địa chỉ: 16 Ng uy ễn Ngọc Nại - Thanh Xuân  Địa chỉ: 74 Đố ng Đa - Hải Châu      Địa chỉ: 181 /7 đ ường 3/2, q uận 10
Tel: 04.62 851509 - Fax: 0 4.62857 124    Tel: 0511. 353845 6 - Fax: 0511.35 38459  Tel: 08.39 381498 - Fax: 0 8.39381 494

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:22
posted:7/19/2011
language:English
pages:4